ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2013

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται με αφορμή τα λειτουργικά προβλήματα που παρατηρούνται σε λεβητοστάσια σχολικών κτιρίων του Δήμου μας. Συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη προβλέπει αποξήλωση παλαιού μηχανολογικού εξοπλισμού και προμήθεια και τοποθέτηση νέου. Η αντικατάσταση αυτή κρίνεται επείγουσα, δεδομένου ότι πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την επερχόμενη χειμερινή περίοδο. Συνοπτικά, στη μελέτη περιλαμβάνονται ενδεικτικά: - Αποξηλώσεις λεβήτων και τοποθέτηση νέων, συνδέσεις με υφιστάμενο δίκτυο - Αντικαταστάσεις καυστήρων, κυκλοφορητών, δοχείων διαστολής - Συνδέσεις και ρυθμίσεις καυστήρων - Αντικαταστάσεις βανών και κολλεκτέρ - Καθαρισμός καπναγωγού και καμινάδας Η προμήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α του Προϋπολογισμού 2013 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανολογικού εξοπλισμού λεβητοστασίων σχολικών κτιρίων» και εγγεγραμμένη πίστωση Κωδικός CPV: Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 και της Υ.Α /93 (ΕΚΠΟΤΑ) (το κόστος προμήθειας υπερβαίνει το κόστος τοποθέτησης, όπως προκύπτει από τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της παρούσας). Αργυρούπολη, Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Φραγκίσκος Κοντορούσης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων Σελ. 2 από 14

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Στις επόμενες σελίδες αναλύονται οι Προϋπολογισμοί ανά σχολείο: Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων Σελ. 3 από 14

4 Κωδ. 2 ο Δημοτικό Αργυρούπολης Τιμή ΥΛΙΚΑ Κόστος Εργατοώρες ΕΡΓΑΣΙΑ Κόστος(*) 2Δ.01 Λέβητας kcal/hr 4.000, ,00 24,0 480, ,00 2Δ.02 Ταμπλώ λέβητα 480,00 480,00 3,0 60,00 540,00 2Δ.03 Κυκλοφορητής τύπου , ,00 4,0 80, ,00 2Δ.04 Φλάντζα 50-2,5'' 40,00 40,00 1,0 20,00 60,00 2Δ.05 Καυστήρας kcal/hr 1.500, ,00 3,0 60, ,00 2Δ.06 Καμινάδα Φ ΙΝΟΧ m 1 75,00 75,00 2,0 40,00 115,00 2Δ.07 Γωνία καμινάδας 45 ο ΙΝΟΧ τεμ. 2 65,00 130,00 0,5 20,00 150,00 2Δ.08 Ρυθμιζόμενη μούφα καμινάδας Φ180 ΙΝΟΧ 30-45cm 35,00 35,00 0,5 10,00 45,00 2Δ.09 Σφιγκτήρας καμινάδας Φ250 ΙΝΟΧ τεμ. 6 6,00 36,00 0,3 36,00 72,00 2Δ.10 Στήριξη καμινάδας ΒΤ Φ230 ΙΝΟΧ 55,00 55,00 0,5 10,00 65,00 2Δ.11 Δοχείο διαστολής 200 lt 410,00 410,00 4,0 80,00 490,00 2Δ.12 Ταχυσύνδεσμος 1'' 40,00 40,00 0,5 10,00 50,00 2Δ.13 Αυτόματος πληρώσεως 1/2'' 60,00 60,00 0,5 10,00 70,00 2Δ.14 Βαλβίδα ασφαλείας 1'' 3 bar 30,00 30,00 0,5 10,00 40,00 2Δ.15 Ανόδιο έως kcal 160,00 160,00 0,5 10,00 170,00 2Δ.16 Σφαιρικός διακόπτης 2,5'' τεμ. 2 80,00 160,00 0,5 20,00 180,00 2Δ.17 Σφαιρική βάννα 2'' τεμ. 2 55,00 110,00 0,5 20,00 130,00 2Δ.18 Σφαιρική βάννα 1,5'' τεμ. 2 25,00 50,00 0,5 20,00 70,00 2Δ.19 Σφαιρική βάννα 1'' τεμ. 2 15,00 30,00 0,5 20,00 50,00 2Δ.20 Σφαιρική βάννα 3/4'' τεμ. 3 13,00 39,00 0,5 30,00 69,00 2Δ.21 Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιού λέβητα 0,00 0,00 12,0 240,00 240,00 2Δ.22 Τοποθέτηση αντιστάθμισης στην εγκατάσταση 0,00 0,00 10,0 200,00 200,00 Σύνολα προ ΦΠΑ: 8.790, , ,00 Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων Σελ. 4 από 14

5 Κωδ. 5 ο Δημοτικό Αργυρούπολης Τιμή ΥΛΙΚΑ Κόστος ΕΡΓΑΣΙΑ Κόστος(*) 5Δ.01 Λέβητας kcal/hr 2.500, ,00 24,0 480, ,00 5Δ.02 Ταμπλώ λέβητα 250,00 250,00 3,0 60,00 310,00 5Δ.03 Ενδιάμεσος μετρητής Φ.Α. 300,00 300,00 4,0 80,00 380,00 5Δ.04 Καμινάδα μονή Φ150 ΙΝΟΧ m 2 20,00 40,00 2,0 80,00 120,00 5Δ.05 Γωνία καμινάδας 90 ο ΙΝΟΧ τεμ. 2 25,00 50,00 0,5 20,00 70,00 5Δ.06 Ρυθμιζόμενη μούφα καμινάδας Φ150 ΙΝΟΧ 30,00 30,00 0,5 10,00 40,00 5Δ.07 Σφιγκτήρας καμινάδας Φ150 ΙΝΟΧ τεμ. 6 6,00 36,00 0,3 36,00 72,00 5Δ.08 Σφαιρικός διακόπτης 2,5'' τεμ. 4 80,00 320,00 0,5 40,00 360,00 5Δ.09 Σφαιρική βάννα 2'' τεμ. 4 55,00 220,00 0,5 40,00 260,00 5Δ.10 Σφαιρική βάννα 1,75'' τεμ. 2 30,00 60,00 0,5 20,00 80,00 5Δ.11 Σφαιρική βάννα 1'' τεμ. 2 15,00 30,00 0,5 20,00 50,00 5Δ.12 Σφαιρική βάννα 1/2'' 13,00 13,00 0,5 10,00 23,00 5Δ.13 Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιού λέβητα 0,00 0,00 12,0 240,00 240,00 5Δ.14 Μετατροπές γραμμών φυσικού αερίου 0,00 0,00 2,0 40,00 40,00 5Δ.15 Αντικατάσταση κολλεκτέρ και βανών μεγάλου λέβητα 0,00 0,00 5,0 100,00 100,00 Σύνολα προ ΦΠΑ: 3.849, , ,00 Κωδ. 7 ο Δημοτικό Αργυρούπολης Τιμή ΥΛΙΚΑ Κόστος Εργατοώρες Εργατοώρες ΕΡΓΑΣΙΑ Κόστος(*) 7Δ.01 Κυκλοφορητής τύπου τεμ , ,00 4,0 160, ,00 7Δ.02 Φλάντζα 40-1,5'' τεμ. 2 40,00 80,00 1,0 40,00 120,00 Σύνολα προ ΦΠΑ: 1.640,00 200, ,00 Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων Σελ. 5 από 14

6 Κωδ. 1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης Τιμή ΥΛΙΚΑ Κόστος ΕΡΓΑΣΙΑ Κόστος(*) 1Γ.01 Σφαιρικός διακόπτης 2,5'' τεμ. 4 95,00 380,00 0,5 40,00 420,00 1Γ.02 Σφαιρική βάννα 2'' τεμ. 4 55,00 220,00 0,5 40,00 260,00 1Γ.03 Σφαιρική βάννα 1,75'' m 2 25,00 50,00 0,5 20,00 70,00 1Γ.04 Σφαιρική βάννα 1'' τεμ. 2 15,00 30,00 0,5 20,00 50,00 1Γ.05 Αντικατάσταση κολλεκτέρ εισαγωγής και επιστροφής τεμ. 6 0,00 0,00 14, , ,00 Σύνολα προ ΦΠΑ: 680, , ,00 Κωδ. ΚΠ.01 Συντήρηση λεβητοστασίου, καθαρισμός καπναγωγού και καμινάδας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τιμή ΥΛΙΚΑ Κόστος Εργατοώρες Εργατοώρες ΕΡΓΑΣΙΑ Κόστος(*) 0,00 0,00 12,0 240,00 240,00 Σύνολα προ ΦΠΑ: 0,00 240,00 240,00 (*) Το κόστος εργατοώρας υπολογίζεται σε 20 /ώρα, σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές αγοράς. Αργυρούπολη, ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο Τμηματάρχης ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Διευθυντής Φραγκίσκος Κοντορούσης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Δημήτρης Νάσιος Πολιτικός Μηχανικός Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων Σελ. 6 από 14

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα προς προμήθεια υλικά θα πληρούν τις κάτωθι Τεχνικές Προδιαγραφές. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν, πριν την υποβολή προσφοράς, επιβάλλεται να προσέλθουν επί τόπου των εργασιών και να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών και απαιτήσεων της Υπηρεσίας. Υποχρέωση των αναδόχων είναι η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ των λεβητοστασίων που αναφέρονται στην παρούσα, μετά την ολοκλήρωση όλων των περιγραφόμενων εργασιών. Υλικά και μικροϋλικά που ενδεχομένως δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη και κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της μελέτης βαρύνουν τον ανάδοχο και για το λόγο αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν και να συμπεριληφθούν στην οικονομική του προσφορά. Δεν θα γίνει δεκτή οποιαδήποτε σχετική μεταγενέστερη οικονομική απαίτηση. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (α) Λέβητας 2 ου Δημοτικού Αργυρούπολης (κωδ. 2Δ.01): ΠΕΝΤΕ (5) έτη (β) Λέβητας 5 ου Δημοτικού Αργυρούπολης (κωδ. 5Δ.01): ΔΕΚΑ (10) έτη (γ) Καυστήρας 2 ου Δημοτικού Αργυρούπολης (κωδ. 2Δ.05): ΔΥΟ (2) έτη (δ) Κυκλοφορητές (κωδ. 2Δ.03, 7Δ.01): ΔΥΟ (2) έτη Γενική Περιγραφή 2 ο Δημοτικό Αργυρούπολης Στο 2 ο Δημοτικό απαιτούνται: Η αποξήλωση και απομάκρυνση του παλαιού λέβητα. Η αντικατάσταση - λόγω παλαιότητας - του υφιστάμενου υπερδιαστασιολογημένου λέβητα αερίου με νέο μικρότερο. Η ανάλογη αντικατάσταση του καυστήρα με νέο μικρότερης ισχύος και η σύνδεσή του με την υφιστάμενη παροχή φυσικού αερίου. Η τοποθέτηση στο σύστημα κλειστού δοχείου διαστολής, σε αντικατάσταση του παλαιού ανοικτού, καθώς και λοιπών εξαρτημάτων απαραίτητων για τη λειτουργία του λεβητοστασίου (αυτόματος πληρώσεως, βαλβίδα ασφαλείας, ανόδιο). Η τοποθέτηση νέου κυκλοφορητή σε αντικατάσταση κατεστραμμένου παλαιού. Η αντικατάσταση του καπναγωγού. Η σύνδεση του νέου λέβητα με τις υπάρχουσες σωληνώσεις μέσω κατάλληλων εξαρτημάτων. Η τοποθέτηση αντιστάθμισης στην εγκατάσταση της κεντρικής θέρμανσης. Ειδικές Προδιαγραφές 2Δ.01: Λέβητας kcal/hr Λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών σύμφωνα με το DIN EN303 χωρίς περιορισμό ελάχιστης θερμοκρασίας επιστροφής. Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων Σελ. 7 από 14

8 Ο λέβητας θα διαθέτει τρεις διαδρομές καυσαερίων και θα είναι κατασκευασμένος από ειδικό χυτοσίδηρο GL 180M (κατάλληλος για καύση φυσικού αερίου). Ο λέβητας θα αποτρέπει τη δημιουργία υγροποιήσεων των καυσαερίων στο εσωτερικό του. Ο λέβητας θα είναι κατάλληλος για φυσικό αέριο, για υγραέριο, καθώς επίσης και για καυστήρες πετρελαίου και αερίου σύμφωνα με το EN 267 DIN και το EN 676 DIN ή με πιστοποίηση CE. Ο λέβητας θα είναι ισχυρά μονωμένος ώστε να περιορίζονται οι θερμικές απώλειες. Ο λέβητας θα καθαρίζεται εύκολα από την μπροστινή πόρτα, με δεξιό ή αριστερό άνοιγμα. Βαθμός απόδοσης λέβητα ~95% Ο λέβητας θα μεταφερθεί, θα συναρμολογηθεί, θα συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο και θα παραδοθεί (μαζί με το ταμπλώ του κωδ. 2Δ.02) σε πλήρη λειτουργία. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ: Buderus GE /6 ή άλλος ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών 2Δ.02: Ταμπλώ λέβητα Θα τοποθετηθεί ταμπλώ ελέγχου της ίδιας με το λέβητα κατασκευάστριας εταιρείας, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: Δυνατότητα ελέγχου διβάθμιου καυστήρα Καταχώρηση και ένδειξη των ρυθμίσεων στη ψηφιακή οθόνη στα ελληνικά. Αυτόματος προσδιορισμός της καμπύλης θέρμανσης. Μόνιμη αποθήκευση των ρυθμίσεων στον επεξεργαστή. Εξωτερικό αισθητήριο. Πλήρη εξοπλισμός τεχνικής ασφάλειας. Λειτουργία προστασίας έναντι παγετού. Αυτόματη εναλλαγή θερινής/ χειμερινής λειτουργίας. Εβδομαδιαίο χρονοπρόγραμμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη. Πρόγραμμα οικονομικής νυχτερινής λειτουργίας. Προστασία του λέβητα από υγροποίηση των καυσαερίων. Λειτουργία προτεραιότητας Boiler. Ωρομέτρηση του καυστήρα. Υποχρέωση του αναδόχου είναι η προμήθεια, η μεταφορά, η τοποθέτηση, η πλήρης ηλεκτρολογική σύνδεση και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 2Δ.03: Κυκλοφορητής τύπου Ηλεκτρονικός μονοβάθμιος κυκλοφορητής ενεργειακής κλάσης Α, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας για αυτόματη μεταβολή στροφών, μονής ή δίδυμης κεφαλής συνδέσεως μέσω φλαντζών Συνδεδεμένος με σύγχρονο, υδρολίπαντο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη 4 ή 8 πόλων, ιδιαίτερα χαμηλών επιπέδων θορύβου ( 38dB). Θα φέρει ανοξείδωτη πτερωτή ή πτερωτή από συνθετικό υλικό (Composite) περιεκτικότητας 30% σε ίνες γυαλιού, ανοξείδωτο άξονα, μονοκόμματο ανοξείδωτο χιτώνιο ρότορα, και ενσωματωμένη θερμική προστασία κινητήρα. Θα διαθέτει κατά αποκλειστικότητα σύστημα αυτόματης προσαρμογής στις ανάγκες της εγκατάστασης AUTOADAPT, καθώς επίσης και ενσωματωμένο έλεγχο διαφορικής πίεσης για την απόδοση σταθερού, αναλογικού μανομετρικού και σταθερής καμπύλης λειτουργίας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ: Grundfos Magna (ή άλλος παρόμοιας καμπύλης λειτουργίας) Υποχρέωση του αναδόχου είναι η προμήθεια, η μεταφορά, η τοποθέτηση, η πλήρης ηλεκτρολογική σύνδεση και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 2Δ.05: Καυστήρας kcal/hr Διβάθμιος καυστήρας αερίου, περιοχή λειτουργίας 65/75-190kW περίπου Κατάλληλος για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης Με αυτόματο ηλεκτρικό ντάμπερ αέρα για πρόσθετη οικονομία στο καύσιμο Χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου (Low NOx) και πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα όρια εκπομπών των Ελβετικών προδιαγραφών BUWAL-LRV 92 και ΒlmSchV Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων Σελ. 8 από 14

9 Πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 676 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες GAS 90/396/EEC, E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC και απόδοσης 92/42/EEC. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ: Riello BS3D 407G ή άλλος ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών Υποχρέωση του αναδόχου είναι η προμήθεια, η μεταφορά, η τοποθέτηση, η πλήρης ηλεκτρολογική σύνδεση, η πλήρης σύνδεση με την υφιστάμενη εγκατάσταση αερίου και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 2Δ.06-2Δ.10: Καμινάδα ΙΝΟΧ και εξαρτήματα αυτής Καμινάδες ανοξείδωτες, διπλού τοιχώματος (Φ180/230), καθώς και τα σχετικά εξαρτήματα κατάλληλα για τις διαστάσεις αυτής, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό: γωνία 45 ο, ρυθμιζόμενη μούφα 30-45, σφιγκτήρας Φ250, βάση στήριξης Φ230, όλα ομοίως ανοξείδωτα. 2Δ.11: Δοχείο διαστολής 200lt Κλειστό δοχείο διαστολής μεμβράνης, κατάλληλο για χρήση σε λεβητοστάσια κεντρικής θέρμανσης. Το δοχείο θα παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής μεμβράνης. Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 70 ο C. Αρχική πίεση δοχείων 4 bar Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ: Reflex DE 200 lt ή άλλο παρόμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών Γενική Περιγραφή 5 ο Δημοτικό Αργυρούπολης Στο 5 ο Δημοτικό Αργυρούπολης απαιτούνται: Η αποξήλωση και απομάκρυνση του παλαιού υπερδιαστασιολογημένου «μικρού» λέβητα (που θερμαίνει το χώρο του κλειστού θεάτρου) και η αντικατάστασή του (λόγω παλαιότητας) με νέο Οι απαιτούμενες μετατροπές και η σύνδεση της γραμμής φυσικού αερίου με το λέβητα Η τοποθέτηση ενδιάμεσου μετρητή φυσικού αερίου στην παροχή του «μικρού» λέβητα Η ηλεκτρική σύνδεση και η ρύθμιση του καυστήρα αερίου Η αντικατάσταση του καπναγωγού Η σύνδεση του νέου λέβητα με τις υπάρχουσες σωληνώσεις μέσω κατάλληλων εξαρτημάτων Η αντικατάσταση του κολλεκτέρ στον «μεγάλο» λέβητα Η αντικατάσταση των βανών στα κολλεκτέρ Ειδικές Προδιαγραφές 5Δ.01: Λέβητας kcal/hr Λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών σύμφωνα με το DIN EN303 χωρίς περιορισμό ελάχιστης θερμοκρασίας επιστροφής. Ονομαστική θερμική ισχύς: kw ( kcal/hr) Ο λέβητας θα διαθέτει τρεις διαδρομές καυσαερίων και θα είναι κατασκευασμένος από ειδικό χυτοσίδηρο GL 180M (κατάλληλος για καύση φυσικού αερίου). Ο λέβητας θα αποτρέπει τη δημιουργία υγροποιήσεων των καυσαερίων στο εσωτερικό του. Ο λέβητας θα είναι κατάλληλος για φυσικό αέριο, για υγραέριο, καθώς επίσης και για καυστήρες πετρελαίου και αερίου σύμφωνα με το EN 267 DIN και το EN 676 DIN ή με πιστοποίηση CE. Ο λέβητας θα είναι ισχυρά μονωμένος ώστε να περιορίζονται οι θερμικές απώλειες. Ο λέβητας θα καθαρίζεται εύκολα από την μπροστινή πόρτα, με δεξιό ή αριστερό άνοιγμα. Βαθμός απόδοσης λέβητα έως και 95% Ο λέβητας θα μεταφερθεί, θα συναρμολογηθεί, θα συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο και θα παραδοθεί (μαζί με το ταμπλώ του κωδ. 5Δ.02) σε πλήρη λειτουργία. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ: Buderus GE WS 6 ή άλλος ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων Σελ. 9 από 14

10 5Δ.02: Ταμπλώ λέβητα Θα τοποθετηθεί ταμπλώ ελέγχου της ίδιας με το λέβητα κατασκευάστριας εταιρείας, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: Δυνατότητα ελέγχου μονοβάθμιου καυστήρα Καταχώρηση και ένδειξη των ρυθμίσεων στη ψηφιακή οθόνη στα ελληνικά. Αυτόματος προσδιορισμός της καμπύλης θέρμανσης. Μόνιμη αποθήκευση των ρυθμίσεων στον επεξεργαστή. Εξωτερικό αισθητήριο. Πλήρη εξοπλισμός τεχνικής ασφάλειας Λειτουργία προστασίας έναντι παγετού. Αυτόματη εναλλαγή θερινής/ χειμερινής λειτουργίας. Εβδομαδιαίο χρονοπρόγραμμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη. Πρόγραμμα οικονομικής νυχτερινής λειτουργίας. Προστασία του λέβητα από υγροποίηση των καυσαερίων. Λειτουργία προτεραιότητας Boiler. Ωρομέτρηση του καυστήρα. Υποχρέωση του αναδόχου είναι η προμήθεια, η μεταφορά, η τοποθέτηση, η πλήρης ηλεκτρολογική σύνδεση και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 5Δ.04-5Δ.07: Καμινάδα ΙΝΟΧ και εξαρτήματα αυτής Καμινάδες ανοξείδωτες, μονού τοιχώματος (Φ150), καθώς και τα σχετικά εξαρτήματα κατάλληλα για τις διαστάσεις αυτής, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό: γωνία 90 ο, ρυθμιζόμενη μούφα Φ150, σφιγκτήρας Φ150, όλα ομοίως ανοξείδωτα. Γενική Περιγραφή 7 ο Δημοτικό Αργυρούπολης Στο 7 ο Δημοτικό Αργυρούπολης απαιτείται η αποξήλωση και αντικατάσταση τω δύο κυκλοφορητών του συστήματος, λόγω παλαιότητας. Ειδικές Προδιαγραφές 7Δ.01: Κυκλοφορητής τύπου Ηλεκτρονικός μονοβάθμιος κυκλοφορητής ενεργειακής κλάσης Α, με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας για αυτόματη μεταβολή στροφών, μονής ή δίδυμης κεφαλής συνδέσεως μέσω φλαντζών Συνδεδεμένος με σύγχρονο, υδρολίπαντο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη 4 ή 8 πόλων, ιδιαίτερα χαμηλών επιπέδων θορύβου ( 38dB). Θα φέρει ανοξείδωτη πτερωτή ή πτερωτή από συνθετικό υλικό (Composite) περιεκτικότητας 30% σε ίνες γυαλιού, ανοξείδωτο άξονα, μονοκόμματο ανοξείδωτο χιτώνιο ρότορα, και ενσωματωμένη θερμική προστασία κινητήρα. Θα διαθέτει κατά αποκλειστικότητα σύστημα αυτόματης προσαρμογής στις ανάγκες της εγκατάστασης AUTOADAPT, καθώς επίσης και ενσωματωμένο έλεγχο διαφορικής πίεσης για την απόδοση σταθερού, αναλογικού μανομετρικού και σταθερής καμπύλης λειτουργίας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ: Grundfos Magna (ή άλλος παρόμοιας καμπύλης λειτουργίας) Υποχρέωση του αναδόχου είναι η προμήθεια, η μεταφορά, η τοποθέτηση, η πλήρης ηλεκτρολογική σύνδεση και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό προβλέπονται και οι απαιτούμενες φλάντζες για τη σύνδεση των κυκλοφορητών (κωδικός 7Δ.02). Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων Σελ. 10 από 14

11 1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης Στο 1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης απαιτείται η αντικατάσταση των κολλεκτέρ εισαγωγής και επιστροφής του λέβητα και η αντικατάσταση των βανών στα κολλεκτέρ. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης απαιτείται η εξαγωγή του καπναγωγού, ο ενδελεχής καθαρισμός του, η συντήρηση του λέβητα και ο καθαρισμός της καμινάδας, εφ όσον απαιτηθεί. Αργυρούπολη, ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Ο Τμηματάρχης ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Διευθυντής Φραγκίσκος Κοντορούσης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Δημήτρης Νάσιος Πολιτικός Μηχανικός Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων Σελ. 11 από 14

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προς: ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδος: Κωδ. Τιμή Μονάδος 2Δ.01 Λέβητας kcal/hr 2Δ.02 Ταμπλώ λέβητα 2Δ.03 Κυκλοφορητής τύπου Δ.04 Φλάντζα 50-2,5'' 2Δ.05 Καυστήρας kcal/hr 2Δ.06 Καμινάδα Φ ΙΝΟΧ m 1 2Δ.07 Γωνία καμινάδας 45 ο ΙΝΟΧ τεμ. 2 2Δ.08 Ρυθμιζόμενη μούφα καμινάδας Φ180 ΙΝΟΧ 30-45cm 2Δ.09 Σφιγκτήρας καμινάδας Φ250 ΙΝΟΧ τεμ. 6 2Δ.10 Στήριξη καμινάδας ΒΤ Φ230 ΙΝΟΧ 2Δ.11 Δοχείο διαστολής 200 lt 2Δ.12 Ταχυσύνδεσμος 1'' 2Δ.13 Αυτόματος πληρώσεως 1/2'' Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων Σελ. 12 από 14

13 Κωδ. Τιμή Μονάδος 2Δ.14 Βαλβίδα ασφαλείας 1'' 3 bar 2Δ.15 Ανόδιο έως kcal 2Δ.16 Σφαιρικός διακόπτης 2,5'' τεμ. 2 2Δ.17 Σφαιρική βάννα 2'' τεμ. 2 2Δ.18 Σφαιρική βάννα 1,5'' τεμ. 2 2Δ.19 Σφαιρική βάννα 1'' τεμ. 2 2Δ.20 Σφαιρική βάννα 3/4'' τεμ. 3 2Δ.21 2Δ.22 Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιού λέβητα Τοποθέτηση αντιστάθμισης στην εγκατάσταση 5Δ.01 Λέβητας kcal/hr 5Δ.02 Ταμπλώ λέβητα 5Δ.03 Ενδιάμεσος μετρητής Φ.Α. 5Δ.04 Καμινάδα μονή Φ150 ΙΝΟΧ m 2 5Δ.05 Γωνία καμινάδας 90 ο ΙΝΟΧ τεμ. 2 5Δ.06 Ρυθμιζόμενη μούφα καμινάδας Φ150 ΙΝΟΧ 5Δ.07 Σφιγκτήρας καμινάδας Φ150 ΙΝΟΧ τεμ. 6 5Δ.08 Σφαιρικός διακόπτης 2,5'' τεμ. 4 5Δ.09 Σφαιρική βάννα 2'' τεμ. 4 5Δ.10 Σφαιρική βάννα 1,75'' τεμ. 2 5Δ.11 Σφαιρική βάννα 1'' τεμ. 2 5Δ.12 Σφαιρική βάννα 1/2'' 5Δ.13 5Δ.14 5Δ.15 Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιού λέβητα Μετατροπές γραμμών φυσικού αερίου Αντικατάσταση κολλεκτέρ και βανών μεγάλου λέβητα Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων Σελ. 13 από 14

14 Κωδ. Τιμή Μονάδος 7Δ.01 Κυκλοφορητής τύπου τεμ. 2 7Δ.02 Φλάντζα 40-1,5'' τεμ. 2 1Γ.01 Σφαιρικός διακόπτης 2,5'' τεμ. 4 1Γ.02 Σφαιρική βάννα 2'' τεμ. 4 1Γ.03 Σφαιρική βάννα 1,75'' m 2 1Γ.04 Σφαιρική βάννα 1'' τεμ. 2 1Γ.05 ΚΠ.01 Αντικατάσταση κολλεκτέρ εισαγωγής και επιστροφής Συντήρηση λεβητοστασίου, καθαρισμός καπναγωγού και καμινάδας τεμ. 6 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟ ΦΠΑ Επιπλέον, δηλώνω τα κάτωθι: (1) Προσήλθα επί τόπου των εργασιών και έλαβα γνώση των ειδικών συνθηκών και απαιτήσεων της Υπηρεσίας. (2) Αναλαμβάνω την υποχρέωση να παραδώσω ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ τα λεβητοστάσια που αναφέρονται στη μελέτη της Υπηρεσίας και την οικονομική μου προσφορά, μετά την ολοκλήρωση όλων των περιγραφόμενων εργασιών. (3) Υλικά και μικροϋλικά που δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη και κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της μελέτης βαρύνουν εμένα και έχουν συμπεριληφθεί στις τιμές μονάδος της οικονομικής μου προσφοράς. (4) Παρέχω τις κάτωθι εγγυήσεις καλής λειτουργίας: (α) Λέβητας 2 ου Δημοτικού Αργυρούπολης (κωδ. 2Δ.01): ΠΕΝΤΕ (5) έτη (β) Λέβητας 5 ου Δημοτικού Αργυρούπολης (κωδ. 5Δ.01): ΔΕΚΑ (10) έτη (γ) Καυστήρας 2 ου Δημοτικού Αργυρούπολης (κωδ. 2Δ.05): ΔΥΟ (2) έτη (δ) Κυκλοφορητές (κωδ. 2Δ.03, 7Δ.01): ΔΥΟ (2) έτη Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα και υπογραφή) Αργυρούπολη / /2013 (Ημ/νία συμπλήρωσης) Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων Σελ. 14 από 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 144 / 2013 ΜΕΛΕΤΗ Προµήθειας και εγκατάστασης αυτόνοµου υβριδικού συστήµατος θέρµανσης νερού της κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Ν. 2286/1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Ν. 2286/1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Αριθ. Πρωτ 21241 Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 Πληροφορίες: ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 3-9-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 3-9-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 3-9-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος 2014 Σελ. 2 από 7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά τη Συντήρηση και Επισκευή του Κλιματιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Π.Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Π.Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 9.12.2014 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 3734 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α Α= - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 546 30 Θες/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 Ο ΛΥΚΕΙΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 Ο ΛΥΚΕΙΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2 Ο ΛΥΚΕΙΟ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15378/736248 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W10/062012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Μελέτη και Κατασκευή Εσωτερικού Δικτυού

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) Βόλος 15/10/2014 Α.Π. 182 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια λέβητα αερίου και τετράοδης βάνας και εργασιών αποξήλωσης παλαιού λέβητα, εγκατάστασης νέου λέβητα αερίου & τοπικής επιδιόρθωσης σωλήνων του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επικαιροποιημένη Μελέτη του έργου: «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Παγγαίου Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Δημοσίων Κτηρίων»

Διαβάστε περισσότερα

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00 ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής)

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00 ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕ ΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη:

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕ ΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 24 /04/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: E. Στασινοπούλου ΤΗΛ :2132046170-171-284

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝ: ΣΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τηλ. (εσωτ.) 1130 Φ. 900 /ΑΔ. 745 Σ. 308 Σκοτίνα, 6 Αυγ 2014 Συν.

ΣΜΗΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝ: ΣΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τηλ. (εσωτ.) 1130 Φ. 900 /ΑΔ. 745 Σ. 308 Σκοτίνα, 6 Αυγ 2014 Συν. ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ: ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΣΜΗΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝ: ΣΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τηλ. (εσωτ.) 1130 Φ. 900 /ΑΔ. 745 Σ. 308 Σκοτίνα, 6 Αυγ 2014 Συν.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 310 Από το πρακτικό 13 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.

ΑΠΟΦΑΣΗ: 310 Από το πρακτικό 13 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6776/28-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 310 Από το πρακτικό 13 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 5 χρόνια γραπτή εγγύηση 0617 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι λέβητες COSMO είναι χυτοσιδηροί, διαιρούμενοι και αποτελούνται από στοιχεία (φέτες) που συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους. Διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθµός µελέτης: 4/2015

ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθµός µελέτης: 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθµός µελέτης: 4/2015 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός δαπάνης Φ.Π.Α. 16% Σύνολο : 5.130,00 Ευρώ : 820,80

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.325,00 Φ.Π.Α. 23% : 4.674,75 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24.999,75 ΕΥΡΩ 1 Προμήθεια Μεταχειρισμένου Φορτωτή-Εκσκαφέα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Προϋπολογισμός & ΦΠΑ: Χρηματοδότηση: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2009Α

4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Προϋπολογισμός & ΦΠΑ: Χρηματοδότηση: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2009Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗ: «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013. w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013. w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ 1. Λέβητες Εξοικονόμησης 4 VITORONDENS 200-T μαντέμι 5 VITOLADENS 300-T διμεταλλικός 6 WOLF COB

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ246Ψ8Ζ6-06Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝ246Ψ8Ζ6-06Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 16/05/2013 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 3915 Fax: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3038. Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων σερβομηχανισμών στις Εγκαταστάσεις της ΜΕΝ Μενιδίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3038. Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων σερβομηχανισμών στις Εγκαταστάσεις της ΜΕΝ Μενιδίου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3038 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ2- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το ως άνω έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα, την -04-2014, μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.), (Α.Φ.Μ. 998554158 και.ο.υ. ' Αθηνών), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003107199 2015-09-30

15REQ003107199 2015-09-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 5/6/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα