ΣΥΝΕΔΡΙΑ MONEY SHOW ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2002 ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ REGENCY BALLROOM PREFUNCTION EPIDAVRUS EPHESUS I EPHESUS IΙ EPHESUS IΙΙ FOYER

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΕΔΡΙΑ MONEY SHOW ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2002 ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ REGENCY BALLROOM PREFUNCTION EPIDAVRUS EPHESUS I EPHESUS IΙ EPHESUS IΙΙ FOYER"

Transcript

1 ΣΥΝΕΔΡΙΑ MONEY SHOW ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2002 ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ REGENCY BALLROOM PREFUNCTION EPIDAVRUS EPHESUS I EPHESUS IΙ EPHESUS IΙΙ FOYER 9:30-11:30ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΜΕΑ "2003: Ευρωπαϊκό έτος ατόµων µε αναπηρία" 11:30-13:00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρηµατικότητα και ΑΕΙ, η περίπτωση του ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9:30-11:30 SOLE Εφοδιαστική αλυσίδα & logistics στα πλαίσια ανάπτυξης του e-business: Πρακτικές εφαρµογές 11:30-13:00 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ Η ξεχασµένη Δυτική Θεσσαλονίκη 9:30-11:30 ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Νέοι της Θεσσαλονίκης. Κοινωνικοποίηση ή Περιθωριοποίηση 11:30-13:30 CITY LIBERAL STUDIES Branding Strategies 11:00-13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ "Ο ρόλος των δηµοσκοπήσεων στη διαµόρφωση της Πολιτικής & Εταιρικής εικόνας 10:00-11:00 TEXNEKO ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Διαχείριση υδάτινων πόρων- Βιοµηχανικός αυτοµατισµός- Πληροφορική 11:00-13:00 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρδος & Βιοπεριβάλλον- Όραµα Ελπίδας 10:00-11:30 e.comm Ασύρµατες λύσεις- Διαδικτυώσεις & εφαρµογές ηλεκτρονικού Επιχειρείν 11:30-13:00 LOGODATA PCS A.E ERP: Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων 10:00-13:00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Βασικές έννοιες κεφαλαιαγοράς 13:00-15:00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 13:00-14:30 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13:00-15:00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Financing Across the Balkans and the mediterranean'' 13:30-15:00 INFOWOOD Νέο Λογισµικό σχεδιασµού επένδυσης επιφανειών-ειδών υγιεινής-έπιπλα µπάνιου.οργάνωση δικτύου ηλεκτρονικών σχεδιαστηρίων 13:00-14:30 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ''Περιβαλλοντικό Πάρκο Θεσσαλονίκης.Συµβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη'' 13:00-15:30 EUROCAPITAL-Ι. ΣΙΑΤΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε Υπάρχουν κίνδυνοι µακροχρόνιας ύφεσης στο Χρηµατιστήριο και την Οικονοµία; Παρουσίαση της εταίριας ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε 13:00-15:00 OXFORD MANAGEMENT LTD Φορολογικές αλλαγές στην Κύπρο για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οφέλη που προσφέρει η Κύπρος στις Ελληνικές εταιρίες 15:00-17:00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Διεθνή λογιστικά πρότυπα 14:30-16:00 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ "Καρκίνος: επίκεντρο ο ασθενής" 15:00-17:30 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Η έρευνα και η παραγωγή γνώσης. Βασικές προϋποθέσεις για ανάπτυξη και εφαρµογή καινοτοµίας" 15:00-16:30 AMERICAN COLLEGE OF 14:30-19:30 THESSALONIKI ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Προκλήσεις του 21ου αιώνα: ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Διαδικασία Μεταποίησης "Παρουσιάσεις Εισηγµένων Προϊόντων σε πελατειακές Εταιρειών εµπειρίες 15:00-16:30 U.T.N (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε) Εφαρµογές Ηλεκτρονικού εµπορίου στην σύγχρονη τουριστική Βιοµηχανία 15:30-16:00 DUTY FREE Εταιρική παρουσίαση 17:00-19:00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μελλοντικές επενδυτικές προτάσεις της ΝΕΧΑ: Εταιρίες υπό εξέταση

2 16:30-17:30 ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Οι σύγχρονες Δηµόσιες Σχέσεις στις Ελληνικές επιχειρήσεις 16:30-18:00 ADVICE AE Η ADVICE A.E στην Ελληνική αγορά 17:00-19:00 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Το ακίνητο, η απόκτηση και η διατήρησή του 16:30-18:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ''Παραδοσιακή Μαγειρική - Νέοι Επιχειρηµατικοί ορίζοντες'' 19:00-20:00 EPSILON NET Εκπαίδευση & Ανταγωνιστικότητα 18:00-20:00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και Γ ΚΠΣ 17:30-19:30 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία στον κλάδο της πληροφορικής-πρόγραµµα αριστείας στην κεντρική Μακεδονία 18:00-19:30 PRAXIS INTERNATIONAL ΑΧΕΠΕΥ Ολυµπιακοί αγώνες 2004 & Εκπαίδευση Γ ΚΠΣ και η σχέση τους µε την Οικονοµία & το Χρηµατιστήριο 19:00-20:30 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ KOΡΕΛΚΟ Επιτυχηµένο Work Management µέσω Η/Υ 18:15-20:00 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Νοµικό πλαίσιο των διεθνών πωλήσεων εµπορευµάτων και προστασία καταχρηστικής καταγγελίας της συµβάσεως εµπορικής αντιπροσωπείας 20:00-22:00 MANAGER'S OFFICE Επιχειρησιακά ευτράπελα- Ιδανικά Στελέχη.Η σηµασία της εκπαίδευσης 20:30-23:00 ROBORENT "Μακροχρόνιες µισθώσεις. Προοπτικές ανάπτυξης στα Βαλκάνια" 19:30-22:00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Οι νέες αγορές του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΝΕΧΑ & ΕΑΓΑΚ 19:30-21:00 TREND ANALYSIS INSTITUTE Η Πορεία των Διεθνών Χρηµαταγορών υπό το πρίσµα της Κυµατικής Θεωρίας του Elliot 19:30-22:00 THE ATHENS GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT ''Η Επιχειρησιακή έρευνα: Προοπτικές Επιτυχίας 21:00-22:00 ΔΙΑΚΤΙΝΙΣΜΟΣ e-βασιλοπιτα - Το Φλουρί είναι MONEY 20:00-22:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο ΣΥΝΕΔΡΙΑ MONEY SHOW ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2002 ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ REGENCY BALLROOM PREFUNCTION 9:30-11:30 EPIDAVRUS EPHESUS I EPHESUS IΙ EPHESUS IΙΙ FOYER ΣΥΛΛΟΓΟΣ 10:00-12:00 ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε 10:00-11:30 10:00-12:00 9:30-11:30 Ανταγωνιστικότητα στο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ICBS THESSALONIKI BUSINESS Προοπτική ανάπτυξης της ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ πλαίσιο της βιώσιµης ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ SCHOOL Αγοράς Ακινήτων στη Διαφήµιση & Ηλεκτρονικά ανάπτυξης. Συνεργασία ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Η καινοτοµική Επιχείρηση:Έννοια & Θεσσαλονίκη. Νέες τεχνολογίες Μέσα δέκα χρόνια µετά Ιδιωτικού, Κοινωνικού & Γυναίκες: Ξεκινήστε την παραδείγµατα & Μέσα Ενηµέρωσης- Δηµόσιου Τοµέα. Εφαρµογή δική σας επιχείρηση Χρηµατοπιστωτικοί στη Ανατολική Θεσ/κη παράγοντες 11:30-12:30 ALPHA CONSULTING EUROPE Πιστοποίηση ποιότητας ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (CE) και διαδικασίες που 10:00-12:00 ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ Πρόσφατες εξελίξεις στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά

3 12:00-14:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Μετά την Κοπεγχάγη τί; Πορεία των Εθνικών µας Θεµάτων & πολιτικές προεκτάσεις της Συνόδου της Κοπεγχάγης 11:30-13:30 GEORGAKAS CONSULTING GROUP ''Αλλάζει το Marketing. Εµείς; '' 11:30-13:30 ΝΟΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Εταιρική Διακυβέρνηση 12:00-13:00 MEDITERRANEAN ECS- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ Οικονοµική βιωσιµότητα των Ποδοσφαιρικών Σωµατείων 11:30-13:00 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Ενηµέρωση επί θεµάτων Ακίνητης Περιουσίας ALPHA CONSULTING EUROPE Πιστοποίηση ποιότητας ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (CE) και διαδικασίες που απαιτούνται 12:00-13:30 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Εταιρικές παρουσιάσεις Εισηγµένων εταιρειών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 14:00-16:00 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ Φορολογία & Ανάπτυξη 16:00-18:00 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας - Η οικονοµική διάσταση της πρόληψης 13:30-15:00 ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΠΙΣ Οικονοµική κατάσταση & προοπτικές της Β. Ελλάδος & Βαλκανικής 15:30-17:00 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η Καινοτοµία και η εφαρµογή νέων ιδεών στο Management 17:00-19:00 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Καινοτοµία - Επιχειρηµατικότητα και προστασία του περιβάλλοντος" 13:30-15:00 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΚΗ Η συµβολή των Ελληνογερµανικών φορέων στη Θεσσαλονίκη, στην ανάπτυξη των Ελληνογερµανικών οικονοµικών σχέσεων 15:00-16:30 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ελληνικός Τουρισµός - Νέοι τρόποι προσέγγισης 16:30-18:00 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ελληνογενείς πληθυσµοί Πόντου - Ιωνίας - τ. ΕΣΣΔ στην σύγχρονη Τουρκία και τις νέες Δηµοκρατίες της τ. ΕΣΣΔ: Ανθρώπινα δικαιώµατα, Εθνικές και Θρησκευτικές µειονότητες 13:00-14:00 ICBS THESSALONIKI BUSINESS SCHOOL Η αναγκαιότητα & η δοµή ενός µεταπτυχιακού προγράµµατος στη διοίκηση των επιχειρήσεων 14:00-16:00 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ "Η καινοτοµία στην παραγωγή: Βασικός παράγοντας συµπίεσης του κόστους" 16:00-18:00 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Παράγωγα προϊόντα - Τεχνική εικόνα της Αγοράς στο τέλος του :00-16:00 INTERNATIONAL LIFE Συνάντηση Στελεχών Οµίλου Εταιριών INTERNATIONAL LIFE 16:00-18:00 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ MANAGEMENT ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΕΔΕ - ΝΟΗΜΑΝ ΕΠΕ Συµπεράσµατα πρακτικών στην αντιµετώπιση προβληµάτων διοίκησης ανθρωπίνου δυναµικού - 12:30-14:00 THE FRANCHISE CO- 13:30-15:00 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ FRANCHISE SUCCESS Σύγχρονες µορφές Franchising & χρηµατοδότησης Σύγχρονο λιανεµπόριο 14:00-16:00 ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 15:00-17:00 ΠΑΙΔΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η δράση & οι σκοποί του Συλλόγου - Αγορά Παραγώγων Συνάντηση εθελοντών & Χρηµατιστηρίου Αθηνών µελών 16:00-17:30 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ GREEKFASHION: Η πύλη εισόδου στην Ελληνική Βιοµηχανία Ένδυσης - Κλωστ/γίας 17:00-19:00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μελλοντικές Επενδυτικές προτάσεις της ΝΕΧΑ: Εταιρίες µε θετική γνωµοδότηση

4 18:00-20:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ Αυτοδιοίκηση & Περιφερειακή ανάπτυξη 19:00-21:00 PEGASUS ΑΧΕΠΕΥ Παρουσίαση νέου δείκτη ΧΑΑ:PEGASUS MONEY SHOW INDEX 200-Μέσος Επενδυτής'' 18:00-19:30 ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ "Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Γ' ΚΠΣ και ο ρόλος της ALPHA BANK - Η αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της οµαδικής ασφαλίσεως στο πλαίσιο του νέου Ασφαλιστικού Συστήµατος" 18:00-20:00 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ MARKETING-ΕΕΔΕ Το franchising στην νέα Παγκόσµια Οικονοµία MANAGEMENT ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΕΕΔΕ - ΝΟΗΜΑΝ ΕΠΕ Συµπεράσµατα πρακτικών στην αντιµετώπιση προβληµάτων διοίκησης ανθρωπίνου δυναµικού - Management Audit: Μοχλός για τον εντοπισµό σηµείων τριβής µε το ανθρώπινο δυναµικό 17:30-18:30 COMPUTER LIFE ABEE Ο ρόλος της πληροφορικής στα νέα δεδοµένα της εσωτερικής Αγοράς κλωστουφαντουργικών προϊόντων 20:00-22:00 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "Η υποδοµή στο ποδόσφαιρο - Βραβεύσεις αθλητών Ακαδηµίας Ε.Π.Σ.Μ." 19:30-21:30 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Σεξουαλική και Αναπαραγωγική υγεία: Η πρόκληση της Πληροφόρησης 20:00-22:00 so easy - win.net "Making money is "so easy" " 19:30-22:00 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Συντακτική Συνέλευση της Ευρώπης και Κοινωνική Πολιτική

5 BOARDROOM BILLIARD ROOM 10:00-11:00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Ενηµέρωση της Τεχνικής Κάλυψης για τα νέα προγράµµατα 11:00-12:00 COMPUCOΝ Ευφυείς µεταφορές 12:00-15:00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕ - Στρατηγικές κέρδους στην πληροφορική: Μείωση κόστους ενδοεπιχειρησιακών επικοινωνιών. Voice Over IP από την Planet - Βελτίωση µηχανογραφικών υποδοµών µε χρήση προγραµµάτων ανοιχτού κώδικα. O Mail Server Open Exchange από την SuSE. - Νέες ευκαιρίες από νέες ιδέες. Το παράδειγµα του Shuttle XPC 15:00-17:00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕ Δηµιουργία σχέσεων αµοιβαίου οφέλους στην αλυσίδα Διανοµέας - Dealer - Τελικός Χρήστης

6 18:00-19:30 THE ATHENS GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT ''Βρετανικές Διδακτορικές & Μεταπτυχιακές Σπουδες στη Θεσσαλονίκη 19:30-21:00 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ "Ο Τουρισµός στο Νοµό Πιερίας-Προβλήµατα, Δυνατότητες, Προοπτικές 19:00-20:00 DATA COMMUNICATION Α.Ε WinEra, Academia Financials..Ολοκληρωµένο περιβάλλον διαχείρισης επιχειρήσεων & λογιστικών γραφείων σε τεχνολογία windows 21:00-22:30 PROFILES INTERNATIONAL HELLAS The art of hiring smart BOARDROOM BILLIARD ROOM 11:30-12:15 REMAX HELLAS Οι νέες συνθήκες στην Αγορά των κτηµατοµεσιτικών συναλλαγών. Κίνδυνοι & ευκαιρίες

7 12:15-13:00 NORMA TELECOM Εφαρµογές BUSINESS (Callcenter) 10:30-11:30 ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ "Υψηλή τεχνολογία από τη Θράκη 13:00-14:00 INTER ENGINEERING Οι απειλές στο περιεχόµενο e- mail και web και πώς να προστατέψετε την Επιχείρισή σας 16:30-18:00 PROFILES INTERNATIONAL HELLAS The art of hiring smart

8 18:30-19:00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΕΛΚΟ Επιχειρηµατική Πρόταση της KOREL PLUS του εκπαιδευτικού ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΡΕΛΚΟ 19:00-20:00 VIDEO SEVEN Α.Ε Παρουσίαση εταιρίας & αλυσίδας franchise SEVEN VIDEO NET

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΜΕΣΟΡΟΠΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ICBS ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τα εκπαιδευτικά κέντρα ICBS, που ιδρύθηκαν πριν από 3 δεκαετίες, λειτουργούν πλέον, από το 2009, ως Κολέγια, σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

1999 10. Money - Show 99' (Ι) 15 16 ΜΑΙΟΥ 1999, ATHENAEUM INTERCONTINENTAL.- ( 12η διοργάνωση Αθηνών, 69 συνεδριακές εκδηλώσεις)

1999 10. Money - Show 99' (Ι) 15 16 ΜΑΙΟΥ 1999, ATHENAEUM INTERCONTINENTAL.- ( 12η διοργάνωση Αθηνών, 69 συνεδριακές εκδηλώσεις) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ "MONEY SHOWs" 1999 10 Money - Show 99' (Ι) 15 16 ΜΑΙΟΥ 1999, ATHENAEUM INTERCONTINENTAL- ( 12η διοργάνωση Αθηνών, 69 συνεδριακές εκδηλώσεις) 12 η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟΥ MONEY SHOW 2015 (22-24/05/2015) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-05-2015

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟΥ MONEY SHOW 2015 (22-24/05/2015) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-05-2015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟΥ MONEY SHOW 2015 (22-24/05/2015) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-05-2015 REGENCY BALLROOM 17.30 20.00 EULER HERMES / ATRADIUS ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Προσήλωση στην υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Προσήλωση στην υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2011 Προσήλωση στην υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα 2 «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση

Διαβάστε περισσότερα

business technology news

business technology news Νέα προγράμματα προϋπολογισμού 53 εκ. ευρώ για το 2010 από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», παρουσίασε πρόσφατα σε συνέντευξη τύπου, η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Awards 2013. www.businessitawards.gr

Awards 2013. www.businessitawards.gr Awards B u s i n e s s I. T. E x c e l l e n c e www.businessitawards.gr Με τη Συνεργασία Με την Υποστήριξη Επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών αξιοποίησης των τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης Σερρών ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης Προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης» και λειτουργία ΤΕ Σερρ ών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Αττικής Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής Σύνοψη Ιδεών - 28--3-2014 1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ό,τι ονομάζουμε τέχνη και το θαυμάζουμε ως ποικιλία μορφών μέσα στην ιστορία έχει ως πηγή

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου Για να είναι η INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ. Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican.

H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ. Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican. H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2010 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican.gr

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Insurance Money Conference 2009

Insurance Money Conference 2009 Insurance Money Conference 2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Athenaeum Intercontinental Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009 Insurance Money Conference 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4 ΟΜΙΛΗΤΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 11-12 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα...3 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης...5 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου...6 Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Απολογισμός 2013 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Προσφορά 04 Γνωρίστε μας 5 Ιστορικό 6 Φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

GREEK EXPORTS FORUM 2013 1

GREEK EXPORTS FORUM 2013 1 GREEK EXPORTS FORUM 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 GREEK EXPORTS CONFERENCE 2013 4 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 6 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ B2B MEETINGS WITH BUYERS 11 GREEK EXPORTS AWARDS 2013 12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Ιούλιος 2013 1 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΒΙΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα