RETRO HI-FI SYSTEM TURNTABLE/CD/MP3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "RETRO HI-FI SYSTEM TURNTABLE/CD/MP3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΘΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ RETRO HI-FI SYSTEM TURNTABLE/CD/MP3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΠΙΚΑΠ03Ν ΠΙΚΑΠ03Ν-Κ 1. Κάλυµµα 2. Πλατώ δίσκων 3. Κέντρο δίσκου 4. είκτης συχνότητας (δείχνει τον επιλεγµένο σταθµό) 5. Ηχεία (και στις δύο πλευρές) 6. Λαµπάκι ένδειξης FM ST. (ανάβει αν κάποιος σταθµός λαµβάνεται σε FM Stereo) 7. Θύρα USB (σύνδεση µε εξωτερικές συσκευές USB) 8. Περιστρεφόµενος διακόπτης έντασης ήχου 9. Οθόνη LCD 10. Συρταράκι CD 11. Κουµπί µπάσων (ενισχύει τα µπάσα) 12. Κουµπί REP/INTRO/RAN (επανάληψη, εισαγωγή, τυχαία επανάληψη) 13. Κουµπί FOLDER UP (αναζήτηση φακέλου για MP3/WMA CD) 14. Κουµπί SKIP (αναζήτηση για τίτλο) 15. Υποδοχή ακουστικών 16. Κουµπί RECORD (από LP ή CD σε USB) 17. Κουµπί SOURCE (αλλαγή ανάµεσα σε λειτουργία CD/USB) 18. Κουµπί / (αναπαραγωγή/παύση/stop) 19. ιακόπτης αλλαγής συχνότητας 20. Κουµπί συρταριού CD 21. ιακόπτης επιλογής OFF/PHONO/CD-USB/TUNER (επιλογή λειτουργίας) 22. ιακόπτης επιλογής AM/FM/FM-ST (επιλογής σταθµού) 23. Καλώδιο ρεύµατος και φις 24. Κεφαλή πικάπ 25. Κουµπί επιλογής 33/45/78 στροφών (επιλογή ταχύτητας δίσκου) 26. Ασφάλεια για την κεφαλή του πικάπ 27. Μεντεσές καλύµµατος 28. Αντάπτορας µετατροπέας για µονούς δίσκους 29. Υποδοχή LINE OUT R (υποδοχή για εξωτερική σύνδεση) 30. Υποδοχή LINE OUT L (υποδοχή για εξωτερική σύνδεση) 31. ιπολική κεραία 32. ιακόπτης AUTO STOP ON/OFF (σταµατά αυτόµατα την αναπαραγωγή δίσκου) Τηλεχειριστήριο 33. Κουµπί PROGRAM (τίτλοι προγράµµατος) 34. Κουµπί FIND (αναζήτηση τίτλων) 35. Κουµπί REP/INTRO/RAN (επανάληψη, εισαγωγή, τυχαία επανάληψη) 36. Κουµπί SKIP/SEARCH (αναζήτηση τίτλου) 37. Κουµπί FOLDER (αναζήτηση φακέλου για MP3/WMA CD) 38. Κουµπί SKIP/SEARCH (αναζήτηση τίτλου) 39. ιαµέρισµα µπαταριών (πίσω µέρος συσκευής) 40. Κουµπί FOLDER (αναζήτηση φακέλου για MP3/WMA CD) 41. Κουµπί SOURCE (αλλαγή µεταξύ λειτουργίας CD/USB) 42. Κουµπί (παύση αναπαραγωγής) 43. Κουµπί (αναπαραγωγή/παύση) 44. Κουµπί REC (εγγραφή από LP ή CD σε USB) 45. Κουµπί INFO (δείχνει πληροφορίες για τα MP3/WMA) 46. Υπέρυθρος αισθητήρας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας πριν λειτουργήσετε αυτή τη συσκευή. 2. Παρακαλούµε συµµορφωθείτε µε τις τυπωµένες προειδοποιήσεις πάνω ή µέσα στη συσκευή και σ αυτό το εγχειρίδιο. 3. Παρακαλούµε αποθηκεύστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης ώστε να µπορείτε να το διαβάζετε όταν αυτό είναι απαραίτητο. 4. Όταν δίνετε αυτή τη συσκευή σε κάποιο τρίτο, παρακαλούµε δίνετε και αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. 5. Προστατέψτε αυτή τη συσκευή από υπερβολική θερµοκρασία (άνω των 35 C) ή ψύχος (κάτω των 5 C), απευθείας ηλιακό φως και σκόνη. 6. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση µόνο σε ήπιο κλίµα, αποφύγετε την χρήση σε τροπικό κλίµα ή σε κλίµα µε υψηλή υγρασία. 7. Μην τοποθετείτε αντικείµενα µε φλόγα, όπως κεριά, πάνω στη συσκευή. 8. Προστατέψτε αυτή τη συσκευή από νερό, ακόµα και πιτσίλισµα και από υγρασία. 9. Μην τοποθετείτε αντικείµενα γεµάτα µε νερό, π.χ. βάζα, πάνω στη συσκευή. 10. Πριν βάλετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα, παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι τα βολτ και ο τύπος ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όπως αναγράφονται πάνω στη συσκευή. 11. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό, π.χ. µπανιέρα, νεροχύτη, νιπτήρα, κουβάδες, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα. Θανάσιµος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 12. Σε περίπτωση ανάγκης, βγάλτε αµέσως την πρίζα από το ρεύµα. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία /5

2 13. Αποφύγετε να τσακίζετε το καλώδιο ή να έρχεται σε επαφή µε αιχµηρές άκρες. 14. Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή και το καλώδιο για πιθανές φθορές. Αν το καλώδιο ρεύµατος ή το φις έχουν πάθει βλάβη, να αντικατασταθεί το φθαρµένο µέρος από κάποιο επαγγελµατία, αφού αυτό απαιτεί ειδικά εργαλεία. 15. Μην ανοίγετε το κάλυµµα της συσκευής για κανένα λόγο. 16. Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε µόνοι σας τη συσκευή. Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για επισκευή και συντήρηση. 17. Πάντα να κρατάτε µία απόσταση το λιγότερο 5 εκατοστών σε όλες τις πλευρές της συσκευής για να έχει σωστό αερισµό. 18. Αποφύγετε περιοχές µε ανεπαρκή εξαερισµό (π.χ. σε βιβλιοθήκες, πίσω από κουρτίνες, ανάµεσα σε έπιπλα). 19. Παρακαλούµε παρέχετε επαρκή εξαερισµό. Μην καλύπτετε τους αεραγωγούς π.χ. µε εφηµερίδες, τραπεζοµάντιλα, κουρτίνες κλπ. 20. Αν δεν χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα η συσκευή, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα. 21. Πάντα να τραβάτε το φις, ποτέ το καλώδιο. 22. Πρέπει να σβήσετε τη συσκευή από το OFF πριν βγάλετε το καλώδιο. 23. Όταν χρησιµοποιείτε ακουστικά, µην ακούτε συνεχώς σε υψηλή ένταση, αυτό µπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην ακοή σας. 24. Παρακαλούµε προσέχετε ιδιαιτέρως αν λειτουργούν τη συσκευή αυτή παιδιά. 25. ΠΡΟΣΟΧΗ! LASER CLASS Ι. Λειτουργεί µε αόρατη ακτινοβολία λέιζερ που µπορεί να είναι επιβλαβής για τα µάτια. Η συσκευή διαθέτει εγκαταστάσεις ασφαλείας, οι οποίες αποτρέπουν την ακτινοβολία λέιζερ έξω από τη συσκευή. εν επιτρέπεται να βλάψετε αυτές τις εγκαταστάσεις ασφαλείας. 26. Σε περίπτωση που πάθει βλάβη η σύνδεση ρεύµατος της συσκευής, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από κάποιον ειδικό, προς αποφυγή κινδύνων. 27. Παρακαλούµε πετάξτε τις χρησιµοποιηµένες µπαταρίες στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης για την προστασία του περιβάλλοντος. 28. Προσοχή: Σε περίπτωση βλάβης οφειλόµενης σε ηλεκτρική εκκένωση ή σε µεταβολές τάσης, παρακαλούµε επαναρυθµίστε το USB αποσυνδέοντάς το από τη συσκευή. 29. Προσοχή: Σε περίπτωση βλάβης οφειλόµενης σε ηλεκτρική εκκένωση ή σε µεταβολές τάσης, παρακαλούµε επαναρυθµίστε τη συσκευή αποσυνδέοντάς τη από το ρεύµα. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Μην απορρίπτετε το προϊόν στους κάδους οικιακών απορριµµάτων. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύµφωνα µε τις ισχύουσες τοπικές ρυθµίσεις. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Ανοίγοντας τη συσκευασία Παρακαλούµε προσέξτε όταν ανοίγετε τη συσκευασία. Μην καταστρέψετε το κουτί ή άλλα υλικά συσκευασίας, φυλάξτε τα αν αυτό είναι δυνατόν για πιθανή µελλοντική µεταφορά ή επιστροφή σε περίπτωση επισκευής ή επιδιόρθωσης. Σηµείωση Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες χρησιµοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Για να έχετε µία καθαρή εικόνα, οι αριθµοί λειτουργίας για το τηλεχειριστήριο αναγνωρίζονται µε ένα F µπροστά από τον αριθµό λειτουργίας. Παράδειγµα: (F:XX). ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η συσκευή είναι σχεδιασµένη για 230V~50 Hz. Συνδέστε το φις (23) σε µια κατάλληλη πρίζα. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τοποθέτηση και αλλαγή µπαταριών: Ανοίξτε την ασφάλεια του διαµερίσµατος µπαταριών (F:39), που βρίσκεται στο κάτω µέρος του τηλεχειριστηρίου και αφαιρέστε το κάλυµµα του διαµερίσµατος µπαταριών. Αν χρειάζεται, βγάλτε τις παλιές µπαταρίες και τοποθετήστε δύο καινούριες µπαταρίες τύπου 1.5 V LR3/R3/AAA (δεν περιλαµβάνονται) µέσα στο διαµέρισµα µπαταριών. Παρακαλούµε ακολουθήστε τη σωστή πολικότητα (+/-) όπως φαίνεται µέσα στο διαµέρισµα µπαταριών. Κλείστε το διαµέρισµα µπαταριών. Πάντα να σηµαδεύετε το τηλεχειριστήριο ή τον υπέρυθρο αισθητήρα (46) προς τον υπέρυθρο δέκτη R, ο οποίος βρίσκεται πάνω στη συσκευή. Να χρησιµοποιείτε πάντα το συγκεκριµένο τύπο µπαταριών. Να χρησιµοποιείτε µόνο µπαταρίες υψηλής ποιότητας. Οι µπαταρίες χαµηλής ποιότητας µπορεί να έχουν διαρροή υγρού και να βλάψουν τη συσκευή. Ποτέ µην αναµιγνύετε παλιές και νέες µπαταρίες ή µπαταρίες διαφορετικού τύπου. Αν ποτέ παρουσιάσουν διαρροή οι µπαταρίες, αφαιρέστε τις από το διαµέρισµα µπαταριών χρησιµοποιώντας ένα πανί και πετάξτε τις σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Αποφύγετε την επαφή του υγρού της µπαταρίας µε το δέρµα ή τα µάτια. Αν έρθει σε επαφή το υγρό των µπαταριών µε τα µάτια σας, παρακαλούµε ξεπλύνετε µε νερό και επικοινωνήστε αµέσως µε κάποιο γιατρό. Σε περίπτωση επαφής του υγρού των µπαταριών µε το δέρµα σας, πλύνετε αµέσως µε νερό και σαπούνι. Σηµείωση: αν η συσκευή δεν χρησιµοποιείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα, παρακαλούµε αφαιρέστε τις µπαταρίες. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαρροή µπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Αν η απόδοση της συσκευής σας δεν είναι το ίδιο καλή, παρακαλούµε αντικαταστήστε όλες τις µπαταρίες. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ανάβοντας/σβήνοντας τη συσκευή Γυρίστε το διακόπτη OFF/PHONO/CD-USB/TUNER (21) στη θέση - TUNER για να ακούσετε ραδιόφωνο, - PHONO για να ακούσετε δίσκους, - CD/USB για να ακούσετε CD ή τραγούδια από µία εξωτερική συσκευή USB. Αν ο διακόπτης είναι στη θέση PHONO ή CD/USB, η οθόνη LCD (9) θα ανάψει. Γυρίστε το διακόπτη OFF/PHONO/CD-USB/TUNER (21) στη θέση OFF για να σβήσει η συσκευή. Σηµείωση: Αν ο διακόπτης AUTO STOP ON/OFF (32) είναι στη θέση OFF, το πικάπ θα ξεκινήσει να περιστρέφεται µόλις ο διακόπτης OFF/PHONO/CD-USB/TUNER (21) γυριστεί στη θέση ΡΗΟΝΟ. Ένταση ήχου Στρέψτε το διακόπτη έντασης ήχου (8) προς τα δεξιά για να αυξήσετε την ένταση του ήχου ή προς τα αριστερά για να τη µειώσετε. Υποδοχή Ακουστικών Μπορείτε να συνδέσετε στερεοφωνικά ακουστικά (δεν περιλαµβάνονται) µε βύσµα 3,5 mm στην υποδοχή των ακουστικών (15). Τα ηχεία (5) θα κλείσουν αυτόµατα. Ενισχυτής µπάσων Πιέστε το κουµπί X-BASS (11) για να ενισχυθούν τα µπάσα. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιµη περισσότερο όταν ακούτε µε χαµηλή ένταση ήχου. Μην τη χρησιµοποιείτε µε δυνατή ένταση ήχου για να µη βλάψετε τυχόν συνδεδεµένα ακουστικά ή την ακοή σας. Πιέστε το κουµπί άλλη µια φορά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία /5

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑ ΙΟΦΩΝΟΥ Γυρίστε το διακόπτη OFF/PHONO/CD-USB/TUNER (21) στη θέση TUNER. Χρησιµοποιήστε το διακόπτη BAND AM/FM/FM-ST (22) για να επιλέξετε τον επιθυµητό σταθµό ΑΜ, FM, ή FM-SΤ. Επιλέξτε Ραδιοφωνικό Σταθµό Χρησιµοποιήστε το διακόπτη TUNING (19) για να επιλέξετε έναν επιθυµητό σταθµό. Η ρυθµισµένη συχνότητα φαίνεται στην οθόνη συχνοτήτων (4). Για στερεοφωνική λήψη, το φωτάκι ένδειξης FM-ST (6) θα ανάψει. Για στερεοφωνική λήψη, ο διακόπτης BAND AM/FM/FM-ST πρέπει να είναι στη θέση FM-ST. Γυρίστε το διακόπτη OFF/PHONO/CD-USB/TUNER (21) στη θέση OFF για να σβήσει το ραδιόφωνο. ΚΕΡΑΙΑ Η συσκευή διαθέτει κεραία (31) για λήψη FM. Για την καλύτερη δυνατή λήψη, ανοίξτε πλήρως την κεραία. Για λήψη AM, µία κεραία ακτίνας είναι ενσωµατωµένη στη συσκευή. Αυτή η κεραία πρέπει επίσης να ρυθµιστεί στην καλύτερη δυνατή θέση. Για αδύναµους ραδιοφωνικούς σταθµούς, η λήψη µπορεί να βελτιωθεί αν η συσκευή στραφεί προς την καλύτερη θέση λήψης. ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΟ ΙΣΚΟ Βγάλτε την ασφάλεια της βελόνας πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή. Μετά τη χρήση, βάλτε την ασφάλεια ξανά στη θέση της. Ανοίξτε το κάλυµµα (1). Καθαρίστε το δίσκο µε ένα ειδικό πανάκι καθαρισµού δίσκων. Αν έχει µαζευτεί σκόνη πάνω στη βελόνα, καθαρίστε την µε ένα βουρτσάκι καθαρισµού. Αν θέλετε να παίξετε δίσκους 45 στροφών, πρώτα βάλτε τον µετατροπέα αντάπτορα (28) στο πικάπ (3). Τα LP µπορούν να τοποθετηθούν απευθείας πάνω στο πικάπ. Βάλτε το δίσκο πάνω στο πικάπ. Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά που θέλετε να ακούσετε κοιτάζει προς τα πάνω. Αποφύγετε να ακουµπήσετε το δίσκο µε τα δάχτυλά σας για να µην τον λερώσετε. Τέτοιοι λεκέδες θα ακουστούν κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ως παράσιτα. Θέστε το κουµπί 33/45/78 (25) στην ανάλογη ταχύτητα για το δίσκο που θέλετε να παίξετε. Η σωστή ταχύτητα θα πρέπει να αναγράφεται πάνω στην ετικέτα του δίσκου. Σηκώστε την ασφάλεια (26) της βελόνας προς τα δεξιά. Τώρα πιάστε τη βελόνα µε τον αντίχειρα και το δείκτη σας πάνω στη λαβή (24) και µετακινήστε τη προσεκτικά πάνω από το δίσκο. Αν ο διακόπτης AUTO STOP ON/OFF είναι στη θέση ΟΝ, η πλατφόρµα του πικάπ (2) θα ξεκινήσει να γυρίζει µόλις η βελόνα µετακινηθεί προς την πλατφόρµα. Τώρα κατεβάστε προσεκτικά τη βελόνα στην εξωτερική άκρη του δίσκου (στο αρχικό αυλάκι). Καλό είναι να αποφεύγετε να µετακινείτε τη βελόνα πάνω στο δίσκο, αφού αυτό βλάπτει και το δίσκο και τη βελόνα. Ο δίσκος τώρα αναπαράγεται, η βελόνα ακολουθεί το αυλάκι του δίσκου προς το κέντρο του. Μόλις η βελόνα είναι κοντά στο κέντρο του δίσκου, το µοτέρ της πλατφόρµας θα σβήσει αν ο διακόπτης AUTO STOP ON/OFF είναι στη θέση ΟΝ. Θα σταµατήσει αυτόµατα η αναπαραγωγή. Αν ο διακόπτης AUTO STOP ON/OFF είναι στη θέση OFF, η αναπαραγωγή δεν θα σταµατήσει αυτόµατα. Τώρα πιάστε τη λαβή της βελόνας µε τον αντίχειρα και το δείκτη σας και µετακινήστε τη προσεκτικά πίσω στη βάση της. Τώρα γυρίστε το δίσκο για να ακούσετε και την άλλη πλευρά, αν θέλετε. Αν δεν θέλετε να παίξετε άλλο δίσκο, κατεβάστε προς τα κάτω την ασφάλεια της βελόνας. Σηµείωση: Αν η αναπαραγωγή του δίσκου σταµατήσει πριν το τέλος του δίσκου, πιέστε το διακόπτη AUTO STOP ON/OFF στη θέση OFF. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ CD PLAYER Αυτή η συσκευή είναι συµβατή µε CD ήχου, MP3 και CD-R/RW και WMA. Μη χρησιµοποιείτε άλλο φορµά! Για CD-R/RW η ποιότητα της αναπαραγωγής επηρεάζεται από την ποιότητα της εγγραφής. Εισαγωγή και αφαίρεση CD Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας OFF/PHONO/CD-USB/TUNER (21) στο CD/USB. Θα εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη CDP READ. Αν βάλετε κάποιο CD, ο αριθµός των τίτλων που υπάρχουν στο CD και ο συνολικός χρόνος θα εµφανιστούν στην οθόνη LED µετά από λίγο. Αν δεν βάλετε CD, θα εµφανιστεί η ένδειξη NO DISC. Πιέστε το κουµπί του διαµερίσµατος CD (20). Το συρταράκι του CD (1) θα ανοίξει. Βάλτε ένα CD µέσα στο συρταράκι µε την ετικέτα του προς τα πάνω. Κλείστε το συρταράκι. Μετά από λίγο, ο αριθµός των τίτλων που υπάρχουν στο CD θα εµφανιστεί στην οθόνη LED και επιπρόσθετα για MP3, ο αριθµός των δίσκων. Η οθόνη LED δείχνει OPEN αν το συρταράκι του CD είναι ανοιχτό. Σηµείωση: Το συρταράκι του CD µπορεί να ανοιχτεί µόνο αν ο διακόπτης OFF/PHONO/CD-USB/TUNER (21) είναι στη θέση CD/USB. Ακούγοντας ένα CD Βάλτε ένα CD όπως περιγράφηκε άνωθι. Πιέστε είτε το κουµπί / (18) είτε το κουµπί (F:43) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του CD. Ο αριθµός του τίτλου και ο καταγεγραµµένος χρόνος θα εµφανιστούν στην οθόνη LED. Ανάλογα µε το φορµά (CD, MP3, WMA) είτε η ένδειξη CD είτε MP3 είτε WMA θα εµφανιστούν στην οθόνη. Αυτό θα φαίνεται επίσης και ενώ είστε σε λειτουργία STOP. Για να σταµατήσετε την αναπαραγωγή του CD, πιέστε το κουµπί / (πιέστε για 2 δευτερόλεπτα) ή (F:42). Για να κάνετε στιγµιαία παύση της αναπαραγωγής, πιέστε είτε το κουµπί / είτε το κουµπί (F:43). Ο καταγεγραµµένος χρόνος θα αναβοσβήνει στην οθόνη LED. Για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή, πιέστε το κουµπί / ή ακόµα µια φορά. Επιπρόσθετες πληροφορίες για MP3/WMA-CD: Αν έχουν ονοµαστεί ξεχωριστά αρχεία, αυτό το όνοµα αρχείου µπορεί να εµφανιστεί στην οθόνη LCD κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής χρησιµοποιώντας το κουµπί INFO (F:45). Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε το κουµπί INFO άλλη µια φορά. Αναζήτηση Τίτλου (λειτουργία SKIP) Προς τα εµπρός: Για να πάτε στην αρχή του επόµενου τίτλου, πιέστε το κουµπί SKIP (14) ή το SKIP/SEARCH (F:38) 1 x όσο είστε στη λειτουργία αναπαραγωγής. Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το κουµπί, η συσκευή θα πηγαίνει στον επόµενο τίτλο. Για να βρείτε συγκεκριµένο σηµείο του τραγουδιού, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί SKIP ή SKIP/SEARCH. Μόλις βρείτε το επιθυµητό σηµείο, αφήστε το κουµπί. Το CD player συνεχίζει την αναπαραγωγή από αυτό το σηµείο. Προς τα πίσω: Για να ακούσετε το τρέχον τραγούδι από την αρχή, πιέστε το κουµπί SKIP (14) ή το SKIP/SEARCH (F:36) 1 x. Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουµπί, η συσκευή θα πηγαίνει στον αντίστοιχο προηγούµενο τίτλο. Για να ψάξετε γρήγορα για ένα συγκεκριµένο σηµείο, πιέστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί SKIP ή SKIP/SEARCH ενώ είστε στη λειτουργία αναπαραγωγής. Μόλις φτάσετε στο επιθυµητό σηµείο, αφήστε το κουµπί. Το CD player συνεχίζει την αναπαραγωγή από αυτό το σηµείο. Έχετε επίσης την επιλογή να επιλέξετε ένα κοµµάτι ενώ είναι σταµατηµένο και να παίξει πιέζοντας είτε το κουµπί / ή. Επιλέξτε άλµπουµ (για MP3/WMA-CD ή CD) Σταµατήστε την αναπαραγωγή. Πιέστε το κουµπί FOLDER UP (13) ή FOLDER (F:40) ή (F:37) για να επιλέξετε και να ανοίξετε τα άλµπουµ σε ένα δίσκο MP3/WMA. Οι αριθµοί των άλµπουµ θα εµφανιστούν στην οθόνη LCD (π.χ. 14). Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία /5

4 Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά SKIP ή SKIP/SEARCH για να επιλέξετε το επιθυµητό κοµµάτι. Όταν επιλέξετε το κοµµάτι, µόνο ο αριθµός του κοµµατιού θα εµφανίζεται και όχι ο αριθµός του άλµπουµ. Σηµείωση: Μπορείτε να προεπιλέξετε ένα επιθυµητό κοµµάτι ενώ έχει σταµατήσει να παίζει, χρησιµοποιώντας τα κουµπιά FOLDER UP ή FOLDER ή και τα κουµπιά SKIP ή SKIP/SEARCH ή SKIP και SKIP/SEARCH. Πιέστε το κουµπί / ή για να ακούσετε αυτό το κοµµάτι. Αναζήτηση κοµµατιού (για MP3/WMA-CD) Πιέστε το κουµπί FIND (F:34) µία φορά για να πάτε στη λειτουργία αναζήτησης. Μπορείτε να αναζητήσετε τα κοµµάτια είτε µε αλφαβητική (Α-Ζ) είτε µε αριθµητική σειρά (1-9). Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά SKIP και SKIP/SEARCH ή SKIP και SKIP/SEARCH για να δείτε τον διαθέσιµο χώρο µνήµης ή να πάτε από ένα γράµµα ή αριθµό στο επόµενο γράµµα ή αριθµό. Αν δεν χρησιµοποιείται ένα γράµµα ή αριθµός, θα εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη NO FILE. Πιέστε το κουµπί FIND δύο φορές για να δείτε το όνοµα του άλµπουµ (π.χ. FOLDER 2) Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά FOLDER UP ή FOLDER ή για να επιλέξετε ένα άλµπουµ και χρησιµοποιήστε το κουµπί / για να ακούσετε όλα τα κοµµάτια από το επιλεγµένο άλµπουµ. Πιέστε το κουµπί / ή για να ξεκινήσει να παίζει το κοµµάτι. Προγραµµατίζοντας την αναπαραγωγή κάποιου τίτλου Προγραµµατισµός αναπαραγωγής Μπορείτε να προγραµµατίσετε έως και 32 τίτλους σε οποιαδήποτε σειρά. Πιέστε το κουµπί PROGRAM (F:33) ενώ έχει σταµατήσει να παίζει το CD. P θα εµφανιστεί στην οθόνη LCD, ενώ θα αναβοσβήνει το 01. Θα εµφανιστεί επίσης το PROG. Μνήµη Αριθµός τίτλου P Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά SKIP και SKIP/SEARCH ή SKIP και SKIP/SEARCH για να επιλέξετε το επιθυµητό κοµµάτι. Τώρα πιέστε το κουµπί PROGRAM 1x για να αποθηκεύσετε τις καταχωρήσεις της πρώτης µνήµης και να ανοίξετε την επόµενη µνήµη. Επαναλάβετε τα ανωτέρω βήµατα για να προγραµµατίσετε τις υπόλοιπες µνήµες. Αν χρησιµοποιήσετε όλες τις µνήµες, θα εµφανιστεί η ένδειξη FULL στην οθόνη LCD. Προβολή προγράµµατος Μόλις τελειώσετε µε τον προγραµµατισµό και της τελευταίας µνήµης (αρ.32), µπορείτε να δείτε τους προγραµµατισµένους τίτλους για όλες τις µνήµες πιέζοντας το κουµπί PROGRAM. Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το κουµπί, η συσκευή θα δείχνει τον αριθµό του κοµµατιού που αποθηκεύσατε στην αντίστοιχη µνήµη. Αν δεν είναι όλες οι µνήµες προγραµµατισµένες, το κουµπί PROGRAM πρέπει να πατηθεί άλλη µια φορά µετά την τελευταία µνήµη που προγραµµατίστηκε για να δείτε το πλήρες πρόγραµµα. Μπορείτε τώρα να δείτε τις µνήµες όπως περιγράφηκε πιο πάνω. Παρόλα αυτά, η τελευταία µνήµη που δεν έχει προγραµµατιστεί θα εµφανιστεί και µπορείτε να την προγραµµατίσετε αν θέλετε. Ενώ βλέπετε το πρόγραµµα, µπορείτε επίσης να επαναπρογραµµατίσετε τις µνήµες. Για να ακούσετε το πρόγραµµα, πιέστε το κουµπί / ή. Θα εµφανιστεί η ένδειξη PROG στην οθόνη LCD. Πιέστε το κουµπί ή το STOP για να σταµατήσετε την αναπαραγωγή. Ο προγραµµατισµός θα παραµείνει αποθηκευµένος. Πιέστε το κουµπί / ή το για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή. Το πρόγραµµα θα σβήσει: - Αν ο διακόπτης OFF/PHONO/CD-USB/TUNER τεθεί σε άλλη λειτουργία, - Αν πατηθεί το κουµπί / (για 2 δευτερόλεπτα) ή το STOP ενώ είστε στη λειτουργία προγραµµατισµού, - Αν πατηθεί το κουµπί / (για 2 δευτερόλεπτα) ή το STOP ενώ είστε στη λειτουργία αναπαραγωγής, - Αν ανοίξει το συρταράκι του CD, - Αν διακοπεί η παροχή ρεύµατος. Επανάληψη τίτλου τυχαία επανάληψη Πιέστε το κουµπί REP/INTRO/RAN (12) ενώ είστε στη λειτουργία αναπαραγωγής. Πιέστε το REP/INTRO/RAN (F:35). Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιµες: Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης ή τυχαίας επανάληψης, πιέστε το κουµπί REP/INTRO/RAN ή REP/INTRO/RAN µέχρι οι ανωτέρω ενδείξεις να εξαφανιστούν από την οθόνη. ΘΥΡΑ USB Με αυτή τη συσκευή, µπορείτε να ακούσετε CD ήχου, MP3 και WMA χρησιµοποιώντας USB. Ποτέ µην επιχειρήσετε να παίξετε άλλα φορµά! Συνδέστε την εξωτερική πηγή USB στη θύρα USB (7). Ανάψτε τη συσκευή. Γυρίστε το διακόπτη OFF/PHONO/CD-USB/TUNER στη θέση CD/USB. Πιέστε το κουµπί SOURCE (17), SOURCE (F:41) για να επιλέξετε τη λειτουργία USB. Οι λειτουργίες αυτών των κουµπιών και οθονών σε σχέση µε την αναπαραγωγή είναι οι ίδιες για τη λειτουργία USB και CD. Παρακαλούµε δείτε τις πληροφορίες στο «Λειτουργία του CD player». Αν η συσκευή δεν µπορεί να συνδεθεί µε τη συσκευή USB, θα εµφανιστεί η ένδειξη NO USB στην οθόνη LCD. Αποσύνδεση Κουµπί Οθόνη LCD Λειτουργία 1x Επανάληψη του τρέχοντος τίτλου 2x 3x ALL Επανάληψη ολόκληρου CD Επανάληψη του τρέχοντος άλµπουµ (MP3/WMA) 4x INTRO Κάνει εισαγωγή 10 δευτερολέπτων σε κάθε κοµµάτι 5x RANDOM Τυχαία επανάληψη Όταν θέλετε να αποσυνδέσετε το USB, πρώτα σταµατήστε τη συσκευή και µετά θέστε τη σε άλλη λειτουργία αναπαραγωγής (π.χ. ραδιόφωνο). Τώρα αποσυνδέστε το USB από τη θύρα USB. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εξωτερικές πηγές δεδοµένων πρέπει να είναι σε φορµά FAT16. Η συσκευή δεν αναγνωρίζει φορµά NTFS. Αν είναι συνδεδεµένο ένα MP3 player στη θύρα USB, δεν µπορούν να εξαιρεθούν προβλήµατα αποκωδικοποίησης. Λόγω της µεγάλης διαφοροποίησης προϊόντων µε θύρες USB, SD και MMC και τα διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν µπορούµε να εγγυηθούµε ότι όλες οι συσκευές θα αναγνωρίζονται ή ότι όλες οι πιθανές διαµορφώσεις θα λειτουργούν σωστά. Το «διάβασµα» µιας συσκευής USB µπορεί να πάρει µέχρι και 10 δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια των οποίων θα εµφανίζεται η ένδειξη NO USB. Ο χρήστης µπορεί να µειώσει το χρόνο διαβάσµατος ανάβοντας τη συσκευή USB και βάζοντας το MP3 να παίζει, πριν τα συνδέσει στο προϊόν. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία /5

5 ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ CD ΗΧΟΥ KAI ΙΣΚΟΥΣ ΣΕ MP3/ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ ΑΡΧΕΙΑ MP3 Όταν µετατρέπετε, η εξωτερική πηγή δεδοµένων δηµιουργεί αυτόµατα ένα φάκελο AUDIO. Παρόλα αυτά, δεν θα αποθηκευτούν ονόµατα κοµµατιών. CD ΗΧΟΥ (1 τίτλος) Συνδέστε την εξωτερική πηγή USB στη θύρα USB. Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι η πηγή δεδοµένων έχει επαρκή ελεύθερη µνήµη. Ανάψτε τη συσκευή και βάλτε να παίξει ένα CD ακολουθώντας τις οδηγίες πιο πάνω. Πιέστε το κουµπί RECORD (16) ή REC (F:44). Θα αναβοσβήσει η ένδειξη CHECKING για λίγο στην οθόνη LCD, ελέγχεται η σύνδεση µε την πηγή δεδοµένων USB. Θα αναβοσβήσει η ένδειξη REC στην οθόνη LCD, οι πληροφορίες καταγράφονται τώρα στην πηγή δεδοµένων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιέζοντας το κουµπί RECORD ή REC κατά τη διάρκεια της αντιγραφής, θα ακυρώσει τη διαδικασία. Αν ακυρωθεί η διαδικασία, ο καταγεγραµµένος τίτλος δεν θα αποθηκευτεί. CD ΗΧΟΥ (όλο το CD) Για να αντιγραφεί όλο το CD, µην αναπαράγετε το CD αλλά πιέστε το κουµπί RECORD ή REC αφού βάλετε το CD. Ακολουθήστε τα ανωτέρω βήµατα. ΙΣΚΟΙ Συνδέστε την εξωτερική πηγή USB στη θύρα USB. Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι η πηγή δεδοµένων έχει επαρκή ελεύθερη µνήµη. Ανάψτε τη συσκευή και βάλτε να παίξει ένας δίσκος ακολουθώντας τις οδηγίες πιο πάνω. Πιέστε το κουµπί RECORD ή REC. Θα αναβοσβήσει η ένδειξη SB για λίγο στη οθόνη LCD, ελέγχεται η σύνδεση µε την πηγή δεδοµένων USB. Μετά από αυτό θα εµφανιστεί η ένδειξη PHONO. Θα αναβοσβήσει η ένδειξη REC στην οθόνη LCD. Οι πληροφορίες θα καταγραφούν στην πηγή δεδοµένων. Για να σταµατήσει η αντιγραφή, πιέστε το κουµπί RECORD ή REC. Ρυθµίζοντας το Bit rate (ρυθµό µετάδοσης δυαδικών στοιχείων) Το bit rate µπορεί να ρυθµιστεί ενώ αντιγράφετε ένα δίσκο. Για να το κάνετε αυτό, θέστε τη συσκευή στη λειτουργία LP αλλά µην ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. Πιέστε το κουµπί INFO (F:45). Η βασική ρύθµιση των 128 kbps φαίνεται στην οθόνη LCD. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά SKIP ή SKIP/SEARCH και SKIP ή SKIP/SEARCH για να αλλάξετε το bit rate. ιαθέσιµα bit rates: 32/64/96/128/192/256 kbps. Αντιγράφοντας αρχεία MP3/WMA Τα αρχεία MP3/WMA µπορούν να µεταφερθούν από το CD σε µια εξωτερική πηγή δεδοµένων USB. Θα δηµιουργηθεί ένας φάκελος FCOPY στην εξωτερική πηγή δεδοµένων. Ακολουθήστε τα ίδια βήµατα όπως στο CD ΗΧΟΥ (1 τίτλος) ή στο CD ΗΧΟΥ (όλο το CD). ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ Η αντικατάσταση µιας φθαρµένης βελόνας µπορεί να γίνει εύκολα ως ακολούθως: 1) Ανοίξτε τη βάση της βελόνας µε ένα κατσαβίδι. 2) Αφαιρέστε την παλιά βελόνα. 3) Βάλτε τη νέα βελόνα και ξαναβιδώστε τη βάση της. Προσοχή: Η βελόνα είναι πολύ ευαίσθητη και πρέπει να τη χειρίζεστε µε ιδιαίτερη προσοχή. Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι δεν αγγίζετε τη βελόνα µε το δάχτυλό σας. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ Μπορεί να συνδεθεί ένας εξωτερικός ενισχυτής στην υποδοχή LINE OUT L/R (30, 29). ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη συνδέετε το πικάπ στην ειδική υποδοχή για πικάπ που διαθέτουν µερικοί ενισχυτές. Συνδέστε το πικάπ µε την υποδοχή για CD, AUX ή TAPE. Συνδέστε και τις δύο υποδοχές LINE OUT L/R µε µία υποδοχή του ενισχυτή σας. Μπορείτε να βρείτε ένα κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης στο εµπόριο. Τα υπάρχοντα ηχεία πικάπ δεν θα σβήσουν. Μπορείτε να ρυθµίσετε το επίπεδο του ήχου στο ΜΙΝ, αυτό δεν θα επηρεάσει την έξοδο ήχου από τις υποδοχές LINE OUT L/R. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ Α Καθαρίστε το εξωτερικό µε ένα ελαφρώς υγρό πανί. Μη χρησιµοποιείτε δυνατά απορρυπαντικά. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε χηµικά (π.χ. βενζίνη, οινόπνευµα) για να καθαρίσετε το εξωτερικό. Χειρισµός των CD Παρόλο που τα CD είναι κατασκευασµένα για να αντιστέκονται σε κάποια ποσότητα σκόνης και γρατσουνιών, πρέπει να τα χειρίζεστε µε την ίδια προσοχή όπως τους κανονικούς δίσκους βινυλίου. 1. Προστατεύετε τα cd από σκόνη, γρατσουνιές κλπ. 2. Πάντα να αποθηκεύετε τα cd στις θήκες τους αν δεν τα χρησιµοποιείτε. 3. Για να έχετε καλύτερη ποιότητα ήχου, καθαρίζετε περιοδικά τα cd µε ένα µαλακό πανί, σκουπίζοντας από το κέντρο προς τα έξω, όχι κυκλικά. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε βενζίνη ή διαλυτικά για το καθάρισµα. 4. Μην ακουµπάτε ένα cd στις άκρες του! CD Ήχου: Να χρησιµοποιείτε µόνο cd µε το σήµα: COMPACT DISC DIGITAL AUDIO Μη βάζετε ξένα αντικείµενα µέσα στο συρταράκι του CD, αυτό µπορεί να βλάψει το µηχανισµό. Για να µη λερωθεί ο µηχανισµός µε σκόνη, κλείνετε το συρταράκι του CD όταν δεν το χρησιµοποιείτε. Ποτέ µην αγγίζετε τον οπτικό φακό µέσα στο συρταράκι του CD. Αν το cd είναι πολύ λερωµένο ή έχει αποτυπώµατα δαχτύλων, µπορεί να καθυστερεί η αναπαραγωγή του ή να πηδάει ο ήχος. Η ψηφιακή υπογραφή του cd διαβάζεται από τον οπτικό φακό µε λέιζερ (µην αγγίζετε). Αν το cd player µεταφερθεί από ένα κρύο µέρος σε κάποιο ζεστό ή αν ζεσταθεί γρήγορα κάποιο κρύο δωµάτιο, µπορεί να σχηµατιστεί ατµός πάνω στον οπτικό φακό. Σ αυτή την περίπτωση, το cd player µπορεί να παρουσιάσει βλάβη. Προτείνουµε να αφήσετε τη συσκευή να προσαρµοστεί στη θερµοκρασία πριν τη χρησιµοποιήσετε για περίπου 1 ώρα. Γι αυτό, αφαιρέστε το cd. Αν αυτό δεν λύσει το πρόβληµα, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε κάποιον ειδικό. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Παροχή Ρεύµατος Ισχύς: Εισαγωγή ισχύος: Εµπέδηση ηχείων: Ραδιόφωνο Ραδιοφωνικοί σταθµοί: Κεραία: 230V~50Hz 18 W 4 Ohm FM MHz AM KHz FM: ιπολική κεραία ΑΜ: Κεραία ακτίνας CD player Κωδικοποίηση: Πικάπ ιαχωρισµός καναλιών: Wow και παλµός: 0,25% ιαστάσεις 1 bit γραµµική, 8x oversampling db (W x H x D): περίπου 311 x 314 x 168 χιλ. Βάρος: περίπου 2.7 κιλά Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία /5

AEG MC 4420 CR/USB. Σε καµία περίπτωση µην αγνοήσετε αυτές τις ενδείξεις ούτε να τις παραποιήσετε γιατί υπάρχει κίνδυνος έκθεσης στις ακτίνες λέιζερ.

AEG MC 4420 CR/USB. Σε καµία περίπτωση µην αγνοήσετε αυτές τις ενδείξεις ούτε να τις παραποιήσετε γιατί υπάρχει κίνδυνος έκθεσης στις ακτίνες λέιζερ. AEG MC 4420 CR/USB ιαβάστε προσεχτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες και αν είναι δυνατό και το κουτί της συσκευής µαζί µε την εγγύηση. Αν δώσετε το πικάπ

Διαβάστε περισσότερα

RCD9037BT ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ

RCD9037BT ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ Ανακύκλωση Α.Μ.Π. 00510 (Π 117/2004) Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µε υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήµατα που µπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιµοποιηθούν. Το σύµβολο

Διαβάστε περισσότερα

HD980 CD Player Εγχειρίδιο χρήσεως

HD980 CD Player Εγχειρίδιο χρήσεως HD980 CD Player Εγχειρίδιο χρήσεως 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Πληροφορίες... 4 Πλήκτρα πρόσοψης... 5 Πλήκτρα πίσω όψης... 6 Λειτουργίες τηλεχειριστηρίου... 7 Εγκατάσταση... 9 Λειτουργία...

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Μίνι στερεοφωνικό συγκρότημα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. CM4630 (CM4630, CMS4630F) CM4530

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR 4020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR 4020 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AR 4020 Εισαγωγή Πρόλογος Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Διαβάστε τις πληροφορίες του εγχειριδίου προκειμένου να εξοικειωθείτε με τη συσκευή γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Υποδεικνύει περιεχόμενο που ενδέχεται να προκαλέσει φθορά ή βλάβη στη μονάδα. Υποδεικνύει πρόσθετες πληροφορίες και σημεία που ενδέχεται να είναι χρήσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης Στερεοφωνικό σύστημα με CD Αγαπητέ καταναλωτή, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή. Για τη βέλτιστη απόδοσή της, αλλά και για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ εν υπάρχει ρεύµα - Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια σύνδεσης έχουν συνδεθεί σωστά. - Ελέγξτε µήπως κάηκε η ασφάλεια. Αν χρειάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του ψηφιακού καταγραφέα Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση του προϊόντος.φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης

Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης Owner s manual & Installation manual Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης Bluetooth CD/USB/MP3/WMA RECEIVER LECTEUR CD/USB/MP3/WMA Bluetooth Bluetooth -CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. Εµείς, η

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. Εµείς, η ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 4 Από-συσκευασία... 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 5 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΙΣΚΟΥΣ... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΦΩΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του ψηφιακού καταγραφέα Olympus. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση του προϊόντος.φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού

Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Υποδείξεις για αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού Να έχετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού πάντα στη διάθεσή σας κοντά στον υπολογιστή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χειρισμού και τη συσκευασία καλά ώστε κατά την πώληση

Διαβάστε περισσότερα

CD/MP3 PLAYER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT

CD/MP3 PLAYER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγχειρίδιο Χρήστη CD/MP3 PLAYER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ / ΔΕΚΤΗΣ / USB / SD / MMC / AUX SLOT Εγκατάσταση 02 Επιπλέον πληροφορίες 04 Γενικές λειτουργίες 05 Λειτουργίες ραδιοφώνου 09 Λειτουργίες CD/USB/MMC/SD 11 Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΛΛΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Σύστηµα Θέρµανσης και Κλιµατισµού............... 5-1 Σύστηµα Θέρµανσης............................ 5-2 Χειροκίνητο Σύστηµα Θέρµανσης και Κλιµατισµού.... 5-5 Κεραία Ραδιοφώνου............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ηχητικό σύστημα Blu-ray Home Cinema

Οδηγίες Χρήσης Ηχητικό σύστημα Blu-ray Home Cinema Οδηγίες Χρήσης Ηχητικό σύστημα Blu-ray Home Cinema Αρ. μοντέλου SC-BTX77 SC-BTX75 Αγαπητέ καταναλωτή, Οι εικόνες αναπαριστούν το SC-BTX77. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή. Για καλύτερη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: - Αναπαραγωγή δίσκων DVD/ CD/ CD-R/ CD-RW - Αναπαραγωγή δίσκων VCD (Video CD) - Αναπαραγωγή αρχείων MP3/ MPEG/ MPEG4/ Div X - Αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

HK980 Ολοκληρωμένος ενισχυτής Εγχειρίδιο χρήσεως

HK980 Ολοκληρωμένος ενισχυτής Εγχειρίδιο χρήσεως HK980 Ολοκληρωμένος ενισχυτής Εγχειρίδιο χρήσεως 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2 Εισαγωγή...3 Γενικές πληροφορίες...4 Συνδέσεις...5 Πλήκτρα ελέγχου και λειτουργίες...6 Τηλεχειριστήριο...7 Οδηγίες λειτουργίας...8

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές μνήμες (pendrives). Σε όλες τις περιπτώσεις, η σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Υποδεικνύει περιεχόμενο που ενδέχεται να προκαλέσει φθορά ή βλάβη στη μονάδα. Υποδεικνύει πρόσθετες πληροφορίες και σημεία που ενδέχεται να είναι χρήσιμα

Διαβάστε περισσότερα

CD/MP3/WMA player υψηλής ισχύος µε ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth, δέκτη RDS και δυνατότητα ελέγχου CD player πολλαπλών δίσκων

CD/MP3/WMA player υψηλής ισχύος µε ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth, δέκτη RDS και δυνατότητα ελέγχου CD player πολλαπλών δίσκων MAN-DEH-P55BT-GR.fm Page 1 Tuesday, January 17, 2006 4:40 PM CD/MP3/WMA player υψηλής ισχύος µε ασύρµατη τεχνολογία Bluetooth, δέκτη RDS και δυνατότητα ελέγχου CD player πολλαπλών δίσκων Εγχειρίδιο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

: LS-10. AIKO HELLAS S.A. 24, Archelaou Str., 11635 Athens Tel. +30 210 7290168, Fax +30 210 7220197 e-mail: info@aiko.gr, www.aiko.

: LS-10. AIKO HELLAS S.A. 24, Archelaou Str., 11635 Athens Tel. +30 210 7290168, Fax +30 210 7220197 e-mail: info@aiko.gr, www.aiko. ...,,., Olympus Olympus. AIKO HELLAS S.A., Archelaou Str., 6 Athens Tel. +0 0 79068, Fax +0 0 7097 e-mail: info@aiko.gr, www.aiko.gr PCM LS-0 IBM PC/AT International Business Machines Corporation. Microsoft,

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-BT80W/BT80WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες

Ατομικό ηχοσύστημα. Οδηγίες χρήσης CMT-BT80W/BT80WB. Ξεκινώντας. Λειτουργίες. Συνδέσεις δικτύου. Πρόσθετες πληροφορίες Ατομικό ηχοσύστημα Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Λειτουργίες Συνδέσεις δικτύου Πρόσθετες πληροφορίες Αντιμετώπιση προβλημάτων Προφυλάξεις/ Προδιαγραφές CMT-BT80W/BT80WB ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 http://www.thomsonstb.net http://www.thomsonstb.net 2 3 http://www.thomsonstb.net Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 5 1.1 Οδηγίες ασφαλείας...5 1.2 Αποθήκευση...5

Διαβάστε περισσότερα

MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25

MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25 MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25 Εγχειρίδιο Χρήστη 1. Πληροφορίες Ασφάλειας Παρακάτω περιέχονται σηµαντικές πληροφορίες ασφάλειας οι οποίες θα σας βοηθήσουν να εξασφαλίσετε την σωστή χρήση του προϊόντος. Παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

LS-11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM. Συσκευή ηχογράφησης γραμμικού PCM

LS-11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM. Συσκευή ηχογράφησης γραμμικού PCM ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ PCM LS- Συσκευή ηχογράφησης γραμμικού PCM ΟΔΗΓΙΕΣ Εγγράψτε το προϊόν σας στο www.olympus-consumer.com/register και θα έχετε πρόσθετα οφέλη από την Olympus! GR Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 E8BA0ED(EL).fm Page 1 Tuesday, January 31, 2006 1:36 PM ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 Εγχειρίδιο Οδηγιών PAL Πίνακας Περιεχοµένων Προφυλάξεις...2 Ασφάλεια του Μηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα