Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα"

Transcript

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου 2005

2 Περιεχόμενα παρουσίασης Σημασία και γενικές αρχές μόρφωσης Επιλογή υλικού, διατομής, μέλους Στατικά συστήματα για παραλαβή κατακόρυφων φορτίων Στατικά συστήματα για παραλαβή οριζόντιων φορτίων Λυγισμός θλιβόμενων μελών Μονώροφα μεταλλικά κτίρια Πολυώροφα μεταλλικά κτίρια Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 2

3 Σημασία μόρφωσης Πρώτο χρονικά βήμα κάθε στατικής μελέτης Πιθανά λάθη ή μη βέλτιστες επιλογές σε αυτή τη φάση - είναι πολύ δύσκολο να διορθωθούν στη συνέχεια - συνεπάγονται αύξηση του κόστους ή και αδυναμία υλοποίησης της μελέτης Οι απαιτούμενες γνώσεις είναι σε μεγάλο βαθμό εμπειρικές, με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η συστηματοποίηση και η διδασκαλία τους Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 3

4 Παράγοντες που επηρεάζουν τη μόρφωση Ασφάλεια Λειτουργία χώρου απαιτήσεις χρηστών Αρχιτεκτονικές επιθυμίες & απαιτήσεις Περιορισμοί από Η/Μ εγκαταστάσεις Κόστος... Προσπάθεια εξισορρόπησης συχνά αντιφατικών στόχων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 4

5 Μεθοδολογία μόρφωσης Αλληλεπίδραση με χρήστες άλλες εμπλεκόμενες ειδικότητες Εμπειρία Βασικές αρχές Προσεγγιστικοί υπολογισμοί με το χέρι Διαδικασία διαδοχικών επαναλήψεων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 5

6 Σκαριφήματα από παραδείγματα μόρφωσης Αρχιτεκτονική μόρφωση Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 6

7 Σκαριφήματα από παραδείγματα μόρφωσης Αρχιτεκτονική και στατική μόρφωση Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 7

8 Σκαριφήματα από παραδείγματα μόρφωσης Στατική μόρφωση Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 8

9 Σκαριφήματα από παραδείγματα μόρφωσης Μόρφωση λεπτομερειών Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 9

10 Έμφαση σημερινής παρουσίασης Δομοστατικές παράμετροι μόρφωσης Επικέντρωση σε μεταλλικές κατασκευές Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 10

11 Επιλογή δομικού υλικού Κύριο εργαλείο περιγραφής μηχανικής συμπεριφοράς υλικών σ f u f y E T ιδεατή συμπεριφορά πραγματική συμπεριφορά ε y E Απορροφούμενη ενέργεια πλαστιμότητα Διάγραμμα τάσεων σ ανηγμένων παραμορφώσεων ε ε u ε Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 11

12 Σύγκριση δομικών υλικών Διαγράμματα τάσεων σ ανηγμένων παραμορφώσεων ε Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 12

13 Σύγκριση δομικών υλικών f y /γ [m] E/γ [m] Χάλυβας S Σκυρόδεμα C20/ (θλ) 88 (εφ) Αντοχή και δυσκαμψία ως προς το βάρος Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 13

14 Δομικός χάλυβας E [MPa] f y [MPa] f u [MPa] ε u [%] S S ,5 S Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 14

15 Επιλογή διατομής για εφελκυσμό N N Έλεγχος αστοχίας: σ=ν/α f y Α Ν/f y Έλεγχος λειτουργικότητας: δ=εl=(σ/ε)l=(n/ea)l δ επ Α (NL)/(Eδ επ ) Κρίσιμη παράμετρος: εμβαδόν διατομής Α Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 15

16 Επιλογή διατομής για κάμψη q Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 16

17 Επιλογή διατομής για κάμψη q M max =ql 2 /8 Έλεγχος αστοχίας: σ max =M max /W f y W M max /f y Έλεγχος λειτουργικότητας: δ max =5qL 4 /384EI δ επ Ι (5qL 4 )/(384Eδ επ ) Κρίσιμη παράμετρος: ροπή αδράνειας διατομής Ι Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 17

18 Επιλογή διατομής για θλίψη N N Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 18

19 Επιλογή διατομής για θλίψη N Έλεγχος αστοχίας: N σ=ν/α f y Α Ν/f y Ν π 2 ΕΙ/L 2 i L π N EA Έλεγχος λειτουργικότητας: δ=εl=(σ/ε)l=(n/ea)l δ επ Α (NL)/(Eδ επ ) Κρίσιμες παράμετροι: εμβαδόν διατομής Α ακτίνα αδράνειας διατομής i=(ι/a) 1/2 Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 19

20 Παραλαβή κατακόρυφων φορτίων L Φορτία βαρύτητας: κατακόρυφα Γεφύρωση οριζόντιων ανοιγμάτων Κυρίαρχη καμπτική λειτουργία Ανάγκη μεγάλης ροπής αδράνειας Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 20

21 Καμπτική λειτουργία: βασικές δράσεις q L M max =ql 2 /8 δ max =5qL 4 /(384ΕΙ) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 21

22 Καμπτική λειτουργία: βασικοί έλεγχοι Αστοχία M f ql 8 f ql σ σ fw γ 2 2 max y y maxεπ y M Wγ M W γ M 8 Λειτουργικότητα max 5qL L δδ επ 384EI α 4 EI 3 5qL 384 α Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 22

23 Ορθογωνική διατομή Αντοχή : ( ) 2 bhγ p L 2 bh + fγ y 6 8 M Λειτουργικότητα : ( ) 3 bh 3 5 bhγ + p L Eα Πρόβλημα : καθώς το L μεγαλώνει, αναγκαζόμαστε να αυξήσουμε τα b, h για να μεγαλώσει το αριστερό μέρος των ανισοτήτων, με αποτέλεσμα το ίδιο βάρος να γίνεται σημαντικό ποσοστό του συνολικού φορτίου Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 23

24 Ορθογωνική διατομή Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 24

25 Βελτιστοποίηση διατομής Στόχος : Μεγάλες τιμές I, W σε σχέση με το εμβαδόν της διατομής Α Λύση : Απομάκρυνση υλικού από ουδέτερο άξονα I = A z 2 da z da y Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 25

26 Βελτιστοποίηση διατομής Απλή κάμψη : διατομές διπλού ταυ Διπλή κάμψη : κοίλες διατομές Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 26

27 Σύγκριση διατομών διπλού ταυ IPE υψίκορμες HEA HEB πλατύπελμες Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 27

28 Σύγκριση διατομών διπλού ταυ ίδιου ύψους A(cm 2 ) HEB 300 HEA IPE h(mm) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 28

29 Σύγκριση διατομών διπλού ταυ ίδιου ύψους I y (cm 4 ) HEB HEA IPE h(mm) I z (cm 4 ) HEB HEA IPE h(mm) i y (cm) IPE HEA HEB h(mm) i z (cm) IPE HEA HEB h(mm) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 29

30 Σύγκριση διατομών διπλού ταυ ίδιου ύψους W el,y (cm 3 ) HEB HEA IPE h(mm) W el,z (cm 3 ) HEB HEA IPE h(mm) W pl,y (cm 3 ) HEB W pl,z (cm 3 ) HEB IPE HEA h(mm) HEA IPE h(mm) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 30

31 Σύγκριση διατομών διπλού ταυ ίδιου βάρους I y (cm 4 ) IPE HEA HEB A(cm 2 ) I z (cm 4 ) IPE HEB HEA A(cm 2 ) i y (cm) IPE HEA HEB i z (cm) IPE HEA HEB 10 0 A(cm 2 ) 2 0 A(cm 2 ) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 31

32 Σύγκριση διατομών διπλού ταυ ίδιου βάρους W el,y (cm 3 ) IPE HEA HEB A(cm 2 ) W el,z (cm 3 ) IPE HEB HEA A(cm 2 ) W pl,y (cm 3 ) HEA HEB W pl,z (cm 3 ) HEB HEA IPE A(cm 2 ) IPE A(cm 2 ) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 32

33 Προβλήματα υψίκορμων διατομών διπλού ταυ Τοπικός λυγισμός Πλευρικός λυγισμός Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 33

34 Δικτυώματα Στόχος : Ακόμη μεγαλύτερες τιμές I, W σε σχέση με το εμβαδόν της διατομής Α Λύση : Δικτυώματα (μεγαλύτερη απομάκρυνση υλικού από ουδέτερο άξονα + παραλαβή κάμψης μέσω αξονικής λειτουργίας) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 34

35 Μορφολογία δικτυωμάτων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 35

36 Προβλήματα δικτυωμάτων Κόστος συνδέσεων Λυγισμός θλιβόμενων μελών Πλευρικός λυγισμός Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 36

37 Αντιμετώπιση προβλήματος πλευρικού λυγισμού Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 37

38 Βελτιστοποίηση γεωμετρίας δικτυώματος Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 38

39 Τόξα Παραλαβή εγκάρσιων φορτίων μέσω κυρίαρχης αξονικής θλίψης καλύτερη εκμετάλλευση υλικού h M max =Ηh Η Η Προβλήματα : Λυγισμός διαφόρων μορφών, εντός και εκτός επιπέδου Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 39

40 Τόξο ολόσωμης διατομής διπλού ταυ με νευρώσεις Παραλλαγές τόξων Δικτυωτό τόξο Τόξο με ελκυστήρα Δικτυωτό τόξο με ελκυστήρα Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 40

41 Ευστάθεια τόξων εκτός επιπέδου Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 41

42 Καλώδια Παραλαβή εγκάρσιων φορτίων μέσω κυρίαρχου αξονικού εφελκυσμού καλύτερη εκμετάλλευση υλικού και αποφυγή προβλημάτων λυγισμού Η h Η M max =Ηh Πρόβλημα : Τα φορτία πρέπει αρχικά να διοχετευθούν προς τα πάνω Απαίτηση υψηλών πυλώνων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 42

43 Αντιστοιχία τόξων και καλωδίων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 43

44 Σύγκριση στατικής λειτουργίας δοκών-καλωδίων Η δοκός αναπτύσσει διατμητικές και καμπτικές εντάσεις, μέσω των οποίων μεταφέρει τα φορτία στις στηρίξεις. Το καλώδιο αναπτύσσει μόνον εφελκυστική ένταση, της οποίας η κατακόρυφη συνιστώσα εξισορροπεί την τέμνουσα δύναμη, ενώ η οριζόντια συνιστώσα επί το εγκάρσιο βέλος εξισορροπεί την ροπή. Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 44

45 Σύγκριση στατικής λειτουργίας δοκών-καλωδίων Σχήμα παραμόρφωσης καλωδίου = Σχήμα διαγράμματος ροπών κάμψης δοκού Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 45

46 Στατικά συστήματα καλωδιωτών κατασκευών Στέγες μεγάλων ανοιγμάτων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 46

47 Στατικά συστήματα καλωδιωτών κατασκευών Γέφυρες Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 47

48 Καμπτική λειτουργία σε 2 διευθύνσεις Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 48

49 Καμπτική λειτουργία σε 2 διευθύνσεις Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 49

50 Ταξινόμηση βασικών στατικών συστημάτων παραλαβής κατακόρυφων φορτίων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 50

51 Ταξινόμηση δύσκαμπτων στατικών συστημάτων παραλαβής κατακόρυφων φορτίων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 51

52 Ταξινόμηση εύκαμπτων στατικών συστημάτων παραλαβής κατακόρυφων φορτίων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 52

53 Ταξινόμηση στατικών συστημάτων παραλαβής κατακόρυφων φορτίων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 53

54 Παραλαβή οριζόντιων φορτίων Άνεμος Σεισμός Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 54

55 Πλαισιακή λειτουργία Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 55

56 Δικτυωτή λειτουργία Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 56

57 Λυγισμός θλιβόμενων μελών Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 57

58 Ισχυρός και ασθενής άξονας λυγισμού Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 58

59 Πλευρική εξασφάλιση κατά τον ασθενή άξονα Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 59

60 Μόρφωση μονώροφων μεταλλικών κτιρίων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 60

61 Διάταξη κύριων φορέων Κάτοψη χώρου προς στέγαση a L Οι κύριοι φορείς διατάσσονται παράλληλα μεταξύ τους, ανά σταθερές αποστάσεις a με βέλτιστη τιμή 6m ή λίγο λιγότερο. Το στατικό σύστημα των κύριων φορέων εξαρτάται από το άνοιγμα L. Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 61

62 Διάταξη κύριων φορέων 6m 6m 6m 6m 60m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 25m Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 62

63 Στατικό σύστημα κύριων φορέων Βέλτιστο και μέγιστο άνοιγμα για πλαισιακό φορέα ενός ανοίγματος με ολόσωμα μέλη μεταβλητής διατομής. Βέλτιστο και μέγιστο άνοιγμα για πλαισιακό φορέα δύο ανοιγμάτων με ολόσωμα μέλη μεταβλητής διατομής. Βέλτιστο και μέγιστο άνοιγμα για πλαισιακό φορέα τριών ανοιγμάτων με ολόσωμα μέλη μεταβλητής διατομής. Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 63

64 Γεωμετρία στέγης Μονοκλινής Δικλινής ασύμμετρη Δικλινής συμμετρική Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 64

65 Συνήθης κύριος φορέας ΚΥΡΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ζύγωμα ΔΟΚΟΙ ΖΥΓΩΜΑΤΟΣ al ΣΤΥΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ υποστύλωμα Πλαισιακός κύριος φορέας ενός ανοίγματος (ως περίπου 30m) με ολόσωμα μέλη σταθερής διατομής. Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 65

66 Στατικός ρόλος κύριων φορέων Λειτουργούν πλαισιακά στο επίπεδό τους για παραλαβή κατακόρυφων και οριζόντιων φορτίων. Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 66

67 Ζώνη επιρροής κύριων φορέων Κ.Φ (i+1) Κ.Φi Κ.Φ (i-1) ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ i 6.00m 6.00m 25.00m Κ.Φi= ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ i 6.00m 6.00m Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 67

68 Διατομές κύριων φορέων ζυγώματα συνήθως IPE προσανατολισμός ζυγώματος υποστυλώματα συνήθως HEA ή HEB προσανατολισμός υποστυλώματος Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 68

69 Συνδέσεις κύριων φορέων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 69

70 Εδράσεις κύριων φορέων αμφιαρθρωτό αμφίπακτο επιβάρυνση ανωδομής ανακούφιση θεμελίωσης επιβάρυνση θεμελίωσης ανακούφιση ανωδομής Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 70

71 Τεγίδες ΑΔΟΚΙΔΕΣ ΣΤΕΓΗΣ (ΤΕΓΙΔΕΣ) ΚΕΦΑΛΟΔΟΚΟΣ (ΑΚΡΑΙΑ ΤΕΓΙΔΑ) l Κύριος ρόλος: στήριξη επικάλυψης στέγης Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 71

72 Διάταξη και διατομές τεγίδων ΚΟΡΥΦΟΤΕΓΙΔΕΣ ΜΕΣΟΤΕΓΙΔΕΣ ΑΚΡΟΤΕΓΙΔΑ ΜΕΣΟΤΕΓΙΔΕΣ ΑΚΡΟΤΕΓΙΔΑ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΟΗΣ ΚΟΡΥΦΟΤΕΓΙΔΑΣ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΟΗΣ ΜΕΣΟΤΕΓΙΔΑΣ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΟΗΣ ΑΚΡΟΤΕΓΙΔΑΣ Διατομές: συνήθως IPE ή Z Αποστάσεις: περίπου 1,50m Επιδιώκεται άρτιο πλήθος φατνωμάτων τεγίδων στο μισό ζύγωμα Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 72

73 Φορτία τεγίδων φορτίο ανέμου ΖΥΓΩΜΑ g: ίδιο βάρος τεγίδας φορτίο χιονιού φορτίο επικάλυψης Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 73

74 Στατικά συστήματα τεγίδων αμφιέρειστη συνεχής 2 ανοιγμάτων Gerber Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 74

75 Μετωπικοί στύλοι Ο Ο Ο Ο 0 l Κύριος ρόλος: συμμετοχή στη στήριξη επικάλυψης όψης Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 75

76 Μετωπικοί στύλοι Διατομή: Θέσεις: Συνδέσεις: συνήθως IPE επιθυμητό ανά δεύτερη τεγίδα περιορισμοί λόγω ανοιγμάτων κάτω άρθρωση ή πάκτωση άνω απλή στήριξη στο ζύγωμα όχι μεταφορά κατακόρυφων δυνάμεων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 76

77 Διάταξη μετωπικών στύλων ΖΥΓΩΜΑ ΖΥΓΩΜΑ ΣΤΥΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕΤΩΠΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΨΗ ΑΚΡΑΙΟΥ ΖΕΥΚΤΟΥ ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΥΛΩΝ ΖΕΥΚΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 77

78 Φορτία μετωπικών στύλων Φορτίο επικάλυψης ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΟΗΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΣΤΥΛΟΥ 1 Φορτίο ανέμου 0 Ι.β μηκίδας Ι.β μετωπικού στύλου l ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΟΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΣΤΥΛΟΥ ΜΕΤΩΠΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΣΤΥΛΟΥ Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 78

79 Μηκίδες ΟΚΙΔΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΜΗΚΙΔΕΣ) 0 ΚΕΦΑΛΟΔΟΚΟΣ (ΑΝΩ ΑΚΡΑΙΑ ΜΗΚΙΔΑ) l Κύριος ρόλος: στήριξη πλαγιοκάλυψης όψεων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 79

80 ΣΤΥΛΟΣ Διάταξη και διατομές μηκίδων ΖΥΓΩΜΑ ΖΥΓΩΜΑ 1/2 ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΜΗΚΙΔΑΣ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΜΗΚΙΔΑΣ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΜΗΚΙΔΑΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΚΙΔΑΣ ΣΤΥΛΟΥ Διατομές: συνήθως ΗEΑ ή U Αποστάσεις: περίπου 1,20m Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 80

81 Φορτία μηκίδων Φορτίο επικάλυψης Ζώνη επιροής μεσαίας τεγίδας z y y z ΣΤΥΛΟΣ Φορτίο ανέμου ι.β μηκίδας Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 81

82 Ελκυστήρες ή ντίζες τεγίδων ΖΕΥΚΤΑ ΤΕΓΙΔΕΣ ΜΗΚΙΔΕΣ ΝΤΙΖΕΣ ΤΕΓΙΔΩΝ (α) ΝΤΊΖΕΣ ΤΕΓΙΔΩΝ ΣΤΑ l/2 ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ l (β) ΝΤΊΖΕΣ ΤΕΓΙΔΩΝ ΣΤΑ l/3 ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ l Στατικό μοντέλο τεγίδας κατά τον ισχυρό της άξονα l l/2 l/2 Στατικό μοντέλο τεγίδας κατά τον ασθενή της άξονα l/3 l/3 l/3 Ρόλος: μείωση ανοίγματος για κάμψη περί ασθενή άξονα Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 82

83 Ελκυστήρες ή ντίζες μηκίδων ΖΕΥΚΤΑ ΤΕΓΙΔΕΣ ΝΤΙΖΕΣ ΤΕΓΙΔΩΝ (α) ΜΗΚΙΔΕΣ ΝΤΊΖΕΣ ΜΗΚΙΔΩΝ ΣΤΑ l/2 ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ l ΝΤΙΖΕΣ ΜΗΚΙΔΩΝ (β) ΝΤΊΖΕΣ ΜΗΚΙΔΩΝ ΣΤΑ l/3 ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ l Στατικό μοντέλο μηκίδας κατά τον ισχυρό της άξονα l l/2 l/2 Στατικό μοντέλο μηκίδας κατά τον ασθενή της άξονα l/3 l/3 l/3 Ρόλος: μείωση ανοίγματος για κάμψη περί ασθενή άξονα Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 83

84 Επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 84

85 Τοποθέτηση επικαλύψεων και πλαγιοκαλύψεων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 85

86 Σύνδεσμοι δυσκαμψίας στέγης ΝΤΙΑΝΕΜΙΟΙ ΣΤΕΓΗΣ ΧΙΑΣΤΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ) l Στατικός ρόλος: παραλαβή οριζόντιων φορτίων κάθετα στα επίπεδα των κύριων φορέων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 86

87 Στατική λειτουργία συνδέσμων στέγης (Τi = Τεγίδα i) Τ4 Τ6 Τ5 Τ7 Τ8 Τ9 Τ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΘΛΙΠΤΙΚΑ ΦΟΡΤ ΑΚΡΑΙΟΥ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΟΥ (Αντιδράσεις στήριξης των μετωπικώ Τ3 Τ2 Τ1 l ΦΟΡΤΙΟ ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΝΤΟΣ ΑΝΕΜΟΥ (ΟΨΕΩΣ) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 87

88 Στατική λειτουργία συνδέσμων στέγης ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ (ΤΕΓΙΔΕΣ) ΠΕΛΜΑ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ (ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ) ΠΕΛΜΑ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ (ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ) l ΔΙΑΓΩΝΙΟΙ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 88

89 Θέσεις συνδέσμων στέγης Κάτοψη κτιρίου Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 89

90 Κατακόρυφοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΟΙ (ΧΙΑΣΤΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ) l Στατικός ρόλος: μεταφορά στη θεμελίωση οριζόντιων φορτίων κάθετα στα επίπεδα των κύριων φορέων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 90

91 Στατική λειτουργία κατακόρυφων συνδέσμων ΚΕΦΑΛΟΔΟΚΟΣ + Μ5 Μ3 Μ4 Μ1 Μ2 ΔΙΑΓΩΝΙΟΙ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΟΔΟΚΟΣ ή ΚΕΦΑΛΟΔΟΚΟΣ + ΜΗΚΙΔΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ (ΜΗΚΙΔΕΣ) l ΠΕΛΜΑ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ (ΣΤΥΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑ) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 91

92 Στατική λειτουργία συνδέσμων δυσκαμψίας 1.5 S 1 0 ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΘΛΙΠΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΚΡΑΙΟΥ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΟΥ (Αντιδράσεις στήριξης των μετωπικών στύλων) 1.5 S S S S S S l 1.5 S S ΦΟΡΤΙΟ ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΝΤΟΣ ΑΝΕΜΟΥ (ΟΨΕΟΣ) ΣΗΜΕΙΑΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΟΥ (Αντίδραση στήριξης του αντιανέμιου στέγης) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 92

93 Στατική λειτουργία συνδέσμων δυσκαμψίας Τ2 Τ4 S Τ6 S S qw Τ9 Τ11 Τ13 Ε,Α (Ι) Τi= Τεγίδα i Μi= Μηκίδα i Τ1 Τ3 Τ5 Τ7 Τ8 Τ10 Τ12 Τ14 Ε,Α Ε,Α Ε,Α Ε,2Α Ε,Α Ε,Α Ε,Α Κεφαλοδοκός + Μ7 Θλιβόμενη ράβδος Εφελκυόμενη ράβδος Ε,Α (Ι) 1.5 S Μ5 Μ6 1.5 S (α) Αντιανέμιος στέγης, αρχικό μοντέλο (κάτοψη) S S S Ε,Α (Ι) 1.5 S Στύλος Κύριου φορέα Μ3 Μ4 Τ1 Τ3 Τ5 Τ7 Τ8 Τ10 Τ12 Τ14 Μ2 Ε,Α Ε,Α Ε,Α Ε,2Α Ε,Α Ε,Α Ε,Α Μ1 Ε,Α (Ι) (β) Αντιανέμιος στέγης, τελικά εξεταζόμενο μοντέλο (κάτοψη) (γ) Κατακόρυφος αντιανέμιος (πλάγια όψη) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 93

94 Συστήματα παραλαβής πλευρικών φορτίων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ Αναλαμβάνει τα φορτία ανέμου που δρουν κάθετα στο επίπεδο των πλαισίων Ζ Γ Δ Ε Η l Β Α ΠΛΑΙΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αναλαμβάνει τα φορτία ανέμου που δρουν μέσα στο επίπεδο των πλαισίων ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΝΈΜΟΥ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗ ΟΨΗΣ ΜΗΚΙΔΕΣ ΟΨΗΣ Ι.Β Άνεμος ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΝΈΜΟΥ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗ ΜΗΚΙΔΕΣ (ντίζες) Ι.Β Άνεμος ΜΕΤΩΠΙΚΟΙ ΣΤΥΛΟΙ ΘΕΜΕΛΙΟ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΑ (στο επίπεδό τους) ΖΥΓΩΜΑ ΑΚΡΑΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΟΣ ΑΚΡΑΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 94

95 Συνολική διάταξη φορέα Μεταλλικός σκελετός βιομηχανικού υπόστεγου με πλαισιακούς φορείς ενός ανοίγματος και δίρριχτη στέγη κλίσης 10 60m 6m 25m Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 95

96 Παραλαβή φορτίων εντός επιπέδου πλαισίων Ζώνη επιρροής ενδιάμεσου και ακραίου κύριου φορέα Παραλαβή κατακόρυφων και οριζόντιων φορτίων εντός επιπέδου με πλαισιακή λειτουργία Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 96

97 Παραλαβή φορτίων εκτός επιπέδου πλαισίων Παραλαβή οριζόντιων φορτίων εκτός επιπέδου με λειτουργία δικτυώματος Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 97

98 Παραλαβή φορτίων εκτός επιπέδου πλαισίων Παραλαβή οριζόντιων φορτίων εκτός επιπέδου με λειτουργία δικτυώματος: παραμόρφωση Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 98

99 Παραλαβή φορτίων εκτός επιπέδου πλαισίων Παραλαβή οριζόντιων φορτίων εκτός επιπέδου με λειτουργία δικτυώματος: ένταση Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 99

100 Μόρφωση πολυώροφων μεταλλικών κτιρίων Τοιχώματα Συμπαγή Δικτυωτά Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 100

101 Μόρφωση πολυώροφων μεταλλικών κτιρίων Φρέατα (συμπαγή ή δικτυωτά) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 101

102 Μόρφωση πολυώροφων μεταλλικών κτιρίων Πλαίσια Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 102

103 Μόρφωση πολυώροφων μεταλλικών κτιρίων Πλαίσια Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 103

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISN 978-96-456-33-4 Copyright, Μάϊος 1, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Steel Portal Frame EC3

Steel Portal Frame EC3 Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών δίστηλων πλαισίων για βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, υπόστεγα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 Ελαστική ανάλυση με πρόβλεψη για φαινόμενα 2ας τάξεως. Φορτία βαρύτητας, φορτία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 η ΔΙΑΛΕΞΗ Μηχανική της τοιχοποιίας Σύνθεση φέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ

ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ Χρήστος Γκολογιάννης Πολιτικός Μηχανικός Μηχανικοί Μελετών και Εφαρμογών Αθήνα, Ελλάδα e-mail: cpgo@mhxme.gr Αλέκος Αθανασιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 10 Οκτωβρίου 2009 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΙΤΑΚΗ Διπλ. Πολ. Μηχανικός, MSc, DIC Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Master for Windows version 4.5.0.30 FAQ Version 4.1.0.0 Αθήνα, Μάιος 2007. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Λαβασάς, Π. Ζέρβας & Γ. Νικολαΐδης Σύμβουλος στατικής μελέτης: Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος. Copyright, 2009, Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος, Eκδόσεις Zήτη

Ι. Λαβασάς, Π. Ζέρβας & Γ. Νικολαΐδης Σύμβουλος στατικής μελέτης: Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος. Copyright, 2009, Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος, Eκδόσεις Zήτη Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Φωτογραφία εξώφυλλου: Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Αρχιτεκτονική μελέτη: Α. Μ. Κωτσιόπουλος & συνεργάτες αρχιτέκτονες Στατική μελέτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» EN 1998 (Ευρωκώδικας 8): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος EK8 Τίτλος Δημοσίευση 3-γλωσσης Έκδοσης από CEN

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 26 πχ Καταστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ 1995-1-1 Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών

ΕΝ 1995-1-1 Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών ΤΕΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ ΕΝ 995-- Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών Μέρος Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτήρια 0 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΘΕΟΧΑΡΗ ΖΑΝNΗΣ ΚΟΝΤΕΑΣ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αντικείμενο και στόχος του βιβλίου

1.1 Αντικείμενο και στόχος του βιβλίου 1.1 Αντικείμενο και στόχος του βιβλίου Οι χαλύβδινες κατασκευές αποτελούν εκείνο το είδος των φορέων οι οποίοι όλο και συχνότερα ανεγείρονται τις τελευταίες δεκαετίες τόσο παγκοσμίως, όσο τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ..Π Π Δ Δ ΠΒ Θ άρης. αντές ναπληρωτής αθηγητής πιμορφωτικό εμινάριο στους υρωκώδικες: 13 : χεδιασμός ατασκευών από άλυβα» 14 : χεδιασμός ύμμικτων ατασκευών ευκωσία άιος 1 ..Π Δ ΠΒ Θ Περιεχόμενα διάλεξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΕΤΑΞΑ ΣΟΦΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα