2. Υπολογισµός της απόδοσης αντιθορυβικού ηχοπετάσµατος σε δύο διαστάσεις (ISO )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Υπολογισµός της απόδοσης αντιθορυβικού ηχοπετάσµατος σε δύο διαστάσεις (ISO 9613-2)"

Transcript

1 1 Βέλτιστος σχεδιασµός ηχοπετάσµατος, για την προστασία κατοικιών έναντι ηχορύπανσης από οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο µε χρήση 3D µοντέλου διάδοσης θορύβου. Αναστάσιος Ι. Βασιλειάδης Εταιρία Μελετών Ακουστικής (Ε.Μ.Α. Ο.Ε), Ελλάδα. Περίληψη ρόµοι υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου και υψηλών ταχυτήτων διασχίζουν και θα εξακολουθήσουν στο µέλλον να διασχίζουν κατοικηµένες περιοχές. Το πρόβληµα της ηχορύπανσης και οι µακροχρόνιες βλαβερές συνέπειες στον άνθρωπο από τις υψηλές στάθµες θορύβου, είναι εδώ και χρόνια καταγεγραµµένο. Οι λύσεις επίσης είναι γνωστές και περιλαµβάνουν κυρίως τη λήψη παθητικών µέτρων ηχοπροστασίας από αντιθορυβικά ηχοπετάσµατα τοποθετηµένα στις άκρες των δρόµων. Η εξέλιξη σύγχρονων 3D µοντέλων διάδοσης του θορύβου παρέχουν στο µελετητή ισχυρά εργαλεία για τον υπολογισµό της στάθµης ηχητικής πίεσης στο χώρο γύρω από ένα δρόµο και τη βέλτιστη διαστασιολόγηση αντιθορυβικού ηχοπετάσµατος για τη προστασία των κατοικιών πλησίον της οδού. Η παρούσα εργασία στοχεύει στη παρουσίαση της µεθοδολογίας αυτής τονίζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της και δίνοντας έµφαση στα απαιτούµενα δεδοµένα εισόδου, στα βήµατα που ακολουθούνται και στα δεδοµένα εξόδου που λαµβάνονται αξιοποιόντας το παράδειγµα πρόσφατης µελέτης στην οδό Π. Νικολαϊδη στο Πέραµα Αττικής.

2 2 1. Εισαγωγή Ο θόρυβος αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες υποβάθµισης του περιβάλλοντος και εποµένως της ποιότητας ζωής. Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) το 50% του πληθυσµού των χωρών που ανήκουν στον OECD (πάνω από 330 εκ. άνθρωποι) κατοικούν σε περιοχές που τα επίπεδα θορύβου ξεπερνούν τα όρια όχλησης ενώ το 15% του πληθυσµού (περισσότερο από 110 εκ.) κατοικούν σε περιοχές που τα επίπεδα θορύβου ξεπερνούν το µέγιστο επιτρεπτό επίπεδο. Σύµφωνα µε πρόσφατες εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 20-25% του πληθυσµού των πιο αναπτυγµένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενοχλείται από τον κυκλοφοριακό θόρυβο ενώ το, 19% του συνολικού πληθυσµού κατοικεί σε περιοχές µε υψηλά επίπεδα θορύβου (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα [1]). Το πρόβληµα της ηχορύπανσης και οι βλαβερές επιπτώσεις στον άνθρωπο από τη µακροχρόνια έκθεση σε υψηλές στάθµες θορύβου, είναι εδώ και χρόνια καταγεγραµµένο και αφορά όχι µόνο επιπτώσεις στην ακοή αλλά και συνολικές φυσιολογικές και ψυχολογικές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισµό. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, πέραν της έρευνας που διενεργεί για τις επιπτώσεις του θορύβου στον άνθρωπο, έχει ορίσει ανώτερα όρια για την έκθεση σε θόρυβο στις πόλεις εντός και εκτός κατοικιών (Berglund [2]). ρόµοι υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου και υψηλών ταχυτήτων διασχίζουν και θα εξακολουθήσουν στο µέλλον να διασχίζουν κατοικηµένες περιοχές. Στη χώρα µας καταµετρούνται, πέραν της ΠΑΘΕ που διασχίζει ή περνά δίπλα από κατοικηµένες περιοχές, δεκάδες λεωφόροι σε πόλεις µε βεβαρηµένο κυκλοφοριακό φόρτο και πρόβληµα θορύβου. Έρευνες έχουν καταγράψει το πρόβληµα εδώ και χρόνια. Βασισµένο σε µελέτες και µετρήσεις του ΥΠΕΧΩ Ε πάνω από το 60% του πληθυσµού της Αθήνας και του Πειραιά κατοικεί κάτω από µη επιτρεπτά υψηλά επίπεδα θορύβου. Αυτή η κατάσταση είναι κυρίως λόγω της αυξηµένης κυκλοφοριακής κίνησης και κυρίως λόγω των δικύκλων. Επίσης στις ηµέρες µας, σχεδιάζονται και υλοποιούνται εκατοντάδες χιλιόµετρα νέων οδικών έργων όπως η Αττική, η Εγνατία, η Ιόνια Οδός και άλλοι αυτοκινητόδροµοι, δίπλα σε κατοικηµένες περιοχές, για τα οποία εάν δεν προβλεφθούν κατάλληλα µέτρα αντιθορυβικής προστασίας, θα επιβαρύνουν ακόµα περισσότερο το αστικό ακουστικό περιβάλλον. Η αυξανόµενη αξιοποίηση αντιθορυβικών ηχοπετασµάτων σε συνδυασµό µε άλλα µέτρα παθητικής ηχοπροστασίας (πχ αντιθορυβικοί ασφαλτοτάπητες) και ενεργητικής ηχοπροστασίας (αυστηρές προδιαγραφές και έλεγχος ακουστικών εκποµπών από τα οχήµατα, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις) στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσµο, αντικατοπτρίζει το αυξανόµενο ενδιαφέρον του κοινού για την αντιµετώπιση της ηχορύπανσης που προέρχεται από µεγάλα έργα υποδοµής και ειδικότερα από συγκοινωνιακά έργα οδών και σιδηροδρόµων.

3 3 Η αύξηση της ευαισθητοποίησης των κατοίκων και των φορέων και η συνεπαγόµενη αύξηση της ζήτησης για εγκατάσταση αντιθορυβικών ηχοπετασµάτων έχει προκαλέσει αφενός την άνθιση της βιοµηχανίας παραγωγής ειδικών αντιθορυβικών υλικών για ηχοπετάσµατα και έχει ωθήσει βιοµηχανία και φορείς στην υιοθέτηση αυστηρών και εξελιγµένων ακουστικών, µηχανικών και αισθητικών προδιαγραφών για τα ηχοπετάσµατα (Kotzen [3]). Επίσης, το ενδιαφέρον για ένα πιο ήσυχο περιβάλλον σε περιοχές που διαπερνούνται από συγκοινωνιακά έργα, ώθησε τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσουν το νοµικό πλαίσιο µε βάση το οποίο τοπικές αρχές, και φορείς διαχείρισης των έργων αυτών κινητοποιούνται για τον περιορισµό του θορύβου σε αστικές και ηµιαστικές περιοχές στις οποίες εµφανίζεται το πρόβληµα αυξηµένου οδικού κυκλοφοριακού θορύβου. Στην Ελλάδα, σε αναφορά µε τους δείκτες που αξιοποιούνται και τα ανώτερα εκπεµπόµενα όρια θορύβου που προέρχεται από τη κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα ισχύει η Υπουργική Απόφαση του 1992 (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως [4]) η οποία καθορίζει ότι ως δείκτης κυκλοφοριακού θορύβου καθορίζεται είτε α) Η Ισοδύναµη Συνεχής Στάθµη Θορύβου L eq κατά την χρονική από έως 20.00, είτε β) ο είκτης L 10 (18 ώρες) που είναι η αριθµητική µέση τιµή των 18 ξεχωριστών ωριαίων τιµών του L 10 (από ). Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις το µετρούµενο µέγεθος είναι η Α-σταθµισµένη στάθµη ηχητικής πίεσης η οποία εκφράζεται σε db(a). Ως ανώτατα επιτρεπόµενα όρια των ανωτέρω περιγραφοµένων δεικτών κυκλοφοριακού θορύβου καθορίζονται τα ακόλουθα:α) Για τον δείκτη L eq (8-20 ωρ.) τα 67 db(a) και β) Για τον δείκτη L 10 (18 ωρ.) τα 70 db(a) µετρούµενο σε απόσταση 2,0 m. από την πρόσοψη των πλησιέστερων, προς το oδικό έργο, κτηρίων της πολεοδοµικής ενότητας. 2. Υπολογισµός της απόδοσης αντιθορυβικού ηχοπετάσµατος σε δύο διαστάσεις (ISO ) Ένα ηχοπέτασµα είναι µια στερεή επιφάνεια αποτελούµενη από ειδικό ηχοµονωτικό υλικό, τοποθετηµένη όρθια, µε τέτοιο τρόπο µεταξύ της πηγής θορύβου και ενός δέκτη έτσι ώστε να επιτυγχάνει τη µείωση του θορύβου στο δέκτη δηµιουργώντας τη λεγόµενη «ακουστική σκιά». Για τον υπολογισµό της ηχοστάθµης πίσω από την επιφάνεια του ηχοφράγµατος, στην περιοχή της σκιάς, χρησιµοποιούνται οι νόµοι της γεωµετρικής οπτικής (θεωρία Kirchhoff Fresnel). Κατά το διεθνές πρότυπο ISO (ISO [5]), η παράµετρος ηχοµείωσης D Ζ υπολογίζεται από τις παρακάτω εξισώσεις µε βάση τη σχετική γεωµετρική θέση πηγής ηχοπετάσµατος - δέκτη: D Z = 10 log 10 ( 3 + ( C 2 / λ ) C 3 z K met ), σε db (1)

4 4 όπου: λ C 2 ή C 2 το µήκος κύµατος στην υπό εξέταση οκταβική κεντρική συχνότητα = 20 για περιπτώσεις που λαµβάνονται υπόψη απλές ανακλάσεις του εδάφους = 4 για περιπτώσεις που το έδαφος µοντελοποιείται µε εικονικές πηγές C 3 = ( 1 + (5 λ / e ) 2 ) / ( 1/3 + ( 5 λ / e ) 2 ) (2) για πολλαπλά ηχοφράγµατα ή διακριτού πάχους ηχοφράγµατα ή C 3 = 1 για απλά ηχοφράγµατα e απόσταση µεταξύ ηχοφραγµάτων στη κατεύθυνση µεταξύ πηγής και δέκτη K met ιόρθωση για µετεωρολογικές επιδράσεις όπως: Κ met = exp ( - ( 1 / 2000 ) ( ( d ss d sr d ) / 2z ) ½ ) ) για z > 0 (3) ή Κ met = 1 για όλες τις άλλες τιµές το z ή για πλευρική περίθλαση d ss απόσταση µεταξύ πηγής και άκρου του ηχοφράγµατος d sr απόσταση µεταξύ άκρου του ηχοφράγµατος και δέκτη a απόσταση παράλληλη προς το ηχόφραγµα µετρηµένη µεταξύ της πηγής και του δέκτη d απόσταση µεταξύ πηγής και δέκτη z = [ ( d ss + d sr + e) 2 + a 2 ] 1/2 d (4) Σχεδιάγραµµα 1: Θέση πηγής ηχοπετάσµατος δέκτη (Πλάγια τοµή) Σχεδιάγραµµα 2: Θέση πηγής ηχοπετάσµατος δέκτη (Κατακόρυφη τοµή)

5 5 3. Μεθοδολογία σχεδιασµού αντιθορυβικών ηχοπετασµάτων Ο σχεδιασµός ενός αντιθορυβικού ηχοπετάσµατος αφορά τον προσδιορισµό µιας σειράς παραµέτρων όπως α) της αρχής β) του τέλους γ) του ύψους δ) της απόστασης από το δρόµο ε) της µορφής και ε) του υλικού που το αποτελεί. Ο προσδιορισµός των παραπάνω παραµέτρων είναι αντικείµενο ειδικής ακουστικής µελέτης και στη χώρα µας γίνεται σε αναφορά µε τα όρια που τίθενται στην Υπουργική Απόφαση του 1992 (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως [4]) και τη µεθοδολογία που περιγράφεται στις «Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης οριστικής µελέτης ηχοπετάσµατος για τη προστασία από οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο» την οποία έχει εκδώσει το ΥΠΕΧΩ Ε (ΥΠΕΧΩ Ε [6]) Η αναγκαιότητα σωστής διαστασιολόγησης ενός ηχοπετάσµατος είναι προφανής. Η υποδιαστασιολόγηση ενός ηχοπετάσµατος οδηγεί µετά τη κατασκευή στην µη προστασία ορισµένων προσόψεων οι οποίες θα µπορούσαν να προστατευθούν, ενώ η υπερδιαστασιολόγηση οδηγεί στη σπατάλη δαπανών. 4. Προσδιορισµός της ακουστικής ισχύος ενός δρόµου Ο προσδιορισµός της ακουστικής ισχύος ενός δρόµου είναι απαραίτητος και απαιτεί το πρώτο βήµα για τον οποιοδήποτε υπολογισµό που αφορά τον σχεδιασµό ενός αντιθορυβικού ηχοπετάσµατος. Τα δεδοµένα που λαµβάνονται από περιστασιακές ακουστικές µετρήσεις στα άκρα των δρόµων για το προσδιορισµό της ακουστικής ισχύος µιας οδού και στις προσόψεις των υπό µελέτη κατοικιών για τη διερεύνηση του εάν βρίσκονται ή όχι εντός των ορίων της νοµοθεσίας (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως [4]) δεν είναι πάντοτε αντιπροσωπευτικά της κατάστασης που επικρατεί όσον αφορά το θόρυβο στη περιοχή και µπορούν να οδηγήσουν σε σφάλµατα αναλόγως του εάν την ηµέρα που πραγµατοποιηθούν ακουστικές µετρήσεις υπάρχουν ευµενείς ή δυσµενείς κυκλοφοριακές και µετεωρολογικές συνθήκες. Στη πράξη απαιτούνται ετήσιες ακουστικές µετρήσεις που είναι πολύ δύσκολο και δαπανηρό να πραγµατοποιηθούν και ακόµα εάν γίνουν πάλι εισαγάγουν µια σειρά από αβεβαιότητες που θα µετασχηµατιστούν µέσω των υπολογισµών σε λάθη στη διαστασιολόγηση. Παρόλο ότι η θέση που ακολουθεί αποτελεί προϊόν εκτεταµένης συζήτησης για την οποία η επιστηµονική κοινότητα δεν έχει ακόµα καταλήξει, σήµερα αποδεικνύεται περισσότερο ακριβής, αξιόπιστη και αποδοτική η αξιοποίηση δεδοµένων κυκλοφοριακού φόρτου (τα οποία συλλέγονται ακόµα και σε ετήσια βάση µε µικρότερο κόστος και µε µικρότερες αβεβαιότητες) σε συνδυασµό µε µεθόδους προσδιορισµού της ακουστικής ισχύος του δρόµου από τα δεδοµένα κυκλοφοριακού φόρτου, παρά οι εκτεταµένες ακουστικές µετρήσεις σε θέσεις γύρω από το δρόµο.

6 6 Υπάρχουν αρκετές µέθοδοι προσδιορισµού της ακουστικής ισχύος ενός δρόµου από τα δεδοµένα κυκλοφοριακού φόρτου. Οι περισσότερες από αυτές αξιοποιούν πειραµατικά δεδοµένα για την εξαγωγή του δείκτη ακουστικής ισχύος L w και απαιτούν ως δεδοµένα εισόδου τις παρακάτω παραµέτρους: α) Μέσος αριθµός αυτοκινήτων ανά ώρα β) Μέσος αριθµός βαρέων οχηµάτων ανά ώρα ή ποσοστό βαρέων οχηµάτων γ) Μέση ταχύτητα αυτοκινήτων δ) Μέση ταχύτητα βαρέων οχηµάτων ε) τύπος καταστρώµατος της οδού στ) τύπος κυκλοφορίας (συνεχής, επιβραδυνόµενη, επιταχυνόµενη, διακοπτόµενη µε φωτεινούς σηµατοδότες) ζ) τύπος οδού η) κλίση οδού. Οι µέθοδοι υπολογισµού που έχουν προταθεί για αυτό το σκοπό είναι δεκάδες και µόνο τα τελευταία χρόνια, µετά την υιοθέτηση της περιβαλλοντικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιολόγηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου [Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [7]), συστήνεται για τον οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο αποκλειστικά η χρήση της γαλλικής µεθόδου υπολογισµού, XP-S (Ministere Des Transports [8]). 5. Βέλτιστος σχεδιασµός αντιθορυβικού ηχοπετάσµατος σε τρεις διαστάσεις Η θεώρηση ενός απλού µοντέλου διάδοσης του θορύβου, από µια πηγή σφαιρικής συµµετρίας, σε ένα δέκτη, µέσω µιας διαδροµής κατά την οποία ορθώνεται ένα ηχοπέτασµα µε συγκεκριµένες ιδιότητες, όπως παρουσιάστηκε σε προηγούµενη παράγραφο (ISO [5]), δεν είναι επαρκής για τον βέλτιστο υπολογισµό των διαστάσεων ενός ηχοπετάσµατος, διότι συντρέχουν µια σειρά από λόγοι τους οποίους εξετάζουµε παρακάτω. 5.1 Μοντελοποίηση δρόµων µε γραµµικές ηχητικές πηγές Ένας δρόµος δεν είναι µια σηµειακή ηχητική πηγή σφαιρικής συµµετρίας όσον αφορά τη διάδοση της ηχητικής ενέργειας αλλά είναι µια γραµµική πηγή θορύβου ηµι-κυλινδρικής συµµετρίας. Αυτό σηµαίνει ότι για κατά τους υπολογισµούς πρέπει να εκτελεστεί κάποια λογική τµηµατοποίησης του δρόµου (Σκαρλάτος [9]) και να ληφθεί πλέον κάθε µεµονωµένο τµήµα ως ξεχωριστή πηγή θορύβου. Η διαδικασία αυτή εισαγάγει δύο προβλήµατα. Το ένα έχει να κάνει µε τη πυκνότητα της τµηµατοποίησης για την οποία σε όσο περισσότερα τµήµατα χωρίζεται µια γραµµική πηγή τόσο πλησιέστερα στη πραγµατικότητα αποτελέσµατα λαµβάνονται κατά τους υπολογισµούς αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται ραγδαία και ο υπολογιστικός φόρτος. Το δεύτερο έχει να κάνει µε την αναγκαιότητα επιτάχυνσης της παραπάνω διαδικασίας µε το διαχωρισµό των τµηµάτων, σε τµήµατα που συνεισφέρουν καθοριστικά στη διάδοση του θορύβου προς το δέκτη, τα οποία θα ληφθούν υπόψη στους υπολογισµούς και σε τµήµατα των οποίων η συνεισφορά είναι αµελητέα άρα δεν θα ληφθούν υπόψη στους υπολογισµούς.

7 7 Για να εξεταστεί η σηµασία υιοθέτησης µοντέλων που αξιοποιούν γραµµικές ηχητικές πηγές µε τµηµατοποίηση έναντι σηµειακών πηγών, στα πλαίσια αυτής της εργασίας πραγµατοποιήθηκε το παρακάτω πείραµα. Θεωρήθηκε ευθεία γραµµική ακουστική πηγή και δέκτης σε κάθετη απόσταση µεταξύ τους 20m και 1m πάνω από πλήρως ανακλαστικό οριζόντιο επίπεδο. Η ακουστική ισχύς της γραµµικής πηγής ρυθµίστηκε έτσι ώστε στο δέκτη να λαµβάνεται στάθµη ακουστικής πίεσης 80dB(A). Το αποτέλεσµα των υπολογισµών φαίνεται στο σχεδιάγραµµα 3. Σχεδιάγραµµα 3: Υπολογισµός διάδοσης θορύβου µε γραµµική πηγή. Ισοθορυβικές καµπύλες στο οριζόντιο επίπεδο 1m πάνω από το έδαφος Στη συνέχεια θεωρήθηκε σηµειακή ακουστική πηγή και δέκτης σε απόσταση µεταξύ τους 20m και 1m πάνω από πλήρως ανακλαστικό οριζόντιο επίπεδο. Η ακουστική ισχύς της γραµµικής πηγής ρυθµίστηκε έτσι ώστε στο δέκτη να λαµβάνεται στάθµη ακουστικής πίεσης 80dB(A). Το αποτέλεσµα των υπολογισµών φαίνεται στο σχεδιάγραµµα 4. Σχεδιάγραµµα 4: Υπολογισµός διάδοσης θορύβου µε σηµειακή πηγή Ισοθορυβικές καµπύλες στο οριζόντιο επίπεδο 1m πάνω από το έδαφος Στη συνέχεια θεωρήθηκε ηχοπέτασµα µεγάλου µήκους σε σχέση µε την απόσταση πηγής δέκτη, µε µηδενική ηχοπερατότητα τοποθετηµένο παράλληλα µε το δρόµο και στα δύο µοντέλα, σε απόσταση 10m ενδιάµεσα

8 8 από το δρόµο και το δέκτη. Το ύψος του ηχοπετάσµατος ρυθµίστηκε και στις δύο περιπτώσεις έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ηχοµείωση 10dB, δηλαδή 70dB(A) στάθµη ακουστικής πίεσης στο δέκτη. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου στη περίπτωση θεώρησης µοντέλου γραµµικής πηγής το ηχοπέτασµα διαστασιολογήθηκε στο ύψος των 3,75 m, ενώ στη περίπτωση θεώρησης σηµειακής πηγής το ηχοπέτασµα διαστασιολογήθηκε στο ύψος των 3m. Θεωρώντας στο µοντέλο της γραµµικής πηγής (που προσιδιάζει περισσότερο στη πραγµατικότητα) ηχοπέτασµα ύψους 3m, τότε στο δέκτη υπολογίζει ότι λαµβάνει 72 db(a), 2 db δηλαδή πάνω από το στόχο. Από το πείραµα προκύπτει ότι θεωρώντας κανείς γραµµική πηγή για το δρόµο, οδηγείται σε σηµαντική υποδιαστασιολόγηση του ηχοπετάσµατος. 5.2 Μοντελοποίηση δρόµων µε πολλαπλές παράλληλες γραµµικές ηχητικές πηγές Ένας δρόµος δεν είναι µόνο µία γραµµική ηχητική πηγή αλλά περισσότερες από µία γραµµικές ηχητικές πηγές, εξαιτίας του γεγονότος ότι σε ένα δρόµο υπάρχουν συνήθως περισσότερες από µία λωρίδες κυκλοφορίας σε διαφορετική απόσταση από τον άξονα του δρόµου, και εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχουν περισσότερες από µία κατευθύνσεις µε αντίστροφη µάλιστα κλίση. Συνεπώς από ένα απλό τµήµα δρόµου που περνά µπροστά από την υπό εξέταση πρόσοψη, προκύπτουν τελικά πολλαπλάσιες τµηµατοποιηµένες πηγές θορύβου οι οποίες συµβάλλουν από διαφορετικές διαδροµές προς το δέκτη κάθε φορά µε διαφορετικά εµπόδια µεταξύ πηγής και δέκτη. Η ύπαρξη περισσότερων λωρίδων κυκλοφορίας και επηρεάζει συνήθως τους υψηλότερους ορόφους στις προσόψεις των ενοχλούµενων και εάν δεν µοντελοποιηθούν σωστά δύναται να οδηγήσουν σε λάθος συµπεράσµατα για τους πάνω ορόφους. Για να εξεταστεί η σηµασία υιοθέτησης µοντέλων που αξιοποιούν πολλαπλές γραµµικές ηχητικές πηγές, στα πλαίσια αυτής της εργασίας πραγµατοποιήθηκε το παρακάτω πείραµα. Θεωρήθηκε ευθεία γραµµική ακουστική πηγή και τοποθετήθηκε σε ύψος και 1m πάνω από πλήρως ανακλαστικό οριζόντιο επίπεδο. Στη συνέχεια σε άλλο µοντέλο θεωρήθηκαν 4 παράλληλες ευθείες γραµµικές ακουστικές πηγές τοποθετηµένες σε απόσταση µεταξύ τους 3m, αναπαριστώντας ένα δρόµο διπλής κατεύθυνσης µε 2+2 λωρίδες ανά κατεύθυνση. Οι πηγές βρίσκονται επίσης 1m πάνω από πλήρως ανακλαστικό οριζόντιο επίπεδο Η ακουστική ισχύς των γραµµικών πηγών ρυθµίστηκε έτσι ώστε και στα δύο µοντέλα στην ίδια θέση σε απόσταση από το δρόµο να λαµβάνεται η ίδια στάθµη ακουστικής πίεσης.. Θέλοντας να µοντελοποιηθεί δρόµος µε έντονη κλίση στο µοντέλο µε τις πολλαπλές γραµµικές πηγές, οι δύο πιο αποµακρυσµένες πηγές από το δέκτη τέθηκαν σε αυξηµένη κατά 2,5dB ακουστική ισχύ σε σχέση µε τις δύο πλησιέστερες. Και στα δύο µοντέλα θεωρήθηκε ηχοπέτασµα µεγάλου µήκους σε σχέση µε την απόσταση πηγής δέκτη, µε µηδενική ηχοπερατότητα παράλληλο προς το

9 9 δρόµο ύψους 4m. Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών στις δύο περιπτώσεις απεικονίζονται στα διαγράµµατα 5 και 6 όπου φαίνεται ότι σε υψηλότερες θέσεις δέκτη υπάρχει διαφορά στους υπολογισµούς. Σχεδιάγραµµα 5: Υπολογισµός διάδοσης θορύβου µε µία γραµµική πηγή Ισοθορυβικές καµπύλες σε κατακόρυφο επίπεδο κάθετο προς το δρόµο Σχεδιάγραµµα 6: Υπολογισµός διάδοσης θορύβου µε 4 πηγές Ισοθορυβικές καµπύλες σε κατακόρυφο επίπεδο κάθετο προς το δρόµο 5.3 Ενσωµάτωση αντανακλαστικών ή ηχοαπορροφητικών επιφανειών στο µοντέλο οµικές επιφάνειες που υπάρχουν στη περιοχή αντανακλούν σε ένα βαθµό και απορροφούν σε κάποιο άλλο την ηχητική ενέργεια προς το δέκτη όπου σύµφωνα µε τη θεωρία (Σκαρλάτος [9]) αντιστοιχούν σε εικονικές πηγές

10 10 δεύτερης, τρίτης τάξης κ.ο.κ. Αυτές οι πηγές έχουν διαφορετική ακουστική ισχύ (αναλόγως της ηχοαπορρόφησης) και σχηµατίζουν διαφορετική διαδροµή προς το δέκτη κάθε φορά µε διαφορετικά εµπόδια µεταξύ πηγής και δέκτη. Για να εξεταστεί η σηµασία ενσωµάτωσης των αντανακλαστικών επιφανειών στο µοντέλο υπολογίσαµε την επίδραση που έχει µια κατοικία ύψους 6m σε απόσταση 21m από το δρόµο και ένα ηχοπέτασµα 3m τοποθετηµένο στα 10m από το δρόµο παράλληλα µε αυτόν σε δύο περιπτώσεις: α) στη περίπτωση που όλες οι επιφάνειες (κατοικία και ηχοπέτασµα) είναι µη αντανακλαστικές (Σχεδιάγραµµα 7) και β) στη περίπτωση που όλες οι επιφάνειες είναι πλήρως ανακλαστικές. (Σχεδιάγραµµα 8). Στη πρώτη περίπτωση στο δέκτη (1m έµπροσθεν της οικίας) καταγράφονται 72dB (A) και στη δεύτερη περίπτωση 75dB(A). Εάν ο µελετητής δεν λάβει υπόψη του τις ηχοανακλάσεις τότε ενδέχεται να υποδιαστασιολογήσει το ηχοπέτασµα λησµονώντας ότι ενδέχεται να χρειάζεται και κάποιου είδους ηχοαπορρόφηση. Πράγµατι τροποποιόντας το µοντέλο, λαµβάνοντας υπόψη ηχοανακλάσεις και διαστασιολογόντας ένα υψηλότερο ηχοπέτασµα ύψους 4m µε τα πρώτα 2m ηχοαπορροφητικό υλικό µε συντελεστή ηχοαπορρόφησης (α = 0,8) υπολογίζονται καλύτερες στάθµες θορύβου (Σχεδιάγραµµα 9) Σχεδιάγραµµα 7: Υπολογισµός διάδοσης θορύβου χωρίς να λαµβάνεται υπόψη οι αντανάκλαση του ήχου. Ισοθορυβικές καµπύλες στο οριζόντιο επίπεδο 1m πάνω από το έδαφος

11 11 Σχεδιάγραµµα 8: Υπολογισµός διάδοσης θορύβου µε το να λαµβάνεται υπόψη οι αντανάκλαση του ήχου. Ισοθορυβικές καµπύλες στο οριζόντιο επίπεδο 1m πάνω από το έδαφος Σχεδιάγραµµα 9: Υπολογισµός διάδοσης θορύβου µε το να λαµβάνεται υπόψη οι αντανάκλαση του ήχου έχοντας θεωρήσει υψηλότερο ηχοπέτασµα και ηχοαπορρόφηση. Ισοθορυβικές καµπύλες στο οριζόντιο επίπεδο 1m πάνω από το έδαφος 5.4 Μετεωρολογικές συνθήκες Οι µετεωρολογικές συνθήκες κυρίως όσον αφορά τη πνοή του ανέµου (Σκαρλάτος [9]) επηρεάζουν τη µετάδοση του θορύβου. Ο υπολογισµός συνεπώς πρέπει να λάβει υπόψη το ποσοστό των ηµερών καθ έτος που ο άνεµος πνέει από κάθε διαφορετική κατεύθυνση (µε διακριτές τιµές ανά 20 ο ) και να κάνει την απαραίτητη συνόρθωση στο αποτέλεσµα. 5.5 Ηχοπέτασµα µεταβλητού ύψους Το ηχοπέτασµα που σχεδιάζεται δεν οφείλει να έχει ενιαίο ύψος αλλά οφείλει να έχει το ελάχιστο κατάλληλο ύψος, ακόµα και µεταβλητό, έτσι ώστε µε την ελάχιστη επιφάνεια υλικού να επιτυγχάνεται ο στόχος της µελέτης. Έτσι το ηχοπέτασµα δεν µοντελοποιείται απαραίτητα ως ένα ενιαίο

12 12 εµπόδιο σταθερού ύψους αλλά τµηµατοποιείται και αυτό σε περισσότερα από ένα τµήµατα µε µεταβλητό ύψους, εισάγοντας µε αυτό τον τρόπο άλλο ένα ακόµα πρόβληµα βελτιστοποίησης κατά τους υπολογισµούς. Στο διάγραµµα 10 απεικονίζεται ένα ηχοπέτασµα (µπλε τοίχος) σε απόσταση 10m µπροστά από ένα δρόµο (κόκκινο) το οποίο υπολογίστηκαν τα βέλτιστα ύψη για τµήµατα µήκους 2m έτσι ώστε στο δέκτη (20m απόσταση από το δρόµο - µαύρο κουτί) να µην υπερβαίνονται τα 67 db(a). Εάν σχεδιάζονταν ηχοπέτασµα µε ενιαίο ύψος τότε στο συγκεκριµένο παράδειγµα θα απαιτούνταν 25% περισσότερο υλικό σε επιφάνεια ηχοπετάσµατος. Σχεδιάγραµµα 10: Τµηµατοποίηση ηχοπετάσµατος και βελτιστοποίηση υψών. 6. Σύγχρονοι µέθοδοι σχεδιασµού αντιθορυβικών ηχοπετασµάτων Η αναζήτηση µαθηµατικών µοντέλων και µεθόδων υπολογισµού που θα λαµβάνουν υπόψη τους όλα τα παραπάνω και που µε την απαιτούµενη ακρίβεια να µπορούν υπολογίσουν την απόδοση ενός ηχοπετάσµατος αποτελεί για χρόνια αντικείµενο εκτεταµένης έρευνας. Για πολλά χρόνια αξιοποιήθηκαν απλουστευµένα µοντέλα διάδοσης θορύβου χάριν περιορισµού του υπολογιστικού φόρτου. Είναι προφανές ότι η αξιοποίηση σύνθετων µοντέλων µε τα οποία ο υπολογιστικός φόρτος εκτινάσσεται, επιβάλει την εκτέλεση των υπολογισµών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και από ειδικό λογισµικό. Επίσης, η αναγκαιότητα για αποδοτικό έλεγχο της σχεδίασης καθώς και η αναγκαιότητα δηµοσιοποίησης των περιβαλλοντικών πληροφοριών µε τρόπο που να γίνεται κατανοητός από το ευρύ κοινό, επέβαλε τη παρουσίαση των αποτελεσµάτων των υπολογισµών να γίνεται µε εποπτικό τρόπο σε οριζόντιους και κατακόρυφους χάρτες θορύβου, προ και µετά της εφαρµογής του ηχοπετάσµατος όπου µε σαφήνεια προκύπτει η απόδοση του ηχοπετάσµατος στις υπό µελέτη προσόψεις κτιρίων που πάσχουν από έκθεση σε υψηλές στάθµες θορύβου και για τις οποίες µελετάται ηχοπέτασµα. Τα λογισµικά αυτά παρέχουν τη δυνατότητα να περιληφθούν σε ένα µοντέλο περισσότερες από µία οδούς, περισσότερες από έναν ενοχλούµενο δέκτη αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία των

13 13 υπολογισµών σε µεγάλο βαθµό. Έτσι ο σύγχρονος τρόπος σχεδιασµού αντιθορυβικών ηχοπετασµάτων αξιοποιεί ειδικά λογισµικά τρισδιάστατης πρόγνωσης της διάδοσης του θορύβου γύρω από δρόµους. Κάνοντας χρήση ενός τέτοιου λογισµικού κανείς µπορεί να πραγµατοποιήσει τους υπολογισµούς διάδοσης του θορύβου µε όποιο επίπεδο περιπλοκότητας επιθυµεί και να πλησιάσει τη πραγµατικότητα, ανάλογα µε το πόσο πολύ το τρισδιάστατο µοντέλο που θα δηµιουργήσει ανταποκρίνεται στη πραγµατικότητα. Στη πορεία µπορεί να επιλέξει να κάνει όσους ενδιάµεσους υπολογισµούς επιθυµεί για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του µοντέλου που δηµιούργησε αντιπαραβάλλοντας αποτελέσµατα των υπολογισµών µε ακουστικές µετρήσεις. Στη διαδικασία αυτή οφείλει κανείς να συνδυάσει αντικειµενικά δεδοµένα (υψοµετρικό υπόβαθρο, τοπογραφική αποτύπωση εµποδίων, προσόψεων, µετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου, ακουστικές µετρήσεις θορύβου, µετεωρολογικά δεδοµένα) µε υποκειµενικά στοιχεία εκτίµησης για µια σειρά από παραµέτρους που πολλές φορές δεν µπορούν να προσδιοριστούν αντικειµενικά (όπως πχ η ηχοµείωση που προκαλεί µιας δασική έκταση, η έλλειψη στοιχείων που αφορούν την ηχοαπορροφητικότητα κάποιων επιφανειών, ο βαθµός αξιοπιστίας και αντιπροσωπευτικότητας των µετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου και θορύβου, την ύπαρξη πηγών που δεν συγκαταλέγονται στα µοντέλα προσδιορισµού της ακουστικής ισχύος ενός δρόµου όπως πχ ένας αρµός µε κακοτεχνία που προκαλεί θόρυβο) µαζί επίσης µε µια αρχική εκτίµηση που προκύπτει από την εµπειρία του µελετητή για την αρχική θέση, ύψος και τύπο του ηχοπετάσµατος το οποίο µετά από τους υπολογισµούς θα βελτιστοποιήσει. (Woelfel [10]) 7. Βήµα προς βήµα περιγραφή της µεθοδολογίας Σε αναφορά µε πρόσφατη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε για την αντιθορυβική προστασία κατοικιών στην οδό Π. Νικολαίδη στο Πέραµα Αττικής, παρουσιάζονται τα βήµατα που οφείλει να ακολουθήσει κανείς για την αξιοποίηση µεθόδων βέλτιστου σχεδιασµού αντιθορυβικού ηχοπετάσµατος µε χρήση 3D µοντέλων διάδοσης θορύβου. α) Αυτόµατη εισαγωγή (import) στο λογισµικό πρόγνωσης θορύβου από ηλεκτρονικό αρχείο τύπου Autocad του υψοµετρικού υποβάθρου. Τα λογισµικά αυτά έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν άµεσα τη τριγωνοποίηση για τη δηµιουργία τρισδιάστατου χωρικού µοντέλου. Ως στοιχεία εισόδου µπορούν να αξιοποιηθούν είτε τοπογραφικά δεδοµένα από χάρτες 1:5000 της ΓΥΣ είτε δεδοµένα από οποιαδήποτε τοπογραφική αποτύπωση των υψοµέτρων. Στο σχεδιάγραµµα 11 απεικονίζεται το τριγωνοποιηµένο τοπογραφικό υπόβαθρο της υπό µελέτης περιοχής στο Πέραµα, ύστερα από αποτύπωση που έγινε από τοπογράφο σε διακριτά σηµεία τόσο στην επιφάνεια του δρόµου όσο και στις άκρες των υπό µελέτη κτιρίων.

14 14 Σχεδιάγραµµα 11: Εισαγωγή υψοµετρικού υποβάθρου και τριγωνοποίηση β) Τοπογραφική αποτύπωση του δρόµου και ενηµέρωση του τρισδιάστατου µοντέλου. Με αντίστοιχο τρόπο εισάγονται οι συντεταγµένες του δρόµου στο µοντέλο. Για διευκόλυνση µπορεί να χρησιµοποιηθεί και εικόνα από αεροφωτογραφία την οποία κανείς µπορεί να ρυθµίσει έτσι ώστε να βρίσκεται στο ίδιο σύστηµα αναφοράς µε το υπόλοιπο µοντέλο. Το βήµα αυτό περιγράφεται διακριτά διότι πολλές φορές στη φάση κατασκευής ενός δρόµου τροποποιούνται παλαιότερα τοπογραφικά σχέδια που ενδεχοµένως να υπάρχουν διαθέσιµα. Για παράδειγµα οφείλει κανείς µε πολύ προσοχή να τροποποιήσει επαρκώς το µοντέλο για να εισάγει στοιχεία από τα οποία περνάει ο δρόµος όπως ορύγµατα, αναχώµατα, γέφυρες τούνελ και όχι να µην περάσει απλά το δρόµο πάνω από την επιφάνεια ενός τοπογραφικού υποβάθρου το οποίο µετρήθηκε πριν τη κατασκευή του δρόµου. Για το λόγο αυτό τα λογισµικά περιλαµβάνουν σειρά βοηθηµάτων που διευκολύνουν τον µελετητή να περάσει αυτό το βήµα εύκολα επιτυγχάνοντας µεγάλη ακρίβεια. Σχεδιάγραµµα 12: Τοπογραφική αποτύπωση δρόµου και ενηµέρωση του τρισδιάστατου µοντέλου γ) Τοπογραφική αποτύπωση όλων των διακριτών εµποδίων και των κτιρίων που θα εξεταστούν και ενηµέρωση του µοντέλου (σχεδιάγραµµα 13). Η αξιοποίηση ενός τοπογραφικού σταθµού µε laser για την αποτύπωση των (x,y,z) συντεταγµένων όλων άκρων των ορόφων στα υπό εξέταση

15 15 κτίρια, αρκεί για να περαστούν στο µοντέλο τα παραπάνω. Σχεδιάγραµµα 13: Τοπογραφική αποτύπωση διακεκριµένων εµποδίων και υπό µελέτη προσόψεων δ) Εισαγωγή στοιχείων κυκλοφοριακού φόρτου (εάν είναι διαθέσιµα) ειδάλλως πραγµατοποίηση επαρκών ακουστικών µετρήσεων για το προσδιορισµό της ακουστικής ισχύος του δρόµου. ε) Εισαγωγή µιας σειράς παραµέτρων όπως ο τύπος του καταστρώµατος του δρόµου, ο τύπος της κυκλοφορίας (συνεχής, διακοπτόµενη, επιταχυνόµενη, επιβραδυνόµενη), µετεωρολογικά δεδοµένα, καθώς και η µικρορύθµιση παραµέτρων όπως η ηχοαπορρόφηση των επιφανειών αποτελούν το τελευταίο βήµα πριν την εκτέλεση των υπολογισµών. Σε αυτό το σηµείο τα λογισµικά παρέχουν τη δυνατότητα βαθµονόµησης του µοντέλου µε ακουστικές µετρήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί σε συγκεκριµένα σηµεία στη περιοχή ταυτόχρονα. στ) Υπολογισµός της διάδοσης του θορύβου και παραγωγή οριζόντιων και κατακόρυφων χαρτών θορύβου αποτυπώνοντας την υφιστάµενη κατάσταση. Σε αυτή τη φάση ο µελετητής µπορεί να δει ποιες προσόψεις στην υφιστάµενη κατάσταση πάσχουν από ηχορύπανση και εµφανίζουν στάθµες µεγαλύτερες από τα όρια που προβλέπονται στη νοµοθεσία (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως [4]) Στα σχεδιαγράµµατα 14, 15 και 16 εµφανίζονται τα αποτελέσµατα των υπολογισµών για την υφιστάµενη κατάσταση.

16 16 Σχεδιάγραµµα 14: Οριζόντιος χάρτης θορύβου στα 4,5m από το έδαφος χωρίς ηχοπέτασµα Σχεδιάγραµµα 15: Κατακόρυφος χάρτης θορύβου κάθετα σε µια πρόσοψη χωρίς ηχοπέτασµα Σχεδιάγραµµα 16: Κατακόρυφος χάρτης θορύβου παράλληλα µε τις προσόψεις χωρίς ηχοπέτασµα

17 17 ζ) Αρχική θεώρηση ηχοπετάσµατος. Σε αυτό το σηµείο ο µελετητής οφείλει να αξιοποιήσει την εµπειρία του για να θεωρήσει µια αρχική µορφή, θέση ύψος και τύπο ηχοπετάσµατος. Το ηχοπέτασµα µοντελοποιείται ως ένας τοίχος µε µεταβλητό ύψος, µε ορισµένο δείκτη ηχοπερατότητας και ηχοαπορροφητικότητας (σχεδιάγραµµα 17) Σχεδιάγραµµα 17: Αρχική θεώρηση ηχοπετάσµατος η) Στο σηµείο αυτό ο µελετητής οφείλει να θέσει τους στόχους της µελέτης του (πχ τα όρια που τίθενται από τη νοµοθεσία) και κάνοντας αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και επαναλήψεις των υπολογισµών να φθάσει στο επιθυµητό αποτέλεσµα για τις διαστάσεις του ηχοπετάσµατος βελτιστοποιώντας ως προς το ελάχιστο εµβαδόν και τρέχοντα µέτρα του στοιχείου. Η διαδικασία αυτή µπορεί να γίνει µε αποφάσεις και ελέγχους του µελετητή, µπορεί να εκτελεστεί όµως και αυτόµατα από το λογισµικό. Σχεδιάγραµµα 18: Τελική θεώρηση ηχοπετάσµατος ύστερα από βελτιστοποίηση θ) Υπολογισµός της διάδοσης του θορύβου και παραγωγή οριζόντιων και κατακόρυφων χαρτών θορύβου αποτυπώνοντας την κατάσταση µετά την κατασκευή του ηχοπετάσµατος. Σε αυτή τη φάση ο µελετητής µπορεί να ελέγξει την ευστοχία της προτεινόµενης κατασκευής και να παρουσιάσει µε εποπτικό τρόπο την απόδοση του ηχοπετάσµατος. Στα σχεδιαγράµµατα 19, 20 και 21 εµφανίζονται τα αποτελέσµατα των υπολογισµών για την περίπτωση «µε ηχοπέτασµα», σε αντιστοιχία µε την υφιστάµενη κατάσταση «χωρίς ηχοπέτασµα» που παρουσιάζεται στα σχεδιαγράµµατα 14, 15 και 16.

18 18 Σχεδιάγραµµα 19: Οριζόντιος χάρτης θορύβου στα 4,5m από το έδαφος, µε ηχοπέτασµα Σχεδιάγραµµα 20: Κατακόρυφος χάρτης θορύβου κάθετα σε µια πρόσοψη, µε ηχοπέτασµα Σχεδιάγραµµα 21: Κατακόρυφος χάρτης θορύβου παράλληλα µε τις προσόψεις, µε ηχοπέτασµα

19 19 8. Συµπεράσµατα Η υλοποίηση των µεθόδων υπολογισµού της διάδοσης του οδικού κυκλοφοριακού θορύβου από σύγχρονα λογισµικά που εκτελούν τους υπολογισµούς µε µοντέλα τριών διαστάσεων, αποτελεί το πιο αποδοτικό και αξιόπιστο εργαλείο για τον σχεδιασµό των ηχοπετασµάτων που υπάρχει διαθέσιµο στις ηµέρες µας. Τα επόµενα χρόνια, η ύπαρξη πληροφοριών σχετικά µε το κυκλοφοριακό φόρτο των δρόµων, περασµένες σε βάσεις δεδοµένων τύπου GIS µαζί δηλαδή µε γεωγραφικές πληροφορίες, καθώς και σε συνδυασµό µε την αυξηµένη υπολογιστική ισχύ και τις δυνατότητες των εξειδικευµένων λογισµικών πρόγνωσης της διάδοσης του οδικού κυκλοφοριακού θορύβου, θα συµβάλλουν όλα µαζί έτσι ώστε να υπάρχει ένα ακόµα καλύτερο εργαλείο στα χέρια του µελετητή, για την σχεδίαση αντιθορυβικών ηχοπετασµάτων γύρω από δρόµους και τη παρουσίαση της απόδοσής τους µε εποπτικό τρόπο κατά τη φάση της µελέτης στο ευρύ κοινό.

20 20 Βιβλιογραφία [1] Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτης Νήσων Αιγαίου» , Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, [2] Birgitta Berglund, Thomas Lindvall, Dietrich H Schwela, Guidelines for Community noise, World Health Organization, 1999 [3] Benz Kotzen and Colin English, Environmental Noise Barriers a Guide to their Acoustic and Visual Design. E & FN SPON, [4] Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ΥΑ 17252/1992: Καθορισµός δεικτών και ανωτάτων επιτρεποµένων ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα, ΦΕΚ Β 395, [5] ISO, ISO Acoustics Attenuation od sound during propagation outdoors including car park study, International Organization for Standardization, [6] ΥΠΕΧΩ Ε, Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης οριστικής µελέτης ηχοπετάσµατος για τη προστασία από οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο, ΥΠΕΧΩ Ε, Γενική /νση Περιβάλλοντος, /νση ΕΑΡΘ, Τµήµα Καταπολέµησης Θορύβου, [7] Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά µε την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, [8] Ministere Des Transports, Guide de Bruit des Transorts Terrestres, Prevision des niveaux sonores, [9] ηµήτρης Σκαρλάτος, Εφαρµοσµένη Ακουστική, [10] Woelfel, Noise Mapping with IMMI Reference Manual, Woelfel Meßsyteme GmbH, 2004

21 21 English summary Optimal design of a noise barrier, for the protection of inhabitants by road traffic noise, by using 3D noise propagation models. Roads of high traffic load and high speeds pass through and will on the future pass through inhabited areas. Noise pollution and its long term harmful consequences for humans, has been recorded since a lot of years. The solutions are well known and mainly include the installation of passive noise mitigation measures such as noise barriers constructed at the edges of the roads. The development of modern 3D noise propagation models provide the acoustic consultant with powerful tools for the calculation of the noise sound level at the area around a road and the determination of the type and size of a noise barrier for the protection of the inhabitants living or working near the road. This paper aims to present this methodology by notifying its comparative advantages and by focusing in the necessary input data, in the steps that somebody has to follow and in the output data that are produced by taking advantage of a recent project that was done for a noise barrier on P. Nikolaidis road at Perama, Attiiki.

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ

ΤΟ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ & ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Παράμετροι σχεδιασμού αντιθορυβικής προστασίας σε οδικά & σιδηροδρομικά συστήματα ΤΟ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ Οι μετακινήσεις εντός του αστικού χώρου μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΕΡΙ Α Οι Επιπτώσεις της Ηχορρύπανσης στα Αστικά Κέντρα ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εισηγητής : Ρουσέτος Λειβαδάρος, ρ. ΜΜΜ 14 Ιανουαρίου 2008 Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές

Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ανάλυση της συµπεριφοράς των πεζών ως προς τη διάσχιση οδών σε αστικές περιοχές Ε.Παπαδηµητρίου Γ.Γιαννής Ι.Γκόλιας ΕΜΠ - Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 5ο ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/49/EΚ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ 2008

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/49/EΚ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ 2008 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/49/EΚ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ 2008 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ & ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ με κυκλοφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες του ΕΛΙΝΑ στην πρόβλεψη και αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού θορύβου Εισηγητής :. Σκαρλάτος Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/µίου Πατρών

ραστηριότητες του ΕΛΙΝΑ στην πρόβλεψη και αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού θορύβου Εισηγητής :. Σκαρλάτος Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/µίου Πατρών ραστηριότητες του ΕΛΙΝΑ στην πρόβλεψη και αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού θορύβου Εισηγητής :. Σκαρλάτος Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/µίου Πατρών ΕΛΙΝΑ 29 Κράτη Μέλη Μέρος Α Παραγοντικό µοντέλο πρόβλεψης κυκλοφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Γουρδοµιχάλης, πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συνδέσµου ήµων Αθήνας Πειραιά. Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6. Εισήγηση

Γρηγόρης Γουρδοµιχάλης, πρόεδρος Περιβαλλοντικού Συνδέσµου ήµων Αθήνας Πειραιά. Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6. Εισήγηση Ιανουάριος 2008 Σελίδα 1 από 6 Εισήγηση «Η ηχορύπανση στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Μέθοδοι και προτάσεις αντιµετώπισής της» Σήµερα η ηχορύπανση αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ & ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΗΧΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ Ενώ η ηχητική ισχύς των οχημάτων μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ο εξωτερικός θόρυβος της επαφής ελαστικών-οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής Κύκλος Διαλέξεων Εφαρμογές της Ακουστικής στην Δόμηση 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων εισηγητής Νίκος Κ. Μπάρκας δρ. πολιτικός μηχανικός, duap ακουστικής LeMans

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» Dr. Κωνσταντίνος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ Οι μέθοδοι αξιολόγησης που αφορούν τον υπολογισμό της ακουστικής διάδοσης μεταξύ της πηγής και του δέκτη που

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

Οδοποιία ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr Ιωάννα Σπυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος: Μια Ανεπιθύμητη Εξωστρέφια Πτυχές του προβλήματος της ηχορρύπανσης

Θόρυβος: Μια Ανεπιθύμητη Εξωστρέφια Πτυχές του προβλήματος της ηχορρύπανσης Δρ. Γεώργιος Χαραλαμπόπουλος Διδάκτωρ Ακουστικής Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γενικός Διευθυντής Acoustic Science Ο.Ε. Θόρυβος: Μια Ανεπιθύμητη Εξωστρέφια Πτυχές του προβλήματος της ηχορρύπανσης Θεσμικό κενό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενότητα: Αναγνώριση Διεργασίας - Προσαρμοστικός Έλεγχος (Process Identification) Αλαφοδήμος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙΙ. Ανάλυση κυκλοφοριακής ικανότητας σε υπεραστικές οδούς περισσοτέρων των δύο λωρίδων κυκλοφορίας

Οδοποιία ΙΙ. Ανάλυση κυκλοφοριακής ικανότητας σε υπεραστικές οδούς περισσοτέρων των δύο λωρίδων κυκλοφορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονό ων Το ογράφων Μηχανικών ΕΜΠ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Οδοποιία ΙΙ Κωνσταντίνος Αντωνίου Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ antoniou@central.ntua.gr Ιωάννα Σπυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ο θόρυβος που παράγουν οι διάφορες δραστηριότητες αποτελεί αυτό που λέμε περιβαλλοντικό θόρυβο το σύνολο των ανεπιθύμητων αλλά και επιβλαβών θορύβων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή Η ανάλυση ευαισθησίας μιάς οικονομικής πρότασης είναι η μελέτη της επιρροής των μεταβολών των τιμών των παραμέτρων της πρότασης στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης. Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas

ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas Αρχές ηχοπροστασίας έναντι θορύβου, δονήσεων και κραδασμών σε Η/Μ εγκαταστάσεις, μεθοδολογία, πρόβλεψη, παραδείγματα εφαρμογής. Γιώργος Χατζηγεωργίου Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΠΕ-Β-1: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΠΕ-Β-1: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ Μάρτιος 006 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσµό που εκτίθεται σε θόρυβο πάνω από τα θεσµοθετηµένα όρια εξαιτίας της λειτουργίας του άξονα. Η έκθεση στο θόρυβο

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΥΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΥΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Δίνεται η ταχύτητα του ήχου στον αέρα. [705,5Hz, 714Hz, 336/697,2m, 332/697,2m, 709,75Hz, 8,5Hz]

Δίνεται η ταχύτητα του ήχου στον αέρα. [705,5Hz, 714Hz, 336/697,2m, 332/697,2m, 709,75Hz, 8,5Hz] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο - ΜΕΡΟΣ Β : ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLERΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο - ΜΕΡΟΣ Β : ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER 22. Ένας ακίνητος παρατηρητής βρίσκεται ανάμεσα σε δυο πανομοιότυπες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ Οι μέθοδοι αξιολόγησης που αφορούν τον υπολογισμό της ακουστικής διάδοσης μεταξύ της πηγής και του δέκτη που

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Περιβαλλοντικού Θορύβου στο χερσαίο µέτωπο της ΟΛΘ Α.Ε για το έτος 2015

Μετρήσεις Περιβαλλοντικού Θορύβου στο χερσαίο µέτωπο της ΟΛΘ Α.Ε για το έτος 2015 Μετρήσεις Περιβαλλοντικού Θορύβου στο χερσαίο µέτωπο της ΟΛΘ Α.Ε για το έτος 2015 Αθήνα, εκέµβριος 2015 24, Grigoriou E Environmental Measurements GR-14231 N. Ionia e-mail: info@alfameasurements.com Phone:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα.

Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Το λογισµικό εκπόνησης οικονοµοτεχνικών µελετών COBA. Η δυνατότητα εφαρµογής του στην Ελλάδα. Κ.Μ. Ευθυµίου Πολιτικός µηχανικός, Msc. Λέξεις κλειδιά: COBA, οικονοµοτεχνική µελέτη ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Α/Κ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΩΣ Α/Κ Κ1» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/ΕΚ & ΤΗΝ ΚΥΑ 13586/724/ΦΕΚ Β 384/28.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ Π. ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗ Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Συγκριτική διερεύνηση των παραµέτρων που επηρεάζουν την επικινδυνότητα στους Ελληνικούς αυτοκινητοδρόµους»

«Συγκριτική διερεύνηση των παραµέτρων που επηρεάζουν την επικινδυνότητα στους Ελληνικούς αυτοκινητοδρόµους» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ «Συγκριτική διερεύνηση των παραµέτρων που επηρεάζουν την επικινδυνότητα στους Ελληνικούς αυτοκινητοδρόµους»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 28/7/2006. ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Αποφ-3046/304/89 ΑΡΘΡΟΝ-12. ( ΦΕΚ-59/ /3-2-89) [ΙΣΧΥΕΙ απο ] ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Page 1 28/7/2006. ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Αποφ-3046/304/89 ΑΡΘΡΟΝ-12. ( ΦΕΚ-59/ /3-2-89) [ΙΣΧΥΕΙ απο ] ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Page 1 ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Αποφ-3046/304/89 ΑΡΘΡΟΝ-12. ( ΦΕΚ-59/ /3-2-89) [ΙΣΧΥΕΙ απο 18-2-90] ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1. Στόχος Τα κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ Φορέας του έργου: VOLTERRA Α.Ε. Έργο: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «XAΛΚΟΔΟΝΙΟ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 ο (βαθµοί 2) Σώµα µε µάζα m=5,00 kg είναι προσαρµοσµένο στο ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου και ταλαντώνεται εκτελώντας πέντε (5) πλήρης ταλαντώσεις σε χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που εκτίθεται σε θόρυβο πάνω από τα θεσμοθετημένα όρια εξαιτίας της λειτουργίας του άξονα. Η έκθεση στο θόρυβο έχει την έννοια της έκθεσης ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗ. ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 30 MHz ΕΩΣ 60 GHz.

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗ. ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 30 MHz ΕΩΣ 60 GHz. ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 30 MHz ΕΩΣ 60 GHz. Εισαγωγή Έχει παρατηρηθεί, ότι η εξασθένηση των ραδιοκυµάτων και µικροκυµάτων, που προκύπτει από βλάστηση, µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ιερεύνηση της επιρροής του φωτισµού αστικών και υπεραστικών οδών στη συχνότητα και σοβαρότητα των ατυχηµάτων µε χρήση λο

ΣΤΟΧΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ιερεύνηση της επιρροής του φωτισµού αστικών και υπεραστικών οδών στη συχνότητα και σοβαρότητα των ατυχηµάτων µε χρήση λο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Νικόλαος Μιτζάλης Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ ΣΤΟΧΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών

Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή Ικανότητα Υπεραστικών Οδών Κυκλοφοριακή ικανότητα ενός οδικού τµήµατος ορίζεται ως ο µέγιστος φόρτος που µπορεί να εξυπηρετηθεί όταν πληρούνται συγκεκριµένες λειτουργικές συνθήκες Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Συμπεριφοράς Κυκλοφορίας και Ασφάλειας των Πεζών που Στέλνουν Μηνύματα ή Περιηγούνται στο Διαδίκτυο

Διερεύνηση της Συμπεριφοράς Κυκλοφορίας και Ασφάλειας των Πεζών που Στέλνουν Μηνύματα ή Περιηγούνται στο Διαδίκτυο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής Διερεύνηση της Συμπεριφοράς Κυκλοφορίας και Ασφάλειας των Πεζών που Στέλνουν Μηνύματα ή Περιηγούνται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER. στην οποία ο ήχος μπορεί να ανακλαστεί.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER. στην οποία ο ήχος μπορεί να ανακλαστεί. 1. Ένας παρατηρητής A και ένα περιπολικό S (πηγή ήχου) αφού συναντηθούν στον ίδιο ευθύγραμμο δρόμο συνεχίζουν να κινούνται α πομακρυνόμενοι ο ένας από τον άλλον με σταθερές ταχύτητες. Η πηγή εκπέμπει ήχο

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc Ακουστική αιθουσών Ορισμός Θεωρούμε ηχητική πηγή που βρίσκεται μέσα σε μια αίθουσα. Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται απομακρυνόμενα από την πηγή μέχρις ότου συναντήσουν τα τοιχώματα της αίθουσας, εκεί όπου

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος υποδο?ών?εταφράζεταισε?ίαγενικότερηεξοικονό?ησηπαραγωγικώνπόρωνγιατηκοινωνία. τεχνικέςυποδο?ές,όπωςείναιαυτοκινητόδρο?οι,γέφυρεςκ.λ.π.ηκατασκευήτέτοιων Μιααπ τιςβασικέςλειτουργίεςτουκράτουςείναιοεφοδιασ?όςτηςκοινωνίας?εβασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Α Λυκείου Σελ. 1 από 8 ΟΔΗΓΙΕΣ: ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ: ΘΕΜΑ 1 Ο

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Α Λυκείου Σελ. 1 από 8 ΟΔΗΓΙΕΣ: ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ: ΘΕΜΑ 1 Ο ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα θα πρέπει να αναγραφούν στο Φύλλο Απαντήσεων που θα σας δοθεί χωριστά από τις εκφωνήσεις. 2. Η επεξεργασία των θεμάτων θα γίνει γραπτώς σε φύλλα Α4 ή σε τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ Οι μέθοδοι αξιολόγησης που αφορούν τον υπολογισμό της ακουστικής διάδοσης μεταξύ της πηγής και του δέκτη που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕ-Β-1: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕ-Β-1: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο θόρυβος, που προέρχεται από την κίνηση των μέσων μεταφοράς, αποτελεί την πιο διαδεδομένη και άμεσα αισθητή επίπτωση των μεταφορών στο περιβάλλον. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ. Η Ελληνική εμπειρία : ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΑΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ. Η Ελληνική εμπειρία : ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΑΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Η Ελληνική εμπειρία : ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΑΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΑΣ Χαρακτηριστικά Έργου : Συνολικό μήκος = 65,20 χμ Οδικό Δίκτυο = 31,3 Km. Δευτερεύων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα

Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα Χρήση Προσοµοίωσης για τη ιερεύνηση των Επιπτώσεων από την Κυκλοφορία Βαρέων Οχηµάτων στην Αθήνα Ματθαίος Καρλαύτης, Λέκτορας Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής Γιώργος Γιαννής, Λέκτορας Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, καθώς η παράμετρος χρόνος υποχρεωτικά μεταβάλλεται σε κάθε είδους κίνηση. Η επιλογή της χρονικής στιγμής t o

. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, καθώς η παράμετρος χρόνος υποχρεωτικά μεταβάλλεται σε κάθε είδους κίνηση. Η επιλογή της χρονικής στιγμής t o Στις ασκήσεις Κινητικής υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να δουλέψουμε. Ένας από αυτούς είναι με τη σωστή χρήση των εξισώσεων θέσης (κίνησης) και ταχύτητας των σωμάτων που περιγράφονται. Τα βήματα που ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ Α Α. ΚΙΝΗΣΗ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Στις ακόλουθες προτάσεις να διαλέξετε την σωστή απάντηση: 1. Ένα σημειακό αντικείμενο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

12-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα. Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού

12-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα. Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού 12-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού Κωνσταντίνος Αποστολέρης Πολιτικός Μηχανικός, MSc Φώτης Μερτζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ, Τεύχος 258, Οκτώβριος 2009 Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.) 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αποκατάσταση συνέπειας χρονοσειρών βροχόπτωσης Παράδειγµα Η ετήσια βροχόπτωση του σταθµού Κάτω Ζαχλωρού Χ και η αντίστοιχη βροχόπτωση του γειτονικού του σταθµού Τσιβλός Υ δίνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

του Αστικού Θορύβου: ένα ισόπλευρο τρίγωνο δράσεων

του Αστικού Θορύβου: ένα ισόπλευρο τρίγωνο δράσεων ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αντιµετώπιση του Αστικού Θορύβου: ένα ισόπλευρο τρίγωνο δράσεων Γιάννης Κοτζαµπασάκης Μέλος.Σ. ΣΠΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 14 Ιανουαρίου 2008 Στόχοι Παρουσίασης Ησηµασία του προβλήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΞΥΠΝΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΞΥΠΝΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΞΥΠΝΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Μιχελαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου

Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου Καθηγήτρια ΦΕΡΦΥΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ Τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ - ΕΠΙΠΛΟΥ Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου Η σχεδίαση με τον παραδοσιακό τρόπο απαιτεί αυξημένο χρόνο, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση τροχιάς. (α) (β) (γ) (δ) Σχήµα 2.5

Σχεδίαση τροχιάς. (α) (β) (γ) (δ) Σχήµα 2.5 Σχεδίαση τροχιάς Η πιο απλή κίνηση ενός βραχίονα είναι από σηµείο σε σηµείο. Με την µέθοδο αυτή το ροµπότ κινείται από µία αρχική θέση σε µία τελική θέση χωρίς να µας ενδιαφέρει η ενδιάµεση διαδροµή που

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα Κύκλος διαλέξεων ακουστικής Εισαγωγή στα θέματα In memoriam Χρήστου Κουτσοδημάκη Τι είναι ήχος? Ότι ακούω. (?) ΕΛΟΤ 263.1 Ήχος ορίζεται ως η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008», Ξάνθη, σελ. 225-233 Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ελένη Αρτέμη, Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου Α.1. Η µονάδα 1m/s 2 δηλώνει ότι : Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α (γ) η ταχύτητα του κινητού µεταβάλλεται κατά 1m/s σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που εκτίθεται σε θόρυβο πάνω από τα θεσμοθετημένα όρια εξαιτίας της λειτουργίας του άξονα. Η έκθεση στο θόρυβο έχει την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 1. Στερεό σώμα περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, υπό την επίδραση σταθερής ροπής. Ο ρυθμός παραγωγής έργου: α) ισούται με τη μεταβολή της ενέργειας του σώματος.

Διαβάστε περισσότερα

9 o Ε.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

9 o Ε.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 9 o Ε.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα: Α 2 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Ονοµατεπώνυµο:.. Πειραιάς 4 /12 / 2006 Οδηγίες: Στις τρεις πρώτες ερωτήσεις, να επιλέξτε την σωστή πρόταση. Προσοχή!! Υπάρχει και η πίσω σελίδα. Μην ξεχάσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΩΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΩΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΩΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Άγγελος Βασιλάς, Σπουδαστής ΕΜΠ Κωνσταντίνος Αποστολέρης, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Σοφία Βαρδάκη, Δρ. Αγρονόμος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. 1 η Ομάδα: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. 1 η Ομάδα: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 η Ομάδα: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Σύμφωνα με το νόμο της προσφοράς: α) Η προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού αυξάνεται όταν μειώνεται η τιμή του στην αγορά β) Η προσφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις η αποτυχία των νόµων της αγοράς Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις Εξαιρέσεις και η αποτυχία των νόµων της αγοράς στον τοµέα των µεταφορών 1. Ο ανταγωνισµός είναι αρκετά ισχυρός έτσι ώστε να ωθήσει την τιµή στο

Διαβάστε περισσότερα

METΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΛΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ

METΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΛΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ. Ε. Ι. Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑTΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ METΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΛΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ Χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ

ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο θόρυβος, που προέρχεται από την κίνηση των μέσων μεταφοράς, αποτελεί την πιο διαδεδομένη και άμεσα αισθητή επίπτωση των μεταφορών στο περιβάλλον. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4 Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4.1. Εισαγωγή Ο σιδηρόδροµος ως µέσο µεταφοράς ορίζεται από δύο συνιστώσες: Το τροχαίο υλικό και τη σιδηροδροµική υποδοµή. Με τον όρο τροχαίο υλικό εννοούµε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 1 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα στο σχήμα και ονόμασε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ. Δανάη Βουτσινά

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ. Δανάη Βουτσινά Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ Δανάη

Διαβάστε περισσότερα

Στην ουσία η Φωτογραµµετρία: Χ, Υ, Ζ σηµείων Γραµµικό σχέδιο Εικονιστικό προϊόν

Στην ουσία η Φωτογραµµετρία: Χ, Υ, Ζ σηµείων Γραµµικό σχέδιο Εικονιστικό προϊόν Στην ουσία η Φωτογραµµετρία: Χ, Υ, Ζ σηµείων Γραµµικό σχέδιο Εικονιστικό προϊόν Επεξήγηση Μηχανισµού Προσοµοίωση της ανθρώπινης όρασης B A C Μαθηµατική γεωµετρική περιγραφή ενός φυσικού φαινοµένου ΗΦωτογραµµετρική

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕ-Β-1: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΕ-Β-1: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ Ιούνιος 007 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που εκτίθεται σε θόρυβο πάνω από τα θεσμοθετημένα όρια εξαιτίας της λειτουργίας του άξονα. Η έκθεση στο θόρυβο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δρ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. 1 η Ομάδα: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. 1 η Ομάδα: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 η Ομάδα: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Σύμφωνα με το νόμο της προσφοράς: α) Η προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού αυξάνεται όταν μειώνεται η τιμή του στην αγορά β) Η προσφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 20 εκέµβρη 2015 Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 20 εκέµβρη 2015 Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α Α.1. 1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 2 εκέµβρη 215 Κινηµατική Υλικού Σηµείου Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α Οταν η κίνηση είναι ευθύγραµµη οµαλή, το κινητό διανύει (γ) ίσες µετατοπίσεις σε ίσους

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης Κεφάλαιο 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το σηµαντικό στην επιστήµη δεν είναι να βρίσκεις καινούρια στοιχεία, αλλά να ανακαλύπτεις νέους τρόπους σκέψης γι' αυτά. Sir William Henry Bragg 5.1 Ανακεφαλαίωση της διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ & Διάδοση ΗΜ Κυμάτων

ΗΜ & Διάδοση ΗΜ Κυμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΗΜ & Διάδοση ΗΜ Κυμάτων Ενότητα 3: Μηχανισμοί Διάδοσης ΗΜ Κυμάτων Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas. Noise and Vibration Control Requirements, Design & Case Studies Hotels

ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas. Noise and Vibration Control Requirements, Design & Case Studies Hotels ENERGY in BUILDINGS Northern Hellas Noise and Vibration Control Requirements, Design & Case Studies Hotels Γιώργος Χατζηγεωργίου Πολιτικός Μηχανικός, MSc Σύµβουλος Ακουστικής, MSc Email : info@acoustical.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 7η Ενότητα Μονάδες, εντολές Text, List, μετρήσεις, μετασχηματισμοί και άσκηση χάραξης

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 7η Ενότητα Μονάδες, εντολές Text, List, μετρήσεις, μετασχηματισμοί και άσκηση χάραξης Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 7η Ενότητα Μονάδες, εντολές Text, List, μετρήσεις, μετασχηματισμοί και άσκηση χάραξης Τσιούκας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Δρ. Πολ. Μηχ. Κόκκινος Οδυσσέας

ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Δρ. Πολ. Μηχ. Κόκκινος Οδυσσέας ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δρ. Πολ. Μηχ. Κόκκινος Οδυσσέας Σχεδιασμός αντικειμένων, διεργασιών, δραστηριοτήτων (π.χ. τεχνικά έργα, έπιπλα, σκεύη κτλ) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (conceptual design) ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων 1. Εισαγωγή Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέµατα δικτύων διανοµής

Ειδικά θέµατα δικτύων διανοµής Ειδικά θέµατα δικτύων διανοµής Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος

ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος 1. Θόρυβος Θόρυβος είναι κάθε υπερβολικός ή ανεπιθύμητος ήχος ο οποίος προκαλεί στον αποδέκτη άνθρωπο δυσφορία ή ακόμα και απώλεια ακοής. Δεκάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO > Επιπτώσεις στην υγεία 1 Το 1993 οµάδα εργασίας της WHO 1 προσδιόρισε και ανέφερε τις σηµαντικότερες επιπτώσεις του θορύβου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ. Φωτεινή Κεχαγιά Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. ιδάκτωρ Α.Π.Θ. Νίκος Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµ. Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα