«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ***

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ***"

Transcript

1

2 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 01. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 1. Οι κανόνες ασφαλείας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί. Πιο ειδικοί, περιλαμβάνονται στις διαδικασίες ασφαλείας για επιμέρους εργασίες στο εργοτάξιο. 2. Δεν ανατίθεται δουλειά σε κανένα άτομο, αν δεν είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλο γι αυτήν. 3. Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο, πρέπει να φορούν κατάλληλο κράνος ασφαλείας. Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής, ανάπαυσης και οι καμπίνες φορτηγών, φορτωτών και οχημάτων. 4. Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο, πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα. Η ελάχιστη απαίτηση ασφαλείας για τα υποδήματα, είναι να έχουν προστατευτική μεταλλική επένδυση, για τα δάχτυλα και στη σόλα. 5. Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος, πρέπει να εξασφαλίζεται, σε όλες τις εργασίες και χώρους. 6. Όλοι οι οδηγοί και χειριστές εξοπλισμού πρέπει να συμμορφώνονται με την οδική σήμανση του εργοταξίου. 7. Όλα τα άτομα, πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της σήμανσης ασφαλείας του εργοταξίου. 8. Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ, στους χώρους του εργοταξίου. 9. Κανένα άτομο δεν θα ξεκινά την εργασία του, εάν δεν είναι κατάλληλα ντυμένο. Οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να φορούν ελαφριά ρούχα, σορτς και να είναι γυμνοί από τη μέση και πάνω. 10. Η είσοδος για εργασία σε περιορισμένο χώρο, δεν επιτρέπεται εάν δεν εκδοθεί και επικυρωθεί γραπτή άδεια. 11. Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, απομακρύνει, τροποποιήσει, χαλάσει, καταστρέψει οποιαδήποτε σήμανση ή εξοπλισμό ασφαλείας. 12. Όλο το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να αναφέρει οποιαδήποτε ανασφαλή κατάσταση εργασίας & να απευθυνθεί για βοήθεια αν δεν μπορούν να την ελέγξουν μόνοι τους. 13. Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό. Όλο τα σκουπίδια πρέπει να εναποτίθενται στους παρεχόμενους κάδους απορριμμάτων. 14. Καμιά εργασία να μην ξεκινά, εάν δεν υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός. 15. Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα, να χειρίζονται τον εξοπλισμό του εργοταξίου. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 1

3 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ *** 01. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :././ ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Κάθε άτομο στο εργοτάξιο, πρέπει να φοράει καταλλήλου τύπου κράνος ασφαλείας. Κάθε άτομο στο εργοτάξιο, πρέπει να φοράει καταλλήλου τύπου προστατευτικά υποδήματα. Οι οδηγοί αυτοκινήτων και μηχανημάτων, πρέπει να υπακούουν στα σήματα ΚΟΚ και εργοταξίων Φωτιές με σκοπό τη θέρμανση, δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο. Κανένα άτομο δεν θα ξεκινά την εργασία του, εάν δεν είναι κατάλληλα ντυμένο. Οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να φορούν ελαφριά ρούχα, σορτς και να είναι γυμνοί από τη μέση και πάνω. Το εργοτάξιο, πρέπει να διατηρείται καθαρό. Όλα τα σκουπίδια πρέπει να εναποτίθενται στους παρεχόμενους κάδους απορριμμάτων. Όλο το προσωπικό, είναι υποχρεωμένο να αναφέρει οποιαδήποτε ανασφαλή κατάσταση εργασίας και να απευθυνθεί για βοήθεια, αν δεν μπορούν να την ελέγξουν μόνοι τους. Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται, να επαναπροσδιορίσει, απομακρύνει, τροποποιήσει, χαλάσει, καταστρέψει οποιαδήποτε σήμανση ή εξοπλισμό ασφαλείας. Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος, πρέπει να εξασφαλίζεται, σε όλα τα επίπεδα εργασίας και χώρους. Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ : Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 2

4 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 02. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Η σήμανση πρέπει να είναι ΕΓΚΥΡΗ και ΕΓΚΑΙΡΗ. 2. Σήμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ στο εργοτάξιο, σε τρίτους, σε κάθε είσοδο του εργοταξίου. 3. Σήμα υποχρεωτικής ΧΡΗΣΗΣ ΚΡΑΝΟΥΣ,στην είσοδο του εργοταξίου. 4. Σήμανση ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΩΝ. 5. Σήμανση περιοχής ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ. 6. Σήμανση περιοχής χρήσεως ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ. 7. Σήμανση ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. 8. Σήμανση ουσιών επικίνδυνων για το δέρμα. Υποχρεωτική χρήση ΓΑΝΤΙΩΝ. 9. Η σήμανση των έργων σε οδούς, δεν πρέπει να δημιουργεί σύγχυση. 10. Για σήμανση των έργων σε οδούς, πρέπει να χρησιμοποιούνται σήματα, σύμφωνα με τις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 11. Όταν τοποθετείται προσωρινή σήμανση, ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ή ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ η μόνιμη σήμανση. 12. Μετά το τέλος των εργασιών, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ κάθε σήμα της προσωρινής σήμανσης και ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ πλήρως η μόνιμη. 13. Τα σήματα πρέπει να ΣΥΝΤΗΡΟΥΝΤΑΙ. 14. Όλα τα σήματα πρέπει να είναι ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ή να ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΙ. 15. Προσοχή στις ΣΤΑΣΕΙΣ λεωφορείων. 16. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η τοποθέτηση σημάτων, όταν δεν αποδίδουν την πραγματική κατάσταση. 17. Η ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ των σημάτων, πρέπει να εξασφαλίζεται. 18. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ απαιτούνται σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 3

5 ***ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ*** 02. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο τύπος της σήμανσης είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές.* Η σήμανση διατηρείται καθαρή και ευδιάκριτη.* Η σήμανση δεν δημιουργεί σύγχυση.* Έχει, αν απαιτείται, τοποθετηθεί σήμανση αποθήκευσης ή χρήσης επικίνδυνων ουσιών (καυστικών, τοξικών, ραδιενεργών, εκρηκτικών) και αποθηκών ή χρήσης εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών.* Έχουν σημανθεί τα σημεία πυροσβεστικών μέσων.* Έχει τοποθετηθεί στις εισόδους του εργοταξίου, σήμανση απαγόρευσης εισόδου, σε μη έχοντες εργασία.* Έχουν σημανθεί τα σημεία διάσωσης (π.χ. πρώτων βοηθειών).* Έχουν αναρτηθεί πινακίδες με τους κανόνες στο εργοτάξιο.* Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή * ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Τα πεδία ελέγχου, παραπάνω προβλέπονται άμεσα ή έμμεσα από την Ελληνική Νομοθεσία. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 4

6 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 03. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Ευαισθητοποίηση στο θέμα της καθαριότητας, όλων των εμπλεκόμενων στην εργασία. 2. Σωστός προγραμματισμός εργασιών καθαριότητας. 3. Ασφαλή δάπεδα έναντι ολίσθησης. 4. Τοποθέτηση ικανού αριθμού κάδων απορριμμάτων. 5. Ομαλή & ανεμπόδιστη κυκλοφορία των εργαζομένων, σ όλους τους χώρους εργασίας. 6. Ύπαρξη χώρου αποθήκευσης υλικών και προϊόντων. 7. Χρήση Μ.Α.Π., όπου αυτά είναι απαραίτητα. 8. Ικανός αριθμός, επαρκώς εξοπλισμένων εγκαταστάσεων ατομικής καθαριότητας. 9. Εγκαταστάσεις ατομικής καθαριότητας, βάσει προδιαγραφών, που ορίζονται από την εκάστοτε Αρμόδια Αρχή. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 5

7 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ *** 03. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενημέρωση και συντονισμός όλων των εργαζομένων στο θέμα της καθαριότητας.* Πρόγραμμα καθαριότητας σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση.* Καθαρά και μη ολισθηρά δάπεδα.* Επαρκής αριθμός κάδων απορριμμάτων και σημείων απόθεσης υλικών προς απομάκρυνση.* Εύκολη πρόσβαση σε όλους τους χώρους εργασιών.* Χρήση Μ.Α.Π.* Εγκαταστάσεις ατομικής καθαριότητας.* Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή * ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Τα πεδία ελέγχου, παραπάνω προβλέπονται άμεσα ή έμμεσα από την Ελληνική Νομοθεσία. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 6

8 *** ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ *** 04. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Ο μελετητής έχει ενημερωθεί πλήρως για το χώρο εκμετάλλευσης. 2. Ο ανάδοχος έχει καθορίσει μέτρα, τα οποία έχουν συζητηθεί και συμφωνηθεί, με τον ασκούντα την εκμετάλλευση. 3. Τα μέτρα του αναδόχου αποσκοπούν στην προστασία όσων βρίσκονται στο χώρο, λόγω της χρήσης του χώρου, και των εργαζομένων στις συγκεκριμένες εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. 4. Ο ασκών την εκμετάλλευση έχει λάβει και αυτός, αν προκύψει από τη μελέτη, μέτρα για την προστασία των δικών του εργαζομένων, των τρίτων στην εκμετάλλευση και των εργαζομένων στις δραστηριότητες του αναδόχου. 5. Μελέτη εδαφολογική γεωτεχνική στατική, ώστε να προβλεφθούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι (ειδικές απαιτήσεις). 6. Προσβάσεις Προσπελάσεις ασφάλειας. 7. Σήμανση και σηματοδότηση των εργασιών. 8. Επαρκής φωτισμός. 9. Πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού, για το χρόνο που θα ταλαιπωρηθεί από τις εργασίες. 10. Απομόνωση περιοχής Περίφραξη Φύλαξη. 11. Μείωση θορύβου. 12. Καταβροχή σκόνης. 13. Αντιστήριξη πρανών και παρακείμενων κατασκευών. 14. Προστασία τρίτων και εργαζομένων στην εκμετάλλευση από ακτινοβολίες. 15. Προστασία τρίτων και εργαζομένων στην εκμετάλλευση από πτώσεις αντικειμένων. 16. Συνεχής καθαρισμός δαπέδων κοινού. 17. Εξασφάλιση ότι τα συστήματα ασφαλείας & επείγουσας ανάγκης δεν μετριάζουν την αποτελεσματικότητα. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 7

9 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠIΒΛΕΨΗ *** 04. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι εργασίες είναι πλήρως και κατάλληλα σεσημασμένες. Υπάρχει κατάλληλος φωτισμός. Οι εργασίες είναι πλήρως περιφραγμένες. Οι εργαζόμενοι και οι τρίτοι ( κοινό ) στην εκμετάλλευση δεν κινδυνεύουν από ακτινοβολίες, ανοίγματα ή πτώσεις αντικειμένων. Καταβροχή εδάφους για αποφυγή της σκόνης. Αντιστήριξη παρακείμενων κατασκευών. Τα συστήματα ασφαλείας παραμένουν ενεργά και αποτελεσματικά. Τα δάπεδα, οι διάδρομοι κίνησης, οι οδοί κυκλοφορίας κ.λ.π. καθαρίζονται τακτικά. Η κίνηση μηχανημάτων, η μεταφορά φορτίων και η κίνηση των εργαζομένων του αναδόχου δεν δημιουργεί προβλήματα ή κινδύνους στους εργαζόμενους και τους τρίτους στην εκμετάλλευση. Οι εργαζόμενοι του αναδόχου δεν κινδυνεύουν από τις συνήθεις ή άλλες δραστηριότητες στο χώρο της εκμετάλλευσης. Υπάρχει κατάλληλος συντονισμός των εργασιών και των δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης ή άλλων εργασιών στο χώρο. Αν προκύπτει, ο ασκών την εκμετάλλευση έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στον ανάδοχο. Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 8

10 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 05. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ* ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Τα Μ.Α.Π. αποτελούν το τελευταίο μέσο προστασίας. 2. Η επιλογή των Μ.Α.Π., γίνεται μέσα από εκτίμηση των ειδικών κινδύνων, στη θέση εργασίας και των γενικών κινδύνων στον χώρο εργασίας. 3. Η επιλογή των Μ.Α.Π., πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια του Τεχνικού Ασφαλείας ή/και του Γιατρού Εργασίας. 4. Προσοχή χρειάζεται στην επιλογή του κατάλληλου τύπου Μ.Α.Π., κάθε κατηγορίας. 5. Τα Μ.Α.Π. πρέπει να ταιριάζουν καλά, στα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του κάθε χρήστη. 6. Δεν υπάρχουν Μ.Α.Π. γενικής χρήσης. 7. Όπου χρειάζεται πολλαπλή προστασία, επιλέγονται Μ.Α.Π. που προσαρμόζονται ή ταιριάζουν χωρίς να δημιουργούν κάποιο πρόβλημα ( άλλον κίνδυνο, μειωμένη προστασία ). 8. Τα Μ.Α.Π. που επιλέγονται δεν πρέπει να δημιουργούν άλλους κινδύνους για τον χρήστη ή άλλους. 9. Τα Μ.Α.Π. κεφαλής και Μ.Α.Π. ποδιών, πρέπει να φοριούνται πάντα σε εργοτάξιο, στις θέσεις εργασίας ή προσπέλασης σε αυτές. 10. Τα Μ.Α.Π. απαιτούν καλό και επιμελή καθαρισμό. 11. Τα Μ.Α.Π. απαιτούν συνεχή έλεγχο για φθορές και άμεση αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης. 12. Τα Μ.Α.Π. πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να έχουν διακριτικό CE. 13. Τα Μ.Α.Π. πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. 14. Τα Μ.Α.Π. πρέπει να χρησιμοποιούνται συνέχεια από τους εργαζόμενους. 15. Σκόπιμος είναι ο έλεγχος και η επιθεώρηση του εξοπλισμού, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. 16. Η αποθήκευση των Μ.Α.Π., πρέπει να γίνεται με κατάλληλους και καθαρούς χώρους. 17. Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων, στην χρησιμότητα και χρήση των Μ.Α.Π. 18. Είναι υποχρέωση όλων των εργαζομένων, να χρησιμοποιούν τα Μ.Α.Π. 19. Τα Μ.Α.Π. πρέπει να είναι προσωπικά. * ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Τα πεδία ελέγχου, παραπάνω προβλέπονται άμεσα ή έμμεσα από την Ελληνική Νομοθεσία. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 9

11 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠIΒΛΕΨΗ *** 05. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Φορούν οι εργαζόμενοι προστατευτικό εξοπλισμό, όπου χρειάζεται. Τα προστατευτικά μέσα είναι κατάλληλα για τους πιθανούς κινδύνους στο χώρο εργασίας τους. Αποθηκεύονται τα προστατευτικά μέσα, όπως προβλέπεται. Ακολουθούν οι εργαζόμενοι τις οδηγίες χρήσεως, συντηρήσεως και καθαρισμού των προστατευτικών μέσων. Τα Μ.Α.Π., πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να έχουν το διακριτικό CE. Ελέγχονται και αντικαθίστανται τα φθαρμένα προστατεύτικα μέσα. Όπου χρειάζεται πολλαπλή προστασία, επιλέγονται Μ.Α.Π., που προσαρμόζονται ή ταιριάζουν, χωρίς να δημιουργούν κάποιο πρόβλημα (άλλον κίνδυνο, μειωμένης προστασίας). Τα Μ.Α.Π. που επιλέγονται, δεν πρέπει να δημιουργούν άλλους κινδύνους για τον χρήστη ή άλλους. Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 10

12 *** ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ *** 06. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Οι αποθηκευτικοί χώροι, διατηρούνται καθαροί και τακτοποιημένοι. 2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το κάπνισμα στους χώρους αποθήκευσης. 3. Αποφεύγεται, όσο το δυνατόν, η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων. 4. Υπάρχουν επαρκή πυροσβεστικά μέσα και κατάλληλα συντηρημένα. 5. Υπάρχει σήμανση, για τη θέση των πυροσβεστήρων και των διόδων διαφυγής. 6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η πρόσβαση, στους μη έχοντες εργασία. 7. Οι εργαζόμενοι κάνουν χρήση, των ατομικών μέσων προστασίας. 8. Η αποθήκευση των υλικών, γίνεται με τον προκαθορισμένο σχέδιο αποθήκευσης. 9. Υπάρχει σήμανση για τη θέση των υλικών σε συγκεκριμένο χώρο. 10. Τα υλικά, είναι ασφαλισμένα, από τυχόν πτώση ή κύλισή τους. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 11

13 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ *** 06. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η αποθήκευση γίνεται με το προκαθορισμένο σχέδιο.* Τα υλικά ασφαλίζονται στη θέση τους από κίνδυνο πτώσης ή κύλισης.* Αποφεύγεται, όσο το δυνατόν περισσότερο, η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων.* Οι χώροι είναι καθαροί και τακτοποιημένοι.* Υπάρχουν πυροσβεστήρες στα προκαθορισμένα σημεία και είναι καλοσυντηρημένοι.* Υπάρχει σήμανση για τη θέση των πυροσβεστήρων και των διόδων διαφυγής.* Οι εργάτες φέρουν τα προβλεπόμενα ατομικά μέσα προστασίας.* Υπάρχει σήμανση για τα επικίνδυνα υλικά και για το κάπνισμα.* Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πεδία ελέγχου, παραπάνω προβλέπονται άμεσα ή έμμεσα από την Ελληνική Νομοθεσία. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 12

14 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 07. ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Μείωση, όσο το δυνατόν περισσότερο, της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων, με υποκατάστασή της, από μηχανικά μέσα. 2. Υποβοήθηση της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με μηχανικά μέσα. 3. Εκπαίδευση των εργαζομένων στο ορθό τρόπο χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων. 4. Επισήμανση στους εργαζόμενους των επικίνδυνων παραμέτρων και των σημείων ιδιαίτερης προσοχής, κατά τη χειρωνακτική διακίνηση, για την αποφυγή τους. 5. Οι εργαζόμενοι, να είναι σε κατάλληλη φυσική και σωματική κατάσταση, χωρίς μυοσκελετικά προβλήματα. 6. Επίβλεψη, για τη σωστή εφαρμογή των οδηγιών και τεχνικών, χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων. 7. Για την μεταφορά φορτίων, επιλέγεται κάθε φορά το κατάλληλο προσωπικό. 8. Τα φορτία έχουν σημεία πιασίματος και οι εργαζόμενοι φορούν πάντα γάντια, αποφεύγοντας το γλίστρημα των φορτίων επάνω τους. 9. Αποφεύγονται χειρωνακτικές μετακινήσεις, όταν απαιτούνται στροφές του κορμού, στάση προβόλου, συγκράτηση φορτίου σε τεντωμένα χέρια στην έκταση και γενικά θέσεις του σώματος, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικότατα το μυοσκελετικό σύστημα. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 13

15 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΊΒΛΕΨΗ *** 07. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Υπάρχουν μηχανικά μέσα, για αντικατάσταση ή υποβοήθηση της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων. Οι εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί και εκπαιδευτεί στους ορθούς τρόπους χειρωνακτικής διακίνησης των φορτίων. Η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, είναι σχεδιασμένη έτσι, ώστε να αποφεύγεται η περιστροφή του κορμού των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι, δεν κινδυνεύουν να τους γλιστρήσουν τα αντικείμενα που μεταφέρουν και να τους χτυπήσουν. Βαριά και ογκώδη αντικείμενα δεν μεταφέρονται από τις σκάλες. Μακριά αντικείμενα μεταφέρονται από δυο εργαζόμενους, ένα μπροστά και έναν πίσω. Οι εργαζόμενοι φορούν κατάλληλα υποδήματα και ζώνες για τη μέση. Επιλέγονται εργαζόμενοι που έχουν κατάλληλη φυσική και σωματική κατάσταση για κάθε περίπτωση. Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 14

16 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 08. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΉΣ 1. Οι κεφαλές των σφυριών, είναι σταθερές και χωρίς φθορές. 2. Οι επιφάνειες κοπής πρέπει να διατηρούνται κοφτερές. 3. Οι λαβές στις λίμες είναι σταθερές. 4. Οι μύτες των κατσαβιδιών δεν έχουν φθαρεί. 5. Έλεγχος όλων των εργαλείων για τυχόν φθορές. 6. Χρησιμοποίηση του κατάλληλου εργαλείου για κάθε δουλειά. 7. Σωστή συντήρηση, καθαρισμός και αποθήκευση. 8. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρησιμοποίηση μη μεμονωμένων εργαλείων κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές. 9. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση εργαλείων από σίδερο κοντά σε εύφλεκτα υλικά και σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. 10. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η τοποθέτηση εργαλείων πάνω σε κράσπεδα ή κάγκελα από όπου μπορούν να πέσουν σε χαμηλότερο επίπεδο. * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πεδία ελέγχου, παραπάνω προβλέπονται άμεσα ή έμμεσα από την Ελληνική Νομοθεσία. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 15

17 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠIΒΛΕΨΗ *** 08. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι κεφαλές των σφυριών είναι σταθερές και χωρίς φθορές. Οι επιφάνειες κοπής, είναι ακονισμένες. Οι λαβές στις λίμες είναι σταθερές. Οι μύτες των κατσαβιδιών είναι σε καλή κατάσταση. Υπάρχει εργαλείο με φθορές. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από κάποια κοντινή ηλεκτρική συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή εκρήξεως. Τα εργαλεία διατηρούνται καθαρά. Τα εργαλεία αποθηκεύονται σωστά μετά το τέλος της εργασίας. Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 16

18 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 09. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ (ΜΕ) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Ένα μηχάνημα, πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την (τις) εργασία (ες), που έχει κατασκευαστεί. 2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η υπερφόρτωση μηχανήματος. 3. Μόνο αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα μηχανήματα. 4. Η άδεια των χειριστών, πρέπει να είναι σε ισχύ. 5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων σε άσφαλτο. 6. Είναι υποχρεωτική η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας (βιβλίου) συντήρησης, για κάθε μηχάνημα. 7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ οι αυτοσχεδιασμοί, στη χρήση και συντήρηση μηχανήματος. 8. Όλα τα μηχανήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πυροσβεστήρα και φαρμακείο. 9. Όλα τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να δουλεύουν καλά. 10. Ο εξοπλισμός των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να αναγράφει την ανυψωτική ικανότητα. 11. Πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας απαιτείται για όλους τους γερανούς. 12. Η θέση του μηχανήματος, δεν πρέπει να είναι επισφαλής για το ίδιο, τον χειριστή ή τρίτους. 13. Όλα τα ΜΕ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας και πινακίδα ΜΕ. 14. Η νταλίκα των αυτοκίνητων φορτηγών, πρέπει να είναι σκεπασμένη όταν μεταφέρεται λεπτόκοκκο υλικό (άμμος, 3Α). 15. Η επιθεώρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων και του εξοπλισμού ανυψώσεως, είναι υποχρεωτική και πρέπει να καταγράφεται. 16. Ειδικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται, λόγω εναέριων αγωγών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. 17. Προσοχή στα υπόγεια δίκτυα κατά την εκσκαφή τάφρων. 18. Τα υδραυλικά σφυριά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για ατυχήματα σε υπόγεια δίκτυα. 19. Τα μηχανήματα πρέπει να ακινητοποιούνται πριν την έναρξη εργασίας συντήρησης και να επισημαίνονται με την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων (π.χ. μηχάνημα σε συντήρηση). 20. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ, στις ειδικότερες απαιτήσεις, για ΦΟΡΤΗΓΑ- DUMPERS- ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ-ΠΡΕΣΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ- ΑΥΤΟΚ/ΜΕΝΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ- ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΦΥΡΕΣ. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 17

19 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΊΒΛΕΨΗ *** 09. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ( ΜΕ ) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ένα μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την (τις) εργασία ( ες), που έχει κατασκευαστεί. Μόνο αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα μηχανήματα. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων σε άσφαλτο. Έχει εξασφαλιστεί κατάλληλη επίβλεψη, κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού. Υπάρχει προδιαγραφή εργασίας κοντά σε υπόγεια ή εναέρια δίκτυα, Ο.Κ.Ω. Είναι υποχρεωτική η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας ( βιβλίου ) συντήρησης, για κάθε μηχάνημα. Είναι υποχρεωτική η λειτουργία του σήματος όπισθεν ( reverse alarm ) στα μηχανήματα. Δεν δημιουργείται κίνδυνος από το μεταφερόμενο (ή ανυψούμενο) φορτίο για τον εξοπλισμό, τους εργαζόμενους ή τρίτους. Όλα τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να δουλεύουν καλά. Έχουν προσδιοριστεί οι θέσεις υπογείων δικτύων, όταν γίνεται χρήση υδραυλικών σφυριών για εκσκαφές. Η θέση του μηχανήματος δεν πρέπει να είναι επισφαλής για το ίδιο, τον χειριστή ή τους τρίτους. Οι έλεγχοι στα ΜΕ, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο παρατηρήσεων (π.χ. ημερολόγιο έργου, ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας, κ.λ.π). Η συντήρηση των ΜΕ γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εγχειρίδια του κατασκευαστή. Κατά τη συντήρηση ΜΕ, το ΜΕ πρέπει να είναι ακινητοποιημένο σε θέση ΕΚΤΟΣ. Όλα τα ΜΕ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας και πινακίδα ΜΕ. Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 18

20 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. ΚΑΜΙΑ εκσκαφή δεν είναι ΑΣΦΑΛΗΣ. 2. Πριν την εκσκαφή, απαιτείται ΕΡΕΥΝΑ του ΕΔΑΦΟΥΣ. 3. Πριν την εκσκαφή, απαιτείται ΕΡΕΥΝΑ των ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. 4. Η αντιστήριξη πρέπει (αν απαιτείται), να τοποθετείται ΕΓΚΑΙΡΑ. 5. Οι εκσκαφές πρέπει να ΠΕΡΙΦΡΑΖΟΝΤΑΙ κατάλληλα και πλήρως. 6. ΕΞΟΔΟΙ από τις εκσκαφές (π.χ. σκάλες) πρέπει να υπάρχουν σε αποστάσεις μικρότερες των 24 μ. μεταξύ τους. 7. Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ και ο ΑΕΡΙΣΜΌΣ βαθέων τάφρων πρέπει να ελέγχεται. 8. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ έλεγχος των εκσκαφών, μετά από κάθε ισχυρή βροχόπτωση. 9. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ αποθέσεις υλικών και εργαλείων, σε απόσταση μικρότερη των 60 εκ. από το χείλος του πρανούς. 10. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η εργασία σε τάφρους, όταν έχουν πλημμυρίσει. 11. Επιβάλλεται πρόβλεψη ΑΠΟΡΡΟΗΣ ομβρίων. 12. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ όλων των καθέτων στοιχείων ή ΜΕΤΑΘΕΣΗ τους, όπου κινδυνεύουν από την εκσκαφή. 13. Ασφαλής ΓΕΦΎΡΩΣΗ τάφρων για την διέλευση οχημάτων και πεζών. 14. Απαγορεύεται η ΥΠΟΣΚΑΦΗ μηχανημάτων. 15. Απαγορεύεται η εργασία στο ΠΟΔΙ του πρανούς βαθέων εκσκαφών, αν δεν ληφθούν ειδικά μέτρα. 16. Η ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ των εκσκαφών γίνεται σε κατάλληλη απόσταση από το χείλος του πρανούς. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 19

21 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠIΒΛΕΨΗ *** 10. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Η αντιστήριξη (αν απαιτείται) πρέπει να τοποθετείται ΕΓΚΑΙΡΑ. Οι εκσκαφές πρέπει να ΠΕΡΙΦΡΑΣΣΟΝΤΑΙ κατάλληλα και πλήρως. Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ και ο ΑΕΡΙΣΜΟΣ βαθέων τάφρων, πρέπει να ελέγχεται. Απαιτείται ΕΛΕΓΧΟΣ των εκσκαφών, μετά από κάθε ισχυρή βροχόπτωση. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ αποθέσεις υλικών και εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των 60 εκ. από το χείλος του πρανούς. Επιβάλλεται πρόβλεψη ΑΠΟΡΡΟΗΣ ομβρίων. Απαγορεύεται η ΥΠΟΣΚΑΦΗ μηχανημάτων. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η εργασία σε τάφρους όταν έχουν πλημμυρίσει Υπάρχουν ασφαλείς ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ στην εκσκαφή. Τα ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΑ μηχανήματα έχουν τοποθετηθεί ασφαλώς. Η εκσκαφή ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ικανοποιητικά. Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 20

22 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 11. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΩΝ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Πληρότητα και ορθότητα φακέλου μεταλλικής σκαλωσιάς υποστύλωσης (βεβαιώσεις, μελέτη, κ.λ.π) 2. Καταλληλότητα στοιχείων σκαλωσιάς. Κατάλληλη και ευκρινής σήμανση των στοιχείων μεταλλικών σκαλωσιών. 3. Μελέτη του ξυλότυπου / μεταλλότυπου, ιδιαίτερα για μεγάλα κατακόρυφα στοιχεία φέροντα οργανισμού. 4. Ασφαλής μεταφορά και διακίνηση (μεταξύ ορόφων, χιλιομετρικών θέσεων, κ.λ.π.) των στοιχείων υποστύλωσης, αντιστήριξης και καλουπώματος. 5. Κατασκευή σκαλωσιάς, σύμφωνα με τη μελέτη (οδηγίες κατασκευαστή, Π.Δ.778/`80 ή ειδική μελέτη). 6. Προστασία των εργαζομένων στη συναρμολόγηση σκαλωσιάς από πτώσεις από ύψος. 7. Επίβλεψη από υπεύθυνο άτομο. 8. Εξειδικευμένο προσωπικό συναρμολόγησης /αποσυναρμολόγησης σκαλωσιάς και κατασκευής καλουπώματος. 9. Ασφαλείς προσβάσεις. Προσοχή σε προσβάσεις που απαιτούνται σε εξωτερικά στοιχεία του φέροντα οργανισμού. 10. Πρόβλεψη ασφαλούς πρόσβασης και εργασίας για σιδερώματα, σκυροδετήσεις αποξηλώσεις. 11. Ασφαλείς θέσεις εργασίας για καλουπατζήδες, σιδεράδες, μπετατζήδες. 12. Επαρκής αντιστήριξη. 13. Χρήση Μ.Α.Π. των εργαζομένων. 14. Περίφραξη χώρου πλακών και δοκών για αποφυγή πτώσης προσωπικού. 15. Έλεγχοι της σκαλωσιάς όπως προβλέπονται. 16. Έναρξη καλουπώματος μετά από άδεια του υπεύθυνου μηχανικού. 17. Έναρξη ξεπαλουκώματος μετά από άδεια του υπεύθυνου μηχανικού. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 21

23 «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΊΒΛΕΨΗ *** 11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη της σκαλωσιάς καλουπώματος (υποστύλωσης). Για μεταλλικές σκαλωσιές υποστύλωσης υπάρχει βεβαίωση τύπου. Για μεταλλικές σκαλωσιές, όλα τα στοιχεία φέρουν κατάλληλη και ευκρινή σήμανση και βεβαίωση του κατασκευαστή για παραγωγή τους, σύμφωνα με τη βεβαίωση τύπου. Η κατάσταση των στοιχείων της σκαλωσιάς και των τύπων, είναι καλή. Υπάρχει μελέτη για αντιστήριξη της κατασκευής. Μελέτη ξυλότυπου - μεταλλότυπου. Οι προσβάσεις είναι ασφαλείς, για όλους τις συναφείς εργασίες (καλούπωμα, σιδέρωμα, σκυροδέτηση, ξεκαλούπωμα). Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, για την προστασία των εργαζόμενων, σε όλες τις φάσεις (ανέγερση σκαλωσιάς, καλούπωμα, ξεκαλούπωμα, αποσυναρμολόγηση σκαλωσιάς), κυρίως για την αποφυγή πτώσεων σε χαμηλότερα επίπεδα. Οι έλεγχοι της σκαλωσιάς είναι προβλεπόμενοι. Η μεταφορά των στοιχείων σκαλωσιών και τύπων γίνεται με ασφαλή τρόπο για τη σκαλωσιά. Έχουν προβλεφθεί από τη μελέτη, η ασφαλής πρόσβαση και εργασία των επόμενων συνεργείων, δηλαδή, σιδεράδων και μπετατζήδων. Το προσωπικό που χρησιμοποιείται στη συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση της σκαλωσιάς, είναι έμπειρο, για ξυλοτύπους και μεταλλοτύπους. Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 22

24 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 12. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Η βαρέλα έχει σταθμεύσει κατάλληλα, χωρίς να δημιουργεί κυκλοφοριακό πρόβλημα. 2. Η πρέσα έχει σταθμεύσει κατάλληλα, χωρίς να δημιουργεί κυκλοφοριακό πρόβλημα & έχει σταθεροποιηθεί με τη χρήση ποδαρικών. 3. Η ανάπτυξη της μπούμας, δεν έρχεται σε επαφή με εναέρια δίκτυα ενέργειας ή τηλεπικοινωνίας. 4. Το σκυρόδεμα ρέει από τη βαρέλα στην πρέσα, χωρίς να χύνεται κάτω. 5. Η επικοινωνία μεταξύ του χειριστή της πρέσας και του σημείου σκυροδέτησης είναι εξασφαλισμένη, καθ όλη τη διάρκεια της σκυροδέτησης. 6. Το προσωπικό που χειρίζεται τον σωλήνα της πρέσας, φορά μπότες ασφαλείας, γυαλιά, γάντια, κράνος και κατάλληλα ρούχα εργασίας. 7. Κανένα άτομο δεν περιφέρεται άσκοπα στον χώρο σκυροδέτησης. 8. Υπάρχει κατάλληλη προστασία από πτώση από ύψος και δεν έχει αφαιρεθεί, για τη σκυροδέτηση, κανένα προστατευτικό στοιχείο. 9. Κάθε σημείο σκυροδέτησης είναι προσβάσιμο με ασφάλεια. 10. Κάθε θέση εργασίας είναι ασφαλής. 11. Ο δονητής είναι κατάλληλος και η μεταφορά του και η εργασία με αυτόν είναι άνετη και ασφαλής. 12. Πάντα δύο άτομα κρατούν τον σωλήνα έκχυσης. 13. Πάντα εργάζονται δύο άτομα στον δονητή, ένας τον χειρίζεται και ένας επιβλέπει το περιθώριο του καλωδίου. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 23

25 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠIΒΛΕΨΗ *** 12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η θέση για τη βαρέλα και την πρέσα, πρέπει να μη δημιουργεί πρόβλημα στη κυκλοφορία.* Η ανάπτυξη της μπούμας δεν έρχεται σε επαφή με εναέρια δίκτυα ενέργειας ή τηλεπικοινωνίας.* Η πρόσβαση του προσωπικού σε όλες τις θέσεις εργασίας (σκυροδέτησης, διάστρωσης και συμπύκνωσης), πρέπει να είναι ασφαλής.* Η εργασία του προσωπικού σε όλες τις θέσεις (για σκυροδέτηση, διάστρωση και συμπύκνωση), πρέπει να είναι ασφαλής.* Για τις σκυροδετήσεις δεν έχουν αφαιρεθεί προστατευτικά στοιχεία στην κατασκευή.* Η βαρέλα ξεπλένεται σε ορισμένες θέσεις του εργοταξίου.* Το προσωπικό χρησιμοποιεί τα κατάλληλα Μ.Α.Π.* Η εργασία εκτελείται με συνεχή επίβλεψη.* Η επικοινωνία μεταξύ πρέσας - σκυροδέτησης είναι συνεχής.* Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πεδία ελέγχου, παραπάνω προβλέπονται άμεσα ή έμμεσα από την Ελληνική Νομοθεσία. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 24

26 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 13. ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Ο επιμετρητής πρέπει να ενημερωθεί για τους κινδύνους στο εργοτάξιο γενικά. 2. Ο επιμετρητής οφείλει να ενημερώσει, τον υπεύθυνο για την είσοδο του σε χώρους εργασίας. 3. Ο επιμετρητής οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των υπευθύνων. 4. Ο επιμετρητής οφείλει να μεταθέτει, προσαρμόζει, καταστρέφει ή ακυρώνει οποιαδήποτε διάταξη, μηχανισμό, εξοπλισμό ή οτιδήποτε άλλο. 5. Ο επιμετρητής οφείλει να ενημερώνει τους υπευθύνους για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμά του. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 25

27 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠIΒΛΕΨΗ *** 13. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο επιμετρητής είναι ενήμερος για τους υπάρχοντες κινδύνους στο εργοτάξιο. Έχει ο επιμετρητής μετακινήσει, καταστρέψει ή τροποποιήσει τα ήδη υπάρχοντα μέτρα και κατασκευές ασφαλείας. Ο επιμετρητής χρησιμοποιεί σωστά και όπως προβλέπεται τα κατάλληλα Μ.Α.Π. Είναι ενημερωμένος ο οδηγός, ότι ο επιμετρητής βρίσκεται στο χώρο εποπτείας του εργοδηγού. Ο επιμετρητής έχει ασφαλή πρόσβαση και έξοδο στους τόπους εργασίας του. Η δίοδος εκτάκτου διαφυγής είναι γνωστή στον επιμετρητή. Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 26

28 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 14. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Ενημέρωση των αρμόδιων αρχών πριν την έναρξη των εργασιών. 2. Ενημέρωση των τρίτων πριν την έναρξη των εργασιών. 3. Ελαχιστοποίηση της ενόχλησης & των κινδύνων, για ειδικούς πληθυσμούς (σχολεία, νοσοκομεία κτλ.) 4. Τοποθέτηση των κατάλληλων προειδοποίησης σημάτων και πινακίδων. 5. Περίφραξη των έργων και φωτισμός στους κατά τη διάρκεια της νύκτας. 6. Εξασφάλιση ασφαλούς διάβασης των πεζών και των οχημάτων. 7. Οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα και να έχουν τα κατάλληλα Μ.Α.Π. 8. Ελαχιστοποίηση του παραγόμενου θορύβου. 9. Προσοχή σε εναέρια δίκτυα. 10. Προσοχή σε υπόγεια δίκτυα. 11. Οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των υπόγειων δικτύων και των εναέριων ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών γραμμών. 12. Εξασφάλιση καθαριότητας στον ευρύτερο χώρο εργασίας. 13. Εξασφάλιση προστασίας πληθυσμού από ακτινοβολίες. 14. Εξασφάλιση προστασίας πληθυσμού από σκόνες. 15. Τήρηση αστυνομικών διατάξεων για ώρες λειτουργίας εργοταξίου. 16. Εξασφάλιση μη πρόσβασης του πληθυσμού στο χώρο των έργων. 17. Εξασφάλιση μη επαφής του πληθυσμού με τις εργασίες. 18. Καλός φωτισμός του χώρου των εργασιών κατά τη νύχτα. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 27

29 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠIΒΛΕΨΗ *** 14. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές για τις εργασίες & έχει εκδοθεί σχετική άδεια.* Εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα προειδοποιητικά μέσα σήμανσης, των εκτελούμενων εργασιών, όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία και στη σχετική άδεια.* Φορούν όλοι οι εργαζόμενοι φωσφορίζοντα γιλέκα και τα κατάλληλα Μ.Α.Π. Προβλέπεται η προστασία των εναέριων γραμμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ).* Έχει εξασφαλιστεί η ασφαλής διάβαση των πεζών και των οχημάτων.* Η επαφή του πληθυσμού με το έργο δεν είναι δυνατή.* Εξασφαλίζεται η προστασία των τρίτων, δεν είναι δυνατή.* Όλα τα μηχανήματα ασφαλίζονται, μετά το τέλος της βάρδιας.* Εξασφαλίζεται η προστασία τρίτων από σκόνες.* Εξασφαλίζεται η προστασία τρίτων από θόρυβο.* Κάθε επικίνδυνο περιστατικό για τον τοπικό πληθυσμό αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς.* Ο φωτισμός του χώρου των εργασιών είναι ικανοποιητικός.* Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πεδία ελέγχου, παραπάνω προβλέπονται άμεσα ή έμμεσα από την Ελληνική Νομοθεσία. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 28

30 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 15. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Αποκλεισμός των βιολογικών παραγόντων, από τη παραγωγική διαδικασία και τον εργασιακό χώρο. 2. Εκτίμηση των πιθανών κινδύνων, από την έκθεση των εργαζομένων, σε βιολογικούς παράγοντες. 3. Ελαχιστοποίηση του αριθμού εργαζομένων που εκτίθενται, καθώς και της διάρκειας της έκθεσης. 4. Αποκλεισμός και επισήμανση του επικίνδυνου εργασιακού χώρου. 5. Χρήση των κατάλληλων Μ.Α.Π., από τους εργαζόμενους. 6. Σωστή συντήρηση και καθαρισμός των Μ.Α.Π. 7. Ενημέρωση των εργαζομένων για τους κινδύνους και εκπαίδευση στις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος. 8. Ασφαλής μεταφορά και αποθήκευση των βιολογικών παραγόντων. 9. Διάθεση αντιδότων και κατάλληλων προληπτικών και θεραπευτικών φαρμάκων στους εργαζόμενους. 10. Απαγορεύεται στους εργαζόμενους να τρώνε και να πίνουν στους επικίνδυνους εργασιακούς χώρους. 11. Εφόσον υπάρχει περίπτωση ελευθέρωσης βιολογικού παράγοντα ομάδας 3 ή 4 και έκθεσης σε αυτόν των εργαζομένων, πρέπει να υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 12. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις αποδυτηρίων εργασίας - ντους αποδυτηρίων αναχώρησης / προσέλευσης. 13. Απαιτείται να χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες γιατρού εργασίας, όπως αυτό ορίζεται στον Ν. 1568/85, ανεξάρτητα από τον αριθμό εργαζομένων στην επιχείρηση ή και την εγκατάσταση. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 29

31 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠIΒΛΕΨΗ *** 15. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. Έγινε εκτίμηση των πιθανών κινδύνων. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι εργαζόμενοι είναι εκπαιδευόμενοι για τον ασφαλή χειρισμό και αντιμετώπιση των βιολογικών παραγόντων. Χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους τα κατάλληλα Μ.Α.Π. Τα Μ.Α.Π. ελέγχονται και καθαρίζονται πριν και μετά τη χρήση τους. Υπάρχουν επαρκείς επισημάνσεις της απαγόρευσης εισόδου στους επικίνδυνους εργασιακούς χώρους. Υπάρχουν διαθέσιμα κατάλληλα αντίδοτα και θεραπευτικά φάρμακα. Η συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά των αποβλήτων, γίνεται με τον προβλεπόμενο ασφαλή τρόπο. Εφόσον υπάρχει περίπτωση ελευθέρωσης βιολογικού παράγοντα ομάδας 3 ή 4 και έκθεσης σ αυτόν των εργαζομένων, πρέπει να υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Οι αρχές, πρέπει να είναι ενημερωμένες ανάλογα με τον υφιστάμενο κίνδυνο (προκύπτει από την εκτίμηση). Υπάρχει κατάλληλη διάταξη αποδυτηρίων και ντους για τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Χρησιμοποιούνται υπηρεσίες γιατρού εργασίας. Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 30

32 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 16. ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Εκτίμηση και μέτρηση του εργασιακού θορύβου. 2. Εντοπισμός των μηχανών και χώρων όπου δημιουργείται πρόβλημα. 3. Αντικατάσταση μηχανών ή εργασιακών διαδικασιών με υψηλή στάθμη θορύβου, με άλλες χαμηλότερης. 4. Λήψη μέτρων προστασίας κατά τη διαδρομή διάδοσης του θορύβου (ηχοκαλύμματα, ηχοαποσβεστήρες, ηχοπετάσματα, ηχοανακλαστήρες). 5. Σηματοδότηση των χώρων με ιδιαίτερη υψηλή στάθμη θορύβου. 6. Μείωση, όσο το δυνατόν περισσότερο, του αριθμού των εργαζομένων, που εκτίθενται σε υψηλές στάθμες θορύβου. 7. Αποκλεισμό από την έκθεση, σε υψηλή στάθμη θορύβου, των εργαζομένων με ιδιαίτερα προβλήματα υγείας (υπέρταση, καρδιαγγειακά και ψυχιατρικά προβλήματα). 8. Χρήση των κατάλληλων ατομικών προστατευτικών μέσων του αυτιού. 9. Οργάνωση του χρόνου εργασίας με αρκετά διαλείμματα. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 31

33 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠIΒΛΕΨΗ *** 16. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΘΟΡΥΒΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. Έχουν γίνει μετρήσεις θορύβου.* ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Είναι γνωστές όλες οι πηγές θορύβου και έχουν αξιολογηθεί.* Είναι στη θέση τους οι ηχοπροφυλακτήρες.* Είναι σε καλή κατάσταση οι ηχομονώσεις.* Τηρείται το ωράριο εργασίας στους χώρους με ιδιαίτερα υψηλό θόρυβο.* Χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι τα Μ.Α.Π. για την προστασία τους από θόρυβο.* Τα Μ.Α.Π. είναι τα κατάλληλα.* Μετράται ο θόρυβος του εργοταξίου, ως πηγή μόλυνσης του περιβάλλοντος και αξιολογείται.* Είναι σημασμένοι οι χώροι με ιδιαίτερα υψηλό θόρυβο (>90db).* Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πεδία ελέγχου, παραπάνω προβλέπονται άμεσα ή έμμεσα από την Ελληνική Νομοθεσία. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 32

34 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 17. ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης. 2. Προγραμματισμός των εργασιών που καταπονούν θερμικά. 3. Επαρκής και γενικός εξαερισμός, με εγκατάσταση ανεμιστήρων και αερισμός ζωνών εργασίας με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες. 4. Θερμομόνωση, βάψιμο με λευκό, βρέξιμο της πλάκας ή της στέγης. 5. Μόνωση των πηγών θερμότητας. 6. Απαγωγή των ρύπων και του θερμού αέρα. 7. Παροχή πόσιμου, δροσερού νερού. 8. Διαμόρφωση / επιλογή σκιερού χώρου, για τα διαλείμματα σε υπαίθριες εργασίες. 9. Διακοπή των εργασιών σε περίπτωση καύσωνα. 10. Προστασία των εργαζομένων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 33

35 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠIΒΛΕΨΗ *** 17. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Επικρατούν συνθήκες καύσωνα. Αν ναι, έχουν διακοπεί οι υπαίθριες εργασίες. Υπάρχουν κατάλληλοι σκιεροί και δροσεροί χώροι για τα διαλείμματα. Γίνονται τακτικά διαλείμματα. Χορηγείται δροσερό πόσιμο νερό στους εργαζόμενους, σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Ο εργασιακός χώρος αερίζεται επαρκώς και σκιάζεται κατά το δυνατόν. Οι θερμές πηγές στο χώρο εργασίας είναι μονωμένες. Η ενδυμασία των εργαζομένων είναι κατάλληλη για καύσωνα και μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων. Έχει γίνει προγραμματισμός των εργασιών, σύμφωνα με το σχέδιο αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων. Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 34

**** ΟΛΑ ΤΑ Σ.Α.Υ. ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Α.Α.**** «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ***

**** ΟΛΑ ΤΑ Σ.Α.Υ. ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Α.Α.**** «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** **** ΟΛΑ ΤΑ Σ.Α.Υ. ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Α.Α.**** «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 01. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2016 ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΠΑΓΩΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ. Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( Σ.Α.Υ )

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( Σ.Α.Υ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Μελέτης: 17/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο.Τ.Α

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο.Τ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο.Τ.Α ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο της συγγραφής Η συγγραφή αυτή αφορά, γενικά την εκτέλεση κάθε είδους Δημοτικού και Κοινοτικού έργου, που η δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Προϋπολογισμός: 60, ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( Φ.Α.Υ )

Έργο: Προϋπολογισμός: 60, ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( Φ.Α.Υ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Έργο: Εργασίες άρσης επικινδυνότητας τοιχίων αντιστήριξης δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Κατασκευή ξυλοτύπου (ή μεταλλοτύπου) και υποστύλωση του με ικριώματα (πύργους), όπως και αφαίρεση του μετά το πέρας της σκυροδετήσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ! Κάθε άτοµο σε συνεργείο καθαριότητας πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγείας στο Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

Ερέτρια, 12/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελ: 13/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ερέτρια, 12/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελ: 13/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Με την παρούσα μελέτη, προτείνεται η άμεση αποκατάσταση των κατεστραμμένων ασφαλτικών σε υπάρχοντες ασφαλτοστρωμένους δρόμους εντός της Δ. Ενότητας Ερέτριας του Δ. Ερέτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ» ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ» ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΈΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΚ ΑΔ Η Μ Ι Α ΑΘ Η ΝΩ Ν ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ» ΦΟΡΕΑΣ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: Προϋπ 660.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Τ.Ε.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημερίδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Τρίπολη, 15-06-2016 Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Γεώργιος Ι. Φαράντος Προϊστάμενος Τμήματος Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti.

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti. Η χρήση Σχηµάτων και Χρωµάτων στην Σήµανση Ασφαλείας Γεωµετρικό Σχήµα Σηµασία ή Σκοπός Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Απαγορευτικό σήµα Αποφύγετε επικίνδυνες πράξεις Προειδοποιητικό σήµα Προσοχή,

Διαβάστε περισσότερα

1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά. 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες. >25.000 εργατικά ατυχήματα. > 5.000 εργατικά ατυχήματα

1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά. 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες. >25.000 εργατικά ατυχήματα. > 5.000 εργατικά ατυχήματα 1990 1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες >25.000 εργατικά ατυχήματα 2011 > 5.000 εργατικά ατυχήματα 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2009 27 ΜΑΙΟΥ 2010 Το πρώτο σοβαρό εργατικό ατύχημα που οδήγησε στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

[Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ]

[Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] [Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σ.Α.Υ. του ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) Α. ΓΕΝΙΚΑ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Κώδικας Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Κώδικας Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Κώδικας Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων 1. Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δημιουργούνται συνθήκες με αυξημένη θερμοκρασία και υγρασία. Αυτές οι συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Στάγκος Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Δήμος Παγγαίου, Φρίξου Παπαχρηστίδη 137 Α, Ελευθερούπολη

Στάγκος Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Δήμος Παγγαίου, Φρίξου Παπαχρηστίδη 137 Α, Ελευθερούπολη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «Παρεμβάσεις επισκευών στο κτήριο του ΔΑΚΕ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1074/2016 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( Σ.Α.Υ.) 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2...2 2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ...2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ...2...2 2. ΚΙΝ ΥΝΟΙ...2...3 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...3...3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Μεταφορά και τοποθέτηση οπλισμένων ή άοπλων προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος, περιλαμβανομένων και στοιχείων προεντεταμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτριας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) TMHMA A' Γενικά 1. Είδος του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...3 1.2 ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ...3 1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Εργασίες για κατασκευές με οπλισμένα ή άοπλα προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος. ή με προεντεταμένο σκυρόδεμα. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Εναπομένων κίνδυνος μετά τα ληφθέντα μέτρα της μελέτης Οι κίνδυνοι παραμένουν. Εκτίμηση επικινδυνότητας από τον εναπομείναντα κίνδυνο Μέτρια

Εναπομένων κίνδυνος μετά τα ληφθέντα μέτρα της μελέτης Οι κίνδυνοι παραμένουν. Εκτίμηση επικινδυνότητας από τον εναπομείναντα κίνδυνο Μέτρια Εγκατάσταση Εργοταξίου Εφαρμογή στοιχείων χάραξης Α & Β φάση χωματουργικών εργασιών Επενδύσεις Πρανών. 1. Μη ύπαρξη οδικών δικτύων πρόσβασης στη θέση του έργου 2. Απότομη κλίση των προσωρινών ή υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 Προετοιµασία εργοταξίου Εκ των προτέρων γνωστοποίηση Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) Mαρία Σ. όση -Σιββά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 3 Τα Μέσα Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 - παρ. 3, 7, 8,

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενα Τεχνικά. ΕΡΓΟ Τίτλος έργου: Σκοπός: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ Εισαγωγή και γενικές αρχές μελέτης

Υφιστάμενα Τεχνικά. ΕΡΓΟ Τίτλος έργου: Σκοπός: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ Εισαγωγή και γενικές αρχές μελέτης ΕΡΓΟ Τίτλος υ: Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Πέταλο» του Δ.Δ. Νέων Στύρων, του καλλικρατικού Δήμου Καρύστου. Σκοπός: Σκοπός του υ είναι η μείωση έως και η εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.) ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης : 126/2014

Διαβάστε περισσότερα

Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.)

Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 παρ. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Δ.ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Eφαρμογή μονωτικών υλικών σε δομικά στοιχεία του κτιρίου. Στα πλαίσια ανακαινίσεων / επισκευών γίνεται καθαρισμός με βούρτσα, αμμοβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ

ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ι Μ Ο Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Η Κ Ρ Η Σ Η Α.Ε. ΕΡΓΟ: " ΑΝΟΡΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΩΣΡΗΗ ΣΗ ΘΕΗ ΔΕΞΕΜΕΝΕ ΜΤΛΩΝΙΑΝΩΝ ΟΑΚ Α.Ε. - ΤΓΜΔ" ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Σ.Α.Υ.) Σελ.1/12 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ EΠAΓΓEΛMATIKOY ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ EΠAΓΓEΛMATIKOY ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ EΠAΓΓEΛMATIKOY ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ Σήμερα, πρώτη ημέρα της επισκευής του πλοίου συναντήθηκα με τον πλοίαρχο και τους υπευθύνους των συνεργείων και τους ενημέρωσα για τα μέτρα υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 2 Εφαρμογή της Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική) Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ (Φάση Β) Π4.2: Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Επιχείρησης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασία «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Μελέτης: 17/2013 ΠΡΟΥΠ: 350.000,00 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( Φ.Α.Υ )

Αριθμ. Μελέτης: 17/2013 ΠΡΟΥΠ: 350.000,00 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( Φ.Α.Υ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Μελέτης: 17/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και θα μας απασχολεί όσο υπάρχουν ατυχήματα, παραλίγο ατυχήματα, ανασφαλείς συνθήκες και ότι άλλο μπορεί να συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 12/12/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ. Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ. Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ. 130 27 εκ 2005 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΚΙΩΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Επιβλέπων καθηγητής : Κωνσταντίνος Α. Βακαλφώτης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΚΙΩΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1

1 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 3 Τα Μέσα Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές Διάβρωση του δέρματος Εγκαύματα Ηλεκτροπληξία Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Πάτωμα με τρίχες Βιολογικοί παράγοντες Μικροτραυματισμοί στα χέρια Χρήση χημικών βαφών

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικά σεµινάρια για νέους µηχανικούς

Ενηµερωτικά σεµινάρια για νέους µηχανικούς T.E.E. - Tµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 23 Σεπτεµβρίου 2009 Ενηµερωτικά σεµινάρια για νέους µηχανικούς Μαρία Σ. όση-σιββά Αρχιτέκτων µηχ/κός Τεχνική Επιθεωρήτρια Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 1034/2013 ΕΡΓΟ: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ " ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ - 1/6 - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Εισηγητής : Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 03 Διάτρηση Σκυροδέματος 02 Διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής Σκυβάλων

Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής Σκυβάλων Λευκωσία, 5 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) Προστασία κεφαλής 1. Κράνος 2. Κράνος αμμοβολής 3. Μάλλινο κάλυμμα κεφαλής (κουκούλα) για προστασία από το κρύο 4. Κάλυμμα κεφαλής κουκούλα για βαφή με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ (ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΒΚ 0 / -0-0 ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ CHEMPARK DORMAGEN

ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ CHEMPARK DORMAGEN ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ CHEMPARK DORMAGEN Οδηγίες ασφαλείας Διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας πριν από την είσοδό σας στο CHEMPARK και λάβετέ τις υπόψη κατά την παραμονή σας! Σας ευχαριστούμε! 1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ www.mlsi.gov.cy/dli 1 Στατιστικά Στοιχεία ΤΕΕ 2005-20 2010 Πτώση από Ύψος Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας 31% Ατυχημάτων 39% Ατυχημάτων 28% Θανατηφόρων 50% Θανατηφόρων Ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΤΖΙΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

We - Qualify Build Up Skills

We - Qualify Build Up Skills We - Qualify Build Up Skills Μέσα Ατομικής Προστασίας Εκπαιδευτής Στέλιος Θεοφάνους Μέσα Ατομικής Προστασίας 1 Η ασφάλεια αφορά όλο το προσωπικό της επιχείρησης Όλοι οφείλουν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Κυρίου του Έργου: Δήμος Παλλήνης Ιθάκης 12, 153 44 - Γέρακας Σελίδα 1 από 67 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΕΡΓΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α4-ΠΡΙΑΛΑΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΟΙΔΑ- ΜΑΥΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37550, 37523, Fax: 28210 37550, Web-site: www.microkat.gr, E-mail: info@safety.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Eφαρμογή μονωτικών υλικών σε δομικά στοιχεία της κατασκευής. Στα πλαίσια ανακαινίσεων / επισκευών γίνεται καθαρισμός με βούρτσα, αμμοβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ενημερωτικό δελτίο Ενημέρωση ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Από τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας στα έξυπνα κτίρια.

ενημερωτικό δελτίο Ενημέρωση ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Από τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας στα έξυπνα κτίρια. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ενημερωτικό δελτίο Ημερομηνία Έκδοσης 15/06/2012 Ενημέρωση διάλεξη με θέμα : Από τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας στα έξυπνα κτίρια. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού (2) Επανατοποθετήσεις -αποκαταστάσεις 2.1 Επανεγκατάσταση ιστών -φωτιστικών-λαμπτήρων 2.2 Επανεγκατάσταση πίλλαρς - πινάκων (3)

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D Τυπικό διάγραμμα ροής πιγμέντο πληρωτικό υλικό xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ Ταχυαναδευτήρες,

Διαβάστε περισσότερα