Περιβάλλον και Καθαρή Τεχνολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιβάλλον και Καθαρή Τεχνολογία"

Transcript

1 Ενότητα 10 Περιβάλλον και Καθαρή Τεχνολογία 10.1 Εισαγωγή: απόβλητα και αρχές καθαρής τεχνολογίας. Το κύριο πρόβλημα αναφορικά με τη σχέση άμεσης παραγωγικής διαδικασίας-περιβάλλοντος είναι οι εκροές της παραγωγής (ρύποι, απόβλητα) κάθε είδους. Όπως και με την εγγενή ασφάλεια και το θέμα των διαρροών, είναι προτιμώτερο και εδώ να σχεδιάσουμε προληπτικά για να αποφύγουμε την ύπαρξη αποβλήτων και τα απαραίτητα πολύπλοκα συστήματα κατεργασίας αυτών. Οι επιπτώσεις της ρύπανσης μπορεί να είναι άμεσες (διαρροή τοξικών ουσιών) ή έμμεσες, όπως με μη διασπώμενα τοξικά απόβλητα που συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου στο περιβάλλον, ενώ επίσης εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα. Η αντιμετώπιση αυτών των συνεπειών μπορεί να υπακούει στις ακόλουθες δύο φιλοσοφίες: Μετεπεξεργασία των εκπομπών ρύπων (end-of-pipe treatment) με οξείδωση, βιολογική κατεργασία κλπ για να πάρουμε τελικά κάτι που μπορεί να αποβληθεί στο περιβάλλον. Ελαχιστοποίηση αποβλήτων κατά το σχεδιασμό μέσω καθαρής χημικής τεχνολογίας. Το θέμα με τη μετεπεξεργασία είναι ότι αποτελεί μετάθεση του προβλήματος. Τα απόβλητα μπορούμε να τα αραιώσουμε και να τους επιβάλλουμε φυσικές και χημικές μεταβολές, αλλά σε τελική ανάλυση δε μπορούμε να τα εξαλείψουμε. Π.χ. υδατικά απόβλητα που περιέχουν βαρέα μέταλλα μπορούν να υποστούν χημική κατεργασία για να διώξουν το μέταλλο με μορφή ιζήματος και να αποβάλλουμε με σχετική ασφάλεια το υδατικό απόβλητο, αλλά το ίδιο το ίζημα παραμένει επικίνδυνο για τον υδροφόρο ορίζοντα όπου και αν αποτεθεί. Αντίθετα, η εκ των προτέρων ελαχιστοποίηση ή και εξάλειψη των αιτιών δημιουργίας επιβλαβών αποβλήτων έχει διπλό όφελος: μείωση κόστους για την κατεργασία αποβλήτων (πάγιου και λειτουργικού), μείωση κόστους πρώτων υλών αφού τα απόβλητα συχνά προέρχονται από ανεπαρκή αποδοτικότητα της τροφοδοσίας, όπως έχουμε συζητήσει και σε σχετική Ενότητα. Τα απόβλητα κάθε διεργασίας μπορεί να διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με τις πρώτες ύλες και τα παρασκευαζόμενα προϊόντα που είναι πάρα πολλών ειδών. Αλλά οι διάφορες βοηθητικές διεργασίες (π.χ. ψύξη, θέρμανση) δεν αλλάζουν σημαντικά από μονάδα σε μονάδα και τα απόβλητα που συνδέονται με αυτές μπορούν να εξεταστούν χωριστά. Ακολουθώντας λοιπόν, το γνωστό μας μοντέλο του κρεμμυδιού, μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας ως εξής: Απόβλητα διεργασιών: αυτά προέρχονται από τις χημικές διεργασίες και τις φυσικές διεργασίες (κυρίως διαχωρισμούς) της μονάδας και μπορεί να είναι παραπροϊόντα, συστατικά που διαχωρίζονται και αποβάλλονται κλπ. Αυτά τα απόβλητα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από μονάδα σε μονάδα ανάλογα με το τι παρασκευάζεται εκεί, αν και υπάρχουν επίσης κοινές περιπτώσεις, όπως προϊόντα οξείδωσης οργανικών ενώσεων. Απόβλητα βοηθητικών παροχών: Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν καυσαέρια από θέρμανση για δημιουργία ατμού ή άλλη χρήση, προκατεργασία νερού για χρήση σε εναλλάκτες κλπ. Αυτά μπορεί να μοιάζουν περισσότερο από μονάδα σε μονάδα εφόσον υπάρχουν κοινές διεργασίες, λειτουργίες και τεχνικές. 10-1

2 Αναλυτικότερα, τα απόβλητα των διεργασιών μπορεί να προέρχονται από τις εξής πηγές: Αντιδραστήρες: αυτοί δίνουν κυρίως μη αξιοποιήσιμα παραπροϊόντα. Διεργασίες διαχωρισμού/ανακύκλωσης: εδώ μπορεί να έχουμε ανεπαρκή ανάκτηση και ανακύκλωση χρήσιμου προϊόντος από το ρεύμα εξόδου. Διάφοροι χειρισμοί των διεργασιών: αυτή η κατηγορία αφορά κάθε είδους ενέργειες όπως εκκίνηση και σταμάτημα μιας διεργασίας, πέρασμα σε άλλο προϊόν, καθαρισμό εξοπλισμού, πλήρωση δεξαμενών κλπ. Όλα αυτά παράγουν απόβλητα. Π.χ. μια αντίδραση ή ένας φυσικός διαχωρισμός σε μη μόνιμη κατάσταση (εκκίνηση, σταμάτημα, αλλαγή προϊόντος) συνεπάγεται προσωρινά διαφορετική σύσταση παραγόμενου μίγματος ή ενδεχομένως, ο καθαρισμός του εξοπλισμού συνεπάγεται απόρριψη ενός μίγματος από χημικά καθαρισμού και ουσίες που απομακρύνθηκαν κλπ. Αντίστοιχα, τα απόβλητα που συνδέονται με τις ψυχρές και θερμές βοηθητικές παροχές και με το δίκτυο νερού/ατμού, μπορεί να προέρχονται από τις εξής πηγές: φούρνοι, αναβραστήρες, τουρμπίνες, ντηζελομηχανές και γενικά εξοπλισμός που παράγει καυσαέρια. Αυτά συνήθως περιέχουν οξείδια (CO2, NΟx, SΟx) και στερεά σωματίδια και συμβάλλουν στο φαινόμενο θερμοκηπίου, την όξινη βροχή, την αιθαλομίχλη. Προκατεργασία νερού (απομάκρυνση αλάτων) για τροφοδοσία αναβραστήρων. Υδατικά απόβλητα καθαρισμού ή διαχωρισμού, όπως εκχύλιση, έκπλυση αερίων καθαρισμός εξοπλισμού κλπ. Η γενικότερη λογική του σχεδιασμού διεργασιών είναι συμβατή με την καθαρή τεχνολογία γιατί αποβλέπει στην αύξηση της απόδοσης των αντιδράσεων και της ενέργειας που χρησιμοποιείται και την ελαχιστοποίηση των παραπροϊόντων και άλλων αποβλήτων, καθώς και της χρήσης ξένων προς το τελικό προϊόν υλικών. Επομένως, η ύπαρξη προβλημάτων σχετικών με απόβλητα δεν είναι μόνο ζήτημα που αναδεικνύουμε από την ανάγκη για σεβασμό στο περιβάλλον` είναι ακόμη και ένδειξη ατελούς σχεδιασμού, γενικότερα. Στη συνέχεια, εξετάζουμε την εφαρμογή της φιλοσοφίας της καθαρής τεχνολογίας ξεκινώντας, ως συνήθως, από τον αντιδραστήρα Καθαρή τεχνολογία για χημικούς αντιδραστήρες Εδώ, η ουσία βρίσκεται στον περιορισμό των αποβαλλόμενων παραπροϊόντων. Στη συνέχεια, συζητάμε τα προβλήματα που υπάρχουν στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας και τον τρόπο αντιμετώπισής τους: Τροφοδοσία που δεν αντέδρασε. Όταν, για κάποιο λόγο, είναι δύσκολο να ανακυκλώσουμε το υλικό που δεν αντέδρασε, αυτό αποβάλλεται. Η αντιμετώπισή του περιλαμβάνει τις εξής περιπτώσεις: Περίπτωση απλής αναντίστρεπτης αντίδρασης. Περιορίζουμε τα απόβλητα επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή μετατροπή με μεγαλύτερο χρόνο παραμονής στον αντιδραστήρα αποτελεσματικώτερο καταλύτη υψηλότερη θερμοκρασία ή πίεση (αλλά να θυμόμαστε και την επίπτωση στην εγγενή ασφάλεια!) συνδυασμό των ανωτέρω. Περίπτωση απλής αντιστρεπτής αντίδρασης: Εδώ το ζητούμενο είναι η μετατόπιση της χημικής ισορροπίας για την αύξηση και πάλι, της απόδοσης. Αυτό μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 10-2

3 περίσσεια ενός από τα αντιδρώντα διαχωρισμός και απομάκρυνση προϊόντος πριν από την ολοκλήρωση της αντίδρασης. Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει και σε συνεχή βάση π.χ. με εξάτμιση ή χρήση ημιπερατών μεμβρανών στον αντιδραστήρα. Αν η αντίδραση οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των mol, τότε η μετατροπή στην ισορροπία αυξάνεται με προσθήκη αδρανούς (π.χ. διαλύτη στα υγρά μίγματα, αδρανούς αερίου στα αέρια μίγματα) για αραίωση του μείγματος και μείωση των συγκεντρώσεων. Αντίστοιχα, πρέπει να ελαττωθεί η συγκέντρωση αδρανούς όταν τα mol μειώνονται (ενώ προφανώς δεν έχει επίπτωση όταν τα mol είναι ίδια σε προϊόντα και αντιδρώντα). Αύξηση της θερμοκρασίας για ενδόθερμες αντιδράσεις στο βαθμό που δεν παραβιάζει όρια αντοχής των κατασκευαστικών υλικών, διάρκειας ζωής του καταλύτη ή απαιτήσεις ασφάλειας. Αντίστοιχα, μείωση της θερμοκρασίας για εξώθερμες αντιδράσεις. Όταν αντίδραση στην αέρια φάση οδηγεί σε μείωση των mol, η απόδοση αυξάνεται με μεγαλύτερη πίεση, εφόσον δεν παραβιάζονται όρια αντοχής των κατασκευαστικών υλικών, οικονομικοί περιορισμοί λόγω λειτουργικού κόστους για τη συμπίεση του μίγματος ή απαιτήσεις ασφάλειας. Αντίστοιχα, για αντιδράσεις που επιφέρουν αύξηση των mol, ελαττώνουμε την πίεση του αέριου μίγματος είτε με μείωση της απόλυτης πίεσης είτε με προσθήκη αδρανούς αερίου Παραπροϊόντα από την κύρια αντίδραση Ας υποτεθεί ότι η διεργασία μας περιλαμβάνει την κύρια αντίδραση Α + Β +... Προϊόν + Παραπροϊόν που δίνει και το χρήσιμο προϊόν και ένα άχρηστο παραπροϊόν. Εδώ, δεν υπάρχει τρόπος μείωσης των αποβλήτων, ιδίως αν θέλουμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη απόδοση. Η μόνη λύση είναι να αλλάξουμε τρόπο σύνθεσης του προϊόντος (άλλη αντίδραση) Παραπροϊόντα από δευτερεύουσες αντιδράσεις Εδώ, το ζητούμενο είναι να αυξηθεί η εκλεκτικότητα υπέρ της κύριας και σε βάρος των δευτερευουσών αντιδράσεων. Οι παρακάτω κατευθυντήριες αρχές ισχύουν σε αυτή την περίπτωση: Επιλογή του κατάλληλου τύπου αντιδραστήρα που μεγιστοποιεί την εκλεκτικότητα. Έστω, a για παράδειγμα, μία κύρια και μία δευτερεύουσα αντίδραση με ρυθμούς r 1 =k 1 C 1 F και a r 2 =k 2 C 2 F, αντίστοιχα, όπου C F η συγκέντρωση του (μοναδικού, στο παράδειγμά μας) r 2 αντιδρώντος. Τότε θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε το λόγο = k 2 a C 2 a 1 r 1 k F. 1 Είναι προφανές ότι αυτό εξαρτάται από τις τάξεις των αντιδράσεων a1 και a2 και από τη διαφορά τους. Αν η κύρια αντίδραση είναι μικρότερης τάξης τότε ευνοείται από μικρότερες συγκεντρώσεις που υπάρχουν σε συνεχείς αναδευόμενους αντιδραστήρες (CSTR) επειδή σε αυτούς, η τροφοδοσία αραιώνεται αμέσως από τα παραγόμενα προϊόντα. Έτσι, η συγκέντρωση C F είναι μικρός αριθμός και η ύψωσή του στη δύναμη a 2-a 1 δίνει ακόμη μικρότερη ποσότητα. Επομένως, επιλέγουμε CSTR αντιδραστήρα. Αντίθετα, αν η κύρια αντίδραση είναι μεγαλύτερης τάξης, τότε ευνοείται από υψηλές συγκεντρώσεις και επιλέγουμε αντιδραστήρα εμβολικής ροής (PFR) (ή διαλείποντος έργου, αλλά αυτό αντίκειται στις αρχές εγγενούς ασφάλειας). Ανάλογα σκεφτόμαστε και για πολύπλοκα συστήματα αντιδράσεων. Π.χ. αν υπάρχουν δύο αντιδρώντα που δίνουν παράλληλες αντιδράσεις και οι διαφορές των τάξεων των 10-3

4 αντιδράσεων ως προς το καθένα διαφέρουν, μπορεί να επιλέξουμε ημισυνεχή αντιδραστήρα όπου το ένα αντιδρόν προστίθεται σταδιακά καθώς η αντίδραση προχωρά ώστε να παραμένει σε χαμηλή συγκέντρωση. Τέλος,για διαδοχικές αντιδράσεις όπου το προϊόν συνεχίζει να αντιδρά για να δώσει παραπροϊόν, είναι προτιμώτεροι και πάλι οι αντιδραστήρες εμβολικής ροής. Συγκέντρωση στον αντιδραστήρα. Εδώ μπορούμε να εφαρμόσουμε τα παρακάτω για να ευνοήσουμε την κύρια αντίδραση: περίσσεια της μιας τροφοδοσίας, αν υπάρχουν περισσότερα του ενός ρεύματα εισόδου. Αύξηση αδρανούς για αντιστρεπτές αντιδράσεις με μείωση των mol. Αντίστοιχα, μείωση αδρανούς όταν έχουμε αύξηση των mol. Απομάκρυνση μέρους του προϊόντος πριν την ολοκλήρωση της αντίδρασης. Ανακύκλωση των παραπροϊόντων στον αντιδραστήρα αν οι παράλληλες αντιδράσεις είναι αντιστρεπτές, ώστε η ισορροπία τους να μετατοπιστεί προς τα αντιδρώντα. Συνθήκες διεξαγωγής της αντίδρασης: αν η θερμοκρασία και η πίεση επιδρούν σε πολύ διαφορετικό βαθμό σε κάθε αντίδραση που λαμβάνει χώρα, τότε πρέπει να τις χειριστούμε έτσι ώστε να ευνοήσουμε την κύρια αντίδραση και να μειωθεί η έκταση στην οποία θα προχωρήσουν οι δευτερεύουσες. Καταλύτης. Η αλλαγή καταλύτη θα επηρεάσει σημαντικά την εκλεκτικότητα προς όφελος της κύριας ή των δευτερευουσών αντιδράσεων, ανάλογα με τους μηχανισμούς αντίδρασης στα ενεργά καταλυτικά κέντρα, τους σχετικούς ρυθμούς διάχυσης στο υπόστρωμα ή συνδυασμό αυτών Προσμίξεις της τροφοδοσίας που αντιδρούν. Αυτές καταναλώνουν μέρος των αντιδρώντων και δίνουν ανεπιθύμητα προϊόντα. Επομένως, δίνουν απόβλητα που μπορεί να περιέχουν άλλα αντιδρώντα που περισσεύουν, παραπροϊόντα από τις αντιδράσεις των προσμίξεων ή και τα δύο. Απαιτείται καθαρισμός της τροφοδοσίας για την αποφυγή αυτού του φαινομένου. Αν και το κόστος καθαρισμού αυξάνεται με το ζητούμενο βαθμό καθαρότητας, έχουμε αντίστοιχα ελάττωση στα εξής: κόστος επεξεργασίας αποβλήτων κόστος πρώτων υλών αφού η καθαρή τροφοδοσία είναι πιο αποδοτική και μειώνονται οι απαιτούμενες ποσότητες κόστος διαχωρισμού προϊόντος. Επομένως, υπάρχει ένας βαθμός καθαρότητας που ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος που συνδέεται με όλα τα παραπάνω Αξιοποίηση των παραπροϊόντων: μερικές φορές τα παραπροϊόντα μπορούν να αναβαθμιστούν για να χρησιμοποιηθούν σε άλλες αντιδράσεις. Για παράδειγμα, σε μονάδα χλωρίωσης δεκανίου παίρνουμε μονοχλωριωμένο δεκάνιο και υδροχλώριο. Το υδροχλώριο μπορεί να διατεθεί στην αγορά ή να αντιδράσει με οξυγόνο για να ξαναδώσει χλώριο που εισάγεται και πάλι στον αντιδραστήρα χλωρίωσης Ελάττωση αποβαλλόμενου καταλύτη: γενικά προτιμούμε τους ετερογενείς καταλύτες γιατί ο διαχωρισμός του ομογενούς μπορεί να είναι δύσκολος και ως αναγκαστικά ατελής θα δίνει πάντα κάποια απόβλητα. Αλλά οι ετερογενείς καταλύτες έχουν πεπερασμένη διάρκεια ζωής και πρέπει να αντικαθίστανται. Για να παραταθεί η διάρκεια ζωής τους χρειάζεται καθαρισμός της τροφοδοσίας από ουσίες που δηλητηριάζουν τον καταλύτη. Αν οι υψηλές θερμοκρασίες βλάπτουν και απενεργοποιούν τον καταλύτη, τότε αποφεύγουμε τις θερμές εστίες (hot spots) με καλύτερη κατανομή της ροής 10-4

5 καλύτερη μεταφορά θερμότητας αραίωση του καταλύτη με διασπορά αδρανών τεμαχιδίων (βελτίωση του προφίλ) καλύτερη ρύθμιση της διεργασίας. Τέλος, οι ρευστοποιημένες καταλυτικές κλίνες, λόγω της κρούσης των τεμαχιδίων, οδηγούν σε κονιορτοποίηση μέρους αυτών, το οποίο και χάνεται. Αυτό μπορεί να απαιτεί καλύτερο διαχωρισμό και ανακύκλωση από το ρεύμα των προϊόντων, αλλά η καλύτερη μακροπρόθεσμα λύση είναι η κατασκευή των καταλυτικών τεμαχιδίων έτσι ώστε να έχουν μεγαλύτερες μηχανικές αντοχές. Όπως είδαμε, όλες οι τεχνικές ελαχιστοποίησης των αποβλήτων του χημικού αντιδραστήρα είναι και τεχνικές βελτίωσης της απόδοσης και εκλεκτικότητας αυτού ή, με άλλα λόγια, ο καλύτερος σχεδιασμός χημικών αντιδραστήρων συνιστά συγχρόνως και καθαρό σχεδιασμό. Επομένως, δεν υφίσταται δικαιολογία αυξημένου κόστους λόγω της απαίτησης για καθαρή τεχνολογία αντιδραστήρων, αλλά απεναντίας, η καθαρή τεχνολογία είναι επίσης και οικονομικά συμφέρουσα. Συμπληρωματικά προς όλα τα προηγούμενα, πρέπει να πούμε ότι οι καταλύτες θεωρούνται γενικότερα ως μια πολύ καλή εναλλακτική λύση στον τομέα της πράσινης χημείας και τεχνολογίας όταν μπορούν να αντικαταστήσουν αντιδρώντα μίγματα που θα απαιτούσαν μεγάλες ποσότητες από κάποια συστατικά, ενώ οι ίδιοι χρησιμοποιούνται συνήθως σε μικρές ποσότητες και για αρκετά μεγάλο διάστημα Καθαρή τεχνολογία για φυσικούς διαχωρισμούς Παρόμοια με τους αντιδραστήρες, στην περίπτωση των διαχωρισμών θέλουμε αποδοτικώτερο διαχωρισμό και ανακύκλωση των χρήσιμων υλικών. Οι πιθανές λύσεις που πρέπει να εξετάσουμε για το σκοπό αυτό, περιλαμβάνουν: Άμεση ανακύκλωση των αποβαλλόμενων ρευμάτων Καθαρισμό της τροφοδοσίας από προσμίξεις Εξάλειψη ξένων προς το μίγμα υλικών Επιπρόσθετο διαχωρισμό των αποβλήτων για μεγαλύτερη ανάκτηση των χρήσιμων συστατικών Επιπρόσθετη αντίδραση και διαχωρισμό των αποβλήτων για μεγαλύτερες ανακτήσεις. Αναλυτικότερα: Άμεση ανακύκλωση αποβλήτων Αυτός είναι ο απλούστερος τρόπος για μείωση αποβλήτων από διαχωρισμούς. Είναι συχνότερα εφαρμόσιμος στα υδατικά απόβλητα που μπορούν να υποκαταστήστουν ένα μέρος της τροφοδοσίας σε νερό. Αν δε χρειάζεται μεταφορά σε μεγάλη απόσταση μπορεί επίσης να γίνει και μεταγωγή των αποβλήτων ως τροφοδοσία σε άλλη διεργασία, αν εκεί είναι πιο χρήσιμα Καθαρισμός τροφοδοσίας από προσμίξεις Γενικά, είναι προτιμώτερος ο διαχωρισμός των προσμείξεων πριν από την εισαγωγή της τροφοδοσίας στη διεργασία. Αυτό είναι πιο δύσκολο στα αέρια μίγματα. Για παράδειγμα, πολλές διεργασίες περιλαμβάνουν οξείδωση όπου η εύκολη λύση για το οξειδωτικό είναι το οξυγόνο της ατμόσφαιρας. Αλλά ο ατμοσφαιρικός αέρας περιέχει και το αδρανές άζωτο. Αν, για να αυξήσουμε την απόδοση κάνουμε ανακύκλωση εξερχόμενου μίγματος, τότε θα συσσωρευτεί σταδιακά άζωτο στο ανακυκλούμενο ρεύμα. Μέχρι ενός σημείου αυτό είναι επιθυμητό γιατί αν το αποβάλλουμε, θα χάσουμε και ένα μέρος από την τροφοδοσία καθώς και το προϊόν. Αλλά αυτή η αύξηση της συγκέντρωσης δε μπορεί να συνεχιστεί απεριόριστα, γιατί: υψηλές συγκεντρώσεις αδρανούς επιδρούν στην απόδοση του αντιδραστήρα 10-5

6 με την αύξηση του αδρανούς αερίου απαιτείται μεγάλη ενέργεια και κόστος συμπίεσης ώστε κάποια στιγή υπερβαίνει την εξοικονόμηση λόγων απωλειών υλικού. Τότε, θα χρειαστεί διαχωρισμός και αποβολή ενός μέρους του εξερχόμενου αερίου που ανακυκλώνεται. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαρό οξυγόνο, το οποίο απαιτεί μια επιπλέον διεργασία διαχωρισμού πριν από την τροφοδοσία, αλλά αυτό το μειονέκτημα μπορεί να αντισταθμιστεί από αυξημένη απόδοση που καταργεί την ανάγκη ανακύκλωσης με όλο το κόστος που συνεπάγεται. Μειονέκτημα είναι η δυνατότητα σχηματισμού εκρηκτικού μίγματος, γι' αυτό μπορεί να είναι ανεκτό ένα ποσοστό αζώτου Εξάλειψη ξένων υλικών Ξένο υλικό μπορεί να είναι ένας διαλύτης, ένα μέσον εκχύλισης, οξέα ή αλκάλια για το διαχωρισμό άλλων υλικών από διάλυμα μέσω ιζηματοποίησης κλπ. Αν αυτά τα υλικά δεν είναι εύκολο να διαχωριστούν και ανακυκλωθούν, είναι προτιμώτερη η επιλογή άλλων διεργασιών για το σκοπό που θέλουμε να εξυπηρετήσουμε, π.χ. αντί για ιζηματοποίηση στερεού, εξάτμιση του διαλύτη, αντί για εκχύλιση, απόσταξη κλπ Επιπλέον διαχωρισμός (ή και αντίδραση) και ανακύκλωση Αν δεν είναι πρακτικό να κάνουμε καθαρισμό της τροφοδοσίας πριν από τη διεργασία, πρέπει να αποσπαστεί ένα μέρος του ανακυκλούμενου υλικού το οποίο μπορεί να υποστεί ένα δεύτερο διαχωρισμό. Ανάλογα με το βαθμό διαχωρισμού, το κόστος διαχωρισμού και ανακύκλωσης αυξάνεται. Αλλά το κόστος λόγω απωλειών υλικού μειώνεται, όπως και το κόστος μετεπεξεργασίας των αποβλήτων. Επομένως, υπάρχει ένα ποσοστό ανάκτησης όπου το συνολικό κόστος ελαχιστοποιείται. Σε άλλες περιπτώσεις είναι δυνατό να προχωρήσει και η αντίδραση με το διαχωριζόμενο μίγμα και το προϊόν να ανακυκλωθεί Γενικές λειτουργίες Κατά την εκκίνηση και το σταμάτημα διεργασιών και γενικότερα τις περιόδους μη μόνιμων συνθηκών, τα προϊόντα δεν είναι στη προδιαγεγραμμένη σύσταση, η μετατροπή δεν είναι η επιθυμητή, παράγονται περισσότερες ποσότητες από παραπροϊόντα και οι διαχωρισμοί αποβάλλουν διαφορετικής σύστασης ρεύματα, π.χ. με χρήσιμο προϊόν σε μεγαλύτερες αναλογίες. Επίσης, στην αλλαγή προϊόντος ειδικότερα, χρειάζεται συχνά και ενδιάμεσος καθαρισμός. Όλα αυτά επιβαρύνουν τα ρεύματα των αποβλήτων. Οι τακτικές που ακολουθούμε είναι οι εξής: μείωση συχνότητας στάσεων-εκκινήσεων στο ελάχιστο αναγκαίο, σχεδιασμός ευέλικτης λειτουργίας με μεταβλητή δυναμικότητα αντί για πλήρη στάση, συνεχείς έναντι διαλείποντος έργου διεργασίες, ενδιάμεση αποθήκευση για επανακατεργασία του προϊόντος που δεν πληροί τις προδιαγραφές (υπό την προϋπόθεση ότι δε δημιουργείται ζήτημα ασφάλειας από το απόθεμα), προγραμματισμός παραγωγής που ελαχιστοποιεί αλλαγές από προϊόν σε προϊόν, συλλογή και επεξεργασία αποβλήτων καθαρισμού Βοηθητικές παροχές Εδώ, το κύριο πρόβλημα είναι τα καυσαέρια από τη θέρμανση των θερμών βοηθητικών παροχών. Ενώ ποιοτικά είναι τα λιγότερο επιβλαβή σε σύγκριση με όλα τα άλλα χημικά, η ποσότητά τους είναι τόσο μεγάλη ώστε αντισταθμίζει το μειωμένο κίνδυνο και τα καθιστά εξίσου σοβαρό πρόβλημα. Φυσικά, απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός για την αποδοτικότερη εναλλαγή θερμότητας ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και οι σχετικές εκπομπές ρύπων. Εδώ όμως, υπάρχει ένα 10-6

7 πονηρό σημείο. Η ενέργεια που καταναλώνεται σε μια παραγωγική μονάδα προέρχεται εν μέρει από τις δικές της εγκαταστάσεις και εν μέρει από το κεντρικό δίκτυο (ηλεκτρισμός). Η παραγωγή ηλεκτρισμού περιλαμβάνει επίσης ρυπογόνες δραστηριότητες και έτσι η αύξηση της ζήτησής του είναι επιβαρυντική για το περιβάλλον. Επομένως, ενδέχεται η αντικατάσταση μιας ρυπογόνου πηγής στο εργοστάσιο από άλλες διαδικασίες που αξιοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα, τελικά να αποβεί εξίσου ή και περισσότερο επιβλαβής. Γι' αυτό απαιτείται μια ολιστική θεώρηση η οποία μπορεί να αναχθεί στην ακόλουθη εξίσωση: Ολικές εκπομπές= εκπομπές από επιτόπιες παροχές εκπομπές από κεντρικό δίκτυο αντίστοιχες στον εισαγόμενο ηλεκτρισμό εκπομπές από κεντρικό δίκτυο που αποφεύγονται χάρη σε επιτόπιες παροχές Από το παραπάνω ισοζύγιο μπορεί να προκύψει ότι μερικές επιλογές μπορεί να έχουν συνολικά μικρότερη επίπτωση στο περιβάλλον ακόμη και αν τοπικά δε δίνουν τις ελάχιστες εκπομπές. Αυτό εξηγείται επειδή και οι πιο σύγχρονοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας δεν έχουν τόσο καλή απόδοση όσο ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα συμπαραγωγής ενέργειας σε μια βιομηχανική μονάδα Αξιολόγηση κύκλου ζωής Παρόμοια με την περίπτωση των βοηθητικών παροχών και της ρύπανσης λόγω των ενεργειακών πηγών που σχετίζονται με αυτές, μια ολιστική οπτική πρέπει να υιοθετηθεί και για το σύνολο των υλικών που χρησιμοποιούνται στις διεργασίες μας. Η ζήτηση για ένα προϊόν Χ συνεπάγεται ανάκτηση συγκεκριμένων ποσοτήτων από τις κατάλληλες πρώτες ύλες, μεταφορά και μετασχηματισμό τους κλπ. Κάθε στάδιο από την αρχή μέχρι το τέλος της ζωής του προϊόντος περιλαμβάνει δραστηριότητες που μπορεί να επιβαρύνουν το περιβάλλον και οι οποίες συμβαίνουν αφ' ενός λόγω της ζήτησης του προϊόντος Χ και αφ' ετέρου λόγω της διαδικασίας παρασκευής αυτού που επελέγη. Για να αξιολογήσουμε την πραγματική, δηλαδή συνολική επίπτωση στο περιβάλλον από την παραγωγή και κατανάλωση του Χ πρέπει να κάνουμε τη λεγόμενη αξιολόγηση του κύκλου ζωής (Life Cycle Assessment 1 ) του Χ, η οποία περιλαμβάνει μελέτη των παρακάτω σταδίων: 1. εξαγωγή πρώτης ύλης από φυσικές πήγές 2. μετασχηματισμοί μέχρι την τελική κατάσταση (προϊόν Χ) 3. μεταφορά 4. χρήση 5. ανακύκλωση (ενδεχομένως) και 6. τελική απόθεση Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στην περιβαλλοντική επιβάρυνση με διάφορες εκπομπές ρύπων που πρέπει να εντοπιστούν. Επίσης, συμβάλλουν στην εξάντληση των φυσικών πόρων. Σε αυτή τη βάση πρέπει να συγκριθούν οι εναλλακτικές λύσεις. Είναι προφανές ότι είναι πολύ πιο εύκολο για μια παραγωγική μονάδα να χρησιμοποιήσει καθαρές διεργασίες με αυτή την ολιστική έννοια ως εναλλακτική λύση όταν μπορεί να βρει εύκολα την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τις κατάλληλες πρώτες ύλες. Τόσο από αυτά τα δεδομένα όσο και από τη λογική που ενυπάρχει στην αξιολόγηση του κύκλου ζωής, καθίσταται φανερό ότι η εφαρμογή των καθαρών τεχνολογιών είναι ένα θέμα που ξεφεύγει από τα στενά όρια της μεμονωμένης παραγωγικής μονάδας και είναι τόσο πιο εύκολο να εφαρμοστεί τοπικά όσο πιο πολύ ακολουθείται γενικά. 1 Να μη συγχέεται ο όρος με το Life Cycle Management που είναι μια μεθοδολογία σχεδιασμού, ανάπτυξης και και οργάνωσης της παραγωγής ενός προϊόντος, η οποία ξεκίνησε από τη βιομηχανία λογισμικού και τείνει να εξαπλωθεί και σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους. 10-7

8 Προς το παρόν, η προσπάθεια για να δοθούν κίνητρα για μια τέτοια θεώρηση των πραγμάτων και την εφαρμογή της στην πράξη, ανάγεται στη μετάφραση κάθε επιβλαβούς δραστηριότητας σε έμμεσο οικονομικό κόστος που πρέπει να συνυπολογιστεί για να έχουμε μια ρεαλιστική εικόνα για την αποδοτικότητα και τη ζημία που συνδέεται με την παραγωγή. Είμαστε της γνώμης ότι θέματα όπως περιβάλλον, οικολογική ισορροπία, ποιότητα ζωής, υγεία, ασφάλεια κλπ είναι πολυδιάστατα και η σχετική πληροφορία δεν είναι εύκολο να μεταφραστεί και να συμπιεστεί σε μια απλή λογιστική. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους: Η οικονομοτεχνική θεώρηση οδηγεί σε συμψηφισμούς που μας οδηγούν να ανεχτούμε ένα μικρό περιβαλλοντικό ισοδύναμο κόστος για να ελαττώσουμε κάποιον άλλο παράγοντα. Το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα από τη γενική εφαρμογή αυτής της πρακτικής οδηγεί στη διατήρηση πολλών μικρών κινδύνων με ανυπολόγιστο αθροιστικό αποτέλεσμα, ενώ το ζητούμενο θα ήταν η εξάλειψή τους. Κατά την Ανάλυση Κόστους Οφέλους που είδαμε σε προηγούμενη ενότητα, το καθαρά οικονομοτεχνικό σκέλος, η οικονομική ανάλυση κόστους-οφέλους και η ανάλυση κοινωνικού κόστους-οφέλους αποσυνδέονται σε τρία διαδοχικά βήματα ώστε να ελαχιστοποιηθεί αυτή η τάση συμψηφισμού, αλλά το πρόβλημα παραμένει εξαιτίας της δυσκολίας ποσοτικής έκφρασης ορισμένων κινδύνων. Τα λογιστικά, ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια καθορίζουν τις αποφάσεις των ανεξάρτητων οικονομικών μονάδων (επιχειρήσεων) για το πώς θα κινηθούν σε ένα δεδομένο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον ή πλαίσιο. Αυτή η μέθοδος, από τη φύση της δε μπορεί να αλλάξει το πλαίσιο που καθορίζεται από τις γενικότερες εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία και την εφαρμογή τους στην παραγωγή. Ουσιαστικές λύσεις προϋποθέτουν την επέκταση του σχεδιασμού και της λογικής της αριστοποίησης (με όρους πλέον ποιότητας ζωής) σε κεντρικό επίπεδο (πολιτείας) και ακόμη (λόγω του ότι τα οικοσυστήματα και τα προβλήματά τους δε γνωρίζουν σύνορα), μέσα από συνεννόηση και συνεργασία, σε διεθνές επίπεδο. 10-8

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Τι ονομάζεται θέση χημικής ισορροπίας; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η θέση της χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα 2 Αν αντίθετα, στο δοχείο εισαχθούν 20 mol ΗΙ στους 440 ºC, τότε το ΗΙ διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2ΗΙ(g) H 2 (g) + I 2 (g)

Πείραμα 2 Αν αντίθετα, στο δοχείο εισαχθούν 20 mol ΗΙ στους 440 ºC, τότε το ΗΙ διασπάται σύμφωνα με τη χημική εξίσωση: 2ΗΙ(g) H 2 (g) + I 2 (g) Α. Θεωρητικό μέρος Άσκηση 5 η Μελέτη Χημικής Ισορροπίας Αρχή Le Chatelier Μονόδρομες αμφίδρομες αντιδράσεις Πολλές χημικές αντιδράσεις οδηγούνται, κάτω από κατάλληλες συνθήκες, σε κατάσταση ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και αριστοποίηση χημικών αντιδραστήρων

Επιλογή και αριστοποίηση χημικών αντιδραστήρων Ενότητα 6 Επιλογή και αριστοποίηση χημικών αντιδραστήρων 6.1 Εισαγωγή Αφού είδαμε τις γενικές αρχές του σχεδιασμού και συζητήσαμε τις τεχνικές και μεθόδους καθώς και τους εμπειρικούς κανόνες που υπεισέρχονται,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων επαναχρησιμοποίηση πολύτιμων, εξαντλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και Ποιoτική Ανάλυση

Ποσοτική και Ποιoτική Ανάλυση Ποσοτική και Ποιoτική Ανάλυση ιδάσκων: Σπύρος Περγαντής Γραφείο: Α206 Τηλ. 2810 545084 E-mail: spergantis@chemistry.uoc.gr Κεφ. 14 Χημική Ισορροπία Μια υναμική Ισορροπία Χημική ισορροπία είναι η κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Κωστής Μαγουλάς, Καθηγητής Επαμεινώνδας Βουτσάς, Επ. Καθηγητής 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ . ΟΡΙΣΜΟΣ Οι διαχωρισμοί είναι οι πιο συχνά παρατηρούμενες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού

Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού Περίληψη Πολλά στάδια εργασίας σε ένα εργαστήριο απαιτούν τη χρήση κενού. Για τη δηµιουργία κενού αφ ενός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια υδραεραντλία

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. ε ποιο από τα υδατικά δ/τα : Δ1 - MgI 2 1 M, Δ2 С 6 H 12 O 6 1 M, Δ3 С 12 H 22 O 11 1 M, Δ4 - ΗI 1 M,που βρίσκονται σε επαφή με καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση?

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιεχόµενο & Χρησιµότητα Καλώς ήλθατε στο µάθηµα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΝΑΙ..ΝΑΙ...ΝΑΙ.!! Σε τι διαφέρει από τα άλλα µαθήµατα της κατεύθυνσης??? Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων Αθανάσιος Βλάχος ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Συντάκτης : Σεραφειμίδης Χρυσόστομος 1. ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Το πρόβλημα της

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS Το πρόβλημα της ιλύς Κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων παράγονται ταυτόχρονα και ορισμένα παραπροϊόντα, όπως τα εσχαρίσματα, η άμμος, τα ξαφρίσματα και η περίσσεια ιλύς από τις δεξαμενές καθίζησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Καθηγητές Γ Λυκείου XHMEIA Γ Λυκείου Οργανική-Οξειδοαναγωγή- Θερμοχημεία-Χημική κινητική Δημητρακόπουλος Θοδωρής Τζελέπη Αναστασία ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13,

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου.

Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου. Επιπτώσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργαζοµένων και Περιβαλλοντικές Συνέπειες από την Αντικατάσταση Μονάδας Βαφείου. Ε. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, Γ. ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ, Ε. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε Βιοµηχανία Μεταλλικών Προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο 1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 2. Από ποια μέρη αποτελείται το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη μη βιολογική που οφείλονται στη φύση των βιοκαταλυτών Οι ιδιαιτερότητες αυτές πρέπει να παίρνονται σοβαρά υπ όψη κατά το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Στόχοι Απομάκρυνση Ανεπιθύμητων Συστατικών Νερό Βαρείς Υδρογονάνθρακες Υδρόθειο Διοξείδιο του Άνθρακα Στοιχειακό Θείο Άλλα Συστατικά Ανάκτηση Συστατικών με Οικονομική Αξία Ήλιο Υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΙεράΟδός 75, 11855 Αθήνα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ Κατά τη λειτουργία ενός καυστήρα, υπάρχουν πολλές δαπάνες. Κάποιες από αυτές τις δαπάνες θα μπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο Εργαστήριο ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι κανόνες εργαστηριακής άσκησης αποβλέπουν στη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου και κυρίως εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Εγγενής Ασφάλεια Διεργασιών

Εγγενής Ασφάλεια Διεργασιών Ενότητα 9 Εγγενής Ασφάλεια Διεργασιών 9.1 Εισαγωγή To 1-ναφθυλο-μεθυλοκαρβαμίδιο ή carbaryl ήταν το κύριο συστατικό του εντομοκτόνου Sevin. Η εταιρεία Union Carbide παρήγαγε το συγκεκριμένο υλικό μέσα

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση φωσφόρου από επεξεργασμένα αστικά λύματα Αξιολόγηση εναλλακτικών διεργασιών

Ανάκτηση φωσφόρου από επεξεργασμένα αστικά λύματα Αξιολόγηση εναλλακτικών διεργασιών Ανάκτηση φωσφόρου από επεξεργασμένα αστικά λύματα Αξιολόγηση εναλλακτικών διεργασιών 1525-ΒΕΤ-2013 PhoReSΕ: Ανάκτηση φωσφόρου από τη δευτεροβάθμια εκροή εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ

ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ...είναι το σπίτι μας και το μέλλον των παιδιών μας Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και γιατί ΜΑσ αφορα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: www.4design.gr Η βιώσιµη ή αειφόρος ανάπτυξη αποσκοπεί στο να βελτιώσει

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 8: Εκχύλιση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Τύποι εκχύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Του Πρακτικού 3 / 2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης -----------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα Αιωρήματα & Γαλακτώματα Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους 2014-15 Μάθημα 2ο 25 February 2015 Αιωρήματα Γαλακτώματα 1 Παρασκευή αιωρημάτων Οι μέθοδοι παρασκευής αιωρημάτων κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ενεργειακό πρόβληµα Τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια µε αµφίβολη µακροπρόθεσµη επάρκεια ενεργειακών πόρων Μικρή απόδοση των σηµερινών µέσων αξιοποίησης της ενέργειας (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ενότητα : Σύνθεση Ακετανιλιδίου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ενότητα : Σύνθεση Ακετανιλιδίου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ενότητα : Σύνθεση Ακετανιλιδίου Διδάσκοντες: Κων/νος Τσιτσιλιάνης, Καθηγητής Ουρανία Κούλη, Ε.ΔΙ.Π. Μαρία Τσάμη, Ε.ΔΙ.Π. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Ορισµοί 1. Βιοµάζα : το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός

Γραμμικός Προγραμματισμός Γραμμικός Προγραμματισμός Εισαγωγή Το πρόβλημα του Σχεδιασμού στη Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανία. Το συνολικό πρόβλημα του Σχεδιασμού, από μαθηματική άποψη ανάγεται σε ένα πρόβλημα επίλυσης συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Κεφαλαίο 3 ο Μεταβολισμός Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια είναι απαρέτητη σε όλους τους οργανισμούς και την εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους.παρόλα αυτά, συνήθως δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ B ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 36 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Πολλές από τις αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ Ελένη Παντελή, Υποψήφια Διδάκτορας Γεωργία Παππά, Δρ. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά της διεργασίας της

Τα βασικά της διεργασίας της Τα βασικά της διεργασίας της ενεργού ιλύος Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων 1 Γιατί είναι απαραίτητη η επεξεργασία Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον

Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διαταραχές των βιογεωχημικών κύκλων των στοιχείων από την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων ΓΧΚ Δρ. Χ. Νακοπούλου Βιογεωχημικοί κύκλοι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου μ Εισαγωγικά Στοιχεία Αναμόρφωσης Στόχος: αύξηση της περιεκτικότητας της νάφθας σε αρωματικά. Πρώτη ύλη για μονάδες παραγωγής αρωματικών υδρογονανθράκων (BTX). Βελτίωση του αριθμού οκτανίου

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Αιμ. Κονδύλη, Ι. Κ. Καλδέλλης, Χρ. Παπαποστόλου ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Μηχανολογίας Απρίλιος 2007 Στόχοι της εργασίας Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων με τη Τεχνολογία της Αεριοποίησης Πλάσματος

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων με τη Τεχνολογία της Αεριοποίησης Πλάσματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780, Αθήνα Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Αφαλάτωση και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Αφαλάτωση και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Αφαλάτωση και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Eυτυχία Τζέν Τμήμα Αιολικής Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, ΚΑΠΕ etzen@cres.gr SOL - BRINE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Life 09/ΕΝV/GR/000299 Τήνος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη κλιματικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 6 ο Καταλυτική Πυρόλυση Θερμική Πυρόλυση Ιξωδόλυση Εξανθράκωση Γλύκανση Παραγωγή Υδρογόνου Ανάμιξη Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Καταλυτική Πυρόλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Ανανίας Τοµπουλίδης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Εκποµπές NO Χ που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08--05 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α. Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

Η µελέτη αυτή είναι µέρος του έργου BIOFUELS-2G που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE+ (LIFE08 ENV/GR/000569)

Η µελέτη αυτή είναι µέρος του έργου BIOFUELS-2G που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE+ (LIFE08 ENV/GR/000569) Παραγωγή Βιοκαυσίµων µε Υδρογονοπεξεργασία Χρησιµοποιηµένων Τηγανελαίων ρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Χηµικός Μηχανικός Ερευνήτρια ΕΚΕΤΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Ινστιτούτο Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα