ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΗΝΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2008

2

3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια των υποχρεώσεων για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Οι εξεταστές: Ματθαίος Καρλαύτης, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Χρήστος Ταξιλτάρης, Καθηγητής της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ. Βασίλειος Δημαρέλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Α.Π.Θ. Ο κύριος επιβλέπων: Ματθαίος Καρλαύτης - 3 -

4

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον υπεύθυνο καθηγητή της παρούσης διπλωματικής εργασίας. κ. Ματθαίο Καρλαύτη για την συνεχή, πολύτιμη, πολύπλευρη επιστημονική συνδρομή και ηθική υποστήριξη καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της, η οποία υπήρξε καθοριστική. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και για την παραχώρηση υλικού από το προσωπικό του αρχείο, το οποίο φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμο για την ολοκλήρωση της εργασίας. Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω τους γονείς μου και γενικότερα όλους τους δικούς μου ανθρώπους που ήταν στο πλευρό μου όλη αυτή τη δύσκολη για μένα περίοδο

6

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να προσδιορίσει το βαθμό συσχέτισης μεταξύ της ζήτησης για μετακινήσεις με αεροπορικές μεταφορές και λειτουργικών και κοινωνικοοικονομικών στοιχείων που συλλέχθησαν όπως είναι τα Α.Ε.Π. διαφόρων χωρών, οι διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών ή ημεδαπών επιβατών που διαμένουν στο σύνολο των καταλυμάτων συμπεριλαμβανομένου ή και εκτός των camping κ.α. Για το σκοπό αυτό συγκεντρώθηκε μια εκτενής και ολοκληρωμένη βάση δεδομένων που περιέχει στοιχεία για τον αερολιμένα της Κέρκυρας ανά μήνα και για τα έτη από το 1989 έως το Η πιο διαδεδομένη μέθοδος για τον προσδιορισμό της συνάρτησης ζήτησης για αεροπορικές μεταφορές είναι το πρότυπο της Γραμμικής Παλινδρόμησης. Με βάση το πρότυπο αυτό πραγματοποιούνται στατιστικοί έλεγχοι στα στοιχεία της βάσης δεδομένων και αναπτύσσονται μαθηματικά πρότυπα τα οποία έχουν ως στόχο τη διερεύνηση των στατιστικά σημαντικών παραμέτρων που επηρεάζουν τον αριθμό των πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς επίσης και τις αφίξεις των επιβατών εσωτερικού και εξωτερικού. Ο συνδυασμός των Α.Ε.Π. και των αφίξεων ή διανυκτερεύσεων αλλοδαπών ή ημεδαπών επιβατών που διαμένουν στο σύνολο των καταλυμάτων συμπεριλαμβανομένου ή και εκτός των camping θεωρείται ως η καταλληλότερη ένδειξη της επιβατικής κίνησης του αερολιμένα. Από την επεξεργασία αυτή και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Γραμμικής Παλινδρόμησης, προκύπτει ότι οι στατιστικά σημαντικές παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν την επιβατική κίνηση του αερολιμένα είναι το Α.Ε.Π. της Μ. Βρετανίας, της Κέρκυρας και της Γερμανίας, καθώς και οι αφίξεις ή διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών ή ημεδαπών τουριστών που διαμένουν στο σύνολο των καταλυμάτων συμπεριλαμβανομένου ή και εκτός των camping για κάθε περίπτωση. Αναπτύσσονται τα θεωρητικά μοντέλα για το σύνολο των εξαρτημένων μεταβλητών και στη συνέχεια επιλέγεται το κατάλληλο τελικό μοντέλο μέσα από μια διαδικασία τρεξίματος των θεωρητικών μοντέλων. Στη συνέχεια, αφού επιλεχθεί το τελικό μοντέλο αναπτύσσεται ένα μοντέλο για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή εισάγοντας ψευδομεταβλητές «dummies» για τα χρόνια και τους μήνες αντίστοιχα. Τέλος, προκειμένου να βελτιωθεί το μοντέλο περαιτέρω εισάγονται λογάριθμοι στις εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές του κάθε μοντέλου (log log) που προέκυψε από το προηγούμενο βήμα. Γίνεται ακόμη επιπλέον έλεγχος για σειριακή συσχέτιση μέσω της τιμής που λαμβάνει ο συντελεστής Durbin-Watson Statistic σε κάθε περίπτωση. Τα αποτελέσματα αυτά ερμηνεύονται με βάση τα χαρακτηριστικά των μαθηματικών προτύπων που αναπτύχθηκαν. Διατυπώνονται τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν, καθώς επίσης και οι προβλέψεις που γίνονται από το μοντέλο σχετικά με τη ζήτηση για αεροπορικές μεταφορές, οι οποίες συγκρίνονται με τις αρχικές, και τέλος διατυπώνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα σε αυτό τον τομέα

8

9 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1.1. Η πρόβλεψη της επιβατικής κίνησης στις αεροπορικές μεταφορές Αντικείμενο και στόχος της διπλωματικής εργασίας Μεθοδολογία της διπλωματικής εργασίας Δομή της διπλωματικής εργασίας Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 2.1. Εισαγωγή Βασικές οικονομικές έννοιες Καμπύλες ζήτησης Καμπύλες προσφοράς Τιμή ισορροπίας Βασικές έννοιες στην αγορά των μεταφορών Ζήτηση στην αγορά των Μεταφορών Προσφορά στην αγορά των Μεταφορών Ελαστικότητα μεταφορικών υπηρεσιών Γενικές έννοιες Ελαστικότητα ζήτησης μεταφορικής «υπηρεσίας» ως προς την τιμή Ελαστικότητα ζήτησης μεταφορικής «υπηρεσίας» ως προς το εισόδημα Σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης μεταφορικής «υπηρεσίας» Η χρησιμότητα της πρόβλεψης της ζήτησης για αεροπορικές μεταφορές Έρευνες σχετικά με την πρόβλεψη της ζήτησης για τις αεροπορικές μεταφορές Η μέθοδος πρόβλεψης της ζήτησης για αεροπορικές μεταφορές «Ασαφής παλινδρόμηση» Οικονομετρικά και ασαφή μοντέλα πρόβλεψης της ζήτησης για αεροπορικές μεταφορές Η περίπτωση του αεροδρομίου της Ρόδου Πρότυπο ζήτησης αεροπορικών μεταφορών για την αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης με τη βιομηχανική υποδομή

10 Η πρόβλεψη της ζήτησης στις αεροπορικές μεταφορές με το εργαλείο ανάλυσης AviaDem Αξιολόγηση των μεθόδων πρόβλεψης της ζήτησης στις αεροπορικές μεταφορές Συμπεράσματα Στατιστική ανάλυση τουριστικής & επιβατικής κίνησης (περιγραφή στοιχειών μεταβλητών) του αεροδρομίου της Κερκύρας 3.1. Γενικά στοιχεία περιοχής - αεροδρομίου μελέτης Βάση δεδομένων Αλλοδαποί (Αφίξεις Διανυκτερεύσεις) Ετήσια διακύμανση Μηνιαία διακύμανση Ημεδαποί (Αφίξεις Διανυκτερεύσεις) Ετήσια διακύμανση Μηνιαία διακύμανση Α.Ε.Π. κατά κεφαλή (Κέρκυρας, Ελλάδας, Μ. Βρετανίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας) Α.Ε.Π. κατά κεφαλή Κέρκυρας Α.Ε.Π. κατά κεφαλή Ελλάδας Α.Ε.Π. κατά κεφαλή Μ. Βρετανίας Α.Ε.Π. κατά κεφαλή Γερμανίας Α.Ε.Π. κατά κεφαλή Γαλλίας Α.Ε.Π. κατά κεφαλή Ιταλίας Αριθμός πτήσεων και επιβατική κίνηση εσωτερικού περιόδου Ετήσια διακύμανση Μηνιαία διακύμανση για τα έτη Αριθμός πτήσεων και επιβατική κίνηση εξωτερικού περιόδου Ετήσια διακύμανση Μηνιαία διακύμανση για τα έτη Περιγραφικά στοιχεία μεταβλητών Πίνακες συσχετίσεων των μεταβλητών

11 4. Επεξεργασία στοιχείων & ανάπτυξη επεξηγηματικών μοντέλων 4.1. Μεθοδολογία Ανάπτυξη μαθηματικού προτύπου Ανάπτυξη μαθηματικού προτύπου Γραμμικής Παλινδρόμησης Θεωρητικά μοντέλα Πτήσεις εσωτερικού (ανά μήνα) TOTFLIDO Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (ανά μήνα) ARPASDOM Πτήσεις εξωτερικού (ανά μήνα) ΤΟΤ Αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού (ανά μήνα) - ARRIVALS Πτήσεις εσωτερικού (ανά έτος) TOTFLIDO Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (ανά έτος) ARPASDOM Πτήσεις εξωτερικού (ανά έτος) ΤΟΤ Αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού (ανά έτος) - ARRIVALS Ανάπτυξη στατιστικών μοντέλων Εισαγωγή Πτήσεις εσωτερικού (ανά μήνα) TOTFLIDO Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (ανά μήνα) ARPASDOM Πτήσεις εξωτερικού (ανά μήνα) ΤΟΤ Αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού (ανά μήνα) - ARRIVALS Πτήσεις εσωτερικού (ανά έτος) TOTFLIDO Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (ανά έτος) ARPASDOM Πτήσεις εξωτερικού (ανά έτος) ΤΟΤ Αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού (ανά έτος) - ARRIVALS Δημιουργία μοντέλων με ψευδομεταβλητές «dummies» Εισαγωγή Πτήσεις εσωτερικού (ανά μήνα) TOTFLIDO Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (ανά μήνα) ARPASDOM Πτήσεις εξωτερικού (ανά μήνα) ΤΟΤ Αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού (ανά μήνα) - ARRIVALS Πτήσεις εσωτερικού (ανά έτος) TOTFLIDO Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (ανά έτος) ARPASDOM Πτήσεις εξωτερικού (ανά έτος) ΤΟΤ Αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού (ανά έτος) - ARRIVALS

12 4.5. Δημιουργία μοντέλων με λογαρίθμους Εισαγωγή Πτήσεις εσωτερικού (ανά μήνα) TOTFLIDO Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (ανά μήνα) ARPASDOM Πτήσεις εξωτερικού (ανά μήνα) ΤΟΤ Αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού (ανά μήνα) - ARRIVALS Πτήσεις εσωτερικού (ανά έτος) TOTFLIDO Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (ανά έτος) ARPASDOM Πτήσεις εξωτερικού (ανά έτος) ΤΟΤ Αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού (ανά έτος) - ARRIVALS Ανακεφαλαίωση αποτελεσμάτων Συμπεράσματα και προτάσεις 5.1. Συμπεράσματα Εισαγωγή Πτήσεις εσωτερικού (ανά μήνα και ανά έτος) Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (ανά μήνα και ανά έτος) Πτήσεις εξωτερικού (ανά μήνα και ανά έτος) Αφίξεις επιβατών εξωτερικού (ανά μήνα και ανά έτος) Προβλέψεις Πτήσεις εσωτερικού (ανά μήνα) Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (ανά μήνα) Πτήσεις εξωτερικού (ανά μήνα) Αφίξεις επιβατών εξωτερικού (ανά μήνα) Πτήσεις εσωτερικού (ανά έτος) Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (ανά έτος) Πτήσεις εξωτερικού (ανά έτος) Αφίξεις επιβατών εξωτερικού (ανά έτος) Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα Βιβλιογραφία Παράρτημα

13 ΣΥΝΟΨΗ Μήντου Πασχαλίνα, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Επιβλέπων : Ματθαίος Καρλαύτης, Επίκουρος καθηγητής Ε.Μ.Π. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της πιθανής επιρροής των λειτουργικών, καθώς και των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των αεροπορικών μεταφορών στη μηνιαία και ετήσια επιβατική κίνηση του αερολιμένα της Κέρκυρας. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού συγκεντρώθηκε μια βάση δεδομένων η οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα κοινωνικοοικονομικά στοιχεία σχετικά με την επιβατική κίνηση (Α.Ε.Π. διαφόρων χωρών, της Ελλάδας και της Κέρκυρας), καθώς και λειτουργικά δεδομένα, τα οποία ενδέχεται να επηρεάζουν τα επίπεδα της ζήτησης για μετακινήσεις στον αερολιμένα (ο αριθμός των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών και των ημεδαπών τουριστών που διαμένουν στο σύνολο των καταλυμάτων συμπεριλαμβανομένου ή και εκτός των camping κ.α.). Με τη βοήθεια του προτύπου της Γραμμικής Παλινδρόμησης έγινε ανάλυση και διερεύνηση των στοιχείων εκείνων που ενδέχεται να επηρεάζουν την επιβατική κίνηση. Τα αποτελέσματα επιδεικνύουν ότι τα μοντέλα που προέκυψαν είναι στην πληθώρα τους ικανοποιητικά. Επίσης, η ζήτηση για επιβατική κίνηση (αριθμός πτήσεων ή αφίξεις επιβατών) επηρεάζεται ανάλογα με το αν είναι εσωτερικού ή εξωτερικού, από το Α.Ε.Π. της Μ. Βρετανίας, το Α.Ε.Π. της Γερμανίας και το Α.Ε.Π. της Κέρκυρας τις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις αλλοδαπών που διαμένουν στο σύνολο των καταλυμάτων, συμπεριλαμβανομένου και των camping. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το αποτέλεσμα ότι η ζήτηση για επιβατική κίνηση επηρεάζεται από το σύνολο των καταλυμάτων σε όλες τις περιπτώσεις. Λέξεις κλειδιά : Ζήτηση για αεροπορικές μεταφορές, προβλέψεις, γραμμική παλινδρόμηση, κοινωνικο οικονομικά στοιχεία, Α.Ε.Π. ABSTRACT The aim of this diploma thesis is to investigate the influence of functional, as well as socio economic characteristics of air transports in the monthly and annual passenger movement of Corfu Airport. For the achievement of this aim was assembled a base of data which contains all the essential socio economic elements with regard to passenger movement (GNP of various countries, Greece and Corfu), as well as functional data, which probably influence the levels of transportation demand in the airport (the number of arrivals and overnight of foreign and non foreign tourists that stay in the lodgings included or not camping etc.). Based on the model of Linear Regression are conducted an analysis and investigation of the elements that probably influence the passenger movement. The results indicate that the models that came up, are in its majority satisfactory. Also, the demand for passenger movement (number of flights or arrivals of passengers) is influenced on whether is interior or abroad, from the GNP of Great Britain, GNP of Germany and GNP of Corfu, the arrivals and the overnight of foreigners that stay in the lodgings, also included camping. It is interesting the result that the demand for passenger movement is influenced by the total of lodgings in all cases. Key words : air transport demand, forecasts, linear regression, socio economic elements, GNP

14

15 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Περίληψη Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση του βαθμού συσχέτισης της ζήτησης για αεροπορικές μεταφορές τόσο με διάφορα λειτουργικά στοιχεία, όσο και με κοινωνικοοικονομικά στοιχεία, μέσω της ανάπτυξης μοντέλων ζήτησης. Ειδικότερα εξετάζεται, η περίπτωση του αερολιμένα της Κέρκυρας. Αρχικά, παρατίθεται η σημασία της πρόβλεψης της ζήτησης της επιβατικής κίνησης για τις αεροπορικές μεταφορές. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στις βασικές οικονομικές έννοιες που έχουν χρησιμότητα στον τομέα των Μεταφορών. Οι έννοιες αυτές αφορούν τη Ζήτηση και την Προσφορά, καθώς και την ελαστικότητα τους σε σχέση με τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. Μετέπειτα, αναφέρονται σχετικές μελέτες ή άρθρα που αφορούν στην πρόβλεψη της ζήτησης. Ακολούθως, παρατίθεται αρχικά μια σύντομη περιγραφή του αερολιμένα της Κέρκυρας, έπεται μια στατιστική ανάλυση της τουριστικής και επιβατικής κίνησης του αερολιμένα, όπου μέσα από μια σειρά διαγραμμάτων και πινάκων παρουσιάζονται τα κοινωνικοοικονομικά και λειτουργικά στοιχεία που περιγράφουν την περιοχή, οι οποίες αποτελούν τη βάση δεδομένων. Στο σημείο αυτό παρατίθενται και οι πίνακες συσχετίσεων των εξαρτημένων μεταβλητών όπως και οι πίνακες με τα περιγραφικά στοιχεία των μεταβλητών. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί. Δίνονται αρχικά ορισμένες βασικές έννοιες για τις μεταβλητές και την χρησιμότητά τους, ενώ στη συνέχεια αναφέρεται η σημασία που έχει ένα μαθηματικό πρότυπο στην επεξεργασία των στοιχείων. Έπειτα γίνεται ανάλυση του μαθηματικού προτύπου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των στοιχείων. Ακολούθως, παρουσιάζεται η στατιστική επεξεργασία και ανάπτυξη των επεξηγηματικών μοντέλων και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή. Τα στοιχεία επεξεργάστηκαν με βάση το πρότυπο της πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης. Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται τα θεωρητικά μοντέλα για το σύνολο των εξαρτημένων μεταβλητών και στη συνέχεια επιλέγεται το κατάλληλο τελικό μοντέλο μέσα από μια διαδικασία τρεξίματος των θεωρητικών μοντέλων. Στη συνέχεια, αφού επιλεχθεί το τελικό μοντέλο αναπτύσσεται ένα μοντέλο για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή εισάγοντας ψευδομεταβλητές «dummies» για τα χρόνια και τους μήνες αντίστοιχα. Τέλος, προκειμένου να βελτιωθεί το μοντέλο περαιτέρω εισάγονται λογάριθμοι στις εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές του κάθε μοντέλου (log log) που προέκυψε από το προηγούμενο βήμα. Γίνεται ακόμη επιπλέον έλεγχος για σειριακή συσχέτιση μέσω της τιμής που λαμβάνει ο συντελεστής Durbin-Watson Statistic σε κάθε περίπτωση. Τέλος, με βάση τον παραπάνω τρόπο και τη χρήση κατάλληλων πινάκων παρουσιάζονται και σχολιάζονται οι παράμετροι οι οποίες βρέθηκαν να επηρεάζουν τις κατηγορίες των ανεξάρτητων μεταβλητών που αφορούν στην επιβατική κίνηση. Τέλος, διατυπώνονται τα συμπεράσματα όπου δίνεται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την ανάλυση των στοιχείων, καθώς επίσης και οι προβλέψεις που γίνονται από τα μοντέλα σχετικά με τη ζήτηση για αεροπορικές μεταφορές, αλλά και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα σε αυτό τον τομέα

16

17 DEVELOPING AVIATION DEMAND MODELS IN GREEK AIRPORTS THE CASE OF CORFU AIRPORT Summary The main subject of the present Thesis is to investigate the degree of correlation of air transport demand with various functional elements, as well as socio economic elements, through the development of models of demand. More specifically, is examined the case of Corfu Airport. Firstly, is examined the importance of passenger movement demand forecast for the air transports. Secondly, is presented a report in the basic economic terms that are used in the sector of Transports. This terms concern the Demand and the Offer, as well as the elasticity in combination with factors that influence them. Later, are reported relative studies or articles that concern the demand forecasts. A short description of Corfu Airport follows and then a statistical analysis of the tourist and passenger movement of the airport, where through diagrams and tables are presented the socio economic and functional elements that describe the region and constitute the base of data. In this point are also presented tables of dependent variable correlations as the tables with the descriptive elements of variables. Afterwards, is presented the methodology that will be followed. Initially, are given certain basic terms for the variables and their use, while later is reported the importance that has a mathematic model in the treatment of elements. Then is presented the analysis of the mathematic model, which will be used for the treatment of elements. The statistical treatment, the development of models and the results that came up from this are following. The elaboration of elements is based on the model of Linear Regression. Specifically, are developed the theoretical models for the total of dependent variables and afterwards are selected the suitable final model through a process of running theoretical models. Later, after the selection of the final model, a model for each dependent variable importing dummies for the years and the months is developed. Finally, for the further improvement of the model is imported logarithmic in the dependent and independent variables of each model (log log) that have been resulted from the previous step. Moreover an extra control is done for serial correlation regarding the price that receives the factor Durbin Watson Statistic in every case. Finally, are presented and commented the parameters that influence the categories of independent variables that concern the passenger movement. Finally, are formulated the conclusions that give the interpretation of results that came up from the analysis of elements, as well as the forecasts, that were extracted from the models with regard to the air transports demand, but also proposals for further research in this sector

18

19 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 3.1 : Σύνολο εξαρτημένων μεταβλητών. 57 Πίνακας 3.2 : Σύνολο ανεξάρτητων μεταβλητών. 57 Πίνακας 3.3 : Εξέλιξη επιβατικής κίνησης και αριθμού πτήσεων εσωτερικού στον αερολιμένα της Κέρκυρας 78 Πίνακας 3.4 : Μηνιαία διακύμανση αφίξεων επιβατών εσωτερικού στον αερολιμένα της Κέρκυρας.80 Πίνακας 3.5 : Μηνιαία διακύμανση αναχωρήσεων επιβατών εσωτερικού στον αερολιμένα της Κέρκυρας.81 Πίνακας 3.6 : Μηνιαία διακύμανση αριθμού πτήσεων εσωτερικού στον αερολιμένα της Κέρκυρας.82 Πίνακας 3.7 : Εξέλιξη επιβατικής κίνησης και συνολικού αριθμού πτήσεων εξωτερικού (προγραμματισμένων & μη) στον αερολιμένα της Κέρκυρας.. 83 Πίνακας 3.8 : Μηνιαία διακύμανση αφίξεων επιβατών εξωτερικού (προγραμματισμένων & μη) στον αερολιμένα της Κέρκυρας.. 85 Πίνακας 3.9 : Μηνιαία διακύμανση αναχωρήσεων επιβατών εξωτερικού (προγραμματισμένων & μη) στον αερολιμένα της Κέρκυρας 87 Πίνακας 3.10 : Μηνιαία διακύμανση αριθμού πτήσεων εξωτερικού στον αερολιμένα της Κέρκυρας. 87 Πίνακας 3.11 : Αφίξεις Επιβατών Πτήσεων Εσωτερικού (Για κάθε μήνα ξεχωριστά) - περιγραφικά στοιχεία.88 Πίνακας 3.12 : Αφίξεις Επιβατών Πτήσεων Εξωτερικού(Για κάθε μήνα ξεχωριστά) - περιγραφικά στοιχεία.89 Πίνακας 3.13 : Πτήσεις Εξωτερικού (Για κάθε μήνα ξεχωριστά) - περιγραφικά στοιχεία 89 Πίνακας 3.14 : Πτήσεις Εσωτερικού (Για κάθε μήνα ξεχωριστά) - περιγραφικά στοιχεία 90 Πίνακας 3.15 : Αφίξεις Επιβατών Πτήσεων Εσωτερικού (Για κάθε έτος ξεχωριστά) - περιγραφικά στοιχεία.90 Πίνακας 3.16 : Αφίξεις Επιβατών Πτήσεων Εξωτερικού (Για κάθε έτος ξεχωριστά) - περιγραφικά στοιχεία.91 Πίνακας 3.17 : Πτήσεις Εξωτερικού (Για κάθε έτος ξεχωριστά) - περιγραφικά στοιχεία.91 Πίνακας 3.18 : Πτήσεις Εσωτερικού (Για κάθε έτος ξεχωριστά) - περιγραφικά στοιχεία 92 Πίνακας 3.19 : Αφίξεις Επιβατών Πτήσεων Εσωτερικού (Για κάθε μήνα ξεχωριστά) - συσχετίσεις.. 93 Πίνακας 3.20 : Αφίξεις Επιβατών Πτήσεων Εξωτερικού (Για κάθε μήνα ξεχωριστά) - συσχετίσεις.. 94 Πίνακας 3.21 : Πτήσεις Εξωτερικού (Για κάθε μήνα ξεχωριστά) συσχετίσεις 95 Πίνακας 3.22 : Πτήσεις Εσωτερικού (Για κάθε μήνα ξεχωριστά) συσχετίσεις 96 Πίνακας 3.23 : Αφίξεις Επιβατών Πτήσεων Εσωτερικού (Για κάθε έτος ξεχωριστά) συσχετίσεις. 97 Πίνακας 3.24 : Αφίξεις Επιβατών Πτήσεων Εξωτερικού (Για κάθε έτος ξεχωριστά) συσχετίσεις. 99 Πίνακας 3.25 : Πτήσεις Εξωτερικού (Για κάθε έτος ξεχωριστά) συσχετίσεις Πίνακας 3.26 : Πτήσεις Εσωτερικού (Για κάθε έτος ξεχωριστά) συσχετίσεις Πίνακας 4.1 : Κρίσιμες τιμές ελέγχου με βάση το κριτήριο t του Student Πίνακας 4.2 : Πτήσεις εσωτερικού (1 ο μοντέλο) - ανά μήνα 116 Πίνακας 4.3 : Πτήσεις εσωτερικού (2 ο μοντέλο) - ανά μήνα 117 Πίνακας 4.4 : Πτήσεις εσωτερικού (3 ο μοντέλο) - ανά μήνα 117 Πίνακας 4.5 : Πτήσεις εσωτερικού (4 ο μοντέλο και τελικό) - ανά μήνα.118 Πίνακας 4.6 : Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (1 ο μοντέλο) - ανά μήνα

20 Πίνακας 4.7 : Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (2 ο μοντέλο και τελικό) - ανά μήνα 120 Πίνακας 4.8 : Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (3 ο μοντέλο) - ανά μήνα Πίνακας 4.9 : Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (4 ο μοντέλο) - ανά μήνα Πίνακας 4.10 : Πτήσεις εξωτερικού (1 ο μοντέλο και τελικό) - ανά μήνα Πίνακας 4.11 : Πτήσεις εξωτερικού (2 ο μοντέλο) - ανά μήνα. 122 Πίνακας 4.12 : Πτήσεις εξωτερικού (3 ο μοντέλο) - ανά μήνα. 123 Πίνακας 4.13 : Πτήσεις εξωτερικού (4 ο μοντέλο) - ανά μήνα. 123 Πίνακας 4.14 : Αφίξεις επιβατών εξωτερικού (1 ο μοντέλο) - ανά μήνα.125 Πίνακας 4.15 : Αφίξεις επιβατών εξωτερικού (2 ο μοντέλο) - ανά μήνα.125 Πίνακας 4.16 : Αφίξεις επιβατών εξωτερικού (3 ο μοντέλο) - ανά μήνα.126 Πίνακας 4.17 : Αφίξεις επιβατών εξωτερικού (4 ο μοντέλο) - ανά μήνα 126 Πίνακας 4.18 : Αφίξεις επιβατών εξωτερικού (Τελικό μοντέλο) - ανά μήνα.127 Πίνακας 4.19 : Πτήσεις εσωτερικού (1 ο μοντέλο) - ανά έτος Πίνακας 4.20 : Πτήσεις εσωτερικού (2 ο μοντέλο) - ανά έτος Πίνακας 4.21 : Πτήσεις εσωτερικού (3 ο μοντέλο) - ανά έτος Πίνακας 4.22 : Πτήσεις εσωτερικού (4 ο μοντέλο) - ανά έτος Πίνακας 4.23 : Πτήσεις εσωτερικού (Τελικό μοντέλο) - ανά έτος Πίνακας 4.24 : Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (1 ο μοντέλο) - ανά έτος. 131 Πίνακας 4.25 : Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (2 ο μοντέλο) - ανά έτος. 131 Πίνακας 4.26 : Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (3 ο μοντέλο) - ανά έτος. 132 Πίνακας 4.27 : Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (4 ο μοντέλο) - ανά έτος. 133 Πίνακας 4.28 : Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (Τελικό μοντέλο) - ανά έτος. 133 Πίνακας 4.29 : Πτήσεις εξωτερικού (1 ο μοντέλο) - ανά έτος Πίνακας 4.30 : Πτήσεις εξωτερικού (2 ο μοντέλο) - ανά έτος Πίνακας 4.31 : Πτήσεις εξωτερικού (3 ο μοντέλο) - ανά έτος Πίνακας 4.32 : Πτήσεις εξωτερικού (4 ο μοντέλο) - ανά έτος Πίνακας 4.33 : Πτήσεις εξωτερικού (Τελικό μοντέλο) - ανά έτος Πίνακας 4.34 : Αφίξεις επιβατών εξωτερικού (1 ο μοντέλο) - ανά έτος 137 Πίνακας 4.35 : Αφίξεις επιβατών εξωτερικού (2 ο μοντέλο) - ανά έτος. 138 Πίνακας 4.36 : Αφίξεις επιβατών εξωτερικού (3 ο μοντέλο) - ανά έτος. 138 Πίνακας 4.37 : Αφίξεις επιβατών εξωτερικού (4 ο μοντέλο) - ανά έτος. 139 Πίνακας 4.38 : Αφίξεις επιβατών εξωτερικού (Τελικό μοντέλο) - ανά έτος. 140 Πίνακας 4.39 : Πτήσεις εσωτερικού (Τελικό μοντέλο) με dummies - ανά μήνα..142 Πίνακας 4.40 : Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (Τελικό μοντέλο) με dummies - ανά μήνα. 143 Πίνακας 4.41 : Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (Διορθωμένο Τελικό μοντέλο) με dummies ανά μήνα Πίνακας 4.42 : Πτήσεις εξωτερικού (Τελικό μοντέλο) με dummies - ανά μήνα Πίνακας 4.43 : Αφίξεις επιβατών εξωτερικού (Τελικό μοντέλο) με dummies - ανά μήνα. 146 Πίνακας 4.44 : Πτήσεις εσωτερικού (Τελικό μοντέλο) με dummies - ανά έτος Πίνακας 4.45 : Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (Τελικό μοντέλο) με dummies - ανά έτος Πίνακας 4.46 : Πτήσεις εξωτερικού (Τελικό μοντέλο) με dummies - ανά έτος 149 Πίνακας 4.47 : Αφίξεις επιβατών εξωτερικού (Τελικό μοντέλο) με dummies - ανά έτος Πίνακας 4.48 : Πτήσεις εσωτερικού (Τελικό μοντέλο) με λογαρίθμους - ανά μήνα 152 Πίνακας 4.49 : Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (Τελικό μοντέλο) με λογαρίθμους ανά μήνα 153 Πίνακας 4.50 : Πτήσεις εξωτερικού (Τελικό μοντέλο) με λογαρίθμους - ανά μήνα 154 Πίνακας 4.51 : Αφίξεις επιβατών εξωτερικού (Τελικό μοντέλο) με λογαρίθμους ανά μήνα 155 Πίνακας 4.52 : Πτήσεις εσωτερικού (Τελικό μοντέλο) με λογαρίθμους - ανά έτος. 156 Πίνακας 4.53 : Αφίξεις επιβατών εσωτερικού (Τελικό μοντέλο) με λογαρίθμους - ανά έτος

21 Πίνακας 4.54 : Πτήσεις εξωτερικού (Τελικό μοντέλο) με λογαρίθμους - ανά έτος. 158 Πίνακας 4.55 : Αφίξεις επιβατών εξωτερικού (Τελικό μοντέλο) με λογαρίθμους - ανά έτος 159 Πίνακας 5.1: Προβλέψεις για τον αριθμό πτήσεων εσωτερικού ανά μήνα 167 Πίνακας 5.2 : Προβλέψεις για τον αριθμό αφίξεων επιβατών εσωτερικού ανά μήνα..174 Πίνακας 5.3 : Προβλέψεις για τον αριθμό πτήσεων εξωτερικού ανά μήνα 181 Πίνακας 5.4 : Προβλέψεις για τον αριθμό αφίξεων επιβατών εξωτερικού ανά μήνα Πίνακας 5.5 : Προβλέψεις για τον αριθμό πτήσεων εσωτερικού ανά έτος.194 Πίνακας 5.6 : Προβλέψεις για τον αριθμό αφίξεων επιβατών εσωτερικού ανά έτος Πίνακας 5.7 : Προβλέψεις για τον αριθμό πτήσεων εξωτερικού ανά έτος. 197 Πίνακας 5.8 : Προβλέψεις για τον αριθμό αφίξεων επιβατών εξωτερικού ανά έτος

22

23 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 3.1 : Πτήσεις εσωτερικού αφίξεις αλλοδαπών που διαμένουν στο σύνολο των καταλυμάτων, πλην camping.. 58 Διάγραμμα 3.2 : Πτήσεις εξωτερικού αφίξεις αλλοδαπών που διαμένουν στο σύνολο των καταλυμάτων, συμπεριλαμβανομένου και των camping.. 59 Διάγραμμα 3.3 : Αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού αφίξεις αλλοδαπών που διαμένουν στο σύνολο των καταλυμάτων, συμπεριλαμβανομένου και των camping 59 Διάγραμμα 3.4 : Αφίξεις επιβατών πτήσεων εσωτερικού αφίξεις αλλοδαπών που διαμένουν στο σύνολο των καταλυμάτων, πλην camping. 60 Διάγραμμα 3.5 : Πτήσεις εσωτερικού αφίξεις αλλοδαπών που διαμένουν στο σύνολο των καταλυμάτων, συμπεριλαμβανομένου και των camping 61 Διάγραμμα 3.6 : Πτήσεις εξωτερικού διανυκτερεύσεις αλλοδαπών που διαμένουν στο σύνολο των καταλυμάτων, συμπεριλαμβανομένου και των camping 61 Διάγραμμα 3.7 : Αφίξεις επιβατών εξωτερικού διανυκτερεύσεις αλλοδαπών που διαμένουν στο σύνολο των καταλυμάτων, συμπεριλαμβανομένου και των camping 62 Διάγραμμα 3.8 : Αφίξεις επιβατών εσωτερικού αφίξεις αλλοδαπών που διαμένουν στο σύνολο των καταλυμάτων, συμπεριλαμβανομένου και των camping.. 62 Διάγραμμα 3.9 : Πτήσεις εσωτερικού αφίξεις ημεδαπών που διαμένουν στο σύνολο των καταλυμάτων, συμπεριλαμβανομένου και των camping 63 Διάγραμμα 3.10 : Πτήσεις εξωτερικού αφίξεις ημεδαπών που διαμένουν στο σύνολο των καταλυμάτων, συμπεριλαμβανομένου και των camping 64 Διάγραμμα 3.11 : Αφίξεις επιβατών εξωτερικού αφίξεις ημεδαπών που διαμένουν στο σύνολο των καταλυμάτων, συμπεριλαμβανομένου και των camping 64 Διάγραμμα 3.12 : Αφίξεις επιβατών πτήσεων εσωτερικού αφίξεις ημεδαπών που διαμένουν στο σύνολο των καταλυμάτων, πλην camping.. 65 Διάγραμμα 3.13 : Πτήσεις εσωτερικού διανυκτερεύσεις ημεδαπών που διαμένουν στο σύνολο των καταλυμάτων, πλην camping. 66 Διάγραμμα 3.14 : Πτήσεις εξωτερικού διανυκτερεύσεις ημεδαπών που διαμένουν στο σύνολο των καταλυμάτων, συμπεριλαμβανομένου και των camping 66 Διάγραμμα 3.15 : Αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού διανυκτερεύσεις ημεδαπών που διαμένουν στο σύνολο των καταλυμάτων, συμπεριλαμβανομένου και των camping 67 Διάγραμμα 3.16 : Αφίξεις επιβατών πτήσεων εσωτερικού διανυκτερεύσεις ημεδαπών που διαμένουν στο σύνολο των καταλυμάτων, πλην camping 67 Διάγραμμα 3.17 : Αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού Α.Ε.Π. Κέρκυρας..68 Διάγραμμα 3.18 : Αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού Α.Ε.Π. Κέρκυρας (ανά μήνα). 69 Διάγραμμα 3.19 : Πτήσεις εσωτερικού Α.Ε.Π. Ελλάδας. 70 Διάγραμμα 3.20 : Πτήσεις εσωτερικού Α.Ε.Π. Ελλάδας (ανά μήνα) 70 Διάγραμμα 3.21 : Πτήσεις εσωτερικού Α.Ε.Π. Μ. Βρετανίας 71 Διάγραμμα 3.22 : Αφίξεις επιβατών πτήσεων εσωτερικού Α.Ε.Π. Μ. Βρετανίας.. 72 Διάγραμμα 3.23 : Πτήσεις εσωτερικού Α.Ε.Π. Μ. Βρετανίας (ανά μήνα) 72 Διάγραμμα 3.24 : Αφίξεις επιβατών πτήσεων εσωτερικού Α.Ε.Π. Μ. Βρετανίας (ανά μήνα).. 73 Διάγραμμα 3.25 : Πτήσεις εξωτερικού Α.Ε.Π. Γερμανίας. 74 Διάγραμμα 3.26 : Πτήσεις εξωτερικού Α.Ε.Π. Γερμανίας (ανά μήνα) 74 Διάγραμμα 3.27 : Πτήσεις εσωτερικού Α.Ε.Π. Γαλλίας. 75 Διάγραμμα 3.28 : Πτήσεις εσωτερικού Α.Ε.Π. Γαλλίας (ανά μήνα)

24 Διάγραμμα 3.29 : Πτήσεις εσωτερικού Α.Ε.Π. Ιταλίας.. 77 Διάγραμμα 3.30 : Πτήσεις εσωτερικού Α.Ε.Π. Ιταλίας (ανά μήνα)..77 Διάγραμμα 3.31 : Πτήσεις εσωτερικού έτη 79 Διάγραμμα 3.32 : Αφίξεις επιβατών πτήσεων εσωτερικού έτη.. 79 Διάγραμμα 3.33 : Αφίξεις επιβατών πτήσεων εσωτερικού μήνες.. 81 Διάγραμμα 3.34 : Πτήσεις εσωτερικού μήνες.. 82 Διάγραμμα 3.35 : Πτήσεις εξωτερικού έτη.. 84 Διάγραμμα 3.36 : Αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού έτη.. 85 Διάγραμμα 3.37 : Αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού μήνες.. 86 Διάγραμμα 3.38 : Πτήσεις εξωτερικού μήνες 88 Διάγραμμα 5.1 : Προβλέψεις Πτήσεων εσωτερικού (ανά μήνα) 173 Διάγραμμα 5.2 : Προβλέψεις Αφίξεων επιβατών εσωτερικού (ανά μήνα) Διάγραμμα 5.3 : Προβλέψεις Πτήσεων εξωτερικού (ανά μήνα) 187 Διάγραμμα 5.4 : Προβλέψεις Αφίξεων επιβατών εξωτερικού (ανά μήνα) Διάγραμμα 5.5 : Προβλέψεις Πτήσεων εσωτερικού (ανά έτος). 194 Διάγραμμα 5.6 : Προβλέψεις Αφίξεων επιβατών εσωτερικού (ανά έτος) 196 Διάγραμμα 5.7 : Προβλέψεις Πτήσεων εξωτερικού (ανά έτος) Διάγραμμα 5.8 : Προβλέψεις Αφίξεων επιβατών εξωτερικού (ανά έτος)

25 Κεφάλαιο 1 ο : Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθεται αρχικά η σημασία της πρόβλεψης της ζήτησης της επιβατικής κίνησης για τις αεροπορικές μεταφορές. Στη συνέχεια, αναλύεται ο στόχος της διπλωματικής αυτής εργασίας καθώς επίσης, και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και τέλος, η δομή με την οποία αναπτύσσεται μετέπειτα

26

27 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Η πρόβλεψη της επιβατικής κίνησης στις αεροπορικές μεταφορές Η διεθνής εμπειρία και η κοινή λογική έχουν αποδείξει ότι η τουριστική κίνηση σε μία χώρα συναρτάται άμεσα και σε αντιστοιχία με την αεροπορική κίνηση στα αεροδρόμιά της. Η σχέση έντονης εξάρτησης του ελληνικού τουρισμού από τις εξελίξεις στις αερομεταφορές αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το 80% της συνολικής τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα χρησιμοποιεί το αεροπλάνο ως μεταφορικό μέσο, καθώς η Ελλάδα είναι ο πιο γεωγραφικά απομακρυσμένος Ευρωπαϊκός προορισμός για τις κύριες χώρες προσέλευσης τουριστών. Δεν είναι δύσκολο να κατανοήσει λοιπόν κανείς πως απαιτείται η εκτίμηση της μελλοντικής αεροπορικής κίνησης του αεροδρομίου. Για τον επιτυχή σχεδιασμό, τη λειτουργία και την απόδοση των αεροπορικών μεταφορών κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη της εξέλιξης της ζήτησης για την επιβατική κίνηση σε κάθε αεροδρόμιο, καθώς και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Η ζήτηση για μεταφορική εξυπηρέτηση στην περίπτωση των αεροπορικών μεταφορών στον αερολιμένα της Κέρκυρας είναι συνισταμένη ενός μεγάλου πλήθους παραγόντων. Κάποιοι παράγοντες από αυτούς που επηρεάζουν τη ζήτηση αλληλοεξαρτώνται σε πολύ υψηλό βαθμό καθιστώντας τη διαδικασία πρόβλεψης ιδιαίτερα δύσκολη. Η πρόβλεψη της ζήτησης για αεροπορικές μεταφορές αποτελεί ένα σημαντικό καθοριστικό παράγοντα του σχεδιασμού των αεροδρομίων και των εγκαταστάσεων του. Λάθη κατά τη διάρκεια της πρόβλεψης μπορεί να είναι πολύ δαπανηρά. Μια κακή χαμηλή εκτίμηση της ζήτησης μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση των καθυστερήσεων, των συμφορήσεων και σε ανεπαρκείς διευκολύνσεις του αεροδρομίου. Μια υψηλή εκτίμηση της ζήτησης μπορεί επίσης να δημιουργήσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα για τους υπευθύνους του αεροδρομίου. Είναι, συνεπώς, πολύ σημαντική για τους υπεύθυνους σχεδιασμού του αεροδρομίου η ανάπτυξη αξιόπιστων μοντέλων πρόβλεψης και η κατανόηση των πιθανών περιορισμών για την ακρίβεια αυτών των μοντέλων. Η μοντελοποίηση της ζήτησης για τις αεροπορικές μεταφορές είναι μια διαδικασία συσχέτισης των κοινωνικοοικονομικών μεταβλητών και των μεταβλητών του συστήματος μεταφορών για τη ζήτηση των αεροπορικών μεταφορών στην μικροανάλυση της ζήτησης για αεροπορικές μεταφορές. Τα στατιστικά δεδομένα που εισάγονται περιγράφουν τον σχεδιασμό ζήτησης για τις αεροπορικές μεταφορές και χρησιμοποιούνται για να παρουσιάσουν την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μοντέλων. Η πρόβλεψη της επιβατικής κίνησης ή ζήτησης για μετακινήσεις που αναμένεται να έχει ένα αεροδρόμιο αποτελεί ίσως την κρισιμότερη παράμετρο της πορείας του συγκεκριμένου μέσου. Βασική λοιπόν, προϋπόθεση για τον επιτυχή σχεδιασμό και τη λειτουργία του αεροδρομίου αποτελεί η επιτυχημένη και αξιόπιστη πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών του σε μεταφορική ικανότητα και, ως αποτέλεσμα, των αναγκών σε δρομολόγια, προσωπικό, διαδρόμους κλπ. Επομένως, είναι πρωταρχικής σημασίας η διερεύνηση της πιθανότητας να αυξηθεί ή να περιοριστεί η ζήτηση για αεροπορικές μεταφορές ως αποτέλεσμα αλλαγών τόσο στην τιμολογιακή όσο και στην πολιτική λειτουργίας του. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της ζήτησης των αεροπορικών μεταφορών μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τους υπευθύνους σε θέματα σχεδιασμού και προγραμματισμού, όπως επίσης και στην καλύτερη αξιοποίηση των ήδη εφαρμοζόμενων μέτρων

28 1.2. Αντικείμενο και στόχος της διπλωματικής εργασίας Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η ανάπτυξη μοντέλων ζήτησης σε Ελληνικά αεροδρόμια δίνοντας έμφαση πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση του αερολιμένα της Κέρκυρας. Αντικείμενο της εργασίας είναι η διερεύνηση του βαθμού συσχέτισης της ζήτησης για αεροπορικές μεταφορές τόσο με διάφορα λειτουργικά στοιχεία, όπως είναι οι διανυκτερεύσεις των ημεδαπών / αλλοδαπών που διαμένουν στο σύνολο των καταλυμάτων του νησιού συμπεριλαμβανομένου ή και εκτός των camping κ.α., όσο και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία, όπως το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) διαφόρων χωρών, αλλά και το τοπικό και το εθνικό. Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής ποικίλλων παραγόντων στην μεταβολή της επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου, αλλά και η πρόβλεψη της ζήτησης για επιβατική κίνηση στο χώρο του αεροδρομίου. Προκειμένου για την ποσοτικοποίηση της επιρροής αυτής, απαιτείται η εφαρμογή κατάλληλων μοντέλων ανάλυσης των δεδομένων. Επομένως, επιμέρους στόχος της εργασίας είναι η επιλογή του κατάλληλου μοντέλου, που θα αποτυπώνει επαρκώς τη σχέση μεταξύ των εξεταζόμενων παραμέτρων. Τα μοντέλα που θα αναπτυχθούν θα περιγράφουν τη μεταβολή της επιβατικής κίνησης, μέσω του αριθμού πτήσεων και των αφίξεων των επιβατών για το εσωτερικό και το εξωτερικό, ως συνέπεια του Α.Ε.Π. διαφόρων χωρών καθώς και την επιρροή και άλλων παραγόντων. Εκτιμάται, λοιπόν, ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν με το πέρας της διπλωματικής αυτής εργασίας, θα επιτρέπουν την κατανόηση του βαθμού και του τρόπου με τον οποίο οι διάφοροι αυτοί παράγοντες, που διακρίνονται σε λειτουργικά και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία, επηρεάζουν της επιβατική κίνηση ενός αερολιμένα και συγκεκριμένα αυτόν της Κέρκυρας και κατά συνέπεια πολλά από τα συμπεράσματα μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμες πηγές για μελλοντικές εργασίες σε συναφή θέματα Μεθοδολογία της διπλωματικής εργασίας Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επίτευξη του στόχου της διπλωματικής εργασίας που αναφέρθηκε παραπάνω αναλύεται στη συνέχεια. Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση. Κατά το στάδιο αυτό αναζητήθηκαν έρευνες με αντικείμενο συναφές με εκείνο της διπλωματικής εργασίας τόσο σε ελληνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι έρευνες αυτές θα φαίνονταν χρήσιμες όσον αφορά στο υπόβαθρο τέτοιου είδους μελετών για να φτάσει το σήμερα και η συγκεκριμένη εργασία. Κυριότερη πηγή αναζήτησης βιβλιογραφικών αναφορών ήταν το διαδίκτυο μέσω εξειδικευμένων μηχανών αναζήτησης επιστημονικών περιοδικών και πρακτικών συνεδρίων. Στη συνέχεια αναζητήθηκαν και συγκεντρώθηκαν βασικές οικονομικές έννοιες και όροι για να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα αυτών που θα αναλυθούν μετέπειτα. Για την παρακολούθηση και πρόβλεψη της εξέλιξης της επιβατικής κίνησης του αερολιμένα της Κέρκυρας, που θα βοηθήσει και στον ορθολογικότερο σχεδιασμό άλλων αερολιμένων και στον καθορισμό των κατάλληλων ενεργειών και επιχειρησιακών στόχων, κρίθηκε απαραίτητη η συλλογή σημαντικών λειτουργικών και κοινωνικοοικονομικών στοιχείων και η ανάπτυξη κατάλληλα διαμορφωμένων μαθηματικών προτύπων. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν καλύπτουν χρονικά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 1989 έως και τον Δεκέμβριο του Έτσι, δημιουργήθηκε μια εκτεταμένη και ολοκληρωμένη βάση

29 δεδομένων σε περιβάλλον EXCEL κατάλληλη για περαιτέρω επεξεργασία. Αρχικά, παρουσιάστηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών με τη μορφή διαγραμμάτων για να τονιστεί η τάση που προβλέπεται στην περίπτωση της κάθε μεταβλητής. Για την στατιστική επεξεργασία χρησιμοποιείται το πρόγραμμα λογισμικού LIMDEP όπου με τη χρήση του έγινε εφαρμογή του προτύπου της πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης (Linear Regression). Τα μοντέλα που θα αναπτυχθούν θα περιγράφουν τη μεταβολή της επιβατικής κίνησης, μέσω του αριθμού πτήσεων και των αφίξεων των επιβατών για το εσωτερικό και το εξωτερικό, ως συνέπεια του Α.Ε.Π. διαφόρων χωρών καθώς και την επιρροή και άλλων παραγόντων. Ο βαθμός στον οποίο επηρεάζεται η ζήτηση για αεροπορικές μεταφορές από τις μεταβολές των παραγόντων που προαναφέρθηκαν, μπορεί να εκτιμηθεί με τη χρήση του συντελεστή ελαστικότητας της ζήτησης ως προς τις διάφορες παραμέτρους. Η ελαστικότητα δείχνει το βαθμό μεταβολής της ζήτησης που θα προκαλέσει μια μεταβολή κάποιας παραμέτρου. Με τον προσδιορισμό της ελαστικότητας της ζήτησης είναι δυνατός ο εντοπισμός της βραχυπρόθεσμης αλλά και της μεσοπρόθεσμης τάσης της ζήτησης και ο βαθμός στον οποίο επηρεάζεται η επιβατική κίνηση από μεταβολές του αριθμού των διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών που διαμένουν σε ξενοδοχεία και άλλων λειτουργικών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών που θα εξεταστούν. Τέλος, παρατέθηκαν τα συμπεράσματα που προέκυψαν για τα συνολικά ερωτήματα της έρευνας, καθώς επίσης και οι προβλέψεις που γίνονται από το μοντέλο σχετικά με τη ζήτηση για αεροπορικές μεταφορές Δομή της διπλωματικής εργασίας Στο υποκεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η δομή της διπλωματικής εργασίας, μέσω της συνοπτικής αναφοράς στο περιεχόμενο των κεφαλαίων της. Το 1 ο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό και αποτελεί τη βάση για την κατανόηση του αντικειμένου της εργασίας. Αρχικά, παρατίθεται η σημασία της πρόβλεψης της ζήτησης της επιβατικής κίνησης για τις αεροπορικές μεταφορές. Στη συνέχεια, καταγράφεται με μεγαλύτερη σαφήνεια ο στόχος που πρόκειται να επιτευχθεί μέσα από την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Τέλος, περιγράφεται συνοπτικά η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη αντιμετώπιση του αντικειμένου της εργασίας. Το 2 ο κεφάλαιο αποτελεί την Βιβλιογραφική Ανασκόπηση και αναφέρεται σε έρευνες σχετικές με την πρόβλεψη της ζήτησης για αεροπορικές μεταφορές. Αρχικά, γίνεται αναφορά στις βασικές οικονομικές έννοιες που έχουν χρησιμότητα στον τομέα των Μεταφορών. Οι έννοιες αυτές αφορούν τη Ζήτηση και την Προσφορά, καθώς και την ελαστικότητα τους σε σχέση με τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. Στη συνέχεια αναφέρονται σχετικές μελέτες ή άρθρα που αφορούν στην πρόβλεψη της ζήτησης. Συγκεκριμένα, αναλύεται η μέθοδος του ασαφούς μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης, γίνεται αναφορά μέσω ενός άρθρου για τον αερολιμένα της Ρόδου, όπου χρησιμοποιούνται οικονομετρικά μοντέλα και ασαφή μοντέλα. Επίσης, εξετάζεται η προσέγγιση ενός μοντέλου ζήτησης για αεροπορικές μεταφορές σε σχέση με τη δομή της βιομηχανίας, καθώς επίσης αναφέρεται στη συνέχεια και η λειτουργία του εργαλείου ανάλυσης Aviadem που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της ζήτησης. Τέλος, παρατίθεται ένα άρθρο όπου γίνεται μια αξιολόγηση των μεθόδων πρόβλεψης της ζήτησης για αεροπορικές μεταφορές

30 Στο 3 ο κεφάλαιο παρατίθεται αρχικά μια σύντομη περιγραφή του αερολιμένα της Κέρκυρας, έπεται μια στατιστική ανάλυση της τουριστικής και επιβατικής κίνησης του αερολιμένα, όπου μέσα από μια σειρά διαγραμμάτων και πινάκων παρουσιάζονται τα κοινωνικοοικονομικά και λειτουργικά στοιχεία που περιγράφουν την περιοχή, δηλαδή οι εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές, οι οποίες αποτελούν τη βάση δεδομένων. Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι πίνακες συσχετίσεων των εξαρτημένων μεταβλητών όπως και οι πίνακες με τα περιγραφικά στοιχεία των μεταβλητών. Στο 4 ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί. Δίνονται αρχικά ορισμένες βασικές έννοιες για τις μεταβλητές και την χρησιμοποίησή τους, ενώ στη συνέχεια αναφέρεται η σημασία που έχει ένα μαθηματικό πρότυπο στην επεξεργασία των στοιχείων. Έπειτα γίνεται ανάλυση του μαθηματικού προτύπου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των στοιχείων. Ακολούθως, παρουσιάζεται η στατιστική επεξεργασία και ανάπτυξη των επεξηγηματικών μοντέλων και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή. Τα στοιχεία επεξεργάστηκαν με βάση το πρότυπο της πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης. Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται τα θεωρητικά μοντέλα για το σύνολο των εξαρτημένων μεταβλητών και στη συνέχεια επιλέγεται το κατάλληλο τελικό μοντέλο μέσα από μια διαδικασία ανάπτυξης των θεωρητικών μοντέλων. Στη συνέχεια, αφού επιλεχθεί το τελικό μοντέλο αναπτύσσεται ένα μοντέλο για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή εισάγοντας ψευδομεταβλητές «dummies» για τα χρόνια και τους μήνες αντίστοιχα. Τέλος, προκειμένου να βελτιωθεί το μοντέλο περαιτέρω εισάγονται λογάριθμοι στις εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές του κάθε μοντέλου (log log) που προέκυψε από το προηγούμενο βήμα. Γίνεται ακόμη επιπλέον έλεγχος για σειριακή συσχέτιση μέσω της τιμής που λαμβάνει ο συντελεστής Durbin-Watson Statistic σε κάθε περίπτωση. Τέλος, με βάση τον παραπάνω τρόπο και τη χρήση κατάλληλων πινάκων παρουσιάζονται και σχολιάζονται οι παράμετροι οι οποίες βρέθηκαν να επηρεάζουν τις κατηγορίες των ανεξάρτητων μεταβλητών που αφορούν στην επιβατική κίνηση. Τέλος, στο 5 ο κεφάλαιο, διατυπώνονται τα συμπεράσματα όπου δίνεται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την ανάλυση των στοιχείων, καθώς επίσης και οι προβλέψεις που γίνονται από τα μοντέλα σχετικά με τη ζήτηση για αεροπορικές μεταφορές, αλλά και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα σε αυτό τον τομέα. Στη συνέχεια παρατίθεται ο κατάλογος των βιβλιογραφικών αναφορών. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει αναφορές, που αφορούν τόσο σε έρευνες που παρουσιάστηκαν στα αρχικά εισαγωγικά κεφάλαια, όσο και σε στατιστικές έννοιες και μεθόδους που αναλύθηκαν στο θεωρητικό υπόβαθρο. Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται το Παράρτημα. Σε αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δοκιμών για την ανάπτυξη των μαθηματικών μοντέλων, καθότι αυτά δεν συμπεριληφθήκαν στο κείμενο της διπλωματικής εργασίας

31 Κεφάλαιο 2 ο : Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί την Βιβλιογραφική Ανασκόπηση και αναφέρεται σε έρευνες σχετικές με την πρόβλεψη της ζήτησης για αεροπορικές μεταφορές. Αρχικά, γίνεται αναφορά στις βασικές οικονομικές έννοιες που έχουν χρησιμότητα στον τομέα των Μεταφορών. Οι έννοιες αυτές αφορούν τη Ζήτηση και την Προσφορά, καθώς και την ελαστικότητα τους σε σχέση με τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. Στη συνέχεια αναφέρονται σχετικές μελέτες ή άρθρα που αφορούν στην πρόβλεψη της ζήτησης. Συγκεκριμένα, αναλύεται η μέθοδος του ασαφούς μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης, γίνεται αναφορά μέσω ενός άρθρου για τον αερολιμένα της Ρόδου, όπου χρησιμοποιούνται οικονομετρικά μοντέλα και ασαφή μοντέλα. Επίσης, εξετάζεται η προσέγγιση ενός μοντέλου ζήτησης για αεροπορικές μεταφορές σε σχέση με τη δομή της βιομηχανίας, καθώς επίσης αναφέρεται και η λειτουργία του εργαλείου ανάλυσης Aviadem που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της ζήτησης. Τέλος, παρατίθεται ένα άρθρο όπου γίνεται μια αξιολόγηση των μεθόδων πρόβλεψης της ζήτησης για αεροπορικές μεταφορές

32

33 2.1 Εισαγωγή 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι διττός. Αρχικά, αναλύονται ορισμένες βασικές έννοιες της Οικονομικής, οι οποίες έχουν χρησιμότητα στον τομέα των Μεταφορών και οι οποίες αποτελούν το υπόβαθρο της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Οι έννοιες αυτές αφορούν τη Ζήτηση και την Προσφορά αγαθών καθώς και την ελαστικότητα τους σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν. Σύμφωνα με τη θεώρηση ότι οι μεταφορές γίνονται αντιληπτές από τους χρήστες ως οικονομικό αγαθό ή γενικότερα μια προσφερόμενη υπηρεσία η εξέταση τους γίνεται με βάση τις οικονομικές έννοιες που αφορούν και τα υπόλοιπα αγαθά. (Αμπακούμκιν, 1986). Στη συνέχεια παρατίθενται παλαιότερες έρευνες που αφορούν σε προβλέψεις της ζήτησης των Αεροπορικών Μεταφορών. Αναφέρονται οι πόλεις στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι έρευνες, τα έτη διεξαγωγής και παρουσίασης των μελετών και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για τη βάση δεδομένων. Για κάθε επιστημονική εργασία συγκεκριμένα παρουσιάζεται σύντομη σύνοψη, με έμφαση στη μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε και τα αποτελέσματα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν. 2.2 Βασικές οικονομικές έννοιες Καμπύλες ζήτησης Γενικά μπορούμε να ορίσουμε την ατομική ζήτηση ενός δεδομένου «αγαθού» ή «υπηρεσίας» όπως για παράδειγμα οι μεταφορές ως τις ποσότητες του αγαθού αυτού τις οποίες ο καταναλωτής θα αγοράσει ή θα χρησιμοποιήσει, σε όλες τις δυνατές τιμές, μέσα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Αν συμβολίσουμε με y Aj τη ζητούμενη ποσότητα μιας «υπηρεσίας» Α από ένα καταναλωτή j και με Ρ Α την τιμή της «υπηρεσίας», τότε μπορεί να γραφτεί η παρακάτω σχέση : y Aj = f j (Ρ Α ) (2.1) Η συνάρτηση αυτή ονομάζεται συνάρτηση ατομικής ζήτησης και είναι φθίνουσα όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.1. Σχήμα 2.1 : Η ατομική καμπύλη ζήτησης μιας «υπηρεσίας» Ρ Α Ρ Α1 Α 1 Ρ Α2 Α 2 y Α1 y Α2 y Α

34 Από την συνάρτηση ατομικής ζήτησης μπορεί να ορισθεί η συνάρτηση συνολικής ζήτησης μιας «υπηρεσίας» Α που είναι η ζήτηση που εκφράζεται από το σύνολο των καταναλωτών στην αγορά της «υπηρεσίας» αυτής και σχηματίζεται από το άθροισμα της ζήτησης των επιμέρους καταναλωτών για την «υπηρεσία» αυτή. Εάν συμβολιστεί με Υ Α η αγοραία ζήτηση της «υπηρεσίας» Α από τους Ν καταναλωτές και με Ρ Α η τιμή της, τότε ορίζεται η ακόλουθη συνάρτηση συνολικής ζήτησης : Υ Α = y 1 + y y N (2.2) Με βάση την υπόθεση ότι η αγορά διέπεται από τους κανόνες της ελεύθερης οικονομίας και ανταγωνισμού καθώς και ότι οι λοιπές οικονομικές παράμετροι παραμένουν αμετάβλητες, η αύξηση της τιμής μιας «υπηρεσίας» θα οδηγήσει σε μείωση των ζητούμενων ποσοτήτων της συγκεκριμένης «υπηρεσίας» και αντίστροφα μείωση της τιμής της «υπηρεσίας» θα οδηγήσει σε αύξηση των ζητούμενων ποσοτήτων. Έτσι η συνολική ζήτηση είναι φθίνουσα συνάρτηση και δίνεται από το Σχήμα 2.2. Σχήμα 2.2 : Η καμπύλη συνολικής ζήτησης μιας «υπηρεσίας» Ρ Α Ρ Α1 Α 1 Α 2 Ρ Α2 y Α1 y Α2 y Α Καμπύλες προσφοράς Η προσφορά είναι κι αυτή μια συνάρτηση που συνδέει την τιμή μιας «υπηρεσίας» προς την προσφερόμενη ποσότητά της. Υπό τον περιορισμό των ίδιων υποθέσεων με βάση τις οποίες αναπτύχθηκε η καμπύλη ζήτησης μιας «υπηρεσίας» αντίστοιχα για την προσφορά μπορεί να ειπωθεί ότι η αύξηση της τιμής μιας «υπηρεσίας» οδηγεί σε αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας «υπηρεσίας» καθώς αυξάνεται η πιθανότητα κέρδους και αντίστροφα (Προφυλλίδης, 1993). Έτσι, η καμπύλη προσφοράς είναι αύξουσα όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα

35 Σχήμα 2.3 : Η καμπύλη προσφοράς ενός αγαθού Ρ Α Ρ Α1 Α 1 Ρ Α2 Α 2 y Α1 y Α2 y Α Τιμή ισορροπίας Τιμή ισορροπίας ενός αγαθού Το λέγεται η τιμή εκείνη για την οποία δεν προκαλείται ούτε πλεόνασμα ούτε έλλειμμα. Η ποσότητα του αγαθού που αντιστοιχεί στην τιμή ισορροπίας Το λέγεται ποσότητα ισορροπίας Πο. Η τιμή ισορροπίας ενός αγαθού είναι το σημείο τομής των καμπυλών προσφοράς και ζήτησης όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.4. Κάτι τέτοιο ωστόσο αποτελεί εξιδανικευμένη απλοποίηση. Η συνήθης περίπτωση είναι η πραγματοποίηση πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων κι έτσι οι τιμές των προσφερόμενων «υπηρεσιών» διαμορφώνονται πάνω ή κάτω από την τιμή ισορροπίας. Σχήμα 2.4 : Τιμή ισορροπίας μιας «υπηρεσίας» Τ ζήτηση προσφορά Το Τιμή ισορροπίας Πο Π 2.3 Βασικές έννοιες στην αγορά των μεταφορών Ζήτηση στην αγορά των Μεταφορών Θεωρώντας ότι οι μεταφορές γίνονται αντιληπτές από τους χρήστες ως οικονομικό «αγαθό» ή μια προσφερόμενη «υπηρεσία» θα πρέπει να υπάρχει μια στενή σχέση μεταξύ της ζήτησης μετακινήσεων και του κόστους με το οποίο προσφέρεται η «υπηρεσία». Οι χρήστες έχουν ποικίλα χαρακτηριστικά και χρησιμοποιούν το μεταφορικό σύστημα για διαφορετικούς σκοπούς που έχουν διαβαθμισμένη χρησιμότητα. Ο συνδυασμός των παραπάνω οδηγεί στην

36 υπόθεση ότι υπάρχει μια συνάρτηση ζήτησης ή καμπύλη ζήτησης και περιγράφει τη σχέση μεταξύ πλήθους μετακινουμένων και κόστους μετακίνησης. Η καμπύλη ζήτησης μιας μεταφορικής «υπηρεσίας» χαρακτηρίζεται από δυο σημεία : την ποσότητα Πα και την τιμή Τα (Σχήμα 2.5). Η ποσότητα Πα είναι η ζήτηση όταν η τιμή είναι μηδενική και εκφράζει την ανάγκη για μεταφορική «υπηρεσία» η οποία προφανώς δεν είναι άπειρη. Η τιμή Τα είναι η τιμή εκείνη για την οποία η ζητούμενη ποσότητα της συγκεκριμένης μεταφορικής «υπηρεσίας» πέφτει στο μηδέν και θεωρείται ως απαγορευτική τιμή. Σχήμα 2.5 : Η καμπύλη ζήτησης μεταφορικής «υπηρεσίας» Τ Τα Πα Π Προσφορά στην αγορά των Μεταφορών Η καμπύλη προσφοράς μιας μεταφορικής «υπηρεσίας» χαρακτηρίζεται από το ότι αυξανόμενης της τιμής της μεταφορικής «υπηρεσίας» αυξάνει και η προσφορά της συγκεκριμένης μεταφορικής «υπηρεσίας» (Σχήμα 2.6). Σχήμα 2.6 : Η καμπύλη προσφοράς μεταφορικής «υπηρεσίας» Τ 2.4 Ελαστικότητα μεταφορικών υπηρεσιών Π Γενικές έννοιες Η οικονομική δραστηριότητα αναπτύσσεται για την ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών που είναι πολύμορφες, ευμετάβλητες και κατά κανόνα αυξανόμενες. Ανάλογα με τον τρόπο εκδήλωσής τους διακρίνονται σε ατομικές και συλλογικές, στις οποίες εντάσσονται και οι

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 1 ΚΦΑΛΑΙΟ 6 ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Οι καµπύλες ζήτησης και προσφοράς είναι αναγκαίες για να προσδιορίσουν την τιµή στην αγορά. Η εξοµοίωσή τους καθορίζει την τιµή και τη ποσότητα ισορροπίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΘΗΝΑ 2008 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Copyright 2008 Αντ. Σταθόπουλος, Ματθ. Καρλαύτης Α. Παπασωτηρίου & ΣΙΑ Ο.Ε. ISBN: 978-960-7182-05-0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PASW 18 Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ΕΠΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούμε πόσες φορές θα κάνουμε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή? Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ελαστικότητα και οι εφαρµογές της

H ελαστικότητα και οι εφαρµογές της 5 H ελαστικότητα και οι εφαρµογές της Ελαστικότητα... µας επιτρέπει να αναλύσουµε την προσφορά και ζήτηση µε µεγαλύτερη ακρίβεια. είναι ένα µέτρο του πως οι αγοραστές και πωλητές ανταποκρίνονται στις αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στην Oracle ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεισφορά του Διεθνούς Aερολιμένα Aθηνών στην Eλληνική οικονομία

Η συνεισφορά του Διεθνούς Aερολιμένα Aθηνών στην Eλληνική οικονομία Η συνεισφορά του Διεθνούς Aερολιμένα Aθηνών στην Eλληνική οικονομία ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 2013 Περιεχόμενα 01 Πρόλογος από τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Γιάννη Ν. Παράσχη και τον Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 21 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τρίτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ Ραφαέλλα Ζάττα Λεμεσός 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter - Data. Νο. 7 Ioύλιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr

Newsletter - Data. Νο. 7 Ioύλιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Newsletter - Data Νο. 7 Ioύλιος 2015 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: Αναλυτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

6 Προσφορά, Ζήτησηκαι Οικονοµική Πολιτική της Κυβέρνησης Προσφορά, Ζήτηση και Οικονοµική Πολιτική της Κυβέρνησης Σε ένα ελεύθερο, χωρίς περιορισµούς σύστηµα αγοράς, οι δυνάµεις της αγοράς θέτουν τις τιµές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών 1 Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών Βασικές συνιστώσες της οικονοµικής ανάλυσης στις µεταφορές Ζήτηση, Προσφορά και αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις, κοινωνικό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Θεόδωρος Μαριόλης * 1. Εισαγωγή Ο λεγόμενος Λόγος Οικονομικής Εξάρτησης (Economic Dependency Ratio),

Διαβάστε περισσότερα

Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος

Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος Αποτέλεσμα Υποκατάστασης και Αποτέλεσμα Εισοδήματος (Επιπτώσεις Μεταβολής της Τιμής στη Ζητούμενη Ποσότητα) () Διαγραμματική Παρουσίαση Α. Επιπτώσεις Μεταβολής της Τιμής στα Κανονικά Αγαθά M x / p (Π)

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

γηγενών στην αγορά εργασίας

γηγενών στην αγορά εργασίας Οι μετανάστες και η θέση των γηγενών στην αγορά εργασίας Ημερίδα Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα: Η ελληνική αγορά εργασίας: χαρακτηριστικά, εξελίξεις και προκλήσεις Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2010 Κώστας Ν. Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Dr. Άρης Ίκκος Εισαγωγή - 1 Ως γνωστόν, περίπου 70% του συνόλου του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, έρχεται στην χώρα αεροπορικώς. Μάλιστα σε πολλά νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό L 298/29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ? Σε περίοδο διεθνούς κρίσης οι κρουαζιέρα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 Γενικές οδηγίες για την εργασία Τέταρτη Γραπτή Εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Δασκαλάκη Δάφνη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος

Ονοματεπώνυμο: Δασκαλάκη Δάφνη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Δασκαλάκη Δάφνη Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ένας από τους πιο κερδοφόρους και γρήγορα αναπτυσσόμενους κλάδους στον κόσμο Πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις 1. ΕΡ. Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών στο έργο; 1. Η δυναμική συμμετοχή επιχείρησης σε ένα σχήμα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και αναμενόμενη. Τα συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη. Διπλωματική Εργασία

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη. Διπλωματική Εργασία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη Διπλωματική Εργασία Θέμα : «Ζήτηση Προθεσμιακών Καταθέσεων» Όνομα : Ελένη Ζίττη Αριθμός Μητρώου : Μ 08/04 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 ο Τα δεδομένα της στήλης Grade (Αρχείο Excel, Φύλλο Ask1) αναφέρονται στη βαθμολογία 63 φοιτητών που έλαβαν μέρος σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ Χριστοφόρου Ανδρέας Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 Πρώτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης

Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης 24 Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας & Στατιστική Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης Όπως ακριβώς συνέβη και στο κριτήριο t, τα δεδοµένα µας θα πρέπει να έχουν οµαδοποιηθεί χρησιµοποιώντας µια αντίστοιχη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή: Το κοινωνικό σύστηµα και οι παρεχόµενες προς τον πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα