ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ (BUSINESS PLAN)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ (BUSINESS PLAN)"

Transcript

1 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ (BUSINESS PLAN) του ΣΑΓΚΙ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Α.Μ. : 51/10) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης στη ιοίκηση Επιχειρήσεων Μάρτιος / Σεπτέµβριος 2011 Σεπτέµβριος 2011

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ απαραίτητο την παρούσα εργασία εξετάστηκε η διαδικασία σύνταξης ενός επιχειρηµατικού πλάνου (business plan) για την σύσταση ξενοδοχειακής µονάδας στην ελληνική επαρχεία. Το επιχειρηµατικό πλάνο είναι για τη χαρτογράφηση της διαδικασίας ίδρυσης, της στρατηγικής µάρκετινγκ/πωλήσεων και της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης κατά την πρώτη πενταετία λειτουργίας της. Το εν λόγω επιχειρηµατικό πλάνο αφορά την σύσταση νέας επιχείρησης (startup) µε τον διακριτικό τίτλο «Ερυθρελάτη» στο χωριό Αρίστη που ανήκει στο δυτικό τµήµα των Ζαγοροχωρίων του νοµού Ιωαννίνων. Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης θα είναι οι υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου πολυτελείας και Ά κατηγορίας (5 αστέρων), µε εστιατόριο που εντάσσονται στον Κωδικό Αριθµό ραστηριότητας (ΚΑ ) Η αξία των συνολικών επενδύσεων ανέρχεται σε Σε επίπεδο στρατηγικής, στόχος της επιχείρησης είναι η ίδρυση µιας υγιούς, καινοτόµου και κερδοφόρου ξενοδοχειακής µονάδας που θα πραγµατοποιήσει κύκλο εργασιών στην πρώτη πενταετία λειτουργίας της ύψους χιλ., εφαρµόζοντας µια στρατηγική Επέκτασης του Προϊόντος (Product Development) και ακολουθώντας µια στρατηγική ιαφοροποίησης απέναντι στον ανταγωνισµό. Όσον αφορά το πρόγραµµα µάρκετινγκ βασικός στόχος του είναι η επιχείρηση να δηµιουργήσει µακροπρόθεσµες σχέσεις συνεργασίας µε τους πελάτες, να χτίσει σχέσεις εµπιστοσύνης και φυσικά να υπάρχει η προβλεπόµενη αύξηση των πωλήσεων. Τέλος, σε χρηµατοδοτικό επίπεδο η βιώσιµη ανάπτυξη της επιχείρησης θα εξασφαλιστεί από την κρατική ενίσχυση της αγοράς παγίων και των λειτουργικών δαπανών από το «Γενικό Καθεστώς» και το «Ειδικού Καθεστώτος της Επιχειρηµατικότητας των Νέων» του Ν. 3908/

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΑΝΑ Ορισµός Επιχειρηµατικού πλάνου Σε ποια ερωτήµατα απαντάει Χρησιµότητα Σκοποί Πλεονεκτήµατα για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΑΝΩΝ Αρχές σύνταξης επιχειρηµατικών πλάνων Τα Συνηθέστερα λάθη στη σύνταξη των επιχειρηµατικών πλάνων ΜΕΡΟΣ Β ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ιστορικά Στοιχεία Συνοπτική παρουσίαση του εγχειρήµατος Εµπειρία των επιχειρηµατιών Αποστολή και Όραµα της επιχείρησης Έναρξη της επιχείρησης Προϊόντα Υπηρεσίες Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος Ανθρώπινοι Πόροι - Οργανόγραµµα Υπηρεσίες Επαγγελµατιών Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Περιγραφή του κλάδου Ανάλυση PEST Ανάλυση SWOT Ανάλυση Ανταγωνισµού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Στρατηγικός στόχος Μέθοδος διείσδυσης στην αγορά Στρατηγική ανταγωνισµού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

4 3.1 Στόχοι του Μάρκετινγκ Τµηµατοποίηση της Αγοράς και Στόχευση Τοποθέτηση Υλοποίηση Πολιτική Προϊόντος Πολιτική Τιµολόγησης Πολιτική ιανοµής Πολιτική Προώθησης - Προβολής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ Λόγοι επιλογής της τοποθεσίας Στόχοι της χωροταξικής διάταξης Περιγραφή του Χώρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Παραγωγική διαδικασία Παραγωγικότητα ανθρώπινου δυναµικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κόστος και Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης της Επένδυσης Χρηµατοδότηση Επένδυσης ΣΕΝΑΡΙΟ 1: Ίδια Συµµετοχή - Τραπεζικός ανεισµός ΣΕΝΑΡΙΟ 2: Ίδια Συµµετοχή - Γενικό Καθεστώς Ν. 3908/ ΣΕΝΑΡΙΟ 3: Ίδια Συµµετοχή Τραπεζικός ανεισµός Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων Ν. 3908/ ΣΕΝΑΡΙΟ4: Ίδια Συµµετοχή - Γενικό Καθεστώς Ν. 3908/ Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηµατικότητας των Νέων Ν. 3908/ Προϋπολογισµός πωλήσεων Προϋπολογιστική Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως Προϋπολογιστικοί Ισολογισµοί Αριθµοδείκτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΛΕΓΧΟΣ Έλεγχος Ταµειακών Ροών Πλάνο ιαφυγής Ασφαλιστική Κάλυψη ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Τμήματα Επιχείρησης Πίνακας 2:Προϋπολογισμός Επενδυτικής Δαπάνης Πίνακας 3: Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Επένδυσης Πίνακας 4: Χρηματοδοτικό Σενάριο Πίνακας 5: Τοκοχρεωλυτική Δόση Δανείου Πίνακας 6: Τοκοχρεωλυτικό Μίσθωμα Leasing Πίνακας 7: Προϋποθέσεις για ένταξη στο «Γενικό Καθεστώς» του Αναπτυξιακού Ν. 3908/ Πίνακας 8: Επιλέξιμες Δαπάνες στο «Γενικό Καθεστώς» του Αναπτυξιακού Ν. 3908/ Πίνακας 9: Χρηματοδοτικό Σενάριο Πίνακας 10: Προϋποθέσεις για ένταξη στο «Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων» του Αναπτυξιακού Ν. 3908/ Πίνακας 11: Επιλέξιμες Δαπάνες και Ποσοστά Ενίσχυσης του «Ειδικού Καθεστώτος της Επιχειρηματικότητας των Νέων» Πίνακας 12: Εκταμιεύσεις Ενισχύσεων 3ου Σεναρίου Πίνακας 13: Χρηματοδοτικό Σενάριο Πίνακας 14: Εκταμιεύσεις Ενισχύσεων 4ου Σεναρίου Πίνακας 15: Χρηματοδοτικό Σενάριο Πίνακας 16: Σύνοψη Χρηματοδοτικών Σεναρίων Πίνακας 17: Προϋπολογισμός Πωλήσεων Πίνακας 18: Προϋπολογιστική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Πίνακας 19: Προϋπολογιστικός Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Πίνακας 20: Προϋπολογιστικοί Ισολογισμοί 31/12/ Πίνακας 21: Αριθμοδείκτες ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 1: Οργανόγραμμα Διάγραμμα 2: Γεωγραφική Κατανομή Επισκεπτών Διάγραμμα 3: Δημογραφική Κατανομή Επισκεπτών Διάγραμμα 4: Διάγραμμα Ροής Παραγωγικής Διαδικασίας Διάγραμμα 5: Διάρθρωση Επενδυτικού Σχεδίου

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η δηµιουργία ενός Επιχειρηµατικού Πλάνου (Business Plan) είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για την βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια η κατάθεση επιχειρηµατικού Πλάνου είναι απαραίτητη για επιχειρηµατικά δάνεια, επιδοτήσεις από την Ε.Ε. και άλλες παρόµοιες ενέργειες. Σκοπός του είναι, να αναλύσει την υπάρχουσα κατάσταση (αγορά, επιχείρηση) και να καθοδηγήσει τις ενέργειες των µελών-στελεχών της επιχείρησης προς συγκεκριµένες κατευθύνσεις και τακτικές ή εναλλακτικά να διαµορφώσει τη στρατηγική για µια νεοεισερχόµενη επιχείρηση στην αγορά. Ένα Επιχειρηµατικό Πλάνο είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για µία µικροµεσαία επιχείρηση γιατί συµβάλει στις παρακάτω λειτουργίες: οµή και Οργάνωση της επιχείρησης Λήψη αποφάσεων µε βάση τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης. Καταγραφή, ανάλυση και κατανόηση της αγοράς, των καταναλωτών και του ανταγωνισµού. Αποτελεί σηµείο αναφοράς και καταδεικνύει την επίτευξη η µη των στόχων. Στη λήψη δανείου από τις τράπεζες και σε άλλες παρόµοιες ενέργειες θεωρείται πλέον απαραίτητο να προσκοµίζεται και ένα επιχειρηµατικό πλάνο. Η κάθε ενότητα περιέχει υποκατηγορίες οι οποίες πρέπει να καλύψουν όλο το φάσµα της επιχειρηµατικής δράσης. Η µορφή ενός Επιχειρηµατικού Πλάνου δεν είναι τυποποιηµένη ως προς τη δοµή της, αλλά ούτε και ως προς το περιεχόµενό της. Το Επιχειρηµατικό Πλάνο (Business Plan) είναι απαραίτητο σε όλες τις οικονοµικές µονάδες: στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, στις µεγάλες πολυεθνικές, αλλά και στις οικογενειακές. Η διαδικασία σχεδιασµού στο πλαίσιο της εταιρείας, η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τη λειτουργία της, η αναζήτηση πόρων και κεφαλαίων από εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές, η στήριξη της λήψης αποφάσεων αποτελούν τους βασικούς λόγους για τη σύνταξη ενός Επιχειρηµατικού Πλάνου. Πάνω από όλα, όµως, ένα Επιχειρηµατικό Πλάνο γεφυρώνει το χάσµα µεταξύ των προσδοκιών και της πραγµατικότητας. 6

7 Κάθε σύγχρονο επιχειρηµατικό Πλάνο πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια της ευελιξίας, της αποτελεσµατικότητας και της προσαρµοστικότητας. εν έχει σηµασία ποια είναι η επιχείρηση. Αυτό που προέχει είναι η εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού σχεδιασµού. Απώτερος σκοπός της εν λόγω διπλωµατικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τα συστατικά στοιχεία ενός πρότυπου Επιχειρηµατικού Πλάνου για µια υπό σύσταση ξενοδοχειακή επιχείρηση καθώς και να προετοιµάσει την πρόταση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στον νέο επενδυτικό Αναπτυξιακό Νόµο 3908/2011. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού το κύριο µέρος χωρίζεται σε τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος γίνεται προσπάθεια να δοθεί ένας ορισµός στην έννοια του επιχειρηµατικού Πλάνου, να εντοπιστούν οι σκοποί αυτού και να διατυπωθούν τα διάφορα πλεονεκτήµατα που µπορεί να επιφέρει στις επιχειρήσεις. Επίσης, θα δοθούν οι κύριες κατευθύνσεις για την ορθή και αποτελεσµατική σύνταξή του. Το δεύτερο µέρος της εργασίας περιλαµβάνει το Business Plan για µια ξενοδοχειακή επιχείρηση µε την µορφή της οµόρρυθµης εταιρείας που θα ξεκινήσει τις δραστηριότητές τις στις αρχές του 2012 στην ευρύτερη περιοχή της υτικής Μακεδονίας. Τέλος, στο τρίτο µέρος της εργασίας παρατίθενται τα γενικά συµπεράσµατα και οι προτάσεις για µελλοντική έρευνα. 7

8 ΜΕΡΟΣ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΑΝΑ 1.1 Ορισμός Επιχειρηματικού πλάνου Προτού προχωρήσουµε σε µια ανάλυση των συστατικών στοιχείων του επιχειρηµατικού πλάνου θα ήταν σκόπιµο να δώσουµε ένα ορισµό γι αυτό, καθώς και να δούµε γιατί είναι χρήσιµο εργαλείο για κάθε σύγχρονη επιχείρηση, ανεξαρτήτως από το µέγεθός της. Η υλοποίηση της αναπτυξιακής πορείας της επιχείρησης προϋποθέτει την πραγµατοποίηση αποδοτικών επενδύσεων µε ταυτόχρονη κατάλληλη χρηµατοδότησή τους. Εποµένως, το Επιχειρηµατικό Σχέδιο ή Επιχειρηµατικό Πλάνο ράσης (Business Plan) µπορεί να θεωρηθεί µια γραπτή περιγραφή της επιχείρησης, των στόχων της και των αναγκαίων βηµάτων για την επίτευξη αυτών. Κατά µια άλλη έννοια µπορεί να ορισθεί ως η κατάσταση λειτουργίας της επιχείρησης «επί χάρτου» (Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος (2005)). Τα συνήθη στοιχεία που αποτελούν το σύνηθες περιεχόµενο του επιχειρηµατικού πλάνου δράσης είναι τα εξής (Hormozi, Sutton, McMinn and Lucio (2002)) : Εισαγωγή Γενικά στοιχεία της επιχείρησης ιαµόρφωση Στρατηγικής Πλάνο Μάρκετινγκ Τοποθεσία και Εσωτερική ιαρρύθµιση Πλάνο Παραγωγικής ιαδικασίας Πλάνο για το Ανθρώπινο υναµικό Λογιστικό Σύστηµα και Εσωτερικός Έλεγχος Χρηµατοοικονοµικός Σχεδιασµός, Προβλέψεις και Έλεγχος. Σύµφωνα µε την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia «το επιχειρηµατικό πλάνο είναι µια περίληψη των κινήσεων και δραστηριοτήτων του ιδιοκτήτη, του διευθυντή ή ενός επιχειρηµατία µιας επιχείρησης µε σκοπό την οργανωµένη και ενδελεχή 8

9 πρόβλεψη όλων των πιθανών παραµέτρων. Είναι ένα γραπτό πλάνο του µοντέλου που η επιχείρηση προβλέπεται να ακολουθήσει». Θα µπορούσαµε επίσης να ορίσουµε το επιχειρηµατικό πλάνο ως ένα έγγραφο που περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης µιας συγκεκριµένης δραστηριότητας σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Ως συγκεκριµένη δραστηριότητα µπορεί να θεωρηθεί το σύνολο των λειτουργιών τόσο µιας ατοµικής επιχείρησης όσο και µιας µεγάλης πολυεθνικής, µπορεί να αναφέρεται σε µια εµπορική επένδυση, έναν µη κερδοσκοπικό οργανισµό ή να έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Επίσης, µπορεί να έχει να κάνει µε ολόκληρη την επιχείρηση ή µε ένα µικρότερο τµήµα της. Ως συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µπορούµε να θεωρήσουµε το πρώτο εξάµηνο δραστηριοποίησης µιας νεοσύστατης επιχείρησης, τα πέντε χρόνια ζωής µιας εταιρίας ή ολόκληρη τη διάρκεια ζωής ενός συγκεκριµένου έργου (Κέφης και Παπαζαχαρίου (2009)). Ουσιαστικά, το επιχειρηµατικό πλάνο είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας, σχεδιασµένο έτσι ώστε να µεταδίδει πληροφορίες στους πιθανούς παραλήπτες του, είτε αυτοί λέγονται επενδυτές και υποψήφιοι συνεταίροι, είτε λέγονται διοικητική οµάδα, προσωπικό ή ακόµα και κρατικοί φορείς. Επιπλέον, κάποιες φορές αλλά συχνά, χρησιµοποιείται και ως µέσο για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων ή για την υλοποίηση τακτικών ενεργειών. Το περιεχόµενο του πιθανώς να διαφοροποιείται ανάλογα µε τον κλάδο δραστηριοποίησης της κάθε εταιρίας, παρ όλα αυτά θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριµένα πρότυπα και να περιλαµβάνει κάποιες συγκεκριµένες πληροφορίες ανεξαρτήτως του κλάδου και της µορφής της επιχείρησης. Κάποιοι βασικοί τοµείς, στους οποίους θα πρέπει κάποιος να αναφερθεί κατά την σύνταξη ενός επιχειρηµατικού πλάνου, είναι µεταξύ άλλων το ιστορικό της οργάνωσης, η οµάδα διοίκησης, το παραγόµενο προϊόν υπηρεσία, η αγορά στην οποία αυτή απευθύνεται, η τεχνολογία που χρησιµοποιεί, καθώς και οικονοµικά στοιχεία και προβλέψεις. Γενικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα επιχειρηµατικά πλάνα χρησιµοποιούνται για τον σκοπό της παρουσίασης µιας οργανωµένης και λεπτοµερής ανάλυσης των εσωτερικών πλάνων και πλάνων µιας επιχείρησης σε µια τράπεζα ή άλλο χρηµατοοικονοµικό οργανισµό (συνήθως για την άντληση χρηµατοδότησης). Το 9

10 χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι ότι πρέπει να ανανεώνονται µε τον καιρό καθώς το επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί µια επιχείρηση καθώς και η οικονοµία της χώρας που δραστηριοποιείται αλλάζουν συνεχώς. Το επιχειρηµατικό πλάνο λοιπόν είναι µια γραπτή περιγραφή του µέλλοντος της επιχείρησης σας. Είναι ένα έγγραφο που αναλύει τι και πως προγραµµατίζετε να κάνετε στο µέλλον. Γενικά ο σχεδιασµός είναι µια άσκηση που αξίζει τον κόπο να γίνει και να γίνει καλά. Τα επιχειρηµατικά πλάνα συµβάλουν σε όλες τις δραστηριότητες, κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα. Ένα επιχειρηµατικό πλάνο ορίζει που βρίσκεστε, και σας δείχνει που πηγαίνετε. Καθορίζει ορόσηµα σύµφωνα µε τα οποία µπορείτε να ελέγχετε την πρόοδο σας. Σας καθοδηγεί σχετικά µε τα αναπόφευκτα εµπόδια που µπορεί να συναρτήσετε. Μπορεί να σας βοηθήσει να διαµορφώσετε το όραµά σας και να κάνετε αποτελεσµατική χρήση των ευκαιριών σας και των πόρων σας, όπως είναι το ανθρώπινο δυναµικό και ο εξοπλισµός (Μηλιώτη (2001)). 1.2 Σε ποια ερωτήματα απαντάει Κάθε επιχειρηµατικό πλάνο κατά τη σύνταξή του απαντάει σε τρία καίρια ερωτήµατα: Που βρισκόµαστε τώρα ; Που θέλουµε να βρεθούµε ; Πως θα καταφέρουµε να βρεθούµε εκεί ; Για να θέσουµε σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο την έννοια του επιχειρηµατικού πλάνου, αρκεί να έχουµε υπόψη µας ότι σε αυτό περιλαµβάνονται οι στόχοι της επιχείρησης, οι στρατηγικές που θα ακολουθήσουν για να ικανοποιούµε τους τιθέµενους στόχους, τα προβλήµατα που πιθανόν θα αντιµετωπίσει η επιχείρηση και οι τρόποι µε τους οποίους θα τα επιλύσουµε, η οργανωτική διάρθρωση της επιχείρησης και τέλος το ύψος του κεφαλαίου που θα χρειαστεί για να χρηµατοδοτηθεί και να λειτουργήσει η επιχείρηση. Μέχρι στιγµής είδαµε τι είναι το επιχειρηµατικό πλάνο, σε αυτό το σηµείο λοιπόν πρέπει να δούµε ποιος πρέπει να αναπτύσσει το επιχειρηµατικό πλάνο. 10

11 Είναι γεγονός ότι πολλοί επιχειρηµατίες καταφεύγουν σε εξωτερικούς συµβούλους για την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πλάνου τους, κάποιοι µάλιστα αναθέτουν εξ ολοκλήρου τη σύνταξη του. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε ιδιαίτερη προσοχή ειδικά όταν σκοπεύουν να απευθυνθούν σε πιθανούς χρηµατοδότες. Και αυτό γιατί κανείς δεν γνωρίζει την επιχείρηση, το όραµα και την δραστηριότητά της καλύτερα από τον ιδρυτή της και την οµάδα διοίκησης. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση µιας νέας επιχειρηµατικής ιδέας ή καινοτοµίας, ο ιδρυτής είναι αυτός που οφείλει να αναλάβει τη µεγαλύτερη ευθύνη της ανάπτυξης του επιχειρηµατικού πλάνου, αφού στη συνέχεια θα πρέπει να συναντηθεί µε τους ενδεχόµενους επενδυτές και να υποστηρίξει την πρόταση που θα έχει αναπτυχθεί στο χαρτί. Βέβαια, τα καλύτερα πλάνα αναπτύσσονται οµαδικά, οπότε η καλύτερη λύση θα ήταν ένας συνδυασµός, κατά τον οποίο ο επιχειρηµατίας αναπτύσσει την πρότασή του σε συνεργασία µε τα εξειδικευµένα µέλη που αποτελούν την οµάδα διοίκησης, καλύπτοντας έτσι όλες τις πτυχές της δραστηριότητας, την οποία θέλει να αναπτύξει. Η ανώτερη διοίκηση, λοιπόν, δίνει τις κατευθύνσεις, στα πλαίσια των οποίων οι εκτελεστικοί διευθυντές αναπτύσσουν τα σχέδια τους και στη συνέχεια όλη η διαδικασία αναθεωρείται ή ακόµα και τροποποιείται αν είναι ανάγκη, και τέλος εγκρίνεται από την κορυφή. Φυσικά, η εµπλοκή κάποιου συµβούλου δεν είναι απορριπτέα, αντιθέτως ίσως να είναι καθοριστικής σηµασίας, αλλά καλό θα είναι να έχει περισσότερο συµβουλευτικό χαρακτήρα και να βοηθά κυρίως στο βαθµό που αφορά στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες των πιθανών αναγνωστών. 1.3 Χρησιμότητα Όπως αναφέραµε παραπάνω το επιχειρηµατικό πλάνο είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Παρακάτω σας παραθέτουµε τους λόγους για τους οποίους τα επιχειρηµατικά πλάνα θεωρούνται τόσο χρήσιµα εργαλεία (Μηλιώτη (2001)): Είναι µια περίληψη και αποτίµηση µιας επιχειρηµατικής ιδέας και το γραπτό αποτέλεσµα µιας διαδικασίας σχεδιασµού. 11

12 Υποχρεώνει τους συµµετέχοντες στην πρόταση να σκεφτούν την επιχειρηµατική τους πρόταση µε συστηµατικό τρόπο. είχνει τις πιθανότητες επιτυχίας και την ικανότητα του νέου επιχειρηµατία να φέρει σε πέρας το έργο του. Αποτελεί δε σε πολλές περιπτώσεις την µόνη χειροπιαστή άποψη µιας νέας επιχείρησης που βρίσκεται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της. Αποκαλύπτει πιθανά κενά στην γνώση και πρόταση και βοηθάει στην κάλυψη τους. Παρέχει τα µέσα για την εξέταση όλων των πτυχών της νέας επιχείρησης και των συνεπειών µιας σειράς στρατηγικών αποφάσεων σχετικά µε την διαχείριση, το µάρκετινγκ, τα οικονοµικά και το ανθρώπινο δυναµικό. Αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης που καθοδηγεί τον νέο επιχειρηµατία. Για αυτούς που σχεδιάζουν µια νέα επιχείρηση, το πλάνο παρέχει την δυνατότητα εξέτασης της αφοσίωσης και των κινήτρων. Επιβάλλει την λήψη αποφάσεων και άρα, την υιοθέτηση µιας «εστιασµένης» προσέγγισης. Είναι «άσκηση καλού σχεδιασµού» καθώς δίνει την δυνατότητα µιας αντικειµενικής µατιάς στην επιχείρηση, την αναγνώριση των δυνατών και αδυνάτων σηµείων της, ενώ συγκεκριµενοποιεί ανάγκες που πιθανώς να µην γινόταν αντιληπτές και λύνει προβλήµατα προτού αυτά εµφανιστούν. Αναγνωρίζει τους πιθανούς πελάτες / καταναλωτές, την αγορά στόχο και τον απαιτούµενο όγκο πωλήσεων ώστε η επιχείρηση να είναι βιώσιµη. Παραθέτει τα απαραίτητα υλικά και τους απαραίτητους πόρους και αποκαλύπτει ποια από αυτά πρέπει να αποκτηθούν. Αποτελεί σηµείο αναφοράς και επικοινωνίας µεταξύ των µελλοντικών συνεταίρων και την βάση για την υλοποίηση µιας επιχειρηµατικής πρότασης. 12

13 1.4 Σκοποί Μέχρι το σηµείο αυτό έχουµε δει τι είναι επιχειρηµατικό πλάνο, καθώς και γιατί τα επιχειρηµατικά πλάνα θεωρούνται χρήσιµα εργαλεία. Σε αυτήν την παράγραφο θα µιλήσουµε για τον σκοπό που µας κάνει να καταρτίσουµε ένα επιχειρηµατικό πλάνο. Ο σκοπός του επιχειρηµατικού πλάνου είναι πολλαπλός. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο εσωτερικά στην επιχείρηση, από τον ιδρυτή, την διοικητική οµάδα και το προσωπικό, όσο και από εξωτερικούς φορείς, όπως επενδυτές, πιθανούς συνεργάτες, σύµβουλους αλλά και κρατικούς φορείς. Κυρίαρχος Σκοπός: Ένα επιχειρηµατικό πλάνο χρησιµοποιείται κυρίως σαν προωθητικό υλικό. Ο επιχειρηµατίας, αφού εµπνευστεί την ιδέα για την ανάπτυξη µιας καινούριας δραστηριότητας και σχηµατίσει την απαραίτητη οµάδα που θα τον πλαισιώσει και µετά από έρευνες και συζητήσεις, φτάνει στο στάδιο της αναζήτησης του απαιτούµενου κεφαλαίου. Αν το κεφάλαιο αυτό δεν µπορεί να καλυφθεί µε δικά του χρήµατα, ή από συγγενής και φίλους, θα πρέπει να απευθυνθεί σε πιθανούς χρηµατοδότες νέων δραστηριοτήτων στην αγορά, όπως είναι οι εταιρίες κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου (Venture Capital), αλλά και ανεξάρτητοι επενδυτές (πχ τράπεζες). Στους ενδεχόµενους επενδυτές θα πρέπει να παρουσιάσει µια ολοκληρωµένη πρόταση, παραθέτοντας οικονοµικά στοιχεία και προβλέψεις, η οποία θα καλύπτει όλα τα κρίσιµα ζητήµατα, για τα οποία αυτοί ενδιαφέρονται και θέλουν να εξετάσουν πριν προβούν σε οποιαδήποτε µορφή χρηµατοδότησης. Αυτόν ακριβώς το σκοπό εξυπηρετεί το επιχειρηµατικό πλάνο. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προσέλκυση των επενδυτών και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση κεφαλαίου. Προσφέρει στους επενδυτές αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις πτυχές των προηγούµενων, τρεχουσών και µελλοντικών δραστηριοτήτων της εταιρίας. Ο Finch B. (2002) αναφέρει ότι το επιχειρηµατικό πλάνο πρέπει να αντανακλά τις ιδέες και τις επιδιώξεις της επιχείρησης µε τον πιο σαφή τρόπο, ώστε οι πιθανοί επενδυτές να 13

14 µπορούν να σχηµατίσουν άποψη για το πόσο καλή ευκαιρία και για την ικανότητα της διοίκησης να εκµεταλλευτεί αποτελεσµατικά. Επιπρόσθετες λειτουργίες: Το επιχειρηµατικό πλάνο δεν είναι όµως, απαραίτητο µόνο για την προώθηση της επιχειρηµατικής πρότασης. Είναι αναγκαίο για κάθε νεοσύστατη επιχείρηση και σε κάθε νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα. Λειτουργεί ως οδηγός για την επιχείρηση καθώς αυτή αναπτύσσεται. Αποτελεί αρχικά ένα προσχέδιο του πώς θα µοιάζει η επιχείρηση στο µέλλον και παρέχει πολύτιµα εργαλεία για την ανάλυσή της, τον προσδιορισµό των αναγκών της και την πραγµατοποίηση απαραίτητων αλλαγών. Βέβαια, για να διατηρεί την αξία του θα πρέπει να ενηµερώνεται συνεχώς για νέες εξελίξεις. Σε συνεχή βάση κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, οι νέες ευκαιρίες και απειλές που θα παρουσιάζονται θα πρέπει να αξιολογούνται στα πλαίσια του σχεδίου βάσει του οποίου λειτουργεί η επιχείρηση, ώστε να λαµβάνονται εγκαίρως τα κατάλληλα µέτρα (Stutely R., (2003)). Επιπλέον, ένα επιχειρηµατικό πλάνο είναι και ένα εργαλείο ανακεφαλαίωσης παρακολούθησης. Είναι ένα µέσο για να µετράτε την απόδοση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας που έχετε αναπτύξει. Πιο συγκεκριµένα, κατά τη δηµιουργία, ανάπτυξη και διατήρηση µιας θέσης στην αγορά, είτε στο εσωτερικό είτε διεθνώς, το επιχειρηµατικό πλάνο καθορίζει βασικούς δείκτες απόδοσης για την αξιολόγηση των µελλοντικών δραστηριοτήτων. Στο σηµερινό οικονοµικό περιβάλλον, η δυνατότητα µέτρησης για τα αν µια επιχείρηση αποδίδει σύµφωνα µε τα αναµενόµενα, ή και ακόµα καλύτερα, είναι πολύ σηµαντική. Όπως εξίσου σηµαντικό είναι, να εντοπίζεται όσο το δυνατόν νωρίτερα η ανάγκη για επαναξιολόγηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων όταν η εταιρία υστερεί σε απόδοση. Είναι, λοιπόν σαφές ότι ένα άρτιο επιχειρηµατικό πλάνο δεν βοηθά απλώς µια εταιρία στην προσπάθειά της για εξασφάλιση χρηµατοδότησης, αλλά συµβάλει και στην ανάπτυξη της επιχείρησης µακροπρόθεσµα. Χρησιµεύει ως εγχειρίδιο για την επιχείρηση και ως σηµείο αναφοράς για τους επενδυτές και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου. 14

15 1.5 Πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές Ένα σωστά οργανωµένο επιχειρηµατικό πλάνο, συνοπτικό αλλά και πλήρες παράλληλα, που καλύπτει επαρκώς όλες τις πτυχές µιας νέας δραστηριότητας, αποτελεί πηγή πολλών πλεονεκτηµάτων τόσο για τους επιχειρηµατίες όσο και τους επενδυτές. Αντίθετα, η απουσία των παραπάνω χαρακτηριστικών από το επιχειρηµατικό πλάνο, είναι αιτία απόρριψης της επιχειρηµατικής πρότασης χωρίς δεύτερη σκέψη από τους επενδυτές και πιθανότατα παράγοντας αποτυχίας για την επιχείρηση µακροπρόθεσµα. Αυτή η άποψη ενισχύεται ακόµη περισσότερο αν λάβουµε υπόψη στοιχεία που προέκυψαν από έρευνες στο χώρο των εταιριών Venture Capital, σύµφωνα µε τα οποία το 60% περίπου των επιχειρηµατικών πλάνων που υποβάλλονται σε εταιρίες κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών, απορρίπτονται µε την πρώτη µατιά, ενώ επιπλέον ένα 20% απορρίπτεται µετά από λίγες ώρες. Το γεγονός αυτό από µόνο του, ενισχύει την ανάγκη ανάπτυξης από τους επιχειρηµατίες ενός άρτιου επιχειρησιακού σχεδίου και κάνει τα πλεονεκτήµατα ενός τέτοιου εγγράφου ακόµη πιο ισχυρά. Τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν αφορούν και στις δύο πλευρές που συµµετέχουν στην προσπάθεια ανεύρεσης κεφαλαίου για την χρηµατοδότηση µιας νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας, τον επιχειρηµατία και τον επενδυτή. (Κέφης και Παπαζαχαρίου (2009)). Για τον επιχειρηµατία; Είναι γεγονός ότι όλα ξεκινούν από την επιχειρηµατική ιδέα. Η επιχειρηµατική ιδέα θα πρέπει να είναι λογική, να µπορεί να υλοποιηθεί και να αποτελεί πραγµατικά ευκαιρία, ώστε να υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας. Τα «σενάρια επιστηµονικής φαντασίας» δεν µπορούν να ληφθούν σοβαρά υπόψη από κανέναν και δεν µπορούν να υποστηριχθούν από κανένα επιχειρηµατικό πλάνο όσο καλό κι αν είναι αυτό. Στην περίπτωση λοιπόν που η επιχειρηµατική πρόταση είναι λογική και υλοποιήσιµη, ένα τέτοιο έγγραφο µπορεί να την ενισχύσει µε πολλούς τρόπους. Καταρχήν, προσελκύει το ενδιαφέρον πιθανών επενδυτών, παρέχοντας πληροφορία για την επιχειρηµατική δραστηριότητα και καλύπτοντας όλους τους τοµείς που πιθανώς να τους ενδιαφέρουν, όπως π.χ. σχετικά µε τις µεθόδους που θα 15

16 χρησιµοποιηθούν, την αγορά στην οποία σκοπεύετε να απευθυνθείτε, την κατάρτιση των µελών που θα αποτελέσουν την οµάδα διοίκησης, κρίσιµα νοµικά ζητήµατα, πηγές που θα προσδώσουν στην επιχείρηση το πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών της, αλλά και εναλλακτικούς τρόπους εξόδου των επενδυτών όταν πια η συνεργασία θα έχει κάνει τον κύκλο της. Επιπλέον, το επιχειρηµατικό πλάνο επιτρέπει την ταχύτερη και ευκολότερη διάδοση της επιχειρηµατικής πρότασης σε µεγαλύτερο αριθµό υποψήφιων επενδυτών, τους οποίους δε θα ήταν δυνατόν να προσεγγίσουν οι υποψήφιοι επιχειρηµατίες. Είναι, προφανώς, πιο εύκολη η προσέγγιση µεγάλου αριθµού ανθρώπων µε τη χρησιµοποίηση ενός τέτοιου εγγράφου, παρά µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Εξάλλου, ανεξαρτήτως εάν υπάρχει ανάγκη χρηµατοδότησης, το επιχειρηµατικό πλάνο δεν παύει να αποτελεί έναν οδηγό για τη δηµιουργία αξίας από και για την επιχείρηση. Το γραπτό πλάνο βοηθά στην υλοποίηση των επιθυµητών στρατηγικών, προτείνοντας τις δράσεις που µπορούν να οδηγήσουν σε αποτελεσµατική εφαρµογή τους. Αντίστοιχα, η επικοινωνία του σχεδίου και ο προβληµατισµός που δηµιουργεί συντελεί συνήθως στην παραγωγή νέων ιδεών, στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και στην αξιοποίηση των διαθέσιµων δυνάµεων στις παραπάνω κατευθύνσεις. Θα µπορούσαµε λοιπόν να πούµε ότι το επιχειρηµατικό πλάνο συµβάλει σηµαντικά στη βελτίωση της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, ένα οργανωµένο επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί τη βάση για παρακολούθηση και έλεγχο. Με την έναρξη µιας νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας καθορίζονται κάποιοι στόχοι, οι οποίοι αναφέρονται τόσο σε ποιοτικά όσο και σε ποσοτικά στοιχεία, που µπορεί να αφορούν έσοδα, πωλήσεις, κόστη, καθαρά κέρδη, µερίδιο αγοράς, αλλά και ποιότητα αγαθών, ικανοποίηση εργαζοµένων και άλλα πολλά. Οι στόχοι αυτοί περιγράφονται επαρκώς στο πλάνο, το οποίο περιλαµβάνει επίσης ένα χρηµατοοικονοµικό πλάνο µε επιµέρους οικονοµικά στοιχεία και προβλέψεις για συγκεκριµένες χρονικές περιόδους. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στη διοίκηση να παρακολουθεί και να ελέγχει το βαθµό επίτευξής τους, συγκρίνοντας σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα πραγµατικά στοιχεία απόδοσης της επιχείρησης µε τα αντίστοιχα προκαθορισµένα επιθυµητά στοιχεία. Ανάλογα λοιπόν, µε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τη σύγκριση, προχωρά σε 16

17 εξαγωγή συµπερασµάτων για την πορεία της επιχείρησης και σε αναθεωρήσεις στόχων και διαδικασιών, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Μια ακόµη λειτουργία του επιχειρηµατικό πλάνου και εξίσου σηµαντική µε τις προηγούµενες, είναι ότι προκαλεί τη δηµιουργία εµπεριστατωµένης ανατροφοδότησης (feedback) από τους αναγνώστες του, είτε αυτοί είναι οι εν δυνάµει επενδυτές είτε άλλοι επιχειρησιακοί συνεργάτες ή σύµβουλοι. Οι αναγνώστες του έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα το πλαίσιο της επιχείρησης και το πρόγραµµα δράσης της, µέσα από ένα συνοπτικό και πλήρες έγγραφο, µε αποτέλεσµα να µπορούν να σχηµατίσουν εµπεριστατωµένη και σαφή εικόνα για το εγχείρηµα, καταλήγοντας σύντοµα σε συµπεράσµατα. Οι κρίσεις, οι διαπιστώσεις και οι ενστάσεις τους µεταφέρονται άµεσα στον επιχειρηµατία και στην οµάδα του και αποτελούν σηµαντικό εργαλείο για επανεξέταση του σχεδίου και την πραγµατοποίηση απαραίτητων διορθωτικών κινήσεων όσον αφορά το σχεδιασµό και την οργάνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για τον επενδυτή: Πλεονεκτήµατα, όµως, από τη σύνταξη του επιχειρηµατικού πλάνου µπορούν να προκύψουν και για τους πιθανούς επενδυτές. Συγκεκριµένα, ο ενδεχόµενος χρηµατοδότης έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την επιχειρηµατική πρόταση, την οµάδα των επίδοξων επιχειρηµατιών, την εν δυνάµει αγορά και γενικότερα τις δυνατότητες υλοποίησης της προσπάθειας πριν πραγµατοποιηθεί η επένδυση. Θα ήταν µεγάλος ο κίνδυνος για έναν επενδυτή να προχωρήσει στη χρηµατοδότηση µιας επιχείρησης, χωρίς να εξετάσει όλες τις πτυχές της νέας δραστηριότητας. Ακριβώς αυτή τη δυνατότητα του παρέχει το επιχειρηµατικό πλάνο. Να µελετήσει την πρόταση και να ελέγχει αν η ιδέα µπορεί µε επιτυχία να µετατρέπει σε πράξη, αν πραγµατικά πρόκειται για επενδυτική ευκαιρία, την οποία δεν πρέπει να χάσει και αν έχει να κάνει µε άτοµα άξια της εµπιστοσύνης του, πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε συµφωνία (Κέφης και Παπαζαχαρίου (2009)). Ένα επιπλέον πλεονέκτηµα που µπορεί να προκύψει για τον επενδυτή, είναι η δυνατότητα σύγκρισης πολλών επιχειρηµατικών προτάσεων σε µικρό χρονικό διάστηµα. Φυσικά, οι επενδυτές δε χρηµατοδοτούν την πρώτη καλή ιδέα που τους παρουσιάζεται χωρίς δεύτερη σκέψη. Σκοπός τους είναι να επιλέξουν την καλύτερη 17

18 δυνατή ή τις καλύτερες δυνατές ανάµεσα σε αρκετές υλοποιήσιµες προτάσεις και φυσικά αυτές που φαίνεται ότι έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν. Με δεδοµένο ότι ο χρόνος είναι περιορισµένος, το επιχειρηµατικό πλάνο συνεισφέρει σηµαντικά στην επιλογή των καταλλήλων προτάσεων σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Τα σχέδια που λαµβάνουν συνεχώς από επίδοξους επιχειρηµατίες, έχουν τη δυνατότητα να τα συγκεντρώσουν και να συγκρίνουν µεταξύ τους και ως προς το σύνολο τους αλλά και ως προς καθένα από τα επιµέρους στοιχεία τους, για τα οποία ενδιαφέρονται και µε βάση προκαθορισµένα κριτήρια να καταλήξουν στην έγκριση της καλύτερης ευκαιρίας. Όπως ο επιχειρηµατίας µπορεί να χρησιµοποιήσει το επιχειρηµατικά πλάνο ως ένα µέσο παρακολούθησης της πορείας της δραστηριότητάς του, οµοίως και ο επενδυτής είναι σε θέση, µέσω του ίδιου εγγράφου, να παρακολουθεί και να ελέγχει την πορεία της επένδυσής του. Μετά την πραγµατοποίηση της επένδυσης, οι χρηµατοδότες δεν είναι απλοί και παθητικοί παρατηρητές της πορείας της επιχείρησης. Αντιθέτως, το ενδιαφέρον τους είναι τεράστιο για την πορεία της επένδυσής τους και για το αν αυτή δείχνει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, τόσο σε ότι αφορά στην απόδοση των κεφαλαίων τους όσο και για το αν είναι σύµφωνη µε τους στόχους που έχουν τεθεί από τον επιχειρηµατία (Μηλιώτη (2001)). Το πλάνο του παρέχει τη δυνατότητα να προβεί και ο ίδιος, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, σε συγκρίσεις των πραγµατικών στοιχείων απόδοσης της επιχείρησης µε τα επιθυµητά, ώστε να είναι σε θέση να αποφασίσει για την περαιτέρω στάση του. Αν θα πρέπει να συνεχίσει τη συνεργασία του, πιθανότατα και µε συµπληρωµατική χρηµατοδότηση, ή αν είναι καιρός να αναζητήσει κάποιον τρόπο εξόδου, σε περίπτωση που τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα είναι δυσοίωνα. 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΑΝΩΝ 2.1 Αρχές σύνταξης επιχειρηματικών πλάνων Στην προσπάθεια να συνδέσουµε όσα έχουν αναφερθεί στο προηγούµενο κεφάλαιο δίνουµε έναν βασικό περιγραφικό ορισµό του επιχειρηµατικού πλάνου. Σύµφωνα µε τον Stutely R. (2003): «το επιχειρηµατικό πλάνο είναι ένα κείµενο το οποίο περιγράφει µε εµπεριστατωµένο τρόπο πως µία οµάδα ατόµων θα καλύψει ένα υφιστάµενο κενό σε µία µεγάλη ή µε µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης αγορά µέσω της προσφοράς ενός καινοτόµου προϊόντος/ υπηρεσίας υψηλής προστιθέµενης αξίας για τους πελάτες σε τέτοια µορφή ώστε να προσφέρει εύκολη και επικερδή έξοδο (από - επένδυση) στους επενδυτές/ χρηµατοδότες» Από τον ορισµό αυτόν µπορούν να εξαχθούν οι βασικές αρχές σύνταξης του επιχειρηµατικού πλάνου: Καινοτοµία Το επιχειρηµατικό πλάνο πρέπει να περιγράφει κάποια µορφή καινοτοµίας. Η καινοτοµία έχει δύο διαστάσεις: καινοτοµία όσον αφορά το προϊόν ή/ και καινοτοµία όσον αφορά την διαδικασία παραγωγής και διάθεσής του. Έτσι, η καινοτοµία δεν είναι απαραίτητο να είναι πάντα τεχνολογική. Μπορεί να είναι µία καινοτοµία στην εσωτερική οργάνωση (π.χ., τρόπο παραγωγής), στις σχέσεις µε πελάτες, προµηθευτές, κλπ. Επίσης, µπορεί να είναι είτε µία «εξέλιξη» (έστω και µε µικρές διαφορές) ενός υφιστάµενου συστήµατος είτε µία «εισαγωγή» ή «προσαρµογή» υφιστάµενων σε άλλες χώρες πρακτικών στην ελληνική πραγµατικότητα. Ωστόσο, θεωρείται απαραίτητο το επιχειρηµατικό πλάνο να εισάγει κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο θα διαφοροποιεί την νέα επιχείρηση από τις ήδη λειτουργούσες αντίστοιχες της ελληνικής αγοράς Οµάδα διοίκησης Ίσως το σηµαντικότερο µέρος του επιχειρηµατικού πλάνου. Όσο θετικά και αν είναι τα υπόλοιπα στοιχεία του σχεδίου οι επενδυτές/ χρηµατοδότες θα δώσουν τα λεφτά τους µόνο στα άτοµα που θα τους πείσουν ότι είναι ικανά να τους τα επιστρέψουν µε κέρδος. Σε αυτό λοιπόν το επίπεδο είναι κρίσιµο όχι απλώς να υπάρχει στο 19

20 επιχειρηµατικό πλάνο η καλύτερη δυνατή περιγραφή των προσόντων των ατόµων που θα διοικήσουν την επιχείρηση αλλά, και σε προσωπικό - επαγγελµατικό επίπεδο, οι νέοι επιχειρηµατίες να κάνουν την καλύτερη εντύπωση στους χρηµατοδότες ή τους συνεργάτες κατά την διάρκεια των επαφών που θα έχουν µαζί τους (παρουσιάσεις, διαπραγµατεύσεις, κλπ.) και να τους πείσουν ότι είναι ικανοί να πετύχουν (Collura M. and Applegate M. (2000)). Προστιθέµενη αξία για τους πελάτες: Το επιχειρηµατικό πλάνο πρέπει να πείθει για τον λόγο για τον οποίο οι πελάτες θα «σπεύσουν» να καταναλώσουν το προϊόν/ υπηρεσία. Με άλλα λόγια, πρέπει να απαντάει στο τι έχουν να κερδίσουν οι πελάτες από αυτό σε σχέση µε τα αντίστοιχα υφιστάµενα στην αγορά. Τις περισσότερες φορές η προστιθέµενη αξία για τους πελάτες (ή αλλιώς το συγκριτικό πλεονέκτηµα για την επιχείρηση) παίρνει την µορφή είτε χαµηλότερου κόστους είτε καλύτερης ποιότητας. Είναι κρίσιµο να τονίσουµε ότι η περιγραφή του προϊόντος/ υπηρεσίας πρέπει πάντα να εστιάζει στα οφέλη για τους καταναλωτές και όχι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Κενό στην αγορά Το επιχειρηµατικό πλάνο πρέπει να περιγράφει µία αναντιστοιχία µεταξύ των απαιτήσεων προσδοκιών των πελατών και των προσφερόµενων λύσεων (προϊόντων ή υπηρεσιών). Πρέπει να πείθει η νέα επιχείρηση ότι είναι η πλέον ικανή να «γεµίσει» αυτό το κενό. Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι απαντήσεις του τύπου «δεν υπάρχουν ανταγωνιστές» δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν αποδεκτές από κάποιον σοβαρό επενδυτή (µε το απλό σκεπτικό ότι «αφού δεν υπάρχουν ανταγωνιστές δεν υπάρχει και αγορά και εποµένως δεν υπάρχει ζήτηση για το προϊόν»). Αγορά µεγάλη ή µε µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης Οι επενδυτές θέλουν γενικά να επενδύουν σε αγορές οι οποίες είναι είτε µεγάλες είτε (στην ιδανική περίπτωση) µε µεγάλα περιθώρια γρήγορης ανάπτυξης. Επίσης, η επιχείρηση πρέπει να πείσει ότι είναι ικανή να καλύψει ένα µεγάλο µέρος αυτής της αγοράς (ιδανικά οι επενδυτές θα ήθελαν να επενδύσουν µόνο σε επιχειρήσεις οι οποίες θα καταλάβουν την πρώτη ή δεύτερη θέση µε βάση το µέγεθος στον αντίστοιχο κλάδο). 20

21 Τρόπος «εξόδου» επενδυτών Κρίσιµο στοιχείο για την απόφαση των επενδυτών να επενδύσουν ή όχι σε µία νέα επιχείρηση είναι να πεισθούν όχι µόνο για το δυνητικό κέρδος που µπορεί να τους αποφέρει η επένδυση τους αλλά και για το ότι θα µπορέσουν σχετικά εύκολα (και µε ασφάλεια) να εισπράξουν αυτό το κέρδος (να µετατρέψουν, δηλαδή, τα κέρδη τους σε ρευστό). Έτσι, για τους επενδυτές που συµµετέχουν στο κεφάλαιο της επιχείρησης είναι κρίσιµο να γνωρίζουν τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορέσουν µελλοντικά να ρευστοποιήσουν την συµµετοχή τους (π.χ., πώληση σε ιδιώτη, σε επιχείρηση ή επενδυτική εταιρεία, είσοδος στο χρηµατιστήριο, κλπ.), ενώ για αυτούς που έχουν δανειοδοτήσει την επιχείρηση να σιγουρευτούν ότι η επιχείρηση θα έχει την απαραίτητη ρευστότητα για να εξυπηρετεί τις δανειακές της υποχρεώσεις. Η ρευστότητα λοιπόν παίζει εξαιρετικά κρίσιµο ρόλο όχι µόνο στον σχεδιασµό αλλά και στην πραγµατική ζωή της επιχείρησης. Ειλικρίνεια ρεαλισµός Είναι πολύ σηµαντικό ο σχεδιασµός που περιγράφεται στο επιχειρηµατικό πλάνο να διαπνέεται από ειλικρίνεια και ρεαλισµό. Συνήθως, οι άνθρωποι που θα διαβάσουν και θα πάρουν την τελική απόφαση για χρηµατοδότηση ή όχι του σχεδίου (και, γενικότερα για συνεργασία µε την νέα επιχείρηση) είναι εξαιρετικά έµπειροι και εξειδικευµένοι και, πολύ απλά, δεν µπορείς να τους «κοροϊδέψεις». Συνήθως µε µία και µόνο µατιά θα βρουν το (εσκεµµένο ή όχι δεν έχει πολύ µεγάλη σηµασία) «λάθος» και είναι προφανές ότι σε αυτή την περίπτωση το επιχειρηµατικό πλάνο θα χάσει σε αξιοπιστία και εποµένως και σε πιθανότητες χρηµατοδότησης. Έτσι, είναι απαραίτητο το επιχειρηµατικό πλάνο να βασίζεται σε υπάρχοντα στοιχεία είτε από δηµόσιες πηγές (π.χ., δηµοσιεύµατα, «κλαδικές» αναλύσεις, βάσεις δεδοµένων, αναλύσεις της κεντρικής τράπεζας ή της στατιστικής υπηρεσίας, κλπ.) είτε από έρευνα αγοράς που έκανε ο ίδιος ο επιχειρηµατίας για το συγκεκριµένο πλάνο (π.χ., στη βάση ενός συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου βασισµένο στα χαρακτηριστικά της προσφερόµενης υπηρεσίας/ προϊόντος το οποίο θα εξετάζει θέµατα όπως ηλικιακά/ εισοδηµατικά/ κοινωνικά χαρακτηριστικά καταναλωτών, συχνότητα κατανάλωσης, επιθυµητή τιµή/ µέγεθος/ συσκευασία προϊόντος, κλπ.) 21

22 Εσωτερική συνοχή Το επιχειρηµατικό πλάνο πρέπει να προσεγγίζει την επιχείρηση ως σύνολο και να έχει εσωτερική συνέχεια και συνοχή. Τα διάφορα µέρη του πρέπει να συνδέονται µεταξύ τους (µε χρήση παραποµπών, π.χ., για µεγαλύτερη ανάλυση παρακαλούµε δείτε σελίδα ΧΧ) και τα προβλεπόµενα στο ένα µέρος να συµφωνούν µε τα αναφερόµενα σε άλλο. Επίσης η µελλοντική επιχείρηση πρέπει να προσεγγίζεται στην ολότητά της και όχι αποσπασµατικά ανά µέρη/ λειτουργικά τµήµατα. Με άλλα λόγια, το επιχειρηµατικό πλάνο πρέπει να είναι σωστό στις λεπτοµέρειες αλλά, την ίδια στιγµή, να µην χάνει και την «συνολική εικόνα» τόσο για την επιχείρηση (όραµα και αποστολή, στρατηγικές επιλογές, κλπ.) όσο και για την αγορά και το γενικότερο περιβάλλον (τάσεις, πολιτική κατάσταση, τεχνολογικές εξελίξεις, κλπ.). Μετρήσιµοι στόχοι Στο επιχειρηµατικό πλάνο πρέπει να περιλαµβάνονται σαφείς, συγκεκριµένοι και µετρήσιµοι στόχοι µε ορισµένο χρονικό ορίζοντα επίτευξής τους. Είναι καλό τόσο για τον επιχειρηµατία όσο και για τους χρηµατοδότες, επενδυτές, συνεργάτες, κλπ., να υπάρχουν αυτοί οι συγκεκριµένοι στόχοι ώστε να ξέρουν όλοι που οδεύουν, πως θα φτάσουν εκεί (τα συγκεκριµένα βήµατα), αλλά και να µπορούν να ελέγξουν γιατί πέτυχαν ή δεν πέτυχαν τους στόχους. Επαγγελµατική παρουσίαση Είναι βασικό το επιχειρηµατικό πλάνο να φαίνεται απολύτως επαγγελµατικό και να µην έχει κάποιο λάθος ή έλλειψη στην παρουσίασή του (π.χ., εξώφυλλο, αρίθµηση σελίδων, στοιχεία επικοινωνίας, οργάνωση κεφαλαίων, ορθογραφία, σύνταξη, εκτύπωση, κλπ.). Εξειδικευµένες γνώσεις Η σύνταξη του επιχειρηµατικού πλάνου πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση από το άτοµο ή την οµάδα που έχει την ιδέα και που θα αναλάβει να εφαρµόσει στην πράξη ότι σχεδιάστηκε. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει εξειδικευµένες γνώσεις τις οποίες η οµάδα διοίκησης δεν είναι δυνατόν να διαθέτει και πρέπει να τις πάρει από ειδικούς επαγγελµατίες όπως, π.χ., σύµβουλοι µάνατζµεντ, φοροτεχνικοί, νοµικοί, µηχανικοί, κλπ. Είναι πολύ σηµαντικό το επιχειρηµατικό πλάνο να αποπνέει 22

23 την υψηλότερη δυνατή αίσθηση «επαγγελµατικότητας», κάτι το οποίο µπορεί να γίνει µόνο µε την χρησιµοποίηση των υπηρεσιών των ειδικών. Επίσης πολύ σηµαντικό αναφέρουν οι Κέφης και Παπαζαχαρίου (2009) είναι να δείχνουν οι νέοι επιχειρηµατίες ότι έχουν επίγνωση των ατελειών τους και ότι είναι ανοικτοί σε συνεργασίες προκειµένου να τις ξεπεράσουν. 2.2 Τα Συνηθέστερα λάθη στη σύνταξη των επιχειρηματικών πλάνων Σύµφωνα µε τους Johnson, Scholes and Whittington (2008), τα ποιο συχνά λάθη που συναντάµε στα επιχειρηµατικά πλάνα των νέων επιχειρήσεων είναι τα εξής : I. Μη ρεαλιστικές οικονοµικές προβλέψεις. Οι επενδυτές περιµένουν να δουν ένα επιχειρηµατικό πλάνο µε ρεαλιστικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Εάν το πλάνο είναι πολύ επιθετικό και µη συµβατό µε την ανάπτυξη της αγοράς, το πλάνο αυτό µπορεί να µπει στο αρχείο. Να είµαστε ρεαλιστικοί µε τις προβλέψεις. Να είµαστε έτοιµοι να υπερασπιστούµε και να εξηγήσουµε τις υποθέσεις που έγιναν για να καταλήξουµε στις προβλέψεις. II. Μη ξεκάθαρο target group. Καµιά επιχείρηση δεν είναι ελκυστική σε όλους. Πρέπει να καθορίσουµε συγκεκριµένα την αγορά µας και να παρουσιάσουµε µια ξεκάθαρη εικόνα των πιθανών πελατών µας. Γιατί να θέλουν να αγοράσουν το προϊόν ή την υπηρεσία µας; III. Υπερβολική διαφήµιση. Συµπεριλαµβάνοντας υπερβολική διαφήµιση και χρήση υπερθετικών µπορεί να υποσκάψουµε ένα κατά τα άλλα εξαιρετικό επιχειρηµατικό πλάνο. Εντυπωσιάζουµε µε την επιχειρηµατική ιδέα, όχι µε τα πολλά διαφηµιστικά λόγια. IV. Φτωχή έρευνα. Στην προσπάθεια να ετοιµάσουν ένα επιχειρηµατικό πλάνο, πολλοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων δεν διπλό-ελέγχουν τις θέσεις τους. Ας βεβαιωθούµε ότι η έρευνά µας είναι σωστή, ενηµερωµένη και επιβεβαιώσιµη. V. Ελλιπής αναφορά στον ανταγωνισµό. Κάποια επιχειρηµατικά πλάνα αναφέρουν ότι δεν θα υπάρχει ανταγωνισµός ή ότι ο ανταγωνισµός κάνει λάθη. Οι επενδυτές που διαβάζουν το επιχειρηµατικό πλάνο περιµένουν να δουν ανταγωνισµό αλλά και πως θα τον αντιµετωπίσουµε. εν µπορούµε να αγνοήσουµε τον ανταγωνισµό 23

24 ή να δώσουµε µια διαφορετική εικόνα. Εάν η ιδέα µας είναι καλή και δεν έχουµε ανταγωνισµό τώρα, θα έχουµε αύριο. Εγγυηµένα. 24

25 ΜΕΡΟΣ Β ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Ιστορικά Στοιχεία Συνοπτική παρουσίαση του εγχειρήματος Το εν λόγω επιχειρηµατικό πλάνο αφορά την σύσταση νέας επιχείρησης σε ιδιόκτητο οικόπεδο και ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις (startup) από τον Σαγκίδη Κωνσταντίνο και τον Καρακόλια Στέφανο µε την επωνυµία «Κ. Σαγκίδης και Σ. Καρακόλιας Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Ερυθρελάτη». Η «Ερυθρελάτη» θα λάβει τη µορφή οµόρρυθµης εταιρίας όπου θα συµµετέχουν ισόποσα οι δύο εταίροι, ενώ ο πρώτος εκ των δύο θα οριστεί διαχειριστής βάση καταστατικού. Τοποθεσία της επιχείρησης ορίζεται το χωριό Αρίστη που ανήκει στο δυτικό τµήµα των Ζαγοροχωρίων του νοµού Ιωαννίνων στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Μακεδονίας. Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης θα είναι οι υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου πολυτελείας και Ά κατηγορίας (5 αστέρων), µε εστιατόριο που εντάσσονται στον Κωδικό Αριθµό ραστηριότητας (ΚΑ ) Η χρηµατοδότηση της επένδυσης θα προέλθει σε πρώτη φάση από ιδία κεφάλαια των επιχειρηµατιών και από τραπεζικό δανεισµό. Σε δεύτερη φάση θα επιχειρήσουµε να εντάξουµε το έργο στο καθεστώς επενδύσεων του αναπτυξιακού νόµου 3908/2011. Το παρόν επιχειρηµατικό πλάνο δράσης θα αποτελέσει τη βάση για υποβολή αίτησης ένταξης στο ειδικό καθεστώς του ανωτέρου νόµου περί νεανικής επιχειρηµατικότητας Εμπειρία των επιχειρηματιών Η εµπειρία των επιχειρηµατιών συντίθεται από την εργασιακή ενασχόληση τους µε θέµατα λογιστικής-χρηµατοοικονοµικής επιχειρήσεων (ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε θέµατα ξενοδοχειακών µονάδων) και την εποχιακή εργασιακή εµπειρία τους σε θέση 25

26 εξυπηρέτησης πελατών σε ανάλογο ξενοδοχείο στο παρελθόν. Καθοριστικό ρόλο ωστόσο για την πρωτοβουλία για το συγκεκριµένο εγχείρηµα έπαιξε η πρόσφατη απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου στην ιοίκηση Επιχειρήσεων και το έντονο ενδιαφέρον για την ιδέα του επιχειρείν Αποστολή και Όραμα της επιχείρησης Αποστολή της επιχείρησης είναι να αντιµετωπιστούν µε επιτυχία µια σειρά από ζητήµατα σχετικά µε το µάρκετινγκ και την παραγωγή και να εγκριθούν οι βασικές κατευθύνσεις ενός µεσοπρόθεσµου σχεδίου ανάπτυξης, προϋπολογισµού για αγορά παγίων στοιχείων πλέον για χρηµατοδοτική µίσθωση επαγγελµατικού εξοπλισµού, που η εφαρµογή του προσδοκάται να φέρει την επιχείρηση, ταχύτατα και µε ασφάλεια, σε υψηλά επίπεδα αποδόσεων και µεριδίου αγοράς στον κλάδο δραστηριοποίησης. Επίσης, στη γρηγορότερη επίτευξη των στόχων της επιχείρησης θα συµβάλει η ένταξη τόσο στο γενικό Ν.3908/2011 όσο και στο ειδικό καθεστώς της επιχειρηµατικότητας των νέων του νόµου αυτού. Ιδιαίτερης σηµασίας αποτελεί για την επιχείρηση η παροχή υψηλού επιπέδου παροχών διαµονής και γαστριµαργικών απολαύσεων καθώς και η δηµιουργία υψηλού αισθήµατος ικανοποίησης των πελατών. Ένα ακόµη µέρος της αποστολής της επιχείρησης είναι η ενσωµάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που θα εκφράζεται διαρκώς µε σεβασµό στο περιβάλλον, στα δικαιώµατα των εργαζοµένων, µε τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων και προσφορά στην ευρύτερη τοπική κοινωνία των Ζαγοροχωρίων. Όραµα της επιχείρησης αποτελεί η ταχύτατη καθιέρωση στην περιοχή Ζαγοροχωρίων ταυτόχρονα µε την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής. Επιπλέον, πηγή του οράµατος για τον εκπονούντα είναι ο επαναπροσδιορισµός των υπηρεσιών διαµονής µετατρέποντας τες σε τρόπο ζωής και όχι σε περιστασιακές περιπτώσεις τουριστικού χαρακτήρα. 26

27 1.1.4 Έναρξη της επιχείρησης εδοµένου ότι ο «Ερυθρελάτη» θα λειτουργήσει ως οµόρρυθµη εταιρία για την έναρξη των εργασιών θα χρειαστεί η κάτωθι διαδικασία (http://www.etaxis.gr/gr/b_e.htm): 1. Κατάθεση τίτλων ιδιοκτησίας στην αρµόδια.ο.υ. πλέον υπεύθυνης δήλωσης ότι ο χώρος θα χρησιµοποιηθεί ως επαγγελµατική στέγη. 2. Προεγγραφή στον αρµόδιο Ασφαλιστικό Φορέα (Ο.Α.Ε.Ε. πρώην Τ.Ε.Β.Ε.) µε τα εξής δικαιολογητικά: Τίτλοι ιδιοκτησίας του προηγούµενου βήµατος Φωτοτυπία της ταυτότητας των επιχειρηµατιών Τριµηνιαίο απόσπασµα ατοµικού λογαριασµού ασφάλισης από προηγούµενη ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. (εφόσον υπάρχει). Φωτοτυπία της κάρτας Α.Μ.Κ.Α. (Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) Καταβολή 110,10 για την ολοκλήρωση της προεγγραφής 3. Προέγκριση επωνυµίας, σύνταξη καταστατικού-ιδιωτικού συµφωνητικού, έλεγχος επωνυµίας στο οικείο Επιµελητήριο. 4. Καταβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου στην αρµόδια.ο.υ. (1% επί του εταιρικού κεφαλαίου), και του ποσού που αντιστοιχεί στο 1% και 0,5% του εταιρικού κεφαλαίου υπέρ του Ταµείου Νοµικών και του Ταµείου Προνοίας ικηγόρων. 5. Κατάθεση στο Πρωτοδικείο της έδρας (Ιωαννίνων) αντιγράφων του καταστατικού για δηµοσίευση. 6. Προεγγραφή στο αρµόδιο Επιµελητήριο (Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο της Ελλάδος) µε τα εξής δικαιολογητικά: Φωτοτυπία της ταυτότητας ήλωση των επιχειρηµατιών που συµπληρώνεται ενταύθα 7. ηµιουργία της σφραγίδας της επιχείρησης που θα περιλαµβάνει επωνυµία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ.,.Ο.Υ., τηλέφωνο και αγορά της ταµειακής µηχανής για τις υπηρεσίες εστίασης. 8. Έναρξη εργασιών στην αρµόδια ΟΥ του νοµού Ιωαννίνων όπου θα δηλωθεί η δραστηριότητα της επιχείρησης (Κωδικός Αριθµός ραστηριότητας Κ.Α..). Στο στάδιο αυτό θα απαιτηθεί η προεγγραφή από τον Ο.Α.Ε.Ε. και το 27

28 Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο που έγιναν νωρίτερα καθώς και όλες οι άδειες υγειονοµικού ενδιαφέροντος που αφορούν τη δραστηριότητα που παρέχουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 9. Με αντίγραφο της έναρξης από την εφορία γίνεται η τελική εγγραφή στον Ο.Α.Ε.Ε. και το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο. 10. Θεώρηση Βιβλίων (Βιβλίο εσόδων εξόδων) και Στοιχείων (Μπλοκ Αποδείξεων και Τιµολόγια Παροχής Υπηρεσιών) στην αρµόδια.ο.υ. και δήλωση της ταµειακής µηχανής. 11. Πρόσληψη των µισθωτών εργαζοµένων (Ι.Κ.Α. και Επιθεώρηση Εργασίας) Προϊόντα Υπηρεσίες Τα προϊόντα της επιχείρησης «Ερυθρελάτη» µπορούν να χωριστούν σε δύο κύριες κατηγορίες: Υπηρεσίες διαµονής o ωµάτια κλασικού τύπου o Σουίτες µε επιπλέον παροχές (υδροµασάζ και δεύτερο δωµάτιο) o ωµάτια µε εσωτερική θεµατολογία Υπηρεσίες εστίασης o Παραδοσιακό εστιατόριο µε βάση την τοπική κουζίνα o Ειδικά γεύµατα µετά από συνεννόηση (χορτοφάγων, διαίτης κτλ) o Γεύµατα για µωρά & παιδικά µενού o Υπηρεσίες καφέ µπαρ Επιπλέον παροχές µε χρέωση o Παροχή Laptop (ενοικίαση) o Laundry service- dry cleaning service o Υπηρεσία Ταχυµεταφοράς o Θυρίδες ασφαλείας µε διπλού τύπου κλειδαριές (Τραπεζικού τύπου) στην Υποδοχή o Αποστολή & λήψη φαξ, εκτυπώσεις, φωτοτυπίες o 24ωρο Room Service 28

29 1.2 Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος Ανθρώπινοι Πόροι - Οργανόγραμμα Η επιχείρηση θα ξεκινήσει τις εργασίες τις µε 9 εργαζοµένους (εξαρτηµένη σχέση εργασίας) πλέον τις υπηρεσίες που θα παρέχουν οι δυο εταίροι. Τα τµήµατα της επιχείρησης και η στελέχωσή τους παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 1: Τµήµατα Επιχείρησης Τµήµα Υποδοχή Εξυπηρέτηση πελατών Εστιατόριο Προσωπικό 2 άτοµα ρεσεψιόν 2 άτοµα στην κουζίνα (µάγειρας και βοηθός) 2 άτοµα στην εξυπηρέτηση (σερβιτόροι κουζίνας και µπαρ) 1 άτοµο στον χώρο του µπαρ (παραγωγή) Υπηρεσίες δωµατίου ιοίκηση 2 άτοµα (λήψη παραγγελιών και καθαριότητα) εταίροι Το οργανόγραµµα της επιχείρησης θα έχει την ακόλουθη µορφή: ιάγραµµα 1: Οργανόγραµµα Διοίκηση Υποδοχή - Εξυπηρέτηση Πελατών Εστιατόριο Υπηρεσίες Δωματίων Ρεσεψιόν Μεταφορά Αποσκευών Κουζίνα Μπαρ Service 29

30 1.2.2 Υπηρεσίες Επαγγελματιών Οι επαγγελµατίες που θα συµβάλλουν στο εγχείρηµα θα είναι: Λογιστικό γραφείο της περιοχής που θα αναλάβει έναντι πάγιας ετήσιας αµοιβής την εµπορική και λογιστική διαχείριση των δραστηριοτήτων µας καθώς και τη συµπλήρωση οποιονδήποτε δηλώσεων που σχετίζονται µε τις φορολογικές µας υποχρεώσεις. Επιχείρηση συµβούλων επιχειρήσεων η οποία θα συνδράµει στην προετοιµασία του φακέλου για ένταξη στον αναπτυξιακό 3908/2011. Συνεργείο καθαρισµού και καλλωπισµού περιβάλλοντα εξωτερικού χώρου. ιαφηµιστική εταιρεία µε την οποία θα συνάπτονται συµβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε περιόδους που θα απαιτείται να εντείνουµε την διαφηµιστική καµπάνια. ύο τουριστικά γραφεία της περιοχής των Ιωαννίνων και της Θεσσαλονίκης µε τα οποία θα συναφθεί σύµβαση τουριστικού διαµεσολαβητή για την διανοµή των υπηρεσιών. 1.3 Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Περιγραφή του κλάδου O σηµαντικότερος τροφοδότης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι ο εισερχόµενος τουρισµός και συγκεκριµένα οι αλλοδαποί τουρίστες, οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα µας κυρίως τους θερινούς µήνες για παραθερισµό. Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 2007 αφίχθησαν στην Ελλάδα 18,7 εκατ. αλλοδαποί, ενώ σε όλα τα ξενοδοχειακά καταλύµατα της χώρας πραγµατοποιήθηκαν 64,1 εκατ. διανυκτερεύσεις, εκ των οποίων το 73,7% αυτών πραγµατοποιήθηκε από αλλοδαπούς. Όσον αφορά το ύψος των τουριστικών εισπράξεων για τη χώρα µας, το έτος 2008 διαµορφώθηκε σε ,3 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 3% σε σχέση µε το Σε ολόκληρη την Ελλάδα, το 2008 λειτούργησαν ξενοδοχειακές µονάδες µε κλίνες. Όλες οι ξενοδοχειακές µονάδες της χώρας διακρίνονται ανάλογα µε 30

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan»

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan» Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1 ΘΕΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤHΣ-ΣΥΝΤΑΚΤHΣ ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ 438 ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School 2007 Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν 2 0 0 7 Συντάκτης του ΟΔΗΓΟY ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2007 είναι ο κ. Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 5.1 Το επιχειρηµατικό σχέδιο ως εργαλείο Ο επιχειρηµατίας πριν λάβει δεσµευτικές αποφάσεις για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης, αλλά και πριν ακόµα προχωρήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΛΟΓΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 2: Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων

Δράση 2: Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων Δράση 2: Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων Παραδοτέο: «Οδηγός χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων στους τομείς της αγροτικής οικονομίας, της μεταποίησης, του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ Πρέβεζα 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Συγγραφική Ομάδα: Μυροφόρα Ραφαηλίδου, Ph.D. Παναγιώτα Σαπουνά, Ph.D. Υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ρ. Τρίγκας Μάριος Ph.D. Οικονομικής & Καινοτομίας Επιχειρήσεων Τηλ. 6974287874, 24410-77535 FAX: 24410-77539 mtrigkas@cereteth.gr mtrigkas@for.auth.gr 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΚΟΥΣΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ - ΧΑΡΑ ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: BUSINESS PLAN. Θεωρία και προσέγγιση στην πράξη. Υποβληθείσα στον Καθηγητή Εφαρμογών κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2003 ΔΟΜΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 4 1.1 ΕΙ ΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΝΌΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥ ΙΚΤΎΟΥ 4 1.1.1 Εστιασμένα 4 1.1.2 Υπέρβαση των ορίων 4 1.1.3 Συμπληρωματικές βασικές ικανότητες 4 1.1.4 Ισότητα των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα & Δεοντολογία

Επιχειρηματικότητα & Δεοντολογία ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επιχειρηματικότητα & Δεοντολογία Εισηγήτρια: Στυλιάδη Στέλλα, οικονομολόγος ΜΒΑ Σεπτέμβριος 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 2 SPIRAL BUSINESS SOLUTIONS ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε μία εποχή, όπου το άνοιγμα των αγορών και η άρση των περιοριστικών όρων στις εμπορικές συναλλαγές διαμόρφωσαν μία νέα τάξη πραγμάτων, που στην καθημερινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Μεταποιητικής Επιχείρησης

Πτυχιακή εργασία. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Μεταποιητικής Επιχείρησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Κατασκευαστικός Πτυχιακή εργασία Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου Μεταποιητικής Επιχείρησης Φοιτητές: Τζαγκουρνής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΓΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΥΡΙΟΥ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΓΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΥΡΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης

Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Α.Σ. Κυκλάδες Κοινωνική Συμμαχία ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΈΝΤΑΞΗΣ ΕΥΠΑΘΏΝ ΟΜΆΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΌ ΚΥΚΛΆΔΩΝ Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Ευπαθών Ομάδων στο Νομό Κυκλάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΟΚΟΔΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΑΝΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ small luxury hotel στην Άνδρο

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ small luxury hotel στην Άνδρο Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ45 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-2015 Προτεινόμενη απάντηση για την

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα MBA TQM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνοοικονομικής Διοίκησης. Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα Τεχνοοικονομικής Διοίκησης. Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Τεχνοοικονομικής Διοίκησης Ψηφιακών Συστημάτων Εργασία: «Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχείρησης. Μελέτη Περίπτωσης Unisystems» Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Ρέππας Αριθμός Μητρώου: 1030 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα