DeltaSol C/4 * * Τοποθέτηση Σύνδεση Λειτουργία Αντιμετώπιση προβλημάτων Παραδείγματα. Εγχειρίδιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DeltaSol C/4 *11201936* Τοποθέτηση Σύνδεση Λειτουργία Αντιμετώπιση προβλημάτων Παραδείγματα. Εγχειρίδιο"

Transcript

1 * * Τοποθέτηση Σύνδεση Λειτουργία Αντιμετώπιση προβλημάτων Παραδείγματα Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, για να έχετε τη βέλτιστη απόδοση αυτής της μονάδας. DeltaSol C/4 Εγχειρίδιο

2 Οδηγίες ασφαλείας Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε τον κίνδυνο και τη ζημιά σε ανθρώπους και περιουσιακά στοιχεία. Κατάλληλη χρήση Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε απλά ηλιακά θερμικά συστήματα σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα που ορίζονται σε αυτές τις οδηγίες. Η ακατάλληλη χρήση απαλλάσσει τον κατασκευαστή από οποιεσδήποτε αξιώσεις ευθύνης Οδηγίες: Πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής: - ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς - νομοθετικές διατάξεις για την πρόληψη βιομηχανικών ατυχημάτων, - νομοθετικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος, - Νόμο περί υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία του Μέρος P του Κτιριοδομικού κανονισμού BS7671 Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και σχετικοί κανονισμοί ασφαλείας των DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF και VDE. Αυτές οι οδηγίες απευθύνονται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο προσωπικό. - Μόνο διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι πρέπει να εκτελούν εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης. - Η αρχική εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από το προαναφερόμενο ειδικευμένο προσωπικό Περιεχόμενα Οδηγίες ασφαλείας... 2 Επισκόπηση λειτουργίας και τεχνικά χαρακτηριστικά Εγκατάσταση Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση Τυπικό ηλιακό σύστημα Ηλιακό σύστημα με συμπληρωματική θέρμανση Χειρισμός και λειτουργία Πλήκτρα ρύθμισης Οθόνη παρακολούθησης συστήματος Ένδειξη καναλιού Γραμμή εικονιδίων Οθόνη συστήματος Κωδικοί που αναβοσβήνουν Πρώτη εκκίνηση Παράμετροι ελέγχου και κανάλια ένδειξης Επισκόπηση καναλιών Κανάλια ένδειξης Κανάλια ρύθμισης Αντιμετώπιση προβλημάτων Διάφορα Αξεσουάρ Σφραγίδα εταιρείας Υπόκειται σε αλλαγή. Λάθη είναι πιθανό να υπάρχουν Δήλωση συμμόρφωσης Εμείς, η RESOL Elektronische Regelungen GmbH, D Hattingen, δηλώνουμεμε αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν μας DeltaSol C συμφωνεί με τα ακόλουθα πρότυπα: EN EN Σύμφωνα με τους κανονισμούς των παραπάνω οδηγιών, το προϊόν επισημαίνεται με το σήμα : 89/336/ΕΟΚ 73/23/ΕΟΚ 2

3 Επισκόπηση λειτουργιών Οθόνη παρακολούθησης συστήματος Έως και 4 αισθητήρες θερμοκρασίας Pt1000 Ογκομέτρηση θερμότητας Έλεγχος λειτουργίας Φιλική προς το χρήστη λειτουργία με εύκολο χειρισμό Κουτί με προηγμένη εμφάνιση και ευκολία στην τοποθέτηση έλεγχος ταχύτητας, ηλιακός μετρητής ωρών λειτουργίας, λειτουργία θερμοστάτη VBus Ρολόι πραγματικού χρόνου Παραδοτέα: 1 x DeltaSol C/4 1 x σάκος αξεσουάρ 1 x εφεδρική ασφάλεια T4A 2 x βίδες και ούπα 4 x σφιγκτήρες και βίδες Επιπλέον στο συνολικό πακέτο περιλαμβάνονται: 1 x αισθητήρας FKP6 2 x αισθητήρες FRP Τεχνικά δεδομένα Κουτί: πλαστικό, PC-ABS και PMMA Τύπος προστασίας: IP 20 / DIN Θερμοκρ. περιβάλλοντος: C Διαστάσεις: 172 x 110 x 46 mm Τοποθέτηση: επιτοίχια, μπορεί επίσης να τοποθετηθεί και σε σημεία τερματισμού καλωδίων Ένδειξη: Οθόνη απεικόνισης συστήματος, ένδειξη 16 θέσεων, ένδειξη 7 θέσεων, εικονογράμματα Χειρισμός: Μέσω τριών πλήκτρων στην πρόσοψη του κουτιού Λειτουργίες: Ρυθμιστής διαφοράς θερμοκρασίας με λειτουργίες συστήματος προαιρετικής ενεργοποίησης. Έλεγχος λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία BAW, μετρητής ωρών λειτουργίας, λειτουργία συλλέκτη με σωλήνες κενού, λειτουργία θερμοστάτη και ογκομέτρηση θερμότητας Είσοδοι: για 4 αισθητήρες θερμοκρασίας Pt1000 Έξοδοι: 1 ρελέ ημιαγωγού, 1 στάνταρ ρελέ Δίαυλος: VBus Τροφοδοσία: V~ Συνολική ικανότητα μεταγωγής: 4 (2) A ( ) V~ Τρόπος λειτουργίας: Τύπος 1.y Ικανότητα μεταγωγής ανά ρελέ: Ρελέ ημιαγωγού: 1 (1) A ( ) V~ Ηλεκτρομηχανικό ρελέ: 2 (1) A ( ) V~ 3

4 Παραδείγματα DeltaSol C/4 τυπικό ηλιακό σύστημα ηλιακό σύστημα με συμπληρωματική θέρμανση 1. Εγκατάσταση 1.1 Τοποθέτηση Οθόνη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πάντα αποσυνδέετε τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο από την τροφοδοσία πριν ανοίξετε το κουτί! Καπάκι Αγωγός καλωδίων με σφιγκτήρα 130 Πλήκτρο Ασφάλεια Ανάρτηση Βάση Η τοποθέτηση επιτρέπεται μόνο σε ξηρούς, εσωτερικούς χώρους. Δεν είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε επικίνδυνα σημεία και δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος πρέπει να μπορεί να τροφοδοτείται από διπολικό διακόπτη με διάκενο επαφής τουλάχιστον 3 mm. Τα καλώδια των αισθητήρων πρέπει να τοποθετηθούν ξεχωριστά από τα καλώδια σύνδεσης με το δίκτυο. 1. Ξεβιδώστε τη βίδα της πρόσοψης και βγάλτε την πρόσοψη πιέζοντάς τη προς τα κάτω κατά μήκος του κουτιού. 2. Σημαδέψτε το άνω σημείο ανάρτησης στον τοίχο, τρυπήστε και στερεώσετε την ούπα και τη βίδα που παρέχονται αφήνοντας το κεφάλι να προεξέχει. 3. Κρεμάστε το κουτί από το άνω σημείο ανάρτησης και σημαδέψτε το κάτω σημείο στερέωσης μέσω της οπής στο κιβώτιο ακροδεκτών (κέντρα 130 mm). Τρυπήστε και τοποθετήστε την κάτω ούπα. 4. Κρεμάστε το κουτί από το άνω σημείο ανάρτησης και στερεώστε το βιδώνοντας την κάτω βίδα. Ανάρτηση 4

5 1.2 Ηλεκτρική σύνδεση Η τροφοδοσία του ηλεκτρονικού εγκεφάλου πρέπει να πραγματοποιείται μέσω εξωτερικού διακόπτη ρεύματος Ασφάλεια (τελευταίο βήμα!) και η τάση τροφοδοσίας πρέπει να είναι V~ ( Hz). Εύκαμπτα καλώδια πρέπει να T2A V~ στερεώνονται στο κουτί με τον παρεχόμενο σφικτήρα και Hz DeltaSol IP 20 τις αντίστοιχες βίδες. C4 R1 N L R1 1 (1) A ( ) V~ Ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος είναι εξοπλισμένος με 2 ρελέ Temp. Sensor Pt1000 R2 2 (1) A ( ) V~ S1 S2 S3 S4 VBus N R2 N στα οποία μπορούν να συνδέονται φορτία όπως κυκλοφορητές, βαλβίδες κ.λπ.: Ρελέ 1 18 = αγωγός R1 17 = ουδέτερος αγωγός N Υποδοχές φορτίου 13 = ακροδέκτης γείωσης Υποδοχές αισθητήρα Υποδοχές γείωσης Η ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα! Εξαρτήματα υπό υψηλή τάση! Υποδοχές δικτύου Σημείωση: Ένα από τα ρελέ είναι ρελέ ημιαγωγού για έλεγχο των στροφών του κυκλοφορητή. Για τη σωστή λειτουργία απαιτείται ελάχιστο φορτίο 20 W (κατανάλωση ισχύος του φορτίου). Ο πυκνωτής από τον σάκο αξεσουάρ πρέπει να συνδεθεί παράλληλα με την αντίστοιχη έξοδο ρελέ εάν τροφοδοτεί βοηθητικά ρελέ, κινητήριες βαλβίδες, κ.λπ. Προσοχή: Οι ελάχιστες στροφές του κυκλοφορητή πρέπει να είναι ρυθμισμένες στο 100% όταν είναι συνδεδεμένα τα βοηθητικά ρελέ ή οι βαλβίδες Αντιστοίχηση ακροδεκτών Arr1 Ρελέ 2 16 = αγωγός R2 15 = ουδέτερος αγωγός N 14 = ακροδέκτης γείωσης Οι αισθητήρες θερμοκρασίας (S1 έως S4) πρέπει να συνδεθούν με τους παρακάτω ακροδέκτες (οποιαδήποτε πολικότητα): 1 / 2 = Αισθητήρας 1 (π.χ. αισθητήρας συλλέκτη 1) 3 / 4 = Αισθητήρας 2 (π.χ. αισθητήρας μπόιλερ 1) 5 / 6 = Αισθητήρας 3 (αισθητήρας θερμοκρασίας S3) 7 / 8 = Αισθητήρας 4 (π.χ. αισθητήρας μπόιλερ TRF) Η σύνδεση με το δίκτυο πραγματοποιείται στους ακόλουθους ακροδέκτες: 19 = ουδέτερος αγωγός N 20 = αγωγός L 12 = ακροδέκτης γείωσης Ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος είναι εξοπλισμένος με το VBus για τη μεταφορά δεδομένων και την παροχή ηλεκτρισμού σε εξωτερικές μονάδες. Η σύνδεση πραγματοποιείται στους δύο ακροδέκτες 9 και 10 που φέρουν τη σήμανση «VBus» (οποιαδήποτε πολικότητα).. Μία ή περισσότερες μονάδες VBus μπορούν να συνδεθούν μέσω αυτού του διαύλου δεδομένων: Θερμιδόμετρο Μεγάλη οθόνη / Smart Display Ημερολόγιο δεδομένων Τυπικό ηλιακό σύστημα με 1 μπόιλερ, 1 κυκλοφορητή και 3 αισθητήρες. Ο αισθητήρας S4 / TRF μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά για ογκομέτρηση θερμότητας. ΔΙΑΤ. 1 R1 S4 / TRF S1 S3 S2 Σύμβολο S1 S2 S3 S4 / TRF R1 Περιγραφή αισθητήρας συλλέκτη κάτω αισθητήρας μπόιλερ άνω αισθητήρας μπόιλερ (προαιρετικός) αισθητήρας για ογκομέτρηση θερμότητας (προαιρετικός) ηλιακός κυκλοφορητής 5

6 1.2.2 Αντιστοίχηση ακροδεκτών Διάτ. 2 Ηλιακό σύστημα με συμπληρωματική θέρμανσημε 1 μπόιλερ, 3 αισθητήρες και συμπληρωματική θέρμανση. Ο αισθητήρας S4 / TRF μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά για ογκομέτρηση θερμότητας. ΔΙΑΤ. 2 R1 S4 / TRF S1 S3 S2 R2 Σύμβολο S1 S2 S3 S4 / TRF R1 R2 Περιγραφή αισθητήρας συλλέκτη κάτω αισθητήρας μπόιλερ άνω αισθητήρας μπόιλερ / αισθητήρας θερμοστάτη αισθητήρας για ογκομέτρηση θερμότητας (προαιρετικός) ηλιακός κυκλοφορητής αντλία τροφοδότησης συμπληρωματικής θέρμανσης 2. Χειρισμός και λειτουργία 2.1 Πλήκτρα ρύθμισης προς τα εμπρός ΡΥΘΜΙΣΗ (λειτουργία επιλογής-/ ρύθμισης) προς τα πίσω Συνδέστε τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο με το δίκτυο. Ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος είναι σε φάση αρχικοποίησης. Ύστερα από αυτήν τη φάση, ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος είναι σε αυτόματη λειτουργία με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος είναι έτοιμος προς λειτουργία και, κανονικά, οι εργοστασιακές ρυθμίσεις θα εξασφαλίσουν σχεδόν βέλτιστη λειτουργία. Ο χειρισμός του ηλεκτρονικού εγκεφάλου γίνεται μέσω των 3 πλήκτρων κάτω από την οθόνη. Το πλήκτρο προς τα εμπρός (1) χρησιμοποιείται για την κύλιση προς τα εμπρός μέσα στο μενού ή για την αύξηση της τιμών ρύθμισης. Το πλήκτρο προς τα πίσω (2) χρησιμοποιείται παρομοίως για την κύλιση προς τα πίσω και για τη μείωση των τιμών. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία ρύθμισης, κυλήστε κάτω στο μενού οθόνης και πιέστε το πλήκτρο προς τα εμπρός (1) για 2 περίπου δευτερόλεπτα αφότου φτάσετε στο τελευταίο στοιχείο της οθόνης. Αν μια τιμή ρύθμισης εμφανίζεται στην οθόνη, εμφανίζεται το εικονίδιο. Τώρα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία ρύθμισης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο 3. Πιέστε τα πλήκτρα 1 και 2 για να επιλέξετε ένα κανάλι. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο 3, εμφανίζεται (αναβοσβήνοντας) ( -λειτουργία) Ρυθμίστε την απαιτούμενη τιμή πιέζοντας τα πλήκτρα 1 και 2. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο 3, για να εμφανιστεί μόνιμα, η ρυθμισμένη τιμή θα αποθηκευτεί.

7 2.2 Οθόνη παρακολούθησης συστήματος Η οθόνη παρακολούθησης συστήματος αποτελείται από 3 μέρη: Την ένδειξη καναλιού, τη γραμμή εικονιδίων και την οθόνη συστήματος (ενεργή διάταξη συστήματος). Οθόνη παρακολούθησης Ένδειξη καναλιού Ένδειξη καναλιού Η ένδειξη καναλιού αποτελείται από 2 γραμμές. Η πάνω γραμμή είναι αλφαριθμητική 16 ψηφίων (απεικόνιση κειμένου) για την εμφάνιση των ονομάτων καναλιών και των σημείων του μενού. Στην κάτω γραμμή 7 ψηφίων εμφανίζονται οι τιμές των καναλιών και οι παράμετροι ρύθμισης. Οι θερμοκρασίες και οι διαφορές θερμοκρασίας εμφανίζονται σε ή Γραμμή εικονιδίων Τα πρόσθετα εικονίδια της γραμμής εικονιδίων δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος. Γραμμή εικονιδίων Σύμβολο κανονικό ρελέ 1 ενεργό ρελέ 2 ενεργό θερμοστάτης μπόιλερ ενεργός / υπέρβαση ανώτατης θερμοκρασίας μπόιλερ λειτουργία αντιψυκτικής προστασίας ενεργή αναβοσβήνει λειτουργία ψύξης συλλέκτη ενεργή λειτουργία ψύξης επιστροφής ενεργή θερμοστάτης συλλέκτη ενεργός λειτουργία αντιψυκτικής προστασίας ενεργή απενεργοποίηση κινδύνου συλλέκτη ή απενεργοποίηση κινδύνου μπόιλερ + βλάβη αισθητήρα + χειροκίνητη λειτουργία αλλαγή ρύθμισης καναλιού λειτουργία SET Οθόνη συστήματος Οθόνη συστήματος Η οθόνη συστήματος (ενεργή διάταξη συστήματος) εμφανίζει το σχήμα που έχει επιλεγεί. Η οθόνη αποτελείται από διάφορα σύμβολα εξαρτημάτων του συστήματος, τα οποία - ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος - αναβοσβήνουν, εμφανίζονται μόνιμα ή "κρύβονται". 7

8 αισθητήρας άνω αισθητήρας μπόιλερ συλλέκτης 1 βαλβίδα κυκλοφορητές αισθητήρας πρόσθετο σύμβολο λειτουργίας του καυστήρα εναλλάκτης θερμότητας μπόιλερ μπόιλερ συμπληρωματική θέρμανση (με πρόσθετο σύμβολο) συλλέκτης με αισθητήρα συλλέκτη μπόιλερ με εναλλάκτη θερμότητας αισθητήρας θερμοκρασίας κυκλοφορητής συμπληρωματική θέρμανση με σύμβολο καυστήρα 2.3 Κωδικοί που αναβοσβήνουν Τα σύμβολα κυκλοφορητή αναβοσβήνουν κατά τη διάρκεια της αρχικοποίησης Τα σύμβολα αισθητήρα αναβοσβήνουν όταν είναι επιλεγμένο το αντίστοιχο κανάλι οθόνης αισθητήρα. Τα σύμβολα αισθητήρα αναβοσβήνουν σε περίπτωση βλάβης του αισθητήρα. Το σύμβολο καυστήρα αναβοσβήνει όταν η συμπληρωματική θέρμανση είναι ενεργή. 8

9 3. Θέση σε λειτουργία Όταν ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά, πρέπει να επιλεγεί πρώτα η διάταξη συστήματος (1) προς τα εμπρός (3) ΡΥΘΜΙΣΗ (λειτουργία επιλογής / ρύθμισης) (2) προς τα πίσω 1. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία. Ύστερα από την αρχικοποίηση, ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος είναι στην αυτόματη λειτουργία με τις τυπικές ρυθμίσεις. Το προγραμματισμένο εκ των προτέρων σχήμα συστήματος είναι Διάτ επιλέξτε το κανάλι ρύθμισης Διάτ. - περάστε στη λειτουργία (βλ. 2.1) - επιλέξτε τη διάταξη συστήματος μέσω του αριθμού ευρετηρίου Διάτ. - αποθηκεύστε τη ρύθμιση πιέζοντας το πλήκτρο Τώρα ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος είναι έτοιμος προς λειτουργία με τυπικές ρυθμίσεις που ταιριάζουν με το εν λόγω σύστημα και συνήθως οι εργοστασιακές ρυθμίσεις θα εξασφαλίσουν σχεδόν βέλτιστη λειτουργία. ΔΙΑΤ. 1 ΔΙΑΤ. 2 Επισκόπηση των διατάξεων συστήματος: Διάτ. 1 : τυπικό ηλιακό σύστημα Διάτ. 2 : ηλιακό σύστημα με συμπληρωματική θέρμανση 9

10 4. Παράμετροι ελέγχου και κανάλια ένδειξης 4.1 Επισκόπηση καναλιών Υπόμνημα: x. Αντίστοιχο κανάλι είναι διαθέσιμο. x* Αντίστοιχο κανάλι είναι διαθέσιμο όταν η αντίστοιχη επιλογή είναι ενεργοποιημένη Λάβετε υπόψη ότι: Μόνο αν συνδεθούν αισθητήρες θερμοκρασίας θα εμφανιστούν S3 και S4. Μόνο αν η επιλογή "ογκομέτρηση θερμότητας" είναι ενεργοποιημένη (OHQM) θα είναι διαθέσιμο το αντίστοιχο κανάλι. Μόνο αν η επιλογή "ογκομέτρηση θερμότητας" είναι απενεργοποιημένη (OHQM) θα είναι διαθέσιμο το αντίστοιχο κανάλι. MEDT Μόνο αν χρησιμοποιείται αντιψυκτικό (MEDT) εκτός από νερό ή Tyfocor LS / G-LS (MEDT 0 ή 3), θα εμφανίζεται το κανάλι συγκέντρωσης αντιψυκτικού (MED%). κανάλι ARR 1 2* περιγραφή Σελίδα COL x. x. θερμοκρασία συλλέκτη 1 11 TST x. θερμοκρασία μπόιλερ 1 11 TSTL x. θερμοκρασία μπόιλερ 1 κάτω 11 TSTU x. θερμοκρασία μπόιλερ 1 άνω 11 S3 x. αισθητήρας θερμοκρασίας 3 11 TRF αισθητήρας επιστροφής 11 θερμοκρασίας S4 αισθητήρας θερμοκρασίας 4 11 n % x. ρελέ ταχύτητας 1 11 n1 % x. ρελέ ταχύτητας 1 11 h P x. ώρες λειτουργίας ρελέ 1 11 h P1 x. ώρες λειτουργίας ρελέ 1 11 h P2 x. ώρες λειτουργίας ρελέ 2 11 kwh ποσότητα θερμότητας kwh 12 MWh ποσότητα θερμότητας MWh 12 ώρα ώρα ρολογιού 11 ANL 1-2 διάταξη DT O x. x. διαφορά θερμοκρασίας 12 ενεργοποίησης DT-F x. x. διαφορά θερμοκρασίας 12 απενεργοποίησης DT S x. x. ρύθμιση διαφοράς θερμοκρασίας 13 RIS x. x. αύξηση 13 S MX x. x. μέγιστη θερμοκρασία μπόιλερ 13 1 EM x. x. θερμοκρασία έκτακτης ανάγκης συλλέκτη ARR κανάλι 1 2 περιγραφή Σελίδα OCX x. x. επιλογή "ψύξη συλλέκτη" συλλέκτη 1 13 CMX x* x* μέγιστη θερμοκρασία συλλέκτη 13 1 OCN x. x. επιλογή "ελάχιστος περιορισμός"συλλέκτη 1 14 CMN x* x* ελάχιστη θερμοκρασία 14 συλλέκτη 1 OKF x. x. επιλογή "προστασία από 14 πάγο" συλλέκτη 1 CFR x* x* θερμοκρασία προστασίας 14 από πάγο συλλέκτη 1 OREC x. x. επιλογή "ψύξη επιστροφής" 14 O TC x. x. επιλογή "συλλέκτης σωλήνα" 14 AH O x. ώρα ενεργοποίησης θερμοκρασίας 15 θερμοστάτη 1 AH F x. ώρα απενεργοποίησης θερμοκρασίας 15 θερμοστάτη 1 t1o x. ώρα ενεργοποίησης 1 θερμοστάτη 15 t1f x. ώρα απενεργοποίησης 1 15 θερμοστάτη t2o x. ώρα ενεργοποίησης 2 θερμοστάτη 15 t2f x. ώρα απενεργοποίησης 2 15 θερμοστάτη t2o x. ώρα ενεργοποίησης 3 θερμοστάτη 15 t3f x. ώρα απενεργοποίησης 3 15 θερμοστάτη OHQM x. επιλογή "ογκομέτρηση θερμότητας" 12 FMAX Μέγιστος ρυθμός ροής 12 MEDT τύπος αντιψυκτικού 12 MED% MEDT MEDT συγκέντρωση αντιψυκτικού 12 nmn x. ρελέ ελάχιστης ταχύτητας 1 15 n1mn x. ρελέ ελάχιστης ταχύτητας 1 15 Τεχνολογίες x. χειροκίνητη λειτουργία ρελέ 1 15 και τεχνικές εγγραφής HND1 x. χειροκίνητη λειτουργία ρελέ 1 15 HND2 x. χειροκίνητη λειτουργία ρελέ 2 15 LANG x. x. γλώσσα 16 PROG XX.XX αριθμός προγράμματος ΕΚΔ. X.XX αριθμός έκδοσης

11 4.1.1 Θερμοκρασία συλλέκτη ΣΥΛ: Θερμοκρασία συλλέκτη Περιοχή ενδείξεων: C Εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία του συλλέκτη. COL : θερμοκρασία συλλέκτη Θερμοκρασίες μπόιλερ TST, TSTL, TSTU: Θερμοκρασία του μπόιλερ Περιοχή ενδείξεων: C Αισθητήρες 3 και 4 S3, S4: Θερμοκρασίες αισθητήρα Περιοχή ενδείξεων: C Εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία του μπόιλερ. TST : θερμοκρασία του μπόιλερ TSPL : θερμοκρασία του κάτω μέρους του μπόιλερ TSPU : θερμοκρασία του άνω μέρους του μπόιλερ Εμφάνιση της τρέχουσας θερμοκρασίας στον αντίστοιχο πρόσθετο αισθητήρα (χωρίς λειτουργία ελέγχου). S3 : αισθητήρας θερμοκρασίας 3 S4 : αισθητήρας θερμοκρασίας 4 Λάβετε υπόψη ότι: Μόνο αν συνδεθούν αισθητήρες θερμοκρασίας θα εμφανιστούν S3 και S Άλλες θερμοκρασίες TRF: Άλλες μετρημένες θερμοκρασίες Περιοχή ενδείξεων: C Στροφές κυκλοφορητή n %, n1 %: Τωρινές στροφές του κυκλοφορητή Περιοχή ενδείξεων: % Εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία στον αισθητήρα. TRF : θερμοκρασία - επιστροφή Εμφάνιση των τωρινών στροφών του κυκλοφορητή. n % : τωρινές στροφές του κυκλοφορητή (σύστημα 1 κυκλοφορητή) n1 % : τωρινές στροφές του κυκλοφορητή κυκλοφορητής Μετρητής ωρών λειτουργίας Ο μετρητής ωρών λειτουργίας συσσωρεύει τις ηλιακές ώρες λειτουργίας του αντίστοιχου ρελέ (h P / h P1 / h h P / h P1 / h P2: P2). Εμφανίζονται ολόκληρες ώρες. Μετρητής ωρών λειτουργίας Οι συσσωρευμένες ώρες λειτουργίας μπορούν να μηδενιστούν. Μόλις επιλεγεί ένα κανάλι ωρών λειτουρ- Κανάλι ένδειξης γίας, εμφανίζεται το σύμβολο. Πιέστε το πλήκτρο SET (3) για 2 περίπου δευτερόλεπτα για να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία RESET του μετρητή. Το σύμβολο οθόνης θα αναβοσβήνει και οι ώρες λειτουργίας θα ρυθμιστούν σε 0. Επιβεβαιώστε το μηδενισμό με το πλήκτρο για να ολοκληρωθεί. Για να διακόψετε τη διαδικασία RESET μην πιέσετε κανένα πλήκτρο για 5 περίπου δευτερόλεπτα. Η οθόνη επανέρχεται στη λειτουργία ένδειξης Ώρα Σε αυτό το κανάλι εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα. Πιέστε το πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα. Τότε θα εμφανιστούν οι ώρες. Πιέστε πάλι το πλήκτρο. Τότε θα εμφανιστούν τα λεπτά (αναβοσβήνοντας). Για να ρυθμίσετε την ώρα χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 1 και 2 και για να την αποθηκεύσετε πιέστε το πλήκτρο. 11

12 4.1.8 Ογκομέτρηση θερμότητας OHQM: Ογκομέτρηση θερμότητας OFF... ON OFF FMAX: Ρυθμός ροής σε l/ min , σε βήματα του 0,1 6,0 MEDT: Τύπος αντιψυκτικού Η ογκομέτρηση θερμότητας είναι δυνατή με χρήση ροομέτρου. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ενεργοποιηθεί η επιλογή "ογκομέτρηση θερμότητας OHQM ". Ο ρυθμός ροής πρέπει να διαβαστεί από το ροόμετρο (l/min) και να ρυθμιστεί στο κανάλι FMAX. Ο τύπος αντιψυκτικού και η συγκέντρωση στο μέσο μεταφοράς θερμότητας πρέπει να ρυθμιστούν στα κανάλια MEDT και MED%. Τύπος αντιψυκτικού: 0 : νερό 1 : προπυλενογλυκόλη 2 : αιθυλενογλυκόλη 3 : Tyfocor LS / G-LS MED%: Συγκέντρωση αντιψυκτικού σε (κατ' όγκο- ) % Όταν χρησιμοποιείται MEDT 0 ή 3, η παράμετρος MED% είναι "κρυμμένη" kwh/mwh:ποσότητα θερμότητας kwh / MWh Κανάλι ένδειξης Ο ρυθμός ροής καθώς και οι αισθητήρες αναφοράς S1 (ροή) και S4 (επιστροφή) χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ποσότητας θερμότητας που παρέχεται. Εμφανίζεται σε kwh στο κανάλι kwh και σε MWh στο κανάλι MWh. Η συνολική ποσότητα θερμότητας προκύπτει από το άθροισμα των δύο τιμών. Οι συσσωρευμένες ώρες λειτουργίας μπορούν να μηδενιστούν. Μόλις επιλεγεί ένα από τα κανάλια απεικόνισης της ποσότητας θερμότητας, το σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο SET (3) για 2 περίπου δευτερόλεπτα για να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία RESET του μετρητή. Το σύμβολο οθόνης θα αναβοσβήνει και η τιμή της ποσότητας θερμότητας θα ρυθμιστεί σε 0. Επιβεβαιώστε το μηδενισμό με το πλήκτρο για να ολοκληρωθεί. Για να διακόψετε τη διαδικασία RESET μην πιέσετε κανένα πλήκτρο για 5 περίπου δευτερόλεπτα. Η οθόνη επανέρχεται στη λειτουργία ένδειξης Ρύθμιση ΔT DT O: Διαφορά θερμοκρασίας ενεργοποίησης. 1, ,0 K 6.0 DT F: Διαφορά θερμοκρασίας απενεργοποίησης 0, ,5 K Εργοστασιακή ρύθμιση 4.0 K Λάβετε υπόψη ότι: Η διαφορά θερμοκρασίας ενεργοποίησης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 K υψηλότερη από τη διαφορά θερμοκρασίας απενεργοποίησης. Αυτή η λειτουργία είναι ένας πρότυπος διαφορικός έλεγχος. Αν προσεγγιστεί το διαφορικό ενεργοποίησης (DT O), ο κυκλοφορητής ενεργοποιείται. Ο κυκλοφορητής λειτουργεί με ταχύτητα 100% για 10 δευτερόλεπτα. Μετά από αυτό το διάστημα, ο κυκλοφορητής λειτουργεί με τις ελάχιστες στροφές κυκλοφορητή (nmn = 30 %). η διαφορά θερμοκρασίας φτάσει τη ρυθμισμένη τιμή (DT S), οι στροφές του κυκλοφορητή θα αυξηθούν κατά ένα βήμα (10%). Εάν η διαφορά αυξηθεί κατά 2 K (RIS), οι στροφές του κυκλοφορητή θα αυξηθούν κατά 10 % αντίστοιχα, μέχρι να επιτευχθούν οι μέγιστες στροφές κυκλοφορητή 100 %. Η απόκριση του ελεγκτή μπορεί να προσαρμοστεί μέσω της παραμέτρου Αύξηση. Αν η διαφορά θερμοκρασίας πέσει κάτω από τη ρυθμισμένη διαφορά θερμοκρασίας απενεργοποίησης (DT F), ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος απενεργοποιείται. 12

13 DT S: Ρύθμιση διαφοράς θερμοκρασίας 1, ,0 K 10,0 K RIS Αύξηση K 2 K Μέγιστη θερμοκρασία μπόιλερ S MX: Μέγιστη θερμοκρασία μπόιλερ ο C 60 ο C Οριακή θερμοκρασία συλλέκτη Τερματισμός έκτακτης ανάγκης του συλλέκτη EM: Θερμοκρασία τερματισμού έκτακτης ανάγκης του συλλέκτη ο C 140 ο C Ψύξη συστήματος OCX: Επιλογή "ψύξη συστήματος" ΘΕΣΗ OFF... ΘΕΣΗ ON OFF Αν γίνει υπέρβαση της μέγιστης θερμοκρασίας που έχει ρυθμιστεί, το μπόιλερ δεν θα φορτώνεται πλέον για να αποφευχθεί η ζημιά που προκαλείται από υπερθέρμανση. Αν γίνει υπέρβαση της μέγιστης θερμοκρασίας μπόιλερ, στην οθόνη εμφανίζεται (αναβοσβήνοντας). Σημείωση: Ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος είναι εξοπλισμένος με λειτουργία τερματισμού έκτακτης ανάγκης του μπόιλερ, η οποία εμποδίζει το μπόιλερ να φορτώνεται όταν η θερμοκρασία του μπόιλερ υπερβεί τους 95 C. Αν γίνει υπέρβαση της θερμοκρασίας τερματισμού έκτακτης ανάγκης του συλλέκτη που έχει ρυθμιστεί (EM), ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος θα απενεργοποιήσει τον ηλιακό κυκλοφορητή (R1) για να προστατεύσει το σύστημα από την υπερθέρμανση (τερματισμός έκτακτης ανάγκης του συλλέκτη). Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 140 C αλλά μπορεί να μεταβληθεί εντός της περιοχής ρύθμισης C. Αν γίνει υπέρβαση της θερμοκρασίας, θα εμφανιστεί (αναβοσβήνοντας) στην οθόνη. Αν προσεγγιστεί η μέγιστη θερμοκρασία μπόιλερ που έχει ρυθμιστεί, το σύστημα ακινητοποιείται. Αν η θερμοκρασία του συλλέκτη αυξηθεί στη μέγιστη θερμοκρασία συλλέκτη που έχει ρυθμιστεί (CMX), ενεργοποιείται ο ηλιακός κυκλοφορητής μέχρι η θερμοκρασία του συλλέκτη να πέσει κάτω από τη μέγιστη θερμοκρασία συλλέκτη. Η θερμοκρασία του μπόιλερ επιτρέπεται να αυξηθεί (δευτερεύουσα ενεργή μέγιστη θερμοκρασία μπόιλερ), αλλά μόνο μέχρι τους 95 C (τερματισμός έκτακτης ανάγκης του μπόιλερ). CMX: Μέγιστη θερμοκρασία συλλέκτη C 120 ο C Αν είναι επιπροσθέτως ενεργοποιημένο το OREC: Αν η θερμοκρασία του μπόιλερ είναι υψηλότερη από τη μέγιστη θερμοκρασία του μπόιλερ (S MX) και αν η θερμοκρασία του συλλέκτη είναι τουλάχιστον 5 K κάτω από τη θερμοκρασία του μπόιλερ, το ηλιακό σύστημα παραμένει ενεργοποιημένο μέχρι το μπόιλερ να ψυχθεί κάτω από τη μέγιστη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί (S MX) μέσω του συλλέκτη και των σωληνώσεων. Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ψύξης συστήματος, στην οθόνη εμφανίζεται (αναβοσβήνοντας). Λόγω της λειτουργίας ψύξης, το σύστημα θα έχει μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας κατά τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού και εξασφαλίζει τη θερμική εκτόνωση του πεδίου του συλλέκτη και του ρευστού μεταφοράς θερμότητας. 13

14 Επιλογή "ελάχιστη λειτουργία συλλέκτη" OCN: Ελάχιστη λειτουργία συλλέκτη OFF / ON OFF CMN: Ελάχιστη θερμοκρασία συλλέκτη C 10 C Λειτουργία αντιψυκτικής προστασίας OCF: Αντιψυκτική λειτουργία OFF / ON OFF CFR: Θερμοκρασία αντιψυκτικής προστασίας C 4,0 ο C Ελάχιστη θερμοκρασία συλλέκτη είναι η ελάχιστη θερμοκρασία που πρέπει να υπερβληθεί για να ενεργοποιηθεί ο ηλιακός κυκλοφορητής (R1). Η ελάχιστη θερμοκρασία εμποδίζει τον κυκλοφορητή να ενεργοποιείται υπερβολικά συχνά σε χαμηλές θερμοκρασίες συλλέκτη. Αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από την ελάχιστη θερμοκρασία, στην οθόνη εμφανίζεται (αναβοσβήνοντας). Η λειτουργία αντιψυκτικής προστασίας ενεργοποιεί το κύκλωμα φόρτωσης ανάμεσα στο συλλέκτη και το μπόιλερ όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τη θερμοκρασία αντιψυκτικής προστασίας που έχει ρυθμιστεί. Αυτό προστατεύει το ρευστό από το πάγωμα ή την πήξη. Αν γίνει υπέρβαση της θερμοκρασίας αντιψυκτικής προστασίας που έχει ρυθμιστεί κατά 1 C, το κύκλωμα φόρτωσης θα απενεργοποιηθεί. Σημείωση: Επειδή αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί την περιορισμένη ποσότητα θερμότητας του μπόιλερ, η λειτουργία αντιψυκτικής προστασίας πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιοχές με λίγες ημέρες με θερμοκρασία γύρω από το μηδέν Λειτουργία ψύξης επιστροφής Αν προσεγγιστεί η μέγιστη θερμοκρασία μπόιλερ που έχει ρυθμιστεί (S MX), ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος αφήνει τον ηλιακό κυκλοφορητή να λειτουργεί, για να απο- OREC: Ψύξη επιστροφής φευχθεί η υπερθέρμανση του συλλέκτη. Η θερμοκρασία του μπόιλερ επιτρέπεται να αυξηθεί, αλλά μόνο OFF... ON μέχρι τους 95 C (τερματισμός έκτακτης ανάγκης του OFF μπόιλερ). Ο ηλιακός κυκλοφορητής ενεργοποιείται το συντομότερο δυνατό (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες). Απενεργοποιείται όταν το μπόιλερ ψυχθεί στη μέγιστη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί μέσω του συλλέκτη και των σωληνώσεων Λειτουργία συλλέκτη με σωλήνες κενού Αν οι ηλεκτρονικός εγκέφαλος ανιχνεύσει αύξηση στη θερμοκρασία του συλλέκτη κατά 2 K σε σύγκριση με τη O TC: θερμοκρασία συλλέκτη που είχε αποθηκευτεί προηγουμένως, ο ηλιακός κυκλοφορητής θα ενεργοποιηθεί για Λειτουργία συλλέκτη με σωλήνες κενού 30 περίπου δευτερόλεπτα για να ανιχνευτεί η θερμοκρασία του ρευστού. Μετά από αυτό, η τρέχουσα θερ- ΘΕΣΗ OFF... ΘΕΣΗ ON μοκρασία του συλλέκτη θα αποθηκευτεί ως η νέα τιμή OFF αναφοράς. Αν γίνει υπέρβαση της μετρημένης θερμοκρασίας (νέα τιμή αναφοράς) κατά 2 K, ο ηλιακός κυκλοφορητής θα λειτουργήσει για 30 δευτερόλεπτα. Αν γίνει υπέρβαση της διαφοράς ενεργοποίησης ανάμεσα στο συλλέκτη και το μπόιλερ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ηλιακού κυκλοφορητή ή της ακινητοποίησης του συστήματος, ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος θα περάσει αυτόματα σε ηλιακή φόρτιση. Αν η θερμοκρασία του συλλέκτη μειωθεί κατά 2 K κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης, η τιμή ενεργοποίησης για τη λειτουργία συλλέκτη με σωλήνες κενού θα υπολογιστεί εκ νέου. 14

15 Λειτουργία θερμοστάτη (Διάτ. = 2) συμπληρωματική θέρμανση χρήση πλεονάσματος θερμότητας Η λειτουργία θερμοστάτη είναι ανεξάρτητη από την ηλιακή λειτουργία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του πλεονάσματος ενέργειας ή για συμπληρωματική θέρμανση. AH O < AH F λειτουργία θερμοστάτη για συμπληρωματική θέρμανση AH O > AH F λειτουργία θερμοστάτη για τη χρήση του πλεονάσματος ενέργειας Όταν η 2η έξοδος ρελέ είναι ενεργή, εμφανίζεται. AH O: Θερμ. ενεργοποίησης του θερμοστάτη. 0, ,0 C 40,0 ο C t1 O, t2 O, t3 O: Ώρα ενεργοποίησης του θερμοστάτη 00: :45 00:00 AH F: Θερμ. απενεργοποίησης του θερμοστάτη. 0, ,0 C 45,0 C t1 F, t2 F, t3 F: Ώρα απενεργοποίησης του θερμοστάτη 00: :45 00:00 Για να μπλοκαριστεί η λειτουργία του θερμοστάτη για μια ορισμένη χρονική περίοδο, υπάρχουν 3 χρονικά πλαίσια t1... t3. Αν η λειτουργία πρέπει να ενεργοποιηθεί μόνο μεταξύ π.χ. 6:00 και 9:00, ρυθμίστε το t1 O στο 6:00 και το t1 F στο 09:00. Η λειτουργία του θερμοστάτη είναι συνεχώς ενεργοποιημένη (εργοστασιακή ρύθμιση). Αν όλα τα χρονικά πλαίσια ρυθμιστούν στο 00:00, η λειτουργία του θερμοστάτη είναι συνεχώς ενεργοποιημένη (εργοστασιακή ρύθμιση) Έλεγχος στροφών κυκλοφορητή Μια σχετική ελάχιστη ταχύτητα κυκλοφορητή εντοπίζεται στην έξοδο R1 μέσω του καναλιού ρύθμισης nmn. nmn: Έλεγχος στροφών κυκλοφορητή Όταν χρησιμοποιούνται φορτία τα οποία δεν διαθέ- ΠΡΟΣΟΧΗ: τουν έλεγχο στροφών (π.χ. βαλβίδες), η τιμή πρέπει να αλλάξει σε 100 % για να απενεργοποιηθεί ο 30 έλεγχος στροφών κυκλοφορητή Τρόπος λειτουργίας HAND / HND1 / HND2: Τρόπος λειτουργίας OFF, AUTO, ON AUTO Για εργασίες ελέγχου και επισκευής, ο τρόπος λειτουργίας του ηλεκτρονικού εγκεφάλου μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα. Για το σκοπό αυτό, επιλέξτε την τιμή ρύθμισης HAND / HND1 / HND2. Μπορούν να εκτελεστούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις: HAND / HND1 / HND2 τρόπος λειτουργίας OFF : ρελέ απενεργοποιημένο (αναβοσβήνει) + AUTO : ρελέ σε αυτόματη λειτουργία ON : ρελέ ενεργοποιημένο (αναβοσβήνει) + 15

16 Γλώσσα (LANG) Σε αυτό το κανάλι είναι διαθέσιμες διάφορες γλώσσες. LANG: de : Γερμανικά Επιλογή γλώσσας En : Αγγλικά It : Ιταλικά de, En, It, Fr Fr : Γαλλικά En 5. Αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλεια T4A Αν παρουσιαστεί δυσλειτουργία, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στην οθόνη του ηλεκτρονικού εγκεφάλου: Σύμβολο προειδοποίησης DeltaSol C4 IP 20 R1 1 (1) A ( ) V~ Temp. Sensor Pt1000 R2 2 (1) A ( ) V~ S1 S2 S3 S4 VBus T2A V~ Hz R1 N L N R2 N και το σύμ- Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο βολο. Ελάττωμα αισθητήρα. Στο αντίστοιχο κανάλι ένδειξης του αισθητήρα αντί της θερμοκρασίας εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος Διακοπή γραμμής. Ελέγξτε τη γραμμή. Βραχυκύκλωμα. Ελέγξτε τη γραμμή. Οι αποσυνδεδεμένοι αισθητήρες θερμοκρασίας Pt1000 μπορούν να ελεγχθούν με ωμόμετρο. Παρακάτω απαριθμούνται οι τιμές αντίστασης που αντιστοιχούν σε διάφορες θερμοκρασίες. Τιμές αντίστασης των αισθητήρων Pt

17 5.1 Διάφορα Ο κυκλοφορητής έχει υπερθερμανθεί, αλλά δεν γίνεται μεταφορά θερμότητας από το συλλέκτη στο μπόιλερ, η ροή τροφοδοσίας και η ροή επιστροφής έχουν την ίδια θερμοκρασία. Πιθανώς να υπάρχει επίσης φυσαλίδα στις γραμμές. Ο κυκλοφορητής ξεκινά για λίγο, απενεργοποιείται, ενεργοποιείται ξανά, κ.λπ. ( ταλάντωση ηλεκτρονικού εγκεφάλου ) Αέρας στο σύστημα; Είναι το κύκλωμα του συλλέκτη φραγμένο στην παγίδα σκόνης; Εξαερώστε το σύστημα. Αυξήστε την πίεση του συστήματος τουλάχιστον στη στατική πρωτογενή πίεση συν 0,5 bar. Αν είναι απαραίτητο αυξήστε την πίεση, ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τον κυκλοφορητή για λίγη ώρα. Καθαρίστε την παγίδα σκόνης Είναι η διαφορά θερμοκρασίας στον ηλεκτρονικό εγκέφαλο πολύ μικρή; Εσφαλμένη θέση του αισθητήρα συλλέκτη; Έλεγχος αξιοπιστίας της ειδικής λειτουργίας του συλλέκτη με σωλήνες κενού; Αλλάξτε αντίστοιχα τη T ενεργοποίησης και τη T απενεργοποίησης ΟΚ Τοποθετήστε τον αισθητήρα του συλλέκτη σε ηλιακή ροή τροφοδοσίας (θερμότερη έξοδος συλλέκτη). Χρησιμοποιήστε το βυθιζόμενο χιτώνιο του αντίστοιχου συλλέκτη. Ο κυκλοφορητής ξεκινά πολύ αργά και σύντομα σταματά να λειτουργεί. Η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο μπόιλερ και το συλλέκτη αυξάνεται θεαματικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Το κύκλωμα του συλλέκτη δεν μπορεί να εκκενώσει τη θερμότητα. Διαφορά θερμοκρασίας ενεργοποίησης T ενεργοποίησης πολύ μεγάλη; Κακή τοποθέτηση αισθητήρα συλλέκτη (π.χ. αισθητήρας επαφής αντί για αισθητήρα με βυθιζόμενο χιτώνιο); Αλλάξτε αντίστοιχα τη T ενεργοποίησης και τη T απενεργοποίησης Εάν χρειάζεται, ενεργοποιήστε τη λειτουργία συλλέκτη σωλήνα. ΟΚ Ο κυκλοφορητής κυκλώματος συλλέκτη είναι ελαττωματικός; Ο εναλλάκτης θερμότητας έχει πιάσει άλατα; Ο εναλλάκτης θερμότητας έχει φραγεί; Έλεγχος / αντικατάσταση Αφαίρεση αλάτων Καθαρισμός Εναλλάκτης θερμότητας πολύ μικρός; Αντικαταστήστε τον με άλλον σωστού μεγέθους. 17

18 Τα μπόιλερ ψυχραίνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο κυκλοφορητής του κυκλώματος του συλλέκτη λειτουργεί τη νύχτα; Η θερμοκρασία του συλλέκτη τη νύχτα είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Επαρκεί η μόνωση του μπόιλερ; Ελέγξτε τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού εγκεφάλου Ελέγξτε τη διάταξη προστασίας της ροής επιστροφής στη ροή τροφοδοσίας και τη ροή επιστροφής σε σχέση με τη λειτουργική αποτελεσματικότητα. Ενισχύστε τη μόνωση. a Ελέγξτε τη διάταξη προστασίας της ροής επιστροφής στην κυκλοφορία ζεστού νερού- ΟΚ Η κυκλοφορία λόγω βαρύτητας στη γραμμή κυκλοφορίας είναι πολύ δυνατή. Εισάγετε μια δυνατότερη βαλβίδα στη διάταξη προστασίας της ροής επιστροφής ή μια ηλεκτρική βαλβίδα 2 θυρών πίσω από τον κυκλοφορητή. Στη λει- b Ελέγξτε επίσης τους κυκλοφορητές οι οποίοι συνδέονται με το ηλιακό μπόιλερ. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε. τουργία κυκλοφορητή, η βαλβίδα 2 θυρών είναι ανοιχτή, διαφορετικά είναι κλειστή, συνδέστε παράλληλα τον κυκλοφορητή και τη βαλβίδα 2 θυρών. Ενεργοποιήστε πάλι την κυκλοφορία! Η μόνωση του μπόιλερ είναι αρκετά κοντά στο μπόιλερ; Αντικαταστήστε ή ενισχύστε τη μόνωση. Ο ηλιακός κυκλοφορητής δεν λειτουργεί παρόλο που ο συλλέκτης είναι σημαντικά θερμότερος από το μπόιλερ. Είναι μονωμένες οι συνδέσεις μπόιλερ; Ροή ζεστού νερού προς τα πάνω; Μονώστε τις συνδέσεις. Αλλάξτε τη σύνδεση και κάντε το νερό να ρέει προς το πλάι ή μέσω σιφονιού (τόξο προς τα κάτω ). Λιγότερες απώλειες μπόιλερ τώρα; Εκκινείται ο κυκλοφορητής σε χειροκίνητη λειτουργία; Το ρεύμα του κυκλοφορητή αποδεσμεύεται από τον ηλεκτρονικό εγκέφαλο; Η ρυθμισμένη διαφορά θερμοκρασίας για την εκκίνηση του κυκλοφορητή είναι πολύ υψηλή. Επιλέξτε την αντίστοιχη ρύθμιση Έχει κολλήσει ο κυκλοφορητής; Η κυκλοφορία ζεστού νερού λειτουργεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα; Απενεργοποιήστε τον κυκλοφορητή και τη βαλβίδα φραγής για 1 νύχτα. Λιγότερες απώλειες μπόιλερ; a Χρησιμοποίησε τον κυκλοφορητή με χρονοδιακόπτη και θερμοστάτη απενεργοποίησης (ενεργειακά αποδοτική κυκλοφορία) Ελέγξτε τους κυκλοφορητές του κυκλώματος συμπληρωματικής θέρμανσης σύμφωνα με τη νυχτερινή λειτουργία και το ελάττωμα της διάταξης προστασίας της ροής επιστροφής. Λύθηκε το πρόβλημα; ΟΚ Είναι εντάξει οι ασφάλειες του ηλεκτρονικού εγκεφάλου; Αντικαταστήστε τις ασφάλειες. Στρέψτε τον άξονα του κυκλοφορητή χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι. Τώρα μπορεί να κινηθεί; Ο κυκλοφορητής είναι ελαττωματικός; - αντικαταστήστε τον. Ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος ενδέχεται να είναι ελαττωματικός - αντικαταστήστε τον. 18 b

19 6. Αξεσουάρ Αισθητήρες Η σειρά προϊόντων μας περιλαμβάνει αισθητήρες θερμοκρασίας υψηλής ακρίβειας από λευκόχρυσο, αισθητήρες με βίδα με επίπεδο κεφάλι, αισθητήρες θερμοκρασίας περιβάλλοντος, αισθητήρες θερμοκρασίας εσωτερικών χώρων, κυλινδρικούς αισθητήρες clip-on και αισθητήρες ακτινοβολίας, που χρησιμοποιούνται επίσης σαν πλήρεις αισθητήρες με θήκη αισθητήρα. Διάταξη προστασίας από υπέρταση Σας συνιστούμε αυστηρά να εγκαταστήσετε τη διάταξη προστασίας από υπέρταση για να αποφύγετε τυχόν βλάβες από υπέρταση στο συλλέκτη (π.χ. από αστραπές). Ροόμετρο Αν σας ενδιαφέρει να εξισορροπήσετε την ποσότητα θερμότητας, χρειάζεστε ένα ροόμετρο για τη μέτρηση της ροής όγκου στο σύστημά σας. 19

20 Διανέμεται από: RESOL - Elektronische Regelungen GmbH Heiskampstraße Hattingen / Germany Τηλ.: +49 (0) 2324 / Φαξ: +49 (0) 2324 / Σημαντική ανακοίνωση: Φροντίσαμε ιδιαίτερα τα κείμενα και τα σχέδια αυτών των οδηγιών να δημιουργηθούν με την καλύτερη δυνατή γνώση και κοινή αποδοχή. Επειδή δεν μπορούν να αποκλειστούν τυχόν λάθη, λάβετε υπόψη ότι: Ως βάση του δικού σας έργου θα πρέπει να λάβετε αποκλειστικά υπόψη τους δικούς σας υπολογισμούς και τα δικά σας σχέδια σε συνδυασμό με τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα και τις προδιαγραφές DIN. Τα σχέδια και τα κείμενα που δημοσιεύουμε αποτελούν απλώς παραδείγματα εφαρμογών, συνεπώς αποποιούμεθα την οποιαδήποτε ευθύνη για την πληρότητά τους. Μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο με δική σας ευθύνη. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για ανακριβείς, ελλιπείς ή εσφαλμένες πληροφορίες, καθώς και τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί εξ αυτών. Ανατύπωση / αντιγραφή Οι παρούσες οδηγίες τοποθέτησης και χειρισμού με όλο το περιεχόμενό τους προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση τους χωρίς την άδεια της εταιρίας RESOL - Elektronische Regelungen GmbH. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για αντίγραφα, μεταφράσεις, παραγωγές μικροφίλμ και αποθήκευση σε ηλεκτρονικά μέσα. Συντάκτης: RESOL - Elektronische Regelungen GmbH Λάβετε υπόψη ότι: Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από το πρωτότυπο προϊόν. 20

D e lt a S o l C/3 *48006280* Τοποθέτηση Σύνδεση Χειρισμός Αντιμετώπιση προβλημάτων Παραδείγματα. Manual

D e lt a S o l C/3 *48006280* Τοποθέτηση Σύνδεση Χειρισμός Αντιμετώπιση προβλημάτων Παραδείγματα. Manual RESOL D e lt a S o l C/3 *48006280* 48006280 Τοποθέτηση Σύνδεση Χειρισμός Αντιμετώπιση προβλημάτων Παραδείγματα Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της RESOL. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

DeltaSol BS. RESOL DeltaSol BS *48000460* Τοποθέτηση Σύνδεση Χειρισμός Ανίχνευση σφαλμάτων Παραδείγματα συστήματος. Βιβλίο χρήσης

DeltaSol BS. RESOL DeltaSol BS *48000460* Τοποθέτηση Σύνδεση Χειρισμός Ανίχνευση σφαλμάτων Παραδείγματα συστήματος. Βιβλίο χρήσης RESOL DeltaSol BS Τοποθέτηση Σύνδεση Χειρισμός Ανίχνευση σφαλμάτων Παραδείγματα συστήματος DeltaSol BS www.resol.de *48000460* 48000460 Ευχαριστούμε που προτιμήσατε αυτή τη συσκευή RESOL. Παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Μονάδα ηλιακής ενέργειας SM1 ΝΕΟ "Ηλιακή διακοπή λέβητα" Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S ΠΡΟΪΌΝΤΑ HVAC ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ RWD32S Νοέµβριος 05, 2008 No. 34X034el Κοτταράς Γιώργος I/B/ /HVP Προϊόν No. (ASN): RWD32S Σε ποιους απευθύνεται: Τµήµα πωλήσεων Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό Οδηγίες σέρβις Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και την εκτέλεση εργασιών σέρβις 7 747 006 140 12/2006 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SOLAR KIT Ηλιακός σταθμός κυκλοφορίας ηλιακού ρευστού ( γκυκόλης ) για τον αυτοματισμό και έλεγχο του ζεστού νερού μεταξύ ηλιακών συλλεκτών και boiler αποθήκευσης νερού χρήσης σε κεντρικά ηλιακά συστήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : - Μεγάλη οθόνη γραφικών με φωτισμό - Εύκολο στην χρήση (4 πλήκτρα με κυκλικό μενού) - Πολλές γλώσσες ενδείξεων - Μέτρηση ενέργειας με interface υπολογιστή για την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Εγκατάσταση Χειρισμός Εκκίνηση *48001950* 48001950 FlowCon B Ευχαριστούμε που προτιμήσατε αυτή τη συσκευή RESOL. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος 6300 4299-06/99 GR Οδηγίες χρήσης Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109 Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 Έναρξη λειτουργίας................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ. 3 1.1 ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΕΛ. 3 1.2 ΠΛΗΚΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

V-DCS4. www.vageo.gr. Εγχειρίδιο χρήσης (02VDCS4-2013) Διαφορικός Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων με επιλογή από Δύο έως Τέσσερα Αισθητήρια

V-DCS4. www.vageo.gr. Εγχειρίδιο χρήσης (02VDCS4-2013) Διαφορικός Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων με επιλογή από Δύο έως Τέσσερα Αισθητήρια V-DCS4 Εγχειρίδιο χρήσης (02VDCS4-2013) Διαφορικός Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων με επιλογή από Δύο έως Τέσσερα Αισθητήρια Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. 3,4,5 Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

V-DCS3. www.vageo.gr. Εγχειρίδιο χρήσης (07VDCS3-2014) Διαφορικός Θερμοστάτης Ηλιακών Εγκαταστάσεων Δύο ή Τριών Αισθητηρίων

V-DCS3. www.vageo.gr. Εγχειρίδιο χρήσης (07VDCS3-2014) Διαφορικός Θερμοστάτης Ηλιακών Εγκαταστάσεων Δύο ή Τριών Αισθητηρίων V-DCS3 Εγχειρίδιο χρήσης (07VDCS3-2014) Διαφορικός Θερμοστάτης Ηλιακών Εγκαταστάσεων Δύο ή Τριών Αισθητηρίων Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. από 3 έως 18 Εφαρμογές & Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Εγχειρίδιο χρήσης (V01_V-CBV_2014) Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. 3 & 4 Χειρισμός - Συμβολισμοί στην Οθόνη Σελ. 5,6 &

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R3 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3061839_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

V-DCS3. www.vageo.gr. Εγχειρίδιο χρήσης (02VDCS3-2013) Διαφορικός Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων Δύο ή Τριών Αισθητηρίων

V-DCS3. www.vageo.gr. Εγχειρίδιο χρήσης (02VDCS3-2013) Διαφορικός Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων Δύο ή Τριών Αισθητηρίων V-DCS3 Εγχειρίδιο χρήσης (02VDCS3-2013) Διαφορικός Ελεγκτής Ηλιακών Εγκαταστάσεων Δύο ή Τριών Αισθητηρίων Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. 3 Εφαρμογές & Σύνδεση Σελ. 4

Διαβάστε περισσότερα

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης C11 Μετρητής Ενέργειας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση προϊόντος... 2 2. Εγκατάσταση... 3 3. Έλεγχος του μετρητή... 4 3.1. Οθόνη και πλήκτρα...4 3.2. Δομή μενού...5 4. Ρυθμίσεις μετρητή... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter Οδηγίες Χρήσης Electrolux. Thinking of you. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε, επισκεφθείτε www.electrolux.com Πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Schüco ρυθμιστής ITE 2020 και ITE 2040

Schüco ρυθμιστής ITE 2020 και ITE 2040 Schüco ρυθμιστής ITE 2020 και ITE 2040 Έξυπνη ρύθμιση ηλιακών συστημάτων για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και την υποστήριξη θέρμανσης Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη Καθαρή Ενέργεια από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης

2-κάναλος Εβδομαδιαίος Χρονοδιακόπτης Οδηγίες χρήσης Αρ. παραγγελίας: 1073 00 Περιεχόμενα 1.0 Περιγραφή 1.1 Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς 1.2 Χαρακτηριστικά 1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.4 Σχήμα διαστάσεων 2.0 Υποδείξεις συναρμολόγησης 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 104 1. Πρόλογος Οι ψηφιακές µονάδες αντιστάθµισης της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια και κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Απλοποιημένο χειριστήριο Dikin Altherm EKRUCBS Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Απλοποιημένο χειριστήριο Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα χειρισμού BM. Για τον χρήστη Οδηγίες χρήσης

Μονάδα χειρισμού BM. Για τον χρήστη Οδηγίες χρήσης Για τον χρήστη Οδηγίες χρήσης Μονάδα χειρισμού BM WOLF GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062697_xxxx Υπόκειται σε τροποποιήσεις GR Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Σύστημα ρύθμισης R1 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062801_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 Συστήματα μποϊλερ Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP σελίδα 2 BSP-SL σελίδα 3 BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 BSP-W-SL για αντλία θερμότητας σελίδα 5 Εξαρτήματα σελίδα 6 Μποϊλερ αποθήκευσης BSH σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14

CC-14. Page 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κοντέρ Ποδηλάτου EXTEND CC-14 Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το σε ένα ασφαλές μέρος και χρησιμοποιήστε το όποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο χιλιομετρητής

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

*** Η διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων έχει βασιστεί σε μέγιστο μήκος σωλήνωσης 40 μέτρα και μέγιστη υψομετρική διαφορά μπόιλερ/συλλέκτης 10 μέτρα.

*** Η διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων έχει βασιστεί σε μέγιστο μήκος σωλήνωσης 40 μέτρα και μέγιστη υψομετρική διαφορά μπόιλερ/συλλέκτης 10 μέτρα. Theros Sphere Ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού Τα συστήματα Sphere προορίζονται για την παραγωγή ζεστού νερού για κατοικίες και κτήρια. Είναι ο εύκολος και οικονομικός τρόπος για να αξιοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Κρατάτε στα χέρια σας το εγχειρίδιο του ελεγκτή θερμοκρασιών ζεστού νερού χρήσης. Με απλά λόγια και παραδείγματα, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Κρατάτε στα χέρια σας το εγχειρίδιο του ελεγκτή θερμοκρασιών ζεστού νερού χρήσης. Με απλά λόγια και παραδείγματα, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς χρήστη

Οδηγός αναφοράς χρήστη EHBH04CA EHBH08CA EHBH16CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX16CA EHVH04S18CA EHVH08S18CA EHVH08S26CA EHVH16S18CA EHVH16S26CA EHVX04S18CA EHVX08S18CA EHVX08S26CA EHVX16S18CA EHVX16S26CA Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφαλείας : Τοποθέτηση Εγκατάσταση :

Οδηγίες Ασφαλείας : Τοποθέτηση Εγκατάσταση : Οδηγίες Ασφαλείας :! Προσοχή : Η τοποθέτηση της συσκευής πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο η τεχνίτη καυστήρων.! Προσοχή : Η συσκευή είναι κατασκευασμένη για εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος 230Volts

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα