Κείμενο Πολιτικής. Μητροπολιτικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός και Εθνική Χρεοκοπία. Αντώνης Καμάρας Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κείμενο Πολιτικής. Μητροπολιτικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός και Εθνική Χρεοκοπία. Αντώνης Καμάρας Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 No 8_Μάιος 2013 Κείμενο Πολιτικής Μητροπολιτικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός και Εθνική Χρεοκοπία Αντώνης Καμάρας Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Θεσσαλονίκης

2 Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, Αθήνα Τηλ.: Fax: ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ All Rights Reserved Μητροπολιτικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός και Εθνική Χρεοκοπία Αντώνης Καμάρας Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Θεσσαλονίκης Ο Αντώνης Καμάρας αποφοίτησε από το Κολλέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ το Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Connecticut College (ΒΑ) και πολιτική φιλοσοφία και Ευρωπαϊκές Σπουδές στο LSE (M.Sc., M.Phil.). Επίσης έχει διατελέσει ερευνητής στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου του LSE σε θέματα εταιρικής διεθνοποίησης και αστικής ανάπτυξης. Εργάστηκε στην Βουλγαρία στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ως τραπεζικό στέλεχος. Στην συνέχεια απασχολήθηκε ως σύμβουλος του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ιδίως σε θέματα διεθνής στρατηγικής. Ολοκλήρωσε την σταδιοδρομία του στην ΕΤΕ, στην Κωνσταντινούπολη, το 2006, όπου και συμμετείχε στην διαδικασία εξαγοράς της Finasbank από την ΕΤΕ. Διετέλεσε μέλος του Board of Trustees του Κολλεγίου ΑΝΑΤΟΛΙΑ ως τον Ιανουάριο του Σήμερα είναι Σύμβουλος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεί ως ίδρυμα πολιτικές θέσεις. Καταβάλλει μάλιστα προσπάθεια να παρουσιάζονται στα πλαίσια των εκδηλώσεών του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες απόψεις. Υπό το πρίσμα αυτό, οι αναλύσεις και οι γνώμες που δημοσιεύονται στις σειρές του θα πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στους συγγραφείς και να μην θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις του Ιδρύματος.. 2

3 Μητροπολιτικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός και Εθνική Χρεοκοπία Αντώνης Καμάρας, Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Θεσσαλονίκης Περιεχόμενα Εισαγωγή... 5 Χαρτογράφηση... 6 Αδυναμίες και Στρατηγικές... 7 Διάδραση Τοπικού και Εθνικού: Αποτελέσματα και Αιτίες... 8 Προσδιορίζοντας τόσο ωφέλειες όσο και προϋποθέσεις Επίλογος Παραπομπές Το Παρατηρητήριο της Κρίσης

4 Μητροπολιτικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός και Εθνική Χρεοκοπία Αντώνης Καμάρας, Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Θεσσαλονίκης Περίληψη Το κείμενο αξιολογεί τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια της πόλης της Θεσσαλονίκης πού συγγράφηκαν από το 2002 μέχρι το 2012 και καλύπτουν, όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο της προγραμματικής τους στόχευσης, τις δεκαετίες Στην συνέχεια αντιπαραβάλλονται αυτά τα σχέδια με την μελέτη της διεθνής συμβουλευτικής εταιρείας McKinsey, Greece 10 years ahead, που συγγράφηκε το 2012 και ανάγεται μέχρι το Σκοπός του κειμένου είναι να συνδέσει την κατάρτιση αυτών των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων με βασικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής πολιτικής οικονομίας και των σχέσεων κέντρου και περιφέρειας. Με αυτό τον τρόπο το κείμενο στοχεύει στο να αναδείξει την χωρική διάσταση της αποτυχίας της χώρας να οικοδομήσει μια διεθνώς ανταγωνιστική οικονομία. Λέξεις Κλειδιά: Θεσσαλονίκη, χωροταξικό σχέδιο, βιώσιμη ανάπτυξη. 4

5 Μητροπολιτικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός και Εθνική Χρεοκοπία Αντώνης Καμάρας, Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Θεσσαλονίκης Εισαγωγή 1 Τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια στα οποία βασίζεται η παρούσα ανάλυση είναι τέσσερα, συγγράφηκαν από το 2002 μέχρι το 2012 και καλύπτουν, όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο της προγραμματικής τους στόχευσης, τις δεκαετίες , μια εικοσαετία δηλαδή. Είναι (1) το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης που συγγράφηκε το 2002 και η στόχευση του ανάγεται μέχρι το 2010 (2) η Αναπτυξιακή Στρατηγική του Δήμου Θεσσαλονίκης που συγγράφηκε το 2005 και η στόχευση του ανάγεται μέχρι το 2015 (3) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης που συγγράφηκε το 2007 και ανάγεται μέχρι το 2010 και (4) η μελέτη της διεθνής συμβουλευτικής εταιρείας McKinsey, Greece 10 years ahead, που συγγράφηκε το 2012 και ανάγεται μέχρι το Αποφάσισα να συμπεριλάβω την μελέτη της McKinsey παρότι αφορά το σύνολο της επικράτειας διότι (1) η αντιδιαστολή με τα πρώτα τρία κείμενα αναδεικνύει τις παραλείψεις τους, οι οποίες παραλείψεις είναι διαφωτιστικές κατά την γνώμη μου και (2) διότι καλύπτει καίριους οικονομικούς κλάδους και δραστηριότητες που είναι καθοριστικοί για την οικονομία της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Μακεδονίας. Θα αναπτυχθούν εν συντομία τέσσερις θεματικές. Πρώτον τα χαρακτηριστικά της χαρτογράφησης, από τα προαναφερθέντα επιχειρησιακά και στρατηγικά σχέδια, των βασικών οργανισμών και φορέων, δικτύων και υποδομών, που κρίνονται ως καθοριστικές για την οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας. Δεύτερον, η διαπίστωση των αδυναμιών στην τοπική οικονομία και στην θεσμική διάρθρωση, από τα εν λόγω σχέδια, που προσδιορίζουν την μέχρι τώρα αποτυχία εκπλήρωσης των στόχων που τα ίδια θέτουν. Τρίτον, η αξιολόγηση του τι πραγματικά συνέβη σε μητροπολιτικό και περιφερειακό επίπεδο, τα τελευταία δέκα χρόνια, και η σύνδεση αυτής της αξιολόγησης με την φύση και προσανατολισμό του μητροπολιτικού και περιφερειακού σχεδιασμού όπως τον αντιλαμβάνομαι. Τέταρτον, η ειδοποιό διαφορά της μελέτης της McKinsey με τα υπό εξέταση στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια. Θα καταλήξω με μια πρόταση για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο επιχειρησιακός και στρατηγικός σχεδιασμός από τούδε και το εξής, για να μπορέσει να διαμορφώσει ένα νέο όσο και απαραίτητο πεδίο πολιτικής σύμπλευσης όσο και αντιπαράθεσης μεταξύ του τοπικού και του εθνικού επιπέδου. Δύο τελευταίες παρατηρήσεις, πριν ολοκληρωθεί η εισαγωγή και προχωρήσουμε στο κύριο μέρος της ανάλυσης, όσον αφορά την σύνδεση της μητροπολιτικής και περιφερειακής παραμέτρου με την εθνική χρεοκοπία και το κομματικό-ιδεολογικό πρόσημο αυτής της σύνδεσης. Στον Νομό Θεσσαλονίκης παράγεται άνω του 10 % του ΑΕΠ και η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Άρα η αποτυχία ή η επιτυχία 1 Το παρόν κείμενο βασίζεται σε διάλεξη που δόθηκε στο Τμήμα Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Απρίλιο του Οι απόψεις που εκφράζονται είναι προσωπικές. 5

6 της πόλης και της περιφέρειας της είναι αυταπόδεικτα βαρύνουσα για την οικονομία της χώρας συνολικά. Τα δε κείμενα που εξετάζονται παράχθηκαν υπό την αιγίδα και κατεύθυνση μιας διοίκησης ΠΑΣΟΚ, στην περίπτωση του Σχεδίου που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, και μιας διοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, στην περίπτωση των Σχεδίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα προσθέσουμε σε αυτό το σημείο ότι αυτά τα κείμενα συγγράφηκαν από μέλη της μελετητικής κοινότητας και, τουλάχιστον κατά την κρίση του γράφοντος, είναι συμβατά σε μεγάλο βαθμό με τις πολιτικές συμβάσεις και προτιμήσεις πολιτικών δυνάμεων που ανήκαν στον λεγόμενο χώρο της ανανεωτικής αριστεράς τουλάχιστον κατά την διάρκεια της συγγραφής τους. Με άλλα λόγια εξετάζουμε μια τοπική περίπτωση με μεγέθη εθνικού ενδιαφέροντος και υπό το πρίσμα της διαχείρισης, όσο και του αξιακού προσανατολισμού, των δύο κομμάτων εξουσίας, αλλά και του συνόλου του Ελληνικού πολιτικού κατεστημένου, κόμματα και κατεστημένο τα οποία και διαμόρφωσαν την Ελλάδα όπως αυτή έφτασε να είναι στο ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το Χαρτογράφηση Η χαρτογράφηση στα υπό εξέταση σχέδια περιλαμβάνει τα σημαντικά δίκτυα και υποδομές της πόλης και της περιφέρειας όσο και τους οργανισμούς που βασίμως κρίνονται ως καθοριστικοί για την πραγμάτωση της αναπτυξιακής ατζέντας της Θεσσαλονίκης. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, οι οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες είναι αυτά τα στοιχεία, η αναβάθμιση των οποίων είναι απαραίτητη για την διασύνδεση της πόλης με την Βαλκανική ενδοχώρα, άρα την μεγιστοποίηση των ωφελειών από την γεωγραφική της θέση: είτε μέσω της παροχής υπηρεσιών, όπως στον τομέα των logistics και γενικότερα της διαμετακόμισης, σε Βαλκανικό επίπεδο είτε μέσω της παροχής αυτού του επιπέδου υπηρεσιών, στις επιχειρήσεις της πόλης και της περιφέρειας, που θα βελτιώνουν την ικανότητα διάδρασης τους, εξαγωγικής, εισαγωγικής και επενδυτικής, με την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το εκπαιδευτικό σύστημα, πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο, επίσης χαρτογραφείται μια που από αυτό εξαρτάται η ποιότητα και του ανθρώπινου δυναμικού της οικονομίας της πόλης και της περιφέρειας όσο και η ικανότητα των επιχειρήσεων να προσθέσουν αξία στα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, σε μια περίοδο μάλιστα αμείλικτου ανταγωνισμού κόστους και από τις νέες οικονομίες της αγοράς της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αλλά και της Ασίας, ιδιαίτερα της Κίνας. Από οικονομίες δηλαδή που ήδη κατά την περίοδο συγγραφής των σχεδίων αυτών έχουν καταστήσει μηανταγωνιστικούς κορυφαίους κλάδους της πόλης και της περιφέρειας όπως η κλωστοϋφαντουργία. Σημειώνουμε εδώ ότι παραγωγοί κορυφαίων δημόσιων αγαθών όπως η υγεία, η τριτοβάθμια παιδεία και ο πολιτισμός, δηλαδή νοσοκομεία, πανεπιστήμια, μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι, που καταγράφονται στα εν λόγω σχέδια έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν, όχι μόνο έμμεσα αλλά και άμεσα, σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα για την πόλη και την περιφέρεια προσελκύοντας, αντίστοιχα, από το εξωτερικό ασθενείς, φοιτητές, και τουρίστες. 6

7 Μητροπολιτικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός και Εθνική Χρεοκοπία Αντώνης Καμάρας, Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Θεσσαλονίκης Αυτό που λείπει από το σύνολο των τριών σχεδίων είναι η αξιολόγηση των επιδόσεων αυτών των φορέων και δικτύων, οργανισμών και υποδομών, η συγκεκριμενοποίηση, μέσα από μια διεθνή συγκριτική ανάλυση, των ποιοτικών και ποσοτικών τους στόχων και, στο βαθμό που διαχρονικά υπό-αποδίδουν, η δέσμη πολιτικών και αλλαγών, για το καθένα από αυτά, που θα τους επιτρέψει να πραγματοποιήσουν επιτυχώς της αποστολή τους εις όφελος της πόλης και της περιφέρειας. Με άλλα λόγια κανένα από αυτά τα τρία στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια δεν αποτελεί μια πλατφόρμα βάση της οποίας τοπικοί παράγοντες μπορούν να συστρατευτούν για να προωθήσουν μια δέσμη θεσμικών αλλαγών και επιχειρησιακών βελτιώσεων με καθοριστικά θετικό αποτέλεσμα για την οικονομία της πόλης και της περιφέρειας. Αδυναμίες και Στρατηγικές Αυτό δεν σημαίνει ότι εμμέσως πλην σαφώς δεν εντοπίζονται αδυναμίες και παραλήψεις τόσο στο πολιτικο-διοικητικό περιβάλλον της πόλης και της περιφέρειας όσο και στην οικονομία της, ιδίως στο Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, και στην Αναπτυξιακή Στρατηγική, του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ή ότι δεν προτείνονται συγκροτημένες στρατηγικές που, στο βαθμό που θα υλοποιούνταν, θα έφερναν σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα. Ενδεικτικά, το Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης επιχειρηματολογεί υπέρ της δυνατότητας σε μητροπολιτικό επίπεδο της διαμόρφωσης και υλοποίησης χωροταξικής πολιτικής, της αποτελεσματικής δηλαδή, μεταξύ των άλλων, εκτέλεσης της χωροταξικής λειτουργίας σε όφελος της οικονομικής δραστηριότητας - αντί της επικάλυψης κεντρικών και τοπικών οργάνων με όλες τις καθυστερήσεις και την διάχυση ευθυνών και αρμοδιοτήτων που αυτή η επικάλυψη επιφέρει. Επίσης το Σχέδιο διαπιστώνει την αποτυχία της οικονομίας της πόλης και της περιοχής να μεταβεί σε ένα άλλο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που δεν θα είναι εντάσεως εργασίας αλλά εντάσεως γνώσης, σε ένα νέο μοντέλο ικανό να παράγει διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη αξία. Η δε Αναπτυξιακή Στρατηγική του Δήμου Θεσσαλονίκης σε εκτενή συγκριτική ανάλυση των αρμοδιοτήτων και της δημοσιονομικής ικανότητας του Δήμου αναδεικνύει τις περιορισμένες δυνατότητες του δεύτερου μεγαλύτερου δήμου της χώρας εν συγκρίσει με σειρά άλλων Ευρωπαϊκών πόλεων ανάλογου μεγέθους, όπως η Βαρκελώνη. Προτείνει επίσης την δημιουργία νέων φορέων όπως την δημιουργία Οργανισμού Προώθησης Τουρισμού που, σε συνέργια μεταξύ Δημοτικής Αρχής και εμπλεκόμενων φορέων, θα έδιναν την δυνατότητα σε τοπικό επίπεδο να υλοποιηθούν πολιτικές με σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Επίσης, προκρίνονται σειρά δημόσιων επενδύσεων - στο παραλιακό μέτωπο, στην ανατολική και δυτική πύλη που έχουν ικανό μέγεθος για να επηρεάσουν θετικά την οικονομική δραστηριότητα στην πόλη. Άμεσα, μέσα από την τόνωση της ζήτησης που προκαλούν τα μεγάλα έργα. Μεσομακροπρόθεσμα, είτε διαφοροποιώντας το δομημένο περιβάλλον, με νέες οικιστικές και 7

8 εμπορικές χρήσεις, είτε παρέχοντας νέες δυνατότητες στην επιχειρηματικότητα, όπως ενδεικτικά δυνατότητες εκθεσιακές, συνεδριακές και διαμετακόμισης. Η κοινή διαπίστωση όμως είναι ότι οι προτάσεις που επιλέγονται από αυτά τα δύο σχέδια, του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης, είτε αποκρύπτουν το διακύδευμα, είτε είναι όσο λιγότερο ακανθώδεις γίνεται, είτε αποφεύγουν τα συμπεράσματα στα οποία τους οδηγεί η ίδια η συγκριτική τους ανάλυση. Συγκεκριμένα το Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Υπουργείου δεν καταλήγει σε μια σαφή πρόταση χειραφέτησης της χωροταξικής λειτουργίας από το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ και σημερινό ΥΠΕΚΑ, σε έναν Οργανισμό Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης δηλαδή υπό περιφερειακό ή μητροπολιτικό έλεγχο. Η Αναπτυξιακή Στρατηγική του Δήμου Θεσσαλονίκης προκρίνει όχι την δημιουργία Μητροπολιτικού Δήμου αλλά του ασθενέστερου Μητροπολιτικού Συνδέσμου. Δεν καλεί, επιπροσθέτως, για τον προσδιορισμό δημοσιονομικών εσόδων για την νέα μητροπολιτική ενότητα και την μεταφορά αρμοδιοτήτων και φορέων, στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, υγείας και παιδείας, που θα χρηματοδοτούνται από μια διευρυμένη μητροπολιτική, φορολογική βάση. Όσον αφορά τώρα την διαπίστωση των αδυναμιών του τοπικού οικονομικού μοντέλου δεν αναλύονται οι λόγοι που παράγουν αυτές τις αδυναμίες άρα δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν και να προταθούν - και δεν προτείνονται - οι πολιτικές αυτές που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυτές τις αδυναμίες. Διαπιστώνεται η ασθένεια μας όσο και η ανάγκη να την ιάσουμε. Αγνοείται όμως η αιτία της ασθένειας όσο και η αναγκαία θεραπεία που θα οδηγήσει στην ίαση. Διάδραση Τοπικού και Εθνικού: Αποτελέσματα και Αιτίες Η δεκαετία του περνάει με ελάχιστες αλλαγές σε μητροπολιτικό και περιφερειακό επίπεδο που να επιτρέπουν την Θεσσαλονίκη και την Μακεδονία γενικότερα, να ανταποκριθεί στο δυναμικά εξελισσόμενο διεθνές καταμερισμό εργασίας μιλούμε για περίπου τριάντα χρόνια από το άνοιγμα της οικονομίας της Κίνας, είκοσι χρόνια από το άνοιγμα των αγορών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και δέκα χρόνια από την σταθεροποίηση και την μεταρρύθμιση της Τουρκικής οικονομίας. Καθοριστικές ΔΕΚΟ για την οικονομία της πόλης, όπως ο ΟΛΘ και ο ΟΣΕ, χαρακτηρίζονται και αυτή την περίοδο από ασυνέχεια διοικήσεων, ελλιπή όσο και διακοπτόμενα επενδυτικά προγράμματα και απουσία διεθνών συνεργασιών, απαραίτητων για την κεφαλαιουχική τους ενίσχυση και επιχειρησιακή τους αναβάθμιση κομβικό γεγονός οι απεργίες στον ΟΛΘ του 2006 που ανέστειλαν την έλευση κορυφαίου διεθνούς παίκτη στον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, εν αντιθέσει με την παραχώρηση του τερματικού στην Cosco στον Πειραιά. Τα ΑΕΙ της πόλης παραμένουν στο απαξιωμένο θεσμικό πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Έτσι υπολείπονται όσον αφορά την ικανότητα τους να παράσχουν έρευνα και να την συνδέσουν με την παραγωγική διαδικασία όσο και να δημιουργήσουν το υψηλής κατάρτισης στελεχικό δυναμικό που χρειάζεται η οικονομία της πόλης και της περιφέρειας. Τα νοσοκομεία δεν υιοθετούν σύγχρονες και διεθνώς αξιόπιστες κλινικές πρακτικές και χαρακτηρίζονται από πολιτικοποιημένες όσο και 8

9 Μητροπολιτικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός και Εθνική Χρεοκοπία Αντώνης Καμάρας, Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Θεσσαλονίκης διαχειριστικά ανεπαρκείς διοικήσεις. Τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι παραμένουν ανίκανα να εκπέμψουν διεθνώς την πολιτιστική κληρονομιά που διαχειρίζονται, και χαρακτηρίζονται από ακατάλληλες ώρες λειτουργίας, απηρχαιωμένα πωλητήρια και ξεπερασμένη εκθεσιακή λειτουργία. Επιπροσθέτως, μεταξύ του 1997, που πέρασε ο νόμος Καποδίστριας, και το 2010, που πέρασε ο νόμος Καλλικράτης, δεν προλειαίνεται το έδαφος και δεν καθίσταται απαιτητό το αίτημα για την δημιουργία μητροπολιτικού δήμου που να έχει αυξημένες γεωγραφικές αρμοδιότητες και αρμοδιότητες πολιτικής όσο και διευρυμένη πηγή φορολογικών εσόδων. Πράγματι, ολοκληρώνεται η κατασκευή του δημαρχιακού μεγάρου και τίθεται σε υλοποίηση η ανάπλαση της Νέας Παραλίας, έργα που αναδεικνύουν το ικανοποιητικό επίπεδο του Δήμου Θεσσαλονίκης στον τομέα του αρχιτεκτονικού, την ικανότητα του να σχεδιάζει, να δημοπρατεί και να επιβλέπει την κατασκευή σημαντικών δημόσιων έργων. Όμως η απουσία συνολικής ευθύνης στον τομέα της χωροταξίας έχει ως συνέπεια την μηυλοποίηση άλλων σημαντικών έργων, όπως αυτών της Δυτικής και Ανατολικής Πύλης, για την οικονομία της πόλης όπου η ανάπτυξη τους είναι κανονιστικά περισσότερο περίπλοκη. Αναλόγως, εν τη απουσία μητροπολιτικής διαχείρισης, η λειτουργία της αποκομιδής και επεξεργασίας απορριμμάτων παραμένει σε υστέρηση, αναστέλλοντας σημαντικές δημόσιες επενδύσεις, την συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων και τεχνογνωσίας σε αυτή την δραστηριότητα, για να μη μιλήσουμε και για το παρεπόμενο περιβαλλοντικό όφελος που δεν πραγματοποιείται. Από μια μακρόπνοα προοπτική, που ξεπερνά τον ορίζοντα της δημοσιονομικής κρίσης της χώρας, την δεκαετία που μας πέρασε δεν τέθηκαν οι βάσεις για την σύνδεση του φοροσσυλεκτικού μηχανισμού με την παραγωγή, σε τοπικό επίπεδο, καθοριστικών για την εξέλιξη μιας μητροπολιτικής και περιφερειακής οικονομίας, δημοσίων αγαθών. Αγαθών όπως η παιδεία, η υγεία, η διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος και του περιβάλλοντος. Σε αυτή την συνολική αποτυχία τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια που παρατίθενται και αναλύονται είναι πρωτίστως αιτιατό αλλά, σε ένα όχι αμελητέο βαθμό, και αίτιο. Αντανακλούν την επιθυμία των τοπικών πολιτικών, επιχειρηματικών αλλά και πνευματικών ηγεσιών να συμβληθούν με τον εθνικό κρατικό μηχανισμό και την πελατειακή του συγκρότηση παρά να τον αμφισβητήσουν. Οι τοπικές αυτές ηγεσίες συμμάχησαν και επάνδρωσαν, την δεκαετία που μας πέρασε, την κεντρικά συγκροτημένη προσοδοθηρία στο λιμάνι, στα νοσοκομεία, στα πανεπιστήμια, στις πολεοδομίες, στους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Τονίζουμε ότι ακόμη και για την ίδια την επιχειρηματική ηγεσία της πόλης το σημαίνων δεν υπήρξε η εδραίωση της διεθνής ανταγωνιστικότητας της Θεσσαλονίκης αλλά η συμμετοχή της στην νομή της εξουσίας με την υφιστάμενη διάρθρωση της. Από την άλλη μεριά, ο μητροπολιτικός δήμος, η οντότητα αυτή που θα είχε την γεωγραφική ευρύτητα, καταστατική αποστολή και δημοκρατική νομιμοποίηση, να προτάξει κάτι διαφορετικό, παρέμεινε ορφανή υποστήριξης. Διότι ο μητροπολιτικός δήμαρχος θα ήταν απειλή για τους σημαίνοντες βουλευτές όσο και για όλους τους δήμαρχους του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. 9

10 Τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια που εξετάζονται αντανακλούν αυτή την απροθυμία για την διάγνωση της αποτυχίας όσο και για την διατύπωση της δέσμης προτάσεων που θα την ξεπεράσουν. Ως τέτοια είναι στοιχείο αναπαραγωγής του συστήματος ως έχει και συντελεστής της εδραίωσης του. Δίνουν την εντύπωση της στόχευσης, άρα της εξέλιξης, όμως είναι τέτοια η συνολική τους διάρθρωση που συντελούν στην ακινησία. Για να παραφράσουμε την ρήση του Γατόπαρδου, του ήρωα του Ιταλού λογοτέχνη Λαμπεντούσα, αν θέλουμε να παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν, τότε πρέπει να διατυπώσουμε τα πράγματα διαφορετικά. Σε αυτό συνίσταται και ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός όπως τον γνωρίσαμε μέχρι τώρα στην Θεσσαλονίκη, σε μια τελετουργία δηλαδή της ενόρασης του μέλλοντος που έχει τέτοια χαρακτηριστικά που αποσκοπεί στην αταραξία του παρόντος. Προσδιορίζοντας τόσο ωφέλειες όσο και προϋποθέσεις Ερχόμαστε τώρα στην μελέτη της McKinsey με τίτλο Greece 10 years ahead Η Ελλάδα μετά από δέκα χρόνια η οποία ανετέθη από τον ΣΕΒ και το Υπουργείο Ανάπτυξης και, με βάση δημοσιεύματα στον τύπο τουλάχιστον, θα αποτελέσει κύριο σημείο αναφοράς για ένα εκτενέστερο μελετητικό εγχείρημα του ΙΟΒΕ και ΚΕΠΕ όσον αφορά τους τομείς από όπου θα πρέπει να αναζητηθεί η ανάπτυξη στην χώρα μας μεσο-μακροπρόθεσμα. Αυτό που κάνει η McKinsey και που δεν κάνει κανένα από τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια που έχουμε συζητήσει είναι να προσδιορίζει και να τεκμηριώνει τόσο οικονομικές ωφέλειες όσο και θεσμικές και επιχειρησιακές προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση αυτών των ωφελειών, ιδίως με την βοήθεια της συγκριτικής, διεθνούς διάστασης. Αυτός ο προσδιορισμός μπορεί μεν να είναι αυτονόητος δεν παύει όμως και να είναι, για τα πολιτικά δεδομένα που διαμόρφωσαν τον μητροπολιτικό και περιφερειακό σχεδιασμό που εξετάζουμε σήμερα, πρωτοπόρος. Είναι πρωτοπόρος διότι δημιουργεί δύο κατηγορίες ευθυνών που το πολιτικό κατεστημένο της χώρας συνολικά, αλλά και της Θεσσαλονίκης ειδικότερα, επιμελώς είχε αποφύγει να αναλάβει. Την ευθύνη να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, να καρπωθούν συγκεκριμένες ωφέλειες σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Και την ευθύνη, μέσα από την αναπόφευκτη πολιτική αντιπαράθεση με οργανωμένες ομάδες συμφερόντων, επιχειρηματικές, συνδικαλιστικές, επαγγελματικές, να προωθηθούν αυτές οι θεσμικές και επιχειρησιακές αλλαγές που θα καταστήσουν επιτεύξιμα τα αποτελέσματα και τις ωφέλειες που έχουν προσδιοριστεί. Η μελέτη της McKinsey ούτε είναι μια απόπειρα βεβαίως Σοβιετικού τύπου κεντρικού σχεδιασμού, ούτε συνιστά μια φαντασιακή ενόραση. Επικεντρώνεται σε υφιστάμενους κλάδους της οικονομίας μας - αναφέρουμε τους άμεσα σχετικούς τομείς για την οικονομία της Θεσσαλονίκης, δηλαδή λιμενικές δραστηριότητες και διαμετακόμιση, διαχείριση απορριμμάτων, τουρισμός και κλασικές σπουδές για τους οποίους κλάδους υπάρχει πληθώρα στοιχείων σε διεθνές επίπεδο. Και τι λέει η McKinsey λοιπόν; Θέλεις κύριε και κυρία μου να αποκομίσεις αυτό τον όγκο της οικονομικής δραστηριότητας από το λιμάνι σου, από την διαχείριση απορριμμάτων σου, από τα πανεπιστήμια σου, από τον τουρισμό 10

11 Μητροπολιτικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός και Εθνική Χρεοκοπία Αντώνης Καμάρας, Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Θεσσαλονίκης σου, που έχεις κάθε λόγο να θέλεις, διότι και άλλοι με τα δικά σου χαρακτηριστικά το έχουν ήδη πετύχει; Ε τότε πρέπει να κάνεις το α,β,γ. Πως μεταφράζεται αυτό πολιτικά; ότι αύριο που θα έρθουν οι συνδικαλιστές του ΟΛΘ στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης να ζητήσουν την συμπαράσταση, κατά της παραχώρησης του τερματικού εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΘ σε ένα αλλοδαπό επενδυτή, η δέουσα στάση είναι ότι ξέρεις η προτεραιότητα της πόλης της Θεσσαλονίκης είναι να εξασφαλίσει ότι: Ο παραχωρησιούχος θα δεσμευτεί να κάνει επενδύσεις στην λιμενική δραστηριότητα που θα αναλάβει και να πετύχει συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά το εθνικό και περιφερειακό μερίδιο αγοράς του Βεβαίως ο παραχωρησιούχος που θα επιλεγεί τελικά θα πρέπει να έχει την διαπιστωμένη επιχειρησιακή αριστεία και όνομα την διεθνή αγορά που θα καταστήσει φερέγγυες αυτές τις δεσμεύσεις του απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση και τελικά στην ίδια την πόλη της Θεσσαλονίκης Προτεραιότητα της πόλης, με βάση τα προαναφερθέντα, σίγουρα δεν είναι να υπερασπιστεί ένα επίπεδο απολαβών του προσωπικού του ΟΛΘ που δεν αντανακλά είτε τις δεξιότητες του, είτε την σύνθεση κόστους των κύριων ανταγωνιστών του ΟΛΘ αλλά την πολιτική ισχύ του συνδικάτου του και μόνο. Για την αποφυγή κάθε παρεξηγήσεων άποψη του γράφοντος είναι ότι οι εργαζόμενοι του ΟΛΘ, με την ανάλογη εκπαίδευση και την έλευση υψηλού επιπέδου στρατηγικών επενδυτών στο λιμάνι, μπορούν, και είναι σε όφελος της Θεσσαλονίκης να είναι, από τους πιο καλοπληρωμένους blue και white collar εργαζομένους της πόλης μας. Σημαίνει επίσης ότι υπερασπίζεται, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την απόφαση της κυβέρνησης να απελευθερώσει το επάγγελμα των οδικών μεταφορών και πιέζει την κυβέρνηση για να προωθήσει αυτό το συνδυασμό δημόσιων επενδύσεων και προσέλκυσης κεφαλαίων και τεχνογνωσίας στον ΟΣΕ που, σωρευτικά, και μέσα από τις συνδυασμένες μεταφορές, θα εξασφαλίσουν στον ΟΛΘ τον ρόλο του ως λιμενικού gateway, θα γίνει δηλαδή η Θεσσαλονίκη, μέσω του ΟΛΘ, όντως πύλη των Βαλκανίων. Ας πάρουμε όμως και μια δραστηριότητα που είναι στον πυρήνα της μητροπολιτικής λειτουργίας, την διαχείριση απορριμμάτων. Τι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να πάρει κανείς σε αυτό το πεδίο για να καρπωθεί το οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος από μια αναβαθμισμένη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας που θα απαιτεί επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου και τεχνολογίας; Χρειάζονται κεφάλαια και τεχνογνωσία που δεν ενυπάρχουν στον προϋπολογισμό και στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, από την επιδιόρθωση του στόλου των απορριμματοφόρων, μέχρι την ενεργειακή εκμετάλλευση των μη-ανακυκλώσιμων υλικών; Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι διατεθειμένος να βγει έξω στην αγορά να τα αναζητήσει και να 11

12 υπερκεράσει τις όποιες αντιδράσεις και σε αυτό το σημείο αναφέρουμε ενδεικτικά ότι στο Δήμο Θεσσαλονίκης κατέστη αναγκαίο να κληθούν τα ΜΑΤ για να γίνει ο διαγωνισμός ανάθεσης της επιδιόρθωσης του στόλου των απορριμματοφόρων σε ιδιωτική εταιρεία. Σημαίνει ότι αύριο ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι διατεθειμένος, αλλά και ικανός, κατέχει τις αρμοδιότητες δηλαδή, να προβλέψει χωροταξικά μονάδες ενεργειακής εκμετάλλευσης εντός των ορίων του, για τα μη-ανακυκλώσιμα υλικά, και να πείσει όσο και να κάμψει τις όποιες αντιδράσεις που η δημιουργία αυτών των μονάδων θα προκαλέσει. McKinsey, διεθνής, Αμερικάνικος συμβουλευτικός οίκος, ποιος είναι ο ιδεολογικός προσανατολισμός όλων αυτών των πραγμάτων που εξετάζουμε; Σίγουρα δεν μιλούμε για τους διάφορους τρίτους δρόμους που έχει εφεύρει κατά καιρούς η Ελληνική αριστερά ούτε και για το κρατικιστικό και πελατειακό κράτος που έχουν οικοδομήσει τα τελευταία τριάντα χρόνια τα δύο κόμματα εξουσίας. Μιλούμε όμως για μια πραγματιστική και αμοιβαία επωφελής συνύπαρξης μεταξύ της μητρόπολης και της περιφέρειας και των φορέων της αγοράς. Σίγουρα μιλούμε και για την ριζική βελτίωση της διακυβέρνησης βασικών παραγωγών δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, στα οποία βασίζεται η οικονομική ανάπτυξη, όπως πανεπιστήμια, νοσοκομεία και μουσεία. Ενδεικτικά, τις προτάσεις της McKinsey στις λιμενικές υποδομές, στην διαχείριση των απορριμμάτων, στην προώθηση του τουρισμού τις έχει δει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην πράξη, μέσα από επισκέψεις σε προπύργια της Γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας όπως το Αμβούργο και το Βερολίνο. Αυτές είναι οι πόλεις και οι περιφέρειες, που μέσα από τον δικό τους ουσιαστικό σχεδιασμό, έχουν συμβάλλει στο σημερινό καθεστώς της Γερμανίας ως πιστώτρια χώρα. Και είναι οι δικές μας πόλεις και περιφέρειες που έχουν συμβάλλει, με τον δικό τους προσχηματικό σχεδιασμό, στο σημερινό καθεστώς της δικιάς μας χώρας ως χώρα οφειλέτη, ως, για να το πούμε λιγότερο ευγενικά, χρεωκοπημένη χώρα. Επίλογος Ολοκληρώνοντας θα αναφερθούμε στο πως θα πρέπει να δούμε τον σχεδιασμό σε μητροπολιτικό και περιφερειακό επίπεδο τα χρόνια που μας έρχονται. Σε ποιες παραδοχές θα πρέπει να βασίζεται, τι προτεραιότητες θα πρέπει να θέτει, σε τι απαιτήσεις από την κεντρική διοίκηση θα επιλέξει να επενδύσει το πολιτικό της κεφάλαιο, η τοπική ηγεσία, μέσα από την άσκηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού; Ιστορικά, η τοπική αυτοδιοίκηση, στα πλαίσια του λεγόμενου διεκδικητικού πλαισίου, απαιτούσε από την κεντρική διοίκηση είτε την μεγαλύτερη μεταβίβαση χρηματικών πόρων, είτε εκτάσεων που ανήκαν σε φορείς της κεντρικής διοίκησης. Υπό το καθεστώς της δημοσιονομικής κρίσης που ζούμε οι επιπλέον πόροι δεν υπάρχουν για να μεταβιβαστούν οι δε εκτάσεις έχουν ενταχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ για να αυξήσουν τα δημόσια έσοδα. Η τοπική αυτοδιοίκηση όμως μπορεί να διεκδικήσει και πόρους, και εκτάσεις αλλά και λειτουργίες στον βαθμό που είναι διατεθειμένη για τους μεν πόρους να αναλάβει την πολιτική ευθύνη της άντλησης τους, ορίζοντας και συλλέγοντας η ίδια φόρους, για τις δε εκτάσεις και λειτουργίες στο βαθμό που είναι διατεθειμένη να εκχωρήσει την πολιτική της 12

13 Μητροπολιτικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός και Εθνική Χρεοκοπία Αντώνης Καμάρας, Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Θεσσαλονίκης υποστήριξη στην μικτή εκμετάλλευση αυτών των εκτάσεων, εμπορική και κοινωφελής, ιδιωτική και δημόσια. Η κεντρική διοίκηση έχει την ανάγκη συμμαχιών και για να διευρύνει συνολικά την φορολογική βάση της χώρας και για να μεγιστοποιήσει τα έσοδα της από την εκποίηση περιουσιακών της στοιχείων και την προσέλκυση επενδυτών σε αυτά. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας τέτοιος σύμμαχος και το αντίτιμο της υποστήριξης της θα πρέπει να είναι αυξημένες αρμοδιότητες, σε πεδία πολιτικής όπως της παιδείας, της υγείας και της λιμενικής πολιτικής, και καθοριστικό λέγειν στην μορφή αξιοποίησης οικοπέδων, εγκαταστάσεων και λειτουργιών που σήμερα ανήκουν στην κεντρική διοίκηση. Αυτό το δούνε λαβείν κάλλιστα μπορεί να τεθεί ως ζητούμενο και τελικά να διαμορφώσει τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό μιας πόλης σαν την Θεσσαλονίκη. Δεύτερον, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός πρέπει να θέσει ως ζητούμενο την δημιουργία μητροπολιτικών δήμων και την δημιουργία των συνεπακόλουθων μητροπολιτικών λειτουργιών και πολιτικών σε πεδία όπως η χωροταξία, το συγκοινωνιακό, και η διαχείριση των απορριμμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν, στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό των κορυφαίων δήμων των μεγαλύτερων πολεοδομικών συγκροτημάτων της χώρας, τα ποιοτικά όσο και ποσοτικά οφέλη της μητροπολιτικής διαχείρισης, οφέλη τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την προσπάθεια της χώρας να εξέλθει της δημοσιονομικής κρίσης. Αναφέρουμε την επίτευξη οικονομιών κλίμακας σε καίριες λειτουργίες όπως η διαχείριση των απορριμμάτων και η επίτευξη, σε μικρό χρονικό διάστημα, μεγάλων επενδύσεων μέσω διαδικασιών fast track, είτε αυτές οι επενδύσεις αφορούν την παραγωγή δημόσιων είτε ιδιωτικών αγαθών και υπηρεσιών, είτε μίγμα ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Τρίτον ο μητροπολιτικός και περιφερειακός σχεδιασμός πρέπει να προκρίνει με ποιούς θα πάει και ποιούς θα αφήσει, πρέπει δηλαδή να καταστήσει σαφές ποιες θεσμικές και επιχειρησιακές αλλαγές είναι διατεθειμένος να υποστηρίξει, με ποιες ομάδες συμφερόντων είναι διατεθειμένος να έρθει σε αντιπαράθεση, ούτως ώστε να προωθηθούν αυτές οι δυναμικές, σε καίριες για την οικονομική ανάκαμψη λειτουργίες, χωρίς τις οποίες οι πόλεις και οι περιφέρειες της χώρας θα καταδικαστούν στην ανέχεια του πασίδηλα χρεωκοπημένου οικονομικού τους μοντέλου. 13

14 Παραπομπές Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, 2002 Αναπτυξιακή Στρατηγική του Δήμου Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, 2005 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, 2007 McKinsey, Greece 10 years ahead,

15 Μητροπολιτικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός και Εθνική Χρεοκοπία Αντώνης Καμάρας, Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Θεσσαλονίκης Το Παρατηρητήριο της Κρίσης Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, της σημαντικότερης στην μεταπολεμική της ιστορία, αλλά και της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, η ανάγκη δημιουργίας μιας πρωτοβουλίας για την σοβαρή και τεκμηριωμένη καταγραφή, μελέτη και ανάλυση τόσο της ελληνικής, όσο και της ευρύτερης ευρωπαϊκής κρίσης καθίσταται επιτακτική. Την ανάγκη αυτή φιλοδοξεί να ικανοποίησει το Παρατηρητήριο για την Κρίση. Το Παρατηρητήριο για την Κρίση είναι μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύματος για την Ευρωπαϊκή και Εξωτερική Πολιτική (ΕΛΙΑΜΕΠ) και λειτουργεί με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Βασικός στόχος του Παρατηρητηρίου είναι να καταστεί κεντρικός κόμβος ενημέρωσης, έρευνας και διαλόγου για την ελληνική και την ευρωπαϊκή κρίση. Γνώμονας του είναι η σοβαρή και νηφάλια παρουσίαση έρευνας, παρεμβάσεων και πληροφοριών στην βάση τεκμηριωμένων επιχειρημάτων και στοιχείων, φιλοδοξώντας να συμβάλλει στην σταδιακή αναβάθμιση του επιπέδου του δημόσιου διαλόγου γύρω από την κρίση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το Παρατηρητήριο για την Κρίση οργανώνει την δράση στην βάση τριών βασικών πυλώνων: o o o Την παροχή εκπαιδευτικού υλικού με στόχο την αναβάθμιση της ικανότητας του μέσου πολίτη, ο οποίος δεν διαθέτει ειδικές οικονομικές γνώσεις, να κατανοήσει βασικές πτυχές της κρίσης. Την παροχή σοβαρής, τεκμηριωμένης και κατά το δυνατό, ευρείας, όσον αφορά την θεματολογία αλλά και τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, πληροφόρησης για την κρίση. Την παρέμβαση στον δημόσιο διάλογο, τόσο μέσω της δημιουργίας ενός βήματος για την ελεύθερη διατύπωση διαφορετικών γνωμών και προτάσεων πολικής, όσο και με την παραγωγή και διάθεση στην δημόσια σφαίρα νέας, πρωτογενούς έρευνας γύρω από την κρίση. Η ομάδα του Παρατηρητηρίου για την Κρίση είναι η εξής: Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου - Δημήτρης Κατσίκας, Λέκτορας υ.δ., Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών [Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία] Μεταδιδακτορικός Ερευνητής - Κυριάκος Φιλίνης, Διδάκτορας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [Πολιτική Οικονομία] Επιστημονικοί Συνεργάτες - Μαριάνθη Αναστασάτου, Οικονομολόγος, Επιστημονική Συνεργάτιδα, Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων [Μακροοικονομικά, Οικονομική Μεγέθυνση, Ανταγωνισμός, Διεθνές Εμπόριο] - Νίκος Χρυσολωράς, Δημοσιογράφος, Ανταποκριτής στα Ευρωπαϊκά Όργανα, Βρυξέλλες Ειδικός Σύμβουλος - Νίκος Κουτσιαράς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,[Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Απασχόληση και Πολιτική αγοράς εργασίας, Κοινωνική Πολιτική, ΟΝΕ και Μακροοικονομική Πολιτική] 15

16 Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, Αθήνα Τηλ Fax

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1 Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες υποδοχής

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες υποδοχής Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Β

Θεωρίες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Β Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Ελλάδα

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Ελλάδα Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Θεωρίες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Θεωρίες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

No 22_Φεβρουάριος 2014 Κείμενο Πολιτικής Εσωτερική Υποτίμηση: Προοπτικές, Περιορισμοί και Εναλλακτικές Επιλογές Γιώργος Αργείτης Αν.

No 22_Φεβρουάριος 2014 Κείμενο Πολιτικής Εσωτερική Υποτίμηση: Προοπτικές, Περιορισμοί και Εναλλακτικές Επιλογές Γιώργος Αργείτης Αν. No 22_Φεβρουάριος 2014 Κείμενο Πολιτικής Εσωτερική Υποτίμηση: Προοπτικές, Περιορισμοί και Εναλλακτικές Επιλογές Γιώργος Αργείτης Αν. Καθηγητής, ΕΚΠΑ Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή των ΑΞΕ

Ιστορική αναδρομή των ΑΞΕ Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΕΕΤΑΚ - Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Ι' ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΟΕΕΤΑΚ - Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Ανατολικής Κρήτης. Ι' ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε για 10η συνεχή χρονιά ο θεσμός των Εκδηλώσεων Οικονομικής Σκέψης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 24 Νοεμβρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου [1] ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Κυρίες και Κύριοι, Είναι ιδιαίτερη πρόκληση η σημερινή συνάντηση που διοργανώνεται από το Economist υπό την αιγίδα της Προεδρίας του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ Βουλευτής Ν. Δωδεκανήσου Τομεάρχης Τουρισμού ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ Βουλευτής Ν. Δωδεκανήσου Τομεάρχης Τουρισμού ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΝΟΣ Ν. ΚΟΝΣΟΛΑΣ Βουλευτής Ν. Δωδεκανήσου Τομεάρχης Τουρισμού ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2015 Jean Monnet European Centre of Excellence ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε διαφορετικές γλώσσες. Η γλώσσα των επιχειρηματιών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ονομασία Φορέα: Όνομα συντάκτη: Στοιχεία επικοινωνίας: (τηλέφωνο, e-mail) Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

segm@segm.gr, www.segm.gr

segm@segm.gr, www.segm.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μακεδόνων 2, 115 21 Αθήνα, τηλ. 210 6452 232, fax 210 6444 685 segm@segm.gr, www.segm.gr ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΓΜ για τη Δημόσια διαβούλευση που διοργανώνει η ΕΕΚΕ Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 14ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 105-71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ. 2810223997 FAX 2810224595 www.oeetak.gr e-mail : info@oeetak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα!

Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! 1 Η πόλη κινείται κάνουμε μαζί το επόμενο βήμα! Η Ευρώπη αλλάζει. Η Χώρα επαναπροσδιορίζεται. Ο Δήμος Κοζάνης σε μετάβαση. Επιλογή μας, αλλά και αναγκαιότητα, η αλλαγή. Αλλαγή που σημαίνει κίνηση! Η πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Στην Έναρξη του Εθνικού Διαλόγου Παιδείας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 Κύριε Πρωθυπουργέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας.

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Ποιοί Είμαστε Η My Company Finance αποτελεί επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας My Company Projects, η οποία έχει στο σύνολο της 6.000 ενεργούς πελάτες στην

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ της ανάπτυξης: 20 προτάσεις

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ της ανάπτυξης: 20 προτάσεις ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ της ανάπτυξης: 20 προτάσεις 1. Πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων: η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 26η στη λίστα των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επενδυτικός προορισμός (business report της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Πολιτικής. Απομόχλευση του τραπεζικού συστήματος και αγορά εργασίας

Κείμενο Πολιτικής. Απομόχλευση του τραπεζικού συστήματος και αγορά εργασίας No 5_Απρίλιος 2013 Κείμενο Πολιτικής Απομόχλευση του τραπεζικού συστήματος και αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Παρατηρητήριο για την Κρίση Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό σχέδιο δήμου Κοζάνης. Προτάσεις Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη Τόπος να ζεις» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Επιχειρησιακό σχέδιο δήμου Κοζάνης. Προτάσεις Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη Τόπος να ζεις» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕπιχειρησιακόσχέδιοδήμουΚοζάνης. ΠροτάσειςΔημοτικήςΚίνησης«Κοζάνη Τόποςναζεις» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια διαμόρφωσης του στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδιασμού του δήμουκοζάνης,μέσααπότηδημόσιαδιαβούλευσηκαταθέτουμεμετοκείμενοαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17-12-2015 Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης: το ανοικτό ζήτημα του στρατηγικού μητροπολιτικού σχεδιασμού

Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης: το ανοικτό ζήτημα του στρατηγικού μητροπολιτικού σχεδιασμού ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης: το ανοικτό ζήτημα του στρατηγικού μητροπολιτικού σχεδιασμού Αθηνά Γιαννακού Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. Η παρουσίαση περιλαμβάνει 3 ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποτίμηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στην ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις. Δρ. Ξενοφών Κροκίδης

OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις. Δρ. Ξενοφών Κροκίδης OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις Δρ. Ξενοφών Κροκίδης Αθήνα, 2015 Το Pedigree της PARNASSE Η PARNASSE ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2014 στην Αθήνα και διαχειρίζεται την πλατφόρμα συμμετοχικών επενδύσεων OpenCircle.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ. Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος, M.Phil., MBA, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, μέλος της ExCo FEACO.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ. Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος, M.Phil., MBA, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, μέλος της ExCo FEACO. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ- ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κος, M.Phil., MBA, Πρόεδρος ΣΕΣΜΑ, μέλος της ExC FEACO. 1 Ποιοι είμαστε και γιατί οι θέσεις μας, μπορούν να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1 Α. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ k a k Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Πληροφόρηση, Τεκμηρίωση και Συντονισμός των Δικτύων Πληροφόρησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 14-16.06.2006 "Η Στρατηγική της Λισσαβόνας:

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014 Με την υποστήριξη της: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΙ ΚΑΙ... 27 27 Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης Ιωάννης Κλαψόπουλος 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152)

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Το Τμήμα: Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Ανήκει στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις. Δρ. Ξενοφών Κροκίδης

OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις. Δρ. Ξενοφών Κροκίδης OpenCircle Συμμετοχικές Επενδύσεις Δρ. Ξενοφών Κροκίδης Αθήνα, 2015 Το Pedigree της PARNASSE Η PARNASSE ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2014 στην Αθήνα και διαχειρίζεται την πλατφόρμα συμμετοχικών επενδύσεων OpenCircle.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Καρπενήσι ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς την ένταξη στο ΕΣΠΑ : του

Διαβάστε περισσότερα