RETRO HI-FI SYSTEM TURNTABLE/CD/MP3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "RETRO HI-FI SYSTEM TURNTABLE/CD/MP3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΘΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ RETRO HI-FI SYSTEM TURNTABLE/CD/MP3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΠΙΚΑΠ03Ν ΠΙΚΑΠ03Ν-Κ 1. Κάλυµµα 2. Πλατώ δίσκων 3. Κέντρο δίσκου 4. είκτης συχνότητας (δείχνει τον επιλεγµένο σταθµό) 5. Ηχεία (και στις δύο πλευρές) 6. Λαµπάκι ένδειξης FM ST. (ανάβει αν κάποιος σταθµός λαµβάνεται σε FM Stereo) 7. Θύρα USB (σύνδεση µε εξωτερικές συσκευές USB) 8. Περιστρεφόµενος διακόπτης έντασης ήχου 9. Οθόνη LCD 10. Συρταράκι CD 11. Κουµπί µπάσων (ενισχύει τα µπάσα) 12. Κουµπί REP/INTRO/RAN (επανάληψη, εισαγωγή, τυχαία επανάληψη) 13. Κουµπί FOLDER UP (αναζήτηση φακέλου για MP3/WMA CD) 14. Κουµπί SKIP (αναζήτηση για τίτλο) 15. Υποδοχή ακουστικών 16. Κουµπί RECORD (από LP ή CD σε USB) 17. Κουµπί SOURCE (αλλαγή ανάµεσα σε λειτουργία CD/USB) 18. Κουµπί / (αναπαραγωγή/παύση/stop) 19. ιακόπτης αλλαγής συχνότητας 20. Κουµπί συρταριού CD 21. ιακόπτης επιλογής OFF/PHONO/CD-USB/TUNER (επιλογή λειτουργίας) 22. ιακόπτης επιλογής AM/FM/FM-ST (επιλογής σταθµού) 23. Καλώδιο ρεύµατος και φις 24. Κεφαλή πικάπ 25. Κουµπί επιλογής 33/45/78 στροφών (επιλογή ταχύτητας δίσκου) 26. Ασφάλεια για την κεφαλή του πικάπ 27. Μεντεσές καλύµµατος 28. Αντάπτορας µετατροπέας για µονούς δίσκους 29. Υποδοχή LINE OUT R (υποδοχή για εξωτερική σύνδεση) 30. Υποδοχή LINE OUT L (υποδοχή για εξωτερική σύνδεση) 31. ιπολική κεραία 32. ιακόπτης AUTO STOP ON/OFF (σταµατά αυτόµατα την αναπαραγωγή δίσκου) Τηλεχειριστήριο 33. Κουµπί PROGRAM (τίτλοι προγράµµατος) 34. Κουµπί FIND (αναζήτηση τίτλων) 35. Κουµπί REP/INTRO/RAN (επανάληψη, εισαγωγή, τυχαία επανάληψη) 36. Κουµπί SKIP/SEARCH (αναζήτηση τίτλου) 37. Κουµπί FOLDER (αναζήτηση φακέλου για MP3/WMA CD) 38. Κουµπί SKIP/SEARCH (αναζήτηση τίτλου) 39. ιαµέρισµα µπαταριών (πίσω µέρος συσκευής) 40. Κουµπί FOLDER (αναζήτηση φακέλου για MP3/WMA CD) 41. Κουµπί SOURCE (αλλαγή µεταξύ λειτουργίας CD/USB) 42. Κουµπί (παύση αναπαραγωγής) 43. Κουµπί (αναπαραγωγή/παύση) 44. Κουµπί REC (εγγραφή από LP ή CD σε USB) 45. Κουµπί INFO (δείχνει πληροφορίες για τα MP3/WMA) 46. Υπέρυθρος αισθητήρας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας πριν λειτουργήσετε αυτή τη συσκευή. 2. Παρακαλούµε συµµορφωθείτε µε τις τυπωµένες προειδοποιήσεις πάνω ή µέσα στη συσκευή και σ αυτό το εγχειρίδιο. 3. Παρακαλούµε αποθηκεύστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης ώστε να µπορείτε να το διαβάζετε όταν αυτό είναι απαραίτητο. 4. Όταν δίνετε αυτή τη συσκευή σε κάποιο τρίτο, παρακαλούµε δίνετε και αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. 5. Προστατέψτε αυτή τη συσκευή από υπερβολική θερµοκρασία (άνω των 35 C) ή ψύχος (κάτω των 5 C), απευθείας ηλιακό φως και σκόνη. 6. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση µόνο σε ήπιο κλίµα, αποφύγετε την χρήση σε τροπικό κλίµα ή σε κλίµα µε υψηλή υγρασία. 7. Μην τοποθετείτε αντικείµενα µε φλόγα, όπως κεριά, πάνω στη συσκευή. 8. Προστατέψτε αυτή τη συσκευή από νερό, ακόµα και πιτσίλισµα και από υγρασία. 9. Μην τοποθετείτε αντικείµενα γεµάτα µε νερό, π.χ. βάζα, πάνω στη συσκευή. 10. Πριν βάλετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα, παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι τα βολτ και ο τύπος ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όπως αναγράφονται πάνω στη συσκευή. 11. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό, π.χ. µπανιέρα, νεροχύτη, νιπτήρα, κουβάδες, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα. Θανάσιµος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 12. Σε περίπτωση ανάγκης, βγάλτε αµέσως την πρίζα από το ρεύµα. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία /5

2 13. Αποφύγετε να τσακίζετε το καλώδιο ή να έρχεται σε επαφή µε αιχµηρές άκρες. 14. Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή και το καλώδιο για πιθανές φθορές. Αν το καλώδιο ρεύµατος ή το φις έχουν πάθει βλάβη, να αντικατασταθεί το φθαρµένο µέρος από κάποιο επαγγελµατία, αφού αυτό απαιτεί ειδικά εργαλεία. 15. Μην ανοίγετε το κάλυµµα της συσκευής για κανένα λόγο. 16. Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε µόνοι σας τη συσκευή. Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για επισκευή και συντήρηση. 17. Πάντα να κρατάτε µία απόσταση το λιγότερο 5 εκατοστών σε όλες τις πλευρές της συσκευής για να έχει σωστό αερισµό. 18. Αποφύγετε περιοχές µε ανεπαρκή εξαερισµό (π.χ. σε βιβλιοθήκες, πίσω από κουρτίνες, ανάµεσα σε έπιπλα). 19. Παρακαλούµε παρέχετε επαρκή εξαερισµό. Μην καλύπτετε τους αεραγωγούς π.χ. µε εφηµερίδες, τραπεζοµάντιλα, κουρτίνες κλπ. 20. Αν δεν χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα η συσκευή, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα. 21. Πάντα να τραβάτε το φις, ποτέ το καλώδιο. 22. Πρέπει να σβήσετε τη συσκευή από το OFF πριν βγάλετε το καλώδιο. 23. Όταν χρησιµοποιείτε ακουστικά, µην ακούτε συνεχώς σε υψηλή ένταση, αυτό µπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην ακοή σας. 24. Παρακαλούµε προσέχετε ιδιαιτέρως αν λειτουργούν τη συσκευή αυτή παιδιά. 25. ΠΡΟΣΟΧΗ! LASER CLASS Ι. Λειτουργεί µε αόρατη ακτινοβολία λέιζερ που µπορεί να είναι επιβλαβής για τα µάτια. Η συσκευή διαθέτει εγκαταστάσεις ασφαλείας, οι οποίες αποτρέπουν την ακτινοβολία λέιζερ έξω από τη συσκευή. εν επιτρέπεται να βλάψετε αυτές τις εγκαταστάσεις ασφαλείας. 26. Σε περίπτωση που πάθει βλάβη η σύνδεση ρεύµατος της συσκευής, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από κάποιον ειδικό, προς αποφυγή κινδύνων. 27. Παρακαλούµε πετάξτε τις χρησιµοποιηµένες µπαταρίες στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης για την προστασία του περιβάλλοντος. 28. Προσοχή: Σε περίπτωση βλάβης οφειλόµενης σε ηλεκτρική εκκένωση ή σε µεταβολές τάσης, παρακαλούµε επαναρυθµίστε το USB αποσυνδέοντάς το από τη συσκευή. 29. Προσοχή: Σε περίπτωση βλάβης οφειλόµενης σε ηλεκτρική εκκένωση ή σε µεταβολές τάσης, παρακαλούµε επαναρυθµίστε τη συσκευή αποσυνδέοντάς τη από το ρεύµα. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Μην απορρίπτετε το προϊόν στους κάδους οικιακών απορριµµάτων. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύµφωνα µε τις ισχύουσες τοπικές ρυθµίσεις. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Ανοίγοντας τη συσκευασία Παρακαλούµε προσέξτε όταν ανοίγετε τη συσκευασία. Μην καταστρέψετε το κουτί ή άλλα υλικά συσκευασίας, φυλάξτε τα αν αυτό είναι δυνατόν για πιθανή µελλοντική µεταφορά ή επιστροφή σε περίπτωση επισκευής ή επιδιόρθωσης. Σηµείωση Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες χρησιµοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Για να έχετε µία καθαρή εικόνα, οι αριθµοί λειτουργίας για το τηλεχειριστήριο αναγνωρίζονται µε ένα F µπροστά από τον αριθµό λειτουργίας. Παράδειγµα: (F:XX). ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η συσκευή είναι σχεδιασµένη για 230V~50 Hz. Συνδέστε το φις (23) σε µια κατάλληλη πρίζα. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τοποθέτηση και αλλαγή µπαταριών: Ανοίξτε την ασφάλεια του διαµερίσµατος µπαταριών (F:39), που βρίσκεται στο κάτω µέρος του τηλεχειριστηρίου και αφαιρέστε το κάλυµµα του διαµερίσµατος µπαταριών. Αν χρειάζεται, βγάλτε τις παλιές µπαταρίες και τοποθετήστε δύο καινούριες µπαταρίες τύπου 1.5 V LR3/R3/AAA (δεν περιλαµβάνονται) µέσα στο διαµέρισµα µπαταριών. Παρακαλούµε ακολουθήστε τη σωστή πολικότητα (+/-) όπως φαίνεται µέσα στο διαµέρισµα µπαταριών. Κλείστε το διαµέρισµα µπαταριών. Πάντα να σηµαδεύετε το τηλεχειριστήριο ή τον υπέρυθρο αισθητήρα (46) προς τον υπέρυθρο δέκτη R, ο οποίος βρίσκεται πάνω στη συσκευή. Να χρησιµοποιείτε πάντα το συγκεκριµένο τύπο µπαταριών. Να χρησιµοποιείτε µόνο µπαταρίες υψηλής ποιότητας. Οι µπαταρίες χαµηλής ποιότητας µπορεί να έχουν διαρροή υγρού και να βλάψουν τη συσκευή. Ποτέ µην αναµιγνύετε παλιές και νέες µπαταρίες ή µπαταρίες διαφορετικού τύπου. Αν ποτέ παρουσιάσουν διαρροή οι µπαταρίες, αφαιρέστε τις από το διαµέρισµα µπαταριών χρησιµοποιώντας ένα πανί και πετάξτε τις σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Αποφύγετε την επαφή του υγρού της µπαταρίας µε το δέρµα ή τα µάτια. Αν έρθει σε επαφή το υγρό των µπαταριών µε τα µάτια σας, παρακαλούµε ξεπλύνετε µε νερό και επικοινωνήστε αµέσως µε κάποιο γιατρό. Σε περίπτωση επαφής του υγρού των µπαταριών µε το δέρµα σας, πλύνετε αµέσως µε νερό και σαπούνι. Σηµείωση: αν η συσκευή δεν χρησιµοποιείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα, παρακαλούµε αφαιρέστε τις µπαταρίες. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαρροή µπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Αν η απόδοση της συσκευής σας δεν είναι το ίδιο καλή, παρακαλούµε αντικαταστήστε όλες τις µπαταρίες. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ανάβοντας/σβήνοντας τη συσκευή Γυρίστε το διακόπτη OFF/PHONO/CD-USB/TUNER (21) στη θέση - TUNER για να ακούσετε ραδιόφωνο, - PHONO για να ακούσετε δίσκους, - CD/USB για να ακούσετε CD ή τραγούδια από µία εξωτερική συσκευή USB. Αν ο διακόπτης είναι στη θέση PHONO ή CD/USB, η οθόνη LCD (9) θα ανάψει. Γυρίστε το διακόπτη OFF/PHONO/CD-USB/TUNER (21) στη θέση OFF για να σβήσει η συσκευή. Σηµείωση: Αν ο διακόπτης AUTO STOP ON/OFF (32) είναι στη θέση OFF, το πικάπ θα ξεκινήσει να περιστρέφεται µόλις ο διακόπτης OFF/PHONO/CD-USB/TUNER (21) γυριστεί στη θέση ΡΗΟΝΟ. Ένταση ήχου Στρέψτε το διακόπτη έντασης ήχου (8) προς τα δεξιά για να αυξήσετε την ένταση του ήχου ή προς τα αριστερά για να τη µειώσετε. Υποδοχή Ακουστικών Μπορείτε να συνδέσετε στερεοφωνικά ακουστικά (δεν περιλαµβάνονται) µε βύσµα 3,5 mm στην υποδοχή των ακουστικών (15). Τα ηχεία (5) θα κλείσουν αυτόµατα. Ενισχυτής µπάσων Πιέστε το κουµπί X-BASS (11) για να ενισχυθούν τα µπάσα. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιµη περισσότερο όταν ακούτε µε χαµηλή ένταση ήχου. Μην τη χρησιµοποιείτε µε δυνατή ένταση ήχου για να µη βλάψετε τυχόν συνδεδεµένα ακουστικά ή την ακοή σας. Πιέστε το κουµπί άλλη µια φορά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία /5

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑ ΙΟΦΩΝΟΥ Γυρίστε το διακόπτη OFF/PHONO/CD-USB/TUNER (21) στη θέση TUNER. Χρησιµοποιήστε το διακόπτη BAND AM/FM/FM-ST (22) για να επιλέξετε τον επιθυµητό σταθµό ΑΜ, FM, ή FM-SΤ. Επιλέξτε Ραδιοφωνικό Σταθµό Χρησιµοποιήστε το διακόπτη TUNING (19) για να επιλέξετε έναν επιθυµητό σταθµό. Η ρυθµισµένη συχνότητα φαίνεται στην οθόνη συχνοτήτων (4). Για στερεοφωνική λήψη, το φωτάκι ένδειξης FM-ST (6) θα ανάψει. Για στερεοφωνική λήψη, ο διακόπτης BAND AM/FM/FM-ST πρέπει να είναι στη θέση FM-ST. Γυρίστε το διακόπτη OFF/PHONO/CD-USB/TUNER (21) στη θέση OFF για να σβήσει το ραδιόφωνο. ΚΕΡΑΙΑ Η συσκευή διαθέτει κεραία (31) για λήψη FM. Για την καλύτερη δυνατή λήψη, ανοίξτε πλήρως την κεραία. Για λήψη AM, µία κεραία ακτίνας είναι ενσωµατωµένη στη συσκευή. Αυτή η κεραία πρέπει επίσης να ρυθµιστεί στην καλύτερη δυνατή θέση. Για αδύναµους ραδιοφωνικούς σταθµούς, η λήψη µπορεί να βελτιωθεί αν η συσκευή στραφεί προς την καλύτερη θέση λήψης. ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΟ ΙΣΚΟ Βγάλτε την ασφάλεια της βελόνας πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή. Μετά τη χρήση, βάλτε την ασφάλεια ξανά στη θέση της. Ανοίξτε το κάλυµµα (1). Καθαρίστε το δίσκο µε ένα ειδικό πανάκι καθαρισµού δίσκων. Αν έχει µαζευτεί σκόνη πάνω στη βελόνα, καθαρίστε την µε ένα βουρτσάκι καθαρισµού. Αν θέλετε να παίξετε δίσκους 45 στροφών, πρώτα βάλτε τον µετατροπέα αντάπτορα (28) στο πικάπ (3). Τα LP µπορούν να τοποθετηθούν απευθείας πάνω στο πικάπ. Βάλτε το δίσκο πάνω στο πικάπ. Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά που θέλετε να ακούσετε κοιτάζει προς τα πάνω. Αποφύγετε να ακουµπήσετε το δίσκο µε τα δάχτυλά σας για να µην τον λερώσετε. Τέτοιοι λεκέδες θα ακουστούν κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ως παράσιτα. Θέστε το κουµπί 33/45/78 (25) στην ανάλογη ταχύτητα για το δίσκο που θέλετε να παίξετε. Η σωστή ταχύτητα θα πρέπει να αναγράφεται πάνω στην ετικέτα του δίσκου. Σηκώστε την ασφάλεια (26) της βελόνας προς τα δεξιά. Τώρα πιάστε τη βελόνα µε τον αντίχειρα και το δείκτη σας πάνω στη λαβή (24) και µετακινήστε τη προσεκτικά πάνω από το δίσκο. Αν ο διακόπτης AUTO STOP ON/OFF είναι στη θέση ΟΝ, η πλατφόρµα του πικάπ (2) θα ξεκινήσει να γυρίζει µόλις η βελόνα µετακινηθεί προς την πλατφόρµα. Τώρα κατεβάστε προσεκτικά τη βελόνα στην εξωτερική άκρη του δίσκου (στο αρχικό αυλάκι). Καλό είναι να αποφεύγετε να µετακινείτε τη βελόνα πάνω στο δίσκο, αφού αυτό βλάπτει και το δίσκο και τη βελόνα. Ο δίσκος τώρα αναπαράγεται, η βελόνα ακολουθεί το αυλάκι του δίσκου προς το κέντρο του. Μόλις η βελόνα είναι κοντά στο κέντρο του δίσκου, το µοτέρ της πλατφόρµας θα σβήσει αν ο διακόπτης AUTO STOP ON/OFF είναι στη θέση ΟΝ. Θα σταµατήσει αυτόµατα η αναπαραγωγή. Αν ο διακόπτης AUTO STOP ON/OFF είναι στη θέση OFF, η αναπαραγωγή δεν θα σταµατήσει αυτόµατα. Τώρα πιάστε τη λαβή της βελόνας µε τον αντίχειρα και το δείκτη σας και µετακινήστε τη προσεκτικά πίσω στη βάση της. Τώρα γυρίστε το δίσκο για να ακούσετε και την άλλη πλευρά, αν θέλετε. Αν δεν θέλετε να παίξετε άλλο δίσκο, κατεβάστε προς τα κάτω την ασφάλεια της βελόνας. Σηµείωση: Αν η αναπαραγωγή του δίσκου σταµατήσει πριν το τέλος του δίσκου, πιέστε το διακόπτη AUTO STOP ON/OFF στη θέση OFF. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ CD PLAYER Αυτή η συσκευή είναι συµβατή µε CD ήχου, MP3 και CD-R/RW και WMA. Μη χρησιµοποιείτε άλλο φορµά! Για CD-R/RW η ποιότητα της αναπαραγωγής επηρεάζεται από την ποιότητα της εγγραφής. Εισαγωγή και αφαίρεση CD Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας OFF/PHONO/CD-USB/TUNER (21) στο CD/USB. Θα εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη CDP READ. Αν βάλετε κάποιο CD, ο αριθµός των τίτλων που υπάρχουν στο CD και ο συνολικός χρόνος θα εµφανιστούν στην οθόνη LED µετά από λίγο. Αν δεν βάλετε CD, θα εµφανιστεί η ένδειξη NO DISC. Πιέστε το κουµπί του διαµερίσµατος CD (20). Το συρταράκι του CD (1) θα ανοίξει. Βάλτε ένα CD µέσα στο συρταράκι µε την ετικέτα του προς τα πάνω. Κλείστε το συρταράκι. Μετά από λίγο, ο αριθµός των τίτλων που υπάρχουν στο CD θα εµφανιστεί στην οθόνη LED και επιπρόσθετα για MP3, ο αριθµός των δίσκων. Η οθόνη LED δείχνει OPEN αν το συρταράκι του CD είναι ανοιχτό. Σηµείωση: Το συρταράκι του CD µπορεί να ανοιχτεί µόνο αν ο διακόπτης OFF/PHONO/CD-USB/TUNER (21) είναι στη θέση CD/USB. Ακούγοντας ένα CD Βάλτε ένα CD όπως περιγράφηκε άνωθι. Πιέστε είτε το κουµπί / (18) είτε το κουµπί (F:43) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του CD. Ο αριθµός του τίτλου και ο καταγεγραµµένος χρόνος θα εµφανιστούν στην οθόνη LED. Ανάλογα µε το φορµά (CD, MP3, WMA) είτε η ένδειξη CD είτε MP3 είτε WMA θα εµφανιστούν στην οθόνη. Αυτό θα φαίνεται επίσης και ενώ είστε σε λειτουργία STOP. Για να σταµατήσετε την αναπαραγωγή του CD, πιέστε το κουµπί / (πιέστε για 2 δευτερόλεπτα) ή (F:42). Για να κάνετε στιγµιαία παύση της αναπαραγωγής, πιέστε είτε το κουµπί / είτε το κουµπί (F:43). Ο καταγεγραµµένος χρόνος θα αναβοσβήνει στην οθόνη LED. Για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή, πιέστε το κουµπί / ή ακόµα µια φορά. Επιπρόσθετες πληροφορίες για MP3/WMA-CD: Αν έχουν ονοµαστεί ξεχωριστά αρχεία, αυτό το όνοµα αρχείου µπορεί να εµφανιστεί στην οθόνη LCD κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής χρησιµοποιώντας το κουµπί INFO (F:45). Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε το κουµπί INFO άλλη µια φορά. Αναζήτηση Τίτλου (λειτουργία SKIP) Προς τα εµπρός: Για να πάτε στην αρχή του επόµενου τίτλου, πιέστε το κουµπί SKIP (14) ή το SKIP/SEARCH (F:38) 1 x όσο είστε στη λειτουργία αναπαραγωγής. Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το κουµπί, η συσκευή θα πηγαίνει στον επόµενο τίτλο. Για να βρείτε συγκεκριµένο σηµείο του τραγουδιού, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί SKIP ή SKIP/SEARCH. Μόλις βρείτε το επιθυµητό σηµείο, αφήστε το κουµπί. Το CD player συνεχίζει την αναπαραγωγή από αυτό το σηµείο. Προς τα πίσω: Για να ακούσετε το τρέχον τραγούδι από την αρχή, πιέστε το κουµπί SKIP (14) ή το SKIP/SEARCH (F:36) 1 x. Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουµπί, η συσκευή θα πηγαίνει στον αντίστοιχο προηγούµενο τίτλο. Για να ψάξετε γρήγορα για ένα συγκεκριµένο σηµείο, πιέστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί SKIP ή SKIP/SEARCH ενώ είστε στη λειτουργία αναπαραγωγής. Μόλις φτάσετε στο επιθυµητό σηµείο, αφήστε το κουµπί. Το CD player συνεχίζει την αναπαραγωγή από αυτό το σηµείο. Έχετε επίσης την επιλογή να επιλέξετε ένα κοµµάτι ενώ είναι σταµατηµένο και να παίξει πιέζοντας είτε το κουµπί / ή. Επιλέξτε άλµπουµ (για MP3/WMA-CD ή CD) Σταµατήστε την αναπαραγωγή. Πιέστε το κουµπί FOLDER UP (13) ή FOLDER (F:40) ή (F:37) για να επιλέξετε και να ανοίξετε τα άλµπουµ σε ένα δίσκο MP3/WMA. Οι αριθµοί των άλµπουµ θα εµφανιστούν στην οθόνη LCD (π.χ. 14). Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία /5

4 Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά SKIP ή SKIP/SEARCH για να επιλέξετε το επιθυµητό κοµµάτι. Όταν επιλέξετε το κοµµάτι, µόνο ο αριθµός του κοµµατιού θα εµφανίζεται και όχι ο αριθµός του άλµπουµ. Σηµείωση: Μπορείτε να προεπιλέξετε ένα επιθυµητό κοµµάτι ενώ έχει σταµατήσει να παίζει, χρησιµοποιώντας τα κουµπιά FOLDER UP ή FOLDER ή και τα κουµπιά SKIP ή SKIP/SEARCH ή SKIP και SKIP/SEARCH. Πιέστε το κουµπί / ή για να ακούσετε αυτό το κοµµάτι. Αναζήτηση κοµµατιού (για MP3/WMA-CD) Πιέστε το κουµπί FIND (F:34) µία φορά για να πάτε στη λειτουργία αναζήτησης. Μπορείτε να αναζητήσετε τα κοµµάτια είτε µε αλφαβητική (Α-Ζ) είτε µε αριθµητική σειρά (1-9). Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά SKIP και SKIP/SEARCH ή SKIP και SKIP/SEARCH για να δείτε τον διαθέσιµο χώρο µνήµης ή να πάτε από ένα γράµµα ή αριθµό στο επόµενο γράµµα ή αριθµό. Αν δεν χρησιµοποιείται ένα γράµµα ή αριθµός, θα εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη NO FILE. Πιέστε το κουµπί FIND δύο φορές για να δείτε το όνοµα του άλµπουµ (π.χ. FOLDER 2) Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά FOLDER UP ή FOLDER ή για να επιλέξετε ένα άλµπουµ και χρησιµοποιήστε το κουµπί / για να ακούσετε όλα τα κοµµάτια από το επιλεγµένο άλµπουµ. Πιέστε το κουµπί / ή για να ξεκινήσει να παίζει το κοµµάτι. Προγραµµατίζοντας την αναπαραγωγή κάποιου τίτλου Προγραµµατισµός αναπαραγωγής Μπορείτε να προγραµµατίσετε έως και 32 τίτλους σε οποιαδήποτε σειρά. Πιέστε το κουµπί PROGRAM (F:33) ενώ έχει σταµατήσει να παίζει το CD. P θα εµφανιστεί στην οθόνη LCD, ενώ θα αναβοσβήνει το 01. Θα εµφανιστεί επίσης το PROG. Μνήµη Αριθµός τίτλου P Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά SKIP και SKIP/SEARCH ή SKIP και SKIP/SEARCH για να επιλέξετε το επιθυµητό κοµµάτι. Τώρα πιέστε το κουµπί PROGRAM 1x για να αποθηκεύσετε τις καταχωρήσεις της πρώτης µνήµης και να ανοίξετε την επόµενη µνήµη. Επαναλάβετε τα ανωτέρω βήµατα για να προγραµµατίσετε τις υπόλοιπες µνήµες. Αν χρησιµοποιήσετε όλες τις µνήµες, θα εµφανιστεί η ένδειξη FULL στην οθόνη LCD. Προβολή προγράµµατος Μόλις τελειώσετε µε τον προγραµµατισµό και της τελευταίας µνήµης (αρ.32), µπορείτε να δείτε τους προγραµµατισµένους τίτλους για όλες τις µνήµες πιέζοντας το κουµπί PROGRAM. Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το κουµπί, η συσκευή θα δείχνει τον αριθµό του κοµµατιού που αποθηκεύσατε στην αντίστοιχη µνήµη. Αν δεν είναι όλες οι µνήµες προγραµµατισµένες, το κουµπί PROGRAM πρέπει να πατηθεί άλλη µια φορά µετά την τελευταία µνήµη που προγραµµατίστηκε για να δείτε το πλήρες πρόγραµµα. Μπορείτε τώρα να δείτε τις µνήµες όπως περιγράφηκε πιο πάνω. Παρόλα αυτά, η τελευταία µνήµη που δεν έχει προγραµµατιστεί θα εµφανιστεί και µπορείτε να την προγραµµατίσετε αν θέλετε. Ενώ βλέπετε το πρόγραµµα, µπορείτε επίσης να επαναπρογραµµατίσετε τις µνήµες. Για να ακούσετε το πρόγραµµα, πιέστε το κουµπί / ή. Θα εµφανιστεί η ένδειξη PROG στην οθόνη LCD. Πιέστε το κουµπί ή το STOP για να σταµατήσετε την αναπαραγωγή. Ο προγραµµατισµός θα παραµείνει αποθηκευµένος. Πιέστε το κουµπί / ή το για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή. Το πρόγραµµα θα σβήσει: - Αν ο διακόπτης OFF/PHONO/CD-USB/TUNER τεθεί σε άλλη λειτουργία, - Αν πατηθεί το κουµπί / (για 2 δευτερόλεπτα) ή το STOP ενώ είστε στη λειτουργία προγραµµατισµού, - Αν πατηθεί το κουµπί / (για 2 δευτερόλεπτα) ή το STOP ενώ είστε στη λειτουργία αναπαραγωγής, - Αν ανοίξει το συρταράκι του CD, - Αν διακοπεί η παροχή ρεύµατος. Επανάληψη τίτλου τυχαία επανάληψη Πιέστε το κουµπί REP/INTRO/RAN (12) ενώ είστε στη λειτουργία αναπαραγωγής. Πιέστε το REP/INTRO/RAN (F:35). Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιµες: Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης ή τυχαίας επανάληψης, πιέστε το κουµπί REP/INTRO/RAN ή REP/INTRO/RAN µέχρι οι ανωτέρω ενδείξεις να εξαφανιστούν από την οθόνη. ΘΥΡΑ USB Με αυτή τη συσκευή, µπορείτε να ακούσετε CD ήχου, MP3 και WMA χρησιµοποιώντας USB. Ποτέ µην επιχειρήσετε να παίξετε άλλα φορµά! Συνδέστε την εξωτερική πηγή USB στη θύρα USB (7). Ανάψτε τη συσκευή. Γυρίστε το διακόπτη OFF/PHONO/CD-USB/TUNER στη θέση CD/USB. Πιέστε το κουµπί SOURCE (17), SOURCE (F:41) για να επιλέξετε τη λειτουργία USB. Οι λειτουργίες αυτών των κουµπιών και οθονών σε σχέση µε την αναπαραγωγή είναι οι ίδιες για τη λειτουργία USB και CD. Παρακαλούµε δείτε τις πληροφορίες στο «Λειτουργία του CD player». Αν η συσκευή δεν µπορεί να συνδεθεί µε τη συσκευή USB, θα εµφανιστεί η ένδειξη NO USB στην οθόνη LCD. Αποσύνδεση Κουµπί Οθόνη LCD Λειτουργία 1x Επανάληψη του τρέχοντος τίτλου 2x 3x ALL Επανάληψη ολόκληρου CD Επανάληψη του τρέχοντος άλµπουµ (MP3/WMA) 4x INTRO Κάνει εισαγωγή 10 δευτερολέπτων σε κάθε κοµµάτι 5x RANDOM Τυχαία επανάληψη Όταν θέλετε να αποσυνδέσετε το USB, πρώτα σταµατήστε τη συσκευή και µετά θέστε τη σε άλλη λειτουργία αναπαραγωγής (π.χ. ραδιόφωνο). Τώρα αποσυνδέστε το USB από τη θύρα USB. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εξωτερικές πηγές δεδοµένων πρέπει να είναι σε φορµά FAT16. Η συσκευή δεν αναγνωρίζει φορµά NTFS. Αν είναι συνδεδεµένο ένα MP3 player στη θύρα USB, δεν µπορούν να εξαιρεθούν προβλήµατα αποκωδικοποίησης. Λόγω της µεγάλης διαφοροποίησης προϊόντων µε θύρες USB, SD και MMC και τα διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά, δεν µπορούµε να εγγυηθούµε ότι όλες οι συσκευές θα αναγνωρίζονται ή ότι όλες οι πιθανές διαµορφώσεις θα λειτουργούν σωστά. Το «διάβασµα» µιας συσκευής USB µπορεί να πάρει µέχρι και 10 δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια των οποίων θα εµφανίζεται η ένδειξη NO USB. Ο χρήστης µπορεί να µειώσει το χρόνο διαβάσµατος ανάβοντας τη συσκευή USB και βάζοντας το MP3 να παίζει, πριν τα συνδέσει στο προϊόν. Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία /5

5 ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ CD ΗΧΟΥ KAI ΙΣΚΟΥΣ ΣΕ MP3/ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ ΑΡΧΕΙΑ MP3 Όταν µετατρέπετε, η εξωτερική πηγή δεδοµένων δηµιουργεί αυτόµατα ένα φάκελο AUDIO. Παρόλα αυτά, δεν θα αποθηκευτούν ονόµατα κοµµατιών. CD ΗΧΟΥ (1 τίτλος) Συνδέστε την εξωτερική πηγή USB στη θύρα USB. Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι η πηγή δεδοµένων έχει επαρκή ελεύθερη µνήµη. Ανάψτε τη συσκευή και βάλτε να παίξει ένα CD ακολουθώντας τις οδηγίες πιο πάνω. Πιέστε το κουµπί RECORD (16) ή REC (F:44). Θα αναβοσβήσει η ένδειξη CHECKING για λίγο στην οθόνη LCD, ελέγχεται η σύνδεση µε την πηγή δεδοµένων USB. Θα αναβοσβήσει η ένδειξη REC στην οθόνη LCD, οι πληροφορίες καταγράφονται τώρα στην πηγή δεδοµένων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιέζοντας το κουµπί RECORD ή REC κατά τη διάρκεια της αντιγραφής, θα ακυρώσει τη διαδικασία. Αν ακυρωθεί η διαδικασία, ο καταγεγραµµένος τίτλος δεν θα αποθηκευτεί. CD ΗΧΟΥ (όλο το CD) Για να αντιγραφεί όλο το CD, µην αναπαράγετε το CD αλλά πιέστε το κουµπί RECORD ή REC αφού βάλετε το CD. Ακολουθήστε τα ανωτέρω βήµατα. ΙΣΚΟΙ Συνδέστε την εξωτερική πηγή USB στη θύρα USB. Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι η πηγή δεδοµένων έχει επαρκή ελεύθερη µνήµη. Ανάψτε τη συσκευή και βάλτε να παίξει ένας δίσκος ακολουθώντας τις οδηγίες πιο πάνω. Πιέστε το κουµπί RECORD ή REC. Θα αναβοσβήσει η ένδειξη SB για λίγο στη οθόνη LCD, ελέγχεται η σύνδεση µε την πηγή δεδοµένων USB. Μετά από αυτό θα εµφανιστεί η ένδειξη PHONO. Θα αναβοσβήσει η ένδειξη REC στην οθόνη LCD. Οι πληροφορίες θα καταγραφούν στην πηγή δεδοµένων. Για να σταµατήσει η αντιγραφή, πιέστε το κουµπί RECORD ή REC. Ρυθµίζοντας το Bit rate (ρυθµό µετάδοσης δυαδικών στοιχείων) Το bit rate µπορεί να ρυθµιστεί ενώ αντιγράφετε ένα δίσκο. Για να το κάνετε αυτό, θέστε τη συσκευή στη λειτουργία LP αλλά µην ξεκινήσετε την αναπαραγωγή. Πιέστε το κουµπί INFO (F:45). Η βασική ρύθµιση των 128 kbps φαίνεται στην οθόνη LCD. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά SKIP ή SKIP/SEARCH και SKIP ή SKIP/SEARCH για να αλλάξετε το bit rate. ιαθέσιµα bit rates: 32/64/96/128/192/256 kbps. Αντιγράφοντας αρχεία MP3/WMA Τα αρχεία MP3/WMA µπορούν να µεταφερθούν από το CD σε µια εξωτερική πηγή δεδοµένων USB. Θα δηµιουργηθεί ένας φάκελος FCOPY στην εξωτερική πηγή δεδοµένων. Ακολουθήστε τα ίδια βήµατα όπως στο CD ΗΧΟΥ (1 τίτλος) ή στο CD ΗΧΟΥ (όλο το CD). ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ Η αντικατάσταση µιας φθαρµένης βελόνας µπορεί να γίνει εύκολα ως ακολούθως: 1) Ανοίξτε τη βάση της βελόνας µε ένα κατσαβίδι. 2) Αφαιρέστε την παλιά βελόνα. 3) Βάλτε τη νέα βελόνα και ξαναβιδώστε τη βάση της. Προσοχή: Η βελόνα είναι πολύ ευαίσθητη και πρέπει να τη χειρίζεστε µε ιδιαίτερη προσοχή. Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι δεν αγγίζετε τη βελόνα µε το δάχτυλό σας. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ Μπορεί να συνδεθεί ένας εξωτερικός ενισχυτής στην υποδοχή LINE OUT L/R (30, 29). ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη συνδέετε το πικάπ στην ειδική υποδοχή για πικάπ που διαθέτουν µερικοί ενισχυτές. Συνδέστε το πικάπ µε την υποδοχή για CD, AUX ή TAPE. Συνδέστε και τις δύο υποδοχές LINE OUT L/R µε µία υποδοχή του ενισχυτή σας. Μπορείτε να βρείτε ένα κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης στο εµπόριο. Τα υπάρχοντα ηχεία πικάπ δεν θα σβήσουν. Μπορείτε να ρυθµίσετε το επίπεδο του ήχου στο ΜΙΝ, αυτό δεν θα επηρεάσει την έξοδο ήχου από τις υποδοχές LINE OUT L/R. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ Α Καθαρίστε το εξωτερικό µε ένα ελαφρώς υγρό πανί. Μη χρησιµοποιείτε δυνατά απορρυπαντικά. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε χηµικά (π.χ. βενζίνη, οινόπνευµα) για να καθαρίσετε το εξωτερικό. Χειρισµός των CD Παρόλο που τα CD είναι κατασκευασµένα για να αντιστέκονται σε κάποια ποσότητα σκόνης και γρατσουνιών, πρέπει να τα χειρίζεστε µε την ίδια προσοχή όπως τους κανονικούς δίσκους βινυλίου. 1. Προστατεύετε τα cd από σκόνη, γρατσουνιές κλπ. 2. Πάντα να αποθηκεύετε τα cd στις θήκες τους αν δεν τα χρησιµοποιείτε. 3. Για να έχετε καλύτερη ποιότητα ήχου, καθαρίζετε περιοδικά τα cd µε ένα µαλακό πανί, σκουπίζοντας από το κέντρο προς τα έξω, όχι κυκλικά. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε βενζίνη ή διαλυτικά για το καθάρισµα. 4. Μην ακουµπάτε ένα cd στις άκρες του! CD Ήχου: Να χρησιµοποιείτε µόνο cd µε το σήµα: COMPACT DISC DIGITAL AUDIO Μη βάζετε ξένα αντικείµενα µέσα στο συρταράκι του CD, αυτό µπορεί να βλάψει το µηχανισµό. Για να µη λερωθεί ο µηχανισµός µε σκόνη, κλείνετε το συρταράκι του CD όταν δεν το χρησιµοποιείτε. Ποτέ µην αγγίζετε τον οπτικό φακό µέσα στο συρταράκι του CD. Αν το cd είναι πολύ λερωµένο ή έχει αποτυπώµατα δαχτύλων, µπορεί να καθυστερεί η αναπαραγωγή του ή να πηδάει ο ήχος. Η ψηφιακή υπογραφή του cd διαβάζεται από τον οπτικό φακό µε λέιζερ (µην αγγίζετε). Αν το cd player µεταφερθεί από ένα κρύο µέρος σε κάποιο ζεστό ή αν ζεσταθεί γρήγορα κάποιο κρύο δωµάτιο, µπορεί να σχηµατιστεί ατµός πάνω στον οπτικό φακό. Σ αυτή την περίπτωση, το cd player µπορεί να παρουσιάσει βλάβη. Προτείνουµε να αφήσετε τη συσκευή να προσαρµοστεί στη θερµοκρασία πριν τη χρησιµοποιήσετε για περίπου 1 ώρα. Γι αυτό, αφαιρέστε το cd. Αν αυτό δεν λύσει το πρόβληµα, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε κάποιον ειδικό. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Παροχή Ρεύµατος Ισχύς: Εισαγωγή ισχύος: Εµπέδηση ηχείων: Ραδιόφωνο Ραδιοφωνικοί σταθµοί: Κεραία: 230V~50Hz 18 W 4 Ohm FM MHz AM KHz FM: ιπολική κεραία ΑΜ: Κεραία ακτίνας CD player Κωδικοποίηση: Πικάπ ιαχωρισµός καναλιών: Wow και παλµός: 0,25% ιαστάσεις 1 bit γραµµική, 8x oversampling db (W x H x D): περίπου 311 x 314 x 168 χιλ. Βάρος: περίπου 2.7 κιλά Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, Ν.Ιωνία /5

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ Παρακαλούµε ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν µέσα στο κουτί τα ακόλουθα κοµµάτια: Συσκευή Tape2PC

Διαβάστε περισσότερα

AEG MC 4420 CR/USB. Σε καµία περίπτωση µην αγνοήσετε αυτές τις ενδείξεις ούτε να τις παραποιήσετε γιατί υπάρχει κίνδυνος έκθεσης στις ακτίνες λέιζερ.

AEG MC 4420 CR/USB. Σε καµία περίπτωση µην αγνοήσετε αυτές τις ενδείξεις ούτε να τις παραποιήσετε γιατί υπάρχει κίνδυνος έκθεσης στις ακτίνες λέιζερ. AEG MC 4420 CR/USB ιαβάστε προσεχτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες και αν είναι δυνατό και το κουτί της συσκευής µαζί µε την εγγύηση. Αν δώσετε το πικάπ

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

RCD9037BT ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ

RCD9037BT ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ Ανακύκλωση Α.Μ.Π. 00510 (Π 117/2004) Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί µε υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήµατα που µπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιµοποιηθούν. Το σύµβολο

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ER-100U REC Γενικά χαρακτηριστικά: 1.Ψηφιακό σύστημα με ικανότητα συνεργασίας με τα ακόλουθα φορμά και αποθηκευτικά μέσα, SD/MMC CARD,USB MP3. 2.Είσοδοι

Διαβάστε περισσότερα

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο Σύστηµα ηχείων multimedia Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

HK980 Ολοκληρωμένος ενισχυτής Εγχειρίδιο χρήσεως

HK980 Ολοκληρωμένος ενισχυτής Εγχειρίδιο χρήσεως HK980 Ολοκληρωμένος ενισχυτής Εγχειρίδιο χρήσεως 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2 Εισαγωγή...3 Γενικές πληροφορίες...4 Συνδέσεις...5 Πλήκτρα ελέγχου και λειτουργίες...6 Τηλεχειριστήριο...7 Οδηγίες λειτουργίας...8

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης

K 912. Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Εγχειρίδιο Χρήσης K 912 Ασύρματα ακουστικά UHF ημιανοιχτού τύπου 1. Εισαγωγή Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της εταιρίας KG. Το K 912 είναι ένα ασύρματο σύστημα ακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΝΠ 3 Γ Περιεχόµενα προϊόντος A) 1 Χ Vac N pack τρόµπα Β) 1 Χ Vac N pack καπάκι για µπουκάλια Γ) 3 Χ 1.3 λίτρα Vac N pack αεροστεγείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ MP3 & MP 4 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα Σηµαντικές οδηγίες προφύλαξης...2 Σύντοµη περιγραφή δυνατοτήτων...2 Εγκατάσταση µπαταρίας και κάρτας µνήµης...2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - συσκευή τηλεφώνου x 1 - δέκτης x 1 - καλώδιο Helix x 1 - καλώδιο τηλεφωνικής σύδνεσης x 1 - μπαταρίες ΑΑΑ x 2 - Οδηγίες χρήσης x 1 1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5

tmstore.gr Τηλεµάρκετινγκ Α.Ε. Σολωµού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 1 από 5 Κωδ: ΧΙ2832 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ JOCCA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ Η ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

HD980 CD Player Εγχειρίδιο χρήσεως

HD980 CD Player Εγχειρίδιο χρήσεως HD980 CD Player Εγχειρίδιο χρήσεως 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Πληροφορίες... 4 Πλήκτρα πρόσοψης... 5 Πλήκτρα πίσω όψης... 6 Λειτουργίες τηλεχειριστηρίου... 7 Εγκατάσταση... 9 Λειτουργία...

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Ο χρονοδιακόπτης αυτός μπορεί να προ-ρυθμιστεί σε χρόνο on/off για τις Ηλεκτρικές σας Συσκευές. Είναι ιδανικός για

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό συσκευή αναπαραγωγής MP3 με

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων

Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων Στερεοφωνικοί μίκτες με 4 Group εξόδων Σειρά MX -06 D Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 έως 16 μονοφωνικές είσοδοι και 4 στερεοφωνικές είσοδοι (2 από αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν είσοδοι μικροφώνων)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

EZ VINYL CONVERTER / EZ VINYL CONVERTER 2 / EZ AUDIO CONVERTER Ο ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ( 1-9 )

EZ VINYL CONVERTER / EZ VINYL CONVERTER 2 / EZ AUDIO CONVERTER Ο ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ( 1-9 ) 0 EZ VINYL CONVERTER / EZ VINYL CONVERTER 2 / EZ AUDIO CONVERTER Ο ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ( 1-9 ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο USB προϊόν που αγοράσατε, συµπεριλάβαµε και µερικά εργαλεία για να σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΣΑΖ AIRLY SHAPE NEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΣΑΖ AIRLY SHAPE NEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΣΑΖ AIRLY SHAPE NEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΕΣΕΙΠ-ΚΑ, ΕΣΕΙΠ-ΚΟ, ΕΣΕΙΠ-ΜΑ, ΕΣΕΙΠ-ΠΟ Πριν την χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά για σωστή χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ MOD. ΗΜ-1014 1 ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 1. 2 χτενάκια για 22 µήκη (από 3-18mm και από 21-36mm). 2. 1 χτενάκι ακριβείας (0.5-2.5mm) 3. Λεπίδες: Κινούµενη λεπίδα: ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΥΟΚΙ ΤΟΚΙ ΡΟΛOΓΙΑ (FREETALKER) 2 TEM. Εγχειρίδιο Συγχαρητήρια! Αυτός ο διπλός τρόπος επικοινωνίας αντιπροσωπεύει ό,τι πιο προηγµένο έχει να επιδείξει η νεότερη τεχνολογία. Είναι µια ελαφριά, συµπαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εμφάνιση 1.1Οθόνη 1. Έλεγχος εγγραφής φωνής 2. Λειτουργία κύκλου (Cycle mode) 3. Επίπεδο μπαταρίας 4. Κατάλογος Audio 5. Υψηλής ποιότητας καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσεως 1

Εγχειρίδιο Χρήσεως 1 Εγχειρίδιο Χρήσεως 1 Το διπλανό σήμα, ενός κεραυνού εγγεγραμμένου σε τρίγωνο, σας προειδοποιεί για την παρουσία μη μονωμένης «επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό της συσκευής που ενδέχεται να έχει τόση ένταση,

Διαβάστε περισσότερα

Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή

Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή Κονσόλες μίξης με ενσωματωμένο ενισχυτή Σειρά MX -P Οδηγίες χρήσης υνατότητες 8 έως 12 μονοφωνικές (ανάλογα με το μοντέλο). Ισχύς ενσωματωμένου ενισχυτή (στα 4Ω) από 2 x 200W έως 2 x 500W (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα