ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων /2274(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ Σχέδιο έκθεσης Marco Cappato (PE v01-00) σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2007 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (2007/2274(INI)) AM\ doc PE v01-00

2 AM_Com_NonLegReport PE v /201 AM\ doc

3 1 Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Jean Lambert Αιτιολογική αναφορά 5 έχοντας υπόψη το σύνολο των συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά τους πρωτόκολλα, έχοντας υπόψη το σύνολο των συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών, περιλαμβανομένων των διεθνών συμφώνων για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, και τα προαιρετικά τους πρωτόκολλα, 2 Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Jean Lambert Αιτιολογική αναφορά 6 έχοντας υπόψη τα περιφερειακά μέσα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα τον Αφρικανικό Χάρτη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των λαών και το προαιρετικό πρωτόκολλο για τα δικαιώματα των γυναικών στην Αφρική, έχοντας υπόψη τα περιφερειακά μέσα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα τον Αφρικανικό Χάρτη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των λαών, το προαιρετικό πρωτόκολλο για τα δικαιώματα των γυναικών στην Αφρική, την Αμερικανική Σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, και τον Αραβικό Χάρτη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, AM\ doc 3/201 PE v01-00

4 3 Elizabeth Lynne Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα) - έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας 1, 1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008) Laima Liucija Andrikienė Αιτιολογική αναφορά 16 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουνίου 2007, σχετικά με την πέμπτη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔ) 1, 1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0064. έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με την πέμπτη και έβδομη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, που εγκρίθηκαν στις 7 Ιουνίου και στις 21 Φεβρουαρίου αντίστοιχα, και σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔ), 1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0065. PE v /201 AM\ doc

5 5 Laima Liucija Andrikienė Αιτιολογική αναφορά 18 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με την πρωτοβουλία για παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής 1, καθώς και το ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2007 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για παγκόσμιο δικαιοστάσιο ως προς τη χρήση της θανατικής ποινής, 1 ΕΕ C 250 E της , σελ. 91. έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 1ης Φεβρουαρίου 2007 και της 26ης Απριλίου 2007, σχετικά με την πρωτοβουλία για παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής 1, καθώς και το ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2007 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για παγκόσμιο δικαιοστάσιο ως προς τη χρήση της θανατικής ποινής, 1 ΕΕ C 250 E της , σ. 91 κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007) Laima Liucija Andrikienė Αιτιολογική αναφορά 19 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Σεπτεμβρίου 2001, σχετικά με τους ακρωτηριασμούς των γυναικείων γεννητικών οργάνων, στο οποίο υπογραμμίζεται ότι οποιοσδήποτε ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων, οποιουδήποτε βαθμού, συνιστά πράξη βίας κατά της γυναίκας η οποία παραβιάζει κατάφωρα τα θεμελιώδη δικαιώματά της, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Σεπτεμβρίου 2001, σχετικά με τους ακρωτηριασμούς των γυναικείων γεννητικών οργάνων, που συνιστούν πράξη βίας κατά της γυναίκας η οποία παραβιάζει κατάφωρα τα θεμελιώδη δικαιώματά της, AM\ doc 5/201 PE v01-00

6 7 Laima Liucija Andrikienė Αιτιολογική αναφορά 20 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με τη λειτουργία των διαλόγων και των διαβουλεύσεων με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο οποίο υπογραμμίζεται ότι τα δικαιώματα των γυναικών πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ρητώς σε όλους τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με τη λειτουργία των διαλόγων και των διαβουλεύσεων με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ρητώς σε όλους τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 8 Marco Cappato Αιτιολογική αναφορά 23 έχοντας υπόψη το Φόρουμ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα τον Δεκέμβριο του 2007, έχοντας υπόψη το Φόρουμ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τη συμμετοχή ΜΚΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα τον Δεκέμβριο του 2007, PE v /201 AM\ doc

7 9 Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Jean Lambert Αιτιολογική αναφορά 28 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις και για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση, τους διαλόγους με τρίτες χώρες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, 10 Sajjad Karim Αιτιολογική αναφορά 30 (νέα) έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2007 σχετικά με το Κασμίρ: σημερινή κατάσταση και προοπτικές 1, 1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0214. AM\ doc 7/201 PE v01-00

8 11 Laima Liucija Andrikienė Αιτιολογική σκέψη B Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση για το 2007 έχει ως στόχο την εξέταση, την αξιολόγηση και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, την εποικοδομητική κριτική των δραστηριοτήτων της Επιτροπής και του Συμβουλίου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των συνολικών δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου, Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση για το 2007 έχει ως στόχο την εξέταση, την αξιολόγηση και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, την εποικοδομητική κριτική των δραστηριοτήτων της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, 12 Hanna Foltyn-Kubicka Αιτιολογική σκέψη Γ Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι επιδόσεις ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αξιοπιστία της και στην ικανότητά της να ασκεί αποτελεσματική εξωτερική πολιτική, Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιδόσεις ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναμφίβολα άμεσο αντίκτυπο στην αξιοπιστία της και στην ικανότητά της να ασκεί αποτελεσματική εξωτερική πολιτική, Or. pl PE v /201 AM\ doc

9 13 Nirj Deva Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι επιδόσεις ως προς το δημοκρατικό έλλειμμα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αξιοπιστία της και στην ικανότητά της να ασκεί αποτελεσματική εξωτερική πολιτική, 14 Nirj Deva Αιτιολογική σκέψη Δ Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προστασία τους προϋποθέτουν και πρέπει να προωθούνται παράλληλα με το κράτος δικαίου, τη δημοκρατική διακυβέρνηση, την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και της πολιτικής λογοδοσίας, τον διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, καθώς και πολιτικά δικαιώματα τα οποία επιτρέπουν σε όσους τα απολαμβάνουν να είναι οι ίδιοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προστασία τους προϋποθέτουν την αναγνώριση της αξιοπρέπειας του ανθρώπου: «η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τους, αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο» (Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, εισαγωγική φράση), AM\ doc 9/201 PE v01-00

10 15 Hanna Foltyn-Kubicka Αιτιολογική σκέψη Δ Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προστασία τους προϋποθέτουν και πρέπει να προωθούνται παράλληλα με το κράτος δικαίου, τη δημοκρατική διακυβέρνηση, την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και της πολιτικής λογοδοσίας, τον διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, καθώς και πολιτικά δικαιώματα τα οποία επιτρέπουν σε όσους τα απολαμβάνουν να είναι οι ίδιοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να προστατευτούν αποτελεσματικά μόνο σε δημοκρατικό καθεστώς που διέπεται από το κράτος δικαίου και σέβεται τα βασικά πολιτικά δικαιώματα, Or. pl 16 Laima Liucija Andrikienė Αιτιολογική σκέψη Δ Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προστασία τους προϋποθέτουν και πρέπει να προωθούνται παράλληλα με το κράτος δικαίου, τη δημοκρατική διακυβέρνηση, την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και της πολιτικής λογοδοσίας, τον διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, καθώς και πολιτικά δικαιώματα τα οποία επιτρέπουν σε όσους τα απολαμβάνουν να είναι οι ίδιοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προστασία τους προϋποθέτουν και πρέπει να προωθούνται παράλληλα με το κράτος δικαίου, τη δημοκρατική διακυβέρνηση, την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και της πολιτικής λογοδοσίας, καθώς και πολιτικά δικαιώματα τα οποία επιτρέπουν σε όσους τα απολαμβάνουν να είναι οι ίδιοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, PE v /201 AM\ doc

11 17 Hanna Foltyn-Kubicka Αιτιολογική σκέψη Ε Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή διμερών ή περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών, ακόμη και όσων συνάπτονται με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα των πολιτικών δικαιωμάτων, από εταίρους οι οποίοι συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις διμερών ή περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών, ακόμη και εάν πρόκειται για χώρες τόσο ισχυρές όσο η Ρωσική Ομοσπονδία ή η Κίνα, Or. pl 18 Csaba Sándor Tabajdi Αιτιολογική σκέψη E Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή διμερών ή περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών, ακόμη και όσων συνάπτονται με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα των αστικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, κατά τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή διμερών ή περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών, ακόμη και όσων συνάπτονται με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, AM\ doc 11/201 PE v01-00

12 19 Marco Cappato Αιτιολογική σκέψη E Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή διμερών ή περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών, ακόμη και όσων συνάπτονται με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, E. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στον σεβασμό των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή διμερών ή περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών, ακόμη και όσων συνάπτονται με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, 20 Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Jean Lambert Αιτιολογική σκέψη E Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή διμερών ή περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών, ακόμη και όσων συνάπτονται με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή διμερών ή περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών, ακόμη και όσων συνάπτονται με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, PE v /201 AM\ doc

13 21 Hanna Foltyn-Kubicka Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, καθόσον διασφαλίζουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι οι πυλώνες της βιώσιμης ειρήνης, και εκτιμώντας ότι η βιώσιμη ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω συμφωνιών για την προστασία όσων ευθύνονται για συστηματικές καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο η συμμόρφωση με τις αρχές της δικαιοσύνης, της νομιμότητας, του σεβασμού των βασικών ελευθεριών, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, και εκτιμώντας ότι η βιώσιμη ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω συμφωνιών για την προστασία όσων ευθύνονται για συστηματικές καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Or. pl 22 Nirj Deva Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, καθόσον διασφαλίζουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι οι πυλώνες της βιώσιμης ειρήνης, και εκτιμώντας ότι η βιώσιμη ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω συμφωνιών για την προστασία όσων ευθύνονται για συστηματικές καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου πηγάζουν από τη γνήσια αναγνώριση της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και από το γεγονός ότι αυτή η αναγνώριση αποτελεί τον πυλώνα της βιώσιμης ειρήνης, και εκτιμώντας ότι η βιώσιμη ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω συμφωνιών για την προστασία όσων ευθύνονται για συστηματικές καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, AM\ doc 13/201 PE v01-00

14 23 Konrad Szymański Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, καθόσον διασφαλίζουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι οι πυλώνες της βιώσιμης ειρήνης, και εκτιμώντας ότι η βιώσιμη ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω συμφωνιών για την προστασία όσων ευθύνονται για συστηματικές καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, καθόσον διασφαλίζουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και συγκεκριμένα τη θρησκευτική ελευθερία, είναι οι πυλώνες της βιώσιμης ειρήνης, και εκτιμώντας ότι η βιώσιμη ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω συμφωνιών για την προστασία όσων ευθύνονται για συστηματικές καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, 24 Hanna Foltyn-Kubicka Αιτιολογική σκέψη H α (νέα) Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε χώρες με μακρόχρονες δημοκρατικές παραδόσεις, όπως είναι οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, υπάρχουν ακόμη κάποιοι τομείς της δημόσιας ζωής όπου οι κρατικοί φορείς δεν διασφαλίζουν τα βασικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, ο σεβασμός της οικογενειακής ζωής και η ελευθερία της έκφρασης, Or. pl PE v /201 AM\ doc

15 25 Laima Liucija Andrikienė Αιτιολογική σκέψη Θ Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το καταστατικό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, «η απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των ανθρώπων αδιακρίτως φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης», καθώς και ότι η υγεία όλων των λαών είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη ειρήνης και ασφάλειας, Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το καταστατικό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, «η απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των ανθρώπων αδιακρίτως φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, οικονομικής ή κοινωνικής κατάστασης», 26 Konrad Szymański Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η θρησκευτική ελευθερία αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, κάτι που επιβεβαιώνεται με το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το άρθρο 9 της Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών του Συμβουλίου της Ευρώπης και το άρθρο 16 της τελικής πράξης της διάσκεψης της Βιέννης για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη το 1989, AM\ doc 15/201 PE v01-00

16 27 Laima Liucija Andrikienė Παράγραφος 1 1. καταδικάζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέχει πολύ ακόμη από την εφαρμογή μιας συνεκτικής και σθεναρής πολιτικής για την προάσπιση και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο θεωρεί ότι πρέπει να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος προκειμένου να διασφαλιστεί η αυστηρή συμμόρφωση με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα 1. σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέχει πολύ ακόμη από την εφαρμογή μιας συνεκτικής και σθεναρής πολιτικής για την προάσπιση και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο, και τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική πιο αποτελεσματικά θεωρεί ότι πρέπει να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος προκειμένου να διασφαλιστεί η αυστηρή συμμόρφωση με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα 28 Nirj Deva Παράγραφος 2 2. φρονεί ότι, προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση όσον αφορά την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία συχνά εμποδίζεται από την πρωτοκαθεδρία των εθνικών συμφερόντων των κρατών μελών, πρέπει να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στο πλαίσιο της οποίας η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα 2. φρονεί ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως προτεραιότητα PE v /201 AM\ doc

17 29 Laima Liucija Andrikienė Παράγραφος 2 2. φρονεί ότι, προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση όσον αφορά την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία συχνά εμποδίζεται από την πρωτοκαθεδρία των εθνικών συμφερόντων των κρατών μελών, πρέπει να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στο πλαίσιο της οποίας η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα 2. φρονεί ότι, προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση όσον αφορά την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ, η οποία συχνά εμποδίζεται από την πρωτοκαθεδρία των εθνικών συμφερόντων των κρατών μελών, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρείται προτεραιότητα 30 Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Jean Lambert Παράγραφος 2 2. φρονεί ότι, προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση όσον αφορά την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία συχνά εμποδίζεται από την πρωτοκαθεδρία των εθνικών συμφερόντων των κρατών μελών, πρέπει να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στο πλαίσιο της οποίας η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα 2. φρονεί ότι, προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση όσον αφορά την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία συχνά εμποδίζεται από την πρωτοκαθεδρία των εθνικών συμφερόντων των κρατών μελών, πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως στόχος της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή AM\ doc 17/201 PE v01-00

18 Ένωση, εφαρμόζεται αυστηρά 31 Elizabeth Lynne Παράγραφος 2 2. φρονεί ότι, προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση όσον αφορά την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία συχνά εμποδίζεται από την πρωτοκαθεδρία των εθνικών συμφερόντων των κρατών μελών, πρέπει να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στο πλαίσιο της οποίας η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα 2. φρονεί ότι, προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση όσον αφορά την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία συχνά εμποδίζεται από την πρωτοκαθεδρία στενά οριζόμενων συμφερόντων (περιλαμβανομένων των συμφερόντων που ενίοτε αναφέρονται ως «εθνικά συμφέροντα» και προωθούνται από τους εκπροσώπους των κρατών μελών), πρέπει να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, στο πλαίσιο της οποίας η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα 32 Maria da Assunção Esteves Παράγραφος 2 α (νέα) 2a. θεωρεί ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια προορατική πολιτική στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι, συνολικά, το γεγονός ότι ο Χάρτης PE v /201 AM\ doc

19 των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, η υποχρέωση διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο και ενημέρωσής του για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, το γραφείο του Ύπατου Εκπροσώπου, ο συνδυασμός των ρόλων της Επιτροπής και του Συμβουλίου, και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης συνιστούν ενδεχόμενη πηγή ενότητας και συνοχής που είναι σαφές ότι πρέπει να αξιοποιηθεί Or. pt 33 Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Jean Lambert Παράγραφος 3 3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταβάλουν εντονότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιδρά ταχύτερα στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τρίτες χώρες, ιδίως μέσω της ενσωμάτωσης της πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις κοινοτικές πολιτικές έναντι τέτοιων χωρών 3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταβάλουν εντονότερες προσπάθειες για τη βελτίωση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιδρά ταχύτερα στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τρίτες χώρες, ιδίως μέσω της ενσωμάτωσης της πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις κοινοτικές εξωτερικές πολιτικές έναντι τέτοιων χωρών και της συστηματικής αντιμετώπισης ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα AM\ doc 19/201 PE v01-00

20 34 Hanna Foltyn-Kubicka Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι προσπάθειες για προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως παραβλέπουν συχνά το ζήτημα της προώθησης των πολιτικών δικαιωμάτων, τα οποία ορθώς ορίζονται στη νομική θεωρία ως ανθρώπινα δικαιώματα πρώτης γενεάς Or. pl 35 Hanna Foltyn-Kubicka Παράγραφος 4 4. επαναλαμβάνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως ορίζονται στα κυριότερα διεθνή μέσα και συμβάσεις, περιλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οικουμενικά δικαιώματα, φυσικά δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί με ιστορικούς αγώνες, ο πρακτικός και αποτελεσματικός σεβασμός των οποίων είναι θεμελιώδες μέσο διασφάλισης της εφαρμογής και τήρησης της διεθνούς έννομης τάξης, καθώς και της προαγωγής της ειρήνης, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας 4. επαναλαμβάνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως παρουσιάζονται στα διεθνή μέσα και συμβάσεις, και συγκεκριμένα στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστούν μια ομάδα οικουμενικών δικαιωμάτων, ο αποτελεσματικός σεβασμός των οποίων διασφαλίζει την τήρηση της διεθνούς τάξης και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών Or. pl PE v /201 AM\ doc

21 36 Nirj Deva Παράγραφος 4 4. επαναλαμβάνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως ορίζονται στα κυριότερα διεθνή μέσα και συμβάσεις, περιλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οικουμενικά δικαιώματα, φυσικά δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί με ιστορικούς αγώνες, ο πρακτικός και αποτελεσματικός σεβασμός των οποίων είναι θεμελιώδες μέσο διασφάλισης της εφαρμογής και τήρησης της διεθνούς έννομης τάξης, καθώς και της προαγωγής της ειρήνης, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας 4. επαναλαμβάνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως ορίζονται στα κυριότερα διεθνή μέσα και συμβάσεις, περιλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οικουμενικά δικαιώματα (οικουμενική αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη στον άνθρωπο), φυσικά δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί με ιστορικούς αγώνες, ο πρακτικός και αποτελεσματικός σεβασμός των οποίων είναι θεμελιώδες μέσο διασφάλισης της εφαρμογής και τήρησης της διεθνούς έννομης τάξης, καθώς και της προαγωγής της ειρήνης, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας 37 Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Jean Lambert Παράγραφος 4 4. επαναλαμβάνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως ορίζονται στα κυριότερα διεθνή μέσα και συμβάσεις, περιλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οικουμενικά δικαιώματα, φυσικά δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί με ιστορικούς αγώνες, 4. επαναλαμβάνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως ορίζονται στα κυριότερα διεθνή μέσα και συμβάσεις, περιλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οικουμενικά και αδιαίρετα δικαιώματα, ο πρακτικός και αποτελεσματικός σεβασμός των AM\ doc 21/201 PE v01-00

22 ο πρακτικός και αποτελεσματικός σεβασμός των οποίων είναι θεμελιώδες μέσο διασφάλισης της εφαρμογής και τήρησης της διεθνούς έννομης τάξης, καθώς και της προαγωγής της ειρήνης, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας οποίων είναι θεμελιώδες μέσο διασφάλισης της εφαρμογής και τήρησης της διεθνούς έννομης τάξης, καθώς και της προαγωγής της ειρήνης, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας 38 Raimon Obiols i Germà Παράγραφος 4 4. επαναλαμβάνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως ορίζονται στα κυριότερα διεθνή μέσα και συμβάσεις, περιλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οικουμενικά δικαιώματα, φυσικά δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί με ιστορικούς αγώνες, ο πρακτικός και αποτελεσματικός σεβασμός των οποίων είναι θεμελιώδες μέσο διασφάλισης της εφαρμογής και τήρησης της διεθνούς έννομης τάξης, καθώς και της προαγωγής της ειρήνης, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας 4. επαναλαμβάνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως ορίζονται στα κυριότερα διεθνή μέσα και συμβάσεις, περιλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οικουμενικά δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί με ιστορικούς αγώνες, ο πρακτικός και αποτελεσματικός σεβασμός των οποίων είναι θεμελιώδες μέσο διασφάλισης της εφαρμογής και τήρησης της διεθνούς έννομης τάξης, καθώς και της προαγωγής της ειρήνης, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας Or. es PE v /201 AM\ doc

23 39 Csaba Sándor Tabajdi Παράγραφος 4 α (νέα) 4α. θεωρεί ότι πρέπει να αναπτυχθούν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια μεταξύ των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των άλλων πολιτικών της 40 Vittorio Agnoletto Παράγραφος 4 α (νέα) 4α. τονίζει, πέραν του αντικτύπου που έχουν στα μεμονωμένα άτομα θεμελιώδη δικαιώματα όπως αυτά που περιλαμβάνονται στον Χάρτη και τη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, τη σημασία του συλλογικού χαρακτήρα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων συγκεκριμένα των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, και τη συνακόλουθη ανάγκη να διαμορφωθούν πολιτικές που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των λαών, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη διεθνή δικαιοσύνη Or. it AM\ doc 23/201 PE v01-00

24 41 Hanna Foltyn-Kubicka Παράγραφος 5 5. θεωρεί ότι η προσπάθεια να καταστούν «νομικώς δεσμευτικά» τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο, σε τοπικά και εθνικά δικαστήρια ή, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, σε υπερεθνικά δικαστήρια, πρέπει να αποτελεί ρητό και κεντρικό στόχο των κοινοτικών πολιτικών, αρχής γενομένης από την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας 5. φρονεί ότι η αποτελεσματική τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι εφικτή εάν τα δικαιώματα αυτά δεν γίνονται σεβαστά από τα δικαστήρια και τις αρχές στα κατώτερα επίπεδα, και ότι η διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την πλευρά αυτών των φορέων πρέπει να αποτελεί ρητό και κεντρικό στόχο των κοινοτικών πολιτικών, αρχής γενομένης από την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας Or. pl 42 Raimon Obiols i Germà Παράγραφος 5 5. θεωρεί ότι η προσπάθεια να καταστούν «νομικώς δεσμευτικά» τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο, σε τοπικά και εθνικά δικαστήρια ή, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, σε υπερεθνικά δικαστήρια, πρέπει να αποτελεί ρητό και κεντρικό στόχο των κοινοτικών πολιτικών, αρχής γενομένης από την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας 5. θεωρεί ότι η προσπάθεια να καταστούν «νομικώς δεσμευτικά» τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο, σε τοπικά και εθνικά δικαστήρια ή, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, σε υπερεθνικά δικαστήρια, πρέπει να καθιερωθεί ως ρητός και κεντρικός στόχος των κοινοτικών πολιτικών, αρχής γενομένης από την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας Or. es PE v /201 AM\ doc

25 43 Hanna Foltyn-Kubicka Παράγραφος 5 α (νέα) 5α. θεωρεί ότι ένας από τους βασικούς πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η στήριξη των δικαστικών οργάνων σε όλα τα επίπεδα, στο πλαίσιο προσπαθειών να διασφαλιστεί η αποτελεσματική τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα να παρασχεθεί στήριξη στα διεθνή δικαστήρια Or. pl 44 Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Jean Lambert Παράγραφος 6 6. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν επειγόντως δράση κατά τρόπο αντίστοιχο με την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την υποστήριξη της λειτουργίας όλων των δικαστηρίων που εμπλέκονται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρεί, ειδικότερα, ότι πρέπει να παρασχεθεί η μέγιστη δυνατή στήριξη στο έργο του Διαμερικανικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αφρικανικού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της δημιουργίας ενός 6. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν επειγόντως δράση κατά τρόπο αντίστοιχο με την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την υποστήριξη της λειτουργίας όλων των δικαστηρίων που εμπλέκονται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρεί, ειδικότερα, ότι πρέπει να παρασχεθεί η μέγιστη δυνατή στήριξη στο έργο του Διαμερικανικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αφρικανικού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της δημιουργίας ενός AM\ doc 25/201 PE v01-00

26 δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ μη απολυταρχικών και μη δικτατορικών κρατών στην Ασία και τον Ειρηνικό δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ κρατών στην Ασία και τον Ειρηνικό 45 Kinga Gál Παράγραφος 6 6. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν επειγόντως δράση κατά τρόπο αντίστοιχο με την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την υποστήριξη της λειτουργίας όλων των δικαστηρίων που εμπλέκονται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρεί, ειδικότερα, ότι πρέπει να παρασχεθεί η μέγιστη δυνατή στήριξη στο έργο του Διαμερικανικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αφρικανικού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της δημιουργίας ενός δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ μη απολυταρχικών και μη δικτατορικών κρατών στην Ασία και τον Ειρηνικό 6. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν επειγόντως δράση κατά τρόπο αντίστοιχο με την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την υποστήριξη της λειτουργίας όλων των δικαστηρίων που εμπλέκονται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρεί, ειδικότερα, ότι ο υπερβολικός φόρτος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω κατανομής πρόσθετων δημοσιονομικών πόρων και ότι πρέπει να παρασχεθεί η μέγιστη δυνατή στήριξη στο έργο του Διαμερικανικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αφρικανικού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών και ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της δημιουργίας ενός δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ μη απολυταρχικών και μη δικτατορικών κρατών στην Ασία και τον Ειρηνικό PE v /201 AM\ doc

27 46 Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi Παράγραφος 7 7. θεωρεί ότι το δικαίωμα στη δημοκρατία ήτοι το δικαίωμα κάθε πολίτη να μετέχει στην άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας στο πλαίσιο θεσμικών οργάνων τα οποία υπόκεινται στις αρχές του κράτους δικαίου είναι ένα ιστορικά κατακτημένο οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο αναγνωρίζεται ρητώς από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τη δήλωση της Βιέννης του 1993 και τη δήλωση των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετία το εν λόγω δικαίωμα στη δημοκρατία συνοδεύεται από το καθήκον των θεσμικών οργάνων της διεθνούς κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρατών μελών να καταβάλουν προσπάθειες για την άρση των εμποδίων που ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την πλήρη απόλαυσή του σε όλο τον κόσμο στρατηγικός στόχος σε αυτήν την προσπάθεια πρέπει να είναι η ίδρυση ενός πραγματικού παγκόσμιου οργανισμού δημοκρατίας και δημοκρατιών, η οποία πρέπει να επιτευχθεί είτε μέσω του μετασχηματισμού και της ενίσχυσης των υφιστάμενων υπερεθνικών οργάνων χρησιμοποιώντας ως βάση την Κοινότητα των Δημοκρατιών είτε μέσω της θέσπισης νέων οργάνων 7. θεωρεί ότι το δικαίωμα στη δημοκρατία ήτοι το δικαίωμα κάθε πολίτη να μετέχει στην άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας στο πλαίσιο θεσμικών οργάνων τα οποία υπόκεινται στις αρχές του κράτους δικαίου είναι ένα ιστορικά κατακτημένο οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο αναγνωρίζεται ρητώς από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τη δήλωση της Βιέννης του 1993 και τη δήλωση των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετία το εν λόγω δικαίωμα στη δημοκρατία συνοδεύεται από το καθήκον των θεσμικών οργάνων της διεθνούς κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρατών μελών να καταβάλουν προσπάθειες για την άρση των εμποδίων που ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την πλήρη απόλαυσή του σε όλο τον κόσμο AM\ doc 27/201 PE v01-00

28 47 Laima Liucija Andrikienė Παράγραφος 7 7. θεωρεί ότι το δικαίωμα στη δημοκρατία ήτοι το δικαίωμα κάθε πολίτη να μετέχει στην άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας στο πλαίσιο θεσμικών οργάνων τα οποία υπόκεινται στις αρχές του κράτους δικαίου είναι ένα ιστορικά κατακτημένο οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο αναγνωρίζεται ρητώς από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τη δήλωση της Βιέννης του 1993 και τη δήλωση των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετία το εν λόγω δικαίωμα στη δημοκρατία συνοδεύεται από το καθήκον των θεσμικών οργάνων της διεθνούς κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρατών μελών να καταβάλουν προσπάθειες για την άρση των εμποδίων που ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την πλήρη απόλαυσή του σε όλο τον κόσμο στρατηγικός στόχος σε αυτήν την προσπάθεια πρέπει να είναι η ίδρυση ενός πραγματικού παγκόσμιου οργανισμού δημοκρατίας και δημοκρατιών, η οποία πρέπει να επιτευχθεί είτε μέσω του μετασχηματισμού και της ενίσχυσης των υφιστάμενων υπερεθνικών οργάνων χρησιμοποιώντας ως βάση την Κοινότητα των Δημοκρατιών είτε μέσω της θέσπισης νέων οργάνων 7. θεωρεί ότι το δικαίωμα στη δημοκρατία ήτοι το δικαίωμα κάθε πολίτη να μετέχει στην άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας στο πλαίσιο θεσμικών οργάνων τα οποία υπόκεινται στις αρχές του κράτους δικαίου είναι ένα ιστορικά κατακτημένο οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο αναγνωρίζεται ρητώς από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τη δήλωση της Βιέννης του 1993 και τη δήλωση των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετία το εν λόγω δικαίωμα στη δημοκρατία συνοδεύεται από το καθήκον των θεσμικών οργάνων της διεθνούς κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρατών μελών να καταβάλουν προσπάθειες για την άρση των εμποδίων που ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την πλήρη απόλαυσή της δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο θεωρεί ότι, για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να ληφθεί ένα νέο πρόσθετο μέτρο, που συνίσταται στη δημιουργία ενός πραγματικού δικτύου δημοκρατιών ανά την υφήλιο, το οποίο θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί στο μέλλον μέσω του μετασχηματισμού και της ενίσχυσης των υφιστάμενων οργάνων ή μέσω της θέσπισης νέων διεθνών οργάνων PE v /201 AM\ doc

29 48 Hanna Foltyn-Kubicka Παράγραφος 7 7. θεωρεί ότι το δικαίωμα στη δημοκρατία ήτοι το δικαίωμα κάθε πολίτη να μετέχει στην άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας στο πλαίσιο θεσμικών οργάνων τα οποία υπόκεινται στις αρχές του κράτους δικαίου είναι ένα ιστορικά κατακτημένο οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο αναγνωρίζεται ρητώς από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τη δήλωση της Βιέννης του 1993 και τη δήλωση των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετία το εν λόγω δικαίωμα στη δημοκρατία συνοδεύεται από το καθήκον των θεσμικών οργάνων της διεθνούς κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρατών μελών να καταβάλουν προσπάθειες για την άρση των εμποδίων που ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την πλήρη απόλαυσή του σε όλο τον κόσμο στρατηγικός στόχος σε αυτήν την προσπάθεια πρέπει να είναι η ίδρυση ενός πραγματικού παγκόσμιου οργανισμού δημοκρατίας και δημοκρατιών, η οποία πρέπει να επιτευχθεί είτε μέσω του μετασχηματισμού και της ενίσχυσης των υφιστάμενων υπερεθνικών οργάνων χρησιμοποιώντας ως βάση την Κοινότητα των Δημοκρατιών είτε μέσω της θέσπισης νέων οργάνων 7. θεωρεί ότι το δικαίωμα στη δημοκρατία ήτοι το δικαίωμα κάθε πολίτη να μετέχει στην άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας στο πλαίσιο θεσμικών οργάνων τα οποία υπόκεινται στις αρχές του κράτους δικαίου είναι ένα ιστορικά κατακτημένο οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο αναγνωρίζεται ρητώς από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τη δήλωση της Βιέννης του 1993 και τη δήλωση των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετία το εν λόγω δικαίωμα στη δημοκρατία συνοδεύεται από το καθήκον των θεσμικών οργάνων της διεθνούς κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρατών μελών να καταβάλουν προσπάθειες για την άρση των εμποδίων που ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την πλήρη απόλαυσή του σε όλο τον κόσμο στρατηγικός στόχος σε αυτήν την προσπάθεια πρέπει να είναι ο εκδημοκρατισμός των κρατών σε όλο τον κόσμο και η ενίσχυση ή η δημιουργία νέων οργανισμών δημοκρατιών Or. pl AM\ doc 29/201 PE v01-00

30 49 Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Jean Lambert Παράγραφος 7 7. θεωρεί ότι το δικαίωμα στη δημοκρατία ήτοι το δικαίωμα κάθε πολίτη να μετέχει στην άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας στο πλαίσιο θεσμικών οργάνων τα οποία υπόκεινται στις αρχές του κράτους δικαίου είναι ένα ιστορικά κατακτημένο οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο αναγνωρίζεται ρητώς από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τη δήλωση της Βιέννης του 1993 και τη δήλωση των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετία το εν λόγω δικαίωμα στη δημοκρατία συνοδεύεται από το καθήκον των θεσμικών οργάνων της διεθνούς κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρατών μελών να καταβάλουν προσπάθειες για την άρση των εμποδίων που ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την πλήρη απόλαυσή του σε όλο τον κόσμο στρατηγικός στόχος σε αυτήν την προσπάθεια πρέπει να είναι η ίδρυση ενός πραγματικού παγκόσμιου οργανισμού δημοκρατίας και δημοκρατιών, η οποία πρέπει να επιτευχθεί είτε μέσω του μετασχηματισμού και της ενίσχυσης των υφιστάμενων υπερεθνικών οργάνων χρησιμοποιώντας ως βάση την Κοινότητα των Δημοκρατιών είτε μέσω της θέσπισης νέων οργάνων 7. θεωρεί ότι το δικαίωμα στη δημοκρατία ήτοι το δικαίωμα κάθε πολίτη να μετέχει στην άσκηση της λαϊκής κυριαρχίας στο πλαίσιο θεσμικών οργάνων τα οποία υπόκεινται στις αρχές του κράτους δικαίου είναι ένα ιστορικά κατακτημένο οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο αναγνωρίζεται ρητώς από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, το διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, τη δήλωση της Βιέννης του 1993 και τη δήλωση των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετία το εν λόγω δικαίωμα στη δημοκρατία συνοδεύεται από το καθήκον των θεσμικών οργάνων της διεθνούς κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρατών μελών να καταβάλουν προσπάθειες για την άρση των εμποδίων που ενδεχομένως δεν επιτρέπουν την πλήρη απόλαυσή του σε όλο τον κόσμο PE v /201 AM\ doc

31 50 Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi Παράγραφος 8 8. θεωρεί ότι κάθε κράτος πρέπει, σε τελική ανάλυση, να υποτάσσει την κυριαρχία του σε υπερεθνικούς κανόνες και όργανα τα οποία έχουν ιδρυθεί ή πρόκειται να ιδρυθούν με σκοπό τη διασφάλιση της ουσιαστικής εφαρμογής των διεθνών προτύπων και συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρεί ότι το «απολύτως κυρίαρχο εθνικό κράτος», ιδίως όταν είναι θεμελιωμένο σε εθνικές, γλωσσικές ή θρησκευτικές διακρίσεις, δεν είναι πλέον κατάλληλο για την πραγματική προστασία των ατομικών ελευθεριών και τη διατήρηση της ειρήνης διαγράφεται 51 Nirj Deva Παράγραφος 8 8. θεωρεί ότι κάθε κράτος πρέπει, σε τελική ανάλυση, να υποτάσσει την κυριαρχία του σε υπερεθνικούς κανόνες και όργανα τα οποία έχουν ιδρυθεί ή πρόκειται να ιδρυθούν με σκοπό τη διασφάλιση της ουσιαστικής εφαρμογής των διεθνών προτύπων και συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρεί ότι το «απολύτως κυρίαρχο εθνικό κράτος», ιδίως όταν είναι θεμελιωμένο σε εθνικές, γλωσσικές ή θρησκευτικές διακρίσεις, διαγράφεται AM\ doc 31/201 PE v01-00

32 δεν είναι πλέον κατάλληλο για την πραγματική προστασία των ατομικών ελευθεριών και τη διατήρηση της ειρήνης 52 Hanna Foltyn-Kubicka Παράγραφος 8 8. θεωρεί ότι κάθε κράτος πρέπει, σε τελική ανάλυση, να υποτάσσει την κυριαρχία του σε υπερεθνικούς κανόνες και όργανα τα οποία έχουν ιδρυθεί ή πρόκειται να ιδρυθούν με σκοπό τη διασφάλιση της ουσιαστικής εφαρμογής των διεθνών προτύπων και συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρεί ότι το «απολύτως κυρίαρχο εθνικό κράτος», ιδίως όταν είναι θεμελιωμένο σε εθνικές, γλωσσικές ή θρησκευτικές διακρίσεις, δεν είναι πλέον κατάλληλο για την πραγματική προστασία των ατομικών ελευθεριών και τη διατήρηση της ειρήνης 8. θεωρεί ότι η τήρηση των ατομικών δικαιωμάτων και η διασφάλιση της ειρήνης είναι εφικτές μόνο μέσω του σεβασμού της αρχής της εθνικής κυριαρχίας, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των περιορισμών ως προς αυτό που προκύπτουν από την ανάγκη για μια διεθνή κοινότητα και από τη συμμετοχή σε υπερεθνικούς και διεθνείς οργανισμούς Or. pl 53 Laima Liucija Andrikienė Παράγραφος 8 8. θεωρεί ότι κάθε κράτος πρέπει, σε τελική ανάλυση, να υποτάσσει την 8. θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί ουσιαστική εφαρμογή των PE v /201 AM\ doc

33 κυριαρχία του σε υπερεθνικούς κανόνες και όργανα τα οποία έχουν ιδρυθεί ή πρόκειται να ιδρυθούν με σκοπό τη διασφάλιση της ουσιαστικής εφαρμογής των διεθνών προτύπων και συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρεί ότι το «απολύτως κυρίαρχο εθνικό κράτος», ιδίως όταν είναι θεμελιωμένο σε εθνικές, γλωσσικές ή θρησκευτικές διακρίσεις, δεν είναι πλέον κατάλληλο για την πραγματική προστασία των ατομικών ελευθεριών και τη διατήρηση της ειρήνης διεθνών προτύπων και συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι αποφάσεις των διεθνών οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι δεσμευτικές για το εκάστοτε κράτος 54 Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Jean Lambert Παράγραφος 8 8. θεωρεί ότι κάθε κράτος πρέπει, σε τελική ανάλυση, να υποτάσσει την κυριαρχία του σε υπερεθνικούς κανόνες και όργανα τα οποία έχουν ιδρυθεί ή πρόκειται να ιδρυθούν με σκοπό τη διασφάλιση της ουσιαστικής εφαρμογής των διεθνών προτύπων και συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρεί ότι το «απολύτως κυρίαρχο εθνικό κράτος», ιδίως όταν είναι θεμελιωμένο σε εθνικές, γλωσσικές ή θρησκευτικές διακρίσεις, δεν είναι πλέον κατάλληλο για την πραγματική προστασία των ατομικών ελευθεριών και τη διατήρηση της ειρήνης 8. θεωρεί ότι κάθε κράτος πρέπει, σε τελική ανάλυση, να υποτάσσει την κυριαρχία του σε υπερεθνικούς κανόνες και όργανα τα οποία έχουν ιδρυθεί ή πρόκειται να ιδρυθούν με σκοπό τη διασφάλιση της ουσιαστικής εφαρμογής των διεθνών προτύπων και συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρεί ότι το κράτος, ιδίως όταν είναι θεμελιωμένο σε εθνικές, γλωσσικές ή θρησκευτικές διακρίσεις, δεν είναι πλέον κατάλληλο για την πραγματική προστασία των ατομικών ελευθεριών και τη διατήρηση της ειρήνης AM\ doc 33/201 PE v01-00

34 55 Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi Παράγραφος 9 9. θεωρεί ότι η αρχή της μη βίας κατά το πρότυπο του Γκάντι αποτελεί το καταλληλότερο μέσο προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλαυση, η προάσπιση, η προώθηση και ο σεβασμός των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων φρονεί ότι η προώθησή της πρέπει να αποτελεί στόχο προτεραιότητας στην πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και επιθυμεί να συμβάλει στη μελέτη και την ενημέρωση σχετικά με τη σύγχρονη θεωρία και πρακτική όσον αφορά τη μη βία, εν μέρει μέσω συγκριτικής ανάλυσης των βέλτιστων πρακτικών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν προκειμένου η ιδέα αυτή να αποκτήσει κεντρικό πολιτικό ρόλο, προτείνει τη σύγκληση ευρωπαϊκής διάσκεψης για τη μη βία το 2009 και τον ορισμό του 2010 ως «ευρωπαϊκού έτους μη βίας» καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν, μέσω των μηχανισμών των Ηνωμένων Εθνών, να κηρυχθεί η δεκαετία «δεκαετία μη βίας» διαγράφεται PE v /201 AM\ doc

35 56 Nirj Deva Παράγραφος 9 9. θεωρεί ότι η αρχή της μη βίας κατά το πρότυπο του Γκάντι αποτελεί το καταλληλότερο μέσο προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλαυση, η προάσπιση, η προώθηση και ο σεβασμός των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων φρονεί ότι η προώθησή της πρέπει να αποτελεί στόχο προτεραιότητας στην πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και επιθυμεί να συμβάλει στη μελέτη και την ενημέρωση σχετικά με τη σύγχρονη θεωρία και πρακτική όσον αφορά τη μη βία, εν μέρει μέσω συγκριτικής ανάλυσης των βέλτιστων πρακτικών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν προκειμένου η ιδέα αυτή να αποκτήσει κεντρικό πολιτικό ρόλο, προτείνει τη σύγκληση ευρωπαϊκής διάσκεψης για τη μη βία το 2009 και τον ορισμό του 2010 ως «ευρωπαϊκού έτους μη βίας» καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν, μέσω των μηχανισμών των Ηνωμένων Εθνών, να κηρυχθεί η δεκαετία «δεκαετία μη βίας» 9. θεωρεί ότι για ορισμένες έννοιες όπως η ελευθερία αξίζει πραγματικά να αγωνιζόμαστε, και ότι αυτή η συνειδητοποίηση αποτελεί το καταλληλότερο μέσο προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλαυση, η προάσπιση, η προώθηση και ο σεβασμός των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων φρονεί ότι η προώθησή της πρέπει να αποτελεί στόχο προτεραιότητας στην πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία AM\ doc 35/201 PE v01-00

36 57 Laima Liucija Andrikienė Παράγραφος 9 9. θεωρεί ότι η αρχή της μη βίας κατά το πρότυπο του Γκάντι αποτελεί το καταλληλότερο μέσο προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλαυση, η προάσπιση, η προώθηση και ο σεβασμός των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων φρονεί ότι η προώθησή της πρέπει να αποτελεί στόχο προτεραιότητας στην πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και επιθυμεί να συμβάλει στη μελέτη και την ενημέρωση σχετικά με τη σύγχρονη θεωρία και πρακτική όσον αφορά τη μη βία, εν μέρει μέσω συγκριτικής ανάλυσης των βέλτιστων πρακτικών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν προκειμένου η ιδέα αυτή να αποκτήσει κεντρικό πολιτικό ρόλο, προτείνει τη σύγκληση ευρωπαϊκής διάσκεψης για τη μη βία το 2009 και τον ορισμό του 2010 ως «ευρωπαϊκού έτους μη βίας» καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν, μέσω των μηχανισμών των Ηνωμένων Εθνών, να κηρυχθεί η δεκαετία «δεκαετία μη βίας» 9. θεωρεί ότι η ειρηνική, χωρίς τη χρήση βίας προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί το καταλληλότερο μέσο προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλαυση, η προάσπιση, η προώθηση και ο σεβασμός των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων φρονεί ότι η προώθησή της πρέπει να αποτελεί στόχο προτεραιότητας στην πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και επιθυμεί να συμβάλει στη μελέτη και την ενημέρωση σχετικά με τη σύγχρονη θεωρία και πρακτική όσον αφορά τη μη βία, εν μέρει μέσω συγκριτικής ανάλυσης των βέλτιστων πρακτικών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν προκειμένου η ιδέα αυτή να αποκτήσει κεντρικό πολιτικό ρόλο, προτείνει τη σύγκληση ευρωπαϊκής διάσκεψης για τη μη βία το 2009 και τον ορισμό του 2010 ως «ευρωπαϊκού έτους μη βίας» καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν, μέσω των μηχανισμών των Ηνωμένων Εθνών, να κηρυχθεί η δεκαετία «δεκαετία μη βίας» PE v /201 AM\ doc

37 58 Hanna Foltyn-Kubicka Παράγραφος 9 9. θεωρεί ότι η αρχή της μη βίας κατά το πρότυπο του Γκάντι αποτελεί το καταλληλότερο μέσο προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλαυση, η προάσπιση, η προώθηση και ο σεβασμός των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων φρονεί ότι η προώθησή της πρέπει να αποτελεί στόχο προτεραιότητας στην πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και επιθυμεί να συμβάλει στη μελέτη και την ενημέρωση σχετικά με τη σύγχρονη θεωρία και πρακτική όσον αφορά τη μη βία, εν μέρει μέσω συγκριτικής ανάλυσης των βέλτιστων πρακτικών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν προκειμένου η ιδέα αυτή να αποκτήσει κεντρικό πολιτικό ρόλο, προτείνει τη σύγκληση ευρωπαϊκής διάσκεψης για τη μη βία το 2009 και τον ορισμό του 2010 ως «ευρωπαϊκού έτους μη βίας» καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν, μέσω των μηχανισμών των Ηνωμένων Εθνών, να κηρυχθεί η δεκαετία «δεκαετία μη βίας» 9. θεωρεί ότι η αρχή της μη βίας κατά το πρότυπο του Γκάντι αποτελεί ένα καλό μέσο προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλαυση, η προάσπιση, η προώθηση και ο σεβασμός των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων φρονεί ότι η προώθησή της πρέπει να αποτελεί στόχο προτεραιότητας στην πολιτική της ΕΕ υπογραμμίζει την ανάγκη να συμβάλει στη μελέτη και την ενημέρωση σχετικά με τη σύγχρονη θεωρία και πρακτική όσον αφορά τη μη βία, εν μέρει μέσω συγκριτικής ανάλυσης των βέλτιστων πρακτικών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν προκειμένου η ιδέα αυτή να αποκτήσει κεντρικό πολιτικό ρόλο, προτείνει τη σύγκληση ευρωπαϊκής διάσκεψης για τη μη βία το 2009 και τον ορισμό του 2010 ως «ευρωπαϊκού έτους μη βίας» καλεί τα κράτη μέλη να επιδιώξουν, μέσω των μηχανισμών των Ηνωμένων Εθνών, να κηρυχθεί η δεκαετία «δεκαετία μη βίας» Or. pl AM\ doc 37/201 PE v01-00

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα

Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα P7_TA(2012)0250 Ο ειδικός αντιπρόσωπος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε τον ειδικό εντεταλµένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2006(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2006(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2014/2006(INI) 20.1.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την αξιολόγηση της δικαιοσύνης στον τομέα της ποινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0155(NLE) Σχέδιο έκθεσης Vital Moreira (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0155(NLE) Σχέδιο έκθεσης Vital Moreira (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2009/0155(NLE) 17.7.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-26 Σχέδιο έκθεσης Vital Moreira (PE483.808v01-00) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2032(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Alf Svensson (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2032(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Alf Svensson (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 13.4.2011 2011/2032(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-30 Alf Svensson (PE860.471v01-00) σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού (2011/2032(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2323(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Monika Flašíková Beňová (PE506.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2323(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Monika Flašíková Beňová (PE506. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 25.9.2013 2012/2323(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 (PE506.206v01-00) σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα:

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2001 (14.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΧ XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία του ΟΗΕ. 1 1. Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2090(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Andrea Češková (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2013/2090(INI) 6.9.2013 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-21 Andrea Češková (PE516.607v01-00) σχετικά με τις προσπάθειες της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 28.11.2013 B7-xxxx/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δηλώσεως της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την κύρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2275(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.9.2012 2011/2275(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) (2011/2275(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2229(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Σταύρος Λαμπρινίδης (PE441.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2229(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Σταύρος Λαμπρινίδης (PE441. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 19.5.2010 2009/2229(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-13 Σταύρος Λαμπρινίδης (PE441.186v01-00) σχετικά με τη διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 17.1.2008 2007/2212(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο όσον αφορά το ρόλο της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2040(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Danuta Maria Hübner. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2040(BUD) Σχέδιο γνωμοδότησης Danuta Maria Hübner. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2014/2040(BUD) 6.8.2014 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-10 Danuta Maria Hübner (PE537.156v01-00) σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 CORLX 492 CFSP/PESC 935 DEVGEN 239 FIN 665 ACP 121 CADREFIN 107 CODUN 41 CIVCOM

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/2318(INI) 4.4.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Josefa Andrés Barea (PE478.683v01-00) σχετικά με την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

7775/17 ΘΛ/μκρ 1 DGC 2B

7775/17 ΘΛ/μκρ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 3 Απριλίου 2017 (OR. en) 7775/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 3 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 24.3.2017 2016/0062(NLE) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2253(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.4.2015 2014/2253(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 30η και 31η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) (2014/2253(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2011)0155 Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή

P7_TA(2011)0155 Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή P7_TA(2011)0155 Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη χρήση σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 15.2.2005 B6-.../2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-.../05 και B6-.../05 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2067(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2067(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/2067(INI) 29.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει μη νομοθετική πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 30.4.2013 2012/2292(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-38 Αντιγόνη Παπαδοπούλου (PE508.172v01-00) σχετικά με τις διασυνοριακές συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2326(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2015/2326(INI) 25.2.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης (2015/2326(INI))

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0055/30. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0055/30. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF 7.6.2017 A8-0055/30 30 Αιτιολογική σκέψη B B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι προετοιμασίες για την προσχώρηση παρεμποδίζονται από την πολιτική πόλωση, τη βαθιά αμοιβαία καχυποψία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

για τα 30 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης των Ευρωπαίων ικαστών για τη ηµοκρατία και Ελευθερίες [MEDEL].

για τα 30 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης των Ευρωπαίων ικαστών για τη ηµοκρατία και Ελευθερίες [MEDEL]. ΨΗΦΙΣΜΑ για τα 30 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης των Ευρωπαίων ικαστών για τη ηµοκρατία και Ελευθερίες [MEDEL]. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ- ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Τον Ιούνιο 1985, µια οµάδα ευρωπαίων δικαστικών λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου

Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0033 Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 7.10.2010 2010/2088(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε

Διαβάστε περισσότερα

9948/16 ΘΚ/νικ 1 DG B 3A

9948/16 ΘΚ/νικ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9948/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 393 GENDER 26 ANTIDISCRIM 39 FREMP 107 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 12.2.2008 B6-0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-0005/2008 και B6-0006/2008 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0386/2. Τροπολογία. Mercedes Bresso, Elmar Brok, εισηγητές

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0386/2. Τροπολογία. Mercedes Bresso, Elmar Brok, εισηγητές 9.2.2017 A8-0386/2 2 Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα) έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 1, 1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0010.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10,72017 2017/2705(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0059(CNS) Σχέδιο γνωμοδότησης Evelyne Gebhardt (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0059(CNS) Σχέδιο γνωμοδότησης Evelyne Gebhardt (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.6.2012 2011/0059(CNS) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 26-38 Σχέδιο γνωμοδότησης Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 29.11.2006 PE 382.321v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-45 Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 380.707v02-00) Bernadette Vergnaud

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0133/11. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0133/11. Τροπολογία 11.9.2017 A8-0133/11 11 Παράγραφος 23 23. πιστεύει ότι επείγει η θέσπιση ενός κατάλληλου συστήματος ελέγχου των διαβιβάσεων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρέχουν οι καταχωρισθέντες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2113(INI) Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2113(INI) Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αλιείας 2010/2113(INI) 2.5.2011 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE460.964v01-00) σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική διαχείριση της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2238(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Yannick Jadot (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2238(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Yannick Jadot (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2009/2238(INI) 6.5.2010 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-22 Yannick Jadot (PE440.149v01-00) σχετικά με τις ρυθμίσεις που αφορούν την εισαγωγή προϊόντων αλιείας και

Διαβάστε περισσότερα

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών P6_TA(2009)0086 ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τη διασυνοριακή µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2059(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2015/2059(INI) 8.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Συντάκτης γνωμοδότησης: György Schöpflin

Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Συντάκτης γνωμοδότησης: György Schöpflin Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2015/2254(INL) 16.6.2016 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10667/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί)

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) 1. υπενθυµίζοντας ότι η ανθρωπότητα και η φύση βρίσκονται σε κίνδυνο κι ότι, πιο συγκεκριµένα, οι αρνητικές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2130(INI) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2130(INI) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 28.11.2013 2013/2130(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για την εφαρμογή της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

B7-0365/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

B7-0365/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 11.4.2014 B7-0365/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της συζήτησης σχετικά µε τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2017/0000(INI) 22.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Αυστραλία (2017/0000(INI))

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0595/8. Τροπολογία. Michał Marusik εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0595/8. Τροπολογία. Michał Marusik εξ ονόματος της Ομάδας ENF 14.11.2017 B8-0595/8 8 Παράγραφος 2 2. επαναλαμβάνει τη θέση που έχει διατυπώσει στα ψηφίσματά του της 13ης Απριλίου 2016 και 14ης Σεπτεμβρίου 2016 επαναλαμβάνει, ιδίως, την ανησυχία του για τις ταχείες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2252(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης David Borrelli (PE554.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2252(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης David Borrelli (PE554. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2014/2252(INI) 20.5.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-29 David Borrelli (PE554.679v01-00) σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις 2012-2013 για την επικουρικότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Ανάπτυξης 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0238(CNS) 28.4.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 13.6.2017 2017/2068(INI) ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 5.12.2008 2008/2173(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-28 (PE415.189v01-00) σχετικά με την προστασία των καταναλωτών,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1338/2017 7.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων

Σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων P7_TA(2014)0430 Σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

9101/16 ΔΑ/ριτ 1 DG C 1

9101/16 ΔΑ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2016 (OR. fr) 9101/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 23 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2324(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2324(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2012/2324(INI) 8.5.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000

Διαβάστε περισσότερα

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10005/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (2012/2669(RSP))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (2012/2669(RSP)) P7_TA(0)059 Το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης Ιουνίου 0 σχετικά µε το µέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (0/669(RSP)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2016 4.5.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2036(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2036(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 12.4.2012 2012/2036(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την 67η Σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 27.8.2015 2015/2132(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Barbara Matera (PE564.903v01-00) Γενικός προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 14.7.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη μελλοντική διεθνή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα