Ετήσια Έκθεση. του Συντονιστή Gilles Savary. Βρυξέλλες, Οκτώβριος Transport

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Έκθεση. του Συντονιστή Gilles Savary. Βρυξέλλες, Οκτώβριος 2013. Transport"

Transcript

1 Ετήσια Έκθεση του Συντονιστή Gilles Savary Βρυξέλλες, Οκτώβριος 2013 Transport

2

3 TEN-T Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών Έκθεση δραστηριότητας Έργο προτεραιότητας αριθ. 22: Σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Σόφια-Βουδαπέστη- Βιέννη-Πράγα-Νυρεμβέργη/Δρέσδη Βρυξέλλες, Οκτώβριος 2013 Gilles Savary Συντονιστής Η παρούσα έκθεση εκφράζει μόνον την άποψη του Ευρωπαίου Συντονιστή και δεν προδικάζει την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΓΕΓΥΡΑ VIDIN CALAFAT ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΆΛΛΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΠ22 ΑΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΑΝΑΤΟΛΗ/ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΈΜΦΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Το έργο προτεραιότητας αριθ. 22 (ΕΠ22) καταλαμβάνει από πολλές απόψεις ιδιαίτερη θέση στον χάρτη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), απλώς και μόνον λόγω του μήκους του (3.575 km) και του αριθμού των κρατών μελών από τα οποία διέρχεται (επτά συνολικά). Μοιρασμένο σε τρία κράτη μέλη της «παλαιάς Ένωσης», τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελλάδα, δύο κράτη μέλη της διεύρυνσης του 2004, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ουγγαρία, και τα δύο κράτη μέλη της διεύρυνσης του 2007, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, το ΕΠ22 ενσαρκώνει το έργο ενός διευρωπαϊκού δικτύου και αντιπροσωπεύει το στοίχημα της ολοκλήρωσής του. Η καλύτερη σύνδεση της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με το βόρειο μέτωπο της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής είναι ο απώτερος στόχος του ΕΠ22, ο οποίος υπερβαίνει μάλιστα την τρέχουσα χάραξή του. Από τη φύση του, το ΕΠ22 είναι κατακερματισμένο και αυτό για δύο τουλάχιστον λόγους. Καταρχήν, σε πραγματικές συνθήκες, η πορεία υλοποίησης των επενδύσεων στα επτά κράτη μέλη παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις. Παρομοίως, οι προοπτικές είναι άνισες. Στη Γερμανία, στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Αυστρία, στην Ουγγαρία, στο τμήμα στη Ρουμανία προς τη Μαύρη Θάλασσα και στην Ελλάδα οι αναμενόμενες επενδύσεις έχουν προχωρήσει σημαντικά, παραμένουν ωστόσο πιο αβέβαιες στη Βουλγαρία και στο νότιο σκέλος του ρουμανικού τμήματος. Ως εκ τούτου, το ΕΠ22 απαρτίζεται στην πραγματικότητα, αφενός, από έναν άξονα Ανατολή Δυτική Κωνστάντζα Arad Δρέσδη, ο οποίος εμφανίζει καλό γενικό επίπεδο ανάπτυξης, προς όφελος των διεθνών εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών στον οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές επενδύσεις, και, αφετέρου, από έναν άξονα Νότος βόρεια Αθήνα Σόφια Arad, με περιορισμένη πρόοδο, στον οποίο οι προοπτικές είναι αβέβαιες παρά την ολοκλήρωση της νέας γέφυρας στον Δούναβη μεταξύ Vidin και Calafat. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η πιο αξιοσημείωτη πρόοδος έχει συντελεσθεί εκεί όπου συγκλίνουν οι εθνικές προτεραιότητες και οι ευρωπαϊκοί στόχοι. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για τα τμήματα Dečin Πράγα Břeclav, Břeclav Βιέννη Hegyeshalom, Hegyeshalom Györ Βουδαπέστη - Gyoma, Αθήνα Θεσσαλονίκη ή ακόμη Predeal Βουκουρέστι Κωνστάντζα. Ωστόσο, παρατηρούνται εν γένει καθυστερήσεις στην αναβάθμιση των διασυνοριακών τμημάτων και των οδών άμεσης πρόσβασης σε αυτά, είτε λόγω αποκλίσεων στις απόψεις όσον αφορά τις ανάγκες (όπως για τα τμήματα μεταξύ Γερμανίας και Τσεχικής Δημοκρατίας) είτε επειδή οι χώρες εκατέρωθεν των συνόρων δεν θεωρούν τα εν λόγω τμήματα προτεραιότητα (όπως συμβαίνει στην περίπτωση της γέφυρας Vidin Calafat και των οδών πρόσβασης σε αυτήν). Στο μέσον πάντως του διαδρόμου αξίζει να σημειωθεί η καλή γενική ποιότητα των διασυνοριακών τμημάτων μεταξύ Ουγγαρίας, Αυστρίας και Τσεχικής Δημοκρατίας. Εξάλλου, από ευρωπαϊκή άποψη, στο ΕΠ22 πρέπει να συγκερασθεί, αφενός, η κοινή αποδοχή των πολιτικών στόχων που σχετίζονται με αυτόν τον άξονα και, αφετέρου, η διαθέσιμη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι πρώτοι εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής ΔΕΔ-Μ και καλύπτουν μόνο εν μέρει τις προτεραιότητες που καθορίστηκαν στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής. Από την άλλη, η διαχείριση της χρηματοδότησης γίνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, με 4

6 επιχειρησιακά προγράμματα μεταφορών (ΕΠ-Μ) σε εθνικό επίπεδο που μπορούν να δώσουν έμφαση σε τμήματα εκτός εκείνων του ΕΠ22. Γενικά, οι επιλέξιμες χώρες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στρέφονται αυτονόητα προς τα εν λόγω ταμεία, στα οποία τα ευρωπαϊκά ποσοστά συγχρηματοδότησης είναι πολύ υψηλότερα, με βάση προκαθορισμένο κονδύλιο, και τα οποία παρέχουν μεγαλύτερη ελευθερία στον καθορισμό των προτεραιοτήτων. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία και η Ελλάδα υπέβαλαν επιτυχώς σχέδια στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής σχεδίων του προγράμματος ΔΕΔ-Μ. Τα εν λόγω σχέδια αφορούν την εκπόνηση μελετών με στόχο την προετοιμασία των μελλοντικών εργασιών που θα χρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα καθήκοντα του Συντονιστή ήταν να προσπαθήσει να συνενώσει το σύνολο των ενδιαφερόμενων του ΕΠ22 γύρω από ένα κοινό όραμα για την ανάπτυξη του διαδρόμου, υπό συνθήκες μειωμένου προϋπολογισμού, και να προετοιμάσει τη μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο με το Ταμείο Συνοχής και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». Ειδικότερα, δόθηκε έμφαση στην αναγκαιότητα μιας κοινής ρεαλιστικής θεώρησης των απαραίτητων επενδύσεων για τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του ΕΠ22, με βάση τα χαρακτηριστικά της παρούσας και της μελλοντικής κίνησης. Υπό αυτό το πρίσμα, οι συζητήσεις επεκτάθηκαν πέρα από τις πτυχές που αφορούν αποκλειστικά τις υποδομές και συμπεριέλαβαν τα θέματα της επιχειρησιακής διαχείρισης, προετοιμάζοντας και τη μελλοντική ένταξη των διαδρόμων σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών στους διαδρόμους του κύριου δικτύου. 1. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κατά το τρίτο έτος της θητείας του ο Συντονιστής επωφελήθηκε των χώρων ανταλλαγής πληροφοριών και διαλόγου που δημιουργήθηκαν κατά τα δύο πρώτα έτη της θητείας του, στοχεύοντας στη χρήση του συλλογικού έργου (για παράδειγμα, όσον αφορά τις μελέτες) για τον καθορισμό ενός κοινού οράματος για το μέλλον του ΕΠ22 και των αναγκαίων επενδύσεων σύμφωνα με το εν λόγω όραμα. Οι τακτικές ανταλλαγές απόψεων επέτρεψαν επίσης τον προσανατολισμό των συζητήσεων ειδικότερα σε ορισμένα διασυνοριακά τμήματα Επιτευχθείσα πρόοδος το Στο επίπεδο της διακυβέρνησης Ανάπτυξη του διαλόγου μεταξύ κρατών μελών Στόχος του Συντονιστή ήταν η ανάπτυξη συντονισμού και διαλόγου μεταξύ των υπουργείων και των διαχειριστών υποδομών κατά μήκος του άξονα. Αυτός ο τύπος συνεργασίας, ο οποίος λειτουργεί ήδη μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Αυστρίας και της Γερμανίας, θα ήταν σκόπιμο να αναπτυχθεί και μεταξύ της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Ελλάδας. 5

7 Στο πνεύμα πάντοτε της δήλωσης που υπογράφηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2010 από τους υπουργούς των τεσσάρων ως άνω κρατών, οι ανά διετία συνεδριάσεις της «ομάδας επαφής του ΕΠ22» συνεχίστηκαν με τους εκπροσώπους των κρατών, υπό την προεδρία του Συντονιστή, με τις ενδιαφερόμενες Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και τον Εκτελεστικό Οργανισμό ΔΕΔ-Μ. Οι συνεδριάσεις λάμβαναν πάντα χώρα παρουσία των αρμόδιων συμβούλων για τις μελέτες του συνολικού ή μέρους του ΕΠ22 και διαμόρφωναν τη μελλοντική συνδρομή που θα παρασχεθεί στο μέλλον στους συντονιστές των μελλοντικών διαδρόμων του κύριου δικτύου. Η ομάδα επαφής του ΕΠ22 συνεδρίασε τον Μάρτιο στο Βουκουρέστι και τον Νοέμβριο του 2012 στη Βουδαπέστη, προετοιμάζοντας μια συνεδρίαση τον Ιούνιο του 2013 στην Αθήνα. Οι εν λόγω συνεδριάσεις, οι οποίες αποτέλεσαν συνέχεια αυτών του 2011, έδωσαν τη δυνατότητα εμβριθούς ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των επενδύσεων, τις εθνικές προτεραιότητες και τα προβλήματα κάθε πλευράς. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών οδήγησε στην επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον προσδιορισμό των κοινών προβλημάτων και προτεραιοτήτων, καθώς και στη διασφάλιση συλλογικής παρακολούθησης των μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι χρήσιμες για την καλύτερη τεχνική και κοινωνικοοικονομική γνώση του έργου προτεραιότητας. Συλλογικός συντονισμός των μελετών Δύο διασυνοριακές μελέτες, οι οποίες αφορούν το σύνολο ή μέρος του ΕΠ22, άρχισαν το 2011, συνεχίσθηκαν το και κατέληξαν στα συμπεράσματά τους. Κοινός σκοπός των μελετών αυτών είναι να αποκτήσουν τα κράτη μέλη, οι διαχειριστές υποδομών και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα καλύτερη γνώση του έργου και να προετοιμάσουν τις μελλοντικές αποφάσεις για τις επενδύσεις. Η ομάδα επαφής συντόνισε εκ του σύνεγγυς τις δύο αυτές μελέτες. Οι δύο μελέτες, κοινός σκοπός των οποίων είναι η παροχή καλύτερης γνώσης του έργου, περιελάμβαναν ειδικότερους στόχους και ειδικότερα πεδία μελέτης, κατέληξαν δε σε παρόμοιες συστάσεις, τροφοδοτώντας τις συζητήσεις με δυναμικό τρόπο και κατευθύνοντας τις επενδυτικές στρατηγικές των ενδιαφερόμενων κρατών. Συναφώς, οι μελέτες αυτές προαναγγέλλουν τις μελέτες για τους μελλοντικούς διαδρόμους του κύριου δικτύου, οι οποίες θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τα σχέδια δράσης που θα πρέπει να υλοποιηθούν. i. Προπαρασκευαστικές μελέτες για την κατασκευή του άξονα Αθήνα Hegyeshalom Σκοπός της εν λόγω μελέτης, η οποία συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΔΕΔ-Μ υπό την επίβλεψη του Εκτελεστικού Οργανισμού ΔΕΔ-Μ, είναι καταρχάς η ανάλυση των τεχνικών, εμπορικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρησιακών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών του κύριου άξονα μεταξύ των τεσσάρων χωρών του νοτιοανατολικού τμήματος του ΕΠ22, ώστε να προταθούν κοινά τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά για τις τέσσερις χώρες και να διατυπωθούν συγκεκριμένες συστάσεις για τα διάφορα τμήματα του άξονα. Ακολούθως, βάσει της ως άνω ανάλυσης, τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονήσουν προμελέτες για την προετοιμασία εφαρμογής των συστάσεων της πρώτης φάσης της μελέτης. Η πρώτη φάση της μελέτης εκτυλίχτηκε καθ όλη τη διάρκεια του 2011, ολοκληρώθηκε το 2012 και, παράλληλα, ξεκίνησε η δεύτερη φάση με μερικές καθυστερήσεις. Το έργο των συμβούλων και των ελληνικών αρχών που ήταν αρμόδιες για τον συντονισμό των εργασιών υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματικό και διεξοδικό, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να γνωρίσουν καλύτερα τον συγκεκριμένο άξονα τόσο στο έδαφός τους όσο και στο έδαφος των άμεσων 6

8 γειτόνων τους, καθώς και να διαμορφώσουν συνολική εικόνα αυτού. Καθώς οι συνεδριάσεις της ομάδας συντονισμού είχαν παρόμοιους σκοπούς συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με εκείνους της ομάδας ανταποκριτών του ΕΠ22, οι συνεδριάσεις συγχωνεύτηκαν, επιτρέποντας σε όλους τους συμμετέχοντες της ομάδας ανταποκριτών, και ιδίως στις διάφορες υπηρεσίες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, να επωφεληθούν των διαθέσιμων πληροφοριών. Οι μελέτες της δεύτερης φάσης, οι οποίες ξεκίνησαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012, θα καταλήξουν σε μελέτες συγκεκριμένων τμημάτων τα οποία καθόρισαν τα κράτη μέλη βάσει των συστάσεων της πρώτης φάσης. Τα πεδία των συγκεκριμένων μελετών προσαρμόζονται στις ειδικότερες ανάγκες των τμημάτων καλύπτοντας ποικίλους τομείς, από την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έως τις μελέτες σχεδιασμού και τις μελέτες εφικτότητας ή διασυνοριακής διαλειτουργικότητας. Περισσότερες από δέκα μελέτες έχουν προβλεφθεί έως το 2015, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της θεσπισθείσας συνεργασίας και παρέχοντας μια στέρεη βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη των οικείων τμημάτων. ii. Μελέτη σχετικά με την υλοποίηση του ΕΠ22 Αντικείμενο της δεύτερης μελέτης, της οποίας οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 2012, ήταν η ανάλυση των συνεπειών της υλοποίησης του ΕΠ22, έργου υψηλών προσδοκιών όσον αφορά τα πρότυπα (ειδικότερα, ταχύτητες 160 km/h και διπλές γραμμές καθ όλο το μήκος του άξονα). Στόχος ήταν επομένως να μελετηθούν τα αναμενόμενα οφέλη όσον αφορά την ανάπτυξη της κυκλοφορίας και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των οικείων εδαφών, αλλά και οι περιβαλλοντικές και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις του έργου. Η μελέτη αυτή επέτρεψε τη διαμόρφωση σαφούς και πλήρους εικόνας της ανάπτυξης του ΕΠ22, καθώς και την ανάλυση, βάσει διαφορετικών σεναρίων, των επενδυτικών αναγκών σε σύγκριση με τα αναμενόμενα οφέλη, στο πλαίσιο σφαιρικής θεώρησης αλλά και ανάλυσης ανά χώρα. Τα σενάρια προσαρμόστηκαν κατόπιν αιτήματος των αρχών προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα αναθεωρημένα επενδυτικά σχέδια. Από την προσέγγιση αυτή προέκυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία για τον ακριβέστερο καθορισμό του αναγκαίου ύψους των επενδύσεων με γνώμονα τη βέλτιστη αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει το ΕΠ22. Εκπόνηση των επόμενων νομοθετικών και δημοσιονομικών πλαισίων Οι συνεδριάσεις επέτρεψαν επίσης την παρακολούθηση των εξελίξεων των νομοθετικών διαδικασιών σχετικά με την αναθεώρηση της πολιτικής ΔΕΔ-Μ και τη χρηματοδότησή της μέσω της μελλοντικής διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Το γεγονός ότι διατηρήθηκε ουσιαστικά το ΕΠ22 στο μελλοντικό πλαίσιο αλλά και ότι επεκτάθηκε εντός του διαδρόμου του κύριου δικτύου ΔΕΔ-Μ Ανατολή/Ανατολική Μεσόγειος, σε μείζονος σημασίας τμήματα του ΕΠ22 για την κυκλοφορία τα οποία, με βάση τις ροές κυκλοφορίας αποτελούν φυσικές προεκτάσεις (ιδίως με την προσθήκη στη Βουλγαρία σκελών προς τους λιμένες της Μαύρης Θάλασσας και προς την Τουρκία, καθώς και με τις οδούς πρόσβασης στους γερμανικούς λιμένες της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας στο άλλο άκρο του διαδρόμου), επέτρεψε στα μέλη της ομάδας επαφής να αναλάβουν ένα μακροπρόθεσμο έργο και να προβλέψουν τη συνέχιση της συνεργασίας τους στο επόμενο πλαίσιο εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί, για παράδειγμα, ότι οι βουλγαρικές αρχές εκτίμησαν ιδιαίτερα τη συμπερίληψη του τμήματος Σόφια Μπουργκάς/τουρκικά σύνορα στις εργασίες της ομάδας. Όσον αφορά τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», τα μέλη έδειξαν, όπως αναμενόταν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σημεία που αφορούν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που 7

9 μεταβιβάστηκαν από το Ταμείο Συνοχής. Η κοινή παρουσία των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων καθώς και του Εκτελεστικού Οργανισμού ΔΕΔ-Μ επέτρεψε να απαντηθούν οι λεπτομερείς ερωτήσεις και οι ανησυχίες ορισμένων μελών όσον αφορά την εφαρμογή της νέας αυτής διάταξης. Πρώτες εργασίες σχετικά με τα χαρτοφυλάκια έργων για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Στο πλαίσιο αυτό, ο Συντονιστής κάλεσε σταδιακά τα μέλη της ομάδας να παρουσιάσουν τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια έργων τους σε ό,τι αφορά τη χρήση των εναπομενόντων κεφαλαίων από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, καθώς και των έργων για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, είτε ενόψει των μελλοντικών μέσων συνοχής είτε στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Οι πρώτες ανταλλαγές, ενίοτε υπό το επικριτικό βλέμμα της ΓΔ REGIO ή της ΕΤΕπ όσον αφορά τον ρεαλιστικό χαρακτήρα των σχεδίων που παρουσιάστηκαν, επέτρεψαν ωστόσο να διαπιστωθεί η ανάγκη συνεκτίμησης των συστάσεων των εκπονηθεισών μελετών, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα των προτύπων που πρέπει να εφαρμοστούν. Εμβάθυνση των επιχειρησιακών θεμάτων Οι μελέτες, όπως και οι ανταλλαγές που αναφέρονται κατωτέρω, ανέδειξαν την αναγκαιότητα να συνεκτιμηθούν τα επιχειρησιακά θέματα, ώστε να διαμορφωθεί σαφής εικόνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις στο ΕΠ22 και να διασφαλιστεί ότι ο αντίκτυπος των επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε υποδομές δεν θα μειωθεί εξαιτίας προβλημάτων που σχετίζονται με τα εν λόγω επιχειρησιακά θέματα. Εν προκειμένω, η περίπτωση της γέφυρας Vidin Calafat (βλ. κατωτέρω) είναι χαρακτηριστική, όπως επίσης και τα διαδικαστικά ζητήματα που συνδέονται με τα σύνορα Σένγκεν στη μεθόριο μεταξύ Ουγγαρίας και Ρουμανίας. Όπως είναι αυτονόητο, το τελευταίο αυτό θέμα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ομάδας και του Συντονιστή. Με γνώμονα τη συνεκτίμηση των επιχειρησιακών θεμάτων, αποφασίστηκε, κατόπιν αιτήματος των μελών της ομάδας επαφής σε συνέχεια πρότασης του Συντονιστή, να κληθούν οι εκπρόσωποι των φορέων διαχείρισης του εμπορευματικού διαδρόμου αριθ. 7. Ο συγκεκριμένος εμπορευματικός διάδρομος, ο οποίος δημιουργήθηκε με τον κανονισμό του 2010 σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές 1, είναι στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής του παρόμοιος με εκείνον του ΕΠ22. Η επιτροπή διαχείρισής του οργανώνει και συντονίζει από κοινού προκαθορισμένες διεθνείς σιδηροδρομικές διαδρομές για τις εμπορικές αμαξοστοιχίες και καθορίζει με τα κράτη μέλη και τους διαχειριστές υποδομών τα μέτρα υλοποίησης του διαδρόμου και των κύριων στοιχείων μελέτης της αγοράς. Από τις συζητήσεις στο πλαίσιο του ΕΠ22 προέκυψε έκδηλο ενδιαφέρον για βαθύτερη συνεργασία, συντονισμό των συνεδριάσεων, τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών και πιο δυναμική σύνδεση της διαχείρισης των υποδομών με την ανάπτυξη των ίδιων των υποδομών. Ωστόσο, μολονότι η βαθμιαία προσέγγιση των δύο δομών θεωρείται απαραίτητη για μια ολοκληρωμένη θεώρηση του άξονα, οι δύο δομές τόνισαν την ιδιαιτερότητα των εργασιών τους, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο απώλειας της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας σε 1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές. 8

10 περίπτωση ενσωμάτωσης των δομών σε ένα μεγάλο ενιαίο σύνολο. Για παράδειγμα, ο ρόλος της ομάδας εργασίας για τις υποδομές του εμπορευματικού διαδρόμου, ο οποίος μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται πλεονασματικός για τις εργασίες που αφορούν το ΕΠ22, έχει ιδιαίτερη επιχειρησιακή πτυχή η οποία συνίσταται στην ενημέρωση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για τις εργασίες που προβλέπονται στους διαδρόμους ώστε να διευκολύνεται ο προγραμματισμός της κυκλοφορίας. Για τους μελλοντικούς διαδρόμους πρέπει να επιτευχθεί κατάλληλη ισορροπία μεταξύ επανάληψης των εργασιών και των συνεδριάσεων και παράλληλα να διατηρηθεί η προστιθέμενη αξία κάθε διαφορετικής δομής. Κατά πάσα πιθανότητα θα απαιτηθεί ευέλικτη και εμπειρική προσέγγιση για την υλοποίηση της κατασκευής των μελλοντικών διαδρόμων που θα ενσωματωθούν στο κύριο δίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, θα τεθεί επίσης αναμφίβολα το ζήτημα υπάρχει μελλοντικά τροχαίο υλικό, το οποίο να μπορεί να αξιοποιεί τις νέες υποδομές στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Η ΕΤΕπ τόνισε ειδικότερα την αναγκαιότητα να εξεταστεί η κατασκευή υποδομών παράλληλα με την κατάρτιση των εθνικών σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού. Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προοπτικής Με δεδομένο την κρίση των δημόσιων οικονομικών που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη από τα οποία διέρχεται το ΕΠ22, συζητήθηκε η διεύρυνση του πεδίου διαβουλεύσεων με τη συμμετοχή των οργανισμών παροχής δημοσιονομικής βοήθειας, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και το ΔΝΤ, με σκοπό τη συνεργασία σε αλληλοσυμπληρούμενες προσεγγίσεις, ώστε να καταστεί εφικτή η υλοποίηση των απαραίτητων για τη μελλοντική ανάπτυξη επενδύσεων Σε επίπεδο τμημάτων Σε ορισμένα τμήματα του έργου σημειώνεται αξιοσημείωτη πρόοδος. Στην Ελλάδα, η κατασκευή του τμήματος Τιθορέας - Δομοκού, μήκους 106 km, με δύο γραμμές οι οποίες επιτρέπουν μέγιστες ταχύτητες km/h, σημείωσε σημαντική πρόοδο υπό δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Όταν αποπερατωθεί το τμήμα αυτό, θα συμπληρώνει τη γραμμή που συνδέει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη, η οποία θα είναι πλήρως ηλεκτροδοτημένη διπλή γραμμή και θα μειώσει τον χρόνο μετακίνησης μεταξύ των δύο πόλεων κατά περίπου 50 λεπτά. Στη Βουλγαρία, η πρόοδος δεν αφορά τόσο το ίδιο το ΕΠ22, αλλά το σκέλος προς την Τουρκία (το οποίο ενσωματώθηκε στον διάδρομο του ΕΠ22 που προτάθηκε στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»). Οι μελέτες δείχνουν ότι το σκέλος αυτό μπορεί να έχει αξιοσημείωτο αντίκτυπο στην αύξηση της κυκλοφορίας στο ΕΠ22, ιδίως με βάση τη δυνητική κυκλοφορία στη νέα σιδηροδρομική σήραγγα κάτω από τον Βόσπορο. Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στα τέλη του 2012 και στις αρχές του 2013 ήταν η ολοκλήρωση των εργασιών της γέφυρας στον Δούναβη μεταξύ Vidin και Calafat και η παράδοσή της στην κυκλοφορία. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα και με τις ανησυχίες που διατύπωσε ο Συντονιστής, η συγκεκριμένη σιδηροδρομική και οδική γέφυρα χρησιμοποιείται επί του παρόντος αποκλειστικά για την οδική κυκλοφορία και ότι δεν έχουν επιλυθεί ακόμη τα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση και τη συντήρηση της γέφυρας. Στη Ρουμανία, μετά την ολοκλήρωση των τμημάτων Predeal Campina, Campina Βουκουρέστι, Fundulea Fetesti και Fetesti Κωνστάντζα, πολλά έργα βρίσκονται σε 9

11 εξέλιξη στα τμήματα μεταξύ Arad και ουγγρικών συνόρων (ο Συντονιστής διαπίστωσε μάλιστα επί τόπου την πρόοδο των εργασιών), αλλά και μεταξύ Simeria και Sighisoara, στο μέσον του σκέλους Ανατολή-Δύση του ΕΠ22. Στην Ουγγαρία, σημαντικές εργασίες ανακατασκευής των γραμμών βρίσκονται σε εξέλιξη στο τμήμα Gyoma Békéscsaba και θα συνοδευτούν το 2013 από έργα βελτίωσης της σηματοδότησης. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης πολλές προπαρασκευαστικές μελέτες. Αξίζει να σημειωθεί η πρόσφατη ολοκλήρωση μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με την κατασκευή της παράκαμψης των εμπορευματικών μεταφορών νότια της Βουδαπέστης, της γραμμής V0, η οποία μπορεί να αποτελέσει λύση στην κυκλοφοριακή συμφόρηση γύρω από τη Βουδαπέστη. Στην Αυστρία, η κύρια βελτίωση αφορά την πρόοδο των σημαντικών εργασιών στον σταθμό της Βιέννης, ο οποίος συνδέει το ΕΠ17 (Παρίσι-Στρασβούργο-Στουτγάρδη-Βιέννη- Μπρατισλάβα) με το ΕΠ22. Μέρος του νέου σταθμού λειτουργεί ήδη. Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση της Βιέννης στο κέντρο των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών αναδεικνύεται με σαφήνεια στις δημόσιες ανακοινώσεις σχετικά με το έργο. Στην Τσεχική Δημοκρατία ολοκληρώθηκαν το 2012 και το 2013 πολλές εργασίες, ιδίως για τη βελτίωση των ταχυτήτων και της σηματοδότησης μεταξύ Πράγας και Plzeň, όπως η ολοκλήρωση των τμημάτων μεταξύ Beroun και Rokycany, αλλά και στο Plzeň για τη βελτίωση των ταχυτήτων και του συστήματος σηματοδότησης για την κυκλοφορία μεταξύ Πράγας και των γερμανικών συνόρων στο Chleb. Αξίζει να σημειωθεί επίσης η κατασκευή δεύτερης γραμμής και η βελτίωση των ταχυτήτων στο πολεοδομικό συγκρότημα της Πράγας. Τέλος, ολοκληρώθηκαν επίσης οι εργασίες εκσυγχρονισμού των γραμμών, των σταθμών και της σηματοδότησης μεταξύ Votice και Nenesov u Prahy, στον άξονα μεταξύ Πράγας και Linz Τμήματα που πρέπει να παρακολουθούνται με προσοχή Η γέφυρα Vidin Calafat στον Δούναβη και οι οδοί πρόσβασης σε αυτήν Η γέφυρα Vidin Calafat στον Δούναβη είναι η δεύτερη στο διασυνοριακό τμήμα μεταξύ Ρουμανίας και Βουλγαρίας, συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο και λαμβάνει δάνεια και τεχνική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Παρά κάποια τεχνικά και χρηματοοικονομικά προβλήματα, εγγενή σε τέτοιου είδους υποδομές που είχαν ως αποτέλεσμα κάποιες καθυστερήσεις, η κατασκευή της γέφυρας ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2013, όπως είχε προβλεφθεί. Ωστόσο, οι δυσκολίες σχετικά με την επιχειρησιακή διαχείριση της γέφυρας δημιούργησαν για μεγάλο διάστημα αβεβαιότητες όσον αφορά την παράδοσή της στην κυκλοφορία, με σημαντικές καθυστερήσεις στη σύσταση της κοινής δομής μεταξύ βουλγαρικών και ρουμανικών αρχών για τη διασφάλιση, μεταξύ άλλων, της καθημερινής διαχείρισης και συντήρησης της γέφυρας. Κατά τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης, η γέφυρα ήταν ανοικτή μόνον στην οδική κυκλοφορία. Οι συζητήσεις σχετικά με τη δομή διαχείρισης και συντήρησης της γέφυρας βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, τα δε ζητήματα συντήρησης, και ιδίως της χρηματοδότησής της, εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα. 10

12 Μια άλλη προβληματική πτυχή αφορά τις οδούς πρόσβασης στη γέφυρα, στις οποίες, με εξαίρεση τα στοιχεία που διασφαλίζουν τη σύνδεση με τη γέφυρα, δεν αναμένονται ιδιαίτερες βελτιώσεις στις σιδηροδρομικές υποδομές που υπάρχουν εκατέρωθεν του Δούναβη, μολονότι είναι σε κακή κατάσταση. Επομένως, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος, όταν η γέφυρα αρχίσει να λειτουργεί, να είναι κυρίως οδική γέφυρα, σε αντίθεση προς τους πολιτικούς στόχους των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Παρά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στα δέκα χιλιόμετρα της τετραπλής γραμμής, μεταξύ Calafat και Golenți, η Κραϊόβα, σε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων από τη γέφυρα, εξακολουθεί να βρίσκεται, σιδηροδρομικώς σε απόσταση τεσσάρων ωρών από τον Δούναβη και τα βουλγαρικά σύνορα. Στο συγκεκριμένο τμήμα, οι αμαξοστοιχίες κινούνται επί του παρόντος με μέση ταχύτητα 30 km/h. Μεταξύ Κραϊόβας και Arad η μέση ταχύτητα αυξάνεται σε 60km/h. Ο αρμόδιος συντονιστής για τον διάδρομο του κύριου δικτύου «Ανατολή/Ανατολική Μεσόγειος» πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις οδούς πρόσβασης και στην ορθή επιχειρησιακή λειτουργία της γέφυρας λόγω της στρατηγικής θέσης της για τη σύνδεση του βόρειου και του νότιου μέρους του διαδρόμου και λόγω του πολυτροπικού χαρακτήρα της. Θα είναι επιζήμιο η συγκεκριμένη οδική και σιδηροδρομική γέφυρα να χρησιμοποιηθεί μόνον για τη διέλευση φορτηγών και αυτοκινήτων Διασυνοριακά τμήματα μεταξύ Γερμανίας και Τσεχικής Δημοκρατίας Όπως κατέδειξαν οι συζητήσεις σχετικά με τους χάρτες των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών ΔΕΔ-Μ, οι σχέσεις είναι ενίοτε πολύπλοκες μεταξύ της Επιτροπής, των τσεχικών και των γερμανικών αρχών όσον αφορά το θέμα των αξόνων μεταξύ των μεγάλων πόλεων της Γερμανίας και της Πράγας, παρά τις τακτικές συζητήσεις που διεξάγονται. Οι συνδέσεις με την Τσεχική Δημοκρατία δεν θεωρούνται προτεραιότητα για το γερμανικό ομοσπονδιακό υπουργείο και δεν περιλαμβάνονται στο πολυετές σχέδιο μεταφορών, του οποίου η επόμενη αναθεώρηση προβλέπεται για το Τα εν λόγω τμήματα, ιδίως προς τη Δρέσδη και το Μόναχο (ενώ το ΕΠ22 αφορά Νυρεμβέργη - Πράγα) αποτελούν αντιθέτως προτεραιότητα για τις τσεχικές αρχές, οι οποίες συμφωνούν ως προς αυτό περισσότερο με τα ενδιαφερόμενα κρατίδια της Γερμανίας. Ωστόσο, υπάρχουν πρόσφατες ενθαρρυντικές ενδείξεις όσον αφορά την επανάληψη της συνεργασίας στους εν λόγω άξονες. Συγκεκριμένα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας εκδήλωσε πρόσφατα τη στήριξή της σε σχέδιο μελέτης για μια νέα γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Δρέσδης και τσεχικών συνόρων, την οποία δρομολόγησε το ομοσπονδιακό κρατίδιο της Σαξονίας σε συνεργασία με τις τσεχικές αρχές, με τη στήριξη του Συντονιστή. Το εν λόγω σχέδιο μελέτης υποβλήθηκε για λήψη ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής σχεδίων 2013 του προγράμματος ΔΕΔ-Μ. Το γερμανικό υπουργείο Μεταφορών ενημέρωσε τον Συντονιστή ότι προτίθεται να εξετάσει εάν είναι σκόπιμο να ενταχθεί η νέα αυτή γραμμή στο επόμενο δεκαετές πλαίσιο προγραμματισμού των επενδύσεων σε υποδομές («Bundesverkehrswegeplan»), η έγκριση του οποίου προβλέπεται το Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η DB Netz ανέφερε στον Συντονιστή ότι το συγκεκριμένο σχέδιο δεν περιλαμβάνεται στις μεσοπρόθεσμες προτεραιότητές της. Έχοντας επίγνωση των χρηματοοικονομικών περιορισμών που βαρύνουν τα σχετικώς δαπανηρά αυτά σχέδια, ο Συντονιστής επιθυμεί να συγκεντρώσει τους ενδιαφερόμενους παράγοντες σε κοινές μελέτες. Το σχέδιο περιλήφθηκε στο παράρτημα της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» για τις συγκεκριμένες δυνατότητες χρηματοδότησης μελετών που 11

13 αφορούν τα εν λόγω τμήματα. Οι μελέτες αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να καταστεί εφικτή μεσοπρόθεσμα η εκτέλεση των έργων, τα οποία θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη σύνδεση των λιμένων της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής με την Κεντρική Ευρώπη Άλλα διασυνοριακά τμήματα Τα τμήματα Lököshaza Curtici μεταξύ Ουγγαρίας και Ρουμανίας και Kulata Προμαχώνας στα βουλγαροελληνικά σύνορα χρήζουν επίσης ιδιαίτερης προσοχής. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, η δημιουργία χώρων αμοιβαίας και τακτικής παροχής πληροφοριών θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη επιχειρησιακών συνηθειών συνεργασίας, έστω απλώς για την εναρμόνιση των προτεραιοτήτων, του χρονοδιαγράμματος και των τεχνικών παραμέτρων. Οι ανταλλαγές απόψεων στο πλαίσιο των συναντήσεων των ανταποκριτών του ΕΠ22 για τις τέσσερις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης που προαναφέρθηκαν κατέστησαν δυνατόν σε όλες τις πλευρές να γίνουν γνωστά τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματιστεί στην άλλη πλευρά των συνόρων, αλλά και οι δυσκολίες κάθε έργου. Οι ρουμανικές και οι ουγγρικές αρχές αντάλλαξαν επίσης πληροφορίες σχετικά με τις αντίστοιχες εργασίες τους προς τα κοινά σύνορα. Κατά τις συνεδριάσεις της ομάδας επαφής, οι δύο ενδιαφερόμενες αντιπροσωπείες τόνισαν την καλή συνεργασία όσον αφορά την κοινή διαχείριση των διαταραχών της κυκλοφορίας που σχετίζονται με τα σημαντικά έργα μεταξύ Arad και Curtici στη ρουμανική πλευρά. Η σημασία των έργων που εκτελούνται επί του παρόντος μεταξύ Curtici και Arad θα καταστεί εμφανής όταν βελτιωθεί το τμήμα Békéscsaba Lököshaza Curtici στην ουγγρική πλευρά, ιδίως με την κατασκευή διπλής γραμμής. Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου τμήματος θα διασφαλίσει συνεχή διπλή γραμμή από τους λιμένες της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής έως την Κωνστάντζα. Οι ουγγρικές αρχές δήλωσαν με σαφήνεια ότι προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» για τη χρηματοδότηση του εν λόγω έργου στο διάστημα Όσον αφορά το τμήμα Kulata Προμαχώνας, οι ελληνικές αρχές ετοιμάζονται να κοινοποιήσουν σχέδιο διακυβερνητικής συμφωνίας στις βουλγαρικές αρχές. Στόχος της συμφωνίας είναι ειδικότερα η διαμόρφωση κοινού πλαισίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κυκλοφορίας και την από κοινού διαχείριση της κυκλοφορίας, με απλούστευση των διατυπώσεων και μείωση του χρόνου αναμονής. Εν αναμονή των επόμενων σταδίων, τα πρώτα αυτά βήματα πρέπει να ενθαρρυνθούν και να συμπληρωθούν με τακτικότερη και διεξοδικότερη συνεργασία. Όσον αφορά τα διασυνοριακά τμήματα μεταξύ Ουγγαρίας, Αυστρίας και Τσεχικής Δημοκρατίας μεταξύ Βουδαπέστης, Βιέννης και Breclav, ο Συντονιστής διαπίστωσε ιδίοις όμμασι τη σχετικά προχωρημένη κατάσταση των υποδομών, ιδίως μεταξύ Βουδαπέστης και Βιέννης, επισημαίνοντας όμως παράλληλα τις επιπτώσεις της περιφερειακής και τοπικής κυκλοφορίας όσον αφορά την επιβράδυνση της διεθνούς επιβατικής κυκλοφορίας (καθώς τα εμπορεύματα διέρχονται κυρίως από τη Μπρατισλάβα κατά τη μεταφορά τους από την Ουγγαρία στην Τσεχική Δημοκρατία), λόγω της πυκνότητας της κυκλοφορίας γύρω από τη Βιέννη. Τα εντυπωσιακά έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στον σταθμό της Βιέννης, μολονότι δεν επιλύουν άμεσα το πρόβλημα της πυκνής κυκλοφορίας, θα διευκολύνουν τη διέλευση των ταξιδιωτών των διεθνών γραμμών χωρίς αλλαγή αμαξοστοιχίας για τις διαδρομές Βορράς/Νότος και Ανατολή/Δύση. 12

14 Πιθανό σημείο συμφόρησης: Βουδαπέστη Στη διασταύρωση των ΕΠ22 και ΕΠ6, η Βουδαπέστη είναι βασικός σιδηροδρομικός κόμβος με δύσκολη μορφολογία εδάφους στα δυτικά της πόλης, η οποία καθιστά αρκετά δαπανηρές τις βελτιώσεις στην υφιστάμενη γραμμή. Η αναμενόμενη αύξηση της κυκλοφορίας στους εν λόγω άξονες ενδέχεται σε μερικά χρόνια να καταστήσει τη Βουδαπέστη σημαντικό προβληματικό σημείο συμφόρησης. Οι ουγγρικές αρχές εξετάζουν διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες, όπως παρακαμπτήριες διαδρομές ή διαπλάτυνση της γέφυρας πάνω από τον Δούναβη στη Βουδαπέστη. Πρέπει να εκπονηθούν το συντομότερο δυνατόν οι αναγκαίες μελέτες ώστε να αναλυθεί εάν είναι αναγκαία παρακαμπτήρια διαδρομή, η οποία θα χρειαστεί πολλά χρόνια προτού παραδοθεί στην κυκλοφορία και προτού εκδηλωθούν έντονα προβλήματα συμφόρησης. Στις μελέτες αυτές πρέπει οπωσδήποτε να αναλυθούν οι επιπτώσεις των εναλλακτικών αυτών δυνατοτήτων στη σιδηροδρομική κυκλοφορία στην Ουγγαρία, αλλά και οι συνέπειες στην κυκλοφορία στους δύο αντίστοιχους διαδρόμους, ήτοι τον μεσογειακό διάδρομο και τον διάδρομο Ανατολή/Ανατολική Μεσόγειος. 2. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΠ22 ΑΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑ 2.1. Τμήματα που θεωρούνται ολοκληρωμένα Τμήματα με μία ή δύο ηλεκτροδοτημένες γραμμές που επιτρέπουν ταχύτητες τουλάχιστον 100 km/h θεωρούνται από άποψη υποδομής ολοκληρωμένα. Η εγκατάσταση του ERTMS είναι επίσης υποχρεωτική σε ορισμένα τμήματα του ΕΠ22 με βάση τους όρους του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάπτυξης που εγκρίθηκε στις 22 Ιουλίου Μεταξύ της Πράγας και της Βουδαπέστης, σημαντικό μέρος του ΕΠ22 μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο ή σχεδόν ολοκληρωμένο, με εξαίρεση το τμήμα Pirna Bad Schandau και το τμήμα Tata Biatorbágy. Ωστόσο, σε αντίθεση με την ενθαρρυντική εικόνα στον κύριο άξονα του ΕΠ22, στα σκέλη Νυρεμβέργη Πράγα και Πράγα Linz έχουν ολοκληρωθεί μερικά μόνο τμήματα έχουν. Επί του παρόντος, στον άξονα Δρέσδης Πράγας, βρίσκεται σε λειτουργία από το 2004 ένα ανακαινισμένο τμήμα μεταξύ Δρέσδης και Pirna, μήκους 17 km με τέσσερις γραμμές που επιτρέπει μέγιστη ταχύτητα 160 km/h. Τα τμήματα Dečin Πράγα Česká Třebová Μπρνο Břeclav, καθώς και Břeclav Βιέννη, έχουν περατωθεί από πλευράς υποδομών. Ο εξοπλισμός τους με ERTMS που προβλέπεται για το 2015 βάσει της νομοθεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Όσο για το τμήμα Βιέννη Hegyeshalom Györ Tata, έχει ολοκληρωθεί και εξοπλισθεί με ERTMS επιπέδου

15 Σημειώνεται ότι στο τμήμα Νυρεμβέργης Πράγας, μεταξύ Πράγας και Cheb, ολοκληρώθηκε το 2009 ένα τμήμα μήκους περίπου 35 km, μεταξύ Plžen και Střibro,, το δε τμήμα Střibro Cheb (μήκους περίπου 75 km) ολοκληρώθηκε το Το τμήμα Rokcany - Zbiroh - Beroun ολοκληρώθηκε το Στην Τσεχική Δημοκρατία, το τμήμα Schirnding Střibro ολοκληρώθηκε το 2012 και ήδη λειτουργεί. Στο τμήμα Πράγας Linz, μεταξύ Πράγας και České Budějovice, έχουν ολοκληρωθεί επίσης τα τμήματα Πράγα Benešov Votice και Tábor Doubí u Tábora. Νότια του Biatorbágy, η κατάσταση είναι πιο διαφορετική. Από άποψη υποδομών, τα τμήματα Biatorbágy Βουδαπέστη Szolnok και, νοτιότερα, Szajol Gyoma έχουν ολοκληρωθεί. Το ίδιο ισχύει στη Ρουμανία, για το τμήμα Predeal Câmpina Βουκουρέστι Fundulea Feteşti - Κωνστάντζα και, στην Ελλάδα, για το τμήμα Θεσσαλονίκη Δομοκός και Τιθορέα ΣΚΑ/Τρεις Γέφυρες, το δε τελευταίο αυτό σημείο αποτελεί τη βόρεια οδό πρόσβασης στην αστική περιοχή της Αθήνας Τμήματα των οποίων η ολοκλήρωση προβλέπεται έως το 2015 Αυτά τα τμήματα βρίσκονται κυρίως στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα. Στην Τσεχική Δημοκρατία, η εξυπηρέτηση του České Budějovice (Nemanice I České Budějovice) αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2014, όπως και στην Ουγγαρία η εξυπηρέτηση του Szolnok καθώς και το τμήμα Békéscsaba - Lököshaza και η εγκατάσταση του ERTMS και στη Ρουμανία τα τμήματα Curtici χιλιόμετρο 614 (περίπου 41 km) και Simeria Coşlariu, στα οποία οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Το τμήμα Coşlariu Sighişoara (μήκους περίπου 90 km) αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του Αυτός είναι επίσης ο στόχος στην Ελλάδα για το τμήμα Kulata/Προμαχώνας Θεσσαλονίκη και Δομοκός Τιθορέα, όπου οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη Τμήματα των οποίων η ολοκλήρωση προβλέπεται από το 2015 έως το 2020 Στο βορειοδυτικό μέρος του ΕΠ22, το τμήμα Πίλσεν Rokycany, στην Τσεχική Δημοκρατία, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2016 και, στη συνέχεια, το 2017 το τμήμα Benešov Tabor, το τμήμα Summerau Λιντς στην Αυστρία και, στην Ουγγαρία, το τμήμα Tata Biatorbágy. Η διαδρομή Πράγα Beroun, στο τμήμα Πράγα Νυρεμβέργη, αναμένεται να ολοκληρωθεί το Η ολοκλήρωση του τμήματος Νυρεμβέργη Schirnding που διέρχεται από περιοχή με δύσκολη τοπογραφία και σε μεγάλο βαθμό δεν είναι ηλεκτροκινούμενο, δεν αποτελεί προτεραιότητα για τη Γερμανία. Η ημερομηνία ολοκλήρωσής του δεν μπορεί να εκτιμηθεί επί του παρόντος, όμως δεν αποκλείεται να πρέπει να τοποθετηθεί μετά το Έως τότε, η Γερμανία πρότεινε στην Τσεχική Δημοκρατία την αναβάθμιση του τμήματος Markredwitz Schirnding (μήκους περίπου 15 km), ώστε να διασφαλισθεί η σύνδεση με τη γραμμή Λειψία Hof Ratisbonne Μόναχο, η οποία επί του παρόντος ανακαινίζεται. Αυτή η λύση δεν φαίνεται ωστόσο να ανταποκρίνεται σε όλες τις προσδοκίες των Τσέχων. 14

16 Γενικά, τα μεγαλύτερα τμήματα τα οποία είναι δυνατόν να υλοποιηθούν έως το 2020 βρίσκονται στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Η Ρουμανία προβλέπει την ολοκλήρωση του τμήματος Golenți Κραϊόβα το 2018, του τμήματος Sighişoara Braşov και Κραϊόβα Turnu Severin το 2019, του τμήματος Curtici Simeria το 2020 και του τμήματος Turnu Severin Arad το Η Βουλγαρία σχεδιάζει να ολοκληρώσει το τμήμα της από το ΕΠ22 γύρω στο Η ξηρότητα του εδάφους επιβάλλει την κατασκευή δαπανηρών έργων πολιτικού μηχανικού που στοχεύουν στην εκ νέου ευθυγράμμιση των ορεινών τμημάτων, των οποίων η χρηματοδότηση δεν έχει εξασφαλισθεί μέχρι σήμερα. Για τον λόγο αυτό, δεν είναι απίθανο το χρονοδιάγραμμα των τμημάτων που προβλέπονται για το 2020 να πρέπει να αναθεωρηθεί αργότερα. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ως άνω επενδυτικά σχέδια ενδέχεται να εξελιχθούν στο πλαίσιο των νέων εθνικών στρατηγικών για τις μεταφορές με τις οποίες προετοιμάζεται η εφαρμογή του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου και θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τη χρησιμοποίηση των νέων κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής καθώς και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». 3. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΑΝΑΤΟΛΗ/ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3.1. Χρήση των μελετών για τον καθορισμό των αναγκαίων επενδύσεων Οι δύο μελέτες που δρομολόγησε ο Συντονιστής και παρακολούθησε η ομάδα επαφής ΕΠ22 κατέληξαν σε παρόμοια συμπεράσματα τα οποία, σε γενικές γραμμές, έτυχαν της αποδοχής των κρατών μελών. Στα συμπεράσματα συνιστάται η επίσπευση ορισμένων επενδύσεων (όπως η ηλεκτροδότηση της γραμμής μεταξύ Νυρεμβέργης και Chleb στη Γερμανία, η κατασκευή στην Ουγγαρία διπλής γραμμής μεταξύ Békéscsaba, Lököshaza και των συνόρων με τη Ρουμανία, οι συνδέσεις προς τους λιμένες της Μαύρης Θάλασσας στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, ή ακόμη η βελτίωση της πρόσβασης στον λιμένα του Πειραιά στην Ελλάδα). Από την άλλη πλευρά, οι μελέτες εισηγούνται τον μετριασμό των φιλοδοξιών (και, επομένως, τη μείωση των εξόδων) για ορισμένες επενδύσεις, ειδικότερα για τα τμήματα μεταξύ Arad και Κραϊόβας στη Ρουμανία και τον άξονα Βορράς Νότος στη Βουλγαρία. Τα συμπεράσματα αυτά, αν και αμφισβητούνται ενίοτε από τα ενδιαφερόμενα κράτη, στηρίζονται σε γενικής αποδοχής ανάλυση σχετικά με την εμπορευματική διάσταση του διαδρόμου και στη δυνατότητα αύξησης της κυκλοφορίας, η οποία είναι μεν υπαρκτή, αλλά περιορισμένη. Ωστόσο, στις μελλοντικές μελέτες σχετικά με τον διάδρομο πρέπει να εξετασθεί αναλυτικότερα ο αντίκτυπος της νέας σιδηροδρομικής σήραγγας κάτω από τον Βόσπορο. Οι διαχειριστές υποδομών, ιδίως στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αναμένουν σχετικά σημαντικό αντίκτυπο. Ωστόσο, ο εμπορευματικός χαρακτήρας του διαδρόμου δεν πρέπει να αλλάξει και, επομένως, οι επενδύσεις πρέπει να προσαρμοστούν για να δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση του φορτίου ανά άξονα και στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης παρά στις ταχύτητες ή στην κατασκευή διπλών γραμμών, τηρώντας 15

17 παράλληλα τις αντίστοιχες απαιτήσεις που προβλέπονται στις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές και στις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας. Οι μελλοντικές μελέτες σχετικά με τον διάδρομο θα συμβάλουν στην επίτευξη ακριβέστερων προβλέψεων κυκλοφορίας και στην ανάλυση των αναγκών με βάση τις υπάρχουσες μελέτες, αλλά πρέπει κυρίως να βοηθήσουν τα ενδιαφερόμενα κράτη να καθορίσουν τα χαρακτηριστικά των επενδύσεων για κάθε τμήμα χωριστά, και ιδίως για τα τμήματα στα οποία οι μορφολογικές δυσκολίες του εδάφους καθιστούν τις επενδύσεις ιδιαίτερα δαπανηρές. Η προσέγγιση αυτή θα καταστήσει δυνατή την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, διότι θα ευνοηθεί η ταχύτερη υλοποίηση των έργων μικρότερης εμβέλειας που όμως θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην κυκλοφορία Κατάρτιση χαρτοφυλακίων έργων με τους ενδιαφερόμενους φορείς Οι αναγκαίες επενδύσεις, ακόμη και κατόπιν επανεξέτασης, θα απαιτήσουν τον συνδυασμό όλων των πηγών διαθέσιμης χρηματοδότησης, είτε πρόκειται για επιδοτήσεις των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», και ιδίως των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ που μεταβιβάστηκαν από το Ταμείο Συνοχής, είτε για τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή άλλων αναπτυξιακών τραπεζών, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ήτοι καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, όπως τα ομόλογα έργων (Project Bonds) για τα κατάλληλα έργα. Ο δυνητικός αριθμός έργων και ο αριθμός των πιθανών πηγών χρηματοδότησης απαιτούν διεξοδική συνεργασία σε πολλαπλά επίπεδα σχετικά με τα χαρτοφυλάκια έργων. Φυσικά, χρηματοδότες και αρχές πρέπει να ιεραρχήσουν τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν, προσπαθώντας να επικεντρώσουν τις προσπάθειες στα έργα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν εντός της περιόδου, σύμφωνα με τα συμπεράσματα των προαναφερθεισών μελετών. Οι διάφοροι χρηματοδότες πρέπει επίσης να συντονιστούν και να κατανείμουν, σε κάποιον βαθμό, μεταξύ τους τα έργα που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, ανάλογα με τις αντίστοιχες προτεραιότητές τους. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των χωρών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» πρέπει να επικεντρωθεί στα τμήματα με υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που παρουσιάζουν λιγότερο εθνικό κυρίως ενδιαφέρον, ενώ τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, λόγω της ίδιας της φύσης της αποκεντρωμένης διαχείρισής τους, θεωρείται εύλογα ότι πρέπει χρηματοδοτήσουν τμήματα που αποτελούν εθνική προτεραιότητα. Τα χρηματοοικονομικά μέσα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τις επενδύσεις σε τροχαίο υλικό. Κρίσιμο στοιχείο θα είναι ο συντονισμός μεταξύ των εν λόγω επενδύσεων ώστε να διασφαλιστούν για τον διάδρομο «αποτελέσματα δικτύου», κάτι το οποίο αποτελεί πρόκληση τόσο μεταξύ των γειτονικών χωρών, σίγουρα όμως και στο εσωτερικό κάθε κράτους. Στις τελευταίες συνεδριάσεις της ομάδας επαφής με τις τέσσερις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης τα ενδιαφερόμενα κράτη εκδήλωσαν τη βούλησή τους να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τα χαρτοφυλάκια των έργων με τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Οι συζητήσεις αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν και να εξειδικευτούν ήδη από την αρχή της περιόδου, ώστε να καταρτιστεί ένα συνεκτικό σχέδιο επενδύσεων, αποδεκτό από τους χρηματοδότες, τις αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης. 16

18 3.3. Έμφαση σε επιχειρησιακά θέματα Οι μελέτες έδειξαν την αναγκαιότητα να συνεκτιμηθούν τα θέματα διαχείρισης των υποδομών, ιδίως όσον αφορά το επίπεδο της διαλειτουργικότητας, των διαδικασιών διαχείρισης της κυκλοφορίας ή της ασφάλειας για τη βέλτιστη χρήση των έργων βελτίωσης των υποδομών. Η ευθυγράμμιση των μελλοντικών διαδρόμων με τους υφιστάμενους διαδρόμους σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών αναμένεται να ευνοήσει τη συγκεκριμένη προσέγγιση. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα επιχειρησιακά προβλήματα που έχουν έντονες επιπτώσεις στη ροή της κυκλοφορίας δεν μπορούν να επιλυθούν πλήρως από τους διαχειριστές υποδομών και τους φορείς εκμετάλλευσης, όπως για παράδειγμα οι διαδικασίες στα σύνορα του χώρου Σένγκεν μεταξύ Ουγγαρίας και Ρουμανίας. Η ανάπτυξη πολυτροπικών εμπορευματικών τερματικών σταθμών και το ζήτημα της πρόσβασης σε αυτούς είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για τη μετάβαση από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές και τη διοχέτευση της αναμενόμενης αύξησης της κυκλοφορίας στο ΕΠ22. Τέλος, πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα του τροχαίου υλικού. Το πεπαλαιωμένο τροχαίο υλικό, το οποίο υφίσταται επί του παρόντος στα δίκτυα ορισμένων κρατών, πρέπει να αντικατασταθεί ώστε να βελτιστοποιηθούν οι επενδύσεις στις υποδομές. Σε ορισμένα κράτη, πρέπει να παροτρυνθεί ο συντονισμός των επενδυτικών σχεδίων για τις υποδομές και το τροχαίο υλικό, σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τις εθνικές αρχές και τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις Υιοθέτηση ευέλικτης προσέγγισης για τη διακυβέρνηση του διαδρόμου Στις μελλοντικές δομές του διαδρόμου πρέπει να ληφθούν υπόψη το μήκος του δικτύου και η πολυμορφία των κρατών που διασχίζει. Η πολυτροπική διάσταση των μελλοντικών διαδρόμων, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη συνολικής θεώρησης και στη βέλτιστη χρήση των πλεονεκτημάτων κάθε τρόπου μεταφοράς, ενδέχεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τη διεξαγωγή συγκεκριμένων συζητήσεων και την εκτέλεση κοινών έργων. Για την κατάρτιση των μελλοντικών προγραμμάτων εργασιών και των σχεδίων υλοποίησης των διαδρόμων κρίνεται αναμφίβολα σκόπιμη η συνέχιση των εργασιών σε περιφερειακό επίπεδο, ιδίως με βάση τις εργασίες και τις συνήθειες συνεργασίας της ομάδας επαφής των τεσσάρων χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πρέπει επίσης να εξεταστούν τρόποι για τη βέλτιστη χρήση των εργασιών και των δομών στον διάδρομο των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, με διασφάλιση της συνέχειας και της αποτελεσματικότητας των συγκεκριμένων εργασιών που διεξάγονται εκεί σε επιχειρησιακά θέματα, χωρίς παράλληλα αλλεπάλληλες συνεδριάσεις και αλλεπάλληλα όργανα διαχείρισης. Πρέπει να αναπτυχθεί μια ρεαλιστική προσέγγιση, σε συνεργασία με τους συμβούλους που διεξάγουν τις μελέτες για τον μελλοντικό διάδρομο και σε στενή διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Στις τελευταίες συνεδριάσεις που διοργάνωσε ο Συντονιστής εκδηλώθηκε έντονη ανησυχία των εκπροσώπων των εθνικών αρχών ή των διαχειριστών υποδομών στο συγκεκριμένο θέμα Συγκεκριμενοποίηση της διακυβέρνησης στα διασυνοριακά τμήματα Πέρα από τις πολυμερείς ανταλλαγές, πρέπει να αναπτυχθεί πιο στοχοθετημένη προσέγγιση για τα διασυνοριακά τμήματα, η οποία είναι αναγκαία για τα ακόλουθα τμήματα: 17

19 για τα τμήματα στα οποία υπάρχουν μεν συνήθειες συνεργασίας αλλά τα αδιέξοδα παραμένουν, όπως στα διασυνοριακά τμήματα μεταξύ Γερμανίας και Τσεχικής Δημοκρατίας για τα τμήματα στα οποία οι εργασίες σημειώνουν πρόοδο και στις δύο πλευρές των συνόρων, χωρίς όμως στενή συνεργασία, όπως στα σύνορα Ουγγαρίας και Ρουμανίας για τα τμήματα στα οποία υπάρχει βούληση για διάλογο, αλλά απαιτείται ένα πολύ καθορισμένο πλαίσιο και στα οποία οι φορείς ζητούν την παρέμβαση του Συντονιστή, όπως στα σύνορα Βουλγαρίας και Ελλάδας και, βεβαίως, στην ιδιαίτερη περίπτωση της γέφυρας Vidin-Calafat, όπου ρόλος του Συντονιστή θα είναι η εξεύρεση τρόπου για τον συνδυασμό των προτεραιοτήτων, της χρηματοδότησης, χρονοδιαγράμματος και τεχνικών παραμέτρων για την ανάπτυξη των οδών πρόσβασης στη γέφυρα. Ειδική διακυβέρνηση θα απαιτηθεί επίσης αναμφίβολα για τα διασυνοριακά τμήματα στα οποία εμπλέκονται τρίτες χώρες, πράγμα το οποίο αφορά, στην περίπτωση του μελλοντικού διαδρόμου Ανατολή/Ανατολική Ευρώπη, το διασυνοριακό τμήμα μεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας Μη αποφυγή του ζητήματος των Δυτικών Βαλκανίων Τέλος, ο μελλοντικός διάδρομος πρέπει να εξεταστεί στο συνολικό του πλαίσιο, δηλαδή με βάση τους άξονες που οδηγούν στη Βόρεια Θάλασσα, στη Βαλτική, στη Μαύρη Θάλασσα και στην Τουρκία (ιδίως με την παράδοση στην κυκλοφορία της σήραγγας κάτω από τον Βόσπορο, η οποία ενδέχεται να προσελκύσει σημαντική σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ Τουρκίας και Κεντρικής Ευρώπης), αλλά και με ανάλυση των συνεπειών που θα έχει η ανάπτυξη του παράλληλου άξονα διαμέσου των Δυτικών Βαλκανίων. Πράγματι, παρά τη συμβολική σημασία της (πρόκειται για την τρίτη γέφυρα στον Δούναβη μεταξύ Βελιγραδίου και Giurgiu/Ruse), η γέφυρα που συνδέει το Vidin με το Calafat δεν θα επιφέρει από μόνη της σημαντική άμεση βελτίωση στις διεθνείς σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές Βορρά-Νότου. Η παρούσα νότια διαδρομή του ΕΠ22, σχεδιασμένη ως εναλλακτική λύση στην ιστορική διαδρομή η οποία, από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, φθάνει στην Ουγγαρία μέσω της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Κροατίας, απομακρύνει την Ελλάδα από την Κεντρική Ευρώπη, όπως επίσης και την Κεντρική Ευρώπη από τους λιμένες της βόρειας Αδριατικής. Το τραχύ ανάγλυφο του εδάφους της που προαναφέρθηκε επιβάλλει εξάλλου σημαντικό κόστος αναβάθμισης σε σύγκριση με την αναμενόμενη σιδηροδρομική κυκλοφορία, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη τη δικαιολόγηση αυτών των επενδύσεων για τις αρμόδιες κυβερνήσεις. Η βαλκανική διαδρομή, η οποία ακολουθεί τη χάραξη του Διαδρόμου Χ «Θεσσαλονίκη Σκόπια Βελιγράδι Βουδαπέστη/Ζάγκρεμπ Λιουμπλιάνα Γκρατς/Σάλτσμπουργκ» συντομεύει τον άξονα Αθήνα Βουδαπέστη κατά 330 km σε σύγκριση με τον υφιστάμενο 18

20 άξονα, συνολικού μήκους περίπου km αντί km στην τρέχουσα νότια διαδρομή του ΕΠ22. Ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά φαίνονται επίσης πιο ενδιαφέροντα. Πράγματι, το 89% της βαλκανικής διαδρομής είναι ηλεκτροκινούμενο, έναντι 75% του άξονα ΕΠ22, ο σχεδιασμός δε των γραμμών επιτρέπει συνολικά υψηλότερες μέγιστες ταχύτητες. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι το 64% της γραμμής εξακολουθεί να είναι μονής τροχιάς, ενώ το 46% του τρέχοντος άξονα ΕΠ22 είναι διπλής τροχιάς. Μολονότι δεν είναι πρόθεσή μας εν προκειμένω να αμφισβητήσουμε τη συμπερίληψη του άξονα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Arad ο οποίος συνδέει δύο πρωτεύουσες, την Αθήνα και τη Σόφια, και καταλήγει στην εγκάρσια ανατολική δυτική οδό που εξυπηρετεί το Βουκουρέστι και την Κωνστάντζα στη Ρουμανία, πρέπει ίσως μεσοπρόθεσμα να επανεξεταστούν οι προτεραιότητες υπό το πρίσμα των προαναφερθεισών μελετών, με γνώμονα τι είναι εφικτό τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποτελεί τον κύριο χορηγό κεφαλαίων, όσο και για τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Από την άποψη αυτή, η ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούλιο του 2013 και οι συζητήσεις με τις δημοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας όσον αφορά την αναθεώρηση της πολιτικής ΔΕΔ-Μ, αποτελούν ενδιαφέρουσα ευκαιρία για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών συνδέσεων μεταξύ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ευρώπης μέσω των Δυτικών Βαλκανίων. 3 Πηγή ATKINS/Prisma Consulting Engineers S.A. in «Evaluation study for the upgrade of Railway Axis 22 and technical support to OSE S.A.» (μελέτη συγχρηματοδοτούμενη από τα κονδύλια ΔΕΔ-Μ) 4 35% στην Ελλάδα, 79% στη Ρουμανία, 100% στην Ουγγαρία και στη Βουλγαρία (πηγή ATKINS/Prisma Consulting Engineering S.A.) 5 22% στη Βουλγαρία, 16% στη Ρουμανία, 59% στην Ελλάδα και 93% στην Ουγγαρία (πηγή ATKINS/Prisma Consulting Engineering S.A.) 19

21 Projet Prioritaire 22 OCTOBRE 2013 Axe ferroviaire Athènes-Sofia-Budapest-Vienne -Prague-Nuremburg / Dresde Réseau Trans-Européen de Transport: état de réalisation du Projet Prioritaire 22 Achevé. Date d achèvement Achevé en Sections prioritaires En cours Planifié entre 2013 et Planifié après 2015

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διακήρυξη : 1.2014/ΔΝΥ Αντικείμενο : Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ΔΕΔ-Μ

Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ΔΕΔ-Μ Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ΔΕΔ-Μ Οι νέοι προσανατολισμοί και ο χρηματοδοτικός μηχανισμός "Συνδέοντας την Ευρώπη - CEF" Αλέξανδρος Σωτηρίου Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η Ελλάδα πύλη του διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Χαιρετισμός του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη με θέμα «Η διαμόρφωση του νέου ενεργειακού τοπίου και η γεωστρατηγική σημασία του για την περιοχή», στο συνέδριο του Economist,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 Αρ. Φακ. 04.02.022.01 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Οικονομική Συνεισφορά Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στην Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ 7 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Ετήσια έκθεση σχετικά με το μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (ΜΠΔΠ) 2005

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Ετήσια έκθεση σχετικά με το μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (ΜΠΔΠ) 2005 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.11.2006 COM(2006)674 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ετήσια έκθεση σχετικά με το μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (ΜΠΔΠ) 2005 SEC(2006)1430 EL EL ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE SEE-ITS Το έργο Το SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητάς τους. Το

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS EHMI

0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS EHMI 0123/00006631/el Άλλες Ανακοινώσεις ECHMI S.A. INVESTMENT CONSULTANTS ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς: Επενδυτικό κοινό Κομοτηνή, 14/04/2014 Θέμα: Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014 Με την υποστήριξη της: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.12.2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.12.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.12.2012 C(2012) 9521 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.12.2012 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007) 5332 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος κοινοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Καρπενήσι ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς την ένταξη στο ΕΣΠΑ : του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα κατευθυντήριες γραμμές

Διευρωπαϊκά Δίκτυα κατευθυντήριες γραμμές Διευρωπαϊκά Δίκτυα κατευθυντήριες γραμμές Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) διατηρεί στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ

(/) Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ Αρχική (/gr/) Ειδήσεις (/new s/) Επιχειρήσεις (/new s/companies/) Δάνεια 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίους μέσω ΕΤΕπ 11/11/2013-06:10 μμ (/) Τέσσερις συμβάσεις για τη χρηματοδότηση με συνολικά 550 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα