Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 20:15 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 00:30 της 26.4.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/25.4.2013. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 20:15 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 00:30 της 26.4."

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/246/ ΑΔΑ:ΒΕΖ346Ψ842-ΛΜ$ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 20:15 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 00:30 της ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕ- ΛΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩ- ΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Χρήστος Σπίρτζης Πρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Πολυχρόνης Ακριτίδης Α Αντιπρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ 20:30 Αντώνιος Πρωτονοτάριος Γενικός Γραμματέας ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Θεόδωρος Σεραφίδης Παραιτηθείς Β ΕΝΑΡΞΗ 23:00 Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Κουρνιώτης παραιτηθείς Αναπλ. ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Γεν. Γραμματέας Γρηγόρης Γρηγοριάδης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ 23:40 Γεώργιος Ζερβάκης Σπυρίδων Κοντομάρης Μέλος Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 23:40 Κωνσταντίνος Μακέδος Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Νικόλαος Μήλης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ 21:30 Αθανάσιος Μπούμης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Ασημούλα Σταγιάννη Γεώργιος Παπαναστασίου Μέλος Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ Γεώργιος Τσουκαλάς Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ AΠOΝΤΕΣ: Ιωάννης Φούρκας Μέλος Παρίστανται από το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Ιωάννης Θεοδωράκης Παρασκευή Μπάτσου Μάρκος Σιούνας Πρόεδρος Α Αντιπρόεδρος Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας 20:35 ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ 21:00 22:20 21:30 Παρίσταται η κ. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια ΤΕΕ Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ

2 2 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Εισηγήσεις Διευθύνσεων 2. Αντιμετώπιση της αμέλειας της Κυβέρνησης για τη μη έγκριση του προϋπολογισμού και αντικατάσταση πόρων του ΤΕΕ προτάσεις νομικές ενέργειες δράσεις. 3. Ορισμός Εκπροσώπων στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Νομού Αττικής για θέματα προσωπικού ΤΕΕ και ΟΑΣΠ 4. Ενημέρωση ΤΜΗΜΑ Α της ΘΕΜΑ Ι/Σ12/2013 Παράσταση Συλλόγου Εργαζομένων Τ.Ε.Ε. Η Δ. Επιτροπή ενημερώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ α) για την αγωνία των εργαζομένων που απορρέει από τη μείωση των πόρων του ΤΕ και τη μη αναπλήρωσή τους μέχρι σήμερα και β) για την συνάντησή του με το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εργων κ. Σιμόπουλο και τις (άνευ αποτελέσματος) εξηγήσεις που έδωσε σε αντιπροσωπεία του Συλλόγου για τα παραπάνω. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης, διαβεβαιώνει τους εργαζόμενους του ΤΕΕ ότι μετά το Πάσχα θα γίνει συνάντηση μαζί τους, ώστε να ενημερωθούν και να μην νοιώθουν ανασφαλείς. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του παραπάνω θέματος (20:30) αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Π. Ακριτίδης, Α Αντιπρόεδρος Δ.Ε. ΘΕΜΑΙΙ/Σ12/2013 Διεκπεραίωση επικυρωμένων πρακτικών Ο Γεν. Γραμματέας Δ.Ε. Αντ. Πρωτονοτάριος, ενημερώνει τη Διοικούσα Επιτροπή ότι οι παρατηρήσεις που υπέβαλαν τα μέλη της Δ.Ε. στα πρακτικά Νο 2/ μέχρι και 10/ κατά την επικύρωσή τους στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενσωματώνονται στα πρακτικά αυτά, ώστε να υπογραφούν και διεκπεραιωθούν στη συνέχεια. Ακολουθούν τοποθετήσεις των μελών της Δ.Ε.

3 3 Αποφ.Α1/Σ12/2013 Προμήθεια αυτόματου ταμείου. Η Δ. Επιτροπή, σε εκτέλεση της Α9/Σ5/2013 απόφασής της, αποφασίζει την προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτόματου ταμείου συστήματος διαχείρισης στάθμευσης Parkmaster από την εταιρεία URBANICA city access parking A.E., το οποίο θα εγκατασταθεί στον υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων του ΤΕΕ στο Μαρούσι, αντί του ποσού ,00 πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ αριθμ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ 8459/ προσφορά της. Διευκρινίζεται ότι, η εταιρεία URBANICA city access parking A.E, είναι η ανάδοχος, μετά από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση του λοιπού εξοπλισμού του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων του ΤΕΕ στο Μαρούσι, αντί ποσού ,00 πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την Γ3/Σ2/2013 απόφαση της Δ.Ε. Η συνολική τιμή της εταιρείας URBANICA city access parking A.E παραμένει χαμηλότερη από τις τιμές των λοιπών συμμετεχόντων στον ως άνω διαγωνισμό και μετά την προμήθεια του αυτόματου ταμείου, το οποίο δεν είχε προβλεφθεί στο διαγωνισμό και δεν το συμπεριέλαβαν στις προσφορές τους στο διαγωνισμό ούτε η εταιρεία URBANICA city access parking A.E, αλλά ούτε οι λοιπές εταιρείες. Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. μειοψηφεί και ο Σπ. Κοντομάρης, Μέλος Δ.Ε. ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. Στο σημείο αυτό (21:00) αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Ι. Θεοδωράκης. ΤΜΗΜΑ Β της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Αποφ.Β1/Σ12/2013 Έγκριση καταβολής ,14 στο Περιφ. Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή εκατόν πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών ( ,14) στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ για μισθοδοσία δύο μηνών & τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας & τα έξοδα παραστάσεως του Προέδρου του Τμήματος). Κ.Α. 2499β. Επικυρώνεται αυθημερόν.

4 4 Αποφ.Β2/Σ12/2013 Έγκριση καταβολής ,26 στο Περιφ. Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (23.149,26) στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του ΤΕΕ για μισθοδοσία δύο μηνών & τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας & τα έξοδα παραστάσεως του Προέδρου του Τμήματος). Κ.Α. 2499β. Επικυρώνεται αυθημερόν. Αποφ.Β3/Σ12/2013 Έγκριση καταβολής ,60 στο Περιφ. Τμήμα Κεντρική &Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (22.371,60) στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής &Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ για μισθοδοσία δύο μηνών & τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Θεσσαλίας & τα έξοδα παραστάσεως του Προέδρου του Τμήματος). Κ.Α. 2499β. Επικυρώνεται αυθημερόν. Αποφ.Β4/Σ12/2013 Έγκριση καταβολής ,88 στο Περιφ. Τμήμα Πελοποννήσου του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή τριάντα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (30.370,88) στο Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του ΤΕΕ για μισθοδοσία δύο μηνών & τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσοου & τα έξοδα παραστάσεως του Προέδρου του Τμήματος). Κ.Α. 2499β. Επικυρώνεται αυθημερόν. Αποφ.Β5/Σ12/2013 Έγκριση καταβολής ,42 στο Περιφ. Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τριών ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (12.533,42) στο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ για μισθοδοσία δύο μηνών & τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου & τα έξοδα παραστάσεως του Προέδρου του Τμήματος). Κ.Α. 2499β. Επικυρώνεται αυθημερόν.

5 5 Αποφ. Β6/Σ12/2013 Έγκριση καταβολής ,80 στο Περιφ. Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών (28.499,80) στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ για μισθοδοσία δύο μηνών & τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης & τα έξοδα παραστάσεως του Προέδρου του Τμήματος). Κ.Α. 2499β. Επικυρώνεται αυθημερόν. Αποφ. Β7/Σ12/2013 Έγκριση καταβολής ,42 στο Περιφ. Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι έξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (13.226,42) στο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ για μισθοδοσία δύο μηνών & τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης). Κ.Α. 2499β. Επικυρώνεται αυθημερόν. Αποφ. Β8/Σ12/2013 Έγκριση καταβολής ,20 στο Περιφ. Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (14.873,20) στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ για μισθοδοσία δύο μηνών & τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας & τα έξοδα παραστάσεως του Προέδρου του Τμήματος). Κ.Α. 2499β. Επικυρώνεται αυθημερόν. Αποφ. Β9/Σ12/2013 Έγκριση καταβολής ,72 στο Περιφ. Τμήμα Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή δέκα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (17.184,72) στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ για μισθοδοσία δύο μηνών & τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης & τα έξοδα παραστάσεως του Προέδρου του Τμήματος). Κ.Α. 2499β. Επικυρώνεται αυθημερόν.

6 6 Αποφ. Β10/Σ12/2013 Έγκριση καταβολής ,86 στο Περιφ. Τμήμα Ν. Μαγνησίας του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (19.864,86) στο Περιφερειακό Τμήμα Ν. Μαγνησίας του ΤΕΕ για μισθοδοσία δύο μηνών & τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Περιφερειακό Τμήμα Ν. Μαγνησίας & τα έξοδα παραστάσεως του Προέδρου του Τμήματος). Κ.Α. 2499β. Επικυρώνεται αυθημερόν. Αποφ. Β11/Σ12/2013 Έγκριση καταβολής ,14 στο Περιφ. Τμήμα Aνατ.Στερεάς Ελλάδας του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή δέκα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (15.897,14) στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατ.Στερεάς Ελλάδας του ΤΕΕ για μισθοδοσία δύο μηνών & τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατ.Στερεάς Ελλάδας). Κ.Α. 2499β. Επικυρώνεται αυθημερόν. Αποφ. Β12/Σ12/2013 Έγκριση καταβολής ,84 στο Περιφ. Τμήμα Aνατ.Μακεδονίας του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή δώδεκα χιλιάδων ογδόντα ευρώ και ογδόντα τεσάρων λεπτών (12.080,84) στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατ. Μακεδονίας του ΤΕΕ για μισθοδοσία δύο μηνών & τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Περιφερειακό Τμήμα Aνατ.Μακεδονίας & τα έξοδα παραστάσεως του Προέδρου του Τμήματος). Κ.Α. 2499β. Επικυρώνεται αυθημερόν. Αποφ. Β13/Σ12/2013 Έγκριση καταβολής ,06 Περιφ. Τμήμα Ν.Ευβοίας του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή έντεκα χιλάδων τριακοσίων επτά ευρώ και έξι λεπτών (11.307,66) στο Περιφερειακό Τμήμα Ν.Ευβοίας του ΤΕΕ για μισθοδοσία δύο μηνών & τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Περιφερειακό Τμήμα Ν.Ευβοίας & τα έξοδα παραστάσεως του Προέδρου του Τμήματος). Κ.Α. 2499β. Επικυρώνεται αυθημερόν.

7 7 Αποφ. Β14/Σ12/2013 Έγκριση καταβολής 7.642,42 στο Περιφ. Τμήμα Ν.Δωδεκανήσου του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή επτά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (7.642,42) στο Περιφερειακό Τμήμα Ν.Δωδεκανήσου του ΤΕΕ για μισθοδοσία δύο μηνών & τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Περιφερειακό Τμήμα Ν.Δωδεκανήσου & τα έξοδα παραστάσεως του Προέδρου του Τμήματος). Κ.Α. 2499β. Επικυρώνεται αυθημερόν. Αποφ. Β15/Σ12/2013 Έγκριση καταβολής ,86 στο Περιφ. Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ. Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (17.642,86) στο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ για μισθοδοσία δύο μηνών & τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου & τα έξοδα παραστάσεως του Προέδρου του Τμήματος). Κ.Α.2499β Επικυρώνεται αυθημερόν. Αποφ. Β16/Σ12/2013 Έγκριση καταβολής ,90 στο Περιφ. Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (16.356,90) στο Περιφερειακό Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας του ΤΕΕ για μισθοδοσία δύο μηνών & τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Περιφερειακό Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας & τα έξοδα παραστάσεως του Προέδρου του Τμήματος). Κ.Α.2499β Επικυρώνεται αυθημερόν. Αποφ. Β17/Σ12/2013 Έγκριση καταβολής ,26 στο Περιφ. Τμήμα Ν.Κερκύρας του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, εγκρίνει την καταβολή δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (12.829,26) στο Περιφερειακό Τμήμα Ν.Κερκύρας του ΤΕΕ για μισθοδοσία δύο μηνών & τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Περιφερειακό Τμήμα Ν.Κερκύρας & τα έξοδα παραστάσεως του Προέδρου του Τμήματος). Κ.Α.2499β

8 8 Επικυρώνεται αυθημερόν. Στο σημείο αυτό (21:00) αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Ι. Θεοδωράκης, Πρόεδρος Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ της Αποφ.Γ1/Σ12/2013 Έγκριση Υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου [2] με τίτλο «Ανάπτυξη Δικτύου, υλοποίηση υποσυστήματος on line εκπαίδευσης ξένων γλωσσών και συγγραφή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου σε θέματα αρμοδιότητας ΤΕΕ» της πράξης με κωδ. ΟΠΣ του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 233/ ) της παρισταμένης αναπληρώτριας προϊσταμένης του Τμήματος της Τράπεζας Πληροφοριών κ. Αννας Αναγνωστάκη και έχοντας υπ όψιν: 1. το ΠΔ της 27.11/ (ΦΕΚ 430/Α ) «Περί Κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 2. το ΠΔ 295/2002 (ΦΕΚ 262/Α /2002) «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)», 3. το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.», αναλογικά εφαρμοζόμενο, 4. το ΝΔ 496/74 (ΦΕΚ 204/Α) «Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 5. Το Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α /2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργιών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α μονίμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α /2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας- Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης» και με το Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ65/Α / ) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» 6. το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής », 7. το άρθρο 15 του Π.Δ. της 27.11/ (ΦΕΚ 430/Α/1926), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 1486/84 (ΦΕΚ 161/Α/1984)

9 9 και την παράγραφο 39 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137/Α/1993), το οποίο συνεχίζει να ισχύει και να εφαρμόζεται και μετά την ισχύ του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), 8. τη με αρ /ΕΥΘΥ 610/ Εγκύκλιο της ΕΥΘΥ σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου σε έργα ΕΣΠΑ, δυνάμει του άρθρου 6 του Ν. 2527/ το με αρ /ΕΥΘΥ 779/ έγγραφο της ΕΥΘΥ σχετικά με την υλοποίηση των έργων ΕΣΠΑ με ίδια μέσα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. 10.το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 11.το Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης (ΦΕΚ 28/Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύει, 12.το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ45/Α /1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 13.τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, ως ισχύει, 14.τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως ισχύει, 15.τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8 ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ως ισχύει, 16.το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 17.τη με αρ /ΕΥΣ/1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου

10 10 Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά, 18.τη με αρ /ΨΣ 8809-Γ/ Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού σχεδιασμού για τον ορισμό του ΤΕΕ ως Δικαιούχου, η οποία ισχύει για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, 19.τη με αριθμό 7725/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001) και τα Παραρτήματα αυτής, 20.τη με αριθμό Ε(2007) 5339/ Απόφασή Έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση » όπως ισχύει, 21.τη με αρ. πρωτ /ΨΣ306-Α2 της , με κωδικό 04_2.1 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 22.τις με αρ Α24/Σ44/2010 και Α29/Σ5/2011 σχετικές Αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ(ΔΕ/ΤΕΕ), για τη συμμετοχή του ΤΕΕ στην ως άνω Πρόσκληση, 23.τη με αρ /ΨΣ6440-Α2/ Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλε-εκπαίδευσης Μηχανικών- Τεχνικών» στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», με κωδ. ΟΠΣ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 24.τη ΣΑΕ Ε0718 στην οποία έχει ενταχθεί η ανωτέρω πράξη με ενάριθμο κωδικό πράξης 2012ΣΕ , προϋπολογισμού ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 25.το γεγονός ότι η παρούσα πράξη χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση », με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), η δε δαπάνη της θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Αποφασίζει την έγκριση της υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με α/α 2 και τίτλο «Ανάπτυξη Δικτύου, υλοποίηση υποσυστήματος on line εκπαίδευσης ξένων γλωσσών και συγγραφή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου σε θέματα αρμοδιότητας ΤΕΕ» της πράξης με κωδ. ΟΠΣ του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Αντικείμενο του παρόντος Υποέργου είναι η ανάπτυξη συστημάτων για τη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος τηλε-εκπαίδευσης, το οποίο θα συμβάλει στη διάχυση της γνώσης και της πληροφόρησης των μηχανικών μελών του ΤΕΕ και του τεχνικού κόσμου της χώρας, καθώς και στην εκπαίδευση και πιστοποίηση των Μηχανικών και Τεχνικών, ανεξαρτήτως του τόπου που βρίσκονται (αστικά κέντρα ή περιφέρεια) με έγκυρο, πλήρη και οικονομικότερο τρόπο.

11 11 Το εν λόγω σύστημα, εκτός από την αντιμετώπιση καινοτόμων δράσεων στις οποίες επικεντρώνεται το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον του ΤΕΕ και οι σύγχρονες ανάγκες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, θα δίνει επίσης τη δυνατότητα συσκέψεων, συνεργασιών, σύνταξης πορισμάτων και άλλων διεργασιών αρμοδιότητας ΤΕΕ, χωρίς μετακινήσεις των εμπλεκομένων μελών, με ταχύτητα και αξιοπιστία. Το σύστημα αυτό θα βελτιώσει κατ επέκταση τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΤΕΕ και θα διευκολύνει τη διάχυση των αποτελεσμάτων του επιστημονικού έργου του ΤΕΕ, που παράγεται πανελλαδικά τόσο από τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικότητας [ΕΕΕ/ΤΕΕ] και Μόνιμες Επιτροπές [ΜΕ/ΤΕΕ], όσο από την περιφερειακή του διάρθρωση [Περιφερειακά τμήματα και Νομαρχιακές Επιτροπές]. Για την υλοποίηση του υποέργου πρόκειται να αναπτυχθούν πακέτα εργασίας, τα οποία συνοπτικά είναι : 1 Υποσύστημα on-line εκπαίδευσης ξένων γλωσσών 2. Παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου 3. Αναβάθμιση Δικτύου και σύνδεση των συστημάτων Τηλεεκπαίδευσης με τη Δ/νση Βάσης Διαχείρισης Χρηστών Η υλοποίηση του υποέργου θα γίνει από στελέχη του ΤΕΕ, η επιλογή των οποίων θα γίνει με κριτήρια την επιστημονική τους επάρκεια, την προϋπηρεσία τους, την εμπειρία τους σε συναφή έργα, η συσχέτιση της εργασίας τους και του αντικειμένου τους με το προς υλοποίηση έργο. Επίσης, στην υλοποίηση του υποέργου θα συμμετέχουν και εξωτερικοί συνεργάτες εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα επιλεγούν με Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ, μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατά τις κείμενες διατάξεις, και βάσει της συγκεκριμένης τεχνογνωσίας που απαιτείται για την αποτελεσματική υλοποίηση του υποέργου, την οποία δεν διαθέτουν τα στελέχη του ΤΕΕ. Κάθε στέλεχος του ΤΕΕ και κάθε εξωτερικός συνεργάτης θα αναλάβει την εκτέλεση του μέρους του έργου που θα του ανατεθεί, βάσει Απόφασης της ΔΕ/ΤΕΕ, και θα αμείβεται βάσει των παραδοτέων στα οποία θα συμμετέχει. Για την υλοποίηση των παραπάνω πακέτων εργασίας θα χρησιμοποιηθούν χώροι και υπάρχουσες υποδομές του ΤΕΕ στην έδρα του στην Αθήνα καθώς και στα ΠΤ/ΤΕΕ και στις ΝΕ/ΤΕΕ, που θα λειτουργεί το σύστημα τλε-εκπαίδευσης. Το κόστος χρήσης των χώρων και των υποδομών που θα διαθέσει το ΤΕΕ δεν θα βαρύνει το συγκεκριμένο υποέργο. Για την υλοποίηση του παρόντος υποέργου θα χρησιμοποιηθούν επίσης και νέες υποδομές, η προμήθεια των οποίων θα γίνει με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, σε εκτέλεση του υποέργου [1] της ίδιας πράξης (κωδ ΟΠΣ ) με τίτλο «Προμήθεια, Εγκατάσταση Εξοπλισμού και

12 12 Παραμετροποίηση Λογισμικών Εφαρμογής Υποσυστημάτων Τηλεεκπαίδευσης». Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου ανέρχεται σε 19 μήνες, και ο προϋπολογισμός του δεν θα υπερβεί το ποσό των διακοσίων έξι χιλιάδων και επτακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Για τις ανάγκες του Υποέργου και μετά την προέγκριση του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα για το εν λόγω υποέργο από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, η ΔΕ/ΤΕΕ με Απόφαση της θα εξειδικεύσει τους όρους υλοποίησης και το σχήμα διοίκησης του υποέργου και θα συγκροτήσει την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου(ΕΠΑΠΠΕ/ΤΕΕ). Οι Γρ. Γρηγοριάδης και Σπ. Κοντομάρης, Μέλη Δ.Ε. μειοψηφούν. Επικυρώνεται αυθημερόν. Αποφ.Γ2/Σ12/2013 Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας πρόσβασης στο Internet μέσω μισθωμένης γραμμής - Αποδοχή ένστασης Η Διοικούσα Επιτροπή, σε συνέχεια της με αρ. Α9/Σ11/2012 απόφασής της για την προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας πρόσβασης στο Internet μέσω μισθωμένης γραμμής ταχύτητας 34 Mbps, λαμβάνοντας υπ όψιν: την με αρ. Πρωτ / Διακήρυξη του διαγωνισμού το με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 42069/ έγγραφο Τροποποίησης Τεχνικών Προδιαγραφών την Α7.Σ απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ για την Αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών η οποία αποδέχεται και εγκρίνει τα Πρακτικά 1 και 2 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: «Για την Εταιρεία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», διαπιστώθηκε ότι στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς δεν περιέχεται το προβλεπόμενο στο άρθρο 3, παράγρ. 4.2, της Διακήρυξης φωτοαντίγραφο του Παραρτήματος Α, «το οποίο υπέχει θέση αποδοχής όλων των Τεχνικών Προδιαγραφών που περιέχονται σε αυτό». και εισηγείται στην Διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ α) την απόρριψη των προσφορών των: 1. HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» την με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 8156/ ένσταση της εταιρείας «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» με την οποία ενίσταται κατά της ως άνω απόφασης Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών διότι, όπως ισχυρίζεται, το με Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 42069/ έγγραφο «Τροποποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών», τροποποίησε σε κύρια σημεία το παράρτημα Α της Διακήρυξης και συνεπώς η

13 13 αυτούσια προσκόμισή του θα καθιστούσε την προσφορά των διαγωνιζομένων ανακριβή, ασαφή και όχι σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως αυτές τελικά διαμορφώθηκαν το Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων κατά το οποίο: «Η Επιτροπή Ενστάσεων αφού εξέτασε την Τεχνική Προσφορά της HOL διαπίστωσε ότι αν και δεν περιέχεται αυτούσιο το Παράρτημα Α της διακήρυξης, εντούτοις οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς της HOL είναι σύμφωνες με αυτό, όπως τροποποιήθηκε με το Α.Π.ΤΕE 42069/ έγγραφο του της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ (Τμ. Προμηθειών και διαχείρισης Υλικού), γεγονός που αποδεικνύει την αποδοχή από μέρους της Hol όλων των τεχνικών προδιαγραφών που περιέχονται στο Παράρτημα Α της διακήρυξης. Συνεπώς η Επιτροπή κάνει αποδεκτή την με αρ. Πρωτ ΤΕΕ:8156/ ένσταση της Εταιρείας «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». την εισήγηση (αρ. πρωτ. 233/ ) της παρισταμένης προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννας Γιαλκέτση, α π ο φ α σ ί ζ ε ι α) την αποδοχή και έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων σχετικά με την αποδοχή της ένστασης της εταιρείας «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και β) τη συνέχιση του διαγωνισμού με το άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών των εταιρειών: HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. FORTHNETA.E. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. ΟΤΕ Α.Ε.- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. Οι Σπ. Κοντομάρης και Αθ. Μπούμης, Μέλη Δ.Ε. ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. απέχει από τη λήψη της απόφασης. Επικυρώνεται αυθημερόν. Αποφ.Γ3/Σ12/2013 Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη Δημιουργία Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ στο Κέντρο και την Περιφέρεια Ενστάσεις Η Διοικούσα Επιτροπή, σε συνέχεια της υπ αρ. Α6/Σ11/2012 απόφασής της για την προκήρυξη του Δημόσιου Διαγωνισμού για την Δημιουργία Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ στο Κέντρο και την Περιφέρεια, λαμβάνοντας υπ όψιν: την υπ αρ / Διακήρυξη του διαγωνισμού την υπ αρ. Α5/Σ9/2013 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ για την Αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών η οποία αποδέχεται το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο:

14 14 «.Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς διαπιστώθηκαν τα εξής: Για την Ένωση Εταιρειών «Altec Integration A.E - OTS A.E» διαπιστώθηκε ότι στην προβλεπόμενη στο άρθρο 3, παράγρ της Διακήρυξης Υπεύθυνη Δήλωση των εκπροσώπων της ένωσης Εταιρειών, οι υπογράφοντες τις Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν δηλώνουν ότι «τα μέλη της κοινοπραξίας θα ευθύνονται έκαστος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου». η Επιτροπή εισηγείται στην Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Α) την απόρριψη των προσφορών των:. 7. Ένωση Εταιρειών «Altec Integration A.E. - OTS A.E.» την υπ αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 8152/ ένσταση της Ένωσης Εταιρειών «Altec Integration A.E. - OTS A.Ε.» με την οποία ενίσταται κατά της ως άνω απόφασης Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών διότι, όπως ισχυρίζεται, οι εταιρείες «Altec Integration A.E. - OTS A.Ε.» δεν αποτελούν Κοινοπραξία αλλά Ένωση Εταιρειών την υπ αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 8058/ προσφυγή της Ένωσης Εταιρειών «Έγκριτος Γκρουπ Αναβάθμιση Ολοκληρωμένες Λύσεις Α.Ε.» την υπ αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 8615/ προσφυγή της εταιρείας «ΕNTΕRSOFT» το 1 ο Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων κατά το οποίο: «.Η Επιτροπή Ενστάσεων, μετά την εξέταση του άρθρου 3 παράγραφος 4.1 περίπτωση β6 της Διακήρυξης και του φακέλου των Δικαιολογητικών της Ένωσης Εταιρειών «ALTEC A.E.-OTS A.E.», διαπιστώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 της διακήρυξης «στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν: ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνεταιρισμοί κοινοπραξίες (ενώσεις φυσικών, νομικών προσώπων και συνεταιρισμών)». Κατά τη διακήρυξη οι ενώσεις φυσικών, νομικών προσώπων και συνεταιρισμών θεωρούνται κοινοπραξίες και σύμφωνα με το αρ. 3 παρ 4.1 απαιτείται να προσκομίσουν, μεταξύ άλλων Υπεύθυνη Δήλωση του αρ.8 του Ν1599/1986 υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας που θα αναφέρει ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας θα ευθύνονται έκαστος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση δε συμπεριλαμβανόταν στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής της Εταιρείας ALTEC, συνεπώς η ένστασή της (Α.Π.ΤΕΕ: 8152/ ) δε γίνεται αποδεκτή από την Επιτροπή». Το 2 ο Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων κατά το οποίο: Οι υπό εξέταση Προσφυγές υπεβλήθησαν: α) από την ««ΕNTΕRSOFT» στις (αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 8615/ ), ήτοι εντός δέκα εργασίμων ημερών από της κοινοποιήσεως στην ενιστάμενη εταιρεία της προσβαλλόμενης απόφασης του ΤΕΕ, όπως προκύπτει από το προσκομισθέν αποδεικτικό αποστολής με τηλεομοιοτυπία (78286/ ), συνεπώς είναι εμπρόθεσμη, κατ άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 β) από την Ένωση Εταιρειών «Έγκριτος Γκρουπ Αναβάθμιση Ολοκληρωμένες Λύσεις Α.Ε.» στις (αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 8058/ ), ήτοι εντός τριών εργασίμων ημερών από της κοινοποιήσεως στην ενιστάμενη εταιρεία της

15 15 προσβαλλόμενης απόφασης του ΤΕΕ, όπως προκύπτει από το προσκομισθέν αποδεικτικό αποστολής με τηλεομοιοτυπία (78286/ ), συνεπώς είναι εμπρόθεσμη, κατ άρθρο 10 παρ. 2γ της Διακήρυξης. Στις παραπάνω προσφυγές δεν κατεβλήθη το παράβολο υπέρ του Δημοσίου (ποσού ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, το οποίο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 1.000,00 ), κατ άρθρο 10 παρ. 6 της Διακήρυξης. Κατόπιν τούτων η επιτροπή εισηγείται την απόρριψη των ενστάσεων λόγω απαράδεκτου λόγω μη καταβολής του παραβόλου την εισήγηση (αρ. πρωτ. 233/ ) της παρισταμένης προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννας Γιαλκέτση, α π ο φ α σ ί ζ ε ι 1. την αποδοχή και έγκριση του 1 ου Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων σχετικά με την απόρριψη της ένστασης της ένωσης εταιρειών «Altec Integration A.E. - OTS A.Ε.» 2. την αποδοχή και έγκριση του 2 ου Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων σχετικά με την απόρριψη των προσφυγών της ένωσης εταιρειών «Έγκριτος Γκρουπ Αναβάθμιση Ολοκληρωμένες Λύσεις Α.Ε.» και της εταιρείας «ΕNTΕRSOFT Α.Ε.» λόγω απαράδεκτου λόγω μη καταβολής του παραβόλου 3. τη συνέχιση του διαγωνισμού με το άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών των εταιρειών: Quality & Reliability A.E. - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΕ NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ NEUROPUBLIC A.E.» Οι Σπ. Κοντομάρης και Αθ. Μπούμης, Μέλη Δ.Ε. ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. απέχει από τη λήψη της απόφασης. Επικυρώνεται αυθημερόν. Στο σημείο αυτό (21:30) αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Ν. Μήλης, Μέλος Δ.Ε. και Μ. Σιούνας, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ. ΤΜΗΜΑ Δ της Αποφ. Δ1/Σ12/2013 Αντιμετώπιση της αμέλειας της Κυβέρνησης για τη μη έγκριση του προϋπολογισμού και αντικατάσταση πόρων του ΤΕΕ προτάσεις νομικές ενέργειες δράσεις. Η Δ. Επιτροπή, αφού συζήτησε για την αντιμετώπιση της αμέλειας της Κυβέρνησης λόγω της μη έγκρισης μέχρι σήμερα του προϋπολογισμού

16 16 ΤΕΕ οικονομικού έτους 2013, ο οποίος είχε υποβληθεί το Δεκέμβριο 2012 προς έγκριση στο εποπτεύον Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εξέτασε τρόπους αντικατάστασης των καταργηθέντων πόρων του ΤΕΕ, καθώς και δράσεις στην κατεύθυνση επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων του ΤΕΕ, με πρωταρχικό γνώμονα τη διασφάλιση της μισθοδοσίας των εργαζομένων. Τέλος, η Δ. Επιτροπή ενέκρινε (κατά πλειοψηφία), εκτός του τμήματος που αφορά στις πληρωμές των Περιφερειακών Τμημάτων που εγκρίθηκαν προηγουμένως ομόφωνα, σύμφωνα με τις αποφάσεις Β1/Σ12/2013 μέχρι και Β17/Σ12/2013, την υπ αριθμ. 233/ της παρισταμένης προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ι. Γιαλκέτση. Η έγκριση της παραπάνω εισήγησης περιγράφεται αναλυτικά στις παρακάτω αποφάσεις Δ2/Σ12/2013 μέχρι και Δ232/Σ12/2013. Κατά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος αποχώρησαν κατά σειρά οι Π. Μπάτσου, (22:20),Α Αντιπρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, Θ. Σεραφίδης (23:00), παραιτηθείς Β Αντιπρόεδρος Δ.Ε., Γ. Ζερβάκης (23:00), Μέλος Δ.Ε., Γρ. Γρηγοριάδης (23:40), Μέλος Δ.Ε. και Σπ. Κοντομάρης (23:40), Μέλος Δ.Ε. ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ Αποφ. Δ2/Σ12/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Ανδρέα Σαρηγεωργίου Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Ανδρέας Σαρηγεωργίου και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Μάρκος Διδώλης ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1393,6, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 800,00 Β) Φ.Π.Α. 184,00 984,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 400,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 9,60 Σύνολο 1.393,60 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο εννιακόσια ογδόντα τέσσερα (984,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΔΙΔΩΛΗ ΜΑΡΚΟ του

17 17 Θεοδώρου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Δαρδανελλίων 100, ΓΛΥΦΑΔΑ, ως εξής: 800,00 ως αμοιβή και 184,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ. Δ3/Σ12/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της "G4S CASH SOLUTIONS SA" Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η "G4S CASH SOLUTIONS SA" και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Γεώργιος Πίτσος ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ. 1711/12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 6968, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 4.000,00 Β) Φ.Π.Α. 920, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε ,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 48,00 Σύνολο 6.968,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι (4920,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΠΙΤΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Δημητρίου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Τετραπόλεως 24, ΑΘΗΝΑ, ως εξής: 4.000,00 ως αμοιβή και 920,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Δ4/Σ12/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Δημήτριου Κωστελέτου Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Δημήτριος Κωστελέτος και που ήδη τελείωσαν οι Πραγματογνώμονες κ.κ. Κωνσταντίνος Θεοτοκάτος και Φρειδερίκη Πατσιούρα-Παρασκευά οι οποίοι ορίσθηκαν σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /11 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 2.438,80, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνωμόνων 1.400,00 Β) Φ.Π.Α. 322,00

18 18 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 700,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 16,80 Σύνολο 2.438, ,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο οκτακόσια εξήντα ένα (861,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Γερασίμου, Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Α.Μ , Μ. Αλεξάνδρου 13, ΜΑΡΟΥΣΙ, ως εξής: 700,00 ως αμοιβή και 161,00 Φ.Π.Α. και οκτακόσια εξήντα ένα (861,00) στην πραγματογνώμονα κ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ του Κων/νου, Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Α.Μ ,Ευρυτανίας 23 & Κλεισθένους, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ως εξής: 700,00 ως αμοιβή και 161,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Δ5/Σ12/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Ιάσωνα Συνετού Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Ιάσωνας Συνετός και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Γεώργιος Πίτσος ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1219,4, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 700,00 Β) Φ.Π.Α. 161,00 861,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 350,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 8,40 Σύνολο 1.219,40 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο οκτακόσια εξήντα ενα (861,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΠΙΤΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Δημητρίου,Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Τετραπόλεως 24, ΑΘΗΝΑ, ως εξής: 700,00 ως αμοιβή και 161,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β

19 19 Αποφ. Δ6/Σ12/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΠΕ Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΠΕ και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Γεώργιος Πίτσος ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /11 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /11 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 6.968,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 4.000,00 Β) Φ.Π.Α. 920, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε ,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 48,00 Σύνολο 6.968,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι (4920,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΠΙΤΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Δημητρίου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Τετραπόλεως 24, ΑΘΗΝΑ, ως εξής: 4.000,00 ως αμοιβή και 920,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Δ7/Σ12/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Κων/νου Καρμίρη Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Κων/νος Καρμίρης και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Παναγιώτης Ψυχογιός ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.393,60, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 800,00 Β) Φ.Π.Α. 184,00 984,00

20 20 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 400,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 9,60 Σύνολο 1.393,60 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο εννιακόσια ογδόντα τέσσερα (984,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κων/νου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Οικονομου 1 & Στουρναρη, ΑΘΗΝΑ, ως εξής: 800,00 ως αμοιβή και 184,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Δ8/Σ12/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της κ. Αναστασίας Δοσοπούλου Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η κ. Αναστασία Δοσοπούλου και που ήδη τελείωσε η Πραγματογνώμονας κ. Δήμητρα Λυμπεροπούλου η οποία ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /11 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /11 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 871,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 500,00 Β) Φ.Π.Α. 115,00 615,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 250,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 6,00 Σύνολο 871,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο εξακόσια δέκα πέντε (615,00) στην πραγματογνώμονα κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Παναγιώτη, Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Α.Μ , Υδρας 5, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ, ως εξής: 500,00 ως αμοιβή και 115,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β

21 21 Αποφ.Δ9/Σ12/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Ιωάννη Βαρβαρίγου Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Ιωάννης Βαρβαρίγος και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Θεόδωρος Καρούμπαλης ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 3.135,6, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 1.800,00 Β) Φ.Π.Α. 414, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 900,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 21,60 Σύνολο 3.135,60 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο δύο χιλιάδες διακόσια δεκα τέσσερα (2214,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του Αθανασίου, Διπλ. Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, Α.Μ , Λεωφ. Διονύσου 20, ΔΡΟΣΙΑ, ως εξής: 1.800,00 ως αμοιβή και 414,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Δ10/Σ12/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Παναγιώτη Παπαηλιού-Μάλλιου Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Παναγιώτης Παπαηλιού- Μάλλιος και που ήδη τελείωσε η Πραγματογνώμονας κ. Ανδριανή Πελτσεμή η οποία ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 2.438,80, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 1.400,00 Β) Φ.Π.Α. 322, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 700,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 16,80 Σύνολο 2.438,80 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να

22 22 καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια επτακόσια είκοσι δυο (1.722,00) στην πραγματογνώμονα κ. ΠΕΛΤΣΕΜΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του Κωνσταντίνου, Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Α.Μ , Πέλοπος 3, ΤΚ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ως εξής: 1.400,00 ως αμοιβή και 322,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Δ11/Σ12/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της ΙΝΤΕΡΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η ΙΝΤΕΡΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Σπυρίδων Αρσένης ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1393,6, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 800,00 Β) Φ.Π.Α. 184,00 984,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 400,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 9,60 Σύνολο 1.393,60 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο εννιακόσια ογδόντα τέσσερα (984,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΑΡΣΕΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΔημοκρΆτη, Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Α.Μ , Αρτέμιδος 3, Π. ΦΑΛΗΡΟ, ως εξής: 800,00 ως αμοιβή και 184,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ. Δ12/Σ12/2013 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Ιωάννη Κώστα Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Ιωάννης Κώστας και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Μιχαηλ Καλογιαννάκης ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /11 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /11 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 2.090,4, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 1.200,00 Β) Φ.Π.Α. 276,00

23 ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 600,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 14,40 Σύνολο 2.090,40 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια τετρακόσια εβδομήντα έξι (1.476,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του Σπυρίδωνα, Διπλ. Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, Α.Μ , Καλαβρύτων 3, ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ως εξής: 1.200,00 ως αμοιβή και 276,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Δ13/Σ12/2013 Καθορισμός και τακτοποίηση μέρους παραβόλου για διενεργηθείσα πραγματογνωμοσύνη του κ. Κωνσταντίνου Κοκκότη. Η Δ. Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 και 4 του από Π.Δ. και μετά από εκτίμηση της έκθεσης του πραγματογνώμονος και του χρόνου απασχόλησής του, για την πραγματογνωμοσύνη που τελείωσαν οι κ.κ Ιάσονας Αντιπαριώτης & Βασίλειος Μιχαλόπουλος, οι οποίοι ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ /10 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ και μετά την από αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Κοκκότη, καθορίζει το παράβολο της πραγματογνωμοσύνης αυτής ( δικαιώματα ΤΕΕ και αμοιβή πραγματογνώμονος ) στο ποσό των 4.877,60. Από το ποσό αυτό εισπράχθηκε με τα υπ αριθ. 8710/ , 8711/ διπλοτυπα είσπραξης τυπου-α, της Δ ΔΟΥ Πειραιά για το ΤΕΕ παράβολο 1.000,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 574,05 Β) Φ.Π.Α. 132,03 706,08 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 287,03 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 6,89 Σύνολο 1.000,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο τριακόσια πενήντα τρία ευρώ & πέντε λεπτά (353,05 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΗ ΙΑΣΟΝΑ του Εμμανουήλ Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικό Α.Μ.52316, Μακρή 5, ΑΘΗΝΑ ως εξής: 287,03 ως αμοιβή και 66,02 Φ.Π.Α. τριακόσια πενήντα τρία ευρώ & πέντε λ (353,05 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Χρήστου,Διπλ.

24 24 Ναυπηγό-Μηχανολόγο Μηχανικό Α.Μ , Σούκα 26, ΑΘΗΝΑ ως εξής: 287,03 ως αμοιβή και 66,02 Φ.Π.Α. Για την είσπραξη του υπολοίπου ποσού των 3.877,60 θα εγερθεί αγωγή λόγω καθυστέρησης καταβολής από τον αιτούντα. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Δ14/Σ12/2013 Καθορισμός και τακτοποίηση μέρους παραβόλου για διενεργηθείσα πραγματογνωμοσύνη της"θριγκοσ Α.Τ.Ε.". Η Δ.Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 και 4 του από Π.Δ. και μετά από εκτίμηση της έκθεσης του πραγματογνώμονος και του χρόνου απασχόλησής του, για την πραγματογνωμοσύνη που τελείωσε ο κ. Αναστάσιος Ογλάνης, ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ. 7170/10 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ και μετά την από αίτηση της "ΘΡΙΓΚΟΣ Α.Τ.Ε.", καθορίζει το παράβολο της πραγματογνωμοσύνης αυτής ( δικαιώματα ΤΕΕ και αμοιβή πραγματογνώμονος ) στο ποσό των 5.226,00. Από το ποσό αυτό εισπράχθηκε με το υπ αριθ /10 γραμμάτιο είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο 1.000,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 580,72 Β) Φ.Π.Α. 121,95 702,67 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 290,36 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 6,97 Σύνολο 1.000,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο επτακόσια δυο ευρώ & εξήντα επτά λεπτά (702,67 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΟΓΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Αλεξάνδρου Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό Α.Μ , Ιππάρχου 55, ΒΑΡΗ ως εξής: 580,72 ως αμοιβή και 121,95 Φ.Π.Α. Για την είσπραξη του υπολοίπου ποσού των 4.226,00 θα εγερθεί αγωγή λόγω καθυστέρησης καταβολής από την αιτούσα. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Δ15/Σ12/2013 Καθορισμός και τακτοποίηση μέρους παραβόλου για διενεργηθείσα πραγματογνωμοσύνη του κ. Δημητρίου Λιάκου. Η Δ. Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 και 4 του από Π.Δ. και μετά από εκτίμηση της έκθεσης του πραγματογνώμονος και του χρόνου απασχόλησής του, για την πραγματογνωμοσύνη που

25 25 τελείωσε ο κ. Πέτρος Σάντ, ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ /11 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ και μετά την από αίτηση του κ. Δημήτριου Λιάκου, καθορίζει το παράβολο της πραγματογνωμοσύνης αυτής ( δικαιώματα ΤΕΕ και αμοιβή πραγματογνώμονος ) στο ποσό των 2787,20. Από το ποσό αυτό εισπράχθηκε με το υπ αριθ /11 γραμμάτιο είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο 500,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 287,03 Β) Φ.Π.Α. 66,02 353,05 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 143,51 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 3,44 Σύνολο 500,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο τριακόσια πενήντα τρία ευρώ & πέντε λεπτών (353,05 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΠΕΤΡΟ ΣΑΝΤ του Χρήστου, Διπλ. Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Α.Μ.79300, Λ.Φλεμιγκ 29, ΡΑΦΗΝΑ ως εξής: 287,03 ως αμοιβή και 66,02 Φ.Π.Α. Για την είσπραξη του υπολοίπου ποσού των 2.287,20 θα εγερθεί αγωγή λόγω καθυστέρησης καταβολής από τον αιτούντα. Κ.Α.3394 α,β ΒΙΒΛΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Αποφ.Δ16/Σ12/2013 Έγκριση καταβολής ,00 στα ΕΛΤΑ για την αποστολή επιστολών προς τους Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίνει την καταβολή σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων εξήντα ευρώ (44.860,00 ) στα ΕΛΤΑ Απελλού 1, Αθήνα για την αποστολή επιστολών προς τους Μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ, σύμφωνα με τα υπ αριθ / και / Δελτία Ομαδικής Κατάθεσης. Κ.Α Αποφ.Δ17/Σ12/2013 Έγκριση καταβολής ,04 στην CLIP NEWS AE -Υπηρεσίες Αποδελτίωσης Τύπου, Διαδικτύου & Πολυμέσων Α.Ε.για την ανάθεση των υπηρεσιών αποδελτίωσης των δημοσιευμάτων του Τύπου σε έντυπη

26 26 και ηλεκτρονική μορφή και της συλλογής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών αναφορών για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοσιότητας & Επικοινωνίας και του Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών για το διάστημα από 12/10/2012 έως 11/01/2013. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της τις από A20/Σ16/2012,Γ14/Σ21/2012,Γ6/Σ30/2012 αποφάσεις της που αφορά την ανάθεση των υπηρεσιών αποδελτίωσης των δημοσιευμάτων του Τύπου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και της συλλογής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών αναφορών για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοσιότητας & Επικοινωνίας και του Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών για το διάστημα από 12/10/2012 έως 11/01/2013, εγκρίνει την καταβολή δώδεκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα έξι ευρώ και τεσσάρων λεπτών (12.236,04) στην CLIP NEWS A.E., Μοναστηρίου 90, ΤΚ Θεσσαλονίκη, για την αποδελτίωση τύπου σύμφωνα με την από 14/7/2011 σύμβαση (διάρκεια σύμβασης από 12/7/2011 έως 11/7/2012) σύμφωνα με τα παρακάτω τιμολόγια. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Νο 3200/ «««Νο 3213/ «««Νο 3231/ (Καθ. αξία 9.948,00+ 23%ΦΠΑ 2.288,04 = Συν ,04) Κ.Α Αποφ.Δ18/Σ12/2013 Έγκριση καταβολής 8.157,36 στην CLIP NEWS AE Υπηρεσίες Αποδελτίωσης για την αποδελτίωση τύπου (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ) για το διάστημα από 12/01/2013 έως 11/03/2012. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από απόφασή της που αφορά την προμήθεια των δημοσιευμάτων του Τύπου σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή και της συλλογής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών αναφορών για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοσιότητας & Επικοινωνίας και του Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών καθώς και τις Γ6/Σ30/2012 και Α4/Σ1/2013 αποφάσεις απευθείας ανάθεσης λόγω μη ολοκλήρωσης του ελέγχου των δικαιολογητικών του Αναδόχου, εγκρίνει την καταβολή οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (8.157,36) στην CLIP, Μοναστηρίου 90, ΤΚ Θεσσαλονίκη, για την αποδελτίωση τύπου σύμφωνα με τα ακόλουθα τιμολόγια. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Νο 3274/ ,68 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Νο 3286/ ,68 ΣΥΝΟΛΟ 8.157,36

27 27 (Καθ. αξία 6.632, %ΦΠΑ 1.525,36 = Συν 8.157,36) Κ.Α Αποφ.Δ19/Σ12/2013 Εγκριση καταβολής 109,22 στην ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. για την δημοσίευση διακήρυξης του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών ηχογράφησης - μαγνητοφώνησης των εκδηλώσεων του ΤΕΕ και της απομαγνητοφώνησης των ηχογραφημένων μαγνητοφωνημένων πρακτικών της υπηρεσίας στην ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίνει την καταβολή εκατό εννέα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (109,22) στην ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., Λέκκα 26 ΤΚ Αθήνα, για την δημοσίευση περίληψης διακήρυξης του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών ηχογράφησης - μαγνητοφώνησης των εκδηλώσεων του ΤΕΕ και της απομαγνητοφώνησης των ηχογραφημένων μαγνητοφωνημένων πρακτικών της υπηρεσίας., σύμφωνα με το υπ αριθ. 3930/ τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. (Καθ. αξία 88, %ΦΠΑ 20,42 = Συν 109,22) ΚΑ 1899 Αποφ.Δ20/Σ12/2013 Έγκριση καταβολής 64,94 στην ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. για την δημοσίευση των Τροποποιήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας πρόσβασης στο Internet μέσω μισθωμένης γραμμής ταχύτητας 34 Mbps στην ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίνει την καταβολή εξήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (64,94 ) στην ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., Λέκκα 26 ΤΚ Αθήνα, για την δημοσίευση των Τροποποιήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας πρόσβασης στο Internet μέσω μισθωμένης γραμμής ταχύτητας 34 Mbps, του ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ. 3929/ τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. (Καθ. αξία 52, %ΦΠΑ 12,14 = Συν 64,94) ΚΑ 1899

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :20:50

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :20:50 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/339/7.4.2014 ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46Ψ842-Υ37 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 19:30

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 19:30 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/ 302/ 16.12.2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΛ46Ψ842-Ω3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:45

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:45 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/303/16.12.2013 ΑΔΑ:ΒΛΓΛ46Ψ842-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/8.4.2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 17:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/8.4.2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 17:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:00 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/347 /25.6.2014 ΑΔΑ : ΨΟΞΗ46Ψ842-Δ69 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/8.4.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 24:00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 24:00 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/300/16-12-2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΛ46Ψ842-0ΧΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 23:00

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 23:00 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/223/27.3.2013 ΑΔΑ: ΒΕ2Ω46Ψ842-ΧΜΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Συνεδρίασης με αριθμό 1/15.01.2013 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 31/5-12-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:30

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 31/5-12-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:30 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/321/26.2.2014 ΑΔΑ: ΒΙΕΕ46Ψ842-ΖΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 31/5-12-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ.: 5944 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Ημ/νία: 6-3-2015 Νίκης 4, GR 105 63 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΔΑ: ΩΡΞΣ46Ψ842-Γ75 Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 01/07/2014 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 17444 Νίκης 4, 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: κα Ε. Δρακάκη Τηλ.: 210 3671120 Fax: 210 3671101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΚΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο με α/α 2 και τίτλο: υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ. Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΛΗΞΗ

ΕΝΑΡΞΗ. Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΛΗΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/319/26.2.2014 ΑΔΑ:ΒΙΕΕ46Ψ842-ΗΒΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 29/30-10-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική ιεύθυνση Αθήνα, 16.7.2015 ιεύθυνση ιοικητικού Αρ. Πρωτ.: 17797 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής ράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291255 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55102 Τηλ: 2310-494110,111,112, Φαξ: 2310494127 E-mail: oikonomiko@esdi.gr Ιnternet: http://www.esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Α ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Α ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΑ/239/17.5.2013 AAA :ΒΕΝ246Ψ842-ΧΒ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΑΙΑΑΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Α ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 11/16.4.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2015 (α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 11886)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2015 (α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 11886) Αρ.Πρωτ.: 24760/16-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" -Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Μεσογείων 396 GR 153 41, Αγία Παρασκευή ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιοποίηση Μητρώου ΤΕΕ»

«Ψηφιοποίηση Μητρώου ΤΕΕ» Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΔΑ: ΒΕΖΖ46Ψ842-ΙΑΧ Γενική Διεύθυνση Αθήνα,27.06.2013 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 13761 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: - κ. Χριστίνα Ζούλια Τηλ. :210 3291297 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση Βιοϊατρικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ1469ΗΚ5-Γ6Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ε.Ε.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 98/20-01-2014 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο ανάθεσης

ΑΔΑ: ΒΙΨ1469ΗΚ5-Γ6Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ε.Ε.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 98/20-01-2014 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο ανάθεσης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ε.Ε.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 98/20-01-2014 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας» με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϋπολογισμός: 3.939.600,00

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΝΡΨ6ΣΙ-ΣΗ0 Πειραιάς, 2 Ιουλίου 2014 Αριθ. πρωτ.: 8211/Α2-4326

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813643 2015-05-29

15PROC002813643 2015-05-29 ΑΔΑ: ΨΑΕΖ7ΛΛ-ΓΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 240839(7694) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002507356 2014-12-29

14PROC002507356 2014-12-29 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα