Η Μαθητεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Μαθητεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη"

Transcript

1 StartApp Η Μαθητεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη Γιατί μαθητεία; Κίνητρα σε Επιχειρήσεις για την προώθηση της μαθητείας/πρακτικής άσκησης ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ώρα για δράση

2

3 Πρόλογος Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί μεγάλο πρόβλημα σε πολλούς κλάδους. Στη διαδικασία εξεύρεσης λύσεων οι επιχειρήσεις πολύ συχνά υποτιμούν μια εναλλακτική πάνω στην οποία θα μπορούσε να οικοδομηθεί μια στέρεη βάση για το μέλλον πρόκειται για την διαδικασία μάθησης η οποία συνδυάζει την επαγγελματική εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση σε εργασιακό χώρο. Με λίγα λόγια στην Ελλάδα αυτό το μοντέλο μάθησης αντικατοπτρίζεται στο θεσμό της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης αποφοίτων. Η μάθηση λοιπόν σε εργασιακό χώρο μπορεί να έχει τη μορφή πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, η διαφορά μεταξύ των δύο έγκειται στον τρόπο διεξαγωγής τους. Ενώ κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο μαθητής απέχει από το σχολείο και τις εκεί υποχρεώσεις του, στη μαθητεία η φοίτηση στο σχολείο και η εκπαίδευση σε εργασιακό χώρο πραγματοποιούνται παράλληλα. Ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία, το μοντέλο μάθησης σε εργασιακό χώρο είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο στην Ελλάδα είναι σε αρκετά αρχικό στάδιο. Στη χώρα μας το σύστημα της μαθητείας εφαρμόζεται μέχρι τώρα από τον ΟΑΕΔ, ενώ τα προγράμματα πρακτικής άσκησης εφαρμόζονται κυρίως για τους αποφοίτους τεχνικής εκπαίδευσης. Σε συναφές πλαίσιο εντάσσονται και οι Επιταγές Κατάρτισης, ο οποίες βασίζονται στη μάθηση μέσα στον εργασιακό χώρο. Επιπλέον, στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η «ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση» η οποία περιλαμβάνει εκείνα τα ιδιαίτερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τόσο την επαγγελματική κατάρτιση όσο και την εκπαίδευση των ενηλίκων και σχετίζεται άμεσα με το εργασιακό περιβάλλον. Ωστόσο για να είμαστε ακριβείς, στην χώρα μας με τον όρο «ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση» προσδιορίζουμε συνήθως την εκπαίδευση που παρέχει μία επιχείρηση στους υφιστάμενους εργαζόμενούς της, μέσω σεμιναρίων επιμόρφωσης, προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά και της οργανωμένης και συστηματικής εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας τους. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ο όρος «ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση» δεν περιορίζεται μόνο στην κατάρτιση του υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης αλλά αποτελεί μέθοδο πρόσληψης νέου και μάλιστα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Συνεπώς προς αποφυγή παρανοήσεων στο παρόν εγχειρίδιο δεν θα χρησιμοποιηθεί ο όρος «ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση». Το παρόν εγχειρίδιο έχει στόχο να προωθήσει το μοντέλο μάθησης που σχετίζεται με τον εργασιακό χώρο, όπως αναλύθηκε παραπάνω, και αφορά περισσότερο στην προσέλκυση, στην κατάρτιση και εν τέλει στην αφομοίωση νέου ανθρώπινου δυναμικού και όχι στην κατάρτιση του ήδη υπάρχοντος. Η διαδικασία αυτή δύναται να προσφέρει πολλαπλά οφέλη στις επιχειρήσεις, στους νέους αλλά και

4 Πρόλογος συνολικά στην κοινωνία. Το παρόν εγχειρίδιο λοιπόν απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε μικρές ή μεσαίες, που έχουν ένα γενικό ενδιαφέρον να δημιουργήσουν θέσεις πρακτικής άσκησης και μαθητείας και λαμβάνει σοβαρά υπόψη τυχόν σχετικούς προβληματισμούς που μπορεί να έχουν. Το εγχειρίδιο αποτυπώνει τα ποικίλα οφέλη που ανακύπτουν μιας και αν το μοντέλο αυτό προσεγγιστεί με τον σωστό τρόπο, θα αποτελέσει το μονοπάτι που οδηγεί στη προετοιμασία εξειδικευμένων υπαλλήλων που μπορούν να διασφαλίσουν την οικονομική ανάπτυξη και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Το εγχειρίδιο αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια του σχεδίου starting with apprenticeship: sustainable strategies for recruiting young people interested in-company training programs (StartApp). Το έργο έχει διάρκεια δύο ετών και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Υλοποιείται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Εταιρικών Σχέσεων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του ευρωπαϊκού προγράμματος erasmus+ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζεται από την Εθνική Αρχή της Γερμανίας federal institute for vocational training και από το berlin senate department for integration, labour and social issues. 4

5 Περιεχόμενα 1. Υπέρ ή κατά του μοντέλου μαθητείας/πρακτικής άσκησης για την επιχείρησή σου Τι λένε οι επιχειρήσεις Υπέρ και κατά Θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της μαθητείας/πρακτικής άσκησης, ναι ή όχι; Επτά (7) λόγοι για τους οποίους η επιχείρησή σου μπορεί να ωφεληθεί από τα προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης Δημιουργία ομάδας εξειδικευμένων εργαζομένων Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας Καινοτομία Παραγωγικότητα Μείωση κόστους Αφοσίωση Ελκυστικότητα του εργοδότη Γιατί τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά; Έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα Αναντιστοιχία δεξιοτήτων Η ανεργία των νέων Η πρόκληση της μαθητείας Η αρχή είναι σημαντική! Μια στρατηγική προσέγγιση Αποτελεσματικός Σχεδιασμός Θέλετε να προσφέρετε θέσεις μαθητείας/πρακτικής άσκησης; 28 5

6 1. Υπέρ ή κατά του μοντέλου μαθητείας/πρακτικής άσκησης για την επιχείρησή σου Στη συνέχεια θα παρουσιασθούν τα θετικά στοιχεία του μοντέλου της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης κυρίως όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα 1.1. Τι λένε οι επιχειρήσεις Επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο έχουν πειστεί για τα οφέλη αυτού του μοντέλου μάθησης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 96 % των επιχειρήσεων που υλοποιούν τέτοιου είδους προγράμματα μαθητείας αναφέρουν οφέλη. Στις ΗΠΑ, 97 % των εργοδοτών που έχουν ασχοληθεί ενεργά με τέτοιου είδους προγράμματα μαθητείας θα τη συνιστούσαν σε άλλους εργοδότες. Στη Γερμανία, το 89 % των επιχειρήσεων που προσφέρουν θέσεις μαθητείας/πρακτικής άσκησης έχουν δει οικονομικά οφέλη. Στην Ελβετία, τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων που παρέχουν θέσεις μαθητείας/πρακτικής άσκησης δηλώνουν ότι τα έσοδα που απορρέουν είναι υψηλότερα από το κόστος. Στην Αυστρία, το 95 % των επιχειρήσεων που παρέχουν θέσεις μαθητείας/πρακτικής άσκησης, χρησιμοποίησαν αυτό το μοντέλο προκειμένου να προσελκύσουν εξειδικευμένο προσωπικό. 6

7 Υπέρ ή κατά του μοντέλου μαθητείας/πρακτικής άσκησης για την επιχείρησή σου Παρά τις θετικές εμπειρίες από το θεσμό της μαθητείας/πρακτικής άσκησης, πολλές επιχειρήσεις παραμένουν διστακτικές προκειμένου να προσφέρουν τέτοιους είδους θέσεις εργασίας/κατάρτισης. Επιχειρήσεις που δεν έχουν εμπλακεί σε αυτό το μοντέλο κατά το παρελθόν δείχνουν μια κατανοητή διστακτικότητα στο να επιτρέψουν σε νέους χωρίς επαγγελματική εμπειρία να εισέλθουν στο επιχειρηματικό τους περιβάλλον. Επιπλέον, παρότι τα οφέλη αυτών των θέσεων εργασίας δεν είναι πάντα προφανή, όταν εξεταστούν προσεκτικά, τυχόν ανησυχίες μπορούν να αναιρεθούν. Η προσεκτική εξέταση των υπέρ και των κατά που βασίζεται στα αποδεδειγμένα οφέλη αποτελεί το χρυσό μονοπάτι, το οποίο οδηγεί πολλές επιχειρήσεις στην κατεύθυνση της μαθητείας/πρακτικής άσκησης, ακόμη και αν αρχικά ήταν διστακτικές Υπέρ και κατά Η επιχείρησή μας αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα χωρίς να χρειάζεται να αντιμετωπίσει και την εκπαίδευση νέων εργαζόμενων χωρίς προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία. Πιστεύετε πως η επιχείρησή σας έχει άλλες προτεραιότητες, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης; Κάτι τέτοιο απέχει πολύ από την πραγματικότητα μιας και η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης σχετίζεται άμεσα με το ανθρώπινο δυναμικό της. Το ανθρώπινο δυναμικό που έχει εκπαιδευτεί στο χώρο εργασίας διασφαλίζει πως οι επιχειρήσεις θα έχουν εξειδικευμένο προσωπικό με δυνατότητα να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Οι περίοδοι κρίσης, οι οποίες χαρακτηρίζονται από περιορισμένες δυνατότητες, αποτελούν τη κατάλληλη στιγμή για να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στις ιδιαίτερες ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης προκειμένου να αποτελέσουν τους μελλοντικούς εξειδικευμένους ασχολούμενους. â ã 7

8 Υπέρ ή κατά του μοντέλου μαθητείας/πρακτικής άσκησης για την επιχείρησή σου â ã Η επιχείρησή μας δεν χρειάζεται καθόλου απασχολούμενους σε καθεστώς μαθητείας/πρακτικής άσκησης Πιστεύετε πως η επιχείρησή σας δεν έχει ανάγκη τους απασχολούμενους σε καθεστώς μαθητείας/ πρακτικής άσκησης, γιατί το καταρτισμένο προσωπικό που ήδη διαθέτετε είναι επαρκές και δεν έχετε άλλες τρέχουσες ανάγκες; Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις σκέφτονται στρατηγικά, και συνεπώς μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Το καθεστώς μαθητείας/πρακτικής άσκησης αποτελεί έναν τρόπο προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μελλοντική ανάγκη για εξειδικευμένους εργαζόμενους, μιας και οδηγεί στην ανάπτυξη μιας απόλυτα εξειδικευμένης ομάδας προσωπικού η οποία όντας προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης ενισχύει τη δυνατότητα ευελιξίας και καινοτομίας. Επιπλέον οι απασχολούμενοι που εντάχθηκαν αρχικά με καθεστώς μαθητείας/πρακτικής άσκησης διαθέτουν αυξημένη αφοσίωση στην επιχείρηση ενώ η εν λόγω επιχείρηση μετουσιώνεται σε ένα απόλυτα ελκυστικό επαγγελματικό περιβάλλον. â ã Η διαδικασία είναι πολύπλοκη και το κόστος υψηλό Πιστεύετε πως η διαδικασία πρόσληψης, εκπαίδευσης και επίβλεψης αποτελούν επιπρόσθετες αρμοδιότητες για την επιχείρησή σας; H πρόσληψη ατόμων βάση του μοντέλου μαθητείας/πρακτικής άσκησης είναι λιγότερο σύνθετη από όσο θεωρούν οι επιχειρήσεις. Συναφείς οργανισμοί, όπως ο Οργανισμός Εργατικού Δυναμικού, τα γραφεία Διασύνδεσης των τεχνολογικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πολλές φορές τα επιμελητήρια και τα ΚΕΚ, παρέχουν μια ολοκληρωμένη γκάμα υποστηρικτικών υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Πλέον των υποστηρικτικών υπηρεσιών, στις περισσότερες περιπτώσεις παρέχεται και οικονομική στήριξη και συνεπώς η διαδικασία καθίσταται περισσότερο εφικτή. 8

9 Το εν λόγω ανθρώπινο δυναμικό δεν θεωρείται κατάλληλο για την επιχείρηση Δυσκολεύεστε να βρείτε τους κατάλληλους υποψήφιους; Πιστεύετε πως συχνά οι υποψήφιοι δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες; Είναι αλήθεια πως πολλές φορές είναι δύσκολο να βρεθεί ο σωστός υποψήφιος για μια θέση μαθητείας/πρακτικής άσκησης Ωστόσο, μέσα από τέτοιου είδους θέσεις εργασίας δίνεται η δυνατότητα διαμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού με τρόπο που να ανταποκρίνεται απόλυτα στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα κατεύθυνσης των μαθητευόμενων απασχολούμενων σε αντικείμενα εργασίας που σχετίζονται με τις ιδιαίτερες δεξιότητες και ικανότητες που διαθέτουν. Η διαδικασία αυτή ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης μιας ενώ συντελείται η ορθή αντιστοίχιση ανθρώπινου δυναμικού και αντικειμένου εργασίας. Ουσιαστικά, κάθε αντικείμενο εργασίας εκτελείται από τον πιο κατάλληλο απασχολούμενο. â ã Το μοντέλο μαθητείας/πρακτικής άσκησης θα κοστίσει περισσότερο σε σχέση με τα πιθανά οφέλη Πιστεύετε πως θα σας κοστίσει περισσότερο σε σχέση με αυτά που θα αποκομίσετε; Είναι γεγονός ότι αυτή η διαδικασία προϋποθέτει κόστος για την επιχείρηση, ωστόσο αποτελεί μια συμφέρουσα και αποδοτική διαδικασία. Το κόστος, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δύναται να περιοριστεί μιας και υπάρχει δυνατότητα συγχρηματοδότησης. Όσο αφορά στα οφέλη, αυτά γίνονται αντιληπτά κυρίως κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος όπου πλέον οι «μαθητευόμενοι» τείνουν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους στις ανάγκες της επιχείρησης και μπορούν πλέον να ενταχθούν στο εξειδικευμένο προσωπικό της. Επιπλέον η διαδικασία μαθητείας/πρακτικής άσκησης δίνει την δυνατότητα σε μια επιχείρηση που αναζητά ανθρώπινο δυναμικό να αξιολογήσει δυνητικούς απασχολούμενους και μάλιστα με μειωμένο κόστος από ότι μια κανονική πρόσληψη. Σαν αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις εξοικονομούν χρήματα που σχετίζονται με την αναζήτηση, την πρόσληψη και την αρχική περίοδο προσαρμογής ανθρώπινου δυναμικού που δεν γνωρίζουν καν αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τους. â ã 9

10 Υπέρ ή κατά του μοντέλου μαθητείας/πρακτικής άσκησης για την επιχείρησή σου â ã Η επίβλεψη των μαθητευόμενων απαιτεί πολύ χρόνο Πιστεύετε πως οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι θα αφιερώσουν πολύτιμο χρόνο στην επίβλεψη των μαθητευόμενων και συνεπώς θα παραμελήσουν άλλα καθήκοντά τους; Σε αυτό το σημείο πρέπει κανείς να θυμάται πως η απόκτηση κατάλληλου προσωπικού από θέσεις μαθητείας/πρακτικής άσκησης αποτελεί επένδυση η οποία αποδίδει μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Υπό κατάλληλες συνθήκες οι μαθητευόμενοι γίνονται αποδοτικοί εργαζόμενοι, ικανοί για παραγωγική εργασία ακόμη και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και η μετάβαση από μαθητευόμενο σε πολύτιμο συνάδελφο είναι εφικτή ακόμα και σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. â ã Μετά την ολοκλήρωση της μαθητείας/πρακτικής άσκησης, οι μαθητευόμενοι ενδέχεται να αποχωρήσουν από την επιχείρηση Θεωρείτε υψηλό το ρίσκο να εγκαταλείψει την επιχείρηση ένας εργαζόμενος που έχει μαθητεύσει σε αυτή και συνεπώς η επένδυση να μην ωφελήσει; Φυσικά, δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Στην πραγματικότητα όμως, οι περισσότεροι εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει την μαθητεία/ πρακτική άσκηση παραμένουν στην επιχείρηση. Οι νέοι εκτιμούν την επένδυση της επιχείρησης και την εμπιστοσύνη που έχουν λάβει από αυτή και όχι μόνο επιλέγουν να παραμείνουν αλλά αποτελούν και ιδιαίτερα αφοσιωμένους εργαζόμενους που πολύ συχνά παραμένουν στην επιχείρηση σε βάθος χρόνου. Επιπρόσθετα η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την αφοσίωση των εργαζόμενων και μετά την ολοκλήρωση της μαθητείας/πρακτικής άσκησης, παρέχοντας ελκυστικές μακροπρόθεσμες δυνατότητες σταδιοδρομίας. 10

11 1.3. Θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της μαθητείας/ πρακτικής άσκησης, ναι ή όχι; Οι επιχειρήσεις που ήδη προσφέρουν θέσεις μαθητείας/πρακτικής άσκησης είναι πεπεισμένες πως πρόκειται για αποδοτική διαδικασία. Πολλοί τη θεωρούν ως το κλειδί για το μέλλον και πολύ σπάνια οι επιχειρήσεις ζημιώνονται ή μετανιώνουν για την συμμετοχή τους. Προκειμένου να διερευνήσετε αν αυτή η εκδοχή πρόσληψης προσωπικού είναι κατάλληλη για την επιχείρησή σας αναλογιστείτε πρώτα τις ανάγκες σας και συλλέξτε πληροφορίες προκειμένου να σας βοηθήσουν να λάβετε την σωστή απόφαση. Τα κεφάλαια που ακολουθούν έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να σας δώσουν το έναυσμα και να σας καθοδηγήσουν στο μοντέλο πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού μέσα από θέσεις μαθητείας/πρακτικής άσκησης. 11

12 2. Επτά (7) λόγοι για τους οποίους η επιχείρησή σου μπορεί να ωφεληθεί από τα προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης 7. Ελκυστικότητα του εργοδότη 6. Αφοσίωση 1. Δημιουργία ομάδας εξειδικευμένων εργαζομένων Μαθητεία - Πρακτική άσκηση 2. Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας 3. Καινοτομία 5. Μείωση κόστους 4. Παραγωγικότητα 12

13 Πως μπορούν οι επιχειρήσεις να επωφεληθούν από προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης Οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκομίσουν πολλά οφέλη από τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης. Υπάρχουν τουλάχιστον 7 λόγοι να προσφέρει μια επιχείρηση τέτοιου είδους θέσεις εργασίας Δημιουργία ομάδας εξειδικευμένων εργαζομένων Τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού, εκπαιδευμένου στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης. Αυτό αναβαθμίζει όχι μόνο την ίδια την επιχείρηση αλλά και τον κλάδο εν γένει. Πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν κατάλληλα τις κενές θέσεις εργασίας που διαθέτουν από την αγορά εργασίας παρά την εντατική αναζήτηση. Σε ένα δυναμικό οικονομικό περιβάλλον τα επαγγελματικά προσόντα και οι δεξιότητες που απαιτούνται μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα. Επιπλέον, πολλές φορές τα υφιστάμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν αρκετά γρήγορα στις αλλαγές στα επαγγελματικά περιγράμματα και να προσαρμόσουν ανάλογα το περιεχόμενο των προγραμμάτων τους. Με τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης οι επιχειρήσεις διαθέτουν απ ευθείας πρόσβαση στο εργατικό δυναμικό και δύνανται να εκπαιδεύσουν κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό τους. Τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης: διασφαλίζουν την σωστή εκπαίδευση των μελλοντικών απασχολούμενων, διασφαλίζουν την ανάδειξη νέων ταλέντων για την επιχείρηση και τον κλάδο, διασφαλίζουν πως οι μαθητευόμενοι θα αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες που απαιτούνται από την επιχείρηση συμβάλλουν στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων όπως είναι η συνεργασία, η ομαδική εργασία και η εμπιστοσύνη διασφαλίζουν ότι οι μαθητευόμενοι θα κατανοήσουν και θα μπορέσουν να ενταχθούν καλύτερα στην ιδιαίτερη κουλτούρα της επιχείρησης.! 13

14 Πως μπορούν οι επιχειρήσεις να επωφεληθούν από προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης 2.2. Βελτίωση Ανταγωνιστικότητας Τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης διασφαλίζουν και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα. Η επένδυση σε αυτά τα προγράμματα προωθεί την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας, γιατί σας επιτρέπει να καταρτίσετε τους μελλοντικούς εξειδικευμένους εργαζόμενούς σας, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες σας ανάγκες. Πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Συνεπώς η ανταγωνιστικότητά τους επηρεάζεται λόγω της έλλειψης εξειδικευμένων εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις που εκπαιδεύουν οι ίδιες τους εργαζόμενούς τους μπορούν να το κάνουν με τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνεται επακριβώς στις τρέχουσες και μελλοντικές τους ανάγκες. Αυτό τους δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: έχουν συνεχή πρόσβαση σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Εργαζόμενοι που κατέχουν τις σωστές δεξιότητες είναι απαραίτητοι για την ανταγωνιστικότητα και είναι αυτοί που διασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών. Επιπλέον, οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι είναι σε θέση να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ευελιξία σε αλλαγές στην επιχείρηση ή σε μεταβολές στην αγορά εργασίας.! Τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης: διασφαλίζουν πως η αναζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να ευοδωθεί διασφαλίζουν πως οι εργαζόμενοι έχουν το ακριβές σύνολο των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να παράξουν τα απαιτούμενα προϊόντα/υπηρεσίες της επιχείρησης αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία στην επιχείρηση.. 14

15 2.3. Καινοτομία Τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης διασφαλίζουν και βελτιώνουν την καινοτομία, εγγυώνται τη συνεχή εισροή νέων ταλέντων στην επιχείρηση ενώ οι μαθητευόμενου συχνά διαθέτουν φρέσκιες ιδέες και αναζωογονούν το εργασιακό περιβάλλον. Το να μπορεί μια επιχείρηση να παρακολουθεί τις αλλαγές και να προβλέπει τις μελλοντικές τάσεις σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Η αδυναμία πρόβλεψης συχνά μπορεί να βλάψει την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητά της. Οι μαθητευόμενοι δεν έχουν αναπτύξει ακόμη παγιωμένο τρόπο και μέθοδο εργασίας και πολύ συχνά έχουν κριτική ματιά, κάτι το οποίο αποτελεί πλεονέκτημα για επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτυχθούν. Επίσης, καθώς οι μαθητευόμενοι βρίσκονται σε μια συνεχή μαθησιακή διαδικασία στην οποία συμμετέχουν και οι άλλοι εργαζόμενοι, προωθείται μια ατμόσφαιρα φιλική ως προς τη μάθηση σε ολόκληρη την επιχείρηση. Οι ερωτήσεις και η περιέργεια των μαθητευόμενων αναγκάζουν και τους άλλους εργαζόμενους να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους. Προκειμένου να παραμείνουν καινοτόμες, οι επιχειρήσεις δεν χρειάζονται μόνο τους έμπειρους εργαζόμενους, αλλά αυτά ακριβώς τα νεαρά ταλέντα που είναι ανοιχτά σε νέους ορίζοντες και που εξοικειώνονται ευκολότερα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης: διασφαλίζουν πως θα ανταποκριθείτε στις νέες τάσεις της αγοράς δημιουργούν μια δυναμικά εξελισσόμενη ομάδα εργαζομένων αυξάνουν την δυνατότητα δημιουργίας και καινοτομίας, ενθαρρύνουν την κουλτούρα μάθησης μέσα στην επιχείρηση.! 15

16 Πως μπορούν οι επιχειρήσεις να επωφεληθούν από προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης 2.4. Παραγωγικότητα Οι μαθητευόμενοι είναι παραγωγικοί, μαθαίνουν και μπορούν να παράγουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της μαθητείας τους. Τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης είναι αλληλένδετα με την παραγωγική εργασία. Καθώς η εκπαίδευση των μαθητευόμενων προχωρά οι νέοι αποκτούν ολοένα και περισσότερες νέες δεξιότητες αλλά και ικανότητα να παράγουν ενώ σταδιακά βελτιώνεται η απόδοσή τους. Συνεπώς ακόμα και κατά τη διάρκεια της μαθητείας συνεισφέρουν με πολύτιμη εργασία στο σύνολο της ομάδας και της αποδοτικότητας της επιχείρησης.! Τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης: διασφαλίζουν πως ακόμη και οι μαθητευόμενοι που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί πλήρως μπορούν να συμβάλλουν στην παραγωγικότητα μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στο υφιστάμενο προσωπικό, σε περιόδους υψηλών απαιτήσεων 16

17 2.5. Μείωση κόστους Τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης εξοικονομούν κόστη που σχετίζονται με την αναζήτηση και την προσαρμογή προσωπικού. Επιπλέον μετά το τέλος της μαθητείας η επιχείρηση γνωρίζει απόλυτα τις δυνατότητες των μαθητευόμενων και πώς να τους αξιοποιήσει. Πολλές επιχειρήσεις επενδύουν χρήματα και προσπάθεια προκειμένου να στρατολογήσουν νέους εργαζόμενους. Τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης αποτελούν έναν αποδοτικό τρόπο στρατολόγησης νέων εργαζομένων ιδιαίτερα σε εποχές που η ζήτηση για ποιοτικό, εξειδικευμένο προσωπικό είναι δύσκολο να καλυφθεί από την αγορά εργασίας. Οι επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης σαν μέθοδο στρατολόγησης μελλοντικού εξειδικευμένου προσωπικού εξοικονομούν τα κόστη που σχετίζονται με την απόκτηση ακριβών εξειδικευμένων εργαζομένων από την αγορά εργασίας. Επιπλέον, οι μαθητευόμενοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματά τους απαιτούν ελάχιστο χρόνο προκειμένου να κάνουν τη μετάβαση στη νέα τους εργασία. Μπορούν να τοποθετηθούν άμεσα και με ευελιξία και επίσης αντιλαμβάνονται την εταιρική κουλτούρα. Όλα αυτά εξοικονομούν χρήματα. Τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης: επιτρέπουν την επιλογή προσωπικού με την καλύτερη απόδοση μέσα από μια δεξαμενή ταλαντούχων μαθητευόμενων μειώνουν το ρίσκο από αποτυχημένες τοποθετήσεις, διασφαλίζουν τη γρήγορη μετάβαση και προσαρμογή του προσωπικού εξαλείφουν την επίπονη και ακριβή αναζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού από την εξωτερική αγορά εργασίας.! 17

18 Πως μπορούν οι επιχειρήσεις να επωφεληθούν από προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης 2.6. Αφοσίωση Τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης χτίζουν αφοσίωση. Αυτού του είδους τα προγράμματα ωθούν τους μαθητευόμενους να ταυτιστούν με την επιχείρηση ενώ η αίσθηση της αφοσίωσης διαχέεται και μεταξύ του υφιστάμενου προσωπικού. Η αποχώρηση του προσωπικού μιας επιχείρησης αποτελεί πρόβλημα σε πολλές επιχειρήσεις καθώς κάθε εργαζόμενος αντιπροσωπεύει γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την επιχείρηση. Η απώλειά τους και η ανάγκη αντικατάστασής τους, δημιουργεί πρόσθετο κόστος για την επιχείρηση. Μέσα από τη διαδικασία της μαθητείας/πρακτικής άσκησης οι μαθητευόμενοι ταυτίζονται με την επιχείρηση και θεωρούνται ιδιαίτερα πιστοί ενώ ταυτίζουν την ανάπτυξη της επιχείρησης με την προσωπική τους επαγγελματική άνοδο. Σημειωτέον δε ότι τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης αναδεικνύουν την φιλοσοφία της επένδυσης στα προσόντα του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης, γεγονός που δημιουργεί ικανοποίηση στο σύνολο του προσωπικού της. Η ικανοποίηση των εργαζομένων οδηγεί στην αφοσίωση και στην επιθυμία όχι μόνο παραμονής στην ίδια επιχείρηση αλλά και προσφοράς. Η στάση αυτή και η αυτοδέσμευση θεωρείται πολύτιμη ιδίως σε κρίσιμες περιόδους ενώ περιορίζεται το κόστος που σχετίζεται με την αναπλήρωση προσωπικού που αποχώρησε.! Τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης: ενισχύουν την ταύτιση με την επιχείρηση και οδηγούν σε αφοσιωμένο προσωπικό αυξάνουν την ικανοποίηση των εργαζομένων και συνεπώς και την παραγωγικότητα έχουν ως αποτέλεσμα χαμηλά ποσοστά παραίτησης 18

19 2.7. Ελκυστικότητα του εργοδότη Τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης δημιουργούν ελκυστικά περιβάλλοντα εργασίας. Η συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα ενδυναμώνει την εικόνα και την φήμη της επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερη βαρύτητα δίνει μια επιχείρηση στο θεσμό της μαθητείας/πρακτικής άσκησης τόσο πιο ελκυστικό περιβάλλον αποτελεί για ικανούς μαθητευόμενους. Πολλές επιχειρήσεις δεν είναι σίγουρες για το πώς να βελτιώσουν την εικόνα τους προκειμένου δυνητικά να προσελκύσουν αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό ενώ συχνά επενδύουν μεγάλα χρηματικά ποσά και χρόνο σε ενέργειες για το σκοπό αυτό. Σε περιόδους που οι κατάλληλοι εργαζόμενοι είναι δυσεύρετοι, η ανάγκη για τη δημιουργία και τη διατήρηση μιας θετικής εικόνας της επιχείρησης μεγαλώνει. Υπό αυτή την έννοια, προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ένα επιτυχημένο εργαλείο μάρκετινγκ βασισμένο στην ιδέα της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, το οποίο βελτιώνει τη φήμη της επιχείρησης στον κλάδο αλλά και μεταξύ εργαζομένων, προμηθευτών και πελατών. Η θετική εταιρική εικόνα που απορρέει από την προσφορά ευκαιριών σε νέους την καθιστά περισσότερο ελκυστική στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που παρέχουν προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης βελτιώνουν τη φήμη και την ανταγωνιστικότητά τους. Τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης: δημιουργούν μια θετική εικόνα για την επιχείρηση, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον συνδυάζουν την εταιρική ευθύνη με την αναγνωσιμότητα! 19

20 20

21 Γιατί τα προγράμματα μαθητείας/ πρακτικής άσκησης γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά; 3. Τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης αποτελούν απάντηση σε μια σειρά από προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τόσο οι επιχειρήσεις όσο και η κοινωνία στο σύνολό της Έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού Μέχρι το 2030 ο αριθμός των ατόμων που ανήκουν στο εργατικό δυναμικό θα μειωθεί από 50 εκατομμύρια που είναι σήμερα, σε 42 εκατομμύρια. Σε όλη την Ευρώπη, το ένα τρίτο του συνόλου των επιχειρήσεων θεωρούν ότι επηρεάστηκε αρνητικά από τις συνέπειες της έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού και θεωρούν ότι αποτελεί κίνδυνο για τη δική τους οικονομική ανάπτυξη. Ήδη σήμερα, η έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού επηρεάζει πολλές επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό κοστίζει χρόνο και χρήμα στις εταιρείες, έχει δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους και τελικά απειλεί την ανταγωνιστικότητά τους. Η αυξανόμενη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού οφείλεται κυρίως στις δημογραφικές αλλαγές καθώς το εργατικό δυναμικό μειώνεται. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των ειδικευμένων εργαζομένων στο μέλλον θα μειώνεται συνεχώς και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού θα αυξηθεί δραματικά.! 21

22 Γιατί τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης είναι ολοένα και πιο σημαντικά 3.2. Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα Τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης αποτελούν απάντηση σε μια σειρά από προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τόσο οι επιχειρήσεις όσο και η κοινωνία στο σύνολό της.! Επαγγέλματα του μέλλοντος θα απαιτούν μεσαίου έως υψηλού επιπέδου προσόντα και η ζήτηση για λιγότερο ειδικευμένους εργαζομένους θα συνεχίσει να μειώνεται. Η οικονομία χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από την καινοτομία και την τεχνολογία. Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από προσωπικό εκπαιδευμένο να χειριστεί τις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου εργασίας και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες τεχνολογίες. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές χώρες ξεχωρίζουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό κυρίως για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών και όχι για το χαμηλό κόστος τους. Κατά συνέπεια η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Ευρώπης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα των εργαζομένων τους Αναντιστοιχία δεξιοτήτων Η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων: Πώς σχετίζεται με τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης! Σε όλη την Ευρώπη σχεδόν τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι οι νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για την επαγγελματική ζωή. Η αναντιστοιχία δεξιοτήτων είναι ουσιαστικά η διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων και δυσχεραίνει την προσέλκυση κατάλληλων εργαζόμενων. Επιπλέον η βασική αλλά και η επαγγελματική εκπαίδευση είναι συχνά ανεπαρκείς ώστε να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των παρεχόμενων δεξιοτήτων και των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι ενώ οι επιχειρήσεις αδυνατούν να προσελκύσουν κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό από την άλλη σημαντικός αριθμός νέων που ενδιαφέρονται για προγράμματα μαθητείας/ πρακτικής άσκησης παραμένει ανενεργός Η ανεργία των νέων Η ανεργία των νέων: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να αγνοήσουν τα κοινωνικά προβλήματα Στην Ευρώπη, περισσότερο από το ένα πέμπτο του συνόλου της ηλικιακής ομάδας ετών πλήττονται από την ανεργία. 22

23 Οι νέοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Η σοβαρή οικονομική κρίση που έπληξε σε μεγάλο βαθμό την ελληνική αγορά εργασίας οδήγησε στην παρακμή. Το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα έχει ανέλθει σχεδόν στο 30 % ενώ πριν από πέντε χρόνια ανερχόταν στο 8 %. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ και φαίνεται ότι εξακολουθεί να αυξάνεται. Ακόμα κι αν αυτή η αύξηση της ανεργίας φάνηκε να μειώνεται ελαφρά το 2013, εξακολουθούν να υπάρχουν σημάδια αποσταθεροποίησης. Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη για την ανεργία των νέων στην Ελλάδα καθώς το Σεπτέμβριο του 2014 ανήλθε σε 50,7 % ποσοστό που αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσφέροντας προοπτικές επιτυχούς επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μέσω προγραμμάτων μαθητείας/ πρακτικής άσκησης, οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν τους νέους και συμβάλλουν στην μείωση της ανεργίας.! 3.5. Η πρόκληση της μαθητείας Γιατί η μαθητεία αποτελεί πρόκληση; Σύμφωνα με εκτιμήσεις το διάστημα , στην Ελλάδα, ο αριθμός των νέων που συμμετέχουν στην κατάρτιση και την εκπαίδευση θα μειωθεί κατά 13 %. Τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης επιφέρουν πολλά οφέλη στις επιχειρήσεις, στους νέους και στην κοινωνία στο σύνολό της. Αποτελούν μια ουσιαστική απάντηση στις σημερινές προκλήσεις, όπως η έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, η ανεργία, η δυνατότητα καινοτομίας και υγιούς ανταγωνισμού και η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων. Ο βαθμός κατά τον οποίο οι παραπάνω προκλήσεις θα επιδράσουν αρνητικά στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων εξαρτάται σημαντικά από τη δυνατότητά τους να αξιοποιήσουν το θεσμό της μαθητείας/πρακτικής άσκησης. Την ίδια στιγμή, ακόμα και ο ίδιος ο θεσμός της μαθητείας/πρακτικής άσκησης αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις με σημαντικότερη αν είναι η προσέλκυση νέου δυναμικού πρόθυμου να ενταχθεί σε αυτή τη μορφή κατάρτισης/απασχόλησης. Πολύ συχνά οι νέοι αναζητούν όλο και περισσότερο στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση μιας και αποτελεί περισσότερο ελκυστική επιλογή ενώ θεωρείται περισσότερο κοινωνικά αποδεκτή, ακόμα και αν μερικές φορές μπορεί να προσφέρει λιγότερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Επομένως, η αξιοποίηση των προγραμμάτων μαθητείας/πρακτικής άσκησης θα διατηρήσει ζωντανό το θεσμό και θα αναδείξει τα πολλαπλά οφέλη.! 23

24 24

25 Η αρχή είναι σημαντική! Μια στρατηγική προσέγγιση Τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης αποτελούν ένα επιτυχημένο μοντέλο αλλά ωστόσο δεν μπορούν να εγγυηθούν την επιτυχία μιας επιχείρησης. Βέβαια επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει σε αυτού του είδους τα προγράμματα θεωρούν την ανάπτυξή τους άρρηκτα συνδεδεμένη με τους μαθητευόμενους αλλά απαιτείται σωστή προσέγγιση. Με αυτή την έννοια όλα τα στάδια, προσέλκυσης, επιλογής, εκπαίδευσης, καθοδήγησης και εν τέλει ένταξης των εκπαιδευομένων παίζουν καθοριστικό ρόλο για την επιτυχή έκβαση και προκειμένου το εγχείρημα να αποβεί αποδοτικό Αποτελεσματικός Σχεδιασμός Η διαδικασία προσέλκυσης μαθητευόμενων πρέπει να βασίζεται στις μακροπρόθεσμες ανάγκες της επιχείρησης και στο προφίλ του εργαζόμενου που απαιτείται σε βάθος χρόνου. Επιπλέον τα προγράμματα μαθητείας/πρακτικής άσκησης βασίζονται στην σταδιακή εξέλιξη ενός μη εξειδικευμένου εργαζόμενου προκειμένου αποτελέσει βασικό μέλος του ανθρώπινου δυναμικού απόλυτα προετοιμασμένου να αντεπεξέλθει στις ιδιαίτερες απαιτήσεις. Κατά συνέπεια ο σχεδιασμός των θέσεων μαθητείας, η αναζήτηση και επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων, η σύναψη της σύμβασης, καθώς και η ενσωμάτωση των νέων στην εταιρεία κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου αποτελούν ορόσημα. 25

26 Η αρχή είναι κρίσιμη Το σχήμα που ακολουθεί απεικονίζει τα στάδια σχεδίασης και υλοποίησης προγραμμάτων μαθητείας/πρακτικής άσκησης Ποιοι είναι οι στόχοι; Τι αναζητώ; Σχεδιασμός Πώς μπορώ να πετύχω την ενσωμάτωση; Αφομοίωση Μαθητεία - Πρακτική Άσκηση Προσέλκυση Πώς να προσελκύσω τους κατάλληλους υποψήφιους; Ένταξη Επιλογή Πώς μπορώ να πετύχω την ομαλή ένταξη; Πώς να επιλέξω τον/την κατάλληλο/η; 26

27 Ο βαθμός στον οποίο μια επιχείρηση ωφελείται πραγματικά επενδύοντας στο μοντέλο μαθητείας/ πρακτικής άσκησης εξαρτάται από την επιλογή των κατάλληλων νέων, την επιτυχή ένταξή τους στην επιχείρηση, καθώς και την ανάπτυξη της αίσθησης της δέσμευσης. Η ορθή σχεδίαση και η εκτέλεση των προγραμμάτων μαθητείας/πρακτικής άσκησης διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από το θεσμό της μαθητείας. Ξεκινώντας με Μαθητεία - Νέοι τρόποι πρόσληψης προσωπικού Σημαντική «δεξαμενή» ικανού ανθρώπινου δυναμικού Καινοτόμα μέθοδος πρόσληψης που βασίζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης Οριοθέτηση του αιτούμενου επαγγελματικού προφίλ Επένδυση στην αναβάθμιση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού Παροχή ευκαιριών σε νέους στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης Το εγχειρίδιο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου starting with apprenticeship: sustainable strategies for recruiting young people interested in in-company training. Στηρίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ώστε να συμμετάσχουν σε δράσεις μαθητείας/ πρακτικής άσκησης και να συμβάλλουν στην ανάδειξη της σαν ένα μέσο για την προσέλκυση και πρόσληψη νέων. Βαρύτητα δίνεται σε μεθόδους προσέλκυσης και επιλογής των νέων εκπαιδευόμενων αλλά και της αποτελεσματικής ενσωμάτωσής τους στο σταθερό προσωπικό της εταιρίας, ήδη από το στάδιο της εκπαίδευσης. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο StartApp 27

28 5. Θέλετε να προσφέρετε θέσεις μαθητείας/πρακτικής άσκησης; Οργανισμοί, όπως ο Οργανισμός Εργατικού Δυναμικού και τα γραφεία Διασύνδεσης των τεχνολογικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχουν μια ολοκληρωμένη γκάμα υποστηρικτικών υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Παρακάτω θα βρείτε στοιχεία δομών που μπορούν να σας υποστηρίξουν στην πλήρωση και διαχείριση των θέσεων μαθητείας/πρακτικής άσκησης που προσφέρει η επιχείρησή σας. i Πρακτική Άσκηση φοιτητών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ i Πρακτική Άσκηση φοιτητών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΤΕΙ Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις επιμέρους ιστοσελίδες των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στις περιοχές που σας ενδιαφέρουν. i Μαθητεία φοιτητών Επαγγελματικών σχολών ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ i Πρακτική Άσκηση δικαιούχων επιταγών κατάρτισης 28

29 29

30 Το εγχειρίδιο «Η Μαθητεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη-Ώρα για δράση» δημιουργήθηκε από τους οργανισμούς ς k.o.s GmbH, Berlin Austrian Institute for Research on Vocational Training (oeibf), Vienna σε συνεργασία με τους οργανισμούς ABB Ausbildungszentrum Berlin ggmbh, Berlin Institute of Entrepreneurship Development (IED), Larissa Polish Association of Construction Industry Employers (PZPB), Warsaw Συγγραφείς αγγλικής έκδοσης Anja Lietzmann (k.o.s GmbH) Martin Mayerl (öibf ) Πληροφορίες για την Ελληνική έκδοση Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Ηρ. Πολυτεχνείου 60, Λάρισα Τηλ./Φαξ Ημερομηνία έκδοσης Ιανουάριος 2015 Μετάφραση, επιμέλεια, προσαρμογή στην Ελληνική πραγματικότητα Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Σχεδιασμός Jürgen Brües/altanoite.com Φωτογραφίες Ronnie Niedermeyer/m.co.at Εκτύπωση druck.at Το εγχειρίδιο αναπτύχθηκε από το εταιρικό σχήμα του έργου starting with apprenticeship το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Εταιρικών Σχέσεων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του ευρωπαϊκού προγράμματος erasmus +. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υποστηρίζεται από την Εθνική Αρχή της Γερμανίας federal institute for vocational training. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Αρχή της Γερμανίας δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τη χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται στο παρόν.

31

32 StartApp

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις και προοπτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα. Δρ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου

Προκλήσεις και προοπτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα. Δρ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Προκλήσεις και προοπτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Δρ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου 1 Κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα ΑΕΠ Έξι χρόνια σε οικονομική ύφεση δημιούργησαν συνθήκες χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

10 Aνταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Διαχείρισης του Φόρτου Εργασίας σε ένα Περιβάλλον Ασφαλές και Προσανατολισμένο στο Ανθρώπινο Δυναμικό

10 Aνταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Διαχείρισης του Φόρτου Εργασίας σε ένα Περιβάλλον Ασφαλές και Προσανατολισμένο στο Ανθρώπινο Δυναμικό 10 Aνταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Διαχείρισης του Φόρτου Εργασίας σε ένα Περιβάλλον Ασφαλές και Προσανατολισμένο στο Ανθρώπινο Δυναμικό Η παρούσα δημοσίευση απευθύνεται σε διαχειριστές ανθρώπινου δυναμικού-διοικητές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους

Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Δελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδας: Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης και η σημασία τους για επιχειρήσεις και εργαζομένους Αθήνα, 25/4/2012 Τα αποτελέσματα της έρευνας με θέμα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν 2 Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν Στους φοιτητές μου που αποτελούν την πηγή και το κίνητρο για: «συνεχή βελτίωση» «συνεχή μάθηση» «συνεχή ανανέωση» και προβληματισμό 3 ανάπτυξη, αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)»

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» «Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» Περιεχόμενα 1. Στόχος... 2 2. Μεθοδολογία έρευνας.....2 3. Ανάλυση αποτελεσμάτων 3 3.1 Μηχανολόγοι Μηχανικοί....3

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι, δικαιώματα και πολιτικές της κρίσης: άμεσα θύματα, χαμένες γενιές;

Νέοι, δικαιώματα και πολιτικές της κρίσης: άμεσα θύματα, χαμένες γενιές; Νέοι, δικαιώματα και πολιτικές της κρίσης: άμεσα θύματα, χαμένες γενιές; ΚΑΘ. ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ Πάντειο Πανεπιστήμιο ΕΙΕΑΔ, Ανοιχτή Συζήτηση «Η ανεργία των νέων στην περίοδο της οικονομικής κρίσης: δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional

Management. Facility. Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο. Special Report: Facility Management. HR Professional HR Professional Special Report: Facility Management Facility Management Η εύρυθμη λειτουργία στο επίκεντρο Η υποστήριξη και συντήρηση των «πάγιων στοιχείων» μιας επιχείρησης αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μαϊος 2013 _ περιεχόμενα Το Πρόγραμμα Αναμενόμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν Διαδικασία συμμετοχής Ποιοι είμαστε _ Το Πρόγραμμα «Σχέδιο Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ»

7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» Νικόλαος Κοτσυφός 7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» Με παραδείγματα μέσα από την ελληνική πραγματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του 2014 εκδόσεις ΙΒΙΣΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Ποιους αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σoφοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2 Θέματα Παρουσίασης 1. Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων 2. E-Gnosis 3. Ενημέρωσέ με 4. Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι)

Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι) Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι) Εισηγήτριες: Άννα Κοδέλλα Βασιλική Λάτση Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 1. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ m129. Δρ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ m129. Δρ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ m129 Δρ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Τι είναι και τι κάνει Κοινωνική Ευρώπη Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κάποιο άτομο που ενεργεί εκ μέρους της Επιτροπής για την ενδεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Ασφάλεια και Υγιεινή -Τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης ; Ποιος είναι ο αριθμός εργαζομένων και σε ποια κατηγορία επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα