Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Ο άνθρωπος, ο υπολογιστής, και η διεπαφή χρήστη Ιστορική αναδροµή... 35

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη... 29 Βασικές έννοιες... 29 Εισαγωγή... 30 Ο άνθρωπος, ο υπολογιστής, και η διεπαφή χρήστη... 31 Ιστορική αναδροµή... 35"

Transcript

1

2

3 Περιεχόµενα Κεφ. 1 Bασικές έννοιες και ιστορική αναδροµή Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Ο άνθρωπος, ο υπολογιστής, και η διεπαφή χρήστη Ιστορική αναδροµή Τα πρώτα συστήµατα αλληλεπίδρασης χρήστη-υπολογιστή Εξέλιξη των διεπαφών ως συνάρτηση της χρήσης των Η/Υ Ο H/Y ως εργαλείο συνεργασίας Σχόλιο Θέµατα συζήτησης Κεφ. 2 Aλληλεπίδραση Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγικά Μέσα και κανάλια αλληλεπίδρασης Η έννοια της αλληλεπίδρασης Στυλ αλληλεπίδρασης ιαδραστικά συστήµατα... 54

4 4 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή Λεκτικό επίπεδο ανάλυσης διεπαφής Περιφερειακές συσκευές εισόδου-εξόδου Αντικείµενα αλληλεπίδρασης Συντακτικό επίπεδο Γραµµατικοί κανόνες ικτυωτά διαγράµµατα καταστάσεων Ιεραρχικά δικτυωτά διαγράµµατα καταστάσεων ιαγράµµατα κατάστασης (State charts) ιαγράµµατα ροής (Flow charts) Μοντέλο συµβάντων Σηµασιολογικό επίπεδο Μεταφορές αλληλεπίδρασης Χαρακτηρισµός διεπαφής µε τη χρήση µεταφοράς Ενσωµάτωση µεταφοράς σε διεπαφή Σύνοψη Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη Κεφ. 3 Θεωρητικά µοντέλα και προσεγγίσεις Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Περί επιστηµολογίας Οι θεωρητικές «ρίζες» του γνωστικού αντικειµένου Γραφικά και επιστήµη των υπολογιστών Εργονοµία ανθρώπινοι παράγοντες και βιοµηχανική µηχανική Γνωστική ψυχολογία

5 Περιεχόµενα 5 Αναπτυξιακές επιστήµες Η διαµόρφωση της ερευνητικής ατζέντας Η θεωρητική σκέψη στην ΕΑΥ σήµερα Σύνοψη Κεφ. 4 Η εργονοµική προσέγγιση στην ΕΑΥ Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Η εργονοµική προσέγγιση Υπόθεση εργασίας Ο στόχος Η έννοια του εργασιακού καθήκοντος Μεθοδολογία εργονοµικής σχεδίασης Προσδιορισµός του προβλήµατος Ανάλυση απαιτήσεων Προδιαγραφή προϊόντος Αξιολόγηση του προϊόντος Η εργονοµική προσέγγιση στην ΕΑΥ Η µέθοδος της ανάλυσης καθηκόντων Τεχνικές ανάλυσης καθηκόντων Ο νόµος του Fitts Σχολιασµός Σύνοψη Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη...144

6 6 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή Κεφ. 5 Γνωστική ψυχολογία και γνωσιακή επιστήµη Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Γνωστική ψυχολογία και γνωσιακή επιστήµη Το πεδίο µελέτης της γνωστικής ψυχολογίας Το πεδίο µελέτης της γνωσιακής επιστήµης Η επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή για τη γνωσιακή προσέγγιση Θεωρίες και µοντέλα Ανθρώπινη επεξεργασία της πληροφορίας Το µοντέλο του Norman Κατασκευαστικά µοντέλα της γνωσιακής επιστήµης Σχολιασµός Κριτική των υποθέσεων εργασίας Κριτική γνωσιακών µοντέλων Σύνοψη Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη Κεφ. 6 Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στην ΕΑΥ Περίληψη Βασικές έννοιες Σύγχρονες γνωστικές προσεγγίσεις Κριτική της κλασικής θεώρησης Εναλλακτικά µοντέλα και θεωρήσεις Επεκτάσεις της γνωσιακής επιστήµης και σκέψης

7 Περιεχόµενα 7 Κοινωνικές και πολιτισµικές θεωρήσεις Θεωρίες επικοινωνίας Κοινωνιολογικές θεωρήσεις Σχολιασµός και σύγκριση Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη Κεφ. 7 Ανθρωποκεντρικός σχεδιασµός Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Ανθρωποκεντρικός σχεδιασµός Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση Λόγοι για υιοθέτηση της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης Η έννοια της ευχρηστίας Στάδια ανθρωποκεντρικής σχεδίασης Μέθοδοι και τεχνικές ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού Ανάλυση εφικτότητας Ανάλυση απαιτήσεων Παραγωγή σχεδιαστικών λύσεων Αξιολόγηση Ποιοτικά χαρακτηριστικά ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού Πλεονεκτήµατα της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης Παραλλαγές του ανθρωποκεντρικού σχεδιασµού Συµµετοχικός σχεδιασµός (Participatory design) Εθνογραφία Θεµατικός σχεδιασµός (Contextual design) Σύνοψη...234

8 8 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή Κεφ. 8 Σχεδιασµός βάσει σεναρίων Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Τα σενάρια στη σχεδίαση διεπαφών χρήστη Τι είναι το σενάριο και ποιος ο ρόλος του στη σχεδιαστική διεπαφών Κατηγορίες σεναρίων Παραγωγή σεναρίων Μέθοδοι παραγωγής σεναρίων Παράδειγµα παραγωγής σεναρίων από σκαρίφηµα (σκίτσο) Καταγραφή και αναπαράσταση σεναρίων Αφήγηση Αριθµηµένη ακολουθία ιαχωρισµένη αφήγηση Ψευδοκώδικας Ιεραρχία σεναρίων ιάγραµµα περιπτώσεων χρήσης ιαγράµµατα δραστηριότητας (της UML) ιαγράµµατα ακολουθίας (της UML) ιαδικασία και στάδια σχεδιασµού Φάση ανάλυσης Φάση σχεδίασης Ανάπτυξη πρωτοτύπων και αξιολόγηση Σχολιασµός Τα σενάρια ως καταλύτης αλλαγών Η µέθοδος SeFRA

9 Περιεχόµενα 9 Σύνοψη Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη Κεφ. 9 Ανάλυση σχεδιαστικού χώρου βάσει σεναρίων Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Σχεδιαστικοί χώροι: ορισµός και συστατικά τους ιαχείριση σχεδιαστικών χώρων Αξίωση ή σχεδιαστικό ζήτηµα οµή σχεδιαστικού χώρου Παράδειγµα αναγνώρισης αξιώσεων Συστήµατα διαχείρισης σχεδιαστικών χώρων Η διαβούλευση στο IBIS Η µέθοδος QOC Μνήµη σχεδιαστικού χώρου Παράδειγµα σχεδιαστικού χώρου Εµπλουτισµός αξιώσεων Παραγωγή εναλλακτικών λύσεων Αναπαράσταση σχεδιαστικών χώρων Σχολιασµός και συµπέρασµα Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη Κεφ. 10 Ανάπτυξη πρωτοτύπων διεπαφής Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή...314

10 10 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή Τα πρωτότυπα στη ανάπτυξη λογισµικού Χρήσεις πρωτοτύπων Στάδια ανάπτυξης πρωτοτύπων Κατηγορίες πρωτοτύπων Εύρος πρωτοτύπου και λειτουργικότητα Πρωτότυπα διεπαφής Μέθοδοι ανάπτυξης των πρωτοτύπων διεπαφής Οπτική αναπαράσταση στο χαρτί (σκαριφήµατα) Οπτική αναπαράσταση σε υπολογιστή Εξιστόρηση γεγονότων Η τεχνική PICTIVE Εργαλεία ανάπτυξης πρωτοτύπων γραφικών διεπαφών Τεχνικές βασισµένες στο σκιτσάρισµα αντικειµένων αλληλεπίδρασης Τεχνικές που αξιοποιούν απτικές διεπαφές Εργαλεία γρήγορης επιθεώρησης πρωτοτύπων διεπαφής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Εργαλεία ανάπτυξης πρωτοτύπων διεπαφών διαδικτύου Γλώσσες σήµανσης εξαρτώµενες από τη συσκευή Γλώσσες σήµανσης διεπαφών ανεξάρτητες από τη συσκευή Σχολιασµός και κριτική της ανάπτυξης πρωτοτύπων Σύνοψη Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη Κεφ. 11 Συστατικά διεπαφών και αρχιτεκτονικές Περίληψη Βασικές έννοιες...363

11 Περιεχόµενα 11 Εισαγωγή Συστατικά σύγχρονων διεπαφών Παραθυρικά περιβάλλοντα Αρχιτεκτονική παραθυρικού συστήµατος Ειδοποίηση συµβάντων (event notification) Πηγές συµβάντων και βιβλιοθήκες διαδραστικών αντικειµένων Μέθοδοι διαχείρισης συµβάντων Αρχιτεκτονική λογισµικού διεπαφής Ιστορική αναδροµή στις αρχιτεκτονικές διεπαφής Μοντέλο Seeheim Μοντέλο Arch (Αψίδας) Μοντέλο MVC Μοντέλο PAC Κριτική, σχολιασµός, και συµπεράσµατα Σύνοψη Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη Κεφ. 12 Τεχνικές ανάπτυξης διεπαφών Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Χαµηλού επιπέδου προγραµµατισµός διεπαφών Υψηλού επιπέδου προγραµµατισµός διεπαφών Προγραµµατισµός βιβλιοθήκης διαδραστικών αντικειµένων Οπτικός προγραµµατισµός απευθείας χειρισµού αντικειµένων Εξειδικευµένες γλώσσες προδιαγραφής διαλόγων διεπαφών και συστήµατα διαχείρισης λογισµικού διεπαφής...392

12 12 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή ιαγράµµατα µετάβασης καταστάσεων Γραµµατικές ανεξάρτητες από περιβάλλον Τεχνικές βασισµένες σε συµβάντα Αντικειµενοστρεφείς τεχνικές Γλώσσες σήµανσης και σεναρίων Γλώσσες σήµανσης διεπαφών ανεξάρτητες πλατφόρµας Τεχνικές ανάπτυξης διεπαφών µε τη χρήση µοντέλων Σύγκριση τεχνικών και σχολιασµός Σύνοψη Κεφ. 13 Αξιολόγηση διεπαφών και τεχνολογία ευχρηστίας Περίληψη Βασικές έννοιες Εισαγωγή Αξιολόγηση ευχρηστίας είκτες (συνιστώσες) ευχρηστίας Γιατί πρέπει να αξιολογείται η ευχρηστία Τύποι και κατηγορίες αξιολόγησης ιαµορφωτική και συµπερασµατική αξιολόγηση Εµπειρική και µη εµπειρική αξιολόγηση Η πειραµατική προσέγγιση Μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης Πειραµατικές τεχνικές αξιολόγησης οκιµές Τεχνικές επιθεώρησης Μέθοδοι διερεύνησης και συλλογής δεδοµένων Τεχνικές αξιολόγησης και κύκλος ζωής συστήµατος...449

13 Περιεχόµενα 13 Προκαταρκτική επιτόπια ανάλυση (Proactive Field Study) Πλουραλιστική περιήγηση (Pluralistic Walkthrough) Πρωτόκολλο ερωταπόκρισης (Question-asking Protocol) Γνωσιακή περιήγηση (Cognitive Walkthrough) Κατάλογοι ελέγχου βάσει σεναρίου (Scenario-based Checklists) Ευρετική αξιολόγηση (Heuristic Evaluation) Μέτρηση απόδοσης (Performance Measurement) Συνέντευξη (Interview) Επιθεώρηση χαρακτηριστικών (Feature Inspection) Οµάδες επικέντρωσης (Focus groups) Επιτόπια παρατήρηση Ερωτηµατολόγια (Questionnaires) Έλεγχος ευχρηστίας στο εργαστήριο Το εργαστήριο ευχρηστίας Πρωτόκολλο οµιλούντων υποκειµένων (Think Aloud Protocol) Έλεγχος προσβασιµότητας Οδηγίες επιλογής και κόστος χρήσης µεθόδων Σύνοψη Ερωτήσεις Ασκήσεις Θέµατα προς µελέτη...490d Παράρτηµα Παράρτηµα Παράρτηµα Παράρτηµα Παράρτηµα

14

15 Κεφάλαιο Αλληλεπίδραση Η έννοια και η ερµηνεία της στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή Περίληψη Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε τις έννοιες της διεπαφής και της αλληλεπίδρασης εστιάζοντας στα επίπεδα µελέτης της αλληλεπίδρασης και τη θεµατολογία κάθε επιπέδου. Συγκεκριµένα, θα προσδιοριστούν οι όροι φυσικό, συντακτικό και σηµασιολογικό επίπεδο αλληλεπίδρασης, και θα αναλυθούν τα κύρια θέµατα µελέτης καθενός. Βασικές έννοιες ιαδραστικό σύστηµα Συσκευές εισόδου-εξόδου Αντικείµενο αλληλεπίδρασης Παρουσίαση αντικειµένου αλληλεπίδρασης Συµπεριφορά αντικειµένου αλληλεπίδρασης Λειτουργικό τµήµα συστήµατος ιάλογος Γραµµατικοί κανόνες ικτυωτά διαγράµµατα καταστάσεων Μοντέλο συµβάντων Μεταφορά αλληλεπίδρασης

16 46 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή Εισαγωγικά Στο προηγούµενο κεφάλαιο διαπιστώσαµε ότι, σε όλα τα στάδια της εξέλιξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, η κυρίαρχη αντίληψη για την αλληλεπίδραση ήταν πολύ κοντά στην έννοια και τις αρχές που διέπουν την διαπροσωπική επικοινωνία εταίρων και τους τρόπους που επιτυγχάνεται. Συγκεκριµένα, υποστηρίξαµε την άποψη ότι η αλληλεπίδραση προϋποθέτει αφενός τουλάχιστον δύο εταίρους οι οποίοι συµφωνούν να επικοινωνήσουν για κάποιο λόγο και αφετέρου την από κοινού υιοθέτηση από τους εταίρους µιας µορφής επικοινωνίας βασισµένης στην ανταλλαγή µηνυµάτων που συνήθως είναι κωδικοποιηµένα και τα οποία µεταφέρονται µέσω κάποιου µέσου. Επίσης, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι εταίροι µπορεί να διαφέρουν στον τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων, είναι σαφές ότι απαιτείται αποκωδικοποίηση και µετάφραση των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται. Σε αυτό το κεφάλαιο θα επιχειρήσουµε να εξειδικεύσουµε τον όρο αλληλεπίδραση παρουσιάζοντας τις διάφορες πτυχές του, τα επίπεδα µελέτης του, καθώς και ορισµένα από τα στοιχεία εκείνα που εξακολουθούν να απασχολούν την ερευνητική κοινότητα. Μέσα και κανάλια αλληλεπίδρασης Έως το σηµείο αυτό σκιαγραφήσαµε την έννοια της διεπαφής ως εργαλείου υποστήριξης της αλληλεπίδρασης µεταξύ ανθρώπων και µηχανών. Ωστόσο, οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον και επικοινωνούν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας όλες τους τις αισθήσεις. Κατά συνέπεια, και η αλληλεπίδραση µε υπολογιστικά συστήµατα θα έπρεπε ιδανικά να αξιοποιεί ερεθίσµατα από όλες τις αισθήσεις και να µην περιορίζεται στην οπτική αναπαράσταση της πληροφορίας. Εξάλλου είναι ευρύτατα παραδεκτό ότι η συνδυασµένη χρήση όλων των αισθήσεων συνεπάγεται πιο αποτελεσµατική και ευρύτερης κλίµακας αλληλεπίδραση. Τα πλεονεκτήµατα της συνδυασµένης χρήσης συµπληρωµατικών µέσων επικοινωνίας είναι πολλά. Πρώτα από όλα επεκτείνεται η δυνατότητα αντίληψης του ανθρώπου πέραν της άµεσα ορατής χωρικής περιοχής. Είναι εξάλλου γνωστό ότι το οπτικό πεδίο περιορίζεται σε ένα περιορισµένο παράθυρο ή εύρος. Εποµένως, η συνδυασµένη χρήση καναλιών επικοινωνίας επιτρέπει µεγαλύτερο εύρος αλληλεπίδρασης µε τον περιβάλλοντα χώρο. Κλασικό παράδειγµα είναι η συνδυασµένη χρήση ακοής και όρασης, όπου συχνά η ακοή καθοδηγεί την ό- ραση, µε τα αυτιά να «λένε» στα µάτια που πρέπει να κοιτάξουν. εύτερον, αλληλεπίδραση µέσω µιας εναλλακτικής αίσθησης όπως η ακοή επιτρέπει καλύτερη χρονική ανάλυση αφού είναι γνωστό ότι οι αντιδράσεις σε α- κουστικά ερεθίσµατα είναι ταχύτερες από ό,τι σε οπτικά ερεθίσµατα. Επίσης,

17 Κεφάλαιο 2 Αλληλεπίδραση: Η έννοια και η ερµηνεία της 47 µη οπτική αλληλεπίδραση µπορεί να αξιοποιηθεί είτε για λόγους υποστήριξης του οπτικού καναλιού, είτε για τη µείωση του φόρτου οπτικών ερεθισµάτων, όταν κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιµο. Για παράδειγµα, η µείωση της πληροφορίας στην οθόνη είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις συσκευών µε µικρή οθόνη όπως φορητές, κινητές, και φορετές συσκευές. Τέλος δεν θα πρέπει να λησµονούµε ότι υπάρχουν χρήστες των οποίων η ικανότητα διαχείρισης του οπτικού καναλιού είναι εξαρχής (π.χ. τυφλοί) ή περιστασιακά (π.χ. οδηγοί) περιορισµένη. Σε ορισµένες από τις περιπτώσεις αυτές η µη οπτική αλληλεπίδραση αποτελεί τη µόνη λύση επικοινωνίας είτε µε τον υπολογιστή είτε µε το ευρύτερο περιβάλλον (π.χ. ηχητικό µήνυµα ένδειξης κατάστασης φωτεινού σηµατοδότη). Εποµένως, είναι σηµαντικό να τονίσουµε εξαρχής, και πριν ακόµη αρχίσουµε να εξειδικεύουµε το γνωστικό αντικείµενο, ότι η διεπαφή χρήστη-υπολογιστή δεν αφορά αποκλειστικά και µόνο γραφικές παραστάσεις σε µια οθόνη, έστω και αν αποτελούν την επικρατούσα εκδοχή τους. Αντίθετα, σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ο συνδυασµός καναλιών και µέσων επικοινωνίας που συνιστά αποτελεσµατική και αποδοτική χρήση ενός συστήµατος. Η έννοια της αλληλεπίδρασης Η επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων πραγµατοποιείται µε διάφορους τρόπους και µέσω διαφόρων διόδων. Το κυρίαρχο όµως χαρακτηριστικό της ανθρώπινης επικοινωνίας είναι ο λόγος, προφορικός ή γραπτός, που αποτελεί και το πρωτεύον κανάλι επικοινωνίας. Σηµειώνεται µάλιστα µια διαφορά µεταξύ των µηνυµάτων που αποστέλλονται από τον προφορικό ή το γραπτό λόγο, µια και θεωρείται ότι ο προφορικός λόγος στέλνει περισσότερα µηνύµατα από το γραπτό. Σε σχέση µε τη χρήση ή µη της γλώσσας ως επικοινωνιακού εργαλείου η ανθρώπινη επικοινωνία διακρίνεται κυρίως σε λεκτική και µη λεκτική. Η λεκτική επικοινωνία περιλαµβάνει το λόγο, αλλά και όλα τα φαινόµενα που είναι σε άµεση συνάρτηση µε τον προφορικό λόγο, π.χ. τον τόνο της φωνής, τη συναισθηµατική ένταση, τους µορφασµούς του προσώπου κ.τ.λ. Στη µη λεκτική επικοινωνία, ή σωµατική επικοινωνία, περιλαµβάνονται όλα τα φαινόµενα της ε- πικοινωνίας που δεν είναι γλωσσικά όπως παραδείγµατος χάριν το βλέµµα, οι κινήσεις των χεριών, η στάση του σώµατος, εκφράσεις, κ.τ.λ. Η αλληλεπίδραση µε τη χρήση Η/Υ εµπεριέχει πολλά στοιχεία της διαπροσωπικής (ανθρώπινης) επικοινωνίας, αλλά δεν διεξάγεται κάτω από τους ίδιους όρους ή µε τις ίδιες µεθόδους, κυρίως λόγω της διαφορετικότητας στην επεξεργασία των δεδοµένων που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους και τις υπολογιστικές µηχανές. Συγκεκριµένα, οι άνθρωποι εκτελούν καθήκοντα όπως ανάγνωση κει- µένου, συγγραφή άρθρου κ.τ.λ. και αντιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα των

18 48 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή πράξεων τους µέσω της ερµηνείας των εικόνων ή των συµβόλων που παράγονται (βλέπε Σχήµα 2-1). Οι εικόνες ή τα σύµβολα αυτά γίνονται αντιληπτά από το χρήστη µέσω των αισθητηρίων οργάνων και στη συνέχεια ερµηνεύονται για να συντελέσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης και στην εκτέλεση άλλων (νέων) καθηκόντων. Το πεδίο στόχου (Target domain) Καθήκοντα Άνθρωπος εκτελεί παρουσιάζονται αντιλαµβάνεται Εικόνες Το πεδίο αναφοράς (Source domain) Σχήµα 2-1: Εκτέλεση καθηκόντων µε τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων Μια υπολογιστική συσκευή όπως ο Η/Υ λειτουργεί εντελώς διαφορετικά από τον άνθρωπο. Καταρχήν, τα ερεθίσµατα τα οποία δέχεται µια µηχανή προέρχονται κυρίως από τις συνδεδεµένες συσκευές εισόδου. Μέσω τέτοιων συσκευών ο χρήστης χειρίζεται αντικείµενα και µεταφέρει εντολές προς την εφαρµογή. Επίσης, µια υπολογιστική µηχανή επεξεργάζεται επί το πλείστον αριθµητικά δεδοµένα σε αντίθεση µε το µοντέλο επεξεργασίας δεδοµένων του ανθρώπου που είναι συµβολικό. Τέλος, σε αντίθεση µε τον άνθρωπο, µια υπολογιστική µηχανή προσφέρεται και πραγµατοποιεί σύνθετες πράξεις αριθµητικών δεδοµένων, τα αποτελέσµατα των οποίων παρουσιάζει στη συνέχεια στο χρήστη µέσω των συσκευών εξόδου.

19 Κεφάλαιο 2 Αλληλεπίδραση: Η έννοια και η ερµηνεία της 49 Από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι σε µεγάλο βαθµό η διεπαφή χρήστηυπολογιστή αφορά τη γεφύρωση του χάσµατος που χαρακτηρίζει την επικοινωνία ανθρώπων και υπολογιστικών µηχανών. Υπό αυτή την έννοια µπορεί να νοηθεί είτε ως µια τεχνητή γλώσσα (δηλαδή εργαλείο επικοινωνίας) είτε ως ένας µεταφραστής που αναλαµβάνει να µετατρέπει µηνύµατα από µια γλώσσα αναφοράς (source domain language) σε µια άλλη γλώσσα στόχου (target domain language). Στυλ αλληλεπίδρασης Παραδοσιακά, η αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή θεωρήθηκε και εξετάστηκε ως µια αµιγώς οπτική διαδικασία, χαρακτηρίζοντας µε τον τρόπο αυτό και το κυρίαρχο κανάλι επικοινωνίας αλλά και το εύρος των διαδραστικών φαινοµένων. Ωστόσο, όπως ήδη αναφέραµε, θα ήταν λάθος είτε να περιορίσουµε την έννοια της αλληλεπίδρασης µόνο σε ό,τι αφορά την οπτική ανταλλαγή µηνυµάτων, είτε να θεωρήσουµε ότι η µετατροπή σε µη οπτική αλληλεπίδραση είναι απλώς θέµα «αντιστοίχισης» µιας οπτικής παράστασης µέσω µη οπτικών δοµών. Όπως θα διαπιστώσουµε στη συνέχεια, είναι δυνατόν να σχεδιαστούν άλλες µορφές αλληλεπίδρασης, µη οπτικές, που άλλοτε αντικαθιστούν την ο- πτική αλληλεπίδραση και άλλοτε λειτουργούν συµπληρωµατικά. Για να κατανοήσουµε τις έννοιες και τους όρους θα ήταν καταρχήν χρήσιµο να µελετήσου- µε την έννοια του στυλ αλληλεπίδρασης, που αποτελεί βασικό στοιχείο ερµηνείας πολλών διαδραστικών φαινοµένων σε σύγχρονα συστήµατα. Ένα στυλ αλληλεπίδρασης συντίθεται από δοµικά στοιχεία µιας διεπαφής, όπως παραδείγµατος χάριν διαδραστικά αντικείµενα που συνδυάζονται για να υποστηρίξουν ένα διαδραστικό καθήκον όπως η διαγραφή ενός αρχείου από τον δίσκο. Υπάρχουν πολλά επίπεδα µελέτης των στυλ αλληλεπίδρασης. Ένα από αυτά αφορά το κυρίαρχο κανάλι αναπαράστασης δεδοµένων µέσω του οποίου αντιλαµβάνεται ο χρήστης τις λειτουργίες ενός υπολογιστή. Με βάση αυτό το κριτήριο, τα στυλ αλληλεπίδρασης διαχωρίζονται σε οπτικά και µη οπτικά. Στην κατηγορία των οπτικών στυλ αλληλεπίδρασης, η γραµµή εντολών (command line) υπήρξε από τα πρώτα και πλέον πολυχρησιµοποιηµένα στυλ αλληλεπίδρασης (βλέπε Σχήµα 2-2). Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης δίνει άµεσα εντολές στον υπολογιστή µέσα από συγκεκριµένες λέξεις και λέξεις-κλειδιά. Για να χρησιµοποιήσει κάποιος αυτόν τον τρόπο αλληλεπίδρασης πρέπει να είναι έ- µπειρος και εξειδικευµένος χρήστης, όπως ήταν οι αρχικοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και οι εξειδικευµένοι χρήστες µε ιδιαίτερες απαιτήσεις παραγωγικότητας (π.χ. χρήστες λειτουργικών συστηµάτων Unix).

20 50 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή Ένα άλλο στυλ αλληλεπίδρασης, που καθιερώθηκε σε γραφικά περιβάλλοντα χρήσης και στην πορεία γενικεύτηκε και σε µη οπτικές διεπαφές, είναι το στυλ που βασίζεται στο µενού επιλογής. Το στυλ χρησιµοποιείται για την οµαδοποίηση και παρουσίαση επιλογών από τις οποίες ένας χρήστης επιλέγει αυτή που επιθυµεί. Στη γραφική έκδοση του στυλ οι επιλογές είναι ορατές στο χρήστη και η χρήση τους είναι εύκολη γιατί τα ονόµατά τους βασίζονται στις λειτουργίες τους. Πολλές φορές είναι οµαδοποιηµένες ιεραρχικά για µεγαλύτερη ευκολία. εντολές ανάδραση συστήµατος Σχήµα 2-2: Η γραµµή εντολών Σε σύγχρονες γραφικές διεπαφές, κυρίως εφαρµογών γραφείου, τα µενού επιλογής εµφανίζονται σχεδόν παντού και µε διάφορους τρόπους (βλέπε Σχήµα 2-3). Αυτό συµβαίνει διότι ο συγκεκριµένος τύπος διεπαφής είναι ιδιαίτερα χρήσιµος σε νέους και άπειρους χρήστες, µια και δε χρειάζεται να θυµούνται τις εντολές. Ταυτόχρονα, έχει αποδειχθεί να είναι περιοριστικός για έµπειρους χρήστες µια και δεν έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν ταυτόχρονα πολλές εντολές όπως µπορούσαν στη διεπαφή τύπου εντολών. Ένα άλλο στυλ αλληλεπίδρασης είναι αυτό που βασίζεται στην ερωταπόκριση (ή ερώτηση απάντηση). Το συγκεκριµένο στυλ έχει εφαρµοστεί κυρίως σε διεπαφές εφαρµογών ανάκτησης δεδοµένων είτε από χρήστες (π.χ. απαντήσεις σε ερωτηµατολόγια) είτε από συστήµατα βάσεων δεδοµένων. Το στυλ αλληλεπίδρασης βασίζεται στην ιδέα της ελεγχόµενης και, σε ορισµένες περιπτώσεις καθοδηγούµενης, αλληλεπίδρασης όπου ένας χρήστης οδηγείται µέσα από µία σειρά ερωτήσεων. Λόγω των περιορισµένων λειτουργιών του, το στυλ αυτό

21 Κεφάλαιο 2 Αλληλεπίδραση: Η έννοια και η ερµηνεία της 51 απευθύνεται κυρίως σε αρχάριους χρήστες. Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις όπου στυλ αυτής της µορφής απευθύνονται σε έµπειρους χρήστες. Κλασικό παράδειγµα είναι η γλώσσα ερωτηµάτων SQL που απαιτεί οι χρήστες να έχουν κατανοήσει καλά τη δοµή της βάσεως δεδοµένων πριν µπορέσουν να χειριστούν τα δεδοµένα µε την γλώσσα. Σχήµα 2-3: Παράδειγµα µενού επιλογής

22 52 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή Σχήµα 2-4: Συµπλήρωση πεδίων φόρµας Ένα εξίσου δηµοφιλές στυλ είναι αυτό της συµπλήρωσης πεδίων φόρµας (form-filling). Σε αυτή την περίπτωση υποστηρίζεται η εισαγωγή ή η ανάκτηση δεδοµένων µέσα από κάποια φόρµα (βλέπε Σχήµα 2-4). Η φόρµα παρουσιάζεται στην οθόνη του χρήστη υπό µορφή εγγράφου ή διαλόγου όπου ο χρήστης εισάγει δεδοµένα σε συγκεκριµένα σηµεία και θέσεις. Τυπική χρήση αυτού του στυλ είναι σε εφαρµογές όπου ο χρήστης χρειάζεται να εισάγει µεγάλο όγκο δεδοµένων. Επιπλέον των οπτικών στυλ αλληλεπίδρασης υπάρχουν και αρκετά τα οποία αξιοποιούν άλλα κανάλια επικοινωνίας είτε ως αντικαταστάτες του καναλιού της όρασης, είτε συµπληρωµατικά. Τα στυλ αυτά ονοµάζονται µη οπτικά στυλ αλληλεπίδρασης και, ανάλογα µε το κανάλι επικοινωνίας που χρησιµοποιούν, διακρίνονται σε ακουστικά και απτικά στυλ αλληλεπίδρασης. Η ακουστική αλληλεπίδραση µπορεί να γίνει είτε µέσα από διεπαφές φωνής, είτε µέσα από διεπαφές ήχου, όπως συνοψίζεται στο Σχήµα 2-5. Οι διεπαφές φωνής χρησιµοποιούνται κυρίως για κείµενο, για ανάγνωση κειµένου και αντικειµένων της οθόνης, αλλά και για υπαγόρευση κειµένου και εισαγωγή εντολών. Οι τεχνικές αναπαράστασης ηχητικής πληροφορίας διακρίνονται σε «ακουστικά εικονίδια» (auditory icons) και σε «ακοΐδια» (earcons). Η πρώτη πε-

23 Κεφάλαιο 2 Αλληλεπίδραση: Η έννοια και η ερµηνεία της 53 ρίπτωση βασίζεται στην αξιοποίηση υπάρχουσας ακουστικής γνώσης των χρηστών, Συγκεκριµένα, η αλληλεπίδραση στηρίζεται στην αντιστοίχιση ήχων από το καθηµερινό περιβάλλον µας σε γεγονότα (events) σε ένα υπολογιστή. Προφανώς, στο στυλ αυτό υποστηρίζεται µόνο η έξοδος και παρουσίαση δεδοµένων από τον υπολογιστή και όχι χειρισµοί από το χρήστη. Στην περίπτωση των «ακοϊδίων» (earcons), χρησιµοποιείται στη διεπαφή ένα µη λεκτικό ακουστικό µήνυµα παράλληλα µε ό,τι άλλο συµβαίνει στη διεπαφή για να παρέχει στο χρήστη τις πληροφορίες για κάποιο αντικείµενο: το ακουστικό αντίστοιχο µιας εικόνας. Ακουστική αλληλεπίδραση Μέσω φωνής (για είσοδο & έξοδο) Μέσω ήχων (µόνο δια έξοδο) Σύνθεση φωνής Ακουστικά εικονίδια Αναγνώριση φωνής Ακοΐδια (Earcons) Σχήµα 2-5: Κατηγορίες ακουστικής αλληλεπίδρασης Οι απτικές διεπαφές βασίζονται σε συσκευές ικανές να παράγουν ερεθίσµατα στο δέρµα και τους µύες, συµπεριλαµβανοµένων αισθήσεων όπως του βάρους, και της θερµότητας. Η βασική δυσκολία των απτικών διεπαφών έγκειται στο γεγονός ότι η αίσθηση της αφής γίνεται αντιληπτή σε ολόκληρο το σώµα δεν εντοπίζεται τοπικά όπως η όραση και η ακοή. Οι τεχνολογίες απτικής αλληλεπίδρασης είναι ένα διευρυνόµενο ερευνητικό πεδίο, κυρίως εξαιτίας της εξέλιξης των τεχνολογιών «εικονικής πραγµατικότητας».

24 54 ιεπαφή Χρήστη Υπολογιστή ιαδραστικά συστήµατα Ένα σύγχρονο διαδραστικό σύστηµα στην πλέον αφηρηµένη του µορφή έχει τρία συνιστώντα τµήµατα τα οποία είναι η παρουσίαση, ο ελεγκτήςδιαχειριστής διαλόγου και το λειτουργικό µέρος της εφαρµογής (βλέπε Σχήµα 2-6). Τµήµα παρουσίασης ιαχειριστής διαλόγου Λειτουργικό µέρος Σχήµα 2-6: Λειτουργική δοµή ενός διαδραστικού συστήµατος Τα τµήµατα της παρουσίασης και του διαλόγου είναι αυτά που συνήθως αναφέρονται ως διεπαφή χρήστη-υπολογιστή και αποτελούν το κατεξοχήν αντικεί- µενο µελέτης του παρόντος. Συνοψίζοντας, αναξερτήτως του στυλ µιας διεπαφής, και κατ αντιστοιχία µε το πλέον καθιερωµένο εργαλείο επικοινωνίας που είναι η γλώσσα, η αλληλεπίδραση µπορεί να µελετηθεί σε τρία ξεχωριστά επίπεδα: το λεκτικό, το συντακτικό, και το εννοιολογικό-σηµασιολογικό. Λεκτικό επίπεδο ανάλυσης διεπαφής Το λεκτικό επίπεδο (lexical ή physical level) είναι το χαµηλότερο και πιο τεχνικό επίπεδο ανάλυσης, όπου εξειδικεύονται κυρίως οι συσκευές εισόδου-εξόδου

25 Κεφάλαιο 2 Αλληλεπίδραση: Η έννοια και η ερµηνεία της 55 και τα στοιχειώδη δοµικά µέρη µιας διεπαφής όπως παραδείγµατος χάριν οι γραµµές, οι κουκκίδες (pixels), το κείµενο, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο συνδυάζονται για να συνθέσουν τα αντικείµενα αλληλεπίδρασης που συναντά- µε στις γραφικές διεπαφές. Πρώτα από όλα όµως, ας εξετάσουµε τις συσκευές εισόδου-εξόδου δεδοµένων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα πλαίσια της µελέτης της διεπαφής χρήστη-υπολογιστή. Περιφερειακές συσκευές εισόδου-εξόδου Όταν µιλάµε για συσκευές αλληλεπίδρασης αναφερόµαστε κυρίως σε περιφερειακές συσκευές δύο κατηγοριών συσκευές εισόδου και συσκευές εξόδου. Συσκευές εισόδου είναι οι συσκευές που επιτρέπουν το µετασχηµατισµό της πληροφορίας που παρέχει ο χρήστης ή βρίσκεται στον εξωτερικό κόσµο σε µορφή κατάλληλη για επεξεργασία από τον υπολογιστή. Στη σχεδίαση διεπαφών, οι συσκευές που ενδιαφέρουν κατά πρωτεύοντα λόγο είναι αυτές που χειρίζεται ο ίδιος ο χρήστης και που του επιτρέπουν τον έλεγχο διαδραστικών α- ντικειµένων (βλέπε αµέσως επόµενο τµήµα). Ενδεικτικά παραδείγµατα συσκευών εισόδου συνοψίζει ο Πίνακας 2-1. Ωστόσο οι πιο διαδεδοµένες συσκευές εισόδου είναι το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Ένα συνηθισµένο πληκτρολόγιο αποτελείται από πλήκτρα γραµµάτων, αριθµών, συµβόλων, καθώς και πλήκτρα που επιτελούν ειδικές λειτουργίες, όπως είναι τα Alt, Ctrl, Shift, Enter, τα πλήκτρα F κ.ά. Το πάτηµα οποιουδήποτε πλήκτρου µεταφέρει στην κεντρική µονάδα του υπολογιστή ένα συγκεκριµένο µήνυµα, το οποίο αφού αποθηκευθεί στη µνήµη προβάλλεται στην οθόνη. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται µέσα σε λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, χωρίς να γίνεται αντιληπτή, δηµιουργώντας έτσι την ψευδαίσθηση ότι η πληκτρολόγηση γίνεται απευθείας στην οθόνη. Κατά καιρούς έχουν υπάρξει πολλές απόπειρες για την ανάπτυξη µοντέλων κατανόησης και ταξινόµησης των συσκευών εισόδου δεδοµένων κυρίως από εµπειρογνώµονες ανθρωπίνων παραγόντων. Ο αναγνώστης µπορεί εύκολα να ανατρέξει στη σχετική βιβλιογραφία για µια επισκόπηση των παλαιοτέρων αλλά και πρόσφατων εργασιών στο χώρο. Ωστόσο είναι σηµαντικό να κάνουµε µια επισκόπηση των πλέον διαδεδοµένων µοντέλων ανάλυσης συσκευών εισόδου είτε για να καταγράψουµε κριτήρια βάσει των οποίων µπορούµε να διακρίνουµε την χρήση συσκευών εισόδου, είτε για να κατανοήσουµε το σχεδιαστικό χώρο των συσκευών εισόδου και να µπορέσουµε αφενός να εξηγήσουµε υφιστάµενες τεχνικές αλληλεπίδρασης αλλά και να συνθέσουµε αφετέρου νέες τεχνικές που µπορεί να υλοποιηθούν µε βάση τις διάφορες συσκευές.

26

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων: Εισαγωγή, Μεθοδολογίες Σχεδιασµού, Μεθοδολογία LUCID Τι είναι σχεδίαση ιαδραστικών Συστηµάτων; Τι είναι σχεδίαση;

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή. Ηπροσοχήείναιµία κεντρική λειτουργία του γνωστικού συστήµατος.

Προσοχή. Ηπροσοχήείναιµία κεντρική λειτουργία του γνωστικού συστήµατος. Προσοχή Ηπροσοχήείναιµία κεντρική λειτουργία του γνωστικού συστήµατος. Ηπροσοχήεµπλέκεται στην επιλογή των στοιχείων του περιβάλλοντος που επιθυµούµε να επεξεργαστούµε, και παράλληλα στην αγνόηση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπτώσεις χρήσης

Οι περιπτώσεις χρήσης 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Οι περιπτώσεις χρήσης ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης Τα διαγράµµατα των περιπτώσεων χρήσης Λεκτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Περιεχόµενα ΕΠΛ 435: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή Αξιολόγηση ιαδραστικών Συστηµάτων: Πειραµατικές µέθοδοι Παρατήρηση χρηστών Πειραµατικές µέθοδοι (laboratory studies) Παρατήρηση πεδίου (field studies)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Κεφάλαιο 17 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο Παράδειγµα (διάρκεια: 15 λεπτά) Κεφάλαιο 17 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Εύλογες προσαρμογές Προσπελασιμότητα Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία και η προσβασιμότητα ορίζεται ως:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15 Vellum Open Office Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα Open Office Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Open

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Τι είναι διαχείριση απαιτήσεων Ποια είναι η ροή των εργασιών στη φάση της καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Ηλεκτρονική Σχεδίαση».

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο Πολυμέσα Πολυμέσα είναι κλάδος της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών. Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων είναι τα εξής : Κείμενο Εικόνα Ήχος Κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Ορισµός εγγράφου, προτύπου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εγγράφου 1.2. Πρότυπα 1.2.1. Δηµιουργία, µεταβολή, χρήση και διαγραφή προτύπων εγγράφων 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns)

Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns) Ενότητα 6 Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns) Ορισµοί βασικές έννοιες. Σηµαντικά µοτίβα σχεδίασης: Παρατηρητής (Observer). Πρόσοψη (Façade). Προσαρµογέας (Adapter). Πληρεξούσιος (Proxy). Μοναχοπαίδι (Singleton).

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση: 1.0. με το. Ασημίνα

Έκδοση: 1.0. με το. Ασημίνα Έκδοση: 1.0 Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 20100 Ασημίνα Σπανίδου και Γεώργιος Κουρουπέτρογλου aspanidou@di.uoa.gr koupe@di.uoa.gr Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση Χρήσης Use case

Περίπτωση Χρήσης Use case Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2007 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Use Cases & Use Case Diagrams Περίπτωση Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Eνότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (3/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link]

Περιεχόµενο. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών. Βιβλιογραφία. Καγιάφας [2000]: Κεφάλαιο 9, [link] Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πολυµεσικών Εφαρµογών Βασικά ζητήµατα σχεδίασης Η διαδικασία ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Η οµάδα ανάπτυξης πολυµεσικών εφαρµογών Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Ι (Θεωρία)

Πληροφορική Ι (Θεωρία) Πληροφορική Ι (Θεωρία) ρ Α Εξάμηνο Διδασκαλία: Δευτέρα 16:00-18:00 (Αίθουσα 303) Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Σκοπός του μαθήματος «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι» Απόκτηση από τους σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Αλληλεπίδρασης

Τεχνολογία Αλληλεπίδρασης ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Εαρινό Εξάµηνο 2001 ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων Αναστάσιος Σπηλιωτόπουλος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 1 tasos@di.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών πολυµέσων

Ανάπτυξη εφαρµογών πολυµέσων Ανάπτυξη εφαρµογών πολυµέσων Φάσεις Φάσεις εργασίας Ανάλυση Σχεδίαση Παραγωγή Αξιολόγηση Storyboard Οµάδα παραγωγής Επιλογή εργαλείων Ανάλυση (analysis) Συλλογή απαραίτητων πληροφοριών που δίνουν µια καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή

Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δομή και Στόχοι του Μαθήματος - Εισαγωγή Δομή και Στόχοι Μαθήματος Εισαγωγή Στόχοι του μαθήματος Δομή του μαθήματος Εργασία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων»

«Οδηγίες Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οδηγίες Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων» ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit)

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit) ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά εξαρτήµατα. Τα περισσότερα από αυτά είναι εσωτερικά, που βρίσκονται µέσα στο κουτί του υπολογιστή. Ωστόσο, µερικά εξαρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στην Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση Υπολογιστών 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 1.3.1 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία

ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία Τεχνολογική Επανάσταση Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας φέρνει συνεχείς αλλαγές στην καθηµερινότητα Όµως ένα µεγάλο ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Τι είναι η UP Βασικές αρχές µηχανικής λογισµικού Οι βασικές έννοιες της UP Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα;

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Αξιολόγηση Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Προτεινόµενα Κριτήρια Αξιολόγησης Αυτό το µοντέλο παρέχει επιπλέον δυνατότητα για αξιολόγηση των µαθητών, χωρίς την ανάγκη να υπάρξει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Μάθηµα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Τι είναι οι βάσεις δεδοµένων Μία βάση δεδοµένων (Β..) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε κάποιο αποθηκευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο όρος είναι συντομογραφία του όρου «Αυτόματος, Ηλεκτρονικός Ψηφιακός Υπολογιστής Γενικού Σκοπού» [1]. Αυτόματος Μετά την έναρξη της λειτουργίας του εργάζεται μόνος του εκτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση

4. Γνωστικά Αντικείμενα και Αντίστοιχες Γνώσεις/Δεξιότητες προς Εξέταση Κωδ.: CSR-APDX2C Ισχύς: 01/10/2014 Έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 8 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποιητικών Οι ειδικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Επίσης ένας η/υ μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-15 Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Κωδικός: Ψ4607 Περίληψη του εργαστηρίου Η Αλκοολογία

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint

ημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός (ΑΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ. 1 3 Το περιβάλλον εργασίας του Dreamweaver

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός (ΑΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ. 1 3 Το περιβάλλον εργασίας του Dreamweaver Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Σεμιναρίου Εφαρμοσμένων Τεχνών Εισαγωγή στην δημιουργία ιστοχώρου με το Dreamweaver και εικαστική σχεδίαση με τα λογισμικά Photoshop και CoreDraw X4 Συνολική Διάρκεια: 48 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΟΙΜΙΟ 4 η Ενότητα Στην 4 η Ενότητα ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) έχουμε δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη (user interface) για Διαδραστική Εφαρμογή Αναζήτησης Πλοίων σε Τοπική Εμβέλεια, για Κινητές Συσκευές με

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα

Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών Γ Οµάδα Διδάσκων: Αθ. Στογιαννίδης Λέκτορας 11ο Μάθηµα Διερεύνηση Προϋποθέσεων Διδασκαλίας - Α : Η θεωρία του Jean Piaget για τη νοητική ανάπτυξη του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα