Κλιματική αλλαγή και Βιοποικιλότητα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κλιματική αλλαγή και Βιοποικιλότητα:"

Transcript

1 Κλιματική αλλαγή και Βιοποικιλότητα: λύσεις για μια σχέση συνύπαρξης Συμβολή στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» 1 Ιανουάριος 2010

2 Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί συμβολή των συνυπογραφόντων επιστημονικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων και συλλόγων στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου για την «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η πρότασή μας περιλαμβάνει το επιστημονικό υπόμνημα «Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών της Ελλάδας» (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία) και σχόλια επί του σχεδίου νόμου ανά άρθρο (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία). 2 Η ποικιλία της ζωής υποστηρίζει την κοινωνική και οικονομική μας ευημερία. Η καλή κατάσταση των οικοσυστημάτων θα είναι αυξανόμενα ένα πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Την ίδια στιγμή, οι ρυθμοί παραγωγής και κατανάλωσής μας, στερούν από τα οικοσυστήματα την δύναμη να αντέξουν την κλιματική αλλαγή και να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες που απολαμβάνουμε από αυτά. Όσο περισσότερο κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την φύση, γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δύο αυτές παγκόσμιες περιβαλλοντικές κρίσεις ξεχωριστά. Η αλληλεξάρτησή τους επιβάλει να πάρουμε μέτρα και για τα δύο συγχρόνως. Ορνιθολογική/ Γ. Γαβαλάς

3 Η παραγωγή αιολικής ενέργειας αποτελεί ένα σημαντικό ενεργειακό τομέα που συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη συμμόρφωση της χώρας με τις διεθνείς υποχρεώσεις μας για μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Παρόλα αυτά η παραγωγή αιολικής ενέργειας είναι μια δραστηριότητα καθαρή μεν ως προς τις εκπομπές αερίων ρύπων, βιομηχανική δε ως προς τις επιπτώσεις στη φύση. Οι επιπτώσεις αυτές πρόκειται να ενταθούν με το νέο σχέδιο νόμου κυρίως επειδή επιτρέπεται η χωροθέτηση των αιολικών πάρκων σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας που προηγουμένως ήταν ανέγγιχτες. Για εμάς λοιπόν σήμερα η ερώτηση δεν είναι πότε, αλλά πώς θα αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. 3 Η θυσία των πολύτιμων περιοχών για την βιοποικιλότητα της Ελλάδας δεν είναι η λύση στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Για τον λόγο αυτό, τα αιολικά πάρκα πρέπει να χωροθετηθούν σωστά και να σχεδιαστούν στην κατάλληλη κλίμακα. Στοχεύουμε σε ένα σχεδιασμό που θα εξασφαλίζει: - την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης της χώρας - την αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές - την ανάπτυξη της βιομηχανίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με το σωστό τρόπο και στις σωστές θέσεις. Διαφορετικά θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στις ανέγγιχτες και πολύτιμες περιοχές για την βιοποικιλότητα της Ελλάδας, οι οποίες θα διατεθούν σε εκτεταμένη εμπορική εκμετάλλευση και θα γίνουν ευάλωτες στην ανθρώπινη παρέμβαση. Η προστασία των ευαίσθητων και σημαντικών για την διατήρηση της βιοποικιλότητας περιοχών της Ελλάδας αποτελεί υποχρέωση και προτεραιότητα. Ταυτόχρονα αποτελεί λύση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και προϋπόθεση για την «πράσινη ανάπτυξη».

4 Η ανάγκη για στρατηγική προσέγγιση είναι απαραίτητη και έχει επανειλημμένα τονιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1. Οι θέσεις χωροθέτησης θα πρέπει να κρίνονται με βάση την καταλληλότητά τους όσον αφορά το αιολικό δυναμικό τους, αλλά και με βάση την αξία τους ως θύλακες για την διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η στρατηγική προσέγγιση βοηθά στην προτεραιοποίηση και προτίμηση περιοχών όπου δεν προκύπτει ανταγωνισμός μεταξύ των δύο αυτών αξιών. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταδεικνύει ότι ο σχεδιασμός ανάπτυξης Α.Π.Ε. στην Ελλάδα γίνεται χωρίς αυτή τη στρατηγική και με λανθασμένη χωροταξική προσέγγιση. Αυτό παραβιάζει διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και έχει αρνητικές επιπτώσεις στη χώρα μας: 4 Παραβίαση των Οδηγιών για τη Φύση (92/43/ΕΟΚ για τους Οικότοπους και 79/409/ΕΟΚ για τα Άγρια Πουλιά) Παραβίαση των Οδηγιών για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (2001/42/ΕΚ για την στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 97/11/ΕΚ για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον) Σοβαρές και μη αναστρέψιμες βλάβες σε ορισμένους πληθυσμούς προστατευόμενων ειδών πουλιών. Υποβάθμιση περιοχών του δικτύου Natura 2000 καθώς και άλλων Προστατευόμενων Περιοχών (Εθνικά Πάρκα κλπ). Ακύρωση τοπικών και Περιφερειακών Σχεδιασμών και σύγκρουση με τις τοπικές κοινωνίες. RSPB/ David Kjaer 1 Αναμένονται οι τελικές Οδηγίες της Επιτροπής για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στον Ευρώπη. Έως τότε: European Commission, Update on work of Ad Hoc Working Group for Development of Guidelines on Wind Energy and Nature Conservation, Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Standing Committee 28th meeting Strasbourg, November 2008

5 Μετά από επιστημονική επεξεργασία, καταθέτουμε πρόταση για τις περιοχές αποκλεισμού με τίτλο «Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών της Ελλάδας» (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ), προσφέροντας έτσι μια ρεαλιστική λύση για την ορθή οριοθέτηση και χωροθέτηση της αναπτυξιακής αυτής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Θέση των συνυπογραφόντων οργανώσεων και φορέων παραμένει ότι η χωροθέτηση των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα πρέπει να γίνεται εκτός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας του δικτύου Natura 2000, καθώς αυτό προκαλεί υποβάθμιση των βιότοπων των περιοχών αυτών. Παρόλα αυτά σήμερα είμαστε σε θέση να δώσουμε στοιχεία για τις περιοχές εκείνες που η χωροθέτηση αιολικών πάρκων θα έχει σοβαρές ή μη-αναστρέψιμες επιπτώσεις, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της οικολογικής τους ακεραιότητας, παραβιάζοντας έτσι την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 5 Μετά από νομική επεξεργασία καταθέτουμε επίσης την κριτική μας και τις προτάσεις μας ως προς το σχέδιο νόμου για τις ΑΠΕ. Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) επιχειρεί την λήψη μέτρων για την προώθηση ΑΠΕ, μία πολιτική πρωτοβουλία που χαιρετίζουμε. Παρόλα αυτά, το καταφέρνει αυτό, σε μεγάλο βαθμό, εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. Το σχέδιο νόμου αγνοεί τις επιπτώσεις των αιολικών πάρκων και των συνοδών τους έργων σε ευαίσθητες φυσικές περιοχές, ενώ υποβαθμίζει τις διαδικασίες και την ουσία της εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Συνοπτικά το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δημιουργεί τα παρακάτω σημαντικά προβλήματα: Θυσιάζει την προστασία της βιοποικιλότητας για την επίλυση της κλιματικής αλλαγής, ενώ τα δύο είναι αλληλένδετα. Δεν θεσμοθετεί μια σωστή χωροθέτηση των αιολικών πάρκων. Δεν λαμβάνει υπόψη τις Κοινοτικές Οδηγίες για την προστασία της φύσης και την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν εκπονεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έναν νόμο ο οποίος χωροθετεί μία βιομηχανική δραστηριότητα σε εθνικό επίπεδο. Το σχέδιο νόμου προσεγγίζει τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας με παντελώς απούσα την διάσταση της προστασίας της φύσης.

6 1. Πράσινη ανάπτυξη; Τον 20 ο αιώνα η Ελλάδα είδε μια κακή χωροταξική αναδιάρθρωση στο όνομα της «ανάπτυξής» της. Σε διαδοχικά κύματα η βιομηχανία, και ο τουρισμός προκρίθηκαν ως μοντέλα ανάπτυξης της χώρας, χωρίς να γίνει ο απαραίτητος στρατηγικός και χωροταξικός σχεδιασμός. Το αποτέλεσμα αυτής της μονοδιάστατης «ανάπτυξης», το βλέπουμε σήμερα. Η Ελλάδα έχει σήμερα 78 απειλούμενα είδη σπονδυλωτής πανίδας, ενώ η γενικότερη αλλοίωση των οικοσυστημάτων είναι πια πολύ ορατή. 6 Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι πριν από μισό αιώνα, η «πράσινη επανάσταση» με τις βελτιωμένες ποικιλίες φυτών και τις νέες καλλιεργητικές πρακτικές (μονοκαλλιέργεια και χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων) υποσχόμενη έναν μεγαλόπνοο στόχο, την εξάλειψη της πείνας από τον πλανήτη, εντατικοποίησε την αγροτική παραγωγή παγκοσμίως και αύξησε την αποδοτικότητά της. Παρά τα σημαντικά της θετικά αποτελέσματα στην παραγωγή τροφίμων, δεν κατάφερε να πετύχει το στόχο της. Αντίθετα, κατάφερε να εξαλείψει πολλές αυτόχθονες καλλιεργητικές ποικιλίες, καθώς και αρκετά είδη φυτών και ζώων. Παράλληλα είχε μια σειρά από πολύ σημαντικές κοινωνικό οικονομικές και περιβαλλοντικές παρενέργειες. Μεγάλος χαμένος ήταν η βιοποικιλότητα των αγροτικών οικοσυστημάτων, η οποία απώλεσε τουλάχιστον το 50% της πρότερης αξίας της, με βάση τις στατιστικές αναλύσεις του προγράμματος καταγραφής κοινών ειδών πτηνών στις χώρες της βόρειας Ευρώπης τα τελευταία 40 χρόνια. Σήμερα, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη νέα «πράσινη επανάσταση». Αυτή που με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και μέσο επίτευξης τον κακό σχεδιασμό, είναι έτοιμη να θυσιάσει την φυσική μας κληρονομιά. Είναι στο χέρι όλων μας και είναι επιτακτικό να αποδειχτούμε σοφότεροι από την προηγούμενη γενιά.

7 2. Κλιματική Αλλαγή και διατήρηση της Βιοποικιλότητας Κλιματική Αλλαγή Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η ανάσχεση της μείωσης της βιοποικιλότητας αποτελούν παγκόσμια, αλλά και σε επίπεδο ΕΕ, τους πυλώνες της περιβαλλοντικής πολιτικής. Από πουθενά δεν προκύπτει προτεραιοποίηση μεταξύ των δύο αυτών πυλώνων, και ιδιαίτερα του ενός σε βάρος του άλλου. Αντίθετα η συνέργεια και σύνδεση μεταξύ τους είναι οργανική και αποτελεί προτεραιότητα. 7 Η κλιματική αλλαγή και η διατήρηση της βιοποικιλότητας έχουν μία δυναμική και αλληλοεξαρτώμενη σχέση, η οποία συχνά παραβλέπεται. Από την μία πλευρά, η κλιματική αλλαγή αναδεικνύεται ως η πλέον κρίσιμη απειλή για τα οικοσυστήματα και τα είδη μέχρι το τέλος του αιώνα 2. Από την άλλη, η διατήρηση της βιοποικιλότητας συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, γιατί τα οικοσυστήματα δεσμεύουν άνθρακα. Εάν δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην κλιματική αλλαγή από ότι στην διατήρηση της βιοποικιλότητας η ισορροπία αυτή διαταράσσεται. Από την άλλη, η Ελλάδα, αν και ενεργειακά σπάταλη, διατηρεί αναλογικά πολύ χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου: σύμφωνα με το Παράρτημα Ι στο Πρωτόκολλο του Κυότο, εκλύει λιγότερο από το 0.6% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των ανεπτυγμένων χωρών. Ορνιθολογική/ Ρ. Τρίγκου 2 Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis. World Resources Institute,

8 Βιοποικιλότητα: το πλεονέκτημα της Ελλάδας Η Ελλάδα αποτελεί μια τις πλουσιότερες σε βιολογική ποικιλότητα χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στον κόσμο. Έχει 1043 είδη σπονδυλωτής πανίδας, 47 από τα οποία είναι είδη που τα συναντούμε μόνο στην Ελλάδα και 613 είναι προστατευόμενα. Είναι εντυπωσιακό ότι η Ελλάδα, με την μικρή της έκταση, φιλοξενεί περίπου το 1.9% της παγκόσμιας σπονδυλωτής πανίδας και περίπου το 60% της Ευρωπαϊκής, ενώ από αυτά 80 είδη καταγράφονται ως απειλούμενα στο Κόκκινο Βιβλίο της IUCN, μεταξύ των οποίων 37 είδη πουλιών. Επίσης, πολλά από τα είδη πανίδας που συναντούνται στον νησιωτικό χώρο της Ελλάδας, χώρος όπου σχεδιάζεται και προωθείται μεγάλο ποσοστό των αιολικών πάρκων. 8 Με αναπτυξιακούς και οικονομικούς όρους, η δυνατότητα αξιοποίησής της πλούσιας βιοποικιλότητας για τοπική ανάπτυξη και οικολογικές υπηρεσίες αποτελεί πλεονέκτημα έναντι άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Αντίθετα, η επένδυση σε μια βιομηχανία παραγωγής ενέργειας για μια χώρα με την έκταση της Ελλάδας, αν και προσφέρει δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης, δεν δίνει μεγάλη δυνατότητα στην χώρα μας να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να συμβάλει σημαντικά και αναλογικά περισσότερο στην διατήρηση της βιοποικιλότητας από άλλες χώρες, ιδίως σε ότι αφορά συγκεκριμένα σπάνια είδη και οικοσυστήματα. Τίθεται λοιπόν σοβαρά το ερώτημα αν όντως είναι σκόπιμο να υπάρχει μια εθνική προτεραιότητα μεταξύ των δύο εθνικών στόχων (αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής & ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας). Σε κάθε περίπτωση, πιστεύουμε ότι η προστασία των οικοσυστημάτων πρέπει να αποτελέσει ακριβώς το μέσο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να είναι γνώμονας για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ.

9 3. Η αιολική ενέργεια ως λύση Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή η Οδηγία 2001/77/ΕΚ της ΕΕ 3 και το πρωτόκολλο του Κυότο δεσμεύουν την Ελλάδα για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Μέχρι το 2010 η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να παράγει το 18% του συνόλου της καταναλισκόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 4. Από αυτό το ποσοστό δεν έχει οριστεί ακόμη πόσο θα καλύπτεται από την αιολική ενέργεια, και ούτε ο νέος στόχος του 20% στο σχέδιο νόμου μεταφράζεται σε MW ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς. Εν πολλοίς οι εθνικοί μας στόχοι είναι ασαφείς έτσι ώστε να μπορούν να υπολογιστούν οι δυνατότητες χωροθέτησης αιολικών πάρκων στην επικράτεια. 9 Τo αισιόδοξο σενάριο κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της χώρας, το οποίο και υπερκαλύπτει τον Ευρωπαϊκό στόχο, προβλέπει ποσοστό διείσδυσης της αιολικής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή που φτάνει τα 5500MW στο συνδεδεμένο σύστημα και 800MW στο νησιωτικό 5. Με τις περιοχές αποκλεισμού που προτείνει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία οι προβλέψεις αυτές επιτυγχάνονται χωρίς κανένα πρόβλημα. Παρατηρείται παρόλα αυτά ένας υπερβολικός αριθμός αιτήσεων για αιολικά πάρκα σε σχέση με την απαιτούμενη στοχοθέτηση της ΕΕ 6, το οποίο αποκαλύπτει και το μέγεθος των επιχειρηματικών συμφερόντων. Επίσης, δεδομένης της οικονομικής κρίσης υπολογίζεται ότι η κατανάλωση ενέργειας θα μειωθεί κατά 15%, ενώ είναι παράλληλα σαφές ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια για τη μείωσή της 7. Η ανάπτυξη των αιολικών πάρκων είναι μία επιχειρηματική και βιομηχανική δραστηριότητα. Η κλίμακα της ανάπτυξής τους και ο υπερβολικός αριθμός αιτήσεων παραγωγής στη ΡΑΕ καταδεικνύουν ότι μέρος της προώθησης των αιολικών πάρκων εξυπηρετεί το ιδιωτικό κέρδος, εις βάρος του δημόσιου φυσικού πλούτου της χώρας. Τα αιολικά πάρκα, ως επιχειρηματική και βιομηχανική δραστηριότητα, επιβάλλεται να 3 Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 4 Παράρτημα της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ 5 Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, «Έκθεση για το μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό Η επόμενη μέρα μετά την τελευταία κρίση», Αθήνα Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, σελ 41 7 Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, σελ. 67

10 χωροθετούνται κοντά στον άνθρωπο, γύρω από οικισμούς, βιομηχανικές ζώνες, καθώς και περιοχές με χαμηλή αξία για την βιοποικιλότητα, όπως για παράδειγμα οι εντατικά καλλιεργούμενες γεωργικές εκτάσεις. Εάν η χωροθέτησή τους δεν γίνει με τον σωστό τρόπο υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την διατήρηση της βιοποικιλότητας και ιδιαίτερα στις οικολογικά ευαίσθητες για αυτήν περιοχές 8. Στόχος της ελληνικής πολιτείας πρέπει να είναι η εναρμόνιση των πολιτικών της για να μεγιστοποιήσει τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές ωφέλειες από τις Α.Π.Ε., και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Οποιαδήποτε μονοδιάστατη προσέγγιση καταστρατηγεί το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο και έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική της Ε.Ε. Υποθηκεύει δε τις σημαντικές για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας περιοχές. Για τους λόγους αυτούς, η ισοπεδωτική λογική του σχεδίου νόμου είναι αδόκιμη, αντιεπιστημονική και εν πολλοίς αντιαναπτυξιακή European Commission, Update on work of Ad Hoc Working Group for Development of Guidelines on Wind Energy and Nature Conservation, Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Standing Committee 28th meeting Strasbourg, November 2008

11 4. Επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στο φυσικό περιβάλλον Οι αρνητικές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων σε περιοχές σημαντικές για την βιοποικιλότητα έχουν αναγνωριστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως φαίνεται και από τις σχετικές κατευθύνσεις της Συνθήκης της Βόννης, του Eurobats and της Συνθήκης της Βέρνης 9. Οι διεθνείς αυτές πρωτοβουλίες τονίζουν την ανάγκη για βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στην διατήρηση της βιοποικιλότητας. 11 Η βλάβη που προκαλούν τα αιολικά πάρκα στο φυσικό περιβάλλον προκύπτει όταν χωροθετούνται λανθασμένα, αλλά και επειδή η έκταση διασποράς τους στην επικράτεια προβλέπεται να είναι πρωτοφανής. Επιπλέον, οι ανεμογεννήτριες σχεδιάστηκαν εξ αρχής με γνώμονα την μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, χωρίς να μελετηθεί αν το σχήμα και η λειτουργία τους θα έχει επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην πανίδα. Σήμερα παρόλα αυτά ο σχεδιασμός εξελίσσεται για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις αυτές. Πιο συγκεκριμένα η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε αδόκιμες περιοχές έχει τις εξής επιπτώσεις 10 : 9 Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες: ature_and_biological_diversity/nature_protection/sc24_tpvs04e.pdf?l=e Επίσης: Recommendation 109 (2004) on minimising adverse effects of wind power generation on wildlife adopted by the Bern Convention Steering Committee on 3 December Όπως και: Draft resolution 5.6 on wind energy and bats presented to the 5th Session of the Meeting of Part ies, Ljubljana, Slovenia, 4 6 September 2006 includes 'Wind Turbines and Bats: guidelines for t he planning process and imp act assessments ' available on the website of Eurobats at: _12_DraftRes 5_6_ Rev_1_WindTurbines.pdf 10 Ενδεικτικά: English Nature, RSPB, WWF-UK, BWEA, Wind farm development and nature conservation: A guidance document for nature conservation organisations and developers when consulting over wind farm proposals in England, March 2001, Αναγνωστοπούλου Μ. & Μπούσμπουρας Δ Επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στα πουλιά. σελ 26. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία:

12 - Αύξηση προσβασιμότητας λόγω των συνοδών έργων και έκθεση των οικοσυστημάτων στην ανθρώπινη επέμβαση. - Θνησιμότητα ειδών πανίδας που κατέχουν σημαντική θέση για την ισορροπία των οικοσυστημάτων. Τα σημαντικότερα «θύματα» της ανάπτυξης των αιολικών πάρκων θα είναι οι ανέγγιχτες, και επί τω πλείστον προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας, κυρίως οι βουνοκορφές και οι ακατοίκητες νησίδες. Όσον αφορά τα είδη που διαβιούν σε αυτές τις περιοχές πλήθος πουλιών, νυχτερίδων, αλλά και μεγάλων θηλαστικών πρόκειται να επηρεαστούν. Ως κορυφαίοι καταναλωτές και ρυθμιστές, τα πουλιά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των χερσαίων οικοσυστημάτων και επομένως στη διατήρηση της βιοποικιλότητας εν γένει Ορνιθολογική/ J. Fric 11 Για τον λόγο αυτό, ήδη βρίσκεται υπό εξέλιξη σε παγκόσμιο επίπεδο η διαδικασία μετασχηματισμού των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά, σε Σημαντικές Περιοχές για την Βιοποικιλότητα. Πρόκειται για περιοχές - πυρήνες για την διατήρηση της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς οποιαδήποτε βλάβη στην οικολογική ακεραιότητα Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά, έχει άμεση επίπτωση στο δυναμικό στήριξης της βιοποικιλότητας από την εν λόγω περιοχή.

13 5. Το δίκτυο Natura 2000 και η αιολική ενέργεια Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας έχει ως βασικούς της πυλώνες τις δύο Οδηγίες για τη φύση. Για την προστασία των άγριων πουλιών η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να καθορίσουν Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) έτσι ώστε να καλύπτουν τα κρίσιμα ενδιαιτήματα των ειδών πουλιών προτεραιότητας της ΕΕ, καθώς και των μεταναστευτικών ειδών, αλλά και να λάβουν μέτρα για την προστασίας τους. Για την προστασία των φυσικών οικοτόπων η Οδηγία 92/43/ΕΕ υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να καθορίσουν Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και να λάβουν μέτρα για την διατήρηση ενός ευνοϊκού καθεστώτος διατήρησης για τους οικότοπους και τα είδη προτεραιότητας. Το δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνει τις ΖΕΠ και τους ΤΚΣ. Η οικολογική ακεραιότητα και συνεκτικότητα του δικτύου αποτελεί σαφή υποχρέωση των κρατών-μελών. 13 Η εγκατάσταση αιολικών πάρκων δεν απαγορεύεται από τις δύο Οδηγίες. Όμως, όπως για κάθε έργο εντός του δικτύου, πρέπει να ακολουθούνται οι διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι το δίκτυο Natura 2000 δεν θα υποβαθμιστεί. Στην Ευρώπη η Ιταλία, χώρα με παρόμοια οικοσυστήματα, έχει επιλέξει για αυτόν ακριβώς τον λόγο να αποκλείσει τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων.

14 6. Τι λέει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) έχει επανειλημμένως καταδικάσει τα κράτη-μέλη που παραβλάπτουν ή υποβαθμίζουν την οικολογική ακεραιότητα περιοχών του δικτύου, ή επηρεάζουν αρνητικά τη συνεκτικότητα του δικτύου Αξίζει να αναφερθεί ότι πρόσφατα έχουν εκδοθεί από το ΔΕΚ δύο καταδικαστικές αποφάσεις κατά της χώρας μας, σε σχέση με την ελλιπή εφαρμογή των προβλέψεων της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τα Άγρια Πουλιά. Με την απόφαση του ΔΕΚ C-344/04, η Ελλάδα κρίθηκε ότι έχει καθορίσει ανεπαρκή αριθμό και έκταση ΖΕΠ για την προστασία της ορνιθοπανίδας. Σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος κάνει προσπάθειες για συμμόρφωση με την απόφαση αυτή, εξετάζοντας την ένταξη νέων ΖΕΠ στο δίκτυο Natura Επίσης, η απόφαση C-293/07 καταδικάζει την Ελλάδα τα ελλιπή μέτρα προστασίας και διαχείρισης των ΖΕΠ. Σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξετάζει την εφαρμογή οριζοντίων μέτρων για τις ΖΕΠ. Η Ελλάδα είναι λοιπόν ήδη υπόλογη διεθνώς για την μη εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. i) Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Οδηγίες για την προστασία της φύσης Δεδομένου ότι η εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων δύναται να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για συγκεκριμένα είδη πουλιών και των βιότοπών τους, για τις περιπτώσεις εγκατάστασης ΑΙΟΠΑ εντός και γύρω από ΖΕΠ ισχύουν οι διαδικασίες που ορίζει το άρθρο 6 της Οδηγίας για τους Οικότοπους. Από τον ερμηνευτικό οδηγό της Επιτροπής 13 προκύπτει ότι «οποιοδήποτε συμβάν συντελεί στη μείωση των εκτάσεων που καλύπτονται από ένα φυσικό ενδιαίτημα, για το οποίο έχει χαρακτηριστεί μια δεδομένη περιοχή, μπορεί να θεωρηθεί ως υποβάθμιση.» Έτσι, εάν η εκτίμηση των επιπτώσεων καταλήξει ότι 12 European Commission, Nature and Biodiversity Cases- Ruling of the European Court of Justice, Οδηγός ερμηνείας «Διαχείριση των Περιοχών του Δικτύου Natura Οι διατάξεις του Άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα ενδιαιτήματα», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000, εδάφιο

15 πρόκειται να υπάρξουν επιπτώσεις από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, ο μόνος τρόπος για να προχωρήσει το έργο είναι είτε με την εύρεση εναλλακτικής λύσης, είτε εάν υπάρχει υπέρτερο δημόσιο συμφέρον και συγχρόνως λήψη αντισταθμιστικών μέτρων 14. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου παραβιάζει αυτές τις υποχρεώσεις, όπως αναλύεται στο νομικό υπόμνημα της παρούσας επιστολής. Από την νομολογία του Δ.Ε.Κ. 15, προκύπτει η υποχρέωση να γίνεται η εκτίμηση της σημασίας των επιπτώσεων σε σχέση με τους στόχους διατήρησης μιας περιοχής 16. Συναφώς, και το άρθρο 3 παρ. 2 (β) της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ προβλέπει την «συντήρηση και διευθέτηση σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις των οικοτόπων που βρίσκονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των ζωνών προστασίας...». Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς τα αιολικά πάρκα εκτός αλλά κοντά στο δίκτυο Natura 2000 μπορούν να έχουν επιπτώσεις στο εσωτερικό της περιοχής. Στο εν λόγω σχέδιο νόμου δεν λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι διατήρησης των υφιστάμενων περιοχών Natura Επίσης, με βάση τη νομολογία του ΔΕΚ (απόφαση C-344/04 και Bases Corbieres 17 ), οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας (Important Bird Areas) 18 που πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού τους ως ΖΕΠ, ακόμη και αν δεν έχουν οριστεί ως τέτοιες από τα Κράτη μέλη, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δυνητικές ΖΕΠ. Άρα για την Ελλάδα το σχέδιο νόμου θα πρέπει να λάβει μέτρα ώστε να μη βλάψει και τις ΣΠΠΕ της χώρας. 14 Οδηγός ερμηνείας «Διαχείριση των Περιοχών του Δικτύου Natura Οι διατάξεις του Άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα ενδιαιτήματα», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000, εδάφιο Υπόθεση C-441/03, Επιτροπή/Βασίλειο των Κάτω Χωρών, παράγραφος 23 [«η εκτίμηση πρέπει να αφορά τις επιπτώσεις του σχεδίου στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατηρήσεως του τόπου αυτού...»], C-127/02, παράγραφος Οδηγός ερμηνείας «Διαχείριση των Περιοχών του Δικτύου Natura Οι διατάξεις του Άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα ενδιαιτήματα», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2000, εδάφιο C-374/98, Commission v. France - Basses Corbières 18 Το πλέον εκτενές και πετυχημένο πρόγραμμα προστασίας περιοχών σε παγκόσμιο επίπεδο, που εκπονείται από το Birdlife International εδώ και τρεις δεκαετίες. Σύμφωνα με τα Διεθνή κριτήρια αξιολόγησης του BirdLife International, η Ελλάδα διαθέτει 196 Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά. Για περισσότερες λεπτομέρειες:

16 Τέλος, το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2, της Οδηγίας για τα Άγρια Πουλιά επιβάλλει στα κράτη-μέλη την υποχρέωση να προβλέπουν για τις ΖΕΠ ένα νομικό καθεστώς προστασίας που να διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, την επιβίωση και την αναπαραγωγή των ειδών πτηνών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας αυτής, καθώς και την αναπαραγωγή, την αλλαγή φτερώματος και τη διαχείμαση των αποδημητικών ειδών που δεν απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα, των οποίων η έλευση είναι τακτική 19. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν προβλέπει κανένα μέτρο προστασίας για τις ΖΕΠ, εκτός από την υποχρέωση εκπόνησης Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης, ενώ είναι ευρέως γνωστό ότι υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων. 16 Ορνιθολογική/ Α. Σακούλης 19 Ενδεικτικά βλ. αποφάσεις της 18ης Μαρτίου 1999, C-166/97, Επιτροπή κατά Γαλλίας, Συλλογή 1999, σ. I-1719, σκέψη 21, και της 13ης Δεκεμβρίου 2007, C- 418/04, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, Συλλογή 2007, σ. I-10947, σκέψη 153).

17 ii) Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Οδηγίες για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Το σχέδιο νόμου παραβιάζει την Οδηγία 97/11/ΕΚ 20. Ουσία της οδηγίας αποτελεί η διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του έργου με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Με την αποσύνδεση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης από την άδεια παραγωγής, η οποία εγκρίνει και τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου που δύναται να επηρεάσουν το περιβάλλον (μέγεθος, θέση κλπ), οι βασικές παράμετροι του έργου έχουν καθοριστεί και δεν τίθενται υπό διαμόρφωση. Κατ επέκταση καταλύεται η λειτουργικότητα της εκπόνησης ΜΠΕ. 17 Για το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν έχει εκπονηθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η εφαρμογή του σχεδίου νόμου ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει σημαντικές τοπικές και συσσωρευτικές επιπτώσεις στα ενδιαιτήματα των άγριων πουλιών σε εθνικό επίπεδο και για τον λόγο αυτό πρέπει οι επιπτώσεις αυτές να εκτιμηθούν δεόντως. Αυτό προβλέπεται άλλωστε και από τον σκοπό τη σχετικής Οδηγίας 21 : «στο πλαίσιο μιας ισόρροπης ανάπτυξης, να ενσωματώνεται η περιβαλλοντική διάσταση πριν την υιοθέτηση σχεδίων και προγραμμάτων, με την θέσπιση των αναγκαίων μέτρων, όρων και διαδικασιών για την αξιολόγηση και εκτίμηση των επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν στο περιβάλλον και να προωθείται έτσι η αειφόρος ανάπτυξη και μία υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος.» 20 Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 21 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων

18 iii) Καθυστερήσεις στην αδειοδότηση Η μέχρι σήμερα νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας 22 δείχνει ότι όταν ο σχεδιασμός και η χωροθέτηση δεν είναι οι κατάλληλοι το έργο κρίνεται παράνομο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αργοπορία, και ματαίωση των έργων εγκατάστασης αιολικών πάρκων. Έτσι, η επίτευξη του Ευρωπαϊκού στόχου για κάλυψη του 20% της ενέργειας από Α.Π.Ε. μέχρι το 2010 έχει γίνει αδύνατη. Επίσης, αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών έχουν αναστείλει τόσο την κατασκευή αιολικών πάρκων οριακά εκτός ΖΕΠ, όσο και εντός ΙΒΑ, λόγω έλλειψης Ορνιθολογικής Μελέτης (ΣτΕ 910-1/2008). Οι καθυστερήσεις αυτές μπορούν να αποφευχθούν με τον κατάλληλο σχεδιασμό και αποκλεισμό περιοχών από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων. 18 Με βάση τα παραπάνω, οι συνυπογράφοντες φορείς και οργανώσεις κρίνουν ότι εάν το σχέδιο νόμου εφαρμοστεί ως έχει υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για νέα παραπομπή της χώρας μας στο ΔΕΚ. 22 ΣτΕ 2569/04, 1986/2002, 3672/2001

19 7. Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών της Ελλάδας Στην Ελλάδα δεν έχουν έως σήμερα εντοπιστεί οι ευαίσθητες σε αιολικά πάρκα περιοχές. Παρόλα αυτά τα παραδείγματα από τη διεθνή κοινότητα είναι πολλά (Τσεχία, Σκωτία, Γερμανία). Σήμερα υπάρχουν αρκετοί επιστημονικοί φορείς που διαθέτουν αξιόπιστα και επαρκή δεδομένα που μπορούν να υποστήριξουν τη χαρτογράφηση των ευαίσθητων περιοχών σε εθνική κλίμακα. 19 Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία καθώς και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν προτείνει επανειλημμένα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, και χωρίς αποτέλεσμα, την εκπόνηση χαρτογράφησης περιοχών ευαισθησίας ως προς τα αιολικά πάρκα σε εθνική κλίμακα. Επίσης, έχει εκπονήσει οδηγίες για την ορθή εκπόνηση Ειδικών Oρνιθολογικών Μελετών οι οποίες έχουν διατεθεί ευρέως στη διοίκηση 23. Καμία από αυτές τις προτάσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Αντίθετα, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου παύει να υπάρχει οποιοσδήποτε χωρικός περιορισμός στη χωροθέτηση αιολικών πάρκων, έτσι όπως ίσχυε με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, με ελάχιστες και επουσιώδεις εξαιρέσεις. Πρόκειται για σημαντική ασυνέπεια της διοίκησης και πρωτοφανή καταστρατήγηση της αρχής της πρόληψης, αφού μη λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα (αναγνώριση και χαρτογράφηση των ευαίσθητων περιοχών), τίθεται σε κίνδυνο η βιοποικιλότητα της χώρας μας. Προτείνουμε την εξαίρεση του 25% της ελληνικής επικράτειας από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων με κριτήριο την προστασία των σημαντικότερων περιοχών για την βιοποικιλότητα της Ελλάδας. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνεται πάνω από το 80% των θεσμοθετημένων Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας. Με την πρότασή μας για την 23 Δημαλέξης, Α., Saravia Mullin, V., Ξηρουχάκης, Σ., & Κ. Γρίβας Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία και λειτουργία Αιολικών Πάρκων: Οδηγίες για την εκπόνηση της Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Αθήνα. Οι οδηγίες βρίσκονται στο:

20 εξαίρεση των περιοχών αυτών από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων μπορεί χωρίς κανένα πρόβλημα να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος του μεριδίου 18% από ΑΠΕ στην τελική παραγωγή ενέργειας. Οι περιοχές αποκλεισμού που περιλαμβάνονται στην χαρτογράφηση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, την οποία συνυπογράφουν οι οργανώσεις και φορείς, συνιστούν τα πλέον ευαίσθητα και κρίσιμα ενδιαιτήματα των ειδών πουλιών προτεραιότητας της ΕΕ. Είναι προφανές ότι η χωροθέτηση αιολικών πάρκων εντός των περιοχών θα παραβλάψει την οικολογική τους ακεραιότητα. Η χωροθέτηση αιολικών πάρκων στις περιοχές αυτές είναι ασύμβατη με τους στόχους διατήρησής τους. Όπως προκύπτει από την πρόταση όμως, υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος εντός της ελληνικής επικράτειας για τη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων, έτσι ώστε παράλληλα να προληφθεί η βλάβη σε σημαντικές φυσικές περιοχές. 20 Η χαρτογράφηση περιλαμβάνει την επεξεργασία των διαθέσιμων διεθνών και εθνικών επιστημονικών δεδομένων για όλες τις ευαίσθητες σε αιολικά πάρκα περιοχές και τα ευαίσθητα είδη πουλιών προτεραιότητας της Ελλάδας. Αυτές είναι: 1. Τα αναγνωρισμένα μεταναστευτικά περάσματα - στενωπών εντός ΖΕΠ και ΙΒΑ (migratory bottlenecks). 2. Υγροτόποι διεθνούς σημασίας για την ορνιθοπανίδα (Συνθήκη Ραμσάρ) καθώς και ζώνη 3 χλμ γύρω από αυτούς. 3. ΖΕΠ και ΙΒΑ με ευάλωτα στα αιολικά είδη χαρακτηρισμού, καθώς και οι ζώνες τακτικής διάβασης πελεκάνων. 4. Εκτάσεις σε ακτίνα 5 χλμ γύρω από φωλιές μεγάλων προστατευόμενων αρπακτικών ιδιαίτερα ευάλωτων στα αιολικά πάρκα. 5. Εκτάσεις σε ακτίνα 2 χλμ από φωλιές μικρών προστατευόμενων αρπακτικών και άλλων ευάλωτων στα αιολικά πάρκα ειδών, καθώς και αποικίες συγκεκριμένων ειδών θαλασσοπουλιών που βρίσκονται σε μικρές ακατοίκητες νησίδες.

21 Ο «Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών της Ελλάδας» περιλαμβάνει θεματικούς χάρτες και πίνακες που απεικονίζουν και περιγράφουν ποσοτικά και χωρικά τις ευαίσθητες αυτές ζώνες. Περιλαμβάνει επίσης χάρτες που βοηθά τη διοίκηση να θέσει προτεραιότητες στην εγκατάσταση ΑΙΟΠΑ (σύνθεση περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές). Η χαρτογράφηση των περιοχών αυτών, συνιστά σήμερα την βέλτιστη διαθέσιμη πληροφορία για την κατανομή και έκταση των ευαίσθητων στη χωροθέτηση αιολικών πάρκων περιοχών, σε εθνική κλίμακα. Για την ολοκλήρωση των χαρτών αυτών θα πρέπει να περιληφθούν οι οικότοποι προτεραιότητας του δικτύου Natura 2000 και οι περιοχές διάβασης μεγάλων θηλαστικών. 21 Ορνιθολογική/ Ν. Αντωνάκης

22 Επίλογος Τονίζουμε και πάλι ότι η προστασία της φύσης αποτελεί βασικό μέτρο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, καθώς με την υπάρχουσα μορφή του θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην φύση, και ιδιαίτερα για τις ανέγγιχτες και πιο πολύτιμες περιοχές της Ελλάδας. Το 2010 είναι έτος ορόσημο για τη βιοποικιλότητα παγκοσμίως και αποτελεί μία πραγματικά καλή ευκαιρία για πολιτικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς. 22

23 Υπογράφοντες φορείς Επιστημονικοί Φορείς Ελληνική Βοτανική Εταιρεία Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία Ελληνική Οικολογική Εταιρεία Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης Δίκτυο Γύπας- Ελληνική ομάδα εργασίας για τα πτωματοφάγα αρπακτικά Περιβαλλοντικοί φορείς εθνικής εμβέλειας Αλκυόνη ΑΝΙΜΑ Αρκτούρος Αρχέλων Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία της Φύσης Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος Καλλιστώ Οικοτοπία Περιοδικό Οικολογείν 23 Περιφερειακοί και τοπικοί περιβαλλοντικοί φορείς Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου "Η Αλκυών" Παγκρήτιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων 'ΟΙΚΟΚΡΗΤΗ' Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) Μέλη ΠΑΝΔΟΙΚΟ: «Οικοζωή» Αγρο-Περιβαλλοντική Ομάδα Βιοκαλλιεργητών Δυτ. Ελλάδας Αιτωλική Εταιρεία Τοπίου & Περιβάλλοντος Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου Αστική Εταιρεία "Νομικοί Περιβάλλοντος" Αστική Εταιρεία Προστασίας Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης Δρυας Έδρα Τέμπη Γόννων Εθελοντική Περιβαλλοντική Ομάδα Αλμυρού «Εν Δράσει» Έλιξ Έλληνες Οικολόγοι Χωρίς Σύνορα Ελληνική Εταιρεία Προώθησης της Τεχνολογίας των Ενεργών Μικροοργανισμών ΟικοΕμ Ελληνικός Αγροπεριβαλλοντικός Σύνδεσμος (Ελ.Α.Σ) Ενεργοί Πολίτες Φλώρινας (Περιβάλλον-Ποιότητα Ζωής-Ανάπτυξη) Ένωση Καταναλωτών Καβάλας Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας Ένωση Πολιτών για την Οικολογία και το Περιβάλλον (ΕΠΟΠ) Ένωση Πολιτών Θεσσαλονίκης

24 Ερύμανθος Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Ρίου Εταιρεία Προστασίας Φύσης Κεφαλονίας - Ιθάκης Εταιρία Προστασίας Τριχωνίδας Ιλισός Κέντρο για τη Μελέτη και Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς τη Λίμνη Βοιβηιδα-Κάρλα «Η Βοιβηίς» Κίνηση Περιβάλλοντος Και Οικολογίας Σάμου Οικολογική Κίνηση Αντίκυρας «Η Άρτεμις» Οικολογική Κίνηση Δράμας Οικολογική Κίνηση Καλαμάτας Οικολογική Κίνηση Περιβαλλοντικών Κοινωνικών Παρεμβάσεων Τρικάλων Οικολογική Κίνηση Σερρών Οικολογική Ομάδα Βέροιας Οικολογική Ομάδα Καρπενησίου Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου Οικολογική Πρωτοβουλία Λευκάδας Οικολογική Συνεργασία Παλ. Φαλήρου Οικολογικός & Πολιτιστικό Σύλλογος Ξυλοκάστρου Οικολογικός Σύλλογος Διάδοσης Βιολογικής Καλλιέργειας "Η Δήμητρα" Οικολογικός Σύλλογος Προστασίας του Κορινθιακού Κόλπου «Οικοσύλκο» Οικολόγοι Σκιάθου Ομάδα Παρέμβασης Πολιτών σε Θέματα Περιβάλλοντος Όμιλος Φίλων Δάσους (Λαμία) Πάρκο Τήλου Περιβαλλοντική Εταιρεία Μαργαριτίου Περιβαλλοντική Εταιρεία Πρέβεζας Περιβαλλοντική Κίνηση Κορινθίας Περιβαλλοντική Κίνηση Πηλίου Περιβαλλοντική Ομάδα Κυκλάδων «Γαία» Περιβαλλοντική Οργάνωση Σελιανίτικων Αχαϊας "Η Αύρα" Περιβαλλοντική Παρέμβαση "Η Αντινιώτη" Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κέρκυρας Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Κιλκίς Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Κιάτου Περιβαλλοντικός Σύλλογος Κορωπίου Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελίνου "Κερκινίτις" ΠΟ.ΦΥ.ΖΩ. Πολίτες για την Προστασία της Υγείας και του Περιβάλλοντος από τις Ακτινοβολίες Πολιτιστική Οικολογική Κίνηση Στυλίδα Πρωτοβουλία Πολιτών Κορυδαλλού Σόλων για τη σύνθεση και τον οικολογικό πολιτισμό Σύλλογος "Φίλοι του Περιβάλλοντος" Ιερισσού" Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Βουλιαγμένης Σύλλογος Προστασίας και Διαχείρισης Πλατανοδάσους Μακρης Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος "Πνοή" Γλυφάδας Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Αλιβερίου & Περιχώρων Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Αν. Αιγιαλείας (Ακράτα) 24

25 Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Παραλίας Ακράτας Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Χαλκίδας Σύλλογος Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος Χαλανδρίτσας Σύλλογος Προστασίας Υγροβιότοπου Λίμνης Κερκίνης Σύλλογος Σκάλας Λουτρών Λέσβου "Το Δελφίνι" Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς Σύλλογος Φίλων Ποταμού Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού Σύνδεσμος Προστασίας Περιβάλλοντος Ν. Ηρακλείου Φίλοι Μεσσηνιακού Κόλπου 25 Tο Kαταφύγιο Ζώων Θεσσαλονίκη Άνθρωποι και Ζώα -Χαλκιδική Δημοτική Κίνηση Τροιζηνίας Δίκτυο Οικο-Κέρκυρα EcoCorfu Εθελοντική Ομάδα Προστασίας Περιβάλλοντος Ερύσσου Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ηλιούπολης Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σπάρτης Ένωση μικρόσωμης Φυλής Αλόγων Σκύρου Ένωση Πολιτών για την Οικολογία και το Περιβάλλον (ΕΠΟΠ)-Λεχαινά Ηλείας Ένωση Πολιτών Σκύρου για την Προστασία του Περιβάλλοντος Ένωση Πολιτών Τήνου Επιτροπή φορέων και κατοίκων Αγίας Άννας Εταιρία Πολιτισμού Σκύρου Αρτεμίσι Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης Ζωοφιλικό Σωματείο Κατρίνης ΕΛΠΙΔΑ & ΣΤΟΡΓΗ Ζωφόρος Μ.Κ.Ο. Η Προστασία των Ζώων Ινστιτούτο «ΔΔΗΚΕΟΜΑ» για την Βιώσιμη Εξέλιξη του Κερκυραϊκού Πολιτισμού Κέντρο Βιολογικής και Πολιτισμικής Ποικιλότητας Κίνηση Πολιτών για την προστασία του Ευρυτανικού Περιβάλλοντος Κίνηση Πολιτών Μεσαράς για το Περιβάλλον Κίνηση Πολιτών του δήμου Καντάνου Κίνηση προστασίας Ζώων Έδεσσας Κόρης Πύργος - Τήνος Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης (ΚΙΠΑ) Μουσείο Φαλτάϊτς Οικολογική Εταιρεία Έβρου Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης Οικολογική Κίνηση Καβάλας Οικολογική Κίνηση Μιραμβελλου Οικολογική Ομάδα Ροδόπης Οικολογική Ομάδα Σητείας Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Οικολογική Πρωτοβουλία Ορεινού Δήμου Μακρύ Γιαλού Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.

26 Οικολογικός Σύνδεσμος Λακωνίας Ορειβατικός Σύλλογος Χαλκίδας Πανελλήνια Ένωση Φιλόζωων «Ο Άργος» Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Μάνης Περιβαλλοντικός Σύλλογος δήμου Ιτάνου Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολίτες Φωκίδας για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό Πολιτιστική Εταιρεία Κυθήρων Προστασία Αδέσποτων Ζώων, 'Η Αγάπη' Προστασία Ζώων Αιγίνης & Αγκιστρίου Πρωτοβουλία Καντάνου για τη διάσωση, την προβολή και την ανάδειξη του ιστορικού της φαραγγιού. Πρωτοβουλία κατοίκων Σπίνας, Παλαιών Ρουμάτων και Σέμπρωνα. Πρωτοβουλία Πολιτών για την προστασία του Υμηττού Σκυριανός Σύλλογος Παραδοσιακών Πολιτιστικών Αγαθών Σύλλογος «Αίσωπος» Καβάλας Σύλλογος «Η κιβωτός του Νώε» Νεροκούρου Χανίων Σύλλογος Αναπτυξιακού Προβληματισμού ΕΛΙΑ Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων Σύλλογος Δασοπροστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος Κύμης Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών Κατερίνης Σύλλογος Ζωόφιλων Γιαννιτσών Σύλλογος Προστασίας Βεγορίτιδας Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και ρεματιάς Πεντέλης Χαλανδρίου Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστείας Σύλλογος Φίλοι των Ζώων «Η Ελπίδα» Σύλλογος Φίλων του Ταΰγετου "Η Λουσίνα" Σύλλογος Χανιών «Η Προστασία των ζώων» Σύνδεσμος Ελλήνων Ορειβατών Πάτρας "Ωλενος" Σωματείο Ζωόφιλων Λευκάδας" "LAWS Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Φιλοζωικός Σύλλογος Φθιώτιδας Φιλοζωικού Σωματείο ''Άργος'' Κατερίνη Φίλοι Περιβάλλοντος Πιερίας Φίλοι των Ζώων- Η Κιβωτός της Κέρκυρας ΦΟΙΝΙΞ- Εταιρεία Εφαρμογών Βιώσιμης Ανάπτυξης Φορέας των Συλλόγων για την Προστασία του υγροβιοτόπου του Βουρκαρίου 26

27 27 Φωτογραφίες εξωφύλλου: RSPB/Α.Ηαy, Ορνιθολογική/ Ρ.Τρίγκου Φωτογραφία οπισθόφυλλου: Αρχείο Ορνιθολογικής

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact)

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact) Το παρόν αποτελεί την ακριβή μετάφραση του κειμένου του Οδηγού Καλών Πρακτικών που υπάρχει στο site του έργου http://www.project-gpwind.eu/ και ακολουθεί την δομή του site. Για κάθε μία από τις τρεις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη ΓΕΩΤΕΕ Ηράκλειο 19/9/2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Λ.Δημοκρατίας 35 Α όροφος Αρ. πρωτ. 1392 Ηράκλειο 71306 Γραματεία τηλ.-φαξ 2810-223303/343906 Πληρ. Γ. Τίγκιλης Τηλ. 2810-305865 ΠΡΟΣ 1. Περιφερειάρχη Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΤΖΙΟΝΙΑ"

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΙΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012

ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. Παρουσίαση Έργου. Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ Παρουσίαση Έργου Λήµνος, 17 Ιουλίου 2012 Λέσβος, 12 Ιουλίου 2012 Περιεχόµενα 1. Φορέας και όραµα 2. Περιγραφή του έργου 3. Αρχές σχεδιασµού 4. Οφέλη 5. Συµπεράσµατα 2 Ρόκας -πρωτοπορία στις

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός 2015

Προγραμματισμός 2015 Προγραμματισμός 2015 Το 2015 προβλέπεται να παραμείνει μια χρονιά εξαιρετικά δύσκολη και με ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις για την Ορνιθολογική. Το συνολικό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω των ερευνητικών εργασιών (project) στο Λύκειο.

Η προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω των ερευνητικών εργασιών (project) στο Λύκειο. Η προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω των ερευνητικών εργασιών (project) στο Λύκειο. Δέσποινα Στύλα Φιλόλογος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Υποψήφια Διδάκτωρ στο ΠΤΠΕ Θεσσαλίας dstyla@uth.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ»

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ» Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ» Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση CE Λίγο πολύ όλοι µας έχουµε ακούσει για το σήµα CE ή έχουµε δει την αναγραφή του πάνω σε διάφορα προϊόντα, κυρίως σε ηλεκτρικές συσκευές ή παιχνίδια. Τα αρχικά CE αποτελούν συντοµογραφία της γαλλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών της Ελλάδας

Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών της Ελλάδας Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: Δημαλέξης, Α., Καστρίτης, Θ., Μανωλόπουλος, Α., Κορμπέτη, Μ., Φριτς, Γ., Saravia Mullin, V., Ξηρουχάκης, Σ. & Μπούσμπουρας Δ. (2010) Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020. Εταιρική Σχέση & Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020. Εταιρική Σχέση & Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Εταιρική Σχέση & Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση Σύμφωνα με το άρθρο 5 της πρότασης Κανονισμού 615/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιοαέρια. Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια

Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιοαέρια. Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε) Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιομάζα Από βιοαέρια Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια Σε αντιδιαστολή με τις συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 6.6.2006 Α.Π.:14446 ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ 11:00-14:00 ΑΤΤΙΚΗ Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», Ίλιον Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου τηλ. 210 2316977, 210 8228704 e-mail: park@ornithologiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία και λειτουργία Αιολικών Πάρκων

Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία και λειτουργία Αιολικών Πάρκων Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα από τη δημιουργία και λειτουργία Αιολικών Πάρκων Οδηγίες για την εκπόνηση της Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης Ιανουάριος 2009 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Juan

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ Κ. Γκαράκης Εργαστήριο ΑΠΕ / Τµήµα Ενεργειακής Τεχνολογίας / ΤΕΙ Αθήνας Αγ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/48/13861 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 2020. Εταιρική Σχέση & Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 2020. Εταιρική Σχέση & Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 2020 Εταιρική Σχέση & Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση Σύμφωνα με το άρθρο 5 της πρότασης Κανονισμού 615/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους 1. Εισαγωγή Για την επίτευξη των εθνικών στόχων για μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 13% μέχρι το 2020, αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του 1. Δήμου Ικαρίας, όπως εκπροσωπείται από το Δήμαρχο Ικαρίας Χριστόδουλο Σταυρινάδη ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 9-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 69108οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 11-06-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1847 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737 1. 3468/2006 Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): 1. 1.1. 1.2. : : : :..: : :..: : : :. : : :. : 17738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Η ανάγκη διατήρησης-παρακολούθησης-ανάδειξης των υγροτόπων της Αττικής Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Υπεύθυνος έργου από πλευράς ΕΛΚΕΘΕ: Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης zogaris@ath.hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας Ομιλία στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών Όλα δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Προγραµµατική σύµβαση Εκπόνησης Ερευνητικού έργου µε την Περιφέρεια Κρήτης Εισαγωγή στο έργο

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας Βοηθός Ραδιολογίας & Ακτινολογίας Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας στον

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα