ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΚΤΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΚΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 4.2. ΑΚΤΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ... 15 4.3. ΑΚΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ..."

Transcript

1 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΆ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΚΤΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΚΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΚΤΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Δελτία παρουσίασης των αλλαγών για κάθε ακτή)

2 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΓΕΝΙΚΆ Με την υπ αριθ. ΚΥΑ Η.Π. 8600/416/Ε103/ «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006», καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την ποιότητα και τα μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006 «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ». Δεδομένου ότι, κατά την πρώτη εφαρμογή της υπ αριθμ. οικ / εγκυκλίου περί της διαδικασίας αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης το έτος 2012, υποβλήθηκε από τους ενδιαφερόμενους φορείς σημαντικός αριθμός εκπρόθεσμων αιτημάτων προσθήκης και αφαίρεσης ακτών, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ προέβη στην έκδοση νέας εγκυκλίου (Εγκύκλιος με αριθ. πρωτ / «Διαδικασία αναθεώρησης του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης»), για την εκ νέου αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Το πρόγραμμα παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης για την περίοδο έχει δρομολογηθεί από το 2013, με πρόβλεψη για αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης το έτος Η βασική αρχή της αναδιαμόρφωσης του μητρώου των κολυμβητικών ακτών είναι η αντιστοίχηση ενός σημείου παρακολούθησης σε κάθε ακτή, ενώ στη διαδικασία αυτή λήφθηκαν υπόψη οι υποδείξεις και τα αιτήματα των Δ/νσεων Υδάτων σε εφαρμογή της Εγκυκλίου Αριθμ. πρωτ. οικ /2013 καθώς και οι απεντάξεις ακτών που αναφέρονται στο με Α.Π / Έγγραφο της ΕΓΥ του ΥΠΕΚΑ και συγκεκριμένα: 1. Το με αριθ. πρωτ. 2563/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Κρήτης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (αρ. πρωτ. ΕΓΥ / ). 2. Το με αριθ. πρωτ /1956/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (αρ. πρωτ. ΕΓΥ / ). 3. Το με αριθ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης (αρ. πρωτ. ΕΓΥ / ). 4. Το με αριθ. πρωτ /2304/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου (αρ. πρωτ. ΕΓΥ / ). 5. Το με αριθ. πρωτ /10845/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (αρ. πρωτ. ΕΓΥ / ).

3 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 6. Το με αριθ. πρωτ /4144/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Πελ/σου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου (αρ. πρωτ. ΕΓΥ / ). 7. Τα σχέδια απόφασης με αριθ. πρωτ. 2042/207121/ της Διεύθυνσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας που αφορούν το ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και το ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (αρ. πρωτ. ΕΓΥ / ). 3

4 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η βασική αρχή της αναδιαμόρφωσης του μητρώου των κολυμβητικών ακτών είναι η αντιστοίχηση ενός και μόνο αντιπροσωπευτικού σημείου παρακολούθησης σε κάθε ακτή κολύμβησης, όπως ορίζεται από την Οδηγία 2006/7/EC. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, μια ακτή που παρακολουθείται σε περισσότερα του ενός σημεία δειγματοληψίας θα πρέπει να παρακολουθείται στο πλέον αντιπροσωπευτικό σημείο. Σε περιπτώσεις ακτών μεγάλου μήκους που εμφανίζουν ποικίλες και αυξημένες πιέσεις ρύπανσης κατά μήκος τους οι οποίες να δικαιολογούν την ανάγκη ύπαρξης περισσότερων του ενός σημείων παρακολούθησης έγινε η παραδοχή κατ αρχήν να διατηρούνται τα περισσότερα του ενός αντιπροσωπευτικά σημεία δειγματοληψίας - παρακολούθησης με την ταυτόχρονη δημιουργία χωριστών ακτών (δημιουργία δύο ανεξάρτητων πολυγώνων - ακτών). Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιαμόρφωσης του δικτύου παρακολούθησης, τα σημεία δειγματοληψίας μετατοπίστηκαν σε πιο αντιπροσωπευτική θέση εντός της παρακολουθούμενης ακτής, διατηρώντας την ιστορικότητά τους. Η επιλογή της θέσης του σημείου, αλλά και γενικότερα της παρακολούθησης μιας ακτής, έγινε με βάση τα άρθρα 1 και 3 της Οδηγίας, ήτοι : 1. Το σημείο δειγματοληψίας να βρίσκεται στον τόπο των υδάτων κολύμβησης όπου αναμένεται: Α) το μεγαλύτερο πλήθος λουομένων, ή Β) ο μεγαλύτερος κίνδυνος ρύπανσης σύμφωνα με την ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης και 2. Όπου η αρμόδια αρχή αναμένει ότι θα κολυμπά μεγάλος αριθμός ατόμων και όπου δεν έχει επιβάλει μόνιμη απαγόρευση της κολύμβησης ή δεν έχει εκδώσει μόνιμη σύσταση κατά της κολύμβησης. 4 Η λεκτική περιγραφή των σημείων παρακολούθησης προτείνεται να έχει πλέον γεωγραφικό χαρακτήρα (π.χ. 100 μ. από το ΒΔ άκρο της ακτής). Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα στο σημείο είναι δυνατή, συμπληρωματικά της γεωγραφικής περιγραφής, να γίνεται και περιγραφή βάσει του χαρακτηριστικού γνωρίσματος. Είναι πάντως σκόπιμο να αποφεύγονται παροδικά ή μεταβλητά χαρακτηριστικά (όπως π.χ. ονομασίες παρακείμενων σημείων αναφοράς, επιχειρήσεων κ.λπ.). Ως άκρα ακτής νοούνται τα όρια την κολυμβητικής περιοχής όπως αυτή αποτυπώνεται στο αντίστοιχο πολύγωνο της ακτής. Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου του 2013, και σε συνεργασία με τους αναδόχους των αντίστοιχων συμβάσεων παρακολούθησης σε κάθε Περιφέρεια (εργαστήρια, δειγματολήπτες), έγινε επανέλεγχος της ορθότητας των συντεταγμένων των σημείων δειγματοληψίας. Διαπιστώθηκαν ορισμένες αποκλίσεις στις συντεταγμένες των σημείων όπως αυτά αποτυπώνονται στη βάση δεδομένων που τηρεί η ΕΓΥ σε σχέση με τη λεκτική περιγραφή και τη θέση δειγματοληψίας στην πράξη. Διαπιστώθηκαν και ελάχιστες περιπτώσεις όπου οι συντεταγμένες αναφέρονταν σε διαφορετική ακτή. Τα αποτελέσματα

5 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ του ελέγχου αυτού αξιολογήθηκαν και ενσωματώθηκαν στην παρούσα αναδιαμόρφωση του δικτύου παρακολούθησης. Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν το 2011 από τις ομάδες επιτόπιων επισκέψεων και την ομάδα σύνταξης του Μητρώου Ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην Οριστική Έκθεση υποβολής του Μητρώου, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ακτών στις οποίες η κολύμβηση δεν αποτελεί την επικρατέστερη χρήση των υδάτων. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν για τις ακτές συνοπτικά ήταν: 1. Καταγραφή χρήσεων στην ακτή ή τη θαλάσσια περιοχή που δεν συνάδουν με τον κολυμβητικό χαρακτήρα των υδάτων (Αλιευτικά καταφύγια, Βιομηχανικές περιοχές, Ιχθυοκαλλιέργειες, Καρνάγια, Δρόμοι κ.λπ.). 2. Οπτική παρατήρηση περιορισμένης ή και καθόλου χρήσης των υδάτων για κολύμβηση κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου όταν θα έπρεπε να αναμένεται αιχμή (Σαββατοκύριακα, ημέρες αργίας, μέσα Αυγούστου) και σε ώρες αιχμής μεταξύ (11:00πμ και 3:00 μμ), που τεκμηριώνεται από το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό. 3. Αποδείξεις ότι δεν υφίστανται ή έχουν εγκαταλειφθεί υποδομές που προάγουν τον κολυμβητικό χαρακτήρα μιας ακτής, όπως ομπρέλες, ξαπλώστρες, αποδυτήρια, ντους κ.λπ. 4. Παρατηρήσεις και υποδείξεις τοπικών φορέων ή και απλών πολιτών που να επιβεβαιώνουν τη μη χρήση της ακτής για κολύμβηση. 5. Εντοπισμός πινακίδων ή αποφάσεων που απαγορεύουν την κολύμβηση. 5 Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου του 2013 και μέσα από την νεοεισαχθείσα διαδικασία της ηλεκτρονικής καταχώρησης των αποτελεσμάτων από τους αναδόχους των συμβάσεων παρακολούθησης της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων, συλλέχθηκαν επιπλέον πληροφορίες για τις ακτές. Όλα τα ανωτέρω χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία της αναδιαμόρφωσης του δικτύου παρακολούθησης. Τέλος, για τα όρια των πολυγώνων των κολυμβητικών ακτών συστήνεται με την παρούσα, η αλλαγή τους λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον των ανωτέρω τα κάτωθι: δεν ενδείκνυται η κολύμβηση σε αλιευτικά καταφύγια το σημείο εκβολής λυμάτων ανεξαρτήτως βαθμού καθαρισμού και απολυμάνσεως αυτών, θα πρέπει να απέχει 200 μέτρα (κατ ελάχιστον) από τα όρια των κολυμβητικών υδάτων (ΥΑ Ε1β 221/65).

6 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Το δίκτυο παρακολούθησης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έτος αναφοράς το 2013 (εφεξής υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης), περιλαμβάνει 89 σημεία δειγματοληψίας (Χάρτης 3.1, Πίνακας 3.1), που αντιστοιχούν σε 52 ακτές κολύμβησης. Αριθμός σημείων δειγματοληψίας Αριθμός ακτών Χάρτης 3.1: Υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης υδάτων κολύμβησης στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από το σύνολο των 89 σημείων, 36 σημεία έχουν λάβει το βραβείο της γαλάζιας σημαίας την κολυμβητική περίοδο 2013, τα οποία αντιστοιχούν σε 26 κολυμβητικές ακτές. Όλες οι ακτές είναι ενταγμένες στο δίκτυο παρακολούθησης και τους αντιστοιχούν 58 σημεία δειγματοληψίας από το υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης.

7 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Πίνακας 3.1: Υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης ακτών α/α Κωδικός ακτής Όνομα ακτής Δήμος Μήκος ακτής Αριθμός σημείων δειγματοληψίας Κωδικός σημείου δειγματοληψίας Αριθμός Γαλάζιων Σημαιών GRBW Προσκυνητές Μαρωνείας - Σαπών GR GRBW Ίμερος Μαρωνείας - Σαπών GR GRBW Πλατανίτης Καγκέλες Μαρωνείας - Σαπών GR GR GRBW Φανάρι Κομοτηνής GR GR GRBW Αρωγή Κομοτηνής GR GR GR GR GR GRBW Μάγγανα Τοπείρου GR GR GR GR GRBW Άγιος Ιωάννης Αβδήρων GR GRBW Μάνδρα Αβδήρων GR GR GRBW Άβδηρα Αβδήρων GR GRBW Μυρωδάτο Αβδήρων GR GR GR GRBW Πόρτο Μόλο Αβδήρων GR GRBW Πόρτο Λάγος Αβδήρων GR GRBW Αμμόγλωσσα Κεραμωτή Νέστου GR GR GR GR

8 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ α/α Κωδικός ακτής Όνομα ακτής Δήμος Μήκος ακτής Αριθμός σημείων δειγματοληψίας Κωδικός σημείου δειγματοληψίας GR GRBW Πότος Θάσου GR GR GRBW Λιμένας Θάσου Θάσου GR GR GRBW Ψιλή Άμμος Θάσου GR GR GRBW Χρυσή Αμμουδιά Θάσου GR GR GRBW Παράδεισος Κοινύρων Θάσου GR GRBW Πευκάρι Θάσου GR GR GR GRBW Δασύλλιο Θάσου Θάσου GR GR GRBW Λίμνη Ραχωνίου Θάσου GR GRBW Αλυκή Θάσου GR GRBW Μακρύαμμος Θάσου GR GR GRBW Λιμενάρια Θάσου GR GR GRBW Καμαριώτισσα Σαμοθράκης GR GRBW Παλαιόπολη Σαμοθράκης GR GRBW Λουτρά Σαμοθράκης GR GRBW Φονιάς Σαμοθράκης GR GRBW Παχιά Άμμος Σαμοθράκης GR GRBW Δίκελλα Αλεξανδρούπολης GR GRBW Δελφίνι Αλεξανδρούπολης GR GRBW Απαλός Αλεξανδρούπολης GR Αριθμός Γαλάζιων Σημαιών

9 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ α/α Κωδικός ακτής Όνομα ακτής Δήμος Μήκος ακτής Αριθμός σημείων δειγματοληψίας Κωδικός σημείου δειγματοληψίας Αριθμός Γαλάζιων Σημαιών GRBW Καλαμάκι Αλεξανδρούπολης GR GR GRBW Άγιος Γεώργιος Αλεξανδρούπολης GR GRBW Κυανή Ακτή Αλεξανδρούπολης GR GR GRBW Δημοτική Πλαζ Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολης GR GRBW Βρασίδας Παγγαίου GR GRBW Ocean View Παγγαίου GR GRBW Πύργος Παγγαίου GR GRBW Αμμόλοφοι Παγγαίου GR GR GRBW Νέα Πέραμος Παγγαίου GR GR GRBW Κάριανη Τούζλα Παγγαίου GR GR GRBW Νέα Ηρακλίτσα Παγγαίου GR GR GR GRBW Γλάστρες Καβάλας GR GRBW Άσπρη Άμμος Καβάλας GR GR GRBW Τόσκα Καβάλας GR GRBW Περιγιάλι Καβάλας GR GRBW Νέα Καρβάλη Καβάλας GR GR GRBW Μπάτης Καβάλας GR GR GRBW Καλαμίτσα Καβάλας GR

10 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ α/α Κωδικός ακτής Όνομα ακτής Δήμος Μήκος ακτής Αριθμός σημείων δειγματοληψίας Κωδικός σημείου δειγματοληψίας GR GRBW Ραψάνη Καβάλας GR GR GRBW Παληό Καβάλας GR Αριθμός Γαλάζιων Σημαιών

11 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Οι περισσότερες ακτές στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν μήκος (Σχήμα 2.1) από 5000μ. με μ. με μέγιστο 9250 μ. στην ακτή GRBW Επίσης μόνο το 4% των ακτών έχει μήκος μικρότερο από 500 μ, ενώ καμία ακτή δεν έχει μήκος μικρότερο από 100 μ. Σχήμα 2.1: Η κατανομή του μήκους των κολυμβητικών ακτών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Στο Σχήμα 2.2 παρουσιάζεται η κατανομή των ακτών και των σημείων δειγματοληψίας στους Δήμους. Ειδικότερα, ο εξωτερικός κύκλος απεικονίζει την ποσοστιαία κατανομή των κολυμβητικών ακτών ανά δήμο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ ο εσωτερικός κύκλος απεικονίζει την ποσοστιαία κατανομή των σημείων δειγματοληψίας ανά δήμο % 12% Αλεξανδρούπολης 2% Αβδήρων 6% 4% 10% Θάσου 13% 13% 10% 13% Καβάλας 2% 6% 6% 5% 22% Κομοτηνής Μαρωνείας - Σαπών Νέστου 4% 8% Παγγαίου 21% 16% Σαμοθράκης 17% Τοπείρου Σχήμα 2.2: Ποσοστιαία κατανομή των ακτών και των σημείων δειγματοληψίας στους Δήμους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με το υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης

12 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 4. ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το προτεινόμενο δίκτυο υδάτων κολύμβησης, στο οποίο θα βασιστεί το πρόγραμμα παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης της περιόδου , περιλαμβάνει 56 ακτές με ισάριθμο αριθμό σημείων δειγματοληψίας (Χάρτης 4.1, Πίνακας 4.1). 12 Χάρτης 4.1: Προτεινόμενο δίκτυο παρακολούθησης υδάτων κολύμβησης στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο συνολικός αριθμός των ακτών κολύμβησης διατηρείται ίσος με τον αρχικό, ενώ παράλληλα κάθε ακτή θα παρακολουθείται πλέον από ένα σημείο το οποίο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 2, θεωρείται ως αντιπροσωπευτικό αυτής. Με βάση το προτεινόμενο δίκτυο προκύπτει ότι 10 σημεία που αντιστοιχούν σε γαλάζιες σημαίες για το έτος 2013 έχουν συγχωνευτεί. Ωστόσο σημειώνεται ότι καμία από τις 26 ακτές που φέρουν το 2013 γαλάζιες σημαίες, δεν προτείνεται να απενταχθεί.

13 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Πίνακας 4.1: Προτεινόμενο δίκτυο παρακολούθησης υδάτων Κωδικός α/α Υφιστάμενος αντιπροσωπευτικού Όνομα ακτής Δήμος Μήκος ακτής Κωδικός ακτής σημείου δειγματοληψίας 1 GRBW Πόρτο Μόλο ΑΒΔΗΡΩΝ 940 GR GRBW Μυρωδάτο ΑΒΔΗΡΩΝ 1830 GR GRBW Άβδηρα ΑΒΔΗΡΩΝ 590 GR GRBW Μάνδρα ΑΒΔΗΡΩΝ 3200 GR GRBW Άγιος Ιωάννης ΑΒΔΗΡΩΝ 580 GR GRBW Δημοτική Πλαζ Αλεξανδρούπολης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1070 GR GRBW Κυανή Ακτή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1130 GR GRBW Άγιος Γεώργιος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 950 GR GRBW Καλαμάκι ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1810 GR GRBW Δελφίνι ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1360 GR GRBW Δίκελλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 4420 GR GRBW Λιμενάρια ΘΑΣΟΥ 2150 GR GRBW Μακρύαμμος ΘΑΣΟΥ 290 GR GRBW Αλυκή ΘΑΣΟΥ 140 GR GRBW Λίμνη Ραχωνίου ΘΑΣΟΥ 420 GR GRBW Δασύλλιο Θάσου ΘΑΣΟΥ 920 GR GRBW Δασύλλιο Θάσου ΘΑΣΟΥ 240 GR GRBW Πευκάρι Α ΘΑΣΟΥ 300 GR GRBW Πευκάρι Β ΘΑΣΟΥ 410 GR GRBW Παράδεισος Κοινύρων ΘΑΣΟΥ 500 GR GRBW Χρυσή Αμμουδιά ΘΑΣΟΥ 2850 GR GRBW Ψιλή Άμμος ΘΑΣΟΥ 300 GR GRBW Λιμένας Θάσου ΘΑΣΟΥ 220 GR GRBW Πότος ΘΑΣΟΥ 140 GR GRBW Παληό ΚΑΒΑΛΑΣ 1400 GR GRBW Ραψάνη ΚΑΒΑΛΑΣ 250 GR GRBW Ραψάνη ΚΑΒΑΛΑΣ 160 GR GRBW Καλαμίτσα ΚΑΒΑΛΑΣ 710 GR GRBW Μπάτης ΚΑΒΑΛΑΣ 260 GR GRBW Νέα Καρβάλη ΚΑΒΑΛΑΣ 1040 GR GRBW Περιγιάλι ΚΑΒΑΛΑΣ 1650 GR GRBW Τόσκα ΚΑΒΑΛΑΣ 180 GR GRBW Άσπρη Άμμος ΚΑΒΑΛΑΣ 240 GR GRBW Γλάστρες ΚΑΒΑΛΑΣ 210 GR GRBW Αρωγή ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3850 GR GRBW Αρωγή ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4000 GR GRBW Φανάρι ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 560 GR GRBW Φανάρι ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 270 GR GRBW Πλατανίτης Καγκέλες ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ 2610 GR GRBW Ίμερος ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ 3750 GR GRBW Προσκυνητές ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ 2450 GR GRBW Αμμόγλωσσα Κεραμωτή ΝΕΣΤΟΥ 2950 GR GRBW Αμμόγλωσσα Κεραμωτή ΝΕΣΤΟΥ 360 GR GRBW Νέα Ηρακλίτσα ΠΑΓΓΑΙΟΥ 1900 GR GRBW Κάριανη Τούζλα ΠΑΓΓΑΙΟΥ 6400 GR GRBW Νέα Πέραμος ΠΑΓΓΑΙΟΥ 2650 GR

14 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Κωδικός α/α Υφιστάμενος αντιπροσωπευτικού Όνομα ακτής Δήμος Μήκος ακτής Κωδικός ακτής σημείου δειγματοληψίας 47 GRBW Αμμόλοφοι ΠΑΓΓΑΙΟΥ 2900 GR GRBW Πύργος ΠΑΓΓΑΙΟΥ 930 GR GRBW Ocean View ΠΑΓΓΑΙΟΥ 240 GR GRBW Παχιά Άμμος ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 550 GR GRBW Φονιάς ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 1240 GR GRBW Λουτρά ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 320 GR GRBW Παλαιόπολη ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 2570 GR GRBW Καμαριώτισσα ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 190 GR GRBW Μάγγανα ΤΟΠΕΙΡΟΥ 3460 GR GRBW Μάγγανα ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2760 GR % 9% 4% 9% 11% ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 3% 5% 7% 23% ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ ΝΕΣΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 14 18% ΤΟΠΕΙΡΟΥ Σχήμα 4.1: Ποσοστιαία κατανομή των ακτών και των σημείων δειγματοληψίας στους Δήμους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με το προτεινόμενο δίκτυο παρακολούθησης Η γενική εικόνα του δικτύου παρακολούθησης στο υφιστάμενο και το προτεινόμενο δεν αλλάζει ουσιαστικά, ενώ λεπτομερή στοιχεία για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις παρουσιάζονται στη συνέχεια, όπου παρουσιάζεται ο τρόπος διαχείρισης: των ακτών με ένα σημείο δειγματοληψίας και των ακτών με περισσότερα του ενός σημεία δειγματοληψίας Τρεις ακτές από το σύνολο των 52 ακτών, προτείνεται να απενταχθούν από το δίκτυο παρακολούθησης με αναλυτικά στοιχεία τεκμηρίωσης να παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 5.

15 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 4.2. ΑΚΤΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Το δίκτυο παρακολούθησης υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2013 περιλαμβάνει 27 ακτές, που έχουν έκαστη ένα σημείο δειγματοληψίας (Πίνακας 4.2.1). Για τέσσερις από τις ακτές προτείνεται να μετατοπιστούν τα σημεία δειγματοληψίας τους σε πιο αντιπροσωπευτικές θέσεις, όπου παρουσιάζεται μεγαλύτερη συγκέντρωση λουομένων. Επίσης σε δύο από τις ακτές διορθώθηκαν οι συντεταγμένες τους ώστε να απεικονίζονται σωστά στις ταυτότητές, ενώ σε μία ακτή διορθώθηκε το πολύγωνο της, ώστε να απεικονίζει ορθότερα τη γεωμορφολογία της ακτής. 15

16 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Πίνακας 4.2.1: Προτεινόμενες αλλαγές στο δίκτυο παρακολούθησης υδάτων για τις ακτές που έχουν ένα σημείο δειγματοληψίας α/α Υφιστάμενος Κωδικός σημείου Όνομα ακτής Δήμος κωδικός ακτής δειγματοληψίας Μήκος ακτής 1 GRBW Παληό ΚΑΒΑΛΑΣ GR GRBW Περιγιάλι ΚΑΒΑΛΑΣ GR GRBW Τόσκα ΚΑΒΑΛΑΣ GR GRBW Γλάστρες ΚΑΒΑΛΑΣ GR Αλλαγές Διόρθωση συντεταγμένων καθώς είχε λάθος συντεταγμένες στην απεικόνιση της ταυτότητας 5 GRBW Πύργος ΠΑΓΓΑΙΟΥ GR GRBW Ocean View ΠΑΓΓΑΙΟΥ GR Αλλαγή πολυγώνου 7 GRBW Δημοτική Πλαζ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GR Αλεξανδρούπολης GRBW Άγιος Γεώργιος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GR GRBW Δελφίνι ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GR Μετακίνηση σημείου δειγματοληψίας σε πιο 1360 αντιπροσωπευτική θέση (Μεγαλύτερη συγκέντρωση λουομένων και μεγαλύτερος κίνδυνος ρύπανσης) 10 GRBW Δίκελλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GR GRBW Παχιά Άμμος ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ GR GRBW Φονιάς ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ GR GRBW Λουτρά ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ GR GRBW Παλαιόπολη ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ GR GRBW Καμαριώτισσα ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ GR GRBW Αλυκή ΘΑΣΟΥ GR GRBW Λίμνη Ραχωνίου ΘΑΣΟΥ GR GRBW Παράδεισος Κοινύρων ΘΑΣΟΥ GR GRBW Ψιλή Άμμος ΘΑΣΟΥ GR GRBW Πόρτο Μόλο ΑΒΔΗΡΩΝ GR GRBW Άβδηρα ΑΒΔΗΡΩΝ GR GRBW Άγιος Ιωάννης ΑΒΔΗΡΩΝ GR GRBW Ίμερος ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ GR GRBW Προσκυνητές ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ GR Μετακίνηση σημείου δειγματοληψίας σε πιο αντιπροσωπευτική θέση (Μεγαλύτερη συγκέντρωση λουομένων) Μετακίνηση σημείου δειγματοληψίας σε πιο αντιπροσωπευτική θέση (Μεγαλύτερη συγκέντρωση λουομένων) Διόρθωση συντεταγμένων καθώς είχε λάθος συντεταγμένες στην απεικόνιση της ταυτότητας Μετακίνηση σημείου δειγματοληψίας σε πιο αντιπροσωπευτική θέση (Μεγαλύτερη συγκέντρωση λουομένων) 16

17 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 4.3. ΑΚΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Το δίκτυο παρακολούθησης κολυμβητικών ακτών του 2013 περιλαμβάνει 24 κολυμβητικές ακτές που παρακολουθούνται με περισσότερα από ένα σημεία δειγματοληψίας. Σε 18 ακτές κολύμβησης, τα σημεία δειγματοληψίας τους συγχωνευτήκαν έτσι ώστε η κάθε ακτή να παρακολουθείται από ένα αντιπροσωπευτικό σημείο. Παράλληλα 7 ακτές, όπου αντιστοιχούσαν 23 σημεία δειγματοληψίας, προτείνεται να διασπαστούν με αποτέλεσμα να προκύψουν συνολικά 14 ακτές κολύμβησης, με ισάριθμα αντιπροσωπευτικά σημεία δειγματοληψίας ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑ ΑΚΤΗ Στις 18 ακτές του Πίνακα το 2013 αντιστοιχούσαν 39 σημεία δειγματοληψίας. Στο νέο δίκτυο παρακολούθησης προτείνεται από τα 39 σημεία να διατηρηθούν τα 18 ως αντιπροσωπευτικά, ένα για κάθε ακτή (Πίνακες 4.3.2). Επίσης σε μια ακτή διορθώθηκαν οι συντεταγμένες του αντιπροσωπευτικού σημείου της, ώστε να απεικονίζεται σωστά στην ταυτότητα. Τέλος, σε δυο από τις ακτές προτείνεται η τροποποίηση των πολυγώνων, καθώς ένα τμήμα τους έχει άλλη επικρατούσα χρήση. Πίνακας 4.3.1: Προτεινόμενα σημεία προς κατάργηση ως μη αντιπροσωπευτικά της ακτής α/α Κωδικός σημείου δειγματοληψίας Περιγραφή σημείου δειγματοληψίας Δήμος Κωδικός ακτής Όνομα ακτής 4km Ε.Ο ΑΛΕΞ/ΛΗΣ GR Αλεξανδρούπολης GRBW Καλαμάκι 1 ΚΟΜ/Ν 2 GR ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αλεξανδρούπολης GRBW Κυανή Ακτή 3 GR ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ Αβδήρων GRBW Μυρωδάτο 4 GR ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ Αβδήρων GRBW Μάνδρα 5 GR ΜΥΡΩΔΑΤΟ Αβδήρων GRBW Μυρωδάτο 6 Μαρωνείας - Πλατανίτης GR ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ GRBW Σαπών Καγκέλες 7 GR ΑΣΠΡΗ ΑΜΜΟΣ Καβάλας GRBW Άσπρη Άμμος 8 GR ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ Καβάλας GRBW Καλαμίτσα 9 GR ΜΠΑΤΗΣ Καβάλας GRBW Μπάτης 10 GR ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ Καβάλας GRBW Νέα Καρβάλη 11 GR Ν.ΠΕΡΑΜΟΣ Παγγαίου GRBW Νέα Πέραμος 12 GR Αμμόλοφοι-Κάστρα Παγγαίου GRBW Αμμόλοφοι 13 GR Ν.ΗΡΑΚΛΙΤΣΑ Παγγαίου GRBW Νέα Ηρακλίτσα 14 GR Ν.ΗΡΑΚΛΙΤΣΑ Παγγαίου GRBW Νέα Ηρακλίτσα 15 ΘΑΣΟΣ- GR ΜΑΚΡΥΑΜΜΟΣ Θάσου GRBW Μακρύαμμος 16 ΘΑΣΟΣ-ΠΟΛΗ GR ΛΙΜΕΝΑΣ Θάσου GRBW Λιμένας Θάσου 17 ΘΑΣΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΑ GR ΠΟΤΟΥ Θάσου GRBW Πότος 18 GR ΘΑΣΟΣ-ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ Θάσου GRBW Λιμενάρια 19 ΘΑΣΟΣ-ΧΡΥΣΗ GR ΑΜΜΟΥΔΙΑ Θάσου GRBW Χρυσή Αμμουδιά 20 GR ΘΑΣΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ Θάσου GRBW Χρυσή Αμμουδιά 21 GR ΚΑΡΙΑΝΗ Παγγαίου GRBW Κάριανη Τούζλα 17

18 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Πίνακας 4.3.2: Προτεινόμενες αλλαγές στο δίκτυο παρακολούθησης υδάτων για τις ακτές που έχουν παραπάνω από ένα σημείο δειγματοληψίας σημείο δειγματοληψίας. α/α Υφιστάμενος κωδικός ακτής Όνομα ακτής Δήμος Κωδικός αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Αριθμός σημείων δειγματοληψίας (2013) 1 GRBW Καλαμίτσα ΚΑΒΑΛΑΣ GR GRBW Μπάτης ΚΑΒΑΛΑΣ GR GRBW Νέα Καρβάλη ΚΑΒΑΛΑΣ GR GRBW Άσπρη Άμμος ΚΑΒΑΛΑΣ GR GRBW Νέα Ηρακλίτσα ΠΑΓΓΑΙΟΥ GR GRBW Κάριανη Τούζλα Μήκος ακτής ΠΑΓΓΑΙΟΥ GR GRBW Νέα Πέραμος ΠΑΓΓΑΙΟΥ GR GRBW Αμμόλοφοι ΠΑΓΓΑΙΟΥ GR GRBW Κυανή Ακτή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GR GRBW Καλαμάκι ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GR GRBW Λιμενάρια ΘΑΣΟΥ GR GRBW Μακρύαμμος ΘΑΣΟΥ GR Αλλαγές Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας - Τροποποίηση πολυγώνου, καθώς το ΒΑ άκρο είναι αλιευτικό καταφύγιο Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Τροποποίηση πολυγώνου καθώς το ανατολικό τμήμα έχει άλλη επικρατούσα χρήση Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Τροποποίηση πολυγώνου καθώς το ανατολικό τμήμα δεν είχε ιδιαίτερη επισκεψιμότητα Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας, το οποίο είχε λάθος συντεταγμένες στην απεικόνιση στην ταυτότητα Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας 13 GRBW Χρυσή Αμμουδιά ΘΑΣΟΥ GR GRBW Λιμένας Θάσου ΘΑΣΟΥ GR Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού 18

19 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ α/α Υφιστάμενος κωδικός ακτής Όνομα ακτής Δήμος Κωδικός αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας GRBW Πότος ΘΑΣΟΥ GR GRBW Μυρωδάτο ΑΒΔΗΡΩΝ GR GRBW Μάνδρα ΑΒΔΗΡΩΝ GR GRBW Πλατανίτης Καγκέλες ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ GR Αριθμός σημείων δειγματοληψίας (2013) Μήκος ακτής Αλλαγές σημείου δειγματοληψίας Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας 19

20 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ Στο αναθεωρημένο δίκτυο προτείνεται να διαχωριστούν επτά ακτές (Πίνακας 4.3.3) διαδικασία από την οποία προκύπτουν συνολικά 14 ακτές. Συγκριμένα: Η ακτή Ραψάνη (GRBW ) αντιπροσωπεύεται από δυο σημεία δειγματοληψίας, εκ των οποίον το ένα για το 2013 έχει ανεπαρκή ποιότητα. Με βάση αυτό κρίνεται σκόπιμο να παραμείνουν και τα δυο σημεία δειγματοληψίας και να διασπαστεί η ακτή σε δυο τμήματα. Στην ακτή Πευκάρι (GRBW ) διαπιστώθηκε, μετά από συνεννόηση με το εργαστήριο που πραγματοποιούσε τις δειγματοληψίες, ότι η θέση των δυο σημείων δειγματοληψίας που εμφανίζονται στην ταυτότητα δεν είναι ορθές. Με την διόρθωση των συντεταγμένων είχαμε την δημιουργία δυο νέων ακτών και κατά συνέπεια και ταυτοτήτων. Οι ακτές Αρωγή (GRBW ), Φαναρι (GRBW ), Αμμόγλωσσα Κεραμωτή (GRBW ), Δασύλλιο Θάσου (GRBW ) προτείνεται να διασπαστούν σε δυο τμήματα για την καλύτερη παρακολούθηση τις ποιότητας των υδάτων. Λόγω της γεωμορφολογίας τους (ακρωτήρι), δύο ξεχωριστές ακτές σχηματίζονται σε κάθε περίπτωση, με την ποιότητα των υδάτων να επηρεάζεται από διαφορετικούς παράγοντες. Επίσης η ακτή Μάγγανα (GRBW ) προτείνεται να διαχωριστεί σε δυο τμήματα καθώς έχει αυξημένες πιέσεις και αυξημένη συγκέντρωση λουομένων. Λόγω της έκτασης της και για την καλύτερη παρακολούθηση θα ήταν χρήσιμο να διατηρηθούν, από το δίκτυο παρακολούθησης 2013, δυο σημεία δειγματοληψίας. 20 Πίνακας 4.3.3: Προτεινόμενες ακτές που θα διασπαστούν και θα δημιουργηθούν καινούριες ακτές α/α Υφιστάμενος κωδικός ακτής Όνομα ακτής Δήμος Κωδικός σημείου δειγματοληψίας Μήκος ακτής 1 GRBW Ραψάνη ΚΑΒΑΛΑΣ GR GRBW Ραψάνη ΚΑΒΑΛΑΣ GR GRBW GRBW Δασύλλιο Θάσου Δασύλλιο Θάσου ΘΑΣΟΥ GR ΘΑΣΟΥ GR GRBW Πευκάρι Α ΘΑΣΟΥ GR Αλλαγές Διαχωρισμός ακτής - Αντιπροσωπευτική θέση σημείου δειγματοληψίας Διαχωρισμός ακτής - Αντιπροσωπευτική θέση σημείου δειγματοληψίας Διαχωρισμός ακτής - Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Διαχωρισμός ακτής - Αντιπροσωπευτική θέση σημείου δειγματοληψίας Διόρθωση συντεταγμένων καθώς είχε λάθος συντεταγμένες στην απεικόνιση στην ταυτότητα

21 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ α/α Υφιστάμενος κωδικός ακτής Όνομα ακτής Δήμος Κωδικός σημείου δειγματοληψίας Μήκος ακτής 6 GRBW Πευκάρι Β ΘΑΣΟΥ GR GRBW GRBW Αμμόγλωσσα Κεραμωτή Αμμόγλωσσα Κεραμωτή ΝΕΣΤΟΥ GR ΝΕΣΤΟΥ GR GRBW Μάγγανα ΤΟΠΕΙΡΟΥ GR GRBW Μάγγανα ΤΟΠΕΙΡΟΥ GR GRBW Αρωγή ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ GR Αλλαγές Διόρθωση συντεταγμένων καθώς είχε λάθος συντεταγμένες στην απεικόνιση στην ταυτότητα Διαχωρισμός ακτής - Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Διαχωρισμός ακτής - Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Διαχωρισμός ακτής - Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Διαχωρισμός ακτής - Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας Διαχωρισμός ακτής - Συγχώνευση και απεικόνιση αντιπροσωπευτικού σημείου δειγματοληψίας 12 GRBW Αρωγή ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ GR Διαχωρισμός ακτής 13 GRBW Φανάρι ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ GR Διαχωρισμός ακτής 14 GRBW Φανάρι ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ GR Διαχωρισμός ακτής Πίνακας 4.3.4: Προτεινόμενα σημεία προς κατάργηση ως μη αντιπροσωπευτικά της ακτής 21 Κωδικός σημείου Περιγραφή σημείου α/α Δήμος Κωδικός ακτής Όνομα ακτής δειγματοληψίας δειγματοληψίας 1 ΠΑΡΑΛΙΑ GR Τοπείρου GRBW Μάγγανα ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 2 GR ΜΑΓΓΑΝΑ Τοπείρου GRBW Μάγγανα 3 GR ΑΡΩΓΗ Κομοτηνής GRBW Αρωγή 4 GR ΑΡΩΓΗ Κομοτηνής GRBW Αρωγή 5 GR ΦΑΝΑΡΙ - ΕΟΤ Κομοτηνής GRBW Αρωγή 6 ΘΑΣΟΣ-ΠΡΙΝΟΣ GR Θάσου GRBW Δασύλλιο Θάσου ΔΑΣΥΛΙΟ 7 Αμμόγλωσσα GR ΚΕΡΑΜΩΤΗ Νέστου GRBW Κεραμωτή 8 Αμμόγλωσσα GR ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑ Νέστου GRBW Κεραμωτή 9 Αμμόγλωσσα GR ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑ Νέστου GRBW Κεραμωτή

22 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Από την διαδικασία της αναθεώρησης του δικτύου προτείνεται η απένταξη από το μητρώο παρακολούθησης τριών ακτών. Οι συγκεκριμένες ακτές έχουν ήδη προταθεί για απένταξη στην Τελική έκθεση Δημιουργίας Μητρώου Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης 9/4/2012 (Υποκεφάλαιο Ακτές με άλλη επικρατούσα χρήση, σελ. 25). Οι ακτές αυτές είναι οι εξής: 1. GRBW Βρασίδας Η ακτή Βρασίδας βρίσκεται στη νότια πλευρά του ομώνυμου ακρωτήριού, αποτελώντας έναν κλειστό όρμο με νότιο προσανατολισμό και συνολικό μήκος μέτρα. Το ακρωτήρι Βρασίδας αποτελεί το δυτικό όριο του Κόλπου της Καβάλας. Η ακτή έχει μήκος 280 μέτρα και μέσο πλάτος 15 μέτρα. Η παράκτια ζώνη είναι φυσική, καλυμμένη από αμμώδες υλικό (εξαίρεση αποτελούν τα βραχώδη άκρα της ακτής) και σποραδική χαμηλή βλάστηση. Ο θαλάσσιος πυθμένας είναι αμμώδης με ήπια κλίση, αφού η ισοβαθής των 5 μέτρων βρίσκεται σε απόσταση της τάξης των 180 μέτρων από την ακτή. Τα ύδατα στα πρώτα μέτρα έχουν κανονικό βάθος. Η παραλία δεν είναι οργανωμένη και χρησιμοποιείται πρωτίστως για ερασιτεχνική αλιεία και σε μικρότερο βαθμό ως αγκυροβόλιο σκαφών, ενώ σπάνια χρησιμοποιείται για κολύμβηση. 22 Η ακτή παρακολουθείται από το 2010 στο σημείο δειγματοληψίας GR ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ το οποίο σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται να καταργηθεί λόγω του μικρού αριθμού λουομένων που την επισκέπτονται.

23 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2. GRBW Απαλός Η παραλία του Απαλού βρίσκεται στο παράλιο τμήμα ανατολικά των λιμενικών εγκαταστάσεων της Αλεξανδρούπολης και αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου ανοικτού κόλπου με νοτιοδυτικό προσανατολισμό. Η ακτή έχει μήκος μέτρα και μέσο πλάτος 30 μέτρα. Η παράκτια ζώνη είναι φυσική, με ποώδη επιφανειακή βλάστηση, η οποία περιλαμβάνει το τρωτό είδος Cenchrus Incertus. Η θαλάσσια βιοποικιλότητα περιλαμβάνει κυρίως λειμώνες Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) και μακροφυκών, ενώ στο μέτωπο της ακτής εντοπίζονται μαλάκια (πεταλίδες και όστρακα), αρθρόποδα (καβούρια) και μεσογειακοί ασημόγλαροι (Larus Michahelis). Το χερσαίο τμήμα της ακτής και ο θαλάσσιος πυθμένας είναι εξολοκλήρου αμμώδεις. Τα ύδατα είναι αβαθή στα πρώτα μέτρα και η κλίση του πυθμένα θεωρείται ήπια, αφού η ισοβαθής των 5 μέτρων απαντάται σε απόσταση ίση με 300 μέτρα από την ακτή. Η παραλία δεν είναι οργανωμένη, χρησιμοποιείται για κολύμβηση, αλλά δεν παρουσιάζει αξιόλογη επισκεψιμότητα. Η άμεση περιοχή της ακτής κολύμβησης είναι εξολοκλήρου φυσική με αυτοφυή βλάστηση. Στα ανατολικά η ακτή γειτνιάζει με μια ελώδη έκταση, ενώ εκεί εκβάλλει ρέμα συνεχούς ροής. Λόγω της γειτνίασης και με το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης η ακτή δεν παρουσιάζει έντονη επισκεψιμότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την επιτόπια επίσκεψη δεν παρατηρήθηκε κανένας λουόμενος καθόλο το μήκος της ακτής. 23

24 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Η ακτή παρακολουθείται από το 1991 στο σημείο δειγματοληψίας GR ΜΕΣΟΝ ΠΛΑΖ ΔΗΜΟΥ(ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ) το οποίο σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται να καταργηθεί λόγω του μικρού αριθμού λουομένων που την επισκέπτονται. 3. GRBW Πόρτο Λάγος Η ακτή Πόρτο Λάγος βρίσκεται στα δυτικά του οικισμού Λάγος και αποτελεί μέρος του μυχού του Βιστωνικού Όρμου με νότιο προσανατολισμό. Η ακτή έχει μήκος 530 μέτρα και μέσο πλάτος 30 μέτρα. Η παράκτια ζώνη είναι φυσική, με σποραδική, ποώδη βλάστηση και θαμνώνες στο μεγαλύτερο μέρος της. Η θαλάσσια βιοποικιλότητα περιλαμβάνει κυρίως υδρόβια πτηνά (λευκοτσικνιάς, στρειδοφάγος κ.α.), αλλά και λειμώνες θαλάσσιων αγγειόσπερμων που φύονται στο θαλάσσιο πυθμένα σε σχετικά μικρά βάθη. Ο θαλάσσιος πυθμένας, όπως και το χερσαίο τμήμα της ακτής, είναι εξολοκλήρου αμμώδης. Τα ύδατα στα πρώτα μέτρα είναι αβαθή, ενώ και η κλίση του πυθμένα είναι ήπια, αφού η ισοβαθής των 5 μέτρων απαντάται σε απόσταση μεγαλύτερη των 60 μέτρων από την ακτή. 24 Η παραλία δεν είναι οργανωμένη, ενώ αποτελεί κυρίως χώρο αλιευτικής δραστηριότητας, αλλά και παρατήρησης σπάνιων ειδών ορνιθοπανίδας. Η άμεση περιοχή της ακτής είναι ένας παράκτιος υγρότοπος με θαμνώνες αλμυρικιών και ποώδη βλάστηση. Επιπλέον, σε μικρή απόσταση εντοπίζονται οι δίαυλοι της Βιστωνίδας και της λιμνοθάλασσας Πόρτο Λάγος. Πρόκειται για ένα παράκτιο υγροβιότοπο που δεν χρησιμοποιείται για κολύμβηση. Ο χαρακτηρισμός της διαύγειας των υδάτων δεν ήταν εφικτός κατά την επιτόπια επίσκεψη, εξαιτίας του μικρού βάθους και του αλμυρόβαλτου που είχε δημιουργηθεί σαν προέκταση της ακτής. Στο ανατολικό άκρο της ακτής όπως φαίνεται ξεκάθαρα και στο χάρτη υπάρχει ο δίαυλος της Βιστονίδας εντός της οποία υπάρχουν ιχθυοκαλλιέργειες.

25 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 25

26 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Η ακτή παρακολουθείται από το 1991 στο σημείο δειγματοληψίας GR ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ το οποίο σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται να καταργηθεί. 26

27 ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Δελτία παρουσίασης των αλλαγών για κάθε ακτή) 27

28 ΠΕΡ ΙΦΕΡ ΕΙΑ:ΠεριφέρειαΑνατολικήςΜακεδονίας&Θράκης ΔΗΜΟΣ:Καβάλας ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ:Παληό ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Σημείο δειγματοληψ ίας Όριαακτής 1cm =112meters

29 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:ΠεριφέρειαΑνατολικής Μακεδονίας &Θράκης ΔΗΜΟ Σ:Καβάλας Ο ΝΟ ΜΑΑΚΤΗΣ:Ραψάνη ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΚΤΗΣ:GRBW Διαχωρισμός ακτής -Αντιπροσωπευτικήθέση σημείου δειγ ματοληψίας Σημείοδειγ ματοληψίας Όριαακτής 1cm =45meters

30 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:ΠεριφέρειαΑνατο λική ς Μακεδο νίας &Θράκης ΔΗΜΟΣ:Κ αβάλας ΟΝΟΜΑΑΚ ΤΗΣ:Κ αλαμίτσα Κ ΩΔΙΚ ΟΣ ΑΚ ΤΗΣ:GRBW Συγχώνευσηκαιαπεικόνισηαντιπρο σωπευτικο ύσημείο υδειγματο ληψίας -Τρο πο πο ίησηπο λυγώνο υ,καθώς το ΒΑάκρο είναιαλιευτικόκαταφύγιο Σημείο δειγματο ληψίας Όριαακτή ς 1cm =57meters

31 ΠΕΡ ΙΦΕΡ ΕΙΑ:ΠεριφέρειαΑνατολικής Μακεδονίας &Θράκης ΔΗΜΟΣ:Καβάλας ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ:Μπάτης ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Συ γχώνευ σηκαιαπεικόνισηαντιπροσωπευ τικούσημείου δειγματοληψίας Σημείοδειγματοληψ ίας Όριαακτής 1cm =20meters

32 Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Π εριφ έρειαανατολικής Μακεδονίας &Θράκης ΔΗΜΟΣ:Καβάλας ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ:ΝέαΚαρβάλη ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Τροποποίησ ηπολυγώ νουκαθώ ς το ανατολικότμήμαέχειάλληεπικρατούσ αχρήσ η Σημείο δειγματοληψίας Όριαακτής 1cm =162meters

33 Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Π εριφ έρειαανατολικής Μακεδονίας &Θράκης ΔΗΜΟΣ:Καβάλας ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ:Π εριγιάλι ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Σημείο δειγματοληψ ίας Όριαακτής 1cm =157meters

34 ΠΕΡ ΙΦΕΡ ΕΙΑ:Περιφ έρειαανατολικήςμακεδονίας&θράκης ΔΗΜΟΣ:Καβάλας ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ:Τόσκα ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Σημείοδειγματοληψ ίας Όριαακτής 1cm =23meters

35 Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Π εριφέρειαανατολικήςμακεδονίας&θράκης ΔΗΜΟΣ:Καβάλας ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ:Άσ πρηάμμος ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Συγχώ νευσηκαιαπεικόνισηαντ ιπροσωπευτ ικούσημείουδειγματ οληψίας Σημείοδειγματοληψίας Όριαακτ ής 1cm =27meters

36 ΠΕΡ ΙΦΕΡ ΕΙΑ:ΠεριφέρειαΑνατολικήςΜακεδονίας&Θράκης ΔΗΜΟΣ:Καβάλας ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ:Γλάσ τρες ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Διόρθωσησυντ ετ αγμένωνκαθώςείχελάθοςσυντ ετ αγμένεςστ ηναπεικόνισητ ηςτ αυτ ότ ητας Σημείοδειγματοληψίας Όριαακτ ής 1cm =21meters

37 Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Π εριφέρειαανατολικής Μακεδονίας &Θράκης ΔΗΜΟΣ:Π αγγαίου ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ:ΝέαΗρακλίτσα ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Συ γχώνευ σηκαιαπεικόνισηαντιπροσωπευ τικούσημείου δειγματοληψίας Σημείο δειγματοληψ ίας Όριαακτής 1cm =170meters

38 ΠΕΡ ΙΦΕΡ ΕΙΑ:ΠεριφέρειαΑνατολικήςΜακεδονίας&Θράκης ΔΗΜΟΣ:Παγγαίου ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ:Κάριανη Τούζλα ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Τροποποίησηπολυγώνουκαθώςτ οανατ ολικότ μήμαδεν είχειδιαίτ ερηεπισκεψιμότ ητ α Σημείοδειγματοληψίας Όριαακτ ής 1cm =779meters

39 Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Π εριφέρειαανατολικήςμακεδονίας&θράκης ΔΗΜΟΣ:Π αγγαίου ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ:ΝέαΠ έραμος ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Συ γχώνευ σηκαιαπεικόνισηαντιπ ροσωπ ευ τικούσημείου δειγματοληψίας Σημείο δειγματοληψ ίας Όριαακτής 1cm =221meters

40 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Περιφ έρειαανατολικής Μακεδονίας &Θράκης ΔΗΜΟ Σ:Παγ γ αίου Ο ΝΟ ΜΑΑΚΤΗΣ:Αμμόλοφ οι ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΚΤΗΣ:GRBW Συγ χώνευσ ηκαιαπεικόνισ ηαντιπροσ ωπευτικού σ ημείουδειγ ματοληψίας,το οποίο είχελάθος σ υντεταγ μένες σ τηναπεικόνισ ησ τηνταυτότητα Σημείο δειγ ματοληψίας Όριαακτής 1cm =221meters

41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Περιφ έρειαανατολικής Μακεδονίας &Θράκης ΔΗΜΟ Σ:Παγγαίου Ο ΝΟ ΜΑΑΚΤΗΣ:Πύργος ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΚΤΗΣ:GRBW Σημείοδειγματοληψίας Όριαακτής 1cm =62meters

42 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Περιφέρεια Αν ατολικήςμακεδον ίας&θράκης ΔΗ ΜΟ Σ:Πα γγαίου ΟΝΟ ΜΑΑΚΤΗ Σ:OceanView ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΚΤΗ Σ:GRBW Αλλαγήπολυγών ου Σημείοδειγματοληψίας Όρια ακτής 1cm =27meters

43 Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Π εριφέρειαανατολικής Μακεδονίας &Θράκης ΔΗΜΟΣ:Αλεξανδρούπ ολης ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ:ΔημοτικήΠ λαζαλεξανδρούπ ολης ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Σημείο δειγματοληψίας Όριαακτ ής 1cm =99meters

44 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Περιφ έρειαανατολικής Μακεδονίας &Θράκης ΔΗΜΟ Σ:Αλεξανδρούπ ολης Ο ΝΟ ΜΑΑΚΤΗΣ:ΚυανήΑκτή ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΚΤΗΣ:GRBW Συγχώνευσ ηκαιαπεικόνισ ηαντιπ ροσ ωπ ευτικού σ ημείουδειγματοληψίας Σημείο δειγματοληψίας Όριαακτής 1cm =107meters

45 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:ΠεριφέρειαΑνατολικής Μακεδονίας &Θράκης ΔΗΜΟ Σ:Αλεξανδρούπολης Ο ΝΟ ΜΑΑΚΤΗΣ:Άγιος Γεώργιος ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΚΤΗΣ:GRBW Σημείο δειγματοληψίας Όριαακτ ής 1cm =90meters

46 Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Π εριφέρειαανατολικήςμακεδονίας&θράκης ΔΗΜΟΣ:Αλεξανδρούπ ολης ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ:Καλαμάκι ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Συγχώ νευσηκαιαπεικόνισηαντ ιπ ροσωπ ευτ ικούσημείουδειγματ οληψίας Σημείοδειγματοληψίας Όριαακτ ής 1cm =171meters

47 ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ:Περ ιφέ ρ ειαανατολικήςμακεδονίας&θρ ά κης ΔΗΜΟΣ:Αλεξανδρ ούπ ολης ΟΝ ΟΜΑΑΚΤΗΣ:Δελφίνι ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Μετακίνηση σημείουδειγματοληψίαςσεπ ιοαντιπρ οσωπευτικήθέ ση (Μεγαλύτερ η συγκέ ντρ ωση λουομέ νων καιμεγαλύτερ οςκίνδυνοςρ ύπ ανσης) Σημείοδειγματοληψίας Όρ ιαακτής 1cm =115meters

48 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:ΠεριφέρειαΑνατολικής Μακεδονίας &Θράκης ΔΗΜΟ Σ:Αλεξανδρούπολης Ο ΝΟ ΜΑΑΚΤΗΣ:Δίκελλα ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΚΤΗΣ:GRBW Σημείο δειγματοληψίας Όριαακτ ής 1cm =406meters

49 ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ:ΠεριφέρειαΑνατολικής Μακεδονίας &Θράκης ΔΗΜΟΣ:Σαμοθράκης ΟΝ ΟΜΑΑΚΤΗΣ:ΠαχιάΆμμος ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Σημείο δειγματοληψ ίας Όριαακτ ής 1cm =47meters

50 Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Π εριφ έρειαανατολικήςμακεδονίας&θράκης ΔΗΜΟΣ:Σαμοθράκης ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ:Φονιάς ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Σημείοδειγματοληψ ίας Όριαακτής 1cm =80meters

51 ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ:Περιφέ ρειαανατολικής Μακεδονίας &Θρά κης ΔΗΜΟΣ:Σαμοθρά κης ΟΝ ΟΜΑΑΚΤΗΣ:Λουτρά ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Μετακίνηση σημείου δειγματοληψίας σεπιοαντιπροσωπευτικήθέ ση (Μεγαλύτερη συγκέ ντρωση λουομέ νων) Σημείοδειγματοληψίας Όριαακτής 1cm =30meters

52 Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Π εριφ έρειαανατολικήςμακεδονίας&θράκης ΔΗΜΟΣ:Σαμοθράκης ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ:Π αλαιόπολη ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Σημείοδειγματοληψίας Όριαακτής 1cm =324meters

53 ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ:Περιφέ ρειαανατολικής Μακεδονίας &Θρά κης ΔΗΜΟΣ:Σαμοθρά κης ΟΝ ΟΜΑΑΚΤΗΣ:Καμαριώ τισσα ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Μετακίνηση σημείου δειγματοληψίας σεπιοαντιπροσωπευτικήθέ ση (Μεγαλύτερη συγκέ ντρωση λουομέ νων) Σημείοδειγματοληψίας Όριαακτής 1cm =20meters

54 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:ΠεριφέρειαΑνατολικήςΜακεδονίας&Θράκης ΔΗΜΟ Σ:Θάσ ου Ο ΝΟ ΜΑΑΚΤΗΣ:Λιμενάρια ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΚΤΗΣ:GRBW Συγχώ νευσηκαιαπεικόνισηαντ ιπροσωπευτ ικούσημείουδειγματ οληψίας Σημείοδειγματοληψίας Όριαακτ ής 1cm =207meters

55 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:ΠεριφέρειαΑνατολικήςΜακεδονίας&Θράκης ΔΗΜΟ Σ:Θάσ ου Ο ΝΟ ΜΑΑΚΤΗΣ:Μακρύαμμος ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΚΤΗΣ:GRBW Συγχώ νευσηκαιαπεικόνισηαντ ιπ ροσωπ ευτ ικούσημείουδειγματ οληψίας Σημείο δειγματοληψίας Όριαακτ ής 1cm =36meters

56 Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Π εριφέρειαανατολικής Μακεδονίας &Θράκης ΔΗΜΟΣ:Θάσ ου ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ:Αλυκή ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Διόρθωσησυντ ετ αγμένωνκαθώς είχελάθος συντ ετ αγμένες στ ηναπ εικόνισητ ης τ αυτ ότ ητας Σημείοδειγματοληψίας Όριαακτ ής 1cm =18meters

57 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:ΠεριφέρειαΑνατολικής Μακεδονίας &Θράκης ΔΗΜΟ Σ:Θάσου Ο ΝΟ ΜΑΑΚΤΗΣ:ΛίμνηΡαχωνίου ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΚΤΗΣ:GRBW Σημείοδειγματοληψ ίας Όριαακτής 1cm =37meters

58 Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Π ε ριφέρε ιαανατολικής Μακε δονίας &Θράκης ΔΗΜΟΣ:Θάσ ου ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ:Δασ ύλλιοθάσ ου ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Διαχωρισμός ακτ ής -Αντ ιπροσωπευτ ικήθέσησημε ίουδειγματ οληψίας Σημε ίοδε ιγματοληψίας Όριαακτ ής 1cm =109meters

59 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Περιφ έρειαανατολικήςμακεδονίας&θράκης ΔΗΜΟΣ :Θάσου ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ :ΠευκάριΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΚΤΗΣ :GRBW Διόρθω σησυντεταγμένω ν καθώςείχελάθοςσυντεταγμένεςστην απεικόνισηστην ταυτότητα Σ ημείοδειγματοληψίας Όριαακτής 1cm =29meters

60 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Περιφ έ ρειαανατολική ς Μακεδονίας &Θράκης ΔΗΜΟ Σ:Θάσ ου Ο ΝΟ ΜΑΑΚΤΗΣ:Παράδεισ ος Κοινύρων ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΚΤΗΣ:GRBW Μετακίνησ η σ ημείουδειγματοληψίας σ επιοαντιπροσ ωπευτική θέ σ η(μεγαλύτερησ υγκέ ντρωσ ηλουομέ νων) Σημείοδειγματοληψίας Όριαακτή ς 1cm =49meters

61 Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Π εριφέρειαανατολικήςμακεδονίας&θράκης ΔΗΜΟΣ:Θάσ ου ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ:ΧρυσήΑμμουδιά ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Συγχώ νευσηκαιαπεικόνισηαντ ιπροσωπευτ ικούσημείουδειγματ οληψίας Σημείοδειγματοληψίας Όριαακτ ής 1cm =237meters

62 Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Π εριφέρειαανατολικήςμακεδονίας&θράκης ΔΗΜΟΣ:Θάσου ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ:ΨιλήΆμμος ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Σημείοδειγματοληψίας Όριαακτής 1cm =31meters

63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:ΠεριφέρειαΑνατολικής Μακεδονίας &Θράκης ΔΗΜΟ Σ:Θάσ ου Ο ΝΟ ΜΑΑΚΤΗΣ:Λιμένας Θάσ ου ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΚΤΗΣ:GRBW Συγχώ νευσηκαιαπεικόνισηαντ ιπροσωπευτ ικούσημείουδειγματ οληψίας Σημείοδειγματοληψίας Όριαακτ ής 1cm =18meters

64 Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Π εριφέρειαανατολικήςμακεδονίας&θράκης ΔΗΜΟΣ:Θάσ ου ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ:Π ότος ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Συ γχώνευ σηκαιαπεικόνισηαντιπροσωπευ τικούσημείου δειγματοληψίας Σημείο δειγματοληψ ίας Όριαακτής 1cm =84meters

65 ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ:Περιφ έρειαανατολικής Μακεδονίας &Θράκης ΔΗΜΟΣ:Ν έσ του ΟΝ ΟΜΑΑΚΤΗΣ:Αμμόγ λωσ σ α Κεραμωτή ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Διαχωρισ μός ακτής -Συγ χώνευσ η καιαπ εικόνισ η αντιπροσ ωπευτικού σ ημείουδειγ ματοληψίας Σημείο δειγ ματοληψίας Όριαακτής 1cm =276meters

66 Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Π εριφ έρειαανατολικήςμακεδονίας&θράκης ΔΗΜΟΣ:Αβδήρων ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ:Π όρτο Μόλο ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Σημείο δειγματοληψ ίας Όριαακτής 1cm =54meters

67 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Περιφ έρειαανατολικής Μακεδονίας &Θράκης ΔΗΜΟ Σ:Αβδήρων Ο ΝΟ ΜΑΑΚΤΗΣ:Μυρωδάτο ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΚΤΗΣ:GRBW Συγχώνευσ η καιαπεικόνισ η αντιπ ροσ ωπ ευτικού σ ημείουδειγματοληψίας Σημείοδειγματοληψίας Όριαακτής 1cm =175meters

68 ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ:ΠεριφέρειαΑνατολικής Μακεδονίας &Θράκης ΔΗΜΟΣ:Αβδήρω ν ΟΝ ΟΜΑΑΚΤΗΣ:Άβδηρα ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Σημείοδειγματοληψίας Όριαακτ ής 1cm =46meters

69 Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Π εριφέρειαανατολικήςμακεδονίας&θράκης ΔΗΜΟΣ:Αβδήρων ΟΝΟΜΑΑΚΤΗΣ:Μάνδρα ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Συγχώ νευσηκαιαπεικόνισηαντ ιπροσωπευτ ικούσημείουδειγματ οληψίας Σημείο δειγματοληψίας Όριαακτ ής 1cm =194meters

70 ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ:ΠεριφέρειαΑνατολικής Μακεδονίας &Θράκης ΔΗΜΟΣ:Αβδήρω ν ΟΝ ΟΜΑΑΚΤΗΣ:Άγιος Ιω άννης ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Σημείοδειγματοληψίας Όριαακτ ής 1cm =31meters

71 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:Περιφέρεια Ανα τολικής Μ α κεδονία ς &Θράκης ΔΗΜ ΟΣ:Τοπ είρου ΟΝΟΜ ΑΑΚΤΗΣ:Μ άγγα να ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Δια χωρισμός α κτής -Συγχώνευση κα ια π εικόνιση α ντιπροσωπευτικούσημείου δειγμα τοληψία ς Σημείοδειγμα τοληψία ς Όρια α κτής 1cm =469meters

72 ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ:Περιφ έρειαανατολικής Μακεδονίας &Θράκης ΔΗΜΟΣ:Κομοτηνής ΟΝ ΟΜΑΑΚΤΗΣ:Αρωγ ή ΚΩΔΙΚΟΣΑΚΤΗΣ:GRBW Διαχωρισ μός ακτής -Συγ χώνευσ η καιαπ εικόνισ η αντιπροσ ωπευτικού σ ημείουδειγ ματοληψίας Σημείοδειγ ματοληψίας Όριαακτής 1cm =728meters

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Υλοποίηση Προγράμματος Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜΘ TRANSCOOP, Φεβρουάριος 2012 Α ΦΑΣΗ Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ε ι δ ι κ ή Γρ α μ μ α τ ε ί α Υδ ά τ ων ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτος αναφοράς 2013 ΜΑΪΟΣ 2014 1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων»

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΠΕ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 3 Καταγραφή υπαρχουσών υποδοµών ερµηνείας περιβάλλοντος και ένταξή τους σε συνολικό σχεδιασµό

Παραδοτέο 3 Καταγραφή υπαρχουσών υποδοµών ερµηνείας περιβάλλοντος και ένταξή τους σε συνολικό σχεδιασµό Έργο: «Ανάπτυξη του τουρισµού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόµενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Ανάδοχος έργου Σύµπραξη: «. Τσιάρας -. Παλάσκας» Παραδοτέο 3 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, Υγιεινολόγος ΜSc EPFL Υγ.. & Ασφάλειας Εργασίας, ΜSc RWTH-Aachen Δ/ντρια Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Υλοποίηση Προγράμματος Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜΘ TRANSCOOP, Φεβρουάριος 2012 Α ΦΑΣΗ Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 Ο ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην Κρήτη κατά το 2013

Η προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην Κρήτη κατά το 2013 ΑΡΧΕΛΩΝ - Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας Η προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην Κρήτη κατά το 2013 Συνοπτική έκθεση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συντάκτες: Ρεγγίνα Στεφανάτου,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Γραμματεία Υδάτων ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτος αναφοράς 2014 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Inventory Report. Έκθεση αποτελεσμάτων αρχικής επίσκεψης στις 15 παραλίες του έργου LIFE AMMOS

Inventory Report. Έκθεση αποτελεσμάτων αρχικής επίσκεψης στις 15 παραλίες του έργου LIFE AMMOS Inventory Report Έκθεση αποτελεσμάτων αρχικής επίσκεψης στις 15 παραλίες του έργου LIFE AMMOS Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, TERRA NOVA Ε.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών (Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω.) Νοέμβριος 2013 Το έργο LIFE AMMOS

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) ΕΣΧΑΔΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) ΕΣΧΑΔΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» Έκδοση: 01/25-07-13 Αναθεωρεί την: /-- Σελίδα: 1 από ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 14 2.1. ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ- ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ- ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 12 Ολοκληρωμένα προγράμματα περιηγήσεων των επισκεπτών και δραστηριότητες αναψυχής εντός του Εθνικού Πάρκου

Παραδοτέο 12 Ολοκληρωμένα προγράμματα περιηγήσεων των επισκεπτών και δραστηριότητες αναψυχής εντός του Εθνικού Πάρκου Έργο: «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Ανάδοχος έργου Σύμπραξη: «Δ. Τσιάρας Δ. Παλάσκας» Παραδοτέο 12 Ολοκληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α ) «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α ) «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iv ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 7 Κεντρικά σηµεία πρόσβασης στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Παραδοτέο 7 Κεντρικά σηµεία πρόσβασης στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Έργο: «Ανάπτυξη του τουρισµού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόµενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Ανάδοχος έργου Σύµπραξη: «. Τσιάρας -. Παλάσκας» Παραδοτέο 7 Κεντρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Νίκης 20, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

2. Μετάβαση Δηλώσεων του Ν. 4014/2011

2. Μετάβαση Δηλώσεων του Ν. 4014/2011 1. Γενικά Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρουσιάσει τη δομή και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος το οποίο αναπτύχθηκε από το ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για την υποβολή και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη γνωστικών διαδικτυακών υπηρεσιών για την προώθηση προηγμένων δικτύων βιομηχανικής συμβίωσης (esyμbiosis) LIFE 09 ENV/GR/000300

Ανάπτυξη γνωστικών διαδικτυακών υπηρεσιών για την προώθηση προηγμένων δικτύων βιομηχανικής συμβίωσης (esyμbiosis) LIFE 09 ENV/GR/000300 Ανάπτυξη γνωστικών διαδικτυακών υπηρεσιών για την προώθηση προηγμένων δικτύων βιομηχανικής συμβίωσης (esyμbiosis) LIFE 09 ENV/GR/000300 Δράση 1: Απαιτήσεις χρηστών και υπηρεσιών Παραδοτέο 1.2 Καταγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ <ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ <ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) -ΕΣΧΑΔΑ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Τεχνικός Σύμβουλος: Ακίνητο που καλύπτει το Νότιο τμήμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον επιλογής για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα