2o Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, Δεκεμβρίου 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2o Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, 15-17 Δεκεμβρίου 2006"

Transcript

1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΩΤΑΕΙ ΑΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΑΜΕ» ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. 1, ΚΑΡΔΟΓΕΡΟΥ Δ. 1, ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Φ. 1 και ΝΤΙΡΟΓΙΑΝΝΗ Δ. 1 1 Ελληνικό Παιδικό Μουσείο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία ξεκινά με μία σύντομη αναφορά στην αποστολή του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου (Ε.Π.Μ) και το ρόλο του στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς και τα προγράμματα που αναπτύσσει για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Κατόπιν, μελετά τις εκπαιδευτικές δράσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται μέσα στο Παιδικό Μουσείο για παιδιά προσχολικής ηλικίας σε σχέση με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η μελέτη περίπτωσης του εκθέματος «Βυθός» και του εκπαιδευτικού προγράμματος «Η θάλασσα ρωτάει αν την αγαπάμε». Αναλύονται οι θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στο έκθεμα και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι οποίες στοχεύουν στη γνωριμία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την οικολογική ευαισθητοποίηση των παιδιών και την απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης. Αναπτύσσεται ο τρόπος προσέγγισης των περιβαλλοντικών θεμάτων μέσω της ελεύθερης έκφρασης, της βιωματικής μάθησης και της διάδρασης με το έκθεμα και τα αντικείμενα. Με τα εκθέματά του και τα εκπαιδευτικά του προγράμματα το Ε.Π.Μ. έχει ως στόχο να υποστηρίξει τον εκπαιδευτικό, δίνοντάς του μία εναλλακτική πρόταση διασύνδεσης της μουσειοπαιδαγωγικής με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. GEORGOPOULOU A., KARDOGEROU D., LAMPADARIOU F., and NTIROGIANNI D. ABSTRACT This project involves a brief description of the mission of the Hellenic Children s Museum (H.C.M) and its role in the educational community as well as the programs it develops in the field of environmental education. Specifically, the project centers itself on the educational actions that are developed and implemented at the Children s Museum for pre-school age children with regards to environmental education. Under consideration is the study of the exhibit Under the Sea and the educational program The sea asks us if we love her. Their major themes are aimed at introducing them to the sea environment and enhancing their environmental consciousness. Environmental issues are addressed through role-playing, interactive methods of learning, and hands on approaches in the exhibit. With its collections and its educational programs the Children s Museum has as a mission to support the educational community, offering an alternative proposal of connecting museum education with environmental education. Λέξεις κλειδιά: Παιδικό Μουσείο, έκθεμα, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συλλογή, ανακάλυψη, βιωματική μάθηση, βυθός, συμμετοχή. 134 ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με βάση τον ορισμό των μουσείων όπως αυτός αναφέρεται στο καταστατικό του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), η έννοια της εκπαίδευσης αποτελεί βασικό στοιχείο και αναπόσπαστο μέρος της αποστολής των μουσείων (ICOM 2001). Τα Παιδικά Μουσεία σε όλο τον κόσμο αποτελούν αναμφισβήτητα έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης, τόσο για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Από την ίδρυσή του πρώτου Παιδικού Μουσείου στη Βοστώνη το 1899 έως σήμερα, τα Παιδικά Μουσεία αποτελούν εκπαιδευτικούς οργανισμούς που πορεύονται δυναμικά και πρωτοποριακά στο χώρο της μουσειακής εκπαίδευσης. Η λειτουργία τους εξασφαλίζει ένα εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, ερευνητικό αλλά και ψυχαγωγικό περιβάλλον για τους επισκέπτες τους (Cleaver, 1988). Βασικά χαρακτηριστικά των Παιδικών Μουσείων είναι τα συμμετοχικά (hands on) εκθέματα και η άμεση επαφή του κοινού με τα αντικείμενα/συλλογές αναδεικνύοντας ότι η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική όταν υπάρχει αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Η προσέγγιση αυτή συγκλίνει με τη θεωρία του εποικοδομητισμού, σύμφωνα με την οποία «οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν καλύτερα όταν κατασκευάζουν ενεργητικά τη γνώση στο μυαλό τους σε εκθέσεις οι οποίες είναι προσιτές σωματικά, κοινωνικά και διανοητικά στον κάθε επισκέπτη» (Οικονόμου, 2003: 86). Ο Howard Gardner (1993) αναφέρει πως τα Παιδικά Μουσεία θα μπορούσαν να αποτελούν εκπαιδευτικά μοντέλα για τα σχολεία, ακριβώς επειδή πρόκειται για χώρους πλούσιους σε υλικό και ερεθίσματα που διεγείρουν την περιέργεια των παιδιών για μάθηση και το πιο σημαντικό, τα παροτρύνουν να αναλάβουν την ευθύνη της μελλοντικής τους μάθησης. Στόχος θα πρέπει να είναι να μάθουμε τα παιδιά πώς να μαθαίνουν και πώς να σκέφτονται, αναπτύσσοντας αγάπη για τη γνώση που θα διαρκέσει όλη τους τη ζωή. Η ανεξάρτητη σκέψη και κριτική ικανότητα θα αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία και έξω από το χώρο του μουσείου που θα μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχολείο και στην καθημερινή τους ζωή (Dierking, 2002). 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Στην Ελλάδα το 1987 ιδρύεται το Σωματείο «Ελληνικό Παιδικό Μουσείο» και το 1994 με τη συνεργασία του Πολιτισμικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων δημιουργείται ο εκθεσιακός χώρος, δηλαδή το «Παιδικό Μουσείο», που βρίσκεται στην οδό Κυδαθηναίων 14, στην Πλάκα (www.hcm.gr). Πρόκειται για ένα μουσείο πολυθεματικό ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά 3-12 χρόνων. Τα εκθέματα του μουσείου είναι τρισδιάστατες κατασκευές εμπλουτισμένες με αντικείμενα και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και αντλούν τις θεματικές τους από το περιβάλλον, τις τέχνες, τις επιστήμες καθώς επίσης και από την καθημερινότητα και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσουν τα εκθέματα είναι η συμμετοχή των επισκεπτών στη διαδικασία της μάθησης. 3. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Όπως αναφέρεται στα πρακτικά του συνεδρίου της UNESCO για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, «η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι μια διαρκής διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα και οι κοινωνικές ομάδες θα συνειδητοποιήσουν το περιβάλλον τους και θα αποκτήσουν τις γνώσεις, τις αξίες, τις ικανότητες, την εμπειρία και επίσης τη θέληση που θα τους επιτρέψουν να δράσουν ατομικά και συλλογικά με σκοπό την επίλυση των σημερινών και μελλοντικών προβλημάτων.» ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 135

3 Με βάση τόσο την παραπάνω αναφορά, όσο και τη φιλοσοφία των Παιδικών Μουσείων παγκοσμίως, το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο υπάρχει για να ενθαρρύνει κάθε παιδί να ανακαλύπτει, να κατανοεί, να μαθαίνει, να χαίρεται και να διαμορφώνει τον εαυτό του και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει. Η γνώση λοιπόν, του περιβάλλοντος βοηθάει παιδιά και ενήλικες να εργαστούν ατομικά και συλλογικά για την επίτευξη και τη διατήρηση μιας δυναμικής ισορροπίας μεταξύ ποιότητας της ζωής και της ποιότητας του περιβάλλοντος. Επίσης, ένας από τους καταστατικούς στόχους του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου είναι να εισάγει τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης με θέματα περιβάλλοντος, μέσα από μια διαρκή διαδικασία, η οποία αρχίζει στην προσχολική ηλικία και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου μέσω της άτυπης εκπαίδευσης. Στόχος είναι να αντιμετωπίζουμε τη γνώση ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά, όπως άλλωστε προτείνεται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΥΠΕΠΘ, 2002). Σε όλα τα προγράμματα, τα εκθέματα και το εκπαιδευτικό υλικό του Παιδικού Μουσείου εντάσσονται ενότητες που άπτονται της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καθώς όλη η λειτουργία του Μουσείου σχετίζεται με το φυσικό και τεχνητό περιβάλλον του παιδιού. Από τις πρώτες δράσεις που ανέπτυξε ήταν το Κέντρο Ανακύκλωσης. Αυτό αποτέλεσε μια βασική λειτουργία, τόσο στον εκθεσιακό χώρο, όσο και στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Στο Παιδικό Μουσείο, όπως γενικά στην εκπαίδευση, η χρήση διαφόρων περισσευμάτων (υλικά ανακύκλωσης) πραγματοποιείται κυρίως για την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών στην ιδιαιτέρως μεγάλη σημασία της «δημιουργικής ξαναχρησιμοποίησης» και της ανακύκλωσης, δεδομένου ότι τα περισσεύματα αποτελούν μια πολύ πλούσια ποικιλία υλικών και αντικειμένων για κατασκευές και μειώνουν το κόστος αγοράς καινούριων υλικών. Εξέλιξη του Κέντρου αποτέλεσε η μελέτη και η δημιουργία του εκθέματος «Ανακύκλωση» το οποίο, υπάρχει μέχρι σήμερα στο μουσείο, καθώς και η μουσειοσκευή «Ανακυκλωπράγματα». Μέσω αυτών τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειες έχουν την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και να γνωρίσουν τρόπους οικολογικής συμπεριφοράς, ως υπεύθυνοι πολίτες και καταναλωτές. Έρχονται σε επαφή με την παραγωγή και την ανακύκλωση αλουμινίου και χαρτιού, κατανοώντας παράλληλα τη σημασία της εξοικονόμησης των φυσικών πόρων, στην ισορροπία του περιβάλλοντος. Φωτογραφία 1: Μία ενότητα του εκθέματος «Ανακύκλωση» Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν κατασκευές χρησιμοποιώντας υλικά καθημερινής οικιακής χρήσης, καθώς και υλικά από βιομηχανίες, δίνοντας με αυτό τον τρόπο ζωή σε «άχρηστο» υλικό. 136 ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4 Φωτογραφία 2: Ερμηνεύτρια του Ε.Π.Μ συνεργάζεται με παιδί επισκέπτη Ένα ακόμη έκθεμα του Παιδικού Μουσείου που έχει άμεση σύνδεση με το περιβάλλον είναι οι «Φυσαλίδες», το οποίο αποτελεί βασικό έκθεμα των περισσότερων Παιδικών Μουσείων στον κόσμο (βλ. και είναι κατάλληλα διαμορφωμένο έτσι ώστε να κινεί το ενδιαφέρον των παιδιών και να τους δώσει το έναυσμα να παρατηρήσουν και να κάνουν πειράματα με το νερό ώστε να εξοικειωθούν με βασικές αρχές της φυσικής και των μαθηματικών με βιωματικό τρόπο (Zubrowski, 1982). Εξέλιξη και συνέχεια του εκθέματος αποτελεί η μουσειοσκευή «Φυσαλίδες», η οποία δανείζεται σε σχολικές ομάδες. 4. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΈΚΘΕΜΑ ΒΥΘΟΣ Η ολόπλευρη και σφαιρική ανάπτυξη του παιδιού συναισθηματικά, νοητικά αλλά και κοινωνικά επιτυγχάνεται με τη διαθεματική προσέγγιση η οποία μπορεί να ενισχυθεί και σε περιβάλλοντα ευρύτερα εκπαιδευτικά, όπως βιβλιοθήκες, αρχαιολογικοί χώροι, πάρκα και Μουσεία, πόσο μάλλον σε ένα Μουσείο ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, το Παιδικό Μουσείο. Υποστηρίζοντας, λοιπόν, τις βασικές αρχές του διαθεματικού ενιαίου πλαισίου, αλλά και με στόχους εμβάθυνσής του, το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο μελέτησε και σχεδίασε το 2004 το έκθεμα «Βυθός» με πληθώρα οπτικού, απτικού και ακουστικού υλικού, που λειτουργούν ως ερεθίσματα για την εξερεύνηση του θαλάσσιου κόσμου μέσω των αισθήσεων και τη δημιουργία ιδεών που προάγουν την διαδικασία της μάθησης. Φωτογραφία 3: Έκθεμα «Βυθός» ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 137

5 Το έκθεμα έχει σχεδιαστεί για τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Λειτουργεί τις καθημερινές για οργανωμένες ομάδες παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων (3 6 ετών) και τα Σαββατοκύριακα για τις οικογένειες που επισκέπτονται το Παιδικό Μουσείο. Αποτελείται από 4 βασικές ενότητες με εκπαιδευτικό υλικό τόσο για αυτόνομη όσο και για ομαδική μελέτη και ενασχόληση: εκπαιδευτικά κουτιά με συλλογές από θαλάσσιους οργανισμούς όπως κοχύλια, ψάρια, αστερίες, φυτά, φωτογραφικό υλικό. πειράματα με το νερό (τι επιπλέει - τι βυθίζεται, ιδιότητες και ρύπανση του νερού) τέχνες (ζωγραφική σε πλεξιγκλάς, δημιουργία ιστορίας με αφορμή πίνακες, μουσικά όργανα και ήχους από τη θάλασσα, κουκλοθέατρο) παιχνίδι ρόλων (στολές θαλάσσιων οργανισμών, εξοπλισμό δυτών κ.ά.) Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται για τις οργανωμένες ομάδες ονομάζεται «Η θάλασσα ρωτάει αν την αγαπάμε». Οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι: η γνωριμία με το βυθό, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η ελεύθερη έκφραση και δημιουργία των παιδιών με αφορμή με το θαλάσσιο περιβάλλον. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται με βάση την ακριβή ηλικία των παιδιών, τα ενδιαφέρονται και την προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία τους όπως αυτά θα την καταθέσουν στην αρχή του προγράμματος, όπου γνωρίζονται με τον ερμηνευτή. Πιο συγκεκριμένα, μια ενδεικτική δομή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος έχει τα παρακάτω στάδια: α) γνωριμία της ομάδας με τον ερμηνευτή - εισαγωγή στο έκθεμα Στο στάδιο αυτό γίνονται παιχνίδια γνωριμίας με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με το έκθεμα. Για παράδειγμα, τα παιδιά ανακαλύπτουν τους θαλάσσιους οργανισμούς, επιλέγουν το θαλάσσιο είδος που θέλουν να ζωντανέψουν, κατόπιν κινούνται όπως πιστεύουν ότι κινείται αυτό και δημιουργούν τις φωλιές τους. β) Οι κίνδυνοι της θάλασσας Το παιχνίδι ρόλων συνεχίζεται και ο ερμηνευτής, με τη συνοδεία κατάλληλης μουσικής, σταδιακά εμφανίζει τρεις βασικούς «κινδύνους» που αντιμετωπίζουν τα ψάρια: τα δίχτυα του ψαρά, το πετρέλαιο που αναπαρίσταται από ένα μαύρο πανί και σκουπίδια.. Τα παιδιά καλούνται να αντιδράσουν ως ψάρια στον κάθε κίνδυνο. γ) προτάσεις των παιδιών για επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων - αξιολόγηση Τα παιδιά συζητούν και προτείνουν λύσεις, τις οποίες είτε αποτυπώνουν εικαστικά, είτε με τη μορφή κειμένου (γράμμα, ιστορία κλπ) Όλες οι δραστηριότητες, βοηθούν το παιδί να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί μέσα σε ένα ανθρωποκεντρικό περιβάλλον, δεδομένου ότι καλλιεργούνται η αυτοεκτίμηση, η κοινωνικότητα και η συνεργασία. Παράλληλα, το έκθεμα προσφέρεται για γνωριμία με το θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης του περιβάλλοντος με τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Φωτογραφία 4: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η θάλασσα ρωτάει αν την αγαπάμε» 138 ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6 Η σχέση αλληλεξάρτησης ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος είναι το κυρίως μέρος του προγράμματος. Τα παιδιά βιώνοντας τη ζωή των θαλάσσιων πλασμάτων, βιώνουν και τα αποτελέσματα της ανάλογης συμπεριφοράς από τον άνθρωπο. Βεβαίως, η επιτυχία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η αποτελεσματικότητά τους, προϋποθέτει τη σταθερή συνεργασία της τυπικής με την άτυπη εκπαίδευση, η οποία οδηγεί στη συλλογικότητα, την αλληλοβοήθεια και τη συνύπαρξη των δυο φορέων, αλλά και στην ανατροφοδότηση των θεμάτων και των γνωστικών αντικειμένων. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί και η άμεση σύνδεση με τα επιμέρους μαθήματα του σχολικού προγράμματος ή και με κάποιο σχέδιο εργασίας το οποίο έχει αναπτύξει ο εκπαιδευτικός και δουλεύει κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Συμπερασματικά, η ύπαρξη και η λειτουργία του Παιδικού Μουσείου εξασφαλίζει ένα εκπαιδευτικό - πολιτιστικό και ερευνητικό περιβάλλον, που προσφέρει πλήθος δυνατοτήτων εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων μάθησης τόσο για τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές ομάδες, όσο και για τις οικογένειες. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ACM (2006), Association of Children s Museums. Ανασύρθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου Cleaver J. (1998), Doing Children s Museums, Williamson Publishing Co. New York. 3. Dierking L. (2002), The Role of Context in Children s Learning From Objects, in Perspectives on Object-Centered Learning in Museums, edited by Paris S. G.,Lawrence Erlbaum Associates, Inc, New Jersey. 4. Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών για το νηπιαγωγείο, προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων, (2002) Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα. 5. Gardner H. (1993), Multiple Intelligences: the theory in practice, Basic Books, New York. 6. Hein G. (1998), Learning in the Museum, Routledge, London. 7. ICOM (2006). International Council of Museums. Development of the Museum Definition according to ICOM Statutes ( ), Ανασύρθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου Ματσαγγούρας Η. (2003), Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση: Εννοιοκεντρική Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας, Γρηγόρης, Αθήνα. 9. Οικονόμου Μ. (2003), Μουσείο: Αποθήκη ή ζωντανός οργανισμός;μουσειολογικοί προβληματισμοί και ζητήματα, Κριτική, Αθήνα. 10. UNESCO, (1998) Strategie Internationale d action en matiere d education et de formation relatives a l environnement pour les anees 1990, UNESCO UNEP. Congres, Environmnetal education and training, MOCKBA, Nairobi-Paris. 11. Zubrowski B. (1982), Memoirs of a Bubble Blower, Technology Review, 85(8), 2-6. ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 139

Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ageorgop@nured.auth.gr

Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ageorgop@nured.auth.gr Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Αναστασία Δημητρίου anadim@otenet.gr Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 279

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 279 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΟΣ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «Το μουσείο ως μέσο αγωγής και εκπαίδευσης του παιδιού, η μελέτη του παιδικού μουσείου» Α.Μ.: 12085 Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «Το μουσείο ως μέσο αγωγής και εκπαίδευσης του παιδιού, η μελέτη του παιδικού μουσείου» Α.Μ.: 12085 Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Το μουσείο ως μέσο αγωγής και εκπαίδευσης του παιδιού,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νηπιαγωγείου Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» Νηπιαγωγείο «Le Petit La Salle» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΠΟΠΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μαρία Αργυρίου Ελένη Τσούτσια Λουλάκη Μαρία Μαγαλιού Μουσικh Α & Β Δημοτικοy βιβλiο δασκαλου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη μουσειακή εκπαίδευση

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη μουσειακή εκπαίδευση Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη μουσειακή εκπαίδευση Αντωνία Παπαδάκη Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Πέλλας toniapap@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εισήγηση παρουσιάζονται οι επιμορφωτικές δράσεις που σχεδιάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ανάδειξη χαρακτηριστικών του Βιώσιμου Σχολείου με την αξιοποίηση ιστολογίου The development of sustainable

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Μπατιάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Κομποστοποίηση Ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων»

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Κομποστοποίηση Ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων» Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Κομποστοποίηση Ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων» Αντιγόνη Λάμπρου 1, Ελευθερία Τσιούρη 2, Κυριακή Παπαδοπούλου 3 1. Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Μητσικοπούλου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Βασιλική Μητσικοπούλου

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Μητσικοπούλου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Βασιλική Μητσικοπούλου Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3

Διαβάστε περισσότερα

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Μεταπτυχιακή Διατριβή Βενιέρη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα