ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ"

Transcript

1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Μ.Ι. Ασσαέλ, Κ.Ε. Κακοσίμος, Α. Αλεξανδρίδης Εργαστήριο Θερμοφυσικών Ιδιοτητων, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη Ι.-Α. Μ. Ασσαέλ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία περιγράφεται ο πρόσφατος ιστοχώρος πανελλαδικής κάλυψης στον οποίο παρατίθενται δύο δείκτες δυσφορίας, ο γενικός δείκτης DI (Discomfort Index) και ο προσωπικός δείκτης PMV (Predicted Mean Vote). Τα απαιτούμενα μετεωρολογικά δεδομένα συλλέγονται on-line από ένα «έξυπνο», ευέλικτο και αυτοματοποιημένο σύστημα, ενώ με βάση τη γεωγραφική θέση υπολογίζεται η ηλιακή ακτινοβολία σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία στις οδηγίες VDI. Η ιστοσελίδα λειτουργεί σε 2 στάδια, αυτό της συλλογής των δεδομένων και στη συνέχεια της γραφικής απεικόνισής τους. Με χρήση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί παρουσιάζεται με δύο παραδείγματα, η μεγάλη χρησιμότητά των δεικτών δυσφορίας στην καθημερινή ζωή και κατ' επέκταση στο βέλτιστο σχεδιασμό κτιρίων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μελέτη και ανάλυση του περιβάλλοντος του ανθρώπου έχει γίνει με τη βοήθεια πολλών βιοκλιματικών δεικτών. Από το 1938, ο Buttner [1] διαπίστωσε ότι για τον υπολογισμό της θερμικής επίδρασης του περιβάλλοντος στον άνθρωπο, πρέπει να ληφθούν πολλοί παράγοντες και όχι μόνο η θερμοκρασία. Έτσι διαμορφώθηκαν με πάροδο των χρόνων δείκτες όπως το 1923 η Αποτελεσματική Θερμοκρασία (Effective Temperature) [2] και το 1959 ο Δείκτης Δυσφορίας DI (Discomfort Index) [3]. Συγχρόνως η αναγκαιότητα μοντελοποίησης του ανθρώπινου θερμικού ισοζυγίου οδήγησε στη δημιουργία βιοκλιματικών δεικτών από τους οποίους σημαντικότερος ίσως είναι ο προσωπικός δείκτης PMV (Predicted Mean Vote) από τον Fanger to 1972 [4]. Η εργασία αυτή ασχολείται με τους δύο τελευταίους δείκτες. Γενικά οι Δείκτες Δυσφορίας εκφράζουν την ικανοποίηση ή μη, του ανθρώπου από το περιβάλλον και τις επικρατούσες συνθήκες. Δίνουν μια καλή εκτίμηση των συνθηκών που επικρατούν και είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι στις ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένα άτομα, παιδιά, στους ανθρώπους με πνευμονικές παθήσεις πχ. άσθμα, αθλητές, εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους και γενικά στις ομάδες ανθρώπων που επηρεάζονται άμεσα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι δείκτες αυτοί εξαρτώνται άμεσα από - τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ταχύτητα του ανέμου και τη σχετική νέφωση - την ηλιακή ακτινοβολία τοπικά και χρονικά, και - την ενδυμασία και το μεταβολισμό του ανθρώπου σε σχέση με τις δραστηριότητές του. ΠΕΡΙΓΑΦΗ Πρόσφατα δημιουργήθηκε ο ιστοχώρος στον οποίο παρατίθενται δύο δείκτες δυσφορίας, ο γενικός Δείκτης Δυσφορίας DI (Discomfort Index) και ο προσωπικός δείκτης PMV (Predicted Mean Vote). Ο ιστοχώρος αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και έχει πανελλαδική κάλυψη. Τα απαιτούμενα δεδομένα για τον υπολογισμό των δύο δεικτών συλλέγονται από ένα «έξυπνο», ευέλικτο και πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα ως εξής: Τα μετεωρολογικά δεδομένα για 60 περίπου τοποθεσίες στον Ελλαδικό χώρο λαμβάνονται αυτόματα από τους αντίστοιχους ιδιωτικούς μετεωρολογικούς σταθμούς που αναφέρουν τις μετρήσεις τους σε έναν διεθνή οργανισμό και δημοσιοποιούνται μέσω του

2 Έτσι συλλέγονται on-line για κάθε δυνατή τοποθεσία, η θερμοκρασία, η υγρασία, η ταχύτητα του ανέμου, η σχετική νέφωση και οι γεωγραφικές συντεταγμένες της. Συγχρόνως με βάση τη γεωγραφική θέση υπολογίζεται η ηλιακή ακτινοβολία σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία, οδηγίες VDI 3787 (1998) [5] & 3789 (2001) [6] και διορθώνεται ανάλογα με την επικρατούσα νέφωση. Η ιστοσελίδα λειτουργεί σε 2 στάδια, αυτό της συλλογής των δεδομένων και στη συνέχεια της γραφικής απεικόνισής τους. Το πρώτο στάδιο επιτυγχάνεται μέσω ενός Xml Parser γραμμένο σε Php5 ο οποίος λειτουργεί μόνιμα στον server (Ubuntu Linux) του Εργαστηρίου. Αυτόματα αναγνωρίζονται οι μετεωρολογικοί σταθμοί κάθε πόλης από την ιστοσέλιδα και τα δεδομένά τους καταχωρούνται σε δυναμικές τράπεζες δεδομένων αρχιτεκτονικής mysql για περαιτέρω επεξεργασία τους. Το επόμενο στάδιο είναι η εμφάνιση των δεδομένων όπως και η γραφική απεικόνισή τους πάνω στον χάρτη τεχνολογίας Microsoft, Virtual Earth, ο οποίος λειτουργεί μέσω του Javascript API παράλληλα με την Php η οποία διαβάζει τα δεδομένα από τη βάση δεδομένων της mysql. Στη συνέχεια δίνεται μια σύντομη περιγραφή των δεικτών που εφαρμόζονται: 1) Ο γενικός Δείκτης Δυσφορίας DI (Discomfort Index) Προτάθηκε από τον Thom to 1959 [3] και τροποποιήθηκε το 1978 από τον Besancenot [7]. Είναι ένας καθαρά εμπειρικός δείκτης, βασίζεται σε μια μεγάλη σειρά παρατηρήσεων και είναι συνάρτηση μόνον της θερμοκρασίας και της υγρασίας της ατμόσφαιρας, που όπως προαναφέρθηκε συλλέγονται αυτόματα. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να εισάγει κανένα επιπλέον στοιχείο. Τα όρια του Δείκτη DI δίνονται στον Πίνακα 1. Δείκτης Δυσφορίας DI Πίνακας 1. Όρια Δεικτών Προσωπικός Δείκτης Δυσφορίας PMV +4 Έντονη ζέστη 30.0 < DI Καύσωνας +3 Πολύ ζέστη 26.5 < DI < 29.9 Πολύ ζέστη +2 Ζέστη 20.0 < DI < 26.4 Ζέστη +1 Ελαφριά ζέστη 15.0 < DI < 19.9 Ουδέτερος 0 Ουδέτερος 13.0 < DI < 14.9 Δροσιά -1 Ελαφριά δροσιά -1.7 < DI < 12.9 Κρύο -2 Δροσιά DI < -1.7 Πολύ κρύο -3 Κρύο -4 Πολύ κρύο 2) Ο Προσωπικός Δείκτης Δυσφορίας PMV (Predicted Mean Vote) Προτάθηκε από το Fanger το 1973 [4]. Προκύπτει από την εφαρμογή του ενεργειακού ισοζυγίου γύρω από τον άνθρωπο με βάση το μοντέλο MEMI (Munich Energy Balance Model for Individuals) και βασίζεται στην απόκλιση από τη θερμική άνεση. Θερμική άνεση επιτυγχάνεται όταν η πραγματική θερμοκρασία του δέρματος σε συνδυασμό με την εσωτερική θερμοκρασία του σώματος, δημιουργούν την αίσθηση της θερμικής ισορροπίας. Αυτή η αίσθηση προκαλείται όταν η ενέργεια που παράγεται από το μεταβολισμό του σώματος εξισώνεται με το άθροισμα τυχόν μηχανικής ενέργειας (κινήσεις που μπορεί να εκτελούμε) και της ενέργειας που χάνεται μόνιμα από το σώμα. Η ενέργεια που χάνεται από το σώμα αποτελείται από τέσσερις συνιστώσες: α) τη θερμότητα που χάνεται λόγω εξάτμισης του ιδρώτα και την ενέργεια που καταναλώνεται για τη διάχυση του ιδρώτα μέσα από το δέρμα προς την επιφάνεια β) την εναλλαγή θερμότητας με συναγωγή και λόγω εξάτμισης, κατά την αναπνοή γ) την εναλλαγή θερμότητας με ακτινοβολία μεταξύ της επιφανείας του δέρματος, καλυμμένου με ενδυμασία, και του περιβάλλοντος δ) την εναλλαγή θερμότητας λόγω της ανύψωσης του αέρα που θερμαίνεται από το σώμα. Εκτός από τα δεδομένα που ήδη συλλέγονται αυτόματα, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, η ταχύτητα του ανέμου και η σχετική νέφωση, καθώς και τον υπολογισμό της ηλιακής ακτινοβολίας, απαιτείται από τον χρήστη να επιλέξει μέσω ενός οικείου τρόπου την ένδυση

3 Κατηγοριοποίηση ένδυσης (1 clo = m 2 K/W) Κατηγοριοποίηση δραστηριότητας (1 met = 58 W/m 2 ) Σχήμα 1. Κατηγοριοποίηση ένδυσης και δραστηριότητας και τη δραστηριότητα του. Η απλή και φιλική προς το χρήστη μέθοδος επιλογής της ένδυσης και της δραστηριότητας του φαίνεται στο Σχήμα 1. Τα όρια του Προσωπικού Δείκτη PMV δίνονται στον Πίνακα 1, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η ιστοσελίδα υπολογίζει αυτόματα και το αντίστοιχο στατιστικό ποσοστό των ανθρώπων που επίκειται να αισθανθούν δυσφορία (PPD, Predicted Percentage of Dissatisfied). Το ποσοστό αυτό είναι καθαρά εμπειρικό και έχει προκύψει από αντίστοιχες παρατηρήσεις [4]. Σχήμα 2. Άποψη του ιστοχώρου

4 Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται ο ιστοχώρος και οι διαθέσιμες περιοχές μέσω της υπηρεσίας Microsoft, Visual Earth. Ο χρήστης μπορεί να μεγεθύνει όποια γεωγραφική περιοχή θέλει και να μετακινήσει αντίστοιχα το χάρτη. Το χρώμα των διαθέσιμων περιοχών είναι χαρακτηριστικό του γενικού Δείκτη Δυσφορίας. Έτσι στον αρχικό χάρτη (δείτε Σχήμα 2) φαίνεται αμέσως ο γενικός Δείκτης Δυσφορίας για όλη τη χώρα, δηλαδή νότια και δυτικά είναι "ουδέτερος" (πράσινο χρώμα), ενώ βόρεια και ανατολικά δηλώνει "δροσιά" (γαλάζιο χρώμα) - σύμφωνα και με τη χρωματική επεξήγηση στο κάτω μέρος της σελίδας. Ακολούθως επιλέγοντας μία περιοχή παρουσιάζονται αυτόματα οι τιμές των δύο δεικτών. Επιπρόσθετα, με την επιλογή μιας ένδυσης ή/και δραστηριότητας μπορεί να παρατηρηθεί ο αντίκτυπος στον Προσωπικό Δείκτη Δυσφορίας. Σχήμα 3. Δείκτες Δυσφορίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης για μια τυχαία χρονική στιγμή. Στο Σχήμα 3 φαίνεται η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης με τους 11 ιδιωτικούς σταθμούς. Στην προκειμένη απεικόνιση, ο γενικός Δείκτης είναι "ουδέτερος" (πράσινο χρώμα) παντού εκτός από το Χορτιάτη όπου επικρατεί "δροσιά" (γαλάζιο χρώμα). ΕΦΑΡΜΟΓΗ Στο Σχήμα 4 παρουσιάζεται η διακύμανση της θερμοκρασίας στη Θεσσαλονίκη, τυπικά για τις πρώτες δύο εβδομάδες του Αυγούστου Χρησιμοποιήθηκαν οι μετρήσεις δύο ιδιωτικών σταθμών (στο κέντρο της πόλης και στο Πανόραμα), και οι μετρήσεις της ΕΜΥ στο Αεροδρόμιο Μακεδονία. Όπως αναμενόταν η θερμοκρασία στο κέντρο είναι υψηλότερη του Πανοράματος, ενώ οι θερμοκρασίες του Αεροδρομίου παρουσιάζουν εντονότερες μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες. Στο Σχήμα 5 παρουσιάζεται η διακύμανση της σχετικής υγρασίας για τις ίδιες εβδομάδες και σταθμούς. Εδώ φαίνεται ότι η υγρασία στο Πανόραμα είναι υψηλότερη του κέντρου. Προφανώς, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι σε ποια περιοχή αισθανόμαστε πιο άνετα, το οποίο δε μπορούμε να το κρίνουμε μόνο με τη γνώση της θερμοκρασίας ή της υγρασίας. Ο γενικός Δείκτης Δυσφορίας DI, που υπολογίστηκε με βάση τις μετρήσεις των προαναφερόμενων 2 σχημάτων, παρουσιάζεται στο Σχήμα 6. Φαίνεται καθαρά ότι στο Πανόραμα ο Δείκτης Δυσφορίας έχει πιο χαμηλές τιμές, άρα εκεί θα αισθανόμαστε καλύτερα. Βλέπουμε λοιπόν την άμεση εφαρμογή του Δείκτη Δυσφορίας DI και τη χρησιμότητά του. Η αντίστοιχη μελέτη μπορεί να γενικευθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και άλλες περιοχές.

5 Σχήμα 4. Διακύμανση της θερμοκρασίας την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου 2008 Σχήμα 5. Διακύμανση της υγρασίας την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου 2008 Σχήμα 6. Γενικός Δείκτης Δυσφορίας (DI) για την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου 2008

6 Στο Σχήμα 7 παρουσιάζεται ο Δείκτης Δυσφορίας για το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης για όλο το μήνα Αύγουστο. Ο δείκτης υπολογίστηκε με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε ανωτέρω. Για κάθε ημέρα τα μέγιστα αναλογούν στις μεσημεριανές ώρες ενώ τα ελάχιστα στις πρώτες πρωινές ώρες. Τα κενά σημεία αντιπροσωπεύουν έλλειψη μετρήσεων. Παρατηρούμε ότι ενώ ο μήνας ήταν ζεστός, ο συνδυασμός θερμοκρασίας και υγρασίας είχε ως αποτέλεσμα μόνο λίγες ημέρες να επικρατεί "έντονη ζέστη" και καμία ημέρα φέτος να μην υπάρξει κατάσταση "καύσωνα" (DI > 30 ºC). Σχήμα 7. Γενικός Δείκτης Δυσφορίας (DI) για όλο τον Αύγουστο 2008 Στο Σχήμα 8 παρουσιάζεται ως παράδειγμα, ο υπολογισμός του Προσωπικού Δείκτη Δυσφορίας PMV για τις πρώτες δύο μέρες του Αυγούστου Οι χαμηλές τιμές αντιπροσωπεύουν τις πρώτες πρωινές ώρες ενώ οι υψηλές τις μεσημεριανές. Αν αντί κουστουμιού φορέσουμε κοντό παντελόνι βλέπουμε την ελάττωση του δείκτη, που σημαίνει ότι αισθανόμαστε καλύτερα. Επίσης πόσο έντονα θα αισθανθούμε τη ζέστη αν χρειαστεί να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα ενώ φορούμε κουστούμι. Δηλαδή ουσιαστικά βλέπουμε, με ένα εύκολο τρόπο, την ποσοτικοποίηση της αίσθησης των περιβαλλοντικών συνθηκών. Σχήμα 8. Προσωπικός Δείκτης Δυσφορίας για τις πρώτες 2 ημέρες του Αυγούστου 2008

7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εργασία έδειξε με δύο απλά παραδείγματα τη σημασία των Δεικτών Δυσφορίας. Οι Δείκτες Δυσφορίας μαζί με τα σύγχρονα εργαλεία προσομοίωσης χώρων, μπορούν σήμερα εύκολα να καταστήσουν το Χημικό Μηχανικό, τον κατ' εξοχή μελετητή στη Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική. Η πρόκληση είναι εδώ σήμερα, και το μέλλον θα δείξει... ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους ιδιωτικούς σταθμούς που παρέχουν τις μετρήσεις τους ελεύθερα στο δίκτυο (www.wunderground.com). Ευχαριστούμε τον αναπληρωτή καθηγητή κ. Δ. Μελά του τμήματος Φυσικής, ΑΠΘ, για τη βοήθειά του. Επίσης ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον καθηγητή κ. Ανδρέα Ματζαράκη του Πανεπιστημίου Freibourg στη Γερμανία, για τις πολύτιμες συζητήσεις του - τα άρθρα του είναι ιδιαίτερα πρωτοπόρα στην περιοχή αυτή. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1]. Buttner K, Physikalische Bioklimatologie Akademische Verlagsgesellschaft Leipzig (1938). [2]. Givoni Β, Μan, Climate and Architecture, Elsevier, Amsterdam (1969). [3]. Thom E., Weatherwise 12:57-60 (1959). [4]. Fanger P.O., Thermal Comfort, McGraw Hill, New York (1973). [5]. VDI 3787, Environmental Meteorology: Methods for the human biometeorological evaluation of climate and air quality for the urban and regional planning at regional level. Part I: Climate, Beuth, Berlin, 29 pp. (1998). [6]. VDI 3789, Environmental Meteorology: Interactions between atmospheric and surfaces calculation of short-wave and long-wave radiation, Beuth, Berlin, 52 pp. (1994). [7]. Besancenot J.P., Le bioclimat humain de Rio. In: Suchel J.B., E. Altes, J.P. Besancenot, and P. Maheras Eds., Recherches de Climatologie en Milieu Tropical et Mediterranean. Cahier No. 6 du Centre de Recherches de Climatologie, Universite de Dijon, Dijon (1978).

Θερµική Άνεση στα Κτίρια. Νέα Πρότυπα και Βελτίωση Θερµικής Άνεσης στα Κτίρια

Θερµική Άνεση στα Κτίρια. Νέα Πρότυπα και Βελτίωση Θερµικής Άνεσης στα Κτίρια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Η Οδηγία 2002/91/ΕC για την Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος Παύλος. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή. Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» ACSTAC 2012

Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος Παύλος. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή. Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» ACSTAC 2012 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ (DISCOMFORT INDEX) ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (HEAT INDEX) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2010 Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πάσσαλης Δημήτριoς-Γαβριήλ και Πεπονής Αναστάσιος

Πάσσαλης Δημήτριoς-Γαβριήλ και Πεπονής Αναστάσιος Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βαθμονόμηση και λειτουργία πειραματικής διάταξης μέτρησης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ KATΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΩΝ ΔΕΙΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΙΣ Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αξιολόγηση των συνθηκών θερμικής άνεσης σε

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αξιολόγηση των συνθηκών θερμικής άνεσης σε ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αξιολόγηση των συνθηκών θερμικής άνεσης σε φυσικό και σε τεχνητό αίθριο με την εφαρμογή γεωστατικής μεθόδου και τη χρήση του λογισμικού-μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος με συστήματα ελέγχου Ασαφούς Λογικής»

«Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος με συστήματα ελέγχου Ασαφούς Λογικής» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διπλωματική Εργασία «Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος με συστήματα ελέγχου Ασαφούς Λογικής» Σπηλιόπουλος Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΜΟΝΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα MOVIDA MOVing from Inspection to Domestic Advice by service companies Περνώντας από τις Επιθεωρήσεις στις κατ οίκον Συμβουλές από τις Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. «Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια γραφείων» Προβατά Ελένη Α.Μ.

Διπλωματική εργασία. «Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια γραφείων» Προβατά Ελένη Α.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διπλωματική εργασία «Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια γραφείων» Προβατά Ελένη Α.Μ.: 2007050042 Τριμελής Επιτροπή Κολοκοτσά

Διαβάστε περισσότερα

4. Πλατεία Αιγύπτου 49 5. Πλατεία Λαυρίου 53 6. Πλατεία Ομονοίας 57 7. Πλατεία Δημαρχείου ή Κοτζιά 61 8. Πλατεία Κοραή 65 9. Πλατεία Συντάγματος 69

4. Πλατεία Αιγύπτου 49 5. Πλατεία Λαυρίου 53 6. Πλατεία Ομονοίας 57 7. Πλατεία Δημαρχείου ή Κοτζιά 61 8. Πλατεία Κοραή 65 9. Πλατεία Συντάγματος 69 Ευχαριστούμε τον κ. Ευάγγελο Ευαγγελινό για την πολύτιμη καθοδήγησή του σε όλη τη διάρκεια της έρευνάς μας, και την κα. Φλώρα Μπουγιατιώτη για τις πληροφορίες που μας παρείχε ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη εφαρμογής συστήματος ηλιακού κλιματισμού στο Νοσοκομείο Σητείας

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη εφαρμογής συστήματος ηλιακού κλιματισμού στο Νοσοκομείο Σητείας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη εφαρμογής συστήματος ηλιακού κλιματισμού στο Νοσοκομείο Σητείας Ελένη Αλούμπη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θ. Τσούτσος, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Υπό των φοιτητών: Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Διπλωματική εργασία «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 5000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΑΝΑ 4ΩΡΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΠΑΡΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΕΜ.:4795

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ HOU-CS-UGP-2013-08 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» Πτυχιακή Εργασία HOU-CS-UGP-2013-08 Ανάπτυξη Αυτόνομου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2008-2009

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2008-2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2008-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ YTONG ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑNΤΕΣ:ΟΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΑΠΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

transframing patterns

transframing patterns transframing patterns searching the ideal balance transframing patterns searching the ideal balance Σπυρόπουλος Δημήτρης Ερευνητική Εργασία, Φεβρουάριος 2013 Τσαγκρασούλης Άρης, Επιβλέπων Καθηγητής Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Διπλωματική εργασία ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική εργασία ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι πλέον υποσχόμενες αγορές Περιγραφή & Απεικόνιση Συγγραφή: Juan Rodriguez, Roberto Fedrizzi, έκδοση v4.0

Οι πλέον υποσχόμενες αγορές Περιγραφή & Απεικόνιση Συγγραφή: Juan Rodriguez, Roberto Fedrizzi, έκδοση v4.0 Οι πλέον υποσχόμενες αγορές Περιγραφή & Απεικόνιση Συγγραφή: Juan Rodriguez, Roberto Fedrizzi, έκδοση v4.0 Προσαρμογή στα ελληνικά ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς Bolzano-Ιταλία, 25.01.2010 Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε..../2010 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στην κοινή μας πορεία και σε όσους μας ενέπνευσαν όλα αυτά τα χρόνια με τον τρόπο τους Ευχαριστίες Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής μας εργασίας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον επιβλέποντα καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ Κ. Τ. Παπακώστας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ Μαρία Μαρασίνου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Α.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Α. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ, 73 100 ΧΑΝΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σταθοπούλου και Κ. Καρτάλης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μ. Σταθοπούλου και Κ. Καρτάλης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χαρτογράφηση της αστικής θερμονησίδας και του δείκτη ποιότητας ζωής για την πόλη της Αθήνας με συνδυαστική χρήση δορυφορικών εικόνων υψηλής χωρικής κλίμακας και δεδομένων GIS. Μ. Σταθοπούλου και Κ. Καρτάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι.

Διαβάστε περισσότερα