Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ"

Transcript

1 Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 5 Εισαγωγή 6 1. Δημιουργία ενός Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) 7 > Επισκόπηση του SEPA 7 > Γιατί να δημιουργηθεί ο SEPA; 10 > Πρωτοβουλίες του τραπεζικού κλάδου 11 > Χρονοδιάγραμμα Αντίκτυπος του SEPA στα ενδιαφερόμενα μέρη 15 > Για τους καταναλωτές 15 > Για τους εμπόρους 16 > Για τις επιχειρήσεις 17 > Για τις τράπεζες 17 > Για τους παρόχους υποδομής Συστατικά μέρη του SEPA 19 > Μέσα πληρωμών SEPA 19 > Υποδομές SEPA 24 > Τυποποίηση 25 > Νομικό πλαίσιο Ο SEPA και το Ευρωσύστημα 27 > Το όραμα του Ευρωσυστήματος για τον SEPA 27 > Βασικοί στόχοι του Ευρωσυστήματος 27 > Εξασφάλιση της δημιουργίας του SEPA 28 > Οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες του Ευρωσυστήματος 29 3

4 4

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Jean-Claude Trichet Μετά την εισαγωγή των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ το Με τον SEPA θα πάψει να 2002, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν πληρωμές υφίσταται διάκριση μεταξύ με μετρητά σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ από το ίδιο πορτοφόλι και με εγχώριων και διασυνοριακών το ίδιο νόμισμα. Έφτασε πλέον η ώρα οι καταναλωτές να αποκτήσουν τη πληρωμών στη ζώνη του ευρώ δυνατότητα να διενεργούν πληρωμές χωρίς μετρητά σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ από ένα και μόνο λογαριασμό και με τους ίδιους βασικούς όρους, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης. Για το Ευρωσύστημα, αυτός ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area SEPA) θα γίνει πραγματικότητα όταν όλες οι πληρωμές σε ευρώ στη ζώνη του ευρώ θα αντιμετωπίζονται ως εγχώριες πληρωμές και η σημερινή διάκριση μεταξύ εγχώριων και διασυνοριακών πληρωμών θα έχει εξαλειφθεί. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι εθνικές πρακτικές στον τραπεζικό τομέα, αλλά και να Ο SEPA θα ενισχύσει τον αλλάξουν οι συνήθειες των πελατών σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. ανταγωνισμό και την ανάπτυξη Αυτές οι μεταβολές είναι απαραίτητες για τη δημιουργία μιας πιο καινοτόμων πρακτικών και ενοποιημένης αγοράς πληρωμών, η οποία θα αποφέρει σημαντικά θα βελτιώσει τους όρους οικονομικά οφέλη. Ο SEPA όχι μόνο θα αυξήσει το βαθμό συγκρισιμότητας συναλλαγών για τους πελάτες των υπηρεσιών, αλλά και θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών. Τα ιδρύματα που είναι σε θέση να ακολουθήσουν την εξέλιξη της τεχνολογίας και να προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες στους πελάτες τους θα ωφεληθούν από αυτή την ενοποιημένη αγορά. Σε μια ανταγωνιστική και ολοκληρωμένη οικονομία, απαιτείται μια προσέγγιση με προσανατολισμό προς το μέλλον ώστε τα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας να έχουν ένα επίπεδο ασφάλειας και αποδοτικότητας συγκρίσιμο με το επίπεδο ασφάλειας και αποδοτικότητας των καλύτερων εθνικών συστημάτων πληρωμών σήμερα. Είναι σημαντικό ο SEPA να μην θεωρηθεί ως ένα πεπερασμένο εγχείρημα, αλλά ως μια διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τη βελτίωση όλων των πτυχών της αγοράς πληρωμών μικρής αξίας της ζώνης του ευρώ. Αξιοσημείωτη θα είναι η συμβολή του SEPA και στο Πρόγραμμα της Λισσαβώνας, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και Ο SEPA θα βοηθήσει επίσης τη διασφάλιση διαρκούς ανάπτυξης της να καταστεί η Ευρώπη πιο ευρωπαϊκής οικονομίας. O SEPA αποτελεί ανταγωνιστική αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργίας ενιαίας αγοράς στην Ευρώπη και απαιτεί την Jean-Claude Trichet Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλήρη στήριξη από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως από το σύνολο της τραπεζικής κοινότητας. Το Ευρωσύστημα στηρίζει ένθερμα τον SEPA. 5

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας το 1958, διάφορα γεγονότα έχουν σφραγίσει την πορεία προς την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς. Τα πιο εμφανή είναι αναμφισβήτητα η υιοθέτηση του ευρώ το 1999 και, ιδίως, η μετάβαση στο ευρώ σε φυσική μορφή στις χώρες της ζώνης του ευρώ το Λιγότερο εμφανής, αλλά επίσης πολύ σημαντική, ήταν η δημιουργία του TARGET, του συστήματος των κεντρικών τραπεζών για τις πληρωμές μεγάλης αξίας, την 1η Ιανουαρίου Το TARGET αποτελεί τον κεντρικό άξονα του χρηματοπιστωτικού συστήματος όσον αφορά το ευρώ και το μέσο εφαρμογής της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Ο SEPA αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ο SEPA θα επιτρέψει στους πελάτες να διενεργούν πληρωμές σε ευρώ χωρίς μετρητά προς κάθε δικαιούχο εντός της ζώνης του ευρώ, χρησιμοποιώντας ένα μόνο τραπεζικό λογαριασμό και μια ενιαία δέσμη μέσων πληρωμών. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πληρωμές μικρής αξίας σε ευρώ θα γίνουν «εγχώριες», δηλαδή θα πάψει να υφίσταται διάκριση μεταξύ εγχώριων και διασυνοριακών πληρωμών εντός της ζώνης του ευρώ. Στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης, το 2002 ο τραπεζικός κλάδος δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (European Payments Council EPC). Το EPC καθορίζει τους νέους κανόνες και διαδικασίες για τις πληρωμές σε ευρώ. Σε αυτή τη διαδικασία έχει συμπεριλάβει τα ενδιαφερόμενα μέρη όχι μόνο από τη ζώνη του ευρώ, αλλά και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Έτσι, κοινότητες εκτός της ζώνης του ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στα συστήματα πληρωμών σε ευρώ και να υιοθετήσουν τα πρότυπα και τις πρακτικές του SEPA, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τις υπηρεσίες πληρωμών. 6 Το παρόν φυλλάδιο αποτελεί μια επισκόπηση του SEPA. Το Ευρωσύστημα (η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία του SEPA στη ζώνη του ευρώ, καθώς είναι υπεύθυνο για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών της ζώνης του ευρώ. Το παρόν φυλλάδιο επικεντρώνεται στη ζώνη του ευρώ.

7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA) 1 > ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ SEPA Ο SEPA ΕΙΝΑΙ: > ένας χώρος στον οποίο οι καταναλωτές, οι εταιρίες και οι λοιποί οικονομικοί παράγοντες θα είναι σε θέση να διενεργούν και να δέχονται εγχώριες και διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ με τους ίδιους βασικούς όρους και τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ SEPA ΕΙΝΑΙ: > η προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω μιας ανταγωνιστικής και καινοτόμου αγοράς πληρωμών μικρής αξίας στη ζώνη του ευρώ που θα παρέχει υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών, πιο αποτελεσματικά προϊόντα και φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις για τη διενέργεια πληρωμών. Ο SEPA ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ: > το ενιαίο νόμισμα, > μια ενιαία δέσμη μέσων πληρωμών σε ευρώ μεταφορές πιστώσεων, άμεσες χρεώσεις και πληρωμές με κάρτα, > αποτελεσματικές υποδομές για την επεξεργασία πληρωμών σε ευρώ, > κοινά τεχνικά πρότυπα, > κοινές επιχειρηματικές πρακτικές, > μια εναρμονισμένη νομική βάση, και > ολοένα εξελισσόμενες υπηρεσίες με προσανατολισμό προς τον πελάτη. 7

8 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA) Ο SEPA ΑΠΑΙΤΕІ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠІΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ: > του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, ο οποίος είναι αρμόδιος για την αναδιάρθρωση των συστημάτων πληρωμών της ζώνης του ευρώ. Αυτή η αναδιάρθρωση θα επιφέρει σημαντικό κόστος βραχυπρόθεσμα. Μεσομακροπρόθεσμα, ωστόσο, ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος θα ωφεληθεί από την περικοπή του κόστους για τη διενέργεια πληρωμών στη ζώνη του ευρώ, καθώς και από πιθανές νέες εισοδηματικές ροές. Στο πλαίσιο του συντονισμού των εργασιών, ο τραπεζικός κλάδος έχει συστήσει έναν αυτορυθμιζόμενο φορέα για τη διαχείριση του SEPA. Ο εν λόγω φορέας, γνωστός ως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (European Payments Council EPC), αποτελείται από 65 ευρωπαϊκές τράπεζες και περιλαμβάνει τις τρεις ευρωπαϊκές ενώσεις του πιστωτικού τομέα και την Τραπεζική Ένωση για το Ευρώ (Euro Banking Association ΕΒΑ). Το EPC περιλαμβάνει μέλη που προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, καθώς το έργο που έχει αναλάβει αφορά τις πληρωμές σε ευρώ σε όλες αυτές τις χώρες. > του ευρωπαϊκού κλάδου εκκαθάρισης και διακανονισμού, σκοπός του οποίου είναι να εξασφαλίσει ότι όλοι οι δικαιούχοι στη ζώνη του ευρώ είναι προσβάσιμοι με τα μέσα του SEPA. Διάφοροι πάροχοι υποδομών, όπως οι φορείς επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Εκκαθάρισης (European Automated Clearing House Association EACHA) και η ΕΒΑ, συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία. Η EACHA αναπτύσσει ένα σύνολο διαδικασιών για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των υποδομών (αυτοματοποιημένα συστήματα εκκαθάρισης ACH), ενώ η ΕΒΑ έχει αναπτύξει το STEP2, το πρώτο πανευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα εκκαθάρισης ή PEACH (Pan-European Automated Clearing House), για την εκκαθάριση τόσο των διασυνοριακών όσο και των εγχώριων πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ. > των επιχειρήσεων της ζώνης του ευρώ (μεγάλες εταιρίες, εμπορικές επιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) που συμμετέχουν στην ανάπτυξη των προτύπων για τη μείωση των παρεμβάσεων με μη μηχανικά μέσα στη διεκπεραίωση των πληρωμών, από την έκδοση τιμολογίων έως τη συμφωνία λογαριασμών. Ο βασικός τους στόχος είναι η ανάπτυξη πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών (end-to-end STP), που θα μειώσουν το κόστος λήψης και διενέργειας πληρωμών. Ο οργανωτικός φορέας των εταιρικών διαχειριστών διαθεσίμων είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρικών Διαχειριστών Διαθεσίμων (European Associations of Corporate Treasurers EACT). 8

9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA) > της δημόσιας διοίκησης και των καταναλωτών, που θα είναι οι χρήστες των νέων μέσων πληρωμών του SEPA. Οι κρατικές αρχές και οι φορείς δημόσιας διοίκησης διενεργούν εγχώριες και διασυνοριακές πληρωμές μεγάλου ύψους, οι οποίες σχετίζονται με συντάξεις, κοινωνική ασφάλιση και άλλες παροχές ή φορολογικά θέματα. Είναι, λοιπόν, απαραίτητη η ρητή δέσμευση των φορέων δημόσιας διοίκησης. Τον Οκτώβριο του 2006 οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών της ΕΕ (Συμβούλιο ECOFIN) εξέφρασαν την ένθερμη υποστήριξή τους στη δημιουργία του SEPA. Στη δημιουργία του SEPA συμμετέχουν οι ακόλουθες δημόσιες αρχές: > το Ευρωσύστημα (η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ) έχει τονίσει τις προσδοκίες του σχετικά με τον SEPA μέσα από διάφορες δημοσιεύσεις και παρακολουθεί στενά την πρόοδο του εγχειρήματος και τις σχετικές εξελίξεις. > Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει στρατηγική για την εξάλειψη των φραγμών στην εσωτερική αγορά και την απλούστευση των κανονιστικών ρυθμίσεων που τη διέπουν, π.χ. μέσω της πρότασης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (Payment Services Directive PSD). > Καθώς εξελίσσεται το έργο, οι εθνικές αρχές αναμένεται ότι θα συμμετέχουν ολοένα και περισσότερο στην προετοιμασία της εφαρμογής των συστημάτων πληρωμών SEPA. 9

10 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA) > ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ Ο SEPA; Επί του παρόντος, η οικονομία της ζώνης του ευρώ δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσει πλήρως όλα τα οφέλη της Νομισματικής Ένωσης. Οι πελάτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν διενεργούν πληρωμές μικρής αξίας σε ευρώ σε άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ, καθώς οι εν λόγω Η οικονομία της ζώνης πληρωμές είναι συχνά πιο χρονοβόρες. Όσο συνεχίζει του ευρώ δεν είναι επί να επικρατεί αυτή η κατάσταση, η υλοποίηση του του παρόντος σε θέση να ενιαίου νομίσματος δεν μπορεί να θεωρείται πλήρης. αξιοποιήσει τα οφέλη της ενιαίας αγοράς Παρά την εισαγωγή του ευρώ το 1999 και την ανάπτυξη του TARGET, του κοινού συστήματος πληρωμών μεγάλης αξίας σε ευρώ, η επεξεργασία των ηλεκτρονικών πληρωμών μικρής αξίας εξακολουθεί να γίνεται με διαφορετικό τρόπο στις επιμέρους χώρες της ζώνης του ευρώ. Συνολικά, από τότε που εισήχθη το ευρώ δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική μεταβολή όσον αφορά τον αριθμό και την ποικιλομορφία των μέσων πληρωμών, των προτύπων και των υποδομών που σχετίζονται με την επεξεργασία πληρωμών μικρής αξίας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι εταιρίες που διενεργούν μεγάλο αριθμό διασυνοριακών πληρωμών είναι υποχρεωμένες στο πλαίσιο της διαχείρισης των πληρωμών τους να τηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς σε πολλές από τις χώρες όπου ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες. 10 Αυτός ο κατακερματισμός δεν επηρεάζει μόνο τις διασυνοριακές πληρωμές αλλά και τις εγχώριες πληρωμές σε ευρώ, καθώς αποτελεί φραγμό για την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών και τον ανταγωνισμό σε επίπεδο ζώνης ευρώ. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί επίσης να υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες και απαιτήσεις ανάλογα με τη χώρα προέλευσής τους. Η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου θα επιτρέψει την παροχή καινοτόμων λύσεων Οι κατακερματισμένες στον τομέα των πληρωμών ανεξάρτητα από εθνικά ευρωπαϊκές αγορές σύνορα. πληρωμών μικρής αξίας θα αντικατασταθούν σταδιακά Ο στόχος του SEPA, λοιπόν, είναι η δημιουργία μιας από μια ολοκληρωμένη και ολοκληρωμένης, ανταγωνιστικής και καινοτόμου ανταγωνιστική αγορά της αγοράς πληρωμών μικρής αξίας για όλες τις πληρωμές ζώνης του ευρώ σε ευρώ χωρίς μετρητά, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου θα διενεργούνται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Έτσι, ο SEPA θα ωφελήσει όλους τους πελάτες.

11 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA) > ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Στην πορεία προς τον SEPA ο τραπεζικός κλάδος έχει επικεντρωθεί κυρίως στην ανάπτυξη των μέσων πληρωμών SEPA. Για τη διευκόλυνση της υλοποίησης αυτών των μέσων πληρωμών έπρεπε να αντιμετωπιστούν ζητήματα σε τρία βασικά πεδία. Πρώτον, ο τραπεζικός κλάδος ανέπτυξε νέα συστήματα πληρωμών για τις μεταφορές πιστώσεων και τις άμεσες χρεώσεις και δημιούργησε ένα πλαίσιο για τις πληρωμές με κάρτα. Δεύτερον, διερεύνησε τη δυνατότητα παροχής πρόσθετων προαιρετικών υπηρεσιών που θα μπορούσαν να βελτιώσουν το χειρισμό των πληρωμών. Τρίτον, καθόρισε αρχές για τη λειτουργία των υποδομών επεξεργασίας πληρωμών και μερίμνησε για ζητήματα τυποποίησης. Τα νέα μέσα πληρωμών που θα παρέχονται από τον τραπεζικό κλάδο θα βασίζονται σε μια νέα δέσμη κανόνων, πρακτικών και προτύπων για τις πληρωμές σε ευρώ. Το EPC έχει αναπτύξει κανονισμούς για δύο νέα συστήματα πληρωμών και ένα πλαίσιο στο οποίο οι τράπεζες μπορούν να αναπτύξουν προϊόντα πληρωμών SEPA: > Μεταφορές πιστώσεων SEPA > Άμεσες χρεώσεις SEPA > Πληρωμές με κάρτα SEPA Όσον αφορά τις μεταφορές πιστώσεων και τις άμεσες χρεώσεις, επελέγη μια στρατηγική «αντικατάστασης», με νέα κοινά συστήματα για τις πληρωμές σε ευρώ και για τις δύο περιπτώσεις. Αυτά τα συστήματα καταγράφονται σε έναν κανονισμό που καλύπτει τους κανόνες, τις πρακτικές και τα πρότυπα που ισχύουν για τις εν λόγω πληρωμές σε ευρώ. Αντίθετα, για τις πληρωμές με κάρτα επελέγη μια στρατηγική «προσαρμογής», προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα υπάρχοντα συστήματα και τους διαχειριστές τους να προσαρμοστούν σε μια νέα δέσμη επιχειρηματικών και τεχνικών προτύπων και διαδικασιών. Το EPC έχει καθορίσει μια κατεύθυνση πολιτικής η οποία καλύπτει ζητήματα όπως ο τρόπος με τον οποίο τα συστήματα καρτών (καθώς και οι εκδότες καρτών, οι αποδέκτες συναλλαγών με κάρτα και οι φορείς επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτα) θα πρέπει να προσαρμόσουν τον τρόπο λειτουργίας τους ώστε να συμμορφώνονται με τις αρχές του SEPA για τις πληρωμές με κάρτα σε ευρώ. Ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό και των δύο προσεγγίσεων είναι η σαφής διάκριση μεταξύ συστημάτων (κανόνες, πρακτικές και πρότυπα) και υποδομών. 11

12 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA) Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι υπεύθυνα για την ποιότητα των προϊόντων SEPA που θα παρέχουν, ενώ μπορούν να προσφέρουν βελτιωμένα προϊόντα SEPA υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών και των πλαισίων (βλ. πρόσθετες προαιρετικές υπηρεσίες παρακάτω). Πρόσθετες προαιρετικές υπηρεσίες. Με βάση τα συστήματα SEPA, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν, είτε μεμονωμένα είτε στο πλαίσιο συνεργασίας, να αναπτύσσουν και να παρέχουν στους πελάτες τους βελτιωμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν: Οι υπηρεσίες προστιθέμενης > τον ταχύτερο διακανονισμό αξίας περιλαμβάνουν: των πληρωμών > την ηλεκτρονική τιμολόγηση > τον εντοπισμό του Κωδικού Αναγνώρισης > την ηλεκτρονική συμφωνία Τράπεζας (Bank Identifier Code BIC) λογαριασμών από το Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού > λύσεις για τη διενέργεια Λογαριασμού (International πληρωμών μέσω του Bank Account Number IBAN) διαδικτύου Ένα παράδειγμα βελτίωσης προϊόντος είναι η δυνατότητα ταχέος διακανονισμού μεταφορών πιστώσεων (πληρωμές κατά προτεραιότητα), όπου οι τράπεζες θα επιτρέπουν το διακανονισμό επειγουσών μεταφορών πιστώσεων την ίδια τραπεζική ημέρα. Μια άλλη βελτίωση είναι η δυνατότητα οι πελάτες να διενεργούν πληρωμές μόνο με τον κωδικό ΙΒΑΝ, δηλ. χωρίς την προσθήκη του κωδικού BIC, ο οποίος θα εντοπίζεται από τον πάροχο της υπηρεσίας μέσω του κωδικού ΙΒΑΝ. 12 Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας ορίζονται ως υπηρεσίες με προσανατολισμό προς το μέλλον που συχνά συνδέονται με τα μέσα πληρωμών SEPA. Οι εν λόγω υπηρεσίες μπορούν κατ αρχήν να παρέχονται τόσο από τραπεζικά όσο και από μη τραπεζικά ιδρύματα. Το Ευρωσύστημα έχει ενθαρρύνει τη συνεργασία του EPC και των επιχειρήσεων π.χ. της EACT για την ανάπτυξη λύσεων και τον καθορισμό ελάχιστων προτύπων για ορισμένες από τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Οι εργασίες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση έχουν ήδη ξεκινήσει. Πρόκειται για μια υπηρεσία που παρέχεται πριν από την πληρωμή: οι λογαριασμοί αποστέλλονται απευθείας στην εφαρμογή ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (web banking) του εντολέα και, αφού αυτός αποδεχτεί το λογαριασμό, εκδίδεται εντολή αυτόματης πληρωμής με όλα τα σχετικά στοιχεία τόσο του εντολέα όσο και του δικαιούχου.

13 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA) Μια άλλη υπηρεσία, η οποία παρέχεται μετά την πληρωμή, είναι η ηλεκτρονική συμφωνία λογαριασμών: πρόκειται για ηλεκτρονική αντιστοίχιση πληρωμών και λογαριασμών, με την αυτόματη ενημέρωση της κατάστασης τραπεζικών κινήσεων του δικαιούχου. Ο συνδυασμός των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με τα μέσα πληρωμών SEPA δημιουργεί σημαντικά περιθώρια περικοπής του κόστους, καθώς καταργείται η έντυπη μορφή των διαφόρων εγγράφων και επιτυγχάνεται πλήρως αυτοματοποιημένη επεξεργασία (end-to-end STP). Πλήρως αυτοματοποιημένη επεξεργασία Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας πριν από την πληρωμή Επεξεργασία πληρωμής Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μετά την πληρωμή Οι υποδομές παρέχουν το λειτουργικό κομμάτι της εκκαθάρισης και του διακανονισμού πληρωμών σε ευρώ. Το EPC έχει καθορίσει ένα πλαίσιο το οποίο αποσαφηνίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν οι πάροχοι υποδομής (π.χ. τα αυτοματοποιημένα συστήματα εκκαθάρισης, οι φορείς επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτα και λοιποί φορείς που χειρίζονται, διαβιβάζουν και ανταλλάσσουν πληροφορίες που σχετίζονται με πληρωμές για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα). Παραδοσιακά, αυτοί οι πάροχοι υποδομής είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των κανόνων, των πρακτικών και των προτύπων που αφορούν τις πληρωμές που διενεργούνται σε μια χώρα, ενώ συνήθως προσφέρουν υπηρεσίες επεξεργασίας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στο νέο περιβάλλον του SEPA, οι κανόνες και τα πρότυπα ορίζονται στα συστήματα SEPA, τα οποία γενικά διαχωρίζονται από τις υποδομές επεξεργασίας. Αυτή η διάκριση θα επιτρέψει τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων υποδομής, ενώ θα τους δώσει και τη δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε οποιαδήποτε τράπεζα ή σύστημα καρτών. Η διαχείριση του πρώτου PEACH (STEP2) γίνεται από την EBA Clearing. Η EACHA αναπτύσσει ένα πλαίσιο που διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών ευρωπαϊκών υποδομών. Αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θα επιτρέπει την αποστολή και λήψη όλων των μεταφορών πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων SEPA από οπουδήποτε στην Ευρώπη. 13

14 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA) > ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Το EPC έχει καθορίσει το χρονοδιάγραμμα για τον SEPA σε τρία κύρια στάδια: το στάδιο του σχεδιασμού, το στάδιο της υλοποίησης και το στάδιο της μετάπτωσης. 01/ / / /2010 Σχεδιασμός Υλοποίηση Μετάπτωση Διάθεση μέσων SEPA Γενικευμένη χρήση μέσων SEPA Το πρώτο στάδιο, δηλ. το στάδιο του σχεδιασμού, ξεκίνησε το 2004 και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Το εν λόγω στάδιο αφορά το σχεδιασμό των νέων συστημάτων μεταφορών πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων, καθώς και τα πλαίσια για την υποδομή των συστημάτων καρτών και των συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού. Τα απαραίτητα πρότυπα έχουν ήδη δημιουργηθεί, όπως επίσης έχουν καθοριστεί και οι απαιτήσεις ασφαλείας. Το δεύτερο στάδιο, το οποίο αφορά την υλοποίηση, ξεκίνησε στα μέσα του 2006 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του Αυτό το στάδιο επικεντρώνεται στην προετοιμασία της εφαρμογής των νέων μέσων, προτύπων και υποδομών SEPA. Σε αυτό το στάδιο θα διεξαχθούν και δοκιμές. Οι εθνικοί φορείς που έχουν αναλάβει σε κάθε χώρα της ζώνης του ευρώ την υλοποίηση ή/και τη μετάπτωση θα συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια, παρακολουθώντας την προετοιμασία των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών για την εφαρμογή του SEPA. Η σύνθεση των ενδιαφερόμενων μερών χαρακτηρίζεται από έντονη ποικιλομορφία, καθώς περιλαμβάνει τράπεζες, φορείς διαχείρισης υποδομών, φορείς δημόσιας διοίκησης, επιχειρήσεις και άλλους χρήστες. Το τελικό στάδιο αποτελεί μια περίοδο μετάπτωσης, κατά την οποία τα εθνικά συστήματα πληρωμών θα συνυπάρχουν με τα νέα συστήματα SEPA. Οι πελάτες θα έχουν στη διάθεσή τους τόσο τα «παλαιά» εγχώρια μέσα όσο και τα νέα μέσα SEPA, ενώ οι υποδομές εκκαθάρισης και διακανονισμού θα είναι σε θέση να επεξεργάζονται πληρωμές και με τα δύο είδη μέσων. Ο στόχος είναι η σταδιακή μετάπτωση στον SEPA, η οποία θα καθοδηγείται από την αγορά, ώστε μέχρι το τέλος του 2010 να έχει επιτευχθεί η μετάπτωση μιας κρίσιμης μάζας συναλλαγών. 14

15 ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ SEPA ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 2 Ο SEPA θα έχει μεγάλο αντίκτυπο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δημιουργώντας όχι μόνο ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις. Ο SEPA θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, καθιστώντας τη ζώνη του ευρώ μια ενοποιημένη αγορά στην οποία οι πάροχοι θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την αγορά της ζώνης του ευρώ. Το ευρύτερο φάσμα επιλογής παρόχου υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τις οικονομίες κλίμακας, θα εξασφαλίσει περισσότερες ανταγωνιστικές λύσεις για τους πελάτες όσον αφορά την εκτέλεση πληρωμών. Επιπλέον, ο SEPA θα παράσχει τα ακόλουθα οφέλη: 15

16 ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ SEPA ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 16 > ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Τα μέσα πληρωμών SEPA θα διατίθενται σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ και θα διευκολύνουν τη ζωή των καταναλωτών. > Οι καταναλωτές θα χρειάζονται μόνο έναν τραπεζικό λογαριασμό. Από αυτό το λογαριασμό θα μπορούν να διενεργούν μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ευρώ οπουδήποτε στη ζώνη του ευρώ με την ίδια ευκολία με την οποία διενεργούν εγχώριες πληρωμές. Θα έχουν τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να καταβάλλουν το ενοίκιο των παιδιών τους που σπουδάζουν στο εξωτερικό, το ενοίκιο καταλύματος για τις διακοπές ή να πληρώνουν για υπηρεσίες που παρέχονται από ευρωπαϊκές εταιρίες (εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, ασφαλιστικές εταιρίες, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, κ.λπ.). Όσοι ζουν, εργάζονται ή σπουδάζουν στο εξωτερικό δεν θα χρειάζονται πια έναν τραπεζικό λογαριασμό στην πατρίδα τους κι έναν στην ξένη χώρα. > Η χρήση καρτών πληρωμής θα είναι πιο αποτελεσματική, αφού οι καταναλωτές θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ίδια κάρτα για όλες τις πληρωμές σε ευρώ. Αυτό θα μειώσει και την ανάγκη των ανθρώπων να μεταφέρουν μετρητά. > Η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών δεν θα επηρεάζεται από τα εθνικά σύνορα. Ο μακροπρόθεσμος στόχος του τραπεζικού κλάδου είναι τα μέσα πληρωμών SEPA να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Οι πληρωμές θα μπορούν τότε να συνδυάζονται εύκολα με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, δηλαδή υπηρεσίες με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας πληρωμής για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις πριν και μετά το διακανονισμό. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση, την ενεργοποίηση πληρωμής από κινητό τηλέφωνο ή το διαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά αεροπορικά εισιτήρια, την ενημέρωση κινήσεων ή την ηλεκτρονική συμφωνία λογαριασμών. Έτσι, θα μειωθεί ο χρόνος που δαπανούν οι καταναλωτές για την εκτέλεση πληρωμών. > ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ Οι καταναλωτές προτιμούν ολοένα και περισσότερο τις πληρωμές με κάρτα, οι οποίες τείνουν να αντικαταστήσουν τις επιταγές και τα μετρητά. Ως εκ τούτου, η χρήση καρτών αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον. Για την αποδοχή πληρωμών με κάρτα, οι έμποροι πρέπει να έχουν συνάψει συμφωνία με μια τράπεζα που αποδέχεται συναλλαγές με κάρτα, η οποία επεξεργάζεται τις πληρωμές για τον έμπορο, δηλαδή επεξεργάζεται τις πληροφορίες που σχετίζονται με την πληρωμή και τον κάτοχο της κάρτας και τις προωθεί μέσω της υποδομής εκκαθάρισης στην τράπεζα του κατόχου της κάρτας. Από αυτή την άποψη, ο SEPA παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: > Οι αποδέκτες συναλλαγών με κάρτα θα είναι σε θέση να επεξεργάζονται όλες τις πληρωμές με κάρτα που είναι συμβατές με τον SEPA, ακόμα και τις διασυνοριακές πληρωμές. Στο περιβάλλον του SEPA, οι έμποροι θα μπορούν να επιλέγουν οποιονδήποτε αποδέκτη συναλλαγών με κάρτα στη ζώνη του ευρώ για την επεξεργασία των πληρωμών τους. Αυτό θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα μειώσει το κόστος. > Ο βαθμός τυποποίησης των τερματικών που βρίσκονται σε σημεία πώλησης (point-of-sale terminals) της ζώνης του ευρώ θα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερο φάσμα παρόχων τερματικών και οι έμποροι να μπορούν να δέχονται μεγαλύτερο αριθμό διαφορετικών καρτών με ένα μόνο τερματικό. Επιπλέον, ο αυξημένος ανταγωνισμός μεταξύ των συστημάτων καρτών θα οδηγήσει σε μείωση των προμηθειών.

17 ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ SEPA ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ > ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ > ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ο SEPA θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να απλουστεύσουν τη διαχείριση των πληρωμών τους. > Οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να διενεργούν όλες τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους σε ευρώ κεντρικά, από έναν τραπεζικό λογαριασμό, με τα μέσα πληρωμών SEPA. Η διαχείριση των πληρωμών θα απλουστευθεί, καθώς όλες οι εισερχόμενες και εξερχόμενες πληρωμές θα έχουν την ίδια μορφή. Για τις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, η ενοποίηση της διαχείρισης πληρωμών και ρευστότητας σε ένα σημείο θα οδηγήσει σε μείωση όχι μόνο του κόστους αλλά και του χρόνου που θα πρέπει να δαπανάται. > Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική συμφωνία λογαριασμών, θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τη διαχείριση των πληρωμών τους. Επί του παρόντος, οι εν λόγω υπηρεσίες συχνά παρέχονται μόνο σε εγχώριο επίπεδο, καθώς οι διαφορετικές μορφές πληρωμών δυσχεραίνουν τη χρήση τους σε διασυνοριακό επίπεδο. Τα τυποποιημένα συστήματα πληρωμών SEPA θα συμβάλουν στην εξάλειψη αυτού του φραγμού. Ο κανονισμός 2560/2001 θεσπίστηκε με σκοπό την εξίσωση του κόστους για συγκρίσιμες εγχώριες και διασυνοριακές πληρωμές. Από την 1η Ιουλίου 2002 ισχύει για τις πληρωμές με κάρτα και τις αναλήψεις από αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ) και από την 1η Ιουλίου 2003 ισχύει για τις μεταφορές πιστώσεων έως ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου 2006 ισχύει και για τις μεταφορές σε ευρώ που δεν υπερβαίνουν τις και που διενεργούνται μεταξύ δύο λογαριασμών σε ευρώ εντός της ΕΕ. Με την παροχή νέων μέσων πληρωμών και υποδομών για ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, ο SEPA θα ωφελήσει τις τράπεζες με τους ακόλουθους τρόπους: > Οι τράπεζες θα είναι σε θέση να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να ανταγωνίζονται σε επίπεδο ζώνης ευρώ, καθώς όλες οι τράπεζες θα μπορούν πιο εύκολα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Οι τράπεζες θα μπορούν επίσης να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους μέσω της παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, πέραν των προϊόντων SEPA. > Ο SEPA θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την αποτελεσματικότητα της αγοράς. Με την ευθυγράμμιση των όρων βάσει των οποίων διενεργούνται οι πληρωμές, ο SEPA θα παράσχει μια ενιαία δέσμη κανόνων, ισότιμη, ανοικτή και πλήρη πρόσβαση, διαφάνεια και διαλειτουργικότητα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό και, κατ επέκταση, θα δώσουν στις τράπεζες τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται καλύτερους όρους με τους παρόχους υπηρεσιών. > Ο κανονισμός 2560/2001, ο οποίος καθιέρωσε την αρχή ίσης χρέωσης για διασυνοριακές και συγκρίσιμης αξίας εγχώριες πληρωμές εντός της ΕΕ, προκάλεσε μια ανισορροπία μεταξύ των τραπεζικών προμηθειών και του κόστους των διασυνοριακών πληρωμών. Αυτή η ανισορροπία μπορεί να εξαλειφθεί μονάχα εφόσον ο χειρισμός των διασυνοριακών πληρωμών από την άποψη της επεξεργασίας, της εκκαθάρισης και του διακανονισμού αναδιοργανωθεί ώστε να γίνει εξίσου αποτελεσματικός και οικονομικός με το χειρισμό των εγχώριων πληρωμών, που είναι και ο πρωταρχικός στόχος του SEPA. 17

18 ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ SEPA ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ > ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ο διαχωρισμός της διαχείρισης συστημάτων από τους παρόχους υποδομής θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων υποδομής (π.χ. των αυτοματοποιημένων συστημάτων εκκαθάρισης και των φορέων επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτα). > Οι πάροχοι υποδομής δεν θα περιορίζονται από τα εθνικά σύνορα, αλλά θα είναι σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σχετικά με τα μέσα SEPA σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. > Η διαλειτουργικότητα ή διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών παρόχων υποδομής θα καταστεί δυνατή μέσω μιας κοινής δέσμης τεχνικών προτύπων. > Οι φορείς επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτα θα είναι σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διαφορετικά συστήματα καρτών και αποδέκτες συναλλαγών με κάρτα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ Οι συνολικές επιπτώσεις της μετάβασης στον SEPA για τους καταναλωτές αναμένεται ότι θα είναι όσο το δυνατόν πιο ασήμαντες, αν και αυτό θα εξαρτηθεί τελικά από το είδος των υπηρεσιών που παρέχουν οι τράπεζές τους. Οι καταναλωτές μπορεί να αντιμετωπίσουν ορισμένες αλλαγές όταν τα εγχώρια μέσα πληρωμών θα αντικατασταθούν από τα μέσα πληρωμών SEPA. Για παράδειγμα, οι εθνικοί αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών μπορεί να αντικατασταθούν από τους κωδικούς ΙΒΑΝ και BIC, ενώ η μορφή των αιτήσεων που θα χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση πληρωμών μπορεί επίσης να διαφέρει από τη μορφή των σημερινών αιτήσεων. 18

19 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ SEPA 3 Ο SEPA αποτελεί ένα διαρκές εγχείρημα με σκοπό ο κατακερματισμός που παρατηρείται σήμερα στις αγορές πληρωμών μικρής αξίας να αντικατασταθεί από μια ενιαία «εγχώρια» αγορά. Το EPC αναπτύσσει τα συστατικά μέρη που θα αποτελέσουν τα θεμέλια του SEPA. Το επόμενο βήμα μετά την υλοποίηση αυτών των συστατικών μερών είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που θα αποτελέσουν κίνητρο για την κατάργηση των συναλλαγών σε έντυπη μορφή σε έναν χώρο πληρωμών με πλήρως αυτοματοποιημένη επεξεργασία όλων των μέσων πληρωμών που είναι συμβατά με τον SEPA. ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA) Πλήρως αυτοματοποιημένη επεξεργασία Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας + Αποκλειστικά ηλεκτρονική χρήση + Κοινά μέσα πληρωμών, υποδομές, πρότυπα και νομική βάση > ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ SEPA Το EPC έχει ορίσει δύο νέα συστήματα πληρωμών το σύστημα μεταφοράς πιστώσεων SEPA και το σύστημα άμεσης χρέωσης SEPA καθώς και ένα πλαίσιο SEPA για τις κάρτες. Τα σημερινά εθνικά μέσα θα αντικατασταθούν σταδιακά από τα μέσα SEPA με βάση αυτά τα κοινά συστήματα και το πλαίσιο SEPA. 19

20 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ SEPA ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ SEPA Το σύστημα μεταφοράς πιστώσεων SEPA (SEPA credit transfer SCT) είναι ένα διατραπεζικό σύστημα πληρωμών το οποίο ορίζει μια κοινή δέσμη κανόνων και διαδικασιών για τη μεταφορά πιστώσεων σε ευρώ. Το σύστημα ορίζει ένα ενιαίο επίπεδο υπηρεσιών και ένα χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει κατ ελάχιστο να τηρούν τα συμμετέχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη διενέργεια μεταφορών πιστώσεων SEPA. Χαρακτηριστικά του συστήματος SCT > Δυνατότητα πλήρους πρόσβασης σε ολόκληρο τον SEPA προσβασιμότητα όλων των πελατών. > Το πλήρες ποσό πιστώνεται στο λογαριασμό του δικαιούχου. > Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός όσον αφορά την αξία της πληρωμής. > Ο χρόνος διακανονισμού δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες. 1) > Το σύστημα διαχωρίζεται από την υποδομή επεξεργασίας. > Για την αναγνώριση των λογαριασμών χρησιμοποιούνται οι κωδικοί ΙΒΑΝ και BIC. > Υπάρχει ολοκληρωμένη δέσμη κανόνων για την απόρριψη και επιστροφή πληρωμής. 1) Ο χρόνος διακανονισμού θα εξαρτηθεί από την τελική ρύθμιση της υπό έκδοση οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD). Τι είναι η μεταφορά πιστώσεων; Είναι η ενεργοποίηση πληρωμής από τον εντολέα. Στην περίπτωση της μεταφοράς πιστώσεων, αποστέλλεται μια εντολή πληρωμής στην τράπεζα του εντολέα (στην τράπεζα του αποστολέα), με την οποία μεταφέρεται το ποσό στην τράπεζα του δικαιούχου (στην τράπεζα του παραλήπτη), πιθανόν μέσω διαφόρων ενδιάμεσων φορέων. 20

21 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ SEPA ΑΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ SEPA Το σύστημα άμεσης χρέωσης SEPA (SEPA direct debit SDD) είναι ένα διατραπεζικό σύστημα το οποίο ορίζει μια κοινή δέσμη κανόνων και διαδικασιών για τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ. Το σύστημα ορίζει ένα ενιαίο επίπεδο υπηρεσιών και ένα χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει κατ ελάχιστο να τηρούν τα συμμετέχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως χρεώστριες τράπεζες. Τα δύο μοντέλα SDD Το νέο σύστημα SDD θα αποτελείται από δύο διαφορετικά μοντέλα. Στο πρώτο, ο οφειλέτης δίνει την εντολή απευθείας στον πιστωτή. Η διαφορά του δεύτερου μοντέλου είναι ότι ο οφειλέτης δίνει την εντολή απευθείας στην τράπεζά του. Χαρακτηριστικά του συστήματος SDD > Καλύπτει ολόκληρο τον SEPA άμεσες χρεώσεις μπορούν να διενεργούνται σε οποιονδήποτε αποδέκτη. > Καλύπτει τόσο τις επαναλαμβανόμενες όσο και τις εφάπαξ πληρωμές σε ευρώ. > Ο χρόνος διακανονισμού δεν υπερβαίνει τις πέντε εργάσιμες ημέρες για την πρώτη πληρωμή και τις δύο εργάσιμες ημέρες για τις επαναλαμβανόμενες πληρωμές. 2) > Το σύστημα διαχωρίζεται από την υποδομή επεξεργασίας. > Για την αναγνώριση των λογαριασμών χρησιμοποιούνται οι κωδικοί ΙΒΑΝ και BIC. > Υπάρχει ολοκληρωμένη δέσμη κανόνων για την απόρριψη και επιστροφή πληρωμής. Ειδικά χαρακτηριστικά > Υπό ανάπτυξη βρίσκεται επίσης ένα σύστημα άμεσης χρέωσης μεταξύ επιχειρήσεων (business to-business). 2) Ο χρόνος διακανονισμού θα εξαρτηθεί από την τελική ρύθμιση της υπό έκδοση οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD). Τι είναι η άμεση χρέωση; Είναι μια μεταφορά που ενεργοποιείται από το δικαιούχο (παραλήπτη) μέσω της τράπεζας του δικαιούχου κατόπιν συμφωνίας μεταξύ δικαιούχου και πληρωτή (αποστολέα). Οι άμεσες χρεώσεις συχνά χρησιμοποιούνται για επαναλαμβανόμενες πληρωμές (όπως οι λογαριασμοί υπηρεσιών κοινής ωφέλειας) στο πλαίσιο προηγούμενης συμφωνίας με τον πληρωτή. Άμεσες χρεώσεις χρησιμοποιούνται και για εφάπαξ πληρωμές όπου ο πληρωτής εγκρίνει μεμονωμένη πληρωμή. 21

22 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ SEPA ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ SEPA Οι πληρωμές με κάρτα SEPA θα διενεργούνται στο πλαίσιο ενός συνόλου αρχών υψηλού επιπέδου, με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι εκδότες καρτών, οι αποδέκτες συναλλαγών με κάρτα, τα συστήματα καρτών και οι φορείς επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτα. Αυτές οι αρχές έχουν αναπτυχθεί από το EPC και αποτελούν το πλαίσιο του SEPA για τις κάρτες (SEPA card framework SCF). Χαρακτηριστικά των πληρωμών με κάρτα SEPA > Οι κάτοχοι κάρτας θα μπορούν να πληρώνουν με την ίδια κάρτα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ (με την επιφύλαξη της αποδοχής της επωνυμίας από τους εμπόρους). > Οι κάτοχοι κάρτας και οι έμποροι θα είναι σε θέση να διενεργούν και να δέχονται πληρωμές με κάρτα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ με ενιαίο και συνεπή τρόπο. > Οι φορείς επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτα θα μπορούν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, καθιστώντας έτσι την αγορά των εν λόγω υπηρεσιών πιο ανταγωνιστική, αξιόπιστη και αποδοτική από πλευράς κόστους. Τι είναι η πληρωμή με κάρτα; Υπάρχουν πολλοί τύποι καρτών πληρωμής. Οι δύο βασικοί τύποι είναι οι εξής: > οι χρεωστικές κάρτες, οι οποίες επιτρέπουν στον κάτοχο της κάρτας να χρεώνει αγορές απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό. > οι πιστωτικές κάρτες, οι οποίες επιτρέπουν στον κάτοχο της κάρτας να πραγματοποιεί αγορές μέχρι ενός συγκεκριμένου πιστωτικού ορίου. Το υπόλοιπο εξοφλείται είτε πλήρως εντός συγκεκριμένης προθεσμίας είτε μερικώς, όπου ο κάτοχος της κάρτας χρεώνεται με τόκους επί του ανεξόφλητου υπολοίπου. 22

23 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ SEPA ΜΕΤΡΗΤΑ SEPA Για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών απαιτείται ένας συνδυασμός μέσων, συμπεριλαμβανομένων των μετρητών. Για τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου μετρητών σε ευρώ (single euro cash area SECA) για τους φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά, η ΕΚΤ έχει εγκρίνει μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος δίκαιου ανταγωνισμού όσον αφορά τις υπηρεσίες συναλλαγών σε μετρητά στο Ευρωσύστημα. Αυτά τα μέτρα επηρεάζουν τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος Ποιος εκδίδει αποτελεί τον κύριο τραπεζογραμμάτια; αντισυμβαλλόμενο του Ευρωσυστήματος στον Η ΕΚΤ διατηρεί το τομέα των υπηρεσιών αποκλειστικό δικαίωμα συναλλαγών σε να εγκρίνει την έκδοση μετρητά και τον τραπεζογραμματίων ενδιάμεσο φορέα για στη ζώνη του ευρώ. Τα τη διάθεση μετρητών τραπεζογραμμάτια ευρώ στο ευρύ κοινό. διοχετεύονται στην αγορά από Περαιτέρω βήματα θα τις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ υλοποιηθούν για την μέσω του τραπεζικού κλάδου. επίτευξη μεγαλύτερης Ο κύριος δίαυλος διάθεσης σύγκλισης των τραπεζογραμματίων στο ευρύ υπηρεσιών συναλλαγών κοινό είναι οι ΑΤΜ. σε μετρητά των ΕθνΚΤ μεσοπρόθεσμα. 23

24 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ SEPA > ΥΠΟΔΟΜΕΣ SEPA Το πλαίσιο εκκαθάρισης και διακανονισμού SEPA ορίζει τις αρχές με βάση τις οποίες οι πάροχοι υποδομής θα στηρίζουν τα συστήματα μεταφοράς πιστώσεων και άμεσης χρέωσης SEPA. Διαχωρίζει τους ρόλους και τις ευθύνες των συστημάτων (δηλ. των κανόνων που διέπουν τα διάφορα μέσα πληρωμών) και των υποδομών (δηλ. των παρόχων υπηρεσιών επεξεργασίας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα). Το πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης μια ταξινόμηση των διαφόρων τύπων υποδομής, από τα πανευρωπαϊκά αυτοματοποιημένα συστήματα εκκαθάρισης (PEACH) και τις συμφωνίες μεταξύ ομάδων έως τις αμιγώς διμερείς ρυθμίσεις. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ SEPA Σκοπός είναι η δημιουργία μιας υποδομής που θα επιτρέπει τη διενέργεια, τη λήψη και το διακανονισμό όλων των πληρωμών σε ευρώ, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Μέχρι το τέλος του 2010 όλες οι υποδομές θα πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργάζονται τα μέσα πληρωμών SEPA. Ένας άλλος σκοπός είναι η εξασφάλιση πλήρους διαφάνειας όσον αφορά τις υπηρεσίες και τις τιμές των παρόχων υποδομής. Το πλαίσιο εκκαθάρισης και διακανονισμού SEPA θα είναι σχεδιασμένο κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζει: > την προσβασιμότητα όλων των τραπεζών της ζώνης του ευρώ, και > το διαχωρισμό μεταξύ συστημάτων και υποδομών. Τι σημαίνει εκκαθάριση και διακανονισμός; Εκκαθάριση είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει τη μεταβίβαση εντολών πληρωμής, την επίτευξη συμφωνίας λογαριασμών, την επιβεβαίωση εντολών πληρωμής και τη δημιουργία τελικής θέσης για διακανονισμό (με βάση είτε μεμονωμένες συναλλαγές είτε δέσμες συναλλαγών). Διακανονισμός είναι η μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ του εντολέα και του δικαιούχου (μεταξύ της τράπεζας του εντολέα και της τράπεζας του δικαιούχου). 24

25 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ SEPA > ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Το EPC έχει υιοθετήσει μια ενιαία προσέγγιση για την ανάπτυξη προτύπων προκειμένου να επιτρέψει την αυτοματοποιημένη (straight-through) επεξεργασία όλων των πληρωμών σε ευρώ. > Το EPC έχει προσδιορίσει τις επιχειρηματικές απαιτήσεις που περιγράφουν τους τύπους δεδομένων που θα ανταλλάσσονται μεταξύ των φορέων χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης. Αυτοί οι τύποι δεδομένων διατίθενται στους κανονισμούς για τις μεταφορές πιστώσεων και τις άμεσες χρεώσεις SEPA. > Το EPC έχει μετατρέψει τις επιχειρηματικές απαιτήσεις σε λογικούς τύπους δεδομένων. Αυτοί οι συμφωνηθέντες τύποι δεδομένων δημοσιεύτηκαν στο υπόδειγμα δεδομένων του SEPA (SEPA Data Model). > Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) έχει μετατρέψει αυτούς τους λογικούς τύπους δεδομένων σε πρότυπα μηνυμάτων για το χρηματοπιστωτικό κλάδο σε γλώσσα XML (ISO universal financial industry (UNIFI) message standards). Αυτά τα πρότυπα θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία μηνυμάτων σε τυποποιημένη γλώσσα. Το EPC έχει αναπτύξει τις κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση του SEPA, με τις οποίες ορίζεται η χρήση των προτύπων μηνυμάτων UNIFI. Το EPC έχει αποφασίσει ότι η χρήση των προτύπων UNIFI θα είναι υποχρεωτική για την επικοινωνία μεταξύ τραπεζών και προτεινόμενη για την επικοινωνία μεταξύ πελάτη και τράπεζας. Τι είναι τα πρότυπα; Τα πρότυπα είναι κανόνες που διέπουν την τεχνολογία, τη συμπεριφορά και την αλληλεπίδραση. Τα τεχνικά πρότυπα είναι απαραίτητα για την αλληλεπίδραση και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και για την προώθηση της αυτοματοποίησης της διαδικασίας πληρωμών. 25

26 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ SEPA > ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η προταθείσα οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (Payment Services Directive PSD) θεσπίζει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για τις πληρωμές SEPA, ενώ θα ισχύει και για τα υφιστάμενα εθνικά προϊόντα πληρωμών. Η πρόταση περιέχει τρία κύρια συστατικά μέρη: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ Σκοπός της οδηγίας είναι η εναρμόνιση των απαιτήσεων που θα πρέπει να πληρούν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εκτός των τραπεζών για την πρόσβαση στην αγορά. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί η ίση μεταχείριση, θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στις εθνικές αγορές και θα καθίστανται εμφανείς οι τελευταίες εξελίξεις στην αγορά με την είσοδο κάθε νέου παρόχου υπηρεσιών. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η οδηγία θα παρέχει ένα σαφές και περιεκτικό σύνολο εναρμονισμένων απαιτήσεων πληροφόρησης που θα πρέπει να ικανοποιούν όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής, είτε προσφέρουν προϊόντα πληρωμών SEPA είτε υφιστάμενα εθνικά προϊόντα πληρωμών. Με αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί η διαφάνεια για τους πελάτες και θα επιτευχθεί η πλήρης εναρμόνιση των εθνικών Τι είναι η PSD; κανόνων, που σήμερα διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Την 1η Δεκεμβρίου 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά. Αυτή η οδηγία θα διασφαλίσει την εφαρμογή ενιαίου νομικού πλαισίου για όλες τις πληρωμές στην Ευρώπη. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η οδηγία θα εξασφαλίσει σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τα βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των χρηστών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Επίσης θα παράσχει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για τον SEPA, καθώς θα εναρμονίσει τις υφιστάμενες διαφορετικές εθνικές νομικές απαιτήσεις. 26

27 Ο SEPA ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΣY ΣΤΗΜΑ 4 > ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ SEPA Το Ευρωσύστημα βλέπει τον SEPA ως μια ολοκληρωμένη αγορά για τις υπηρεσίες πληρωμών η οποία υπόκειται σε αποτελεσματικό ανταγωνισμό και στην οποία δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ διασυνοριακών και εγχώριων πληρωμών εντός της ζώνης του ευρώ. Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάιος 2006 Γιατί συμμετέχει το Ευρωσύστημα στη δημιουργία του SEPA; Το ενδιαφέρον του Ευρωσυστήματος για τον SEPA και την ενοποίηση των συστημάτων πληρωμών γενικότερα απορρέει από τον καταστατικό του ρόλο που προβλέπεται από τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και αφορά την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. > ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το Ευρωσύστημα αποσκοπεί στην άρση όλων των τεχνικών, νομικών και εμπορικών φραγμών που υφίστανται σήμερα μεταξύ των εθνικών αγορών πληρωμών, καθώς και: > στη διασφάλιση ότι τα συστήματα μεταφοράς πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων του SEPA θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους χρήστες, > στην εξάλειψη των τεχνικών φραγμών που εμποδίζουν την καθολική αποδοχή των καρτών σε διασυνοριακό επίπεδο, και > στη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν την προσβασιμότητα όλων των δικαιούχων. 27

28 Ο SEPA ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΣY ΣΤΗΜΑ > ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ SEPA Για την επίτευξη του SEPA, το Ευρωσύστημα θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τις δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, θα προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 28 > θα παράσχει κατευθύνσεις και θα καλλιεργήσει προσδοκίες προκειμένου να δημιουργηθεί μια αγορά πληρωμών μικρής αξίας με τα μέγιστα δυνατά οφέλη για την ΕΕ, > θα συνεργαστεί με το δημόσιο τομέα ώστε ο δημόσιος τομέας να είναι από τους πρώτους που θα υιοθετήσουν τα προϊόντα πληρωμών SEPA σε όλες τις χώρες, > θα συνεργαστεί με τους χρήστες προκειμένου οι προσδοκίες τους να ληφθούν υπόψη από το EPC, > θα συμβάλει στο συντονισμό των επικοινωνιακών προσπαθειών: > σε διασυνοριακό επίπεδο θα συντονίσει τις επικοινωνιακές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του EPC, > σε εθνικό επίπεδο θα συνεργαστεί με τους φορείς συντονισμού που έχουν συστηθεί σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Οι εν λόγω φορείς απαρτίζονται κυρίως από αντιπροσώπους των κρατικών αρχών, των εθνικών τραπεζικών ενώσεων και των ΕθνΚΤ. Σκοπός τους είναι να διασφαλίσουν ότι θα υλοποιηθούν τα συστατικά μέρη του SEPA και ότι οι εθνικές τραπεζικές κοινότητες είναι ενημερωμένες και προετοιμασμένες για τον SEPA.

29 Ο SEPA ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΣY ΣΤΗΜΑ > ΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η διαρκής ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς πληρωμών μικρής αξίας σε ευρώ θα ενισχύσει την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών, την ενοποίηση και την αναδιάρθρωση των σημερινών πρακτικών. Μακροπρόθεσμα, το Ευρωσύστημα αναμένει ότι όλες οι πληρωμές της ζώνης του ευρώ θα γίνουν «εγχώριες», με ένα επίπεδο ασφάλειας και αποδοτικότητας τουλάχιστον εφάμιλλο των καλύτερων εθνικών συστημάτων πληρωμών που λειτουργούν σήμερα. ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ο SEPA θα αποτελέσει ένα χώρο πληρωμών σε ευρώ όπου οι πληρωμές θα διενεργούνται με την ίδια ή, ιδανικά, μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία από ό,τι οι αποτελεσματικότερες εγχώριες πληρωμές σήμερα. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα ενημερωθούν και θα εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις απαιτήσεις τους όσον αφορά την ανάπτυξη του SEPA. Αν και βραχυπρόθεσμα ο SEPA συνιστά μια πρόκληση για όλους, τα μακροπρόθεσμα οφέλη από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την πρόοδο της τεχνολογίας είναι σημαντικά. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι πελάτες θα αισθάνονται περισσότερη ασφάλεια όταν θα χρησιμοποιούν μέσα πληρωμών SEPA, ενώ η συνέπεια θα διασφαλίζεται από μια δέσμη ελάχιστων προτύπων ασφαλείας για τα μέσα πληρωμών SEPA. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Όλες οι πληρωμές στη ζώνη του ευρώ θα υποστηρίζουν πλήρως αυτοματοποιημένη επεξεργασία (end-to-end STP), με βάση ανοικτά πρότυπα μη αποκλειστικής χρήσης. ΕΠΙΛΟΓΗ Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής μέσα από μια σειρά μέσων πληρωμών SEPA τα οποία θα χαρακτηρίζονται από πλήρη διαφάνεια. Αυτή η επιλογή δεν θα περιορίζεται από τα εθνικά σύνορα. Όλοι οι χρήστες προϊόντων πληρωμών θα έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύ φάσμα τραπεζών, καρτών πληρωμών και επιλογών για το χειρισμό εντολών άμεσης χρέωσης. Τέλος, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν να επιλέγουν μεταξύ πολλών παρόχων υποδομής συστημάτων πληρωμών και φορέων επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτα. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ο SEPA θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό καθιστώντας τη ζώνη του ευρώ μια ενοποιημένη αγορά όπου οι πάροχοι υπηρεσιών θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την αγορά της ζώνης του ευρώ. 29

30 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2006 Διεύθυνση Kaiserstrasse 29, Frankfurt am Main, Germany Ταχυδρομική διεύθυνση Postfach , Frankfurt am Main, Germany Τηλέφωνο Δικτυακός τόπος Φαξ Τέλεξ Καλλιτεχνική επιμέλεια & σχεδίαση Alexander Weiler, Visuelle Kommunikation, Hünstetten, Germany Εκτύπωση Kern & Birner GmbH & CO KG, Frankfurt am Main, Germany Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. ISBN (online)

31

32

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (SEPA): ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 5 Εισαγωγή 6 1. Δημιουργία ενός Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA) 7 > Επισκόπηση του SEPA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣ ΔΙΑΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. SEPA- ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ σε ΕΥΡΩ. Νικόλαος Αλεξόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής

ΔΙΑΣ ΔΙΑΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. SEPA- ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ σε ΕΥΡΩ. Νικόλαος Αλεξόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής ΔΙΑΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ SEPA- ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ σε ΕΥΡΩ Νικόλαος Αλεξόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής ΔΙΑΣ 17 Μαΐου 2008 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΔΙΑΣ ιδρύθηκε στις 28 Ιουνίου 1989

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ n OEMBPIOΣ 2008 ΕΚΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ EL ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΚΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 To 2008 σε όλες τις εκδόσεις της απεικoνίζεται λεπτομέρεια από το

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

Single Euro Payments Area

Single Euro Payments Area Single Euro Payments Area Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ SEPA Μετά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας το 1958, διάφορα γεγονότα έχουν σφραγίσει την πορεία προς την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών www.hba.gr Προοίμιο Σκοπός του παρόντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Κοινών Αρχών, είναι να εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν στην υιοθέτηση των Κοινών Αρχών για τη μεταφορά εγχώριων προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΕΒΔΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ EL Το 2010 σε όλες τις εκδόσεις της ΕΚΤ απεικονίζεται λεπτομέρεια από το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ. ΕΝΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΛΑΣΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1. Πότε θα γίνει η εισαγωγή του ευρώ; Το ευρώ αναμένεται να εισαχθεί και να αποτελέσει επίσημο νόμισμα της χώρας την 1 η Ιανουαρίου 2008. 2. Πότε θα καταργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11

9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11 9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 924/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Παρουσίαση της έννοιας Οι άυλες πληρωμές λειτουργούν εδώ και αρκετά χρόνια. Τα τελευταία δέκα χρόνια αναπτύχθηκαν περισσότερα από 200

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010. Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ. Ιύ Ιούνιος 2010

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010. Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ. Ιύ Ιούνιος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΕΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Εισήγηση του Προέδρου στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ Ιύ Ιούνιος 2010 1 Πίνακας Περιεχομένων Α. Ρυθμιστικές εξελίξεις Β. Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονική τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ»)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ («ΣΥΜΦΩΝΙΑ») Τη συμφωνία αυτή διαπραγματεύθηκαν και ενέκριναν οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων,

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014 ( ΦΕΚ Β' 276/10-02-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ( Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εισπράξεων. σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. για τους Οδοντιάτρους-μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εισπράξεων. σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. για τους Οδοντιάτρους-μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Εισπράξεων σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς για τους Οδοντιάτρους-μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά Οικονομοτεχνική Προσφορά 28 Ιουλίου 2015 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 104/72 EL 8.4.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 30 Μαΐου 2012 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Δεκέμβριος 2009 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύντομη αυτή ενημέρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συναλλαγές θα πρέπει να είναι αξιόπιστες και εύκολες στη χρήση, όπως στον πραγματικό κόσμο. Ωστόσο,

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd

Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd 11/03/2015 Συγχώνευση της Emporiki Bank Cyprus Ltd με την Alpha Bank Cyprus Ltd Στο πλαίσιο της συγχωνεύσεως της Emporiki Bank - Cyprus Limited με την Alpha Bank Cyprus Ltd έχει ετοιμαστεί μια σειρά από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 1.1 Δικαιούχος Χώρα... 3 1.2 Αναθέτουσα Αρχή... 3 1.3 Εθνικό πλαίσιο αναφοράς... 3 1.4 Περιβάλλον του Αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 SWD(2012) 76 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Η διαδικασία άμεσων χρεώσεων στο SEPA (στο εξής Διαδικασία Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA ) επιτρέπει σε ένα Πελάτη να εξοφλεί χρηματικές οφειλές του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου

Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου Εσωτερικό Μάνατζμεντ & Αποτελεσματική Παρακολούθηση Εισπράξεων Χρίστος Ιωάννου 12 Δεκεμβρίου 2013 ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Κατανόηση Βασικών Αρχών Μάνατζμεντ & Λήψη Αποφάσεων. 2.Κατανόηση Συστήματος Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο εισαγωγής τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ Cash Changeover Plan

Σχέδιο εισαγωγής τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ Cash Changeover Plan ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σχέδιο εισαγωγής τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ Cash Changeover Plan Έκδοση 6 η Μάιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΜΕΡΟΣ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΜΕΡΟΣ 2: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E-Payments. ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Άντσος Νίκος Ζώης Απόστολος Μαλακάσης Ευτύχης Μπίλας Αντώνης Ντέμπος Νικηφόρος

E-Payments. ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Άντσος Νίκος Ζώης Απόστολος Μαλακάσης Ευτύχης Μπίλας Αντώνης Ντέμπος Νικηφόρος E-Payments ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Άντσος Νίκος Ζώης Απόστολος Μαλακάσης Ευτύχης Μπίλας Αντώνης Ντέμπος Νικηφόρος Μέθοδοι Ηλεκτρονικών Πληρωμών «Έξυπνες κάρτες» (χρεωστικές-πιστωτικές) E-wallets ή E-purses (π.χ. Google-wallet)

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα ιεκπεραίωσης : 4 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αγορές με κάρτες Chip & PIN

Οδηγίες για αγορές με κάρτες Chip & PIN Η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα και μαζί της εξελίσσονται και οι συναλλαγές μας. Για την καλύτερη, ευκολότερη και κυρίως ασφαλέστερη χρήση τους, οι κάρτες έγιναν πιο έξυπνες. Ενσωματώνοντας την υπερσύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 20.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/19 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2012 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα