«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ***

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ***"

Transcript

1

2 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 01. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 1. Οι κανόνες ασφαλείας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί. Πιο ειδικοί, περιλαμβάνονται στις διαδικασίες ασφαλείας για επιμέρους εργασίες στο εργοτάξιο. 2. Δεν ανατίθεται δουλειά σε κανένα άτομο, αν δεν είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλο γι αυτήν. 3. Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο, πρέπει να φορούν κατάλληλο κράνος ασφαλείας. Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής, ανάπαυσης και οι καμπίνες φορτηγών, φορτωτών και οχημάτων. 4. Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο, πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα. Η ελάχιστη απαίτηση ασφαλείας για τα υποδήματα, είναι να έχουν προστατευτική μεταλλική επένδυση, για τα δάχτυλα και στη σόλα. 5. Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος, πρέπει να εξασφαλίζεται, σε όλες τις εργασίες και χώρους. 6. Όλοι οι οδηγοί και χειριστές εξοπλισμού πρέπει να συμμορφώνονται με την οδική σήμανση του εργοταξίου. 7. Όλα τα άτομα, πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της σήμανσης ασφαλείας του εργοταξίου. 8. Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ, στους χώρους του εργοταξίου. 9. Κανένα άτομο δεν θα ξεκινά την εργασία του, εάν δεν είναι κατάλληλα ντυμένο. Οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να φορούν ελαφριά ρούχα, σορτς και να είναι γυμνοί από τη μέση και πάνω. 10. Η είσοδος για εργασία σε περιορισμένο χώρο, δεν επιτρέπεται εάν δεν εκδοθεί και επικυρωθεί γραπτή άδεια. 11. Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, απομακρύνει, τροποποιήσει, χαλάσει, καταστρέψει οποιαδήποτε σήμανση ή εξοπλισμό ασφαλείας. 12. Όλο το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να αναφέρει οποιαδήποτε ανασφαλή κατάσταση εργασίας & να απευθυνθεί για βοήθεια αν δεν μπορούν να την ελέγξουν μόνοι τους. 13. Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό. Όλο τα σκουπίδια πρέπει να εναποτίθενται στους παρεχόμενους κάδους απορριμμάτων. 14. Καμιά εργασία να μην ξεκινά, εάν δεν υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός. 15. Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα, να χειρίζονται τον εξοπλισμό του εργοταξίου. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 1

3 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ *** 01. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :././ ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Κάθε άτομο στο εργοτάξιο, πρέπει να φοράει καταλλήλου τύπου κράνος ασφαλείας. Κάθε άτομο στο εργοτάξιο, πρέπει να φοράει καταλλήλου τύπου προστατευτικά υποδήματα. Οι οδηγοί αυτοκινήτων και μηχανημάτων, πρέπει να υπακούουν στα σήματα ΚΟΚ και εργοταξίων Φωτιές με σκοπό τη θέρμανση, δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο. Κανένα άτομο δεν θα ξεκινά την εργασία του, εάν δεν είναι κατάλληλα ντυμένο. Οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να φορούν ελαφριά ρούχα, σορτς και να είναι γυμνοί από τη μέση και πάνω. Το εργοτάξιο, πρέπει να διατηρείται καθαρό. Όλα τα σκουπίδια πρέπει να εναποτίθενται στους παρεχόμενους κάδους απορριμμάτων. Όλο το προσωπικό, είναι υποχρεωμένο να αναφέρει οποιαδήποτε ανασφαλή κατάσταση εργασίας και να απευθυνθεί για βοήθεια, αν δεν μπορούν να την ελέγξουν μόνοι τους. Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται, να επαναπροσδιορίσει, απομακρύνει, τροποποιήσει, χαλάσει, καταστρέψει οποιαδήποτε σήμανση ή εξοπλισμό ασφαλείας. Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος, πρέπει να εξασφαλίζεται, σε όλα τα επίπεδα εργασίας και χώρους. Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ : Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 2

4 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 02. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Η σήμανση πρέπει να είναι ΕΓΚΥΡΗ και ΕΓΚΑΙΡΗ. 2. Σήμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ στο εργοτάξιο, σε τρίτους, σε κάθε είσοδο του εργοταξίου. 3. Σήμα υποχρεωτικής ΧΡΗΣΗΣ ΚΡΑΝΟΥΣ,στην είσοδο του εργοταξίου. 4. Σήμανση ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΩΝ. 5. Σήμανση περιοχής ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ. 6. Σήμανση περιοχής χρήσεως ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ. 7. Σήμανση ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. 8. Σήμανση ουσιών επικίνδυνων για το δέρμα. Υποχρεωτική χρήση ΓΑΝΤΙΩΝ. 9. Η σήμανση των έργων σε οδούς, δεν πρέπει να δημιουργεί σύγχυση. 10. Για σήμανση των έργων σε οδούς, πρέπει να χρησιμοποιούνται σήματα, σύμφωνα με τις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 11. Όταν τοποθετείται προσωρινή σήμανση, ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ή ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ η μόνιμη σήμανση. 12. Μετά το τέλος των εργασιών, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ κάθε σήμα της προσωρινής σήμανσης και ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ πλήρως η μόνιμη. 13. Τα σήματα πρέπει να ΣΥΝΤΗΡΟΥΝΤΑΙ. 14. Όλα τα σήματα πρέπει να είναι ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ή να ΦΩΤΙΖΟΝΤΑΙ. 15. Προσοχή στις ΣΤΑΣΕΙΣ λεωφορείων. 16. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η τοποθέτηση σημάτων, όταν δεν αποδίδουν την πραγματική κατάσταση. 17. Η ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ των σημάτων, πρέπει να εξασφαλίζεται. 18. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ απαιτούνται σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 3

5 ***ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ*** 02. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο τύπος της σήμανσης είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές.* Η σήμανση διατηρείται καθαρή και ευδιάκριτη.* Η σήμανση δεν δημιουργεί σύγχυση.* Έχει, αν απαιτείται, τοποθετηθεί σήμανση αποθήκευσης ή χρήσης επικίνδυνων ουσιών (καυστικών, τοξικών, ραδιενεργών, εκρηκτικών) και αποθηκών ή χρήσης εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών.* Έχουν σημανθεί τα σημεία πυροσβεστικών μέσων.* Έχει τοποθετηθεί στις εισόδους του εργοταξίου, σήμανση απαγόρευσης εισόδου, σε μη έχοντες εργασία.* Έχουν σημανθεί τα σημεία διάσωσης (π.χ. πρώτων βοηθειών).* Έχουν αναρτηθεί πινακίδες με τους κανόνες στο εργοτάξιο.* Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή * ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Τα πεδία ελέγχου, παραπάνω προβλέπονται άμεσα ή έμμεσα από την Ελληνική Νομοθεσία. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 4

6 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 03. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Ευαισθητοποίηση στο θέμα της καθαριότητας, όλων των εμπλεκόμενων στην εργασία. 2. Σωστός προγραμματισμός εργασιών καθαριότητας. 3. Ασφαλή δάπεδα έναντι ολίσθησης. 4. Τοποθέτηση ικανού αριθμού κάδων απορριμμάτων. 5. Ομαλή & ανεμπόδιστη κυκλοφορία των εργαζομένων, σ όλους τους χώρους εργασίας. 6. Ύπαρξη χώρου αποθήκευσης υλικών και προϊόντων. 7. Χρήση Μ.Α.Π., όπου αυτά είναι απαραίτητα. 8. Ικανός αριθμός, επαρκώς εξοπλισμένων εγκαταστάσεων ατομικής καθαριότητας. 9. Εγκαταστάσεις ατομικής καθαριότητας, βάσει προδιαγραφών, που ορίζονται από την εκάστοτε Αρμόδια Αρχή. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 5

7 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ *** 03. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενημέρωση και συντονισμός όλων των εργαζομένων στο θέμα της καθαριότητας.* Πρόγραμμα καθαριότητας σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση.* Καθαρά και μη ολισθηρά δάπεδα.* Επαρκής αριθμός κάδων απορριμμάτων και σημείων απόθεσης υλικών προς απομάκρυνση.* Εύκολη πρόσβαση σε όλους τους χώρους εργασιών.* Χρήση Μ.Α.Π.* Εγκαταστάσεις ατομικής καθαριότητας.* Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή * ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Τα πεδία ελέγχου, παραπάνω προβλέπονται άμεσα ή έμμεσα από την Ελληνική Νομοθεσία. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 6

8 *** ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ *** 04. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Ο μελετητής έχει ενημερωθεί πλήρως για το χώρο εκμετάλλευσης. 2. Ο ανάδοχος έχει καθορίσει μέτρα, τα οποία έχουν συζητηθεί και συμφωνηθεί, με τον ασκούντα την εκμετάλλευση. 3. Τα μέτρα του αναδόχου αποσκοπούν στην προστασία όσων βρίσκονται στο χώρο, λόγω της χρήσης του χώρου, και των εργαζομένων στις συγκεκριμένες εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. 4. Ο ασκών την εκμετάλλευση έχει λάβει και αυτός, αν προκύψει από τη μελέτη, μέτρα για την προστασία των δικών του εργαζομένων, των τρίτων στην εκμετάλλευση και των εργαζομένων στις δραστηριότητες του αναδόχου. 5. Μελέτη εδαφολογική γεωτεχνική στατική, ώστε να προβλεφθούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι (ειδικές απαιτήσεις). 6. Προσβάσεις Προσπελάσεις ασφάλειας. 7. Σήμανση και σηματοδότηση των εργασιών. 8. Επαρκής φωτισμός. 9. Πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού, για το χρόνο που θα ταλαιπωρηθεί από τις εργασίες. 10. Απομόνωση περιοχής Περίφραξη Φύλαξη. 11. Μείωση θορύβου. 12. Καταβροχή σκόνης. 13. Αντιστήριξη πρανών και παρακείμενων κατασκευών. 14. Προστασία τρίτων και εργαζομένων στην εκμετάλλευση από ακτινοβολίες. 15. Προστασία τρίτων και εργαζομένων στην εκμετάλλευση από πτώσεις αντικειμένων. 16. Συνεχής καθαρισμός δαπέδων κοινού. 17. Εξασφάλιση ότι τα συστήματα ασφαλείας & επείγουσας ανάγκης δεν μετριάζουν την αποτελεσματικότητα. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 7

9 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠIΒΛΕΨΗ *** 04. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι εργασίες είναι πλήρως και κατάλληλα σεσημασμένες. Υπάρχει κατάλληλος φωτισμός. Οι εργασίες είναι πλήρως περιφραγμένες. Οι εργαζόμενοι και οι τρίτοι ( κοινό ) στην εκμετάλλευση δεν κινδυνεύουν από ακτινοβολίες, ανοίγματα ή πτώσεις αντικειμένων. Καταβροχή εδάφους για αποφυγή της σκόνης. Αντιστήριξη παρακείμενων κατασκευών. Τα συστήματα ασφαλείας παραμένουν ενεργά και αποτελεσματικά. Τα δάπεδα, οι διάδρομοι κίνησης, οι οδοί κυκλοφορίας κ.λ.π. καθαρίζονται τακτικά. Η κίνηση μηχανημάτων, η μεταφορά φορτίων και η κίνηση των εργαζομένων του αναδόχου δεν δημιουργεί προβλήματα ή κινδύνους στους εργαζόμενους και τους τρίτους στην εκμετάλλευση. Οι εργαζόμενοι του αναδόχου δεν κινδυνεύουν από τις συνήθεις ή άλλες δραστηριότητες στο χώρο της εκμετάλλευσης. Υπάρχει κατάλληλος συντονισμός των εργασιών και των δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης ή άλλων εργασιών στο χώρο. Αν προκύπτει, ο ασκών την εκμετάλλευση έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στον ανάδοχο. Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 8

10 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 05. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ* ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Τα Μ.Α.Π. αποτελούν το τελευταίο μέσο προστασίας. 2. Η επιλογή των Μ.Α.Π., γίνεται μέσα από εκτίμηση των ειδικών κινδύνων, στη θέση εργασίας και των γενικών κινδύνων στον χώρο εργασίας. 3. Η επιλογή των Μ.Α.Π., πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια του Τεχνικού Ασφαλείας ή/και του Γιατρού Εργασίας. 4. Προσοχή χρειάζεται στην επιλογή του κατάλληλου τύπου Μ.Α.Π., κάθε κατηγορίας. 5. Τα Μ.Α.Π. πρέπει να ταιριάζουν καλά, στα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του κάθε χρήστη. 6. Δεν υπάρχουν Μ.Α.Π. γενικής χρήσης. 7. Όπου χρειάζεται πολλαπλή προστασία, επιλέγονται Μ.Α.Π. που προσαρμόζονται ή ταιριάζουν χωρίς να δημιουργούν κάποιο πρόβλημα ( άλλον κίνδυνο, μειωμένη προστασία ). 8. Τα Μ.Α.Π. που επιλέγονται δεν πρέπει να δημιουργούν άλλους κινδύνους για τον χρήστη ή άλλους. 9. Τα Μ.Α.Π. κεφαλής και Μ.Α.Π. ποδιών, πρέπει να φοριούνται πάντα σε εργοτάξιο, στις θέσεις εργασίας ή προσπέλασης σε αυτές. 10. Τα Μ.Α.Π. απαιτούν καλό και επιμελή καθαρισμό. 11. Τα Μ.Α.Π. απαιτούν συνεχή έλεγχο για φθορές και άμεση αντικατάστασή τους, σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης. 12. Τα Μ.Α.Π. πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να έχουν διακριτικό CE. 13. Τα Μ.Α.Π. πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών. 14. Τα Μ.Α.Π. πρέπει να χρησιμοποιούνται συνέχεια από τους εργαζόμενους. 15. Σκόπιμος είναι ο έλεγχος και η επιθεώρηση του εξοπλισμού, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. 16. Η αποθήκευση των Μ.Α.Π., πρέπει να γίνεται με κατάλληλους και καθαρούς χώρους. 17. Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων, στην χρησιμότητα και χρήση των Μ.Α.Π. 18. Είναι υποχρέωση όλων των εργαζομένων, να χρησιμοποιούν τα Μ.Α.Π. 19. Τα Μ.Α.Π. πρέπει να είναι προσωπικά. * ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Τα πεδία ελέγχου, παραπάνω προβλέπονται άμεσα ή έμμεσα από την Ελληνική Νομοθεσία. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 9

11 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠIΒΛΕΨΗ *** 05. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Φορούν οι εργαζόμενοι προστατευτικό εξοπλισμό, όπου χρειάζεται. Τα προστατευτικά μέσα είναι κατάλληλα για τους πιθανούς κινδύνους στο χώρο εργασίας τους. Αποθηκεύονται τα προστατευτικά μέσα, όπως προβλέπεται. Ακολουθούν οι εργαζόμενοι τις οδηγίες χρήσεως, συντηρήσεως και καθαρισμού των προστατευτικών μέσων. Τα Μ.Α.Π., πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να έχουν το διακριτικό CE. Ελέγχονται και αντικαθίστανται τα φθαρμένα προστατεύτικα μέσα. Όπου χρειάζεται πολλαπλή προστασία, επιλέγονται Μ.Α.Π., που προσαρμόζονται ή ταιριάζουν, χωρίς να δημιουργούν κάποιο πρόβλημα (άλλον κίνδυνο, μειωμένης προστασίας). Τα Μ.Α.Π. που επιλέγονται, δεν πρέπει να δημιουργούν άλλους κινδύνους για τον χρήστη ή άλλους. Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 10

12 *** ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ *** 06. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Οι αποθηκευτικοί χώροι, διατηρούνται καθαροί και τακτοποιημένοι. 2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το κάπνισμα στους χώρους αποθήκευσης. 3. Αποφεύγεται, όσο το δυνατόν, η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων. 4. Υπάρχουν επαρκή πυροσβεστικά μέσα και κατάλληλα συντηρημένα. 5. Υπάρχει σήμανση, για τη θέση των πυροσβεστήρων και των διόδων διαφυγής. 6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η πρόσβαση, στους μη έχοντες εργασία. 7. Οι εργαζόμενοι κάνουν χρήση, των ατομικών μέσων προστασίας. 8. Η αποθήκευση των υλικών, γίνεται με τον προκαθορισμένο σχέδιο αποθήκευσης. 9. Υπάρχει σήμανση για τη θέση των υλικών σε συγκεκριμένο χώρο. 10. Τα υλικά, είναι ασφαλισμένα, από τυχόν πτώση ή κύλισή τους. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 11

13 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ *** 06. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η αποθήκευση γίνεται με το προκαθορισμένο σχέδιο.* Τα υλικά ασφαλίζονται στη θέση τους από κίνδυνο πτώσης ή κύλισης.* Αποφεύγεται, όσο το δυνατόν περισσότερο, η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων.* Οι χώροι είναι καθαροί και τακτοποιημένοι.* Υπάρχουν πυροσβεστήρες στα προκαθορισμένα σημεία και είναι καλοσυντηρημένοι.* Υπάρχει σήμανση για τη θέση των πυροσβεστήρων και των διόδων διαφυγής.* Οι εργάτες φέρουν τα προβλεπόμενα ατομικά μέσα προστασίας.* Υπάρχει σήμανση για τα επικίνδυνα υλικά και για το κάπνισμα.* Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πεδία ελέγχου, παραπάνω προβλέπονται άμεσα ή έμμεσα από την Ελληνική Νομοθεσία. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 12

14 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 07. ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Μείωση, όσο το δυνατόν περισσότερο, της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων, με υποκατάστασή της, από μηχανικά μέσα. 2. Υποβοήθηση της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με μηχανικά μέσα. 3. Εκπαίδευση των εργαζομένων στο ορθό τρόπο χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων. 4. Επισήμανση στους εργαζόμενους των επικίνδυνων παραμέτρων και των σημείων ιδιαίτερης προσοχής, κατά τη χειρωνακτική διακίνηση, για την αποφυγή τους. 5. Οι εργαζόμενοι, να είναι σε κατάλληλη φυσική και σωματική κατάσταση, χωρίς μυοσκελετικά προβλήματα. 6. Επίβλεψη, για τη σωστή εφαρμογή των οδηγιών και τεχνικών, χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων. 7. Για την μεταφορά φορτίων, επιλέγεται κάθε φορά το κατάλληλο προσωπικό. 8. Τα φορτία έχουν σημεία πιασίματος και οι εργαζόμενοι φορούν πάντα γάντια, αποφεύγοντας το γλίστρημα των φορτίων επάνω τους. 9. Αποφεύγονται χειρωνακτικές μετακινήσεις, όταν απαιτούνται στροφές του κορμού, στάση προβόλου, συγκράτηση φορτίου σε τεντωμένα χέρια στην έκταση και γενικά θέσεις του σώματος, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικότατα το μυοσκελετικό σύστημα. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 13

15 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΊΒΛΕΨΗ *** 07. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Υπάρχουν μηχανικά μέσα, για αντικατάσταση ή υποβοήθηση της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων. Οι εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί και εκπαιδευτεί στους ορθούς τρόπους χειρωνακτικής διακίνησης των φορτίων. Η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, είναι σχεδιασμένη έτσι, ώστε να αποφεύγεται η περιστροφή του κορμού των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι, δεν κινδυνεύουν να τους γλιστρήσουν τα αντικείμενα που μεταφέρουν και να τους χτυπήσουν. Βαριά και ογκώδη αντικείμενα δεν μεταφέρονται από τις σκάλες. Μακριά αντικείμενα μεταφέρονται από δυο εργαζόμενους, ένα μπροστά και έναν πίσω. Οι εργαζόμενοι φορούν κατάλληλα υποδήματα και ζώνες για τη μέση. Επιλέγονται εργαζόμενοι που έχουν κατάλληλη φυσική και σωματική κατάσταση για κάθε περίπτωση. Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 14

16 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 08. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΉΣ 1. Οι κεφαλές των σφυριών, είναι σταθερές και χωρίς φθορές. 2. Οι επιφάνειες κοπής πρέπει να διατηρούνται κοφτερές. 3. Οι λαβές στις λίμες είναι σταθερές. 4. Οι μύτες των κατσαβιδιών δεν έχουν φθαρεί. 5. Έλεγχος όλων των εργαλείων για τυχόν φθορές. 6. Χρησιμοποίηση του κατάλληλου εργαλείου για κάθε δουλειά. 7. Σωστή συντήρηση, καθαρισμός και αποθήκευση. 8. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρησιμοποίηση μη μεμονωμένων εργαλείων κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές. 9. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση εργαλείων από σίδερο κοντά σε εύφλεκτα υλικά και σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. 10. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η τοποθέτηση εργαλείων πάνω σε κράσπεδα ή κάγκελα από όπου μπορούν να πέσουν σε χαμηλότερο επίπεδο. * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πεδία ελέγχου, παραπάνω προβλέπονται άμεσα ή έμμεσα από την Ελληνική Νομοθεσία. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 15

17 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠIΒΛΕΨΗ *** 08. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι κεφαλές των σφυριών είναι σταθερές και χωρίς φθορές. Οι επιφάνειες κοπής, είναι ακονισμένες. Οι λαβές στις λίμες είναι σταθερές. Οι μύτες των κατσαβιδιών είναι σε καλή κατάσταση. Υπάρχει εργαλείο με φθορές. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από κάποια κοντινή ηλεκτρική συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή εκρήξεως. Τα εργαλεία διατηρούνται καθαρά. Τα εργαλεία αποθηκεύονται σωστά μετά το τέλος της εργασίας. Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 16

18 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 09. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ (ΜΕ) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Ένα μηχάνημα, πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την (τις) εργασία (ες), που έχει κατασκευαστεί. 2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η υπερφόρτωση μηχανήματος. 3. Μόνο αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα μηχανήματα. 4. Η άδεια των χειριστών, πρέπει να είναι σε ισχύ. 5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων σε άσφαλτο. 6. Είναι υποχρεωτική η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας (βιβλίου) συντήρησης, για κάθε μηχάνημα. 7. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ οι αυτοσχεδιασμοί, στη χρήση και συντήρηση μηχανήματος. 8. Όλα τα μηχανήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πυροσβεστήρα και φαρμακείο. 9. Όλα τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να δουλεύουν καλά. 10. Ο εξοπλισμός των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να αναγράφει την ανυψωτική ικανότητα. 11. Πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας απαιτείται για όλους τους γερανούς. 12. Η θέση του μηχανήματος, δεν πρέπει να είναι επισφαλής για το ίδιο, τον χειριστή ή τρίτους. 13. Όλα τα ΜΕ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας και πινακίδα ΜΕ. 14. Η νταλίκα των αυτοκίνητων φορτηγών, πρέπει να είναι σκεπασμένη όταν μεταφέρεται λεπτόκοκκο υλικό (άμμος, 3Α). 15. Η επιθεώρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων και του εξοπλισμού ανυψώσεως, είναι υποχρεωτική και πρέπει να καταγράφεται. 16. Ειδικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται, λόγω εναέριων αγωγών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. 17. Προσοχή στα υπόγεια δίκτυα κατά την εκσκαφή τάφρων. 18. Τα υδραυλικά σφυριά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για ατυχήματα σε υπόγεια δίκτυα. 19. Τα μηχανήματα πρέπει να ακινητοποιούνται πριν την έναρξη εργασίας συντήρησης και να επισημαίνονται με την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων (π.χ. μηχάνημα σε συντήρηση). 20. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ, στις ειδικότερες απαιτήσεις, για ΦΟΡΤΗΓΑ- DUMPERS- ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ-ΠΡΕΣΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ- ΑΥΤΟΚ/ΜΕΝΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ- ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΦΥΡΕΣ. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 17

19 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΊΒΛΕΨΗ *** 09. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ( ΜΕ ) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ένα μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την (τις) εργασία ( ες), που έχει κατασκευαστεί. Μόνο αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα μηχανήματα. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων σε άσφαλτο. Έχει εξασφαλιστεί κατάλληλη επίβλεψη, κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού. Υπάρχει προδιαγραφή εργασίας κοντά σε υπόγεια ή εναέρια δίκτυα, Ο.Κ.Ω. Είναι υποχρεωτική η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας ( βιβλίου ) συντήρησης, για κάθε μηχάνημα. Είναι υποχρεωτική η λειτουργία του σήματος όπισθεν ( reverse alarm ) στα μηχανήματα. Δεν δημιουργείται κίνδυνος από το μεταφερόμενο (ή ανυψούμενο) φορτίο για τον εξοπλισμό, τους εργαζόμενους ή τρίτους. Όλα τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να δουλεύουν καλά. Έχουν προσδιοριστεί οι θέσεις υπογείων δικτύων, όταν γίνεται χρήση υδραυλικών σφυριών για εκσκαφές. Η θέση του μηχανήματος δεν πρέπει να είναι επισφαλής για το ίδιο, τον χειριστή ή τους τρίτους. Οι έλεγχοι στα ΜΕ, καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο παρατηρήσεων (π.χ. ημερολόγιο έργου, ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας, κ.λ.π). Η συντήρηση των ΜΕ γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εγχειρίδια του κατασκευαστή. Κατά τη συντήρηση ΜΕ, το ΜΕ πρέπει να είναι ακινητοποιημένο σε θέση ΕΚΤΟΣ. Όλα τα ΜΕ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας και πινακίδα ΜΕ. Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 18

20 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 10. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. ΚΑΜΙΑ εκσκαφή δεν είναι ΑΣΦΑΛΗΣ. 2. Πριν την εκσκαφή, απαιτείται ΕΡΕΥΝΑ του ΕΔΑΦΟΥΣ. 3. Πριν την εκσκαφή, απαιτείται ΕΡΕΥΝΑ των ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. 4. Η αντιστήριξη πρέπει (αν απαιτείται), να τοποθετείται ΕΓΚΑΙΡΑ. 5. Οι εκσκαφές πρέπει να ΠΕΡΙΦΡΑΖΟΝΤΑΙ κατάλληλα και πλήρως. 6. ΕΞΟΔΟΙ από τις εκσκαφές (π.χ. σκάλες) πρέπει να υπάρχουν σε αποστάσεις μικρότερες των 24 μ. μεταξύ τους. 7. Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ και ο ΑΕΡΙΣΜΌΣ βαθέων τάφρων πρέπει να ελέγχεται. 8. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ έλεγχος των εκσκαφών, μετά από κάθε ισχυρή βροχόπτωση. 9. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ αποθέσεις υλικών και εργαλείων, σε απόσταση μικρότερη των 60 εκ. από το χείλος του πρανούς. 10. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η εργασία σε τάφρους, όταν έχουν πλημμυρίσει. 11. Επιβάλλεται πρόβλεψη ΑΠΟΡΡΟΗΣ ομβρίων. 12. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ όλων των καθέτων στοιχείων ή ΜΕΤΑΘΕΣΗ τους, όπου κινδυνεύουν από την εκσκαφή. 13. Ασφαλής ΓΕΦΎΡΩΣΗ τάφρων για την διέλευση οχημάτων και πεζών. 14. Απαγορεύεται η ΥΠΟΣΚΑΦΗ μηχανημάτων. 15. Απαγορεύεται η εργασία στο ΠΟΔΙ του πρανούς βαθέων εκσκαφών, αν δεν ληφθούν ειδικά μέτρα. 16. Η ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ των εκσκαφών γίνεται σε κατάλληλη απόσταση από το χείλος του πρανούς. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 19

21 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠIΒΛΕΨΗ *** 10. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Η αντιστήριξη (αν απαιτείται) πρέπει να τοποθετείται ΕΓΚΑΙΡΑ. Οι εκσκαφές πρέπει να ΠΕΡΙΦΡΑΣΣΟΝΤΑΙ κατάλληλα και πλήρως. Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ και ο ΑΕΡΙΣΜΟΣ βαθέων τάφρων, πρέπει να ελέγχεται. Απαιτείται ΕΛΕΓΧΟΣ των εκσκαφών, μετά από κάθε ισχυρή βροχόπτωση. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ αποθέσεις υλικών και εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των 60 εκ. από το χείλος του πρανούς. Επιβάλλεται πρόβλεψη ΑΠΟΡΡΟΗΣ ομβρίων. Απαγορεύεται η ΥΠΟΣΚΑΦΗ μηχανημάτων. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η εργασία σε τάφρους όταν έχουν πλημμυρίσει Υπάρχουν ασφαλείς ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ στην εκσκαφή. Τα ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΑ μηχανήματα έχουν τοποθετηθεί ασφαλώς. Η εκσκαφή ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ικανοποιητικά. Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 20

22 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 11. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΩΝ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Πληρότητα και ορθότητα φακέλου μεταλλικής σκαλωσιάς υποστύλωσης (βεβαιώσεις, μελέτη, κ.λ.π) 2. Καταλληλότητα στοιχείων σκαλωσιάς. Κατάλληλη και ευκρινής σήμανση των στοιχείων μεταλλικών σκαλωσιών. 3. Μελέτη του ξυλότυπου / μεταλλότυπου, ιδιαίτερα για μεγάλα κατακόρυφα στοιχεία φέροντα οργανισμού. 4. Ασφαλής μεταφορά και διακίνηση (μεταξύ ορόφων, χιλιομετρικών θέσεων, κ.λ.π.) των στοιχείων υποστύλωσης, αντιστήριξης και καλουπώματος. 5. Κατασκευή σκαλωσιάς, σύμφωνα με τη μελέτη (οδηγίες κατασκευαστή, Π.Δ.778/`80 ή ειδική μελέτη). 6. Προστασία των εργαζομένων στη συναρμολόγηση σκαλωσιάς από πτώσεις από ύψος. 7. Επίβλεψη από υπεύθυνο άτομο. 8. Εξειδικευμένο προσωπικό συναρμολόγησης /αποσυναρμολόγησης σκαλωσιάς και κατασκευής καλουπώματος. 9. Ασφαλείς προσβάσεις. Προσοχή σε προσβάσεις που απαιτούνται σε εξωτερικά στοιχεία του φέροντα οργανισμού. 10. Πρόβλεψη ασφαλούς πρόσβασης και εργασίας για σιδερώματα, σκυροδετήσεις αποξηλώσεις. 11. Ασφαλείς θέσεις εργασίας για καλουπατζήδες, σιδεράδες, μπετατζήδες. 12. Επαρκής αντιστήριξη. 13. Χρήση Μ.Α.Π. των εργαζομένων. 14. Περίφραξη χώρου πλακών και δοκών για αποφυγή πτώσης προσωπικού. 15. Έλεγχοι της σκαλωσιάς όπως προβλέπονται. 16. Έναρξη καλουπώματος μετά από άδεια του υπεύθυνου μηχανικού. 17. Έναρξη ξεπαλουκώματος μετά από άδεια του υπεύθυνου μηχανικού. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 21

23 «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΊΒΛΕΨΗ *** 11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη της σκαλωσιάς καλουπώματος (υποστύλωσης). Για μεταλλικές σκαλωσιές υποστύλωσης υπάρχει βεβαίωση τύπου. Για μεταλλικές σκαλωσιές, όλα τα στοιχεία φέρουν κατάλληλη και ευκρινή σήμανση και βεβαίωση του κατασκευαστή για παραγωγή τους, σύμφωνα με τη βεβαίωση τύπου. Η κατάσταση των στοιχείων της σκαλωσιάς και των τύπων, είναι καλή. Υπάρχει μελέτη για αντιστήριξη της κατασκευής. Μελέτη ξυλότυπου - μεταλλότυπου. Οι προσβάσεις είναι ασφαλείς, για όλους τις συναφείς εργασίες (καλούπωμα, σιδέρωμα, σκυροδέτηση, ξεκαλούπωμα). Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, για την προστασία των εργαζόμενων, σε όλες τις φάσεις (ανέγερση σκαλωσιάς, καλούπωμα, ξεκαλούπωμα, αποσυναρμολόγηση σκαλωσιάς), κυρίως για την αποφυγή πτώσεων σε χαμηλότερα επίπεδα. Οι έλεγχοι της σκαλωσιάς είναι προβλεπόμενοι. Η μεταφορά των στοιχείων σκαλωσιών και τύπων γίνεται με ασφαλή τρόπο για τη σκαλωσιά. Έχουν προβλεφθεί από τη μελέτη, η ασφαλής πρόσβαση και εργασία των επόμενων συνεργείων, δηλαδή, σιδεράδων και μπετατζήδων. Το προσωπικό που χρησιμοποιείται στη συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση της σκαλωσιάς, είναι έμπειρο, για ξυλοτύπους και μεταλλοτύπους. Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 22

24 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 12. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Η βαρέλα έχει σταθμεύσει κατάλληλα, χωρίς να δημιουργεί κυκλοφοριακό πρόβλημα. 2. Η πρέσα έχει σταθμεύσει κατάλληλα, χωρίς να δημιουργεί κυκλοφοριακό πρόβλημα & έχει σταθεροποιηθεί με τη χρήση ποδαρικών. 3. Η ανάπτυξη της μπούμας, δεν έρχεται σε επαφή με εναέρια δίκτυα ενέργειας ή τηλεπικοινωνίας. 4. Το σκυρόδεμα ρέει από τη βαρέλα στην πρέσα, χωρίς να χύνεται κάτω. 5. Η επικοινωνία μεταξύ του χειριστή της πρέσας και του σημείου σκυροδέτησης είναι εξασφαλισμένη, καθ όλη τη διάρκεια της σκυροδέτησης. 6. Το προσωπικό που χειρίζεται τον σωλήνα της πρέσας, φορά μπότες ασφαλείας, γυαλιά, γάντια, κράνος και κατάλληλα ρούχα εργασίας. 7. Κανένα άτομο δεν περιφέρεται άσκοπα στον χώρο σκυροδέτησης. 8. Υπάρχει κατάλληλη προστασία από πτώση από ύψος και δεν έχει αφαιρεθεί, για τη σκυροδέτηση, κανένα προστατευτικό στοιχείο. 9. Κάθε σημείο σκυροδέτησης είναι προσβάσιμο με ασφάλεια. 10. Κάθε θέση εργασίας είναι ασφαλής. 11. Ο δονητής είναι κατάλληλος και η μεταφορά του και η εργασία με αυτόν είναι άνετη και ασφαλής. 12. Πάντα δύο άτομα κρατούν τον σωλήνα έκχυσης. 13. Πάντα εργάζονται δύο άτομα στον δονητή, ένας τον χειρίζεται και ένας επιβλέπει το περιθώριο του καλωδίου. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 23

25 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠIΒΛΕΨΗ *** 12. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η θέση για τη βαρέλα και την πρέσα, πρέπει να μη δημιουργεί πρόβλημα στη κυκλοφορία.* Η ανάπτυξη της μπούμας δεν έρχεται σε επαφή με εναέρια δίκτυα ενέργειας ή τηλεπικοινωνίας.* Η πρόσβαση του προσωπικού σε όλες τις θέσεις εργασίας (σκυροδέτησης, διάστρωσης και συμπύκνωσης), πρέπει να είναι ασφαλής.* Η εργασία του προσωπικού σε όλες τις θέσεις (για σκυροδέτηση, διάστρωση και συμπύκνωση), πρέπει να είναι ασφαλής.* Για τις σκυροδετήσεις δεν έχουν αφαιρεθεί προστατευτικά στοιχεία στην κατασκευή.* Η βαρέλα ξεπλένεται σε ορισμένες θέσεις του εργοταξίου.* Το προσωπικό χρησιμοποιεί τα κατάλληλα Μ.Α.Π.* Η εργασία εκτελείται με συνεχή επίβλεψη.* Η επικοινωνία μεταξύ πρέσας - σκυροδέτησης είναι συνεχής.* Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πεδία ελέγχου, παραπάνω προβλέπονται άμεσα ή έμμεσα από την Ελληνική Νομοθεσία. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 24

26 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 13. ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Ο επιμετρητής πρέπει να ενημερωθεί για τους κινδύνους στο εργοτάξιο γενικά. 2. Ο επιμετρητής οφείλει να ενημερώσει, τον υπεύθυνο για την είσοδο του σε χώρους εργασίας. 3. Ο επιμετρητής οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των υπευθύνων. 4. Ο επιμετρητής οφείλει να μεταθέτει, προσαρμόζει, καταστρέφει ή ακυρώνει οποιαδήποτε διάταξη, μηχανισμό, εξοπλισμό ή οτιδήποτε άλλο. 5. Ο επιμετρητής οφείλει να ενημερώνει τους υπευθύνους για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμά του. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 25

27 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠIΒΛΕΨΗ *** 13. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο επιμετρητής είναι ενήμερος για τους υπάρχοντες κινδύνους στο εργοτάξιο. Έχει ο επιμετρητής μετακινήσει, καταστρέψει ή τροποποιήσει τα ήδη υπάρχοντα μέτρα και κατασκευές ασφαλείας. Ο επιμετρητής χρησιμοποιεί σωστά και όπως προβλέπεται τα κατάλληλα Μ.Α.Π. Είναι ενημερωμένος ο οδηγός, ότι ο επιμετρητής βρίσκεται στο χώρο εποπτείας του εργοδηγού. Ο επιμετρητής έχει ασφαλή πρόσβαση και έξοδο στους τόπους εργασίας του. Η δίοδος εκτάκτου διαφυγής είναι γνωστή στον επιμετρητή. Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 26

28 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 14. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Ενημέρωση των αρμόδιων αρχών πριν την έναρξη των εργασιών. 2. Ενημέρωση των τρίτων πριν την έναρξη των εργασιών. 3. Ελαχιστοποίηση της ενόχλησης & των κινδύνων, για ειδικούς πληθυσμούς (σχολεία, νοσοκομεία κτλ.) 4. Τοποθέτηση των κατάλληλων προειδοποίησης σημάτων και πινακίδων. 5. Περίφραξη των έργων και φωτισμός στους κατά τη διάρκεια της νύκτας. 6. Εξασφάλιση ασφαλούς διάβασης των πεζών και των οχημάτων. 7. Οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα και να έχουν τα κατάλληλα Μ.Α.Π. 8. Ελαχιστοποίηση του παραγόμενου θορύβου. 9. Προσοχή σε εναέρια δίκτυα. 10. Προσοχή σε υπόγεια δίκτυα. 11. Οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των υπόγειων δικτύων και των εναέριων ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών γραμμών. 12. Εξασφάλιση καθαριότητας στον ευρύτερο χώρο εργασίας. 13. Εξασφάλιση προστασίας πληθυσμού από ακτινοβολίες. 14. Εξασφάλιση προστασίας πληθυσμού από σκόνες. 15. Τήρηση αστυνομικών διατάξεων για ώρες λειτουργίας εργοταξίου. 16. Εξασφάλιση μη πρόσβασης του πληθυσμού στο χώρο των έργων. 17. Εξασφάλιση μη επαφής του πληθυσμού με τις εργασίες. 18. Καλός φωτισμός του χώρου των εργασιών κατά τη νύχτα. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 27

29 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠIΒΛΕΨΗ *** 14. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές για τις εργασίες & έχει εκδοθεί σχετική άδεια.* Εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα προειδοποιητικά μέσα σήμανσης, των εκτελούμενων εργασιών, όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία και στη σχετική άδεια.* Φορούν όλοι οι εργαζόμενοι φωσφορίζοντα γιλέκα και τα κατάλληλα Μ.Α.Π. Προβλέπεται η προστασία των εναέριων γραμμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ).* Έχει εξασφαλιστεί η ασφαλής διάβαση των πεζών και των οχημάτων.* Η επαφή του πληθυσμού με το έργο δεν είναι δυνατή.* Εξασφαλίζεται η προστασία των τρίτων, δεν είναι δυνατή.* Όλα τα μηχανήματα ασφαλίζονται, μετά το τέλος της βάρδιας.* Εξασφαλίζεται η προστασία τρίτων από σκόνες.* Εξασφαλίζεται η προστασία τρίτων από θόρυβο.* Κάθε επικίνδυνο περιστατικό για τον τοπικό πληθυσμό αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς.* Ο φωτισμός του χώρου των εργασιών είναι ικανοποιητικός.* Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πεδία ελέγχου, παραπάνω προβλέπονται άμεσα ή έμμεσα από την Ελληνική Νομοθεσία. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 28

30 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 15. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Αποκλεισμός των βιολογικών παραγόντων, από τη παραγωγική διαδικασία και τον εργασιακό χώρο. 2. Εκτίμηση των πιθανών κινδύνων, από την έκθεση των εργαζομένων, σε βιολογικούς παράγοντες. 3. Ελαχιστοποίηση του αριθμού εργαζομένων που εκτίθενται, καθώς και της διάρκειας της έκθεσης. 4. Αποκλεισμός και επισήμανση του επικίνδυνου εργασιακού χώρου. 5. Χρήση των κατάλληλων Μ.Α.Π., από τους εργαζόμενους. 6. Σωστή συντήρηση και καθαρισμός των Μ.Α.Π. 7. Ενημέρωση των εργαζομένων για τους κινδύνους και εκπαίδευση στις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος. 8. Ασφαλής μεταφορά και αποθήκευση των βιολογικών παραγόντων. 9. Διάθεση αντιδότων και κατάλληλων προληπτικών και θεραπευτικών φαρμάκων στους εργαζόμενους. 10. Απαγορεύεται στους εργαζόμενους να τρώνε και να πίνουν στους επικίνδυνους εργασιακούς χώρους. 11. Εφόσον υπάρχει περίπτωση ελευθέρωσης βιολογικού παράγοντα ομάδας 3 ή 4 και έκθεσης σε αυτόν των εργαζομένων, πρέπει να υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 12. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις αποδυτηρίων εργασίας - ντους αποδυτηρίων αναχώρησης / προσέλευσης. 13. Απαιτείται να χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες γιατρού εργασίας, όπως αυτό ορίζεται στον Ν. 1568/85, ανεξάρτητα από τον αριθμό εργαζομένων στην επιχείρηση ή και την εγκατάσταση. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 29

31 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠIΒΛΕΨΗ *** 15. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. Έγινε εκτίμηση των πιθανών κινδύνων. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι εργαζόμενοι είναι εκπαιδευόμενοι για τον ασφαλή χειρισμό και αντιμετώπιση των βιολογικών παραγόντων. Χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους τα κατάλληλα Μ.Α.Π. Τα Μ.Α.Π. ελέγχονται και καθαρίζονται πριν και μετά τη χρήση τους. Υπάρχουν επαρκείς επισημάνσεις της απαγόρευσης εισόδου στους επικίνδυνους εργασιακούς χώρους. Υπάρχουν διαθέσιμα κατάλληλα αντίδοτα και θεραπευτικά φάρμακα. Η συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά των αποβλήτων, γίνεται με τον προβλεπόμενο ασφαλή τρόπο. Εφόσον υπάρχει περίπτωση ελευθέρωσης βιολογικού παράγοντα ομάδας 3 ή 4 και έκθεσης σ αυτόν των εργαζομένων, πρέπει να υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Οι αρχές, πρέπει να είναι ενημερωμένες ανάλογα με τον υφιστάμενο κίνδυνο (προκύπτει από την εκτίμηση). Υπάρχει κατάλληλη διάταξη αποδυτηρίων και ντους για τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Χρησιμοποιούνται υπηρεσίες γιατρού εργασίας. Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 30

32 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 16. ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Εκτίμηση και μέτρηση του εργασιακού θορύβου. 2. Εντοπισμός των μηχανών και χώρων όπου δημιουργείται πρόβλημα. 3. Αντικατάσταση μηχανών ή εργασιακών διαδικασιών με υψηλή στάθμη θορύβου, με άλλες χαμηλότερης. 4. Λήψη μέτρων προστασίας κατά τη διαδρομή διάδοσης του θορύβου (ηχοκαλύμματα, ηχοαποσβεστήρες, ηχοπετάσματα, ηχοανακλαστήρες). 5. Σηματοδότηση των χώρων με ιδιαίτερη υψηλή στάθμη θορύβου. 6. Μείωση, όσο το δυνατόν περισσότερο, του αριθμού των εργαζομένων, που εκτίθενται σε υψηλές στάθμες θορύβου. 7. Αποκλεισμό από την έκθεση, σε υψηλή στάθμη θορύβου, των εργαζομένων με ιδιαίτερα προβλήματα υγείας (υπέρταση, καρδιαγγειακά και ψυχιατρικά προβλήματα). 8. Χρήση των κατάλληλων ατομικών προστατευτικών μέσων του αυτιού. 9. Οργάνωση του χρόνου εργασίας με αρκετά διαλείμματα. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 31

33 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠIΒΛΕΨΗ *** 16. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΘΟΡΥΒΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. Έχουν γίνει μετρήσεις θορύβου.* ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Είναι γνωστές όλες οι πηγές θορύβου και έχουν αξιολογηθεί.* Είναι στη θέση τους οι ηχοπροφυλακτήρες.* Είναι σε καλή κατάσταση οι ηχομονώσεις.* Τηρείται το ωράριο εργασίας στους χώρους με ιδιαίτερα υψηλό θόρυβο.* Χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι τα Μ.Α.Π. για την προστασία τους από θόρυβο.* Τα Μ.Α.Π. είναι τα κατάλληλα.* Μετράται ο θόρυβος του εργοταξίου, ως πηγή μόλυνσης του περιβάλλοντος και αξιολογείται.* Είναι σημασμένοι οι χώροι με ιδιαίτερα υψηλό θόρυβο (>90db).* Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πεδία ελέγχου, παραπάνω προβλέπονται άμεσα ή έμμεσα από την Ελληνική Νομοθεσία. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 32

34 ***ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ*** 17. ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 1. Σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης. 2. Προγραμματισμός των εργασιών που καταπονούν θερμικά. 3. Επαρκής και γενικός εξαερισμός, με εγκατάσταση ανεμιστήρων και αερισμός ζωνών εργασίας με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες. 4. Θερμομόνωση, βάψιμο με λευκό, βρέξιμο της πλάκας ή της στέγης. 5. Μόνωση των πηγών θερμότητας. 6. Απαγωγή των ρύπων και του θερμού αέρα. 7. Παροχή πόσιμου, δροσερού νερού. 8. Διαμόρφωση / επιλογή σκιερού χώρου, για τα διαλείμματα σε υπαίθριες εργασίες. 9. Διακοπή των εργασιών σε περίπτωση καύσωνα. 10. Προστασία των εργαζομένων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 33

35 *** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠIΒΛΕΨΗ *** 17. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /../200.. ΕΡΩΤΗΣΗ ΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Επικρατούν συνθήκες καύσωνα. Αν ναι, έχουν διακοπεί οι υπαίθριες εργασίες. Υπάρχουν κατάλληλοι σκιεροί και δροσεροί χώροι για τα διαλείμματα. Γίνονται τακτικά διαλείμματα. Χορηγείται δροσερό πόσιμο νερό στους εργαζόμενους, σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Ο εργασιακός χώρος αερίζεται επαρκώς και σκιάζεται κατά το δυνατόν. Οι θερμές πηγές στο χώρο εργασίας είναι μονωμένες. Η ενδυμασία των εργαζομένων είναι κατάλληλη για καύσωνα και μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων. Έχει γίνει προγραμματισμός των εργασιών, σύμφωνα με το σχέδιο αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων. Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Ονοματεπώνυμο Θέση-Υπηρεσία Υπογραφή Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ 34

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Σ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.)

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ! Κάθε άτοµο σε συνεργείο καθαριότητας πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγείας στο Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 04/2015 Κ.Α:30-7333.0032 Προϋπ 69.870,28 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 0 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΜΠΕΡΛΕ ΜΑΡΚΟΣ Αθήνα 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΡΓΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΘΕΣΗ : ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΣΑΥ - ΦΑΥ

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 16 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Σελ 1 από 38

Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Σελ 1 από 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και θα μας απασχολεί όσο υπάρχουν ατυχήματα, παραλίγο ατυχήματα, ανασφαλείς συνθήκες και ότι άλλο μπορεί να συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) ΤΜΗΜΑ Α 1. 2. ΓΕΝΙΚΑ Είδος του έργου και χρήση αυτού: Πρόκειται για όλες εκείνες τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ι ΡΥΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ι ΡΥΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ι ΡΥΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 2 2.1.1. ΚΎΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 2.1.2. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΎΝΩΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΦΑΥ:... 2 2.2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΥΧΟΣ 8 ΣΑΥ - ΦΑΥ. (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10)

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΥΧΟΣ 8 ΣΑΥ - ΦΑΥ. (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) ΤΜΗΜΑ Α 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΓΕΝΙΚΑ Είδος του έργου και χρήση αυτού: Σύντομη περιγραφή του έργου: Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2...2 2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ...2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ...2...2 2. ΚΙΝ ΥΝΟΙ...2...3 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...3...3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Π.. 305/96,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) (Π.Δ 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) (Εγκύκλιος 130159/7-5-97 Υπουργείο Υγείας και Κοιν. Ασφαλίσεων) (Αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ./889/Αρ. Φύλλου 16/14/01/2003) ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΕΤΑΞΑ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: ΣΚΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπ. Εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8- 80)» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα