Αστικός σχεδιασµός και Πολιτισµός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αστικός σχεδιασµός και Πολιτισµός"

Transcript

1 Αστικός σχεδιασµός και Πολιτισµός Μερικές επισηµάνσεις µε την αφορµή την απαρχή εκπόνησης 4 Στρατηγικών σχεδίων αστικής ανάπτυξης («Ρυθµιστικών Σχεδίων») για 4 σηµαντικούς αστικούς πόλους της χώρας: Πάτρα, Λάρισα, Βόλο και Ιωάννινα Α. Η 10ετία του 80 ( η µεταφορδική οικονοµική κρίση, τα προβλήµατα των πόλεων, νεοφιλελευθερισµός και λιτότητα, αστικές και πολιτιστικές πολιτικές σε διλήµµατα, έξυπνες πόλεις ανακαλύπτουν τις κινητήριες δυνάµεις του πολιτισµού για την αναγέννηση των πόλεων) 1. Οι ειδικοί της αστικής ανάπτυξης ήδη στις αρχές του 90 αναλύουν το πώς οι πόλεις τα προηγούµενα χρόνια άρχισαν να χρησιµοποιούν ή να εντάσσουν µορφές πολιτιστικής πολιτικής στις πολιτικές για την ανάπτυξη των πόλεων. Συγκεκριµένα, µετά την οικονοµική κρίση του 70 και την εντεινόµενη εκδήλωση της οικονοµικής αναδιάρθρωσης, α) οι µεν πόλεις γίνονται πεδίο φυσικών, κοινωνικών και οικονοµικών ανακατατάξεων που έχουν σαν αποτέλεσµα από την µια πλευρά την προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων (για αστικές αναπλάσεις και παρεµβάσεις ) αλλά και απ την άλλη την εµφάνιση προβληµάτων κοινωνικού αποκλεισµού και γενικά κοινωνικών εντάσεων. β) η δε πολιτιστική πολιτική, µε βάση τις δηµοσιονοµικές λιτότητες που ακολουθούν την κρίση του 70 και την περικοπή δαπανών προς την αυτοδιοίκηση, στρέφεται - όπως άλλωστε και άλλα πεδία πολιτικής - από τους κοινωνικούς και πολιτικούς στόχους των µεταπολεµικών 10ετιών προς όλο και περισσότερο οικονοµικές προτεραιότητες. Την εποχή αυτή, στη γλώσσα της επιδότησης της πολιτιστικής πολιτικής αρχίζει να αντιπαρατίθεται η έννοια της επένδυσης στον πολιτιστικό τοµέα. Συµπερασµατικά, ενώ η πολιτιστική πολιτική σ επίπεδο πόλεων στη 10ετία του 50 στόχευε στην προώθηση της τέχνης υψηλών προδιαγραφών και στη διεύρυνση της προσβασιµότητάς της η δε πολιτιστική πολιτική του στην ενδυνάµωση της κοινότητας και των περιθωριακών στρωµάτων ώστε να αποκτήσουν δική τους πολιτισµική έκφραση οι πολιτιστικές πολιτικές πολλών ευρωπαϊκών πόλεων στη 10ετία του 80 προσπαθούν συνειδητά να συµβάλουν στους στόχους της αστικής πολιτικής η οποία έχει να αντιµετωπίσει τις δύο κατηγορίες προκλήσεων που προαναφέρθηκαν: δηλαδή την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών πόλεων στο παγκοσµιοποιούµενο οικονοµικό περιβάλλον µε προσέλκυση επενδύσεων και προβολή του γοήτρου τους καθώς και στην άµβλυνση των κοινωνικών εντάσεων και των απειλών που αυτές αντιπροσωπεύουν. 1

2 2. Ηδη το 1994, στο βιβλίο των Μ. Parkinson και F. Biankini ( ) καταγράφονται οι ευρωπαϊκές πόλεις που κατάφεραν να χρησιµοποιήσουν δηµιουργικά τον πολιτισµό µέσα σε µια συνολικότερη στρατηγική αναδιαµόρφωσης της εικόνας τους στο διεθνές στερέωµα. Χαρακτηριστικό αναφερόµενο παράδειγµα η Φραγκφούρτη, επίδοξη διεθνής µητρόπολη µε πολύ υψηλό οικονοµικό κύρος - λόγω διεθνούς αεροδροµίου και χρηµατιστηρίου - αλλά µε πτωχό πολιτισµικό προφίλ, η οποία κατάφερε να το αναβαθµίσει και να αποσείσει χιουµοριστικά υποκοριστικά όπως Bankfurt ή Krankfurt µέσω πολιτιστικών παρεµβάσεων υψηλής πνοή. Παρεµβάσες που έγιναν εφικτές χάρις στην σώφρονα πολιτική και την στενή συνεργασία µεταξύ του τότε Δηµάρχου και του υπευθύνου του Δήµου για τον Πολιτισµό. Οµοίως, η Βαρκελώνη, ήταν µεταξύ των πόλεων που µέσα από µια πολιτιστική πολιτική διαρκείας προσπάθησαν να προβάλουν µια εικόνα νεωτερικότητας και καινοτοµίας. Ετσι, όταν χρειάστηκε να σχεδιάσει για τους Ολυµπιακούς αγώνες, η χρήση του urban design και καινοτόµες πολεοδοµικές παρεµβάσεις όπως η δηµιουργία των160 νέων πλατειών ήταν φυσικό επακόλουθο µιας ολόκληρης διεργασίας και ήρθαν να υπογραµµίσουν συµβολικά την αστική αναγέννηση. Απ την άλλη πλευρά, η Γλασκώβη, που µαζύ µε πόλεις όπως το Bilbao και Sheffield, βρέθηκε στη δίνη της µεταβιοµηχανικής παρακµής, επεχείρησε µέσα από σειρά πολιτιστικών παρεµβάσεων να δράσει καταλυτικά στην οικονοµική της αναγέννηση και στην διεκδίκηση νέας θέσης στον διεθνή καταµερισµό εργασίας. Οι προσπάθειες αυτές κορυφώθηκαν µε την επιτυχηµένη διεκδίκηση και στη συνέχεια υλοποίηση του προγράµµατος ΠΠΕ για το 1990, που παρά τις ποικίλες επιφυλάξεις ως προς τα αποτέλεσµα, κατάφερε να προβάλει µια άλλη εικόνα για την πόλη και τους πολιτιστικούς θεσµούς της στο εθνικό και διεθνές στερέωµα. 3. Η σύλληψη και υλοποίηση µιας στρατηγικής πολιτισµικής πολιτικής διασυνδεµένης µε την οικονοµική ανάπτυξη συγκεκριµένων πόλεων έδειξε ότι εκπορεύεται από δυναµικές δοµές τοπικής διακυβέρνησης ευρείας εµβέλειας. Βέβαια, στην περίπτωση µητροπόλεων διεθνούς εµβέλειας, τον κινητήριο ρόλο µπορεί να παίξει και εθνικού επιπέδου διακυβέρνηση, όπως µαρτυρούν οι µεγάλες πολιτιστικές παρεµβάσεις στο Παρίσι της εποχής του Mitterrand. Ως χαρακτηριστική περίπτωση αντίθετη αυτής του Παρισιού αναφέρεται, στην ίδια µελέτη, η πόλη του Λονδίνου: η έλλειψη ανάλογης πολιτικής ατζέντας από την νεοφιλελεύθερη εθνική διακυβέρνηση (περίοδος Θάτσερ) και η διάλυση του GLC ως στρατηγικού φορέα τοπικής διακυβέρνησης στέρησε την εποχή αυτήυ από το Λονδίνο την δυνατότητα προώθησης της εικόνας του σας παγκόσµιας µητρόπολης πολιτιστικής και οικονοµικής καινοτοµίας. Β. Μετά το 90: Η πολιτική γεωγραφία της Ευρώπης αλλάζει, Urban Agenda και Περιβάλλον στην ΕΕ ( Γλασκώβη και Βαρκελώνη δείχνουν το δρόµο, η ΕΕ αναλαµβάνει δράση για τις πόλεις, πιλοτικά προγράµµατα / ανταλλαγές, µάχη 2

3 για τις ολοκληρωµένες παρεµβάσεις, παράλληλα οι ΠΠΕ τη δική τους διαδροµή: το πανόραµα της µελέτης Palmer και µεµονωµένες κριτικές) 4. Στη στροφή της 10ετίας, Γλασκώβη και Βαρκελώνη συµβολίζουν τη συνειδητοποίηση ότι όσο πιο οργανικά και ευρηµατικά ο πολιτιστικός τοµέας συνδυάζεται µε στρατηγικές αστικής ανάπτυξης τόσο περισσότερο συµβάλει στους στόχους της τελευταίας. Ετσι στη 10ετία του 90, η πολιτιστική πολιτική γίνεται παραδεκτή σαν µια σηµαντική παράµετρος της αστικής αναγέννησης, αποδεσµευόµενη από τις όποιες οικονοµίστικες προκαταλήψεις του 80, και ενσωµατώνει πλέον σταθερά στόχους βελτίωσης ποιότητας ζωής, ανάπτυξης κοινοτικού πνεύµατος, αύξησης της κοινωνικής συνοχής, 5. Είναι η περίοδος που οι πόλεις, λόγω των έντονων προβληµάτων τους αλλά και της σηµασίας τους για την οικονοµική ανάπτυξη, τις φέρνει βαθµιαία σε πρώτο πλάνο στο επίπεδο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Είναι η εποχή που η Επιτροπή, στα πλαίσια διαµόρφωσης µιας κοινής αντίληψης για την νέα χωροταξία της Ευρώπης, αρχίζει να εστιάζει και να διαµορφώνει µια ατζέντα συναντίληψης και κατευθύνσεων πολιτικής για τις πόλεις. (Urban Agenda, Green book Livable cities κλπ). Ετσι, η Γεν. Δ/νση 16, αρµόδια για την πολιτική συνοχής, διαµορφώνει δέσµη καινοτόµων προγραµµάτων για τις Πόλεις, καθώς επίσης και για την διασύνδεση Πολιτισµού και αστικής (ή τοπικής) ανάπτυξης ( Πειραµατικά προγράµµατα του άρθρου 10 του ΕΤΠΑ). Επίσης, µέσα από την ΓΔ 12 για την Ερευνα, προωθούνται προγράµµατα που προσπαθούν να κεντρίσουν τη διατύπωση καινοτόµων ιδεών για την ανάλυση, κατανόηση και αντιµετώπιση των προβληµάτων των πόλεων (ACTVILLE) 6. Το 1994, στα πλαίσια του 5 ου διεθνούς Σεµιναρίου «Πολιτισµός, ο θεµέλιος λίθος της Ευρώπης 2002» που ο Δρ H. Fischer οργάνωσε στην Αθήνα για λογαριασµό της Φλαµανδικής κοινότητας του Βελγίου, η στιγµή ήταν κατάλληλη για την διαµόρφωση θεµατικής ενότητας µε τίτλο «Urban Planning and Culture». Οι διακεκριµένοι προσκεκληµένοι του εργαστηρίου, που παραβρέθηκαν όλοι σηµατοδοτώντας έτσι την επικαιρότητα του προβληµατισµού αυτού, περιλάµβαναν εξέχουσες προσωπικότητες κυρίως του πανεπ/κού χώρου από τον χώρο της αστικής / περιφερειακής ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών και ο M Parkinson, ο οποίος είχε καθοριστική συµβολή στη διαµόρφωση του προγράµµατος URBAN που µόλις είχε αναγγείλει η Commission. Ο M. Parkinson µίλησε επί τη βάσει των συµπερασµάτων της µελέτης που προαναφέρθηκε ( ) έδωσε την επιτοµή του πού βρίσκονταν οι ευρωπαϊκές πόλεις στις αρχές του 90 και αντιπαρέβαλε εύστοχα τα διλήµµατα της αστικής πολιτικής µε τα διλήµµατα της πολιτιστικής πολιτικής. Συγκεκριµένα οι πόλεις είχαν να διαλέξουν µεταξύ : -προώθησης της οικονοµικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, ή -φροντίδας για την άµβλυνση των κοινωνικών προβληµάτων του αποκλεισµού Αντίστοιχα, η πολιτιστική πολιτική ανέκαθεν είχε το δίληµµα µεταξύ -να υποστηρίξει µεγάλες εµβληµατικές παρεµβάσεις συνήθως στα κέντρα πόλης, απευθυνόµενες στις αστικές ελίτ, ή 3

4 -να προωθήσει αποκεντρωµένες πολιτιστικές δράσεις µε στόχο την καλύτερη ενσωµάτωση χαµηλοεισοδηµατικών, περιθωριοποιηµένων κοινωνικών στρωµάτων. Για την επίλυση και υπέρβαση των διληµµάτων αυτών ανεξάρτητα από την αντιµετώπισή τους σε τοπικό επίπεδο - ο καθηγητής Parkinson θεώρησε απαραίτητη την ανάληψη ευθύνης από την ΕΕ, εφόσον και η ανταγωνιστικότητα των πόλεων είναι προς όφελος µιας ανταγωνιστικής Ευρώπης, ενώ η παραµέληση του κοινωνικού αποκλεισµού θα απειλούσε το ευρωπαίκό οικοδόµηµα. Ιδιαίτερα δε επειδή είναι εύκολο οι τοπικές αλλά και εθνικές κυβερνήσεις να πέφτουν στον πειρασµό της µονόπλευρης επιδίωξης της οικονοµικής επιτυχίας εις βάρος δράσεων κοινωνικού και πολιτισµικού χαρακτήρα λαϊκής απήχησης, η ΕΕ θα έπρεπε ακριβώς να στοχεύει στην εξισορρόπηση αυτού του ελλείµµατος. Στις σηµαντικές προτάσεις του περιλαµβάνονταν: - µια πιο ολοκληρωµένη αστική πολιτική από την ΕΕ όπου ο πολιτισµός θα παίζει ένα σηµαντικό ρόλο - συγκριτική έρευνα για το πώς διάφορες πόλεις και χώρες χρησιµοποιούν την πολιτιστική πολιτική - προώθηση της δικτύωσης µεταξύ των ευρωπαίων πολιτικών/στελεχών του πολιτστικού τοµέα - ίδρυση Ταµείου για την Πολιτιστική Συνεργασία των Πόλεων Σηµειώνεται ότι η ΕΕ ( επι εποχής εµνευσµένης ηγεσίας της Επιτροπής από τον Delors) πιστωνόταν, ακόµη και από µη ένθερµους φίλους της, για το γεγονός ότι στις πρωτοβουλίες της για τις πόλεις ήταν πολύ πιο σώφρων από πολλούς εθνικούς φορείς και ότι οι σχετικές δράσεις της έτειναν συστηµατικά να ξεπερνούν µια απλή οικονοµική λογική, επιδιώκοντας να ενσωµατώσουν κριτήρια δηµοκρατικότητας, πολιτισµικά κριτήρια και στόχους κοινωνικής συνοχής (Δελλαδέτσιµας, Π. ) Γ. Ο θεσµός των ΠΠΕ 7. Την ίδια περίοδο, ο θεσµός των ΠΠΕ κάνει την δική του διαδροµή : πώς η παραπάνω τάσεις και εξελίξεις αντανακλώνται στην πορεία του θεσµού; Ο θεσµός ξεκινάει το 1985 µε πρωτοβουλία µιας χαρισµατικής πολιτικού εθνικού επιπέδου αλλά παγκόσµιας ακτινοβολίας, της Μελίνας, µε στόχο, όπως σκιαγραφείται χαρακτηριστικά από τον Σπ. Μερκούρη - διαχρονικό κοινωνό του όλου εγχειρήµατος - όχι µόνο να προβάλει την Αθήνα και τον πολιτισµό σαν την εθνική βιοµηχανία της χώρας όπως επρέσβευε, αλλά (το σηµαντικότερο) να επισύρει των προσοχή των ευρωπαίων πολιτικών στον παραµεληµένο µέχρι τότε - σε επίπεδο ΕΕ πολιτισµό ως απαραίτητο συστατικό στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τούτο αποτελεί µια σηµαντική υπενθύµιση, δεδοµένου ότι στη συνέχεια η ευρωπαϊκή διάσταση και η προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας και ταυτότητας φαίνεται ότι δεν αποτελεί στόχο υψηλής προτεραιότητας στα προγράµµατα των εκάστοτε ΠΠΕ, τα οποία µοιάζουν να κυριαρχούνται από το µέληµα της προβολής της πόλης και στην τόνωση της διεθνούς εικόνας της. 4

5 Στην πολύ ενδιαφέρουσα Εκθεση του R. Palmer ( 2004 ) παρουσιάζεται όλο το πανόραµα των προσπαθειών των πόλεων που ανέλαβαν τον ρόλο της ΠΠΕ στο διάστηµα αυτό και ιδιαίτερα στο διάστηµα Η ανάλυση των προγραµµάτων των ΠΠΕ γίνεται ως προς πληθώρα παραµέτρων που αφορούν : - το περιεχόµενο ( σκοποί - στόχοι, πολιτιστικό σκέλος του προγράµµατος, τεχνικό σκέλος του προγράµµατος, ευρωπαϊκή διάσταση ) - τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις ( τις άµεσες όπως οικονοµικές, κοινωνικές και τις µακροπρόθεσµες ) - την επιχειρησιακή διάσταση (οργανωτική δοµή - φορέας, επικοινωνία, αξιολόγηση - παρακολούθηση) 8. Τα κυριότερα, για τις ανάγκες της εισήγησης, συµπεράσµατα επισηµάνσεις ως προς τις επιµέρους παραµέτρους, ήταν ( συµπυκνωµένα µε ευθύνη της εισηγήτριας) τα εξής : - Ως προς τους στόχους των ΠΠΕ : - ο συχνότερα αναφερόµενος στόχος για το πρόγραµµα της ΠΠΕ, ήταν «να προάγει τη διεθνή εικόνα της πόλης». Κύριες επισηµάνσεις είναι - η αποφυγή των πολλών στόχων που δηµιουργούν σύγχυση, - η αποφυγή οµοίως της ρητορείας περί τους στόχους που µετά δεν υλοποιούνται, - η ανάγκη εκτεταµένων διαβουλεύσεων ώστε να προκύπτουν καθαροί και συµφωνηµένοι στόχοι και να µπορούν να οικοδοµηθούν εταιρικές συνεργασίες για την υλοποίηση τους, πράγµα που συµβάλει στην αποδοχή και πρόσληψη του προγράµµατος και ως εκ τούτου στην µεγαλύτερη διάρκεια των επιπτώσεών του. -Ως προς το πολιτιστικό πρόγραµµα της ΠΠΕ : -Τα διλήµµατα που αντιµετώπισαν απεικονίζουν αυτά που ταλαιπωρούν τόσο τη γενικώτερη πολιτιστική πολιτική όσο και την πολιτική αστικής αναγέννησης : πολιτιστικά γεγονότα υψηλού κύρους ή τοπικές πρωτοβουλίες, εµπλοκή µεγάλων πολιτιστικών ιδρυµάτων ή ανεξάρτητων οµάδων και καλλιτεχνινών, γενικά το δίληµµα µεταξύ Πολιτισµού και πολιτισµού (βλέπε Paparis) - Δεν υπάρχει συνταγή για το καλό πολιτιστικό πρόγραµµα: πάντως πρέπει να είναι απλό, µε εσωτερική συνοχή και αντιληπτό - Άλλες ΠΠΕ το είδαν ως άθροισµα εκδηλώσεων και άλλες ως διαδικασία - το πιο συχνό θέµα ήταν η πόλη - Ως προς το τεχνικό πρόγραµµα: - Κατ αναλογία µε το πολιτιστικό, το δίληµµα στη βελτίωση των υποδοµών ήταν κέντρο περιφέρεια, αν και εδώ οι ΠΠΕ άφησαν µια πολύ θετική κληρονοµιά, αφού ήδη από την πρώτη, την Αθήνα, επιχειρήθηκε τολµηρά η αποκέντρωση των υλικών παρεµβάσεων, πράγµα που στην προκειµένη περίπτωση έδωσε το υπόβαθρο για την πολιτιστική πολιτική σε επίπεδο δήµων. - Το τεχνικό πρόγραµµα δεν ήταν συνήθως το επίκεντρο της προσπάθειας των ΠΠΕ αλλά αποτέλεσε απαραίτητο µέσο επίτευξης των βασικών στόχων. Μεγαλύτερο ήταν το βάρος των πολιτιστικών 5

6 υποδοµών στον πρώτο κύκλο των ΠΠΕ ( πχ Αθήνα) ή λόγω ειδικών αναγκών των εκάστοτε πόλεων ( Θεσ/νίκη, Βαϊµάρη) - Λόγω της υλικής του υπόστασης, αποτέλεσε - και εκεί όπου υπήρξε κριτική ως προς την αρτιότητα και τις επιλογές του - ένα αδιαµφισβήτητο κεκτηµένο για την πόλη µετά το πέρας του ΠΠΕ, σε αντιδιαστολή µε τα άυλα αποτελέσµατα που χάνουν εύκολα την ορατότητά τους. - Σε ότι αφορά τις αρχές των υλικών παρεµβάσεων: τόσο για αυτές της αρχιτεκτονικής κλίµακας (νέα κτίρια, αναστυλώσεις παλιών) όσο και αυτές πολεοδοµικής κλίµακας από άποψη σχεδιασµού συνήθως αντιρρήσεις / κριτικές : η λεπτοµερής κριτική ανήκει στους ειδικούς της αρχιτεκτονικής και πολεοδοµίας. Γενικά (Palmer, Paparis) αναγνωρίζεται ότι οι ΠΠΕ συνεισέφεραν ουσιαστικά και ευρηµατικά στην φυσική αναβάθµιση των πόλεων. Για την χώρα µας, αν εξαιρέσει κανείς την Αθήνα που οι υποδοµές είναι πλέον κεκτηµένο της πόλης, για την περίπτωση της Θες/νίκης που απετόλµησε ένα βαρύτατο τεχνικό πρόγραµµα, είναι φυσικό να έχουν ασκηθεί πολλές κριτικές τόσο για το µέγεθός του όσο και για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό των αναστυλώσεων καθώς επίσης και τις πολεοδοµικές αρχές ως προς τις χρήσεις της ανάπλασης. - Σχέση µε τον πολεοδοµικό σχεδιασµό : - οικονοµικές επιπτώσεις - κοινωνικές επιπτώσεις - µακροπρόθεσµες επιπτώσεις, βιωσιµότητα επιδράσεων - διακυβέρνηση: οργανωτική δοµή - φορέας 9. Ποιοι ήταν οι παράγοντες κλειδιά για την επιτυχία του εγχειρήµατος στις διάφορες πόλεις (που προκύπτουν απ την συχνότητα εµφάνισής τους στις απαντήσεις των πρωτεργατών των επιµέρους ΠΠΕ που απάντησαν στην έρευνα ), όπως χαρακτηριστικά συµπυκνώνονται στη µελέτη: - Να ξεκινάς ( στη διαµόρφωση του προγράµµατος) µε ότι είναι σηµαντικό για την πόλη - Να αναπτύσσεις και υλοποιείς τις δράσεις µε και όχι για τους πολίτες, αν ενεργοποιήσεις και προσελκύσεις τους πολίτες θα έλθουν και οι τουρίστες - Ευρεία ανάπτυξη συνεργασιών µε τοπικούς εταίρους - Το ΠΠΕ θα πρέπει να ενσωµατώνεται σε µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό, ει δυνατόν παράλληλα ή εναρµονιζόµενο µε τον πολεοδοµικό σχεδιασµό - Το καλλιτεχνικό και πολιτιστικό πρόγραµµα είναι η βάση και η καρδιά του ΠΠΕ: η καλλιτεχνική αυτονοµία απαραίτητη - Κάνε κάτι δηµιουργικό, κάτι καινούργιο. Όχι αποµιµήσεις. Το ΠΠΕ είναι όχηµα για αλλαγές: χρειάζεται τόλµη στο όραµα και στα θέµατα - Αποτελεσµατικότητα, ηγετικές ικανότητες, διεθνής εµπειρία και αφοσίωση στον πολιτισµό του συντονιστή/διευθυντή 6

7 - Επιχειρησιακή οµάδα µε επαγγελµατική επάρκεια αλλά και φιλοδοξία και δηµιουργικότητα : η καλή οργάνωση είναι προτιµώτερη από µεγάλο προϋπολογισµό Δ. Η κατάσταση σήµερα : Η ευρύτερη αναγνώριση του πολιτιστικού τοµέα σαν καταλύτη για περιβάλλον δηµιουργικότητας και καινοτοµίας, τοπική ανάπτυξη και Πολιτιστικός σχεδιασµός. Στα πολύ πρόσφατα προγραµµατικά κείµενα της Χωρικής Ανάπτυξης η αναγνώριση της σηµασίας του πολιτισµού είναι πολύ σαφής. Ετσι, στην πρόσφατη (2006) 3 η Συνθετική Εκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Χωροταξίας (ESPON) διατυπώνεται σαφώς ότι Οι συνθήκες για την τοπική / περιφερειακή ανάπτυξη έχουν αλλάξει, έτσι ώστε η σχετική πολιτική δεν µπορεί να στηρίζεται πλέον στην παροχή σκληρών υποδοµών, αλλά στη δηµιουργία περιβάλλοντος καινοτοµίας µέσω αυλων υποδοµών στους ανθρώπινους, περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς πόρους µιας περιοχής, πράγµα που θα καταστήσει την τελευταία ικανή να υλοποιήσει τις δυνατότητές της. Σήµερα κινητήριες δυνάµεις της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιµης ανάπτυξης θεωρούνται η ποιότητα ζωής, το φυσικό περιβάλλον, η κοινωνική αλληλεγγύη και ένταξη, οι πολιτιστικές δραστηριότητες και υπηρεσίες και η ευρεία συµµετοχή σ αυτές ιδίως για ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, η προστασία και ευρηµατική ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η δηµιουργία πολιτιστικών συµπλεγµάτων (clusters). Η µελέτη προτείνει τη σκοπιµότητα να αναπτυσσόσονται τέτοια συµπλέγµατα δηµιουργικών δραστηριοτήτων γύρω από πόρους πολιτιστικής κληρονοµιάς και όχι µόνο. Αναφέρεται σχετικά η περίπτωση του Αµστερνταµ όπου τέτοια συµπλέγµατα αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης δηµιουργικών επιχειρήσεων που αύξησαν την απασχόληση και µάλιστα για οµάδες υποκείµενες σε κοινωνικό αποκλεισµό. Τονίζεται επίσης η σηµασία του φυσικού σχεδιασµού γενικά για τη βιώσιµων και ανταγωνιστικών τοπικών κοινοτήτων και ειδικώτερα για την διάσωση των πολιτιστικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς που αλλιώς κινδυνεύει να απωλεσθεί. Ακόµη θεωρείται στα στοιχεία της έξυπνης δηµόσιας διοίκησης η όσο το δυνατόν ευρύτερη κοινωνική συµµετοχή και οι εταιρικές σχέσεις οι οποίες να περιλαµβάνουν και άλλους πλην των βασικών δηµοσίων εταίρων. Εδώ θεωρείται κλειδί η συνεισφορά του πολιτισµού ο οποίος εµφανίζεται ότι µπορεί να ενεργοποιεί τις τοπικές κοινωνίες. Τέλος, αυτή καθεαυτή η έξυπνη τοπική διακυβέρνηση θεωρείται σαν ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα µιας πόλης ή περιοχής, σαν ένας µεταξύ των άυλων παραγόντων που αποτελούν τα κλειδιά για την ανάπτυξη και τη δηµιουργία απασχόλησης. 7

8 Η αλλαγή στους κινητήριους παράγοντες της ανάπτυξης σε τέτοιο βαθµό ώστε η διακυβέρνηση, αντί να είναι το υποκείµενο της πολιτικής να γίνεται το αντικείµενο και αναγκαία παράµετρός της δεν πρέπει να εκπλήσσει αν σκεφτεί κανείς τις µεταλλαγές στην κοινωνία και στην οικονοµία, οι οποίες οδηγούν σε τελείως νέα πρότυπα ολόκληρους παραγωγικούς τοµείς, όπως πχ τον τουρισµό: Σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο της έκδοσης του Παν/µίου Θεσσαλίας (2003) για τη σχέση Πολιτισµού και Περιφερειακής ανάπτυξης στην Ευρώπη, οι Π. Σκάγιαννης και Γ. Σταµπουλής περιγράφουν µε διεισδυτικό τρόπο το περιεχόµενο του αποκαλούµενου νέου τουρισµού, στον οποίο το προσφερόµενο προϊόν δεν είναι οι κλασσικές υπηρεσίες διανυκτέρευσης, εστίασης κλπ αλλά το βίωµα µιας ολοκληρωµένης εµπειρίας. Στο νέο αυτό πρότυπο, το θέση της τουριστικής επιχείρησης καταλαµβάνει η ίδια η περιοχή που αποτελεί τον τουριστικό προορισµό. Για να πραγµατοποιηθεί / βιωθεί η εµπειρία απαιτείται η δηµιουργία ενός µύθου, µιας αφήγησης για τον τόπο. Κάτι που δεν είναι υλική παραγωγή και µάλιστα ατοµική, αλλά µια συλλογική διαδικασία στηριγµένη στη γνώση και στη µαθησιακή αλληλεπίδραση. Οι συµµετέχοντες είναι πολλοί, και τουριστικοί παράγοντες (οι ενδιάµεσοι ) και οι τοπικοί φορείς και αρχές και πιθανά άλλες συλλογικότητες (επαγγελµατικές, θρησκευτικές κλπ) Γίνεται φανερός ο κοµβικός ρόλος του πολιτισµού στην στήριξη ενός τουριστικού πρότυπου που επικεντρώνεται σε ένα τόσο άυλο παράγοντα όπως το βίωµα µιας εµπειρίας. Γίνονται επίσης φανερές από τα παραπάνω, οι πιέσεις και οι προκλήσεις που ασκούνται από τις νέου τύπου δραστηριότητες, στηριγµένες στη γνώση και βοηθούµενες από τις νέες τεχνολογίες, σε επίπεδο διακυβέρνησης. ( ESPON / URBACT, Palmer συµπεράσµατα, Lia Ghilardi Culturally minded planning, η ανάγκη έξυπνης διακυβέρνησης, η ανάγκη διαπαιδαγώγησης πολιτικών και πολεοδόµων / ειδικών της ανάπτυξης) πανηγυρική. Αναγνώριση ωστόσο που ξεπερνάει την παλιά θεµατική της πολιτιστικής κληρονοµιάς και που θέτει στον τοµέα του χωρικού σχεδιασµού, ιδιαίτερα αυτόν που αφορά τις πόλεις, ένα δύσκολο καθήκον σύζευξης, όταν τόσο η επαγγελµατική όσο και η διοικητική παράδοση του τοµέα δεν συνάδουν µε κάτι τέτοιο. 8

9 9

10 Βιβλιογραφία Biankini, F. (1994) Remaking European cities: the role of cultural policies in Parkinson M., Biankini, F. (ed) Cultural policy and Urban regeneration Manchester University Press Arvanitaki, A. (1994) Regional / Urban Planning and Culture Conclusions of Workshop 2 at the Conference Culture, building stone of Europe 2002, Athens 3-5/6/1994 Delladetsima P. (1994) Development rhetoric and the notion of City Culture in Europe paper presented at the Conference Culture, building stone of Europe 2002 / Workshop 2 (see above) Parkinson M., (1994) Cultural policy and European cities: towards a European Union policy response paper presented at the Conference Culture, building stone of Europe 2002 / Workshop 2 (see above) Ghilardi, L. Cultural planning and Cultural diversity, Noema research and Planning Ltd, London Ghilardi, L. (2005) Culture at the centre: Cultural planning, a strategic approach to successful and sustainable community-based regeneration in Scotland, Noema research and Planning Ltd, London Gospodoni, A. (2003) Urban waterfront redevelopment: the case of Greek cities in Culture and Regional economic development in Europe University of Thessaly press, Volos Kalogirou, N. (2003) Public architecture and culture: the case of Thessaloniki as European City of Culture 1997 in Culture and Regional economic development in Europe University of Thessaly press, Volos Skayannis, P. Stamboulis, Y. Innovation in tourism, technology and institutions in Culture and Regional economic development in Europe University of Thessaly press, Volos 2003 Lalenis, K (2005) «The legal tools for conservation and management of Built Heritage in Greece: reflections of the antagonism of Institutions», AESOP Conference, Vienna Λαλένης, Κ Συνέδριο AESOP, Βιέννη Palmer/Rae Associates (2004) European Cities and Capitals of Culture Study prepared for the European Commission Mercouris, Sp. (1996) Culture and the Cultural Capitals of Europe, Thessaloniki Paparis,A (2007) Fischer, H. (2007) 10

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΗΝΑ 2004: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΦΕΛΗ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικοί Θεσµοί και Τοπική Ανάπτυξη:

«Πολιτιστικοί Θεσµοί και Τοπική Ανάπτυξη: Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β Εκπαιδευτική Σειρά Τελική Εργασία «Πολιτιστικοί Θεσµοί και Τοπική Ανάπτυξη: Το Καρναβάλι του ήµου Μοσχάτου» Ελένη Ντηνιακού Τµήµα Εξειδίκευσης : Οργάνωση και ιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΤΜ ΠΘ, Βόλος 27-30 Σεπτ. 2012 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Μηχανικός ΠΘ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1: 1.1 1.2 1.3 Ο 1.4 Η

ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 1: 1.1 1.2 1.3 Ο 1.4 Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 Προλογικό Σηµείωµα... 7 Εισαγωγή... 8 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ... 11 Κεφάλαιο 1: Εννοιολογικές ιασαφηνίσεις... 11 1.1 Γενικά... 11 1.2 Εννοιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Καθοριστικό στοιχείο στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου για την περίοδο 2012-2014 αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β ξ 1 Πίνακας περιεχομένων Β.1. Εισαγωγή... 3 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής... 3 Β.2. Προκλήσεις & Φιλοδοξίες του Στρατηγικού Σχεδίου 2015 2109 Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων... 4

Διαβάστε περισσότερα

επεµβάσεων και αναπλάσεων, τα οποία είναι διδακτικά ως τη φιλοσοφία, τον τρόπο υλοποίησής τους ( οργανωτικά σχήµατα, χρηµατοδότηση κλπ), αλλά και το

επεµβάσεων και αναπλάσεων, τα οποία είναι διδακτικά ως τη φιλοσοφία, τον τρόπο υλοποίησής τους ( οργανωτικά σχήµατα, χρηµατοδότηση κλπ), αλλά και το Εισαγωγή Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται θέµατα σχετικά µε τις επεµβάσεις µεγάλης κλίµακας και τις αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, καθώς και τις επιδράσεις τους µέσα στα πλαίσια των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός σχεδιασμός και αστική ανάπτυξη Η περίπτωση των Ιωαννίνων

Στρατηγικός σχεδιασμός και αστική ανάπτυξη Η περίπτωση των Ιωαννίνων Στρατηγικός σχεδιασμός και αστική ανάπτυξη Η περίπτωση των Ιωαννίνων Αθανασίου Α. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή Καρακούνος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δήμος Αθηναίων: Δράσεις για την προώθηση και ενίσχυση της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας νοεμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΉΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΥΞΗΣ ΠΜΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΉΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΥΞΗΣ ΠΜΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΉΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΥΞΗΣ ΠΜΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Μεταπτυχιακή Διατριβή «Η Εφαρμογή της Κ.Π. LEADER για τη Λήμνο» Μαρία Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση των Επιδράσεων των Περιφερειακών Πανεπιστημίων στην Ανάπτυξη των Περιφερειών της Ελλάδας

Προσέγγιση των Επιδράσεων των Περιφερειακών Πανεπιστημίων στην Ανάπτυξη των Περιφερειών της Ελλάδας Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 1 2010 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 1 91 Προσέγγιση των Επιδράσεων των Περιφερειακών Πανεπιστημίων στην Ανάπτυξη των Περιφερειών της Ελλάδας ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΔΩΡΑ Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

Β Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ

Β Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ Β Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ (ΕΥΡΩΠΗ) 1. Ιστορική εξέλιξη Η Χωροταξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκού χώρου ξεκινάει στην αρχή της μεταπολεμικής περιόδου με την ίδρυση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) (1949) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Επιβλέπων: ΜΑΚΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α2 Πλήρης πρόταση και Πρόγραμμα Δράσης v.2 Π+ Εργαστήριο Πολεοδομικού και ωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΠΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 366 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρικήκοινωνικήευθύνη. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ) 0251658240025165824002516623360251671552

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξία και Περιβάλλον: νέοι θεσμοί και συμβίωση για το μέλλον

Χωροταξία και Περιβάλλον: νέοι θεσμοί και συμβίωση για το μέλλον Χωροταξία και Περιβάλλον: νέοι θεσμοί και συμβίωση για το μέλλον Π. ΓΕΤΙΜΗΣ 1, Γ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ 2 και Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 3 Η δεκαετία του 1990 χαρακτηρίζεται από την έμφαση στην παγκοσμιότητα και την ανάγκη αλληλεξάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία EVENT MARKETING: Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ της ΜΕΛΙΝΑΣ ΓΚΑΤΖΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα