WIDER Πράσινη Ανάπτυξη των

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "WIDER Πράσινη Ανάπτυξη των"

Transcript

1 WIDER Πράσινη Ανάπτυξη των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων: Καινοτοµία και Ανάπτυξη στον τοµέα της Ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου WP4 ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Πιλοτικό Σχέδιο Κουπονιών Καινοτοµίας Πρόσκληση προς Πολύ Μικρές και Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για υποβολή σχεδίων µεταφοράς τεχνογνωσίας, προκειµένου να λάβουν κουπόνι καινοτοµίας για την τοποθέτηση / επανατοποθέτησή τους στην αγορά της οικολογικά έξυπνης κατοικίας για ηλικιωµένους Παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής µέχρι τις 18 Ιουνίου 2014

2 Ο Ευρωπαϊκός πληθυσµός γερνάει, γεγονός που σηµαίνει ότι ο αριθµός των ατόµων άνω των 65 ετών αυξάνεται. Αυτή η τάση γήρανσης συνεπάγεται πολλές κοινωνικές αλλαγές και προκλήσεις, για τις οποίες πρέπει να αναζητηθούν κατάλληλες λύσεις. Το έργο WIDER θα αντιµετωπίσει αυτό το ζήτηµα µέσα από µια καινοτόµο προσέγγιση. Ο κύριος στόχος του WIDER είναι να συµβάλει στον εντοπισµό και την ενίσχυση των ικανοτήτων καινοτοµίας, διαχείρισης γνώσης και δικτύωσης των Πολύ Μικρών και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων της Μεσογείου, προκειµένου να βελτιωθεί η τοποθέτηση νέων προϊόντων των επιχειρήσεων αυτών σε όλο το µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας της οικολογικά έξυπνης κατοικίας για την ενεργή και ανεξάρτητη διαβίωση των ηλικιωµένων στις επτά εµπλεκόµενες στο πιλοτικό έργο βιοµηχανικές περιφέρειες της Μεσογείου. 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ Η καινοτοµία αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και επιπλέον ενισχύει την ανταγωνιστικότητα πολλών επιχειρήσεων της περιοχής της Μεσογείου. Η καινοτοµία περιλαµβάνει ριζοσπαστικές, σταδιακές ή συνεχείς βελτιώσεις στα προϊόντα, στις διαδικασίες, καθώς επίσης και στο µάρκετινγκ και στον οργανωτικό σχεδιασµό των επιχειρήσεων. Τα Κουπόνια Καινοτοµίας έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέψουν στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στην τεχνογνωσία που χρειάζονται για να καινοτοµήσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητά τους, ενώ ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να δηµιουργήσουν νέες επαφές. Στόχος της Πιλοτικής ράσης των Κουπονιών είναι να χρηµατοδοτήσει καινοτόµα σχέδια τα οποία θα επιτρέψουν σε Πολύ Μικρές και Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις να επανατοποθετηθούν στην αγορά, προς την κατεύθυνση της οικολογικά έξυπνης κατοικίας για ηλικιωµένους, λαµβάνοντας υπόψη τόσο το θέµα της ενεργειακής αποτελεσµατικότητας όσο και την προσέγγιση του τελικού χρήστη. Οι διαθέσιµοι πόροι είναι ,00 ανά πιλοτική περιοχή για το συνολικό ποσό των ,00. Η Πρόσκληση χρηµατοδοτείται από την Πιλοτική ράση του έργου WIDER, στο πλαίσιο του προγράµµατος MED. Η διαχείριση της Πρόσκλησης έχει αναπτυχθεί σε τοπικό επίπεδο από τους ακόλουθους εταίρους του WIDER που συµµετέχουν στο πιλοτικό σχέδιο: 2

3 ΧΩΡΑ ΕΤΑΙΡΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΙΤΑΛΙΑ (IT) ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (PΤ) ΙΣΠΑΝΙΑ (ES) Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Marche (SVIM SpA) Πανεπιστήµιο της Algarve Καταλανικός Οργανισµός Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ACC1O) ΓΑΛΛΙΑ (FR) Cluster Υγείας της Grenoble ΣΛΟΒΕΝΙΑ (SI) ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΚΗ (BiH) ΕΛΛΑ Α (GR) Κέντρο Ανάπτυξης της Καρδιάς της Σλοβενίας (Development Centre of the Heart of Slovenia) Οργανισµός Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης του Σεράγεβο (SERDA) Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Chamber of Commerce and Industry) 3

4 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο έργο WIDER Green Growing of SMEs: Innovation and Development in the Energy Sector in the Mediterranean Area, το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED, προσκαλεί Πολύ Μικρές και Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να υποβάλουν καινοτόµα σχέδια µεταφοράς τεχνογνωσίας, από φορείς που έχουν ενταχθεί ή θα έχουν ενταχθεί, µέχρι τα τέλη Απριλίου 2014, σε διεθνή κατάλογο σχετικών παρόχων / προµηθευτών (πανεπιστήµια, κολλέγια, οργανισµοί έρευνας και τεχνολογίας, τεχνικοί σύµβουλοι, ειδικοί σε θέµατα προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων, ειδικοί σε θέµατα σχεδίασης, κ.λ.π), τα οποία θα τους επιτρέψουν να τοποθετηθούν / επανατοποθετηθούν, µε προϊόντα ή υπηρεσίες τους, στην αγορά της οικολογικά έξυπνης κατοικίας για ηλικιωµένους. O διεθνής κατάλογος Παρόχων / Προµηθευτών Τεχνογνωσίας έχει δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του έργου WIDER και θα ενηµερώνεται µέχρι τα τέλη Απριλίου 2014, που λήγει η σχετική προθεσµία υποβολής αιτήσεων για ένταξη, από τους ενδιαφεροµένους. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στον διεθνή κατάλογο Παρόχων / Προµηθευτών Τεχνογνωσίας βρίσκεται αναρτηµένη στη θέση Σηµαντικά Θέµατα της ιστοσελίδας του ΕΒΕΘ Στις επιχειρήσεις, τα καινοτόµα σχέδια των οποίων θα επιλεγούν, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης από την αρµόδια Τοπική Επιτροπή Καινοτοµίας, που συγκρότησε, στο πλαίσιο του έργου, το ΕΒΕΘ, θα χορηγηθεί κουπόνι καινοτοµίας που θα αντιστοιχεί σε συνολικό ποσό πέντε έως δέκα χιλιάδων Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ή µη του ΦΠΑ ανάλογα µε την ισχύουσα νοµοθεσία). Για το ύψος του κάθε κουπονιού καινοτοµίας θα αποφασίζει η Τοπική Επιτροπή Καινοτοµίας. Το κουπόνι καινοτοµίας θα δίνει τη δυνατότητα στις επιλεγείσες επιχειρήσεις να υλοποιήσουν το σχέδιο µεταφοράς τεχνογνωσίας από τον πάροχο του διεθνούς καταλόγου που θα επιλέξουν, ενώ ο τελευταίος, µετά την ολοκλήρωση του έργου, θα εξοφληθεί από το ΕΒΕΘ για το σύνολο του ποσού που αναγράφεται στο κουπόνι, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναλυτικά περιγράφεται στο σηµείο 5.5 της παρούσας πρόσκλησης Θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο 1. Κανονισµός Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ) 1407/2013 για τις «Ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας» (De minimis), σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου Ο εν λόγω κανονισµός καθορίζει σε ,00 το µέγιστο ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που µπορεί να λάβει µια µεµονωµένη επιχείρηση κατά τη διάρκεια µιας περιόδου τριών οικονοµικών ετών. 4

5 2. Ν. 2081/1992 «Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α / ) «Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας». 4. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED , άξονας προτεραιότητας 1 «Ενδυνάµωση των ικανοτήτων καινοτοµίας», στόχος 1.1 «ιάχυση καινοτόµων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας». 5. Εγκεκριµένο, από την ιαχειριστική Αρχή του προγράµµατος MED, Έντυπο υποβολής της πράξης WIDER (Application Form). 6. Εταιρική Συµφωνία (Partnership Agreement) µεταξύ του συνόλου των εταίρων του έργου. 7. Αριθµός 1C-MED12-94 σύµβαση χρηµατοδότησης του έργου WIDER green growing of SMEs: Innovation and Development in the energy sector in med area. 8. Απόφαση της ιοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΘ της 19/02/ ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 3.1 Επιλεξιµότητα του αιτούντος Κριτήρια επιλεξιµότητας του αιτούντος: α) Να είναι Πολύ Μικρή, Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση, σύµφωνα µε τον παρακάτω ορισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ Αριθµός Προσωπικού: <250 <50 <10 Κύκλος Εργασιών: <50M <10M <2M Σύνολο Ετήσιου Ισολογισµού: <43M <10M <2M β) Η έδρα της επιχείρησης να βρίσκεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. γ) Κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης, η επιχείρηση να µη βρίσκεται σε δικαστική διαµάχη µε τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δηµόσιες αρχές. δ) Η επιχείρηση να µην χαρακτηρίζεται ως προβληµατική, σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 7 του κανονισµού ΕΚ. 800/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ε) Η επιχείρηση να µην τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης να µην έχει κινηθεί εναντίον της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 5

6 εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. Επίσης, να µην τελεί υπό καθεστώς επιτήρησης και να µην υπόκειται σε τυχόν άλλους νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 3.2 Η επιλογή των παρόχων / προµηθευτών τεχνογνωσίας Προκειµένου οι αιτούντες να αποκτήσουν πρόσβαση στις δεξιότητες και την ερευνητική τεχνογνωσία που διαθέτουν εξειδικευµένοι τρίτοι φορείς, θα πρέπει να επικοινωνήσουν µε κάποιον από τους παρόχους / προµηθευτές, οι οποίοι έχουν επιλεγεί να συµµετάσχουν στην πρωτοβουλία των Κουπονιών Καινοτοµίας και παρατίθενται στο διεθνή κατάλογο του WIDER. Ο εν λόγω κατάλογος είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα του έργου και θα παραµείνει ανοικτός µέχρι τις 30 Μαϊου Η κάθε επιχείρηση µπορεί να επιλέξει, για την υλοποίηση του σχεδίου καινοτοµίας της, έως δύο παρόχους του καταλόγου, µε την προϋπόθεση ότι µεταξύ των φορέων που έχουν ενταχθεί στον διεθνή κατάλογο δεν συµπεριλαµβάνεται πάροχος ο οποίος διαθέτει συνολικά την απαιτούµενη τεχνογνωσία για την υλοποίηση του σχεδίου. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι πάροχοι / προµηθευτές τεχνογνωσίας, καθώς και µε τη διαδικασία ένταξής τους στο διεθνή κατάλογο, µπορούν να βρουν οι ενδιαφερόµενοι στη θέση «Σηµαντικά Θέµατα» της ιστοσελίδας του ΕΒΕΘ: καθώς και στις σελίδες των λοιπών εταίρων του έργου που συµµετέχουν στο πιλοτικό σχέδιο για τα κουπόνια καινοτοµίας. 3.3 Η σχέση αιτούντων Παρόχων / Προµηθευτών τεχνογνωσίας Οι Αιτούντες και οι Πάροχοι / Προµηθευτές Τεχνογνωσίας πρέπει να είναι εντελώς διακριτές οντότητες, χωρίς κανένα οικονοµικό ή άλλο δεσµό. Αυτό σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις και οι Πάροχοι / Προµηθευτές Τεχνογνωσίας δεν µπορούν να ανήκουν στην ίδια µητρική επιχείρηση, να υπόκεινται στην ίδια διοίκηση ή να έχουν κοινά διευθυντικά στελέχη. Ο Αιτών υποχρεούται να δηλώσει ότι δεν υφίστανται σχέσεις κοινής διοίκησης µεταξύ της επιχείρησής του και του προτεινόµενου Παρόχου / Προµηθευτή Τεχνογνωσίας για την υλοποίηση του σχεδίου καινοτοµίας, συµπεριλαµβανοµένου του ότι ο Πάροχος / Προµηθευτές Τεχνογνωσίας: εν είναι θυγατρική ή συνδεδεµένη δοµή, εν έχει κοινούς διευθυντές, στελέχη ή ανώτερα διευθυντικά στελέχη µε την επιχείρηση. 6

7 3.4 Σύγκρουση συµφερόντων Ο Αιτών δεν πρέπει να έχει καµία σύγκρουση συµφερόντων µε το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, καθώς και µε τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης που µπορεί να επηρεάσουν την υλοποίηση του καινοτόµου σχεδίου µεταφοράς τεχνογνωσίας. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 4.1 Τύπος κουπονιού καινοτοµίας Το κουπόνι καινοτοµίας δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να διερευνήσει νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες ή να επιλύσει προβλήµατα που ενδεχοµένως αντιµετωπίζει µε τη βοήθεια ενός Παρόχου / Προµηθευτή Τεχνογνωσίας, εγγεγραµµένου στο διεθνή κατάλογο του WIDER. Το κάθε κουπόνι καινοτοµίας αντιπροσωπεύει ποσό που µπορεί να κυµαίνεται από 5.000,00 έως ,00 (συµπεριλαµβανοµένου ή µη του ΦΠΑ σύµφωνα µε την ισχύουσα κατά περίπτωση νοµοθεσία) ανάλογα µε τις απαιτήσεις του κάθε σχεδίου µεταφοράς τεχνογνωσίας. Ως εκ τούτου, για την κάθε επιλεγείσα επιχείρηση θα καλυφθεί, µέσω του έργου WIDER, συνολική δαπάνη, µεταφοράς τεχνογνωσίας, για την υλοποίηση του σχεδίου της, από τον επιλεγµένο πάροχο ή παρόχους, το ύψος της οποίας σε καµία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το αναγραφόµενο στο κουπόνι καινοτοµίας ποσό. Οποιαδήποτε επιπλέον δαπάνη θεωρηθεί απαραίτητη από την επιχείρηση για την υλοποίηση του σχεδίου καινοτοµίας της θα επιβαρύνει αποκλειστικά την ίδια την επιχείρηση. Συνιστάται στην επιχείρηση και τον πάροχο τεχνογνωσίας να συµφωνήσουν από κοινού, πριν από την υποβολή της αίτησης, το πρόγραµµα εργασίας που θα ακολουθήσουν για την υλοποίηση του καινοτόµου σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση θα πρέπει να συµπεριλάβει στο φάκελο της αίτησής της και σχετικό µνηµόνιο συνεργασίας, το οποίο θα συνυπογράφεται από τα δύο µέρη (την επιχείρηση και τον Πάροχο / Προµηθευτή Τεχνογνωσίας). Κατά την αξιολόγηση, θα ευνοηθούν τα καινοτόµα σχέδια των επιχειρήσεων που έχουν ήδη εντοπίσει Πάροχο / Προµηθευτή Τεχνογνωσίας. 7

8 4.2 Επιτρεπόµενες χρήσεις του Κουπονιού Για τους σκοπούς αυτής της πρωτοβουλίας, καινοτόµο σχέδιο είναι αυτό που µεταφέρει τεχνογνωσία επιστηµονικής, τεχνολογικής ή καινοτόµας φύσης, η οποία είναι νέα για την επιχείρηση. Η επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιήσει τη νέα γνώση για να καινοτοµήσει ως προς ένα προϊόν, µια διαδικασία ή µια υπηρεσία. Παραδείγµατα πιθανών επιλέξιµων δραστηριοτήτων, είναι οι παρακάτω: ανάπτυξη καινοτόµου υπηρεσίας δηµιουργία επιχειρηµατικού µοντέλου πειραµατική δοκιµή / µέτρηση σχεδιασµός και ανάπτυξη προϊόντος ή υπηρεσίας, (ανάπτυξη πρωτοτύπου, χρήση νέων πράσινων τεχνολογιών / υλικών) προσαρµογή προϊόντων / υπηρεσιών στις ανάγκες των ηλικιωµένων παγκόσµια πιστοποίηση επέκταση σε νέες αγορές / τοµείς κλπ. Το Πρόγραµµα ΕΝ θα υποστηρίξει σχέδια, που πρωταρχικά αφορούν: αντικατάσταση ρουτίνας ή αναβάθµιση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, µε χρήση απλών τεχνολογιών, δραστηριότητες που θα µπορούσαν να αναληφθούν κατά τη συνηθισµένη ροή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, όπως η επέκταση της παραγωγικής ικανότητας, αναβάθµιση δεξιοτήτων ατόµων, όπου υπάρχει αµελητέο όφελος για την ικανότητα καινοτοµίας της ευρύτερης οργάνωσης, και εκπαιδευτικά σεµινάρια που είναι επιλέξιµα για χρηµατοδότηση από άλλα προγράµµατα ή από φορείς της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 4.3 Βιωσιµότητα Οι αιτούντες οφείλουν να αποδείξουν την έκταση της εξάρτησης του καινοτόµου σχεδίου από τη χρηµατοδότηση µέσω του κουπονιού, συµπεριλαµβανοµένης της πιθανότητας υλοποίησης του σχεδίου, ακόµη και στην περίπτωση που η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν ένα πλάνο για την αξιοποίηση του σχεδίου καινοτοµίας µετά τη χρήση του κουπονιού. 5. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 5.1 Ύψος χρηµατοδότησης Το ποσό του κουπονιού καινοτοµίας κυµαίνεται από 5.000,00 έως ,00. 8

9 5.2 υνατότητα µεταφοράς Το κουπόνι εκδίδεται στο όνοµα της επιχείρησης (ωφελούµενος κουπονιού), δεν έχει χρηµατική αξία και δεν µεταφέρεται. 5.3 ιάρκεια της χρηµατοδότησης Τα σχέδια που θα χρηµατοδοτηθούν µέσω των κουπονιών καινοτοµίας πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής τριµερούς σύµβασης µεταξύ του ΕΒΕΘ, της επιχείρησης και του παρόχου τεχνογνωσίας. Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωµα να ανακαλέσει το κουπόνι καινοτοµίας που έχει εκδώσει σε συγκεκριµένη επιχείρηση, εάν η υλοποίηση του καινοτόµου σχεδίου της δεν έχει ξεκινήσει εντός χρονικού διαστήµατος σαράντα πέντε (45) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσής του. Ως ηµεροµηνία εκκίνησης της υλοποίησης του σχεδίου νοείται η ηµεροµηνία υπογραφής σχετικής τριµερούς σύµβασης µεταξύ του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, της επιχείρησης στην οποία έχει εκδοθεί το Κουπόνι Καινοτοµίας και του Πάροχου ή τους Παρόχους Τεχνογνωσίας (έως δύο) που αυτή θα επιλέξει. 5.4 Μη επιλέξιµες δαπάνες Το σύνολο των δαπανών του σχεδίου που πραγµατοποιήθηκαν χωρίς να εξυπηρετούν το στόχο του κουπονιού καινοτοµίας, καθώς και δαπάνες που δεν πραγµατοποιήθηκαν για την προµήθεια της υπηρεσίας µεταφοράς τεχνογνωσίας, από τον πάροχο στην επιχείρηση, ΕΝ είναι επιλέξιµες. Γενικά, οι παρακάτω δαπάνες ΕΝ είναι επιλέξιµες: O ΦΠΑ (στην περίπτωση που ο πάροχος τεχνογνωσίας εδρεύει σε κάποια από τις επιλέξιµες περιοχές του Προγράµµατος MED, εκτός της Ελλάδας) 1 απάνες για κατάρτιση και σεµινάρια που παρέχονται από τους παρόχους τεχνογνωσίας Όλες οι δαπάνες που δεν σχετίζονται άµεσα µε τους στόχους του κουπονιού καινοτοµίας Όλες οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται έξω από τα όρια των περιοχών που είναι επιλέξιµες για το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα MED 1. Επιλέξιµες περιοχές Προγράµµατος: Κύπρος: ολόκληρη η χώρα Γαλλία: 4 περιφέρειες - Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'azur, Rhône-Alpes, Ελλάδα: ολόκληρη η χώρα, Ιταλία: 18 περιφέρειες: Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, EmiliaRomagna, FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Piedmonte, Sardinia, Sicily, Tuscany,, Veneto, Μάλτα: ολόκληρη η χώρα, Πορτογαλία: 2 περιφέρειες - Algarve, Alentejo, Σλοβενία: το σύνολο της χώρας, Ισπανία: 6 αυτόνοµες περιφέρειες και οι δύο αυτόνοµες πόλεις - Ανδαλουσία, Αραγονίας, Καταλωνία, Βαλεαρίδες νήσους, Murcia, Valencia, Ceuta and Melilla,Ηνωµένο Βασίλειο: Γιβραλτάρ 9

10 Η χρηµατοδότηση δεν θα έχει αναδροµικό χαρακτήρα, µε την έννοια του ότι δεν θα χρηµατοδοτηθούν δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την έκδοση του κουπονιού καινοτοµίας. Γενικά, µπορούν να χρηµατοδοτηθούν, µέσω του κουπονιού καινοτοµίας, µόνο οι δαπάνες που θα πραγµατοποιήσει ο πάροχος τεχνογνωσίας για την υλοποίηση του σχεδίου καινοτοµίας. 5.5 Ρευστοποίηση των κουπονιών καινοτοµίας Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης θα καταβάλει ποσό έως αυτό της ονοµαστικής αξίας του Κουπονιού Καινοτοµίας στον Πάροχο / Προµηθευτή Τεχνογνωσίας, µετά από την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών παροχής διευκολύνσεων, αγαθών, υπηρεσιών, συµβουλευτικής ή τεχνογνωσίας προς την επιχείρηση. Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης δεν υποχρεούται να εξοφλήσει τον Πάροχο / Προµηθευτή Τεχνογνωσίας πριν παραλάβει τα ακόλουθα: Έγκυρο τιµολόγιο του Παρόχου / Προµηθευτή Τεχνογνωσίας. Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης υπογεγραµµένο από τον αιτούντα (την επιχείρηση), τον Πάροχο / Προµηθευτή Τεχνογνωσίας και το ΕΒΕΘ, στο οποίο θα αναφέρεται ότι οι συµφωνηµένες δραστηριότητες έχουν ολοκληρωθεί. Ενδιάµεση (τριµηνιαία) και Τελική Έκθεση Αποτελεσµάτων, φωτογραφίες ή/και άλλα, κατά περίπτωση, αποδεικτικά έγγραφα ή στοιχεία που θα τεκµηριώνουν την ολοκλήρωση της υλοποίησης του σχεδίου. 6. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 6.1 Τρόπος υποβολής της αίτησης Η αίτηση υποβολής (Application Form for WIDER Voucher), καθώς και τα συνοδευτικά έντυπα SME declaration, και De Minimis Aid Declaration, τα οποία είναι αναρτηµένα στη θέση Σηµαντικά Θέµατα της ιστοσελίδας του ΕΒΕΘ µαζί µε την παρούσα πρόσκληση, αφού συµπληρωθούν πλήρως, στην αγγλική γλώσσα, υπογραφούν, από το νόµιµο εκπρόσωπο και σφραγισθούν µε τη σφραγίδα της επιχείρησης, θα πρέπει να τοποθετηθούν σε κλειστό φάκελο µε την ένδειξη «Υποβολή αίτησης για τα κουπόνια καινοτοµίας του έργου WIDER». Ο φάκελος θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει: 1) Βεβαίωση εγγραφής στο Επιµελητήριο που υπάγεται η επιχείρηση (δεν απαιτείται για τις επιχειρήσεις µέλη του ΕΒΕΘ) 2) Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι α) Η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 10

11 ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. Επίσης, δεν τελεί υπό καθεστώς επιτήρησης και δεν υπόκειται σε τυχόν άλλους νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας, β) η επιχείρηση δεν βρίσκεται σε δικαστική διαµάχη µε τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δηµόσιες αρχές, γ) η επιχείρηση δεν χαρακτηρίζεται ως προβληµατική, σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 7 του κανονισµού ΕΚ. 800/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δ) δεν υφίστανται σχέσεις κοινής διοίκησης µεταξύ της επιχείρησης και του προτεινόµενου Παρόχου / Προµηθευτή Τεχνογνωσίας για την υλοποίηση του σχεδίου καινοτοµίας, συµπεριλαµβανοµένου του ότι ο Πάροχος / Προµηθευτές Τεχνογνωσίας δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεµένη δοµή και δεν έχει κοινούς διευθυντές, στελέχη ή ανώτερα διευθυντικά στελέχη µε την επιχείρηση. 3) Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ της επιχείρησης και του Πάροχου / Προµηθευτή Τεχνογνωσίας (στην περίπτωση που ο τελευταίος έχει εντοπιστεί πριν από την υποβολή της αίτησης). Ο ανωτέρω φάκελος θα πρέπει να κατατεθεί στο Τµήµα Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΘ, (Τσιµισκή 29, Θεσσαλονίκη), µέχρι την Tετάρτη 18 Ιουνίου Πολλαπλές αιτήσεις Το πνεύµα του πιλοτικού σχεδίου χορήγησης κουπονιών καινοτοµίας είναι να υποστηριχθούν οι επιχειρηµατίες στο να δηµιουργήσουν νέες επαφές και να οργανώσουν την καινοτοµία και τα δίκτυά τους. Το να υποβάλει κανείς πολλαπλές αιτήσεις σαφώς δε συνάδει µε την πρόθεση αυτή. Ωστόσο, µια επιχείρηση µπορεί να αποφασίσει να υποβάλει όσα καινοτόµα σχέδια µεταφοράς τεχνογνωσίας επιθυµεί, λαµβάνοντας υπόψη ότι κάθε νέα υποβολή θα ακυρώνει την προηγούµενη (η κάθε επιχείρηση µπορεί να έχει µόνο µία ενεργή αίτηση η οποία και θα αξιολογηθεί). 6.3 Επιλογή Παρόχων / Προµηθευτών Τεχνογνωσίας Από τον κάθε Πάροχο / Προµηθευτή Τεχνογνωσίας που θα επιλέξουν, οι Αιτούντες, για να τους παράσχει υπηρεσίες, θα απαιτηθεί να υπογράψει δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι: είναι εγνωσµένου κύρους (reputable standing), δεσµεύεται να παρέχει υπηρεσίες στις τιµές της αγοράς, δεσµεύεται να υποστηρίξει την υλοποίηση του σχεδίου καινοτοµίας της επιχείρησης εντός ενός λογικού χρονικού διαστήµατος, όπως έχει συµφωνηθεί µε τον αιτούντα, στο οποίο θα συµπεριλαµβάνεται η διαπραγµάτευση και συµφωνία σχετικά µε τα δικαιώµατα πνευµατικής 11

12 ιδιοκτησίας, και δεν βρίσκεται επί του παρόντος σε δικαστική διαµάχη µε τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές. 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 7.1 Επιτροπή Αξιολόγησης Οι αιτήσεις µε τα σχέδια καινοτοµίας που θα υποβληθούν στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης θα αξιολογηθούν από την Τοπική Επιτροπή Καινοτοµίας που έχει συγκροτήσει το ΕΒΕΘ. Τα µέλη της Επιτροπής διαθέτουν εξειδίκευση στους ακόλουθους τοµείς: - οικολογικά έξυπνη κατοικία για ηλικιωµένους - καινοτοµία - ενεργειακή αποτελεσµατικότητα - προοπτική τελικού χρήστη Η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσο το κάθε σχέδιο καινοτοµίας, πληροί προϋποθέσεις όπως η ποιότητα των υπηρεσιών, η καταλληλότητα, η ωφέλεια σε σχέση µε το κόστος, η εµπορική βιωσιµότητα, κλπ., σύµφωνα µε τον πίνακα αξιολόγησης του άρθρου 7.2, καθώς και τα κριτήρια επιλεξιµότητας των δαπανών του άρθρου

13 7.2 Πίνακας Αξιολόγησης ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛ ΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗ ΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Βαθµός συνεισφοράς του προτεινόµενου σχεδίου καινοτοµίας στην επίτευξη των βασικών στόχων της οικολογικά έξυπνης κατοικίας για ηλικιωµένους Λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα επιµέρους κριτήρια: ΕΑΝ ΤΟ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ: 3 = 1 ΒΑΘΜΟΣ 6 = 2 ΒΑΘΜΟΙ 9 = 3 ΒΑΘΜΟΙ 12 = 4 ΒΑΘΜΟΙ 15 = 5 ΒΑΘΜΟΙ 20 % 1. Λύσεις διατήρησης / εξοικονόµησης ενέργειας 2. Έξυπνες λύσεις 3. Προσέγγιση τελικού χρήστη Από 1= Χαµηλό έως 5= Υψηλό ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Αντίκτυπος του Σχεδίου Καινοτοµίας Λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα επί µέρους κριτήρια: ΕΑΝ ΤΟ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ: 30 % 1. Αύξηση γνώσης 2.Αύξηση πελατών /µεριδίου αγοράς 5 = 1 ΒΑΘΜΟΣ 10 = 2 ΒΑΘΜΟΙ 15 = 3 ΒΑΘΜΟΙ 20 = 4 ΒΑΘΜΟΙ 25 = 5 ΒΑΘΜΟΙ 3. Αύξηση παραγωγικότητας 4.Περιβαλλοντικός αντίκτυπος 5.Κοινωνικός αντίκτυπος Από 1= Χαµηλό to 5= Υψηλό PARTIAL TOTAL Καινοτοµία 20% 13

14 Τεχνική/επιστηµονική ποιότητα και πρωτοτυπία της καινοτόµου ιδέας/ανάγκης Από 1= Χαµηλή έως 5= Υψηλή Οικονοµική βιωσιµότητα του σχεδίου 15 % Επάρκεια, ρεαλισµός και συνεκτικότητα του προϋπολογισµού Από 1= Χαµηλή έως 5= Υψηλή Ικανότητα συνεργασίας / απορρόφησης καινοτοµίας Λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα επιµέρους κριτήρια: 1. Εµπειρία της επιχείρησης σε άλλα έργα (projects) και/ή από κοινού πρωτοβουλίες 2. Καταλληλότητα του (των) Παρόχου (ων) Τεχνογνωσίας σε σχέση µε τους στόχους του σχεδίου καινοτοµίας 3. Ύπαρξη Ανθρώπινων πόρων και λοιπών υποδοµών της επιχείρησης που «εγγυώνται» την ικανότητα απορρόφησης της καινοτοµίας ΕΑΝ ΤΟ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ: 3 = 1 ΒΑΘΜΟΣ 6 = 2 ΒΑΘΜΟΙ 9 = 3 ΒΑΘΜΟΙ 12 = 4 ΒΑΘΜΟΙ 15 = 5 ΒΑΘΜΟΙ 15 % Από 1= Χαµηλή έως 5=Υψηλή ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ 14

15 8.1 Εµπιστευτικότητα Η εταιρεία που υποβάλλει αίτηση για κουπόνι καινοτοµίας, υπογράφοντας το σχετικό έντυπο, επιτρέπει στους εταίρους του έργου WIDER να επεξεργάζονται τα δεδοµένα που παρέχει αποκλειστικά για διαχειριστικούς (συµπεριλαµβανοµένης της δηµοσίευσης γενικών πληροφοριών) και στατιστικούς σκοπούς, ακόµη και µέσω ηλεκτρονικών συσκευών ή ηλεκτρονικών υπολογιστών, µε την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η ασφάλεια και η εµπιστευτικότητα, στα πλαίσια του νόµου. 8.2 Αποποίηση Ευθυνών Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα MED δεν αναλαµβάνει οποιουδήποτε είδους υπόσχεση, εγγύηση ή δέσµευση σε σχέση µε την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα MED δεν θα είναι υπόλογο ή υπεύθυνο απέναντι σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση µε οποιεσδήποτε ανακρίβειες, λάθη, παραλείψεις ή παραπλανητικές δηλώσεις που µπορεί να περιέχονται στις πληροφορίες. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα MED δεν θα είναι υπόλογο ή υπεύθυνο απέναντι σε οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιαδήποτε έλλειψη πληροφόρησης οποιουδήποτε προσώπου σχετικά µε ανακρίβειες, λάθη, παραλείψεις ή παραπλανητικές δηλώσεις που µπορεί να περιέχονται στις πληροφορίες, οι οποίες θα γίνουν αντιληπτές µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των εν λόγω πληροφοριών. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα MED δεν θα είναι υπόλογο απέναντι σε οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιεσδήποτε βλάβες, απώλειες, δαπάνες, υποχρεώσεις ή κάθε είδους έξοδα που ενδέχεται να υπάρξουν, ως συνέπεια της εµπιστοσύνης στις εν λόγω πληροφορίες. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα MED δεν θα είναι υπεύθυνο, σε καµία περίπτωση, για οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες δηµιουργηθούν από τους συµµετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία υποβολής. 15

16 ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ηµεροµηνία Έναρξης Μάρτιος 2014 Ηµεροµηνία Κλεισίµατος Μάιος 2014 Αξιολόγηση Ιούνιος - Ιούλιος 2014 Φάση Συµφωνίας Αύγουστος - Σεπτέµβριος 2014 Υλοποίηση Οκτώβριος Απρίλιος 2015 Τελική Έκθεση Απρίλιος - Μάιος 2015 Πληρωµή Μάιος - Ιούνιος 2015 Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΘ (Υπεύθυνος κ. Αντώνης Μπούµπουλας, Προϊστάµενος, τηλ , Ο Α Αντιπρόεδρος Εµµανουήλ Βλαχογιάννης 16

17 Noga 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ σχ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004

C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004 C 195/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.8.2003 ΙΙΙ (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2004 (2003/C 195/14) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλµ. οδού Χαριλάου Θέρµης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180 web: http://www.certh.gr E-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ (XM) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009 2014 AKAΔHMAΪKH EΡEYNA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07- 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07- 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες»

Διαβάστε περισσότερα

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» εντάσσεται στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 2013» (ΕΠ.ΑΝ.ΙΙ) και αποτελεί μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΟΥ (18-03-2011)

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΟΥ (18-03-2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη 31/07/2013 Αρ. Πρωτ. 54030/18092

Τρίπολη 31/07/2013 Αρ. Πρωτ. 54030/18092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τρίπολη 31/07/2013 Αρ. Πρωτ. 54030/18092 Ταχ. Δ/νση: Μαινάλου & Σέκερη 37 Ταχ. Κωδ.: 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μ. Αποστολάκης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα»

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3 Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» Μέτρο 4.6 «ηµιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας Ζώνη Καινοτοµίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης» ράση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Ανοιχτού ηµόσιου ιαγωνισµού

ιακήρυξη Ανοιχτού ηµόσιου ιαγωνισµού ιακήρυξη Ανοιχτού ηµόσιου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά για τη σύναψη µίας σύµβασης παροχής υπηρεσιών για: 1. Πρόγραµµα Κατάρτισης 15 Επιχειρηµατιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας South East Europe. Αριθµός Πρωτοκόλλου: 9/15-06-2011 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας South East Europe. Αριθµός Πρωτοκόλλου: 9/15-06-2011 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: Προξένου Κοροµηλά 24, 54622, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 253477/253478 Fax: 2310 234205 http://www.seerc.org e-mail: contact@seerc.org ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το έργο: «Παροχή ερευνητικών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα