Η ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ Μπούκης Γιώργος Επιβλέπων Καθηγητής: Ανούσης Μιχάλης Πάτρα Μάιος 2011

2 2

3 Περίληψη Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του πλαισίου ιδεών της Γνωσιακής Επιστήμης των Ενσώματων Μαθηματικών. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στην πραγματεία του Αρχιμήδη περί Τετραγωνισμού της Παραβολής, όπου επιχειρείται να ανιχνευτούν οι ενσώματες όψεις της ευρετικής προσέγγισης του προβλήματος. Στο τελευταίο μέρος αναφέρονται οι προκείμενες του ερευνητικού προγράμματος των Ενσώματων Μαθηματικών, οι επιπτώσεις του στην έρευνα για τη μαθηματική εκπαίδευση, καθώς επίσης σκιαγραφούνται κάποιες από τις κύριες, διατυπωμένες κριτικές του προγράμματος. Abstract Τhis study gives firstly a summary presentation of an increasingly influential trend in cognitive science which gives emphasis to the embodied character of mathematical ideas. The second step in the study is to use this brief exposition as a conceptual framework in Archimedes treatise on the quadrature of the parabola. Finally, this study concludes by delineating the impact of the embodied mathematics research program on mathematics education research. In addition, some of the main criticisms that have been directed against this theoretical position are briefly discussed. 3

4 Η Επιστημολογία των Μαθηματικών βρίσκεται αντιμέτωπη με τρία πρωταρχικά όσο και κλασικά προβλήματα: γιατί τα Μαθηματικά είναι τόσο γόνιμα αν και βασίζονται σε πολύ λίγες και σχετικά φτωχές έννοιες ή αξιώματα; γιατί ο χαρακτήρας τους είναι αναγκαστικός και διατηρούν την αυστηρότητα τους παρά τον κατασκευαστικό χαρακτήρα τους που θα μπορούσε να είναι πρόξενος παραλογισμών; γιατί βρίσκονται σε συμφωνία με την εμπειρία ή τη φυσική πραγματικότητα παρά την πλήρως συμπερασματική φύση τους; J.Piaget 4

5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 5 Εισαγωγή... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η Γνωσιακή Επιστήμη των Ενσώματων Μαθηματικών Γενικά Η Νευρική Προτυποποίηση και ο Ενσώματος Νους Εξειδικεύσεις στα Μαθηματικά Συνήθης και Μαθηματική Γνωστική Λειτουργία Τα Εικονοσχήματα Κινητικός Ελεγχος και Σχήματα Όψεως H Εννοιολογική Μεταφορά Η Εννοιολογική Μίξη Η Ενσώματη προσέγγιση του Απείρου Η Όψη Το Δυνητικό Άπειρο Το Ενεστωτικό Άπειρο ως Εννοιολογική Μεταφορά Βασική Μεταφορά του Απείρου Το Σύνολο των Φυσικών Αριθμών Η Πλασματική Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Ο Τετραγωνισμός της Παραβολής Εισαγωγικά

6 2.2. Προκαταρκτικές έννοιες Η Μέθοδος της Εξάντλησης Η Παραβολή Η Αναζήτηση της Πρότασης Τι είναι Απόδειξη; Η Γεωμετρική Απόδειξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Προς μια Θεωρία των Ενσώματων Μαθηματικών Ασθενείς και Ισχυρές Προϋποθέσεις Ιδιότητες των Ενσώματων Μαθηματικών Προεκτάσεις και Περιορισμοί Για τη Βασική Μεταφορά του Απείρου Για την τυπική διάσταση των Μαθηματικών Για τις εννοιολογικές μεταφορές Επιπτώσεις στη μαθηματική εκπαίδευση Κατακλείδα Βιβλιογραφία

7 Η ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ 7

8 8

9 Εισαγωγή Κατά την τελευταία εικοσαετία, έχει αναπτυχθεί στο πεδίο της γνωσιακής έρευνας μια τάση με αυξανόμενη επιρροή, η οποία δίνει έμφαση στον ενσώματο χαρακτήρα της μαθηματικής κατανόησης. Τα μέχρι τώρα συμπεράσματά της έρχονται να εμπλουτίσουν ή ακόμη να αμφισβητήσουν κρατούσες απόψεις της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας και της διδακτικής ως προς τις απαρχές, τη δημιουργία και την εκμάθηση των Μαθηματικών. Η βασική θέση των εν λόγω θεωρήσεων είναι ότι οι αισθητηριακές και κινητικές ιδιότητες του ανθρώπινου σώματος παίζουν κρίσιμο ρόλο στη μαθηματική δραστηριότητα. Το μείζον εγχείρημα είναι να εξηγηθεί πώς οι αφηρημένες και τυπικές μαθηματικές ιδέες είναι δυνατόν να αναδύονται μέσω των αισθητικοκινητικών εμπειριών. Βασικό εργαλείο αποτελεί η έννοια της εννοιολογικής μεταφοράς και ο ρόλος της στη διαμόρφωση του μαθηματικού νοήματος. Η ανάλυση των μαθηματικών ιδεών υπ αυτό το πρίσμα αποτελεί μια καινοτόμα και διεισδυτική προσπάθεια να αποκαλυφθεί το ενσώματο εννοιολογικό περιεχόμενο σε ένα ευρύ φάσμα μαθηματικών εννοιών και να καλυφθεί έτσι το χάσμα ανάμεσα στην τυπική και ενορατική όψη των Μαθηματικών. Σε πρώιμα μαθηματικά κείμενα, όπου οι ευρετικές περιγραφές έχουν διασωθεί, η ενσώματη διάσταση των μαθηματικών ιδεών γίνεται ευκρινέστερη. Στο Κεφάλαιο Α της παρούσας εργασίας γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση ενός πλαισίου ιδεών της Γνωσιακής Επιστήμης των Ενσώματων Μαθηματικών, χρήσιμα προαπαιτούμενα για το Κεφάλαιο Β. Στηρίζεται κυρίως στις εργασίες των Lakoff & Núñez (2000) και Núñez ( ). Το Κεφάλαιο Β είναι αφιερωμένο στην πραγματεία του Αρχιμήδη περί Τετραγωνισμού της Παραβολής, όπου επιχειρείται να ανιχνευτούν οι ενσώματες όψεις της ευρετικής προσέγγισης του προβλήματος. Τέλος, στο Κεφάλαιο Γ αναφέρονται οι προκείμενες του ερευνητικού προγράμματος των Ενσώματων Μαθηματικών, οι επιπτώσεις του στην έρευνα για τη μαθηματική εκπαίδευση, καθώς επίσης σκιαγραφούνται κάποιες από τις κύριες, διατυπωμένες κριτικές του προγράμματος. 9

10 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Η Γνωσιακή Επιστήμη των Ενσώματων Μαθηματικ αθηματικών 1.1. Γενικά Η Γνωσιακή Επιστήμη είναι ένας νεοσύστατος επιστημονικός κλάδος που μελετά εννοιολογικά συστήματα. Σύμφωνα με τον Gardner (1987, σελ.6) πρόκειται για την «σύγχρονη, εμπειρικά βασιζόμενη προσπάθεια να απαντηθούν μακροχρόνια επιστημολογικά ερωτήματα- ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν τη φύση της γνώσης, τα συστατικά της, τις πηγές της, την ανάπτυξη και τη χρήση της». Με τον όρο γνωσιακός θα εννοούμε κάθε νοητική λειτουργία ή δομή η οποία υπεισέρχεται στη γλώσσα, στη νοηματοδότηση, στην αισθητηριακή αντίληψη, στα εννοιολογικά συστήματα και στη λογική. Παρά τη σχετικά σύντομη μέχρι σήμερα πορεία της, έχουν διαμορφωθεί ήδη δυο τάσεις στο ερευνητικό πρόγραμμά της με διακριτές θεωρήσεις. Το θεωρητικό πλαίσιο της «παραδοσιακής» τάσης, είναι γνωστό ως αναπαραστασιακή υπολογιστική θεωρία του νου. Σύμφωνα με αυτήν, η γνώση είναι υπολογιστικοί χειρισμοί νοητικών αναπαραστάσεων, οι δε γνωστικές λειτουργίες τίθενται σε μια αντιστοίχιση μεταφορικού χαρακτήρα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές: όπως ο υπολογιστής αποτελείται από την υλική του βάση και ένα σύνολο συμβολικών εντολών οι οποίες καθοδηγούν τη λειτουργία του, έτσι και ο νους μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πρόγραμμα συμβολικών εντολών που «υπαγορεύει» στον εγκέφαλο (το υλικό υπόστρωμα) τι να κάνει (Βοσνιάδου, 2004). Η γνώση θεωρείται μάλλον κεντρικά διεκπεραιούμενη και αυστηρά διακριτή από τους περιφερειακούς τρόπους εισόδουεξόδου. 11

12 Η δεύτερη τάση, γνωστή και ως ερευνητικό πρόγραμμα της ενσώματης γνώσης, δίνει έμφαση στις αισθητηριακές και κινητικές λειτουργίες του σώματος για το πώς και τι σκέφτεται ένας οργανισμός. Κατ αυτήν, η γνώση δεν αρχίζει και ούτε τελειώνει με εισόδους και εξόδους του νευρικού συστήματος αλλά απαιτεί αλληλεπίδραση με τον πραγματικό κόσμο τριγύρω. Ο άνθρωπος είναι προϊόν εξέλιξης και ο νευρικός εξοπλισμός των βιολογικών του προπατόρων λειτουργούσε στη βάση της αισθητηριακής και κινητικής επεξεργασίας. Η γνωστική δραστηριότητα ήταν λοιπόν μια αδιαμεσολάβητη, απευθείας διάδραση με το περιβάλλον και κατά συνέπεια, η ανθρώπινη γνώση δεν μπορεί παρά να έχει βαθιές ρίζες στην αισθητικοκινητική επεξεργασία: οι ίδιοι νευρικοί και γνωστικοί μηχανισμοί που μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε και να κινούμαστε, θα πρέπει να δημιουργούν τα εννοιολογικά μας συστήματα και τους τρόπους νόησης. Κατ αυτή την έννοια, οι έννοιες και ο νους είναι ενσώματα Η Νευρική Προτυποποίηση και ο Ενσώματος Νους Μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστό πώς ακριβώς ο εγκέφαλος επεξεργάζεται λέξεις ή προτάσεις, ούτε υπάρχει κάποια γνωστή μεθοδολογία προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, η γνωσιακή επιστήμη αποκαλύπτει πολλά για το πώς ο εγκέφαλος παράγει γλώσσα και σκέψη. Σημείο εκκίνησης είναι η κατασκευή κατάλληλων υπολογιστικών μοντέλων τα οποία προσομοιώνουν όψεις του γνωστικού συστήματος. Η νευρική μοντελοποίηση που μελετά ποιοι σχηματισμοί νευρώνων διεκπεραιώνουν τους νευρικούς υπολογισμούς που βιώνουμε ως ειδικές μορφές της λογικής σκέψης, εμφανίζεται σε θέση να μας φανερώσει λεπτομερώς μια όψη του τι σημαίνει ότι ο νους είναι ενσώματος: πώς δηλαδή, ιδιαίτεροι σχηματισμοί νευρώνων υπολογίζουν αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως λογικό συμπερασμό. Έτσι, η ασαφής ερώτηση «μπορεί η λογική να κάνει χρήση του αισθητικοκινητικού συστήματος;» τρέπεται σε ερώτηση που είναι τεχνικά δυνατόν να απαντηθεί: «είναι δυνατόν οι λογικοί συμπερασμοί να υπολογιστούν από την ίδια νευρική αρχιτεκτονική η οποία χρησιμοποιείται κατά την αισθητηριακή αντίληψη ή κατά την κίνηση του σώματος;» 12

13 Γνωρίζουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι καταφατική (Lakoff & Johnson, 1999, σελ.16). Οι κινητήριες υποθέσεις που τροφοδοτούν τις παραπάνω προσπάθειες μοντελοποίησης είναι: Καθώς οι έννοιες χωρικών σχέσεων αναφέρονται στο χώρο, αναμένουμε οι οπτικές ικανότητες μας και οι σωματικές ικανότητες ελιγμών στο χώρο να χρησιμοποιούνται για τη σύσταση εννοιών χωρικών σχέσεων και της λογικής τους. Καθώς οι έννοιες σωματικής κίνησης έχουν αναφορά σε πράξεις κίνησης, αναμένουμε τα κινητικά σχήματά μας και οι παράμετροι της σωματικής κίνησης να δομούν τις εν λόγω έννοιες και τη λογική τους. Καθώς η σωματική κίνηση είναι η πλέον κοινή μορφή δραστηριότητας, αναμένουμε η γενική δομή των σχημάτων ελέγχου των σωματικών κινήσεων να χρησιμοποιείται στο χαρακτηρισμό του συστήματος όψεως, δηλαδή, της δομής που απαντάμε σε πράξεις και γεγονότα εν γένει. Στα εν λόγω μοντέλα, δεν υπάρχει απόλυτη διάκριση μεταξύ αισθητικοκινητικής και εννοιολογικής αντίληψης, δηλαδή, το εννοιολογικό σύστημα κάνει χρήση σημαντικού μέρους του αισθητικοκινητικού συστήματος το οποίο επιβάλλει κάποια κρίσιμη εννοιολογική δομή κάθε φορά (Lakoff & Johnson, 1999, σελ.39) Εξειδικεύσεις στα Μαθηματικά Πορίσματα και μέθοδοι της γνωσιακής επιστήμης έχουν αρχίσει τα τελευταία χρόνια να εφαρμόζονται για την κατανόηση της διαδικασίας πρόσκτησης μαθηματικής γνώσης. Οι συνήθεις μαθηματικές νοηματοδοτήσεις θεωρείται ότι δεν γίνονται με τη μορφή συνειδητών αποδείξεων όπως αυτές προκύπτουν από τα αξιώματα, ούτε είναι ευθύ αποτέλεσμα στοχευμένης διδασκαλίας. Αντιθέτως, το μεγαλύτερο μέρος της μαθηματικής κατανόησης θεωρείται ασυνείδητο, δηλαδή ότι λαμβάνει χώρα χωρίς να 13

14 είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε επακριβώς τι καταλάβαμε και πώς το καταλάβαμε. Στα επόμενα, με τον όρο κατανόηση θα εννοείται ακριβώς, αυτό το είδος της ασυνείδητης κατανόησης. Όμως ποιοι λόγοι έστρεψαν το ενδιαφέρον της γνωσιακής επιστήμης στα Μαθηματικά; Οι Lakoff και Núñez στο βιβλίο τους Where Mathematics Comes From: How the embodied mind brings mathematics into being (στο εξής WMCF), βιβλίο με σημαντική απήχηση στο χώρο της μαθηματικής εκπαίδευσης, θεωρούν τα Μαθηματικά ως μια ενδιαφέρουσα ειδική περίπτωση υποσυστήματος του ανθρώπινου εννοιολογικού συστήματος, καθώς είναι: ακριβή συνεπή επί το πλείστον σταθερά στο χρόνο διαπολιτισμικά δυνατόν να εκφράζονται συμβολικά δυνατόν να προβαίνουν σε γενικεύσεις αποτελεσματικά για να περιγράψουν, ερμηνεύσουν και να προβλέψουν ένα μεγάλο εύρος καθημερινών δραστηριοτήτων, όπως η οικονομία, η επιστήμη, τεχνολογία κ.α. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι πολλοί γνωστικοί μηχανισμοί, ενώ δεν έχουν μαθηματικό χαρακτήρα, εντούτοις χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν μαθηματικές ιδέες. Δειγματικά αναφέρουν: τις βασικές σχέσεις χωρικού χαρακτήρα, τις ομαδοποιήσεις, τις μικρές ποσότητες, την κίνηση, τις κατανομές αντικειμένων στο χώρο, τις μεταβολές, τους σωματικού χαρακτήρα προσανατολισμούς, τους βασικούς χειρισμούς αντικειμένων (όπως περιστροφή ή τέντωμα), τις επαναληπτικές πράξεις κ.ο.κ. 14

15 Η κατανόηση της τεχνικής μαθηματικής έννοιας του συνόλου, κάνει χρήση της καθημερινής έννοιας της συλλογής αντικειμένων εντός μιας φραγμένης περιοχής του χώρου. Η κατανόηση της τεχνικής μαθηματικής έννοιας του αναδρομικού τύπου κάνει χρήση της καθημερινής έννοιας της επαναληπτικής πράξης. Η κατανόηση της τεχνικής μαθηματικής έννοιας του πολλαπλασιασμού στο σύνολο των μιγαδικών αριθμών κάνει χρήση της καθημερινής έννοιας της στροφής. Η κατανόηση του ρυθμού μεταβολής απαιτεί τη χρήση καθημερινών εννοιών, όπως είναι η κίνηση, η προσέγγιση σε ένα σύνορο, κ.τ.λ. Ενώ από μια μη τεχνική άποψη τα παραπάνω φαίνονται μάλλον προφανή, από τη σκοπιά της γνωσιακής επιστήμης τίθεται το ερώτημα: Ποιες καθημερινές έννοιες, ποιοι εννοιολογικοί μηχανισμοί χρησιμοποιούνται και με ποιους τρόπους επακριβώς κατά την ασυνείδητη κατανόηση των τεχνικών ιδεών των Μαθηματικών; Οι μαθηματικές ιδέες, τουλάχιστον στην αρχική μορφή τους, είναι συχνά θεμελιωμένες στην καθημερινή εμπειρία. Όμως, πώς οι γενικής φύσεως γνωστικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή μη μαθηματική σκέψη είναι δυνατόν να παραγάγουν μαθηματική κατανόηση αλλά και να δομήσουν μαθηματικές ιδέες; 1.4. Η Συνήθης και η Μαθηματική Γνωστική Λειτουργία Φαίνεται ότι κάθε ανθρώπινο ον γεννιέται με μια έμφυτη ικανότητα «προαριθμητικής»: είναι σε θέση να διακρίνει πολύ μικρό πλήθος αντικειμένων και συμβάντων (subitizing) και να εκτελεί υπολογισμούς με πολύ μικρούς αριθμούς. Σύμφωνα με τον Dehaene (1977), ο βρεγματικός φλοιός και ειδικότερα η γωνιακή έλικα «παίζει κρίσιμο ρόλο στη νοητική αναπαράσταση των αριθμών με την ποσοτική τους διάσταση» (σελ.189). Με άλλα λόγια, εμφανίζεται ένα μέρος του εγκεφάλου 15

16 σύμφυτα ειδικευμένο στην αίσθηση της ποσότητας, η οποία αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως «αίσθηση του αριθμού». Ωστόσο, τα Μαθηματικά εκτείνονται πολύ πέραν της αριθμητικής των πολύ μικρών αριθμών. Ακόμη και αυτή η κατανόηση ότι το μηδέν είναι αριθμός ή ότι οι αρνητικοί αριθμοί είναι όντως αριθμοί, ήταν αποτέλεσμα αιώνων εξέλιξης. Η επέκταση των φυσικών αριθμών με τους ρητούς, τους πραγματικούς, τους μιγαδικούς και τους υπερπραγματικούς απαιτεί τη βαθμιαία δόμηση και ενεργοποίηση ενός τεράστιου γνωστικού μηχανισμού, ο οποίος σαφώς υπερβαίνει κατά πολύ αυτά που μπορούν να κάνουν τα βρέφη, τα ζώα ή ο καθημερινός, χωρίς ειδική εκπαίδευση ενήλικας. Οι ενσώματες γνωστικές ικανότητες, οι ίδιες που χρησιμοποιούνται σε πεδία έξω από τα Μαθηματικά, είναι αυτές που, κατά τους Lakoff και Núñez, μας επιτρέπουν να κινηθούμε πέρα από τις βασικές αριθμητικές δεξιότητες, σε βαθύτερη κατανόηση μαθηματικών εννοιών, ας πούμε, λυκειακού επιπέδου. Αναφέρουν σχετικά, τέσσερις γνωστικούς μηχανισμούς ενσωματωμένους στον ανθρώπινο εξοπλισμό: (α) τα εικονοσχήματα (β) τα σχήματα όψεως (γ) την εννοιολογική μεταφορά και (δ) την εννοιολογική μίξη. 16

17 1.5. Τα Εικονοσχήματα «Ποιος αλήθεια δεν χρησιμοποιεί με την ανισότητα a> b> c την εικόνα τριών διαδοχικών σημείων πάνω σε μια ευθεία σαν μια γεωμετρική εξεικόνιση της ιδέας του μεταξύ;» D. Hilbert Έρευνες στο πεδίο της γνωστικής γλωσσολογίας έχουν δείξει ότι οι χωρικές σχέσεις στα πλαίσια μιας δεδομένης γλώσσας μπορούν να αναλυθούν σε εννοιολογικά πρωτογενή στοιχεία, τα οποία ονομάζονται εικονοσχήματα και εμφανίζεται να έχουν καθολικότητα. Πρόκειται για σχηματικά, ενσώματα στοιχεία εντός του εγκεφάλου τα οποία είναι προ-εννοιακά, μη-γλωσσικά, παρέχουν δε συσσωρευτικά τη βάση για το σχηματισμό των εννοιών. Πιο συγκεκριμένα τα εικονοσχήματα είναι: Σχηματικά, καθώς δεν αποτελούν λεπτομερείς αναπαραστάσεις των βιωμένων συμβάντων. Είναι μερικώς δομημένα μορφώματα της διάδρασης με τον κόσμο. Ενσώματα, καθώς είναι σωματικά θεμελιωμένα. Εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο το σώμα αλληλεπιδρά με τον κόσμο. Το εικονοσχήμα της ισορροπίας διαμορφώνεται από τον τρόπο ελέγχου του μυϊκού συστήματος ως απόκριση σε εξωτερικό περιβαλλοντικό ερέθισμα. Προ-εννοιακά, καθώς είναι παρόντα πριν σχηματιστούν οι έννοιες. Αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία χτίζονται οι έννοιες και ως εκ τούτου δεν είναι προϊόν της συνείδησης η συνείδηση προϋποθέτει την έννοια. Μη-γλωσσικά, καθώς δεν κάνουν χρήση της γλώσσας ή της σκέψης. Για παράδειγμα, η λέξη «πάνω», όπως χρησιμοποιείται στη φράση «το βιβλίο είναι πάνω στο θρανίο» αποσυντίθεται σε τρία πρωτογενή εικονοσχήματα: 17

18 Το σχήμα Υπεράνω (το βιβλίο βρίσκεται σε υψηλότερο σημείο σε σχέση με το τραπέζι) Το σχήμα Επαφής (το βιβλίο βρίσκεται σε επαφή με το τραπέζι) Το σχήμα Υποστήριξης (το βιβλίο υποστηρίζεται από το τραπέζι) Το σχήμα Υπεράνω είναι προσανατολιστικού χαρακτήρα. Καθορίζει προσανατολισμό στο χώρο σε σχέση με την βαρυτική έλξη, όπως τη νοιώθει κανείς να ασκείται στο σώμα του. Το σχήμα Επαφής είναι ένα τοπολογικού χαρακτήρα σχήμα. Δηλώνει την απουσία χάσματος ή κενού. Το σχήμα Υποστήριξης είναι φύσει δυναμικό ( force dynamic ): υποδεικνύει την κατεύθυνση αλλά και τη φύση μιας δύναμης. Εικονοσχήμα μεγάλης σημασίας για τα Μαθηματικά, είναι το σχήμα Εγκλεισμού 1 (Container Schema), το οποίο ανακύπτει ως κεντρικό μέρος της σημασίας λέξεων όπως εντός και εκτός. Το σχήμα Εγκλεισμού αποτελείται από τρία μέρη: ένα Εσωτερικό, ένα Σύνορο, και ένα Εξωτερικό. Η εν λόγω δομή σχηματίζει μια Μορφή (Gestalt), κατά την έννοια ότι τα μέρη δεν έχουν νόημα χωρίς το σύνολο: δεν υπάρχει Εσωτερικό χωρίς ένα Σύνορο και ένα Εξωτερικό, δεν υπάρχει Εξωτερικό χωρίς ένα Σύνορο και ένα Εσωτερικό, δεν υπάρχει Σύνορο αν δεν υπάρχουν δυο πλευρές εκατέρωθεν: ένα Εσωτερικό και ένα Εξωτερικό. Το σχήμα Εγκλεισμού αποτελεί δομή τοπολογικού χαρακτήρα, κατά την έννοια ότι το σύνορο μπορεί να γίνει μεγαλύτερο ή μικρότερο ή ακόμη να μετατοπιστεί, και να διατηρήσει παρόλα αυτά την ιδιότητα του συνόρου στο σχήμα. Τα εικονοσχήματα έχουν μια ειδική γνωστική λειτουργία: είναι ταυτόχρονα αντιληπτικής όσο και εννοιολογικής φύσεως. Ως τέτοια, παρέχουν μια γέφυρα μεταξύ γλώσσας και συλλογισμού αφενός, και όρασης αφετέρου. Μπορούν να ταιριάξουν στην οπτική αντίληψη, όπως όταν βλέπουμε το γάλα μέσα στο ποτήρι. Επίσης, μπορούν να επιβληθούν σε οπτικά σκηνικά, όπως όταν βλέπουμε τις μέλισσες να πετούν μέσα στον κήπο, χωρίς να υπάρχει κάποιο φυσικό δοχείο εντός του οποίου βρίσκονται οι μέλισσες. 1 Container Schema: στην Ελληνική έχει αποδοθεί και ως Σχήμα Εγκιβωτισμού. 18

19 Σημαντικό για την προσέγγισή μας είναι ότι περίπλοκα εικονοσχήματα όπως το Εντός έχουν σύμφυτα είδη «λογικών» χωρικής φύσεως λόγω των εικονοσχηματικών δομών τους. Το Σχήμα 1 παρουσιάζει τη σύμφυτη χωρική λογική στο σχήμα Εγκλεισμού.. Με αναφορά στο εν λόγω σχήμα, ας θεωρήσουμε τις ακόλουθες προτάσεις: Δοθέντων δυο δοχείων Α και Β και ενός αντικειμένου Χ, αν το Α βρίσκεται εντός του Β και το Χ βρίσκεται εντός του Α, τότε το Χ β βρίσκεται ρίσκεται εντός του Β. Δοθέντων δυο δοχείων Α και Β και ενός αντικειμένου Υ, αν το Α βρίσκεται εντός του Β και το Υ βρίσκεται εκτός του Β, τότε το Υ βρίσκεται εκτός του Α. Δεν είναι απαραίτητο να καταφύγουμε σε συμπερασματικού χαρακτήρα λειτουργίες για να οδηγηθούμε δηγηθούμε στα παραπάνω συμπεράσματα συμπεράσματα.. Είναι προφανή εκ του σχήματος (Lakoff & Núñez, 2000 σελ.32) Σχήμα 1 (WMCF σελ.32) 19

20 Τα εικονοσχήματα μπορούν να λειτουργήσουν ως χωρικές έννοιες και να χρησιμοποιηθούν απευθείας σε χωρικού τύπου συλλογισμούς, ακριβώς διότι έχουν σύμφυτη χωρικού τύπου λογική εντός της εξεικονιστικής δομής τους. Οι χωρικοί συλλογισμοί φαίνεται να συντελούνται μάλλον απευθείας μέσω των εικονοσχημάτων και των ακόλουθων χωρικών όρων, παρά μέσω συμβόλων και μαθηματικού χαρακτήρα αποδείξεις ή συμπερασμούς της συμβολικής λογικής. Η έννοια του εγκλεισμού αποδεικνύεται κεντρική για τα Μαθηματικά. Κλειστά σημειοσύνολα, όπως τα κλειστά διαστήματα, τα γεωμετρικά σχήματα κ.λπ., γίνονται σε αρχικό στάδιο κατανοητά ως δοχεία (containers). Επίσης, κεντρική είναι η έννοια του προσανατολισμού. Χρησιμοποιείται σε έννοιες όπως η γωνία, η κατά κατεύθυνση μεταβολή (εφαπτομένη καμπύλης), οι στροφές κ.ο.κ. Οι δυο αυτές έννοιες δεν είναι ειδικά μαθηματικού χαρακτήρα. Χρησιμοποιούνται στη γλώσσα γενικότερα. Όπως κάθε άλλη έννοια, πηγάζουν αποκλειστικά μέσω νευρικών μηχανισμών εντός κατάλληλων νευρικών κυκλωμάτων. Είναι αξιοσημείωτο ότι νευρικά κυκλώματα που έχουν βιολογικά αναπτυχθεί για την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών, αποτελούν συστατικό κομμάτι των Μαθηματικών, πράγμα που δηλώνει ότι τα ενσώματα Μαθηματικά δεν υπάρχουν ανεξαρτήτως άλλων ενσώματων εννοιών της καθημερινής ζωής. Μάλλον τα Μαθηματικά κάνουν χρήση των ικανοτήτων μας να προσαρμόζουμε άλλους γνωστικούς μηχανισμούς σε μαθηματικούς σκοπούς. Με συναφή τρόπο, το οπτικό σύστημα του εγκεφάλου, στο οποίο εδρεύουν νευρικοί μηχανισμοί προσανατολιστικού χαρακτήρα υπό μορφή κυτταρικών συσσωματώσεων, δεν περιορίζεται στην όραση αλλά συνιστά επίσης τη θέση των νοερών απεικονίσεων, της φαντασίας. Πειράματα στον εν λόγω τομέα έχουν δείξει ότι μεγάλο μέρος του οπτικού συστήματος, του πρωτοταγούς οπτικού φλοιού συμπεριλαμβανομένου, ενεργοποιείται όταν προχωρούμε σε νοερές απεικονίσεις χωρίς να υπάρχει πραγματικό εξωτερικό οπτικό ερέθισμα. Ενεργοποιείται επίσης όταν ονειρευόμαστε (Hobson J.A. 1988, 1994). Επιπλέον, εκ γενετής τυφλοί που έχουν το οπτικό σύστημα του εγκεφάλου άθικτο, είναι σε θέση να εκτελούν πειράματα φαντασίας άριστα, με αποτελέσματα κατά βάση τα ίδια με αυτούς που έχουν την ικανότητα όρασης, αν και λίγο βραδύτερα. Εν ολίγοις, δεν θα πρέπει να 20

21 αντιλαμβανόμαστε το οπτικό σύστημα σαν να λειτουργεί αποκλειστικά λόγω κάποιου οπτικού ερεθίσματος. Συνεπώς, έχει νόημα από νευρολογική άποψη, να πούμε ότι οι δομές εντός του οπτικού συστήματος μπορούν να υπηρετήσουν αντιληπτικούς σκοπούς, ακόμη και σε εκ γενετής τυφλούς. Το οπτικό σύστημα είναι συνδεδεμένο με το κινητικό σύστημα, μέσω του προμετωπιαίου φλοιού (Rizzolatti, Fadiga, Gallese και Fogassi, 1996). Μέσω αυτής της σύνδεσης, τα σχήματα κίνησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση εικονοσχημάτων μέσω της αφής με τα χέρια ή άλλα σημεία του σώματος. Επί παραδείγματι, κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χέρια του για να ψηλαφήσει το περίγραμμα ενός πραγματικού ή φανταστικού δοχείου και έτσι να «δει» το περίγραμμα και τη δομή κάποιου αντικειμένου που ψηλαφεί στο σκοτάδι. Με τέτοιες διαδικασίες οι εκ γενετής τυφλοί μπορούν να αποκομίσουν «οπτικές» εικονοσχηματικές πληροφορίες μέσω της αφής. Τα εικονοσχήματα είναι αισθητικοκινητικά, εκτείνονται πέραν της απλής όρασης καθώς κάνουν χρήση των νευρικών δομών του οπτικού συστήματος. Είναι σε θέση να υπηρετήσουν γενικούς αντιληπτικούς σκοπούς και είναι ειδικά προσαρμοσμένα να παίξουν ρόλο στη μαθηματική σκέψη. Υπάρχουν πολλά εικονοσχήματα που χαρακτηρίζουν έννοιες σημαντικές για τα Μαθηματικά, όπως της κεντρικότητας, της επαφής, της γειτνίασης, της ισορροπίας, της ευθείας και πολλά ακόμη. Τα εικονοσχήματα και οι σύμφυτες λογικές τους είναι ουσιώδη για τη μαθηματική σκέψη Κινητικός Ελεγχος και Σχήματα Όψεως Εκ πρώτης όψεως οι μαθηματικές ιδέες και το σύστημα κινητικού ελέγχου - το νευρικό σύστημα που κυβερνά τον τρόπο κίνησης του σώματός μας, φαίνονται τελείως διαφορετικά θέματα. Ωστόσο, πρόσφατες ανακαλύψεις αναφορικά με τη σχέση ανάμεσα στο σύστημα κινητικού ελέγχου και στο ανθρώπινο αντιληπτικό σύστημα δείχνουν θεμελιώδη συνάφεια. Οι εν λόγω ανακαλύψεις προέρχονται από το πεδίο της δομημένης συνδεσμικής νευρικής προτυποποίησης (structured 21

22 connectionist neural modeling). Ο Srini Narayanan (1977) παρατήρησε ότι όλα τα νευρικά προγράμματα κινητικού ελέγχου παρουσιάζουν την ίδια υπερδομή: Κατάσταση Ετοιμότητας: Πριν εκτελεστεί μια σωματική πράξη, πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες ετοιμότητας (δηλαδή, θα πρέπει να αναπροσανατολίσεις το σώμα σου, να σταματήσεις νωρίτερα κάποια άλλη δράση, να ξεκουραστείς για λίγο, κ.ο.κ). Διαδικασία Έναρξης: Πρέπει να κάνεις οτιδήποτε προηγείται της έναρξης της διαδικασίας (δηλαδή, για να σηκώσεις ένα φλιτζάνι, πρέπει πρώτα να το φθάσεις και να το πιάσεις). Κυρίως Διαδικασία: Κατόπιν αρχίζεις την κυρίως διαδικασία. Πιθανή διακοπή και επανεκκίνηση: Ενόσω εκτελείς την κύρια διαδικασία, υπάρχει η δυνατότητα-επιλογή να τη διακόψεις και αν τη διακόψεις, να την ξαναρχίσεις ή να μην την ξαναρχίσεις. Επανάληψη ή Συνέχιση: Όταν ολοκληρώσεις την κυρίως διαδικασία, μπορείς να την επαναλάβεις ή να τη συνεχίσεις. Σκοπός: Εάν η πράξη εκτελείται για την επίτευξη κάποιου σκοπού, ελέγχεις αν πέτυχες το σκοπό. Ολοκλήρωση: Εν συνεχεία κάνεις ό,τι είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της πράξης. Τελική Κατάσταση: Σε αυτό το σημείο, βρίσκεσαι στην τελική κατάσταση, όπου υπάρχουν τα αποτελέσματα και οι συνέπειες της πράξης. Κάθε σύνθετη κινητική δραστηριότητα (όπως να σηκώσουμε ένα φλιτζάνι ή να ξύσουμε το κεφάλι μας) έχει την παραπάνω δομή. Το σύστημα κινητικού ελέγχου σχετίζεται με τις έννοιες, ειδικά δε τις αφηρημένες έννοιες όπως αυτές βρίσκουν έκφραση στις γραμματικές των γλωσσών του κόσμου. Ο Narayanan παρατήρησε ότι το εν λόγω σχήμα κινητικού ελέγχου έχει την ίδια δομή 22

23 με αυτό που στην γλωσσολογία ονομάζεται όψη, με την εν γένει δομή των γεγονότων. Οτιδήποτε αντιλαμβανόμαστε ή θεωρούμε ως πράξη ή γεγονός νοείται σα να έχει την ανωτέρω δομή. Οι φυσικές γλώσσες κατέχουν τα γραμματικά μέσα για την αποκωδικοποίηση αυτής της δομής. Η εργασία του Narayanan υποστηρίζει ότι η ίδια νευρική δομή που χρησιμοποιείται στον έλεγχο κινητικών σχημάτων σύνθετου χαρακτήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο συλλογισμό για γεγονότα και πράξεις (Narayanan, 1977). Η συγκεκριμένη δομή ονομάζεται σχήμα όψεως και θα επανέλθουμε σε αυτό. Από τα πλέον αξιοσημείωτα συμπεράσματα του Narayanan είναι ότι το ίδιο ακριβώς γενικό νευρικό σύστημα ελέγχου που μοντελοποίησε στην εργασία του, αν τεθεί ως είσοδος σε μύες, μπορεί να εκτελέσει μια σωματικά σύνθετη κίνηση, ενώ, αν η δεν υπάρξει είσοδος σε μύες, μπορεί να εκτελέσει έναν λογικό συμπερασμό. Τούτο σημαίνει ότι τα νευρικά συστήματα ελέγχου σωματικών κινήσεων έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που είναι απαραίτητα για την εξαγωγή λογικών συμπερασμών στο πεδίο της όψεως. Ανάμεσα στους λογικούς συμπερασμούς του σχήματος όψεως, δυο συμπερασματικού χαρακτήρα σχήματα δόμησης είναι σπουδαία για τα Μαθηματικά: Το στάδιο που χαρακτηρίζει μια διαδικασία ως ολοκληρωμένη βρίσκεται μακρύτερα από οποιοδήποτε στάδιο εντός της διαδικασίας της ίδιας. Δεν υπάρχει σημείο της διαδικασίας μακρύτερα από το στάδιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας της ίδιας. Οι δυο αυτές συναγωγές, αν και σχεδόν προφανείς, είναι αξιοσημείωτης σπουδαιότητας για τα Μαθηματικά και εμφανίζονται στην κατασκευή της Βασικής Μεταφοράς του Απείρου. 23

24 1.7. H Εννοιολογική Μεταφορά ἡ δὲ μεταφορὰ ποιεῖ τοῦτο μάλιστα: ὅταν γὰρ εἴπῃ τὸ γῆρας καλάμην, ἐποίησεν μάθησιν καὶ γνῶσιν διὰ τοῦ γένους: ἄμφω γὰρ ἀπηνθηκότα. (Αριστοτέλης, Ρητορική 1410b) 2 Η μεταφορά θεωρείτο για μεγάλο διάστημα ως απλός τρόπος του λέγειν. Ωστόσο, σχετικά πρόσφατα εμπειρικά ευρήματα έδειξαν ότι αποτελεί κεντρική διαδικασία στην καθημερινή σκέψη. Δεν είναι ένα απλό διάνθισμα του λόγου: αποτελεί το βασικό μέσον το οποίο καθιστά την αφηρημένη σκέψη εφικτή. Ένα κύριο πόρισμα της γνωσιακής επιστήμης είναι ότι οι αφηρημένες έννοιες γίνονται τυπικά κατανοητές με όρους πιο συγκεκριμένων εννοιών, μέσω της μεταφοράς. Το εν λόγω φαινόμενο έχει μελετηθεί επιστημονικά για περισσότερο από δυο δεκαετίες και έχει θεμελιωθεί τόσο καλά όσο και τα υπόλοιπα πορίσματα της γνωσιακής επιστήμης (ωστόσο ειδικές όψεις των αναλύσεων είναι ανοικτές σε περαιτέρω διερευνήσεις). Ένα κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι οι μεταφορικές απεικονίσεις έχουν συστηματικό και όχι αυθαίρετο χαρακτήρα. Η συμπάθεια, επί παραδείγματι, γίνεται κατανοητή με όρους θερμότητας: «Μου μίλησε με θερμά λόγια», «Ήταν ψυχρός απέναντί του», «Μου έριξε μια παγωμένη ματιά», «Δεν έχει σπάσει ο πάγος μεταξύ τους» κ.λπ. Σε αυτά τα παραδείγματα, φαίνεται ότι η μεταφορά αποτελεί εννοιολογική δομή και δεν είναι λέξεις απλώς. Οι λέξεις είναι διαφορετικές (θερμός, ψυχρός, παγωμένος, πάγος), όμως, η εννοιολογική σχέση είναι κοινή σε κάθε περίπτωση: Η συμπάθεια νοείται με όρους θερμότητας ενώ η απέχθεια με όρους ψύχους. Το παραπάνω παράδειγμα δεν είναι απομονωμένο: 2..η μεταφορά προκαλεί το αποτέλεσμα αυτό κυρίως: όταν (ο Όμηρος) ονομάζει τα γηρατειά «σταχοκαλαμιά», μας διδάσκει κατά τι, διότι ανάγει τις δύο ατομικές περιπτώσεις (δηλαδή το γήρας του ανθρώπου και το γήρας του φυτού) σε ένα καινούργιο γένος. Καθώς και τα δύο έχουν χάσει τον ανθό τους. 24

25 Η σπουδαιότητα νοείται με όρους μεγέθους: «Πρόκειται για μεγάλο ζήτημα», «Είναι γίγαντας στον τομέα του», «Είναι έλασσον θέμα, ας το αγνοήσουμε». Η ομοιότητα νοείται με όρους φυσικής γειτνίασης: «Αυτά τα χρώματα είναι πολύ κοντινά», «Οι πολιτικές μας απόψεις απέχουν παρασάγγας μεταξύ τους», «Μπορεί να μη συμφωνούμε, όμως βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά» ή «Με τα χρόνια οι προτιμήσεις μας έχουν αποκλίνει». Οι δυσκολίες νοούνται σαν φυσικά βάρη: «Λυγίζω υπό από το βάρος των ευθυνών», «Τούτο το εξάμηνο είναι ελαφρύ», «Είμαι παραφορτωμένος». Η οργανωτική δομή νοείται σαν φυσική δομή: «Η θεωρία είναι διάτρητη», «Ο κοινωνικός ιστός αποσυντίθεται». Εκατοντάδες τέτοιες μεταφορές έχουν μελετηθεί λεπτομερώς και αποτελούν κοινό τόπο στην καθημερινή μας σκέψη και γλώσσα (Lakoff και Johnson, 1980, 1999, Grady, 1988, Núñez, 1999). Συσχετίσεις αυτού του είδους μέσω της εμπειρίας, αποτελούν ειδικές περιπτώσεις του φαινομένου του συγκερασμού (conflation) (Johnson, 1977). O συγκερασμός αποτελεί μέρος της ενσώματης γνωστικής διεργασίας. Πρόκειται για ταυτόχρονη ενεργοποίηση δυο διακριτών περιοχών του εγκεφάλου, καθεμιά επιφορτισμένη με διαφορετικές όψεις της εμπειρίας μας, όπως η φυσική εμπειρία της θερμότητας και η αισθηματική εμπειρία της συμπάθειας. Κατά τον συγκερασμό, τα δυο είδη παρουσιάζονται αδιαχώριστα. Ο συγκερασμός των δυο ή περισσοτέρων περιοχών του εγκεφάλου γεννά μια μοναδική σύμπλοκη εμπειρία, την εμπειρία Συμπάθεια-με- Θερμότητα ή την εμπειρία Δυσκολία-με-Φόρτο. Μέσω συγκερασμών αυτού του είδους αναπτύσσονται νευρικές διαπεδιακές συνάψεις, δηλαδή συνάψεις που καταλήγουν σε εννοιολογική μεταφορά, όπου το ένα πεδίο νοείται με όρους του άλλου. Κάθε εννοιολογική μεταφορά παρουσιάζει την ίδια δομή: αποτελεί μια μονοκατευθυντική απεικόνιση στοιχείων από ένα σχετικά συγκεκριμένου χαρακτήρα εννοιολογικό πεδίο (πεδίο αφετηρίας) σε αντίστοιχα στοιχεία ενός άλλου σχετικά αφηρημένου εννοιολογικού πεδίου (πεδίο άφιξης). 25

26 Η εν λόγω απεικόνιση μεταφέρει τη συμπερασματική δομή του πεδίου αφετηρίας στο πεδίο άφιξης, χωρίς ωστόσο να έχει χαρακτηριστικά ισομορφισμού: είναι εν μέρει συνεπής με την τοπολογία των δυο πεδίων. Η χρήση της εννοιολογικής μεταφοράς είναι μια κεντρική και εν πολλοίς ασυνείδητη γνωστική διαδικασία. Κατ αυτή την έννοια, οι εννοιολογικές μεταφορές αποτελούν μέρος του συστήματος σκέψης μας. Η πρωταρχική λειτουργία τους είναι να επιτρέπουν το συλλογισμό σε πεδία σχετικώς αφηρημένου χαρακτήρα κάνοντας χρήση της συμπερασματικής δομής από πεδία σχετικώς συγκεκριμένου χαρακτήρα. Οι απεικονίσεις των εννοιολογικών μεταφορών διατηρούν τη δομή των εικονοσχημάτων. Κατά τη μεταφορά, η εννοιολογική διαπεδιακή απεικόνιση είναι πρωτοταγής ενώ η μεταφορική γλώσσα δευτεροταγής, καθώς πορίζεται από την εννοιολογική μεταφορά. Πολλές λέξεις εννοιών του πεδίου αφετηρίας χρησιμοποιούνται επίσης για έννοιες του πεδίου άφιξης. Όταν η διαδικασία αυτή είναι εφικτή, τότε αποκτά συστηματικό χαρακτήρα και παγιώνεται. Μεγάλο μέρος αυτού που ονομάζουμε λογικό συμπερασμό είναι στην πραγματικότητα χωρικός συμπερασμός απεικονισμένος στο πεδίο της αφηρημένης λογικής. Σε σχέση με τα Μαθηματικά οι Lakoff και Núñez (2000) διακρίνουν τέσσερις βασικούς τύπους εννοιολογικών μεταφορών: Οι Θεμελιωτικές Μεταφορές θεμελιώνουν την κατανόηση μαθηματικών ιδεών στην καθημερινή εμπειρία. Το πεδίο αφετηρίας βρίσκεται εκτός του μαθηματικού πεδίου, ενώ το πεδίο αφίξεως εντός. Κομβικά παραδείγματα σχετικά είναι οι μεταφορές Οι Κλάσεις είναι Δοχεία και η Βασική Μεταφορά του Απείρου. Οι Επαναπροσδιοριστικές Μεταφορές παράγουν μια καινούργια, τεχνικού τύπου μαθηματική κατανόηση αντικαθιστώντας ή ενσωματώνοντας συνήθεις έννοιες. Παράδειγμα αποτελεί η εννοιολογική μεταφορά του Cantor για τον επαναπροσδιορισμό και την εκ νέου αντίληψη εννοιών όπως «τόσα όσα», «περισσότερα από» στο πεδίο των απειροσυνόλων, μέσω της αμφιμονοσήμαντης αντιστοίχισης. 26

27 Οι Συνδετικές Μεταφορές μάς επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε ένα μαθηματικό πεδίο μέσω ενός άλλου μαθηματικού πεδίου. Εδώ, τα πεδία αφετηρίας και αφίξεως είναι μαθηματικού περιεχομένου. Στα παραδείγματα περιλαμβάνεται η μεταφορά Οι Συναρτήσεις είναι Σύνολα Σημείων, η μεταφορά τα Σύνολα είναι Γραφήματα κ.ά. Η Μεταφορά της Τυπικής Αναγωγής επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε κάθε μαθηματικό πεδίο με συνολοθεωρητικούς όρους και να το εκσυμβολίζουμε ομοιόμορφα με τη συνδρομή της τυπικής λογικής (WMCF σελ. 369). Ας θεωρήσουμε ένα διαφωτιστικό παράδειγμα θεμελιωτικής εννοιολογικής μεταφοράς, τη μεταφορά Οι Κλάσεις Είναι Δοχεία, μέσω της οποίας καταλαβαίνουμε την κλάση σαν φραγμένη περιοχή του χώρου και τα στοιχεία της σαν αντικείμενα μέσα σε αυτήν. Η μεταφορική αντιστοίχιση έχει ως εξής: ΟΙ ΚΛΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΟΧΕΙΑ Πεδίο Αφετηρίας ΔΟΧΕΙΑ Πεδίο Άφιξης ΚΛΑΣΕΙΣ Φραγμένες περιοχές του χώρου Αντικείμενα μέσα στο δοχείο Η μια φραγμένη περιοχή μέσα στην άλλη Κλάσεις Στοιχεία της Κλάσης Μια Υποκλάση Ας υποθέσουμε ότι εφαρμόζουμε την ανωτέρω απεικόνιση στα δυο συμπερασματικού χαρακτήρα μορφώματα που προαναφέραμε και τα οποία χαρακτηρίζουν τη χωρική λογική του σχήματος Εγκλεισμού: 27

28 Πεδίο Αφετηρίας Πεδίο Άφιξης ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ Νόμος Αποκλείσεως Τρίτου Κάθε αντικείμενο Χ βρίσκεται είτε εντός του Δοχείου Α είτε εκτός του δοχείου Α. Νόμος Απόσπασης - Modus Ponens Δοθέντων δυο δοχείων Α και Β και ενός αντικειμένου Χ, αν το Α είναι μέσα στο Β και το Χ μέσα στο Α, τότε το Χ είναι μέσα στο Β. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Νόμος Αποκλείσεως Τρίτου Κάθε στοιχείο Χ είτε ανήκει στην κλάση Α είτε δεν ανήκει στην κλάση Α. Νόμος Απόσπασης - Modus Ponens Δοθέντων δυο κλάσεων Α και Β και ενός στοιχείου Χ, αν η Α είναι υποκλάση της Β και το Χ ανήκει στην Α, τότε το Χ ανήκει στην Β. Νόμος Υποθετικού Συλλογισμού Δοθέντων τριών δοχείων Α, Β και Γ, αν το Α είναι μέσα στο Β και το Β μέσα στο Γ, τότε το Α είναι μέσα στο Γ. Νόμος Συλλογισμού Αρνητικής Μορφής Modus Tollens Δοθέντων δυο δοχείων Α και Β και Υ είναι ένα αντικείμενο, αν το Α είναι μέσα στο Β και το Υ είναι έξω από το Β, τότε το Υ είναι έξω από το Α. Νόμος Υποθετικού Συλλογισμού Δοθέντων τριών κλάσεων Α, Β και Γ, αν η Α είναι υποκλάση της Β και η Β είναι υποκλάση της Γ, τότε η Α είναι υποκλάση της Γ. Νόμος Συλλογισμού Αρνητικής Μορφής Modus Tollens Δοθέντων δυο κλάσεων Α και Β και ενός στοιχείου Υ, αν η Α είναι υποκλάση της Β και το Υ δεν ανήκει στην κλάση Β, τότε το Υ δεν ανήκει στην κλάση Α. Πίνακας 1 (WMCF σελ.44) Το συμπέρασμα εδώ είναι ότι οι ανωτέρω νόμοι της λογικής είναι μεταφορικές απεικονίσεις της χωρικής λογικής των σχημάτων Εγκλεισμού, και ως τέτοιοι είναι θεμελιωμένοι στις νευρικές δομές που χαρακτηρίζουν τα εν λόγω σχήματα. 28

29 Η μεταφορά Οι Κλάσεις Είναι Δοχεία αποτελεί μια εννοιολογικού χαρακτήρα μεταφορά και διατηρεί ως εκ τούτου, τη συμπερασματική δομή του πεδίου αφετηρίας. Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικά πρόσθετα στο ίδιο σχήμα: Η αλληλοεπικάλυψη των εσωτερικών δυο φραγμένων περιοχών. Τα εσωτερικά δυο φραγμένων περιοχών συνολικά. Η τομή δυο κλάσεων. Η ένωση δυο κλάσεων. Πίνακας 2 Εν ολίγοις, με δεδομένη τη χωρική λογική του σχήματος Εγκλεισμού, η μεταφορά Οι Κλάσεις Είναι Δοχεία αποτελεί μια καθημερινή εκδοχή της απλής λογικής Boole για την ένωση και τομή κλάσεων. Αυτός είναι ό λόγος που τα διαγράμματα Venn μας φαίνονται τόσο φυσικά. Η απλή λογική Boole έχει εννοιολογικό χαρακτήρα και είναι προϊόν ενός αισθητηριακού αντιληπτικού μηχανισμού: της ικανότητας να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο με όρους δομών εγκλεισμού. Κατά την προσέγγιση της ενσώματης αντίληψης περί νου, η χωρική λογική είναι πρωτοταγής ενώ η αφηρημένη λογική των κλάσεων είναι δευτεροταγής, καθώς προκύπτει μέσω μιας εννοιολογικής μεταφοράς. Τούτο είναι αντίθετο με την προσέγγιση της τυπικής μαθηματικής λογικής, βρίσκεται πίσω από αυτήν, εξηγεί δε γιατί η ενσώματη μαθηματική αντίληψη παρουσιάζεται τόσο διαφορετική από την αντίστοιχη τυπική. Πιο σύνθετες μαθηματικές έννοιες είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής υπέρθεσης μεταφορών επί μεταφορών, συχνά μέσα από πορεία αιώνων. Κάθε μεταφορική υπέρθεση, μεταφέρει τη συμπερασματική δομή από το πεδίο αφετηρίας στο πεδίο άφιξης με συστηματικό τρόπο, ενώ μια συμπερασματική δομή η οποία χάνεται κατά τις υπερθέσεις, είναι δυνατόν να αποκαλυφθεί εκ νέου μέσω λεπτομερούς ανάλυσης των μεταφορών. 29

30 1.8. Η Εννοιολογική Μίξη Εννοιολογική μίξη είναι ο εννοιολογικός συνδυασμός δυο διακριτών γνωστικών δομών με σταθερές αντιστοιχίες μεταξύ τους. Μια απλή περίπτωση στο πεδίο των Μαθηματικών αποτελεί ο μοναδιαίος κύκλος εμφυτευμένος στο καρτεσιανό επίπεδο. Οι σταθερές αντιστοιχίες είναι: (α) το κέντρο του κύκλου είναι η αρχή των αξόνων και (β) η ακτίνα του κύκλου είναι ίση με 1. Η εν λόγω μίξη δημιουργεί συμπερασμούς που προκύπτουν τόσο από τις αντιστοιχίες τις ίδιες όσο και από τη συμπερασματική δομή των δυο πεδίων. Για παράδειγμα, ο κύκλος τέμνει των άξονα των x στα σημεία ( 1,0) και ( 1,0) ενώ τον άξονα των y στα σημεία ( 0, 1) και ( 0,1 ). Το αποτέλεσμα είναι κάτι περισσότερο από ένας κύκλος. Είναι ένας κύκλος με σταθερή θέση και η περίμετρός του μπορεί να μετρηθεί με την βοήθεια αριθμών που βρίσκονται στους δυο άξονες. Ένας κύκλος στο ευκλείδειο επίπεδο δεν θα είχε τέτοιες ιδιότητες. Όταν οι σταθερές αντιστοιχίες μιας εννοιολογικής μίξης δίνονται με μια μεταφορά, η μίξη ονομάζεται μεταφορική μίξη. Παράδειγμα αποτελεί η μίξη Αριθμός Ευθεία Γραμμή, η οποία χρησιμοποιεί τις αντιστοιχίες που προκύπτουν από τη μεταφορά Οι Αριθμοί Είναι Σημεία Μιας Ευθείας. Κατά τη μίξη, προκύπτουν καινούργιες οντότητες, τα σημεία-αριθμοί, που είναι ταυτόχρονα σημεία μιας ευθείας αλλά και αριθμοί (Fauconnier 1997, Turner και Fauconnier 1995, 1998). Κατά τη μηχανική προσέγγιση του Αρχιμήδη στο πρόβλημα του τετραγωνισμού της παραβολής (βλ.σελ.59), αναγνωρίζεται η μεταφορική μίξη Το Ευθύγραμμο Τμήμα Είναι Ράβδος, όπου τα ευθύγραμμα τμήματα αντιμετωπίζονται σαν ομοιογενείς ράβδοι. Προϊόν της μίξης είναι μια καινούργια οντότητα, το Ευθύγραμμο Τμήμα Ράβδος, το οποίο διατηρεί τις πρωτοτυπικές γεωμετρικές ιδιότητες του ευθυγράμμου τμήματος αλλά και τη φυσική ιδιότητα του βάρους. Η επακόλουθη συμπερασματική δομή (ισορροπία των μοχλών) είναι καταλυτικής σημασίας για την 30

31 επίλυση του προβλήματος του τετραγωνισμού Η Ενσώματη Ε προσέγγιση του Απείρου Από τη σκοπιά της σύγχρονης γνωσιακής επιστήμης, της εννοιολογικής ανάλυσης και της γνωσιακής σημασιολογίας, η μελέτη των Μαθηματικών και ιδιαιτέρως του απείρου, θέτει αρκετά και ενδιαφέροντα ερωτήματα: Πώς αντιλαμβανόμαστε το άπειρο δεδομένου ότι τα σώματά μας και οι εμπειρίες μας είναι εν τέλει πεπερασμένα; Ποια είναι η προέλευση του απείρου; Ποιοι γνωστικοί μηχανισμοί το καθιστούν δυνατό; Πώς μια παράδοξη ιδέα όπως το άπειρο είναι δυνατόν να δομεί ένα αντικειμενικό και ακριβές πεδίο όπως είναι τα Μαθηματικά; Πώς αποκτούν οι διάφορες μορφές του απείρου την ακριβή εννοιολογική δομή που παρουσιάζουν; Αυτά τα ερωτήματα δεν είναι καινούργια. Η Φιλοσοφία, η Φιλοσοφία των Μαθηματικών και της τυπικής Λογικής τα έχουν προσεγγίσει ήδη. Ωστόσο, το θέμα είναι ότι οι εν λόγω επιστήμες συχνά παραβλέπουν σημαντικά εμπειρικά δεδομένα όταν ασχολούνται με τη φύση και τη δομή των ιδεών και εννοιών. Συνήθως δεν λαμβάνουν υπόψη τούς περιορισμούς που επιβάλλονται από τα μέχρι τώρα ευρήματα της σύγχρονης επιστημονικής μελέτης του ανθρώπινου εγκεφάλου, του νευρικού συστήματος και των πραγματικών ανθρώπινων γνωστικών φαινομένων. Αποτέλεσμα τούτου είναι η μελέτη της φύσης και της θεμελίωσης των μαθηματικών οντοτήτων συχνά να περιορίζεται σε συζητήσεις για τυπικές αποδείξεις ή για τη χρήση των αξιωμάτων. Η σύγχρονη επιστημονική μελέτη του εγκεφάλου μάς διδάσκει ότι το ανθρώπινο λογικό και οι εννοιολογικές δομές απέχουν πολύ από το να λειτουργούν με όρους τυπικών αποδείξεων και αξιωμάτων. Η αλήθεια ενός μαθηματικού θεωρήματος αποκαλύπτεται από τη σημασία και το νόημά του όσο και από την 31

32 τυπική απόδειξή του. Εν πάση περιπτώσει, κάθε απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη, το πώς λειτουργεί το ανθρώπινο μυαλό, οι δε απαντήσεις από γνωσιακή άποψη, οφείλουν να είναι πειστικές, δηλαδή να είναι δυνατόν να ελεγχθούν εμπειρικά. Για να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε την ενσώματη αφετηρία της ιδέας του απείρου, θα πρέπει να στραφούμε στο πλέον κοινό από τα ανθρώπινα αντιληπτικά συστήματα, αυτό που οι γλωσσολόγοι ονομάζουν σύστημα όψεως Η Όψη Η όψη είναι, από τη σκοπιά της γλωσσολογίας, κατ αρχήν μια γραμματική κατηγορία χρονικής υφής, η οποία ωστόσο διακρίνεται από τη γραμματική κατηγορία του χρόνου με ουσιαστικό τρόπο. Ενώ ο γραμματικός χρόνος τοποθετεί τα γεγονότα στον άξονα του χρόνου σε σχέση με το παρόν του ομιλούντος ή κάποιο άλλο γεγονός, η όψη αποδίδει τον τρόπο με τον οποίο ο ομιλών επιλέγει να δει και να παρουσιάσει ένα γεγονός σε σχέση με την εσωτερική χρονική ή άλλη σύστασή του. Συνεπώς, η όψη δεν αφορά την αντικειμενική χρονική σύσταση κάθε ενέργειας ή κατάστασης, αλλά τον τρόπο με τον οποίο ο ομιλών τη θεωρεί, και μάλιστα, αν τη θεωρεί συνοπτικά, ως σύνολο, χωρίς να ενδιαφέρεται για την εσωτερική της διάρθρωση ή αν τη θεωρεί στην εξέλιξή της και επιλέγει να μας δώσει πληροφορίες σχετικά. Εν τέλει, αν επιλέγει σημείο θέασης έξω από το γεγονός ή μέσα από το γεγονός. Στην πρώτη περίπτωση, η θέαση είναι συνοπτική ενώ στην δεύτερη, μη συνοπτική. («Τον Αύγουστο θα δουλέψω σε εστιατόριο» «Τον Αύγουστο θα δουλεύω σε εστιατόριο») (Μόζερ, 2007) Το σύστημα όψεως χαρακτηρίζει τη δομή των γεγονότων όπως τα αντιλαμβανόμαστε. Κάποιες ενέργειες έχουν εγγενώς επαναληπτικό χαρακτήρα, όπως η αναπνοή, ενώ άλλες έχουν συνεχή χαρακτήρα, όπως η κίνηση. Κάποιες έχουν εγγενώς αρχικά και τελικά σημεία, όπως η αναπήδηση. Άλλες έχουν μόνο αρχικό 32

33 σημείο, όπως η αναχώρηση, ενώ άλλες μόνο τελικό σημείο, όπως η άφιξη. Όσες έχουν τελικό σημείο έχουν επίσης καταληκτική κατάσταση. Μάλιστα, η ολοκλήρωση κάποιων ενεργειών άλλοτε νοείται ως μέρος της ενέργειας της ίδιας (η προσεδάφιση είναι μέρος της αναπήδησης), ενώ σε άλλες ενέργειες η ολοκλήρωση νοείται ως εξωτερική (η προσγείωση δεν θεωρείται μέρος της πτήσης, όπως για παράδειγμα, η κίνηση ενός πλανήτη στην τροχιά του). Κάποιες επαναληπτικές ενέργειες πάλι γίνονται αντιληπτές ως καταστάσεις χωρίς ολοκλήρωση. Πρόκειται για ένα τρόπο αντίληψης μη συνοπτικής όψεως και η εν λόγω αντίληψη εμφανίζεται να είναι ενσωματωμένη στο σύστημα κινητικού ελέγχου του εγκεφάλου. Ο Narayanan (1977), όπως προαναφέραμε, έδειξε ότι η νευρική υπολογιστική δομή των σχημάτων όψεως είναι ίδια με αυτήν που απαντάται στο σύστημα κινητικού ελέγχου Το Δυνητικό Άπειρο Ήδη ο Αριστοτέλης ( π.χ. ) φαίνεται ότι παρακινήθηκε στη μελέτη της έννοιας του απείρου προκειμένου να αντιμετωπίσει τα ελεατικά παράδοξα κίνησης, θέτοντας το (ίδιο) βασικό ερώτημα: Τι είναι το άπειρο και τι ακριβώς σημαίνει να διερωτηθούμε αν υπάρχει ή όχι; Στα πλαίσια μιας σύγχρονης μαθηματικής θεωρίας, συγκεκριμένες απαντήσεις έχουν ήδη δοθεί, για παράδειγμα στα πλαίσια της κατά Zermelo-Fraenkel θεωρίας των συνόλων: Η ύπαρξη του απείρου κατοχυρώνεται με τυπικό τρόπο από μια πρόταση γραμμένη στα πλαίσια της γλώσσας της συγκεκριμένης θεωρίας. Για τον Αριστοτέλη η ανάγκη να διερωτηθούμε για το άπειρο προέρχεται από πέντε πηγές: (α) Από την επαγωγικής υφής πεποίθησή μας ότι ο χρόνος είναι απέραντος άπειρος. (β) Από τη δυνατότητα ύπαρξης διαδικασιών τμήσης εκτεταμένων μεγεθών, όπου το πλήθος των πράξεων τμήσης δεν είναι άνω φραγμένο. (γ) Από την αέναη παρουσία της γέννησης και της φθοράς κάθε αισθητού 33

34 αντικειμένου. (δ) Από την αντίληψη πως οτιδήποτε έχει όρια, οριοθετείται πάντα από κάτι άλλο που δεν αποτελεί μέρος του, και επομένως, η ολότητα των πραγμάτων δεν μπορεί να έχει όρια, διότι αυτά τα όρια θα περιέχονταν ήδη στην ολότητα των πραγμάτων. (ε) Από το απεριόριστο της ανθρώπινης σκέψης, που συνεπάγεται το απεριόριστο των νοητικών κατασκευών, όπως οι αριθμοί και τα γεωμετρικά μεγέθη (Αναπολιτάνος, 1985). Οι διαδικασίες που είναι υπεύθυνες για την εξοικείωσή μας με την έννοια του απείρου είναι η αθροιστική και η διαιρετική διαδικασία. Η αθροιστική διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στη θεώρηση αντικειμένων οσοδήποτε μεγάλων, ωστόσο πεπερασμένων διαστάσεων: 34 δοθέντος ενός ευθυγράμμου τμήματος μήκους α, είναι δυνατόν να υποθέσουμε την ύπαρξη τμήματος μήκους n α, όπου n είναι ένας δεδομένος τυχαίος φυσικός αριθμός. Για τον Αριστοτέλη, αντικείμενα απείρου μεγέθους δεν υπάρχουν. Άπειρες ολότητες αντικειμένων μπορούν να εξεταστούν μόνον εσωτερικά και συνεπώς, νόημα έχει μια μόνον δυνητική σπουδή του απείρου. Κατ αυτή την έννοια, αντικείμενο σπουδής μπορεί να είναι οι αριθμοί 1, 2, 3,, όμως η θεώρηση του συνόλου των φυσικών αριθμών, δηλαδή ενός άπειρου αντικειμένου, ως αντικειμένου σπουδής καθεαυτόν, δεν είναι επιτρεπτή. 3 Η διαιρετική διαδικασία επίσης συνεισφέρει στην κατανόησή μας για το άπειρο. Τέτοιο παράδειγμα είναι η ατελεύτητη ακολουθία πράξεων τομής ενός ευθυγράμμου τμήματος. Είναι η ακολουθία που προκύπτει από τη διαδοχική τμήση ενός τμήματος πρώτα σε δύο κομμάτια, κατόπιν σε τρία, σε τέσσερα κ.τ.λ. Αν και το ευθύγραμμο τμήμα είναι πεπερασμένο, εντούτοις μπορεί να θεωρηθεί ως δυνάμει άπειρο αντικείμενο, κατά την έννοια ότι μπορεί επανειλημμένα να τμηθεί. Να τονίσουμε ξανά ότι τόσο η αθροιστική διαδικασία όσο και η διαιρετική διαδικασία, σε κάθε δεδομένη φάση τους, περιλαμβάνουν μόνο ένα πεπερασμένο 3 Η αντικειμενοποίηση του συνόλου των φυσικών αριθμών έγινε στα πλαίσια της κατά Zermelo Fraenkel θεωρίας των συνόλων, όπου γίνεται αξιωματικά δεκτή η ακόλουθη υπαρκτική πρόταση: Υπάρχει ένα συνολοθεωρητικό αντικείμενο τέτοιο ώστε (α) ο αριθμός 0 είναι στοιχείο του και (β) αν ο αριθμός n είναι στοιχείο του, τότε ο αριθμός n+1 είναι επίσης στοιχείο του.

35 αριθμό επαναλήψεων. Συνολικά δεν έχουν πέρας, δεν έχουν καταληκτική κατάσταση και ως εκ τούτου, έχουν μη συνοπτική όψη. Οι διαδικασίες που υπεισέρχονται στο δυνητικό άπειρο έχουν μη συνοπτική όψη Το Ενεστωτικό Άπειρο ως Εννοιολογική Μεταφορά Περισσότερο από την έννοια του δυνητικού απείρου, πραγματικά ενδιαφέρουσα και παραγωγική από μαθηματική άποψη αποδεικνύεται ιστορικά η έννοια του ενεστωτικού απείρου. Ως μαθηματικό αντικείμενο, ο Αριστοτέλης θεωρούσε το ενεστωτικό άπειρο ως αποτέλεσμα ενός αμφιλεγόμενου νοητικού άλματος, όπου πλέον το προηγούμενο άπειρο «σύμπαν» αποτελεί αντικείμενο στα πλαίσια ενός νέου «σύμπαντος». Τούτο το νοητικό άλμα της αντικειμενοποίησης του απείρου είναι, κατά τον Αριστοτέλη, από την ίδια τη φύση των πραγμάτων, μια διαδικασία μη επιτρεπτή. Το σύμπαν δεν περιέχει άπειρα αντικείμενα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να περατώσει καμιά άπειρη διαδικασία, οπότε το ανθρώπινο ον δεν θα μπορούσε να στηρίξει κάπου το εν λόγω νοητικό άλμα της αντικειμενοποίησης του απείρου (Αναπολιτάνος, 1985) Η θεωρητικού χαρακτήρα υπόθεση των Lakoff και Núñez (2000) είναι ότι, από τη σκοπιά της γνωσιακής επιστήμης, το ενεστωτικό άπειρο στα Μαθηματικά είναι αποτέλεσμα εννοιολογικής μεταφοράς. Αν μια διαδικασία είναι ατέρμων, δεν είναι δυνατόν να περιέλθει σε καταληκτική κατάσταση. Όμως, ο μηχανισμός της μεταφοράς επιτρέπει να αντιληφθούμε μια επαναληπτική διαδικασία με όρους μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας και να δημιουργήσουμε έτσι την έννοια του ενεστωτικού απείρου. Μεταφορικά, η ατέρμων διαδικασία χαρακτηρίζεται και γίνεται εν κατακλείδι αντιληπτή, ως ένα πραγματωμένο αντικείμενο, δηλαδή νοείται σαν να έχει ολοκληρωθεί, σαν να έχει περιέλθει σε μια καταληκτική κατάσταση. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε αρχικά ένα ισόπλευρο τρίγωνο, στη συνέχεια ένα τετράγωνο, κατόπιν ένα κανονικό πεντάγωνο, ένα κανονικό εξάγωνο κ.τ.λ. Μπορούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένες όψεις τούτης της 35

36 ακολουθίας κανονικών πολυγώνων και να παρατηρήσουμε ότι εξαιτίας του πολύ ειδικού τρόπου με τον οποίο η ακολουθία σχηματίζεται, αναδύονται κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Μετά από κάθε επανάληψη το πλήθος των πλευρών αυξάνεται κατά ένα, ενώ οι πλευρές γίνονται ολοένα μικρότερες. Καθώς η διαδικασία συνεχίζεται μπορούμε να δούμε ότι το σχήμα του πολυγώνου πλησιάζει ολοένα στο σχήμα ενός κύκλου. Αν σκεφτούμε με όρους ενεστωτικού απείρου, επιβάλλεται ένα τέλος στο άπειρο όπου η άπειρη ακολουθία ως σύνολο οδηγείται πράγματι σε μια καταληκτική κατάσταση, δηλαδή σε έναν κύκλο ο οποίος νοείται ως ένα κανονικό πολύγωνο με άπειρο πλήθος πλευρών. Ο εν λόγω κύκλος έχει όλες τις πρωτοτυπικές ιδιότητες των κύκλων (εμβαδόν, περίμετρο, κέντρο, π ως λόγο περιμέτρου προς διάμετρο, κ.λπ.), ωστόσο κατά την εν λόγω θεώρηση, είναι ένα πολύγωνο. Το γεγονός ότι «επιβάλλεται» καταληκτική κατάσταση είναι που καθιστά το ενεστωτικό άπειρο τόσο πλούσιο και παραγωγικό στα Μαθηματικά. Όμως, το ίδιο ακριβώς γνώρισμα είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο καθώς συχνά οδήγησε στον χειρότερο εχθρό των Μαθηματικών: σε αντιφάσεις. Τα παράδοξα της ελεατικής κίνησης είναι ένα ισχυρό ιστορικό παράδειγμα και ερμηνεύει εν πολλοίς τη «φρίκη» της αρχαιοελληνικής σκέψης ενώπιον του ενεστωτικού απείρου. Πολλοί μεταγενέστεροι λαμπροί μαθηματικοί, όπως ο Γαλιλαίος ( ), ο Carl Friedrich Gauss ( ), o Augustin Louis Cauchy ( ), o Karl Weierstrass, ο Henri Poincaré ( ) κ.α., είχαν αποκρούσει αποφασιστικά το ενεστωτικό άπειρο και το θεωρούσαν ως ένα απλό «τρόπο του λέγειν». Μέχρι το 19 ο αιώνα μεταξύ των μαθηματικών υπήρχε εδραιωμένη η κοινή πεποίθηση ότι, στην καλύτερη περίπτωση, το ενεστωτικό άπειρο θα μπορούσε να τροφοδοτήσει κάποιες ενορατικές ιδέες, όπως παραδείγματος χάρη κατά την ενασχόληση με τα όρια. Ωστόσο με το ενεστωτικό άπειρο δεν θα ήταν δυνατόν, σύμφωνα με την παραπάνω άποψη, να παραχθούν συνεπή και ενδιαφέροντα μαθηματικά. Ο Georg Cantor ακολουθώντας μια προκαταρκτική εργασία του Bernard Bolzano ( ) και του Richard Dedekind ( ) άλλαξε ριζικά αυτή την άποψη, αναγνωρίζοντας το ενεστωτικό άπειρο ως μια γνήσια μαθηματική οντότητα. Η αμφιλεγόμενη στην εποχή της, μη συμβατική εργασία του παρήγαγε εκπληκτικά νέα μαθηματικά αποτελέσματα. 36

37 1.13. Βασική Μεταφορά του Απείρου Για την περαιτέρω ανάλυση της έννοιας του ενεστωτικού απείρου από τη σκοπιά της γνωσιακής επιστήμης, η έννοια της Βασικής Μεταφοράς του Απείρου (στο εξής ΒΜΑ) καθίσταται ουσιώδης. Πρόκειται για μια γενικού χαρακτήρα εννοιολογική απεικόνιση, η οποία απαντάται εντός αλλά και εκτός των Μαθηματικών, ωστόσο κατανοείται με τον καλύτερο τρόπο στα πλαίσια του ακριβούς και αυστηρού πεδίου των Μαθηματικών. Οι Lakoff & Núñez θεωρούν ότι η ΒΜΑ είναι ένας απλός, καθημερινός ανθρώπινος αντιληπτικός μηχανισμός υπεύθυνος για τη δημιουργία ενεστωτικού απείρου κάθε είδους: από τα κατ εκδοχήν σημεία της Προβολικής Γεωμετρίας, μέχρι τις σειρές, τα απειροσύνολα, τα απειροστά και τα όρια. Η εν λόγω εννοιολογική απεικόνιση παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα 3. Το πεδίο αφετηρίας περιέχει τις Ολοκληρωμένες Επαναληπτικές Διαδικασίες (με συνοπτική όψη). Στα Μαθηματικά, οι εν λόγω διαδικασίες αντιστοιχούν σε αυτές που είναι ορισμένες στο χώρο του πεπερασμένου. Το πεδίο άφιξης είναι ο χώρος ο οποίος περιέχει τις Ατέρμονες Επαναληπτικές Διαδικασίες (με μη συνοπτική όψη), και ως εκ τούτου χαρακτηρίζει διαδικασίες οι οποίες ενέχουν το δυνητικό άπειρο. 37

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα

Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών Γ Οµάδα Διδάσκων: Αθ. Στογιαννίδης Λέκτορας 11ο Μάθηµα Διερεύνηση Προϋποθέσεων Διδασκαλίας - Α : Η θεωρία του Jean Piaget για τη νοητική ανάπτυξη του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγει ο Ευκλείδης;

Να φύγει ο Ευκλείδης; Να φύγει ο Ευκλείδης; Σωτήρης Ζωιτσάκος Βαρβάκειο Λύκειο Μαθηματικά στα ΠΠΛ Αθήνα 2014 Εισαγωγικά Dieudonné: «Να φύγει ο Ευκλείδης». Douglas Quadling: «Ο Ευκλείδης έχει φύγει, αλλά στο κενό που άφησε πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Αφαίρεση και Γενίκευση στα Μαθηματικά

Αφαίρεση και Γενίκευση στα Μαθηματικά 1 Αφαίρεση και Γενίκευση στα Μαθηματικά Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ3 www.p-theodoropoulos.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή εξετάζεται εντός του πλαισίου της Διδακτικής των

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Τι είναι η φιλοσοφία; Φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με: ερωτήματα προβλήματα ή απορίες που μπορούμε να αποκαλέσουμε οριακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. 1. Σι είναι επιστήμη 2. Η γέννηση της επιστημονικής γνώσης 3. Οριοθέτηση θεωριών αστικότητας

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. 1. Σι είναι επιστήμη 2. Η γέννηση της επιστημονικής γνώσης 3. Οριοθέτηση θεωριών αστικότητας ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 1. Σι είναι επιστήμη 2. Η γέννηση της επιστημονικής γνώσης 3. Οριοθέτηση θεωριών αστικότητας 1. Μια διαδεδομένη αντίληψη περί επιστήμης Γνώση / Κατανόηση των φαινομένων του φυσικού κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή Η Κανονική Κατανομή H κανονική κατανομή (ormal dstrbuto) θεωρείται η σπουδαιότερη κατανομή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Οι λόγοι που εξηγούν την εξέχουσα θέση της, είναι βασικά δύο: ) Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε.

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. «Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. Μπολοτάκης Γιώργος Μαθηματικός, Επιμορφωτής Β επιπέδου, Διευθυντής Γυμνασίου Αγ. Αθανασίου Δράμας, Τραπεζούντος 7, Άγιος Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναλαμβάνοντας το Ισόπλευρο Τρίγωνο με Δύο Κώδικες

Επαναλαμβάνοντας το Ισόπλευρο Τρίγωνο με Δύο Κώδικες Επαναλαμβάνοντας το Ισόπλευρο Τρίγωνο με Δύο Κώδικες Λουμπαρδιά Αγγελική 1, Ναστάκου Μαρία 2 1 Καθηγήτρια Μαθηματικών, 2 o Γενικό Λύκειο Τρίπολης loumpardia@sch.gr 2 Διευθύντρια, ΙΕΚ Σπάρτης marynasta@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ: 22378101- Φαξ:22379122 cms@cms.org.cy, www.cms.org.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ.

ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ. 24 ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ. Οι σκεπτικιστικές απόψεις υποχώρησαν στη συνέχεια και ως την εποχή της Αναγέννησης κυριάρχησε απόλυτα το αριστοτελικό μοντέλο. Η εκ νέου αμφιβολία για

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ]

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Φαινομενολογική θεωρητική κατεύθυνση η οποία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος διαθέτει από μόνος του την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project

Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project Σχέδιο παρουσίασης των διδασκαλιών ή των project Σην παρουσίαση των διδασκαλιών ή των project μπορούμε να ακολουθήσουμε την φόρμα που παρουσιάζεται παρακάτω. Μια παρουσίαση σύντομη και μια λεπτομερής.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι 1.Ελλιπής ή ατελής διδασκαλία της σύγχρονης γεωμετρίας στα λύκεια. 2.Ελάχιστες ώρες μαθηματικών και έλλειψη ολοκληρωμένης διδασκαλίας της σύγχρονης γεωμετρίας στις σχολές "οικοδόμων" μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Να υπολογίζουν αποστάσεις με τη βοήθεια ημ. και συν. Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τους τριγωνομετρικούς πίνακες στους υπολογισμούς τους.

Να υπολογίζουν αποστάσεις με τη βοήθεια ημ. και συν. Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τους τριγωνομετρικούς πίνακες στους υπολογισμούς τους. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Νίκος Γ. Τόμπρος Ενότητα : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ Περιεχόμενα ενότητας Τριγωνομετρικοί οξείας γωνίας αριθμοί Διδακτικοί στόχοι Διδακτικές οδηγίες - επισημάνσεις Πρέπει οι μαθητές να γνωρίζουν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ τη ΘΕΩΡΙΑ με τις απαραίτητες διευκρινήσεις ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ PROJECT

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ PROJECT ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ PROJECT Βασιλίσιν Μιχάλης, Δέφτο Χριστίνα, Ιλινιούκ Ίον, Κάσα Μαρία, Κουζμίδου Ελένη, Λαμπαδάς Αλέξης, Μάνε Χρισόστομος, Μάρκο Χριστίνα, Μπάμπη Χριστίνα, Σακατελιάν Λίλιτ, Σαχμπαζίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ (Meta-Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ελέγχων υποθέσεων, θα ήταν, ίσως, χρήσιμο να αναφερθούμε σε μια άλλη περιοχή στατιστικής συμπερασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο διδασκαλίας Στόχοι Παρατηρήσεις. υπολογίζουν το λόγο δύο λόγο δύο τμημάτων

Περιεχόμενο διδασκαλίας Στόχοι Παρατηρήσεις. υπολογίζουν το λόγο δύο λόγο δύο τμημάτων Νίκος Γ. Τόμπρος ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ενότητα : ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ) Σκοποί: Η ανάπτυξη ενδιαφέροντος για το θέμα, η εξοικείωση με τη χρήση τεχνολογίας, η παρότρυνση για αναζήτηση πληροφοριών (εδώ σε

Διαβάστε περισσότερα

ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012.

ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 04-05 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥΣ Θεωρούμε τους μιγαδικούς C για τους οποίους ισχύει: - = + Im() και τη συνάρτηση f : w f ( w), όπου w C, w - και f (w) = w ) Να

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων πειράματος (με συνδυαστικά επιχειρήματα)

Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων πειράματος (με συνδυαστικά επιχειρήματα) Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων πειράματος (με συνδυαστικά επιχειρήματα) Πείραμα: διαδικασία που παράγει πεπερασμένο σύνολο αποτελεσμάτων Πληθικός αριθμός συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστημονική και καλλιτεχνική δημιουργία ως αρωγοί στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η επιστημονική και καλλιτεχνική δημιουργία ως αρωγοί στην εκπαιδευτική διαδικασία Η επιστημονική και καλλιτεχνική δημιουργία ως αρωγοί στην εκπαιδευτική διαδικασία Β. Δρακόπουλος Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ε.Κ.Π.Α. Σχολή Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

μαθηματικά β γυμνασίου

μαθηματικά β γυμνασίου μαθηματικά β γυμνασίου Κάθε αντίτυπο φέρει την υπογραφή ενός εκ των συγγραφέων Σειρά: Γυμνάσιο, Θετικές Επιστήμες Μαθηματικά Β Γυμνασίου, Βασίλης Διολίτσης Ιωάννα Κοσκινά Νικολέττα Μπάκου Θεώρηση Κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταβλητή "χρόνος" στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis

Η μεταβλητή χρόνος στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis Η μεταβλητή "χρόνος" στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis Η αναφορά στο χρόνο Αναφερόμενοι στο χρόνο, θα πρέπει κατ αρχάς να τονίσουμε ότι αυτός μπορεί να είναι είτε το ημερολογιακό έτος, είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ 331 Διδακτική των Μαθηματικών. Παρουσίαση «Γεωμετρία» ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Van Hiele Επίπεδο 0. Επίπεδο Σφαιρικής ή ολικής αντίληψης

ΕΠΑ 331 Διδακτική των Μαθηματικών. Παρουσίαση «Γεωμετρία» ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Van Hiele Επίπεδο 0. Επίπεδο Σφαιρικής ή ολικής αντίληψης ΕΠΑ 331 Διδακτική των Μαθηματικών Παρουσίαση «Γεωμετρία» ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Van Hiele Επίπεδο 0. Επίπεδο Σφαιρικής ή ολικής αντίληψης 1 ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Van Hiele Επίπεδο 0. Επίπεδο Σφαιρικής ή ολικής αντίληψης 1. Αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 11.3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ 113 ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΙΑ Θα ασχοληθούμε με την εγγραφή μερικών βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και θα υπολογίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Τι είναι αρχείο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίσουμε μια πληροφορία ως αρχειακή; Τι είναι αρχειονομία; Ποιος είναι ο αρχειονόμος;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εννοιολογικές Μεταφορές και η Χρήση τους

Οι Εννοιολογικές Μεταφορές και η Χρήση τους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της λογικής και της απόδειξης στο Λύκειο ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διδασκαλία της λογικής και της απόδειξης στο Λύκειο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διδασκαλία της λογικής και της απόδειξης στο Λύκειο Μαθηματικών Δυτικής Θεσσαλονίκης gthom@otenet.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουν γίνει αρκετές απόπειρες στο παρελθόν για τη διδασκαλία στοιχείων της μαθηματικής λογικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων Β τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και Γ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων Β τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και Γ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com 1 Η αφορμή συγγραφής της εργασίας Το παρακάτω πρόβλημα που τέθηκε στο Μεταπτυχιακό μάθημα «Θεωρία Αριθμών» το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Απευθύνεται: Σε κάθε εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει τη διδασκαλία του/της. Στους/ις υποψήφιους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ΑυτοοργΑνωση, AνΑδυση και ΠολυΠλοκοτητΑ κεφάλαιο 1: ΜοριΑκη BιολογιΑ και EΠιστηΜΕσ τησ ΠληροφοριΑσ

Εισαγωγή: ΑυτοοργΑνωση, AνΑδυση και ΠολυΠλοκοτητΑ κεφάλαιο 1: ΜοριΑκη BιολογιΑ και EΠιστηΜΕσ τησ ΠληροφοριΑσ Περιεχόμενα Περιεχόμενα Εισαγωγή: Αυτοοργάνωση, Aνάδυση και Πολυπλοκότητα... 15 Πώς μπορούν τα πράγματα να αυτοοργανώνονται;... 15 Προσπάθεια να δοθεί ένας προκαταρκτικός ορισμός της αυτοοργάνωσης...18

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 19 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 317. Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δημήτρης Σπαθάρας Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών. Λαμία, 19 Απριλίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 317. Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ειδική Φυσική Αγωγή Ενότητα 10η: Αυτισμός Κοκαρίδας Δημήτρης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0 Η Θεωρία Πιθανοτήτων είναι ένας σχετικά νέος κλάδος των Μαθηματικών, ο οποίος παρουσιάζει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία. Επειδή η ιδιαιτερότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της γεωμετρικής σκέψης από τον Ευκλείδη μέχρι σήμερα

Η εξέλιξη της γεωμετρικής σκέψης από τον Ευκλείδη μέχρι σήμερα Η εξέλιξη της γεωμετρικής σκέψης από τον Ευκλείδη μέχρι σήμερα Βασίλειος Παπαντωνίου Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών bipapant@math.upatras.gr Επίκεντρο της παρουσίασης Η εξέλιξη της μαθηματικής σκέψης

Διαβάστε περισσότερα

5η Δραστηριότητα. Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας. Περίληψη. Λπν τ φνντ π τν πρτσ. Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά

5η Δραστηριότητα. Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας. Περίληψη. Λπν τ φνντ π τν πρτσ. Ικανότητες. Ηλικία. Υλικά 5η Δραστηριότητα Λύσε το γρίφο Η Θεωρία της Πληροφορίας Περίληψη Πόση πληροφορία περιέχεται σε ένα βιβλίο των 1000 σελίδων; Υπάρχει περισσότερη πληροφορία σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο των 1000 σελίδων ή

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πολυάριθµες είναι οι περιοχές όπου ένα ταλέντο ή µία χαρακτηριστική κλίση µπορεί να εκδηλωθεί. Το ταλέντο στα µαθηµατικά έχει ιδιαίτερα απασχολήσει την επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1 Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 και του 3 που δεν περιέχει το 5 που περιέχει το 7 και που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το

Παράδειγμα 1 Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 και του 3 που δεν περιέχει το 5 που περιέχει το 7 και που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το Παράδειγμα 1 Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 και του 3 που δεν περιέχει το 5 που περιέχει το 7 και που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το 5/2 1 Παράδειγμα 2: Γράψε ένα κλάσμα που χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ; Η επιστήμη των αριθμών Βασανιστήριο για τους μαθητές και φοιτητές Τέχνη για τους μαθηματικούς ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Εξάμηνο ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικές αλληλεπιδράσεις στις κατασκευές μέσω του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας geometer s sketchpad

Γνωστικές αλληλεπιδράσεις στις κατασκευές μέσω του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας geometer s sketchpad Γνωστικές αλληλεπιδράσεις στις κατασκευές μέσω του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας geometer s sketchpad Σ.Πατσιομίτου Εκπ/κός Δ/θμιας Εκπ/σης, Med Διδακτικής και Μεθοδολογίας Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Υπ. Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1 επίκτητη και ειδική ή εξελικτική δυσλεξία Η δυσλεξία ως πρόβλημα της ανάγνωσης, διακρίνεται σε δύο μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

AΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ- ΑΙΣΘΗΣΗ

AΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ- ΑΙΣΘΗΣΗ AΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ- ΑΙΣΘΗΣΗ Αισθητικότητα ονομάζεται η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε αφενός το εξωτερικό μας περιβάλλον και το ίδιο μας το σώμα,

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο με το λογισμικό modellus Πηγή: http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&itemid=50 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σενάριο με το λογισμικό modellus Πηγή: http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&itemid=50 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σενάριο με το λογισμικό modellus Τίτλος: Πότε δύο τρένα έχουν την ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους; Πηγή: http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&itemid=50 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε μια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός: Έλλειψη είναι ένα σύνολο σημείων τέτοιων ώστε το άθροισμα των αποστάσεων κάθε σημείου από τις δύο εστίες να είναι σταθερό.

Ορισμός: Έλλειψη είναι ένα σύνολο σημείων τέτοιων ώστε το άθροισμα των αποστάσεων κάθε σημείου από τις δύο εστίες να είναι σταθερό. Η κατασκευή με τις δύο πινέζες και το νήμα Στη δραστηριότητα αυτή θα εξερευνήσετε ίσως την πλέον κοινή μέθοδο κατασκευής μιας έλλειψης. Προκειμένου να θέσετε το πλαίσιο για την κατασκευή αυτή, πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός

Γραμμικός Προγραμματισμός Γραμμικός Προγραμματισμός Εισαγωγή Το πρόβλημα του Σχεδιασμού στη Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανία. Το συνολικό πρόβλημα του Σχεδιασμού, από μαθηματική άποψη ανάγεται σε ένα πρόβλημα επίλυσης συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

εκπαίδευση Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Λύκειο Ιδαλίου - Π.Ι. Κύπρου Μιχάλης

εκπαίδευση Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Λύκειο Ιδαλίου - Π.Ι. Κύπρου Μιχάλης Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Λύκειο Ιδαλίου - Π.Ι. Κύπρου Τιμοθέου Σάββας & Χριστοφορίδης Μιχάλης Μελέτη και γραφική Παράσταση Συνάρτησης Τμήμα:Γ6 ( με 18 μαθητές)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Η Ευκλείδεια Γεωμετρία στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Κώστας Μαλλιάκας, Καθηγητής Δ.Ε., 1 ο ΓΕΛ Ρόδου, kmath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Μαθηματικών ΠΠΣ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων 11-12 / 4 / 2014. Μαθηματικά και ζητήματα πραγματικότητας διάκριση και σύνδεση

Συνέδριο Μαθηματικών ΠΠΣ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων 11-12 / 4 / 2014. Μαθηματικά και ζητήματα πραγματικότητας διάκριση και σύνδεση Συνέδριο Μαθηματικών ΠΠΣ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων 11-12 / 4 / 2014 Δημήτρης Μπίρμπας ΠΠΛ Αγίων Αναργύρων Σοφία Παππά ΠΠΛ Ζάννειο Πειραιά Μαθηματικά και ζητήματα πραγματικότητας διάκριση και σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Επιµέλεια: Καλαντζής Παναγιώτης, ηµ. Σχ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Γνωστικό αντικείµενο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Μονάδες µέτρησης επιφανείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (572-500 ΠΧ) ΗΤΑΝ ΦΟΛΟΣΟΦΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΙΣΚΗΣ. ΥΠΗΡΞΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαυρογένη Ελένη επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία

Μαυρογένη Ελένη επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία «Μετάφραση και προσαρμογή του Goodenough-Harris. Drawing Test (Harris, 1963) στα ελληνικά. Πιλοτική χορήγηση σε τριάντα περιπτώσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας». Μαυρογένη Ελένη επιβλέπουσα καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα