ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ"

Transcript

1 1 / ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/ΞΙΑ EURO IONIA ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

2 2 / ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΝΟΤΙΟ ΆΚΡΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ) ΚΥΑ /

3 3 / β γ Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Λαμβάνονται υπόψη όλα τα όρια σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Τα επικίνδυνα απόβλητα διαχειρίζονται βάσει σύμβασης από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες. Ο έλεγχος κατά τη φάση κατασκευής γίνεται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τηρούνται οι οριακές τιμές που καθορίζονται σε αυτό. Όσον αφορά τον θόρυβο κατά την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με το Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και στο πλαίσιο του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις στάθμης θορύβου περιμετρικά του εργοταξίου και των μετώπων κατασκευής και τα αποτελέσματα ήταν εντός των επιτρεπτών ορίων. Οι εν λόγω μετρήσεις έχουν αποτυπωθεί σε χάρτες όπου απεικονίζεται το εύρος κατασκευής του έργου καθώς και τα σημεία που έγιναν οι μετρήσεις. Οι εν λόγω χάρτες αποτύπωσης καθώς και οι μετρήσεις, οι οποίες επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (μηνιαίως), περιλαμβάνονται στο τεύχος ηχομετρήσεων, το οποίο συνυποβάλλεται με την ετήσια έκθεση. Για την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν εκτελέστηκαν ηχομετρήσεις λόγω αναστολής κατασκευαστικών εργασιών. δ1 Υποχρέωση τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων Οι Περιβαλλοντικοί όροι και λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις που αφορούν τη φάση κατασκευής, έχουν αναλυθεί στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου που υποβλήθηκε τον Μαïο του 2009 (αρ. πρωτ. IC-X-CO-S0000-PRO9251/ACH/Kla). Το σχέδιο έχει παρουσιαστεί προς γνώση και εφαρμογή στους επιβλέποντες μηχανικούς κατασκευής της κοινοπραξίας, αλλά και στους υπεργολάβους που προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην κοινοπραξία. δ1.1 Εξασφάλιση τήρησης Π.Ο. Οι Περιβαλλοντικοί όροι και λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις που αφορούν τη φάση κατασκευής, έχουν αναλυθεί στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου που υποβλήθηκε τον Μαïο του 2009 (αρ. πρωτ. IC-X-CO-S0000-PRO9251/ACH/Kla). Το σχέδιο έχει παρουσιαστεί προς γνώση και εφαρμογή στους επιβλέποντες μηχανικούς κατασκευής της κοινοπραξίας, αλλά και στους υπεργολάβους που προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην κοινοπραξία. δ1.2 Εξασφάλιση πιστώσεων για έργα προστασίας περιβάλλοντος Υπάρχουν υπεύθυνοι για την υλοποίηση του Σ.Π.Δ. και την παρακολούθηση τήρησης των Π.Ο. Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες έχουν ληφθεί υπόψη κατά την υποβολή προσφοράς για την κατασκευή του παρόντος έργου. Οι μέχρι σήμερα δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος υποβλήθηκαν στις

4 4 / ετήσιες περιβαλλοντικές εκθέσεις των προηγούμενων ετών. δ2 Άδειες και εγκρίσεις Η διαδικασία έκδοσης όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως αναφέρεται αναλυτικότερα παρακάτω. δ2.1 ΕΤΜΕ για επιμέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή ή λειτουργία του έργου Για όλους τους απαραίτητους χώρους (λατομεία, δανειοθάλαμοι, αποθεσιοθάλαμοι και εργοτάξια) έχουν υποβληθεί οι σχετικές Ειδικές Τεχνικές Μελέτες Εφαρμογής (ΕΤΜΕ) στην ΕΥΠΕ. Οι υποβολές των μελετών καθώς και η εξέλιξη της διαδικασίας έγκρισης, δίνονται παρακάτω: Λατομεία: QP08 «Κρεμαστή», Δ. Μεσολογγίου : ολοκληρώθηκε η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 27885/ Έγκριση άδειας επέμβασης για τα 29,3στρ.). Αίτηση ( ) και επαναίτηση ( ) για έκδοση άδειας επέμβασης για τα 12,8στρ. Εκκρεμεί η υπογραφή συμφωνητικού με τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας και η υποβολή εγγυητικής από την κοινοπραξία. Δανειοθάλαμοι: BP08 θέση «Σκίνος», Δ. Μεσολογγίου: η ΕΤΜΕ επιστράφηκε από την ΕΥΠΕ ζητώντας άρση αναδάσωσης.έγιναν αίτηση ( ) και επαναίτηση ( ) για άρση αναδάσωσης 177,73στρ. Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δασαρχείο (Νοέμβριος 2012) με σκοπό την ενημέρωση του νέου Προϊστάμενου και την προώθηση της διαδικασίας άρσης αναδάσωσης BP03 θέση «Κρανολαγγάδα», Δ.Δ. Στάμνας, Δ. Αιτωλικού : έγιναν αιτήσεις για άρση αναδάσωσης 16,64στρ. ( & ) και στη συνέχεια αίτηση ενημέρωσης σχετικά με την πορεία της διαδικασίας άρσης αναδάσωσης ( ). Η ΕΤΜΕ επιστράφηκε από την ΕΥΠΕ λόγω παρέλευσης χρόνου. BPA1 θέση «Μαχαίρα», ΔΔ Γαλατά, Δ. Χάλκειας : το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν είναι ξεκάθαρο. Η έκταση διεκδικείται από το δημόσιο. Μη έγκριση ΕΤΜΕ λόγω θέσης (εντός της ζώνης ΠΦ3 του Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου Αιτωλικού). BPA2 θέση «Ρένα», ΔΔ Ευηνοχωρίου, Δ. Μεσολογγίου: δεν υπάρχει συναίνεση του ιδιοκτήτη. Επιστροφή ΕΤΜΕ από την ΕΥΠΕ ( ) λόγω έλλειψης Πράξης Χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο. Σε σχετική αίτηση της Κ/Ξ προς το Δασαρχείο, αυτό απάντησε πως δεν μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία λόγω του ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν προσκομισθεί στοιχεία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. BPA3 θέση «Άγιος Ιωάννης», ΔΔ Αιτωλικού, Δ. Αιτωλικού : το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν είναι ξεκάθαρο. Η έκταση διεκδικείται από το δημόσιο. Κατά το τρέχον εξάμηνο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δασαρχείο Μεσολογγίου (Νοέμβριος 2012), με σκοπό τον εντοπισμό δημόσιων εκτάσεων στην περιοχή. Έκτοτε γίνεται η απαραίτητη διερεύνηση για την επέκταση του ΔΘ, σε συνεργασία με το δασαρχείο. BPA4 θέση «Ρέμα Ράγου», ΔΔ Αιτωλικού, Δ. Αιτωλικού: αρνητική γνωμοδότηση του τμήματος

5 5 / Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου Αιτωλικού. Ως εκ τούτου μη έγκριση ΕΤΜΕ από την ΕΥΠΕ. BPA5 θέση «Παλαιόμυλος», ΔΔ Γαλατά, Δ. Χάλκειας: δεν υπάρχει συναίνεση του ιδιοκτήτη. Επιστροφή ΕΤΜΕ από την ΕΥΠΕ ( ). BPA6 θέση «Θεοτόκος», ΔΔ Αιτωλικού, Δ. Αιτωλικού: το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν είναι ξεκάθαρο. Έγιναν αίτηση ( ) και επαναίτηση ( ) για άρση αναδάσωσης 51,75στρ. Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δασαρχείο (Νοέμβριος 2012) με σκοπό την ενημέρωση του νέου Προϊστάμενου και την προώθηση της διαδικασίας άρσης αναδάσωσης. ΒΡ7 θέση «Πραποέρι», Δ. Αντιρρίου, με το υπ α.π / η ΕΥΠΕ επέστρεψε την ΕΤΜΕ καθώς απαιτείται η άρση αναδάσωσης της έκτασης. Με το υπ α.π / η Κ/Ξ μας αιτήθηκε την άρση αναδάσωσης. Το Δασαρχείο Ναυπάκτου με ζήτησε επιπλέον στοιχεία (08/2011). 3 Δανειοθάλαμοι (15Α, 15Β και 15C) στην περιοχή Άνω Βασιλικής, Δ. Ναυπάκτου (Χ.Θ ), αναμένεται η έγκριση της υποβληθείσας ΕΤΜΕ (03/2011). Αποθεσιοθάλαμοι: Προσωρινές αποθέσεις (6 χώροι) υλικών εκσκαφών σήραγγας Καλυδώνας, αδρανών υλικών και φυτικής γης (αναμένεται η έγκριση της σχετικής ΕΤΜΕ). 4 Α/Θ (Ε1, Ε2, Ε3, Ε4) Δ. Χαλκείας. Περιβαλλοντική αδειοδότηση για τον Ε1 (02/2008). Απομένει η μίσθωση του χώρου (ιδιωτικός). Εργοτάξια: Γραφεία: Περιοχή «Κούρτουγα» - εγκαταστάσεις πρώην εμφιαλωτηρίου 3Ε. Δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. S1.3: Εργοτάξιο Αιτωλικού (ολοκληρώθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση 36016/ ) S1.4: Εργοτάξιο εξόδου σήραγγας Καλυδώνας (ολοκληρώθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση 36015/ ) S1.2 Αγ.Γεώργιος Μεσολογγίου:. Έγκριση ΕΤΜΕ από ΕΥΠΕ (α.π.: 41505/ ). Αμμοληψίες: Αμμοληψία RB01 στις θέσεις «Κάλφα» και «Παραδείσι» στον Εύηνο (εγκεκριμένη από Κ/ξια αρ.πρωτ. Α/1/08/09/01/5293/ ΕΥΔΕ ΕΠΑ&ΙΟ) Τις θέσεις χρησιμοποιούν και οι τρείς εταιρείες. Με απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανεστάλη για 7 μήνες η αμμοληψία από τη θέση «Κάλφας» (αρ.πρωτ / ). Υποβλήθηκε αίτηση για σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης προς την ΚΕΔ Αιτωλοακαρνανίας (31855/ ). Eισήγηση ΕΥΕΠ για επιβολή προστίμου για τη θέση Κάλφας ( ) κα απάντηση ΚΞ στο ΥΠΕΚΑ ( ). Απόφαση επιβολής προστίμου από την ΕΥΕΠ (38813/ ). Απόρριψη ένστασης της ΚΞ (39057/ ).

6 6 / Για την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν εκτελέστηκαν αμμοχαλικοληψίες κατασκευαστικών εργασιών. λόγω διακοπής Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των συνοδών έργων ακολουθούνται πλέον οι διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α /2011). δ2.2 Άδειες και εγκρίσεις από ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Σύμφωνα με τον Περιβαλλοντικό Όρο δ2.1, οι περιβαλλοντικές εγκρίσεις δίνονται από την ΕΥΠΕ μετά από υποβολή σχετικής ΕΤΜΕ. Για όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις έχουν εκπονηθεί οι απαραίτητες ΕΤΜΕ, για τις οποίες γίνεται λεπτομερής αναφορά παραπάνω. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση εκδίδεται πλέον σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α /2011) δ2.3 Περιοχές δασικού χαρακτήρα άρση Οι εργασίες που έγιναν αυτό το εξάμηνο ήταν εργασίες συντήρησης, και σαφώς εντός της ζώνης του έργου. αναδάσωσης. Κατά συνέπεια δεν χρειάστηκε άδεια εκτέλεσης από το αρμόδιο Δασαρχείο, λόγω του ότι οι δασικές εκτάσεις που υπήρχαν ήταν εντός της ζώνης κατάληψης του έργου και σε αυτή την περίπτωση ισχύει ο ν. 2445/96. Για το κυρίως έργο δεν απαιτείται η διαδικασία αδειας επέμβασης και άρσης αναδάσωσης. (Ν.355/2007 αρθρ. 4, παρ 4 (α)(φεκ 81Α/ ), Ν.2445/1996 (ΦΕΚ 274Α) παράγραφος 1 περ.γ του Άρθρου Δεύτερου). δ2.4 Μονάδες παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, Κατά την περίοδο αναφοράς δεν έγιναν για συνοδά έργα. Υπάρχει μέριμνα ώστε με τη χωροθέτηση αυτών των εγκαταστάσεων να τηρούνται όλοι οι περιορισμοί που αναφέρονται. Το θέμα εξετάζεται στις υποβληθείσες ΕΤΜΕ καθώς επίσης ελέγχεται η εφαρμογή των προβλεπόμενων από αυτές μέτρων προστασίας. Ειδικά για τη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος που έχει εγκατασταθεί στο εργοτάξιο Ευήνου στον Άγιο Γεώργιο Μεσολογγίου τηρήθηκαν όλοι οι περιορισμοί που αναφέρονται. Η εγκατάσταση απέχει περίπου 1000m από τον οικισμό Άγιο Γεώργιο και για την προστασία του ποταμού Ευήνου, έχουν κατασκευαστεί δύο δεξαμενές συγκράτησης για τα απορρέοντα ύδατα του συγκροτήματος. Στις ΕΤΜΕ των εργοταξίων Αιτωλικού, Καλαβρούζας και Γαβρολίμνης, ο όρος έχει ληφθεί υπόψη. δ2.5 Αποκατάσταση των ζωνών επέμβασης Έχουν γίνει εκχερσώσεις και αποψιλώσεις προ της αναστολής των εργασιών,σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου που οριοθετείται με πασσάλους. Ο όρος τηρείται και ελέγχεται από τους υπεύθυνους Περιβάλλοντος της κοινοπραξίας και των «διορισμένων υπεργολάβων» με τον τρόπο που έχει περιγραφεί στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου (ΠΠΠΕ) που υποβλήθηκε τον Μαïο του 2009 (αρ. πρωτ. IC-X-CO-S0000-PRO9251/ACH/Kla/ Στο διάστημα που αναφέρεται η παρούσα έκθεση δεν απαιτήθηκαν εργασίες αποψίλωσης. Επίσης οι ΕΤΜΕ προβλέπουν την αποκατάσταση των χώρων επέμβασης. δ2.6 Προϊόντα εκσκαφής και απαιτούμενα για την Για όλους τους νέους χώρους απόληψης υλικών έχουν υποβληθεί και εγκριθεί οι απαραίτητες ΕΤΜΕ,

7 7 / κατασκευή του έργου υλικά. όπως αναφέρεται στον όρο δ2.1, και ζητείται η γνωμοδότηση των αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών. δ2.7 Απόθεση ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής. Δεν έχει απαιτηθεί προς το παρόν χώρος μόνιμης απόθεσης. Οι χώροι προσωρινών αποθέσεων φυτικής γης και σωροί αδρανών υλικών ή χρήσιμων υλικών εκσκαφής, επιλέχθηκαν σε μισθωμένα οικόπεδα, ή εντός ορίων απαλλοτρίωσης. Λόγω της αναστολής των εργασιών κι επειδή η απορρόφηση των υλικών στο σώμα της οδού θα καθυστερούσε, εκπονήθηκαν ΕΤΜΕ για τους περισσότερους χώρους. Δεν έγινε καμία προσωρινή απόθεση πλησίον ρεμάτων. Σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της αναστολής των εργασιών γίνεται συστηματική παρακολούθηση των χώρων προσωρινής απόθεσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των ρεμάτων. Η υλοποίηση του Π.Ο., όσον αφορά στην προστασία των υδάτινων αποδεκτών από την παράσυρση του αποτιθέμενου εδαφικού υλικού ελέγχεται μέσα από την παρακολούθηση υλοποίησης των Π.Ο. σύμφωνα με το ΠΠΠΕ. Ο όρος αποτελεί κριτήριο κατά τη διαδικασία εύρεσης των πιθανών θέσεων αποθεσιοθαλάμων και λαμβάνεται υπόψη στην εκπόνηση των αντίστοιχων ΕΤΜΕ που υποβάλλονται στην ΕΥΠΕ. Η τήρηση του όρου διασφαλίζεται μέσα από την εκπόνηση έγκριση της ΕΤΜΕ από την ΕΥΠΕ, καθώς και από την παρακολούθηση τήρησης των Π.Ο., που γίνεται στο πλαίσιο του Σ.Π.Δ. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των αποθεσιοθαλάμων ακολουθούνται πλέον η διαδικασίες του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α /2011). δ2.8 Πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών. Δεν έχουν παρουσιαστεί περιπτώσεις με υλικά εκσκαφών που περιέχουν συνήθως απορρίμματα ή επικίνδυνα απόβλητα. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της κατασκευής παρουσιάζονται περιπτώσεις εκσκαφών στις οποίες περιέχονται απορρίμματα ή άλλα στερεά απόβλητα αυτά θα διαχωρίζονται από τα υλικά εκσκαφών και θα διατίθενται προς απόρριψη. Επιπλέον λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα απαλλαγμένα από ξένα σώματα υλικά εκσκαφών να διατηρούνται απαλλαγμένα από απορρίμματα ή ξένα σώματα σε εγκεκριμένους αποθεσιοθαλάμους ή να ενσωματώνονται κατά προτεραιότητα στο σώμα του Έργου. Στο διάστημα αναφοράς της παρούσας έκθεσης δεν προέκυψαν υλικά εκσκαφών, καθώς το έργο βρίσκεται σε αναστολή. δ3 Αρχαιολογικές Υπηρεσίες. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο (εργασίες συντήρησης, απομάκρυνσης εξοπλισμού), δεν απαιτήθηκε ειδοποίηση της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. δ3.1 Εντοπισμός αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με τις υποβληθείσες Οριστικές Μελέτες Οδοποιίας και όπως ελέγθηκε στις Εκθέσεις Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης Οριστικού Σχεδιασμού των υποτμημάτων 101 (IC-C-CO-S108N-CW ENV-EPR-RP / Αρ. πρωτ. 2300/ FA και Τεχνική έκθεση προς την ΛΣΤ ΕΠΚΑ αρ. πρωτ / FA), 108 (IC-C-CO-S108N-CW ENV-EPR-RP Α/ Αρ. πρωτ. 0208/ FA και IC-C-CO-S109N-CW ENV-EPR-RP Α/ Αρ. πρωτ / FA) και 102 (IC-C-CO-S111N-CW ENV-EPR-

8 8 / RP / Αρ. πρωτ / FA) η γειτνίαση της χάραξης με τους αρχαιολογικούς χώρους έχει ώς εξής: Αρχ χώρος Αλίκυρνας από ΧΘ ΧΘ Από αυτά μόνο τα 220μ (ΧΘ ΧΘ ) ο Α/μ είναι σε επίχωμα, όπου θα τοποθετηθεί ηχοπέτασμα εφόσον χρειαστεί. Η Οριστική Μελέτη Οδοποιίας προβλέπειι υπερύψωση της ερυθράς στην περιοχής του αρχαιολογικού χώρου με αποτέλεσμα να μην ενδείκνυται πλέον η κατασκευή C-C, ενώ η παράπλευρη οδός τοποθετείται στον αναβαθμό του πρανούς με σκοπό τη μικρότερη δυνατή όχληση. Όσον αφορά στην θέση του λόφου «Μπόμπορα» η ΟΜΟ προβλέπει βελτίωση των κλίσεων και μείωση του εύρους εκσκαφής. Και στις δύο θέσεις προτείνεται φυτοτεχνική αποκατάσταση των ορυγμάτων. Οι ως άνω προτάσεις υποβλήθηκαν στην ΛΣΤ ΕΠΚΑ (25928/ ), η οποία εισηγείται την έγκριση της πρότασης σε επιστολή της προς το ΥΠΠΟ (27956/ ). Ελήφθη θετική γνωμοδότηση και από το ΥΠΠΟ (31712/ ). Τέλος αναφέρεται ότι στη θέση «Μπόμπορα» ΧΘ εκτελεί σωστική ανασκαφική έρευνα από τις η 22 η ΕΒΑ (30223/ ). Αρχ χώρος Πλευρώνα γειτνίαση από ΧΘ ΧΘ (εντός αρχαιολογικού χώρου από ΧΘ έως ΧΘ ). Ο Α/μ κινείται σε επίχωμα με εξαίρεση 730μ. (ΧΘ ΧΘ , ΧΘ ΧΘ και ΧΘ ΧΘ ) όπου κινείται σε χαμηλό όρυγμα. Στην ΟΜΟ και συγκεκριμένα στην περιοχή από ΧΘ ΧΘ με την προβλεπόμενη σημαντική ταπείνωση της ερυθράς δεν απαιτείται η κατασκευή τοίχου ή οπλισμένου επιχώματος (μείωση του εύρους κατάληψης και αποφυγή οπτικής όχλησης). Όσον αφορά στην περιοχή αρχαιοτήτων «Τρεις Εκκλησιές», κατόπιν της αρ.πρωτ. Φ666/ΣΤ/ΛΣΤ/ επιστολής της ΛΣΤ ΕΠΚΑ, της αρ.πρωτ / επιστολής της Κ/ξίας (αποστολή οριζοντιογραφίας οριστικής χάραξης από ΧΘ έως ΧΘ ) και της από κοινού επίσκεψης / αυτοψίας στην περιοχή, υποβλήθηκαν (αρ.πρωτ / ) απόσπασμα οριζοντιογραφίας και διατομές όπου αποτυπώνεται ο αρχαίος τοίχος και από τις οποίες φαίνεται ότι δεν γίνεται καμία επέμβαση στο νοτιοδυτικό τμήμα των αρχαιοτήτων όπως είχε συμφωνηθεί με την αρμόδια ΛΣΤ ΕΠΚΑ σε παλαιότερες συναντήσεις, σύμφωνα με την ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ40/115556/ ΥΑ και την Πράξη του ΚΑΣ αρ. 29/ Ελήφθη η έγγραφη σύμφωνη γνώμη της ΛΣΤ ΕΠΚΑ (αρ.πρωτ 2731/ ΛΣΤ ΕΠΚΑ και 23901/ JV EUROIONIA). Αρχαίοι τάφοι στην περιοχή ΑΚ Μεσσολογγίου: Bρέθηκαν αρχαίοι τάφοι στην περιοχή κατασκευής του ΑΚ Μεσολογγίου και διενεργήθηκαν σωστικές ανασκαφές. Προτάθηκε από αρχαιολογία αρχικά μετατόπιση του ΑΚ (αρ.πρωτ / ΚΞ, 1392/ ΛΣΤ ΕΠΚΑ). Η υπηρεσία δρομολόγησε την λύση κατασκευής Άνω διάβασης στην ίδια θέση. Υποβλήθηκαν λεπτομερή σχέδια και σχετικό έγγραφο προς Υπηρεσία για έγκριση και την αρχαιολογία για την έγγραφη σύμφωνη γνώμη. Κοινοποιήθηκε η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας εφορείας Αρχαιοτήτων (27956/ ΚΞ), και εγκρίθηκε η αλλαγή από το

9 9 / ΚΑΣ (31712/ ΚΞ, ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Φ40/70558/3348/ ΥΠΠΟ). Επίσης κατά την τρέχουσα περίοδο αποφασίστηκαν από το ΚΑΣ: τη διατήρηση του αρχαίου κτιριακού συγκροτήματος που αποκαλύφθηκαν στη Χ.Θ στην περιοχή Γαβρολίμνης Δημοτικού Διαμερίσματος Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας Ν. Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο της κατασκευής της Ιονίας Οδού, και την μικρή μετατόπιση της παράπλευρης οδού εξυπηρέτησης του αυτοκινητοδρόμου, προκειμένου να μη θιγεί το αρχαίο κτίριο και να διατηρηθεί ορατό ( ). την αποδόμηση των αρχαίων κτιριακών καταλοίπων στο Τμήμα 1: Αντίρριο Κεφαλόβρυσο (Χ.Θ ), στη θέση «Γαβρολίμνη», Δ. Χαλκειάς, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανία, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. (Αρ.Πρωτ _IC-X-OR-GE000_ ). Εστάλη από τη Γενική Δν/ση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, έγκριση α) διατήρησης και β) αποδόμησης αρχαίων καταλοίπων που αποκαλύφθηκαν στην είσοδο της Σήραγγας Καλυδώνας ΧΘ ΧΘ (έγγραφο με α.π. Υπηρεσίας: 37105/1622, ). Επίσης, εστάλη από τη 22η ΕΒΑ έγγραφο για μερική καταστροφή και επεμβάσεις στον άμεσο χώρο αρχαιοτήτων περί τη ΧΘ (έγγραφο με α.π. Υπηρεσίας: 1078, 14.11). Η 22 η ΕΒΑ απέστειλε στην ΕΥΔΕ ΕΠΑ&ΙΟ την απολογιστική έκθεση για τις διενεργούμενες αρχαιολογικές ανασκαφές στο τμήμα 1: τομέας Β Θέση «Βυζαντινός Ναός Αγ. Γεώργιος» Ευηνοχωρίου, Δ. Μεσολογγίου (Χ.Θ ) και Θέση «Ράχη Βόβορα» Μεσολογγίου, Δ. Μεσολογγίου (Χ.Θ> ), Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Η έκθεση αφορά στην περίοδο (Αρ.Πρωτ _IC-L- OR-S1000_ ). δ3.2 Δαπάνη εργασιών αρχ. ερευνών Για την κάλυψη των δαπανών των αρχαιολογικών ερευνών εφαρμόζονται αυτά που ισχύουν από τα αναφερόμενα στο Άρθρο 1/ Παρ του Ν.3555/2007 και στο άρθρο 13 της Σύμβασης Παραχώρησης.

10 10 / δ4 Εργοταξιακή υποδομή για τις εξυπηρετήσεις των αναγκών του έργου κατά τη λειτουργία του Το θέμα αφορά στη λειτουργία του έργου. δ5 Εργοταξιακές εγκαταστάσεις σπαστηροτριβείων και παραγωγής σκυροδέματος δ5.1 Εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτομίγματος Στο συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος και το σπαστηροτριβείο, που λειτουργούσε στο εργοτάξιο Αγίου Γεωργίου Μεσολογγίου τηρήθηκαν τα αναφερόμενα. Την υπόψη χρονική περίοδο το συγκρότημα σκυροδέματος έχει αποξηλωθεί, και οι λοιπές εγκαταστάσεις δεν λειτουργούν λόγω αναστολής εργασιών του έργου. Στον εργοταξιακό χώρο Αιτωλικού όπως αντίστοιχα και στους χώρους Καλαβρούζας και Γαβρολίμνης προβλέπεται εγκατάσταση τέτοιων εγκαταστάσεων ενώ τα μέτρα προστασίας του όρου αναφέρονται στις σχετικές ΕΤΜΕ. Θα ελεγχθεί η τήρηση τους αμέσως μετά την εγκατάσταση με τον τρόπο που αναφέρεται στο ΠΠΠΕ. Η προμήθεια αδρανών και σκυροδέματος που γινόταν στο παρελθόν από νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις υπεργολάβων Προμηθευτών, διακόπηκε, λόγω αναστολής των εργασιών. δ6 Σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κλπ, και καύση υλικών (λάστιχα, λάδια, κλπ) στην περιοχή των έργων. Εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτομίγματος δεν υπάρχουν και όταν απαιτηθεί είτε θα γίνει προμήθεια από εξωτερικό αδειοδοτημένο περιβαλλοντικά συνεργάτη, είτε θα γίνει εγκατάστασης στους αδειοδοτημενους εργοταξιακούς χώρους. Για τη συλλογή των αστικών απορριμμάτων έχουν τοποθετηθεί στο εργοτάξιο Αγ. Γεωργίου τέσσερις κάδοι του Δήμου Μεσολογγίου και υπάρχει συμφωνητικό με τον συγκεκριμένο Δήμο για εκκένωση των κάδων και μεταφορά των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ 4 ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αιτ/νίας (υπάρχει το σχετικό έγγραφο).

11 11 / δ6.1 Τοξικά στερεά και υπολείμματα μετάλλων, ελαστικά κλπ. Σε ότι αφορά τα απορρίμματα που προκύπτουν από τον χώρο γραφείων και αποθηκών που έχει διαμορφωθεί στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της 3Ε (Κούρτουγα), αυτά συλλέγονται σε κάδους με διαχωρισμό σε ανακυκλώσιμα και μη, και μεταφέρονται επίσης από την Δημοτική Αρχή Μεσολλογγίου στο ΧΥΤΑ. δ6.2 Ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ. Για την διαχείριση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, μπαταριών, ελαστικών, κλπ. έχουν υπογραφεί σχετικά συμφωνητικά με αδειοδοτημένους διαχειριστές και ανάλογα με την κατασκευαστική διαδικασία και την πλήρωση των επιτόπου προσωρινών περιεκτών, παραδίδονται προς διαχείριση. Ενώ κατά περίπτωση ζητούνται σχετικά αποδεικτικά συμμόρφωσης από προμηθευτές αλλά και τους επιμέρους ανά εργασίας υπεργολάβους. Τα επικίνδυνα απόβλητα αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους εντός των εργοταξίων πριν την τελική τους ενώ κατά περίπτωση ζητούνται σχετικά αποδεικτικά συμμόρφωσης και από προμηθευτές αλλά και τους επιμέρους ανά εργασίας υπεργολάβους. Κρατείται αρχείο συμφωνητικών και αποδεικτικών από τους διορισμένους υπεργολάβους, σε κάθε εργοτάξιο. Κατά την περίοδο αναφοράς δεν προέκυψαν επικίνδυνα απόβλητα και ορυκτέλαια σε κανένα εργοτάξιο, λόγω αναστολής των εργασιών. Προ της αναστολής εργασιών είχαν παραδοθεί οι προσωρινά αποθηκευμένες ποσότητες στους διαχειριστές, από όλους τους εργοταξιακούς χώρους. Οι συντηρήσεις και οι πλύσεις των οχημάτων και μηχανημάτων γίνονταν είτε σε αδειοδοτημένους εργοταξιακούς χώρους με την κατάλληλη υποδομή (δεξαμενές καθίζησης, δεξαμενές συγκέντρωσης κλπ) είτε σε αδειοδοτημένα εξωτερικά συνεργεία ή πλυντήρια της περιοχής. Σε ότι αφορά τα λύματα αστικής φύσεως στο εργοτάξο Αγ. Γεωργίου, έχει κατασκευαστεί αποχετευτικό δίκτυο καθώς και στεγανός βόθρος και έχει συναφθεί συμφωνητικό με τον Δήμο Μεσολογγίου για εκκένωσή του και μεταφορά των λυμάτων στον βιολογικό καθαρισμό του Δήμου. Στα γραφεία στη θέση Κούρτουγα, υπάρχει στεγανός βόθρος. Στο εργοτάξιο εξόδου Καλυδώνας λειτουργούσε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.

12 12 / δ7 Απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων Η τήρηση του όρου διασφαλίζεται μέσω της εκπόνησης έγκρισης των υδραυλικών μελετών, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τον Π.Ο. δ8 δ9 Δεξαμενές συγκράτησης και διαχωρισμού για αντιμετώπιση ατυχηματικής ρύπανσης. Επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Έχει εκπονηθεί και υποβληθεί στον Α.Μ. η Μελέτη Εκτίμησης Επικινδυνότητας για την περιοχή του Εύηνου ποταμού, με το με α.π / έγγραφο της Κ/Ξ. Έχει εκπονηθεί συνολικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο πλαίσιο του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου που περιλαμβάνει μέτρα προστασίας για όλα τα αναφερόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους. Το σχέδιο έχει παρουσιαστεί προς γνώση και εφαρμογή στους επιβλέποντες μηχανικούς κατασκευής της κοινοπραξίας, αλλά και στους υπεργολάβους που προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην κοινοπραξία. Έχει γίνει επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (σύμφωνα με την παρ. 7 της ΕΣΥ) για την γνωστοποίηση των δικτύων τους, ώστε να εντοπιστούν οι περιοχές ανάγκης μετατόπισης δικτύων. Τόσο για τις αποκαταστάσεις των αρδευτικών διωρύγων, όσο και για την διάβαση από άλλα αρδευτικά κανάλια στην περιοχή, έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες, και υπάρχει θετική γνωμοδότηση των σχετικών υδραυλικών μελετών από την Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων ΝΑ Αιτωλοακαρνανίας (αρ.πρωτ. 6206/ για το τμήμα από ΧΘ έως ΧΘ και 6207/ για το τμήμα ΧΘ έως ΧΘ ). Στο παρελθόν για τα υπόλοιπα δίκτυα κοινής ωφέλειας έχουν σταλεί έγγραφα προς: α) Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος για ενημέρωση ύπαρξης δικτύων τηλεφωνίας στην περιοχή του Δ.Δ. Γαβρολίμνης και Άνω Βασιλικής του Δήμου Χάλκειας, εντός της χάραξης της Ιονίας Οδού (έγγραφο με α.π. Κοιν/ξίας: 28157, ). β) Δήμο Χάλκειας, Χάνια Γαβρολίμνης για ενημέρωση ύπαρξης δικτύων τηλεφωνίας στην περιοχή του Δ.Δ. Γαβρολίμνης και Άνω Βασιλικής του Δήμου Χάλκειας, εντός της χάραξης της Ιονίας Οδού (έγγραφο με α.π. Κοιν/ξίας: 28158, ). γ) ΔΕΗ Αγρινίου για μετατόπιση δικτύου από ΧΘ έως ΧΘ (έγγραφο με α.π. Κοιν/ξίας: 31199, ). δ) ΔΕΗ Μεσολογγίου για μετατόπιση δικτύων που βρίσκονται εντός του εύρους κατάληψης στις ΧΘ , ΧΘ και ΧΘ (έγγραφο με α.π. Κοιν/ξίας: 35383, ) Επίσης, εστάλη έγγραφο από ΔΕΗ Αγρινίου για μετατόπιση δικτύου στην Άνω Βασιλική ΧΘ , ΧΘ και ΧΘ , ΧΘ (έγγραφο με α.π. ΔΕΗ: 1271, ). ε) Σχετικά με την εμπλοκή με το δίκτυο της ΔΕΗ στις περιοχές Αγ. Θωμά και Αιτωλικού οι ενέργειες διακόπηκαν, λόγω αναστολής των εργασιών.

13 13 / Κατά την περίοδο αναφοράς δεν έγιναν ενέργειες, λόγω αναστολής εργασιών. δ10 Μεγάλο τεχνικό Κλόκοβας. δ10.1 Εξασφάλιση συνεχούς 24ώρης κυκλοφορίας της υφιστάμενης εθνικής οδού συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής της Κλόκοβας. Δεν έχει ξεκινήσει η κατασκευή της περιπορείας στο τμήμα της Κλόκοβας. δ10.2 Απαγόρευση απόρριψης προϊόντων εκσκαφών στη θαλάσσια περιοχή ή στα πρανή του όρους Κατά το τρέχον διάστημα λόγω της αναστολής των εργασιών εκτελέστηκαν μόνο εργασίες συντήρησης και κατά την κατασκευή της περιπορείας της αυτές τοπικά. Ως εκ τούτου δεν παρεμποδίστηκε η κυκλοφορία της υφιστάμενης ΕΟ. Κλόκοβας. δ10.3 Ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας από την Πελοπόννησο και την Αν. Στερεά προς τις περιοχές δυτικά της Κλόκοβας δ10.4 Σήραγγα Μακύνειας. Ο όρος υλοποιείται. δ11 Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης. Έχει εκπονηθεί συνολικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο πλαίσιο του Προγράμματος δ12 Χρηση μηχανολογικού εξοπλισμού για τη συγκράτηση της σκόνης. δ13 Διαβροχή των εργοταξιακών υλικών για τον περιορισμό της σκόνης δ13.1 Τακτική διαβροχή όλων των γυμνών επιφανειών δ13.2 Διαβροχή των μεταφερόμενων από και προς το έργο προϊόντων εκσκαφών και αδρανών υλικών δ13.3 Πλύσιμο των τροχών των φορτηγών. δ14 Φύτευση μετά από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών δ14.1 Συλλογή και διαφύλαξη φυτικής γης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου που περιλαμβάνει μέτρα προστασίας για όλα τα αναφερόμενα στους παραπλεύρως περιβαλλοντικούς όρους. Το σχέδιο έχει παρουσιαστεί προς γνώση και εφαρμογή στους επιβλέποντες μηχανικούς κατασκευής της κοινοπραξίας, αλλά και στους υπεργολάβους που προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην κοινοπραξία. Έχει υποβληθεί και εγκριθεί απ τον Ανεξάρτητο Μηχανικό (Έγκριση ICO195, ) η Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή της κάτω διάβασης ης UP44 (Χ.Θ Δεξιός Κλάδος και Χ.Θ Αριστερός Κλάδος). Έχουν τοποθετηθεί, όπου απαιτείται, προειδοποιητικές πινακίδες καθώς και φωτεινά σήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κατά το τρέχον διάστημα λόγω της αναστολής των εργασιών εκτελέστηκαν κυρίως εργασίες συντήρησης και αυτές τοπικά. Ως εκ τούτου δεν παρεμποδίστηκε η κυκλοφορία της υφιστάμενης ΕΟ. Κατά την διάτρηση για τη διαμόρφωση των μετώπων της σήραγγας Καλυδώνας και Μακύνειας χρησιμοποιήθηκε ενσωματωμένος εξοπλισμός συγκράτησης σκόνης. Απομακρύνθηκαν οι προσωρινές αποθέσεις υλικών εκσκαφής από την περιοχή της σήραγγας Καλυδώνας. Για τις προσωρινές αποθέσεις (6 θέσεις) εντός ή εκτός ορίων απαλλοτρίωσης εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στους ΠΟ δ2.1 και δ2.7. Την περίοδο αναφοράς λόγω αναστολής των εργασιών δεν γίνονταν μεταφορές υλικών. Έχουν εκπονηθεί και υποβληθεί για έγκριση στον Ανεξάρτητο μηχανικό οι σχετικές οριστικές φυτοτεχνικές μελέτες (Χ.Θ , α.π. ΚΞ ΕΙ: 35450/ ). Εκκρεμούν οι φυτοτεχνικές μελέτες για τα υποτμήματα από , (101),

14 14 / δ14.2 Πότισμα (108) και (102). Αναπόσπαστο τμήμα κάθε υποβληθείσας μελέτης ΕΤΜΕ (αποθεσιοθαλάμων, δανειοθαλάμων, εργοταξίων κλπ) αποτελεί η μελέτη έργων αποκατάστασης και προϋπολογισμού αυτών. Για τη φυτική γη που προκύπτει από τις εργασίες κατασκευής, λαμβάνεται πρόνοια για την ασφαλή φύλαξή της, ώστε να χρησιμοποιηθεί στις φυτεύσεις αποκαταστάσεις. δ15 Πυροπροστασία Ο όρος τηρείται μέσω της εφαρμογής του Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο πλαίσιο του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου που περιλαμβάνει διαδικασίες ελέγχου σύμφωνα με όλα τα αναφερόμενα στους παραπλεύρως περιβαλλοντικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση μετά την έναρξη των εργασιών ελέγχονται τα μέτρα πυρασφάλειας στα μηχανήματα έργου και το πεδίο εργασιών. Σε κάθε περίπτωση μετά την έναρξη των εργασιών ελέγχονται τα μέτρα πυρασφάλειας στα μηχανήματα έργου και το πεδίο εργασιών, ενώ θα πρέπει να τηρούνται και τα προβλεπόμενα στο ΣΑΥ του έργου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται σε περιοχές που γειτνιάζουν με δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Αναλυτικές οδηγίες και ενημερωτικά έντυπα έχουν διανεμηθεί στα εργοτάξια για την αντιμετώπιση επεισοδίων πυρκαγιάς από τους εργαζόμενους. Δίδεται βαρύτητα ώστε τόσο τα μηχανήματα που βρίσκονται στο έργο να είναι εφοδιασμένα με τα προβλεπόμενα πυροσβεστικά μέτρα. όσο και στους χώρους των εργοταξίων (γραφεία, συνεργείο, εργαστήριο, παρασκευαστήριο σκυροδέματος) να υπάρχουν τα κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα όπως πυροσβεστήρες, άμμος και παροχή νερού. Για τον εργοταξιακούς χώρους (Αγίου Γεωργίου, Καλυδώνας) υπάρχουν θετικές γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών. δ16 Θόρυβος. Όσον αφορά τον θόρυβο κατά την κατασκευή του έργου, έχει εκπονηθεί συνολικό Σχέδιο δ16.1 Ηχοπετάσματα δ16.2 Προστασία οικισμών από το θόρυβο κατά τη φάση κατασκευής δ16.3 Περιφράγματα ηχοπετάσματα εργοταξίων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο πλαίσιο του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου, που περιλαμβάνει διαδικασίες ελέγχου για την αντιμετώπιση του θορύβου σύμφωνα με όλα τα αναφερόμενα στους παραπλεύρως περιβαλλοντικούς όρους. Διενεργήθηκαν μετρήσεις θορύβου σε καθορισμένα σημεία ελέγχου με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού, ώστε να παρακολουθείται η

15 15 / δ16.4 Μηχανήματα έργου τήρηση των επιπέδων θορύβου στα όρια των εργοταξίων. Οι μετρήσεις αποτυπώθηκαν σε πίνακες μέτρησης με γραφική απεικόνιση των σημείων μέτρησης και παρουσιαζονταν αναλυτικά στο Παράρτημα Μετρήσεων της Ετήσιας Έκθεσης Προόδου Τήρησης των Περιβαλλοντικών όρων. Δεν εντοπίστηκε υπέρβαση των ορίων. Κατά το τρέχον εξάμηνο δεν έγιναν μετρήσεις θορύβου, λόγω αναστολής των εργασιών. Όσον αφορά την πρόβλεψη τοποθέτησης ηχοπετασμάτων, που αφορά στη φάση λειτουργίας του έργου, με την οριστικοποίηση των μελετών οδοποιίας θα ανατεθεί και εκπονηθεί Ειδική Ακουστική Μελέτη Ηχοπροστασίας, η οποία θα υποβληθεί για έγκριση στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. δ17 Απευθείας είσοδος της σήραγγας στην αρχαία Καλυδώνα Οι μελέτες διαμόρφωσης μετώπων σήραγγας Καλυδώνας, εγκρίθηκαν από τον ΑΜ με το ΙC0035 DAC 5/03/09 και 5216/ Από τις Μελέτες διαμόρφωσης μετώπου, της σήραγγας δεν προκύπτουν επιφανειακές εκσκαφές στο μέτωπο >5μ, παρά μόνον προσωρινά. Η μελέτες διαμόρφωσης του μετώπου προβλέπουν εκσκαφή κι επανεπίχωση. Θα ακολουθήσει φυτοτεχνική μελέτη. δ18 Δονήσεις Κατά το τρέχον εξάμηνο δεν έγιναν μετρήσεις δονήσεων, λόγω της αναστολής των κατασκευαστικών εργασιών. Από την εκτέλεση των εργασιών στο παρελθόν δεν επήλθαν δυσμενείς επιπτώσεις σε περιοίκους και γενικά σε κάθε ανθρωπογενή δομή καθώς και σε αρχαιολογικά μνημεία, λόγω των εργασιών κατασκευής της οδού. Επίσης, οι κοντινότεροι οικισμοί προς τα μέτωπα εργασιών είναι το Περιθώρι (περίπου 2.5 km) και ο Αγ. Γεώργιος (περίπου 2 km). δ19 Διάσωση διαφυγή των εγκλωβισμένων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στη σήραγγα της Καλυδώνας.. Έχει ληφθεί υπόψη καθ υπόδειξη της μελέτης εκτίμησης επικινδυνότητας Σύμφωνα με την «Μελέτη επικινδυνότητας» που έχει εκπονηθεί για τη Σήραγγα Καλυδώνας, προβλέπονται δύο (2) εγκάρσιες στοές σύνδεσης των δύο κλάδων, ανά 410μ περίπου. H Μελέτη ΙLF Tunnel Risk assesment Final Report, υποβλήθηκε στον ΑΜ με το IC-C-CO-S1000-PRO 7293/MC/js 23/2/09, εγκρίθηκε από τον ΑΜ με το ΙC0035 DAC 5/03/09 δ20 Διατήρηση προσβάσεων προς τους οικισμούς Το θέμα ελέγχεται μέσα από την παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων. Στο διάστημα που αφορά την παρούσα έκθεση, δεν προέκυψε η ανάγκη κατασκευών που να παρεμποδίζουν προσβάσεις. δ21 Εξασφάλιση διόδου της άγριας πανίδας Λαμβάνεται υπόψη στις μελέτες που έχουν εκπονηθεί. Το θέμα εξετάζεται και στις Εκθέσεις Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης των αντίστοιχων οριστικών μελετών οδοποιίας, και εγκρίνονται από τον ΑΜ. δ22 Προστασία από διάβρωση των φυσικών πρανών Λαμβάνεται υπόψη στις υδραυλικές μελέτες που έχουν υποβληθεί προς έγκριση στον Ανεξάρτητο Μηχανικό. Ειδικά για τον Εύηνο ποταμό λαμβάνεται υπόψη στη μελέτη με α.π. Κ/ξίας: 13774/ στον Α.Μ. με κωδικό ΙC.C.EN.S107.MO HYD.XXX.FL..01-A. δ23 Σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την Αφορά στη φάση της λειτουργίας. απομάκρυνση των απορριμάτων

16 16 / δ24 Ηχομετρήσεις Αφορά στη φάση της λειτουργίας. δ25 Αυτόματος σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής Σχετικά με την εγκατάσταση του σταθμού μέτρησης με την επανερναρξη των εργασιών θα εκπονηθεί ρύπανσης και ανέμου. - σχετική μελετη, για τον καθορισμό των πιθανών θέσεων εγκατάστασης ώστε να υποβληθούν προς έγκριση από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Η δε λειτουργία του σταθμού αφορά στη φάση της λειτουργίας του έργου. δ26 δ26.1 Υπηρεσία Περιβάλλοντος Παραχωρησιούχου Στην Κ/ξία Euroionia λειτουργεί τμήμα Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στελεχωμένο με το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες. Οι αρμοδιότητες και υπευθυνότητες των στελεχών του τμήματος περιγράφονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Κ/ξίας. δ27 Ετήσια Περιβαλλοντική Έκθεση Η σχετική ετήσια αναφορά για το έτος 2011 υποβλήθηκε στoν Παραχωρησιούχο (38318/ ) την ΕΥΔΕ (38446/ ) και την EYΠE /YΠEKA, κοινή για το σύνολο της κοινοπραξίας. δ28 Μετατόπιση της χάραξης ΝΔ Η μετατόπιση της χάραξης ΝΔ δεν είναι εφικτή λόγω της διάσπαρτης δόμησης. Η Οριστική Μελέτη Οδοποιίας προβλέπει υπερύψωση της ερυθράς στην περιοχής του αρχαιολογικού χώρου με αποτέλεσμα να μην ενδείκνυται πλέον η κατασκευή C-C, ενώ η παράπλευρη οδός τοποθετείται στον αναβαθμό του πρανούς με σκοπό τη μικρότερη δυνατή όχληση. Όσον αφορά στην θέση του λόφου «Μπόμπορα» η ΟΜΟ προβλέπει βελτίωση των κλίσεων και μείωση του εύρους εκσκαφής. Και στις δύο θέσεις προτείνεται φυτοτεχνική αποκατάσταση των ορυγμάτων. Οι ως άνω προτάσεις υποβλήθηκαν στην ΛΣΤ ΕΠΚΑ (25928/ ), η οποία εισηγείται την έγκριση της πρότασης σε επιστολή της προς το ΥΠΠΟ (27956/ ). Ελήφθη θετική γνωμοδότηση και από το ΥΠΠΟ (31712/ ). Μετά από τις σχετικές γνωμοδοτήσεις του ΥΠΠΟ, και για την τροποποίηση του όρου τηρείται η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/ Έχουν συμπεριληφθεί στη μελέτη (φακ.13) που περιλαμβάνει τις μικροτροποποιήσεις (αρ.πρωτ _ ) στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ. Επίσης, λόγω μικροαλλαγών στην περιοχή του ΙΚ Μεσόκαμπου, που προέκυψαν μετά από απαίτηση της αρχαιολογίας, επανυποβλήθηκαν / αντικαταστάθηκαν 3 σχέδια της μελέτης φακ. 13 (38511/ ). δ29 ΠΟ που προτείνονται στη ΜΠΕ Λαμβάνονται υπόψη. ε1 Περιβάλλον της περιοχής Ευαίσθητα στοιχεία του Ειδικά προστατευόμενες ζώνες ε2 Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων Τα ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος (οικισμοί, προστατευόμενες περιοχές και αρχαιολογικοί χώροι) λήφθηκαν υπόψη κατά την διερεύνηση θέσεων δανειοθαλάμων εργοταξίων κλπ και την εκπόνηση των σχετικών ΕΤΜΕ και ΤΜΕ. Εχει καταρτισθεί από το τμήμα Περιβάλλοντος, χάρτης με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, και σύμφωνα με μεταγενέστερα της ΜΠΕ δεδομένα, ο οποίος αποτελεί εργαλείο για διερεύνηση χώρων συνοδών αλλά και λοιπών εργασιών, και βοήθημα για όλους τους εμπλεκόμενους με την κατασκευή. -

17 17 / στ Ισχύς ΠΟ Για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α /2011). ζ Εκσυγχρονισμός, βελτίωση, επέκταση ή Έχει υποβληθεί από την Κ/Ξ προς την ΕΥΔΕ ΕΠΑ & ΙΟ (αρ. πρ / ) και από την ΕΥΔΕ ΕΠΑ τροποποίηση του έργου & ΙΟ προς την ΕΥΠΕ (α.π Α/1 /00α/08/24/8989/ ) η συμπληρωματική ΜΠΕ για τις βελτιστοποιήσεις της χάραξης στην περιοχή του Εύηνου ποταμού (Χ.Θ Χ.Θ ), στην περιοχή της Βασιλικής (Χ.Θ Χ.Θ ), ΑΚ Αντιρρίου, για τις οποίες υπάρχει συναίνεση από το ΥΠΟΜΕΔΙ. Επίσης, έχει υποβληθεί από την Κ/Ξ προς την ΕΥΔΕ ΕΠΑ & ΙΟ (αρ. πρ / & 38511/ ) Φάκελος του άρ. 13 (ΚΥΑ 11014/03) για τις μικρές τροποποιήσεις του τμήματος S1, οι οποίες προέκυψαν από την εκπόνηση των οριστικών μελετών. Αναμένονται οι εγκρίσεις των παραπάνω. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου απαιτείται η τήρηση των διατάξεων του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α /2011). η Εκσυγχρονισμός, βελτίωση, επέκταση ή Η τροποποίηση των όρων διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α /2011). τροποποίηση του έργου θ Παρουσία ΜΠΕ στο εργοτάξιο Ο όρος τηρείται. ι Μη τήρηση των ΠΟ -

18 18 / Παράκαμψη Αγρινίου ΚΥΑ 84982/96/ , ΚΥΑ / & ΚΥΑ /

19 19 / β Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων Λαμβάνονται υπόψη όλα τα όρια σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. γ Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων Όσον αφορά τον θόρυβο κατά την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με το Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και στο πλαίσιο του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου ειχαν πραγματοποιηθεί μετρήσεις στάθμης θορύβου από εξωτερικό συνεργάτη (ΣΣΕ κ Περιβάλλον) και δεν προέκυψε υπέρβαση των ορίων. Οι μετρήσεις συνυποβλήθηκαν στις ετήσιες εκθέσεις των προηγούμενων ετών. Όσον αφορά στις δονήσεις, δεν έγιναν ανατινάξεις στο εν λόγω τμήμα της οδού. δ1.α Υποχρέωση τήρησης το ΠΟ Έχει εκπονηθεί συνολικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο πλαίσιο του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών όρων. Το σχέδιο έχει παρουσιαστεί προς γνώση και εφαρμογή στους επιβλέποντες μηχανικούς κατασκευής της κοινοπραξίας, αλλά και στους υπεργολάβους που προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην κοινοπραξία. δ1.β Εξασφάλιση τήρησης ΠΟ Έχει εκπονηθεί συνολικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο πλαίσιο του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών όρων. Το σχέδιο έχει παρουσιαστεί προς γνώση και εφαρμογή στους επιβλέποντες μηχανικούς κατασκευής της κοινοπραξίας, αλλά και στους υπεργολάβους που προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην κοινοπραξία. δ1.γ Εξασφάλιση πιστώσεων για έργα προστασίας Λαμβάνεται υπόψη περιβάλλοντος δ1.δ Προγραμματισμός διαδικασίας παρακολούθησης Έχει εκπονηθεί Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο πλαίσιο του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου για την παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Όρων. Το Σχέδιο έχει παρουσιαστεί προς γνώση και εφαρμογή στους επιβλέποντες μηχανικούς κατασκευής της κοινοπραξίας, αλλά και στους υπεργολάβους που προσφέρουν συνολικές υπηρεσίες στην κοινοπραξία. Υπάρχουν υπεύθυνοι για την υλοποίηση του Σ.Π.Δ. και την παρακολούθηση τήρησης των Π.Ο. δ2.α Άδειες και εγκρίσεις Για το εν λόγω τμήμα δεν απαιτούνται νέοι πρόσθετοι χώροι. Όταν απαιτήθηκε χρησιμοποιήθηκαν τα δ2.β Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά σπαστηροτριβεία και αμμοτριβεία της Κοιν/ξιας Τέρνα-Μηχανική,τα οποία είναι καλυμμένα και είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο (έγγραφο με α.π. ΕΥΠΕ:132637/ ).Τη συγκεκριμένη περίοδο δεν χρησιμοποιήθηκαν υλικά από τα σπαστηροτριβεία και αμμοτριβεία. Επίσης, κατά τη διάρκεια εργασιών, υπήρχε συνεργασία με εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος και η προμήθειά τους γίνεται από αυτές (Εργομπετόν Αγρινίου Α.Ε. και Ηφαιστος Α.Ε. με περιβαλλοντικές άδειες). Γενικά, για όλες τις δραστηριότητες και εγκαταστάσεις έχει εκπονηθεί συνολικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο πλαίσιο του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου που περιλαμβάνει διαδικασίες ελέγχου για τα αναφερόμενα στους παραπλεύρως περιβαλλοντικούς όρους. δ2.γ Το υπόψη χρονικό διάστημα έχουν ανασταλεί οι κατασκευαστικές εργασίες. - Το υπόψη χρονικό διάστημα έχουν ανασταλεί οι κατασκευαστικές εργασίες. Όλα τα προϊόντα που προέκυψαν από τις προβλεπόμενες στις εγκεκριμένες μελέτες εκσκαφές, χρησιμοποιήθηκαν για κατασκευή επιχωμάτων ή άλλες εργασίες οδοποιίας, εφόσον αποδείχθηκαν (μετά από κατάλληλες εργαστηριακές

20 20 / δοκιμές) κατάλληλα. δ2.δ Απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής Το υπόψη χρονικό διάστημα έχουν ανασταλεί οι κατασκευαστικές εργασίες. Οι αποθέσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι προσωρινές και εντός της ζώνης κατάληψης. Επίσης για την απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών έχει εγκριθεί για το εν λόγω τμήμα ο αποθεσιοθάλαμος Ε1 (α.π / της ΕΥΠΕ). δ2.ε Εργοτάξια Εργοταξιακό χώρο του τμήματος αυτού αποτελoύν τα αδειοδοτημένα εργοτάξια της παλαιάς εργολαβίας Νοτίου τμήματος Παράκαμψης Αγρινίου και του Ευήνου. δ2.στ Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των εργοταξίων διασφαλίζει την υλοποίηση του Π.Ο., δηλ. τον αποκλεισμό δ2.ζ χωροθέτησης εργοταξίων σε κοίτες ρεμάτων. Επιπλέον, έχει εκπονηθεί συνολικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο πλαίσιο του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου, που περιλαμβάνει μέτρα προστασίας για όλα τα προβλεπόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους. δ2.η Περιοχές δασικού χαρακτήρα / άρση αναδάσωσης Το υπόψη χρονικό διάστημα έχουν ανασταλεί οι κατασκευαστικές εργασίες. Για οποιαδήποτε εργασία ή εγκατάσταση απαιτείται άδεια επέμβασης, αυτή θα ζητηθεί από το αρμόδιο Δασαρχείο. Όσον αφορά στα έργα εντός ζώνης κατάληψης του έργου,, σύμφωνα με τον Ν.3555/2007 (Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης)/ Άρθρο 4/ Παρ.4α και τον Ν.2445/1996/ Άρθρο 2/ Παρ. 1γ, «Επιτρέπεται η κατάληψη, εκχέρσωση ή κάλυψη δασών ή δασικών εκτάσεων, που περικλείονται εντός ορίων που έχουν προσδιοριστεί στις μελέτες του Προσαρτήματος 7 και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Με τον παρόντα νόμο εγκρίνεται η αλλαγή χρήσης, αίρεται η αναδάσωση και χορηγούνται η άδεια επέμβασης και η άδεια υλοτομίας των ανωτέρω εκτάσεων». δ3 Αρχαιολογικές υπηρεσίες Το υπόψη χρονικό διάστημα έχουν ανασταλεί οι κατασκευαστικές εργασίες. Για οποιαδήποτε εργασία ή εγκατάσταση απαιτείται άδεια και ενημέρωση, αυτή θα γίνει στην αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία.

21 21 / δ4.α Απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων Τα υδραυλικά έργα στο μεγαλύτερο μέρος του συγκεκριμένου τμήματος είναι ήδη κατασκευασμένα. Όπου απαιτούνται υδραυλικές μελέτες (μη ολοκληρωμένα τμήματα) εκπονούνται ήδη και θα υποβληθούν στον Ανεξάρτητο Μηχανικό. Συγκεκριμένα, για τον Κόμβο Αγγελοκάστρου η υδραυλική μελέτη IC-C-EN-S113N-IJ HYD- FL B έχει ήδη υποβληθεί και εγκριθεί (πιστοποιητικό έγκρισης : IC0003/ , Κωδικός :IC.U.IE.S113N.MO A). Η εγκεκριμένη μελέτη διασφαλίζει την υλοποίηση του Π.Ο. Επίσης, το μεγαλύτερο μέρος της χάραξης στην περιοχή είναι πάνω σε όρυγμα και συνεπώς δεν υπάρχει πρόβλημα πλημμύρας των παρακείμενων γεωργικών εκτάσεων. Άλλες υδραυλικές μελέτες που εγκρίθηκαν για το εν λόγω τμήμα είναι : Η «μελέτη αποχέτευσης όμβριων ΧΘ ΧΘ 2+975» με κωδικό IC.C.EN.S100.CW HYD.FL B εγκεκριμένη με το πιστ. Έγκρισης: ΙC0051/ και κωδικό wbs IC.U.IE.S113N.ALI.PAV.HYD.051. (Aφορά τη μελέτη για την κεντρική νησίδα μόνο). Η «οριστική μελέτη αποχέτευσης αποστράγγισης πλ. Σταθμών Διοδίων (ΑΚ Χαλικίου, Αγίου Ηλία, Αγγελοκάστρου, Ρίγανης, Κουβαρά) με κωδικούς: IC.C.EN.S113Ν.ΙJ HYD.FOL.FL A IC.C.EN.S113Ν.ΙJ HYD.FOL.FL A IC.C.EN.S113Ν.ΙJ HYD.FOL.FL A IC.C.EN.S114Ν.ΙJ HYD.FOL.FL A IC.C.EN.S114Ν.ΙJ HYD.FOL.FL A εγκεκριμένες με το πιστ. Έγκρισης: ΙC0266/ και κωδικό wbs IC.U.IE.S0000.ΜLD.266. Η μελέτη «Συμπληρωματικών υδραυλικών έργων παράκαμψης Αγρινίου» με κωδικό IC.C.EN.S100.CW HYD.FL.901-Α εγκεκριμένη με το πιστ. Έγκρισης: ΙC0145/ και κωδικό wbs IC.U.IE.S1000. HYD.145. Τέλος αναφέρεται η έγκριση της οριστικής μελέτης υδραυλικής έργων του κόμβου Αγ. Ηλία με κωδικό: IC.C.EN.S100.CW HYD.FL.901-Β εγκεκριμένη με το πιστ. Έγκρισης: ΙC0276/ και κωδικό wbs IC.U.IE.S113N. HYD.276. Μετά την αλλαγή του τύπου διοδίων, έχουν επανυποβληθεί και εγκριθεί οι υδραυλικές μελέτες για τους Α/Κ Αγγελοκάστρου (32647/ DAC: ICO003C/ ), Α/Κ Αγ. Ηλία (32931/7-1-11, DAC: ICO276B/ ), Α/Κ Κουβαρά, (α.π 33137/ , ICO266B/ ), ΑΚ Χαλικίου (36426/ ). δ4.β Αποφυγή κατάκλυσης των παρακείμενων γεωργικών εκτάσεων δ4.γ Απρόσκοπτη λειτουργία αρδευτικών δικτύων Δεν υπάρχουν δίκτυα άρδευσης που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από την παρούσα χάραξη.

22 22 / δ5.α Απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων δ5.β δ5.γ Σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κλπ, και καύση υλικών στην περιοχή των έργων. Ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ. Αφορά στη φάση της λειτουργίας. Από το διατιθέμενο προσωπικό κατασκευής του έργου γίνεται καθαρισμός και συντήρηση της οδού καθώς και των τριγωνικών ρείθρων όταν απαιτείται. Στο συγκεκριμένο τμήμα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στην κεντρική αρτηρία (οι εργασίες που γίνονται είναι για την κατασκευή των κόμβων) και έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Τον καθαρισμό καθώς και τη γενική συντήρηση και επίβλεψη του εν λόγω τμήματος, έχει αναλάβει η Νέα Οδός Α.Ε. Στο χώρο του εν λόγω έργου δεν υπάρχουν εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η εξυπηρέτηση γίνεται από το αδειοδοτημένο εργοτάξιο του Ευήνου (Αγ. Γεώργιος). Τυχόν απορρίμματα από τον τακτικό καθαρισμό της οδού συλλέγονται και μεταφέρονται σε κάδους απορριμμάτων του Δήμου Αγρινίου. Για την διαχείριση των περιβαλλοντικά επικίνδυνων υλικών έχουν συναφθεί και ισχύουν τα παρακάτω συμφωνητικά με αρμόδιες εταιρείες: Α) Για διαχείριση χρησιμοποιημένου ορυκτελαίου ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. Β) Για διαχείριση χρησιμοποιημένων φίλτρων λαδιού και πετρελαίου, χρησιμοποιημένου τίλματος (στουπί) και ρυπασμένο υλικό (χώμα, προσροφητικά) από τυχόν διαρροή λαδιού INTERGEO ΕΠΕ Γ) Για διαχείριση χρησιμοποιημένων συσσωρευτών (μπαταρίες) ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε. Δ) Για διαχείριση χρησιμοποιημένων ελαστικών ECOELASTIKA Ο διαχωρισμός των παραπάνω υλικών γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο εργοτάξιο Ευήνου και η προσωρινή αποθήκευση γίνεται σε ειδικούς κάδους και βαρέλια που έχουν σταλεί από τις παραπάνω εταιρείες διαχείρισης. Τέλος έχει κατασκευαστεί στο χώρο του εργοταξίου Ευήνου ειδικός χώρος πλύσης οχημάτων και μηχανημάτων, με στεγανή δεξαμενή καθίζησης για συλλογή των απορρεόντων υδάτων. Επιπλέον αναφέρεται ότι στην άμεση περιοχή του έργου δεν υπάρχει κάποιος υδάτινος αποδέκτης.οι πιο κοντινοί υδάτινοι αποδέκτες είναι ο ποταμός Αχελώος και η Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού που βρίσκονται σε απόσταση 3km και 2km περίπου αντίστοιχα από το έργο. δ5.δ Επέμβαση ή τροποποίηση των υφιστάμενων έργων Έχει ληφθεί μέριμνα. Το θέμα ελέγχεται μέσα από την παρακολούθηση των Π.Ο. υποδομής σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς δ5.ε Ομαλή επικοινωνία μεταξύ των κατοικημένων περιοχών Έχει ληφθεί μέριμνα. Το θέμα ελέγχεται μέσα από την παρακολούθηση των Π.Ο. δ5.στ κυκλοφορία γεωργικών μηχανημάτων και των Οι κάθετες οδοί και οι περισσότερες παράπλευροι οδοί είναι ήδη κατασκευασμένες. εκτρεφόμενων ζώων με κατάλληλες διαβάσεις δ5.ζ Χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού για τη συγκράτηση της σκόνης. δ5.η Διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες των έργων Έχει εκπονηθεί συνολικό Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο πλαίσιο του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου που περιλαμβάνει διαδικασίες ελέγχου για τα αναφερόμενα στους παραπλεύρως περιβαλλοντικούς όρους. Συγκεκριμένα για τη σκόνη, με βάση τις εργασίες που προβλέπονται υλοποιούνται τα εξής:

23 23 / δ5.θ Συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών υλικών Οι εργοταξιακοί δρόμοι διαβρέχονται τακτικά. Δεν γίνεται υπερπλήρωση των φορτηγών μεταφοράς χύδην υλικών και όλα τα φορτηγά που μεταφέρουν χαλαρά υλικά, είναι καλυμμένα. Τα φορτηγά κινούνται κατά βάση στον υφιστάμενο ασφαλτοστρωμένο δρόμο πριν την έξοδό τους από το εργοτάξιο. Παρόλα αυτά γίνεται καθαρισμός του υφιστάμενου οδικού εργοταξιακού δικτύου που χρησιμοποιείται, από υπολείμματα υλικών (χώματα, πέτρες κλπ.). δ6.α Περιορισμός εκσκαφών στις απολύτως αναγκαίες, Όλοι οι όροι έχουν ληφθεί υπόψη στη μελέτη οδοποιίας IC-C-EN-S113N-IJ ALI-000- FL C που έχει ήδη υποβληθεί και εγκριθεί ( πιστοποιητικό έγκρισης : IC0003/ , Κωδικός :IC.U.IE.S113N.MO A). για τον Κόμβο Αγγελοκάστρου. Στην παρούσα χάραξη της περιοχής του κόμβου Αγγελοκάστρου τα ορύγματα είναι πολύ μικρότερα από 30μ. και μπορεί να φτάσουν το μέγιστο ύψος των 15μ. Άρα δεν υπάρχει ανάγκη ούτε για μικρές μετατοπίσεις του άξονα ούτε για κατασκευή ενός cut & cover. Η προτεινόμενη διαμόρφωση των επιχωμάτων των ορυγμάτων προκύπτει από τη γεωτεχνική μελέτη, ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφάλειας. Όσον αφορά στο μεγάλο όρυγμα το οποίο δημιουργείται περί την Χ.Θ ισχύουν τα εξής: Κατά τη φάση εκσκαφών της προηγούμενης εργολαβίας παρουσιάστηκαν κατολισθητικές αστοχίες και ερπυστικές μετακινήσεις. Η κατασκευή σταμάτησε και οι εκσκαφές επανεπιχώθηκαν για να σταματήσουν οι αστοχίες και τα ερπυστικά φαινόμενα. Στην παρούσα φάση για την κατασκευή της οδού επαναπροσδιορίστηκε η κλίση πρανών, ώστε να αποφορτιστεί η προβληματική περιοχή (με αφαίρεση των υλικών) και να μειωθεί σημαντικά η ερπυστική κίνηση εδαφών. Η επιλογή της λύσης των ήπιων πρανών προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια σε περίπτωση σεισμικής διέγερσης της περιοχής, όπου τα ορύγματα δύναται να μετακινηθούν προκαλώντας μόνο μικρές συμπιεστικές αστοχίες στο οδόστρωμα οι οποίες είναι εύκολα επιδιορθώσιμες. Η αντιμετώπιση του προβλήματος με οιανδήποτε άλλη λύση (π.χ. C & C) θα θεμελιωνόταν σε προβληματική περιοχή πιθανής αστοχίας και οι συμπιεστικές μετακινήσεις σε περίπτωση σεισμικής διέγερσης θα προκαλούσαν μη αναστρέψιμες βλάβες. Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι το μεγάλο όρυγμα προέκυψε ως ανάγκη διαχείρισης της κατολίσθησης. Η διαμόρφωσή του σε βαθμίδες με ήπιες κλίσεις, σε συνδυασμό με τη λήψη κατάλληλων φυτοτεχνικών μέτρων θα οδηγήσει σε ομαλή ένταξή του στον περιβάλλοντα χώρο. δ6.γ Απρόσκοπτη διακίνηση της πανίδας Η απαίτηση αυτή ικανοποιείται από τα ήδη κατασκευασμένα τεχνικά. δ7 Φύτευση μετά από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών Έχουν υποβληθεί και εγκριθεί (DAC IC00165/ ) από τον Ανεξάρτητο μηχανικό οι σχετικές μελετών οριστικές φυτοτεχνικές μελέτες. Προτάσεις για την προστασία των πρανών επιχωμάτων και ορυγμάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και αντιδιαβρωτικά μέτρα (υδροσπορές) έχουν διατυπωθεί στις γεωτεχνικές μελέτες και έχουν υιοθετηθεί και από την φυτοτεχνική μελέτη. δ8 Πυροπροστασία Στο χώρο του εν λόγω έργου δεν υπάρχουν εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η εξυπηρέτηση γίνεται από τα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (A ΕΞΑΜΗΝΟ 2014)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (A ΕΞΑΜΗΝΟ 2014) 1 / 50 ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) - ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

3 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ A ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 B ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ... 4 1 ΓΕΝΙΚΑ... 4 2 ΑΔΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 5 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 7 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 11 ΑΤΥΧΗΜΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ... 16

ΚΑΙ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ... 11 ΑΤΥΧΗΜΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ... 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 B Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 Β.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ.. 4 Β.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 8 Γ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.9 Γ.1 ΓΕΝΙΚΑ.9 Γ.2 ΑΔΕΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-ΨΡ8 Τ.Κ. : 114 73. FAX. : 210 64.30.637 E-mail :

ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-ΨΡ8 Τ.Κ. : 114 73. FAX. : 210 64.30.637 E-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 εκεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 206599 Ε.Υ.ΠΕ. (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

10 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

10 η ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ....4 Β Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4 Β.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ.4 Β.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 14 Γ ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ..14 Γ.1 ΓΕΝΙΚΑ.14 Γ.2 ΑΔΕΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα,

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.) ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 Περιβαλλοντική Πολιτική 2 2 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO14001:2004 & EMAS 761/2001) 2 3 Μετρήσεις 4 4 Στόχοι του Σ.Π.Δ. 5 5 Ανασκόπηση Σ.Π.Δ. 6 6 Επικύρωση Δήλωσης 8 7 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2012 Περίοδος 01.01.2012-31.12.2012

ΠΕΜΠΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2012 Περίοδος 01.01.2012-31.12.2012 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΠΕΜΠΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2012 Περίοδος 01.01.2012-31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας Γραφείο Μελετών Βασίλειος Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ Γ. Παπανδρέου 18, 54645

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 171379 Ε.Υ.ΠΕ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τρίπολη, 18-10- 2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τρίπολη, 18-10- 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675. Κάθε ενδιαφερόµενο

Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675. Κάθε ενδιαφερόµενο ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 25/07/2013 Αρ.πρωτ 12675 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικού ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των στόχων για την αειφορική ανάπτυξη του Δήμου Κέας που προτείνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ11) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2012 31.12.2012 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06)

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2012 31.12.2012 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2012 31.12.2012 (σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Εισηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών έχουν επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2013 31.12.2013 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06)

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2013 31.12.2013 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2013 31.12.2013 (σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων.

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε Τ Ο Σ: 2013 ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Όπως είναι γνωστό οι καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν τη χώρα μας προέρχονται κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου

AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ- ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ.ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ- ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ.ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ- ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ.ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11-10 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 6373/198074 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ) του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης 1. Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ως αρχή πρέπει να θεωρήσουμε τους

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Χρίστος Πυργίδης Καθηγητής ΑΠΘ Θεματικές ενότητες εισήγησης Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά Ασφάλεια σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΒΥΛΛΑΣ Γ. ΧΑΪΝΗ Όνομα Χαϊνη Σίβυλλα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65 Επάγγελμα Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση : Αγ. Τριάδος 2 14122 Τηλ. Επικοινωνίας 6937111018 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06)

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 40 της ΚΥΑ 109884/04.12.06) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386)

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 13-3-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 2401/1311 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 16 /12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 85335 / 876 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7ΛΨ-ΒΝ4

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7ΛΨ-ΒΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7ΛΨ-ΒΝ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία, 03-02-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 499 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΞΥΛΙΑΤΟΥ), ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ), ΒΥΖΑΚΙΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΑΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΞΥΛΙΑΤΟΥ), ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ), ΒΥΖΑΚΙΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΑΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΞΥΛΙΑΤΟΥ), ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ), ΒΥΖΑΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ Σεπτέµβριος 2012 K:\N1800b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν1800b/4961 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Κύριες δραστηριότητες εργοταξίου

Κύριες δραστηριότητες εργοταξίου 2012 Προκαταρκτικές εργασίες: Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2012 Περίφραξη και καθαρισμός του οικοπέδου Εξυγίανση εδάφους και διαχωρισμός / αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής Έναρξη αρχαιολογικών ερευνών 28 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 9 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 41628/4614 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Ταχ. Κωδ.: 311 00 Λευκάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα οµών - Περιβάλλοντος Έργο: «Καθαρισµός κοίτης και πρανών

Διαβάστε περισσότερα

Εναπομένων κίνδυνος μετά τα ληφθέντα μέτρα της μελέτης Οι κίνδυνοι παραμένουν. Εκτίμηση επικινδυνότητας από τον εναπομείναντα κίνδυνο Μέτρια

Εναπομένων κίνδυνος μετά τα ληφθέντα μέτρα της μελέτης Οι κίνδυνοι παραμένουν. Εκτίμηση επικινδυνότητας από τον εναπομείναντα κίνδυνο Μέτρια Εγκατάσταση Εργοταξίου Εφαρμογή στοιχείων χάραξης Α & Β φάση χωματουργικών εργασιών Επενδύσεις Πρανών. 1. Μη ύπαρξη οδικών δικτύων πρόσβασης στη θέση του έργου 2. Απότομη κλίση των προσωρινών ή υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2010 Περίοδος 01.01.2010-31.12.2010

ΤΡΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2010 Περίοδος 01.01.2010-31.12.2010 Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου «Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα» ΤΡΙΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2010 Περίοδος 01.01.2010-31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Άρτα, 18 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΜΥΚΟΝΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΦΝΗ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡ10-2Φ2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Λάρισα, 2-12-2013

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡ10-2Φ2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Λάρισα, 2-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο.5 Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο παρών Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Εργων ή Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (Μ.Ε.Α.Λ.) δίνει μια συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Βιώσιμη Ανάπτυξη ιαχείριση Αδρανών Υλικών Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Ιωάννης Κυριαζής Μεταλλειολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Στέφανος Αργυράκης Γεωλόγος-Περιβαλλοντολόγος, Περιφ. Ενότητα Πέλλας Έδεσσα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα