2. Υπολογισµός της απόδοσης αντιθορυβικού ηχοπετάσµατος σε δύο διαστάσεις (ISO )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Υπολογισµός της απόδοσης αντιθορυβικού ηχοπετάσµατος σε δύο διαστάσεις (ISO 9613-2)"

Transcript

1 1 Βέλτιστος σχεδιασµός ηχοπετάσµατος, για την προστασία κατοικιών έναντι ηχορύπανσης από οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο µε χρήση 3D µοντέλου διάδοσης θορύβου. Αναστάσιος Ι. Βασιλειάδης Εταιρία Μελετών Ακουστικής (Ε.Μ.Α. Ο.Ε), Ελλάδα. Περίληψη ρόµοι υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου και υψηλών ταχυτήτων διασχίζουν και θα εξακολουθήσουν στο µέλλον να διασχίζουν κατοικηµένες περιοχές. Το πρόβληµα της ηχορύπανσης και οι µακροχρόνιες βλαβερές συνέπειες στον άνθρωπο από τις υψηλές στάθµες θορύβου, είναι εδώ και χρόνια καταγεγραµµένο. Οι λύσεις επίσης είναι γνωστές και περιλαµβάνουν κυρίως τη λήψη παθητικών µέτρων ηχοπροστασίας από αντιθορυβικά ηχοπετάσµατα τοποθετηµένα στις άκρες των δρόµων. Η εξέλιξη σύγχρονων 3D µοντέλων διάδοσης του θορύβου παρέχουν στο µελετητή ισχυρά εργαλεία για τον υπολογισµό της στάθµης ηχητικής πίεσης στο χώρο γύρω από ένα δρόµο και τη βέλτιστη διαστασιολόγηση αντιθορυβικού ηχοπετάσµατος για τη προστασία των κατοικιών πλησίον της οδού. Η παρούσα εργασία στοχεύει στη παρουσίαση της µεθοδολογίας αυτής τονίζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της και δίνοντας έµφαση στα απαιτούµενα δεδοµένα εισόδου, στα βήµατα που ακολουθούνται και στα δεδοµένα εξόδου που λαµβάνονται αξιοποιόντας το παράδειγµα πρόσφατης µελέτης στην οδό Π. Νικολαϊδη στο Πέραµα Αττικής.

2 2 1. Εισαγωγή Ο θόρυβος αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες υποβάθµισης του περιβάλλοντος και εποµένως της ποιότητας ζωής. Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) το 50% του πληθυσµού των χωρών που ανήκουν στον OECD (πάνω από 330 εκ. άνθρωποι) κατοικούν σε περιοχές που τα επίπεδα θορύβου ξεπερνούν τα όρια όχλησης ενώ το 15% του πληθυσµού (περισσότερο από 110 εκ.) κατοικούν σε περιοχές που τα επίπεδα θορύβου ξεπερνούν το µέγιστο επιτρεπτό επίπεδο. Σύµφωνα µε πρόσφατες εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 20-25% του πληθυσµού των πιο αναπτυγµένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενοχλείται από τον κυκλοφοριακό θόρυβο ενώ το, 19% του συνολικού πληθυσµού κατοικεί σε περιοχές µε υψηλά επίπεδα θορύβου (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα [1]). Το πρόβληµα της ηχορύπανσης και οι βλαβερές επιπτώσεις στον άνθρωπο από τη µακροχρόνια έκθεση σε υψηλές στάθµες θορύβου, είναι εδώ και χρόνια καταγεγραµµένο και αφορά όχι µόνο επιπτώσεις στην ακοή αλλά και συνολικές φυσιολογικές και ψυχολογικές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισµό. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, πέραν της έρευνας που διενεργεί για τις επιπτώσεις του θορύβου στον άνθρωπο, έχει ορίσει ανώτερα όρια για την έκθεση σε θόρυβο στις πόλεις εντός και εκτός κατοικιών (Berglund [2]). ρόµοι υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου και υψηλών ταχυτήτων διασχίζουν και θα εξακολουθήσουν στο µέλλον να διασχίζουν κατοικηµένες περιοχές. Στη χώρα µας καταµετρούνται, πέραν της ΠΑΘΕ που διασχίζει ή περνά δίπλα από κατοικηµένες περιοχές, δεκάδες λεωφόροι σε πόλεις µε βεβαρηµένο κυκλοφοριακό φόρτο και πρόβληµα θορύβου. Έρευνες έχουν καταγράψει το πρόβληµα εδώ και χρόνια. Βασισµένο σε µελέτες και µετρήσεις του ΥΠΕΧΩ Ε πάνω από το 60% του πληθυσµού της Αθήνας και του Πειραιά κατοικεί κάτω από µη επιτρεπτά υψηλά επίπεδα θορύβου. Αυτή η κατάσταση είναι κυρίως λόγω της αυξηµένης κυκλοφοριακής κίνησης και κυρίως λόγω των δικύκλων. Επίσης στις ηµέρες µας, σχεδιάζονται και υλοποιούνται εκατοντάδες χιλιόµετρα νέων οδικών έργων όπως η Αττική, η Εγνατία, η Ιόνια Οδός και άλλοι αυτοκινητόδροµοι, δίπλα σε κατοικηµένες περιοχές, για τα οποία εάν δεν προβλεφθούν κατάλληλα µέτρα αντιθορυβικής προστασίας, θα επιβαρύνουν ακόµα περισσότερο το αστικό ακουστικό περιβάλλον. Η αυξανόµενη αξιοποίηση αντιθορυβικών ηχοπετασµάτων σε συνδυασµό µε άλλα µέτρα παθητικής ηχοπροστασίας (πχ αντιθορυβικοί ασφαλτοτάπητες) και ενεργητικής ηχοπροστασίας (αυστηρές προδιαγραφές και έλεγχος ακουστικών εκποµπών από τα οχήµατα, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις) στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσµο, αντικατοπτρίζει το αυξανόµενο ενδιαφέρον του κοινού για την αντιµετώπιση της ηχορύπανσης που προέρχεται από µεγάλα έργα υποδοµής και ειδικότερα από συγκοινωνιακά έργα οδών και σιδηροδρόµων.

3 3 Η αύξηση της ευαισθητοποίησης των κατοίκων και των φορέων και η συνεπαγόµενη αύξηση της ζήτησης για εγκατάσταση αντιθορυβικών ηχοπετασµάτων έχει προκαλέσει αφενός την άνθιση της βιοµηχανίας παραγωγής ειδικών αντιθορυβικών υλικών για ηχοπετάσµατα και έχει ωθήσει βιοµηχανία και φορείς στην υιοθέτηση αυστηρών και εξελιγµένων ακουστικών, µηχανικών και αισθητικών προδιαγραφών για τα ηχοπετάσµατα (Kotzen [3]). Επίσης, το ενδιαφέρον για ένα πιο ήσυχο περιβάλλον σε περιοχές που διαπερνούνται από συγκοινωνιακά έργα, ώθησε τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσουν το νοµικό πλαίσιο µε βάση το οποίο τοπικές αρχές, και φορείς διαχείρισης των έργων αυτών κινητοποιούνται για τον περιορισµό του θορύβου σε αστικές και ηµιαστικές περιοχές στις οποίες εµφανίζεται το πρόβληµα αυξηµένου οδικού κυκλοφοριακού θορύβου. Στην Ελλάδα, σε αναφορά µε τους δείκτες που αξιοποιούνται και τα ανώτερα εκπεµπόµενα όρια θορύβου που προέρχεται από τη κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα ισχύει η Υπουργική Απόφαση του 1992 (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως [4]) η οποία καθορίζει ότι ως δείκτης κυκλοφοριακού θορύβου καθορίζεται είτε α) Η Ισοδύναµη Συνεχής Στάθµη Θορύβου L eq κατά την χρονική από έως 20.00, είτε β) ο είκτης L 10 (18 ώρες) που είναι η αριθµητική µέση τιµή των 18 ξεχωριστών ωριαίων τιµών του L 10 (από ). Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις το µετρούµενο µέγεθος είναι η Α-σταθµισµένη στάθµη ηχητικής πίεσης η οποία εκφράζεται σε db(a). Ως ανώτατα επιτρεπόµενα όρια των ανωτέρω περιγραφοµένων δεικτών κυκλοφοριακού θορύβου καθορίζονται τα ακόλουθα:α) Για τον δείκτη L eq (8-20 ωρ.) τα 67 db(a) και β) Για τον δείκτη L 10 (18 ωρ.) τα 70 db(a) µετρούµενο σε απόσταση 2,0 m. από την πρόσοψη των πλησιέστερων, προς το oδικό έργο, κτηρίων της πολεοδοµικής ενότητας. 2. Υπολογισµός της απόδοσης αντιθορυβικού ηχοπετάσµατος σε δύο διαστάσεις (ISO ) Ένα ηχοπέτασµα είναι µια στερεή επιφάνεια αποτελούµενη από ειδικό ηχοµονωτικό υλικό, τοποθετηµένη όρθια, µε τέτοιο τρόπο µεταξύ της πηγής θορύβου και ενός δέκτη έτσι ώστε να επιτυγχάνει τη µείωση του θορύβου στο δέκτη δηµιουργώντας τη λεγόµενη «ακουστική σκιά». Για τον υπολογισµό της ηχοστάθµης πίσω από την επιφάνεια του ηχοφράγµατος, στην περιοχή της σκιάς, χρησιµοποιούνται οι νόµοι της γεωµετρικής οπτικής (θεωρία Kirchhoff Fresnel). Κατά το διεθνές πρότυπο ISO (ISO [5]), η παράµετρος ηχοµείωσης D Ζ υπολογίζεται από τις παρακάτω εξισώσεις µε βάση τη σχετική γεωµετρική θέση πηγής ηχοπετάσµατος - δέκτη: D Z = 10 log 10 ( 3 + ( C 2 / λ ) C 3 z K met ), σε db (1)

4 4 όπου: λ C 2 ή C 2 το µήκος κύµατος στην υπό εξέταση οκταβική κεντρική συχνότητα = 20 για περιπτώσεις που λαµβάνονται υπόψη απλές ανακλάσεις του εδάφους = 4 για περιπτώσεις που το έδαφος µοντελοποιείται µε εικονικές πηγές C 3 = ( 1 + (5 λ / e ) 2 ) / ( 1/3 + ( 5 λ / e ) 2 ) (2) για πολλαπλά ηχοφράγµατα ή διακριτού πάχους ηχοφράγµατα ή C 3 = 1 για απλά ηχοφράγµατα e απόσταση µεταξύ ηχοφραγµάτων στη κατεύθυνση µεταξύ πηγής και δέκτη K met ιόρθωση για µετεωρολογικές επιδράσεις όπως: Κ met = exp ( - ( 1 / 2000 ) ( ( d ss d sr d ) / 2z ) ½ ) ) για z > 0 (3) ή Κ met = 1 για όλες τις άλλες τιµές το z ή για πλευρική περίθλαση d ss απόσταση µεταξύ πηγής και άκρου του ηχοφράγµατος d sr απόσταση µεταξύ άκρου του ηχοφράγµατος και δέκτη a απόσταση παράλληλη προς το ηχόφραγµα µετρηµένη µεταξύ της πηγής και του δέκτη d απόσταση µεταξύ πηγής και δέκτη z = [ ( d ss + d sr + e) 2 + a 2 ] 1/2 d (4) Σχεδιάγραµµα 1: Θέση πηγής ηχοπετάσµατος δέκτη (Πλάγια τοµή) Σχεδιάγραµµα 2: Θέση πηγής ηχοπετάσµατος δέκτη (Κατακόρυφη τοµή)

5 5 3. Μεθοδολογία σχεδιασµού αντιθορυβικών ηχοπετασµάτων Ο σχεδιασµός ενός αντιθορυβικού ηχοπετάσµατος αφορά τον προσδιορισµό µιας σειράς παραµέτρων όπως α) της αρχής β) του τέλους γ) του ύψους δ) της απόστασης από το δρόµο ε) της µορφής και ε) του υλικού που το αποτελεί. Ο προσδιορισµός των παραπάνω παραµέτρων είναι αντικείµενο ειδικής ακουστικής µελέτης και στη χώρα µας γίνεται σε αναφορά µε τα όρια που τίθενται στην Υπουργική Απόφαση του 1992 (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως [4]) και τη µεθοδολογία που περιγράφεται στις «Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης οριστικής µελέτης ηχοπετάσµατος για τη προστασία από οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο» την οποία έχει εκδώσει το ΥΠΕΧΩ Ε (ΥΠΕΧΩ Ε [6]) Η αναγκαιότητα σωστής διαστασιολόγησης ενός ηχοπετάσµατος είναι προφανής. Η υποδιαστασιολόγηση ενός ηχοπετάσµατος οδηγεί µετά τη κατασκευή στην µη προστασία ορισµένων προσόψεων οι οποίες θα µπορούσαν να προστατευθούν, ενώ η υπερδιαστασιολόγηση οδηγεί στη σπατάλη δαπανών. 4. Προσδιορισµός της ακουστικής ισχύος ενός δρόµου Ο προσδιορισµός της ακουστικής ισχύος ενός δρόµου είναι απαραίτητος και απαιτεί το πρώτο βήµα για τον οποιοδήποτε υπολογισµό που αφορά τον σχεδιασµό ενός αντιθορυβικού ηχοπετάσµατος. Τα δεδοµένα που λαµβάνονται από περιστασιακές ακουστικές µετρήσεις στα άκρα των δρόµων για το προσδιορισµό της ακουστικής ισχύος µιας οδού και στις προσόψεις των υπό µελέτη κατοικιών για τη διερεύνηση του εάν βρίσκονται ή όχι εντός των ορίων της νοµοθεσίας (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως [4]) δεν είναι πάντοτε αντιπροσωπευτικά της κατάστασης που επικρατεί όσον αφορά το θόρυβο στη περιοχή και µπορούν να οδηγήσουν σε σφάλµατα αναλόγως του εάν την ηµέρα που πραγµατοποιηθούν ακουστικές µετρήσεις υπάρχουν ευµενείς ή δυσµενείς κυκλοφοριακές και µετεωρολογικές συνθήκες. Στη πράξη απαιτούνται ετήσιες ακουστικές µετρήσεις που είναι πολύ δύσκολο και δαπανηρό να πραγµατοποιηθούν και ακόµα εάν γίνουν πάλι εισαγάγουν µια σειρά από αβεβαιότητες που θα µετασχηµατιστούν µέσω των υπολογισµών σε λάθη στη διαστασιολόγηση. Παρόλο ότι η θέση που ακολουθεί αποτελεί προϊόν εκτεταµένης συζήτησης για την οποία η επιστηµονική κοινότητα δεν έχει ακόµα καταλήξει, σήµερα αποδεικνύεται περισσότερο ακριβής, αξιόπιστη και αποδοτική η αξιοποίηση δεδοµένων κυκλοφοριακού φόρτου (τα οποία συλλέγονται ακόµα και σε ετήσια βάση µε µικρότερο κόστος και µε µικρότερες αβεβαιότητες) σε συνδυασµό µε µεθόδους προσδιορισµού της ακουστικής ισχύος του δρόµου από τα δεδοµένα κυκλοφοριακού φόρτου, παρά οι εκτεταµένες ακουστικές µετρήσεις σε θέσεις γύρω από το δρόµο.

6 6 Υπάρχουν αρκετές µέθοδοι προσδιορισµού της ακουστικής ισχύος ενός δρόµου από τα δεδοµένα κυκλοφοριακού φόρτου. Οι περισσότερες από αυτές αξιοποιούν πειραµατικά δεδοµένα για την εξαγωγή του δείκτη ακουστικής ισχύος L w και απαιτούν ως δεδοµένα εισόδου τις παρακάτω παραµέτρους: α) Μέσος αριθµός αυτοκινήτων ανά ώρα β) Μέσος αριθµός βαρέων οχηµάτων ανά ώρα ή ποσοστό βαρέων οχηµάτων γ) Μέση ταχύτητα αυτοκινήτων δ) Μέση ταχύτητα βαρέων οχηµάτων ε) τύπος καταστρώµατος της οδού στ) τύπος κυκλοφορίας (συνεχής, επιβραδυνόµενη, επιταχυνόµενη, διακοπτόµενη µε φωτεινούς σηµατοδότες) ζ) τύπος οδού η) κλίση οδού. Οι µέθοδοι υπολογισµού που έχουν προταθεί για αυτό το σκοπό είναι δεκάδες και µόνο τα τελευταία χρόνια, µετά την υιοθέτηση της περιβαλλοντικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιολόγηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου [Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [7]), συστήνεται για τον οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο αποκλειστικά η χρήση της γαλλικής µεθόδου υπολογισµού, XP-S (Ministere Des Transports [8]). 5. Βέλτιστος σχεδιασµός αντιθορυβικού ηχοπετάσµατος σε τρεις διαστάσεις Η θεώρηση ενός απλού µοντέλου διάδοσης του θορύβου, από µια πηγή σφαιρικής συµµετρίας, σε ένα δέκτη, µέσω µιας διαδροµής κατά την οποία ορθώνεται ένα ηχοπέτασµα µε συγκεκριµένες ιδιότητες, όπως παρουσιάστηκε σε προηγούµενη παράγραφο (ISO [5]), δεν είναι επαρκής για τον βέλτιστο υπολογισµό των διαστάσεων ενός ηχοπετάσµατος, διότι συντρέχουν µια σειρά από λόγοι τους οποίους εξετάζουµε παρακάτω. 5.1 Μοντελοποίηση δρόµων µε γραµµικές ηχητικές πηγές Ένας δρόµος δεν είναι µια σηµειακή ηχητική πηγή σφαιρικής συµµετρίας όσον αφορά τη διάδοση της ηχητικής ενέργειας αλλά είναι µια γραµµική πηγή θορύβου ηµι-κυλινδρικής συµµετρίας. Αυτό σηµαίνει ότι για κατά τους υπολογισµούς πρέπει να εκτελεστεί κάποια λογική τµηµατοποίησης του δρόµου (Σκαρλάτος [9]) και να ληφθεί πλέον κάθε µεµονωµένο τµήµα ως ξεχωριστή πηγή θορύβου. Η διαδικασία αυτή εισαγάγει δύο προβλήµατα. Το ένα έχει να κάνει µε τη πυκνότητα της τµηµατοποίησης για την οποία σε όσο περισσότερα τµήµατα χωρίζεται µια γραµµική πηγή τόσο πλησιέστερα στη πραγµατικότητα αποτελέσµατα λαµβάνονται κατά τους υπολογισµούς αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται ραγδαία και ο υπολογιστικός φόρτος. Το δεύτερο έχει να κάνει µε την αναγκαιότητα επιτάχυνσης της παραπάνω διαδικασίας µε το διαχωρισµό των τµηµάτων, σε τµήµατα που συνεισφέρουν καθοριστικά στη διάδοση του θορύβου προς το δέκτη, τα οποία θα ληφθούν υπόψη στους υπολογισµούς και σε τµήµατα των οποίων η συνεισφορά είναι αµελητέα άρα δεν θα ληφθούν υπόψη στους υπολογισµούς.

7 7 Για να εξεταστεί η σηµασία υιοθέτησης µοντέλων που αξιοποιούν γραµµικές ηχητικές πηγές µε τµηµατοποίηση έναντι σηµειακών πηγών, στα πλαίσια αυτής της εργασίας πραγµατοποιήθηκε το παρακάτω πείραµα. Θεωρήθηκε ευθεία γραµµική ακουστική πηγή και δέκτης σε κάθετη απόσταση µεταξύ τους 20m και 1m πάνω από πλήρως ανακλαστικό οριζόντιο επίπεδο. Η ακουστική ισχύς της γραµµικής πηγής ρυθµίστηκε έτσι ώστε στο δέκτη να λαµβάνεται στάθµη ακουστικής πίεσης 80dB(A). Το αποτέλεσµα των υπολογισµών φαίνεται στο σχεδιάγραµµα 3. Σχεδιάγραµµα 3: Υπολογισµός διάδοσης θορύβου µε γραµµική πηγή. Ισοθορυβικές καµπύλες στο οριζόντιο επίπεδο 1m πάνω από το έδαφος Στη συνέχεια θεωρήθηκε σηµειακή ακουστική πηγή και δέκτης σε απόσταση µεταξύ τους 20m και 1m πάνω από πλήρως ανακλαστικό οριζόντιο επίπεδο. Η ακουστική ισχύς της γραµµικής πηγής ρυθµίστηκε έτσι ώστε στο δέκτη να λαµβάνεται στάθµη ακουστικής πίεσης 80dB(A). Το αποτέλεσµα των υπολογισµών φαίνεται στο σχεδιάγραµµα 4. Σχεδιάγραµµα 4: Υπολογισµός διάδοσης θορύβου µε σηµειακή πηγή Ισοθορυβικές καµπύλες στο οριζόντιο επίπεδο 1m πάνω από το έδαφος Στη συνέχεια θεωρήθηκε ηχοπέτασµα µεγάλου µήκους σε σχέση µε την απόσταση πηγής δέκτη, µε µηδενική ηχοπερατότητα τοποθετηµένο παράλληλα µε το δρόµο και στα δύο µοντέλα, σε απόσταση 10m ενδιάµεσα

8 8 από το δρόµο και το δέκτη. Το ύψος του ηχοπετάσµατος ρυθµίστηκε και στις δύο περιπτώσεις έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ηχοµείωση 10dB, δηλαδή 70dB(A) στάθµη ακουστικής πίεσης στο δέκτη. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου στη περίπτωση θεώρησης µοντέλου γραµµικής πηγής το ηχοπέτασµα διαστασιολογήθηκε στο ύψος των 3,75 m, ενώ στη περίπτωση θεώρησης σηµειακής πηγής το ηχοπέτασµα διαστασιολογήθηκε στο ύψος των 3m. Θεωρώντας στο µοντέλο της γραµµικής πηγής (που προσιδιάζει περισσότερο στη πραγµατικότητα) ηχοπέτασµα ύψους 3m, τότε στο δέκτη υπολογίζει ότι λαµβάνει 72 db(a), 2 db δηλαδή πάνω από το στόχο. Από το πείραµα προκύπτει ότι θεωρώντας κανείς γραµµική πηγή για το δρόµο, οδηγείται σε σηµαντική υποδιαστασιολόγηση του ηχοπετάσµατος. 5.2 Μοντελοποίηση δρόµων µε πολλαπλές παράλληλες γραµµικές ηχητικές πηγές Ένας δρόµος δεν είναι µόνο µία γραµµική ηχητική πηγή αλλά περισσότερες από µία γραµµικές ηχητικές πηγές, εξαιτίας του γεγονότος ότι σε ένα δρόµο υπάρχουν συνήθως περισσότερες από µία λωρίδες κυκλοφορίας σε διαφορετική απόσταση από τον άξονα του δρόµου, και εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχουν περισσότερες από µία κατευθύνσεις µε αντίστροφη µάλιστα κλίση. Συνεπώς από ένα απλό τµήµα δρόµου που περνά µπροστά από την υπό εξέταση πρόσοψη, προκύπτουν τελικά πολλαπλάσιες τµηµατοποιηµένες πηγές θορύβου οι οποίες συµβάλλουν από διαφορετικές διαδροµές προς το δέκτη κάθε φορά µε διαφορετικά εµπόδια µεταξύ πηγής και δέκτη. Η ύπαρξη περισσότερων λωρίδων κυκλοφορίας και επηρεάζει συνήθως τους υψηλότερους ορόφους στις προσόψεις των ενοχλούµενων και εάν δεν µοντελοποιηθούν σωστά δύναται να οδηγήσουν σε λάθος συµπεράσµατα για τους πάνω ορόφους. Για να εξεταστεί η σηµασία υιοθέτησης µοντέλων που αξιοποιούν πολλαπλές γραµµικές ηχητικές πηγές, στα πλαίσια αυτής της εργασίας πραγµατοποιήθηκε το παρακάτω πείραµα. Θεωρήθηκε ευθεία γραµµική ακουστική πηγή και τοποθετήθηκε σε ύψος και 1m πάνω από πλήρως ανακλαστικό οριζόντιο επίπεδο. Στη συνέχεια σε άλλο µοντέλο θεωρήθηκαν 4 παράλληλες ευθείες γραµµικές ακουστικές πηγές τοποθετηµένες σε απόσταση µεταξύ τους 3m, αναπαριστώντας ένα δρόµο διπλής κατεύθυνσης µε 2+2 λωρίδες ανά κατεύθυνση. Οι πηγές βρίσκονται επίσης 1m πάνω από πλήρως ανακλαστικό οριζόντιο επίπεδο Η ακουστική ισχύς των γραµµικών πηγών ρυθµίστηκε έτσι ώστε και στα δύο µοντέλα στην ίδια θέση σε απόσταση από το δρόµο να λαµβάνεται η ίδια στάθµη ακουστικής πίεσης.. Θέλοντας να µοντελοποιηθεί δρόµος µε έντονη κλίση στο µοντέλο µε τις πολλαπλές γραµµικές πηγές, οι δύο πιο αποµακρυσµένες πηγές από το δέκτη τέθηκαν σε αυξηµένη κατά 2,5dB ακουστική ισχύ σε σχέση µε τις δύο πλησιέστερες. Και στα δύο µοντέλα θεωρήθηκε ηχοπέτασµα µεγάλου µήκους σε σχέση µε την απόσταση πηγής δέκτη, µε µηδενική ηχοπερατότητα παράλληλο προς το

9 9 δρόµο ύψους 4m. Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών στις δύο περιπτώσεις απεικονίζονται στα διαγράµµατα 5 και 6 όπου φαίνεται ότι σε υψηλότερες θέσεις δέκτη υπάρχει διαφορά στους υπολογισµούς. Σχεδιάγραµµα 5: Υπολογισµός διάδοσης θορύβου µε µία γραµµική πηγή Ισοθορυβικές καµπύλες σε κατακόρυφο επίπεδο κάθετο προς το δρόµο Σχεδιάγραµµα 6: Υπολογισµός διάδοσης θορύβου µε 4 πηγές Ισοθορυβικές καµπύλες σε κατακόρυφο επίπεδο κάθετο προς το δρόµο 5.3 Ενσωµάτωση αντανακλαστικών ή ηχοαπορροφητικών επιφανειών στο µοντέλο οµικές επιφάνειες που υπάρχουν στη περιοχή αντανακλούν σε ένα βαθµό και απορροφούν σε κάποιο άλλο την ηχητική ενέργεια προς το δέκτη όπου σύµφωνα µε τη θεωρία (Σκαρλάτος [9]) αντιστοιχούν σε εικονικές πηγές

10 10 δεύτερης, τρίτης τάξης κ.ο.κ. Αυτές οι πηγές έχουν διαφορετική ακουστική ισχύ (αναλόγως της ηχοαπορρόφησης) και σχηµατίζουν διαφορετική διαδροµή προς το δέκτη κάθε φορά µε διαφορετικά εµπόδια µεταξύ πηγής και δέκτη. Για να εξεταστεί η σηµασία ενσωµάτωσης των αντανακλαστικών επιφανειών στο µοντέλο υπολογίσαµε την επίδραση που έχει µια κατοικία ύψους 6m σε απόσταση 21m από το δρόµο και ένα ηχοπέτασµα 3m τοποθετηµένο στα 10m από το δρόµο παράλληλα µε αυτόν σε δύο περιπτώσεις: α) στη περίπτωση που όλες οι επιφάνειες (κατοικία και ηχοπέτασµα) είναι µη αντανακλαστικές (Σχεδιάγραµµα 7) και β) στη περίπτωση που όλες οι επιφάνειες είναι πλήρως ανακλαστικές. (Σχεδιάγραµµα 8). Στη πρώτη περίπτωση στο δέκτη (1m έµπροσθεν της οικίας) καταγράφονται 72dB (A) και στη δεύτερη περίπτωση 75dB(A). Εάν ο µελετητής δεν λάβει υπόψη του τις ηχοανακλάσεις τότε ενδέχεται να υποδιαστασιολογήσει το ηχοπέτασµα λησµονώντας ότι ενδέχεται να χρειάζεται και κάποιου είδους ηχοαπορρόφηση. Πράγµατι τροποποιόντας το µοντέλο, λαµβάνοντας υπόψη ηχοανακλάσεις και διαστασιολογόντας ένα υψηλότερο ηχοπέτασµα ύψους 4m µε τα πρώτα 2m ηχοαπορροφητικό υλικό µε συντελεστή ηχοαπορρόφησης (α = 0,8) υπολογίζονται καλύτερες στάθµες θορύβου (Σχεδιάγραµµα 9) Σχεδιάγραµµα 7: Υπολογισµός διάδοσης θορύβου χωρίς να λαµβάνεται υπόψη οι αντανάκλαση του ήχου. Ισοθορυβικές καµπύλες στο οριζόντιο επίπεδο 1m πάνω από το έδαφος

11 11 Σχεδιάγραµµα 8: Υπολογισµός διάδοσης θορύβου µε το να λαµβάνεται υπόψη οι αντανάκλαση του ήχου. Ισοθορυβικές καµπύλες στο οριζόντιο επίπεδο 1m πάνω από το έδαφος Σχεδιάγραµµα 9: Υπολογισµός διάδοσης θορύβου µε το να λαµβάνεται υπόψη οι αντανάκλαση του ήχου έχοντας θεωρήσει υψηλότερο ηχοπέτασµα και ηχοαπορρόφηση. Ισοθορυβικές καµπύλες στο οριζόντιο επίπεδο 1m πάνω από το έδαφος 5.4 Μετεωρολογικές συνθήκες Οι µετεωρολογικές συνθήκες κυρίως όσον αφορά τη πνοή του ανέµου (Σκαρλάτος [9]) επηρεάζουν τη µετάδοση του θορύβου. Ο υπολογισµός συνεπώς πρέπει να λάβει υπόψη το ποσοστό των ηµερών καθ έτος που ο άνεµος πνέει από κάθε διαφορετική κατεύθυνση (µε διακριτές τιµές ανά 20 ο ) και να κάνει την απαραίτητη συνόρθωση στο αποτέλεσµα. 5.5 Ηχοπέτασµα µεταβλητού ύψους Το ηχοπέτασµα που σχεδιάζεται δεν οφείλει να έχει ενιαίο ύψος αλλά οφείλει να έχει το ελάχιστο κατάλληλο ύψος, ακόµα και µεταβλητό, έτσι ώστε µε την ελάχιστη επιφάνεια υλικού να επιτυγχάνεται ο στόχος της µελέτης. Έτσι το ηχοπέτασµα δεν µοντελοποιείται απαραίτητα ως ένα ενιαίο

12 12 εµπόδιο σταθερού ύψους αλλά τµηµατοποιείται και αυτό σε περισσότερα από ένα τµήµατα µε µεταβλητό ύψους, εισάγοντας µε αυτό τον τρόπο άλλο ένα ακόµα πρόβληµα βελτιστοποίησης κατά τους υπολογισµούς. Στο διάγραµµα 10 απεικονίζεται ένα ηχοπέτασµα (µπλε τοίχος) σε απόσταση 10m µπροστά από ένα δρόµο (κόκκινο) το οποίο υπολογίστηκαν τα βέλτιστα ύψη για τµήµατα µήκους 2m έτσι ώστε στο δέκτη (20m απόσταση από το δρόµο - µαύρο κουτί) να µην υπερβαίνονται τα 67 db(a). Εάν σχεδιάζονταν ηχοπέτασµα µε ενιαίο ύψος τότε στο συγκεκριµένο παράδειγµα θα απαιτούνταν 25% περισσότερο υλικό σε επιφάνεια ηχοπετάσµατος. Σχεδιάγραµµα 10: Τµηµατοποίηση ηχοπετάσµατος και βελτιστοποίηση υψών. 6. Σύγχρονοι µέθοδοι σχεδιασµού αντιθορυβικών ηχοπετασµάτων Η αναζήτηση µαθηµατικών µοντέλων και µεθόδων υπολογισµού που θα λαµβάνουν υπόψη τους όλα τα παραπάνω και που µε την απαιτούµενη ακρίβεια να µπορούν υπολογίσουν την απόδοση ενός ηχοπετάσµατος αποτελεί για χρόνια αντικείµενο εκτεταµένης έρευνας. Για πολλά χρόνια αξιοποιήθηκαν απλουστευµένα µοντέλα διάδοσης θορύβου χάριν περιορισµού του υπολογιστικού φόρτου. Είναι προφανές ότι η αξιοποίηση σύνθετων µοντέλων µε τα οποία ο υπολογιστικός φόρτος εκτινάσσεται, επιβάλει την εκτέλεση των υπολογισµών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και από ειδικό λογισµικό. Επίσης, η αναγκαιότητα για αποδοτικό έλεγχο της σχεδίασης καθώς και η αναγκαιότητα δηµοσιοποίησης των περιβαλλοντικών πληροφοριών µε τρόπο που να γίνεται κατανοητός από το ευρύ κοινό, επέβαλε τη παρουσίαση των αποτελεσµάτων των υπολογισµών να γίνεται µε εποπτικό τρόπο σε οριζόντιους και κατακόρυφους χάρτες θορύβου, προ και µετά της εφαρµογής του ηχοπετάσµατος όπου µε σαφήνεια προκύπτει η απόδοση του ηχοπετάσµατος στις υπό µελέτη προσόψεις κτιρίων που πάσχουν από έκθεση σε υψηλές στάθµες θορύβου και για τις οποίες µελετάται ηχοπέτασµα. Τα λογισµικά αυτά παρέχουν τη δυνατότητα να περιληφθούν σε ένα µοντέλο περισσότερες από µία οδούς, περισσότερες από έναν ενοχλούµενο δέκτη αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία των

13 13 υπολογισµών σε µεγάλο βαθµό. Έτσι ο σύγχρονος τρόπος σχεδιασµού αντιθορυβικών ηχοπετασµάτων αξιοποιεί ειδικά λογισµικά τρισδιάστατης πρόγνωσης της διάδοσης του θορύβου γύρω από δρόµους. Κάνοντας χρήση ενός τέτοιου λογισµικού κανείς µπορεί να πραγµατοποιήσει τους υπολογισµούς διάδοσης του θορύβου µε όποιο επίπεδο περιπλοκότητας επιθυµεί και να πλησιάσει τη πραγµατικότητα, ανάλογα µε το πόσο πολύ το τρισδιάστατο µοντέλο που θα δηµιουργήσει ανταποκρίνεται στη πραγµατικότητα. Στη πορεία µπορεί να επιλέξει να κάνει όσους ενδιάµεσους υπολογισµούς επιθυµεί για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του µοντέλου που δηµιούργησε αντιπαραβάλλοντας αποτελέσµατα των υπολογισµών µε ακουστικές µετρήσεις. Στη διαδικασία αυτή οφείλει κανείς να συνδυάσει αντικειµενικά δεδοµένα (υψοµετρικό υπόβαθρο, τοπογραφική αποτύπωση εµποδίων, προσόψεων, µετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου, ακουστικές µετρήσεις θορύβου, µετεωρολογικά δεδοµένα) µε υποκειµενικά στοιχεία εκτίµησης για µια σειρά από παραµέτρους που πολλές φορές δεν µπορούν να προσδιοριστούν αντικειµενικά (όπως πχ η ηχοµείωση που προκαλεί µιας δασική έκταση, η έλλειψη στοιχείων που αφορούν την ηχοαπορροφητικότητα κάποιων επιφανειών, ο βαθµός αξιοπιστίας και αντιπροσωπευτικότητας των µετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου και θορύβου, την ύπαρξη πηγών που δεν συγκαταλέγονται στα µοντέλα προσδιορισµού της ακουστικής ισχύος ενός δρόµου όπως πχ ένας αρµός µε κακοτεχνία που προκαλεί θόρυβο) µαζί επίσης µε µια αρχική εκτίµηση που προκύπτει από την εµπειρία του µελετητή για την αρχική θέση, ύψος και τύπο του ηχοπετάσµατος το οποίο µετά από τους υπολογισµούς θα βελτιστοποιήσει. (Woelfel [10]) 7. Βήµα προς βήµα περιγραφή της µεθοδολογίας Σε αναφορά µε πρόσφατη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε για την αντιθορυβική προστασία κατοικιών στην οδό Π. Νικολαίδη στο Πέραµα Αττικής, παρουσιάζονται τα βήµατα που οφείλει να ακολουθήσει κανείς για την αξιοποίηση µεθόδων βέλτιστου σχεδιασµού αντιθορυβικού ηχοπετάσµατος µε χρήση 3D µοντέλων διάδοσης θορύβου. α) Αυτόµατη εισαγωγή (import) στο λογισµικό πρόγνωσης θορύβου από ηλεκτρονικό αρχείο τύπου Autocad του υψοµετρικού υποβάθρου. Τα λογισµικά αυτά έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν άµεσα τη τριγωνοποίηση για τη δηµιουργία τρισδιάστατου χωρικού µοντέλου. Ως στοιχεία εισόδου µπορούν να αξιοποιηθούν είτε τοπογραφικά δεδοµένα από χάρτες 1:5000 της ΓΥΣ είτε δεδοµένα από οποιαδήποτε τοπογραφική αποτύπωση των υψοµέτρων. Στο σχεδιάγραµµα 11 απεικονίζεται το τριγωνοποιηµένο τοπογραφικό υπόβαθρο της υπό µελέτης περιοχής στο Πέραµα, ύστερα από αποτύπωση που έγινε από τοπογράφο σε διακριτά σηµεία τόσο στην επιφάνεια του δρόµου όσο και στις άκρες των υπό µελέτη κτιρίων.

14 14 Σχεδιάγραµµα 11: Εισαγωγή υψοµετρικού υποβάθρου και τριγωνοποίηση β) Τοπογραφική αποτύπωση του δρόµου και ενηµέρωση του τρισδιάστατου µοντέλου. Με αντίστοιχο τρόπο εισάγονται οι συντεταγµένες του δρόµου στο µοντέλο. Για διευκόλυνση µπορεί να χρησιµοποιηθεί και εικόνα από αεροφωτογραφία την οποία κανείς µπορεί να ρυθµίσει έτσι ώστε να βρίσκεται στο ίδιο σύστηµα αναφοράς µε το υπόλοιπο µοντέλο. Το βήµα αυτό περιγράφεται διακριτά διότι πολλές φορές στη φάση κατασκευής ενός δρόµου τροποποιούνται παλαιότερα τοπογραφικά σχέδια που ενδεχοµένως να υπάρχουν διαθέσιµα. Για παράδειγµα οφείλει κανείς µε πολύ προσοχή να τροποποιήσει επαρκώς το µοντέλο για να εισάγει στοιχεία από τα οποία περνάει ο δρόµος όπως ορύγµατα, αναχώµατα, γέφυρες τούνελ και όχι να µην περάσει απλά το δρόµο πάνω από την επιφάνεια ενός τοπογραφικού υποβάθρου το οποίο µετρήθηκε πριν τη κατασκευή του δρόµου. Για το λόγο αυτό τα λογισµικά περιλαµβάνουν σειρά βοηθηµάτων που διευκολύνουν τον µελετητή να περάσει αυτό το βήµα εύκολα επιτυγχάνοντας µεγάλη ακρίβεια. Σχεδιάγραµµα 12: Τοπογραφική αποτύπωση δρόµου και ενηµέρωση του τρισδιάστατου µοντέλου γ) Τοπογραφική αποτύπωση όλων των διακριτών εµποδίων και των κτιρίων που θα εξεταστούν και ενηµέρωση του µοντέλου (σχεδιάγραµµα 13). Η αξιοποίηση ενός τοπογραφικού σταθµού µε laser για την αποτύπωση των (x,y,z) συντεταγµένων όλων άκρων των ορόφων στα υπό εξέταση

15 15 κτίρια, αρκεί για να περαστούν στο µοντέλο τα παραπάνω. Σχεδιάγραµµα 13: Τοπογραφική αποτύπωση διακεκριµένων εµποδίων και υπό µελέτη προσόψεων δ) Εισαγωγή στοιχείων κυκλοφοριακού φόρτου (εάν είναι διαθέσιµα) ειδάλλως πραγµατοποίηση επαρκών ακουστικών µετρήσεων για το προσδιορισµό της ακουστικής ισχύος του δρόµου. ε) Εισαγωγή µιας σειράς παραµέτρων όπως ο τύπος του καταστρώµατος του δρόµου, ο τύπος της κυκλοφορίας (συνεχής, διακοπτόµενη, επιταχυνόµενη, επιβραδυνόµενη), µετεωρολογικά δεδοµένα, καθώς και η µικρορύθµιση παραµέτρων όπως η ηχοαπορρόφηση των επιφανειών αποτελούν το τελευταίο βήµα πριν την εκτέλεση των υπολογισµών. Σε αυτό το σηµείο τα λογισµικά παρέχουν τη δυνατότητα βαθµονόµησης του µοντέλου µε ακουστικές µετρήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί σε συγκεκριµένα σηµεία στη περιοχή ταυτόχρονα. στ) Υπολογισµός της διάδοσης του θορύβου και παραγωγή οριζόντιων και κατακόρυφων χαρτών θορύβου αποτυπώνοντας την υφιστάµενη κατάσταση. Σε αυτή τη φάση ο µελετητής µπορεί να δει ποιες προσόψεις στην υφιστάµενη κατάσταση πάσχουν από ηχορύπανση και εµφανίζουν στάθµες µεγαλύτερες από τα όρια που προβλέπονται στη νοµοθεσία (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως [4]) Στα σχεδιαγράµµατα 14, 15 και 16 εµφανίζονται τα αποτελέσµατα των υπολογισµών για την υφιστάµενη κατάσταση.

16 16 Σχεδιάγραµµα 14: Οριζόντιος χάρτης θορύβου στα 4,5m από το έδαφος χωρίς ηχοπέτασµα Σχεδιάγραµµα 15: Κατακόρυφος χάρτης θορύβου κάθετα σε µια πρόσοψη χωρίς ηχοπέτασµα Σχεδιάγραµµα 16: Κατακόρυφος χάρτης θορύβου παράλληλα µε τις προσόψεις χωρίς ηχοπέτασµα

17 17 ζ) Αρχική θεώρηση ηχοπετάσµατος. Σε αυτό το σηµείο ο µελετητής οφείλει να αξιοποιήσει την εµπειρία του για να θεωρήσει µια αρχική µορφή, θέση ύψος και τύπο ηχοπετάσµατος. Το ηχοπέτασµα µοντελοποιείται ως ένας τοίχος µε µεταβλητό ύψος, µε ορισµένο δείκτη ηχοπερατότητας και ηχοαπορροφητικότητας (σχεδιάγραµµα 17) Σχεδιάγραµµα 17: Αρχική θεώρηση ηχοπετάσµατος η) Στο σηµείο αυτό ο µελετητής οφείλει να θέσει τους στόχους της µελέτης του (πχ τα όρια που τίθενται από τη νοµοθεσία) και κάνοντας αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και επαναλήψεις των υπολογισµών να φθάσει στο επιθυµητό αποτέλεσµα για τις διαστάσεις του ηχοπετάσµατος βελτιστοποιώντας ως προς το ελάχιστο εµβαδόν και τρέχοντα µέτρα του στοιχείου. Η διαδικασία αυτή µπορεί να γίνει µε αποφάσεις και ελέγχους του µελετητή, µπορεί να εκτελεστεί όµως και αυτόµατα από το λογισµικό. Σχεδιάγραµµα 18: Τελική θεώρηση ηχοπετάσµατος ύστερα από βελτιστοποίηση θ) Υπολογισµός της διάδοσης του θορύβου και παραγωγή οριζόντιων και κατακόρυφων χαρτών θορύβου αποτυπώνοντας την κατάσταση µετά την κατασκευή του ηχοπετάσµατος. Σε αυτή τη φάση ο µελετητής µπορεί να ελέγξει την ευστοχία της προτεινόµενης κατασκευής και να παρουσιάσει µε εποπτικό τρόπο την απόδοση του ηχοπετάσµατος. Στα σχεδιαγράµµατα 19, 20 και 21 εµφανίζονται τα αποτελέσµατα των υπολογισµών για την περίπτωση «µε ηχοπέτασµα», σε αντιστοιχία µε την υφιστάµενη κατάσταση «χωρίς ηχοπέτασµα» που παρουσιάζεται στα σχεδιαγράµµατα 14, 15 και 16.

18 18 Σχεδιάγραµµα 19: Οριζόντιος χάρτης θορύβου στα 4,5m από το έδαφος, µε ηχοπέτασµα Σχεδιάγραµµα 20: Κατακόρυφος χάρτης θορύβου κάθετα σε µια πρόσοψη, µε ηχοπέτασµα Σχεδιάγραµµα 21: Κατακόρυφος χάρτης θορύβου παράλληλα µε τις προσόψεις, µε ηχοπέτασµα

19 19 8. Συµπεράσµατα Η υλοποίηση των µεθόδων υπολογισµού της διάδοσης του οδικού κυκλοφοριακού θορύβου από σύγχρονα λογισµικά που εκτελούν τους υπολογισµούς µε µοντέλα τριών διαστάσεων, αποτελεί το πιο αποδοτικό και αξιόπιστο εργαλείο για τον σχεδιασµό των ηχοπετασµάτων που υπάρχει διαθέσιµο στις ηµέρες µας. Τα επόµενα χρόνια, η ύπαρξη πληροφοριών σχετικά µε το κυκλοφοριακό φόρτο των δρόµων, περασµένες σε βάσεις δεδοµένων τύπου GIS µαζί δηλαδή µε γεωγραφικές πληροφορίες, καθώς και σε συνδυασµό µε την αυξηµένη υπολογιστική ισχύ και τις δυνατότητες των εξειδικευµένων λογισµικών πρόγνωσης της διάδοσης του οδικού κυκλοφοριακού θορύβου, θα συµβάλλουν όλα µαζί έτσι ώστε να υπάρχει ένα ακόµα καλύτερο εργαλείο στα χέρια του µελετητή, για την σχεδίαση αντιθορυβικών ηχοπετασµάτων γύρω από δρόµους και τη παρουσίαση της απόδοσής τους µε εποπτικό τρόπο κατά τη φάση της µελέτης στο ευρύ κοινό.

20 20 Βιβλιογραφία [1] Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτης Νήσων Αιγαίου» , Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, [2] Birgitta Berglund, Thomas Lindvall, Dietrich H Schwela, Guidelines for Community noise, World Health Organization, 1999 [3] Benz Kotzen and Colin English, Environmental Noise Barriers a Guide to their Acoustic and Visual Design. E & FN SPON, [4] Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ΥΑ 17252/1992: Καθορισµός δεικτών και ανωτάτων επιτρεποµένων ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα, ΦΕΚ Β 395, [5] ISO, ISO Acoustics Attenuation od sound during propagation outdoors including car park study, International Organization for Standardization, [6] ΥΠΕΧΩ Ε, Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης οριστικής µελέτης ηχοπετάσµατος για τη προστασία από οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο, ΥΠΕΧΩ Ε, Γενική /νση Περιβάλλοντος, /νση ΕΑΡΘ, Τµήµα Καταπολέµησης Θορύβου, [7] Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά µε την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, [8] Ministere Des Transports, Guide de Bruit des Transorts Terrestres, Prevision des niveaux sonores, [9] ηµήτρης Σκαρλάτος, Εφαρµοσµένη Ακουστική, [10] Woelfel, Noise Mapping with IMMI Reference Manual, Woelfel Meßsyteme GmbH, 2004

21 21 English summary Optimal design of a noise barrier, for the protection of inhabitants by road traffic noise, by using 3D noise propagation models. Roads of high traffic load and high speeds pass through and will on the future pass through inhabited areas. Noise pollution and its long term harmful consequences for humans, has been recorded since a lot of years. The solutions are well known and mainly include the installation of passive noise mitigation measures such as noise barriers constructed at the edges of the roads. The development of modern 3D noise propagation models provide the acoustic consultant with powerful tools for the calculation of the noise sound level at the area around a road and the determination of the type and size of a noise barrier for the protection of the inhabitants living or working near the road. This paper aims to present this methodology by notifying its comparative advantages and by focusing in the necessary input data, in the steps that somebody has to follow and in the output data that are produced by taking advantage of a recent project that was done for a noise barrier on P. Nikolaidis road at Perama, Attiiki.

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής Κύκλος Διαλέξεων Εφαρμογές της Ακουστικής στην Δόμηση 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων εισηγητής Νίκος Κ. Μπάρκας δρ. πολιτικός μηχανικός, duap ακουστικής LeMans

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ Οι μέθοδοι αξιολόγησης που αφορούν τον υπολογισμό της ακουστικής διάδοσης μεταξύ της πηγής και του δέκτη που

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΥΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΥΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ

ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο θόρυβος, που προέρχεται από την κίνηση των μέσων μεταφοράς, αποτελεί την πιο διαδεδομένη και άμεσα αισθητή επίπτωση των μεταφορών στο περιβάλλον. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ο θόρυβος που παράγουν οι διάφορες δραστηριότητες αποτελεί αυτό που λέμε περιβαλλοντικό θόρυβο το σύνολο των ανεπιθύμητων αλλά και επιβλαβών θορύβων που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

H Χαρτογράφηση του Κυκλοφοριακού Θορύβου σε Τμήμα Αστικού Δικτύου

H Χαρτογράφηση του Κυκλοφοριακού Θορύβου σε Τμήμα Αστικού Δικτύου H Χαρτογράφηση του Κυκλοφοριακού Θορύβου σε Τμήμα Αστικού Δικτύου Στεφανίδου Ευδοξία 1, Παπαθεοδώρου Κων/νος 2, Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος 3, Ευαγγελίδης Κων/νος 4 (1) Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008», Ξάνθη, σελ. 225-233 Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ελένη Αρτέμη, Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ Ημερομηνία 26/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 1.1.1 Πότε εκτελούνται οι μετρήσεις Σκοπός των μετρήσεων είναι να εκτιμηθεί σωστά η στάθμη ηχητικής πίεσης που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc Ακουστική αιθουσών Ορισμός Θεωρούμε ηχητική πηγή που βρίσκεται μέσα σε μια αίθουσα. Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται απομακρυνόμενα από την πηγή μέχρις ότου συναντήσουν τα τοιχώματα της αίθουσας, εκεί όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 ο (βαθµοί 2) Σώµα µε µάζα m=5,00 kg είναι προσαρµοσµένο στο ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου και ταλαντώνεται εκτελώντας πέντε (5) πλήρης ταλαντώσεις σε χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις η αποτυχία των νόµων της αγοράς Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις Εξαιρέσεις και η αποτυχία των νόµων της αγοράς στον τοµέα των µεταφορών 1. Ο ανταγωνισµός είναι αρκετά ισχυρός έτσι ώστε να ωθήσει την τιµή στο

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής

Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής Εξέταση σχετικής περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας, διεθνούς και εθνικής Νοµοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα Σήµερα στην Ελλάδα σε σχέση µε τα όρια εκποµπής θορύβου, διατάξεις οριστασλιες, διαδικασίες ελέγχου κλπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας. Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας. Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ .Π.Μ.Σ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος υποδο?ών?εταφράζεταισε?ίαγενικότερηεξοικονό?ησηπαραγωγικώνπόρωνγιατηκοινωνία. τεχνικέςυποδο?ές,όπωςείναιαυτοκινητόδρο?οι,γέφυρεςκ.λ.π.ηκατασκευήτέτοιων Μιααπ τιςβασικέςλειτουργίεςτουκράτουςείναιοεφοδιασ?όςτηςκοινωνίας?εβασικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ Χρήστος Χατζηάστρου Χημικός ΜSc. Δ/ντης Τεχνικής Υποστήριξης, FIBRAN AE Λέξεις κλειδιά: Ηχοαπορρόφηση, ηχομόνωση,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων

Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4. Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Δ έ σ μ η 1 Δ έ σ μ η 2 Δ έ σ μ η 3 Δ έ σ μ η 4 Δ έ σ μ η 5 Δ έ σ μ η 6 Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Α Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Δ Ε Σ Μ Η Σ 4 Αποτίμηση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς παραδοσιακών κτιρίων Επιλογή χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO > Επιπτώσεις στην υγεία 1 Το 1993 οµάδα εργασίας της WHO 1 προσδιόρισε και ανέφερε τις σηµαντικότερες επιπτώσεις του θορύβου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Μάκης Αγγελακέρης 010 Σκοπός της άσκησης Να μπορείτε να εξηγήσετε το φαινόμενο της Συμβολής και κάτω από ποιες προϋποθέσεις δύο δέσμες φωτός, μπορεί να συμβάλουν. Να μπορείτε να περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Στην πηγή του θορύβου γίνεται µείωση Στην διαδροµή του θορύβου γίνεται έλεγχος Στον δέκτη θορύβου εξασφαλίζεται προστασία

Στην πηγή του θορύβου γίνεται µείωση Στην διαδροµή του θορύβου γίνεται έλεγχος Στον δέκτη θορύβου εξασφαλίζεται προστασία APXITEKTONIKOΣ ANTIΘOPYBIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ (Eπετηρίδα, Tόµος IH του Tµήµατος Aρχιτεκτόνων, 2002) Nίκος Π. Tσινίκας, αρχιτέκτων, καθηγητής A.Π.Θ. 1. EIΣAΓΩΓH Kάθε χρόνος που περνάει, η τεχνολογία προσθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ, Τεύχος 258, Οκτώβριος 2009 Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Λογισμικό 4Μ-ΚΕΝΑΚ (από τον κ. Χ. Χαραλαμπόπουλο, Δρ Ηλ/γο Μηχανικό ΕΜΠ, Συνιδρυτή και Στέλεχος της 4Μ Α.Ε.) 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κεφάλαιο M6 Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κυκλική κίνηση Αναπτύξαµε δύο µοντέλα ανάλυσης στα οποία χρησιµοποιούνται οι νόµοι της κίνησης του Νεύτωνα. Εφαρµόσαµε τα µοντέλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΘΟΡΥΒΟΥ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.σελ.4. 1.ΓΕΝΙΚΑ...σελ.5. 2. ΙΑ ΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ...σελ.6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΘΟΡΥΒΟΥ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.σελ.4. 1.ΓΕΝΙΚΑ...σελ.5. 2. ΙΑ ΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ...σελ.6 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.σελ.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΘΟΡΥΒΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ 1.ΓΕΝΙΚΑ....σελ.5 2. ΙΑ ΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ...σελ.6 2.1 Ηχητικά κύµατα στον αέρα (Αεροµεταφερόµενος θόρυβος) σελ.6 2.2 Ήχος

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 13 Απριλίου, 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση. Γενικές οδηγίες: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου 1 Σχεδίαση συστήματος Η εταιρία μας θέλει να καλύψει με κυψελωτό σύστημα τηλεφωνίας μία πόλη επιφάνειας 20000 km 2 (συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική)και)Ψυχοακουστική

Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Τι είναι ήχος; Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Διάλεξη'2:' Η'φυσική'του'ήχου ' «Ως ήχος ορίζεται η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα μέσα σε ένα μέσο που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΛΑΡΙΣΑ ΖΑΠΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 1 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα στο σχήμα και ονόμασε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Κατακρηµνίσεις ( η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση ου Μαθήµατος Ασκήσεων Έλεγχος οµοιογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Ηεµφάνιση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού σε εφαρµογές µε υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας, όπως είναι διαστηµικά προγράµµατα, στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΧΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΧΟΥ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΧΟΥ Αίσθηση που προκαλείται λόγω αισθητήριων οργάνων ακοής Από μεταβολές πίεσης ατμοσφαιρικού αέρα Διαδίδονται με τη μορφή ηχητικών κυμάτων ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΗΧΟΣ ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο ΕΜΠ σχετικά µε τον θόρυβο

Έρευνα στο ΕΜΠ σχετικά µε τον θόρυβο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΜΕ Έρευνα στο ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΤΟΛΕΣ Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο 8.1 Συντελεστές συσχέτισης: 8.1.1 Συσχέτιση Pearson, και ρ του Spearman 8.1.2 Υπολογισµός του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του. Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του. Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Τι είναι ο Συνήγορος του Πολίτη Σύμφωνα με το ν. 3094/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1367 27 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 211773 Καθορισμός Δεικτών Αξιολόγησης και Ανωτάτων Επι τρεπομένων Ορίων Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές Γενικά Για Τη Βελτιστοποίηση Η βελτιστοποίηση µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) την Βελτιστοποίηση Τοπολογίας (Topological Optimization) και β) την Βελτιστοποίηση Σχεδίασης (Design Optimization).

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Κλειστών Χώρων

Ακουστική Κλειστών Χώρων Ακουστική Κλειστών Χώρων Παναγιώτης Χατζηαντωνίου Καθηγητής Δ.Ε. Πληροφορικός PhD Ψηφιακής Τεχνολογίας Ήχου Τοπικό Θεµατικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας «Ακουστική και Ιστορική Ξενάγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ & ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2005. Μαίρη Τζιράκη, Κουνής Γεώργιος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ & ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2005. Μαίρη Τζιράκη, Κουνής Γεώργιος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ I ΤΙΤΛΟΣ: ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ & ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2005 Μαίρη Τζιράκη, Κουνής Γεώργιος Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η µελέτη των εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) 5040291500-WEB- ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τροφοδοσία 12 Vcc (10V 15V ). Απορρόφηση >50 ma (μόνο με τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ INFACOMA 2013 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ 3. RINEX & ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PENMAP FLOORPLAN 5. Χ300 LASER SCANNER 6. ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Π. Γκουλιάρας, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δ. Γκουλιάρας, Υδραυλικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταβλητή "χρόνος" στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis

Η μεταβλητή χρόνος στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis Η μεταβλητή "χρόνος" στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis Η αναφορά στο χρόνο Αναφερόμενοι στο χρόνο, θα πρέπει κατ αρχάς να τονίσουμε ότι αυτός μπορεί να είναι είτε το ημερολογιακό έτος, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών Οδική σήµανση και σηµατοδότηση Κατακόρυφη σήµανση 1. Φωτεινοί Σηµατοδότες ( Φανάρια) 2. Πινακίδες Σήµανσης Οριζόντια σήµανση Κυκλοφοριακά Βοηθήµατα ιαγραµµίσεις στους δρόµους Σήµατα Τροχονόµων και Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Η Hχορύπανση στο Τσίρειο Γυμνάσιο

Η Hχορύπανση στο Τσίρειο Γυμνάσιο Η Hχορύπανση στο Τσίρειο Γυμνάσιο Ο θόρυβος αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Είναι μια μορφή ρύπανσης που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Μετρήσεις Θορύβου Υφιστάμενης Κατάστασης για το σταθμό GCS01 - Εναλλακτική Θέση D

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Μετρήσεις Θορύβου Υφιστάμενης Κατάστασης για το σταθμό GCS01 - Εναλλακτική Θέση D Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας σταθμό GCS01 - Εναλλακτική Θέση D Τίτλος έργου: Τίτλος εγγράφου: Διαδριατικός Αγωγός TAP σταθμό GCS01 Εναλλακτική Θέση D Area Comp. Σελίδα 2 από 13 System Disc. Doc.- Type Ser. No.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβληµα της Αστικής Ηχορύπανσης Η σηµασία των Τεχνικών Πρόληψης στην Πηγή, κατά την ιάδοση, στον Αποδέκτη και ο ρόλος του Καταναλωτή

Το πρόβληµα της Αστικής Ηχορύπανσης Η σηµασία των Τεχνικών Πρόληψης στην Πηγή, κατά την ιάδοση, στον Αποδέκτη και ο ρόλος του Καταναλωτή Το πρόβληµα της Αστικής Ηχορύπανσης Η σηµασία των Τεχνικών Πρόληψης στην Πηγή, κατά την ιάδοση, στον Αποδέκτη και ο ρόλος του Καταναλωτή Θόρυβο λέµε τον ανεπιθύµητο ανθρωποδηµιούργητο ήχo ο οποίος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και λύσεις των ασκήσεων της Τράπεζας Θεμάτων στην Άλγεβρα Α ΓΕΛ

Εκφωνήσεις και λύσεις των ασκήσεων της Τράπεζας Θεμάτων στην Άλγεβρα Α ΓΕΛ Κοίταξε τις µεθόδους, τις λυµένες ασκήσεις και τις ασκήσεις προς λύση των ενοτήτων 6, 7 του βοηθήµατος Μεθοδολογία Άλγεβρας και Στοιχείων Πιθανοτήτων Α Γενικού Λυκείου των Ευσταθίου Μ. και Πρωτοπαπά Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη" ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Ε 07.01.10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 10 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. Γ/4.333.082/18.1.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Φωτοτεχνία Ενότητα 3: Μελέτες Φωτισμού Εσωτερικών Χώρων Mέθοδος Favie-Οικονομόπουλος Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ PLUG 2011 (External Sensor Plug 2011)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ PLUG 2011 (External Sensor Plug 2011) 5040291400-WEB- ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ PLUG 2011 (External Sensor Plug 2011) ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τροφοδοσία 12 Vcc (10V 15V). Απορρόφηση >50 ma (μόνο με

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα