Δημόσια Δίκτυα Μεταγωγής με έμφαση σε Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας και Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημόσια Δίκτυα Μεταγωγής με έμφαση σε Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας και Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών."

Transcript

1 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημόσια Δίκτυα Μεταγωγής με έμφαση σε Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας και Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λεβεντέας Κωνσταντίνος (ΑΜ:Τ03054) Επιβλέπων: <Χαϊκάλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Εφαρμογών > ΛΑΡΙΣΑ 2015

2

3 «Εγώ ο Λεβεντέας Κωνσταντίνος, δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα Πτυχιακή Εργασία με τίτλο Δημόσια Δίκτυα μεταγωγής με έμφαση σε Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας και Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών είναι δική μου και βεβαιώνω ότι: Σε όσες περιπτώσεις έχω συμβουλευτεί δημοσιευμένη εργασία τρίτων, αυτό επισημαίνεται με σχετική αναφορά στα επίμαχα σημεία. Σε όσες περιπτώσεις μεταφέρω λόγια τρίτων, αυτό επισημαίνεται με σχετική αναφορά στα επίμαχα σημεία. Με εξαίρεση τέτοιες περιπτώσεις, το υπόλοιπο κείμενο της πτυχιακής αποτελεί δική μου δουλειά. Αναφέρω ρητά όλες τις πηγές βοήθειας που χρησιμοποίησα. Σε περιπτώσεις που τμήματα της παρούσας πτυχιακής έγιναν από κοινού με τρίτους, α- ναφέρω ρητά ποια είναι η δική μου συνεισφορά και ποια των τρίτων. Γνωρίζω πως η λογοκλοπή αποτελεί σοβαρότατο παράπτωμα και είμαι ενήμερος(-η) για την επέλευση των νομίμων συνεπειών» υπογραφή ονοματεπώνυμο

4 Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή Τόπος: Ημερομηνία: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

5 Περίληψη Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα γίνει ανάλυση σε τομείς δικτύων και τηλεπικοινωνιών. Συγκεκριμένα, γίνεται διεξοδική αναφορά στα δημόσια δίκτυα μεταγωγής καθώς και στα δίκτυα διαχείρισης τηλεπικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας. Στην ενότητα που αφορά τα δημόσια δίκτυα μεταγωγής θα αναλυθούν οι υποενότητες των ευφυών δικτύων (IN), των συνδρομητικών συστημάτων πολυπλεξίας (PCM) και των συνδρομητικών δικτύων οπτικών ινών (FITL). Εν συνεχεία, στην ενότητα των δικτύων κινητής τηλεφωνίας θα αναλυθούν οι υποενότητες των κυψελωτών δικτύων (GSM) και των συστημάτων πρόσβασης. Τέλος θα αναλυθούν η αρχιτεκτονική και οι λειτουργικές περιοχές ενός δικτύου διαχείρισης τηλεπικοινωνιών (ΤΜΝ) και θα παρουσιαστούν με παραδείγματα το δίκτυο πρόσβασης και το συνδρομητικό-οικιακό δίκτυο. (Κύκλωμα αναδρομολόγησης Patch Panel). Για την κατασκευή των γραφικών χρησιμοποιήθηκε το Microsoft Visio Professional i-

6

7 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Χαϊκάλη Κωνσταντίνο για τις ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές συμβουλές που μου προσέφερε,καθώς και τον πατέρα μου και τον θείο μου, πρώην στελέχη στον ΟΤΕ, για την βοήθειά τους στην υλοποίηση και σχεδίαση της δομημένης καλωδίωσης σε εταιρικό και οικιακό περιβάλλον. Λεβεντέας Κωνσταντίνος 12/06/2015 -iii-

8

9 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... III ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... V 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ (IN) Τι είναι τα IN (Intelligent Network) ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Συνδρομητικά συστήματα PCM Ψηφιακά συνδρομητικά συστήματα πολυπλεξίας Συνδρομητικά δίκτυα οπτικών ινών (FITL) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΔΙΚΤΥΑ (GSM) Κύρια πλεονεκτήματα του GSM Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του GSM ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ Εφαρμογές των ασύρματων τηλεπικοινωνιών Τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασυρματικών τηλ/νιων ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PATCH PANEL ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΜΕ PATCH PANEL ΣΕ ΣΠΙΤΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ v-

10

11 1 Εισαγωγή Για να επικοινωνήσουν δύο ή περισσότερα συστήματα πρέπει να εξασφαλισθεί η φυσική ροή της πληροφορίας μεταξύ τους, καθώς επίσης και λειτουργίες ελέγχου και διαχείρισης της ανταλλαγής πληροφορίας. Έτσι μπορεί να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα σε δύο λειτουργίες. Α) Μετάδοση δεδομένων (data transmission) είναι η μετάδοση πληροφορίας μέσω κάποιου φυσικού μέσου χρησιμοποιώντας κάποια μορφή φυσικής αναπαράστασης του σήματος ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιείται. Β)Επικοινωνία δεδομένων(data communication)καλύπτει τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά μετάδοσης,τις παραμέτρους του εξοπλισμού και του λογισμικού που απαιτούνται για την μετάδοση των δεδομένων, πρότυπα για τη σύνδεση του εξοπλισμού των χρηστων και διαδικασίες για έλεγχο και διόρθωση λαθών. Μονόδρομη (simplex) επικοινωνία έχουμε όταν η πληροφορία μεταδίδεται μόνο προς μία κατεύθυνση (π.χ τηλεόραση). Αμφίδρομη (full duplex) επικοινωνία έχουμε όταν η πληροφορία μεταδίδεται ταυτόχρονα και στις δύο κατευθύνσεις (π.χ τηλεφωνία). Ημιαμφίδρομη (half duplex) επικοινωνία έχουμε όταν η πληροφορία μεταδίδεται και στις δύο κατευθύνσεις αλλά όχι ταυτόχρονα (π.χ ασύρματοι). Κατά τη μετάδοση του σήματος σε ένα κανάλι το σήμα που φτάνει στο δέκτη δεν είναι το ίδιο ακριβώς με αυτό που μεταδόθηκε. Αυτό οφείλεται σε Α)Απόσβεση είναι η ελάττωση της ισχύος του σήματος και εξαρτάται από την συχνότητα του σήματος. Β)Παραμόρφωση του σήματος λόγω διαφορετικής συμπεριφοράς του μέσου σε κάθε περιοχή του σήματος. Γ)Θόρυβο που είναι ανεπιθύμητη παρεμβολή από ανεξάρτητες πηγές μεταξύ πομπού και δέκτη. -7-

12 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Το μέσο μετάδοσης είναι ο φυσικός δρόμος με τον οποίο το σήμα φτάνει από τον πομπό στο δέκτη. Α)Συνεστραμμένο ζεύγος (twisted pair) είναι η πιο απλή και φτηνή γραμμή μεταφοράς.αποτελείται από δύο μονωμένα καλώδια τυλιγμένα το ένα γύρω από το άλλο για μείωση του θορύβου. Το συνεστραμμένο ζεύγος περιβάλλεται από μονωτικό υλικό. Χρησιμοποιείται για μετάδοση αναλογικού και ψηφιακού σήματος. Μπορεί να καλύψει αποστάσεις πολλών χιλιομέτρων και οι αποσβέσεις εξαρτώνται από τη διάμετρο των καλωδίων. Β)Ομοαξονικό καλώδιο αποτελείται από έναν αγωγό που βρίσκεται σε ένα χάλκινο σωλήνα ο οποίος χρησιμοποιείται ως μονοπάτι επιστροφής και ηλεκτρικής προστασίας του εσωτερικού αγωγού, έτσι επιτρέπει την μετάδοση σημάτων μεγάλου εύρους ζώνης. Γ)Ραδιοζεύξεις χρησιμοποιούν ως μέσο μετάδοσης τον ίδιο τον ατμοσφαιρικό αέρα. Το σήμα μπορεί να είναι αναλογικό ή ψηφιακό και ανάλογα με την συχνότητα και τον τρόπο διαμόρφωσης, η απόσταση μπορεί να είναι από λίγα μέτρα έως χιλιάδες χιλιόμετρα. Προβλήματα σε αυτό το μέσο μετάδοσης δημιουργούν οι καιρικές συνθήκες και άλλα φυσικά φαινόμενα. Ένα υπαρκτό πρόβλημα είναι οι αλληλοπαρεμβολές μεταξύ διαφορετικών ζεύξεων. Για την αποφυγή τους χρησιμοποιούνται μέτρα όπως είναι τα φίλτρα και οι κεραίες υψηλής κατευθυντικότητας. Δ)Δορυφορικά συστήματα κάνουν χρήση γεωστατικών δορυφόρων ως σταθμών αναμετάδοσης και αποτελούν τη βάση των διεθνών συνδέσεων. Ο ίδιος δορυφόρος μπορεί να δέχεται σήματα από πολλούς σταθμούς εδάφους οι οποίοι εκπέμπουν σε καθορισμένες χρονικές στιγμές μέσω της μεθόδου TDMA (Time Division Multiple Access). Ε)Κινητή τηλεφωνία γίνεται μόνο μέσω σύνδεσης ραδιοζεύξεων λόγω της ανεξαρτησίας του χρήστη από το μέσο διάδοσης. Στ)Οπτική ίνα είναι η μετάδοση φωτός αντί ηλεκτρικού σήματος μεταξύ οπτικού πομπού και δέκτη. Αποτελείται από ένα κυλινδρικό πυρήνα με δείκτη διάθλασης n1 ο ο- ποίος περιβάλλεται από υλικό με δείκτη διάθλασης n2. Κάθε ακτίνα φωτός που φτάνει στο διαχωριστικό τμήμα των δύο περιοχών ανακλάται εφόσον η πρόσπτωσή της γίνει με την κατάλληλη γωνία και έτσι παραμένει στην περιοχή του πυρήνα στον οποίο ταξιδεύει με διαδοχικές ανακλάσεις. Υπάρχουν δύο βασικά είδη οπτικής ίνας 1) μονότροπες οπτικές ίνες στις οποίες υπάρχει ένας μόνο τρόπος διάδοσης και 2) πολύτροπες οπτικές -8-

13 ίνες στις οποίες μπορούν να διαδοθούν περισσότεροι από έναν τρόποι. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των οπτικών ινών είναι η δυνατότητα μεταφοράς μεγάλου ποσού πληροφορίας, η ανοσία τους στον ηλεκτρικό θόρυβο, η ασφάλεια που προσφέρουν στις ε- πικοινωνίες και το μειούμενο κόστος. ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ OSI Το πρότυπο αναφοράς για τη διασύνδεση ανοικτών συστημάτων OSI (Open Systems Interconnection) είναι πολύ σημαντικό στην εξέλιξη και προώθηση των τηλεπικοινωνιών διότι επιτρέπει την επικοινωνία ανάμεσα σε συστήματα διαφορετικών κατασκευαστών,αρκεί να είναι σύμφωνα με το μοντέλο αυτό. Η αυξανόμενη ανάγκη για επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών υπολογιστικών συστημάτων οδήγησε στη συνεργασία μεταξύ ISO και CCITT γύρω στο 1977 και απέφερε την ιδέα ενός ανοικτού συστήματος επικοινωνίας,του OSI, που αποτελεί μια συλλογή διεθνών προτύπων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η πληροφορία μπορεί να ανταλλαγεί και κατανοηθεί από διαφορετικά συστήματα. Η περιγραφή του OSI δίνεται από το πρότυπο IS-7498 του ISO και την σύσταση X.200 της CCITT. Το πρότυπο OSI εισάγει ανεξαρτησία από τον κατασκευαστή εφόσον συστήματα,εξοπλισμός και λογισμικό πρέπει να συμφωνούν με αυτό και ως αποτέλεσμα διαφορετικά συστήματα να μπορούν να επικοινωνούν. Τα συστήματα αυτά ονομάζονται «ανοικτά» με την έννοια ότι μπορούν να επικοινωνούν με άλλα συστήματα. Το πρότυπο OSI αποτελείται από επτά επίπεδα Σχήμα 1. Το OSI ακολουθεί ένα διαστρωματωμένο αρχιτεκτονικό σχήμα,στο οποίο κάθε στρώμα παρέχει υπηρεσίες στο αμέσως ανώτερο αξιοποιώντας τα προηγούμενα και επικοι- -9-

14 νωνώντας με το αντίστοιχό του στο άλλο άκρο ή στους ενδιάμεσους κόμβους. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι με την ομαδοποίηση των λειτουργιών σε καλά καθορισμένα σύνολα,είναι δυνατή η αλλαγή των πρωτοκόλλων μέσα σε ένα στρώμα αν χρειασθεί,χωρίς να υπάρξει αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα στρώματα. Η επιλογή του αριθμού των στρωμάτων έγινε με βάση ορισμένα κριτήρια όπως: i. Η συλλογή συναφών λειτουργιών στο ίδιο στρώμα και ο διαχωρισμός διαφορετικών λειτουργιών σε διαφορετικά στρώματα ii. Η εκμετάλλευση των ήδη διαδεδομένων πρωτοκόλλων iii. Η δημιουργία κάθε στρώματος από εκείνες τις λειτουργίες που μπορούν εύκολα να εντοπισθούν και κατά συνέπεια να επανασχεδιασθούν χωρίς την ανάγκη αλλαγής των υπηρεσιών ή των διασυνδέσεων με τα γειτονικά στρώματα, παρά στον ελάχιστο δυνατό βαθμό iv. Ο περιορισμός του αριθμού των στρωμάτων ώστε η αρχιτεκτονική δομή να μην είναι πολύπλοκη,χωρίς όμως να δημιουργηθούν περίπλοκα πρωτόκολλα. Τα επτά στρώματα του OSI είναι τα εξής: 1 ο Στρώμα : Φυσικό (Physical Layer) Το φυσικό στρώμα είναι το στρώμα του OSI που έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό κόσμο που έχει τη μορφή του μέσου μετάδοσης. Στο στρώμα αυτό καθορίζονται οι μηχανικές,ηλεκτρικές και λειτουργικές προϋποθέσεις για την σύνδεση,διατήρηση και διακοπή της ζεύξης.(π.χ τάσεις,τιμές για ρυθμούς σηματοδοσίας). Δεν υπάρχει δέσμευση για το ίδιο το φυσικό μέσο ή για το είδος διαμόρφωσης. Παραδείγματα πρωτοκόλλων που χρησιμοποιεί το φυσικό στρώμα είναι τα RS-232, RS-449/422/423 και μέρη του X ο Στρώμα : Ζεύξης δεδομένων (Data Link Layer) Καθορίζει τις λειτουργίες του συγχρονισμού,της ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών και της δόμησης πλαισίων ώστε να έχουμε μια αξιόπιστη μετάδοση ανάμεσα σε δύο σημεία. Ο καθορισμός των λειτουργιών του στρώματος ζεύξης δεδομένων,επιτρέπει την αξιόπιστη μετάδοση ακόμη και μέσω χαμηλού επιπέδου φυσικών μέσων,όπως είναι οι τηλεφωνικές γραμμές, ενώ ο διαχωρισμός του από τις υπόλοιπες λειτουργίες επιτρέπει την προσθήκη πρωτοκόλλων που θα αφορούν νέα μέσα μετάδοσης, όπως είναι οι οπτικές ίνες. Παραδείγματα πρωτοκόλλων του στρώματος αυτού είναι τα HDLC, LAP-B, LAP-D και LLC. -10-

15 3 ο Στρώμα : Δικτύου (Network Layer) Το στρώμα αυτό περιέχει λειτουργίες διευθυνσιοδότησης και επιλογής της διαδρομής που θα ακολουθήσει η πληροφορία μέσα στο δίκτυο. Το στρώμα αυτό είναι το υψηλότερο που απαιτείται για τη λειτουργία αναμεταδοτών στο δίκτυο,δηλαδή κόμβων που έχουν καθαρά διαμετακομιστικό χαρακτήρα. Ένα παράδειγμα του στρώματος δικτύου είναι το X ο Στρώμα : Μεταφοράς (Transport Layer) Σε αυτό το στρώμα καθορίζονται οι παράμετροι για την πολυπλεξία ομάδων από ανεξάρτητα μηνύματα σε μια σύνδεση,στην περίπτωση δηλαδή που πολλοί χρήστες έχουν μηνύματα που κατευθύνονται στο ίδιο σημείο. Επίσης τεμαχίζει τις ομάδες δεδομένων σε μικρότερες μονάδες ώστε να τις διαχειρίζεται το στρώμα δικτύου πιο αποτελεσματικά. Το πόσο πλήρης είναι η λειτουργία του στρώματος μεταφοράς καθορίζει πόσο πολλές λειτουργίες πρέπει να έχει το στρώμα αυτό. Έτσι έχουν καθοριστεί από ISO πέντε τάξεις πρωτοκόλλων μεταφοράς. Το στρώμα μεταφοράς απαλλάσσει τα ανώτερα στρώματα από τη λογική της μετάδοσης δεδομένων. 5 ο Στρώμα : Συνόδου (Session Layer) Ελέγχει τη λογική ακολουθία της επικοινωνίας και του διαλόγου μεταξύ δύο χρηστών. Ένας τρόπος ελέγχου της σωστής λειτουργίας είναι ο καθορισμός χρονικών στιγμών ελέγχου,στις οποίες αν διαπιστωθεί κάποιο λάθος,επανεκπέμπονται όσα είχαν σταλεί ανάμεσα στους δύο ελέγχους. Για παράδειγμα,αν ένας υπολογιστής έχει απευθύνει μια αίτηση σε έναν άλλο,το στρώμα συνόδου ελέγχει αν λαμβάνει το κατάλληλο είδος απάντησης. 6 ο Στρώμα : Παρουσίασης (Presentation Layer) Σε αυτό το στρώμα γίνονται λειτουργίες όπως μετατροπές μορφής,σύνταξης και γλώσσας. Άλλες χαρακτηριστικές λειτουργίες που αφορούν πρωτόκολλα παρουσίασης είναι η συμπίεση και η κρυπτογράφηση. Για παράδειγμα σε αυτό το στρώμα μπορεί να γίνει μετατροπή κώδικα από ένα αρχείο ASCII σε ένα άλλο άκρο που χρησιμοποιεί κώδικα EBCDIC. 7 ο Στρώμα : Εφαρμογής (Application Layer) -11-

16 Στην κορυφή του OSI βρίσκεται το στρώμα εφαρμογής το οποίο παρέχει το χειρισμό της πληροφορίας με διάφορους τρόπους και συνδέει το περιβάλλον του OSI και της συγκεκριμένης εφαρμογής. Καθορίζει τον τρόπο παρουσίασης των δεδομένων στους χρήστες,μεταφοράς αρχείων ή και εργασιών μεταξύ υπολογιστών. Εν κατακλείδι,τα στρώματα 1 έως 3 εγκαθιστούν την επικοινωνία μεταξύ δύο συστημάτων,τα στρώματα 1 έως 4 διαχειρίζονται τη σύνδεση δύο χρηστών και τα στρώματα 5 έως 7 καθορίζουν την επικοινωνία μεταξύ δύο χρηστών από τη στιγμή που θα γίνει η διασύνδεση. ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η επικοινωνία δεδομένων (data communication), περιλαμβάνει κατά κύριο μέρος την ανταλλαγή ψηφιακών σημάτων μεταξύ υπολογιστών. Παραδείγματα στα οποία υπάρχει ανάγκη τέτοιας επικοινωνίας είναι: 1) Η ανταλλαγή αρχείων μεταξύ δύο υπολογιστών σε διαφορετικούς ορόφους μιας εταιρείας. 2) Η παροχή πληροφοριών από βιβλιοθήκες σε σπουδαστές ενός πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, ή σε απλούς χρήστες από μια βάση δεδομένων που μπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα παγκοσμίως. 3) Η παροχή δεδομένων στα στελέχη μιας εταιρείας από μια βάση δεδομένων στα κεντρικά γραφεία ή στα εργαστήρια. 4) Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα στην εταιρεία ή σε όλο τον κόσμο. 5) Η επίβλεψη και ο απομακρυσμένος (remote) τηλεχειρισμός υπολογιστικών και δικτυακών μονάδων μιας επιχείρησης. Από τα πιο πάνω παραδείγματα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα είδη επικοινωνίας είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους και στο ρυθμό μετάδοσης της πληροφορίας αλλά και στη γεωγραφική κάλυψη. Σαν πρώτη φάση εφαρμογής του σχεδίου αυτού του είδους επικοινωνιών, για τη διασύνδεση των υπολογιστικών συστημάτων που τα χωρίζει μεγάλη γεωγραφική απόσταση, χρησιμοποιήθηκε το δημόσιο δίκτυο τηλεφωνίας (PSTN). Αυτός ο τρόπος διασύνδεσης όμως δεν είναι ικανοποιητικός διότι το τηλεφωνικό δίκτυο σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε για μετάδοση αναλογικού σήματος συγκεκριμένου φασματικού εύρους της φω- -12-

17 νής και η χρησιμοποίησή του για επικοινωνία δεδομένων θέτει στην τελευταία συγκεκριμένα όρια. Έτσι, με την πάροδο του χρόνου παρατηρείτε ότι η επικοινωνία δεδομένων συνεχώς καταλαμβάνει μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών και οι απαιτήσεις σε ποιότητα μεγαλώνουν, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η χρήση ειδικών δικτύων δεδομένων τα οποία θα έχουν σχεδιασθεί για τη συγκεκριμένη εφαρμογή και θα είναι περισσότερο αποδοτικά. Το τελικό συμπέρασμα λοιπόν, είναι ότι απαιτείται διαφορετική σχεδίαση του δικτύου ανάλογα με την απόσταση, το ρυθμό δεδομένων, τις απαιτήσεις κόστους και τον αριθμό των χρηστών που θα το χρησιμοποιήσουν. [1] ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Όταν δύο ή περισσότεροι υπολογιστές χρησιμοποιούν την ίδια γραμμή επικοινωνίας για ανταλλαγή πληροφορίας, λέμε ότι είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο. Τα δίκτυα αυτά αποτελούνται από δύο ή περισσότερους κόμβους διασυνδεδεμένα με τηλεπικοινωνιακή ζεύξη και κάθε κόμβος μπορεί να περιλαμβάνει έναν α- ριθμό συσκευών για επεξεργασία και επικοινωνία. ΑΠΛΑ ΔΙΚΤΥΑ Στην επικοινωνία δεδομένων συναντούμε πολύ συχνά την έννοια του host υπολογιστή, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με έναν αριθμό τερματικών, τα οποία έ- χουν περιορισμένες ή καθόλου δυνατότητες επεξεργασίας. Κάθε επικοινωνία ελέγχεται από το host υπολογιστή και έτσι έχουμε το μοντέλο επικοινωνίας «master-slave», στο οποίο ο «master» περιοδικά απευθύνει ερωτήσεις στα τερματικά για τον έλεγχο της κατάστασής τους και για την αποκατάσταση της επικοινωνίας. Η πιο απλή μορφή δικτύου είναι η σύνδεση «σημείο προς σημείο» (point to point), η οποία χρησιμοποιείται όταν υπάρχει περιορισμένος αριθμός φυσικών διαδρομών (καλωδίωσης) σε μικρές αποστάσεις. [3] Σχήμα

18 Όταν πρέπει να γίνει διασύνδεση μεγάλου αριθμού τοποθεσιών που μπορούν να διαχωρισθούν σε επιμέρους γεωγραφικούς τομείς, τότε η τοπολογία διακλάδωσης που παριστάνεται στο σχήμα 3, είναι η πιο αποδοτική. Σχήμα 3. Όλοι οι κόμβοι μπορούν να δεχθούν δεδομένα από τον Mainframe, ενώ μόνο ο Mainframe μπορεί να δεχθεί δεδομένα από τους υπόλοιπους. Γι αυτό το λόγο δεν πρέπει οι άλλοι κόμβοι να εκπέμπουν την ίδια στιγμή. Αυτή η διαδικασία ρυθμίζεται από τον Mainframe ο οποίος απευθύνει ερωτήσεις στους υπόλοιπους για να καθορισθεί πότε θα εκπέμπει ο κάθε ένας. ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΕΡΑ Στο σχήμα 4 παριστάνεται η τοπολογία αστέρα (star topology). Υπάρχει ένας κεντρικός κόμβος (hub or switch) στον οποίο συνδέεται ένας αριθμός χρηστών, που εξαρτάται από τις δυνατότητες του κεντρικού κόμβου. -14-

19 Σχήμα 4. Στη λειτουργία του δικτύου τοπολογίας αστέρα, τα δεδομένα μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη περνούν μέσα από τον κεντρικό κόμβο. Υπάρχουν τα απλά είδη δικτύων αστέρα, στα οποία ο κεντρικός κόμβος απλώς αποφασίζει τη διαδρομή που θα ακολουθηθεί και τα πιο σύνθετα, στα οποία ο κεντρικός κόμβος έχει περισσότερες αρμοδιότητες. Αν ένας κόμβος θέλει να στείλει τα ίδια δεδομένα σε περισσότερους από έναν κόμβους, δεν είναι απαραίτητο να επαναλάβει την ίδια διαδικασία πολλές φορές, αλλά να στείλει τα δεδομένα μια φορά στον κεντρικό κόμβο, ο οποίος θα αναλάβει τις πολλαπλές αποστολές. Το είδος του κεντρικού κόμβου καθορίζει και αν θα είναι δυνατή η ταυτόχρονη αποστολή δεδομένων από δύο ή περισσότερους χρήστες. Τα μειονεκτήματα της τοπολογίας τύπου αστέρα είναι η αδυναμία άμεσης επικοινωνίας, δηλαδή χωρίς τη μεσολάβηση του κεντρικού κόμβου, και η εξάρτηση της καλής λειτουργίας από την καλή λειτουργία του κεντρικού κόμβου. Γι αυτό το λόγο δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό των εφεδρικών συστημάτων του κεντρικού κόμβου. Η βλάβη όμως σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη δεν έχει καμία επίπτωση στην κανονική λειτουργία του υπόλοιπου δικτύου. -15-

20 ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ Στην τοπολογία δακτυλίου (ring topology, σχήμα 5), όλοι οι χρήστες διασυνδέονται σε ένα δακτύλιο. Μετά την αποστολή ενός μηνύματος αυτό διατρέχει όλο το δακτύλιο έως ότου φτάσει στον τελικό προορισμό του. Σχήμα 5. Υπάρχουν δύο τύποι της τοπολογίας δακτυλίου: Κλειστός δακτύλιος, όπου η πληροφορία μεταφέρεται διαδοχικά ανάμεσα στους κόμβους κατά μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ο βασικός υπολογιστής ελέγχει όλη τη διαδικασία. Πιθανή βλάβη σε ένα κόμβο προκαλεί κατάρρευση ο- λόκληρου του δικτύου. Κλειστός δακτύλιος, όπου η πληροφορία μεταφέρεται διαδοχικά ανάμεσα στους κόμβους και κατά τις δυο κατευθύνσεις. Σε περίπτωση βλάβης ο βασικός υ- πολογιστής μπορεί να διατηρήσει τη διαδικασία επικοινωνίας στα δυο νέα επιμέρους δίκτυα που προκύπτουν. ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Ενώ τα δίκτυα τύπου αστέρα είναι κατάλληλα για τη σύνδεση τερματικών σε υπολογιστή ή υπολογιστών στη βάση ένας προς πολλούς, τα δίκτυα τοπολογίας πλέγματος (mesh configuration), που έχουν τη μορφή που φαίνεται στο σχήμα -16-

21 6, χρησιμοποιούνται κυρίως όταν πολλαπλοί βασικοί υπολογιστές ζητούν σύνδεση με πολλαπλά τερματικά. Σχήμα 6. Αυτή η μορφή διασύνδεσης έχει γενικά μεγάλο κόστος εφαρμογής, αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι δύσκολα υφίσταται κατάρρευση αφού είναι διαθέσιμες αρκετές εναλλακτικές διαδρομές. ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑΣ Στην τοπολογία αρτηρίας (bus topology), ένας κοινός δρόμος που ονομάζεται αρτηρία, ενώνει όλους τους χρήστες (σχήμα 7). Αυτή η τοπολογία είναι μια εξειδίκευση της τοπολογίας διακλάδωσης. Χρήστες μπορούν να συνδεθούν με φυσικό τρόπο σε οποιοδήποτε σημείο της αρτηρίας, ανάλογα με το πού βρίσκονται γεωγραφικά. Η ίδια διαδικασία ακολουθείτε και για την αποσύνδεση χρήστη. Το κόστος της αρτηρίας είναι χαμηλό και δεν υπάρχει ανάγκη για την ύπαρξη κεντρικού σημείου ελέγχου. Γι αυτούς τους λόγους η τοπολογία αυτή είναι μια πολύ δημοφιλής λύση, αν και υπάρχουν δυο μειονεκτήματα: η μη σωστή σχεδίαση της σύνδεσης ενός χρήστη μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε όλο το δίκτυο, ενώ το μοίρασμα ενός κοινού δρόμου για πολλούς χρήστες στο οποίο μόνο ένας κάθε φορά μπορεί να έχει πρόσβαση, απαιτεί πιο περίπλοκη διαχείριση από τα δίκτυα αστέρος. Τέλος όταν δύο χρήστες ανταλλάσουν δεδομένα, όλοι οι άλλοι πρέπει να περιμένουν τη λήξη της επικοινωνίας τους για να εκπέμψουν, αν και μπορούν όλοι να λαμβάνουν. -17-

22 Σχήμα 7. ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Τα τοπικά δίκτυα (Local Area Networks, LAN) (σχήμα 8), προσφέρουν ένα πολύ ευέλικτο τρόπο διασύνδεσης υπολογιστών και τερματικών που βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, όπως είναι τα γραφεία μιας εταιρείας. Λειτουργούν με ρυθμούς δεδομένων της τάξης των 1000 Mbps (1 Gbps) με πολύ χαμηλό ρυθμό σφαλμάτων ( ). Οι τοπολογίες που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι αρτηρίας και δακτυλίου, αλλά μπορεί να είναι διαμορφωμένα και με τη μορφή αστέρα, δέντρου point to point και πλήρους διασύνδεσης. Σχήμα 8. WAN -18-

23 Τα τοπικά δίκτυα μπορούν να χωρισθούν σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος της φυσικής μετάδοσης: 1) Δίκτυα βασικής ζώνης, στα οποία το ψηφιακό σήμα μεταδίδεται χωρίς διαμόρφωση μέσω διαφόρων ειδών καλωδίων, από δισύρματη γραμμή (2-4 Mbits/s, έως 250 χρήστες) έως ομοαξονικό καλώδιο (2-10 Mbits/s, έως 1000 χρήστες). 2) Δίκτυα στα οποία το σήμα διαμορφώνει φέρον (χρησιμοποίηση modem) και τα οποία μπορούν να έχουν ταυτόχρονα περισσότερα του ενός κανάλια. Το βασικό πλεονέκτημα των LAN είναι η δυνατότητα να παρέχουν διαμοιρασμένες υπηρεσίες όπως αρχεία, εκτυπωτές, fax κ.τ.λ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ευρέως διαδεδομένου δικτύου LAN είναι το Ethernet, που είναι βασικής ζώνης και χρησιμοποιεί τοπολογία αρτηρίας. Υπάρχουν δύο βασικά πρωτόκολλα μετάδοσης δεδομένων σε δίκτυα τύπου LAN, ανάλογα με την τοπολογία που χρησιμοποιείται. Το πρώτο είναι γνωστό ως «διερχόμενο τεκμήριο» (token passing) και είναι κατάλληλο για δίκτυα με τη μορφή δακτυλίου. Τα τεκμήρια (μηνύματα ελέγχου) διατρέχουν μόνιμα το δακτύλιο. Όταν ένας κόμβος θέλει να εκπέμψει μήνυμα, περιμένει την άφιξη του τεκμηρίου και τότε εισάγει το μήνυμά του μαζί με τη διεύθυνση του κόμβου προορισμού. Μόλις τελειώσει η εκπομπή μηνύματος, εκπέμπει και το τεκμήριο. Το μήνυμα διαβάζεται από τον κατάλληλο κόμβο προτού καταλήξει ξανά στον κόμβο που το εξέπεμψε. Το δεύτερο πρωτόκολλο προσφέρει «Πολλαπλή πρόσβαση με ανίχνευση φέροντος και σύγκρουσης» (CDMA/CD, Carrier Detection Multiple Access with Collision Detection). Αυτός ο τρόπος είναι κατάλληλος για χρήση σε τοπολογία τύπου αρτηρίας. Όταν ένας κόμβος εκπέμπει όλοι οι άλλοι που θέλουν να εκπέμψουν, ελέγχουν το κανάλι, αντιλαμβάνονται την ύπαρξη σήματος στο κοινό κανάλι και έτσι δεν εκπέμπουν. ΔΙΚΤΥΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Η μεγάλη αύξηση της χρήσης των LAN,η αυξανόμενη γεωγραφική περιοχή που πρέπει να καλύψουν, η ανάγκη διασύνδεσής τους, αλλά και η ανάγκη μεταφοράς και άλλων μορφών δεδομένων όπως φωνής και εικόνας οδήγησε στη δημιο- -19-

24 υργία των Δικτύων Μητροπολιτικής Ζώνης (Metropolitan Area Networks, MAN). Τα MAN μπορούν να μεταφέρουν δεδομένα με ρυθμούς της τάξης των 100 Mbps σε περιοχές διαμέτρου 200 χλμ. ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τα δίκτυα ευρείας περιοχής (Wide Area Networks, WAN) χρησιμοποιούνται όπου υπάρχει ανάγκη επικοινωνίας συστημάτων που η γεωγραφική απόστασή τους είναι μεγάλη. Τα δίκτυα ευρείας περιοχής μπορεί να είναι ιδιωτικά για σύνδεση πολλών παραρτημάτων μιας εταιρείας ή δημόσια. Ακόμη και η σύνδεση πολλών τοπικών δικτύων μεταξύ τους δημιουργεί ένα WAN. Η συνηθισμένη μέθοδος μεταφοράς πληροφορίας σε ένα τέτοιο δίκτυο είναι ο κατακερματισμός της σε εύκολα διαχειρίσιμα τμήματα που ονομάζονται «πακέτα» και η εκπομπή του καθενός διαμέσου του δικτύου όταν υπάρξει ελεύθερη διαδρομή. Στο σχήμα 9 περιγράφεται ένα δίκτυο WAN, στο οποίο οι αποστάσεις όπου γίνεται χρήση μεταγωγής πακέτων (packet switching) μπορεί να είναι χιλιάδες χιλιόμετρα. Τα κανάλια επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτά τα σημεία μεταγωγής πακέτων μπορούν να αξιοποιήσουν το τηλεφωνικό δίκτυο και έτσι η πληροφορία να χρησιμοποιήσει στη διαδρομή της οπτικές ίνες, ή δορυφορικές ζεύξεις ή ο- μοαξονικά καλώδια μεταφοράς. Η μεγάλη χρησιμότητα του δικτύου μεταγωγής πακέτων είναι η δυνατότητα που παρέχει σε πολλούς χρήστες με εντελώς διαφορετικό εξοπλισμό και εφαρμογές να χρησιμοποιήσουν την ίδια χρονική στιγμή όλες τις δυνατότητες του δικτύου. 2 Δημόσια δίκτυα μεταγωγής Μεταξύ τίτλων κεφαλαίου και πρώτης υποενότητας, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο εισαγωγικό κείμενο 2-3 σειρών (που συνήθως προλογίζει όσα ακολουθούν). -20-

25 2.1 Ευφυή δίκτυα (IN) Η έννοια «Ευφυή δίκτυα» (Intelligent Network, IN) εμφανίστηκε το 1984 για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις προς το τηλεφωνικό δίκτυο εξαιτίας διαφόρων παραγόντων ό- πως: 1) Νομοθεσία (απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών) 2) Τεχνολογία (νέες τεχνολογίες μεταγωγής και πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων) 3) Απαιτήσεις παροχέα υπηρεσιών (αξιόπιστες επικοινωνίες, γρήγορη ανάπτυξη υπηρεσιών και ελάττωση λειτουργικών εξόδων) 4) Απαιτήσεις χρήστη υπηρεσιών (καλύτερες υπηρεσίες, γρήγορη και απλή χρήση και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών) Τα ανωτέρω ανοίγουν το δρόμο για συστήματα μεταγωγής πολλών κατασκευαστών μέσα στο ίδιο δίκτυο και αύξηση των απαιτήσεων των πελατών για περισσότερο σύγχρονες και εξειδικευμένες τηλεπικοινωνίες. Ένα βασικό σημείο που κάνει το σημερινό δίκτυο να ξεχωρίζει από ένα IN-δίκτυο είναι ότι όταν μια υπηρεσία είναι ενσωματωμένη σε κάποιο κέντρο του δικτύου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους συνδρομητές και όχι μόνο από αυτούς που είναι συνδεδεμένοι στο συγκεκριμένο κέντρο. [1] Τι είναι τα IN (Intelligent Network) Το IN είναι ένα δίκτυο τηλεπικοινωνιών με δυνατότητες που δεν εξαρτώνται από υπηρεσίες και το οποίο επιτρέπει στον παροχέα υπηρεσιών του δικτύου ή στους οργανισμούς, να ορίσουν ανεξάρτητα και να προσφέρουν ανταγωνιστικά προηγμένες υπηρεσίες. Το IN όπως το γνωρίζουμε σήμερα, είναι ένα δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο (Public Switching Telephone Network, PSTN) το οποίο περιέχει ψηφιακά κέντρα και σε κάποια από τα κέντρα έχουν τοποθετηθεί ειδικά προγράμματα προηγμένων υπηρεσιών (IN services), στις οποίες υπηρεσίες έχουν πρόσβαση όλοι οι συνδρομητές του δικτύου και όχι μόνο αυτοί που είναι συνδεδεμένοι στο συγκεκριμένο κέντρο. Συμπερασματικά, το IN είναι ανεξάρτητο από το δίκτυο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε δίκτυο π.χ. εκτός από PSTN και ISDN. Το τίμημα που πρέπει να πληρώσει μια εταιρεία λόγω του ότι μια υπηρεσία είναι ορισμένη σε μέρος του δικτύου αλλά χρησιμοποιούμενη από όλους τους συνδρομητές είναι η αύξηση του όγκου σηματοδοσίας που πρέπει να ανταλλαγεί μεταξύ των κέντρων και -21-

26 γενικά η αύξηση του φορτίου, γι αυτό και απαιτείται σωστή διαστασιοποίηση και σχεδιασμός του δικτύου. Επομένως με τη λογική του IN διαχωρίζεται η λογική της υπηρεσίας από τη μεταγωγή του δικτύου. Τα ευφυή περιφερειακά (Intelligent Peripheral, IP) είναι μηχανήματα που επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ του IN και των συνδρομητών. Τα IP προσφέρουν αύξηση των υπηρεσιών που βασίζονται σε μεταφορά ομιλίας και δεδομένων. Ανάλογα με τον τύπο της υπηρεσίας, τα IP στέλνουν μηνύματα και λαμβάνουν τόνους από το τονικό τηλέφωνο του συνδρομητή (Dual Tone Multi Frequency, DTMF). Άλλα παραδείγματα για τα IP είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναζήτηση για πληροφορίες από βάσεις δεδομένων προς τον τελικό χρήστη κ.τ.λ. Για τα κύρια αντίτυπα των βάσεων δεδομένων του δικτύου, τη συντήρηση τις βάσεις δεδομένων και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και εκτέλεσης μετρήσεων είναι αρμόδιο το σύστημα διαχείρισης των υπηρεσιών (Service Management System, SMS). [1] 2.2 Συνδρομητικό δίκτυο Πολύ συχνά οι πελάτες ζητούν ένα σύνολο από διαφορετικές υπηρεσίες, όπως απλή τηλεφωνία, δίκτυα δεδομένων, μισθωμένες γραμμές και ISDN υπηρεσίες. Επίσης συχνά αλλάζει το είδος της υπηρεσίας που χρειάζονται ή ακόμα και ο αριθμός των interfaces. Μερικές φορές χρειάζονται τις ίδιες υπηρεσίες σε διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις ή ακόμα, μετακομίζοντας από μια θέση σε άλλη ζητούν μεταφορά των υπηρεσιών τους χωρίς διακοπή ή καθυστέρηση. Γενικά αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα στον κόσμο των επιχειρήσεωνπελατών των εταιρειών εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων, είναι ένα καθεστώς συνεχών αλλαγών. Στα συνδρομητικά δίκτυα που υπάρχουν μέχρι σήμερα, μία αίτηση για μεταβολή κάποιας υπηρεσίας σημαίνει αλλαγές στο δίκτυο σε φυσικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό δημιουργεί καθυστέρηση και δυσκολίες στην εξυπηρέτηση πελατών. Έτσι, ένα συνδρομητικό δίκτυο για να είναι σε θέση να δώσει ικανοποιητικές λύσεις θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) Δυνατότητα πρόσβασης σε διαφορετικές υπηρεσίες μέσα από το ίδιο φυσικό κανάλι. -22-

27 2) Προηγμένο σύστημα διαχείρισης με δυνατότητα ελέγχου ακόμα και σε επίπεδο πελάτη. 3) Δυνατότητα για άμεση και γρήγορη παροχή υπηρεσιών. 4) Δυνατότητα σύνδεσης με ψηφιακά κέντρα. 5) Εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία σε απομακρυσμένα σημεία, στο συνδρομητικό δίκτυο Συνδρομητικά συστήματα PCM Το συνδρομητικό σύστημα πολυπλεξίας βασίζεται στον πολυπλέκτη PCM. Η ζεύξη επιτυγχάνεται συνδέοντας ένα πολυπλέκτη πλευράς κέντρου με ένα πολυπλέκτη πλευράς συνδρομητή μέσω ενός συστήματος γραμμής 2 Μbit/s όπως φαίνεται στο σχήμα 9. Το συνδρομητικό σύστημα πολυπλεξίας δεν κάνει μεταγωγή ή συγκέντρωση γραμμών αλλά, συνδέει τα ζεύγη της πλευράς κέντρου στα τηλέφωνα της πλευράς συνδρομητών. Το σύστημα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 1) Διατάξεις πλευράς συνδρομητή 2) Διατάξεις πλευράς κέντρου 3) Διατάξεις φορέα μετάδοσης (Αναγεννητές) Σχήμα 9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Το σύστημα εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: 1) Σύνδεση συνδρομητών με το κέντρο μέσω μίας, δύο ή τριών γραμμών αντίστοιχα. Υπάρχει δυνατότητα ζεύξης για τους παρακάτω τύπους συνδρομητικών υπηρεσιών: Α) Απλό τηλέφωνο. Β) Τηλέφωνο με δυνατότητα χρέωσης Γ) Δευτερεύουσα (PABX) αναλογική ή ψηφιακή. Δ) Διεπιλογική δευτερεύουσα αναλογική ή ψηφιακή. Ε) Ειδικές ζεύξεις μέσω μετατροπέων Ε/Μ. ΣΤ) Μετάδοση δεδομένων ομοκατευθυντικής (co directional) και αντικατευθυντικής (contra directional) μετάδοσης. Z) Υπηρεσίες που χρησιμοποιούν την περιοχή συχνοτήτων KHz, ό- πως τηλεομοιοτυπία, MODEM. -23-

28 2) Μετάδοση προς την πλευρά του συνδρομητή των παλμών χρέωσης ή της αλλαγής πολικότητας που εκπέμπονται από το κέντρο. 3) Επικοινωνία της πλευράς συνδρομητή με την πλευρά κέντρου μέσω υπηρεσιακής γραμμής με δυνατότητα αμφίπλευρης αποστολής και λήψης κλήσεων. 4) Τηλεπίβλεψη της πλευράς συνδρομητή μέσω της αποστολής των συναγερμών στην πλευρά κέντρου όπου γίνεται η επεξεργασία και απεικόνισή τους. 5) Έλεγχος της καλής λειτουργίας των συνδρομητικών καναλιών από την πλευρά κέντρου. 6) Τροφοδότηση της πλευράς συνδρομητή με τάση 220V και ενσωματωμένο σύστημα αδιαλείπτου παροχής τάσης. [1] Ψηφιακά συνδρομητικά συστήματα πολυπλεξίας Τα δύο συνδρομητικά συστήματα ψηφιακής πολυπλεξίας που θα αναλυθούν στο παρόν κεφάλαιο είναι τα PCM2 και PCM4. Η βασική λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος είναι η ταυτόχρονη μετάδοση φωνής, δεδομένων κα σηματοδοσίας μεταξύ 2 ή 4 συνδρομητών και του τερματικού κέντρου, μέσω μιας απλής δισύρματης γραμμής. Το σύστημα PCM2 είναι ένα ψηφιακό συνδρομητικό σύστημα πολυπλεξίας το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μετάδοσης 2 τηλεφωνικών συνδρομητικών καναλιών μέσω μιας κοινής δισύρματης τηλεφωνικής γραμμής. Το σύστημα PCM4 είναι ένα ψηφιακό συνδρομητικό σύστημα πολυπλεξίας το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μετάδοσης 4 τηλεφωνικών συνδρομητικών καναλιών μέσω μιας κοινής δισύρματης τηλεφωνικής γραμμής. Με τη χρήση τους επιτυγχάνεται σημαντική οικονομία σε ενσύρματο δίκτυο και βέλτιστη αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος, πολλαπλασιάζοντας τη χωρητικότητα των συνδρομητικών γραμμών και προσφέροντας οικονομικές λύσεις όταν ζητούνται νέες συνδέσεις χωρίς προσθήκη νέων γραμμών. Τα συστήματα PCM2 και PCM4 χρησιμοποιούν τεχνολογικά προηγμένες μεθόδους για την απάλειψη ηχούς (echo cancellation) και σε συνδυασμό με προηγμένη ψηφιακή επεξεργασία σημάτων εξασφαλίζουν αναισθησία σε παρεμβολές και θορύβους επιτρέποντας την αξιόπιστη μετάδοση φωνής και δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις. Είναι συμ- -24-

29 βατά σε ISDN περιβάλλον λειτουργίας και ανταποκρίνονται πλήρως στις σχετικές συστάσεις της CCITT και τις αντίστοιχες της CEPT. Ο πυρήνας ανάπτυξης των συστημάτων είναι η υψηλού βαθμού κυκλωματική ολοκλήρωση και η μεγάλη επεξεργαστική ικανότητα. Έτσι διαθέτουν σημαντική ευελιξία και προσφέρονται με εναλλακτικές συνθέσεις ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα σε πλήθος διαφορετικών απαιτήσεων και εφαρμογών. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η λειτουργία των συστημάτων πολυπλεξίας βασίζεται στην ψηφιακή μετάδοση πληροφορίας με ρυθμό 160 Kbit/s, με φορέα τις συμβατικές δισύρματες χάλκινες γραμμές του συνδρομητικού δικτύου. Ο ρυθμός αυτός έχει οριστεί, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για τα ISDN δίκτυα, σαν βασικός ρυθμός αμφίδρομης (full duplex) επικοινωνίας μεταξύ κέντρου και συνδρομητή. Η ψηφιακή ζεύξη των 160 Kbit/s δίνει τη δυνατότητα για μετάδοση δύο 64 Kbit/s καναλιών πληροφορίας φωνής, ένα 16 Kbit/s κανάλι σηματοδοσίας και ένα 16 Kbit/s κανάλι συγχρονισμού και συντήρησης. Η λειτουργική αρτιότητα των συστημάτων αυτών είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα επικοινωνίας ακόμα και σε μεγάλου μήκους συνδρομητικές γραμμές. Η απόδοση και η εμβέλειά τους επηρεάζονται από παραμέτρους που σχετίζονται με το περιβάλλον λειτουργίας του φορέα. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τα συστήματα πολυπλεξίας έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ικανό αριθμό συνδρομητικών υπηρεσιών προσφέροντας παράλληλα τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής μετάδοσης. Τα interfaces του συστήματος υποστηρίζουν: 1) Απλή τηλεφωνική συσκευή 2) Τηλεφωνική συσκευή με δείκτη τελών 3) Νομισματοδέκτη 4) Δευτερεύουσα (PABX) 5) Modem και fax για ρυθμούς δεδομένων 4800 bit/s 6) Μετάδοση δεδομένων με ρυθμό 9600 bit/s Τα πλεονεκτήματα των συνδρομητικών συστημάτων πολυπλεξίας συνοψίζονται στα εξής: -25-

30 1) Καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος δικτύου και εκμετάλλευση κανούργιων ζεύξεων αφού με τη χρήση τους 2 ή και περισσότεροι συνδρομητές επικοινωνούν ανεξάρτητα και αμφίδρομα με το τερματικό κέντρο μέσω μιας δισύρματης γραμμής. 2) Αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας ψηφιακή μετάδοση πληροφορίας 3) Λειτουργία σε ISDN περιβάλλον 4) Υλοποίηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών Τόσο στο αστικό όσο και στο ημιαστικό περιβάλλον η χρήση των PCM2, PCM4 διπλασιάζει και τετραπλασιάζει αντίστοιχα τη διεκπεραιωτική ικανότητα του υπάρχοντος ενσύρματου δικτύου, ενώ παράλληλα διαιρεί διά του 2 ή του 4 τον αριθμό των νέων γραμμών όπου οι συνδρομητικές ανάγκες το απαιτούν. Και τα δύο συστήματα είναι ιδιαίτερα ευέλικτα και διατίθενται σε διαφορετικές μορφές, έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικές απαιτήσεις και εφαρμογές Συνδρομητικά δίκτυα οπτικών ινών (FITL) Η είσοδος της τεχνολογίας των οπτικών ινών στις τηλεπικοινωνίες είναι εντυπωσιακή τα τελευταία χρόνια. Ήδη η οπτική ίνα λόγω των πλεονεκτημάτων της έναντι του συμβατικού χάλκινου καλωδίου, έχει καθιερωθεί σαν το άριστο μέσω μετάδοσης στο τοπικό, εθνικό και διεθνές δίκτυο. Σήμερα καταβάλλονται πολλές προσπάθειες για να γίνει εφικτή η χρήση των οπτικών ινών και στο συνδρομητικό δίκτυο. Οι λόγοι που συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση είναι: Α) Η ανάγκη αναβάθμισης του συνδρομητικού δικτύου ούτως ώστε να μπορεί να υποστηρίξει μελλοντικές υπηρεσίες του δικτύου ευρείας ζώνης (Broadband Services). Β) Η ανάγκη αντικατάστασης της υπάρχουσας δικτυακής υποδομής από χαλκό με ένα μέσο που θα παρέχει καλύτερα χαρακτηριστικά όσο αφορά την εποπτεία και την συντήρηση. Η εισαγωγή της οπτικής ίνας στο συνδρομητικό δίκτυο ή Fiber In The Loop (FITL) όπως λέγεται διεθνώς, έχει φανατικούς υποστηρικτές αλλά και αρκετούς αντιπάλους. Η πρόκληση για τους υποστηρικτές έγκειται στο να δικαιολογήσουν το υψηλό κόστος υ- λοποίησής του. Για το λόγο αυτό, έχουν εμφανιστεί μία σειρά από εναλλακτικές προτάσεις που περιορίζουν την επέκταση της οπτικής ίνας από το αστικό κέντρο έως ένα συγκεκριμένο σημείο του συνδρομητικού δικτύου. Σε αντίθεση με την ολοκληρωτική -26-

31 διείσδυση της οπτικής τεχνολογίας, που ονομάζεται Fiber To The Home (FTTH), οι εναλλακτικές αυτές προτάσεις είναι γνωστές σαν Fiber To The Curb- Remote-Building (FTTC, FTTR, FTTB). FTTH (Fiber To The Home) Το Fiber To The Home θεωρείται σαν στρατηγικός στόχος από πολλές εταιρείες εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Με μία υποδομή από οπτικές ίνες οι εταιρείες αυτές θα μπορούν να ανταποκρίνονται επαρκώς σε κάθε πιθανή απαίτηση για μελλοντικές υπηρεσίες ευρείας ζώνης (Broadband). Υπάρχει ωστόσο ακόμα αβεβαιότητα αναφορικά με αυτές τις νέες υπηρεσίες και το βαθμό αποδοχής τους από τους συνδρομητές. Γι αυτό είναι κοινή παραδοχή ότι οι τεχνικές FTTH πρέπει να είναι ανταγωνιστικές σε σχέση και με τις σημερινές υπηρεσίες αν θέλουν να ελπίζουν σε ευρεία αποδοχή. Επίσης υπάρχει η άποψη ότι το FTTH δεν θα ευδοκιμήσει εάν δεν καθιερωθεί κάποιο Standard Interface ανάμεσα στο αστικό κέντρο και το Network Termination προς την πλευρά του συνδρομητή. Το σύστημα PON (Passive Optical Network) που προτάθηκε από εταιρείες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, χρησιμοποιεί Passive Optical Splitters επιτρέποντας την ταυτόχρονη χρήση οπτικών ινών και εξοπλισμού κέντρου από ένα μεγάλο αριθμό συνδρομητών. Φαίνεται ότι τα οικονομικά πλεονεκτήματα της λύσης αυτής την έχουν κάνει μία από τις πιο δημοφιλείς μέχρι σήμερα. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη η διάκριση ανάμεσα σε Interactive Services και Distributive Services. Σαν Interactive ταξινομούνται οι υπηρεσίες εκείνες που επιτρέπουν την αμφίδρομη ενεργοποίηση και είναι λίγο ως πολύ συμμετρικές. Όταν αναφερόμαστε σε Interactive Services στο FTTH μιλάμε βασικά για τηλεφωνία ISDN. Κύρια μορφή Distributive Service είναι η καλωδιακή τηλεόραση (CATV) είτε στη σημερινή μορφή της είτε σε εκείνη της τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας (HDTV). Επίσης η παροχή HiFi ήχου ανήκει στην ίδια κατηγορία. Η σημερινή κατάσταση που επικρατεί στο χώρο των υπηρεσιών, οδηγεί πολλούς κατασκευαστές να προτείνουν ένα χωριστό υποσύστημα για Interactive Services (narrowband) και ένα άλλο για Distributive Services (broadband). Τα δύο υποσυστήματα εξυπηρετούνται από ξεχωριστές οπτικές ίνες ώστε να είναι δυνατή η ανεξάρτητη τεχνική και οικονομική τους μετεξέλιξη. Στην πλευρά των Distributive Services, όπου η διαστασιοποίηση πρέπει να λάβει υπόψη μελλοντικές τάσεις, η συνιστώμενη λύση είναι -27-

32 συχνά η εγκατάσταση μη χρησιμοποιούμενων οπτικών ινών, που αποτελούν μελλοντική εφεδρεία. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της διαστασιοποίησης των δικτύων είναι ότι επιτρέπει αναλογική μετάδοση της τηλεοπτικής εικόνας που δεν απαιτεί την ύπαρξη ειδικών μετατροπέων στα σπίτια των συνδρομητών. Όταν στο μέλλον εξαπλωθεί η ψηφιακή τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας οι ίδιες οι ίνες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ψηφιακά. Στην πλευρά των Interactive Services η ψηφιακή μετάδοση είναι πλέον ο κανόνας. FTTC (Fiber To The Curb) Οι ιδέες του Fiber To The Curb έχουν προταθεί σαν μεταβατικό στάδιο προς το FTTH. Οι οπτικές ίνες φθάνουν μέχρι κάποιο σημείο διακλάδωσης που είναι συνήθως κοινό για ένα περιορισμένο αριθμό συνδρομητών. Από εκεί και πέρα χρησιμοποιείται η παραδοσιακή σύνδεση με δισύρματο καλώδιο. Το μεγάλο πλεονέκτημα των λύσεων αυτών είναι προφανώς η αποφυγή της χρήσης ακριβών τερματικών στο σπίτι κάθε συνδρομητή. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και κάποια προβλήματα στην λύση FTTC, αυτό της τροφοδοσίας των συσκευών με ρεύμα,ένα πρόβλημα που υπήρχε και στο FTTH, καθώς και το πρόβλημα της προστασίας και συντήρησης των διατάξεων του σημείου διακλάδωσης που θα βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο. Ένα επιπλέον μειονέκτημα είναι ότι αυτές οι ιδέες δεν επιτρέπουν την εύκολη εισαγωγή του broadband καθώς το δισύρματο αποτελεί σημείο περιορισμού της ταχύτητας μετάδοσης. Παρόλα αυτά η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί από το σημείο διακλάδωσης μέχρι το συνδρομητή είναι σχετικά μικρή και επιτρέπει στις ΕΕΔΤ ταχεία ανταπόκριση σε πιθανές απαιτήσεις των συνδρομητών. Παράλληλα αν από την αρχή χρησιμοποιηθεί ομοαξονικό καλώδιο τότε το δίκτυο θα μπορεί να υποστηρίξει διανομή τηλεοπτικής εικόνας. Η υλοποίηση του FTTC υπακούει σε διάφορες τοπολογίες που συνοπτικά ταξινομούνται σε δύο τύπους: star και bus. FTTB (Fiber To The Building) Στην περίπτωση του FTTB η οπτική ίνα φθάνει μέχρι το κτίριο όπου εξυπηρετεί ανάγκες πολλών συνδρομητών για πολλές υπηρεσίες. Συνήθως ακολουθείται μία λογική ό- μοια με το FTTC. FTTR (Fiber To The Remote) -28-

33 Το FTTR βρίσκεται κάπου ανάμεσα στην σημερινή κατάσταση και το FTTC. Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των απομακρυσμένων συνδρομητικών μονάδων στο κέντρο. [1] 3 Συστήματα κινητών επικοινωνιών Το 1892 η δημοσίευση μιας εργασίας του βρετανού επιστήμονα Sir William Crookes περιγράφει τη δυνατότητα ασύρματης τηλεγραφικής επικοινωνίας μεταξύ μεγάλων α- ποστάσεων με τη χρήση συντονισμένων πομποδεκτών. Τα δεδομένα αυτά οδηγούν το διορατικό και επιχειρηματικό πνεύμα του Marconi στην αναζήτηση πρακτικών εφαρμογών της δυνατότητας διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε μεγάλες αποστάσεις. Το 1895 ο Marconi χρησιμοποιώντας δύο υπερυψωμένες κεραίες καταφέρνει να πραγματοποιήσει ραδιοεπαφή απόστασης μερικών μιλίων, ενώ το 1897 κατορθώνει να επικοινωνήσει με ένα θαλάσσιο ρυμουλκό καλύπτοντας απόσταση 18 μιλίων. Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες παροχής υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών οδηγούν στη χρήση όλο και υψηλότερων συχνοτήτων γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στη διαχείριση του διαθέσιμου φάσματος. Επίσης η φύση της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στο χώρο περιορίζει γεωγραφικά την περιοχή ραδιοκάλυψης και επομένως την έκταση της περιοχής εξυπηρέτησης των χρηστών των κινητών υπηρεσιών. Τα δύο προαναφερθέντα προβλήματα ήρθε να λύσει η λεγόμενη κυψελωτή δομή (cellular structure). Με βάση την κυψελωτή μέθοδο ραδιοκάλυψης μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή που πρέπει να ραδιοκαλυφθεί χωρίζεται σε μικρότερες υποπεριοχές (κυψέλες-cells), όπου καθεμία από αυτές ραδιοκαλύπτεται ξεχωριστά από ένα σταθμό βάσης (base station). Οι κινητές επικοινωνίες γενικά χωρίζονται σε 1) Κυψελωτά δίκτυα (Cellular networks) 2) Συστήματα πρόσβασης (access systems) σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τα οποία βασίζονται στις ασύρματες επικοινωνίες (Cordless telecommunications). -29-

34 3.1 Κυψελωτά δίκτυα (GSM) Τα κυψελωτά δίκτυα παρέχουν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε γεωγραφικές περιοχές μεγάλης έκτασης και σε χρήστες που ταξιδεύουν με σχετικά μεγάλες ταχύτητες. Βασικός σκοπός του GSM είναι η πανευρωπαϊκή κάλυψη. Η παρεχόμενη υπηρεσία προορίζεται κυρίως για off-site χρήση σε αυτοκίνητα η σε άλλα μέσα μεταφοράς. Τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί για σχετικά μικρή πυκνότητα χρηστών. Τα πρώτα εμπορικά συστήματα κυψελωτής κινητής τηλεφωνίας που εμφανίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες (1977), Ιαπωνία (1979) και στις Σκανδιναβικές χώρες (1981), α- ναπτύσσονται ξεχωριστά και βασίζονται στην αναλογική τεχνολογία. Το 1982, ο οργανισμός CEPT (Conference of European Postal and Telecommunications Administrations), στην προσπάθειά του να ελέγξει την ανεξάρτητη ανάπτυξη και επομένως ασυμβατότητα των ευρωπαϊκών συστημάτων κινητής τηλεφωνίας, ιδρύει την ομάδα GSM (Group Special Mobile), η οποία αναλαμβάνει να προδιαγράψει τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός πανευρωπαϊκού ψηφιακού πλέον συστήματος κινητής τηλεφωνίας που θα έχει τη δυνατότητα πανευρωπαϊκής κάλυψης, συμβατότητας και χρήσης. Το σύστημα αυτό ονομάστηκε GSM (Global System for Mobile communications) και αποτελεί πανευρωπαϊκό standard. Οι σπουδαιότεροι κατασκευαστές Εξοπλισμού κυψελωτών δικτύων είναι οι : ERICSSON, AT & T, MOTOROLA, NOKIA, ORBITEL, SIEMENS, BOSCH, AUDIOVOX, NOVATEL, HITACHI, PANASONIC, SONY, NEC, PHILIPS, MITSUBISHI, CLARION. [9] ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ GSM Το πανευρωπαϊκό σύστημα κινητής τηλεφωνίας GSM ικανοποιώντας τις προδιαγραφές του CEPT χρησιμοποιεί τη ζώνη συχνοτήτων των 900 MHz, μέθοδο πολυπλεξίας στη ραδιοδιεπαφή TDMA (Time Division Multiple Access) με δυνατότητα εξυπηρέτησης 8 συνδρομητών ανά φέρον εύρους ζώνης 200 KHz (Σχήμα 10). -30-

35 Εικόνα 10 Πολυπλεξία TDMA Η εκπομπή του κινητού σταθμού πραγματοποιείται στη ζώνη συχνοτήτων των MHz, ενώ η αντίστοιχη λήψη στη ζώνη των MHz. [9] Η αρχιτεκτονική του GSM δικτύου δίνεται στο σχήμα Εικόνα 11 GSM δίκτυο Το δίκτυο αποτελείται από τρία τμήματα: 1) Τμήμα μεταγωγής (Switching System) Περιλαμβάνει τις λειτουργίες μεταγωγής (switching) και αποθήκευσης (storage) στοιχείων των συνδρομητών. Αποτελείται από τις εξής επιμέρους βαθμίδες: Α) Κέντρο κινητής τηλεφωνίας (MSC-Mobile Switching Center) -31-

36 Ψηφιακό κέντρο κατάλληλα εξοπλισμένο για τις λειτουργίες μεταγωγής των κινητών συνδρομητών που βρίσκονται εντός της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής (Service Area) που εποπτεύει. Β) Οικεία βάση δεδομένων εγγραφής (HLR-Home Location Register) Βάση δεδομένων που περιλαμβάνει ημι-μόνιμα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τους κινητούς συνδρομητές ενός συγκεκριμένου διαχειριστή δικτύου, όπου με εντολές μέσω τερματικών μπορούν να διαβαστούν, να τροποποιηθούν και να διαγραφούν. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την ταυτότητα των κινητών συνδρομητών και τη θέση τους μέσα στο δίκτυο ώστε να δρομολογούνται κατάλληλα οι εισερχόμενες προς αυτούς κλήσεις. Γ) Βάση επισκέψεως δεδομένων εγγραφής (VLR-Visitor Location Register) Βάση δεδομένων που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο MSC και περιλαμβάνει στοιχεία των επισκεπτών συνδρομητών που εκείνη τη στιγμή ανήκουν στην αντίστοιχη περιοχή εξυπηρέτησης. Τα στοιχεία αυτά αφορούν όλους τους εξυπηρετούμενους συνδρομητές, ανεξάρτητα της προέλευσης του καθενός, και διατηρούνται καταχωρημένα για όλη τη χρονική διάρκεια παραμονής της στην εν λόγω περιοχή. Δ) Κέντρο πιστοποίησης αυθεντικότητας συνδρομητών (AUC-Authentication Center) Μονάδα που εκτελεί κρυπταλγορίθμους και παρέχει κρυπτογραφικές κλείδες ελέγχου προσπέλασης στο δίκτυο τόσο για την προστασία του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες όσο και για τη διασφάλιση του απορρήτου των συνδιαλέξεων. Ε) Κέντρο τεκμηρίωσης τερματικών συσκευών (EIR-Equipment Identity Register) Βάση δεδομένων που ελέγχει τη γνησιότητα των τηλεφωνικών συσκευών, απαγορεύοντας την πρόσβαση στο δίκτυο σε όσες δεν έχουν δικαίωμα εξυπηρέτησης είτε διότι έχουν δηλωθεί ως κλεμμένες είτε διότι δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές. ΣΤ) Κέντρο εποπτείας και συντήρησης (OMC-Operation and Maintenance Center) Βαθμίδα που παρέχει δυνατότητα εποπτείας και ελέγχου στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. 2) Τμήμα ελέγχου σταθμών βάσης (BSS-Base Station System) -32-

37 Περιλαμβάνει τους σταθμούς ελέγχου βάσης (Base station controllers) και τους σταθμούς βάσης (Base transceiver stations). Η λειτουργικότητα των επιμέρους βαθμίδων του BSS συνοψίζεται ως εξής: Α) Σταθμός ελέγχου βάσης (BSC) Μονάδα που ελέγχει τη λειτουργία των σταθμών βάσης που υπάγονται στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης της. Η περιοχή αυτή ονομάζεται περιοχή εντοπισμού (Location Area) και αποτελεί υποπεριοχή της περιοχής εξυπηρέτησης (Service Area). Βασικές λειτουργίες του BSC αποτελούν ο καθορισμός, η επίβλεψη και η εκχώρηση καναλιών στους σταθμούς βάσης της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης του. Επίσης σημαντική λειτουργία αποτελεί η επεξεργασία των αναφορών των κινητών σταθμών σχετικά με την ποιότητα των ζεύξεων σταθμού βάσης κινητού σταθμού και την αντίστοιχη ισχύ των λαμβανόμενων σημάτων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η έγκαιρη απόφαση για τη διαδικασία της Εναλλαγής (Handover), με την οποία αποκαθίσταται νέα ζεύξη σταθμού βάσης κινητού σταθμού. Η διαδικασία της εναλλαγής εξασφαλίζει την απρόσκοπτη επικοινωνία του κινητού συνδρομητή όταν για λόγους ποιότητας μετάδοσης αναγκαστεί να αλλάξει κανάλι ενώ συνομιλεί ή στέλνει δεδομένα. Β) Σταθμός βάσης (BTS) Μονάδα που περιλαμβάνει ομάδες πομποδεκτών που η καθεμία εξυπηρετεί συγκεκριμένη περιοχή ραδιοκάλυψης, τη λεγόμενη κυψέλη. Κάθε κυψέλη αποτελεί υποπεριοχή της προαναφερθείσας περιοχής εντοπισμού Κύρια πλεονεκτήματα του GSM Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του GSM έναντι των υπαρχόντων αναλογικών συστημάτων, συνοψίζονται ως εξής: 1) Βελτιωμένη ποιότητα φωνής λόγω ειδικής ψηφιακής επεξεργασίας, κατά τρόπο ώστε να ελαττώνονται σε μεγάλο βαθμό ο θόρυβος και οι παρεμβολές. 2) Εφαρμογή κρυπτογράφησης (encryption) για διασφάλιση του απόρρητου των συνδιαλέξεων καθώς και πιστοποίηση ταυτότητας του συνδρομητή (authentication) για προστασία του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. 3) Εφαρμογή τεχνικών διόρθωσης σφάλματος (error correction). -33-

38 4) Εφαρμογή της τεχνικής περιοδικής εναλλαγής συχνότητας (frequency hoping) μεταξύ εκπομπής και λήψης για ελάττωση των παρεμβολών. 5) Οικονομική χρήση μπαταρίας με εφαρμογή της τεχνικής ασυνεχούς εκπομπής και λήψης (Discontinuous Transmission and Reception), με συνέπεια την ελάττωση των παρεμβολών αλλά και τη μείωση του όγκου των τηλεφωνικών συσκευών. 6) Δυνατότητα ελέγχου της ισχύος εκπομπής με βάση τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος διάδοσης όπως είναι η στάθμη παρεμβολών και οι διαστάσεις κυψελών. 7) Χρησιμοποίηση έξυπνης συνδρομητικής κάρτας (SIM, Subscriber Identity Module) με την οποία χρεώνεται ο χρήστης και όχι ο κάτοχος της τηλεφωνικής συσκευής. 8) Διαρκής επικοινωνία μέσω ειδικής σηματοδοσίας μεταξύ του κινητού σταθμού και του σταθμού βάσης, για το συνεχή υπολογισμό ποιότητας της ζεύξης και της ισχύος του λαμβανόμενου σήματος. Συνέπεια αυτού είναι να παρέχεται η απαραίτητη πληροφορία στο σύστημα ώστε να αποφασίζεται αν πρέπει ή όχι ο κινητός σταθμός να κλειδωθεί σε διαφορετικό σταθμό βάσης από τον αρχικό ( Εναλλαγή - Handover) Σχήμα Σχήμα ΣΒ και GSM ) Αυξημένη χωρητικότητα του συστήματος λόγω του είδους διαμόρφωσης, η ο- ποία θεωρείται ανθεκτική σε παρεμβολές συγγενικού καναλιού και της χρησιμοποίησης πυκνότερου δικτύου κυψελών μικρότερων διαστάσεων, χωρίς αντίστοιχη ελάττωση του πλήθους των καναλιών. -34-

39 Τα δίκτυα GSM χρησιμοποιούν σύγχρονα συστήματα προσαρμογής (interfaces) για την επικοινωνία των βαθμίδων τους και για την επικοινωνία τους με ξένα δίκτυα. Με τη βοήθεια των συστημάτων προσαρμογής επιτυγχάνεται η συμβατότητα μεταξύ διαφορετικών GSM δικτύων, παρέχοντας στους κινητούς συνδρομητές τη δυνατότητα Περιαγωγής (Roaming) σε όσες χώρες της Ευρώπης υπάρχει GSM δίκτυο. Συνεπώς κάθε κινητός συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει τις ευκολίες που του παρέχει η συνδρομή του, όχι μόνο στη χώρα του αλλά και σε όποια άλλη χώρα υπάρχει GSM δίκτυο και υφίστανται οι αντίστοιχες συμφωνίες μεταξύ των διαχειριστών δικτύων. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης ενός κινητού συνδρομητή με έναν PSTN/ISDN συνδρομητή σε όλο τον κόσμο Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του GSM Οι παρεχόμενες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες από το GSM διακρίνονται σε : 1) Υπηρεσίες δικτύου (Bearer Services) Προσφέρουν την δυνατότητα μεταβίβασης σημάτων μεταξύ των διαφόρων σημείων πρόσβασης (access points) συνδρομητή δικτύου. Τέτοιες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες: Α) Ασύγχρονη μετάδοση δεδομένων (Data Asynchronous): bits/sec Β) Σύγχρονη μετάδοση δεδομένων (Data Synchronous): bits/sec Γ) PAD Access Asynchronous: bits/sec 2) Τηλευπηρεσίες (Teleservices) Προσφέρουν τη δυνατότητα επικοινωνίας συνδρομητών διαφορετικών δικτύων, σύμφωνα με προσυμφωνημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας μεταξύ διαχειριστών δικτύων. Τέτοιες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες: Α) Τηλεφωνία Β) FAX Γ) Σηματοδοσία DTMF Δ) Μετάδοση μικρών μηνυμάτων Ε) Εκπομπή μικρών μηνυμάτων 3) Συμπληρωματικές υπηρεσίες (Supplementary Services) -35-

40 Εκτός από τις βασικές υπηρεσίες δικτύου και τις βασικές τηλευπηρεσίες υπάρχουν οι συμπληρωματικές υπηρεσίες που αφορούν τόσο τις υπηρεσίες δικτύου όσο και τις τηλευπηρεσίες και είναι οι εξής: Α) Δυνατότητα χρήσης FAX και data modems Β) Φραγή εξερχόμενων κλήσεων Γ) Φραγή εισερχόμενων κλήσεων Δ) Μεταφορά κλήσης σε άλλο αριθμό Ε) Κλήση σε αναμονή ΣΤ) Συγκράτηση κλήσης Ζ) Αναγνώριση κλήσης Η) Εντοπισμός κακόβουλης κλήσης Θ) Παροχή στοιχείων χρέωσης Ι) Τριμερής συνομιλία Κ) Κλειστή ομάδα συνδρομητών Λ) Κλήση με χρέωση στον καλούμενο 3.2 Συστήματα πρόσβασης-ασύρματες τηλ/νιες Τα συστήματα πρόσβασης δίνουν στους χρήστες ασυρμάτων τηλεφώνων τη δυνατότητα πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα όπως το PSTN, δίκτυα GSM, κλπ. Τα συστήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν υψηλή πυκνότητα χρηστών οι οποίοι βρίσκονται σε συγκεκριμένες και καλά οριοθετημένες περιοχές. Οι κλήσεις γίνονται από τις φορητές συσκευές οι οποίες μέσω της ραδιοεπαφής συνδέονται με τους σταθερούς σταθμούς βάσης. Οι σταθμοί βάσης συνδέονται είτε απευθείας είτε μέσω δευτερεύουσας (PBX) με το σταθερό δίκτυο και έχουν ακτίνα κάλυψης γύρω στα 200 μέτρα. Οι διάφορες τεχνολογίες για Cordless Telecommunications που έχουν αναπτυχθεί απλά καθορίζουν τον τρόπο σύνδεσης των φορητών συσκευών με τους σταθερούς σταθμούς βάσης. Οι τεχνολογίες αναφέρονται ως microcellular ή picocellular ανάλογα με την πυκνότητα των χρηστών που πρέπει να εξυπηρετήσουν. [4] Εφαρμογές των ασύρματων τηλεπικοινωνιών Οι εφαρμογές των ασύρματων τηλεπικοινωνιών χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: -36-

41 1) Domestic Communications [11] Ένας οικιακός σταθμός βάσης συνδέεται στην υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή του σταθερού δικτύου και δίνει στο χρήστη-κάτοχο φορητής συσκευής τη δυνατότητα κλήσεων από και προς το σταθερό δίκτυο ενώ βρίσκεται στην περιοχή του σπιτιού του. Σχήμα Σχήμα PSTN 1 2) Business Communications Η περίπτωση αυτή είναι αρκετά πολυπλοκότερη από την προηγούμενη. Τη θέση του σταθερού δικτύου έχει πάρει η δευτερεύουσα (PBX) και υπάρχουν, συνήθως περισσότεροι του ενός, σταθεροί σταθμοί βάσης, οι οποίοι καλύπτουν το κτίριο και δε συνδέονται απευθείας με το PBX αλλά μέσω ενός σταθμού ελέγχου. Σχήμα Ο σταθμός ελέγχου φροντίζει να ενημερώνεται συνεχώς για τη θέση των συνδρομητών (σε ποιο microcell βρίσκονται σε κάθε στιγμή) δίνοντας έτσι στους χρήστες τη δυνατότητα όχι μόνο να καλούν αλλά και να καλούνται από το σταθερό δίκτυο. [7] Σχήμα PBX 1-37-

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ M-COMMERCE ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΤΣΑΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΝΑΤΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Άρτα 2006

ΓΚΑΝΑΤΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Άρτα 2006 ΓΚΑΝΑΤΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Άρτα 2006 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ TCP/IP ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΓΚΑΝΑΤΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δίκτυο : Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ή απλά δίκτυο ορίζεται ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, τερματικώνκτλ) συνδεδεμένων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

Σηματοδοσία και ασφάλεια στη διαδικτυακή τηλεφωνία

Σηματοδοσία και ασφάλεια στη διαδικτυακή τηλεφωνία Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σηματοδοσία και ασφάλεια στη διαδικτυακή τηλεφωνία Εισηγητής: κ.βαλσαμίδης Σ. Ονοματεπώνυμο: Αλίκη Ρίγλη Α.Ε.Μ.: 272 Καβάλα 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα 1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα Τα Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών (LAN - Local Area Network), είναι δίκτυα επικοινωνίας σχεδιασμένα να υποστηρίζουν την διασύνδεση διαφόρων διατάξεων βασισμένων σε υπολογιστή (μεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των γενιών κινητής τηλεφωνίας, με έμφαση στην 4 η και 5 η γενιά.

Μελέτη των γενιών κινητής τηλεφωνίας, με έμφαση στην 4 η και 5 η γενιά. ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Μελέτη των γενιών κινητής τηλεφωνίας, με έμφαση στην 4 η και 5 η γενιά. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αποστόλου Φανή (ΑΜ: Τ-1315) Βουλιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Μ. 3532 ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 4G ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΛΙΕΡΗΣ Α.Μ. 4373 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΜ0702) ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη εγκατάσταση και λειτουργία Wifi Wimax

Μελέτη εγκατάσταση και λειτουργία Wifi Wimax ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη εγκατάσταση και λειτουργία Wifi Wimax ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ελευθεριάδης Εμμανουήλ Μιλτιάδης Καραδήμας Επιβλέπων : Βραδέλης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος B'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος B' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος B' Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η / Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η / Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η / Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ WLAN ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε ΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη τεχνικών εξασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών» «σε δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi.

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεροφώτης Αλέξανδρος (ΑΕΜ:4717) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ιπλωµατική Εργασία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί QoS σε δίκτυα τεχνολογίας WiMAX

Μηχανισμοί QoS σε δίκτυα τεχνολογίας WiMAX ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μηχανισμοί QoS σε δίκτυα τεχνολογίας WiMAX Πτυχιακή εργασία της Μιχαλάκη Ευαγγελή ΑΜ:880 Σπουδάστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAI ΕYΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας) Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ρ. Βασίλειος Α. Κώτσος Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ...9 1.1 ISDN..11 1.2 Xdsl 15 1.2.1. HDSL.16 Τεχνική περιγραφή της τεχνολογίας HDSL.17

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Κέρκυρα, 2013-2014 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος... 4 Διδακτική Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα