ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία."

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ της ΜΕΣΙΑΡΗ ΙΟΥΛΙΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Νούλας Αθανάσιος Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος στην Εφαρµοσµένη Λογιστική και Ελεγκτική Σεπτέµβριος 2011

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Το παρόν πόνηµα αποτελεί τη διπλωµατική µου εργασία που κατατίθεται στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος στην Εφαρµοσµένη Λογιστική και Ελεγκτική του τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Η συγκεκριµένη εργασία ασχολείται µε την ελεγκτική διαδικασία που ακολουθείται στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύµφωνα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές, που συµµετείχαν στο συγκεκριµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα, για τις πολύτιµες γνώσεις που µας µετέδωσαν καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αθανάσιο Νούλα, ο οποίος, ως επιβλέπων καθηγητής, µού προσέφερε πολύτιµη βοήθειά για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συµφοιτητές µου, καθώς και τη γραµµατεία του µεταπτυχιακού προγράµµατος. Τέλος, ένα µεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά µου για τη στήριξή τους καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών µου. Μεσιάρη Ιουλία Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβριος

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πίνακας Πινάκων Πίνακας Σχηµάτων Συντοµογραφίες Περίληψη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. σελ.6 σελ.6 σελ.7 σελ.9 σελ.10 σελ.12 σελ Ελεγκτικά Πρότυπα σελ Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα σελ Ελεγκτικά Πρότυπα του Σ.Ο.Ε.Λ. σελ ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα σελ Η Μεθοδολογία της Ελεγκτικής Εργασίας σελ Βήµατα της Ελεγκτικής Εργασίας σελ Έκθεση Ελέγχου σελ Αποτελέσµατα Έκθεσης Ελέγχου σελ Γνώµη Ελεγκτή Είδη Αυτής σελ Χρόνος Υποβολής Έκθεσης Ελέγχου σελ Αποδεικτικά Στοιχεία Φύλλα Εργασίας σελ Καταλληλότητα Αποδεικτικών Στοιχείων σελ Επάρκεια Αποδεικτικών Στοιχείων σελ Μέθοδοι Απόκτησης Αποδεικτικών Στοιχείων σελ Χρήστες Έκθεσης Ελέγχου σελ.32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΕΛΘΕΙ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ σελ Η Μετάβαση από το Απλογραφικό στο ιπλογραφικό Σύστηµα σελ Το Απλογραφικό Σύστηµα του ηµοσίου Λογιστικού σελ Το ιπλογραφικό Λογιστικό Σύστηµα σελ Η Οργάνωση της Εφαρµογής του ιπλογραφικού Συστήµατος σελ ηµιουργία Οµάδας Εργασίας σελ ηµιουργία Λογιστικού σχεδίου Αντιστοίχιση σελ Κωδικοποίηση των ιαφορών µεταξύ του Απλογραφικού και του ιπλογραφικού Συστήµατος σελ Η Απογραφή στους Ο.Τ.Α. σελ.44 3

4 4.5.1 Γιατί είναι απαραίτητη η Απογραφή Έναρξης κατά την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του ιπλογραφικού Συστήµατος σελ Ισολογισµός Έναρξης σελ Η ιαδικασία ιενέργειας της Απογραφής σελ Τι προβλέπει το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τους ΟΤΑ Σχετικά µε την ιαδικασία Σύνταξης της Απογραφής Έναρξης του ήµου σελ Η ιαδικασία ιενέργειας της Απογραφής µετά τον Καλλικράτη σελ Οργάνωση της Απογραφής σελ ήµοι στους Οποίους δεν Επέρχεται Καµία Μεταβολή και Εφαρµόζουν Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο σελ ήµοι που Προέρχονται από Συνένωση Ο.Τ.Α. ήµοι που δεν Εφαρµόζουν Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο σελ Συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής σελ Αντικείµενο της Απογραφής σελ ήµοι που Εφαρµόζουν το Κ.Λ.Σ. Χωρίς Καµία Μεταβολή σελ ιαφορές Κατά την Απογραφή σελ Χρόνος Παράδοσης της Απογραφής σελ Απογραφή των Απαιτήσεων και των Υποχρεώσεων των ήµων που Συνδέονται µε τις Μεταφερόµενες σε Αυτούς Αρµοδιότητες από σελ Υποχρεώσεις Υφιστάµενων Υπηρεσιών των Περιφερειών, των ήµων και των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ιαµερισµάτων σελ ιεθνές Πρότυπο Ελέγχου για την Απογραφή Έναρξης σελ Οικονοµική ιοίκηση και Λογιστικό ήµων και Κοινοτήτων σελ Καθορισµός του Τύπου του Προϋπολογισµού των ήµων και Κοινοτήτων σελ Ο Απολογισµός - Ισολογισµός ήµων και η Συµβολή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σελ Ο Απολογισµός - Ισολογισµός Κοινοτήτων και η Συµβολή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σελ Νέο Θεσµικό Πλαίσιο των Επιχειρήσεων ΟΤΑ σελ Υφιστάµενες Μορφές Επιχειρήσεων σελ Ανώνυµες Εταιρείες Ο.Τ.Α. σελ ηµοτικές ή Κοινοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. σελ Πρόγραµµα Εξυγίανσης ήµων σελ Πρόγραµµα ιαύγεια σελ Οικονοµική Επιτροπή OTA σελ Ορισµός Οικονοµικής Επιτροπής σελ Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής σελ Έλεγχος Μελών της Οικονοµικής Επιτροπής σελ ιαφάνεια στα Οικονοµικά των ήµων, Προγραµµατικοί Προϋπολογισµοί, Οικονοµική ιαχείριση σελ ιαφάνεια και Προγραµµατισµός στα Οικονοµικά των Περιφερειών σελ.77 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. σελ Οικονοµικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου σελ Προληπτικός Έλεγχος σελ Κατασταλτικός Έλεγχος σελ Ο ιοικητικός Έλεγχος των Οικονοµικών των Ο.Τ.Α. σελ Εποπτεία και Έλεγχος των ραστηριοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σελ Εποπτεία και Έλεγχος των ραστηριοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ε.Ε. σελ Τοπική Αυτοδιοίκηση και Εποπτεία σελ Οι ιάφορες Μορφές Εποπτείας των ράσεων των Τοπικών Αρχών σελ Αντικείµενο Εποπτείας σελ Αρχές που Ασκούν Εποπτεία σελ Χρόνος της Εποπτείας σελ Έναρξη της Εποπτικής ιαδικασίας σελ.86 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΑ.Ε.Π. ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. σελ ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα σελ ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και Ο.Τ.Α. σελ.96 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παραρτήµατα Βιβλιογραφία Πηγές από το ιαδίκτυο Αρθρογραφία σελ.98 σελ.101 σελ.137 σελ.138 σελ.138 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ροή Εργασιών οικονοµικών υπηρεσιών ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αντιστοίχιση κωδικών του Λογιστικού των Ο.Τ.Α. µε τους κωδικούς του ιπλογραφικού Συστήµατος. ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Ισολογισµός Έναρξης ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Αποτύπωση οικονοµικής κατάστασης ήµων από απογραφή έναρξης 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Αποτύπωση οικονοµικής κατάστασης ήµων από απογραφή έναρξης 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 6: "Συνολικό χρέος/τακτικά έσοδα (και ΣΑΤΑ)"και ήµοι ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ήµοι µε συνολικό χρέος άνω του 150% των τακτικών εσόδων και ΣΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ήµοι µε συνολικό χρέος από 120% - 150% των τακτικών εσόδων και ΣΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ήµοι µε συνολικό χρέος από 100% - 120% των τακτικών εσόδων και ΣΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Οι Οικονοµικοί έλεγχοι σε Ευρωπαϊκούς ΟΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Οι ιοικητικοί έλεγχοι σε Ευρωπαϊκούς ΟΤΑ Σελ.38 Σελ.40 Σελ.46 Σελ.69 Σελ 70 Σελ.70 Σελ.71 Σελ.71 Σελ.72 Σελ.88 Σελ.89 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΧΗΜΑ 1: Ενέργειες εκτέλεσης του ιπλογραφικού Συστήµατος ΣΧΗΜΑ 2: Επίπεδα αντιστοίχισης και ενηµέρωσης λογιστικού των Ο.Τ.Α. µε λογαριασµούς Γενικής Λογιστικής ΣΧΗΜΑ 3: Λογιστικές εγγραφές µε το Απλογραφικό και µε το ιπλογραφικό Σύστηµα ΣΧΗΜΑ 4: Λογιστικές εγγραφές µε το Απλογραφικό και µε το ιπλογραφικό Σύστηµα ΣΧΗΜΑ 5: Τα στάδια της οικονοµικής πορείας του ήµου από χρόνο σε χρόνο ΣΧΗΜΑ 6: Η διαδικασία Απογραφής ΣΧΗΜΑ 7: Οδικός Χάρτης για την ένταξη δήµων στο Ειδικό Πρόγραµµα Εξυγίανσης Σελ.37 Σελ.41 Σελ.42 Σελ.43 Σελ.45 Σελ.47 Σελ.68 6

7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Α.Ε.: Ανώνυµη Εταιρεία Α.Ε.Π. Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν Α.Σ.Ε.Π. Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού Β.. Βουλευτικό ιάταγµα Γ.Λ.Κ. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.Ε.Π. ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.Κ.Κ. ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.Λ.Π. ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.Ο.Υ. ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία.Π.Χ.Π. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ε.Γ.Λ.Σ. Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση Ε.Ε.Π. Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα Ε.Λ.Π. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ε.Λ.Τ.Ε. Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης Ελέγχων Ε.Π.. Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης Ε.Π.Ε.Υ. Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Ε.Σ...Α. Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης Ε.Σ.Π.Α. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ε.Χ.Τ.Α. Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κωδ. Κώδικας Κ.Α. Κωδικός Αριθµός Κ.Α.. Κωδικός Αριθµός ραστηριότητας Κ.Α.Ε. Κωδικοί Αριθµοί Εσόδων - Εξόδων Κ.Ε.. Κανόνες Επαγγελµατικής εοντολογίας Κ.Ε..Ε. Κώδικας Εισπράξεων ηµοσίων Εσόδων Κ.Ε..Κ.Ε. Κεντρική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας Κ.Λ.Σ. Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Κ.Ν. Κωδικοποιηµένος Νόµος Κ.Υ.Α. Κοινή Υπουργική Απόφαση Ν.. Νοµοθετικό ιάταγµα Ν.Π... Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου Ο.Ε.Λ. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ο.Ε.Υ. Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας Ο.Τ.Α. Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Π.. Προεδρικό ιάταγµα Π.Ε. Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης Π.Ο.Ε. Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων Π/Υ Προϋπολογισµός 7

8 Σ.Α.Τ.Α. Σ.Ε.Λ.Ε. Σ.Ο.Ε.Λ. Τ.Ε.Π. Τ.Υ..Κ. Υ.Κ. Υπ. Φ.Ε.Κ. Φ.Μ.Υ. Χ.Ε.Π. Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σύλλογος Εγκεκριµένων Λογιστών Ελεγκτών Ελλάδος Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τεχνική Υπηρεσία ήµων και Κοινοτήτων Υπαλληλικός Κώδικας Υπουργείο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών Χρηµατικά Εντάλµατα Πληρωµής ΞΕΝΕΣ I.A.A.S.B. I.A.P.C. I.A.Ss I.F.A.C. International Auditing and Assurance Standards Board International Auditing Practice Committee International Auditing Standards International Federation of Accountants 8

9 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει τι επιρροή έχει η εφαρµογή των ιεθνών Ελεγτικών Προτύπων και οι αλλαγές που έχουν επέλθει στους Ο.Τ.Α. (Πρόγραµµα Καλλικράτης και ιπλογραφικό Λογιστικό Σύστηµα), στο ελεγκτικό έργο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσον αφορά την τις καθηµερινές εργασίες, τους προϋπολογισµούς και τις προβλέψεις και τις ετήσιες και ενδιάµεσες εκθέσεις. Επίσης, αναλύεται ο ρόλος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στους Ο.Τ.Α. και η ελεγκτική διαδικασία που ακολουθούν κατά τη διάρκεια των ελέγχων τους στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να καταστεί σαφής η αναγκαιότητά της και να κριθεί εάν και εφόσον απαιτείται η περαιτέρω ενίσχυσή της από άλλους φορείς ελέγχου. Η εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια. Το περιεχόµενο αυτών των κεφαλαίων αποτελείται κατ αρχάς από την ελεγκτική διαδικασία που ακολουθείται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συστατικό της µελέτης αποτελούν επίσης, οι αλλαγές που έχουν επέλθει στους Ο.Τ.Α. και ο τρόπος µε τον οποίο συµµετέχουν οι εξωτερικοί ελεγκτές σε αυτές. Εκτός όµως από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, στον έλεγχο των οικονοµικών των Ο.Τ.Α. λαµβάνουν µέρος και άλλα όργανα που χρησιµοποιούν εναλλακτικές µορφές ελέγχου και οι οποίες συµβάλλουν µε τη σειρά τους στη διαφάνεια και στον πληρέστερο έλεγχο των ήµων και των Περιφερειών. Βασικότερο κοµµάτι της εργασίας αποτελούν τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και ο τρόπος µε τον οποίο αυτά συνδέονται µε τον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εφόσον πλέον η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική. Τα συµπεράσµατα της παρούσας µελέτης έδειξαν ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές της τοπικής αυτοδιοίκησης αναµένουν ότι η εφαρµογή των ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (.Ε.Π.) και η αλλαγές που έχουν επέλθει στους Ο.Τ.Α. (όπως η µετάβαση από το Απλογραφικό στο ιπλογραφικό Λογιστικό Σύστηµα, η απογραφή έναρξης των δήµων και το Πρόγραµµα Καλλικράτης) σηµαίνουν µια πιο ενεργή συµµετοχή στις καθηµερινές εργασίες, µέσω της αύξησης του ελέγχου και της ανάγκης για βελτίωση της επικοινωνίας. Ο ρόλος των ελεγκτών της τοπικής αυτοδιοίκησης θα ενισχυθεί ως αποτέλεσµα της εφαρµογής των.ε.π. και των αλλαγών στους Ο.Τ.Α.. Αυτοί οι δύο παράγοντες θα ενισχύσουν επίσης και τη συµµετοχή στον έλεγχο των ετήσιων εκθέσεων και τη διαφάνεια των οργανισµών. 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Την τελευταία δεκαετία είναι σαφής, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενίσχυση της περιφερειακής διοίκησης, είτε υπό τη µορφή της αποκέντρωσης, είτε υπό τη µορφή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το φαινόµενο αυτό εντάσσεται στο γενικότερο φαινόµενο της λεγόµενης «πολυεπίπεδης διακυβέρνησης» που διαπνέει τη σηµερινή διαµόρφωση και άσκηση της εξουσίας. Στην Ελλάδα, η τάση αυτή εκφράστηκε συνταγµατικά και νοµοθετικά µε τη δηµιουργία δεύτερου βαθµού αυτοδιοίκησης, τη συγκέντρωση δήµων και κοινοτήτων (σχέδιο Καποδιστρίας και αργότερα σχέδιο Καλλικράτης), τη µεταφορά αρµοδιοτήτων προς την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και την προσπάθεια ενίσχυσης της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας µε την ανάπτυξη του θεσµού των δηµοτικών επιχειρήσεων. Όσον αφορά τον εξωτερικό έλεγχο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύµφωνα µε το «Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών», που αποτελεί το πρώτο µέρος του φακέλου «ηµόσια ηθική σε τοπικό επίπεδο», ο έλεγχος αυτός έχει ως σκοπό να εγγυάται ότι η διοίκηση και η διαχείριση του ΟΤΑ γίνεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, τους κανόνες για τα λογιστικά και τον προϋπολογισµό, τις γενικά αναγνωρισµένες αρχές της οικονοµίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας, τις αρχές της δηµόσιας ηθικής, όπως αυτές θεσπίζονται στους διάφορους εθνικούς και διεθνείς κώδικες συµπεριφοράς. Ο εξωτερικός έλεγχος είναι κατασταλτικός. Μπορεί όµως το όργανο που τον ασκεί να ασκεί προληπτικό έλεγχο υπό τη µορφή συµβουλευτικού ρόλου. Ο εξωτερικός έλεγχος συνεπάγεται ετήσια πιστοποίηση για την ακριβή τήρηση των λογαριασµών, αξιολογεί τη γενική επίδοση της διοίκησης και διαχείρισης µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των τοπικών υπηρεσιών και της δηµοτικής διαχείρισης Ο εξωτερικός έλεγχος δεν υπεισέρχεται σε θέµατα σκοπιµότητας µπορεί όµως να ασχοληθεί µε το υπόβαθρο των αποφάσεων ή τη συνοχή τους ιδιαίτερα από οικονοµική άποψη. Ο εξωτερικός έλεγχος ασκείται χωρίς καµία εξάρτηση τόσο από την ελεγχόµενη αρχή όσο και από την κεντρική διοίκηση. Ο εξωτερικός έλεγχος µπορεί να είναι προληπτικός και συστηµατικός εκεί όπου η παρέµβαση της κεντρικής διοίκησης είναι προϋπόθεση για την εγκυρότητα ή την ενεργοποίηση των µέτρων που αποφασίζονται σε τοπικό επίπεδο. Μπορεί να είναι επίσης συστηµατικός για µέτρα κάποιας σπουδαιότητας. Μια διάκριση του εξωτερικού ελέγχου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ο λογιστικός εξωτερικός έλεγχος. Την ευθύνη πραγµατοποίησης αυτού του ελέγχου αναλαµβάνει ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή διαφορετικά ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής. Ο εξωτερικός ελεγκτής ως ένα κύριο θεσµικό όργανο, έχει την ευθύνη για την ανακάλυψη της λογιστικής απάτης και την παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων. Το άτοµο αυτό πρέπει να έχει αυξηµένα επαγγελµατικά προσόντα, καθώς και ανεξαρτησία προσωπική και λειτουργική. Η Ελληνική νοµοθεσία προσαρµόστηκε πλήρως µε τις διατάξεις της όγδοης οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την οποία έχουν καθοριστεί τα απαιτούµενα αυξηµένα προσόντα, ενώ το Σ.Ο.Ε.Λ. είναι µέλος της International Federation of Accountants 10

11 (I.F.A.C.). Εποµένως µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το επάγγελµα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ασκείται στη χώρα µας µέσα στο πλαίσιο διεθνών αρχών και κανόνων. Ίσως δεν είναι ευρύτερα γνωστό ότι οι ΟΕΛ υποχρεούνται να κάνουν τους ελέγχους τους µε βάση προκαθορισµένους κανόνες που ισχύουν διεθνώς ( ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα) να διατυπώνουν τις εκθέσεις τους σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά και να ενεργούν σύµφωνα µε δεοντολογικούς κανόνες που επίσης έχουν θεσπιστεί από αρµόδιους φορείς παγκόσµιας αναγνώρισης (IFAC κ.λπ.) Οι ΟΕΛ προβλέπεται επίσης να υπάγονται σε ποιοτικό έλεγχο, ώστε να διασφαλίζεται ότι εφαρµόζονται τα προαναφερθέντα «Ελεγκτικά Πρότυπα» και σε πειθαρχικές ποινές που φθάνουν µέχρι την απώλεια της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος τους. Έχουν τέλος ευθύνη να αποζηµιώνουν όσους αποδεδειγµένα υποστούν ζηµία από την χρήση της έκθεσης ελέγχου. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει τις επιπτώσεις που έχει η εφαρµογή των ιεθνών Ελεγτικών Προτύπων και οι αλλαγές που έχουν επέλθει στους Ο.Τ.Α. (Πρόγραµµα Καλλικράτης και ιπλογραφικό Λογιστικό Σύστηµα), στο ελεγκτικό έργο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο στόχος της εργασίας είναι να προβάλλει το έργο των εξωτερικών ελεγκτών, το ρόλο τους στον έλεγχο των ήµων και των Περιφερειών και τις επιπτώσεις που τα.ε.π. και οι αλλαγές στους Οργανισµούς αυτούς, έχουν επιφέρει στη δουλειά τους. Η δοµή της παρούσας µελέτης αναλύεται ως εξής: Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται το υπόβαθρο και µια συζήτηση επί του θέµατος. Περιλαµβάνει επίσης το σκοπό και τη διάταξη της µελέτης. Στο κεφάλαιο 2 παρατίθεται µία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας παρόµοιων ερευνών µε την παρούσα, µε τη µεθοδολογία και τα συµπεράσµατά τους. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η ελεγκτική διαδικασία που ακολουθείται στους Ο.Τ.Α. Όπως είναι η µεθοδολογία και τα βήµατα της ελεγκτικής διαδικασίας, τα πρότυπα και η έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Στο κεφάλαιο 4 αναλύονται οι αλλαγές που έχουν επέλθει στους Ο.Τ.Α. και ο τρόπος µε τον οποίο συµµετέχουν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές σε αυτές. Τέτοιες είναι η µετάβαση απο το Απλογραφικό στο ιπλογραφικό Σύστηµα, το Πρόγραµµα Καλλικράτης, η απογραφή έναρξης ήµων, το Πρόγραµµα διαύγειας της τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.λπ. Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται άλλες µοπφές οικονοµικού ελέγχου των Ο.Τ.Α. πέραν του ελέγχου των αναξάρτητων ελεγκτών. Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο συνδέονται µε τον έλεγχο της τοπικής αυτοδιοίκησης από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τέλος στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα από την ανάλυση. Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να εκπληρωθεί ο σκοπός της µελέτης, παρέχοντας µια απάντηση στο ερώτηµα της έρευνας. Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει επίσης περιορισµούς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Αρκετές µελέτες όσον αφορά στον έλεγχο των Ο.Τ.Α. έχουν διεξαχθεί κατά καιρούς εκτός από την Ελλάδα και σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Στη συνέχεια ακολουθούν µερικά παραδείγµατα τέτοιων µελετών που µε τα αποτελέσµατά τους έχουν συµβάλει στο να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν και ελέγχονται οι Τοπικές Αυτοδιοικήσεις σήµερα αλλά και τι αλλαγές έχουν πραγµατοποιηθεί µε το πέρασµα των ετών. Ο Mussari το 1995, αναλύει µε κριτικό πνεύµα τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζεται η Ελεγκτική µεταρρύθµιση στους ιταλικούς δήµους. Η µελέτη αυτή βασίζεται σε ανάλυση των εκθέσεων των δήµων εντός της περιφέρειας της Τοσκάνης. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι, µέχρι σήµερα, η επίδραση της νοµοθεσίας στην πράξη ήταν µικρή. Πιθανές λύσεις προτείνονται για να ξεπεραστούν τα τεχνικά και τα πολιτιστικά εµπόδια τα οποία έχουν εµποδίσει τόσο την επέκταση όσο και το πεδίο και της Ελεγκτικής των Ο.Τ.Α. και καθυστέρησαν την ικανοποίηση της ζήτησης για µια ευρύτερη έννοια του ελέγχου και της λογοδοσίας στους πολίτες. Οι Caperchione και Mussari το 2000, µελετούν τον εξωτερικό έλεγχο της ισπανικής τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον. Η µεθοδολογία που ακολούθησαν στο πόνηµά τους βασίστηκε στην έρευνα της Ευρωπαϊκής βιβλιογραφίας όσον αφορά τον έλεγχο. Τα αποτελέσµατα της έρευνά τους έδειξαν ότι τα πιο παραδοσιακά συστήµατα εντός των νοµικών συστηµάτων συγκριτικής ανάλυσης έχουν µοντέλα για τον έλεγχο των τοπικών λογαριασµών που έχουν δηµόσιο χαρακτήρα, είτε συγκεντρωτικά είτε αποκεντρωµένα, ενώ οι ιδιωτικοί ελεγκτές έχουν αποκτήσει µεγαλύτερη σηµασία σε χώρες που διαθέτουν αγγλοσαξωνική επιρροή. Σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία ο έλεγχος των τοπικών αρχών κατά παράδοση διεξάγονται από ενιαία όργανα ελέγχου για το σύνολο της Πολιτείας. Ο Davey το 2009, εξετάζει τον έλεγχο της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης της Τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ανατολική Ευρώπη. Η µεθοδολογία που ακολούθησε βασίστηκε στην έρευνα της Ευρωπαϊκής βιβλιογραφίας όσον αφορά τον έλεγχο και στη συγκριτική µελέτη δεκατριών χωρών στο πλαίσιο του ελέγχου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τα αποτελέσµατα της έρευνά του έδειξαν ότι οι περισσότερες χώρες που συµπεριέλαβε στην έρευνά του δεν εφαρµόζουν τα ιεθνή Ελεγκτικά πρότυπα. Η Ymeri το 2008, αναλύει τον εξωτερικό έλεγχο στην τοπική αυτοδιοίκηση της Αλβανίας. Η προετοιµασία αυτής της έκθεσης βασίστηκε σε µεγάλο βαθµό σε δευτεροβάθµια έρευνα, δηλαδή στην αναθεώρηση του οικονοµικού και του ελεγκτικού νοµοθετικού πλαισίου, καθώς και στις υπάρχουσες µελέτες και εκθέσεις για ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης και ελέγχου σε τοπικό επίπεδο. Η έκθεση, επίσης, βασίστηκε σε προηγούµενη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Σύγχρονων Μελετών σχετικά µε το ζήτηµα. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς της έδειξαν ότι ο αποτελεσµατικός 12

13 δηµοσιονοµικός έλεγχος και οι λειτουργίες του εξωτερικόυ ελέγχου είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της τοπικής αυτοδιοίκησης, και µπορεί επίσης να αποτελέσουν ισχυρά εργαλεία για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας στη χρήση των πόρων. Επίσης δεν υπάρχει καµία νοµική απαίτηση για ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αντίθετα, Ο Arabyan το 2008, πραγµατοποίησε µία µελέτη που έχει ως στόχο να εξετάσει την υπάρχουσα κατάσταση και να ανακαλύψει τα προβλήµατα του ελέγχου στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης της ηµοκρατίας της Αρµενίας. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο οικονοµικό και το ελεγκτικό νοµοθετικό πλαίσιο, καθώς και στις υπάρχουσες µελέτες και εκθέσεις για ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης και ελέγχου σε τοπικό επίπεδο. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς του έδειξαν ότι επί του παρόντος, στην Αρµενία, ο έλεγχος επικεντρώνεται κυρίως σε ένα απλό οικονοµικό έλεγχο. Επίσης, η πλειοψηφία τόσο των αστικών όσο και των αγροτικών δήµων επισηµαίνουν την έλλειψη οικονοµικών µέσων ως αιτία για την απουσία του εξωτερικού ελέγχου. Στην Αρµενία, τα ελεγκτικά πρότυπα, εγκρίθηκαν µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και αντιστοιχούν σε αυτά τα πρότυπα που έχουν εκδοθεί από την ιεθνή Οµοσπονδία Λογιστών. Ο Bayramov το 2008, εξετάζει τον έλεγχο της δηµοσιονοµικής διαχείρισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Αζερµπαϊτζάν. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο οικονοµικό και το ελεγκτικό νοµοθετικό πλαίσιο, καθώς και στις υπάρχουσες µελέτες και εκθέσεις για ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης και ελέγχου σε τοπικό επίπεδο. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς του έδειξαν ότι η ελεγκτική στο Αζερµπαϊτζάν στοχεύει κυρίως στην απόκτηση εύλογης βεβαιότητας ως προς το εάν ή όχι οι οικονοµικές καταστάσεις των οικονοµικών οντοτήτων είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Η Lenić το 2008, εξετάζει τις λειτουργίες του εξωτερικού ελέγχου στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο οικονοµικό και το ελεγκτικό νοµοθετικό πλαίσιο, καθώς και στις υπάρχουσες µελέτες και εκθέσεις για ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης και ελέγχου σε τοπικό επίπεδο. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς της έδειξαν ότι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη οι ελεγκτικές εταιρείες δεν έχουν την ικανότητα να ελέγχουν ολόκληρη την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι αυτό, οι αρχές καταβάλουν επαρκείς προσπάθειες για την πλήρη εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου και του εξωτερικού λογιστικού ελέγχου, για να γίνει υποχρεωτική η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της διαφανούς διακυβέρνησης ως υπηρεσία προς το κοινό. Επίσης, έδειξαν ότι ο εξωτερικός έλεγχος ενισχύει τη διακυβέρνηση του δηµόσιου τοµέα µέσω της αύξησης της διαφάνειας των συναλλαγών, της λογοδοσίας και της αποτελεσµατικότητας της διοίκησης στο σύνολό της. Η Alibegović το 2008, ερευνά το υφιστάµενο σύστηµα ελέγχου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κροατίας, για να δώσει µια γενική εικόνα από τα πιο σηµαντικά θέµατα που αφορούν της λειτουργία του ελέγχου στο κροατικό σύστηµα τοπικής αυτοδιοίκησης. Για τη διεξαγωγή της προετοιµασίας της έρευνας της η Alibegović χρησιµοποίησε µια µεθοδολογία που 13

14 αποτελείται από τρία µέρη: (i) ολοκληρωµένη έρευνα γραφείου (νοµοθεσία και αναλύσεις ανθρώπινου δυναµικού, SWOT ανάλυση), (ii) µελέτη περίπτωσης, συνεντεύξεις (από εκπροσώπους των διαφόρων δήµων, κωµοπόλεων, πόλεων και κοµητειών που έδωσαν συνέντευξη για να αποκτηθεί µια ευρύτερη εικόνα για τις θετικές και τις αρνητικές πτυχές της λειτουργίας του ελέγχου σε τοπικό επίπεδο), και (iii) προτάσεις για τις αναγκαίες αλλαγές στη νοµοθεσία και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων. Η έρευνα κατέληξε στα εξής συµπεράσµατα: 1) ο έλεγχος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ένα σηµαντικό µέρος της µεταρρύθµισης του δηµόσιου τοµέα στην Κροατία, 2) έχει επιτευχθεί µεγάλη πρόοδος στον καθορισµό του νοµικού και θεσµικού πλαισίου σχετικά µε το σύστηµα ελέγχου της τοπικής αυτοδιοίκησης, και 3) κάθε σηµαντικό δηµόσιο ίδρυµα που έχει σχέση µε το σύστηµα ελέγχου της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κροατία έχει καθορίσει τα καθήκοντα και τις ευθύνες του. Ο Kakulia το 2008, ερευνά τη λειτουργία του εξωτερικού ελέγχου της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Γεωργία. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο οικονοµικό και το ελεγκτικό νοµοθετικό πλαίσιο, καθώς και στις υπάρχουσες µελέτες και εκθέσεις για ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης και ελέγχου σε τοπικό επίπεδο. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς του έδειξαν ότι η Γεωργία είναι µία από τις πρώτες µεταξύ των πρώην σοβιετικών χωρών, όπου η χρήση των ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων είναι νοµικώς επιβεβληµένη. Οι Γεωργιανοί ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, είναι επίσης υποχρεωµένα να χρησιµοποιούν τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, που έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και Προτύπων ιασφάλισης (IAASB.). Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι τα.ε.π (ISA) εγκρίθηκαν αυτόµατα από τη Γεωργία, όταν διατέθηκαν από το IAASB. Η Atanasova το 2008, ερευνά το ρόλο των εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης από την άποψη της νοµοθεσίας και της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων στην ΠΓ Μ. Η µεθοδολογία περιλαµβάνει τη συλλογή και αναθεώρηση σχετικών εγγράφων, συµπεριλαµβανοµένης της αναθεώρησης του νοµικού πλαισίου, επιτόπια έρευνα στις εγκαταστάσεις και παρατήρηση, προσωπικές συνεντεύξεις, συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια, ανασκόπηση και ανάλυση των εγγράφων που παραχώρησαν οι ερωτηθέντες, καθώς και επανεξέταση των εκθέσεων και γενικές πληροφορίες από διάφορες πηγές. Επίσης, λεπτοµερείς σηµειώσεις συνεντεύξεων και περιλήψεις ολοκληρώθηκαν για κάθε συνέντευξη και όλα τα σχετικά έγγραφα συνοψίστηκαν και υλοποιούνται στο σώµα αυτής της έρευνας. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς της έδειξαν ότι σηµαντική νοµοθετική πρόοδος έχει σηµειωθεί στον τοµέα του ελέγχου στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι βασικές αρχές και τα βασικά θεσµικά όργανα είναι στη θέση τους και λειτουργούν. Τα ελεγκτικά και λογιστικά πρότυπα τροποποιήθηκαν και έχουν µεταφραστεί στην εθνική γλώσσα της ΠΓ Μ. Η Calusero το 2008, ερευνά τη λειτουργία του εξωτερικού ελέγχου στη Μολδαβία. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο οικονοµικό και το ελεγκτικό νοµοθετικό πλαίσιο, καθώς και στις υπάρχουσες µελέτες και εκθέσεις για ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης και ελέγχου σε τοπικό επίπεδο. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς της έδειξαν ότι η τεχνική βοήθεια κινητοποιείται από διεθνείς και διµερείς χορηγούς για να φέρει τα ελεγκτικά 14

15 πρότυπα της Μολδαβίας σε διεθνώς αποδεκτό επίπεδο. Οι νοµοθετικές αλλαγές που σχεδιάζονται για τον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα σχετίζονται µε τη λογιστική (στον κυρίως δηµόσιο τοµέα, τίνουν να ενοποιήσουν το λογιστικό σύστηµα, και σταδιακά να στραφούν σε ένα τροποποιηµένο σύστηµα λογιστικής σε δεδουλευµένη βάση), τον λογιστικό έλεγχο (τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, όσον αφορά τα πρότυπα και τη θεσµική ενίσχυση), και τον οικονοµικό έλεγχο (βελτίωση των προτύπων εσωτερικού ελέγχου στο δηµόσιο τοµέα). Η Kaludjerovic το 2008, αναλύει τη γενική εικόνα του τρόπου µε τον οποίο διεξάγεται ο έλεγχος της τοπικής αυτοδιοίκησης του Μαυροβουνίου. Για να αναλύσει µε ακρίβεια τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιούνται οι διαδικασίες ελέγχου στο Μαυροβούνιο, εκτός από την ανάλυση των σχετικών νόµων στον τοµέα αυτό, διεξάγονται τρεις συνεντεύξεις µε εµπειρογνώµονες. Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν µε τους αντιπροσώπους των ακολούθων οργάνων: το Κρατικό Όργανο Ελέγχου (ΚΟΕ), το δήµο του Bar, και τη MARMIL (µια ιδιωτική εταιρεία στην οποία υπάρχει συνεχής επιµόρφωση για τους λογιστές στο Μαυροβούνιο). Τα αποτελέσµατα της έρευνάς της έδειξαν ότι σηµαντική νοµοθετική πρόοδος έχει σηµειωθεί στον τοµέα του ελέγχου στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα διεθνή ελεγκτικά και λογιστικά πρότυπα τροποποιήθηκαν και έχουν µεταφραστεί στην εθνική γλώσσα του Μαυροβουνίου. Ο Năstase το 2008, ερευνά το έργο του ελέγχου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ρουµανίας. Η µεθοδολογία της έρευνας, αποτελείται από τέσσερις συνιστώσες: 1) την ανάλυση του νοµοθετικού πλαισίου, 2) συνεδρίες οµαδικής εστίασης, 3) εις βάθος συνεντεύξεις και 4) ανάλυση στατιστικών δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς του έδειξαν ότι οι αναµορφωτικές µεταρρυθµίσεις που ξεκίνησαν το 2002 δεν έχουν ακόµα αποδείξει σηµαντικές επιπτώσεις, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, όπου λίγες δηµόσιες µονάδες εσωτερικού ελέγχου έχουν πράγµατι δηµιουργηθεί, κα ακόµη λιγότερες διαθέτουν επαρκές και λειτουργικό προσωπικό. Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο ελέγχου της Ρουµανίας και είναι το µόνο που εκτελεί τις εξωτερικές δραστηριότητες ελέγχου σε σχέση µε όλα σχεδόν τα δηµόσια ιδρύµατα και ταµεία. Συνεπώς η τοπική αυτοδιοίκηση της Ρουµανίας δεν υπόκειται στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και δεν εφαρµόζει τα ιεθνή Ελεγκτικά πρότυπα. Οι Beskrovnaya και Vinogradova το 2008, ερευνούν τη λειτουργία του ελέγχου στην τοπική αυτοδιοίκηση της Ρωσίας. Για να ερευνηθούν οι υφιστάµενες πρακτικές ελέγχου στις ρωσικές τοπικές αρχές, δύο βασικές µεθόδοι χρησιµοποιήθηκαν: 1) συνεντεύξεις µε τους εµπειρογνώµονες του κάθε τοµέα, καθώς και 2) έρευνα της κανονιστικής βάσης για την άσκηση οικονοµικών ελέγχων σε οµοσπονδιακό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους έδειξαν ότι το σύστηµα των οικονοµικών ελέγχων στους Ο.Τ.Α. βρίσκεται σε στάδιο σχηµατισµού. Η αύξηση των παραβάσεων της νοµοθεσίας σχετικά µε τον προϋπολογισµό γίνεται λόγω της έλλειψης γραπτής ευθύνης για τις παραβάσεις της νοµοθεσίας. Εποµένως, τα τοπικά ρυθµιστικά πρότυπα οικονοµικού ελέγχου είναι ουσιαστικά ανύπαρκτα. 15

16 Η Antić το 2008, µελετά το Σύστηµα Ελέγχου στη Σερβική Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο οικονοµικό και το ελεγκτικό νοµοθετικό πλαίσιο, καθώς και στις υπάρχουσες µελέτες και εκθέσεις για ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης και ελέγχου σε τοπικό επίπεδο. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς της έδειξαν ότι οι εκτελεστικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να διενεργήσουν τον κατάλληλο έλεγχο για την υλοποίηση των προγραµµατισµένων στόχων, να διατηρήσουν την ακεραιότητα των κεφαλαίων, να αποκαλύψουν εγκληµατικές πράξεις και λάθη και να πιστοποιήσουν την ακρίβεια και την πληρότητα των οικονοµικών εκθέσεων. Επίσης, χρειάζεται περαιτέρω εργασία για να υιοθετηθούν τα αναγνωρισµένα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και η εφαρµογή τους. Η Romanyuk το 2008, ερευνά τη λειτουργία του ελέγχου στην τοπική αυτοδιοίκηση της Ουκρανίας. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο οικονοµικό και το ελεγκτικό νοµοθετικό πλαίσιο, καθώς και στις υπάρχουσες µελέτες και εκθέσεις για ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης και ελέγχου σε τοπικό επίπεδο. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς της έδειξαν ότι το υπάρχον µεθοδολογικό πλαίσιο του ελεγκτικού έργου στην τοπική αυτοδιοίκηση της Ουκρανίας είναι ανεπαρκές, δεδοµένου ότι εστιάζεται κυρίως σε διαδικαστικά θέµατα. Ως εκ τούτου, απαιτείται περαιτέρω εργασία για να εγκριθούν τα αναγνωρισµένα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και η εφαρµογή τους. Οι Cohen και Λεβέντης το 2010, διερευνούν τις σχέσεις µεταξύ των τιµών και της προσπάθειας ελέγχου µε τα πολυδιάστατα χαρακτηριστικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, χρησιµοποιώντας ένα δείγµα ελληνικών δήµων. Τα αποτελέσµατά τους υποδεικνύουν την ύπαρξη σηµαντικών διαφορών στις αµοιβές του ελέγχου και στην προσπάθεια που κατευθύνεται κυρίως από παράγοντες που σχετίζονται µε πολιτικά συµφέροντα και επισηµαίνουν τη σπουδαιότητα των σχετικών θεωρητικών προσδοκιών στην τιµολόγηση ελέγχου στο δηµόσιο τοµέα. Το Κέντρο για την Οικονοµική και Κοινωνική Ανάπτυξη στο Μπακού του Αζερµπαϊτζάν το 2008, ερευνά τον έλεγχο της δηµοσιονοµικής διαχείρισης της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Αζερµπαϊτζάν. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο οικονοµικό και το ελεγκτικό νοµοθετικό πλαίσιο, καθώς και στις υπάρχουσες µελέτες και εκθέσεις για ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης και ελέγχου σε τοπικό επίπεδο. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα, οι τοπικές κυβερνήσεις στο Αζερµπαϊτζάν στερούνται ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Εποµένως, όταν αναφερόµαστε σε απαιτήσεις ελέγχου, το επίκεντρο είναι εξωτερικός έλεγχος. Οι Cohen και Καϊµενάκης το 2011, εξετάζουν το επίπεδο της ποιότητας των πληροφοριών που λαµβάνονται στο τέλος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων των ελληνικών δήµων από την άποψη της συµµόρφωσης µε τις λογιστικές αρχές. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για να µετρηθεί το επίπεδο συµµόρφωσης αποτελείται από δύο εναλλακτικούς δείκτες συµµόρφωσης που αναπτύχθηκαν µε βάση δεδοµένα που αντλήθηκαν από τις εκθέσεις των ελεγκτών. Τα αποτελέσµατά τους δείχνουν ότι υπάρχει περιθώριο για βελτίωση σε σχέση µε την ποιότητα του περιεχοµένου των πληροφοριών των οικονοµικών εκθέσεων των δήµων. 16

17 Επιπλέον, οι µεταβλητές που σχετίζονται µε το µέγεθος της ελεγκτικής, καθώς και το µέγεθος του δήµου, τον πλούτο και την εµπειρία στη λογιστική, παρουσιάζουν έναν σηµαίνοντα ρόλο για την ποιότητα των λογιστικών πληροφοριών που παρέχονται στους ενδιαφερόµενους, µέσω των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων όσον αφορά τη συµµόρφωση µε τα λογιστικά πρότυπα. Οι Monfardini και Maravic το 2008, αναλύουν τον έλεγχο των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων σε Ιταλία και Γερµανία. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο οικονοµικό και το ελεγκτικό νοµοθετικό πλαίσιο, καθώς και στις υπάρχουσες µελέτες και εκθέσεις για ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης και ελέγχου σε τοπικό επίπεδο των δύο χωρών. Τα αποτελέσµατά τους δείχνουν ότι και η Γερµανία και η Ιταλία αντιµετωπίζουν έντονες εποχές µεταρρυθµίσεων που αλλάζουν τα συστήµατα ελέγχου σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ιταλία αντιπροσωπεύει ένα σαφές, συνεκτικό, ορατό σύνδεσµο µεταξύ του κεντρικού κράτους και των µεταρρυθµιστικών αλλαγών στο σύστηµα ελέγχου. Η Γερµανία, παρά τα 15 χρόνια των µεταρρυθµίσεων της δηµόσιας διοίκησης σε τοπικό επίπεδο, δείχνει ακριβώς την αντίθετη εικόνα, δηλαδή ενός εξαιρετικά κατακερµατισµένου, διαλυµένου τοπίου όπου εκ πρώτης όψεως δεν υπάρχει άµεση σύνδεση µεταξύ των θεσµικών αλλαγών και της προσαρµογής των νέων µέσων ελέγχου. Οι Sjölin και Jivegård το 2005, εξετάζουν τι επιδράσεις έχει η νέα νοµιοθεσία των Οικονοµικών Υγείας στο ελεγκτικό έργο των ελεγκτών τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά στις καθηµερινές εργασίες, στην εργασία µε τους προϋπολογισµούς και τις προβλέψεις, στην εργασία µε τις ετήσιες και ενδιάµεσες εκθέσεις και στο ρόλο του ελεγκτή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή η διατριβή βασίζεται σε µια ερµηνευτική προσέγγιση και είναι µια ποιοτική µελέτη που βασίζεται σε προσωπικές συνεντεύξεις µε τη χρήση ερωτηµατολογίου. Τα αποτελέσµατά τους δείχνουν ότι οι ελεγκτές της τοπικής αυτοδιοίκησης αναµένουν η νέα νοµοθεσία να σηµαίνει µια πιο ενεργό συµµετοχή στις καθηµερινές εργασίες, µια αύξηση του ελέγχου και µια ανάγκη βελτίωσης της επικοινωνίας. Επίσης, κατέληξαν ότι ο ρόλος των ελεγκτών της τοπικής αυτοδιοίκησης θα ενισχυθεί ως αποτέλεσµα της νέας νοµοθεσίας. Οι Coombs και Edwards το 2004, µελετούν την εξέλιξη του ελέγχου των δηµοτικών επιχειρήσεων κατά την περίοδο Το άρθρο εξετάζει τα επιχειρήµατά τους χρησιµοποιώντας την µέθοδο της επανεξέτασης των πορισµάτων των ερευνών της κυβέρνησης, εκτεταµένο αρχειακό υλικό σχετικά µε την πρακτική του ελέγχου και τη λογιστική βιβλιογραφίας της περιόδου. Τα αποτελέσµατά τους αποκάλυψαν µια µάχη εξουσίας για την κυριαρχία πάνω στο ελεγκτικό έργο µεταξύ του τότε νεοεµφανιζόµενου λογιστικού επαγγέλµατος, τους εκλεγµένους ελεγκτές και τον ελεγχόµενο από την κυβέρνηση εξωτερικό έλεγχο της τοπικής αυτοδιοίκησης. 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. 3.1 Ελεγκτικά Πρότυπα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα Προκειµένου η διενέργεια ελέγχων από τους ελεγκτές λογιστές να ανταποκρίνεται σε όσα επιβάλλουν τα διεθνή πρότυπα, είναι αναγκαία η ύπαρξη µιας κοινής αντίληψης ως προς το τι συνθέτει έναν «επαρκή έλεγχο». Αυτό µε τη σειρά του είναι απαραίτητο και για την άσκηση, κατά τρόπο δίκαιο και αντικειµενικό, ποιοτικού ελέγχου επί του έργου των ελεγκτών. Το ελεγκτικό έργο µπορεί να επιµετρηθεί και να αξιολογηθεί µόνο µε την ύπαρξη ενός «µέτρου». Οι βασικές κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες βοηθούν τους ελεγκτές λογιστές στην εκπλήρωση των επαγγελµατικών υποχρεώσεών τους, ονοµάζονται «Ελεγκτικά Πρότυπα». Τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (ΕΕΠ), όπως επιτάσσει η ελληνική νοµοθεσία µε το άρθρο 137 του κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920, έχουν διαµορφωθεί στα πλαίσια που προδιαγράφονται από τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα της ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants). Αναπτύχθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) µετά από την εισήγηση του Εποπτικού Συµβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. στις 9 Ιουνίου Ακολούθως, τα Ε.Ε.Π. εγκρίθηκαν από τον Γενικό Γραµµατέα του υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών στις 5 Οκτωβρίου και δηµοσιεύτηκαν στις 22 Οκτωβρίου του Τα Ε.Ε.Π. συνθέτουν ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο σώµα κανόνων, που διέπει τους διενεργούµενους από τα µέλη του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) οικονοµικούς ελέγχους στην Ελλάδα ανεξαρτήτως του εάν οι έλεγχοι αυτοί είναι υποχρεωτικοί ή έχουν προαιρετικό χαρακτήρα. Τα Ε.Ε.Π., στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους ελεγκτές στο να επιτελέσουν το έργο τους κατά τρόπο ικανοποιητικό και στο να επιτρέψουν την αξιολόγηση του επιτελούµενου έργου κατά τρόπο δίκαιο και αντικειµενικό. Στόχο της Ε.Λ.Τ.Ε. αποτελεί επίσης και η καθολική αναγνώριση και παραδοχή των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων η οποία προϋποθέτει και συνεπάγεται τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στο διεθνή χώρο και, ιδιαίτερα, στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προσαρµογή των Προτύπων στις εξελίξεις αυτές. εδοµένου ότι οι αρχές επί των οποίων είναι εδραιωµένα τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (Ε.Ε.Π.) είναι οι αρχές οι οποίες είναι ενσωµατωµένες στα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (.Ε.Π.), παρέχεται στους ελεγκτές η δυνατότητα της επικουρικής επίκλησης των ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (.Ε.Π.), είτε για σκοπούς ερµηνείας είτε για σκοπούς συµπλήρωσης των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων (Ε.Ε.Π.). 1 Φ.Ε.Κ. 1589/

19 Τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα οµαδοποιούνται στις παρακάτω επτά κατηγορίες 2 : 1. Εισαγωγικά Θέµατα (Ε.Ε.Π. 1100,1110,1120) 2. Γενικές αρχές και ευθύνες (Ε.Ε.Π. 2200,2210,2220,2230,2240,2250,2260) 3. Αξιολόγηση και Αντιµετώπιση του Ελεγκτικού Κινδύνου (Ε.Ε.Π. 3300,3310,3315,3320,3330,4400,4401,4402) 4. Ελεγκτική Μαρτυρία (Ε.Ε.Π.5500,5501,5505,5510,5520,5530,5540,5545,5550,5560,5570,5580) 5. Χρησιµοποίηση της Εργασίας Τρίτων (Ε.Ε.Π. 6600,6610,6620) 6. Ελεγκτικά Συµπεράσµατα και Πιστοποιητικά (Ε.Ε.Π. 7700,7710,7720) 7. Εξειδικευµένοι Έλεγχοι (Ε.Ε.Π. 8800) Ελεγκτικά Πρότυπα του Σ.Ο.Ε.Λ. Πριν την υιοθέτηση των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων που αναπτύχθηκαν από την Ε.Λ.Τ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 1589) το έτος 2004, τα Ελεγκτικά Πρότυπα που κατηύθυναν τους ελέγχους των οικονοµικών καταστάσεων της χώρας µας ήταν τα Πρότυπα που είχαν εκδοθεί από το Σώµα Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.). Τα συγκεκριµένα Ελεγκτικά Πρότυπα δηµοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ τ.β 1119/1979 και 126/1993, αφού προηγουµένως είχαν λάβει την έγκριση του Εποπτικού συµβουλίου του Σ.Ο.Λ.. Σύµφωνα µε το Σώµα Ορκωτών Λογιστών «οι δια της µακροχρόνιας πρακτικής των ελεγκτών δοκιµαζόµενες και καθιερωµένες έννοιες, αντιλήψεις και µέθοδοι διαµορφώνουν τις αρχές και τους κανόνες της ελεγκτικής οι οποίες αποτελούν τα ελεγκτικά πρότυπα». Τα Ελεγκτικά Πρότυπα του Σ.Ο.Λ. αφορούσαν πρωταρχικά τους τακτικούς ελέγχους των Ανώνυµων Εταιριών και των µεγάλων οργανισµών, είχαν όµως εφαρµογή και επί των λοιπών εξωτερικών ελέγχων µε εξαίρεση τους φορολογικούς ελέγχους και τις ειδικές πραγµατογνωµοσύνες. Τα Ελεγκτικά Πρότυπα του Σ.Ο.Λ., τα οποία ήταν αναλυτικά και εξειδικευµένα, ήταν οµαδοποιηµένα στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες: 1. Τα Βασικά Πρότυπα, τα οποία αναφέρονταν γενικά στους σκοπούς των ελέγχων, στα προσόντα και τις ευθύνες του ελεγκτή. 2. Τα Πρότυπα Καλής Εκτέλεσης, τα οποία αφορούσαν την τεχνική του εξωτερικού ελέγχου. 3. Τα Πρότυπα Εκθέσεων, τα οποία πραγµατεύονταν τη σύνταξη και το περιεχόµενο της έκθεσης και του πιστοποιητικού ελέγχου. 4. Τα Πρότυπα Επαγγελµατικής εοντολογίας, τα οποία αφορούσαν τη γενικότερη συµπεριφορά του ελεγκτή. 2 Φ.Ε.Κ. 1589/

20 3.1.3 ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα Η έκδοση Προτύπων και Οδηγιών για τον έλεγχο και τις συναφείς υπηρεσίες πραγµατοποιείται από µια υποεπιτροπή της ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants, I.F.A.C.), την Επιτροπή ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (International Auditing Practice Committee, I.A.P.C.). Η I.A.P.C., η οποία είναι µια µόνιµη επιτροπή του Συµβουλίου της I.F.A.C., επιλέγει θέµατα για λεπτοµερή µελέτη και τα αναθέτει σε άλλες υποεπιτροπές για µελέτη και υποβολή σχεδίου. Η έγκριση του σχεδίου πραγµατοποιείται από την I.A.P.C. και ακολούθως διανέµεται στα µέλη της I.F.A.C. Τα εθνικά πρότυπα ελέγχου και συναφών υπηρεσιών, που εκδίδονται σε πολλές χώρες, διαφέρουν κατά µορφή και περιεχόµενο. Η I.A.P.C. λαµβάνει γνώση παρόµοιων εγγράφων και διαφορών και υπό το πρίσµα κάθε παρόµοιας γνώσης εκδίδει τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (.Ε.Π.), τα οποία προορίζονται για διεθνή αποδοχή. Τα.Ε.Π. περιέχουν βασικές αρχές και ουσιαστικές διαδικασίες, µαζί µε άλλες σχετικές οδηγίες µε µορφή επεξηγηµατικού και άλλου υλικού. Τέλος, τα.ε.π. δεν παρακάµπτουν τους τοπικούς κανονισµούς που διέπουν τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων ή άλλων πληροφοριακών στοιχείων σε µια συγκεκριµένη χώρα. Μια εις βάθος ανάλυση των.ε.π. παρατίθεται στο κεφάλαιο 6 της παρούσης. 3.2 Η Μεθοδολογία της Ελεγκτικής Εργασίας 3 Ο εξωτερικός ελεγκτής κατά την διενέργεια του έργου του χρησιµοποιεί πάντα δύο µεθόδους, αυτές του Οριζόντιου ή Προοδευτικού Ελέγχου και του Κάθετου ή Αναδροµικού Ελέγχου. Οριζόντιος ή Προοδευτικός Έλεγχος Ο ελεγκτής κατά την διενέργεια του ελέγχου αυτού, επιλέγει ένα δείγµα παραστατικών για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο και ακολουθώντας την ίδια ροή καταχωρήσεων την οποία ακολούθησε ο λογιστής της επιχείρησης ελέγχει εάν: Τα δικαιολογητικά του δείγµατος έχουν καταχωρηθεί πλήρως και νόµιµα. Η µεταφορά των λογιστικών πληροφοριών από τα δικαιολογητικά έχουν µεταφερθεί µε ακρίβεια στα ηµερολόγια και στα αναλυτικά καθολικά. Υπάρχουν σφάλµατα και παραλείψεις κατά τη µεταφορά των καταχωρήσεων στο γενικό καθολικό. Υπάρχουν σφάλµατα και ελλείψεις στην κατάρτιση των ισοζυγίων και στην τήρηση του βιβλίου αποθήκης, και τέλος εάν Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων έχει γίνει νόµιµα. 3 Παππάς Α. (1999), Εισαγωγή στην ελεγκτική, Το οικονοµικό, Αθήνα 20

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Τµήµα ιοίκησης

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Τµήµα ιοίκησης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Τµήµα ιοίκησης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη ιοίκηση Επιχειρήσεων ειδίκευση Κοστολόγηση και Ελεγκτική Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 2 Φορολογικό Πιστοποιητικό Η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος του φορολογικού πιστοποιητικού καθορίστηκαν µε την υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1159/22.7.2011. Με τον ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ISBN 978-960-02-3056-7, Σχήµα 17x24, Σελίδες 350, Τιµή: 25,00 (δεν συµπερ. 6,5% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα, εκέµβριος 2014, Κωδικός στον Εύδοξο: 41986851

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 9 Νοεµβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ: 1915 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο σχετικά µε τη λειτουργία έγκαιρης πληροφόρησης για τα νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη Συνοπτικη Παρουσιαση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Global expertise with local faces Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της ECOVIS HELLAS AE... 4 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Έννοια της Ελεγκτικής Είδη Ελέγχων. Διάκριση ως προς την Έκταση του ελέγχου. Διάκριση ως προς την Διάρκεια του ελέγχου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Έννοια της Ελεγκτικής Είδη Ελέγχων. Διάκριση ως προς την Έκταση του ελέγχου. Διάκριση ως προς την Διάρκεια του ελέγχου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έννοια της Ελεγκτικής Είδη Ελέγχων Διάκριση ως προς την Έκταση του ελέγχου Διάκριση ως προς την Διάρκεια του ελέγχου Διάκριση ως προς τον Προορισμό του ελέγχου Διάκριση ως προς το Πρόσωπο που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Κ.Φ.Α.Σ.» του Γ εξαµήνου του τµήµατος «Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ του ΕΛΗΓΙΑΝΝΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Μάρτιος 2015 Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 123514501000, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 40, Α.Φ.Μ. 800455950,.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8-10, 104 34 Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής,

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 «Η μετάβαση από το Απλογραφικό Σύστημα του Δημόσιου Λογιστικού στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα και η συλλειτουργία τους στον Δημόσιο Τομέα.» («The transition

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 3 η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του ήµου Αθηναίων Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέµπτη, 19 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2005 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005) µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

Euro-SDMX δοµή µεταδεδοµένων (ESMS)

Euro-SDMX δοµή µεταδεδοµένων (ESMS) Euro-SDMX δοµή µεταδεδοµένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα Ονοµασία: Έρευνα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστηµιακός Τοµέας) Ατοµικό Στατιστικό ελτίο Φοιτητή - Σπουδαστή Έναρξη Ακαδηµαϊκού Έτους ΕΛΣΤΑΤ µεταδεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, Α.Μ. 6500 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω:

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ TAKTIKH ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΤΗΣ 30/6/2014

Διαβάστε περισσότερα

το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή

το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή Προς: Υπόψη: Κοινοποίηση: το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ. Βογιατζόγλου Νικόλαου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Τσέπερη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 3 2. Νομική μορφή και μέτοχοι 4 3. Πληροφορίες για το δίκτυο της

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Τετάρτη, 30 Σεπτεµβρίου 2015 ραστικές αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων όλων

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Για το σκοπό της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα