Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Ο άνθρωπος, ο υπολογιστής, και η διεπαφή χρήστη Ιστορική αναδροµή... 35

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη... 29 Βασικές έννοιες... 29 Εισαγωγή... 30 Ο άνθρωπος, ο υπολογιστής, και η διεπαφή χρήστη... 31 Ιστορική αναδροµή... 35"

Transcript

1

2

3 Περιεχόµενα Κεφ. 1 Bασικές έννοιες και ιστορική αναδροµή Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Ο άνθρωπος, ο υπολογιστής, και η διεπαφή χρήστη Ιστορική αναδροµή Τα πρώτα συστήµατα αλληλεπίδρασης χρήστη-υπολογιστή Εξέλιξη των διεπαφών ως συνάρτηση της χρήσης των Η/Υ Ο H/Y ως εργαλείο συνεργασίας Σχόλιο Θέµατα συζήτησης Κεφ. 2 Aλληλεπίδραση Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγικά Μέσα και κανάλια αλληλεπίδρασης Η έννοια της αλληλεπίδρασης Στυλ αλληλεπίδρασης ιαδραστικά συστήµατα... 54

4 4 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή Λεκτικό επίπεδο ανάλυσης διεπαφής Περιφερειακές συσκευές εισόδου-εξόδου Αντικείµενα αλληλεπίδρασης Συντακτικό επίπεδο Γραµµατικοί κανόνες ικτυωτά διαγράµµατα καταστάσεων Ιεραρχικά δικτυωτά διαγράµµατα καταστάσεων ιαγράµµατα κατάστασης (State charts) ιαγράµµατα ροής (Flow charts) Μοντέλο συµβάντων Σηµασιολογικό επίπεδο Μεταφορές αλληλεπίδρασης Χαρακτηρισµός διεπαφής µε τη χρήση µεταφοράς Ενσωµάτωση µεταφοράς σε διεπαφή Σύνοψη Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη Κεφ. 3 Θεωρητικά µοντέλα και προσεγγίσεις Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Περί επιστηµολογίας Οι θεωρητικές «ρίζες» του γνωστικού αντικειµένου Γραφικά και επιστήµη των υπολογιστών Εργονοµία ανθρώπινοι παράγοντες και βιοµηχανική µηχανική Γνωστική ψυχολογία

5 Περιεχόµενα 5 Αναπτυξιακές επιστήµες Η διαµόρφωση της ερευνητικής ατζέντας Η θεωρητική σκέψη στην ΕΑΥ σήµερα Σύνοψη Κεφ. 4 Η εργονοµική προσέγγιση στην ΕΑΥ Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Η εργονοµική προσέγγιση Υπόθεση εργασίας Ο στόχος Η έννοια του εργασιακού καθήκοντος Μεθοδολογία εργονοµικής σχεδίασης Προσδιορισµός του προβλήµατος Ανάλυση απαιτήσεων Προδιαγραφή προϊόντος Αξιολόγηση του προϊόντος Η εργονοµική προσέγγιση στην ΕΑΥ Η µέθοδος της ανάλυσης καθηκόντων Τεχνικές ανάλυσης καθηκόντων Ο νόµος του Fitts Σχολιασµός Σύνοψη Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη...144

6 6 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή Κεφ. 5 Γνωστική ψυχολογία και γνωσιακή επιστήµη Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Γνωστική ψυχολογία και γνωσιακή επιστήµη Το πεδίο µελέτης της γνωστικής ψυχολογίας Το πεδίο µελέτης της γνωσιακής επιστήµης Η επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή για τη γνωσιακή προσέγγιση Θεωρίες και µοντέλα Ανθρώπινη επεξεργασία της πληροφορίας Το µοντέλο του Norman Κατασκευαστικά µοντέλα της γνωσιακής επιστήµης Σχολιασµός Κριτική των υποθέσεων εργασίας Κριτική γνωσιακών µοντέλων Σύνοψη Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη Κεφ. 6 Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στην ΕΑΥ Περίληψη Βασικές έννοιες Σύγχρονες γνωστικές προσεγγίσεις Κριτική της κλασικής θεώρησης Εναλλακτικά µοντέλα και θεωρήσεις Επεκτάσεις της γνωσιακής επιστήµης και σκέψης

7 Περιεχόµενα 7 Κοινωνικές και πολιτισµικές θεωρήσεις Θεωρίες επικοινωνίας Κοινωνιολογικές θεωρήσεις Σχολιασµός και σύγκριση Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη Κεφ. 7 Ανθρωποκεντρικός σχεδιασµός Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Ανθρωποκεντρικός σχεδιασµός Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση Λόγοι για υιοθέτηση της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης Η έννοια της ευχρηστίας Στάδια ανθρωποκεντρικής σχεδίασης Μέθοδοι και τεχνικές ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού Ανάλυση εφικτότητας Ανάλυση απαιτήσεων Παραγωγή σχεδιαστικών λύσεων Αξιολόγηση Ποιοτικά χαρακτηριστικά ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού Πλεονεκτήµατα της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης Παραλλαγές του ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού Συµµετοχικός σχεδιασµός (Participatory design) Εθνογραφία Θεµατικός σχεδιασµός (Contextual design) Σύνοψη...234

8 8 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή Κεφ. 8 Σχεδιασµός βάσει σεναρίων Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Τα σενάρια στη σχεδίαση διεπαφών χρήστη Τι είναι το σενάριο και ποιος ο ρόλος του στη σχεδιαστική διεπαφών Κατηγορίες σεναρίων Παραγωγή σεναρίων Μέθοδοι παραγωγής σεναρίων Παράδειγµα παραγωγής σεναρίων από σκαρίφηµα (σκίτσο) Καταγραφή και αναπαράσταση σεναρίων Αφήγηση Αριθµηµένη ακολουθία ιαχωρισµένη αφήγηση Ψευδοκώδικας Ιεραρχία σεναρίων ιάγραµµα περιπτώσεων χρήσης ιαγράµµατα δραστηριότητας (της UML) ιαγράµµατα ακολουθίας (της UML) ιαδικασία και στάδια σχεδιασµού Φάση ανάλυσης Φάση σχεδίασης Ανάπτυξη πρωτοτύπων και αξιολόγηση Σχολιασµός Τα σενάρια ως καταλύτης αλλαγών Η µέθοδος SeFRA

9 Περιεχόµενα 9 Σύνοψη Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη Κεφ. 9 Ανάλυση σχεδιαστικού χώρου βάσει σεναρίων Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Σχεδιαστικοί χώροι: ορισµός και συστατικά τους ιαχείριση σχεδιαστικών χώρων Αξίωση ή σχεδιαστικό ζήτηµα οµή σχεδιαστικού χώρου Παράδειγµα αναγνώρισης αξιώσεων Συστήµατα διαχείρισης σχεδιαστικών χώρων Η διαβούλευση στο IBIS Η µέθοδος QOC Μνήµη σχεδιαστικού χώρου Παράδειγµα σχεδιαστικού χώρου Εµπλουτισµός αξιώσεων Παραγωγή εναλλακτικών λύσεων Αναπαράσταση σχεδιαστικών χώρων Σχολιασµός και συµπέρασµα Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη Κεφ. 10 Ανάπτυξη πρωτοτύπων διεπαφής Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή...314

10 10 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή Τα πρωτότυπα στη ανάπτυξη λογισµικού Χρήσεις πρωτοτύπων Στάδια ανάπτυξης πρωτοτύπων Κατηγορίες πρωτοτύπων Εύρος πρωτοτύπου και λειτουργικότητα Πρωτότυπα διεπαφής Μέθοδοι ανάπτυξης των πρωτοτύπων διεπαφής Οπτική αναπαράσταση στο χαρτί (σκαριφήµατα) Οπτική αναπαράσταση σε υπολογιστή Εξιστόρηση γεγονότων Η τεχνική PICTIVE Εργαλεία ανάπτυξης πρωτοτύπων γραφικών διεπαφών Τεχνικές βασισµένες στο σκιτσάρισµα αντικειµένων αλληλεπίδρασης Τεχνικές που αξιοποιούν απτικές διεπαφές Εργαλεία γρήγορης επιθεώρησης πρωτοτύπων διεπαφής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Εργαλεία ανάπτυξης πρωτοτύπων διεπαφών διαδικτύου Γλώσσες σήµανσης εξαρτώµενες από τη συσκευή Γλώσσες σήµανσης διεπαφών ανεξάρτητες από τη συσκευή Σχολιασµός και κριτική της ανάπτυξης πρωτοτύπων Σύνοψη Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη Κεφ. 11 Συστατικά διεπαφών και αρχιτεκτονικές Περίληψη Βασικές έννοιες...363

11 Περιεχόµενα 11 Εισαγωγή Συστατικά σύγχρονων διεπαφών Παραθυρικά περιβάλλοντα Αρχιτεκτονική παραθυρικού συστήµατος Ειδοποίηση συµβάντων (event notification) Πηγές συµβάντων και βιβλιοθήκες διαδραστικών αντικειµένων Μέθοδοι διαχείρισης συµβάντων Αρχιτεκτονική λογισµικού διεπαφής Ιστορική αναδροµή στις αρχιτεκτονικές διεπαφής Μοντέλο Seeheim Μοντέλο Arch (Αψίδας) Μοντέλο MVC Μοντέλο PAC Κριτική, σχολιασµός, και συµπεράσµατα Σύνοψη Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη Κεφ. 12 Τεχνικές ανάπτυξης διεπαφών Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Χαµηλού επιπέδου προγραµµατισµός διεπαφών Υψηλού επιπέδου προγραµµατισµός διεπαφών Προγραµµατισµός βιβλιοθήκης διαδραστικών αντικειµένων Οπτικός προγραµµατισµός απευθείας χειρισµού αντικειµένων Εξειδικευµένες γλώσσες προδιαγραφής διαλόγων διεπαφών και συστήµατα διαχείρισης λογισµικού διεπαφής...392

12 12 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή ιαγράµµατα µετάβασης καταστάσεων Γραµµατικές ανεξάρτητες από περιβάλλον Τεχνικές βασισµένες σε συµβάντα Αντικειµενοστρεφείς τεχνικές Γλώσσες σήµανσης και σεναρίων Γλώσσες σήµανσης διεπαφών ανεξάρτητες πλατφόρµας Τεχνικές ανάπτυξης διεπαφών µε τη χρήση µοντέλων Σύγκριση τεχνικών και σχολιασµός Σύνοψη Κεφ. 13 Αξιολόγηση διεπαφών και τεχνολογία ευχρηστίας Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Αξιολόγηση ευχρηστίας είκτες (συνιστώσες) ευχρηστίας Γιατί πρέπει να αξιολογείται η ευχρηστία Τύποι και κατηγορίες αξιολόγησης ιαµορφωτική και συµπερασµατική αξιολόγηση Εµπειρική και µη εµπειρική αξιολόγηση Η πειραµατική προσέγγιση Μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης Πειραµατικές τεχνικές αξιολόγησης οκιµές Τεχνικές επιθεώρησης Μέθοδοι διερεύνησης και συλλογής δεδοµένων Τεχνικές αξιολόγησης και κύκλος ζωής συστήµατος...449

13 Περιεχόµενα 13 Προκαταρκτική επιτόπια ανάλυση (Proactive Field Study) Πλουραλιστική περιήγηση (Pluralistic Walkthrough) Πρωτόκολλο ερωταπόκρισης (Question-asking Protocol) Γνωσιακή περιήγηση (Cognitive Walkthrough) Κατάλογοι ελέγχου βάσει σεναρίου (Scenario-based Checklists) Ευρετική αξιολόγηση (Heuristic Evaluation) Μέτρηση απόδοσης (Performance Measurement) Συνέντευξη (Interview) Επιθεώρηση χαρακτηριστικών (Feature Inspection) Οµάδες επικέντρωσης (Focus groups) Επιτόπια παρατήρηση Ερωτηµατολόγια (Questionnaires) Έλεγχος ευχρηστίας στο εργαστήριο Το εργαστήριο ευχρηστίας Πρωτόκολλο οµιλούντων υποκειµένων (Think Aloud Protocol) Έλεγχος προσβασιµότητας Οδηγίες επιλογής και κόστος χρήσης µεθόδων Σύνοψη Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη...490d Παράρτηµα Παράρτηµα Παράρτηµα Παράρτηµα Παράρτηµα

14

15 Κεφάλαιο Αλληλεπίδραση Η έννοια και η ερµηνεία της στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή Περίληψη Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε τις έννοιες της διεπαφής και της αλληλεπίδρασης εστιάζοντας στα επίπεδα µελέτης της αλληλεπίδρασης και τη θεµατολογία κάθε επιπέδου. Συγκεκριµένα, θα προσδιοριστούν οι όροι φυσικό, συντακτικό και σηµασιολογικό επίπεδο αλληλεπίδρασης, και θα αναλυθούν τα κύρια θέµατα µελέτης καθενός. Βασικές έννοιες ιαδραστικό σύστηµα Συσκευές εισόδου-εξόδου Αντικείµενο αλληλεπίδρασης Παρουσίαση αντικειµένου αλληλεπίδρασης Συµπεριφορά αντικειµένου αλληλεπίδρασης Λειτουργικό τµήµα συστήµατος ιάλογος Γραµµατικοί κανόνες ικτυωτά διαγράµµατα καταστάσεων Μοντέλο συµβάντων Μεταφορά αλληλεπίδρασης

16 46 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή Εισαγωγικά Στο προηγούµενο κεφάλαιο διαπιστώσαµε ότι, σε όλα τα στάδια της εξέλιξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η κυρίαρχη αντίληψη για την αλληλεπίδραση ήταν πολύ κοντά στην έννοια και τις αρχές που διέπουν την διαπροσωπική επικοινωνία εταίρων και τους τρόπους που επιτυγχάνεται. Συγκεκριµένα, υποστηρίξαµε την άποψη ότι η αλληλεπίδραση προϋποθέτει αφενός τουλάχιστον δύο εταίρους οι οποίοι συµφωνούν να επικοινωνήσουν για κάποιο λόγο και αφετέρου την από κοινού υιοθέτηση από τους εταίρους µιας µορφής επικοινωνίας βασισµένης στην ανταλλαγή µηνυµάτων που συνήθως είναι κωδικοποιηµένα και τα οποία µεταφέρονται µέσω κάποιου µέσου. Επίσης, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι εταίροι µπορεί να διαφέρουν στον τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων, είναι σαφές ότι απαιτείται αποκωδικοποίηση και µετάφραση των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται. Σε αυτό το κεφάλαιο θα επιχειρήσουµε να εξειδικεύσουµε τον όρο αλληλεπίδραση παρουσιάζοντας τις διάφορες πτυχές του, τα επίπεδα µελέτης του, καθώς και ορισµένα από τα στοιχεία εκείνα που εξακολουθούν να απασχολούν την ερευνητική κοινότητα. Μέσα και κανάλια αλληλεπίδρασης Έως το σηµείο αυτό σκιαγραφήσαµε την έννοια της διεπαφής ως εργαλείου υποστήριξης της αλληλεπίδρασης µεταξύ ανθρώπων και µηχανών. Ωστόσο, οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον και επικοινωνούν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις. Κατά συνέπεια, και η αλληλεπίδραση µε υπολογιστικά συστήµατα θα έπρεπε ιδανικά να αξιοποιεί ερεθίσµατα από όλες τις αισθήσεις και να µην περιορίζεται στην οπτική αναπαράσταση της πληροφορίας. Εξάλλου είναι ευρύτατα παραδεκτό ότι η συνδυασµένη χρήση όλων των αισθήσεων συνεπάγεται πιο αποτελεσµατική και ευρύτερης κλίµακας αλληλεπίδραση. Τα πλεονεκτήµατα της συνδυασµένης χρήσης συµπληρωµατικών µέσων επικοινωνίας είναι πολλά. Πρώτα από όλα επεκτείνεται η δυνατότητα αντίληψης του ανθρώπου πέραν της άµεσα ορατής χωρικής περιοχής. Είναι εξάλλου γνωστό ότι το οπτικό πεδίο περιορίζεται σε ένα περιορισµένο παράθυρο ή εύρος. Εποµένως, η συνδυασµένη χρήση καναλιών επικοινωνίας επιτρέπει µεγαλύτερο εύρος αλληλεπίδρασης µε τον περιβάλλοντα χώρο. Κλασικό παράδειγµα είναι η συνδυασµένη χρήση ακοής και όρασης, όπου συχνά η ακοή καθοδηγεί την ό- ραση, µε τα αυτιά να «λένε» στα µάτια που πρέπει να κοιτάξουν. εύτερον, αλληλεπίδραση µέσω µιας εναλλακτικής αίσθησης όπως η ακοή επιτρέπει καλύτερη χρονική ανάλυση αφού είναι γνωστό ότι οι αντιδράσεις σε α- κουστικά ερεθίσµατα είναι ταχύτερες από ό,τι σε οπτικά ερεθίσµατα. Επίσης,

17 Κεφάλαιο 2 Αλληλεπίδραση: Η έννοια και η ερµηνεία της 47 µη οπτική αλληλεπίδραση µπορεί να αξιοποιηθεί είτε για λόγους υποστήριξης του οπτικού καναλιού, είτε για τη µείωση του φόρτου οπτικών ερεθισµάτων, όταν κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιµο. Για παράδειγµα, η µείωση της πληροφορίας στην οθόνη είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις συσκευών µε µικρή οθόνη όπως φορητές, κινητές, και φορετές συσκευές. Τέλος δεν θα πρέπει να λησµονούµε ότι υπάρχουν χρήστες των οποίων η ικανότητα διαχείρισης του οπτικού καναλιού είναι εξαρχής (π.χ. τυφλοί) ή περιστασιακά (π.χ. οδηγοί) περιορισµένη. Σε ορισµένες από τις περιπτώσεις αυτές η µη οπτική αλληλεπίδραση αποτελεί τη µόνη λύση επικοινωνίας είτε µε τον υπολογιστή είτε µε το ευρύτερο περιβάλλον (π.χ. ηχητικό µήνυµα ένδειξης κατάστασης φωτεινού σηµατοδότη). Εποµένως, είναι σηµαντικό να τονίσουµε εξαρχής, και πριν ακόµη αρχίσουµε να εξειδικεύουµε το γνωστικό αντικείµενο, ότι η διεπαφή χρήστη-υπολογιστή δεν αφορά αποκλειστικά και µόνο γραφικές παραστάσεις σε µια οθόνη, έστω και αν αποτελούν την επικρατούσα εκδοχή τους. Αντίθετα, σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ο συνδυασµός καναλιών και µέσων επικοινωνίας που συνιστά αποτελεσµατική και αποδοτική χρήση ενός συστήµατος. Η έννοια της αλληλεπίδρασης Η επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων πραγµατοποιείται µε διάφορους τρόπους και µέσω διαφόρων διόδων. Το κυρίαρχο όµως χαρακτηριστικό της ανθρώπινης επικοινωνίας είναι ο λόγος, προφορικός ή γραπτός, που αποτελεί και το πρωτεύον κανάλι επικοινωνίας. Σηµειώνεται µάλιστα µια διαφορά µεταξύ των µηνυµάτων που αποστέλλονται από τον προφορικό ή το γραπτό λόγο, µια και θεωρείται ότι ο προφορικός λόγος στέλνει περισσότερα µηνύµατα από το γραπτό. Σε σχέση µε τη χρήση ή µη της γλώσσας ως επικοινωνιακού εργαλείου η ανθρώπινη επικοινωνία διακρίνεται κυρίως σε λεκτική και µη λεκτική. Η λεκτική επικοινωνία περιλαµβάνει το λόγο, αλλά και όλα τα φαινόµενα που είναι σε άµεση συνάρτηση µε τον προφορικό λόγο, π.χ. τον τόνο της φωνής, τη συναισθηµατική ένταση, τους µορφασµούς του προσώπου κ.τ.λ. Στη µη λεκτική επικοινωνία, ή σωµατική επικοινωνία, περιλαµβάνονται όλα τα φαινόµενα της ε- πικοινωνίας που δεν είναι γλωσσικά όπως παραδείγµατος χάριν το βλέµµα, οι κινήσεις των χεριών, η στάση του σώµατος, εκφράσεις, κ.τ.λ. Η αλληλεπίδραση µε τη χρήση Η/Υ εµπεριέχει πολλά στοιχεία της διαπροσωπικής (ανθρώπινης) επικοινωνίας, αλλά δεν διεξάγεται κάτω από τους ίδιους όρους ή µε τις ίδιες µεθόδους, κυρίως λόγω της διαφορετικότητας στην επεξεργασία των δεδοµένων που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους και τις υπολογιστικές µηχανές. Συγκεκριµένα, οι άνθρωποι εκτελούν καθήκοντα όπως ανάγνωση κει- µένου, συγγραφή άρθρου κ.τ.λ. και αντιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα των

18 48 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή πράξεων τους µέσω της ερµηνείας των εικόνων ή των συµβόλων που παράγονται (βλέπε Σχήµα 2-1). Οι εικόνες ή τα σύµβολα αυτά γίνονται αντιληπτά από το χρήστη µέσω των αισθητηρίων οργάνων και στη συνέχεια ερµηνεύονται για να συντελέσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης και στην εκτέλεση άλλων (νέων) καθηκόντων. Το πεδίο στόχου (Target domain) Καθήκοντα Άνθρωπος εκτελεί παρουσιάζονται αντιλαµβάνεται Εικόνες Το πεδίο αναφοράς (Source domain) Σχήµα 2-1: Εκτέλεση καθηκόντων µε τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων Μια υπολογιστική συσκευή όπως ο Η/Υ λειτουργεί εντελώς διαφορετικά από τον άνθρωπο. Καταρχήν, τα ερεθίσµατα τα οποία δέχεται µια µηχανή προέρχονται κυρίως από τις συνδεδεµένες συσκευές εισόδου. Μέσω τέτοιων συσκευών ο χρήστης χειρίζεται αντικείµενα και µεταφέρει εντολές προς την εφαρµογή. Επίσης, µια υπολογιστική µηχανή επεξεργάζεται επί το πλείστον αριθµητικά δεδοµένα σε αντίθεση µε το µοντέλο επεξεργασίας δεδοµένων του ανθρώπου που είναι συµβολικό. Τέλος, σε αντίθεση µε τον άνθρωπο, µια υπολογιστική µηχανή προσφέρεται και πραγµατοποιεί σύνθετες πράξεις αριθµητικών δεδοµένων, τα αποτελέσµατα των οποίων παρουσιάζει στη συνέχεια στο χρήστη µέσω των συσκευών εξόδου.

19 Κεφάλαιο 2 Αλληλεπίδραση: Η έννοια και η ερµηνεία της 49 Από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι σε µεγάλο βαθµό η διεπαφή χρήστηυπολογιστή αφορά τη γεφύρωση του χάσµατος που χαρακτηρίζει την επικοινωνία ανθρώπων και υπολογιστικών µηχανών. Υπό αυτή την έννοια µπορεί να νοηθεί είτε ως µια τεχνητή γλώσσα (δηλαδή εργαλείο επικοινωνίας) είτε ως ένας µεταφραστής που αναλαµβάνει να µετατρέπει µηνύµατα από µια γλώσσα αναφοράς (source domain language) σε µια άλλη γλώσσα στόχου (target domain language). Στυλ αλληλεπίδρασης Παραδοσιακά, η αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή θεωρήθηκε και εξετάστηκε ως µια αµιγώς οπτική διαδικασία, χαρακτηρίζοντας µε τον τρόπο αυτό και το κυρίαρχο κανάλι επικοινωνίας αλλά και το εύρος των διαδραστικών φαινοµένων. Ωστόσο, όπως ήδη αναφέραµε, θα ήταν λάθος είτε να περιορίσουµε την έννοια της αλληλεπίδρασης µόνο σε ό,τι αφορά την οπτική ανταλλαγή µηνυµάτων, είτε να θεωρήσουµε ότι η µετατροπή σε µη οπτική αλληλεπίδραση είναι απλώς θέµα «αντιστοίχισης» µιας οπτικής παράστασης µέσω µη οπτικών δοµών. Όπως θα διαπιστώσουµε στη συνέχεια, είναι δυνατόν να σχεδιαστούν άλλες µορφές αλληλεπίδρασης, µη οπτικές, που άλλοτε αντικαθιστούν την ο- πτική αλληλεπίδραση και άλλοτε λειτουργούν συµπληρωµατικά. Για να κατανοήσουµε τις έννοιες και τους όρους θα ήταν καταρχήν χρήσιµο να µελετήσου- µε την έννοια του στυλ αλληλεπίδρασης, που αποτελεί βασικό στοιχείο ερµηνείας πολλών διαδραστικών φαινοµένων σε σύγχρονα συστήµατα. Ένα στυλ αλληλεπίδρασης συντίθεται από δοµικά στοιχεία µιας διεπαφής, όπως παραδείγµατος χάριν διαδραστικά αντικείµενα που συνδυάζονται για να υποστηρίξουν ένα διαδραστικό καθήκον όπως η διαγραφή ενός αρχείου από τον δίσκο. Υπάρχουν πολλά επίπεδα µελέτης των στυλ αλληλεπίδρασης. Ένα από αυτά αφορά το κυρίαρχο κανάλι αναπαράστασης δεδοµένων µέσω του οποίου αντιλαµβάνεται ο χρήστης τις λειτουργίες ενός υπολογιστή. Με βάση αυτό το κριτήριο, τα στυλ αλληλεπίδρασης διαχωρίζονται σε οπτικά και µη οπτικά. Στην κατηγορία των οπτικών στυλ αλληλεπίδρασης, η γραµµή εντολών (command line) υπήρξε από τα πρώτα και πλέον πολυχρησιµοποιηµένα στυλ αλληλεπίδρασης (βλέπε Σχήµα 2-2). Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης δίνει άµεσα εντολές στον υπολογιστή µέσα από συγκεκριµένες λέξεις και λέξεις-κλειδιά. Για να χρησιµοποιήσει κάποιος αυτόν τον τρόπο αλληλεπίδρασης πρέπει να είναι έ- µπειρος και εξειδικευµένος χρήστης, όπως ήταν οι αρχικοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και οι εξειδικευµένοι χρήστες µε ιδιαίτερες απαιτήσεις παραγωγικότητας (π.χ. χρήστες λειτουργικών συστηµάτων Unix).

20 50 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή Ένα άλλο στυλ αλληλεπίδρασης, που καθιερώθηκε σε γραφικά περιβάλλοντα χρήσης και στην πορεία γενικεύτηκε και σε µη οπτικές διεπαφές, είναι το στυλ που βασίζεται στο µενού επιλογής. Το στυλ χρησιµοποιείται για την οµαδοποίηση και παρουσίαση επιλογών από τις οποίες ένας χρήστης επιλέγει αυτή που επιθυµεί. Στη γραφική έκδοση του στυλ οι επιλογές είναι ορατές στο χρήστη και η χρήση τους είναι εύκολη γιατί τα ονόµατά τους βασίζονται στις λειτουργίες τους. Πολλές φορές είναι οµαδοποιηµένες ιεραρχικά για µεγαλύτερη ευκολία. εντολές ανάδραση συστήµατος Σχήµα 2-2: Η γραµµή εντολών Σε σύγχρονες γραφικές διεπαφές, κυρίως εφαρµογών γραφείου, τα µενού επιλογής εµφανίζονται σχεδόν παντού και µε διάφορους τρόπους (βλέπε Σχήµα 2-3). Αυτό συµβαίνει διότι ο συγκεκριµένος τύπος διεπαφής είναι ιδιαίτερα χρήσιµος σε νέους και άπειρους χρήστες, µια και δε χρειάζεται να θυµούνται τις εντολές. Ταυτόχρονα, έχει αποδειχθεί να είναι περιοριστικός για έµπειρους χρήστες µια και δεν έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν ταυτόχρονα πολλές εντολές όπως µπορούσαν στη διεπαφή τύπου εντολών. Ένα άλλο στυλ αλληλεπίδρασης είναι αυτό που βασίζεται στην ερωταπόκριση (ή ερώτηση απάντηση). Το συγκεκριµένο στυλ έχει εφαρµοστεί κυρίως σε διεπαφές εφαρµογών ανάκτησης δεδοµένων είτε από χρήστες (π.χ. απαντήσεις σε ερωτηµατολόγια) είτε από συστήµατα βάσεων δεδοµένων. Το στυλ αλληλεπίδρασης βασίζεται στην ιδέα της ελεγχόµενης και, σε ορισµένες περιπτώσεις καθοδηγούµενης, αλληλεπίδρασης όπου ένας χρήστης οδηγείται µέσα από µία σειρά ερωτήσεων. Λόγω των περιορισµένων λειτουργιών του, το στυλ αυτό

21 Κεφάλαιο 2 Αλληλεπίδραση: Η έννοια και η ερµηνεία της 51 απευθύνεται κυρίως σε αρχάριους χρήστες. Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις όπου στυλ αυτής της µορφής απευθύνονται σε έµπειρους χρήστες. Κλασικό παράδειγµα είναι η γλώσσα ερωτηµάτων SQL που απαιτεί οι χρήστες να έχουν κατανοήσει καλά τη δοµή της βάσεως δεδοµένων πριν µπορέσουν να χειριστούν τα δεδοµένα µε την γλώσσα. Σχήµα 2-3: Παράδειγµα µενού επιλογής

22 52 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή Σχήµα 2-4: Συµπλήρωση πεδίων φόρµας Ένα εξίσου δηµοφιλές στυλ είναι αυτό της συµπλήρωσης πεδίων φόρµας (form-filling). Σε αυτή την περίπτωση υποστηρίζεται η εισαγωγή ή η ανάκτηση δεδοµένων µέσα από κάποια φόρµα (βλέπε Σχήµα 2-4). Η φόρµα παρουσιάζεται στην οθόνη του χρήστη υπό µορφή εγγράφου ή διαλόγου όπου ο χρήστης εισάγει δεδοµένα σε συγκεκριµένα σηµεία και θέσεις. Τυπική χρήση αυτού του στυλ είναι σε εφαρµογές όπου ο χρήστης χρειάζεται να εισάγει µεγάλο όγκο δεδοµένων. Επιπλέον των οπτικών στυλ αλληλεπίδρασης υπάρχουν και αρκετά τα οποία αξιοποιούν άλλα κανάλια επικοινωνίας είτε ως αντικαταστάτες του καναλιού της όρασης, είτε συµπληρωµατικά. Τα στυλ αυτά ονοµάζονται µη οπτικά στυλ αλληλεπίδρασης και, ανάλογα µε το κανάλι επικοινωνίας που χρησιµοποιούν, διακρίνονται σε ακουστικά και απτικά στυλ αλληλεπίδρασης. Η ακουστική αλληλεπίδραση µπορεί να γίνει είτε µέσα από διεπαφές φωνής, είτε µέσα από διεπαφές ήχου, όπως συνοψίζεται στο Σχήµα 2-5. Οι διεπαφές φωνής χρησιµοποιούνται κυρίως για κείµενο, για ανάγνωση κειµένου και αντικειµένων της οθόνης, αλλά και για υπαγόρευση κειµένου και εισαγωγή εντολών. Οι τεχνικές αναπαράστασης ηχητικής πληροφορίας διακρίνονται σε «ακουστικά εικονίδια» (auditory icons) και σε «ακοΐδια» (earcons). Η πρώτη πε-

23 Κεφάλαιο 2 Αλληλεπίδραση: Η έννοια και η ερµηνεία της 53 ρίπτωση βασίζεται στην αξιοποίηση υπάρχουσας ακουστικής γνώσης των χρηστών, Συγκεκριµένα, η αλληλεπίδραση στηρίζεται στην αντιστοίχιση ήχων από το καθηµερινό περιβάλλον µας σε γεγονότα (events) σε ένα υπολογιστή. Προφανώς, στο στυλ αυτό υποστηρίζεται µόνο η έξοδος και παρουσίαση δεδοµένων από τον υπολογιστή και όχι χειρισµοί από το χρήστη. Στην περίπτωση των «ακοϊδίων» (earcons), χρησιµοποιείται στη διεπαφή ένα µη λεκτικό ακουστικό µήνυµα παράλληλα µε ό,τι άλλο συµβαίνει στη διεπαφή για να παρέχει στο χρήστη τις πληροφορίες για κάποιο αντικείµενο: το ακουστικό αντίστοιχο µιας εικόνας. Ακουστική αλληλεπίδραση Μέσω φωνής (για είσοδο & έξοδο) Μέσω ήχων (µόνο δια έξοδο) Σύνθεση φωνής Ακουστικά εικονίδια Αναγνώριση φωνής Ακοΐδια (Earcons) Σχήµα 2-5: Κατηγορίες ακουστικής αλληλεπίδρασης Οι απτικές διεπαφές βασίζονται σε συσκευές ικανές να παράγουν ερεθίσµατα στο δέρµα και τους µύες, συµπεριλαµβανοµένων αισθήσεων όπως του βάρους, και της θερµότητας. Η βασική δυσκολία των απτικών διεπαφών έγκειται στο γεγονός ότι η αίσθηση της αφής γίνεται αντιληπτή σε ολόκληρο το σώµα δεν εντοπίζεται τοπικά όπως η όραση και η ακοή. Οι τεχνολογίες απτικής αλληλεπίδρασης είναι ένα διευρυνόµενο ερευνητικό πεδίο, κυρίως εξαιτίας της εξέλιξης των τεχνολογιών «εικονικής πραγµατικότητας».

24 54 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή ιαδραστικά συστήµατα Ένα σύγχρονο διαδραστικό σύστηµα στην πλέον αφηρηµένη του µορφή έχει τρία συνιστώντα τµήµατα τα οποία είναι η παρουσίαση, ο ελεγκτήςδιαχειριστής διαλόγου και το λειτουργικό µέρος της εφαρµογής (βλέπε Σχήµα 2-6). Τµήµα παρουσίασης ιαχειριστής διαλόγου Λειτουργικό µέρος Σχήµα 2-6: Λειτουργική δοµή ενός διαδραστικού συστήµατος Τα τµήµατα της παρουσίασης και του διαλόγου είναι αυτά που συνήθως αναφέρονται ως διεπαφή χρήστη-υπολογιστή και αποτελούν το κατεξοχήν αντικεί- µενο µελέτης του παρόντος. Συνοψίζοντας, αναξερτήτως του στυλ µιας διεπαφής, και κατ αντιστοιχία µε το πλέον καθιερωµένο εργαλείο επικοινωνίας που είναι η γλώσσα, η αλληλεπίδραση µπορεί να µελετηθεί σε τρία ξεχωριστά επίπεδα: το λεκτικό, το συντακτικό, και το εννοιολογικό-σηµασιολογικό. Λεκτικό επίπεδο ανάλυσης διεπαφής Το λεκτικό επίπεδο (lexical ή physical level) είναι το χαµηλότερο και πιο τεχνικό επίπεδο ανάλυσης, όπου εξειδικεύονται κυρίως οι συσκευές εισόδου-εξόδου

25 Κεφάλαιο 2 Αλληλεπίδραση: Η έννοια και η ερµηνεία της 55 και τα στοιχειώδη δοµικά µέρη µιας διεπαφής όπως παραδείγµατος χάριν οι γραµµές, οι κουκκίδες (pixels), το κείµενο, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο συνδυάζονται για να συνθέσουν τα αντικείµενα αλληλεπίδρασης που συναντά- µε στις γραφικές διεπαφές. Πρώτα από όλα όµως, ας εξετάσουµε τις συσκευές εισόδου-εξόδου δεδοµένων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα πλαίσια της µελέτης της διεπαφής χρήστη-υπολογιστή. Περιφερειακές συσκευές εισόδου-εξόδου Όταν µιλάµε για συσκευές αλληλεπίδρασης αναφερόµαστε κυρίως σε περιφερειακές συσκευές δύο κατηγοριών συσκευές εισόδου και συσκευές εξόδου. Συσκευές εισόδου είναι οι συσκευές που επιτρέπουν το µετασχηµατισµό της πληροφορίας που παρέχει ο χρήστης ή βρίσκεται στον εξωτερικό κόσµο σε µορφή κατάλληλη για επεξεργασία από τον υπολογιστή. Στη σχεδίαση διεπαφών, οι συσκευές που ενδιαφέρουν κατά πρωτεύοντα λόγο είναι αυτές που χειρίζεται ο ίδιος ο χρήστης και που του επιτρέπουν τον έλεγχο διαδραστικών α- ντικειµένων (βλέπε αµέσως επόµενο τµήµα). Ενδεικτικά παραδείγµατα συσκευών εισόδου συνοψίζει ο Πίνακας 2-1. Ωστόσο οι πιο διαδεδοµένες συσκευές εισόδου είναι το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Ένα συνηθισµένο πληκτρολόγιο αποτελείται από πλήκτρα γραµµάτων, αριθµών, συµβόλων, καθώς και πλήκτρα που επιτελούν ειδικές λειτουργίες, όπως είναι τα Alt, Ctrl, Shift, Enter, τα πλήκτρα F κ.ά. Το πάτηµα οποιουδήποτε πλήκτρου µεταφέρει στην κεντρική µονάδα του υπολογιστή ένα συγκεκριµένο µήνυµα, το οποίο αφού αποθηκευθεί στη µνήµη προβάλλεται στην οθόνη. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται µέσα σε λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, χωρίς να γίνεται αντιληπτή, δηµιουργώντας έτσι την ψευδαίσθηση ότι η πληκτρολόγηση γίνεται απευθείας στην οθόνη. Κατά καιρούς έχουν υπάρξει πολλές απόπειρες για την ανάπτυξη µοντέλων κατανόησης και ταξινόµησης των συσκευών εισόδου δεδοµένων κυρίως από εµπειρογνώµονες ανθρωπίνων παραγόντων. Ο αναγνώστης µπορεί εύκολα να ανατρέξει στη σχετική βιβλιογραφία για µια επισκόπηση των παλαιοτέρων αλλά και πρόσφατων εργασιών στο χώρο. Ωστόσο είναι σηµαντικό να κάνουµε µια επισκόπηση των πλέον διαδεδοµένων µοντέλων ανάλυσης συσκευών εισόδου είτε για να καταγράψουµε κριτήρια βάσει των οποίων µπορούµε να διακρίνουµε την χρήση συσκευών εισόδου, είτε για να κατανοήσουµε το σχεδιαστικό χώρο των συσκευών εισόδου και να µπορέσουµε αφενός να εξηγήσουµε υφιστάµενες τεχνικές αλληλεπίδρασης αλλά και να συνθέσουµε αφετέρου νέες τεχνικές που µπορεί να υλοποιηθούν µε βάση τις διάφορες συσκευές.

26

«Οδηγίες Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων»

«Οδηγίες Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδηγίες Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων» ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

9 Συστήµατα ιαχείρισης Κριτικής, Επιχειρηµάτων και Συλλογικού Μνηµονικού

9 Συστήµατα ιαχείρισης Κριτικής, Επιχειρηµάτων και Συλλογικού Μνηµονικού 9 Συστήµατα ιαχείρισης Κριτικής, Επιχειρηµάτων και Συλλογικού Μνηµονικού ηµοσθένης Ακουµιανάκης ΑΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης Σκοπός Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται επιλεγµένες κατηγορίες συστηµάτων που αξιοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Περιβαλλόντων Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή με έμφαση στις Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Περιβαλλόντων Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή με έμφαση στις Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεθοδολογία Αξιολόγησης Περιβαλλόντων Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή με έμφαση στις Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας Διδακτορική Διατριβή Νεκτάριος Ν. Κωσταράς

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

ιεπιφάνειες φυσικής γλώσσας CSLU Toolkit

ιεπιφάνειες φυσικής γλώσσας CSLU Toolkit ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ιεπιφάνειες φυσικής γλώσσας CSLU Toolkit ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής : Σπύρος Συρμακέσης

Επιβλέπων καθηγητής : Σπύρος Συρμακέσης ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΙΟΥ «Σύγχρονες Μέθοδοι Αλληλεπίδρασης μεταξύ Ανθρώπου Υπολογιστή και Εικονική Πραγματικότητα» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πετρούλα Φ. Άτσαλου Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα τελευταία χρόνια έχει πραγµατοποιηθεί µία τεράστια εξέλιξη στην

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα τελευταία χρόνια έχει πραγµατοποιηθεί µία τεράστια εξέλιξη στην Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγή στον Ερευνητικό Χώρο της ιατριβής Τα τελευταία χρόνια έχει πραγµατοποιηθεί µία τεράστια εξέλιξη στην τεχνολογία της εικονικής πραγµατικότητας µε αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΟΛΥΜΕΣΑ 1 1.1 ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 1 1.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 1.2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1.2.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΕΥΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΘΩΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ «Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Γ Ι Α Α Μ Ε Α» Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Α Π Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 2008 ΘΕΩΡΙΑ - ii - 2007 2008 ΜΑΚΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Ένα Πληροφοριακό Σύστηµα (Π.Σ.) αποτελεί κάτι µη απτό. Είναι ένα ιδεατό κατασκεύασµα το οποίο δηµιουργείται για να αντιπροσωπεύσει µια φυσική οντότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Εργασία στο μάθημα Σύγχρονη Εργονομία Από τις φοιτήτριες, Βελούτσου Μερσίνη Δ/04031 και Χατζούλη Ιωάννα Δ/ο4286 με θέμα Εργονομία και Υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ WEB DESIGN PATTERNS

ΚΑΙ WEB DESIGN PATTERNS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ ΚΑΙ WEB DESIGN PATTERNS - Μελέτη περίπτωσης ιστότοπων φυσικών καλλυντικών - Γεωργακοπούλου Αντωνία Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ελέγχου περιεχοµένου δικτυακών τόπων

Εργαλεία ελέγχου περιεχοµένου δικτυακών τόπων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προηγµένα Συστήµατα Υπολογιστών και Επικοινωνιών Με κατεύθυνση: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΙΑ, ΜΑΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε.

Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Σχολική Επαγγελματική Συμβουλευτική και χρήση των Τ.Π.Ε. Καπογιαννόπουλος Γεώργιος 1, Καρλής Κωνσταντίνος 2, Σκίκος Νικόλαος 3 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αττικής gkapog@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Δαμίγος Βασίλειος. Επίβλεψη: Μαυρίδης Ιωάννης

Εισηγητής: Δαμίγος Βασίλειος. Επίβλεψη: Μαυρίδης Ιωάννης Εισηγητής: Δαμίγος Βασίλειος Επίβλεψη: Μαυρίδης Ιωάννης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Εισηγητής: Δαμίγος Βασίλειος Επίβλεψη: Μαυρίδης Ιωάννης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ευχαριστίες Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( Ι.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ) ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 8: Ο ΗΓΟΣ ΜΕΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

6 Συστήµατα και Εργαλεία Υποστήριξης Συνεργασίας

6 Συστήµατα και Εργαλεία Υποστήριξης Συνεργασίας 6 Συστήµατα και Εργαλεία Υποστήριξης Συνεργασίας Βασίλης Κόµης Νικόλαος Αβούρης, και Χρήστος Κατσάνος Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση πρόσφατων εφαρµογών των τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία του

Πτυχιακή εργασία του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα