Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα"

Transcript

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου 2005

2 Περιεχόμενα παρουσίασης Σημασία και γενικές αρχές μόρφωσης Επιλογή υλικού, διατομής, μέλους Στατικά συστήματα για παραλαβή κατακόρυφων φορτίων Στατικά συστήματα για παραλαβή οριζόντιων φορτίων Λυγισμός θλιβόμενων μελών Μονώροφα μεταλλικά κτίρια Πολυώροφα μεταλλικά κτίρια Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 2

3 Σημασία μόρφωσης Πρώτο χρονικά βήμα κάθε στατικής μελέτης Πιθανά λάθη ή μη βέλτιστες επιλογές σε αυτή τη φάση - είναι πολύ δύσκολο να διορθωθούν στη συνέχεια - συνεπάγονται αύξηση του κόστους ή και αδυναμία υλοποίησης της μελέτης Οι απαιτούμενες γνώσεις είναι σε μεγάλο βαθμό εμπειρικές, με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η συστηματοποίηση και η διδασκαλία τους Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 3

4 Παράγοντες που επηρεάζουν τη μόρφωση Ασφάλεια Λειτουργία χώρου απαιτήσεις χρηστών Αρχιτεκτονικές επιθυμίες & απαιτήσεις Περιορισμοί από Η/Μ εγκαταστάσεις Κόστος... Προσπάθεια εξισορρόπησης συχνά αντιφατικών στόχων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 4

5 Μεθοδολογία μόρφωσης Αλληλεπίδραση με χρήστες άλλες εμπλεκόμενες ειδικότητες Εμπειρία Βασικές αρχές Προσεγγιστικοί υπολογισμοί με το χέρι Διαδικασία διαδοχικών επαναλήψεων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 5

6 Σκαριφήματα από παραδείγματα μόρφωσης Αρχιτεκτονική μόρφωση Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 6

7 Σκαριφήματα από παραδείγματα μόρφωσης Αρχιτεκτονική και στατική μόρφωση Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 7

8 Σκαριφήματα από παραδείγματα μόρφωσης Στατική μόρφωση Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 8

9 Σκαριφήματα από παραδείγματα μόρφωσης Μόρφωση λεπτομερειών Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 9

10 Έμφαση σημερινής παρουσίασης Δομοστατικές παράμετροι μόρφωσης Επικέντρωση σε μεταλλικές κατασκευές Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 10

11 Επιλογή δομικού υλικού Κύριο εργαλείο περιγραφής μηχανικής συμπεριφοράς υλικών σ f u f y E T ιδεατή συμπεριφορά πραγματική συμπεριφορά ε y E Απορροφούμενη ενέργεια πλαστιμότητα Διάγραμμα τάσεων σ ανηγμένων παραμορφώσεων ε ε u ε Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 11

12 Σύγκριση δομικών υλικών Διαγράμματα τάσεων σ ανηγμένων παραμορφώσεων ε Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 12

13 Σύγκριση δομικών υλικών f y /γ [m] E/γ [m] Χάλυβας S Σκυρόδεμα C20/ (θλ) 88 (εφ) Αντοχή και δυσκαμψία ως προς το βάρος Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 13

14 Δομικός χάλυβας E [MPa] f y [MPa] f u [MPa] ε u [%] S S ,5 S Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 14

15 Επιλογή διατομής για εφελκυσμό N N Έλεγχος αστοχίας: σ=ν/α f y Α Ν/f y Έλεγχος λειτουργικότητας: δ=εl=(σ/ε)l=(n/ea)l δ επ Α (NL)/(Eδ επ ) Κρίσιμη παράμετρος: εμβαδόν διατομής Α Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 15

16 Επιλογή διατομής για κάμψη q Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 16

17 Επιλογή διατομής για κάμψη q M max =ql 2 /8 Έλεγχος αστοχίας: σ max =M max /W f y W M max /f y Έλεγχος λειτουργικότητας: δ max =5qL 4 /384EI δ επ Ι (5qL 4 )/(384Eδ επ ) Κρίσιμη παράμετρος: ροπή αδράνειας διατομής Ι Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 17

18 Επιλογή διατομής για θλίψη N N Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 18

19 Επιλογή διατομής για θλίψη N Έλεγχος αστοχίας: N σ=ν/α f y Α Ν/f y Ν π 2 ΕΙ/L 2 i L π N EA Έλεγχος λειτουργικότητας: δ=εl=(σ/ε)l=(n/ea)l δ επ Α (NL)/(Eδ επ ) Κρίσιμες παράμετροι: εμβαδόν διατομής Α ακτίνα αδράνειας διατομής i=(ι/a) 1/2 Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 19

20 Παραλαβή κατακόρυφων φορτίων L Φορτία βαρύτητας: κατακόρυφα Γεφύρωση οριζόντιων ανοιγμάτων Κυρίαρχη καμπτική λειτουργία Ανάγκη μεγάλης ροπής αδράνειας Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 20

21 Καμπτική λειτουργία: βασικές δράσεις q L M max =ql 2 /8 δ max =5qL 4 /(384ΕΙ) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 21

22 Καμπτική λειτουργία: βασικοί έλεγχοι Αστοχία M f ql 8 f ql σ σ fw γ 2 2 max y y maxεπ y M Wγ M W γ M 8 Λειτουργικότητα max 5qL L δδ επ 384EI α 4 EI 3 5qL 384 α Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 22

23 Ορθογωνική διατομή Αντοχή : ( ) 2 bhγ p L 2 bh + fγ y 6 8 M Λειτουργικότητα : ( ) 3 bh 3 5 bhγ + p L Eα Πρόβλημα : καθώς το L μεγαλώνει, αναγκαζόμαστε να αυξήσουμε τα b, h για να μεγαλώσει το αριστερό μέρος των ανισοτήτων, με αποτέλεσμα το ίδιο βάρος να γίνεται σημαντικό ποσοστό του συνολικού φορτίου Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 23

24 Ορθογωνική διατομή Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 24

25 Βελτιστοποίηση διατομής Στόχος : Μεγάλες τιμές I, W σε σχέση με το εμβαδόν της διατομής Α Λύση : Απομάκρυνση υλικού από ουδέτερο άξονα I = A z 2 da z da y Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 25

26 Βελτιστοποίηση διατομής Απλή κάμψη : διατομές διπλού ταυ Διπλή κάμψη : κοίλες διατομές Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 26

27 Σύγκριση διατομών διπλού ταυ IPE υψίκορμες HEA HEB πλατύπελμες Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 27

28 Σύγκριση διατομών διπλού ταυ ίδιου ύψους A(cm 2 ) HEB 300 HEA IPE h(mm) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 28

29 Σύγκριση διατομών διπλού ταυ ίδιου ύψους I y (cm 4 ) HEB HEA IPE h(mm) I z (cm 4 ) HEB HEA IPE h(mm) i y (cm) IPE HEA HEB h(mm) i z (cm) IPE HEA HEB h(mm) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 29

30 Σύγκριση διατομών διπλού ταυ ίδιου ύψους W el,y (cm 3 ) HEB HEA IPE h(mm) W el,z (cm 3 ) HEB HEA IPE h(mm) W pl,y (cm 3 ) HEB W pl,z (cm 3 ) HEB IPE HEA h(mm) HEA IPE h(mm) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 30

31 Σύγκριση διατομών διπλού ταυ ίδιου βάρους I y (cm 4 ) IPE HEA HEB A(cm 2 ) I z (cm 4 ) IPE HEB HEA A(cm 2 ) i y (cm) IPE HEA HEB i z (cm) IPE HEA HEB 10 0 A(cm 2 ) 2 0 A(cm 2 ) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 31

32 Σύγκριση διατομών διπλού ταυ ίδιου βάρους W el,y (cm 3 ) IPE HEA HEB A(cm 2 ) W el,z (cm 3 ) IPE HEB HEA A(cm 2 ) W pl,y (cm 3 ) HEA HEB W pl,z (cm 3 ) HEB HEA IPE A(cm 2 ) IPE A(cm 2 ) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 32

33 Προβλήματα υψίκορμων διατομών διπλού ταυ Τοπικός λυγισμός Πλευρικός λυγισμός Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 33

34 Δικτυώματα Στόχος : Ακόμη μεγαλύτερες τιμές I, W σε σχέση με το εμβαδόν της διατομής Α Λύση : Δικτυώματα (μεγαλύτερη απομάκρυνση υλικού από ουδέτερο άξονα + παραλαβή κάμψης μέσω αξονικής λειτουργίας) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 34

35 Μορφολογία δικτυωμάτων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 35

36 Προβλήματα δικτυωμάτων Κόστος συνδέσεων Λυγισμός θλιβόμενων μελών Πλευρικός λυγισμός Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 36

37 Αντιμετώπιση προβλήματος πλευρικού λυγισμού Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 37

38 Βελτιστοποίηση γεωμετρίας δικτυώματος Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 38

39 Τόξα Παραλαβή εγκάρσιων φορτίων μέσω κυρίαρχης αξονικής θλίψης καλύτερη εκμετάλλευση υλικού h M max =Ηh Η Η Προβλήματα : Λυγισμός διαφόρων μορφών, εντός και εκτός επιπέδου Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 39

40 Τόξο ολόσωμης διατομής διπλού ταυ με νευρώσεις Παραλλαγές τόξων Δικτυωτό τόξο Τόξο με ελκυστήρα Δικτυωτό τόξο με ελκυστήρα Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 40

41 Ευστάθεια τόξων εκτός επιπέδου Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 41

42 Καλώδια Παραλαβή εγκάρσιων φορτίων μέσω κυρίαρχου αξονικού εφελκυσμού καλύτερη εκμετάλλευση υλικού και αποφυγή προβλημάτων λυγισμού Η h Η M max =Ηh Πρόβλημα : Τα φορτία πρέπει αρχικά να διοχετευθούν προς τα πάνω Απαίτηση υψηλών πυλώνων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 42

43 Αντιστοιχία τόξων και καλωδίων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 43

44 Σύγκριση στατικής λειτουργίας δοκών-καλωδίων Η δοκός αναπτύσσει διατμητικές και καμπτικές εντάσεις, μέσω των οποίων μεταφέρει τα φορτία στις στηρίξεις. Το καλώδιο αναπτύσσει μόνον εφελκυστική ένταση, της οποίας η κατακόρυφη συνιστώσα εξισορροπεί την τέμνουσα δύναμη, ενώ η οριζόντια συνιστώσα επί το εγκάρσιο βέλος εξισορροπεί την ροπή. Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 44

45 Σύγκριση στατικής λειτουργίας δοκών-καλωδίων Σχήμα παραμόρφωσης καλωδίου = Σχήμα διαγράμματος ροπών κάμψης δοκού Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 45

46 Στατικά συστήματα καλωδιωτών κατασκευών Στέγες μεγάλων ανοιγμάτων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 46

47 Στατικά συστήματα καλωδιωτών κατασκευών Γέφυρες Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 47

48 Καμπτική λειτουργία σε 2 διευθύνσεις Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 48

49 Καμπτική λειτουργία σε 2 διευθύνσεις Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 49

50 Ταξινόμηση βασικών στατικών συστημάτων παραλαβής κατακόρυφων φορτίων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 50

51 Ταξινόμηση δύσκαμπτων στατικών συστημάτων παραλαβής κατακόρυφων φορτίων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 51

52 Ταξινόμηση εύκαμπτων στατικών συστημάτων παραλαβής κατακόρυφων φορτίων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 52

53 Ταξινόμηση στατικών συστημάτων παραλαβής κατακόρυφων φορτίων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 53

54 Παραλαβή οριζόντιων φορτίων Άνεμος Σεισμός Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 54

55 Πλαισιακή λειτουργία Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 55

56 Δικτυωτή λειτουργία Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 56

57 Λυγισμός θλιβόμενων μελών Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 57

58 Ισχυρός και ασθενής άξονας λυγισμού Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 58

59 Πλευρική εξασφάλιση κατά τον ασθενή άξονα Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 59

60 Μόρφωση μονώροφων μεταλλικών κτιρίων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 60

61 Διάταξη κύριων φορέων Κάτοψη χώρου προς στέγαση a L Οι κύριοι φορείς διατάσσονται παράλληλα μεταξύ τους, ανά σταθερές αποστάσεις a με βέλτιστη τιμή 6m ή λίγο λιγότερο. Το στατικό σύστημα των κύριων φορέων εξαρτάται από το άνοιγμα L. Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 61

62 Διάταξη κύριων φορέων 6m 6m 6m 6m 60m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 25m Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 62

63 Στατικό σύστημα κύριων φορέων Βέλτιστο και μέγιστο άνοιγμα για πλαισιακό φορέα ενός ανοίγματος με ολόσωμα μέλη μεταβλητής διατομής. Βέλτιστο και μέγιστο άνοιγμα για πλαισιακό φορέα δύο ανοιγμάτων με ολόσωμα μέλη μεταβλητής διατομής. Βέλτιστο και μέγιστο άνοιγμα για πλαισιακό φορέα τριών ανοιγμάτων με ολόσωμα μέλη μεταβλητής διατομής. Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 63

64 Γεωμετρία στέγης Μονοκλινής Δικλινής ασύμμετρη Δικλινής συμμετρική Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 64

65 Συνήθης κύριος φορέας ΚΥΡΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ζύγωμα ΔΟΚΟΙ ΖΥΓΩΜΑΤΟΣ al ΣΤΥΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ υποστύλωμα Πλαισιακός κύριος φορέας ενός ανοίγματος (ως περίπου 30m) με ολόσωμα μέλη σταθερής διατομής. Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 65

66 Στατικός ρόλος κύριων φορέων Λειτουργούν πλαισιακά στο επίπεδό τους για παραλαβή κατακόρυφων και οριζόντιων φορτίων. Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 66

67 Ζώνη επιρροής κύριων φορέων Κ.Φ (i+1) Κ.Φi Κ.Φ (i-1) ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ i 6.00m 6.00m 25.00m Κ.Φi= ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ i 6.00m 6.00m Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 67

68 Διατομές κύριων φορέων ζυγώματα συνήθως IPE προσανατολισμός ζυγώματος υποστυλώματα συνήθως HEA ή HEB προσανατολισμός υποστυλώματος Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 68

69 Συνδέσεις κύριων φορέων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 69

70 Εδράσεις κύριων φορέων αμφιαρθρωτό αμφίπακτο επιβάρυνση ανωδομής ανακούφιση θεμελίωσης επιβάρυνση θεμελίωσης ανακούφιση ανωδομής Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 70

71 Τεγίδες ΑΔΟΚΙΔΕΣ ΣΤΕΓΗΣ (ΤΕΓΙΔΕΣ) ΚΕΦΑΛΟΔΟΚΟΣ (ΑΚΡΑΙΑ ΤΕΓΙΔΑ) l Κύριος ρόλος: στήριξη επικάλυψης στέγης Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 71

72 Διάταξη και διατομές τεγίδων ΚΟΡΥΦΟΤΕΓΙΔΕΣ ΜΕΣΟΤΕΓΙΔΕΣ ΑΚΡΟΤΕΓΙΔΑ ΜΕΣΟΤΕΓΙΔΕΣ ΑΚΡΟΤΕΓΙΔΑ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΟΗΣ ΚΟΡΥΦΟΤΕΓΙΔΑΣ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΟΗΣ ΜΕΣΟΤΕΓΙΔΑΣ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΟΗΣ ΑΚΡΟΤΕΓΙΔΑΣ Διατομές: συνήθως IPE ή Z Αποστάσεις: περίπου 1,50m Επιδιώκεται άρτιο πλήθος φατνωμάτων τεγίδων στο μισό ζύγωμα Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 72

73 Φορτία τεγίδων φορτίο ανέμου ΖΥΓΩΜΑ g: ίδιο βάρος τεγίδας φορτίο χιονιού φορτίο επικάλυψης Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 73

74 Στατικά συστήματα τεγίδων αμφιέρειστη συνεχής 2 ανοιγμάτων Gerber Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 74

75 Μετωπικοί στύλοι Ο Ο Ο Ο 0 l Κύριος ρόλος: συμμετοχή στη στήριξη επικάλυψης όψης Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 75

76 Μετωπικοί στύλοι Διατομή: Θέσεις: Συνδέσεις: συνήθως IPE επιθυμητό ανά δεύτερη τεγίδα περιορισμοί λόγω ανοιγμάτων κάτω άρθρωση ή πάκτωση άνω απλή στήριξη στο ζύγωμα όχι μεταφορά κατακόρυφων δυνάμεων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 76

77 Διάταξη μετωπικών στύλων ΖΥΓΩΜΑ ΖΥΓΩΜΑ ΣΤΥΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕΤΩΠΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΨΗ ΑΚΡΑΙΟΥ ΖΕΥΚΤΟΥ ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΥΛΩΝ ΖΕΥΚΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 77

78 Φορτία μετωπικών στύλων Φορτίο επικάλυψης ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΟΗΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΣΤΥΛΟΥ 1 Φορτίο ανέμου 0 Ι.β μηκίδας Ι.β μετωπικού στύλου l ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΟΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΣΤΥΛΟΥ ΜΕΤΩΠΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΣΤΥΛΟΥ Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 78

79 Μηκίδες ΟΚΙΔΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΜΗΚΙΔΕΣ) 0 ΚΕΦΑΛΟΔΟΚΟΣ (ΑΝΩ ΑΚΡΑΙΑ ΜΗΚΙΔΑ) l Κύριος ρόλος: στήριξη πλαγιοκάλυψης όψεων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 79

80 ΣΤΥΛΟΣ Διάταξη και διατομές μηκίδων ΖΥΓΩΜΑ ΖΥΓΩΜΑ 1/2 ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΜΗΚΙΔΑΣ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΜΗΚΙΔΑΣ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΜΗΚΙΔΑΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΚΙΔΑΣ ΣΤΥΛΟΥ Διατομές: συνήθως ΗEΑ ή U Αποστάσεις: περίπου 1,20m Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 80

81 Φορτία μηκίδων Φορτίο επικάλυψης Ζώνη επιροής μεσαίας τεγίδας z y y z ΣΤΥΛΟΣ Φορτίο ανέμου ι.β μηκίδας Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 81

82 Ελκυστήρες ή ντίζες τεγίδων ΖΕΥΚΤΑ ΤΕΓΙΔΕΣ ΜΗΚΙΔΕΣ ΝΤΙΖΕΣ ΤΕΓΙΔΩΝ (α) ΝΤΊΖΕΣ ΤΕΓΙΔΩΝ ΣΤΑ l/2 ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ l (β) ΝΤΊΖΕΣ ΤΕΓΙΔΩΝ ΣΤΑ l/3 ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ l Στατικό μοντέλο τεγίδας κατά τον ισχυρό της άξονα l l/2 l/2 Στατικό μοντέλο τεγίδας κατά τον ασθενή της άξονα l/3 l/3 l/3 Ρόλος: μείωση ανοίγματος για κάμψη περί ασθενή άξονα Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 82

83 Ελκυστήρες ή ντίζες μηκίδων ΖΕΥΚΤΑ ΤΕΓΙΔΕΣ ΝΤΙΖΕΣ ΤΕΓΙΔΩΝ (α) ΜΗΚΙΔΕΣ ΝΤΊΖΕΣ ΜΗΚΙΔΩΝ ΣΤΑ l/2 ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ l ΝΤΙΖΕΣ ΜΗΚΙΔΩΝ (β) ΝΤΊΖΕΣ ΜΗΚΙΔΩΝ ΣΤΑ l/3 ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ l Στατικό μοντέλο μηκίδας κατά τον ισχυρό της άξονα l l/2 l/2 Στατικό μοντέλο μηκίδας κατά τον ασθενή της άξονα l/3 l/3 l/3 Ρόλος: μείωση ανοίγματος για κάμψη περί ασθενή άξονα Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 83

84 Επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 84

85 Τοποθέτηση επικαλύψεων και πλαγιοκαλύψεων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 85

86 Σύνδεσμοι δυσκαμψίας στέγης ΝΤΙΑΝΕΜΙΟΙ ΣΤΕΓΗΣ ΧΙΑΣΤΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ) l Στατικός ρόλος: παραλαβή οριζόντιων φορτίων κάθετα στα επίπεδα των κύριων φορέων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 86

87 Στατική λειτουργία συνδέσμων στέγης (Τi = Τεγίδα i) Τ4 Τ6 Τ5 Τ7 Τ8 Τ9 Τ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΘΛΙΠΤΙΚΑ ΦΟΡΤ ΑΚΡΑΙΟΥ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΟΥ (Αντιδράσεις στήριξης των μετωπικώ Τ3 Τ2 Τ1 l ΦΟΡΤΙΟ ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΝΤΟΣ ΑΝΕΜΟΥ (ΟΨΕΩΣ) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 87

88 Στατική λειτουργία συνδέσμων στέγης ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ (ΤΕΓΙΔΕΣ) ΠΕΛΜΑ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ (ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ) ΠΕΛΜΑ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ (ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ) l ΔΙΑΓΩΝΙΟΙ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 88

89 Θέσεις συνδέσμων στέγης Κάτοψη κτιρίου Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 89

90 Κατακόρυφοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΟΙ (ΧΙΑΣΤΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ) l Στατικός ρόλος: μεταφορά στη θεμελίωση οριζόντιων φορτίων κάθετα στα επίπεδα των κύριων φορέων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 90

91 Στατική λειτουργία κατακόρυφων συνδέσμων ΚΕΦΑΛΟΔΟΚΟΣ + Μ5 Μ3 Μ4 Μ1 Μ2 ΔΙΑΓΩΝΙΟΙ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΟΔΟΚΟΣ ή ΚΕΦΑΛΟΔΟΚΟΣ + ΜΗΚΙΔΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ (ΜΗΚΙΔΕΣ) l ΠΕΛΜΑ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ (ΣΤΥΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑ) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 91

92 Στατική λειτουργία συνδέσμων δυσκαμψίας 1.5 S 1 0 ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΘΛΙΠΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΚΡΑΙΟΥ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΟΥ (Αντιδράσεις στήριξης των μετωπικών στύλων) 1.5 S S S S S S l 1.5 S S ΦΟΡΤΙΟ ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΝΤΟΣ ΑΝΕΜΟΥ (ΟΨΕΟΣ) ΣΗΜΕΙΑΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΟΥ (Αντίδραση στήριξης του αντιανέμιου στέγης) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 92

93 Στατική λειτουργία συνδέσμων δυσκαμψίας Τ2 Τ4 S Τ6 S S qw Τ9 Τ11 Τ13 Ε,Α (Ι) Τi= Τεγίδα i Μi= Μηκίδα i Τ1 Τ3 Τ5 Τ7 Τ8 Τ10 Τ12 Τ14 Ε,Α Ε,Α Ε,Α Ε,2Α Ε,Α Ε,Α Ε,Α Κεφαλοδοκός + Μ7 Θλιβόμενη ράβδος Εφελκυόμενη ράβδος Ε,Α (Ι) 1.5 S Μ5 Μ6 1.5 S (α) Αντιανέμιος στέγης, αρχικό μοντέλο (κάτοψη) S S S Ε,Α (Ι) 1.5 S Στύλος Κύριου φορέα Μ3 Μ4 Τ1 Τ3 Τ5 Τ7 Τ8 Τ10 Τ12 Τ14 Μ2 Ε,Α Ε,Α Ε,Α Ε,2Α Ε,Α Ε,Α Ε,Α Μ1 Ε,Α (Ι) (β) Αντιανέμιος στέγης, τελικά εξεταζόμενο μοντέλο (κάτοψη) (γ) Κατακόρυφος αντιανέμιος (πλάγια όψη) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 93

94 Συστήματα παραλαβής πλευρικών φορτίων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ Αναλαμβάνει τα φορτία ανέμου που δρουν κάθετα στο επίπεδο των πλαισίων Ζ Γ Δ Ε Η l Β Α ΠΛΑΙΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αναλαμβάνει τα φορτία ανέμου που δρουν μέσα στο επίπεδο των πλαισίων ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΝΈΜΟΥ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗ ΟΨΗΣ ΜΗΚΙΔΕΣ ΟΨΗΣ Ι.Β Άνεμος ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΝΈΜΟΥ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗ ΜΗΚΙΔΕΣ (ντίζες) Ι.Β Άνεμος ΜΕΤΩΠΙΚΟΙ ΣΤΥΛΟΙ ΘΕΜΕΛΙΟ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΑ (στο επίπεδό τους) ΖΥΓΩΜΑ ΑΚΡΑΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΟΣ ΑΚΡΑΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 94

95 Συνολική διάταξη φορέα Μεταλλικός σκελετός βιομηχανικού υπόστεγου με πλαισιακούς φορείς ενός ανοίγματος και δίρριχτη στέγη κλίσης 10 60m 6m 25m Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 95

96 Παραλαβή φορτίων εντός επιπέδου πλαισίων Ζώνη επιρροής ενδιάμεσου και ακραίου κύριου φορέα Παραλαβή κατακόρυφων και οριζόντιων φορτίων εντός επιπέδου με πλαισιακή λειτουργία Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 96

97 Παραλαβή φορτίων εκτός επιπέδου πλαισίων Παραλαβή οριζόντιων φορτίων εκτός επιπέδου με λειτουργία δικτυώματος Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 97

98 Παραλαβή φορτίων εκτός επιπέδου πλαισίων Παραλαβή οριζόντιων φορτίων εκτός επιπέδου με λειτουργία δικτυώματος: παραμόρφωση Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 98

99 Παραλαβή φορτίων εκτός επιπέδου πλαισίων Παραλαβή οριζόντιων φορτίων εκτός επιπέδου με λειτουργία δικτυώματος: ένταση Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 99

100 Μόρφωση πολυώροφων μεταλλικών κτιρίων Τοιχώματα Συμπαγή Δικτυωτά Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 100

101 Μόρφωση πολυώροφων μεταλλικών κτιρίων Φρέατα (συμπαγή ή δικτυωτά) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 101

102 Μόρφωση πολυώροφων μεταλλικών κτιρίων Πλαίσια Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 102

103 Μόρφωση πολυώροφων μεταλλικών κτιρίων Πλαίσια Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 103

ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΩΡΟΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ

ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΩΡΟΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ Χάρης. αντές ναπληρωτής αθηγητής ργαστήριο εταλλικών ατασκευών θνικό ετσόβιο Πολυτεχνείο Φ Φ ΒΧ Π IEKEM TEE θήνα κτώβριος ονώροφο βιομηχανικό υπόστεγο..π Χ Φ Φ ΒΧ Π νέγερση μονώροφου βιομηχανικού υποστέγου..π

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 6: Διαστασιολόγηση τεγίδας στεγάστρου. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 6: Διαστασιολόγηση τεγίδας στεγάστρου. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 6: Διαστασιολόγηση τεγίδας στεγάστρου Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη

Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Η έννοια του λυγισμού Λυγισμός είναι η ξαφνική, μεγάλη αύξηση των παραμορφώσεων ενός φορέα για μικρή αύξηση των επιβαλλόμενων φορτίων.

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 3: Δικτύωμα πεζογέφυρας (θλιβόμενο άνω πέλμα) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 3: Δικτύωμα πεζογέφυρας (θλιβόμενο άνω πέλμα) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 3: Δικτύωμα πεζογέφυρας (θλιβόμενο άνω πέλμα) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ίνεται ποιότητα χάλυβα S355. Επιλογή καμπύλης λυγισμού Καμπύλη λυγισμού S 235 S 275 S 460 S 355 S 420 Λυγισμός περί τον άξονα y y a a a b t f 40 mm

ίνεται ποιότητα χάλυβα S355. Επιλογή καμπύλης λυγισμού Καμπύλη λυγισμού S 235 S 275 S 460 S 355 S 420 Λυγισμός περί τον άξονα y y a a a b t f 40 mm ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας ομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι ιδάσκοντες :Χ. Γαντές.Βαμβάτσικος Π. Θανόπουλος Νοέμβριος 04 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 4: Θλιβόμενο υποστύλωμα. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 4: Θλιβόμενο υποστύλωμα. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 4: Θλιβόμενο υποστύλωμα Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μελέτη βελτίωσης της συμπεριφοράς κτιρίου σε ενδεχόμενο σχηματισμό μαλακού ορόφου μέσω ελαστικής ανάλυσης ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλύβδινες και Σύμμικτες Κατασκευές Επιστημονικό Σεμινάριο Μυτιλήνη 9-10 Οκτωβρίου 009 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς διαφόρων διατάξεων δικτυωτών συνδέσμων σε πλευρικά επιβαλλόμενα φορτία. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μελέτη μεταλλικού αποθηκευτικού χώρου με στύλους μεταβλητής διατομής και δικτυωτά ζυγώματα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Περατικός

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Πλευρικός λυγισμός δοκού γέφυρας Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά.

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά. ΜΕΤΑΛΛΟΝ [ ΑΝΤΟΧΗ ΑΜΦΙΑΡΘΡΩΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΤΟΞΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΚ3 Χάρης Ι. Γαντές Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής & Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ Ι. Μαλλής Ξ. Λιγνός I. Βασιλοπούλου Α.

Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ Ι. Μαλλής Ξ. Λιγνός I. Βασιλοπούλου Α. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εραστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών. Εναλλακτικοί τρόποι σχεδιασμού μεταλλικού υποστέγου

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών. Εναλλακτικοί τρόποι σχεδιασμού μεταλλικού υποστέγου Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εναλλακτικοί τρόποι σχεδιασμού μεταλλικού υποστέγου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θεοδώρου Κυριάκος Αθήνα, Μάιος 2014 ΕΜΚ ΔΕ 2014/11 Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE09-S07 μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μεταλλικού Κτιρίου Αθλητικών Δραστηριοτήτων

Μελέτη Μεταλλικού Κτιρίου Αθλητικών Δραστηριοτήτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μελέτη Μεταλλικού Κτιρίου Αθλητικών Δραστηριοτήτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βαγγελίδης Γρηγόριος Επιβλέπων: Αβραάμ Τάσος

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων

Θεωρητικά στοιχεία περί σεισμού και διαστασιολόγησης υποστυλωμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση : Κόμβος δοκού υποστυλώματος (συγκολλητή σύνδεση) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ

Ενότητα ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ Ενότητα Β ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ-ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ-ΕΠΙΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013 ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια παρουσιάζεται σε κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν δομικά στοιχεία μεγάλης λυγηρότητας με σημαντικές θλιπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. (Ευρωκώδικες 1 & 3) Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Εκδ. 5.xx

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. (Ευρωκώδικες 1 & 3) Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Εκδ. 5.xx Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Εκδ. 5.xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ (Ευρωκώδικες 1 & 3) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Δεκέμβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Σ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών

Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών Κόμβοι δοκού-υποστυλώματος Κόμβοι δοκού-δοκού Βάσεις υποστυλωμάτων Κοχλιωτοί Συγκολλητοί Κόμβοι δοκού - υποστυλώματος Με μετωπική πλάκα Με γωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

6 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ

6 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Παράδειγμα Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση...9 Παράδειγμα Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος 2016 1 Κατά την παραλαβή φορτίων στα υποστυλώματα υπάρχουν πρόσθετες παραμορφώσεις: Μονολιθικότητα Κατασκευαστικές εκκεντρότητες (ανοχές) Στατικές ροπές λόγω κατακορύφων Ηθελημένα έκκεντρα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές σχεδιασμού... 23 1.1 Γενικά Δράσεις επί των κατασκευών...23 1.1.1 Μόνιμες δράσεις...26 1.1.2 Επιβαλλόμενες (μεταβλητές)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 2. Στατικά Συστήματα Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 2. Στατικά Συστήματα Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των βασικών στατικών συστημάτων γεφυρών με

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 13: Αντισεισμικός σχεδιασμός στεγάστρου με οριζόντιους και κατακόρυφους συνδέσμους δυσκαμψίας Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 9: Δοκός κύλισης γερανογέφυρας υπό στρέψη. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 9: Δοκός κύλισης γερανογέφυρας υπό στρέψη. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 9: Δοκός κύλισης γερανογέφυρας υπό στρέψη Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 4-Φορείς και Φορτία. Φ. Καραντώνη, Δρ. Πολ. Μηχανικός Επίκουρος καθηγήτρια

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 4-Φορείς και Φορτία. Φ. Καραντώνη, Δρ. Πολ. Μηχανικός Επίκουρος καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 4-Φορείς και Φορτία Φ. Καραντώνη, Δρ. Πολ. Μηχανικός Επίκουρος καθηγήτρια Φ. Καραντώνη Τεχνική Μηχανική 1 φορείς Κάθε κατασκευή που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Διάλεξη 1 Πλευρικός λυγισμός. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Διάλεξη 1 Πλευρικός λυγισμός. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών ιδηρές ατασκευές Διάλεξη Πλευρικός λυγισμός χολή Πολιτικών ηχανικών ργαστήριο εταλλικών ατασκευών Άδεια Χρήσης ο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. ια εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι

Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Μηχ/κών και Μηχ/κών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η

ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η Ανάλυση Ισοστατικών οκών και Πλαισίων Τρίτη,, 21, Τετάρτη,, 22 και Παρασκευή 24 Σεπτεµβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 3 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφ. 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφ. 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφάλαιο 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Τα υποστυλώµατα έχουν συνήθως τη µορφή κατακόρυφου αµφίπακτου ραβδόµορφου φορέα όπως φαίνεται στο σχήµα 1.8. Τα τµήµατα του υποστυλώµατος µεταξύ πάκτωσης και σηµείου καµπής θα µπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Γενικά Συμβολισμοί Επεξηγήσεις Ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές 35

1 Εισαγωγή Γενικά Συμβολισμοί Επεξηγήσεις Ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές 35 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 11 1.1 Γενικά... 11 1. Συμβολισμοί Επεξηγήσεις... 1 Μόρφωση συμμίκτων γεφυρών 17.1 Γενικά... 17. Ολόσωμες και κιβωτιοειδείς δοκοί... 19..1 Πυκνά διατεταγμένες σιδηροδοκοί διατομής

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών

Παράρτημα Έκδοση Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών Παράρτημα Έκδοση 2015 Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 2 ΕΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 2 ΕΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Μάθημα: Στατική ΙΙ 5 Ιουνίου 1 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. Διάρκεια εξέτασης :15 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΡΑΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

5 Κυκλικό υποστύλωμα 6 Υποστύλωμα κοίλης κυκλικής διατομής 7 Υποστύλωμα κοίλης ορθογωνικής διατομής

5 Κυκλικό υποστύλωμα 6 Υποστύλωμα κοίλης κυκλικής διατομής 7 Υποστύλωμα κοίλης ορθογωνικής διατομής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Διαστασιολόγηση υποστυλωμάτων 7.1 Γενικά Τα υποστυλώματα, μαζί με τα τοιχώματα, αποτελούν τα κατακόρυφα στοιχεία των κατασκευών από Ο/Σ. Όπως είναι αυτονόητο, τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΜΠ ΤΟΜΟΣ 2 Α ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1 η έκδοση: Απρίλιος 2004 2 η έκδοση: Σεπτέμβριος 2008 (Αναθεωρημένη) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ Κ. Β. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής ΕΜΠ Πορεία επίλυσης. Ευρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Φάσεις κατασκευής κτιριακού έργου 1. Καθαρισμός του οικοπέδου από δένδρα, βράχους,

Διαβάστε περισσότερα

20/10/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού. Πανεπιστημιακός Υπότροφος

20/10/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού. Πανεπιστημιακός Υπότροφος Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού Δρ. Σωτήρης Δέμης Πανεπιστημιακός Υπότροφος Τσιμεντοπολτός Περιλαμβάνονται διαγράμματα από τα βιβλία «Μηχανική των Υλικών» και «Δομικά Υλικά» του Αθανάσιου

Διαβάστε περισσότερα

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) 371 AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) ΑΣΚΗΣΗ 1 Το µηκυνσιόµετρο στο σηµείο Α της δοκού του σχήµατος καταγράφει θλιπτική παραµόρφωση ίση µε 0.05. Πόση

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση... 9 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση ανέμου... 7 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων 2 1. Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 3 1.1 Εισαγωγή Για να γίνει ο υπολογισμός μιας κατασκευής, θα πρέπει ο μελετητής μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ. Αντοχή Υλικού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ. Αντοχή Υλικού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Αντοχή Υλικού Ερρίκος Μουρατίδης (BSc, MSc) Σεπτέμβριος 015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός κόμβων μεταλλικών κατασκευών

Σχεδιασμός κόμβων μεταλλικών κατασκευών Σύμφωνα με το Μέρος 1.8 του Ευρωκώδικα 3 (ΕΝ1993) Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλύβδινες και Σύμμικτες Κατασκευές Επιστημονικό Σεμινάριο Μυτιλήνη 9-10 Οκτωβρίου 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αστοχία Κοντών Υποστυλωμάτων Μέθοδοι Ενίσχυσης ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αστοχία των κοντών υποστυλωμάτων όπως προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Γεώργιος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός MSc, DIC, PhD, Αττικό Μετρό Α.Ε. email gkonstantinidis@ametro.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

12 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

12 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 12 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1. Ζητείται ο σχεδιασμός της πλάκας Π1 πάχους 15 cm και της δοκού Δ1 διαστάσεων 25/55 στον ξυλότυπο στο Σχ. 1 και 2. Φορτία πλάκας: q k = 2 kn/m 2, g k,επ = 1,0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Κελύφη οπλισμένου σκυροδέματος Κελύφη Ο/Σ Καμπύλοι επιφανειακοί φορείς μικρού πάχους Εντατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 6. Κάμψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενα ενότητας Ανάλυση της κάμψης Κατανομή ορθών τάσεων Ουδέτερη γραμμή Ροπές αδρανείας Ακτίνα καμπυλότητας 2 Εισαγωγή (1/2) Μελετήσαμε

Διαβάστε περισσότερα