ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα: Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα: Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα: Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης ιπλωµατική Εργασία Θέµα: Η ηµιουργία Ιστότοπου Ενός Εικονικού Βιβλιοπωλείου Α/Μ 62/03 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κεφαλάς Μιχαήλ Υπεύθυνη Εργασίας: Αγγλοπούλου Παρασκευή Μαρία Οκτώβριος 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες... σελ. 3 Πρόλογος... σελ. 4 Κεφάλαιο 1- Η συµβολή του σχεδιασµού ιστοσελίδων στο τοµέα των βιβλιοθηκών σελ.5 Κεφάλαιο 2- Η διαδικασία σχεδιασµού του ιστοτόπου σελ.10 Κεφάλαιο 3- Πρόγραµµα σχεδίασης ιστοσελίδων..σελ.13 Κεφάλαιο 4- Εκτυπωµένες σελίδες του ιστότοπου. σελ.26 Κεφάλαιο 5- Συµπεράσµατα... σελ.27 Κεφάλαιο 6- Βιβλιογραφία... σελ.30 2

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον Κύριο Κεφαλά, για την άψογη συνεργασία µας, τις συµβουλές του και τη στήριξη του να πειραµατιστώ σε κάτι διαφορετικό από τα συνήθη θέµατα βιβλιοθηκονοµικών διπλωµατικών εργασιών. Μου έδωσε την ευκαιρία να δοκιµάσω κάποια καινούργια πράγµατα στον τοµέα της πληροφορικής και να δω τις ικανότητες µου, πράγµα πολύ χρήσιµο αφού η Πληροφορική συνεργάζεται άµεσα µε την επιστήµη της Βιβλιοθηκονοµίας. Ένα µεγάλο ευχαριστώ επίσης στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, την κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού ιδρύµατος Θεσσαλονίκης) καθώς και τη Βιβλιοθήκη της Θεατρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ( Α.Π.Θ. ) για την εξυπηρέτηση τους ως προς το δανεισµό του υλικού (βιβλία) και την παραχώρηση µηχανηµάτων Scanner για τη σάρωση των εξωφύλλων. Τις ιδιαίτερες µου ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στους Φίλιππο Κολοβό και Μάριο Μαυρίδη, για την αµέριστη υποµονή που µου έδειξαν και την πολύτιµη βοήθεια τους κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά την οικογένεια µου για τη στήριξη και τη κατανόηση τους, καθ' όλη τη διάρκεια της προσπάθειας µου, αυτά τα 4 χρόνια. 3

4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος σπουδών του Η εξαµήνου του τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Σκοπός της εργασίας είναι η δηµιουργία ιστοτόπου ενός εικονικού βιβλιοπωλείου. Το όνοµα που δόθηκε στο βιβλιοπωλείο είναι Ο Κόσµος του Βιβλίου. Η ιδέα για το θέµα της πτυχιακής ήταν απόρροια της επιθυµίας µου να ασχοληθώ µε κάτι διαφορετικό. Αφενός γιατί µου αρέσει η Πληροφορική, αφετέρου γιατί αποτελεί πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της επιστήµης της Βιβλιοθηκονοµίας. Η εργασία πρεσβεύει τη δηµιουργία µιας στατικής ιστοσελίδας. Στα κεφάλαια που αναπτύσσονται παρακάτω γίνεται αναφορά: Στη συµβολή του σχεδιασµού ιστοσελίδων στον τοµέα των βιβλιοθηκών. Περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία σχεδιασµού των ιστοσελίδων Γίνεται εκτενής παρουσίαση του προγράµµατος σχεδίασης ιστοσελίδων Παρατίθενται κάποια σχόλια που αφορούν την εµπειρία µου από αυτή την εργασία καθώς και τρόποι αξιοποίησης και προώθησης της. *Η σύνταξη της βιβλιογραφίας, έγινε σύµφωνα µε το πρότυπο σύνταξης του MLA. 4

5 Κεφάλαιο 1 Η συµβολή του σχεδιασµού ιστοσελίδων στον τοµέα των Βιβλιοθηκών. 5

6 Όσο οι ελληνικές βιβλιοθήκες εκσυγχρονίζονται µε γρήγορους ρυθµούς, οι ιστότοποι τους γίνονται βαθµιαία όλο και σηµαντικότερα κοµβικά σηµεία, όπου οι επαγγελµατίες της διαχείρισης της πληροφόρησης και οι χρήστες της πληροφορίας συναντώνται. Αν και προορίζονται να διευκολύνουν την διάχυση της πληροφορίας, ο µεγάλος όγκος και οι ποικιλία των δεδοµένων που διακινούνται µπορεί να προκαλέσει µια υπερφόρτωση, που ενδέχεται να αποπροσανατολίσει και ενίοτε να αποθαρρύνει τους χρήστες. Η ολοένα αυξανόµενη χρήση τους, η συνεχώς διευρυνόµενη δυνατότητα υποστήριξης περισσότερων λειτουργιών που πρέπει να ανταποκρίνεται σε ένα ολοένα και πιο διευρυµένο πλαίσιο απαιτήσεων των χρηστών, κάνει απαραίτητη την εξασφάλιση της δυνατότητας ευχερούς χρήσης των ιστότοπων και την αποδοτική και εύχρηστη αναζήτηση πληροφοριών. Αυτή η νέα τάξη πραγµάτων έφερε τους βιβλιοθηκονόµους αντιµέτωπους µε την εκµάθηση µιας νέας δεξιοτεχνίας, αυτή του σχεδιασµού ιστοσελίδων. Παρόλο που η κατανόηση των αρχών που διέπουν τη δηµιουργία ιστοσελίδων ( γνώση HTML, Hypertext Markup Language) είναι επιθυµητή, αυτό που καλούνται οι βιβλιοθηκονόµοι να γνωρίζουν είναι οι αρχές που διέπουν τη δηµιουργία προσβάσιµων και αποτελεσµατικών ιστοσελίδων. Η έλλειψη αυτών των βασικών γνώσεων µπορεί να οδηγήσει στον παραµερισµό τους από τις διεργασίες δηµιουργίας ιστοσελίδων για τη βιβλιοθήκη, παρόλο που οι βιβλιοθηκονόµοι θα είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τη βιβλιοθήκη, τις προσφερόµενες υπηρεσίες και τους χρήστες τους. Πριν λίγα χρόνια οι ιστοσελίδες των βιβλιοθηκών αποτελούσαν απλά µία ακόµα ιστοσελίδα (webpage), στο δικτυακό τόπο του κάθε ιδρύµατος όπου ανήκαν, έχοντας ελάχιστη επίδραση στην προώθηση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. Με τη συνεχώς αυξανόµενη χρήση του διαδικτύου και την πληθώρα διαθέσιµων ηλεκτρονικών πληροφοριακών 6

7 πηγών, οι βιβλιοθήκες καλούνται να παίξουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Μέρος αυτού του ρόλου προϋποθέτει τη δηµιουργία µιας ιστοσελίδας, η οποία θα έχει ως στόχο την παροχή και προώθηση ποιοτικών υπηρεσιών προς τους χρήστες καθώς επίσης και τη διαφήµιση της βιβλιοθήκης τόσο εντός όσο και εκτός του ιδρύµατος στο οποίο ανήκουν. Σήµερα οι ιστοσελίδες των βιβλιοθηκών προσφέρουν πληροφορίες όχι µόνο για την πολιτική που ακολουθούν, το υλικό που ανήκει στις συλλογές τους και τις διαθέσιµες στους χρήστες υπηρεσίες της, αλλά και για τις ηλεκτρονικές πηγές, τα ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία, τα εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών κ.α. Συγκεκριµένα, µερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρει ένας ιστότοπος µιας βιβλιοθήκης είναι: η αναζήτηση βιβλίων µέσω του OPAC (Online Public Access Catalog), µε βάση το θέµα, το συγγραφέα, ή τον τίτλο του βιβλίου. Το ηλεκτρονικό εκθετήριο, µέσω του οποίου παρουσιάζονται αναλυτικότερα το περιεχόµενο και τα βιβλιογραφικά στοιχεία του βιβλίου. Αν κάποιο βιβλίο που ενδιαφέρει κάποιο χρήστη είναι δανεισµένο, υπάρχει η υπηρεσία που του δίνει τη δυνατότητα να κάνει κράτηση στο βιβλίο και να το δανειστεί, µόλις εκείνο επιστραφεί. Βασική υπηρεσία είναι η δυνατότητα, του να µπορεί κάποιος εγγεγραµµένος χρήστης, να βλέπει το λογαριασµό του, δηλαδή πόσα βιβλία έχει δανειστεί, την ηµεροµηνία επιστροφής καθώς και η δυνατότητα ανανέωσής τους. Αν αναζητεί εξειδικευµένες πληροφορίες, µπορεί µέσω των εργαλείων αναζήτησης, να επισκεφθεί τις βάσεις δεδοµένων µε τις οποίες είναι συµβεβληµένη η κάθε βιβλιοθήκη, και να αντλήσει τις πληροφορίες του,από πιο εξειδικευµένες πηγές. 7

8 Ακόµη µπορεί να αναζητήσει πληροφορίες σε ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία. Καινούρια και αξιόλογη υπηρεσία, είναι εκείνη των ιδρυµατικών καταθετηρίων, όπου µπορεί κανείς να αναζητήσει διπλωµατικές, πτυχιακές και διδακτορικές διατριβές (γκρίζα βιβλιογραφία) του εκάστοτε ιδρύµατος, όπου ανήκει η βιβλιοθήκη. Η υπηρεσία του διαδανεισµού είναι επίσης πολύ σηµαντική, καθώς δίνει τη δυνατότητα στη βιβλιοθήκη στην οποία ο χρήστης είναι εγγεγραµµένος να δανειστεί ένα βιβλίο που δεν υπάρχει στη συλλογή της, από κάποια άλλη βιβλιοθήκη. Εξίσου χρήσιµη είναι η υπηρεσία της δωρεάν και ελεύθερη σε όλους παράδοση ηλεκτρονικών µαθηµάτων διαφόρων αντικειµένων, όπου κάποιος χρήστης µπορεί χωρίς κανένα κόστος, να παρακολουθεί τα µαθήµατα καθώς και να κατεβάζει τις σηµειώσεις. Πολύ πρακτικό είναι επίσης, ότι οι βιβλιοθήκες µέσω των ιστοσελίδων µπορούν να µας πληροφορήσουν για διάφορα νέα, όπως τη διοργάνωση συνεδρίων-σεµιναρίων, διαφόρων εκδηλώσεων κλπ. Στις µέρες µας, ο χρήστης αποµακρυσµένος από το φυσικό χώρο της βιβλιοθήκης και αξιοποιώντας τις νέες υπηρεσίες αποµακρυσµένης πρόσβασης καλείται να πραγµατοποιήσει την έρευνα του µε µοναδικό σύµµαχο την καλοσχεδιασµένη ιστοσελίδα. Η µελέτη της χρηστικότητας των ιστοτόπων των βιβλιοθηκών αποτελεί ανεκτίµητο εργαλείο στις διεπαφές χρήστηυπολογιστή από την άποψη της αποτελεσµατικότητας και της ευκολίας στη χρήση τους. Σχεδιασµένη και εφαρµοσµένη κατάλληλα, αποτελεί σηµαντικό µέσο απόδειξης στο κοινό που εξυπηρετεί, ότι λαµβάνει σοβαρά υπ' όψιν τις ιδιαιτερότητες και τις επιθυµίες του, παρέχοντας τα κατάλληλα εκείνα µέσα ώστε να 8

9 εκπληρωθούν οι πληροφοριακές του ανάγκες µε τρόπο εύκολο και γρήγορο. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να προσέξουµε κατά τη διάρκεια σχεδιασµού της ιστοσελίδας: i. Την αισθητική της ιστοσελίδας ii. Το βαθµό όπου η πρόσβαση επηρεάζεται από το βαθµό εξειδίκευσης και το επίπεδο εκπαίδευσης iii. τους προβληµατικούς συνδέσµους iv. Τον εύκολο εντοπισµό από τους χρήστες των βιβλίων και των πληροφοριών που τους ενδιαφέρουν v. Και την επιτυχηµένη αναζήτηση στις βάσεις δεδοµένων και στα περιοδικά που διατίθενται. Στα πλαίσια της νέας πραγµατικότητας και του νέου ρόλου που η σύγχρονη υπηρεσία πληροφόρησης καλείται να διαδραµατίσει, ιδιαίτερα λόγω της ταχείας ανάπτυξης και εξάπλωσης των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών, η δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης ιστοσελίδας που θα έχει στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους χρήστες αποτελεί πρωταρχικό καθήκον. Τα διαρκώς αυξανόµενα ποσοστά επισκεψιµότητάς τους και οι ολοένα διευρυνόµενες δυνατότητες υποστήριξης περισσοτέρων λειτουργιών σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις του κοινού στο οποίο απευθύνονται, καθιστούν απαραίτητο τον εύχρηστο σχεδιασµό των δικτυακών τους τόπων, εξασφαλίζοντας έτσι την αποδοτική και ικανοποιητική αναζήτηση πληροφοριών. 9

10 Κεφάλαιο 2 ιαδικασία Σχεδιασµού του ιστότοπου 10

11 Για την εκπόνηση της εργασίας χρησιµοποιήθηκε το Dreamweaver Mx Ένα πρόγραµµα ειδικό για το σχεδιασµό και τη δηµιουργία ιστοσελίδων. Έτσι µε τη βοήθεια του συγκεκριµένου λογισµικού και το ανάλογο εγχειρίδιο ξεκίνησε η εξάσκηση πάνω στο Dreamweaver Αρχικά, πειραµατιζόµαστε µε τα διάφορα εργαλεία και εντολές που προσφέρει για να γίνει κατανοητός ο τρόπος που λειτουργεί. Έχοντας αντιληφθεί τις δυνατότητες που προσφέρει, ξεκινά η σχεδίαση στο χαρτί της µορφή του και η καταγραφή των περιεχόµενων των ιστοσελίδων που θα δηµιουργηθούν. Η σχεδίαση, η δοµή και το περιεχόµενο του ιστοτόπου βασίστηκε στα sites άλλων επώνυµων βιβλιοπωλείων (π.χ. Παπασωτηρίου, Πρωτοπορία). Ιδιαίτερα χρήσιµη, κρίνεται η επίσκεψη σε αντίστοιχα sites, όπου παρατηρείται η δοµή τους και δίνεται η ευκαιρία σύγκρισης µεταξύ τους. Είναι πολύ σηµαντικό να εντοπιστούν τα κοινά στοιχεία µεταξύ των ιστοσελίδων, στοιχεία που εύλογα δεν πρέπει να λείπουν και από τον συγκεκριµένο ιστότοπο. Βασικός άξονας όλων των ιστότοπων ήταν το υλικό τους, οι θεµατικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζεται αυτό αλλά και οι πληροφορίες που παραθέτουν για το εκάστοτε βιβλίο. Η αναζήτηση, δεν περιορίστηκε εκεί. Στη συνέχεια µέσω του πραγµατοποιήθηκε έρευνα σε βιβλιοπωλεία του εξωτερικού. Αποτέλεσµα αυτής, και είναι ότι δε παρουσιάζονται διαφορές στο βασικό άξονα δοµής µε τα ελληνικά βιβλιοπωλεία. Μόνο κάτι µικρές διαφορές ως προς το σχεδιασµό, λεπτοµέρειες που είναι εύλογες γιατί αναφερόµαστε σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που πραγµατεύονται το ίδιο είδος. Αφού αποφασίστηκε η τελική µορφή και ο σχεδιασµός του ιστότοπου, σαν δεύτερο βήµα έπρεπε να γίνει η συλλογή του υλικού που θα εκτίθεται µέσω του ιστότοπου. Αυτό ήταν και το πιο χρονοβόρο κοµµάτι της εργασίας. 11

12 Το ½ του υλικού των βιβλίων προέρχεται από τη συλλογή της βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Το υπόλοιπο από την Κεντρική βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης και τα βιβλία της κατηγορίας Παιδικά από τη βιβλιοθήκη Θεατρολογίας του Α.Π.Θ. Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού καταλόγου των βιβλιοθηκών (OPAC), έγινε η αναζήτηση των βιβλίων µε βάση τις θεµατικές κατηγορίες που ήταν επιθυµητό να καλύπτουν. Στη συνέχεια, ακολούθησε η σάρωση των εξωφύλλων καθώς και η φωτοτύπηση της σελίδας τίτλου, για να υπάρχουν συγκεντρωµένες οι πληροφορίες για τη βιβλιογραφική περιγραφή. Τέλος, µε τη βοήθεια του εγχειριδίου και ακολουθώντας βήµα βήµα τις οδηγίες του, ξεκίνησε η δηµιουργία του ιστοτόπου Ο Κόσµου του Βιβλίου. 12

13 Κεφάλαιο 3 Πρόγραµµα Σχεδίασης Ιστοσελίδων 13

14 Macromedia DreamWeaver MX Εισαγωγή Το Dreamweaver MX είναι η νεότερη έκδοση του Macromedia Dreamweaver, ενός κορυφαίου προγράµµατος επεξεργασίας HTML και εργαλείου ανάπτυξης εφαρµογών για το Web. Το Dreamweaver είναι ένα πλήρες περιβάλλον ανάπτυξης για το Web, ένας επεξεργαστής HTML ( Hypertext Markup Language), ένα εργαλείο συγγραφής, δυναµικής ανάπτυξης ιστοτόπων και διαχείρισης τους. Οι ιστότοποι δηµιουργούνται µε χρήση HTML. HTML είναι η γλώσσα των ιστοσελίδων. Αυτή η γλώσσα αποτελείται κυρίως από ζευγάρια σηµάνσεων, που περιέχονται µέσα σε γωνιαίες αγκύλες (<>). Οι σηµάνσεις περιβάλλουν αντικείµενα σε µια ιστοσελίδα όπως, π.χ. κείµενο ή είναι αυτόνοµες. Το Dreamweaver είναι επεξεργαστής ιστοσελίδων µορφής WYSIWYG ( what you see is what you get= αυτό που βλέπετε, αυτό παίρνετε). Που είναι ιδιαίτερα δυναµικός και ταυτόχρονα πολύ εύκολος στη χρήση. Μπορούν να δηµιουργηθούν νέοι ιστότοποι µε το Dreamweaver, και µπορεί κάποιος να εισάγει και να επεξεργαστεί υπάρχοντες ιστοτόπους. Το Dreamweaver δε θα αλλάξει κάτι και δε θα αναδιατάξει τον κώδικα HTML. Ένα από τα πιο δηµοφιλή χαρακτηριστικά του Dreamweaver είναι ότι αφήνει ανέπαφες τους ήδη υπάρχοντες ιστοτόπους. Οι άνθρωποι της Macromedia ονόµασαν αυτό το χαρακτηριστικό Roundtrip HTML. Το Dreamweaver είναι επίσης ένα εργαλείο συγγραφής. ηλαδή µπορεί να υλοποιήσει οµάδες σελίδων, που περιλαµβάνουν αλληλεπίδραση και κίνηση. Τα εργαλεία συγγραφής επιτρέπουν να δηµιουργηθεί µία πλήρης εφαρµογή. Αν και χρησιµοποιείται σαν ένας 14

15 επεξεργαστής HTML, µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για δηµιουργία εφαρµογών πολυµέσων. Είναι εξαίρετο για τη δηµιουργία γρήγορων φορµών, πλαισίων, πινάκων και άλλων αντικειµένων. Επιτρέπει κίνηση γραµµής χρόνου, απόλυτη τοποθέτηση περιεχοµένων και συγγραφή script. 15

16 ιαδικασία Εφαρµογής του Προγράµµατος Το Dreamweaver εγκαθίσταται από ένα πρότυπο εγκατάστασης για Windows. Το πρόγραµµα εγκατάστασης δηµιουργεί όλους τους απαραίτητους καταλόγους και αρχεία στον σκληρό δίσκο, που χρειάζονται για την εκτέλεση του Dreamweaver. Όταν ανοίγει το Dreamweaver για πρώτη φορά στα Windows δίνεται η δυνατότητα επιλογής του χώρου εργασίας. Για την εκπόνηση της εργασίας επιλέχθηκε το Dreamweaver MX. Βασικό επόµενο βήµα είναι να εξεταστεί το παράθυρο εγγράφου, η γραµµή τίτλου, η γραµµή µενού, η γραµµή εισαγωγής και η γραµµή εργαλείων για να δούµε επιφανειακά για αρχή, τι δυνατότητες µας παρέχει. Στη συνέχεια δηµιούργησα µια καινούργια ιστοσελίδα, επιλέγοντας την εντολή New, από το µενού File. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου New Document, όπου δίνεται η δυνατότητα επιλογής του τύπου εγγράφου που θα δηµιουργηθεί. Στη συνέχεια επέλεξα την κατηγορία Basic Page και την HTML σαν τύπο βασικής σελίδας. Αρχικά γράφτηκαν οι κατηγορίες του βιβλιοπωλείου και έγιναν κάποιες µορφοποιήσεις ως προς τη στοίχιση του κειµένου, το µέγεθος γραµµατοσειράς, το χρώµα της γραµµατοσειράς και του φόντου, µέσα από την εντολή Page Properties. Appearance- Size Text color Background color-ok 16

17 Αφού έγινε η τελική επιλογή χρωµάτων για κάθε κατηγορία και τα βιβλία της, κρατήθηκαν σε σηµείωση οι τιµές των χρωµάτων ώστε να επιτευχθεί οµοιοµορφία µεταξύ των σελίδων. Ο τίτλος του εγγράφου εµφανίζεται στη γραµµή τίτλου τόσο του Dreamweaver όσο και του προγράµµατος περιήγησης (Mozilla). Για προσθήκη του τίτλου εγγράφου, χρησιµοποιήθηκε πάλι η εντολή Page Properties Title/ Encoding πληκτρολογήθηκε ο τίτλος ( Ο κόσµος του βιβλίου) και µετά η εντολή Apply. Για την αποθήκευση του κειµένου και την προεπισκόπηση του στο Mozilla, ώστε να εξεταστεί το πώς πραγµατικά φαίνεται η σελίδα σε ένα πρόγραµµα περιήγησης χρησιµοποιήθηκαν οι εντολές Αποθήκευση File- save as- όνοµα αρχείου (menu) και Ok. Προεπισκόπηση File - Preview in Browser- Firefox F12. Έχοντας ήδη σχεδιάσει τον ιστότοπο και τη δοµή των κάθε σελίδων στο χαρτί, προσπάθησα µε τη χρήση των παραπάνω εντολών να δηµιουργήσω και τις υπόλοιπες σελίδες. Για τις ιστοσελίδες κατηγορίες των βιβλίων, Νέες κυκλοφορίες και για τη σελίδα του κάθε βιβλίου ξεχωριστά, χρησιµοποίησα τη δηµιουργία πίνακα για να εξασφαλίσω τη στοίχιση ανάµεσα στις εικόνες 17

18 και του τίτλους για τις ιστοσελίδες των κατηγοριών, οµοιοµορφία των βιβλιογραφικών δεδοµένων και των περιλήψεων στις ιστοσελίδες των Βιβλίων. ηµιουργία Πίνακα: Επιλέγουµε από τη Γραµµή Εισαγωγής το εικονίδιο Table Rows - 6 Columns - 2 Border Thickness - 0 Header - Left - Ok 18

19 Επιλογή Εικόνων Στη συνέχεια έπρεπε να γίνει εισαγωγή των εικόνων στα αντίστοιχα βιβλία. Όλα τα εξώφυλλα των βιβλίων είχαν σαρωθεί και είχαν αποθηκευτεί σε ένα φάκελο που ονοµάστηκε Images. Εκεί χωρίστηκαν σε υποφακέλους σύµφωνα µε τις κατηγορίες των βιβλίων. Π.χ. 1 ος υποφάκελος - Παιδικά 2 ος υποφάκελος Λογοτεχνία κλπ. Σε όλους τους φακέλους, οι τίτλοι ονόµατος των φακέλων αλλά και των περιεχοµένων τους, είναι γραµµένοι µε λατινικούς χαρακτήρες ώστε να αναγνωρίζονται από το πρόγραµµα περιήγησης. Βασική λεπτοµέρεια που πρέπει να λαµβάνετε υπόψη, είναι οι φάκελοι καθώς και το περιεχόµενο τους, να µην αλλάζουν θέση καθώς το πρόγραµµα περιήγησης κρατάει τις αρχικές ρυθµίσεις και δηµιουργείται πρόβληµα στη λειτουργία των συνδέσµων (Links), πρόβληµα που χρειάστηκε να αντιµετωπιστεί κατά τη διάρκεια εκπόνηση της διπλωµατικής. Η εισαγωγή των εικόνων έγινε µε τον εξής τρόπο: Από το αναδυόµενου µενού Insert Images Στο παράθυρο διαλόγου Select Image source που εµφανίζεται επιλέγουµε το φάκελο Images από το Look in, και το αντίστοιχο βιβλίο από τους υποφακέλους που µας ενδιαφέρει κάθε φορά. Απαραίτητη προϋπόθεση για να µπορούν να αναγνωριστούν οι εικόνες από το Dreamweaver είναι να είναι τύπου: *jif*, *jpeg*, *jpg*, *png*. Το µέγεθος των εικόνων είναι διαφορετικό στις ιστοσελίδες Κατηγορίες των Βιβλίων εν συγκρίσει µε τις ιστοσελίδες της Βιβλιογραφικής Περιγραφής των βιβλίων. Για να διατηρηθεί 19

20 οµοιοµορφία χρησιµοποίησα τις ίδιες τιµές µεγέθους στις Κατηγορίες των Βιβλίων, και τις ίδιες τιµές µεγέθους στη Βιβλιογραφική Περιγραφή των βιβλίων. Συγκεκριµένα: Βιβλιογραφική Περιγραφή Βιβλίων: Wide 197 Height 236 Κατηγορίες Βιβλίων: Wide 89 Height 93 Νέες κυκλοφορίες: Wide 125 Height 135 Στοίχιση: Κέντρο Τελευταία έφτιαξα την αρχική σελίδα του Ιστότοπου, που ονοµάζεται Ο Κόσµος του Βιβλίου και έχει αποθηκευτεί σαν Index καθώς αποτελεί την αρχική σελίδα του Ιστότοπου (Home Page). 20

21 Καθορισµός Συνδέσµων Ο Σύνδεσµος ( Link), επιτρέπει στο χρήστη να µεταβεί σε µια άλλη ιστοσελίδα, σε µια άλλη ενότητα της τρέχουσας ιστοσελίδας, ή να εκκινήσει µια εφαρµογή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας . Ένας ιστότοπος αποτελείται από µια οµάδα ιστοσελίδων. Οι σύνδεσµοι επιτρέπουν στους χρήστες της ιστοσελίδας να κινούνται από σελίδα σε σελίδα. Για να καταστεί ένας σύνδεσµος κειµένου ενεργός, ακολουθείται η εξής διαδικασία: Μαρκάρουµε το κείµενο, που θα µετατραπεί σε σύνδεσµο. Στη περιοχή Link κάνουµε Browse for File. Τσεκάρουµε µε το ποντίκι την ιστοσελίδα όπου επιθυµούµε να µεταβαίνει ο σύνδεσµος, και πατάµε Ok. Στη συνέχεια κάνουµε προεπισκόπηση σελίδας στον Mozilla, για να ελέγξουµε αν ο σύνδεσµος, δουλεύει σωστά. Για να καταστεί ένας σύνδεσµος εικόνας ενεργός, ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Μαρκάρουµε την εικόνα, επιλέγουµε την περιοχή Link κάνουµε Browse for File. Επιλέγουµε την ιστοσελίδα που επιθυµούµε να µεταβαίνει ο σύνδεσµος, και πατάµε Ok. 21

22 Το Dreamweaver δίνει τη δυνατότητα µορφοποίησης και των συνδέσµων. Συγκεκριµένα, από την εντολή Page properties, επιλέγουµε Links και δίνουµε τα χρώµατα που επιθυµούµε. Link color- Επιλέγουµε το χρώµα που επιθυµούµε να έχει ο σύνδεσµος. Rollover Links- Επιλέγουµε το χρώµα που θα έχει ο σύνδεσµος, όταν περνάει ο κέρσορας από πάνω του. Visited Links- Επιλέγουµε το χρώµα για τους συνδέσµους που έχουµε επισκεφτεί. Active Links- Επιλέγουµε το χρώµα για τους συνδέσµους οι οποίοι είναι ενεργοί εκείνη τη στιγµή. 22

23 Link Στη ιστοσελίδα Στοιχεία Επικοινωνίας, προστέθηκαν τα στοιχεία επικοινωνίας του βιβλιοπωλείου, µε Link στο δικό µου Mail Account. Τσεκάρουµε τη λέξη που θέλουµε να κάνουµε σύνδεσµο, Insert Link- Text- βλέπουµε τη λέξη που έχουµε τσεκάρει (εδώ) - γράφουµε το mail στο οποίο επιθυµούµε να µας αποστέλλονται τα µηνύµατα Frames Ο χωρισµός της ιστοσελίδα Kosmos σε τρία πλαίσια (Frames), επιτεύχθηκε ακολουθώντας την εντολή: Modify- Frameset- Split Frame Left Κάνουµε κλικ στο δεύτερο πλαίσιο Insert - HTML- Frames- Bottom 23

24 Κάνουµε κλικ στο τρίτο πλαίσιο Κλικ πάνω στο Border, εµφάνιση ιδιοτήτων Border-yes Border width -3 No Resize- Yes Scroll-Yes Έπειτα, ακολούθησε η επεξεργασία του κάθε πλαισίου ξεχωριστά, και το Dreamweaver δηµιούργησε αυτόµατα τις αντίστοιχες σελίδες του εκάστοτε πλαισίου. Κλικ στο frame που επιθυµούµε και επιλέγουµε page properties 24

25 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΩΝ Ανοίγουµε την ιστοσελίδα που µας ενδιαφέρει. Επιλέγουµε Print Screen Ανοίγουµε το Photoshop File-New-Ok Edit-Paste Από την παλέτα εργαλείων του Photoshop, επιλέγουµε το πρώτο εργαλείο, αριστερά, το εργαλείο περικοπής. Επιλέγουµε από την εικόνα το σηµείο που µας ενδιαφέρει Αντιγράφουµε την εικόνα- Control-C Ανοίγουµε ένα καινούριο αρχείο- Control-N-Ok Επικολλούµαι την εικόνα στο καινούριο αρχείο-control-v Και τη σώζουµε-control-s ίνουµε στο αρχείο τον τίτλο που µας ενδιαφέρει, και επιλέγουµε Format- JPEG -Ok 25

26 Κεφάλαιο 4 Επιλεκτικές Εκτυπώσεις Σελίδων του Site 26

27 Κεφάλαιο 5 Συµπεράσµατα 27

28 Η δύναµη ενός ιστοτόπου σήµερα, είναι απεριόριστη. εδοµένου ότι περίπου ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι έχουν πρόσβαση στο Internet, απαιτείται να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τρόπο που θα επιλέξουµε να προβάλλουµε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες. Η δηµιουργία ενός ιστοτόπου δεν είναι το πιο δύσκολο κοµµάτι κατά τη διάρκεια εκπόνησης του, σε αντίθεση µε τη δοµή και την οργάνωση του, που αποτελούν ένα ιδιαίτερα σύνθετο κοµµάτι. Στη συγκεκριµένη εργασία µε προβληµάτισε περισσότερο η σχεδίαση και η δοµή των πληροφοριών, ώστε να προβάλλονται µε τον καταλληλότερο τρόπο τα προϊόντα (βιβλία) καθώς και η εύκολη πλοήγηση και η λειτουργία των συνδέσµων. Θεωρώ, ως εξαιρετική εµπειρία την συγκεκριµένη διπλωµατική, γιατί σου δίνεται η δυνατότητα να ασχοληθείς µε ένα αντικείµενο, το οποίο µε το ένα ή τον άλλο τρόπο, θα χρειαστεί να ασχοληθείς κάποια στιγµή στη ζωή σου σαν Βιβλιοθηκονόµος. Όσο πιο πολύ ασχολήσαι, τόσο περισσότερες λειτουργίες θα µαθαίνεις αλλά και θα εξελίσσεσαι. Οι ιστοσελίδες αποτελούν για το Βιβλιοθηκονόµο ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο καθώς µέσω αυτού αποδεικνύουν καθηµερινά τις γνώσεις τους. Οι σηµερινοί χρήστες, αρχίζουν να εξισώσουν τους δικτυακούς τόπους των βιβλιοθηκών µε τη φυσική βιβλιοθήκη. εδοµένου ότι πραγµατοποιούν πολλές προσωπικές, επαγγελµατικές ή κοινωνικές δραστηριότητες όπως αγορές, τραπεζικές συναλλαγές, ψυχαγωγία µέσω του διαδικτύου µεταφέρουν αυτή την εµπειρία και σε άλλες δραστηριότητες της ζωής τους, αυξάνοντας έτσι τις προσδοκίες για το σύνολο των λειτουργιών και των υπηρεσιών που η ιστοσελίδα µιας βιβλιοθήκης παρέχει σήµερα, καθώς και για την αλληλεπίδραση τους µαζί της.η κατανόηση των αναγκών τους και προσαρµογή του συστήµατος πληροφόρησης στις πραγµατικές του δυνατότητες αποτελούν ενέργειες, που µπορούν να καταστήσουν τις πηγές πληροφοριών προσιτές και πλήρως κατανοητές για το χρήστη. 28

29 Εφαρµόζοντας µετρήσεις χρηστικότητας από την αρχική φάση του σχεδιασµού της ιστοσελίδας και συνεχίζοντας µε επαναληπτικές διαδικασίες ανά τακτά χρονικά διαστήµατα όχι µόνο προσδιορίζονται τυχόν προβλήµατα, αλλά παράλληλα αναπτύσσονται και νέοι καλύτεροι τρόποι πρόσβασης στις πληροφορίες. Οι βιβλιοθηκονόµοι που δεν εφησυχάζουν αλλά τολµούν να χρησιµοποιούν τέτοιες µεθόδους επιτυγχάνουν τη δηµιουργία ιστοσελίδων µε υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας για το χρήστη. Όσον αφορά την αξιολόγηση και προώθηση της, η εργασία αυτή, αν και υστερεί τεχνικά σε σχέση µε άλλες που απευθύνονται στο ίδιο κοινό, όπως για παράδειγµα µεγάλα βιβλιοπωλεία όπως Amazon, Παπασωτηρίου κ.α, θα µπορούσε µε λίγες προσθήκες λειτουργικότητας να αξιοποιηθεί στον ίδιο περίπου βαθµό. Λειτουργίες όπως η διασύνδεση µε µία βάση δεδοµένων, εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης για πιθανούς µελλοντικούς διαχειριστές, µέσω του οποίου θα µπορεί να γίνεται η ανανέωση του υλικού και των τιµών, θα έδιναν µια ιδιαίτερη ώθηση στην αποδοτικότητα του. Ακόµη και αν δε µέναµε µόνο σε αυτή, αλλά προσθέταµε και άλλες ίσως δευτερεύουσες πινελιές όπως γραφικά, λογότυπα, νέες παραγγελίες κλπ., τα οποία σε πρώτη µατιά, µπορεί να µην είναι απαραίτητα για τη βασική λειτουργία του ιστοτόπου, σίγουρα όµως προσθέτουν πολλά στην προτίµηση του κοινού και στην έµµεση προώθηση του ως µία καλή επιλογή ηλεκτρονικού καταστήµατος. 29

30 Κεφάλαιο 5 Βιβλιογραφία 30

31 Αρσένης, Σπύρος. Σχεδιασµός πετυχηµένων ιστοσελίδων: µάρκετινγκ και πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών µέσω διαδικτύου. Αθήνα: Κλειδάριθµος, C2008. Bruce, Betsy. Μάθετε το Dreamweaver MX µέσα σε 24 ώρες. Αθήνα, Μ.Γκιούρδας, Millhollan Mary, Castrina Jeff. Έξυπνα και γρήγορα; δηµιουργία ιστοσελίδων. Αθήνα: Κλειδάριθµος, Newman, Paul. Dreamweaver MX βήµα προς βήµα. Αθήνα: Μ. Γκιούρδας Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Σερρών. 4 Νοεµβ Βιβλιοθήκη Τει Σερρών. 8 Σεπτ <http://lib.teiser.gr/staff/theod/files/12psab022.pdf > E-Lis. 22 Νοεµβ eprints.rclis.org. 3 Σεπτ <http://eprints.rclis.org> Webone. 5 εκ Webone. 4 Σεπτ <http:// 31

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/159 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: New - Save Μάθημα 2: Εισαγωγή στη CSS Μάθημα 3: Τρόπος Σύνταξης Μάθημα 4: Σχόλια Μάθημα 5: ID Μάθημα 6: Class Μάθημα 7: Background

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage)

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Γραµµή τίτλου Γραµµή µενού Γραµµή εργαλείων Μορφοποίηση Εικόνα Πίνακες και περιγράµµατα Όταν ανοίγουµε το FrontPage, ανοίγει αυτόµατα µία νέα σελίδα. (Στο FrontPage τα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/180 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή στο Dreamwever Μάθημα 2: Γραμμές εργαλείων document Μάθημα 3: Προετοιμασία τοποθεσίας ιστού Μάθημα 4: Ορισμός τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Το κείµενο που ακολουθεί είναι ένας σύντοµος οδηγός στο περιβάλλον προγραµµατισµού της γλώσσας Fortran, για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Επεξήγηση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της ιστοσελίδας... 6 2.1 Γλώσσα προγραμματισμού ΗΤML για την δημιουργία της Ιστοσελίδας... 6 2.2 Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων

Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Οδηγίες για τη Ανάπτυξη Ανοικτών Ψηφιακών Μαθημάτων Δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» Σύνδεσμος: http://opencourses.uoa.gr / Περιεχόμενα ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2

ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 ΔΕ10: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης IΙ Εργαστήριο # 2 Dreamweaver 1/7 Εισαγωγή Το Dreamweaver είναι ένας HTML editor που αναπτύχθηκε από την Macromedia. Είναι WYSIWYG (What You See Is What You Get),

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ADOBE DREAMWEAVER CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ADOBE DREAMWEAVER CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ADOBE CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρμογή Λογισμικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 Εισαγωγή...2 Εγκατάσταση...2 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος

wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος Wikispaces Επεξεργασία και συγγραφή Πατρώνας Γεώργιος Η επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του wikispaces είναι: http://www.wikispaces.com/ Το εργαλείο wikispaces είναι ένας ιστότοπος που αποτελείται από ένα

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και εικαστικός Σχεδιασμός Ιστοτόπων

Ανάπτυξη και εικαστικός Σχεδιασμός Ιστοτόπων Ανάπτυξη και εικαστικός Σχεδιασμός Ιστοτόπων Σεμινάριο για τον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της ΤΕΕ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιμορφωτών και βοηθών επιμορφωτών» της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο:

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο: διαχείριση αρχείων Οι περισσότερες εφαρµογές των Windows είναι προγραµµατισµένες, από τον κατασκευαστή τους, να προτείνουν ως περιοχή αποθήκευσης των εργασιών το φάκελο «Τα έγγραφά µου», που δηµιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ για την ηλεκτρονική διεξαγωγή των εκλογών. του Συµβουλίου ιοίκησης. στο ΤΕΙ Αθήνας

Ο ΗΓΙΕΣ για την ηλεκτρονική διεξαγωγή των εκλογών. του Συµβουλίου ιοίκησης. στο ΤΕΙ Αθήνας Ο ΗΓΙΕΣ για την ηλεκτρονική διεξαγωγή των εκλογών του Συµβουλίου ιοίκησης στο ΤΕΙ Αθήνας «Έχουν ληφθεί όλα τα πρόσφορα µέτρα ώστε η διαδικασία να εκτελείται µε υψηλό επίπεδο διαφάνειας και µε στόχο τη

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word 7.1. ηµιουργία γραφικών Θα δηµιουργήσουµε ένα σχεδιάγραµµα για να δείξουµε σχηµατικά πώς θα είναι κατανεµηµένος ο εξοπλισµός της πρότασής µας. Για να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου... EΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...4 Αναίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 2004 18

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 2004 18 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΜΑΘΗΜΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MACROMEDIA DREAMWEAVER MX 2004 18 Εξερεύνηση του χώρου εργασίας 20 Σελίδα εκκίνησης 20 Προετοιμασία για τη δημιουργία της τοποθεσίας Ιστού σας 22 Ορισμός τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Office SharePoint

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Θέμα της εργασίας Κατασκευή Σύγχρονης Ιστοσελίδας του Τμήματος Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πειραιά Subject of Work Construction of Modern Website

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 Εισαγωγή...1 Εγκατάσταση...1 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Macromedia DreamWeaver 8.0.2. Παρουσίαση εργαλείου σχεδίασης διεπαφής χρήστη

Macromedia DreamWeaver 8.0.2. Παρουσίαση εργαλείου σχεδίασης διεπαφής χρήστη Macromedia DreamWeaver 8.0.2 Παρουσίαση εργαλείου σχεδίασης διεπαφής χρήστη ο Μέρος 1 : Βασικές Έννοιες Εισαγωγή στην επιφάνεια εργασίας Insert Bar Property Bar Panels 10' Building a Web Page Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός (ΑΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ. 1 3 Το περιβάλλον εργασίας του Dreamweaver

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός (ΑΑ) ΠΕΡΙΟΧΗ. 1 3 Το περιβάλλον εργασίας του Dreamweaver Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Σεμιναρίου Εφαρμοσμένων Τεχνών Εισαγωγή στην δημιουργία ιστοχώρου με το Dreamweaver και εικαστική σχεδίαση με τα λογισμικά Photoshop και CoreDraw X4 Συνολική Διάρκεια: 48 ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Κειμενογράφος WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κειμενογράφος WORD ΣΚΟΠΟΣ Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας κειμένου ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άνω περιθώριο (top margin) : 2.49cm Κάτω περιθώριο (bottom margin) :5.99cm Αριστερό περιθώριο

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΟΥΙΤΑ HOT POTATOES

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΟΥΙΤΑ HOT POTATOES ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΟΥΙΤΑ HOT POTATOES ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Κ. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Ν. ΤΕΡΨΙΑΔΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Webmail Outlook Express Ρυθµίσεις για την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

Webmail Outlook Express Ρυθµίσεις για την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Webmail Outlook Express Ρυθµίσεις για την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Ver 1.1 21-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον Τάσο Βασιλόπουλο 2310-877-822) A. ιαχείριση ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect FAQs: Website Vodafone Business Connect - FAQs: Website Έκδοση 1.0 1. Γιατί χρειάζομαι ένα όνομα χώρου (domain name) για ένα web site; Χρειάζεστε ένα όνομα χώρου (domain name)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του ικτιακού Τόπου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. ρ Σπύρος Συρµακέσης. www.statistics.gr by hci.gr

Αξιολόγηση του ικτιακού Τόπου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. ρ Σπύρος Συρµακέσης. www.statistics.gr by hci.gr Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής www.statistics.gr by hci.gr Αξιολόγηση του ικτιακού Τόπου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ρ Σπύρος Συρµακέσης Πάτρα, 2002 Η Φύση της Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2013-14 ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2013-14 ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 3ος όροφος πύργου παιδαγωγικής τηλέφωνο: 2310-991203 ώρες λειτουργίας: 9.00-19.00 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

interactivecommunication White Paper 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved.

interactivecommunication White Paper 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. interactivecommunication ModusWEB TM CMS White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. Σήμερα κάθε επιχείρηση χρειάζεται να διαχειριστεί κάποια μορφή online ψηφιακούπεριεχομένου.

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ηλεκτρονικά Καταστήµατα Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ορισµός Τα Ηλεκτρονικά Καταστήµατα αποτελούν το ψηφιακό αντίστοιχο µιας επιχείρησης στο Internet που παρουσιάζει την ίδια και τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Μάιος, 2014 TABLE OF CONTENTS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBRARY... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EBRARY...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εισαγωγή Η εφαρμογή των περιοδικών etwinning δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οδηγός Χρήσης Εργαστηρίων Η/Υ Προπτυχιακών Φοιτητών και Βασικές Υπηρεσίες που Παρέχονται από την Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σάμου Υπηρεσία Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

ADOBE DREAMWEAVER CS3 TEΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ADOBE DREAMWEAVER CS3 TEΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ADOBE CS3 TEΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρμογή Λογισμικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιαντής Λεωνίδας Φοιτητής : Μακρής Γεώργιος

Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιαντής Λεωνίδας Φοιτητής : Μακρής Γεώργιος Επιβλέπων Καθηγητής : Τσιαντής Λεωνίδας Φοιτητής : Μακρής Γεώργιος Δημιουργία Web Site Λογισμικό Ανάπτυξης Dreamweaver MX (Oρισμός του Site(Τα αρχεία του Site να είναι τοποθετημένα σε μια θέση την οποία

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες οδηγίες για την πορεία δημιουργίας ιστοσελίδων

Χρήσιμες οδηγίες για την πορεία δημιουργίας ιστοσελίδων Χρήσιμες οδηγίες για την πορεία δημιουργίας ιστοσελίδων Η δημιουργία ιστοσελίδων και η φιλοξενία τους στο διαδίκτυο αποτελεί σήμερα ένα άμεσο και εύκολο τρόπο επικοινωνίας, ενημέρωσης, προβολής και προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Φοιτητών 1 Από το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας θα παραλαµβάνουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Για να αναζητήσετε Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο χρησιμοποιείστε το πεδίο εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Δικτυακά Πολυμέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Διάλεξη #5η: HTML: πίνακες (tables), πλαίσια (frames) Γαβαλάς Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail)

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E-mail), είναι µια από τις περισσότερο δηµοφιλείς υπηρεσίες του ιαδικτύου (Internet). Μαζί µε την υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 1 / 31 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql

Αρχίζοντας. Το Joomla τρέχει: Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) PHP MySql Php και Joomla Ψηφιακό Περιεχόμενο & Επικοινωνίες Αρχίζοντας Το Joomla τρέχει: PHP MySql Στο Joomla μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον λειτουργικότητα, να την επεκτείνουμε δηλαδή (extensions) με την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : Διοίκηση Πληροφορικών Συστηµάτων Εισαγωγή στη πλατφόρµα WordPress Τί είναι το WordPress; To WordPress (www.wordpress.com) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ.

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ. Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Περίληψη Το κείμενο αυτό περιγράφει και χρησιμοποιεί τη φόρμα, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DOTSOFT Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.2.4.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΈΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ηµιουργίας Εξετάσεων Adobe Περιεχόµενα:

Οδηγός ηµιουργίας Εξετάσεων Adobe Περιεχόµενα: Οδηγός ηµιουργίας Εξετάσεων Adobe Περιεχόµενα: 1. ιαδικασία δηµιουργίας Ηλεκτρονικών εξετάσεων Adobe...2 2. ηµιουργία Συντόµευσης Ηλεκτρονικών Εξετάσεων Adobe...2 2.1 Login µε δικαιώµατα διαχειριστή....2

Διαβάστε περισσότερα