Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Πτυχιακή Εργασία Επιµέλεια: Μυτιληνάκης ηµήτρης Επιβλέπων καθηγητής : Σηφάκης Μηνάς Θέµα : Μελέτη διάδοσης θορύβου σε εξωτερικό περιβάλλον µε εφαρµογή σε κατασκευαστικά έργα Α. Μ. : 265 Ηµεροµηνία:17/12/2010

2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ 2.1 Γενικές γνώσεις Θεωρητική εισαγωγή Ένταση Ηχητικής Ισχύος (Lw) Ηχητική Ένταση(LI) Στάθµη Ηχητικής Πίεσης (Lp) Φίλτρα Πηγές Ακίνητες πηγές Κινούµενες πηγές Στοιχεία στη τροχιά της διάδοσης του ήχου Ηχητική διάδοση σε οµοιογενές ελεύθερο χώρο πάνω από το έδαφος ιάθλαση ήχου σε ανοµοιογενή ατµόσφαιρα Φράγµατα ήχου/ηχοπετάσµατα Βασική θεωρία (Απώλεια εισαγωγής Ηχοπετάσµατος) Απώλεια µετάδοσης στα φράγµατα του ήχου Χρήση ηχοπετασµάτων σε εξωτερικό περιβάλλον Πεπερασµένο ηχοπέτασµα Μη παράλληλο φράγµα προς την πηγή Φράγµατα µεγάλου πάχους Περίθλαση στα όρια του Φράγµατος ιπλά ηχοπετάσµατα Λοιπά χαρακτηριστικά

3 Υλικά Ατµοσφαιρική απορρόφηση...31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Θόρυβος από εργοτάξια Πρόβλεψη ατµοσφαιρικού θορύβου...36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 4.1 Γενικές παρατηρήσεις για την διάδοση του θορύβου και την ηχοπροστασία Εντοπισµός και αντιµετώπιση του προβλήµατος Μηχανολογικές µετατροπές Εγκλεισµός µηχανηµάτων Εγκλεισµός χειριστών Μέσα καταστολής του προβλήµατος (ωτοασπίδες) ιάδοση θορύβων σε ανοικτό χώρο...44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι...46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 6.1 Συνθήκες µετρήσεων Ανάλυση µετρήσεων Μετρήσεις...50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ 7.1 Περιγραφή µοντέλου Ανάλυση υπολογιστικού µοντέλου Εφαρµογή του υπολογιστικού µοντέλου στις συνθήκες του εργοταξίου οπού πραγµατοποιηθήκαν οι µετρήσεις και σύγκριση των αποτελεσµάτων µε τις µετρήσεις...61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ ΟΟ Συµπεράσµατα Πτυχιακής Εργασίας-Προτάσεις µελλοντικής έρευνας

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι...73 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ...93 Παράρτηµα ΙΙΙ...97 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...98 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ Σχήµα 1 Καµπύλες Στάθµισης Φίλτρων A,B,C...15 Σχήµα 2 Καµπύλη ηχητικών ακτινών και περιοχή σκίασης...21 Σχήµα 3 Πέτασµα µεταξύ δέκτη και πηγής...22 Σχήµα 4 Περίθλαση ήχου από ηχοπέτασµα...23 Σχήµα 5 Χρησιµοποιούµενη γεωµετρία στη θεωρία της περίθλασης...23 Σχήµα 6 Πεπερασµένο ηχοπέτασµα παράλληλα σε δρόµο...27 Σχήµα 7 Χρησιµοποιούµενη γεωµετρία για µη παράλληλο φράγµα/ ηχοπέτασµα προς τη πηγή...27 Σχήµα 8 Χρησιµοποιούµενη γεωµετρία για την εκτίµηση της εξασθένισης ενός φράγµατος...28 Σχήµα 9 Περίθλαση στα όρια του φράγµατος...29 Σχήµα 10 Γεωµετρία διπλού ηχοπετάσµατος...29 Σχήµα 11 Συνηθέστερα υλικά για την κατασκευή ηχοπετασµάτων...31 Σχήµα 12 ιαδικασία πρόβλεψης θορύβου...36 Σχήµα 13 Γεωγραφική αναπαράσταση του χώρου του εργοταξίου και απεικόνιση των ηχητικών κυµάτων...52, Πίνακας 1 Σχέση ηχητικής πίεσης και πηγών...13 Πίνακας 2 Σύγκριση φίλτρων σε σχέση µε τη συχνότητα...16 Πίνακας 3 Κατασκευαστικά µηχανήµατα και ηχητικές εντάσεις...35 Πίνακας 4 Μετρήσεις σε µικρή απόσταση ( 1-1.5m)...50 Πίνακας 5 Μετρήσεις σε µεγαλύτερη απόσταση ( 3-4m)

5 Πίνακας 6 Γενικές µετρήσεις...52 Πίνακας 7 Υπολογισµός συνολικής στάθµης ηχητικής πίεσης στη πλαϊνή είσοδο...61 Πίνακας 8 Υπολογισµός συνολικής στάθµης ηχητικής πίεσης στην µπροστινή είσοδο...62 Πίνακας 9 Υπολογισµός συνολικής στάθµης ηχητικής πίεσης στα πλάγια του εργοταξίου...63 Πίνακας 10 Υπολογισµός συνολικής στάθµης ηχητικής πίεσης µπροστά στη κατοικηµένη περιοχή...63 Πίνακας 11 Σύγκριση µετρήσεων εργοταξίου σε σχέση µε τους υπολογισµούς του µοντέλου...64 Πίνακας 12 ιαφορές στάθµης µετά το ηχοπέτασµα...68 Πίνακας 13 Τιµές ηχοπετασµάτων...68 Πίνακας 14 Ηχοµείωση Υλικών Ηχοπετασµάτων...69 Πίνακας 15 Σχέση της ηχοµείωσης του υλικού µε την απαιτούµενη ηχοµέιωση...70 Πίνακας 16 Συνθήκες λειτουργίας κατασκευαστικών µηχανηµάτων...78 Πίνακας 17 Συµβολισµοί Εικόνα 1 Ηχοπετάσµατα...31 Εικόνα 2 Υπολογισµός του LpA και LwA σύµφωνα µε τα γεωµετρικά δεδοµένα...55 Εικόνα 3 Γραφήµατα σχέσης LwA και LpA...55 Εικόνα 4 Υπολογισµός του LpA σε σχέση µε την απορρόφηση του εδάφους...57 Εικόνα 5 Γράφηµα Σχέσης Αρχικού και Τελικού LpA µετά την απορρόφηση...57 Εικόνα 6 Υπολογισµός της ηχοµείωσης ηχοπετασµάτων ( Α Μέρος)...59 Εικόνα 7 Υπολογισµός της ηχοµείωσης ηχοπετασµάτων ( Β Μέρος )...60 Εικόνα 8 Γράφηµα σχέσης LpA και Dz

6 Εικόνα 9 Ερπυστριοφόρο όχηµα Komatsu 400LC µε υδραυλική σφύρα..93 Εικόνα 10 Εσωτερική και εξωτερική εικόνα υδραυλικής σφύρας Rammer Εικόνα 11 Mercedes 3535 σε στάση...93 Εικόνα 12 Ερπυστριοφόρο όχηµα Liebherr 912 Litronic...93 Εικόνα 13 Ερπυστριοφόρο όχηµα Hitachi ex300 Landy...94 Εικόνα 14 Υδραυλική σφύρα Furukawa F Εικόνα 15 Ερπυστριοφόρο όχηµα Liebherr 934 Litronic...94 Εικόνα 16 Ερπυστριοφόρο όχηµα Hitachi ex400 KHS Εικόνα 17 Υδραυλική σφύρα Promove...95 Εικόνα 18 Ερπυστριοφόρο όχηµα Caterpillar 330BL...95 Εικόνα 19 Ερπυστριοφόρο όχηµα Hitachi ex450h...95 Εικόνα 20 Ηχοπέτασµα από λαµαρίνα...95 Εικόνα 21 Ηχοπέτασµα από Μπετόν...96 Εικόνα 22 Ηχοπέτασµα από Plexiglass...96 Εικόνα 23 Ηχοπέτασµα από λαµαρίνα στην πηγή...96 Εικόνα 24 Ηχοπέτασµα από αλουµίνιο

7 ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά στη µελέτη της διάδοσης του ήχου σε εξωτερικό περιβάλλον και συγκεκριµένα στο θόρυβο από κατασκευαστικά έργα (εργοτάξια). Μελετήθηκε η σχετική βιβλιογραφία και διεθνείς κανονισµοί, καθώς επίσης και η Eλληνική Νοµοθεσία. Αξιολογώντας και χρησιµοποιώντας τα στοιχεία αυτά κατασκευάστηκε, στο excel, µοντέλο υπολογισµού της διάδοσης θορύβου σε εξωτερικό περιβάλλον. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν ηχοµετρήσεις σε εργοτάξιο δοµικών έργων της Αττικής. Τα στοιχεία του εργοταξίου εισήχθησαν στο υπολογιστικό µοντέλο και πραγµατοποιήθηκε σύγκριση των θεωρητικών υπολογισµών και των µετρήσεων στο εργοτάξιο. 7

8 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να τονίσω την πολύτιµη βοήθεια και καθοδήγηση από τον επιβλέποντα καθηγητή µου Μηνά Σηφάκη και να τον ευχαριστήσω για τη συµβολή του και την πραγµατικά εποικοδοµητική συνεργασία µας. Επιπλέον θέλω να ευχαριστήσω τους ιθύνοντες της σχολής του Τεχνολογικού Ιδρύµατος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Ρεθύµνου για την παραχώρηση του ηχόµετρου από το εργαστήριο της Μηχανικής Ήχου, χωρίς το οποίο δεν θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες για τα συµπεράσµατα της εργασίας µετρήσεις. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους του εργοταξίου για την καλοπροαίρετη αντιµετώπιση προς το πρόσωπο µου και την παραχώρηση άδειας να προβώ σε µετρήσεις στον χώρο εργασίας τους. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Θέµα της πτυχιακής εργασίας είναι η µελέτη της διάδοσης θορύβου σε εξωτερικό περιβάλλον, καθώς και η αποτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την ταυτόχρονη δράση περισσοτέρων από µιας ηχητικής πηγής σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά της και τη γεωµετρία του περιβάλλοντος χώρου. Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να δηµιουργηθεί ένα µοντέλο πρόβλεψης θορύβου (σε excel) το οποίο θα είναι σε θέση να υπολογίσει τη στάθµη του θορύβου σε δεδοµένη απόσταση από µια ή παραπάνω εξωτερικές πηγές θορύβου ( για παράδειγµα ένα εργοτάξιο ) ούτως ώστε αν απαιτείται να προβλεφθούν τα κατάλληλα µέτρα ηχοπροστασίας. Με λίγα λόγια θα κατασκευαστεί µοντέλο πρόβλεψης θορύβου το οποίο,εισάγοντας κάποια στοιχεία για τις ηχητικές πηγές και τη γεωµετρία του χώρου, θα προβλέπει τη στάθµη θορύβου σε απόσταση από αυτές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας και κανονισµών και θα ελέγχει εάν ο θόρυβος αυτός βρίσκεται µέσα στα επιθυµητά όρια. Εποµένως χρησιµοποιώντας το υπολογιστικό µοντέλο, θα µπορεί να πραγµατοποιηθεί έλεγχος κατά πόσο ο θόρυβος που παράγεται είναι µέσα στα επιθυµητά όρια και εφόσον υπερβαίνει αυτά να γίνουν κάποιες προτάσεις για την ηχοπροστασία του περιβάλλοντος χώρου και των εργαζοµένων. Το µοντέλο αυτό τέθηκε σε εφαρµογή στον υπολογισµό όχλησης από εργοτάξιο δοµικών έργων στο οποίο πραγµατοποιήθηκαν και πραγµατικές µετρήσεις θορύβου τόσο εντός του χώρου του εργοταξίου, όσο και στα όρια αυτού. Από την εξέταση των µετρήσεων και τη σύγκρισή του µε τους υπολογισµούς του µοντέλου ελέγχθηκε η αξιοπιστία του τελευταίου ενώ από τη σύγκριση µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας προέκυψε η ανάγκη για µέτρα ηχοπροστασίας για τα οποία έγιναν συγκεκριµένες προτάσεις. Για την κατασκευή του υπολογιστικού µοντέλου και κατόπιν εξέτασης της σχετικής µε το αντικείµενο βιβλιογραφίας κατόπιν και υπόδειξης του επιβλέποντος 9

10 καθηγητή Μηνά Σηφάκη, χρησιµοποιήθηκε ένας συνδυασµός από τους τύπους που παρουσιάζει στο έργο του Noise Control Engineering ο Leo Beranek και αυτών που προτείνονται στο ΦΕΚ 570Β/ του Υπουργείου Οικονοµίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων. Συγκεκριµένα, στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναφορά στην θεωρία της ακουστικής και της διάδοσης των ηχητικών κυµάτων καθώς και εισαγωγή στη θεωρία των ηχοπετασµάτων και τον τρόπο λειτουργίας τους. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στον εκπεµπόµενο ήχο από εργοτάξια και στους διάφορους τύπους µηχανηµάτων και αναλύεται η µεθοδολογία πρόβλεψης του θορύβου σε αυτά. Επίσης παρουσιάζονται οι απαραίτητες θεωρητικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των µηχανισµών εκποµπής και διάδοσης του θορύβου. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνονται κάποιες παρατηρήσεις για την διάδοση του θορύβου σε εξωτερικό περιβάλλον και παράλληλα παρουσιάζονται τα κυριότερα µέσα ηχοπροστασίας που µπορούν να ληφθούν για την µείωση της στάθµης θορύβου. Στο πέµπτο κεφάλαιο αναφέρονται οι σηµαντικότεροι ισχύοντες νόµοι και κανονισµοί που καθορίζουν τα πλαίσια εκποµπής θορύβου (τα επιθυµητά όρια), τις ποινικές κυρώσεις, τα µέτρα ηχοπροστασίας και τους τρόπους που προτείνονται από το κράτος για την µέτρηση του ήχου και παρατίθενται ολοκληρωµένοι στο Παράρτηµα Ι. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι µετρήσεις που συλλέχθησαν από το εργοτάξιο δοµικών έργων στην Αθήνα καθώς και η ανάλυσή τους. Στο έβδοµο παρουσιάζεται το µοντέλο που κατασκευάστηκε ( σε excel 2003) για την πρόγνωση του ήχου καθώς και τα συµπεράσµατα που βγήκαν από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων του µοντέλου µε τις µετρήσεις από το εργοτάξιο. Τέλος στο όγδοο κεφάλαιο αναλύονται οι µετρήσεις του υπολογιστικού µοντέλου,σε σχέση µε τις πραγµατικές, και εξάγονται τα τελικά συµπεράσµατα. Η παρούσα πτυχιακή εργασία ευελπιστεί να προσθέσει άλλο ένα µικρό λιθαράκι στην µελέτη του ήχου αλλά κυρίως να αποτελέσει µοχλό για περαιτέρω µελέτη στα συγκεκριµένα ζητήµατα που πραγµατεύεται. 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ 2.1 Γενικές γνώσεις Ο ήχος είναι αποτέλεσµα µεταβολών πίεσης σε κάποιο µέσο διάδοσης όπως ο αέρας. Το πλάτος ταλάντωσης αυτών των µεταβολών καθορίζει την ένταση του ήχου και η ταχύτητα µε την οποία γίνονται αυτές οι µεταβολές καθορίζει την συχνότητα του ήχου. Η ένταση του ήχου µετριέται σε decibel (db) και η συχνότητα µετριέται σε cycles per second (Hz). Η κλίµακα db είναι λογαριθµική και δείχνει τη σχέση της ηχητικής ισχύος της συγκεκριµένης ηχητικής πηγής σε σχέση µε την χαµηλότερη ηχητική ισχύ που µπορεί να ανιχνεύσει το ανθρώπινο αυτί (10 log W / Wr). Πιο απλά ο ήχος είναι ένα είδος ερεθίσµατος που φτάνει στα αυτιά µας υπό την µορφή περιοδικών µεταβολών στην ατµοσφαιρική πίεση, δηλαδή τα ηχητικά κύµατα. Τα ηχητικά κύµατα παράγονται µε την ταλάντωση µιας ηχητικής πηγής. Η πηγή αυτή µπορεί να είναι φυσική (τα κλαδιά των δέντρων) ή τεχνητή όπως οι χορδές των µουσικών οργάνων (έγχορδα). Η διάδοση του ήχου σε ιδανικές συνθήκες είναι ευθύγραµµη και προς όλες τις κατευθύνσεις. Σε φυσιολογικές συνθήκες επηρεάζεται από τη γεωµετρία του χώρου, την κατάσταση του εδάφους, την θερµοκρασία και την ταχύτητα του αέρα, από αντανακλάσεις σε φράγµατα (ηχητικά ή µη), από ατµοσφαιρικές απορροφήσεις και εξασθενίσεις, και από επεµβάσεις της βλάστησης. ηλαδή όταν τα κύµατα του ήχου συναντούν κάποιο από τα παραπάνω εµπόδια τότε αντανακλώνται ή περιθλώνται. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την παραµόρφωση των ηχητικών κυµάτων. Ο θόρυβος είναι ένας ανεπιθύµητος-ενοχλητικός ήχος. Οι επιπτώσεις του θορύβου στον άνθρωπο καθορίζονται κυρίως από την διάρκεια και την ένταση, αλλά σχετίζονται και µε τη συχνότητα. Θόρυβοι µεγάλης διάρκειας και έντασης είναι γενικά περισσότερο επικίνδυνοι και ενοχλητικοί. Σηµασία έχει και ο τρόπος µε τον οποίο διαδίδεται ο θόρυβος σε σχέση µε το χρόνο. Για παράδειγµα ο περιοδικός θόρυβος φαίνεται να είναι λιγότερο επικίνδυνος στην ακοή, σε σχέση µε τον συνεχή θόρυβο, γιατί το αυτί έχει την ικανότητα 11

12 να επουλώνεται και να αναζωογονείται στα ενδιάµεσα ήσυχα χρονικά διαστήµατα. Αυτό δεν συµβαίνει σε περιπτώσεις ήχων που είναι απότοµοι (πυροβολισµοί), όπου ισχύει το αντίθετο. Σποραδικοί όµως και παλµικοί θόρυβοι είναι συνήθως περισσότερο ενοχλητικοί, κυρίως επειδή είναι απρόβλεπτοι και ξαφνιάζουν τον ανθρώπινο οργανισµό. Σχετικά κριτήρια που καθορίζουν αυτές τις σχέσεις δίνονται στην µορφή των δύο ακουστικών περιγραφών: 1. Του ισοδύναµου συνεχή Α σταθµισµένης στάθµης ηχητικής πίεσης (L eq ) 2. Του µέσου µέγιστου Α σταθµισµένης στάθµης ηχητικής πίεσης (L A,max ) Πρέπει να πούµε ότι η ένταση του εξωτερικού θορύβου φθίνει όσο η απόσταση µεγαλώνει µεταξύ της πηγής και του δέκτη. Αυτή η γεωµετρική µείωση είναι ιδιαιτέρως σηµαντική για την εξασθένιση κοντά στη πηγή. Φράγµατα, κτίρια και λόφοι, τα οποία διακόπτουν την απευθείας διάδοση του ήχου από την πηγή στο δέκτη είναι επίσης σηµαντικοί παράγοντες για τη µείωση της ηχητικής πίεσης. Γενικά οι λιγότερο σηµαντικοί παράγοντες είναι οι επιδράσεις της ατµοσφαιρικής απορρόφησης, της απορρόφησης του εδάφους, δέντρα, δάση, και πεδιάδες. Ο υπολογισµός των επιδράσεων αυτών χρειάζεται δεδοµένα τα οποία δεν είναι διαθέσιµα συχνά στη πράξη, όπως για παράδειγµα η χωρική διανοµή της σχετικής υγρασίας. Σε οµοιογενή ατµόσφαιρα, η γεωµετρική απόκλιση του ήχου από τις πηγές περιγράφεται από αυστηρές λύσεις των κυµατικών εξισώσεων σε σφαιρικές συντεταγµένες. Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς αυτούς,όπως προαναφέραµε, ο ήχος ταξιδεύει σε ευθεία πορεία προς όλες τις κατευθύνσεις µε την ίδια ταχύτητα, όµως στην πραγµατικότητα η τροχιά που ακολουθεί ο ήχος δεν είναι ευθεία επειδή η ταχύτητά του ποικίλει σύµφωνα µε την θερµοκρασία και την ένταση του αέρα. 2.2 Θεωρητική εισαγωγή Η µονάδα µέτρησης της έντασης του ήχου είναι το decibel (db) και υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την ηχητική πίεση (LpA) 12

13 Lp(dB)=10*log (P 1 2 /P 0 2 ) Όπου P 1 Η ηχητική πίεση του ηχητικού κύµατος σε pascal (Pa) P 0 Η πίεση αναφοράς (20*10-6 Pa) Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη σχέση του LpA µε συνηθισµένες πηγές : Ηχητική Πίεση (LpA) Πηγές level db(a) 140 Όριο πόνου 120 Υδραυλικές σφύρες, ωµάτιο λέβητα, Καυστήρες 100 Πετρελαιοµηχανές σε απόσταση d=1m 80 Μέσα σε αυτοκίνητο κινούµενο µε 80 khm/h 70 Θόρυβος δρόµου 60 Θόρυβος βάθους σε τοπίο 50 Συζήτηση 40 Ήσυχο περιβάλλον 30 Ψίθυρος 10 Άδειο ωµάτιο Πίνακας 1. Σχέση ηχητικής πίεσης και πηγών Ένταση Ηχητικής Ισχύος (Lw) Ένταση ηχητικής ισχύος είναι το ποσοστό ενέργειας η ενέργεια του ήχου ανά µονάδα χρόνου (J/s, W σε SI) Η ηχητική ισχύς µπορεί πιο πρακτικά να εφαρµοστεί σαν µια σχέση για το όριο της ακοής ( W) σε λογαριθµική κλίµακα ονοµαζόµενη ένταση ηχητικής ισχύος (Lw). Lw=10*log (N/N 0 ) όπου Ν ηχητική ισχύς (W) 13

14 Η χαµηλότερη ένταση ήχου όπου άνθρωποι µε τέλεια ακοή µπορούν να ακούσουν είναι W (0 db) Η υψηλότερη ένταση ήχου όπου άνθρωποι µε τέλεια ακοή µπορούν να ακούσουν είναι γενικά ο ήχος από ένα αεροπλάνο µε ηχητική ισχύ 10 5 W (170 db) Ηχητική Ένταση (LI) Ηχητική ένταση είναι η ακουστική της ηχητικής ισχύος ανά µονάδα περιοχής. Οι µονάδες µέτρησης στο SI είναι W/m 2. L I =10*log(I/I ref ) όπου Ι ηχητική ένταση(w/m 2 ) I ref (W/m 2 ) Στάθµη Ηχητικής Πίεσης (Lp) Ένταση ηχητικής πίεσης είναι η δύναµη (Ν) του ήχου πάνω σε µια περιοχή (m 2 ) σε σχέση πάντα µε την κατεύθυνση του ήχου. Οι µονάδες µέτρησης στο SI είναι (N/m 2 ) ή Pascals Lp=10*log(p 2 /p 2 ref ) = 10*log(p/p ref ) 2 Lp = 20*log(p/p ref ) Όπου p ηχητική πίεση (Pa) p ref 2*10-5 (Pa) Αν η πίεση διπλασιαστεί η στάθµη ηχητικής πίεσης µεγαλώνει κατά 6 db. Η σχέση που ισχύει πάντα µεταξύ στάθµης ηχητικής πίεσης και έντασης ηχητικής ισχύος είναι η : Lw=Lp+10*log(S) db Lp= Lw-10*log(S) db 14

15 2.2.4 Φίλτρα Το ανθρώπινο αυτί είναι πιο ευαίσθητο στην συχνοτική περιοχή από 1KHz µέχρι 4 KHz παρά στις πιο χαµηλές συχνοτικά περιοχές. Αυτή η πληροφορία είναι σηµαντική για το σχεδιασµό της ακουστικής και ηχητικής. Έτσι χρησιµοποιούµε κάποια φίλτρα, όπου τα πιο κοινά από αυτά είναι τα εξής : db(a) db(b) db(c) Σχήµα 1. Καµπύλες Στάθµισης Φίλτρων A,B,C A. db(a) Το φίλτρο Α χρησιµοποιείται κατά κόρον. Το db(a) περίπου ανταποκρίνεται στα -40 db στα 1000 Hz. Το χρησιµοποιούµε, για να είναι λιγότερο ευαίσθητο το ηχόµετρο σε πολύ υψηλές ή πολύ χαµηλές συχνότητες. 15

16 B. db(b) και db(c) Το φίλτρο C είναι γραµµικό σε πολλές οκτάβες και είναι κατάλληλο για µετρήσεις σε πολύ υψηλές εντάσεις ηχητικής πίεσης. Το φίλτρο Β είναι ενδιάµεσα στα άλλα δυο. Η Σύγκρισή των φίλτρων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σε σχέση πάντα µε τη συχνότητα : Συχνότητα(Hz) 31, Σχετική αναφορά(db) db(a) -39,4-26,2-16,1-8,6-3,2 0 1,2 1-1,2 db(b) db(c) -3-0,8-0, ,2-0,8-3 Πίνακας 2. Σύγκριση φίλτρων σε σχέση µε τη συχνότητα Πηγές Ακίνητες πηγές Τα υπολογιστικά προγράµµατα σπάνε τις διασκορπισµένες πηγές σε µικρά στοιχεία-πηγές. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο πρέπει: Η µεγαλύτερη διάσταση ενός στοιχείου-πηγής να είναι µικρότερη από το µισό της απόστασης µεταξύ πηγής και δέκτη. Η ηχητική ισχύς πρέπει να είναι ισάξια διανεµηµένη στο στοιχείοπηγή και Περίπου η ίδια διάδοση να υπάρχει από όλα τα σηµεία προς τον δέκτη. Η τελευταία απαίτηση αφορά την επίδραση του εδάφους και των εµποδίων στο δρόµο της διάδοσης. Αν είναι σχετικές δυο πηγές-στοιχεία, η επιτρεπτή διαφορά σε ύψος πάνω από το έδαφος πρέπει να είναι µικρότερη από 0,3 µέτρα. Τα σηµεία πηγές περιγράφονται από : 16

17 I. Την τοποθεσίας τους (χ, ψ, ζ) II. Την ένταση ηχητικής ισχύος Lw σε περιοχές συχνοτήτων III. Την κατευθυντικότητα D I σε περιοχές συχνοτήτων Οι περιοχές συχνοτήτων που προτιµώνται είναι περιοχές οκτάβων µε κεντρικές συχνότητες από 63 έως 8000 Hz, όπου οι χαµηλότερες συχνότητες µπορεί να είναι σηµαντικές και χρειάζονται ειδικό υπολογισµό, και οι υψηλότερες είναι αντικείµενα δυνατών και ποικίλων ατµοσφαιρικών εξασθενίσεων οι οποίες µπορούν να µην ληφθούν υπόψη σε εξωτερική διάδοση. Όταν είναι διαθέσιµο θα πρέπει να χρησιµοποιείται φάσµα µετρήσεων και κατευθυντικότητας συγκεκριµένων πηγών θορύβων. Για σύγκριση µεγάλων και αργών σε κίνηση πηγών µε ουσιαστική δόνηση, το φάσµα πρέπει να αλλάξει στις χαµηλές συχνότητες για µια οκτάβα, ενώ για σύγκριση µικρών και γρήγορων κινούµενων πηγών µε µικρή δόνηση το φάσµα θα πρέπει να αλλάξει στις υψηλές συχνότητες για µια οκτάβα. Η κατευθυντικότητα τείνει προς το κανονικό της, τόσο πολύ που η µέση τιµή του (10 DI/10 ) προς όλες τις κατευθύνσεις είναι ενιαία. Η βασική σχέση µεταξύ της στάθµης ηχητικής πίεσης Lp σε απόσταση d από την πηγή, και της έντασης ηχητικής ισχύος µιας πηγής είναι: Lp(d,φ) = Lw+D I (φ)+d Ω -A(d,φ) Όπου A(d,φ) µεταφορική λειτουργία από την επίδραση των στοιχείων στο δρόµο της διάδοσης D I (φ) Κατευθυντικότητα D Ω Η σχέση για τη διάδοση του ήχου σε σταθερές γωνίες µικρότερες από 4π. Όταν η ηχητική ισχύς µίας πηγής είναι προκαθορισµένη από εξωτερική µέτρηση της στάθµης της ηχητικής πίεσης Lp (d,φ) σε πολλές κατευθύνσεις φ σε συγκεκριµένη απόσταση d από την πηγή, είναι σηµαντικό να χρησιµοποιείται η ίδια A(d,φ) από την ένταση ηχητικής ισχύος στην ένταση ηχητικής πίεσης. Η περιγραφή της ηχητικής εκποµπής σε όρους της έντασης ηχητικής ισχύος γενικά περιέχει ότι η πηγή εκπέµπει σε ελεύθερο χώρο Ω=4r. 17

18 Αντί αυτού όταν η πηγή βρίσκεται στο έδαφος µε γωνίες 2π, δυο υποθέσεις µπορούν να γίνουν όσον αφορά το έδαφος : Α) Σε ασυνάρτητη εικόνα πηγής κάτω από το έδαφος µε ίδια ηχητική ισχύ. Β) Σε διόρθωση της έντασης ηχητικής ισχύος Lw από D Ω =3dB σε Eq. Γενικά όταν η πηγή βρίσκεται σε ύψος H source και ο δέκτης σε ύψος H receiver από το έδαφος, τότε ο τύπος που χρησιµοποιείται είναι ο εξής : D Ω = 10log [1+(d 2 +(H S -H R ) 2 ) / (d 2 +(H S +H R ) 2 ) db Όταν η πηγή βρίσκεται κοντά σε τοίχο µε γωνία σχηµατισµένη από δυο τοίχους, η ηχητική πίεση σε κάποια απόσταση περιέχει αντανακλάσεις και από τους δυο τοίχους. Η επίδραση από αυτήν την αντανάκλαση είναι µια διαφορά έντασης περίπου D Ω = 6dB για ένα µονό τοίχο και 9dB για γωνία. Εναλλακτικά και υποχρεωτικά για ηχητικά απορροφητικούς τοίχους οι πηγές πρέπει να είναι υποθετικά χωριστά η µία από την άλλη Κινούµενες πηγές Σε αντίθεση µε τις ακίνητες πηγές οι κινούµενες πηγές : Ποικίλουν ως προς την ένταση ηχητικής πίεσης σε σχέση µε σταθερό δέκτη. Ποικίλουν στο τονικό ύψος σε σχέση µε σταθερό δέκτη. Έχουν διαφορετική ακτινοβολία εξαιτίας διαφορετικής ακουστικής από τον περιβάλλοντα αέρα. Για κινούµενες πηγές,οποιουδήποτε τύπου, η ποικιλότητα στην ένταση ηχητικής πίεσης την ώρα που πλησιάζουν και αποµακρύνονται δεν λαµβάνεται υπόψιν, εκτός από ενεργειακές και σε µερικές περιπτώσεις στην µέγιστη τιµή της ηχητικής πίεσης. Ένα ηχόµετρο χρησιµοποιείται για να καθορίσει την συνολική ηχητική ενέργεια και να την καταγράψει σε σχέση µε τον χρόνο ενός δευτερόλεπτου (SEL) sound exposure level(ένταση ηχητικής έκθεσης). Από τη στιγµή που η κατεύθυνση του ήχου πλησιάζει το δέκτη µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς κατευθυντικότητα (λόγω ευθείας) για να µετατραπεί το SEL σε Lw. 18

19 2.2.6 Στοιχεία στη τροχιά της διάδοσης του ήχου Η συνάρτηση µεταφοράς του ήχου από την πηγή προς τον δέκτη καθορίζεται από το άθροισµα όλων των εξασθενίσεων σε µια τροχιά και από την πρόσθεση όλων των τροχιών του απευθείας και ανακλώµενου ήχου. Μειώσεις /Απορροφήσεις συµβαίνουν από τους εξής λόγους : Σφαιρική διάδοση A div Επιδράσεις εδάφους A gr ιαθλάσεις ηχοπετασµάτων A bar Τµηµατικές ανακλάσεις A ref Ατµοσφαιρικές απορροφήσεις A atm ιάφορες άλλες A misc Ηχητική διάδοση σε οµοιογενές ελεύθερο χώρο πάνω από το έδαφος Στη γεωµετρία, υψηλές συχνότητες προσεγγίζουν τις λύσεις της εξισώσεως του Helmholtz για ηχητική πίεση p +(2πf/c) 2 ρ = -δ 2 (r-r s ) Η διάδοση του ήχου µε συχνότητα f από ένα σηµείο πηγή σε r=r s περιγράφεται από την θεωρία των ακτινών. Σε µικρές αποστάσεις είναι λογικό να θεωρούµε ευθείες ακτίνες. Σε ελεύθερο χώρο, όµως, σφαιρική διάδοση σε κάποια απόσταση d έχει ως αποτέλεσµα την εξασθένιση : A div =10log (4πd 2 /d 0 2 ) db Όπου d 0 1µ Ένας παρατηρητής πάνω από τµηµατικό ανακλώµενο έδαφος δέχεται όχι µόνο την απευθείας ηχητική ακτίνα αλλά και τις ανακλάσεις του εδάφους. Μια απευθείας 19

20 ακτίνα επεµβαίνει καταστρεπτικά στην ανάκλαση του εδάφους και προκαλεί χαµηλή ηχητική πίεση κοντά σε αυτό. Παράλληλα όταν η πηγή είναι πολύ πιο κοντά στο έδαφος από ότι ο δέκτης η επίδραση του εδάφους µπορεί να συντελέσει σε κάθετη ακτινοβολία της πηγής. Εποµένως µέσα σε µια µέση απόσταση του δέκτη µικρότερη από 200 µ έχουµε την ισχύουσα εξίσωση : A gr,o =10log (r/15m) db > 0 µε το 0 G 0,75 (1-(h av /12,5m)) 0,66 Όπου h av µέσο ύψος της ηχητικής ακτίνας από τη πηγή στο h S (source) στο ύψος του δέκτη h R, όπου γενικά ισχύει ότι : H av = 1/2 (h S +h R ) Για ένα µέσο ύψος 2 µέτρων. Από µηχανικής απόψεως κάποια µείωση της έντασης ήχου µπορεί να υπάρξει σε έδαφος κυκλωµένο από πελούζα (κοµµάτι γης από χαµηλή και αραιά χλόη). Πράγµα που δεν µπορεί όµως να προστατέψει από τη διάδοση του ήχου λόγω πορτών και παραθύρων όσον αφορά γειτονικούς σε βιοµηχανικές περιοχές οικισµούς ιάθλαση ήχου σε ανοµοιογενή ατµόσφαιρα Η ανοµοιογένεια της ατµόσφαιρας είναι πολύ σηµαντική για την διάδοση του ήχου σε εξωτερικό περιβάλλον. Η κανονική κατάσταση του αέρα είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο στο οποίο η ένταση του ήχου ποικίλει λόγω της θερµοκρασίας και της ταχύτητας του ανέµου σε σχέση µε το ύψος της διάδοσης του ήχου πάνω από το έδαφος. Υψηλότερες θερµοκρασίες κοντά στο έδαφος έχουν ως αποτέλεσµα υψηλότερη ένταση ήχου. Ένα στοιχείο του ανέµου στην κατεύθυνση της διάδοσης του ήχου δηµιουργεί διάθλαση των ηχητικών ακτινών προς το έδαφος, επειδή η ταχύτητα του ανέµου πάντα µεγαλώνει ταυτόχρονα µε το ύψος. Γραµµικά άνεµος και θερµοκρασία έχουν ως αποτέλεσµα ακτίνες να ακολουθούν µια καµπύλη µε : 20

21 R = 1 / αcosφ Σχήµα 2. Καµπύλη ηχητικών ακτινών και περιοχή σκίασης. Ένα απλό µοντέλο για την επίδραση του εδάφους στη διάδοση του ήχου βρίσκεται στο ISO Φράγµατα ήχου/ηχοπετάσµατα Βασική θεωρία (Απώλεια εισαγωγής Ηχοπετάσµατος) Οποιοδήποτε µεγάλο αντικείµενο προκαλεί µια ζώνη ακουστικής σκιάς στη τροχιά του ήχου, θεωρείται φράγµα. Τέτοια αντικείµενα είναι οι τοίχοι, σκεπές, κτίρια ή το έδαφος από µόνο του. Το µέγεθος της εξασθένισης που λαµβάνει χώρα καθορίζεται από τον αριθµό Fresnel : N = 2z / λ Όπου z είναι η αύξηση του µήκους της τροχιάς προκαλούµενο από ένα ή περισσότερα φράγµατα λ=c/f είναι το µήκος κύµατος του ήχου σε ταχύτητα c µε συχνότητα f Πρέπει να ξέρουµε ότι το z µειώνεται όσο αυξάνει η γωνία της ακτίνας του ήχου. 21

22 Σχήµα 3. Πέτασµα µεταξύ δέκτη και πηγής. Το φράγµα είναι µια κατασκευή που ανακλάει τη περισσότερη από την ενέργεια του ήχου προς το µέρος που βρίσκεται η πηγή. Όµως υπάρχουν και απορροφητικά φράγµατα που απορροφούν την ηχητική ενέργεια, για αυτό πρέπει το υλικό του φράγµατος να είναι τέτοιο ώστε η ηχοµέιωση να είναι τουλάχιστον 5 db µεγαλύτερη από την επιθυµητή. Τα ηχοπετάσµατα χρησιµοποιούνται κυρίως για να µειώσουν τα υψηλά επίπεδα του εκάστοτε περιβαλλοντικού θορύβου που προξενείται από την κίνηση στους αυτοκινητοδρόµους. Για την σωστή τους χρήση, πρέπει να λαµβάνονται υπόψιν συγκεκριµένοι παράγοντες όπως : Ο σχεδιασµός Τα υλικά κατασκευής Τα κατασκευαστικά δεδοµένα Η αισθητική Η ανθεκτικότητα Τα οικονοµικά Έχουν κατασκευαστεί πολλά µοντέλα για να προβλέπουν την ακουστική των φραγµάτων. Σχεδιαστικοί πίνακες των Fehr, Maekawa και Rathe συν τις φυσικές και γεωµετρικές θεωρίες, είχαν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µερικών εξισώσεων και αλγορίθµων που προβλέπουν τις µειώσεις των απλών φραγµάτων. Όπως στην περίθλαση των µικρών κυµάτων όπου ο ήχος φτάνει στον δέκτη από µια µη απευθείας τροχιά, έτσι πάνω από ένα φράγµα υπάρχει µια ζώνη σκιάς και µια ζώνη 22

23 φωτός. Αυτό γίνεται περισσότερο κατανοητό µε τη βοήθεια του παρακάτω σχήµατος. Σχήµα 4. Περίθλαση ήχου από ηχοπέτασµα. Ωστόσο το περιθλώµενο κύµα ερχόµενο από την κορυφή του ηχοπετάσµατος επηρεάζει µια µικρή µεταβατική περιοχή κοντά στη ζώνη της σκιάς µε το να επεµβαίνει µε το απευθείας κύµα. Η γεωµετρική κατάσταση που χρησιµοποιείται για την περίθλαση φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Σχήµα 5. Χρησιµοποιούµενη γεωµετρία στη θεωρία της περίθλασης. Για ένα άπειρο πολύ λεπτό ηµιεπίπεδο χωρίς αντανακλάσεις από το έδαφος, το περιθλώµενο πλάτος της ηχητικής πίεσης είναι : Ψ=(-1/2*( 2πκ))*(Q(φ, φ s ) / r*r s (r+r s )) exp{i(κ[r+r s ]+π/4} i 23

24 Όπου r s r κ απόσταση πηγής και κορυφής επιπέδου απόσταση κορυφής επιπέδου και δέκτη κυµατάριθµος του ελεύθερου πεδίου Q(φ,φ s )=1/(cos1/2*(φ+φ s ))+1/(cos1/2(φ-φ s )) ii Το Q(φ,φ s ) δείχνει ότι η άκρη του επιπέδου ανακλά τον ήχο σαν κατευθυντική ηχητική πηγή. Στην εξίσωση i πρέπει να περιέχεται ο όρος 1 2κπ για την σωστή περιγραφή της κατευθυντικότητας της περιθλώµενης άκρης. Ενώ πάντα ισχύει µια µείωση της τάξεως των 3 db για κάθε διπλασιασµό της απόστασης. Για σηµεία µακριά από την άκρη η ηχητική πίεση θα φθίνει 6 db για κάθε διπλασιασµό της απόστασης. Έτσι για να βρούµε την απώλεια µετάδοσης (IL) από την θεωρία του Keller χρειαζόµαστε το ποσοστό µεταξύ της εξίσωσης i και του πλάτους της ηχητικής πίεσης για διάδοση σφαιρικών κυµάτων σε ελεύθερο πεδίο. Η εξασθένιση σε db βρίσκεται από τον εξής τύπο : ILκ=-10*log[(d 2 /8*κ*π*r*r s *(r+r s ))* Q(φ,φ s ) 2 ] iii Όπου d ευθεία γραµµή απόστασης δέκτη και πηγής Μία από τις γνωστότερες απλοποιήσεις έγιναν το 1940 από τον Redfearn,ο οποίος παρουσίασε την γραφική σχέση εξασθένισης και της παραµέτρου h/λ, όπου το h δείχνει το αποτελεσµατικό ύψος του πετάσµατος και το λ είναι το µήκος κύµατος. Άρα : h/λ=(r*r s /λ*d)*sinφ iv Αργότερα το 1971 οι Kurze και Anderson κατασκεύασαν έναν αλγόριθµο για την εξασθένιση (διαφορά έντασης ηχητικής πίεσης στον δέκτη). Ο αλγόριθµος αυτός είναι ο εξής : ILκ=10*log[8*π 2 *(Α/λ)*tan(φ/2)]-10*log(d/r+r s ) - 20*log[1+(sin(φ/2)) /(sin(φ+φ/2))] v Όπου 24

25 φ = arccos * (d s *d r +h*h r -h 2 / [d r 2 +(h-h r ) 2 ]*[d s 2 +h 2 ]) vi φ = arcsin * (d r / d r 2 +(h-h r ) 2 ) vii Από την άλλη µεριά ο Maekawa παρουσίασε ένα πίνακα για την φυσική θεωρία της διάθλασης, ο οποίος έδινε τιµές εξασθένισης ενάντια στον (χωρίς διαστάσεις) αριθµό του Fresnel : N= ±(2/λ)*δ = ± 2/λ*(r s +r-d) viii Όπου d Η διαφορά του µήκους τροχιάς ± σύµβολο για την εύρεση ζώνης Και ο αριθµός Fresnel µε γεωµετρικούς όρους έχει ως εξής : N= d s 2 +h s 2 + d r 2 +(h-h r ) 2 - h r 2 +(d s +d r ) 2 ix Όπου για Ν>1 η απώλεια µετάδοσης του Maekawa είναι περίπου 13+10*logN, ενώ όταν φ<<1 και d r+r s µετατρέπεται σε 5+10*log4*π*Ν. Ωστόσο για να βρεθεί πιο αξιόπιστη λύση για την εξασθένιση οι Kurze και Anderson έφτιαξαν τον αλγόριθµο που δίνεται από : ILκ=5+20*log ( (2*π*N) / tanh 2*π*Ν) x Η οποία εξίσωση δίνει πολύ καλά αποτελέσµατα για Ν > Απώλεια µετάδοσης στα φράγµατα του ήχου Τα φράγµατα (ηχοπετάσµατα) συνήθως δεν περικλείουν εντελώς τον δέκτη ή την πηγή. Οι άκρες τους περιθλούν τα κύµατα του ήχου, όµως κάποια από αυτά περνάνε από το πέτασµα. Είναι λογικό και φανερό ότι όσο πιο βαρύ το υλικό κατασκευής του πετάσµατος, ή όσο πιο ψηλή η συχνότητα, τόσο πιο µεγάλη είναι η απώλεια µετάδοσης για τον ήχο που περνάει µέσα από το ηχοπέτασµα. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, επειδή ορισµένα φράγµατα είναι απορροφητικά ή µερικώς απορροφητικά, η διάδοση ορισµένων ηχητικών κυµάτων γίνεται µέσα από το υλικό του φράγµατος. Για τον 25

26 λόγο αυτό το υλικό του θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε η ηχοµείωση που επιτυγχάνεται να είναι 5 db µεγαλύτερη από την επιθυµητή Χρήση ηχοπετασµάτων σε εξωτερικό περιβάλλον Αυτή η χρήση των φραγµάτων του ήχου γίνεται για να µειώσει συνήθως τον θόρυβο από αυτοκινητοδρόµους, βιοµηχανικές περιοχές και εργοτάξια, και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που κατοικούν κοντά σε τέτοιες πηγές θορύβου. Τα ηχοπετάσµατα που χρησιµοποιούνται στο εξωτερικό περιβάλλον για τους παραπάνω λόγους είναι συνήθως : Τοίχοι Φράκτες Πυκνή βλάστηση Κτίρια Συνδυασµοί όλων των παραπάνω Η κατασκευή τους είναι η κύρια εναλλακτική λύση για την µείωση του θορύβου, αν και έχουν πλέον σχεδιαστεί και άλλοι τρόποι όπως κατασκευή ήσυχων επιφανειών των δρόµων και τούνελ για την µείωση των θορύβων Πεπερασµένο ηχοπέτασµα Αν ένα ηχοπέτασµα είναι πεπερασµένο σε µήκος, το φαινόµενο που θα αναγκάσει τον ήχο να ταξιδέψει γύρω από τις άκρες του πετάσµατος, θα µειώσει την εξασθένιση. (για παράδειγµα σε µεγάλους αυτοκινητοδρόµους προτείνεται η µικρότερη γωνία, για να αποφευχθεί το παραπάνω φαινόµενο, να είναι 160 ο.) Άρα αυτό σηµαίνει ότι για να µειωθεί αποτελεσµατικά ο θόρυβος που έρχεται γύρω από τις άκρες του πετάσµατος, πρέπει το πέτασµα να είναι τουλάχιστον οκτώ φορές πιο µακρύ από την απόσταση µεταξύ του δέκτη και του ηχοπετάσµατος. Για µια τέτοια περίπτωση η κατά προσέγγιση εξασθένιση είναι : A=10*log (1/(β 2 -β 1 ) β1 β2 10 1(β)/10 db ) Όπου β η γωνιακή θέση πηγής από µια ευθεία που έρχεται από δέκτη. 26

27 Σχήµα 6. Πεπερασµένο ηχοπέτασµα παράλληλα σε δρόµο Μη παράλληλο φράγµα προς την πηγή Για την εκτίµηση της εξασθένησης πρέπει να γνωρίζουµε τη διαφορά του µήκους τροχιάς (δ) που δίνει τη σωστή ηχητική θέση. Σχήµα 7. Χρησιµοποιούµενη γεωµετρία για µη παράλληλο φράγµα/ ηχοπέτασµα προς τη πηγή. Και αυτό (δ) υπολογίζεται ως η προσκείµενη συν τη κάθετη µείον την υποτείνουσα στο προκείµενο σχήµα (δ = SB+BR-SR) και ύστερα υπολογίζεται η εξασθένιση µε βάση το (δ) Φράγµατα µεγάλου πάχους Τα ηχοπετάσµατα µπορεί να είναι και παχιά. Παχύ φράγµα µπορεί να θεωρηθεί ένα κτίριο που διακόπτει την ορατότητα µεταξύ της πηγής και του δέκτη. 27

28 Η διπλή διάθλαση στις δυο άκρες του πετάσµατος αυξάνει την εξασθένιση της έντασης της ηχητικής πίεσης. Σχήµα 8. Χρησιµοποιούµενη γεωµετρία για την εκτίµηση της εξασθένισης ενός φράγµατος Περίθλαση στα όρια του φράγµατος Όταν ένα ηχητικό κύµα προσπίπτει σε ένα εµπόδιο(φράγµα) τότε τα άκρα του εµποδίου λειτουργούν ως δευτερογενείς πηγές, µε αποτέλεσµα το τα ηχητικά κύµατα να παρεκκλίνουν από την πορεία τους και να µεταδίδονται πίσω από τα εµπόδια. Το κατά πόσο περιθλώνται εξαρτάται από το µήκος του εκάστοτε κύµατος και την γεωµετρία του εµποδίου. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν ανακλάσεις του θορύβου από το έδαφος πρέπει να γνωρίζουµε ότι δηµιουργούνται νέες τροχιές διάδοσης µε αποτέλεσµα την αύξηση της ηχητικής πίεσης στον δέκτη. Όπως φαίνεται στο σχήµα 9, θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν και οι τέσσερεις τρόποι διάθλασης. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να συνδεθούν λογαριθµικά ώστε να προκύψει η σχέση τους µε το ηχοπέτασµα. Συνήθως το έδαφος είναι απορροφητικό, για αυτό τον λόγο το πλάτος της κάθε ανακλώµενης τροχιάς πρέπει να µειωθεί, και αυτό επιτυγχάνεται µε το πολλαπλασιασµό του µε τη ανακλώµενη πίεση από το έδαφος. 28

29 Εν τέλει για να αποφύγουµε πολλαπλές ανακλάσεις θα χρειαστεί να : A. Να µεγαλώσουµε το ύψος του ηχοπετάσµατος. B. Να χρησιµοποιούµε ηχοπετάσµατα µε απορροφητικές επιφάνειες. C. Να γυρνάµε την εξωτερική πλευρά των ηχοφραγµάτων σε µια γωνία της τάξεως των 5 ο µε 15 ο Σχήµα 9. Περίθλαση στα όρια του φράγµατος ιπλά ηχοπετάσµατα Σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται και ένα δεύτερο φράγµα παράλληλα και πίσω από το πρώτο για να προσφέρει περισσότερη µείωση της ηχητικής πίεσης. Η µέθοδος υπολογισµού σε αυτήν την περίπτωση είναι : A = F+J - {6*exp(-2w/T) + 1,3*[exp((-35w/T)-1)]} * [1-exp(-J/2)] Όπου και η F και η J υπολογίζονται σύµφωνα µε τη παραπάνω εξίσωση. Σχήµα 10. Γεωµετρία διπλού ηχοπετάσµατος. 29

30 Πρώτα υπολογίζεται η εξασθένιση για το 1 ο και ύστερα για το 2 ο ηχοπέτασµα, σε κάθε περίπτωση, αγνοώντας το άλλο. Έτσι η εξασθένιση του F είναι η µεγαλύτερη από τις δυο εξασθενίσεις Λοιπά χαρακτηριστικά Σε πολλές εφαρµογές είναι απαραίτητο να µεγαλώσει η εξασθένιση ενός φράγµατος χωρίς να µεγαλώσει το ύψος, γιατί είναι πολύ πιθανόν να εµποδίζει την ορατότητα σε κατοικηµένες περιοχές ή απλά να είναι αισθητικά παράταιρο. Αυτό µπορεί να γίνει εφικτό µε κάποιο στοιχείο που τοποθετείται στην κορυφή του πετάσµατος, το οποίο αλλάζει το αρχικό διαθλώµενο ηχητικό πεδίο. Ακόµα θεωρητικά και πειραµατικά έχουν χρησιµοποιηθεί ηχοπετάσµατα πολλαπλών άκρων, µε σωληνοειδή καλύµµατα, και συσκευές επέµβασης στην κορυφή τους. Άλλες επιλογές είναι η χρησιµοποίηση απορροφητικών φραγµάτων και απορροφητικών άκρων τους, τα οποία σε αντίθεση µε τα απλά ηχοπετάσµατα έχουν το πλεονέκτηµα να αυξάνουν την ηχητική στάθµη από τη µεριά της πηγής. Επίσης θα πρέπει να προσεχθεί και ο σχεδιασµός της όψεώς τους ώστε να γίνουν όσο γίνεται πιο όµορφα, να αποτελέσουν µέρος της καθηµερινότητας και γενικά να γίνουν πιο εύκολα αποδεκτά από την κοινότητα Υλικά Τα υλικά που είναι συνήθως κατασκευασµένα τα ηχοπετάσµατα είναι τα εξής : Τσιµέντο Λίθος Ξύλο Μέταλλο Τούβλο Απορροφητικά υλικά Άλλα (πλαστικό, σύνθετα πολυµερή ) Στην παρακάτω εικόνα µπορούµε να δούµε µερικά παραδείγµατα ηχοπετασµάτων και περισσότερα στο Παράρτηµα ΙΙ. 30

31 Εικόνα 1. Ηχοπετάσµατα. Στο παρακάτω σχήµα διακρίνουµε τα ποσοστά χρήσης διάφορων υλικών σε ηχοπετάσµατα. Όπως βλέπουµε το πιο διαδεδοµένο υλικό για κατασκευή ηχοπετασµάτων είναι το τσιµέντο εξαιτίας του χαµηλού κόστους του. Αντίθετα αυτό που χρησιµοποιείται λιγότερο είναι τα συνθετικά υλικά ( κυρίως πλαστικό ), αφού είναι και το πιο ακριβό υλικό µεταξύ των υπολοίπων. Σχήµα 11. Συνηθέστερα υλικά για την κατασκευή ηχοπετασµάτων Ατµοσφαιρική απορρόφηση Η εξασθένιση µέσω του παράγοντα της ατµοσφαιρικής απορρόφησης A atm : A atm =a*d a συντελεστής ατµοσφαιρικής εξασθένισης d απόσταση 31

32 βέβαια η συνολική εξασθένιση που έχει µια ηχητική ακτίνα σε τροχιά διάδοσης είναι A=A div +A gr +A bar +A atm A div εξασθένιση σφαιρικής εξάπλωσης A gr εξασθένιση λόγω επίδρασης εδάφους A bar εξασθένιση λόγω διάθλασης σε ηχοπέτασµα A atm εξασθένιση λόγω ατµοσφαιρικής απορρόφησης Σίγουρα ρόλο πολύ ιδιαίτερο και σηµαντικό για την διάδοση του ήχου παίζει και η µετεωρολογική κατάσταση. Σύµφωνα µε το (ISO9613-2) η τιµή L AT (LT) (Aweighted sound pressure level in long terms ) µπορεί να καθοριστεί από την τιµή L AT (DW) (συνεχής ισοδύναµη ένταση ηχητικής πίεσης) µε τον διορθωτικό µετεωρολογικό όρο : C met = 0 εάν d 10*(h S +h R ) C met = C 0 *(1-10*(h S +h R /d)) εάν d > 10*(h s +h R ) Όπου C 0 (σε db) εξαρτάται από τα στατιστικά της ταχύτητας και της κατεύθυνσης του αέρα συν την θερµοκρασία : C 0 (a,g)= -10*log( i=1 I -1 Q*((W i *(θ ι ))/2)*[1+g (1-g)*cos(θ rec -θ i )]+1-Q ) db Όπου θ rec γωνία µεταξύ βορρά και της γραµµής πηγή-δέκτη g παράµετρος µεταξύ 0,01 και 0,1 για την εξασθένιση θ i W i I γωνία µεταξύ βορρά και ith της κατεύθυνσης του αέρα πιθανότητα για ith κατεύθυνση του αέρα αριθµός των κατευθύνσεων του αέρα 1-Q πιθανότητα για καθόλου αέρα Και για τιµές του g = 0,1 και g = 0,01 υπάρχει µέγιστη µείωση 10 και 20 db αντίστοιχα. Εν κατακλείδι υπάρχει µεγάλη αβεβαιότητα για την ηχητική εξασθένιση στην τροχιά µιας ηχητικής ακτίνας, διότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες όπως η γεωµετρία ενός χώρου, οι επιδράσεις του εδάφους, τα ηχοπετάσµατα, οι ανακλάσεις και η ατµοσφαιρική απορρόφηση. Βέβαια η αβεβαιότητα µπορεί να υπολογιστεί, όµως θα υπάρχουν πάντα αποκλίσεις από την πραγµατικότητα, και ειδικότερα όταν η απόσταση µεταξύ του δέκτη και της πηγής µεγαλώνει πάρα πολύ. 32

33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον εκπεµπόµενο ήχο από εργοτάξια και διαφόρων τύπων µηχανηµάτων (πίνακας 3) και παρατίθεται σχεδιάγραµµα (σχήµα 12), όσον αφορά την διαδικασία πρόβλεψης του θορύβου. 3.1 Θόρυβος από εργοτάξια Συνήθως οι κάτοικοι που ζουν κοντά σε ένα εργοτάξιο επηρεάζονται αρκετά από τον θόρυβο στην καθηµερινότητα τους. Σχεδόν πάντα αν όχι πάντα έρχονται σε ρήξη µε τους υπεύθυνους του έργου για λόγους συντόµευσής του και γενικότερα για τη χρήση καλύτερου εξοπλισµού που αποσκοπεί σε ελαχιστοποίηση του παραγόµενου/εκπεµπόµενου θορύβου. Γενικότερα θα πρέπει να γίνονται κάποιες ενέργειες για την καλύτερη συνεργασία µεταξύ των δυο ενδιαφερόµενων : Προετοιµασία για την πρόβλεψη του θορύβου Εκτίµηση των τιµών του ατµοσφαιρικού θορύβου Συµβιβασµός µεταξύ των εργαζοµένων/ιδιοκτητών µε τους κατοίκους της περιοχής. Παρακάτω βλέπουµε κάποιους από τους πιο γνωστούς και συχνούς τύπους εργοταξίων : Καταστροφή κτιρίων Νέες κατασκευές (κύρια έργα, ολοκληρωτικά έργα, άνοιγµα περιοχών, προσόψεις κτιρίων/βιοµηχανιών, εργοστασιακά έργα) ρόµοι / Σιδηρόδροµοι Αποχετευτικές κατασκευές (Άνοιγµα, µετροπόντικας) Ο παρακάτω πίνακας µας παρέχει µια λίστα των πιο κοινών χρησιµοποιούµενων κατασκευαστικών µηχανηµάτων, καθώς και την ένταση της ηχητικής ισχύος του σε κανονικά επίπεδα λειτουργίας. Συνήθως η ηχητική ισχύς που 33

34 εκπέµπεται από µια κατασκευαστική µηχανή κατά την διάρκεια της λειτουργίας της είναι λιγότερη από ότι είναι δηλωµένη από τον κατασκευαστή της, αλλά πάρα πολλές φορές αυτή ξεπερνάει τα όρια που έχουν δηλωθεί ακόµα και αυτά των διεθνών ή κρατικών στάνταρ. 34

35 Πίνακας 3. Κατασκευαστικά µηχανήµατα και ηχητικές εντάσεις. 35

36 3.2 Πρόβλεψη ατµοσφαιρικού θορύβου Το παρακάτω σχήµα δείχνει την γενική διαδικασία της πρόβλεψης του θορύβου σε ένα εργοτάξιο. Σχήµα 12. ιαδικασία πρόβλεψης θορύβου. 36

37 Όταν στο εργοτάξιο είναι ώρα αιχµής και όλο το έργο είναι σε ταυτόχρονη λειτουργία οι εντάσεις ηχητικών πιέσεων αθροίζονται. Αν η ηχητική ισχύς των µηχανών ξεπερνάει τα όρια που καθορίζονται από το κράτος, τότε επιβάλλονται ποινές από την πολιτεία, ανάλογα την τιµή που ξεπερνάει αυτά τα όρια. Σε γενικές γραµµές ισχύει ότι : LwA r = LwA eq + Ι+ Τ i Όπου LwA r Ένταση ηχητικής ισχύος για συνεχή λειτουργία κατασκευαστικών µηχανών. LwA eq Ισοδύναµη συνεχής ένταση ηχητικής ισχύς µιας κατασκευαστικής µηχανής. Ι, Τ Ποινές για αυθορµητικότητα και τονικό χαρακτήρα συνήθως απο 0 db έως 6dB. Όµως καµία από τις µηχανές την ώρα της εκτίµησής τους δεν αποφέρει διακοπτόµενη ακουστική λειτουργία. Στην ουσία η περιοδική λειτουργία των µηχανών ελαχιστοποιεί την ηχητική ισχύ τους. Εποµένως : LwA r,t =LwA r +10*log(t/T) db ii LwA r,t = LwA r +10*log(p/100) db iii Όπου LwA r,t Υπολογιζόµενη ένταση ηχητικής ισχύος σύµφωνα µε το πραγµατικό χρόνο λειτουργίας. t Ακουστικά αποτελεσµατικός χρόνος λειτουργίας της µηχανής. ιάρκεια του υπολογισµού µέτρησης. T Χρόνος µέτρησης p Ποσοστό χρησιµοποιούµενου υπολογισµού µηχανής p (t, T) 100% Επιπλέον, ο προσδιορισµός της θέσης λειτουργίας δεν είναι σηµαντικός αν η υποθετική απόσταση λειτουργίας την ώρα της µέτρησης είναι µικρότερη των δυο φορών από την κοντινότερη απόσταση του δέκτη. 37

38 Σε σταθερές πηγές σηµεία ισχύει : L wa r,t = LwA r,t -10*log(S) db iv L wa r,t = LwA r,t -10*log(l) db v Όπου L wa r,t Ένταση ηχητικής ισχύος ανά µονάδα περιοχής µιας µηχανής που έχει LwA r,t L wa r,t Ένταση ηχητικής ισχύος ανά µονάδα µήκους µιας µηχανής που έχει LwA r,t S Επιφάνεια σε m 2 του έργου L Μήκος τροχιάς σε m Αθροιστικά µπορούν να συνδυαστούν αρκετές κατασκευαστικές µηχανές για να δώσουν µια πηγή δυο διαστάσεων. Το ISO καθορίζει τους κανόνες επηρεασµού των κατασκευαστικών µηχανών στην υπολογιζόµενη ένταση. Αυτό συµβαίνει µε την χρησιµοποίηση του LwA r,t και της απόστασης d µεταξύ της πηγής και του δέκτη. Για αποστάσεις µικρότερες ή ίσες των 100 m, η ένταση της ηχητικής πίεσης είναι : L r,i = LwA r,t,i -20*log (d) -8 db vi L r =10*log iσ n 10 L r, i / 10 db vii Όπου LwA r,t,i Υπολογισµένη ένταση ηχητικής ισχύος της κατασκευαστικής µηχανής no.i L r,i Συµβολή υπολογισµένης στάθµης ηχητικής πίεσης της µηχανής no.i στο σηµείο του δέκτη L r Συνολική υπολογιζόµενη στάθµη ηχητικής πίεσης στο σηµείο του δέκτη d Απόσταση µεταξύ κατασκευαστικής µηχανής και του σηµείου του δέκτη σε m n Πλήθος κατασκευαστικών µηχανών 38

39 Βέβαια λαµβάνονται υπόψιν οι αντανακλάσεις και οι απορροφήσεις, γενικότερα όµως ο θόρυβος υπολογίζεται στα εργοτάξια σχεδόν πάντα µε µια απόκλιση των ± 3 db. Στις µετρήσεις του θορύβου στα εργοτάξια γίνονται συνεχόµενες µετρήσεις, διότι η συνεχόµενη µέτρηση της έντασης της ηχητικής πίεσης έχει ως αποτέλεσµα τον καλό έλεγχο του εργοταξίου και την συµµόρφωση µε τους εργατικούς περιορισµούς (ωράριο/διαλείµµατα, περιοριστικά µέτρα στη χρήση των µηχανών). Σε µερικές χώρες είναι επιτρεπτό, για µικρής χρονικής διάρκειας εργοτάξια, οι θόρυβοι να υπερβαίνουν τα 5 η 10 db από τα όρια συνεχούς θορύβου. Τα βασικότερα µέτρα που συνήθως λαµβάνονται για τον περιορισµό της όχλησης από το θόρυβο εργοταξίων είναι: Η χρήση µηχανών να περιορίζεται ανάλογα µε τον τύπο τους και ανάλογα µε τους νοµικούς περιορισµούς Οι αρχές θα πρέπει να επιβάλουν στους ιδιοκτήτες των έργων το δικαίωµα των κατοίκων για ησυχία εφόσον το εργοτάξιο βρίσκεται σε κατοικηµένη περιοχή. Να προσεχθεί το ακουστικό άθροισµα µε άλλες εξωτερικές πηγές. Να γίνουν µειώσεις στα ωράρια ανάλογα τις περιστάσεις. Βοήθεια στην βελτίωση της ποιότητας ζωής κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου. Να τηρηθούν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων στην υγεία και την ασφάλεια Επίσης είναι αναγκαίες και άλλες ενέργειες από τους ιδιοκτήτες για : Την µείωση των ηχητικών εκποµπών Την χρήση χαµηλής ηχητικής εκποµπής µηχανών Τον συντονισµό στο ωράριο εργασίας Την συντήρηση των κατασκευαστικών µηχανών Την ελαχιστοποίηση του θορύβου Την χρησιµοποίηση αν και εφόσον χρειάζεται ηχοπετασµάτων γύρω από το εργοτάξιο και κυρίως κοντά στις κατοικηµένες περιοχές. 39

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 4.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑ ΟΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουµε να εµβαθύνουµε στο πρόβληµα της ηχορύπανσης, εξετάζοντας τον τρόπο δηµιουργίας και διάδοσης των θορύβων και αναλύοντας το τι σηµαίνει ο όρος "θόρυβος" και πώς η συχνοτική κατανοµή του και η έντασή του επηρεάζουν την υγεία των εργαζόµενων και των περίοικων. Θα προταθούν τρόποι αντιµετώπισης και µείωσης της ηχορύπανσης είτε επεµβαίνοντας επί του µηχανήµατος που παράγει τον θόρυβο, είτε επεµβαίνοντας στην διαδροµή διάδοσης των θορύβων. Τέλος θα αναφερθούµε στην φυσιολογία του αυτιού ως όργανο ακοής και στα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την προστασία του από υπερβολική ηχοέκθεση. Ακόµη και σήµερα η αντιµετώπιση του θορύβου θεωρείται ως πολυτέλεια στη χώρα µας, η οποία αρχίζει να εξετάζεται όταν λυθούν όλα τα άλλα "σοβαρότερα" προβλήµατα της βιοµηχανικής - βιοτεχνικής µονάδας. Η ηχορύπανση εντός των εργοταξιακών µονάδων απαιτεί πολύ σοβαρή αντιµετώπιση απ' όλα τα εµπλεκόµενα µέρη διότι η απώλεια ακοής είναι ασθένεια για την οποία δεν υπάρχει φάρµακο ή αντίδοτο. Η µόνη προφύλαξη από την µερική ή ολική απώλεια ακοής, είναι η πρόληψη. 4.2 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Για να διαπιστωθεί εάν µια παραγωγική µονάδα έχει ηχοστάθµες εντός του χώρου παραγωγής, µεγαλύτερες από τις επιτρεπτές, πρέπει να διεξαχθούν µετρήσεις µε κατάλληλα ηχόµετρα. Η επιλογή ενός ηχοµέτρου εξαρτάται άµεσα από την σχετική ένταση, κατευθυντικότητα, συχνοτική κατανοµή, περιοδικότητα των παραγόµενων θορύβων καθώς και από άλλους δευτερεύοντες παράγοντες. Ακολουθώντας το γράµµα του νόµου, η µέτρηση µε ηχόµετρο τύπου B (TYPE B) ή 40

41 καλύτερο (TYPE A), από ειδικευµένο άτοµο, καλύπτει τις απαιτήσεις διαπίστωσης του προβλήµατος. Ο σκοπός των ηχοµετρήσεων και των λεπτοµερειακών αναλύσεων είναι η βελτίωση της κατασκευαστικής λύσης η οποία συνήθως εξασφαλίζει την µέγιστη ηχοµείωση µε το ελάχιστο κεφάλαιο. Το ζητούµενο είναι η ηχοπροστασία των εργαζοµένων και των περίοικων. Όταν λαµβάνονται µέτρα περιορισµού των ηχοδιαφυγών προς το ύπαιθρο, διότι ενοχλείται κάποιος από τους περίοικους, σπανίως ωφελείται ηχητικά ο εργαζόµενος ή ακόµα χειρότερα επιδεινώνονται οι συνθήκες εντός του χώρου παραγωγής. Οι λύσεις που πρέπει να εξετάζονται για την ηχητική καταστολή είναι οι παρακάτω: I. Μηχανολογικές µετατροπές των µηχανηµάτων που προκαλούν υπερβολικό θόρυβο. II. Περιορισµός των µηχανηµάτων εντός κατάλληλου ηχοµονωτικού ηχοπετάσµατος. III. Περιορισµό της απευθείας ηχοδιάδοσης προς τους εργαζόµενους. IV. Εφαρµογή ωτασπίδων ή ωτοπωµάτων ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ Όπου είναι δυνατόν πρέπει να εξετάζονται τεχνικές αντικατάστασης ορισµένων εξαρτηµάτων των µηχανηµάτων µε άλλα "αθόρυβης" λειτουργίας. Τυπικό πρόβληµα σε πολλές παραγωγικές µονάδες είναι η χρήση πεπιεσµένου αέρα για την κίνηση µηχανικών µερών όπου η έξοδος του αέρα γίνεται είτε από µπέκ είτε χωρίς µπέκ απ' ευθείας από την σωλήνα παροχέτευσης του αέρα. Ο θόρυβος που παράγεται κατά την έξοδο του πεπιεσµένου αέρα, παράγει υψηλής έντασης θορύβους οι οποίοι ευρίσκονται κυρίως στο φάσµα των υψηλών συχνοτήτων (όπου το αυτί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο). Προφανώς η κατάργηση ή η µετασκευή αυτής της παραγωγικής διαδικασίας είναι πολύ δύσκολη αν όχι ακατόρθωτη. Η ηχητική βελτίωση όµως είναι εφικτή µε την χρήση κατάλληλων ακροφυσίων ειδικού σχεδιασµού τα οποία παρέχουν µείωση των θορύβων και ταυτόχρονα επιτυγχάνουν µεγάλη οικονοµία στην κατανάλωση του πεπιεσµένου αέρα, το οποίο έχει ως πρόσθετο πλεονέκτηµα την λειτουργία των αεροσυµπιεστών µικρότερο χρονικό διάστηµα άρα πρόσθετη µείωση 41

42 της ηχορύπανσης. Επίσης η απόρριψη του αέρα, µετά από την ολοκλήρωση του κύκλου της µηχανής, πρέπει να γίνεται µέσω σιγαστήρων. Η χρήση τυπικών σιγαστήρων εµπορίου βελτιώνει την ηχορύπανση αλλά εάν δεν επαρκεί (διότι ο εργαζόµενος είναι πολύ κοντά στην πηγή θορύβου) είναι δυνατόν να υπάρξει πρόσθετη ηχοµείωση µε την χρήση σιγαστήρων ειδικού σχεδιασµού. Οι σύνθετες µηχανολογικές µετασκευές µηχανηµάτων πρέπει να είναι αντικείµενο συνεργασίας του ακουστικού µηχανικού, του µηχανολόγου της εταιρείας, του συντηρητή των µηχανηµάτων αλλά και του χειριστή της µηχανής ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο εγκλεισµός των µηχανηµάτων που παράγουν θόρυβο µεγάλης έντασης, είναι αρκετές φορές η λύση όταν η µηχανολογική επέµβαση δεν είναι εφικτή ή κρίνεται ως µειωµένης απόδοσης. Η κατασκευή ενός ηχοκαλύµµατος και η επιλογή των υλικών από τα οποία θα κατασκευαστεί εξαρτώνται από την υφή των θορύβων (συνεχόµενοι, κρουστικοί, χαµηλών συχνοτήτων, υψηλών συχνοτήτων) καθώς και από θέµατα πυροπροστασίας, µακροζωϊας κλπ. Είναι σύνηθες φαινόµενο η τυχαία επιλογή ηχοκαλύµµατος (χωρίς να λαµβάνονται υπ' όψη τα ως άνω) να έχει µέτρια ή απαράδεκτα χαµηλά αποτελέσµατα. Ένα ηχοκάλυµµα θα πρέπει να εξασφαλίζει τον σωστό αερισµό και ψύξη της εγκλεισµένης µηχανής. Τα ηχοκαλύµµατα εκτός από τον πλήρη εγκλεισµό του µηχανήµατος είναι δυνατόν να κατασκευαστούν για µερικό εγκλεισµό (του πλέον θορυβώδους µέρους του µηχανήµατος) αφήνοντας το υπόλοιπο µηχάνηµα χωρίς άλλη επέµβαση ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Όπου υπάρχει διάσπαρτος θόρυβος εντός του εργοταξίου αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν συγκεκριµένες θέσεις εργασίας, είναι πιθανόν αποδοτικότερο και οικονοµικότερο να κατασκευαστούν ηχοκαλύµµατα για τους εργαζοµένους. Τα ηχοκαλύµµατα εργαζοµένων πρέπει να επιτρέπουν την απροβληµάτιστη επίβλεψη του µηχανήµατος, να εξασφαλίζουν σωστό αερισµό και φωτισµό για τους χειριστές, να κατασκευάζονται από υπό αλλεργικά υλικά, να µην έχουν εύφλεκτες 42

43 εσωτερικές επενδύσεις, να µην συγκρατούν οσµές, να αντέχουν σε κακοµεταχείριση, και γενικά να προσφέρουν άνετες εργασιακές συνθήκες. Ειδικά οι υπεύθυνοι παραγωγής οι οποίοι εκτός της σωµατικής κόπωσης υποβάλλονται και σε πνευµατική κόπωση και οι οποίοι λόγω της φύσεως της εργασίας των, πρέπει να εργάζονται σε κατάλληλα ηχοµονωµένα µηχανήµατα µε µεγάλο δείκτη ηχοµονωτικής αξίας. 4.3 ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (ΩΤΟΑΣΠΙ ΕΣ) Οι ωτασπίδες και τα ωτοπώµατα αποτελούν ένα µέσο ηχοπροστασίας για τους εργαζόµενους, ωστόσο,δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως µόνιµο µέτρο ηχοπροστασίας. Η χρήση τους είναι εξαιρετικά δυσβάσταχτη για τους εργαζόµενους και µπορούν να δηµιουργήσουν ιατρικά προβλήµατα όπως ωτίτιδες, ψύξεις, αλλεργίες, δερµατοπάθειες, ηµικρανίες κλπ. Η χρήση των ωτασπίδων και ωτοπωµάτων µπορεί να γίνεται όπου όλα τα άλλα µέτρα µείωσης της ηχορύπανσης είναι τεχνικά ανέφικτα και συνιστάται να γίνεται µόνον όταν ο εργαζόµενος πρόκειται να υποβληθεί για µικρό χρονικό διάστηµα, σε έντονο θόρυβο. Επίσης συνιστάται η χρήση τους σε περιπτώσεις όπου ο ίδιος ο εργαζόµενος παράγει υπερβολικό θόρυβο έχοντας την πηγή θορύβου πολύ κοντά του (π.χ. δόνηση µε κοµπρεσέρ, χρήση υδραυλικής σφύρας). Σ' αυτές τις περιπτώσεις συνιστώνται ειδικές ωτασπίδες µεγάλης ηχοµονωτικής αξίας. Η επιλογή των κατάλληλων ωτασπίδων και ωτοπωµάτων πρέπει να γίνεται µε καθαρά τεχνικά κριτήρια, ανάλογα µε την υφή και ένταση των θορύβων και τις εργασιακές συνθήκες και σε καµία περίπτωση µόνον µε οικονοµικά κριτήρια. Όπου υπάρχει η ανάγκη άµεσης επικοινωνίας µεταξύ των εργαζοµένων σε περιβάλλον µε υψηλό θόρυβο, τότε είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν ωτασπίδες µε ενσωµατωµένο σύστηµα επικοινωνίας. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν το σύστηµα ενδοεπικοινωνίας είναι χαµηλής ποιότητας και απαιτεί ενσύρµατη τροφοδοσία ή σήµα από κεντρική κονσόλα, να δηµιουργούνται ηλεκτροµαγνητικά παράσιτα είτε στην επικοινωνία είτε στην κονσόλα και µέσω αυτής να δηµιουργούνται προβλήµατα σε ευαίσθητα κυκλώµατα των µηχανηµάτων παραγωγής. Ως εκ' τούτου η υψηλή ποιότητα τέτοιων συστηµάτων επικοινωνίας είναι επιβεβληµένη 43

44 4.4 ΙΑ ΟΣΗ ΘΟΡΥΒΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ Για να διαδοθεί ο θόρυβος πρέπει να ταξιδεύσει µέσα από κάποιο υλικό είτε αυτό είναι στερεό, υγρό είτε αέριο. Κατά την διάδοση του ηχητικού κύµατος µέσω του αέρα σε ανοιχτό χώρο, υφίσταται ηχοµείωση που οφείλεται κυρίως στους κάτωθι παράγοντες : Α) Ηχοµείωση λόγω ανακλάσεων εξαιτίας διαφόρων σωµάτων που βρίσκονται στην διαδροµή διάδοσης. Β) Ηχοµείωση λόγω ύπαρξης ηχοπετάσµατος (φράγµα) ενδιάµεσα στην διαδροµή µεταξύ πηγής και δέκτη. Γ) Ηχοµείωση λόγω ύπαρξης του αέρα σαν µέσο µεταφοράς και της τριβής που δηµιουργείται µεταξύ των µορίων του. ) Ηχοµείωση λόγω της διαδροµής του ηχητικού κύµατος υπεράνω εδάφους το οποίο ανάλογα της επιφανείας του (µπετό ή χωράφι µε βλάστηση) απορροφά ελάχιστα έως πολύ την ηχητική ενέργεια. Ε) Ηχοµείωση λόγω ύπαρξης χαµηλών ποσοστών σχετικής υγρασίας στην ατµόσφαιρα. ΣΤ) Ηχοµείωση λόγω θερµοκρασίας µε την δηµιουργία ή µη θερµοκρασιακής αναστροφής Ζ) Ηχοµείωση λόγω της σφαιρικής διάδοσης των ηχητικών κυµάτων που έχει σαν αποτέλεσµα τον υποδιπλασιασµό της ηχητικής ενέργειας µε κάθε διπλασιασµό της απόστασης µεταξύ σηµείου εκποµπής και λήψης. Στον µοναδικό από τους ως άνω λόγους ηχοµείωσης που µπορεί ο άνθρωπος να επέµβει µε σχετική ευκολία είναι η περίπτωση Β δηλαδή τα ηχοπετάσµατα. Ηχοπέτασµα είναι οποιοδήποτε είτε τεχνητό είτε φυσικό εµπόδιο στην ευθεία µεταξύ σηµείων εκποµπής και σηµείου λήψης. Οι µόνες απαιτήσεις που υπάρχουν για να θεωρηθεί ένα πέτασµα ως ηχοπέτασµα είναι να είναι οµοιογενές και ενιαίο και οι γεωµετρικές του διαστάσεις να είναι ταυτόσηµες ή µεγαλύτερες από το µήκος κύµατος που καλείται να ηχοµονώσει. Είναι προφανές ότι ένα βαρύ πέτασµα χωρίς τρύπες, αρµούς κ.λ.π. και µε µεγάλες διαστάσεις µπορεί να λειτουργήσει ως ικανοποιητικό ηχοµονωτικό µέσο. Μειονεκτήµατα των Ηχοπετασµάτων είναι ότι η ηχητική ενέργεια που περνάει από πάνω τους περιθλάται (κάµπτεται) προς τα κάτω µε αποτέλεσµα στο σηµείο λήψης να φθάνουν θόρυβοι που άλλως δεν θα έφθαναν. Το φαινόµενο της περίθλασης 44

45 και λόγω των νόµων που την διέπουν δεν επιτρέπουν τον ακριβή υπολογισµό ηχοµείωσης που είναι δυνατόν να µας προσφέρει ένα ηχοπέτασµα. Μία πάρα πολύ καλή προσέγγιση της προσφερόµενης ηχοµείωσης δίδεται από υπολογιστικούς τύπους που λαµβάνουν υπ' όψη στοιχεία όπως ύψος πετάσµατος, απόσταση πετάσµατος από το σηµείο εκποµπής και από το σηµείο λήψης καθώς και από την συχνοτική µορφή του εκπεµπόµενου θορύβου. Γενικά πρέπει να ληφθεί υπ' όψη ότι ένα πέτασµα όσο πιο βαρύ και µεγάλων διαστάσεων είναι τόσο µεγαλύτερη ηχοµείωση προσφέρει. Πριν γίνει οποιαδήποτε ενέργεια ανέγερσης ηχοπετάσµατος είναι σκόπιµο να ερωτάται ο ακουστικός µηχανικός σας διότι οι εξαρτώµενοι παράγοντες που µπορούν να µετατρέψουν ένα ηχοπέτασµα από ουσιαστικό παράγοντα ηχητικής άνεσης σε έναν απλώς άχαρο τοίχο, είναι πολλοί. 45

46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Το συγκεκριµένο κεφάλαιο αναφέρεται στα σηµαντικότερα νοµοθετικά άρθρα που σχετίζονται µε τη διάδοση ήχου και εκποµπή θορύβου σε εξωτερικό περιβάλλον. Τα πλήρη άρθρα και παραρτήµατα της νοµοθεσίας παρατίθενται στο τέλος της εργασίας στο Παράρτηµα Ι. Ειδικότερα τα αποσπάσµατα που παρατίθενται αναφέρονται στην µέθοδο προσδιορισµού της εκποµπής θορύβου από µηχανήµατα στην ύπαιθρο, στην σωστή µέτρηση του και στα µέτρα ηχοπροστασίας που πρέπει να λαµβάνονται για τους εργαζόµενους και τους περίοικους. Επιπλέον παρατίθενται τα άρθρα που αφορούν τις κυρώσεις που επιβάλλει η πολιτεία στους παραβάτες, και την πρόληψη για τη προστασία των εργαζοµένων, καθώς και τα επιτρεπτά όρια εκπεµπόµενης ηχητικής στάθµης διάφορων τύπων κατασκευαστικών µηχανηµάτων. Τα συγκεκριµένα άρθρα προτείνουν διάφορους µαθηµατικούς τύπους και θεωρητικούς ορισµούς για τον υπολογισµό των ηχητικών εντάσεων του θορύβου. Συγκεκριµένα στη παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκαν οι εξής µέθοδοι : ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κατά το οποίο προσδιορίστηκε ο Τύπος του θορύβου, και οι διαστάσεις της ηχητικής πηγής. ΟΡΙΣΜΟΙ Εξ αυτών ορίστηκε η επιφάνεια µέτρησης, και ο θόρυβος βάθους. ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ακουστικά κριτήρια για το περιβάλλον που χρησιµοποιήθηκαν για την έκβαση των αποτελεσµάτων, και τα όργανα µέτρησης όπου και από αυτά χρησιµοποιήθηκε ηχόµετρο που πληρεί τους όρους της ηµοσίευσης της ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής CEI 651, πρώτη έκδοση 1979 για τον τύπο των οργάνων της κατηγορίας 1. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Μετρήθηκε το αντικείµενο της µέτρησης και ελέγχθηκε η λειτουργία της κάθε ηχητικής πηγής κατά τη διάρκεια των µετρήσεων. Ακόµα πραγµατοποιήθηκε 46

47 δοκιµή της ηχητικής πηγής άνευ φορτίου της οποίας ο κινητήρας λειτουργεί µε την ονοµαστική του ταχύτητα αλλά χωρίς να λειτουργούν τα εξαρτήµατα εργασίας ή µετακινήσεως. Εν τέλει πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές µε φορτίο. Η θέση µετρήσεων έγινε από συγκεκριµένη απόσταση για όλες τις πηγές σαν τιµή αναφοράς. Παρατηρήθηκαν αρκετές ακουστικές ανακλάσεις πάνω σε εµπόδια που υπήρχαν στην θέση µέτρησης και που ήταν ικανές να τροποποιήσουν τα αποτελέσµατα των µετρήσεων. Γενικότερα και συνοψίζοντας η ισχύουσα νοµοθεσία θεωρεί απαραίτητο να γίνονται µετρήσεις του εκπεµπόµενου θορύβου σε εργοτάξια, µε τη βοήθεια ηχοµέτρων, για να ελέγχεται αν τα επίπεδα θορύβου βρίσκονται µέσα στα αποδεκτά όρια. Οι κυριότεροι παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψιν είναι η επιφάνεια µέτρησης, η απόσταση, το πλήθος των πηγών, οι ξένοι θόρυβοι, ο θόρυβος βάθους στα εργοτάξια (φανταστικές πηγές), η θερµοκρασία περιβάλλοντος, η ταχύτητα του αέρα, η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι αναγκαίες ενέργειες, σύµφωνα µε την Νοµοθεσία του περιβάλλοντος για την προστασία των εργαζοµένων είναι η εκτίµηση του θορύβου, η ενηµέρωση εργαζοµένων σχετικά µε τα παραγόµενα επίπεδα του θορύβου και τις επιπτώσεις της έκθεσής τους σε υψηλά επίπεδα ηχητικών πιέσεων. Επίσης η µείωση του θορύβου σε υποφερτά όρια, η χρήση ατοµικών ηχοπροστατευτικών µέσων και εν τέλει Ιατρική παρακολούθηση. Επιπλέον σε περίπτωση που η µείωση του θορύβου δεν είναι ικανοποιητική προτείνεται η δηµιουργία νέων εγκαταστάσεων και η αντικατάσταση των µηχανηµάτων. Σε περιπτώσεις που εντοπίζονται παραβάσεις η πολιτεία επιβάλλει τις αντίστοιχες κυρώσεις. 47

48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Το κεφάλαιο αυτό αφορά τα δεδοµένα των µετρήσεων που έγιναν για τις ανάγκες της πτυχιακής εργασίας. Οι µετρήσεις θα αναλυθούν όσον αφορά τις συνθήκες και την µέθοδο της ηχοµέτρησης. Σχετικό φωτογραφικό υλικό µε διάφορους τύπους µηχανηµάτων παρατίθεται στο τέλος της εργασίας Παράρτηµα ΙΙ. 6.1 Συνθήκες µετρήσεων Οι µετρήσεις ς έλαβαν χώρα σε εργοτάξιο δοµικών έργων του νοµού Αττικής. Χρησιµοποιήθηκε το ηχόµετρο της σχολής Extech Instruments, model Type 2 το οποίο ήταν βαθµονοµηµένο (calibrated) στα 94 db στα 1000 Hz. Η απεικόνιση στο παρακάτω σχήµα (Σχ.13) δείχνει το χώρο του εργοταξίου που έλαβαν χώρα οι µετρήσεις. Όπως παρατηρούµε η εκποµπή του θορύβου κοντά σε κάθε πηγή είναι µέγιστη και όσο αποµακρύνονται τα ηχητικά κύµατα από την πηγή επέρχεται εξασθένιση. Ωστόσο παρά την σταδιακή µείωση του θορύβου όσο αυξάνεται η απόσταση από την πηγή και λόγω της απορρόφησης του εδάφους παρατηρούµε ότι ο θόρυβος δεν µειώνεται επαρκώς, λόγω του µεγέθους του έργου, µε αποτέλεσµα στην είσοδο του εργοταξίου να είναι αρκετά υψηλός. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εµφανές όταν γίνεται η µέτρηση στην κατοικηµένη περιοχή και συγκριθούν τα αποτελέσµατα µε τις αποφάσεις της πολιτείας περί των επιτρεπτών ορίων σε κατοικηµένες περιοχές. Σχετικά αναφέρεται ότι : Το LpA πρέπει να κυµαίνεται κάτω από 67 dba. Για κάποιες περιπτώσεις ειδικής ακουστικής προστασίας αυτό το ποσοστό πέφτει 5-10 dba. (Y.A 17252/ , ΦΕΚ 395/β/ ) Αντίθετα οι Ευρωπαϊκοί στόχοι είναι να πέσουν αυτά τα ποσά κάτω από 65 dba, µε περαιτέρω µείωση που θα κυµαίνεται µεταξύ των 55 και 65 dba και τη σταθεροποίησή τους τελικά σε κάτω από 55 dba. Επίσης ένα ακόµα στοιχείο που λαµβάνει κανείς υπόψιν όταν µελετάει τη διάδοση του ήχου σε εξωτερικό περιβάλλον είναι η µορφή του εδάφους.στη συγκεκριµένη περίπτωση θα πρέπει να αναφερθεί ότι το έδαφος του εργοταξίου ήταν 48

49 σκληρό, µη πορώδες και διάσπαρτο από πέτρες. Όσον αφορά το µετεωρολογικό παράγοντα η θερµοκρασία δεν υπερέβαινε τους 30 0 C. 6.2 Ανάλυση µετρήσεων Σχετικά µε τις ηχοµετρήσεις, αυτές πραγµατοποιήθηκαν για το καθένα από τα κατασκευαστικά µηχανήµατα από δυο διαφορετικές αποστάσεις. Οι τιµές των µετρήσεων φαίνονται στους παρακάτω πίνακες. Ακόµα πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις και σε δυο µπροστινά σηµεία στην είσοδο του εργοταξίου, µια µέτρηση στο δεξί πλαϊνό µέρος του και µια ηχοµέτρηση µπροστά στη κατοικηµένη περιοχή. Οι αποστάσεις που µετρήθηκαν στις τελευταίες µετρήσεις (είσοδος εργοταξίου, πλαϊνό δεξί, και είσοδος του εργοταξίου ) είχαν τις εξής τιµές : Μήκος εργοταξίου (σε m) 60 m Πλάτος εργοταξίου (σε m) 115m Απόσταση κατοικηµένης περιοχής είσοδος εργοταξίου 30 m Απόσταση κατοικηµένης περιοχής Τέλος εργοταξίου 90 m Όσον αφορά τις ηχοµετρήσεις των πηγών, κάθε πηγή µετρήθηκε χωριστά σε µια µικρή και µια πιο µακρινή απόσταση (1-1,5 m και σε 3-4 m) για να µελετηθεί πιο σωστά η εκποµπή των θορύβων. Οι µετρήσεις που συλλέχθησαν από το ηχόµετρο παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα ( πίνακας 5 ) στο µέγιστο που µετρήθηκε κάθε φορά, και στο ελάχιστο και έγινε µια µικρή προσπάθεια την ώρα της ηχοµέτρησης της κάθε πηγής να βρίσκεται σε λειτουργία µόνο η συγκεκριµένη ακουστική πηγή. Ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό για όλες τις µετρήσεις και έτσι δεν ήταν εφικτό να µετρηθούν οι πραγµατικές στάθµες του εκπεµπόµενου θορύβου, µε αποτέλεσµα όπως φαίνεται και στους πίνακες παρακάτω, οι εντάσεις του ήχου να είναι ιδιαίτερα υψηλές. 49

50 6.3 Μετρήσεις Είδος Τύπος Απόσταση ιάρκεια Στάθµη ηχητικής Μηχανήµατος Μηχανήµατος έκτη µέτρησης Πίεσης Leq Πηγής ( σε m ) ( σε min ) ( LpA σε db A ) (dba) Max Min Ερπυστριοφόρο µε υδραυλική σφύρα Komatsu 400LC/PC Πηγή 1 η / Rammer 4200 Φορτηγό εκφόρτωσης Mercedes Πηγή 2 η Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Liebherr Litronic Πηγή 3 η Ερπυστριοφόρο µε υδραυλική σφύρα Hitachi ex300 Landi / Furukawa Πηγή 4 η F35 Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Liebherr Litronic Πηγή 5 η Ερπυστριοφόρο µε υδραυλική σφύρα Πηγή 6 η Hitachi ex400 KHS 4055 / Promove xp Ερπυστριοφόρο µε υδραυλική σφύρα Πηγή 7 η Caterpillar 330BL / Atlas Copco Ερπυστριοφόρο µε υδραυλική σφύρα Hitachi ex450h / Rammer Πηγή 8 η Φορτηγό εκφόρτωσης Πηγή 9 η Volvo Πίνακας 4. Μετρήσεις σε µικρή απόσταση ( 1-1.5m) 50

51 Είδος Τύπος Απόσταση ιάρκεια Στάθµη Μηχανήµατος Μηχανήµατος έκτη Πηγής ( σε m ) µέτρησης ( σε min ) ηχητικής πίεσης ( LpA σε db A ) Max Min Leq (dba) Ερπυστριοφόρο µε υδραυλική σφύρα Komatsu 400LC/PC Πηγή 1 η / Rammer 4200 Φορτηγό εκφόρτωσης Mercedes Πηγή 2 η Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Liebherr Litronic Πηγή 3 η Ερπυστριοφόρο µε υδραυλική σφύρα Hitachi ex300 Landi / Furukawa Πηγή 4 η F35 Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας Πηγή 5 η Liebherr Litronic Ερπυστριοφόρο µε υδραυλική σφύρα Hitachi ex400 KHS Πηγή 6 η / Promove xp 4500 Ερπυστριοφόρο µε υδραυλική σφύρα Caterpillar 330BL / Atlas Copco Πηγή 7 η Ερπυστριοφόρο µε υδραυλική σφύρα Hitachi ex450h / Rammer Πηγή 8 η Φορτηγό εκφόρτωσης Πηγή 9 η Volvo Πίνακας 5. Μετρήσεις σε µεγαλύτερη απόσταση ( 3-4m) 51

52 Στάθµη ηχητικής Σηµείο ιάρκεια µέτρησης (min ) Απόσταση Πηγής δέκτη (m) πίεσης ( LpA σε dba ) Max Min Leq (dba) Είσοδος εργοταξίου ( έµπροσθεν) Είσοδος εργοταξίου (πλάγια) Πλάγια δεξιά του εργοταξίου Έµπροσθεν κατοικηµένης περιοχής Πίνακας 6. Γενικές µετρήσεις Σχήµα 13.Γεωγραφική αναπαράσταση του χώρου του εργοταξίου και απεικόνιση της στάθµης ηχητικής πίεσης. 52

53 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται λεπτοµερώς και αναλύεται το υπολογιστικό µοντέλο που δηµιουργήθηκε. Στη συνέχεια γίνεται εισαγωγή των πειραµατικών µετρήσεων και γεωµετρικών στοιχείων του εργοταξίου και από τα αποτελέσµατα των υπολογισµών συνάγονται συµπεράσµατα. 7.1 Περιγραφή µοντέλου Το µοντέλο υπολογισµού δηµιουργήθηκε µε το πρόγραµµα Microsoft Excel Αποτελείται από τρία υπολογιστικά φύλλα που το καθένα επιτελεί συγκεκριµένους υπολογισµούς. Συγκεκριµένα : Στο λογιστικό φύλλο 1 που απεικονίζεται παρακάτω (εικόνα 13) χρησιµοποιήθηκαν θεωρητικοί τύποι (θα αναφερθούν παρακάτω στις παραγράφους ανάλυσης του υπολογιστικού µοντέλου), που αποσκοπούν στον υπολογισµό της επιφάνειας σε συνάρτηση µε τα γεωµετρικά δεδοµένα του χώρου και την ένταση ηχητικής πίεσης, από την δοσµένη ένταση ηχητικής ισχύος καθώς και το αντίστροφο. Επιπλέον οι παραπάνω υπολογισµοί εµφανίζονται σε γράφηµα (Εικόνα 14) που αφορά τη σχέση µεταξύ της ηχητικής πίεσης και της έντασης της ηχητικής ισχύος. Στο δεύτερο λογιστικό φύλλο του υπολογιστικού µοντέλου αναλύεται ο παράγοντας έδαφος. Σε αυτό υπολογίζεται η απορρόφηση του εδάφους και η τελική εξασθένιση της έντασης της ηχητικής πίεσης (Εικόνα 15). Η σχέση της αρχικής έντασης της πίεσης (LpA) µε την τελική ένταση που προκύπτει από την απορρόφηση του εδάφους απεικονίζεται σε γράφηµα (Εικόνα 16). Στο τρίτο λογιστικό φύλλο του προγραµµατιστικού µοντέλου γίνεται ο υπολογισµός της ηχοµείωσης των ηχοπετασµάτων για τις κεντρικές συχνότητες οκτάβας σε σχέση µε την ένταση της ηχητικής πίεσης και την επίδραση του εδάφους. Ακόµα υπολογίζεται η συνολική ένταση ηχητικής πίεσης (LpAtotal) εφόσον θα υπάρχουν παραπάνω από µια ηχητικές πιέσεις (πηγές) (Εικόνα 17-18). Τέλος και σε αυτό το λογιστικό φύλλο απεικονίζονται οι σχέσεις σε γράφηµα (Εικόνα 19). 53

54 7.2 Ανάλυση υπολογιστικού µοντέλου Το υπολογιστικό µοντέλο κατασκευάστηκε ως βοηθητικό εργαλείο για να υπολογίζει και να προσδιορίζει τα επίπεδα θορύβου. Θα µπορούσε, για παράδειγµα, να χρησιµοποιηθεί στις εξής περιπτώσεις : Κατασκευαστικά εργοτάξια Έργα Οδοποιίας Συναυλίες σε εξωτερικούς χώρους Βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές µονάδες Ειδικότερα στο πρώτο υπολογιστικό φύλλο του µοντέλου µπορεί κανείς να υπολογίσει την ένταση ηχητικής πίεσης κάθε πηγής από τα δοσµένα γεωµετρικά δεδοµένα και τη δοσµένη ένταση ηχητικής ισχύος, καθώς και το αντίστροφο(την ένταση ηχητικής ισχύος από τα δοσµένα γεωµετρικά δεδοµένα και την ένταση ηχητικής πίεσης), και να δει σε γράφηµα όπως φαίνεται παρακάτω την σχέση µεταξύ τους. Παρακάτω απεικονίζεται το πρώτο φύλλο υπολογισµού του µοντέλου µε το γράφηµά του, στο οποίο οι µαθηµατικές σχέσεις που χρησιµοποιούνται για τους υπολογισµούς : Της ηχητικής πίεσης σε συνάρτηση µε τα γεωµετρικά δεδοµένα είναι : L p A(dB)=L w A(dB)-10*logS, Όπου : L w A Ηχητική Ισχύς S Επιφάνεια µέτρησης L p A Ηχητική πίεση Για τον υπολογισµό της ηχητικής ισχύος : L w A(dB)= L p A(dB)+10*logS 54

55 Εικόνα 2. Υπολογισµός του LpA και LwA σύµφωνα µε τα γεωµετρικά δεδοµένα. Εικόνα 3. Γραφήµατα σχέσης LwA και LpA. 55

56 Στο δεύτερο υπολογιστικό φύλλο του κατασκευασµένου µοντέλου υπολογίζεται η απορρόφηση του εδάφους στην τροχιά της διάδοσης του ήχου. Ειδικότερα θα υπολογίζεται ο συντελεστής απορρόφησης του εδάφους G και ύστερα σύµφωνα µε αυτόν θα υπολογίζεται η εξασθένιση του ήχου από την επίδραση του εδάφους A gr. Εν τέλει θα υπολογίζεται η στάθµη ηχητικής πίεσης εν συναρτήσει µε την απορρόφηση του εδάφους, και θα απεικονίζεται σε γράφηµα η σχέση του αρχικού LpA (στάθµη ηχητικής πίεσης) και του τελικού LpA µετά τον υπολογισµό της απορρόφησης του εδάφους. Σε αυτό το υπολογιστικό φύλλο οι σχέσεις που χρησιµοποιήθηκαν για την επίτευξη των αποτελεσµάτων όσον αφορά την απορρόφηση από το έδαφος είναι: Hav=1/2*(Hr+Hs), Όπου Hav Τιµή του µέσου ύψους της ηχητικής ακτίνας(m) Hs Τιµή του ύψους της πηγής(m) Hr Τιµή του ύψους του δέκτη(m) G=0,75*(1-(Hav/d)), Όπου G Συντελεστής της απορρόφησης του εδάφους d Τιµή της απόστασης(m) Agr=10*G*log(d/15), Όπου Agr Εξασθένηση του ήχου από την επίδραση του εδάφους(db) LpA τελικό =LpA-Agr 56

57 Εικόνα 4. Υπολογισµός του LpA σε σχέση µε την απορρόφηση του εδάφους. Εικόνα 5. Γράφηµα Σχέσης Αρχικού και Τελικού LpA µετά την απορρόφηση 57

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΥΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΥΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής Κύκλος Διαλέξεων Εφαρμογές της Ακουστικής στην Δόμηση 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων εισηγητής Νίκος Κ. Μπάρκας δρ. πολιτικός μηχανικός, duap ακουστικής LeMans

Διαβάστε περισσότερα

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ.

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ. Α5 ΗΧΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Σκοπός Πρόκειται για άσκηση θεωρητικού χαρακτήρα στην οποία πραγµατοποιούνται υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο T3. Ηχητικά κύµατα

Κεφάλαιο T3. Ηχητικά κύµατα Κεφάλαιο T3 Ηχητικά κύµατα Εισαγωγή στα ηχητικά κύµατα Τα κύµατα µπορούν να διαδίδονται σε µέσα τριών διαστάσεων. Τα ηχητικά κύµατα είναι διαµήκη κύµατα. Διαδίδονται σε οποιοδήποτε υλικό. Είναι µηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 ο (βαθµοί 2) Σώµα µε µάζα m=5,00 kg είναι προσαρµοσµένο στο ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου και ταλαντώνεται εκτελώντας πέντε (5) πλήρης ταλαντώσεις σε χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας. Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας. Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ .Π.Μ.Σ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ. Ευγενία Πανταζή

ΘΟΡΥΒΟΣ. Ευγενία Πανταζή ΘΟΡΥΒΟΣ Ευγενία Πανταζή Ο σύγχρονος άνθρωπος βοµβαρδίζεται καθηµερινά από θορύβους, στο χώρο εργασίας, στο σπίτι, στο δρόµο, στους χώρους διασκέδασης ακόµα και στον ύπνο. Τι είναι ΗΧΟΣ; Είναι οι αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc Ακουστική αιθουσών Ορισμός Θεωρούμε ηχητική πηγή που βρίσκεται μέσα σε μια αίθουσα. Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται απομακρυνόμενα από την πηγή μέχρις ότου συναντήσουν τα τοιχώματα της αίθουσας, εκεί όπου

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική)και)Ψυχοακουστική

Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Τι είναι ήχος; Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Διάλεξη'2:' Η'φυσική'του'ήχου ' «Ως ήχος ορίζεται η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα μέσα σε ένα μέσο που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ENOTHT 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κρούση: Κρούση ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερα σώματα έρχονται σε επαφή για πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα

Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα Μιχάλης Καλογεράκης 9 ο Εξάμηνο ΣΕΜΦΕ ΑΜ:911187 Υπεύθυνος Άσκησης: Κος Πέογλος Ημερομηνία Διεξαγωγής:3/11/25 Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα 1) Εισαγωγή: Σκοπός και στοιχεία Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Με k1 = 1.220, k2 = 2.232, k3 = 3.238, and n = 1,2,3,

Με k1 = 1.220, k2 = 2.232, k3 = 3.238, and n = 1,2,3, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΠΟΜ 114(Ε) ΟΠΤΙΚΗ ιάθλαση φωτός µέσω σχισµής, γύρω από µικρό δοκάρι και µέσω µικρής οπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΓΩΝΙΣΜ ΘΕΜ 1 Ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. ) Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών το στάσιµο κύµα είναι: 1/ λ/4 / λ/6 3/ λ/ 4/ λ όπου λ είναι το µήκος κύµατος των τρεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή Νίκος Κ. Μπάρκας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ nbarkas@arch.duth.gr Ήχος και Θόρυβος μια εισαγωγή στα ακουστικά χαρακτηριστικά του ήχου στις αιτίες και στις συνέπειες του

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Σύστημα μετάδοσης με οπτικές ίνες Tο οπτικό φέρον κύμα μπορεί να διαμορφωθεί είτε από αναλογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 9 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 6 : Τηλ.: 076070 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΥΚΕΙΟΥ 009 ΘΕΜΑ Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ Οι μέθοδοι αξιολόγησης που αφορούν τον υπολογισμό της ακουστικής διάδοσης μεταξύ της πηγής και του δέκτη που

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πόλωση ηλεκτρικού πεδίου

Πόλωση ηλεκτρικού πεδίου ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 15 2. Άσκηση 2 Πόλωση ηλεκτρικού πεδίου 2.1 Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την πόλωση των µικροκυµάτων και την

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Τµήµα: Μηχανολογίας Πτυχιακή Άσκηση Θέµα: Θόρυβος - Ηχοµόνωση -Υλικά εφαρµογών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Τµήµα: Μηχανολογίας Πτυχιακή Άσκηση Θέµα: Θόρυβος - Ηχοµόνωση -Υλικά εφαρµογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Τµήµα: Μηχανολογίας Πτυχιακή Άσκηση Θέµα: Θόρυβος - Ηχοµόνωση -Υλικά εφαρµογών Ονοµατεπώνυµο: Ζυµβρακάκης Γεώργιος Επιβλέπων Καθηγητής : κ.σαββάκης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ είναι η προσπίπτουσα ακτίνα. Ο είναι η διαθλωµένη ακτίνα. ΟΚ είναι η κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης. α : είναι η γωνία πρόσπτωσης δ : είναι η γωνία

ΑΟ είναι η προσπίπτουσα ακτίνα. Ο είναι η διαθλωµένη ακτίνα. ΟΚ είναι η κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης. α : είναι η γωνία πρόσπτωσης δ : είναι η γωνία 1 2 Ανάκλασης Νόµος Ανάκλασης Ακτίνα πρόσπτωσης Κάθετη Ακτίνα ανάκλασης Νόµος Ανάκλασης: η γωνία πρόσπτωσης (α) ισούται µε τη γωνία ανάκλασης (β) α = β α β Επίπεδο κάτοπτρο ε α β α: Γωνίαπρόσπτωσης β:γωνίαανάκλασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ραδιοδίαυλοι Ιδανικός Ραδιοδίαυλος Το λαµβανόµενο σήµα αποτελείται από ένα απευθείας λαµβανόµενο σήµα, από το οποίο ανακατασκευάζεται πλήρως το εκπεµπόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του. Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του. Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Πηγές θορύβου στο αστικό περιβάλλον. Προβλήματα του κανονιστικού πλαισίου και εφαρμογής του Νίκος Βίττης Ειδικός Επιστήµονας Κύκλος Ποιότητας Ζωής Τι είναι ο Συνήγορος του Πολίτη Σύμφωνα με το ν. 3094/2003

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Η συνολική ποιότητα της σύνδεσης µέσω ραδιοσυχνοτήτων εξαρτάται από την 9000 απολαβή της κεραίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη. Φασματομετρία=

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Σαν ήχος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μηχανικό ελαστικό κύμα ή γενικότερα μία μηχανική διαταραχή που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο και είναι δυνατό να ανιχνευθεί από τον άνθρωπο μέσω της αίσθησης της ακοής.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

25/3/2009. Η επεξεργασία του ψηφιακού σήματος υλοποιείται μέσω κατάλληλου αλγορίθμου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Παράμετροι ελέγχου

25/3/2009. Η επεξεργασία του ψηφιακού σήματος υλοποιείται μέσω κατάλληλου αλγορίθμου. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Παράμετροι ελέγχου Από το προηγούμενο μάθημα... Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 4 η : «Επεξεργαστές Ε ξ έ Δυναμικής Περιοχής (Mέρος έ ΙΙ)» Η επεξεργασία του ψηφιακού σήματος υλοποιείται μέσω κατάλληλου αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα χαρακτηριστικά των μικροφώνων

Εισαγωγή στα χαρακτηριστικά των μικροφώνων ΕΙΔΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ Επιμέλεια: Νίκος Σκιαδάς ΠΕ 17.13 Μουσικής Τεχνολογίας Το μικρόφωνο πήρε την ονομασία του από τον Ντέιβιντ Χιουζ, ο οποίος επινόησε μια διάταξη μεταφοράς ήχου που ήταν τόσο ευαίσθητη, που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ Χρήστος Χατζηάστρου Χημικός ΜSc. Δ/ντης Τεχνικής Υποστήριξης, FIBRAN AE Λέξεις κλειδιά: Ηχοαπορρόφηση, ηχομόνωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πολυχώρου αναψυχής PIER ONE στο Φλοίσβο Αθήνα, 26-4-2007 Γενικά Η παρούσα µελέτη απασχολείται και µε τις εγγενείς ακουστικές ιδιότητες του κλειστού χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO > Επιπτώσεις στην υγεία 1 Το 1993 οµάδα εργασίας της WHO 1 προσδιόρισε και ανέφερε τις σηµαντικότερες επιπτώσεις του θορύβου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ. Χαρακτηριστικά µεγέθη ήχου - Μετρήσεις

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ. Χαρακτηριστικά µεγέθη ήχου - Μετρήσεις ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ Είναι ο θόρυβος ρύπος; Σίγουρα ένας ανεπιθύµητος ή δυσάρεστος ήχος, έτσι ορίζουµε το θόρυβο, είναι ενοχλητικός. Υπάρχουν όµως πέρα από αυτό σοβαρές επιδράσεις στον άνθρωπο που να δικαιολογούν

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2009. ιδάσκων. Ορολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Εκπόνηση εργασίας / εργασιών. ιαλέξεις. Εργαστηριακό / Εργαστήριο

1/3/2009. ιδάσκων. Ορολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Εκπόνηση εργασίας / εργασιών. ιαλέξεις. Εργαστηριακό / Εργαστήριο Πληροφορίες για το μάθημα ιδάσκων Μάθημα: «Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων» Διάλεξη 1 η :«Διαδικασία μαθήματος και Εισαγωγή» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος (floros@ionio.gr) Μιχάλης Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: Γιοµπλιάκης Λάζαρος Ματελόπουλος Αντώνης Τσαµήτρος ηµήτριος

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: Γιοµπλιάκης Λάζαρος Ματελόπουλος Αντώνης Τσαµήτρος ηµήτριος ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: Γιοµπλιάκης Λάζαρος Ματελόπουλος Αντώνης Τσαµήτρος ηµήτριος ΘΕΜΑ Ο. Σφαίρα Α µε µάζα m g συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε ταχύτητα υ 5m/ µε ακίνητη σφαίρα Β

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. www.rehau.gr

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ. www.rehau.gr ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΑΣ RAUPIANO PLUS ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ www.rehau.gr ΠΡΟΪΟΝ: RAUPIANO PLUS Ενισχυμένη ηχοπροστασία για μεγάλα κτίρια RAUPIANO PLUS είναι το σύστημα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Δύο χορδές μιας κιθάρας Χ1, Χ2

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Κ ε φ α λ ά ( ) ( ) ηµθ + = ( )

Κ ε φ α λ ά ( ) ( ) ηµθ + = ( ) ΑΣΚΗΣΗ ίνονται οι µιγαδικοί αριθµοί z + 0i για τους οποίους ισχύει: z 4 =. z i. Να δείξετε ότι z =. ii. Αν επιπλέον ισχύει Re( z) Im( z) iii. = να υπολογίσετε τους παραπάνω µιγαδικούς αριθµούς. Για τους

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών 1.1 Βασικές μετατροπές Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών Όταν μας ενδιαφέρει ο υπολογισμός μεγεθών σχετικών με στάθμες ισχύος εκπεμπόμενων σημάτων, γίνεται χρήση και της λογαριθμικής κλίμακας με

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 03-01-11 ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ ο ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ 200 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ () Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Ηχητικά κύματα Διαμήκη κύματα

Ηχητικά κύματα Διαμήκη κύματα ΦΥΣ 131 - Διαλ.38 1 Ηχητικά κύματα Διαμήκη κύματα Τα ηχητικά κύματα χρειάζονται ένα μέσο για να μεταδοθούν π.χ. αέρας Δεν υπάρχει ήχος στο κενό Ηχητικές συχνότητες 20Ηz 20ΚΗz Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Γ. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ-ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ) Dr PATRICK VANHONACKER

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ.

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2.21. σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Δύο σύγχρονες πηγές Ο 1 και Ο 2 παράγουν αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ=2m/s κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας ΚΕΦΑΛΑΙΑ,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. Να βρεθούν οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης στον άξονα ' O για την απωστική δύναµη F, > και για ενέργεια Ε. (α) Είναι V και οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 1-1 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε BJT s 1 και ιπλή Έξοδο Ανάλυση µε το Υβριδικό Ισοδύναµο του Τρανζίστορ 2 Ανάλυση µε βάση τις Ενισχύσεις των Βαθµίδων CE- 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008», Ξάνθη, σελ. 225-233 Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ελένη Αρτέμη, Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Μάκης Αγγελακέρης 010 Σκοπός της άσκησης Να μπορείτε να εξηγήσετε το φαινόμενο της Συμβολής και κάτω από ποιες προϋποθέσεις δύο δέσμες φωτός, μπορεί να συμβάλουν. Να μπορείτε να περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΧΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΧΟΥ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΧΟΥ Αίσθηση που προκαλείται λόγω αισθητήριων οργάνων ακοής Από μεταβολές πίεσης ατμοσφαιρικού αέρα Διαδίδονται με τη μορφή ηχητικών κυμάτων ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΗΧΟΣ ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) 5040291500-WEB- ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τροφοδοσία 12 Vcc (10V 15V ). Απορρόφηση >50 ma (μόνο με τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τί είναι ακουστική και ποια είναι τα πεδία ενασχόλησής της; Η ακουστική (acoustics) είναι ο κλάδος της φυσικής που μελετά τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά του ήχου, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG

Κωδικοποίηση ήχου. Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Κωδικοποίηση ήχου Κωδικοποίηση καναλιού φωνής Κωδικοποίηση πηγής φωνής Αντιληπτική κωδικοποίηση Κωδικοποίηση ήχου MPEG Τεχνολογία Πολυµέσων και Πολυµεσικές Επικοινωνίες 10-1 Κωδικοποίηση καναλιού φωνής

Διαβάστε περισσότερα

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ (VACUUM) VTN ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Περιγραφή Οι συλλέκτες Calpak VTN είναι ηλιακοί συλλέκτες κενού (Vacuum) οι οποίοι αποτελούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ - ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 1. Ένα αυτοκίνητο κινείται με κατεύθυνση από το Νότο προς το Βορρά. Κάποια στιγμή ο οδηγός αντιαμβάνεται ένα εμπόδιο και φρενἀρει. Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει Α.Β.S.,

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Κλειστών Χώρων

Ακουστική Κλειστών Χώρων Ακουστική Κλειστών Χώρων Παναγιώτης Χατζηαντωνίου Καθηγητής Δ.Ε. Πληροφορικός PhD Ψηφιακής Τεχνολογίας Ήχου Τοπικό Θεµατικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας «Ακουστική και Ιστορική Ξενάγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Πολλαπλασιασμός ανθοκομικών φυτών 2 Στα θερμοκήπια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Green roo fing Θόλος Κάτοπτρο Στεγάνωση Σωλήνας μεταφοράς και αντανάκλασης Απόληξη 2 Φωτοσωλήνες Νέα τεχνολογία φυσικού φωτισμού Η χρήση φωτοσωλήνων για την επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα

Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα Φυσική Γ Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan g g Εισαγωγή Η ενέργεια μεταφέρεται με μεταφορά μάζας Αν ρίξεις μια μπάλα προς ένα αμαξάκι, το αμαξάκι

Διαβάστε περισσότερα