Composite resections in the head & neck, and free-flap reconstruction: Special considerations on the pediatric patient.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Composite resections in the head & neck, and free-flap reconstruction: Special considerations on the pediatric patient."

Transcript

1 Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 47, January - February - March 2012, pages REVIEW Composite resections in the head & neck, and free-flap reconstruction: Special considerations on the pediatric patient. Σύνθετες χειρουργικές εκτομές στην κεφαλή & τράχηλο, και αποκατάσταση με ελεύθερους κρημνούς: Ιδιαιτερότητες στον παιδιατρικό ασθενή. Kourelis K. 1, Tsiakou M. 1, Mourtzouhos K. 1, Giannakopoulos I. 2, Kourelis T. 3, Asimakopoulos A. 1 1 Children Hospital of Patras Karamandaneio, Department of Otolaryngology 2 University Hospital of Patras, Department of Pediatrics 3 General Clinic of Patras Olympion, Department of Medical Oncology Κουρέλης Κ. 1, Τσιάκου Μ. 1, Μουρτζούχος Κ. 1, Γιαννακόπουλος Ι. 2, Κουρέλης Θ. 3, Ασημακόπουλος Α. 1 1 Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πάτρας «Καραμανδάνειο», ΩΡΛ Κλινική 2 Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας, Παιδιατρική Κλινική 3 Γενική Κλινική Πάτρας «Ολύμπιον», Τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας Συγγραφέας αλληλογραφίας: Κουρέλης Κ., ΩΡΛ Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πάτρας «Καραμανδάνειο», Ερυθρού Σταυρού 40, Πάτρα Τηλ: , Abstract Malignant solid tumors of the Head & Neck in children are predominantly soft-tissue or bone sarcomas, and demonstrate diffuse invasion of the delicate surrounding structures. The sufficient surgical excision of such neoplasms is the primary prognostic factor of survival, but often produces major cosmetic and functional impairments. The efficient reconstruction of the resulting defects, usually via the transfer of free tissue from suitable body areas, is mandatory in children. The three stages of the comprehensive surgical management, namely tumor removal, flap harvest, and flap transfer, are adjusted appropriately in the pediatric cases, due to the potential growth of both the donor and recipient sites. With regard to excising and reconstructing tumors of the Head & Neck in children, the involvement of osseous structures is particularly challenging. Even when a single bone is affected, the entire craniofacial complex is at risk of developing subsequent deformities. The present review outlines the distinguishing features emerging in children, focusing on the necessary modifications of the adult techniques. Keywords: child, sarcoma, surgical therapy, free tissue flaps. Περίληψη Οι κακοήθεις συμπαγείς όγκοι Κεφαλής & Τραχήλου που εμφανίζονται στην παιδική ηλικία είναι συνήθως σαρκώματα μαλακών μορίων ή οστών, και παρουσιάζουν εκτεταμένη διήθηση των ευαίσθητων δομών της περιοχής. Η επαρκής χειρουργική εξαίρεσή τους σε υγιή όρια είναι αφενός ο κυριότερος προγνωστικός παράγοντας της νόσου, αλλά αφετέρου καταλείπει σοβαρά αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα. Η ικανοποιητική αποκατάσταση τέτοιων ελλειμμάτων θεωρείται μονόδρομος και συνήθως περιλαμβάνει την μεταφορά ελεύθερων κρημνών από κατάλληλες περιοχές του σώματος. Τα ζητήματα της εξαίρεσης του όγκου, της συγκομιδής του κρημνού, και της μεταφοράς του στο πρωτογενές έλλειμμα, διαφοροποιούνται στον παιδιατρικό ασθενή εξαιτίας της ανάγκης να ληφθεί υπόψη η δυναμική αύξηση τόσο της δότριας, όσο και της λήπτριας περιοχής. Ιδιαίτερη πρόκληση για την εκτομή σαρκωμάτων και αποκατάσταση αποτελεί η συμμετοχή οστικών δομών, δεδομένου ότι διαταράσσεται η φυσιολογική πορεία ανάπτυξης όχι μόνο του προσβεβλημένου οστού, αλλά του σκελετού του προσώπου συνολικά. Η παρούσα ανασκόπηση εξετάζει τις ιδιομορφίες που συναντώνται στα παιδιά, με έμφαση στην τροποποίηση των τεχνικών οι οποίες χρησιμοποιούνται για τους ενήλικες. Λέξεις κλειδιά: παιδί, σάρκωμα, χειρουργική θεραπεία, ελεύθερος κρημνός. 18

2 Εισαγωγή Η διαφορική διάγνωση μιας μάζας Κεφαλής & Τραχήλου στην παιδική ηλικία, περιλαμβάνει συγγενείς, φλεγμονώδεις, ή νεοπλασματικές καταστάσεις. Στην μεγάλη πλειοψηφία τους (έως 90%), οφείλονται ευτυχώς σε καλοήθεις παθήσεις 1. Όσο αφορά στο φάσμα των κακοήθων συμπαγών όγκων, αντίθετα με τους ενήλικες, που κυρίως εμφανίζουν καρκινώματα επιθηλιακής αρχής, ο παιδιατρικός πληθυσμός πλήττεται συχνά από σαρκώματα μεσεγχυματικής προέλευσης 2. Τα τελευταία παρουσιάζουν συνήθως ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά τοπικά, η οποία σε συνδυασμό με το μοναδικό σε πυκνότητα ανατομικό υπόστρωμα που χαρακτηρίζει την περιοχή της Κεφαλής & Τραχήλου, αποτελεί πρόκληση για τον χειρουργό ογκολόγο. Τέτοιοι εκτεταμένοι διηθητικοί όγκοι, όταν προσβάλλουν παιδιά, συνιστούν σαφώς ιδιαίτερη, αν όχι πιο δύσκολη, περίπτωση, καθώς ο όρος «ελεύθερος νόσου», ως το επιθυμητό αποτέλεσμα μιας χειρουργικής εξαίρεσης, αποκτά εντελώς διαφορετική σημασία, δεδομένου ότι η διατήρησή του δεν επαρκεί για μία ή δύο δεκαετίες, όπως συμβαίνει στους ενήλικες, αλλά για μια ολόκληρη ζωή. Επιπλέον, η ριζική επέμβαση στις αναπτυσσόμενες δομές του παιδικού σώματος, και ιδιαίτερα το σκελετό, ανακόπτει απρόβλεπτα το πρόγραμμα διαμόρφωσης ενός λειτουργικά και αισθητικά ακέραιου ενήλικου οργανισμού. Από την άλλη μεριά, στα πλεονεκτήματα των μικρών ασθενών περιλαμβάνονται η ταχύτατη ιστική επούλωση, η «παρθένα» ανατομία τους χωρίς αλλοιώσεις από συστηματικές παθήσεις, και τα εντυπωσιακά λειτουργικά τους αποθέματα που επιτρέπουν την άμεση και εντατική διαδικασία αποκατάστασης ύστερα από μια μείζονα χειρουργική επέμβαση 3. Παρακάτω περιγράφονται οι ιδιαίτερες δυσκολίες στην χειρουργική αντιμετώπιση των εκτεταμένων όγκων -κυρίως σαρκωμάτων- κατά την παιδική ηλικία, με έμφαση στις εκτομές και αποκαταστάσεις που αφορούν στις σκελετικές δομές. Κακοήθεις όγκοι Κεφαλής & Τραχήλου σε παιδιά Στην περιοχή Κεφαλής & Τραχήλου εντοπίζονται 12% των κακοήθων όγκων της παιδικής ηλικίας 4. Οι πιο συχνοί νεοπλασματικοί τύποι είναι τα λεμφώματα, τα σαρκώματα, ο καρκίνος θυρεοειδούς, ο καρκίνος ρινοφάρυγγα, οι κακοήθεις όγκοι σιελογόνων αδένων, και τα νευροβλαστώματα 5. Είναι γεγονός πως οι σύγχρονες προσεγγίσεις όπου ενεπλέκονται πολλαπλές ιατρικές ειδικότητες έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της επιβίωσης των παιδιών με νεοπλάσματα Κεφαλής & Τραχήλου, κυρίως τα λεμφώματα και τον καρκίνο θυρεοειδούς 6. Ωστόσο, όσο αφορά στα σαρκώματα, η ιδιαίτερα επιθετική βιολογική συμπεριφορά τους σε συνδυασμό με την ευπάθεια του παιδικού οργανισμού στις δραστικές αλλά αναγκαίες θεραπευτικές μεθόδους, αποτελούν πρόκληση για το κέντρο που αναλαμβάνει τέτοια περίπλοκα περιστατικά. Πέρα από την εκρίζωση του νεοπλασματικού φορτίου, το θεραπευτικό πλάνο οφείλει να εμπεριέχει και ένα ικανοποιητικό σχέδιο αποκατάστασης των δυσμενών επιπτώσεων από τις εντονότατες ογκολογικές παρεμβάσεις, και κυρίαρχα των χειρουργικών ελλειμμάτων. Από τα νεοπλάσματα μεσεγχυματογενούς προέλευσης, το ραβδομυοσάρκωμα σαφώς ξεχωρίζει ως το πιο συχνό σάρκωμα των παιδιών, με εντόπιση στην Κεφαλή & Τράχηλο σε 40% των περιπτώσεων7. Από αυτά, 30% εξορμώνται από τον οφθαλμικό κόγχο, 40% ανευρίσκονται παρά τη μήνιγγα (ρινοφάρυγγας, παραρρίνια, μέσο ους, υποκροτάφιος βόθρος), και τα υπόλοιπα 30% σε απομακρυσμένες θέσεις από τους κόγχους και τη μήνιγγα (στοματική κοιλότητα, λάρυγγας, παρωτίδα, και μαλακά μόρια τραχήλου) 1. Η τελευταία κατηγορία είναι πιο κατάλληλη για χειρουργική αντιμετώπιση με ριζική εξαίρεση του σαρκώματος. Άλλοι, πολύ σπανιότεροι ιστολογικοί τύποι σαρκωμάτων, είναι το ινοσάρκωμα, συνοβιοσάρκωμα, οστεοσάρκωμα, χονδροσάρκωμα, αγγειοσάρκωμα, λειομυοσάρκωμα, και λιποσάρκωμα. Όλοι τους διακρίνονται από πολλαπλές μικροσκοπικές προσεκβολές οι οποίες εξορμώνται από τη μάζα του όγκου και καθιστούν την ευρεία εκτομή του αναγκαία 8. Η ποικιλία στην ανατομική εντόπιση των σαρκωμάτων αντικατοπτρίζει και το μεγάλο εύρος των κλινικών εκδηλώσεων. Προσβολή του οφθαλμικού κόγχου οδηγεί σε πρόπτωση, υπεραιμία επιπεφυκότα, και απώλεια οπτικής οξύτητας, ενώ όγκοι στο φάρυγγα ή τα μαλακά μόρια τραχήλου σταδιακά προκαλούν δυσφαγία και στένωση του αεραγωγού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πόνος δεν αποτελεί μόνιμη εκδήλωση των σαρκωμάτων Κεφαλής & Τραχήλου, καθώς αρκετά από αυτά πληρούν βαθμιαία κοιλότητες με αραιή σπλαχνική νεύρωση, όπως οι παραρρίνιοι κόλποι και ο ρινοφάρυγγας. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πόνος σηματοδοτεί είτε διήθηση νεύρων που μεταδίδουν σωματική αισθητικότητα, είτε διάβρωση του περιόστεου που επενδύει τα οστέινα τοιχώματα. Νευρολογικά ελλείμματα οφείλονται συνήθως στη διήθηση των εγκεφαλικών κινητικών νεύρων, ενώ η κεφαλαλγία και οι μεταβολές συμπεριφοράς/συνείδησης είναι ενδείξεις ενδοκράνιας επέκτασης 9. Για την απεικονιστική διερεύνηση των σαρκωμάτων, η αξονική τομογραφία είναι αναγκαία και στις περισσότερες περιπτώσεις ικανή εξέταση για να προσφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να σχεδιαστεί η θεραπεία. Πέρα από την τοπική επέκταση του όγκου και την παρουσία ή όχι λεμφαδενικής μετάστασης, ζωτικής σημασίας είναι η εξακρίβωση της διάβρωσης του οστού, συνήθως της κάτω γνάθου, καθώς επί προσβολής μόνο του περιόστεου είναι δυνατό να διασωθεί η συνέχεια του σκελετού με εξαίρεση μόνο φλοιού 19

3 Εικ. 1: Εγκάρσια(Α) και οβελιαία(β) τομή αξονικής τομογραφίας, η οποία απεικονίζει σαφή διήθηση του κλάδου της κάτω γνάθου αριστερά, από σάρκωμα μαλακών μορίων εξορμώμενο υπό το οπισθογόμφιο τρίγωνο, σε εντεκάχρονο κορίτσι. Εικ. 2: Διεγχειρητική φωτογραφία από την ασθενή της Εικ. 1, όπου φαίνεται η διήθηση της γωνίας και κλάδου της κάτω γνάθου από το σάρκωμα μαλακών μορίων. Ευρεία εκτομή σε υγιή όρια του οστού en bloc με τμήμα του μασητήρα και έσω πτερυγοειδούς μυός, είναι η θεραπεία εκλογής. οστού μερικού πάχους. Αν όμως ο ακτινολογικός έλεγχος δείξει σαφή διάβρωση φλοιώδους οστού (Εικ. 1), ακόμα και μικρής έκτασης, η θεραπεία εκλογής είναι εξαίρεση επαρκούς τμήματος της κάτω γνάθου και αποκατάσταση του οστέινου ελλέιμματος 10. Σε υποψία ενδοκράνιας επέκτασης, βοήθεια προσφέρει η μαγνητική τομογραφία 11, ενώ στο αρχικό followup των ασθενών πολύ χρήσιμη είναι η νεότερη μεταβολικήαπεικονιστική τεχνική Positron Emission Tomography (PET scan) για την πρώιμη ανίχνευση υποτροπής ή μεταστάσεων, ιδιαίτερα στο διαταραγμένο μετεγχειρητικό ανατομικό πεδίο των μικρών ασθενών 12. Λόγω της σπανιότητας των σαρκωμάτων Κεφαλής & Τραχήλου, δεν έχουν καθιερωθεί απόλυτα ξεκάθαρες στρατηγικές αντιμετώπισης, πλην ίσως του ραβδομυοσαρκώματος, που είναι αρκετά συχνότερο. Επικρατεί η άποψη πως αν υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής αφαίρεσης σε υγιή όρια, σαφώς και προτιμάται. Συχνά όμως τα σαρκώματα είναι τόσο εκτεταμένα στις λεπτές δομές του τραχήλου, ώστε να καθίστανται ανεγχείρητα, ή η εξαίρεσή τους να καταλείπει απαράδεκτη νοσηρότητα (Εικ. 2). Όταν υπάρχει υποψία πως η χειρουργική επέμβαση δεν θα επιτύχει πλήρη αφαίρεση του σαρκώματος, καλό είναι να μην επιχειρείται, αφενός γιατί η κυτταρομείωση δεν φαίνεται να βελτιώνει την πρόγνωση στις συγκεκριμένες νεοπλασίες, και αφετέρου επειδή καθυστερεί την έναρξη πιο «οριστικών» θεραπειών (χημειο-, άκτινο- θεραπεία) 9. Η χημειοθεραπεία, συνήθως σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία, έχει υψηλή αποτελεσματικότητα στο ραβδομυοσαρκώμα 13, αλλά στα παιδιά υπάρχει βαρύτερο φάσμα επιπλοκών από ό,τι στους ενήλικες (τρισμός, ενδοκρινοπάθειες, καταράκτης, διαταραχή ανάπτυξης προσώπου, ξηροστομία, δυσπλασίες οδόντων, μαθησιακές δυσκολίες, δυτεροπαθείς όγκοι) 14. Στους υπόλοιπους τύπους σαρκωμάτων, η παραπάνω θεραπευτική προσέγγιση δεν συνοδεύεται από παρόμοια αποτελεσματικότητα. Πάντως σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις 20

4 η ακτινοθεραπεία σαφώς ενδείκνυται μετεγχειρητικά εφόσον δεν έχουν επιτευχθεί υγιή όρια εκτομής 8. Οι παράγραφοι που ακολουθούν εστιάζουν σε θέματα που αφορούν στη χειρουργική αντιμετώπιση των παιδιατρικών σαρκωμάτων, όπου και εμπλέκεται ενεργά ο χειρουργός Κεφαλής & Τραχήλου. Χειρουργικές εκτομές Κεφαλής & Τραχήλου σε παιδιά Στα σαρκώματα Κεφαλής & Τραχήλου των παιδιών, η επάρκεια της χειρουργικής εξαίρεσης αποτελεί τον πιο καθοριστικό προγνωστικό παράγοντα της νόσου 8. Σε αντίθεση με τους ενήλικες, τα παιδιά παρουσιάζουν το πλεονέκτημα της μηδαμινής νοσηρότητας από συνοδές παθήσεις, ενόψει μιας τόσο εκτεταμένης χειρουργικής επέμβασης. Όμως το μεγάλο ζήτημα που ανακύπτει στις μείζονες εκτομές πριν την ενηλικίωση, είναι η διαταραχή της φυσιολογικής πορείας αύξησης, ιδιαίτερα των σκελετικών δομών. Επομένως για την ιατρική ομάδα που αναλαμβάνει τέτοια περιστατικά, η γνώση των αλλαγών που συμβαίνουν στην ανατομία της περιοχής καθώς το παιδί μεγαλώνει, είναι αυτονόητη. Η ανάπτυξη του προσωπικού κρανίου γενικά, πραγματοποιείται με δύο μηχανισμούς: την αύξηση μέσω των επιφυσιακών πλακών, και την οστική ανάπλαση 15. Ο πρώτος μηχανισμός λειτουργεί μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού και έχει μεγάλη σημασία στην κατασκευή της κάτω γνάθου. Η επιφυσιακή πλάκα ανάπτυξης της κάτω γνάθου βρίσκεται αμέσως υπό τον κόνδυλο και είναι υπεύθυνη για την τελική διαμόρφωση του οστού σε τρεις διαστάσεις. Προφανώς η διατήρηση των κονδύλων κατά τις γναθεκτομές που πραγματοποιούνται πριν την ενηλικίωση, θα συμβάλλει στην πιο «φυσιολογική» αύξηση του υπολειπόμενου οστού 16. Η οστική ανάπλαση, ως ο δεύτερος μηχανισμός αύξησης, συνεχίζει σε όλη την ενήλικη ζωή, και περιλαμβάνει συνδυασμό απορρόφησης οστικής μάζας από κάποια περιοχή του σκελετού και εναπόθεση σε μια άλλη περιοχή. Στην περίπτωση της κάτω γνάθου, η απορρόφηση συμβαίνει στο πρόσθιο χείλος του κλάδου, με παράλληλη εναπόθεση κατά το οπίσθιο χείλος. Συνεπώς αφαίρεση του κλάδου σε μια ογκολογική επέμβαση, θα ανακόψει αυτή τη ρυθμιστική διεργασία, με αποτέλεσμα την μη ομαλή τελική διαμόρφωση της προς τα κάτω και εμπρός προβολής της κάτω γνάθου 17. Η άνω γνάθος αναπτύσσεται με εναπόθεση οστικής μάζας κατά μήκος των ραφών με τον υπόλοιπο σκελετό του προσώπου, ενώ η απορρόφηση συντελείται στα τοιχώματα της ρινικής κοιλότητας 15. Πέρα από τις επιπτώσεις των χειρουργικών εκτομών στην αύξηση επιμέρους οστών, επηρεάζεται και η ανάπτυξη του προσωπικού κρανίου σαν ανατομική ενότητα. Ως γνωστόν, η συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ άνω και κάτω γνάθου μέσω της οδοντικής σύγκλεισης, εξασφαλίζει την ομαλή διάπλαση του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Επομένως, κάποιο χειρουργικό έλλειμμα σε μια εκ των γνάθων, πιθανόν να οδηγήσει αναπτυξιακά σε συνολική δυσμορφία της περιοχής του μέσου προσώπου 18. Η αφαίρεση των μαλακών μορίων, ακόμα και εκτεταμένη, δεν δημιουργεί τόσο σύνθετα προβλήματα κατά την αύξηση της Κεφαλής & Τραχήλου στα παιδιά, όπως αυτά που αναφέρθηκαν προηγούμενα σε σχέση με τις σκελετικές δομές. Ωστόσο, είναι δυνατό κάποια μεγάλα ελλείμματα να οξύνονται καθώς το παιδί μεγαλώνει, ακόμα και εάν έχουν αποκατασταθεί σε πρώτο χρόνο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όγκων που αντιμετωπίστηκαν με συνδυασμό χειρουργείου και ακτινοθεραπείας, οπότε λόγω της τελευταίας έχει επηρεαστεί ο ρυθμός αύξησης των υπολειπόμενων μαλακών μορίων. Τα υποκείμενα οστά είναι δυνατό να αναπτύσσονται με συγκριτικά ταχύτερους ρυθμούς, με αποτέλεσμα να δημιουργείται το μηχανικό ανάλογο ενός άκαμπτου γαντιού (μαλακοί ιστοί) το οποίο περιβάλλει ένα αυξανόμενο σε μέγεθος χέρι (οστά). Νέα προσθήκη μαλακών ιστών στην περιοχή πιθανόν να χρειάζεται σε αυτούς τους ασθενείς 19. Ο ρόλος του λεμφαδενικού καθαρισμού κατά την αντιμετώπιση σαρκωμάτων Κεφαλής & Τραχήλου φαίνεται να περιορίζεται στις σπάνιες περιπτώσεις όπου έχουν διαγνωστεί λεμφαδενικές μεταστάσεις. Εκλεκτικός λεμφαδενικός καθαρισμός στον N0 τράχηλο γενικά δεν συνιστάται 8. Αξίζει όμως να σημειωθεί πως η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών που υποβάλλονται σε εκτομή του σαρκώματος θα χρειαστούν μεταφορά ελεύθερου κρημνού στην περιοχή προκειμένου να αποκατασταθεί το ευμεγέθες έλλειμμα. Στους παραπάνω ασθενείς είναι απαραίτητη η παρασκευή των αγγείων του τραχήλου για να πραγματοποιηθούν οι μικρο-αναστομώσεις. Συνεπώς αρκετά παιδιά υποβάλλονται τελικά σε λεπτομερή διερεύνηση τραχήλου χωρίς ογκολογική ένδειξη, και εκτίθενται έτσι στους κινδύνους των γνωστών επιπλοκών ενός λεμφαδενικού καθαρισμού. Αποκαταστάσεις ελλειμμάτων Κεφαλής & Τραχήλου σε παιδιά Είναι προφανές πως η χειρουργική εξαίρεση των σαρκωμάτων Κεφαλής & Τραχήλου σε υγιή όρια δημιουργεί ευμεγέθη σύνθετα ελλείμματα μαλακών μορίων και οστών, για την αντιμετώπιση των οποίων ο χειρουργός χρειάζεται να ανέβει ψηλά στην γνωστή «σκάλα αποκατάστασης», και συνήθως στο τελευταίο σκαλοπάτι, δηλαδή τη μεταφορά ελεύθερων κρημνών και μικροαγγειακή αναστόμωση στην λήπτρια περιοχή. Εξαίρεση αποτελεί η άνω γνάθος, όπου η χρήση προθέσεων έχει εξίσου καλά αποτελέσματα με τη χειρουργική διόρθωση του ελλέιμματος, χωρίς να επιβαρύνεται ο ασθενής με μία ακόμη πολύωρη επέμβαση 20. Η χρήση ελεύθερων κρημνών σε παιδιά ενέχει μεγαλύτερο 21

5 βαθμό δυσκολίας, αφού για άλλη μια φορά πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυναμική αύξηση τόσο της δότριας όσο και της λήπτριας περιοχής. Οι ελεύθεροι κρημνοί που χρησιμοποιούνται κυρίως στα ελλείμματα Κεφαλής & Τραχήλου των παιδιών είναι εκείνοι του βραχίονα και ωμοπλάτης για την πλήρωση μικρών και μεγαλύτερων αντίστοιχα χασμάτων μαλακών ιστών, ενώ ιδανικός για την αποκατάσταση της συνέχειας της κάτω γνάθου θεωρείται ο περονιαίος κρημνός. Ο κερκιδικός κρημνός, ίσως το πολυτιμότερο εργαλείο αποκατάστασης παρόμοιων ελλειμμάτων στους ενήλικες, δεν προτιμάται το ίδιο συχνά στα παιδιά, επειδή πολύ πρώιμα θυσιάζεται μία από τις δύο κύριες αρτηρίες του αναπτυσσόμενου αντιβραχίου. Ομοίως, ο κρημνός ορθού κοιλιακού μυός αποφεύγεται στην παιδική ηλικία λόγω της απώλειας στήριξης του κοιλιακού τοιχώματος με κίνδυνο δημιουργίας κήλης 21. Όταν το έλλειμμα αφορά μόνο μαλακά μόρια, ο κρημνός ωμοπλάτης αποτελεί εξαιρετική επιλογή δεδομένου ότι έχει πολλαπλές χρήσεις, καθώς εύκολα επιδέχεται «γλυπτική» των επιμέρους συστατικών του (δέρμα, λίπος, περιτονία, ακόμα και τμήμα οστού) με στόχο την προσαρμογή του στο εκάστοτε έλλειμμα. Η ανάπτυξη της δότριας περιοχής δεν διαταράσσεται σημαντικά, και πολύ συχνά το δευτερογενές χάσμα μπορεί να κλείσει κατά πρώτο σκοπό. Οι ουλές βέβαια είναι εμφανείς και καθώς το παιδί μεγαλώνει τείνουν να διευρύνονται. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγεται η ύπαρξη ανοικτού τραύματος ή δερματικού μοσχεύματος πάνω στην ωμοπλάτη του μικρού παιδιού 22. Η αποκατάσταση οστικών χασμάτων της κάτω γνάθου με τη μεταφορά και επαναγγείωση τμήματος περόνης (Εικ. 3, 4) συχνά επιφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα, τόσο αισθητικά, όσο και λειτουργικά, ενώ η δυνατότητα τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων σε δεύτερο χρόνο πάνω στο οστό του κρημνού προσφέρει «σχεδόν φυσιολογική» ποιότητα ζωής 19. Στα παιδιά απασχολεί η μεταγενέστερη αστάθεια της ποδοκνημικής άρθρωσης και η δημιουργία μόνιμης δυσμορφίας (βλαισοποδία), καθώς οι χαλαροί σύνδεσμοι του παιδικού ποδιού δεν συγκρατούν την υπολειπόμενη περόνη στη σωστή θέση. Συχνά πραγματοποιείται καθήλωση της άπω περόνης στην κνήμη κατά τη συγκομιδή του κρημνού, ώστε να αποφευχθεί η παραπάνω όψιμη επιπλοκή 23. Σημαντικά προβλήματα εμφανίζονται σε σχέση με την ανάπτυξη της λήπτριας περιοχής. Τόσο το οστό του κρημνού, το οποίο δεν περιέχει επιφυσιακή πλάκα, όσο και η ανώριμη κάτω γνάθος ύστερα από εκτεταμένη γναθεκτομή, ιδιαίτερα όταν αφαιρείται και ο κόνδυλος, πρακτικά σταματούν να αυξάνονται κατά μήκος. Η ασύμμετρη ανάπτυξη άνω και κάτω γνάθου μοιραία οδηγεί σε ανώμαλη σύγκλειση 24. Αυτή η ομάδα Εικ. 3: Για την αποκατάσταση ενός σύνθετου ελλέιμματος (οστό-μαλακά μόρια-βλεννογόνος) της κάτω γνάθου σε παιδιά, συνήθως λαμβάνεται περονιαίος κρημνός οστού-υποδορίου-δέρματος από το μη επικρατούν κάτω άκρο. Το μήκος του οστού της περόνης επαρκεί για να καλύψει χάσμα έως και 50% του συνολικού μήκους της κάτω γνάθου. Το τμήμα δέρματος του κρημνού μπορεί να καλύψει έλλειμμα δέρματος ή βλεννογόνου στον τράχηλο. Η εντεκάχρονη ασθενής, ύστερα από τη παρασκευή του κρημνού υποβλήθηκε σε οστεοσύνθεση κνήμηςπερόνης για τη σταθεροποίηση της ποδοκνημικής άρθρωσης. ασθενών θα ωφεληθεί από μια ορθογναθική επέμβαση επιμήκυνσης της κάτω γνάθου κατά την εφηβεία 19. Μια τροποποίηση της τεχνικής μεταφοράς του κρημνού ειδικά σε παιδιά, περιλαμβάνει λήψη μεγαλύτερου τμήματος περόνης από το υπάρχον χάσμα, και επικάλυψη της περίσσειας του οστού του κρημνού με την κάτω γνάθο. Έτσι η περίσσεια περόνης χρησιμεύει ως «ρεζέρβα» που αργότερα θα καλύψει το νέο κενό της κάτω γνάθου που προκύπτει κατά την αύξηση του παιδιού 24. Η αποκατάσταση ενός οστέινου ελλειμματος με ελέυθερο κρημνό σχεδόν πάντοτε πραγματοποιείται με την βοήθεια συνθετικού ελάσματος, συνήθως από τιτάνιο, το οποίο σταθεροποιεί το μεταφερόμενο οστό στη νέα του θέση, μέσω ήλωσης στις όχθες του χάσματος (Εικ. 4). Στα παιδιά, λόγω του γοργού, σε σχέση με τους ενήλικες, ρυθμού ανάπλασης κατά την περιφέρεια των οστών, το συνθετικό υλικό θα «ενταφιαστεί» από νεοσχηματιζόμενη οστέινη μάζα. Τότε αφενός προκύπτει το πρόβλημα της αποδυνάμωσης του οστού, το οποίο δεν θα είναι πια συμπαγές, και αφετέρου αυξάνεται κατά πολύ ο βαθμός δυσκολίας μιας ενδεχόμενης νέας επέμβασης στην κάτω γνάθο. Συνεπώς σε παιδιά δεν συνιστάται η επαόριστον παραμονή της πλάκας τιτανίου, αλλά η αφαίρεσή της όσον το δυνατόν νωρίτερα, όταν η συγκόλληση του οστού του κρημνού στις γύρω σκελετικές δομές έχει πλέον συντελεστεί 19. Η μέθοδος της μικρο-αγγειακής αναστόμωσης των αρτηριών και φλεβών του κρημνού παραμένει η ίδια στα παιδιά, όπως 22

6 Εικ. 4: Ο κρημνός έχει στερεωθεί στο οστέινο έλλειμμα με τη βοήθεια ελάσματος τιτανίου (λευκό βέλος). Η αρτηριακή (1) και οι δύο φλεβικές μικρο-αναστομώσεις (2, 3) έχουν ολοκληρωθεί. Λόγω του μικρού αυλού των δευτερευόντων τραχηλικών φλεβικών κλάδων στα παιδιά, η μία φλέβα του κρημνού έχει αναστομωθεί τελικο-πλάγια με το κύριο στέλεχος της έσω σφαγίτιδας (3). στους ενήλικες (Εικ. 4). Ο στενός αυλός των αγγείων στους πολύ μικρούς ασθενείς αποτελεί τεχνικό περιοριστικό παράγοντα, και σε αυτές τις περιπτώσεις ο κρημνός συνδέεται στα μεγάλα αγγεία του τραχήλου (έξω καρωτίδα, έσω σφαγίτιδα) 19, (Εικ. 4). Ιδιαίτερος παράγοντας κινδύνου είναι η υπερκινητικότητα που εμφανίζουν φυσιολογικά τα παιδιά, η οποία αμέσως μετεγχειρητικά θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του κρημνού. Ο περιορισμός των κινήσεων της κεφαλής, με φαρμακευτικά μέσα ή νάρθηκοποίηση, συνιστάται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι στους ενήλικες 21. Συμπεράσματα Το γνωστό δόγμα «Τα παιδιά δεν είναι απλά μικροί ενήλικες», ισχύει απόλυτα στις μείζονες εκτομές Κεφαλής & Τραχήλου με επακόλουθη αποκατάσταση. Οι παραδοσιακές τεχνικές, αν και αποτελεσματικές για τους ενήλικες, χρήζουν τροποποίησης στα παιδιατρικά περιστατικά. Η επιτυχία τέτοιου είδους επεμβάσεων, εξασφαλίζεται με τον χειρουργικό σχεδιασμό όχι σε τρεις, αλλά σε τέσσερις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένου πλέον και του χρόνου, ο οποίος θα επιφέρει μετεγχειρητικά αύξηση των ανατομικών δομών. Οπωσδήποτε την αντιμετώπιση των περίπλοκων αυτών περιστατικών αναλαμβάνει ομάδα συγκροτούμενη από πολλαπλές ειδικότητες. Όμως σύμφωνα με τις μοντέρνες πρακτικές διεθνώς, ο χειρουργός Κεφαλής & Τραχήλου έχει κεντρικό ρόλο, πλέον αναλαμβάνοντας όλο και συχνότερα πέρα από την εκτομή, καί την αποκατάσταση του ελλέιμματος, λόγω της εξειδικευμένης γνώσης του να προσαρμόζει τον ελεύθερο κρημνό στην δομή και λειτουργία της περιοχής. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Dickson PV, Davidoff AM. Malignant neoplasms of the head and neck. Semin Pediatr Surg. 2006; 15: Marcus KJ, Tishler RB. Head and neck carcinomas across the age spectrum: epidemiology, therapy, and late effects. Semin Radiat Oncol. 2010; 20: Mustoe T, Upton J, Murray J. Head and neck free flaps: Are they safe in irradiated or pediatric patients? Head Neck. 1988; Albright JT, Topham AK, Reilly JS. Pediatric head and neck malignancies: US incidence and trends over 2 decades. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2002; 128: Chadha NK, Forte V. Pediatric head and neck malignancies. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2009; 17: Smith MA, Seibel NL, Altekruse SF, Ries LA, Melbert DL, O'Leary M, et al. Outcomes for children and adolescents with cancer: challenges for the twenty-first century. J Clin Oncol. 2010; 28: Cofer BR, Wiener ES. Rhabdomyosarcoma. In: Andrassy RJ, editor. Pediatric surgical oncology. W.B. Saunders, Philadelphia, 1998, pp Nasri S, Mark RJ, Sercarz JA, Tran LM, Sadeghi S. Pediatric sarcomas of the head and neck other than rhabdomyosarcoma. Am J Otolaryngol. 1995; 16: Huh WW, Fitzgerald N, Mahajan A, Sturgis EM, Beverly Raney R, Anderson PM. Pediatric sarcomas and related tumors of the head and neck. Cancer Treat Rev. 2011; 37: Munoz Guerra MF, Naval Gias L, Campo FR, Perez JS. Marginal and segmental mandibulectomy in patients with oral cancer: a statistical analysis of 106 cases. J Oral Maxillofac Surg. 2003; 61: Turkington JR, Paterson A, Sweeney LE, Thornbury GD. Neck masses in children. Br J Radiol. 2005; 78: Peng F, Rabkin G, Muzik O. Use of 2-deoxy-2-[F-18]-fluoro-D-glucose positron emission tomography to monitor therapeutic response by rhabdomyosarcoma in children: report of a retrospective case study. Clin Nucl Med. 2006; 31: Walterhouse D, Watson A. Optimal management strategies for rhabdomyosarcoma in children. Paediatr Drugs. 2007; 9: Raney RB, Asmar L, Vassilopoulou-Sellin R, Klein MJ, Donaldson SS, Green J, et al. Late complications of therapy in 213 children with localized, nonorbital soft-tissue sarcoma of the head and neck: A descriptive report from the Intergroup Rhabdomyosarcoma Studies (IRS)-II and - III. IRS Group of the Children's Cancer Group and the Pediatric Oncology Group. Med Pediatr Oncol. 1999; 33: Thilander B. Basic mechanisms in craniofacial growth. Acta Odontol Scand. 1995; 53: Bianchi B, Ferri A, Ferrari S, Copelli C, Multinu A, Di Blasio C, et al. Microvascular reconstruction of mandibular defects in paediatric patients. J Craniomaxillofac Surg. 2011; 39: Kiliaridis S, Bresin A, Holm J, Strid KG. Effects of masticatory muscle function on bone mass in the mandible of the growing rat. Acta Anat (Basel). 1996; 155: Genden EM, Buchbinder D, Chaplin JM, Lueg E, Funk GF, Urken ML. Reconstruction of the pediatric maxilla and mandible. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2000; 126: Guo L, Ferraro NF, Padwa BL, Kaban LB, Upton J. Vascularized fibular graft for pediatric mandibular reconstruction. Plast Reconstr Surg. 2008; 121: Rieger JM, Tang JA, Wolfaardt J, Harris J, Seikaly H. Comparison of speech and aesthetic outcomes in patients with maxillary reconstruction versus maxillary obturators after maxillectomy. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2011; 40: Upton J, Guo L, Labow BI. Pediatric free-tissue transfer. Plast Reconstr Surg. 2009; 124: e Upton J, Albin RE, Mulliken JB, Murray JE. The use of scapular and parascapular flaps for cheek reconstruction. Plast Reconstr Surg. 1992; 90: Nathan SS, Hung-Yi L, Disa JJ, Athanasian E, Boland P, Cordeiro PG, et al. Ankle instability after vascularized fibular harvest for tumor reconstruction. Ann Surg Oncol. 2005; 12: Phillips JH, Rechner B, Tompson BD. Mandibular growth following reconstruction using a free fibula graft in the pediatric facial skeleton. Plast Reconstr Surg. 2005; 116: ; discussion

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 6, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2005 Τριμηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστείδης Β. Ζούμπος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το όνομα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση, σημειώνεται με αστερίσκο.

Το όνομα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση, σημειώνεται με αστερίσκο. 2 49o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ο αριθμός στον τίτλο κάθε εργασίας, αντιστοιχεί στη σειρά με την οποία αυτή εμφανίζεται στο πρόγραμμα του Συνεδρίου. Το όνομα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεμφοεπιθηλιακή Κύστη Στόματος: Αναφορά Περίπτωσης και Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας. Καλύβας Α., Τόσιος ΚΙ 330

Περιεχόμενα. Λεμφοεπιθηλιακή Κύστη Στόματος: Αναφορά Περίπτωσης και Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας. Καλύβας Α., Τόσιος ΚΙ 330 Τριμηνιαίο Επιστημονικό Περιοδικό Ιδιοκτησία Ελληνική Εταιρεία Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής Διεύθυνση διαδικτύου: www.haoms.org Εκδότης Μ.Ι. Παξινός Συμβουλευτική Συντακτική Επιτροπή Α. Αγγελόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

45 (ΒΜΡ s) VII. Ακρωτηριασμός 47 Πολυκεντρική μελέτη για τη θεραπεία της

45 (ΒΜΡ s) VII. Ακρωτηριασμός 47 Πολυκεντρική μελέτη για τη θεραπεία της 1 Περιεχόμενα Σελ. Εισαγωγή 2 Επιδημιολογία 3 Αιτιοπαθογένεια 4 Κλινική Εικόνα 8 Ταξινόμηση 11 Πρόγνωση 16 Προεγχειρητικοί Χειρισμοί 17 Χειρουργικές Τεχνικές 17 I. Μη Αγγειούμενα Οστικά Μοσχεύματα 19 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 7, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2006 Τριμηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 28-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ - ΑΘΗΝΑ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ... ΣΕΛ 7 ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ... ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 6, Τεύχος 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2005 Τριμηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 2, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2001 Τριμηνιαίο Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Πτυχιακη εργασία ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Κακοήθεις όγκοι του ελύτρου των περιφερικών νεύρων στα παιδιά και συσχέτιση με Νευροϊνωμάτωση τύπου 1. 261

Κακοήθεις όγκοι του ελύτρου των περιφερικών νεύρων στα παιδιά και συσχέτιση με Νευροϊνωμάτωση τύπου 1. 261 Κακοήθεις όγκοι του ελύτρου των περιφερικών νεύρων στα παιδιά και συσχέτιση με Νευροϊνωμάτωση τύπου 1. 261 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Κακοήθεις όγκοι του ελύτρου των περιφερικών νεύρων στα παιδιά και συσχέτιση

Διαβάστε περισσότερα

Οστεονέκρωση των γνάθων σε ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά: Παρουσίαση 10 περιστατικών και ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας

Οστεονέκρωση των γνάθων σε ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά: Παρουσίαση 10 περιστατικών και ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 340 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 5, Τεύχος 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2006 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΕΛΕΤΗ Οστεονέκρωση των γνάθων σε ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά: Παρουσίαση 10 περιστατικών και ανασκόπηση της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου 2012 Hellenic Society of Medical Oncology Consensus Meeting on Head and Neck Cancer Σ. Αγγελάκη, Η. Αθανασιάδης, Χ. Ανδρεάδης, Α. Βαδαλούκα, Κ. Βαχτσεβάνος, Ι. Γιωτάκης, Κ. αρδούφας, Β. Καραβασίλης, Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ANDMAXILLOFACIALSURGERY

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ANDMAXILLOFACIALSURGERY ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση 21 ANAΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 15, 2009 (21-39) Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση O. Παπαδόπουλος 1, Δ. Καρυπίδης 2, Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

Aποκατάσταση της κάτω γνάθου. Mandibular Reconstruction, State of the Art

Aποκατάσταση της κάτω γνάθου. Mandibular Reconstruction, State of the Art Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2011) 2, 63-78 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2011) 2, 63-78 63 Invited Author Aποκατάσταση της κάτω γνάθου Julio ACERO

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή του παιδιάτρου στη φροντίδα του παιδιού με καρκίνο

Συμβολή του παιδιάτρου στη φροντίδα του παιδιού με καρκίνο 54 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 8, Τεύχος 2 Εισήγηση στο 17ο συνέδριο της ΙΧΕΚ Συμβολή του παιδιάτρου στη φροντίδα του παιδιού με καρκίνο Ελένη Βασιλάτου-Κοσμίδη Ογκολογικό Τμήμα Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

00_00_PAPAXARALAMPOUS-7:MASTER ORL 16/07/2010 9:34 ΠΜ Page 84

00_00_PAPAXARALAMPOUS-7:MASTER ORL 16/07/2010 9:34 ΠΜ Page 84 00_00_PAPAXARALAMPOUS-7:MASTER ORL 16/07/2010 9:34 ΠΜ Page 84 Γ. Παπαχαραλάμπους 1 Α. Χρυσοβέργης 2 Γ. Κότσης 1 Ελ. Παπαδοπούλου 1 Δ. Νταβίλης 1 Σ. Κορρές 2 1 - Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 5, Τεύχος 4, Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2004 Τριμηνιαίο Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική θεραπεία της κολίτιδας Crohn

Χειρουργική θεραπεία της κολίτιδας Crohn ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(3):331-344 Χειρουργική θεραπεία της κολίτιδας Crohn Ποσοστό 20 25% των ασθενών με νόσο του Crohn εμφανίζει εντόπιση της νόσου στο παχύ έντερο (κολίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργικά Υποβοηθούμενη Ταχεία Διεύρυνση της Υπερώας. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση.

Χειρουργικά Υποβοηθούμενη Ταχεία Διεύρυνση της Υπερώας. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. 7 Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Χειρουργικά Υποβοηθούμενη Ταχεία Διεύρυνση της Υπερώας. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Δ. Ανδρεσάκης Οδοντιατρικό Τμήμα, Γ.Ν.Π. «Τζανείο» (Επιστημονικά Χρονικά 2012;17(1):7-14) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 7, Τεύχος 4, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2006 Τριμηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

30. Η ακτινοθεραπεία των λεμφωμάτων

30. Η ακτινοθεραπεία των λεμφωμάτων . Η ακτινοθεραπεία των λεμφωμάτων Δέσποινα Κατσώχη, Σοφία Κοσμίδη, Κατερίνα Φωτοπούλου, Χρύσα Παρασκευοπούλου Τα λεμφώματα είναι όγκοι αναπτυσσόμενοι σε όργανα του λεμφικού ιστού, όπως οι λεμφαδένες, ο

Διαβάστε περισσότερα

Nikolaos PAPADOGEORGAKIS, Vlasios OKTSELOGLOU, Eleni PAPPA, Petros SPYRIOUNIS

Nikolaos PAPADOGEORGAKIS, Vlasios OKTSELOGLOU, Eleni PAPPA, Petros SPYRIOUNIS Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 2, 83-90 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 2, 83-90 83 Αποκατάσταση εκτεταμένου ελλείμματος άνω γνάθου με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠ. ΦΑΧΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2010-2011 Αριθμ. 2709 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 6, Τεύχος 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2005 Τριμηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα