«Τα κριτήρια επιλογής σπουδών και επαγγέλματος στην εφηβική ηλικία. Πώς μπορούν να βοηθήσουν τα ψυχοτεχνικά εργαλεία (τεστ);»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Τα κριτήρια επιλογής σπουδών και επαγγέλματος στην εφηβική ηλικία. Πώς μπορούν να βοηθήσουν τα ψυχοτεχνικά εργαλεία (τεστ);»"

Transcript

1 ΠΠΣΠΑ Project Β τετραμήνου «Τα κριτήρια επιλογής σπουδών και επαγγέλματος στην εφηβική ηλικία. Πώς μπορούν να βοηθήσουν τα ψυχοτεχνικά εργαλεία (τεστ);» Τμήμα: Δ1-Δ2 Μαθήτριες: Αναστασία Αγγελάτου Εβελίνα Γιαννούκαρη Δήμητρα Καρατζά Αλεξάνδρα Κρητικού, Ναταλία Μανωλίδου Καθηγητής: Δημήτρης Μανωλάς

2 Η σημασία του επαγγέλματος στη ζωή μας. Πως επηρεάζουν οι έξω-ατομικοί παράγοντες την επιλογή επαγγέλματος Εισαγωγή: Η επαγγελματική ανάπτυξη, αναφερόμενη σε όλη τη διάρκεια της ζωής, αφορά τον προσανατολισμό και τις αποφάσεις του ατόμου για το επάγγελμα που επιθυμεί να ακολουθήσει. Πρωταρχικός παράγοντας επηρεασμού της επαγγελματικής ανάπτυξης είναι η οικογένεια καθώς, μέσα από τις αντιλήψεις της οικογένειας, τα παιδιά οικοδομούν ένα σύστημα επαγγελματικών προτύπων με κυρίαρχο ρόλο το μορφωτικό και το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των γονέων. Επίσης, το σχολείο αποτελεί ορόσημο για την κοινωνικοποίηση, καθώς με τις παρεχόμενες πληροφορίες για τα επαγγέλματα, οι έφηβοι επιλέγουν τον εργασιακό τους χώρο. Οι γονείς και οι δάσκαλοι διατηρούν τον επηρεασμό στην επιλογή επαγγέλματος καθώς φέρνουν τους έφηβους σε επαφή με ένα ανεπίσημο περιβάλλον διδασκαλίας για την κοινωνική προσαρμογή και λήψη αποφάσεων. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται ο ρόλος και ο τρόπος με τον οποίο παράγοντες κοινωνικής ανάπτυξης και συμπεριφοράς εφήβων συμβάλλουν στη διαδικασία επιλογής επαγγέλματος. Επίσης, εξετάζεται η εξελικτική πορεία της κοινωνικήςεπαγγελματικής ανάπτυξης των εφήβων στην αποκρυστάλλωση μιας επαγγελματικής επιλογής. Το θέμα των εκπαιδευτικών-επαγγελματικών επιλογών των μαθητών είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα της εκπαίδευσης. Οι μελέτες για θέματα εκπαίδευσης δε μπορούν να αγνοήσουν το κοινωνικό πλαίσιο μέσα από το οποίο οι μαθητές παίρνουν τις επαγγελματικές αποφάσεις τους. Σημαντικοί παράγοντες στη ζωή ενός ανθρώπου αποτελούν η οικογένεια, η εκπαίδευση που έχει λάβει και το επάγγελμα που ακολουθεί. Η επαγγελματική απασχόληση αποτελεί καθοριστική παράμετρο για τη θέση κάποιου ανθρώπου στον κοινωνικό ιστό και τονίζει ότι, η επαγγελματική ανάπτυξη και ολοκλήρωση είναι μια

3 διαδικασία πολύπλοκη, που πολλές φορές δεν επιτυγχάνεται σε όλη τη διάρκεια της ενεργητικής απασχόλησης του ατόμου. Η επαγγελματική ανάπτυξη περιγράφεται, επίσης, ως ένα δίπολο, μια ενεργητική διαδικασία ανθρώπου και επαγγέλματος. Για τον λόγο αυτό η επιλογή του επαγγέλματος δεν μπορεί να είναι στιγμιαία απόφαση, αλλά μακροχρόνια διαδικασία που διαπερνά όλα τα αναπτυξιακά στάδια του ανθρώπου. Έρευνες επαγγελματικού προσανατολισμού που προσπαθούν να ερμηνεύσουν τη διαδικασία των επαγγελματικών επιλογών των νεαρών ατόμων μιας κοινωνίας, έχουν καταδείξει ως κύριους πρωτογενείς παράγοντες διαμόρφωσης των επαγγελματικών σχεδίων την οικογένεια και το σχολείο. Η οικογένεια, αξεχώριστα ιδωμένη από την κοινωνική και οικονομική τάξη των μελών της, είναι η πρώτη κοινωνική ομάδα που αντιλαμβάνονται τα παιδιά. Στα πρώτα ιδιαίτερα στάδια της ανάπτυξης, η οικογένεια είναι για το παιδί η μόνη ομάδα αναφοράς και σαν τέτοια επηρεάζει καθοριστικά τη διαμόρφωση κινήτρων και τύπων συμπεριφοράς. Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας επηρεασμού των επαγγελματικών επιδιώξεων των νέων είναι το σχολείο, που σαν βασικός μηχανισμός κοινωνικοποίησης χαράζει στα παιδιά ένα σύστημα αξιών και προτύπων, ενώ ταυτόχρονα καθορίζει σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό το είδος και την κατεύθυνση της επαγγελματικής μόρφωσης του ατόμου μέσα από την αξιολόγηση των ικανοτήτων που επιβάλλει, αλλά και μέσα από το είδος των γνώσεων που παρέχει. Η ενημέρωση και η μύηση των μαθητών στον κόσμο του επαγγέλματος πρέπει να γίνεται σε όλη τη διάρκεια της φοιτήσεως στο σχολείο με ιδιαίτερη έμφαση σε περιόδους πιο κρίσιμες από άλλες.στόχος της εργασίας αυτής είναι να αναλυθούν οι βασικότεροι παράγοντες (σχολείο-οικογένεια) οι οποίοι έχουν αποφασιστική σημασία για την σταδιοδρομία του ατόμου καθώς και ο βαθμός παρέμβασης της κοινωνικής εξέλιξης των εφήβων στη διαμόρφωση των επαγγελματικών τους αντιλήψεων. Επίσης αναφέρεται αναλυτικά ο ρόλος των γονέων και η επίδραση του σχολείου στην επαγγελματική επιλογή. Γενικότερα, Διαχρονικά αλλά και στις παρούσες συνθήκες, η επιλογή επαγγέλματος αποτελεί βασικό ζήτημα που απασχολεί τους νέους της χώρας {μας}. Πολλοί, μάλιστα,

4 υποστηρίζουν ότι αυτή η διαδικασία είναι η πλέον κρίσιμη για τη ζωή τους στη νεανική ηλικία τους. Ωστόσο, είναι σαφές ότι συχνά οι νέοι επηρεάζονται από συγκεκριμένους παράγοντες προς εσφαλμένες επιλογές. Είναι, λοιπόν, κρίσιμο να διερευνηθούν αυτοί οι παράγοντες και η καθοριστική επίδρασή τους, καθώς και να προταθούν εναλλακτικά κριτήρια επιλογής σταδιοδρομίας ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από την ορθή επιλογή εργασίας τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Η σημασία του επαγγέλματος στη ζωή μας: Εργασία είναι η συστηματική και σκόπιμη καταβολή σωματικών και πνευματικών προσπαθειών του ανθρώπου για τη δημιουργία υλικών, πνευματικών και ηθικών αναγκών, την ικανοποίηση των ατομικών του αναγκών και κατ επέκταση την πρόοδο του κοινωνικού συνόλου και την παραγωγή του πολιτισμού 1) Οικονομικός παράγοντας: Η εργασία δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να εξασφαλίζει την επιβίωση του, οικονομική ανεξαρτησία και ασφάλεια καθώς η σκέψη του απελευθερώνεται εξαιτίας της κάλυψης των βιοποριστικών του αναγκών. 2) Πνευματικός τομέας: Καλλιεργείται η κριτική σκέψη του ατόμου και η δημιουργική φαντασία, διευρύνονται οι πνευματικοί του ορίζοντες. Παράλληλα οδηγείται στην αυτογνωσία καθώς ανακαλύπτει άγνωστες πτυχές του εαυτού του (ικανότητες και αδυναμίες) και ολοκληρώνεται καλύτερα ως προσωπικότητα. 3) Ψυχολογικός τομέας: Ο άνθρωπος αισθάνεται εσωτερική ικανοποίηση και πληρότητα. Νιώθει ευτυχισμένος καθώς μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους του και να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Επιπρόσθετα, γεμίζει αυτοπεποίθηση και σιγουριά για το μέλλον, ελπίδα και αισιοδοξία για το αύριο, καθώς παύει να αισθάνεται ανασφαλής. 4) Κοινωνικός και πολιτικός τομέας: Το άτομο κοινωνικοποιείται, καθώς αντιλαμβάνεται την ανάγκη της συνεργασίας. Όσον αφορά τον δεύτερο, αποκτά πολιτική συνείδηση, οργανώνει συλλόγους και συνδικαλιστικές ενώσεις για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του και μάχεται για την προάσπιση ατομικών και συλλογικών επιδιώξεων. Πιο απλά, Απορροφά πολύ από τον χρόνο ζωής Αποτελεί σημαντικό κοινωνικό κριτήριο Η επαγγελματική εξέλιξη προσφέρει αυτό επιβεβαίωση και αυτοεκτίμηση

5 Πώς οι εργοδότες προσλαμβάνουν εργαζομένους: 1) Ανακοινώνουν τις κενές θέσεις που έχουν στα τοπικά γραφεία εργασίας ΟΑΕΔ(Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) 2) Να δημοσιεύσουν αγγελίες στις εφημερίδες 3) Να ρωτήσουν το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον 4) Να ρωτήσουν τους ήδη εργαζόμενους στην επιχείρησή τους 5) Να ρωτήσουν άλλους εργοδότες ή και να επιχειρήσουν να πάρουν το προσωπικό ενός άλλου εργοδότη. Κριτήρια επιλογής επαγγέλματος: Τα κύρια κριτήρια, με τα οποία οι νέοι επιλέγουν επάγγελμα, είναι οι οικονομικές απολαβές, το κοινωνικό γόητρο και η κοινωνική καταξίωση, οι προσωπικές φιλοδοξίες, και η αίσθηση αυτό εκπλήρωσης και ατομικής επιτυχίας. Όλα αυτά δεν είναι ανόητα αρνητικά, εκτός εάν επιδιώκονται μονομερώς και αποκλειστικώς, οπότε ενίοτε/συχνά αντίκεινται στα προσωπικά χαρακτηριστικά του νέου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα προσαρμογής του στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική πραγματικότητα ευρύτερα. Τα παραπάνω με τη σειρά τους, επιφέρουν αποτυχία στην άσκηση του επαγγέλματος, κρίση ταυτότητας και προσωπική υποβάθμιση. Είναι, λοιπόν, αποφασιστικής σημασίας η ορθή επιλογή επαγγέλματος για κάθε νέο. 1) Να ανταποκρίνεται στις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα του ατόμου 2) Να αποφέρει ικανοποιητικές αποδοχές 3) Να έχει μελλοντικές προοπτικές 4) Να υπάρχουν οι κατάλληλες εργασιακές συνθήκες 5) Να προσφέρει ικανοποίηση και ψυχική ισορροπία 6) Να κοινωνικοποιεί και πολιτικοποιεί ορθά το άτομο Για αυτόν τον λόγο είναι επιτακτική ανάγκη οι νέοι να επιλέγουν το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν με βάση και άλλα κριτήρια, τα οποία ενδέχεται να προσφέρουν αποτελεσματικότερη ένταξη στην αγορά εργασίας κατά το ότι είναι περισσότερο εξατομικευμένα και επομένως λειτουργικά. Ένα τέτοιο κριτήριο μπορεί να είναι η προσωπική ικανοποίηση που δύναται κάποιος να αποκομίσει από την άσκηση του επαγγέλματός του, στοιχείο το οποίο συνδέεται άρρηκτα με τις ατομικές κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες που διαθέτει. * Επίσης, σημαντικό ρόλο πρέπει να διαδραματίζουν οι δυνατότητες επιτυχούς τελέσεως του επαγγέλματος εκ μέρους του νέου, κριτήριο το οποίο σχετίζεται με τα στενώς

6 ατομικά χαρακτηριστικά του και με τις δυνατότητες απορρόφησης εργατικού δυναμικού από την αγορά εργασίας. Επιπλέον, η ανέλιξη στη σταδιοδρομία, δηλαδή η άνοδος σε αξιώματα, η διεύρυνση του γνωστικού πεδίου, ο εμπλουτισμός των εφοδίων και τα παρόμοια είναι στοιχεία θετικά, όπως, τέλος, και η αίσθηση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί ότι και αυτά τα κριτήρια, εάν λαμβάνονται υπόψη μονομερώς, δεν αρκούν για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου επαγγελματικού προφίλ εκ μέρους των νέων Σημασία σωστής επιλογής επαγγέλματος: 1) Ο άνθρωπος ανεξαρτητοποιείται οικονομικά, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια αξιοπρεπή ζωή καθώς του παρέχεται η δυνατότητα για ψυχαγωγία και απόλαυση των αγαθών 2) Το επάγγελμα ευνοεί την πνευματική καλλιέργεια του ατόμου 3) Ο άνθρωπος βελτιώνεται ηθικά, γίνεται ευσυνείδητος, κατανοεί την αξία του μόχθου και αποτρέπεται από παραβατικές πράξεις 4) Ο άνθρωπος νιώθει εσωτερική πληρότητα και ικανοποίηση καθώς ενδυναμώνεται η αυτοπεποίθηση του και η ζωή του αποκτά νόημα 5) Το άτομο πολιτικοποιείται εφόσον συμμετέχει ενεργά στα πολιτικά δρώμενα 6) Το επάγγελμα κοινωνικοποιεί το άτομο αφού αυτό έρχεται σε επαφή και επικοινωνία με άλλους ανθρώπους και μαθαίνει να συνεργάζεται Επαγγελματικός Προσανατολισμός: 1) Το σχολείο οφείλει μέσω του ΣΕΠ να προσανατολίσει ορθά το άτομο για την επαγγελματική του αποκατάσταση 2) Η οικογένεια οφείλει να επικεντρώνεται στις κλίσεις των παιδιών και όχι στις δικές τους επιθυμίες για το μέλλον αυτών 3) Το άτομο είναι απαραίτητο να κατανοήσει τις ικανότητές του και να μην αναζητά επαγγέλματα τα οποία αδυνατεί να ασκήσει επιτυχώς Υποχρεώσεις του σωστού επαγγελματία: 1) Αγάπη και μεράκι για το επάγγελμα που ασκεί 2) Ολόπλευρη και ουσιαστική γνώση του αντικειμένου με το οποίο είναι καταρτισμένο 3) Διάθεση προσφοράς και δημιουργίας 4) Πνευματικές αρετές 5) Ηθικές αρετές 6) Ψυχικές αρετές 7) Κοινωνικές αρετές

7 Συνοψίζοντας, Όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα, η διαδικασία επιλογής επαγγέλματος από τους νέους συνιστά κρίσιμη φάση της πορείας κοινωνικοποίησής τους, με πάρα πολλές δυσκολίες και κινδύνους σε όλες τις παραμέτρους της. Η ανάλυση που προηγήθηκε στόχο είχε να αναδείξει τους παράγοντες που επηρεάζουν όχι πάντοτε θετικά αυτήν την πολυσύνθετη διαδικασία αλλά και τη διερεύνηση εναλλακτικών κριτηρίων ορθότερης προσέγγισης του ζητήματος. Είναι χρέος ατομικό αλλά και συλλογικό η αποτελεσματική ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, ειδικά σε κρίσιμες περιόδους, όπως η σημερινή. Οικονομική κρίση ή ανεργία; Η έννοια του όρου "Οικονομική κρίση" Οικονομική κρίση είναι τo φαινόμενο κατά το οποίο μια οικονομία χαρακτηρίζεται από μια διαρκή και αισθητή μείωση της οικονομικής της δραστηριότητας. Όταν λέμε οικονομική δραστηριότητα αναφερόμαστε σε όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας, όπως η απασχόληση, το εθνικό προϊόν, οι τιμές, οι επενδύσεις κ.λπ. Ο βασικότερος δείκτης οικονομικής δραστηριότητας είναι οι επενδύσεις, οι οποίες, όταν αυξομειώνονται, συμπαρασύρουν μαζί τους και όλα τα υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη. (Κουφάρης, 2010) Η οικονομική κρίση αποτελεί τη μία από τις δύο φάσεις των οικονομικών διακυμάνσεων και συγκεκριμένα τη φάση της καθόδου, όταν δηλαδή η οικονομική δραστηριότητα βρίσκεται σε μια συνεχή συρρίκνωση (European Commission, 2009) Οι οικονομικές διακυμάνσεις ορίζονται ως οι διαδοχικές αυξομειώσεις της οικονομικής δραστηριότητας μέσα σε μια οικονομία. Λέγονται αλλιώς και κυκλικές διακυμάνσεις ή οικονομικοί κύκλοι. Οι Άγγλοι αποδίδουν το φαινόμενο με τον όρο «bysiness cycles», ακριβώς για να τονίσουν την ιδιαίτερη βαρύτητα των επενδύσεων στην εξέλιξη του οικονομικού κύκλου. Από πολύχρονες στατιστικές παρατηρήσεις διαπιστώθηκε ότι οι οικονομικοί κύκλοι διαρκούν περίπου από 7 έως 11 χρόνια (European Commission, 2009) Ανεργία, πληθωρισµός και στασιµοπληθωρισµός

8 Η πλέον εµφανής επίπτωση της ύφεσης και της οικονοµικής κρίσης είναι η µείωση της ζήτησης εργασίας η οποία αυξάνει τον αριθµό των ανέργων. Εχουµε τονίσει ήδη ότι, από ιστορικής άποψης, η ανεργία αποτελούσε ανέκαθεν ένα δοµικό χαρακτηριστικό των καπιταλιστικών οικονοµιών (µε σχετικά σύντοµες περιόδους υποχώρησης, π.χ στις ανεπτυγµένες χώρες και στην Ελλάδα). Ο Πίνακας 3 συγκρίνει τα ποσοστά ανεργίας για τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και τη Γερµανία στη διάρκεια τριών σηµαδιακών ετών πριν από τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο και τριών µετά το τέλος του. Παρατηρούµε ότι όπως το 1933 ήταν το πιο ζοφερό έτος προπολεµικά (τουλάχιστον για όσους εξαρτώνταν από την αγορά εργασίας για να ζήσουν), το 1983 έχει την αντίστοιχη θέση στην οικονοµική ιστορία µεταπολεµικά. Στη Βρετανία ιδίως η αύξηση της ανεργίας από το 1979 (5%) στο 1983 (12.4%) ήταν µεγαλύτερη από εκείνη της Μεγάλης Κρίσης όταν η ανεργία από 7.2% το 1929 ανέβηκε στο 13.9% το Στρέφοντας την προσοχή µας στην Ελληνική πραγµατικότητα, ο Πίνακας 4 συγκρίνει την εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας µε εκείνο των ΗΠΑ, των λοιπών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών µελών του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (του οποίου τα µέλη καλύπτουν το µεγαλύτερο ποσοστό της παγκόσµιας οικονοµίας). Είναι εµφανές ότι µετά την περίοδο της ταχύρυθµης ανάπτυξης που κράτησε µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970, το πρόβληµα της ανεργίας οξύνθηκε και µάλιστα στα πιο πρόσφατα χρόνια (µετά το 1994), ενώ το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ παρουσιάζει πτωτική τάση, στην Ελλάδα και την Ευρώπη έχει ξεπεράσει το 10%

9 Τα διαγράμματα 6 και 7 δείχνουν ότι οι τάσεις στις ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής καθώς και στον αριθμό των εργαζομένων τόσο για τους τελευταίους όσο και για τους επόμενους μήνες έως το τέλος του 2014 στις μισές περίπου εταιρείες του δείγματος θα παραμείνουν ανεπηρέαστες, με μια αυξητική τάση της τάξεως του 30-40%, ποσοστό αρκετά διαφοροποιημένο από τις τάσεις των προηγούμενων 5 χρόνων. Οι εταιρείες που αναζήτησαν προσωπικό το τελευταίο εξάμηνο δεν συνάντησαν στην πλειοψηφία τους δυσκολίες ενώ παρατηρήθηκε και αύξηση στην ζήτηση προϊόντων/υπηρεσιών της τάξεως του 28%, τάση που αναμένουν οι εταιρείες να αυξηθεί τους επόμενους μήνες και να φτάσει στο 38.5%. Άνοδο γύρω στο 60% στις ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού αναμένεται στον κλάδο των Υπηρεσιών και στις Φαρμακευτικές, ενώ υψηλά ποσοστά κοντά στο 50% αναμένουν οι Κατασκευαστικές και οι εταιρείες Τουρισμού. Οι υπόλοιποι κλάδοι προσδοκούν άνοδο στις ενέργειες πρόσληψης νέων εργαζομένων 20-35%. Οι εταιρίες με λιγότερα από 100 άτομα και οι εταιρείες άτομα παρουσιάζουν τα υ- ψηλότερα ποσοστά στις ενέργειες προσέλκυσης και επιλογής νέου προσωπικού συγκριτικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες. Οι εταιρίες αυτές αναμένουν και την υψηλότερη συγκριτικά άνοδο και στην ζήτηση των προϊόντων και

10 υπηρεσιών τους. Εταιρείες με περισσότερο από 1000 άτομα προσωπικό αναμένουν υψηλότερα ποσοστά οικειοθελών αποχωρήσεων, συ- γκριτικά με τις υπόλοιπες εταιρείες. Οι ελληνικές επιχειρήσεις εμφανίζουν λίγο καλύτερα ποσοστά με αυτά των πολυεθνικών στις προσδοκίες ανόδου ενεργειών προσέλκυσης & επιλογής νέου προσωπικού όχι όμως και στην ζήτηση του προϊόντος/υπηρεσίας τους. Πιο αισιόδοξες παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αττική σε σχέση με τις επιχειρήσεις της περιφέρειας καθώς και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στην Στερεά Ελλάδα και Μακεδονία οι οποίες παρουσιάζουν ποσοστά κοντά στο 20% για ενέργειες πρόσληψης. Μικρά ποσοστά παρουσιάζονται στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου. Η επίδραση του σχολείου στη διαμόρφωση επαγγελματικών επιλογών στην εφηβεία Ένα μεγάλο μέρος της διαδικασίας της επαγγελματικής διαπαιδαγώγησης μπορεί να αποτελέσει το σχολικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ο μαθητής μπορεί να αποσαφηνίσει τα ενδιαφέροντα και τις φιλοδοξίες του και να συνειδητοποιήσει τις δυνατότητές του. Το σχολείο, ως κοινωνικός αλλά και εκπαιδευτικός συγχρόνως θεσμός, αποτελεί βασικό παράγοντα που επηρεάζει τον επαγγελματικό προσανατολισμό των εφήβων. Ο χώρος του σχολείου είναι πολύ σημαντικός για τα παιδιά, μετά το οικογενειακό και το στενό κοινωνικό περιβάλλον, γιατί τα παιδιά βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση με τους διδάσκοντες και τους άλλους μαθητές. Αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον όπου τα παιδιά παίρνουν χρήσιμες πληροφορίες, για διάφορα επαγγέλματα, που θα βοηθήσουν στη σωστή επιλογή της παραπέρα εκπαίδευσης και

11 εξειδίκευσης αλλά και μηχανισμός που στοχευμένα ωθεί τα παιδιά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι μαθητές δέχονται κρυφά και φανερά μηνύματα και δομούν μία τράπεζα πληροφοριών που βοηθά στον επαγγελματικό προσανατολισμό Επίσης, εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα όλο και περισσότερο επικρατεί η άποψη ότι το εκπαιδευτικό σύστημα μεσολαβεί ώστε να γίνεται η διοχέτευση των νέων στον ταξικά διαστρωματωμένο κόσμο της εργασίας. Το σχολείο συνεχίζει το έργο της Πιστεύει πως το σχολείο δεν μένει ανεπηρέαστο από το κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο βρίσκεται το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί, ούτε μπορεί να απογαλακτιστεί από τη στερεότυπη συμπεριφορά όλων των ομάδων που εμπλέκονται στο χώρο του σχολείου.

12 Επίσης, οι εκπαιδευτικοί, όπως και οι γονείς, έχοντας τα ίδια βιώματα δεν μπορούν να απεμπλακούν από το σύστημα των στερεότυπων ρόλων και τις στερεότυπες προσδοκίες για τους ρόλους και τις επαγγελματικές δυνατότητες των παιδιών τους. Θεωρούν φυσιολογικό για τα κορίτσια, ακόμα και για εκείνα που έχουν εξαιρετική επίδοση, να ακολουθήσουν επαγγέλματα παραδοσιακά γυναικεία, και αντίθετα από τα αγόρια, να ασχοληθούν με «οικογενειακά καθήκοντα». Πολλοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως για τα κορίτσια δεν είναι απαραίτητα τεχνικά και επιστημονικά μαθήματα, εξαιτίας του ότι θα γίνουν μητέρες, περιορίζοντας τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες. Συμπερασματικά, οι μηχανισμοί κοινωνικοποίησης του εφήβου μέσα στη σχολική κοινότητα, οι σχέσεις του με τους διδάσκοντες και τους συνομηλίκους, ο ταυτισμός με διαφορετικά πρότυπα και οι ρόλοι που διαδραματίζει στην ομάδα των συνομηλίκων είναι δυνατό να επηρεάσουν τις επαγγελματικές του επιλογές. Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διαδικασία με την οποία οι νέοι φτάνουν σε διαφορετικές επαγγελματικές αποφάσεις δεν καθορίζεται πάντοτε από ατομικές επιλογές αλλά πολλές φορές μέσα από τις σχολικές διαδικασίες, την εκπαιδευτική αξιολόγηση και τα μηνύματα που δέχονται οι νέοι από τους δασκάλους κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής ταξικής αναπαραγωγής που έχει ξεκινήσει η οικογένεια. Η επίδραση της κουλτούρας των συνομηλίκων στα πλαίσια του σχολείου Εκτός από τον ρόλο των γονέων και του σχολείου σχετικά με την επαγγελματική επιλογή των νέων θα πρέπει να αναφερθούμε και στην επίδραση της κουλτούρας των συνομηλίκων στο πλαίσιο του σχολείου. Πολλοί έφηβοι στρέφονται προς ορισμένη εκπαιδευτική ή επαγγελματική κατεύθυνση ακολουθώντας το παράδειγμα των φίλων τους, από τους οποίους οι περισσότεροι είναι συμμαθητές τους. Οι έφηβοι αλληλεπιδρούν με τους συνομηλίκους τους κατά την διάρκεια των μαθημάτων στο σχολείο παίζοντας διάφορα αθλήματα και άλλα παιχνίδια, με αποτέλεσμα οι ιδέες τους να διαμορφώνονται από τις συζητήσεις με τους συμμαθητές τους. Μολονότι οι συνομήλικοι και οι φίλοι παίζουν σημαντικό ρόλο στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων ο ρόλος τους αυτός είναι μάλλον

13 περιορισμένος, τόσο σε ένταση όσο και σε χρονική διάρκεια σε σύγκριση με τον επηρεασμό που δέχονται από τους γονείς και από τις σχολικές διαδικασίες κοινωνικοποίησης όπως είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση των διδασκόντων και τα μηνύματα που μεταφέρουν στο σχολικό περιβάλλον.

14 ΠΠΣΠΑ Project Β τετραμήνου «Τα κριτήρια επιλογής σπουδών και επαγγέλματος στην εφηβική ηλικία. Πώς μπορούν να βοηθήσουν τα ψυχοτεχνικά εργαλεία (τεστ);» Τμήμα: Δ1-Δ2 Μαθητές: Λειβαδιώτης Δημήτριος Μπουτσιούκου Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου Πλάτωνας Σιώζος Φίλιππος Τσιακάλου Εύα

15 ΕΣΩΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Η προσωπικότητα ως παράγοντας στην επιλογή επαγγέλματος Είναι απαραίτητο να γίνει και ιδιαίτερος λόγος για την προσωπικότητα ως «ενιαία σύνδεση των διαφόρων ψυχικών ιδιοτήτων», όπως αυτή φαίνεται να θεωρείται από κύριους ερευνητές στο χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού και της επιλογής επαγγέλματος, παρά το γεγονός ότι και σ αυτούς δεν υπάρχει μια ενιαία αντίληψη και ανάλυση της έννοιας της προσωπικότητας. Και συγκεκριμένα: Ο Super (1942) υποστηρίζει ότι προσωπικότητα είναι το σύνολο εκείνων των χαρακτηριστικών που αναφέρονται: α) στην ιδιοσυγκρασία - συναισθηματική όψη, β) στη συνήθη συμπεριφορά που είναι λιγότερο βασική αντίδραση και γ) στο χαρακτήρα που αναφέρεται σε συνήθειες και συμπεριφορές. Ο ρόλος των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας τα οποία και επηρεάζουν τη συμπεριφορά στην εργασία, αλλά κυρίως τις επαγγελματικές επιλογές του ατόμου, αποτελεί αντικείμενο της καθημερινής μας παρατήρησης. Πέρα από τα επιμέρους στοιχεία και τις ιδιότητες ή τα γνωρίσματα της προσωπικότητας, η προσωπικότητα ως σύνολο έχει μια πολύ σημαντική επίδραση στην επαγγελματική ανάπτυξη και επιτυχία. Είναι φανερό ότι η προσωπικότητα σχετίζεται όχι μόνο με την επιλογή επαγγέλματος αλλά και με κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Από τη μελέτη των ιδιαίτερων στοιχείων που δομούν την προσωπικότητα παρατηρεί κανείς ότι, αν όχι όλα, τουλάχιστον τρία από αυτά, η νοημοσύνη, τα κίνητρα και η έννοια του εαυτού, επιδρούν σημαντικά στην επιλογή επαγγέλματος. Τονίζεται, και εδώ, ότι τα κίνητρα είναι σημαντικό μέρος της δομής της προσωπικότητας, αφού λειτουργούν ως μια εσωτερική ανάγκη που ωθεί το άτομο στην επίτευξη ορισμένων σκοπών. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι τα κίνητρα είναι δυνατό να οδηγήσουν ένα άτομο στην επίτευξη ορισμένων σκοπών και στην πραγματοποίηση κάποιων επαγγελματικών στόχων. Τέλος, η έννοια του εαυτού, η εικόνα, που έχει σχηματίσει το άτομο για τον εαυτό του, τις ικανότητές του, τα χαρακτηριστικά του, είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο

16 αξιολογεί το άτομο τον εαυτό του, παίζει ρόλο στη λήψη μιας τόσο σοβαρής απόφασης, όπως είναι η επιλογή επαγγέλματος. Πολλοί ψυχολόγοι προσπάθησαν να εξηγήσουν τις επαγγελματικές επιλογές με βάση τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Οι Bordin (1963) και Segal (1961), αναφέρονται στο ότι, η επιλογή επαγγέλματος είναι επιβεβαίωση του τύπου της προσωπικότητας του ατόμου. Για τους δυο αυτούς θεωρητικούς, η επαγγελματική επιλογή είναι έκφραση των εσωτερικών παρορμήσεων. Κλίσεις και ιδιαίτερες ή ειδικές ικανότητες Οι κλίσεις βρίσκονται συνήθως σε συνάρτηση με τις ιδιαίτερες ικανότητες και αλληλοενισχύονται με αποτέλεσμα να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή επαγγέλματος του ατόμου. Η κλίση που έχει ένα άτομο προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και οι ειδικές ικανότητες που διαθέτει για μια συγκεκριμένη ασχολία, είναι σε μεγάλο βαθμό στοιχεία ουσιαστικά και ικανά να οδηγήσουν όχι μόνο σε επιτυχημένη επαγγελματική επιλογή και σταδιοδρομία αλλά και σε καλύτερη ψυχική ισορροπία, αφού το άτομο είναι σε θέση να αξιοποιεί δημιουργικά τα ιδιαίτερα «χαρίσματά του». Οι ικανότητες χωρίζονται, ως γνωστόν, σε έμφυτες και επίκτητες.οι έμφυτες ικανότητες εμφανίζονται σαν πρώιμες και αυθόρμητες κλίσεις του ατόμου και χαρακτηρίζονται από μια μονιμότητα. Η κλίση είναι ένα σύνολο στενά αλληλεξαρτημένων εσωτερικών τάσεων και παρορμήσεων που προσανατολίζουν το άτομο προς ορισμένες μορφές δραστηριοτήτων, και όχι προς άλλες. Οι επίκτητες ικανότητες είναι εκείνες που αποκτούνται από το άτομο μετά τη γέννησή του μέσ από εμπειρίες και μάθηση στα πλαίσια του κοινωνικού και πολιτιστικού του περιβάλλοντος. Θεωρείται αναγκαία η συνειδητοποίηση των ικανοτήτων ενός ατόμου, γιατί αυτή θα συμβάλλει και στη συνειδητοποίηση των αδυναμιών του. Αυτή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την προσπάθειά του να τις υπερκαλύψει ή να τις εξουδετερώσει. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα βάση για την επιλογή επαγγέλματος. Ενδιαφέροντα Μεταξύ νοητικών ικανοτήτων ή δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων υπάρχει άμεση σχέση. Οι νοητικές ικανότητες ενισχύουν τα ενδιαφέροντα και αυτά τις ικανότητες. Τα ενδιαφέροντα έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνών. Από τους ποικίλους ορισμούς, που έχουν δοθεί κατά καιρούς, διαπιστώνεται ότι, τα ενδιαφέροντα θεωρούνται βασικό στοιχείο όχι μόνο του ελεύθερου χρόνου, αλλά και των κινήτρων και γενικά της συμπεριφοράς. Πρόκειται για μια πτυχή της προσωπικότητας μαζί με τις ικανότητες και τις δεξιότητες και κυρίως τις κλίσεις αλλά και τις γνώσεις και εμπειρίες του ατόμου. Τα ενδιαφέροντα ορίζονται ως συνειδητές και συναισθηματικά φορτισμένες κινήσεις του ατόμου προς τα αντικείμενα εκείνα, τα οποία ικανοποιούν τις ανάγκες του. Δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της εμπειρίας με τα αντικείμενα και διαρκούν όσο χρόνο αποδεικνύονται αποτελεσματικά για τους σκοπούς και επιδιώξεις του ανθρώπου. Γι αυτό η ηλικία, το φύλο και το παρελθόν

17 έχουν μεγάλη σχέση με τα ενδιαφέροντα. Άλλοι συγγραφείς με τον όρο «ενδιαφέροντα», αναφέρονται στη σημαντική εκείνη ορμή της ψυχής που ωθεί το άτομο και εστιάζει την προσοχή του σ ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή, στην περίπτωση του θέματός μας, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατεύθυνση. Έτσι μπορούν να συσχετιστούν με μια εσωτερική παρόρμηση, μια εσωτερική κινητήρια δύναμη που οδηγεί το νέο άτομο προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, προς την οποία και ενισχύονται δυναμικά όλες οι ψυχικές λειτουργίες και πτυχές και κυρίως η μνήμη, η αντίληψη, η προσοχή, η φαντασία, η δημιουργικότητα κ.λπ. Με βάση τα παραπάνω, τα ενδιαφέροντα αποτελούν ιδιαίτερα χαρακτηριστική μορφή κινήτρων στην επιλογή επαγγέλματος, αφού ό,τι ενδιαφέρει, ελκύει ή και ωθεί σε αντίστοιχη συμπεριφορά. Έτσι, οδηγείται κανείς στο στόχο που καθορίζεται από το ενδιαφέρον του και τον προσεγγίζει εφαρμόζοντας λιγότερο ή περισσότερο συνειδητά τις αναγκαίες διαδικασίες. Είναι φανερό ότι αυτές σχετίζονται με ό,τι συνιστά την προετοιμασία του για τον επαγγελματικό στόχο που θέτει, λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο ή τα αντίστοιχα ενδιαφέροντά του. Αυτοαντίληψη - Αυτοεκτίμηση ως παράγοντες επιλογής επαγγέλματος Τόσο ο όρος αυτοεκτίμηση όσο και ο όρος αυτοαντίληψη σχετίζονται με το περιεχόμενο του όρου της αυτογνωσίας. Συχνά οι δύο αυτοί όροι εναλάσσονται, χωρίς δηλαδή ιδιαίτερη διάκριση του νοήματός τους. Όμως, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι, ο όρος αυτοαντίληψη είναι γενικότερος και έχει περισσότερο γνωστική αναφορά, ενώ ο όρος αυτοεκτίμηση έχει περιορισμένη αναφορά στη σημασία και την αξιολόγηση του ίδιου του ατόμου σχετικά με τον εαυτό του. Η αυτοαντίληψη ως λίγο ή πολύ ολοκληρωμένη εικόνα για τον εαυτό μας, αποτελεί ένα είδος μέτρου ή κατευθυντήριας γραμμής της συμπεριφοράς σε καταστάσεις που συμμετέχει βιωματικά το Εγώ. Με βάση τις επισημάνσεις αυτές, είναι φανερή η ιδιαίτερη σημασία αλλά και η σύνδεση και σχέση της αυτοαντίληψης με την επιλογή επαγγέλματος, όπως θα φανεί και από τα παρακάτω. Η αυτοαντίληψη σχετίζεται με τη διαμόρφωση της «ταυτότητας του Εγώ» που αποτελεί τη βασικότερη αναπτυξιακή απαίτηση στον τομέα της προσωπικότητας κατά την εφηβεία, αφού στην ηλικία αυτή ο έφηβος καλείται, να αποκτήσει σαφή εικόνα του ποιος είναι και τι θέλει στη ζωή, ώστε να μπορέσει να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τις σπουδές, την εργασία, την οικογένεια κ.ά. Βέβαια η ταυτότητα που διαμορφώνει το άτομο κατά την εφηβεία δε μένει στατική αλλά εξελίσσεται καθώς νέες εμπειρίες και νέοι ρόλοι προστίθενται στη ζωή του. Έτσι, πριν ακόμη το άτομο φτάσει στην εφηβική ηλικία, έχει κάποιες πρώιμες μορφές αυτογνωσίας (στάσεις και εμπειρίες του παρελθόντος, σχέσεις, ταυτίσεις, ενδιαφέροντα, ρόλους) τις οποίες χρειάζεται να συνενώσει και να επεξεργαστεί με το παρόν, ώστε να μπορέσει να διαμορφώσει το μέλλον. Έχει πολλαπλά διαπιστωθεί ότι, άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση έχουν την τάση να είναι δύστροπα και απαισιόδοξα, ενώ άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση είναι πιο δημιουργικά και περισσότερο αισιόδοξα.

18 Παράγοντες που επιδρούν καθοριστικά στη διαμόρφωση θετικής ή αρνητικής αυτοεκτίμησης είναι η οικογένεια, το σχολείο, το κοινωνικό περιβάλλον κ.λπ. Από τις παραπάνω θέσεις και επισημάνσεις, συμπεραίνει κανείς, ότι, η επιλογή επαγγέλματος αποτελεί επιμέρους διαδικασία της ωριμότητας του ατόμου. Το άτομο έχει όχι μόνο ολοκληρωμένη, κατά το δυνατό, αντίληψη και γνώση του εαυτού του αλλά συγχρόνως και αρκετά αναπτυγμένη την ικανότητα συσχέτισης του εαυτού του, ως πυρήνα του εγώ, με προσωπικές τάσεις, εμπειρίες και αξίες και με δεδομένα του περιβάλλοντος. Μέσα σε αυτά, η αυτοαντίληψή του, και πιο συγκεκριμένα η ικανότητα εκτίμησης του εαυτού, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως διαδικασία προσαρμογής και γέφυρας του εγώ με τον κοινωνικό και συγκεκριμένα τον επαγγελματικό κόσμο. ΤΟ ΦΥΛΟ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ανάμεσα στα δύο φύλα παρατηρούνται διαφορές ως προς τα ενδιαφέροντα, από την παιδική ηλικία. Οι διαφορές αφορούν όχι μόνο στα παιχνίδια και στις δραστηριότητες αλλά και στο ρόλο που παίζουν τα πρότυπα και οι παρέες.

19 Σε κάθε παιδί, ανάλογα με το φύλο του, προτείνονται διαφορετικά πρότυπα με τα οποία καλείται να ταυτιστεί. Το φύλο καθορίζει, ως ένα βαθμό, τις κλίσεις και τις επιθυμίες του ατόμου, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί εμπόδια ή δίνει ευκαιρίες για την επαγγελματική ανάπτυξη. Η οικογένεια, κατά την παραδοσιακή αντίληψη, θέλει το αγόρι να επικεντρώνεται στη σταδιοδρομία του και να έχει επαγγελματικές επιλογές δυναμικές και φιλόδοξες. Αντίθετα, η οικογένεια θέλει για το κορίτσι επαγγελματικές επιλογές που συνδυάζουν τις υποχρεώσεις του επαγγέλματος με τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Σε πολλές έρευνες εξετάστηκαν τα στερεότυπα του ρόλου του φύλου με αφετηρία παιδιά προσχολικής ηλικίας και κατάληξη μαθητές λυκείου. Οι έρευνες έδειξαν ότι τα παιδιά του νηπιαγωγείου επέλεξαν επαγγέλματα παραδοσιακά «ανδρικά» ή «γυναικεία», αντίστοιχα. Σε μεγάλο ποσοστό, τα αγόρια επέλεξαν το επάγγελμα του πυροσβέστη, του αστροναύτη και του αστυνομικού ενώ τα κορίτσια προτιμούσαν το επάγγελμα της δασκάλας ή της νοσοκόμας. Δηλ. τα κορίτσια και τα αγόρια προτιμούσαν επαγγέλματα που παραδοσιακά θεωρούνταν κατάλληλα για το φύλο τους. Από την έρευνα σε παιδία του λυκείου συμπεραίνεται ότι περιορίζονται σημαντικά οι διαφοροποιήσεις σε ανδρικά και γυναικεία επαγγέλματα. Υπάρχουν βέβαια επαγγέλματα που φιλοδοξούν να ασκήσουν αποκλειστικά τα κορίτσια (π.χ. αεροσυνοδός, φωτομοντέλο, ηθοποιός, τραγουδίστρια ή σχετίζονται με την ομορφιά και τη μόδα, όπως αισθητικός, μοντελίστ). Αντίθετα, τα αγόρια στρέφονται στις θετικές επιστήμες των οποίων το πτυχίο δίνει συνήθως μεγαλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης και εξέλιξης και δε θίγεται τόσο εύκολα από τις οικονομικές και τεχνολογικές μεταβολές.

20 Η θέση της γυναίκας, στο παρελθόν, ήταν υποβαθμισμένη στην κοινωνία και στον εργασιακό χώρο. Τα τελευταία χρόνια όμως βελτιώθηκε με βάση τις νέες αντιλήψεις για τα δύο φύλα. Αποτέλεσμα της βελτίωσης της θέσης της γυναίκας ήταν η είσοδος σε όλους σχεδόν τους επαγγελματικούς τομείς. Μάλιστα, με τη βιομηχανοποίηση και την εξειδίκευση της εργασίας, ο προσανατολισμός της γυναίκας άλλαξε και ο ρόλος του φύλου ως παράγοντα επιλογής επαγγέλματος μειώνεται διαρκώς. Σήμερα, δύσκολα μπορούμε να μιλάμε για υπεροχή, ή μη, στις επαγγελματικές προτιμήσεις του ενός ή του άλλου φύλου Μια άλλη διαπίστωση είναι ότι, οι στερεότυπες αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων αλλάζουν, ιδιαίτερα όσον αφορά τις γυναίκες. Ένας μικρός π.χ. αριθμός γυναικών σταδιακά καταλαμβάνει επαγγέλματα στα οποία παραδοσιακά κυριαρχούσαν οι άνδρες (ιατρική, διοίκηση επιχειρήσεων κ.λπ.). Όμως οι στερεότυπες αντιλήψεις, που έχουν οι άνδρες για τα φύλα, αλλάζουν με βραδύτερο ρυθμό. Διαπιστώθηκε ότι τα αγόρια (μαθητές) που είναι «προικισμένα» και «ταλαντούχα», παρουσιάζονται να έχουν υψηλές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές φιλοδοξίες εξαιτίας των μοναδικών τους ικανοτήτων. Αξιοπρόσεκτη είναι η διαπίστωση ότι τα «προικισμένα» κορίτσια βιώνουν αντίστοιχες εσωτερικές συγκρούσεις, όπως επιθυμία για δυο πράγματα: οικογένεια και σταδιοδρομία. Αυτό, πολλές φορές, τις αποτρέπει από το να φιλοδοξούν εκπαιδευτικές ευκαιρίες και γενικά σταδιοδρομία με υψηλό κοινωνικό γόητρο.

21 Από τα παραπάνω είναι φανερή η πορεία του ρόλου του φύλου στην επιλογή επαγγέλματος. Η πορεία αυτή είναι φθίνουσα σε ό,τι αφορά τη σημασία του διαφοροποιημένου ρόλου. Το φύλο σήμερα φαίνεται να παίζει, σε μικρό μέχρι ελάχιστο βαθμό και σε περιορισμένες περιπτώσεις, ρόλο διαφοροποίησης στην επιλογή επαγγέλματος, όταν λάβουμε υπόψη ότι, επαγγέλματα που θεωρούνταν παλαιότερα αποκλειστικά γυναικεία (π.χ. νηπιαγωγός) ή αποκλειστικά ανδρικά (π.χ. στρατιωτικός) αποτελούν αυτονόητες σχεδόν επαγγελματικές κατευθύνσεις και για τα δύο φύλα. Αυτό ισχύει βέβαια ακόμη περισσότερο για κοινωνίες ιδιαίτερα φιλελεύθερες και λιγότερο ή ελάχιστα παραδοσιακές. Στην Ελλάδα, πάντως, την τελευταία 15ετία το φύλο αποτελεί ολοένα και λιγότερο αποφασιστικό παράγοντα στην επιλογή επαγγέλματος.

22 ΠΠΣΠΑ Project Β τετραμήνου «Τα κριτήρια επιλογής σπουδών και επαγγέλματος στην εφηβική ηλικία. Πώς μπορούν να βοηθήσουν τα ψυχοτεχνικά εργαλεία (τεστ);» Τμήμα: Δ1-Δ2 Ψυχοτεχνικά τεστ Μονογραφίες επαγγελμάτων Μαθήτριες: Αναστασία Αντόνοβα Μαριαλένα Πισκαρδέλη Χάιδω Πουλιάνου Αναστασία Ραύναλη Παρασκευή Ροδοπούλου

23 Μονογραφίες επαγγελμάτων-ψυχοτεχνικά τεστ-επαγγελματικά δικαιώματα Τι είναι οι μονογραφίες: Οι επαγγελματικές μονογραφίες είναι ένα μέσο πληροφόρησης για επαγγελματικές ειδικότητες. Το περιεχόμενό τους περιλαμβάνει πληροφορίες για τη φύση του επαγγέλματος, τις συνθήκες εργασίας, τα προσόντα που απαιτούνται, την εκπαίδευση που χρειάζεται, τους τομείς απασχόλησης καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Η μορφή τους είναι σύντομη και περιεκτική και σε γλώσσα απλή και κατανοητή. Υποδειγματική δομή μιας Επαγγελματικής Μονογραφίας 1. Ορισμός - Περιγραφή επαγγέλματος o Τι είναι και με τι ασχολείται o Καθήκοντα: Κύρια και επιμέρους o Επαγγελματικές ειδικότητες που προκύπτουν o Απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, ικανότητες, προσωπικά γνωρίσματα 2. Σπουδές που απαιτούνται o Σπουδές - βαθμίδα εκπαίδευσης/ κατάρτισης o Προσόντα 3. Συνθήκες εργασίας o Εργασιακό περιβάλλον o Απαιτήσεις - καριέρα (δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα) o Ωράριο Αποδοχές Ασφάλιση Συνταξιοδότηση - Περίθαλψη 4. Άσκηση επαγγέλματος o Προϋποθέσεις άσκησης o Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος o Επαγγελματικά δικαιώματα o Νομοθετική κατοχύρωση 5. Προοπτικές απασχόλησης 6. Πληροφόρηση για το επάγγελμα o Ηλεκτρονικές διευθύνσεις o Βιβλιογραφία σχετική με το επάγγελμα ή με σχετικές σπουδές o Φορείς, επαγγελματικές, συνδικαλιστικές, επιστημονικές οργανώσεις/σύλλογοι.

24 Επαγγελματικός προσανατολισμός Τα παιδιά καλούνται στην εφηβεία να αποφασίσουν «τι θα κάνουν στη ζωή τους» και αυτή η κρίσιμη απόφαση είναι αρκετά δύσκολη τόσο για τα ίδια, όσο και για τους γονείς τους οι τελευταίοι χρειάζεται συχνά να πουν τη γνώμη τους και να κατευθύνουν συμβουλευτικά το γιο ή την κόρη τους. Η επιλογή του επαγγέλματος δεν εξαρτάται μόνο από τις ικανότητες του ατόμου. Πολλοί άλλοι παράγοντες μπαίνουν στο παιχνίδι αυτής της απόφασης. Η στιγμή που επιλέγει το παιδί τον κλάδο που θα ακολουθήσει είναι μια ιδιαίτερα σπουδαία στιγμή επειδή θα είναι «επιλογή ζωής». Πρέπει λοιπόν να μετριαστεί το περιθώριο λάθους. Πρόκειται για μια ευθύνη, για μια ενεργητική επιλογή που θα απασχολεί ένα μεγάλο μέρος του μέλλοντος του παιδιού και ενδεχόμενα να καθορίσει έναν τρόπο ζωής, ένα κοινωνικό περιβάλλον και ένα οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο. Γενικά οι έφηβοι γνωρίζουν κάπως καλά μόνον τα επαγγέλματα των γονιών τους και των γονιών των φίλων τους ή των συγγενών τους. Για τα άλλα επαγγέλματα συνήθως δεν έχουν καμία σφαιρική εικόνα ή «γνώση από μέσα» και έχουν μια καθαρά θεωρητική άποψη, παρότι νομίζουν ότι τα γνωρίζουν αρκετά. Για να επιλέξουν όμως σωστά, πρέπει να γνωρίσουν τις πιθανές διαφορετικές επιλογές σε αρκετό βάθος. Επίσης πρέπει να είναι αρκετά ώριμα ώστε να ξέρουν ότι επιλέγουν τρόπο ζωής πιθανόν για πάντα. Τα ρεαλιστικά κριτήρια για την επιλογή επαγγέλματος είναι πάντως τα εξής τέσσερα: η έφεση ή η ικανότητα ή το ταλέντο ή η επιδεξιότητά του παιδιού τα ενδιαφέροντά του κανείς δεν είναι καλός σε ένα επάγγελμα που δεν τον κεντρίζει τα πρακτικά ζητήματα χρόνος, χρήμα κ.λπ. η προσωπικότητα του παιδιού γενικά αν είναι φιλόπονο ή της ήσσονος προσπάθειας, ε- σωστρεφές ή πολύ δυναμικό κ.λπ. Τι επηρεάζει τις επιλογές του έφηβου; 1. Το παιδί και ο έφηβος έχουν πάντα όνειρα και είδωλα που θα ήθελαν να ακολουθήσουν τα χνάρια τους. 2. Το περιβάλλον και οι γονείς επηρεάζουν σημαντικά το παιδί με τον τρόπο τους και με τη ζωή τους, αλλά όχι απόλυτα.

25 3. Συχνά ο έφηβος επιλέγει κάποιο επάγγελμα για να ικανοποιήσει τους γονείς του αφήνοντας κατά μέρους την επιθυμία του. 4. Υπάρχουν νέοι που επιλέγουν ένα δρόμο κυρίως για να εναντιωθούν στους γονείς τους και να επιβεβαιωθούν. 5. Συχνά ο νέος και η νέα προσανατολίζονται σε ένα επάγγελμα που θεωρείται πολύ ενδιαφέρον στην ομάδα των φίλων τους ή σε σπουδές που είναι της μόδας ή θέλουν να σπουδάσουν ό,τι και οι φίλοι τους. Τί μπορούν να κάνουν οι γονείς; 1. Όταν πια ο έφηβος είναι στο λύκειο είναι απαραίτητο να ενημερώνεται από το σχολείο ή από έναν επαγγελματία επαγγελματικού προσανατολισμού για τις διαφορετικές επιλογές που υπάρχουν. 2. Οι γονείς δεν πρέπει να διστάσουν να φέρουν το παιδί τους σε επαφή με κάποιον φίλο τους ώστε αυτό να μπορεί να εκθέσει σε εκείνον όλες τις απορίες του για το συγκεκριμένο επάγγελμα που ενδιαφέρεται να ασκήσει. 3. Πρέπει να υπάρχει διάλογος στην οικογένεια για αυτό το θέμα. Για να υπάρχει διάλογος, οι γονείς πρέπει να θυμόνται ότι πρόκειται για τη ζωή του παιδιού τους και όχι τη δική τους. Πρέπει να ακούν το παιδί τους με ανοιχτό μυαλό. 4. Οι γονείς οφείλουν να υποστηρίξουν τον νέο ή τη νέα στην απόφασή τους. 5. Αν ο απόψεις γονιών και παιδιών είναι αντίθετες και η επικοινωνία γίνεται όλο και πιο δύσκολη, τότε καλό είναι να απευθυνθεί η οικογένεια σε έναν ψυχολόγο που είναι ειδικευμένος στον επαγγελματικό προσανατολισμό. 6. Οι γονείς ας μη λησμονούν ότι ακόμα κι αν η ειδικότητα που επιλέγει το παιδί τους δεν έχει ιδιαίτερη ζήτηση, ίσως η ικανοποίηση που θα αντλεί αύριο από την άσκηση του επαγγέλματός του να αποδειχθεί σημαντικότερη από τις πιθανόν καλύτερες οικονομικές απολαβές άλλων ειδικοτήτων.

26 Ορισμός: Μονογραφία Δικηγόρου: Ο δικηγόρος είναι το πρόσωπο που αναλαμβάνει την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των διαδίκων, δηλαδή των προσώπων που καταφεύγουν στη δικαιοσύνη για την επίλυση διαφορών ή την απονομή δικαιοσύνης σε αξιόποινες πράξεις που έχουν υποστεί ή διαπράξει. Περιγραφή: Ειδικότερα, ο δικηγόρος μελετά και διεκπεραιώνει τις υποθέσεις που έχει αναλάβει. Παρουσιάζει στον πελάτη του το νομικό πλαίσιο και τις εναλλακτικές επιλογές που υπάρχουν όσον αφορά την υπόθεσή του. Προετοιμάζεται για να παρουσιάσει στο δικαστήριο την υπόθεση που έχει αναλάβει αξιολογώντας τα στοιχεία και αναπτύσσοντας στρατηγική και επιχειρηματολογία. Επίσης, συντάσσει νομικά έγγραφα όπως διαθήκες, μισθώσεις, υποθήκες και άλλα. Επικυρώνει τις διαθήκες και αντιπροσωπεύει ή συμβουλεύει τους εκτελεστές της. Εξηγεί τους νόμους, τους κανονισμούς και τις δικαστικές αποφάσεις σε άτομα και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνει την παροχή νομικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Εκπροσωπεί τους πελάτες του ενώπιον αρχών ή οπουδήποτε αλλού εξουσιοδοτηθεί. Προϋποθέσεις άσκησης: Για να δικηγορήσει, χρειάζεται να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία του χορηγείται από το Δικηγορικό Σύλλογο της πόλης όπου επιθυμεί να εργαστεί, μετά από εξετάσεις. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις αυτές είναι να έχει συμπληρώσει 18 μήνες πρακτικής άσκησης κοντά σε κάποιον έμπειρο συνάδελφό του. Εκπαίδευση: Ο δικηγόρος σπουδάζει στις Νομικές Σχολές των Πανεπιστημίων. Υπάρχει και δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών, ανάλογα με τον τομέα στον οποίον θέλει να εμβαθύνει. Σπουδαιότητα: Το επάγγελμά του θεωρείται δημόσιο λειτούργημα και είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις συμβουλές του και τις υπηρεσίες του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όποτε και από όποιον του ζητηθεί, ανεξάρτητα από οικονομικές απολαβές, κοινωνικά στρώματα, φύλο, κλπ. Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο δικηγόρος, μπορεί να ειδικευτεί σε έναν από τους πολλούς κλάδους δικαίου (αστικό, ε- μπορικό, εργατικό, ποινικό, φορολογικό, τραπεζιτικό, κλπ.) και να δραστηριοποιηθεί, είτε στην α- ντιπροσώπευση υποθέσεων στο δικαστήριο είτε στην παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών αντίστοιχα. Ειδικότερα, ο δικηγόρος μπορεί να εργαστεί ως νομικόςσύμβουλος σε οργανισμούς, εταιρίες και επιχειρήσεις, σε δημόσιες υπηρεσίες, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνδικάτα ή άλλες οργανώσεις. Ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να ανοίξει ιδιωτικό γραφείο και να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις των πελατών του. Ακόμη, μπορεί να εισαχθεί στο δικαστικό κλάδο, μετά από την εισαγωγή του στη Σχολή Δικαστών.

27 Επαγγελματικές συνθήκες: Πρόκειται για μια πνευματική εργασία με αρκετό άγχος και ευθύνη. Οι ώρες εργασίας είναι πολλές τόσο στο δικαστήριο όσο και στο γραφείο.η εργασία του εκτελείται συνήθως σε χώρους δικαστηρίων ή γραφείων. όταν ενεργεί ως νομικός σύμβουλος ή συνήγορος, χρειάζεται να μετακινηθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας και σπανιότερα στο εξωτερικό. Ακόμη, μέσα στα πλαίσια της εργασίας του, χρειάζεται να έρχεται σε επαφή με ανθρώπους που έχουν διαπράξει ληστείες, εγκλήματα και άλλες αξιόποινες πράξεις. Επαγγελματικές οργανώσεις: Φορείς που εκπροσωπούν το επάγγελμα στην Ελλάδα είναι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι σε κάθε Νομό. Γενικά σχόλια: Σημαντικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διακρίνουν τον επαγγελματία δικηγόρο είναι το ήθος και η εντιμότητα, η αμεροληψία και ο σεβασμός της προσωπικότητας του άλλου και η συνεχή προσπάθεια στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Ο δικηγόρος χρειάζεται να μελετά συνεχώς τους νόμους και να ενημερώνεται όχι μόνο για τις εξελίξεις της επιστήμης και του κλάδου του, αλλά και για τις διάφορες μεταβολές που υφίσταται η κοινωνία, προκειμένου να είναι αποτελεσματικός στην προσπάθειά του να βοηθήσει τον πελάτη του.

28 Ψυχοτεχνικά εργαλεία (τεστ) στην επιλογή του επαγγέλματος. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιλέξτε ναι ή όχι. Σας αρέσει... ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ να ακολουθείτε οδηγίες (37) να κάνετε εθελοντισμό (58) να αναλύετε δεδομένα (38) να κάνετε εργαστηριακά πειράματα (59) να ασχολείστε με αμφιλεγόμενες ιδέες (39) να ασχολείστε με αφηρημένες ιδέες (40) να κάνετε έρευνα (60) να κάνετε χειροτεχνίες (61) να βγάζετε φωτογραφίες (41) να κερδίσετε ένα βραβείο πωλήσεων (62) να βοηθάτε τους ανθρώπους με προβλήματα (42) να δακτυλογραφείτε ή να κρατάτε σημειώσεις (43) να διαβάζετε μυθιστορήματα, έργα, ποίηση (44) να διαβάζετε τεχνικά ή επιστημονικά περιοδικά (45) να κτίζετε (63) να μουτζουρώνεστε με μηχανές ή αυτοκίνητα (64) να ξεκινήσετε μια δικιά σας δουλειά (65) να παίζετε σε ομαδικά αθλήματα (66) να δουλεύετε ανεξάρτητα (46) να αποφασίζετε εσείς για τους άλλους (67) να δουλεύετε με αριθμούς (47) να παρακολουθείτε κονσέρτα, θέατρα, εκθέσεις (68) να δουλεύετε με νέους (48) να σας προκαλούν (69) να δουλεύετε σε εξωτερικούς χώρους (49) να δουλεύετε σε ομάδες (50) να είστε υπεύθυνοι για λεπτομέρειες (51) να εκλεγείτε σε ένα αξίωμα (52) να εκφράζετε τον εαυτό σας δημιουργικά (53) να ενεργοποιείτε το σώμα σας (54) να εξερευνάτε διάφορες ιδέες (55) να συλλέγετε ή να οργανώνετε αντικείμενα (70) να συμμετάσχετε σε μια πολιτική εκστρατεία (71) να συμμετάσχετε σε συναντήσεις (72) να συναντάτε σπουδαίους ανθρώπους (73) να φροντίζετε ή να εκπαιδεύετε ζώα (74) να χειρίζεστε ηλεκτρονικές/ηλεκτρικές συσκευές (75) να κάνετε ανάλυσης δεδομένων σε υπολογιστή (76) να εξυπηρετείτε τους άλλους (56) να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας (77) να έχετε δύναμη ή κοινωνική καταξίωση (57) να χρησιμοποιείτε υπολογιστές (78) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Επιλέξτε ναι ή όχι. Πιστεύετε ότι μπορείτε να...

29 να ασχοληθείτε με ένα σπορ (1) να οδηγείτε τη συζήτηση μιας παρέας (19) να βγάζετε λόγους ή ομιλίες (2) να οργανώνετε δραστηριότητες (20) να βγάζετε πολλή δουλειά σε λίγη ώρα (3) να παίζετε ένα μουσικό όργανο (21) να γράφετε επαγγελματικές επιστολές (4) να πείθετε τους άλλους (22) να γράφετε ποίηση, διηγήματακλπ (5) να πείθετε τους άλλους να κάνουν το δικό σας (23) να διαβάσετε ένα σχέδιο (6) να πουλάτε πράγματα ή να προωθείτε ιδέες (24) να διδάσκετε / να εκπαιδεύετε (7) να σκέφτεστε αφηρημένα (25) να είστε αρχηγοί (8) να σκιτσάρετε ή να ζωγραφίζετε (26) να εκφράζετε τον εαυτό σας ξεκάθαρα (9)

30 να στήσετε μια τέντα (27) να εργάζεστε καλά σε οργανωμένο περιβάλλον (10) να συνεργάζεστε καλά με τους άλλους (28) να κάνετε πολύπλοκους υπολογισμούς (11) να σχεδιάζετε και να επιβλέπετε μια δουλειά (29) να καταλαβαίνετε επιστημονικές θεωρίες (12) να σχεδιάζετε ρούχα ή εσωτερικούς χώρους (30) να κατανοείτε μαθηματικούς τύπους (13) να τραγουδάτε, να παίζετε θέατρο, να χορεύετε (31) να κρατάτε ακριβή αρχεία (14) να φτιάχνετε ηλεκτρικές συσκευές (32) να λύνετε ηλεκτρικά προβλήματα (15) να φυτέψετε έναν κήπο (33) να λύνετε μαθηματικά προβλήματα (16) να χειριστείτε ένα μηχάνημα ή ένα εργαλείο (34) να μετριάζετε τους τσακωμούς (17)

31 να χρησιμοποιείτε κομπιούτερ ή μικροσκόπιο (35) να ξεκινάτε διάφορες δουλειές (18) να χρησιμοποιείτε ένα τερματικό υπολογιστή (36)

32 ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Επιλεξτε ναι ή όχι.πιστεύτε ότι είστε... αδιάκριτο / φιλοπερίεργο (138) ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ επινοητικό (164) νοικοκυρεμένο (190) αθλητικό (139) επιστημονικό (165) ομιλητικό (191) αισιόδοξο (140) επιφυλακτικό (166) παρατηρητικό (192) ακριβή (141) εραστή της φύσης (167) παρορμητικό (193) αναλυτικό (142) εσωστρεφή (168) πειστικό (194) ανεξάρτητο (143) ευαίσθητο (169) περίεργο (195) ανοιχτό (144) ευγενικό (170) περίεργο για τη φύση (196) ανοιχτόμυαλο (145) ευθύ / ειλικρινή (171) περιπετειώδη (197) αντικομφορμιστή (146) ευκοινώνητο / εξωστρεφή (172) πολύπλοκο (198) αποτελεσματικό (147) ευφάνταστο (173) πολυσύνθετο (199) ασυμβίβαστο (148) ευχάριστο (174) πρακτικό (200) αυθόρμητο (149) θαρραλέο (175) προσεκτικό (201) αυτοελεγχόμενο (150) ιδεαλιστή (176) πρωτότυπο (202) γενναιόδωρο (151) καινοτόμο (177) σταθερό (203) δημιουργικό (152) καλά οργανωμένο (178) συγκροτημένο (204) δημοφιλή (153) κοινωνικό (179) συγχωρητικό (205) διορατικό (154) κονφορμιστή, συμβατικό (180) συναισθηματικό (206) δομημένο (155) λιτό (181) συνεργατικό (207) δυναμικό (156) λογικό (182) συστηματικό (208) εκδηλωτικό (157) με αυτοπεποίθηση (183) υπάκουο (209) ενεργητικό (158) ικανό να νιώθει τους άλλους (184) υπεύθυνο (210) ενθουσιώδη (159) με κατανόηση (185) υπομονετικό (211) εξυπηρετικό (160) πολύ έξυπνο (186) φιλικό (212) εξωστρεφή (161) επιμελή/συστηματικό (162) με έφεση στους αριθμούς (187) με τάση στις κατασκευές (188) επίμονο (163) μεθοδικό (189) φιλόδοξο (213) φιλότιμο (214) ΧΟΜΠΙ Επιλέξτε ναι ή όχι. Ασχολείστε ή θα θέλατε να ασχοληθείτε με... ΝΑΙ Ανάγνωση περιοδικών ποικίλης ύλης (79) Αστρονομία (80) ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Παίξιμο ομαδικών αθλημάτων (109) Παιχνίδια με χαρτιά ή με υπολογιστή (110)

33 Γράψιμο γραμμάτων (81) Γυμναστήριο (82) Δανειστική Βιβλιοθήκη (83) Διάβασμα Επιχειρηματικών περιοδικών (84) Διατήρηση οικογενειακού αρχείου κλπ (85) Διαφύλαξη επαπειλούμενων ειδών (86) Διαχείριση μιας οικογενειακής επιχείρησης (87) Παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων (111) Παρακολούθηση του χρηματιστηρίου (112) Παροχή βοήθειας για επίλυση προβλημάτων (113) Πολιτικές συζητήσεις (114) Προπόνηση ομάδων (115) Πώληση προϊόντων (116) Ραδιοερασιτεχνισμός (117) Διόρθωση κάθε ακαταστασία (88) Ράψιμο (118) Εθελοντισμός με κοινωνικά ενεργές ομάδες (89) Σκοποβολή (119) Έκδοση εντύπων (90) Σπιτικές κατασκευές (120) Εκλογή σε ΔΣ. Συλλόγων (91) Εκδρομές στη φύση (92) Συγγραφή οικογενειακής ιστορίας (121) Συγγραφή ποιημάτων κλπ (122) Ενασχόληση με αθλήματα (93) Συλλογή αναμνηστικών (123) Επιδιόρθωση επίπλων (94) Επισκευή αυτοκινήτου, εξοπλισμού κλπ (95) Συλλογή γραμματοσήμων, νομισμάτων κλπ (124) Συλλογή σχετικών αντικειμένων (125) Επισκέψεις σε μουσεία (96) Συμμετοχή σε πάρτι (126) Επισκέψεις σε μουσεία τέχνης (97) Συμμετοχή σε συλλόγους (127) Ζωγραφική (98) Συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες (128) Θρησκευτικές δραστηριότητες (99) Συνάντηση με φίλους (129) Λύσιμο σταυρόλεξων και γρίφων (100) Σχεδιασμός σκηνικών θεάτρου (130) Μαθήματα χορού (101) Ταξίδια (131) Μελέτη φορολογικών νόμων (102) Υπολογιστές (132) Μοντελισμός (103) Φροντίδα παιδιών (133) Μουσικά όργανα (104) Φύτεμα φυτών ή λουλουδιών (134) Ξένες Γλώσσες (105) Φωτογραφία (135) Ξυλογλυπτική (106) Ψάρεμα / κυνήγι (136) Οργάνωση/τακτοποίηση σπιτιού, δουλειάς κλπ (107) Παίξιμο θεάτρου (108) Ψυχαγωγικές πτήσεις (137) Τα τεστ αυτά βασίζονται στη θεωρία του John Holland για τον τρόπο επιλογής της σταδιοδρομίας. Είναι η πιο γνωστή και η πιο μελετημένη θεωρία για το θέμα αυτό και χρησιμοποιείται από τους περισσότερους συμβούλους επαγγελματικού Προσανατολισμού παγκοσμίως. Η κατανόηση της θεωρίας, βοηθά να κάνετε τις σωστές επιλογές και να πάρετε τις κατάλληλες αποφάσεις σε ότι αφορά τα σχολικά προγράμματα, τις σπουδές και τα επαγγέλματα που είναι καταλληλότερα για σας.

34 Αξιοπιστία και εγκυρότητα των τεστ (τύπους προσωπικότητας και περιβάλλοντος- Το εξάγωνο του Χόλαντ) ΤΟ ΤΕΣΤ Αποτελείται από τέσσερα επί μέρους πεδία, τα οποία μπορούν να απαντηθούν και αυτόνομα. Α- ναφέρονται στις εξής ενότητες: 1)στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μας 2)στις δυνατότητες μας 3)στις επιθυμίες μας 4)στα χόμπι μας ΤΟ ΕΞΑΓΩΝΟ ΤΟΥ ΧΟΛΑΝΤ Ο John Holland δημιούργησε το παρακάτω εξαγωνικό μοντέλο που εμφανίζει τις σχέσεις ανάμεσα στους τύπους προσωπικότητας και περιβάλλοντος:

35 Οι χαρακτηριστικοί τύποι του Χόλαντ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ Άνθρωποι που έχουν αθλητικές ή μηχανικές ικανότητες, που προτιμούν να εργάζονται με αντικείμενα, μηχανές, εργαλεία, φυτά ή ζώα ή να βρίσκονται έξω. Άνθρωποι που τους αρέσει να παρατηρούν, να μαθαίνουν, να εξερευνούν, να αναλύουν, να αξιολογούν ή να επιλύουν προβλήματα Άνθρωποι που έχουν καλλιτεχνικές, καινοτόμες ή διαισθητικές ικανότητες και τους αρέσει να εργάζονται σε καινούριες καταστάσεις, χρησιμοποιώντας τη φαντασία και την δημιουργικότητά τους ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Άνθρωποι που τους αρέσει να εργάζονται με άλλους ανθρώπους, να τους διαφωτίζουν, να τους πληροφορούν, να τους βοηθούν, ή να τους περιποιούνται, ή που μπορούν να μιλάνε όμορφα Άνθρωποι που τους αρέσει να δουλεύουν με άλλους ανθρώπους, να τους επηρεάζουν, να τους πείθουν, να έχουν υψηλές επιδόσεις, να η- γούνται ή να διαχειρίζονται οργανωτικούς στόχους ή οικονομικά οφέλη Άνθρωποι που τους αρέσει να δουλεύουν με δεδομένα, που έχουν υπαλληλικές ή αριθμητικές ικανότητες, που εκτελούν λεπτομερώς μια δουλειά, ή α- κολουθούν επακριβώς εντολές άλλων. ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ Ένας δεύτερος τρόπος θεώρησης των επαγγελμάτων είναι η μέτρησή τους όσον αφορά τα Δεδομένα, τους Ανθρώπους τα Πράγματα και τις Ιδέες. - Οι Πρακτικοί άνθρωποι προτιμούν να εργάζονται με Πράγματα σε επαγγέλματα όπως σεφ, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, ξυλουργοί, και κατασκευαστές. - Οι Διερευνητικοί τύποι προτιμούν να εργάζονται με Δεδομένα, σε επαγγέλματα όπως τεχνικοί ιατρικών συσκευών, προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανικοί και επιστήμονες. - Οι Καλλιτεχνικοί τύποι προτιμούν να εργάζονται με Ιδέες σε επαγγέλματα όπως εμπορικοί καλλιτέχνες, μουσικοί, διακοσμητές. - Οι Κοινωνικοί τύποι προτιμούν να εργάζονται με Ανθρώπους σε επαγγέλματα όπως η διδασκαλία, η συμβουλευτική, και η φροντίδα των ηλικιωμένων. - Οι Επιχειρηματικοί τύποι προτιμούν να εργάζονται με Ανθρώπους και Δεδομένα σε επαγγέλματα όπως Διοικητικά Στελέχη, το εμπόριο, οι επιχειρήσεις και η πολιτική. - Οι Συμβατικοί τύποι προτιμούν να εργάζονται με Δεδομένα σε επαγγέλματα όπως η λογιστική, η διοικητική υποστήριξη, και η νομική ή ο στρατιωτικός/αστυνομικός κλάδος.

36 Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Οι Σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού χρησιμοποιούν συχνά εργαλεία, τεστ, που στοχεύουν να σε βοηθήσουν να πάρεις σωστές επαγγελματικές αποφάσεις μαθαίνοντας περισσότερα για τις κλίσεις και τις ικανότητές σου, τα επαγγελματικά σου ενδιαφέροντα και τις εργασιακές σου αξίες. Με άλλα λόγια, συμπληρώνοντας τα τεστ μπορείς να αποκτήσεις μια καλύτερη εικόνα του εαυτού σου και να δεις πώς αυτή ταιριάζει καλύτερα με τα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων και της αγοράς εργασίας. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι τα τεστ δεν θα απαντήσουν σε όλα και για πάντα. Ένα τεστ πρέπει να είναι έγκυρο και αξιόπιστο για να απαντήσει σωστά σε αυτό που ψάχνεις. Πρέπει επίσης να απευθύνεται στην ηλικιακή ομάδα που ανήκεις εσύ και να είναι προσαρμοσμένο, σταθμισμένο, στον ελληνικό πληθυσμό. Όλα αυτά είναι οι τεχνικές ιδιότητες ενός τεστ και πρέπει πάντα να ελέγχονται για να είναι αυτό κατάλληλο για σένα. Σίγουρα ξέρεις ότι κάθε άνθρωπος, και βέβαια και εσύ, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος και μοναδικός και παράλληλα εξελίσσεται συνέχεια. Επίσης, συνέχεια αλλάζει και εξελίσσεται η επιστήμη, η τεχνολογία, η εκπαίδευση και η αγορά εργασίας. Τα αποτελέσματα, λοιπόν, από ένα τεστ δεν αποτελούν την «απόλυτη» διάγνωση που θα ισχύσει για όλη τη ζωή σου και θα δώσει το κλειδί της επιτυχίας. Αποτελούν, όμως, ενδείξεις τις οποίες μπορείς να αξιοποιήσεις, πιθανά και ακόμα καλύτερα, με τη βοήθεια ενός Συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού. Είδη Τεστ για την Διευκόλυνση του Επαγγελματικού προσανατολισμού Στο διαδίκτυο μπορεί ο καθένας να κάνει μερικά τεστ, τα οποία μπορούν να τον βοηθήσουν στην επιλογή ενός επαγγέλματος. Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ μπορούμε να δούμε και να κάνουμε διάφορα τέτοια τεστ. Μερικά από αυτά είναι: Τεστ Επαγγελματικών ενδιαφερόντων Με αυτό το τεστ μπορούμε να δούμε ποια είναι τα επαγγελματικά μας ενδιαφέροντα. Τα ενδιαφέροντα είναι βασική πλευρά της προσωπικότητάς μας. Εκφράζουν ό,τι μας αρέσει(εκδήλωση ενδιαφέροντος) και ό,τι δεν μας αρέσει (έλλειψη ενδιαφέροντος). Καλλιεργούνται μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες που αναλαμβάνουμε (π.χ. ενδοσχολικές ή εξωσχολικές δραστηριότητες, χόμπυ κλπ.). Το να κάνεις αυτό που σου αρέσει παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην επιλογή των εκπαιδευτικών σου πλάνων και των επαγγελματικών σου επιλογών.

37 Το συγκεκριμένο Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων στηρίζεται στη θεωρία του John Holland (1959). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, κάθε άτομο μοιάζει με κάποιον από τους έξι βασικούς τύπους προσωπικότητας-ενδιαφερόντων τους οποίους προτείνει: πρακτικό, ερευνητικό, καλλιτεχνικό, κοινωνικό, επιχειρηματικό και οργανωτικό-διοικητικό τύπο. Αντίστοιχα υπάρχουν και έξι τύποι περιβαλλόντων, οι οποίοι αντιστοιχούν σε έξι τύπους επαγγελμάτων (πρακτικά, ερευνητικά, καλλιτεχνικά, κοινωνικά, επιχειρηματικά και οργανωτικά-διοικητικά επαγγέλματα). Η επαγγελματική μας ικανοποίηση εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο το εργασιακό μας περιβάλλον ταιριάζει με την προσωπικότητά μας. Τα αποτελέσματα που θα πάρεις από το τεστ αυτό θα δείξουν την περιοχή των κύριων ενδιαφερόντων σου, μέσα στα οποία πρέπει να βρεθεί το επάγγελμα που θα επιλέξεις, αν θέλεις να είσαι ικανοποιημένος από αυτό. Τεστ Εργασιακών Αξιών Το τεστ των εργασιακών αξιών μπορεί να σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις να σου προσφέρει η εργασία. Είναι σημαντικό να έχεις προσδιορίσει τις αξίες σου όταν σχεδιάζεις τη σταδιοδρομία σου. Φαντάσου ότι έχεις ήδη ξεκινήσει τη σταδιοδρομία σου. Φαντάσου τι θα σε έκανε να νιώθεις ικανοποίηση και επιτυχία. Φαντάσου τι θα σε ανάγκαζε να αποφασίσεις να παραιτηθείς. Οι απαντήσεις σου (όπως «Εάν ο μισθός ήταν καλός» ή «Εάν οι συνθήκες εργασίας ήταν κακές») θα δήλωναν τις αξίες σου. Το συγκεκριμένο τεστ περιλαμβάνει εννέα βασικές κλίμακες εργασιακών αξιών και από τα αποτελέσματα που θα πάρεις από αυτό θα καταλάβεις ποιες είναι οι πιο σημαντικές εργασιακές αξίες που κατευθύνουν τις επιλογές σου. Οι εννέα αυτές αξίες παρουσιάζονται παρακάτω: Δημιουργικότητα Περιβάλλον Εργασίας Οικονομικές Απολαβές Ελεύθερος Χρόνος Ανεξαρτησία Δόξα, Φήμη, Γόητρο Μετακινήσεις, Ταξίδια Επαφή με Ανθρώπους Ηγεσία, Διοίκηση Τεστ Επαγγελματικών Αποφάσεων «Αποφασίζω» σημαίνει ουσιαστικά επιλέγω μεταξύ δύο ή περισσότερων εναλλακτικών λύσεων την πλέον πρόσφορη και αποτελεσματική, σύμφωνα με τις εκάστοτε περιστάσεις. Η λήψη αποφά-

38 σεων που αφορούν στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές είναι ιδιαίτερα καθοριστικής σημασίας για την περαιτέρω πορεία σου, αφού επιλέγοντας κανείς επάγγελμα, επιλέγει παράλληλα και τρόπο ζωής. Στόχος της διαδικασίας λήψης επαγγελματικών αποφάσεων είναι να μπορείς να παίρνεις αποφάσεις σχετικά με την επαγγελματική σου εξέλιξη, οι οποίες να εναρμονίζονται με τις αξίες, τους στόχους, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις προσδοκίες σου, με το μικρότερο δυνατό κόστος. Στην πραγματικότητα, όμως, η ικανότητα λήψης αποφάσεων στην καθημερινή ζωή δεν είναι πάντα μια απλή λογική διαδικασία. Είναι συχνά μια αμφίρροπη και πολύ μπερδεμένη υπόθεση που μπορεί να περιλαμβάνει πολλά εμπόδια. Το συγκεκριμένο Τεστ Επαγγελματικών Αποφάσεων θα σε βοηθήσει να διερευνήσεις σε ποιο βαθμό οι παρακάτω τρεις βασικοί παράγοντες επηρεάζουν την ικανότητα σου να προβαίνεις σε σωστές και αποτελεσματικές επαγγελματικές επιλογές: α) η έλλειψη ξεκάθαρων ενδιαφερόντων, δηλαδή η αδυναμία να προσδιορίσεις τα κυρίαρχα ε- παγγελματικά σου ενδιαφέροντα και συνακόλουθα η σύγχυση όσον αφορά στην επαγγελματική σου ταυτότητα (δηλαδή τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις αξίες σου), β) η έλλειψη επαγγελματικής ωριμότητας όσον αφορά στον εργασιακό ρόλο, δηλαδή ο μικρός βαθμός σημαντικότητας που μπορεί να αποδίδεις στο ρόλο της εργασίας και γενικότερα της σταδιοδρομίας στη ζωή σου, γ) τα εμπόδια που διαβλέπονται να υπάρχουν στο άμεσο οικογενειακό και κοινωνικό σου περιβάλλον, αναφορικά με την υλοποίηση της επαγγελματικής σου προτίμησης. Τεστ Επαγγελματικής Αυτεπάρκειας Η αυτεπάρκεια αναφέρεται στην αυτοπεποίθηση ή το βαθμό αυτοεκτίμησης που έχει κάποιο άτομο ότι έχει την ικανότητα να επιτύχει ή να ολοκληρώσει µια συγκεκριμένη εργασία. Ένα παιδί α- γροτικής οικογένειας π.χ που έχει ερεθίσματα, εικόνες και εμπειρίες από την αγροτική ζωή έχει αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να τα καταφέρει εύκολα με την δεντροφύτευση, με τη χρήση γεωργικών εργαλείων, μηχανημάτων ή με τα ζώα. Μπορεί κανείς να φανταστεί πόσο μακριά μπορεί να πάει έναν μαθητή το ενδιαφέρον του για την αρχιτεκτονική, όταν αυτός νιώθει αδύναμος στην Γεωμετρία; H αυτεπάρκεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην επιλογή του επαγγέλματος, καθώς φαίνεται να επιδρά στο κατά πόσο ένα άτομο θα ασχοληθεί ή όχι με συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες. Η αίσθηση αυτεπάρκειας διευρύνει τις επαγγελματικές επιλογές που σκέφτεται σοβαρά να ακολουθήσει ένα άτομο και αυξάνει το ενδιαφέρον του για αυτές τις επιλογές. Το Τεστ Επαγγελματικής Αυτεπάρκειας αποτελεί μια προσπάθεια αξιολόγησης του βαθμού αυτεπάρκειας του κάθε ατόμου στο να αναλαμβάνει και να ολοκληρώνει συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες. Τεστ Αριθμητικών Ικανοτήτων

39 Οι αριθμητικές ικανότητες ή ικανότητες υπολογισμού αναφέρονται στην ευχέρεια με την ο- ποία ένα άτομο διεξάγει γρήγορα και με ακρίβεια αριθμητικούς υπολογισμούς που περιλαμβάνουν πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση, δυνάμεις, κλάσματα, κ.λ.π. Τα τεστ αριθμητικών ικανοτήτων δεν αξιολογούν την ικανότητα του ατόμου να λύνει μαθηματικά προβλήματα ή πολύπλοκες μαθηματικές ασκήσεις. Αντίθετα, αξιολογούν την ικανότητα του ατόμου να αναπτύσσει και να διενεργεί νοητικούς συλλογισμούς καθώς και να χρησιμοποιεί ικανότητες όπως η αφαιρετική και η συνθετική σκέψη, χρησιμοποιώντας ως μέσο αφηρημένα δεδομένα, όπως είναι οι αριθμοί. Το προφίλ του ατόμου που συμπληρώνει το Τεστ Αριθμητικών Ικανοτήτων, αποτελείται από τη βαθμολογία του αναφορικά με το επίπεδο της αριθμητικής ικανότητας που διαθέτει, δηλαδή την ευκολία με την οποία χειρίζεται τόσο απλές όσο και πιο σύνθετες μαθηματικές ή αριθμητικές έννοιες. Η βαθμολογία δηλώνει επίσης και την ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί την επαγωγική σκέψη, δηλαδή να μπορεί να χρησιμοποιεί ειδικές και συγκεκριμένες πληροφορίες για την εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων. Τεστ Μηχανικών Ικανοτήτων Τα τεστ μηχανικών ικανοτήτων μετρούν την ευκολία του ατόμου να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί βασικές αρχές της μηχανικής, της κίνησης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν βασικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης ή να ερμηνεύει φαινόμενα που συχνά παρατηρεί στο φυσικό περιβάλλον. Για παράδειγμα μπορεί μ ευκολία να λύσει και να δέσει μια μηχανή και ν αντιληφθεί τη λειτουργία της. Θα λέγαμε ότι αυτά τα τεστ στηρίζονται στην ικανότητα που έχει το άτομο να διενεργεί συλλογισμούς και να χρησιμοποιεί ικανότητες όπως η παρατηρητικότητα, η αφαιρετική και η συνθετική σκέψη, σε φαινόμενα από το χώρο της μηχανικής και της τεχνολογίας. Τα πρώτα τρία είδη αυτών των τεστ μπορεί να τα κάνει κανείς στην παρακάτω ιστοσελίδα: Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων HORIZON Το Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων Horizon είναι ένα on-line τεστ διερεύνησης των επαγγελματικών ενδιαφερόντων ενός μαθητή. Περιλαμβάνει 190 ερωτήσεις και μπορεί να συμπληρωθεί σε 30 λεπτά. Τα αποτελέσματα του βγαίνουν άμεσα και δίνουν το προφίλ των επαγγελματικών ενδιαφερόντων του ατόμου, προτείνοντας του επίσης συγκεκριμένες, σχετικές σχολές. Στον μαθητή δίνεται η δυνατότητα να δει αναλυτικά τον βαθμό ενδιαφέροντος του για 38 επαγγελματικές κατηγορίες, καθώς και τα πιο σχετικά επαγγέλματα που ανήκουν σε καθεμία από τις κατηγορίες αυτές. Για την πραγματοποίηση του τεστ Horizon, είναι αναγκαίος ένας κωδικός πρόσβασης. Το κόστος για την απόκτηση του κωδικού αυτού είναι συνήθως 35.

40 SIXTEEN PERSONALITY FACTORS (16PF) Το ερωτηματολόγιο 16pf, είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο που αποκαλύπτει δυνατότητες, επιβεβαιώνει την καταλληλότητα του υποψηφίου για κάποια ορισμένη θέση και αναγνωρίζει τις αναπτυξιακές του ανάγκες. Σε αντίθεση με πολλά τεστ προσωπικότητας που έχουν σχεδιαστεί για εργασιακή χρήση, το 16pf παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη εικόνα της προσωπικότητας του ατόμου. Περιλαμβάνει 185 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ο χρόνος συμπλήρωσης του είναι περίπου 40 λεπτά. Το 16pf έχει αποδειχτεί ότι είναι ιδιαίτερα βοηθητικό κατά τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού. Η κατανόηση της προσωπικότητας βοηθά: 1) Στη βελτίωση της εργασιακής απόδοσης. 2) Στη βελτίωση της παραγωγικότητας. 3) Στη βελτίωση της επαγγελματικής ικανοποίησης. 4) Στην ανάπτυξη της συνοχής της ομάδας. Κύρια Χαρακτηριστικά του τεστ 16PF Βοηθάει στη μείωση του ρίσκου κατά τη διαδικασία πρόσληψης εργατικού δυναμικού, α- ναπτύσσοντας τους εργαζόμενους που η εταιρία επιθυμεί ή πραγματοποιώντας μεγάλες αναπτυξιακές επενδύσεις. Αποκαλύπτει 16 χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Διαρθρώνεται γύρω από τους παγκοσμίως και ευρέως αποδεκτούς «Μεγάλους Πέντε» παράγοντες της προσωπικότητας: 1) Εξωστρέφεια 2) Συγκαταβατικότητα 3) Ευσυνειδησία/ Συναισθηματική σταθερότητα 4) Δεκτικότητα στην εμπειρία

41 Εμπνέει εμπιστοσύνη. Παρέχει αντικειμενική και εμπειρική μέτρηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που είναι γνωστά για την ακριβή πρόβλεψη της συμπεριφοράς. Διατίθεται σε πάνω από 20 γλώσσες. ΠΗΓΕΣ στις επόμενες σελίδες παρατίθενται εκτυπώσεις αποτελεσμάτων ψυχοτεχνικών τεστ.

42 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εκτυπώσεις αποτελεσμάτων ψυχοτεχνικών τεστ. Test holland K17 Holland ΕΟΠΠΕΠ, τεστ επαγγελματικών αποφάσεων. Επαγγελματικού προσανατολισμού (Ev career)

43 Τεστ προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού κατά Χόλαντ Σελίδα 1 από 7 ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΟΛΑΝΤ Καλώς ήλθατε στο μοναδικό δωρεάν τεστ προσωπικότητας και επαγγελματικής καθοδήγησης στο ελληνικό διαδίκτυο! Who Loves You in 2015? Or Who Will Fall in Love with You. Enter your Birthdate & I Will Tell. ΜΕΡΟΣ 1ο. ΤΟ ΤΕΣΤ Το παρόν τεστ έχει μία ιδιομορφία: Αποτελείται από τέσσερα επί μέρους πεδία, τα οποία, ανάλογα με το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας, μπορεί να απαντηθούν αυτόνομα. Αν δηλαδή ενεργοποιήσετε μόνο το πρώτο πεδίο που αναφέρεται στις δυνατότητές σας, το απαντήσετε και στη συνέχεια πατήσετε το πλήκτρο αξιολόγησης (στο τέλος αυτής της σελίδας) θα πάρετε ένα αρκετά ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Φυσικά, όσο περισσότερα πεδία ενεργοποιήσετε και όσο περισσότερες απαντήσεις δώσετε, τόσο πιο αξιόπιστα θα είναι τα αποτελέσματα. Τα τέσσερα πεδία αναφέρονται στις εξής ενότητες: 1. στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας. 2. στις δυνατότητές σας 3. στις επιθυμίες σας 4. στα χόμπι σας Το τεστ αποτελεί συνδυασμό και μετάφραση ορισμένων αμερικάνικων σάιτ, τα οποία αναφέρονται στο κάτω μέρος της σελίδας, με αντίστοιχο περιεχόμενο. Παρ' όλο προσπάθησα να το προσαρμόσω στα ελληνικά δεδομένα, επισημαίνω ότι ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΚΡΙΒΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ. Δείτε το περισσότερο σαν μια ευκαιρία ενδοσκόπησης και αυτοελέγχου και ως μέσο πληροφόρησης για κάποιες τάσεις που μπορεί να έχετε. Οδηγίες 1. Πατήστε το πλήκτρο έναρξης παρακάτω 2. Πατήστε όποιο πλήκτρο ενεργοποίησης θέλετε 3. Απαντήστε στις ερωτήσεις, τσεκάροντας στο αντίστοιχο κυκλάκι, ναι ή όχι. Αν βρίσκετε ενδιαφέρον αυτό το τεστ, προτείνετέ το ή μοιραστείτε το και με τους φίλους σας 1k Recommend 4. Αν βαρεθείτε, απλά απενεργοποιήστε ξανά το πεδίο 5. Μόλις τελειώσετε με όλες τις ερωτήσεις του ενεργού πεδίου πατήστε το τελευταίο (πράσινο) κουμπί Share Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα! Διον. Παρούτσας 6. Μελετήστε τα συμπεράσματα με προσοχή και σώστε τα για μελλοντική αναφορά και χρήση. Απενεργοποίηση 1ου πεδίου: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Καθαρισμός Σκεφθείτε καλά και απαντήστε με προσοχή εάν έχετε κάποια από τις παρακάτω δυνατότητες. Επιλέξτε ναι ή όχι δίπλα από κάθε πρόταση ανάλογα με το αν πιστεύετε ότι ΜΠΟΡΕΙΤΕ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ να ασχοληθείτε με ένα σπορ (1) να οδηγείτε τη συζήτηση μιας παρέας (19) να βγάζετε λόγους ή ομιλίες (2) να οργανώνετε δραστηριότητες (20) να βγάζετε πολλή δουλειά σε λίγη ώρα (3) να παίζετε ένα μουσικό όργανο (21) να γράφετε επαγγελματικές επιστολές (4) να πείθετε τους άλλους (22) να γράφετε ποίηση, διηγήματακλπ (5) να πείθετε τους άλλους να κάνουν το δικό σας (23) 22/3/2015

44 Τεστ προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού κατά Χόλαντ Σελίδα 2 από 7 να διαβάσετε ένα σχέδιο (6) να πουλάτε πράγματα ή να προωθείτε ιδέες (24) να διδάσκετε / να εκπαιδεύετε (7) να σκέφτεστε αφηρημένα (25) να είστε αρχηγοί (8) να σκιτσάρετε ή να ζωγραφίζετε (26) να εκφράζετε τον εαυτό σας ξεκάθαρα (9) να στήσετε μια τέντα (27) να εργάζεστε καλά σε οργανωμένο περιβάλλον (10) να συνεργάζεστε καλά με τους άλλους (28) να κάνετε πολύπλοκους υπολογισμούς (11) να σχεδιάζετε και να επιβλέπετε μια δουλειά (29) να καταλαβαίνετε επιστημονικές θεωρίες (12) να σχεδιάζετε ρούχα ή εσωτερικούς χώρους (30) να κατανοείτε μαθηματικούς τύπους (13) να τραγουδάτε, να παίζετε θέατρο, να χορεύετε (31) να κρατάτε ακριβή αρχεία (14) να φτιάχνετε ηλεκτρικές συσκευές (32) να λύνετε ηλεκτρικά προβλήματα (15) να φυτέψετε έναν κήπο (33) να λύνετε μαθηματικά προβλήματα (16) να χειριστείτε ένα μηχάνημα ή ένα εργαλείο (34) να μετριάζετε τους τσακωμούς (17) να χρησιμοποιείτε κομπιούτερ ή μικροσκόπιο (35) να ξεκινάτε διάφορες δουλειές (18) να χρησιμοποιείτε ένα τερματικό υπολογιστή (36) Απενεργοποίηση 2ου πεδίου: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Καθαρισμός Σκεφθείτε καλά και απαντήστε με προσοχή εάν έχετε κάποιο από τα παρακάτω ενδιαφέροντα. Τσεκάρετε δίπλα από κάθε πρόταση εάν ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ να ακολουθείτε οδηγίες (37) να κάνετε εθελοντισμό (58) να αναλύετε δεδομένα (38) να κάνετε εργαστηριακά πειράματα (59) να ασχολείστε με αμφιλεγόμενες ιδέες (39) να κάνετε έρευνα (60) να ασχολείστε με αφηρημένες ιδέες (40) να κάνετε χειροτεχνίες (61) να βγάζετε φωτογραφίες (41) να κερδίσετε ένα βραβείο πωλήσεων (62) να βοηθάτε τους ανθρώπους με προβλήματα (42) να κτίζετε (63) να δακτυλογραφείτε ή να κρατάτε σημειώσεις (43) να μουτζουρώνεστε με μηχανές ή αυτοκίνητα (64) να διαβάζετε μυθιστορήματα, έργα, ποίηση (44) να ξεκινήσετε μια δικιά σας δουλειά (65) να διαβάζετε τεχνικά ή επιστημονικά περιοδικά (45) να παίζετε σε ομαδικά αθλήματα (66) να δουλεύετε ανεξάρτητα (46) να αποφασίζετε εσείς για τους άλλους (67) να δουλεύετε με αριθμούς (47) να παρακολουθείτε κονσέρτα, θέατρα, εκθέσεις (68) να δουλεύετε με νέους (48) να σας προκαλούν (69) να δουλεύετε σε εξωτερικούς χώρους (49) να συλλέγετε ή να οργανώνετε αντικείμενα (70) να δουλεύετε σε ομάδες (50) να συμμετάσχετε σε μια πολιτική εκστρατεία (71) να είστε υπεύθυνοι για λεπτομέρειες (51) να συμμετάσχετε σε συναντήσεις (72) να εκλεγείτε σε ένα αξίωμα (52) να συναντάτε σπουδαίους ανθρώπους (73) να εκφράζετε τον εαυτό σας δημιουργικά (53) να φροντίζετε ή να εκπαιδεύετε ζώα (74) να ενεργοποιείτε το σώμα σας (54) να χειρίζεστε ηλεκτρονικές/ηλεκτρικές συσκευές (75) να εξερευνάτε διάφορες ιδέες (55) να κάνετε ανάλυσης δεδομένων σε υπολογιστή (76) να εξυπηρετείτε τους άλλους (56) να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας (77) να έχετε δύναμη ή κοινωνική καταξίωση (57) να χρησιμοποιείτε υπολογιστές (78) Απενεργοποίηση 3ου πεδίου: ΧΟΜΠΙ Καθαρισμός Σκεφθείτε καλά και απαντήστε με προσοχή ποιο από τα παρακάτω χόμπι σας ενδιαφέρει. Τσεκάρετε δίπλα από κάθε πρόταση εάν ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ Η ΘΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ Ανάγνωση περιοδικών ποικίλης ύλης (79) Παίξιμο ομαδικών αθλημάτων (109) Αστρονομία (80) Παιχνίδια με χαρτιά ή με υπολογιστή (110) Γράψιμο γραμμάτων (81) Παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων (111) Γυμναστήριο (82) Παρακολούθηση του χρηματιστηρίου (112) Δανειστική Βιβλιοθήκη (83) Παροχή βοήθειας για επίλυση προβλημάτων (113) Διάβασμα Επιχειρηματικών περιοδικών (84) Πολιτικές συζητήσεις (114) Διατήρηση οικογενειακού αρχείου κλπ (85) Προπόνηση ομάδων (115) Διαφύλαξη επαπειλούμενων ειδών (86) Πώληση προϊόντων (116) Διαχείριση μιας οικογενειακής επιχείρησης (87) Ραδιοερασιτεχνισμός (117) Διόρθωση κάθε ακαταστασία (88) Ράψιμο (118) Εθελοντισμός με κοινωνικά ενεργές ομάδες (89) Σκοποβολή (119) Έκδοση εντύπων (90) Σπιτικές κατασκευές (120) Εκλογή σε ΔΣ. Συλλόγων (91) Συγγραφή οικογενειακής ιστορίας (121) Εκδρομές στη φύση (92) Συγγραφή ποιημάτων κλπ (122) Ενασχόληση με αθλήματα (93) Συλλογή αναμνηστικών (123) Επιδιόρθωση επίπλων (94) Συλλογή γραμματοσήμων, νομισμάτων κλπ (124) Επισκευή αυτοκινήτου, εξοπλισμού κλπ (95) Συλλογή σχετικών αντικειμένων (125) Επισκέψεις σε μουσεία (96) Συμμετοχή σε πάρτι (126) 22/3/2015

45 Τεστ προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού κατά Χόλαντ Σελίδα 3 από 7 22/3/2015 Επισκέψεις σε μουσεία τέχνης (97) Συμμετοχή σε συλλόγους (127) Ζωγραφική (98) Συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες (128) Θρησκευτικές δραστηριότητες (99) Συνάντηση με φίλους (129) Λύσιμο σταυρόλεξων και γρίφων (100) Σχεδιασμός σκηνικών θεάτρου (130) Μαθήματα χορού (101) Ταξίδια (131) Μελέτη φορολογικών νόμων (102) Υπολογιστές (132) Μοντελισμός (103) Φροντίδα παιδιών (133) Μουσικά όργανα (104) Φύτεμα φυτών ή λουλουδιών (134) Ξένες Γλώσσες (105) Φωτογραφία (135) Ξυλογλυπτική (106) Ψάρεμα / κυνήγι (136) Οργάνωση/τακτοποίηση σπιτιού, δουλειάς κλπ (107) Ψυχαγωγικές πτήσεις (137) Παίξιμο θεάτρου (108) Απενεργοποίηση 4ου πεδίου: ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Καθαρισμός Σκεφθείτε καλά και απαντήστε με προσοχή εάν πιστεύετε ότι κάποια από τις παρακάτω περιγραφές ανταποκρίνονται στο χαρακτήρα σας. Τσεκάρετε δίπλα από κάθε πρόταση εάν ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΩΣ: ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ αδιάκριτο / φιλοπερίεργο (138) επινοητικό (164) νοικοκυρεμένο (190) αθλητικό (139) επιστημονικό (165) ομιλητικό (191) αισιόδοξο (140) επιφυλακτικό (166) παρατηρητικό (192) ακριβή (141) εραστή της φύσης (167) παρορμητικό (193) αναλυτικό (142) εσωστρεφή (168) πειστικό (194) ανεξάρτητο (143) ευαίσθητο (169) περίεργο (195) ανοιχτό (144) ευγενικό (170) περίεργο για τη φύση (196) ανοιχτόμυαλο (145) ευθύ / ειλικρινή (171) περιπετειώδη (197) αντικομφορμιστή (146) ευκοινώνητο / εξωστρεφή (172) πολύπλοκο (198) αποτελεσματικό (147) ευφάνταστο (173) πολυσύνθετο (199) ασυμβίβαστο (148) ευχάριστο (174) πρακτικό (200) αυθόρμητο (149) θαρραλέο (175) προσεκτικό (201) αυτοελεγχόμενο (150) ιδεαλιστή (176) πρωτότυπο (202) γενναιόδωρο (151) καινοτόμο (177) σταθερό (203) δημιουργικό (152) καλά οργανωμένο (178) συγκροτημένο (204) δημοφιλή (153) κοινωνικό (179) συγχωρητικό (205) διορατικό (154) κονφορμιστή, συμβατικό (180) συναισθηματικό (206) δομημένο (155) λιτό (181) συνεργατικό (207) δυναμικό (156) λογικό (182) συστηματικό (208) εκδηλωτικό (157) με αυτοπεποίθηση (183) υπάκουο (209) ενεργητικό (158) ικανό να νιώθει τους άλλους (184) υπεύθυνο (210) ενθουσιώδη (159) με κατανόηση (185) υπομονετικό (211) εξυπηρετικό (160) πολύ έξυπνο (186) φιλικό (212) εξωστρεφή (161) με έφεση στους αριθμούς (187) φιλόδοξο (213) επιμελή/συστηματικό (162) με τάση στις κατασκευές (188) φιλότιμο (214) επίμονο (163) μεθοδικό (189) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΧΟΛΑΝΤ Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δώσατε η προσωπικότητά σας έχει τα χαρακτηριστικά των παρακάτω τύπων ως εξής: -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ 65% -ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ 63% -ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 61% -ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ 59% -ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ 56% -ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 42% Αυτό σημαίνει ότι ο βασικός συνδυασμός σας είναι ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ

46 Τεστ προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού κατά Χόλαντ Σελίδα 4 από 7 22/3/2015 Τα χαρακτηριστικά των τύπων αυτών είναι τα εξής: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι άνθρωποι με υψηλό σκορ στο Επιχειρηματικό Πεδίο συχνά περιγράφονται ως περιπετειώδες, γεμάτοι ενέργεια, με αυτοπεποίθηση, φιλόδοξοι, εξωστρεφείς, και φιλόδοξοι. Τυπικές δραστηριότητες του Επιχειρηματικού τύπου είναι οι πωλήσεις, οι αγορές, η διαχείριση ανθρώπων και έργων, και η διοίκηση συμβουλίων και επιτροπών. Οι Επιχειρηματικές δεξιότητες περιλαμβάνουν την πειθώ, την ικανότητα πώλησης και ομιλίας στο κοινό. Προτιμούν έναν τρόπο ζωής που επιδιώκει απόκτηση εξουσίας και υλικού πλούτου και συνθήκες εργασίας που αφορούν το εμπόριο, τα οικονομικά, τις επενδύσεις, τις πωλήσεις, και την πολιτική. Παραδείγματα καθημερινών δραστηριοτήτων είναι η πώληση πραγμάτων ή ιδεών, η διοργάνωση συνεδριάσεων όπου διάφορες ομάδες προσπαθούν να θέσουν πρότυπα ή να φθάσουν σε στόχους, η διαχείριση καταστάσεων όπου πρέπει να συζητηθούν νέες πολιτικές ή διαδικασίες. Οι Επιχειρηματικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την οργάνωση επιτροπών, τη λειτουργία ειδικών ομάδων, τον σχεδιασμό νέων οργανωτικών δομών και την εμψύχωση και παρακίνηση των άλλων. Κάποια παραδείγματα επιχειρηματικών θέσεων εργασίας είναι; στελέχη επιχειρήσεων, πωλητές, σχεδιαστές πολιτικών εκστρατειών, διευθυντές δημόσιων σχέσεων, χρηματιστές, αγοραστές, πωλητές λιανικής, έμποροι μόδας, υψηλόβαθμα δημοτικά στελέχη, διευθυντές και βιομηχανικοί σύμβουλοι. ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι άνθρωποι με υψηλό σκορ στο Πρακτικό Πεδίο, συχνά περιγράφονται ως σύμφωνοι, παραδοσιακοί, γνήσιοι, ανθεκτικοί, πρακτικοί, φυσικοί και ανεκτικοί στο διαφορετικό. Τυπικά ΠΡΑΚΤΙΚΑ επαγγέλματα αφορούν θέσεις εργασίας που παράγουν απτά αποτελέσματα, όπως ο σχεδιασμός ή ο χειρισμός εξοπλισμού ή μηχανημάτων, και η χρήση εργαλείων που απαιτούν επιδεξιότητα στο χειρισμό. Οι δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα μπορεί να περιλαμβάνουν την επιστήμη των μαθηματικών, καθώς και φυσικές ή μηχανολογικές δραστηριότητες. Προτιμούν τον τρόπο ζωής και τις συνθήκες εργασίας στο ύπαιθρο, με τη συμμετοχή και σωματικής άσκησης. Καταστάσεις που απαιτούν σπορ ντύσιμο και δουλειές σε μεταποιητικές επιχειρήσεις, στην αστυνομία, το στρατό, την ψυχαγωγία, ή το στίβο. Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ εργασία αφορά κυρίως τους τεχνίτες ή τεχνικές θέσεις εργασίας, που συχνά εργάζονται με εργαλεία ή μηχανήματα, και οι οποίες λειτουργούν σε εξωτερικούς χώρους ή σε εργοτάξια. Τα εργαλεία μπορεί να είναι μεγάλες μηχανές όπως μπουλντόζες, γερανοί, φορτηγά ή τρακτέρ, ή μπορεί να είναι μηχανήματα ακριβείας, όπως μηχανήματα ακτίνων, τοπογραφικός εξοπλισμός, ή ηλεκτρικός εξοπλισμός. Οι θέσεις εργασίας θα μπορούσε να έχουν σχέση με αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα, ή αντλίες, και μπορεί να περιλαμβάνουν την κατασκευή, τη συντήρηση ή επισκευή κατοικιών, μηχανημάτων, δρόμων και γεφυρών. Τα επαγγέλματα τα οποία είναι απολύτως ταιριαστά με τον χαρακτήρα σας είναι τα εξής: - Μπάρμαν - Διευθυντής Πιστώσεων - Αντιπρόσωπος Πωλήσεων Επίσης υπάρχουν πολλές πιθανότητες για άριστη επαγγελματική εξέλιξη ασχοληθείτε με τα εξής επαγγέλματα: - Βοηθός οδοντιάτρου - Αναλυτής πιστώσεων - Δημοσιογραφία - Αντιπρόσωπος Δημοσίων Σχέσεων - Διευθυντής εστιατορίου - Διευθυντής ιατρικών υπηρεσιών - Ασφαλιστικός πράκτορας - Φοροτεχνικός - Ταξιδιωτικός πράκτορας - Βιομηχανικός μηχανικός - Διευθυντής εκπαίδευσης -επιμορφωσης - Διαχειριστές διαφήμισης, μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων - Διευθυντής Κερδών - Αγοραστής - Διοικητής Εκπαίδευσης - Οικονομικός Διευθυντής - Αεροσυνοδός - Αξιωματικός Υπηρεσίας Εξωτερικών - Interpreter Interpreter - Δικηγόρος, νομικός - Αντιπρόσωπος κατασκευαστικής εταιρίας - Διευθυντής Πωλήσεων - Διευθυντής Κοινωνικών Υπηρεσιών - Διοικητική Βοηθός - Κυκλοφοριακός υπάλληλος - Χειριστής υπολογιστή - Τεχνικός Επείγουσας Ιατρικής - Διευθυντής υπηρεσιών εστίασης - Χρηματιστής - Αστικός Σχεδιαστής - Αντιπρόσωπος Διαφήμισης Πωλήσεων - Υπάλληλος Πωλήσεων Αυτοκινήτων - Κουρείο / Κομμωτήριο - Μάγειρας - Σεφ - Οικονομοτεχνικός Σχεδιαστής - Γραφείο Τελετών

47 Τεστ προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού κατά Χόλαντ Σελίδα 5 από 7 22/3/ Διευθυντής Ξενοδοχείου - Οικονόμος - Ρυθμιστής ασφαλειών - Προϊστάμενος γραφείου - Μεσιτικό γραφείο - Υπάλληλος Λιανικής - Διευθυντής Λιανικής Τέλος, τα παρακάτω επαγγέλματα σας ταιριάζουν αρκετά, αλλά ίσως χρειαστεί κάποια επιπλέον προσπάθεια για να προσαρμοστείτε: - Επιμεταλωτής - Λαμαρινάς - Φυτικός Σχεδιαστής - Ξυλουργός - Κηπουρός - Αρχιτέκτονας - Μαραγκός - Σχεδιαστής - Επιθεωρητής ασφαλείας - Ταπετσιέρης - Οικοδόμος - Εργάτης κατασκευών - Τεχνικός Οδοντικού Εργαστηρίου - κοσμηματοπώλης - ναυτικός - Ωρολογοποιός - Υδατοκαλλιεργητής - Οδοντοτεχνίτης - Μηχανικός Ντίζελ - Ηλεκτρολόγος - Βιομηχανικός επόπτης - Οπτικός - Υδραυλικός - Χειριστής εκτυπωτικών μηχανών - Επισκευές τηλεόρασης - Χαλυβουργός - Ειδικός Ποιότητας Νερού - Βιβλιοδέτης - Οδηγός Λεωφορείου - Αξιωματικός Αστυνομίας - Βοηθός οδοντιάτρου - Γυμναστής - Διευθυντής Γεωργικού Εξοπλισμού - Αγρότης - Πυροσβέστης - Ιχθυοκαλλιεργητής - Ψυκτικός - Υαλουργός - Ξυλοκόπος - Συντηρητής - Ζωγράφος - Ιδιοκτήτης - Ράφτης - Οξυγονοκολλητής - Μηχανικός Κλιματισμού - Μηχανικός Αεροσκαφών - Εφαρμοσμένη Μηχανική - Λαμαρινάς αυτοκινήτων - Μηχανικός Αυτοκινήτων - Μηχανικός αυτοκινουμένων - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Γεωδαιτικός Επιθεωρητής - Συντηρητής Οργάνων - Τεχνικός Εργαστηρίου - Μηχανουργός - Ωκεανογράφος - Μηχανικός Πετρελαίου - Βαφέας - Αγρότης - Δασολόγος - Μηχανολόγος Μηχανικός - Μεταλλουργός - Αεροδιαστημικός Φυσικός - Φούρναρης - Τουβλάς - Κρεοπώλης - Εγκαταστάτης Γραμμών - Πρακτική νοσοκόμος - Διευθυντής ποιοτικού ελέγχου - Οδηγός φορτηγού - Στοιχειοθέτης ΜΕΡΟΣ 2ο. ΘΕΩΡΙΑ Το τεστ βασίζεται στη θεωρία του John Holland για τον τρόπο επιλογής της σταδιοδρομίας. Είναι η πιο γνωστή και η πιο μελετημένη θεωρία για το θέμα αυτό και χρησιμοποιείται από τους περισσότερους συμβούλους επαγγελματικού Προσανατολισμού παγκοσμίως.

48 Τεστ προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού κατά Χόλαντ Σελίδα 6 από 7 Η κατανόηση της θεωρίας, θα σας βοηθήσει να κάνετε τις σωστές επιλογές και να πάρετε τις κατάλληλες αποφάσεις σε ότι αφορά τα σχολικά προγράμματα, τις σπουδές και τα επαγγέλματα που είναι καταλληλότερα για σας. Μόλις το ολοκληρώσετε, θα έχετε μια ανάλυση για το τι σημαίνει το σκορ σας και πώς αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να σας βοηθήσουν στην επιλογή της καριέρας σας. Η θεωρία του Χόλαντ μπορεί να συνοψισθεί σε έξι προτάσεις: 1. Στον πολιτισμό μας, οι περισσότεροι άνθρωποι ανήκουν σε έναν από τους παρακάτω τύπους προσωπικότητας: Πρακτικός, Διερευνητικός, Καλλιτεχνικός, Κοινωνικός, Επιχειρηματικός και Συμβατικός. 2. Οι άνθρωποι με την ίδια προσωπικότητα έχουν την τάση να επικοινωνούν περισσότερο μεταξύ τους και να κάνουν συναφείς παρέες. Για παράδειγμα, όσοι ανήκουν στον καλλιτεχνικό τύπο, προτιμούν να επιλέγουν τις φιλίες τους και να συνεργάζονται με άλλα άτομα του ίδιου τύπου. 3. Τα άτομα του ίδιου είδους προσωπικότητας που εργάζονται μαζί σε μια δουλειά, δημιουργούν ένα περιβάλλον εργασίας που να ταιριάζει τον τύπο τους. Για παράδειγμα, όταν κάποια άτομα που ανήκουν στον Καλλιτεχνικό τύπο, δουλεύουν μαζί, θα δημιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον που ανταμείβει τη δημιουργική σκέψη και τη συμπεριφορά, θα φτιάξουν δηλαδή ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον. 4. Κατά συνέπεια υπάρχουν έξι αντίστοιχοι βασικοί τύποι περιβάλλοντος εργασίας: Πρακτικός, Διερευνητικός, Καλλιτεχνικός, Κοινωνικός, Επιχειρηματικός και Συμβατικός. 5. Τα άτομα που επιλέγουν να εργαστούν σε ένα περιβάλλον παρόμοιο με τον τύπο της προσωπικότητάς τους, έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν. Για παράδειγμα, άτομα του καλλιτεχνικού τύπου έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι επιτυχημένα και ικανοποιημένα, εάν επιλέξουν μια δουλειά που γίνεται σε ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον, όπως π.χ. αν γίνουν δάσκαλοι χορού σε μια Σχολή Τέχνης - ένα περιβάλλον που "κυριαρχείται" από άτομα καλλιτεχνικού τύπου όπου οι δημιουργικές ικανότητες και έκφραση είναι πολύτιμα χαρακτηριστικά. 6. Το πώς ενεργούμε και αισθανόμαστε στην εργασία μας, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εργασιακό μας περιβάλλον. Εάν δουλεύετε με ανθρώπους που έχουν προσωπικότητα ίδιου τύπου με τη δική σας, θα είστε σε θέση να κάνετε πολλά από τα πράγματα που μπορούν να κάνουν κι εκείνοι και θα αισθανθείτε πιο άνετα μαζί τους. Σύμφωνα με τη θεωρία, θα πρέπει να επιλέξετε ένα επάγγελμα του οποίου ο τύπος θα είναι ίδιος ή παρόμοιος με τον δικό σας. Αυτό είναι πολύ πιθανό να σας οδηγήσει στην επιτυχία και την εργασιακή ικανοποίηση. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι το υψηλότερο σκορ στο δικό σας τεστ δείχνει ότι ανήκετε στον Πρακτικό τύπο. Κοιτάζοντας τον πίνακα που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε ότι το πιο συμβατό περιβάλλον εργασίας είναι το πρακτικό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιλέξετε ένα επάγγελμα που ανήκει στην Πρακτική Ομάδα. Ή μπορείτε να επιλέξετε και κάποιο επάγγελμα από αυτά που ανήκουν στην Ερευνητική ή τη Συμβατική κατηγορία. Συμβατά Εργασιακά Περιβάλλοντα Ο δικός σας τύπος προσωπικότητας Περισσότερο Συμβατό Συμβατό Πρακτικός Πρακτικό Ερευνητικό και Συμβατικό Διερευνητικός Διερευνητικό Πρακτικό και Καλλιτεχνικό Καλλιτεχνικός Καλλιτεχνικό Διερευνητικό και Κοινωνικό Κοινωνικός Κοινωνικό Καλλιτεχνικό και Επιχειρηματικό Επιχειρηματικός Επιχειρηματικό Κοινωνικό και Συμβατικό Συμβατικός Συμβατικό Επιχειρηματικό και Πρακτικό Οι περισσότεροι άνθρωποι, στην πραγματικότητα, ανήκουν σε έναν συνδυασμό των τύπων είναι, ας πούμε, Πρακτικοί - Διερευνητικοί ή Καλλιτέχνες - Κοινωνικοί. Ως εκ τούτου, θα χρειαστεί μάλλον να εξετάσετε επαγγέλματα που ανήκουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν οι δύο πιο ισχυροί τύποι προσωπικότητας στους οποίους ανήκετε είναι ο Πρακτικός και ο Κοινωνικός, ο Διερευνητικός και ο Επιχειρηματικός ή ο Καλλιτεχνικός και ο Συμβατικός, αυτό σημαίνει ότι δεν ανήκετε στην πλειοψηφία του κοινού. Οι ασυνήθιστοι αυτοί συνδυασμοί, σας δίνουν επιπλέον προσόντα αλλά και δυσκολίες, οι οποίες θα αξιολογηθούν στον έλεγχο των αποτελεσμάτων όταν τελειώσετε το τεστ. Το εξάγωνο του Χόλαντ. Ο John Holland δημιούργησε το παρακάτω εξαγωνικό μοντέλο που εμφανίζει τις σχέσεις ανάμεσα στους τύπους προσωπικότητας και περιβάλλοντος: Παρατηρήστε ότι τα είδη προσωπικότητας που βρίσκονται πλησιέστερα μεταξύ τους είναι περισσότερο όμοια από εκείνα που βρίσκονται πιο μακριά. Μπορείτε να το διαπιστώσετε καλύτερα αν συγκρίνετε τις προσωπικότητες που βρίσκονται απέναντι η μία στην άλλη στο εξάγωνο. Για παράδειγμα, διαβάστε την περιγραφή του Πρακτικού και του Κοινωνικού τύπου. Θα δείτε ότι είναι σχεδόν αντίθετοι. Από την άλλη πλευρά, ο κοινωνικός και ο καλλιτεχνικός τύπος δεν απέχουν πολύ. Το ίδιο ισχύει και για τον περιβάλλοντα 22/3/2015

49 Τεστ προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού κατά Χόλαντ Σελίδα 7 από 7 εργασίας. Θα ανακαλύψετε περισσότερα γι' αυτή τη συναρπαστική και αξιόλογη θεωρία όταν διαβάσετε τα αποτελέσματα του δικού σας τεστ. Οι χαρακτηριστικοί τύποι του Χόλαντ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ Άνθρωποι που έχουν αθλητικές ή μηχανικές ικανότητες, που προτιμούν να εργάζονται με αντικείμενα, μηχανές, εργαλεία, φυτά ή ζώα ή να βρίσκονται έξω. Άνθρωποι που τους αρέσει να παρατηρούν, να μαθαίνουν, να εξερευνούν, να αναλύουν, να αξιολογούν ή να επιλύουν προβλήματα Άνθρωποι που έχουν καλλιτεχνικές, καινοτόμες ή διαισθητικές ικανότητες και τους αρέσει να εργάζονται σε καινούριες καταστάσεις, χρησιμοποιώντας τη φαντασία και την δημιουργικότητά τους ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Άνθρωποι που τους αρέσει να εργάζονται με άλλους ανθρώπους, να τους διαφωτίζουν, να τους πληροφορούν, να τους βοηθούν, ή να τους περιποιούνται, ή που μπορούν να μιλάνε όμορφα Άνθρωποι που τους αρέσει να δουλεύουν με άλλους ανθρώπους, να τους επηρεάζουν, να τους πείθουν, να έχουν υψηλές επιδόσεις, να ηγούνται ή να διαχειρίζονται οργανωτικούς στόχους ή οικονομικά οφέλη Δεδομένα, Ανθρωποι, Πράγματα, και Ιδέες Άνθρωποι που τους αρέσει να δουλεύουν με δεδομένα, που έχουν υπαλληλικές ή αριθμητικές ικανότητες, που εκτελούν λεπτομερώς μια δουλειά, ή ακολουθούν επακριβώς εντολές άλλων. Ένας δεύτερος τρόπος θεώρησης των επαγγελμάτων είναι η μέτρησή τους όσον αφορά τα Δεδομένα, τους Ανθρώπους τα Πράγματα και τις Ιδέες. Αν βρίσκετε ενδιαφέρον αυτό το τεστ, προτείνετέ το ή μοιραστείτε το και με τους φίλους σας - Οι Πρακτικοί άνθρωποι προτιμούν να εργάζονται με Πράγματα σε επαγγέλματα όπως σεφ, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, ξυλουργοί, και κατασκευαστές. - Οι Διερευνητικοί τύποι προτιμούν να εργάζονται με Δεδομένα, σε επαγγέλματα όπως τεχνικοί ιατρικών συσκευών, προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανικοί και επιστήμονες. - Οι Καλλιτεχνικοί τύποι προτιμούν να εργάζονται με Ιδέες σε επαγγέλματα όπως εμπορικοί καλλιτέχνες, μουσικοί, διακοσμητές. 1k Recommend Share Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα! Διον. Παρούτσας - Οι Κοινωνικοί τύποι προτιμούν να εργάζονται με Ανθρώπους σε επαγγέλματα όπως η διδασκαλία, η συμβουλευτική, και η φροντίδα των ηλικιωμένων. - Οι Επιχειρηματικοί τύποι προτιμούν να εργάζονται με Ανθρώπους και Δεδομένα σε επαγγέλματα όπως Διοικητικά Στελέχη, το εμπόριο, οι επιχειρήσεις και η πολιτική. - Οι Συμβατικοί τύποι προτιμούν να εργάζονται με Δεδομένα σε επαγγέλματα όπως η λογιστική, η διοικητική υποστήριξη, και η νομική ή ο στρατιωτικός/αστυνομικός κλάδος. 22/3/2015

50 Career Gate Test K.17 Plus Σεςτ επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ, προςαρμοςμζνο ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα Ζκδοςθ 11C/357Plus Προςωπικι ζκκεςθ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 08/11/2013

51 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 08/11/2013 Η αναηιτθςθ και διαςφάλιςθ του επαγγελματικοφ μζλλοντοσ των παιδιϊν μασ αποτελεί αναμφίβολα κορυφαίο πρόβλθμα τθσ εποχισ. Για το ςκοπό αυτό, παρζχουμε ςτουσ μακθτζσ μασ το Career Gate Test K.17 Plus επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ, με τθ μορφι τθσ προςωπικισ ζκκεςθσ που κρατάτε ςτα χζρια ςασ. Το C.G.T. Κ.17 Plus είναι ζνα ςφγχρονο, δοκιμαςμζνο, αξιόπιςτο, ζγκυρο και εφχρθςτο τεςτ ςχολικοφ επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ, που μπορεί να βοθκιςει πρακτικά και άμεςα τουσ νζουσ, με τθ ςυνδρομι των ςυμβοφλων καριζρασ, των εκπαιδευτικϊν και των γονζων, ϊςτε να πάρουν τθν πιο κρίςιμθ απόφαςθ τθσ ηωισ τουσ, αυτι που αφορά τθν επιλογι ςπουδϊν και επαγγζλματοσ. Πρόκειται για ζνα ςτακμιςμζνο και προςαρμοςμζνο ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα αυτοματοποιθμζνο τεςτ, που διερευνά διάφορεσ πτυχζσ τθσ προςωπικότθτασ, τισ κλίςεισ, τισ προτιμιςεισ, τα ενδιαφζροντα του κάκε ατόμου και προςδιορίηει τα επαγγζλματα και τισ ςπουδζσ που του ταιριάηουν. Παράλλθλα, καταγράφει τισ διαςυνδζςεισ τουσ με το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα και επιςθμαίνει ποια από τα επαγγζλματα αυτά ζχουν κετικζσ ι περιοριςμζνεσ προοπτικζσ ςτθν αγορά εργαςίασ για τα επόμενα δζκα περίπου χρόνια. Το τεςτ βαςίηεται ςε πολυετείσ ζρευνεσ πανεπιςτθμιακισ ερευνθτικισ ομάδασ που αφοροφν τα επαγγζλματα, το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, τθν αγορά εργαςίασ και τισ προοπτικζσ τθσ, ςε ςυνδυαςμό με ψυχομετρικά δεδομζνα και διεκνι τεςτ ενδιαφερόντων και προςωπικότθτασ. Η εξατομικευμζνθ ζκκεςθ του Career Gate Test K.17 Plus, το ατομικό αυτό «βιβλίο τθσ ηωισ», θ ακτινογραφία τθσ προςωπικότθτασ και των επαγγελματικϊν κλίςεων των νζων ςυμπολιτϊν μασ, αποτελεί μια ςοβαρι και αξιόπιςτθ πυξίδα επιλογϊν που μπορεί να τουσ βοθκιςει να πάρουν τισ ςωςτζσ αποφάςεισ και να οικοδομιςουν κατάλλθλα το μζλλον τουσ. Επειδι το μζλλον ανικει ςε όςουσ το προετοιμάηουν, κεωροφμε υποχρζωςι μασ να ςυμβάλλουμε ς αυτι τθ μεγάλθ απόφαςθ ηωισ των παιδιϊν μασ. Μαηί με τισ καλφτερεσ ευχζσ μασ για μια ηωι δθμιουργικι και ευτυχιςμζνθ. 2

52 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 08/11/2013 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι Τι είναι το Career Gate Test Κ.17 Plus Τόποσ, χρόνοσ και ςτοιχεία χριςτθ Βακμόσ ειλικρίνειασ των απαντιςεων Διαςπορά τθσ προςωπικότθτασ όπωσ κατανζμεται ςτουσ ζξι ψυχολογικοφσ τφπουσ του Holland Ρεριγραφι των ζξι τφπων προςωπικότθτασ του Holland Κλίμακεσ αυτοεικόνασ και αποφαςιςτικότθτασ Διαςπορά τθσ προςωπικότθτασ και των επαγγελματικϊν κλίςεων, όπωσ κατανζμονται ςτισ δεκαεπτά ομάδεσ επαγγελμάτων τθσ ταξινόμθςθσ Κ Διαςπορά τθσ προςωπικότθτασ και των επαγγελματικϊν κλίςεων, όπωσ κατανζμονται ςτισ ζξι επικρατζςτερεσ ομάδεσ-υποομάδεσ τθσ ταξινόμθςθσ Κ Διαςπορά τθσ προςωπικότθτασ και των επαγγελματικϊν κλίςεων ςε 33 επαγγζλματα Ανϊτερθσ-Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ (Α.Ε.) και 20 επαγγζλματα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ (E.E.) Επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ και ςυμβουλευτικι καριζρασ Η ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ Ο ρόλοσ των γονζων Επαγγζλματα του μζλλοντοσ και του παρελκόντοσ Ο χρυςόσ κανόνασ για τθν επιλογι ςπουδϊν, επαγγελμάτων, ςταδιοδρομίασ Επίλογοσ Το Career Gate Test Κ.17 Plus ςτθρίηεται ςτισ πολυετείσ τθσ επιςτθμονικισ ομάδασ του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιϊσ. Η παροφςα εξατομικευμζνθ προςωπικι ζκκεςθ δεν περιζχει ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα, αφοφ πρόκειται για τεςτ επαγγελματικϊν κλίςεων, που από τθ φφςθ τουσ δεν μπορεί να αξιοποιθκοφν για οποιονδιποτε λόγο από τρίτουσ. Aπό τθν επιςτθμονικι ομάδα του τεςτ τθρείται αυςτθρά το απόρρθτο των ςχετικϊν αρχείων, τα οποία ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν, εκτόσ από αποκλειςτικά ερευνθτικοφσ ςκοποφσ. Δ/νςθ : Βερανηζρου 31, Ακινα 10432, τθλ.: Website: Copyright Θόδ. Κατςανζβασ, Ph.D (L.S.E.), M.A.(Warwick), κακθγθτισ Ραν/μιου Ρειραιϊσ, Ρρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Συμβουλευτικισ και Ρροςανατολιςμοφ. 3

53 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 08/11/ Ειςαγωγι Η προςωπικι ζκκεςθ του Career Gate Test K.17 Plus που ζχεισ μπροςτά ςου, είναι θ ακτινογραφία του χαρακτιρα, τθσ προςωπικότθτασ και κυρίωσ των επαγγελματικϊν ςου κλίςεων, προτιμιςεων και ενδιαφερόντων, ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ που ζδωςεσ ςτο ερωτθματολόγιο του τεςτ. Τα ςυμπεράςματά τθσ κα πρζπει να τα ςυηθτιςεισ με τουσ ςυμβοφλουσ ςταδιοδρομίασ, τουσ γονείσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ και κυρίωσ με τον εαυτό ςου. Θα ςε βοθκιςουν να μάκεισ καλφτερα ποιοσ είςαι, τι κζλεισ και τι μπορείσ να κάνεισ. Να αποκτιςεισ αυτογνωςία, το αναγκαίο «γνϊκι ςαυτόν». Να βρεισ ποιεσ ςπουδζσ και ποια επαγγζλματα ςου ταιριάηουν. Να προετοιμαςτείσ ζγκαιρα για τθν επαγγελματικι ςου διαδρομι. Να ςχεδιάςεισ και να επαναςχεδιάςεισ ςωςτά το επαγγελματικό ςου ταξίδι ςτο μζλλον, διότι το μζλλον δεν φτιάχνεται μόνο του αν δεν κάνεισ κάτι κι εςφ γι αυτό. Μθν ξεχνάσ ότι επιλζγοντασ ςπουδζσ και επάγγελμα επιλζγεισ ουςιαςτικά ςυγκεκριμζνο τρόπο ηωισ. Αυτό που πρζπει να προςζξεισ ιδιαίτερα είναι τα επαγγζλματα που ςου ταιριάηουν και ζπειτα να τα ςυνδυάςεισ με τισ αντίςτοιχεσ εκπαιδευτικζσ επιλογζσ. 2. Τι είναι το Career Gate Test Κ.17 Plus Το Career Gate Test Κ.17 Plus, είναι ζνα ςφγχρονο, αυτοματοποιθμζνο τεςτ επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ που διεκπεραιϊνεται με εφκολο και φιλικό τρόπο μζςω ερωτθματολογίου ςε υπολογιςτι. Το λογιςμικό του ςυςτιματοσ εκδίδει αυτόματα μια προςωπικι ζκκεςθ για κάκε χριςτθ ξεχωριςτά, με τθ μορφι καλαίςκθτου μικροφ βιβλίου, που περιζχει ζγχρωμα ιςτογράμματα, πίνακεσ και ςυνοδευτικά κείμενα. Με το τεςτ διερευνϊνται θ προςωπικότθτα, οι κλίςεισ, τα ενδιαφζροντα ενόσ ατόμου και προςδιορίηονται οι ςπουδζσ και τα επαγγζλματα που του ταιριάηουν. Καταγράφονται οι διαςυνδζςεισ τουσ με το εκπαιδευτικό ςφςτθμα και επιςθμαίνονται ποια από τα επαγγζλματα αυτά ζχουν κετικζσ ι περιοριςμζνεσ προοπτικζσ ςτθν αγορά εργαςίασ κακϊσ και οι πικανζσ διζξοδοί τουσ ςε άλλα επαγγζλματα ι εξειδικεφςεισ. Επίςθσ, χαρτογραφείται θ προςωπικότθτα του κάκε ατόμου, όπωσ κατανζμεται αναλογικά ςτουσ ζξι τφπουσ προςωπικότθτασ του John Holland (πρακτικόσ, ερευνθτικόσ, καλλιτεχνικόσ, κοινωνικόσ, επιχειρθματικόσ, οργανωτικόσ-ςυμβατικόσ)1, ενϊ παράλλθλα εξετάηονται τα επίπεδα αυτοεικόνασ, αποφαςιςτικότθτασ, ςυνζπειασ και μεκοδικότθτασ που χαρακτθρίηουν. Στο τεςτ εμπεριζχεται αυτοματοποιθμζνοσ ζλεγχοσ ειλικρίνειασ που αποκλείει τθ δυνατότθτα να εκδοκοφν αναξιόπιςτα ςυμπεράςματα που δεν προκφπτουν από τθν πραγματικι βοφλθςθ του χριςτθ. Η καρδιά του τεςτ είναι θ διαςπορά των προςωπικϊν ενδιαφερόντων και κλίςεων κάκε ατόμου ςε δεκαεπτά μεγάλεσ ομάδεσ και υποομάδεσ τθσ «ταξινόμθςθσ Κ.17», ςτισ οποίεσ υπάγονται επαγγζλματα ςε δφο επίπεδα εκπαίδευςθσ: α) ςε ανϊτερθ, ανϊτατθ ι μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ (Α.Ε.) και β) ςε μζςθ ι μεταλυκειακι επαγγελματικι εκπαίδευςθ ι και εργαςιακι εμπειρία (Ε.Ε.). Η ομαδοποίθςθταξινόμθςθ των επαγγελμάτων (ταξινόμθςθ Κ) και θ όλθ μεκοδολογία ζχει ςτακμιςτεί και δοκιμαςτεί με επιτυχία ςτθν πράξθ για πολλά ζτθ. Το τεςτ ζχει καταρτιςτεί με βάςθ οικονομικά, ψυχομετρικά και εκπαιδευτικά δεδομζνα, ςτθρίηεται ςε πολυετείσ πρωτογενείσ ζρευνεσ 2, κακϊσ και ςε αναγνωριςμζνεσ διεκνείσ κεωρίεσ ςυμβουλευτικισ-επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ και 1 ρεηηθά κε ηε ζεσξία ηνπ Holland θαη ηνπο έμη ηύπνπο πξνζσπηθόηεηαο, βι. θεθ. 6. Η έξεπλα γηα ηα επαγγέικαηα θαη ηελ ηαμηλόκεζε Κ., ζηεξίδεηαη ζε κηα ζεηξά πξσηνγελώλ κειεηώλ θαη δεκνζηεύζεσλ ηνπ Θ. Καηζαλέβα θαη ησλ επηζηεκνληθώλ ζπλεξγαηώλ ηνπ, όπσο κεηαμύ άιισλ νη αθόινπζεο: (1989). Unemployment, demand for skilled labour and vocational training in the regional labour market of Greece, Ministry of Labour, Manpower Employment Organization. (1991,1993,1996,1998,2002,2004). Οηθνλνκηθή ηεο εξγαζίαο θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, Πεηξαηάο, ηακνύιεο. (1997). Πξννπηηθέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη αλάγθεο ζε λέεο εηδηθόηεηεο ζηελ Αηηηθή γηα ηελ επόκελε πεληαεηία , Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο θαη ΟΑΔΓ. (1998). Δπαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο Αζήλα, Παπαδήζεο. (2001). Έξεπλα γηα ηηο πξννπηηθέο απαζρόιεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δήηεζεο εηδηθνηήησλ ζηηο 13 πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο θαη ΟΑΔΓ. (2001). πνπδέο θαη απαζρόιεζε, Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην (σο επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο). (2003). Οδεγόο επαγγεικάησλ. Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην (σο επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο). (2005). Δηζξνέο θαη εθξνέο ζπνπδαζηώλ θαη απνθνίησλ ησλ ΑΔΙ-ΑΣΔΙ ζηελ Διιάδα, Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (ζε ζπλεξγαζία κε Ηιία Ληβαλό). (2004). Ψπρνκεηξηθά δεδνκέλα Αζήλα (ζε ζπλεξγαζία κε Σάληα Καβξνπιάθε). (2008). The computerized Career Gate Test K.17 (in Tzichritzis, Ed. 2008). Studies in computation intelligence. Berlin/Heidelberg. (2002, 2004,2007). Δπαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο θαη ηνπ παξειζόληνο θαη επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο Παηάθεο. (2009), Ο ρξπζόο θαλόλαο γηα ηηο επηινγέο ζηαδηνδξνκίαο. ύγρξνλνο επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο. Παηάθεο. 2 4

54 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 08/11/2013 ειδικότερα ςε αυτι του John Holland. Ζχει ςτακμιςτεί ςε άτομα, κυρίωσ μακθτζσ Λυκείου ςτθν Ελλάδα και ςτθν Κφπρο. Ο ςυντελεςτισ αξιοπιςτίασ επαναλθπτικισ μζτρθςθσ για τθ διαςπορά τθσ προςωπικότθτασ ςτουσ ζξι τφπουσ του Holland βρζκθκε να είναι.91. Ο ςυντελεςτισ αξιοπιςτίασ επαναλθπτικισ μζτρθςθσ για τθ διαςπορά τθσ προςωπικότθτασ και των επαγγελματικϊν κλίςεων με βάςθ τθν ταξινόμθςθ Κ-17 βρζκθκε να είναι.92. Η εγκυρότθτα του τεςτ ελζγχκθκε μετά από 177 επαναλαμβανόμενεσ παρατθριςεισ (test-retest) με εξαιρετικά αποτελζςματα. Τα επαγγζλματα που περιζχονται ςτο τεςτ, θ ομαδοποίθςθ και θ ονοματολογία τουσ, προζρχονται από πολυςχιδι διερεφνθςθ και αντιπροςωπεφουν τθν πραγματικι εικόνα τθσ ςφγχρονθσ ελλθνικισ αγοράσ εργαςίασ κακϊσ και του αντίςτοιχου εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ενϊ γίνεται αναφορά και ςτθ διεκνι πραγματικότθτα. Πρόκειται για επαγγζλματα που ςυνδζονται άμεςα και πρακτικά με τθ ςφγχρονθ κακθμερινι εργαςιακι και εκπαιδευτικι πραγματικότθτα τθσ Ελλάδασ και θ παρουςία τουσ ςτο τεςτ δεν ζγινε φςτερα από απλι μετάφραςθ αντίςτοιχων διεκνϊν δεδομζνων. Η γενικότερθ φιλοςοφία του τεςτ ςυνδυάηει τθν επιςτθμονικι ορκότθτα και αξιοπιςτία, με τθν ταχφτθτα και τθ φιλικότθτα ςτθ διεκπεραίωςι του, ενϊ θ εξατομικευμζνθ ζκκεςθ, με τα προςεκτικά επιλεγμζνα κατάλλθλα κείμενα, είναι εφκολα κατανοθτι από το χριςτθ και παράλλθλα παρζχει πλοφςια επιπλζον δεδομζνα ςτο ςφμβουλο επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ. H ανανεωμζνθ και εκςυγχρονιςμζνθ ζκδοςθ 11Β/357,Plus, εμπεριζχει νζα ςτοιχεία και δεδομζνα, ενϊ ςτθρίηεται ςε πλζον ςφγχρονο λογιςμικό. Το τεςτ διανζμεται ςτθν Ελλάδα από διάφορουσ φορείσ, ςτθν Κφπρο από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτιςμοφ και ςε άλλεσ χϊρεσ ςτθν αγγλικι και τθν αραβικι γλϊςςα. Οι 17 Επαγγελματικζσ Ομάδεσ και οι Υποομάδεσ τουσ «Ταξινόμθςθ Κ.17» 3 1. Γεωργία, Κτθνοτροφία, Αλιεία, Μεταλλεία, Γεωλογία, Δάςθ 2. Καταςκευζσ, Μθχανολογία, Σιδθρουργία, Ξυλουργία, Υαλουργία, Κλωςτοχφαντουργία, Ζνδυςθ, Υπόδθςθ 3. Χθμεία, Ενζργεια, Φάρμακα, Τρόφιμα, Ροτά 4. Ρλθροφορικι, Τθλεπικοινωνίεσ 4.1 Λογιςμικό (Software) 4.2 Υλιςμικό (Hardware) 5. Οικονομία, Τράπεηεσ Διοίκθςθ 6. Εμπόριο, Δθμόςιεσ ςχζςεισ 7. Νομικά επαγγζλματα 8. Μεταφορζσ, Ναυτιλία 9. Τουριςμόσ 10. Ακλθτιςμόσ 11. Ενθμζρωςθ και Μζςα Μαηικισ Επικοινωνίασ 12. Καλζσ, Εφαρμοςμζνεσ και Γραφικζσ Τζχνεσ 13. Υγεία, Ρρόνοια 13.1 Υγεία 13.2 Ρρόνοια 14. Εκπαίδευςθ, Θεωρθτικζσ Επιςτιμεσ 14.1 Ραιδαγωγικά, Φιλολογία, Ξζνεσ γλϊςςεσ 14.2 Ιςτορία, Αρχαιολογία, Εκνογραφία, Γεωγραφία 14.3 Κοινωνιολογία, Διεκνολογία, Ρολιτικζσ Επιςτιμεσ 15. Φυςικομακθματικζσ Επιςτιμεσ 16. Στρατιωτικά και Αςτυνομικά Επαγγζλματα 17. Εκκλθςιαςτικά Επαγγζλματα Λειτουργιματα 3 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δεθαεπηά επαγγεικαηηθώλ θαηεγνξηώλ ηεο ηαμηλόκεζεο Κ. 17 παξέρεηαη ζηελ ηζηνζειίδα 5

55 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 08/11/ Σόποσ, χρόνοσ και ςτοιχεία χριςτθ Ημερομηνία: 11/08/2013 Ώρα Έναρξης: 10:43 Ώρα Ολοκλήρωσης: 11:09 Επίθετο: ΜΑΡΙΝΟΣ Όνομα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ηλικία: Φύλλο: Άνδρας Πόλη: Χώρα: Επίπεδο Εκπαίδευσης: 6

56 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 08/11/ Βακμόσ ειλικρίνειασ των απαντιςεων Το λογιςμικό του C.G.T. K.17, Plus ελζγχει αυτόματα τθν ειλικρίνεια των απαντιςεϊν ςου ςτο ερωτθματολόγιο, εξετάηοντασ τθ ςυνζπεια και τθ ςοβαρότθτά τουσ. Αν ο βακμόσ ειλικρίνειασ είναι κάτω από οριςμζνα επιτρεπτά όρια, το λογιςμικό του τεςτ δεν εκδίδει αποτελζςματα. Σφμφωνα με τον αυτόματο αυτό ζλεγχο, ο βακμόσ ειλικρίνειασ των δικϊν ςου απαντιςεων, ανζρχεται ςε 88 d2d%, ποςοςτό που βρίςκεται ςε πολφ ικανοποιθτικά όρια. 5. Διαςπορά τθσ προςωπικότθτασ όπωσ κατανζμεται ςτουσ ζξι ψυχολογικοφσ τφπουσ του Holland Βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ είναι ότι αποτελείται από διαφορετικοφσ τφπουσ ατόμων που ζχουν πολλζσ ομοιότθτεσ αλλά και διαφορζσ ςτθν εμφάνιςθ, τθ χροιά τθσ φωνισ, το χαρακτιρα, τα ενδιαφζροντα, τισ κλίςεισ, τισ προτιμιςεισ, τισ ικανότθτεσ, τισ δεξιότθτεσ, τα ταλζντα. Κάκε άνκρωποσ διακρίνεται για οριςμζνα χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτάσ του, που λείπουν από κάποιον άλλο και το αντίκετο. Ο κακζνασ μοιάηει με άλλουσ, αλλά και διαφζρει απ αυτοφσ. Ππωσ δεν υπάρχουν δφο τφποι όμοιων δακτυλικϊν αποτυπωμάτων, ζτςι και κάκε άνκρωποσ ζχει τθ δικι του ξεχωριςτι προςωπικότθτα. Δεν είναι όλοι γεννθμζνοι για τα ίδια πράγματα4 όςο και αν παρόμοιεσ εργαςίεσ μποροφν να εκτελεςτοφν από διάφορα άτομα. Η διεκνισ επιςτθμονικι βιβλιογραφία του κλάδου τθσ ςυμβουλευτικισ καριζρασ, ζχει εμπλουτιςτεί με αρκετζσ κεωρίεσ που επιχειροφν να ςυνδυάςουν επιμζρουσ προςωπικότθτεσ, προτιμιςεισ, κλίςεισ, ενδιαφζροντα, ταλζντα, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ ανκρϊπων με διάφορα επαγγζλματα. Ο πρακτικόσ, 4 «Οπ πάληεο πξνο ηαύηα πεθύθαζηλ», Αίζσπνο. 7

57 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 08/11/2013 ο ερευνθτικόσ, ο καλλιτεχνικόσ, ο κοινωνικόσ, ο επιχειρθματικόσ και ο ςυμβατικόσ, είναι οι ζξι τφποι ανκρϊπινθσ προςωπικότθτασ, όπωσ ζχουν καταγραφεί από τθν πλζον διαδεδομζνθ και αποδεκτι διεκνϊσ κεωρία του John Holland (realistic, investigative, artistic, social, enterprising, conventional).5 Οι ζξι αυτοί τφποι, ςυνδζονται και περιβάλλονται από αντίςτοιχα και ομϊνυμα εργαςιακά περιβάλλοντα. Ιςτόγραμμα 1 Διαςπορά τθσ προςωπικότθτασ ςτουσ ζξι τφπουσ του Holland 6. Ρεριγραφι των ζξι τφπων προςωπικότθτασ του Holland Ρεαλιςτικόσ-Πρακτικόσ (Realistic) 38% Τα άτομα αυτισ τθσ κατθγορίασ, είναι πρακτικοί και ρεαλιςτζσ, εςωςτρεφείσ, απόλυτοι και δογματικοί, εφρωςτοι και επίμονοι, ενϊ ςτισ ενζργειζσ τουσ είναι αποτελεςματικοί, μεκοδικοί, προςγειωμζνοι και ςυνικωσ ευκείσ και ειλικρινείσ. Διακζτουν τεχνικζσ, μθχανολογικζσ, και χειρωνακτικζσ ικανότθτεσ, χειρίηονται με επιδεξιότθτα εργαλεία, μθχανικά ςυςτιματα και θλεκτρονικό εξοπλιςμό και ςυνικωσ ςτρζφονται ςε τεχνικά, τεχνολογικά, μθχανολογικά και καταςκευαςτικά επαγγζλματα. Στο εργαςιακό 5 ρεηηθά κε ηελ πεξηώλπκε ζεσξία ηνπ John Holland, βι. κεηαμύ άιισλ, Holland, J. (1959). A theory of vocational choice. Journal of Counseling Psychology, η.6, ζζ Holland, J. (1973). Making vocational choices: A theory of career. Prentice Hall. Holland, J. (1992). Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments. Psychological Assessment Resources. Κάληαο, Α. (2004). Ψπρνινγηθή δηάγλσζε ησλ επαγγεικαηηθώλ ελδηαθεξόλησλ, θιίζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ζην ζπιινγηθό ηόκν κε επηκέιεηα Καζζσηάθε, Μ. (2004). πκβνπιεπηηθή θαη επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο. Σππσζήησ. Καηζαλέβαο, Θ. (2002, 2004, 2007). Δπαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο θαη ηνπ παξειζόληνο. Παηάθεο. θεθ.28. Δπίζεο, βι. θαη ηζηνζειίδεο:

58 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 08/11/2013 περιβάλλον τοφσ κατευκφνονται ςε εργαςίεσ πρακτικζσ, τεχνικζσ και ςυχνά υπαίκριεσ, με άμεςα ορατό αποτζλεςμα, κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ παραδοςιακϊν αξιϊν που ζχουν ςχζςθ με τθν εξουςία και τισ οικονομικζσ απολαβζσ. Επαγγζλματα που ταιριάηουν με τον ίδιο τφπο είναι, μεταξφ άλλων, ο πολιτικόσ μθχανικόσ, ο μθχανολόγοσ-μθχανικόσ, ο χθμικόσ-μθχανικόσ, ο γεωλόγοσ, ο μθχανικόσ μεταλλείων, ο γεωπόνοσ, ο ιχκυολόγοσ, ο δαςολόγοσ, ο θλεκτρονικόσ-πλθροφορικόσ υλιςμικοφ κλπ. Ερευνθτικόσ (Investigative) 46% Στον ερευνθτικό τφπο κατατάςςονται άτομα με ευρθματικι, ανιςυχθ, δθμιουργικι και κριτικι ςκζψθ, με ιδιαίτερθ κλίςθ ςτισ επιςτιμεσ και τθν ζρευνα. Είναι χαρακτιρεσ ανεξάρτθτοι, πολυςφνκετοι και διανοοφμενοι, ευρθματικοί, παρατθρθτικοί, ωσ και ιδιόρρυκμοι. Διακζτουν αναλυτικζσ και ςυνκετικζσ ικανότθτεσ ενϊ διακατζχονται από ριηοςπαςτικι, κριτικι και επικριτικι διάκεςθ, είναι εςωςτρεφείσ, μάλλον απαιςιόδοξοι, επιφυλακτικοί και μετριόφρονεσ. Στο εργαςιακό περιβάλλον τοφσ ςυνδζονται με δραςτθριότθτεσ που ςυνεπάγονται τθ ςυςτθματικι και καινοτόμο ζρευνα, τθν κατανόθςθ και τον ζλεγχο των φυςικϊν, βιολογικϊν, πολιτιςτικϊν και κοινωνικϊν φαινομζνων. Ο ερευνθτικόσ τφποσ κα μποροφςε να διαχωριςτεί ςε δφο υποτφπουσ: α) τον ερευνθτικό κετικό τφπο, με ιδιαίτερεσ προτιμιςεισ και δεξιότθτεσ προσ τα μακθματικά, τθ φυςικοχθμεία, τθν τεχνολογία και τα ςυναφι επαγγζλματα και β) τον γραμματικό-κεωρθτικό ι φιλολογικό τφπο, με ροπι προσ τισ γλωςςικζσ και γραμματικζσ δεξιότθτεσ, τισ κοινωνικζσ και ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ και τα αντίςτοιχα επαγγζλματα και κζςεισ εργαςίασ. Καλλιτεχνικόσ (Artistic) 0% Οι καλλιτεχνικοί τφποι είναι πολφπλοκοι χαρακτιρεσ, ευαίςκθτοι, ατίκαςοι και αφθρθμζνοι, χωρίσ τάξθ, δυςπροςάρμοςτοι και ςυναιςκθματικοί. Είναι εκδθλωτικοί, παρορμθτικοί και ευφάνταςτοι, ςυχνά αναποτελεςματικοί, αλλά και αυκεντικοί, ιδεαλιςτζσ και ρομαντικοί. Προςανατολίηονται ςε ελεφκερεσ, αφθρθμζνεσ και μθ ςυςτθματικζσ δραςτθριότθτεσ και προφανϊσ ενδιαφζρονται και κλίνουν προσ τα καλλιτεχνικά επαγγζλματα. Στο εργαςιακό περιβάλλον εμφανίηονται ωσ αντικομφορμιςτζσ και ανεξάρτθτουσ χαρακτιρεσ. Η ιδιαίτερθ κλίςθ, το φυςικό ταλζντο του κακενόσ προσ κάποια τζχνθ, προσ τθ μουςικι, τθ ηωγραφικι, το χορό, το κζατρο κι άλλεσ, αποτελοφν κφριο ςυςτατικό του τφπου αυτοφ που είναι πρωταρχικισ ςθμαςίασ για μια αξιοπρεπι καριζρα ςτθ δφςβατθ, όςο και ενδιαφζρουςα διαδρομι των καλλιτεχνικϊν επαγγελμάτων. Κοινωνικόσ (Social) 36% Όςοι υπάγονται ςτον κοινωνικό τφπο, είναι κατά κφριο λόγο φιλικοί, ςυνεργάςιμοι, ευγενείσ, εξωςτρεφείσ, ευχάριςτοι, κερμοί και ηωντανοί χαρακτιρεσ, ςυνικωσ υπομονετικοί, αλλθλζγγυοι, εξυπθρετικοί και ςυγκαταβατικοί. Αναπτφςςουν καλζσ ςχζςεισ με τρίτουσ, διακζτουν πεικϊ, παρζχουν τθ ςυνδρομι τουσ ςε όςουσ τθ χρειάηονται και εμπλζκονται ςε δραςτθριότθτεσ που ςυνεπάγονται τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ, τθν επικοινωνία, τθν πλθροφόρθςθ, τθν εκπαίδευςθ, τθ κεραπεία, τθν αλλθλεγγφθ και τθν πρόνοια. Το υπερκείμενο εργαςιακό περιβάλλον τοφσ οδθγεί ςτο να αναπτφςςουν δεξιότθτεσ επικοινωνίασ, κατανόθςθσ και ςυνεργαςίασ. Οι κοινωνικοί τφποι κα μποροφςαν να διαχωριςτοφν ςε δφο υποτφπουσ: α) τουσ κοινωνικοφσ-εξωςτρεφείσ και β) τουσ κοινωνικοφσ-αλλθλζγγυουσ. Οι πρϊτοι χαρακτθρίηονται από δεξιότθτεσ δθμοςίων ςχζςεων, ικανότθτεσ πωλιςεων και προςωπικισ ανζλιξθσ, θ κοινωνικότθτά τουσ δθλαδι ςυνδυάηεται με ςκοποφσ, ςτόχουσ και προςωπικζσ φιλοδοξίεσ. Συναφι επαγγζλματα είναι του ςτελζχουσ δθμοςίων ςχζςεων, του πωλθτι, του δθμοςιογράφου. 9

59 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 08/11/2013 Οι δεφτεροι χαρακτθρίηονται περιςςότερο από «αλλθλζγγυα κοινωνικότθτα», από ιδεαλιςμό, ςυναιςκθματιςμό, γενναιοδωρία, ανκρωπιςμό ι ακόμθ και αυτοκυςία και ταιριάηουν περιςςότερο ςε επαγγζλματα εκπαίδευςθσ, πρόνοιασ, υγείασ, περίκαλψθσ, ανκρϊπινθσ ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ γενικότερα. Επιχειρθματικόσ (Enterprising) 69% Στον επιχειρθματικό τφπο υπάγονται άτομα που διακζτουν θγετικζσ ικανότθτεσ, άνκρωποι που είναι φιλόδοξοι, κυριαρχικοί, ενεργθτικοί, ανταγωνιςτικοί, κοινωνικοί, αιςιόδοξοι, αποφαςιςτικοί και δθμιουργικοί. Επιπλζον, μπορεί να χαρακτθριςτοφν ωσ επίμονοι, απόλυτοι, ανιςυχοι, δραςτιριοι, εξωςτρεφείσ, ενκουςιϊδεισ, ριψοκίνδυνοι, επινοθτικοί, δυναμικοί, γενναίοι, αλλά και ςυχνά εγωκεντρικοί, επικετικοί και αυταρχικοί. Το υπερκείμενο εργαςιακό περιβάλλον τοφσ οδθγεί ςτθν ανάπτυξθ επιχειρθμάτων αλλά και μεκόδων πεικοφσ και χειραγϊγθςθσ τρίτων, ενϊ κεωροφν τουσ εαυτοφσ τουσ δθμοφιλείσ, και γεμάτουσ αυτοπεποίκθςθ. Συχνά κρίνουν τον κόςμο απλουςτευμζνα και ςυμβατικά, με βάςθ το κοινωνικό κφροσ και τθν εξουςία. Είναι προφανζσ ότι οι επιχειρθματικοί τφποι ταιριάηουν με διευκυντικζσ και θγετικζσ κζςεισ και επαγγζλματα, που ζχουν οικονομικι διάςταςθ, επιχειρθματικότθτα και δυνατότθτεσ ιεραρχικισ ανζλιξθσ. υμβατικόσ-οργανωτικόσ (Conventional) 69% Οι ςυμβατικοί τφποι αποδζχονται τον κακιερωμζνο τρόπο ηωισ, τισ αποδεκτζσ αξίεσ τθσ κοινωνίασ και τθν υφιςτάμενθ ιεραρχία εξουςίασ, είναι αφοςιωμζνοι, ευςυνείδθτοι με ανεπτυγμζνο ιδιαίτερα το αίςκθμα τθσ οικονομίασ. Είναι επιμελείσ, ευπροςάρμοςτοι, πεικαρχθμζνοι, προςεκτικοί, τακτικοί, πρακτικοί, ακριβείσ, ψφχραιμοι, ςυνεργάςιμοι, αξιόπιςτοι, ςυχνά δογματικοί και εςωςτρεφείσ, ευςυνείδθτοι, μεκοδικοί και οργανωτικοί. Τα άτομα αυτισ τθσ κατθγορίασ, προςανατολίηονται ςε δραςτθριότθτεσ που χαρακτθρίηονται από τάξθ, ακρίβεια και μεκοδικότθτα. Το υπερκείμενο εργαςιακό περιβάλλον τοφσ οδθγεί ςε κακιερωμζνεσ επαναλαμβανόμενεσ εργαςίεσ που απαιτοφν πεικαρχία, υπολογιςτικζσ, λογιςτικζσ, υπαλλθλικζσ και επιχειρθματικζσ ικανότθτεσ. Ταιριάηουν με επαγγζλματα όπωσ του ςτρατιωτικοφ, του αςτυνομικοφ, του δθμόςιου ι διπλωματικοφ υπαλλιλου, το ςτζλεχοσ επιχειριςεων, ο βιβλιοκθκονόμοσ, ο ςυμβολαιογράφοσ, ο λογιςτισ κλπ. 7. Κλίμακεσ αυτοεικόνασ και αποφαςιςτικότθτασ Αυτοεικόνα Με τισ ξεχωριςτζσ ερωτιςεισ του «Career Gate Test Προςωπικότθτασ 1», αξιολογείται ο βακμόσ αυτοεικόνασ, που αποτελεί ειδικό παράγοντα τθσ προςωπικότθτασ, ο οποίοσ, εκτόσ των άλλων, ενδιαφζρει τθν εργαςιακι ςυμπεριφορά ενόσ ατόμου και τισ επαγγελματικζσ του επιλογζσ. Πολφ υψθλι ι πολφ χαμθλι κλίμακα αυτοεικόνασ ςυνικωσ αποτελεί μάλλον αρνθτικι κατάςταςθ. Γενικότερα, θ πλζον ορκολογικι ςυμπεριφορά κεωρείται αυτι που βρίςκεται ςτο μζςο και λίγο προσ τα επάνω τθσ ωσ άνω κλίμακασ. Τα ςχετικά ςυμπεράςματα, ςυνεκτιμϊνται και με άλλα δεδομζνα, ειδικότερα όςον αφορά τισ επαγγελματικζσ επιλογζσ. Ο βακμόσ αυτοεικόνασ ςου, όπωσ προζκυψε από τισ απαντιςεισ ςτο ερωτθματολόγιο, εμφανίηεται πιο κάτω ςτο ιςτόγραμμα 2. Αποφαςιςτικότθτα, ςυνζπεια, μεκοδικότθτα Με τισ ξεχωριςτζσ ερωτιςεισ του «Career Gate Test Προςωπικότθτασ 2», αξιολογείται το επίπεδο αποφαςιςτικότθτασ, ςυνζπειασ, μεκοδικότθτασ και ωσ ζνα βακμό των θγετικϊν ικανοτιτων. Υψθλόσ δείκτθσ αποφαςιςτικότθτασ, αποτελεί ζνδειξθ θγετικϊν ικανοτιτων, γεγονόσ που αποτελεί ζνα κετικό κριτιριο καταλλθλότθτασ για επαγγζλματα που προχποκζτουν παρόμοια δεδομζνα 10

60 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 08/11/2013 προςωπικότθτασ. Παρ όλα αυτά, υψθλοί δείκτεσ αποφαςιςτικότθτασ, αν και αποτελοφν ζνα πρόκριμα, δεν προδικάηουν βεβαιότθτα επαγγελματικισ επιτυχίασ, αφοφ χρειάηεται να ςυνεκτιμθκοφν και άλλοι παράγοντεσ. Άτομα με υψθλι αποφαςιςτικότθτα και αυτοεικόνα, είναι πικανό να διακζτουν χαμθλό δείκτθ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ, με ςυνζπεια θ υψθλι αυτοεικόνα και αποφαςιςτικότθτα να ζχουν περιοριςμζνεσ επιπτϊςεισ ςτθν καριζρα τουσ. Όμωσ, θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ6 και ςτακερότθτα, αποτελοφν παράγοντεσ τθσ προςωπικότθτασ που επιδζχονται βελτίωςθ. Ιςτόγραμμα 2 Βακμόσ αυτοεικόνασ και βακμόσ αποφαςιςτικότθτασ 8. Διαςπορά τθσ προςωπικότθτασ και των επαγγελματικϊν κλίςεων, όπωσ κατανζμονται ςτισ δεκαεπτά ομάδεσ επαγγελμάτων τθσ ταξινόμθςθσ Κ.17 Στο ςθμείο αυτό, το Career Gate Test K.17, Plus καταλιγει ςτο κρίςιμο ηιτθμα του βακμοφ ταφτιςθσ τθσ προςωπικότθτασ, των ενδιαφερόντων, των κλίςεων, των προτιμιςεων με ομάδεσ επαγγελμάτων και επιμζρουσ επαγγζλματα. Σφμφωνα με τθ μεκοδολογία που ακολουκείται από το ςυγκεκριμζνο τεςτ, για το ςκοπό αυτό, χρθςιμοποιείται θ ςφγχρονθ, ςτακμιςμζνθ και δοκιμαςμζνθ ςτθν πράξθ «ταξινόμθςθ Κ.17», θ οποία ομαδοποιεί τα επαγγζλματα ςε 17 μεγάλεσ ομάδεσ και υποομάδεσ επαγγελμάτων (βλ. Πίνακασ 1) με βάςθ οικονομικά, ψυχομετρικά και εκπαιδευτικά δεδομζνα. 6 Η ύπαξμε ελόο γεληθνύ δείθηε λνεκνζύλεο έρεη ακθηζβεηεζεί από πνιινύο κειεηεηέο, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ όηη δελ πθίζηαηαη έλαο ηέηνηνο γεληθόο δείθηεο ή εθόζνλ γίλεη απνδεθηή ε ζρεηηθή ύπαξμή ηνπ, δελ είλαη δπλαηό λα κεηξεζεί κε επάξθεηα. Αληίζεηα είλαη γεληθόηεξα απνδεθηό, όηη θάζε άλζξσπνο δηαζέηεη ζε κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν βαζκό επηκέξνπο ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο, γισζζηθέο, αξηζκεηηθέο, ρσξναληηιεπηηθέο θιπ. Γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε βι. Γθόιεκαλ, Νη.(1995). Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε. Διιεληθά Γξάκκαηα θαη ηνπ ηδίνπ (2000). Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο. Διιεληθά Γξάκκαηα. Δπίζεο, βι.: Bradbery, T., Greaves, J. (2006). πλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε. Δθδόζεηο Κξηηηθή. Δπίζεο: https://www.talentsmart.com/ θαη Η θξάζε «λνεκνζύλε ηεο θαξδηάο» έρεη αλαθεξζεί πξώηα ζην αξηζηνπξγεκαηηθό δνθίκην ηνπ αίλη Δμππεξύ, «Ο Μηθξόο Πξίγθηπαο», ην νπνίν θπθινθνξεί ζε δηάθνξεο εθδόζεηο. 11

61 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 08/11/2013 Στο ιςτόγραμμα που εμφανίηεται πιο κάτω, απεικονίηονται οι επαγγελματικζσ ςου κλίςεισ, προτιμιςεισ και ενδιαφζροντα, ςε ςχζςθ με τισ δεκαεπτά γενικζσ ομάδεσ επαγγελμάτων τθσ «ταξινόμθςθσ Κ.17», ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ ςου ςτο ερωτθματολόγιο, αφοφ αξιολογικθκαν ωσ αξιόπιςτεσ από τον αυτόματο ζλεγχο ειλικρίνειασ. Ιςτόγραμμα 3 Διαςπορά τθσ προςωπικότθτασ και των επαγγελματικϊν κλίςεων ςτισ δεκαεπτά ομάδεσ επαγγελμάτων τθσ ταξινόμθςθσ Κ.17 Όπωσ φαίνεται ςτο παραπάνω ιςτόγραμμα, θ προςωπικότθτα, οι κλίςεισ και οι προτιμιςεισ ςου ζχουν ιςχυρότερθ ταφτιςθ με τισ ομάδεσ εκείνεσ των επαγγελμάτων που εμφανίηουν μεγαλφτερθ ςτιλθ, ςε αντίκεςθ με τισ ομάδεσ εκείνεσ με μικρότερο. Άτομα με πολυδιάςτατθ προςωπικότθτα και πολλαπλά ενδιαφζροντα και κλίςεισ, εμφανίηουν ιςτόγραμμα με μεγαλφτερεσ ςτιλεσ για πολλζσ ομάδεσ επαγγελμάτων, ενϊ το αντίςτροφο ιςχφει ςε άτομα με λίγα ι περιοριςμζνα ενδιαφζροντα και κλίςεισ. 12

62 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 08/11/2013 Πίνακασ 1 Διαςπορά τθσ προςωπικότθτασ και των επαγγελματικών κλίςεων ςτισ δεκαεπτά ομάδεσ επαγγελμάτων τθσ ταξινόμθςθσ Κ.17 ςε φκίνουςα ςειρά Occupational categories % 1 Οικονομία 79 2 Φυσικομαθηματικά 77 3 Τουρισμός 71 4 Στρατιωτικά/Αστυνομικά 68 5 Εκκλησιαστικά 67 6 Τράπεζες/Εμπόριο 63 7 Γεωργία 53 8 Μεταφορές/Ναυτιλιακά 53 9 Χημεία/Ενέργεια Εκπαίδευση/Θεωρητικές Επιστήμες Υγεία/Πρόνοια Αθλητισμός Κατασκευές/Μηχανολογία Πληροφορική Νομικά Ενημέρωση/ΜΜΕ Καλές Τέχνες 3 Όπωσ αναλφεται εκτενζςτερα πιο κάτω, από τισ 17 αυτζσ γενικζσ ομάδεσ επαγγελμάτων, κα προκφψουν οι ζξι επικρατζςτερεσ, ςε ςχζςθ με τθν προςωπικότθτά ςου, ομάδεσ και υποομάδεσ και τελικά 33 επαγγζλματα που ςυνδζονται με ςπουδζσ ανϊτερθσ-ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ (Α.Ε.) και μζχρι 20 επαγγζλματα που ςυνδζονται με ςπουδζσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ (Ε.Ε.). 13

63 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 08/11/ Διαςπορά τθσ προςωπικότθτασ και των επαγγελματικϊν κλίςεων, όπωσ κατανζμονται ςτισ ζξι επικρατζςτερεσ ομάδεσ-υποομάδεσ τθσ ταξινόμθςθσ Κ.17 Η αξιολόγθςθ των απαντιςεϊν ςου ςτο Career Gate Test K.17, Plus7 από τον κεντρικό υπολογιςτι, οδιγθςε ςε ζξι επικρατζςτερεσ ομάδεσ-υποομάδεσ με υψθλότερθ βακμολογία, οι οποίεσ ταιριάηουν περιςςότερο ςτθν προςωπικότθτα, τισ κλίςεισ, τισ προτιμιςεισ και τα ενδιαφζροντά ςου, όπωσ εμφανίηονται ςτο ιςτόγραμμα που ακολουκεί: Ιςτόγραμμα 4 Διαςπορά τθσ προςωπικότθτασ και των επαγγελματικών κλίςεων ςτισ ζξι επικρατζςτερεσ ομάδεσ επαγγελμάτων τθσ ταξινόμθςθσ Κ.17 Οι εξειδικευμζνεσ αυτζσ ομάδεσ αποτελοφν τθ βάςθ για τθν ανάλυςθ των επαγγελματικϊν ςου κλίςεων, με ςτόχο να εντοπιςτοφν ςυγκεκριμζνα επαγγζλματα που ςου ταιριάηουν. 7 Οξηζκέλεο από ηηο δεθαεπηά γεληθέο επαγγεικαηηθέο νκάδεο ππνδηαηξνύληαη ζε ππννκάδεο, ζύκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ηεο ηαμηλόκεζεο Κ.17. Βι. 14

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Πηγή: http://www.rc.auth.gr/analekta/articles/4.4.doc Ο παράγοντας φύλο επιδρά στο επάγγελµα που ονειρεύονται αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Συντονισμός χεριού-ματιού Βοηθούν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Παίζω με τους κύβους

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ Θέσεις για νέους εργαζομένους δεν υπάρχουν μόνο στις ελληνικές εταιρείες, αλλά και σε πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ Ψηλές Ικανότητες 2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρώτο Σημαντικό Βήμα Σωστή Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρά τις δυσκολίες, η νομική επιστήμη προσφέρει πολλαπλές εναλλακτικές για επαγγελματική αποκατάσταση και υλοποίηση στόχων στο νέο που γνωρίζει τις

Παρά τις δυσκολίες, η νομική επιστήμη προσφέρει πολλαπλές εναλλακτικές για επαγγελματική αποκατάσταση και υλοποίηση στόχων στο νέο που γνωρίζει τις ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ημερίδα του ΣΔΕΕ Μέγαρο Μουσικής 16.05.2012 Κοραλία Παυλάκη Ασκούμενη Δικηγόρος, ΔΡΥΛΛΕΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Κυρίες και κύριοι καλησπέρα. Θεωρώ ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

AMC Career Office. Ξεκίνα δυναµικά! Απογείωσε την Καριέρα σου! www.amc.edu.gr

AMC Career Office. Ξεκίνα δυναµικά! Απογείωσε την Καριέρα σου! www.amc.edu.gr AMC Career Office Ξεκίνα δυναµικά! Απογείωσε την Καριέρα σου! www.amc.edu.gr AMC Career Office: τι είναι; Οι πανεπιστημιακές σπουδές δεν είναι απλά θέμα απόκτησης ενός καλού πτυχίου, από ένα αξιόλογο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ;

Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Ερώτηση:Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μορφή της αγοράς ; Απάντηση: Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: Πρώτον, ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας «Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας Οι παππούδες κ οι γιαγιάδες ανά τον κόσμο Κοινό εύρημα ότι όλοι επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Πώς γίνεται ένα παιδί να έχει ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, στη μουσική, στις ξένες γλώσσες, στη μετεωρολογία, να έχει ξεχωριστές ικανότητες και ενδιαφέροντα,

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία - Επάγγελμα. Ανάλυση 1 εννοιών

Εργασία - Επάγγελμα. Ανάλυση 1 εννοιών Εργασία - Επάγγελμα Ανάλυση 1 εννοιών Τι είναι εργασία επάγγελμα Εργασία : Η σωματική και πνευματική απασχόληση του ανθρώπου που αποβλέπει σε παραγωγικό σκοπό. Όλα τα καταναλωτικά αγαθά είναι προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία Partnership: AIAS Bol1gna onlus (I) Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης-

Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης- Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΑΠΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ-ΕΦΗΒΟΥ Έλσα ηµοπούλου-ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://artpress.sundaybloody.com/ Βασίλης Κάργας http://goo.gl/di6ugf Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέαςεικονογράφος : «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κύρια έννοια: Φιλία ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ «Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής των φίλων µας;» ευτερεύουσες έννοιες: Κριτήρια επιλογής Ζητούµενο: Το θέµα Φιλία αποκαλείται το κοινωνικό συναίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

1.7.2015 Ble Pavillon XENIA KOURTOGLOU PRESENTATION

1.7.2015 Ble Pavillon XENIA KOURTOGLOU PRESENTATION 1.7.2015 Ble Pavillon XENIA KOURTOGLOU PRESENTATION I Didn't Sign Up for This Ξένια Κούρτογλου Founder & Managing Partner Focus Bari S.A Co-founder e-satisfaction Τι θα δούμε I. Οι δυνάμεις της αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Click to edit Master subtitle style 13/4/2011 Επιχειρηματική πρόταση συνεργασίας Mini Sports Club Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προσφέρουμε μια κερδοφόρο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΕΡΕΥΝΗΤΗ Email:Kadrian@freemail.gr Το δίλημμα Παιδεία για την Παιδεία ή για την αγορά εργασίας έχει έλθει τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα