Δημόσια Δίκτυα Μεταγωγής με έμφαση σε Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας και Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημόσια Δίκτυα Μεταγωγής με έμφαση σε Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας και Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών."

Transcript

1 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημόσια Δίκτυα Μεταγωγής με έμφαση σε Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας και Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λεβεντέας Κωνσταντίνος (ΑΜ:Τ03054) Επιβλέπων: <Χαϊκάλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Εφαρμογών > ΛΑΡΙΣΑ 2015

2

3 «Εγώ ο Λεβεντέας Κωνσταντίνος, δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα Πτυχιακή Εργασία με τίτλο Δημόσια Δίκτυα μεταγωγής με έμφαση σε Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας και Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών είναι δική μου και βεβαιώνω ότι: Σε όσες περιπτώσεις έχω συμβουλευτεί δημοσιευμένη εργασία τρίτων, αυτό επισημαίνεται με σχετική αναφορά στα επίμαχα σημεία. Σε όσες περιπτώσεις μεταφέρω λόγια τρίτων, αυτό επισημαίνεται με σχετική αναφορά στα επίμαχα σημεία. Με εξαίρεση τέτοιες περιπτώσεις, το υπόλοιπο κείμενο της πτυχιακής αποτελεί δική μου δουλειά. Αναφέρω ρητά όλες τις πηγές βοήθειας που χρησιμοποίησα. Σε περιπτώσεις που τμήματα της παρούσας πτυχιακής έγιναν από κοινού με τρίτους, α- ναφέρω ρητά ποια είναι η δική μου συνεισφορά και ποια των τρίτων. Γνωρίζω πως η λογοκλοπή αποτελεί σοβαρότατο παράπτωμα και είμαι ενήμερος(-η) για την επέλευση των νομίμων συνεπειών» υπογραφή ονοματεπώνυμο

4 Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή Τόπος: Ημερομηνία: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

5 Περίληψη Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα γίνει ανάλυση σε τομείς δικτύων και τηλεπικοινωνιών. Συγκεκριμένα, γίνεται διεξοδική αναφορά στα δημόσια δίκτυα μεταγωγής καθώς και στα δίκτυα διαχείρισης τηλεπικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας. Στην ενότητα που αφορά τα δημόσια δίκτυα μεταγωγής θα αναλυθούν οι υποενότητες των ευφυών δικτύων (IN), των συνδρομητικών συστημάτων πολυπλεξίας (PCM) και των συνδρομητικών δικτύων οπτικών ινών (FITL). Εν συνεχεία, στην ενότητα των δικτύων κινητής τηλεφωνίας θα αναλυθούν οι υποενότητες των κυψελωτών δικτύων (GSM) και των συστημάτων πρόσβασης. Τέλος θα αναλυθούν η αρχιτεκτονική και οι λειτουργικές περιοχές ενός δικτύου διαχείρισης τηλεπικοινωνιών (ΤΜΝ) και θα παρουσιαστούν με παραδείγματα το δίκτυο πρόσβασης και το συνδρομητικό-οικιακό δίκτυο. (Κύκλωμα αναδρομολόγησης Patch Panel). Για την κατασκευή των γραφικών χρησιμοποιήθηκε το Microsoft Visio Professional i-

6

7 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Χαϊκάλη Κωνσταντίνο για τις ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές συμβουλές που μου προσέφερε,καθώς και τον πατέρα μου και τον θείο μου, πρώην στελέχη στον ΟΤΕ, για την βοήθειά τους στην υλοποίηση και σχεδίαση της δομημένης καλωδίωσης σε εταιρικό και οικιακό περιβάλλον. Λεβεντέας Κωνσταντίνος 12/06/2015 -iii-

8

9 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... III ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... V 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ (IN) Τι είναι τα IN (Intelligent Network) ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Συνδρομητικά συστήματα PCM Ψηφιακά συνδρομητικά συστήματα πολυπλεξίας Συνδρομητικά δίκτυα οπτικών ινών (FITL) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΔΙΚΤΥΑ (GSM) Κύρια πλεονεκτήματα του GSM Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του GSM ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ Εφαρμογές των ασύρματων τηλεπικοινωνιών Τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασυρματικών τηλ/νιων ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PATCH PANEL ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΜΕ PATCH PANEL ΣΕ ΣΠΙΤΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ v-

10

11 1 Εισαγωγή Για να επικοινωνήσουν δύο ή περισσότερα συστήματα πρέπει να εξασφαλισθεί η φυσική ροή της πληροφορίας μεταξύ τους, καθώς επίσης και λειτουργίες ελέγχου και διαχείρισης της ανταλλαγής πληροφορίας. Έτσι μπορεί να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα σε δύο λειτουργίες. Α) Μετάδοση δεδομένων (data transmission) είναι η μετάδοση πληροφορίας μέσω κάποιου φυσικού μέσου χρησιμοποιώντας κάποια μορφή φυσικής αναπαράστασης του σήματος ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιείται. Β)Επικοινωνία δεδομένων(data communication)καλύπτει τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά μετάδοσης,τις παραμέτρους του εξοπλισμού και του λογισμικού που απαιτούνται για την μετάδοση των δεδομένων, πρότυπα για τη σύνδεση του εξοπλισμού των χρηστων και διαδικασίες για έλεγχο και διόρθωση λαθών. Μονόδρομη (simplex) επικοινωνία έχουμε όταν η πληροφορία μεταδίδεται μόνο προς μία κατεύθυνση (π.χ τηλεόραση). Αμφίδρομη (full duplex) επικοινωνία έχουμε όταν η πληροφορία μεταδίδεται ταυτόχρονα και στις δύο κατευθύνσεις (π.χ τηλεφωνία). Ημιαμφίδρομη (half duplex) επικοινωνία έχουμε όταν η πληροφορία μεταδίδεται και στις δύο κατευθύνσεις αλλά όχι ταυτόχρονα (π.χ ασύρματοι). Κατά τη μετάδοση του σήματος σε ένα κανάλι το σήμα που φτάνει στο δέκτη δεν είναι το ίδιο ακριβώς με αυτό που μεταδόθηκε. Αυτό οφείλεται σε Α)Απόσβεση είναι η ελάττωση της ισχύος του σήματος και εξαρτάται από την συχνότητα του σήματος. Β)Παραμόρφωση του σήματος λόγω διαφορετικής συμπεριφοράς του μέσου σε κάθε περιοχή του σήματος. Γ)Θόρυβο που είναι ανεπιθύμητη παρεμβολή από ανεξάρτητες πηγές μεταξύ πομπού και δέκτη. -7-

12 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Το μέσο μετάδοσης είναι ο φυσικός δρόμος με τον οποίο το σήμα φτάνει από τον πομπό στο δέκτη. Α)Συνεστραμμένο ζεύγος (twisted pair) είναι η πιο απλή και φτηνή γραμμή μεταφοράς.αποτελείται από δύο μονωμένα καλώδια τυλιγμένα το ένα γύρω από το άλλο για μείωση του θορύβου. Το συνεστραμμένο ζεύγος περιβάλλεται από μονωτικό υλικό. Χρησιμοποιείται για μετάδοση αναλογικού και ψηφιακού σήματος. Μπορεί να καλύψει αποστάσεις πολλών χιλιομέτρων και οι αποσβέσεις εξαρτώνται από τη διάμετρο των καλωδίων. Β)Ομοαξονικό καλώδιο αποτελείται από έναν αγωγό που βρίσκεται σε ένα χάλκινο σωλήνα ο οποίος χρησιμοποιείται ως μονοπάτι επιστροφής και ηλεκτρικής προστασίας του εσωτερικού αγωγού, έτσι επιτρέπει την μετάδοση σημάτων μεγάλου εύρους ζώνης. Γ)Ραδιοζεύξεις χρησιμοποιούν ως μέσο μετάδοσης τον ίδιο τον ατμοσφαιρικό αέρα. Το σήμα μπορεί να είναι αναλογικό ή ψηφιακό και ανάλογα με την συχνότητα και τον τρόπο διαμόρφωσης, η απόσταση μπορεί να είναι από λίγα μέτρα έως χιλιάδες χιλιόμετρα. Προβλήματα σε αυτό το μέσο μετάδοσης δημιουργούν οι καιρικές συνθήκες και άλλα φυσικά φαινόμενα. Ένα υπαρκτό πρόβλημα είναι οι αλληλοπαρεμβολές μεταξύ διαφορετικών ζεύξεων. Για την αποφυγή τους χρησιμοποιούνται μέτρα όπως είναι τα φίλτρα και οι κεραίες υψηλής κατευθυντικότητας. Δ)Δορυφορικά συστήματα κάνουν χρήση γεωστατικών δορυφόρων ως σταθμών αναμετάδοσης και αποτελούν τη βάση των διεθνών συνδέσεων. Ο ίδιος δορυφόρος μπορεί να δέχεται σήματα από πολλούς σταθμούς εδάφους οι οποίοι εκπέμπουν σε καθορισμένες χρονικές στιγμές μέσω της μεθόδου TDMA (Time Division Multiple Access). Ε)Κινητή τηλεφωνία γίνεται μόνο μέσω σύνδεσης ραδιοζεύξεων λόγω της ανεξαρτησίας του χρήστη από το μέσο διάδοσης. Στ)Οπτική ίνα είναι η μετάδοση φωτός αντί ηλεκτρικού σήματος μεταξύ οπτικού πομπού και δέκτη. Αποτελείται από ένα κυλινδρικό πυρήνα με δείκτη διάθλασης n1 ο ο- ποίος περιβάλλεται από υλικό με δείκτη διάθλασης n2. Κάθε ακτίνα φωτός που φτάνει στο διαχωριστικό τμήμα των δύο περιοχών ανακλάται εφόσον η πρόσπτωσή της γίνει με την κατάλληλη γωνία και έτσι παραμένει στην περιοχή του πυρήνα στον οποίο ταξιδεύει με διαδοχικές ανακλάσεις. Υπάρχουν δύο βασικά είδη οπτικής ίνας 1) μονότροπες οπτικές ίνες στις οποίες υπάρχει ένας μόνο τρόπος διάδοσης και 2) πολύτροπες οπτικές -8-

13 ίνες στις οποίες μπορούν να διαδοθούν περισσότεροι από έναν τρόποι. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των οπτικών ινών είναι η δυνατότητα μεταφοράς μεγάλου ποσού πληροφορίας, η ανοσία τους στον ηλεκτρικό θόρυβο, η ασφάλεια που προσφέρουν στις ε- πικοινωνίες και το μειούμενο κόστος. ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ OSI Το πρότυπο αναφοράς για τη διασύνδεση ανοικτών συστημάτων OSI (Open Systems Interconnection) είναι πολύ σημαντικό στην εξέλιξη και προώθηση των τηλεπικοινωνιών διότι επιτρέπει την επικοινωνία ανάμεσα σε συστήματα διαφορετικών κατασκευαστών,αρκεί να είναι σύμφωνα με το μοντέλο αυτό. Η αυξανόμενη ανάγκη για επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών υπολογιστικών συστημάτων οδήγησε στη συνεργασία μεταξύ ISO και CCITT γύρω στο 1977 και απέφερε την ιδέα ενός ανοικτού συστήματος επικοινωνίας,του OSI, που αποτελεί μια συλλογή διεθνών προτύπων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η πληροφορία μπορεί να ανταλλαγεί και κατανοηθεί από διαφορετικά συστήματα. Η περιγραφή του OSI δίνεται από το πρότυπο IS-7498 του ISO και την σύσταση X.200 της CCITT. Το πρότυπο OSI εισάγει ανεξαρτησία από τον κατασκευαστή εφόσον συστήματα,εξοπλισμός και λογισμικό πρέπει να συμφωνούν με αυτό και ως αποτέλεσμα διαφορετικά συστήματα να μπορούν να επικοινωνούν. Τα συστήματα αυτά ονομάζονται «ανοικτά» με την έννοια ότι μπορούν να επικοινωνούν με άλλα συστήματα. Το πρότυπο OSI αποτελείται από επτά επίπεδα Σχήμα 1. Το OSI ακολουθεί ένα διαστρωματωμένο αρχιτεκτονικό σχήμα,στο οποίο κάθε στρώμα παρέχει υπηρεσίες στο αμέσως ανώτερο αξιοποιώντας τα προηγούμενα και επικοι- -9-

14 νωνώντας με το αντίστοιχό του στο άλλο άκρο ή στους ενδιάμεσους κόμβους. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι με την ομαδοποίηση των λειτουργιών σε καλά καθορισμένα σύνολα,είναι δυνατή η αλλαγή των πρωτοκόλλων μέσα σε ένα στρώμα αν χρειασθεί,χωρίς να υπάρξει αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα στρώματα. Η επιλογή του αριθμού των στρωμάτων έγινε με βάση ορισμένα κριτήρια όπως: i. Η συλλογή συναφών λειτουργιών στο ίδιο στρώμα και ο διαχωρισμός διαφορετικών λειτουργιών σε διαφορετικά στρώματα ii. Η εκμετάλλευση των ήδη διαδεδομένων πρωτοκόλλων iii. Η δημιουργία κάθε στρώματος από εκείνες τις λειτουργίες που μπορούν εύκολα να εντοπισθούν και κατά συνέπεια να επανασχεδιασθούν χωρίς την ανάγκη αλλαγής των υπηρεσιών ή των διασυνδέσεων με τα γειτονικά στρώματα, παρά στον ελάχιστο δυνατό βαθμό iv. Ο περιορισμός του αριθμού των στρωμάτων ώστε η αρχιτεκτονική δομή να μην είναι πολύπλοκη,χωρίς όμως να δημιουργηθούν περίπλοκα πρωτόκολλα. Τα επτά στρώματα του OSI είναι τα εξής: 1 ο Στρώμα : Φυσικό (Physical Layer) Το φυσικό στρώμα είναι το στρώμα του OSI που έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό κόσμο που έχει τη μορφή του μέσου μετάδοσης. Στο στρώμα αυτό καθορίζονται οι μηχανικές,ηλεκτρικές και λειτουργικές προϋποθέσεις για την σύνδεση,διατήρηση και διακοπή της ζεύξης.(π.χ τάσεις,τιμές για ρυθμούς σηματοδοσίας). Δεν υπάρχει δέσμευση για το ίδιο το φυσικό μέσο ή για το είδος διαμόρφωσης. Παραδείγματα πρωτοκόλλων που χρησιμοποιεί το φυσικό στρώμα είναι τα RS-232, RS-449/422/423 και μέρη του X ο Στρώμα : Ζεύξης δεδομένων (Data Link Layer) Καθορίζει τις λειτουργίες του συγχρονισμού,της ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών και της δόμησης πλαισίων ώστε να έχουμε μια αξιόπιστη μετάδοση ανάμεσα σε δύο σημεία. Ο καθορισμός των λειτουργιών του στρώματος ζεύξης δεδομένων,επιτρέπει την αξιόπιστη μετάδοση ακόμη και μέσω χαμηλού επιπέδου φυσικών μέσων,όπως είναι οι τηλεφωνικές γραμμές, ενώ ο διαχωρισμός του από τις υπόλοιπες λειτουργίες επιτρέπει την προσθήκη πρωτοκόλλων που θα αφορούν νέα μέσα μετάδοσης, όπως είναι οι οπτικές ίνες. Παραδείγματα πρωτοκόλλων του στρώματος αυτού είναι τα HDLC, LAP-B, LAP-D και LLC. -10-

15 3 ο Στρώμα : Δικτύου (Network Layer) Το στρώμα αυτό περιέχει λειτουργίες διευθυνσιοδότησης και επιλογής της διαδρομής που θα ακολουθήσει η πληροφορία μέσα στο δίκτυο. Το στρώμα αυτό είναι το υψηλότερο που απαιτείται για τη λειτουργία αναμεταδοτών στο δίκτυο,δηλαδή κόμβων που έχουν καθαρά διαμετακομιστικό χαρακτήρα. Ένα παράδειγμα του στρώματος δικτύου είναι το X ο Στρώμα : Μεταφοράς (Transport Layer) Σε αυτό το στρώμα καθορίζονται οι παράμετροι για την πολυπλεξία ομάδων από ανεξάρτητα μηνύματα σε μια σύνδεση,στην περίπτωση δηλαδή που πολλοί χρήστες έχουν μηνύματα που κατευθύνονται στο ίδιο σημείο. Επίσης τεμαχίζει τις ομάδες δεδομένων σε μικρότερες μονάδες ώστε να τις διαχειρίζεται το στρώμα δικτύου πιο αποτελεσματικά. Το πόσο πλήρης είναι η λειτουργία του στρώματος μεταφοράς καθορίζει πόσο πολλές λειτουργίες πρέπει να έχει το στρώμα αυτό. Έτσι έχουν καθοριστεί από ISO πέντε τάξεις πρωτοκόλλων μεταφοράς. Το στρώμα μεταφοράς απαλλάσσει τα ανώτερα στρώματα από τη λογική της μετάδοσης δεδομένων. 5 ο Στρώμα : Συνόδου (Session Layer) Ελέγχει τη λογική ακολουθία της επικοινωνίας και του διαλόγου μεταξύ δύο χρηστών. Ένας τρόπος ελέγχου της σωστής λειτουργίας είναι ο καθορισμός χρονικών στιγμών ελέγχου,στις οποίες αν διαπιστωθεί κάποιο λάθος,επανεκπέμπονται όσα είχαν σταλεί ανάμεσα στους δύο ελέγχους. Για παράδειγμα,αν ένας υπολογιστής έχει απευθύνει μια αίτηση σε έναν άλλο,το στρώμα συνόδου ελέγχει αν λαμβάνει το κατάλληλο είδος απάντησης. 6 ο Στρώμα : Παρουσίασης (Presentation Layer) Σε αυτό το στρώμα γίνονται λειτουργίες όπως μετατροπές μορφής,σύνταξης και γλώσσας. Άλλες χαρακτηριστικές λειτουργίες που αφορούν πρωτόκολλα παρουσίασης είναι η συμπίεση και η κρυπτογράφηση. Για παράδειγμα σε αυτό το στρώμα μπορεί να γίνει μετατροπή κώδικα από ένα αρχείο ASCII σε ένα άλλο άκρο που χρησιμοποιεί κώδικα EBCDIC. 7 ο Στρώμα : Εφαρμογής (Application Layer) -11-

16 Στην κορυφή του OSI βρίσκεται το στρώμα εφαρμογής το οποίο παρέχει το χειρισμό της πληροφορίας με διάφορους τρόπους και συνδέει το περιβάλλον του OSI και της συγκεκριμένης εφαρμογής. Καθορίζει τον τρόπο παρουσίασης των δεδομένων στους χρήστες,μεταφοράς αρχείων ή και εργασιών μεταξύ υπολογιστών. Εν κατακλείδι,τα στρώματα 1 έως 3 εγκαθιστούν την επικοινωνία μεταξύ δύο συστημάτων,τα στρώματα 1 έως 4 διαχειρίζονται τη σύνδεση δύο χρηστών και τα στρώματα 5 έως 7 καθορίζουν την επικοινωνία μεταξύ δύο χρηστών από τη στιγμή που θα γίνει η διασύνδεση. ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η επικοινωνία δεδομένων (data communication), περιλαμβάνει κατά κύριο μέρος την ανταλλαγή ψηφιακών σημάτων μεταξύ υπολογιστών. Παραδείγματα στα οποία υπάρχει ανάγκη τέτοιας επικοινωνίας είναι: 1) Η ανταλλαγή αρχείων μεταξύ δύο υπολογιστών σε διαφορετικούς ορόφους μιας εταιρείας. 2) Η παροχή πληροφοριών από βιβλιοθήκες σε σπουδαστές ενός πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, ή σε απλούς χρήστες από μια βάση δεδομένων που μπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα παγκοσμίως. 3) Η παροχή δεδομένων στα στελέχη μιας εταιρείας από μια βάση δεδομένων στα κεντρικά γραφεία ή στα εργαστήρια. 4) Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα στην εταιρεία ή σε όλο τον κόσμο. 5) Η επίβλεψη και ο απομακρυσμένος (remote) τηλεχειρισμός υπολογιστικών και δικτυακών μονάδων μιας επιχείρησης. Από τα πιο πάνω παραδείγματα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα είδη επικοινωνίας είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους και στο ρυθμό μετάδοσης της πληροφορίας αλλά και στη γεωγραφική κάλυψη. Σαν πρώτη φάση εφαρμογής του σχεδίου αυτού του είδους επικοινωνιών, για τη διασύνδεση των υπολογιστικών συστημάτων που τα χωρίζει μεγάλη γεωγραφική απόσταση, χρησιμοποιήθηκε το δημόσιο δίκτυο τηλεφωνίας (PSTN). Αυτός ο τρόπος διασύνδεσης όμως δεν είναι ικανοποιητικός διότι το τηλεφωνικό δίκτυο σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε για μετάδοση αναλογικού σήματος συγκεκριμένου φασματικού εύρους της φω- -12-

17 νής και η χρησιμοποίησή του για επικοινωνία δεδομένων θέτει στην τελευταία συγκεκριμένα όρια. Έτσι, με την πάροδο του χρόνου παρατηρείτε ότι η επικοινωνία δεδομένων συνεχώς καταλαμβάνει μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών και οι απαιτήσεις σε ποιότητα μεγαλώνουν, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η χρήση ειδικών δικτύων δεδομένων τα οποία θα έχουν σχεδιασθεί για τη συγκεκριμένη εφαρμογή και θα είναι περισσότερο αποδοτικά. Το τελικό συμπέρασμα λοιπόν, είναι ότι απαιτείται διαφορετική σχεδίαση του δικτύου ανάλογα με την απόσταση, το ρυθμό δεδομένων, τις απαιτήσεις κόστους και τον αριθμό των χρηστών που θα το χρησιμοποιήσουν. [1] ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Όταν δύο ή περισσότεροι υπολογιστές χρησιμοποιούν την ίδια γραμμή επικοινωνίας για ανταλλαγή πληροφορίας, λέμε ότι είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο. Τα δίκτυα αυτά αποτελούνται από δύο ή περισσότερους κόμβους διασυνδεδεμένα με τηλεπικοινωνιακή ζεύξη και κάθε κόμβος μπορεί να περιλαμβάνει έναν α- ριθμό συσκευών για επεξεργασία και επικοινωνία. ΑΠΛΑ ΔΙΚΤΥΑ Στην επικοινωνία δεδομένων συναντούμε πολύ συχνά την έννοια του host υπολογιστή, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με έναν αριθμό τερματικών, τα οποία έ- χουν περιορισμένες ή καθόλου δυνατότητες επεξεργασίας. Κάθε επικοινωνία ελέγχεται από το host υπολογιστή και έτσι έχουμε το μοντέλο επικοινωνίας «master-slave», στο οποίο ο «master» περιοδικά απευθύνει ερωτήσεις στα τερματικά για τον έλεγχο της κατάστασής τους και για την αποκατάσταση της επικοινωνίας. Η πιο απλή μορφή δικτύου είναι η σύνδεση «σημείο προς σημείο» (point to point), η οποία χρησιμοποιείται όταν υπάρχει περιορισμένος αριθμός φυσικών διαδρομών (καλωδίωσης) σε μικρές αποστάσεις. [3] Σχήμα

18 Όταν πρέπει να γίνει διασύνδεση μεγάλου αριθμού τοποθεσιών που μπορούν να διαχωρισθούν σε επιμέρους γεωγραφικούς τομείς, τότε η τοπολογία διακλάδωσης που παριστάνεται στο σχήμα 3, είναι η πιο αποδοτική. Σχήμα 3. Όλοι οι κόμβοι μπορούν να δεχθούν δεδομένα από τον Mainframe, ενώ μόνο ο Mainframe μπορεί να δεχθεί δεδομένα από τους υπόλοιπους. Γι αυτό το λόγο δεν πρέπει οι άλλοι κόμβοι να εκπέμπουν την ίδια στιγμή. Αυτή η διαδικασία ρυθμίζεται από τον Mainframe ο οποίος απευθύνει ερωτήσεις στους υπόλοιπους για να καθορισθεί πότε θα εκπέμπει ο κάθε ένας. ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΕΡΑ Στο σχήμα 4 παριστάνεται η τοπολογία αστέρα (star topology). Υπάρχει ένας κεντρικός κόμβος (hub or switch) στον οποίο συνδέεται ένας αριθμός χρηστών, που εξαρτάται από τις δυνατότητες του κεντρικού κόμβου. -14-

19 Σχήμα 4. Στη λειτουργία του δικτύου τοπολογίας αστέρα, τα δεδομένα μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη περνούν μέσα από τον κεντρικό κόμβο. Υπάρχουν τα απλά είδη δικτύων αστέρα, στα οποία ο κεντρικός κόμβος απλώς αποφασίζει τη διαδρομή που θα ακολουθηθεί και τα πιο σύνθετα, στα οποία ο κεντρικός κόμβος έχει περισσότερες αρμοδιότητες. Αν ένας κόμβος θέλει να στείλει τα ίδια δεδομένα σε περισσότερους από έναν κόμβους, δεν είναι απαραίτητο να επαναλάβει την ίδια διαδικασία πολλές φορές, αλλά να στείλει τα δεδομένα μια φορά στον κεντρικό κόμβο, ο οποίος θα αναλάβει τις πολλαπλές αποστολές. Το είδος του κεντρικού κόμβου καθορίζει και αν θα είναι δυνατή η ταυτόχρονη αποστολή δεδομένων από δύο ή περισσότερους χρήστες. Τα μειονεκτήματα της τοπολογίας τύπου αστέρα είναι η αδυναμία άμεσης επικοινωνίας, δηλαδή χωρίς τη μεσολάβηση του κεντρικού κόμβου, και η εξάρτηση της καλής λειτουργίας από την καλή λειτουργία του κεντρικού κόμβου. Γι αυτό το λόγο δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό των εφεδρικών συστημάτων του κεντρικού κόμβου. Η βλάβη όμως σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη δεν έχει καμία επίπτωση στην κανονική λειτουργία του υπόλοιπου δικτύου. -15-

20 ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ Στην τοπολογία δακτυλίου (ring topology, σχήμα 5), όλοι οι χρήστες διασυνδέονται σε ένα δακτύλιο. Μετά την αποστολή ενός μηνύματος αυτό διατρέχει όλο το δακτύλιο έως ότου φτάσει στον τελικό προορισμό του. Σχήμα 5. Υπάρχουν δύο τύποι της τοπολογίας δακτυλίου: Κλειστός δακτύλιος, όπου η πληροφορία μεταφέρεται διαδοχικά ανάμεσα στους κόμβους κατά μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ο βασικός υπολογιστής ελέγχει όλη τη διαδικασία. Πιθανή βλάβη σε ένα κόμβο προκαλεί κατάρρευση ο- λόκληρου του δικτύου. Κλειστός δακτύλιος, όπου η πληροφορία μεταφέρεται διαδοχικά ανάμεσα στους κόμβους και κατά τις δυο κατευθύνσεις. Σε περίπτωση βλάβης ο βασικός υ- πολογιστής μπορεί να διατηρήσει τη διαδικασία επικοινωνίας στα δυο νέα επιμέρους δίκτυα που προκύπτουν. ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Ενώ τα δίκτυα τύπου αστέρα είναι κατάλληλα για τη σύνδεση τερματικών σε υπολογιστή ή υπολογιστών στη βάση ένας προς πολλούς, τα δίκτυα τοπολογίας πλέγματος (mesh configuration), που έχουν τη μορφή που φαίνεται στο σχήμα -16-

21 6, χρησιμοποιούνται κυρίως όταν πολλαπλοί βασικοί υπολογιστές ζητούν σύνδεση με πολλαπλά τερματικά. Σχήμα 6. Αυτή η μορφή διασύνδεσης έχει γενικά μεγάλο κόστος εφαρμογής, αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι δύσκολα υφίσταται κατάρρευση αφού είναι διαθέσιμες αρκετές εναλλακτικές διαδρομές. ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑΣ Στην τοπολογία αρτηρίας (bus topology), ένας κοινός δρόμος που ονομάζεται αρτηρία, ενώνει όλους τους χρήστες (σχήμα 7). Αυτή η τοπολογία είναι μια εξειδίκευση της τοπολογίας διακλάδωσης. Χρήστες μπορούν να συνδεθούν με φυσικό τρόπο σε οποιοδήποτε σημείο της αρτηρίας, ανάλογα με το πού βρίσκονται γεωγραφικά. Η ίδια διαδικασία ακολουθείτε και για την αποσύνδεση χρήστη. Το κόστος της αρτηρίας είναι χαμηλό και δεν υπάρχει ανάγκη για την ύπαρξη κεντρικού σημείου ελέγχου. Γι αυτούς τους λόγους η τοπολογία αυτή είναι μια πολύ δημοφιλής λύση, αν και υπάρχουν δυο μειονεκτήματα: η μη σωστή σχεδίαση της σύνδεσης ενός χρήστη μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε όλο το δίκτυο, ενώ το μοίρασμα ενός κοινού δρόμου για πολλούς χρήστες στο οποίο μόνο ένας κάθε φορά μπορεί να έχει πρόσβαση, απαιτεί πιο περίπλοκη διαχείριση από τα δίκτυα αστέρος. Τέλος όταν δύο χρήστες ανταλλάσουν δεδομένα, όλοι οι άλλοι πρέπει να περιμένουν τη λήξη της επικοινωνίας τους για να εκπέμψουν, αν και μπορούν όλοι να λαμβάνουν. -17-

22 Σχήμα 7. ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Τα τοπικά δίκτυα (Local Area Networks, LAN) (σχήμα 8), προσφέρουν ένα πολύ ευέλικτο τρόπο διασύνδεσης υπολογιστών και τερματικών που βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, όπως είναι τα γραφεία μιας εταιρείας. Λειτουργούν με ρυθμούς δεδομένων της τάξης των 1000 Mbps (1 Gbps) με πολύ χαμηλό ρυθμό σφαλμάτων ( ). Οι τοπολογίες που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι αρτηρίας και δακτυλίου, αλλά μπορεί να είναι διαμορφωμένα και με τη μορφή αστέρα, δέντρου point to point και πλήρους διασύνδεσης. Σχήμα 8. WAN -18-

23 Τα τοπικά δίκτυα μπορούν να χωρισθούν σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος της φυσικής μετάδοσης: 1) Δίκτυα βασικής ζώνης, στα οποία το ψηφιακό σήμα μεταδίδεται χωρίς διαμόρφωση μέσω διαφόρων ειδών καλωδίων, από δισύρματη γραμμή (2-4 Mbits/s, έως 250 χρήστες) έως ομοαξονικό καλώδιο (2-10 Mbits/s, έως 1000 χρήστες). 2) Δίκτυα στα οποία το σήμα διαμορφώνει φέρον (χρησιμοποίηση modem) και τα οποία μπορούν να έχουν ταυτόχρονα περισσότερα του ενός κανάλια. Το βασικό πλεονέκτημα των LAN είναι η δυνατότητα να παρέχουν διαμοιρασμένες υπηρεσίες όπως αρχεία, εκτυπωτές, fax κ.τ.λ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ευρέως διαδεδομένου δικτύου LAN είναι το Ethernet, που είναι βασικής ζώνης και χρησιμοποιεί τοπολογία αρτηρίας. Υπάρχουν δύο βασικά πρωτόκολλα μετάδοσης δεδομένων σε δίκτυα τύπου LAN, ανάλογα με την τοπολογία που χρησιμοποιείται. Το πρώτο είναι γνωστό ως «διερχόμενο τεκμήριο» (token passing) και είναι κατάλληλο για δίκτυα με τη μορφή δακτυλίου. Τα τεκμήρια (μηνύματα ελέγχου) διατρέχουν μόνιμα το δακτύλιο. Όταν ένας κόμβος θέλει να εκπέμψει μήνυμα, περιμένει την άφιξη του τεκμηρίου και τότε εισάγει το μήνυμά του μαζί με τη διεύθυνση του κόμβου προορισμού. Μόλις τελειώσει η εκπομπή μηνύματος, εκπέμπει και το τεκμήριο. Το μήνυμα διαβάζεται από τον κατάλληλο κόμβο προτού καταλήξει ξανά στον κόμβο που το εξέπεμψε. Το δεύτερο πρωτόκολλο προσφέρει «Πολλαπλή πρόσβαση με ανίχνευση φέροντος και σύγκρουσης» (CDMA/CD, Carrier Detection Multiple Access with Collision Detection). Αυτός ο τρόπος είναι κατάλληλος για χρήση σε τοπολογία τύπου αρτηρίας. Όταν ένας κόμβος εκπέμπει όλοι οι άλλοι που θέλουν να εκπέμψουν, ελέγχουν το κανάλι, αντιλαμβάνονται την ύπαρξη σήματος στο κοινό κανάλι και έτσι δεν εκπέμπουν. ΔΙΚΤΥΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Η μεγάλη αύξηση της χρήσης των LAN,η αυξανόμενη γεωγραφική περιοχή που πρέπει να καλύψουν, η ανάγκη διασύνδεσής τους, αλλά και η ανάγκη μεταφοράς και άλλων μορφών δεδομένων όπως φωνής και εικόνας οδήγησε στη δημιο- -19-

24 υργία των Δικτύων Μητροπολιτικής Ζώνης (Metropolitan Area Networks, MAN). Τα MAN μπορούν να μεταφέρουν δεδομένα με ρυθμούς της τάξης των 100 Mbps σε περιοχές διαμέτρου 200 χλμ. ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τα δίκτυα ευρείας περιοχής (Wide Area Networks, WAN) χρησιμοποιούνται όπου υπάρχει ανάγκη επικοινωνίας συστημάτων που η γεωγραφική απόστασή τους είναι μεγάλη. Τα δίκτυα ευρείας περιοχής μπορεί να είναι ιδιωτικά για σύνδεση πολλών παραρτημάτων μιας εταιρείας ή δημόσια. Ακόμη και η σύνδεση πολλών τοπικών δικτύων μεταξύ τους δημιουργεί ένα WAN. Η συνηθισμένη μέθοδος μεταφοράς πληροφορίας σε ένα τέτοιο δίκτυο είναι ο κατακερματισμός της σε εύκολα διαχειρίσιμα τμήματα που ονομάζονται «πακέτα» και η εκπομπή του καθενός διαμέσου του δικτύου όταν υπάρξει ελεύθερη διαδρομή. Στο σχήμα 9 περιγράφεται ένα δίκτυο WAN, στο οποίο οι αποστάσεις όπου γίνεται χρήση μεταγωγής πακέτων (packet switching) μπορεί να είναι χιλιάδες χιλιόμετρα. Τα κανάλια επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτά τα σημεία μεταγωγής πακέτων μπορούν να αξιοποιήσουν το τηλεφωνικό δίκτυο και έτσι η πληροφορία να χρησιμοποιήσει στη διαδρομή της οπτικές ίνες, ή δορυφορικές ζεύξεις ή ο- μοαξονικά καλώδια μεταφοράς. Η μεγάλη χρησιμότητα του δικτύου μεταγωγής πακέτων είναι η δυνατότητα που παρέχει σε πολλούς χρήστες με εντελώς διαφορετικό εξοπλισμό και εφαρμογές να χρησιμοποιήσουν την ίδια χρονική στιγμή όλες τις δυνατότητες του δικτύου. 2 Δημόσια δίκτυα μεταγωγής Μεταξύ τίτλων κεφαλαίου και πρώτης υποενότητας, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο εισαγωγικό κείμενο 2-3 σειρών (που συνήθως προλογίζει όσα ακολουθούν). -20-

25 2.1 Ευφυή δίκτυα (IN) Η έννοια «Ευφυή δίκτυα» (Intelligent Network, IN) εμφανίστηκε το 1984 για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις προς το τηλεφωνικό δίκτυο εξαιτίας διαφόρων παραγόντων ό- πως: 1) Νομοθεσία (απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών) 2) Τεχνολογία (νέες τεχνολογίες μεταγωγής και πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων) 3) Απαιτήσεις παροχέα υπηρεσιών (αξιόπιστες επικοινωνίες, γρήγορη ανάπτυξη υπηρεσιών και ελάττωση λειτουργικών εξόδων) 4) Απαιτήσεις χρήστη υπηρεσιών (καλύτερες υπηρεσίες, γρήγορη και απλή χρήση και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών) Τα ανωτέρω ανοίγουν το δρόμο για συστήματα μεταγωγής πολλών κατασκευαστών μέσα στο ίδιο δίκτυο και αύξηση των απαιτήσεων των πελατών για περισσότερο σύγχρονες και εξειδικευμένες τηλεπικοινωνίες. Ένα βασικό σημείο που κάνει το σημερινό δίκτυο να ξεχωρίζει από ένα IN-δίκτυο είναι ότι όταν μια υπηρεσία είναι ενσωματωμένη σε κάποιο κέντρο του δικτύου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους συνδρομητές και όχι μόνο από αυτούς που είναι συνδεδεμένοι στο συγκεκριμένο κέντρο. [1] Τι είναι τα IN (Intelligent Network) Το IN είναι ένα δίκτυο τηλεπικοινωνιών με δυνατότητες που δεν εξαρτώνται από υπηρεσίες και το οποίο επιτρέπει στον παροχέα υπηρεσιών του δικτύου ή στους οργανισμούς, να ορίσουν ανεξάρτητα και να προσφέρουν ανταγωνιστικά προηγμένες υπηρεσίες. Το IN όπως το γνωρίζουμε σήμερα, είναι ένα δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο (Public Switching Telephone Network, PSTN) το οποίο περιέχει ψηφιακά κέντρα και σε κάποια από τα κέντρα έχουν τοποθετηθεί ειδικά προγράμματα προηγμένων υπηρεσιών (IN services), στις οποίες υπηρεσίες έχουν πρόσβαση όλοι οι συνδρομητές του δικτύου και όχι μόνο αυτοί που είναι συνδεδεμένοι στο συγκεκριμένο κέντρο. Συμπερασματικά, το IN είναι ανεξάρτητο από το δίκτυο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε δίκτυο π.χ. εκτός από PSTN και ISDN. Το τίμημα που πρέπει να πληρώσει μια εταιρεία λόγω του ότι μια υπηρεσία είναι ορισμένη σε μέρος του δικτύου αλλά χρησιμοποιούμενη από όλους τους συνδρομητές είναι η αύξηση του όγκου σηματοδοσίας που πρέπει να ανταλλαγεί μεταξύ των κέντρων και -21-

26 γενικά η αύξηση του φορτίου, γι αυτό και απαιτείται σωστή διαστασιοποίηση και σχεδιασμός του δικτύου. Επομένως με τη λογική του IN διαχωρίζεται η λογική της υπηρεσίας από τη μεταγωγή του δικτύου. Τα ευφυή περιφερειακά (Intelligent Peripheral, IP) είναι μηχανήματα που επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ του IN και των συνδρομητών. Τα IP προσφέρουν αύξηση των υπηρεσιών που βασίζονται σε μεταφορά ομιλίας και δεδομένων. Ανάλογα με τον τύπο της υπηρεσίας, τα IP στέλνουν μηνύματα και λαμβάνουν τόνους από το τονικό τηλέφωνο του συνδρομητή (Dual Tone Multi Frequency, DTMF). Άλλα παραδείγματα για τα IP είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναζήτηση για πληροφορίες από βάσεις δεδομένων προς τον τελικό χρήστη κ.τ.λ. Για τα κύρια αντίτυπα των βάσεων δεδομένων του δικτύου, τη συντήρηση τις βάσεις δεδομένων και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και εκτέλεσης μετρήσεων είναι αρμόδιο το σύστημα διαχείρισης των υπηρεσιών (Service Management System, SMS). [1] 2.2 Συνδρομητικό δίκτυο Πολύ συχνά οι πελάτες ζητούν ένα σύνολο από διαφορετικές υπηρεσίες, όπως απλή τηλεφωνία, δίκτυα δεδομένων, μισθωμένες γραμμές και ISDN υπηρεσίες. Επίσης συχνά αλλάζει το είδος της υπηρεσίας που χρειάζονται ή ακόμα και ο αριθμός των interfaces. Μερικές φορές χρειάζονται τις ίδιες υπηρεσίες σε διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις ή ακόμα, μετακομίζοντας από μια θέση σε άλλη ζητούν μεταφορά των υπηρεσιών τους χωρίς διακοπή ή καθυστέρηση. Γενικά αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα στον κόσμο των επιχειρήσεωνπελατών των εταιρειών εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων, είναι ένα καθεστώς συνεχών αλλαγών. Στα συνδρομητικά δίκτυα που υπάρχουν μέχρι σήμερα, μία αίτηση για μεταβολή κάποιας υπηρεσίας σημαίνει αλλαγές στο δίκτυο σε φυσικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό δημιουργεί καθυστέρηση και δυσκολίες στην εξυπηρέτηση πελατών. Έτσι, ένα συνδρομητικό δίκτυο για να είναι σε θέση να δώσει ικανοποιητικές λύσεις θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) Δυνατότητα πρόσβασης σε διαφορετικές υπηρεσίες μέσα από το ίδιο φυσικό κανάλι. -22-

27 2) Προηγμένο σύστημα διαχείρισης με δυνατότητα ελέγχου ακόμα και σε επίπεδο πελάτη. 3) Δυνατότητα για άμεση και γρήγορη παροχή υπηρεσιών. 4) Δυνατότητα σύνδεσης με ψηφιακά κέντρα. 5) Εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία σε απομακρυσμένα σημεία, στο συνδρομητικό δίκτυο Συνδρομητικά συστήματα PCM Το συνδρομητικό σύστημα πολυπλεξίας βασίζεται στον πολυπλέκτη PCM. Η ζεύξη επιτυγχάνεται συνδέοντας ένα πολυπλέκτη πλευράς κέντρου με ένα πολυπλέκτη πλευράς συνδρομητή μέσω ενός συστήματος γραμμής 2 Μbit/s όπως φαίνεται στο σχήμα 9. Το συνδρομητικό σύστημα πολυπλεξίας δεν κάνει μεταγωγή ή συγκέντρωση γραμμών αλλά, συνδέει τα ζεύγη της πλευράς κέντρου στα τηλέφωνα της πλευράς συνδρομητών. Το σύστημα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 1) Διατάξεις πλευράς συνδρομητή 2) Διατάξεις πλευράς κέντρου 3) Διατάξεις φορέα μετάδοσης (Αναγεννητές) Σχήμα 9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Το σύστημα εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες: 1) Σύνδεση συνδρομητών με το κέντρο μέσω μίας, δύο ή τριών γραμμών αντίστοιχα. Υπάρχει δυνατότητα ζεύξης για τους παρακάτω τύπους συνδρομητικών υπηρεσιών: Α) Απλό τηλέφωνο. Β) Τηλέφωνο με δυνατότητα χρέωσης Γ) Δευτερεύουσα (PABX) αναλογική ή ψηφιακή. Δ) Διεπιλογική δευτερεύουσα αναλογική ή ψηφιακή. Ε) Ειδικές ζεύξεις μέσω μετατροπέων Ε/Μ. ΣΤ) Μετάδοση δεδομένων ομοκατευθυντικής (co directional) και αντικατευθυντικής (contra directional) μετάδοσης. Z) Υπηρεσίες που χρησιμοποιούν την περιοχή συχνοτήτων KHz, ό- πως τηλεομοιοτυπία, MODEM. -23-

28 2) Μετάδοση προς την πλευρά του συνδρομητή των παλμών χρέωσης ή της αλλαγής πολικότητας που εκπέμπονται από το κέντρο. 3) Επικοινωνία της πλευράς συνδρομητή με την πλευρά κέντρου μέσω υπηρεσιακής γραμμής με δυνατότητα αμφίπλευρης αποστολής και λήψης κλήσεων. 4) Τηλεπίβλεψη της πλευράς συνδρομητή μέσω της αποστολής των συναγερμών στην πλευρά κέντρου όπου γίνεται η επεξεργασία και απεικόνισή τους. 5) Έλεγχος της καλής λειτουργίας των συνδρομητικών καναλιών από την πλευρά κέντρου. 6) Τροφοδότηση της πλευράς συνδρομητή με τάση 220V και ενσωματωμένο σύστημα αδιαλείπτου παροχής τάσης. [1] Ψηφιακά συνδρομητικά συστήματα πολυπλεξίας Τα δύο συνδρομητικά συστήματα ψηφιακής πολυπλεξίας που θα αναλυθούν στο παρόν κεφάλαιο είναι τα PCM2 και PCM4. Η βασική λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος είναι η ταυτόχρονη μετάδοση φωνής, δεδομένων κα σηματοδοσίας μεταξύ 2 ή 4 συνδρομητών και του τερματικού κέντρου, μέσω μιας απλής δισύρματης γραμμής. Το σύστημα PCM2 είναι ένα ψηφιακό συνδρομητικό σύστημα πολυπλεξίας το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μετάδοσης 2 τηλεφωνικών συνδρομητικών καναλιών μέσω μιας κοινής δισύρματης τηλεφωνικής γραμμής. Το σύστημα PCM4 είναι ένα ψηφιακό συνδρομητικό σύστημα πολυπλεξίας το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μετάδοσης 4 τηλεφωνικών συνδρομητικών καναλιών μέσω μιας κοινής δισύρματης τηλεφωνικής γραμμής. Με τη χρήση τους επιτυγχάνεται σημαντική οικονομία σε ενσύρματο δίκτυο και βέλτιστη αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος, πολλαπλασιάζοντας τη χωρητικότητα των συνδρομητικών γραμμών και προσφέροντας οικονομικές λύσεις όταν ζητούνται νέες συνδέσεις χωρίς προσθήκη νέων γραμμών. Τα συστήματα PCM2 και PCM4 χρησιμοποιούν τεχνολογικά προηγμένες μεθόδους για την απάλειψη ηχούς (echo cancellation) και σε συνδυασμό με προηγμένη ψηφιακή επεξεργασία σημάτων εξασφαλίζουν αναισθησία σε παρεμβολές και θορύβους επιτρέποντας την αξιόπιστη μετάδοση φωνής και δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις. Είναι συμ- -24-

29 βατά σε ISDN περιβάλλον λειτουργίας και ανταποκρίνονται πλήρως στις σχετικές συστάσεις της CCITT και τις αντίστοιχες της CEPT. Ο πυρήνας ανάπτυξης των συστημάτων είναι η υψηλού βαθμού κυκλωματική ολοκλήρωση και η μεγάλη επεξεργαστική ικανότητα. Έτσι διαθέτουν σημαντική ευελιξία και προσφέρονται με εναλλακτικές συνθέσεις ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα σε πλήθος διαφορετικών απαιτήσεων και εφαρμογών. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η λειτουργία των συστημάτων πολυπλεξίας βασίζεται στην ψηφιακή μετάδοση πληροφορίας με ρυθμό 160 Kbit/s, με φορέα τις συμβατικές δισύρματες χάλκινες γραμμές του συνδρομητικού δικτύου. Ο ρυθμός αυτός έχει οριστεί, σύμφωνα με τις προδιαγραφές για τα ISDN δίκτυα, σαν βασικός ρυθμός αμφίδρομης (full duplex) επικοινωνίας μεταξύ κέντρου και συνδρομητή. Η ψηφιακή ζεύξη των 160 Kbit/s δίνει τη δυνατότητα για μετάδοση δύο 64 Kbit/s καναλιών πληροφορίας φωνής, ένα 16 Kbit/s κανάλι σηματοδοσίας και ένα 16 Kbit/s κανάλι συγχρονισμού και συντήρησης. Η λειτουργική αρτιότητα των συστημάτων αυτών είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα επικοινωνίας ακόμα και σε μεγάλου μήκους συνδρομητικές γραμμές. Η απόδοση και η εμβέλειά τους επηρεάζονται από παραμέτρους που σχετίζονται με το περιβάλλον λειτουργίας του φορέα. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τα συστήματα πολυπλεξίας έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ικανό αριθμό συνδρομητικών υπηρεσιών προσφέροντας παράλληλα τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής μετάδοσης. Τα interfaces του συστήματος υποστηρίζουν: 1) Απλή τηλεφωνική συσκευή 2) Τηλεφωνική συσκευή με δείκτη τελών 3) Νομισματοδέκτη 4) Δευτερεύουσα (PABX) 5) Modem και fax για ρυθμούς δεδομένων 4800 bit/s 6) Μετάδοση δεδομένων με ρυθμό 9600 bit/s Τα πλεονεκτήματα των συνδρομητικών συστημάτων πολυπλεξίας συνοψίζονται στα εξής: -25-

30 1) Καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος δικτύου και εκμετάλλευση κανούργιων ζεύξεων αφού με τη χρήση τους 2 ή και περισσότεροι συνδρομητές επικοινωνούν ανεξάρτητα και αμφίδρομα με το τερματικό κέντρο μέσω μιας δισύρματης γραμμής. 2) Αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας ψηφιακή μετάδοση πληροφορίας 3) Λειτουργία σε ISDN περιβάλλον 4) Υλοποίηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών Τόσο στο αστικό όσο και στο ημιαστικό περιβάλλον η χρήση των PCM2, PCM4 διπλασιάζει και τετραπλασιάζει αντίστοιχα τη διεκπεραιωτική ικανότητα του υπάρχοντος ενσύρματου δικτύου, ενώ παράλληλα διαιρεί διά του 2 ή του 4 τον αριθμό των νέων γραμμών όπου οι συνδρομητικές ανάγκες το απαιτούν. Και τα δύο συστήματα είναι ιδιαίτερα ευέλικτα και διατίθενται σε διαφορετικές μορφές, έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικές απαιτήσεις και εφαρμογές Συνδρομητικά δίκτυα οπτικών ινών (FITL) Η είσοδος της τεχνολογίας των οπτικών ινών στις τηλεπικοινωνίες είναι εντυπωσιακή τα τελευταία χρόνια. Ήδη η οπτική ίνα λόγω των πλεονεκτημάτων της έναντι του συμβατικού χάλκινου καλωδίου, έχει καθιερωθεί σαν το άριστο μέσω μετάδοσης στο τοπικό, εθνικό και διεθνές δίκτυο. Σήμερα καταβάλλονται πολλές προσπάθειες για να γίνει εφικτή η χρήση των οπτικών ινών και στο συνδρομητικό δίκτυο. Οι λόγοι που συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση είναι: Α) Η ανάγκη αναβάθμισης του συνδρομητικού δικτύου ούτως ώστε να μπορεί να υποστηρίξει μελλοντικές υπηρεσίες του δικτύου ευρείας ζώνης (Broadband Services). Β) Η ανάγκη αντικατάστασης της υπάρχουσας δικτυακής υποδομής από χαλκό με ένα μέσο που θα παρέχει καλύτερα χαρακτηριστικά όσο αφορά την εποπτεία και την συντήρηση. Η εισαγωγή της οπτικής ίνας στο συνδρομητικό δίκτυο ή Fiber In The Loop (FITL) όπως λέγεται διεθνώς, έχει φανατικούς υποστηρικτές αλλά και αρκετούς αντιπάλους. Η πρόκληση για τους υποστηρικτές έγκειται στο να δικαιολογήσουν το υψηλό κόστος υ- λοποίησής του. Για το λόγο αυτό, έχουν εμφανιστεί μία σειρά από εναλλακτικές προτάσεις που περιορίζουν την επέκταση της οπτικής ίνας από το αστικό κέντρο έως ένα συγκεκριμένο σημείο του συνδρομητικού δικτύου. Σε αντίθεση με την ολοκληρωτική -26-

31 διείσδυση της οπτικής τεχνολογίας, που ονομάζεται Fiber To The Home (FTTH), οι εναλλακτικές αυτές προτάσεις είναι γνωστές σαν Fiber To The Curb- Remote-Building (FTTC, FTTR, FTTB). FTTH (Fiber To The Home) Το Fiber To The Home θεωρείται σαν στρατηγικός στόχος από πολλές εταιρείες εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Με μία υποδομή από οπτικές ίνες οι εταιρείες αυτές θα μπορούν να ανταποκρίνονται επαρκώς σε κάθε πιθανή απαίτηση για μελλοντικές υπηρεσίες ευρείας ζώνης (Broadband). Υπάρχει ωστόσο ακόμα αβεβαιότητα αναφορικά με αυτές τις νέες υπηρεσίες και το βαθμό αποδοχής τους από τους συνδρομητές. Γι αυτό είναι κοινή παραδοχή ότι οι τεχνικές FTTH πρέπει να είναι ανταγωνιστικές σε σχέση και με τις σημερινές υπηρεσίες αν θέλουν να ελπίζουν σε ευρεία αποδοχή. Επίσης υπάρχει η άποψη ότι το FTTH δεν θα ευδοκιμήσει εάν δεν καθιερωθεί κάποιο Standard Interface ανάμεσα στο αστικό κέντρο και το Network Termination προς την πλευρά του συνδρομητή. Το σύστημα PON (Passive Optical Network) που προτάθηκε από εταιρείες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, χρησιμοποιεί Passive Optical Splitters επιτρέποντας την ταυτόχρονη χρήση οπτικών ινών και εξοπλισμού κέντρου από ένα μεγάλο αριθμό συνδρομητών. Φαίνεται ότι τα οικονομικά πλεονεκτήματα της λύσης αυτής την έχουν κάνει μία από τις πιο δημοφιλείς μέχρι σήμερα. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη η διάκριση ανάμεσα σε Interactive Services και Distributive Services. Σαν Interactive ταξινομούνται οι υπηρεσίες εκείνες που επιτρέπουν την αμφίδρομη ενεργοποίηση και είναι λίγο ως πολύ συμμετρικές. Όταν αναφερόμαστε σε Interactive Services στο FTTH μιλάμε βασικά για τηλεφωνία ISDN. Κύρια μορφή Distributive Service είναι η καλωδιακή τηλεόραση (CATV) είτε στη σημερινή μορφή της είτε σε εκείνη της τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας (HDTV). Επίσης η παροχή HiFi ήχου ανήκει στην ίδια κατηγορία. Η σημερινή κατάσταση που επικρατεί στο χώρο των υπηρεσιών, οδηγεί πολλούς κατασκευαστές να προτείνουν ένα χωριστό υποσύστημα για Interactive Services (narrowband) και ένα άλλο για Distributive Services (broadband). Τα δύο υποσυστήματα εξυπηρετούνται από ξεχωριστές οπτικές ίνες ώστε να είναι δυνατή η ανεξάρτητη τεχνική και οικονομική τους μετεξέλιξη. Στην πλευρά των Distributive Services, όπου η διαστασιοποίηση πρέπει να λάβει υπόψη μελλοντικές τάσεις, η συνιστώμενη λύση είναι -27-

32 συχνά η εγκατάσταση μη χρησιμοποιούμενων οπτικών ινών, που αποτελούν μελλοντική εφεδρεία. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της διαστασιοποίησης των δικτύων είναι ότι επιτρέπει αναλογική μετάδοση της τηλεοπτικής εικόνας που δεν απαιτεί την ύπαρξη ειδικών μετατροπέων στα σπίτια των συνδρομητών. Όταν στο μέλλον εξαπλωθεί η ψηφιακή τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας οι ίδιες οι ίνες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ψηφιακά. Στην πλευρά των Interactive Services η ψηφιακή μετάδοση είναι πλέον ο κανόνας. FTTC (Fiber To The Curb) Οι ιδέες του Fiber To The Curb έχουν προταθεί σαν μεταβατικό στάδιο προς το FTTH. Οι οπτικές ίνες φθάνουν μέχρι κάποιο σημείο διακλάδωσης που είναι συνήθως κοινό για ένα περιορισμένο αριθμό συνδρομητών. Από εκεί και πέρα χρησιμοποιείται η παραδοσιακή σύνδεση με δισύρματο καλώδιο. Το μεγάλο πλεονέκτημα των λύσεων αυτών είναι προφανώς η αποφυγή της χρήσης ακριβών τερματικών στο σπίτι κάθε συνδρομητή. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και κάποια προβλήματα στην λύση FTTC, αυτό της τροφοδοσίας των συσκευών με ρεύμα,ένα πρόβλημα που υπήρχε και στο FTTH, καθώς και το πρόβλημα της προστασίας και συντήρησης των διατάξεων του σημείου διακλάδωσης που θα βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο. Ένα επιπλέον μειονέκτημα είναι ότι αυτές οι ιδέες δεν επιτρέπουν την εύκολη εισαγωγή του broadband καθώς το δισύρματο αποτελεί σημείο περιορισμού της ταχύτητας μετάδοσης. Παρόλα αυτά η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί από το σημείο διακλάδωσης μέχρι το συνδρομητή είναι σχετικά μικρή και επιτρέπει στις ΕΕΔΤ ταχεία ανταπόκριση σε πιθανές απαιτήσεις των συνδρομητών. Παράλληλα αν από την αρχή χρησιμοποιηθεί ομοαξονικό καλώδιο τότε το δίκτυο θα μπορεί να υποστηρίξει διανομή τηλεοπτικής εικόνας. Η υλοποίηση του FTTC υπακούει σε διάφορες τοπολογίες που συνοπτικά ταξινομούνται σε δύο τύπους: star και bus. FTTB (Fiber To The Building) Στην περίπτωση του FTTB η οπτική ίνα φθάνει μέχρι το κτίριο όπου εξυπηρετεί ανάγκες πολλών συνδρομητών για πολλές υπηρεσίες. Συνήθως ακολουθείται μία λογική ό- μοια με το FTTC. FTTR (Fiber To The Remote) -28-

33 Το FTTR βρίσκεται κάπου ανάμεσα στην σημερινή κατάσταση και το FTTC. Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των απομακρυσμένων συνδρομητικών μονάδων στο κέντρο. [1] 3 Συστήματα κινητών επικοινωνιών Το 1892 η δημοσίευση μιας εργασίας του βρετανού επιστήμονα Sir William Crookes περιγράφει τη δυνατότητα ασύρματης τηλεγραφικής επικοινωνίας μεταξύ μεγάλων α- ποστάσεων με τη χρήση συντονισμένων πομποδεκτών. Τα δεδομένα αυτά οδηγούν το διορατικό και επιχειρηματικό πνεύμα του Marconi στην αναζήτηση πρακτικών εφαρμογών της δυνατότητας διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε μεγάλες αποστάσεις. Το 1895 ο Marconi χρησιμοποιώντας δύο υπερυψωμένες κεραίες καταφέρνει να πραγματοποιήσει ραδιοεπαφή απόστασης μερικών μιλίων, ενώ το 1897 κατορθώνει να επικοινωνήσει με ένα θαλάσσιο ρυμουλκό καλύπτοντας απόσταση 18 μιλίων. Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες παροχής υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών οδηγούν στη χρήση όλο και υψηλότερων συχνοτήτων γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στη διαχείριση του διαθέσιμου φάσματος. Επίσης η φύση της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στο χώρο περιορίζει γεωγραφικά την περιοχή ραδιοκάλυψης και επομένως την έκταση της περιοχής εξυπηρέτησης των χρηστών των κινητών υπηρεσιών. Τα δύο προαναφερθέντα προβλήματα ήρθε να λύσει η λεγόμενη κυψελωτή δομή (cellular structure). Με βάση την κυψελωτή μέθοδο ραδιοκάλυψης μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή που πρέπει να ραδιοκαλυφθεί χωρίζεται σε μικρότερες υποπεριοχές (κυψέλες-cells), όπου καθεμία από αυτές ραδιοκαλύπτεται ξεχωριστά από ένα σταθμό βάσης (base station). Οι κινητές επικοινωνίες γενικά χωρίζονται σε 1) Κυψελωτά δίκτυα (Cellular networks) 2) Συστήματα πρόσβασης (access systems) σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τα οποία βασίζονται στις ασύρματες επικοινωνίες (Cordless telecommunications). -29-

34 3.1 Κυψελωτά δίκτυα (GSM) Τα κυψελωτά δίκτυα παρέχουν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε γεωγραφικές περιοχές μεγάλης έκτασης και σε χρήστες που ταξιδεύουν με σχετικά μεγάλες ταχύτητες. Βασικός σκοπός του GSM είναι η πανευρωπαϊκή κάλυψη. Η παρεχόμενη υπηρεσία προορίζεται κυρίως για off-site χρήση σε αυτοκίνητα η σε άλλα μέσα μεταφοράς. Τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί για σχετικά μικρή πυκνότητα χρηστών. Τα πρώτα εμπορικά συστήματα κυψελωτής κινητής τηλεφωνίας που εμφανίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες (1977), Ιαπωνία (1979) και στις Σκανδιναβικές χώρες (1981), α- ναπτύσσονται ξεχωριστά και βασίζονται στην αναλογική τεχνολογία. Το 1982, ο οργανισμός CEPT (Conference of European Postal and Telecommunications Administrations), στην προσπάθειά του να ελέγξει την ανεξάρτητη ανάπτυξη και επομένως ασυμβατότητα των ευρωπαϊκών συστημάτων κινητής τηλεφωνίας, ιδρύει την ομάδα GSM (Group Special Mobile), η οποία αναλαμβάνει να προδιαγράψει τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός πανευρωπαϊκού ψηφιακού πλέον συστήματος κινητής τηλεφωνίας που θα έχει τη δυνατότητα πανευρωπαϊκής κάλυψης, συμβατότητας και χρήσης. Το σύστημα αυτό ονομάστηκε GSM (Global System for Mobile communications) και αποτελεί πανευρωπαϊκό standard. Οι σπουδαιότεροι κατασκευαστές Εξοπλισμού κυψελωτών δικτύων είναι οι : ERICSSON, AT & T, MOTOROLA, NOKIA, ORBITEL, SIEMENS, BOSCH, AUDIOVOX, NOVATEL, HITACHI, PANASONIC, SONY, NEC, PHILIPS, MITSUBISHI, CLARION. [9] ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ GSM Το πανευρωπαϊκό σύστημα κινητής τηλεφωνίας GSM ικανοποιώντας τις προδιαγραφές του CEPT χρησιμοποιεί τη ζώνη συχνοτήτων των 900 MHz, μέθοδο πολυπλεξίας στη ραδιοδιεπαφή TDMA (Time Division Multiple Access) με δυνατότητα εξυπηρέτησης 8 συνδρομητών ανά φέρον εύρους ζώνης 200 KHz (Σχήμα 10). -30-

35 Εικόνα 10 Πολυπλεξία TDMA Η εκπομπή του κινητού σταθμού πραγματοποιείται στη ζώνη συχνοτήτων των MHz, ενώ η αντίστοιχη λήψη στη ζώνη των MHz. [9] Η αρχιτεκτονική του GSM δικτύου δίνεται στο σχήμα Εικόνα 11 GSM δίκτυο Το δίκτυο αποτελείται από τρία τμήματα: 1) Τμήμα μεταγωγής (Switching System) Περιλαμβάνει τις λειτουργίες μεταγωγής (switching) και αποθήκευσης (storage) στοιχείων των συνδρομητών. Αποτελείται από τις εξής επιμέρους βαθμίδες: Α) Κέντρο κινητής τηλεφωνίας (MSC-Mobile Switching Center) -31-

36 Ψηφιακό κέντρο κατάλληλα εξοπλισμένο για τις λειτουργίες μεταγωγής των κινητών συνδρομητών που βρίσκονται εντός της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής (Service Area) που εποπτεύει. Β) Οικεία βάση δεδομένων εγγραφής (HLR-Home Location Register) Βάση δεδομένων που περιλαμβάνει ημι-μόνιμα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τους κινητούς συνδρομητές ενός συγκεκριμένου διαχειριστή δικτύου, όπου με εντολές μέσω τερματικών μπορούν να διαβαστούν, να τροποποιηθούν και να διαγραφούν. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την ταυτότητα των κινητών συνδρομητών και τη θέση τους μέσα στο δίκτυο ώστε να δρομολογούνται κατάλληλα οι εισερχόμενες προς αυτούς κλήσεις. Γ) Βάση επισκέψεως δεδομένων εγγραφής (VLR-Visitor Location Register) Βάση δεδομένων που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο MSC και περιλαμβάνει στοιχεία των επισκεπτών συνδρομητών που εκείνη τη στιγμή ανήκουν στην αντίστοιχη περιοχή εξυπηρέτησης. Τα στοιχεία αυτά αφορούν όλους τους εξυπηρετούμενους συνδρομητές, ανεξάρτητα της προέλευσης του καθενός, και διατηρούνται καταχωρημένα για όλη τη χρονική διάρκεια παραμονής της στην εν λόγω περιοχή. Δ) Κέντρο πιστοποίησης αυθεντικότητας συνδρομητών (AUC-Authentication Center) Μονάδα που εκτελεί κρυπταλγορίθμους και παρέχει κρυπτογραφικές κλείδες ελέγχου προσπέλασης στο δίκτυο τόσο για την προστασία του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες όσο και για τη διασφάλιση του απορρήτου των συνδιαλέξεων. Ε) Κέντρο τεκμηρίωσης τερματικών συσκευών (EIR-Equipment Identity Register) Βάση δεδομένων που ελέγχει τη γνησιότητα των τηλεφωνικών συσκευών, απαγορεύοντας την πρόσβαση στο δίκτυο σε όσες δεν έχουν δικαίωμα εξυπηρέτησης είτε διότι έχουν δηλωθεί ως κλεμμένες είτε διότι δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές. ΣΤ) Κέντρο εποπτείας και συντήρησης (OMC-Operation and Maintenance Center) Βαθμίδα που παρέχει δυνατότητα εποπτείας και ελέγχου στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. 2) Τμήμα ελέγχου σταθμών βάσης (BSS-Base Station System) -32-

37 Περιλαμβάνει τους σταθμούς ελέγχου βάσης (Base station controllers) και τους σταθμούς βάσης (Base transceiver stations). Η λειτουργικότητα των επιμέρους βαθμίδων του BSS συνοψίζεται ως εξής: Α) Σταθμός ελέγχου βάσης (BSC) Μονάδα που ελέγχει τη λειτουργία των σταθμών βάσης που υπάγονται στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης της. Η περιοχή αυτή ονομάζεται περιοχή εντοπισμού (Location Area) και αποτελεί υποπεριοχή της περιοχής εξυπηρέτησης (Service Area). Βασικές λειτουργίες του BSC αποτελούν ο καθορισμός, η επίβλεψη και η εκχώρηση καναλιών στους σταθμούς βάσης της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης του. Επίσης σημαντική λειτουργία αποτελεί η επεξεργασία των αναφορών των κινητών σταθμών σχετικά με την ποιότητα των ζεύξεων σταθμού βάσης κινητού σταθμού και την αντίστοιχη ισχύ των λαμβανόμενων σημάτων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η έγκαιρη απόφαση για τη διαδικασία της Εναλλαγής (Handover), με την οποία αποκαθίσταται νέα ζεύξη σταθμού βάσης κινητού σταθμού. Η διαδικασία της εναλλαγής εξασφαλίζει την απρόσκοπτη επικοινωνία του κινητού συνδρομητή όταν για λόγους ποιότητας μετάδοσης αναγκαστεί να αλλάξει κανάλι ενώ συνομιλεί ή στέλνει δεδομένα. Β) Σταθμός βάσης (BTS) Μονάδα που περιλαμβάνει ομάδες πομποδεκτών που η καθεμία εξυπηρετεί συγκεκριμένη περιοχή ραδιοκάλυψης, τη λεγόμενη κυψέλη. Κάθε κυψέλη αποτελεί υποπεριοχή της προαναφερθείσας περιοχής εντοπισμού Κύρια πλεονεκτήματα του GSM Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του GSM έναντι των υπαρχόντων αναλογικών συστημάτων, συνοψίζονται ως εξής: 1) Βελτιωμένη ποιότητα φωνής λόγω ειδικής ψηφιακής επεξεργασίας, κατά τρόπο ώστε να ελαττώνονται σε μεγάλο βαθμό ο θόρυβος και οι παρεμβολές. 2) Εφαρμογή κρυπτογράφησης (encryption) για διασφάλιση του απόρρητου των συνδιαλέξεων καθώς και πιστοποίηση ταυτότητας του συνδρομητή (authentication) για προστασία του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. 3) Εφαρμογή τεχνικών διόρθωσης σφάλματος (error correction). -33-

38 4) Εφαρμογή της τεχνικής περιοδικής εναλλαγής συχνότητας (frequency hoping) μεταξύ εκπομπής και λήψης για ελάττωση των παρεμβολών. 5) Οικονομική χρήση μπαταρίας με εφαρμογή της τεχνικής ασυνεχούς εκπομπής και λήψης (Discontinuous Transmission and Reception), με συνέπεια την ελάττωση των παρεμβολών αλλά και τη μείωση του όγκου των τηλεφωνικών συσκευών. 6) Δυνατότητα ελέγχου της ισχύος εκπομπής με βάση τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος διάδοσης όπως είναι η στάθμη παρεμβολών και οι διαστάσεις κυψελών. 7) Χρησιμοποίηση έξυπνης συνδρομητικής κάρτας (SIM, Subscriber Identity Module) με την οποία χρεώνεται ο χρήστης και όχι ο κάτοχος της τηλεφωνικής συσκευής. 8) Διαρκής επικοινωνία μέσω ειδικής σηματοδοσίας μεταξύ του κινητού σταθμού και του σταθμού βάσης, για το συνεχή υπολογισμό ποιότητας της ζεύξης και της ισχύος του λαμβανόμενου σήματος. Συνέπεια αυτού είναι να παρέχεται η απαραίτητη πληροφορία στο σύστημα ώστε να αποφασίζεται αν πρέπει ή όχι ο κινητός σταθμός να κλειδωθεί σε διαφορετικό σταθμό βάσης από τον αρχικό ( Εναλλαγή - Handover) Σχήμα Σχήμα ΣΒ και GSM ) Αυξημένη χωρητικότητα του συστήματος λόγω του είδους διαμόρφωσης, η ο- ποία θεωρείται ανθεκτική σε παρεμβολές συγγενικού καναλιού και της χρησιμοποίησης πυκνότερου δικτύου κυψελών μικρότερων διαστάσεων, χωρίς αντίστοιχη ελάττωση του πλήθους των καναλιών. -34-

39 Τα δίκτυα GSM χρησιμοποιούν σύγχρονα συστήματα προσαρμογής (interfaces) για την επικοινωνία των βαθμίδων τους και για την επικοινωνία τους με ξένα δίκτυα. Με τη βοήθεια των συστημάτων προσαρμογής επιτυγχάνεται η συμβατότητα μεταξύ διαφορετικών GSM δικτύων, παρέχοντας στους κινητούς συνδρομητές τη δυνατότητα Περιαγωγής (Roaming) σε όσες χώρες της Ευρώπης υπάρχει GSM δίκτυο. Συνεπώς κάθε κινητός συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει τις ευκολίες που του παρέχει η συνδρομή του, όχι μόνο στη χώρα του αλλά και σε όποια άλλη χώρα υπάρχει GSM δίκτυο και υφίστανται οι αντίστοιχες συμφωνίες μεταξύ των διαχειριστών δικτύων. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης ενός κινητού συνδρομητή με έναν PSTN/ISDN συνδρομητή σε όλο τον κόσμο Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες του GSM Οι παρεχόμενες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες από το GSM διακρίνονται σε : 1) Υπηρεσίες δικτύου (Bearer Services) Προσφέρουν την δυνατότητα μεταβίβασης σημάτων μεταξύ των διαφόρων σημείων πρόσβασης (access points) συνδρομητή δικτύου. Τέτοιες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες: Α) Ασύγχρονη μετάδοση δεδομένων (Data Asynchronous): bits/sec Β) Σύγχρονη μετάδοση δεδομένων (Data Synchronous): bits/sec Γ) PAD Access Asynchronous: bits/sec 2) Τηλευπηρεσίες (Teleservices) Προσφέρουν τη δυνατότητα επικοινωνίας συνδρομητών διαφορετικών δικτύων, σύμφωνα με προσυμφωνημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας μεταξύ διαχειριστών δικτύων. Τέτοιες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες: Α) Τηλεφωνία Β) FAX Γ) Σηματοδοσία DTMF Δ) Μετάδοση μικρών μηνυμάτων Ε) Εκπομπή μικρών μηνυμάτων 3) Συμπληρωματικές υπηρεσίες (Supplementary Services) -35-

40 Εκτός από τις βασικές υπηρεσίες δικτύου και τις βασικές τηλευπηρεσίες υπάρχουν οι συμπληρωματικές υπηρεσίες που αφορούν τόσο τις υπηρεσίες δικτύου όσο και τις τηλευπηρεσίες και είναι οι εξής: Α) Δυνατότητα χρήσης FAX και data modems Β) Φραγή εξερχόμενων κλήσεων Γ) Φραγή εισερχόμενων κλήσεων Δ) Μεταφορά κλήσης σε άλλο αριθμό Ε) Κλήση σε αναμονή ΣΤ) Συγκράτηση κλήσης Ζ) Αναγνώριση κλήσης Η) Εντοπισμός κακόβουλης κλήσης Θ) Παροχή στοιχείων χρέωσης Ι) Τριμερής συνομιλία Κ) Κλειστή ομάδα συνδρομητών Λ) Κλήση με χρέωση στον καλούμενο 3.2 Συστήματα πρόσβασης-ασύρματες τηλ/νιες Τα συστήματα πρόσβασης δίνουν στους χρήστες ασυρμάτων τηλεφώνων τη δυνατότητα πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα όπως το PSTN, δίκτυα GSM, κλπ. Τα συστήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν υψηλή πυκνότητα χρηστών οι οποίοι βρίσκονται σε συγκεκριμένες και καλά οριοθετημένες περιοχές. Οι κλήσεις γίνονται από τις φορητές συσκευές οι οποίες μέσω της ραδιοεπαφής συνδέονται με τους σταθερούς σταθμούς βάσης. Οι σταθμοί βάσης συνδέονται είτε απευθείας είτε μέσω δευτερεύουσας (PBX) με το σταθερό δίκτυο και έχουν ακτίνα κάλυψης γύρω στα 200 μέτρα. Οι διάφορες τεχνολογίες για Cordless Telecommunications που έχουν αναπτυχθεί απλά καθορίζουν τον τρόπο σύνδεσης των φορητών συσκευών με τους σταθερούς σταθμούς βάσης. Οι τεχνολογίες αναφέρονται ως microcellular ή picocellular ανάλογα με την πυκνότητα των χρηστών που πρέπει να εξυπηρετήσουν. [4] Εφαρμογές των ασύρματων τηλεπικοινωνιών Οι εφαρμογές των ασύρματων τηλεπικοινωνιών χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: -36-

41 1) Domestic Communications [11] Ένας οικιακός σταθμός βάσης συνδέεται στην υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή του σταθερού δικτύου και δίνει στο χρήστη-κάτοχο φορητής συσκευής τη δυνατότητα κλήσεων από και προς το σταθερό δίκτυο ενώ βρίσκεται στην περιοχή του σπιτιού του. Σχήμα Σχήμα PSTN 1 2) Business Communications Η περίπτωση αυτή είναι αρκετά πολυπλοκότερη από την προηγούμενη. Τη θέση του σταθερού δικτύου έχει πάρει η δευτερεύουσα (PBX) και υπάρχουν, συνήθως περισσότεροι του ενός, σταθεροί σταθμοί βάσης, οι οποίοι καλύπτουν το κτίριο και δε συνδέονται απευθείας με το PBX αλλά μέσω ενός σταθμού ελέγχου. Σχήμα Ο σταθμός ελέγχου φροντίζει να ενημερώνεται συνεχώς για τη θέση των συνδρομητών (σε ποιο microcell βρίσκονται σε κάθε στιγμή) δίνοντας έτσι στους χρήστες τη δυνατότητα όχι μόνο να καλούν αλλά και να καλούνται από το σταθερό δίκτυο. [7] Σχήμα PBX 1-37-

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ) ΚΕΦ. 8 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 2014-2015 Καθηγητής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ e-mail: vczioulas@yahoo.com site: http://www.zioulas.gr ΚΕΦ.8 ΔΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Δίκτυα Local Area Networks (LAN)

Τοπικά Δίκτυα Local Area Networks (LAN) Τοπικά Δίκτυα Local Area Networks (LAN) Ορισμός Τοπικών Δικτύων Τοπικό δίκτυο επικοινωνιών δεδομένων ονομάζεται ένα δίκτυο όπου τα υπολογιστικά συστήματα που συνδέονται μεταξύ τους βρίσκονται σε περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM 1 ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 111 110 101 100 000 001 010 011 Αναλογικό σήµα είγµατα αναλογικού σήµατος στην κλίµακα κβαντοποίησης Κωδικοποίηση διαστηµάτων 100 111

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα 1 3.3.1 Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών Δίκτυο Υπολογιστών/Επικοινωνιών: ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους συσκευών με φυσικές συνδέσεις οι οποίες μπορούν να παράγουν, να στέλνουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας http://www.etl.uom.gr/mr/ 18/10/2004 1 Μέσα Μετάδοσης Διαφόρων τύπων χάλκινα καλώδια Οπτικές ίνες Ασύρματη μετάδοση 18/10/2004

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες Δίκτυα Διαδίκτυο και ιστοσελίδες ΜΕΡΟΣ Α 1. Επικοινωνίες Αναλογικό Σήμα (analog signal) Eίναι ένα σήμα το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στο χρόνο. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1ο - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 1-1 Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυο (Network) Δύο οι περισσότεροι υπολογιστές ή άλλα πληροφορικά μέσα (π.χ. εκτυπωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική ικτύου

Αρχιτεκτονική ικτύου Αρχιτεκτονική ικτύου Φυσική αρχιτεκτονική Oµαδοποίηση των λειτουργιών του δικτύου σε φυσικές οντότητες Η φυσική αρχιτεκτονική ενός δικτύου κινητών επικοινωνιών µπορεί να διαιρεθεί σε τρία µέρη κινητό τερµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ Α.Μ 3014 Επιβλέπων Καθηγητής κ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ Νext Generation Network (NGN) εννοούμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Ορισμός Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, WAN) είναι ένα σύνολο υπολογιστών που εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33

1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33 1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33 Η ανάγκη της τυποποίησης 2 / 33 Το μοντέλο στρωματοποιημένης αρχιτεκτονικής δικτύου, του διεθνή οργανισμού τυποποίησης (ISO) 3 / 33 Μοντέλο αναφοράς διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό.

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό. ΕΝΟΤΗΤΑ 9 9.0 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα δίκτυο μέσων πληροφορικής περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες συσκευές πληροφορικής (Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, άλλες περιφερειακές μονάδες ή

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Συνδέσεις και Επικοινωνίες Δίκτυα υπολογιστών Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα 5.1 ΤοΠρωτόκολλο ALOHA Αλγόριθµοι επίλυσης συγκρούσεων µε βάση το δυαδικό δένδρο 5.2 ίκτυα Ethernet Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 5.3 ίκτυα Token Ring - Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.5 Τοπικά ίκτυα 5-1

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι Η/Υ στο κτίριο που βρίσκεται το γραφείο σας συνδέονται έτσι ώστε το προσωπικό να μοιράζεται τα αρχεία και τους εκτυπωτές. Πως ονομάζεται αυτή η διάταξη των

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B)

Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B) Anatomy of a Node B (HSDPA)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN

ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN ΣΙ ΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Αριθμος Σελιδας1 ΕΠΩΝΥΜΟ:ΣΙ ΕΡΗΣ ΟΝΟΜΑ:ΝΙΚΟΣ Α.Μ.:3400 ΕΞΑΜΗΝΟ:ΙΒ Σίδερης Νικόλαος ίκτυα επόμενης γενιάς Αριθμός Σελίδας2 Τι είναι δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Τα πρώτα δίκτυα δημιουργήθηκαν γύρω στο 1960. Αιτία η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 1: Εισαγωγή

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 1: Εισαγωγή Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 1: Εισαγωγή Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Τοπικά ίκτυα Γ. ιακονικολάου Γ.Διακονικολάου, Η.Μπούρας, Α.Αγιακάτσικα 1 Σκοπός Κεφαλαίου Τι είναι το τοπικό δίκτυο (LAN); Κατανόηση των συστατικών μερών ενός LAN Είδη και πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» FEASIBILITY STUDY AND LAB MEASUREMENTS OF A CELLULAR TELECOMMUNICATIONS TRANSCEIVER Δεσπότης Χρήστος Δάλατζης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 Εργαστήριο 6 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 1. Στόχος Στόχος της παρούσης εργαστηριακής συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές Διασύνδεσης. Θα εξετάσουμε: Τον επαναλήπτη (repeater) Το διανομέα (hub) Την γέφυρα (bridge) Το Switch Το δρομολογητή (router)

Συσκευές Διασύνδεσης. Θα εξετάσουμε: Τον επαναλήπτη (repeater) Το διανομέα (hub) Την γέφυρα (bridge) Το Switch Το δρομολογητή (router) Συσκευές Διασύνδεσης Οι βασικές συσκευές που θα παρουσιάσουμε παρακάτω, χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση τοπικών δικτύων. Θα δούμε τις βασικές λειτουργίες τους, τις βασικές διαφορές μεταξύ τους και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα 1. Μήνυμα μήκους

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Τοπικά Δίκτυα. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναμεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δρομολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Πτυχιακή Εργασία Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός δικτύου Hot Spot. Υπεύθυνος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

J. Glenn Brookshear. Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley Κεφάλαιο 4: ικτύωση και ιαδίκτυο Η Επιστήµη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωµένη Παρουσίαση (δέκατη αµερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ HIPERLAN/2 & Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ IEEE a

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ HIPERLAN/2 & Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ IEEE a ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ HIPERLAN/2 & Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ IEEE 802.11a ΟΥΡΑΝΙΑ Φ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Π.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ Επιβλέπων: κ.στεργιου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΤΑ 2005 ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας Πανεπιστήμιο Πειραιά To Μοντέλο OSI pdemest@unipi.gr ιάρθρωση Το μοντέλο αναφοράς OSI Επίπεδα Πρωτόκολλα, κατανομή πρωτοκόλλων σε στοιχεία δικτύου Αντιστοιχία τστοχα μοντέλων OSI και Internet Ανάλυση Επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης:

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: 3. Ποια είναι τα ασύρματα μέσα μετάδοσης; 4. Ποια τα βασικότερα μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2011-12

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2011-12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δρ. Ιάσων Κουφοδόντης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Σύνδεση με Προηγούμενα Ενότητες Μαθήματος E1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές 6.3 Μισθωμένες Γραμμές 6.4 X.25 Σελ. 196-202 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης Κεφάλαιο 7 1. Σε τι διαφέρει ο Η/Υ από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές; Που οφείλεται η δυνατότητά του να κάνει τόσο διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Δίίκτυα επικοινωνίίας

Δίίκτυα επικοινωνίίας Ενότητα 5 η Δίίκτυα επικοινωνίίας Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Δίκτυα Δηµόσιας Χρήσης και Διασύνδεση Δικτύων, Σηµειώσεις διαλέξεων,

Διαβάστε περισσότερα

15. ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ Γενικά Πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας (FDM)

15. ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ Γενικά Πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας (FDM) 15. ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ 15.1. Γενικά Ο όρος «πολυπλεξία» (multiplexing) αναφέρεται στην ταυτόχρονη μετάδοση περισσοτέρων από ένα σημάτων μέσα από το ίδιο τηλεπικοινωνιακό μέσο (χάλκινο καλώδιο, οπτικό καλώδιο κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής & Διαδίκτυα: Μέρος Α. Διάρθρωση. Δίκτυα Μεταγωγής: Βασική αρχή λειτουργίας (1/2) Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής & Διαδίκτυα: Μέρος Α. Διάρθρωση. Δίκτυα Μεταγωγής: Βασική αρχή λειτουργίας (1/2) Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής & Διαδίκτυα: Μέρος Α 1 Ευάγγελος Παπαπέτρου 2 Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων 3 Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιβλέπων καθηγητής:τσιαντης Λεωνίδας Τμήμα τηλεπληροφορικής και διοίκησης Τ.ε.ι Ηπειρου Άρτα 2005 Σπουδαστές: Κοτρώτσιος Λουκάς Παλιάτσας θεόδωρος Θέματα Επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks)

Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks) Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks) Βασικές τεχνολογίες για δίκτυα κορµού (backbone networks) ο συνδυασµός της οπτικής τεχνολογίας WDM µε δικτυακές τεχνολογικές βαθµίδες υψηλοτέρων

Διαβάστε περισσότερα