Η κλασική και η σύγχρονη αντίληψη για τη λειτουργία του κοχλία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η κλασική και η σύγχρονη αντίληψη για τη λειτουργία του κοχλία"

Transcript

1 Η κλασική και η σύγχρονη αντίληψη για τη λειτουργία του κοχλία Ανέστης Ψηφίδης Αν. Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας ΑΠΘ Περίληψη Ο μηχανισμός της ακοής απασχόλησε πολλούς ερευνητές, κυρίως βιοφυσικούς, από το περασμένο και τον παρόντα αιώνα, μεταξύ των οποίων τη μεγαλύτερη συμβολή είχαν οι von Helmholtz, von Bekesy, T. Gold και D. Kemp. Oι θεωρίες τους συνέβαλαν στη διευκρίνιση της λειτουργίας του κοχλία. Στο άρθρο περιγράφονται συνοπτικά οι κλασικές και νέες θεωρίες του μηχανισμού της ακοής και ιδιαίτερα η σύγχρονη γνώση για την εξειδικευμένη λειτουργία των έσω και έξω τριχωτών κυττάρων του κοχλία που οδήγησε στην ανακάλυψη των ωτοακουστικών εκπομπών. Λέξεις κλειδιά: μηχανισμός της ακοής, θεωρίες, λειτουργία κοχλία, έξω τριχωτά κύτταρα, έσω τριχωτά κύτταρα, ωτοακουστικές εκπομπές. Eισαγωγή Οι βιολογικές επεξεργασίες του ηχητικού ερεθίσματος που γίνονται στον κοχλία αποτελούν τη θεμελιώδη φυσιολογική βάση για την ακουστική αντίληψη. Ο βιολογικός ρόλος του κοχλία είναι η πρόσληψη και επεξεργασία του ηχητικού ερεθίσματος ώστε οι μεταβολές της ηχητικής πίεσης να μετατρέπονται σε μεταβολές νευρικής αποπόλωσης και να επιτυγχάνεται η νευρική μεταβίβαση της κωδικοποιημένης, σε συχνότητα και ένταση, ακουστικής πληροφορίας. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, στον κοχλία γίνεται ενίσχυση της μηχανικής ενέργειας, μετασχηματισμός της μηχανικής σε ηλεκτρική ενέργεια και ανάλυση της συχνότητας και της έντασης, για να γίνει δυνατή η νευρική μεταβίβαση των ακουστικών παραμέτρων του ηχητικού ερεθίσματος, από το ακουστικό νεύρο μέχρι τον ακουστικό φλοιό. Η λειτουργία του κοχλία, σύνθετη και πολύπλοκη, υπήρξε αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών, που συνέβαλαν, από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι σήμερα, στην ερμηνεία του μηχανισμού της ακοής. Έτσι μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα γνωρίζαμε ότι ο κοχλίας είναι ο αναλυτής του ήχου. Εδώ και 30 χρόνια γνωρίζουμε ότι ο κοχλίας είναι και ενισχυτής του ήχου. Οι λειτουργίες αυτές του κοχλία οφείλονται στις υδραυλικές του ιδιότητες (υδροδυναμική των υγρών του κοχλία), στις γραμμικές και μη γραμμικές μηχανικές ιδιότητες (δόνηση και παραμόρφωση του βασικού υμένα, στατική μετατόπιση του καλυπτήριου υμένα, κάμψη των στερεοκροσσών των έξω και έσω τριχωτών κυττάρων), στις ηλεκτροκινητικές ιδιότητες των έξω τριχωτών κυττάρων (επιμήκυνση κατά τη διέγερση) και στις ηλεκτρικές ιδιότητες (ενδο-κοχλιακά ηλεκτρικά δυναμικά) 1. Θεωρίες για την ερμηνεία του μηχανισμού της ακοής Η σύγχρονη γνώση των μηχανικών και ηλεκτρικών φαινομένων που συμβαίνουν στον κοχλία οφείλεται στην επίμονη και μακροχρόνια έρευνα πολλών ερευνητών. Σταθμοί στην έρευνα της λειτουργίας του κοχλία και στην ερμηνεία του μηχανισμού της ακοής υπήρξαν οι θεωρίες των βιοφυσικών Von Helm holtz, Von Bekesy, Thomas Gold και David Kemp. Εικόνα 1. Von Helm holtz ( ). Θεωρία της αντήχησης (Place theory) Ο Von Helmholtz, στα μέσα του 18ου αιώνα, στηριζόμενος στη θεωρία των μουσικών οργάνων, ανέπτυξε τη θεωρία της αντήχησης για την ερμηνεία του μηχανισμού της ακοής. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, ο κοχλίας διαθέτει σειρά αντηχείων όπως τα έγχορδα μουσικά όργανα. Οι αντηχητικές ιδιότητες του κοχλία οφείλονται στην ειδική κατασκευή του βασικού υμένα και στη διαφορετική ελαστικότητα από τη βάση μέχρι την κορυφή, ώστε να αναλύονται οι υψηλές συχνότητες στη βάση, οι μεσαίες συχνότητες στη μέση και οι χαμηλές συχνότητες στην κορυφή του κοχλία. Με τη θεωρία της αντήχησης δεν μπορούσε να ερμηνευθεί η τονοτοπική ανάλυση όλων των συχνοτήτων στο φάσμα της ομιλίας 2. Θεωρία του ταξιδεύοντος κύματος (Traveling wave theory) Η θεωρία της αντήχησης βελτιώθηκε σημαντικά από τον Von Bekesy 3, ο οποίος το 1949 απέδειξε με πειράματα σε A B C D E F G A B C D E 440Hz Βάση: απόκριση σε υψηλή συχνότητα βασική μεμβράνη 20,000Hz Κορυφή: απόκριση σε χαμηλή συχνότητα 440Hz 20Hz Σχήμα 1. Θεωρία της αντήχησης (Place theory) 42

2 60Hz ημιτονικό κύμα Εικόνα 2. Von Bekesy ( ). 300Hz ημιτονικό κύμα 2000Hz ημιτονικό κύμα Σχήμα 2. Θεωρία του ταξιδεύοντος κύματος. Εικόνα 3. Thomas Gold ( ). Θεωρία του κοχλιακού ενι σχυτή. Σχήμα 3. Ταλάντωση του βασικού υμένα πτωματικούς κοχλίες τη θεωρία του με την οποία κέρδισε το βραβείο Nobel Ιατρικής και Φυσικής, το Σύμφωνα με τη θεωρία του ταξιδεύοντος κύματος οι κινήσεις, σε αντίθετη φάση, της βάσης του αναβολέα στην ωοειδή θυρίδα και του δευτερεύοντα τυμπανικού υμένα στη στρόγγυλη θυρίδα υπό την επίδραση του ηχητικού κύματος, προκαλούν κυματισμό της περιλέμφου μέσα στον κοχλία. Το κύμα της περιλέμφου κινείται από τη βάση μέχρι την κορυφή του κοχλία με μέγιστο πλάτος που αντιστοιχεί στη συχνότητα του ήχου. Ο κυματισμός της λέμφου προκαλεί την ταλάντωση του βασικού υμένα και όλου του οργάνου του Corti. Η ταλάντωση έχει μέγιστο πλάτος αντίστοιχο προς τη διεγείρουσα συχνότητα και βαθμιαία απόσβεση από τη βάση προς την κορυφή του κοχλία. Η τονοτοπική αυτή δόνηση του βασικού υμένα, προκαλεί μετατόπιση του οργάνου του Corti προς το καλυπτήριο υμένα που έχει ως αποτέλεσμα την τριβή και κάμψη των στερεοκροσσών των έξω τριχωτών κυττάρων της περιοχής που αντιστοιχεί στη συχνότητα του ήχου (τονοτοπική α νάλυση συχνοτήτων). Η κάμψη των στερεοκροσσών μεταβάλλει το δυναμικό ηρεμίας του έξω τριχωτού κυττάρου και προκαλεί διαφορά δυναμικού, δηλαδή ηλεκτρική ενέργεια (μηχανοηλεκτρικός μετασχηματισμός). Η ηλεκτρική ενέργεια μεταβιβάζεται με χημι κούς μεσολαβητές στη σύναψη κυτταρι κής μεμβράνης και νευρικής ίνας, η οποία διεγείρεται. Η διέγερση των νευρικών ινών του κοχλιακού νεύρου είναι τονοτοπική 1,2. Θεωρία του κοχλιακού ενισχυτή (Theory of cochlear amplifier) O βιοφυσικός Thomas Gold ( ) 4 ήδη από το 1948 αμφισβήτησε τη θεωρία του Von Bekesy, η οποία βασίσθηκε σε δεδομένα από πειραματικές παρατηρήσεις σε πτωματικούς κοχλίες. Κατά τον Gold, η απόσβεση του κύματος της λέμφου σημαίνει απώλεια ενέργειας που είναι απαραίτητη για την επαρκή δόνηση του βασικού υμένα, ώστε να επιτυγχάνεται ο λεπτός (οξύς) ηχητικός συντονισμός (εικόνα 3). Ο τελευταίος είναι απαραίτητος για τη διάκριση των συχνοτήτων. Κατά τον Gold, ο εν ζωή κοχλίας δεν μπορεί να χάνει μηχανική ενέργεια, για αυτό πρέπει να υπάρχει κάποιος μηχανισμός ενίσχυσης αυτής της ενέργειας μέσα στο κοχλία, τον οποίο παρομοίασε με ραδιοενισχυτή ο οποίος προσθέτει ενέργεια στη συχνότητα που προσπαθεί να ανιχνεύσει (σχήμα 3). Για την ιστορία, ο Gold επικοινώνησε με τον Bekesy στον οποίο ανέπτυξε τη θεωρία του κοχλιακού ενισχυτή, την οποία ο τελευταίος απέρριψε, ως αβάσιμη 5. Θεωρία της κοχλιακής αντήχησης (Theory of cochlear echo) Ο βιοφυσικός David Κemp 6 το 1978 μελετώντας τις γραμμικές και μη γραμ μικές ιδιότητες του ακουστικού οργά νου, ανακάλυψε το εξής. Κατά την ηχητική διέγερση του αυτιού με ειδική συσκευή και μετά από απόφραξη του ακουστικού πόρου, λαμβάνονταν ως απαντήσεις διάφορες κυματομορφές που δεν μπορούσαν να ερμηνευθούν σύμφωνα με τα μέχρι τότε μηχανικά δεδομένα της ακουστικής λειτουργίας. Τις απαντήσεις αυτές, ο Kemp 4 σωστά απέδωσε στην επιστροφή ηχητικής ενέργειας από τον κοχλία προς τον έξω ακουστικό πόρο, βασιζόμενος στην υπόθεση του κοχλιακού ενισχυτή του Gold, και τις ονόμασε ωτοακουστικές εκπομπές. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η ενίσχυση της μηχανικής ενέργειας οφείλεται στις ηλεκτροκινητικές ιδιότητες των έξω τριχωτών κυττάρων 5. Ποιές είναι οι μικρομηχανικές και ηλεκτρομηχανικές λειτουργίες του κοχλία; Στον κοχλία γίνεται τονοτοπική ανάλυση των συχνοτήτων του ηχητικού σήματος. Η μικροκατασκευή του κοχλία είναι τέτοια ώστε οι φυσικές ακουστικές ιδιότητες των ανατομικών στοιχεί ων του, κυρίως του βασικού υμένα και των τριχωτών κυττάρων, να επιτρέπουν τη μέγιστη ταλάντωση του οργάνου του Corti, τη διέγερση των έξω τριχωτών κυτ τάρων και των νευρικών ινών του κοχλιακού νεύρου στην αντίστοιχη με τη διεγείρουσα συχνότητα περιοχή, από τη βάση μέχρι την κορυφή του. Με τη «θεωρία του ταξιδεύοντος κύματος» (Traveling wave theory) που τιμήθηκε με το Βραβείο Nobel Φυσιολογίας και Ιατρικής το 1961, ο Von Bekesy ( ) βελτίωσε σημαντικά τη «θεωρία της αντήχησης» (Place theory) με την οποία ο Von Helmholtz ( ) 43

3 Eικόνα 4. David Kemp. κλίμακα 10-4 Nm -2 ανά διαίρεση (14dB spl) ώση εισόδου -5dΒ spl/hz -15dΒspl/Hz -25dΒspl/Hz -35dΒspl/Hz -45dΒspl/Hz χωρίς ώση ms Χρόνος ροής μετά την ώση εισόδου ms Εικόνα 5. Κορυφαίες συνδέσεις. Σχήμα 4. Η πρώτη καταγραφή ΟΑΕ (Kemp 1978). προσπάθησε να ερμηνεύσει τον τρόπο με τον οποίο ο κοχλίας επιτυγχάνει την ανάλυση των υψηλών συχνοτήτων στη βάση, των μεσαίων συχνοτήτων στη μεσότητα και των χαμηλών συχνοτήτων στην κορυφή του. Ο Von Helmholtz θεώρησε ότι στο αυτί γίνεται ανάλυση του ήχου κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν που επιτυγχάνεται στα μουσικά όργανα με τη χρησιμοποίηση σειράς αντηχείων. Ο ίδιος αγνοούσε ότι η παρουσία των υγρών μέσα στον κοχλία προκαλεί τη φυσιολογική απόσβεση της ηχητικής δόνησης, που δεν επιτρέπει την οξεία αντήχηση των δονούμενων στοιχείων του βασικού υμένα του κοχλία. O Thomas Edison, κατά τη περίοδο , στην προσπάθειά του να τελειοποιήσει την μηχανική καταγραφή του ήχου στο φωνογράφο και να επιτύχει την υψηλής πιστότητας αναπαραγωγή του ήχου, διαπίστωσε ότι οι ανθρώπινες κατασκευές δεν ήταν σε θέση να επιτύχουν τη λεπτή επεξεργασία του ήχου που επιτυγχάνει το ανθρώπινο αυτί. Η επιστημονική σκέψη του Von Helmholtz, βασιζόμενη μόνο στη φυσική θεωρία, συνεχίσθηκε με την επιστημονική σκέψη του Von Bekesy που εμπλουτίσθηκε με την πειραματική έρευνα. Η ερμηνεία του μηχανικού μοντέλου της ηχητικής μεταβίβασης στον κοχλία και της τονοτοπικής ανάλυσης των συχνοτήτων με τη θεωρία του ταξιδεύοντος κύματος υποστηρίχθηκε από τον Von Bekesy με πειράματα σε ανθρώπινους πτωματικούς κοχλίες και σε κοχλίες πειραματοζώων. Στη συνέχεια ο ίδιος ερευνητής προσπάθησε να ερμηνεύσει τον τρόπο με τον οποίο η μηχανική δόνηση στον κοχλία μετατρέπεται σε νευρική ώση, στο ακουστικό νεύρο. Στον κοχλία γίνεται ενίσχυση της έντασης του ήχου Παρά τη σημαντική συμβολή του στην ερμηνεία των φαινομένων της ηχητικής μεταβίβασης στον κοχλία, ο Von Bekesy δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει την υψηλή ακουστική ανάλυση που επιτυγχάνει το σύστημα της ακοής, με το μηχανισμό ανάλυσης των συχνοτήτων από τον κοχλία, με βάση τη θεωρία του ταξιδεύοντος κύματος. Σύμφωνα με τη θεωρία του Von Bekesy η ηχητική πίεση μεταφέρεται, με τη δόνηση του τυμπανοσταριώδους συστήματος, στην ωοειδή θυρίδα, όπου προκαλεί τη κίνηση της λέμφου μέσα στον κοχλία υπό μορφή κύματος που κινείται από τη βάση προς την κορυφή του, ανάλογα με τη διεγείρουσα συχνότητα. Το κύμα της λέμφου προκαλεί αναγκαστική ταλάντωση του βασικού υμένα και του οργάνου του Corti. Η μέγιστη ταλάντωση αναλύεται στη θέση του βασικού υμένα που αντιστοιχεί στη διεγείρουσα συχνότητα και προκαλεί τριβή των έξω τριχωτών κυττάρων στον καλυπτήριο υμένα. Η τριβή έχει ως αποτέλεσμα τη διέγερση των έξω τριχωτών κυττάρων, τη μεταβολή του δυναμικού ηρεμίας σε δυναμικό διέγερσης και τη δημιουργία διαφοράς δυναμικού, ήτοι ηλεκτρικής ενέργειας, που μεταφέρεται με χημικό μεσολαβητή στη νευρο-κυτταρική σύναψη και προκαλεί τη διέγερση της νευρικής ίνας. Το 1948 ο αστρονόμος και βιοφυσικός Thomas Gold ( ) διατύπωσε την αμφισβήτησή του ότι τα αποτελέσματα των πειραμάτων του Von Bekesy σε πτωματικούς κοχλίες μπορεί να έχουν αντιστοιχία με τη φυσιολογική κοχλιακή λειτουργία. Στο ζώντα κοχλία, η απώλεια ενέργειας που συμβαίνει κατά το μετασχηματισμό της μηχανικής ενέργειας σε υδραυλική και σε ενέργεια τριβής, από τη δόνηση των υγρών και των στερεών στοιχείων του, πρέπει να προκαλεί σημαντική απόσβεση του ταξιδεύοντος κύματος και επομένως σοβαρή μείωση της ευαισθησίας και της ικανότητας ανάλυσης του κοχλία. Ο Gold υποστήριξε ότι ο κοχλίας πρέπει να διαθέτει ένα μηχανισμό ανάδρασης που να αντισταθμίζει την απώλεια της ηχητικής ενέργειας. Το αυτί, ο ευαίσθητος αυτός ανιχνευτής του ήχου δεν είναι δυνατόν να χάνει έτσι εύκολα την ενέργεια που αυτό το ίδιο μαζεύει. Η απώλεια ενέργειας υποβαθμίζει τον οξύ δονητικό συντονισμό του βασικού υμένα (sharp tuning) και επομένως τη λεπτή ανάλυση των συχνοτήτων και την ακουστική ευαισθησία. Η θεωρία της ύπαρξης ενός κοχλιακού ενισχυτή του ήχου, την οποία ο Gold διατύπωσε στον ίδιο τον Bekesy που την απέρριψε, έμελλε να επιβεβαιωθεί 30 χρόνια αργότερα από τον David Kemp. Τα έσω τριχωτά κύτταρα Τα έσω τριχωτά κύτταρα, περίπου διατεταγμένα σε μία σειρά, είναι τα σημαντικά κύτταρα αισθήσεως που μεταφέρουν το μέγιστο ποσό της ακουστικής πληροφόρησης. Οι στερεοκροσσοί τους δεν εφάπτονται με τον καλυπτήριο υμένα. Διεγείρονται από 44

4 ƒπ æ ø à ƒ ƒπ π ø OÀ ƒo O O O Oª π OÀ º ƒª À π OÀ ƒo O O Ketek 400 mg ÂappleÈÎ Ï ÌÌ Ó Ì ÏÂappleÙfi Ì ÓÈÔ ÈÛÎ ÂÚ appleâ ÙÈÎ ÂÓ Â ÍÂÈ Ù ÙË Û ÓÙ ÁÔÁÚ ÊËÛË ÙÔ Ketek ı appleú appleâè Ó ÏËÊı applefi Ë Ë Âapple ÛËÌË Ô ËÁ Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ Î Ù ÏÏËÏË Ú ÛË ÙˆÓ ÓÙÈÌÈÎÚÔ- È ÎÒÓ apple Ú ÁfiÓÙˆÓ. Ô Ketek ÂÓ Â ÎÓ Ù È ÁÈ ÙË ıâú appleâ ÙˆÓ ÎfiÏÔ ıˆó ÏÔÈÌÒ͈Ó:  ÛıÂÓ ËÏÈÎ 18 ÂÙÒÓ Î È Óˆ: - appleè ˆ Ì ÙÚÈ ÌÔÚÊ appleóâ ÌÔÓ ÙË ÎÔÈÓfiÙËÙ, -OÍÂ Í ÚÛË ÚfiÓÈ ÚÔÁ ÙÈ, -OÍ apple Ú ÚÚÈÓÔÎÔÏapple ÙÈ, - Ì Á Ï ÙÈ /Ê Ú ÁÁ ÙÈ appleô appleúôî ÏÂ Ù È applefi Ù Streptococcus ÙË ÔÌ, ˆ ÂÓ ÏÏ ÎÙÈÎfi fiù Ó ÂÓ Â Ó È Î - Ù ÏÏËÏ Ù ÓÙÈ ÈÔÙÈÎ ÙË -Ï ÎÙ ÌË.  ÛıÂÓ ËÏÈÎ ÂÙÒÓ: - Ì Á Ï ÙÈ /Ê Ú ÁÁ ÙÈ, appleô appleúôî ÏÂ Ù È applefi Ù Streptococcus ÙË ÔÌ, ˆ ÂÓ ÏÏ ÎÙÈÎfi fiù Ó ÂÓ Â Ó È Î - Ù ÏÏËÏ Ù ÓÙÈ ÈÔÙÈÎ ÙË -Ï ÎÙ ÌË. ÔÛÔÏÔÁ Î È ÙÚfiappleÔ ÔÚ ÁËÛË Û ÓÈÛÙÒÌÂÓË fiûë Â Ó È 800 mg ÂÊ apple Í ËÌÂÚËÛ ˆ, ÙÔÈ Ô È- ÛÎ ÙˆÓ 400 mg ÂÊ apple Í ÙËÓ ËÌ Ú. ÈÛÎ appleú appleâè Ó Î Ù apple - ÓÔÓÙ È ÔÏfiÎÏËÚ Ì Âapple ÚÎ appleôûfiùëù ÁÚÒÓ. ÈÛÎ ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÏËÊıÔ Ó Ì ˆÚ ÙËÓ ÙÚÔÊ.  ÛıÂÓ ËÏÈÎ 18 ÂÙÒÓ Î È Óˆ, Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ Ó ÂÈÍË, ÙÔ ÔÛÔÏÔÁÈÎfi Û Ì ÙË ıâú appleâ ı Â Ó È: - Ó ÌÔÓ ÙË ÎÔÈÓfiÙËÙ : 800 mg ÂÊ apple Í ËÌÂÚËÛ ˆ ÁÈ 7-10 ËÌ ÚÂ. -OÍÂ Í ÚÛË ÚfiÓÈ ÚÔÁ ÙÈ : 800 mg ÂÊ apple Í ËÌÂÚËÛ ˆ ÁÈ 5 ËÌ ÚÂ. -OÍ apple Ú ÚÚÈÓÔÎÔÏapple ÙÈ : 800 mg ÂÊ apple Í ËÌÂÚËÛ ˆ ÁÈ 5 ËÌ - ÚÂ. - Ì Á Ï ÙÈ /Ê Ú ÁÁ ÙÈ appleô appleúôî ÏÂ Ù È applefi Ù Streptococcus ÙË ÔÌ : 800 mg ÂÊ apple Í ËÌÂÚËÛ ˆ ÁÈ 5 ËÌ ÚÂ.  ÛıÂÓ ËÏÈÎ ÂÙÒÓ ÙÔ ÔÛÔÏÔÁÈÎfi Û Ì ÙË ıâú - appleâ ı Â Ó È: - Ì Á Ï ÙÈ /Ê Ú ÁÁ ÙÈ appleô appleúôî ÏÂ Ù È applefi Ù Streptococcus ÙË ÔÌ : 800 mg ÂÊ apple Í ËÌÂÚËÛ ˆ ÁÈ 5 ËÌ ÚÂ.  ËÏÈÎÈˆÌ ÓÔ : µ ÛÈ fiìâóôè ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ËÏÈÎ ÂÓ apple ÈÙÂ Ù È appleúôû ÚÌÔÁ ÙË ÔÛÔÏÔÁ Û ËÏÈÎÈˆÌ ÓÔ ÛıÂÓÂ.  apple È È : H ÛÊ ÏÂÈ Î È Ë appleôùâïâûì ÙÈÎfiÙËÙ ÙÔ Ketek ÂÓ Ô Ó ÎfiÌË Â Ú Èˆı ÛÙÔÓ appleïëı ÛÌfi ÛıÂÓÒÓ ËÏÈÎ ÌÈÎÚfiÙÂ- ÚË ÙˆÓ 12 ÂÙÒÓ. È Ù Ú ÁÌ ÓË ÓÂÊÚÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ : ÂÓ apple ÈÙÂ Ù È appleúôû ÚÌÔÁ ÙË ÔÛÔÏÔÁ Û ÛıÂÓ Ì appleè Ì ÙÚÈ ÌÔÚÊ ÓÂÊÚÈÎ Ï Ë. fiûë ı appleú appleâè Ó ÌÂȈı ÛÙÔ ÌÈÛfi Û apple ÚÔ Û ÚÈ ÌÔÚÊ ÓÂÊÚÈÎ Ï Ë (Î ı ÚÛË ÎÚ ÙÈÓ ÓË <30 ml/ïâappleùfi) Ì ˆÚ Û Ó apple Ú Ô Û Ëapple ÙÈÎ Ï Ë.  ÛıÂÓ applefi ÈÌÔ È apple ÛË Ù ÈÛÎ Î Ù ÙÈ ËÌ Ú ÙË È- ÌÔ È ÏÈÛË ı appleú appleâè Ó Ï Ì ÓÔÓÙ È ÌÂÙ applefi Î ıâ Û ÓÂ Ú È apple ÛË. È Ù Ú ÁÌ ÓË Ëapple ÙÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ : ÂÓ apple ÈÙÂ Ù È appleúôû ÚÌÔÁ ÙË ÔÛÔÏÔÁ Û ÛıÂÓ Ì appleè, Ì ÙÚÈ ÚÈ ÌÔÚÊ Ëapple ÙÈÎ Ï Ë ÂÎÙfi Â Ó ÂÈ ÂappleËÚ Ûı ÛÔ Ú Ë ÓÂÊÚÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ. ÓÙÂÓ Â ÍÂÈ ÀappleÂÚ ÈÛıËÛ ÛÙËÓ ÙÂÏÈıÚÔÌ Î ÓË, Û ÔappleÔÈÔÓ appleôùâ applefi ÙÔ ÓÙÈÌÈÎÚÔ È ÎÔ apple Ú ÁÔÓÙ appleô Ó ÎÔ Ó ÛÙ Ì ÎÚÔÏ È Û Πappleôèô applefi Ù Î Ô. ÓÙÂÓ Â ÎÓ Ù È Ë Ù Ùfi ÚÔÓË ÔÚ ÁËÛË ÙÔ Ketek Ì Πappleôè applefi ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ Ô Û Â : ÛÈÛ appleú Ë, ÏÎ ÏÔÂÈ ÙË ÂÚ ÛÈ Ò Ô ÔÏ Ú (fiappleˆ ÂÚÁÔÙ Ì ÓË Î È È ÚÔÂÚÁÔÙ Ì ÓË), appleèìô Ë, ÛÙÂ- ÌÈ fiïë Î È ÙÂÚÊÂÓ ÓË. Ô Ketek ÂÓ appleú appleâè Ó Û Á ÔÚËÁÂ Ù È Ì ÛÈÌ ÛÙ Ù ÓË, ÙÔÚ - ÛÙ Ù ÓË Î È ÏÔ ÛÙ Ù ÓË. Ù ÙË ıâú appleâ Ì Ketek ı appleú appleâè Ó È ÎfiappleÙÂÙ È Ë ÁˆÁ Ì ÙÔ ÙÔ apple Ú ÁÔÓÙÂ. Ô Ketek ÓÙÂÓ Â ÎÓ Ù È Û ÛıÂÓ ÌÂ Û ÁÁÂÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ Îfi ÈÛÙÔÚÈÎfi Û Ó ÚfiÌÔ ÂappleÈÌ Î ÓÛË ÙÔ QT (ÂÊfiÛÔÓ ÂÓ ÂÈ appleô- ÎÏÂÈÛı Ì ) fiappleˆ Î È Û ÛıÂÓ Ì ÁÓˆÛÙ Âapple ÎÙËÙË ÂappleÈ- Ì Î ÓÛË ÙÔ È ÛÙ Ì ÙÔ QT. È ÈÎ appleúôâè ÔappleÔÈ ÛÂÈ Î È È È ÙÂÚ appleúôê Ï ÍÂÈ Î Ù ÙË Ú ÛË Ÿappleˆ ÈÛ ÂÈ ÁÈ Ù Ì ÎÚÔÏ È, ÏfiÁˆ ÙÔ ÂÓ Â fiìâóô ÍËÛË ÙÔ QT, ÙÔ Ketek appleú appleâè Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È Ì appleúôûô Û ÛıÂ- Ó Ì ÓÔÛ Ì Ù ÙˆÓ ÛÙÂÊ ÓÈ ˆÓ, Ì ÈÛÙÔÚÈÎfi ÎÔÈÏÈ ÎÒÓ ÚÚ ı- ÌÈÒÓ, Ì ÌË ÈÔÚıˆıÂ Û appleôî ÏÈ ÈÌ /Î È appleôì ÁÓËÛÈ ÈÌ, ÌÂ Ú Î Ú (<50 bpm) Î Ù ÙËÓ Ù Ùfi ÚÔÓË ÔÚ ÁËÛË ÙÔ Ketek Ì apple Ú ÁÔÓÙ ÂappleÈÌ Î ÓÛË ÙÔ QT ÓËÙÈÎÔ Ó ÛÙ Ï- Ù ÙÔ CYP3A4 fiappleˆ Â Ó È ÔÈ Ó ÛÙ ÏÙ ÙË appleúˆùâ ÛË Î È ÙË ÎÂÙÔÎÔÓ fiïë. Ÿappleˆ ÈÛ ÂÈ ÁÈ fiïô Û Â fió ÙÔ ÓÙÈÌÈÎÚÔ È ÎÔ apple Ú ÁÔ- ÓÙÂ, Ë È ÚÚÔÈ, È È ÙÂÚ Ó Â Ó È ÛÔ Ú, ÂÌÌ ÓÔ Û /Î È È- ÛÙ Ì Ù ÔÏ Û Ó Ó ÓÂappleÈı ÌËÙ Ÿ È Û Ó apple ÓÈ ÔÏ Ûapple ÓÈ ÔÚÁ ÓˆÓ ÓÂappleÈı ÌËÙ ÂÓ ÚÁÂÈ ÂÓ ÚÁÂÈ Û ÓÂappleÈı ÌËÙ ÓÂappleÈı ÌËÙ ÓÂappleÈı ÌËÙ 10 % ÙˆÓ ÛıÂÓÒÓ 1-10 % ÙˆÓ ÛıÂÓÒÓ ÂÓ ÚÁÂÈ Û ÂÓ ÚÁÂÈ Û ÂÓ ÚÁÂÈ Û 0,1-1 % ÙˆÓ ÛıÂÓÒÓ 0,01-0,1 % <0,01 % ÙˆÓ ÙˆÓ ÛıÂÓÒÓ ÛıÂÓÒÓ ÛÙÚÂÓÙÂÚÈÎ È ÚÚÔÈ Ù, ÌÂÙÔ, ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ, È Ù Ú Á ÛÙÚÂÓÙÂÚÈÎfi ÓÔÚÂÍ, ÌÔÓÈÏ ÛË ÏÁÔ, ÙÔ ÛÙfiÌ ÙÔ, ÌÂÙˆÚÈÛÌfi ÛÙÔÌ Ù ÙÈ apple ÙÔ ÔÏÈÎ ÍËÛË ÙˆÓ ÃÔÏÔÛÙ ÙÈÎfi apple Ù ÙÈ È Ù Ú Ëapple ÙÈÎÒÓ ÎÙÂÚÔ ÂÓ ÌˆÓ (AST, ALT, ÏÎ ÏÈΠʈÛÊ Ù ÛË) È Ù Ú ÏË, ÀappleÓËÏ, Ú ÈÛıËÛ ÙÔ Ó ÚÈÎÔ ÎÂÊ Ï ÏÁ appleó, ÚÔ ÈÎ appleòïâè Û ÛÙ Ì ÙÔ Ó ÚÈÎfiÙËÙ Û Ó ËÛË È Ù Ú ˆÛÈÓÔÊÈÏ ÙÔ Ì ÙÔ Î È ÙÔ ÏÂÌÊÈÎÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ È Ù Ú È Ù Ú ÔÏ fiú ÛË Èappleψapple ÙˆÓ ÔÊı ÏÌÒÓ Á ÛË Î È ÙˆÓ ÂÈ ÈÎÒÓ ÈÛı ÛÂˆÓ È Ù Ú ÔÏappleÈÎ Ó apple Ú ÁˆÁÈÎÔ ÌÔÓÈÏ ÛË Û ÛÙ Ì ÙÔ È Ù Ú Í ÓıËÌ, ÎÓ ˆÛË, ŒÎ ÂÌ ÙÔ ÚÌ ÙÔ ÎÓËÛÌfi Ú È ÁÁÂÈ Î Ú ıëì, ÔÏappleÈÎ ÚÚ ıì, È Ù Ú ÛıËÌ apple ÏÌÒÓ applefiù ÛË, Ú Î Ú ÌÔÚÚ ÁÈÎ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÌÂÙ ÙËÓ ÁˆÁ Ì Ketek ÌappleÔÚÂ Ó appleúôîïëıâ applefi ÙËÓ Â ÔÌÂÌ Ú ÓÒ Ë ÎÔÏ ÙÈ. Ó apple Ú ÂÈ appleô-  ÔÌÂÌ Ú ÓÒ Ô ÎÔÏ ÙÈ, appleú appleâè Ó È ÎfiappleÙÂÙ È Ì - Ûˆ Ë ıâú appleâ Î È Ó ÔÚËÁÔ ÓÙ È ÛÙÔ ÛıÂÓ appleôûùëúèîùè- Î Ì ÙÚ /Î È ÂÈ ÈÎ ıâú appleâ. Œ ÂÈ Ó ÊÂÚıÂ Í ÚÛË ÙË Ì Ûı ÓÂÈ gravis Û ÛıÂÓ ÌÂ Ì Ûı ÓÂÈ gravis, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ applefiîâèóù È Û ÁˆÁ Ì ÙÂÏÈıÚÔÌ Î - ÓË. Ó ıˆ Ùfi Û Ó ËΠÌÂÙ Í Ì ˆ ÙÚÈÒÓ ˆÚÒÓ, ÌÂÙ ÙË Ï Ë ÙË appleúòùë fiûë ÙÂÏÈıÚÔÌ Î ÓË. OÈ Ó ÊÔÚ appleâúèï Ì Ó Ó ÓËÙÈÎ appleâèïëùèî ÁÈ ÙË ˆ ÔÍÂ Ó appleóâ ÛÙÈÎ ÓÂapple ÚÎÂÈ ÌÂ Ù Â Ó ÚÍË Û ÛıÂÓ ÌÂ Ì - Ûı ÓÂÈ, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ applefiîâèóù È Û ÁˆÁ Ì ÙÂÏÈıÚÔÌ Î ÓË ÁÈ ÏÔÈ- ÌÒÍÂÈ ÙÔ Ó appleóâ ÛÙÈÎÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ. ÙÂÏÈıÚÔÌ Î ÓË ÂÓ Û ÓÈÛÙ Ù È Û ÛıÂÓ ÌÂ Ì Ûı ÓÂÈ gravis ÂÎÙfi Î È Ó ÂÓ apple Ú Ô Ó ÏÏ ÂÓ ÏÏ ÎÙÈÎ ıâú appleâ ÙÈÎ ÂappleÈ- ÏÔÁ. appleú appleâè Ó appleô ÂÈ ıâ ÛÙÔ ÛıÂÓ ÌÂ Ì Ûı ÓÂÈ gravis, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ Ï Ì ÓÔ Ó ÙÂÏÈıÚÔÌ Î ÓË, Ó ËÙÔ Ó Ì Ûˆ È ÙÚÈÎ Ô - ıâè Â Ó Ù Û ÌappleÙÒÌ Ù ÂappleÈ ÂÈÓˆıÔ Ó. Ô etek appleú appleâè ÙfiÙÂ Ó È ÎÔappleÂ Î È Ó apple Ú Û Âı appleôûùëúèîùèî ÊÚÔÓÙ fiappleˆ ÂÓ Â - ÎÓ Ù È È ÙÚÈÎ. fiሠappleâúèôúèûì ÓË ÂÌappleÂÈÚ, ÙÔ Ketek ı appleú appleâè Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È Ì appleúôûô Û ÛıÂÓ Ì Ëapple ÙÈÎ Ï Ë ( Ï. ÎÂÊ Ï ÈÔ 5.2). Ô Ketek ÂÓ ı appleú appleâè Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË ÁˆÁ Ì Âapple ÁˆÁ ÙÔ CYP3A4 (fiappleˆ ÚÈÊ ÌappleÈÎ ÓË, Ê ÈÓ ÙÔ - ÓË, Î Ú Ì Âapple ÓË, Ê ÈÓÔ Ú ÈÙ ÏË, St. John s wort) Î È ÁÈ 2  ÔÌ Â ÌÂÙ ÙË ÔÚ ÁËÛË. Ù Ùfi ÚÔÓË ÔÚ ÁËÛË ÙÒÓ ÙˆÓ Ê ÚÌ ÎˆÓ Â Ó È Ó ÙfiÓ Ó ÂÈ ˆ appleôù ÏÂÛÌ ÙËÓ Âapple Ù ÍË appleôıâú appleâ ÙÈÎÒÓ ÂappleÈapple ˆÓ ÙÂÏÈıÚÔÌ Î ÓË Î È ÁÈ Ùfi Ó apple Ú- ÂÈ Î Ó ÓÔ ıâú appleâ ÙÈÎ appleôù. Ô Ketek Â Ó È Ó Ó ÛÙ ÏÙ ÙÔ CYP3A4 Î È ı appleú appleâè Ó Ô- ÚËÁÂ Ù È ÌfiÓÔ Î Ùˆ applefi ÂÈ ÈÎ appleâúèûù ÛÂÈ Î Ù ÙË ıâú appleâ Ì ÏÏ Ê ÚÌ Î ÙÈÎ appleúô fióù appleô ÌÂÙ ÔÏ ÔÓÙ È applefi ÙÔ CYP3A4.  appleâúèô Ì ËÏ Û ÓfiÙËÙ ÓÙÔ ÛÙËÓ ÂÚ ıúôì Î ÓË, Â Ó È È È ÙÂÚ ÛËÌ ÓÙÈÎfi Ó ÏËÊı applefi Ë Ë ÂÍ ÏÈÍË ÙÔ Â Ô ÙË Â ÈÛıËÛ ÛÙËÓ ÙÂÏÈıÚÔÌ Î ÓË Î È ÛÙ ÏÏ ÓÙÈ ÈÔÙÈÎ. ÙËÓ appleóâ ÌÔÓ ÙË ÎÔÈÓfiÙËÙ, Ë appleôùâïâûì ÙÈÎfiÙËÙ appleô  - ıëîâ ÛÂ Ó appleâúèôúèûì ÓÔ ÚÈıÌfi ÛıÂÓÒÓ Ì apple Ú ÁÔÓÙ ÎÈÓ- ÓÔ fiappleˆ appleóâ ÌÔÓÈÔÎÔÎÎÈÎ ÌÈÎÚÔ È ÈÌ ËÏÈÎ ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ. ÂÌappleÂÈÚ applefi ÙË ıâú appleâ ÏÔÈÌÒÍÂˆÓ appleô appleúôî ÏÔ ÓÙ È applefi S. pneumoniae ÓıÂÎÙÈÎÔ ÛÙËÓ appleâóèîèïï ÓË ÛÙËÓ ÂÚ ıúôì Î ÓË Â Ó È appleâúèôúèûì ÓË, fiìˆ Ì ÚÈ ÙÒÚ Ô Ú ıìfi ÎÏÈÓÈÎ appleôùâïâ- ÛÌ ÙÈÎfiÙËÙ Î È ÂÎÚ ˆÛË Ù Ó Ô ÈÔ Û ÁÎÚÈÓfiÌÂÓÔ Ì ÙfiÓ ÙË ıâú appleâ ÙÔ Â ÛıËÙÔ S. pneumoniae. apple ÈÙÂ Ù È appleúôûô- fiù Ó Ô S. aureus Â Ó È ÙÔ appleôappleùô apple ıôáfióô Î È apple Ú ÂÈ Ë appleèı ÓfiÙËÙ ÓÙÔ ÛÙËÓ ÂÚ ıúôì Î ÓË appleô Û ÂÙ È ÛÙËÓ ÙÔappleÈÎ ÂappleÈ ËÌÈÔÏÔÁ. L. pneumophila Â Ó È È È ÙÂÚ Â ÛıËÙË ÛÙËÓ ÙÂÏÈıÚÔÌ Î ÓË in vitro, apple Ú fiï Ù Ë ÎÏÈÓÈÎ ÂÌappleÂÈÚ Â Ó È appleâúèôúèûì ÓË fiûôó ÊÔÚ ÛÙË ıâú appleâ ÙË appleóâ ÌÔÓ appleô appleúôî ÏÂ Ù È applefi ÙË Legionella. Ÿappleˆ ÈÛ ÂÈ ÁÈ Ù Ì ÎÚÔÏ È, Ô H. influenzae Ù ÍÈÓÔÌÂ Ù È ˆ ÂÓ- È ÌÂÛË Â ÈÛıËÛ. Ùfi ı appleú appleâè Ó ÏËÊı applefi Ë fiù Ó ÓÙÈÌÂÙˆapple ÔÓÙ È ıâú appleâ ÙÈÎ ÏÔÈÌÒÍÂÈ appleô appleúôî ÏÔ ÓÙ È applefi ÙÔÓ H. influenzae. ÓÂappleÈı ÌËÙ ÂÓ ÚÁÂÈ  ÛıÂÓ ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ ÓÙÈÌÂÙˆapple ÛıËÎ Ó ıâú appleâ ÙÈÎ Ì ÙÔ Ketek Û ÎÏÈÓÈÎ ÌÂÏ ÙÂ Ê ÛË πππ Ó Ê ÚıËÎ Ó ÔÈ ÎfiÏÔ ıâ ÓÂappleÈı ÌËÙ ÂÓ ÚÁÂÈ ÔÈ ÔappleÔ Â Â Ó È ÏÈÁfiÙÂÚÔ appleâúèûûfiùâúô appleèı ÓfiÓ Ó Û ÂÙ ÔÓÙ È Ì ÙËÓ ÙÂÏÈıÚÔÌ Î ÓË: Œ Ô Ó Ó ÊÂÚı appleâúèappleùòûâè Ù Â Ó ÚÍË Í ÚÛË ÙË Ì - Ûı ÓÂÈ gravis. appleèappleï ÔÓ, ÔÈ ÎfiÏÔ ıâ ÓÂappleÈı ÌËÙ ÂÓ ÚÁÂÈÂ Ô Ó Ó ÊÂÚı Û ÛappleÔÚ ÈÎ appleâúèappleùòûâè :  ÔÌÂÌ Ú ÓÒ Ë ÎÔÏ ÙÈ, appleôï ÌÔÚÊÔ ÂÚ ıëì, apple ÚÔÛÌ,, Ì Î ÎÚ ÌappleÂ. OÈ È Ù Ú ÙË fiú ÛË (< 1%) appleô Û Ó ÔÓÙ È Ì ÙË Ú ÛË ÙÔ etek, ÛÙÈ ÔappleÔ Â Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÓÙ È Ë ıôï fiú ÛË, Ë - ÛÎÔÏ ÂÛÙ ÛË Î È Ë Èappleψapple, Ù Ó ˆ Âapple ÙÔ appleïâ ÛÙÔÓ appleèâ ˆ Ì ÙÚÈÂ. appleèî, ÂÌÊ Ó ÛÙËÎ Ó ÂÓÙfi ÔÏ ÁˆÓ ˆÚÒÓ ÌÂÙ ÙËÓ appleúò- ÙË ÙË Â ÙÂÚË fiûë, Âapple Ó Ïı Ó ÛÙÈ ÂapplefiÌÂÓ fiûâè, È ÚÎÂ- Û Ó Î appleôèâ ÒÚÂ Î È Ù Ó appleï Úˆ Ó ÛÙÚ ÈÌ  Ù Π٠ÙË È ÚÎÂÈ ÙË ıâú appleâ ÌÂÙ ÙÔ Ù ÏÔ ÙË ÁˆÁ. Û Ì - Ì Ù Ù ÂÓ Ô Ó Û Ó Âı Ì ÛËÌ ÔÊı ÏÌÈÎ È Ù Ú.  ÎÏÈÓÈÎ ÌÂÏ ÙÂ Ë Âapple Ú ÛË ÛÙÔ QTc Ù Ó ÌÈÎÚ (Î Ù Ì ÛÔÓ fiúô appleâú appleô 1 msec). Â Û ÁÎÚÈÙÈÎ ÌÂÏ ÙÂ, Ê ÓËÎ Ó apple ÚfiÌÔÈ- Â Ú ÛÂÈ Ì ÂΠӠappleô apple Ú ÙËÚ ıëî Ó Ì ÙËÓ ÎÏ ÚÈıÚÔÌ Î - ÓË Û ıâú appleâ QTc >30 msec Û 7,6% Î È 7% ÙˆÓ appleâúèappleùòûâ- ˆÓ, ÓÙ ÛÙÔÈ. Ó Ó ÛıÂÓ Û ΠÌÈ applefi ÙÈ ÔÌ Â ÂÓ apple ÚÔ Û Û QTc >60 msec. ÙÔ ÎÏÈÓÈÎfi appleúfiáú ÌÌ ÂÓ apple ÚÍ Πappleôè Ó ÊÔÚ ÁÈ TdP Ï- Ï ÛÔ Ú ÎÔÈÏÈ Î ÚÚ ıì Â Û ÂÙÈ fiìâóë Ó ÎÔapple Î È ÂÓ ÂÓÙÔapple ÛıËÎ Ó appleôôì  ÛÂ Î Ó ÓÔ. applefi ÙËÓ ÂÌappleÂÈÚ ÌÂÙ ÙËÓ Î ÎÏÔÊÔÚ, appleôï Ûapple ÓÈ Ô Ó Ó ÊÂÚı ٠apple Ú Î Ùˆ appleâúèûù ÙÈÎ : - apple ÙÔ ÔÏÈÎ È Ù Ú : ÁÎÚ ٠ÙÈ - È Ù Ú ÚÌ ÙÔ : ÁÁÂÈÔÓ ڈÙÈÎfi Ô ËÌ, Ó Ê Ï ÎÙÈÎ ÓÙÈ Ú ÛÂÈ Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÌ ÓË ÙË Ó Ê Ï ÎÙÈÎ Î Ù appleïëí. OÃO π À OºOƒπ Aventis Pharma S.A. 20, Avenue Raymond Aron F ANTONY, ÏÏ ƒπ ªO (Oπ) À OºOƒπ U/1/01/191/ ª ƒoª π ƒø ƒπ / ø π 9 πô Ï Ô 2001 ª ƒoª π øƒ OÀ πª OÀ È ÓÈÎ ÈÌ : ÛÎÂ Û ÙˆÓ 10 ÈÛÎ ˆÓ: 33,17 Euro

5 στερεοκροσσοί κορυφαίες συνδέσεις πλάγια σύνδεση καλυπτήριο πέταλο ριζίδιο συσκευή Golgi πυρηνική μεμβράνη μιτοχόνδριο αδρό Ε πυρήνας γλυκοκάλυκας βασικός κινητοκροσσός δεξαμενή σωληνώδη κυστίδια υποεπιφανειακή δεξαμενή λείο ενδοπλασματικό δίκτυο Σχήμα 5. Έσω τριχωτό κύτταρο. γλυκογόνο πυρήνας στερεοκροσσοί καλυπτήριος υμένας στηρικτικά κύτταρα Σχήμα 6. Έξω τριχωτό κύτ ταρο. απαγωγές νευρικές ίνες (κεντρομόλος νευρική οδός) συναπτική ταινία προσαγωγές νευρικές ίνες (φυγόκεντρος νευρική οδός) απαγωγές νευρικές ίνες (κεντρομόλος aκουστική οδός) προσαγωγές νευρικές ίνες (φυγόκεντρος νευρική οδός) το κύμα της λέμφου που δημιουργείται από τη κίνηση των έξω τριχωτών κυττάρων όταν αυτά διεγείρονται από ηχητικό ερέθισμα. Τα έσω τριχωτά κύτταρα συνδέονται μεταξύ τους με τις κορυφαίες συνδέσεις. Κατά τη διέγερση διανοίγονται οι δίαυλοι των κορυφαίων συνδέσεων, ιόντα Κ + και Ca 2+ μετακινούνται από την ενδόλεμφο εντός του κυττάρου, όπου μεταβάλλουν τη χημική ομοιοσυστασία και το ενδοκυττάριο δυναμικό (30-45mV). Έτσι η μηχανική ενέργεια από την κάμψη των κροσσών μετατρέπεται σε ηλεκτρική (μηχανοηλεκτρικός μετασχηματισμός). Κατά τη διέγερση του έσω τριχωτού κυττάρου ελευθερώνονται νευροδιαβιβαστές, κυρίως η πρωτεϊνη γλουταμάτη, στη σύναψη κυττάρου και νευρικής ίνας 10. Τα έσω τριχωτά κύτταρα διεγείρουν τις κεντρομόλες νευρικές ίνες τύπου Ι του κοχλιακού νεύρου (σχήμα 5). Τα έξω τριχωτά κύτταρα Τα έξω τριχωτά κύτταρα, περίπου διατεταγμένα σε τρεις σειρές, έχουν ηλεκτροκινητικές ιδιότητες (σχήμα 6). Αυξομειώνουν το μήκος τους σε απάντηση ηλεκτρικού, χημικού ή ακουστικού ερεθίσματος, οπότε το δυναμικό ηρεμίας τους (περίπου 80mV) μεταβάλλεται. Κατά την υπερπόλωση επιμηκύνονται, ενώ κατά την αποπόλωση βραχύνονται. Όταν ένα ηχητικό ερέθισμα φθάσει στον κοχλία, οι στερεοκροσσοί των έξω τριχωτών κυττάρων έρχονται σε επαφή με τον καλυπτήριο υμένα στη περιοχή του μέγιστου πλάτους μετατόπισης του βασικού υμένα, που αντιστοιχεί στη συχνότητα του ηχητικού ερεθίσματος (τονοτοπική ανάλυση συχνοτήτων). Η μηχανική ενέργεια από την κάμψη των στερεοκροσσών προκαλεί διάνοιξη των διαύλων και μετακίνηση ιόντων Κ + και Ca 2+, που μεταβάλλουν το δυναμικό ηρεμίας σε δυναμικό διέγερσης, παράγεται δηλαδή ηλεκτρική ενέργεια (μηχανοηλεκτρικός μετασχηματισμός). Η διέγερση του έξω τριχωτού κυττάρου προκαλεί την ελευθέρω ση νευροδιαβιβαστών, κυρίως ακετυλχο λίνης, που διεγείρει τις κεντρομόλες νευρικές ίνες τύπου ΙΙ του κοχλια κού νεύρου 10 (σχήμα 7). Το σημαντικό όσον αφορά τη λειτουργία των έξω τριχωτών κυττάρων, είναι ότι αποτελούν μηχανοευαίσθητους ενισχυτές, που με τις ηλεκτρομηχανικές τους ιδιότητες αυξάνουν την παραμόρφωση του βασικού υμένα και το λεπτό συντονισμό του, αυξάνουν τη διεγερσιμότητα των έσω τριχωτών κυττάρων με αποτέλεσμα να αυξάνουν την ακουστική ευαισθησία (κοχλιακός ενισχυτής). Πρόσφατες μελέτες στο ζώντα κοχλία απέδειξαν ότι η μη γραμμική δόνηση και ο οξύς συντονισμός του βασικού υμένα, που είναι ανάλογος με τον οξύ συντονισμό των τριχωτών κυττάρων (σχήμα 8, 9) και των νευρικών ινών (σχήμα 10), οφείλεται στη ενίσχυση της ενεργητικής αυτής διαδικασίας από την ενέργεια των έξω τριχωτών κυττάρων. Η συγχρονισμένη κίνηση των έξω τριχωτών κυττάρων ενισχύει τη μηχανική απόκριση, αυξάνει τη δόνηση και προκαλεί τον οξύ συντονισμό του βασικού υμένα (sharp tuning). Έξω τριχωτά κύτταρα και ωτοακουστικές εκπομπές To 1978, ο Kemp μελετώντας με την τεχνική αλγεβρικής άθροισης σημάτων (signal averaging technique) τις αποκρίσεις του αυτιού σε ακουστικά ερεθίσματα ουδικής έντασης, μετά από ερμητική απόφραξη του έξω ακουστικού πόρου, ανακάλυψε ένα νέο φαινόμενο, το φαινόμενο της κοχλιακής αντήχησης που είναι γνωστό σήμερα ως ωτοακουστικές εκπομπές. Η ενίσχυση του δονητικού μηχανισμού του βασικού υμένα και η αύξηση της μηχανικής ενέργειας έχει ως απο τέλεσμα την επιστροφή μέρους της ηχη τικής ενέργειας από τον κοχλία προς τον έξω ακουστικό πόρο. Το φαινόμενο της αντήχησης του κοχλία (ωτοακουστικές εκπομπές, ΟΑΕ) συμβαίνει τόσο κατά την ηχητική διέγερση του κοχλία (προκλητές ΟΑΕ) όσο και κατά την ηρεμία (αυτόματες ΟΑΕ). Στην ηλεκτρομηχανική δραστηριότητα των έξω τριχωτών κυττάρων οφείλονται οι μη γραμμικές ιδιότητες της παραμόρφωσης του βασικού υμένα (όταν ένα απλός ήχος εισέρχεται στον κοχλία, εξέρχεται ως σύνθετος ήχος (ωτοακουστικές εκπομπές - προϊόντα ακουστικής παραμόρφωσης, DPOAE). Οι ωτοακουστικές εκπομπές (ΟΑΕ) εί- 47

6 ινδικό χοιρίδιο σύνδεση στερεοκροσσοί κινητική σύναψη σύνδεση Spl (db) συχνότητα (khz) Σχήμα 9. Ουδοί διέγερσης έσω τριχωτού κυττάρου. ακουστικός ουδός σε απλούς τόνους 5dB/ οκτάβα 105dB/ οκτάβα τoνική συχνότητα (khz) Σχήμα 10. Καμπύλες συντονισμού έξω τριχωτού κυτ τάρου και ακουστικής νευ ρικής ίνας σε ηχητικές συχνότητες. σύνδεση στερεοκροσσοί Σχήμα 7. Στερεοκροσσοί. Σύγκλειση και διάνοιξη των διαύλων K +, Ca 2+. χρόνος (ms) Σχήμα 8. Ηλεκτρική διέγερση έξω τριχωτού κυττάρου. ναι σήματα χαμηλής συχνότητας που παράγονται από το φυσιολογικό κοχλία είτε αυτόματα χωρίς να προηγηθεί ηχητική διέγερση (αυτόματες ωτοακουστικές εκπομπές, SOAE ) είτε μετά από ηχητική διέγερση με κλικς (παροδικές προκλητές ωτοακουστικές εκπομπές, TEOAE) ή με δύο ηχητικές συχνότητες (προϊόντα ακουστικής παραμόρφωσης, DPOAE). Οι εκπομπές καταγράφονται με ειδική συσκευή, μετά από ερμητική απόφραξη του έξω ακουστικού πόρου. Από τις μελέτες του Kemp και άλλων σύγχρονων ερευνητών διαπιστώθηκε ότι οι ωτοακουστικές εκπομπές, που παριστάνουν την αντήχηση του κοχλία, δηλαδή την ανάστροφη, προς τον έ ξω ακουστικό πόρο, μετάδοση μέρους της η χητικής ενέργειας που παράγεται α πό την κοχλιακή ηχητική ενίσχυση, είναι προϊόν της ηλεκτρο-μηχανικής δραστηριότητας των έξω τριχωτών κυτ τάρων, που είχε προβλέψει ο Gold πριν από 60 περίπου χρόνια. Η ανακάλυψη ότι τα έξω τριχωτά κύτταρα διαθέτουν ενεργητικό μηχανισμό απόκρισης άλλαξε κατά επαναστατικό τρόπο τη γνώση μας για την ηλεκτρο-μηχανική του κοχλία και τη διαδικασία του μετασχηματισμού της ηχητικής σε νευρική ενέργεια. Στον ενεργητικό αυτό μηχανισμό των έξω τριχωτών κυττάρων, στην ικανότητα να προκαλούν ή να αυξάνουν τη δόνηση του βασικού υμένα οφείλεται το φαινόμενο της κοχλιακής αντήχησης, οι ωτοακουστικές εκπομπές. Σε φυσιολογική λειτουργία των έξω τριχωτών κυττάρων καταγράφονται φυσιολογικές εκπομπές (Εικόνα 6). Σε απώλεια των έξω τριχωτών κυττάρων (ακουστικό τραύμα, ανοξία, ωτοτοξικά, κ.λπ.) που μειώνεται η ακουστική ευαισθησία και εκδηλώνεται βαρηκοϊα, δεν παράγονται ωτοακουστικές εκπομπές 9 (Εικόνα 7). Η γνώση αυτή οδήγησε στη δημιουργία μιας νέας, επαναστατικής ηλεκτρο-φυσιολογικής μεθόδου για τη μέτρηση της κοχλιακής λειτουργίας. H μέθοδος ανάλυσης των ωτοακουστικών εκπομπών (otoacoustic emissions) έχει σήμερα εφαρμογή στην ανιχνευτική εξέταση της ακοής των νεογνών για την έγκαιρη διάγνωση της βαρηκοίας, στη μελέτη της κοχλιοτοξικής δράσης των χημειο-θεραπευτικών φαρμάκων, στη μελέτη της θορυβογενούς βαρηκοΐας, στη μελέτη των εμβοών, στη διαφορική διάγνωση της βαρηκοίας 10. Για πολλά χρόνια τα έξω τριχωτά κύτταρα αποτελούσαν πηγή μυστηρίου. Άν και τα έξω τριχωτά κύτταρα είναι τρείς φορές περισσότερα από τα έσω τριχωτά κύτταρα ο Heinrich Spoendlin 8 ανακάλυψε το 1966 ότι το 90% των νευρικών ινών του κοχλιακού νεύρου συνδέονται με τα έσω τριχωτά κύτταρα. Το 1983 ο William Brownell 7, ανακάλυψε ότι τα έξω τριχωτά κύτταρα δονούνται υπό την επίδραση εναλλασσόμενου ηλεκτρικού πεδίου. Η παρατήρηση αυτή συνδυαζόμενη με προηγούμενη παρατήρηση ότι τα έξω τριχωτά κύτταρα παράγουν ηλεκτρικό πεδίο όταν διεγείρονται από ηχητικό ερέθισμα οδήγησε στην αναγνώριση ότι τα έξω τριχωτά κύτταρα διεγείρονται από το ηλεκτρικό πεδίο που παράγουν. Το σύστημα αυτό της θετικής ανάδρασης προκαλεί προφανώς τις ωτοακουστικές εκπομπές και καθιστά τα έσω τριχωτά κύτταρα πιο ευαίσθητα στην ανίχνευση λεπτών διαφορών μιας ηχητικής συχνότητας. 48

7 Η σύγχρονη βασική έρευνα πλέον εστιάζεται στην αναζήτηση του μηχανισμού με τον οποίο τα έξω τριχωτά κύτταρα καταστρέφονται από ισχυρούς ήχους, από φλεγμονές, από ωτοτοξικά φάρμακα. Η διευκρίνιση του μηχανισμού καταστροφής των έξω τριχωτών κυττάρων από τους γνωστούς βλαπτικούς πα ράγοντες θα οδηγήσει πιθανώς στην ανεύρεση μεθόδων για τη διατήρηση ή και την αναγέννησή τους. Στα θηλαστικά και στα πτηνά τα τριχωτά κύτταρα παράγονται κατά την εμβρυϊκή ζωή και αν καταστραφούν δεν αναγεννιούνται. Το 1987 ο Α. Cotanche, από το Medical University of South Carolina και ο R. Cruz, από το University of Virginia School of Medicine, ερευνώντας χωριστά ένας από τον άλλο, ανακάλυψαν ότι τα στηρικτικά κύτταρα στο όργανο του Corti στη κότα, παρόμοιου με αυτό στον άνθρωπο, μπορούν να αναπληρώνονται από νέα που αναγεννιούνται. Εάν αυτό μπορεί να συμβεί και στον άνθρωπο τότε δεν πρέπει να είναι μακριά η δυνατότητα της φαρμακευτικής θεραπείας της βαρηκοϊας 5. Η σύγχρονη βασική έρευνα έχει κάνει σημαντική πρόοδο στη δράση των νευροδιαβιβαστών των έξω τριχωτών κυττάρων, όπως η γλουταμάτη, και των έσω τριχωτών κυττάρων, όπως η ακετυλχολίνη, όσον αφορά τους μηχανισμούς αναστολής και ενίσχυσης αυτής της δράσης, ώστε να μην είναι μακριά μια πιθανή φαρμακευτική θεραπεία της βαρηκοίας με νευροδιαβιβαστές. Συμπέρασμα Μέσα στο χρονικό διάστημα των 30 Εικόνα 6. Ακέραια έξω τριχωτά κύτ τα ρα. Φυ σιο λογική κα ταγρα φή ωτοακουστικών εκπομπών. Εικόνα 7. Βλάβη ή απώλεια έξω τριχωτών κυττάρων. Παθολογική κατα γραφή ωτοακουστικών εκ πομπών. τελευταίων ετών, χάρη στην εξέλιξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και την ώθηση της βιοφυσικής, της ηλεκτροφυσιολογίας, της νευροφυσιολογίας, της ψυχοακουστικής και της ακουστι κής τεχνολογίας αξιοποιήθηκαν οι ερευνητικές επιστημονικές παρακαταθήκες του 19ου και του 20ου αιώνα και ση μειώθηκε σημαντική πρόοδος στη ση μερι νή γνώση για τη φυσιολογία του κοχλία και τη νευροφυσιολογία της ακοής. Σήμερα γνωρίζουμε με λεπτομέρει α το μηχανισμό μετάδοσης του ήχου στον κοχλία, την ανάλυση των συχνοτήτων, τη κοχλιακή ενίσχυση του ηχητικού σήματος, τις μη γραμμικές ιδιότητες του κοχλία, τις ηλεκτρομηχανικές ιδιότητες και τη δράση των έξω τριχωτών κυττάρων, τη συμβολή τους στην α κουστική ενίσχυση και στην αύξηση της ακουστικής ευαισθησίας, τη λει τουργία των έσω τριχωτών κυττάρων, την ηλεκτρομηχανική μετατροπή της ηχητικής ενέργειας σε νευρική ενέρ γεια, τα ηλεκτρικά δυναμικά του κο χλία και τα σύνθετα δυναμικά νευρι κής ενέργειας που παράγονται με τη νευ ρική διέγερση. Η σύγχρονη αντίληψη για τα προνευρικά και τα νευρικά φαινόμενα της ακουστικής λειτουργίας οδήγησε στη δημιουργία δύο πολύ σημαντικών ηλεκτρο-φυσιολογικών μεθόδων μελέτης της ακουστικής λειτουργίας και διάγνωσης της βαρηκοΐας, της μεθόδου των ωτοακουστικών εκπομπών και της μεθόδου των ακουστικών προκλητών δυναμικών του εγκεφαλικού στελέχους και του φλοιού. Για τη σύγχρονη επιστήμη της ακοής, η λεπτομερής διερεύνηση και κατανόηση των vευροφυσιολογικών φαινομένων της ακουστικής λειτουργίας αφήνουν πεδίο λαμπρό στη σημερινή επιστημονική αναζήτηση και στην αυριανή ανακάλυψη. Κατά τον Einstein «Tο σημαντικό στην επιστήμη δεν είναι κάτι περισσότερο από το ακόνισμα της καθημερινής μας σκέψης» (Albert Einstein, Physics and Reality, 1936). Summary Classic and modern theories of the cochlear function A. Psifidis The mechanism of hearing was studied by a number of investigators, mainly biophysics, in the last and present centuries, among of which the highest contribution was afforded by the works of von Helmholtz, von Bekesy, T. Gold and D. Kemp. Their theories contributed to the interpretation of the cochlear function. In this article, the classic and modern theories of the hearing mechanism are described and especially the new knowledge on the specific function of the inner and outer hair cells within the cochlea which led to the discovery of otoacoustic emissions. Key words: hearing mechanism, theories, cochlear function, outer hair cells, inner hair cells, otoacoustic emissions. Βιβλιογραφία 1. Rayan AF. New views of cochlear function. In: Robinette MS, Glattke TJ editors. Otoacoustic emissions. Clinical applications. N.York: Thieme; p Hall JW III. Handbook of otoacoustic emissions. San Diego: Singular; Georg von Bekesy. Experiments in hearing. New York: Mc Graw-Hill; Gold T. Hearing II. The physical basis of the action of the cochlea. Proc Royal Soc Brit 1948; 135: Hall JW III, Mueller HG III. Audiologist Desk Reference. San Diego: Singular; Kemp TD. Stimulated acoustic emissions from within thehuman auditory system. J Acoust Soc Amer 1978; 64: Brownell WE. Observations on a motile response in isolated outer hair cells. In: Webster WR, Aitken LM, editors. Mechanisms of hearing. Australia: Monash; p Spoendlin H. Autonomic innervation of the inner ear. Advances in Otolaryngology 1981; 27: Davis H. An active process in xochlear mechanics. Hearing research 1983; 9: Pujol R. Lateral and medial efferents: A double neurochemical mechanism to protect and regulate inner and outer hair cells function in the cochlea. In: Collet L, Grandori F, editors. Suppression effects of otoacoustic emissions. Vol. III. European Commission, Ω 49

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΩΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΕΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α. ΨΗΦΙΔΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΩΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΕΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α. ΨΗΦΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β. ΒΙΤΑΛ -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

3rd Cancer Forum. 14-15 Μαΐου 2011 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Astir Palace Resort. Διεπιστημονική προσέγγιση της Αντιμετώπισης του Καρκίνου.

3rd Cancer Forum. 14-15 Μαΐου 2011 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Astir Palace Resort. Διεπιστημονική προσέγγιση της Αντιμετώπισης του Καρκίνου. 3rd Cancer Forum Διεπιστημονική προσέγγιση της Αντιμετώπισης του Καρκίνου 14-15 Μαΐου 2011 The Westin Athens Astir Palace Resort Boυλιαγμένη, Αθήνα ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ G&A/01/2010 www.lillyoncology.com Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË EL ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË CECHK04 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 7012200 ƒ π π π È Ó appleôê

Διαβάστε περισσότερα

applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ

applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ ÃÙ appleòóù ÙÔÓ Î ÚÎ ÓÔ ÌÂ «ÔÚÊ Ó» Ê ÚÌ Î ÙˆÓ N ÛÔ ÏÂ È fiappleô ÏÔ, ÓÈ ªappleÔ Ï Î * ÓÂ Â Ó È Ô

Διαβάστε περισσότερα

ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈÂ

ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ ÔÏÈÙÈÎ Î È Ú ÎÙÈÎ Ù appleôï ÌËÛË ÙÔ ÔÈÓˆÓÈÎÔ appleôîïâèûìô Û ÈÎÔÁ ÓÂÈ Ì ªÈÎÚ È È ÛÙËÓ ÚÒappleË ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ - Csalãadoktãol Tanulunk - Learning from Families

Διαβάστε περισσότερα

Φασµατοφωτοµετρία είναι η τεχνική στην οποία χρησιµοποιείται φως για τη µέτρηση

Φασµατοφωτοµετρία είναι η τεχνική στην οποία χρησιµοποιείται φως για τη µέτρηση Φασµατοφωτοµετρία είναι η τεχνική στην οποία χρησιµοποιείται φως για τη µέτρηση της συγκέντρωσης χηµικών ουσιών. Η διαδικασία που βασίζεται στην απορρόφηση ορατής ακτινοβολίας ονοµάζεται χρωµατοµετρία.

Διαβάστε περισσότερα

Ογκολογίας. στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. 5-6 Δεκεμβρίου Α Θ Η Ν Α. 2 o ΣΥΝΕΔΡΙΟ. www.oncologyedu.gr. Ξενοδοχείο Divani Caravel.

Ογκολογίας. στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. 5-6 Δεκεμβρίου Α Θ Η Ν Α. 2 o ΣΥΝΕΔΡΙΟ. www.oncologyedu.gr. Ξενοδοχείο Divani Caravel. 12 CME CREDITS Ογκολογίας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη www.oncologyedu.gr 2 o ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ογκολογική Μονάδα Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Γενικό Νοσοκομείο η Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

TA EΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

TA EΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ º π 3 TA EΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ μ ÛÈÎ ÂÚˆÙ ÛÂÈ ıâˆú 3.1 ΔÈ Â Ó È ÔÈ appleôèî Â ÙˆÓ ÌÔÓÔÎ ÙÙ ÚˆÓ ÔÚÁ ÓÈÛÌÒÓ; Μια appleôèî αποτελείται από πολλούς μονοκύτταρους οργανισμούς, οι οποίοι προέρχονται από

Διαβάστε περισσότερα

À τεύχος 74 Προέδρου. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (από 1.9.2007 έως 31.10.2007) 5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 17 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 18 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 21

À τεύχος 74 Προέδρου. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (από 1.9.2007 έως 31.10.2007) 5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 17 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 18 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 21 À τεύχος 74 Σηµείωµα Προέδρου ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ (από 1.9.2007 έως 31.10.2007) 5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 17 ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ 18 ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 21 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 25 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, Χαιρετισμός Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην 2 η Ημερίδα «Προκλήσεις από την αναδυόμενη σχέση μεταξύ της ψυχιατρικής που ασκείται στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα» η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Kρίσιμη μέρα στην Τουρκία και για Κύπρο Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα καθορίσει τους βηματισμούς του Ερντογάν και στο Κυπριακό

Kρίσιμη μέρα στην Τουρκία και για Κύπρο Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα καθορίσει τους βηματισμούς του Ερντογάν και στο Κυπριακό À ø π Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 98 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi ΣHMEPA

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι συμφώνησαν να κυβερνήσουν Οι υποχωρήσεις Αναστασιάδη, οι τρεις θέσεις-κλειδιά και τα 10 σημεία-πλαίσιο της νέας διακυβέρνησης

Έτσι συμφώνησαν να κυβερνήσουν Οι υποχωρήσεις Αναστασιάδη, οι τρεις θέσεις-κλειδιά και τα 10 σημεία-πλαίσιο της νέας διακυβέρνησης À ø π Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 202 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª TI ƒ º ƒ ) - 4,90 (ª TO CD) ΣHMEPA O Γ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó. ÚfiÏÔÁÔ ÙË ÂÏÏËÓÈÎ Î ÔÛË ÚfiÏÔÁÔ. xxvii. È ƒ Â ÙË æ ÔÏÔÁ : ΔÔ ªÔÓÔapple ÙÈ ÁÈ ª appleèûù ÌË ÙÔ Ô 7

ÂÚÈÂ fiìâó. ÚfiÏÔÁÔ ÙË ÂÏÏËÓÈÎ Î ÔÛË ÚfiÏÔÁÔ. xxvii. È ƒ Â ÙË æ ÔÏÔÁ : ΔÔ ªÔÓÔapple ÙÈ ÁÈ ª appleèûù ÌË ÙÔ Ô 7 PROT.-PERIEXOMENA.TELIKO.5 23-07-12 12:50 ÂÏ XII ÂÚÈÂ fiìâó ÚfiÏÔÁÔ ÙË ÂÏÏËÓÈÎ Î ÔÛË ÚfiÏÔÁÔ xxvii xxv KEºA AIO 1 æ ÔÏÔÁ : Δ Ù È Í ÏÈÍË ÌÈ appleèûù ÌË 1 È ƒ Â ÙË æ ÔÏÔÁ : ΔÔ ªÔÓÔapple ÙÈ ÁÈ ª appleèûù

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτοί λογαριασμοί ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ μάχη για την πρωτιά και την επόμενη μέρα

Ανοικτοί λογαριασμοί ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ μάχη για την πρωτιά και την επόμενη μέρα À ø π Σάββατo 14 - Κυριακή 15 Μαΐου 2011 EÙÔ 3Ô B Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 134 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) Ανοικτοί λογαριασμοί ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ μάχη για την

Διαβάστε περισσότερα

Τάφοι με 800 και πλέον αγνοουμένους Στην τοποθεσία «Αγνή» της Λαπήθου ετάφησαν όλοι οι νεκροί του μετώπου της τουρκικής απόβασης

Τάφοι με 800 και πλέον αγνοουμένους Στην τοποθεσία «Αγνή» της Λαπήθου ετάφησαν όλοι οι νεκροί του μετώπου της τουρκικής απόβασης πδπ π π ªπ μ ª - Δπ ª - TEXN π ƒ ªª Δ - Δ Ã π - À π - π π - π Δ ª À ø π Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2009 EÙÔ 1Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 45 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 1 (μ π ) - 2,50

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΣΥ με 26,5% και ΑΚΕΛ με 26,1%

ΔΗΣΥ με 26,5% και ΑΚΕΛ με 26,1% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σελ. 43 MOΔΑ Σελ. 31 Με το...γάντι Από άνδρες για γυναίκες Στο εγγύς μέλλον ο άνθρωπος θα χρησιμοποιεί εξ... αποστάσεως τα κομπιούτερ. Με το σύστημα G-speak, οι νέες οθόνες θα «καταλαβαίνουν»

Διαβάστε περισσότερα

Δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για κυβέρνηση-αντιπολίτευση Πρωτοφανής απαισιοδοξία και ιστορικά αρνητικό ρεκόρ για την κυβέρνηση

Δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για κυβέρνηση-αντιπολίτευση Πρωτοφανής απαισιοδοξία και ιστορικά αρνητικό ρεκόρ για την κυβέρνηση À ø π Κυριακή 20 Μαρτίου 2011 EÙÔ 3Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 125 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣHMEPA ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στο «ψυγείο» η διεθνής διάσκεψη

Στο «ψυγείο» η διεθνής διάσκεψη À ø π Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012 EÙÔ 4Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 175 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ www.kathimerini.com.cy 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) Στο «ψυγείο»

Διαβάστε περισσότερα

Το τουρκικό πακέτο για τις εντατικές Τα συμφωνηθέντα θα ανακοινωθούν στην Κύπρο και θα περιγραφούν σε έκθεση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας

Το τουρκικό πακέτο για τις εντατικές Τα συμφωνηθέντα θα ανακοινωθούν στην Κύπρο και θα περιγραφούν σε έκθεση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σελ. 47 Tρισδιάστατη TV Το 2010 θα είναι η χρονιά κατά την οποία η τεχνολογία 3D θα αρχίσει να χρησιμοποιείται ευρέως και στους οικιακούς τηλεοπτικούς δέκτες. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Σελ. 44 Mercedes S 400

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχεδιασμοί του Προέδρου ενόψει Γενεύης και τριμερούς

Οι σχεδιασμοί του Προέδρου ενόψει Γενεύης και τριμερούς À ø π Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 EÙÔ 3Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 112 Αγώνας δρόμου σε συνθήκες σοκ στην Ελλάδα Μέσα Û Ó ÂÍ ÈÚÂÙÈÎ ÛÌÂÓ appleâúè ÏÏÔÓ, Ë ÂÏÏËÓÈÎ Î ÚÓËÛË Î ÏÂ Ù È Ó ËÊ ÛÂÈ Î È Ó ÂÊ ÚÌfiÛÂÈ ÌÈ ÛÂÈÚ applefi

Διαβάστε περισσότερα

Λύση μέχρι τον Δεκέμβρη λέει ο Μπαγίς Συνέντευξη του Τούρκου υπουργού στην «Κ» Επιφυλακτική η Αθήνα στην τουρκική αντεπίθεση φιλίας

Λύση μέχρι τον Δεκέμβρη λέει ο Μπαγίς Συνέντευξη του Τούρκου υπουργού στην «Κ» Επιφυλακτική η Αθήνα στην τουρκική αντεπίθεση φιλίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σελ. 47 Ψηφιακή «κλειδαρότρυπα» Η μίνι φωτογραφική μηχανή ViconRevue, θα φοριέται στο λαιμό και θα καταγράφει εικόνες ανά 30 δευτερόλεπτα. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Σελ. 45 Η νέα Ε200 CGI Ποιος θα περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΙ ΗΣΗ. H είδηση και το σχόλιο H οργάνωση και η παρουσίαση της είδησης Oργάνωση του λόγου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΙ ΗΣΗ. H είδηση και το σχόλιο H οργάνωση και η παρουσίαση της είδησης Oργάνωση του λόγου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΙ ΗΣΗ ñ Θεωρία και ασκήσεις εµπέδωσης H είδηση και το σχόλιο H οργάνωση και η παρουσίαση της είδησης Oργάνωση του λόγου ñ Θεµατικές ενότητες Πληροφοριακό υλικό Πληροφόρηση Παραπληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

ËÙÔ Ó ÌÈÛ ÙÈ Û ÓÙ ÍÂÈ! ÙÚfiÈÎ. ı Ó ÓÙÈ Ú. È fiúèô ÛÙ 65 ÌÂ. 40 ÚfiÓÈ Ô ÏÂÈ. ÙÔ ú1 ÂÎ Ù. Siemens ÔÈÔ Â Ó È. ÏÏË Ù Ó Ë Û ÌÊˆÓ ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ 8.

ËÙÔ Ó ÌÈÛ ÙÈ Û ÓÙ ÍÂÈ! ÙÚfiÈÎ. ı Ó ÓÙÈ Ú. È fiúèô ÛÙ 65 ÌÂ. 40 ÚfiÓÈ Ô ÏÂÈ. ÙÔ ú1 ÂÎ Ù. Siemens ÔÈÔ Â Ó È. ÏÏË Ù Ó Ë Û ÌÊˆÓ ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ 8. Ï ÌappleÈ Îfi apple ÓÙËÛ Ì ÂappleÙ applefióùô 8.155 ÛappleÔ ÛÙ ÛÙÔÓ www.tanea.gr ÀΔ ƒ 31 ª À 2010 Àƒø 1,30 ÙÚfiÈÎ apple ÈÙ ı Ó ÓÙÈ Ú Siemens ÔÈÔ Â Ó È Ô appleô ÚÁfi ÙË.. appleô apple Ú ÙË Ì ÙÔ ú1 ÂÎ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγες οι συγκλίσεις και η αισιοδοξία Τα δεδομένα στις συνομιλίες δεν αρκούν για επίτευξη λύσης μέχρι το φυσικό ορόσημο του Απριλίου

Λίγες οι συγκλίσεις και η αισιοδοξία Τα δεδομένα στις συνομιλίες δεν αρκούν για επίτευξη λύσης μέχρι το φυσικό ορόσημο του Απριλίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σελ. 47 Φωτογραφίες με DNA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Σελ. 45 Η νέα BMW Χ1 ΜΟΔΑ Σελ. 35 Επιστροφή στο παλιό Ανοίγει ο δρόμος για τη δημοσίευση φωτογραφιών από το internet. Οι φωτογραφίες ερασιτεχνών αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες. 10 Κανόνες. δελτίο τύπου. αποδελτίωσης. ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες. για ένα αποτελεσµατικό

Υπηρεσίες. 10 Κανόνες. δελτίο τύπου. αποδελτίωσης. ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες. για ένα αποτελεσµατικό ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 1 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Υπηρεσίες αποδελτίωσης Τι είναι το Internet Clipping Internet Monitoring ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες 10 Κανόνες για ένα αποτελεσµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγουν φάκελοι εφοριακών Στοιχεία για μεγάλες ακίνητες περιουσίες Ελεγχος σε «πόθεν έσχες»

Ανοίγουν φάκελοι εφοριακών Στοιχεία για μεγάλες ακίνητες περιουσίες Ελεγχος σε «πόθεν έσχες» 01-260510 25-05-10 23:36 ÂÏ 1 Hμερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα Eτος 91ο B Aρ. φύλλου 27.480 B Iδρυτής: Γ. A. Bλάχος ΑΘHΝΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΪOY 2010 www.kathimerini.gr 1,00 ΣHMEPA ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΜΠΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοντικά. ΔΩΡΟ το ORTHOMED ΔΩΡΟ. ΔΩΡΟ το VISTADENT TM OC ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. Με την αγορά 10 περιστατικών Mystique mb

Ορθοδοντικά. ΔΩΡΟ το ORTHOMED ΔΩΡΟ. ΔΩΡΟ το VISTADENT TM OC ΔΩΡΟ ΔΩΡΟ. Με την αγορά 10 περιστατικών Mystique mb ΟΡΘΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Aριθµός Πιστοποιητικού: EN ISO 9001 ΕΚΕΒΥΛ ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ ΗΤΑΣ Aριθµός Πιστοποιητικού: 2006V185RN ΔΥ8/1348/2004 Ορθοδοντικά ΕΚΕΒΥΛ Aριθµός Πιστοποιητικού:

Διαβάστε περισσότερα

Tο πάρε-δώσε ως το αντίδοτο στο τέλμα Παρότρυνση των Ηνωμένων Εθνών για διασταυρούμενη διαπραγμάτευση

Tο πάρε-δώσε ως το αντίδοτο στο τέλμα Παρότρυνση των Ηνωμένων Εθνών για διασταυρούμενη διαπραγμάτευση À ø π Κυριακή 27 Ιουνίου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 87 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi ΣHMEPA ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαφές με την Κίνα για νέο δάνειο Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις κυβέρνησης με το Πεκίνο, με στόχο να λυθεί το πρόβλημα που προκύπτει για το χρέος

Επαφές με την Κίνα για νέο δάνειο Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις κυβέρνησης με το Πεκίνο, με στόχο να λυθεί το πρόβλημα που προκύπτει για το χρέος À ø π Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012 EÙÔ 4Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 172 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 12 Σ H M E PA ΚΟΥΝΤΡΕΤ ΟΖΕΡΣΑΪ Μαζί να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα