ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Αμυραδάκη 20, Νίκαια ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Αμυραδάκη 20, Νίκαια ( )"

Transcript

1 ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ... ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση της λέξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη (4 μονάδες / ερώτηση) α. Το τεχνολογικό περιβάλλον επηρεάζει ποιοτικά και ποσοτικά τη φύση και την απόδοση του εξοπλισμού της επιχείρησης και των εργαζομένων, το είδος των προϊόντων και των υπηρεσιών. β. Η εξάρτηση των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι μεγάλη και αυτή καθορίζει τη καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης. γ. Η αποδοτικότητα είναι ο βαθμός στον οποίο η επιχείρηση πετυχαίνει τους στόχους της δ. Μια επιχείρηση, για να είναι ανταγωνιστική, πρέπει να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες, των οποίων ο συνδυασμός ποιότητας και τιμής να είναι καλύτερος από αυτόν που προσφέρουν οι ανταγωνιστές της ή να φαίνεται καλύτερος, λόγω διαφήμισης, επωνυμίας κτλ. ε. Η ύπαρξη κάθε παραγωγικής μονάδας εξαρτάται από την ικανότητά της να αποκτά έσοδα και κέρδη μέσω του μηχανισμού της αγοράς. στ. Σύμφωνα με τους R. Cyert και S. March, στόχους έχουν μόνο οι επιχειρήσεις και όχι τα άτομα ή οι ομάδες ατόμων. Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση (6 μονάδες / ερώτηση) Α2. Η νομισματική πολιτική ανήκει στο α. πολιτικό περιβάλλον της επιχείρησης β. τεχνολογικό περιβάλλον της επιχείρησης γ. νομικό περιβάλλον της επιχείρησης δ. κοινωνικό περιβάλλον της επιχείρησης Α3. Η οικονομικότερη προμήθεια μηχανημάτων, πρώτων υλών και οποιωνδήποτε άλλων υλικών στοιχείων ανήκει: α. στην οικονομική λειτουργία. β. στη λειτουργία προμηθειών. γ. στην εμπορική λειτουργία. δ. στην παραγωγική λειτουργία.

2 Α4. Η επεξεργασία υλικών ή πληροφοριών ανήκει στην α. οικονομική λειτουργία. β. λειτουργία προμηθειών. γ. παραγωγική λειτουργία. δ. εμπορική λειτουργία Α5. Μια επιχείρηση το έτος 2009 παρήγαγε μονάδες προϊόντος, χρησιμοποιώντας 200 εργαζόμενους. Το καθαρό κέρδος της επιχείρησης το έτος 2009 ανήλθε στα ευρώ και η οικονομική της αποδοτικότητα ήταν ίση με 0,10. Να βρεθούν η παραγωγικότητα της εργασίας και τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια της επιχείρησης. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που χρησιμοποιήσατε καθώς και τους υπολογισμούς σας (μονάδες 8) ΟΜΑΔΑ Β Β1. Τι γνωρίζετε για την πολιτισμική διάσταση της επιχείρησης; (μονάδες 14) Β2. Αναπτύξτε την κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης (μονάδες 16) Β3. Να περιγράψετε: α. Την λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης (μονάδες 7) β. Την λειτουργία των δημοσίων σχέσεων (μονάδες 7) γ. Την λειτουργία της πληροφόρησης (μονάδες 6)

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΜΑΔΑ Α1- Σωστά / Λάθος (4 μονάδες ανά ερώτηση) Α. Για να εμφανιστεί μία κατηγορία αναγκών απαιτείται η πλήρης ικανοποίηση της προηγούμενης κατηγορίας αναγκών Β. Η λειτουργία της ομάδας αποτελεί σημαντική αναπτυξιακή διαδικασία για τα μέλη της Γ. Το δημόσιο χρέος δεν αποτελεί στοιχείο του οικονομικού περιβάλλοντος της επιχείρησης Δ. Μία από τις ενέργειες της παραγωγικής λειτουργίας είναι η χρήση και η συντήρηση των μέσων για την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών Ε. Ωριμότητα είναι από την μία η ικανότητα των ατόμων να υλοποιούν ένα έργο και από την άλλη η διάθεσή τους να υλοποιήσουν το έργο. ΣΤ. Η ομαδική συνεργασία επιφέρει πάντα θετικά αποτελέσματα Πολλαπλής Επιλογής (6 μονάδες ανά ερώτηση) Α2. Ένας από τους κυριότερους εκπρόσωπους της θεωρίας που ονομάστηκε κίνημα ανθρωπίνων σχέσεων ήταν: Α. Fraderick Taylor B. Elton Mayo Γ. Henri Fayol Δ. Max Weber A3. Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας επιτυγχάνεται: Α. Με την καλύτερη οργάνωσή της Β. Με την βελτίωση του επιπέδου των εργαζομένων Γ. Με τα κατάλληλα κίνητρα προς τους εργαζομένους Δ. Με όλα τα παραπάνω Α4. Οι παράγοντες «κίνητρα», όταν υπάρχουν, δημιουργούν στους εργαζομένους: Α. Δυσαρέσκεια Β. Απλώς ευχαρίστηση Γ. Ευχαρίστηση και παρακίνηση για υψηλότερη απόδοση Δ. Μη δυσαρέσκεια Α5 (μονάδες 8) Εκτός από τις διοικητικές γνώσεις, τις ικανότητες και τη διοικητική κουλτούρα, η άσκηση του management στηρίζεται και σε συγκεκριμένα διοικητικά συστήματα ή «εργαλεία» διοίκησης. Δώστε παραδείγματα και αναφέρετε από ποιους σχεδιάζονται και αναπτύσσονται.

4 ΟΜΑΔΑ Β Β1. (Μονάδες 20) Αναφέρετε τους πέντε προσδιοριστικούς παράγοντες της αποτελεσματικότητας της ομάδας και αναπτύξτε δύο (της προτίμησής σας). Β2. ( Μονάδες 16) Αναπτύξτε τις μεθόδους παρακίνησης στις οποίες οδήγησαν οι διάφορες θεωρίες παρακίνησης καθώς και τις ενδεικτικές ενέργειες του καλού προϊστάμενου που μπορεί να παρακινούν τους συνεργάτες του για καλή απόδοση. Β3. (Μονάδες 14) Αναπτύξτε την επιχείρηση ως σύστημα (το σχεδιάγραμμα κρίνεται απαραίτητο).

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΜΑΔΑ Α Σωστό Λάθος (Μονάδες 4 / ερώτηση) Α1. Κάθε επιχείρηση έχει την δική της κουλτούρα Α2. Η παραγωγικότητα είναι ευρύτερη έννοια από αυτήν της αποδοτικότητας Α3. Ο Taylor θεωρείται ο πατέρας της επιστήμης της Διοίκησης και Οργάνωσης των Επιχειρήσεων Α4. Η πείρα, η ευρύτητα των καθηκόντων, το παρελθόν και η ωριμότητα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που βοηθούν στον ορισμό της έννοιας του management Α5. Η νομισματική πολιτική ανήκει στο οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης Πολλαπλής επιλογής (Μονάδες 5/ ερώτηση) Α6. Ο κύριος εκφραστής της ανάγκης της εκχώρησης της εξουσίας στα χαμηλότερα κλιμάκια ήταν ο: Α. Taylor B. Weber Γ. Fayol Δ. Gantt Α7. Ποιο από τα παρακάτω ανήκει στην εμπορική λειτουργία: Α. Το μάρκετινγκ Β. Οι πωλήσεις Γ. το α και το β Δ. κανένα από τα παραπάνω Α8. Ποιο από τα παρακάτω είναι διοικητικό εργαλείο του management; Α. Σύστημα αμοιβών Β. Σύστημα ελέγχου χρόνου εργασίας Γ. Σύστημα αξιολόγησης Δ. Όλα τα παραπάνω Α9. Πώς συνδέεται η παραγωγικότητα με την ανταγωνιστικότητα; (Μονάδες 10) ΟΜΑΔΑ Β Β1. Τι γνωρίζετε για τον Max Weber; Β2. Αναπτύξτε την κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης Β3. Τι γνωρίζετε για την λειτουργία της «οργάνωσης»; (Μονάδες 15) (Μονάδες 20) (Μονάδες 20)

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 (ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) Απαντήστε με «σωστό» ή «λάθος» τις ακόλουθες προτάσεις (3 μονάδες / ερώτηση) 1. Η εξέλιξη της οικονομίας κάθε χώρας εξαρτάται από τις επιχειρήσεις 2. Η επιχείρηση δεν αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί ταυτίζεται με την έννοια της επιχειρηματικότητας 3. Η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση, ξεχωρίζει όμως από αυτήν γιατί συνδέεται με την έννοια του «επιχειρείν» 4. Ένα από τα στοιχεία της επιχειρηματικότητας είναι ο συνδυασμός των συντελεστών παραγωγής με σκοπό την δημιουργία υλικών αγαθών ή υπηρεσιών 5. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είναι μία παραγωγική μονάδα, δεν είναι όμως επιχείρηση 6. Όλες οι παραγωγικές μονάδες είναι επιχειρήσεις 7. Το δημόσιο ερευνητικό ίδρυμα και το ιδιωτικό νοσοκομείο είναι παραγωγικές μονάδες 8. Η επιχείρηση παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία διαθέτει έναντι μίας αξίας ανταλλαγής μέσω του μηχανισμού της αγοράς 9. Η επιχείρηση δεν συνδέεται με το στοιχείο του κινδύνου 10.Η επιχείρηση αποτελεί μία κοινωνική οργάνωση στην οποία υπάρχουν και συγκρούονται διάφορα συμφέροντα 11.Στην επιχείρηση υπάρχουν σχέσεις εξουσίας, που σημαίνει ότι για κάθε απόφαση υπάρχει «νόμιμο» δικαίωμα που προσδιορίζει ποιος ή ποιοι θα αποφασίσουν αλλά όχι ποιοι θα εκτελέσουν 12.Η επιχείρηση λειτουργεί σύμφωνα με ένα πλαίσιο τυπικών ή άτυπων κανόνων που ρυθμίζουν την συμπεριφορά των εργαζομένων

7 13.Η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να διατυπώνει επίσημα τους βασικούς κανόνες που διέπουν την φύση και την λειτουργία της (π.χ. καταστατικό) 14.Ο «θάνατος» (διάλυση) της επιχείρησης προσδιορίζεται σε σημαντικό βαθμό από το πλαίσιο ρυθμιστικών διατάξεων κάθε κοινωνίας 15.Η κουλτούρα αποτελεί ένα από τα κυριότερα συστατικά στοιχεία μίας κοινωνικής οργάνωσης, αφού προσδιορίζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο δομείται και λειτουργεί, τις αποφάσεις, τις ατομικές και ομαδικές συμπεριφορές 16.Η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να διατυπώνει επίσημα τους βασικούς κανόνες που διέπουν την φύση και την λειτουργία της (π.χ. καταστατικό) Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Αναπτύξτε την επιχείρηση ως θεσμό (μονάδες 20) 2. Γιατί είναι σημαντική η έννοια της επιχείρησης; (μονάδες12) 3. Τι γνωρίζετε για την πολιτισμική διάσταση της επιχείρησης; (μονάδες 20)

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με την λέξη «σωστό» αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη «λάθος» αν είναι λανθασμένη. α. Η κουλτούρα προσδιορίζει τις σχέσεις της οργάνωσης με το περιβάλλον. β. Ο έλεγχος της ποιότητας των παραγόμενων αγαθών ανήκει στην παραγωγική λειτουργία. γ. Η μελλοντική εξέλιξη των μεταβλητών του εξωτερικού περιβάλλοντος αφορά τη λειτουργία του ελέγχου. δ. Ο Taylor υποστήριζε ότι η διανομή κερδών ήταν το κυρίαρχο πρόβλημα σε μία επιχείρηση. ε. Η λειτουργία της διεύθυνσης εκφράζεται συνήθως και με τον καταμερισμό των εργασιών. στ. Τα βασικά στοιχεία του management έχουν γενική ισχύ και καθολική εφαρμογή. Μονάδες 24 Στις παρακάτω προτάσεις από Α2 μέχρι Α4 να αναφέρετε το γράμμα που αντιστοιχεί στην απάντηση στην κάθε ερώτηση Α2. Ένας προϊστάμενος, για να διοικήσει σωστά, θα πρέπει: α. να ξέρει και να μπορεί β. να ξέρει και να θέλει γ. να ξέρει, να μπορεί και να θέλει δ. να μπορεί και να θέλει Μονάδες 6 Α3. Οι θυσίες που γίνονται για την επίτευξη ενός αποτελέσματος συνιστούν την έννοια της: α. αποδοτικότητας β. αποτελεσματικότητας γ. παραγωγικότητας δ. ανταγωνιστικότητας Μονάδες 6

9 Α4. Για τους πελάτες, κριτήριο μέτρησης της αποτελεσματικότητας μίας επιχείρησης είναι: α. η ποιότητα του προϊόντος β. οι προσιτές τιμές γ. η καλή εξυπηρέτηση δ. όλα τα παραπάνω Μονάδες 6 Α5. Δώστε τον ορισμό της παραγωγικότητας και εξηγήστε με ποιους τρόπους μπορεί να επιτευχθεί η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Μονάδες 8 ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1. Να αναπτύξετε την «οργάνωση» ως επιμέρους λειτουργία του management. Μονάδες 20 Β2. Τι γνωρίζετε για τον Max Weber; Μονάδες 14 Β3. Αναπτύξτε την επιχείρηση ως σύστημα (το σχεδιάγραμμα είναι απαραίτητο). Μονάδες 16 Καλή επιτυχία!

10 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ερώτηση 1 Τι γνωρίζετε για την επιχείρηση ως κοινωνική οργάνωση; Ερώτηση 2 Αναπτύξτε την κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης. Ερώτηση 3 Αναφέρετε τα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ερώτηση 4 Αναφέρετε τους λειτουργικούς στόχους που γνωρίζετε. Ερώτηση 5 Πώς συνδέεται η ανταγωνιστικότητα με την παραγωγικότητα; Ερώτηση 6 Ποια είναι τα μέσα που έχει στην διάθεση του ένας ηγέτη για να ασκήσει την δύναμή του; Καλή Επιτυχία!

11 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ερώτηση 1 Μονάδες 12 Ποια είναι τα επιμέρους επιστημονικά πεδία της διοίκησης των επιχειρήσεων; Ερώτηση 2 Μονάδες 8 Να δώσετε τον ορισμό που συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση της έννοιας του μάνατζμεντ. Ερώτηση 3 Μονάδες 5 Αναπτύξτε την λειτουργία της πληροφόρησης. Ερώτηση 4 Μονάδες 15 Αναπτύξτε την κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης. Ερώτηση 5 Μονάδες 5 Γιατί είναι σημαντική η έννοια της επιχείρησης; Ερώτηση 6 Μονάδες 5 Ποια είναι τα στοιχεία του εσωτερικού / ειδικού περιβάλλοντος μίας επιχείρησης;

12 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Κάθε ερώτηση: Μονάδες 1 1. Θεσμικός στόχος μίας ασφαλιστικής εταιρείας είναι: a. Η δημιουργία δικτύου πωλήσεων b. Η ανάπτυξη νέων προϊόντων c. Η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών στους πελάτες της d. Η αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων 2. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί λειτουργικό στόχο της επιχείρησης που σχετίζεται με την αγορά; a. Η κατάκτηση συγκεκριμένου μεριδίου αγοράς b. Η παραγωγικότητα της εργασίας c. Η δημιουργία δικτύου πωλήσεων ή διανομής d. Η δημιουργία εμποδίων εισόδου ανταγωνιστών 3. Οι θυσίες που γίνονται για την επίτευξη ενός αποτελέσματος συνιστούν την έννοια της: a. Αποδοτικότητας b. Αποτελεσματικότητας c. Παραγωγικότητας d. Ανταγωνιστικότητας 4. Ισχυρό κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας είναι: a. Η καλύτερη αμοιβή b. Το κλίμα σιγουριάς στην εργασία c. Οι καλές συνθήκες εργασίας d. Όλα τα παραπάνω 5. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί λειτουργικό στόχο για ένα ιδιωτικό σχολείο; a. Η αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων b. Η ποιότητα της εκπαίδευσης c. Η παροχή μόρφωσης στους μαθητές d. Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στην διδασκαλία 6. Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στις ευθύνες της επιχείρησης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο; a. Η προσφορά των αγαθών, προϊόντων και υπηρεσιών b. Η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας c. Η συνεισφορά στη προστασία του περιβάλλοντος d. Η κοινωνική προβολή της επιχείρησης

13 7. Ποιο από τα παρακάτω δεν εντάσσεται στο οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης; a. Το επίπεδο απασχόλησης b. Το μέγεθος του δημόσιου χρέους c. Το μέγεθος του πληθωρισμού d. Οι νόμοι που αναφέρονται στις εργασιακές σχέσεις 8. Ποιο από τα παρακάτω δεν εντάσσεται στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης; a. Οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις b. Οι εργασιακές σχέσεις c. Οι τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται d. Η εισοδηματική πολιτική 9. Οι επιχειρήσεις, για να εξασφαλίσουν την επιτυχία τους, πρέπει να διαθέτουν στελέχη τα οποία να είναι: a. Μόνο ικανοί μάνατζερ b. Ταυτόχρονα μάνατζερ και ηγέτες c. Μόνο συνεπείς στην εργασία τους d. Μόνο έμπειροι στην εργασία τους 10. Ποιο από τα παρακάτω δεν εντάσσεται στο γενικό περιβάλλον της επιχείρησης; a. Οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις b. Οι εργασιακές σχέσεις c. Οι τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται d. Η εισοδηματική πολιτική 11. Η επιβίωση και η επιτυχία των επιχειρήσεων εξαρτάται από: a. Την παραγωγικότητα b. Την αποδοτικότητα c. Την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα d. Την παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος με τις μικρότερες δυνατές θυσίες 12. Μία μικρή εμπορική επιχείρηση μπορεί να μη χρειάζεται να αναπτύξει: a. Τη εμπορική λειτουργία b. Τη λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης c. Την οικονομική λειτουργία d. Τη παραγωγική λειτουργία 13. Η πλέον «ορατή» επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος στην επιχείρηση προέρχεται από το πολιτικό περιβάλλον 14. Η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να διατυπώνει επίσημα τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη φύση και τη λειτουργία της (π.χ. καταστατικό) 15. Ο αρμονικός συνδυασμός όλων των λειτουργιών γίνεται αποτελεσματικός κάτω από το συνδετικό και καθοδηγητικό ιστό της «αόρατης» διοικητικής λειτουργίας 16. Το δημόσιο χρέος δεν αποτελεί στοιχείο του οικονομικού περιβάλλοντος της επιχείρησης 17. Οι ιδιοκτήτες, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι μίας επιχείρησης θα πρέπει να λειτουργούν με βάση τον «κώδικα επιχειρησιακής ηθικής»

14 18. Οι πρώτες προσπάθειες των μελετητών του ηγετικού ρόλου συγκεντρώθηκαν στη μελέτη των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ή των χαρισμάτων που διαθέτουν οι ηγέτες 19. Η παραγωγικότητα συνδέεται σε ένα βαθμό με την ανταγωνιστικότητα 20. Ο δείκτης της παραγωγικότητας είναι μέτρο της αποδοτικότητας 21. Η αποδοτικότητα μετρά ποσότητες ενώ η παραγωγικότητα μετρά αξίες ή χρηματικά μεγέθη 22. Ο λόγος των εκροών προς τις εισροές είναι δείκτης της αποδοτικότητας μίας επιχείρησης 23. Οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα δεν συνδέεται με την πιθανότητα κέρδους ή ζημίας 24. Μία επιχείρηση που παρήγαγε 15 μονάδες προϊόντος χρησιμοποιώντας 150 εργαζομένους είχε παραγωγικότητα εργασίας 10 μονάδες προϊόντος ανά εργάτη 25. Η επιχείρηση δεν αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί ταυτίζεται με την έννοια της επιχειρηματικότητας Ερώτηση 26 Μονάδες 25 Αναπτύξτε την επιχείρηση ως σύστημα (το σχήμα είναι απαραίτητο) Καλή Επιτυχία!

15 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ερώτηση 1 Μονάδες 14 Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του προϊστάμενου και του ηγέτη; Ερώτηση 2 Μονάδες 10 Αναπτύξτε τη λειτουργία της πληροφόρησης. Ερώτηση 4 - Μονάδες 6 Τι γνωρίζετε για το φαινόμενο της «δημιουργικής καταστροφής»; Ερώτηση 5 Μονάδες 10 Ποιες είναι οι ομάδες συμφερόντων και ποιος ο στόχος της καθεμιάς; Ερώτηση 6 Μονάδες 2 Κάθε επιχείρηση θεωρείται υποσύστημα του ευρύτερου πολιτικού περιβάλλοντος σωστό ή λάθος; Ερώτηση 7 Μονάδες 2 Ποιο από τα παρακάτω εντάσσεται στη λειτουργία των προμηθειών; Α. Η οικονομικότερη προμήθεια μηχανημάτων και πρώτων υλών Β. Η πώληση και διανομή των προϊόντων Γ. Η αντιμετώπιση των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης Δ. Η οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων Ερώτηση 8 Μονάδες 2 Η λειτουργία που εκφράζεται κυρίως με τις σύγχρονες έννοιες του μάρκετινγκ και των πωλήσεων είναι: Α. Η παραγωγική λειτουργία Β. Η λειτουργία των δημοσίων σχέσεων Γ. Η εμπορική λειτουργία Δ. Η λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης Ερώτηση 9 Μονάδες 2 Ανάμεσα στην επιχείρηση και το περιβάλλον της υπάρχει μία δυναμική σχέση, η οποία είναι καθοριστική για τη συμπεριφορά της επιχείρησης σωστό ή λάθος; Ερώτηση 10 Μονάδες 2 Η πορεία της κεφαλαιαγοράς και των εισοδημάτων καθώς και η νομισματική πολιτική ανήκουν στο οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης σωστό ή λάθος;

16 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ερώτηση 1 Μονάδες 14 Τι γνωρίζετε για τις πηγές δύναμης του ηγέτη? Ερώτηση 2 Μονάδες 16 Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ηγετική συμπεριφορά ενός ατόμου? Ερώτηση 3 Μονάδες 16 Αναπτύξτε την επιχείρηση ως θεσμό Ερώτηση 4 - Μονάδες 1 Η εμπορική λειτουργία περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω ενέργειες εκτός από: Α. την έρευνα των αναγκών των καταναλωτών Β. Το σχεδιασμό των προϊόντων ή των υπηρεσιών Γ. Την προβολή και προώθηση των προϊόντων Δ. Τη συνεχή παρακολούθηση των αποθεμάτων Ερώτηση 5 Μονάδες 1 Η εξάρτηση μεταξύ των επιχειρηματικών λειτουργιών είναι μεγάλη και αυτή τελικά καθορίζει την καλή πορεία και άρα την αποδοτικότητα της επιχείρησης σωστό ή λάθος? Ερώτηση 6 Μονάδες 1 Η διοίκηση των επιχειρήσεων απαιτεί τη κατανόηση και μελέτη του κάθε στοιχείου του συστήματος χωριστά, αλλά όχι απαραίτητα και τις σχέσεις μεταξύ αυτών των στοιχείων σωστό ή λάθος? Ερώτηση 7 Μονάδες 1 Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία δεν αφορά την κουλτούρα μίας επιχείρησης: Α. Ο τρόπος λειτουργίας της Β. Η στάση της οργάνωσης ως προς τα προϊόντα και τους πελάτες Γ. Το καταστατικό της Δ. Οι σχέσεις της με το περιβάλλον Καλή Επιτυχία!!!

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 (Θερινή Προετοιμασία) Απαντήστε με «σωστό» ή «λάθος» τις ακόλουθες προτάσεις 1. Η εξέλιξη της οικονομίας κάθε χώρας εξαρτάται από τις επιχειρήσεις 2. Η επιχείρηση δεν αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί ταυτίζεται με την έννοια της επιχειρηματικότητας. 3. Η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση, ξεχωρίζει όμως από αυτήν γιατί συνδέεται με την έννοια του «επιχειρείν». 4. Ένα από τα στοιχεία της επιχειρηματικότητας είναι ο συνδυασμός των συντελεστών παραγωγής με σκοπό την δημιουργία υλικών αγαθών ή υπηρεσιών. 5. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είναι μία παραγωγική μονάδα, δεν είναι όμως επιχείρηση. 6. Όλες οι παραγωγικές μονάδες είναι επιχειρήσεις. 7. Το δημόσιο ερευνητικό ίδρυμα και το ιδιωτικό νοσοκομείο είναι παραγωγικές μονάδες. 8. Η επιχείρηση παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία διαθέτει έναντι μίας αξίας ανταλλαγής μέσω του μηχανισμού της αγοράς. 9. Η επιχείρηση δεν συνδέεται με το στοιχείο του κινδύνου. 10.Η επιχείρηση αποτελεί μία κοινωνική οργάνωση στην οποία υπάρχουν και συγκρούονται διάφορα συμφέροντα. 11.Στην επιχείρηση υπάρχουν σχέσεις εξουσίας, που σημαίνει ότι για κάθε απόφαση υπάρχει «νόμιμο» δικαίωμα που προσδιορίζει ποιος ή ποιοι θα αποφασίσουν αλλά όχι ποιοι θα εκτελέσουν. 12.Η επιχείρηση λειτουργεί σύμφωνα με ένα πλαίσιο τυπικών ή άτυπων κανόνων που ρυθμίζουν την συμπεριφορά των εργαζομένων.

18 13.Η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να διατυπώνει επίσημα τους βασικούς κανόνες που διέπουν την φύση και την λειτουργία της (π.χ. καταστατικό). 14. Ο «θάνατος» (διάλυση) της επιχείρησης προσδιορίζεται σε σημαντικό βαθμό από το πλαίσιο ρυθμιστικών διατάξεων κάθε κοινωνίας. 15. Οι ηγέτες διαλέγουν και χρησιμοποιούν περισσότερο τη δύναμη της τιμωρίας και λιγότερο τη δύναμη της αναφοράς, του ειδικού και της ανταμοιβής. 16. Η δύναμη των ειδικών προέρχεται αποκλειστικά από την κατοχή πληροφοριών ή τον έλεγχο των μηχανισμών μεταβίβασής τους. Ερωτήσεις Ανάπτυξης 4. Ποια μέσα έχει στην διάθεσή του ο ηγέτης για να ασκήσει την δύναμή του? 5. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του προϊστάμενου και του ηγέτη? 6. Αναπτύξτε την επιχείρηση ως θεσμό 7. Γιατί είναι σημαντική η έννοια της επιχείρησης

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστά αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη α. Ο ηγέτης προκαλεί εκτίμηση, αναδεικνύεται, ελέγχει και μιλά στην καρδιά β. Ο ηγέτης χρησιμοποιεί περισσότερο την δύναμη της τιμωρίας γ. Τα άτομα τα οποία θέλουν και μπορούν να υλοποιούν το έργο έχουν υψηλή ωριμότητα και προφανώς οι καταλληλότερες μορφές ηγεσίας είναι οι αυταρχικές δ. Στον χώρο των επιχειρήσεων, έχει υπολογιστεί ότι τα διοικητικά στελέχη δαπανούν για επικοινωνία περισσότερο από το 90% του χρόνου τους ε. Η κωδικοποίηση είναι τεχνική διαδικασία στ. Η πιο σημαντική μεταβλητή που πρέπει να λάβει υπόψη του ο ηγέτης, για να επιλέξει το κατάλληλο πρότυπο ηγεσίας, είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο ασκεί την ηγεσία. Μονάδες 24 Στις παρακάτω προτάσεις από Α2 μέχρι και Α4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α2. Η έλλειψη ικανότητας επικοινωνίας των ανθρώπων, είτε είναι πομποί είτε είναι δέκτες, αποτελεί πηγή: α. των φυσιολογικών εμποδίων β. των ψυχοσυγκινησιακών εμποδίων γ. των περιβαλλοντολογικών εμποδίων δ. όλων των παραπάνω εμποδίων Μονάδες 6 Α3. Επικοινωνία είναι: α. η απλή μεταβίβαση ενός μηνύματος β. η διαδικασία με την οποία μεταβιβάζονται ερεθίσματα, με σκοπό την αλλαγή συμπεριφοράς του δέκτη γ. το κριτήριο με το οποίο δημιουργούνται οι ομάδες μέσα στην επιχείρηση δ. όλα τα προηγούμενα Μονάδες 6

20 Α4. Οι επιχειρήσεις για να εξασφαλίσουν την επιτυχία τους πρέπει να διαθέτουν στελέχη τα οποία να είναι: α. μόνο ικανοί μάνατζερ β. ταυτόχρονα μάνατζερ και ηγέτες γ. μόνο συνεπείς στην εργασία τους δ. μόνο έμπειροι στην εργασία τους Μονάδες 6 Α5. Αναφέρετε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας της επικοινωνίας. Τι γνωρίζετε για τον «θόρυβο»? Μονάδες 8 ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1. Αναφέρετε τα βασικά εμπόδια της αποτελεσματικής επικοινωνίας και αναπτύξτε το «μη σωστά μηνύματα» και το «σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη» Μονάδες 20 Β2. Ποιες είναι οι μέθοδοι παρακίνησης που γνωρίζετε και ποιες οι ενέργειες που μπορεί να κάνει ο καλός προϊστάμενος για να παρακινήσει τους συνεργάτες του για υψηλή απόδοση? Μονάδες 16 Β3. Αναπτύξτε τι περιλαμβάνει η διαδικασία που βελτιώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της μετάδοσης του μηνύματος από το πομπό Μονάδες 14 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

21 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη «σωστό» αν η πρόταση είναι σωστή ή «λάθος» αν η πρόταση είναι λανθασμένη α. Η επιχείρηση, πέρα από την οικονομική, θεσμική και την κοινωνική της οργάνωση, διαθέτει και αναπτύσσει τη δική της κουλτούρα β. «Δημιουργική καταστροφή» ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο μία επιχείρηση δεν έχει αρκετά έσοδα και κέρδη κάθε χρονιά και έτσι αναγκάζεται να κλείσει γ. Στη σημερινή πραγματικότητα, που χαρακτηρίζεται από απλότητα και συνεχείς αλλαγές, η λήψη αποφάσεων και η υλοποίηση αυτών, η συνεργασία και ο συντονισμός απαιτούν αρκετές πληροφορίες δ. Οι δευτερεύουσες λειτουργίες υπάρχουν και αναπτύσσονται το ίδιο σε κάθε επιχείρηση ε. Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διαθέτει θεσμική οργάνωση (π.χ. καταστατικό) στ. Η οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων είναι ενέργεια της λειτουργίας των δημοσίων σχέσεων Μονάδες 24 Στις παρακάτω προτάσεις από Α2 μέχρι και Α4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α2. Η οικονομικότερη προμήθεια μηχανημάτων, πρώτων υλών και οποιωνδήποτε άλλων υλικών στοιχείων ανήκει: α. στην οικονομική λειτουργία β. στη λειτουργία προμηθειών γ. στην εμπορική λειτουργία δ. στην παραγωγική λειτουργία Μονάδες 6 Α3 Μία από τις ενέργειες της εμπορικής λειτουργίας είναι: α. η προβολή και η προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών β. η συνεχής παρακολούθηση των αποθεμάτων γ. η εξεύρεση κεφαλαίου που απατείται για την ίδρυση της οικονομικής μονάδας δ. ο έλεγχος της ποιότητας των παραγόμενων αγαθών Μονάδες 6

22 Α4 Οι επιχειρήσεις διακρίνονται από τις παραγωγικές μονάδες επειδή: α. παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες β. συνδέονται με την ανάληψη κινδύνου γ. το α και το β δ. παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτουν μέσω του μηχανισμού της αγοράς και συνδέονται με την ανάληψη κινδύνου Μονάδες 6 Α5 Τι σημαίνει όταν λέμε πως η επιχείρηση αποτελεί μία παραγωγική οικονομική μονάδα? Μονάδες 8 ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1. Αναπτύξτε την επιχείρηση ως σύστημα Β2. Αναπτύξτε την λειτουργία των προμηθειών Β3. Τι γνωρίζετε για την πολιτισμική διάσταση της επιχείρησης? Μονάδες 20 Μονάδες 14 Μονάδες 16 Καλή επιτυχία!

23 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απαντήστε με «σωστό» ή «λάθος» τις ακόλουθες προτάσεις 1. Η εξέλιξη της οικονομίας κάθε χώρας εξαρτάται από τις επιχειρήσεις. 2. Η επιχείρηση δεν αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί ταυτίζεται με την έννοια της επιχειρηματικότητας. 3. Η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση, ξεχωρίζει όμως από αυτήν γιατί συνδέεται με την έννοια του «επιχειρείν». 4. Ένα από τα στοιχεία της επιχειρηματικότητας είναι ο συνδυασμός των συντελεστών παραγωγής με σκοπό την δημιουργία υλικών αγαθών ή υπηρεσιών. 5. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είναι μία παραγωγική μονάδα, δεν είναι όμως επιχείρηση. 6. Όλες οι παραγωγικές μονάδες είναι επιχειρήσεις. 7. Το δημόσιο ερευνητικό ίδρυμα και το ιδιωτικό νοσοκομείο είναι παραγωγικές μονάδες. 8. Η επιχείρηση παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία διαθέτει έναντι μίας αξίας ανταλλαγής μέσω του μηχανισμού της αγοράς. 9. Η επιχείρηση δεν συνδέεται με το στοιχείο του κινδύνου. 10.Η επιχείρηση αποτελεί μία κοινωνική οργάνωση στην οποία υπάρχουν και συγκρούονται διάφορα συμφέροντα.

24 11.Στην επιχείρηση υπάρχουν σχέσεις εξουσίας, που σημαίνει ότι για κάθε απόφαση υπάρχει «νόμιμο» δικαίωμα που προσδιορίζει ποιος ή ποιοι θα αποφασίσουν αλλά όχι ποιοι θα εκτελέσουν. 12. Η επιχείρηση λειτουργεί σύμφωνα με ένα πλαίσιο τυπικών ή άτυπων κανόνων που ρυθμίζουν την συμπεριφορά των εργαζομένων 13. Η κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης είναι, εκτός από προϊόντα ή υπηρεσίες, να προσφέρει και απασχόληση 14. Η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να διατυπώνει επίσημα τους βασικούς κανόνες που διέπουν την φύση και την λειτουργία της (π.χ. καταστατικό) 15. Η κουλτούρα αποτελεί ένα από τα κυριότερα συστατικά στοιχεία μίας κοινωνικής οργάνωσης, αφού προσδιορίζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο δομείται και λειτουργεί, τις αποφάσεις, τις ατομικές και ομαδικές συμπεριφορές. 16. Ο «θάνατος» (διάλυση) της επιχείρησης προσδιορίζεται σε σημαντικό βαθμό από το πλαίσιο ρυθμιστικών διατάξεων κάθε κοινωνίας. 17. Κάθε κοινωνική οργάνωση διακρίνεται από την δική της κουλτούρα.

25 Α.1 Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων. Μονάδες 4 Α.2 Οι αντικειμενικοί σκοποί της διοίκησης παραγωγής είναι αρχικά ο σχεδιασμός και στη συνέχεια η λειτουργία των συστημάτων παραγωγής. Μονάδες 4 Α.3 Ο έλεγχος της παραγωγής διακρίνεται μόνο σε ποιοτικό και ποσοτικό. Μονάδες 4 Α.4 Σύμφωνα με τις απόψεις του Max Weber, η γραφειοκρατία είναι μια Θεωρία οργάνωσης που ανταποκρίνεται κυρίως στις ανάγκες των μεγάλων και πολύπλοκων επιχειρήσεων. Μονάδες 4 Α.5 Η ανάγκη για διοίκηση επιχειρήσεων εμφανίζεται από τότε που υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να συντονίζονται σε ομάδες. Μονάδες 4 Α.6 Η συντήρηση και αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι ενέργεια που ανήκει στη: α. διοίκηση πωλήσεων β. χρηματοοικονομική διοίκηση γ. διοίκηση παραγωγής δ. διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Μονάδες 5 Α.7 Το μάνατζμεντ περιλαμβάνει τη διαδικασία: α. μόνο του προγραμματισμού β. μόνο της οργάνωσης γ. μόνο της διεύθυνσης και του ελέγχου δ. όλα τα παραπάνω. Μονάδες 5

26 Α.8 Ποια από τις παρακάτω λειτουργίες της χρηματο-οικονομικής διοίκησης έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των εισπράξεων και πληρωμών της επιχείρησης: α. η λειτουργία του προϋπολογισμού β. η ταμειακή λειτουργία γ. η λογιστική λειτουργία δ. η λειτουργία διαχείρισης κεφαλαίων. Μονάδες 5 Α.9 Η θέση ότι η γραφειοκρατία (διοίκηση μέσω γραφείων) είναι το πλέον Λογικό μέσο για την άσκηση ελέγχου πάνω στους ανθρώπους διατυπώθηκε από: α. Fraderick Taylor β. Henri Fayol γ. Max Weber δ. Gantt. Μονάδες 5 Να απαντήσετε στην παρακάτω ερώτηση: Α.10 Η χρηματοοικονομική διοίκηση ασχολείται με την παρακολούθηση και τη μελέτη των χρηματοοικονομικών στοιχείων της επιχείρησης. Για ποιους κυρίως λόγους είναι χρήσιμα τα στοιχεία που προκύπτουν; Μονάδες 10 ΟΜΑΔΑ Β Β.1 Να αναφέρετε τις απόψεις για την Οργάνωση και Διοίκηση (Management) του F. Taylor και του Gantt. Μονάδες 18 Β.2 Να αναφέρετε (μονάδες 4) και να περιγράψετε τις επιμέρους λειτουργίες της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (μονάδες 16). Μονάδες 20 Β.3 Να περιγράψετε τους συντελεστές του management (δεν απαιτούνται παραδείγματα). Μονάδες 12

27 Ομάδα Α (Σωστό Λάθος) 1. Ο οργανισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων υποστηρίζει την λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων αυτών 2. Ο αρμονικός συνδυασμός όλων των λειτουργιών γίνεται αποτελεσματικός κάτω από το συνδετικό και καθοδηγητικό ιστό της «αόρατης» διοικητικής λειτουργίας 3. Η οικονομικότερη προμήθεια μηχανημάτων, πρώτων υλών και οποιωνδήποτε άλλων υλικών στοιχείων αφορά την οικονομική λειτουργία 4. Η εμπορική λειτουργία είναι η πιο βασική λειτουργία της οικονομικής μονάδας, γιατί το προϊόν ή η υπηρεσία που παράγεται είναι το επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων της 5. Όλες οι επιχειρησιακές λειτουργίες αναπτύσσονται πάντα στο ίδιο επίπεδο σε κάθε επιχείρηση 6. Ο «θάνατος» (διάλυση) της επιχείρησης προσδιορίζεται σε σημαντικό βαθμό από το πλαίσιο ρυθμιστικών διατάξεων κάθε κοινωνίας Ομάδα Β Η συνεχής παρακολούθηση των αποθεμάτων ανήκει στην: α. οικονομική λειτουργία. β. λειτουργία προμηθειών. γ. παραγωγική λειτουργία. δ. λειτουργία της πληροφόρησης. Η επεξεργασία υλικών ή πληροφοριών ανήκει στην α. οικονομική λειτουργία. β. λειτουργία προμηθειών. γ. παραγωγική λειτουργία. δ. εμπορική λειτουργία.

28 Ομάδα Γ 1. Τι γνωρίζετε για την πολιτισμική διάσταση της επιχείρησης? 2. Γιατί είναι σημαντική η έννοια της επιχείρησης? Ομάδα Δ 1. Πώς ξεχωρίζει μία κοινωνική οργάνωση από μία επιχείρηση? 2. Αναπτύξτε δύο από τις 3 βασικές λειτουργίες

29 ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1 έως και Α.6 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1 Η λήψη αποφάσεων στην επιχείρηση (ή στον οργανισμό) αποτελεί βασική λειτουργία της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Μονάδες 4 Α.2 Ο έλεγχος της παραγωγής διακρίνεται μόνο σε ποιοτικό και ποσοτικό Μονάδες 4 Α.3 Η χρηματοοικονομική λειτουργία περιλαμβάνει στις επιμέρους λειτουργίες της την εξασφάλιση της ποιότητας και τον έλεγχο της παραγωγής Μονάδες 4 Α.4 Η πιο δυναμική μεταβλητή του μείγματος Marketing είναι η διανομή Μονάδες 4 Α.5 Ο τακτικός προϋπολογισμός προβλέπει τα έσοδα και έξοδα για μία επιχείρηση για ένα διάστημα που ορίζει η ίδια η επιχείρηση Μονάδες 4 Α.6 Όταν λέμε «η σκέψη πριν την δράση» αναφερόμαστε στην λειτουργία της οργάνωσης εντός της λειτουργίας της διοίκησης επιχειρήσεων Μονάδες 4

30 Στις παρακάτω προτάσεις από Α.7 μέχρι και Α.9 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση Α.7 Η καταγραφή του εξοπλισμού που υπάρχει σε μία επιχείρηση και η περιγραφή των χαρακτηριστικών του γνωρισμάτων αφορά: Α. Στον σχεδιασμό της παραγωγής Β. Στην τοποθεσία του εργοστασίου και την διάταξη των χώρων Γ. Στις προμήθειες Δ. Στην συντήρηση και αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων παραγωγής Μονάδες 6 Α.8 Τα λειτουργικά προγράμματα δράσης περιλαμβάνονται: Α. Στον προγραμματισμό Β. Στην οργάνωση Γ. Στην διεύθυνση Δ. Στον έλεγχο Α.9 Για να μπορεί κάποιος να διοικεί αποτελεσματικά, πρέπει να: Α. Να «ξέρει» να διοικεί Β. Να «μπορεί» να διοικεί Γ. Να «θέλει» να διοικεί Δ. Όλα τα παραπάνω Μονάδες 6 Μονάδες 6 Α.10 Από τις επιμέρους λειτουργίες της χρηματοοικονομικής λειτουργίας, να περιγράψετε αυτήν του προϋπολογισμού Μονάδες 8 ΟΜΑΔΑ Β Β.1 Επιλέξτε δύο από τις επιμέρους λειτουργίες της Διοίκησης Επιχειρήσεων και περιγράψτε τις. Μονάδες 18 Β.2 Τι γνωρίζεται για την μεταβλητή «προϊόν» του μείγματος marketing? Μονάδες 20 Β.3 Ποια είναι τα στάδια στα οποία εστιάζει η διοίκηση πωλήσεων? Μονάδες 12

31 Ερωτήσεις σωστού-λάθους 1. Το δημόσιο ερευνητικό ίδρυμα είναι παραγωγική μονάδα. 2. Το δημόσιο ερευνητικό ίδρυμα είναι επιχείρηση. 3. Η εξέλιξη της οικονομίας κάθε χώρας εξαρτάται από τις επιχειρήσεις. 4. Η επιχείρηση δεν συνδέεται με το στοιχείο κινδύνου. 5. Η επιχείρηση συμμετέχει μόνο σε ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες. 6. Η επιχείρηση δεν προσαρμόζεται στις αλλαγές του περιβάλλοντός της. 7. Η διοίκηση επιχειρήσεων απαιτεί μόνο την κατανόηση και την μελέτη του κάθε στοιχείου-μέρους της ξεχωριστά. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι επιχείρηση: α) το νοσοκομείο Ευαγγελισμός β) η δημοτική κατασκήνωση γ) το εστιατόριο δ) ο δημοτικός παιδικός σταθμός 2. Ποιο από τα παρακάτω συνδέονται με την έννοια της επιχειρηματικότητας α) ο συνδυασμός συντελεστών παραγωγής με σκοπό την δημιουργία αγαθών ή υπηρεσιών β) το στοιχείο εισαγωγής & εφαρμογής καινοτομιών γ) το στοιχείο του κινδύνου δ) όλα τα παραπάνω 3. Το η ποιότητα εξασφαλίζει την επιτυχία ως ένα πιστεύω μπορεί να αποτελεί στοιχείο της επιχείρησης: α) ως κοινωνικής οργάνωσης β) ως προς την κουλτούρα της γ) ως θεσμού δ) κανένα από τα παραπάνω

32 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τι γνωρίζετε για την πολιτισμική διάσταση της επιχείρησης; 2. Αναπτύξτε την επιχείρηση ως θεσμό.

33 Σωστό Λάθος Α.1. Λειτουργικός στόχος του σχολείου είναι η μόρφωση των ανθρώπων Α.2. Η επιχείρηση, εκτός από προϊόντα και υπηρεσίες, προσφέρει απασχόληση, ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών και πρέπει να «αισθάνεται» κοινωνική ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον της Α.3 Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διατυπώνει επισήμως τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη φύση και την λειτουργία της και να διαθέτει κοινωνική οργάνωση Πολλαπλής Επιλογής Α.4. Ένα σύστημα είναι δυναμικό όταν: Α. Έχει πολλά υποσυστήματα Β. Έχει λίγες σχέσεις αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον Γ. Έχει μεγάλη δύναμη Δ. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη συχνότητα και σπουδαιότητα αλλαγών Α.5. Η επιχείρηση είναι σημαντική έννοια γιατί: α. απασχολεί ένα τέταρτο της ημέρας του εργαζόμενου β. καταναλώνουμε όλοι προϊόντα και υπηρεσίες γ. α και β δ. τίποτα από τα παραπάνω Α.6. Το στοιχείο κινδύνου σημαίνει ότι: α. υπάρχει η πιθανότητα κέρδους ή ζημιάς β. μία επιχείρηση είναι πιο επικίνδυνη από μία δημόσια εταιρεία γ. ένας υπάλληλος δεν ξέρει ποτέ αν θα έχει δουλειά αύριο δ. υπάρχει κίνδυνος στις συναλλαγές των καταναλωτών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις

34 Ανάπτυξης θέματος Α.7 Η επιχείρηση ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες κοινωνικές οργανώσεις γιατί συνδέεται με την έννοια της επιχειρηματικότητας. Τι σημαίνει και τι εμπεριέχει η έννοια αυτή; Α.8 Αναπτύξτε την επιχείρηση ως θεσμό.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Στις παρακάτω προτάσεις, να υπογραμμίσετε τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 1. Η εξέλιξη της

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 ο Κ Ε Φ Α Α Ι Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ Α. ΕΡΩΤΗΕΙ ΚΕΙΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε (σωστό) ή µε (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Κάθε σύνολο ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 1.2. Η Επιχείρηση 1.2.1. Εισαγωγικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Α. Ο. Δ. Ε. Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΠΟΥΤΗ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Α. Ο. Δ. Ε. Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΠΟΥΤΗ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Α. Ο. Δ. Ε. Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΝΙΚΗ ΚΑΛΑΠΟΥΤΗ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Οικονομολόγων της Ώθησης 1 ετάρτη, 4 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Παρασκευή, 22 Μα ου 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Οργάνωση & Διοίκηση ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία) ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α.1 μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 3 Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην παγκόσμια οικονομία συντελούνται σήμερα σημαντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ανάλυσης Δρ. Βασιλική Καζάνα

ανάλυσης Δρ. Βασιλική Καζάνα Ιστορία του Μάνατζμεντ- Πρότυπα ανάλυσης Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια 1 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Υπολογιστικά φύλλα 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Internet και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ομάδων-Επικοινωνία

Δυναμική Ομάδων-Επικοινωνία ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3α Δυναμική Ομάδων-Επικοινωνία 3.3. Δυναμική Ομάδων-Βασικές έννοιες Η ομάδα είναι όρος που

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 13 :Ιστορία της Διοικητικής Σκέψης Καραμάνης Κωνσταντίνος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19 YpiresYgeias04Dior_Layout 1 8/28/14 10:41 PM Page 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 15 Εισαγωγή............................................. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤHΓΙΚΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 01/07/2014 15:00-20:00 Οργάνωση και Διοίκηση ΜμΕ Ορισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Διαφορές Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Οκτώβριος 2013 Γιατί να μετρήσουμε. Ελέγχω

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Leading for Results»

«Leading for Results» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Προϊσταµένων Τµηµάτων «Leading for Results» Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα «Leading for Results» απευθύνεται σε προισταµένους της εταιρείας, µε σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Ομιλία Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ κ. Δ. Ασημακόπουλου

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Ομιλία Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ κ. Δ. Ασημακόπουλου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Ομιλία Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ κ. Δ. Ασημακόπουλου Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη την περίοδο οικονομικής κρίσης και ΜΜΕ στο Συνέδριο του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν 2 Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν Στους φοιτητές μου που αποτελούν την πηγή και το κίνητρο για: «συνεχή βελτίωση» «συνεχή μάθηση» «συνεχή ανανέωση» και προβληματισμό 3 ανάπτυξη, αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας

Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας Οι θεμελιώδεις αρχές της Ανθρωπιστικής Ψυχολογία αποτελούν τις βάσεις για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας. Και ειδικότερα: Επικέντρωση της προσοχής στο άτομο και στη βιωματική του εμπειρία Έμφαση σε κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

O Ασφαλιστικός μας σύμβουλος αποτελεί την «εξωτερική οργάνωσή» μας και είναι το κυριότερο «κανάλι» διάθεσης των ασφαλιστικών μας προϊόντων

O Ασφαλιστικός μας σύμβουλος αποτελεί την «εξωτερική οργάνωσή» μας και είναι το κυριότερο «κανάλι» διάθεσης των ασφαλιστικών μας προϊόντων O Ασφαλιστικός μας σύμβουλος αποτελεί την «εξωτερική οργάνωσή» μας και είναι το κυριότερο «κανάλι» διάθεσης των ασφαλιστικών μας προϊόντων AA Η εργασία του περιλαμβάνει: Εξεύρεση - Επιλογή - Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Οργανωτική Βελτίωση και Διοικητική Αυτοαξιολόγηση: ο ρόλος του Κ.Π.Α.»

«Οργανωτική Βελτίωση και Διοικητική Αυτοαξιολόγηση: ο ρόλος του Κ.Π.Α.» «Οργανωτική Βελτίωση και Διοικητική Αυτοαξιολόγηση: ο ρόλος του Κ.Π.Α.» Δρ. Νίκος Μιχαλόπουλος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών.

Αλλάζει τις προτεραιότητες, τόσο σε συλλογικό, όσο και σε ατομικό επίπεδο. Φέρνει αλλαγές στο καταναλωτικό προφίλ και στις συνήθειες των πολιτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, κ. ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Κεφάλαιο Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να αναλυθεί η επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης χωρίς προηγουμένως να προσδιοριστεί το πεδίο δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο Παύλος Ιωσηφίδης Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Μικροοικονομία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μικροοικονομία Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Δριτσάκη Χάιδω Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινη Συµπεριφορά & Εργασιακό Περιβάλλον:

Ανθρώπινη Συµπεριφορά & Εργασιακό Περιβάλλον: EXECUTIVE MBA Προπαρασκευαστικό Μάθηµα στις Επιστήµες Συµπεριφοράς Ανθρώπινη Συµπεριφορά & Εργασιακό Περιβάλλον: Προσδιοριστικοί Παράγοντες, Αίτια, Αποτελέσµατα Ζωή Σ. ηµητριάδη, Ph.D. 1 Ανθρώπινη Συµπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Κάθε σύγχρονη νοσηλευτική μονάδα απαιτεί: υψηλά πρότυπα απόδοσης σε ότι αφορά την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών έναν προϊστάμενο με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5., να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα