ss~ Α~Τ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Εισηγητής: Αγγελόπουλος Ιωάννης Σπουδαστής: Ζήκος Γεώργιος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ss~ Α~Τ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Εισηγητής: Αγγελόπουλος Ιωάννης Σπουδαστής: Ζήκος Γεώργιος"

Transcript

1 ss~ Α~Τ ΤΜΉΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Εισηγητής: Αγγελόπουλος Ιωάννης Σπουδαστής: Ζήκος Γεώργιος Έτος ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ τέ(: ΠΕΙ ΡΑ Ι Αj

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τα πλεονεκτήματα του 1.1 Ηλεκτρονικό εμπόριο Πλεονεκηματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου Ηλεκτρονικό κατάστημα ΚΕΦΑΛΑΙ02ο Βασικά εργάλεια για την δnμιούργια του nλεκτρονικου βιβλιοπωλείου. 2.1 Php MySQL Apache Server... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο 3.1 Κεντρική σελίδα ( index. php) Κατηγορίες βιβλίων (Test_ρroduct_list.php) Σελίδα σύνδεσης μέλους ( member _ login. php) Σελίδα εγγραφής μέλους (register.php) Σελίδα αναζήτησης (search_results.php) Καλάθι αγοράς (cart.php) Καταστήματα (katastimata_list.php) Όροι χρήσης (oroi_xrisis.php) Επικοινωνία (epikoinonia.php) Χαρακτηριστικά πρoϊόντoς(product.php) Ολοκλήρωση παραγγ ελίας (payment_checkout.php) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ADMIN PANEL 4.1 Administrator Login (/storeadωin/admin_login.php) Κεντρική σελίδα Admin (/storeadmin/index.php) Προσθήκη προϊόντος (/storeadmin/inventory _list.php ) Επεξε ργασία προϊόντος (/storeadmin/inventory _ edit.php ) Προσθήκη Καταστήματος (/storeadmin/katastimata_list.php) Επεξεργασία Καταστήματος (/storeadmin/katastimata_edit.php) Προθήκη κατηγορίας/υποκατηγορίας - Δυναμικό Μeηιι (/storeadmin/menu _ list.php) Επεξεργασία κατηγορίας/υποκατηγορίας - Δυναμικό Menu Ιστορικό Παραγγελιών (/storeadmin/paragelies _list.php ) Επεξεργασία Παραγγελιών (/storeadmin/paragelies_edit.php) Γενικές ρυθμίσεις (/storeadmin/design_oroi.php) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΙ ΒΙΒ ΛΙ Ο Θ ΗΚ\-1 ΠΕ\ ΡΑΙ Α

3 Εισαγωγή Στη παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση της δημιουργίας μιας ιστοσελίδας ηλεκτρονικού βιβλιοπωλε ίου όπου ο επισκέπτης (αφού γίνει μέλος) έχει την δυνατότητα να αγοράσει βιβλία μέσα από προτεινόμενες επιλογές βιβλίων ανά κατηγορία. Ενώ ο διαχειριστής (administratoι-) του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλε ίου έχει την δυνατότητα να παρέμβει στις ρυθμίσεις των προϊόντων που έχουν προστεθεί στη βάση. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιγράφεται η βασική έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου και τα πλεονε κτήματα του. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η λειτουργία των ιστοσελίδων που θα είναι προσβάσιμες στον επισκέπτη καθώς και ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξή τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η λειτουργία των ιστοσελίδων που είναι προσβάσιμες μόνο στον δ ιαχειριστή (Admin panel) ο οποίος μπορεί να. παρέμβει στη βάση δεδομένων, καθώς και ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξή της. 3

4 1. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τα πλεονεκτήματα του 1.1 Ηλεκτρονικό εμπόριο Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Η.Ε.),ή ευρέως γνωστό ως e-commerce, ecοιηιηeγce ή e comm, ορίζεται το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, βασιζόμενο δηλαδή στην ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η φυσική παρουσία των συμβαλλομένων μερών, πωλητή - αγοραστή. Περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικτυακών διαδικασιών: ανάπτυξης, προώθησης, πώλησης,παράδοσης, εξυπηρέτησης και πληρωμής για προϊόντα και υπηρεσίες. Το εύρος των ανταλλαγών που διεξάγονται ηλεκτρονικά, έχει αυξηθεί ασυνήθιστα με την ευρεία χρήση του internet. Η χρήση του εμπορίου διεξάγεται κατ' αυτόν τον τρόπο, παρακινώντας και απορροφώντας καινοτομίες στην ηλεκτρονική μεταφορά χρηματικών πόρων(electronic fιιnds transfer), στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας(supply chain management), στο διαδικτυακό marketing(internet marketing), στη διεκπεραίωση διαδικτυακών διαδικασιών( online transaction processing), στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων(electrοηίc data interchange (EDI)),,στην καταγραφή συστημάτων διοίκησης(ίηνeηtοry management) και στην αυτοματοποίηση συστημάτων συγκέντρωσης δεδομένων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο ή e-comerce καλύπτει το φάσμα της εμπορικής δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο Internet αφενός μεταξύ επιχειρήσεωνπελατών και αφετέρου μεταξύ επιχειρ1)σεων-επιχειρήσεων. Σε αυτή την ενότητα το ηλεκτρονικό εμπόριο χωρίζεται σε δύο σκέλη: -Διαδικτυακή Έρευνα Αγοράς: Αφορά τη συλλογή των πληροφοριών και των υπόλοιπων διαδικασιών που πρόκειται να ληφθούν υπόψη για την επιλογή ενός προϊόντος. -Διαδικτυακή αγορά: αφορά την τεχνολογική υποδομή που απαιτείται για την ανταλλαγή στοιχείων και την αυτόματη υποστήριξη όλων των διαδικασιών που χρειάζονται για την αγορά ενός προϊόντος στο Internet. 1.2.Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικού εμπορίου Τα σημαντικότερα οφέλη την χρήσης του ηλεκτρονικού για τον καταναλωτή και την επιχείρηση είναι τα παρακάτω: Πλεονεκτήματα ως προς τον Καταναλωτή Υπάρχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα για έναν καταναλωτή που επιθυμεί να αποκτήσει αγαθά και υπηρεσίες μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. Ενδεικτικά όμως αναφέρουμε τις σημαντικότερες οι οποίες είναι: - Αγορές 24 ώρες το 24ωρο: Ενώ τα μαγαζιά και οι υπηρεσίες λειτουργούν συγκεκριμένο ωράριο καθημερινά, οι αγορές μέσω lnternet είναι ανοιχτές 24 ώρες το 24ωρο, δίνοντας τη δυνατότητα στον καθένα να κάνει συναλλαγές οποιαδήποτε ώρα επιθυμεί... ~ ΒΙ ΒΛ\ΟΘΗΚ Η ΤΕΙ ΠΕ \Ρ ΑI Α 4

5 - Χαμηλό κόστος: Το κόστος των προϊόντων που πωλούνται μέσω Internet είναι κατά κανόνα χαμηλότερο από τις τιμές του εμπορίου, αφού ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι απαλλαγμένο από κόστη λειτουργίας όπως ενοικίαση χώρου, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και το βασικότερο έξοδα υπαλληλικού προσωπικό. - Εύρεση εκπτώσεων και αγοραστικών ευκαιριών : Η δυνατότητα της επιλογής προϊόντων από όλον τον κόσμο δίνει στους καταναλωτές την ευκαιρία να εντοπίσουν προσφορές, εκπτώσεις και κάθε είδους αγοραστικές ευκαιρίες για να αποκτήσουν τα προϊόντα που επιθυμούν σε χαμηλότερες τιμές, ακόμα και σε προϊόντα της τοπικής αγοράς τους. - Παγκόσμια Αγορά: Η αγορά είναι πραγματικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Με άλλα λόγια, μπορείτε μέσω του υπολογιστή σας να αγοράσετε ακόμα και κάτι το οποίο δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα, χωρίς να πρέπει πια να περιμένετε πότε εσείς ή κάποιος φίλος σας θα ταξιδέψει στο εξωτερικό για να σας το φέρει. - Συναλλαγή γρήγορη και άμεση: Με λίγα λόγια, από τη στιγμή που θα ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, το αργότερο σε 3-4 ημέρες θα την έχετε παραλάβει, ακόμα και αν εκείνη τη στιγμή το προϊόν βρισκόταν στην άλλη άκρη του πλανήτη. Πλεονεκτήματα ως προς την Εταιρεία Τα κυριότερα πλεονεκτήματα για μια εταιρεία να δραστηριοποιηθεί και στον Παγκόσμιο Ιστό είναι: - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας: Οι εταιρείες για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό τους στην τοπική αγορά επεκτείνουν την δραστηριότητά τους και στον Παγκόσμιο Ιστό έτσι ώστε να είναι κοντά στους πελάτες τους και να επιβιώνουν του ανταγωνισμού μακροχρόνια. - Καλύτερη Πολιτική: Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές επιτρέπουν την αμφίδρομη σχέση μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή. Αυτό σημαίνει πως κάθε εταιρεία μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών μπορεί να συλλέξει πολλά στοιχεία για τις συνή-θειες, τις ανάγκες και τα γούστα των καταναλωτών και σύμφωνα με αυτά να ανα-προσαρμόσει την πολιτική της προς το θετικότερο. - Ελάττωση της αλυσίδας προμηθειών : Πολλές εταιρείες για παράδειγμα εμπορεύονται αγαθά με σκοπό να τα προωθήσουν στον τελικό αποδέκτη, τον καταναλωτή. Ενδιάμεσα όμως το εμπόρευμα έχει περάσει από διάφορους μεσάζοντες. Αυτό για μια εταιρεία δεν είναι και τόσο εξυπηρετικό επειδή δεν έχει άμεση επαφή με τον καταναλωτή. Μέσω της ηλεκτρονικής αγοράς μπορεί να ελέγχει τις ποσότητες των προϊόντων που πρέπει να εμπορεύεται με σκοπό να ικανοποιεί τους πελάτες της και να μην μένει τεράστιο απόθεμα στις αποθήκες της Ηλεκτρονικό κατάστημα Ηλεκτρονικό κατάστημα ( e-shop) είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να αναφερθεί κάποιος σε ένα Διαδικτυακό τόπο (site) μέσω του οποίου πραγματοποιούνται πωλήσεις διαφόρων ειδών. Ορισμένες πλατφόρμες δημοπρασιών προσφέρουν και συστήματα ηλεκτρονικών καταστημάτων. Η Επανάσταση της Πληροφορικής άλλαξε σημαντικά τον τρόπο ζωής των πολιτών, επιφέροντας μια σειρά αλλαγών, που επηρεάζουν και τις εμπορικές επιχειρήσεις. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό όπλο στα χέρια των επιχειρήσεων που θέλουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός νέου περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, 5

6 διεθνοποίηση και εντατικοποίηση του ανταγωνισμού, κ.α. Οι επιχειρήσεις που θα "επιβιώσουν" στον ανταγωνισμό είναι αυτές που στον παρόντα χρόνο θα κάνουν τις στρατηγικές επιλογές για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις πρακτικέ ς τους. Παλαιότερα, η ενσωμάτωση αυτή περιλάμβανε μόνο την ηλεκτρονική παρουσίαση των καταστημάτων, όχι όμως και όλων των ειδών τους και, πολύ πε ρισσότερο, δεν υπήρχε δυνατότητα άμεσης παραγγ ελίας κάποιου είδους. Το ηλεκτρ ονικό επιχειρείν (E-Business) αναφέρεται στην πραγματοποίηση επιχειρηματικών συναλλαγών μέσω του Internet και είναι η προσαρμογή του κλασικού επιχειρηματικού μοντέλου στην νέα ηλεκτρονική πραγματικότητα ή την ανάπτυξη νέου επιχειρηματικού μοντέλου με αντικ ε ίμενο μόνο το Διαδίκτυο. Όπως χαρακτηριστικά έχει πε ι ο Μπιλ Γκέιτς: ''Το Διαδίκτυο δεν είναι απλώς άλλο ένα κανάλι πωλήσεων. Θα μετασχηματίσει την επιχείρησή σας. Η μελλοντική επιχείρηση θα λειτουργεί με ένα ψηφιακό νευρικό σύστημα". Με λίγα λόγια: Πωλήσεις σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Έτσι, αναπτύσσονται διεθνώς τα ηλεκτρονικά καταστήματα, που προσφέ ρουν ημερησίως χιλιάδες προϊόντα που υπόσχονται χαμηλότερες τιμέ ς. Ανάλογα με τα προσφε ρόμενα είδη, ο μελλοντικός πελάτης μπορεί να αναζητήσ ε ι ανάμεσα σε πολλά ομο ε ιδή το συγκ ε κριμένο είδος που επιθυμεί, να μάθει την τιμή και τον χρόνο αποστολής (εάν το παραγγείλε ι), να το δει σε εικόνες (ορισμένες φορές και σε βίντεο) και να κάνει και σχετικές συγκρίσεις τιμών. Οι τιμές στα ηλεκτρονικά καταστήματα είνα ι φθηνότερες, γιατί ένα τέτοιο κατάστημα δεν διατηρεί σημεία πώλησης με υψηλό ενοίκιο, δεν απασχολεί αριθμητικά το ίδιο προσωπικό με ένα συμβατικό και παραμένει "ανοικτό" σε 24ωρη βάση και για 365 μέρες ετησίως. Ο μέλλων π ελάτης μπορεί ακόμη να βρει και να παραγγείλει είδη που δεν υπάρχουν στα συμβατικά καταστήματα της πόλεως ή της χώρας του και μπορεί να πληρώσει μέσω της πιστωτικής του κάρτα ς ή με την χρήση της αντικαταβολής ή Paypal. 6

7 2. Βασικά εργαλεία για την δημιουργία του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου. 2.1 Php Η ΡΗΡ είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία σελίδων web με δυναμικό περιεχόμενο. Μια σελίδα ΡΗΡ περνά από επεξεργασία από ένα συμβατό διακομιστή του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που θα σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών σε μορφή κώδικα HTML. Επεκτάσεις αρχείων και διακομιστές Ένα αρχείο με κώδικα ΡΗΡ θα πρέπει να έχει την κατάλληλη επέκταση (π.χ. *.php4, *.phtml κ.ά.). *.php, Η ενσωμάτωση κώδικα σε ένα αρχείο επέκτασης.html δεν θα λειτουργήσει και θα εμφανίσει στον browser τον κώδικα χωρίς καμία επεξεργασία, εκτός αν έχει γίνει η κατάλληλη ρύθμιση στα ΜΙΜΕ types του server. Επίσης ακόμη κι όταν ένα αρχείο έχει την επέκταση.php, θα πρέπει ο server να είναι ρυθμισμένος για να επεξεργάζεται και να μεταγλωττίζει τον κώδικα ΡΗΡ σε HTML που καταλαβαίνει το πρόγραμμα πελάτη. Ο διακομιστής Apache, που χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως σε συστήματα με τα λειτουργικά συστήματα GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS Χ υποστηρίζει εξ ορισμού την εκτέλεση κώδικα ΡΗΡ, είτε με την χρήση ενός πρόσθετου (mod_php) ή με την αποστολή του κώδικα προς εκτέλεση σε εξωτερική διεργασία CGI ή FCGI ή με την έλευση της php5.4 υποστηρίζονται η εκτέλεση σε πολυάσχολους ιστοχώρους, FastCGI Process Manager (FPM). Εναλλακτικός τρόπος εκτέλεσης ιστοσελίδων χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες Ο συνδυασμός Linux/Apache/PHP/MySQL, που είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα εκτέλεσης ιστοσελίδων είναι γνωστός και με το ακρωνύμιο LAMP. Παρόμοια, ο συνδυασμός */Apache/PHP/MySQL ονομάζεται *ΑΜΡ, όπου το πρώτο αρχικό αντιστοιχεί στην πλατφόρμα, στην οποία εγκαθίστανται ο Apache, η ΡΗΡ και η MySQL (π.χ. Windows, Mac OS Χ). Ο LAMP συνήθως εγκαθίσταται και ρυθμίζεται στο Linux με τη βοήθεια του διαχειρ ιστή πακέτων της εκάστοτε διανομής. Στην περίπτωση άλλων λειτουργικών συστημάτων, επειδή το κατέβασμα και η ρύθμιση των ξεχωριστών προγραμμάτων μπορ εί να είναι πολύπλοκη, υπάρχουν έτοιμα πακέτα προς εγκατάσταση, όπως το ΧΑΜΡΡ και το W ΑΜΡ για τα Windows και το ΜΑΜΡ για το Mac OS Χ. Ιστορία της ΡΗΡ Η ιστορία της ΡΗΡ ξεκινά από το 1994, όταν ένας φοιτητής, ο Rasmus Lerdorf δημιούργησε χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Perl ένα απλό script με όνομα php.cgi, για προσωπική χρήση. Το script αυτό είχε σαν σκοπό να διατηρεί μια λίστα στατιστικών για τα άτομα που έβλεπαν το online βιογραφικό του σημείωμα. Αργότερα αυτό το script το διέθεσε και σε φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να του ζητούν να προσθέσει περισσότερες δυνατότητες. Η γλώσσα τότε ονομαζόταν PHP/FI από τα αρχικά Personal Home Page/Form Interpreter. Το 1997 η PHP/FI έφθασε στην έκδοση 2.0, βασιζόμενη αυτή τη φορά στη γλώσσα C και αριθμώντας περισσότερους από ιστότοπους που τη χρησιμοποιούσαν, ενώ αργότερα την ίδια χρονιά οι Andi Gutmans και Zeev Suraski ξαναέγραψαν τη γλώσσα από την αρχή, βασιζόμενοι 7

8 όμως αρκετά στην PHP/FI 2.0. Έτσι η ΡΗΡ έφθασε στην έκδοση 3.0 η οποία θύμιζε περισσότερο τη σημερινή μορφή της. Στη συνέχεια, οι Zeev και Andi δημιούργησαν την εταιρεία Zend (από τα αρχικά των ονομάτων του ς), η οποία συνεχίζε ι μέχρι και σήμερα την ανάπτυ ξη και εξέλιξη τη ς γλώσσας ΡΗΡ. Ακολούθησε το 1998 η έκδοση 4 τη ς ΡΗΡ, τον Ιούλιο του 2004 δ ιατέθηκ ε η έ κδοση 5, ενώ αυτή τη στιγμ1ί έχουν ή δη διατε θεί και οι πρώτε ς δοκιμαστικές εκδόσεις της επερχόμενης ΡΗΡ 6, για οποιονδήποτε προγραμματιστή θέλε ι να τη χρησιμοποιήσε ι. Οι περισσότεροι ιστότοποι επί του παρόντος χρησιμοποιούν κυρίως τις εκδόσε ις 4 και 5 της ΡΗΡ. 2.2 MySQL Η MySQL ε ίναι ένα σύστημα δ ιαχε ίριση ς σχεσιακών βάσε ων δεδομένων που μετρά πε ρισσότερες από 11 εκατομμύρια εγκαταστάσε ις. Έλαβε το όνομά της από την κόρη του Μόντυ Βιντένιους, τη Μάι (αγγλ. My). Το πρόγραμμα τρέχει έναν εξυπηρ ετητή (server) παρ έχοντας πρόσβαση πολλών χρηστών σε ένα σύνολο βάσεων δεδομένων. Ο κωδικός του εγχειρήματος είναι διαθέσιμος μέσω της GNU General Public License, καθώς και μέσω ορισμένων ιδιόκτητων συμφωνιών. Ανήκει και χρηματοδοτείται από μία και μοναδική κε ρδοσκοπική εταιρία, τη σουηδική MySQL ΑΒ, η οποία σήμε ρα ανήκε ι στην Oracle. Η MySQL ε ίναι δημοφιλε ίς βάση δεδομένων για διαδικτυακά προγράμματα και ιστοσ ελίδ ε ς. Χρησιμοποιείται σε κάποιες από τις πιο διαδ εδομ ένες διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως το Flickr, το YouTube, η Wikipedia, το Google, το Facebook και το Twitter. 2.3 Apache server Ο Apache ΗΤΤΡ γνωστός και απλά σαν Apache ε ίναι ένας εξυπηρετητής του παγκόσμιου ιστού (web ). Όποτε ένας χρήστης επισκέπτεται ένα ιστότοπο το πρόγραμμα πλοήγησης (browser) επικοινωνε ί με έναν διακομιστή (server) μέσω του πρωτοκόλλου ΗΤΤΡ, ο οποίος παράγει τις ιστοσελίδες και τις αποστέλλει στο πρόγραμμα πλοήγησης. Ο Apache είναι ένας από τους δημοφιλέστερους, εν μέρ ε ι γιατί λε ιτουργ ε ί σε διάφορ ες πλατφόρμες όπως τα Windows, το Lίηιιχ, το Unix και το Mac OS Χ. Συντηρ ε ίται τώρα από μια κοινότητα ανοικτού κώ δικα με επιτήρηση από το Ίδρυμα Λογισμικού Apache (Apache Software Foundation). Ο Apache χρησιμοποιε ίται και σε τοπικά δίκτυα σαν διακομιστής συνε ργαζόμενος με συστήματα διαχείρισης Βάσης Δεδομένων π.χ. Oracle, MySQL. Η πρώτη του έ κδοση, γνωστή ως NCSA HTTPd, δημιουργήθηκε από τον Robert McCool και κυκλοφόρησε το

9 3. Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο 3.1 Κεντρική σελίδα (ίndex.php) Η κεντρική σελίδα του site στην οποία ε μφανίζοντα ι οι τελευταίες καταχωρήσεις των προϊόντων που έχει προσθέσει ο διαχειριστής στη βάση. ':'') RaokS Ι o r e Μ ο ι ι l lιι Γlr o f ox r.-jrd! Ι ι8) υe Ectιt 'tίaw HΙttoιy Dod'Jl'IOl'ks ΙροΙs ~!.J Design Όρoιxιil«κ 1 BookStαe + locδ/host 1t,.tJ ;.Ι:ι J Λ BookSιore StoreAdmnArea Εικόνα 1.1 Κώδικας (ίndex.php) //Query για την προσθήκη των 6 τελευταίων προιόντων include "storescripts/connect_to _ mysql.php"; $dynamic _list=""; $sql=mysql_query("select * FROM products ORDER ΒΥ date_added DESC LIMIT 6"); $productcount=mysql_ num _rows($sql); //Το plithos ton biblion sti basi $g=o; if($productcount>o) { whi le($row=mysql _ fetch _ array($sql)) { $g++; $id=$row["id"]; $product_ name=$row["product_ name"]; $sigrafeas=$row["sigrafeas"]; $price=$row["price"]; 9

10 Δ ιαθέσιμο </a> ' ; $ prodιιct_ava il able=$ row[" apoth ema "] ; if($ p ro dιιct_ava il a ble > Ο ) { $ pro dιι c t_avai l a ble='<a class=availability _ l ab e l>δ ιαθ έσιμo </a> ' ; else { $ pro dιιct_ available='<a class=no _ availability _ l ab e l>mη $date _ added=strftime("%b %d, % Υ", strtotime($row["date _ added"]) ); $dynamic_list.='<table class="gino" width=" 100%" border=" 1" cellspacing="o" cel\padding="6"> <td style=" border-top=none; border-right-color:# ; border-bottomcolor:# 1414 l 4;" width="20%" valign="top" bgcolor="# l 4 l 4 l 4"><a href="product.php?id='. $id. "'><img src="inventory_images/'. $id. '.jpg" alt="'. $product_ name. "' width="90" height="90" /></a></td> <td style="border-right-color:# 14 ι 4 ι 4; border-bottom-color:# ;" width="78%" valign="top" bgcolor="#\41414">'. $product_name. '<br /> '.$sigrafeas. '<br /> '. $price. ' <br /> '. $product_ available. ' <br /> <a href="product.php?id='. $ ίd. '">Π ε ρισσότ ε ρ α >></a> </table>'; clse { $dy n aιη ic_ Us t :o: " Δ εv έχουν προστε θ ε ί ακό μα προ ιόvτα στη βάση μας " ; ιηys q \_ close(); <!DOCTYPE ht ιη l PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML l.o Tι an s itio na l //EN" "http://www.w3. oγg/tr/x h tml l/dtd/xhtml 1-transitional.dtd"> < htιηl x ιηln s= "ht tp : //www.w3.org/ /xhtml"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; ch a rset= ιιt f- 8" /> <title>bookstore</title> <link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css" medi a= "scγee n " /> <link href= " sty l e/ιηenu_sty l e.css " rel="stylesheet" type="text/css"> <link hι ef= " sty l e/ sty le_searc h.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <div align="center" id= "m a inwγapp e r"> include _ once("template _ header.php"); <div id="pagecontent"> 10

11 <table width="l00%" bordeι= "O" cellspacing=''o" cellpadding="o"> <td widtl1="26%"></br></td> <td valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="#333333"> include '/etc/menιι_ div.php'; echo $dynamic _list_ meηιι ; include _ once("/etc/search _ div.php"); </td> <td width="49%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="#333333"> <div class="tlabel" style=" heίght:30pχ;"><spaη>πρόσφατες καταχωρήσεις</spaη></dίν> echo $dynamic _ list ; <br /> <br /> <br /> </td> <td width="25%" valign="top" bgcolor="#333333"> inclυde '/etc/bestsellers.php'; echo $dynamic _ bestseller; </td> </table> inclιιde _ once("template _ footer. php"); </body> </html> ι ι

12 3.2 Κατηγορίες βιβλίων (Test product list.php) Στην σελίδα αυτή δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξε ι το βιβλίο που επιθυμεί βάσει κατηγορίας. ~- ) BookSlor e Moz ιlld Γιr e fοιι "'... Ιrcr 1~ χ 1 C:. sιαe Adιm Atu 1 +, J Λ BookStore sroreadmrιatm Εικόνα l.2 Κώδικας (Test product lίst.php) //Error Reporting error _reporting(έ_ All'); set('display errors',' ι '); ίηί - - <?pl1p //Kodikas gia ton daxorisn10 se selides an yparxoyn apotelesmata perissotera tou 3 if(isset($ _ GET['page'])) { $page=$ _ G ET['page']; $page=mysq l_real _ escape _ string($page ); else{ $page= l; <?pl1p 12

13 if(issct($ GE T[' s ιιb categ o ιγ ']) ) { include 11 s toι es cl'ipt s /conne ct_to _ιηys ql.php 11 ; $ p agcp ointe ι ""; $per_page=3; $subcategory=$ _ G ET[' s ιιb ca tego ry' ] ; $x=($page-l )* $per _page; $sql=mysql_query("select * FROM products WHERE sub ca tegory=' $s ιιb ca teg oιy ' LIMIT $x, $ p e ι-_p age 11 ) ; $productcount=mysql_num_rows($sql) ; //Το plίtho s ton bίblion sti basi $s ql_fo r_pages =my s ql_qu e ιύ( " SELECT * FROM p rodιιc t s WHERE s ιιbcategory= ' $sub c ategoιy' "); $ prodιιctcoιιnt_ foι-_pages=mysql_ ηιιm _ωws( $s ql_ for _pages ); $dynamic_list=""; $total_pages = cei1( $productcoιιnt_ for_pages/$per _page ); ίf($ pro du c tco unt>o ) { $pagepointer.= 11 Page 11.$page. 11 / 11.$total_pages. " </bι-> 11 ; if($page!=l){ $pagepointer.= 11 <a hie f='t es t_prodιιct_ lί s t. php? s ιιbcategory=$subcate gory &page= 1 '>< < Fil'st </a>"; $previous=$page- l ; $pagepointer.= 11 <a l1ief='test_p1όdιιct_list.php?subcategory= $subcategory&page= $previoιιs'>< ΡΙ'eν ίοιι s </a> " ; $pagepointer.= 11 Ι 11 ; $pagepointer.= "<a href='#'>next > </a>"; $ p agepoint e Γ.= "<a hief='#'>last >></a>"; if($page!=$total_pages){ $pagepointel'.= "<a href='#'><< First </a>"; $ pre vioιιs= $page- l ; $pagepointer.= "<a href='#'>< Ρι-eνίοιιs </a> " ; $pagepointer.= " Ι "; $next=$page+ ι ; $pagepointer.= "<a hγe f='tes t_product_ list.php? sιιbcategory= $sιιbcategory&page=$next' >Next > </a>"; $pagepointer.= "<a href='te s t_product_ li s t.php? sιιbcategory=$ sιιbcategory&page=$ total_pages'> Last >></a>"; 13

14 wh ί le($row=mysq ι_ f etch_ a πay($s q l)) { $id=$row["id"]; $product_ nam e=$ ωw["product_ name"] ; $s i g Γafe as=$ row[" s i g rafe a s "] ; $ pric e =$ωw[ 11 pl'ic e"]; $p 1Ό dιι c t_av a ί l ab l e == $ row [" ap o t\1 c ιη a ") ; i f($ ptόduct_ availablc > Ο ) { $ prodιιct_ava il able=' <a c l ass=ava ίl ability _lab e l>δ ιαθ έσιμo </a> ' ; else { $ prodιιct_ available='<a class=no _ availability _ l abel> Mη Διαθέσιμο </a> ' ; $date_added=strftime("%b %d, % Υ", s trtotiιηe( $ row["date_add e d"])) ; $ d y n a ιηi c _ lίs t.='<table class="gi no" width=" 100%" b o Γd e r= " l" cellspacing="o" cellpadding="6"> <td width="20%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="# l41414"><a href="product.php?id='. $ ίd. '"><img src="inventory _images/'. $id. '.jpg" alt="'. $ prodιιct_ name. "' width="90" height="90" /></a></td> <td width="78%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="# l41414">'. $product_name. '<br /> '. $s igγafeas. '<br /> '. $price. ' <br /> '. $product_available. ' <br /> <a hre f= "ptόduct.plψ? id= '. $id. "' >Περισσότερα >></a> </table>'; else { else { exit(); mysql_close(); $ d y n a mic_ li s t= " Δεv έχουν προστε θ ε ί ακόμα προιόντα στη β άση μας " ; 14

15 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml l/dtd/xhtml 1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/l 999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> < title>bookstore</ tίtle> <link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css" media= "scι-een" /> <link href="style/menu _ style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <dίν align="center" id="maίnwrapper" > inclιιde _ once("template _ header.php"); <dίν ίd="pagecontent" > <table widt\ι= " 100%" border="o" cellspacing=''o" cellpadding="o"> <td width="26%"></br></td> <td valίgn= "top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="# "> include '/etc /menιι _ div.php'; echo $dynamic_list_menu; include _ once("/etc/search _ div.php"); </td> <td width="49%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="#333333"> <div class="tlabel" style=" height:30px;" ><span>kατηγoρίες / echo $sιιbcategory ; </span> echo $dynamic_list; <div style="text-align:center; "> echo $pagepointer ; <!--<table width=" 100%" border="o" cellspacing="o" ce\lpadding="6"> <td width="22%" valίgn= "top" borderco\or="#oooooo" bgcolor="#7 l 5AOO"><a href="product.php?"><img src="inventory _images/2.jpg" width=" 116" heίght=" 159" /></a></td> <td wίdth= "78%" va\ίgn= "top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="# " >Tίτλoς: <br /> Τιμή: < br /> <a href="product.php?" > Λεπτoμέρειες</a></ tr> 15

16 </table>--> <br /> </td> <td width="25%" valign="top" bgcolor="#333333"> include '/etc/bestsellers.php'; echo $dynamic _ bestseller; </td> </table> include _ once("template _ footer.php"); </body> </html> 16

17 3.3 Σελίδα σύνδεσης μέλους (member login.php) Σε αυτήν την σελίδα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη-μέλος να συνδεθεί, στο λογαριασμό που έχει δημιουργήσει χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που είχε εισάγει κατά την εγγραφή του (username, p asswo Γd). Θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος προκειμένου να ολοκληρώσ ε ι μια παραγγ ελία. ~) IJookSlore Mo.r il ld Γl rc lox ~tdl 1~ χ 1 [_. stote Adιm Atoo Ι +, + "'" bcδhostμ ιιt,..1 l> :..ι,ι" ~ 81 ) * Ε ικόνα 1.3 Κώδικας (member logίn.php) <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1. Ο Transitional//EN" "http://www. w3.org/tr/xht111\ l/dtd/xhtm\ 1-transitional.dtd"> <\1tml xmlns="http://www.w3.org/ 1999/xhtml"> <head> <meta http-equiν= "Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>bookstore</title> <link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css" media="screen" /> <\ ink href="style/menu _ style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <dίν align="center" id="mainwrapper"> include_once("template_header.php"); <div id="pagecontent"> 17

18 <table width=" ι 00%" b o rde ι-= ''O " celjspacing=''o" ccllpadding=''o"> <td widt h= "26% " ></ b ι-></ td> <td valign="top" borde rcoloι= " #OOOOOO" bgcolor="#333333"> include '/etc/menu_div. php'; echo $dynamic _list_ me ηιι ; include _ once("/etc/search _ div.php"); </td> <td width="49%" valign="top" b o Γd e I"co l o r= " #OOOOOO" b g co l o ι= " # " > <div class="tlabel" style=" height:30px;"><span>log in</span> <div style=" backgroιιnd: # l41414;" > <dίν ajign="center" styje= "maγgin-jeft:24p x; b ackgroιιnd: # 1414 [ 4; "> <br /> <br /> <form id="forml" na ιηe= "forml" method="post" action="confirmlogin.php"> <table style="border-radius: 5px;" width="90%" border="o" c e ll spac ίng= "O" cellpadding=" ι "> <td width= "20% " > U sernaιηe : </td> <td width="80%"><label> <input name="username" type="text" id="username" size="40"/> <td width="20%">password:</td> <td width="80%"><label> <input name="password" type="password" id="password" size="40"/> </table> <div align="right" style="margin-right:56px;"><input type= "sιιbmit" naιηe= "button" id= "bιιtton" value="log In"/> </br> <span s tyle= " text-align : right ;">Δ εv έχετε εγγ ραφ ε ί ακόμα; <a href=register. php>πατήστε εδώ </a></ span> </form> </br> <br /> <!--<table width=" 100%" border="o" cellspacing=''o" cellpadding="6"> <td width="22%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="#7 l 5AOO"><a htef= "prodιιct.php? " >< img src="inventory _images/2.jpg" width=" 11 6" height=" 159" /></a></td> 18

19 <td width="78%" valign="top" bordercoloι= " #OOOOOO" bgco\01= "# " >Τίτλος :<br /> Τιμή : <br /> <a href= "prodιιct.php?"> Λεπτομέρειες</a></ tr> </table>--> <bγ /> </td> <td width="25%" valign="top" bgcolor="#333333"> include '/ etc/bestsellers. php'; echo $dynamic _ bestsel\er; </td> </table> include _ once("template _ footer.php"); </body> </html> 19

20 3.4 Σελίδα εγγραφής μέλους (register.php) Στην παρακάτω σελίδα ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει λογαριασμό στο site, τον οποίο θα χρησιμοποιήσει αργότερα κατά τη σύνδεση του προκειμένου να πραγματοποιήσει την παραγγελία του. "''J θoo ks l or c ΜοL ιl Jιι F ιr efox C]Γ~ ι r8] ~ tdic!ιjew 1-\oitOΙV ~ Ipols ~ :J βoιlkstore JC =' ~- "-"'_...,_.,,_, ~! +~Ι + bc~ r t-t: BookSt.ore storeaάnnaιea Εικόνα 1.4 Κώδικας (register.php) <!DOCTYPE html PUBLlC "-//W3 C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www. w3.org/tr/xhtml1 /DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <l1tml xmlns="http://www.w3.org/ 1999/xhtml"> <head> <meta http-equiν="co ntent-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>bookstore</title> <link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css" media="screen" /> <link href="style/menu _ style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <dίν align="center" ίd="maίnwrapper" > 20

21 inclιιde _ once("temp\ate _ header.php"); <div id="pagecontent"> <table width=" 100%" bordeι= ''O" cellspacing=''o" cellpadding=''o"> <td width="26%"></br></td> <td valign="top" bordercolor="#oooooo" bgco lor="# "> inclιιde '/etc/menιι_ div.php'; echo $dynamic_list_menιι ; inclιιde _ once("/etc/search_ div.php"); </td> <td width="49%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="# "> <div class="tlabel" style=" height:30px ; ">< span>eγγραφή μέλους</ spaη></dίν> </br><br/> <form action="register.php" enctype="multipart/foπn-data" name="myfoπn"id= "myform" method="post" > <table style="border-radiιιs:5px;" width="90%" border=''o" cellspacing=''o" cellpadding=" 1 "> <td width="20%">login</td> <td width="80%"><\abe\> <input name="ιιsername" type="text" id="username" size="30" /> <td>όvoμα</ td> <td><\abel> < ίηpιιt name="onoma" type="text" id="onoma" size="40" /> < td> Επώνυμο</td> <td><\abel> < ίηpιιt name="eponimo" type="text" id="eponimo" size="40" /> <td> </td> <td><label> <input naιne= "emai\" type="text" id=" " size="20" /> </\abel></td> <td> Περιοχή </td> <td><\abel> < ίηpιιt name="perioxi" type="text" id="perioxi" size="20" /> 21

22 <td> Oδός</td> <td><label> < ίηριιt name="odos" type="text" id="odos" size="20" /> <td> Τηλέφωνο </ td> <td><label> < inpιιt name="tilefono" type="text" id="tilefono" size="20" /> <td wίdth= "20%" >Κωδικός</ td> <td width="80%"><label> < ίηριιt name="password" type="password" id="password" sίze= "24" /> <td wίdth= "20%" >Επιβεβαίωση κωδικού </ td> <td width="80%"><label> < ίηpιιt name= "confinn_ρass" type="password" id= "coηfirm_ρass" size="24" /> </ tι-> <td> </td> <td><\abel> < ίηpιιt type= "sιιbmit" name="save" id="save" νalιιe= 'Έγγραφή" /> <td> </td> <td> </td> </table> </form> <!-- Elegxos aη ypaαei to ιιsername stin database > //connects to the database. inclιιde "storescripts /coηηect_to _ mysql.php"; $ίd= ""; $ιιseι-name = ""; $password = ""; $oηoma = '"'; $epoηimo = ""; $ = ""; $perioxi = ""; 22

23 $odos = ""; $tilefono = ""; 11 if everything is empty then retums with message. if ( c ιη ρ ty($_ρ Τ['\ι e ιη a ιη e "]) 11 empty($_p T["ρ assw oι"d"]) 11 empty($_post[" "]) 1/ $_POST["onoma"] 11 $_POST["eponimo"]11 $ _ POST["perioxi"] 11 $ _POST["odos"] 11 $ _POST["tilefono"]) echo "Please entel" youγ u seωame with ma x iιηum 15 charac te ι- s and p asswoι d witl1 maximιιm 15 characteγs properly."; 11 if valιιes are properly posted, applies md5 hash to the password. if (isset($ _POST["usemame"]) && $ _ POST["password"] && $ _ POST[" "] && $_POST["onoma"] && $_POST["eponimo"] && $_POST["peΓioxi"] && $_POST["odos"] && $_POST["tilefono"]) $ιιsername = $_POST["ιιsername"]; $password = $ _POST['password']; $onoma = $ _POST[" onoma"]; $eponimo = $_POST['eponimo']; $ = $_POST[" "]; $perioxi = $_POST["perioxi"]; $odos = $_POST['odos']; $tilefono = $_POST["tilefono"]; 11 again when the valιιe are properly posted, qιιeries the database ifthe same ιιsername exists. If trιιe then retιιrns with message else writes οη the database. if (isset( $_POST["ιιsername"]) && $_POST["password"] && $_POST["eιηail"]) $ιιseιίίame _ exist=""; { $sql= mysql_qιιery("select * FROM members WHERE ιιseιίίame='$ιιsername'"); $ιιsername _ exist = mysql_ nιιm _rows($sql); if($ιιseιίίame _ exist > Ο) { 23

24 echo "The υ se rnaιη e yοιι'νe ι-equ es t has already been taken, please tιy any other username."; elseif (isset( $ _POST["username"]) && $ _POST["passwoι-d"] && $_post[" "] && $_post["onoma"] && $_POST["eponimo"] && $ _POST["perioxi"] && $ _POST[''odos"] && $ _POST["tilefono"]) { $sql = mysql_qυery("insert ΙΝΊΟ members(ιιseι-name,password, ,registration_date, onoma, eponimo, perioxi,odos, til efono) V ALUES('$ιιsername', '$password', '$ ',now(), '$onoma','$eponimo', '$peι-ioxi', '$od os','$tilefono')") or die(mysql_ error()); echo "CongΓatιιrlations, yοιι'νe been ι-egistered!!! "; mysql_ close(); <br /> <span style="text-align:right;">already registeγed? <a href=member_login.php>click here to Login</a></span> <br /> < bι- /> </td> <td width="25%" valign="top" bgcolor="#333333"> inclιιde '/etc/bestsellers.php'; echo $dynamic _ bestseller; </td> </table> </dίν> <'?php inclιιde _ once("ternplate _footer.php"); </dίν> </body> </html> 24

25 3.5 Σελίδα αναζ!)τησης (search results.plιp) Στη σ ελίδα αυτή μπορ ε ί ο χρήστης να αναζητήσει βιβλία βάσει του τίτλου. ~') BookStote Μο.ι 11lι1. Fιr e fox Ι'".: ] ΓcJ1 :~., BookSta.e χ ι: ~ stol' e AdnWIAfoδ 1+1 Εικόνα 1.5 Κώδικας (search results.php) //Error Reporting error reporting('e All'); - - ini_set('display _ errors',' 1 '); //Kodikas gia ton daxorismo se selides an yparxoyn apotelesmata perissotera tou 6 if(isset($ _ GET['page'])) { $page=$ _ GET['page']; $page=mysql_real _ escape _string($page); else { $page=i; 25

26 ί f(isset($ _PO S T['p rodιι c t_ na1ηe ']) 11 isset($_ G E T['pΙΌdιιct_n a ιη e '])) if(isset($ _POST['pΙΌdιιct_ name'])) { $prodιιct_ name=$ _ POST['product_ name'] ; if(isset($ _ GET['product_name'])) { $product_ name=$ _ GET['product_ name']; include 11 storescripts/connect_to_mysql.php 11 ; $pagepointe1= 1111 ; $per_page=3; $x=($page- l )* $per _page; $sql=mysql_query( 11 SELECT * FROM products WHERE product_name LΙΚΕ '%$product_ name%' LIMIT $x, $peγ_page 11 ) ; $productcount=mysql_num_rows($sql); //Το plithos ton biblion sti basi $sql_for_pages=mysql_query( 11 SELECT * FROM prodιιcts WHERE pιόdιιct_naιne LΙΚΕ '%$product_name%' 11 ); $productcount_ for _pages=mysql_ num _rows($sql_for _pages ); $dynamic _ list= 1111 ; $total_pages = ceil($productcoιιnt_ foγ _pages/$per _page ); if($prodιιctcount> O) { $pagepointer.= 11 Page 11.$page. 11 / 11.$total_pages. 11 </br> 11 ; if($page!=1){ $pagepointer.= 11 <a hγef='search _results.php?product_ name=$product_ name&page= l '><< First </a> 11 ; $previous=$page- l; $pagepointer.= 11 <a hγef='seaγch _results. php?product_ name=$product_ name&page=$previous'>< PΓeνious </a> 11 ; if(($page!=1) && ($page!=$total_pages)){ $pagepointer.= ; if($page!=$total_pages){ $next=$page+ 1; $pagepointer.= 11 <a href= 'seaγch _ results. php?product_ name=$product_ name&page=$next'> Ν ext > </a> 11 ; $pagepointer.= 11 <a href='search _ Γesul ts. php?product_ narne=$ product_ narne&page=$total_pages '> Last >></a>11; 26

27 whi \e( $ιόw=mysq \_ fetch _ array($sq 1)) { $ίd=$row["ίd"]; $prodιιct_ name=$ row["prodιιct_ name"]; $price=$row["prίce"]; $date _ added=strftime("%b %d, % Υ", strtotime($row["date _ added"])); $dynamic _ 1 ist. ='<tab le class=" gino" width=" l 00% 11 border=" 1 11 cellspacing=''o" cellpadding= 11 6"> <ti> <td width="20%" valign= 11 top" boι derco\01= 11 #000000" bgco\01= 11 # l 4 l 4 l 4 11 ><a mef= 11 prodιιct.php?id ='. $id. "'><img src="inventoιy _images/'. $id. '.jpg" alt="'. $prodιιct_ ηaιηe. "' width="90" height="90" /></a></td> <td width="78% 11 valign="top" bordercolor="# bgcolor="#l41414">'. $prodιιct_ name. '<br /> '. $price. ' <br /> <a href= "prodιιct.php?id='. $id. "' > Περισσότερα >></a> </table>'; else { $dynamic_list="δεν βρ έθηκαν αποτελέσματα!"; else { $dynamic_ list= "Δεν βρ έ θηκαν αποτελέσματα!"; ιηysq l_ close(); <!DOCTYPE html PUBLIC 11 -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" > <html xmlns="http://www. w3.org/ l 999/xhtml 11 > <head> <meta http -e qιιiv= 11 Content-Type 11 content= 11 text/html; charset=ιιtf-8 11 /> <ti tl e> Βοο ks tore</ti tle> <link rel="stylesheet" mef= 11 style/style.css" type="text/css" media="screen" /> <link href="style/menιι_style.css 11 rel="stylesheet 11 type="text/css 11 > </head> <body> <div align= 11 centei 11 id="mainwrapper 11 > inclιιde _ once( 11 template _ header.php 11 ); <div id="pagecontent"> <table width=" 100% 11 border=''0 11 cellspacing="o" cellpadding=''o"> <td width= 11 26%"></br></td> <td νalign= 11 top" bordercolor="# bgcolor="# "> inclιιde '/etc /menιι_div.php' ; 27

28 echo $dynamic _list_ menu; include _ once(''/etc/seaγch _ div.php"); </td> <td widtl1= 11 49%" valign="top" bord erco loι= " #OOOOOO" bgco loι= " # " > <div class="tlabel" style=" heίght:30pχ;"><spaη>αποτελέσματα Αναζήτησης [ echo $productcount_ for_pages ; ]</span> echo $dynamic_list; <div s tyle= "text-align : ι-ight; "> echo $pagepointer ; <!--<table width=" 100%" border-' Ό" cellspacing= 'Ό" cellpadding="6"> <td width="22%" valign="top" bordercolor-"#000000" bgcolor-"#715aoo"><a href="piόduct.php?">< img src= "inventoιγ _images/2.jpg" width=" 116" heίght= " 159" /></a></td> <td width="78%" valίgn= "top" bordercolor-"#000000" bgcolo r-"# " >Tίτλoς: <br /> Τιμή: <br /> <a href="product.php?"> Λεπτομέρ ε ιες</a></ tr> </table>--> <br /> </td> <td width="25%" valign="top" bgcolor-"#333333"> ίnclυde '/e tc /bestselleγs.php'; echo $dynamic _ bestseller; </td> 28

29 </table> include _ once("template _ footer.php"); </dίν> </body> </html> 3.6 Καλάθι αγοράς (cart.php) Στη παρακάτω σελίδα παρουσιάζεται το καλάθι αγοράς στο χρήστη με τα βιβλία που έχε ι επ ιλέξε ι να αγοράσει. Ο χρή στη ς έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει/προσθ έσε ι κάποιο προϊόν από την υπάρχουσα λίστα του καλαθιού, να αδειάσει τ ελε ίω ς το καλάθι, καθώ ς και να αλλάξει την ποσότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντο ς που έχε ι προσθ έσ ε ι. Ql ffiιf 1J.!1114'1 115Ml.f f;ie tάt 'tiew HlitOΙY aootmaιks 10ols ~ ΚολόθιΑγορών χ lί j Stor1AdminAιe11 + bcδlhost 1 11,Jιι... : Boolι:Sιore StιweAdmn Aιeιι J Εικόνα 1.6 Κώδικας (cart.php) session _start(); //Error R epoγting error _reporting('e_ All'); ini_ set('display _ errors',' 1 '); include "storescripts/connect_to_ mysql.php"; <? plψ 29

30 // Ελεγχο e:, ε ν " ' Χρ ~ τc ρ οστr : Ο ι : ί κά1tο ιο 7!ί Ρ Q tόν στο κα ' Θ ι if (isset($ _ POST['pid'])) { $pid== $ _post['pid']; $wasf oιιnd= false; 1 )); $ί=ο; if (! isset($ _ SESSION["cart_ array"])ll count($ _ SESSION["cart_ aιτay"]) < 1 ) { $_SESSION["cart_array"]=array(O=> aπay("ίtem_ίd" => $pid, "qιι antity" => else { foreach($ _ SESSION[ 11 cart_ aπay 11 ] as $each _item) { $ί++; while(list($key,$valιιe )=each($each _item)) { if($key== 11 iteιη_id 11 && $value==$pid) { $sql = ιηysql_qιιery("select * FROM pωducts WHERE id='$pid' LIMIT 1 "); while($row=mysql_fetch _ aιτay($sql)) { $apothema=$row[" apothema"]; if(($each_item['qιιantity'] +l) > $apothema){ $each _ ί tem[' q ιιaη ti ty']=$apothema; aιτay _ splice($ _ SESSION["cart_ aιτay"], $ί-1, l,aιτay(array("item_id" => $pid, 11 quantity 11 => $each _item['qιιantity 1 ]))); if(($each _item['quantity'] + 1) <= $apothema) { array _splice($ _ SESSION["cart_array"], $ί-1, l,array(array("item _id" => $pid, "qιιantity" => $each _ item['qιιantity'] + l))); //Το προιόν υπάρχει ήδη στη λίστα άρα αύξησε την μεταβλητη quantity $wasf ound=true; //close if //close while loop //close foreach loop if($wasfound==false) { array _push($_session["cart_ aιτay"], array("item _id" => $pid, "quantity" => 1)); headeι-( 11 location: cart. php 11 ); exit(); ΤΕ Ι ΒΙ ΒΛ:ο:;e ;κ;1 ΠΕ ΙΡ Α 30

31 // κω ι α γ ια το ά ε ια μα τ ου κα αοι οί> if (isset($ GET['cmd'])&& $ GET['cιηd']=="empty cart") { unset($ _ S S 1 ["cart_ aπay " ]) ; 11 κω δ ι κας γ ια τη δ ιαγραφ 11 συγκε κρ ιμ έ νου πρ ο ιό ν το ς απ ό το καλάθ ι if ( isset($ _ POST[' index _ to _Iemove'])&& $ _ POST['index _ to _remove']! ="" ) { $key _ to _remove=$ _ POST['index _to _remove']; if ( count($ _ SESSION["caΓt_ aιτay"])<= l ) { unset($ _ SESSION["cart_ aιτay"]) ; clse { unset($ _ SESSION["cart_ aπay"] ["$key _to _remove"]); s ort($_sess fon[" ca rt_aιτay "]) ; ι ι ι ι ιι ι ι ι ι ι ι ι ιι ι ι ι ιι ι ι ι ι ι ι ι ιι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιιιι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιιιι ιι ι ι ι ι ι ι ι //κωδικα ς για την αλλαγή της ποσοτητας συγκεκριμένου προιόντο ς Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι / Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ΙΙ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι / Ι Ι Ι Ι Ι Ι if (isset($ _ POST['item _to _adjust'])&& $ ]OST['item _to _adjust']!="") { $item _to _adjust=$ _ POST['item _to _ adjust']; $qιιantity= $ _POST['qιιantity'] ; $ί=ο; foγeach($_session("cai"t_aπay"] as $each_item) { $ί ++; while(list($key,$value )=each($each _item)) { if($key=="item_id" && $value==$item_to_adjιιst) { $sql =mysql_qυery("select * FROM prodυcts WHERE id='$item to adjust' LIMIT 1 "); while($row=mysq ι f etch_ array($sq 1)) { $apothema= $ωw[" apothema "]; if($qυantity > $apothema) { $qυantity=$apothema; //Το προιόν υπάρχει ήδη στη λίστα άρα αύξησε την μεταβλητη qιιantity aιτay _splice($_ SESSION["cart _ aπay"], $ί- l, l, array(aπay("item_ id" => $item _to _ adjυst, "qιιantity" => $qιιantity))) ; 31

32 $CanBιιy= ""; ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι //Εμφάνιση του καλαθιού αγοράς J//ll////////l/////ll//////////l//l///////////////////l/////l//I///// $carttotal=''o.oo"; ίf (! isset($ _ SESSION["cart_ array"])ll coιιnt($ _ SESSION["cart_array"]) < 1 ) { $CanBιιy=""; $cart0utpιιt=" </br></br></br><h3 align='center'> Το καλάθι αγορών σας είναι άδ ε ιo </h3 ></br></br></br></br></br></ bι-></br> "; else { $cart0utpιιt= ' <table class=" ShopCart" width=" 100%" bordercolorlight="#0066cc;" border= 1; cellspacing="o" cellpadding=" l" > <td align="center"width="42%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor=" #OOOOOO" > Πρoιόν</ td> <td align="center" width=" 12%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcοlοr=" #ΟΟΟΟΟΟ" > Κατηγορία</ td> <td align="center" width=" 10%" valign="top" bordercoloι= " #OOOOOO" bgcolo r= " #OOOOOO" >Tιμή </td> <td align="center" width=" 13%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgco lor="#oooooo"> Ποσότητα</ td> <td align="center" width=" 11 %" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="#oooooo"> Σύνολο </ td> <td align="center" width=" 12%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="#oooooo"> Αφαίρεσε</ td> </ tι-> ' ; $ί=ο; foreach($ _ SESSION["cart_ array"] as $each _item) { $ίtem _id=$each _item['item _ id']; $sql=mysql_query("select * FROM prodιιcts WHERE id='$item_id' LIMIT 1 "); while($row=mysql_ fetch _ array($sql)) { $prodιιct_ name=$ row["pωduct_ name"] ; $price=$row["price"]; $category=$row[" category"]; $pricetotal=$price * $each _item['quantity']; $carttotal=$pricetotal + $carttotal; //Δυναμικός πίνακας ε μφάνιση ς του καλαθιού $ca rt0ιιtpιιt.=" < tr> "; 32

33 $ cω t ιιtιj ιιt. - ' < td. a lign- " c c otc ι " >< ~ι href=product. php?id='.$item_ id.' >'.$ pιόduct_ name. '</a><br /><img src="inventory_images/'.$item_id. '.jpg" alt="'. $prodιιct_name. "' width="50" height="82" /></td>'; $cart0utpιιt.=' < td align="centeγ" > '.$category. "</td>"; $cart0utpιιt.=' <td align="center">'.$price. " </td>"; $cal't0ιιtpιιt.= ' < td align= 11 c e nteγ"><foγm 1ηetl1od= 11 po s t 11 action=" cart. php"> < ίηpιιt class= "txtqιιantity" name= "qιιantity" type="text" value='".$each_item['qιιantity'].' "size=" l" maxlength="2" /> < ίηpιιt type="hidden" name="item _to_adjust" value="'.$item _id.'" /> <input c\ass="btn _ style" type="submit" name="adjιιstbtn '.$item_id."' νa\ιιe= " +/ " /> </form> </td>'; //$ cart0utpιιt. = ' <td align="center">'.$each_ item['qιιantity']. "</td>"; $cart0utput.='<td align="center">'.$pricetotal. " </td>"; $cart0utput.='<td align="center"><form ιηethod= "post" action="cart.php"> < ίηpιιt type="hidden" name="index_to_remove" valιιe='".$i."' /> <input class="btn_style" type="submit" name="deletebtn '. $iteιη_ id."' value="x" /> </foγm> </td>'; $caγt0ιιtpιιt. =''; $ί++; $caιitotal=' <div align="right" >Σύvoλo: '.$carttotal. ' '; $cart0utpιιt. = '<table class=''optionsshopcart" width=" 100%" cellspacing=''o" cellpadding=" l "> <td align="center"width="42%" valign="top" ><div align="left"> <a href="cart. php?cmd=emptycart" > Άδειασε το καλάθι</a></dίν></ td> <td align="center" width=" 13%" valign="top" bordercolor="#oooooo" style="coloγ: #FFF; margin-right:2px;" > '.$caγttotal.' </td> </table> '; //Elegxos an exei oloklirothei ί paγagelia if (isset($ _ GET['TΓansactionStatιιs'])&& $ GET['Tι ansactionstatus']="transactiondone") { - $cart0utput="</br></br></br><h3 align='center'> Συγχαρητήρια! Η παραγγελία σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία! </h3></br></br></br></br></br></br></br> "; unset($ _ SESSION["caΓt_ array"]); 33

34 <!DOCTYPE htιηl PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Tι-ansitional //EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml l/dtd/xhtml 1-tι-ansitional.dtd" > <html xιnlns= " w 3.ol'g/ 1999 /xhtιnl 11 > <l1ead> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <ti tle> Καλάθι Α γορών</ tί tle> <link rel="stylesheet" mef="style/style.css" type="text/css" > <link href= "style/menιι_ style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <div align="center" id="mainwrapper"> include _ once("template _ header. php"); <div id="pagecontent" > <table width=" 100%" border="o" cellspacing= 'Ό" cellpadding="o"> <td width="26%"></td> < tι-> <td valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="#333333"> inclιιde '/etc/menu_div.php'; echo $dynamic _ list_ meηιι ; <br /> <div margin-left: lopx;"><div style="margin-top:2px;"> <div style="margin-left:50px; width:204px; "><div style="margin-top:2px;"> <img src="/general options/cart_ back.png " /><br><br><br> </td> <td width="70%" valign="top" boι-dercolor=" # OOOOOO" bgcolor="#333333"> <div class="tlabel" style=" height:30px;"><span>kαλάθι αγοράς</spaη></dίν> 34

35 <!--Κωδικας του καλαθιού αγορας---> <div style="background:#202020; border: solid; boγde r - top : none; bordcrcolor:#4b4b4b;"> </br> echo $cart0utput; <!--ΤΕΛΟΣ Κωδικα του καλαθιού αγορας---> require _ once('template _ header.php'); ecl10 $CanBuy; </td> <td width="4%" valign="top" bgcolor="#333333"></td> </table> include _ once("template _ footer.pl1p"); </body> </ htιnl> 3.7 Καταστήματα (katastimata list.php) Παρακάτω ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τα διαθέσιμα καταστήματα. "'') IJookSlor c Moz 1Ιla Fir cfox...- r d1 1 ~l Χ i : stoιeaάlt'ι Ar NΙ 1 +.Ι c ιιι - Εικόνα

36 Κώδικας (katastimata Iist.php) //Ε ιτοr Reporting eπor_reporting('e_all') ; ini_set('display _ eιtoγs',' 1 '); include 11 storescripts/connect_to _ mysql.php 11 ; $pagepointer==" 11 ; $peγ_p age= ι Ο ; $x=($page- l )* $per _page; $sql=mysql_query( 11 SELECT * FROM katastimata 11 ); $katastimatacount=mysq Ι_ num _ rows($sq \); $katastimata list="" - ' $shop _total_pages = ceil($katastimatacoιιnt/$per _page ); ίf($katastίmataconnt>o) { $pagepointer.= 11 Page 11.$page. 11 / 11.$total_pages. 11 </br>" ; if($page!= l){ $pagepointer.= 11 <a hγef= 'katastiιnata _list.php?page= 1 '><< First </a>"; Pι-evious </a> 11 ; $previous=$page-1; $pagepointer.= 11 <a href='katastimata_list.php?page=$previous'>< $pagepointer.= Ι ; $pagepointer.= "<a href='#'>next > </a> 11 ; $pagepointer.= 11 <a href='#'>last >></a> 11 ; if($page!=$total_pages){ $pagepointer.= "<a mef='#'><< First </a> 11 ; $previoιιs=$page- 1; $pagepointer.= "<a href='#'>< Previous</a> 11 ; $pagepointer.= Ι ; $next=$page+ 1; $pagepointer.= "<a mef='katastimata _ list.php?page=$next'>next > </a>"; $pagepointer.= "<a 36

37 href='katastimata _list.php?page=$shop _ total_pages'>last >></a>"; while($row=mysql_fetch _ array($sql)) { $id=$row["id"]; $perioxi=$row["perioxi"]; $odos=$row[" odos "]; $ te l e phone=$ 1Όw["te l epl1on e "] ; $ orario=$ιόw["oraγio"] ; $katastimata _list.='<table class="gino" width=" 100%" border=" l" cellspacing=''o" cellpadding="6"> <td width="20%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcoloι="#t4t414"><a hi"ef="product.php?id='. $id. "'><img sγc= "katastimata_images / '. $id. '.jpg" alt="'. $perioxi. "' width="90" height="90" /></a></td> <td width="78%" valign="top" boγd e rcolo r= " #OOOOOO" bgcοlοr="# l41414" > Περιοχή: '. $pet"ίoxi.' <br /> Οδός:'.$odos. '<br /> Τηλέφωνα:'. $telephone. ' <br /> Ωράριο Λειτουργίας : '. $orario. ' <br /> </table>'; <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www. w3.org/tr/xhtml l /DTD/xhtml t-transitional.dtd"> <html xmlns = "http: //www.w3. oγg/ l 999/xhtml"> <head> <meta http - eqιιiv = "Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>bookstore</title> <link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css" media="screen" /> <link href="style/ιηenu_style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <div align="center" id="mainwrapper"> include _ once("template _ header.php"); <div id="pagecontent"> <table width=" 100%" border=''o" cellspacing=''o" cellpadding="o"> <td width="26%"></br></td> <td valign="top" bordercolor="#oooooo" bgco lor="# "> include '/etc/menu_div.php'; echo $dynamic_list_menu; <'?php inclιιde_ once("/etc/search _ div.php"); </td> <td width="49%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="#333333"> 37

38 <div class="tlabel" style=" height:30px ; "><span> Kαταστήματα</ span> echo $katastimata _list ; <div style="text-align:center;"> echo $pagepointer ; <!--<table width= 'Ί00% 11 boγde r- ''0 11 cellspacing= 1 '0 11 cellpadding= > < t Γ> <td width="22%" valign="top" bordeι-color=" #OOOOOO" bgcoloι= " #7 l5aoo"><a href="product.php?"><img src="inventory _images/2.jpg" width=" 116" height=" 159" /></a></td> <td width="78%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="# " >Τίτλος: <br /> Τιμή : <br /> <a hre f= "product.php?" >Λεπτoμέ ρ ε ιες</a></ tr> </table>--> <br /> </td> <td width="25%" valign="top" bgcolor="#333333"> inclιιde '/etc/bestsel\ers.php'; echo $dynamic _ bestseller; </td> </table> include _ once("template _ footer.php"); </body> </html> 38

39 3.8 Όροι χρήσης (oroi xrisis.php) ~' J OookStor~ M oιιlld f ι refox r':_ Ι rd1 :r.gj f8e tιit 'tlew Hi$ory OOOJ'JMtks Iools ~ 1 ' BookSl.ore χ ~Ιr _ sιο_...,_.. ~1 +~1 + ~ locδlhost,ι.. r ι ι1 ;μr1 )... Κώδικας (oroi xrisis.php) //Error Reporting error _reporting(έ_ All'); ini_set('display _ errors',' 1 '); Εικόνα 1.8 include "storescripts/connect_to _ mysql.php"; $sql=mysql_ query("select * FROM general_ options WHERE id= 1 11 ); $oroi_ xrisiscount=mysql_ num _rows($sql); if($oroi_ xrisiscount>o) { while($row=mysql_ fetch _ array($sql)) { $id=$row["id"]; $oroi_ xrisis _list=$row["oroi_ xrisis"]; 39

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος ειδών ζαχαροπλαστικής με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop) με την εφαρμογή ανοικτού κώδικα Joomla και του component "virtuemart"

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop) με την εφαρμογή ανοικτού κώδικα Joomla και του component virtuemart ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop) με την εφαρμογή ανοικτού κώδικα Joomla και του component "virtuemart" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανάπτυξη ιστοσελίδας για το ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Θέμα: Ανάπτυξη ιστοσελίδας για το ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Θέμα: Ανάπτυξη ιστοσελίδας για το ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μπράτσος Γεώργιος (ΑΜ:Τ0-3042) Ριζόπουλος Γεώργιος (ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τίτλος: Σύστηµα κράτησης θέσεων θεάτρου Αγγλικός τίτλος: Theatre booking-seat system ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των Αντωνούλα Παναγιώτη Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δυναμικής Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος Με Χρήση WordPress

Ανάπτυξη Δυναμικής Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος Με Χρήση WordPress ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανάπτυξη Δυναμικής Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος Με Χρήση WordPress ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΛΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΜ: ΤΟ2721) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου με την χρήση των προγραμματιστικών εργαλείων PHP, JavaScript

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (B2C)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (B2C) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (B2C) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ON-LINE ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ RUBY ΚΑΙ ΤΟΥ WEB FRAMEWORK RUBY ON RAILS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ON-LINE ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ RUBY ΚΑΙ ΤΟΥ WEB FRAMEWORK RUBY ON RAILS ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ON-LINE ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Εισηγητής-Επιβλέπων: Αγγελόπουλος Ιωάννης Εκπόνηση εργασίας: Παναγόπουλος Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με την χρήση του προγράμματος Prestashop

Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με την χρήση του προγράμματος Prestashop ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με την χρήση του προγράμματος Prestashop ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παρίζα Αικατερίνη (3356) Παρίζα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΜ: 1839) email : falalas@gmail.com. Επόπτης καθηγητής : Δρ. Μανιφάβας Χαράλαμπος

ΦΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΜ: 1839) email : falalas@gmail.com. Επόπτης καθηγητής : Δρ. Μανιφάβας Χαράλαμπος ΤΙΤΛΟΣ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ SITE (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ OPEN SOURCE ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΟΥ (WORDPRESS) ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ. ΦΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΜ: 1839) email : falalas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ιστότοπου πολιτιστικού. Σερβίων-Κοζάνης

Υλοποίηση ιστότοπου πολιτιστικού. Σερβίων-Κοζάνης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Υλοποίηση ιστότοπου πολιτιστικού χαρακτήρα για την περιοχή Σερβίων-Κοζάνης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσικόπουλος Αθανάσιος (ΑΜ: Τ-2974)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο

Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Ονομ/μο: Τμήμα: Φωτεινή Χλη Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Α.Ε.Μ. : 2359 E-mail: ii2359@hotmail.com Τίτλος Πτυχιακής εργασίας: Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Πτυχιακή Εργασία Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμογές Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΣΤΟΥ (Web Service) ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ιαδικτυακό σύστηµα σύγκρισης προϊόντων Super - Market» ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥ.ΞΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ " ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΠΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :31385

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥ.ΞΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΠΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :31385 Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΑΥΤΟΜΑΠΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ :31385 ΟΝΟΜΑ ΤΕΠΩΝΥΜΟ :ΚΑΡΑΜΠΑ ΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ Ε.ΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:20 ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥ.ΞΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ: 1923

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ: 1923 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Δημιουργία ηλεκτρονικoύ καταστήματος για την πώληση κρητικών προϊόντων όπως τα βιολογικά φρούτα, οι σπιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Κατασκευή του ηλεκτρονικού Καταστήματος SIFAKIS ΣHΦΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Α.Μ:1505. Επιβλέπων Καθηγητής: κ. ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Κατασκευή του ηλεκτρονικού Καταστήματος SIFAKIS ΣHΦΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Α.Μ:1505. Επιβλέπων Καθηγητής: κ. ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Κατασκευή του ηλεκτρονικού Καταστήματος SIFAKIS ΣHΦΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Α.Μ:1505

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΝΏΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ (Σ.Τ.ΕΦ) ΤΜΉΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ: ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικής διαδυκτιακής εφαρμογής για τη λειτουργία ηλεκτρονικού εμπορικού καταστήματος, με χρήση του συτήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ SUPER MARKET (e-shop), ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ JAVA (JSP, servlets, JDBC) & MYSQL

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ SUPER MARKET (e-shop), ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ JAVA (JSP, servlets, JDBC) & MYSQL ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ SUPER MARKET

Διαβάστε περισσότερα