Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Ο άνθρωπος, ο υπολογιστής, και η διεπαφή χρήστη Ιστορική αναδροµή... 35

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη... 29 Βασικές έννοιες... 29 Εισαγωγή... 30 Ο άνθρωπος, ο υπολογιστής, και η διεπαφή χρήστη... 31 Ιστορική αναδροµή... 35"

Transcript

1

2

3 Περιεχόµενα Κεφ. 1 Bασικές έννοιες και ιστορική αναδροµή Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Ο άνθρωπος, ο υπολογιστής, και η διεπαφή χρήστη Ιστορική αναδροµή Τα πρώτα συστήµατα αλληλεπίδρασης χρήστη-υπολογιστή Εξέλιξη των διεπαφών ως συνάρτηση της χρήσης των Η/Υ Ο H/Y ως εργαλείο συνεργασίας Σχόλιο Θέµατα συζήτησης Κεφ. 2 Aλληλεπίδραση Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγικά Μέσα και κανάλια αλληλεπίδρασης Η έννοια της αλληλεπίδρασης Στυλ αλληλεπίδρασης ιαδραστικά συστήµατα... 54

4 4 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή Λεκτικό επίπεδο ανάλυσης διεπαφής Περιφερειακές συσκευές εισόδου-εξόδου Αντικείµενα αλληλεπίδρασης Συντακτικό επίπεδο Γραµµατικοί κανόνες ικτυωτά διαγράµµατα καταστάσεων Ιεραρχικά δικτυωτά διαγράµµατα καταστάσεων ιαγράµµατα κατάστασης (State charts) ιαγράµµατα ροής (Flow charts) Μοντέλο συµβάντων Σηµασιολογικό επίπεδο Μεταφορές αλληλεπίδρασης Χαρακτηρισµός διεπαφής µε τη χρήση µεταφοράς Ενσωµάτωση µεταφοράς σε διεπαφή Σύνοψη Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη Κεφ. 3 Θεωρητικά µοντέλα και προσεγγίσεις Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Περί επιστηµολογίας Οι θεωρητικές «ρίζες» του γνωστικού αντικειµένου Γραφικά και επιστήµη των υπολογιστών Εργονοµία ανθρώπινοι παράγοντες και βιοµηχανική µηχανική Γνωστική ψυχολογία

5 Περιεχόµενα 5 Αναπτυξιακές επιστήµες Η διαµόρφωση της ερευνητικής ατζέντας Η θεωρητική σκέψη στην ΕΑΥ σήµερα Σύνοψη Κεφ. 4 Η εργονοµική προσέγγιση στην ΕΑΥ Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Η εργονοµική προσέγγιση Υπόθεση εργασίας Ο στόχος Η έννοια του εργασιακού καθήκοντος Μεθοδολογία εργονοµικής σχεδίασης Προσδιορισµός του προβλήµατος Ανάλυση απαιτήσεων Προδιαγραφή προϊόντος Αξιολόγηση του προϊόντος Η εργονοµική προσέγγιση στην ΕΑΥ Η µέθοδος της ανάλυσης καθηκόντων Τεχνικές ανάλυσης καθηκόντων Ο νόµος του Fitts Σχολιασµός Σύνοψη Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη...144

6 6 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή Κεφ. 5 Γνωστική ψυχολογία και γνωσιακή επιστήµη Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Γνωστική ψυχολογία και γνωσιακή επιστήµη Το πεδίο µελέτης της γνωστικής ψυχολογίας Το πεδίο µελέτης της γνωσιακής επιστήµης Η επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή για τη γνωσιακή προσέγγιση Θεωρίες και µοντέλα Ανθρώπινη επεξεργασία της πληροφορίας Το µοντέλο του Norman Κατασκευαστικά µοντέλα της γνωσιακής επιστήµης Σχολιασµός Κριτική των υποθέσεων εργασίας Κριτική γνωσιακών µοντέλων Σύνοψη Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη Κεφ. 6 Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στην ΕΑΥ Περίληψη Βασικές έννοιες Σύγχρονες γνωστικές προσεγγίσεις Κριτική της κλασικής θεώρησης Εναλλακτικά µοντέλα και θεωρήσεις Επεκτάσεις της γνωσιακής επιστήµης και σκέψης

7 Περιεχόµενα 7 Κοινωνικές και πολιτισµικές θεωρήσεις Θεωρίες επικοινωνίας Κοινωνιολογικές θεωρήσεις Σχολιασµός και σύγκριση Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη Κεφ. 7 Ανθρωποκεντρικός σχεδιασµός Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Ανθρωποκεντρικός σχεδιασµός Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση Λόγοι για υιοθέτηση της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης Η έννοια της ευχρηστίας Στάδια ανθρωποκεντρικής σχεδίασης Μέθοδοι και τεχνικές ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού Ανάλυση εφικτότητας Ανάλυση απαιτήσεων Παραγωγή σχεδιαστικών λύσεων Αξιολόγηση Ποιοτικά χαρακτηριστικά ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού Πλεονεκτήµατα της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης Παραλλαγές του ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού Συµµετοχικός σχεδιασµός (Participatory design) Εθνογραφία Θεµατικός σχεδιασµός (Contextual design) Σύνοψη...234

8 8 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή Κεφ. 8 Σχεδιασµός βάσει σεναρίων Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Τα σενάρια στη σχεδίαση διεπαφών χρήστη Τι είναι το σενάριο και ποιος ο ρόλος του στη σχεδιαστική διεπαφών Κατηγορίες σεναρίων Παραγωγή σεναρίων Μέθοδοι παραγωγής σεναρίων Παράδειγµα παραγωγής σεναρίων από σκαρίφηµα (σκίτσο) Καταγραφή και αναπαράσταση σεναρίων Αφήγηση Αριθµηµένη ακολουθία ιαχωρισµένη αφήγηση Ψευδοκώδικας Ιεραρχία σεναρίων ιάγραµµα περιπτώσεων χρήσης ιαγράµµατα δραστηριότητας (της UML) ιαγράµµατα ακολουθίας (της UML) ιαδικασία και στάδια σχεδιασµού Φάση ανάλυσης Φάση σχεδίασης Ανάπτυξη πρωτοτύπων και αξιολόγηση Σχολιασµός Τα σενάρια ως καταλύτης αλλαγών Η µέθοδος SeFRA

9 Περιεχόµενα 9 Σύνοψη Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη Κεφ. 9 Ανάλυση σχεδιαστικού χώρου βάσει σεναρίων Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Σχεδιαστικοί χώροι: ορισµός και συστατικά τους ιαχείριση σχεδιαστικών χώρων Αξίωση ή σχεδιαστικό ζήτηµα οµή σχεδιαστικού χώρου Παράδειγµα αναγνώρισης αξιώσεων Συστήµατα διαχείρισης σχεδιαστικών χώρων Η διαβούλευση στο IBIS Η µέθοδος QOC Μνήµη σχεδιαστικού χώρου Παράδειγµα σχεδιαστικού χώρου Εµπλουτισµός αξιώσεων Παραγωγή εναλλακτικών λύσεων Αναπαράσταση σχεδιαστικών χώρων Σχολιασµός και συµπέρασµα Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη Κεφ. 10 Ανάπτυξη πρωτοτύπων διεπαφής Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή...314

10 10 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή Τα πρωτότυπα στη ανάπτυξη λογισµικού Χρήσεις πρωτοτύπων Στάδια ανάπτυξης πρωτοτύπων Κατηγορίες πρωτοτύπων Εύρος πρωτοτύπου και λειτουργικότητα Πρωτότυπα διεπαφής Μέθοδοι ανάπτυξης των πρωτοτύπων διεπαφής Οπτική αναπαράσταση στο χαρτί (σκαριφήµατα) Οπτική αναπαράσταση σε υπολογιστή Εξιστόρηση γεγονότων Η τεχνική PICTIVE Εργαλεία ανάπτυξης πρωτοτύπων γραφικών διεπαφών Τεχνικές βασισµένες στο σκιτσάρισµα αντικειµένων αλληλεπίδρασης Τεχνικές που αξιοποιούν απτικές διεπαφές Εργαλεία γρήγορης επιθεώρησης πρωτοτύπων διεπαφής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Εργαλεία ανάπτυξης πρωτοτύπων διεπαφών διαδικτύου Γλώσσες σήµανσης εξαρτώµενες από τη συσκευή Γλώσσες σήµανσης διεπαφών ανεξάρτητες από τη συσκευή Σχολιασµός και κριτική της ανάπτυξης πρωτοτύπων Σύνοψη Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη Κεφ. 11 Συστατικά διεπαφών και αρχιτεκτονικές Περίληψη Βασικές έννοιες...363

11 Περιεχόµενα 11 Εισαγωγή Συστατικά σύγχρονων διεπαφών Παραθυρικά περιβάλλοντα Αρχιτεκτονική παραθυρικού συστήµατος Ειδοποίηση συµβάντων (event notification) Πηγές συµβάντων και βιβλιοθήκες διαδραστικών αντικειµένων Μέθοδοι διαχείρισης συµβάντων Αρχιτεκτονική λογισµικού διεπαφής Ιστορική αναδροµή στις αρχιτεκτονικές διεπαφής Μοντέλο Seeheim Μοντέλο Arch (Αψίδας) Μοντέλο MVC Μοντέλο PAC Κριτική, σχολιασµός, και συµπεράσµατα Σύνοψη Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη Κεφ. 12 Τεχνικές ανάπτυξης διεπαφών Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Χαµηλού επιπέδου προγραµµατισµός διεπαφών Υψηλού επιπέδου προγραµµατισµός διεπαφών Προγραµµατισµός βιβλιοθήκης διαδραστικών αντικειµένων Οπτικός προγραµµατισµός απευθείας χειρισµού αντικειµένων Εξειδικευµένες γλώσσες προδιαγραφής διαλόγων διεπαφών και συστήµατα διαχείρισης λογισµικού διεπαφής...392

12 12 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή ιαγράµµατα µετάβασης καταστάσεων Γραµµατικές ανεξάρτητες από περιβάλλον Τεχνικές βασισµένες σε συµβάντα Αντικειµενοστρεφείς τεχνικές Γλώσσες σήµανσης και σεναρίων Γλώσσες σήµανσης διεπαφών ανεξάρτητες πλατφόρµας Τεχνικές ανάπτυξης διεπαφών µε τη χρήση µοντέλων Σύγκριση τεχνικών και σχολιασµός Σύνοψη Κεφ. 13 Αξιολόγηση διεπαφών και τεχνολογία ευχρηστίας Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Αξιολόγηση ευχρηστίας είκτες (συνιστώσες) ευχρηστίας Γιατί πρέπει να αξιολογείται η ευχρηστία Τύποι και κατηγορίες αξιολόγησης ιαµορφωτική και συµπερασµατική αξιολόγηση Εµπειρική και µη εµπειρική αξιολόγηση Η πειραµατική προσέγγιση Μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης Πειραµατικές τεχνικές αξιολόγησης οκιµές Τεχνικές επιθεώρησης Μέθοδοι διερεύνησης και συλλογής δεδοµένων Τεχνικές αξιολόγησης και κύκλος ζωής συστήµατος...449

13 Περιεχόµενα 13 Προκαταρκτική επιτόπια ανάλυση (Proactive Field Study) Πλουραλιστική περιήγηση (Pluralistic Walkthrough) Πρωτόκολλο ερωταπόκρισης (Question-asking Protocol) Γνωσιακή περιήγηση (Cognitive Walkthrough) Κατάλογοι ελέγχου βάσει σεναρίου (Scenario-based Checklists) Ευρετική αξιολόγηση (Heuristic Evaluation) Μέτρηση απόδοσης (Performance Measurement) Συνέντευξη (Interview) Επιθεώρηση χαρακτηριστικών (Feature Inspection) Οµάδες επικέντρωσης (Focus groups) Επιτόπια παρατήρηση Ερωτηµατολόγια (Questionnaires) Έλεγχος ευχρηστίας στο εργαστήριο Το εργαστήριο ευχρηστίας Πρωτόκολλο οµιλούντων υποκειµένων (Think Aloud Protocol) Έλεγχος προσβασιµότητας Οδηγίες επιλογής και κόστος χρήσης µεθόδων Σύνοψη Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη...490d Παράρτηµα Παράρτηµα Παράρτηµα Παράρτηµα Παράρτηµα

14

15 Κεφάλαιο Αλληλεπίδραση Η έννοια και η ερµηνεία της στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή Περίληψη Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε τις έννοιες της διεπαφής και της αλληλεπίδρασης εστιάζοντας στα επίπεδα µελέτης της αλληλεπίδρασης και τη θεµατολογία κάθε επιπέδου. Συγκεκριµένα, θα προσδιοριστούν οι όροι φυσικό, συντακτικό και σηµασιολογικό επίπεδο αλληλεπίδρασης, και θα αναλυθούν τα κύρια θέµατα µελέτης καθενός. Βασικές έννοιες ιαδραστικό σύστηµα Συσκευές εισόδου-εξόδου Αντικείµενο αλληλεπίδρασης Παρουσίαση αντικειµένου αλληλεπίδρασης Συµπεριφορά αντικειµένου αλληλεπίδρασης Λειτουργικό τµήµα συστήµατος ιάλογος Γραµµατικοί κανόνες ικτυωτά διαγράµµατα καταστάσεων Μοντέλο συµβάντων Μεταφορά αλληλεπίδρασης

16 46 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή Εισαγωγικά Στο προηγούµενο κεφάλαιο διαπιστώσαµε ότι, σε όλα τα στάδια της εξέλιξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η κυρίαρχη αντίληψη για την αλληλεπίδραση ήταν πολύ κοντά στην έννοια και τις αρχές που διέπουν την διαπροσωπική επικοινωνία εταίρων και τους τρόπους που επιτυγχάνεται. Συγκεκριµένα, υποστηρίξαµε την άποψη ότι η αλληλεπίδραση προϋποθέτει αφενός τουλάχιστον δύο εταίρους οι οποίοι συµφωνούν να επικοινωνήσουν για κάποιο λόγο και αφετέρου την από κοινού υιοθέτηση από τους εταίρους µιας µορφής επικοινωνίας βασισµένης στην ανταλλαγή µηνυµάτων που συνήθως είναι κωδικοποιηµένα και τα οποία µεταφέρονται µέσω κάποιου µέσου. Επίσης, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι εταίροι µπορεί να διαφέρουν στον τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων, είναι σαφές ότι απαιτείται αποκωδικοποίηση και µετάφραση των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται. Σε αυτό το κεφάλαιο θα επιχειρήσουµε να εξειδικεύσουµε τον όρο αλληλεπίδραση παρουσιάζοντας τις διάφορες πτυχές του, τα επίπεδα µελέτης του, καθώς και ορισµένα από τα στοιχεία εκείνα που εξακολουθούν να απασχολούν την ερευνητική κοινότητα. Μέσα και κανάλια αλληλεπίδρασης Έως το σηµείο αυτό σκιαγραφήσαµε την έννοια της διεπαφής ως εργαλείου υποστήριξης της αλληλεπίδρασης µεταξύ ανθρώπων και µηχανών. Ωστόσο, οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον και επικοινωνούν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις. Κατά συνέπεια, και η αλληλεπίδραση µε υπολογιστικά συστήµατα θα έπρεπε ιδανικά να αξιοποιεί ερεθίσµατα από όλες τις αισθήσεις και να µην περιορίζεται στην οπτική αναπαράσταση της πληροφορίας. Εξάλλου είναι ευρύτατα παραδεκτό ότι η συνδυασµένη χρήση όλων των αισθήσεων συνεπάγεται πιο αποτελεσµατική και ευρύτερης κλίµακας αλληλεπίδραση. Τα πλεονεκτήµατα της συνδυασµένης χρήσης συµπληρωµατικών µέσων επικοινωνίας είναι πολλά. Πρώτα από όλα επεκτείνεται η δυνατότητα αντίληψης του ανθρώπου πέραν της άµεσα ορατής χωρικής περιοχής. Είναι εξάλλου γνωστό ότι το οπτικό πεδίο περιορίζεται σε ένα περιορισµένο παράθυρο ή εύρος. Εποµένως, η συνδυασµένη χρήση καναλιών επικοινωνίας επιτρέπει µεγαλύτερο εύρος αλληλεπίδρασης µε τον περιβάλλοντα χώρο. Κλασικό παράδειγµα είναι η συνδυασµένη χρήση ακοής και όρασης, όπου συχνά η ακοή καθοδηγεί την ό- ραση, µε τα αυτιά να «λένε» στα µάτια που πρέπει να κοιτάξουν. εύτερον, αλληλεπίδραση µέσω µιας εναλλακτικής αίσθησης όπως η ακοή επιτρέπει καλύτερη χρονική ανάλυση αφού είναι γνωστό ότι οι αντιδράσεις σε α- κουστικά ερεθίσµατα είναι ταχύτερες από ό,τι σε οπτικά ερεθίσµατα. Επίσης,

17 Κεφάλαιο 2 Αλληλεπίδραση: Η έννοια και η ερµηνεία της 47 µη οπτική αλληλεπίδραση µπορεί να αξιοποιηθεί είτε για λόγους υποστήριξης του οπτικού καναλιού, είτε για τη µείωση του φόρτου οπτικών ερεθισµάτων, όταν κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιµο. Για παράδειγµα, η µείωση της πληροφορίας στην οθόνη είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις συσκευών µε µικρή οθόνη όπως φορητές, κινητές, και φορετές συσκευές. Τέλος δεν θα πρέπει να λησµονούµε ότι υπάρχουν χρήστες των οποίων η ικανότητα διαχείρισης του οπτικού καναλιού είναι εξαρχής (π.χ. τυφλοί) ή περιστασιακά (π.χ. οδηγοί) περιορισµένη. Σε ορισµένες από τις περιπτώσεις αυτές η µη οπτική αλληλεπίδραση αποτελεί τη µόνη λύση επικοινωνίας είτε µε τον υπολογιστή είτε µε το ευρύτερο περιβάλλον (π.χ. ηχητικό µήνυµα ένδειξης κατάστασης φωτεινού σηµατοδότη). Εποµένως, είναι σηµαντικό να τονίσουµε εξαρχής, και πριν ακόµη αρχίσουµε να εξειδικεύουµε το γνωστικό αντικείµενο, ότι η διεπαφή χρήστη-υπολογιστή δεν αφορά αποκλειστικά και µόνο γραφικές παραστάσεις σε µια οθόνη, έστω και αν αποτελούν την επικρατούσα εκδοχή τους. Αντίθετα, σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ο συνδυασµός καναλιών και µέσων επικοινωνίας που συνιστά αποτελεσµατική και αποδοτική χρήση ενός συστήµατος. Η έννοια της αλληλεπίδρασης Η επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων πραγµατοποιείται µε διάφορους τρόπους και µέσω διαφόρων διόδων. Το κυρίαρχο όµως χαρακτηριστικό της ανθρώπινης επικοινωνίας είναι ο λόγος, προφορικός ή γραπτός, που αποτελεί και το πρωτεύον κανάλι επικοινωνίας. Σηµειώνεται µάλιστα µια διαφορά µεταξύ των µηνυµάτων που αποστέλλονται από τον προφορικό ή το γραπτό λόγο, µια και θεωρείται ότι ο προφορικός λόγος στέλνει περισσότερα µηνύµατα από το γραπτό. Σε σχέση µε τη χρήση ή µη της γλώσσας ως επικοινωνιακού εργαλείου η ανθρώπινη επικοινωνία διακρίνεται κυρίως σε λεκτική και µη λεκτική. Η λεκτική επικοινωνία περιλαµβάνει το λόγο, αλλά και όλα τα φαινόµενα που είναι σε άµεση συνάρτηση µε τον προφορικό λόγο, π.χ. τον τόνο της φωνής, τη συναισθηµατική ένταση, τους µορφασµούς του προσώπου κ.τ.λ. Στη µη λεκτική επικοινωνία, ή σωµατική επικοινωνία, περιλαµβάνονται όλα τα φαινόµενα της ε- πικοινωνίας που δεν είναι γλωσσικά όπως παραδείγµατος χάριν το βλέµµα, οι κινήσεις των χεριών, η στάση του σώµατος, εκφράσεις, κ.τ.λ. Η αλληλεπίδραση µε τη χρήση Η/Υ εµπεριέχει πολλά στοιχεία της διαπροσωπικής (ανθρώπινης) επικοινωνίας, αλλά δεν διεξάγεται κάτω από τους ίδιους όρους ή µε τις ίδιες µεθόδους, κυρίως λόγω της διαφορετικότητας στην επεξεργασία των δεδοµένων που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους και τις υπολογιστικές µηχανές. Συγκεκριµένα, οι άνθρωποι εκτελούν καθήκοντα όπως ανάγνωση κει- µένου, συγγραφή άρθρου κ.τ.λ. και αντιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα των

18 48 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή πράξεων τους µέσω της ερµηνείας των εικόνων ή των συµβόλων που παράγονται (βλέπε Σχήµα 2-1). Οι εικόνες ή τα σύµβολα αυτά γίνονται αντιληπτά από το χρήστη µέσω των αισθητηρίων οργάνων και στη συνέχεια ερµηνεύονται για να συντελέσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης και στην εκτέλεση άλλων (νέων) καθηκόντων. Το πεδίο στόχου (Target domain) Καθήκοντα Άνθρωπος εκτελεί παρουσιάζονται αντιλαµβάνεται Εικόνες Το πεδίο αναφοράς (Source domain) Σχήµα 2-1: Εκτέλεση καθηκόντων µε τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων Μια υπολογιστική συσκευή όπως ο Η/Υ λειτουργεί εντελώς διαφορετικά από τον άνθρωπο. Καταρχήν, τα ερεθίσµατα τα οποία δέχεται µια µηχανή προέρχονται κυρίως από τις συνδεδεµένες συσκευές εισόδου. Μέσω τέτοιων συσκευών ο χρήστης χειρίζεται αντικείµενα και µεταφέρει εντολές προς την εφαρµογή. Επίσης, µια υπολογιστική µηχανή επεξεργάζεται επί το πλείστον αριθµητικά δεδοµένα σε αντίθεση µε το µοντέλο επεξεργασίας δεδοµένων του ανθρώπου που είναι συµβολικό. Τέλος, σε αντίθεση µε τον άνθρωπο, µια υπολογιστική µηχανή προσφέρεται και πραγµατοποιεί σύνθετες πράξεις αριθµητικών δεδοµένων, τα αποτελέσµατα των οποίων παρουσιάζει στη συνέχεια στο χρήστη µέσω των συσκευών εξόδου.

19 Κεφάλαιο 2 Αλληλεπίδραση: Η έννοια και η ερµηνεία της 49 Από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι σε µεγάλο βαθµό η διεπαφή χρήστηυπολογιστή αφορά τη γεφύρωση του χάσµατος που χαρακτηρίζει την επικοινωνία ανθρώπων και υπολογιστικών µηχανών. Υπό αυτή την έννοια µπορεί να νοηθεί είτε ως µια τεχνητή γλώσσα (δηλαδή εργαλείο επικοινωνίας) είτε ως ένας µεταφραστής που αναλαµβάνει να µετατρέπει µηνύµατα από µια γλώσσα αναφοράς (source domain language) σε µια άλλη γλώσσα στόχου (target domain language). Στυλ αλληλεπίδρασης Παραδοσιακά, η αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή θεωρήθηκε και εξετάστηκε ως µια αµιγώς οπτική διαδικασία, χαρακτηρίζοντας µε τον τρόπο αυτό και το κυρίαρχο κανάλι επικοινωνίας αλλά και το εύρος των διαδραστικών φαινοµένων. Ωστόσο, όπως ήδη αναφέραµε, θα ήταν λάθος είτε να περιορίσουµε την έννοια της αλληλεπίδρασης µόνο σε ό,τι αφορά την οπτική ανταλλαγή µηνυµάτων, είτε να θεωρήσουµε ότι η µετατροπή σε µη οπτική αλληλεπίδραση είναι απλώς θέµα «αντιστοίχισης» µιας οπτικής παράστασης µέσω µη οπτικών δοµών. Όπως θα διαπιστώσουµε στη συνέχεια, είναι δυνατόν να σχεδιαστούν άλλες µορφές αλληλεπίδρασης, µη οπτικές, που άλλοτε αντικαθιστούν την ο- πτική αλληλεπίδραση και άλλοτε λειτουργούν συµπληρωµατικά. Για να κατανοήσουµε τις έννοιες και τους όρους θα ήταν καταρχήν χρήσιµο να µελετήσου- µε την έννοια του στυλ αλληλεπίδρασης, που αποτελεί βασικό στοιχείο ερµηνείας πολλών διαδραστικών φαινοµένων σε σύγχρονα συστήµατα. Ένα στυλ αλληλεπίδρασης συντίθεται από δοµικά στοιχεία µιας διεπαφής, όπως παραδείγµατος χάριν διαδραστικά αντικείµενα που συνδυάζονται για να υποστηρίξουν ένα διαδραστικό καθήκον όπως η διαγραφή ενός αρχείου από τον δίσκο. Υπάρχουν πολλά επίπεδα µελέτης των στυλ αλληλεπίδρασης. Ένα από αυτά αφορά το κυρίαρχο κανάλι αναπαράστασης δεδοµένων µέσω του οποίου αντιλαµβάνεται ο χρήστης τις λειτουργίες ενός υπολογιστή. Με βάση αυτό το κριτήριο, τα στυλ αλληλεπίδρασης διαχωρίζονται σε οπτικά και µη οπτικά. Στην κατηγορία των οπτικών στυλ αλληλεπίδρασης, η γραµµή εντολών (command line) υπήρξε από τα πρώτα και πλέον πολυχρησιµοποιηµένα στυλ αλληλεπίδρασης (βλέπε Σχήµα 2-2). Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης δίνει άµεσα εντολές στον υπολογιστή µέσα από συγκεκριµένες λέξεις και λέξεις-κλειδιά. Για να χρησιµοποιήσει κάποιος αυτόν τον τρόπο αλληλεπίδρασης πρέπει να είναι έ- µπειρος και εξειδικευµένος χρήστης, όπως ήταν οι αρχικοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και οι εξειδικευµένοι χρήστες µε ιδιαίτερες απαιτήσεις παραγωγικότητας (π.χ. χρήστες λειτουργικών συστηµάτων Unix).

20 50 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή Ένα άλλο στυλ αλληλεπίδρασης, που καθιερώθηκε σε γραφικά περιβάλλοντα χρήσης και στην πορεία γενικεύτηκε και σε µη οπτικές διεπαφές, είναι το στυλ που βασίζεται στο µενού επιλογής. Το στυλ χρησιµοποιείται για την οµαδοποίηση και παρουσίαση επιλογών από τις οποίες ένας χρήστης επιλέγει αυτή που επιθυµεί. Στη γραφική έκδοση του στυλ οι επιλογές είναι ορατές στο χρήστη και η χρήση τους είναι εύκολη γιατί τα ονόµατά τους βασίζονται στις λειτουργίες τους. Πολλές φορές είναι οµαδοποιηµένες ιεραρχικά για µεγαλύτερη ευκολία. εντολές ανάδραση συστήµατος Σχήµα 2-2: Η γραµµή εντολών Σε σύγχρονες γραφικές διεπαφές, κυρίως εφαρµογών γραφείου, τα µενού επιλογής εµφανίζονται σχεδόν παντού και µε διάφορους τρόπους (βλέπε Σχήµα 2-3). Αυτό συµβαίνει διότι ο συγκεκριµένος τύπος διεπαφής είναι ιδιαίτερα χρήσιµος σε νέους και άπειρους χρήστες, µια και δε χρειάζεται να θυµούνται τις εντολές. Ταυτόχρονα, έχει αποδειχθεί να είναι περιοριστικός για έµπειρους χρήστες µια και δεν έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν ταυτόχρονα πολλές εντολές όπως µπορούσαν στη διεπαφή τύπου εντολών. Ένα άλλο στυλ αλληλεπίδρασης είναι αυτό που βασίζεται στην ερωταπόκριση (ή ερώτηση απάντηση). Το συγκεκριµένο στυλ έχει εφαρµοστεί κυρίως σε διεπαφές εφαρµογών ανάκτησης δεδοµένων είτε από χρήστες (π.χ. απαντήσεις σε ερωτηµατολόγια) είτε από συστήµατα βάσεων δεδοµένων. Το στυλ αλληλεπίδρασης βασίζεται στην ιδέα της ελεγχόµενης και, σε ορισµένες περιπτώσεις καθοδηγούµενης, αλληλεπίδρασης όπου ένας χρήστης οδηγείται µέσα από µία σειρά ερωτήσεων. Λόγω των περιορισµένων λειτουργιών του, το στυλ αυτό

21 Κεφάλαιο 2 Αλληλεπίδραση: Η έννοια και η ερµηνεία της 51 απευθύνεται κυρίως σε αρχάριους χρήστες. Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις όπου στυλ αυτής της µορφής απευθύνονται σε έµπειρους χρήστες. Κλασικό παράδειγµα είναι η γλώσσα ερωτηµάτων SQL που απαιτεί οι χρήστες να έχουν κατανοήσει καλά τη δοµή της βάσεως δεδοµένων πριν µπορέσουν να χειριστούν τα δεδοµένα µε την γλώσσα. Σχήµα 2-3: Παράδειγµα µενού επιλογής

22 52 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή Σχήµα 2-4: Συµπλήρωση πεδίων φόρµας Ένα εξίσου δηµοφιλές στυλ είναι αυτό της συµπλήρωσης πεδίων φόρµας (form-filling). Σε αυτή την περίπτωση υποστηρίζεται η εισαγωγή ή η ανάκτηση δεδοµένων µέσα από κάποια φόρµα (βλέπε Σχήµα 2-4). Η φόρµα παρουσιάζεται στην οθόνη του χρήστη υπό µορφή εγγράφου ή διαλόγου όπου ο χρήστης εισάγει δεδοµένα σε συγκεκριµένα σηµεία και θέσεις. Τυπική χρήση αυτού του στυλ είναι σε εφαρµογές όπου ο χρήστης χρειάζεται να εισάγει µεγάλο όγκο δεδοµένων. Επιπλέον των οπτικών στυλ αλληλεπίδρασης υπάρχουν και αρκετά τα οποία αξιοποιούν άλλα κανάλια επικοινωνίας είτε ως αντικαταστάτες του καναλιού της όρασης, είτε συµπληρωµατικά. Τα στυλ αυτά ονοµάζονται µη οπτικά στυλ αλληλεπίδρασης και, ανάλογα µε το κανάλι επικοινωνίας που χρησιµοποιούν, διακρίνονται σε ακουστικά και απτικά στυλ αλληλεπίδρασης. Η ακουστική αλληλεπίδραση µπορεί να γίνει είτε µέσα από διεπαφές φωνής, είτε µέσα από διεπαφές ήχου, όπως συνοψίζεται στο Σχήµα 2-5. Οι διεπαφές φωνής χρησιµοποιούνται κυρίως για κείµενο, για ανάγνωση κειµένου και αντικειµένων της οθόνης, αλλά και για υπαγόρευση κειµένου και εισαγωγή εντολών. Οι τεχνικές αναπαράστασης ηχητικής πληροφορίας διακρίνονται σε «ακουστικά εικονίδια» (auditory icons) και σε «ακοΐδια» (earcons). Η πρώτη πε-

23 Κεφάλαιο 2 Αλληλεπίδραση: Η έννοια και η ερµηνεία της 53 ρίπτωση βασίζεται στην αξιοποίηση υπάρχουσας ακουστικής γνώσης των χρηστών, Συγκεκριµένα, η αλληλεπίδραση στηρίζεται στην αντιστοίχιση ήχων από το καθηµερινό περιβάλλον µας σε γεγονότα (events) σε ένα υπολογιστή. Προφανώς, στο στυλ αυτό υποστηρίζεται µόνο η έξοδος και παρουσίαση δεδοµένων από τον υπολογιστή και όχι χειρισµοί από το χρήστη. Στην περίπτωση των «ακοϊδίων» (earcons), χρησιµοποιείται στη διεπαφή ένα µη λεκτικό ακουστικό µήνυµα παράλληλα µε ό,τι άλλο συµβαίνει στη διεπαφή για να παρέχει στο χρήστη τις πληροφορίες για κάποιο αντικείµενο: το ακουστικό αντίστοιχο µιας εικόνας. Ακουστική αλληλεπίδραση Μέσω φωνής (για είσοδο & έξοδο) Μέσω ήχων (µόνο δια έξοδο) Σύνθεση φωνής Ακουστικά εικονίδια Αναγνώριση φωνής Ακοΐδια (Earcons) Σχήµα 2-5: Κατηγορίες ακουστικής αλληλεπίδρασης Οι απτικές διεπαφές βασίζονται σε συσκευές ικανές να παράγουν ερεθίσµατα στο δέρµα και τους µύες, συµπεριλαµβανοµένων αισθήσεων όπως του βάρους, και της θερµότητας. Η βασική δυσκολία των απτικών διεπαφών έγκειται στο γεγονός ότι η αίσθηση της αφής γίνεται αντιληπτή σε ολόκληρο το σώµα δεν εντοπίζεται τοπικά όπως η όραση και η ακοή. Οι τεχνολογίες απτικής αλληλεπίδρασης είναι ένα διευρυνόµενο ερευνητικό πεδίο, κυρίως εξαιτίας της εξέλιξης των τεχνολογιών «εικονικής πραγµατικότητας».

24 54 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή ιαδραστικά συστήµατα Ένα σύγχρονο διαδραστικό σύστηµα στην πλέον αφηρηµένη του µορφή έχει τρία συνιστώντα τµήµατα τα οποία είναι η παρουσίαση, ο ελεγκτήςδιαχειριστής διαλόγου και το λειτουργικό µέρος της εφαρµογής (βλέπε Σχήµα 2-6). Τµήµα παρουσίασης ιαχειριστής διαλόγου Λειτουργικό µέρος Σχήµα 2-6: Λειτουργική δοµή ενός διαδραστικού συστήµατος Τα τµήµατα της παρουσίασης και του διαλόγου είναι αυτά που συνήθως αναφέρονται ως διεπαφή χρήστη-υπολογιστή και αποτελούν το κατεξοχήν αντικεί- µενο µελέτης του παρόντος. Συνοψίζοντας, αναξερτήτως του στυλ µιας διεπαφής, και κατ αντιστοιχία µε το πλέον καθιερωµένο εργαλείο επικοινωνίας που είναι η γλώσσα, η αλληλεπίδραση µπορεί να µελετηθεί σε τρία ξεχωριστά επίπεδα: το λεκτικό, το συντακτικό, και το εννοιολογικό-σηµασιολογικό. Λεκτικό επίπεδο ανάλυσης διεπαφής Το λεκτικό επίπεδο (lexical ή physical level) είναι το χαµηλότερο και πιο τεχνικό επίπεδο ανάλυσης, όπου εξειδικεύονται κυρίως οι συσκευές εισόδου-εξόδου

25 Κεφάλαιο 2 Αλληλεπίδραση: Η έννοια και η ερµηνεία της 55 και τα στοιχειώδη δοµικά µέρη µιας διεπαφής όπως παραδείγµατος χάριν οι γραµµές, οι κουκκίδες (pixels), το κείµενο, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο συνδυάζονται για να συνθέσουν τα αντικείµενα αλληλεπίδρασης που συναντά- µε στις γραφικές διεπαφές. Πρώτα από όλα όµως, ας εξετάσουµε τις συσκευές εισόδου-εξόδου δεδοµένων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα πλαίσια της µελέτης της διεπαφής χρήστη-υπολογιστή. Περιφερειακές συσκευές εισόδου-εξόδου Όταν µιλάµε για συσκευές αλληλεπίδρασης αναφερόµαστε κυρίως σε περιφερειακές συσκευές δύο κατηγοριών συσκευές εισόδου και συσκευές εξόδου. Συσκευές εισόδου είναι οι συσκευές που επιτρέπουν το µετασχηµατισµό της πληροφορίας που παρέχει ο χρήστης ή βρίσκεται στον εξωτερικό κόσµο σε µορφή κατάλληλη για επεξεργασία από τον υπολογιστή. Στη σχεδίαση διεπαφών, οι συσκευές που ενδιαφέρουν κατά πρωτεύοντα λόγο είναι αυτές που χειρίζεται ο ίδιος ο χρήστης και που του επιτρέπουν τον έλεγχο διαδραστικών α- ντικειµένων (βλέπε αµέσως επόµενο τµήµα). Ενδεικτικά παραδείγµατα συσκευών εισόδου συνοψίζει ο Πίνακας 2-1. Ωστόσο οι πιο διαδεδοµένες συσκευές εισόδου είναι το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Ένα συνηθισµένο πληκτρολόγιο αποτελείται από πλήκτρα γραµµάτων, αριθµών, συµβόλων, καθώς και πλήκτρα που επιτελούν ειδικές λειτουργίες, όπως είναι τα Alt, Ctrl, Shift, Enter, τα πλήκτρα F κ.ά. Το πάτηµα οποιουδήποτε πλήκτρου µεταφέρει στην κεντρική µονάδα του υπολογιστή ένα συγκεκριµένο µήνυµα, το οποίο αφού αποθηκευθεί στη µνήµη προβάλλεται στην οθόνη. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται µέσα σε λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, χωρίς να γίνεται αντιληπτή, δηµιουργώντας έτσι την ψευδαίσθηση ότι η πληκτρολόγηση γίνεται απευθείας στην οθόνη. Κατά καιρούς έχουν υπάρξει πολλές απόπειρες για την ανάπτυξη µοντέλων κατανόησης και ταξινόµησης των συσκευών εισόδου δεδοµένων κυρίως από εµπειρογνώµονες ανθρωπίνων παραγόντων. Ο αναγνώστης µπορεί εύκολα να ανατρέξει στη σχετική βιβλιογραφία για µια επισκόπηση των παλαιοτέρων αλλά και πρόσφατων εργασιών στο χώρο. Ωστόσο είναι σηµαντικό να κάνουµε µια επισκόπηση των πλέον διαδεδοµένων µοντέλων ανάλυσης συσκευών εισόδου είτε για να καταγράψουµε κριτήρια βάσει των οποίων µπορούµε να διακρίνουµε την χρήση συσκευών εισόδου, είτε για να κατανοήσουµε το σχεδιαστικό χώρο των συσκευών εισόδου και να µπορέσουµε αφενός να εξηγήσουµε υφιστάµενες τεχνικές αλληλεπίδρασης αλλά και να συνθέσουµε αφετέρου νέες τεχνικές που µπορεί να υλοποιηθούν µε βάση τις διάφορες συσκευές.

26

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1Ορισμοί και αντικείμενο μελέτης 1.2Επισκόπηση πεδίου 1.2.1 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Εαρινό Εξάµηνο 2004-2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Στόχοι του µαθήµατος Η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή

Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή Α1. Εισαγωγή στην ΕΑΥ και γενικές πληροφορίες για το μάθημα (2015-16) Ίων Ανδρουτσόπουλος http://www.aueb.gr/users/ion/ 1 Τι θα ακούσετε Τι είναι η Επικοινωνία Ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπτώσεις χρήσης

Οι περιπτώσεις χρήσης 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Οι περιπτώσεις χρήσης ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης Τα διαγράµµατα των περιπτώσεων χρήσης Λεκτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

H ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟ-ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΪΟΣ ΟΚΤ 2013

H ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟ-ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΪΟΣ ΟΚΤ 2013 H ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟ-ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΪΟΣ ΟΚΤ 2013 ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦ3 Περιλαµβάνει Εργαστήριο στην τάξη Προβολές Video Ασκήσεις Επανάληψη Βοµβαρδιζόµαστε από αναποτελεσµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων: Εισαγωγή, Μεθοδολογίες Σχεδιασµού, Μεθοδολογία LUCID Τι είναι σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων; Τι είναι σχεδίαση;

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα 1. Εισαγωγή 1.1 O Υπολογιστής ως εργαλείο μηχανικού 1.2 Η Επιστήμη των υπολογιστών 1.3 Ιστορικό Σημείωμα 1.4 Ο υπολογιστής μηχανή επεξεργασίας ψηφιακής πληροφορίας 1.5 Ψηφιοποίηση πληροφορίας 1.5.1 ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Αξιολόγηση ιαδραστικών Συστηµάτων: Πειραµατικές µέθοδοι Παρατήρηση χρηστών Πειραµατικές µέθοδοι (laboratory studies) Παρατήρηση πεδίου (field studies)

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή. Ηπροσοχήείναιµία κεντρική λειτουργία του γνωστικού συστήµατος.

Προσοχή. Ηπροσοχήείναιµία κεντρική λειτουργία του γνωστικού συστήµατος. Προσοχή Ηπροσοχήείναιµία κεντρική λειτουργία του γνωστικού συστήµατος. Ηπροσοχήεµπλέκεται στην επιλογή των στοιχείων του περιβάλλοντος που επιθυµούµε να επεξεργαστούµε, και παράλληλα στην αγνόηση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο Παράδειγµα (διάρκεια: 15 λεπτά) Κεφάλαιο 17 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Β.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς σκέφτονται οι άνθρωποι; Προσέγγιση επεξεργασίας πληροφοριών Γνωστική ανάλυση του έργου (λύση προβλήµατος, κατανόηση κειµένου, επικοινωνία, κλπ.) σε επιµέρους νοητικές διεργασίες, δεξιότητες και γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυµέσα Ποιοι εµπλέκονται στα πολυµέσα Χαρακτηριστικά των µέσων Απαιτήσεις πολυµέσων Ιδιότητες πολυµέσων Μετάδοση πολυµέσων οµή συστηµάτων πολυµέσων Τεχνολογία Πολυµέσων 01-1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πολυ-Μέσα. Multi-Media

Πολυ-Μέσα. Multi-Media Μέσα (Media) Πολυ-Μέσα Multi-Media Μέσο (medium) Έννοια-κλειδί στη µελέτη της επικοινωνίας είναι η έννοια του µέσου. Ένα µέσο (medium) µπορεί να περιγραφεί ως ένα ολοκληρωµένο σύστηµα (φυσικόήτεχνητό)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : MORPHING ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ MORPHING ΚΑΙ VR ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑÏΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Εισαγωγή γή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση η Ανθρώπου-Υπολογιστή «μελετά τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2)

Μαθησιακά αντικείµενα (1/2) Το αποθετήριο µαθησιακών αντικειµένων για το ηµοτικό και το Γυµνάσιο: Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης στην πράξη Π. Τουκίλογλου, Α. Πέτσος, Π. Τσάκωνας, Α. Σαριδάκη, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδίαση Εφαρµογών Πολυµέσων

Ανάλυση και Σχεδίαση Εφαρµογών Πολυµέσων Ανάλυση και Σχεδίαση Εφαρµογών Πολυµέσων ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Εισαγωγή στην Ανάλυση Αρχικοποίηση Θεµατικό Περιεχόµενο Κοινό Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Ηλεκτρονική Σχεδίαση».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Πρόλογος... 13

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Πρόλογος... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. 1 Περί προγραμματισμού και γλωσσών προγραμματισμού Προγράμματα και Λειτουργικά Συστήματα... 17 Γλώσσες προγραμματισμού και εργαλεία ανάπτυξης προγραμμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Επικοινωνιών. ΒΛυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί ιδάσκων: Πέρδος Αθανάσιος

Τεχνολογία Επικοινωνιών. ΒΛυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί ιδάσκων: Πέρδος Αθανάσιος Τεχνολογία Επικοινωνιών ΒΛυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση Ελληνογαλλική Σχολή Καλαµαρί ιδάσκων: Πέρδος Αθανάσιος 1 Τεχνολογία Επικοινωνιών Εισαγωγή Η κατανόηση των συστηµάτων επικοινωνιών (Κεφάλαιο 1) Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Εύλογες προσαρμογές Προσπελασιμότητα Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία και η προσβασιμότητα ορίζεται ως:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τι είναι Μαθηματικά; Ποια είναι η αξία τους καθημερινή ζωή ανάπτυξη λογικής σκέψης αισθητική αξία και διανοητική απόλαυση ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία Inside the black box για µια επιστήµη του Νου Επιστροφή στο Νου Γνωστική Ψυχολογία / Γνωσιακή Επιστήµη Inside the black box για µια επιστήµη του Νου Επιστροφή στο Νου Γνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Τι είναι διαχείριση απαιτήσεων Ποια είναι η ροή των εργασιών στη φάση της καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γιατί µοντελοποιούµε Εισαγωγή στη UML Ένα απλό παράδειγµα 2 Γιατί µοντελοποιούµε; Ησηµασία της µοντελοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program)

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program) Μεταφραστές Εισαγωγή (source program) Τελικό πρόγραµµα (object program) Γιώργος Μανής Γλώσσες Είδη Μεταγλωττιστών Αρχική γλώσσα Γλώσσα υλοποίησης Τελική γλώσσα Απλοί µεταγλωττιστές Αντίστροφοι µεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες.

ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες. ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες. Αξιολόγηση µαθήµατος: γραπτές εξετάσεις. ιαπολιτισµική κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συμπληρωματικό κείμενο στη θέση του Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τελική έκδοση κειμένου: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Τι είναι η UP Βασικές αρχές µηχανικής λογισµικού Οι βασικές έννοιες της UP Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Τεχνολογίες και τεχνικές Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή: Στυλ Αλληλεπίδρασης, ιεπιφάνεια WIMP Βιβλιογραφία Μοντέλα επικοινωνίας ανθρώπου υπολογιστή:

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή Δομή και Στόχοι Μαθήματος Εισαγωγή Στόχοι του μαθήματος Δομή του μαθήματος Εργασία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Έρευνες Στατιστικών Στοιχείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 Λογική Ανάλυση Χρήσης Εφαρµογής... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ... 6 Επεξεργασία Ερώτησης... 7 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση Χρήσης Use case

Περίπτωση Χρήσης Use case Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2007 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Use Cases & Use Case Diagrams Περίπτωση Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15 Vellum Open Office Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα Open Office Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Open

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ PSY 301 Φιορεντίνα Πουλλή. Μάθημα 1ο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ PSY 301 Φιορεντίνα Πουλλή. Μάθημα 1ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ PSY 301 Φιορεντίνα Πουλλή 1 ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΒΛΙΟ Τίτλος : Κοινωνική Ψυχολογία: Εισαγωγή στη μελέτη της κοινωνικής συμπεριφοράς Συγγραφέας : Κοκκινάκη, Φ. 2 Μάθημα 1 ον -Δομή Μαθήματος Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα