Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ"

Transcript

1 Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 5 Εισαγωγή 6 1. Δημιουργία ενός Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) 7 > Επισκόπηση του SEPA 7 > Γιατί να δημιουργηθεί ο SEPA; 10 > Πρωτοβουλίες του τραπεζικού κλάδου 11 > Χρονοδιάγραμμα Αντίκτυπος του SEPA στα ενδιαφερόμενα μέρη 15 > Για τους καταναλωτές 15 > Για τους εμπόρους 16 > Για τις επιχειρήσεις 17 > Για τις τράπεζες 17 > Για τους παρόχους υποδομής Συστατικά μέρη του SEPA 19 > Μέσα πληρωμών SEPA 19 > Υποδομές SEPA 24 > Τυποποίηση 25 > Νομικό πλαίσιο Ο SEPA και το Ευρωσύστημα 27 > Το όραμα του Ευρωσυστήματος για τον SEPA 27 > Βασικοί στόχοι του Ευρωσυστήματος 27 > Εξασφάλιση της δημιουργίας του SEPA 28 > Οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες του Ευρωσυστήματος 29 3

4 4

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Jean-Claude Trichet Μετά την εισαγωγή των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ το Με τον SEPA θα πάψει να 2002, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν πληρωμές υφίσταται διάκριση μεταξύ με μετρητά σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ από το ίδιο πορτοφόλι και με εγχώριων και διασυνοριακών το ίδιο νόμισμα. Έφτασε πλέον η ώρα οι καταναλωτές να αποκτήσουν τη πληρωμών στη ζώνη του ευρώ δυνατότητα να διενεργούν πληρωμές χωρίς μετρητά σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ από ένα και μόνο λογαριασμό και με τους ίδιους βασικούς όρους, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης. Για το Ευρωσύστημα, αυτός ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area SEPA) θα γίνει πραγματικότητα όταν όλες οι πληρωμές σε ευρώ στη ζώνη του ευρώ θα αντιμετωπίζονται ως εγχώριες πληρωμές και η σημερινή διάκριση μεταξύ εγχώριων και διασυνοριακών πληρωμών θα έχει εξαλειφθεί. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι εθνικές πρακτικές στον τραπεζικό τομέα, αλλά και να Ο SEPA θα ενισχύσει τον αλλάξουν οι συνήθειες των πελατών σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. ανταγωνισμό και την ανάπτυξη Αυτές οι μεταβολές είναι απαραίτητες για τη δημιουργία μιας πιο καινοτόμων πρακτικών και ενοποιημένης αγοράς πληρωμών, η οποία θα αποφέρει σημαντικά θα βελτιώσει τους όρους οικονομικά οφέλη. Ο SEPA όχι μόνο θα αυξήσει το βαθμό συγκρισιμότητας συναλλαγών για τους πελάτες των υπηρεσιών, αλλά και θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών. Τα ιδρύματα που είναι σε θέση να ακολουθήσουν την εξέλιξη της τεχνολογίας και να προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες στους πελάτες τους θα ωφεληθούν από αυτή την ενοποιημένη αγορά. Σε μια ανταγωνιστική και ολοκληρωμένη οικονομία, απαιτείται μια προσέγγιση με προσανατολισμό προς το μέλλον ώστε τα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας να έχουν ένα επίπεδο ασφάλειας και αποδοτικότητας συγκρίσιμο με το επίπεδο ασφάλειας και αποδοτικότητας των καλύτερων εθνικών συστημάτων πληρωμών σήμερα. Είναι σημαντικό ο SEPA να μην θεωρηθεί ως ένα πεπερασμένο εγχείρημα, αλλά ως μια διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τη βελτίωση όλων των πτυχών της αγοράς πληρωμών μικρής αξίας της ζώνης του ευρώ. Αξιοσημείωτη θα είναι η συμβολή του SEPA και στο Πρόγραμμα της Λισσαβώνας, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και Ο SEPA θα βοηθήσει επίσης τη διασφάλιση διαρκούς ανάπτυξης της να καταστεί η Ευρώπη πιο ευρωπαϊκής οικονομίας. O SEPA αποτελεί ανταγωνιστική αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργίας ενιαίας αγοράς στην Ευρώπη και απαιτεί την Jean-Claude Trichet Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλήρη στήριξη από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως από το σύνολο της τραπεζικής κοινότητας. Το Ευρωσύστημα στηρίζει ένθερμα τον SEPA. 5

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας το 1958, διάφορα γεγονότα έχουν σφραγίσει την πορεία προς την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς. Τα πιο εμφανή είναι αναμφισβήτητα η υιοθέτηση του ευρώ το 1999 και, ιδίως, η μετάβαση στο ευρώ σε φυσική μορφή στις χώρες της ζώνης του ευρώ το Λιγότερο εμφανής, αλλά επίσης πολύ σημαντική, ήταν η δημιουργία του TARGET, του συστήματος των κεντρικών τραπεζών για τις πληρωμές μεγάλης αξίας, την 1η Ιανουαρίου Το TARGET αποτελεί τον κεντρικό άξονα του χρηματοπιστωτικού συστήματος όσον αφορά το ευρώ και το μέσο εφαρμογής της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Ο SEPA αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ο SEPA θα επιτρέψει στους πελάτες να διενεργούν πληρωμές σε ευρώ χωρίς μετρητά προς κάθε δικαιούχο εντός της ζώνης του ευρώ, χρησιμοποιώντας ένα μόνο τραπεζικό λογαριασμό και μια ενιαία δέσμη μέσων πληρωμών. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πληρωμές μικρής αξίας σε ευρώ θα γίνουν «εγχώριες», δηλαδή θα πάψει να υφίσταται διάκριση μεταξύ εγχώριων και διασυνοριακών πληρωμών εντός της ζώνης του ευρώ. Στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης, το 2002 ο τραπεζικός κλάδος δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (European Payments Council EPC). Το EPC καθορίζει τους νέους κανόνες και διαδικασίες για τις πληρωμές σε ευρώ. Σε αυτή τη διαδικασία έχει συμπεριλάβει τα ενδιαφερόμενα μέρη όχι μόνο από τη ζώνη του ευρώ, αλλά και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Έτσι, κοινότητες εκτός της ζώνης του ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στα συστήματα πληρωμών σε ευρώ και να υιοθετήσουν τα πρότυπα και τις πρακτικές του SEPA, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τις υπηρεσίες πληρωμών. 6 Το παρόν φυλλάδιο αποτελεί μια επισκόπηση του SEPA. Το Ευρωσύστημα (η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία του SEPA στη ζώνη του ευρώ, καθώς είναι υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών της ζώνης του ευρώ. Το παρόν φυλλάδιο επικεντρώνεται στη ζώνη του ευρώ.

7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA) 1 > ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ SEPA Ο SEPA ΕΙΝΑΙ: > ένας χώρος στον οποίο οι καταναλωτές, οι εταιρίες και οι λοιποί οικονομικοί παράγοντες θα είναι σε θέση να διενεργούν και να δέχονται εγχώριες και διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ με τους ίδιους βασικούς όρους και τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ SEPA ΕΙΝΑΙ: > η προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω μιας ανταγωνιστικής και καινοτόμου αγοράς πληρωμών μικρής αξίας στη ζώνη του ευρώ που θα παρέχει υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών, πιο αποτελεσματικά προϊόντα και φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις για τη διενέργεια πληρωμών. Ο SEPA ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ: > το ενιαίο νόμισμα, > μια ενιαία δέσμη μέσων πληρωμών σε ευρώ μεταφορές πιστώσεων, άμεσες χρεώσεις και πληρωμές με κάρτα, > αποτελεσματικές υποδομές για την επεξεργασία πληρωμών σε ευρώ, > κοινά τεχνικά πρότυπα, > κοινές επιχειρηματικές πρακτικές, > μια εναρμονισμένη νομική βάση, και > ολοένα εξελισσόμενες υπηρεσίες με προσανατολισμό προς τον πελάτη. 7

8 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA) Ο SEPA ΑΠΑΙΤΕІ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠІΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ: > του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, ο οποίος είναι αρμόδιος για την αναδιάρθρωση των συστημάτων πληρωμών της ζώνης του ευρώ. Αυτή η αναδιάρθρωση θα επιφέρει σημαντικό κόστος βραχυπρόθεσμα. Μεσομακροπρόθεσμα, ωστόσο, ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος θα ωφεληθεί από την περικοπή του κόστους για τη διενέργεια πληρωμών στη ζώνη του ευρώ, καθώς και από πιθανές νέες εισοδηματικές ροές. Στο πλαίσιο του συντονισμού των εργασιών, ο τραπεζικός κλάδος έχει συστήσει έναν αυτορυθμιζόμενο φορέα για τη διαχείριση του SEPA. Ο εν λόγω φορέας, γνωστός ως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (European Payments Council EPC), αποτελείται από 65 ευρωπαϊκές τράπεζες και περιλαμβάνει τις τρεις ευρωπαϊκές ενώσεις του πιστωτικού τομέα και την Τραπεζική Ένωση για το Ευρώ (Euro Banking Association ΕΒΑ). Το EPC περιλαμβάνει μέλη που προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, καθώς το έργο που έχει αναλάβει αφορά τις πληρωμές σε ευρώ σε όλες αυτές τις χώρες. > του ευρωπαϊκού κλάδου εκκαθάρισης και διακανονισμού, σκοπός του οποίου είναι να εξασφαλίσει ότι όλοι οι δικαιούχοι στη ζώνη του ευρώ είναι προσβάσιμοι με τα μέσα του SEPA. Διάφοροι πάροχοι υποδομών, όπως οι φορείς επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Εκκαθάρισης (European Automated Clearing House Association EACHA) και η ΕΒΑ, συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία. Η EACHA αναπτύσσει ένα σύνολο διαδικασιών για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των υποδομών (αυτοματοποιημένα συστήματα εκκαθάρισης ACH), ενώ η ΕΒΑ έχει αναπτύξει το STEP2, το πρώτο πανευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα εκκαθάρισης ή PEACH (Pan-European Automated Clearing House), για την εκκαθάριση τόσο των διασυνοριακών όσο και των εγχώριων πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ. > των επιχειρήσεων της ζώνης του ευρώ (μεγάλες εταιρίες, εμπορικές επιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) που συμμετέχουν στην ανάπτυξη των προτύπων για τη μείωση των παρεμβάσεων με μη μηχανικά μέσα στη διεκπεραίωση των πληρωμών, από την έκδοση τιμολογίων έως τη συμφωνία λογαριασμών. Ο βασικός τους στόχος είναι η ανάπτυξη πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών (end-to-end STP), που θα μειώσουν το κόστος λήψης και διενέργειας πληρωμών. Ο οργανωτικός φορέας των εταιρικών διαχειριστών διαθεσίμων είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρικών Διαχειριστών Διαθεσίμων (European Associations of Corporate Treasurers EACT). 8

9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA) > της δημόσιας διοίκησης και των καταναλωτών, που θα είναι οι χρήστες των νέων μέσων πληρωμών του SEPA. Οι κρατικές αρχές και οι φορείς δημόσιας διοίκησης διενεργούν εγχώριες και διασυνοριακές πληρωμές μεγάλου ύψους, οι οποίες σχετίζονται με συντάξεις, κοινωνική ασφάλιση και άλλες παροχές ή φορολογικά θέματα. Είναι, λοιπόν, απαραίτητη η ρητή δέσμευση των φορέων δημόσιας διοίκησης. Τον Οκτώβριο του 2006 οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών της ΕΕ (Συμβούλιο ECOFIN) εξέφρασαν την ένθερμη υποστήριξή τους στη δημιουργία του SEPA. Στη δημιουργία του SEPA συμμετέχουν οι ακόλουθες δημόσιες αρχές: > το Ευρωσύστημα (η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ) έχει τονίσει τις προσδοκίες του σχετικά με τον SEPA μέσα από διάφορες δημοσιεύσεις και παρακολουθεί στενά την πρόοδο του εγχειρήματος και τις σχετικές εξελίξεις. > Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει στρατηγική για την εξάλειψη των φραγμών στην εσωτερική αγορά και την απλούστευση των κανονιστικών ρυθμίσεων που τη διέπουν, π.χ. μέσω της πρότασης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (Payment Services Directive PSD). > Καθώς εξελίσσεται το έργο, οι εθνικές αρχές αναμένεται ότι θα συμμετέχουν ολοένα και περισσότερο στην προετοιμασία της εφαρμογής των συστημάτων πληρωμών SEPA. 9

10 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA) > ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ Ο SEPA; Επί του παρόντος, η οικονομία της ζώνης του ευρώ δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσει πλήρως όλα τα οφέλη της Νομισματικής Ένωσης. Οι πελάτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν διενεργούν πληρωμές μικρής αξίας σε ευρώ σε άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ, καθώς οι εν λόγω Η οικονομία της ζώνης πληρωμές είναι συχνά πιο χρονοβόρες. Όσο συνεχίζει του ευρώ δεν είναι επί να επικρατεί αυτή η κατάσταση, η υλοποίηση του του παρόντος σε θέση να ενιαίου νομίσματος δεν μπορεί να θεωρείται πλήρης. αξιοποιήσει τα οφέλη της ενιαίας αγοράς Παρά την εισαγωγή του ευρώ το 1999 και την ανάπτυξη του TARGET, του κοινού συστήματος πληρωμών μεγάλης αξίας σε ευρώ, η επεξεργασία των ηλεκτρονικών πληρωμών μικρής αξίας εξακολουθεί να γίνεται με διαφορετικό τρόπο στις επιμέρους χώρες της ζώνης του ευρώ. Συνολικά, από τότε που εισήχθη το ευρώ δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική μεταβολή όσον αφορά τον αριθμό και την ποικιλομορφία των μέσων πληρωμών, των προτύπων και των υποδομών που σχετίζονται με την επεξεργασία πληρωμών μικρής αξίας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι εταιρίες που διενεργούν μεγάλο αριθμό διασυνοριακών πληρωμών είναι υποχρεωμένες στο πλαίσιο της διαχείρισης των πληρωμών τους να τηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς σε πολλές από τις χώρες όπου ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες. 10 Αυτός ο κατακερματισμός δεν επηρεάζει μόνο τις διασυνοριακές πληρωμές αλλά και τις εγχώριες πληρωμές σε ευρώ, καθώς αποτελεί φραγμό για την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών και τον ανταγωνισμό σε επίπεδο ζώνης ευρώ. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί επίσης να υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες και απαιτήσεις ανάλογα με τη χώρα προέλευσής τους. Η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου θα επιτρέψει την παροχή καινοτόμων λύσεων Οι κατακερματισμένες στον τομέα των πληρωμών ανεξάρτητα από εθνικά ευρωπαϊκές αγορές σύνορα. πληρωμών μικρής αξίας θα αντικατασταθούν σταδιακά Ο στόχος του SEPA, λοιπόν, είναι η δημιουργία μιας από μια ολοκληρωμένη και ολοκληρωμένης, ανταγωνιστικής και καινοτόμου ανταγωνιστική αγορά της αγοράς πληρωμών μικρής αξίας για όλες τις πληρωμές ζώνης του ευρώ σε ευρώ χωρίς μετρητά, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου θα διενεργούνται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Έτσι, ο SEPA θα ωφελήσει όλους τους πελάτες.

11 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA) > ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Στην πορεία προς τον SEPA ο τραπεζικός κλάδος έχει επικεντρωθεί κυρίως στην ανάπτυξη των μέσων πληρωμών SEPA. Για τη διευκόλυνση της υλοποίησης αυτών των μέσων πληρωμών έπρεπε να αντιμετωπιστούν ζητήματα σε τρία βασικά πεδία. Πρώτον, ο τραπεζικός κλάδος ανέπτυξε νέα συστήματα πληρωμών για τις μεταφορές πιστώσεων και τις άμεσες χρεώσεις και δημιούργησε ένα πλαίσιο για τις πληρωμές με κάρτα. Δεύτερον, διερεύνησε τη δυνατότητα παροχής πρόσθετων προαιρετικών υπηρεσιών που θα μπορούσαν να βελτιώσουν το χειρισμό των πληρωμών. Τρίτον, καθόρισε αρχές για τη λειτουργία των υποδομών επεξεργασίας πληρωμών και μερίμνησε για ζητήματα τυποποίησης. Τα νέα μέσα πληρωμών που θα παρέχονται από τον τραπεζικό κλάδο θα βασίζονται σε μια νέα δέσμη κανόνων, πρακτικών και προτύπων για τις πληρωμές σε ευρώ. Το EPC έχει αναπτύξει κανονισμούς για δύο νέα συστήματα πληρωμών και ένα πλαίσιο στο οποίο οι τράπεζες μπορούν να αναπτύξουν προϊόντα πληρωμών SEPA: > Μεταφορές πιστώσεων SEPA > Άμεσες χρεώσεις SEPA > Πληρωμές με κάρτα SEPA Όσον αφορά τις μεταφορές πιστώσεων και τις άμεσες χρεώσεις, επελέγη μια στρατηγική «αντικατάστασης», με νέα κοινά συστήματα για τις πληρωμές σε ευρώ και για τις δύο περιπτώσεις. Αυτά τα συστήματα καταγράφονται σε έναν κανονισμό που καλύπτει τους κανόνες, τις πρακτικές και τα πρότυπα που ισχύουν για τις εν λόγω πληρωμές σε ευρώ. Αντίθετα, για τις πληρωμές με κάρτα επελέγη μια στρατηγική «προσαρμογής», προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα υπάρχοντα συστήματα και τους διαχειριστές τους να προσαρμοστούν σε μια νέα δέσμη επιχειρηματικών και τεχνικών προτύπων και διαδικασιών. Το EPC έχει καθορίσει μια κατεύθυνση πολιτικής η οποία καλύπτει ζητήματα όπως ο τρόπος με τον οποίο τα συστήματα καρτών (καθώς και οι εκδότες καρτών, οι αποδέκτες συναλλαγών με κάρτα και οι φορείς επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτα) θα πρέπει να προσαρμόσουν τον τρόπο λειτουργίας τους ώστε να συμμορφώνονται με τις αρχές του SEPA για τις πληρωμές με κάρτα σε ευρώ. Ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό και των δύο προσεγγίσεων είναι η σαφής διάκριση μεταξύ συστημάτων (κανόνες, πρακτικές και πρότυπα) και υποδομών. 11

12 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA) Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι υπεύθυνα για την ποιότητα των προϊόντων SEPA που θα παρέχουν, ενώ μπορούν να προσφέρουν βελτιωμένα προϊόντα SEPA υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών και των πλαισίων (βλ. πρόσθετες προαιρετικές υπηρεσίες παρακάτω). Πρόσθετες προαιρετικές υπηρεσίες. Με βάση τα συστήματα SEPA, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν, είτε μεμονωμένα είτε στο πλαίσιο συνεργασίας, να αναπτύσσουν και να παρέχουν στους πελάτες τους βελτιωμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν: Οι υπηρεσίες προστιθέμενης > τον ταχύτερο διακανονισμό αξίας περιλαμβάνουν: των πληρωμών > την ηλεκτρονική τιμολόγηση > τον εντοπισμό του Κωδικού Αναγνώρισης > την ηλεκτρονική συμφωνία Τράπεζας (Bank Identifier Code BIC) λογαριασμών από το Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού > λύσεις για τη διενέργεια Λογαριασμού (International πληρωμών μέσω του Bank Account Number IBAN) διαδικτύου Ένα παράδειγμα βελτίωσης προϊόντος είναι η δυνατότητα ταχέος διακανονισμού μεταφορών πιστώσεων (πληρωμές κατά προτεραιότητα), όπου οι τράπεζες θα επιτρέπουν το διακανονισμό επειγουσών μεταφορών πιστώσεων την ίδια τραπεζική ημέρα. Μια άλλη βελτίωση είναι η δυνατότητα οι πελάτες να διενεργούν πληρωμές μόνο με τον κωδικό ΙΒΑΝ, δηλ. χωρίς την προσθήκη του κωδικού BIC, ο οποίος θα εντοπίζεται από τον πάροχο της υπηρεσίας μέσω του κωδικού ΙΒΑΝ. 12 Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας ορίζονται ως υπηρεσίες με προσανατολισμό προς το μέλλον που συχνά συνδέονται με τα μέσα πληρωμών SEPA. Οι εν λόγω υπηρεσίες μπορούν κατ αρχήν να παρέχονται τόσο από τραπεζικά όσο και από μη τραπεζικά ιδρύματα. Το Ευρωσύστημα έχει ενθαρρύνει τη συνεργασία του EPC και των επιχειρήσεων π.χ. της EACT για την ανάπτυξη λύσεων και τον καθορισμό ελάχιστων προτύπων για ορισμένες από τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Οι εργασίες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση έχουν ήδη ξεκινήσει. Πρόκειται για μια υπηρεσία που παρέχεται πριν από την πληρωμή: οι λογαριασμοί αποστέλλονται απευθείας στην εφαρμογή ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (web banking) του εντολέα και, αφού αυτός αποδεχτεί το λογαριασμό, εκδίδεται εντολή αυτόματης πληρωμής με όλα τα σχετικά στοιχεία τόσο του εντολέα όσο και του δικαιούχου.

13 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA) Μια άλλη υπηρεσία, η οποία παρέχεται μετά την πληρωμή, είναι η ηλεκτρονική συμφωνία λογαριασμών: πρόκειται για ηλεκτρονική αντιστοίχιση πληρωμών και λογαριασμών, με την αυτόματη ενημέρωση της κατάστασης τραπεζικών κινήσεων του δικαιούχου. Ο συνδυασμός των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με τα μέσα πληρωμών SEPA δημιουργεί σημαντικά περιθώρια περικοπής του κόστους, καθώς καταργείται η έντυπη μορφή των διαφόρων εγγράφων και επιτυγχάνεται πλήρως αυτοματοποιημένη επεξεργασία (end-to-end STP). Πλήρως αυτοματοποιημένη επεξεργασία Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας πριν από την πληρωμή Επεξεργασία πληρωμής Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μετά την πληρωμή Οι υποδομές παρέχουν το λειτουργικό κομμάτι της εκκαθάρισης και του διακανονισμού πληρωμών σε ευρώ. Το EPC έχει καθορίσει ένα πλαίσιο το οποίο αποσαφηνίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν οι πάροχοι υποδομής (π.χ. τα αυτοματοποιημένα συστήματα εκκαθάρισης, οι φορείς επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτα και λοιποί φορείς που χειρίζονται, διαβιβάζουν και ανταλλάσσουν πληροφορίες που σχετίζονται με πληρωμές για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα). Παραδοσιακά, αυτοί οι πάροχοι υποδομής είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των κανόνων, των πρακτικών και των προτύπων που αφορούν τις πληρωμές που διενεργούνται σε μια χώρα, ενώ συνήθως προσφέρουν υπηρεσίες επεξεργασίας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στο νέο περιβάλλον του SEPA, οι κανόνες και τα πρότυπα ορίζονται στα συστήματα SEPA, τα οποία γενικά διαχωρίζονται από τις υποδομές επεξεργασίας. Αυτή η διάκριση θα επιτρέψει τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων υποδομής, ενώ θα τους δώσει και τη δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε οποιαδήποτε τράπεζα ή σύστημα καρτών. Η διαχείριση του πρώτου PEACH (STEP2) γίνεται από την EBA Clearing. Η EACHA αναπτύσσει ένα πλαίσιο που διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών ευρωπαϊκών υποδομών. Αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θα επιτρέπει την αποστολή και λήψη όλων των μεταφορών πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων SEPA από οπουδήποτε στην Ευρώπη. 13

14 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA) > ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Το EPC έχει καθορίσει το χρονοδιάγραμμα για τον SEPA σε τρία κύρια στάδια: το στάδιο του σχεδιασμού, το στάδιο της υλοποίησης και το στάδιο της μετάπτωσης. 01/ / / /2010 Σχεδιασμός Υλοποίηση Μετάπτωση Διάθεση μέσων SEPA Γενικευμένη χρήση μέσων SEPA Το πρώτο στάδιο, δηλ. το στάδιο του σχεδιασμού, ξεκίνησε το 2004 και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Το εν λόγω στάδιο αφορά το σχεδιασμό των νέων συστημάτων μεταφορών πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων, καθώς και τα πλαίσια για την υποδομή των συστημάτων καρτών και των συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού. Τα απαραίτητα πρότυπα έχουν ήδη δημιουργηθεί, όπως επίσης έχουν καθοριστεί και οι απαιτήσεις ασφαλείας. Το δεύτερο στάδιο, το οποίο αφορά την υλοποίηση, ξεκίνησε στα μέσα του 2006 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του Αυτό το στάδιο επικεντρώνεται στην προετοιμασία της εφαρμογής των νέων μέσων, προτύπων και υποδομών SEPA. Σε αυτό το στάδιο θα διεξαχθούν και δοκιμές. Οι εθνικοί φορείς που έχουν αναλάβει σε κάθε χώρα της ζώνης του ευρώ την υλοποίηση ή/και τη μετάπτωση θα συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια, παρακολουθώντας την προετοιμασία των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών για την εφαρμογή του SEPA. Η σύνθεση των ενδιαφερόμενων μερών χαρακτηρίζεται από έντονη ποικιλομορφία, καθώς περιλαμβάνει τράπεζες, φορείς διαχείρισης υποδομών, φορείς δημόσιας διοίκησης, επιχειρήσεις και άλλους χρήστες. Το τελικό στάδιο αποτελεί μια περίοδο μετάπτωσης, κατά την οποία τα εθνικά συστήματα πληρωμών θα συνυπάρχουν με τα νέα συστήματα SEPA. Οι πελάτες θα έχουν στη διάθεσή τους τόσο τα «παλαιά» εγχώρια μέσα όσο και τα νέα μέσα SEPA, ενώ οι υποδομές εκκαθάρισης και διακανονισμού θα είναι σε θέση να επεξεργάζονται πληρωμές και με τα δύο είδη μέσων. Ο στόχος είναι η σταδιακή μετάπτωση στον SEPA, η οποία θα καθοδηγείται από την αγορά, ώστε μέχρι το τέλος του 2010 να έχει επιτευχθεί η μετάπτωση μιας κρίσιμης μάζας συναλλαγών. 14

15 ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ SEPA ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 2 Ο SEPA θα έχει μεγάλο αντίκτυπο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δημιουργώντας όχι μόνο ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις. Ο SEPA θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, καθιστώντας τη ζώνη του ευρώ μια ενοποιημένη αγορά στην οποία οι πάροχοι θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την αγορά της ζώνης του ευρώ. Το ευρύτερο φάσμα επιλογής παρόχου υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τις οικονομίες κλίμακας, θα εξασφαλίσει περισσότερες ανταγωνιστικές λύσεις για τους πελάτες όσον αφορά την εκτέλεση πληρωμών. Επιπλέον, ο SEPA θα παράσχει τα ακόλουθα οφέλη: 15

16 ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ SEPA ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 16 > ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Τα μέσα πληρωμών SEPA θα διατίθενται σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ και θα διευκολύνουν τη ζωή των καταναλωτών. > Οι καταναλωτές θα χρειάζονται μόνο έναν τραπεζικό λογαριασμό. Από αυτό το λογαριασμό θα μπορούν να διενεργούν μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ευρώ οπουδήποτε στη ζώνη του ευρώ με την ίδια ευκολία με την οποία διενεργούν εγχώριες πληρωμές. Θα έχουν τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να καταβάλλουν το ενοίκιο των παιδιών τους που σπουδάζουν στο εξωτερικό, το ενοίκιο καταλύματος για τις διακοπές ή να πληρώνουν για υπηρεσίες που παρέχονται από ευρωπαϊκές εταιρίες (εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, ασφαλιστικές εταιρίες, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, κ.λπ.). Όσοι ζουν, εργάζονται ή σπουδάζουν στο εξωτερικό δεν θα χρειάζονται πια έναν τραπεζικό λογαριασμό στην πατρίδα τους κι έναν στην ξένη χώρα. > Η χρήση καρτών πληρωμής θα είναι πιο αποτελεσματική, αφού οι καταναλωτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ίδια κάρτα για όλες τις πληρωμές σε ευρώ. Αυτό θα μειώσει και την ανάγκη των ανθρώπων να μεταφέρουν μετρητά. > Η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών δεν θα επηρεάζεται από τα εθνικά σύνορα. Ο μακροπρόθεσμος στόχος του τραπεζικού κλάδου είναι τα μέσα πληρωμών SEPA να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Οι πληρωμές θα μπορούν τότε να συνδυάζονται εύκολα με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, δηλαδή υπηρεσίες με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας πληρωμής για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις πριν και μετά το διακανονισμό. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση, την ενεργοποίηση πληρωμής από κινητό τηλέφωνο ή το διαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά αεροπορικά εισιτήρια, την ενημέρωση κινήσεων ή την ηλεκτρονική συμφωνία λογαριασμών. Έτσι, θα μειωθεί ο χρόνος που δαπανούν οι καταναλωτές για την εκτέλεση πληρωμών. > ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ Οι καταναλωτές προτιμούν ολοένα και περισσότερο τις πληρωμές με κάρτα, οι οποίες τείνουν να αντικαταστήσουν τις επιταγές και τα μετρητά. Ως εκ τούτου, η χρήση καρτών αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον. Για την αποδοχή πληρωμών με κάρτα, οι έμποροι πρέπει να έχουν συνάψει συμφωνία με μια τράπεζα που αποδέχεται συναλλαγές με κάρτα, η οποία επεξεργάζεται τις πληρωμές για τον έμπορο, δηλαδή επεξεργάζεται τις πληροφορίες που σχετίζονται με την πληρωμή και τον κάτοχο της κάρτας και τις προωθεί μέσω της υποδομής εκκαθάρισης στην τράπεζα του κατόχου της κάρτας. Από αυτή την άποψη, ο SEPA παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: > Οι αποδέκτες συναλλαγών με κάρτα θα είναι σε θέση να επεξεργάζονται όλες τις πληρωμές με κάρτα που είναι συμβατές με τον SEPA, ακόμα και τις διασυνοριακές πληρωμές. Στο περιβάλλον του SEPA, οι έμποροι θα μπορούν να επιλέγουν οποιονδήποτε αποδέκτη συναλλαγών με κάρτα στη ζώνη του ευρώ για την επεξεργασία των πληρωμών τους. Αυτό θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα μειώσει το κόστος. > Ο βαθμός τυποποίησης των τερματικών που βρίσκονται σε σημεία πώλησης (point-of-sale terminals) της ζώνης του ευρώ θα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερο φάσμα παρόχων τερματικών και οι έμποροι να μπορούν να δέχονται μεγαλύτερο αριθμό διαφορετικών καρτών με ένα μόνο τερματικό. Επιπλέον, ο αυξημένος ανταγωνισμός μεταξύ των συστημάτων καρτών θα οδηγήσει σε μείωση των προμηθειών.

17 ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ SEPA ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ > ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ > ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ο SEPA θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να απλουστεύσουν τη διαχείριση των πληρωμών τους. > Οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να διενεργούν όλες τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους σε ευρώ κεντρικά, από έναν τραπεζικό λογαριασμό, με τα μέσα πληρωμών SEPA. Η διαχείριση των πληρωμών θα απλουστευθεί, καθώς όλες οι εισερχόμενες και εξερχόμενες πληρωμές θα έχουν την ίδια μορφή. Για τις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, η ενοποίηση της διαχείρισης πληρωμών και ρευστότητας σε ένα σημείο θα οδηγήσει σε μείωση όχι μόνο του κόστους αλλά και του χρόνου που θα πρέπει να δαπανάται. > Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική συμφωνία λογαριασμών, θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τη διαχείριση των πληρωμών τους. Επί του παρόντος, οι εν λόγω υπηρεσίες συχνά παρέχονται μόνο σε εγχώριο επίπεδο, καθώς οι διαφορετικές μορφές πληρωμών δυσχεραίνουν τη χρήση τους σε διασυνοριακό επίπεδο. Τα τυποποιημένα συστήματα πληρωμών SEPA θα συμβάλουν στην εξάλειψη αυτού του φραγμού. Ο κανονισμός 2560/2001 θεσπίστηκε με σκοπό την εξίσωση του κόστους για συγκρίσιμες εγχώριες και διασυνοριακές πληρωμές. Από την 1η Ιουλίου 2002 ισχύει για τις πληρωμές με κάρτα και τις αναλήψεις από αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ) και από την 1η Ιουλίου 2003 ισχύει για τις μεταφορές πιστώσεων έως ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου 2006 ισχύει και για τις μεταφορές σε ευρώ που δεν υπερβαίνουν τις και που διενεργούνται μεταξύ δύο λογαριασμών σε ευρώ εντός της ΕΕ. Με την παροχή νέων μέσων πληρωμών και υποδομών για ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, ο SEPA θα ωφελήσει τις τράπεζες με τους ακόλουθους τρόπους: > Οι τράπεζες θα είναι σε θέση να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να ανταγωνίζονται σε επίπεδο ζώνης ευρώ, καθώς όλες οι τράπεζες θα μπορούν πιο εύκολα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Οι τράπεζες θα μπορούν επίσης να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους μέσω της παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, πέραν των προϊόντων SEPA. > Ο SEPA θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την αποτελεσματικότητα της αγοράς. Με την ευθυγράμμιση των όρων βάσει των οποίων διενεργούνται οι πληρωμές, ο SEPA θα παράσχει μια ενιαία δέσμη κανόνων, ισότιμη, ανοικτή και πλήρη πρόσβαση, διαφάνεια και διαλειτουργικότητα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό και, κατ επέκταση, θα δώσουν στις τράπεζες τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται καλύτερους όρους με τους παρόχους υπηρεσιών. > Ο κανονισμός 2560/2001, ο οποίος καθιέρωσε την αρχή ίσης χρέωσης για διασυνοριακές και συγκρίσιμης αξίας εγχώριες πληρωμές εντός της ΕΕ, προκάλεσε μια ανισορροπία μεταξύ των τραπεζικών προμηθειών και του κόστους των διασυνοριακών πληρωμών. Αυτή η ανισορροπία μπορεί να εξαλειφθεί μονάχα εφόσον ο χειρισμός των διασυνοριακών πληρωμών από την άποψη της επεξεργασίας, της εκκαθάρισης και του διακανονισμού αναδιοργανωθεί ώστε να γίνει εξίσου αποτελεσματικός και οικονομικός με το χειρισμό των εγχώριων πληρωμών, που είναι και ο πρωταρχικός στόχος του SEPA. 17

18 ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ SEPA ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ > ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ο διαχωρισμός της διαχείρισης συστημάτων από τους παρόχους υποδομής θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων υποδομής (π.χ. των αυτοματοποιημένων συστημάτων εκκαθάρισης και των φορέων επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτα). > Οι πάροχοι υποδομής δεν θα περιορίζονται από τα εθνικά σύνορα, αλλά θα είναι σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σχετικά με τα μέσα SEPA σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. > Η διαλειτουργικότητα ή διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών παρόχων υποδομής θα καταστεί δυνατή μέσω μιας κοινής δέσμης τεχνικών προτύπων. > Οι φορείς επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτα θα είναι σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διαφορετικά συστήματα καρτών και αποδέκτες συναλλαγών με κάρτα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Οι συνολικές επιπτώσεις της μετάβασης στον SEPA για τους καταναλωτές αναμένεται ότι θα είναι όσο το δυνατόν πιο ασήμαντες, αν και αυτό θα εξαρτηθεί τελικά από το είδος των υπηρεσιών που παρέχουν οι τράπεζές τους. Οι καταναλωτές μπορεί να αντιμετωπίσουν ορισμένες αλλαγές όταν τα εγχώρια μέσα πληρωμών θα αντικατασταθούν από τα μέσα πληρωμών SEPA. Για παράδειγμα, οι εθνικοί αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών μπορεί να αντικατασταθούν από τους κωδικούς ΙΒΑΝ και BIC, ενώ η μορφή των αιτήσεων που θα χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση πληρωμών μπορεί επίσης να διαφέρει από τη μορφή των σημερινών αιτήσεων. 18

19 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ SEPA 3 Ο SEPA αποτελεί ένα διαρκές εγχείρημα με σκοπό ο κατακερματισμός που παρατηρείται σήμερα στις αγορές πληρωμών μικρής αξίας να αντικατασταθεί από μια ενιαία «εγχώρια» αγορά. Το EPC αναπτύσσει τα συστατικά μέρη που θα αποτελέσουν τα θεμέλια του SEPA. Το επόμενο βήμα μετά την υλοποίηση αυτών των συστατικών μερών είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που θα αποτελέσουν κίνητρο για την κατάργηση των συναλλαγών σε έντυπη μορφή σε έναν χώρο πληρωμών με πλήρως αυτοματοποιημένη επεξεργασία όλων των μέσων πληρωμών που είναι συμβατά με τον SEPA. ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA) Πλήρως αυτοματοποιημένη επεξεργασία Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας + Αποκλειστικά ηλεκτρονική χρήση + Κοινά μέσα πληρωμών, υποδομές, πρότυπα και νομική βάση > ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ SEPA Το EPC έχει ορίσει δύο νέα συστήματα πληρωμών το σύστημα μεταφοράς πιστώσεων SEPA και το σύστημα άμεσης χρέωσης SEPA καθώς και ένα πλαίσιο SEPA για τις κάρτες. Τα σημερινά εθνικά μέσα θα αντικατασταθούν σταδιακά από τα μέσα SEPA με βάση αυτά τα κοινά συστήματα και το πλαίσιο SEPA. 19

20 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ SEPA ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ SEPA Το σύστημα μεταφοράς πιστώσεων SEPA (SEPA credit transfer SCT) είναι ένα διατραπεζικό σύστημα πληρωμών το οποίο ορίζει μια κοινή δέσμη κανόνων και διαδικασιών για τη μεταφορά πιστώσεων σε ευρώ. Το σύστημα ορίζει ένα ενιαίο επίπεδο υπηρεσιών και ένα χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει κατ ελάχιστο να τηρούν τα συμμετέχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη διενέργεια μεταφορών πιστώσεων SEPA. Χαρακτηριστικά του συστήματος SCT > Δυνατότητα πλήρους πρόσβασης σε ολόκληρο τον SEPA προσβασιμότητα όλων των πελατών. > Το πλήρες ποσό πιστώνεται στο λογαριασμό του δικαιούχου. > Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός όσον αφορά την αξία της πληρωμής. > Ο χρόνος διακανονισμού δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες. 1) > Το σύστημα διαχωρίζεται από την υποδομή επεξεργασίας. > Για την αναγνώριση των λογαριασμών χρησιμοποιούνται οι κωδικοί ΙΒΑΝ και BIC. > Υπάρχει ολοκληρωμένη δέσμη κανόνων για την απόρριψη και επιστροφή πληρωμής. 1) Ο χρόνος διακανονισμού θα εξαρτηθεί από την τελική ρύθμιση της υπό έκδοση οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD). Τι είναι η μεταφορά πιστώσεων; Είναι η ενεργοποίηση πληρωμής από τον εντολέα. Στην περίπτωση της μεταφοράς πιστώσεων, αποστέλλεται μια εντολή πληρωμής στην τράπεζα του εντολέα (στην τράπεζα του αποστολέα), με την οποία μεταφέρεται το ποσό στην τράπεζα του δικαιούχου (στην τράπεζα του παραλήπτη), πιθανόν μέσω διαφόρων ενδιάμεσων φορέων. 20

21 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ SEPA ΑΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ SEPA Το σύστημα άμεσης χρέωσης SEPA (SEPA direct debit SDD) είναι ένα διατραπεζικό σύστημα το οποίο ορίζει μια κοινή δέσμη κανόνων και διαδικασιών για τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ. Το σύστημα ορίζει ένα ενιαίο επίπεδο υπηρεσιών και ένα χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει κατ ελάχιστο να τηρούν τα συμμετέχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως χρεώστριες τράπεζες. Τα δύο μοντέλα SDD Το νέο σύστημα SDD θα αποτελείται από δύο διαφορετικά μοντέλα. Στο πρώτο, ο οφειλέτης δίνει την εντολή απευθείας στον πιστωτή. Η διαφορά του δεύτερου μοντέλου είναι ότι ο οφειλέτης δίνει την εντολή απευθείας στην τράπεζά του. Χαρακτηριστικά του συστήματος SDD > Καλύπτει ολόκληρο τον SEPA άμεσες χρεώσεις μπορούν να διενεργούνται σε οποιονδήποτε αποδέκτη. > Καλύπτει τόσο τις επαναλαμβανόμενες όσο και τις εφάπαξ πληρωμές σε ευρώ. > Ο χρόνος διακανονισμού δεν υπερβαίνει τις πέντε εργάσιμες ημέρες για την πρώτη πληρωμή και τις δύο εργάσιμες ημέρες για τις επαναλαμβανόμενες πληρωμές. 2) > Το σύστημα διαχωρίζεται από την υποδομή επεξεργασίας. > Για την αναγνώριση των λογαριασμών χρησιμοποιούνται οι κωδικοί ΙΒΑΝ και BIC. > Υπάρχει ολοκληρωμένη δέσμη κανόνων για την απόρριψη και επιστροφή πληρωμής. Ειδικά χαρακτηριστικά > Υπό ανάπτυξη βρίσκεται επίσης ένα σύστημα άμεσης χρέωσης μεταξύ επιχειρήσεων (business to-business). 2) Ο χρόνος διακανονισμού θα εξαρτηθεί από την τελική ρύθμιση της υπό έκδοση οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD). Τι είναι η άμεση χρέωση; Είναι μια μεταφορά που ενεργοποιείται από το δικαιούχο (παραλήπτη) μέσω της τράπεζας του δικαιούχου κατόπιν συμφωνίας μεταξύ δικαιούχου και πληρωτή (αποστολέα). Οι άμεσες χρεώσεις συχνά χρησιμοποιούνται για επαναλαμβανόμενες πληρωμές (όπως οι λογαριασμοί υπηρεσιών κοινής ωφέλειας) στο πλαίσιο προηγούμενης συμφωνίας με τον πληρωτή. Άμεσες χρεώσεις χρησιμοποιούνται και για εφάπαξ πληρωμές όπου ο πληρωτής εγκρίνει μεμονωμένη πληρωμή. 21

22 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ SEPA ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ SEPA Οι πληρωμές με κάρτα SEPA θα διενεργούνται στο πλαίσιο ενός συνόλου αρχών υψηλού επιπέδου, με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι εκδότες καρτών, οι αποδέκτες συναλλαγών με κάρτα, τα συστήματα καρτών και οι φορείς επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτα. Αυτές οι αρχές έχουν αναπτυχθεί από το EPC και αποτελούν το πλαίσιο του SEPA για τις κάρτες (SEPA card framework SCF). Χαρακτηριστικά των πληρωμών με κάρτα SEPA > Οι κάτοχοι κάρτας θα μπορούν να πληρώνουν με την ίδια κάρτα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ (με την επιφύλαξη της αποδοχής της επωνυμίας από τους εμπόρους). > Οι κάτοχοι κάρτας και οι έμποροι θα είναι σε θέση να διενεργούν και να δέχονται πληρωμές με κάρτα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ με ενιαίο και συνεπή τρόπο. > Οι φορείς επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτα θα μπορούν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, καθιστώντας έτσι την αγορά των εν λόγω υπηρεσιών πιο ανταγωνιστική, αξιόπιστη και αποδοτική από πλευράς κόστους. Τι είναι η πληρωμή με κάρτα; Υπάρχουν πολλοί τύποι καρτών πληρωμής. Οι δύο βασικοί τύποι είναι οι εξής: > οι χρεωστικές κάρτες, οι οποίες επιτρέπουν στον κάτοχο της κάρτας να χρεώνει αγορές απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό. > οι πιστωτικές κάρτες, οι οποίες επιτρέπουν στον κάτοχο της κάρτας να πραγματοποιεί αγορές μέχρι ενός συγκεκριμένου πιστωτικού ορίου. Το υπόλοιπο εξοφλείται είτε πλήρως εντός συγκεκριμένης προθεσμίας είτε μερικώς, όπου ο κάτοχος της κάρτας χρεώνεται με τόκους επί του ανεξόφλητου υπολοίπου. 22

23 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ SEPA ΜΕΤΡΗΤΑ SEPA Για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών απαιτείται ένας συνδυασμός μέσων, συμπεριλαμβανομένων των μετρητών. Για τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου μετρητών σε ευρώ (single euro cash area SECA) για τους φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά, η ΕΚΤ έχει εγκρίνει μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος δίκαιου ανταγωνισμού όσον αφορά τις υπηρεσίες συναλλαγών σε μετρητά στο Ευρωσύστημα. Αυτά τα μέτρα επηρεάζουν τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος Ποιος εκδίδει αποτελεί τον κύριο τραπεζογραμμάτια; αντισυμβαλλόμενο του Ευρωσυστήματος στον Η ΕΚΤ διατηρεί το τομέα των υπηρεσιών αποκλειστικό δικαίωμα συναλλαγών σε να εγκρίνει την έκδοση μετρητά και τον τραπεζογραμματίων ενδιάμεσο φορέα για στη ζώνη του ευρώ. Τα τη διάθεση μετρητών τραπεζογραμμάτια ευρώ στο ευρύ κοινό. διοχετεύονται στην αγορά από Περαιτέρω βήματα θα τις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ υλοποιηθούν για την μέσω του τραπεζικού κλάδου. επίτευξη μεγαλύτερης Ο κύριος δίαυλος διάθεσης σύγκλισης των τραπεζογραμματίων στο ευρύ υπηρεσιών συναλλαγών κοινό είναι οι ΑΤΜ. σε μετρητά των ΕθνΚΤ μεσοπρόθεσμα. 23

24 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ SEPA > ΥΠΟΔΟΜΕΣ SEPA Το πλαίσιο εκκαθάρισης και διακανονισμού SEPA ορίζει τις αρχές με βάση τις οποίες οι πάροχοι υποδομής θα στηρίζουν τα συστήματα μεταφοράς πιστώσεων και άμεσης χρέωσης SEPA. Διαχωρίζει τους ρόλους και τις ευθύνες των συστημάτων (δηλ. των κανόνων που διέπουν τα διάφορα μέσα πληρωμών) και των υποδομών (δηλ. των παρόχων υπηρεσιών επεξεργασίας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα). Το πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης μια ταξινόμηση των διαφόρων τύπων υποδομής, από τα πανευρωπαϊκά αυτοματοποιημένα συστήματα εκκαθάρισης (PEACH) και τις συμφωνίες μεταξύ ομάδων έως τις αμιγώς διμερείς ρυθμίσεις. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ SEPA Σκοπός είναι η δημιουργία μιας υποδομής που θα επιτρέπει τη διενέργεια, τη λήψη και το διακανονισμό όλων των πληρωμών σε ευρώ, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Μέχρι το τέλος του 2010 όλες οι υποδομές θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργάζονται τα μέσα πληρωμών SEPA. Ένας άλλος σκοπός είναι η εξασφάλιση πλήρους διαφάνειας όσον αφορά τις υπηρεσίες και τις τιμές των παρόχων υποδομής. Το πλαίσιο εκκαθάρισης και διακανονισμού SEPA θα είναι σχεδιασμένο κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζει: > την προσβασιμότητα όλων των τραπεζών της ζώνης του ευρώ, και > το διαχωρισμό μεταξύ συστημάτων και υποδομών. Τι σημαίνει εκκαθάριση και διακανονισμός; Εκκαθάριση είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη μεταβίβαση εντολών πληρωμής, την επίτευξη συμφωνίας λογαριασμών, την επιβεβαίωση εντολών πληρωμής και τη δημιουργία τελικής θέσης για διακανονισμό (με βάση είτε μεμονωμένες συναλλαγές είτε δέσμες συναλλαγών). Διακανονισμός είναι η μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ του εντολέα και του δικαιούχου (μεταξύ της τράπεζας του εντολέα και της τράπεζας του δικαιούχου). 24

25 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ SEPA > ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Το EPC έχει υιοθετήσει μια ενιαία προσέγγιση για την ανάπτυξη προτύπων προκειμένου να επιτρέψει την αυτοματοποιημένη (straight-through) επεξεργασία όλων των πληρωμών σε ευρώ. > Το EPC έχει προσδιορίσει τις επιχειρηματικές απαιτήσεις που περιγράφουν τους τύπους δεδομένων που θα ανταλλάσσονται μεταξύ των φορέων χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης. Αυτοί οι τύποι δεδομένων διατίθενται στους κανονισμούς για τις μεταφορές πιστώσεων και τις άμεσες χρεώσεις SEPA. > Το EPC έχει μετατρέψει τις επιχειρηματικές απαιτήσεις σε λογικούς τύπους δεδομένων. Αυτοί οι συμφωνηθέντες τύποι δεδομένων δημοσιεύτηκαν στο υπόδειγμα δεδομένων του SEPA (SEPA Data Model). > Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) έχει μετατρέψει αυτούς τους λογικούς τύπους δεδομένων σε πρότυπα μηνυμάτων για το χρηματοπιστωτικό κλάδο σε γλώσσα XML (ISO universal financial industry (UNIFI) message standards). Αυτά τα πρότυπα θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία μηνυμάτων σε τυποποιημένη γλώσσα. Το EPC έχει αναπτύξει τις κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση του SEPA, με τις οποίες ορίζεται η χρήση των προτύπων μηνυμάτων UNIFI. Το EPC έχει αποφασίσει ότι η χρήση των προτύπων UNIFI θα είναι υποχρεωτική για την επικοινωνία μεταξύ τραπεζών και προτεινόμενη για την επικοινωνία μεταξύ πελάτη και τράπεζας. Τι είναι τα πρότυπα; Τα πρότυπα είναι κανόνες που διέπουν την τεχνολογία, τη συμπεριφορά και την αλληλεπίδραση. Τα τεχνικά πρότυπα είναι απαραίτητα για την αλληλεπίδραση και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και για την προώθηση της αυτοματοποίησης της διαδικασίας πληρωμών. 25

26 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ SEPA > ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η προταθείσα οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (Payment Services Directive PSD) θεσπίζει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για τις πληρωμές SEPA, ενώ θα ισχύει και για τα υφιστάμενα εθνικά προϊόντα πληρωμών. Η πρόταση περιέχει τρία κύρια συστατικά μέρη: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ Σκοπός της οδηγίας είναι η εναρμόνιση των απαιτήσεων που θα πρέπει να πληρούν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εκτός των τραπεζών για την πρόσβαση στην αγορά. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί η ίση μεταχείριση, θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στις εθνικές αγορές και θα καθίστανται εμφανείς οι τελευταίες εξελίξεις στην αγορά με την είσοδο κάθε νέου παρόχου υπηρεσιών. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η οδηγία θα παρέχει ένα σαφές και περιεκτικό σύνολο εναρμονισμένων απαιτήσεων πληροφόρησης που θα πρέπει να ικανοποιούν όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής, είτε προσφέρουν προϊόντα πληρωμών SEPA είτε υφιστάμενα εθνικά προϊόντα πληρωμών. Με αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί η διαφάνεια για τους πελάτες και θα επιτευχθεί η πλήρης εναρμόνιση των εθνικών Τι είναι η PSD; κανόνων, που σήμερα διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Την 1η Δεκεμβρίου 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά. Αυτή η οδηγία θα διασφαλίσει την εφαρμογή ενιαίου νομικού πλαισίου για όλες τις πληρωμές στην Ευρώπη. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η οδηγία θα εξασφαλίσει σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τα βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των χρηστών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Επίσης θα παράσχει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για τον SEPA, καθώς θα εναρμονίσει τις υφιστάμενες διαφορετικές εθνικές νομικές απαιτήσεις. 26

27 Ο SEPA ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΣY ΣΤΗΜΑ 4 > ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ SEPA Το Ευρωσύστημα βλέπει τον SEPA ως μια ολοκληρωμένη αγορά για τις υπηρεσίες πληρωμών η οποία υπόκειται σε αποτελεσματικό ανταγωνισμό και στην οποία δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ διασυνοριακών και εγχώριων πληρωμών εντός της ζώνης του ευρώ. Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάιος 2006 Γιατί συμμετέχει το Ευρωσύστημα στη δημιουργία του SEPA; Το ενδιαφέρον του Ευρωσυστήματος για τον SEPA και την ενοποίηση των συστημάτων πληρωμών γενικότερα απορρέει από τον καταστατικό του ρόλο που προβλέπεται από τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και αφορά την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. > ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το Ευρωσύστημα αποσκοπεί στην άρση όλων των τεχνικών, νομικών και εμπορικών φραγμών που υφίστανται σήμερα μεταξύ των εθνικών αγορών πληρωμών, καθώς και: > στη διασφάλιση ότι τα συστήματα μεταφοράς πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων του SEPA θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους χρήστες, > στην εξάλειψη των τεχνικών φραγμών που εμποδίζουν την καθολική αποδοχή των καρτών σε διασυνοριακό επίπεδο, και > στη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν την προσβασιμότητα όλων των δικαιούχων. 27

28 Ο SEPA ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΣY ΣΤΗΜΑ > ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ SEPA Για την επίτευξη του SEPA, το Ευρωσύστημα θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τις δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 28 > θα παράσχει κατευθύνσεις και θα καλλιεργήσει προσδοκίες προκειμένου να δημιουργηθεί μια αγορά πληρωμών μικρής αξίας με τα μέγιστα δυνατά οφέλη για την ΕΕ, > θα συνεργαστεί με το δημόσιο τομέα ώστε ο δημόσιος τομέας να είναι από τους πρώτους που θα υιοθετήσουν τα προϊόντα πληρωμών SEPA σε όλες τις χώρες, > θα συνεργαστεί με τους χρήστες προκειμένου οι προσδοκίες τους να ληφθούν υπόψη από το EPC, > θα συμβάλει στο συντονισμό των επικοινωνιακών προσπαθειών: > σε διασυνοριακό επίπεδο θα συντονίσει τις επικοινωνιακές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του EPC, > σε εθνικό επίπεδο θα συνεργαστεί με τους φορείς συντονισμού που έχουν συστηθεί σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Οι εν λόγω φορείς απαρτίζονται κυρίως από αντιπροσώπους των κρατικών αρχών, των εθνικών τραπεζικών ενώσεων και των ΕθνΚΤ. Σκοπός τους είναι να διασφαλίσουν ότι θα υλοποιηθούν τα συστατικά μέρη του SEPA και ότι οι εθνικές τραπεζικές κοινότητες είναι ενημερωμένες και προετοιμασμένες για τον SEPA.

29 Ο SEPA ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΣY ΣΤΗΜΑ > ΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η διαρκής ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ θα ενισχύσει την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών, την ενοποίηση και την αναδιάρθρωση των σημερινών πρακτικών. Μακροπρόθεσμα, το Ευρωσύστημα αναμένει ότι όλες οι πληρωμές της ζώνης του ευρώ θα γίνουν «εγχώριες», με ένα επίπεδο ασφάλειας και αποδοτικότητας τουλάχιστον εφάμιλλο των καλύτερων εθνικών συστημάτων πληρωμών που λειτουργούν σήμερα. ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ο SEPA θα αποτελέσει ένα χώρο πληρωμών σε ευρώ όπου οι πληρωμές θα διενεργούνται με την ίδια ή, ιδανικά, μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία από ό,τι οι αποτελεσματικότερες εγχώριες πληρωμές σήμερα. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα ενημερωθούν και θα εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις απαιτήσεις τους όσον αφορά την ανάπτυξη του SEPA. Αν και βραχυπρόθεσμα ο SEPA συνιστά μια πρόκληση για όλους, τα μακροπρόθεσμα οφέλη από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την πρόοδο της τεχνολογίας είναι σημαντικά. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι πελάτες θα αισθάνονται περισσότερη ασφάλεια όταν θα χρησιμοποιούν μέσα πληρωμών SEPA, ενώ η συνέπεια θα διασφαλίζεται από μια δέσμη ελάχιστων προτύπων ασφαλείας για τα μέσα πληρωμών SEPA. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Όλες οι πληρωμές στη ζώνη του ευρώ θα υποστηρίζουν πλήρως αυτοματοποιημένη επεξεργασία (end-to-end STP), με βάση ανοικτά πρότυπα μη αποκλειστικής χρήσης. ΕΠΙΛΟΓΗ Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής μέσα από μια σειρά μέσων πληρωμών SEPA τα οποία θα χαρακτηρίζονται από πλήρη διαφάνεια. Αυτή η επιλογή δεν θα περιορίζεται από τα εθνικά σύνορα. Όλοι οι χρήστες προϊόντων πληρωμών θα έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύ φάσμα τραπεζών, καρτών πληρωμών και επιλογών για το χειρισμό εντολών άμεσης χρέωσης. Τέλος, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν να επιλέγουν μεταξύ πολλών παρόχων υποδομής συστημάτων πληρωμών και φορέων επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτα. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ο SEPA θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό καθιστώντας τη ζώνη του ευρώ μια ενοποιημένη αγορά όπου οι πάροχοι υπηρεσιών θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την αγορά της ζώνης του ευρώ. 29

30 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2006 Διεύθυνση Kaiserstrasse 29, Frankfurt am Main, Germany Ταχυδρομική διεύθυνση Postfach , Frankfurt am Main, Germany Τηλέφωνο Δικτυακός τόπος Φαξ Τέλεξ Καλλιτεχνική επιμέλεια & σχεδίαση Alexander Weiler, Visuelle Kommunikation, Hünstetten, Germany Εκτύπωση Kern & Birner GmbH & CO KG, Frankfurt am Main, Germany Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. ISBN (online)

31

32

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 5 Εισαγωγή 6 1. Δημιουργία ενός Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) 7 > Επισκόπηση του SEPA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA)

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA) Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA) ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ Περιεχόμενα Πρόλογος 5 Εισαγωγή 6 1. Η δημιουργία του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ 7 > Συνοπτική παρουσίαση του SEPA

Διαβάστε περισσότερα

Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Ηυλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 29 Ιανουαρίου 2008 1 Α. ΓΙΑΤΙ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΦΟΡΑ Ο SEPA 1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληρωμές στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά

Οι πληρωμές στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά Οι πληρωμές στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά Βασίλης Παναγιωτίδης Ειδικός Σύμβουλος Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 17 Μαΐου 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι υπηρεσίες πληρωμών SEPA στην Ελλάδα (1) Τα διατραπεζικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Το επερχόμενο νομικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών και οι επιπτώσεις του στις μεταφορές πίστωσης και στις άμεσες χρεώσεις

Το επερχόμενο νομικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών και οι επιπτώσεις του στις μεταφορές πίστωσης και στις άμεσες χρεώσεις Το επερχόμενο νομικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών και οι επιπτώσεις του στις μεταφορές πίστωσης και στις άμεσες χρεώσεις Βασίλης Παναγιωτίδης Ειδικός Σύμβουλος Ελληνική Ένωση Τραπεζών Α. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εισαγωγή Λίγοι μόνο μήνες έχουν απομείνει μέχρι το Νοέμβριο του

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΧΩΡΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΧΩΡΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΧΩΡΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έχουν επιτευχθεί πολλά. Πρέπει να επιτευχθούν ακόμη περισσότερα. Η δημιουργία του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟ TARGET2

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟ TARGET2 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟ TARGET2 Εισαγωγή Στις 24 Οκτωβρίου 2002, το ιοικητικό Συµβούλιο της έλαβε απόφαση για τη µακροπρόθεσµη στρατηγική του TARGET (TARGET2). Η απόφαση αυτή παρουσιάστηκε σε δελτίο Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

EMIAIO X X E ETQX (SE A) E C QAC IOTKIO

EMIAIO X X E ETQX (SE A) E C QAC IOTKIO EMIAIOΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡXΜXΝ ΣE ETQX (SEΡA) ΜΙΑ ΙΔEΑ CΙΝΕΤΑΙ ΠQACΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ IOTKIOΣ 2007 ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ EL EMIAIOΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡXΜXΝ ΣE ETQΩ (SEΡA) ΜΙΑ ΙΔEΑ CΙΝΕΤΑΙ ΠQACΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ So 2007 re όkey siy ejdόreiy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 123/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.5.2009 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 7ης Μαΐου 2009 για τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες EF 162 ECOFIN 638 UEM

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ ΕΝΙΑΙΟ ΧΩΡΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΤΡΙΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ

ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ ΕΝΙΑΙΟ ΧΩΡΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΤΡΙΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ 2 εκεµβρίου 2004 ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ ΕΝΙΑΙΟ ΧΩΡΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΤΡΙΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1 ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ ΕΝΙΑΙΟ ΧΩΡΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 2010: ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 10 1.1 Το όραµα για τον SEPA ως περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣ ΔΙΑΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. SEPA- ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ σε ΕΥΡΩ. Νικόλαος Αλεξόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής

ΔΙΑΣ ΔΙΑΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. SEPA- ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ σε ΕΥΡΩ. Νικόλαος Αλεξόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής ΔΙΑΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ SEPA- ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ σε ΕΥΡΩ Νικόλαος Αλεξόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής ΔΙΑΣ 17 Μαΐου 2008 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΔΙΑΣ ιδρύθηκε στις 28 Ιουνίου 1989

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 28.1.2009 EL C 21/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Μάϊος 2007 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σε νέο νομοθετικό περιβάλλον καλούνται να λειτουργήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα, η προσαρμογή στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 2. Περίληψη 3. ΕΣΣΚ Ετήσια Έκθεση Περιεχόμενα 1

Περιεχόμενα. Πρόλογος 2. Περίληψη 3. ΕΣΣΚ Ετήσια Έκθεση Περιεχόμενα 1 Ετήσια Έκθεση 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 2 Περίληψη 3 Περιεχόμενα 1 Πρόλογος Mario Draghi, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου Στη διάρκεια του 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ n OEMBPIOΣ 2008 ΕΚΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ EL ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΚΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 To 2008 σε όλες τις εκδόσεις της απεικoνίζεται λεπτομέρεια από το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...6. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...6. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση 2011 Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα Πρόλογος...4 Περίληψη...6 ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζω την πρώτη Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 25.5.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 155/1 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 7ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

27 Οκτωβρίου Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

27 Οκτωβρίου Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Πρόταση όλων των ΔΣΜ για την καταληκτική ώρα παγίωσης δυναμικότητας επόμενης ημέρας (DAFD) σύμφωνα με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Νοεμβρίου 2010

Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Νοεμβρίου 2010 Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Νοεμβρίου 2010 για τη συγκρότηση του ευρωπαϊκού πολυμερούς φόρουμ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση Άρθρο 1: Αντικείμενο Άρθρο 2: Καθήκοντα Άρθρο 3:

Διαβάστε περισσότερα

Single Euro Payments Area

Single Euro Payments Area Single Euro Payments Area Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ SEPA Μετά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας το 1958, διάφορα γεγονότα έχουν σφραγίσει την πορεία προς την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2016) XXX draft 2013/0029 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 20.2.2015 L 47/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/280 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την καθιέρωση του ευρώ /* COM/96/0499 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0250 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 369 της 07/12/1996 σ. 0010 Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση»

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 Ιουλίου, 2013 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Περιεχόμενα Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες συναλλαγής για τα πακέτα και Λογαριασμοί Συναλλαγές Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

β) Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α') «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

β) Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α') «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». Α.Υ.Ο. Πολ. 1177/23.08.2011 Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρ. 17 του

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Ταχυδρομικής Αγοράς : «Βαδίζοντας προς το 2009»

Απελευθέρωση Ταχυδρομικής Αγοράς : «Βαδίζοντας προς το 2009» Απελευθέρωση Ταχυδρομικής Αγοράς : «Βαδίζοντας προς το 2009» Χρήστος Αποστόλου Δ/νση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Μάρτιος 2007 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σκοπός της κοινοτικής πολιτικής Διαδικασία ανοίγματος της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

A V I R T I T C O T R S O R EL

A V I R T I T C O T R S O R EL ΣΤΑΤΙΣΤΙΚA ΣΤΟΙVΕIΑ ΤΗR ΕΚΤ ΣTΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΑTCOTRSOR 5 EL Με την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποσκοπεί κυρίως στη στήριξη της νομισματικής της πολιτικής και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA)

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA) Σεμινάριο ενημέρωσης 12 Ιουνίου 2008 Η δημιουργία του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποτελεί μέρος της προσπάθειας για τη δημιουργία της ενιαίας τραπεζικής αγοράς, η οποία με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 25.10.2016 SWD(2016) 344 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.80/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.80/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.80/14.11.2011 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ SEPA ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ

Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ SEPA ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ SEPA ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη ζώνη του ευρώ κυκλοφορούν σήμερα περισσότερες από 350 εκατομμύρια κάρτες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 11ης Ιουλίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 11ης Ιουλίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Ιουλίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε δύο σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών www.hba.gr Προοίμιο Σκοπός του παρόντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Κοινών Αρχών, είναι να εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν στην υιοθέτηση των Κοινών Αρχών για τη μεταφορά εγχώριων προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τα Μέσα και τα Συστήματα Πληρωμών

Ερωτηματολόγιο για τα Μέσα και τα Συστήματα Πληρωμών Ερωτηματολόγιο για τα Μέσα και τα Συστήματα Πληρωμών Κωδικός Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών Αρμόδιος/α Υπάλληλος Αριθμός Τηλεφώνου Δ/νση Hλ. Tαχυδρομείου Έτος Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής και σχέδιο σύστασης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά λιγότερο σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για εταιρικούς πελάτες Περιεχόμενα Λογαριασμοί Πληρωμές/Εμβάσματα Συναλλαγές Μετρητών Έξοδα Επικοινωνίας Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA Τα εμβάσματα που εμπίπτουν στο Σχέδιο SEPA (το «Σχέδιο» ή το «Σχέδιο Εμβασμάτων») αφορούν μεταφορές σε Ευρώ, μεταξύ λογαριασμών πελατών που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2016 COM(2016) 856 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ TARGET2 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ TARGET2 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΗ 14 Ιουλίου 2003 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ TARGET2 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΗ Στις 24 Οκτωβρίου 2002 το ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΘΚ/ακι 1 DPG

10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΘΚ/ακι 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0309 (COD) 10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: TECOM 161 COMPET 361 MI 481 CONSOM 126 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά 08/06/2017 ESMA70-151-294 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Ορισμοί... 4 3 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 131/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4660 Σάββατο, 20 Απριλίου 2013 117 Αριθμός 131 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SWIFT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SWIFT ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SWIFT H Υπηρεσία Διασυνοριακών Εμβασμάτων αφορά μεταφορές σε Ευρώ ή σε ξένα νομίσματα μέσω ανταποκριτριών τραπεζών ή μέσω του Συστήματος Target 2, μεταξύ λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΕΒΔΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ EL Το 2010 σε όλες τις εκδόσεις της ΕΚΤ απεικονίζεται λεπτομέρεια από το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ. ΕΝΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) στην Ελλάδα

Η Υλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) στην Ελλάδα Η Υλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) στην Ελλάδα Μάιος 2013 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 3 2 Το κανονιστικό πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) 4 3 Μετάβαση στον ΕΧΠΕ 7 3.1 Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1. Πότε θα γίνει η εισαγωγή του ευρώ; Το ευρώ αναμένεται να εισαχθεί και να αποτελέσει επίσημο νόμισμα της χώρας την 1 η Ιανουαρίου 2008. 2. Πότε θα καταργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 14.1.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 20/2014 (απαλλαγή 2013): Ήταν επιτυχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 148/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Μαΐου 2006 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/16 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2040(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2040(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2012/2040(INI) 4.6.2012 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Προς ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά για τις πληρωμές

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διαχείριση συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών (POS)

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διαχείριση συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών (POS) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ Πειραιώς 74, 183 46, Μοσχάτο e-mail: merchants@nbg.gr Προς ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κριτοβουλίδου 19 712 01, Ηράκλειο Κρήτης Υπόψη κ. Βαβουρανάκη Χ., Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ «ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

ΑΡΘΡΟ «ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΡΘΡΟ «ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο ή ευρέως γνωστό ως e- commerce, είναι το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθμιστικής παρέμβασης για την προστασία του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί πελάτες, 1. Νέοι ενιαίοι κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις υπηρεσίες πληρωµών

Αγαπητοί πελάτες, 1. Νέοι ενιαίοι κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις υπηρεσίες πληρωµών Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενηµερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγµατοποιούν πληρωµές. Σκοπός του είναι να σας ενηµερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση οδηγίας

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση οδηγίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12.2015 SWD(2015) 265 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SWD(2016) 174 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΛΑΣΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.6.2016 EL L 144/99 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/868 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για

Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Ηδύναμη της Ενιαίας Αγοράς 457 εκατομμύρια κάτοικοι 10,26 τρισεκατομμύρια Ευρώ συνολικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, προϊόντων και κεφαλαίων μεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/30 21.1.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του

Διαβάστε περισσότερα