ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. bouboulis.mysch.gr. Επιμέλεια: Μπουμπούλης Παντελής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. bouboulis.mysch.gr. Επιμέλεια: Μπουμπούλης Παντελής"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιμέλεια: Μπουμπούλης Παντελής

2

3 Επαναληπτικά Προβλήματα 1) Ένας φοιτητής θέλει να γράψει έναν αλγόριθμο για να υπολογίζει αυτόματα το μέσο όρο βαθμολογίας του. Ο φοιτητής έχει περάσει Ν μαθήματα. Κάθε μάθημα όμως δεν έχει τον ίδιο συντελεστή. Ο τύπος που χρησιμοποιεί για να βρει το μέσο όρο του είναι σ... M όπου σ i οι συντελεστές και Β i οι αντίστοιχοι βαθμοί. Για παράδειγμα αν έχει περάσει σε τρία μαθήματα με βαθμούς 9, 8, 10 τα οποία έχουν συντελεστές 1,1.5 και 1 1*9 1,5*8 1*10 αντίστοιχα ο μέσος όρος του θα είναι M Να γραφεί αλγόριθμος που: α) να διαβάζει το πλήθος N των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής. β) να διαβάζει τους βαθμούς και τους συντελεστές των μαθημάτων αυτών. γ) να υπολογίζει και να εμφανίζει το Μέσο όρο βαθμολογίας του φοιτητή. 2) Έχουμε ένα μηχάνημα ΑΤΜ το οποίο αλλάζει συνάλλαγμα. Ο χρήστης βάζει τη κάρτα του επιλέγει το ποσό που θέλει να πάρει και το ΑΤΜ αυτόματα του δίνει ευρώ. Το ΑΤΜ έχει χαρτονομίσματα των 10, 20, 50 και 100 ευρώ στρογγυλοποιώντας στον πλησιέστερο προς τα κάτω ακέραιο πολλαπλάσιο του 10. Αν για παράδειγμα ο χρήστης ζητήσει 294 ευρώ, το μηχάνημα θα δώσει 290 ευρώ χρησιμοποιώντας 2 χαρτονομίσματα των 100 ευρώ 1 των 50 ευρώ 2 των 20 ευρώ και 0 των 10 ευρώ. Να γραφεί αλγόριθμος που: α) να διαβάζει το ποσό σε ευρώ β) να βρίσκει πόσα χαρτονομίσματα από το κάθε είδος χρειάζονται. (1ευρώ= δρχ.) 3) Η ΔΕΗ για τη χρέωσή των πελατών της ακολουθεί τον παρακάτω πίνακα KWh Τιμή/KWh , , ,3 >500 0,5 Επιπλέον ο πελάτης πληρώνει πάγιο τέλος σύνδεσης 8 και 0,2 /m 2 που καταλαμβάνει ο χώρος του σαν δημοτικό φόρο. Να γραφεί αλγόριθμος που: α) να διαβάζει το ποσό ρεύματος (σε KWh) που κατανάλωσε ο πελάτης καθώς και την έκταση του χώρου του σε m 2. β) να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσό που πρέπει να πληρώσει σε ρεύμα ο πελάτης (με το πάγιο) γ) να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσό δημοτικού φόρου που πρέπει να πληρώσει ο πελάτης δ) να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει ο πελάτης μαζί με ΦΠΑ 18%.

4 4) Η ΔΕΗ για τη χρέωσή των πελατών της ακολουθεί τον παρακάτω πίνακα KWh Τιμή/KWh , , ,3 >500 0,3+e -x., με x το πλήθος KWh πάνω από το 500 Επιπλέον ο πελάτης πληρώνει πάγιο τέλος σύνδεσης 8 και 0,2 /m 2 που καταλαμβάνει ο χώρος του σαν δημοτικό φόρο. Να γραφεί αλγόριθμος που: α) να διαβάζει το ποσό ρεύματος (σε KWh) που κατανάλωσε ο πελάτης καθώς και την έκταση του χώρου του σε m 2. β) να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσό που πρέπει να πληρώσει σε ρεύμα ο πελάτης (με το πάγιο) γ) να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσό δημοτικού φόρου που πρέπει να πληρώσει ο πελάτης δ) να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει ο πελάτης μαζί με ΦΠΑ 18%. (e=2.71)(to σύμβολο ^ υψώνει σε δύναμη) 5) Μια εταιρία πληρώνει τους υπαλλήλους της ως εξής: a. τους δίνει 700 σαν βασικό μισθό (40 ώρες για μια εβδομάδα). b. Για κάθε ώρα υπερωρίας τους δίνει 5. c. Κρατήσεις 8% επί αυτού του ποσού γίνονται για το IKA. d. Aν ο υπάλληλος είναι παντρεμένος του δίνει και επιπλέον επίδομα 15. e. Για κάθε παιδί παίρνει επίδομα 7. f. Κρατήσεις 5% επί αυτού του ποσού γίνονται για διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία. Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει το συνολικό αριθμό ωρών που δούλεψε ο υπάλληλος σε μια ολόκληρη εβδομάδα, τον αριθμό παιδιών του υπαλλήλου και την οικογενειακή κατάστασή του. Για την οικογενειακή κατάσταση δίνονται οι αριθμοί 0 ή 1 ανάλογα αν είναι παντρεμένος ή άγαμος ο υπάλληλος. Ο αλγόριθμος θα πρέπει τελικά να υπολογίζει το μισθό του υπαλλήλου. 6) Μια εταιρία κατασκευάζει 4 μοντέλα αυτοκινήτων. Για να παρακολουθεί τις πωλήσεις κάθε μοντέλου έχει κατασκευάσει ένα πίνακα 4x12, όπου περιέχονται οι πωλήσεις (σε εκατομμύρια ευρώ) που πούλησε κάθε μήνα του έτους για κάθε μοντέλο. Να γραφεί αλγόριθμος που Α) να διαβάζει τα στοιχεία του πίνακα 4x12 που έχει το όνομα FORD. Β) να υπολογίζει ένα νέο πίνακα μονοδιάστατο 12 θέσεων με τις συνολικές πωλήσεις της εταιρίας κάθε μήνα. Γ) να υπολογίζει και να εκτυπώνει τον αριθμό του μήνα που η εταιρία είχε τις σημαντικότερες πωλήσεις. Υποθέτουμε ότι κάθε μήνα η εταιρία έχει διαφορετικό αριθμό πωλήσεων. Δ) να υπολογίζει ένα νέο πίνακα μονοδιάστατο 4 θέσεων με τις συνολικές πωλήσεις κάθε μοντέλου στη διάρκεια όλου του έτους.

5 Ε) να υπολογίζει και να εκτυπώνει τον κωδικό (1-4) του πιο κερδοφόρου μοντέλου της εταιρίας. Υποθέτουμε ότι κάθε μοντέλο έχει διαφορετικό αριθμό πωλήσεων. 7) Μια εταιρία κατασκευάζει 10 μοντέλα υπολογιστών. Για να ελέγξει καλύτερα τα κέρδη της έχει κατασκευάσει 4 μονοδιάστατους πίνακες. Ο πίνακας Μ περιέχει τα ονόματα των 10 μοντέλων. Ο πίνακας Κ, το κόστος παρασκευής κάθε μονάδας του αντίστοιχου μοντέλου (σε.). Ο πίνακας ΤΠ τις τιμές πώλησης κάθε μονάδας από το αντίστοιχο μοντέλο (σε ) και ο πίνακας ΑΠ το πλήθος υπολογιστών που πούλησε η εταιρία στη διάρκεια όλου του τρέχοντος έτους από κάθε μοντέλο. Να γραφεί αλγόριθμος που: a. Να διαβάζει τα στοιχεία όλων αυτών των πινάκων. b. Να υπολογίζει το κέρδος που είχε η εταιρία για κάθε μοντέλο που παρασκευάζει στη διάρκεια του τρέχοντος έτους. c. Να υπολογίζει το πιο κερδοφόρο μοντέλο. Στην περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότερα μοντέλα με τα περισσότερα κέρδη να εκτυπώνονται τα ονόματα όλων. d. Τα μοντέλα με συνολικά κέρδη (σε όλο το έτος) μικρότερα από να εμφανίζονται στην οθόνη. 8) Για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής αντίστασης ενός αγωγού χρησιμοποιείται ο τύπος: l R, όπου ρ η ειδική αντίσταση του υλικού του αγωγού, l το μήκος του και S το S εμβαδόν της διατομής του. Η ειδική αντίσταση ορισμένων υλικών δίνεται στον παρακάτω πίνακα. Υλικό Ειδική αντίσταση Χαλκός 0,017 Σίδηρος 0,1 Άνθρακας 50 Χρυσός 0,023 Άργυρος 0,016 Να γραφεί αλγόριθμος που: i) Να διαβάζει τον τύπο του υλικού, το μήκος του αγωγού και το εμβαδόν της διατομής του. ii) Να υπολογίζει την αντίσταση του αγωγού. 9) Σε ένα διαγωνισμό Πληροφορικής παίρνουν μέρος 150 μαθητές της Γ τάξης του Ενιαίου Λυκείου. Ο Διαγωνισμός έχει 2 φάσεις. Στη πρώτη, κάθε μαθητής εξετάζεται σε ένα διαγώνισμα 4 θεμάτων και βαθμολογείται από έναν εξεταστή με έναν βαθμό από το 1 έως το 100. Όσοι μαθητές γράψουν καλύτερα από τα 4/5 του συνολικού μέσου όρου βαθμολογίας περνάνε στην επόμενη φάση. Κάθε μαθητής έχει ένα κωδικό αριθμό από το 1 μέχρι το 150. Να γραφεί αλγόριθμος (ή πρόγραμμα) που: a. Διαβάζει τους βαθμούς όλων των μαθητών και τους καταχωρεί σε έναν πίνακα Β. b. Υπολογίζει το μέσο όρο βαθμολογίας όλων των μαθητών.

6 c. Υπολογίζει και εκτυπώνει τον συνολικό αριθμό των μαθητών που περνάνε στην επόμενη φάση καθώς και τους κωδικούς τους. 10) Σε ένα διαγωνισμό Πληροφορικής παίρνουν μέρος 150 μαθητές της Γ τάξης του Ενιαίου Λυκείου. Ο Διαγωνισμός έχει 2 φάσεις. Στη πρώτη, κάθε μαθητής εξετάζεται σε ένα διαγώνισμα 4 θεμάτων και βαθμολογείται από έναν εξεταστή με έναν βαθμό από το 1 εώς το 100. Στην επόμενη φάση περνάνε οι 20 πρώτοι μαθητές. Να γραφεί αλγόριθμος που: a. Διαβάζει τους βαθμούς και τα ονόματα όλων των μαθητών και τα αποθηκεύει σε δύο μονοδιάστατους πίνακες 150 θέσεων. b. Ταξινομεί τον πίνακα των βαθμών με φθίνουσα σειρά, χωρίς να χαθεί η αντιστοίχηση βαθμού ονόματος με τον πίνακα των ονομάτων. c. Εκτυπώνει τα ονόματα των μαθητών που περνάνε στη δεύτερη φάση. (Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχουν μαθητές που ισοβάθμησαν) 11) Σε ένα διαγωνισμό Πληροφορικής παίρνουν μέρος 150 μαθητές της Γ τάξης του Ενιαίου Λυκείου. Ο Διαγωνισμός έχει 2 φάσεις. Στη πρώτη, κάθε μαθητής εξετάζεται σε ένα διαγώνισμα 4 θεμάτων και βαθμολογείται από έναν εξεταστή με έναν βαθμό από το 1 εώς το 100. Στην επόμενη φάση περνάνε οι 20 πρώτοι μαθητές. Να γραφεί πρόγραμμα που: a. Διαβάζει τους βαθμούς και τα ονόματα όλων των μαθητών και τους τοποθετεί σε δύο μονοδιάστατους πίνακες. b. Ταξινομεί τον πίνακα των βαθμών με φθίνουσα σειρά, χωρίς να χαθεί η αντιστοίχηση βαθμού ονόματος με τον πίνακα των ονομάτων. c. Εκτυπώνει τα ονόματα των μαθητών που περνάνε στη δεύτερη φάση. Αν κάποιοι μαθητές ισοβάθμησαν στην 20 η θέση περνάνε όλοι στην επόμενη φάση. 12) Σε ένα διαγωνισμό Πληροφορικής παίρνουν μέρος 150 μαθητές της Γ τάξης του Ενιαίου Λυκείου. Ο Διαγωνισμός έχει 2 φάσεις. Στη πρώτη, κάθε μαθητής εξετάζεται σε ένα διαγώνισμα 4 θεμάτων και βαθμολογείται από έναν εξεταστή. Κάθε θέμα βαθμολογείται από το 1 μέχρι το 25. Στην επόμενη φάση περνάνε οι 20 πρώτοι μαθητές. Να γραφεί πρόγραμμα που: a. Διαβάζει τα ονόματα όλων των μαθητών και τα τοποθετεί σε έναν μονοδιάστατο πίνακα Ο. b. Διαβάζει το βαθμό κάθε μαθητή σε κάθε θέμα και τον τοποθετεί σε ένα πίνακα Β. c. Υπολογίζει τον τελικό βαθμό κάθε μαθητή στο διαγώνισμα (το άθροισμα των βαθμών σε κάθε θέμα). Οι τελικοί βαθμοί πρέπει να αποθηκεύονται στον πίνακα ΤΒ. d. Ταξινομεί τον πίνακα ΤΒ με φθίνουσα σειρά, χωρίς να χαθεί η αντιστοίχηση με τους Ο και Β. e. Εκτυπώνει τα ονόματα των μαθητών που περνάνε στη δεύτερη φάση. Αν κάποιοι μαθητές ισοβάθμησαν στην 20 η θέση περνάνε όλοι στην επόμενη φάση.

7 13) Σε ένα διαγωνισμό Πληροφορικής παίρνουν μέρος 150 μαθητές της Γ τάξης του Ενιαίου Λυκείου. Κάθε μαθητής εξετάζεται σε ένα διαγώνισμα 4 θεμάτων και βαθμολογείται από έναν εξεταστή. Κάθε θέμα βαθμολογείται από το 1 μέχρι το 25. Στην επόμενη φάση περνάνε οι 20 πρώτοι μαθητές. Να γραφεί πρόγραμμα που: a. Διαβάζει τα ονόματα όλων των μαθητών και τα τοποθετεί σε έναν μονοδιάστατο πίνακα Ο. b. Διαβάζει το βαθμό κάθε μαθητή σε κάθε θέμα και τον τοποθετεί σε ένα πίνακα Β. c. Υπολογίζει τον τελικό βαθμό κάθε μαθητή στο διαγώνισμα (το άθροισμα των βαθμών σε κάθε θέμα). Οι τελικοί βαθμοί πρέπει να αποθηκεύονται στον πίνακα ΤΒ. d. Ταξινομεί τον πίνακα ΤΒ με φθίνουσα σειρά, χωρίς να χαθεί η αντιστοίχηση με τον Ο. Aν δύο μαθητές έχουν ίδιο βαθμό πρώτος τοποθετείται αυτός που το όνομά του προηγείται (αλφαβητικά). e. Εκτυπώνει τα ονόματα και τους τελικούς βαθμούς όλων των μαθητών. 14) Σε ένα σχολείο με 167 μαθητές στη Γ Λυκείου, ο λυκειάρχης θέλει να βραβεύσει τα δύο παιδιά με το μεγαλύτερο μέσο όρο στο πρώτο τετράμηνο. Για το σκοπό αυτό μάλιστα θα διαθέσει 1500 στον πρώτο μαθητή και 1200 στον δεύτερο από πόρους του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Να γράψετε αλγόριθμο που: a. Διαβάζει τους βαθμούς και τα ονόματα όλων των μαθητών. b. Βρίσκει τους δύο καλύτερους μαθητές. c. Εκτυπώνει τα ονόματα των δύο καλύτερων μαθητών και το ποσό που πρέπει να πάρει ο καθένας. (Υποθέτουμε ότι δεν υπάρχουν μαθητές που ισοβάθμησαν στην πρώτη ή τη δεύτερη θέση) 15) Σε ένα σχολείο με 250 μαθητές στη Γ Λυκείου, ο λυκειάρχης θέλει να βραβεύσει τον μαθητή με το μεγαλύτερο μέσο όρο στο πρώτο τετράμηνο. Για το σκοπό αυτό μάλιστα θα διαθέσει 1500 από πόρους του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Να γράψετε αλγόριθμο που: a. Διαβάζει τους βαθμούς και τα ονόματα όλων των μαθητών. b. Βρίσκει τον μεγαλύτερο βαθμό που εμφανίζεται.. c. Εκτυπώνει τα ονόματα των μαθητών με το μεγαλύτερο βαθμό (αν είναι πολλοί) και το ποσό που πρέπει να πάρει ο καθένας. (Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι μαθητές έχουν ισοβαθμήσει στην πρώτη θέση μοιράζονται το ποσό.) 16) Σε ένα σχολείο με 167 μαθητές στη Γ Λυκείου, ο λυκειάρχης θέλει να βραβεύσει τα δύο παιδιά με το μεγαλύτερο μέσο όρο στο πρώτο τετράμηνο. Για το σκοπό αυτό μάλιστα θα διαθέσει 1500 στον πρώτο μαθητή και 1200 στον δεύτερο από πόρους του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Να γράψετε αλγόριθμο που: a. Διαβάζει τους βαθμούς και τα ονόματα όλων των μαθητών. b. Βρίσκει τους δύο καλύτερους μαθητές. c. Εκτυπώνει τα ονόματα των δύο καλύτερων μαθητών και το ποσό που πρέπει να πάρει ο καθένας. (Αν ισοβάθμησαν δύο ή περισσότεροι μαθητές στην πρώτη θέση τότε μοιράζονται το ποσό των Αν υπάρχει ένας πρώτος και περισσότεροι που ισοβάθμησαν στην δεύτερη θέση, τότε ο πρώτος παίρνει 1500 και οι μαθητές που στην ισοβάθμησαν στην δεύτερη θέση μοιράζονται τα 1200 )

8 17) Σε ένα σχολείο με 625 μαθητές, ο λυκειάρχης θέλει να βραβεύσει τα παιδιά με μέσο όρο μεγαλύτερο του Για το σκοπό αυτό μάλιστα θα διαθέσει 2000 από πόρους του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων (το ποσό αυτό το μοιράζονται οι νικητές). Να γράψετε αλγόριθμο που: a. Διαβάζει τους βαθμούς και τα ονόματα όλων των μαθητών. b. Βρίσκει το πλήθος των μαθητών με μέσο όρο μεγαλύτερο του c. Εκτυπώνει τα ονόματα των μαθητών αυτών και το ποσό που πρέπει να πάρει ο καθένας, θεωρώντας ότι όλοι οι μαθητές παίρνουν ίδιο ποσό χρημάτων. 18) Σε ένα σχολείο με 625 μαθητές, ο λυκειάρχης θέλει να βραβεύσει τα παιδιά με μέσο όρο μεγαλύτερο του Για το σκοπό αυτό μάλιστα θα διαθέσει 2000 από πόρους του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Να γράψετε αλγόριθμο που: a. Διαβάζει τους βαθμούς και τα ονόματα όλων των μαθητών και να τα αποθηκεύει σε δύο μονοδιάστατους πίνακες Β και Ο. b. Εκτυπώνει τα ονόματα των μαθητών που θα βραβευθούν καθώς και το ποσό που πρέπει να πάρει ο καθένας, θεωρώντας ότι όλοι οι μαθητές παίρνουν ποσό χρημάτων ανάλογο της επίδοσής τους. 19) Σε ένα σχολείο με 625 μαθητές, ο λυκειάρχης θέλει να βραβεύσει τα παιδιά με μέσο όρο μεγαλύτερο του 18.5 και βαθμό στα μαθηματικά μεγαλύτερο ή ίσο του 19. Για το σκοπό αυτό μάλιστα θα διαθέσει 2000 από πόρους του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Να γράψετε αλγόριθμο που: a. Διαβάζει τους μέσους όρους, τα ονόματα και τους βαθμούς μαθηματικών όλων των μαθητών και να τα αποθηκεύει σε τρεις μονοδιάστατους πίνακες Β, Ο, Μ. b. Εκτυπώνει τα ονόματα των μαθητών που θα βραβευθούν και το ποσό που πρέπει να πάρει ο καθένας, θεωρώντας ότι όλοι οι μαθητές παίρνουν ποσό χρημάτων ανάλογο της επίδοσής τους. 20) Σύμφωνα με όσα ισχύουν για τις μετατροπές από δραχμές σε ευρώ, κάθε τιμή σε ευρώ στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο προς τα κάτω δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Να γράψετε ένα πρόγραμμα που: a. Να διαβάζει ένα ποσό (δρ) σε ελληνικές δραχμές. b. Να μετατρέπει αυτό το ποσό σε ευρώ (ευ) και να εκτυπώνει το αποτέλεσμα. c. Να στρογγυλοποιεί το παραπάνω ποσό όπως περιγράψαμε και να εκτυπώνει το αποτέλεσμα.

9 21) Στα μαθηματικά γενικής παιδείας μάθατε πώς να κάνετε διαλογή ενός συνόλου δεδομένων ώστε να βρείτε τη συχνότητα κάθε ξεχωριστής τιμής που εμφανίζεται στο σύνολο των δεδομένων. Να γράψετε αλγόριθμο που: a. Να διαβάζει 250 τιμές από ένα σύνολο ακέραιων δεδομένων και να τις καταχωρεί σε ένα πίνακα (Χ). b. Να υπολογίζει το μικρότερο (min) και το μεγαλύτερο (max) στοιχείο από αυτό το σύνολο. c. Να κάνει τη διαλογή των στοιχείων κατασκευάζοντας ένα πίνακα (Ν) με k στοιχεία (όσες και οι ξεχωριστές τιμές που υπάρχουν) που θα περιέχει τις συχνότητες εμφάνισης κάθε ξεχωριστής τιμής. Προφανώς k=max-min+1. d. Να εκτυπώνει τον πίνακα Ν με τις συχνότητες. 22) Στα μαθηματικά γενικής παιδείας μάθατε πώς να κάνετε διαλογή ενός συνόλου δεδομένων ώστε να βρείτε τη συχνότητα κάθε κλάσης. Να γράψετε αλγόριθμο που: a. Να διαβάζει 250 τιμές από ένα σύνολο ακέραιων δεδομένων και να τις καταχωρεί σε ένα πίνακα (Χ). b. Να υπολογίζει το μικρότερο (min) και το μεγαλύτερο (max) στοιχείο από αυτό το σύνολο. c. Να υπολογίζει το εύρος R των δεδομένων και το πλάτος c κάθε κλάσης, αν είναι γνωστό ότι θα χρησιμοποιήσουμε 10 κλάσεις. d. Να κάνει τη διαλογή των στοιχείων κατασκευάζοντας ένα πίνακα (Ν) με 10 στοιχεία (όσες και οι κλάσεις) που θα περιέχει τις συχνότητες για κάθε κλάση. e. Να εκτυπώνει τον πίνακα Ν με τις συχνότητες. 23) Στα μαθηματικά γενικής παιδείας μάθατε πώς από τον πίνακα των συχνοτήτων μπορείτε να βρείτε διάφορα μέτρα θέσης και διασποράς. Να γράψετε αλγόριθμο που: a. Να διαβάζει 10 τιμές και τις αντίστοιχες συχνότητές τους και να τις καταχωρεί σε δύο πίνακες Χ και Ν αντίστοιχα. b. Να υπολογίζει και εκτυπώνει το εύρος R την επικρατούσα τιμή Μ 0 και τη διάμεσο δ. c. Να υπολογίζει και να εκτυπώνει τη μέση τιμή μ. d. Να υπολογίζει και να εκτυπώνει τη διασπορά s 2 και το συντελεστή CV. 24) Στα μαθηματικά γενικής παιδείας μάθατε πώς από ένα σύνολο δεδομένων μπορείτε να υπολογίσετε διάφορα μέτρα θέσης και διασποράς. Να γράψετε αλγόριθμο που: a. Να διαβάζει 310 τιμές από ένα σύνολο δεδομένων και να τις καταχωρεί σε ένα πίνακα Χ. b. Να υπολογίζει το μικρότερο και το μεγαλύτερο στοιχείο αυτού του πίνακα και στη συνέχει να υπολογίζει και να εκτυπώνει το εύρος R. c. Να υπολογίζει και να εκτυπώνει τη διάμεσο δ και τη μέση τιμή μ. d. Να υπολογίζει και να εκτυπώνει τη διασπορά και τον συντελεστή CV. e. Τέλος να ταξινομεί τον πίνακα και να υπολογίζει την επικρατούσα τιμή.

10 25) Σε ένα νοσοκομείο κατά τη γενική αίματος των ασθενών που έρχονται για εξέταση, μετριέται η τιμή της HDL χοληστερόλης. Το φυσιολογικό όριο είναι πάνω από 40 mg/dl και αν ο ασθενής έχει πάνω από 50 είναι πολύ υγιής. Σε αντίθετη περίπτωση (κάτω από 40) πρέπει να αρχίσει δίαιτα. Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει τη τιμή της HDL χοληστερόλης και να εκτυπώνει κατάλληλο μήνυμα. 26) Σε ένα νοσοκομείο κατά τη γενική αίματος των ασθενών που έρχονται για εξέταση, μετριέται η τιμή του ουρικού οξέως. Τα φυσιολογικά όρια είναι μεταξύ 3.5 και 7.2 mg/dl. Αν ο ασθενής έχει μεγαλύτερη τιμή πρέπει αμέσως να υποβληθεί σε περισσότερες εξετάσεις. Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει τη τιμή του ουρικού οξέως και να εκτυπώνει κατάλληλο μήνυμα. 27) Σε ένα νοσοκομείο κατά τη γενική αίματος των ασθενών που έρχονται για εξέταση, μετριέται η τιμή του CEA. Η τιμή αυτή πρέπει να είναι μικρότερη από 4.3 ng/ml για τους κανονικούς ανθρώπους και κάτω από 8.9 για τους καπνιστές. Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει τη τιμή CEA σε ng/ml και αν είναι καπνιστής ή όχι ο ασθενής και να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. 28) Ο παρακάτω αλγόριθμος είναι μη δομημένος. Να γράψετε έναν ισοδύναμο αλγόριθμο που να μην χρησιμοποιεί την εντολή GOTO. Αλγόριθμος Μη_Δομ ετικέτα: Διάβασε x Αν x<0 τότε Εκτύπωσε "Αρνητικό" τέλος_αν Διάβασε α Αν α>0 τότε GOTO ετικέτα τέλος_αν Τέλος Μη_Δομ

11 29) Ο παρακάτω αλγόριθμος είναι μη δομημένος. Να γράψετε έναν ισοδύναμο αλγόριθμο που να μην χρησιμοποιεί την εντολή GOTO. Αλγόριθμος Μη_Δομ πλ 0 ετικέτα: Διάβασε x Αν x<>0 τότε πλ πλ+1 GOTO ετικέτα τέλος_αν Τέλος Μη_Δομ 30) Μια εταιρία υπολογιστών έχει 6 υποκαταστήματα σε όλη την Αττική. Έχει αποθηκεύσει σε ένα δισδιάστατο πίνακα τα κέρδη κάθε καταστήματος για όλους τους μήνες του έτους. Να γραφεί αλγόριθμος που: a. Να διαβάζει τα κέρδη κάθε υποκαταστήματος για κάθε μήνα και να τα καταχωρεί σε ένα δισδιάστατο πίνακα. b. Να υπολογίζει το συνολικό κέρδος της εταιρίας το τρέχον έτος. c. Να υπολογίζει το συνολικό κέρδος κάθε υποκαταστήματος στο τρέχον έτος και στη συνέχεια d. να υπολογίζει και να εκτυπώνει το νούμερο του υποκαταστήματος με τα περισσότερα κέρδη, καθώς και το ποσοστό που καταλαμβάνει στα συνολικά κέρδη της εταιρίας. 31) Μια εταιρία υπολογιστών έχει 6 υποκαταστήματα σε όλη την Αττική. Έχει αποθηκεύσει σε ένα δισδιάστατο πίνακα τα κέρδη κάθε καταστήματος για όλους τους μήνες του έτους. Να γραφεί αλγόριθμος που: a. Να διαβάζει τα κέρδη κάθε υποκαταστήματος για κάθε μήνα και να τα καταχωρεί σε ένα δισδιάστατο πίνακα. b. Να υπολογίζει το συνολικό κέρδος της εταιρίας το τρέχον έτος. c. Να υπολογίζει το συνολικό κέρδος της εταιρίας για κάθε μήνα του τρέχοντος έτους και στη συνέχεια d. να υπολογίζει και να εκτυπώνει το μήνα (νούμερο) με τα περισσότερα κέρδη, καθώς και το ποσοστό που καταλαμβάνει στα συνολικά κέρδη της εταιρίας όλο το χρόνο.

12 32) Μια εταιρία κινητής τηλεφωνίας έχει 10 υποκαταστήματα σε όλη την Αττική. Έχει αποθηκεύσει στα λογιστικά της βιβλία τον αριθμό αγορών συνδέσεων και καρτών ανανέωσης που έχει πουλήσει τους τελευταίους 15 μήνες κάθε υποκατάστημα. Η εταιρία προσπαθώντας να δώσει κίνητρα στους υπαλλήλους της θα βραβεύσει τον διευθυντή του καταστήματος που είχε τα περισσότερα κέρδη με 500. και κάθε υπάλληλο με 80. Να γράψετε αλγόριθμο που: a. Να διαβάζει τα κέρδη κάθε υποκαταστήματος για κάθε ένα από τους 15 τελευταίους μήνες και να τα καταχωρεί σε ένα δισδιάστατο πίνακα. b. Να διαβάζει τα ονόματα των διευθυντών κάθε υποκαταστήματος και να τα καταχωρεί σε ένα μονοδιάστατο πίνακα. c. Να βρίσκει το υποκατάστημα με τα περισσότερα κέρδη αφού βρει τα συνολικά κέρδη όλων των υποκαταστημάτων σε αυτή τη χρονική περίοδο. d. Να εκτυπώνει το όνομα του διευθυντή που έχει το πιο κερδοφόρο υποκατάστημα 33) Μια εταιρία κινητής τηλεφωνίας έχει 10 υποκαταστήματα σε όλη την Αττική. Έχει αποθηκεύσει στα λογιστικά της βιβλία τον αριθμό αγορών συνδέσεων και καρτών ανανέωσης που έχει πουλήσει τα δυο τελευταία χρόνια σε κάθε υποκατάστημα. Για στατιστικούς λόγους θέλει να βρει τα σημεία στα οποία οι πωλήσεις της έχουν αυξηθεί. Για το σκοπό αυτό να γράψετε αλγόριθμο που: a. Να διαβάζει τα κέρδη κάθε υποκαταστήματος για κάθε ένα από τους 12 μήνες του έτους 1999 και να τα καταχωρεί σε ένα δισδιάστατο πίνακα Α. b. Να διαβάζει τα κέρδη κάθε υποκαταστήματος για κάθε ένα από τους 12 μήνες του έτους 2000 και να τα καταχωρεί σε ένα δισδιάστατο πίνακα Β. c. Να βρίσκει το πλήθος των υποκαταστημάτων που σημείωσαν αύξηση και το πλήθος όσων σημείωσαν μείωση (από το έτος 1999 στο έτος 2000) και να εκτυπώνει αυτά τα αποτελέσματα στην οθόνη. 34) Μια εταιρία κινητής τηλεφωνίας έχει 10 υποκαταστήματα σε όλη την Αττική. Έχει αποθηκεύσει στα λογιστικά της βιβλία τον αριθμό αγορών συνδέσεων και καρτών ανανέωσης που έχει πουλήσει τα δυο τελευταία χρόνια σε κάθε υποκατάστημα. Για στατιστικούς λόγους θέλει να βρει τα σημεία στα οποία οι πωλήσεις της έχουν αυξηθεί. Για το σκοπό αυτό να γράψετε πρόγραμμα που: a. Να διαβάζει τα κέρδη κάθε υποκαταστήματος για κάθε ένα από τους 12 μήνες του έτους 1999 και να τα καταχωρεί σε ένα δισδιάστατο πίνακα Α. b. Να διαβάζει τα κέρδη κάθε υποκαταστήματος για κάθε ένα από τους 12 μήνες του έτους 2000 και να τα καταχωρεί σε ένα δισδιάστατο πίνακα Β. (Και στα δύο ερωτήματα να ελέγχονται οι τιμές που δίνονται από το χρήστη ώστε να είναι σίγουρα θετικές). c. Για κάθε υποκατάστημα να υπολογίζει το αριθμό μηνών που το υποκατάστημα σημείωσε αύξηση κερδών, το αριθμό μηνών που το υποκατάστημα σημείωσε μείωση κερδών και των αριθμό μηνών που τα κέρδη του υποκαταστήματος παρέμειναν στάσιμα και να εκτυπώνει αυτά τα αποτελέσματα στην οθόνη (κοιτάμε τα κέρδη του μήνα το έτους 2000 και τα κέρδη του ίδιου μήνα το έτος 1999). Το μήνυμα που θα εμφανίζεται για κάθε υποκατάστημα πρέπει να είναι της μορφής: «Υποκατάστημα 5. Μήνες αύξησης: 9. Μήνες μείωσης 3. Στάσιμοι μήνες: 0».

13 35) Για τον υπολογισμό της τιμής της συνάρτησης e x οι υπολογιστές χρησιμοποιούν τον 2 3 N x x x x τύπο: e 1 x..., διαλέγοντας ένα αρκετά μεγάλο Ν. Να γράψετε 2! 3! N! μια συνάρτηση που να παίρνει ως παραμέτρους έναν πραγματικό αριθμό x και έναν ακέραιο αριθμό Ν να υπολογίζει και να επιστρέφει την τιμή e x. 36) Για τον υπολογισμό της τιμής της συνάρτησης e x οι υπολογιστές χρησιμοποιούν τον 2 3 N x x x x τύπο: e 1 x.... Υπολογίζουν διαδοχικά προσεγγίσεις της 2! 3! N! συνάρτησης για N=1,2,3 κλπ. προκύπτοντας έτσι διαδοχικές τιμές της συνάρτησης οι οποίες προσεγγίζουν την πραγματική της τιμή. Να γράψετε συνάρτηση που: a. να παίρνει ως παραμέτρους έναν πραγματικό αριθμό x και έναν πραγματικό αριθμό ε. b. να υπολογίζει διαδοχικά τιμές του e x μέχρις ότου η διαφορά δύο διαδοχικών τιμών της να γίνει μικρότερη από ε. Αυτή η τιμή να επιστρέφεται. 37) Για τον υπολογισμό της τιμής της συνάρτησης ημίτονο οι υπολογιστές χρησιμοποιούν 3 5 x x τον τύπο: ( x) x..., διαλέγοντας ένα αρκετά μεγάλο αριθμό Ν (το 3! 5! πλήθος των όρων που προστίθενται). Να γράψετε μια συνάρτηση που να παίρνει ως παραμέτρους έναν πραγματικό αριθμό x και έναν ακέραιο αριθμό Ν να υπολογίζει και να επιστρέφει την τιμή ημ(x). 38) Για τον υπολογισμό της τιμής της συνάρτησης ημίτονο οι υπολογιστές χρησιμοποιούν 3 5 x x τον τύπο: ( x) x... Υπολογίζουν διαδοχικά προσεγγίσεις της 3! 5! συνάρτησης για N=1,2,3 κλπ. (Ν το πλήθος των όρων που προστίθενται) προκύπτοντας έτσι διαδοχικές τιμές της συνάρτησης οι οποίες προσεγγίζουν την πραγματική της τιμή. Να γράψετε συνάρτηση που: a. να παίρνει ως παραμέτρους έναν πραγματικό αριθμό x και έναν πραγματικό αριθμό ε. b. να υπολογίζει διαδοχικά τιμές του ημx μέχρις ότου η διαφορά δύο διαδοχικών τιμών της να γίνει μικρότερη από ε. Αυτή η τιμή να επιστρέφεται. 39) Για τον υπολογισμό της τιμής της συνάρτησης συνημίτονο οι υπολογιστές 2 4 x x χρησιμοποιούν τον τύπο: ( x) 1..., διαλέγοντας ένα αρκετά μεγάλο 2! 4! αριθμό Ν (το πλήθος των όρων που προστίθενται). Να γράψετε μια συνάρτηση που να παίρνει ως παραμέτρους έναν πραγματικό αριθμό x και έναν ακέραιο αριθμό Ν να υπολογίζει και να επιστρέφει την τιμή συν(x).

14 40) Για τον υπολογισμό της τιμής της συνάρτησης συνημίτονο οι υπολογιστές 2 4 x x χρησιμοποιούν τον τύπο: ( x) Υπολογίζουν διαδοχικά 2! 4! προσεγγίσεις της συνάρτησης για N=1,2,3 κλπ. (Ν το πλήθος των όρων που προστίθενται) προκύπτοντας έτσι διαδοχικές τιμές της συνάρτησης οι οποίες προσεγγίζουν την πραγματική της τιμή. Να γράψετε συνάρτηση που: a. να παίρνει ως παραμέτρους έναν πραγματικό αριθμό x και έναν πραγματικό αριθμό ε. b. να υπολογίζει διαδοχικά τιμές του ημx μέχρις ότου η διαφορά δύο διαδοχικών τιμών της να γίνει μικρότερη από ε. Αυτή η τιμή να επιστρέφεται. 41) Μια εταιρία κινητής τηλεφωνίας έχει 10 υποκαταστήματα σε όλη την Αττική. Έχει αποθηκεύσει στα λογιστικά της βιβλία τον αριθμό αγορών συνδέσεων και καρτών ανανέωσης που έχει πουλήσει το 1999 σε κάθε υποκατάστημα. Για στατιστικούς λόγους θέλει να βρει τα σημεία στα οποία οι πωλήσεις της έχουν αυξηθεί. Για το σκοπό αυτό να γράψετε αλγόριθμο που: a. Να διαβάζει τους αριθμούς συνδέσεων που έχει διεκπεραιώσει κάθε κατάστημα για κάθε ένα από τους 12 μήνες του έτους 1999 και να τους καταχωρεί σε ένα δισδιάστατο πίνακα Σ. b. Να διαβάζει τους αριθμούς συνδέσεων με κάρτα που έχει διεκπεραιώσει κάθε κατάστημα για κάθε ένα από τους 12 μήνες του έτους 1999 και να τους καταχωρεί σε ένα δισδιάστατο πίνακα Κ. c. Υποθέτοντας ότι το μέσο κέρδος της εταιρίας από μια σύνδεση είναι 25. μηνιαίως και από μια σύνδεση με κάρτα 12. μηνιαίως, να υπολογίζει τα συνολικά κέρδη κάθε καταστήματος για κάθε μήνα του έτους και να τα καταχωρεί σε ένα δισδιάστατο πίνακα ΚΕΡ. d. Να υπολογίζει και να εκτυπώνει το συνολικό κέρδος της εταιρίας. 42) Ένας πληθυσμός βακτηριδίων vardinogianious karagiozious διπλασιάζεται κάθε μία ώρα, ενώ κάθε δύο ώρες το 30% του πληθυσμού κάτω από φυσιολογικές συνθήκες "πεθαίνει". Ο οργανισμός αυτός λόγο της μεγάλης εξάπλωσής του μπορεί να καταστρέψει τον εγκεφαλικό ιστό (ιδιαίτερα των οπαδών) σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Για το λόγω αυτό αναπτύχθηκε το αντιβιοτικό thrilux που επιταχύνει τη διαδικασία "γήρανσης" του βακτηριδίου, με αποτέλεσμα να πεθαίνει κάθε μισή ώρα το 40% του πληθυσμού. Αν το αντιβιοτικό καταφέρει σε λιγότερο από 200 ώρες να περιορίσει τον πληθυσμό του βακτηριδίου στο μισό της αρχικής του τιμής, θεωρείται επιτυχημένο. Να γραφεί αλγόριθμος που να βρίσκει αν το αντιβιοτικό είναι επιτυχημένο ή όχι και να εκτυπώνει ανάλογο μήνυμα.

15 43) Για τις ανάγκες του προγράμματος ανακύκλωσης το σχολείο σας μαζεύει χαρτιά και μπουκάλια που είναι για πέταμα. Να γράψετε αλγόριθμο που να διαβάζει επαναληπτικά το ποσό (σε κιλά) των χαρτιών και τον αριθμό μπουκαλιών που δίνει κάθε παιδί. Η επανάληψη να τερματίζεται αν και οι δύο τιμές είναι 0 ή αν το συνολικό ποσό των υλικών που έχουν ήδη αποθηκευτεί στην αποθήκη του σχολείου ξεπερνάει τη χωρητικότητά της. Η χωρητικότητα της αποθήκης είναι 500 Kg για τα χαρτιά και 1000 μπουκάλια. Αν κάποιο από αυτά τα όρια ξεπεραστεί τότε σταματάμε τη συλλογή (χωρίς να δεχτούμε τη τελευταία προσφορά) και στέλνουμε τα απορρίμματα στη μονάδα της περιοχής, η οποία μας δίνει 0,5 για κάθε κιλό χαρτιού και 0,1 για κάθε μπουκάλι. Ο αλγόριθμος να υπολογίζει το ποσό που θα εισπράξει το σχολείο. 44) Για τις ανάγκες του προγράμματος ανακύκλωσης το σχολείο σας μαζεύει χαρτιά και μπουκάλια που είναι για πέταμα. Να γράψετε αλγόριθμο που να διαβάζει επαναληπτικά τον κωδικό αριθμό (ακέραιος) κάθε παιδιού καθώς και το ποσό (σε κιλά) των χαρτιών και τον αριθμό μπουκαλιών που δίνει. Η επανάληψη να τερματίζεται αν ως κωδικός αριθμός δοθεί η τιμή 0. Στο τέλος στέλνουμε τα απορρίμματα στη μονάδα της περιοχής, η οποία μας δίνει 0,5 για κάθε κιλό χαρτιού και 0,1 για κάθε μπουκάλι. Ο αλγόριθμος να υπολογίζει το ποσό που θα εισπράξει το σχολείο. 45) Για τις ανάγκες του προγράμματος ανακύκλωσης το σχολείο σας μαζεύει χαρτιά και μπουκάλια που είναι για πέταμα. Να γράψετε αλγόριθμο που να διαβάζει επαναληπτικά τον κωδικό αριθμό (ακέραιος) κάθε παιδιού καθώς και το ποσό (σε κιλά) των χαρτιών και τον αριθμό μπουκαλιών που δίνει. ως κωδικός αριθμός δοθεί η τιμή 0. ή αν το συνολικό ποσό των υλικών που έχουν ήδη αποθηκευτεί στην αποθήκη του σχολείου ξεπερνάει τη χωρητικότητά της. Η χωρητικότητα της αποθήκης είναι 500 Kg για τα χαρτιά και 1000 μπουκάλια. Αν κάποιο από αυτά τα όρια ξεπεραστεί τότε σταματάμε τη συλλογή (χωρίς να δεχτούμε τη τελευταία προσφορά) και στέλνουμε τα απορρίμματα στη μονάδα της περιοχής, η οποία μας δίνει 0,5 για κάθε κιλό χαρτιού και 0,1 για κάθε μπουκάλι. Ο αλγόριθμος να υπολογίζει το ποσό που θα εισπράξει το σχολείο. 46) Για τις ανάγκες του προγράμματος ανακύκλωσης το σχολείο σας μαζεύει αλουμινένια κουτιά αναψυκτικών και πλαστικά μπουκάλια. Να γράψετε αλγόριθμο που να διαβάζει επαναληπτικά τον αριθμό μπουκαλιών και αλουμινένιων κουτιών που δίνει κάθε παιδί. Η διαδικασία να τερματίζεται αν δοθούν τιμές 0 και για τα δύο. Ο αλγόριθμος πρέπει να εκτυπώνει το συνολικό ποσό που θα εισπράξει το σχολείο (σε ευρώ) πουλώντας τα υλικά στη μονάδα ανακύκλωσης της περιοχής. Ξέρουμε ότι για κάθε πλαστικό μπουκάλι η μονάδα δίνει 5 λεπτά ενώ για κάθε αλουμινένιο κουτί 6 λεπτά. 47) Για τις ανάγκες του προγράμματος ανακύκλωσης το σχολείο σας μαζεύει αλουμινένια κουτιά αναψυκτικών και πλαστικά μπουκάλια. Να γράψετε αλγόριθμο που να διαβάζει τον αριθμό μπουκαλιών και αλουμινένιων κουτιών που δίνει ένα παιδί. Ο αλγόριθμος πρέπει να εκτυπώνει το ποσό που θα εισπράξει το παιδί (σε ευρώ) πουλώντας τα υλικά στο σχολείο. Ξέρουμε ότι για κάθε πλαστικό μπουκάλι το σχολείο δίνει 5 λεπτά ενώ για κάθε αλουμινένιο κουτί 6 λεπτά

16 48) Ένας μαθητής Γ Λυκείου εξετάζεται στο μάθημα Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Είναι γνωστό ότι αν ο βαθμός του στις γραπτές εξετάσεις διαφέρει περισσότερο από δύο μονάδες από τον προφορικό βαθμό του, τότε ο δεύτερος αναπροσαρμόζεται ώστε να απέχει ακριβώς κατά δύο μονάδες από τον γραπτό. Να γράψετε αλγόριθμο που: a. Να διαβάζει τους προφορικούς βαθμούς στα δύο τετράμηνα και το γραπτό βαθμό του μαθητή. b. Να υπολογίζει τον τελικό προφορικό βαθμό του μαθητή (ο μέσος όρος των δύο τετραμήνων). c. Να εκτυπώνει τη φράση «αναπροσαρμογή προς τα πάνω» αν ο γραπτός βαθμός είναι μεγαλύτερος περισσότερο από δύο μονάδες από τον προφορικό, ή τη φράση «αναπροσαρμογή προς τα κάτω» αν ο προφορικός βαθμός είναι μεγαλύτερος περισσότερο από δύο μονάδες από τον γραπτό, ή τέλος τη φράση «όχι αναπροσαρμογή» αν τίποτα από τα δύο δε συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση να εκτελείται και η αναπροσαρμογή. d. Να βρίσκει και να εκτυπώνει τον τελικό βαθμό του μαθητή. (ο τελικός βαθμός είναι το 30% του προφορικού βαθμού και το 70% του γραπτού βαθμού) 49) Οι μαθητές της Γ Λυκείου εξετάζονται στο μάθημα Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Είναι γνωστό ότι αν ο βαθμός στις γραπτές εξετάσεις διαφέρει περισσότερο από δύο μονάδες από τον προφορικό βαθμό, τότε ο δεύτερος αναπροσαρμόζεται ώστε να απέχει ακριβώς κατά δύο μονάδες από τον γραπτό. Να γράψετε αλγόριθμο που: a. Να διαβάζει επαναληπτικά τον κωδικό αριθμό, τους προφορικούς βαθμούς στα δύο τετράμηνα και το γραπτό βαθμό αγνώστου αριθμού μαθητών. Η επαναληπτική διαδικασία θα τερματίζεται όποτε ο χρήστης πληκτρολογήσει ως κωδικό αριθμό το 0. b. Να υπολογίζει τον τελικό προφορικό βαθμό του κάθε μαθητή. c. Να εκτυπώνει τη φράση «αναπροσαρμογή προς τα πάνω» αν ο γραπτός βαθμός είναι μεγαλύτερος περισσότερο από δύο μονάδες από τον προφορικό, ή τη φράση «αναπροσαρμογή προς τα κάτω» αν ο προφορικός βαθμός είναι μεγαλύτερος περισσότερο από δύο μονάδες από τον γραπτό, ή τέλος τη φράση «όχι αναπροσαρμογή» αν τίποτα από τα δύο δε συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση να εκτελείται και η αναπροσαρμογή. d. Να βρίσκει και να εκτυπώνει τον τελικό βαθμό του μαθητή. (ο τελικός βαθμός είναι το 30% του προφορικού βαθμού και το 70% του γραπτού βαθμού)

17 50) Οι μαθητές της Γ Λυκείου εξετάζονται στο μάθημα Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Είναι γνωστό ότι αν ο βαθμός στις γραπτές εξετάσεις διαφέρει περισσότερο από δύο μονάδες από τον προφορικό βαθμό, τότε ο δεύτερος αναπροσαρμόζεται ώστε να απέχει ακριβώς κατά δύο μονάδες από τον γραπτό. Να γράψετε αλγόριθμο που: a. Να διαβάζει επαναληπτικά τον κωδικό αριθμό, τους προφορικούς βαθμούς στα δύο τετράμηνα και το γραπτό βαθμό 200 μαθητών ενός σχολείου και να τα αποθηκεύει σε πίνακες Κ, Π_Α, Π_Β και Γ αντίστοιχα. b. Να υπολογίζει τον τελικό προφορικό βαθμό του κάθε μαθητή (μέσος όρος των δύο προφορικών) και να τον καταχωρεί σε έναν πίνακα Π. c. Στη συνέχεια να αναπροσαρμόζει τα στοιχεία του Π (προφορικοί βαθμοί) αν χρειάζεται και να αποθηκεύει τις αναπροσαρμοζόμενες τιμές στον ίδιο τον Π. d. Να υπολογίζει τον τελικό βαθμό του μαθητή και να τον αποθηκεύει σε έναν πίνακα Τ. (ο τελικός βαθμός είναι το 30% του προφορικού βαθμού και το 70% του γραπτού βαθμού) e. Να διαβάζει τον κωδικό αριθμό ενός μαθητή και να τον αναζητά μέσα στον πίνακα Κ. Αν τον βρίσκει να εκτυπώνει το μήνυμα «Τελικός Βαθμός» και τον τελικό βαθμό του μαθητή αυτού, αλλιώς να εκτυπώνει το μήνυμα «Άγνωστος υποψήφιος». 51) Ένα αρκετά δύσκολο πρόβλημα είναι να βρούμε τη διαφορά μεταξύ δύο δεδομένων χρονικών στιγμών που μας δίνονται. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε απλή αφαίρεση, γιατί οι ώρες δίνονται στο γνωστό εξηνταδικό σύστημα. Να γραφεί αλγόριθμος που: a. Να διαβάζει δύο συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Για κάθε ώρα πρέπει να δίνονται τρεις τιμές, ώρα (ω1, ω2), λεπτά (λ1, λ2) και δευτερόλεπτα (δ1, δ2). (π.χ. 15:30:15) b. Να βρίσκει πόσα δευτερόλεπτα έχουν περάσει από την αρχή της ημέρας μέχρι κάθε μια από τις ώρες ω1:λ1:δ1 και ω2:λ2:δ2 που έχουν εισαχθεί. Τα αποτελέσματα να καταχωρούνται σε δύο μεταβλητές Α και Β. c. Να αφαιρούνται οι δύο ώρες και να υπολογίζεται η απόλυτη τιμή της διαφοράς (Δ). d. Να μετατρέπεται αυτή η διαφορά σε ώρες (ω), λεπτά (λ) και δευτερόλεπτα (δ) και να εκτυπώνεται, με πρόσημο «+» αν η πρώτη ώρα είναι μεγαλύτερη ή με πρόσημο «-» αν η δεύτερη είναι μεγαλύτερη. 52) Μια τάξη με 26 μαθητές αποφάσισε να δωρίσει κάποια επιτραπέζια παιχνίδια σε ένα ορφανοτροφείο. Για το σκοπό αυτό οι μαθητές αποφάσισαν να συγκεντρώσουν χρήματα από τους γονείς τους. Να γραφεί αλγόριθμος που: a. Να διαβάζει τα χρήματα που έδωσε κάθε μαθητής και να υπολογίζει το συνολικό ποσό που συγκέντρωσε η τάξη. b. Γνωρίζοντας ότι κάθε επιτραπέζιο κοστίζει περίπου 25 υπολογίστε τον αριθμό παιχνιδιών που θα αγοράσουν τα παιδιά για το ορφανοτροφείο.

18 53) Στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου παίρνουν μέρος 18 ομάδες. Θέλουμε να γράψουμε ένα πρόγραμμα για να βοηθήσουμε ένα τηλεοπτικό κανάλι να καταχωρεί τα goals που έχει πετύχει ή δεχθεί κάθε ομάδα, να υπολογίζει τους βαθμούς που έχει συγκεντρώσει κλπ. Για το σκοπό αυτό να γράψετε πρόγραμμα που: a. Να διαβάζει από το πληκτρολόγιο τους πίνακες Ο, ΥΠΕΡ, ΚΑΤΑ. Στον δισδιάστατο πίνακα (ΥΠΕΡ) 18x34 βρίσκονται αποθηκευμένοι οι αριθμοί των goals που έχει πετύχει κάθε ομάδα σε κάθε αγώνα, ενώ στον δισδιάστατο πίνακα (ΚΑΤΑ) 18x34 βρίσκονται αποθηκευμένοι οι αριθμοί των goals που έχει δεχθεί κάθε ομάδα σε κάθε αγώνα. Ο Ο να περιέχει τα ονόματα των ομάδων. b. Να υπολογίζει τη βαθμολογία κάθε ομάδας και να την τοποθετεί στην αντίστοιχη θέση του μονοδιάστατου πίνακα Β (18 θέσεων). Ξέρουμε ότι σε κάθε νίκη η ομάδα παίρνει 3 βαθμούς και σε κάθε ισοπαλία 1 βαθμό. c. Να ταξινομείται ο πίνακας Β κρατώντας τις αντιστοιχίες με τον Ο. d. Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα πρέπει να υπολογίζει τους βαθμούς κάθε ομάδας και να εκτυπώνει με φθίνουσα σειρά (πρώτα τον πρώτο) κάθε ομάδα με τους βαθμούς της. 54) Στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου παίρνουν μέρος 18 ομάδες. Θέλουμε να γράψουμε ένα πρόγραμμα για να βοηθήσουμε ένα τηλεοπτικό κανάλι να καταχωρεί τα goals που έχει πετύχει ή δεχθεί κάθε ομάδα, να υπολογίζει τους βαθμούς που έχει συγκεντρώσει κλπ. Για το σκοπό αυτό να γράψετε πρόγραμμα που: a. Να διαβάζει από το πληκτρολόγιο τους πίνακες Ο, ΥΠΕΡ, ΚΑΤΑ. Στον δισδιάστατο πίνακα (ΥΠΕΡ) 18x34 βρίσκονται αποθηκευμένοι οι αριθμοί των goals που έχει πετύχει κάθε ομάδα σε κάθε αγώνα, ενώ στον δισδιάστατο πίνακα (ΚΑΤΑ) 18x34 βρίσκονται αποθηκευμένοι οι αριθμοί των goals που έχει δεχθεί κάθε ομάδα σε κάθε αγώνα. Ο Ο να περιέχει τα ονόματα των ομάδων. b. Να υπολογίζει τη βαθμολογία κάθε ομάδας και να την τοποθετεί στην αντίστοιχη θέση του μονοδιάστατου πίνακα Β (18 θέσεων). Ξέρουμε ότι σε κάθε νίκη η ομάδα παίρνει 3 βαθμούς και σε κάθε ισοπαλία 1 βαθμό. c. Να υπολογίζει τα συνολικά γκολ που έχει πετύχει κάθε ομάδα, καθώς και τα συνολικά γκολ που έχει δεχθεί και να τα αποθηκεύει στους πίνακες Γ_Υ, Γ_Κ. d. Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα πρέπει να υπολογίζει τους βαθμούς κάθε ομάδας και να τους αποθηκεύει σε έναν πίνακα Β. e. Να ταξινομείται ο πίνακας Β κρατώντας τις αντιστοιχίες με τους Ο, Γ_Υ, Γ_Κ. Αν δύο ομάδες έχουν τους ίδιους βαθμούς τότε θα πρέπει να τοποθετείται πρώτη η ομάδα με τη μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων (γκολ που πέτυχε γκολ που δέχθηκε). f. Να εκτυπώνει με φθίνουσα σειρά (πρώτα τον πρώτο) κάθε ομάδα με τους βαθμούς της.

19 55) Στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου παίρνουν μέρος 18 ομάδες. Θέλουμε να γράψουμε ένα πρόγραμμα για να βοηθήσουμε ένα τηλεοπτικό κανάλι να καταχωρεί τα goals που έχει πετύχει ή δεχθεί κάθε ομάδα, να υπολογίζει τους βαθμούς που έχει συγκεντρώσει κλπ. Για το σκοπό αυτό να γράψετε πρόγραμμα που: a. Να διαβάζει από το πληκτρολόγιο τους πίνακες Ο, ΥΠΕΡ, ΚΑΤΑ. Στον δισδιάστατο πίνακα (ΥΠΕΡ) 18x34 βρίσκονται αποθηκευμένοι οι αριθμοί των goals που έχει πετύχει κάθε ομάδα σε κάθε αγώνα, ενώ στον δισδιάστατο πίνακα (ΚΑΤΑ) 18x34 βρίσκονται αποθηκευμένοι οι αριθμοί των goals που έχει δεχθεί κάθε ομάδα σε κάθε αγώνα. Ο Ο να περιέχει τα ονόματα των ομάδων. b. Να υπολογίζει τη βαθμολογία κάθε ομάδας και να την τοποθετεί στην αντίστοιχη θέση του μονοδιάστατου πίνακα Β (18 θέσεων). Ξέρουμε ότι σε κάθε νίκη η ομάδα παίρνει 3 βαθμούς και σε κάθε ισοπαλία 1 βαθμό. c. Να υπολογίζει τα συνολικά γκολ που έχει πετύχει κάθε ομάδα, καθώς και τα συνολικά γκολ που έχει δεχθεί και να τα αποθηκεύει στους πίνακες Γ_Υ, Γ_Κ. d. Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα πρέπει να υπολογίζει τους βαθμούς κάθε ομάδας και να τους αποθηκεύει σε έναν πίνακα Β. e. Να ταξινομείται ο πίνακας Β κρατώντας τις αντιστοιχίες με τους Ο, Γ_Υ, Γ_Κ. Αν δύο ομάδες έχουν τους ίδιους βαθμούς τότε θα πρέπει να τοποθετείται πρώτη η ομάδα με τη μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων (γκολ που πέτυχε γκολ που δέχθηκε). Αν δύο ομάδες έχουν ίδιους βαθμούς και ίδια διαφορά τερμάτων τότε πρώτη τοποθετείται η ομάδα με την καλύτερη επίθεση (αυτή που πέτυχε τα περισσότερα γκολ). f. Να εκτυπώνει με φθίνουσα σειρά (πρώτα τον πρώτο) κάθε ομάδα με τους βαθμούς της. g. Να υπολογίζει και να εκτυπώνει τον πρωταθλητή. Αν δύο ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμούν στην πρώτη θέση (με όλα τα προηγούμενα κριτήρια) να εκτυπώνεται η λέξη «ΜΠΑΡΑΖ» και τα ονόματα των ομάδων. 56) Μια εταιρία παραγωγής χαρτιού φτιάχνει ένα πρόγραμμα για να μηχανογραφήσει τις εγκαταστάσεις της. Η εταιρία παράγει 6 διαφορετικού τύπου είδη χαρτιού με κωδικούς Χ1, Χ2,.. Χ6 αντίστοιχα. Σε όλη την Ελλάδα έχει 25 καταστήματα που πουλάνε τα προϊόντα της. Έτσι λοιπόν σε ένα πίνακα Π καταχωρεί την ποσότητα (σε κιλά) χαρτιού από το κάθε είδος χαρτιού που παράγει. Αν κάποιο κατάστημα έχει λιγότερα από 100 κιλά στις αποθήκες του για κάποιο είδος τότε πρέπει να κάνει παραγγελία στα κεντρικά της εταιρίας. Να γραφεί πρόγραμμα που να διαβάζει τον πίνακα Π και να εκτυπώνει τις παραγγελίες που πρέπει να γίνουν σε κάθε κατάστημα. 57) Ένα Video Club νοικιάζει DVD δύο κατηγοριών. Οι νέες κυκλοφορίες ενοικιάζονται σε ημερήσια βάση προς 2 την ημέρα, ενώ οι παλιότερες ταινίες προς 1.5 την εβδομάδα και 1 για κάθε ημέρα καθυστέρησης πέραν της εβδομάδος. Να γράψετε μια συνάρτηση που να παίρνει σαν παραμέτρους το είδος Ε ενός DVD (Α ή Β) και τον αριθμό ημερών Η που παρέμεινε νοικιασμένο και να επιστρέφει το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο πελάτης. Η συνάρτηση θα έχει το όνομα ΠΛΗΡΩΜΗ.

20 58) Ένα Video Club νοικιάζει DVD δύο κατηγοριών. Οι νέες κυκλοφορίες (Α) ενοικιάζονται σε ημερήσια βάση προς 2 την ημέρα, ενώ οι παλιότερες ταινίες (Β) προς 1.5 την εβδομάδα και 1 για κάθε ημέρα καθυστέρησης πέραν της εβδομάδος. Να γράψετε έναν αλγόριθμο που: a. Θα πρέπει να διαβάζει το είδος Ε και τον αριθμό ημερών ενοικίασης Η αγνώστου αριθμού ειδών DVD. Η διαδικασία θα πρέπει να σταματάει αν δοθεί ως είδος το σύμβολο Κ. b. Να υπολογίζει και να εκτυπώνει το συνολικό ποσό εσόδων του Video Club. 59) Ένα σχολείο έχει 140 μαθητές. Σε κάθε έναν δίνουμε έναν αναγνωριστικό αριθμό από το 1 μέχρι το 140. Ο πίνακας φιλίας Φ μεταξύ των μαθητών ορίζεται ως εξής: 1 ανο i μαθητής γνωρίζει j Φ[i, j]. Προφανώς Φ[1,1]=1 αφού 0 ανο i μαθητής γνωρίζει j κάθε μαθητής γνωρίζει τον εαυτό του. Να γραφεί πρόγραμμα που: a. Να διαβάζει τον πίνακα Φ από το πληκτρολόγιο. b. Να υπολογίζει πόσους φίλους έχει κάθε μαθητής. c. Να εκτυπώνει τον κωδικό αριθμό κάθε μαθητή καθώς και το πλήθος φίλων που έχει στο σχολείο. d. Να εκτυπώνει τον πιο δημοφιλή μαθητή. 60) Ένα σχολείο έχει 140 μαθητές. Ο πίνακας φιλίας Φ μεταξύ των μαθητών ορίζεται ως 1 ανο i μαθητής γνωρίζει j εξής: Φ[i, j]. Προφανώς Φ[1,1]=1 0 ανο i μαθητής γνωρίζει j αφού κάθε μαθητής γνωρίζει τον εαυτό του. Να γραφεί πρόγραμμα που: a. Να διαβάζει το όνομα κάθε μαθητή και να το αποθηκεύει στον πίνακα Ο. b. Να διαβάζει τον πίνακα Φ από το πληκτρολόγιο. c. Να υπολογίζει πόσους φίλους έχει κάθε μαθητής. d. Να διαβάζει το όνομα ενός παιδιού και e. Να εκτυπώνει το πλήθος των φίλων του. Αν το όνομα που έχει δοθεί δεν υπάρχει, να εκτυπώνεται το μήνυμα «Άγνωστος μαθητής». 61) Ένα σχολείο έχει 140 μαθητές. Ο πίνακας φιλίας Φ μεταξύ των μαθητών ορίζεται ως 1 ανο i μαθητής γνωρίζει j εξής: Φ[i, j]. Προφανώς Φ[1,1]=1 0 ανο i μαθητής γνωρίζει j αφού κάθε μαθητής γνωρίζει τον εαυτό του. Να γραφεί πρόγραμμα που: a. Να διαβάζει το όνομα κάθε μαθητή και να το αποθηκεύει στον πίνακα Ο. b. Να διαβάζει τον πίνακα Φ από το πληκτρολόγιο. c. Να διαβάζει το όνομα ενός παιδιού και d. Να εκτυπώνει τα ονόματα των φίλων του. Αν το όνομα που έχει δοθεί δεν υπάρχει, να εκτυπώνεται το μήνυμα «Άγνωστος μαθητής». Αν το όνομα του μαθητή βρέθηκε αλλά δεν έχει κανέναν φίλο να εκτυπώνεται η φράση «Δεν τον ξέρει ούτε η μάνα του».

21 62) Σε ένα τουρνουά στίβου, 20 αθλητές αγωνίζονται στον ακοντισμό. Κάθε αθλητής κάνει 6 προσπάθειες. Να γραφεί πρόγραμμα που: a. Να διαβάζει το όνομα κάθε αθλητή και να το αποθηκεύει στον πίνακα Ο. b. Να διαβάζει τις επιδόσεις κάθε αθλητή (μέτρα) σε κάθε προσπάθεια και να τα αποθηκεύει στον πίνακα Ε. Αν κάποια προσπάθεια είναι άκυρη, η επίδοση που πληκτρολογείται είναι 0. c. Να υπολογίζει την καλύτερη και την χειρότερη (μη άκυρη) επίδοση κάθε αθλητή. Αν κάποιος αθλητής έχει μόνο άκυρες προσπάθειες τότε ο η καλύτερη και η χειρότερη επίδοσή του είναι 0. d. Να υπολογίζει το σύνολο των άκυρων προσπαθειών του αθλητή. e. Να εκτυπώνεται το όνομα κάθε αθλητή, η καλύτερη και η χειρότερη επίδοσή του καθώς και το πλήθος των άκυρων προσπαθειών του. 63) Σε ένα τουρνουά στίβου, 20 αθλητές αγωνίζονται στον ακοντισμό. Κάθε αθλητής κάνει 6 προσπάθειες. Να γραφεί πρόγραμμα που: a. Να διαβάζει το όνομα κάθε αθλητή και να το αποθηκεύει στον πίνακα Ο. b. Να διαβάζει τις επιδόσεις κάθε αθλητή (μέτρα) σε κάθε προσπάθεια και να τα αποθηκεύει στον πίνακα Ε. Αν κάποια προσπάθεια είναι άκυρη, η επίδοση που πληκτρολογείται είναι 0. c. Να υπολογίζει την καλύτερη και την χειρότερη (μη άκυρη) επίδοση κάθε αθλητή. Αν κάποιος αθλητής έχει μόνο άκυρες προσπάθειες τότε ο η καλύτερη και η χειρότερη επίδοσή του είναι 0. d. Να υπολογίζει το μέσο όρο των προσπαθειών του αθλητή. Στο μέσο όρο δεν λαμβάνονται υπ όψιν οι άκυρες προσπάθειες. Αν κάποιος αθλητής έχει μόνο άκυρες προσπάθειες τότε ο μέσος όρος είναι 0. e. Να εκτυπώνεται το όνομα κάθε αθλητή, η καλύτερη και η χειρότερη επίδοσή του καθώς και το ο μέσος όρος των προσπαθειών του. 64) Σε ένα τουρνουά στίβου, 20 αθλητές αγωνίζονται στον ακοντισμό. Κάθε αθλητής κάνει 6 προσπάθειες. (Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι γύρω στα 90 μέτρα). Να γραφεί πρόγραμμα που: a. Να διαβάζει το όνομα κάθε αθλητή και να το αποθηκεύει στον πίνακα Ο. b. Να διαβάζει τις επιδόσεις κάθε αθλητή (μέτρα) σε κάθε προσπάθεια και να τα αποθηκεύει στον πίνακα Ε. Αν κάποια προσπάθεια είναι άκυρη, η επίδοση που πληκτρολογείται είναι 0. c. Να υπολογίζει το σύνολο των άκυρων προσπαθειών του αθλητή. d. Να υπολογίζει την καλύτερη και την χειρότερη (μη άκυρη) επίδοση κάθε αθλητή. Αν κάποιος αθλητής έχει μόνο άκυρες προσπάθειες τότε ο η καλύτερη και η χειρότερη επίδοσή του είναι 0. e. Να υπολογίζει το μέσο όρο των προσπαθειών του αθλητή. Στο μέσο όρο δεν λαμβάνονται υπ όψιν οι άκυρες προσπάθειες. Αν κάποιος αθλητής έχει μόνο άκυρες προσπάθειες τότε ο μέσος όρος είναι 0. f. Να εκτυπώνεται το όνομα κάθε αθλητή, η καλύτερη και η χειρότερη επίδοσή του, το πλήθος άκυρων προσπαθειών καθώς και το ο μέσος όρος των προσπαθειών του.

22 65) Σε ένα τουρνουά στίβου, 20 αθλητές αγωνίζονται στον ακοντισμό. (Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι γύρω στα 90 μέτρα) Κάθε αθλητής κάνει 6 προσπάθειες. Να γραφεί πρόγραμμα που: a. Να διαβάζει το όνομα κάθε αθλητή και να το αποθηκεύει στον πίνακα Ο. b. Να διαβάζει τις επιδόσεις κάθε αθλητή (μέτρα) σε κάθε προσπάθεια και να τα αποθηκεύει στον πίνακα Ε. Αν κάποια προσπάθεια είναι άκυρη, η επίδοση που πληκτρολογείται είναι 0. c. Να υπολογίζει το σύνολο των άκυρων προσπαθειών του αθλητή. d. Να υπολογίζει την καλύτερη και την χειρότερη (μη άκυρη) επίδοση κάθε αθλητή. Αν κάποιος αθλητής έχει μόνο άκυρες προσπάθειες τότε ο η καλύτερη και η χειρότερη επίδοσή του είναι 0. e. Να υπολογίζει το μέσο όρο των προσπαθειών του αθλητή. Στο μέσο όρο δεν λαμβάνονται υπ όψιν οι άκυρες προσπάθειες. Αν κάποιος αθλητής έχει μόνο άκυρες προσπάθειες τότε ο μέσος όρος είναι 0. f. Να διαβάζεται το όνομα ενός αθλητή και να εκτυπώνεται η καλύτερη και η χειρότερη επίδοσή του, το πλήθος άκυρων προσπαθειών καθώς και το ο μέσος όρος των προσπαθειών του. Αν το όνομα του αθλητή δεν υπάρχει τότε να εκτυπώνεται το μήνυμα «ΑΓΝΩΣΤΟΣ» 66) Σε ένα τουρνουά στίβου, 20 αθλητές αγωνίζονται στον ακοντισμό. Κάθε αθλητής κάνει 6 προσπάθειες. Να γραφεί πρόγραμμα που: a. Να διαβάζει το όνομα κάθε αθλητή και να το αποθηκεύει στον πίνακα Ο. b. Να διαβάζει τις επιδόσεις κάθε αθλητή (μέτρα) σε κάθε προσπάθεια και να τα αποθηκεύει στον πίνακα Ε. Αν κάποια προσπάθεια είναι άκυρη, η επίδοση που πληκτρολογείται είναι 0. c. Να υπολογίζει την καλύτερη επίδοση κάθε αθλητή. Αν κάποιος αθλητής έχει μόνο άκυρες προσπάθειες τότε ο η καλύτερη επίδοσή του είναι 0. d. Να εκτυπώνει το όνομα του νικητή. Αν δύο ή περισσότεροι αθλητές έχουν την καλύτερη επίδοση τότε να εκτυπώνει τα ονόματα όλων. 67) Ένα ξενοδοχείο έχει 55 δωμάτια. Υπάρχουν 3 είδη δωματίων Α, Β και Γ. Να γραφεί πρόγραμμα που: a. Να διαβάζει τον κωδικό αριθμό και το είδος κάθε δωματίου και να τα αποθηκεύει στους πίνακες Κ και Ε αντίστοιχα. b. Να διαβάζει τις ημέρες του καλοκαιριού κατά τις οποίες το δωμάτιο έχει μείνει νοικιασμένο και να τοποθετεί τους αριθμούς αυτούς σε έναν πίνακα Ν. c. Να εκτυπώνει τις περισσότερες μέρες κατά τις οποίες έχει μείνει νοικιασμένο κάποιο δωμάτιο κατηγορίας Α.

23 68) Σε ένα σχολείο στην ψηφοφορία του 15μελούς συμμετέχουν 75 μαθητές. Να γραφεί πρόγραμμα που: a. Να διαβάζει το όνομα, τον αριθμό ψήφων και τον ΜΟ επίδοσης κάθε μαθητή και να τα αποθηκεύει σε πίνακες Ο, Ψ, ΜΟ αντίστοιχα. b. Να ταξινομεί τον πίνακα Ψ χωρίς να χαθεί η αντιστοιχία με τους Ο, ΜΟ. c. Να εκτυπώνει τα ονόματα των μελών του νέου 15μελούς. d. Να εκτυπώνει τα ονόματα των 5 δημοφιλέστερων μαθητών με ΜΟ επίδοσης πάνω από ) Σε ένα σχολείο στην ψηφοφορία του 15μελούς συμμετέχουν 75 μαθητές. Να γραφεί πρόγραμμα που: a. Να διαβάζει το όνομα, τον αριθμό ψήφων και τον ΜΟ επίδοσης κάθε μαθητή και να τα αποθηκεύει σε πίνακες Ο, Ψ, ΜΟ αντίστοιχα. b. Να ταξινομεί τον πίνακα Ψ χωρίς να χαθεί η αντιστοιχία με τους Ο, ΜΟ. c. Να εκτυπώνει τα ονόματα των μελών του νέου 15μελούς. Αν στην 15 η θέση ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι τότε να εκτυπώνονται όλοι όσοι ισοβαθμούν. d. Να εκτυπώνει τα ονόματα των 5 δημοφιλέστερων μαθητών με ΜΟ επίδοσης πάνω από ) Σε ένα σχολείο στην ψηφοφορία του 15μελούς συμμετέχουν 75 μαθητές. Το σχολείο έχει συνολικά 530 μαθητές. Να γραφεί πρόγραμμα που: a. Να διαβάζει το όνομα, και τον ΜΟ επίδοσης κάθε μαθητή και να τα αποθηκεύει σε πίνακες Ο, ΜΟ αντίστοιχα. b. Να διαβάζει τον δισδιάστατο (75x530) πίνακα των Ψήφων Ψ. Σε ένα στοιχείο του πίνακα τοποθετείται 1 αν ο μαθητής που αντιστοιχεί στην στήλη ψήφισε τον μαθητή που αντιστοιχεί στις γραμμές. c. Να υπολογίζει το συνολικό αριθμό ψήφων που πήρε κάθε μαθητής. d. Να ταξινομεί τον πίνακα Ψ χωρίς να χαθεί η αντιστοιχία με τους Ο, ΜΟ. e. Να εκτυπώνει τα ονόματα των μελών του νέου 15μελούς. Αν στην 15 η θέση ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι τότε να εκτυπώνονται όλοι όσοι ισοβαθμούν.

24 71) Σε ένα σχολείο, 50 αθλητές διαγωνίζονται στις πανελλαδικές Γ Λυκείου σε 10 μαθήματα. Να γραφεί πρόγραμμα που: a. Να διαβάζει το όνομα κάθε μαθητή και να το αποθηκεύει στον πίνακα Ο. b. Να διαβάζει τους βαθμούς κάθε μαθητή (0-20) σε κάθε ένα από τα 10 μαθήματα και να τα αποθηκεύει στον πίνακα Β. Το πρόγραμμα να ελέγχει τις τιμές που δίνει ο χρήστης ώστε να σωστές (μεταξύ του 0 και του 20). Σε περίπτωση που ο χρήστης πληκτρολογήσει λάθος τιμή να εκτυπώνεται μήνυμα λάθους και να διαβάζεται νέα τιμή. c. Να υπολογίζει τον καλύτερο και τον χειρότερο βαθμό κάθε μαθητή. d. Να υπολογίζει το μέσο όρο των βαθμών κάθε μαθητή. e. Να υπολογίζει το σύνολο των μαθημάτων στα οποία έραψε κάτω από 9.5 ο μαθητής αυτός. f. Να εκτυπώνεται το όνομα κάθε μαθητή, ο καλύτερος και ο χειρότερος βαθμός του, το πλήθος των μαθημάτων στα οποία έχει κοπεί καθώς και το ο μέσος όρος των βαθμών του.

Ασκήσεις στη οµή Επανάληψης

Ασκήσεις στη οµή Επανάληψης Άσκηση 1 Ασκήσεις στη οµή Επανάληψης Ένα τρένο ξεκινάει από Αθήνα για Θεσσαλονίκη έχοντας να κάνει στάση σε 12 ενδιάµεσους σταθµούς. Το τρένο έχει µέγιστη χωρητικότητα επιβατών 780 άτοµα. Να γραφεί αλγόριθµος

Διαβάστε περισσότερα

6. Αφού δημιουργήσετε ένα πίνακα 50 θέσεων με ονόματα μαθητών να τον ταξινομήσετε αλφαβητικά με την μέθοδο της φυσαλίδας

6. Αφού δημιουργήσετε ένα πίνακα 50 θέσεων με ονόματα μαθητών να τον ταξινομήσετε αλφαβητικά με την μέθοδο της φυσαλίδας Ανάπτυξη εφαρμογών Γ' Λυκείου Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ 1. Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο:3. Να γράψετε αλγόριθμο ή πρόγραμμα το οποίο: α. Θα δημιουργεί ένα πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 02/05/2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Έστω ο παρακάτω αλγόριθμος ταξινόμησης: Για κ από.. μέχρι 19 Για λ από 19 μέχρι κ με_βήμα -1

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΑΣΚΗΣΗ

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΑΣΚΗΣΗ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΑΣΚΗΣΗ Ένα μαιευτήριο παρέχει τον παρακάτω τιμοκατάλογο στις μητέρες που θα το επιλέξουν για την νοσηλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6 ΔΤ3 ΔΤ4 151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6  ΔΤ3 ΔΤ4  151 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Σε ένα μετεωρολογικό κέντρο χρειάζεται να βρεθεί η μέγιστη και η ελάχιστη θερμοκρασία από τις μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες ενός μήνα. Να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα διαβάζει τη

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 Φυλλάδιο Ασκήσεων 1 - οµές Επανάληψης Ασκ1. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι επαναληπτικές δοµές στα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµων; x 5 Όσο (x > 0) x x - 1 x 5 Όσο (x >= 0) x x - 1 x -5 Όσο (x >= 0) x x - 1

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (σελ. 21) Να γραφεί αλγόριθμος για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός τραπεζίου.

Άσκηση 1 (σελ. 21) Να γραφεί αλγόριθμος για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός τραπεζίου. Άσκηση 1 (σελ. 21) Να γραφεί αλγόριθμος για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός τραπεζίου. Αλγόριθμος Τραπέζιο Εκτύπωσε 'Δώσε τη μικρή βάση του τραπεζίου Διάβασε Β1 Εκτύπωσε 'Δώσε τη μεγάλη βάση του τραπεζίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ Α... Β ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικέ ς Ασκη σέις ΑΕΠΠ

Επαναληπτικέ ς Ασκη σέις ΑΕΠΠ Επαναληπτικέ ς Ασκη σέις ΑΕΠΠ Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης 1. Σε ένα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα μετέχουν 16 ομάδες. Κάθε ομάδα παίζει με όλες τις υπόλοιπες ως γηπεδούχος και ως φιλοξενούμενη. Νίκη μιας ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

α. Να αναφέρετε τις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράµµατα.

α. Να αναφέρετε τις ιδιότητες που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράµµατα. 10. Υποπρογράµµατα 10.1 Τµηµατικός προγραµµατισµός. ΗΜ11-Α5-α Τι ονοµάζεται τµηµατικός προγραµµατισµός; 10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραµµάτων. ΕΠ03-Θ1Ε Να αναπτύξετε τρία χαρακτηριστικά των υποπρογραµµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1. Η ομάδα εντολών μέσα στην Αρχή_επανάληψης..μέχρις_ότου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 3 ο ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦ. 3 ο ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ. 3 ο ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 2 3 ΘΕΜΑ 4ο ΠΕ 2007 Εσπ. Λύκεια. Σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα εισήχθησαν κατόπιν γενικών εξετάσεων 235 φοιτητές προερχόμενοι από την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ή τη ΘΕΤΙΚΗ κατεύθυνση. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε "Ναι" Τέλος Α2

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Ναι Τέλος Α2 Διδακτική πρόταση ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών Κεφάλαιο 2.2. Παράγραφος 2.2.7.4 Εντολές Όσο επανάλαβε και Μέχρις_ότου Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: 6 ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) η λανθασµένες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΘΕΜΑ 4ο - 2004 Μονάδες 2 Μονάδες 2 Μονάδες 4 Μονάδες 7 Μονάδες 5 Είσοδοι: Έξοδοι: Ανάλυση ερωτημάτων:

Εισαγωγή ΘΕΜΑ 4ο - 2004 Μονάδες 2 Μονάδες 2 Μονάδες 4 Μονάδες 7 Μονάδες 5 Είσοδοι: Έξοδοι: Ανάλυση ερωτημάτων: ΠΙΝΑΚΕΣ Εισαγωγή Η επίλυση των Θεμάτων 3 και 4 είναι ένα αδόμητο πρόβλημα, με την έννοια ότι δεν υπάρχει μεθοδολογία που να εγγυάται την σωστή λύση τους. Επιπλέον, δεν υπάρχει μια και μοναδική λύση σε

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων;

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 01/03/2015 Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο 3.07 Να γραφεί αλγόριθμος που θα δημιουργεί πίνακα 100 θέσεων στον οποίο τα περιττά στοιχεία του θα έχουν την τιμή 1 και τα άρτια την τιμή 0. ΛΥΣΗ Θα δημιουργήσω άσκηση βάση κάποιων κριτηρίων. Δηλ. δεν

Διαβάστε περισσότερα

Α.3 Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού (Μον. 6)

Α.3 Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού (Μον. 6) Α Θεμα Α.1 Να σημειώσετε για κάθε μια από τις παρακάτω ομάδες εντολών την τιμή της λογικής μεταβλητής χ 1) χ αληθής και όχι ψευδής 2) ψ 10 χ αληθής και όχι ( ψ > 10 ) 3) ψ 13 χ ( ψ + 7 mod 2 = 0 ) και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : 210/76.01.470 210/76.00.179 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ Ο Λ Λ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ

Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ Ο Λ Λ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Ε π ι μ έ λ ε ι α Κ Ο Λ Λ Α Σ Α Ν Τ Ω Ν Η Σ Θέμα εξετάσεων 2000 Εξετάσαμε 50 μαθητές ως προς τα βιβλία που έχουν διαβάσει και διαπιστώσαμε ότι: 5 μαθητές δεν έχουν διαβάσει κανένα βιβλίο, 15 μαθητές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Ανάπτυξη Εφαρμογών ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ακολουθίας. Πίνακας τιµών µεταβλητών Χ Α Β α 5 20 8 10 23 15 15 23 8 β 3 18 4 8 17 13 13 17 4 γ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ακολουθίας. Πίνακας τιµών µεταβλητών Χ Α Β α 5 20 8 10 23 15 15 23 8 β 3 18 4 8 17 13 13 17 4 γ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ακολουθίας Η δοµή Ακολουθίας είναι η πιο απλή δοµή του δοµηµένου προγραµµατισµού. Η κάθε εντολή ακολουθεί κάποια άλλη. Οι εντολές εκτελούνται ακριβώς µε τη σειρά όπως θα δοθούν στον αλγόριθµο

Διαβάστε περισσότερα

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 EKΠΑΙΔΕΥΣΗ: Με Οράματα και Πράξεις για την Παιδεία -1-

μεταβλητής Χ Χ ΑΛΗΘΗΣ Χ 11.0 13.0 Χ 7 > 4 Χ ΨΕΥ ΗΣ Μονάδες 10 EKΠΑΙΔΕΥΣΗ: Με Οράματα και Πράξεις για την Παιδεία -1- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Δίδεται ο παρακάτω αλγόριθμος

Α4. Δίδεται ο παρακάτω αλγόριθμος Διαγώνισμα 2014-15 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Πραγματικό Περιβάλλον Επώνυμο Όνομα Εξεταζόμενο μάθημα Γ Λυκείου Κυριακή 02/11/2014 Τμήμα Ημερομηνία Τάξη Θέμα Α A1. Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για τις παρακάτω προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο Ι. Να αντιστοιχίσετε τους παρακάτω όρους. Στη στήλη Β περισσεύει μια επιλογή. (6 Μονάδες) 1 - Β 2 - Α 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. 31/12/12 ΘΕΜΑ 4 ο (ΕΠ.Ε.Λ. 2001) ΕΠ.Ε.Λ.2002. ΘΕΜΑ 4 ο Ε.Λ.2002

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. 31/12/12 ΘΕΜΑ 4 ο (ΕΠ.Ε.Λ. 2001) ΕΠ.Ε.Λ.2002. ΘΕΜΑ 4 ο Ε.Λ.2002 ΘΕΜΑ 4 ο (ΕΠ.Ε.Λ. 2001) 1 Κατά τη διάρκεια Διεθνών Αγώνων Στίβου στον ακοντισμό έλαβαν μέρος δέκα (10) αθλητές. Κάθε αθλητής έκανε έξι (6) έγκυρες ρίψεις που καταχωρούνται ως επιδόσεις σε μέτρα. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες (πράξεις) επί των δομών δεδομένων. Μονάδες 8 Β. Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος: 1. Ο δομημένος προγραμματισμός στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι αλγόριθμος; Καταγράψτε ή συζητήστε με τους συμμαθητές σας έναν αλγόριθμο.

1. Τι είναι αλγόριθμος; Καταγράψτε ή συζητήστε με τους συμμαθητές σας έναν αλγόριθμο. 1. Τι είναι αλγόριθμος; Καταγράψτε ή συζητήστε με τους συμμαθητές σας έναν αλγόριθμο. Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Π ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:Χ

Θέμα 1ο ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: Π ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:Χ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΤΜΗΜΑ: ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:3/02/20 :3/02/2013 3 Θέμα 1ο Α Να απαντήσετε με Σ ή Λ στα παρακάτω: 1 τις Στατικές

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 - ΠΙΝΑΚΕΣ

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1 - ΠΙΝΑΚΕΣ Ασκ1. Να αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος θα διαβάζει τα στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα αριθµών και θα υπολογίζει το ελάχιστο στοιχείο κάθε στήλης και το µέγιστο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Επανάληψης 1 1. Να γραφτεί αλγόριθμος που να δέχεται από το πληκτρολόγιο θετικούς ακέραιους μέχρι να δοθεί το 0 ή αρνητικός.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Επανάληψης 1 1. Να γραφτεί αλγόριθμος που να δέχεται από το πληκτρολόγιο θετικούς ακέραιους μέχρι να δοθεί το 0 ή αρνητικός. ΑΣΚΗΣΕΙΣ Επανάληψης 1 1. Να γραφτεί αλγόριθμος που να δέχεται από το πληκτρολόγιο θετικούς ακέραιους μέχρι να δοθεί το 0 ή αρνητικός. Να βρεθεί ποιος ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός από αυτούς που δόθηκαν.

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2012 ΘΕΜΑ Α Α1. Δίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα. 1. Αν το ποσό των αγορών(ποσο_αγορων) ενός πελάτη είναι μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1) Ο έλεγχος μιας συνθήκης έχει μόνο δυο τιμές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. 1 12 2 3 24 40 5 0,05 Σύνολο. x i v i f i % N i F i -1 4 0,1 0 30 2 3 6 Άθροισμα 40

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. 1 12 2 3 24 40 5 0,05 Σύνολο. x i v i f i % N i F i -1 4 0,1 0 30 2 3 6 Άθροισμα 40 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.Να συμπληρωθούν οι πίνακες x i v i f i f i % x 1 7 x 2 5 x 3 15 x 4 14 x 5 9 Άθροισμα 50 x i v i f i f i % 1 12 2 3 24 40 5 0,05 Σύνολο x i v i f i % N i F i -1 4 0,1 0 30 2 3 6 Άθροισμα 40

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από τον αριθμό κάθε πρότασης, το γράμμα Σ, αν αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2004 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

EXTRA ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 1. Σε καθεµία από τις παρακάτω περιπτώσεις να βρείτε τα λάθη στην κωδικοποίηση. α. Αλγόριθµος Άσκηση β. Αλγόριθµος Άσκηση ιάβασε x ιάβασε x Αν x >= 52 τότε Αν x mod 2 = 0 τότε y x ^ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 2.1 Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 1) Η τιμή του χ είναι,χ Ητιμή του χ είναι 5 Ηεντολή εμφανίζει ότι υπάρχει στα διπλά εισαγωγικά ως έχει.

Διαβάστε περισσότερα

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Β. Να αναφέρετε τις κυριότερες τυποποιηµένες τεχνικές σχεδίασης αλγορίθµων. ΜΟΝΑ ΕΣ 3 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ / ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1Ο Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν Σωστό ή Λάθος. 1. Ο υπολογιστής είναι ο ταχύτερος μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων. 2. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A Α.Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις -5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008. Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:...

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008. Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:... ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 19/12/2008 Τμήμα ΓΤ1 Όνομα:... ΘΕΜΑ 1 ο. Α) Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας Σ εάν κρίνετε ότι η πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Σελίδα 1 από 9 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Σελίδα 1 από 9 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Τμήμα Αριθμός επαναλήψεων Α 3 Β 4 Γ ΚΑΜΙΑ Δ ΑΠΕΙΡΕΣ Α2. 1- γ, θ 2- η 3- κ 4- ζ Α3. Τμήμα Σωστή απάντηση Α 3 Β 3 Γ 4 Δ 3 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Πίνακες - (ΝΕΕΣ ασκήσεις 2)

Ασκήσεις Πίνακες - (ΝΕΕΣ ασκήσεις 2) Ασκήσεις Πίνακες - (ΝΕΕΣ ασκήσεις 2) Άσκηση 1. Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα διαβάζει σε μονοδιάστατο πίνακα την ημερήσια μέτρηση του διοξειδίου του άνθρακα (αριθμός μεταξύ του 0 και του 10) για ένα

Διαβάστε περισσότερα

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 12 www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σε συνεργασία µε τις εκδόσεις ΕΛΛΗΝΟΕΚ ΟΤΙΚΗ κυκλοφορούν τα βοηθήµατα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1 ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 MAΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Pascal. 2. Ποιο είναι το αλφάβητο της Pascal; 3. Ποια είναι τα ονόματα-ταυτότητες και σε τι χρησιμεύουν; 4. Σε τι χρησιμεύει το συντακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΗΣ 2007 - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ: ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο Ενότητες Α και Β. ΕΝΟΤΗΤΑ Α - Αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις. Κάθε ορθή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2014 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Τεχνολογική Κατεύθυνση

Γενικές εξετάσεις 2014 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Τεχνολογική Κατεύθυνση Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2014 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Τεχνολογική Κατεύθυνση Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό»

Διαβάστε περισσότερα

Γ.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1,2,3,4 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράµµα α, β της Στήλης Β που δίνει το σωστό χαρακτηρισµό.

Γ.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθµούς 1,2,3,4 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράµµα α, β της Στήλης Β που δίνει το σωστό χαρακτηρισµό. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α. Σηµειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος: 1. Η ουρά είναι δυναµική δοµή δεδοµένων. 2. Η εισαγωγή είναι µία από τις βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

α. Να συμπληρώσετε τις επόμενες εντολές εκχώρησης, ώστε τα κενά κελιά του πίνακα να αποκτήσουν τις επιθυμητές τιμές.

α. Να συμπληρώσετε τις επόμενες εντολές εκχώρησης, ώστε τα κενά κελιά του πίνακα να αποκτήσουν τις επιθυμητές τιμές. Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο. Μονάδες 10. Β. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Όσο Ι < 10 επανάλαβε Εμφάνισε Ι Ι Ι + 3 Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΘΕΜΑ 1ο. Μονάδες 10. Β. ίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Όσο Ι < 10 επανάλαβε Εμφάνισε Ι Ι Ι + 3 Τέλος_επανάληψης ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 1. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει τρεις ακέραιες τιμές, να υπολογίζει και να εμφανίζει το μέσο όρο τους. 2. Να γράψετε αλγόριθμο που να διαβάζει θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Óõíåéñìüò ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις ΘΕΜΑ 1 ο Α1. Να γράψετε την λέξη Σωστό αν είναι σωστή, ή την λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη η πρόταση : 1. Μια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Επανάληψης - πακέτο 3 (ΝΕΕΣ ασκήσεις)

Δομές Επανάληψης - πακέτο 3 (ΝΕΕΣ ασκήσεις) Δομές Επανάληψης - πακέτο 3 (ΝΕΕΣ ασκήσεις) Άσκηση 33. Α. Δίνεται το παρακάνω τμήμα αλγορίθμου: S 0 i 5 Όσο (i > 1) επανάλαβε S S + i i i 1 Εμφάνισε i Εμφάνισε S Μπορείτε δημιουργήσετε κωδικοποίηση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. 1. Στην εντολή εκχώρησης Χ ΨΕΥΔΗΣ η μεταβλητή Χ είναι τύπου χαρακτήρες.

ΘΕΜΑ Α. 1. Στην εντολή εκχώρησης Χ ΨΕΥΔΗΣ η μεταβλητή Χ είναι τύπου χαρακτήρες. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Γ Λυκείου Στατιστική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Γ Λυκείου Στατιστική ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Γ Λυκείου Στατιστική Επιμέλεια: ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 22 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. ίνεται η παρακάτω αλληλουχία εντολών: ιάβασε α, β Αν α > β τότε c α / (β - 2) Τέλος_αν Εκτύπωσε c

ΘΕΜΑ 1ο Α. ίνεται η παρακάτω αλληλουχία εντολών: ιάβασε α, β Αν α > β τότε c α / (β - 2) Τέλος_αν Εκτύπωσε c ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ουρά α. Απώθηση 2. Στοίβα β. Εξαγωγή γ. Ώθηση δ. Εισαγωγή

1. Ουρά α. Απώθηση 2. Στοίβα β. Εξαγωγή γ. Ώθηση δ. Εισαγωγή ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Δείκτες Κεντρικής Τάσης

Κεφάλαιο 4 Δείκτες Κεντρικής Τάσης Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Επιστηµών Αγωγής Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Β06 03. Στατιστική περιγραφική εφαρµοσµένη στην Ψυχοπαιδαγωγική Διδάσκων: Κωνσταντίνος Π. Χρήστου ΑΣΚΗΣΗ 1 Κεφάλαιο 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα 1 ο Α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος (Σ Λ) 1. Σκοπός της συγχώνευσης 2 ή περισσοτέρων ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

α=5, β=7, γ=20, δ=αληθής

α=5, β=7, γ=20, δ=αληθής γραπτή εξέταση στo μάθημα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Θ Ε Μ Α A Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2010 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α Α1. ίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα. 1 Αν η βαθμολογία (ΒΑΘΜΟΣ) είναι μεγαλύτερη από τον Μέσο Ορο (ΜΟ), τότε να τυπώνει «Πολύ

Διαβάστε περισσότερα

2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε

2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε 2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε Η εντολή Εκτύπωσε χρησιµοποιείται προκειµένου να εµφανίσουµε κάτι στην οθόνη του υπολογιστή. Για τον λόγο αυτό ονοµάζεται και εντολή εξόδου. Ισοδύναµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και

Διαβάστε περισσότερα

1. Ουρά α. Απώθηση 2. Στοίβα β. Εξαγωγή γ. Ώθηση δ. Εισαγωγή

1. Ουρά α. Απώθηση 2. Στοίβα β. Εξαγωγή γ. Ώθηση δ. Εισαγωγή ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΜΘΗΜ / ΤΞΗ : ΕΠΠ / ΘΕΡΙΝ ΣΕΙΡ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: 09/12/2012 ΘΕΜ 1. ίνονται τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου γραμμένα σε «ΛΩΣΣ»: Χ 7 ΟΣΟ Χ > 1 ΕΠΝΛΕ ΡΨΕ Χ Χ Χ-2 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΝΛΗΨΗΣ Χ - 7 ΟΣΟ Χ > = 1 ΕΠΝΛΕ ΡΨΕ Χ Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. 1 ΣΩΣΤΟ 2 ΛΑΘΟΣ 3 ΛΑΘΟΣ 4 ΛΑΘΟΣ 5 - ΣΩΣΤΟ Α5. Α3.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. 1 ΣΩΣΤΟ 2 ΛΑΘΟΣ 3 ΛΑΘΟΣ 4 ΛΑΘΟΣ 5 - ΣΩΣΤΟ Α5. Α3. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέση τιμή Για να βρούµε τη µέση τιµή ενός συνόλου παρατηρήσεων, προσθέτουµε όλες τις παρατηρήσεις και διαιρούµε µε το πλήθος των παρατηρήσεων αυτών.

Μέση τιμή Για να βρούµε τη µέση τιµή ενός συνόλου παρατηρήσεων, προσθέτουµε όλες τις παρατηρήσεις και διαιρούµε µε το πλήθος των παρατηρήσεων αυτών. ΜΕΡΟΣ Α 4.5 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ-ΔΙΑΜΕΣΟΣ 185 4.5 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ-ΔΙΑΜΕΣΟΣ Μέση τιμή Για να βρούµε τη µέση τιµή ενός συνόλου παρατηρήσεων, προσθέτουµε όλες τις παρατηρήσεις και διαιρούµε µε το πλήθος των παρατηρήσεων αυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Να περιγραφεί η δομή επανάληψης Αρχή_επανάληψης Μέχρις_ότου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Να περιγραφεί η δομή επανάληψης Αρχή_επανάληψης Μέχρις_ότου 2.87 Να περιγραφεί η δομή επανάληψης Μέχρις_ότου Ημορφή της δομής επανάληψης Μέχρις_ότου είναι: Μέχρις_ότου Συνθήκη Η ομάδα εντολών στο εσωτερικό της επανάληψης, εκτελείται μέχρις ότου ισχύει η συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙ- ΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΕΠΠ. (Α) Να απαντήσετε στη παρακάτω ερώτηση : Τι είναι ένα υποπρόγραμμα; Τι γνωρίζετε για τα χαρακτηριστικά του; (10 Μονάδες)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΕΠΠ. (Α) Να απαντήσετε στη παρακάτω ερώτηση : Τι είναι ένα υποπρόγραμμα; Τι γνωρίζετε για τα χαρακτηριστικά του; (10 Μονάδες) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΕΠΠ ΘΕΜΑ 1 ο (Α) Να απαντήσετε στη παρακάτω ερώτηση : Τι είναι ένα υποπρόγραμμα; Τι γνωρίζετε για τα χαρακτηριστικά του; (10 Μονάδες) (Β) Να σημειώσετε με κατάλληλο τρόπο ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1: Α. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/06/2011 ΤΑΞΗ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΑ: 11:00 ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ: 14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα