ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΘΩΜΑΡΕΪΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΘΩΜΑΡΕΪΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΘΩΜΑΡΕΪΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Θωμάρεϊς Όνομα: Απόστολος Όνομα πατέρα: Σοφοκλής Ημερομηνία γέννησης: 25 Οκτωβρίου 1957 Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, δύο παιδιά Επαγγελματική κατάσταση: Καθηγητής Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας Διεύθυνση εργασίας: Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.), Τ.Θ. 141, Θεσσαλονίκη Διεύθυνση κατοικίας: Αηδονιών 33 Β, Θεσσαλονίκη Τηλ: E mail: 2 ΣΠΟΥΔΕΣ 1981 Πτυχίο Γεωπονίας, κατεύθυνση Γεωργικές Βιομηχανίες και Τεχνολογία Τροφίμων, βαθμός λίαν καλώς (8,46), Γεωπονική και Δασολογική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τίτλος πτυχιακής διατριβής: Τα νιτρικά και νιτρώδη στα αλλαντικά. Ρόλος και προσδιορισμός τους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (D.E.A), ειδικότητα Επιστήμη Τροφίμων, βαθμός άριστα, Εθνικό Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Λωρραίνης (I.N.P.L.), Nancy, Γαλλία. Τίτλος μεταπτυχιακής διατριβής: Séparation solide liquide. Etude de la filtration sur filtre-presse et filtre clos [Διαχωρισμός στερεού υγρού. Μελέτη της διήθησης με φιλτρόπρεσα και κλειστό φίλτρο] Διδακτορικό Δίπλωμα (Diplôme de Docteur), ειδικότητα Βιοτεχνολογία και Βιομηχανίες Τροφίμων, βαθμός άριστα, I.N.P.L., Nancy, Γαλλία. Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Propriétés thermophysiques des produits laitiers. Cas des fromages fondus [Θερμοφυσικές ιδιότητες των γαλακτοκομικών προϊόντων. Ιδιαίτερη περίπτωση των ανακατεργασμένων τυριών].

2 2 3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Ρεολογικές και θερμοφυσικές ιδιότητες τροφίμων (γαλακτοκομικών προϊόντων, κρεατοσκευασμάτων, φρούτων λαχανικών κ.ά.). Απομόνωση και χρήση ενζύμων. Οργανοληπτικός έλεγχος τροφίμων. Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (HACCP ISO 22000, ISO 9000) για βιομηχανίες τροφίμων. 4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1988 (6 μήν.) Εργαστηριακός Συνεργάτης του Τμήματος Έρευνας και Ποιοτικού Ελέγχου στη Γαλακτοβιομηχανία SAINT-HUBERT, Ludres, Γαλλία Υπεύθυνος Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου στη Βιομηχανία Τροφίμων ALFA FOODS, Νέα Ραιδεστός Θεσσαλονίκης Υπεύθυνος Έρευνας και Ποιοτικού Ελέγχου στη Βιομηχανία Τροφίμων της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ), Γέφυρα Θεσσαλονίκης. 5 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Εργαστηριακός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Φυσικοχημείας και Μηχανικής Τροφίμων, I.N.P.L., Nancy, Γαλλία Έκτακτος Καθηγητής στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Διδασκαλία θεωρητικού μέρους μαθημάτων: Τεχνολογία Φρούτων Λαχανικών, Μηχανική Τροφίμων Ι, Μηχανική Τροφίμων ΙΙ, Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας και Επεξεργασία Τροφίμων Ι σήμερα Καθηγητής Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Διδασκαλία θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους μαθημάτων: Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας, Επεξεργασία Τροφίμων Ι, Επεξεργασία Τροφίμων ΙΙ, Μηχανική Τροφίμων Ι και Μηχανική Τροφίμων ΙΙ Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.): Καινοτομικές Εφαρμογές στην Αγροτική Οικονομία και Βιομηχανία του A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων: Καινοτομικά Συστήματα και Μέθοδοι Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Παραγωγής και Καινοτομικά

3 3 Συστήματα και Μέθοδοι Δευτερογενούς Παραγωγής Συμμετοχή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή (Σύμπραξη του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης). Διδασκαλία μέρους του θεωρητικού μαθήματος: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας σήμερα Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Διδασκαλία μέρους του θεωρητικού μαθήματος: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας. 6 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. με τίτλο: Προγράμματα Σπουδών Βιβλιογραφική Υποστήριξη του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, ως μέλος της ομάδας έργου, Β Κ.Π.Σ Πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. με τίτλο: Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Έργου και των Παρεχομένων Υπηρεσιών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, Β Κ.Π.Σ Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: Μελέτη της υφής των ανακατεργασμένων τυριών, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, Επιτροπή Ερευνών A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ) με τίτλο: Ανάπτυξη και χρήση οργάνων μέτρησης ρεολογικών ιδιοτήτων τροφίμων, Υποέργο , ως επιστημονικός συνεργάτης Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ) με τίτλο: Βιοτεχνολογική παραγωγή του πρωτεολυτικού ενζύμου ακτινιδίνη και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (ξανθάνη, καροτένια, χλωροφύλλη) από φρούτα χαμηλής εμπορικής αξίας (ακτινίδια), Υποέργο 2.2.8, ως επιστημονικός συνεργάτης Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ) με τίτλο:

4 4 Μελέτη των λειτουργικών ιδιοτήτων του μορφοποιημένου προζελατινοποιημένου αμύλου, Υποέργο , ως επιστημονικός συνεργάτης Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ) με τίτλο: Παρασκευή πρωτεϊνικών προϊόντων αλιευμάτων (surimi) από πελαγικά αλιεύματα που υποαξιοποιούνται από τη βιομηχανία, Υποέργο 2.2.5, ως επιστημονικός συνεργάτης Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ) με τίτλο: Η επίδραση του υγρού καπνίσματος με εφαρμογή πίεσης στην υγιεινή και την ποιότητα των καπνιστών αλιευμάτων, Υποέργο , ως επιστημονικός συνεργάτης Πρόγραμμα Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο: Αναβάθμιση του εξοπλισμού των εργαστηρίων βασικής έρευνας του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, ως Ιδρυματικός Επιστημονικός Υπεύθυνος, Γ Κ.Π.Σ Ερευνητικό πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ IΙΙ) με τίτλο: Καινοτόμες εφαρμογές στην τεχνολογία παρασκευής προϊόντων κεφίρ, ως επιστημονικός συνεργάτης Ερευνητικό πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ IΙΙ) με τίτλο: Ανάπτυξη µελετών περιπτώσεων και διαδικτυακών εφαρµογών για την προσοµοίωση φυσικοχηµικών φαινοµένων και διεργασιών στην επεξεργασία τροφίµων, ως επιστημονικός συνεργάτης. 7 ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ 5 (πέντε) Μεταπτυχιακές Διατριβές 2 (δύο) Διδακτορικές Διατριβές 8 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1. Thomareis A.S., Hardy J. (1985). Evolution de la chaleur spécifique apparente des fromages fondus entre 40 et 100 o C. Influence de leur composition. Journal of Food Engineering, 4,

5 5 2. Thomareis A.S., Hardy J. (1985). Masse volumique des fromages fondus. Influence de la composition et de la température. Sciences des Aliments, 5, Thomareis A.S., Hardy J. (1992). Diffusivité thermique des fromages fondus : Etude expérimentale et modélisation. Sciences des Aliments, 12, Dimitreli G., Thomareis A.S. (2004). Effect of temperature and chemical composition on processed cheese apparent viscosity. Journal of Food Engineering, 64, Dimitreli G., Thomareis A.S., Smith P.G. (2005). Effect of emulsifying salts on casein peptization and apparent viscosity of processed cheese. International Journal of Food Engineering, 1(4), art.2, Κονταράτος Δ., Κιτσιανός Σ., Θωμάρεϊς Α., Καρυπίδης Φ. (2006). Ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος HACCP στην Ελληνική Ζυθοποιία Ρόδου. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, την Ποιότητα και τα Πρότυπα, ΕΝΕΠΡΟΤ, Θεσσαλονίκη, Καρυπίδης Φ., Μπελίδης Α., Θωμάρεϊς Α., Μαγγανάρης Γ. (2006). Ανάλυση περιβάλλοντος για τις μικρές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν εθνικά συστήματα ποιότητας. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, την Ποιότητα και τα Πρότυπα, ΕΝΕΠΡΟΤ, Θεσσαλονίκη, Dimitreli G., Thomareis A.S. (2007). Texture evaluation of block-type processed cheese as a function of chemical composition and in relation to its apparent viscosity. Journal of Food Engineering, 79, Dimitreli G., Thomareis A.S. (2007). Effect of emulsifying salts on the textural and viscoelastic properties of processed cheese and in relation to its apparent viscosity. 5 th International Congress on Food Technology, P.E.TE.T., Thessaloniki, Chatziantoniou S., Triantafillou D., Thomareis A., Pologeorgi A. (2007). Partial purification of actinidin from kiwifruit and its application to the hydrolysis of casein and soy proteins. 5 th International Congress on Food Technology, P.E.TE.T., Thessaloniki, Χατζηαντωνίου Σ., Τριανταφύλλου Δ., Θωμάρεϊς Α. (2007). Υδρόλυση των πρωτεϊνών σόγιας με τη χρήση ακτινιδίνης και μελέτη των λειτουργικών ιδιοτήτων των υδρολυμάτων. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοτεχνολογίας και

6 6 Τεχνολογίας Τροφίμων, Ένωση Ελλήνων Χημικών-Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών, Αθήνα, Chatziantoniou S., Triantafillou D., Thomareis A. (2007). Functional properties of sodium caseinate modified enzymatically by actinidin. BIO International Convention: New ideas, bold ventures, global benefits, Biotechnology Industry Organization (BIO), Boston, USA, Chatziantoniou S., Triantafillou D., Thomareis A.S. (2007). Functional properties of enzymatically hydrolysed soy proteins, using actinidin. International Symposium on Functional Foods in Europe International Developments in Science and Health Claims, Malta. 14. Chatziantoniou S., Triantafillou D., Thomareis A. (2007). Enzymatic hydrolysis of proteins using actinidin isolated from kiwifruit (Actinidia chinensis). International Conference on Enzyme Technology Relatenz 2007, Latin American Network for Enzyme Technology, Matanzas, Cuba. 15. Dimitreli G., Thomareis A.S. (2008). Effect of chemical composition on the linear viscoelastic properties of spreadable-type processed cheese. Journal of Food Engineering, 84, Dimitreli G., Thomareis A.S. (2009). Instrumental textural and viscoelastic properties of processed cheese as affected by emulsifying salts and in relation to its apparent viscosity. International Journal of Food Properties, 12, Thomareis A.S., Chatziantoniou S. (2011). Evaluation of the consistency of low-fat mayonnaise by squeezing flow viscometry. 11 th International Congress on Engineering and Food (ICEF 11), Athens, Greece, Procedia Food Science 1, Chatziantoniou S., Katopodis S., Thomareis A.S. (2013). Rheological behavior of suspensions and emulsions produced with different stabilizers. International Conference on Food and Biosystems Engineering (FaBE 2013), Skiathos Island, Greece. 19. Thomareis A.S., Chatziantoniou S., Kotsoglou N., Zagana D. (2013). Preparation and evaluation of spreadable processed Feta cheeses. International Conference on Food and Biosystems Engineering (FaBE 2013), Skiathos Island, Greece,

7 7 20. Thomareis A. S., Chatziantoniou S., Dimitreli G. (2014). Preparation of low-fat and egg-free mayonnaise-type emulsions and study of their physicochemical properties during storage. 3 rd International ISEKI Food Conference, Athens, Greece. 21. Dimitreli G., Exarhopoulos S., Antoniou K., Raphaelides S., Thomareis A. (2014). Effect of starter culture and fermentation temperature on the rheological properties of kefir. 3 rd International ISEKI Food Conference, Athens, Greece. 22. Exarhopoulos S., Dimitreli G., Antoniou K., Raphaelides S., Thomareis A. (2014). Rheological behavior of kefir during gel formation as affected by sodium caseinate addition. 3 rd International ISEKI Food Conference, Athens, Greece. 9 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ερευνητική συνεργασία με το Food and Biological Sciences Department, University of Lincoln (M. Βρετανία), από το 2000 έως το Ερευνητική συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από το 2007 έως σήμερα. Επιθεωρητής Ποιότητας ως προς ΙSO 9000 και ISO 10011, αναγνωρισμένος από τον IRCA. Μέλος του Ελεγκτικού Οργάνου του Φορέα Πιστοποίησης QMSCERT, από το 2002 έως σήμερα. Μέλος της Επιτροπής Αμεροληψίας του Φορέα Πιστοποίησης ΘΕΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, από το 2009 έως σήμερα. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος Ελλάδος, κατά την τριετία Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της ΕΝΕΠΡΟΤ. Κριτής εργασιών στα επιστημονικά περιοδικά International Journal of Dairy Technology, Journal of Food Process Engineering, Dairy Science & Technology, Food Hydrocolloids, The Open Food Science Journal, Journal of Texture Studies, Food Research International και World Journal of Modeling and Simulation καθώς και στα πανελλήνια και βαλκανικά συνέδρια της ΕΝΕΠΡΟΤ και τα διεθνή συνέδρια της FaBE.

Βιογραφικό Σημείωμα Δ.Τριανταφύλλου 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Βιογραφικό Σημείωμα Δ.Τριανταφύλλου 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Βιογραφικό Σημείωμα Δ.Τριανταφύλλου 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Τριανταφύλλου Δημήτριος Έτος γέννησης: 1959 Τόπος γέννησης: Κατερίνη Οικ.Κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Παρούσα θέση: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. έναντι αμοιβής, μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (1995).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. έναντι αμοιβής, μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (1995). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Όνομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θέση-Βαθμίδα: Μόνιμος εκπαιδευτικός από το 1981, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων-Διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα. athgou@agro.auth.gr

Όνομα. athgou@agro.auth.gr Όνομα Αθανασία Γούλα Λέκτορας, Επιστήμη Τροφίμων Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων Ταχυδρομική διεύθυνση Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.1 Σπουδές. 1.2 Υποτροφίες. 1.3 Συμπληρωματική εκπαίδευση, εξειδίκευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.1 Σπουδές. 1.2 Υποτροφίες. 1.3 Συμπληρωματική εκπαίδευση, εξειδίκευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: Θεοφύλακτος ΕΠΩΝΥΜΟ: Μασούρας ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: Μαρία ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αμφιλοχία ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος τρία παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤOΙΚΙΑΣ: Βύρωνος 16,

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ταχυδρομική διεύθυνση Τηλ. Fax E-mail Σπουδές Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.

Όνομα Ταχυδρομική διεύθυνση Τηλ. Fax E-mail Σπουδές Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D. Όνομα Αθανασία Γούλα Λέκτορας, Επιστήμη Τροφίμων Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων Ταχυδρομική διεύθυνση Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Αθανάσιος Μανούρας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ Αθανάσιος Μανούρας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ Αθανάσιος Μανούρας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2014 1 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Αθανάσιος Μανούρας Πατρώνυμο: Βασίλειος Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ειρήνη Φ. Στρατή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ειρήνη Φ. Στρατή 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ειρήνη Φ. Στρατή Διεύθυνση: Μαρκορά 31-33, Αθήνα 11141 Τηλ. 210-2235268, 6936794383 E-mail: estrati@teiath.gr, strati@chemeng.ntua.gr, irinistrati@yahoo.gr 1. Εκπαίδευση 1.1 Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φ ί λ ι π π ο υ Ι. Κ α ρ υ π ί δ η. ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 57400 Σίνδος, Τ.Θ. 141

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φ ί λ ι π π ο υ Ι. Κ α ρ υ π ί δ η. ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 57400 Σίνδος, Τ.Θ. 141 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φ ί λ ι π π ο υ Ι. Κ α ρ υ π ί δ η Ημερομηνία Γέννησης 10 Φεβρουαρίου 1952 Τόπος Γέννησης Μυριόφυτο Κιλκίς Υπηκοότητα Ελληνική Οικογ. Κατάσταση Έγγαμος, με δύο θυγατέρες Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ Διεύθυνση: Αυγής 1-3 & Ευεργέτου Γιαβάση 30, Αγ. Παρασκευή Αθήνα - Τ.Κ. 15341 Τηλέφωνο: 210-6534198 210-5385511 6974-394181 E-mail: mgian@orfeas.chemeng.ntua.gr Ημερομηνία γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Ευσταθία Τσάκαλη Τεχνολόγος Τροφίμων

Δρ Ευσταθία Τσάκαλη Τεχνολόγος Τροφίμων Δρ Ευσταθία Τσάκαλη Τεχνολόγος Τροφίμων Ημερομηνία Γέννησης: 05/08/1978 : Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Τ.Ε.Ι. Αθήνας Αγ. Σπυρίδωνα - 12210 ΑΙΓΑΛΕΩ : 210 53 85 507

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταύρος Λαλάς

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταύρος Λαλάς ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σταύρος Λαλάς Ι. Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση εργασίας: Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Τ.Ε.Ι. Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας), Τέρμα Ν. Τεμπονέρα, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα. Τηλ. Εργασίας: 24410-76454,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάιος 2012) Σταύρος Λαλάς

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάιος 2012) Σταύρος Λαλάς ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάιος 2012) Σταύρος Λαλάς Ι. Προσωπικά Στοιχεία Παρούσα θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Τ.Ε.Ι. Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας), Τέρμα Ν. Τεμπονέρα, Τ.Κ. 43100,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή. Επίκουρη Καθηγήτρια. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Α ΤΕΙ Λάρισας

Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή. Επίκουρη Καθηγήτρια. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Α ΤΕΙ Λάρισας Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Α ΤΕΙ Λάρισας Ερευνήτρια του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΚΕ.Τ.Ε.Α.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 0 P age 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Καθηγητή Τ.Ε.Ι. Αθήνας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Καθηγητή Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΦΛΩΜΟΥ Καθηγητή Τ.Ε.Ι. Αθήνας Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Σφλώμος 2. Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνοµα : Έπίθετο: Τόπος και χρονολογία γέννησης: Στυλιανός Ραφαηλίδης 03-09-1950, ράµα Σπουδές : Πτυχίο Χηµείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (βαθµός ΑΡΙΣΤΑ) MSc in

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταύρος Λαλάς. Περιεχόμενα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταύρος Λαλάς. Περιεχόμενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σταύρος Λαλάς Περιεχόμενα Ι. Προσωπικά Στοιχεία ΙΙ. Τίτλοι και Σπουδές ΙΙΙ. Ερευνητική Εμπειρία-Προγράμματα ΙV. Εκπαιδευτική Εμπειρία 1. Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Τ.Ε.Ι.) 2. Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας. : ptsarouh@logistics.teithe.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας. : ptsarouh@logistics.teithe. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας Επώνυμο : Τσαρούχας Όνομα : Παναγιώτης Όνομα πατέρα : Χαράλαμπος Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιωάννης Τσάκνης. E mail: jtsaknis@teiath.gr, ioannis.tsaknis@gmail.com, http://users.teiath.gr/jtsaknis

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιωάννης Τσάκνης. E mail: jtsaknis@teiath.gr, ioannis.tsaknis@gmail.com, http://users.teiath.gr/jtsaknis ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιωάννης Τσάκνης ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα πατέρα: Επάγγελμα: Διεύθυνση εργασίας: Παναγιώτης Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας Αγίου Σπυρίδωνος, Τ. Κ. 12210, Αιγάλεω,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Του Δρ. Κωνσταντίνου Β. Πετρωτού Χημικού Μηχανικού-Μηχανικού Τροφίμων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Του Δρ. Κωνσταντίνου Β. Πετρωτού Χημικού Μηχανικού-Μηχανικού Τροφίμων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Του Δρ. Κωνσταντίνου Β. Πετρωτού Χημικού Μηχανικού-Μηχανικού Τροφίμων ΛΑΡΙΣΑ 2013 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : Πετρωτός ΟΝΟΜΑ : Kωνσταντίνος ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάρτιος 2014) Σταύρος Λαλάς

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάρτιος 2014) Σταύρος Λαλάς ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Μάρτιος 2014) Σταύρος Λαλάς Ι. Προσωπικά Στοιχεία Παρούσα θέση: Καθηγητής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Τέρμα Ν. Τεμπονέρα, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα. Τηλ. Εργασίας: 24410-41082

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Του Δρ. Κωνσταντίνου Β. Πετρωτού Χημικού Μηχανικού-Μηχανικού Τροφίμων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Του Δρ. Κωνσταντίνου Β. Πετρωτού Χημικού Μηχανικού-Μηχανικού Τροφίμων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Του Δρ. Κωνσταντίνου Β. Πετρωτού Χημικού Μηχανικού-Μηχανικού Τροφίμων ΛΑΡΙΣΑ 2013 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : Πετρωτός ΟΝΟΜΑ : Kωνσταντίνος ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΖΟΥΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΥΖΙΚΟΥ 39 ΤΗΛ. 2301 013379 55133 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX. 2310 791581. Εκπαίδευση:

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΖΟΥΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΥΖΙΚΟΥ 39 ΤΗΛ. 2301 013379 55133 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX. 2310 791581. Εκπαίδευση: ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΤΖΟΥΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΥΖΙΚΟΥ 39 ΤΗΛ. 2301 013379 55133 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX. 2310 791581 E MAIL: critzou@food.teithe.gr Εκπαίδευση: 2001 Διδακτορικό Δίπλωμα Creaming and Rheology of emulsions

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Ελένη Κασαπίδου Παρούσα Θέση Επιστημονική Συνεργάτιδα Γνωστικό Αντικείμενο Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Διεύθυνση Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση γραφείου (1) Διεύθυνση γραφείου (2) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παρασκευάς Νικόλαος Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Προσωπικά Στοιχεία. Μαγδαληνή Α. Χατζηκαμάρη. Σπουδές: Όνομα:

Βιογραφικό σημείωμα. Προσωπικά Στοιχεία. Μαγδαληνή Α. Χατζηκαμάρη. Σπουδές: Όνομα: Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Όνομα: Μαγδαληνή Α. Χατζηκαμάρη Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π ΙΙ), M.Sc., Ph.D. Ταχυδρομική διεύθυνση: Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 0 P age 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Α-ΤΕΙ Λάρισας Ερευνήτρια του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΚΕ.Τ.Ε.Α.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Επαγγελματική δραστηριότητα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Επαγγελματική δραστηριότητα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Θεοφάνης Επώνυμο: Γεωργόπουλος Κινητό: 6977750615 Έτος Γέννησης: 15 Ιανουαρίου 1971 Ε-mail: Theofanisg2002@yahoo.gr, f.georgopoulos@teilar.gr Εκπαίδευση και κατάρτιση Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΒΑΪΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Βασιλική ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Όνομα: Ειδικότητα: Ημερομηνία και τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Χώρος εργασίας:

Βιογραφικό Σημείωμα. Όνομα: Ειδικότητα: Ημερομηνία και τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Χώρος εργασίας: Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Ειδικότητα: Ημερομηνία και τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Χώρος εργασίας: Μαρία Ηρακλή Δρ. Χημικός 29 Ιανουαρίου 1973, Θεσσαλονίκη Έγγαμη με τρία παιδιά ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα