Αναισθησία για µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις σε ασθενείς µε διαδερµική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων µε ή χωρίς ενδοπροθέσεις (stents)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναισθησία για µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις σε ασθενείς µε διαδερµική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων µε ή χωρίς ενδοπροθέσεις (stents)"

Transcript

1 41 Αναισθησία για µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις σε ασθενείς µε διαδερµική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων µε ή χωρίς ενδοπροθέσεις (stents) Παπαγιαννοπούλου Π, Kώστογλου Χ ABSTRACT Anaesthetic implications for non-cardiac surgery in patients after percutaneous coronary intervention with or without stents Papagiannopoulou P, Kostoglou Ch The management of patients, who had previously undergone percutaneous coronary interventions (PCI) with or without coronary artery stenting and who are presenting for noncardiac surgery has become a major topic of interest and concern for anesthesiologists worldwide. This review will update recent reports, as well as recommendations for the perioperative care of these patients. The two most commonly used stent types, bare-metal stents (BMSs) and drug-eluting stents (DESs), mandate different lengths of dual antiplatelet drug therapy to avoid stent thrombosis. The risks posed at the time of noncardiac surgery by such patients include acute coronary syndromes, as a result of stent thrombosis, after cessation of anti-platelet therapy and excessive bleeding from continued antiplatelet therapy, particularly when patients undergo surgery early after stent implantation. Pre- and intraoperatively, the risk factors for thrombosis have to be balanced against the risk factors for surgical bleeding. As long as prospective trials are not available, the recommendations and guidelines of task forces and experts are based on retrospective studies and case reports. So based on the available literature, all experts recommend avoiding premature discontinuation of antiplatelet drug therapy if possible except for a few surgical procedures. Drugeluting stents carry more risks than bare-metal stents. It is generally agreed that aspirin must be continued throughout the perioperative period, except in circumstances when the risk of bleeding significantly outweighs the benefit of continued anticoagulation, such as procedures performed in a closed space. Postoperative recommendations are also presented, as the occurrence of perioperative stent thrombosis appears to be greatest during this period. Immediate percutaneous coronary intervention is the definitive treatment for perioperative stent thrombosis, and access to an interventional cardiologist should be available. Algorithms for perioperative management of patients with baremetal and drug-eluting stents are proposed. Η διαδερµική αγγειοπλαστική (PCI) µε ή χωρίς την τοποθέτηση ενδοστεφανιαίων προθέσεων Αναισθησιολογικό Τµήµα, ΓΝ Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηµατάς» (stents) θεωρείται σήµερα η πιο συχνή µέθοδος επεµβατικής επαναιµάτωσης περιοχών του µυοκαρδίου[1]. Η χρήση ενδοστεφανιαίων προθέσεων (stents), που τοποθετούνται στο τοίχωµα της αρτηρίας κατά την αγγειοπλαστική, σταθε-

2 42 ροποιεί το αποτέλεσµα της αγγειοπλαστικής. Η τοποθέτηση τους αποτρέπει την απόφραξη της αρτηρίας, εάν συµβεί περιορισµένης έκτασης διαχωρισµός και ελαττώνει σηµαντικά το ποσοστό επαναστένωσης. Η χρήση αντιαιµοπεταλιακών παραγόντων θεωρείται βασικός παράγοντας στην πρόληψη της θρόµβωσης και στην µείωση της θνητότητας των ασθενών µε ενδοστεφανιαίες προθέσεις[1]. Υπολογίζεται ότι στις Η.Π.Α περίπου 2 εκατοµ- µύρια ασθενείς ετησίως υποβάλλονται σε διαδερµική αγγειοπλαστική, ενώ ποσοστό πάνω από 90% αυτών θα λάβει µία ή περισσότερες ενδοστεφανιαίες προθέσεις[2]. Περίπου 5% των παραπάνω ασθενών θα υποβληθεί σε µη καρδιοχειρουργική επέµβαση σε διάστηµα 1 έτους από την τοποθέτηση του/των stent[3]. Οι αναισθησιολόγοι έρχονται ολοένα και πιο συχνά αντιµέτωποι µε αυτή την κατηγορία ασθενών. Πολλά σηµαντικά ζητήµατα προκύπτουν κατά την περιεγχειρητική αντιµετώπιση τους, όπως ο καθορισµός του ασφαλούς χρονικού διαστήµατος µετά από πρόσφατη τοποθέτηση stent, στο οποίο µπορεί να πραγµατοποιηθεί µία µη καρδιοχειρουργική επέµβαση, καθώς και η πιθανή ανάγκη τροποποίησης της αντιαιµοπεταλιακής αγωγής. Η εκτίµηση του περιεγχειρητικού καρδιαγγειακού κινδύνου είναι ζωτικής σηµασίας στους παραπάνω ασθενείς, ακόµα και όταν οι αντιαιµοπεταλιακοί παράγοντες συνεχίζονται σε όλη την διάρκεια της περιεγχειρητικής περιόδου. ιαδερµική Αγγειοπλαστική - Ενδοστεφανιαίες Προθέσεις (stents) Το µεγάλο πρόβληµα της διαδερµικής αγγειοπλαστικής των στεφανιαίων αγγείων παραµένει η επαναστένωση κατά το πρώτο εξάµηνο, που κυµαίνεται από 25-50% ανάλογα µε τον ασθενή και το πάσχον αγγείο[4]. Με τη διάνοιξη του µπαλονιού, το τοίχωµα του αγγείου διατείνεται προκαλώντας κάποιου βαθµού τραυµατισµό του ενδοθηλίου. Η πρώτη αντίδραση του τοιχώµατος του αγγείου σ' αυτό τον τραυµατισµό είναι η ελαστική επαναφορά του αγγειακού τοιχώ- µατος, που αποτελεί την κύρια συνιστώσα της άµεσης απώλειας διαµέτρου αυλού. Η µετέπειτα διεργασία επουλώσεως του αγγείου στη θέση της αγγειοπλαστικής είναι όµοια µε εκείνη, που παρατηρείται και σε άλλους ιστούς. Έτσι παρατηρείται µια φλεγµονώδης αντίδραση λόγω της συσσώρευσης µακροφάγων και αιµοπεταλίων. Αυτά τα κύτταρα δίνουν το έναυσµα για την ενεργοποίηση των λείων µυϊκών κυττάρων, που βρίσκονται στο µέσο χιτώνα του αγγείου. Επίσης εκκρίνονται και διάφοροι παράγοντες πολλαπλασιασµού τόσο από τα µακροφάγα και από τα αιµοπετάλια, όσο και από τα λεία µυϊκά κύτταρα (PDGF, FGF, TGF), οι οποίοι προωθούν τη µετανάστευση των λείων µυϊκών κυττάρων από το µέσο προς τον έσω χιτώνα. Αυτή η διεργασία αναπτύσσεται ευκολότερα σε απενδοθηλιοποιηµένες περιοχές και διαρκεί µέχρι 3-4 µήνες µετά την επέµβαση. Στη συνέχεια αναπτύσσεται κολλαγόνος συνδετικός ιστός και έτσι επέρχεται η επούλωση του τραύµατος του αγγείου. Το τελικό στάδιο της επούλωσης είναι µια αντιδραστική αύξηση της επιφάνειας του αγγείου. Αυτή η αντίδραση ονοµάζεται αναδιαµόρφωση (remodeling). Όσο λοιπόν αυξάνεται το πάχος του νέου υπερπλαστικού χιτώνα τόσο αυξάνεται η επιφάνεια του αγγείου. Σε επαναστενωµένα αγγεία όµως παρατηρείται αντιδραστική µείωση της επιφάνειας. Ο παθοφυσιολογικός µηχανισµός, που οδηγεί στην αύξηση ή στη µείωση της επιφανείας του αγγείου, δεν είναι ακόµα γνωστός, αν και φαίνεται ότι στους ασθενείς, που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, ο µηχανισµός της αύξησης της επιφάνειας είναι διαταραγµένος[4]. Κλινικές µελέτες έχουν δείξει, ότι οι κύριοι προγνωστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη επαναστένωσης µετά από αγγειοπλαστική στεφανιαίων είναι η ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη, η ασταθής στηθάγχη και το πρόσφατο οξύ έµφραγµα του µυοκαρδίου. Επίσης, τα µορφολογικά χαρακτηριστικά των στεφανιαίων στενώσεων παίζουν σηµαντικό ρόλο. Έτσι, οι έκκεντρες βλάβες, οι στενώσεις που περιέχουν ασβέστιο, οι µακρές στενώσεις (>10-15 mm), τα αποφραγµένα αγγεία και οι στοµιακές στενώσεις συνοδεύονται από υψηλότερο βαθµό επαναστένωσης[4]. Το πρώτο stent που διατεινόταν από µπαλόνι σχεδιάστηκε από τον Palmaz, ο οποίος δηµοσίευσε τις πρώτες πειραµατικές µελέτες το

3 Το 1986 εµφυτεύθηκε το πρώτο µεταλλικό stent στις στεφανιαίες αρτηρίες ασθενούς µε στεφανιαία νόσο[5]. Από τότε έως σήµερα σηµειώθηκαν σηµαντικά άλµατα όσο αφορά την εξέλιξη των stent, έγινε σηµαντική βελτίωση στην τεχνική εµφύτευσης τους, ενώ η χρήση της διπλής αντιαιµοπεταλιακής αγωγής µε ασπιρίνη και θειενοπυριδίνες (τικλοπιδίνη ή κλοπιδογρέλη) ελάττωσε σηµαντικά τα ποσοστά θρόµβωσης τους. Τα απλά µη επικαλυµµένα stents µε µεταλλικό σκελετό (BMS: Bare Metal Stents) αντιπροσωπεύουν τα stents 1 ης γενιάς. Αυτός ο τύπος stent εµφανίζει επαναστένωση σε ποσοστό 25-30%, σχετιζόµενη βέβαια και µε το προφίλ του ασθενή (πιο συχνά σε διαβητικούς ασθενείς)[6]. Η επαναστένωση είναι µείωση του αυλού της στεφανιαίας αρτηρίας, που έχει το stent, λόγω της ανάπτυξης νέου υπερτροφικού ενδοθηλίου, που ενδύει εσωτερικά το σκελετό του µεταλλικού stent. Ο συνδυασµός του τραύµατος του επιθηλίου και του µέσου χιτώνα της αρτηρίας και της κυτταρικής αντίδρασης στο ξένο σώµα οδηγεί σε φλεγµονώδη αντίδραση. Η ενεργοποίηση των κυτοκινών και των παραγόντων πολλαπλασιασµού προωθεί τη µετανάστευση των λείων µυϊκών κυττάρων οδηγώντας στο σχηµατισµό ουλώδους ιστού µέσα στο stent, ελαττώνοντας έτσι τη διάµετρο του αγγείου. Αυτή η διαδικασία αρχίζει να εµφανίζεται στις πρώτες έξι έως οκτώ εβδοµάδες µετά από τη τοποθέτηση του µεταλλικού stent[7], αλλά έχει παρατηρηθεί και σε διάστηµα µεγαλύτερο του έτους από την εφαρµογή του[8]. Τα νέα stent, που είναι επικαλυµένα από πολυ- µερείς ουσίες διαποτισµένες µε διάφορους φαρ- µακευτικούς παράγοντες (DES: Drug Eluting Stent), αναπτύχθηκαν µε στόχο να ελαττώσουν την διεργασία της επαναστένωσης και την ανάγκη επαναδιάνοιξης του στεφανιαίου αγγείου (συχνότητα 5-10%)[9]. Η ουσία που εκχυλίζεται από αυτή την κατηγορία των stent αναστέλλει την υπερπλασία του νέου ενδοθηλίου, καθυστερώντας µε αυτό τον τρόπο την εµφάνιση της φλεγµονώδους αντίδρασης[10]. Το DES stent προοδευτικά αναπτύσσει στρώµατα ενδοθηλίου αλλά σε πιο αργό ρυθµό σε σύγκριση µε τα stents τύπου BMS. Η παραπάνω διαδικασία οδηγεί στη ενσωµάτωση του stent στην αρτηρία, το οποίο λειτουργεί περισσότερο ως µέρος του αγγείου παρά ως εµφυτευµένο ξένο σώµα. Θεωρητικά, η πλήρης επούλωση των DES µπορεί να πάρει µέχρι δύο χρόνια[11]. Τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα stents αυτής της κατηγορίας είναι επικαλυµµένα µε ενεργούς παράγοντες όπως sirolimus (CYPHER-stent) ή paclitaxel (Taxus-stent). Η φαρµακευτική ουσία sirolimus είναι ένα προϊόν ζύµωσης που παράγεται από στρεπτοµύκητες. Πρόκειται για µία µακρολίδη µε ισχυρή αντιµυκητιασική, ανοσοκατασταλτική και αντιµιτωτική δραστηριότητα[12]. Ο παράγων paclitaxel είναι µία αντινεοπλασµατική ουσία µε έντονες κυτταροστατικές ιδιότητες[13,14]. Υπάρχουν πολλές κλινικές µελέτες στη βιβλιογραφία που συγκρίνουν DES µε BMS stents και οι οποίες δείχνουν την ανωτερότητα των DES έναντι των BMS stent, στην πρόληψη της εµφάνισης της επαναστένωσης[15-18]. Η τοποθέτηση των DES σε έµφραγµα του µυοκαρδίου µε ανύψωση του ST διαστήµατος ελαττώνει τη νοσηρότητα και την επανάληψη του εµφράγµατος[19]. Στις ΗΠΑ στο 80% των διαδερµικών αγγειπλαστικών τοποθετούνται stents τύπου DES[20]. Αρχικά, οι ενδείξεις εµφύτευσης τους ήταν περιορισµένες και αφορούσαν πρόσφατα διαγνωσµένα οξέα στεφανιαία σύνδροµα, βλάβες µήκους µικρότερες από mm και σε κλινικά σταθερούς ασθενείς χωρίς σοβαρές συνοδές διαταραχές[20]. Στα επόµενα χρόνια, η εφαρµογή τους επεκτάθηκε και σε επιπλεγµένες στενωτικές βλάβες στεφανιαίων αγγείων καθώς και σε ασθενείς µε σοβαρές συνοδές παθήσεις όπως η διαβητική ή νεφρική δυσλειτουργία. Αυτό οδήγησε σε µια αύξηση της µη ενδεδειγµένης χρήσης τους έως και 60% καθώς και σε υψηλότερα ποσοστά θρόµβωσης των DES ενδοστεφανιαίων προθέσεων[21-23]. Ο υποκείµενος παθοφυσιολογικός µηχανισµός πίσω από το υψηλό ποσοστό θρόµβωσης των DES φαίνεται να είναι η καθυστερηµένη επαναενδοθηλιοποίηση, που µπορεί να παρατηρηθεί τόσο στα sirolimus όσο και paclitaxel stents, κάνοντας τα DES stents πιο επιρρεπή σε θρόµβωση σε σχέση µε τα BMS stents.

4 44 Η θρόµβωση των stents είναι µία δυνητικά θανατηφόρα επιπλοκή και συνδέεται µε εµφάνιση οξέος εµφράγµατος του µυοκαρδίου και αιφνιδίου θανάτου. ιακρίνεται σε οξεία (µέσα σε 24h από την τοποθέτηση του stent), υποξεία (2-30 ηµέρες από την τοποθέτηση του stent) και όψιµη (>30 ηµέρες από την τοποθέτηση του stent). Οι κυριότεροι προγνωστικοί δείκτες θρόµβωσης µετά από τοποθέτηση stent είναι: το χαµηλό κλάσµα εξώθησης, ο αριθµός των stent, η χρησιµοποίηση διαφορετικών ειδών stent, η µικρότερη διάµετρος µπαλονιού, το µη ικανοποιητικό αποτέλεσµα, ο διαχωρισµός του αγγειακού τοιχώµατος και η βραδεία ροή. Η συχνότητα οξείας και υποξείας θρόµβωσης είναι παρόµοια (1-1,5%) µεταξύ BMS και DES [24]. Η όψιµη θρόµβωση (0,5%) είναι συχνότερη στα DES και σχετίζεται µε συνυπάρχουσα νεφρική ή διαβητική δυσλειτουργία αλλά κυρίως µε ανεπαρκή αντιαιµοπεταλιακή αγωγή[24]. Αντιαιµοπεταλιακή Αγωγή και Ενδοστεφανιαίες Προθέσεις (stents) Η εµφύτευση των stent θεωρείται θροµβωτική διεργασία, που οδηγεί στην έναρξη σύνθετων αλληλεπιδράσεων µεταξύ τµηµάτων επιφάνειας του stent και παραγόντων αίµατος. Τα αιµοπετάλια παίζουν έναν πρωταρχικό ρόλο σε αυτήν την διαδικασία. Η ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση και προσκόλληση των αιµοπεταλίων µέσω µιας σειράς διεργασιών µπορούν να οδηγήσουν στο σχηµατισµό ενδαγγειακού θρόµβου, αγγειακής απόφραξης, παροδικής ι- σχαιµίας ή και εµφράκτου[25]. Οι διαθέσιµοι σήµερα αντιαιµοπεταλικοί παράγοντες παρε- µποδίζουν τη διαδικασία ενεργοποίησης, προσκόλλησης, απελευθέρωσης ή/και της συνάθροισης των αιµοπεταλίων, µειώνοντας τον κίνδυνο αρτηριακής θρόµβωσης αλλά αυξάνοντας τις πιθανότητες αιµορραγίας[25]. Η ασπιρίνη µε την ανασταλτική δράση της στη θροµβοξάνη Α 2 εµποδίζει την συσσώρευση των αιµοπεταλίων και αναστέλλει τον σχηµατισµό θρόµβου. H τικλοπιδίνη και η κλοπιδογρέλη αναστέλλουν τη λειτουργία των αιµοπεταλίων µέσω αναστολής του ΑDP, προκαλώντας µη αντιστρεπτή αναστολή της λειτουργίας των αιµοπεταλίων που διαρκεί ηµέρες από τη διακοπή χορήγησης του φαρµάκου. Οδηγίες από American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) συνιστούν τη χορήγηση της ασπιρίνης σε κάθε ασθενή µε πιθανή ανύψωση του ST όσο το δυνατό νωρίτερα, ανεξάρτητα από την στρατηγική επαναιµάτωσης που θα ακολουθηθεί και ανεξάρτητα από την χορήγηση πρόσθετων αντιαιµοπεταλικών παραγόντων. Η αλλεργία στην ασπιρίνη είναι η µόνη εξαίρεση σε αυτήν την σύσταση[26]. Μελέτες όµως δείχνουν, ότι η ασπιρίνη από µόνη της έχει ελάχιστη ή και καµία επίδραση σε περίπτωση επαναστένωσης[27]. Χαµηλές δόσεις ασπιρίνης (75-100mg) χρησιµοποιούνται µαζί µε άλλους αντιθροµβωτικούς παράγοντες σε ασθενείς µε ενδοστεφανιαίες προθέσεις και αυτό γιατί οι υψηλές δόσεις ασπιρίνης συνδέονται µε αυξανόµενο κίνδυνο αιµορραγίας, όταν χρησιµοποιούνται µαζί µε τη κλοπιδογρέλη, χωρίς να έχουν κανένα επιπλέον πλεονέκτηµα[28]. Η χορήγηση της κλοπιδογρέλης αρχίζει είτε πριν είτε αµέσως µετά από την τοποθέτηση του stent. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ένα άλλο παράγωγο θειενοπυριδίνης, η τικλοπιδίνη. Τα θεραπευτικά αποτελέσµατα είναι παρόµοια και µε τα δύο φάρµακα. Εντούτοις, η χρήση της τικλοπιδίνης περιορίζεται από τις παρενέργειες της όπως η ουδετεροπενία και η θροµβοκυττοπενία[29]. Συγκρινόµενη µε τη συµβατική αντιπηκτική αγωγή, η συνδυασµένη αντιαιµοπεταλική θεραπεία (ασπιρίνη µε κλοπιδογρέλη ή τικλοπιδίνη) µετά από την τοποθέτηση stent µειώνει τα ποσοστά εµφάνισης καρδιαγγειακών επιπλοκών και αιµορραγίας[30]. εδοµένου ότι η ασπιρίνη και η κλοπιδογρέλη έχουν διαφορετικούς µηχανισµούς δράσης, η θεραπεία συνδυασµού τους είναι πιο αποτελεσµατική σε σύγκριση µε τη χρήση κάθε παράγοντα χωριστά[31,32]. Οι Ferrari και συν έδειξαν, ότι η απόσυρση της ασπιρίνης σε αυτούς τους ασθενείς σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης ενός νέου στεφανιαίου επεισοδίου[33]. Στη µελέτη Basketlate ασθενείς, στους οποίους τοποθετήθηκαν stents, παρακολουθήθηκαν για 1 έτος µετά από την διακοπή της κλοπιδογρέλης. Τα καρδιακά συµβάµατα εµφανίστηκαν σε 4.9%

5 45 µετά από εφαρµογή DES stent έναντι 1.3% µετά από την εµφύτευση BMS stent[34]. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας συστήνει τη λήψη κλοπιδογρέλης για τουλάχιστον έξι έως 12 µήνες µετά την εφαρµογή DES stent σε συνδυασµό µε τη χορήγηση εφόρου ζωής ασπιρίνης[11]. Μη Καρδιοχειρουργικές Επεµβάσεις και Ενδοστεφανιαίες Προθέσεις (stents) Οι αναισθησιολόγοι έρχονται συχνά αντιµέτωποι µε το πρόβληµα της πρόσφατης τοποθέτησης stent και της πρόωρης αναστολής της αντιαιµοπεταλικής θεραπείας για την εκτέλεση µη καρδιοχειρουργικής επέµβασης. Η διακοπή της αντιαιµοπεταλιακής αγωγής σχετικά σύντο- µα µετά την τοποθέτηση stent σε στεφανιαία αγγεία, οδηγεί στην εµφάνιση σηµαντικής νοσηρότητας και θνητότητας κατά τη διάρκεια µη καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων των παραπάνω ασθενών[35]. Επειδή, η ενδοθηλιοποίηση των stents µπορεί να µην έχει ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο της επέµβασης, η αιφνίδια διακοπή της κλοπιδογρέλης και της ασπιρίνης σε συνδυασµό µε τον προθρoµβωτικό χαρακτήρα της αναισθησίας αυξάνει τον κίνδυνο θρόµβωσης του stent. Η αναδροµική µελέτη των Vicenzi και συν έδειξε, ότι ανεξαρτήτως του τύπου stent η πρόσφατη τοποθέτηση του (<35 ηµέρες) εµφάνισε το υψηλότερο ποσοστό επιπλοκών[3]. Επίσης, η αναδροµική µελέτη των Schouten και συν έδειξε σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της πρόωρης µη καρδιοχειρουργικής επέµβασης µετά από τοποθέτηση stent και της εµφάνισης σηµαντικών περιεγχειρητικών επιπλοκών[36]. Οι Kaluza και συν µελέτησαν 40 ασθενείς, που υποβλήθηκαν σε µη επείγουσες µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις σε διάστηµα <14 ηµερών από την εκτέλεση αγγειοπλαστικής µε τοποθέτηση BMS stent και ανέφεραν 7 εµφράγµατα του µυοκαρδίου και 8 σοβαρά αιµορραγικά επεισόδια[1]. Θάνατος επήλθε σε 8 ασθενείς της µελέτης (6 λόγω εµφράγµατος και 2 λόγω αιµορραγίας). Όλοι οι ασθενείς της µελέτης, που είχαν διακόψει την αντιθροµβωτική αγωγή προεγχειρητικά, κατέληξαν. Παρά τις οδηγίες του 2002 των American Heart Association/American College of Cardiology (AHA/ ACC), οι οποίες συνιστούν διάστηµα 4-6 εβδο- µάδων µεταξύ της εµφύτευσης των BMS stent και της εκτέλεσης µιας µη καρδιοχειρουργικής επέµβασης, έτσι ώστε να ληφθεί η διπλή συνιστώµενη αντιαιµοπεταλιακή αγωγή και να αναπτυχθεί επαρκές ενδοθήλιο, αναφορές χειρουργικών περιστατικών σε µικρότερο από το προτεινόµενο διάστηµα, µε υψηλή θνητότητα συνεχίζουν να εµφανίζονται στη βιβλιογραφία[3,7,37-40]. Οι Wilson και συν περιέγραψαν 4% νοσηρότητα και 3% θνητότητα σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε µη καρδιοχειρουργική επέµβαση σε διάστηµα 6 εβδοµάδων από την τοποθέτηση BMS stent. Οι συγγραφείς προτείνουν τη χορήγηση της διπλής αντιαιµοπεταλιακής αγωγής για διάστηµα 6 εβδοµάδων από την εφαρµογή BMS stent µε στόχο τη πρόληψη της περιεγχειρητικής θρόµβωσης του stent και των συνεπειών του[38]. Ο πιο ση- µαντικός προγνωστικός παράγοντας της οξείας θρόµβωσης των BMS stent είναι το διάστηµα των <14 ηµερών µεταξύ της τοποθέτησης τους και της διακοπής της αντιαιµοπεταλιακής αγωγής[41]. Οι περιεγχειρητικές οδηγίες των ACC/AHA (2007) αναφέρουν, ότι η θρόµβωση των BMS stents είναι εξαιρετικά σπάνια µετά το διάστηµα των 4 εβδοµάδων από την τοποθέτηση τους[42-44]. Όµως, σε µία αναδροµική µελέτη των Doyle και συν, όπου µελετήθηκαν 4503 ασθενείς, βρέθηκε ότι το συνολικό ποσοστό θρόµβωσης των BMS stents σε διάστηµα 10 ετών ήταν 2%, ενώ η όψιµη θρόµβωση αυτής της κατηγορίας stent (>12 µήνες) σχετίστηκε µε σηµαντικά αυξηµένα ποσοστά θνητότητας[45]. Στη µελέτη των De Souza και συν. αναφέρεται η όψιµη θρόµβωση DES stent, σε ασθενή που υποβλήθηκε σε µη καρδιοχειρουργική επέµβαση 29 µήνες µετά από την τοποθέτηση του stent, ενώ η κλοπιδογρέλη είχε διακοπεί 1 έτος µετά από το stenting[46]. Στη µελέτη των Charbucinska και συν παρατηρήθηκε, ότι η συνέχιση της λήψης ασπιρίνης και η διακοπή της κλοπιδογρέλης δεν σχετίστηκε µε την εµφάνιση σηµαντικών µετεγχειρητικών επιπλοκών[47]. Να σηµειωθεί ότι προς το παρόν δεν υπάρχει καµία διαθέσιµη διαγνωστική εξέταση, που να

6 46 καθορίζει την επαρκή ενδοθηλιοποίηση του stent. Η περιεγχειρητική θρόµβωση των DES stent µπορεί να συµβεί έως και 4 έτη µετά την εφαρµογή του, παρά την λήψη της διπλής αντιαιµοπεταλιακής αγωγής για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα[48]. Σε µία µελέτη, όπου εξετάστηκαν 36 περιπτώσεις όψιµης θρόµβωσης DES stent και οι οποίες συλλέχθηκαν από τη διεθνή βιβλιογραφία, βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση µεταξύ όψιµης θρόµβωσης DES stent (>30 ηµέρες µετά από την εφαρµογή) και της διακοπής της διπλής αντιαιµοπεταλικής θεραπείας[49]. Ο µέσος χρόνος από την τοποθέτηση του stent µέχρι την εµφάνιση δυσµενούς κλινικού συµβάµατος ήταν 242 ηµέρες. Συνολικά το 55% των ασθενών της µελέτης είχαν διακόψει την ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη, ενώ το 86.3% των ασθενών διέκοψαν την κλοπιδογρέλη µετά από τη συνιστώµενη διάρκεια της διπλής αντιαιµοπεταλικής θεραπείας (3 µήνες για τα sirolimus stents και 6 µήνες για τα paclitaxel stents). Όταν διακόπηκε µόνο η κλοπιδογρέλη, ο µέσος χρόνος εµφάνισης δυσµενούς κλινικού συµβάµατος ήταν 30 ηµέρες. Στην σύγχρονη διακοπή ασπιρίνης και κλοπιδογρέλης, ο µέσος χρόνος εµφάνισης δυσµενούς κλινικού συµβάµατος αναφέρεται ότι ήταν 7 ηµέρες. Οι συγγραφείς της παραπάνω µελέτης συστήνουν την περιεγχειρητική λήψη της ασπιρίνης. Σε µία µέτα-ανάλυση των Burger και συν αναλύθηκε ο κίνδυνος εµφάνισης καρδιαγγειακών επιπλοκών σε σχέση µε τον κίνδυνο εµφάνισης αιµορραγίας µετά από την περιεγχειρητική διακοπή λήψης ασπιρίνης σε ασθενείς µε πρόσφατο stenting[50]. Με εξαίρεση τις ενδοκράνιες επεµβάσεις και τις προστατεκετοµές, η λήψη ασπιρίνης δεν βρέθηκε να αυξάνει ούτε τον κίνδυνο αιµορραγίας ούτε την περιεγχειρητική θνητότητα λόγω αι- µορραγικών επιπλοκών. Οι Eikelboom και Hirsh µελέτησαν τις επιπλοκές λόγω αιµορραγίας σε ασθενείς µε διπλή αντιαιµοπεταλιακή θεραπεία και βρήκαν ότι η συνδυασµένη χορήγηση κλοπιδογρέλης και ασπιρίνης αυξάνει τον σχετικό κίνδυνο αιµορραγίας µέχρι και 50% [51]. Προτεινόµενες Οδηγίες Περιεγχειρητικής Αντιµετώπισης Ασθενών µε Ενδοστεφανιαίες Προθέσεις (stents), που υποβάλλονται σε Μη Καρδιοχειρουργικές Επεµβάσεις. ιάφορες εθνικές και διεθνείς επιτροπές έχουν δηµοσιεύσει σηµαντικές συστάσεις για την περιεγχειρητική αντιµετώπιση ασθενών µε stents, που υποβάλλονται σε µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν σαφή καθορισµένα πρωτόκολλα στην αντιµετώπιση των παραπάνω ασθενών [52]. Μελέτες µε προσεκτικά σχεδιασµένα πρωτόκολλα είναι απαραίτητες προκειµένου να καθοριστούν οι ασφαλέστερες στρατηγικές περιεγχειρητικής αντιµετώπισης των παραπάνω ασθενών. Η εκπαίδευση των χειρουργών και των αναισθησιολόγων καθώς και η εφαρµογή των συστάσεων κυριαρχούν στην κατανόηση των περιεγχειρητικών κινδύνων, που συνδέονται µε τα στεφανιαία stents και την παρεµπόδιση της καταστροφικής θρόµβωσης αυτών[53,54]. Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ των Καναδών Αναισθησιολόγων διαπιστώθηκε, ότι το 63% αυτών ήταν απληροφόρητοι σχετικά µε το απαραίτητο χρονικό διάστηµα, που απαιτείται µεταξύ της τοποθέτησης stent και µιας χειρουργικής επέµβασης[53]. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαικής Εταιρείας Καρδιολογίας συστήνουν την συνέχιση λήψη της κλοπιδογρέλης για διάστη- µα 3-4 εβδοµάδων µετά την τοποθέτηση BMS stent, καθώς και την λήψη ασπιρίνης εφόρου ζωής. Μετά την εφαρµογή DES stent, η συνδυασµένη χορήγηση ασπιρίνης και κλοπιδογρέλης θα πρέπει να λαµβάνεται για διάστηµα 12 µηνών[55]. Οι κατευθυντήριες οδηγίες των AHA/ACC (2007) αναφέρουν, ότι η πρόωρη διακοπή της διπλής αντιαιµοπεταλικής θεραπείας αυξάνει εµφανώς τον κίνδυνο καταστροφικής θρόµβωσης των stent, οδηγώντας σε σηµαντική αύξηση της νοσηρότητας και θνητότητας[42,56]. Συστήνεται η αναβολή των µη επειγόντων επεµβάσεων, έως ότου ολοκληρώθεί η λήψη της αντιαιµοπεταλικής θεραπείας[56]. Όταν ο ασθενής έχει υποβληθεί σε αγγειοπλαστική χωρίς ενδοστεφανιαία πρόθεση απαιτείται 2 4 εβδοµάδες διπλής αντιαιµοπεταλιακής αγωγής και συστήνεται η αναβολή εκλεκτικών επεµβά-

7 47 σεων για 2 4 εβδοµάδες. Σε αγγειοπλαστική µε BMS ενδοστεφανιαία πρόθεση λαµβάνεται για 4 6 εβδοµάδες (τουλάχιστον) διπλή αντιαιµοπεταλιακή αγωγή, ενώ οι εκλεκτικές επεµβάσεις αναβάλλονται για διάστηµα 6 εβδοµάδων, αλλά αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12 εβδοµάδες, όπου τότε µπορεί να έχουµε την εµφάνιση επαναστένωσης. Σε ασθενείς µε αγγειοπλαστική µε DES ενδοστεφανιαία πρόθεση συστήνεται 12 µήνες διπλής αντιαιµοπεταλιακής αγωγής, ενώ οι µη επείγουσες επεµβάσεις αναβάλλονται για διάστηµα 12 µηνών. Σε ασθενείς στους οποίους απαιτείται στεφανιαία επαναιµάτωση µε PCI για την άµβλυνση των καρδιακών συµπτωµάτων και οι οποίοι πρέπει να υποβληθούν σε εκλεκτική µη καρδιοχειρουργική επέµβαση στους επόµενους 12 µήνες, συστήνεται η αγγειοπλαστική ή η τοποθέτηση BMS stent ακολουθoύµενη από 4 έως 6 εβδοµάδες διπλής αντιαιµοπεταλιακής αγωγής. Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες των AHA/ACC (2007) η ασπιρίνη χορηγείται δια βίου, ανεξάρτητα από την τεχνική επαναι- µάτωσης[56]. Οι Chassot και συν ισχυρίζονται, ότι η διπλή αντιαιµοπεταλιακή αγωγή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την πρόληψη θρόµβωσης των stents. Οι συγγραφείς τονίζουν τη σηµασία της λήψης της ασπιρίνης περιεγχειρητικά, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χειρουργική επέµβαση πραγµατοποιείται σε κλειστή κοιλότητα (ενδοκράνια χειρουργική, οπίσθιο τµήµα οφθαλµού, χειρουργική επέµβαση της σπονδυλικής στήλης)[57]. Επίσης, προτείνουν την αναβολή χειρουργικής επέµβασης για 3 µήνες σε ασθενείς µε BMS stent, ενώ οι κατευθυντήριες οδηγίες του 2007 των ACC/AHA συστήνουν την πραγµατοποίηση της χειρουργικής επέµβασης µεταξύ 6 ης και 12 ης εβδοµάδας από την τοποθέτηση BMS stent, όπου τότε µπορεί να έχουµε την εµφάνιση επαναστένωσης[7,57]. Οι αναισθησιολόγοι διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στην εξασφάλιση της περιεγχειρητικής ασφάλειας των παραπάνω ασθενών. Η προσεκτική προεγχειρητική εκτίµηση και προετοι- µασία των παραπάνω ασθενών είναι σηµαντικά στοιχεία της περιεγχειρητικής φροντίδας, καθώς πολλές δυσκολίες µπορούν να προβλεφθούν και να αντιµετωπιστούν προς όφελος του ασθενούς[42,54,56,58]. Τα βασικά στοιχεία προεγχειρητικής εκτίµησης των παραπάνω ασθενών αφορούν: τον καθορισµό του τύπου και του αριθµού του/των stent του ασθενούς, το πότε και πού τοποθετήθηκε, τον καθορισµό της θέσης του stent στη στεφανιαία κυκλοφορία και αν τυχόν παρουσιάστηκαν επιπλοκές κατά τη διάρκεια εµφύτευσης του, αν υπάρχει ιστορικό προηγούµενης θρόµβωσης stent, τι αντιαιµοπεταλιακή αγωγή λαµβάνει ο ασθενής, αν υπάρχουν συνοδές παθήσεις καθώς και ποια είναι η συνιστώµενη διάρκεια αντιθροµβωτικής αγωγής για τον συγκεκριµένο τύπο του stent. To 2006 µία Γαλλική οµάδα (French Task Force) αποτελούµενη από καρδιολόγους, αναισθησιολόγους, αιµατολόγους και χειρουργούς δηµοσίευσαν οδηγίες σχετικά µε την περιεγχειρητική αντιµετώπιση των ασθενών µε ενδοστεφανιαίες προθέσεις[59]. Σύµφωνα µε αυτές, σε ασθενείς µε DES stents συστήνεται η περιεγχειρητική λήψη ασπιρίνης. Προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις επεµβάσεις, που σχετίζονται µε µεγάλες απώλειες αίµατος, στις οποίες συστήνουν την αντικατάσταση της διπλής αντιθροµβωτικής αγωγής µε τη λήψη µη στεροειδούς αντιφλεγµονώδους ουσίας (flurbiprofen-nsaid) σε συνδυασµό µε ηπαρίνη χαµηλού µοριακού βάρους (LMWH)[59,60]. Ωστόσο η αντικατάσταση της διπλής αντιαιµοπεταλικής αγωγής µε NSAID και LMWH παραµένει αµφιλεγόµενη, διότι δεν υπάρχει καµία επιστηµονική τεκµηρίωση, ότι η χρήση τους προλαµβάνει την περιεγχειρητική θρόµβωση των stent. Επιπλέον, ο συνδυσµός ασπιρίνης και NSAID αυξάνει τα ποσοστά καρδιακής νοσηρότητας και θνητότητας σε ασθενείς µε στεφανιαία νόσο, ενώ τα ποσοστά αυτά πιθανώς να είναι περισσότερο αυξηµένα σε ασθενείς µε ενδοστεφανιαίες προθέσεις[61,62]. Η περιεγχειρητική χρήση κλασσικής ηπαρίνης είναι συχνή για την πρόληψη των θροµβοεµβολικών επεισοδίων, δεν έχει όµως αντιαιµοπεταλιακές ιδιότητες και δεν δρά προστατευτικά στη θρόµβωση των stent. Οι Vicenzi και συν. περιέγραψαν τη συσχέτιση µεταξύ περιεγχειρητικής χορήγησης ηπαρίνης και αυξηµένης καρδιακής θνησιµότητας και νοσηρότητας σε ασθενείς µε στεφανιαία stents[3]. Η περιεγχειρητική γεφυροποίηση της κλοπιδογρέλης γίνεται µε τους αντιαιµοπε-

8 48 Εικόνα 1: Προτεινόµενος αλγόριθµος περιεγχειρητικής αντιµετώπισης ασθενών µε ενδοστεφανιαίες προθέσεις τύπου BMS ταλιακούς παράγοντες tirobifan ή eptifibatide, που δρουν ως αναστολείς των αιµοπεταλιακών γλυκοπρωτεινικών υποδοχέων ΙΙb/IIa, οι οποίοι ενεργοποιούν την διφωσφορική αδενυλική κυκλάση. Οι παράγοντες αυτοί µπορούν να χορηγηθούν αντί της κλοπιδογρέλης περιεγχειρητικά, σε ασθενείς µε στεφανιαία stents, χωρίς όµως να έχει αποδειχθεί η προφυλακτική τους δράση απέναντι στη θρόµβωση των stent[63]. Οι Brilakis και συν προτείνουν ορισµένες προσεγγίσεις για τους ασθενείς µε DES stent[64]: 1. τη συνέχιση της διπλής αντιαιµοπεταλιακής αγωγής περιεγχειρητικά για µη αιµορραγικές επεµβάσεις 2. την περιεγχειρητική γεφυροποίηση της κλοπιδογρέλης µε tirobifan ή eptifibatide ή µε αναστολείς θροµβίνης ή και µε συνδυασµό τους ή 3. τη διακοπή της κλοπιδογρέλης προεγχειρητικά και την επανέναρξη της άµεσα µετεγχειρητικά. Στις επείγουσες επεµβάσεις η απόφαση για τη διακοπή, συνέχιση ή τροποποίηση της αντιαι- µοπεταλικής αγωγής θα πρέπει να λαµβάνεται µε βάση της ιδιαιτερότητες των stent και του κάθε ασθενούς χωριστά. Αν υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος αιµορραγίας η κλοπιδογρέλη θα πρέπει να διακόπτεται 5 ηµέρες προ της επέµβασης, ενώ συστήνεται η συνέχιση λήψης της ασπιρίνης[65]. Αν η κλοπιδογρέλη και η ασπιρίνη λαµβάνονται για διάστηµα µικρότερο από 6 µήνες από την τοποθέτηση του stent και ο ασθενής πρόκειται να υποβληθεί σε µία δυνητικά αιµορραγική επέµβαση συστήνεται η συνέχισή τους. Αν το διάστηµα που λαµβάνεται η αντιαιµοπεταλιακή αγωγή είναι µεγαλύτερο των 6 µηνών συστήνεται η διακοπή της της κλοπιδογρέλης και η συνέχιση λήψης της ασπιρίνης. Σε µη αιµορραγικές επεµβάσεις συστήνεται η συνέχιση της διπλής αντιαιµοπεταλιακής αγωγής[65].

9 49 Εικόνα 2: Προτεινόµενος αλγόριθµος περιεγχειρητικής αντιµετώπισης ασθενών µε ενδοστεφανιαίες προθέσεις τύπου DES Περιεγχειρητική Αντιµετώπιση Θρόµβωσης Ενδοστεφανιαίων Προθέσεων (stent) Η θρόµβωση του stent περιεγχειρητικά συνήθως εκδηλώνεται είτε µε τη µορφή εµφράγ- µατος µυοκαρδίου ή µε την εµφάνιση κακοήθους αρρυθµίας. Η θρόµβωση του stent και η προοδευτική µυοκαρδιακή νέκρωση µπορούν να οδηγήσουν γρήγορα σε µεγάλου βαθµού αιµοδυναµική αστάθεια, κοιλιακές αρρυθµίες, καρδιογενές shock ή καρδιακή ανακοπή κάνοντας επιτακτική της ανάγκη της επείγουσας αγγειοπλαστικής[66]. Η θροµβολυτική θεραπεία θεωρείται λιγότερο αποτελεσµατική σε σύγκριση µε την αγγειοπλαστική στην αντιµετώπιση της θρόµβωσης και στην αποκατάσταση της στεφανιαίας άρδευσης[53,67]. Για τον παραπάνω λόγο συστήνεται, οι επεµβάσεις στους ασθενείς µε πρόσφατες ενδοστεφανιαίες προθέσεις να γίνονται σε νοσοκοµεία όπου υπάρχει άµεσα διαθέσιµος επεµβατικός καρδιολόγος για την εκτέλεση επείγουσας νέας αγγειοπλαστικής σε περιπώσεις θρόµβωσης των stent[43,57]. Η νέα αγγειοπλαστική στους ασθενείς µε θρόµβωση ενέχει σοβαρό κίνδυνο αιµορραγίας λόγω της χορήγησης αντιαιµοπεταλιακών και αντιθροµβωτικών παραγόντων κατά τη διάρκεια της[3,64]. Οι Brilakis και συν συνιστούν την χορήγηση ασπιρίνης και µίας τουλάχιστον δόσης αντιθροµβωτικού παράγοντα (ηπαρίνη ή bivalirudin) στους παραπάνω ασθενείς[64]. Η σωστή περιεγχειρητική αντιµετώπιση των ασθενών µε ενδοστεφανιαίες προθέσεις (stents) έχει ιδιαιτερότητες και θεωρείται µεγάλης σηµασίας για την ελάττωση της νοσηρότητας και θνητότητας στην κατηγορία αυτή των ασθενών. Οι εικόνες 1 και 2 δείχνουν αλγόριθµους αντιµετώπισης των ασθενών µε ενδοστεφανιαίες προθέσεις (stents) όπως αυτές περιγράφηκαν στη σύγχρονη βιβλιογραφία[35]. Η συµµετοχή διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων (αναισθησιολόγου, καρδιολόγου, χειρουργού) καθώς και η σωστή επικοινωνία µεταξύ των ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της καταστροφικής εµφάνισης της θρόµβωσης των stents, συµβάλλοντας στην ασφαλή φροντίδα των παραπάνω ασθενών.

10 50 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Kaluza GL, Joseph J, Lee JR, et al: Catastrophic outcomes of noncardiac surgery soon after coronary stenting. J Am Coll Cardiol 2000; 35: Steinhubl SR, Berger PB, Mann JT III, et al: For the CREDO Investigators. Clopidogrel for the reduction of events during observation. Early and sustained dual oral antiplatelet therapy following percutaneous coronary intervention: a randomized controlled trial. JAMA 2002; 288: Vicenzi MN, Meislitzer T, Heitzinger B, et al: Coronary artery stenting and non-cardiac surgery aprospective outcome study. Br J Anaesth 2006; 96: Τούτουζας Π.Κ, Στεφανάδης Χ.Ι, Μποuντούλας Χ: Καρδιακές Παθήσεις. Εκδ. Παρισιάνου Topol E: Textbook of Interventional Cardiology. Eds Saunders Co, Philadelphia, Presbitero P, Boccuzzi G. Restenosis treatment in the drug-eluting stent era. Ital Heart J 2005; 6: Eagle KA, Berger PB, Calkins H, et al: ACC/AHA Guideline Update for Perioperative Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery Executive Summary. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1996 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery). Anesth Analg 2002; 94: Serruys PW, Luijten HE, Beatt KJ, et al: Incidence of restenosis after successful coronary angioplasty: a time-related phenomenon. A quantitative angiographic study in 342 consecutive patients at 1, 2, 3, and 4 months. Circulation 1988; 77: Metzler H, Huber K, Kozek-Langenecker S: Anaesthesia in patients with Drug Eluting Stents. Curr Opin Anaesthesiol 2008; 21: Liuzzo JP, Abrose JA, Coppala JT: Sirolimus and taxol-eluting stents differ towards intimal hyperplasia and re-endothelialization. J Invasive Cardiol 2005; 17: Silber S, Albertsson P, Aviles FF, et al: Guidelines for percutaneous coronary interventions. The Task Force for Percutaneous Coronary Interventions of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2005; 26: Curfman GD: Sirolimus-eluting coronary stents. N Engl J Med 2002; 346: Rogers CD: Drug-eluting stents: clinical perspectives on drug and design differences. Rev Cardiovasc Med 2005; 6(Suppl 1):S Smith EJ, Rothman MT: Antiproliferative coatings for the treatment of coronary heart disease: what are the targets and which are the tools? J Interv Cardiol 2003: 16: Mauri L, Reisman M, Buchbinder M, et al: Comparison of rotational atherectomy with conventional balloon angioplasty in the prevention of restenosis of small coronary arteries: results of the Dilatation vs Ablation Revascularization Trial Targeting Restenosis (DART). Am Heart J 2003; 145: Stone GW, Ellis SG, Cox DA, et al: Oneyear clinical results with the slow-release, polymer-based, paclitaxel-eluting TAXUS stent: the TAXUS-IV trial. Circulation 2004; 109: Holmes DR Jr, Leon MB, Moses JW, et al: Analysis of 1-year clinical outcomes in the SIRIUS trial: a randomized trial of a sirolimus-eluting stent versus a standard stent in patients at high risk for coronary restenosis. Circulation 2004; 109: Buellesfeld L, Grube E: ABT-578-eluting stents. The promising successor of sirolimus- and paclitaxel-eluting stent concepts? Herz 2004; 29: Kastrati A, Dibra A, Eberle S, et al: Sirolimus-eluting stents vs paclitaxel-

11 51 eluting stents in patients with coronary artery disease: meta-analysis of randomized trials. JAMA 2005; 294: Farb A, Boam AB: Stent thrombosis redux: the FDA perspective. N Engl J Med 2007; 356: Slottow TLP, Waksman R: Overview of the 2006 food and drug administration circulatory system devices panel meeting on drug-eluting stent thrombosis.cathet Cardiovasc Interv 2007; 69: Beohar N, Davidson CJ, Kip KE: Outcomes and complications associatedwith off-label and untested use of drug-eluting stents. JAMA 2007; 297: Win HK, Caldera AE, Maresh K, et al: Clinical outcomes and stent thrombosis following off-label of drug-eluting stents. JAMA 2007; 297: Serruys PW, Kutryk MJB, Ong ATL: Coronary artery stents. N Engl J Med 2006; 354: Patrono C, Bachmann F, Baigent C, et al: Expert consensus document on the use of antiplatelet agents. The task force on the use of antiplatelet agents in patients with atherosclerotic cardiovascular disease of the European society of cardiology. Eur Heart J 2004; 25: Antman EM, Anbe DT, Armstrong PW, et al: ACC/AHA guidelines for the management of patients with ST-elevation myocardial infarction; a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. (Committee to Revise the 1999 Guidelines for the Management of patients with acute myocardial infarction) J Am Coll Cardiol 2004: 44: Schwartz L, Bourassa MG, Lesperance J, et al: Aspirin and dipyridamole in the prevention of restenosis after percutaneous transluminal coronary angioplasty. N Engl J Med 1988; 318: Peters RJ, Mehta SR, Fox KA, et al: Effects of aspirin dose when used alone or in combination with clopidogrel in patients with acute coronary syndromes: observations from the Clopidogrel in Unstable angina to prevent Recurrent Events (CURE) study. Circulation 2003; 108: Bertrand ME, Rupprecht HJ, Urban P, Gershlick AH, investigators FT: Doubleblind study of the safety of clopidogrel with and without a loading dose in combination with aspirin compared with ticlopidine in combination with aspirin after coronary stenting: the clopidogrel aspirin stent international cooperative study (CLASSICS). Circulation 2000; 102: Schomig A, Neumann FJ, Kastrati A, et al: A randomized comparison of antiplatelet and anticoagulant therapy after the placement of coronary-artery stents. N Engl J Med 1996; 334: Yusuf S, Zhao F, Mehta SR, et al: Effects of clopidogrel in addition to aspirin in patients with acute coronary syndromes without ST-segment in elevation. N Engl J Med 2001; 345: Mehta SR, Yusuf S, Peters RJG, et al: Effects of pretreatment with clopidogrel and aspirin followed by long-term therapy in patients undergoing percutaneous coronary intervention: the PCI-CURE study. Lancet 2001; 358: Ferrari E, Benhamou M, Cerboni P, et al: Coronary syndromes following aspirin withdrawal. A special risk for late stent thrombosis. J Am Coll Cardiol 2005; 45: Pfisterer M, Brunner La-Rocca HP, Buser PT, et al: Late clinical events after clopidogrel discontinuation may limit the benefit of drug-eluting stents. J Am Coll Cardiol 2006; 48: Newsome L, Weller R, Gerancher J, et al: Coronary Artery Stents: II Perioperative Consideration and Management. Anesth Analg 2008; 107: Schouten O, Van Domburg RT, Bax JJ, et al. Noncardiac surgery after coronary

12 52 stenting: early surgery and interruption of antiplatelet therapy are associated with an increase in major adverse cardiac events. J Am Coll Cardiol 2007; 49: Sharma AK, Ajani AE, Hamwi SM, et al: Major noncardiac surgery following coronary stenting. When is it safe to operate? Catheter Cardiovasc Interv 2004; 63: Wilson SH, Fasseas P, Orford JL, et al: Clinical outcome of patients undergoing non-cardiac surgery in the two months following coronary stenting. J Am Coll Cardiol 2003; 42: Marcucci C, Chassot PG, Gardaz JP, et al: Fatal myocardial infarction after lung resection in a patient with prophylactic preoperative coronary stenting. Br J Anaesth 2004; 92: Reddy PR, Vaitkus PT: Risks of noncardiac surgery after coronary stenting. Am J Cardiol 2005; 95: Collet JP, Montalescot G: Premature withdrawal and alternative therapies to dual oral antiplatelet therapy. Eur Heart J Suppl 2006; 8(Suppl):G46-G Fleisher LA, Beckman JA, Brown KA, et al: ACC/AHA 2007 Guidelines on perioperative cardiovascular evaluation and care for noncardiac surgery. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 2002 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery). Circulation 2007; 116: Wilson SH, Rihal CS, Bell MR, et al: Timing of coronary stent thrombosis in patients treated with ticlopidine and aspirin. Am J Cardiol 1999; 83: Berger PB, Bell MR, Hasdai D, et al: Safety and efficacy of ticlopidine for only 2 weeks after successful intracoronary stent placement. Circulation 1999; 99: Doyle B, Rihal CS, O Sullivan CJ, et al: Outcomes of stent thrombosis and restenosis during extended follow-up of patients treated with bare-metal coronary stents. Circulation 2007; 116: De Souza DG, Baum VC, Ballert NM: Late thrombosis of a drug-eluting stentpresenting in the perioperative period. Anesthesiology 2007; 106: Charbucinska KN, Godet G, Itani O, et al: Anitcoagulation management for patients with drug-eluting stents undergoing vascular surgery. Anesth Analg 2006; 103: Varani E: Very late thrombosis of a paclitaxel-eluting stent. Available at: r/tctmd/descoe?_nfpb_true&_pagelabel_d ESCenterContent&hdCon_740056&srcId_ 56&destId_4. Accessed June 3, Artang R, Dieter RS: Analysis of 36 reported cases of latethrombosis in drugeluting stents placed in coronary arteries. Am J Cardiol 2007; 99: Burger W, Chemnitus JM, Kneissl GD: Low-dose aspirin for secondary cardiovascular prevention. Cardiovascular risks after its perioperative withdrawal versus bleeding risks with its continuation: review and meta-analysis. J Intern Med 2005; 257: Eikelboom JW, Hirsh J: Bleeding and management of bleeding. Eur Heart J 2006; 8:G38 G Schouten O, Bax JJ, Damen J, Poldermans D: Coronary artery stent placement immediately before noncardiac surgery: a potential risk? Anesthesiology 2007; 106: Patterson L, Hunter D, Mann A: Appropriate waiting time for noncardiac surgery following coronary stent insertion: views of Canadian anesthesiologists. Can J Anesthesiol 2005; 52: Brilakis ES, Banerjee S, Berger PB: Perioperative management of patients with coronary stents. J Am Coll Cardiol 2007; 49: The Task Force for Percutaneous Coronary Interventions of the European Society of

13 53 Cardiology: Guidelines for percutaneous coronary interventions. Eur Heart J 2005; 26: Grines CL, Bonow RO, Casey DE Jr, et al. AHA/ACC/SCAI/ ACS/ADA Science Advisory: Prevention of premature discontinuation of dual antiplatelet therapy in patients with coronary artery stents. A science advisory from the American Heart Association, American College of Cardiology, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, American College of Surgeons, and American Dental Association, with representation from the American College of Physicians. Circulation 2007; 115: Chassot P-G, Delabays A, Spahn DR: Perioperative antiplatelet therapy: the case for continuing therapy in patients at risk of myocardial infarction. Br J Anaesth 2007; 99: Maisel WH: Unanswered questions-drugeluting stents and the risk of late thrombosis. N Engl J Med 2007; 356: Albaladejo P, Marret E, Piriou V, et al: Perioperative management of antiplatelet agents in patients with coronary stents: recommendations of a French Task Force. Br J Anaesth 2006; 97: Rodriguez AE, Mieres J, Fernandez-Pereira C, et al: Coronary stent thrombosis in the current drug-eluting stent era: insights from the ERACI III trial. J Am Coll Cardiol 2006; 47: Kimmel SE, Berlin JA, Reilly M, et al: The effects of nonselective non-aspirin nonsteroidal anti-inflammatory medications on the risk of nonfatal myocardial infarction and their interaction with aspirin. J Am Coll Cardiol 2004; 43: MacDonald TM, Wei L: Effect of ibuprofen on cardioprotective effect of aspirin. Lancet 2003; 361: Rabbat MG, Bavry AA, Bhatt DL, et al: Understanding and minimizing late thrombosis of drug-eluting stents. Cleveland Clinic J Med 2007; 74: Brilakis ES, Banerjee S, Berger PB: The risk of drug-eluting stent thrombosis with noncardiac surgery. Curr Cardiol Rep 2007; 9: Dalal A, D Souza S, Shulman M: Coronary drug-eluting stents and anesthesia. Can J Anesth 2006; 53: Adesanya AO, de Lemos JA, Greilich NB, et al: Management of perioperative myocardial infarction in noncardiac surgical patients. Chest 2006; 130: Keeley EC, Boura JA, Grines CL: Primary angioplasty versus intravenous thrombolytic therapy for acute myocardial infarction: a quantitative review of 23 randomised trials. Lancet 2003; 361: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Παπαγιαννοπούλου Πηνελόπη: Αναισθησιολογικό Τµήµα ΓΝΘ «Γ. Γεννηµατάς» ιεύθυνση: Αφών Εµµανουήλ 3, Θεσσαλονίκη τηλ Keywords: percutaneous coronary intervention, bare-metal stents, drug-eluting stents, dual antiplatelet drug therapy, aspirin, clopidogrel, stent thrombosis.

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αθανάσιος Καπετανόπουλος Καπετανόπουλος, FACC, FESC, FSCAI Επεμβατικός Καρδιολόγος, EUROMEDICA, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Συχνότητα συνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας

Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας Διαδερμική επεμβατική αντιμετώπιση ασθενών της τέταρτης ηλικίας Ν. Τσιγαρίδας, Α. Ράμμος, Β. Μελαδίνης, Κ. Σταμάτης, Β. Τελάκη, Κ.Σιόγκας Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, Καρδιολογική Κλινική, Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Αναπηρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Αναπηρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ιαχείριση ασθενούς με χρόνια κολπική μαρμαρυγή και στεφανιαία νόσο υπό τριπλή αντιθρομβωτική αγωγή που πρόκειται να υποβληθεί σε εξωκαρδιακή χειρουργική επέμβαση ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Αναπηρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εκτιμάται ότι ένα με δύο εκατομμύρια ευρωπαίων λαμβάνουν από του στόματος αντιπηκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΥΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ,ΕΠΑΣΒΕΣΤΩΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Επεµβατικός καρδιολόγος EUROMEDICA-KYΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΙΑΧΥΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ,ΕΠΑΣΒΕΣΤΩΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Επεµβατικός καρδιολόγος EUROMEDICA-KYΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΑΧΥΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ,ΕΠΑΣΒΕΣΤΩΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Επεµβατικός καρδιολόγος EUROMEDICA-KYΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ 27/6/2009 PORTO CARAS, ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα στεφανιαία σύνδρομα: Επεμβατική θεραπεία στην εποχή των stent με φάρμακο

Οξέα στεφανιαία σύνδρομα: Επεμβατική θεραπεία στην εποχή των stent με φάρμακο 19ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ξενοδοχείο Caravel, Αθήνα: 15-17 Απριλίου 2004 Οξέα στεφανιαία σύνδρομα: Επεμβατική θεραπεία στην εποχή των stent με φάρμακο Βασίλης Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους;

Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους; Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκη 8 Φευρουαρίου 2006 Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους; Βασίλειος Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος Ευρωκλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενείς με στεφανιαία stents: τροποποίηση αντιθρομβωτικής αγωγής πριν από χειρουργική επέμβαση

Ασθενείς με στεφανιαία stents: τροποποίηση αντιθρομβωτικής αγωγής πριν από χειρουργική επέμβαση Ασθενείς με στεφανιαία stents: τροποποίηση αντιθρομβωτικής αγωγής πριν από χειρουργική επέμβαση Νάσος Μαγγίνας, FESC, FACC Νοσοκομείο Mediterraneo Γλυφάδα Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (ααα) Ασπιρίνη 75-100

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική διαχείριση της αντιθρομβωτικής αγωγής

Περιεγχειρητική διαχείριση της αντιθρομβωτικής αγωγής Περιεγχειρητική διαχείριση της αντιθρομβωτικής αγωγής Θεραπεία ζεύξης στην αντιαιμοπεταλιακή αγωγή. Σύγχρονες απόψεις Ε. Αρναούτογλου Περιγραφή περιστατικού Ασθενής ηλικίας 68 ετών με μακροσκοπική αιματουρία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την περιεγχειρητική καρδιαγγειακή εκτίµηση και αντιµετώπιση ασθενών που υποβάλλονται σε µη καρδιοχειρουργική επέµβαση (2007). Φωτεινή Ντάνου, Σοφία Σγουροπούλου, Πολυξένη Στρατήγη.

Διαβάστε περισσότερα

Μπαλόνια που εκλύουν φάρμακο. Αθανάσιος Αγγελής Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο ΓΝΑ

Μπαλόνια που εκλύουν φάρμακο. Αθανάσιος Αγγελής Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο ΓΝΑ Μπαλόνια που εκλύουν φάρμακο Αθανάσιος Αγγελής Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο ΓΝΑ Αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων - 1 1977 1.Balloon (PTCA) Andreas Gruntzig performs the first PTCA

Διαβάστε περισσότερα

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας Περιστατικό 4. Γυναίκα 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή Ηκ. Ελένη Κ. είναι 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή, μόνιμη Λαμβάνει κουμαρινικά. INR προ εβδομάδος 2.24 Ιστορικό Υπέρτασης Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενη, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

από τις ενδείξεις στην κλινική πράξη

από τις ενδείξεις στην κλινική πράξη Kλοπιδογρέλη από τις ενδείξεις στην κλινική πράξη Χ.Κυρπιζίδης, Α.Κεϊβανίδου, Γ.Παπανικολάου, Κ.Τσιπτσής, Μ.Ξαφένιας, Α.Πεχλεβάνης. Καρδιολογική κλινική Στεφανιαία μονάδα 2 ου Νοσοκομείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ

ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ Επεμβατικός καρδιολόγος ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ICE 2014-ΙΩΑΝΝΙΝΑ «Όλβιος όστις της Ιστορίης έσχε Μάθησιν» Stent: Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Επεµβατική αντιµετώπιση της στεφανιαίας νόσου σε ειδικές υποοµάδες. ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Επεµβατική αντιµετώπιση της στεφανιαίας νόσου σε ειδικές υποοµάδες. ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Επεµβατική αντιµετώπιση της στεφανιαίας νόσου σε ειδικές υποοµάδες. ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΓΡΑΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επεµβατικός καρδιολόγος, FSCAI ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-KYΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3ο Συνέδριο Επεµβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής. Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας

Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής. Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής Γεώργιος Θεοδ. Νικήτας Ειδικευόμενος Καρδιολογίας Αντιμετώπιση των οξέων ισχαιμικών επεισοδίων στα θύματα της ανακοπής ΟΞΕΙΑ ΜΥΟΚΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Foex P, et al. Pasternack PF et al. Mangano DT et al. Br J Anaesth 1973; 45:671 81 Anesthesiology 1988; 68:495 500

Foex P, et al. Pasternack PF et al. Mangano DT et al. Br J Anaesth 1973; 45:671 81 Anesthesiology 1988; 68:495 500 Αναγνώρισηασθενώνµεπιθανό όφελοςαπότηνπροεγχειρητική έναρξηβ-αποκλειστών Νύκταρη Β. Αναισθησιολόγος Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου β-αποκλειστές στηνπρο-εγχειρητικήπερίοδο Μηκαρδιοχειρουργικέςεπεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Ελάττωση θνησιμότητας κατά 33% 1. Αυξημένη υπόνοια 2. Αυξημένος αριθμός εξετάσεων 3. Προφύλαξη σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιθρομβωτική Αγωγή στην Ενδαγγειακή Θεραπεία Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου. Ανδρέας Μ. Λάζαρης Επ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής ΠΓΝ «Αττικόν»

Αντιθρομβωτική Αγωγή στην Ενδαγγειακή Θεραπεία Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου. Ανδρέας Μ. Λάζαρης Επ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής ΠΓΝ «Αττικόν» Αντιθρομβωτική Αγωγή στην Ενδαγγειακή Θεραπεία Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου Ανδρέας Μ. Λάζαρης Επ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής ΠΓΝ «Αττικόν» Levels of disease prevention The person has already the disease

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου: γιατί και πότε;

Εκτίμηση της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου: γιατί και πότε; 1 ο Συνέδριο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης - 14 Μαΐου 2016 - Αθήνα Εκτίμηση της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου: γιατί και πότε; Νικόλαος Αλεξόπουλος, Καρδιολόγος Υπεύθυνος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς Ευρωκλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΧΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αντιθροµβωτική θεραπεία

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΧΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αντιθροµβωτική θεραπεία ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΧΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αντιθροµβωτική θεραπεία ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Δεν

Διαβάστε περισσότερα

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

24-26 January καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια καρδία, αγγεία & αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 24-26 January 2014 Under the Auspices: Hellenic Cardiovascular Research Society Organization: Κosmos Travel Venue: Divani Apollon Palace, Kavouri επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεραπεία επαναιμάτωσης Διαβητικών Ασθενών με Οξύ Εμφραγμα Μυοκαρδίου. Εναλλακτικές Επιλογές, Θέσεις και Αντιθέσεις.

1. Θεραπεία επαναιμάτωσης Διαβητικών Ασθενών με Οξύ Εμφραγμα Μυοκαρδίου. Εναλλακτικές Επιλογές, Θέσεις και Αντιθέσεις. 163 Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 1. Θεραπεία επαναιμάτωσης Διαβητικών Ασθενών με Οξύ Εμφραγμα Μυοκαρδίου. Εναλλακτικές Επιλογές, Θέσεις και Αντιθέσεις. Γεώργιος Σκαλής, Αλέξανδρος Στεφανίδης, Γεώργιος Χριστούλας, Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΝΤΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, MSc, MRCP 1ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ 27/6/2009 PORTO CARAS, ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

«Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία

«Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία «Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία Βασίλειος Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος Ευρωκλινικής Αθηνών τ. IVUS Scientific Director, Mediolanum Cardiac

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Λ. Κ. Μιχάλης Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008 Από πού αντλούνται οι γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΥΟΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑ ΜΗΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

So much time, so little to say

So much time, so little to say So much time, so little to say > 6 εκ ασθενείς επισκέπτονται τα ΤΕΠ στις ΗΠΑ για ΘΠ ~ 5% του συνόλου των περιστατικών στα ΤΕΠ Δυνητικά απειλητικές για τη ζωή καρδιαγγειακές αιτίες ΘΠ Οξέα στεφανιαία σύνδρομα

Διαβάστε περισσότερα

Κολονοσκόπηση σε ασθενή που λαμβάνει αντιπηκτικά-αντιαιμοπεταλιακά.

Κολονοσκόπηση σε ασθενή που λαμβάνει αντιπηκτικά-αντιαιμοπεταλιακά. Κολονοσκόπηση σε ασθενή που λαμβάνει αντιπηκτικά-αντιαιμοπεταλιακά. Δηλώνω ότι δεν έχω σύγκρουση συμφερόντων Χρήση αντιαιμοπεταλιακών : REACH Registry Ασπιρίνη Αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα Θιενοπυριδίνες

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμοί αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή μετά από αγγειοπλαστική. Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Συνδυασμοί αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή μετά από αγγειοπλαστική. Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Συνδυασμοί αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή μετά από αγγειοπλαστική. Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. I have no disclosures relevant to this presentation Ασπιρίνη Η

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Αντιπηκτική Αγωγή. Λύση ή Πρόβλημα?

Περιεγχειρητική Αντιπηκτική Αγωγή. Λύση ή Πρόβλημα? Περιεγχειρητική Αντιπηκτική Αγωγή. Λύση ή Πρόβλημα? Το Πρόβλημα. Κ. Θεοδωράκη Ή αλλιώς. Η σκοτεινή πλευρά των αντιπηκτικών Ποιες μπορεί να είναι οι «παρενέργειες» των αντιπηκτικών? Αυξημένη περιεγχειρητική

Διαβάστε περισσότερα

Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση.

Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση. Bασίλης Παπαγιάννης - Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση 17 Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση. Παπαγιάννης Βασίλης Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις 267 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις Χ. Βέρρας 1, Α. Μελιδώνης 2 1 Τμήμα Γενικής Ιατρικής και 2 Α Παθολογική Κλινική &

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Καφαντάρης Ι., Μεϊμέτη Ε., Δόνου Α., Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν»

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» Αντιπηκτική θεραπεία Βαλβιδοπάθειες προσθετικές βαλβίδες Κολπική μαρμαρυγή Φλεβική θρόμβωση πνευμονική εμβολή Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

PCI IN OSTIAL LAD LESSION.

PCI IN OSTIAL LAD LESSION. CASE PRESENTATION PCI IN OSTIAL LAD LESSION. D.DIMITRIADIS,CH.GRAIDIS,V.KARASAVVI DIS EUROMEDICA-KYANOUS STAVROS, THESSALONIKI IICE 2013 ELECTRA PALACE MALE 48 YRS REFERED FOR C.A, AFTER HOSPITALIZASION

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Αδαµαντία Α. Πολυδώρου Εδικ. Καρδιολόγος 251 Γ.Ν.Αεροπορίας Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σύµφωνα µε την µελέτη Rochester αυξάνουν µε

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Tenon, Paris

Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Tenon, Paris Παπαγεωργίου Χρυσούλα Αναισθησιολόγος Εντατικολόγος Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Universitaire Tenon, Paris Κολπική μαρμαρυγή και κίνδυνος θρομβωτικού επεισοδίου Εάν INR

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικά συνεργαζόµενοι Euromedica - Κυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη.

Επιστηµονικά συνεργαζόµενοι Euromedica - Κυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη. ΒΡΑΧΥ- ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ. Χ. ΓΡΑΪ ΗΣ 1,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ 1, Α. ΝΤΑΤΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ICE 2014. 12-13 Δεκεμβρίου 2014

ICE 2014. 12-13 Δεκεμβρίου 2014 1 ICE 2014 12-13 Δεκεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι. Καλικάζαρος, Πρόεδρος ΕΚΕ Σ. Φούσσας, Αντιπρόεδρος ΕΚΕ Γ. Παρχαρίδης (τ. Πρόεδρος) Ι. Βλασερός, Γραμματέας ΕΚΕ Α. Κρανίδης (Ταμίας) Ι. Κανακάκης

Διαβάστε περισσότερα

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον Σύγκριση μηριαίας και κερκιδικής προσπέλασης στον καρδιακό καθετηριασμό. Συστηματική Ανασκόπηση Καλλιρρόη Κοζομπόλη, RN, MSc, Ωνάσειο

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τούτουζας Ά Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο

Κωνσταντίνος Τούτουζας Ά Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Κωνσταντίνος Τούτουζας Ά Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Επιδηµιολογία Στεφανιαία νόσος Οξέα στεφανιαία σύνδροµα PCI Περιφερική αρτηριοπάθεια Percent of Total Population CAD

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΣ σε ειδικές ομάδες ασθενών PCI σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο

ΟΣΣ σε ειδικές ομάδες ασθενών PCI σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο ΟΣΣ σε ειδικές ομάδες ασθενών PCI σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ Επιδημιολογία 30-40% 13% πληθυσμού παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ Aspirin Clopidogrel Prasugrel Ticagrelor Συνοπτική απεικόνιση δράσης αντιαιμοπεταλιακων Tousoulis et al.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ Σωτηρία Αποστολοπούλου Παιδοκαρδιολογική Κλινική Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Στένωση ισθμού Μεμονωμένη ή σε συνδυασμό με άλλες ΣΚ 5-8% των ΣΚ Συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου

Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση. Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Διαχωριστικό ανεύρυσµα Θωρακικής Αορτής Αντιµετώπιση Α. Μαδέσης Επιµελητής Α Καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου Ο διαχωρισµός της θωρακικής αορτής αποτελεί την πιο επείγουσα και καταστροφική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟΣ, FSCAI ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΞΕΟΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ρήξη αθηρωµατικής πλάκας και δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Circulation. 2014;129:e28-e292

Circulation. 2014;129:e28-e292 Σε ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία Σταµάτης Σ. Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Σε ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία 30-40% 13% πληθυσµού παρουσιάζουν νεφρική δυσλειτουργία (AHA για τις ΗΠΑ) 6% για τις ηλικίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Αντιμετώπιση των Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων Σήμερα στη Νοτιοδυτική Ελλάδα

Η Αντιμετώπιση των Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων Σήμερα στη Νοτιοδυτική Ελλάδα HOSPITAL CHRONICLES 2012, VOLUME 7, SUPPLEMENT 1: 20 25 CARDIAC NURSING ROUNDTABLE Η Αντιμετώπιση των Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων Σήμερα στη Νοτιοδυτική Ελλάδα Δήμητρα Μαλαμή, RN, MSc, Βασιλική Λυμπέρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αγαπητοί συνάδελφοι, κατά την τελευταία συνεδρίαση του πυρήνα της Ομάδας Εργασίας παρουσιάστηκε από τον κο Βασ. Σπανό και τον Κύριο Εμμ. Βαβουρανάκη ένα προσχέδιο για την εκπαίδευση/πιστοποίηση των επεμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Πρότυπο Κέντρο Καρδιάς και Αγγείων Athens Heart Center Διευθυντής: Καθηγητής Χριστόδουλος. Στεφανάδης Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Καρδιολογική Κλινική Ι. Γιαλάφος Δ/ντης Κ. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Aντιαιμοπεταλιακή αγωγή στη δευτερογενή πρόληψη της Στεφανιαίας Νόσου. Ποιά και για πόσο χρόνο

Aντιαιμοπεταλιακή αγωγή στη δευτερογενή πρόληψη της Στεφανιαίας Νόσου. Ποιά και για πόσο χρόνο Aντιαιμοπεταλιακή αγωγή στη δευτερογενή πρόληψη της Στεφανιαίας Νόσου. Ποιά και για πόσο χρόνο Βαβουρανάκης Εμμανουήλ Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο

Διαβάστε περισσότερα

Κολπική Μαρμαρυγή σε προγραμματισμένο χειρουργείο. Χρήστος Ε. Χαρίτος, MD, FECTS ιευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός»

Κολπική Μαρμαρυγή σε προγραμματισμένο χειρουργείο. Χρήστος Ε. Χαρίτος, MD, FECTS ιευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» Κολπική Μαρμαρυγή σε προγραμματισμένο χειρουργείο Χρήστος Ε. Χαρίτος, MD, FECTS ιευθυντής Καρδιοχειρουργικού Τμήματος Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» Η συχνότητα της Κολπικής Μαρμαρυγής αυξάνεται συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λιλλής Θ 1, Ζιάκας Α 2, Κοσκινάς Κ 2, Τσίρλης Α 1, Γιαννόγλου Γ 2

Λιλλής Θ 1, Ζιάκας Α 2, Κοσκινάς Κ 2, Τσίρλης Α 1, Γιαννόγλου Γ 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Λιλλής Θ 1, Ζιάκας Α 2, Κοσκινάς Κ 2, Τσίρλης Α 1, Γιαννόγλου Γ 2 1 Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Γκαλιαγκούση Ευγενία MD, PhD Medical School, King s College University of London Νεφραγγειακή νόσος Safian RD,NEJM,2001 Αιτίες στένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή

Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή Κωνσταντίνος Αζναουρίδης Επιµελητής Καρδιολογίας 1 η Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. 37 ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιμετώπιση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων (Έμφραγμα-Ασταθής στηθάγχη)

Η αντιμετώπιση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων (Έμφραγμα-Ασταθής στηθάγχη) 10 ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Aθήνα, 17-18 Νοεμβρίου 2006 Η αντιμετώπιση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων (Έμφραγμα-Ασταθής στηθάγχη) Βασίλειος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στατίνες στην πρωτογενή πρόληψη Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων Πρωτογενής πρόληψη : το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Edwards Lifesciences

Προϊόντα Edwards Lifesciences Προϊόντα Edwards Lifesciences Τεχνικά χαρακτηριστικά και κλινικές μελέτες Τεχνολογίες Edwards Lifesciences Το 70% των προϊόντων αιμοδυναμικού ελέγχου που χρησιμοποιoύνται παγκοσμίως είναι Edwards. Η Edwards

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Μίχας Ειδικευόμενος Α Παθολογικής Κλινικής Καλαμάτα, 23/10/2012

Γ. Μίχας Ειδικευόμενος Α Παθολογικής Κλινικής Καλαμάτα, 23/10/2012 Γ. Μίχας Ειδικευόμενος Α Παθολογικής Κλινικής Καλαμάτα, 23/10/2012 we calculated that the total number of AMI cases is 19,853 per year, corresponding to an incidence of 18.43 cases per 10,000 of the general

Διαβάστε περισσότερα

«Νόσος στελέχους σε οξύ έμφραγμα του

«Νόσος στελέχους σε οξύ έμφραγμα του «Νόσος στελέχους σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου» Τριάντης Γεώργιος Επεμβατικός καρδιολόγος-διευθυντής ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 35ον Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Γυναίκα 72 ετών διακομίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στατίνες και σακχαρώδης διαβήτης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Σακχαρώδης διαβήτης και καρδιαγγειακός κίνδυνος Μετα-ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΩΝ Α. ΑΠΛΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (BMS:BARE METAL STENTS) κατασκευασμένες είτε από κράματα Χρωμίου,

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδική Προσέγγιση στη Θεραπεία της Κολπικής Μαρµαρυγής

Υβριδική Προσέγγιση στη Θεραπεία της Κολπικής Μαρµαρυγής Υβριδική Προσέγγιση στη Θεραπεία της Κολπικής Μαρµαρυγής Νικόλαος Φραγκάκης Λέκτορας Καρδιολογίας, FESC Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης What is an hybrid therapy? Αποτελεί συνδυασµό διαφορετικών θεραπειών

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική Κλινική, Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη. αντιμετώπιση των επασβεστωμένων

Καρδιολογική Κλινική, Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη. αντιμετώπιση των επασβεστωμένων Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2011, 52: 19-26 Κλινική Έρευνα Η χρήση της Περιστροφικής Αθηρεκτομής και των Επικαλυμμένων Ενδοστεφανιαίων Προθέσεων στην Αντιμετώπιση Έντονα Επασβεστωμένων Στεφανιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Τριάντης Γεώργιος Καρδιολόγος ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014 Θεσσαλονίκη Νεφραγγειακή νόσος, εντόπιση και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εμβολογενές έμφρακτο στεφανιαίων μετά από αγγειοπλαστική επαναστένωσης σε ανευρυσματικά εκφυλισμένη αθηρωμάτωση

Εμβολογενές έμφρακτο στεφανιαίων μετά από αγγειοπλαστική επαναστένωσης σε ανευρυσματικά εκφυλισμένη αθηρωμάτωση Αηδονίδης Γεώργιος¹ ², Μαμαδάς Γεώργιος¹ ¹ Γενική Κλινική, «Κυανούς Σταυρός» Euromedica, Θεσσαλονίκη. ² Β Καρδιολογική Κλινική, ΑΠΘ, «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Disclosures Νone Σκοπός Υπόβαθρο-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Βιβλιογραφική ενημέρωση Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Ειδικευόμενος Παθολογίας Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Α. ΚΑΤ Ως ΑΕΕ ορίζεται σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Περιφερικά αγγεία Ενδιαφέροντα περιστατικά Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Η Περιφερική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ.

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ. Στατίνες σε νέους < 30 ετών και ηλικιωμένους > 80 ετών ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΔΕΝ ΕΧΩ

Διαβάστε περισσότερα

Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ

Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ LDL-C : μείζων

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια αντιαιµοπεταλιακή αγωγή σε ειδικές οµάδες ασθενών. 6 Ιουνίου 2011

Χρόνια αντιαιµοπεταλιακή αγωγή σε ειδικές οµάδες ασθενών. 6 Ιουνίου 2011 Χρόνια αντιαιµοπεταλιακή αγωγή σε ειδικές οµάδες ασθενών Aθανάσιος Γ. Πιπιλής, FESC, FACC ιαδικτυακά Σεµινάρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης 6 Ιουνίου 2011 Aντιαιµοπεταλιακή αγωγή σε ασθενείς µε ΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιθρομβωτική θεραπεία: γενικές αρχές

Αντιθρομβωτική θεραπεία: γενικές αρχές Συνθετάση Συνθετάση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Αντιθρομβωτική θεραπεία: γενικές αρχές Andrew D Blann, Martin J Landray, Gregory Y H Lip Πολλά από τα κοινά προβλήματα στην κλινική πράξη σήμερα σχετίζονται με τη θρόμβωση.

Διαβάστε περισσότερα

Σάββας Σουρμελής ιευθυντής Β Ορθοπαιδικής Κλινικής. 2 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 7-9 Νοεμβρίου 2014 Καλάβρυτα

Σάββας Σουρμελής ιευθυντής Β Ορθοπαιδικής Κλινικής. 2 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 7-9 Νοεμβρίου 2014 Καλάβρυτα Σάββας Σουρμελής ιευθυντής Β Ορθοπαιδικής Κλινικής Ι.Μ.Ε.Θ.Α 2 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 7-9 Νοεμβρίου 2014 Καλάβρυτα Causarum Cognitio Risk assessment as a guide for the prevention of the many faces of

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΜΕΘΑ Αθήνα, 11 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 09.00 Εγγραφές 09.00-09.30 Τελετή έναρξης Χαιρετισμοί 09.30-10.30 Εξελίξεις στη θρόμβωση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΙΧΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΙΧΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΙΧΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟΣ, FSCAI ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-KYANOYΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΧΑΣΜΩΝ ΚΑΤA MEDINA ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΧΑΣΜΩΝ ΚΑΤA MEDINA

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ Στέφανος Γρ.Φούσας MD, FESC, FACC Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας ΑΓΡΙΝΙΟ 30/9/2016 Καρδιοπάθειες Στεφανιαία νόσος Βαλβιδοπάθειες Μυοκαρδιοπάθειες Περικαρδίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη;

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; Α.Μπουγας, Β.Τερπος, Δ.Γκολιδακης, Χ.Παπαδοπουλος, Χ.Κυρπιζιδης, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναιμάτωση : Ο βασικότερος κρίκος στην αλυσίδα επιβίωσης μετά απο ΟΕΜ

Επαναιμάτωση : Ο βασικότερος κρίκος στην αλυσίδα επιβίωσης μετά απο ΟΕΜ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗ: Ο ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ Χ Αντωνακούδης Αναπληρωτής Διευθυντής Α Γιαννακόπουλος Υπεύθυνος ΜΕΠ Ε Αναστασοπούλου ειδικευόμενη Ι Χιωτέλης Νοσηλευτής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ» Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Α. Σταθόπουλος, Χ. Χάµος, Ο. Κισκήρα, Α. Ψευδή Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ» To monitoring του ασθενούς αποτελεί κλειδί στην παροχή αναισθησιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική µελέτη και ενδαγγειακή απεικόνιση στεφανιαίων αγγείων (CFR, FFR,IVUS, OCT)

Λειτουργική µελέτη και ενδαγγειακή απεικόνιση στεφανιαίων αγγείων (CFR, FFR,IVUS, OCT) Λειτουργική µελέτη και ενδαγγειακή απεικόνιση στεφανιαίων αγγείων (CFR, FFR,IVUS, OCT) OCT CFR VH IVUS Cath Lab Suite FFR Thermography Σοφία Βαϊνά, FESC Επιµελήτρια Καρδιολογίας Α Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη

Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη Αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη Φώτιος Λάσπας Ακτινοδιαγνώστης Τμήμα Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου Νοσοκομείο «Υγεία» Εισαγωγή Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ Συστηματική Ανασκόπηση

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ Συστηματική Ανασκόπηση ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 1 Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 2 Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Νοσ. ΑΧΕΠΑ, 3 Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Ιπποκράτειο ΓΝΑ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων στον προ-διαβήτη. Έχει θέση; IFG Δρ Σταύρος Μπούσμπουλας Διευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής & Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά Προ-διαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Είναι γνωστό ότι η στεφανιαία νόσος οφείλεται σε στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών. Η εγχειρητική τεχνική παράκαμψης των στεφανιαίων στενώσεων ονομάζεται αορτοστεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Δευτεροπαθής υπέρταση Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης (1) Νεφρογενή αίτια 1. Νεφραγγειακή υπέρταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ι MK1118 ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΛΤΣΑΤΟΥ, PHD ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000

Διαβάστε περισσότερα

Παρεντερική χορήγηση αντιπηκτικών στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα κατά την αγγειοπλαστική. Νεότερα δεδομένα -

Παρεντερική χορήγηση αντιπηκτικών στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα κατά την αγγειοπλαστική. Νεότερα δεδομένα - ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 SATURDAY, OCTOBER 25th 2014 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΙI ROOM TERPSICHORE II ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 SATURDAY, OCTOBER 25th 2014 Προκλήσεις στην Επεμβατική Καρδιολογία Παρεντερική χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπηκτική Αγωγή στις Διαδερμικές. Στεφανιαίες Παρεμβάσεις ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 424 ΓΣΝΕ

Αντιπηκτική Αγωγή στις Διαδερμικές. Στεφανιαίες Παρεμβάσεις ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 424 ΓΣΝΕ Αντιπηκτική Αγωγή στις Διαδερμικές Στεφανιαίες Παρεμβάσεις ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 424 ΓΣΝΕ Νέα δεδομένα για την επιλογή αντιπηκτικής αγωγής κατά την διαδερμική στεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Έρευνα Eπανανοσηλεία Μετά Από Αγγειοπλαστική των Στεφανιαίων Αρτηριών

Κλινική Έρευνα Eπανανοσηλεία Μετά Από Αγγειοπλαστική των Στεφανιαίων Αρτηριών Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2013, 54: 70-75 Κλινική Έρευνα Eπανανοσηλεία Μετά Από Αγγειοπλαστική των Στεφανιαίων Αρτηριών Καλλιρροη Καλαντζη, Αθανασιος Παπαθανασιου, Θεοδωρα Μπαμπαλη, Ιωαννης Νταλας,

Διαβάστε περισσότερα