ss~ Α~Τ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Εισηγητής: Αγγελόπουλος Ιωάννης Σπουδαστής: Ζήκος Γεώργιος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ss~ Α~Τ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Εισηγητής: Αγγελόπουλος Ιωάννης Σπουδαστής: Ζήκος Γεώργιος"

Transcript

1 ss~ Α~Τ ΤΜΉΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Εισηγητής: Αγγελόπουλος Ιωάννης Σπουδαστής: Ζήκος Γεώργιος Έτος ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ τέ(: ΠΕΙ ΡΑ Ι Αj

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τα πλεονεκτήματα του 1.1 Ηλεκτρονικό εμπόριο Πλεονεκηματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου Ηλεκτρονικό κατάστημα ΚΕΦΑΛΑΙ02ο Βασικά εργάλεια για την δnμιούργια του nλεκτρονικου βιβλιοπωλείου. 2.1 Php MySQL Apache Server... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο 3.1 Κεντρική σελίδα ( index. php) Κατηγορίες βιβλίων (Test_ρroduct_list.php) Σελίδα σύνδεσης μέλους ( member _ login. php) Σελίδα εγγραφής μέλους (register.php) Σελίδα αναζήτησης (search_results.php) Καλάθι αγοράς (cart.php) Καταστήματα (katastimata_list.php) Όροι χρήσης (oroi_xrisis.php) Επικοινωνία (epikoinonia.php) Χαρακτηριστικά πρoϊόντoς(product.php) Ολοκλήρωση παραγγ ελίας (payment_checkout.php) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ADMIN PANEL 4.1 Administrator Login (/storeadωin/admin_login.php) Κεντρική σελίδα Admin (/storeadmin/index.php) Προσθήκη προϊόντος (/storeadmin/inventory _list.php ) Επεξε ργασία προϊόντος (/storeadmin/inventory _ edit.php ) Προσθήκη Καταστήματος (/storeadmin/katastimata_list.php) Επεξεργασία Καταστήματος (/storeadmin/katastimata_edit.php) Προθήκη κατηγορίας/υποκατηγορίας - Δυναμικό Μeηιι (/storeadmin/menu _ list.php) Επεξεργασία κατηγορίας/υποκατηγορίας - Δυναμικό Menu Ιστορικό Παραγγελιών (/storeadmin/paragelies _list.php ) Επεξεργασία Παραγγελιών (/storeadmin/paragelies_edit.php) Γενικές ρυθμίσεις (/storeadmin/design_oroi.php) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΙ ΒΙΒ ΛΙ Ο Θ ΗΚ\-1 ΠΕ\ ΡΑΙ Α

3 Εισαγωγή Στη παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση της δημιουργίας μιας ιστοσελίδας ηλεκτρονικού βιβλιοπωλε ίου όπου ο επισκέπτης (αφού γίνει μέλος) έχει την δυνατότητα να αγοράσει βιβλία μέσα από προτεινόμενες επιλογές βιβλίων ανά κατηγορία. Ενώ ο διαχειριστής (administratoι-) του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλε ίου έχει την δυνατότητα να παρέμβει στις ρυθμίσεις των προϊόντων που έχουν προστεθεί στη βάση. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιγράφεται η βασική έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου και τα πλεονε κτήματα του. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η λειτουργία των ιστοσελίδων που θα είναι προσβάσιμες στον επισκέπτη καθώς και ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξή τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η λειτουργία των ιστοσελίδων που είναι προσβάσιμες μόνο στον δ ιαχειριστή (Admin panel) ο οποίος μπορεί να. παρέμβει στη βάση δεδομένων, καθώς και ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξή της. 3

4 1. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τα πλεονεκτήματα του 1.1 Ηλεκτρονικό εμπόριο Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Η.Ε.),ή ευρέως γνωστό ως e-commerce, ecοιηιηeγce ή e comm, ορίζεται το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, βασιζόμενο δηλαδή στην ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η φυσική παρουσία των συμβαλλομένων μερών, πωλητή - αγοραστή. Περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικτυακών διαδικασιών: ανάπτυξης, προώθησης, πώλησης,παράδοσης, εξυπηρέτησης και πληρωμής για προϊόντα και υπηρεσίες. Το εύρος των ανταλλαγών που διεξάγονται ηλεκτρονικά, έχει αυξηθεί ασυνήθιστα με την ευρεία χρήση του internet. Η χρήση του εμπορίου διεξάγεται κατ' αυτόν τον τρόπο, παρακινώντας και απορροφώντας καινοτομίες στην ηλεκτρονική μεταφορά χρηματικών πόρων(electronic fιιnds transfer), στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας(supply chain management), στο διαδικτυακό marketing(internet marketing), στη διεκπεραίωση διαδικτυακών διαδικασιών( online transaction processing), στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων(electrοηίc data interchange (EDI)),,στην καταγραφή συστημάτων διοίκησης(ίηνeηtοry management) και στην αυτοματοποίηση συστημάτων συγκέντρωσης δεδομένων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο ή e-comerce καλύπτει το φάσμα της εμπορικής δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο Internet αφενός μεταξύ επιχειρήσεωνπελατών και αφετέρου μεταξύ επιχειρ1)σεων-επιχειρήσεων. Σε αυτή την ενότητα το ηλεκτρονικό εμπόριο χωρίζεται σε δύο σκέλη: -Διαδικτυακή Έρευνα Αγοράς: Αφορά τη συλλογή των πληροφοριών και των υπόλοιπων διαδικασιών που πρόκειται να ληφθούν υπόψη για την επιλογή ενός προϊόντος. -Διαδικτυακή αγορά: αφορά την τεχνολογική υποδομή που απαιτείται για την ανταλλαγή στοιχείων και την αυτόματη υποστήριξη όλων των διαδικασιών που χρειάζονται για την αγορά ενός προϊόντος στο Internet. 1.2.Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικού εμπορίου Τα σημαντικότερα οφέλη την χρήσης του ηλεκτρονικού για τον καταναλωτή και την επιχείρηση είναι τα παρακάτω: Πλεονεκτήματα ως προς τον Καταναλωτή Υπάρχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα για έναν καταναλωτή που επιθυμεί να αποκτήσει αγαθά και υπηρεσίες μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. Ενδεικτικά όμως αναφέρουμε τις σημαντικότερες οι οποίες είναι: - Αγορές 24 ώρες το 24ωρο: Ενώ τα μαγαζιά και οι υπηρεσίες λειτουργούν συγκεκριμένο ωράριο καθημερινά, οι αγορές μέσω lnternet είναι ανοιχτές 24 ώρες το 24ωρο, δίνοντας τη δυνατότητα στον καθένα να κάνει συναλλαγές οποιαδήποτε ώρα επιθυμεί... ~ ΒΙ ΒΛ\ΟΘΗΚ Η ΤΕΙ ΠΕ \Ρ ΑI Α 4

5 - Χαμηλό κόστος: Το κόστος των προϊόντων που πωλούνται μέσω Internet είναι κατά κανόνα χαμηλότερο από τις τιμές του εμπορίου, αφού ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι απαλλαγμένο από κόστη λειτουργίας όπως ενοικίαση χώρου, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και το βασικότερο έξοδα υπαλληλικού προσωπικό. - Εύρεση εκπτώσεων και αγοραστικών ευκαιριών : Η δυνατότητα της επιλογής προϊόντων από όλον τον κόσμο δίνει στους καταναλωτές την ευκαιρία να εντοπίσουν προσφορές, εκπτώσεις και κάθε είδους αγοραστικές ευκαιρίες για να αποκτήσουν τα προϊόντα που επιθυμούν σε χαμηλότερες τιμές, ακόμα και σε προϊόντα της τοπικής αγοράς τους. - Παγκόσμια Αγορά: Η αγορά είναι πραγματικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Με άλλα λόγια, μπορείτε μέσω του υπολογιστή σας να αγοράσετε ακόμα και κάτι το οποίο δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα, χωρίς να πρέπει πια να περιμένετε πότε εσείς ή κάποιος φίλος σας θα ταξιδέψει στο εξωτερικό για να σας το φέρει. - Συναλλαγή γρήγορη και άμεση: Με λίγα λόγια, από τη στιγμή που θα ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, το αργότερο σε 3-4 ημέρες θα την έχετε παραλάβει, ακόμα και αν εκείνη τη στιγμή το προϊόν βρισκόταν στην άλλη άκρη του πλανήτη. Πλεονεκτήματα ως προς την Εταιρεία Τα κυριότερα πλεονεκτήματα για μια εταιρεία να δραστηριοποιηθεί και στον Παγκόσμιο Ιστό είναι: - Αύξηση της ανταγωνιστικότητας: Οι εταιρείες για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό τους στην τοπική αγορά επεκτείνουν την δραστηριότητά τους και στον Παγκόσμιο Ιστό έτσι ώστε να είναι κοντά στους πελάτες τους και να επιβιώνουν του ανταγωνισμού μακροχρόνια. - Καλύτερη Πολιτική: Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές επιτρέπουν την αμφίδρομη σχέση μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή. Αυτό σημαίνει πως κάθε εταιρεία μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών μπορεί να συλλέξει πολλά στοιχεία για τις συνή-θειες, τις ανάγκες και τα γούστα των καταναλωτών και σύμφωνα με αυτά να ανα-προσαρμόσει την πολιτική της προς το θετικότερο. - Ελάττωση της αλυσίδας προμηθειών : Πολλές εταιρείες για παράδειγμα εμπορεύονται αγαθά με σκοπό να τα προωθήσουν στον τελικό αποδέκτη, τον καταναλωτή. Ενδιάμεσα όμως το εμπόρευμα έχει περάσει από διάφορους μεσάζοντες. Αυτό για μια εταιρεία δεν είναι και τόσο εξυπηρετικό επειδή δεν έχει άμεση επαφή με τον καταναλωτή. Μέσω της ηλεκτρονικής αγοράς μπορεί να ελέγχει τις ποσότητες των προϊόντων που πρέπει να εμπορεύεται με σκοπό να ικανοποιεί τους πελάτες της και να μην μένει τεράστιο απόθεμα στις αποθήκες της Ηλεκτρονικό κατάστημα Ηλεκτρονικό κατάστημα ( e-shop) είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να αναφερθεί κάποιος σε ένα Διαδικτυακό τόπο (site) μέσω του οποίου πραγματοποιούνται πωλήσεις διαφόρων ειδών. Ορισμένες πλατφόρμες δημοπρασιών προσφέρουν και συστήματα ηλεκτρονικών καταστημάτων. Η Επανάσταση της Πληροφορικής άλλαξε σημαντικά τον τρόπο ζωής των πολιτών, επιφέροντας μια σειρά αλλαγών, που επηρεάζουν και τις εμπορικές επιχειρήσεις. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό όπλο στα χέρια των επιχειρήσεων που θέλουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός νέου περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, 5

6 διεθνοποίηση και εντατικοποίηση του ανταγωνισμού, κ.α. Οι επιχειρήσεις που θα "επιβιώσουν" στον ανταγωνισμό είναι αυτές που στον παρόντα χρόνο θα κάνουν τις στρατηγικές επιλογές για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις πρακτικέ ς τους. Παλαιότερα, η ενσωμάτωση αυτή περιλάμβανε μόνο την ηλεκτρονική παρουσίαση των καταστημάτων, όχι όμως και όλων των ειδών τους και, πολύ πε ρισσότερο, δεν υπήρχε δυνατότητα άμεσης παραγγ ελίας κάποιου είδους. Το ηλεκτρ ονικό επιχειρείν (E-Business) αναφέρεται στην πραγματοποίηση επιχειρηματικών συναλλαγών μέσω του Internet και είναι η προσαρμογή του κλασικού επιχειρηματικού μοντέλου στην νέα ηλεκτρονική πραγματικότητα ή την ανάπτυξη νέου επιχειρηματικού μοντέλου με αντικ ε ίμενο μόνο το Διαδίκτυο. Όπως χαρακτηριστικά έχει πε ι ο Μπιλ Γκέιτς: ''Το Διαδίκτυο δεν είναι απλώς άλλο ένα κανάλι πωλήσεων. Θα μετασχηματίσει την επιχείρησή σας. Η μελλοντική επιχείρηση θα λειτουργεί με ένα ψηφιακό νευρικό σύστημα". Με λίγα λόγια: Πωλήσεις σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Έτσι, αναπτύσσονται διεθνώς τα ηλεκτρονικά καταστήματα, που προσφέ ρουν ημερησίως χιλιάδες προϊόντα που υπόσχονται χαμηλότερες τιμέ ς. Ανάλογα με τα προσφε ρόμενα είδη, ο μελλοντικός πελάτης μπορεί να αναζητήσ ε ι ανάμεσα σε πολλά ομο ε ιδή το συγκ ε κριμένο είδος που επιθυμεί, να μάθει την τιμή και τον χρόνο αποστολής (εάν το παραγγείλε ι), να το δει σε εικόνες (ορισμένες φορές και σε βίντεο) και να κάνει και σχετικές συγκρίσεις τιμών. Οι τιμές στα ηλεκτρονικά καταστήματα είνα ι φθηνότερες, γιατί ένα τέτοιο κατάστημα δεν διατηρεί σημεία πώλησης με υψηλό ενοίκιο, δεν απασχολεί αριθμητικά το ίδιο προσωπικό με ένα συμβατικό και παραμένει "ανοικτό" σε 24ωρη βάση και για 365 μέρες ετησίως. Ο μέλλων π ελάτης μπορεί ακόμη να βρει και να παραγγείλει είδη που δεν υπάρχουν στα συμβατικά καταστήματα της πόλεως ή της χώρας του και μπορεί να πληρώσει μέσω της πιστωτικής του κάρτα ς ή με την χρήση της αντικαταβολής ή Paypal. 6

7 2. Βασικά εργαλεία για την δημιουργία του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου. 2.1 Php Η ΡΗΡ είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία σελίδων web με δυναμικό περιεχόμενο. Μια σελίδα ΡΗΡ περνά από επεξεργασία από ένα συμβατό διακομιστή του Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που θα σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών σε μορφή κώδικα HTML. Επεκτάσεις αρχείων και διακομιστές Ένα αρχείο με κώδικα ΡΗΡ θα πρέπει να έχει την κατάλληλη επέκταση (π.χ. *.php4, *.phtml κ.ά.). *.php, Η ενσωμάτωση κώδικα σε ένα αρχείο επέκτασης.html δεν θα λειτουργήσει και θα εμφανίσει στον browser τον κώδικα χωρίς καμία επεξεργασία, εκτός αν έχει γίνει η κατάλληλη ρύθμιση στα ΜΙΜΕ types του server. Επίσης ακόμη κι όταν ένα αρχείο έχει την επέκταση.php, θα πρέπει ο server να είναι ρυθμισμένος για να επεξεργάζεται και να μεταγλωττίζει τον κώδικα ΡΗΡ σε HTML που καταλαβαίνει το πρόγραμμα πελάτη. Ο διακομιστής Apache, που χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως σε συστήματα με τα λειτουργικά συστήματα GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS Χ υποστηρίζει εξ ορισμού την εκτέλεση κώδικα ΡΗΡ, είτε με την χρήση ενός πρόσθετου (mod_php) ή με την αποστολή του κώδικα προς εκτέλεση σε εξωτερική διεργασία CGI ή FCGI ή με την έλευση της php5.4 υποστηρίζονται η εκτέλεση σε πολυάσχολους ιστοχώρους, FastCGI Process Manager (FPM). Εναλλακτικός τρόπος εκτέλεσης ιστοσελίδων χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες Ο συνδυασμός Linux/Apache/PHP/MySQL, που είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα εκτέλεσης ιστοσελίδων είναι γνωστός και με το ακρωνύμιο LAMP. Παρόμοια, ο συνδυασμός */Apache/PHP/MySQL ονομάζεται *ΑΜΡ, όπου το πρώτο αρχικό αντιστοιχεί στην πλατφόρμα, στην οποία εγκαθίστανται ο Apache, η ΡΗΡ και η MySQL (π.χ. Windows, Mac OS Χ). Ο LAMP συνήθως εγκαθίσταται και ρυθμίζεται στο Linux με τη βοήθεια του διαχειρ ιστή πακέτων της εκάστοτε διανομής. Στην περίπτωση άλλων λειτουργικών συστημάτων, επειδή το κατέβασμα και η ρύθμιση των ξεχωριστών προγραμμάτων μπορ εί να είναι πολύπλοκη, υπάρχουν έτοιμα πακέτα προς εγκατάσταση, όπως το ΧΑΜΡΡ και το W ΑΜΡ για τα Windows και το ΜΑΜΡ για το Mac OS Χ. Ιστορία της ΡΗΡ Η ιστορία της ΡΗΡ ξεκινά από το 1994, όταν ένας φοιτητής, ο Rasmus Lerdorf δημιούργησε χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Perl ένα απλό script με όνομα php.cgi, για προσωπική χρήση. Το script αυτό είχε σαν σκοπό να διατηρεί μια λίστα στατιστικών για τα άτομα που έβλεπαν το online βιογραφικό του σημείωμα. Αργότερα αυτό το script το διέθεσε και σε φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να του ζητούν να προσθέσει περισσότερες δυνατότητες. Η γλώσσα τότε ονομαζόταν PHP/FI από τα αρχικά Personal Home Page/Form Interpreter. Το 1997 η PHP/FI έφθασε στην έκδοση 2.0, βασιζόμενη αυτή τη φορά στη γλώσσα C και αριθμώντας περισσότερους από ιστότοπους που τη χρησιμοποιούσαν, ενώ αργότερα την ίδια χρονιά οι Andi Gutmans και Zeev Suraski ξαναέγραψαν τη γλώσσα από την αρχή, βασιζόμενοι 7

8 όμως αρκετά στην PHP/FI 2.0. Έτσι η ΡΗΡ έφθασε στην έκδοση 3.0 η οποία θύμιζε περισσότερο τη σημερινή μορφή της. Στη συνέχεια, οι Zeev και Andi δημιούργησαν την εταιρεία Zend (από τα αρχικά των ονομάτων του ς), η οποία συνεχίζε ι μέχρι και σήμερα την ανάπτυ ξη και εξέλιξη τη ς γλώσσας ΡΗΡ. Ακολούθησε το 1998 η έκδοση 4 τη ς ΡΗΡ, τον Ιούλιο του 2004 δ ιατέθηκ ε η έ κδοση 5, ενώ αυτή τη στιγμ1ί έχουν ή δη διατε θεί και οι πρώτε ς δοκιμαστικές εκδόσεις της επερχόμενης ΡΗΡ 6, για οποιονδήποτε προγραμματιστή θέλε ι να τη χρησιμοποιήσε ι. Οι περισσότεροι ιστότοποι επί του παρόντος χρησιμοποιούν κυρίως τις εκδόσε ις 4 και 5 της ΡΗΡ. 2.2 MySQL Η MySQL ε ίναι ένα σύστημα δ ιαχε ίριση ς σχεσιακών βάσε ων δεδομένων που μετρά πε ρισσότερες από 11 εκατομμύρια εγκαταστάσε ις. Έλαβε το όνομά της από την κόρη του Μόντυ Βιντένιους, τη Μάι (αγγλ. My). Το πρόγραμμα τρέχει έναν εξυπηρ ετητή (server) παρ έχοντας πρόσβαση πολλών χρηστών σε ένα σύνολο βάσεων δεδομένων. Ο κωδικός του εγχειρήματος είναι διαθέσιμος μέσω της GNU General Public License, καθώς και μέσω ορισμένων ιδιόκτητων συμφωνιών. Ανήκει και χρηματοδοτείται από μία και μοναδική κε ρδοσκοπική εταιρία, τη σουηδική MySQL ΑΒ, η οποία σήμε ρα ανήκε ι στην Oracle. Η MySQL ε ίναι δημοφιλε ίς βάση δεδομένων για διαδικτυακά προγράμματα και ιστοσ ελίδ ε ς. Χρησιμοποιείται σε κάποιες από τις πιο διαδ εδομ ένες διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως το Flickr, το YouTube, η Wikipedia, το Google, το Facebook και το Twitter. 2.3 Apache server Ο Apache ΗΤΤΡ γνωστός και απλά σαν Apache ε ίναι ένας εξυπηρετητής του παγκόσμιου ιστού (web ). Όποτε ένας χρήστης επισκέπτεται ένα ιστότοπο το πρόγραμμα πλοήγησης (browser) επικοινωνε ί με έναν διακομιστή (server) μέσω του πρωτοκόλλου ΗΤΤΡ, ο οποίος παράγει τις ιστοσελίδες και τις αποστέλλει στο πρόγραμμα πλοήγησης. Ο Apache είναι ένας από τους δημοφιλέστερους, εν μέρ ε ι γιατί λε ιτουργ ε ί σε διάφορ ες πλατφόρμες όπως τα Windows, το Lίηιιχ, το Unix και το Mac OS Χ. Συντηρ ε ίται τώρα από μια κοινότητα ανοικτού κώ δικα με επιτήρηση από το Ίδρυμα Λογισμικού Apache (Apache Software Foundation). Ο Apache χρησιμοποιε ίται και σε τοπικά δίκτυα σαν διακομιστής συνε ργαζόμενος με συστήματα διαχείρισης Βάσης Δεδομένων π.χ. Oracle, MySQL. Η πρώτη του έ κδοση, γνωστή ως NCSA HTTPd, δημιουργήθηκε από τον Robert McCool και κυκλοφόρησε το

9 3. Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο 3.1 Κεντρική σελίδα (ίndex.php) Η κεντρική σελίδα του site στην οποία ε μφανίζοντα ι οι τελευταίες καταχωρήσεις των προϊόντων που έχει προσθέσει ο διαχειριστής στη βάση. ':'') RaokS Ι o r e Μ ο ι ι l lιι Γlr o f ox r.-jrd! Ι ι8) υe Ectιt 'tίaw HΙttoιy Dod'Jl'IOl'ks ΙροΙs ~!.J Design Όρoιxιil«κ 1 BookStαe + locδ/host 1t,.tJ ;.Ι:ι J Λ BookSιore StoreAdmnArea Εικόνα 1.1 Κώδικας (ίndex.php) //Query για την προσθήκη των 6 τελευταίων προιόντων include "storescripts/connect_to _ mysql.php"; $dynamic _list=""; $sql=mysql_query("select * FROM products ORDER ΒΥ date_added DESC LIMIT 6"); $productcount=mysql_ num _rows($sql); //Το plithos ton biblion sti basi $g=o; if($productcount>o) { whi le($row=mysql _ fetch _ array($sql)) { $g++; $id=$row["id"]; $product_ name=$row["product_ name"]; $sigrafeas=$row["sigrafeas"]; $price=$row["price"]; 9

10 Δ ιαθέσιμο </a> ' ; $ prodιιct_ava il able=$ row[" apoth ema "] ; if($ p ro dιιct_ava il a ble > Ο ) { $ pro dιι c t_avai l a ble='<a class=availability _ l ab e l>δ ιαθ έσιμo </a> ' ; else { $ pro dιιct_ available='<a class=no _ availability _ l ab e l>mη $date _ added=strftime("%b %d, % Υ", strtotime($row["date _ added"]) ); $dynamic_list.='<table class="gino" width=" 100%" border=" 1" cellspacing="o" cel\padding="6"> <td style=" border-top=none; border-right-color:# ; border-bottomcolor:# 1414 l 4;" width="20%" valign="top" bgcolor="# l 4 l 4 l 4"><a href="product.php?id='. $id. "'><img src="inventory_images/'. $id. '.jpg" alt="'. $product_ name. "' width="90" height="90" /></a></td> <td style="border-right-color:# 14 ι 4 ι 4; border-bottom-color:# ;" width="78%" valign="top" bgcolor="#\41414">'. $product_name. '<br /> '.$sigrafeas. '<br /> '. $price. ' <br /> '. $product_ available. ' <br /> <a href="product.php?id='. $ ίd. '">Π ε ρισσότ ε ρ α >></a> </table>'; clse { $dy n aιη ic_ Us t :o: " Δ εv έχουν προστε θ ε ί ακό μα προ ιόvτα στη βάση μας " ; ιηys q \_ close(); <!DOCTYPE ht ιη l PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML l.o Tι an s itio na l //EN" "http://www.w3. oγg/tr/x h tml l/dtd/xhtml 1-transitional.dtd"> < htιηl x ιηln s= "ht tp : //www.w3.org/ /xhtml"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; ch a rset= ιιt f- 8" /> <title>bookstore</title> <link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css" medi a= "scγee n " /> <link href= " sty l e/ιηenu_sty l e.css " rel="stylesheet" type="text/css"> <link hι ef= " sty l e/ sty le_searc h.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <div align="center" id= "m a inwγapp e r"> include _ once("template _ header.php"); <div id="pagecontent"> 10

11 <table width="l00%" bordeι= "O" cellspacing=''o" cellpadding="o"> <td widtl1="26%"></br></td> <td valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="#333333"> include '/etc/menιι_ div.php'; echo $dynamic _list_ meηιι ; include _ once("/etc/search _ div.php"); </td> <td width="49%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="#333333"> <div class="tlabel" style=" heίght:30pχ;"><spaη>πρόσφατες καταχωρήσεις</spaη></dίν> echo $dynamic _ list ; <br /> <br /> <br /> </td> <td width="25%" valign="top" bgcolor="#333333"> inclυde '/etc/bestsellers.php'; echo $dynamic _ bestseller; </td> </table> inclιιde _ once("template _ footer. php"); </body> </html> ι ι

12 3.2 Κατηγορίες βιβλίων (Test product list.php) Στην σελίδα αυτή δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξε ι το βιβλίο που επιθυμεί βάσει κατηγορίας. ~- ) BookSlor e Moz ιlld Γιr e fοιι "'... Ιrcr 1~ χ 1 C:. sιαe Adιm Atu 1 +, J Λ BookStore sroreadmrιatm Εικόνα l.2 Κώδικας (Test product lίst.php) //Error Reporting error _reporting(έ_ All'); set('display errors',' ι '); ίηί - - <?pl1p //Kodikas gia ton daxorisn10 se selides an yparxoyn apotelesmata perissotera tou 3 if(isset($ _ GET['page'])) { $page=$ _ G ET['page']; $page=mysq l_real _ escape _ string($page ); else{ $page= l; <?pl1p 12

13 if(issct($ GE T[' s ιιb categ o ιγ ']) ) { include 11 s toι es cl'ipt s /conne ct_to _ιηys ql.php 11 ; $ p agcp ointe ι ""; $per_page=3; $subcategory=$ _ G ET[' s ιιb ca tego ry' ] ; $x=($page-l )* $per _page; $sql=mysql_query("select * FROM products WHERE sub ca tegory=' $s ιιb ca teg oιy ' LIMIT $x, $ p e ι-_p age 11 ) ; $productcount=mysql_num_rows($sql) ; //Το plίtho s ton bίblion sti basi $s ql_fo r_pages =my s ql_qu e ιύ( " SELECT * FROM p rodιιc t s WHERE s ιιbcategory= ' $sub c ategoιy' "); $ prodιιctcoιιnt_ foι-_pages=mysql_ ηιιm _ωws( $s ql_ for _pages ); $dynamic_list=""; $total_pages = cei1( $productcoιιnt_ for_pages/$per _page ); ίf($ pro du c tco unt>o ) { $pagepointer.= 11 Page 11.$page. 11 / 11.$total_pages. " </bι-> 11 ; if($page!=l){ $pagepointer.= 11 <a hie f='t es t_prodιιct_ lί s t. php? s ιιbcategory=$subcate gory &page= 1 '>< < Fil'st </a>"; $previous=$page- l ; $pagepointer.= 11 <a l1ief='test_p1όdιιct_list.php?subcategory= $subcategory&page= $previoιιs'>< ΡΙ'eν ίοιι s </a> " ; $pagepointer.= 11 Ι 11 ; $pagepointer.= "<a href='#'>next > </a>"; $ p agepoint e Γ.= "<a hief='#'>last >></a>"; if($page!=$total_pages){ $pagepointel'.= "<a href='#'><< First </a>"; $ pre vioιιs= $page- l ; $pagepointer.= "<a href='#'>< Ρι-eνίοιιs </a> " ; $pagepointer.= " Ι "; $next=$page+ ι ; $pagepointer.= "<a hγe f='tes t_product_ list.php? sιιbcategory= $sιιbcategory&page=$next' >Next > </a>"; $pagepointer.= "<a href='te s t_product_ li s t.php? sιιbcategory=$ sιιbcategory&page=$ total_pages'> Last >></a>"; 13

14 wh ί le($row=mysq ι_ f etch_ a πay($s q l)) { $id=$row["id"]; $product_ nam e=$ ωw["product_ name"] ; $s i g Γafe as=$ row[" s i g rafe a s "] ; $ pric e =$ωw[ 11 pl'ic e"]; $p 1Ό dιι c t_av a ί l ab l e == $ row [" ap o t\1 c ιη a ") ; i f($ ptόduct_ availablc > Ο ) { $ prodιιct_ava il able=' <a c l ass=ava ίl ability _lab e l>δ ιαθ έσιμo </a> ' ; else { $ prodιιct_ available='<a class=no _ availability _ l abel> Mη Διαθέσιμο </a> ' ; $date_added=strftime("%b %d, % Υ", s trtotiιηe( $ row["date_add e d"])) ; $ d y n a ιηi c _ lίs t.='<table class="gi no" width=" 100%" b o Γd e r= " l" cellspacing="o" cellpadding="6"> <td width="20%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="# l41414"><a href="product.php?id='. $ ίd. '"><img src="inventory _images/'. $id. '.jpg" alt="'. $ prodιιct_ name. "' width="90" height="90" /></a></td> <td width="78%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="# l41414">'. $product_name. '<br /> '. $s igγafeas. '<br /> '. $price. ' <br /> '. $product_available. ' <br /> <a hre f= "ptόduct.plψ? id= '. $id. "' >Περισσότερα >></a> </table>'; else { else { exit(); mysql_close(); $ d y n a mic_ li s t= " Δεv έχουν προστε θ ε ί ακόμα προιόντα στη β άση μας " ; 14

15 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml l/dtd/xhtml 1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/l 999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> < title>bookstore</ tίtle> <link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css" media= "scι-een" /> <link href="style/menu _ style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <dίν align="center" id="maίnwrapper" > inclιιde _ once("template _ header.php"); <dίν ίd="pagecontent" > <table widt\ι= " 100%" border="o" cellspacing=''o" cellpadding="o"> <td width="26%"></br></td> <td valίgn= "top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="# "> include '/etc /menιι _ div.php'; echo $dynamic_list_menu; include _ once("/etc/search _ div.php"); </td> <td width="49%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="#333333"> <div class="tlabel" style=" height:30px;" ><span>kατηγoρίες / echo $sιιbcategory ; </span> echo $dynamic_list; <div style="text-align:center; "> echo $pagepointer ; <!--<table width=" 100%" border="o" cellspacing="o" ce\lpadding="6"> <td width="22%" valίgn= "top" borderco\or="#oooooo" bgcolor="#7 l 5AOO"><a href="product.php?"><img src="inventory _images/2.jpg" width=" 116" heίght=" 159" /></a></td> <td wίdth= "78%" va\ίgn= "top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="# " >Tίτλoς: <br /> Τιμή: < br /> <a href="product.php?" > Λεπτoμέρειες</a></ tr> 15

16 </table>--> <br /> </td> <td width="25%" valign="top" bgcolor="#333333"> include '/etc/bestsellers.php'; echo $dynamic _ bestseller; </td> </table> include _ once("template _ footer.php"); </body> </html> 16

17 3.3 Σελίδα σύνδεσης μέλους (member login.php) Σε αυτήν την σελίδα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη-μέλος να συνδεθεί, στο λογαριασμό που έχει δημιουργήσει χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που είχε εισάγει κατά την εγγραφή του (username, p asswo Γd). Θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος προκειμένου να ολοκληρώσ ε ι μια παραγγ ελία. ~) IJookSlore Mo.r il ld Γl rc lox ~tdl 1~ χ 1 [_. stote Adιm Atoo Ι +, + "'" bcδhostμ ιιt,..1 l> :..ι,ι" ~ 81 ) * Ε ικόνα 1.3 Κώδικας (member logίn.php) <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1. Ο Transitional//EN" "http://www. w3.org/tr/xht111\ l/dtd/xhtm\ 1-transitional.dtd"> <\1tml xmlns="http://www.w3.org/ 1999/xhtml"> <head> <meta http-equiν= "Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>bookstore</title> <link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css" media="screen" /> <\ ink href="style/menu _ style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <dίν align="center" id="mainwrapper"> include_once("template_header.php"); <div id="pagecontent"> 17

18 <table width=" ι 00%" b o rde ι-= ''O " celjspacing=''o" ccllpadding=''o"> <td widt h= "26% " ></ b ι-></ td> <td valign="top" borde rcoloι= " #OOOOOO" bgcolor="#333333"> include '/etc/menu_div. php'; echo $dynamic _list_ me ηιι ; include _ once("/etc/search _ div.php"); </td> <td width="49%" valign="top" b o Γd e I"co l o r= " #OOOOOO" b g co l o ι= " # " > <div class="tlabel" style=" height:30px;"><span>log in</span> <div style=" backgroιιnd: # l41414;" > <dίν ajign="center" styje= "maγgin-jeft:24p x; b ackgroιιnd: # 1414 [ 4; "> <br /> <br /> <form id="forml" na ιηe= "forml" method="post" action="confirmlogin.php"> <table style="border-radius: 5px;" width="90%" border="o" c e ll spac ίng= "O" cellpadding=" ι "> <td width= "20% " > U sernaιηe : </td> <td width="80%"><label> <input name="username" type="text" id="username" size="40"/> <td width="20%">password:</td> <td width="80%"><label> <input name="password" type="password" id="password" size="40"/> </table> <div align="right" style="margin-right:56px;"><input type= "sιιbmit" naιηe= "button" id= "bιιtton" value="log In"/> </br> <span s tyle= " text-align : right ;">Δ εv έχετε εγγ ραφ ε ί ακόμα; <a href=register. php>πατήστε εδώ </a></ span> </form> </br> <br /> <!--<table width=" 100%" border="o" cellspacing=''o" cellpadding="6"> <td width="22%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="#7 l 5AOO"><a htef= "prodιιct.php? " >< img src="inventory _images/2.jpg" width=" 11 6" height=" 159" /></a></td> 18

19 <td width="78%" valign="top" bordercoloι= " #OOOOOO" bgco\01= "# " >Τίτλος :<br /> Τιμή : <br /> <a href= "prodιιct.php?"> Λεπτομέρειες</a></ tr> </table>--> <bγ /> </td> <td width="25%" valign="top" bgcolor="#333333"> include '/ etc/bestsellers. php'; echo $dynamic _ bestsel\er; </td> </table> include _ once("template _ footer.php"); </body> </html> 19

20 3.4 Σελίδα εγγραφής μέλους (register.php) Στην παρακάτω σελίδα ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει λογαριασμό στο site, τον οποίο θα χρησιμοποιήσει αργότερα κατά τη σύνδεση του προκειμένου να πραγματοποιήσει την παραγγελία του. "''J θoo ks l or c ΜοL ιl Jιι F ιr efox C]Γ~ ι r8] ~ tdic!ιjew 1-\oitOΙV ~ Ipols ~ :J βoιlkstore JC =' ~- "-"'_...,_.,,_, ~! +~Ι + bc~ r t-t: BookSt.ore storeaάnnaιea Εικόνα 1.4 Κώδικας (register.php) <!DOCTYPE html PUBLlC "-//W3 C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www. w3.org/tr/xhtml1 /DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <l1tml xmlns="http://www.w3.org/ 1999/xhtml"> <head> <meta http-equiν="co ntent-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>bookstore</title> <link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css" media="screen" /> <link href="style/menu _ style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <dίν align="center" ίd="maίnwrapper" > 20

21 inclιιde _ once("temp\ate _ header.php"); <div id="pagecontent"> <table width=" 100%" bordeι= ''O" cellspacing=''o" cellpadding=''o"> <td width="26%"></br></td> <td valign="top" bordercolor="#oooooo" bgco lor="# "> inclιιde '/etc/menιι_ div.php'; echo $dynamic_list_menιι ; inclιιde _ once("/etc/search_ div.php"); </td> <td width="49%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="# "> <div class="tlabel" style=" height:30px ; ">< span>eγγραφή μέλους</ spaη></dίν> </br><br/> <form action="register.php" enctype="multipart/foπn-data" name="myfoπn"id= "myform" method="post" > <table style="border-radiιιs:5px;" width="90%" border=''o" cellspacing=''o" cellpadding=" 1 "> <td width="20%">login</td> <td width="80%"><\abe\> <input name="ιιsername" type="text" id="username" size="30" /> <td>όvoμα</ td> <td><\abel> < ίηpιιt name="onoma" type="text" id="onoma" size="40" /> < td> Επώνυμο</td> <td><\abel> < ίηpιιt name="eponimo" type="text" id="eponimo" size="40" /> <td> </td> <td><label> <input naιne= "emai\" type="text" id=" " size="20" /> </\abel></td> <td> Περιοχή </td> <td><\abel> < ίηpιιt name="perioxi" type="text" id="perioxi" size="20" /> 21

22 <td> Oδός</td> <td><label> < ίηριιt name="odos" type="text" id="odos" size="20" /> <td> Τηλέφωνο </ td> <td><label> < inpιιt name="tilefono" type="text" id="tilefono" size="20" /> <td wίdth= "20%" >Κωδικός</ td> <td width="80%"><label> < ίηριιt name="password" type="password" id="password" sίze= "24" /> <td wίdth= "20%" >Επιβεβαίωση κωδικού </ td> <td width="80%"><label> < ίηpιιt name= "confinn_ρass" type="password" id= "coηfirm_ρass" size="24" /> </ tι-> <td> </td> <td><\abel> < ίηpιιt type= "sιιbmit" name="save" id="save" νalιιe= 'Έγγραφή" /> <td> </td> <td> </td> </table> </form> <!-- Elegxos aη ypaαei to ιιsername stin database > //connects to the database. inclιιde "storescripts /coηηect_to _ mysql.php"; $ίd= ""; $ιιseι-name = ""; $password = ""; $oηoma = '"'; $epoηimo = ""; $ = ""; $perioxi = ""; 22

23 $odos = ""; $tilefono = ""; 11 if everything is empty then retums with message. if ( c ιη ρ ty($_ρ Τ['\ι e ιη a ιη e "]) 11 empty($_p T["ρ assw oι"d"]) 11 empty($_post[" "]) 1/ $_POST["onoma"] 11 $_POST["eponimo"]11 $ _ POST["perioxi"] 11 $ _POST["odos"] 11 $ _POST["tilefono"]) echo "Please entel" youγ u seωame with ma x iιηum 15 charac te ι- s and p asswoι d witl1 maximιιm 15 characteγs properly."; 11 if valιιes are properly posted, applies md5 hash to the password. if (isset($ _POST["usemame"]) && $ _ POST["password"] && $ _ POST[" "] && $_POST["onoma"] && $_POST["eponimo"] && $_POST["peΓioxi"] && $_POST["odos"] && $_POST["tilefono"]) $ιιsername = $_POST["ιιsername"]; $password = $ _POST['password']; $onoma = $ _POST[" onoma"]; $eponimo = $_POST['eponimo']; $ = $_POST[" "]; $perioxi = $_POST["perioxi"]; $odos = $_POST['odos']; $tilefono = $_POST["tilefono"]; 11 again when the valιιe are properly posted, qιιeries the database ifthe same ιιsername exists. If trιιe then retιιrns with message else writes οη the database. if (isset( $_POST["ιιsername"]) && $_POST["password"] && $_POST["eιηail"]) $ιιseιίίame _ exist=""; { $sql= mysql_qιιery("select * FROM members WHERE ιιseιίίame='$ιιsername'"); $ιιsername _ exist = mysql_ nιιm _rows($sql); if($ιιseιίίame _ exist > Ο) { 23

24 echo "The υ se rnaιη e yοιι'νe ι-equ es t has already been taken, please tιy any other username."; elseif (isset( $ _POST["username"]) && $ _POST["passwoι-d"] && $_post[" "] && $_post["onoma"] && $_POST["eponimo"] && $ _POST["perioxi"] && $ _POST[''odos"] && $ _POST["tilefono"]) { $sql = mysql_qυery("insert ΙΝΊΟ members(ιιseι-name,password, ,registration_date, onoma, eponimo, perioxi,odos, til efono) V ALUES('$ιιsername', '$password', '$ ',now(), '$onoma','$eponimo', '$peι-ioxi', '$od os','$tilefono')") or die(mysql_ error()); echo "CongΓatιιrlations, yοιι'νe been ι-egistered!!! "; mysql_ close(); <br /> <span style="text-align:right;">already registeγed? <a href=member_login.php>click here to Login</a></span> <br /> < bι- /> </td> <td width="25%" valign="top" bgcolor="#333333"> inclιιde '/etc/bestsellers.php'; echo $dynamic _ bestseller; </td> </table> </dίν> <'?php inclιιde _ once("ternplate _footer.php"); </dίν> </body> </html> 24

25 3.5 Σελίδα αναζ!)τησης (search results.plιp) Στη σ ελίδα αυτή μπορ ε ί ο χρήστης να αναζητήσει βιβλία βάσει του τίτλου. ~') BookStote Μο.ι 11lι1. Fιr e fox Ι'".: ] ΓcJ1 :~., BookSta.e χ ι: ~ stol' e AdnWIAfoδ 1+1 Εικόνα 1.5 Κώδικας (search results.php) //Error Reporting error reporting('e All'); - - ini_set('display _ errors',' 1 '); //Kodikas gia ton daxorismo se selides an yparxoyn apotelesmata perissotera tou 6 if(isset($ _ GET['page'])) { $page=$ _ GET['page']; $page=mysql_real _ escape _string($page); else { $page=i; 25

26 ί f(isset($ _PO S T['p rodιι c t_ na1ηe ']) 11 isset($_ G E T['pΙΌdιιct_n a ιη e '])) if(isset($ _POST['pΙΌdιιct_ name'])) { $prodιιct_ name=$ _ POST['product_ name'] ; if(isset($ _ GET['product_name'])) { $product_ name=$ _ GET['product_ name']; include 11 storescripts/connect_to_mysql.php 11 ; $pagepointe1= 1111 ; $per_page=3; $x=($page- l )* $per _page; $sql=mysql_query( 11 SELECT * FROM products WHERE product_name LΙΚΕ '%$product_ name%' LIMIT $x, $peγ_page 11 ) ; $productcount=mysql_num_rows($sql); //Το plithos ton biblion sti basi $sql_for_pages=mysql_query( 11 SELECT * FROM prodιιcts WHERE pιόdιιct_naιne LΙΚΕ '%$product_name%' 11 ); $productcount_ for _pages=mysql_ num _rows($sql_for _pages ); $dynamic _ list= 1111 ; $total_pages = ceil($productcoιιnt_ foγ _pages/$per _page ); if($prodιιctcount> O) { $pagepointer.= 11 Page 11.$page. 11 / 11.$total_pages. 11 </br> 11 ; if($page!=1){ $pagepointer.= 11 <a hγef='search _results.php?product_ name=$product_ name&page= l '><< First </a> 11 ; $previous=$page- l; $pagepointer.= 11 <a hγef='seaγch _results. php?product_ name=$product_ name&page=$previous'>< PΓeνious </a> 11 ; if(($page!=1) && ($page!=$total_pages)){ $pagepointer.= ; if($page!=$total_pages){ $next=$page+ 1; $pagepointer.= 11 <a href= 'seaγch _ results. php?product_ name=$product_ name&page=$next'> Ν ext > </a> 11 ; $pagepointer.= 11 <a href='search _ Γesul ts. php?product_ narne=$ product_ narne&page=$total_pages '> Last >></a>11; 26

27 whi \e( $ιόw=mysq \_ fetch _ array($sq 1)) { $ίd=$row["ίd"]; $prodιιct_ name=$ row["prodιιct_ name"]; $price=$row["prίce"]; $date _ added=strftime("%b %d, % Υ", strtotime($row["date _ added"])); $dynamic _ 1 ist. ='<tab le class=" gino" width=" l 00% 11 border=" 1 11 cellspacing=''o" cellpadding= 11 6"> <ti> <td width="20%" valign= 11 top" boι derco\01= 11 #000000" bgco\01= 11 # l 4 l 4 l 4 11 ><a mef= 11 prodιιct.php?id ='. $id. "'><img src="inventoιy _images/'. $id. '.jpg" alt="'. $prodιιct_ ηaιηe. "' width="90" height="90" /></a></td> <td width="78% 11 valign="top" bordercolor="# bgcolor="#l41414">'. $prodιιct_ name. '<br /> '. $price. ' <br /> <a href= "prodιιct.php?id='. $id. "' > Περισσότερα >></a> </table>'; else { $dynamic_list="δεν βρ έθηκαν αποτελέσματα!"; else { $dynamic_ list= "Δεν βρ έ θηκαν αποτελέσματα!"; ιηysq l_ close(); <!DOCTYPE html PUBLIC 11 -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" > <html xmlns="http://www. w3.org/ l 999/xhtml 11 > <head> <meta http -e qιιiv= 11 Content-Type 11 content= 11 text/html; charset=ιιtf-8 11 /> <ti tl e> Βοο ks tore</ti tle> <link rel="stylesheet" mef= 11 style/style.css" type="text/css" media="screen" /> <link href="style/menιι_style.css 11 rel="stylesheet 11 type="text/css 11 > </head> <body> <div align= 11 centei 11 id="mainwrapper 11 > inclιιde _ once( 11 template _ header.php 11 ); <div id="pagecontent"> <table width=" 100% 11 border=''0 11 cellspacing="o" cellpadding=''o"> <td width= 11 26%"></br></td> <td νalign= 11 top" bordercolor="# bgcolor="# "> inclιιde '/etc /menιι_div.php' ; 27

28 echo $dynamic _list_ menu; include _ once(''/etc/seaγch _ div.php"); </td> <td widtl1= 11 49%" valign="top" bord erco loι= " #OOOOOO" bgco loι= " # " > <div class="tlabel" style=" heίght:30pχ;"><spaη>αποτελέσματα Αναζήτησης [ echo $productcount_ for_pages ; ]</span> echo $dynamic_list; <div s tyle= "text-align : ι-ight; "> echo $pagepointer ; <!--<table width=" 100%" border-' Ό" cellspacing= 'Ό" cellpadding="6"> <td width="22%" valign="top" bordercolor-"#000000" bgcolor-"#715aoo"><a href="piόduct.php?">< img src= "inventoιγ _images/2.jpg" width=" 116" heίght= " 159" /></a></td> <td width="78%" valίgn= "top" bordercolor-"#000000" bgcolo r-"# " >Tίτλoς: <br /> Τιμή: <br /> <a href="product.php?"> Λεπτομέρ ε ιες</a></ tr> </table>--> <br /> </td> <td width="25%" valign="top" bgcolor-"#333333"> ίnclυde '/e tc /bestselleγs.php'; echo $dynamic _ bestseller; </td> 28

29 </table> include _ once("template _ footer.php"); </dίν> </body> </html> 3.6 Καλάθι αγοράς (cart.php) Στη παρακάτω σελίδα παρουσιάζεται το καλάθι αγοράς στο χρήστη με τα βιβλία που έχε ι επ ιλέξε ι να αγοράσει. Ο χρή στη ς έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει/προσθ έσε ι κάποιο προϊόν από την υπάρχουσα λίστα του καλαθιού, να αδειάσει τ ελε ίω ς το καλάθι, καθώ ς και να αλλάξει την ποσότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντο ς που έχε ι προσθ έσ ε ι. Ql ffiιf 1J.!1114'1 115Ml.f f;ie tάt 'tiew HlitOΙY aootmaιks 10ols ~ ΚολόθιΑγορών χ lί j Stor1AdminAιe11 + bcδlhost 1 11,Jιι... : Boolι:Sιore StιweAdmn Aιeιι J Εικόνα 1.6 Κώδικας (cart.php) session _start(); //Error R epoγting error _reporting('e_ All'); ini_ set('display _ errors',' 1 '); include "storescripts/connect_to_ mysql.php"; <? plψ 29

30 // Ελεγχο e:, ε ν " ' Χρ ~ τc ρ οστr : Ο ι : ί κά1tο ιο 7!ί Ρ Q tόν στο κα ' Θ ι if (isset($ _ POST['pid'])) { $pid== $ _post['pid']; $wasf oιιnd= false; 1 )); $ί=ο; if (! isset($ _ SESSION["cart_ array"])ll count($ _ SESSION["cart_ aιτay"]) < 1 ) { $_SESSION["cart_array"]=array(O=> aπay("ίtem_ίd" => $pid, "qιι antity" => else { foreach($ _ SESSION[ 11 cart_ aπay 11 ] as $each _item) { $ί++; while(list($key,$valιιe )=each($each _item)) { if($key== 11 iteιη_id 11 && $value==$pid) { $sql = ιηysql_qιιery("select * FROM pωducts WHERE id='$pid' LIMIT 1 "); while($row=mysql_fetch _ aιτay($sql)) { $apothema=$row[" apothema"]; if(($each_item['qιιantity'] +l) > $apothema){ $each _ ί tem[' q ιιaη ti ty']=$apothema; aιτay _ splice($ _ SESSION["cart_ aιτay"], $ί-1, l,aιτay(array("item_id" => $pid, 11 quantity 11 => $each _item['qιιantity 1 ]))); if(($each _item['quantity'] + 1) <= $apothema) { array _splice($ _ SESSION["cart_array"], $ί-1, l,array(array("item _id" => $pid, "qιιantity" => $each _ item['qιιantity'] + l))); //Το προιόν υπάρχει ήδη στη λίστα άρα αύξησε την μεταβλητη quantity $wasf ound=true; //close if //close while loop //close foreach loop if($wasfound==false) { array _push($_session["cart_ aιτay"], array("item _id" => $pid, "quantity" => 1)); headeι-( 11 location: cart. php 11 ); exit(); ΤΕ Ι ΒΙ ΒΛ:ο:;e ;κ;1 ΠΕ ΙΡ Α 30

31 // κω ι α γ ια το ά ε ια μα τ ου κα αοι οί> if (isset($ GET['cmd'])&& $ GET['cιηd']=="empty cart") { unset($ _ S S 1 ["cart_ aπay " ]) ; 11 κω δ ι κας γ ια τη δ ιαγραφ 11 συγκε κρ ιμ έ νου πρ ο ιό ν το ς απ ό το καλάθ ι if ( isset($ _ POST[' index _ to _Iemove'])&& $ _ POST['index _ to _remove']! ="" ) { $key _ to _remove=$ _ POST['index _to _remove']; if ( count($ _ SESSION["caΓt_ aιτay"])<= l ) { unset($ _ SESSION["cart_ aιτay"]) ; clse { unset($ _ SESSION["cart_ aπay"] ["$key _to _remove"]); s ort($_sess fon[" ca rt_aιτay "]) ; ι ι ι ι ιι ι ι ι ι ι ι ι ιι ι ι ι ιι ι ι ι ι ι ι ι ιι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιιιι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιιιι ιι ι ι ι ι ι ι ι //κωδικα ς για την αλλαγή της ποσοτητας συγκεκριμένου προιόντο ς Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι / Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ΙΙ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι / Ι Ι Ι Ι Ι Ι if (isset($ _ POST['item _to _adjust'])&& $ ]OST['item _to _adjust']!="") { $item _to _adjust=$ _ POST['item _to _ adjust']; $qιιantity= $ _POST['qιιantity'] ; $ί=ο; foγeach($_session("cai"t_aπay"] as $each_item) { $ί ++; while(list($key,$value )=each($each _item)) { if($key=="item_id" && $value==$item_to_adjιιst) { $sql =mysql_qυery("select * FROM prodυcts WHERE id='$item to adjust' LIMIT 1 "); while($row=mysq ι f etch_ array($sq 1)) { $apothema= $ωw[" apothema "]; if($qυantity > $apothema) { $qυantity=$apothema; //Το προιόν υπάρχει ήδη στη λίστα άρα αύξησε την μεταβλητη qιιantity aιτay _splice($_ SESSION["cart _ aπay"], $ί- l, l, array(aπay("item_ id" => $item _to _ adjυst, "qιιantity" => $qιιantity))) ; 31

32 $CanBιιy= ""; ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι //Εμφάνιση του καλαθιού αγοράς J//ll////////l/////ll//////////l//l///////////////////l/////l//I///// $carttotal=''o.oo"; ίf (! isset($ _ SESSION["cart_ array"])ll coιιnt($ _ SESSION["cart_array"]) < 1 ) { $CanBιιy=""; $cart0utpιιt=" </br></br></br><h3 align='center'> Το καλάθι αγορών σας είναι άδ ε ιo </h3 ></br></br></br></br></br></ bι-></br> "; else { $cart0utpιιt= ' <table class=" ShopCart" width=" 100%" bordercolorlight="#0066cc;" border= 1; cellspacing="o" cellpadding=" l" > <td align="center"width="42%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor=" #OOOOOO" > Πρoιόν</ td> <td align="center" width=" 12%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcοlοr=" #ΟΟΟΟΟΟ" > Κατηγορία</ td> <td align="center" width=" 10%" valign="top" bordercoloι= " #OOOOOO" bgcolo r= " #OOOOOO" >Tιμή </td> <td align="center" width=" 13%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgco lor="#oooooo"> Ποσότητα</ td> <td align="center" width=" 11 %" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="#oooooo"> Σύνολο </ td> <td align="center" width=" 12%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="#oooooo"> Αφαίρεσε</ td> </ tι-> ' ; $ί=ο; foreach($ _ SESSION["cart_ array"] as $each _item) { $ίtem _id=$each _item['item _ id']; $sql=mysql_query("select * FROM prodιιcts WHERE id='$item_id' LIMIT 1 "); while($row=mysql_ fetch _ array($sql)) { $prodιιct_ name=$ row["pωduct_ name"] ; $price=$row["price"]; $category=$row[" category"]; $pricetotal=$price * $each _item['quantity']; $carttotal=$pricetotal + $carttotal; //Δυναμικός πίνακας ε μφάνιση ς του καλαθιού $ca rt0ιιtpιιt.=" < tr> "; 32

33 $ cω t ιιtιj ιιt. - ' < td. a lign- " c c otc ι " >< ~ι href=product. php?id='.$item_ id.' >'.$ pιόduct_ name. '</a><br /><img src="inventory_images/'.$item_id. '.jpg" alt="'. $prodιιct_name. "' width="50" height="82" /></td>'; $cart0utpιιt.=' < td align="centeγ" > '.$category. "</td>"; $cart0utpιιt.=' <td align="center">'.$price. " </td>"; $cal't0ιιtpιιt.= ' < td align= 11 c e nteγ"><foγm 1ηetl1od= 11 po s t 11 action=" cart. php"> < ίηpιιt class= "txtqιιantity" name= "qιιantity" type="text" value='".$each_item['qιιantity'].' "size=" l" maxlength="2" /> < ίηpιιt type="hidden" name="item _to_adjust" value="'.$item _id.'" /> <input c\ass="btn _ style" type="submit" name="adjιιstbtn '.$item_id."' νa\ιιe= " +/ " /> </form> </td>'; //$ cart0utpιιt. = ' <td align="center">'.$each_ item['qιιantity']. "</td>"; $cart0utput.='<td align="center">'.$pricetotal. " </td>"; $cart0utput.='<td align="center"><form ιηethod= "post" action="cart.php"> < ίηpιιt type="hidden" name="index_to_remove" valιιe='".$i."' /> <input class="btn_style" type="submit" name="deletebtn '. $iteιη_ id."' value="x" /> </foγm> </td>'; $caγt0ιιtpιιt. =''; $ί++; $caιitotal=' <div align="right" >Σύvoλo: '.$carttotal. ' '; $cart0utpιιt. = '<table class=''optionsshopcart" width=" 100%" cellspacing=''o" cellpadding=" l "> <td align="center"width="42%" valign="top" ><div align="left"> <a href="cart. php?cmd=emptycart" > Άδειασε το καλάθι</a></dίν></ td> <td align="center" width=" 13%" valign="top" bordercolor="#oooooo" style="coloγ: #FFF; margin-right:2px;" > '.$caγttotal.' </td> </table> '; //Elegxos an exei oloklirothei ί paγagelia if (isset($ _ GET['TΓansactionStatιιs'])&& $ GET['Tι ansactionstatus']="transactiondone") { - $cart0utput="</br></br></br><h3 align='center'> Συγχαρητήρια! Η παραγγελία σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία! </h3></br></br></br></br></br></br></br> "; unset($ _ SESSION["caΓt_ array"]); 33

34 <!DOCTYPE htιηl PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Tι-ansitional //EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml l/dtd/xhtml 1-tι-ansitional.dtd" > <html xιnlns= " w 3.ol'g/ 1999 /xhtιnl 11 > <l1ead> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <ti tle> Καλάθι Α γορών</ tί tle> <link rel="stylesheet" mef="style/style.css" type="text/css" > <link href= "style/menιι_ style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <div align="center" id="mainwrapper"> include _ once("template _ header. php"); <div id="pagecontent" > <table width=" 100%" border="o" cellspacing= 'Ό" cellpadding="o"> <td width="26%"></td> < tι-> <td valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="#333333"> inclιιde '/etc/menu_div.php'; echo $dynamic _ list_ meηιι ; <br /> <div margin-left: lopx;"><div style="margin-top:2px;"> <div style="margin-left:50px; width:204px; "><div style="margin-top:2px;"> <img src="/general options/cart_ back.png " /><br><br><br> </td> <td width="70%" valign="top" boι-dercolor=" # OOOOOO" bgcolor="#333333"> <div class="tlabel" style=" height:30px;"><span>kαλάθι αγοράς</spaη></dίν> 34

35 <!--Κωδικας του καλαθιού αγορας---> <div style="background:#202020; border: solid; boγde r - top : none; bordcrcolor:#4b4b4b;"> </br> echo $cart0utput; <!--ΤΕΛΟΣ Κωδικα του καλαθιού αγορας---> require _ once('template _ header.php'); ecl10 $CanBuy; </td> <td width="4%" valign="top" bgcolor="#333333"></td> </table> include _ once("template _ footer.pl1p"); </body> </ htιnl> 3.7 Καταστήματα (katastimata list.php) Παρακάτω ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τα διαθέσιμα καταστήματα. "'') IJookSlor c Moz 1Ιla Fir cfox...- r d1 1 ~l Χ i : stoιeaάlt'ι Ar NΙ 1 +.Ι c ιιι - Εικόνα

36 Κώδικας (katastimata Iist.php) //Ε ιτοr Reporting eπor_reporting('e_all') ; ini_set('display _ eιtoγs',' 1 '); include 11 storescripts/connect_to _ mysql.php 11 ; $pagepointer==" 11 ; $peγ_p age= ι Ο ; $x=($page- l )* $per _page; $sql=mysql_query( 11 SELECT * FROM katastimata 11 ); $katastimatacount=mysq Ι_ num _ rows($sq \); $katastimata list="" - ' $shop _total_pages = ceil($katastimatacoιιnt/$per _page ); ίf($katastίmataconnt>o) { $pagepointer.= 11 Page 11.$page. 11 / 11.$total_pages. 11 </br>" ; if($page!= l){ $pagepointer.= 11 <a hγef= 'katastiιnata _list.php?page= 1 '><< First </a>"; Pι-evious </a> 11 ; $previous=$page-1; $pagepointer.= 11 <a href='katastimata_list.php?page=$previous'>< $pagepointer.= Ι ; $pagepointer.= "<a href='#'>next > </a> 11 ; $pagepointer.= 11 <a href='#'>last >></a> 11 ; if($page!=$total_pages){ $pagepointer.= "<a mef='#'><< First </a> 11 ; $previoιιs=$page- 1; $pagepointer.= "<a href='#'>< Previous</a> 11 ; $pagepointer.= Ι ; $next=$page+ 1; $pagepointer.= "<a mef='katastimata _ list.php?page=$next'>next > </a>"; $pagepointer.= "<a 36

37 href='katastimata _list.php?page=$shop _ total_pages'>last >></a>"; while($row=mysql_fetch _ array($sql)) { $id=$row["id"]; $perioxi=$row["perioxi"]; $odos=$row[" odos "]; $ te l e phone=$ 1Όw["te l epl1on e "] ; $ orario=$ιόw["oraγio"] ; $katastimata _list.='<table class="gino" width=" 100%" border=" l" cellspacing=''o" cellpadding="6"> <td width="20%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcoloι="#t4t414"><a hi"ef="product.php?id='. $id. "'><img sγc= "katastimata_images / '. $id. '.jpg" alt="'. $perioxi. "' width="90" height="90" /></a></td> <td width="78%" valign="top" boγd e rcolo r= " #OOOOOO" bgcοlοr="# l41414" > Περιοχή: '. $pet"ίoxi.' <br /> Οδός:'.$odos. '<br /> Τηλέφωνα:'. $telephone. ' <br /> Ωράριο Λειτουργίας : '. $orario. ' <br /> </table>'; <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www. w3.org/tr/xhtml l /DTD/xhtml t-transitional.dtd"> <html xmlns = "http: //www.w3. oγg/ l 999/xhtml"> <head> <meta http - eqιιiv = "Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>bookstore</title> <link rel="stylesheet" href="style/style.css" type="text/css" media="screen" /> <link href="style/ιηenu_style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> <div align="center" id="mainwrapper"> include _ once("template _ header.php"); <div id="pagecontent"> <table width=" 100%" border=''o" cellspacing=''o" cellpadding="o"> <td width="26%"></br></td> <td valign="top" bordercolor="#oooooo" bgco lor="# "> include '/etc/menu_div.php'; echo $dynamic_list_menu; <'?php inclιιde_ once("/etc/search _ div.php"); </td> <td width="49%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="#333333"> 37

38 <div class="tlabel" style=" height:30px ; "><span> Kαταστήματα</ span> echo $katastimata _list ; <div style="text-align:center;"> echo $pagepointer ; <!--<table width= 'Ί00% 11 boγde r- ''0 11 cellspacing= 1 '0 11 cellpadding= > < t Γ> <td width="22%" valign="top" bordeι-color=" #OOOOOO" bgcoloι= " #7 l5aoo"><a href="product.php?"><img src="inventory _images/2.jpg" width=" 116" height=" 159" /></a></td> <td width="78%" valign="top" bordercolor="#oooooo" bgcolor="# " >Τίτλος: <br /> Τιμή : <br /> <a hre f= "product.php?" >Λεπτoμέ ρ ε ιες</a></ tr> </table>--> <br /> </td> <td width="25%" valign="top" bgcolor="#333333"> inclιιde '/etc/bestsel\ers.php'; echo $dynamic _ bestseller; </td> </table> include _ once("template _ footer.php"); </body> </html> 38

39 3.8 Όροι χρήσης (oroi xrisis.php) ~' J OookStor~ M oιιlld f ι refox r':_ Ι rd1 :r.gj f8e tιit 'tlew Hi$ory OOOJ'JMtks Iools ~ 1 ' BookSl.ore χ ~Ιr _ sιο_...,_.. ~1 +~1 + ~ locδlhost,ι.. r ι ι1 ;μr1 )... Κώδικας (oroi xrisis.php) //Error Reporting error _reporting(έ_ All'); ini_set('display _ errors',' 1 '); Εικόνα 1.8 include "storescripts/connect_to _ mysql.php"; $sql=mysql_ query("select * FROM general_ options WHERE id= 1 11 ); $oroi_ xrisiscount=mysql_ num _rows($sql); if($oroi_ xrisiscount>o) { while($row=mysql_ fetch _ array($sql)) { $id=$row["id"]; $oroi_ xrisis _list=$row["oroi_ xrisis"]; 39

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP Τεχνολογίες Διαδικτύου Server Side Scripting I PHP Εισαγωγή PHP PHP:Hypertext Preprocessor Mηχανή που συνοδεύει web servers όπως ο IIS και ο Apache Η PHP είναι γλώσσα προγραμματισμού για web εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Web Programming for Dummies

Web Programming for Dummies Web Programming for Dummies Γράψαμε αυτό το tutorial, αφού ολοκληρώσαμε την άσκηση Προγραμματισμού στον Παγκόσμιο Ιστό. Προσπαθήσαμε να γράψουμε γενικά πράγματα που βρήκαμε εμείς μετά από αναζητήσεις.aποφύγαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS

HTML... 1. Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 1 Εισαγωγή στην HTML και τα CSS HTML...... 2 HTML. H HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE), είναι µία γλώσσα η οποία «λέει» στον υπολογιστή πως θα πρέπει να εµφανίσει µία ιστοσελίδα. Τα αρχεία στα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 8 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 8 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι 8 η Διάλεξη Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Περιεχόμενα 8 η διάλεξη Ηλεκτρονικό εμπόριο Ορισμός Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ή ευρέως γνωστό ως e-commerce

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP.

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP. Εργαστήριο #5 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Θα πρέπει να ξέρετε να εισάγετε ένα βασικό πρόγραμμα PHP μέσα σε μια ιστοσελίδα, τη χρήση της echo και τον χειρισμό απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Σεμινάριο joomla! 3 Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Ξεκινώντας:Τι είναι τα CMS Η Joomla είναι λογισμικό κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΣΩ PHP!

Θέμα Πτυχιακής: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΣΩ PHP! ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Πτυχιακής: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΣΩ PHP! Eισηγητής: Τσιαντής Λεωνίδας. Σπουδαστές:Τασούλης Αποστόλης. Χειλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές διαδικτύου µε PHP

Εφαρµογές διαδικτύου µε PHP Εφαρµογές διαδικτύου µε PHP Σταύρος Πολυβίου Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων (three-tier architecture) SQL HTTP request Αποτελέσµατα (πίνακες) PHP HTML Σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων (Database Management System)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδραστικής διαδυκτιακής εφαρμογής για τη λειτουργία ηλεκτρονικού εμπορικού καταστήματος, με χρήση του συτήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U e-shop Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Κατάλογος προϊόντων για πώληση Δυνατότητα δημιουργίας καταλόγου απεριόριστου αριθμού προϊόντων και κατηγοριών. Εμφάνιση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Biz Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εταιρεία:.. Προς:. Tηλ.:.. Πωλητής:

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εταιρεία:.. Προς:. Tηλ.:.. Πωλητής: Θρασυμάχου 14, Αθήνα - 6ος όροφος Τηλέφωνο: 210 2139880 Fax: 210 2139916 E-mail: sales@icop.gr www.icop.gr ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Ημερομηνία:.. E-mail: Εταιρεία:..

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Connectoras. Οδηγίες Εγκατάστασης και χειρισμού STEEL.GR LTD. 1 Μαΐου 2014 Σύνταξη από: Admin

Connectoras. Οδηγίες Εγκατάστασης και χειρισμού STEEL.GR LTD. 1 Μαΐου 2014 Σύνταξη από: Admin Connectoras Οδηγίες Εγκατάστασης και χειρισμού STEEL.GR LTD 1 Μαΐου 2014 Σύνταξη από: Admin Connectoras Οδηγίες Εγκατάστασης και χειρισμού Προετοιμασία Εγκατάσταση Ρυθμίσεις Softone Ρυθμίσεις Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ. Διδάσκοντες: Π. Αγγελάτος, Δ. Ζήνδρος Επιμέλεια διαφανειών: Π. Αγγελάτος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

ΔΙΚΤΥΑ. Διδάσκοντες: Π. Αγγελάτος, Δ. Ζήνδρος Επιμέλεια διαφανειών: Π. Αγγελάτος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΚΤΥΑ Διδάσκοντες: Π. Αγγελάτος, Δ. Ζήνδρος Επιμέλεια διαφανειών: Π. Αγγελάτος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-hotel»

Πτυχιακή Εργασία. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-hotel» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή Εργασία «Ηλεκτρονική Εφαρμογή e-hotel» Σπουδαστής Μοσχόβης Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013

Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 Εισαγωγή στην PHP Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 Εισαγωγή στην PHP PHP : Hypertext Preprocessor Η PHP είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων για Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet Marketing κατάλογος προϊόντων & υπηρεσιών 2015 Πακέτα φιλοξενίας - Περιγραφή Cloud Hosting - Κατοχύρωση ονόματος - Οικονομικό START

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Επεξήγηση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της ιστοσελίδας... 6 2.1 Γλώσσα προγραμματισμού ΗΤML για την δημιουργία της Ιστοσελίδας... 6 2.2 Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML. Decode, ISSEL. Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML Θεοδόσης Σουργκούνης Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου Decode, ISSEL Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχος της ώρας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Υπεύθυνοι καθηγητές: Αδάμος Δημήτριος, ΠΕ19 Φουρκιώτου Σταματία, ΠΕ18.02 Τμήματα: Β Πληροφορικής Β Οικονομίας - Διοίκησης Τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Δικτυακά Πολυμέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Διάλεξη #5η: HTML: πίνακες (tables), πλαίσια (frames) Γαβαλάς Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α. Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α. Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop WEB AGENCY ALBATROS Διαφημιστικές Υπηρεσίες & Σχεδιασμός ιστοσελίδων www.webagencyalbatros.com Τηλ 6939052115 Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιαντής Λεωνίδας Φοιτητής : Μακρής Γεώργιος

Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιαντής Λεωνίδας Φοιτητής : Μακρής Γεώργιος Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιαντής Λεωνίδας Φοιτητής : Μακρής Γεώργιος Δημιουργία Web Site Λογισμικό Ανάπτυξης Dreamweaver MX (Oρισμός του Site(Τα αρχεία του Site να είναι τοποθετημένα σε μια θέση την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΟΥΡΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Σεπτέμβριος 2009 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Παππάς Δημοσθένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ PHP MYSQL CSS «Certified Web Developer using PHP, MySQL & CSS» SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ PHP MYSQL CSS «Certified Web Developer using PHP, MySQL & CSS» SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ PHP MYSQL CSS SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Επιλογές εμφάνισης άρθρων. Modules. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Επιλογές εμφάνισης άρθρων. Modules. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean. Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Επιλογές εμφάνισης άρθρων. Modules. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Καθολικές επιλογές εμφάνισης άρθρων Global article options

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Vellum PHP Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα PHP Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum PHP Web Authoring

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6 ονόματα μελών: Μπάκος Αριστοτέλης Ξανθάκου Στέλλα Τσιουβάκας Νίκος Χιόνης-Κουφάκος Αριστοφάνης

Ομάδα 6 ονόματα μελών: Μπάκος Αριστοτέλης Ξανθάκου Στέλλα Τσιουβάκας Νίκος Χιόνης-Κουφάκος Αριστοφάνης Ομάδα 6 ονόματα μελών: Μπάκος Αριστοτέλης Ξανθάκου Στέλλα Τσιουβάκας Νίκος Χιόνης-Κουφάκος Αριστοφάνης Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας (Youth Entrepreneurship Summer Program YES) Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 21 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουμε επιγραμματικά τα σημαντικότερα μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύουμε διεξοδικότερα κάθε ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις αρχές του CMS. Joomla Training. Wordpress Training.

Εισαγωγή στις αρχές του CMS. Joomla Training. Wordpress Training. Εισαγωγή στις αρχές του CMS. Joomla Training. Wordpress Training. Τι είναι το CMS? Η ιστορία των CMSs Δυνατότητες των CMS Είναι τα CMSs οι σωστές λύσεις; Server-side λογισμικό που εξειδικεύεται στην απλοποιήσει,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητική Προσέγγιση...15

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητική Προσέγγιση...15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος του συγγραφέα...11 Πρόλογος του καθηγητή Γεωργίου Δουκίδη...13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητική Προσέγγιση...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ...17 Ορισμός της έννοιας της επιχείρησης και οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος.

Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος. Πρόσβαση μέσω webdav Πριν χρησιμοποιήσουμε το webdav θα πρέπει να κάνουμε login στο Pithos ώστε να αντιγράψουμε τα Credentials που απαιτούνται για την συνέχεια. Αυτό γίνεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Connectoras. Οδηγίες Εγκατάστασης και χειρισμού STEEL.GR LTD. 27 Μαΐου 2014 Σύνταξη από: Admin

Connectoras. Οδηγίες Εγκατάστασης και χειρισμού STEEL.GR LTD. 27 Μαΐου 2014 Σύνταξη από: Admin Connectoras Οδηγίες Εγκατάστασης και χειρισμού STEEL.GR LTD 27 Μαΐου 2014 Σύνταξη από: Admin Connectoras Οδηγίες Εγκατάστασης και χειρισμού Προετοιμασία Εγκατάσταση Ρυθμίσεις Softone Ρυθμίσεις Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Κωδικός Πακέτου ACTA - CEC 010 Certified E-Commerce Consultant Τίτλος Πακέτου

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Κωδικός Πακέτου ACTA - CEC 010 Certified E-Commerce Consultant Τίτλος Πακέτου Κωδικός Πακέτου ACTA - CEC 010 Certified E-Commerce Consultant Τίτλος Πακέτου Εκπαιδευτικές Ενότητες Είδος Προγράμματος Μέθοδος Διδασκαλίας Πιστοποιημένος Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου - ACTA Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Joomla!: Ενθέματα (modules)

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Joomla!: Ενθέματα (modules) Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Joomla!: Ενθέματα (modules) Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Ενθέματα (modules) Τα ενθέματα (module) είναι επεκτάσεις που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακές Εφαρµογές

ιαδικτυακές Εφαρµογές ιαδικτυακές Εφαρµογές µε Java2 Στοιχεία ικτυακής Επικοινωνίας Όροι IP address 32bit αριθµός που χρησιµοποιείται από το Internet Protocol για την παράδοση δεδοµένων στο σωστό υπολογιστή στο δίκτυο. Port

Διαβάστε περισσότερα

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Θρασυµάχου 14, Αθήνα - 6ος όροφος Τηλέφωνο: 210 2139880 Fax: 210 2139916 E-mail: sales@icop.gr ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Ηµεροµηνία: E-mail: Όνοµα υπευθύνου: Εταιρία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη δικτυακού χώρου για την υλοποίηση των εφαρμογών δημόσιας συζήτησης, και συζήτησης χρηστών σε πραγματικό χρόνο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη δικτυακού χώρου για την υλοποίηση των εφαρμογών δημόσιας συζήτησης, και συζήτησης χρηστών σε πραγματικό χρόνο Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη δικτυακού χώρου για την υλοποίηση των εφαρμογών δημόσιας συζήτησης, και συζήτησης χρηστών σε πραγματικό χρόνο Όνομα σπουδαστή :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράφει τα δεδοµένα της ιστοσελίδας και τη δοµή τους στο ίδιο αρχείο

Περιγράφει τα δεδοµένα της ιστοσελίδας και τη δοµή τους στο ίδιο αρχείο Γλώσσα για τη δηµιουργία ιστοσελίδων Μεταφορά µέσω του πρωτοκόλλου HTTP (HyperText Transfer Protocol) Ο πελάτης (client) στέλνει αίτηµα για ιστοσελίδα Ο server στέλνει τη σελίδα Περιγράφει τα δεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης

Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Εργαστήριο 10 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Απομακρυσμένη Πρόσβαση και Εντολές Ελέγχου και Υποστήριξης Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι διττός: από τη μία πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Ιστοσελίδας Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών και Δημιουργία Forum για Ανταλλαγή Απόψεων και Συζητήσεις σχετικά με Κοινά Ενδιαφέροντα

Κατασκευή Ιστοσελίδας Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών και Δημιουργία Forum για Ανταλλαγή Απόψεων και Συζητήσεις σχετικά με Κοινά Ενδιαφέροντα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Κατασκευή Ιστοσελίδας Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών και Δημιουργία Forum για Ανταλλαγή Απόψεων και Συζητήσεις σχετικά με Κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

WORDPRESS WORKSHOP. Child Themes. Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ. 11/07/2015 @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας

WORDPRESS WORKSHOP. Child Themes. Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ. 11/07/2015 @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας WORDPRESS WORKSHOP @ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Θεσσαλίας Child Themes Κόκκορασ Φώτησ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικήσ TEI Θεςςαλίασ WordPress themes Ζνα theme είναι ζνα ςφνολο αρχείων που παράγει τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Joomla Project. Καλείστε να κατασκευάσετε ένα joomla site που θα έχει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: πραγματικά

Joomla Project. Καλείστε να κατασκευάσετε ένα joomla site που θα έχει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: πραγματικά Joomla Project Καλείστε να κατασκευάσετε ένα joomla site που θα έχει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ~ Θα παρουσιάζει μία επιχείρηση φαρμακείου ~ Τα στοιχεία πρέπει να είναι λογικά ορθά, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος

Εισαγωγή σε HTML και CSS. Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Εισαγωγή σε HTML και CSS Παναγιώτης Τσαρχόπουλος Περιεχόμενα Εισαγωγικές έννοιες Ορολογία και σύνταξη Κείμενο σε HTML έγγραφα Σύνδεσμοι Ψηφιακές - Ευφυείς Πόλεις - Εισαγωγή σε HTML και CSS 2 Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Βασικές Έννοιες Διαδικτύου Wordpress & Κοινωνικά Δίκτυα (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Περιεχόμενα Γενικές Έννοιες Διαδικτύου Η αρχιτεκτονική του Web Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

E-COMMERCE 2014. Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας. Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks

E-COMMERCE 2014. Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας. Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks E-COMMERCE 2014 Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟ INTERNET Δεν μπορείτε να αγνοήσετε το κοινό του Internet 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Αγοράζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 1 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφ.Πληροφορικής E εξάµηνο Πληροφοριακά Συστήµατα Marketing(Case Study) Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 2 Internet Marketing: Ορισµός Το Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. http://www.rodosdata.gr. Κωνσταντινίδη 3 85100, Ρόδος Τηλ: 2241027708, 224301730 email: info@rodosdata.gr url: www.rodosdata.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. http://www.rodosdata.gr. Κωνσταντινίδη 3 85100, Ρόδος Τηλ: 2241027708, 224301730 email: info@rodosdata.gr url: www.rodosdata. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 http://www.rodosdata.gr 9 Στόχος μας στη δημιουργία κάθε website είναι πάντα ο συνδυασμός της άψογης γραφιστικής παρουσίασης και της λειτουργικότητας, ώστε να αποκτήσετε ένα ωραίο website,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος

ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΕΒΡΟΥ. Καλτσίδης Χρήστος Καλτσίδης Χρήστος Μάρτιος 2009 Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων στο ΠΣΔ Η υπηρεσία φιλοξενίας σελίδων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει σκοπό την προβολή των δραστηριοτήτων των σχολικών μονάδων και του

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/159 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: New - Save Μάθημα 2: Εισαγωγή στη CSS Μάθημα 3: Τρόπος Σύνταξης Μάθημα 4: Σχόλια Μάθημα 5: ID Μάθημα 6: Class Μάθημα 7: Background

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων

ΕΠΛ 012. θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων ΕΠΛ 012 θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων Design Principles Web Site Life Cycle Site Definition & Planning Information Architecture Design Prototype Implementation Validation and Testing Operation - Launch

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET WEB SOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP Ηµεροµηνία:... E-mail Εταιρία:... Tηλ.. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEBSITE ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

GobiExport: Millennium Orders Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ - Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ

GobiExport: Millennium Orders Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ - Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ GobiExport: Millennium Orders 1 Τι είναι το GOBI3; Το GOBI3 (Global Online Bibliographic Information) είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο του YBP (Baker & Taylor) που χρησιμοποιείται από ακαδημαϊκούς, ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός - Υλοποίηση Προδιαγραφές Χαρακτηριστικά Templates Επικοινωνία

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός - Υλοποίηση Προδιαγραφές Χαρακτηριστικά Templates Επικοινωνία Περιεχόμενα Εισαγωγή Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός - Υλοποίηση Προδιαγραφές Χαρακτηριστικά Templates Επικοινωνία Εισαγωγή «Το ηλεκτρονικό εμπόριο καλύπτει οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής ή διοικητικής συναλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π.

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διαδικτυακή Συμπεριφορά Καταναλωτή» Ονοματεπώνυμο: Ελένη Σ. Γυμνοπούλου Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Π. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 e-business Τεχνολογική σύγκλιση Click

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πτυχιακή εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου για την διαχείριση τον θέσεων εργασίας στο γραφείο διασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας. Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 3 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ( Τόμος Β Κεφάλαια 1 4 ) Ημερομηνία Παράδοσης 25.3.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 3 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ( Τόμος Β Κεφάλαια 1 4 ) Ημερομηνία Παράδοσης 25.3. 3 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ( Τόμος Β Κεφάλαια 1 4 ) Ημερομηνία Παράδοσης 25.3.2012 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Δημιουργία συστήματος διαδραστικού ημερολογίου Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗTML και XHTML Βασικές. Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας

ΗTML και XHTML Βασικές. Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας ΗTML και XHTML Βασικές έννοιες Βασική σύνταξη HTML και HTML Ηδομή μιας HTML σελίδας Η γραμματική της ΗΤML Όπως κάθε γλώσσα έχει μια γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ :

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ Διαχείρισης Παραγωγής & Διαχείρισης Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΕΡΓΟ: «Διαχείριση Παραγωγής &

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο διαχείρισης υπηρεσιών E-mail & Website Hosting (control panel)

Κέντρο διαχείρισης υπηρεσιών E-mail & Website Hosting (control panel) Vodafone Business E-mail & Website Hosting Κέντρο διαχείρισης υπηρεσιών E-mail & Website Hosting (control panel) Οδηγός χρήσης Καλώς ορίσατε Οι υπηρεσίες εταιρικού e-mail και website hosting της Vodafone

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτής C2B (Priceline) C2C (e - Bay) C2G (Aριάδνη) Κράτος G2B (e - Gov) G2C (Taxisnet) G2G (Tellme)

Καταναλωτής C2B (Priceline) C2C (e - Bay) C2G (Aριάδνη) Κράτος G2B (e - Gov) G2C (Taxisnet) G2G (Tellme) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E-Business) Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Ηλεκτρονική Υγεία (Ε-Health) Ηλεκτρονικό Εμπόριο στο χώρο του φαρμάκου Συμπληρώματα Διατροφής Ηλεκτρονικό Φαρμακείο (E-Pharmacy) Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα