ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α"

Transcript

1 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4667 Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου Αριθμός 36 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 35 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 14ης ίανουαρίου 2013, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας επέστρεψε στην Κύπρο και ανέλαβε τα καθήκοντα του λειτουργήματος του στις 15 ίανουαρίου 2013 καί από την ημέρα αυτή ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ, Γιαννάκης Ομήρου έπαυσε να ασκεί το λειτούργημα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αριθμός 37 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ, Δημήτρης Χριστόφίας, με Πράξη του με Αρ. 659/2013 και ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 2013, δίόρισε τον κ. Κυριάκο Κυριάκου ως Βοηθά Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας από την 8" Ιανουαρίου Αριθμός 38 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Υπουργός Εξωτερικών ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται από τους Καν. 4(2} και 5(2)(β) των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Απαιτούμενα Προσόντα Διορισμού ή Προαγωγής, Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Εκάστης θέσεως) Κανονισμών του 1966 έως 2008, έχει τοποθετήσει από τις τον κ. Ευριπίδη Λ. Ευρυβιάδη, Πρέσβη, για άσκηση καθηκόντων Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή κατά τη διάρκεια της προαφυπηρεπκής άδειας του Γενικού Διευθυντή, Πρέσβη κ. Πέτρου Ευτυχίου, από την υπό αναφορά ημερομηνία μέχρι Αριθμός 39 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Ο κ. Γεώργιος Ηρακλέους, μόνιμος Λειτουργάς Ελέγχου Α 1, Ελεγκτική Υπηρεσία, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Ελέγχου, Ελεγκτική Υπηρεσία, αναδρομικά από την 1 η Απριλίου (Π.Φ, 18670) Η κ. Ευθυμία Κυπριανού-Μιχαήλ, μόνιμος Γεωργικός Επιθεωρητής, 1ης Τάξης, Τμήμα Γεωργίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Γεωργικού Επιθεωρητή, Τμήμα Γεωργίας, από τις 15 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Ο κ. Σταυρινός Χρ. Χαραλάμπους, μόνιμος Κτηνοτροφικός Επιθεωρητής, 1 ης Τάξης, Τμήμα Γεωργίας, προάνεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Κτηνοτροφικού Επιθεωρητή, Τμήμα Γεωργίας, από τις 15 Δεκεμβρίου (Π.Φ.17856)

2 TMHIfrA- A 62 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Ο κ. Σταμάτης Ν. Ταραττουλούζης, μόνιμος Αρχιδεσμοφύλακας, Φυλακές, προάγεται, στη μόνιμη θέση Επιθεωρητή, Φυλακές, αναδραμικάαπό τις 15 Αυγούστου (Π.Φ ) Η κ. Φρειδερίκη Λοϊζίδου-Κουτσάβάκη, μόνιμος Λειτουργός Κοινωνιών Υπηρεσιών Α', Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, προάγεται στη μάνίμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, από τις 15 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Η κ. Σωτηρία Βράκέττα, μόνιμος Ανώτερος Λειτουργός Ευημερίας, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Βοηθού Πρώτου Λειτουργού Ευημερίας, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, από τις 15 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Οι πιο κάτω μόνιμοι Ιδρυματικοί Λειτουργοί, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, προάγονται στη μόνιμη θέση Ιδρυματικού Λειτουργού, 1ης Τάξης, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, από τις 15 Δεκεμβρίου 2012: Πηνελόπη Σολωμού^Μουρρή (Π.Φ ) Ανδρούλα Ιεζεκιήλ-Μιχαήλ (Π.Φ ) Ο κ. Αντρέας Πολυδώρου, μόνιμος Εκπαιδευτής, Κέντρο Παραγωγικότητας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Εκπαιδευτή, Κέντρο Παραγωγικότητας, από τις 15 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Ο κ. Ανδρέας Ν. Σωκράτους, ο οποίος είχε προαχθεί από τις 15 Νοεμβρίου 2008 στη μόνιμη θέση Πρώτου Κτηματολογικού Λειτουργού, ΤμήμαΚτηματολσγίου και Χωρομετρίας (γνωστοποίηση αρ στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ και ημερομηνία 28 Νοεμβρίου 2008), και του οποίου η πιο πάνω προαγωγή αργότερα ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, προάγεται στην ίδια θέση αναδρομικά από τις 15 Νοεμβρίου (Π.Φ ) Η'κ. Ιουλία Αθανασίου, μόνιμος Λειτουργός Τύπου και Πληροφοριών Α', Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Λεπουργού Τύπου και Πληροφοριών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, από τις 15 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Η κ. Ελενίτσα Κασκίρη, μόνιμος Εκτελεστικός Μηχανικός, 1 ης Τάξης, Τμήμα Δημοσίων Έργων, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, από τις 15 Δεκεμβρίου (Π.Φ /Ν) Ο κ. Δημήτριος Χατζηαδάμου, μόνιμος Εκτελεστικός Μηχανικός, 1 ης Τάξης, Τμήμα Δημοσίων Έργων, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Εκτελεστικού Μηχανικού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, από τις 15 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Ο κ. Μάριος Μάτσης, μόνιμος Βοηθός Α ρχ ι επιστάτη ς, Τμήμα Δημοσίων Έργων, προάγεται στη μόνιμη θέση Αρχιεπιστάτη, Τμήμα Δημοσίων Έργων, από τις 15 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Οι πιο κάτω, μόνιμοι Λειτουργοί Αεροπορικών Κινήσεων Α', Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, προάγονται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Αεροπορικών Κινήσεων, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, από τις 15 Δεκεμβρίου 2012: Κωστάκης Α. Λοΐζου (Π.Φ ) Παύλος Α. Κοκονής (Π.Φ.17735) Σωτήριος Σοφοκλέους (Π.Φ ) Ο κ. Μιχαήλ Αγαπίου, μόνιμος Επιθεωρητής Πλοίων, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Επιθεωρητή Πλοίων Α', Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, από τις 15 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Ο κ. Μάρκος Μάρκου, μόνιμος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 1ης Τάξης, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, από τις 15 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Ο κ. Κώστας Θεμιστοκλέους, μόνιμος Τεχνικός Μηχανικός (Ηλεκτρολογίας), Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, προάγεται στη μόνιμη θέση Τεχνικού Μηχανικού, 1ης Τάξης (Ηλεκτρολογίας), Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, αναδρομικά από την 1 η Μαρτίου (Π.Φ ) Οι πιο κάτω μόνιμοι Ανώτεροι Νοσηλευτικοί Λειτουργοί, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, προάγονται στη μόνιμη θέση Πρώτου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, από τις 15 Δεκεμβρίου 2012: Ανδρούλλα Σ- Θρασυβούλου (Π.Φ.17259) Κατερίνα Κόκκινου (Π.Φ ) Αντωνία Παπαθεοδούλου (Π.Φ ) Ελένη Στυλιανού (Π.Φ ) Κυριακή Βαρνάβα (Π.Φ ) Ελένη Αβραάμ (Π.Φ ) Χρυοτάλλα Ιωάννου (Π.Φ ) Σταυρούλλα Κ. Κανταρή (Π.Φ ) Αργυρούλα Παπαγεωργίου (Π.Φ ) Ιφιγένεια Νικολάου (Π.Φ ) Νίκη Κ. Νικολάου (Π.Φ ) Χρυοτάλλα Προδρόμου-Τυρίμου (Π.Φ ) Μαρίνα Χρ. Ιωάννου (Π.Φ ) Κυριακή Γ. Μιχαήλ (Π.Φ )

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ.!8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ Α 63 Τοσούλα Πέππου (Π.Φ ) Ελένη Ιωάννου-Ευαγγελίδου (Π.Φ ) Οι πιο κάτω μόνιμες Ανώτερες Νοσηλευτικοί Λειτουργοί, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, προάγονται- στη μόνψη θέση Πρώτης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, από τις 15 Δεκεμβρίου 2012: Ιάνθη Δημοσθένους (Π.Φ ) Παναγιώτα Κ. Ηρακλέους (Π.Φ ) Ρένα Κυριάκου (Π.Φ ) Αννίτα Γ. Χούτρη (Π.Φ ) Οι πιο κάτω μόνιμοι Ανώτεροι Νοσηλευτικοί Λειτουργοί, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, προάγονται στη μόνιμη θέση Πρώτου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, από τις 15 Δεκεμβρίου 2012: Γιαννάκης Κ. Κούσουλος (Π.Φ ) Αγγέλα Χρ. Κυπριανού (Π.Φ ) Αντιγόνη Κυριάκου {Π.Φ ) Αθηνά Μ. Καρασιαλή (Π.Φ ) Ελένη Θεοδώρου (Π.Φ ) Χρυστάλλω Θ. Χατζηχρίστοφή (Π.Φ ) Ανδρονίκη Χριστοδούλου (Π.Φ ) Η κ. Κυριακή Κυριάκου, μόνιμη Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Πρώτης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, από τις 15 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Οι πιο κάτω μόνιμες Ανώτερες Νοσηλευτικοί Λειτουργοί, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, προάγονται στη μόνιμη θέση Πρώτης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, από τις 15 Δεκεμβρίου 2012: Παρασκευούλα Κωνσταντίνου (Π.Φ ) Μαρία Α. Ππάλη (Π.Φ ) Βασιλική Χατζηιωνά (Π.Φ ) Η κ. Στέλλα Λεοντίου, μόνιμη Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Πρώτης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, από τις 15 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Η κ. Ζωούλλα Κ. Χατζηεφραίμ, μόνιμη Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Πρώτης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, από τις 15 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Η κ. Βασούλλα Ν. Μορφή, μόνιμη Ανώτερη Νοσηλευτικός Λεπουργός, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Πρώτης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας, από τις 15 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Οι τπο κάτω μόνιμοι Νοσηλευτικοί Λειτουργοί, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχίκής Υγείας, Υπουργείο Υγείας, προάγονται στη μόνιμη θέση Ανώτερου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας, από τις 15 Δεκεμβρίου 2012: Αντώνης Αντωνιάδης (Π.Φ ) Ρεβέκκα Γιασεμίδου-Φινοπούλου (Π.Φ ) Παναγιώτης Μ. Καϊλή (Π.Φ ) Χριστίνα Μουζάκη (Π.Φ ) Χαρίκλεια Νέστορος (Π.Φ ) Σοφία Αντωνιάδου (Π.Φ ) Η κ. Αμαλία Ευριπίδου, μόνιμη Επισκέπτρια Υγείας, Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας, Υπουργείο Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερης Επισκέπτριας Υγείας, Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας, Υπουργείο Υγείας, από τις 15Δεκεμβρίου2012. (Π.Φ ) Η κ. Αναστασία Αγγελή, μόνιμος Βοηθός Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Παιδιατρικής), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, προάγεται στη μόνιμη θέση Διευθυντή ΚΛινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Παιδιατρικής, οπό τις 15 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Οι πιο κάτω μόνιμοι Λειτουργοί Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, προάγονται στη μόνιμη θέση Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου Α', Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, από τις 15 Δεκεμβρίου 2012: Αιμιλία Κωνσταντίνου-Φράγκου (Π.Φ ) Ελένη Δημητρίου (Π.Φ )

4 ΤΜΗΜΑ A 64 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Αριθμός 40 ΑΠΟΣΠΆΣΕΙΣ Ο κ. Ζήνων Δρ. Κληρίδης, μόνιμος Λειτουργός Παραγωγικότητας Α', Κέντρο Παραγωγικότητας, αποσπάται στη Γενική Διεύθυνση rou Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου), για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 7 Ιανουαρίου 2013 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου (Π-Φ.31829) Ο κ. Χριστόδουλος, Καϊσής, μόνιμος Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αποσπάται στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, για εκτέλεση είδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1){ε) των περί Δημόσιος Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 2 Ιανουαρίου 2013 μέχρι την 1η Ιανουαρίου Η αναφορά στον πιο πάνω υπάλληλο που περιέχεται στη γνωστοποίηση με αρ. 20, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ και ημερομηνία 11 Ιανουαρίου 2013, ανακαλείται. (Π. Φ Αριθμός 41 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ Η απόσπαση του κ. Ιωάννη Α. Λεοντίου, μόνιμου Πρώτου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, δυνάμει του άρθρου 47{1){ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, ανανεώνεται από τις 16 Δεκεμβρίου 2012 μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου (Π.Φ /il) Η απόσπαση του κ. Χαράλαμπου!. Χαριλάου, μόνιμου Πρώτου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενίκός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, δυνάμεί του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, ανανεώνεται από πς 16 Δεκεμβρίου 2012 μέχρι πς 15 Δεκεμβρίου (Π.Φ.25005) Η απόσπαση του κ. Φίλιππου Φιλίππου, μόνιμου Ανώτερου Νοσηλευτικού Λειτουργού, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων σης Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, ανανεώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου Αριθμός 42 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΌΣ ΑΠΌΣΠΑΣΗΣ (Π.Φ ) Η απόοπασί) του κ. Κυπριανού Φ. Νίκολάίδη, μόνιμου Λειτουργού Παραγωγικότητας Α', Κέντρο Παραγωγικότητας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου), δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, τερματίστηκε από πς 7 Ιανουαρίου Αριθμός 43 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ (Π.Φ ) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1η Δεκεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Κτηνιατρικού Λειτουργού, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, επίκυρώνονται: Κωνσταντίνου Αλβανιτόπουλου (Π.Φ ) ΠάβελΑπάριν (Π.Φ ) Κωνσταντίνου Αρσένογλου (Π.Φ Δημήτριου Επαμεινώνδα (Π.Φ ) Νίκου Ζαβρού (Π.Φ ) Γεώργιου Κορέλλη (Π.Φ ) Ελένης Σάββα (Π.Φ ) Ανδρέα Σάουρου (Π.Φ ) ίωάννας Σωφρονίου (Π.Φ ) Αλέξανδρου Τσαλέρα (Π.Φ ) Ευφροσύνης Φρίξου (Π.Φ ) Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Στέλλας Κουνναπή, από τις 15 Δεκεμβρίου 2010, στη μόνίμη θέση Κτηνιατρικού Λειτουργού, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, επικυρώνεται. (Π.Φ ) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από τις 17 Ιανουαρίου 2011, στη μόνιμη θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας, επικυρώνονται: Χρυστάλλας Διονυσίου (Π.Φ ) Ελένης Μικάλλη (Π.Φ ) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την V Σεπτεμβρίου 2009, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Φιλολογικών, Δήμητρας Χριστοδούλου (Μ.15116) Νίκου Νικολάου (Μ.15159)

5 ΤΜΗΜΑ Α ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Χαράς ΤοφαλΛή (Μ.15239) Μαρίας Πιερίδου (Μ.15311) Μαρίας Νέστορα (Μ.15334) Μαρίας Παναγιώτου (Μ.15357) Μαρίας Γρηγορίου (Μ.16353) Μύριελ Θεοδούλου (Μ.16718) Μαριλένας Μανδρίτη (Μ ) Ιωάννας Παπαδοπούλου (Μ.17469) Παναγιώτη Προϊκάκη (Μ.17695) Δέσποινας Τομασίδου (Μ.17808) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1 η Σεπτεμβρίου 2009, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Μαθηματικών, Παναγιώτας Μαυρομμάτη (Μ.15307) Μελανής Παρέλλη (Μ.16745) Μιχάλη Κοντοβούρκη (Μ.18683) Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Ειρήνης Κυθραιώτη, από την 1 Ί Σεπτεμβρίου 2009, ατη μόνιμη θέση Καθηγητή Φυσίκής, Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, επικυρώνεται. (Μ ) Οι διορισμοί με δοκιμασία των mo κάτω, από την 1" Σεπτεμβρίου 2009, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Βιολογίας, Αντριας Πάρπα (Μ } Δέσποινας Χριστοδούλου (Μ.17302) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1 1 Σεπτεμβρίου 2009, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Αγγλικών, Όλγας Μιχαήλ (ΠΜΠ ) Ελένης Κατσαμπά (ΠΜΠ.11515) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1 η Σεπτεμβρίου 2009, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Μουσικής, Χριστιανός Σάββα (Μ.12617) Έλενας Κούνουπου (Μ.15725) Κορίνας Κωνσταντή (Μ.17304) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1" Σεπτεμβρίου 2009, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ, Περσεφόνης Παύλου (Μ.15001) Μαρίας Βραχίμη-Σουρουλλά (Μ.15505) Παναγιώτας Χριστόφορου (Μ.15523) Μαρίνας Χρισταφή (Μ ) Μαρίας Χριστοδούλου (Μ.16049) Παντελίτσας Κωνσταντίνου {Μ.16534) Στέλλας Αριστείδου (Μ.17681) Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Νίκολα Δημητρίου από την 1 Π Σεπτεμβρίου 2009, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, επικυρώνεται. (Μ.16949) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1" Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Θρησκευτικών, Ανδρέα Ιωάννου (Μ.12747) Σωτήριου Πασχάλη (Μ ) Ευάγγελου Γαβαλά (Μ.17040) Γεώργιου Διάκου (Μ.17334) Γεώργιου Χρυσοστόμου (Μ.17540) Γεώργιου Ανδρέου (Μ.17712) Ανδρούλας ίωάννου ' (Μ.19178) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1 Ί Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Φιλολογικών, Παναγιώτας Νικολάου (Μ.15330) Ευρυδίκης Πιττάκα (Μ.15348) Χρήστου Χριστοδουλίδη (Μ.15900) Μαρίας Μίτλεττον (Μ.16345) Ελένης Βασιλείου (Μ ) Δέσπως Χατζηγεωργίου (Μ.17088) Ευτυχίας Γεωργίου (Μ.17103) Αναστασίας Αριστοδήμου (Μ.17132) Αναστασίας Αγγελίδου (Μ.17478) Αντρης Λουκά (Μ.17479) Μαριλένας Οικονομίδου (Μ.17518) Μαρίνας Παπαντωνίου (Μ.17810) Χριστίνας Μανώλη (Μ.17811)

6 66 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Νικολέττας Βασιλείου (Μ.17844) Αλεξίας Γεωργίου (Μ.17882) Δέσποινας Χριστοφή (Μ ) Κασσάνδρας Χαριλάου (Μ.18156) Ελένης ΠαπαΛουκά-Σταυρινού (Μ.18157) Ανδρούλας Νικολάου-Χρισιοφή (Μ ) Ανθής Περικλέους (Μ.18159) Ειρήνης Ιωάννου (Μ.18192) Μαρίας Παπαδημητρίου (Μ:18250) Αννα-Μαρίας Λίγγη (Μ ) Ευαγγελίας Χαραλάμπους (Μ ) Μαρίας Παπαϊωάννου (Μ.18713) Ναυσικάς Αριστείδου (Μ.18714) Κωνσταντίνου Αθανασίου (Μ.18759) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1 η Σετττεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Μαθηματικών, Γεώργιου Πανάου (Μ.15335) Σωτήριου Παπαπαύλου (Μ.15561) Μαρίνου Γεωργίου (Μ.16742) Ρολάνδου Αγαθοκλέους (Μ.16743) Κυριακούλας Παναγή (Μ.17067) Δέσποινας Ιωαννίδου (Μ ) Γιάννη Χρίστου (Μ.17110) Νικόλαου Γερμανού (Μ.17116) Βασιλικής Τζάθα {Μ.17429) ΧριστοδούΛας Μιχαήλ {Μ.17459) Στέλλας Ονησκρόρου (Μ.17525) Μαρίας Χαρμάνη (Μ.17715) Μάριου Σεργίδη (Μ.17716) Αλέξιου Σαββίδη (Μ.17717) Κωνσταντίνου Κυριακίδη (Μ.17718) Γεώργιου Παρπέρη (Μ.17719) Αλέκου Ζαρβού (Μ.17720) Αλεξίας Πηλακούρη (Μ.17721) Χαράλαμπου Παπαϊωάννου (Μ.17722) Χριστίνας Νικολάίδου (Μ.17723) Σπύρου Κοκόλη (Μ.17865) Χριστίνας Κουμπάρου (Μ.18161) Παναγιώτας Αλιούρη (Μ ) Κυριάκου Κωνσταντινίδη (Μ.18164) ίφιγένειας Αρσιώτου (Μ.18194) Μικελίνας Παπασυμεού (Μ.18199) Βέρας Χαραλάμπους (Μ.18722) Χριστιάνας Ανδρέου (Μ.18723) Αρτεμις Ορφανού (Μ.19180) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, οπό την 1 Ί Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Φυσίκής, Κυριάκου Κυριάκου (Μ.16727) Μιχάλη Κηπούρα (Μ.17015) Χριστίνας Κασκίρη (Μ ) Χρισπάνας Σιερίφη (Μ.17498) Ελένης Χατζηγιάγκου (Μ.17638) Αρετής Νεοκλέους (Μ.17813) Γεώργιου Παπασάββα (Μ.18169) Οι διορισμοί με δοκιμασία των τπο κάτω, από την 1 11 Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Χημείας, Παντελή Κλειδαρά (Μ.16137) Αντρούλσς Αουκά (Μ ) Αντρης Ευστρατίου-Χριστοδουλίδου (Μ.16636) Αντιγόνης Μαυρομούστακου-Παττίχη (Μ.17037) Βασούλας Μαραγκού (Μ.17737) Ανδρέου Εύζωνα (Μ.17738) Χρυσούλας Χρυσοστόμου (Μ ) Μιχαήλ Κοπτίδη (Μ.18804) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, αϊτό την 1 η Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Βιολογίας, Δωρίτας Δημητρίου (Μ.15205) Μαρίας Ανδρέου (Μ,15826)

7 ΤΜΗΜΑA ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Χάρις Πιερή Ξένιας Αλευρά Χρυστάλλας Νικολάου Λουκά Νικολάου Μαριλένας Νεοκλέους (Μ.17706) (Μ.17707) (Μ.17708) (Μ.17709) (Μ.17710) Οι διορισμοί.με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1 η Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Αγγλικών, Ζωούλας Μεπούρη-Πηλαβάκη (ΠΜΠ.9207) Μαρίας Σωτηριάδου (ΠΜΠ.11209) Μηλίτσας Φώτη (Μ.12685) Βϊβιαν Χωραττίδου (Μ ) Γεωργούλας Περικλέους (Μ ) Δώρας Ιωαννίδου (Μ.15800) Καταλίν Μάρκους-Πόλυμνίου (Μ ) Φωτεινής Ιωάννου (Μ.16692) Μαρίας Γεωργίου {Μ.17033) Μαρίας Χριστοφή Φούρναρη (Μ.17086) Μαρίας Σάββα (Μ.17455) Ευανθίας Πέτρου (Μ.17739) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πω κάτω, από την 1 η Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Γαλλικών, Μαρίας Κωνσταντίνου-Αρέστη Χαραλαμπίας Μιλπάδου Βασίλειου Παυλίδη Ερμιόνης Χαρίτου Δέσπως Χριστοδουλίδου Αντρης Δημητρίου (ΠΜΠ.10019) (ΠΜΠ.11183) (Μ.16708) {Μ.17742) (Μ.17743) (Μ.17798) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1" Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Εμπορικών/Οικονομικών, Φωτεινής Ζαχαρίου (ΠΜΠ.7375) Ευρυδίκης Βλαδίμηρου-Παναγιώτου (ΠΜΠ.9253) Παναγιώτη Ηροδότου (Μ.15825) Γεώργιου Κούρτη (Μ.16955) Μαρίας Σιάτη (Μ.17060) Γεώργιου Χριστοφίδη (Μ.17268) Ανδρέα Κυριάκου (Μ.17312) Παντελή Χατζηπαντελη (Μ.17752) Μάριου Πίλη _ (Μ.17753) Γιαννούλας Δημοσθένους * (Μ.18182) Παρασκευής Κρασιά '. (Μ.18734) Μαρίας Ξενή (Μ.18735) Δημήτρη Φωτιάδη (Μ.18736) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1 Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, Μαρίας Κραμβή (ΠΜΠ.9234) Θεοδώρας Καρακώστα (ΠΜΠ.9255) Γιώργου Αχνιώτη (Μ.16364) Χρίστου Ονησιφόρου (Μ.17400) Ευαγγελίας Νικοπούλου (Μ.17461) Ευαγγελίας Κακογιάννη - Γεωργίου (Μ.17745) Ελευθερίας Ξενοφώντος (Μ.17746) Κώστα Παναγίδη (Μ.17747) Σταύρου Αγαθοκλέους (Μ.18214) Γιούλας Παντάρα (Μ.18740) Ιουλίας Κουπεπίδου (Μ.18741) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1 η Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Τέχνης, Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, επικυρώνονται: Μαρίνας Κωνσταντίνου (Μ.14503) Αλίκης Παπαδοπούλου (Μ.15206) Στέλλας Γεωργίου (Μ.15598) Τερέζας Πηλαβά - Σαββίδου (Μ.15638) Μαρίας Αντωνίου (Μ ) ΠόλυΠεσλίκα (Μ.17269) Μαρίας Αναξαγόρα (Μ.17270) Δέσποινας Χρίστου (Μ.17760)

8 68 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1 Ί Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Οικιακής Οικονομίας, Εύης Παναγή (Μ.17452) Ξένιας Χατζηλαμπρή (Μ.17560) Ελένης Ομήρου (Μ ) Παντελίτσας Τρίαρου (Μ,17774) Ροδούλας Καραβέλλα (Μ.18762) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1 Ί Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Πληροφορικής/Επιστήμης Η/Υ, Νίκου Ισαάκ (Μ.14994} Χάρις Κωνσταντίνου (Μ.15003) Αντώνη Πατσαλίδη (Μ.15496) Μάριου Σαρρή (Μ.15498) Μαρίας ΜΙκσλλου (Μ ) Ελένης Ιάσονος (Μ,16615) Oi διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1 Γ Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Τεχνολογίας, Αναστασίας Παντελίδου - Μαλέκκου (Μ.17357) θράσου Θρασυβούλου (Μ.17359) Στέλιου Σεργίου (Μ.17404) Γεώργιου Μήτρου (Μ.17405) Αντιγόνης Κατσιδιάρη (Μ ) Ανδρέα Νεοφύτου (Μ.17769) Αλέξη Ηροδότου {Μ.17770) Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Πρόδρομου Χριστοδουλίδη από την 1 η Σεπτεμβρίου 20010, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Γεωγραφίας, Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, επικυρώνεται. (Μ ) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1 η Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Ιταλικών, Ειρήνης Πιερή (Μ.16569) Δημητρούλας Γίεδιώτου (Μ ) Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Παράσχου Σχοινόπουλου από την 1 η Σεπτεμβρίου 20010, στη μόνιμη θέση Καθηγητή ισπανικών, Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, επικυρώνεται. (Μ ) Ο διορισμός με δοκίμασία της κ. Χριστιανός Μιχαηλίδου από την 1 Ί Σεπτεμβρίου 20010, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Τουρκικών, Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, επικυρώνεται. (Μ ) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1" Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Εκπαιδευτή Μηχανολογίας (Θερμοδυναμικής Ενεργείας), Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, επικυρώνονται: Σάββα Χριστόφορου (Μ ) Κώστα Λασέττα (Μ.19184) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1 η Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Εκπαιδευτή Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, επικυρώνονται: Πάρη Σγουρομάλλη (Μ.14420) Στέφανου Γεωργίου (Μ.16188) Σωτήρη Διακουρτή (Μ.18916) Βενέδικτου Χατζησάββα (Μ.19186) Μιχάλη Τερέπεη (Μ.19187) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1 η Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Εκπαιδευτή Μηχανικής Αυτοκινήτων, Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, επικυρώνονται: Σταύρου Κολίανδρή {Μ.17414) Χρήστου Γαλάτη (Μ.18914) Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Αναστάσιου Κουτουμπά από την 1 11 Σεπτεμβρίου 20010, στη μόνιμη θέση Εκπαιδευτή Ηλεκτρολογίας {Ρζύ\ια Ψηλής Έντασης), Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, επικυρώνεται. (Μ ) Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Μάριου Καλλένου από την 1 η Σεπτεμβρίου 20010, στη μόνιμη θέση Εκπαιδευτή Ηλεκτρολογίας (Ηλεκτρονική), Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, επικυρώνεται, (Μ.19185) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, οπό την 1 η Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Εκπαιδευτή Δομικών (Αρχιτεκτονική), Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, επικυρώνονται: Ελένης Πισιάρα (ΠΜΠ.11452) Μαρίας Παναγή (Μ.14438) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1" Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Εκπαιδευτή Ξενοδοχειακών (Μαγειρική), Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, επικυρώνονται: Αντρέα Παναγή (Μ.17419) Κυριάκου Κυριάκου (Μ.19191)

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ Α 69 Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Σάββα Αναστασίου από itjv 1" Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Εκπαίδευτή Ξενοδοχειακών (Γενικά), Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, επικυρώνεται. (Μ ) Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1 Ί Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Εκπαιδευτή Γραφικών Τεχνών, Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, επικυρώνονται: Οριάνας Ονησιφόρου (Μ.17842) Ελεάνας Τολιαδώρου (Μ.18234) Χριστίνας Βωνιάτη (Μ.18235) Θεόδωρου Τσολάκη (Μ.19188) Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Νικόλα Αντρέου από την 1 Ί Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Εκπαιδευτή Ξυλουργικής/Επιπλοποιία,ς, Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, επικυρώνεται. (Μ.18095) Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Μαρίας Δημητρίου-Ανδρέου από την 1 η Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Εκπαιδευτή Διακοσμητικής, Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, επικυρώνεται. (Μ.18903) Ο διορισμός με δοκιμασία του κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους από την 1 1 Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Εκπαιδευτή Σχεδίασης Επίπλων, ΣχοΛείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, επικυρώνεται. (Μ.18941} Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Φλωρεντίας Κυπριανού από την 13 Ί Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη δέση Καθηγητή Φιλολογικών, Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, επικυρώνεται. (Μ.16408) Οί διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 13 1 Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Μαθηματικών, Μυροφόρας Μιχαήλ (Μ.15350) Μαρίας Λαδά _ (Μ.17053) Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Ξένιας Ιωάννου από την 13 Π Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Φυσικής, Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, επικυρώνεται. (Μ.17601) Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Θέκλας Ζήνωνος από την 13" Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη Θέση Καθηγητή Φυσικής, Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, επικυρώνεται. (ΠΜΠ.9672) Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Ελένης Παπαλεξοπούλου από την 13" Σεπτεμβρίου 2010, στη μόνιμη θέση Καθηγητή Ιταλικών, Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, επικυρώνεται. (Μ.16903) Αριθμός 44 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕίΣ Η κ. Ελεονώρα Σιέλις-Νικολάίδου, μόνιμος Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1 η ίανουαρίου (Π.Φ /11) Ο κ. Κωνσταντίνος Α. Καττιρτζιής, μόνιμος Κλητήρας, Βουλή των Αντιπροσώπων, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1η Ιανουαρίου (Π.Φ ) Ο κ. Σταυρινός Χρ. Χαραλάμπους, μόνιμος Ανώτερος Κτηνοτροφικός Επιθεωρητής, Τμήμα Γεωργίας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας" Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Η κ. Γιωργούλα Χρυσοστόμου, μόνιμος Εκτελεστικός Μηχανικός, 1ης Τάξης, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, αφυπηρέτησε από τη δημοσία υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(ϊ)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ.20221) Ο κ. Γιαννάκης Μάρκου, μόνιμος Ανώτερος Τεχνικός, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1η Ιανουαρίου (Π.Φ.20265) Ο κ. Γεώργιος Δ. Γεωργίου, μόνιμος Ανώτερος Τεχνικός, Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, αφυπηρέτησε από τη δημοσία υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ.21919) Ο κ. Δημήτριος Παπαμιχαήλ, μόνιμος Ανώτερος Λεπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1η Ιανουαρίου (Π.Φ /11)

10 ΤΜΗΜΑ A 70 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Ο κ, Θεόδωρος Κωνσιαντίνου, μόνιμος Πρώτος Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Ο κ. Γεώργιος Βασιλείου, μόνιμος Ασφαλιστικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, αττό τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ.21120) Η κ. Αναστασία Χήρα, μόνιμος Ιδρυματικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1η Ιανουαρίου (Π.Φ ) Ο κ. Ανδρέας Ν. Συμεού, μόνιμος Κτηματολογικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, (Κτηματολογίου), Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, οπό τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Ο κ. Χρυσόστομος Γ. Χρυσοστόμου, μόνιμος Κτηματολογικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Κτηματολογίου), Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1η Ιανουαρίου (Π.Φ ) Ο κ. Κυριάκος Χ. Παναγιώτου, μόνιμος Τελωνειακός Λειτουργός Α', Τελωνεία, αφυπηρέτησε αττό τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ /11) Η κ. Άννα Μ. Χριστοφορίδου, μόνιμος Ανώτερος Λειτουργός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Τελωνεία, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Η κ. Ελένη Γ. Τσοκαλά, μόνιμος Βοηθός Λειτουργός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Τελωνεία, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Ο κ. Μάρίος Κωνσταντίνου, μόνιμος Ανώτερος Φοροθέτης Α' (Φάρου Εισοδήματος), Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Ο κ. Ήρωας Θεοδώρου, μόνιμος Ανώτερος Επιθεωρητής Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1η Ιανουαρίου (Π.Φ ) Ο κ. Ανδρέας Κασκίρης, μόνιμος Ανώτερος Επιθεωρητής Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1η Ιανουαρίου (Π.Φ ) Ο κ. Οδυσσέας Κ. Πήπας, μόνιμος Επιθεωρητής Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1 η Ιανουαρίου 2013, (Π.Φ.15393) Ο κ. Μιχαήλ Α. Κούλλης, μόνιμος Επιθεωρητής Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόοιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1 η Ιανουαρίου 2013, (Π.Φ ) Ο κ. Γεώργιος Α. Τουμάζου, μόνιμος Ανώτερος Αποθηκάριος, Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1η Ιανουαρίου (Π.Φ ) Η κ. Κυριακή Χριατοδούλου, μόνιμος Πρώτος Λειτουργός Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Ο κ. Χρυσόστομος Χατζηβασιλείου, μόνιμος Πρώτος Διοικητικός Λειτουργός, Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Η κ. Ιωάννα Αναστασιάδου-Βαντιέχεμ, μόνιμος Διοικητικός Λειτουργός Α', Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1η Ιανουαρίου (Π.Φ. 24*135)

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΤΜΉΜΑ Α 71 Ο κ. Ανδρέας Θ. Ασοιώτης, μόνιμος Διοικητικός Λειτουργός Α', Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε οπό τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Η κ. Γεωργία Ν. ΒαρεΑΛά, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53{1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 29 Δεκεμβρίου (Π.Φ.17761) Ο κ. Σωτήριος Α. Πινιαής, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 4 Ιανουαρίου (Π,Φ-18377) Η κ. Ελένη Νικολάου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π,Φ.18416) Η κ. Γεωργία Τσαγγάρη, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε αϊτό τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(δ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 26 Σεπτεμβρίου 201 Ξ. (Π.Φ ) Η κ. Ελισάβετ Ζεβεδαίου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 29 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Η κ. Δέσποινα Σ. Θεοφάνους, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Η κ. Σωτηρούλλα Χ. Ανδρέου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου 20! 2. (Π.Φ ) Η κ. Ανδρούλα Φωτίου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ.19787) Η κ. Μαρία Σταματάρη, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Η κ. Νίκη Παπαχαραλόμπους, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Η κ. Ανδρούλλσ Σάββα, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1}(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Η κ. Στέλλα Πετρή, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1η Ιανουαρίου 2013 (Π.Φ.20631) Η κ. Σταυρούλα Παπαδοπούλου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ.20979) Η κ. Ελένη Πετρακίδου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 27 Δεκεμβρίου (Π-Φ ) Η κ. Μαρία Χρύσανθου, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσιο υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Η κ. Ελένη Κουρή, μόνιμος Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικά, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 27 Δεκεμβρίου (Π.Φ.22558)

12 ΤΜΗΜΑ A 72 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Η κ. Ιωάννα Χαραλάμπους-Μπαλαούρα, μόνιμος Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικά Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π,Φ.21822) Η κ. Ντίνα Α. Κυριακίδου, μόνιμος Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημοσίας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990" έως 2011, από τις 30 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Η κ. Βασούλα Ν. Σπύρου, μόνιμος Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, σπόπς31 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Ο κ. Κυριάκος Σιαμιλή, μόνιμος Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημοσίας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Ο κ. Γεώργιος Στ. Καραολής, μόνιμος Βοηθός Γραφείου Α', Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε οπό τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Ο κ. Νίκος Βασιλειάδης, μόνιμος Βοηθός Γραφείου Α', Γενικό Βοηθητικά Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1η Ιανουαρίου (Π.Φ.19975) Ο κ. Ανδρέας Τζιαπούρας, μόνιμος Βοηθός Γραφείου Α', Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(δ) των ττερί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ.22253) Ο κ. Γεώργιος Ελισσαίου, μόνιμος Βοηθός Γραφείου, Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1 η Ιανουαρίου (Π.Φ.24059) Ο κ. Σωτήριος Ν. Παπαδόπουλος, μόνιμος Πρώτος Επιμελητής, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1η Ιανουαρίου (Π.Φ /11) Η κ. Χριστίνα Μιχαηλίδου, μόνιμος Ανώτερος Επιμελητής, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σϋμφοτνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1η Ιανουαρίου (Π.Φ,15029) Η κ. Ελπινίκη Μπότσαρη, μόνιμος Ανώτερος Επιμελητής, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1η Ιανουαρίου (Π.Φ.15351) Η κ. Χλόη Γιαννακού, μόνιμος Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος Α', Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Ο κ. Σωτήριος Χριστοφορίδης, μόνιμος Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Ο κ. Ανδρέας Πολυδώρου, μόνιμος Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Ο κ. Μιχαήλ Καϊάφας, μόνιμος Τεχνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ.21454) Ο κ, Στυλιανός Ν. Θεοφάνους, μόνιμος Ταχυδρομικός Επιθεωρητής, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ.16848) Ο κ. Νικηφόρος Γ. Κέστωρα, μόνιμος Ταχυδρομικός Επιθεωρητής, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων τΐ)υ 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π.Φ.19944)

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ Α 73 Ο κ. Δήμος Μ. Δημοσθένους, μόνιμος Ταχυδρομικός Επιθεωρητής, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1η Ιανουαρίου (Π.Φ ) Η κ. Ανδρούλα Σ. ΘρασυβούΛου, μόνιμη Πρώτη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1η Ιανουαρίου (Π.Φ ) Η κ. ΕΛένη Στυλιανού, μόνιμη Πρώτη Νοσηλευτικός Λειτουργός, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 31 Δεκεμβρίου (Π-Φ ) Ο κ. Αριστοτέλης Κλεοβούλου, μόνιμος Νοσοκόμος, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1){γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 27 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Ο κ. Ζαχαρίας Βασιλειάδης, μόνιμος Διευθυντής Κλινικής/Τμήματος (Ουρολογίας), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 28 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Η κ. Κατερίνα Σάββα-Λυσάνδρου, μόνιμος Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Παιδιατρικής), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 27 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Ο κ. Ιωάννης Μανιταράς, μόνιμος Αρχιμάγειρας, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(δ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από τις 22 Δεκεμβρίου (Π.Φ ) Η κ. Χρυσή Κωστοπούλου-Πέτρου, μόνιμος Ανώτερος Φαρμακοποιός, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(α) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, από την 1η Ιανουαρίου (Π.Φ.16603) Η κ. Παντελίτσα Μιχαηλίδου, μόνιμος Φαρμακοποιός Α', Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμεον του 1990 έως 2011, από την 1η ίανουαρίου (Π.Φ ) Αριθμός 45 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Η πρόωρη αφυπηρέτηση της κ. Μαρίας Χατζηκωστή, μόνιμης Διευθύντριας Τμήματος Αρχαιοτήτων, από την 1η Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2011, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ και ημερομηνία 21 Δεκεμβρίου 2012 (αρ. γνωστοποίησης 785), ανακαλείται. (Π.Φ )

14 74 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 46 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΙΤΛΟΣ: Μεταπτυχιακός Συνεργάτης ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ:Μία(1) ΚΑΤΗΓΌΡΙΑ: Με συμβόλαιο για ένα (1) χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Μεταπτυχιακού Συνεργάτη μερικής απασχόλησης, για συμμετοχή στο εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα (χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας), με τίτλο «Examining the neural correlates of spatial interference effects» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει: β β β Να είναι μετά πτυχιακοί φοιτητές. Να είναι κάτοχοι πρώτου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στην Ψυχολογία. Να διαθέτουν προηγούμενη πείρα στη χρήση τεχνικών ηλεκτροεγκεφαλογραφίας. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ: Το πρόγραμμα αποσκοπεί ατη μελέτη των λεπουργιών του εγκεφάλου που εμπλέκονται στην κωδικοποίηση πληροφοριών χωροταξικής φύσεως στη μνήμη. Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν: Την προετοιμασία και εκπόνηση πειραμάτων με τη χρήση προκλητών δυναμικών (ERPs).» Τη ουλλογή και στατιστική ανάλυση δεδομένων, e Τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων, ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Οι μηνιαίες απολαβές για μερική απασχόληση Θα ανέρχονται στα 825 Ευρώ και από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται ot εισφορές εργοδότη και εργοδότου μενού ( 9,900 ετησίως). Το πρόγραμμα δεν προνοεί για 13 μισθό. Η αρχική πρόσληψη είναι για 1 χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους σε (2) ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ που να περιλαμβάνουν τα πιο κάτω: 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος γία την εν λόγω θέση. 2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή αγγλικά. 3. Αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας. 4. Ονόματα δύο ατόμων από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που δυνατόν να ζητηθούν συοτάσεις. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Κτίριο Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντη (Πανεπιστημιούπολη), Τ.Θ , 1678 Λευκωσία το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 1η Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 14:00 ή να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο με την ένδειξη "Θέση Μεταπτυχιακού Συνεργάτη, Τμήμα Ψυχολογίας" ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 1η Φεβρουαρίου α θεωρούνται δε εμπρόθεσμες νοουμένου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2013 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 1η Φεβρουαρίου 2013), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερομένου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Μάριο Αβρααμίδη, τηλ. 22B92G66,

15 ΤΜΗΡΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αριθμός 47 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας ενδιαφέρονται για αγορά υπηρεσιών Θεραπευτών μέσω Τέχνης για προγράμματα που πιθανόν να οργανωθούν στους κλάδους της Εικαοιικής Θεραπείας, ΔραματοΘεραπείας, Μουσικοθεραπείας και Χοροθεραπείας σε διάφορες Δομές / Μονάδες των Υπηρεσιών (Παιδιών και Εφήβων, Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας, Κέντρα Ημέρας, Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Μονάδες για ΤοξικοΕξαρτήσεις), εντός τοο Τα προγράμματα θα είναι κατά κανόνα ομαδικά, θα αμείβονται με 25 την ώρα και θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος του Σημειώνεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε θεραπευτές που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα και που έχουν λειτουργήσει ικανοποιητικά τέτοια προγράμματα στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας. Οί ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική επιστολή με βιογραφικό και αντίγραφα των σχετικών πτυχίων / διπλωμάτων, μαζί με βεβαιώσεις ότι τα προσόντα αυτά επαρκούν για άσκηση του επαγγέλματος ατη χώρα σπουδών (όσοι εκδήλωσαν προηγουμένως ενβιαφέρον και επισύναψαν τα σχετικά αποδεικτικά των προσόντων, μπορούν να υποβάλουν μόνο την επιστολή). Οί αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 04/02/2013 στη Διεύθυνση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Νοσοκομείο Αθαλάσσας, 1452 Λευκωσία, υπόψη κας Χρύσως Γεωργίου, Διοικητικού Λειτουργού. Γιο περισσότερες πληροφορίες; ΧρΟσω Γεωργίου, τηλ Καθήκοντα: 1. Οργάνωση και λειτουργία ομαδικών προγραμμάτων στον αντίστοιχο κλάδο με βάση τις γενικότερες αρχές δεοντολογίας που διέπουν τα θεραπευτικά επαγγέλματα. 2. Τακτική ενημέρωση του προσωπικού της αντίστοιχης υπηρεσίας / μονάδας σε ότι αφορά το πρόγραμμα και τη συμμετοχή και συμπεριφορά των μελών της ομάδας. Απαραίτητα προσόντα: Α. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στην Εικαστική Θεραπεία ή Δραματοθεραπεία, ή Μουσικοθεραπεία ή Χοροθεραπεία. Β. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής. Αριθμός 48 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2011 (Ν. 25 (i)/2011), τον οριστικό κατάλογο των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν σε Ιατρικούς Λειτουργούς, 1ης Τάξης ατην ειδικότητα της Ψυχιατρικής, οτις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, για τα έτη ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, 1 ης ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Ονοματεπώνυμο Όνομα Πατρός Μόρια 1 Στυλιανή Σπυρίδη Σολωμός 4,50 2 Μαρία Δανιήλ Χρίστος 2,55 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, 1ης ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Ονοματεπώνυμο Ονομα Πατρός Μόρια 3 Μιχαήλ ΙΊανγκιτσέρης, Ανατόλιος 2,50 4 fjojiu^rj^xpjojosojmieou Ανδρέας 0,50

16 ΤΜΗΜΑ A 76 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Αριβμός 49 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η Τριμελής Επιτροπή για την πρόσληψη έργο δ ότου μένων καθορισμένης διάρκειας στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2011, πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για έκτακτη απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία, για τα έτη : 1. ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Κλ. Α8} ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Προϋπολογισμού Νόμου: (ί) για το 2013 παρέχεται η ευχέρεια πρόσληψης μόνο ΔΥΟ εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας για την εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και (ϋ) σε περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, υπηρετούντων εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση τους. α) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ί. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Κοινωνικές ή Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-ai-Law), Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μαθηματικά, Στατιστική, Αναλογιστικές Σπουδές, Λογιστική (Ο όρος -πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα στην παράγραφο α(ί) απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι παρούσες ανάγκες της υπηρεσίας απαιτούν όπως οι υποψήφιοι κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα η τίτλο ή ισότιμο προσόν στα ΝΟΜΙΚΑ (περιλαμβανομένου του Barrister at Law). Η. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. ίίί. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης ΟΡΙΑ Αριστα 8 Λίαν Καλώς 7 Καλώς 6 1 μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο με ανώτατο όριο τα δυο έτη Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) 3 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master) 2 Post Graduate Diploma 1 2. ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤ0Ν ΒΟΗΘΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤίΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (Κλ. Α2) ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Προϋπολογισμού Νόμου: (ί) (ίίί) για το 2013 παρέχεται η ευχέρεια πρόσληψης ΕΝΝΕΑ εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας για την εκτέλεση καθηκόντων Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού, και αε περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, υπηρετούντων ερνοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση τους. α) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ί. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, ίί. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία, ίίί. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

17 ΤΜΗΜΑ * ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης IANOYAPSOY β) Ία κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα: ΠΡΟϊΟΙνϊϊΛ Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης Πείρα σχεπκή με τα καθήκοντα της θέσης ΜΟΡΙΑ (Τα μόρια που Θα δοθούν θα εξαρτηθούν από το βαθμό του Απολυτηρίου, π.χ. εάν ο βαθμός του απολυτήριου είναι 12 θα δοθούν 12 μόρια) 1 μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο, με ανώτατο όριο δυο έτη 3. Σημειώσεις: Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν 4 Δίπλωμα Αναγνωρισμένης Σχολής Ανώτερης Εκπαίδευσης 2 α) Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοψηφούν, για τον καθορισμό προτεραιότητας θο χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω κριτήρια με τη σειρά που εμφανίζονται: - Ειδικά Κριτήρια (ανάπηροι) - Βαθμός απολυτηρίου σχολής μέσης εκπαίδευσης (προτεραιότητα σε υποψήφιους με υψηλότερη βαθμολογία) - Ηλικία (προτεραιότητα αε υποψηφίους με μεγαλύτερη ηλικία) β) Για τον υπολογισμό του μέοου όρου της βαθμολογίας των, αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ξενόγλωσσων σχολών, όπου δεν υπάρχει απολυτήριο, καταμετρούνται οι επιτυχίες στις εξετάσεις των δύο επιπέδων, μία φορά για κάθε μάθημα, παίρνοντας την πιο ψηλή βαθμολογία ανεξαρτήτως επιπέδου και λαμβανομένου υπόψη ότι Α=20, B=18,C=15, D=12ftai Ε=10. γ) Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται ανάλογα, με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. δ) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναϊ η πείρα που αποκτήθηκε με την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται άμεσα με αυτά που αναγράφονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της αντίστοιχης οργανικής θέσης. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν επιμετρείται. ε) Όσοι από τους υποψηφίους δεν καλύπτονται με το πτυχίο, αλλά με το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master), τότε θα αξιολογούνται με «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ». στ) Διπλώματα ή Τίτλοι Σπουδών Σχολών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης θα βαθμολογούνται ως Πανεπιστημιακού επιπέδου ΜΟΝΟ όταν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό ισοτιμίας που εκδόθηκε από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). 4. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στα Σχέδια Υπηρεσίας της αντίστοιχης οργανικής θέσης. 5. Η μισθοδοσία καθορίζεται σύμφωνα με το Αρθρο 10 του περί προϋπολογισμού του 2013 Νόμου και του σχετικού Παραρτήματος - Μισθολογικές Κλίμακες του υπό αναφορά Νόμου. 6. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο τηλέφωνο Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από: - το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας - το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (στο ισόγειο του κτιρίου του Υπουργείου Οικονομικών) - τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Αμμοχώστου, Πόλης Χρυσοχούς και Πελενδρίου) Επίσης, το έντυπο είναι καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.mof.qqv.cv) και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.qov.cy/papcl). 8. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λεωφ. Βύρωνος 7, 1465 Λευκωσία ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Τονίζεται προς τους ενδιαφερόμενους ότι για κάθε κατηγορία αναγκών που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστό έντυπο στο οποίο να επισυνάπτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, διαφορετικά η αίτηση τους δε θα γίνει αποδεκτή.

18 ΤΜΗΜΑ A 78 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Αριθμός 50 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η Τριμελής Επιτροπή για την πρόσληψη εργοδότου μένων καθορισμένης διάρκειας στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόαληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2011, πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για έκτακτη απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία, για τα έτη : Α. ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΪ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑ. Α8) ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Προϋπολογισμού Νόμου: (ί) για το 2013 παρέχεται η ευχέρεια πρόσαηψης μόνο 31 εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας για την εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, και (ϋ) σε περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, υπηρετούντων εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση τους. 1. Απαιτούμενα Προσόντα: ί. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Κοινωνική Εργασία/Ευημερία/Πρόνοια, Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική Διοίκηση, Κοινωνιολογία, Εγκληματολογία, Ψυχολογία, Νομικά, Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικές Επιστήμες, Οικονομικά. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα στην παράγραφο 1(ί) απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι παρούσες ανάγκες της υπηρεσίας απαιτούν όπως οι υποψήφιοι κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ/ΕΥΗΜΕΡΙΑ/ΠΡΟΝΟΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΝΟΜΙΚΑ. ίί. iii. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. 2. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι ία καθήκοντα που αναφέρονται στα Σχέδια Υπηρεσίας της αντίστοιχης οργανικής θέσης. 3. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα/θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο (1 )(ί) πιο πάνω ΜΟΡΙΑ Αριστα 8 Λίαν Καλώς 7 Καλώς 6 4 Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) 2 Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της Θέσης 1 μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο, με ανώτατο όριο δυο έτη

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Οι υπηρετούντες εργοδότου μενοι αορίστου χρόνου στη Θέση Λειτουργού Ευημερίας, έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης, αλλά σε περίπτωση πρόσληψης τους δεν μπορούν να διατηρήσουν το καθεστώς απασχόλησης τους ως εργοδότου μενοι αορίστου χρόνου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα προοληφθούν με σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σε καμία περίπτωση δεν εττιτρέπειαι η μετατροπή της σύμβασης απασχόλησης τους σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Β. ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΚΑ. Α2) ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Προϋπολογισμού Νόμου: (ί) για το 2013 παρέχεται η ευχέρεια πρόσληψης μέχρι 8 εργοδοτουμένων καθορισμένης διαρκείας για την εκτέλεση καθηκόντων Ιδρυματικού Λειτουργού για κάλυψη αναγκών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της απουσίας με μακροχρόνια άδεια (άδεια ασθενείας, αδεία μητρότητας) Ιδρυματικών Λειτουργών ή/και Ιδρυματικών Λειτουργών 1 Ίς Τάξης στις Υπηρεσίες Κοινωνίκής Ευημερίας. {ϋ) σε περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, υπηρετούντων εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση τους. 1. Απαιτούμενα Προσόντα: ί. (α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τριετούς τουλάχιστον διάρκειας σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Κοινωνική Εργαοία/Ευημερία/Πρόνοια, Νηπιοβρεφοκομία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Κοινωνική Πολιτική ή Κοινωνική Διοίκηση. ή (β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, ίί. iii. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική καί διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία, Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 2. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της αντίστοιχης οργανικής θέσης. 3. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα: ΠΡΟΕΟΝΤΛ Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης Δίπλωμα Αναγνωρισμένης Σχολής Ανώτερης Εκπαίδευσης Τριετούς τουλάχιστον φοίτησης Ή Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν ΜΟΡΙΑ (Τα μόρια που θα δοθούν θα εξαρτηθούν από το βαθμό του απολυτηρίου, π.χ. εάν ο βαθμός του απολυτήριου είναι 12 θα δοθούν 12 μόρια) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο, με ανώτατο όριο δυο έτη Γ. Σημειώσεις: (α) Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοψηφούν, για τον καθορισμό προτεραιότητας Θα χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω κριτήρια με τη σειρά που εμφανίζονται: - Ειδικά Κριτήρια (ανάπηροι) - Βαθμός απολυτηρίου σχολής μέσης εκπαίδευσης (προτεραιότητα σε υποψήφιους με υψηλότερη βαθμολογία) - Ηλικία (προτεραιότητα σε υποψηφίους με μεγαλύτερη ηλικία) (β) Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ξενόγλωσσων σχολών, όπου δεν υπάρχει απολυτήριο, καταμετρούνται οι επιτυχίες στις εξετάσεις των

20 ΤΜΗΜΑ A 80 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 δύο επιπέδων, μία φορά για κάθε μάθημα, παίρνοντας την πιο ψηλή βαθμολογία ανεξαρτήτως επιπέδου και λαμβανομένου υπόψη ότι Α~20, Ε)=18, C=15, D-12 και Ε=10. (γ) Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας καθώς και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, διαπιστώνεται ανάλογα, με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημοσίας Υπηρεσίας. (δ) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η mipa που αποκτήθηκε με την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται άμεσα με αυτά που αναγράφονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της αντίστοιχης οργανικής θέσης, Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των απουδών δεν επιμετρείται. (ε) Όσοι από τους υποψηφίους δεν καλύπτονται με το πτυχίο, αλλά με το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master), τότε θα αξιολογούνται με «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ». (στ) Διπλώματα ή Τίτλοι Σπουδών Σχολών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης θα βαθμολογούνται ως Πανεπιστημιακού επιπέδου μόνο όταν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ισοτιμίας που εκδόθηκε από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΧΑ.Τ.Σ.). Δ. Η μισθοδοσία καθορίζεται σύμφωνα με το Αρθρα 10 του περί προϋπολογισμού του 2013 Νόμου και του σχετικού Παραρτήματος ~ Μισθολογικές Κλίμακες του υπό αναφορά Νόμου. Ε. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα τηλέφωνα και ΣΤ. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Εντυπο, το οποίο μπορούν να 1 προμηθευτούν από: - το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας - το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (στο ισόγειο του κτιρίου του Υπουργείου Οικονομικών) - τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη {Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Πόλης Χρυσοχούς και Πελενδρίου) Επίσης, το έντυπο είναι καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών ίwww.mof.gov.cy) και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd). Ζ. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Προδρόμου 63, 1468 Λευκωσία ή να αποσταλούν μέοω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται πιο πάνω, όχι αργότερα από την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Η. Τονίζεται προς τους ενδιαφερόμενους ότι για κάθε κατηγορία αναγκών που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστό έντυπο στο οποίο να επισυνάπτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, διαφορετικά η αίτηση τους δεν θα γίνει αποδεκτή.

ΤΜΗΜΑΑ 476 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΜΗΜΑΑ 476 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑΑ 476 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Ο κ. Κυριάκος Ευθυβούλου, μόνιμος Ανώτερος Επιθεωρητής Λογαριασμών, Γενικό Λογιστήριο, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4547 Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 103 Αριθμός 253 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2011) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το άρθρο 49Δ(3)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 28 ΜΑΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑΚΗΣ ΒΟΪΛΑΣ Λειτουργός του Σπιτιού της Κύπρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Tηλ.: 210 37 34 934 E-m: spiticy@otenet.gr 1 H εκπαιδευτική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 02/04/202 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 700 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (66) Ταχ. Δ/νση: Αλκαμένους 8 και Χαρίσης, Τ.Κ.: 0439 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Τώρου

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 4.2.02.6.7.17/45 20 Οκτωβρίου 2010 Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α ). Ά ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ.

Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ. Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ. Αρ συνεδρίας: 17/2010 Παρόντες: κ.κ. Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014 Αριθ. Τεύχους: 196 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014 Αριθ. Τεύχους: 196 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών... 2 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού... 3 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης: Πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΜΕΡΙΔΑ «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό» Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2481 3 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 21829 Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτι κών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Διοικητική ΥΠΔΝΣΗ : Διοικητικού ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού ΠΛΗΡΟΦ: ΤΗΛ: 210-7288130 &131 Αθήνα 24.1.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 543 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 6.000,00. Αριθμός Διαγωνισμού: Π.Ι. 17/2014

Προϋπολογισμός: 6.000,00. Αριθμός Διαγωνισμού: Π.Ι. 17/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4716 Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013 4167 Αριθμός 4956 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XAΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 29 Μαΐου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 19744 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #77 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 502 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.257 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΤΑ, ΠΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα