ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ!! ΑΝΑΛΥΣΗ!ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ!"!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ!! ΑΝΑΛΥΣΗ!ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ!"!"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ"ΤΑΣΕΙΣ Συμπράττοντες Ανάδοχοι ΒΑΛΣΑΜΩ ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ "#$%&'%()*+,#)$'-./ #("-%'%,.*"0-1& ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 3&(1-3-.*4"+,#5*0&"$611-)%-.*7#$%& ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙ8ΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝ ΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ Ημερομηνία Υπογραφή Η Νόμιμη Κοινή Εκπρόσωπος Βαλσάμω Μίτση Βαλασσά Νοέμβριος 2012 Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολεοδόμος Χωροτάκτης Διευθύνουσα Υπηρεσία Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Υπογραφή Τεχνική Υπηρεσία Έλεγχος Η Επιβλέπουσα Μαρία Παπαθανασίου Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Ωρωπού Ζώης Καρίνος Θεώρηση Ο Διευθυντής Πολιτικός Μηχανικός Απόφαση Έγκρισης 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΙ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ Α.1.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ Α.1.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ Α.1.3. ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ Α Προοπτικές σε διεθνές επίπεδο Α Προοπτικές σε περιφερειακό επίπεδο Α Προοπτικές σε επίπεδο νομού Α.1.4. ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128/Α/2008) Α ΚΥΑ Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138/Β/2009) Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφερειας Αττικής Α Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ) (Ν. 1515/85, ΦΕΚ 18/Α/ ) Α Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής (ΡΣΑ) Α.2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΟΤΑ Α.2.1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ, ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Α.2.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α.2.3. ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΕΡΓΙΑ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ) Α.2.4. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Α Υποδομές Υγείας Α αθλητικεσ Υποδομές Α.2.5. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α.3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.3.1. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ Α Kαταγραφή στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος Α Αξιόλογα οικοσυστήματα οικότοποι Α Κατάσταση περιβάλλοντος πιέσεις Α.3.2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ, ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ Α Η ιστορία της περιοχής Α Ιστορικά στοιχεία για την Κοιν. Αφιδνων Α Καταγραφή προστατευόμενων πόρων πολιτιστικού αποθέματος Α.3.3. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΤΑ, ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Α Υφιστάμενες Χρήσεις Γης Α Θεσμικό Πλαίσιο Χρήσεων Γης Α Υπάρχουσα οικιστική οργάνωση και δυναμική της Α Καθημερινές Μετακινήσεις Α Υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα βασικά δίκτυα υποδομής Α.3.4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

4 Α.4. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.4.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΤΑ Α.4.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ A.4.3 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ Α.4.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Α.4.5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Α Όρια οικισμών, όροι και περιορισμοί δόμησης Α Ειδικες ρυθμισεισ Α.4.6 ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α Μεταφορικό Δίκτυο Α Συγκοινωνίες Α Δίκτυο Ύδρευσης Α Δίκτυο Αποχέτευσης Α Δίκτυο ΔΕΗ ΟΤΕ Οπτικών Ινών Α Δίκτυο Αποκομιδής Απορριμμάτων Α Δίκτυο ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Α.5.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ Α Αξιολόγηση δεδομένων προγραμματικού πλαισίου: Προγραμματιζόμενα ή εκτελούμενα έργα / δραστηριότητες Α Αναπτυξιακές και Χωροταξικές κατευθύνσεις Α.5.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 165 Α Αξιολόγηση περιοριστικών παραγόντων πολεοδομικής ανάπτυξης Α.5.3. SWOT ANALYSIS Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Α.6.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ Α.6.2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Η ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ Παράρτημα Παράρτημα Χαρτών

5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. ΑΦΙΔΝΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΣΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΝΟ 2 (ΩΡΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ, ΜG/M 3 ) ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΟ 2 ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΕΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΣΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΝΟ (ΩΡΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ, ΜG/M 3 ) ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΟ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΕΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΣΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΤΙΜΩΝ Ο 3 (ΩΡΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ, ΜG/M 3 ) ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ Ο 3 ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΕΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΣΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΣ 10 (ΩΡΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ, ΜG/M 3 ) ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9. ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΣ 10 ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, ΕΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΤΑ, ΜΕ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 1. ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 4. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΚΟΝΑ 5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΚΟΝΑ 6. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 7. ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

6 ΕΙΚΟΝΑ 8. ΖΩΝΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΕΘΝ. ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ. 84 ΕΙΚΟΝΑ 9. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 10. ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ 2012) ΕΙΚΟΝΑ 11. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΦΙΔΝΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 12. ΆΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΦΙΔΝΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 13. ΆΠΟΨΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 14. ΆΠΟΨΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 15. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΖΕΑ ΣΣ ΑΦΙΔΝΩΝ (ΦΕΚ 1184/Δ/ ) ΕΙΚΟΝΑ 16. ΖΕΑ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΦΙΔΝΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 17. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΙΚΟΝΑ 18. ΓΡΑΜΜΗ ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΦΙΔΝΩΝ.. 20 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3852/ ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 23 ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΔΗΜΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ , ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 47 ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 47 ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΟΙΝ. ΑΦΙΔΝΩΝ ( ), ΑΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 10. ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ ( ) ΠΙΝΑΚΑΣ 11. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ (1991) ΠΙΝΑΚΑΣ 12. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ (2001)

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ Κ.Δ. ΑΦΙΔΝΩΝ (ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ 14. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 15. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 16. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Δ. ΑΦΙΔΝΩΝ, ΝΟΜ. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ 17. ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 18. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 19. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 20. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ) ΠΙΝΑΚΑΣ 21. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΚΟΙΝ. ΑΦΙΔΝΩΝ) ΠΙΝΑΚΑΣ 22. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΧΓΕ, ΜΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 23. ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 24. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ (ΚΟΙΝ. ΑΦΙΔΝΩΝ) ΠΙΝΑΚΑΣ 25. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΚΟΙΝ. ΑΦΙΔΝΩΝ) 58 ΠΙΝΑΚΑΣ 26. ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΝΟΜ. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ 27. ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Κ.Δ. ΑΦΙΔΝΩΝ) 59 ΠΙΝΑΚΑΣ 28. ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΤΟΠΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 60 ΠΙΝΑΚΑΣ 29. ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΤΟΠΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 61 ΠΙΝΑΚΑΣ 30. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ (ΑΤΤΙΚΗ) ΠΙΝΑΚΑΣ 31. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ (ΑΤΤΙΚΗ) ΠΙΝΑΚΑΣ 32. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΘΗΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ (ΑΤΤΙΚΗ) ΠΙΝΑΚΑΣ 33. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ (ΚΟΙΝ. ΑΦΙΔΝΩΝ)

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 34. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ (ΚΟΙΝ. ΑΦΙΔΝΩΝ) ΠΙΝΑΚΑΣ 35. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΘΗΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ (ΚΟΙΝ. ΑΦΙΔΝΩΝ) ΠΙΝΑΚΑΣ 36. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 37. ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 38. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 39. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 40. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 41. ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 42. ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 43. ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 44. ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 93 ΠΙΝΑΚΑΣ 45. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 46. ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 47. ΜΕΣΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΟ 2 ΣΕ ΜG/M 3 ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 48. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΣΕ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 49. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΝΟ 2 (ΟΔΗΓΙΑ 199/30/ΕΚ) ΠΙΝΑΚΑΣ 50. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΦΕΚ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. ΑΦΙΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 51. ΜΕΣΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 52. ΖΟΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 53. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΖΟΕ Β. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ 54. ΠΕ, ΜΕΣΟΣ ΣΔ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΑΦΙΔΝΩΝ (ΦΕΚ 1011/Δ/2001) 117 ΠΙΝΑΚΑΣ 55. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΑΦΙΔΝΩΝ (ΦΕΚ 1011/Δ/2001) ΠΙΝΑΚΑΣ 56. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ, ΑΝΑ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 57. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ 138 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 58. ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΣΤΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 59. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΕΙΝΟΥΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΣΤΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 60. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΕΙΝΟΥΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΣΤΟΧΟ 2025 (ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ ΧΑΡΤΗΣ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΦΙΔΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΧΑΡΤΗΣ 2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΧΑΡΤΗΣ 3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ (2010) ΧΑΡΤΗΣ 4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ (2009) ΧΑΡΤΗΣ 5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑ 1.00 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ (2011) ΧΑΡΤΗΣ 6. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΦΙΔΝΩΝ ΧΑΡΤΗΣ 7. ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΔ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ 83 ΧΑΡΤΗΣ 8. ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA ΧΑΡΤΗΣ 9. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΧΑΡΤΗΣ 10. ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΡΤΗΣ 11. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CORINE ΧΑΡΤΗΣ 12. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 122 ΧΑΡΤΗΣ 13. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΡΤΗΣ 14. ΟΤΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΔΑΠ

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΩΝ ΑΠΕ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΒΑ Βόρειο Ανατολικός ΒΔ Βόρειο Δυτικός ΒΔ Βασιλικό Διάταγμα ΒΕΠΕ Βιομηχανική Επιχειρηματική Περιοχή ΓΓΥΠ Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας ΓΟΚ Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός ΓΠΣ Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ΓΠΧΣΑΑ Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΔΕΑΡΘ Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου ΔΕΗ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΔΕΠΑ Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΟ Εθνική Οδός ΕΛΣΤΑΤ Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΔΑΠ Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας ΕΧΠΤ Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό ΖΕΑ Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης ΖΟΕ Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου ΚΔΑΥ Το Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση Ν. Νόμος, Νομός ΝΑ Νότιο Ανατολικός ΝΔ Νότιο Δυτικός ΝΕΟ Νέα Εθνική Οδός ΟΕΔΑ Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων ΟΣΕ Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας ΟΤΑ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΔ Προεδρικό Διάταγμα ΠΕ Περιφερειακή Ενότητα, Πολεοδομική Ενότητα ΠΕΠ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΡΣΑ Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας, Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής ΣΔ Συντελεστής Δόμησης ΣΜΠΕ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΣτΕ Συμβούλιο της Επικρατείας ΣΧΟΟΑΠ Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης ΥΑ Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΚΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ΥΠΕΧΩΔΕ Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ΦΕΚ Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης ΧΥΤΑ Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΥ Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 10

11 Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών Εισαγωγή "#$%&%Η ". $)$*#Η,-.Η# Με την υπ. αρ. 24/2009 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αφιδνών για την "Έγκριση Σχεδίου προκήρυξης σύμβαση εκπόνησης μελέτης του έργου "Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας Αφιδνών", εγκρίθηκε η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν. 3316/2005. Με την υπ. αριθμ. 74/ απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αφιδνών, εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ στη σύμπραξη γραφείων μελετών "Λύσιππος ΑΕ και Αθανασιάδης Αθανάσιος". Στη συνέχεια, με το υπ. αριθμ. 08/ΔΤΑ/13392/ έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε η 74/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αφιδνών". Η μελέτη του "ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Αφιδνών" ανατέθηκε από την Κοινότητα Αφιδνών στις 21/12/2010 με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 2176, στη σύμπραξη γραφείων μελετών: Λύσιππος Μελέτες Τεχνικών Έργων ΑΕ κάτοχο μελετητικού πτυχίου τάξης Γ' στην κατηγορία 01. Αθανασιάδη Αθανάσιου, Γεωλόγος Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc, κάτοχο μελετητικού πτυχίου Β' τάξης στις κατηγορίες 20 και 27. Με την ΑΠ 2969/ αίτηση επιστολή η κ. Αγγελική Μαγδαληνή Φωτεινού, γνωστοποίησε στο Δήμο Ωρωπού όπου και υπάγεται η κοινότητα Αφιδνών μετά τη διοικητική μεταρρύθμιση "Καλλικράτης" (Ν.3852/10), ότι το εν λόγω στέλεχος της Λύσιππος ΑΕ που διέθετε το πτυχίο στην Κατηγορία 01 υπέβαλε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων την υπ. αριθμ. πρωτ. ΑΠ 55764/ παύση άσκησης του επαγγέλματός της λόγω συνταξιοδότησης. Με την ΑΠ 2969/ η εταιρία Λύσιππος γνωστοποίησε στο Δήμο Ωρωπού τα ακόλουθα: "Μετά την υποβολή της παύσης άσκησης επαγγέλματος της κας Φωτεινού, η εταιρία Λύσιππος ΑΕ δε διαθέτει πλέον τα απαραίτητα μελετητικά πτυχία που απαιτούνται από τη σύμβαση της μελέτης και αδυνατεί για αντικειμενικούς και ανυπέρβλητους λόγους να αντικαταστήσει στο δυναμικό της την απελθούσα μελετήτρια, ή και να συμπράξει με μελετητή που να διαθέτει τα απαιτούμενα από τ η σύμβαση μελετητικά πτυχία. Προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπόνηση της μελέτης, παρακαλώ να ζητήσετε από τον κύριο του έργου να εγκρίνει την υποκατάσταση της εταιρίας μας ως μέλος της αναδόχου σύμπραξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3316/2005, από την Αρχιτέκτονα Πολεοδόμο Χωροτάκτη Βαλσάμω Μίτση Βαλασσά του Σάββα, η οποία διαθέτει μελετητικά πτυχία με αριθμό 3314, τάξης Γ' στις κατηγορίες 01 και 02, ήτοι διαθέτει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη ανάθεσης του έργου." Τα νομιμοποιητικά στοιχεία του γραφείου "Βαλσάμω Μίτση Βαλασσά" υποβλήθηκαν στο Δήμο Ωρωπού με το 11

12 Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών Εισαγωγή αρ. πρωτ. 8049/ έγγραφο του γραφείου και επίσης συνυποβλήθηκαν ξανά, στην αίτηση του Δήμου Ωρωπού προς το Συμβούλιο Δημ. Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Σύμφωνα με το Πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημ. Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (9η συνεδρία την ), το εν λόγω Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ της αντικατάστασης της μελετητικής εταιρίας Λύσιππος ΑΕ από το μελετητικό γραφείο Βαλσάμω Μίτση Βαλασσά. Έτσι, η εκπόνηση της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Αφιδνών ανατίθεται στη σύμπραξη μελετητικών γραφείων: Βαλσάμω Μίτση Βαλασσά Αρχιτέκτων Μηχανικός, κάτοχος μελετητικού πτυχίου τάξης Γ' στις κατηγορίες 01 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες) και 02 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες), με έδρα στην οδό Ιωλκού 20, Βόλος, ΤΚ 38221, τηλ , fax , e mail: Αθανασιάδη Αθανάσιου, Γεωλόγος Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc, κάτοχος μελετητικού πτυχίου Β' τάξης στις κατηγορίες 20 και 27, με έδρα στην οδό Αριστοτέλους 161, , Αχαρναί, Αθήνα, τηλ , fax , e mail: με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με αριθμ. πρωτ που υπογράφει στις και εκπονείται σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΦΕΚ 209Δ/ ). Αντικείμενο Σύμβασης Η μελέτη "ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Αφιδνών" περιλαμβάνει τρεις επιμέρους μελέτες οι οποίες εκπονούνται παράλληλα και αλληλοτροφοδοτούνται ώστε να προκύψουν οι βέλτιστες προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων της προστασίας του περιβάλλοντος, της οικιστικής και πολεοδομικής οργάνωσης και την καλύτερη ανάπτυξη της κοινότητας. Οι μελέτες αυτές είναι οι εξής: Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Αφιδνών, που περιλαμβάνει όσα ορίζονται στο άρθρο 5 του Ν.2508/97 και στην υπ. αρ. 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209Δ/2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ειδικές τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ). Η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με την υπ. αρ. οικ / , (ΦΕΚ 1902/13/2007 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ) Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ. αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1225/Β/2006) «Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κρινόμενων σχεδίων και προγραμμάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ», σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 12

13 Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών Εισαγωγή Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου Η μελέτη ΣΧΟΟΑΠ υπόκειται στη διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 17 της εν λόγω ΚΥΑ και περιλαμβάνει εκπόνηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. "". /,$0$,-.Η# 1 2"3-4Η Ομάδα μελέτης Χωροταξική & Πολεοδομική μελέτη Βαλασσά Βαλσάμω Μίτση, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Μηχανικός Ταμίας Ιωάννης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Βαλασσά Φανή, Πληροφορικός, Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Σκυριανού Κωνσταντίνα Αδαμαντία, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Κωτίδης Απόστολος, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Γανωτοπούλου Ελένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ντουσόπουλος Δημήτριος, Τοπογράφος Μηχανικός Γεωλογική μελέτη Αθανασιάδης Αθανάσιος, Γεωλόγος Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Βλαχόπουλος Νικόλαος, Γεωλόγος Λουκαΐδη Βασιλική, Γεωλόγος Σαραντάκος Παναγιώτης, Γεωλόγος Περιβαλλοντική μελέτη Αθανασιάδης Αθανάσιος, Γεωλόγος Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Σιγαλός Γεώργιος, Περιβαλλοντολόγος Δασακλής Σωκράτης, Περιβαλλοντολόγος Λουκαΐδη Βασιλική, Γεωλόγος Επίβλεψη 13

14 Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών Εισαγωγή Επιβλέπουσα: Διευθύνουσα Υπηρεσία: Παπαθανασίου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ωρωπού """. 25"6/,)/,-.Η# 7$.$ 8$#"# 1 0"$0"7$#"$ Περιεχόμενο μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Η μελέτη ΣΧΟΟΑΠ εκπονείται σε δύο φάσεις Α και Β. Η Β φάση υποδιαιρείται σε δύο στάδια Β1 και Β2. Α φάση Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων και τη διατύπωση της καταρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων, με σκοπό τη ρύθμιση της περιοχής της Κοινότητας. Μετά τη υποβολή και παραλαβή της Α φάσης γίνεται παρουσίαση από τον Ανάδοχο στην έδρα της Κοινότητας σε σύσκεψη, που συγκαλείται με μέριμνα του εργοδότη και στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών και λοιπών φορέων και ενδιαφερομένων ιδιωτών. Στόχος της σύσκεψης αυτής είναι η παρουσίαση των στοιχείων της ανάλυσης, η διατύπωση απόψεων ιδίως σε ότι αφορά την προσέγγιση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και των προοπτικών χωρικής ανάπτυξης του ΟΤΑ, η διευκρίνιση τυχόν αποριών και η διατύπωση απόψεων. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συνεκτιμώντας και τα πορίσματα της σύσκεψης, δίνει κατευθύνσεις κατά την κρίση της για την πιθανή συμπλήρωση των στοιχείων της Α φάσης και οδηγίες κατευθύνσεις για την έναρξη της Β φάσης. Β φάση 6O*.;<BI:" Κατά το δεύτερο στάδιο γίνεται λεπτομερής επεξεργασία του ΣΧΟΟΑΠ με βάση την πρόταση η οποία θα προκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Μετά την παραλαβή του Β1 σταδίου η μελέτη αποστέλλεται από τον εργοδότη και τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στις αρμόδιες υπηρεσίες για την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος αρθρ.3 παρ.2 Ν.1337/83). Επίσης, παρουσιάζεται δημόσια όπως και η Α φάση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συνεκτιμώντας και τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών και την απόφαση του Δ.Σ., δίνει κατά κρίση τις οδηγίες κατευθύνσεις για το Β2 στάδιο της μελέτης. 6P*.;<BI:" Αφορά την προσαρμογή του σταδίου Β1 και την οριστική πρόταση του ΣΧΟΟΑΠ. 14

15 Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών Εισαγωγή Μετά την παράδοση του Β2 σταδίου η μελέτη αποστέλλεται από τον Εργοδότη και τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στην επιβλέπουσα υπηρεσία της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής για την προώθηση της εγκριτικής απόφασης (μετά από γνωμοδότηση του σχετικού ΣΧΟΟΑΠ) από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Περιεχόμενο μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας Κατά τη διάρκεια της Α φάσης της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ εκπονείται και εγκρίνεται προκαταρκτική μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας η οποία αποδίδεται στο χάρτη 1:25.000, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Αντικείμενο της προκαταρκτικής αυτής μελέτης είναι: Η αναγνώριση και οριοθέτηση τμημάτων της υπό εξέταση περιοχής στα οποία εμφανίζονται ή είναι δυνατόν αν εκδηλωθούν φυσικοί ή ανθρωπογενείς γεωλογικοί κίνδυνοι και η κατ αρχήν εκτίμηση του σχετικού βαθμού επικινδυνότητας σε κάθε τμήμα. Ο διαχωρισμός της υπό εξέταση περιοχής σε ζώνες διαφόρου βαθμού γεωλογικής καταλληλότητας για οικιστική ανάπτυξη και άλλες συναφείς με δόμηση χρήσεις, ο εντοπισμός και η οριοθέτηση τμημάτων όπου απαιτείται σε διάφορο βαθμό η διατήρηση του γεωπεριβάλλοντος και η προστασία των γεωλογικών πόρων. Οι ζώνες και τα τμήματα αυτά θα είναι κατηγοριοποιημένα με κλίμακες διαβάθμισης των γεωλογικών παραμέτρων. Η υποβολή προτάσεων για τις προοριζόμενες για οικιστική ανάπτυξη ή άλλη συναφή με τη δόμηση χρήση, περιοχές ως προς: Τη λήψη μέτρων πρόληψης ή μετρίασης των γεωλογικών κινδύνων Τη διατήρηση, αναβάθμιση και ανάδειξη γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και της γεωλογικής κληρονομιάς Την προστασία των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων Την εκτέλεση περαιτέρω ερευνών με σκοπό την αποσαφήνιση των παραπάνω. Κατά το Β1 στάδιο της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ εκπονείται η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας σε ίδια κλίμακα που εκπονείται η Β φάση του ΣΧΟΟΑΠ (σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ της παραπάνω υπ. Απόφασης) με σκοπό τον καθορισμό της γεωλογικής καταλληλότητας των περιοχών για τις οποίες προτείνονται από το ΣΧΟΟΑΠ. α) για οικιστικές περιοχές, β) ως συγκεντρώσεις παραγωγικές ή μεγάλες εγκαταστάσεις και τεχνικά έργα, γ) για άλλες θεσμοθετημένες χρήσεις ή ειδικές ρυθμίσεις, δ) για γενικά δίκτυα υποδομής (μεταφορική υποδομή, ύδρευση αποχέτευση κ.α.) προκειμένου να διασφαλιστεί το δομημένο περιβάλλον από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους προερχόμενους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες. Αντικείμενο της μελέτης είναι: 15

16 Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών Εισαγωγή Ο εντοπισμός και διαχωρισμός από απόψεως εδαφικών συνθηκών, των προς δόμηση περιοχών ως κατάλληλων, ακατάλληλων και κατάλληλων υπό προϋποθέσεις για δόμηση. Η σαφής περιγραφή των προϋποθέσεων ή και των αναγκαίων μέτρων βελτίωσης των εδαφών ή άλλων μέτρων προστασίας που απαιτούνται ούτως ώστε στις κατάλληλες υπό προϋποθέσεις περιοχές να καταστεί δυνατή η δόμηση καθώς επίσης και η καταρχήν εκτίμηση του κόστους λήψης των τυχόν μέτρων προστασίας σε σχέση προς την κλίμακα του κάθε έργου. Η υποβολή προτάσεων για το είδος των περαιτέρω μελετών και ερευνών που απαιτούνται για την αποσαφήνιση της γεωλογικής καταλληλότητας των προς δόμηση περιοχών στο βαθμό που τα στοιχεία της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας δεν επαρκούν ή για τον αποχαρακτηρισμό ακαταλλήλων για δόμηση περιοχών. Για τις άλλες μεγάλες εγκαταστάσεις και για τα μεγάλα τεχνικά έργα που προτείνονται από τη μελέτη ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ θα γίνεται στην κλίμακα της παρούσας μελέτης, εκτίμηση των επισφαλών και των αναμενόμενων προβλημάτων και θα γίνονται οι σχετικές προτάσεις" Περιεχόμενο Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του ΣΧΟΟΑΠ, καθώς και οι λογικές εναλλακτικές δυνατότητες, σε περιεκτική μορφή, λαμβανομένων υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του σχεδίου. Η ΣΜΠΕ περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ευλόγως μπορεί να απαιτούνται για την εκτίμηση των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες γνώσεις και μεθόδους εκτίμησης, το περιεχόμενο και το επίπεδο λεπτομερειών του σχεδίου ή του προγράμματος, το στάδιο της διαδικασίας εκπόνησής του και το βαθμό στον οποίο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δύνανται να αξιολογηθούν καλύτερα σε διαφορετικά επίπεδα σχεδιασμού ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη εκτίμησής τους. Ειδικότερα και επιπλέον των αναφερόμενων σε επόμενα κεφάλαια, η Περιβαλλοντική Μελέτη θα εκπονηθεί ακολουθώντας τις παρακάτω ενέργειες δραστηριότητες: 1) Συγκέντρωση επεξεργασία και αξιολόγηση πρωτογενών στοιχείων (χωροταξικών, περιβαλλοντικών, γεωγραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνικών, στοιχείων υφιστάμενων μελετών, χρήση και ερμηνεία διαθέσιμων υφιστάμενων χαρτών, αεροφωτογραφιών, ορθοφωτοχαρτών, δορυφορικών εικόνων κ.λπ.) και εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης περιβάλλοντος. 2) Εντοπισμό των κρίσιμων παραμέτρων και περιορισμών (σχετική νομοθεσία και εγκύκλιοι των αρμοδίων Υπηρεσιών, προστατευόμενες περιοχές, υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος, επιβαρύνσεις περιβαλλοντικές πιέσεις, συγκρουόμενες χρήσεις, υφιστάμενη κατάσταση ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ανάγκες, προτάσεις και ανάγκες σχεδιασμού, δυνατές εναλλακτικές λύσεις κ.λπ.). 16

17 Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών Εισαγωγή 3) Έρευνα πεδίου σε όλη την περιοχή μελέτης, επί τόπου παρατηρήσεις και αναγνώριση του φυσικού περιβάλλοντος και των πιθανών προβλημάτων επαφές και υποβολή σχετικών αιτημάτων και ερωτηματολογίου σε αρμόδιους παράγοντες του ΟΤΑ, εμπλεκόμενες υπηρεσίες, σχετικούς φορείς, οργανώσεις κ.λπ., φωτογράφηση περιοχής μελέτης. 4) Εισαγωγή, επεξεργασία και μορφοποίηση των δεδομένων σε Η/Υ, η οργάνωση του χαρτογραφικού υποβάθρου. 5) Εξέταση και περιγραφή του σχεδίου και εξέταση των εναλλακτικών δυνατοτήτων. 6) Εκτίμηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση όλων των πιθανών περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από το Σχέδιο. 7) Διατύπωση των απαραίτητων μέτρων για την αντιμετώπιση ή τη μείωση των ενδεχόμενων δυσμενών επιπτώσεων πάσης φύσεως από την υλοποίηση του σχεδίου, περιγραφή συστήματος παρακολούθησης (monitoring), διατύπωση στοιχείων κανονιστικής πράξης, καθώς και ενσωμάτωση όποιων άλλων στοιχείων προβλέπονται από τις προδιαγραφές. 8) Εξέταση και ενσωμάτωση στη μελέτη πιθανών προσθηκών και αλλαγών που είναι πιθανόν να προκύψουν από τις διαδικασίες διαβούλευσης και κατά τη διαμόρφωση των τελικών προτάσεων της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ. Έλεγχος για την αναγκαιότητα κυκλικής επανάληψης των παραπάνω περιγραφόμενων διαδικασιών. 9) Τελική σύνταξη χαρτών, σχεδίων και τευχών μελέτης. Η Υποβολή του φακέλου της Μελέτης θα γίνει στην Αρμόδια Υπηρεσία για την διενέργεια Διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμηση (ΣΠΕ), δηλ. την ΕΥΠΕ της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στον ΟΤΑ. Το παρόν τεύχος αποτελεί την Α Φάση εκπόνησης της Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Αφιδνών και περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια: Α1: Χωροταξική θεώρηση του ΟΤΑ, στο οποίο αναφέρεται η σχέση της περιοχής μελέτης με το ευρύτερο γεωγραφικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Α2: Αναπτυξιακή φυσιογνωμία ΟΤΑ, στο οποίο διερευνώνται δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και ιστορικά χαρακτηριστικά του ΟΤΑ. Α3: Δεδομένα του χώρου και του περιβάλλοντος, που καταγράφονται και εκτιμώνται τα δεδομένα του φυσικού και πολιτιστικού αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, η χωροταξική οργάνωση και οι χρήσεις γης της Κοινότητας. Α4: Πολεοδομική οργάνωση που περιλαμβάνει ανάλυση των αστικών δομών και λειτουργικών συσχετίσεων, της κατάστασης και της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος με ιδιαίτερη αναφορά στα αστικά δίκτυα υποδομών. 17

18 Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών Εισαγωγή Α5: Αξιολόγηση δεδομένων προβλημάτων προοπτικών όπου αξιολογούνται οι αναπτυξιακές τάσεις και τα προβλήματα συνολικά, η χωρητικότητα και η δομή των οικισμών κ.α. Α6: Εναλλακτικές προτάσεις, που εκτιμώνται τα βασικά προγραμματικά μεγέθη για τα έτη στόχους, παρουσιάζονται και αξιολογούνται, εναλλακτικά σενάρια και διατυπώνονται οι βασικές αρχές για το επιλεγμένο σενάριο ανάπτυξης της περιοχής μελέτης. 18

19 Α1 Χωροταξική θεώρηση 19

20 Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών Α.1. Χωροταξική θεώρηση Κοιν. Αφιδνών $.9. 6&5/.$:"7Η *&5Η#Η 7/")/.Η.$# $8"0)&) $.9.9 0"/"7Η."7Η " %&%5$8"7Η *#Η.Η# 7/"7/.Η.$# $8"0)&) Η Κοινότητα Αφιδνών με έκταση στρέμματα αναπτύσσεται στις βορειοανατολικές πλαγιές του Υμηττού και στο τμήμα ανατολικά της ΕΟ Αθηνών Λαμίας, έως τη Λίμνη του Μαραθώνα. Η περιοχή μελέτης αν και οικιστικά δε συνδέεται άμεσα με το πολεοδομικό συγκρότημα της πρωτεύουσας, ανήκει στα βορειοανατολικά προάστια της Αθήνας, και εκτείνεται στις βορειοανατολικές πλαγιές παρυφές της Πάρνηθας. Διοικητικά η Κοινότητα Αφιδνών ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής. Έδρα της κοινότητας είναι ο ομώνυμος οικισμός, Αφίδνες ή Κιούρκα. Στην κοινότητα είναι επίσης χωροθετημένοι οι εξής οικισμοί: Δροσοπηγή, Κοκκινόβραχος, Κοσμοθέα και Σταθμός Αφιδνών. Μετά από διάταγμα του 1977 που επέτρεπε σε οικοδομικό συνεταιρισμό να δημιουργήσει οικισμό στην περιοχή δημιουργήθηκε ο οικισμός Αγία Τριάδα. Ο οικισμός αρχικά ονομάστηκε Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία, από το όνομα του οικοδομικού συνεταιρισμού, αλλά στην συνέχεια μετονομάστηκε σε Αγία Τριάδα, από το όνομα μίας εκκλησίας που προϋπήρχε στην περιοχή. Πίνακας 1. Επιφάνεια, πληθυσμός και σταθμικός υψομέτρου Κοιν. Αφιδνών Γεωγραφική ενότητα Αστικά και Αγροτικά Κ.Δ Ορεινά ημιορεινά και πεδινά Κ.Δ. Πληθυσμός (2001) Επιφάνεια (τ.χμ.) Με εσωτερικά ύδατα Χωρίς εσωτερικά ύδατα Πυκνότητα πληθυσμού ανά τ.χμ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ ,638 34,588 69, Κ.Δ. Αφιδνών ΑΓ Η ,638 34,588 69, Μέσος σταθμικός υψομέτρου Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (στοιχεία απογραφής 2001) Η κοινότητα συνορεύει βόρεια με την κοινότητα Μαλακάσας, βορειοανατολικά με την Κοινότητα Πολυδενδρίου και σε μικρό μήκος με την Κοινότητα Καπανδριτίου, ενώ βρέχεται και από τη Λίμνη του Μαραθώνα. Νότια της Λίμνης του Μαραθώνα, σε μικρό μήκος η Κοινότητα Αφιδνών, συνορεύει με το Δήμο Μαραθώνος και νότια με το Δήμο Αγίου Στεφάνου. Δυτικά, στην πλευρά της Πάρνηθας, η Κοινότητα Αφιδνών συνορεύει με το Δήμο Αχαρνών. Το έδαφος της κοινότητας είναι ημιορεινό και καλύπτεται από καλλιέργειες και δασώδεις εκτάσεις. Οι κάτοικοι απασχολούνται στη βιομηχανία και τη μεταποίηση, ή ασχολούνται με τη γεωργία. Μορφολογικά η Κοινότητα Αφιδνών διακρίνεται στις εξής περιοχές:

21 Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών Α.1. Χωροταξική θεώρηση Κοιν. Αφιδνών Ανατολικά της Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας (ΠΑΘΕ), εντοπίζεται πεδινό τριγωνικό τμήμα έκτασης περίπου στρεμμάτων Βόρεια της ανωτέρω έκτασης ανάμεσα σε πλαγιές της Πάρνηθας αναπτύσσεται ο παλιός οικισμός των Αφιδνών Το δυτικό και μεγαλύτερο τμήμα της Κοινότητας εκτείνεται στις ανατολικές πλαγιές της Πάρνηθας σε δασωμένες εκτάσεις. Σημαντικό τμήμα των δασωμένων αυτών εκτάσεων (περίπου στρέμματα) συνιστούν την Ιπποκράτειο Πολιτεία. Ανατολικά της Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, έως τη Λίμνη του Μαραθώνα, καταγράφονται πεδινές εκτάσεις και γενικά μικρές κλίσεις στο ανάγλυφο του εδάφους. Η διοικητική περιφέρεια της Κοινότητας διασπάται σε 3 τμήματα εξαιτίας της διέλευσης του ΠΑΘΕ και της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας Θεσσαλονίκης. Στο τμήμα ανατολικά της ΕΟ καταγράφονται κυρίως καλλιεργήσιμες εκτάσεις και η δόμηση περιορίζεται πλησίον και εφαπτόμενα του οδικού άξονα. Στο τμήμα μεταξύ Ε.Ο. και σιδηροδρομικής γραμμής η δόμηση είναι επίσης περιορισμένη και διάσπαρτη. Δυτικά της σιδηροδρομικής γραμμής, αναπτύσσεται το σημαντικότερο μέρος της οικιστικής ανάπτυξης της Κοινότητας. Περιλαμβάνει τον παλιό οικισμό, τον οικισμό εκατέρωθεν του σιδηροδρομικού σταθμού, την Ιπποκράτειο Πολιτεία και τη διάσπαρτη δόμηση που αρχίζει να αναπτύσσεται στα πεδινά τμήματα της Κοινότητας. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο οικιστικός ιστός της Κοινότητας είναι αποκομμένος από το οικιστικό δίκτυο του πολεοδομικού συγκροτήματος απέχοντας περίπου 7 χλμ. από τον Άγιο Στέφανο. Χάρτης 1. Θέση της Κοιν. Αφιδνών στην Αττική Πηγή: Ιδία επεξεργασία 21

22 Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών Α.1. Χωροταξική θεώρηση Κοιν. Αφιδνών Ωστόσο μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτη (Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/ ), η Κοινότητα Αφιδνών αποτελεί Δημοτική Ενότητα του Δήμου Ωρωπού, αφού συνενώθηκε με τους δήμους Ωρωπίων, Αυλώνος, Καλάμου και τις κοινότητες Συκάμινου, Πολυδενδρίου, Μαρκοπούλου Ωρωπού, Μαλακάσης και Καπανδριτίου συστήνοντας το Δήμο Ωρωπού με έδρα τον Ωρωπό. Η νέα διοικητική διαίρεση φαίνεται στο χάρτη. Χάρτης 2. Θέση του Δήμου Ωρωπού στην Αττική Πηγή: Ιδία επεξεργασία Ο Ν. Ν.3852/2010 προβλέπει: 1) η κατάργηση των 57 Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τη δημιουργία 13 αιρετών Περιφερειών ως νέο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης 2) τη συγχώνευση των ΟΤΑ πρώτου βαθμού σε 325 Δήμους, και 3) την ανασυγκρότηση της αποκεντρωμένης δομής του κράτους σε 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Πίνακας 2. Δημοτικές και οι Τοπικές Κοινότητες που συγκροτούνται στο Δήμο Ωρωπού, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3852/2010. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Πραγματικός πληθυσμός #$%%&' Ι7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (%)*+&, 13. ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ (Έδρα: Ωρωπός) ))*((, α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΟΣ -*&,( Δημοτική Κοινότητα Αυλώνος β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ $*-() Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ -*(., Δημοτική Κοινότητα Καλάμου δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ $*+)/ Δημοτική Κοινότητα Καπανδριτίου

23 Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών Α.1. Χωροταξική θεώρηση Κοιν. Αφιδνών ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ &*/,, Τοπική Κοινότητα Μαλακάσης ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ )*,+( Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ &*(), Τοπική Κοινότητα Πολυδενδρίου θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ &*-$$ Τοπική Κοινότητα Συκαμίνου ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΙΩΝ,*./( Δημοτική Κοινότητα Νέων Παλατίων Δημοτική Κοινότητα Σκάλας Ωρωπού Τοπική Κοινότητα Ωρωπού Πηγή: ΦΕΚ 1292/Β/ $.9.; / 5/-/#.Η# 7/")/.Η.$# $8"0)&) Οι Αφίδνες, τα τελευταία χρόνια εξελίσσονται από ένας οικισμός με περιορισμένη δυναμική, παροχές και υπηρεσίες στα βόρεια της Αθήνας, σε ένα προάστιο με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ανάπτυξη κατοικίας μεσαίων και υψηλών κοινωνικοικονομικών στρωμάτων και αντίστοιχη ζήτηση για υποδομές και παροχές υπηρεσιών. Σε αυτή την εξέλιξη συνέβαλε η ένταξη στο σχέδιο περιοχών και ειδικότερα της Ιπποκράτειας Πολιτείας, η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής προς Αθήνα, το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και η γειτνίαση με τον ΠΑΘΕ. Η κοινότητα Αφιδνών βρίσκεται στο στάδιο της μετεξέλιξης από μια αγροτική περιοχή πλησίον της Αθήνας, σε ένα προάστιο κατοικίας που δύναται να προσφέρει βελτιωμένες συνθήκες ποιότητας ζωής στους κατοίκους. Πίνακας 3. Πληθυσμός και μεταβολή του από κατά διοικητική ενότητα Πληθυσμός Μεταβολή Πληθυσμός Μεταβολή Διοικητική ενότητα Ελλάδα ,33% ,86% Περιφέρεια Αττικής ,57% ,77% Κοινότητα Αφιδνών ,60% ,08% Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ(στοιχεία απογραφής 2001), Ιδία επεξεργασία Από το Ρυθμιστικό Σχέδιο, δεν προκύπτουν ιδιαίτερα σημαντικές αναφορές στις Αφίδνες. Από την ένταξη όμως της περιοχής στο γενικότερο πλαίσιο προτάσεων για τη Βόρεια Αττική δίνεται βαρύτητα στο γεγονός της ύπαρξης του μεγαλύτερου αναπτυξιακού άξονα της χώρας και στην ανάγκη προστασίας των φυσικών περιοχών. Αναπτυξιακά για την περιοχή προκύπτουν δυνατότητες οι οποίες βασίζονται στην ύπαρξη του συγκοινωνιακού δικτύου, στο φυσικό περιβάλλον που βρίσκεται ακόμα σε καλή κατάσταση χωρίς έντονες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. 23

24 Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών Α.1. Χωροταξική θεώρηση Κοιν. Αφιδνών Το συγκοινωνιακό δίκτυο με έμφαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο ευνοεί την ανάπτυξη περιοχών κατοικίας, ενώ η Εθνική Οδός ευνοεί την ανάπτυξη του εμπορίου, αποθηκών και εγκατάστασης παραγωγικών μονάδων. $.9.<. #=)/4Η.Η# 7$.$#.$#Η# 7$".&) 25//2."7&) $.9.<.9. 25//2."7# # 0"*)# 2"20/ Η Αθήνα κατατάσσεται στις μεγάλες πόλεις της ευρωπαϊκής περιμέτρου. Μαζί με τη Λισσαβόνα και το Δουβλίνο αποτελεί μια από τις τρεις άκρες του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου, εμφανίζοντας ορισμένα χαρακτηριστικά περιθωριοποίησης και από διεθνοποίησης, είτε με βάση την κλασσική έννοια της ανταγωνιστικότητας και της προσπελασιμότητας, είτε και υπό την έννοια της συμμετοχής της Περιφέρειας στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Η άρση αυτής της απομόνωσης με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σημαντικού βεληνεκούς, οι διεκδικήσεις πόρων και η συστηματική συμμετοχή της Περιφέρειας σε ευρωπαϊκά δίκτυα αποτελούν στρατηγική επιλογή. Στο χώρο της Μεσογείου, η Αθήνα / Αττική διαθέτει τη δυναμική ώστε να εξειδικεύσει τα διεθνή της χαρακτηριστικά και να επιδιώξει τα οφέλη της «Μεσογειακής Πρωτεύουσας», τόσο στο σύνολο της Μεσογείου, με συνεργασίες μητροπόλεων στους τομείς πολιτισμού και τουρισμού, όσο και ειδικότερα στο επίπεδο της βόρειας Μεσογειακής λεκάνης, με αξιοποίηση των εργαλείων διακυβέρνησης συνεργειών και ευρωπαϊκών χωρικών πολιτικών που συνδέονται με χρηματοδοτικά προγράμματα και προωθούν διαπεριφερειακές συνεργασίες. Η μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής, συνιστά τη βασική πύλη συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και, επιπλέον, το κέντρο βάρους και πόλο του εθνικού αναπτυξιακού άξονα προς Βορρά και Νότο, σε συνεργασία με τη Θεσσαλονίκη ως δευτερεύοντος πόλου με κυριαρχικό ρόλο στο δυτικό άξονα ανάπτυξης. Διαθέτει την υψηλότερη παραγωγικότητα εργασίας σε όλους τους τομείς, το υψηλότερο επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης, το 50% του εθνικού δικτύου τεχνικής υποδομής που συνεχώς βελτιώνεται, το μεγαλύτερο όγκο παραγωγής και κατανάλωσης, αλλά και το μεγαλύτερο όγκο υπηρεσιών στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης. $.9.<.;. 25//2."7# # 25"85"$7/ 2"20/ Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της χώρας και καταλαμβάνει το νοτιοανατολικό τμήμα της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Έχει έκταση τ.χλμ. και καλύπτει το 2,9% της συνολικής έκτασης της χώρας. Έχει έδρα την Αθήνα, την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Η περιφέρεια Αττικής περιλαμβάνει μόνο το Ν. Αττικής και συνιστάται από τις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες: Κεντρικός Τομέας Αθηνών Βόρειος Τομέας Αθηνών Δυτικός Τομέας Αθηνών Νότιος Τομέας Αθηνών Ανατολικής Αττικής Δυτικής Αττικής 24

25 Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών Α.1. Χωροταξική θεώρηση Κοιν. Αφιδνών Πειραιώς Νήσων Μέχρι σήμερα χωριζόταν σε δύο μεγάλες υποενότητες, την «Περιφέρεια Πρωτευούσης» και το «υπόλοιπο Αττικής». Αυτός ο προσδιορισμός είχε υιοθετηθεί επί 10ετίες, με συνέπεια αφενός να συγχέεται αναπτυξιακά και η σχέση και η δυναμική της Αθήνας ως προς την Περιφέρεια Αττικής (όπου συχνά ταυτίζονται) και, αφετέρου, καθιστά δύσκολη την εύρεση επεξεργασμένων πρωτογενώς στατιστικών δεδομένων ακόμα και σε επίπεδο πρώην Νομαρχίας, όπως συμβαίνει στις λοιπές Περιφέρειες. Η ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, η ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών, η ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών και η ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, συγκροτούσαν την πρώην Νομαρχία Αθηνών, ενώ η Π.Ε. Πειραιά και Π.Ε. Νήσων αποτελούσαν την πρώην Νομαρχία Πειραιά. Εικόνα 1. Χωρικές ενότητες Περιφέρειας Αττικής Πηγή: patt.gov.gr, attikisynergasia.blogspot.gr, ιδία επεξεργασία Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 έχει πληθυσμό σχεδόν 3,8 εκατομμύρια κατοίκους, περί του 35% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Αυτό την κατατάσσει πληθυσμιακά στην πρώτη θέση μεταξύ των περιφερειών της χώρας και μάλιστα με διπλάσιο πληθυσμό από τη δεύτερη πληθυσμιακά περιφέρεια, εκείνη της κεντρικής Μακεδονίας. Αντίστροφα, από πλευράς έκτασης, η περιφέρεια Αττικής είναι η δεύτερη μικρότερη της χώρας με 3,8 εκατ. στρέμματα. Περνά μόνο εκείνη της περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η έκτασή της καλύπτει σχεδόν το 3% της χώρας, διαμένει σε αυτή περί το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ελλάδας. Από πλευράς πληθυσμιακής πυκνότητας κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των περιφερειών της Ελλάδας, με δεκαπλάσια πυκνότητα από τη δεύτερη περιφέρεια κατά σειρά, εκείνη της κεντρικής Μακεδονίας. 25

26 Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών Α.1. Χωροταξική θεώρηση Κοιν. Αφιδνών Πίνακας 4. Πληθυσμός Περιφέρειας Αττικής ανά ΠΕ Διοικητική ενότητα Πληθυσμός (2011) Περιφέρεια Αττικής ΠΕ Κεντρικού τομέα ΠΕ Βορείου τομέα ΠΕ Δυτικού τομέα ΠΕ Νοτίου τομέα '()(*(" ΠΕ Δυτικής Αττικής ΠΕ Πειραιώς ΠΕ Νήσων Πηγή: Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής Η πληθυσμιακή εξέλιξη της Περιφέρειας προκύπτει ως ένα σταθμισμένο σύνολο χωρικών υποενοτήτων της Αττικής, οι οποίες φαίνεται ότι λειτουργούν περισσότερο κοινωνικοοικονομικά παρά διοικητικά. Έτσι, οι πληθυσμιακές εξελίξεις φαίνεται ότι εκφράζουν δυναμικά την πλέον επίκαιρη και αξιόπιστη εικόνα των μεταλλαγών στην Περιφέρεια. Οι μεταβολές του πληθυσμού στην Αττική εκφράζονται και με τις μεταβολές των ζωνών της κατοικίας στην Περιφέρεια, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ενδογενείς και εξωγενείς. Για παράδειγμα δύο βασικοί εξωγενείς παράγοντες αλλαγής του τόπου κατοικίας στην Περιφέρεια κατά την τελευταία 10ετία αποτελούν η προαστιοποίηση και η εξωτερική μετανάστευση. Η έκταση των πληθυσμιακών μεταβολών ποικίλει ανά χωρικό σύνολο. Έτσι, σε ότι αφορά τη σχετική μείωση, τα πρωτεία διατηρεί ο Δήμος Αθηναίων και, ακολουθούν τα νότια προάστια και ο Πειραιάς. Σε ότι αφορά, την απόλυτη αύξηση των πληθυσμιακών μεγεθών, είναι εντυπωσιακή η πληθυσμιακή αύξηση των εκτός Λεκανοπεδίου χωρικών ενοτήτων, η οποία όπως προκύπτει και από σχετικά μεγέθη ζήτησης πρώτης κατοικίας, φαίνεται να εντείνεται διαχρονικά. Αυτές οι πληθυσμιακές μεταβολές, σε συνδυασμό με τις μεταφορικές ροές που προκαλούν λόγω της έντασης χωροθέτησης παραγωγικών, κοινωνικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, συνθέτουν ένα νέο τοπίο αναγκών για συμπληρωματικές υποδομές (περιβαλλοντικές, μεταφορικές, κοινωνικές). Σε εθνικό επίπεδο, αποτελεί το μητροπολιτικό οικονομικό και διοικητικό κέντρο της Ελλάδας και διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Οι λειτουργίες της επηρεάζουν αποφασιστικά την αναπτυξιακή δυναμική στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, ενώ ο ρόλος της Αθήνας προσδιορίζεται από την κυρίαρχη θέση της στην οικονομική, διοικητική και χωρική δομή της χώρας. Συγκεντρώνει το ήμισυ του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας. Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ της αντιστοιχεί σε 113,5 εκατομμύρια ευρώ το 2007, πολλαπλάσια από εκείνη της δεύτερης κατά σειρά ΑΕΠ περιφέρειας της χώρας, εκείνη της κεντρικής Μακεδονίας. Η συμμετοχή των περιφερειών στο ΑΕΠ είναι σχετικά σταθερή τα τελευταία χρόνια (2005 7). Η ανεργία στην περιφέρεια Αττικής ανέρχεται στο 9,4% για το Γ' τρίμηνο του Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν ίδιο με το μέσο όρο της χώρας (9,3%). Το γεγονός αυτό οξύνει τα κοινωνικά προβλήματα από την αυξανόμενη διόγκωση του αστικού κέντρου και αυξάνει την πίεση στις αστικές υποδομές, της υποδομές υγείας και πρόνοιας, κοινωνικής προστασίας και το ευρύτερο αστικό περιβάλλον. 26

27 Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών Α.1. Χωροταξική θεώρηση Κοιν. Αφιδνών Επομένως, ο αναπτυξιακός χαρακτήρας της Αττικής είναι πολύ δυναμικός. Η δυναμικότητα της περιφέρειας εντείνει τη ζώνη επιρροής της πέρα από τα διοικητικά της όρια. Η δυναμική αποτυπώνεται και χωρικά και φαίνεται να έχει μετασχηματίσει δραστικά το επί τέσσερις δεκαετίες κυρίαρχο αναπτυξιακό μοντέλο του «σχήματος S», το οποίο επέδρασε καταλυτικά στην περιφερειακή διάρθρωση της χώρας, ως η απεικόνιση μιας χωρικά ανισόμετρης ανάπτυξης. Το διάστημα αυτό με τα αλλεπάλληλα κύματα εσωτερικής μετανάστευσης (και ταυτόχρονης εξωτερικής άρα «ερήμωση της υπαίθρου») σε συνδυασμό με τις δυνατότητες οίκησης που έδινε το νέο θεσμικό πλαίσιο (βλ. συντελεστές δόμησης, αντιπαροχή) συνέβη η γιγάντωση της Αθήνας και οριστική μέχρι σήμερα κυριαρχία του «αθηνοκεντρικού» κράτους, ως κορυφαίου πόλου του άξονα S. Το αναπτυξιακό αυτό μοντέλο ήλθε κατά καιρούς να επιστεγαστεί και να εξυπηρετηθεί, με δίκτυα υποδομών (είτε αυτά ήταν δίκτυα φυσικών κόμβων όπως λιμένων με νοητές ράβδους, είτε πλήρη φυσικά δίκτυα όπως των αυτοκινητοδρόμων). 1 Άμεση επιρροή ασκείται και στο χώρο (γεωγραφικό, οικονοµικό και διοικητικό) πέραν της Αττικής, όπου παρατηρούνται ακόμη και καθημερινές μετακινήσεις μεταξύ τύπου κατοικίας εργασίας και µια αναπτυξιακή αλληλεξάρτηση σε σχέση µε την Αθήνα. Οι κοινωνικό οικονομικές εξελίξεις στην Περιφέρεια Αττικής επηρέασαν και τη χωρική φυσιογνωμία της. Κατά την περίοδο έντονης αστικοποίησης της Περιφέρειας Αττικής, πραγματοποιήθηκε ο χωρικός διαχωρισμός σε Ανατολική και Δυτική Αττική, εκατέρωθεν ενός νοητού άξονα από τα ΝΔ προς τα ΒΑ. Στη δυτική και βορειοδυτική χωρική ενότητα παρατηρείται σχετικά εντονότερη παρουσία εργατικών στρωμάτων και περισσότερος νεανικός πληθυσμός, στη βόρεια και βορειοανατολική εντονότερη τριτογενοποίηση, μικρομεσαία και ανώτερου εισοδήματος κοινωνικά στρώματα και ενισχυμένος δείκτης γήρανσης. Στις επόμενες δεκαετίες ο βασικός κοινωνικός χωρικός διαχωρισμός ανάμεσα στη Δυτική και στην Ανατολική Αττική παραμένει, οι επιμέρους διαστάσεις του όμως μεταβάλλονται, λόγω του ότι μετακινούνται από τις κεντρικές συνοικίες της Αθήνας προς τις Βόρειες Βορειοανατολικές και Νοτιοανατολικές περιοχές και προάστια, μεσαία και ανώτερα εισοδηματικά στρώματα, σε σχέση και με τη μετακίνηση δραστηριοτήτων υπηρεσιών προς αυτές τις περιοχές. Σήμερα, παρόλο που δεν έχει ανατραπεί η κοινωνική γεωγραφία της Αττικής, σε κάποιες περιοχές παρατηρούνται χαρακτηριστικά κοινωνικής και οικιστικής υποβάθμισης. Σχετικά με τη διάρθρωση της απασχόλησης, παρουσιάζει σαφή εξειδίκευση στον τριτογενή τομέα, που συγκεντρώνει το 57% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας. Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν πέντε φορές μεγαλύτερο από το εκείνο της δεύτερης κατά σειρά εξειδίκευσης στην παροχή υπηρεσιών περιφέρειας, της Κεντρικής Μακεδονίας. Ιδιαίτερα αναπτυγμένο είναι το εμπόριο δεδομένου ότι στην περιφέρεια υπάρχει ο μεγαλύτερος σε μέγεθος αερολιμένας αλλά και ο Πειραιάς, το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα λιμάνι στα Βαλκάνια. Είναι ισχυρός διαμετακομιστικός σταθμός εμπορευμάτων και συγκοινωνιακός κόμβος διεθνούς επιρροής. Μεγάλο δυναμισμό παρουσιάζουν και οι κλάδοι των υπηρεσιών για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη με έμφαση στις υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, χρηματοπιστωτικές, έρευνας και ανάπτυξης, και δημόσιας διοίκησης. Η τουριστική δυναμική της βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ιστορία και αρχαιολογικά μνημεία διεθνούς εμβέλειας αλλά και στο γεγονός ότι αποτελεί πύλη εισόδου για τουριστικούς προορισμούς του Αιγαίου και των άλλων περιοχών της χώρας. Η περιφέρεια παρουσιάζει εξειδίκευση στα καταλύματα υψηλής κατηγορίας. Ο δευτερογενής τομέας είναι επίσης ενισχυμένος. Τα 2/3 της απασχόλησης στη μεταποιητική δραστηριότητα συγκεντρώνονται στην ευρύτερη 1 Π. Σκάγιαννης (2009), 27

28 Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών Α.1. Χωροταξική θεώρηση Κοιν. Αφιδνών περιοχή της Αττικής (Αττική, Κεντρική Εύβοια, νότιο ήμισυ της Βοιωτίας, και στο ηπειρωτικό, κυρίως, τμήμα του Νομού Κορινθίας) και της Κεντρικής Μακεδονίας (Νομός Θεσσαλονίκης, βορειοδυτικό τμήμα του Νομού Χαλκιδικής, Νομοί Κιλκίς και Ημαθίας). Ο πρωτογενής τομέας δεν είναι ενισχυμένος, λόγω της έντονης αστικοποίησης της περιφέρειας. Κατά την έναρξη της προγραμματικής περιόδου , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε για την Περιφέρεια Αττικής τα προγράμματα που κατηγοριοποιούνται στο παρακάτω σχήμα, στα οποία και συμμετέχει η Περιφέρεια. Εικόνα 2. Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής Πηγή: patt.gov.gr, ιδία επεξεργασία Τα Προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III της περιόδου αντικαταστάθηκαν την τρέχουσα προγραμματική περίοδο από τα Προγράμματα του Στόχου ΙΙΙ «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΕΕΣ) που αναφέρεται στη διαπεριφερειακή, διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία. Η ΕΕΣ εφαρμόζεται μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και επικεντρώνεται σε τρεις άξονες: Ανάπτυξη διασυνοριακών οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Αφορά περιφέρειες που έχουν κοινά χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Καθιέρωση και ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διμερούς συνεργασίας μεταξύ θαλάσσιων περιφερειών. Αφορά ευρύτερες περιοχές συνεργασίας που αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και προκλήσεις. 28

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ Συμπράττοντες - Ανάδοχοι ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμος Βόλου ανέθεσε με Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 15 Οκτωβρίου 2008, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε, την εκπόνηση της μελέτης «Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα Θέμα : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : Σχέση με το χωροταξικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά)

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Σμύρνης 1Β, Ζωγράφου, Αθήνα 15772, Τηλ: 210 7777089, Fax: 210 7777092 website: www.syngeme.gr email: info@syngeme.gr Αρ. Πρωτ. 250 ΠΡΟΣ Αθήνα, 30/01/2013 Τους αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ Α ΣΧΟΟΑΠ ΑΦΙΔΝΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ Α ΣΧΟΟΑΠ ΑΦΙΔΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ Α ΣΧΟΟΑΠ ΑΦΙΔΝΩΝ Μετά από έλεγχο του τεύχους κείμενου Α φάσης ΣΧΟΑΠ Αφιδνών διαπιστώθηκαν τα παρακάτω τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη και να τροποποιηθεί η μελέτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ : ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ΣΤ.Κυβέλου Κυβέλου, Επ.καθηγήτρια Υπεύθυνη Ασκήσεων : Ν.Μαραβά, Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθµ 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209 ) : Τεχνικές προδιαγραφές µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αµοιβές µηχανικών για την εκπόνηση µελετών.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης»

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» «Χωροταξικός Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» ΔΕΘ 3 ο Διεθνές Συνέδριο Real Estate Προοπτικές χωρίς όρια 11 13 Σεπτ 2008 Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη Πρόεδρος Ε.Ε. ΟΡΘΕ Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Πρόταση για τον προσδιορισμό των όρων και των ορίων των περιοχών προστασίας στους υγροβιοτόπους Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Γ. Ανδρέου, Ι. Δάφνης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΜΠΕ: Η αξία και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής τους στην Ελλάδα

Ο θεσμός των ΣΜΠΕ: Η αξία και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής τους στην Ελλάδα Πέμπτη 11 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ HELECO ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ» Ο θεσμός των ΣΜΠΕ: Η αξία και οι προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής τους στην Ελλάδα Σπύρος Παπαγρηγορίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Μη τεχνική περίληψη------------------------------------------------------------1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Μη τεχνική περίληψη------------------------------------------------------------1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μη τεχνική περίληψη------------------------------------------------------------1 2. Γενικά στοιχεία --------------------------------------------------------------------12 2.1 Εκπόνηση της

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ.

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 'Εχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 24

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ"

Εισήγηση με θέμα: Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ" Νίκος Μίχος, Συντονιστής θεματικής ομάδας σχεδιασμού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr,

Κώστας Γκόρτσος. Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ. Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Κώστας Γκόρτσος Ειδικότητα Αρχιτέκτονας - Πολεοδόμος ΕΛΕ / Δ Επικοινωνία Γραφείο 7.3, τηλ. 2107491639, e-mail kgortsos@ekke.gr, Σπουδές 2001 MSc Πολεοδομίας και Χωροταξίας ΕΜΠ 1985 Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ Γ.Π.Σ/(.Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ τ. Δ. ΔΥΜΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ Γ.Π.Σ/(.Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ τ. Δ. ΔΥΜΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΜΗΣ Π1 σελ. 1 1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Π1 σελ. 1 1.1.1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π1 σελ. 2 1.1.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδομία Χωροταξία Μάθημα:Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Προγραµµατική σύµβαση Εκπόνησης Ερευνητικού έργου µε την Περιφέρεια Κρήτης Εισαγωγή στο έργο

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξη της χώρας. Έφη Στεφανή, Τοπογράφος Μηχανικός, Μ.Δ. Πολεοδομίας Χωροταξίας

ανάπτυξη της χώρας. Έφη Στεφανή, Τοπογράφος Μηχανικός, Μ.Δ. Πολεοδομίας Χωροταξίας Ελληνική Δημοκρατία Ο χωροταξικός σχεδιασμός προϋπόθεση για την ανάπτυξη της χώρας. Γουργιώτης Ανέστης, Δρ Μηχ. Χωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικών Αλλαγών Έφη Στεφανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 24/01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -2265- ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Αθανασιάδης Μ. Tαχ. Δ/νση : Γρηγ. Λαμπράκη 19 Τ.Κ. - Πόλη :14572 - Δροσιά

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Α ΜΕΡΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

- «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου» Δήμου Χανίων, οι οποίες ευρίσκονται στο ίδιο - Α1 στάδιο μελέτης,

- «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Ακρωτηρίου» Δήμου Χανίων, οι οποίες ευρίσκονται στο ίδιο - Α1 στάδιο μελέτης, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμος Χανίων ανέθεσε με Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2011, στη σύμπραξη που αποτελείται από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε,

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τσακαρέστος Ιωάννης Προϊστάμενος ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δυτικής Ελλάδας 1 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. Ι. Σύσταση: Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 67 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στη χωρική υποενότητα της κοιλάδας του Ωρωπού

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στη χωρική υποενότητα της κοιλάδας του Ωρωπού Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (Ο.Ρ.Σ.Α) Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στη χωρική υποενότητα της κοιλάδας του Ωρωπού Α ΣΤΑΔΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΜΕΡΟΣ Α - ΑΝΑΛΥΣΗ... 9 Α.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης Ι. Ζιώμας, Καθηγητής ΕΜΠ Αντικείμενο Η ανάπτυξη μεθοδολογίας λήψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Γ.Π.Σ.:.: Προβλήματα και δυνατότητες» Ηράκλειο 21 Φεβρουαρίου 2011 «Η αναγκαιότητα των Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΙΦΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΜΛΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.1- Καραούζι, Π.8- Παπαχωράφι, Π.9-Μάριζα & Π.13- Νέα Παλλήνη» Ίδιοι Πόροι Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Συνάντηση εργασίας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Συνάντηση εργασίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Συνάντηση εργασίας Πάτρα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Με τον Νόμο 2742/99 (ΦΕΚ/Α/207/07.10.99) «Χωροταξικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα