Η κλασική και η σύγχρονη αντίληψη για τη λειτουργία του κοχλία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η κλασική και η σύγχρονη αντίληψη για τη λειτουργία του κοχλία"

Transcript

1 Η κλασική και η σύγχρονη αντίληψη για τη λειτουργία του κοχλία Ανέστης Ψηφίδης Αν. Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας ΑΠΘ Περίληψη Ο μηχανισμός της ακοής απασχόλησε πολλούς ερευνητές, κυρίως βιοφυσικούς, από το περασμένο και τον παρόντα αιώνα, μεταξύ των οποίων τη μεγαλύτερη συμβολή είχαν οι von Helmholtz, von Bekesy, T. Gold και D. Kemp. Oι θεωρίες τους συνέβαλαν στη διευκρίνιση της λειτουργίας του κοχλία. Στο άρθρο περιγράφονται συνοπτικά οι κλασικές και νέες θεωρίες του μηχανισμού της ακοής και ιδιαίτερα η σύγχρονη γνώση για την εξειδικευμένη λειτουργία των έσω και έξω τριχωτών κυττάρων του κοχλία που οδήγησε στην ανακάλυψη των ωτοακουστικών εκπομπών. Λέξεις κλειδιά: μηχανισμός της ακοής, θεωρίες, λειτουργία κοχλία, έξω τριχωτά κύτταρα, έσω τριχωτά κύτταρα, ωτοακουστικές εκπομπές. Eισαγωγή Οι βιολογικές επεξεργασίες του ηχητικού ερεθίσματος που γίνονται στον κοχλία αποτελούν τη θεμελιώδη φυσιολογική βάση για την ακουστική αντίληψη. Ο βιολογικός ρόλος του κοχλία είναι η πρόσληψη και επεξεργασία του ηχητικού ερεθίσματος ώστε οι μεταβολές της ηχητικής πίεσης να μετατρέπονται σε μεταβολές νευρικής αποπόλωσης και να επιτυγχάνεται η νευρική μεταβίβαση της κωδικοποιημένης, σε συχνότητα και ένταση, ακουστικής πληροφορίας. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, στον κοχλία γίνεται ενίσχυση της μηχανικής ενέργειας, μετασχηματισμός της μηχανικής σε ηλεκτρική ενέργεια και ανάλυση της συχνότητας και της έντασης, για να γίνει δυνατή η νευρική μεταβίβαση των ακουστικών παραμέτρων του ηχητικού ερεθίσματος, από το ακουστικό νεύρο μέχρι τον ακουστικό φλοιό. Η λειτουργία του κοχλία, σύνθετη και πολύπλοκη, υπήρξε αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών, που συνέβαλαν, από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι σήμερα, στην ερμηνεία του μηχανισμού της ακοής. Έτσι μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα γνωρίζαμε ότι ο κοχλίας είναι ο αναλυτής του ήχου. Εδώ και 30 χρόνια γνωρίζουμε ότι ο κοχλίας είναι και ενισχυτής του ήχου. Οι λειτουργίες αυτές του κοχλία οφείλονται στις υδραυλικές του ιδιότητες (υδροδυναμική των υγρών του κοχλία), στις γραμμικές και μη γραμμικές μηχανικές ιδιότητες (δόνηση και παραμόρφωση του βασικού υμένα, στατική μετατόπιση του καλυπτήριου υμένα, κάμψη των στερεοκροσσών των έξω και έσω τριχωτών κυττάρων), στις ηλεκτροκινητικές ιδιότητες των έξω τριχωτών κυττάρων (επιμήκυνση κατά τη διέγερση) και στις ηλεκτρικές ιδιότητες (ενδο-κοχλιακά ηλεκτρικά δυναμικά) 1. Θεωρίες για την ερμηνεία του μηχανισμού της ακοής Η σύγχρονη γνώση των μηχανικών και ηλεκτρικών φαινομένων που συμβαίνουν στον κοχλία οφείλεται στην επίμονη και μακροχρόνια έρευνα πολλών ερευνητών. Σταθμοί στην έρευνα της λειτουργίας του κοχλία και στην ερμηνεία του μηχανισμού της ακοής υπήρξαν οι θεωρίες των βιοφυσικών Von Helm holtz, Von Bekesy, Thomas Gold και David Kemp. Εικόνα 1. Von Helm holtz ( ). Θεωρία της αντήχησης (Place theory) Ο Von Helmholtz, στα μέσα του 18ου αιώνα, στηριζόμενος στη θεωρία των μουσικών οργάνων, ανέπτυξε τη θεωρία της αντήχησης για την ερμηνεία του μηχανισμού της ακοής. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, ο κοχλίας διαθέτει σειρά αντηχείων όπως τα έγχορδα μουσικά όργανα. Οι αντηχητικές ιδιότητες του κοχλία οφείλονται στην ειδική κατασκευή του βασικού υμένα και στη διαφορετική ελαστικότητα από τη βάση μέχρι την κορυφή, ώστε να αναλύονται οι υψηλές συχνότητες στη βάση, οι μεσαίες συχνότητες στη μέση και οι χαμηλές συχνότητες στην κορυφή του κοχλία. Με τη θεωρία της αντήχησης δεν μπορούσε να ερμηνευθεί η τονοτοπική ανάλυση όλων των συχνοτήτων στο φάσμα της ομιλίας 2. Θεωρία του ταξιδεύοντος κύματος (Traveling wave theory) Η θεωρία της αντήχησης βελτιώθηκε σημαντικά από τον Von Bekesy 3, ο οποίος το 1949 απέδειξε με πειράματα σε A B C D E F G A B C D E 440Hz Βάση: απόκριση σε υψηλή συχνότητα βασική μεμβράνη 20,000Hz Κορυφή: απόκριση σε χαμηλή συχνότητα 440Hz 20Hz Σχήμα 1. Θεωρία της αντήχησης (Place theory) 42

2 60Hz ημιτονικό κύμα Εικόνα 2. Von Bekesy ( ). 300Hz ημιτονικό κύμα 2000Hz ημιτονικό κύμα Σχήμα 2. Θεωρία του ταξιδεύοντος κύματος. Εικόνα 3. Thomas Gold ( ). Θεωρία του κοχλιακού ενι σχυτή. Σχήμα 3. Ταλάντωση του βασικού υμένα πτωματικούς κοχλίες τη θεωρία του με την οποία κέρδισε το βραβείο Nobel Ιατρικής και Φυσικής, το Σύμφωνα με τη θεωρία του ταξιδεύοντος κύματος οι κινήσεις, σε αντίθετη φάση, της βάσης του αναβολέα στην ωοειδή θυρίδα και του δευτερεύοντα τυμπανικού υμένα στη στρόγγυλη θυρίδα υπό την επίδραση του ηχητικού κύματος, προκαλούν κυματισμό της περιλέμφου μέσα στον κοχλία. Το κύμα της περιλέμφου κινείται από τη βάση μέχρι την κορυφή του κοχλία με μέγιστο πλάτος που αντιστοιχεί στη συχνότητα του ήχου. Ο κυματισμός της λέμφου προκαλεί την ταλάντωση του βασικού υμένα και όλου του οργάνου του Corti. Η ταλάντωση έχει μέγιστο πλάτος αντίστοιχο προς τη διεγείρουσα συχνότητα και βαθμιαία απόσβεση από τη βάση προς την κορυφή του κοχλία. Η τονοτοπική αυτή δόνηση του βασικού υμένα, προκαλεί μετατόπιση του οργάνου του Corti προς το καλυπτήριο υμένα που έχει ως αποτέλεσμα την τριβή και κάμψη των στερεοκροσσών των έξω τριχωτών κυττάρων της περιοχής που αντιστοιχεί στη συχνότητα του ήχου (τονοτοπική α νάλυση συχνοτήτων). Η κάμψη των στερεοκροσσών μεταβάλλει το δυναμικό ηρεμίας του έξω τριχωτού κυττάρου και προκαλεί διαφορά δυναμικού, δηλαδή ηλεκτρική ενέργεια (μηχανοηλεκτρικός μετασχηματισμός). Η ηλεκτρική ενέργεια μεταβιβάζεται με χημι κούς μεσολαβητές στη σύναψη κυτταρι κής μεμβράνης και νευρικής ίνας, η οποία διεγείρεται. Η διέγερση των νευρικών ινών του κοχλιακού νεύρου είναι τονοτοπική 1,2. Θεωρία του κοχλιακού ενισχυτή (Theory of cochlear amplifier) O βιοφυσικός Thomas Gold ( ) 4 ήδη από το 1948 αμφισβήτησε τη θεωρία του Von Bekesy, η οποία βασίσθηκε σε δεδομένα από πειραματικές παρατηρήσεις σε πτωματικούς κοχλίες. Κατά τον Gold, η απόσβεση του κύματος της λέμφου σημαίνει απώλεια ενέργειας που είναι απαραίτητη για την επαρκή δόνηση του βασικού υμένα, ώστε να επιτυγχάνεται ο λεπτός (οξύς) ηχητικός συντονισμός (εικόνα 3). Ο τελευταίος είναι απαραίτητος για τη διάκριση των συχνοτήτων. Κατά τον Gold, ο εν ζωή κοχλίας δεν μπορεί να χάνει μηχανική ενέργεια, για αυτό πρέπει να υπάρχει κάποιος μηχανισμός ενίσχυσης αυτής της ενέργειας μέσα στο κοχλία, τον οποίο παρομοίασε με ραδιοενισχυτή ο οποίος προσθέτει ενέργεια στη συχνότητα που προσπαθεί να ανιχνεύσει (σχήμα 3). Για την ιστορία, ο Gold επικοινώνησε με τον Bekesy στον οποίο ανέπτυξε τη θεωρία του κοχλιακού ενισχυτή, την οποία ο τελευταίος απέρριψε, ως αβάσιμη 5. Θεωρία της κοχλιακής αντήχησης (Theory of cochlear echo) Ο βιοφυσικός David Κemp 6 το 1978 μελετώντας τις γραμμικές και μη γραμ μικές ιδιότητες του ακουστικού οργά νου, ανακάλυψε το εξής. Κατά την ηχητική διέγερση του αυτιού με ειδική συσκευή και μετά από απόφραξη του ακουστικού πόρου, λαμβάνονταν ως απαντήσεις διάφορες κυματομορφές που δεν μπορούσαν να ερμηνευθούν σύμφωνα με τα μέχρι τότε μηχανικά δεδομένα της ακουστικής λειτουργίας. Τις απαντήσεις αυτές, ο Kemp 4 σωστά απέδωσε στην επιστροφή ηχητικής ενέργειας από τον κοχλία προς τον έξω ακουστικό πόρο, βασιζόμενος στην υπόθεση του κοχλιακού ενισχυτή του Gold, και τις ονόμασε ωτοακουστικές εκπομπές. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η ενίσχυση της μηχανικής ενέργειας οφείλεται στις ηλεκτροκινητικές ιδιότητες των έξω τριχωτών κυττάρων 5. Ποιές είναι οι μικρομηχανικές και ηλεκτρομηχανικές λειτουργίες του κοχλία; Στον κοχλία γίνεται τονοτοπική ανάλυση των συχνοτήτων του ηχητικού σήματος. Η μικροκατασκευή του κοχλία είναι τέτοια ώστε οι φυσικές ακουστικές ιδιότητες των ανατομικών στοιχεί ων του, κυρίως του βασικού υμένα και των τριχωτών κυττάρων, να επιτρέπουν τη μέγιστη ταλάντωση του οργάνου του Corti, τη διέγερση των έξω τριχωτών κυτ τάρων και των νευρικών ινών του κοχλιακού νεύρου στην αντίστοιχη με τη διεγείρουσα συχνότητα περιοχή, από τη βάση μέχρι την κορυφή του. Με τη «θεωρία του ταξιδεύοντος κύματος» (Traveling wave theory) που τιμήθηκε με το Βραβείο Nobel Φυσιολογίας και Ιατρικής το 1961, ο Von Bekesy ( ) βελτίωσε σημαντικά τη «θεωρία της αντήχησης» (Place theory) με την οποία ο Von Helmholtz ( ) 43

3 Eικόνα 4. David Kemp. κλίμακα 10-4 Nm -2 ανά διαίρεση (14dB spl) ώση εισόδου -5dΒ spl/hz -15dΒspl/Hz -25dΒspl/Hz -35dΒspl/Hz -45dΒspl/Hz χωρίς ώση ms Χρόνος ροής μετά την ώση εισόδου ms Εικόνα 5. Κορυφαίες συνδέσεις. Σχήμα 4. Η πρώτη καταγραφή ΟΑΕ (Kemp 1978). προσπάθησε να ερμηνεύσει τον τρόπο με τον οποίο ο κοχλίας επιτυγχάνει την ανάλυση των υψηλών συχνοτήτων στη βάση, των μεσαίων συχνοτήτων στη μεσότητα και των χαμηλών συχνοτήτων στην κορυφή του. Ο Von Helmholtz θεώρησε ότι στο αυτί γίνεται ανάλυση του ήχου κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν που επιτυγχάνεται στα μουσικά όργανα με τη χρησιμοποίηση σειράς αντηχείων. Ο ίδιος αγνοούσε ότι η παρουσία των υγρών μέσα στον κοχλία προκαλεί τη φυσιολογική απόσβεση της ηχητικής δόνησης, που δεν επιτρέπει την οξεία αντήχηση των δονούμενων στοιχείων του βασικού υμένα του κοχλία. O Thomas Edison, κατά τη περίοδο , στην προσπάθειά του να τελειοποιήσει την μηχανική καταγραφή του ήχου στο φωνογράφο και να επιτύχει την υψηλής πιστότητας αναπαραγωγή του ήχου, διαπίστωσε ότι οι ανθρώπινες κατασκευές δεν ήταν σε θέση να επιτύχουν τη λεπτή επεξεργασία του ήχου που επιτυγχάνει το ανθρώπινο αυτί. Η επιστημονική σκέψη του Von Helmholtz, βασιζόμενη μόνο στη φυσική θεωρία, συνεχίσθηκε με την επιστημονική σκέψη του Von Bekesy που εμπλουτίσθηκε με την πειραματική έρευνα. Η ερμηνεία του μηχανικού μοντέλου της ηχητικής μεταβίβασης στον κοχλία και της τονοτοπικής ανάλυσης των συχνοτήτων με τη θεωρία του ταξιδεύοντος κύματος υποστηρίχθηκε από τον Von Bekesy με πειράματα σε ανθρώπινους πτωματικούς κοχλίες και σε κοχλίες πειραματοζώων. Στη συνέχεια ο ίδιος ερευνητής προσπάθησε να ερμηνεύσει τον τρόπο με τον οποίο η μηχανική δόνηση στον κοχλία μετατρέπεται σε νευρική ώση, στο ακουστικό νεύρο. Στον κοχλία γίνεται ενίσχυση της έντασης του ήχου Παρά τη σημαντική συμβολή του στην ερμηνεία των φαινομένων της ηχητικής μεταβίβασης στον κοχλία, ο Von Bekesy δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει την υψηλή ακουστική ανάλυση που επιτυγχάνει το σύστημα της ακοής, με το μηχανισμό ανάλυσης των συχνοτήτων από τον κοχλία, με βάση τη θεωρία του ταξιδεύοντος κύματος. Σύμφωνα με τη θεωρία του Von Bekesy η ηχητική πίεση μεταφέρεται, με τη δόνηση του τυμπανοσταριώδους συστήματος, στην ωοειδή θυρίδα, όπου προκαλεί τη κίνηση της λέμφου μέσα στον κοχλία υπό μορφή κύματος που κινείται από τη βάση προς την κορυφή του, ανάλογα με τη διεγείρουσα συχνότητα. Το κύμα της λέμφου προκαλεί αναγκαστική ταλάντωση του βασικού υμένα και του οργάνου του Corti. Η μέγιστη ταλάντωση αναλύεται στη θέση του βασικού υμένα που αντιστοιχεί στη διεγείρουσα συχνότητα και προκαλεί τριβή των έξω τριχωτών κυττάρων στον καλυπτήριο υμένα. Η τριβή έχει ως αποτέλεσμα τη διέγερση των έξω τριχωτών κυττάρων, τη μεταβολή του δυναμικού ηρεμίας σε δυναμικό διέγερσης και τη δημιουργία διαφοράς δυναμικού, ήτοι ηλεκτρικής ενέργειας, που μεταφέρεται με χημικό μεσολαβητή στη νευρο-κυτταρική σύναψη και προκαλεί τη διέγερση της νευρικής ίνας. Το 1948 ο αστρονόμος και βιοφυσικός Thomas Gold ( ) διατύπωσε την αμφισβήτησή του ότι τα αποτελέσματα των πειραμάτων του Von Bekesy σε πτωματικούς κοχλίες μπορεί να έχουν αντιστοιχία με τη φυσιολογική κοχλιακή λειτουργία. Στο ζώντα κοχλία, η απώλεια ενέργειας που συμβαίνει κατά το μετασχηματισμό της μηχανικής ενέργειας σε υδραυλική και σε ενέργεια τριβής, από τη δόνηση των υγρών και των στερεών στοιχείων του, πρέπει να προκαλεί σημαντική απόσβεση του ταξιδεύοντος κύματος και επομένως σοβαρή μείωση της ευαισθησίας και της ικανότητας ανάλυσης του κοχλία. Ο Gold υποστήριξε ότι ο κοχλίας πρέπει να διαθέτει ένα μηχανισμό ανάδρασης που να αντισταθμίζει την απώλεια της ηχητικής ενέργειας. Το αυτί, ο ευαίσθητος αυτός ανιχνευτής του ήχου δεν είναι δυνατόν να χάνει έτσι εύκολα την ενέργεια που αυτό το ίδιο μαζεύει. Η απώλεια ενέργειας υποβαθμίζει τον οξύ δονητικό συντονισμό του βασικού υμένα (sharp tuning) και επομένως τη λεπτή ανάλυση των συχνοτήτων και την ακουστική ευαισθησία. Η θεωρία της ύπαρξης ενός κοχλιακού ενισχυτή του ήχου, την οποία ο Gold διατύπωσε στον ίδιο τον Bekesy που την απέρριψε, έμελλε να επιβεβαιωθεί 30 χρόνια αργότερα από τον David Kemp. Τα έσω τριχωτά κύτταρα Τα έσω τριχωτά κύτταρα, περίπου διατεταγμένα σε μία σειρά, είναι τα σημαντικά κύτταρα αισθήσεως που μεταφέρουν το μέγιστο ποσό της ακουστικής πληροφόρησης. Οι στερεοκροσσοί τους δεν εφάπτονται με τον καλυπτήριο υμένα. Διεγείρονται από 44

4 ƒπ æ ø à ƒ ƒπ π ø OÀ ƒo O O O Oª π OÀ º ƒª À π OÀ ƒo O O Ketek 400 mg ÂappleÈÎ Ï ÌÌ Ó Ì ÏÂappleÙfi Ì ÓÈÔ ÈÛÎ ÂÚ appleâ ÙÈÎ ÂÓ Â ÍÂÈ Ù ÙË Û ÓÙ ÁÔÁÚ ÊËÛË ÙÔ Ketek ı appleú appleâè Ó ÏËÊı applefi Ë Ë Âapple ÛËÌË Ô ËÁ Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ Î Ù ÏÏËÏË Ú ÛË ÙˆÓ ÓÙÈÌÈÎÚÔ- È ÎÒÓ apple Ú ÁfiÓÙˆÓ. Ô Ketek ÂÓ Â ÎÓ Ù È ÁÈ ÙË ıâú appleâ ÙˆÓ ÎfiÏÔ ıˆó ÏÔÈÌÒ͈Ó:  ÛıÂÓ ËÏÈÎ 18 ÂÙÒÓ Î È Óˆ: - appleè ˆ Ì ÙÚÈ ÌÔÚÊ appleóâ ÌÔÓ ÙË ÎÔÈÓfiÙËÙ, -OÍÂ Í ÚÛË ÚfiÓÈ ÚÔÁ ÙÈ, -OÍ apple Ú ÚÚÈÓÔÎÔÏapple ÙÈ, - Ì Á Ï ÙÈ /Ê Ú ÁÁ ÙÈ appleô appleúôî ÏÂ Ù È applefi Ù Streptococcus ÙË ÔÌ, ˆ ÂÓ ÏÏ ÎÙÈÎfi fiù Ó ÂÓ Â Ó È Î - Ù ÏÏËÏ Ù ÓÙÈ ÈÔÙÈÎ ÙË -Ï ÎÙ ÌË.  ÛıÂÓ ËÏÈÎ ÂÙÒÓ: - Ì Á Ï ÙÈ /Ê Ú ÁÁ ÙÈ, appleô appleúôî ÏÂ Ù È applefi Ù Streptococcus ÙË ÔÌ, ˆ ÂÓ ÏÏ ÎÙÈÎfi fiù Ó ÂÓ Â Ó È Î - Ù ÏÏËÏ Ù ÓÙÈ ÈÔÙÈÎ ÙË -Ï ÎÙ ÌË. ÔÛÔÏÔÁ Î È ÙÚfiappleÔ ÔÚ ÁËÛË Û ÓÈÛÙÒÌÂÓË fiûë Â Ó È 800 mg ÂÊ apple Í ËÌÂÚËÛ ˆ, ÙÔÈ Ô È- ÛÎ ÙˆÓ 400 mg ÂÊ apple Í ÙËÓ ËÌ Ú. ÈÛÎ appleú appleâè Ó Î Ù apple - ÓÔÓÙ È ÔÏfiÎÏËÚ Ì Âapple ÚÎ appleôûfiùëù ÁÚÒÓ. ÈÛÎ ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÏËÊıÔ Ó Ì ˆÚ ÙËÓ ÙÚÔÊ.  ÛıÂÓ ËÏÈÎ 18 ÂÙÒÓ Î È Óˆ, Ó ÏÔÁ Ì ÙËÓ Ó ÂÈÍË, ÙÔ ÔÛÔÏÔÁÈÎfi Û Ì ÙË ıâú appleâ ı Â Ó È: - Ó ÌÔÓ ÙË ÎÔÈÓfiÙËÙ : 800 mg ÂÊ apple Í ËÌÂÚËÛ ˆ ÁÈ 7-10 ËÌ ÚÂ. -OÍÂ Í ÚÛË ÚfiÓÈ ÚÔÁ ÙÈ : 800 mg ÂÊ apple Í ËÌÂÚËÛ ˆ ÁÈ 5 ËÌ ÚÂ. -OÍ apple Ú ÚÚÈÓÔÎÔÏapple ÙÈ : 800 mg ÂÊ apple Í ËÌÂÚËÛ ˆ ÁÈ 5 ËÌ - ÚÂ. - Ì Á Ï ÙÈ /Ê Ú ÁÁ ÙÈ appleô appleúôî ÏÂ Ù È applefi Ù Streptococcus ÙË ÔÌ : 800 mg ÂÊ apple Í ËÌÂÚËÛ ˆ ÁÈ 5 ËÌ ÚÂ.  ÛıÂÓ ËÏÈÎ ÂÙÒÓ ÙÔ ÔÛÔÏÔÁÈÎfi Û Ì ÙË ıâú - appleâ ı Â Ó È: - Ì Á Ï ÙÈ /Ê Ú ÁÁ ÙÈ appleô appleúôî ÏÂ Ù È applefi Ù Streptococcus ÙË ÔÌ : 800 mg ÂÊ apple Í ËÌÂÚËÛ ˆ ÁÈ 5 ËÌ ÚÂ.  ËÏÈÎÈˆÌ ÓÔ : µ ÛÈ fiìâóôè ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ËÏÈÎ ÂÓ apple ÈÙÂ Ù È appleúôû ÚÌÔÁ ÙË ÔÛÔÏÔÁ Û ËÏÈÎÈˆÌ ÓÔ ÛıÂÓÂ.  apple È È : H ÛÊ ÏÂÈ Î È Ë appleôùâïâûì ÙÈÎfiÙËÙ ÙÔ Ketek ÂÓ Ô Ó ÎfiÌË Â Ú Èˆı ÛÙÔÓ appleïëı ÛÌfi ÛıÂÓÒÓ ËÏÈÎ ÌÈÎÚfiÙÂ- ÚË ÙˆÓ 12 ÂÙÒÓ. È Ù Ú ÁÌ ÓË ÓÂÊÚÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ : ÂÓ apple ÈÙÂ Ù È appleúôû ÚÌÔÁ ÙË ÔÛÔÏÔÁ Û ÛıÂÓ Ì appleè Ì ÙÚÈ ÌÔÚÊ ÓÂÊÚÈÎ Ï Ë. fiûë ı appleú appleâè Ó ÌÂȈı ÛÙÔ ÌÈÛfi Û apple ÚÔ Û ÚÈ ÌÔÚÊ ÓÂÊÚÈÎ Ï Ë (Î ı ÚÛË ÎÚ ÙÈÓ ÓË <30 ml/ïâappleùfi) Ì ˆÚ Û Ó apple Ú Ô Û Ëapple ÙÈÎ Ï Ë.  ÛıÂÓ applefi ÈÌÔ È apple ÛË Ù ÈÛÎ Î Ù ÙÈ ËÌ Ú ÙË È- ÌÔ È ÏÈÛË ı appleú appleâè Ó Ï Ì ÓÔÓÙ È ÌÂÙ applefi Î ıâ Û ÓÂ Ú È apple ÛË. È Ù Ú ÁÌ ÓË Ëapple ÙÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ : ÂÓ apple ÈÙÂ Ù È appleúôû ÚÌÔÁ ÙË ÔÛÔÏÔÁ Û ÛıÂÓ Ì appleè, Ì ÙÚÈ ÚÈ ÌÔÚÊ Ëapple ÙÈÎ Ï Ë ÂÎÙfi Â Ó ÂÈ ÂappleËÚ Ûı ÛÔ Ú Ë ÓÂÊÚÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ. ÓÙÂÓ Â ÍÂÈ ÀappleÂÚ ÈÛıËÛ ÛÙËÓ ÙÂÏÈıÚÔÌ Î ÓË, Û ÔappleÔÈÔÓ appleôùâ applefi ÙÔ ÓÙÈÌÈÎÚÔ È ÎÔ apple Ú ÁÔÓÙ appleô Ó ÎÔ Ó ÛÙ Ì ÎÚÔÏ È Û Πappleôèô applefi Ù Î Ô. ÓÙÂÓ Â ÎÓ Ù È Ë Ù Ùfi ÚÔÓË ÔÚ ÁËÛË ÙÔ Ketek Ì Πappleôè applefi ÙÈ ÎfiÏÔ ıâ Ô Û Â : ÛÈÛ appleú Ë, ÏÎ ÏÔÂÈ ÙË ÂÚ ÛÈ Ò Ô ÔÏ Ú (fiappleˆ ÂÚÁÔÙ Ì ÓË Î È È ÚÔÂÚÁÔÙ Ì ÓË), appleèìô Ë, ÛÙÂ- ÌÈ fiïë Î È ÙÂÚÊÂÓ ÓË. Ô Ketek ÂÓ appleú appleâè Ó Û Á ÔÚËÁÂ Ù È Ì ÛÈÌ ÛÙ Ù ÓË, ÙÔÚ - ÛÙ Ù ÓË Î È ÏÔ ÛÙ Ù ÓË. Ù ÙË ıâú appleâ Ì Ketek ı appleú appleâè Ó È ÎfiappleÙÂÙ È Ë ÁˆÁ Ì ÙÔ ÙÔ apple Ú ÁÔÓÙÂ. Ô Ketek ÓÙÂÓ Â ÎÓ Ù È Û ÛıÂÓ ÌÂ Û ÁÁÂÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ Îfi ÈÛÙÔÚÈÎfi Û Ó ÚfiÌÔ ÂappleÈÌ Î ÓÛË ÙÔ QT (ÂÊfiÛÔÓ ÂÓ ÂÈ appleô- ÎÏÂÈÛı Ì ) fiappleˆ Î È Û ÛıÂÓ Ì ÁÓˆÛÙ Âapple ÎÙËÙË ÂappleÈ- Ì Î ÓÛË ÙÔ È ÛÙ Ì ÙÔ QT. È ÈÎ appleúôâè ÔappleÔÈ ÛÂÈ Î È È È ÙÂÚ appleúôê Ï ÍÂÈ Î Ù ÙË Ú ÛË Ÿappleˆ ÈÛ ÂÈ ÁÈ Ù Ì ÎÚÔÏ È, ÏfiÁˆ ÙÔ ÂÓ Â fiìâóô ÍËÛË ÙÔ QT, ÙÔ Ketek appleú appleâè Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È Ì appleúôûô Û ÛıÂ- Ó Ì ÓÔÛ Ì Ù ÙˆÓ ÛÙÂÊ ÓÈ ˆÓ, Ì ÈÛÙÔÚÈÎfi ÎÔÈÏÈ ÎÒÓ ÚÚ ı- ÌÈÒÓ, Ì ÌË ÈÔÚıˆıÂ Û appleôî ÏÈ ÈÌ /Î È appleôì ÁÓËÛÈ ÈÌ, ÌÂ Ú Î Ú (<50 bpm) Î Ù ÙËÓ Ù Ùfi ÚÔÓË ÔÚ ÁËÛË ÙÔ Ketek Ì apple Ú ÁÔÓÙ ÂappleÈÌ Î ÓÛË ÙÔ QT ÓËÙÈÎÔ Ó ÛÙ Ï- Ù ÙÔ CYP3A4 fiappleˆ Â Ó È ÔÈ Ó ÛÙ ÏÙ ÙË appleúˆùâ ÛË Î È ÙË ÎÂÙÔÎÔÓ fiïë. Ÿappleˆ ÈÛ ÂÈ ÁÈ fiïô Û Â fió ÙÔ ÓÙÈÌÈÎÚÔ È ÎÔ apple Ú ÁÔ- ÓÙÂ, Ë È ÚÚÔÈ, È È ÙÂÚ Ó Â Ó È ÛÔ Ú, ÂÌÌ ÓÔ Û /Î È È- ÛÙ Ì Ù ÔÏ Û Ó Ó ÓÂappleÈı ÌËÙ Ÿ È Û Ó apple ÓÈ ÔÏ Ûapple ÓÈ ÔÚÁ ÓˆÓ ÓÂappleÈı ÌËÙ ÂÓ ÚÁÂÈ ÂÓ ÚÁÂÈ Û ÓÂappleÈı ÌËÙ ÓÂappleÈı ÌËÙ ÓÂappleÈı ÌËÙ 10 % ÙˆÓ ÛıÂÓÒÓ 1-10 % ÙˆÓ ÛıÂÓÒÓ ÂÓ ÚÁÂÈ Û ÂÓ ÚÁÂÈ Û ÂÓ ÚÁÂÈ Û 0,1-1 % ÙˆÓ ÛıÂÓÒÓ 0,01-0,1 % <0,01 % ÙˆÓ ÙˆÓ ÛıÂÓÒÓ ÛıÂÓÒÓ ÛÙÚÂÓÙÂÚÈÎ È ÚÚÔÈ Ù, ÌÂÙÔ, ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ, È Ù Ú Á ÛÙÚÂÓÙÂÚÈÎfi ÓÔÚÂÍ, ÌÔÓÈÏ ÛË ÏÁÔ, ÙÔ ÛÙfiÌ ÙÔ, ÌÂÙˆÚÈÛÌfi ÛÙÔÌ Ù ÙÈ apple ÙÔ ÔÏÈÎ ÍËÛË ÙˆÓ ÃÔÏÔÛÙ ÙÈÎfi apple Ù ÙÈ È Ù Ú Ëapple ÙÈÎÒÓ ÎÙÂÚÔ ÂÓ ÌˆÓ (AST, ALT, ÏÎ ÏÈΠʈÛÊ Ù ÛË) È Ù Ú ÏË, ÀappleÓËÏ, Ú ÈÛıËÛ ÙÔ Ó ÚÈÎÔ ÎÂÊ Ï ÏÁ appleó, ÚÔ ÈÎ appleòïâè Û ÛÙ Ì ÙÔ Ó ÚÈÎfiÙËÙ Û Ó ËÛË È Ù Ú ˆÛÈÓÔÊÈÏ ÙÔ Ì ÙÔ Î È ÙÔ ÏÂÌÊÈÎÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ È Ù Ú È Ù Ú ÔÏ fiú ÛË Èappleψapple ÙˆÓ ÔÊı ÏÌÒÓ Á ÛË Î È ÙˆÓ ÂÈ ÈÎÒÓ ÈÛı ÛÂˆÓ È Ù Ú ÔÏappleÈÎ Ó apple Ú ÁˆÁÈÎÔ ÌÔÓÈÏ ÛË Û ÛÙ Ì ÙÔ È Ù Ú Í ÓıËÌ, ÎÓ ˆÛË, ŒÎ ÂÌ ÙÔ ÚÌ ÙÔ ÎÓËÛÌfi Ú È ÁÁÂÈ Î Ú ıëì, ÔÏappleÈÎ ÚÚ ıì, È Ù Ú ÛıËÌ apple ÏÌÒÓ applefiù ÛË, Ú Î Ú ÌÔÚÚ ÁÈÎ Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÌÂÙ ÙËÓ ÁˆÁ Ì Ketek ÌappleÔÚÂ Ó appleúôîïëıâ applefi ÙËÓ Â ÔÌÂÌ Ú ÓÒ Ë ÎÔÏ ÙÈ. Ó apple Ú ÂÈ appleô-  ÔÌÂÌ Ú ÓÒ Ô ÎÔÏ ÙÈ, appleú appleâè Ó È ÎfiappleÙÂÙ È Ì - Ûˆ Ë ıâú appleâ Î È Ó ÔÚËÁÔ ÓÙ È ÛÙÔ ÛıÂÓ appleôûùëúèîùè- Î Ì ÙÚ /Î È ÂÈ ÈÎ ıâú appleâ. Œ ÂÈ Ó ÊÂÚıÂ Í ÚÛË ÙË Ì Ûı ÓÂÈ gravis Û ÛıÂÓ ÌÂ Ì Ûı ÓÂÈ gravis, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ applefiîâèóù È Û ÁˆÁ Ì ÙÂÏÈıÚÔÌ Î - ÓË. Ó ıˆ Ùfi Û Ó ËΠÌÂÙ Í Ì ˆ ÙÚÈÒÓ ˆÚÒÓ, ÌÂÙ ÙË Ï Ë ÙË appleúòùë fiûë ÙÂÏÈıÚÔÌ Î ÓË. OÈ Ó ÊÔÚ appleâúèï Ì Ó Ó ÓËÙÈÎ appleâèïëùèî ÁÈ ÙË ˆ ÔÍÂ Ó appleóâ ÛÙÈÎ ÓÂapple ÚÎÂÈ ÌÂ Ù Â Ó ÚÍË Û ÛıÂÓ ÌÂ Ì - Ûı ÓÂÈ, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ applefiîâèóù È Û ÁˆÁ Ì ÙÂÏÈıÚÔÌ Î ÓË ÁÈ ÏÔÈ- ÌÒÍÂÈ ÙÔ Ó appleóâ ÛÙÈÎÔ Û ÛÙ Ì ÙÔ. ÙÂÏÈıÚÔÌ Î ÓË ÂÓ Û ÓÈÛÙ Ù È Û ÛıÂÓ ÌÂ Ì Ûı ÓÂÈ gravis ÂÎÙfi Î È Ó ÂÓ apple Ú Ô Ó ÏÏ ÂÓ ÏÏ ÎÙÈÎ ıâú appleâ ÙÈÎ ÂappleÈ- ÏÔÁ. appleú appleâè Ó appleô ÂÈ ıâ ÛÙÔ ÛıÂÓ ÌÂ Ì Ûı ÓÂÈ gravis, ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ Ï Ì ÓÔ Ó ÙÂÏÈıÚÔÌ Î ÓË, Ó ËÙÔ Ó Ì Ûˆ È ÙÚÈÎ Ô - ıâè Â Ó Ù Û ÌappleÙÒÌ Ù ÂappleÈ ÂÈÓˆıÔ Ó. Ô etek appleú appleâè ÙfiÙÂ Ó È ÎÔappleÂ Î È Ó apple Ú Û Âı appleôûùëúèîùèî ÊÚÔÓÙ fiappleˆ ÂÓ Â - ÎÓ Ù È È ÙÚÈÎ. fiሠappleâúèôúèûì ÓË ÂÌappleÂÈÚ, ÙÔ Ketek ı appleú appleâè Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È Ì appleúôûô Û ÛıÂÓ Ì Ëapple ÙÈÎ Ï Ë ( Ï. ÎÂÊ Ï ÈÔ 5.2). Ô Ketek ÂÓ ı appleú appleâè Ó ÚËÛÈÌÔappleÔÈÂ Ù È Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË ÁˆÁ Ì Âapple ÁˆÁ ÙÔ CYP3A4 (fiappleˆ ÚÈÊ ÌappleÈÎ ÓË, Ê ÈÓ ÙÔ - ÓË, Î Ú Ì Âapple ÓË, Ê ÈÓÔ Ú ÈÙ ÏË, St. John s wort) Î È ÁÈ 2  ÔÌ Â ÌÂÙ ÙË ÔÚ ÁËÛË. Ù Ùfi ÚÔÓË ÔÚ ÁËÛË ÙÒÓ ÙˆÓ Ê ÚÌ ÎˆÓ Â Ó È Ó ÙfiÓ Ó ÂÈ ˆ appleôù ÏÂÛÌ ÙËÓ Âapple Ù ÍË appleôıâú appleâ ÙÈÎÒÓ ÂappleÈapple ˆÓ ÙÂÏÈıÚÔÌ Î ÓË Î È ÁÈ Ùfi Ó apple Ú- ÂÈ Î Ó ÓÔ ıâú appleâ ÙÈÎ appleôù. Ô Ketek Â Ó È Ó Ó ÛÙ ÏÙ ÙÔ CYP3A4 Î È ı appleú appleâè Ó Ô- ÚËÁÂ Ù È ÌfiÓÔ Î Ùˆ applefi ÂÈ ÈÎ appleâúèûù ÛÂÈ Î Ù ÙË ıâú appleâ Ì ÏÏ Ê ÚÌ Î ÙÈÎ appleúô fióù appleô ÌÂÙ ÔÏ ÔÓÙ È applefi ÙÔ CYP3A4.  appleâúèô Ì ËÏ Û ÓfiÙËÙ ÓÙÔ ÛÙËÓ ÂÚ ıúôì Î ÓË, Â Ó È È È ÙÂÚ ÛËÌ ÓÙÈÎfi Ó ÏËÊı applefi Ë Ë ÂÍ ÏÈÍË ÙÔ Â Ô ÙË Â ÈÛıËÛ ÛÙËÓ ÙÂÏÈıÚÔÌ Î ÓË Î È ÛÙ ÏÏ ÓÙÈ ÈÔÙÈÎ. ÙËÓ appleóâ ÌÔÓ ÙË ÎÔÈÓfiÙËÙ, Ë appleôùâïâûì ÙÈÎfiÙËÙ appleô  - ıëîâ ÛÂ Ó appleâúèôúèûì ÓÔ ÚÈıÌfi ÛıÂÓÒÓ Ì apple Ú ÁÔÓÙ ÎÈÓ- ÓÔ fiappleˆ appleóâ ÌÔÓÈÔÎÔÎÎÈÎ ÌÈÎÚÔ È ÈÌ ËÏÈÎ ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÙˆÓ 65 ÂÙÒÓ. ÂÌappleÂÈÚ applefi ÙË ıâú appleâ ÏÔÈÌÒÍÂˆÓ appleô appleúôî ÏÔ ÓÙ È applefi S. pneumoniae ÓıÂÎÙÈÎÔ ÛÙËÓ appleâóèîèïï ÓË ÛÙËÓ ÂÚ ıúôì Î ÓË Â Ó È appleâúèôúèûì ÓË, fiìˆ Ì ÚÈ ÙÒÚ Ô Ú ıìfi ÎÏÈÓÈÎ appleôùâïâ- ÛÌ ÙÈÎfiÙËÙ Î È ÂÎÚ ˆÛË Ù Ó Ô ÈÔ Û ÁÎÚÈÓfiÌÂÓÔ Ì ÙfiÓ ÙË ıâú appleâ ÙÔ Â ÛıËÙÔ S. pneumoniae. apple ÈÙÂ Ù È appleúôûô- fiù Ó Ô S. aureus Â Ó È ÙÔ appleôappleùô apple ıôáfióô Î È apple Ú ÂÈ Ë appleèı ÓfiÙËÙ ÓÙÔ ÛÙËÓ ÂÚ ıúôì Î ÓË appleô Û ÂÙ È ÛÙËÓ ÙÔappleÈÎ ÂappleÈ ËÌÈÔÏÔÁ. L. pneumophila Â Ó È È È ÙÂÚ Â ÛıËÙË ÛÙËÓ ÙÂÏÈıÚÔÌ Î ÓË in vitro, apple Ú fiï Ù Ë ÎÏÈÓÈÎ ÂÌappleÂÈÚ Â Ó È appleâúèôúèûì ÓË fiûôó ÊÔÚ ÛÙË ıâú appleâ ÙË appleóâ ÌÔÓ appleô appleúôî ÏÂ Ù È applefi ÙË Legionella. Ÿappleˆ ÈÛ ÂÈ ÁÈ Ù Ì ÎÚÔÏ È, Ô H. influenzae Ù ÍÈÓÔÌÂ Ù È ˆ ÂÓ- È ÌÂÛË Â ÈÛıËÛ. Ùfi ı appleú appleâè Ó ÏËÊı applefi Ë fiù Ó ÓÙÈÌÂÙˆapple ÔÓÙ È ıâú appleâ ÙÈÎ ÏÔÈÌÒÍÂÈ appleô appleúôî ÏÔ ÓÙ È applefi ÙÔÓ H. influenzae. ÓÂappleÈı ÌËÙ ÂÓ ÚÁÂÈ  ÛıÂÓ ÔÈ ÔappleÔ ÔÈ ÓÙÈÌÂÙˆapple ÛıËÎ Ó ıâú appleâ ÙÈÎ Ì ÙÔ Ketek Û ÎÏÈÓÈÎ ÌÂÏ ÙÂ Ê ÛË πππ Ó Ê ÚıËÎ Ó ÔÈ ÎfiÏÔ ıâ ÓÂappleÈı ÌËÙ ÂÓ ÚÁÂÈ ÔÈ ÔappleÔ Â Â Ó È ÏÈÁfiÙÂÚÔ appleâúèûûfiùâúô appleèı ÓfiÓ Ó Û ÂÙ ÔÓÙ È Ì ÙËÓ ÙÂÏÈıÚÔÌ Î ÓË: Œ Ô Ó Ó ÊÂÚı appleâúèappleùòûâè Ù Â Ó ÚÍË Í ÚÛË ÙË Ì - Ûı ÓÂÈ gravis. appleèappleï ÔÓ, ÔÈ ÎfiÏÔ ıâ ÓÂappleÈı ÌËÙ ÂÓ ÚÁÂÈÂ Ô Ó Ó ÊÂÚı Û ÛappleÔÚ ÈÎ appleâúèappleùòûâè :  ÔÌÂÌ Ú ÓÒ Ë ÎÔÏ ÙÈ, appleôï ÌÔÚÊÔ ÂÚ ıëì, apple ÚÔÛÌ,, Ì Î ÎÚ ÌappleÂ. OÈ È Ù Ú ÙË fiú ÛË (< 1%) appleô Û Ó ÔÓÙ È Ì ÙË Ú ÛË ÙÔ etek, ÛÙÈ ÔappleÔ Â Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÓÙ È Ë ıôï fiú ÛË, Ë - ÛÎÔÏ ÂÛÙ ÛË Î È Ë Èappleψapple, Ù Ó ˆ Âapple ÙÔ appleïâ ÛÙÔÓ appleèâ ˆ Ì ÙÚÈÂ. appleèî, ÂÌÊ Ó ÛÙËÎ Ó ÂÓÙfi ÔÏ ÁˆÓ ˆÚÒÓ ÌÂÙ ÙËÓ appleúò- ÙË ÙË Â ÙÂÚË fiûë, Âapple Ó Ïı Ó ÛÙÈ ÂapplefiÌÂÓ fiûâè, È ÚÎÂ- Û Ó Î appleôèâ ÒÚÂ Î È Ù Ó appleï Úˆ Ó ÛÙÚ ÈÌ  Ù Π٠ÙË È ÚÎÂÈ ÙË ıâú appleâ ÌÂÙ ÙÔ Ù ÏÔ ÙË ÁˆÁ. Û Ì - Ì Ù Ù ÂÓ Ô Ó Û Ó Âı Ì ÛËÌ ÔÊı ÏÌÈÎ È Ù Ú.  ÎÏÈÓÈÎ ÌÂÏ ÙÂ Ë Âapple Ú ÛË ÛÙÔ QTc Ù Ó ÌÈÎÚ (Î Ù Ì ÛÔÓ fiúô appleâú appleô 1 msec). Â Û ÁÎÚÈÙÈÎ ÌÂÏ ÙÂ, Ê ÓËÎ Ó apple ÚfiÌÔÈ- Â Ú ÛÂÈ Ì ÂΠӠappleô apple Ú ÙËÚ ıëî Ó Ì ÙËÓ ÎÏ ÚÈıÚÔÌ Î - ÓË Û ıâú appleâ QTc >30 msec Û 7,6% Î È 7% ÙˆÓ appleâúèappleùòûâ- ˆÓ, ÓÙ ÛÙÔÈ. Ó Ó ÛıÂÓ Û ΠÌÈ applefi ÙÈ ÔÌ Â ÂÓ apple ÚÔ Û Û QTc >60 msec. ÙÔ ÎÏÈÓÈÎfi appleúfiáú ÌÌ ÂÓ apple ÚÍ Πappleôè Ó ÊÔÚ ÁÈ TdP Ï- Ï ÛÔ Ú ÎÔÈÏÈ Î ÚÚ ıì Â Û ÂÙÈ fiìâóë Ó ÎÔapple Î È ÂÓ ÂÓÙÔapple ÛıËÎ Ó appleôôì  ÛÂ Î Ó ÓÔ. applefi ÙËÓ ÂÌappleÂÈÚ ÌÂÙ ÙËÓ Î ÎÏÔÊÔÚ, appleôï Ûapple ÓÈ Ô Ó Ó ÊÂÚı ٠apple Ú Î Ùˆ appleâúèûù ÙÈÎ : - apple ÙÔ ÔÏÈÎ È Ù Ú : ÁÎÚ ٠ÙÈ - È Ù Ú ÚÌ ÙÔ : ÁÁÂÈÔÓ ڈÙÈÎfi Ô ËÌ, Ó Ê Ï ÎÙÈÎ ÓÙÈ Ú ÛÂÈ Û ÌappleÂÚÈÏ Ì ÓÔÌ ÓË ÙË Ó Ê Ï ÎÙÈÎ Î Ù appleïëí. OÃO π À OºOƒπ Aventis Pharma S.A. 20, Avenue Raymond Aron F ANTONY, ÏÏ ƒπ ªO (Oπ) À OºOƒπ U/1/01/191/ ª ƒoª π ƒø ƒπ / ø π 9 πô Ï Ô 2001 ª ƒoª π øƒ OÀ πª OÀ È ÓÈÎ ÈÌ : ÛÎÂ Û ÙˆÓ 10 ÈÛÎ ˆÓ: 33,17 Euro

5 στερεοκροσσοί κορυφαίες συνδέσεις πλάγια σύνδεση καλυπτήριο πέταλο ριζίδιο συσκευή Golgi πυρηνική μεμβράνη μιτοχόνδριο αδρό Ε πυρήνας γλυκοκάλυκας βασικός κινητοκροσσός δεξαμενή σωληνώδη κυστίδια υποεπιφανειακή δεξαμενή λείο ενδοπλασματικό δίκτυο Σχήμα 5. Έσω τριχωτό κύτταρο. γλυκογόνο πυρήνας στερεοκροσσοί καλυπτήριος υμένας στηρικτικά κύτταρα Σχήμα 6. Έξω τριχωτό κύτ ταρο. απαγωγές νευρικές ίνες (κεντρομόλος νευρική οδός) συναπτική ταινία προσαγωγές νευρικές ίνες (φυγόκεντρος νευρική οδός) απαγωγές νευρικές ίνες (κεντρομόλος aκουστική οδός) προσαγωγές νευρικές ίνες (φυγόκεντρος νευρική οδός) το κύμα της λέμφου που δημιουργείται από τη κίνηση των έξω τριχωτών κυττάρων όταν αυτά διεγείρονται από ηχητικό ερέθισμα. Τα έσω τριχωτά κύτταρα συνδέονται μεταξύ τους με τις κορυφαίες συνδέσεις. Κατά τη διέγερση διανοίγονται οι δίαυλοι των κορυφαίων συνδέσεων, ιόντα Κ + και Ca 2+ μετακινούνται από την ενδόλεμφο εντός του κυττάρου, όπου μεταβάλλουν τη χημική ομοιοσυστασία και το ενδοκυττάριο δυναμικό (30-45mV). Έτσι η μηχανική ενέργεια από την κάμψη των κροσσών μετατρέπεται σε ηλεκτρική (μηχανοηλεκτρικός μετασχηματισμός). Κατά τη διέγερση του έσω τριχωτού κυττάρου ελευθερώνονται νευροδιαβιβαστές, κυρίως η πρωτεϊνη γλουταμάτη, στη σύναψη κυττάρου και νευρικής ίνας 10. Τα έσω τριχωτά κύτταρα διεγείρουν τις κεντρομόλες νευρικές ίνες τύπου Ι του κοχλιακού νεύρου (σχήμα 5). Τα έξω τριχωτά κύτταρα Τα έξω τριχωτά κύτταρα, περίπου διατεταγμένα σε τρεις σειρές, έχουν ηλεκτροκινητικές ιδιότητες (σχήμα 6). Αυξομειώνουν το μήκος τους σε απάντηση ηλεκτρικού, χημικού ή ακουστικού ερεθίσματος, οπότε το δυναμικό ηρεμίας τους (περίπου 80mV) μεταβάλλεται. Κατά την υπερπόλωση επιμηκύνονται, ενώ κατά την αποπόλωση βραχύνονται. Όταν ένα ηχητικό ερέθισμα φθάσει στον κοχλία, οι στερεοκροσσοί των έξω τριχωτών κυττάρων έρχονται σε επαφή με τον καλυπτήριο υμένα στη περιοχή του μέγιστου πλάτους μετατόπισης του βασικού υμένα, που αντιστοιχεί στη συχνότητα του ηχητικού ερεθίσματος (τονοτοπική ανάλυση συχνοτήτων). Η μηχανική ενέργεια από την κάμψη των στερεοκροσσών προκαλεί διάνοιξη των διαύλων και μετακίνηση ιόντων Κ + και Ca 2+, που μεταβάλλουν το δυναμικό ηρεμίας σε δυναμικό διέγερσης, παράγεται δηλαδή ηλεκτρική ενέργεια (μηχανοηλεκτρικός μετασχηματισμός). Η διέγερση του έξω τριχωτού κυττάρου προκαλεί την ελευθέρω ση νευροδιαβιβαστών, κυρίως ακετυλχο λίνης, που διεγείρει τις κεντρομόλες νευρικές ίνες τύπου ΙΙ του κοχλια κού νεύρου 10 (σχήμα 7). Το σημαντικό όσον αφορά τη λειτουργία των έξω τριχωτών κυττάρων, είναι ότι αποτελούν μηχανοευαίσθητους ενισχυτές, που με τις ηλεκτρομηχανικές τους ιδιότητες αυξάνουν την παραμόρφωση του βασικού υμένα και το λεπτό συντονισμό του, αυξάνουν τη διεγερσιμότητα των έσω τριχωτών κυττάρων με αποτέλεσμα να αυξάνουν την ακουστική ευαισθησία (κοχλιακός ενισχυτής). Πρόσφατες μελέτες στο ζώντα κοχλία απέδειξαν ότι η μη γραμμική δόνηση και ο οξύς συντονισμός του βασικού υμένα, που είναι ανάλογος με τον οξύ συντονισμό των τριχωτών κυττάρων (σχήμα 8, 9) και των νευρικών ινών (σχήμα 10), οφείλεται στη ενίσχυση της ενεργητικής αυτής διαδικασίας από την ενέργεια των έξω τριχωτών κυττάρων. Η συγχρονισμένη κίνηση των έξω τριχωτών κυττάρων ενισχύει τη μηχανική απόκριση, αυξάνει τη δόνηση και προκαλεί τον οξύ συντονισμό του βασικού υμένα (sharp tuning). Έξω τριχωτά κύτταρα και ωτοακουστικές εκπομπές To 1978, ο Kemp μελετώντας με την τεχνική αλγεβρικής άθροισης σημάτων (signal averaging technique) τις αποκρίσεις του αυτιού σε ακουστικά ερεθίσματα ουδικής έντασης, μετά από ερμητική απόφραξη του έξω ακουστικού πόρου, ανακάλυψε ένα νέο φαινόμενο, το φαινόμενο της κοχλιακής αντήχησης που είναι γνωστό σήμερα ως ωτοακουστικές εκπομπές. Η ενίσχυση του δονητικού μηχανισμού του βασικού υμένα και η αύξηση της μηχανικής ενέργειας έχει ως απο τέλεσμα την επιστροφή μέρους της ηχη τικής ενέργειας από τον κοχλία προς τον έξω ακουστικό πόρο. Το φαινόμενο της αντήχησης του κοχλία (ωτοακουστικές εκπομπές, ΟΑΕ) συμβαίνει τόσο κατά την ηχητική διέγερση του κοχλία (προκλητές ΟΑΕ) όσο και κατά την ηρεμία (αυτόματες ΟΑΕ). Στην ηλεκτρομηχανική δραστηριότητα των έξω τριχωτών κυττάρων οφείλονται οι μη γραμμικές ιδιότητες της παραμόρφωσης του βασικού υμένα (όταν ένα απλός ήχος εισέρχεται στον κοχλία, εξέρχεται ως σύνθετος ήχος (ωτοακουστικές εκπομπές - προϊόντα ακουστικής παραμόρφωσης, DPOAE). Οι ωτοακουστικές εκπομπές (ΟΑΕ) εί- 47

6 ινδικό χοιρίδιο σύνδεση στερεοκροσσοί κινητική σύναψη σύνδεση Spl (db) συχνότητα (khz) Σχήμα 9. Ουδοί διέγερσης έσω τριχωτού κυττάρου. ακουστικός ουδός σε απλούς τόνους 5dB/ οκτάβα 105dB/ οκτάβα τoνική συχνότητα (khz) Σχήμα 10. Καμπύλες συντονισμού έξω τριχωτού κυτ τάρου και ακουστικής νευ ρικής ίνας σε ηχητικές συχνότητες. σύνδεση στερεοκροσσοί Σχήμα 7. Στερεοκροσσοί. Σύγκλειση και διάνοιξη των διαύλων K +, Ca 2+. χρόνος (ms) Σχήμα 8. Ηλεκτρική διέγερση έξω τριχωτού κυττάρου. ναι σήματα χαμηλής συχνότητας που παράγονται από το φυσιολογικό κοχλία είτε αυτόματα χωρίς να προηγηθεί ηχητική διέγερση (αυτόματες ωτοακουστικές εκπομπές, SOAE ) είτε μετά από ηχητική διέγερση με κλικς (παροδικές προκλητές ωτοακουστικές εκπομπές, TEOAE) ή με δύο ηχητικές συχνότητες (προϊόντα ακουστικής παραμόρφωσης, DPOAE). Οι εκπομπές καταγράφονται με ειδική συσκευή, μετά από ερμητική απόφραξη του έξω ακουστικού πόρου. Από τις μελέτες του Kemp και άλλων σύγχρονων ερευνητών διαπιστώθηκε ότι οι ωτοακουστικές εκπομπές, που παριστάνουν την αντήχηση του κοχλία, δηλαδή την ανάστροφη, προς τον έ ξω ακουστικό πόρο, μετάδοση μέρους της η χητικής ενέργειας που παράγεται α πό την κοχλιακή ηχητική ενίσχυση, είναι προϊόν της ηλεκτρο-μηχανικής δραστηριότητας των έξω τριχωτών κυτ τάρων, που είχε προβλέψει ο Gold πριν από 60 περίπου χρόνια. Η ανακάλυψη ότι τα έξω τριχωτά κύτταρα διαθέτουν ενεργητικό μηχανισμό απόκρισης άλλαξε κατά επαναστατικό τρόπο τη γνώση μας για την ηλεκτρο-μηχανική του κοχλία και τη διαδικασία του μετασχηματισμού της ηχητικής σε νευρική ενέργεια. Στον ενεργητικό αυτό μηχανισμό των έξω τριχωτών κυττάρων, στην ικανότητα να προκαλούν ή να αυξάνουν τη δόνηση του βασικού υμένα οφείλεται το φαινόμενο της κοχλιακής αντήχησης, οι ωτοακουστικές εκπομπές. Σε φυσιολογική λειτουργία των έξω τριχωτών κυττάρων καταγράφονται φυσιολογικές εκπομπές (Εικόνα 6). Σε απώλεια των έξω τριχωτών κυττάρων (ακουστικό τραύμα, ανοξία, ωτοτοξικά, κ.λπ.) που μειώνεται η ακουστική ευαισθησία και εκδηλώνεται βαρηκοϊα, δεν παράγονται ωτοακουστικές εκπομπές 9 (Εικόνα 7). Η γνώση αυτή οδήγησε στη δημιουργία μιας νέας, επαναστατικής ηλεκτρο-φυσιολογικής μεθόδου για τη μέτρηση της κοχλιακής λειτουργίας. H μέθοδος ανάλυσης των ωτοακουστικών εκπομπών (otoacoustic emissions) έχει σήμερα εφαρμογή στην ανιχνευτική εξέταση της ακοής των νεογνών για την έγκαιρη διάγνωση της βαρηκοίας, στη μελέτη της κοχλιοτοξικής δράσης των χημειο-θεραπευτικών φαρμάκων, στη μελέτη της θορυβογενούς βαρηκοΐας, στη μελέτη των εμβοών, στη διαφορική διάγνωση της βαρηκοίας 10. Για πολλά χρόνια τα έξω τριχωτά κύτταρα αποτελούσαν πηγή μυστηρίου. Άν και τα έξω τριχωτά κύτταρα είναι τρείς φορές περισσότερα από τα έσω τριχωτά κύτταρα ο Heinrich Spoendlin 8 ανακάλυψε το 1966 ότι το 90% των νευρικών ινών του κοχλιακού νεύρου συνδέονται με τα έσω τριχωτά κύτταρα. Το 1983 ο William Brownell 7, ανακάλυψε ότι τα έξω τριχωτά κύτταρα δονούνται υπό την επίδραση εναλλασσόμενου ηλεκτρικού πεδίου. Η παρατήρηση αυτή συνδυαζόμενη με προηγούμενη παρατήρηση ότι τα έξω τριχωτά κύτταρα παράγουν ηλεκτρικό πεδίο όταν διεγείρονται από ηχητικό ερέθισμα οδήγησε στην αναγνώριση ότι τα έξω τριχωτά κύτταρα διεγείρονται από το ηλεκτρικό πεδίο που παράγουν. Το σύστημα αυτό της θετικής ανάδρασης προκαλεί προφανώς τις ωτοακουστικές εκπομπές και καθιστά τα έσω τριχωτά κύτταρα πιο ευαίσθητα στην ανίχνευση λεπτών διαφορών μιας ηχητικής συχνότητας. 48

7 Η σύγχρονη βασική έρευνα πλέον εστιάζεται στην αναζήτηση του μηχανισμού με τον οποίο τα έξω τριχωτά κύτταρα καταστρέφονται από ισχυρούς ήχους, από φλεγμονές, από ωτοτοξικά φάρμακα. Η διευκρίνιση του μηχανισμού καταστροφής των έξω τριχωτών κυττάρων από τους γνωστούς βλαπτικούς πα ράγοντες θα οδηγήσει πιθανώς στην ανεύρεση μεθόδων για τη διατήρηση ή και την αναγέννησή τους. Στα θηλαστικά και στα πτηνά τα τριχωτά κύτταρα παράγονται κατά την εμβρυϊκή ζωή και αν καταστραφούν δεν αναγεννιούνται. Το 1987 ο Α. Cotanche, από το Medical University of South Carolina και ο R. Cruz, από το University of Virginia School of Medicine, ερευνώντας χωριστά ένας από τον άλλο, ανακάλυψαν ότι τα στηρικτικά κύτταρα στο όργανο του Corti στη κότα, παρόμοιου με αυτό στον άνθρωπο, μπορούν να αναπληρώνονται από νέα που αναγεννιούνται. Εάν αυτό μπορεί να συμβεί και στον άνθρωπο τότε δεν πρέπει να είναι μακριά η δυνατότητα της φαρμακευτικής θεραπείας της βαρηκοϊας 5. Η σύγχρονη βασική έρευνα έχει κάνει σημαντική πρόοδο στη δράση των νευροδιαβιβαστών των έξω τριχωτών κυττάρων, όπως η γλουταμάτη, και των έσω τριχωτών κυττάρων, όπως η ακετυλχολίνη, όσον αφορά τους μηχανισμούς αναστολής και ενίσχυσης αυτής της δράσης, ώστε να μην είναι μακριά μια πιθανή φαρμακευτική θεραπεία της βαρηκοίας με νευροδιαβιβαστές. Συμπέρασμα Μέσα στο χρονικό διάστημα των 30 Εικόνα 6. Ακέραια έξω τριχωτά κύτ τα ρα. Φυ σιο λογική κα ταγρα φή ωτοακουστικών εκπομπών. Εικόνα 7. Βλάβη ή απώλεια έξω τριχωτών κυττάρων. Παθολογική κατα γραφή ωτοακουστικών εκ πομπών. τελευταίων ετών, χάρη στην εξέλιξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και την ώθηση της βιοφυσικής, της ηλεκτροφυσιολογίας, της νευροφυσιολογίας, της ψυχοακουστικής και της ακουστι κής τεχνολογίας αξιοποιήθηκαν οι ερευνητικές επιστημονικές παρακαταθήκες του 19ου και του 20ου αιώνα και ση μειώθηκε σημαντική πρόοδος στη ση μερι νή γνώση για τη φυσιολογία του κοχλία και τη νευροφυσιολογία της ακοής. Σήμερα γνωρίζουμε με λεπτομέρει α το μηχανισμό μετάδοσης του ήχου στον κοχλία, την ανάλυση των συχνοτήτων, τη κοχλιακή ενίσχυση του ηχητικού σήματος, τις μη γραμμικές ιδιότητες του κοχλία, τις ηλεκτρομηχανικές ιδιότητες και τη δράση των έξω τριχωτών κυττάρων, τη συμβολή τους στην α κουστική ενίσχυση και στην αύξηση της ακουστικής ευαισθησίας, τη λει τουργία των έσω τριχωτών κυττάρων, την ηλεκτρομηχανική μετατροπή της ηχητικής ενέργειας σε νευρική ενέρ γεια, τα ηλεκτρικά δυναμικά του κο χλία και τα σύνθετα δυναμικά νευρι κής ενέργειας που παράγονται με τη νευ ρική διέγερση. Η σύγχρονη αντίληψη για τα προνευρικά και τα νευρικά φαινόμενα της ακουστικής λειτουργίας οδήγησε στη δημιουργία δύο πολύ σημαντικών ηλεκτρο-φυσιολογικών μεθόδων μελέτης της ακουστικής λειτουργίας και διάγνωσης της βαρηκοΐας, της μεθόδου των ωτοακουστικών εκπομπών και της μεθόδου των ακουστικών προκλητών δυναμικών του εγκεφαλικού στελέχους και του φλοιού. Για τη σύγχρονη επιστήμη της ακοής, η λεπτομερής διερεύνηση και κατανόηση των vευροφυσιολογικών φαινομένων της ακουστικής λειτουργίας αφήνουν πεδίο λαμπρό στη σημερινή επιστημονική αναζήτηση και στην αυριανή ανακάλυψη. Κατά τον Einstein «Tο σημαντικό στην επιστήμη δεν είναι κάτι περισσότερο από το ακόνισμα της καθημερινής μας σκέψης» (Albert Einstein, Physics and Reality, 1936). Summary Classic and modern theories of the cochlear function A. Psifidis The mechanism of hearing was studied by a number of investigators, mainly biophysics, in the last and present centuries, among of which the highest contribution was afforded by the works of von Helmholtz, von Bekesy, T. Gold and D. Kemp. Their theories contributed to the interpretation of the cochlear function. In this article, the classic and modern theories of the hearing mechanism are described and especially the new knowledge on the specific function of the inner and outer hair cells within the cochlea which led to the discovery of otoacoustic emissions. Key words: hearing mechanism, theories, cochlear function, outer hair cells, inner hair cells, otoacoustic emissions. Βιβλιογραφία 1. Rayan AF. New views of cochlear function. In: Robinette MS, Glattke TJ editors. Otoacoustic emissions. Clinical applications. N.York: Thieme; p Hall JW III. Handbook of otoacoustic emissions. San Diego: Singular; Georg von Bekesy. Experiments in hearing. New York: Mc Graw-Hill; Gold T. Hearing II. The physical basis of the action of the cochlea. Proc Royal Soc Brit 1948; 135: Hall JW III, Mueller HG III. Audiologist Desk Reference. San Diego: Singular; Kemp TD. Stimulated acoustic emissions from within thehuman auditory system. J Acoust Soc Amer 1978; 64: Brownell WE. Observations on a motile response in isolated outer hair cells. In: Webster WR, Aitken LM, editors. Mechanisms of hearing. Australia: Monash; p Spoendlin H. Autonomic innervation of the inner ear. Advances in Otolaryngology 1981; 27: Davis H. An active process in xochlear mechanics. Hearing research 1983; 9: Pujol R. Lateral and medial efferents: A double neurochemical mechanism to protect and regulate inner and outer hair cells function in the cochlea. In: Collet L, Grandori F, editors. Suppression effects of otoacoustic emissions. Vol. III. European Commission, Ω 49

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ Επαγγελµατικό Προφίλ: ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ Επίπεδο: 3 Ικανότητες Θέµατα C1 ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ M2 Συνδεδεµένες δεδιότητες M1 ιοίκηση ξενοδοχείου C1 Βασικές εφαρµογές ηλεκτρονικών υπολογιστών C2 ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 8 8 kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 9 1. È Ù Î È appleò ÌÂÏÂÙÔ ÌÂ ÙËÓ πûùôú ÙÔ Ì ıëì Ùfi ı appleïëúôêôúëıô ÌÂ: τι είναι η Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD Με προσυναρμολογημένο πολλαπλό προσαρμογέα Επανακλειόμενη, μεμονωμένη συσκευασία Δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων μηκών Χαμηλό κόστος αποθήκευσης και ελάχιστες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Yπεύθυνη και συνεπής

Yπεύθυνη και συνεπής Π ε λ ά τ η ς, Π ο ι ό τ η τ α, Έ ρ ε υ ν α, Α ν ά π τ υ ξ η Yπεύθυνη και συνεπής Καινοτομία Yψηλή προστιθέμενη αξία Aνάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Περιφερικό Τμήμα Κρήτης 11ο Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΟΡΓΑΝΩTIKH KAI EΠIΣTHMONIKH EΠITPOΠH Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη MEGASTORE 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Έξοδος Νο 15 (Παλλήνη), αριστερά για 2.5 km. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Έξοδος

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME GR Pictor Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME C 146-01 Επίτοιχοι λέβητες αερίου Pictor Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π È Ï ËÙ PICTOR DUAL LINE ÛÙÈ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α 2 Ô. º π. Πραγματικοί αριθμοί

ΜΕΡΟΣ Α 2 Ô. º π. Πραγματικοί αριθμοί ΜΕΡΟΣ Α º π Ô Πραγματικοί αριθμοί ΕΙΣΑΩΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ª ÚÈ ÙÒÚ Ô ÌÂ Û Ó ÓÙ ÛÂÈ Ê ÛÈÎÔ, Î Ú ÈÔ Î È ÚËÙÔ ÚÈıÌÔ. ÙÔ ÙÂÏÂ Ù Ô Â ÌÂ ÂÍÂÙ ÛÂÈ ÙË ÂÎ ÈÎ ÙÔ apple Ú ÛÙ ÛË, Ë ÔappleÔ Ù Ó ÁÓˆÛÙ ÛÂ appleï appleâúèô

Διαβάστε περισσότερα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα Η METAL SYSTEM στη συνεχή προσπάθεια της να πρωτοστατεί

Διαβάστε περισσότερα

3rd Cancer Forum. 14-15 Μαΐου 2011 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Astir Palace Resort. Διεπιστημονική προσέγγιση της Αντιμετώπισης του Καρκίνου.

3rd Cancer Forum. 14-15 Μαΐου 2011 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Astir Palace Resort. Διεπιστημονική προσέγγιση της Αντιμετώπισης του Καρκίνου. 3rd Cancer Forum Διεπιστημονική προσέγγιση της Αντιμετώπισης του Καρκίνου 14-15 Μαΐου 2011 The Westin Athens Astir Palace Resort Boυλιαγμένη, Αθήνα ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ G&A/01/2010 www.lillyoncology.com Ο

Διαβάστε περισσότερα

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 213-02 made in Italy Tahiti Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης GR apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Tahiti Dual π ªπ π º π À π Ã π À ƒ π Àæ π È Ï ËÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ Ï ÛÛÈÓfi Û ÔÏÂ Ô ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ ı Ï ÛÛÈÓfi ıfi ÛÙÔ Û ÔÏÂ Ô ÌÔ! Ù appleô Î Ù Ï applefiùâ apple Ú Û ÎÈ Ùfi ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ. Ú - Û Ì ÎÈfiÏ ÛÙÔ Û ÔÏ Ô. ΔÔ Ì Ïfi ÌÔ fiìˆ Â Ó È ÛÙË ı Ï ÛÛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα Άψον σημαίνει άναψε στην ποντιακή διάλεκτο. Γι αυτό και το λογότυπό μας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΩΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΕΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α. ΨΗΦΙΔΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΩΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΕΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α. ΨΗΦΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β. ΒΙΤΑΛ -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ µ Àª È Ó Í applefiï ÙÔ Á Ú ˆ, ÌË ÌÂ Ï appleâè Î È ÁÂÏ Ì È Ï ÁÔ Ï ÓÈ ÚË, Û Ó Ú Î È Û Ó ÚÎ ÚË... I ÓÔ ÚÈÔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.Κων. Κων.Λαμπρόπουλος. Χειρουργός ΩΡΛ Φωνίατρος Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου

Δρ.Κων. Κων.Λαμπρόπουλος. Χειρουργός ΩΡΛ Φωνίατρος Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Δρ.Κων Κων.Λαμπρόπουλος Χειρουργός ΩΡΛ Φωνίατρος Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Πρόεδρος Ελληνικής Φωνιατρικής Εταιρείας Αθήνα, 17 νοεμβρίου 2010 πέντε αισθήσεις όραση αφή όσφρηση γεύση ακοή η ακοή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ) 10ο Περιφερικό Τμήμα Κρήτης Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 23 24 Οκτωβρίου 2010 12 Aquila Rithymna Beach ***** Ρέθυμνο Θα δοθούν Μόρια Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ

applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ ÃÙ appleòóù ÙÔÓ Î ÚÎ ÓÔ ÌÂ «ÔÚÊ Ó» Ê ÚÌ Î ÙˆÓ N ÛÔ ÏÂ È fiappleô ÏÔ, ÓÈ ªappleÔ Ï Î * ÓÂ Â Ó È Ô

Διαβάστε περισσότερα

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË EL ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 7011287 ƒ π π π È Ó appleôê ÁÂÙÂ ËÏÂÎÙÚÔappleÏËÍ,

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÓfiÙËÙ ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô Ì Ì È: ÀappleÂÓı ÌÈÛË ã T ÍË È Ó ÂappleÈÏ ÛÔ ÌÂ Ó appleúfi ÏËÌ, ÙÔ È Ô ÌÂ appleúôûâîùèî ÒÛÙÂ Ó Î Ù ÓÔ ÛÔ - ÌÂ ÙÈ appleïëúôêôú

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υποθέστε ότι έχουμε μερικά ακίνητα φορτισμένα σώματα (σχ.). Τα σώματα αυτά δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Αν σε κάποιο σημείο Α του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã È ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. ƒπ ƒ º À À (βλ. σχέδιο στο εξώφυλλο)

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, Χαιρετισμός Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην 2 η Ημερίδα «Προκλήσεις από την αναδυόμενη σχέση μεταξύ της ψυχιατρικής που ασκείται στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα» η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈÂ

ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ ÔÏÈÙÈÎ Î È Ú ÎÙÈÎ Ù appleôï ÌËÛË ÙÔ ÔÈÓˆÓÈÎÔ appleôîïâèûìô Û ÈÎÔÁ ÓÂÈ Ì ªÈÎÚ È È ÛÙËÓ ÚÒappleË ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ - Csalãadoktãol Tanulunk - Learning from Families

Διαβάστε περισσότερα

Ογκολογίας. στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. 5-6 Δεκεμβρίου Α Θ Η Ν Α. 2 o ΣΥΝΕΔΡΙΟ. www.oncologyedu.gr. Ξενοδοχείο Divani Caravel.

Ογκολογίας. στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. 5-6 Δεκεμβρίου Α Θ Η Ν Α. 2 o ΣΥΝΕΔΡΙΟ. www.oncologyedu.gr. Ξενοδοχείο Divani Caravel. 12 CME CREDITS Ογκολογίας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη www.oncologyedu.gr 2 o ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ογκολογική Μονάδα Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Γενικό Νοσοκομείο η Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1 Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ ø Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 9 ÚÔapple Ú ÛΠÛÙÈÎ ª ı Ì Ù Mathimata

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π ªπ ƒ SMALL πã πƒ π BUSINESSES Essential apple Ú ÙËÙÂ Professional Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ Telecommunications ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â Alcatel OmniPCX Office Compact Edition Alcatel OmniPCX Office Compact Edition *

Διαβάστε περισσότερα

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ Εισαγωγικό Μάθημα 1 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ύλη και ενέργεια Σ αυτό και στο επόμενο μάθημα, θα κάνουμε μια γενική αναφορά στα αντικείμενα μελέτης δύο βασικών φυσικών επιστημών, της φυσικής και της χημείας.

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων

Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων Οδηγός Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων Tim Hindle The Economist Ο ΗΓΌΣ Ι ΕΏΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ The Economist Ο ΗΓΌΣ Ι ΕΏΝ ΙOIKHΣHΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tim Hindle ÙÏÔ ÙÔ appleúˆùôù appleô Guide to Management Ideas

Διαβάστε περισσότερα

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË EL ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË CECHK04 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 7012200 ƒ π π π È Ó appleôê

Διαβάστε περισσότερα

www.imaginary.org Open and Collaborative Mathematics Communication

www.imaginary.org Open and Collaborative Mathematics Communication Open and Collaborative Mathematics Communication Web-based Platform Material for Exhibitions Interactive Programs Galleries of Pictures Scientific Texts Material for Schools Free Up and Download International

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες. 10 Κανόνες. δελτίο τύπου. αποδελτίωσης. ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες. για ένα αποτελεσµατικό

Υπηρεσίες. 10 Κανόνες. δελτίο τύπου. αποδελτίωσης. ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες. για ένα αποτελεσµατικό ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 1 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Υπηρεσίες αποδελτίωσης Τι είναι το Internet Clipping Internet Monitoring ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες 10 Κανόνες για ένα αποτελεσµατικό

Διαβάστε περισσότερα

e-magazine FRANCHISEE FOCUS

e-magazine FRANCHISEE FOCUS e-magazine FRANCHISEE FOCUS Ïé ðñùôáãùíéóôýò ðáñïõóßáæïõí / Óõíåíôåýîåéò óõíåñãáôþí äéêôýùí franchise Ôåý ïò 39, Ôåý ïò 40, Ôåý ïò 41 FRANCHISEE FOCUS ΔÀ π Àºπ Δ ª π FRANCHISEES π π Δπ Àƒ Δ ƒ π Δπ Δ ƒ

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ] 2 ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

[ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ] 2 ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECURITY DOORS [ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ] [ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ] 2 ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ COMPANY PROFILE ÂÙ ÈÚ ƒƒ O È Ú ıëîâ ÙÔ 1994. OÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÙË Ú ÛÎÔÓÙ È ÛÙË ÈÔÌË ÓÈÎ appleâúèô ÙË Ó Ô ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË (µπ..), ÛÂ

Διαβάστε περισσότερα

È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ Â ÈÌ ÏÂÈ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ ( ÈÌ ÏÂÈ )

È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ È ÁˆÁÈÎ Ú ÎÙÈÎ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ Â ÈÌ ÏÂÈ ŒÚÂ Ó Î È ÂÎ È Â ÙÈÎ ÔÏÈÙÈÎ ( ÈÌ ÏÂÈ ) ÂÏ 1 μ ÛÈÎ fiıÂÛË ÂÚÁ Û ÙÔ Û ÓÔÏÈÎÔ ÂÁ ÂÈÚ Ì ÙÔ ÔÙÂÏÂ Ë ÓÙ ÏË Ë fiÙÈ Ë Ó Û ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ Ú ÎÙÈÎÒÓ Ô Â Ó È ÂÓÛˆÌ ÙˆÌ Ó ÛÙ È ÁˆÁÈÎ Ì Û, ÙÈ ÂÎ È Â ÙÈÎ È ÈÎ Û Â Î È Ù Î ÓÔÓÈÛÙÈΠΠÌÂÓ ÚÔ Ôı ÙÂÈ ÙËÓ ÚÍË ÌÈ ıâˆúëùèî

Διαβάστε περισσότερα

TA EΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

TA EΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ º π 3 TA EΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ μ ÛÈÎ ÂÚˆÙ ÛÂÈ ıâˆú 3.1 ΔÈ Â Ó È ÔÈ appleôèî Â ÙˆÓ ÌÔÓÔÎ ÙÙ ÚˆÓ ÔÚÁ ÓÈÛÌÒÓ; Μια appleôèî αποτελείται από πολλούς μονοκύτταρους οργανισμούς, οι οποίοι προέρχονται από

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 1 Vol. 3 March 2012 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Cancer care in the face of

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1994-1998 Η ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑ. με λίγα λόγια. Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Επικ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα

ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1994-1998 Η ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑ. με λίγα λόγια. Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Επικ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 1994-1998 Η ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑ με λίγα λόγια Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Επικ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών Αθήνα ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η αίσθηση της ακοής οφείλεται στ ότι έχουμε την ικανότητα ν αντιληφθούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μάρτιος 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μάρτιος 2009 Ελληνική Κεραμική Εταιρία ΕΔ. Τεύχος 3 - Μάρτιος 09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Κ.Ε Επιστημονικός Σύλλογος www.eke.gr Διοικητικό Συμβούλιο Κώστας Στουρνάρας (πρόεδρος) Βασίλης Δημητρόπουλος (αντιπρόεδρος)

Διαβάστε περισσότερα

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! I V I L P R N G V I R V E R R O D U I N G P R O D U C T S R E V E R F O E V O R E R T C T S O U R F U T U R E U R R F U U T U R E I S F O R E V E R V E R E O R E S F R 1

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός για Γονείς AÚ. EÁÁÚ Ê 2652. Την επανεκτύπωση αυτού του φυλλαδίου χορήγησε:

Oδηγός για Γονείς AÚ. EÁÁÚ Ê 2652. Την επανεκτύπωση αυτού του φυλλαδίου χορήγησε: parent booklet greek 7:parent booklet greek copy 8/2/10 08:54 Page 1 Oδηγός για Γονείς Aπό το Σύνδεσμο Στήριξης ΔEΠ-ΔEΠY Κύπρου T. K. 12187, 2341 Λευκωσία, Kύπρος Tηλ: +357-22446592 Φαξ: +357-22446593

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής

Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ) Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής Θεσσαλίας ϗ Στερεάς Ελλάδας ΔΕΛΦΟΙ 18 20 Μαρτίου 2011 Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών Συνεδριακό Συγκρότημα του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές...

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές... ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις Αγγειακές παθήσεις Παθολογίες των πνευμόνων Ουρο-γυναικολογικές διαταραχές Καρδιακές παθήσεις Παθολογίες σπονδυλικής στήλης Παθολογίες αρθρώσεων Παθολογίες συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! I V I L P N G V I V E O D U I N G P O D U C T S E V E F O E V O E T C T S O U F U T U E U F U U T U E I S F O E V E V E E O E S F 1 9 9 7 8 8-0 2 0 3 1 3 H Forever ÓÂÈ Î

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ενότητα 3: 28η Οκτωβρίου Η πορεία προς το μέτωπο... 85 Η Ιταλία μάς κήρυξε τον πόλεμο!... 89 Η πείνα... 96 Κατοχή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ενότητα 3: 28η Οκτωβρίου Η πορεία προς το μέτωπο... 85 Η Ιταλία μάς κήρυξε τον πόλεμο!... 89 Η πείνα... 96 Κατοχή... Αγαπητοί γονείς Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει τους μαθητές της Ε Δημοτικού στο μάθημα της Γλώσσας. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει: Ερωτήσεις για την κατανόηση του κειμένου του σχολικού βιβλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Γενικές πληροφορίες Allianz Global Investors Fund (Ë «Ù ÈÚ») Û ÛÙ ıëîâ Û ÌÊˆÓ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ ÙÔ ªÂÁ ÏÔ Ô Î ÙÔ ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ ˆ ÂÙ ÈÚ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÓÔÈÎÙÔ Ù appleô Ì ÌÂÙ

Διαβάστε περισσότερα

ŸÏ ÔÈ apple ÓÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙÔ ÏÙÛ ÈÌÂÚ. & À Δ ƒ ø. π π ñ 19-20/9/2009. ª ƒδàƒπ «ÏÂÈ Û ÛÌfi Ù Ë ÚÚÒÛÙÈ» ƒ æ. π Δƒ º Δ Î ÛÈÌ ÙÔ ÂÁÎÂÊ ÏÔ

ŸÏ ÔÈ apple ÓÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙÔ ÏÙÛ ÈÌÂÚ. & À Δ ƒ ø. π π ñ 19-20/9/2009. ª ƒδàƒπ «ÏÂÈ Û ÛÌfi Ù Ë ÚÚÒÛÙÈ» ƒ æ. π Δƒ º Δ Î ÛÈÌ ÙÔ ÂÁÎÂÊ ÏÔ ñ3h H IKIA_E øº TELiko 16-09-09 19:47 ÂÏ 1 3 ËÏÈÎ & À Δ ƒ ø π π ñ 19-20/9/2009 ª ƒδàƒπ «ÏÂÈ Û ÛÌfi Ù Ë ÚÚÒÛÙÈ» ƒ æ applefi ÓˆÚ ÚÂÈ ÂÙ È appleúôûô π Δƒ º Δ Î ÛÈÌ ÙÔ ÂÁÎÂÊ ÏÔ ŸÏ ÔÈ apple ÓÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙÔ ÏÙÛ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικοί ήχοι λειτουργίας...276. Βρείτε αυτούς τους αριθµούς στην ετικέτα πάνω δεξιά στο εσωτερικό του ψυγείου.

Κανονικοί ήχοι λειτουργίας...276. Βρείτε αυτούς τους αριθµούς στην ετικέτα πάνω δεξιά στο εσωτερικό του ψυγείου. N.B. 246 Οδηγίες ασφαλείας...............................................247, 248 Οδηγίες λειτουργίας Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά............................................257 Αυτόµατη παγοµηχανή...................................................261

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ. Της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2005

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ. Της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ Της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2005 Σύμφωνα με την απόφαση Νο 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Μάιος 2006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ετήσιο Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Good Practices in e-marketing

Good Practices in e-marketing Good Practices in e-marketing Περιεχόμενα Πρόλογος 3-4 Ενότητα Αλλαγές στην αγορά 5-24 Αγορά αυτοκινήτων 5-14 Canadapost 15-24 Ενότητα Επιχειρηματικά μοντέλα 25-106 e-shop - Marinall 25-36 e-shop - e-gardenshop

Διαβάστε περισσότερα

ª Δƒ π ª ΔON 21o AIø Ó- ÔÏ ºÈÙÔ Û ÏÔ ÔÚ Ó. πδπ π π. ÈÎÔÓÔÌ Î È ÓıÚÒappleÈÓË Ó appleù ÍË

ª Δƒ π ª ΔON 21o AIø Ó- ÔÏ ºÈÙÔ Û ÏÔ ÔÚ Ó. πδπ π π. ÈÎÔÓÔÌ Î È ÓıÚÒappleÈÓË Ó appleù ÍË ª Δƒ π ª ΔON 21o AIø Ó- ÔÏ ºÈÙÔ Û ÏÔ ÔÚ Ó πδπ π π ÈÎÔÓÔÌ Î È ÓıÚÒappleÈÓË Ó appleù ÍË Π ε ρ ι ε χ ο μ ε ν α Προλογικό σημείωμα του υπεύθυνου της σειράς 11 Εισαγωγή 15 1. Η Πεπερασμένη Οικονομία: από τη

Διαβάστε περισσότερα

OÈ ÂÎ fiûâè MINøA È Ú ıëî Ó ÙÔ 1952. E Ò Î È ÌÈÛfi ÈÒÓ appleúˆùôûù ÙÔ Ó ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÂÏ-

OÈ ÂÎ fiûâè MINøA È Ú ıëî Ó ÙÔ 1952. E Ò Î È ÌÈÛfi ÈÒÓ appleúˆùôûù ÙÔ Ó ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÂÏ- ª πøª Δ À Δ OÈ ÂÎ fiûâè MINøA È Ú ıëî Ó ÙÔ 1952. E Ò Î È ÌÈÛfi ÈÒÓ appleúˆùôûù ÙÔ Ó ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÂÏ- ÏËÓÈÎÔ apple È ÈÎÔ È Ï Ô ÌÂ ÂÎ ÔÙÈÎ ÛÂÈÚ appleô ÌÂÈÓ Ó ÛÙË Ï ÛÙ ÌÂ Ù appleï ÔÓ appleôèôùèî Ï- Ï Î È Â

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική)και)Ψυχοακουστική

Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Τι είναι ήχος; Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Διάλεξη'2:' Η'φυσική'του'ήχου ' «Ως ήχος ορίζεται η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα μέσα σε ένα μέσο που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

π ªŒ πª Δπ Δπ Ÿ ª ÃÕ ª ΔÀ ø øδ ƒπ À À ΔÀ RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q øδ ƒπ À À RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q

π ªŒ πª Δπ Δπ Ÿ ª ÃÕ ª ΔÀ ø øδ ƒπ À À ΔÀ RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q øδ ƒπ À À RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q ENGLISH π ªŒ πª Δπ Δπ Ÿ ª ÃÕ ª ΔÀ ø øδ ƒπ À À ΔÀ RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q øδ ƒπ À À DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO RAF-25Q RAF-35Q RAF-50Q Instruction manual Page ~2 ~ Manual de instrucciones Página ~ 49~60

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. 25-27 Μαΐου. πλαζ. Αρετσούς. εργαστήρια. εκπαιδευτικά προγράµµατα. παραστάσεις. παιχνίδια. µουσική. κουκλοθέατρο

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. 25-27 Μαΐου. πλαζ. Αρετσούς. εργαστήρια. εκπαιδευτικά προγράµµατα. παραστάσεις. παιχνίδια. µουσική. κουκλοθέατρο ΑΦΙΕΡΩΜΑ πρόγραµµα 25-27 Μαΐου 6-10 µ.µ. πλαζ Αρετσούς εργαστήρια εκπαιδευτικά προγράµµατα παραστάσεις παιχνίδια µουσική κουκλοθέατρο Παραθινούπολη 2012 Ú ıèóô appleôïë Ë Ì ÁÈÎ applefiïë ÙÔ apple Ú Ì ıèô,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΘΕΜΑ: SCREENING ΑΚΟΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΘΕΜΑ: SCREENING ΑΚΟΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ. ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΘΕΜΑ: SCREENING ΑΚΟΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ - ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΡΚΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστικά Βαρηκοΐας. Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι ακουστικών βαρηκοίας που η ονομασία τους δόθηκε ανάλογα με την θέση που εφαρμόζονται.

Ακουστικά Βαρηκοΐας. Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι ακουστικών βαρηκοίας που η ονομασία τους δόθηκε ανάλογα με την θέση που εφαρμόζονται. Ακουστικά Βαρηκοΐας ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι ακουστικών βαρηκοίας που η ονομασία τους δόθηκε ανάλογα με την θέση που εφαρμόζονται. Οπισθωτιαία (Β.Τ.Ε.) που εφαρμόζονται πίσω από το αυτί

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό της ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΛΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ. για το βιβλίο της Δεν είμαι τέρας, σου λέω!

Εκπαιδευτικό υλικό της ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΛΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ. για το βιβλίο της Δεν είμαι τέρας, σου λέω! Εκπαιδευτικό υλικό της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΠΛΗΣΗ για το βιβλίο της Δεν είμαι τέρας, σου λέω! ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔÈ ÔÓÔÌ Ô ÌÂ Û Ó ÚÔÌÔ; ÂÈ ÛÔ! ªÂ Ï Ó Á appleèô Î È Â Ì È Ô Úˆ ÙË ÈÛÙÔÚ appleô ÌfiÏÈ

Διαβάστε περισσότερα

EÓfiÙËÙ 1 TA I IA, TO OI, METAºOPIKA ME A. ã appleôâófiùëù : T ÍÈ Â ÔÓÙ ÌÂ ÂÏ Ê ÓÙ. ã appleôâófiùëù : Ô Ì ÚÂ ÛÙÔ Ô Ófi TÂÙÚ ÈÔ ÂÚÁ ÛÈÒÓ ÛÂÏ.

EÓfiÙËÙ 1 TA I IA, TO OI, METAºOPIKA ME A. ã appleôâófiùëù : T ÍÈ Â ÔÓÙ ÌÂ ÂÏ Ê ÓÙ. ã appleôâófiùëù : Ô Ì ÚÂ ÛÙÔ Ô Ófi TÂÙÚ ÈÔ ÂÚÁ ÛÈÒÓ ÛÂÏ. EÓfiÙËÙ 1 TA I IA, TO OI, METAºOPIKA ME A Aã appleôâófiùëù : O ı Ï ÛÛÔapplefiÚÔ A. K Ù ÓÔÒ ÙÔ ÎÂ ÌÂÓÔ ÛÂÏ. 8 Bã appleôâófiùëù : T ıèó Î apple Ï A. K Ù ÓÔÒ Ùo ÎÂ ÌÂÓo ÛÂÏ. 10 B. MÂÏÂÙÒ ÙÔ ÁÚ ÌÌ ÙÈÎfi Ê

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002. (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002. (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/2002 (βάση των διατάξεων της αποφάσεως 204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άνοδος Αναστασιάδη, δεύτερος ο Μαλάς ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ «Κ»: Ο Λιλλήκας συγκρατεί 43,7% του ΔΗΚΟ, ανοικτό το ενδεχόμενο εκλογών ενός γύρου

Άνοδος Αναστασιάδη, δεύτερος ο Μαλάς ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ «Κ»: Ο Λιλλήκας συγκρατεί 43,7% του ΔΗΚΟ, ανοικτό το ενδεχόμενο εκλογών ενός γύρου À ø π Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 218 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ΣHMEPA ΠΡΑΞΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Απαιτείται ο εποπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η απειλή των ξένων οίκων για τις Τράπεζες αν δεν εκλεγεί ισχυρή κυβέρνηση στις 6 Μαΐου

Η απειλή των ξένων οίκων για τις Τράπεζες αν δεν εκλεγεί ισχυρή κυβέρνηση στις 6 Μαΐου Κοίτα ποιος μιλάει... Οταν η Γιάννα προσδοκά νέα γενιά ηγετών, όπως προφανώς η ίδια, που κατέστρεψε με τη χλιδή της Ολυμπιάδας την ελληνική οικονομία ΣΕΛ. 70 Το παρασκήνιο για την Κασσιόπη Ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Σαν ήχος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μηχανικό ελαστικό κύμα ή γενικότερα μία μηχανική διαταραχή που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο και είναι δυνατό να ανιχνευθεί από τον άνθρωπο μέσω της αίσθησης της ακοής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΤ ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρία Λύρα Επικ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΤ ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρία Λύρα Επικ. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΤ ΙΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρία Λύρα Επικ. Καθηγήτρια 1998 LASER ΣΥΝΟΨΗ ñ

Διαβάστε περισσότερα

αρατηρώντας στο µικροσκ πιο ζωντανά κ τταρα αντιλαµβαν µαστε

αρατηρώντας στο µικροσκ πιο ζωντανά κ τταρα αντιλαµβαν µαστε KEºA AIO 4 Ô ÂÚ K ÙÙ ÚÔÛÎÂÏÂÙÔ KYTTAPO KE ETO Π αρατηρώντας στο µικροσκ πιο ζωντανά κ τταρα αντιλαµβαν µαστε να γίνεται µια συνεχής κίνηση µέσα σ αυτά.eπίσης και η κυτταροπλασµατική µεµβράνη βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Γενικές πληροφορίες Allianz Global Investors Fund (Ë «Ù ÈÚ») Û ÛÙ ıëîâ Û ÌÊˆÓ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ ÙÔ ªÂÁ ÏÔ Ô Î ÙÔ ÙÔ Ô ÍÂÌ Ô ÚÁÔ ˆ ÂÙ ÈÚ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÓÔÈÎÙÔ Ù appleô Ì ÌÂÙ

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRR25ZJ-S SRR35ZJ-S SRR50ZJ-S SRR60ZJ-S1 MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE

Διαβάστε περισσότερα

Με το βλέμμα στα Κατεχόμενα

Με το βλέμμα στα Κατεχόμενα À ø π Κυριακή 18 Απριλίου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 77 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË Με το βλέμμα στα Κατεχόμενα ıâ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ Ήχος Είναι το αίτιο διέγερσης του αισθητηρίου της ακοής, λόγω μεταβολή της πίεσης ή ταχύτητας των σωματιδίων ενός

Διαβάστε περισσότερα

0 Η αναλυτική διαδικασία

0 Η αναλυτική διαδικασία CHEM_CH_00-1-10.qxd 12-10-09 09:37 ÂÏ 1 0 Η αναλυτική διαδικασία ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1,2 78 62 47 31 ÚˆÙÂ ÓË ArsR ÂÛÌÂ Ì ÓË ÛÙË ı ÛË ÙÔ ÂÈÚÈÛÙ Ø appleôùú appleâè ÙË ÁÔÓÈ È Î ÎÊÚ ÛË

Διαβάστε περισσότερα

Επαφές με την Κίνα για νέο δάνειο Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις κυβέρνησης με το Πεκίνο, με στόχο να λυθεί το πρόβλημα που προκύπτει για το χρέος

Επαφές με την Κίνα για νέο δάνειο Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις κυβέρνησης με το Πεκίνο, με στόχο να λυθεί το πρόβλημα που προκύπτει για το χρέος À ø π Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012 EÙÔ 4Ô B Δ Àƒπ ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 172 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 12 Σ H M E PA ΚΟΥΝΤΡΕΤ ΟΖΕΡΣΑΪ Μαζί να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οκτάμηνο οικονομικής στενότητας Το «κούρεμα» μειώνει τη ρευστότητα στην κυπριακή αγορά - Υπό σκληρή δοκιμασία η Marfin Laiki

Οκτάμηνο οικονομικής στενότητας Το «κούρεμα» μειώνει τη ρευστότητα στην κυπριακή αγορά - Υπό σκληρή δοκιμασία η Marfin Laiki À ø π Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011 B ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 158 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Αθλητισμός, σελ. 11 ΚΑΡΙΕΡΑ Οικονομική, σελ. 8 Σ H M E PA ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δεν μπορεί ένα άτομο να μονοπωλεί

Διαβάστε περισσότερα

π π π ª ª ƒ π À π π π π À

π π π ª ª ƒ π À π π π π À π π π ª ª ƒ π À π π π π À Το κεφάλαιο αυτ έχει σε σχέση µε το προηγο µενο χαρακτήρα εµβάθυνσης µε έντονο προσανατολισµ προς την πράξη. Παράλληλα προϋποθέτει κάποιες γενικές γνώσεις απ το χώρο της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ªÂÏ Ù ÁÈ ÙÔ Ê ÏÔ Ê ÏÔ@ÂÚ Ó.  ÌÂÓ ıâˆú ÙÔ Ê ÏÔ applefi ÙË ÂÚÌ Ó. Ù Ó μ Ô ª Ú ÙÚ ÙËÁ ÎË

ªÂÏ Ù ÁÈ ÙÔ Ê ÏÔ Ê ÏÔ@ÂÚ Ó.  ÌÂÓ ıâˆú ÙÔ Ê ÏÔ applefi ÙË ÂÚÌ Ó. Ù Ó μ Ô ª Ú ÙÚ ÙËÁ ÎË ªÂÏ Ù ÁÈ ÙÔ Ê ÏÔ Ê ÏÔ@ÂÚÂ Ó Â ÌÂÓ ıâˆú ÙÔ Ê ÏÔ applefi ÙË ÂÚÌ Ó ÂappleÈÏÔÁ Ù Ó μ Ô ª Ú ÙÚ ÙËÁ ÎË ƒπ à ª ÚfiÏÔÁÔ................................................... 9 ËÌ ˆÌ ÙË ÌÂÙ ÊÚ ÛÙÚÈ.................................

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ο αγώνας στο σχολείο. Κύρια σημεία του μαθήματος. Σύντομη απόδοση

1.1. Ο αγώνας στο σχολείο. Κύρια σημεία του μαθήματος. Σύντομη απόδοση Ο αγώνας στο σχολείο 1.1 Κύρια σημεία του μαθήματος ñ Κάθε αγώνας προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων. ñ Οι κανόνες δίνουν νόημα στη ζωή τόσο του κοινωνικού συνόλου όσο και κάθε μέλους του χωριστά.

Διαβάστε περισσότερα

ŸÏ Ú Ì (ÙÈÛÙ) ÔÎÈÌ PRIMATIST G41 ATE

ŸÏ Ú Ì (ÙÈÛÙ) ÔÎÈÌ PRIMATIST G41 ATE Iª : ÂÚ ÛÈÌÔ ÂÚÔÏ Ì ÙÔ ºø ƒ ºI : YMS PRIMATIST G41 ATE ŸÏ Ú Ì (ÙÈÛÙ) ªÈ Ó Î È Ó ÌÈÎ apple ÚÔ Û ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÁÔÚ Ú ÂÙ È Ó Ù Ú ÍÂÈ Ù ÏÈÌÓ ÔÓÙ ÓÂÚ. ÊÂÙÈÓ Û È fió ÂappleÈÊ Ï ÛÛÂÈ È ÊÔÚ ÂÎappleÏ ÍÂÈ Î È Ó

Διαβάστε περισσότερα

κ κλου, οι περισσ τεροι μάνατζερ αναγνωρίζουν μια μεγάλη ομοι τητα μεταξ της δικής τους εμπειρίας και πολλών πλευρών του ανταγωνιστικο υποδείγματος

κ κλου, οι περισσ τεροι μάνατζερ αναγνωρίζουν μια μεγάλη ομοι τητα μεταξ της δικής τους εμπειρίας και πολλών πλευρών του ανταγωνιστικο υποδείγματος K E º π π ªπ Δ ƒ π À ª 6 ÈÛ ÁˆÁ OΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙχειρηματικής ζωής. Παρ λο που η ένταση της ανταγωνιστικής πίεσης ποικίλλει ανάλογα με το είδος του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι συμφώνησαν να κυβερνήσουν Οι υποχωρήσεις Αναστασιάδη, οι τρεις θέσεις-κλειδιά και τα 10 σημεία-πλαίσιο της νέας διακυβέρνησης

Έτσι συμφώνησαν να κυβερνήσουν Οι υποχωρήσεις Αναστασιάδη, οι τρεις θέσεις-κλειδιά και τα 10 σημεία-πλαίσιο της νέας διακυβέρνησης À ø π Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012 Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy EÙÔ 4Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 202 appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ 1,50 (μ π ) - 3,90 (ª TI ƒ º ƒ ) - 4,90 (ª TO CD) ΣHMEPA O Γ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύναψη µεταξύ της απόληξης του νευράξονα ενός νευρώνα και του δενδρίτη ενός άλλου νευρώνα.

Σύναψη µεταξύ της απόληξης του νευράξονα ενός νευρώνα και του δενδρίτη ενός άλλου νευρώνα. ΟΙ ΝΕΥΡΩΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ Άντα Μητσάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών Γνωρίζουµε ότι είµαστε ικανοί να εκτελούµε σύνθετες νοητικές διεργασίες εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00

flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00 SPYROPOULOS GRAPHICS / ARION PRESS flúâ È ÓÔÌ Î ıëìâúèó 12:00 ÙÔ ÌÂÛËÌ ÚÈ Ì ÚÈ 3:30 ÙÔ applefiáâ Ì 6:00 Ì ÚÈ 10:30 ÙÔ Ú. DELIVERY 2.00 K ÚÈ Î KÏÂÈÛÙfi EøºOPO I ENH AKPITA 19 ( H ION A OPA A IOY ANTøNIOY)

Διαβάστε περισσότερα

Φόβοι για παγκόσμιο ντόμινο

Φόβοι για παγκόσμιο ντόμινο À ø π Κυριακή 9 Μαΐου 2010 EÙÔ 2Ô B AÚ. Ê ÏÏÔ 80 Δ Àƒπ appleúè Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ www.kathimerini.com.cy 2,00 (μ π ) - 3,50 (ª Δπ ƒ º ƒ ) ONLINE ÂÓËÌ ÚˆÛË ıâ Ì Ú, Î ıâ ÏÂappleÙfi ΣHMEPA Η άπιαστη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΣΕΠΕnews Τριμηνιαία έκδοση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληφοροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας ΕΚΔΟΤΗΣ Έφη Κουτσουρέλη, Ειδική Γραμματέας ΔΣ του ΣΕΠΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτοί λογαριασμοί ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ μάχη για την πρωτιά και την επόμενη μέρα

Ανοικτοί λογαριασμοί ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ μάχη για την πρωτιά και την επόμενη μέρα À ø π Σάββατo 14 - Κυριακή 15 Μαΐου 2011 EÙÔ 3Ô B Δ Àƒπ www.kathimerini.com.cy ÚÈ Î ÔÏÈÙÈÎ Î È OÈÎÔÓÔÌÈÎ EÊËÌÂÚ AÚ. Ê ÏÏÔ 134 2,00 (μ π ) - 3,90 (ª Δπ ƒ º ƒ ) Ανοικτοί λογαριασμοί ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ μάχη για την

Διαβάστε περισσότερα

ø ƒπ À À / ø ƒπ À À π ªŒ πª π π Ÿ ª ÃÕ ª À ø ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SPANISH PORTUGUÊS ÏÏËÓÈÎ РУССКИЙ

ø ƒπ À À / ø ƒπ À À π ªŒ πª π π Ÿ ª ÃÕ ª À ø ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SPANISH PORTUGUÊS ÏÏËÓÈÎ РУССКИЙ ENGLISH π ªŒ πª π π Ÿ ª ÃÕ ª À ø ø ƒπ À À / ø ƒπ À À À RAS-18SX8 / RAC-18SX8 RAS-25SX8 / RAC-25SX8 RAS-35SX8 / RAC-35SX8 DEUTSCH FRANÇAIS ø ƒπ ª ø ƒπ À À ITALIANO RAC-18SX8 RAC-25SX8 RAC-35SX8 Instruction

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Οι µαθητές της Ελλάδας στην Κεφαλονιά Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Π. ΒΑΣΑΛΑ Αρίθµηση βιβλίου στη σειρά: 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΑΛΑ Κεφαλονιά-Σπήλαια Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό μπαίνει ξανά στο περιθώριο Στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2011 εστιάζουν πλέον τα κόμματα

Το Κυπριακό μπαίνει ξανά στο περιθώριο Στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2011 εστιάζουν πλέον τα κόμματα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σελ. 43 MOΔΑ Σελ. 31 Kόντρα στα e-book Δια χειρός Ντιόρ Παρά τα καθημερινά τεχνολογικά άλματα και την εξάπλωση των e-readers, τα συμβατικά έντυπα δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. Επίδειξη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ÛÂÈ E. appleïëúˆù K ıëáëù, ÌÂ ÁÓˆÛÙÈÎfi ÓÙÈÎÂ ÌÂ-

ÛÂÈ E. appleïëúˆù K ıëáëù, Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ÓÙÈΠÌÂ- ÏËÚÔÊÔÚ Â ì È ÙÈ ÛÙ Ï «ZËÙÔ ÓÙ È applefi N, ËÌfiÛÈÔ OÚÁ ÓÈÛÌÔ, OTA ÎÏapple.» OÈ Î Ù ˆÚ ÛÂÈ ÁÁÂÏÈÒÓ, appleô ÊÔÚÔ Ó N, Ë- ÌfiÛÈÔ OÚÁ ÓÈÛÌÔ, OTA Ó appleôûù ÏÏÔÓÙ È 20 Ë- Ì Ú appleúèó applefi ÙË ËÏˆÌ ÓË

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίζα Γεωργάλου. Εικονογράφηση: Κατερίνα Χαδουλού. Στη γιαγιά µου Ειρήνη, που δεν πρόλαβε να το διαβάσει. M. Γ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗ

Μαρίζα Γεωργάλου. Εικονογράφηση: Κατερίνα Χαδουλού. Στη γιαγιά µου Ειρήνη, που δεν πρόλαβε να το διαβάσει. M. Γ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗ Σε χρόνια µακρινά, σε χρόνια περασµένα, σε κάτι πράσινα παλάτια κι ανθισµένα, τέσσερις άρχοντες, τέσσερις βασιλιάδες ζούσαν. Τα ονόµατά τους κάποτε, όλοι µπορεί ν ακούσαν. Maρίζα Γεωργάλου Maρίζα Γεωργάλου

Διαβάστε περισσότερα