Εισαγωγή. Τι είναι η Τεχνητή Νοηµοσύνη (1/2)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή. Τι είναι η Τεχνητή Νοηµοσύνη (1/2)"

Transcript

1 Εισαγωγή Τι είναι η Τεχνητή Νοηµοσύνη (1/2) ιάφορες προσεγγίσεις Συστήµατα που σκέπτονται σαν τον άνθρωπο Συστήµατα που σκέπτονται ορθολογικά Συστήµατα που ενεργούν σαν τον άνθρωπο Συστήµατα που ενεργούν ορθολογικά Ανθρώπινη δράση: Η δοκιµασία Turing Επεξεργασία φυσικής γλώσσας Αναπαράσταση γνώσης Αυτοµατοποιηµένη συλλογιστική Μηχανική µάθηση Πλήρης δοκιµασία Turing: µηχανική όραση ροµποτική 1-2

2 Τι είναι η Τεχνητή Νοηµοσύνη (2/2) Ανθρώπινη σκέψη: Η προσέγγιση µε γνωστικά µοντέλα Γνωστική επιστήµη: Υπολογιστικά µοντέλα της ΤΝ και πειραµατικές τεχνικές της ψυχολογίας, µε σκοπό τη δηµιουργία ακριβών και πειραµατικά επαληθεύσιµων θεωριών για τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου νου. Ορθολογική σκέψη: Η προσέγγιση µε τους νόµους της σκέψης Αριστοτέλειοι συλλογισµοί Λογική Ορθολογική δράση: Η προσέγγιση µε ορθολογικούς πράκτορες Καλύτερο (αναµενόµενο) αποτέλεσµα Η δράση δεν προϋποθέτει απαραιτήτως σκέψη. Αντανακλαστικές ενέργειες. 1-3 ΒασικέςαρχέςτηςΤΝ

3 Φιλοσοφία Μπορούν να χρησιµοποιούνται τυπικοί κανόνες για την εξαγωγή έγκυρων συµπερασµάτων; Πρώτες αριθµοµηχανές (περ. 1500) Πώς προκύπτει η πνευµατική νόηση από το φυσικό εγκέφαλο; υισµός (Καρτέσιος, ), Υλισµός Από πού προέρχεται η γνώση; Εµπειρικισµός, επαγωγή Πώς η γνώση οδηγεί σε δράση; Αλγόριθµος Αριστοτέλη (Ηθικά Νικοµάχεια), πρόγραµµα GPS (Newell & Simon) 1-5 Μαθηµατικά Λογική Προτασιακή λογική (Boole, ) Λογική πρώτης τάξης (Gottlob Frege, ) Θεωρία Υπολογισµών Θεώρηµα της µη-πληρότητας (Goedel, ) Αλγόριθµος, Θέση Turing-Church υσεπίλυτα προβλήµατα Πιθανότητες 1-6

4 Οικονοµικά Πώς πρέπει να παίρνουµε αποφάσεις ώστε να µεγιστοποιούµε την απολαβή; Θεωρία Αποφάσεων = Πιθανότητες + Χρησιµότητες Πώς πρέπει να το κάνουµε όταν οι άλλοι ίσως να µη φέρονται ευνοϊκά; Θεωρία Παιγνίων Πώς πρέπει να το κάνουµε όταν η απολαβή ίσως είναι στο απώτερο µέλλον; Επιχειρησιακή έρευνα ιαδικασίες αποφάσεων Markov 1-7 Νευροεπιστήµες (1/2) Πώς επεξεργάζεται ο εγκέφαλος τις πληροφορίες; 1-8

5 Νευροεπιστήµες (2/2) Υπολογιστικές µονάδες Αποθηκευτικές µονάδες Υπολογιστής 1 CPU, 10 8 πύλες bit RAM bit δίσκου Ανθρώπινος εγκέφαλος νευρώνες νευρώνες συνάψεις Χρόνος κύκλου Εύρος ζώνης Ενηµερώσεις µνήµης/sec 10 9 sec bit/sec sec bit/sec Ψυχολογία Πώς σκέπτονται και πώς ενεργούν οι άνθρωποι και τα ζώα; Πειραµατική ψυχολογία «Ενδοσκόπηση» ανθρώπων Γνωστική ψυχολογία Συµπεριφορισµός Παρατήρηση ζώων Γνωστική επιστήµη: Υπολογιστικά µοντέλα 1-10

6 Τεχνολογία Υπολογιστών Πώς µπορούµε να κατασκευάσουµε έναν αποδοτικό υπολογιστή; εύτερο µισό του 20 ου αιώνα 1-11 Θεωρία Ελέγχου και Κυβερνητική Πώς µπορούν τα τεχνουργήµατα να λειτουργούν υπό το δικό τους έλεγχο; Σχεδίαση συστηµάτων που µεγιστοποιούν µια αντικειµενική συνάρτηση στο χρόνο. Θεωρία Ελέγχου: Χρήση µαθηµατικού λογισµού και γραµµικής άλγεβρας ΤΝ: ιακριτά µαθηµατικά 1-12

7 Γλωσσολογία Πώς σχετίζεται η γλώσσα µε τησκέψη; Υπολογιστική γλωσσολογία Noam Chomsky, Syntactic Structures (1950) 1-13 Ιστορία της Τεχνητής Νοηµοσύνης

8 Η κυοφορία 1943: Ο McCulloch και ο Pitts πρότειναν ένα µοντέλο τεχνητών νευρώνων που είχε τη δυνατότητα να µαθαίνει και να υπολογίζει συναρτήσεις. 1949: O Donald Hebb πρότεινε µία µέθοδο εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων. 1950: Ο Alan Turing, µε το άρθρο του "Computing Machinery and Intelligence", εισήγαγε: Το γνωστό τεστ Turing. Τη µηχανική µάθηση. Τους γενετικούς αλγορίθµους. Την ενισχυτική µάθηση. 1951: Ο Minsky και ο Edmonts υλοποίησαν το πρώτο νευρωνικό δίκτυο, το SNARC, µε 40 νευρώνες, το οποίο χρησιµοποιούσε λυχνίες και η γέννηση (1956) 1956: ιοργάνωση από τους John McCarthy, Marvin Minksy, Claude Shannon και Nathaniel Rochester µιας δίµηνης συνάντησης (workshop) στο Dartmouth (Hanover, New Hampshire) καθοριστικής στη γέννηση της Τ.Ν. Η συνάντηση αφορούσε τη θεωρία αυτοµάτων, τα νευρωνικά δίκτυα και τη µελέτη της ευφυΐας. Είχε µόνο 10 συµµετέχοντες! Οι Allen Newell και Herner Simon παρουσίασαν το πρόγραµµα Logic Theorist (LT) που ήταν σε θέση να αποδεικνύει απλά µαθηµατικά θεωρήµατα. Το κυριότερο ίσως αποτέλεσµα της συνάντησης ήταν η αποδοχή του ονόµατος που πρότεινε ο John McCarthy για τη νέα ερευνητική περιοχή: Τεχνητή Νοηµοσύνη. 1-16

9 Πρώιµος ενθουσιασµός ( ) 1958: Ο McCarthy Όρισε τη συναρτησιακή γλώσσα LISP. Πρότεινε ένα υποθετικό σύστηµα (το Advice Taker), που χρησιµοποιούσε γνώση (όπως το LT) αλλά αφορούσε γενικά, καθηµερινά, προβλήµατα. 1959: Herbert Galernter, Geometry Theorem Prover. 1961: Newell & Simon, General Problem Solver. 1969: Stanford, Shakey. Μικρόκοσµοι 1-17 Οκόσµος των αναλογιών Παράδειγµα προβλήµατος που µπορεί να επιλυθεί από το πρόγραµµα Analogy του Evans 1-18

10 Οκόσµος των «κύβων» 1-19 Μια δόση ρεαλισµού ( ) Μεγάλες προσδοκίες: Το 1957 ο Herbert Simon είχε προβλέψει ότι σε 10 χρόνια ο παγκόσµιος πρωταθλητής στο σκάκι θα είναι υπολογιστής! Φτωχά αποτελέσµατα: υσεπίλυτα προβλήµατα: Το γεγονός ότι ένα πρόγραµµα µπορεί θεωρητικά να βρει µια λύση δε σηµαίνει ότι το πρόγραµµα περιέχει κανέναν από τους µηχανισµούς που απαιτούνται για να βρει τη λύση πραγµατικά. 1969: Ο Marvin Minsky "απέδειξε" ότι τα νευρωνικά δίκτυα είναι ανεπαρκή για αντιµετώπιση µη-απλών προβληµάτων. 1973: ΗκυβέρνησητηςΜ. Βρετανίας διέκοψε τη χρηµατοδότηση για Τεχνητή Νοηµοσύνη στα περισσότερα αγγλικά πανεπιστήµια. 1-20

11 Συστήµατα βασισµένα στη γνώση ( ) Ασθενείς µέθοδοι: Γνώση γενικής χρήσης Ισχυρές µέθοδοι: Εξειδικευµένη γνώση Για να λυθεί ένα δύσκολο πρόβληµα θα πρέπει σχεδόν να γνωρίζουµε ήδη την απάντηση! Έµπειρα συστήµατα: DENDRAL (Stanford 1969). Εύρεση της µοριακής δοµής οργανικών ενώσεων µε δεδοµένα από φασµατογράφο µάζας. MYCIN (Stanford). ιάγνωση µολύνσεων του αίµατος. Αρχές δεκαετίας '70: Prolog Βιοµηχανία (1980 σήµερα) R1: Έµπειρο σύστηµα (DEC) για διαµόρφωση παραγγελιών. Μέχρι το 1988 είχαν πουληθεί περισσότερα από 40 πακέτα του R : Η Ιαπωνία ανακοίνωσε το πρόγραµµα "5η γενιά", ένα δεκαετές πρόγραµµα για την κατασκευή υπολογιστών µε γλώσσα µηχανής την Prolog. Ακολούθησαν αντίστοιχα προγράµµατα στις ΗΠΑ και στην Μεγάλη Βρετανία. Τέλη της δεκαετίας του '80: εύτερη διάψευση Winter of Artificial Intelligence 1-22

12 ΗΤΝσήµερα ( ) 1986: Αναζοπύρωση του ενδιαφέροντος στα νευρωνικά δίκτυα. Η Τ.Ν. µετεξελίχθηκε σε επιστήµη: Τα επιτεύγµατα στηρίζονται πλέον σε αυστηρές θεωρίες. Νέα "επιτεύγµατα" γίνονται αποδεκτά µόνο κατόπιν αυστηρής απόδειξης ή εξαντλητικής πειραµατικής επιβεβαίωσης. Ευφυείς πράκτορες και διαδίκτυο (1995- ) Έχοντας λύσει αρκετά από τα επιµέρους προβλήµατα, οι ερευνητές στράφηκαν ξανά στο "συνολικό πρόβληµα", αυτό της κατασκευής ευφυών πρακτόρων. Το διαδίκτυο αποτελεί ιδανικό χώρο πραγµατικής δοκιµής των νέων τεχνολογιών Σύγχρονη Τεχνολογία

13 Αυτόνοµος σχεδιασµός και χρονοπρογραµµατισµός ενεργειών (Autonomous planning & scheduling) Το πείραµα Remote Agent της NASA υλοποίησε το πρώτο αυτόνοµο πρόγραµµα σχεδιασµού ενεργειών (planning program) για τον έλεγχο των λειτουργιών ενός διαστηµοπλοίου ( ). Το πρόγραµµα: παρήγαγε πλάνα ενεργειών για την επίτευξη στόχων που του καθορίζονταν από τη γη (π.χ. φωτογράφιση κοµητών), παρακολουθούσε την εκτέλεσή τους, προέβαινε στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, όταν διαπίστωνε αποκλίσεις. remote-agent/ 1-25 Παιχνίδια (Game Playing) Ο υπολογιστής της IBM Deep Blue έγινε ο πρώτος που νίκησε τον παγκόσµιο πρωταθλητή στο σκάκι Garry Kasparov µε σκορ , σε αγώνα επίδειξης το eepblue/ 1-26

14 Αυτόνοµος έλεγχος (Autonomous control) Το ALVINN είναι ένα σύστηµα µηχανικής όρασης το οποίο µαθαίνει να οδηγεί ένα όχηµα, παρακολουθώντας έναν άνθρωπο-οδηγό. Το ALVINN αποτελείται από ένα νευρωνικό δίκτυο ενός κρυµµένου στρώµατος. Το σύστηµα δέχεται ως είσοδο από τις κάµερες πάνω στο όχηµα. Η έξοδος είναι η κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθεί το όχηµα για να παραµείνει µέσα στο δρόµο. Ταξίδευσε 2850 χλµ στις ΗΠΑ διατηρώντας αυτονοµία στο 98% του ταξιδιού! ιάγνωση (Diagnosis) Ιατρικά προγράµµατα διάγνωσης ασθενειών που βασίζονται σε πιθανοτική ανάλυση έχουν αποκτήσει τις ικανότητες έµπειρων θεραπευτών σε πολλές ειδικότητες. Κάποια από αυτά διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο, π.χ. (ελεύθερη/δοκιµαστική χρήση για κάποιες περιπτώσεις). 1-28

15 Σχεδιασµός ενεργειών για προβλήµατα Logistics (Logistics planning) Κατά τη διάρκεια του πολέµου του Περσικού Κόλπου (1991), οι Η.Π.Α. χρησιµοποίησαν το πρόγραµµα D.A.R.T. (Dynamic Analysis and Replanning Tool) για αυτοµατοποιηµένο σχεδιασµό και χρονοπρογραµµατισµό ενεργειών για τις µεταφορές τους. Το πρόγραµµα διαχειρίστηκε οχήµατα, φορτία και ανθρώπους. Παρήγαγε πλάνα σε µερικές ώρες, αντί για εβδοµάδες που χρειάζονται οι προηγούµενες µέθοδοι. ΗυπηρεσίαD.A.R.P.A. (Defense Advanced Research Project Agency) δήλωσε ότι η συγκεκριµένη εφαρµογή απέφερε περισσότερο από τις επενδύσεις των Η.Π.Α. στην Τ.Ν. τα τελευταία 30 χρόνια Ροµποτική (Robotics) (1/2) Ροµποτικοί βοηθοί χρησιµοποιούνται σε µικρο-εγχειρήσεις. Το σύστηµα HipNav (1996) αναπτύχθηκε στο Carnegie Mellon Univ. µε σκοπό τη µείωση του κινδύνου λάθος τοποθέτησης σε εγχειρίσεις πλήρους αντικατάστασης γοφού

16 Ροµποτική (2/2) Σηµαντική πρόοδος έχει γίνει και στην κατασκευή ανθρωποειδών ροµπότ. ιαγωνισµοί ποδοσφαίρου RoboCup Φιλόδοξοςστόχοςγιατο Κατανόηση Λόγου Verbmobil: Σύστηµα αυτόµατης µετάφρασης, εξαρτηµένης από τα συµφαζόµενα, σε πραγµατικό χρόνο. Γλώσσες: Γερµανικά-Αγγλικά-Ιαπωνικά 1-32

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη Ρεφανίδης Ιωάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Έμπειρο Διαγνωστικό Σύστημα Αναγνώρισης Ασθενειών Δασικών Δένδρων

Έμπειρο Διαγνωστικό Σύστημα Αναγνώρισης Ασθενειών Δασικών Δένδρων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικό Τμήμα Εργαστήριο Πληροφορικής Έμπειρο Διαγνωστικό Σύστημα Αναγνώρισης Ασθενειών Δασικών Δένδρων Ευστράτιος Δ. Δαβούτης Επιβλέπων: Επικ. Καθηγητής Κ. Γιαλούρης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Ευφυούς Συστήματος για Αυτόματη Σύνθεση Μουσικού Έργου»

«Δημιουργία Ευφυούς Συστήματος για Αυτόματη Σύνθεση Μουσικού Έργου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ευφυές Σύστημα Αυτόματης Σύνθεσης Μουσικού Έργου ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Δημιουργία Ευφυούς Συστήματος για

Διαβάστε περισσότερα

Λογικός Προγραμματισμός

Λογικός Προγραμματισμός Λογικός Προγραμματισμός Σημειώσεις Διδασκαλίας (Εκδοση 2.1) Θεμιστοκλής Ν. Παναγιωτόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιά Πειραιάς 2001 Πρόλογος Οι σημειώσεις αυτές γράφτηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΠ Πανεπιστημίου Πειραιά Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΠΑΣΠ Πανεπιστημίου Πειραιά Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοι είναι οι τομείς της Πληροφορικής; Καθώς αυξάνεται σε πεδία και ευρύτητα η επιστήμη της πληροφορικής, αυξάνονται και οι κλάδοι στους οποίους υποδιαιρείται αλλά και εφαρμόζεται. Συνεπώς

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακές επιστήµες και διεπιστηµονικότητα

Γνωσιακές επιστήµες και διεπιστηµονικότητα Γνωσιακές επιστήµες και διεπιστηµονικότητα Μ.Πουρνάρη, Λέκτορας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Γνωσιακή επιστήµη ή γνωσιοεπιστήµη (cognitive science) έχει ονοµασθεί η διακλαδική έρευνα της ανθρώπινης διάνοιας

Διαβάστε περισσότερα

νάπτυξη Αυτόνομου Πράκτορα Λογισμικού για το Texas ld'em με χρήση Νευρωνικών Δικτύων

νάπτυξη Αυτόνομου Πράκτορα Λογισμικού για το Texas ld'em με χρήση Νευρωνικών Δικτύων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών νάπτυξη Αυτόνομου Πράκτορα Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΘΕΩΡΙΑ) ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ «ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεµηµένη Τεχνητή Νοηµοσύνη Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς Αλέξανδρος Αρτίκης Καθολικότητα Τάσεις στην ιστορία της πληροφορικής (1) Η συνεχιζόµενη µείωση του κόστους στον υπολογιστικό εξοπλισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΜΙΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΜΙΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Πληροφορικής Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχολογία

Εισαγωγή στην Ψυχολογία Εισαγωγή στην Ψυχολογία ...σαν ορισµός Ψυχολογία είναι η επιστήµη που σκοπό έχει να περιγράψει και να εξηγήσει την συµπεριφορά και τη νόηση κυρίως των ανθρώπων αλλά και των άλλων έµβιων όντων Συµπεριφορά:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστημονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 Στη μνήμη των

Διαβάστε περισσότερα

Συστημική σκέψη στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Συστημική σκέψη στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Συστημική σκέψη στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Τα Μοντέλα των Karl Weick και James March Βαρβάρα Μασούρου Αχιλλέας Ευθυμιόπουλος ISBN: 978-960-92931-1-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..3 2. ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συστήματος μοντελοποίησης αντιπάλων για το παιχνίδι Poker Texas Hold em με χρήση αλγορίθμων ομαδοποίησης

Ανάπτυξη συστήματος μοντελοποίησης αντιπάλων για το παιχνίδι Poker Texas Hold em με χρήση αλγορίθμων ομαδοποίησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών Ανάπτυξη συστήματος μοντελοποίησης αντιπάλων

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó. Πρόλογος... 11. Στόχος, Προσδοκώµενα αποτελέσµατα, Έννοιες κλειδιά. Eισαγωγικές παρατηρήσεις... 37

ÂÚÈ fiìâó. Πρόλογος... 11. Στόχος, Προσδοκώµενα αποτελέσµατα, Έννοιες κλειδιά. Eισαγωγικές παρατηρήσεις... 37 ÂÚÈ fiìâó Πρόλογος... 11 K º π 1 H ÂappleÈÛÙ ÌË ÙˆÓ appleôïôáèûùòó: EÈÛ ÁˆÁÈÎ apple Ú ÙËÚ ÛÂÈ Στόχος, Προσδοκώµενα αποτελέσµατα, Έννοιες κλειδιά Eισαγωγικές παρατηρήσεις... 13 1.1 Ιστορική ανασκόπηση...

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήµατος πολλών πρακτόρων για τη διαχείριση της προµηθευτικής αλυσίδας

Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήµατος πολλών πρακτόρων για τη διαχείριση της προµηθευτικής αλυσίδας Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήµατος πολλών πρακτόρων για τη διαχείριση της προµηθευτικής αλυσίδας Α.Π.Θ. Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών Page 1 of 197 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακά συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ιδακτορική ιατριβή Μοντελοποίηση Γλώσσας για συστήµατα Μηχανικής Μετάφρασης µε µονόγλωσσο σώµα κειµένων Σοφιανόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή Η φράση επιστήµη των υπολογιστών σήµερα έχει αποκτήσει ευρύτατο νόηµα. Ωστόσο, στο βιβλίο αυτό ορίζουµε τη φράση ως "θέµατα που σχετίζονται µε τον υπολογιστή". Αυτό το εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΟΝ ΝΕΥΡΟ- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΟΝ ΝΕΥΡΟ- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» Κατεύθυνση: Ιατρική Πληροφορική ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Πτυχιακή εργασία του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ Εισηγητής : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ν., ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΙΟΥΤΑ Χ., ΜΑΣΟΥΡΟΥ Β. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ISBN: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ... 6 Θεωρίες μάθησης και υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη σε 3-Τier Αρχιτεκτονική

Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη σε 3-Τier Αρχιτεκτονική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα" Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΣ ΣΕΛΛΗΣ - ΑΡΗΣ ΤΣΩΗΣ

ΤΙΜΟΣ ΣΕΛΛΗΣ - ΑΡΗΣ ΤΣΩΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΙΜΟΣ ΣΕΛΛΗΣ - ΑΡΗΣ ΤΣΩΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Χάρης Γεωργίου, ΑΜ:Μ-177 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2000 - ii - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γώγουλος Γ., Κοτσιφάκης Γ., Κυριακάκη Γ., Παπαγιάννης Α., Φραγκονικολάκης Μ., Χίνου Π. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Ι. Πολυκριτήριες Μέθοδοι Αξιολόγησης 3 ΙΙ. Πολυκριτήρια Συστήματα Αξιολόγησης 14 ΙΙΙ. Το Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης 38

Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Ι. Πολυκριτήριες Μέθοδοι Αξιολόγησης 3 ΙΙ. Πολυκριτήρια Συστήματα Αξιολόγησης 14 ΙΙΙ. Το Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης 38 Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Ι. Πολυκριτήριες Μέθοδοι Αξιολόγησης 3 1. Γενικά 3 2. Το Πολυκριτήριο Πρόβλημα και η Υποστήριξη Αποφάσεων 3 3. Αρχές και Βασικές Έννοιες της Πολυκριτήριας Υποστήριξης Αποφάσεων 6

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωµατική Εργασία µε τίτλο: Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008

Διπλωµατική Εργασία µε τίτλο: Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Διπλωµατική Εργασία µε τίτλο: Προσεγγιστικές ισορροπίες Nash Πειραµατική και Θεωρητική εργασία για εύρεση αποδοτικών αλγορίθµων

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα