ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 44531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Γ1 Τροποποίηση Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ.12/80/8876/ Γ1/2011 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 106/ , τ.β ): «Ορισμός σχολικών μονάδων Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1304/82 (ΦΕΚ 144, τ.α ): «Για την επιστημονική παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική Επαγ γελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 11. κεφάλαιο Δ παρ. 1 και 3 και κεφάλαιο ΣΤ παρ 3 και 4 και του άρθρου 12 παρ. 6 Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 τ.α ): «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του Ν. 2043/92 (ΦΕΚ 79 τ.α ): «Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188 τ.α ): «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 4 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.α ): «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαι δευτικών και άλλες διατάξεις». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.α ): «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού κα θιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 320/93 (ΦΕΚ 138. τ.α ): «Αξι ολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και του εκπαι δευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 9. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Β / ) περί ίδρυσης Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Β / «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών». 11. Την με αριθμ / (ΦΕΚ 2091/τ.Β ) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παι δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παι δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου». 12. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας. 13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε συμπληρώνουμε την αριθμ. Φ12/80/8876/ Γ1/2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 106/ , τ.β ) ορί ζουμε τις σχολικές μονάδες Α/Θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευ σης που θα συμμετέχουν στην αυτοαξιολόγηση ως εξής: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 1 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 3 2ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4 10ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 5 5ο ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΑΛΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 7 4ο ΔΡΑΜΑΣ 8 22ο ΔΡΑΜΑΣ

2 44532 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9 ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 10 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 11 ΚΟΠΤΕΡΟΥ 12 18ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΡΑΜΑΣ 13 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 14 4ο ΦΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 14 1 ΣΙΔΗΡΟΥΣ 2 ΙΑΣΜΟΥ 3 4ο ΞΑΝΘΗΣ 4 17ο ΞΑΝΘΗΣ 5 ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ Ν. ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 6 1ο ΔΡΑΜΑΣ 7 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ 8 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΒΩΛΑΚΑ 9 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ 10 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΣΟΥ 11 16ο ΚΑΒΑΛΑΣ 12 ΠΑΛΗΟΥ 13 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 14 ΚΥΠΡΙΝΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ 15 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 16 ΑΓΡΙΑΝΗΣ 17 4ο ΚΑΒΑΛΑΣ 18 ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 19 8ο ΔΡΑΜΑΣ 20 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ 21 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 22 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 23 Ν. ΞΕΡΙΑ ΝΕΣΤΟΥ (3/ΘΕΣΙΟ) ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. 39 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 3 «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 4 «ΗΛΙΑΔΟΥ» ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 5 12ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ 6 12ο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7 «ΕΛΕΝΗ ΚΟΚΚΩΝΗ» 8 «Γ. ΖΩΗ» 9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Γ. ΖΩΗ» 10 «Θ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ» 11 85ο ΑΘΗΝΩΝ 12 «ΠΙΝΟΚΙΟ» 13 «ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ» 14 «ΣΤ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ Α.Ε.Ε.» 15 «ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ» 16 «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» 17 «ΛΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο.Ε.» 18 2ο ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 19 2ο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 20 3ο ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 21 4ο ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 22 1ο Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 23 «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» 24 «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ» 25 3o ΓΛΥΦΑΔΑΣ 26 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ο ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΚΑΝΤΑ» 3 6ο ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 4 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 5 «ΗΛΙΑΔΟΥ» ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 6 22ο ΠΕΙΡΑΙΑ 7 50ο ΠΕΙΡΑΙΑ 8 ΠΕΙΡΑΪΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΠΡΑΞΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ» 9 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ» 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 10 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ» 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 11 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΖΩΗ» (7/ΘΕΣΙΟ) 12 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΩΗ» (6/ΘΕΣΙΟ) 13 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ» 14 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ» 15 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΠΟΛΚΑ ΦΡΟΕΛΕΝ»

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ» 17 «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» 18 «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» 19 «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ» 20 ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «JEANNE D ARC» (12/ΘΕΣΙΟ) 21 «ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ» 22 ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «JEANNE D ARC» (6/ΘΕΣΙΟ) 23 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Γ. ΖΩΗ» 24 «ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ» ΝΥΝ «Β. ΖΩΗ» 25 ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (2/ΘΕΣΙΟ) 26 24ο ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 26 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 2ο ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 2 7ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3 4ο ΚΟΖΑΝΗΣ 4 7ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5 ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 5 1 ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 2 ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ 3 9ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 1ο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 5 ΑΕΤΟΥ 6 1ο ΒΕΡΜΙΟΥ 7 ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ 8 2ο ΣΕΡΒΙΩΝ 9 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 10 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ» (Αλλαγή ονομασίας σε ΓΕΝΕΣΙΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ (δημοτικά) 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 1ο ΚΑΡΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ 2 «ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΖΟΥΜΑΚΗ & ΣΙΑ» 3 28ο ΛΑΡΙΣΑΣ 4 37ο ΛΑΡΙΣΑΣ 5 2ο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 19ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ (1/ΘΕΣΙΟ) 7 27ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (1/ΘΕΣΙΟ) ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 8 1 3ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ 2 4ο ΛΑΡΙΣΑΣ 3 3ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 4 32ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5 33ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6 «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 7 ΠΗΝΕΙΑΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (2/ΘΕΣΙΟ) 8 5ο ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 8 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1 ΚΑΛΑΦΑΤΙΩΝΩΝ 2 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 3 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 4 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ 1 17

4 44534 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 6 «ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ» 7 ΚΑΒΒΑΔΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (2/ΘΕΣΙΟ) 8 ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 9 ΠΕΤΡΟΥΛΑΔΩΝ (1/ΘΕΣΙΟ) ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 9 1 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (νηπιαγωγεία & δημοτικά) 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 5ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 1ο ΚΟΡΙΝΟΥ 2 16ο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3 85ο ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4 29ο ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 5 37ο ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6 41ο ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7 27ο ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 8 12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 9 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 10 4ο ΕΠΑΝΟΜΗΣ 11 ΑΞΟΥ 12 ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ 13 ΚΑΛΥΒΙΩΝ 14 ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 15 3ο ΣΚΥΔΡΑΣ 16 ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 17 ΚΑΛΗΣ 18 ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 19 1ο ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 20 ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ 21 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΩΝ 22 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΕΡΡΩΝ 23 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 24 29ο ΣΕΡΡΩΝ 25 ΙΣΡΑΗΛΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 26 2ο ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 27 28ο ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1/ΘΕΣΙΟ) 29 6ο ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 29 1 «ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ» 2 «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ» 3 ΓΑΛΛΙΚΟΥ 4 11ο ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 5 ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 6 ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 7 4ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 8 29ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ 10 1ο ΕΠΑΝΟΜΗΣ 11 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 12 ΠΡΩΤΗΣ ΚΡΗΝΙΔΑΣ 13 ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ 14 ΛΟΦΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 15 «ΠΛΑΤΩΝ» 16 ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 ΒΑΒΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 18 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (2/ΘΕΣΙΟ) 19 ΙΔ. ΕΚΠ. ΒΕΡΟΙΑΣ Ι.ΣΑΦΑΡΙΚΑ Ι.ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ Δ. Σ. 20 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. 50 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 4ο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ) 2 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ» ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2 1 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ» 2 «ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ» 3 ΚΑΠΑΡΙΑΝΩΝ 4 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5 ΚΡΙΤΣΑΣ 6 ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ 7 ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ (νηπιαγωγεία & δημοτικά) 9

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 1 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΕΙΟΥ 3 ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 1 ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ 2 ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 3 ΣΓΟΥΡΟΥ 4 18ο ΡΟΔΟΥ 5 3ο ΤΗΝΟΥ 6 ΟΛΟΗΜΕΡΟ AΝΔΡΟΥ ΧΩΡΑΣ (2/ΘΕΣΙΟ) 1 10ο ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2 ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 3 18ο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4 1ο ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 5 2ο ΧΩΡΑΣ 6 2ο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 6 1 ΟΙΑΣ ΘΗΡΑΣ 2 ΛΙΝΔΟΥ 3 2ο ΑΦΑΝΤΟΥ 4 6ο ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 5 «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (Ν/Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟ) 6 6ο ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 7 ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 8 ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ 9 ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΜΗΛΟΥ 10 ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ 11 1ο ΚΩ 12 ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 13 1ο ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 14 ΦΡΥ ΚΑΣΟΥ 15 ΣΙΦΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 15 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 8 ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ 9 ΜΟΥΛΚΙΟΥ 10 5ο ΝΑΥΠΛΙΟΥ 11 ΚΟΡΩΝΗΣ 12 ΛΕΒΙΔΙΟΥ 13 ΤΡΟΠΑΙΩΝ 14 ΔΩΡΙΟΥ 15 6ο ΤΡΙΠΟΛΗΣ 16 ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ 17 ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ 18 ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ 19 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ» 20 ΕΥΑΣ 21 ΠΕΛΕΤΩΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 22 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2/ΘΕΣΙΟ) 23 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (3/ΘΕΣΙΟ) 24 ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 25 ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (3/ΘΕΣΙΟ) 26 ΠΗΓΑΔΙΟΥ (1/ΘΕΣΙΟ) 27 ΚΑΣΤΡΙΟΥ (1/ΘΕΣΙΟ) ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 27 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 32

6 44536 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 28ο ΛΑΜΙΑΣ 2 3ο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 3 13ο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4 3ο ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 ΑΦΡΑΤΙΟΥ 6 ΤΡΙΑΔΑΣ 7 ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 7 1 ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ 2 ΑΣΚΡΗΣ 3 ΥΠΑΤΟΥ 4 ΑΓΡΑΦΩΝ 5 2ο ΚΑΡΥΣΤΟΥ 6 ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 6 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (νηπιαγωγεία & δημοτικά) 12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 1ο ΚΑΛΛΟΝΗΣ 2 7ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 3 1ο ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 4 2ο ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 4 1 ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2 3ο ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (νηπιαγωγεία & δημοτικά) 13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ο ΠΑΤΡΩΝ 2 1ο ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ 3 61ο ΠΑΤΡΩΝ 4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 5 ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 6 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ» ΣΥΝΟΛΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 6 1 2ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ» 3 ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 4 7ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (8/ΘΕΣΙΟ) 6 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (2/ΘΕΣΙΟ) 7 Ν.ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 8 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ 9 ΜΠΟΡΣΙΟΥ 10 ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ 11 ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ 12 ΜΕΣΑΡΙΣΤΑΣ 13 ΚΑΡΔΑΜΑ 14 ΜΥΤΙΚΑ 15 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 16 ΕΛΑΙΩΝΟΣ (2/ΘΕΣΙΟ) 17 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΤΗΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 17 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 24 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 ΚΥΡΓΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΛΑΒΑΡΩΝ EΒΡΟΥ 3 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 4 ΣΜΙΝΘΗΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ 5 8ο ΚΑΒΑΛΑΣ 6 ΕΧΙΝΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 6

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 3 6o ΚΑΒΑΛΑΣ 4 2o ΞΑΝΘΗΣ 5 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΠΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 5 1 1ο ΔΡΑΜΑΣ 2 2ο ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 2 1 ΚΑΒΑΛΑΣ 2 ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΑ.Σ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑ.Σ. 2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ειδική αγωγή, γυμνάσια, γενικά λύκεια, & ΕΠΑ.Σ.) 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 4 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 6 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 7 ΚΕΡΑΤΕΑΣ 8 ΠΕΙΡΑΜ. ΣΧ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 9 6ο IΛΙΟΥ 10 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 11 2ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ 12 1ο ΑΥΛΩΝΑΣ 13 2ο ΑΥΛΩΝΑΣ 14 ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 15 3ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 16 1ο ΠΑΠΑΓΟΥ 17 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 18 «ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ» ΠΑΤΗΣΙΩΝ 19 «ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ 21 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΝΤΑ» 22 ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ» 23 «ΑΜΕΡΙΚ. ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ» ΕΛΛΑΔΟΣ 24 «ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ» 25 «Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ» 26 «ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ» Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 27 ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «JEANNE D ARC» 28 «ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ» 29 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ» 30 3ο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 31 Α ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 32 ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 33 7ο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 34 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 34 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 ΛΑΥΡΙΟΥ 7 3ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8 1ο ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 9 Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 10 1ο ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11 1ο ΠΑΛΛΗΝΗΣ 12 2ο ΠΑΛΛΗΝΗΣ 13 «ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» 14 ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ» 15 «ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ» 16 «Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ» 17 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ» 18 2ο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 19 3ο ΧΟΛΑΡΓΟΥ 20 42ο ΑΘΗΝΩΝ 21 ΜΑΓΟΥΛΑΣ 22 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 22

8 44538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 1ο ΥΜΗΤΤΟΥ 2 1ο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 3 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 3 ΕΠΑ.Σ. 1 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑ.Σ. 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 60 (γυμνάσια, γενικά λύκεια, & ΕΠΑ.Σ.) 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ 2 ΛΑΙΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3 ΛΕΧΟΒΟΥ 4 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΜΕ Α Β Γ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 5 ΠΕΡΔΙΚΚΑ 6 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 7 ΓΑΒΡΟΥ 8 ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 1 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 2 Λ.Τ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ 3 3ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4 ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 4 1 1ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (γυμνάσια, γενικά λύκεια & ) 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1 7ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 1 1 ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ N. ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ (γυμνάσια & ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 1ο Τ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 2 «ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 3 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΒΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 3 1 «ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 2 ΣΟΦΑΔΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3 ΣΚΙΑΘΟΥ 4 3ο ΒΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 4 1 Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑ.Σ. 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ειδική αγωγή, γυμνάσια, γενικά λύκεια & ΕΠΑ.Σ.) 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1 ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ «ΑΛΚΙΝΟΟΣ» ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (γυμνάσια & γενικά λύκεια) 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ 2 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 3 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 4 1ο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 4 1 2ο ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 2 «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ» 3 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ» 4 ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 10 2

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ 6 «ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ» 7 ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ 8 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 9 1o ΑΡΙΔΑΙΑΣ 10 ΠΕΛΛΑΣ 11 ΡΗΤΙΝΗΣ 12 «ΠΛΑΤΩΝ» 13 ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 14 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 15 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΕΡΡΩΝ 16 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 19 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20 ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ 21 2ο ΣΟΧΟΥ 22 ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ (ΝΥΝ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ) 23 1ο ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ o ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2 «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ» 3 «ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙ» 4 4ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 11ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 1ο ΕΔΕΣΣΑΣ 9 «ΠΛΑΤΩΝ» 10 1ο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11 ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 12 ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 13 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ» 14 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 1ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16 3ο ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ο ΣΤΑΥΡΟΥ 2 2ο ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 3 ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4 ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 5 2ο ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΕΠΑ.Σ. 1 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑ.Σ. 2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ 50 ΔΟΝΙΑΣ (ειδική αγωγή, γυμνάσια, γενικά λύκεια, & ΕΠΑ.Σ.) 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 «ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ» Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 3 «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 5 ΣΠΗΛΙΟΥ 6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΖΑΝΝΕΙΟ» ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 6 1 «ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ» Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2 ΑΣΗΜΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 3 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ (γυμνάσια & γενικά λύκεια ) 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 2 «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥ ΚΕΙΩΝ 1 1ο ΣΥΜΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 9 2

10 44540 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (γυμνάσια, γενικά λύκεια & ) 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1 ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΥΡΟΥ 2 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5 ΓΕΡΑΚΙΟΥ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 6 ΝΕΜΕΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 7 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 8 ΜΕΛΙΓΑΛΑ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ» Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 10 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 11 3ο ΣΠΑΡΤΗΣ 12 «ΙΔΕΑ» ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ο ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3 ΓΚΟΥΡΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4 1ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ 5 ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ 6 «ΙΔΕΑ» ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 6 1 1ο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 2 2ο ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 21 (ειδική αγωγή, γυμνάσια, γενικά λύκεια & ) 11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΔΕΛΦΩΝ 2 ΓΥΜΝΟΥ 3 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 4 ΚΡΙΕΖΩΝ 5 ΕΛΑΤΕΙΑΣ 3 6 ΔΡΟΣΙΑΣ 7 ΜΩΛΟΥ 8 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 9 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 10 ΜΑΡΤΙΝΟΥ 11 ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ 12 ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 12 1 ΕΛΑΤΕΙΑΣ 2 ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ 3 ΛΙΜΝΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 3 1 1ο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ 16 ΔΑΣ (γυμνάσια, γενικά λύκεια & ) 12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ν. ΛΕΣΒΟΥ 1 1ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2 ΠΑΜΦΙΛΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 2 1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2 ΑΓΙΑΣΟΥ Ν. ΛΕΣΒΟΥ 3 ΓΕΡΑΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 3 1 ΚΑΛΛΟΝΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ειδική αγωγή, γυμνάσια, γενικά λύκεια & ) 13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΜΕ Λ.Τ. ΠΥΡΓΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 1 7

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2 ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3 (γυμνάσια & γενικά λύκεια) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 12 Οκτωβρίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

12 44542 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2546 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Προτύπων Πειραματικών Σχολείων... 1 Μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/1/2015 9:00 25 2 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 9:00 28 3 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 9:00 35 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 10:00 22 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2014 11:00 18 4 5 ΛΕΟΝΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/2016 13:00 45 2 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 7/10/2016 9:00 30 3 129ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 10:00 23 4 162ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2014-2020 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2014-2020 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π.Σ) Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία στην Ελλάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π.Σ) Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Πρότυπα Πειραματικά

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ.: Δ3 Βαθμός Προτερ.

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ.: Δ3 Βαθμός Προτερ. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.08.22 15:12:53 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Ξ3Α4653ΠΣ-6Δ6 Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα