(Έγκριση µε το υπ άριθµ. πρακτικό 29/ , της Γ.Σ. του Τοµέα Ειδικών Μαθηµάτων) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ: Γιώργος Παράς, Ph.D.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Έγκριση µε το υπ άριθµ. πρακτικό 29/24-9-2007, της Γ.Σ. του Τοµέα Ειδικών Μαθηµάτων) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ: Γιώργος Παράς, Ph.D."

Transcript

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας (Τ.Ε.Ι. Λαµίας) Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) Τµήµα Φυσικοθεραπείας Ο ΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΙΙ (Έγκριση µε το υπ άριθµ. πρακτικό 29/ , της Γ.Σ. του Τοµέα Ειδικών Μαθηµάτων) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ: Γιώργος Παράς, Ph.D. Λαµία, Οκτώβριος 2007

2 ήλωση Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Το Τµήµα Φυσικοθεραπείας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (T.E.I.) Λαµίας έχει στην απόλυτη κατοχή του την πνευµατική ιδιοκτησία του παρόντος ακαδηµαϊκού εντύπου. Εκτός από τον σκοπό της προσωπικής µελέτης, ως επιτρέπεται βάσει της νοµοθεσίας πνευµατικής ιδιοκτησίας, απαγορεύεται απόλυτα η αναπαραγωγή ή η χρήση οποιουδήποτε τµήµατος του παρόντος εντύπου για οποιονδήποτε εµπορικό σκοπό. Επίσης, χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, απαγορεύεται η εκτύπωση ή χρήση απευθείας από την ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. µέρους ή ολόκληρου του εντύπου προκειµένου αυτό να δοθεί προς πώληση, να αντιγραφεί, να δηµοσιοποιηθεί ή να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο πέραν της προσωπικής µελέτης. Απόφαση Τµήµατος Φυσικοθεραπείας (αρ. πρακτικού 88/ ) Οδηγός Κλινικής Άσκησης ΙΙΙ 1

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σκοπός του Μαθήµατος. 3 Περιεχόµενα του Μαθήµατος.. 3 Ρόλος και προετοιµασία του φοιτητή(-τριας) 4 ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΙΙ 4 ιαδικασία Συµµετοχής στην Κλινική Άσκηση ΙΙΙ 4 Ενδυµασία Φοιτητών 5 Αξιολόγηση Κλινικής Άσκησης 6 ΙΙΙ ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΙΙ 6 Βιβλιογραφία Αρθρογραφία. 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα 1: Οµάδες εργαστηρίων εβδοµαδιαίο παρουσιολόγιο Παράρτηµα 2: Έντυπο συµµετοχής φοιτητών στις κλινικές δοκιµασίες Παράρτηµα 3: Φύλλο αξιολόγησης κλινικής ΙΙΙ Παράρτηµα 4: Κλινική περίπτωση ασθενούς Οδηγός Κλινικής Άσκησης ΙΙΙ 2

4 I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πίνακας 1. Κωδικός Μονάδες ECTS Θεωρία Άσκηση Πράξης Εργαστήριο Ζ4** 10 1* 1* 12* Σύνολο ωρών ανά εβδοµάδα: 14 * Ώρες ανά εβδοµάδα, ** Μάθηµα ειδικότητας Ζ εξαµήνου Προαπαιτούµενο µάθηµα: Φυσικοθεραπεία Νευρολογικών Παθήσεων ΙΙ (ΣΤ4) Σκοπός του Μαθήµατος Σκοπός του µαθήµατος είναι: η εκπαίδευση των φοιτητών στην κλινική φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και στον προγραµµατισµό και εφαρµογή της αποκατάστασης, σε ασθενείς µε νευρολογικές διαταραχές η εκπαίδευση των φοιτητών στις ιδιαιτερότητες της αθλητικής φυσικοθεραπείας η εκπαίδευση των φοιτητών στην επιλογή της κατάλληλης φυσικοθεραπευτικής παρέµβασης σε όλες τις ηλικίες η ενεργή συµµετοχή των φοιτητών στα πλαίσια της διεπιστηµονικής οµάδας Περιεχόµενα του Μαθήµατος Κλινική φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και αποκατάσταση σε ασθενείς µε νευρολογικές διαταραχές. Βλάβες εγκεφάλου και νωτιαίου µυελού, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όγκοι εγκεφάλου, φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και αποκατάσταση. Νόσος Parkinson, πολλαπλή σκλήρυνση, ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας. Ηµιπληγία, παραπληγία, τετραπληγία, φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση, στόχοι και προοπτικές. Προσαρµογή της Φυσικοθεραπείας στις ιδιαιτερότητες όλων των ηλικιών (η οστεοπόρωση, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και ο ακρωτηριασµός, η πρόθεση, το έγκαυµα, η πτώση και το κάταγµα, η ψυχοσωµατική νόσος, κ.λ.π.). Αθλητική Φυσικοθεραπεία, αξιολόγηση και φυσικοθεραπευτική παρέµβαση. Οδηγός Κλινικής Άσκησης ΙΙΙ 3

5 Ο τελικός στόχος αναφέρεται στην επανεκπαίδευση της βάδισης, της ισορροπίας, της αυτοεξυπηρέτησης, της λειτουργικής ικανότητας του ασθενούς, του αθλητού, του παιδιού και επανένταξής του στο κοινωνικό σύνολο, µετά από φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση σε όλα τα στάδια της αποκατάστασης. Ρόλος και Προετοιµασία των Φοιτητών Για να προετοιµαστείτε για την κλινική άσκηση θα πρέπει να: 1. ενηµερωθούµε για τον σκοπό και το αντικείµενο του µαθήµατος από τους εκπαιδευτικούς και το περίγραµµα του µαθήµατος 2. µελετήσουµε τα συνιστώµενα, σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο της κλινικής άσκησης ΙΙΙ βιβλία, σηµειώσεις και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό 3. εντοπίσουµε σε ποιους τοµείς παρουσιάζουµε αδυναµία και να επιδιώκουµε να καλύψουµε το θεωρητικό ή/και το πρακτικό έλλειµµα όπου αυτό υπάρχει 4. µελετήσουµε πώς η θεωρία µπορεί να εφαρµοστεί στην κλινική πράξη Στην κλινική άσκηση θα πρέπει να: 1. φροντίζουµε να µην κάνουµε αδικαιολόγητες απουσίες 2. αναγνωρίζουµε την ανάγκη για εκπαίδευση η οποία θα βασίζεται στις δικές µας ανάγκες και στόχους 3. συµµετέχουµε ενεργά σε όλες τις πτυχές της κλινικής άσκησης 4. συζητάµε τις δυσκολίες ή τις παρανοήσεις το συντοµότερο δυνατόν µε τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς 5. είµαστε ευαίσθητοι στο φόρτο εργασίας του προσωπικού της κλινικής του Νοσοκοµείου 6. διατηρούµε πάντα µια πλήρως επαγγελµατική συµπεριφορά µε τους ασθενείς και το προσωπικό της κλινικής 7. ενηµερώνουµε τον υπεύθυνο καθηγητή της Κλινικής Άσκησης III για τυχόν προβλήµατα που µπορούν να προκύψουν Οδηγός Κλινικής Άσκησης ΙΙΙ 4

6 II. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ III ιαδικασία Συµµετοχής στην Κλινική Άσκηση III Τµήµατα & Οµάδες Τα εργαστήρια πραγµατοποιούνται τέσσερεις (4) φορές την εβδοµάδα από τις οποίες δύο (2) γίνονται στην παθολογική ή/και χειρουργική κλινική του Γ.Ν. Λαµίας, µία (1) στο γυµναστήριο του κτηρίου της Σ.Ε.Υ.Π. και µία (1) στο «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόµων Με Ειδικές Ανάγκες» (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α.) (πίνακας 2, παράρτηµα 1). Η συνολική εβδοµαδιαία χρονική διάρκεια των εργαστηρίων για κάθε οµάδα είναι δώδεκα (12) ώρες (3 ώρες την ηµέρα, 4 ηµέρες την εβδοµάδα). Οι φοιτητές(-τριες) χωρίζονται ισόποσα σε µία από τις τέσσερεις (4) οµάδες (παράρτηµα 1). Ο κάθε φοιτητής(-τρια) οφείλει να συµπληρώσει την καρτέλα συµµετοχής η οποία του δίδεται στην αρχή του εξαµήνου (παράρτηµα 2) και να την παραδώσει στο τέλος της ολοκλήρωσης της κλινικής III στον υπεύθυνο καθηγητή (κ. Γιώργο Παρά). Ο κάθε φοιτητής(- τρια) έχει δικαίωµα να απουσιάζει 20% των πραγµατοποιηµένων µαθηµάτων του εξαµήνου, ώστε να µην κριθεί ότι παρακολούθησε την κλινική ανεπαρκώς. Πίνακας 2. Κατανοµή οµάδων ανά ηµέρα και τµήµα. Ηµέρες ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Τµήµα (8:00-11:00) (8:00-11:00) (10:00-13:00) (8:00-11:00) (8:00-11:00) Παθολογική Α / Β Β / Γ / Α / Γ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Γ Α Β Γυµναστήριο Γ Α Β Α οµάδα / Β οµάδα / Γ οµάδα / οµάδα 1 ο Τµήµα: Παθολογική ή/και Χειρουργική Κλινική του Γ.Ν. Λαµίας: Φυσικοθεραπεία ασθενών µε νευρολογικές διαταραχές, αποτέλεσµα Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου (Α.Ε.Ε.), Κρανιο-Εγκεφαλικής Κάκωσης (Κ.Ε.Κ.), εκφυλιστικών διαταραχών (π.χ. πολλαπλή σκλήρυνση), κακώσεων νωτιαίου µυελού και ριζών κ.ά. 2 ο Τµήµα: Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α.: Φυσικοθεραπεία παιδιών και ενηλίκων µε νευρολογικές διαταραχές και γενικότερα µε σηµαντική κινητική αναπηρία. 3 ο Τµήµα: Γυµναστήριο κτηρίου Σ.Ε.Υ.Π.: Αθλητική φυσικοθεραπεία. Οδηγός Κλινικής Άσκησης ΙΙΙ 5

7 Ενδυµασία Φοιτητών Ο φοιτητής(-τρια) υποχρεούται να φοράει λευκή ιατρική ποδιά, να έχει περιποιηµένη, σεµνή, λιτή εµφάνιση και καθαρή ένδυση και να φέρει πιασµένη στο πέτο την ειδική κάρτα αναγνώρισης πάνω στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του(-ης). Οι διαστάσεις της κάρτας µέσα στη διαφανή πλαστική θήκη θα πρέπει να είναι 9 x 5,5 cm (σχήµα 1). Σχήµα 1. Κάρτα αναγνώρισης φοιτητή(-ριας) Επίσης θα πρέπει να έχει πάντοτε µαζί του το νευρολογικό σφυράκι για την αξιολόγηση των ασθενών. Αξιολόγηση Κλινικής Άσκησης Οι φοιτητές(-ριες) αξιολογούνται καθ όλη τη διάρκεια του εξαµήνου από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς (επικοινωνία - συµπεριφορά, αξιολόγηση και θεραπεία ασθενών, θέµατα ασφαλείας) (παράρτηµα 3) και η συνολική βαθµολογία του εργαστηρίου καθορίζεται από τον µέσο όρο της βαθµολογίας που θα συλλέξει ο φοιτητής(-ρια) από όλους τους εκπαιδευτικούς σε κάθε τµήµα της κλινικής. III. ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ III Σκοπός του θεωρητικού µέρους του µαθήµατος είναι η σύνδεση της θεωρίας µε την κλινική πρακτική. Στο θεωρητικό µέρος του µαθήµατος παρουσιάζονται κλινικές περιπτώσεις ασθενών και γίνεται συζήτηση πάνω σε αυτές (παράρτηµα 4). Η θεωρία του µαθήµατος αλλά και η άσκηση πράξης διεξάγονται και µε την βοήθεια του προγράµµατος τηλεκπαίδευσης e- class του Τ.Ε.Ι. Λαµίας όπου υπάρχει ειδική διεύθυνση του µαθήµατος (PHYS130) (http://eclass.teilam.gr/). Οδηγός Κλινικής Άσκησης ΙΙΙ 6

8 Βιβλιογραφία Αρθρογραφία Πέρα από τις διδακτικές σηµειώσεις του µαθήµατος, που διανέµονται στις αρχές του κάθε εξαµήνου στου φοιτητές(-ριες), η Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης πλούσιας ειδικής αρθρογραφίας σε πλήρη µορφή *.pdf.. Επίσης, στο δικτυακό τόπο της βιβλιοθήκης (http://www.lib.teilam.gr/) µπορούµε να ενηµερωθούµε για τα συγγράµµατα (βιβλία, περιοδικά, CD-ROM s) τα οποία υπάρχουν σε µορφή καταλόγων, αλλά και για τις πτυχιακές εργασίες του Τµήµατος. Οδηγός Κλινικής Άσκησης ΙΙΙ 7

9 Παράρτηµα 1 1) Οµάδες Εργαστηρίων Κλινικής Άσκησης ΙΙΙ 2) Εβδοµαδιαίο Παρουσιολόγιο Κλινικής Άσκησης ΙΙΙ

10 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΙΙ (χειµερινό/εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους... - ) Α ΟΜΑ Α Β ΟΜΑ Α Ηµέρα Ώρα Τµήµα Εκπαιδευτικός Ηµέρα Ώρα Τµήµα Εκπαιδευτικός ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ 1 * 11 1 * Γ ΟΜΑ Α ΟΜΑ Α Ηµέρα Ώρα Τµήµα Εκπαιδευτικός Ηµέρα Ώρα Τµήµα Εκπαιδευτικός ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ 1 * 11 1 * * Οµαδάρχες Υπεύθυνος του µαθήµατος: Γιώργος Παράς, Ph.D.

11 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΙΙ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ) Α ΟΜΑ Α (... -η ΕΒ ΟΜΑ Α ( ΕΥΤΕΡΑ..././. έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ..././.) Ηµέρα Ηµεροµηνία *Τµήµα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 (οµαδάρχης) Εκπαιδευτικός: ΕΥΤΕΡΑ.../..../... ΤΡΙΤΗ.../.../... ΤΕΤΑΡΤΗ.../.../... ΠΕΜΠΤΗ.../.../... ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.../.../... Υπογραφή εκπαιδευτικού: Σηµειώστε µε σταυρό (+) την παρουσία και µε το σύµβολο ( ) την απουσία από την κλινική. Να παραδίδετε στο τέλος κάθε εβδοµάδας το παρουσιολόγιο στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της κλινικής (κ. Γιώργο Παρά). *Σηµειώστε ένα από τα τρία τµήµατα (Παθολογική, Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α., Γυµναστήριο). Ο/Η ΟΜΑ ΑΡΧΗΣ

12 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΙΙ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ) Β ΟΜΑ Α (... -η ΕΒ ΟΜΑ Α ( ΕΥΤΕΡΑ..././. έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ..././.) Ηµέρα Ηµεροµηνία *Τµήµα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 (οµαδάρχης) Εκπαιδευτικός: ΕΥΤΕΡΑ.../..../... ΤΡΙΤΗ.../.../... ΤΕΤΑΡΤΗ.../.../... ΠΕΜΠΤΗ.../.../... ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.../.../... Υπογραφή εκπαιδευτικού: Σηµειώστε µε σταυρό (+) την παρουσία και µε το σύµβολο ( ) την απουσία από την κλινική. Να παραδίδετε στο τέλος κάθε εβδοµάδας το παρουσιολόγιο στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της κλινικής (κ. Γιώργο Παρά). *Σηµειώστε ένα από τα τρία τµήµατα (Παθολογική, Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α., Γυµναστήριο). Ο/Η ΟΜΑ ΑΡΧΗΣ

13 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΙΙ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ) Γ ΟΜΑ Α ( -η ΕΒ ΟΜΑ Α ( ΕΥΤΕΡΑ..././. έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ..././.) Ηµέρα Ηµεροµηνία *Τµήµα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 (οµαδάρχης) Εκπαιδευτικός: ΕΥΤΕΡΑ.../..../... ΤΡΙΤΗ.../.../... ΤΕΤΑΡΤΗ.../.../... ΠΕΜΠΤΗ.../.../... ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.../.../... Υπογραφή εκπαιδευτικού: Σηµειώστε µε σταυρό (+) την παρουσία και µε το σύµβολο ( ) την απουσία από την κλινική. Να παραδίδετε στο τέλος κάθε εβδοµάδας το παρουσιολόγιο στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της κλινικής (κ. Γιώργο Παρά). *Σηµειώστε ένα από τα τρία τµήµατα (Παθολογική, Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α., Γυµναστήριο). Ο/Η ΟΜΑ ΑΡΧΗΣ

14 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΙΙ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ) ΟΜΑ Α ( -η ΕΒ ΟΜΑ Α ( ΕΥΤΕΡΑ..././. έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ..././.) Ηµέρα Ηµεροµηνία *Τµήµα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 (οµαδάρχης) Εκπαιδευτικός: ΕΥΤΕΡΑ.../..../... ΤΡΙΤΗ.../.../... ΤΕΤΑΡΤΗ.../.../... ΠΕΜΠΤΗ.../.../... ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.../.../... Υπογραφή εκπαιδευτικού: Σηµειώστε µε σταυρό (+) την παρουσία και µε το σύµβολο ( ) την απουσία από την κλινική. Να παραδίδετε στο τέλος κάθε εβδοµάδας το παρουσιολόγιο στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της κλινικής (κ. Γιώργο Παρά). *Σηµειώστε ένα από τα τρία τµήµατα (Παθολογική, Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α., Γυµναστήριο). Ο/Η ΟΜΑ ΑΡΧΗΣ

15 Παράρτηµα 2 Έντυπο Συµµετοχής Φοιτητών στις Κλινικές οκιµασίες

16 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας (Τ.Ε.Ι. Λαµίας) Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) Τµήµα Φυσικοθεραπείας ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ III Α ΤΜΗΜΑ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ) Ονοµατεπώνυµο φοιτητή(-ριας):. Α.Μ.:. Εξάµηνο:. Οµάδα κλινικής:. α/α Κλινικές οκιµασίες Ηµερ/νία Υπογραφή Εκπ/κού Αξιολόγηση νευρολογικού ασθενή Εξέταση παθολογικών αντανακλαστικών Εξέταση τενόντιων & περιοστικών αντανακλαστικών Αξιολόγηση κινητικότητας νευρολογικού ασθενή Μετακίνηση νευρολογικού ασθενή Κινητοποίηση νευρολογικού ασθενή θέσεις σώµατος / άκρων Εκπαίδευση ισορροπιστικών αντιδράσεων µετατόπιση βάρους Ορθοστάτιση νευρολογικού ασθενή Επανεκπαίδευση βάδισης ηµιπληγικού ασθενή 10 Αντιµετώπιση διαταραχών νευροµυϊκής συναρµογής Παρατηρήσεις

17 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας (Τ.Ε.Ι. Λαµίας) Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) Τµήµα Φυσικοθεραπείας ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ III Β ΤΜΗΜΑ (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α.) Ονοµατεπώνυµο φοιτητή(-ριας):. Α.Μ.:. Εξάµηνο:. Οµάδα κλινικής:. α/α Κλινικές οκιµασίες Ηµερ/νία Υπογραφή Εκπ/κού Αξιολόγηση παιδιού µε εγκεφαλική παράλυση Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση παιδιού µε εγκεφαλική παράλυση Αξιολόγηση ηµιπληγικού ασθενή Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση ηµιπληγικού ασθενή Επανεκπαίδευση βάδισης νευρολογικών ασθενών Εκπαίδευση ιδιοδεκτικότητας νευροµυϊκής συναρµογής Φυσικοθεραπευτική αντιµετώπιση ασθενών µε Κρανιο-Εγκεφαλική Κάκωση Αξιολόγηση - αποκατάσταση ασθενή πολύτραυµατία Φυσικοθεραπευτική αντιµετώπιση ασθενών µε Ψυχο-Κινητική ιαταραχή 10 Αξιολόγηση - θεραπεία ασθενών µε βλάβες νωτιαίου µυελού - παραπληγία Παρατηρήσεις

18 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας (Τ.Ε.Ι. Λαµίας) Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) Τµήµα Φυσικοθεραπείας ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ III Γ ΤΜΗΜΑ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) Ονοµατεπώνυµο φοιτητή(-ριας):. Α.Μ.:. Εξάµηνο:. Οµάδα κλινικής:. α/α Κλινικές οκιµασίες Ηµερ/νία Υπογραφή Εκπ/κού Αξιολόγηση - αποκατάσταση θυλακοσυνδεσµικών κακώσεων Φυσικοθεραπευτική αντιµετώπιση κακώσεων πρόσθιου χιαστού συνδέσµου Εκπαίδευση ιδιοδεκτικότητας νευροµυϊκής συναρµογής Αποκατάσταση κακώσεων Α.Μ.Σ.Σ. - Ο.Μ.Σ.Σ. Φυσικοθεραπευτική αντιµετώπιση τενοντίτιδας Φυσικοθεραπευτική αντιµετώπιση κακώσεων Π..Κ. άρθρωσης Μετεγχειρητική αποκατάσταση ρήξης Αχίλλειου τένοντα Αντιµετώπιση κακώσεων ωµικής ζώνης (τενοντίτιδα θυλακίτιδα κ.λ.π.) Χονδροπάθεια επιγονατίδας. Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση 10 Σύνδροµο θωρακικής εξόδου. Αξιολόγηση & φυσικοθεραπευτική προσέγγιση Παρατηρήσεις

19 Παράρτηµα 3 Φύλλο Αξιολόγησης Κλινικής Άσκησης ΙΙΙ

20 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας (Τ.Ε.Ι. Λαµίας) Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) Τµήµα Φυσικοθεραπείας ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ III Ονοµατεπώνυµο φοιτητή(-ριας):. Α.Μ.:. Εξάµηνο:. Οµάδα:. Τµήµα*:. Έναρξη µαθηµάτων:../.../... Λήξη µαθηµάτων:../.../... Απουσίες:.. * Σηµειώστε στο κενό πεδίο το αντίστοιχο τµήµα της κλινικής: 1) Παθολογική κλινική 2) Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α., 3) Γυµναστήριο ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ηλώνω υπεύθυνα ότι ο παραπάνω φοιτητής(-τρια) κρίθηκε ικανός(-ή) για το συγκεκριµένο τµήµα της Κλινικής Άσκησης ΙΙΙ. Ο Εκπαιδευτικός: Ηµεροµηνία: /./ ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΗ(-ΡΙΑΣ) Ο Φοιτητής(-ρια): Ηµεροµηνία: /./ Το έντυπο αυτό πρέπει να επιστραφεί στον/στην υπεύθυνο καθηγητή της Κλινικής Άσκησης ΙΙΙ κ. Γιώργο Παρά µέσα σε 1 εβδοµάδα µετά την ολοκλήρωση των µαθηµάτων της κλινικής από τον φοιτητή(-ρια). Σελίδα 1 από 3

21 Ι ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (µε άριστα το 10) ΒΑΘΜΟΣ 1. Ο φοιτητής(-τρια) επικοινωνεί µε τον ασθενή ή/και τον εκπαιδευτικό µε τρόπο επαγγελµατικό, ευγενικό και ευαίσθητο. Ο φοιτητής(-τρια) επιδεικνύει σεβασµό των δικαιωµάτων του ασθενή και συµπεριφέρεται µε αξιοπρέπεια. 2. Ο φοιτητής(-ρια) χρησιµοποιεί σαφείς προφορικές και µη προφορικές δεξιότητες επικοινωνίας κατά τη διαδικασία επεξήγησης στον ασθενή ή/και τον εκπαιδευτικό όσον αφορά στην αξιολόγηση και επιλογή της θεραπείας. Ο φοιτητής(-ρια) µπορεί να εξηγήσει τη διαδικασία της φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης στον ασθενή αποτελεσµατικά. 3. Ο φοιτητής(-ρια) επικοινωνεί µε τρόπο αποτελεσµατικό και επαγγελµατικό µε τους συναδέλφους φυσικοθεραπευτές και την υπόλοιπη οµάδα ειδικοτήτων της Κλινικής.. 4. Ο φοιτητής(-ρια) προσαρµόζεται και ακολουθεί τους κανόνες της Κλινικής (ωράριο, κανόνες Κλινικής Νοσοκοµείου) Παρατηρήσεις: ΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (µε άριστα το 10) ΒΑΘΜΟΣ 1. Ο φοιτητής(-ρια) χρησιµοποιεί της κατάλληλες πηγές πληροφοριών (π.χ. ιατρικό φάκελο ασθενή, ακτινογραφίες, επίσκεψη κ.ά.) για να συντάξει µια βάση δεδοµένων και να προγραµµατίσει την υποκειµενική αξιολόγηση. 2. Ο φοιτητής(-ρια) εκτελεί σωστά τη διαδικασία της αξιολόγησης, συγκεντρώνοντας τις σχετικές πληροφορίες µε λογική & συστηµατική µέθοδο. Ο φοιτητής(-ρια) µπορεί να προσδιορίσει της συγκεκριµένες διαδικασίες αξιολόγησης που απαιτούνται σε κάθε ασθενή. 3. Ο φοιτητής(-ρια) είναι σε θέση να σχεδιάσει το πρόγραµµα θεραπείας µέσα στα ρεαλιστικά χρονικά πλαίσια και τις δυνατότητες και ανάγκες των ασθενών. 4. Ο φοιτητής(-ρια) κρατάει ικανοποιητικές γραπτές σηµειώσεις κατά την διάρκεια αξιολόγησης του ασθενή και στο τέλος καθορίζει τους στόχους της θεραπείας. 5. Ο φοιτητής(-ρια) συµπλήρωσε όλες τις κλινικές ασκήσεις που αφορούν στην αξιολόγηση, στην καρτέλα συµµετοχής του στο τµήµα αυτό της Κλινικής Άσκησης ΙΙΙ Παρατηρήσεις: Σελίδα 2 από 3

22 ΙΙΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (µε άριστα το 10) ΒΑΘΜΟΣ 1. Ο φοιτητής(-ρια) µπορεί να σχεδιάσει ένα αποτελεσµατικό πρόγραµµα θεραπείας που βασίζεται στις ανάγκες των ασθενών. 2. Ο φοιτητής(-ρια) µπορεί να προσαρµόσει και να διορθώσει το πρόγραµµα θεραπείας σε σχέση µε τις ανάγκες των ασθενών 3. Ο φοιτητής(-ρια) µπορεί να συνδέσει τη θεωρία µε την κλινική εφαρµογή της φυσικοθεραπείας. 4. Ο φοιτητής(-ρια) δίνει σωστές συµβουλές στους ασθενείς που φεύγουν µε εξιτήριο από την κλινική (προφορικά, χρήση σηµειώσεων, χρήση φυλλαδίων) 5. Ο φοιτητής(-ρια) συµπλήρωσε όλες τις κλινικές ασκήσεις που αφορούν την θεραπεία στην καρτέλα συµµετοχής του στο τµήµα αυτό της Κλινικής Άσκησης ΙΙΙ Παρατηρήσεις: ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (επιλέξτε την κατάλληλη απάντηση) Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης αυτού του τµήµατος της Κλινικής Άσκησης ΙΙΙ από τον φοιτητή(-ρια), διαπιστώθηκε ότι ο φοιτητής(-ρια): 1) ιαθέτει επαρκείς γνώσεις όσον αφορά τον χειρισµό και τη µετακίνηση των ασθενών 2) Μπορεί να χειριστεί οποιαδήποτε τεχνική που αφορά την θεραπεία κατάλληλα και µε ασφάλεια 3) Προετοιµάζει και εξασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον για τον εαυτό του/της, τους ασθενείς και τους συναδέλφους του/της Τελικός βαθµός κλινικής άσκησης ΙΙΙ: Παρακαλώ επιλέξτε: Συµφωνώ / εν συµφωνώ Στην περίπτωση που δεν συµφωνείτε ο φοιτητής(-ρια) θα αποτύχει στο τµήµα αυτό της Κλινικής Άσκησης Ι. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να γράψετε ξεκάθαρα τις παρατηρήσεις σας στις ενότητες αξιολόγησης του εντύπου. Σελίδα 3 από 3

23 Παράρτηµα 4 Κλινική Περίπτωση Ασθενούς

24 Κλινική Περίπτωση Ασθενούς: Νεαρός ασθενής 23 ετών προσέρχεται στο Κέντρο Υποστήριξης Ατόµων µε Αναπηρία µετά από ατύχηµα (προ 1 έτους), κατά το οποίο υπέστη κρανιο-εγκεφαλική κάκωση και πολλαπλά κατάγµατα σε όλο του το σώµα. Αν και ανεξάρτητα περιπατητικός, παρουσιάζει σηµαντικό κινητικό έλλειµµα (Α> ) και δυσαρθρία. Ερωτήσεις: 1) Ποια είναι η βασική σηµειολογία κλινική εικόνα του ασθενούς; 2) Ποιος είναι ο χαρακτήρας της βλάβης (νευρολογική εκτίµηση) 3) Ποιους συγκεκριµένους τοµείς θα αξιολογήσουµε; 4) Ποιοι είναι οι στόχοι της φυσικοθεραπευτικής παρέµβασης και πώς θα ιεραρχηθούν; 5) Ποιους ειδικούς τοµείς της αποκατάστασης πρέπει να προσέξουµε; 6) Ποια θεραπευτικά µέσα τεχνικές θα εφαρµόσουµε;

ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ II

ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ II Τμήμα Φυσικοθεραπείας Σχολή Υγείας και Πρόνοιας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας 3 ο χιλ ΠΕΟ, Λαμίας-Αθήνας 351 00 Λαμία τηλ: 22310 60205 φαξ: 22310 67770 http://www.phys.teilam.gr/ ipoulis@teilam.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΔΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΣ ΑΣΚΣΣ Ι ΥΠΕΥΘΥΝ ΚΛΙΝΙΚΣ Ελένη ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ, Καθηγήτρια Εφαρμογών Εαρινό Εξάμηνο 2008-2009 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010 Πρόλογος Τα αποτελέσματα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) στην «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» M.Sc. in Advanced Physiotherapy Αναλυτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π) http://www.phys.teithe.gr/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π) http://www.phys.teithe.gr/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 2012 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π) http://www.phys.teithe.gr/ Ο δ η γ ό ς Σ π ο υ δ ώ ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΝOΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κλινικών Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Σ.Ε.Υ.Π., Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Οδηγός Κλινικών Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Σ.Ε.Υ.Π., Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Οδηγός Κλινικών Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Σ.Ε.Υ.Π., Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL 1 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών κρίνει σκόπιµο αλλά και σηµαντικό να καθορίσει τα βασικά κριτήρια της αρχικής εκπαίδευσης στη Λογοπεδική, όπως αυτά καθορίζονται σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης, εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. ΆΡΘΡΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης - Εγγραφές 1. Σπουδαστές ΤΕΙ καθίστανται όσοι εγγράφονται σε αυτό µετά

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίνεται από το εαρινό εξάµηνο 2003/4, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος υπ' αριθµόν 89/17-12-2003 (Θέµα 4ο της Γ.Σ.

Εγκρίνεται από το εαρινό εξάµηνο 2003/4, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος υπ' αριθµόν 89/17-12-2003 (Θέµα 4ο της Γ.Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙ ΡΥΜΑ ((Τ..Ε.ΙΙ)) ΛΑΜΙΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΓΓΕΛΜΑΤΤΩΝ ΥΥΓΓΕΙΙΑΣ & ΠΡΡΟΝΟΙΙΑΣ ΙΙΑΝΟΥΑΡΙΙΟΣ 2004 ΤΕΕΧΝΟΛΟΓΓΙΙΚΚΟ ΕΕΚΚΠΑΙΙ ΕΕΥΥΤΙΙΚΚΟ ΙΙ ΡΡΥΥΜΑ ΛΑΜΙΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΩΝ ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Οκτώβριος 2011 Πρόλογος Τα αποτελέσματα των διαδικασιών διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συγγραφή - Επιμέλεια: Δρ. Τσέπης Ηλ., Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Αγ. Σπυρίδωνας Αιγάλεω ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακό Πρόγραµµα στη Νοσηλευτική

Πτυχιακό Πρόγραµµα στη Νοσηλευτική Πτυχιακό Πρόγραµµα στη Νοσηλευτική Εγχειρίδιο Φοιτητή 2013 2014 Επιµέλεια: Δρ. Ζ. Ρούπα Δρ. Μ. Νούλα Πίνακας Περιεχοµένων Γενικές Πληροφορίες...3 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 3 Περιγραφή Προγράµµατος......3 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Οδηγός Πτυχιακών Εργασιών Κανονισµός Ανάθεσης και Εκπόνησης Φεβρουάριος 2008 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile) 2. Ανάλυση Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (task analysis) 3. Eξετάσεις Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαµίας 2008 Σύνταξη οδηγού: ρ. Νικόλαος Στριµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, Τµήµα Φυσικοθεραπείας 2 Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Νοέμβριος 2012 Συγγραφή - Επιμέλεια: Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΑΙΑΣ. Ενη μερωτικός Οδη γός. Εκπαιδευτών ΙΕΚ Νίκαιας

ΝΙΚΑΙΑΣ. Ενη μερωτικός Οδη γός. Εκπαιδευτών ΙΕΚ Νίκαιας ΔΗΜΟΣ ΙΟ Ι. Ε. Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ Ενη μερωτικός Οδη γός Εκπαιδευτών ΙΕΚ Νίκαιας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΓΓ ΒΜ - ΙΕΚ Νίκαιας - Κινικίου 1 6-1 84.50 - Τηλ. : 21 04253345-.. 625 Περιεχόµενα Εισαγωγικό Σηµείωµα. 3 1. Ωράριο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο προσωπικό των πανεπιστηµιακών κλινικών και ιατρείων που δεν συµπράττει στην κλινική εκπαίδευση

Άλλο προσωπικό των πανεπιστηµιακών κλινικών και ιατρείων που δεν συµπράττει στην κλινική εκπαίδευση Άλλο ιατρικό προσωπικό που συµπράττει στην κλινική εκπαίδευση Συνολικός αριθµός Ώρες εβδοµαδιαίας απασχόλησης στην εκπαίδευση Γ.2.1. Ειδικευόµενοι ιατροί Άλλο προσωπικό των πανεπιστηµιακών κλινικών και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα