Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα"

Transcript

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου 2005

2 Περιεχόμενα παρουσίασης Σημασία και γενικές αρχές μόρφωσης Επιλογή υλικού, διατομής, μέλους Στατικά συστήματα για παραλαβή κατακόρυφων φορτίων Στατικά συστήματα για παραλαβή οριζόντιων φορτίων Λυγισμός θλιβόμενων μελών Μονώροφα μεταλλικά κτίρια Πολυώροφα μεταλλικά κτίρια Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 2

3 Σημασία μόρφωσης Πρώτο χρονικά βήμα κάθε στατικής μελέτης Πιθανά λάθη ή μη βέλτιστες επιλογές σε αυτή τη φάση - είναι πολύ δύσκολο να διορθωθούν στη συνέχεια - συνεπάγονται αύξηση του κόστους ή και αδυναμία υλοποίησης της μελέτης Οι απαιτούμενες γνώσεις είναι σε μεγάλο βαθμό εμπειρικές, με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η συστηματοποίηση και η διδασκαλία τους Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 3

4 Παράγοντες που επηρεάζουν τη μόρφωση Ασφάλεια Λειτουργία χώρου απαιτήσεις χρηστών Αρχιτεκτονικές επιθυμίες & απαιτήσεις Περιορισμοί από Η/Μ εγκαταστάσεις Κόστος... Προσπάθεια εξισορρόπησης συχνά αντιφατικών στόχων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 4

5 Μεθοδολογία μόρφωσης Αλληλεπίδραση με χρήστες άλλες εμπλεκόμενες ειδικότητες Εμπειρία Βασικές αρχές Προσεγγιστικοί υπολογισμοί με το χέρι Διαδικασία διαδοχικών επαναλήψεων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 5

6 Σκαριφήματα από παραδείγματα μόρφωσης Αρχιτεκτονική μόρφωση Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 6

7 Σκαριφήματα από παραδείγματα μόρφωσης Αρχιτεκτονική και στατική μόρφωση Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 7

8 Σκαριφήματα από παραδείγματα μόρφωσης Στατική μόρφωση Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 8

9 Σκαριφήματα από παραδείγματα μόρφωσης Μόρφωση λεπτομερειών Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 9

10 Έμφαση σημερινής παρουσίασης Δομοστατικές παράμετροι μόρφωσης Επικέντρωση σε μεταλλικές κατασκευές Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 10

11 Επιλογή δομικού υλικού Κύριο εργαλείο περιγραφής μηχανικής συμπεριφοράς υλικών σ f u f y E T ιδεατή συμπεριφορά πραγματική συμπεριφορά ε y E Απορροφούμενη ενέργεια πλαστιμότητα Διάγραμμα τάσεων σ ανηγμένων παραμορφώσεων ε ε u ε Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 11

12 Σύγκριση δομικών υλικών Διαγράμματα τάσεων σ ανηγμένων παραμορφώσεων ε Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 12

13 Σύγκριση δομικών υλικών f y /γ [m] E/γ [m] Χάλυβας S Σκυρόδεμα C20/ (θλ) 88 (εφ) Αντοχή και δυσκαμψία ως προς το βάρος Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 13

14 Δομικός χάλυβας E [MPa] f y [MPa] f u [MPa] ε u [%] S S ,5 S Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 14

15 Επιλογή διατομής για εφελκυσμό N N Έλεγχος αστοχίας: σ=ν/α f y Α Ν/f y Έλεγχος λειτουργικότητας: δ=εl=(σ/ε)l=(n/ea)l δ επ Α (NL)/(Eδ επ ) Κρίσιμη παράμετρος: εμβαδόν διατομής Α Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 15

16 Επιλογή διατομής για κάμψη q Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 16

17 Επιλογή διατομής για κάμψη q M max =ql 2 /8 Έλεγχος αστοχίας: σ max =M max /W f y W M max /f y Έλεγχος λειτουργικότητας: δ max =5qL 4 /384EI δ επ Ι (5qL 4 )/(384Eδ επ ) Κρίσιμη παράμετρος: ροπή αδράνειας διατομής Ι Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 17

18 Επιλογή διατομής για θλίψη N N Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 18

19 Επιλογή διατομής για θλίψη N Έλεγχος αστοχίας: N σ=ν/α f y Α Ν/f y Ν π 2 ΕΙ/L 2 i L π N EA Έλεγχος λειτουργικότητας: δ=εl=(σ/ε)l=(n/ea)l δ επ Α (NL)/(Eδ επ ) Κρίσιμες παράμετροι: εμβαδόν διατομής Α ακτίνα αδράνειας διατομής i=(ι/a) 1/2 Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 19

20 Παραλαβή κατακόρυφων φορτίων L Φορτία βαρύτητας: κατακόρυφα Γεφύρωση οριζόντιων ανοιγμάτων Κυρίαρχη καμπτική λειτουργία Ανάγκη μεγάλης ροπής αδράνειας Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 20

21 Καμπτική λειτουργία: βασικές δράσεις q L M max =ql 2 /8 δ max =5qL 4 /(384ΕΙ) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 21

22 Καμπτική λειτουργία: βασικοί έλεγχοι Αστοχία M f ql 8 f ql σ σ fw γ 2 2 max y y maxεπ y M Wγ M W γ M 8 Λειτουργικότητα max 5qL L δδ επ 384EI α 4 EI 3 5qL 384 α Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 22

23 Ορθογωνική διατομή Αντοχή : ( ) 2 bhγ p L 2 bh + fγ y 6 8 M Λειτουργικότητα : ( ) 3 bh 3 5 bhγ + p L Eα Πρόβλημα : καθώς το L μεγαλώνει, αναγκαζόμαστε να αυξήσουμε τα b, h για να μεγαλώσει το αριστερό μέρος των ανισοτήτων, με αποτέλεσμα το ίδιο βάρος να γίνεται σημαντικό ποσοστό του συνολικού φορτίου Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 23

24 Ορθογωνική διατομή Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 24

25 Βελτιστοποίηση διατομής Στόχος : Μεγάλες τιμές I, W σε σχέση με το εμβαδόν της διατομής Α Λύση : Απομάκρυνση υλικού από ουδέτερο άξονα I = A z 2 da z da y Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 25

26 Βελτιστοποίηση διατομής Απλή κάμψη : διατομές διπλού ταυ Διπλή κάμψη : κοίλες διατομές Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 26

27 Σύγκριση διατομών διπλού ταυ IPE υψίκορμες HEA HEB πλατύπελμες Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 27

28 Σύγκριση διατομών διπλού ταυ ίδιου ύψους A(cm 2 ) HEB 300 HEA IPE h(mm) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 28

29 Σύγκριση διατομών διπλού ταυ ίδιου ύψους I y (cm 4 ) HEB HEA IPE h(mm) I z (cm 4 ) HEB HEA IPE h(mm) i y (cm) IPE HEA HEB h(mm) i z (cm) IPE HEA HEB h(mm) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 29

30 Σύγκριση διατομών διπλού ταυ ίδιου ύψους W el,y (cm 3 ) HEB HEA IPE h(mm) W el,z (cm 3 ) HEB HEA IPE h(mm) W pl,y (cm 3 ) HEB W pl,z (cm 3 ) HEB IPE HEA h(mm) HEA IPE h(mm) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 30

31 Σύγκριση διατομών διπλού ταυ ίδιου βάρους I y (cm 4 ) IPE HEA HEB A(cm 2 ) I z (cm 4 ) IPE HEB HEA A(cm 2 ) i y (cm) IPE HEA HEB i z (cm) IPE HEA HEB 10 0 A(cm 2 ) 2 0 A(cm 2 ) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 31

32 Σύγκριση διατομών διπλού ταυ ίδιου βάρους W el,y (cm 3 ) IPE HEA HEB A(cm 2 ) W el,z (cm 3 ) IPE HEB HEA A(cm 2 ) W pl,y (cm 3 ) HEA HEB W pl,z (cm 3 ) HEB HEA IPE A(cm 2 ) IPE A(cm 2 ) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 32

33 Προβλήματα υψίκορμων διατομών διπλού ταυ Τοπικός λυγισμός Πλευρικός λυγισμός Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 33

34 Δικτυώματα Στόχος : Ακόμη μεγαλύτερες τιμές I, W σε σχέση με το εμβαδόν της διατομής Α Λύση : Δικτυώματα (μεγαλύτερη απομάκρυνση υλικού από ουδέτερο άξονα + παραλαβή κάμψης μέσω αξονικής λειτουργίας) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 34

35 Μορφολογία δικτυωμάτων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 35

36 Προβλήματα δικτυωμάτων Κόστος συνδέσεων Λυγισμός θλιβόμενων μελών Πλευρικός λυγισμός Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 36

37 Αντιμετώπιση προβλήματος πλευρικού λυγισμού Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 37

38 Βελτιστοποίηση γεωμετρίας δικτυώματος Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 38

39 Τόξα Παραλαβή εγκάρσιων φορτίων μέσω κυρίαρχης αξονικής θλίψης καλύτερη εκμετάλλευση υλικού h M max =Ηh Η Η Προβλήματα : Λυγισμός διαφόρων μορφών, εντός και εκτός επιπέδου Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 39

40 Τόξο ολόσωμης διατομής διπλού ταυ με νευρώσεις Παραλλαγές τόξων Δικτυωτό τόξο Τόξο με ελκυστήρα Δικτυωτό τόξο με ελκυστήρα Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 40

41 Ευστάθεια τόξων εκτός επιπέδου Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 41

42 Καλώδια Παραλαβή εγκάρσιων φορτίων μέσω κυρίαρχου αξονικού εφελκυσμού καλύτερη εκμετάλλευση υλικού και αποφυγή προβλημάτων λυγισμού Η h Η M max =Ηh Πρόβλημα : Τα φορτία πρέπει αρχικά να διοχετευθούν προς τα πάνω Απαίτηση υψηλών πυλώνων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 42

43 Αντιστοιχία τόξων και καλωδίων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 43

44 Σύγκριση στατικής λειτουργίας δοκών-καλωδίων Η δοκός αναπτύσσει διατμητικές και καμπτικές εντάσεις, μέσω των οποίων μεταφέρει τα φορτία στις στηρίξεις. Το καλώδιο αναπτύσσει μόνον εφελκυστική ένταση, της οποίας η κατακόρυφη συνιστώσα εξισορροπεί την τέμνουσα δύναμη, ενώ η οριζόντια συνιστώσα επί το εγκάρσιο βέλος εξισορροπεί την ροπή. Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 44

45 Σύγκριση στατικής λειτουργίας δοκών-καλωδίων Σχήμα παραμόρφωσης καλωδίου = Σχήμα διαγράμματος ροπών κάμψης δοκού Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 45

46 Στατικά συστήματα καλωδιωτών κατασκευών Στέγες μεγάλων ανοιγμάτων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 46

47 Στατικά συστήματα καλωδιωτών κατασκευών Γέφυρες Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 47

48 Καμπτική λειτουργία σε 2 διευθύνσεις Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 48

49 Καμπτική λειτουργία σε 2 διευθύνσεις Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 49

50 Ταξινόμηση βασικών στατικών συστημάτων παραλαβής κατακόρυφων φορτίων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 50

51 Ταξινόμηση δύσκαμπτων στατικών συστημάτων παραλαβής κατακόρυφων φορτίων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 51

52 Ταξινόμηση εύκαμπτων στατικών συστημάτων παραλαβής κατακόρυφων φορτίων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 52

53 Ταξινόμηση στατικών συστημάτων παραλαβής κατακόρυφων φορτίων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 53

54 Παραλαβή οριζόντιων φορτίων Άνεμος Σεισμός Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 54

55 Πλαισιακή λειτουργία Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 55

56 Δικτυωτή λειτουργία Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 56

57 Λυγισμός θλιβόμενων μελών Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 57

58 Ισχυρός και ασθενής άξονας λυγισμού Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 58

59 Πλευρική εξασφάλιση κατά τον ασθενή άξονα Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 59

60 Μόρφωση μονώροφων μεταλλικών κτιρίων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 60

61 Διάταξη κύριων φορέων Κάτοψη χώρου προς στέγαση a L Οι κύριοι φορείς διατάσσονται παράλληλα μεταξύ τους, ανά σταθερές αποστάσεις a με βέλτιστη τιμή 6m ή λίγο λιγότερο. Το στατικό σύστημα των κύριων φορέων εξαρτάται από το άνοιγμα L. Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 61

62 Διάταξη κύριων φορέων 6m 6m 6m 6m 60m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 25m Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 62

63 Στατικό σύστημα κύριων φορέων Βέλτιστο και μέγιστο άνοιγμα για πλαισιακό φορέα ενός ανοίγματος με ολόσωμα μέλη μεταβλητής διατομής. Βέλτιστο και μέγιστο άνοιγμα για πλαισιακό φορέα δύο ανοιγμάτων με ολόσωμα μέλη μεταβλητής διατομής. Βέλτιστο και μέγιστο άνοιγμα για πλαισιακό φορέα τριών ανοιγμάτων με ολόσωμα μέλη μεταβλητής διατομής. Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 63

64 Γεωμετρία στέγης Μονοκλινής Δικλινής ασύμμετρη Δικλινής συμμετρική Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 64

65 Συνήθης κύριος φορέας ΚΥΡΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ζύγωμα ΔΟΚΟΙ ΖΥΓΩΜΑΤΟΣ al ΣΤΥΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ υποστύλωμα Πλαισιακός κύριος φορέας ενός ανοίγματος (ως περίπου 30m) με ολόσωμα μέλη σταθερής διατομής. Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 65

66 Στατικός ρόλος κύριων φορέων Λειτουργούν πλαισιακά στο επίπεδό τους για παραλαβή κατακόρυφων και οριζόντιων φορτίων. Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 66

67 Ζώνη επιρροής κύριων φορέων Κ.Φ (i+1) Κ.Φi Κ.Φ (i-1) ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ i 6.00m 6.00m 25.00m Κ.Φi= ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ i 6.00m 6.00m Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 67

68 Διατομές κύριων φορέων ζυγώματα συνήθως IPE προσανατολισμός ζυγώματος υποστυλώματα συνήθως HEA ή HEB προσανατολισμός υποστυλώματος Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 68

69 Συνδέσεις κύριων φορέων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 69

70 Εδράσεις κύριων φορέων αμφιαρθρωτό αμφίπακτο επιβάρυνση ανωδομής ανακούφιση θεμελίωσης επιβάρυνση θεμελίωσης ανακούφιση ανωδομής Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 70

71 Τεγίδες ΑΔΟΚΙΔΕΣ ΣΤΕΓΗΣ (ΤΕΓΙΔΕΣ) ΚΕΦΑΛΟΔΟΚΟΣ (ΑΚΡΑΙΑ ΤΕΓΙΔΑ) l Κύριος ρόλος: στήριξη επικάλυψης στέγης Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 71

72 Διάταξη και διατομές τεγίδων ΚΟΡΥΦΟΤΕΓΙΔΕΣ ΜΕΣΟΤΕΓΙΔΕΣ ΑΚΡΟΤΕΓΙΔΑ ΜΕΣΟΤΕΓΙΔΕΣ ΑΚΡΟΤΕΓΙΔΑ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΟΗΣ ΚΟΡΥΦΟΤΕΓΙΔΑΣ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΟΗΣ ΜΕΣΟΤΕΓΙΔΑΣ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΟΗΣ ΑΚΡΟΤΕΓΙΔΑΣ Διατομές: συνήθως IPE ή Z Αποστάσεις: περίπου 1,50m Επιδιώκεται άρτιο πλήθος φατνωμάτων τεγίδων στο μισό ζύγωμα Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 72

73 Φορτία τεγίδων φορτίο ανέμου ΖΥΓΩΜΑ g: ίδιο βάρος τεγίδας φορτίο χιονιού φορτίο επικάλυψης Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 73

74 Στατικά συστήματα τεγίδων αμφιέρειστη συνεχής 2 ανοιγμάτων Gerber Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 74

75 Μετωπικοί στύλοι Ο Ο Ο Ο 0 l Κύριος ρόλος: συμμετοχή στη στήριξη επικάλυψης όψης Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 75

76 Μετωπικοί στύλοι Διατομή: Θέσεις: Συνδέσεις: συνήθως IPE επιθυμητό ανά δεύτερη τεγίδα περιορισμοί λόγω ανοιγμάτων κάτω άρθρωση ή πάκτωση άνω απλή στήριξη στο ζύγωμα όχι μεταφορά κατακόρυφων δυνάμεων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 76

77 Διάταξη μετωπικών στύλων ΖΥΓΩΜΑ ΖΥΓΩΜΑ ΣΤΥΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕΤΩΠΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΨΗ ΑΚΡΑΙΟΥ ΖΕΥΚΤΟΥ ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΥΛΩΝ ΖΕΥΚΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 77

78 Φορτία μετωπικών στύλων Φορτίο επικάλυψης ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΟΗΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΣΤΥΛΟΥ 1 Φορτίο ανέμου 0 Ι.β μηκίδας Ι.β μετωπικού στύλου l ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΟΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΣΤΥΛΟΥ ΜΕΤΩΠΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΣΤΥΛΟΥ Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 78

79 Μηκίδες ΟΚΙΔΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΜΗΚΙΔΕΣ) 0 ΚΕΦΑΛΟΔΟΚΟΣ (ΑΝΩ ΑΚΡΑΙΑ ΜΗΚΙΔΑ) l Κύριος ρόλος: στήριξη πλαγιοκάλυψης όψεων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 79

80 ΣΤΥΛΟΣ Διάταξη και διατομές μηκίδων ΖΥΓΩΜΑ ΖΥΓΩΜΑ 1/2 ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΜΗΚΙΔΑΣ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΜΗΚΙΔΑΣ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΜΗΚΙΔΑΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΗΚΙΔΑΣ ΣΤΥΛΟΥ Διατομές: συνήθως ΗEΑ ή U Αποστάσεις: περίπου 1,20m Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 80

81 Φορτία μηκίδων Φορτίο επικάλυψης Ζώνη επιροής μεσαίας τεγίδας z y y z ΣΤΥΛΟΣ Φορτίο ανέμου ι.β μηκίδας Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 81

82 Ελκυστήρες ή ντίζες τεγίδων ΖΕΥΚΤΑ ΤΕΓΙΔΕΣ ΜΗΚΙΔΕΣ ΝΤΙΖΕΣ ΤΕΓΙΔΩΝ (α) ΝΤΊΖΕΣ ΤΕΓΙΔΩΝ ΣΤΑ l/2 ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ l (β) ΝΤΊΖΕΣ ΤΕΓΙΔΩΝ ΣΤΑ l/3 ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ l Στατικό μοντέλο τεγίδας κατά τον ισχυρό της άξονα l l/2 l/2 Στατικό μοντέλο τεγίδας κατά τον ασθενή της άξονα l/3 l/3 l/3 Ρόλος: μείωση ανοίγματος για κάμψη περί ασθενή άξονα Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 82

83 Ελκυστήρες ή ντίζες μηκίδων ΖΕΥΚΤΑ ΤΕΓΙΔΕΣ ΝΤΙΖΕΣ ΤΕΓΙΔΩΝ (α) ΜΗΚΙΔΕΣ ΝΤΊΖΕΣ ΜΗΚΙΔΩΝ ΣΤΑ l/2 ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ l ΝΤΙΖΕΣ ΜΗΚΙΔΩΝ (β) ΝΤΊΖΕΣ ΜΗΚΙΔΩΝ ΣΤΑ l/3 ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ l Στατικό μοντέλο μηκίδας κατά τον ισχυρό της άξονα l l/2 l/2 Στατικό μοντέλο μηκίδας κατά τον ασθενή της άξονα l/3 l/3 l/3 Ρόλος: μείωση ανοίγματος για κάμψη περί ασθενή άξονα Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 83

84 Επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 84

85 Τοποθέτηση επικαλύψεων και πλαγιοκαλύψεων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 85

86 Σύνδεσμοι δυσκαμψίας στέγης ΝΤΙΑΝΕΜΙΟΙ ΣΤΕΓΗΣ ΧΙΑΣΤΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ) l Στατικός ρόλος: παραλαβή οριζόντιων φορτίων κάθετα στα επίπεδα των κύριων φορέων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 86

87 Στατική λειτουργία συνδέσμων στέγης (Τi = Τεγίδα i) Τ4 Τ6 Τ5 Τ7 Τ8 Τ9 Τ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΘΛΙΠΤΙΚΑ ΦΟΡΤ ΑΚΡΑΙΟΥ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΟΥ (Αντιδράσεις στήριξης των μετωπικώ Τ3 Τ2 Τ1 l ΦΟΡΤΙΟ ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΝΤΟΣ ΑΝΕΜΟΥ (ΟΨΕΩΣ) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 87

88 Στατική λειτουργία συνδέσμων στέγης ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ (ΤΕΓΙΔΕΣ) ΠΕΛΜΑ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ (ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ) ΠΕΛΜΑ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ (ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ) l ΔΙΑΓΩΝΙΟΙ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 88

89 Θέσεις συνδέσμων στέγης Κάτοψη κτιρίου Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 89

90 Κατακόρυφοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΟΙ (ΧΙΑΣΤΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ) l Στατικός ρόλος: μεταφορά στη θεμελίωση οριζόντιων φορτίων κάθετα στα επίπεδα των κύριων φορέων Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 90

91 Στατική λειτουργία κατακόρυφων συνδέσμων ΚΕΦΑΛΟΔΟΚΟΣ + Μ5 Μ3 Μ4 Μ1 Μ2 ΔΙΑΓΩΝΙΟΙ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΟΔΟΚΟΣ ή ΚΕΦΑΛΟΔΟΚΟΣ + ΜΗΚΙΔΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ (ΜΗΚΙΔΕΣ) l ΠΕΛΜΑ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ (ΣΤΥΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΕΑ) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 91

92 Στατική λειτουργία συνδέσμων δυσκαμψίας 1.5 S 1 0 ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΘΛΙΠΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΚΡΑΙΟΥ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΟΥ (Αντιδράσεις στήριξης των μετωπικών στύλων) 1.5 S S S S S S l 1.5 S S ΦΟΡΤΙΟ ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΝΤΟΣ ΑΝΕΜΟΥ (ΟΨΕΟΣ) ΣΗΜΕΙΑΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΟΥ (Αντίδραση στήριξης του αντιανέμιου στέγης) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 92

93 Στατική λειτουργία συνδέσμων δυσκαμψίας Τ2 Τ4 S Τ6 S S qw Τ9 Τ11 Τ13 Ε,Α (Ι) Τi= Τεγίδα i Μi= Μηκίδα i Τ1 Τ3 Τ5 Τ7 Τ8 Τ10 Τ12 Τ14 Ε,Α Ε,Α Ε,Α Ε,2Α Ε,Α Ε,Α Ε,Α Κεφαλοδοκός + Μ7 Θλιβόμενη ράβδος Εφελκυόμενη ράβδος Ε,Α (Ι) 1.5 S Μ5 Μ6 1.5 S (α) Αντιανέμιος στέγης, αρχικό μοντέλο (κάτοψη) S S S Ε,Α (Ι) 1.5 S Στύλος Κύριου φορέα Μ3 Μ4 Τ1 Τ3 Τ5 Τ7 Τ8 Τ10 Τ12 Τ14 Μ2 Ε,Α Ε,Α Ε,Α Ε,2Α Ε,Α Ε,Α Ε,Α Μ1 Ε,Α (Ι) (β) Αντιανέμιος στέγης, τελικά εξεταζόμενο μοντέλο (κάτοψη) (γ) Κατακόρυφος αντιανέμιος (πλάγια όψη) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 93

94 Συστήματα παραλαβής πλευρικών φορτίων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ Αναλαμβάνει τα φορτία ανέμου που δρουν κάθετα στο επίπεδο των πλαισίων Ζ Γ Δ Ε Η l Β Α ΠΛΑΙΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αναλαμβάνει τα φορτία ανέμου που δρουν μέσα στο επίπεδο των πλαισίων ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΝΈΜΟΥ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗ ΟΨΗΣ ΜΗΚΙΔΕΣ ΟΨΗΣ Ι.Β Άνεμος ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΝΈΜΟΥ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗ ΜΗΚΙΔΕΣ (ντίζες) Ι.Β Άνεμος ΜΕΤΩΠΙΚΟΙ ΣΤΥΛΟΙ ΘΕΜΕΛΙΟ ΜΕΤΩΠΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΑ (στο επίπεδό τους) ΖΥΓΩΜΑ ΑΚΡΑΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΟΣ ΑΚΡΑΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 94

95 Συνολική διάταξη φορέα Μεταλλικός σκελετός βιομηχανικού υπόστεγου με πλαισιακούς φορείς ενός ανοίγματος και δίρριχτη στέγη κλίσης 10 60m 6m 25m Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 95

96 Παραλαβή φορτίων εντός επιπέδου πλαισίων Ζώνη επιρροής ενδιάμεσου και ακραίου κύριου φορέα Παραλαβή κατακόρυφων και οριζόντιων φορτίων εντός επιπέδου με πλαισιακή λειτουργία Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 96

97 Παραλαβή φορτίων εκτός επιπέδου πλαισίων Παραλαβή οριζόντιων φορτίων εκτός επιπέδου με λειτουργία δικτυώματος Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 97

98 Παραλαβή φορτίων εκτός επιπέδου πλαισίων Παραλαβή οριζόντιων φορτίων εκτός επιπέδου με λειτουργία δικτυώματος: παραμόρφωση Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 98

99 Παραλαβή φορτίων εκτός επιπέδου πλαισίων Παραλαβή οριζόντιων φορτίων εκτός επιπέδου με λειτουργία δικτυώματος: ένταση Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 99

100 Μόρφωση πολυώροφων μεταλλικών κτιρίων Τοιχώματα Συμπαγή Δικτυωτά Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 100

101 Μόρφωση πολυώροφων μεταλλικών κτιρίων Φρέατα (συμπαγή ή δικτυωτά) Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 101

102 Μόρφωση πολυώροφων μεταλλικών κτιρίων Πλαίσια Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 102

103 Μόρφωση πολυώροφων μεταλλικών κτιρίων Πλαίσια Χωρικές κατασκευές από χάλυβα: Μόρφωση και ανάλυση 103

ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΩΡΟΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ

ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΩΡΟΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ Χάρης. αντές ναπληρωτής αθηγητής ργαστήριο εταλλικών ατασκευών θνικό ετσόβιο Πολυτεχνείο Φ Φ ΒΧ Π IEKEM TEE θήνα κτώβριος ονώροφο βιομηχανικό υπόστεγο..π Χ Φ Φ ΒΧ Π νέγερση μονώροφου βιομηχανικού υποστέγου..π

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μεταλλικού Κτιρίου Αθλητικών Δραστηριοτήτων

Μελέτη Μεταλλικού Κτιρίου Αθλητικών Δραστηριοτήτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μελέτη Μεταλλικού Κτιρίου Αθλητικών Δραστηριοτήτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βαγγελίδης Γρηγόριος Επιβλέπων: Αβραάμ Τάσος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ

Ενότητα ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ Ενότητα Β ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ-ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ-ΕΠΙΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές σχεδιασμού... 23 1.1 Γενικά Δράσεις επί των κατασκευών...23 1.1.1 Μόνιμες δράσεις...26 1.1.2 Επιβαλλόμενες (μεταβλητές)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΜΠ ΤΟΜΟΣ 2 Α ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1 η έκδοση: Απρίλιος 2004 2 η έκδοση: Σεπτέμβριος 2008 (Αναθεωρημένη) 3

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός κόμβων μεταλλικών κατασκευών

Σχεδιασμός κόμβων μεταλλικών κατασκευών Σύμφωνα με το Μέρος 1.8 του Ευρωκώδικα 3 (ΕΝ1993) Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλύβδινες και Σύμμικτες Κατασκευές Επιστημονικό Σεμινάριο Μυτιλήνη 9-10 Οκτωβρίου 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση... 9 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση ανέμου... 7 3

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Καλωδιωτές Κατασκευές

Καλωδιωτές Κατασκευές Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής IEKEM TEE Αθήνα Οκτώβριος 2011 Περιεχόμενα παρουσίασης Βασικές έννοιες και στατική συμπεριφορά καλωδίων Τεχνολογικά χαρακτηριστικά καλωδίων Κανονιστικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ, ΟΠΛΙΣΗ ΚΑΙ ΡΗΓΜΑΓΜΑΤΩΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ε ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ, ΟΠΛΙΣΗ ΚΑΙ ΡΗΓΜΑΓΜΑΤΩΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ενότητα Ε ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ, ΟΠΛΙΣΗ ΚΑΙ ΡΗΓΜΑΓΜΑΤΩΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΜΠΤΟΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΟΝΗΣΗ OΠΛΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΜΠΤΟΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΟΠΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΜΠΤΟΔΙΑΤΜΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. chgantes@central.ntua.gr Μαρία Μ. Βίλλη Πολιτικός Μηχανικός mvilligr@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Α.Ι. Σοφιανός 2012 1. Μεταλλικά πλαίσια 2 Αποτελούν γενικά μια ασυνεχή υποστήριξη που αποτελείται από δακτυλίους οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα. Οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Διευθυντής: Λειτουργία Δίσκου Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Δίσκος: Ως δίσκος χαρακτηρίζεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ Φαίδων Καρυδάκης Πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ, MSc, DIC «Φ. Καρυδάκης και συνεργάτες ΕΠΕ» Αθήνα, Ελλάς Κώστας Τσοκανής Πολιτικός µηχανικός «Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΕΡΓΑ ΑΠ ΧΑΛΥΒΑ - Ι 6 ΠΑΡΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΥ ΣΤ ΝΕ ΓΗΠΕΔ ΤΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΥ ΣΤΝ ΒΤΑΝΙΚ Χρήστος Π. Γκολογιάννης Πολιτικός Μηχανικός Μηχανικοί Μελετών & Εφαρμογών Α.Ε. Αθήνα e-mail: cpgol@mhxme.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST στο STRAD.ST Στο παράδειγµα αναπτύσσεται η διαδικασία περιγραφής ενός απλού πλαισιακού φορέα, η επίλυσή του, ο έλεγχος επάρκειας των µελών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 3, ο σχεδιασµός της θεµελίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISN 978-96-456-33-4 Copyright, Μάϊος 1, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Steel Portal Frame EC3

Steel Portal Frame EC3 Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών δίστηλων πλαισίων για βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, υπόστεγα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 Ελαστική ανάλυση με πρόβλεψη για φαινόμενα 2ας τάξεως. Φορτία βαρύτητας, φορτία

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr BETONe xpress ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΒΡ-ΠΡ.-001, Βραχύς π ρόβολος 1.1. Διαστάσεις, φορτία 1.2. Μοντέλο διαστασιολόγησης 1.3. Αντοχή λοξής θλίψης σκυροδέματος Vrd2 1.4. Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ

ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ Χρήστος Γκολογιάννης Πολιτικός Μηχανικός Μηχανικοί Μελετών και Εφαρμογών Αθήνα, Ελλάδα e-mail: cpgo@mhxme.gr Αλέκος Αθανασιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ..Π Π Δ Δ ΠΒ Θ άρης. αντές ναπληρωτής αθηγητής πιμορφωτικό εμινάριο στους υρωκώδικες: 13 : χεδιασμός ατασκευών από άλυβα» 14 : χεδιασμός ύμμικτων ατασκευών ευκωσία άιος 1 ..Π Δ ΠΒ Θ Περιεχόμενα διάλεξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 89 Α. ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1. Οι περιορισμοί των Συνήθων Φορέων από Ο.Σ 99 2. Η Λύση του Προεντεταμένου Σκυροδέματος- Οι τρεις Οπτικές 100 3. Η Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΟ ΕΚΠΙΕΥΤΙΚΟ ΙΡΥΜ ΘΗΝΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΩΝ ΕΦΡΜΟΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Μάθημα: Στατική Ι 15 Φεβρουαρίου 1 ιδάσκων:, Ph.D. ιάρκεια εξέτασης : ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΤΩΝ ΡΠΤΗ ΕΞΕΤΣΗ (1 η περίοδος χειμερινού

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 1Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Κόμβοι κατασκευής Κόμβος x [m] y[m] 1 0.000 0.000 2 0.000 4.600 3 8.400 4.600 4 8.400 0.000 Στηρίξεις κατασκευής Κόμβος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών

Πλαστική Κατάρρευση Δοκών Πλαστική Κατάρρευση Δοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σταδιακή Μελέτη Πλαστικής Κατάρρευσης o Παράδειγμα 1 (ισοστατικός φορέας) o Παράδειγμα 2 (υπερστατικός φορέας) Αμεταβλητότητα Φορτίου Πλαστικής Κατάρρευσης Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 02013290611000152 18093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 6 Νοεμβρίου 2000 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Δ17α/116/4/ΦΝ 429 Έγκριση Ελληνικού Κανονισμού για τη Μελέτη και

Διαβάστε περισσότερα

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ =

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ = Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MQN ΣΕ ΟΚΟ ιδάσκων: Αριστοτέλης Ε. Χαραλαµπάκης Εισαγωγή Με το παράδειγµα αυτό αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TREYLOR ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 500Kp ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr.

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΑ ΓΕΝΙΚΑ Το Deltabeam είναι σύμμικτη δοκός, η οποία χρησιμοποιείται με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 1. Εισαγωγικές έννοιες στην μηχανική των υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενο μαθήματος Μηχανική των Υλικών: τμήμα των θετικών επιστημών που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ESDEP OE 10 ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ESDEP OE 10 ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ESDEP OE 10 ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Διάλεξη 10.1 : Σύμμικτες Κατασκευές Γενικά 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΣΚΟΠΟΣ Να γίνει μια εισαγωγή στις σύμμικτες κατασκευές χάλυβα / σκυροδέματος, να εξηγηθεί η σύμμικτη δράση των

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Μetalcad 2012 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ. 3D ή 2D ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ METALCAD

Μetalcad 2012 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ. 3D ή 2D ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ METALCAD Μetalcad 2012 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 3D ή 2D ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ METALCAD Ο µελετητής µπορεί να εισάγει το φορέα σε κάποιο σχεδιαστικό πρόγραµµα (π.χ. Autocad) σαν 2D ή 3D σχέδιο αποτελούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ»

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ Ε Κ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση και διαστασιολόγηση διώροφου μεταλλικού κτιρίου

Μόρφωση και διαστασιολόγηση διώροφου μεταλλικού κτιρίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μόρφωση και διαστασιολόγηση διώροφου μεταλλικού κτιρίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ναταλία Κατσαΐτη Επιβλέπων: Τ. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

2. τα ρωμαϊκά, που το λούκι έχει μετασχηματιστεί σε επίπεδο και έχει ενσωματωθεί στο καπάκι

2. τα ρωμαϊκά, που το λούκι έχει μετασχηματιστεί σε επίπεδο και έχει ενσωματωθεί στο καπάκι Οι αριθμοί αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά είναι σημαντικό να μελετήσουμε τον τρόπο που σημειώνονται οι αριθμοί που αποδίδουν στα σχέδια τις διαστάσεις του αντικειμένου. Οι γραμμές διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα