14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002459115 2014-12-08"

Transcript

1 Σελίδα 1 / 18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2790 Αθήνα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου με τίτλο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ, ακρωνύμιο DEMSNIISI, MIS: Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται και υλοποιείται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, κατ εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων: 1. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 2. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει σήμερα». 3. Τις διατάξεις του Ν. 496/74 περί λογιστικού των ΝΠΔΔ, όπως ισχύει σήμερα, και του Ν. 1797/ Τον Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ Α`107), του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ Α 199/ ), του Ν.2833/2000 (ΦΕΚ Α

2 Σελίδα 2 / / ), του Ν.3105/2003,ΦΕΚ Α 29/ , του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ Α 131/ ), του Ν.3569/2007 (ΦΕΚ Α 122/ ) του Ν. 3709/2008 (ΦΕΚ Α 213/ ), του Ν.3868/2010,ΦΕΚ Α 129/ , του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/2010) και του Ν.3922/2011 (ΦΕΚ Α 35/ ), 5. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ». 6. Το ΠΔ 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιριών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα». 7. Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α / ) «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» σχετικά με τις διαδικασίες διαγωνισμών και σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 8. Τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 9. Τις διατάξεις του Ν.3681/2010 (ΦΕΚ 112/ ) σχετικά με την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 10. Το υπ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα Eνίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 11. Τον Ν.2472/1997, όπως τροποποιήθηκε απο τον Ν. 3741/2006 (ΦΕΚ 133/Α/ ) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών». 12. Τον Ν.2198/1994 (αρθ. 24) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» (ΦΕΚ 43/Α/ ). Τον Ν.2842/2000 περί λήψης συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡ' καθώς και της Κ.Υ.Α. αριθ. Ζ-288 και Ζ-412 περί εφαρμογής του. 13. Τον Ν.2690/1999 κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 14. Τον Ν. 1404/83 (ΦΕΚ/173/τ.Α / «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΤΕΙ, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ( ΦΕΚ 195/ Τ.Α / και ισχύει. 15. Το Π.Δ. 195 (ΦΕΚ/156/ ) «Ίδρυση Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του Π.Δ. 136/2013

3 Σελίδα 3 / 18 "Μετονομασία Τμήματος- Συγχώνευση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων- Ίδρυση Σχολών- Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων" (ΦΕΚ 136/τ. Α / ). 16. Την Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθ. Ε5/1585/ (ΦΕΚ 191/τ.Β / ) «Εσωτερική Διάρθρωση, Οργάνωση και Λειτουργία των ΤΕΙ». 17. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β 826/ όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156/ ) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/2010). 18. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ /739/ΦΕΚ 1291/τ.Β / «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 19. Τη με αριθμ /Ε5/ ΥΑ «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 105/2010), με την οποία τέθηκαν σε παύση η με αριθμ /Ε5/2005 προγενέστερη ΥΑ και οι τροποποιήσεις της, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ /Ε5 (ΦΕΚ 312/ τ.υeθ) απόφαση της ίδιας Υπουργού. 20. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/ Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα 21. Τη με αριθμ. Ι Σύμβαση Χρηματοδότησης, μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Επικεφαλής Εταίρου του Έργου DEMSNIISI. 22. Τη µε αριθ. 22/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης Εφτά χιλιάδων Ενενήντα Επτά ευρώ και δέκα λεπτών (7.097,10 ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Διαγωνισμό με Δημοσίευση με σφραγισμένες προσφορές με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 7.097,10 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η Διακήρυξη πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Ακρωνύμιο DEMSNIISI» (Development of an Environmental Meteorological Stations Network in the Ionian Islands and the Southern Italy), το οποίο

4 Σελίδα 4 / 18 υλοποιείται στα πλαίσια του διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία », Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ DEMSNIISI Το Έργο DEMSNIISI (Development of an Environmental - Meteorological Stations Network in Ionian Islands and Southern Italy: Ανάπτυξη ενός Δικτύου Περιβαλλοντικών - Μετεωρολογικών Σταθμών στα Ιόνια Νησιά και την Νότια Ιταλία / MIS ), είναι ενα αναπτυξιακό - επιστημονικό Έργο το οποίο πραγματοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας - Ιταλίας , γνωστού και ως Interreg IV, συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ. Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/1/2012 ενώ η χρηματοδότησή του ενεργοποιήθηκε τον Μάιο 2012 (ΠΔΕ ΑΔΑ Β49ΥΦ ΨΗΩ / 2012ΕΠ ). Συντονιστής του Έργου (Leader Partner) είναι το «ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας» και Εταίροι του Έργου είναι: University of Salento (P2) - Τμήμα Οικονομικών, Μαθηματικών και Στατιστικών Επιστημών - Lecce, Ιταλία. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (P3) - Κέρκυρα, Ελλάδα. Νομαρχία Lecce (P4) - Lecce, Ιταλία. Το Έργο DEMSNIISI προβλέπει: 1. Την εγκατάσταση 12 Μετεωρολογικών - Περιβαλλοντικών σταθμών στα νησιά του Ιονίου και την Απουλία για την συνεχή καταγραφή βασικών Ατμοσφαιρικών παραμέτρων (Μετεωρολογικών, Αιολικής και Ηλιακής Ενέργειας, Βροχόπτωσης, κλπ.) και Κλιματικών Σημάτων. 2. Την ανάπτυξη δυο κέντρων τηλε-διαχείρισης του δικτύου, ενός στην Ζάκυνθο και ενός στο Lecce. 3. Την ενημέρωση και δημοσιοποίηση των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων με ενημέρωση των τοπικών πληθυσμών. 4. Ειδικές δράσεις στην Β!-Βάθμια εκπαίδευση με σκοπό την ενίσχυση των Θετικών Επιστημών στα Γυμνάσια και Λύκεια με παρουσίαση των εφαρμογών τους σε μια σειρά εξειδικευμένων μεθόδων, τεχνικών, τεχνολογίας και επιστημονικών γνωστικών αντικειμένων τα οποία εφαρμόζει το πρόγραμμα DEMSNIISI. 5. Την εφαρμογή και εμπέδωση ερευνητικής Μαθηματικής τεχνογνωσίας αιχμής για την μελέτη και κατανόηση των Ατμοσφαιρικών και Κλιματικών διεργασιών στον ευρύτερο χώρο του Ιονίου.

5 Σελίδα 5 / 18 Περισσότερες λεπτομέρειες για το Έργο DEMSNIISI διατίθενται στον ιστότοπο καθώς και στην ιστοσελίδα του δικτύου σταθμών 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια Υλικού Δημοσιότητας & Συναφών Ειδών και Υπηρεσιών του Έργου DEMSNIISI. Ειδικότερα, οι ζητούμενες υπηρεσίες και είδη από τον ανάδοχο είναι: 1. Η εκτύπωση και βιβλιοδεσία 500 κατ ελάχιστον τόμων βιβλίου 92 σελίδων. 2. Η εκτύπωση και βιβλιοδεσία 100 κατ ελάχιστον τόμων βιβλίου 116 σελίδων κατ ελάχιστον πινακίδες PVC πάχους 10mm κατάλληλες για εξωτερικό χώρο κατ ελάχιστον αυτοκόλλητων εξωτερικής χρήσης κατ ελάχιστον αυτοκόλλητων εσωτερικής χρήσης κατ ελάχιστον διαφημιστικών κύβων κατ ελάχιστον ψηφιακών δίσκων (DVD). Οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και των ειδών οι οποίες ζητούνται με την παρούσα προκήρυξη παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Διευκρινίζεται ότι οι αναφερόμενες ποσότητες είναι οι κατ ελάχιστον ζητούμενες. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 8 και τις προδιαγραφές οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, ειδάλλως η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των Επτά χιλιάδων Ενενήντα Επτά ευρώ και δέκα λεπτών (7.097,10 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (del ). Οι ανωτέρω τιμές είναι τιμές οροφής και ως εκ τούτου δεν υπάρχει η δυνατότητα υπέρβασης των εν λόγω ποσών ανά τμήμα. 4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (http://www.teiion.gr) και του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας (http://envi.teiion.gr) την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014, και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Θέση Παναγούλα (Νέο Κτίριο), 29100, Ζάκυνθος, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.

6 Σελίδα 6 / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Το τεύχος της προκήρυξης διανέμεται από τη Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή παρέχεται ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες και Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης παρέχονται από τον κ. Παπαδημητρίου, τηλ (εσωτ. 265), fax: και Διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης θα δίνονται, μόνο μετά από έγγραφη αίτηση του εν δυνάμει υποψηφίου έως και την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 8. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ , Αθήνα μέχρι τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 13:00 μ.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που να καθίσταται βέβαιη η ημερομηνία αποστολής (ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier, κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία έως και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 13:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια τη Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Θέση Παναγούλα (Νέο Κτίριο), 29100, Ζάκυνθος, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα, χειρόγραφες ή δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τις ονομασίες ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφ όσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή σε οπτικό δίσκο (CD) με τα αρχεία των παραρτημάτων σε ανοιχτή μορφή (word, excel). Ο ενιαίος αυτός φάκελος προσφοράς ή ενιαίο περίβλημα κάθε υποψηφιότητας συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή (cover letter), για την πρωτοκόλληση του, στην οποία θα πρέπει επίσης να αναγράφονται τα στοιχεία του ενιαίου φακέλου προσφοράς. Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στη Διακήρυξη. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την στην πρώτη σελίδα ή σε εμφανές σημείο ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση

7 Σελίδα 7 / 18 ασυμφωνίας του με τα υπόλοιπα αντίτυπα. Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει τρείς (3), επίσης σφραγισμένους, φακέλους ως εξής: 1. Φάκελο με ένδειξη "Δικαιολογητικά συμμετοχής" (Πρωτότυπο και αντίγραφο). 2. Φάκελο με ένδειξη "Τεχνική Προσφορά" (Πρωτότυπο και αντίγραφο). 3. Φάκελο με ένδειξη "Οικονομική Προσφορά" (Πρωτότυπο και αντίγραφο). Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» για το Έργο D E M S N I I S I ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ , Αθήνα Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: Τρίτη Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Ι. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι: Α. Αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Β. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών: α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. β) Φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου. γ) Ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου. ΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Επιπλέον, ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιέχει δείγμα του χαρτιού εκτύπωσης του κειμένου, καθώς και δείγμα του χαρτιού εκτύπωσης του εξώφυλλου των

8 Σελίδα 8 / 18 ζητούμενων τόμων, σε διαστάσεις σελίδας Α4, επί των οποίων θα αναγράφονται τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου χαρτιού (βάρος και τύπος χαρτιού κατ ελάχιστο). ΙΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κάθε Οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσης. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ ανά τμήμα θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 9. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ ( ). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και κάθε άλλη επιβάρυνση, έως και την τελική παράδοση των ζητούμενων υπηρεσιών στους χώρους του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη Ζάκυνθο. 10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει για το σύνολο των ειδών της Προκήρυξης με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, από αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Για την εξεύρεση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: Η τιμή ανά τμήμα. Η συμφωνία των προσφερόμενων υλικών/ υπηρεσιών με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας προκήρυξης. Ο συνολικός αριθμός προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις ελάχιστες αιτούμενες ποσότητες της προκήρυξης. Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης, πλην της προσφερόμενης τιμής, κατατάσσονται στις ακόλουθες ομάδες, με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας: Κριτήρια Αξιολόγησης: Κ1. Ποιότητα Τεχνικών Προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών που πρέπει να είναι ισοδύναμες ή και καλύτερες από τις οριζόμενες στην παρούσα, καθώς επίσης και τυχόν προσφορά επιπλέον υπηρεσιών από τις ελάχιστα προβλεπόμενες στην παρούσα προκήρυξη. Κ2. Ποσότητα προσφερόμενων ειδών ανά είδος σε σχέση με τις ελάχιστες απαιτούμενες ποσότητας ανά είδος, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας προκήρυξης. Πίνακας Κριτηρίων & Συντελεστών Εύρος βαθμολογίας Συντελεστής βαρύτητας Κ1 Ποιότητα Τεχνικών Προδιαγραφών των προσφερόμενων υλικών (Τεχνικές ,20 (20%) Προδιαγραφές & Δείγματα) Κ2 Ποσότητα προσφερόμενων ειδών ,80 (80%)

9 Σελίδα 9 / 18 Η βαθμολογία κάθε επιμέρους στοιχείου είναι 100 βαθμοί, όταν καλύπτονται επακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι της παρούσας προκήρυξης, και έως 110 βαθμούς. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων. ΣΤΑΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Στο 1ο στάδιο ανοίγονται, μονογράφονται και ελέγχονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών των υποψηφίων αναδόχων. Μόνο όσες από τις προσφορές πληρούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα αξιολογηθούν στο 2 ο στάδιο. Στο 2 ο στάδιο, ανοίγονται, μονογράφονται και ελέγχονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών και στη συνέχεια αξιολογούνται οι Τεχνικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων. Σε κάθε ένα από τα Τμήματα Α, Β θα βαθμολογείται και θα υπολογίζεται ο Συνολικός Βαθμός Τi της Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης ο οποίος θα προκύπτει από τον τύπο: όπου: Τ i Τ i = Σ j ΒΒ1 i,j 0,2 + Σ j ΒΒ2 i,j + 0,8 η συνολική βαθμολογία που λαμβάνει η Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου i ΒΚ1 i,j η βαθμολογία του κριτηρίου Κ1 του είδους j του υποψηφίου i. ΒΚ2 i,j η βαθμολογία του κριτηρίου Κ2 του είδους j του υποψηφίου i. Σ j το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των ειδών j. Ο υπολογισμός του Τi γίνεται μέχρι δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Η Τεχνική προσφορά αντιπροσωπεύει το 80% της συνολικής βαθμολογίας. Μόνο όσες από τις προσφορές πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές θα αξιολογηθούν στο 3 ο στάδιο. Στο 3 ο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των υποψηφίων αναδόχων. Για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα ληφθεί υπόψη το σύνολο της προσφερόμενης τιμής μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με βάση το σχέδιο του Παραρτήματος ΙΙ το οποίο έχει συμπληρώσει και καταθέσει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος. Ο υπολογισμός της οικονομικής προσφοράς Oi του i υποψηφίου αναδόχου γίνεται μέχρι δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, και αντιπροσωπεύει το 20% της συνολικής βαθμολογίας. Εφόσον δεν υπάρχουν αποκλεισμοί υποψηφίων σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης των προσφορών, η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να ολοκληρωθεί και για τα 3 στάδια την ίδια ημέρα.

10 Σελίδα 10 / 18 Τέλος, πραγματοποιείται η τελική κατάταξη της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης Προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων με βάση τον ακόλουθο τύπο: όπου: Τ max Τ i Ο min Ο i Β i B i = 80 T i T mmm + 20 O mmm O i η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i η συνολική βαθμολογία του i υποψηφίου το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία Β i. 11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά της κατακύρωσης απόφασης και όσον αφορά τη νομιμότητα, επιτρέπεται ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/ Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού εντός του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

11 Σελίδα 11 / 18 γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8 α του Π.Δ. 118/07, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ.118/07 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. [Η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν. 3377/2005 (Α 202)] Kατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της σύμβασης, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ενώπιον της Αναθέτουσας αρχής την Προδικαστική Προσφυγή που

12 Σελίδα 12 / 18 προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 12. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση θα γίνει τελικά στον υποψήφιο που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων η οποία θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση αδυναμίας του επιλεγέντος να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο επόμενος. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του υποψηφίου αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 13. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι ημέρες (120) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη. 14. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ως τόπος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζονται οι χώροι οι οποίοι θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου DEMSNIISI. Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και κατόπιν παράδοσης στον Ανάδοχο του απαραίτητου υλικού.

13 Σελίδα 13 / 18 Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης για λόγους που οφείλονται σε προμηθευτή τότε εκείνος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας την οποία καθυστερεί η παράδοση και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού. 15. ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παρακολούθηση της εκτέλεσης και η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του Έργου DEMSNIISI, η οποία θα πιστοποιεί τμηματικά ή/και στο σύνολό της, συντάσσοντας αντίστοιχο πρακτικό παραλαβής. 16. ΠΛΗΡΩΜΗ Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Ακρωνύμιο DEMSNIISI» (Development of an Environmental Meteorological Stations Network in the Ionian Islands and the Southern Italy), MIS: Οι πληρωμές θα γίνονται μετά τη βεβαιωμένη εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου από την επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Έργου DEMSNIISI. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την έκδοση των νόμιμων κατά περίπτωση παραστατικών. Σε κάθε παραστατικό θα πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η τιμή χρέωσης (σε ευρώ ). Τον ανάδοχο, βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης, η ασφάλεια κλπ. έξοδα μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών, καθώς και του ποσοστού που προβλέπεται με τον Ν. 4013/2011. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο. 17. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι λαμβάνοντες μέρος στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του αναθέτοντα. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση αν αυτοί δεν εκπληρώνουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνουν πλημμελώς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή παραβιάζουν ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης.

14 Σελίδα 14 / 18 Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 18. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Ανάδοχος του έργου πρέπει να δηλώνει ρητά με υπεύθυνη δήλωσή του ότι συμφωνεί με τους ακόλουθους όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα : 1. Όλα τα ψηφιακά αρχεία που θα παραδοθούν προς εκτύπωση αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων που υπόκειται σε όλους τους νόμιμους όρους προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. 2. Όλα τα ψηφιακά αρχεία παραχωρούνται στον ανάδοχο προς εκτύπωση και μόνο. Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση ή φύλαξη ή διασπορά του υλικού αυτού με οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο (όπως δημοσίευση ή διάθεση των αρχείων σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή έμμεση ή άμεση διάθεσή τους προς οποιονδήποτε τρίτο). Ο ανάδοχος θα πρέπει να διατηρήσει με κάθε ασφάλεια τα αρχεία αυτά σε δικά του αποθηκευτικά μέσα μόνο μέχρι την παράδοση του προβλεπόμενου υλικού, οπότε και υποχρεούται να τα απαλείψει από κάθε αποθηκευτικό μέσο. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

15 Σελίδα 15 / 18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τεχνικές Προδιαγραφές και ελάχιστες απαιτούμενες ποσότητες Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να περιγράψει το υλικό που θα προσφέρει, λαμβάνοντας υπόψη τον κάτωθι πίνακα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Στο σημείο αυτό ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα εξής: Οι ποσότητες που αναφέρονται στους κατωτέρω πίνακες είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες κάτω από τις οποίες η προσφορά θα κρίνεται ως απαράδεκτη και θα απορρίπτεται. Στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς είναι απαραίτητη η κατάθεση δειγμάτων (π.χ. χαρτί εκτύπωσης βιβλίου) για τα είδη που αυτό είναι εφικτό. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ και ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ με τίτλο: «Φυσικό Περιβάλλον και Δυναμική Κλίματος στο Ιόνιο». - Έγχρωμη εκτύπωση offset, διπλής όψης, 92 σελίδων διαστάσεων mm, εξαιρουμένης φωτοτυπίας, - Ανάλυση τουλάχιστον 200 lpi ή 2000 dpi (αναλόγως της μεθόδου εκτύπωσης, offset ή ψηφιακής), - Χαρτί σελίδας velvet 3-πλής επίχρισης, ελάχιστης πυκνότητας 130 gr/m 2, - Έγχρωμο εξώφυλλο illustration, πλήρους κάλυψης με πίκμαση, με εκτύπωση ανάλυσης τουλάχιστον 2000 dpi, πυκνότητας το λιγότερο 300 gr/m 2, - Βιβλιοδεσία με βιβλιοδετική κόλλα υψηλής ελαστικότητας και ανθεκτικότητας (εξαιρουμένης θερμοκόλλησης, συρραφής ή άλλης μεθόδου). ΕΚΤΥΠΩΣΗ και ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ με τίτλο: «Fenomeni naturally e cambiamenti climatici nello Ionio». - Έγχρωμη εκτύπωση offset, διπλής όψης, 116 σελίδων διαστάσεων mm, εξαιρουμένης φωτοτυπίας, - Ανάλυση τουλάχιστον 200 lpi ή 2000 dpi (αναλόγως της μεθόδου εκτύπωσης, offset ή ψηφιακής), - Χαρτί σελίδας velvet 3-πλής επίχρισης, ελάχιστης πυκνότητας 130 gr/m 2, ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 500 τεμάχια 100 τεμάχια

16 Σελίδα 16 / 18 - Έγχρωμο εξώφυλλο illustration, πλήρους κάλυψης με πίκμαση, με εκτύπωση ανάλυσης τουλάχιστον 2000 dpi, πυκνότητας το λιγότερο 300 gr/m 2, - Βιβλιοδεσία με βιβλιοδετική κόλλα υψηλής ελαστικότητας και ανθεκτικότητας (εξαιρουμένης θερμοκόλλησης, συρραφής ή άλλης μεθόδου). ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ PVC. - Διαστάσεις Π Υ = cm Πρόσοψη έγχρωμη εκτυπωμένη σε υψηλής ανθεκτικότητας πλαστικοποιημένο αυτοκόλητο με αδιαβροχοποίηση και προστασία UV. - Ανάλυση 2000 dpi κατ ελάχιστο, - Υπόβαθρο πινακίδων PVC κατάλληλο για εξωτερική χρήση πάχους 10 mm. - Τρυπημένη σε θέσεις (πάνω και κάτω) για πρόσδεση. ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ Έγχρωμη εκτύπωση (μεταξοτυπία) υψηλής ποιότητας, illustration, για εξωτερική χρήση σε αυτοκόλλητο PVC λευκό. - Διαστάσεις Π Υ = cm, με στρογγυλεμένες γωνίες, - Ανάλυση 2000 dpi κατ ελάχιστο. ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Έγχρωμη εκτύπωση (μεταξοτυπία) υψηλής ποιότητας, illustration, σε αυτοκόλλητο PVC διάφανο κατάλληλο για εσωτερική χρήση (επικόληση στην εσωτερική επιφάνεια τζαμιών), - Διαστάσεις Π Υ = cm, με στρογγυλεμένες γωνίες, - Ανάλυση 2000 dpi κατ ελάχιστο. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΙ ΚΥΒΟΙ. - Έγχρωμη εκτύπωση 1 όψεως υψηλής ποιότητας, σε χαρτόνι velvet 3-πλής επίχρισης πυκνότητας το λιγότερο 400 gr/m Ακμή κύβου 11.5 cm, - Ανάλυση 2000 dpi κατ ελάχιστο. - Ανάπτυξη και στερέωση κύβου με χρήση που διασφαλίζει πλήρη χωρίς κενά εφαρμογή των εδρών του.

17 Σελίδα 17 / 18 - Μέγιστος αριθμός ανακλινόμενων εδρών (καπακιών) : 2, με 3 ασφάλειες στο κλείσιμο και στις 2 πλευρές. - Με διακοσμητικό ελαστικό νήμα, με μεταλλικές ακίδες άκρων, για δυνατότητα ανάρτησης του κύβου από οροφή ή αντικείμενα (ο κύβος πρέπει να έχει τρύπα 3 mm στην πάνω δεξιά πλευρά για εύκολη είσοδο του νήματος). 7. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ DVD. - Αναπαραγωγή DVD με έγχρωμη εκτύπωση πάνω στον δίσκο και παροχή κατάλληλου φακέλου.

18 Σελίδα 18 / 18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι: α) οι ποσότητες οι οποίες αναφέρονται στη στήλη «ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ» είναι οι κατ ελάχιστον ζητούμενες και τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ποσότητες τις οποίες συμπλήρωσε στον πίνακα του Παραρτήματος Ι. β) οι τιμές οι οποίες αναφέρονται στη γραμμή «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ έως» αφορούν τις τιμές οροφής κάθε τμήματος (και αποτελεί την τιμή αξιολόγησης) πάνω από την οποία η προσφορά θα κρίνεται ως απαράδεκτη και θα απορρίπτεται. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ και ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ με τίτλο: «Φυσικό Περιβάλλον και Δυναμική Κλίματος στο Ιόνιο». ΕΚΤΥΠΩΣΗ και ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ του ΒΙΒΛΙΟΥ με τίτλο: «Fenomeni naturally e cambiamenti climatici nello Ionio» ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 500 τεμάχια 1.900, τεμάχια 900,00 3. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ PVC 15 τεμάχια 480,00 4. ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ τεμάχια 675,00 5. ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ τεμάχια 370,00 6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΙ ΚΥΒΟΙ τεμάχια 900,00 7. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ DVD 500 τεμάχια 545,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. έως 5.770,00 Φ.Π.Α. 23% 1.327,10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% 7.097,10

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Σελίδα 1 / 19 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1868 Αθήνα: 3-7-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Παροχή Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την. «Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την. «Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» Σελίδα 1 / 15 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 3133 Αθήνα: 31-10-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Αθήνα, 09.09.2015 Πληροφορίες: Γ. Ψυχομάνης Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την Σελίδα 1 / 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1178 Αθήνα: 28/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Αθήνα, 09.09.2015 Πληροφορίες: Γ. Ψυχομάνης Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αρ. Πρωτ.: ΕΛΕ_2012_0281 Λαμία,19/04/2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αρ. Πρωτ.: ΕΛΕ_2012_0281 Λαμία,19/04/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΕ_2012_0281 Λαμία,19/04/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για. «Μεταφράσεις Κειμένων για την Τουριστική Προβολή των Νησιών της ΠΝΑΙ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για. «Μεταφράσεις Κειμένων για την Τουριστική Προβολή των Νησιών της ΠΝΑΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ρόδος, 17-3 -2014 Αριθ. Πρωτ.: 213 Ταχ. /νση : Πλατεία Ελευθερίας 1 ιοικητήριο Ταχ. Κωδ. : 85100 - Ρόδος Τηλέφωνο : 2241360566 Url : www.pnai.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 14/06/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1178/1086F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι,01-07-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο WOODE3, με αριθμό διακήρυξης : 3200/133 11-1-2013 1. Επικοινωνία και διάχυση αποτελεσμάτων του έργου WOODE3, 2. Υπηρεσίες μετάφρασης υλικού και διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : -7 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.25 13:31:36 EEST Reason: Location: Athens Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285129, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr,

Διαβάστε περισσότερα

«Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Επίπλων Γραφείου και Εξοπλισμού Γραφείου»

«Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Επίπλων Γραφείου και Εξοπλισμού Γραφείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου & Χ. Αράχθου Ιωάννινα, 28/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813643 2015-05-29

15PROC002813643 2015-05-29 ΑΔΑ: ΨΑΕΖ7ΛΛ-ΓΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 240839(7694) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

10.570,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 2/7/2014 και ώρα 11:30 Κριτήριο Ανάθεσης:

10.570,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 2/7/2014 και ώρα 11:30 Κριτήριο Ανάθεσης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453698 2014-12-05

14PROC002453698 2014-12-05 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Αλβανίας και εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. 1 / 5849 / 12.05.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ.: 5944 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Ημ/νία: 6-3-2015 Νίκης 4, GR 105 63 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα