Ετήσια Έκθεση. του Συντονιστή Gilles Savary. Βρυξέλλες, Οκτώβριος Transport

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Έκθεση. του Συντονιστή Gilles Savary. Βρυξέλλες, Οκτώβριος 2013. Transport"

Transcript

1 Ετήσια Έκθεση του Συντονιστή Gilles Savary Βρυξέλλες, Οκτώβριος 2013 Transport

2

3 TEN-T Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών Έκθεση δραστηριότητας Έργο προτεραιότητας αριθ. 22: Σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Σόφια-Βουδαπέστη- Βιέννη-Πράγα-Νυρεμβέργη/Δρέσδη Βρυξέλλες, Οκτώβριος 2013 Gilles Savary Συντονιστής Η παρούσα έκθεση εκφράζει μόνον την άποψη του Ευρωπαίου Συντονιστή και δεν προδικάζει την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΓΕΓΥΡΑ VIDIN CALAFAT ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΆΛΛΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΠ22 ΑΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΑΝΑΤΟΛΗ/ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΈΜΦΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

5 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Το έργο προτεραιότητας αριθ. 22 (ΕΠ22) καταλαμβάνει από πολλές απόψεις ιδιαίτερη θέση στον χάρτη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), απλώς και μόνον λόγω του μήκους του (3.575 km) και του αριθμού των κρατών μελών από τα οποία διέρχεται (επτά συνολικά). Μοιρασμένο σε τρία κράτη μέλη της «παλαιάς Ένωσης», τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελλάδα, δύο κράτη μέλη της διεύρυνσης του 2004, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ουγγαρία, και τα δύο κράτη μέλη της διεύρυνσης του 2007, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, το ΕΠ22 ενσαρκώνει το έργο ενός διευρωπαϊκού δικτύου και αντιπροσωπεύει το στοίχημα της ολοκλήρωσής του. Η καλύτερη σύνδεση της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με το βόρειο μέτωπο της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής είναι ο απώτερος στόχος του ΕΠ22, ο οποίος υπερβαίνει μάλιστα την τρέχουσα χάραξή του. Από τη φύση του, το ΕΠ22 είναι κατακερματισμένο και αυτό για δύο τουλάχιστον λόγους. Καταρχήν, σε πραγματικές συνθήκες, η πορεία υλοποίησης των επενδύσεων στα επτά κράτη μέλη παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις. Παρομοίως, οι προοπτικές είναι άνισες. Στη Γερμανία, στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Αυστρία, στην Ουγγαρία, στο τμήμα στη Ρουμανία προς τη Μαύρη Θάλασσα και στην Ελλάδα οι αναμενόμενες επενδύσεις έχουν προχωρήσει σημαντικά, παραμένουν ωστόσο πιο αβέβαιες στη Βουλγαρία και στο νότιο σκέλος του ρουμανικού τμήματος. Ως εκ τούτου, το ΕΠ22 απαρτίζεται στην πραγματικότητα, αφενός, από έναν άξονα Ανατολή Δυτική Κωνστάντζα Arad Δρέσδη, ο οποίος εμφανίζει καλό γενικό επίπεδο ανάπτυξης, προς όφελος των διεθνών εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών στον οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές επενδύσεις, και, αφετέρου, από έναν άξονα Νότος βόρεια Αθήνα Σόφια Arad, με περιορισμένη πρόοδο, στον οποίο οι προοπτικές είναι αβέβαιες παρά την ολοκλήρωση της νέας γέφυρας στον Δούναβη μεταξύ Vidin και Calafat. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η πιο αξιοσημείωτη πρόοδος έχει συντελεσθεί εκεί όπου συγκλίνουν οι εθνικές προτεραιότητες και οι ευρωπαϊκοί στόχοι. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για τα τμήματα Dečin Πράγα Břeclav, Břeclav Βιέννη Hegyeshalom, Hegyeshalom Györ Βουδαπέστη - Gyoma, Αθήνα Θεσσαλονίκη ή ακόμη Predeal Βουκουρέστι Κωνστάντζα. Ωστόσο, παρατηρούνται εν γένει καθυστερήσεις στην αναβάθμιση των διασυνοριακών τμημάτων και των οδών άμεσης πρόσβασης σε αυτά, είτε λόγω αποκλίσεων στις απόψεις όσον αφορά τις ανάγκες (όπως για τα τμήματα μεταξύ Γερμανίας και Τσεχικής Δημοκρατίας) είτε επειδή οι χώρες εκατέρωθεν των συνόρων δεν θεωρούν τα εν λόγω τμήματα προτεραιότητα (όπως συμβαίνει στην περίπτωση της γέφυρας Vidin Calafat και των οδών πρόσβασης σε αυτήν). Στο μέσον πάντως του διαδρόμου αξίζει να σημειωθεί η καλή γενική ποιότητα των διασυνοριακών τμημάτων μεταξύ Ουγγαρίας, Αυστρίας και Τσεχικής Δημοκρατίας. Εξάλλου, από ευρωπαϊκή άποψη, στο ΕΠ22 πρέπει να συγκερασθεί, αφενός, η κοινή αποδοχή των πολιτικών στόχων που σχετίζονται με αυτόν τον άξονα και, αφετέρου, η διαθέσιμη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Οι πρώτοι εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής ΔΕΔ-Μ και καλύπτουν μόνο εν μέρει τις προτεραιότητες που καθορίστηκαν στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής. Από την άλλη, η διαχείριση της χρηματοδότησης γίνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, με 4

6 επιχειρησιακά προγράμματα μεταφορών (ΕΠ-Μ) σε εθνικό επίπεδο που μπορούν να δώσουν έμφαση σε τμήματα εκτός εκείνων του ΕΠ22. Γενικά, οι επιλέξιμες χώρες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στρέφονται αυτονόητα προς τα εν λόγω ταμεία, στα οποία τα ευρωπαϊκά ποσοστά συγχρηματοδότησης είναι πολύ υψηλότερα, με βάση προκαθορισμένο κονδύλιο, και τα οποία παρέχουν μεγαλύτερη ελευθερία στον καθορισμό των προτεραιοτήτων. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία και η Ελλάδα υπέβαλαν επιτυχώς σχέδια στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής σχεδίων του προγράμματος ΔΕΔ-Μ. Τα εν λόγω σχέδια αφορούν την εκπόνηση μελετών με στόχο την προετοιμασία των μελλοντικών εργασιών που θα χρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα καθήκοντα του Συντονιστή ήταν να προσπαθήσει να συνενώσει το σύνολο των ενδιαφερόμενων του ΕΠ22 γύρω από ένα κοινό όραμα για την ανάπτυξη του διαδρόμου, υπό συνθήκες μειωμένου προϋπολογισμού, και να προετοιμάσει τη μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο με το Ταμείο Συνοχής και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». Ειδικότερα, δόθηκε έμφαση στην αναγκαιότητα μιας κοινής ρεαλιστικής θεώρησης των απαραίτητων επενδύσεων για τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του ΕΠ22, με βάση τα χαρακτηριστικά της παρούσας και της μελλοντικής κίνησης. Υπό αυτό το πρίσμα, οι συζητήσεις επεκτάθηκαν πέρα από τις πτυχές που αφορούν αποκλειστικά τις υποδομές και συμπεριέλαβαν τα θέματα της επιχειρησιακής διαχείρισης, προετοιμάζοντας και τη μελλοντική ένταξη των διαδρόμων σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών στους διαδρόμους του κύριου δικτύου. 1. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κατά το τρίτο έτος της θητείας του ο Συντονιστής επωφελήθηκε των χώρων ανταλλαγής πληροφοριών και διαλόγου που δημιουργήθηκαν κατά τα δύο πρώτα έτη της θητείας του, στοχεύοντας στη χρήση του συλλογικού έργου (για παράδειγμα, όσον αφορά τις μελέτες) για τον καθορισμό ενός κοινού οράματος για το μέλλον του ΕΠ22 και των αναγκαίων επενδύσεων σύμφωνα με το εν λόγω όραμα. Οι τακτικές ανταλλαγές απόψεων επέτρεψαν επίσης τον προσανατολισμό των συζητήσεων ειδικότερα σε ορισμένα διασυνοριακά τμήματα Επιτευχθείσα πρόοδος το Στο επίπεδο της διακυβέρνησης Ανάπτυξη του διαλόγου μεταξύ κρατών μελών Στόχος του Συντονιστή ήταν η ανάπτυξη συντονισμού και διαλόγου μεταξύ των υπουργείων και των διαχειριστών υποδομών κατά μήκος του άξονα. Αυτός ο τύπος συνεργασίας, ο οποίος λειτουργεί ήδη μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Αυστρίας και της Γερμανίας, θα ήταν σκόπιμο να αναπτυχθεί και μεταξύ της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Ελλάδας. 5

7 Στο πνεύμα πάντοτε της δήλωσης που υπογράφηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2010 από τους υπουργούς των τεσσάρων ως άνω κρατών, οι ανά διετία συνεδριάσεις της «ομάδας επαφής του ΕΠ22» συνεχίστηκαν με τους εκπροσώπους των κρατών, υπό την προεδρία του Συντονιστή, με τις ενδιαφερόμενες Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και τον Εκτελεστικό Οργανισμό ΔΕΔ-Μ. Οι συνεδριάσεις λάμβαναν πάντα χώρα παρουσία των αρμόδιων συμβούλων για τις μελέτες του συνολικού ή μέρους του ΕΠ22 και διαμόρφωναν τη μελλοντική συνδρομή που θα παρασχεθεί στο μέλλον στους συντονιστές των μελλοντικών διαδρόμων του κύριου δικτύου. Η ομάδα επαφής του ΕΠ22 συνεδρίασε τον Μάρτιο στο Βουκουρέστι και τον Νοέμβριο του 2012 στη Βουδαπέστη, προετοιμάζοντας μια συνεδρίαση τον Ιούνιο του 2013 στην Αθήνα. Οι εν λόγω συνεδριάσεις, οι οποίες αποτέλεσαν συνέχεια αυτών του 2011, έδωσαν τη δυνατότητα εμβριθούς ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των επενδύσεων, τις εθνικές προτεραιότητες και τα προβλήματα κάθε πλευράς. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών οδήγησε στην επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον προσδιορισμό των κοινών προβλημάτων και προτεραιοτήτων, καθώς και στη διασφάλιση συλλογικής παρακολούθησης των μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι χρήσιμες για την καλύτερη τεχνική και κοινωνικοοικονομική γνώση του έργου προτεραιότητας. Συλλογικός συντονισμός των μελετών Δύο διασυνοριακές μελέτες, οι οποίες αφορούν το σύνολο ή μέρος του ΕΠ22, άρχισαν το 2011, συνεχίσθηκαν το και κατέληξαν στα συμπεράσματά τους. Κοινός σκοπός των μελετών αυτών είναι να αποκτήσουν τα κράτη μέλη, οι διαχειριστές υποδομών και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα καλύτερη γνώση του έργου και να προετοιμάσουν τις μελλοντικές αποφάσεις για τις επενδύσεις. Η ομάδα επαφής συντόνισε εκ του σύνεγγυς τις δύο αυτές μελέτες. Οι δύο μελέτες, κοινός σκοπός των οποίων είναι η παροχή καλύτερης γνώσης του έργου, περιελάμβαναν ειδικότερους στόχους και ειδικότερα πεδία μελέτης, κατέληξαν δε σε παρόμοιες συστάσεις, τροφοδοτώντας τις συζητήσεις με δυναμικό τρόπο και κατευθύνοντας τις επενδυτικές στρατηγικές των ενδιαφερόμενων κρατών. Συναφώς, οι μελέτες αυτές προαναγγέλλουν τις μελέτες για τους μελλοντικούς διαδρόμους του κύριου δικτύου, οι οποίες θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τα σχέδια δράσης που θα πρέπει να υλοποιηθούν. i. Προπαρασκευαστικές μελέτες για την κατασκευή του άξονα Αθήνα Hegyeshalom Σκοπός της εν λόγω μελέτης, η οποία συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΔΕΔ-Μ υπό την επίβλεψη του Εκτελεστικού Οργανισμού ΔΕΔ-Μ, είναι καταρχάς η ανάλυση των τεχνικών, εμπορικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρησιακών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών του κύριου άξονα μεταξύ των τεσσάρων χωρών του νοτιοανατολικού τμήματος του ΕΠ22, ώστε να προταθούν κοινά τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά για τις τέσσερις χώρες και να διατυπωθούν συγκεκριμένες συστάσεις για τα διάφορα τμήματα του άξονα. Ακολούθως, βάσει της ως άνω ανάλυσης, τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονήσουν προμελέτες για την προετοιμασία εφαρμογής των συστάσεων της πρώτης φάσης της μελέτης. Η πρώτη φάση της μελέτης εκτυλίχτηκε καθ όλη τη διάρκεια του 2011, ολοκληρώθηκε το 2012 και, παράλληλα, ξεκίνησε η δεύτερη φάση με μερικές καθυστερήσεις. Το έργο των συμβούλων και των ελληνικών αρχών που ήταν αρμόδιες για τον συντονισμό των εργασιών υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματικό και διεξοδικό, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να γνωρίσουν καλύτερα τον συγκεκριμένο άξονα τόσο στο έδαφός τους όσο και στο έδαφος των άμεσων 6

8 γειτόνων τους, καθώς και να διαμορφώσουν συνολική εικόνα αυτού. Καθώς οι συνεδριάσεις της ομάδας συντονισμού είχαν παρόμοιους σκοπούς συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με εκείνους της ομάδας ανταποκριτών του ΕΠ22, οι συνεδριάσεις συγχωνεύτηκαν, επιτρέποντας σε όλους τους συμμετέχοντες της ομάδας ανταποκριτών, και ιδίως στις διάφορες υπηρεσίες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, να επωφεληθούν των διαθέσιμων πληροφοριών. Οι μελέτες της δεύτερης φάσης, οι οποίες ξεκίνησαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012, θα καταλήξουν σε μελέτες συγκεκριμένων τμημάτων τα οποία καθόρισαν τα κράτη μέλη βάσει των συστάσεων της πρώτης φάσης. Τα πεδία των συγκεκριμένων μελετών προσαρμόζονται στις ειδικότερες ανάγκες των τμημάτων καλύπτοντας ποικίλους τομείς, από την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έως τις μελέτες σχεδιασμού και τις μελέτες εφικτότητας ή διασυνοριακής διαλειτουργικότητας. Περισσότερες από δέκα μελέτες έχουν προβλεφθεί έως το 2015, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της θεσπισθείσας συνεργασίας και παρέχοντας μια στέρεη βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη των οικείων τμημάτων. ii. Μελέτη σχετικά με την υλοποίηση του ΕΠ22 Αντικείμενο της δεύτερης μελέτης, της οποίας οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 2012, ήταν η ανάλυση των συνεπειών της υλοποίησης του ΕΠ22, έργου υψηλών προσδοκιών όσον αφορά τα πρότυπα (ειδικότερα, ταχύτητες 160 km/h και διπλές γραμμές καθ όλο το μήκος του άξονα). Στόχος ήταν επομένως να μελετηθούν τα αναμενόμενα οφέλη όσον αφορά την ανάπτυξη της κυκλοφορίας και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των οικείων εδαφών, αλλά και οι περιβαλλοντικές και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις του έργου. Η μελέτη αυτή επέτρεψε τη διαμόρφωση σαφούς και πλήρους εικόνας της ανάπτυξης του ΕΠ22, καθώς και την ανάλυση, βάσει διαφορετικών σεναρίων, των επενδυτικών αναγκών σε σύγκριση με τα αναμενόμενα οφέλη, στο πλαίσιο σφαιρικής θεώρησης αλλά και ανάλυσης ανά χώρα. Τα σενάρια προσαρμόστηκαν κατόπιν αιτήματος των αρχών προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα αναθεωρημένα επενδυτικά σχέδια. Από την προσέγγιση αυτή προέκυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία για τον ακριβέστερο καθορισμό του αναγκαίου ύψους των επενδύσεων με γνώμονα τη βέλτιστη αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει το ΕΠ22. Εκπόνηση των επόμενων νομοθετικών και δημοσιονομικών πλαισίων Οι συνεδριάσεις επέτρεψαν επίσης την παρακολούθηση των εξελίξεων των νομοθετικών διαδικασιών σχετικά με την αναθεώρηση της πολιτικής ΔΕΔ-Μ και τη χρηματοδότησή της μέσω της μελλοντικής διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Το γεγονός ότι διατηρήθηκε ουσιαστικά το ΕΠ22 στο μελλοντικό πλαίσιο αλλά και ότι επεκτάθηκε εντός του διαδρόμου του κύριου δικτύου ΔΕΔ-Μ Ανατολή/Ανατολική Μεσόγειος, σε μείζονος σημασίας τμήματα του ΕΠ22 για την κυκλοφορία τα οποία, με βάση τις ροές κυκλοφορίας αποτελούν φυσικές προεκτάσεις (ιδίως με την προσθήκη στη Βουλγαρία σκελών προς τους λιμένες της Μαύρης Θάλασσας και προς την Τουρκία, καθώς και με τις οδούς πρόσβασης στους γερμανικούς λιμένες της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας στο άλλο άκρο του διαδρόμου), επέτρεψε στα μέλη της ομάδας επαφής να αναλάβουν ένα μακροπρόθεσμο έργο και να προβλέψουν τη συνέχιση της συνεργασίας τους στο επόμενο πλαίσιο εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί, για παράδειγμα, ότι οι βουλγαρικές αρχές εκτίμησαν ιδιαίτερα τη συμπερίληψη του τμήματος Σόφια Μπουργκάς/τουρκικά σύνορα στις εργασίες της ομάδας. Όσον αφορά τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», τα μέλη έδειξαν, όπως αναμενόταν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σημεία που αφορούν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που 7

9 μεταβιβάστηκαν από το Ταμείο Συνοχής. Η κοινή παρουσία των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων καθώς και του Εκτελεστικού Οργανισμού ΔΕΔ-Μ επέτρεψε να απαντηθούν οι λεπτομερείς ερωτήσεις και οι ανησυχίες ορισμένων μελών όσον αφορά την εφαρμογή της νέας αυτής διάταξης. Πρώτες εργασίες σχετικά με τα χαρτοφυλάκια έργων για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Στο πλαίσιο αυτό, ο Συντονιστής κάλεσε σταδιακά τα μέλη της ομάδας να παρουσιάσουν τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια έργων τους σε ό,τι αφορά τη χρήση των εναπομενόντων κεφαλαίων από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, καθώς και των έργων για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, είτε ενόψει των μελλοντικών μέσων συνοχής είτε στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Οι πρώτες ανταλλαγές, ενίοτε υπό το επικριτικό βλέμμα της ΓΔ REGIO ή της ΕΤΕπ όσον αφορά τον ρεαλιστικό χαρακτήρα των σχεδίων που παρουσιάστηκαν, επέτρεψαν ωστόσο να διαπιστωθεί η ανάγκη συνεκτίμησης των συστάσεων των εκπονηθεισών μελετών, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα των προτύπων που πρέπει να εφαρμοστούν. Εμβάθυνση των επιχειρησιακών θεμάτων Οι μελέτες, όπως και οι ανταλλαγές που αναφέρονται κατωτέρω, ανέδειξαν την αναγκαιότητα να συνεκτιμηθούν τα επιχειρησιακά θέματα, ώστε να διαμορφωθεί σαφής εικόνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις στο ΕΠ22 και να διασφαλιστεί ότι ο αντίκτυπος των επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε υποδομές δεν θα μειωθεί εξαιτίας προβλημάτων που σχετίζονται με τα εν λόγω επιχειρησιακά θέματα. Εν προκειμένω, η περίπτωση της γέφυρας Vidin Calafat (βλ. κατωτέρω) είναι χαρακτηριστική, όπως επίσης και τα διαδικαστικά ζητήματα που συνδέονται με τα σύνορα Σένγκεν στη μεθόριο μεταξύ Ουγγαρίας και Ρουμανίας. Όπως είναι αυτονόητο, το τελευταίο αυτό θέμα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ομάδας και του Συντονιστή. Με γνώμονα τη συνεκτίμηση των επιχειρησιακών θεμάτων, αποφασίστηκε, κατόπιν αιτήματος των μελών της ομάδας επαφής σε συνέχεια πρότασης του Συντονιστή, να κληθούν οι εκπρόσωποι των φορέων διαχείρισης του εμπορευματικού διαδρόμου αριθ. 7. Ο συγκεκριμένος εμπορευματικός διάδρομος, ο οποίος δημιουργήθηκε με τον κανονισμό του 2010 σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές 1, είναι στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής του παρόμοιος με εκείνον του ΕΠ22. Η επιτροπή διαχείρισής του οργανώνει και συντονίζει από κοινού προκαθορισμένες διεθνείς σιδηροδρομικές διαδρομές για τις εμπορικές αμαξοστοιχίες και καθορίζει με τα κράτη μέλη και τους διαχειριστές υποδομών τα μέτρα υλοποίησης του διαδρόμου και των κύριων στοιχείων μελέτης της αγοράς. Από τις συζητήσεις στο πλαίσιο του ΕΠ22 προέκυψε έκδηλο ενδιαφέρον για βαθύτερη συνεργασία, συντονισμό των συνεδριάσεων, τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών και πιο δυναμική σύνδεση της διαχείρισης των υποδομών με την ανάπτυξη των ίδιων των υποδομών. Ωστόσο, μολονότι η βαθμιαία προσέγγιση των δύο δομών θεωρείται απαραίτητη για μια ολοκληρωμένη θεώρηση του άξονα, οι δύο δομές τόνισαν την ιδιαιτερότητα των εργασιών τους, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο απώλειας της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας σε 1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές. 8

10 περίπτωση ενσωμάτωσης των δομών σε ένα μεγάλο ενιαίο σύνολο. Για παράδειγμα, ο ρόλος της ομάδας εργασίας για τις υποδομές του εμπορευματικού διαδρόμου, ο οποίος μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται πλεονασματικός για τις εργασίες που αφορούν το ΕΠ22, έχει ιδιαίτερη επιχειρησιακή πτυχή η οποία συνίσταται στην ενημέρωση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για τις εργασίες που προβλέπονται στους διαδρόμους ώστε να διευκολύνεται ο προγραμματισμός της κυκλοφορίας. Για τους μελλοντικούς διαδρόμους πρέπει να επιτευχθεί κατάλληλη ισορροπία μεταξύ επανάληψης των εργασιών και των συνεδριάσεων και παράλληλα να διατηρηθεί η προστιθέμενη αξία κάθε διαφορετικής δομής. Κατά πάσα πιθανότητα θα απαιτηθεί ευέλικτη και εμπειρική προσέγγιση για την υλοποίηση της κατασκευής των μελλοντικών διαδρόμων που θα ενσωματωθούν στο κύριο δίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, θα τεθεί επίσης αναμφίβολα το ζήτημα υπάρχει μελλοντικά τροχαίο υλικό, το οποίο να μπορεί να αξιοποιεί τις νέες υποδομές στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Η ΕΤΕπ τόνισε ειδικότερα την αναγκαιότητα να εξεταστεί η κατασκευή υποδομών παράλληλα με την κατάρτιση των εθνικών σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού. Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προοπτικής Με δεδομένο την κρίση των δημόσιων οικονομικών που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη από τα οποία διέρχεται το ΕΠ22, συζητήθηκε η διεύρυνση του πεδίου διαβουλεύσεων με τη συμμετοχή των οργανισμών παροχής δημοσιονομικής βοήθειας, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα αλλά και το ΔΝΤ, με σκοπό τη συνεργασία σε αλληλοσυμπληρούμενες προσεγγίσεις, ώστε να καταστεί εφικτή η υλοποίηση των απαραίτητων για τη μελλοντική ανάπτυξη επενδύσεων Σε επίπεδο τμημάτων Σε ορισμένα τμήματα του έργου σημειώνεται αξιοσημείωτη πρόοδος. Στην Ελλάδα, η κατασκευή του τμήματος Τιθορέας - Δομοκού, μήκους 106 km, με δύο γραμμές οι οποίες επιτρέπουν μέγιστες ταχύτητες km/h, σημείωσε σημαντική πρόοδο υπό δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Όταν αποπερατωθεί το τμήμα αυτό, θα συμπληρώνει τη γραμμή που συνδέει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη, η οποία θα είναι πλήρως ηλεκτροδοτημένη διπλή γραμμή και θα μειώσει τον χρόνο μετακίνησης μεταξύ των δύο πόλεων κατά περίπου 50 λεπτά. Στη Βουλγαρία, η πρόοδος δεν αφορά τόσο το ίδιο το ΕΠ22, αλλά το σκέλος προς την Τουρκία (το οποίο ενσωματώθηκε στον διάδρομο του ΕΠ22 που προτάθηκε στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»). Οι μελέτες δείχνουν ότι το σκέλος αυτό μπορεί να έχει αξιοσημείωτο αντίκτυπο στην αύξηση της κυκλοφορίας στο ΕΠ22, ιδίως με βάση τη δυνητική κυκλοφορία στη νέα σιδηροδρομική σήραγγα κάτω από τον Βόσπορο. Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στα τέλη του 2012 και στις αρχές του 2013 ήταν η ολοκλήρωση των εργασιών της γέφυρας στον Δούναβη μεταξύ Vidin και Calafat και η παράδοσή της στην κυκλοφορία. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα και με τις ανησυχίες που διατύπωσε ο Συντονιστής, η συγκεκριμένη σιδηροδρομική και οδική γέφυρα χρησιμοποιείται επί του παρόντος αποκλειστικά για την οδική κυκλοφορία και ότι δεν έχουν επιλυθεί ακόμη τα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση και τη συντήρηση της γέφυρας. Στη Ρουμανία, μετά την ολοκλήρωση των τμημάτων Predeal Campina, Campina Βουκουρέστι, Fundulea Fetesti και Fetesti Κωνστάντζα, πολλά έργα βρίσκονται σε 9

11 εξέλιξη στα τμήματα μεταξύ Arad και ουγγρικών συνόρων (ο Συντονιστής διαπίστωσε μάλιστα επί τόπου την πρόοδο των εργασιών), αλλά και μεταξύ Simeria και Sighisoara, στο μέσον του σκέλους Ανατολή-Δύση του ΕΠ22. Στην Ουγγαρία, σημαντικές εργασίες ανακατασκευής των γραμμών βρίσκονται σε εξέλιξη στο τμήμα Gyoma Békéscsaba και θα συνοδευτούν το 2013 από έργα βελτίωσης της σηματοδότησης. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης πολλές προπαρασκευαστικές μελέτες. Αξίζει να σημειωθεί η πρόσφατη ολοκλήρωση μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με την κατασκευή της παράκαμψης των εμπορευματικών μεταφορών νότια της Βουδαπέστης, της γραμμής V0, η οποία μπορεί να αποτελέσει λύση στην κυκλοφοριακή συμφόρηση γύρω από τη Βουδαπέστη. Στην Αυστρία, η κύρια βελτίωση αφορά την πρόοδο των σημαντικών εργασιών στον σταθμό της Βιέννης, ο οποίος συνδέει το ΕΠ17 (Παρίσι-Στρασβούργο-Στουτγάρδη-Βιέννη- Μπρατισλάβα) με το ΕΠ22. Μέρος του νέου σταθμού λειτουργεί ήδη. Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση της Βιέννης στο κέντρο των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών αναδεικνύεται με σαφήνεια στις δημόσιες ανακοινώσεις σχετικά με το έργο. Στην Τσεχική Δημοκρατία ολοκληρώθηκαν το 2012 και το 2013 πολλές εργασίες, ιδίως για τη βελτίωση των ταχυτήτων και της σηματοδότησης μεταξύ Πράγας και Plzeň, όπως η ολοκλήρωση των τμημάτων μεταξύ Beroun και Rokycany, αλλά και στο Plzeň για τη βελτίωση των ταχυτήτων και του συστήματος σηματοδότησης για την κυκλοφορία μεταξύ Πράγας και των γερμανικών συνόρων στο Chleb. Αξίζει να σημειωθεί επίσης η κατασκευή δεύτερης γραμμής και η βελτίωση των ταχυτήτων στο πολεοδομικό συγκρότημα της Πράγας. Τέλος, ολοκληρώθηκαν επίσης οι εργασίες εκσυγχρονισμού των γραμμών, των σταθμών και της σηματοδότησης μεταξύ Votice και Nenesov u Prahy, στον άξονα μεταξύ Πράγας και Linz Τμήματα που πρέπει να παρακολουθούνται με προσοχή Η γέφυρα Vidin Calafat στον Δούναβη και οι οδοί πρόσβασης σε αυτήν Η γέφυρα Vidin Calafat στον Δούναβη είναι η δεύτερη στο διασυνοριακό τμήμα μεταξύ Ρουμανίας και Βουλγαρίας, συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο και λαμβάνει δάνεια και τεχνική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Παρά κάποια τεχνικά και χρηματοοικονομικά προβλήματα, εγγενή σε τέτοιου είδους υποδομές που είχαν ως αποτέλεσμα κάποιες καθυστερήσεις, η κατασκευή της γέφυρας ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2013, όπως είχε προβλεφθεί. Ωστόσο, οι δυσκολίες σχετικά με την επιχειρησιακή διαχείριση της γέφυρας δημιούργησαν για μεγάλο διάστημα αβεβαιότητες όσον αφορά την παράδοσή της στην κυκλοφορία, με σημαντικές καθυστερήσεις στη σύσταση της κοινής δομής μεταξύ βουλγαρικών και ρουμανικών αρχών για τη διασφάλιση, μεταξύ άλλων, της καθημερινής διαχείρισης και συντήρησης της γέφυρας. Κατά τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης, η γέφυρα ήταν ανοικτή μόνον στην οδική κυκλοφορία. Οι συζητήσεις σχετικά με τη δομή διαχείρισης και συντήρησης της γέφυρας βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, τα δε ζητήματα συντήρησης, και ιδίως της χρηματοδότησής της, εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα. 10

12 Μια άλλη προβληματική πτυχή αφορά τις οδούς πρόσβασης στη γέφυρα, στις οποίες, με εξαίρεση τα στοιχεία που διασφαλίζουν τη σύνδεση με τη γέφυρα, δεν αναμένονται ιδιαίτερες βελτιώσεις στις σιδηροδρομικές υποδομές που υπάρχουν εκατέρωθεν του Δούναβη, μολονότι είναι σε κακή κατάσταση. Επομένως, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος, όταν η γέφυρα αρχίσει να λειτουργεί, να είναι κυρίως οδική γέφυρα, σε αντίθεση προς τους πολιτικούς στόχους των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Παρά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στα δέκα χιλιόμετρα της τετραπλής γραμμής, μεταξύ Calafat και Golenți, η Κραϊόβα, σε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων από τη γέφυρα, εξακολουθεί να βρίσκεται, σιδηροδρομικώς σε απόσταση τεσσάρων ωρών από τον Δούναβη και τα βουλγαρικά σύνορα. Στο συγκεκριμένο τμήμα, οι αμαξοστοιχίες κινούνται επί του παρόντος με μέση ταχύτητα 30 km/h. Μεταξύ Κραϊόβας και Arad η μέση ταχύτητα αυξάνεται σε 60km/h. Ο αρμόδιος συντονιστής για τον διάδρομο του κύριου δικτύου «Ανατολή/Ανατολική Μεσόγειος» πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις οδούς πρόσβασης και στην ορθή επιχειρησιακή λειτουργία της γέφυρας λόγω της στρατηγικής θέσης της για τη σύνδεση του βόρειου και του νότιου μέρους του διαδρόμου και λόγω του πολυτροπικού χαρακτήρα της. Θα είναι επιζήμιο η συγκεκριμένη οδική και σιδηροδρομική γέφυρα να χρησιμοποιηθεί μόνον για τη διέλευση φορτηγών και αυτοκινήτων Διασυνοριακά τμήματα μεταξύ Γερμανίας και Τσεχικής Δημοκρατίας Όπως κατέδειξαν οι συζητήσεις σχετικά με τους χάρτες των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών ΔΕΔ-Μ, οι σχέσεις είναι ενίοτε πολύπλοκες μεταξύ της Επιτροπής, των τσεχικών και των γερμανικών αρχών όσον αφορά το θέμα των αξόνων μεταξύ των μεγάλων πόλεων της Γερμανίας και της Πράγας, παρά τις τακτικές συζητήσεις που διεξάγονται. Οι συνδέσεις με την Τσεχική Δημοκρατία δεν θεωρούνται προτεραιότητα για το γερμανικό ομοσπονδιακό υπουργείο και δεν περιλαμβάνονται στο πολυετές σχέδιο μεταφορών, του οποίου η επόμενη αναθεώρηση προβλέπεται για το Τα εν λόγω τμήματα, ιδίως προς τη Δρέσδη και το Μόναχο (ενώ το ΕΠ22 αφορά Νυρεμβέργη - Πράγα) αποτελούν αντιθέτως προτεραιότητα για τις τσεχικές αρχές, οι οποίες συμφωνούν ως προς αυτό περισσότερο με τα ενδιαφερόμενα κρατίδια της Γερμανίας. Ωστόσο, υπάρχουν πρόσφατες ενθαρρυντικές ενδείξεις όσον αφορά την επανάληψη της συνεργασίας στους εν λόγω άξονες. Συγκεκριμένα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας εκδήλωσε πρόσφατα τη στήριξή της σε σχέδιο μελέτης για μια νέα γραμμή υψηλής ταχύτητας μεταξύ Δρέσδης και τσεχικών συνόρων, την οποία δρομολόγησε το ομοσπονδιακό κρατίδιο της Σαξονίας σε συνεργασία με τις τσεχικές αρχές, με τη στήριξη του Συντονιστή. Το εν λόγω σχέδιο μελέτης υποβλήθηκε για λήψη ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής σχεδίων 2013 του προγράμματος ΔΕΔ-Μ. Το γερμανικό υπουργείο Μεταφορών ενημέρωσε τον Συντονιστή ότι προτίθεται να εξετάσει εάν είναι σκόπιμο να ενταχθεί η νέα αυτή γραμμή στο επόμενο δεκαετές πλαίσιο προγραμματισμού των επενδύσεων σε υποδομές («Bundesverkehrswegeplan»), η έγκριση του οποίου προβλέπεται το Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η DB Netz ανέφερε στον Συντονιστή ότι το συγκεκριμένο σχέδιο δεν περιλαμβάνεται στις μεσοπρόθεσμες προτεραιότητές της. Έχοντας επίγνωση των χρηματοοικονομικών περιορισμών που βαρύνουν τα σχετικώς δαπανηρά αυτά σχέδια, ο Συντονιστής επιθυμεί να συγκεντρώσει τους ενδιαφερόμενους παράγοντες σε κοινές μελέτες. Το σχέδιο περιλήφθηκε στο παράρτημα της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» για τις συγκεκριμένες δυνατότητες χρηματοδότησης μελετών που 11

13 αφορούν τα εν λόγω τμήματα. Οι μελέτες αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να καταστεί εφικτή μεσοπρόθεσμα η εκτέλεση των έργων, τα οποία θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη σύνδεση των λιμένων της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής με την Κεντρική Ευρώπη Άλλα διασυνοριακά τμήματα Τα τμήματα Lököshaza Curtici μεταξύ Ουγγαρίας και Ρουμανίας και Kulata Προμαχώνας στα βουλγαροελληνικά σύνορα χρήζουν επίσης ιδιαίτερης προσοχής. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, η δημιουργία χώρων αμοιβαίας και τακτικής παροχής πληροφοριών θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη επιχειρησιακών συνηθειών συνεργασίας, έστω απλώς για την εναρμόνιση των προτεραιοτήτων, του χρονοδιαγράμματος και των τεχνικών παραμέτρων. Οι ανταλλαγές απόψεων στο πλαίσιο των συναντήσεων των ανταποκριτών του ΕΠ22 για τις τέσσερις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης που προαναφέρθηκαν κατέστησαν δυνατόν σε όλες τις πλευρές να γίνουν γνωστά τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματιστεί στην άλλη πλευρά των συνόρων, αλλά και οι δυσκολίες κάθε έργου. Οι ρουμανικές και οι ουγγρικές αρχές αντάλλαξαν επίσης πληροφορίες σχετικά με τις αντίστοιχες εργασίες τους προς τα κοινά σύνορα. Κατά τις συνεδριάσεις της ομάδας επαφής, οι δύο ενδιαφερόμενες αντιπροσωπείες τόνισαν την καλή συνεργασία όσον αφορά την κοινή διαχείριση των διαταραχών της κυκλοφορίας που σχετίζονται με τα σημαντικά έργα μεταξύ Arad και Curtici στη ρουμανική πλευρά. Η σημασία των έργων που εκτελούνται επί του παρόντος μεταξύ Curtici και Arad θα καταστεί εμφανής όταν βελτιωθεί το τμήμα Békéscsaba Lököshaza Curtici στην ουγγρική πλευρά, ιδίως με την κατασκευή διπλής γραμμής. Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου τμήματος θα διασφαλίσει συνεχή διπλή γραμμή από τους λιμένες της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής έως την Κωνστάντζα. Οι ουγγρικές αρχές δήλωσαν με σαφήνεια ότι προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» για τη χρηματοδότηση του εν λόγω έργου στο διάστημα Όσον αφορά το τμήμα Kulata Προμαχώνας, οι ελληνικές αρχές ετοιμάζονται να κοινοποιήσουν σχέδιο διακυβερνητικής συμφωνίας στις βουλγαρικές αρχές. Στόχος της συμφωνίας είναι ειδικότερα η διαμόρφωση κοινού πλαισίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κυκλοφορίας και την από κοινού διαχείριση της κυκλοφορίας, με απλούστευση των διατυπώσεων και μείωση του χρόνου αναμονής. Εν αναμονή των επόμενων σταδίων, τα πρώτα αυτά βήματα πρέπει να ενθαρρυνθούν και να συμπληρωθούν με τακτικότερη και διεξοδικότερη συνεργασία. Όσον αφορά τα διασυνοριακά τμήματα μεταξύ Ουγγαρίας, Αυστρίας και Τσεχικής Δημοκρατίας μεταξύ Βουδαπέστης, Βιέννης και Breclav, ο Συντονιστής διαπίστωσε ιδίοις όμμασι τη σχετικά προχωρημένη κατάσταση των υποδομών, ιδίως μεταξύ Βουδαπέστης και Βιέννης, επισημαίνοντας όμως παράλληλα τις επιπτώσεις της περιφερειακής και τοπικής κυκλοφορίας όσον αφορά την επιβράδυνση της διεθνούς επιβατικής κυκλοφορίας (καθώς τα εμπορεύματα διέρχονται κυρίως από τη Μπρατισλάβα κατά τη μεταφορά τους από την Ουγγαρία στην Τσεχική Δημοκρατία), λόγω της πυκνότητας της κυκλοφορίας γύρω από τη Βιέννη. Τα εντυπωσιακά έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στον σταθμό της Βιέννης, μολονότι δεν επιλύουν άμεσα το πρόβλημα της πυκνής κυκλοφορίας, θα διευκολύνουν τη διέλευση των ταξιδιωτών των διεθνών γραμμών χωρίς αλλαγή αμαξοστοιχίας για τις διαδρομές Βορράς/Νότος και Ανατολή/Δύση. 12

14 Πιθανό σημείο συμφόρησης: Βουδαπέστη Στη διασταύρωση των ΕΠ22 και ΕΠ6, η Βουδαπέστη είναι βασικός σιδηροδρομικός κόμβος με δύσκολη μορφολογία εδάφους στα δυτικά της πόλης, η οποία καθιστά αρκετά δαπανηρές τις βελτιώσεις στην υφιστάμενη γραμμή. Η αναμενόμενη αύξηση της κυκλοφορίας στους εν λόγω άξονες ενδέχεται σε μερικά χρόνια να καταστήσει τη Βουδαπέστη σημαντικό προβληματικό σημείο συμφόρησης. Οι ουγγρικές αρχές εξετάζουν διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες, όπως παρακαμπτήριες διαδρομές ή διαπλάτυνση της γέφυρας πάνω από τον Δούναβη στη Βουδαπέστη. Πρέπει να εκπονηθούν το συντομότερο δυνατόν οι αναγκαίες μελέτες ώστε να αναλυθεί εάν είναι αναγκαία παρακαμπτήρια διαδρομή, η οποία θα χρειαστεί πολλά χρόνια προτού παραδοθεί στην κυκλοφορία και προτού εκδηλωθούν έντονα προβλήματα συμφόρησης. Στις μελέτες αυτές πρέπει οπωσδήποτε να αναλυθούν οι επιπτώσεις των εναλλακτικών αυτών δυνατοτήτων στη σιδηροδρομική κυκλοφορία στην Ουγγαρία, αλλά και οι συνέπειες στην κυκλοφορία στους δύο αντίστοιχους διαδρόμους, ήτοι τον μεσογειακό διάδρομο και τον διάδρομο Ανατολή/Ανατολική Μεσόγειος. 2. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΠ22 ΑΝΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑ 2.1. Τμήματα που θεωρούνται ολοκληρωμένα Τμήματα με μία ή δύο ηλεκτροδοτημένες γραμμές που επιτρέπουν ταχύτητες τουλάχιστον 100 km/h θεωρούνται από άποψη υποδομής ολοκληρωμένα. Η εγκατάσταση του ERTMS είναι επίσης υποχρεωτική σε ορισμένα τμήματα του ΕΠ22 με βάση τους όρους του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάπτυξης που εγκρίθηκε στις 22 Ιουλίου Μεταξύ της Πράγας και της Βουδαπέστης, σημαντικό μέρος του ΕΠ22 μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο ή σχεδόν ολοκληρωμένο, με εξαίρεση το τμήμα Pirna Bad Schandau και το τμήμα Tata Biatorbágy. Ωστόσο, σε αντίθεση με την ενθαρρυντική εικόνα στον κύριο άξονα του ΕΠ22, στα σκέλη Νυρεμβέργη Πράγα και Πράγα Linz έχουν ολοκληρωθεί μερικά μόνο τμήματα έχουν. Επί του παρόντος, στον άξονα Δρέσδης Πράγας, βρίσκεται σε λειτουργία από το 2004 ένα ανακαινισμένο τμήμα μεταξύ Δρέσδης και Pirna, μήκους 17 km με τέσσερις γραμμές που επιτρέπει μέγιστη ταχύτητα 160 km/h. Τα τμήματα Dečin Πράγα Česká Třebová Μπρνο Břeclav, καθώς και Břeclav Βιέννη, έχουν περατωθεί από πλευράς υποδομών. Ο εξοπλισμός τους με ERTMS που προβλέπεται για το 2015 βάσει της νομοθεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Όσο για το τμήμα Βιέννη Hegyeshalom Györ Tata, έχει ολοκληρωθεί και εξοπλισθεί με ERTMS επιπέδου

15 Σημειώνεται ότι στο τμήμα Νυρεμβέργης Πράγας, μεταξύ Πράγας και Cheb, ολοκληρώθηκε το 2009 ένα τμήμα μήκους περίπου 35 km, μεταξύ Plžen και Střibro,, το δε τμήμα Střibro Cheb (μήκους περίπου 75 km) ολοκληρώθηκε το Το τμήμα Rokcany - Zbiroh - Beroun ολοκληρώθηκε το Στην Τσεχική Δημοκρατία, το τμήμα Schirnding Střibro ολοκληρώθηκε το 2012 και ήδη λειτουργεί. Στο τμήμα Πράγας Linz, μεταξύ Πράγας και České Budějovice, έχουν ολοκληρωθεί επίσης τα τμήματα Πράγα Benešov Votice και Tábor Doubí u Tábora. Νότια του Biatorbágy, η κατάσταση είναι πιο διαφορετική. Από άποψη υποδομών, τα τμήματα Biatorbágy Βουδαπέστη Szolnok και, νοτιότερα, Szajol Gyoma έχουν ολοκληρωθεί. Το ίδιο ισχύει στη Ρουμανία, για το τμήμα Predeal Câmpina Βουκουρέστι Fundulea Feteşti - Κωνστάντζα και, στην Ελλάδα, για το τμήμα Θεσσαλονίκη Δομοκός και Τιθορέα ΣΚΑ/Τρεις Γέφυρες, το δε τελευταίο αυτό σημείο αποτελεί τη βόρεια οδό πρόσβασης στην αστική περιοχή της Αθήνας Τμήματα των οποίων η ολοκλήρωση προβλέπεται έως το 2015 Αυτά τα τμήματα βρίσκονται κυρίως στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα. Στην Τσεχική Δημοκρατία, η εξυπηρέτηση του České Budějovice (Nemanice I České Budějovice) αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2014, όπως και στην Ουγγαρία η εξυπηρέτηση του Szolnok καθώς και το τμήμα Békéscsaba - Lököshaza και η εγκατάσταση του ERTMS και στη Ρουμανία τα τμήματα Curtici χιλιόμετρο 614 (περίπου 41 km) και Simeria Coşlariu, στα οποία οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Το τμήμα Coşlariu Sighişoara (μήκους περίπου 90 km) αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του Αυτός είναι επίσης ο στόχος στην Ελλάδα για το τμήμα Kulata/Προμαχώνας Θεσσαλονίκη και Δομοκός Τιθορέα, όπου οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη Τμήματα των οποίων η ολοκλήρωση προβλέπεται από το 2015 έως το 2020 Στο βορειοδυτικό μέρος του ΕΠ22, το τμήμα Πίλσεν Rokycany, στην Τσεχική Δημοκρατία, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2016 και, στη συνέχεια, το 2017 το τμήμα Benešov Tabor, το τμήμα Summerau Λιντς στην Αυστρία και, στην Ουγγαρία, το τμήμα Tata Biatorbágy. Η διαδρομή Πράγα Beroun, στο τμήμα Πράγα Νυρεμβέργη, αναμένεται να ολοκληρωθεί το Η ολοκλήρωση του τμήματος Νυρεμβέργη Schirnding που διέρχεται από περιοχή με δύσκολη τοπογραφία και σε μεγάλο βαθμό δεν είναι ηλεκτροκινούμενο, δεν αποτελεί προτεραιότητα για τη Γερμανία. Η ημερομηνία ολοκλήρωσής του δεν μπορεί να εκτιμηθεί επί του παρόντος, όμως δεν αποκλείεται να πρέπει να τοποθετηθεί μετά το Έως τότε, η Γερμανία πρότεινε στην Τσεχική Δημοκρατία την αναβάθμιση του τμήματος Markredwitz Schirnding (μήκους περίπου 15 km), ώστε να διασφαλισθεί η σύνδεση με τη γραμμή Λειψία Hof Ratisbonne Μόναχο, η οποία επί του παρόντος ανακαινίζεται. Αυτή η λύση δεν φαίνεται ωστόσο να ανταποκρίνεται σε όλες τις προσδοκίες των Τσέχων. 14

16 Γενικά, τα μεγαλύτερα τμήματα τα οποία είναι δυνατόν να υλοποιηθούν έως το 2020 βρίσκονται στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Η Ρουμανία προβλέπει την ολοκλήρωση του τμήματος Golenți Κραϊόβα το 2018, του τμήματος Sighişoara Braşov και Κραϊόβα Turnu Severin το 2019, του τμήματος Curtici Simeria το 2020 και του τμήματος Turnu Severin Arad το Η Βουλγαρία σχεδιάζει να ολοκληρώσει το τμήμα της από το ΕΠ22 γύρω στο Η ξηρότητα του εδάφους επιβάλλει την κατασκευή δαπανηρών έργων πολιτικού μηχανικού που στοχεύουν στην εκ νέου ευθυγράμμιση των ορεινών τμημάτων, των οποίων η χρηματοδότηση δεν έχει εξασφαλισθεί μέχρι σήμερα. Για τον λόγο αυτό, δεν είναι απίθανο το χρονοδιάγραμμα των τμημάτων που προβλέπονται για το 2020 να πρέπει να αναθεωρηθεί αργότερα. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ως άνω επενδυτικά σχέδια ενδέχεται να εξελιχθούν στο πλαίσιο των νέων εθνικών στρατηγικών για τις μεταφορές με τις οποίες προετοιμάζεται η εφαρμογή του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου και θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τη χρησιμοποίηση των νέων κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής καθώς και της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». 3. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΑΝΑΤΟΛΗ/ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3.1. Χρήση των μελετών για τον καθορισμό των αναγκαίων επενδύσεων Οι δύο μελέτες που δρομολόγησε ο Συντονιστής και παρακολούθησε η ομάδα επαφής ΕΠ22 κατέληξαν σε παρόμοια συμπεράσματα τα οποία, σε γενικές γραμμές, έτυχαν της αποδοχής των κρατών μελών. Στα συμπεράσματα συνιστάται η επίσπευση ορισμένων επενδύσεων (όπως η ηλεκτροδότηση της γραμμής μεταξύ Νυρεμβέργης και Chleb στη Γερμανία, η κατασκευή στην Ουγγαρία διπλής γραμμής μεταξύ Békéscsaba, Lököshaza και των συνόρων με τη Ρουμανία, οι συνδέσεις προς τους λιμένες της Μαύρης Θάλασσας στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, ή ακόμη η βελτίωση της πρόσβασης στον λιμένα του Πειραιά στην Ελλάδα). Από την άλλη πλευρά, οι μελέτες εισηγούνται τον μετριασμό των φιλοδοξιών (και, επομένως, τη μείωση των εξόδων) για ορισμένες επενδύσεις, ειδικότερα για τα τμήματα μεταξύ Arad και Κραϊόβας στη Ρουμανία και τον άξονα Βορράς Νότος στη Βουλγαρία. Τα συμπεράσματα αυτά, αν και αμφισβητούνται ενίοτε από τα ενδιαφερόμενα κράτη, στηρίζονται σε γενικής αποδοχής ανάλυση σχετικά με την εμπορευματική διάσταση του διαδρόμου και στη δυνατότητα αύξησης της κυκλοφορίας, η οποία είναι μεν υπαρκτή, αλλά περιορισμένη. Ωστόσο, στις μελλοντικές μελέτες σχετικά με τον διάδρομο πρέπει να εξετασθεί αναλυτικότερα ο αντίκτυπος της νέας σιδηροδρομικής σήραγγας κάτω από τον Βόσπορο. Οι διαχειριστές υποδομών, ιδίως στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αναμένουν σχετικά σημαντικό αντίκτυπο. Ωστόσο, ο εμπορευματικός χαρακτήρας του διαδρόμου δεν πρέπει να αλλάξει και, επομένως, οι επενδύσεις πρέπει να προσαρμοστούν για να δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση του φορτίου ανά άξονα και στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης παρά στις ταχύτητες ή στην κατασκευή διπλών γραμμών, τηρώντας 15

17 παράλληλα τις αντίστοιχες απαιτήσεις που προβλέπονται στις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές και στις τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας. Οι μελλοντικές μελέτες σχετικά με τον διάδρομο θα συμβάλουν στην επίτευξη ακριβέστερων προβλέψεων κυκλοφορίας και στην ανάλυση των αναγκών με βάση τις υπάρχουσες μελέτες, αλλά πρέπει κυρίως να βοηθήσουν τα ενδιαφερόμενα κράτη να καθορίσουν τα χαρακτηριστικά των επενδύσεων για κάθε τμήμα χωριστά, και ιδίως για τα τμήματα στα οποία οι μορφολογικές δυσκολίες του εδάφους καθιστούν τις επενδύσεις ιδιαίτερα δαπανηρές. Η προσέγγιση αυτή θα καταστήσει δυνατή την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, διότι θα ευνοηθεί η ταχύτερη υλοποίηση των έργων μικρότερης εμβέλειας που όμως θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην κυκλοφορία Κατάρτιση χαρτοφυλακίων έργων με τους ενδιαφερόμενους φορείς Οι αναγκαίες επενδύσεις, ακόμη και κατόπιν επανεξέτασης, θα απαιτήσουν τον συνδυασμό όλων των πηγών διαθέσιμης χρηματοδότησης, είτε πρόκειται για επιδοτήσεις των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», και ιδίως των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ που μεταβιβάστηκαν από το Ταμείο Συνοχής, είτε για τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή άλλων αναπτυξιακών τραπεζών, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ήτοι καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, όπως τα ομόλογα έργων (Project Bonds) για τα κατάλληλα έργα. Ο δυνητικός αριθμός έργων και ο αριθμός των πιθανών πηγών χρηματοδότησης απαιτούν διεξοδική συνεργασία σε πολλαπλά επίπεδα σχετικά με τα χαρτοφυλάκια έργων. Φυσικά, χρηματοδότες και αρχές πρέπει να ιεραρχήσουν τα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν, προσπαθώντας να επικεντρώσουν τις προσπάθειες στα έργα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν εντός της περιόδου, σύμφωνα με τα συμπεράσματα των προαναφερθεισών μελετών. Οι διάφοροι χρηματοδότες πρέπει επίσης να συντονιστούν και να κατανείμουν, σε κάποιον βαθμό, μεταξύ τους τα έργα που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, ανάλογα με τις αντίστοιχες προτεραιότητές τους. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των χωρών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» πρέπει να επικεντρωθεί στα τμήματα με υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που παρουσιάζουν λιγότερο εθνικό κυρίως ενδιαφέρον, ενώ τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, λόγω της ίδιας της φύσης της αποκεντρωμένης διαχείρισής τους, θεωρείται εύλογα ότι πρέπει χρηματοδοτήσουν τμήματα που αποτελούν εθνική προτεραιότητα. Τα χρηματοοικονομικά μέσα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τις επενδύσεις σε τροχαίο υλικό. Κρίσιμο στοιχείο θα είναι ο συντονισμός μεταξύ των εν λόγω επενδύσεων ώστε να διασφαλιστούν για τον διάδρομο «αποτελέσματα δικτύου», κάτι το οποίο αποτελεί πρόκληση τόσο μεταξύ των γειτονικών χωρών, σίγουρα όμως και στο εσωτερικό κάθε κράτους. Στις τελευταίες συνεδριάσεις της ομάδας επαφής με τις τέσσερις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης τα ενδιαφερόμενα κράτη εκδήλωσαν τη βούλησή τους να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τα χαρτοφυλάκια των έργων με τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Οι συζητήσεις αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν και να εξειδικευτούν ήδη από την αρχή της περιόδου, ώστε να καταρτιστεί ένα συνεκτικό σχέδιο επενδύσεων, αποδεκτό από τους χρηματοδότες, τις αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης. 16

18 3.3. Έμφαση σε επιχειρησιακά θέματα Οι μελέτες έδειξαν την αναγκαιότητα να συνεκτιμηθούν τα θέματα διαχείρισης των υποδομών, ιδίως όσον αφορά το επίπεδο της διαλειτουργικότητας, των διαδικασιών διαχείρισης της κυκλοφορίας ή της ασφάλειας για τη βέλτιστη χρήση των έργων βελτίωσης των υποδομών. Η ευθυγράμμιση των μελλοντικών διαδρόμων με τους υφιστάμενους διαδρόμους σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών αναμένεται να ευνοήσει τη συγκεκριμένη προσέγγιση. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα επιχειρησιακά προβλήματα που έχουν έντονες επιπτώσεις στη ροή της κυκλοφορίας δεν μπορούν να επιλυθούν πλήρως από τους διαχειριστές υποδομών και τους φορείς εκμετάλλευσης, όπως για παράδειγμα οι διαδικασίες στα σύνορα του χώρου Σένγκεν μεταξύ Ουγγαρίας και Ρουμανίας. Η ανάπτυξη πολυτροπικών εμπορευματικών τερματικών σταθμών και το ζήτημα της πρόσβασης σε αυτούς είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για τη μετάβαση από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές και τη διοχέτευση της αναμενόμενης αύξησης της κυκλοφορίας στο ΕΠ22. Τέλος, πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα του τροχαίου υλικού. Το πεπαλαιωμένο τροχαίο υλικό, το οποίο υφίσταται επί του παρόντος στα δίκτυα ορισμένων κρατών, πρέπει να αντικατασταθεί ώστε να βελτιστοποιηθούν οι επενδύσεις στις υποδομές. Σε ορισμένα κράτη, πρέπει να παροτρυνθεί ο συντονισμός των επενδυτικών σχεδίων για τις υποδομές και το τροχαίο υλικό, σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τις εθνικές αρχές και τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις Υιοθέτηση ευέλικτης προσέγγισης για τη διακυβέρνηση του διαδρόμου Στις μελλοντικές δομές του διαδρόμου πρέπει να ληφθούν υπόψη το μήκος του δικτύου και η πολυμορφία των κρατών που διασχίζει. Η πολυτροπική διάσταση των μελλοντικών διαδρόμων, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη συνολικής θεώρησης και στη βέλτιστη χρήση των πλεονεκτημάτων κάθε τρόπου μεταφοράς, ενδέχεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τη διεξαγωγή συγκεκριμένων συζητήσεων και την εκτέλεση κοινών έργων. Για την κατάρτιση των μελλοντικών προγραμμάτων εργασιών και των σχεδίων υλοποίησης των διαδρόμων κρίνεται αναμφίβολα σκόπιμη η συνέχιση των εργασιών σε περιφερειακό επίπεδο, ιδίως με βάση τις εργασίες και τις συνήθειες συνεργασίας της ομάδας επαφής των τεσσάρων χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πρέπει επίσης να εξεταστούν τρόποι για τη βέλτιστη χρήση των εργασιών και των δομών στον διάδρομο των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, με διασφάλιση της συνέχειας και της αποτελεσματικότητας των συγκεκριμένων εργασιών που διεξάγονται εκεί σε επιχειρησιακά θέματα, χωρίς παράλληλα αλλεπάλληλες συνεδριάσεις και αλλεπάλληλα όργανα διαχείρισης. Πρέπει να αναπτυχθεί μια ρεαλιστική προσέγγιση, σε συνεργασία με τους συμβούλους που διεξάγουν τις μελέτες για τον μελλοντικό διάδρομο και σε στενή διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Στις τελευταίες συνεδριάσεις που διοργάνωσε ο Συντονιστής εκδηλώθηκε έντονη ανησυχία των εκπροσώπων των εθνικών αρχών ή των διαχειριστών υποδομών στο συγκεκριμένο θέμα Συγκεκριμενοποίηση της διακυβέρνησης στα διασυνοριακά τμήματα Πέρα από τις πολυμερείς ανταλλαγές, πρέπει να αναπτυχθεί πιο στοχοθετημένη προσέγγιση για τα διασυνοριακά τμήματα, η οποία είναι αναγκαία για τα ακόλουθα τμήματα: 17

19 για τα τμήματα στα οποία υπάρχουν μεν συνήθειες συνεργασίας αλλά τα αδιέξοδα παραμένουν, όπως στα διασυνοριακά τμήματα μεταξύ Γερμανίας και Τσεχικής Δημοκρατίας για τα τμήματα στα οποία οι εργασίες σημειώνουν πρόοδο και στις δύο πλευρές των συνόρων, χωρίς όμως στενή συνεργασία, όπως στα σύνορα Ουγγαρίας και Ρουμανίας για τα τμήματα στα οποία υπάρχει βούληση για διάλογο, αλλά απαιτείται ένα πολύ καθορισμένο πλαίσιο και στα οποία οι φορείς ζητούν την παρέμβαση του Συντονιστή, όπως στα σύνορα Βουλγαρίας και Ελλάδας και, βεβαίως, στην ιδιαίτερη περίπτωση της γέφυρας Vidin-Calafat, όπου ρόλος του Συντονιστή θα είναι η εξεύρεση τρόπου για τον συνδυασμό των προτεραιοτήτων, της χρηματοδότησης, χρονοδιαγράμματος και τεχνικών παραμέτρων για την ανάπτυξη των οδών πρόσβασης στη γέφυρα. Ειδική διακυβέρνηση θα απαιτηθεί επίσης αναμφίβολα για τα διασυνοριακά τμήματα στα οποία εμπλέκονται τρίτες χώρες, πράγμα το οποίο αφορά, στην περίπτωση του μελλοντικού διαδρόμου Ανατολή/Ανατολική Ευρώπη, το διασυνοριακό τμήμα μεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας Μη αποφυγή του ζητήματος των Δυτικών Βαλκανίων Τέλος, ο μελλοντικός διάδρομος πρέπει να εξεταστεί στο συνολικό του πλαίσιο, δηλαδή με βάση τους άξονες που οδηγούν στη Βόρεια Θάλασσα, στη Βαλτική, στη Μαύρη Θάλασσα και στην Τουρκία (ιδίως με την παράδοση στην κυκλοφορία της σήραγγας κάτω από τον Βόσπορο, η οποία ενδέχεται να προσελκύσει σημαντική σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ Τουρκίας και Κεντρικής Ευρώπης), αλλά και με ανάλυση των συνεπειών που θα έχει η ανάπτυξη του παράλληλου άξονα διαμέσου των Δυτικών Βαλκανίων. Πράγματι, παρά τη συμβολική σημασία της (πρόκειται για την τρίτη γέφυρα στον Δούναβη μεταξύ Βελιγραδίου και Giurgiu/Ruse), η γέφυρα που συνδέει το Vidin με το Calafat δεν θα επιφέρει από μόνη της σημαντική άμεση βελτίωση στις διεθνείς σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές Βορρά-Νότου. Η παρούσα νότια διαδρομή του ΕΠ22, σχεδιασμένη ως εναλλακτική λύση στην ιστορική διαδρομή η οποία, από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, φθάνει στην Ουγγαρία μέσω της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Κροατίας, απομακρύνει την Ελλάδα από την Κεντρική Ευρώπη, όπως επίσης και την Κεντρική Ευρώπη από τους λιμένες της βόρειας Αδριατικής. Το τραχύ ανάγλυφο του εδάφους της που προαναφέρθηκε επιβάλλει εξάλλου σημαντικό κόστος αναβάθμισης σε σύγκριση με την αναμενόμενη σιδηροδρομική κυκλοφορία, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη τη δικαιολόγηση αυτών των επενδύσεων για τις αρμόδιες κυβερνήσεις. Η βαλκανική διαδρομή, η οποία ακολουθεί τη χάραξη του Διαδρόμου Χ «Θεσσαλονίκη Σκόπια Βελιγράδι Βουδαπέστη/Ζάγκρεμπ Λιουμπλιάνα Γκρατς/Σάλτσμπουργκ» συντομεύει τον άξονα Αθήνα Βουδαπέστη κατά 330 km σε σύγκριση με τον υφιστάμενο 18

20 άξονα, συνολικού μήκους περίπου km αντί km στην τρέχουσα νότια διαδρομή του ΕΠ22. Ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά φαίνονται επίσης πιο ενδιαφέροντα. Πράγματι, το 89% της βαλκανικής διαδρομής είναι ηλεκτροκινούμενο, έναντι 75% του άξονα ΕΠ22, ο σχεδιασμός δε των γραμμών επιτρέπει συνολικά υψηλότερες μέγιστες ταχύτητες. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι το 64% της γραμμής εξακολουθεί να είναι μονής τροχιάς, ενώ το 46% του τρέχοντος άξονα ΕΠ22 είναι διπλής τροχιάς. Μολονότι δεν είναι πρόθεσή μας εν προκειμένω να αμφισβητήσουμε τη συμπερίληψη του άξονα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Arad ο οποίος συνδέει δύο πρωτεύουσες, την Αθήνα και τη Σόφια, και καταλήγει στην εγκάρσια ανατολική δυτική οδό που εξυπηρετεί το Βουκουρέστι και την Κωνστάντζα στη Ρουμανία, πρέπει ίσως μεσοπρόθεσμα να επανεξεταστούν οι προτεραιότητες υπό το πρίσμα των προαναφερθεισών μελετών, με γνώμονα τι είναι εφικτό τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποτελεί τον κύριο χορηγό κεφαλαίων, όσο και για τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Από την άποψη αυτή, η ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούλιο του 2013 και οι συζητήσεις με τις δημοκρατίες της πρώην Γιουγκοσλαβίας όσον αφορά την αναθεώρηση της πολιτικής ΔΕΔ-Μ, αποτελούν ενδιαφέρουσα ευκαιρία για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών συνδέσεων μεταξύ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ευρώπης μέσω των Δυτικών Βαλκανίων. 3 Πηγή ATKINS/Prisma Consulting Engineers S.A. in «Evaluation study for the upgrade of Railway Axis 22 and technical support to OSE S.A.» (μελέτη συγχρηματοδοτούμενη από τα κονδύλια ΔΕΔ-Μ) 4 35% στην Ελλάδα, 79% στη Ρουμανία, 100% στην Ουγγαρία και στη Βουλγαρία (πηγή ATKINS/Prisma Consulting Engineering S.A.) 5 22% στη Βουλγαρία, 16% στη Ρουμανία, 59% στην Ελλάδα και 93% στην Ουγγαρία (πηγή ATKINS/Prisma Consulting Engineering S.A.) 19

21 Projet Prioritaire 22 OCTOBRE 2013 Axe ferroviaire Athènes-Sofia-Budapest-Vienne -Prague-Nuremburg / Dresde Réseau Trans-Européen de Transport: état de réalisation du Projet Prioritaire 22 Achevé. Date d achèvement Achevé en Sections prioritaires En cours Planifié entre 2013 et Planifié après 2015

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εργασίας: Μεταφορές και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο. Σεπτέμβριος 2013

Κείμενο Εργασίας: Μεταφορές και εδαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο. Σεπτέμβριος 2013 1 Το κείμενο εργασίας επιχειρεί μια γενική εξέταση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν (α) στις μεταφορές και (β) στην εδαφική (ή χωρική) συνοχή. Συμπληρωματικά, παρουσιάζονται συνοπτικά τα

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/ 1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 884/2004/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Ιούλιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συνοπτική παρουσίαση I. Γενική επισκόπηση II. Ισχύουσα κατάσταση: A.

Διαβάστε περισσότερα

προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 : Αναλυτική έκθεση

προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 : Αναλυτική έκθεση ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2004 (11.06) (OR. en) 10219/04 CADREFIN 11 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Θέµα : Δηµοσιονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

inforegio Οι μεταφορές, κινητήρια δύναμη της περιφερειακής ανάπτυξης panorama Οι μεταφορές, κινητήρια δύναμη της περιφερειακής ανάπτυξης

inforegio Οι μεταφορές, κινητήρια δύναμη της περιφερειακής ανάπτυξης panorama Οι μεταφορές, κινητήρια δύναμη της περιφερειακής ανάπτυξης el Οι μεταφορές, inforegio κινητήρια δύναμη της περιφερειακής ανάπτυξης Αριθ. 18 εκέμβριος 2005 panorama Οι μεταφορές, κινητήρια δύναμη της περιφερειακής ανάπτυξης Πίνακας περιεχομένων Οι μεταφορές, κινητήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2007 COM(2007) 1 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ {SEC(2007)

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. {SWD(2014) 330 final}

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια. {SWD(2014) 330 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 330 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια {SWD(2014) 330 final}

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Ε Ρ Γ Ο 3 : «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ»

Υ Π Ο Ε Ρ Γ Ο 3 : «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πράξη «Παροχή Υπηρεσιών και κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ για την προγραμματική περίοδο 2007 2013 με κωδικό αριθμό MIS 440979. Υ Π Ο Ε Ρ Γ Ο 3 : «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γ Κ.Π.Σ. (2000 2006) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα 2000-2006 2. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 1.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 1.1.1. Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ρ. Θεοδωροπούλου, ΓΓΕΤ, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη,

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα Τριμηνιαία Έκθεση Απρίλιος 2013

Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα Τριμηνιαία Έκθεση Απρίλιος 2013 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΕ ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα Τριμηνιαία Έκθεση Απρίλιος 2013 Τριμηνιαία έκθεση της ομάδας δράσης για την Ελλάδα Απρίλιος 2013: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ. Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ. Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.9.2001 COM(2001) 370 τελικό ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.5.2007 COM(2007) 247 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ// ΝΝ ΣΣΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΑΝΑΔΟΧΟΣ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Γιατί είναι απαραίτητη μία θεματική στρατηγική σχετική με τα απόβλητα;... 5 2.1. Απόβλητα:

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία EL ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Johannes HAHN Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση 1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Ιούλιος, 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εκπόνηση του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0219/2012 27.6.2012

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0219/2012 27.6.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 27.6.2012 A7-0219/2012 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την εξέλιξη των µακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ: τρέχουσες πρακτικές και προοπτικές για το µέλλον, κυρίως

Διαβάστε περισσότερα