ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" / "DEMOKRITOS" NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ / ISO TEST REPORT DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS STANDARDS EN / ISO ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ / REFERENCE 1172DE2 To Εργαστήριο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC και είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Αριθ. Πιστοπ. Διαπίστευσης 311(00)002). The Laboratory satisfies the requirements of standard ELOT EN ISO/IEC and it has accreditation from the National Accreditation Authority of Greece (Accreditation Cert. No. 311(00)002). Δοκιμές Αρ. Πιστ Αγ. Παρασκευή, Αττική Τηλ.: (210) Fax: (210) GR Ag. Paraskevi, Greece Tel.: Fax: Web site:

2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ * / ISO ** TEST REPORT DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ACCORDING TO STANDARDS EN */ ISO ** * EN : "Thermal solar systems and components - Solar Collectors - Part 2: Test methods". ** ISO : "Test methods for solar collectors - Part 1: Thermal performance of glazed liquid heating collectors including pressure drop". ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" / NCSR "DEMOKRITOS" LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS Δρ. Σ. Μτταμπαλής / Dr. S. Babalis Δρ. Β. Μπελεσιώτης / Dr. V. Belessiotis Υπεύθυνος Δοκιμών / Responsible for Testing Προϊστάμενος / Laboratory Head Ημερομηνία / Date: 03/06/2008 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Τα αποτελέσματα αφορούν μόνο τους συλλέκτες στους οποίους πραγματοποιήθηκαν δοκιμές και οι οποίοι προσκομίστηκαν από τον πελάτη. 2) Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαραχθεί παρά μόνο στο σύνολο της χωρίς την γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου. 3) Ο μετρητικός εξοπλισμός κάλυπτα τις ανάγκες ακρίβειας των προτύπων. Δεν δίδονται αβεβαιότητες στα αποτελέσματα. NOTES: 1) The results are related only with the collectors on which tests were performed and which were delivered by the customer. 2) This report can be reproduced without the writen permission of the Laboratory only in full. 3) Measurement equipment conforms with the accuracy/precision requirements of the standards. Uncertainty of results is not provided. ΕΔΚ06 1-2/4.0 Σελίδα / Page 2 από / from 32

3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ / TEST REPORT Πελάτης: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Customer: ATHANASIADIS HARALAMPOS Γ. ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ 67 G. KATSANDRl ΑΧΑΡΝΕΣ AHARNES Τηλ.: Tel.: Fax: Fax: Ημερομηνία παραλαβής συλλέκτη (καλή κατάσταση) / Receipt date of collector (in good condition): 14/05/2008 A.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / SOLAR COLLECTOR DESCRIPTION A.1.1 Βασικά Στοιχεία / Basic data - Όνομα Κατασκευαστή: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - A.S.T. Name of Manufacturer: ATHANASIADIS HARALAMPOS - A.S.T - Χαρακτηριστικά Συλλέκτη: A.S.T. Collector model: - Κωδικός συλλέκτη(ων) δοκιμής: 1172 Collector (s) code : - Τύπος: / Type : Επίπεδος / Flat plate Σωλήνων κενού / Evacuated tube Άλλος / Other: - Εμβαδόν ολικής επιφάνειας / Gross area: 1.92 m 2 - Εμβαδόν επιφάνειας παραθύρου / Aperture area: 1.75 m 2 - Αριθμός καλυμμάτων* / Number of covers*: 1 - Υλικά καλυμμάτων*: Τζάμι security mist light Cover materials*: Mistlight security glass - Πάχος καλυμμάτων*: 3.5 mm Cover thickness*: - Αριθμός σωλήνων ή καναλιών* / Number of tubes or channels*: 8 (*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη Specifications supplied by customer (**) Δεν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη No data were provided by the customer ΕΔΚ06.1-2/4 0 Σελίδα / Page 3 από / from 32

4 - Διάμετρος σωλήνων (εσωτερική) ή διαστάσεις καναλιών*: 7 mm Tube diameter (inside) or channel dimensions*: - Απόσταση σωλήνων ή καναλιών* / Tube or channel pitch*: 11 cm A.1.3 Μέσο Μεταφοράς Θερμότητας* / Heat Transfer Medium* - Τύπος: / Type : Νερό / Water Λάδι / Oil Άλλο / Other - Ιδιότητες (πρόσθετα κ.τ.λ.): -** Specifications (additives etc.) : -** Α. 1.4 Απορροφητής / Absorber - Υλικό*: Ενιαία επιφάνεια χαλκού Material*:, One piece coppersheet - Τρόπος επεξεργασίας της επιφάνειας*: Επιλεκτική βαφή Surface treatment*: Solar Selective coating - Τύπος κατασκευής*: Συγκόλληση Laser Construction type*: Laser welding - Βάρος υγρού* / Fluid content*: 1,2kg - Εμβαδόν* / Area*: 1,79 m 2 A.1.5 Θερμική Μόνωση και Πλαίσιο / Thermal Insulation and Casing - Υλικό μόνωσης, πλάτη*: Πολυουρεθάνη (2 cm), Πετροβάμβακας υαλοϋφασμα (3 cm) Insulation material, back*: Polyurethane (2 cm), Rockwool (3 cm) - Υλικό μόνωσης, πλευρικά*: Υαλοβάμβακας (2,5 cm), ελαστικό κάλυμα (0,5 cm) Insulation material, sides*: Glasswool (2,5 cm), elastic cover (0,5 cm) - Υλικό πλαισίου, πλευρικά*:.αλουμίνιο Casing material, sides* :.Aluminium - Υλικό πλαισίου, πλάτη*: Λαμαρίνα γαλβάνιζε Casing material, back*: Galvanized steel sheet - Ολικό βάρος συλλέκτη χωρίς υγρό* / Total mass of collector without fluid*: 42,8kg (*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη Specifications supplied by customer ΕΔΚ06.1-2/4 0 (**) Δεν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη No data were provided by the customer Σελίδα / Page 4 από / from 32

5 - Ολικές διαστάσεις / Gross dimensions: (1970χ 976 χ 110) mm - Διαστάσεις παραθύρου/aperture dimensions: (1912,5 χ 913) mm - Στεγανοποιητικά υλικά*: EPDM Sealing material*: Α.1.6 Περιορισμοί* / Liminations* - Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας / Maximum temperature of operation: "C - Μέγιστη πίεση λειτουργίας / Maximum operating pressure: 1 Μ Pa A.1.7 Σχηματική Παράσταση του Συλλέκτη* / Schematic Diagram of the Collector* (*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη Specifications supplied by customer (**) Δεν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη No data were provided by the customer ΕΔΚ06 1-2/4.0 Σελίδα / Page 5 από / from 32

6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ / REFERENCE : 1172DE2 ΕΝ / ISO Α.1.8 Φωτογραφία Συλλέκτη / Photo of the Collector (*) Στοιχεία που δηλώνονται από τον πελάτη Specifications supplied by customer ΕΔΚ06.1-2/4.0 (**) Δεν δόθηκαν στοιχεία από πελάτη No data were provided by the customer Σελίδα / Page 6 από / from 32

7 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ / REFERENCE : 1172DE2 EN / ISO A.2 ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ / INSTANTANEOUS EFFICIENCY A.2.1 Μέθοδος / Method Συνθήκες μόνιμης κατάστασης στο ύπαιθρο / Outdoor steady-state conditions A.2.2 Σχηματική Παράσταση του Κυκλώματος Δοκιμής (1" εγκατάσταση) Schematic Diagram of the Test Loop (1 st Installation) ΕΔΚ06 1-2/4.0 Σελίδα / Page 7 από / from 32

8 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ/REFERENCE : 1172DE2 EN / ISO Α.2.3 Σχηματική Παράσταση του Κυκλώματος Δοκιμής (2 η εγκατάσταση) / Schematic Diagram of the Test Loop (2 nd Installation) ΕΔΚ06.1-2/4.0 Σελίδα / Page 8 από / from 32

9 A.2.4 Αποτελέσματα δοκιμών, μετρήσεις και προκύπτοντα αποτελέσματα / Test results, measurements and derived data Γεωγραφικό πλάτος / Latitude : 37 58' Γεωγραφικό μήκος / Longitude: 23 43' Κλίση συλλέκτη / Collector tilt: 43 μοίρες / deg. Τοπική ώρα στο Ηλιακό μεσημέρι: 12:20 Local time at the solar: Προσανατολισμός συλλέκτη: Collector azimuth 1 η Εγκατάσταση / 1 st installation 2 η Εγκατάσταση / 2 nd installation παρακολουθεί τον ήλιο sun tracking Πίνακας A.1 / Table A.1 Αποτελέσματα Δοκιμών - Δεδομένα Μερήσεων / Test Results - Measured Data Η-Μ-Ε D-M-Y Ωρες-Λετττά h-min W/m 2 % C m/s C Κ kg/s 27/Μ ay/2008 9:00-9: /May/2008 9:50-10: /M ay/ :33-16: /M ay/ :39-15: /May/ :11-14: /M ay/ :55-12: /M ay/ :43-10: /M ay/ :09-11: ΕΔΚ06.1-2/4.0 Σελίδα / Page 9 από / from 32

10 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ / REFERENCE : 1172DE2 EN / ISO Πίνακας A.1 / Table A.1 Αποτελέσματα Δοκιμών - Δεδομένα Μερήσεων / Test Results - Measured Data (συνέχεια / continued) Η-Μ-Ε D-M-Y Ωρες-Λετπά h-min W/m 2 % C m/s C Κ kg/s 26/Μ ay/ :18-11: /Μ ay/ :06-12: /Μ ay/ :29-12: /Μ ay/ :24-10: /Μ ay/ :59-12: /Μ ay/ :11-12: /Μ ay/ :32-12: /Μ ay/ :43-12: ΕΔΚ06.1-2/4.0 Σελίδα / Page 10 από / from 32

11 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ' : Πίνακας A.2 / Table A.2 Αποτελέσματα Δοκιμών - Υπολογιζόμενα Μεγέθη / Test Results - Derived Data Η-Μ-Ε D-M-Y Ωρες-Λεπτά h-min C J/kg Κ W m 2 K/W m 2 K/W /Μ ay/2008 9:00-9: /Μ ay/2008 9:50-10: /May/ :33-16: /May/ :39-15: /May/ :11-14: /M ay/ :55-12: /May/ :43-10: /May/ :09-11: ΕΔΚ06.1-2/4.0 Σελίδα / Page 11 αττό / from 32

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ/REFERENCE : 1172DE2 EN / ISO Πίνακας A.2 / Table A.2 Αποτελέσματα Δοκιμών - Υπολογιζόμενα Μεγέθη / Test Results - Derived Data (συνέχεια / continued) Η-Μ-Ε D-M-Y Ωρες-Λετπά h-min C J/kg Κ W m 2 K/W m 2 K/W /May/ :18-11: /May/ :06-12: /May/ :29-12: /May/ :24-10: /May/ :59-12: /May/ :11-12: /M ay/ :32-12: /May/ :43-12: ΕΔΚ06.1-2/4.0 Σελίδα / Page 12 από / from 32

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ / REFERENCE : 1172DE2 EN / ISO Α.2.5 ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ! ΑΠΟΔΟΣΗΣ, βασιζόμενη στην ολική επιφάνεια και στην μέση θερμοκρασία του ρευστού μεταφοράς θερμότητας, INSTANTANEOUS EFFICIENCY CURVE, based on gross area and mean temperature of heat transfer fluid. A Εξίσωση γραμμική / Lineal fit to data Η στιγμιαία απόδοση ορίζεται από τη σχέση / The instantaneous efficiency η is defined by: Συνολική επιφάνεια που χρησιμοποιείται για την καμπύλη: 1.92 m 2 Gross area used for curve Παροχή ρευστού που χρησιμοποιήθηκε στις δοκιμές: Fluid flowrate used for the tests kg/s Εξίσωση γραμμική: Linear fit to data: ΕΔΚ06.1-2/4 0 Σελίδα / Page 13 από / from 32

14 Α Εξίσωση δευτεροβάθμια / Second order fit to data Η στιγμιαία απόδοση ορίζεται από τη σχέση / The instantaneous efficiency η is defined by Συνολική επιφάνεια που χρησιμοποιείται για την καμπύλη: 1.92 m 2 Gross area used for curve Παροχή ρευστού που χρησιμοποιήθηκε στις δοκιμές:... Fluid flowrate used for the tests kg/s Εξίσωση δευτέρου βαθμού: Second order fit to data : Σημείωση / Note: Η τιμή του G που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην εξίσωση δευτέρου βαθμού είναι 800 W/m 2 The value of G to be used for a second order fit is 800 W/m2. ΕΔΚ06.1-2/4.0 Σελίδα / Page 14 από / from 32

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ / REFERENCE : 1172DE2 EN / ISO Α.2.6 A ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, βασιζόμενη στην επιφάνεια παραθύρου και στην μέση θερμοκρασία του ρευστού μεταφοράς θερμότητας. INSTANTANEOUS EFFICIENCY CURVE, based on aperture area and mean temperature of heat transfer fluid. Εξίσωση γραμμική / Lineal fit to data Η στιγμιαία απόδοση ορίζεται από τη σχέση / The instantaneous efficiency η is defined by: Επιφάνεια παραθύρου που χρησιμοποιείται για την καμπύλη: 1.75 m 2 Aperture area used for curve Παροχή ρευστού που χρησιμοποιήθηκε στις δοκιμές: Fluid flowrate used for the tests kg/s Εξίσωση γραμμική: Linear fit to data: ΕΔΚ06 1-2/4.0 Σελίδα / Page 15 από / from 32

16 Α Εξίσωση δευτεροβάθμια / Second order fit to data Η στιγμιαία απόδοση ορίζεται από τη σχέση / The instantaneous efficiency η is defined by Επιφάνεια παραθύρου που χρησιμοποιείται για την καμπύλη: 1.75 m 2 Aperture area used for curve Παροχή ρευστού που χρησιμοποιήθηκε στις δοκιμές:.: Fluid flowrate used for the tests kg/s Εξίσωση δευτέρου βαθμού : Second order fit to data : Τυπική απόκλιση / Standard deviation: Σημείωση / Note: Η τιμή του G που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην εξίσωση δευτέρου βαθμού είναι 800 W/m 2 The value of G to be used for a second order fit is 800 W/m 2. ΕΔΚ06 1-2/4 0 Σελίδα / Page 16 από / from 32

17 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ / REFERENCE : 1172DE2 EN /ISO Α.2.7 ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ! ΑΠΟΔΟΣΗΣ, βασιζόμενη στην επιφάνεια απορροφητή και στην μέση θερμοκρασία του ρευστού μεταφοράς θερμότητας. INSTANTANEOUS EFFICIENCY CURVE, based on absorber area and mean temperature of heat transfer fluid. A Εξίσωση γραμμική / Lineal fit to data Η στιγμιαία απόδοση ορίζεται από τη σχέση / The instantaneous efficiency η is defined by Επιφάνεια απορροφητή που χρησιμοποιείται για την καμπύλη: 1.79 m 2 Absorber area used for curve Παροχή ρευστού που χρησιμοποιήθηκε στις δοκιμές: Fluid flowrate used for the tests kg/s Εξίσωση γραμμική: Linear fit to data: ΕΔΚ06.1-2/4.0 Σελίδα / Page 17 από / from 32

18 Α Εξίσωση δευτεροβάθμια / Second order fit to data Η στιγμιαία απόδοση ορίζεται από τη σχέση / The instantaneous efficiency η is defined by Επιφάνεια απορροφητή που χρησιμοποιείται για την καμπύλη: 1.79 m 2 Absorber area used for curve Παροχή ρευστού που χρησιμοποιήθηκε στις δοκιμές: Fluid flowrate used for the tests kg/s Εξίσωση δευτέρου βαθμού : Second order fit to data : Τυπική απόκλιση / Standard deviation: Σημείωση / Note: Η τιμή του G που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην εξίσωση δευτέρου βαθμού είναι 800 W/m 2 The value of G to be used for a second order fit is 800 W/m 2. ΕΔΚ06.1-2/4.0 Σελίδα / Page 18 από / from 32

19 Α.2.8 A ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ! ΑΠΟΔΟΣΗΣ, βασιζόμενη στην ολική επιφάνεια και στην θερμοκρασία εισόδου του ρευστού μεταφοράς θερμότητας. INSTANTANEOUS EFFICIENCY CURVE, based on gross area and inlet temperature of heat transfer fluid. Εξίσωση γραμμική / Lineal fit to data Η στιγμιαία απόδοση ορίζεται από τη σχέση / The instantaneous efficiency η is defined by: Συνολική επιφάνεια που χρησιμοποιείται για την καμπύλη: Gross area used for curve Παροχή ρευστού που χρησιμοποιήθηκε στις δοκιμές: Fluid flowrate used for the tests 1.92 m kg/s Εξίσωση γραμμική Linear fit to data: ΕΔΚ06.1-2/4.0 Σελίδα / Page 19 από / from 32

20 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ /REFERENCE : 1172DE2 EN / ISO Α Εξίσωση δευτεροβάθμια / Second order fit to data Η στιγμιαία απόδοση ορίζεται από τη σχέση / The instantaneous efficiency η is defined by: Συνολική επιφάνεια που χρησιμοποιείται για την καμπύλη: 1.92 m 2 Gross area used for curve Παροχή ρευστού που χρησιμοποιήθηκε στις δοκιμές:.. Fluid flowrate used for the tests kg/s Εξίσωση δευτέρου βαθμού : Second order fit to data : Σημείωση / Note: Η τιμή του G που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην εξίσωση δευτέρου βαθμού είναι 800 W/m 2 The value of G to be used for a second order fit is 800 W/m 2. ΕΔΚ06.1-2/4.0 Σελίδα / Page 20 από / from 32

21 Α.2.9 ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, βασιζόμενη στην επιφάνεια παραθύρου και στην θερμοκρασία εισόδου του ρευστού μεταφοράς θερμότητας. INSTANTANEOUS EFFICIENCY CURVE, based on aperture area and inlet temperature of heat transfer fluid. A Εξίσωση γραμμική / Lineal fit to data Η στιγμιαία απόδοση ορίζεται από τη σχέση / The instantaneous efficiency η is defined by Επιφάνεια παραθύρου που χρησιμοποιείται για την καμπύλη: 1.75 m 2 Aperture area used for curve Παροχή ρευστού που χρησιμοποιήθηκε στις δοκιμές: Fluid flowrate used for the tests kg/s Εξίσωση γραμμική: Linear fit to data : ΕΔΚ06.1-2/4.0 Σελίδα / Page 21 από / from 32

22 Α Εξίσωση δευτεροβάθμια / Second order fit to data Η στιγμιαία απόδοση ορίζεται από τη σχέση / The instantaneous efficiency η is defined by: Επιφάνεια παραθύρου που χρησιμοποιείται για την καμπύλη: 1.75 m 2 Aperture area used for curve Παροχή ρευστού που χρησιμοποιήθηκε στις δοκιμές:., Fluid flowrate used for the tests kg/s Εξίσωση δευτέρου βαθμού: Second order fit to data : Σημείωση / Note: Η τιμή του G που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην εξίσωση δευτέρου βαθμού είναι 800 W/m The value of G to be used for a second order fit is 800 W/m 2. ΕΔΚ06.1-2/4.0 Σελίδα / Page 22 από / from 32

23 Α.2.10 ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ! ΑΠΟΔΟΣΗΣ, βασιζόμενη στην επιφάνεια απορροφητή και στην θερμοκρασία εισόδου του ρευστού μεταφοράς θερμότητας. INSTANTANEOUS EFFICIENCY CURVE, based on absorber area and inlet temperature of heat transfer fluid, A Εξίσωση γραμμική / Lineal fit to data Η στιγμιαία απόδοση ορίζεται από τη σχέση / The instantaneous efficiency η is defined by: Επιφάνεια απορροφητή που χρησιμοποιείται για την καμπύλη: 1.79 m 2 Absorber area used for curve Παροχή ρευστού που χρησιμοποιήθηκε στις δοκιμές: Fluid flowrate used for the tests kg/s Εξίσωση γραμμική : Linear fit to data : ΕΔΚ06.1-2/4.0 Σελίδα / Page 23 από / from 32

24 Α Εξίσωση δευτεροβάθμια / Second order fit to data Η στιγμιαία απόδοση ορίζεται από τη σχέση / The instantaneous efficiency η is defined by Επιφάνεια απορροφητή που χρησιμοποιείται για την καμπύλη: 1.79 m 2 Absorber area used for curve Παροχή ρευστού που χρησιμοποιήθηκε στις δοκιμές:., Fluid flowrate used for the tests kg/s Εξίσωση δευτέρου βαθμού : Second order fit to data : Σημείωση / Note: Η τιμή του G που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην εξίσωση δευτέρου βαθμού είναι 800 W/m 2 The value of G ίο be used for a second order fit is 800 W/m 2. ΕΔΚ06.1-2/4.0 Σελίδα / Page 24 από / from 32

25 A.3 ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ / COLLECTOR OUTPUT Η ισχύς εξόδου ανα συλλέκτη ορίζεται από την σχέση/ The collector output Q is defined by. Μέγιστη ισχύς εξόδου / The peak collector output Q : Πίνακας A.3 / Table A.3 Ισχύς εξόδου ανά μονάδα συλλέκτη / Power Output per collector unit ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ / RADIATION Tm-Ta [K] [W/m2] [W/m2] [W/m2] Ισχύς εξόδου ανα συλλέκτη (για G=1000 W/m 2 ) / Power output per collector unit (for G=1000W/m 2 ) "i ! α ο ig o > Μ Ο Ο ULf Ο 2000 t> CL * * 4 o -J 1 i Tm - Ta [K] ΕΔΚ06.1-2/4.0 Σελίδα / Page 25 από / from 32

26 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ / REFERENCE : 1172DE2 EN /ISO Α.4 ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ / PRESSURE DROP Υγρό / Fluid : Νερό / Water Θερμοκρασία υγρού / Fluid Temperature : 20 C ΕΔΚ06 1-2/4.0 Σελίδα / Page 26 από / from 32

27 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ / REFERENCE : 1172DE2 ΕΝ / ISO Α.5 ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΡΟΝΟΥ / TIME CONSTANT ΕΔΚ06.1-2/4.0 Σελίδα / Page 27 από / from 32

28 A.6 ΕΝΕΡΓΟΣ ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ / EFFECTIVE THERMAL CAPACITY ΕΔΚ06.1-2/4.0 Σελίδα / Page 28 από / from 32

29 A.7 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ / INCIDENCE ANGLE MODIFIER Γωνία Angle Κθ ΕΔΚ06.1-2/4.0 Σελίδα / Page 29 από / from 32

30 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ /REFERENCE : 1172DE2 EN / ISO A.8 ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ / SYMBOLS AND UNITS ΕΔΚ06.1-2/4.0 Σελίδα / Page 30 από / from 32

31 ΕΔΚ06.1-2/4.0 Σελίδα / Page 31 από / from 32

32 ΕΔΚ06.1-2/4.0 Σελίδα / Page 32 από / from 32

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" / "DEMOKRITOS" NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS TEST REPORT ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΟΔΛΑΠ ΦΠΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΓΖΚΝΘΟΗΡΝΠ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH

ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΟΔΛΑΠ ΦΠΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΓΖΚΝΘΟΗΡΝΠ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΟΔΛΑΠ ΦΠΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΓΖΚΝΘΟΗΡΝΠ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΟΘΗΚΩΛ ΖΙΗΑΘΩΛ & ΑΙΙΩΛ ΔΛΔΡΓΔΗΑΘΩΛ ΤΣΖΚΑΣΩΛ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY SYSTEMS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ / TEST REPORT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ / TEST REPORT ΔΟΚΙΜΗ/TEST: W.452.2009 ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 1/7 APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ / ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ / TEST REPORT Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας μετρημένος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATR HATRS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TCHNICAL MANAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTNANC AN S INSTRCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ XTRNAL IMNSIONS - ALL MOLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ TECHNICAL MANUAL INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS

SOLAR WATER HEATERS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ TECHNICAL MANUAL INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ (VACUUM) VTN ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Περιγραφή Οι συλλέκτες Calpak VTN είναι ηλιακοί συλλέκτες κενού (Vacuum) οι οποίοι αποτελούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 12 Η Εταιρεία μας Πιστοποιήσεις. 13-16 Συλλέκτες. 17-18 Ηλιακά θερμοσιφωνικά συστήματα. 19 Ηλιακά Συστήματα.

Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 12 Η Εταιρεία μας Πιστοποιήσεις. 13-16 Συλλέκτες. 17-18 Ηλιακά θερμοσιφωνικά συστήματα. 19 Ηλιακά Συστήματα. Solar Energy Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Η Εταιρεία μας Πιστοποιήσεις 13-16 Συλλέκτες 17-18 Ηλιακά θερμοσιφωνικά συστήματα 19 Ηλιακά Συστήματα 1 - Μπόιλερ 18 19 Εγκατάσταση Η Εταιρεία μας Η Εταιρεία μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ / TEST REPORT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ / TEST REPORT ΔΟΚΙΜΗ/TEST: A.436.2009 ΣΕΛΙΔΑ/PAGE 1/7 APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ / ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ / TEST REPORT Δείκτης Ηχομείωσης μετρημένος σύμφωνα με το DIN

Διαβάστε περισσότερα

MEASUREMENT AND CALIBRATION SYSTEMS

MEASUREMENT AND CALIBRATION SYSTEMS GUIDANCE ON THE APPLICATION OF THE LABORATORY ACCREDITATION CRITERIA MEASUREMENT AND CALIBRATION SYSTEMS ESYD GA 1 /01/06/20-06-2007 1/21 ESYD GA 1 Issue: 01 Revision: 06 Issue Date: 14-03-1997 Revision

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση

Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IV, τεύχ. 1-2 22, Tech. Chron. Sci. J. TCG, IV, No 1-2 41 Πρώτος Χρόνος Λειτουργίας του Γεωεναλλάκτη Πυλαίας. Ενεργειακή Αξιολόγηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Low Profile ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας

Low Profile ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας Low Profile ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας No ΕΡΩΤΗΣΗ QUESTION 2,5m 2 1 Επιφάνεια του απορροφητή (m²) Area of the absorber (m²) 2,31m 2 2 Συνολική επιφάνεια του συλλέκτη (m²) Total area of the

Διαβάστε περισσότερα

M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo

M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo M20000 Apollo Alutherm & M20500 Apollo V01.200 Alumil M20000 & M20500 1-001 Γενικές Πληροφορίες General Information M20000 Apollo Alutherm 1-002 Alumil M20000 & M20500 V01.200 M20500 Apollo Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ. Καράγιωργας, Β. ρόσου, Α. Αηδόνης Τµήµα Θερµικών Ηλιακών Συστηµάτων, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ, 19ο

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism. Τομές 1:2 Sections 1:2

Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism. Τομές 1:2 Sections 1:2 Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism Τομές : Sections : V/00 4 Μηχανισμός European Groove European Groove Mechanism A Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο One leaf tilt-turn window B Ì 0670

Διαβάστε περισσότερα

Sellective Sollar Collectors Επίλεκτοι Ηλιακοί Συλλέκτες

Sellective Sollar Collectors Επίλεκτοι Ηλιακοί Συλλέκτες / Τιμοκατάλογος 2013 Sellective Sollar Collectors Επίλεκτοι Ηλιακοί Συλλέκτες Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΘΕΡΜ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 1

ΗΛΙΟΘΕΡΜ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 1 www.iliothern.com ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 3 Ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου Καρπενησίου, ΑΓΡΙΝΙΟ - Τ.Κ.: 30100 Τηλ: 26410 33811 - Fax: 26410 29006 Κιν: 6948 616676 www.iliotherm.com info@iliotherm.com Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα