Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ"

Transcript

1 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς. Εἶναι γνωστὸ ὅτι παράγοντας ποὺ ἐπηρεάζει τὴν ὑγεία εἶνaι ἡ σίτιση τοῦ ἀτόμου. Κάθε ὀργανισμὸς ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὴν τροφή, τὴν ὁποία χρησιμοποιεῖ προκειμένου νὰ διατηρηθεῖ στὴ ζωή, νὰ προωθήσει τὴν ἀνάπτυξή του, νὰ ἀναπληρώσει τὶς ἀπώλειες ποὺ ἔχει ἀπὸ πλευρᾶς καταστροφῆς κυττάρων καὶ νὰ ἐξασφαλίσει ἐνέργεια. Ἐπίσης, ἡ σίτιση βοηθάει στὴ πρόληψη τῆς ἀρρώστιας καὶ στὴ διατήρηση τῆς ὑγείας μας σ ἕνα πολὺ ὑψηλὸ ἐπίπεδο. Ξέρουμε ὅτι ὑπάρχει καὶ ἡ κακὴ διατροφή, ὅταν προσλαμβάνει ὁ ἀνθρώπινος ὀργανισμὸς περισσότερη τροφὴ ἀπὸ αὐτὴ ποὺ μπορεῖ καὶ χρειάζεται νὰ πάρει ἢ ὅταν δὲν παίρνει τὴν ἐπαρκῆ ποσότητα σὲ τροφή. Ὁ ἀνθρώπινος ὀργανισμὸς ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὴ σωστὴ τροφή, γι αὐτὸ καὶ ἔχουν περιγράψει τὶς ἀνθρώπινες ἀνάγκες σὰν μὶα κλίμακα, ἢ σὰν μὶα πυραμίδα, ποὺ στὴ βάση, τὸ πρῶτο ἐ- πίπεδο ἀφορᾶ στὴν τροφὴ καὶ σὲ ἄλλες βασικὲς ἀνάγκες, ὅπως εἶναι τὸ ὀξυγόνο, ὅπως εἶναι ἡ προστασία ἀπὸ τὶς καιρικὲς συνθῆκες. Ἂς ἀναφερθοῦμε τώρα στὰ θρεπτικὰ συστατικά τὰ ὁποῖα ἐξασφαλίζονται στὸν ὀργανισμὸ μέσα ἀπὸ τὰ τρόφιμα. Συστατικὰ ποὺ χρειάζεται ὁ ὀργανισμὸς εἶναι οἱ ὑδατάνθρακες ἢ ζάκχαρα, εἶναι οἱ πρωτεΐνες ἢ τὰ λευκώματα ἀλλιῶς, καὶ εἶναι καὶ τὰ λίπη, ποὺ εἶναι ἀπαραίτητα σὲ καθημερινὴ βάση, γιατὶ ὑπάρχει καὶ ἡ ἀνάγκη ἀνάπλασης τῶν ἱστῶν. Φυσιολογικὰ συμβαίνει στὸν ὀργανισμό μας μία καταστροφὴ κυττάρων, ἀλλὰ σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις, ὅπως εἶναι οἱ λοιμώξεις, ὅπως εἶναι οἱ χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις, ὅπως εἶναι τραύματα, ὅπως εἶναι τὰ ἐγκαύματα, ἐκεῖ ἔχουμε μὶα ταχεῖα καταστροφὴ σὲ ἱ-στούς, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ ἀναπλαστοῦν. Ξέρουμε ὅτι, προσλαμβάνοντας τὴν τροφή, γίνεται μία διάσπαση μὲ τὴ μάσηση καὶ μιὰ ἄλλη μηχανικὴ δραστηριό-τητα εἶναι ὁ περισταλτισμὸς τοῦ ἐντέρου, ποὺ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ προω-θηθεῖ ἡ τροφή, καὶ νὰ διασπαστεῖ στὴ συνέχεια γίνεται ἡ διάσπαση μ ἕναν χημικὸ τρόπο, μὲ τὰ ὑγρὰ ποὺ ὑπάρχουν στὸ στομάχι, τὰ ὑγρὰ ποὺ ὑπάρχουν στὸν γαστρεντερικὸ σωλῆνα ὅπως λέμε, τὰ παγκρεατικὰ ὑγρά, καὶ τὴ χολὴ καὶ ἔτσι ὁλοκληρώνεται ἡ πέψη. Οἱ θρεπτικὲς οὐσίες ἐξασφαλίζονται ἀπὸ τέσσερεις κατηγορίες τροφί- 87

2 μων: τὸ κρέας, τὰ αὐγά, τὰ ψάρια, εἶναι ἡ πρώτη κατηγορία ἡ δεύτερη κατηγορία εἶναι τὸ γάλα καὶ τὰ γαλακτοκομικὰ προϊόντα, ποὺ εἶναι τὸ τυρί, τὸ γιαούρτι, τὰ παράγωγα ὅπως λέμε. Ἡ τρίτη κατηγορία εἶναι τὰ ἀμυλώδη, τὸ ψωμὶ καὶ τὰ ζυμαρικά, καὶ ἡ τέταρτη κατηγορία εἶναι τὰ φροῦτα καὶ τὰ λαχανικά. Ἀπαραίτητα στοιχεῖα βεβαίως εἶναι καὶ οἱ βιταμίνες, τὰ ἅλατα καὶ τὰ ἰχνοστοιχεῖα καὶ τὸ νερό. Ὅμως θὰ δοῦμε ὅτι τὰ ἅλατα, τὰ ἰχνοστοιχεῖα καὶ οἱ βιταμίνες δὲν παράγουν ἐνέργεια. Οἱ ἡμερήσιες ἀνάγκες, αὐτὸ ποὺ λέμε: ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ θερμίδες, αὐτὴ εἶναι ἡ ἐνέργεια κι αὐτὴ ἐξασφαλίζεται μέσα ἀπὸ τὰ τρόφιμα αὐτὲς οἱ ἀνάγκες ποικίλλουν ἀπὸ ἄτομο σὲ ἄτομο, ἀνάλογα μὲ τὸ ὕψος, τὴν ἡλικία, τὸ κλίμα, ἀνάλογα μὲ τὸ ἐπάγγελμα ποὺ ἀσκεῖ ὁ ἄνθρωπος Ἄλλες ἀνάγκες ἔχουμε τοὺς χειμερινοὺς μῆνες, ἄλλες ἀνάγκες σὲ θερμίδες ἔχουμε τὸ καλοκαίρι Ἕνας ποὺ κάνει χειρωνακτικὴ ἐργασία, ποὺ ἔχει πολὺ κουραστικὴ δουλειά, χρειάζεται περισσότερες θερμίδες, κι ἄλλες ἀνάγκες ἔχει αὐτὸς ποὺ κάνει ἐντατικὴ πνευματικὴ ἐργασία Διαφορετικὲς ἀνάγκες ἔχει ἕνα μι-κρὸ παιδὶ ποὺ χρειάζεται ν ἀναπτυχθεῖ, καὶ διαφορετικὲς ἀνάγκες ἔχει ἕνα ἡ- λικιωμένο ἄτομο. Θὰ φέρω ἕνα παράδειγμα: μία γυναίκα ἐνήλικη χρειάζεται περίπου δυὸ χιλιάδες θερμίδες ἡμερησίως, γιὰ νὰ καλύψει αὐτὲς τὶς ἀνάγκες ποὺ εἴπαμε, ἐνῶ μία γυναίκα ἡ ὁποία εἶναι σὲ κατάσταση ἐγκυμοσύνης χρειάζεται περίπου τρεῖς χιλιάδες θερμίδες ἡμερησίως, καὶ ἕνα ἄτομο ποὺ κάνει βαριὰ χειρωνακτικὴ ἐργασία χρειάζεται περίπου τέσσερεις χιλιάδες θερμίδες. Ὅσον ἀφορᾶ στὴν κατανομή: Στὸ παράδειγμα ποὺ ἀνέφερα, μία ἐνήλικη γυναίκα θέλει δυὸ χιλιάδες θερμίδες, ἐκ τῶν ὁποίων πρέπει οἱ χίλιες, δηλαδὴ τὸ 50%, νὰ προέρχονται ἀπὸ ὑδατάνθρακες, τὸ 15% ἀπὸ λευκώματα, ἄρα τριακόσιες περίπου θερμίδες, καὶ τὸ 35%, ποὺ εἶναι περίπου ἑπτακόσιες θερμίδες, θὰ πρέπει νὰ προέρχονται ἀπὸ λίπος. Νὰ αναφέρω καὶ μιὰ ἐνδεικτικὴ ἀντιστοιχία: ἕνα γραμμάριο λίπους ἔχει ἐννιὰ θερμίδες, ἐνῶ ἕνα γραμμάριο λευκώματος καὶ ἕνα γραμμάριο ὑδατανθράκων ἔχουν περίπου τέσσερεις θερμίδες. Γιὰ μία σωστὴ σίτιση πρέπει νὰ λάβουμε ὑπ ὄψιν κάποιους παράγοντες, βάσει τῶν ὁποίων θὰ πρέπει νὰ ἐξασφαλιστεῖ μία ἄνεση σημαίνει ὅτι τὸ περιβάλλον, ὅπου θὰ καθήσει τὸ ἄτομο γιὰ νὰ πάρει τὴν τροφή του, θὰ πρέπει νὰ εἶναι τὸ κατάλληλο. Καὶ φυσικά, ὅταν πρόκειται γιὰ ἕνα νοσοκομειακὸ χῶρο, καταλαβαίνετε ὅτι ἐκεῖ ἀκόμα περισσότερο θὰ πρέπει τὸ περιβάλλον νὰ βοηθᾶ, γιατὶ ὑπάρχει καὶ τὸ πρόβλημα τῆς ἀνορεξίας, ὑπάρχει τὸ πρόβλημα τῆς ἀγωνίας τῶν διαγνωστικῶν ἐξετάσεων, ὑπάρχει τὸ πρόβλημα τῆς ταλαιπωρίας ἀπὸ τὶς διαγνωστικὲς ἐξετάσεις, ἑπομένως ἐπηρεάζεται ἡ ὄρεξη τοῦ ἀτόμου. Ἐπίσης μπορεῖ αὐτὸ τὸ ἄτομο νὰ πονάει, ἑπομένως δὲν θὰ ἔχει τὴν ἴδια διάθεση ποὺ εἶχε στὸ σπίτι του, γι αὐτὸ καὶ λένε ὅτι τὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον εἶναι τὸ πιὸ κατάλληλο περιβάλλον. 88

3 Ὅμως, ἐφόσον πρέπει ἕνας ἀσθενὴς νὰ βρίσκεται στὸν χῶρο τοῦ Νοσοκομείου, ἐκεῖ ὁ χῶρος θὰ πρέπει νὰ εἶναι τέτοιος ποὺ νὰ βοηθάει, νὰ βελτιώνει δηλαδὴ τὴν ὄρεξη τοῦ ἀτόμου. Ἑπομένως, καὶ ἂν δὲν ὑπάρχουν οἱ συνθῆκες, πρέπει νὰ διαμορφωθοῦν. Καὶ ποιὲς εἶναι αὐτές: Ὁ χῶρος θὰ πρέπει νὰ εἶναι πολὺ καλὰ ἀερισμένος νὰ μὴν ὑπάρχουν βαρειὲς μυρωδιές, νὰ ἔχει ἀνανεωθεῖ ὁ ἀέρας μέσα στὸν χῶρο ὅπου βρίσκεται τὸ ἄτομο, νὰ μὴν ὑπάρχουν θόρυβοι, διότι ὁ θόρυβος ἀποσπᾶ τὴν προσοχή, κουράζει, ταλαιπωρεῖ. Ἐπίσης τὸ ἄτομο θὰ πρέπει νὰ εἶναι σὲ μία κατάσταση καλή, νὰ μὴν εἶναι βρεγμένο, νὰ μὴν ἔχει ἱδρώσει μετὰ ἀπὸ πυρετό, θὰ πρέπει νὰ ἔχουν ἀλλαχθεῖ ὅλα αὐτὰ τὰ λευχείματα. Νὰ ἔχει προηγηθεῖ περιποίηση τοῦ χώρου ὅπου θὰ τοποθετηθεῖ ὁ δίσκος, νὰ μὴν ὑπάρχουν ἐπισκέψεις ποὺ δυσκολεύουν τὸ ἄτομο νὰ αἰσθανθεῖ ἄνεση. Φαίνονται ἴσως μικρὰ πράγματα, ὅμως εἶναι σημαντικὰ γιὰ τὸν ἄρρωστο. Ἐπίσης ἔχει σημασία νὰ ἔχουν καλυφθεῖ οἱ σωματικὲς ἀνάγκες τοῦ ἀ- σθενοῦς, νὰ εἶναι καθαρὰ τὰ χέρια του, τὸ πρόσωπό του νὰ τοῦ δίνουμε τὴ δυνατότητα, ἂν μπορεῖ, νὰ φάει μόνος του, διότι ἔτσι νιώθει ὅτι ἔχει δραστηριότητα, νιώθει χρήσιμος, καὶ δὲν εἶναι ἐξαρτώμενο ἄτομο ξέρουμε πόσο ἡ ἐξάρτηση ἐπηρεάζει τὴν ψυχολογικὴ σφαῖρα τοῦ ἀτόμου νιώθει ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἦταν ἕνα δυναμικὸ ἄτομο καὶ τώρα ἔχει περιοριστεῖ καὶ δὲν μπορεῖ βασικὰ πράγματα νὰ κάνει γιὰ τὸν ἑαυτό του. Ἐπίσης ἔχει σημασία ἡ θέση στὴν ὁποία βρίσκεται τὸ ἄτομο, ἡ ἄνετη θέση συνήθως, ὅταν δὲν μπορεῖ νὰ καθίσει στὸ τραπέζι, θὰ πρέπει νὰ εἶναι σὲ καθιστὴ θέση, στηρίζοντας τὰ χέρια του, διότι ἔτσι δὲν πιέζεται τὸ στομάχι, ἀναπνέει καλύτερα, δὲν νοιώθει δυσφορία, καὶ δὲν ἔχει καὶ τὸν κίνδυνο τῆς εἰσρόφησης ποὺ εἶναι ἕνα πολὺ μεγάλο πρόβλημα, εἰδικὰ ὅταν εἶναι ἡλικιωμένος, ὅταν ὑπάρχουν νευρολογικὲς παθήσεις ποὺ ἐπηρεάζουν τὸ ἀντανακλαστικὸ τῆς κατάποσης. Σὲ περίπτωση τώρα ποὺ ἕνας ἄρρωστος μπορεῖ νὰ φάει μόνος του ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι καθιστός, μπορεῖ νὰ εἶναι σὲ πλάγια θέση καὶ νὰ εἶναι τοποθετημένος πάνω σ ἕνα τραπεζίδιο ὁ δίσκος κοντά του, παραμένουμε δίπλα του καὶ βοηθᾶμε, στὸν βαθμὸ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὰ καταφέρει μόνος του. Ἐπίσης ἔχει σημασία ἡ συντροφιὰ τὴν ὥρα τοῦ φαγητοῦ. Ξέρουμε ὅτι εἶναι συνδεδεμένη ἡ ὥρα τοῦ φαγητοῦ μὲ τὴ φιλία, μὲ τὴν ἀγάπη, μὲ τὴ στοργή. Ξέρουμε ὅτι τὸ μικρὸ παιδὶ συνδέει τὸ φαγητὸ μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴ στοργὴ τῆς μητέρας, καὶ ὅταν μιὰ μητέρα δίνει τὸ φαγητό, τὴν τροφή, τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ κλάψει τὸ παιδὶ, ἐκπληρώνεται αὐτὴ ἡ ἀνάγκη, διαφορετικά, ὅταν καθυστερεῖ ἡ μητέρα, αὐτὸ ἀποτελεῖ μία ἄσχημη ἐμπειρία γιὰ τὸ μωρό. Ἑπομένως ἔχει σημασία ἡ συντροφιά, ἡ εὐχάριστη συντροφιά, καὶ τὰ ἄτομα τὰ ὁποῖα δὲν βοηθοῦν σ αὐτὴ τὴν ἄνεση καλὸ εἶναι νὰ μὴν εἶναι παρόντα τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἀσθενὴς τρώει. 89

4 Ὁ δίσκος τοῦ φαγητοῦ θὰ πρέπει νὰ εἶναι καθαρὸς, τακτοποιημένος, ἑλκυστικός, γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ὄρεξη οἱ μερίδες θὰ πρέπει νὰ ἀνταποκρίνονται στὴν ὄρεξη ποὺ ἔχει ὁ ἀσθενής ὅταν δὲν ἔχει ὄρεξη, δὲν ἔχει νόημα νὰ βάλουμε πολλὰ φαγητὰ καὶ μεγάλα πιάτα, γιατὶ ἔτσι ἴσως ὁ ἀσθενὴς δὲν προσπαθήσει καθόλου νὰ φάει. Τὰ γεύματα θὰ πρέπει νὰ εἶναι τρία μεγάλα γεύματα ( πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό ) καὶ δυὸ ἐνδιάμεσα. Ἐκτὸς κι ἂν εἶναι διαβητικὸ ἄτομο, ὁπότε μπορεῖ νὰ συνιστᾶται καὶ ἕκτο γεῦμα, πρὶν τὸν ὕπνο, γιὰ νὰ προλάβουμε μία ὑπογλυκαιμία, καὶ βάσει τοῦ διαιτολογίου ποὺ ἔχει καθοριστεῖ ἀπὸ τὸν θεράποντα ἰατρό. Ἡ θερμοκρασία τοῦ φαγητοῦ ἔχει σημασία. Τὸ φαγητὸ ποὺ πρέπει νὰ εἶναι ζεστό, ὅπως μία σούπα, θὰ εἶναι ζεστό, τὸ φαγητὸ ποὺ συνήθως σερβίρεται κρύο, ὅπως εἶναι μία κρέμα, θὰ πρέπει νὰ εἶναι κρύο. Ἐπίσης τὸ φαγητὸ θὰ πρέπει νὰ προσφέρεται στὴν προγραμματισμένη ὥρα, ὅπως συνήθιζε ὁ ἄνθρωπος στὸ σπίτι του γιατί; Γιατὶ ἡ καθυστέρηση μπορεῖ νὰ μειώσει τὴν ὄ- ρεξη. Ἀκόμη οἱ προτιμήσεις τοῦ ἀρρώστου πάντα λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν, φυσικὰ μέσα στὰ πλαίσια τοῦ διαιτολογίου ποὺ ἔχει καθοριστεῖ. Γιατὶ μπορεῖ νὰ εἶναι ἐπιβεβλημένη μία δίαιτα πολὺ αὐστηρή, κι αὐτὸ φυσικὰ τὸ ξέρει ὁ ἄρρωστος, ἐνημερώνεται καὶ ἐνημερώνεται γιὰ τὸν λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο πρέπει ν ἀκολουθήσει αὐτὴ τὴ δίαιτα καὶ γιὰ πόσο χρονικὸ διάστημα. Ἐπίσης, πάντα συστήνουμε ὅτι δὲν θὰ πρέπει νὰ τρώει στὰ ἐνδιάμεσα κάτι ποὺ ἀντενδείκνυται στὸ διαιτολόγιο ποὺ ἔχει καθοριστεῖ. Ἂς ἔχουμε ὑπ ὄψιν μας ὅτι ὑπάρχουν καταστάσεις ποὺ μειώνουν τὴν ὄ- ρεξη τοῦ ἀτόμου γιὰ φαγητό συνήθως εἶναι τὸ στρές, συνήθως εἶναι ἡ κατάθλιψη ποὺ μπορεῖ νὰ συνοδεύει ἕνα σοβαρὸ νόσημα, μία ἀναπηρία ὁ πατὴρ Βασίλειος ἀνέφερε πρὶν τοὺς ὀγκολογικοὺς ἀρρώστους ἀπὸ τὰ φάρμακα ποὺ παίρνουν, ἀπὸ τὶς θεραπεῖες ποὺ κάνουν αὐτὰ τὰ ἄτομα, μειώνεται ἡ ὄρεξη καὶ ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε πολὺ προσεκτικοὶ ὅσον ἀφορᾶ στὴν ποσότητα καὶ στὴν ποιότητα τῆς τροφῆς ἐπίσης, ὅπως ἐλέχθη πιὸ πρίν, ὑπάρχουν νευρολογικὲς παθήσεις οἱ ὁποῖες ἐπηρεάζουν καὶ τὸ ἀντανακλαστικὸ τῆς κατάποσης, ἀλλὰ μειώνουν καὶ τὴν ὄρεξη. Παρόμοιες δυσκολίες μπορεῖ νὰ παρουσιάζει ἕνας ἀσθενὴς μὲ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο ἂν τοῦ ἔχει ἀφήσει παράλυτη τὴ μία πλευρά καὶ ἂν δὲν εἶναι τελείως παράλυτη, θὰ ἔχει πάντως πρόβλημα. Λοιπόν, σ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, ὑπάρχει καὶ δυσκολία μάσησης καὶ δυσκολία κατάποσης καὶ δυσκολία λήψης τῆς τροφῆς δὲν μπορεῖ νὰ χρησιμοποιήσει τὸ χέρι του προπάντων. Ἑπομένως, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ ξεκινήσει αὐτὸ τὸ ἄτομο νὰ τρέφεται, θὰ πρέπει νὰ ξέρουμε ὅτι ξεκινᾶμε πάντα ἀπὸ τροφὲς οἱ ὁποῖες εἶναι ρευστές ἀπ τὰ ὑγρά, τὸ νερὸ καὶ θὰ πρέπει νὰ γίνει ἔ- λεγχος ἂν μπορεῖ νὰ καταπιεῖ. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ βάλουμε ἕνα κουταλάκι νερὸ στὸ στόμα καὶ ὁ ἄρρωστος πνίγεται, σημαίνει ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ καταπιεῖ. Αὐτὸ βέβαια τὸ ἐλέγχει ὁ γιατρὸς ἀλλὰ καὶ ὅποιος μένει δίπλα του, ὅποιος 90

5 προσφέρεται νὰ βοηθήσει σ αὐτὴ τὴν περίπτωση θὰ πρέπει νὰ εἶναι πολὺ προσεκτικός. Ἐπίσης θὰ πρέπει νὰ ἔχει πολλὴ ὑπομονὴ στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁ- ποῖο δίνει τὴν τροφή. Διότι ἐφόσον ὑπάρχει μία παράλυτη πλευρά, δὲν ἔχει τὴ δυνατότητα μάσησης ποὺ εἶχε, ἔχουν ἀδυνατίσει οἱ μῦς, οἱ μασητῆρες. Ἑπομένως θὰ ὑπάρχει μία ποσότητα τροφῆς ἡ ὁποία παραμένει στὸ στόμα. Μετὰ λοιπὸν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ φαγητοῦ, ἐλέγχουμε ἐὰν ἔχει παραμείνει ποσότητα τροφῆς, διότι αὐτὴ ἡ παραμονὴ σημαίνει ὅτι θὰ ἀναπτυχθοῦν μικρόβια, σημαίνει ὅτι θὰ παρουσιάσει στοματικὲς μολύνσεις, ἀφῆστε ὅτι ὑπάρχει ὁ κίνδυνος τῆς πνιγμονῆς. Θὰ πρέπει λοιπὸν νὰ καθαριστεῖ αὐτὴ ἡ πλευρὰ, δηλαδὴ θὰ πρέπει νὰ γίνει πλύση τοῦ στόματος. Ἑπομένως, πολλὴ προσοχὴ σ αὐτὰ τὰ ἄτομα ἡ τροφή, ὅπως εἴπαμε, στὴν ἀρχὴ θὰ εἶναι ὑγρή, ἡμίρρευστη, μπορεῖ νὰ εἶναι μία κρέμα, μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνα ζελὲ καὶ στὴ συνέχεια ἀρχίζει σταδιακὰ αὐτὴ ἡ τροφὴ νὰ εἶναι πιὸ σκληρή, ποὺ σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ εἶναι πολὺ καλὰ βρασμένη, πολὺ καλὰ τεμαχισμένη. Καθόμαστε δίπλα στὸν ἄρρωστο καὶ τὸν ταΐζουμε ὅση ὥρα χρειαστεῖ δηλαδὴ θὰ χρειαστεῖ περισσότερο χρόνο γιατὶ πρέπει νὰ μασήσει ἀρκετὴ ὥρα χωρὶς βιασύνη καὶ μάλιστα σὲ περίπτωση ποὺ ἔχει ὀδοντοστοιχίες νὰ ξέρουμε ὅτι ἕνα ἄτομο ποὺ ἔχει ὀδοντοστοιχία χρειάζεται τέσσερεις φορὲς περισσότερη μάσηση ἀπὸ ἕνα ἄτομο τὸ ὁποῖο ἔ- χει τὰ δόντια του. Ἑπόμενως δὲν θὰ βιαζόμαστε θὰ παραμένουμε δίπλα στὸν ἄρρωστο καθιστοί, ποὺ σημαίνει ὅτι εἴμαστε διαθέσιμοι ὅση ὥρα χρειαστεῖ. Ἀναφερθήκαμε πρὶν σὲ καταστάσεις ποὺ ἐπηρεάζουν τὴ δυνατότητα καὶ τὸν τρόπο λήψης τῆς τροφῆς. Σὲ περίπτωση ψυχιατρικῶν διαταραχῶν, κάποια φάρμακα ποὺ δίδονται στὸν ἀσθενῆ ἐπηρεάζουν τὸ ἀντανακλαστικὸ τῆς κατάποσης. Τὸ ἴδιο καὶ στὴν περίπτωση μυασθένειας, ποὺ εἶναι μιὰ σοβαρὴ νευρολογικὴ πάθηση, ὑπάρχει ὁ κίνδυνος τῆς πνιγμονῆς καὶ χρειάζεται νὰ λαμβάνονται ὑπ ὄψιν ὅσα εἰπώθηκαν σχετικά. Γνωρίζουμε ἐπίσης ὅτι δυσάρεστες καταστάσεις, ὅπως εἶναι ἀρρώστιες χρόνιες, ὅπως εἶναι ἡ σκλήρυνση κατὰ πλάκας, ὅπως εἶναι ὁ καρκίνος, ἡ παραμορφωτικὴ ἀρθρίτιδα, νοσήματα ποὺ περιορίζουν τὴν κινητικότητα, ἐπηρεάζουν καὶ τὴν ψυχικὴ σφαῖρα τοῦ ἀτόμου. Ἑπομένως μπορεῖ νὰ ἔχει καταθλιπτικὰ συμπτώματα, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι θὰ πρέπει νὰ νοσηλεύεται σὲ χῶρο ψυχιατρικό μπορεῖ ὁ ἀσθενὴς νὰ βρίσκεται στὸ σπίτι του. Αὐτὰ τὰ καταθλιπτικὰ συμπτώματα ἐπηρεάζουν τὴν ὄρεξη τοῦ ἀτόμου, δὲν ἔχει τὴ διάθεση γιὰ φαγητό. Ἰσχύουν λοιπὸν τὰ ὅσα προείπαμε: δίσκος περιποιημένος, ὄχι φορτωμένος μὲ ποσότητες ποὺ δὲν ἀνέχεται ὁ ἄρρωστος ὅταν τὸ ἄτομο ἀδυνατεῖ ἀκόμα καὶ νὰ σηκώσει τὸ χέρι του γιὰ νὰ φάει, ἀδυνατεῖ νὰ σηκωθεῖ νὰ πάει νὰ πλύνει τὸ πρόσωπό του, νὰ ἐκτελέσει τὶς καθημερινές του δραστηριότητες, ἐκεῖ ἔχουμε ὑπομονὴ καὶ μπορεῖ νὰ χρειαστεῖ νὰ βοηθήσουμε στὴ διατροφὴ κουταλιὰ - κουταλιά. Καὶ περιμένουμε, διότι ἡ μία κουταλιὰ θὰ φέρει τὴ δεύτερη, ἡ δεύτερη θὰ φέρει τὴν τρίτη καὶ ἔτσι θὰ ἀνοίξει ἡ ὄρεξη. Γιατὶ μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἔχει καὶ 91

6 πλήρη ἄρνηση γιὰ τὴν τροφὴ καὶ ἐνδέχεται νὰ χρειαστεῖ, σὲ βαρειὲς καταστάσεις, νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἄλλοι τρόποι σίτισης, μὲ κάποιο σωληνάκι κλπ. Ἂς ποῦμε μερικὰ ἀκόμη, πρακτικά, ἀλλὰ ποὺ κρίνονται ἀπαραίτητα. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ εἶναι καθαρὸ τὸ ὅλο περιβάλλον τοῦ ἀρρώστου καὶ ὁ ἴδιος, τὰ ἐνδύματά του κλπ, θὰ πρέπει κι ἐμεῖς νὰ πλύνουμε τὰ χέρια μας, γιατὶ ξέρουμε ὅτι ἡ μετάδοση τῶν μικροβίων, ἡ διασπορά, γίνεται μὲ τὰ χέρια δὲν πρέπει νὰ μεταφέρουμε στὸν ἄρρωστο μικρόβια ποὺ πήραμε ἐρχόμενοι στὸ Νοσοκομεῖο μὲ τὰ μέσα μεταφορᾶς κλπ. Ἐπίσης, θὰ ἐφαρμόσουμε τὴ δίαιτα ποὺ ἔχει καθοριστεῖ, χωρὶς νὰ δώσουμε τίποτα περισσότερο κι ἂν χρειαστεῖ, ἂν ἐπιθυμεῖ κάτι ὁ ἄρρωστος, θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουμε ἂν μποροῦμε νὰ τὸ δώσουμε. Προστατεύουμε τὸν ἄρρωστο ἀπὸ τυχὸν πέσιμο τροφῆς πάνω στὰ λευχείματα ἢ στὴν πιζάμα του, ποὺ σημαίνει ὅτι θὰ τοποθετήσουμε μιὰ πετσέτα φαγητοῦ. Δοκιμάζουμε τὸ φαγητὸ στὴν ἐσωτερικὴ ἐπιφάνεια τοῦ χεριοῦ μας, ποὺ εἶναι ἡ πιὸ εὐαίσθητη περιοχὴ καὶ ξέρουμε ὅτι καὶ τὸ γάλα τοῦ μωροῦ τὸ δοκιμάζουμε ἐκεῖ, καὶ δὲν ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νὰ δημιουργήσουμε ἔγκαυμα. Τὸ ζεστὸ φαγητὸ φέρνει γρήγορα πληρότητα στὸ στομάχι, γι αὐτὸ καὶ πρέπει νὰ ἔχει θερμοκρασία ἀνεκτή, ὅπως καὶ τὸ πολὺ κρύο φαγητὸ δημιουργεῖ σπασμὸ καὶ δὲν βοηθάει στὸ νὰ πάρει ὁ ἀσθενὴς τὴν ἀπαραίτητη ποσότητα. Γνωρίζουμε πὼς ἡ μεγάλη ποσότητα τῆς τροφῆς ἐπιτείνει τὴ δύσπνοια γι αὐτό, ὅταν ἕνας ἄρρωστος ἔχει ἀναπνευστικὸ πρόβλημα, θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ τροφὴ μοιρασμένη σὲ μικρὰ καὶ πιὸ συχνὰ γεύματα καὶ ἐπίσης νὰ εἶναι μαλακή, νὰ μὴ χρειάζεται νὰ κουραστεῖ ὁ ἄρρωστος μὲ τὶς μασητικὲς κινήσεις Εἴπαμε προηγουμένως ὅτι θὰ πρέπει νὰ δημιουργοῦμε ἀτμόσφαιρα εὐχάριστης ἐπικοινωνίας μὲ τὸν ἀσθενῆ, τὴν ὥρα τῶν γευμάτων ὅμως τὸν ἄρρωστο ποὺ ἔχει δύσπνοια ὀφείλουμε νὰ τὸν διευκολύνουμε νὰ μὴν κουράζεται μὲ τὴν ὁμιλία, διότι ἡ κούραση ἐπιτείνει τὴ δύσπνοια, δηλαδὴ ἡ διακίνηση τοῦ ὀξυγόνου γίνεται πιὸ δύσκολα ἑπομένως θὰ μιλάω ἐγὼ ποὺ βοηθάω, καὶ ὁ ἀσθενὴς μπορεῖ νὰ μοῦ κάνει νεῦμα «ἐντάξει, ἔχω φάει, δὲν θέλω ἄλλο», ἀντὶ νὰ ἐκφράσει μὲ λόγια αὐτὸ τὸ παράγγελμα. Ὅταν ὁ ἀσθενὴς δὲν βλέπει ( μπορεῖ νὰ εἶναι τυφλός, μπορεῖ νὰ ἔχει κάνει μία χειρουργικὴ ἐπέμβαση στὰ μάτια, μπορεῖ νὰ ἔχει ἕνα τραυματισμὸ στὰ μάτια ) θὰ πρέπει νὰ τὸν προσανατολίσω, θὰ πρέπει νὰ περιγράψω τί περιέχει ὁ δίσκος, καὶ σὲ ποιὰ θέση. Μπορῶ νὰ φέρω τὸ παράδειγμα τοῦ ρολογιοῦ: στὴ θέση δώδεκα εἶναι τὸ πιάτο ποὺ ἔχει τὴ σούπα, στὴ θέση ἕξη ἡ σαλάτα κλπ. Εἶναι βασικό, γιὰ νὰ νιώθει εὐχάριστα, νὰ ἔχει τὴν αἴσθηση τοῦ χώρου ὁ ἄνθρωπος καὶ τὴν ἱκανοποίηση ὅτι δὲν εἶναι ἀνήμπορος, ὅτι συμμετέχει σ αὐτὴ τὴ διαδικασία. Κάποτε θὰ συναντήσουμε ἀρρώστους ἀνάπηρους, γιὰ παράδειγμα τετραπληγικούς. Συνήθως αὐτὰ τὰ ἄτομα ἀδυνατοῦν νὰ τραφοῦν μόνα τους, 92

7 χρειάζονται μέσα αὐτοεξυπηρέτησης, μπορεῖ δηλαδὴ νὰ εἶναι ἕνα κουτάλι τὸ ὁποῖο στερεώνεται καὶ μπορεῖ νὰ τὸ φέρει μέχρι τὸ στόμα κλπ. Κι ἐδῶ πάλι θὰ βοηθήσουμε στὸν βαθμὸ ποὺ πρέπει, ὄχι γιὰ νὰ τελειώσουμε βιαστικὰ αὐτὴ τὴ διαδικασία εἶναι τὸ λάθος ποὺ καμιὰ φορὰ γίνεται ἀπὸ τὸ συγγενικὸ περιβάλλον: αὐτὸ ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει ὁ ἄρρωστος σὲ μισὴ ὥρα, νὰ τὸ κάνουμε σὲ πέντε λεπτὰ καὶ τελειώσαμε. Δὲν ἔχει αὐτὸ ἀξία. Δὲν θὰ κάνουμε αὐτὸ ποὺ θὰ πρέπει νὰ κάνει ὁ ἴδιος ὁ ἄρρωστος, γιὰ νὰ νοιώθει ὅτι εἶναι χρήσιμος, ὅτι ἔχει ἱκανότητα νὰ τραφεῖ μόνος του, ποὺ εἶναι πολὺ σημαντικὸ. Ἂν δὲν ἔχουμε τὴν ὑπομονὴ νὰ τὸν περιμένουμε νὰ κάνει, μὲ τὸν ρυθμὸ ποὺ μπορεῖ, ὅ,τι μπορεῖ νὰ κάνει γιὰ νὰ αὐτοεξυπηρετηθεῖ, χωρὶς νὰ δυσανασχετοῦμε, μειώνουμε τὴν ἀξιοπρέπειά του, μειώνουμε τὴν αὐτοεκτίμησή του θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε πολὺ προσεκτικοί θὰ περιμένουμε ὅση ὥρα χρειαστεῖ, ὅ- πως καὶ γιὰ τὰ μικρὰ παιδιά. Τὸ μικρὸ παιδὶ συνήθως δοκιμάζει μόνο του νὰ φάει, ἀλλὰ θὰ λερωθεῖ, θὰ πέσει φαγητὸ στὴ γύρω περιοχή, θὰ δημιουργηθεῖ μία μικρὴ ἀκαταστασία, ὅμως θὰ ἔχετε τὴν ἐμπειρία τί χαρὰ παίρνει αὐτὸ τὸ παιδί, ὅτι τὰ κατάφερε μόνο του. Αὐτὸ ἔχει σημασία τὸ ἴδιο ἔχει καὶ γιὰ τὸν ἄρρωστο: ὅτι τὰ κατάφερε! δὲν ἔχει σημασία ὅτι μπορεῖ νὰ χρειάστηκε μισὴ ὥρα γιὰ νὰ φάει. ( Ἐδῶ ἄλλωστε ἂς θυμηθοῦμε ὅτι ὁ χρόνος τοῦ γεύματος θὰ πρέπει καὶ γιὰ ὅλους μας νὰ εἶναι περίπου εἴκοσι λεπτά. Ἔτσι γίνονται οἱ σωστὲς μασητικὲς κινήσεις, τεμαχίζεται σωστὰ ἡ τροφὴ καὶ δὲν ἔχουμε προβλήματα στομάχου. Γι αὐτὸ καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ βιαζόμαστε νὰ τρῶμε, θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦμε τὸν κατάλληλο χρόνο. ) Ὑπάρχουν καὶ ἄρρωστοι οἱ ὁποῖοι ὑποφέρουν ἀπὸ τὴ νόσο τοῦ Πάρκινσον, ποὺ ἔχουν αὐτὴ τὴν ἀστάθεια καὶ τὸ τρέμουλο αὐτὰ τὰ ἄτομα δυσκολεύονται νὰ φέρουν τὴν τροφή τους στὸ στόμα, ἀλλὰ δυσκολεύονται καὶ στὴ μάσηση, διότι ἐπηρεάζονται οἱ μῦς τοῦ προσώπου γι αὐτὸ καὶ θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε πολὺ προσεκτικοί νὰ περιμένουμε νὰ φάει μόνος του ὁ ἀσθενὴς κι ὅταν δὲν μπορεῖ νὰ τὰ καταφέρει ἐκεῖ θὰ βοηθήσουμε. Τὸ περιβάλλον πολλὲς φορὲς αὐτῶν τῶν ἀρρώστων δὲν κατανοεῖ Ὅταν ἀδυνατεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ τραφεῖ μὲ τὸν φυσικὸ τρόπο, νὰ χρησιμοποιήσει τὴν τροφὴ μὲ τὸ μαχαίρι καὶ τὸ πιρούνι καὶ τὸ κουτάλι, εἴτε σὲ ἡμίρρευστη εἴτε σὲ στερεὰ μορφή, σ αὐτὴ τὴν περίπτωση δὲν μπορεῖ νὰ μείνει γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα μὲ παρεντερικὴ σίτιση, νὰ τρέφεται δηλαδὴ μέσῳ ὀροῦ μὲ ἕτοιμα διαλύματα, ποὺ ἔχουν ὅλα τὰ θρεπτικὰ συστατικὰ σὲ ὑδατάνθρακες, σὲ λίπος καὶ σὲ λευκώματα. Ἔτσι, θὰ χρειαστεῖ νὰ τραφεῖ γιὰ ἕνα χρονικὸ διάστημα, μικρὸ γιὰ ἄλλους, ἀνάλογα μὲ τὸ πρόβλημα ποὺ ἀντιμετωπίζουν, καὶ γιὰ ἄλλους μεγαλύτερο, μὲ ρινογαστρικὸ καθετῆρα: Τίθεται ἀ- ναρρόφηση καὶ τοποθετεῖται ἕνα σωληνάκι στὴ μύτη καὶ αὐτὸ τὸ σωληνάκι φτάνει μέχρι τὸ στομάχι. Καὶ δίνουμε σὲ ρευστὴ μορφή, μὲ μιὰ σύριγγα, ὅ,τι περιλαμβάνει ἕνα γεῦμα ὅπως θὰ τὸ ἔτρωγε αὐτὸς ὁ ἄρρωστος εἴτε ἔχει δι- 93

8 αιτολόγιο εἴτε εἶναι ἐλεύθερη ἡ τροφή του, αὐτὴ ἡ τροφὴ πολτοποιεῖται καὶ στὴ συνέχεια χορηγεῖται μέσῳ μιᾶς σύριγγας μεγάλης, γιὰ νὰ ἔχει βατότητα μεγάλη καὶ νὰ μπορεῖ νὰ πάρουμε ἀρκετὴ ποσότητα δὲν εἶναι ἡ μικρὴ σύριγγα ποὺ ξέρετε, ποὺ χρησιμοποιοῦμε γιὰ τὴν ἔνεση. Σχετικὰ μὲ τὴ θερμοκρασία ἰσχύει τὸ ἴδιο ποὺ προείπαμε, ὅτι θὰ εἶναι θερμοκρασία βαθμοὺς Κελσίου δὲν θὰ εἶναι κρύα ἡ τροφή, γιατὶ ὅταν εἶναι κρύα γίνεται σπασμὸς τοῦ στομάχου καὶ νιώθει γρήγορα ὁ ἄνθρωπος τὸ αἴσθημα τοῦ κορεσμοῦ, οὔτε θὰ εἶναι πολὺ ζεστή, γιατὶ πάλι θὰ ἔχουμε τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα. Σ αὐτὴ τὴν περίπτωση, τῆς σίτισης μέσῳ ρινογαστρικοῦ καθετήρα, πάλι ἔχει σημασία ὅτι, ἐπειδὴ ὁ ἀσθενὴς δὲν τρώει ἀπὸ τὸ στόμα, ἐπηρεάζεται ἡ γεύση τῆς στοματικῆς κοιλότητας κι ἑπομένως γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴ γεύση πρέπει νὰ ὑ- πάρχει καλὴ ὑγιεινὴ στόματος, νὰ γίνονται γαργάρες, νὰ χρησιμοποιηθεῖ, ἂν γίνεται, ὀδοντόπαστα, γιὰ νὰ καθαριστεῖ τὸ στόμα καὶ νὰ ἀποφευχθοῦν οἱ στοματικὲς λοιμώξεις. Ὅσον ἀφορᾶ στὰ σκεύη ποὺ χρησιμοποιοῦμε γιὰ τὴν πολτοποίηση καὶ γιὰ τὸ μαγείρεμα, ἰσχύει ἡ ἴδια καθαριότητα, ἰσχύουν οἱ ἴδιοι τρόποι παρασκευῆς, ὅμως αὐτὴ ἡ τροφὴ θὰ πολτοποιηθεῖ, θὰ τοποθετηθεῖ σ ἕνα δοχεῖο καθαρὸ καὶ θὰ ἔρθει στὴ θερμοκρασία ποὺ πρέπει κοντὰ στὸν ἄρρωστο. Ἡ σύριγγα ποὺ θὰ χρησιμοποιηθεῖ θὰ πρέπει νὰ εἶναι σύριγγα καθαρή, τὴν ὁποία ἀλλάζουμε κατὰ διαστήματα ἀλλὰ καὶ θὰ ποῦμε ὅτι μετὰ τὸ τέλος τῆς σίτισης θὰ πρέπει νὰ πλυθεῖ 94

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και ηλικιωμένοι

Διατροφή και ηλικιωμένοι Διατροφή και ηλικιωμένοι Η διατροφή αποτελεί τη σημαντικότερη ανάγκη για τη διατήρηση της ανθρώπινη ζωής σε όλα τα στάδιά της. Το είδος και η ποσότητα της τροφής που χρειάζεται ο άνθρωπος εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στερεών τροφών- θηλασμός μετά τους 6 μήνες ζωής. Ι.Σωματική ανάπτυξη του βρέφους κατά τον πρώτο χρόνο ζωής

Εισαγωγή στερεών τροφών- θηλασμός μετά τους 6 μήνες ζωής. Ι.Σωματική ανάπτυξη του βρέφους κατά τον πρώτο χρόνο ζωής Εισαγωγή στερεών τροφών- θηλασμός μετά τους 6 μήνες ζωής Ι.Σωματική ανάπτυξη του βρέφους κατά τον πρώτο χρόνο ζωής Το μοτίβο σωματικής ανάπτυξης στα βρέφη που θηλάζουν είναι αρκετά διαφορετικό από τα βρέφη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών Menu 16-Ιουνίου έως 4-Ιουλίου 2014 1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών Συσκευασμένο κοκτέιλ Φρούτων σε χυμό. Ροδάκινο, Αχλάδι, Σταφύλι, Ανανάς,Κεράσι, Παπάγια σε χυμό φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 13η Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ Αὐτὸ δέχεται ἡ ἐπιστήμη, τὸ ἴδιο πίστευαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ αὐτὸ πιστεύουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ιαιτολόγιο Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου

Θέμα: ιαιτολόγιο Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φακ.: 7.11.15.10/9 Τηλ.: 22809543 Φαξ: 22512783 e-mail: oloimero@schools.ac.cy ιευθυντές/ ιευθύντριες Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία Η πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο, συνήθως αποτελεί μια δυσάρεστη δοκιμασία για το παιδί. Και αυτό γιατί, ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη

Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ : Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη Νὰ προσβληθεῖς ἀπὸ καρκίνο καὶ νὰ ἀντέξεις τὸν συνοδὸ πόνο παραμένει μία τρομακτικὴ ἐμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Κεφ. Ιο ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 18 1.1. Επιλογή των τροφών 19 1.2. Τα θρεπτικά στοιχεία 20 1.2.1. Πρωτεΐνες ή λευκώματα 21 1.2.2. Υδατάνθρακες ή σάκχαρα 22 1.2.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Γιὰ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ΒΙΟ ΨΥΧΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ. Κατὰ συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται;

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; 6. Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; Θα κάνω δίαιτα! Χριστίνα: Μαμά, γιατί έπλυνες το παλιό τζιν; Μαμά: Δεν το έπλυνα, αγάπη μου. Είναι στην ντουλάπα σου εδώ κι ένα μήνα. Χριστίνα: Δεν είναι δυνατό! Ενάμισι

Διαβάστε περισσότερα

Ένας από τους δομικούς λίθους της ποιοτικής προπόνησης είναι η καλή διατροφή. Κάθε κολυμβητής και κάθε γονέας κολυμβητή πρέπει να γνωρίζει ότι:

Ένας από τους δομικούς λίθους της ποιοτικής προπόνησης είναι η καλή διατροφή. Κάθε κολυμβητής και κάθε γονέας κολυμβητή πρέπει να γνωρίζει ότι: ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Στο τμήμα αυτό θα παρατεθεί σειρά άρθρων που αφορούν τη διατροφή των κολυμβητών. Τα άρθρα αυτά προέρχονται από έγκυρες πηγές, οι οποίες και αναφέρονται. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ Από την

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές συστάσεις για νεαρούς αθλητές. Μέγιστη απόδοση στις διαδοχικές προπονήσεις. Άννα Ευλογημένου Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Διατροφικές συστάσεις για νεαρούς αθλητές. Μέγιστη απόδοση στις διαδοχικές προπονήσεις. Άννα Ευλογημένου Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Διατροφικές συστάσεις για νεαρούς αθλητές. Μέγιστη απόδοση στις διαδοχικές προπονήσεις. Άννα Ευλογημένου Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Πότε και τι να τρώμε πριν την προπόνηση 1. Ένα μεγάλο γεύμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ο σύγχρονος ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Ψωμιά, Δημητριακά, Ρύζι και Μακαρόνια (6 με 11 μερίδες): Οι υδατάνθρακες παίζουν βασικό ρόλο σε όλα τα διαιτολόγια.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Παγκύπρια Μέρα Διατροφής 10-5-2009 Ποικιλία - Μέτρο Ισορροπία στην Διατροφή Η Παγκύπρια μέρα Διατροφής που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10/5 (από το 2008) φέτος είναι αφιερωμένη στις βασικές αρχές της διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ. Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός)

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ. Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός) ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός) Η φροντίδα της καθαριότητας και υγείας των δοντιών και γενικά της στοματικής κοιλότητας επιβάλλεται για να αποφεύγονται δυσάρεστα συμπτώματα όπως......πόνος,

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δάσκαλος : Μιαρίτης Στυλιανός ΥΠΕΠΘ ΕΙΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΠΡΑΞΗ 2.4.3.α) ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΣΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3 Ο,7 Ο,8 Ο,12 Ο,15 Ο,16 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

g w w n lf o o d p l a.h d a.g

g w w n lf o o d p l a.h d a.g g w. or w w coo n lf o o d p l a et. ww w.efa d.o.eufic.org w ww w ww.h d a.g r rg Θυμάσαι πώς ήταν όταν μάθαινες ποδήλατο; Το πιο σημαντικό ήταν να μάθεις να κρατάς ισορροπία. Όταν κρατούσες ισορροπία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015

Ορθή Διαχείριση Τροφίμων. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Ορθή Διαχείριση Τροφίμων Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα ΕΣΔΥ για Ασφάλεια τροφίμων 27/4/2015 Κανόνες Ορθής Διαχείρισης των Τροφίμων Προληπτικοί κανόνες-μέτρα που απαιτούνται για να έχουμε ασφαλή τρόφιμα. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

raw Pollen fresh frozen

raw Pollen fresh frozen APILAND raw Pollen fresh frozen «Συλλεγµένη µε αγάπη και πάθος από λοφώδεις και ορεινές περιοχές της Τρανσυλβανίας» Εξαιρετικά προϊόντα κυψέλης από την Τρανσυλβανία! Ακατέργαστη φρέσκια κατεψυγµένη Πολυανθική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ. Του Χ. Κακαρούγκα (Μα) TouristikiEkpaideysi.gr

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ. Του Χ. Κακαρούγκα (Μα) TouristikiEkpaideysi.gr ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ Του Χ. Κακαρούγκα (Μα) TouristikiEkpaideysi.gr ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Υπάρχουν δυο είδη βασικών γευμάτων που σερβίρονται σε ένα εστιατόριο. Α) Τα κύρια γεύματα: Είναι τα υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΦΗΒΕΙΑ- ΑΝΑΓΚΕΣ v Επιτάχυνση ρυθμού ανάπτυξης v Ωρίμανση και αύξηση ιστών v Αποκτά το 20% του ύψους και το 50% του βάρους του ενήλικα, ενώ οι μύες, ο όγκος του αίματος και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Οι ασθενείς με νευρογενή ανορεξία παρουσιάζουν σημαντική απώλεια βάρους, είναι ανορεκτικοί και υποφέρουν από

Διαβάστε περισσότερα

Στοματική Υγιεινή: Οι Πολύτιμοι Φίλοι, τα Δόντια μου!

Στοματική Υγιεινή: Οι Πολύτιμοι Φίλοι, τα Δόντια μου! 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ Στοματική Υγιεινή: Οι Πολύτιμοι Φίλοι, τα Δόντια μου! ΤΑΞΕΙΣ: Β1 Β2 Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Καραβασίλη Ελένη, Σκλαβούνου Σοφία Σχολική χρονιά 2014 2015 1 1) Εισαγωγή Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή στην καλαθοσφαίριση

Διατροφή στην καλαθοσφαίριση Διατροφή στην καλαθοσφαίριση Υγεία & βελτίωση της αθλητικής απόδοσης Α.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ Αγγελοπούλου Μαντώ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Διατροφή η σημαντικότερη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Τα παιδιά ρυθμίζουν τη λήψη τροφής έτσι ώστε να ταιριάζει με τις σωματικές ανάγκες σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος συγγραφέα... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 11 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων... 13 Κατάλογος ερωτήσεων... 15 Α. Φροντίδα ασθενούς στο νοσοκομείο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει η Ράνια Σαμαρά, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Γράφει η Ράνια Σαμαρά, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Γράφει η Ράνια Σαμαρά, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Σε προηγούμενα άρθρα μιλήσαμε για τη σχέση σωστής διατροφής και αθλητισμού, διακρίναμε τη σημαντικότητα του ρόλου που διαδραματίζει και επικεντρωθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ Νόσος Crohn ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Πρόληψη και αντιμετώπιση της κακής θρέψης Πρόληψη της απώλειας

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές του στομάχου.

Διαταραχές του στομάχου. Διαταραχές του στομάχου. Δυσπεψία Η δυσπεψία δεν είναι μια ασθένεια αλλά ένα σύνολο συμπτωμάτων. Πρόκειται για κατάσταση κακής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος που δημιουργεί δυσχέρειες κατά την πέψη.

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Υγιεινή Διατροφή Ισορροπία Ποικιλία Μέτρο Ομάδες τροφίμων Γάλα-γαλακτοκομικά προϊόντα (γιαούρτι) Φρούτα-απλοί υδατάνθρακες Λαχανικά (κυρίως πράσινα φυλλώδη) Ψωμί-αμυλώδη τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος. Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος

Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος. Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος ΔΙΑΤΡΟΦH Η διατροφή στην ζωή του ανθρώπου παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο. Για

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ 1 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΤΑΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Μέλι και κανέλα: Ο «φόβος» και «τρόμος» των φαρμακοβιομηχανιών...διαβάστε ποιες ασθένειες θεραπεύει το μείγμα μελιού και κανέλας

Μέλι και κανέλα: Ο «φόβος» και «τρόμος» των φαρμακοβιομηχανιών...διαβάστε ποιες ασθένειες θεραπεύει το μείγμα μελιού και κανέλας Μέλι και κανέλα: Ο «φόβος» και «τρόμος» των φαρμακοβιομηχανιών...διαβάστε ποιες ασθένειες θεραπεύει το μείγμα μελιού και κανέλας Το μέλι παράγεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Είναι το μόνο τρόφιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ. Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ. Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Πρόληψη εμφάνισης νοσημάτων Θεραπεία ασθενών στο χώρο του νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 63 5;68 1 7 226: Κάτω Γατζέα 38500Βόλος! "#$ "%&' ( )%+ "(,-./ 5;81?9;23; 5@ A: 0 1 234 B94?C ;9 NTEX93 ;N @TEX93 D 156 E 789 G 1 G9 5;813;1H

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα ΚΑΤΖ (Δείκτης λειτουργικού επιπέδου) ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ACTIVITIES OF DAILY LIVING SCALE (ADL)

Κλίμακα ΚΑΤΖ (Δείκτης λειτουργικού επιπέδου) ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ACTIVITIES OF DAILY LIVING SCALE (ADL) Κλίμακα ΚΑΤΖ (Δείκτης λειτουργικού επιπέδου) ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ACTIVITIES OF DAILY LIVING SCALE (ADL) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟ- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής

Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής Η Πυραμίδα Υγιεινής Διατροφής είναι ένας απλός, εικονικός τρόπος για να κατανοήσει κανείς πώς να τρέφεται σωστά σε καθημερινή βάση. Η εικονική αναπαράσταση βοηθά στο να

Διαβάστε περισσότερα

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Διάλεξη ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὴ Δρ. Miriam Grossman στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2009 στὸ ἀμερικανικὸ ἵδρυμα Τhe Heritage Foundation, στὴν Οὐάσινγκτον,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ιογενής γαστρεντερίτιδα; Η ιογενής γαστρεντερίτιδα είναι μια εντερική λοίμωξη που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ. Τμήμα Νοσηλευτικής

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ. Τμήμα Νοσηλευτικής ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Το παιδί από τη γέννησή του μέχρι την ηλικία των 19 έως 20 ετών παρουσιάζει μία αύξηση του βάρους αλλά και του ύψους. Αν

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τεχνολογία Α λυκείου 7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ Α ΤΜΗΜΑ 3 Ο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΣΟ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12: HIV Ο HIV έχει συνδεθεί με κακή θρέψη και με το σύνδρομο απώλειας καθαρής σωματικής μάζας και λιπώδους ιστού (AIDS wasting syndrome). Η απώλεια σωματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Kidney Health Australia σελίδα 1/5 Όταν έχετε χρόνια νεφροπάθεια, η διατροφή μπορεί να αποτελέσει πολύ σημαντικό μέρος της θεραπείας σας. Η συνιστώμενη διατροφή σας μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο eutypon30-31 2013/11/30 9:08 page 1 #5 Εὔτυπον, τεῦχος 30-31 Ὀκτώβριος/October 2013 1 Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο Γιάννης Μαμάης Ἐκδόσεις Gutenberg Διδότου 37 106 80 Αθήνα Η/Τ: gannsm at dardanosnet

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣ/ΚΗ ΙΙ ΥΠ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΚΥΠΑΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΛΑΡΙΣΑ 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ενότητα: ιατροφή (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών;

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών; ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Τι είναι οι πρωτεϊνες; Η ονομασία πρωτεϊνες προέρχεται από το ρήμα πρωτεύω και σημαίνει την εξαιρετική σημασία που έχουν οι πρωτεϊνες για την υγεία του ανθρώπινου σώματος. Από την εποχή των Ολυμπιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μηδενική Δίαιτα: Η πιο αυστηρή Δεν γίνεται πρόσληψη ενέργειας Οργανισμός καταφεύγει σε αποθήκες του: Λίπος Πρωτεΐνες Γλυκογόνο

Μηδενική Δίαιτα: Η πιο αυστηρή Δεν γίνεται πρόσληψη ενέργειας Οργανισμός καταφεύγει σε αποθήκες του: Λίπος Πρωτεΐνες Γλυκογόνο Μηδενική Δίαιτα: Η πιο αυστηρή Δεν γίνεται πρόσληψη ενέργειας Οργανισμός καταφεύγει σε αποθήκες του: Λίπος Πρωτεΐνες Γλυκογόνο 1 Γλυκογόνο: επαρκεί για μια ημέρα για ανάγκες εγκεφάλου -> Πρωτεΐνη: για

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ημερ/νια Γεννήσεως: Διεύθυνση: Τηλ. οικίας: Email: Οικογενειακή κατάσταση: Τ.Κ.: Κινητό: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Βάρος: Ύψος: Περίμετρος καρπού: Περίμετρος μέσης: Περίμετρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς, Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ξεκινήσω τὴν

Διαβάστε περισσότερα

«Μεσογειακή δίαιτα και υγεία»

«Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» «Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» «Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» Μερόπη Κοντογιάννη Επίκουρη Καθηγήτρια Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ρ ήμ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μεσογειακή δίαιτα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. ΔΙΑΤΡΟΦΗ Γ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. λάδι Στη διατροφή εμπλέκονται οι γονείς, τα παιδιά, οι μάγειροι

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 4 4 ο Μ Α Ϊ Ο Σ -

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πληρ.: Μαρμαριτσάκη Μαρία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι και δίαιτα; Πώς θα τα καταφέρω χωρίς να πάρω κιλά;

Καλοκαίρι και δίαιτα; Πώς θα τα καταφέρω χωρίς να πάρω κιλά; Καλοκαίρι και δίαιτα; Πώς θα τα καταφέρω χωρίς να πάρω κιλά; Κατερίνα Πέλκα BSc (Honrs) Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος Τομεάρχης Διαιτητικής ΙΙΕΚ ΞΥΝΗ pelka@logodiatrofis.gr Οι διακοπές είναι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τρόφιμα και μαγειρική Ενότητα: ιατροφή (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

«Σωστό» ή «Λάθος»; Όσο πιο πολλή ενέργεια (σε θερμίδες) παίρνουμε, τόσο καλύτερα.

«Σωστό» ή «Λάθος»; Όσο πιο πολλή ενέργεια (σε θερμίδες) παίρνουμε, τόσο καλύτερα. «Σωστό» ή «Λάθος»; Όσο πιο πολλή ενέργεια (σε θερμίδες) παίρνουμε, τόσο καλύτερα. Απάντηση: Λάθος Mάθε κι αυτό: Πρέπει να παίρνουμε όση ενέργεια χρειάζεται ο οργανισμός μας, αν παίρνουμε περισσότερη από

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μαθητές: Σαγιόγλου Σάββας,Ορφανίδου Μαρία, Πλατής Βασίλης, Μπορμπόκη Αγγελική, Νουλίκα Μαρία, Τριανταφυλλίδης Ιωσήφ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μαθητές: Σαγιόγλου Σάββας,Ορφανίδου Μαρία, Πλατής Βασίλης, Μπορμπόκη Αγγελική, Νουλίκα Μαρία, Τριανταφυλλίδης Ιωσήφ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μαθητές: Σαγιόγλου Σάββας,Ορφανίδου Μαρία, Πλατής Βασίλης, Μπορμπόκη Αγγελική, Νουλίκα Μαρία, Τριανταφυλλίδης Ιωσήφ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κ. Ελένη Κοκκίνου Σχολικό Έτος: 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 25% - 40% των ασθενών με ΧΑΠ υποσιτίζονται. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Κάλυψη των ενεργειακών αναγκών Πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Περιεχόμενα Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 11 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων.... 15 Κατάλογος ερωτήσεων... 17 Α. Ατομική φροντίδα ασθενή... 19 Β. Διατροφή ασθενή... 29 Γ. Επισπαστικά...

Διαβάστε περισσότερα