ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήµη (Αρχές της Διοίκησης και Οργάνωσης) Πάρεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας Διεύθυνση κατοικίας: Ιωνίας Νέα Σµύρνη Σταδιοδροµία Πτυχιούχος Νοµικής της Σχολής Νοµικών και Οικονοµικών Επιστηµών (Ν.Ο.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Πτυχιούχος Δηµοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστηµών της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ. D.E.A. Δηµοσίου Δικαίου του Πανεπιστηµίου Paris I. Doctorat Νοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Paris I - PANTHEON - SORBONNE µε βαθµό άριστα : Ειδική επιστήµων σε θέµατα Συγκριτικού Δηµοσίου Δικαίου στη Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάλυσης Πολιτικής του πρώην Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. Από 1995 έως σήµερα: δικαστής στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Από : Τοποθέτηση ως Πάρεδρος στο Α Τµήµα του ΣτΕ, µε αντικείµενο τον έλεγχο της Διοίκησης σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης : Βοηθός référendaire του Έλληνα και του Γάλλου Δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Στρασβούργο.

2 2 Από 2007 έως 2012: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τµήµα Κοινωνικής Διοίκησης του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, στο γνωστικό αντικείµενο «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναµικού». Από Ιανουάριο 2012: Επίκουρο Μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Ερευνητική εµπειρία - ερευνητικά ενδιαφέροντα Διοικητική Επιστήµη: Ως µέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστηµών (ΕΙΔΕ) και ως εκπρόσωπός του στο Διεθνές Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστηµών (Institut International des Sciences Administratives) Διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού [Εισηγητής για τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος προσλήψεων στη Δηµόσια Διοίκηση, στην Επιτροπή κατάρτισης Υπαλληλικού Κώδικα (Ιούνιος 1991-Ιούνιος 1992)]. Οργάνωση της Δηµόσιας Διοίκησης [Εισηγητής για τον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού καθεστώτος και της οργάνωσης της Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, στα πλαίσια σχετικής µελέτης του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης (Ιούνιος - Οκτώβριος 1992)]. Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών [Εισηγητής στην Επιτροπή κωδικοποίησης της «διοικητικής διαδικασίας» στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης (Ιανουάριος - Δεκέµβριος 1994)]. Θεσµική κατάσταση των δηµοσίων υπαλλήλων [Εισηγητής στην Επιτροπή κατάρτισης Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών & Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ήδη κυρωθέντος Υπαλληλικού Κώδικα µε το Ν. 2683/ ΦΕΚ Α 19), (Ιανουάριος 1993-Δεκέµβριος 1994)]. Δικαιώµατα του Ανθρώπου: α) Από Οκτώβριο 2003 έως Σεπτέµβριο 2004: Εκπόνηση ερευνητικής εργασίας στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών και Προστασίας των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου του Πανεπιστηµίου Paris IΙ µε θέµα: Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου στο πεδίο των δηµοσιοϋπαλληλικών σχέσεων. β) Από Οκτώβριο 2007: Μέλος του Δικτύου της

3 3 Λισαβόνας για την αναζήτηση κοινών µεθόδων επιµόρφωσης των Ευρωπαίων Δικαστών σε θέµατα «προστασίας δικαιωµάτων του ανθρώπου». γ) Έρευνα στο αντικείµενο ΕΣΔΑ και κοινωνικοασφαλιστικές παροχές σε εποχή κρίσης. Πρόσφατες επιστηµονικές δηµοσιεύσεις Διεθνείς Monisme ou dualisme en droit administratif, REDP, 2002, σ Tendances actuelles du contentieux disciplinaire de la fonction publique, Études en l honneur de Gérard TIMSIT, Bruylant, Bruxelles, 2004, σ Le droit d entreprendre et le droit à la santé, Annuaire international des Droits de l Homme, Ant. Sakkoulas, Bruylant, 2009, Numéro hors série, σ L espace administratif européen, σε συλλογική έκδοση µε τον τίτλο: «Moving Beyond the Crisis. Reclaiming and Reaffirming our Common Administrative Space», [επιµ. G. Timsit, D. Argyriades], εκδ. Bruylant, Bruxelles, Le professionnalisme dans la fonction publique de l Europe continentale, Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήµης, 2011, σελ Ελληνικές Μονογραφίες Δηµοσιοϋπαλληλικό δίκαιο και Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Η εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου από το Συµβούλιο της Επικρατείας, σειρά Διοίκηση και Πολιτεία, 41, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήµη, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 2009.

4 4 Η πρόσφατη διοικητική µεταρρύθµιση: Νοµικές, συστηµικές και οργανωτικές διαστάσεις, σε συνεργασία µε Χ. Χρυσανθάκη, Κ. Σπανού και Χ. Ντουχάνη, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα- Κοµοτηνή, Άρθρα - Μελέτες σε Συλλογικούς Τόµους Η δηµόσια υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήµης, 9/2003, σ Δίκαιη δίκη και σταδιοδροµία στη Δηµόσια Διοίκηση, Τιµητικός Τόµος του Συµβουλίου της Επικρατείας - 75 χρόνια, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2004, σ Αστική ευθύνη του Κράτους και Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Νοµικό Βήµα, 2005, σ Προς την ανατροπή του λειτουργικού κριτηρίου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Εφαρµογές, 2007, σ Καταπολέµηση ή πρόληψη της διαφθοράς; Ο ρόλος του ΑΣΕΠ και των ελεγκτικών µηχανισµών της Διοίκησης, ΕφηµΔΔ, 2007, σ Η συµµόρφωση της Διοικήσεως στις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων µετά την αναθεώρηση του Συντάγµατος του 2001, εις Τιµητικό Τόµο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους χρόνια, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 2008, σ Συγκριτική επισκόπηση της υπηρεσιακής κατάστασης των δηµοσίων υπαλλήλων στη Γαλλία, τη Γερµανία και την Ιταλία, εις «Πολιτειακοί θεσµοί και Σύνταγµα», Συνέδριο ΕΙΔΕ (18-20 Δεκεµβρίου 2006), εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 2009, σελ Οι κοινωνικές παροχές υπό το πρίσµα της ΕΣΔΑ, ΘΠΔΔ, 2009, σ Η απαγόρευση των διακρίσεων στην πρόσφατη νοµολογία του ΕΔΔΑ, ΝοΒ, 2009, σ Δικαίωµα επιχειρηµατικής δραστηριότητας και δικαίωµα στην υγεία - Νέες τάσεις της νοµολογίας του Συµβουλίου της Επικρατείας, ΘΠΔΔ, 2009, σ Μεταβολή του συστήµατος επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων και αξιοκρατία στη Δηµόσια Διοίκηση, Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήµης, 2010, σ

5 5 Η επαγγελµατική αρετή, καθοριστικός παράγοντας της ποιότητας του προσωπικού στη Δηµόσια Διοίκηση, εις Τιµητικό Τόµο για τον καθηγητή Θ. Παναγόπουλο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 2011, σ Η προστασία των κοινωνικών δικαιωµάτων υπό το πρίσµα της ΕΣΔΑ: Οι προοπτικές της νοµολογίας του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, ΕΔΚΑ, 2011, σελ Η υποχρέωση συµµορφώσεως της Διοικήσεως στις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων, σε τόµο µε τον τίτλο «Συµβούλιο της Επικρατείας», Νοµική Βιβλιοθήκη, 2012, σελ Η επίδραση της οικονοµικής κρίσης στα κοινωνικά δικαιώµατα, ΕΔΚΑ, 2012, σελ Διδακτική εµπειρία Στο προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών του Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών: - Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήµη: συνδιδασκαλία µε την κυρία Καµινάρη στο 1 ο εξάµηνο. Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η µελέτη του διοικητικού φαινοµένου και η παρουσίαση της Επιστήµης της Διοίκησης' ως εφαρµοσµένης επιστήµης. Πέραν της αναπτύξεως των απόψεων κάθε σχετικού θεωρητικού ρεύµατος (γραφειοκρατική αντίληψη, µηχανιστική προσέγγιση, θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων, οργανωτική θεωρία), στο µάθηµα επιχειρείται η συσχέτιση των διαφορετικών απόψεων µε το κοινό αντικείµενο µελέτης που είναι η σύγχρονη διοικητική πραγµατικότητα και οι µέθοδοι διοίκησης. - Έλεγχος της Διοίκησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο: συνδιδασκαλία µε τον κύριο Λ. Μπαµπαλιούτα στο 5 ο εξάµηνο της κατεύθυνσης «Δηµόσιοι Θεσµοί». Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η µελέτη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως ελεγκτικού δηµοσιονοµικού θεσµού. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις ελεγκτικές αρµοδιότητες αυτού [προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος της Διοίκησης, προσυµβατικός έλεγχος των δηµοσίων συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας των Ο.Τ.Α. και των Νοµικών τους Προσώπων], αλλά

6 6 και στις γνωµοδοτικές και δικαστικές του αρµοδιότητες. Ακόµη παρουσιάζεται συγκριτικά ο ρόλος του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι µεταξύ τους σχέσεις. Στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης - Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων [Αντικείµενο του µαθήµατος: η ανάπτυξη του εννοιολογικού και θεωρητικού υποβάθρου της σύγχρονης Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων]. - Έλεγχος της Διοίκησης (Στοιχεία Κοινοβουλευτικού ελέγχου της Κυβέρνησης, Διοικητικού ελέγχου της Διοίκησης, ελέγχου από τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές και Δικαστικού ελέγχου της Διοίκησης). - Θεσµικό πλαίσιο κοινωνικής ασφάλισης [Ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης] - Δίκαιο Δικαιωµάτων των Ανθρώπων µε έµφαση στο θεσµικό πλαίσιο της ΕΣΔΑ. Μεταπτυχιακά προγράµµατα - Διαλέξεις σε ειδικά θέµατα Δηµόσιας Διοίκησης στο Μεταπτυχιακό Τµήµα Δηµοσίου Δικαίου του Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών, κατά τα ακαδηµαϊκά έτη κα Μεταπτυχιακό «Κράτος και Δηµόσια Πολιτική» του Τµήµατος Δηµοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήµης και Δηµόσιας Διοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, έτη Μεταπτυχιακό «Δηµόσιο Μάνατζµεντ» του Τµήµατος Κοινωνικής Διοίκησης του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, έτος Μεταπτυχιακό Σεµινάριο «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, Βιώσιµη Ανάπτυξη και Διοικητική Μεταρρύθµιση» του Κέντρου Διακυβέρνησης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

7 7 (ΚΕΔΙΒΑ) του Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών, χειµερινό εξάµηνο, ακαδηµαϊκό έτος Μεταπτυχιακό Σεµινάριο «Προστασία των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου» του ΚΕΔΙΒΑ, εαρινό εξάµηνο, ακαδηµαϊκό έτος

Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Τροβά Δικηγόρος ΔΝ ΣΕΠ ΑΚΠΥ

Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Τροβά Δικηγόρος ΔΝ ΣΕΠ ΑΚΠΥ Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Τροβά Δικηγόρος ΔΝ ΣΕΠ ΑΚΠΥ 1 Ελένη Τροβά 1. Γενικά στοιχεία Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία γεννήσεως 10 η Μαΐου 1963 Τόπος γεννήσεως Αθήνα 2 Οικογενειακή κατάσταση: παντρεμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

E-mail address: clivada@hba.gr

E-mail address: clivada@hba.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: Λιβαδά Όνοµα: Χριστίνα Ηµεροµηνία Γεννήσεως: 02.01.1973 ιεύθυνση: Βασιλέως Κων/νου 33 Τηλέφωνο: 0030 210 3386528, 6977657973 E-mail address: clivada@hba.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 1990-1995:

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα «ΖΩΝΤΑΝΟΥ» Δημοσιοϋπαλληλικού ενδιαφέροντος

Φύλλα «ΖΩΝΤΑΝΟΥ» Δημοσιοϋπαλληλικού ενδιαφέροντος Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Φύλλα «ΖΩΝΤΑΝΟΥ» Δημοσιοϋπαλληλικού ενδιαφέροντος Βιβλιογραφία του Δημοσιοϋπαλληλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ *** ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ο κ. Νικόλαος Γ. Γεωργαράκης είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ Ισμήνη Κριάρη Κατράνη Καθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ. Βιογραφικό σημείωμα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ. Βιογραφικό σημείωμα ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ Βιογραφικό σημείωμα Α) Ιδιότητα: Καθηγητής Β) Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνική πολιτική με έμφαση στις εργασιακές σχέσεις Γ) Πεδία επιστημονικού ενδιαφέροντος: Σύγχρονες τάσεις στις εργασιακές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Μάθημα : Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διδάσκοντες : Γρηγορίου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2004 2005 Α.Μ. 1340200400360 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΙΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Θεολόγου ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΕΕΧΟΜ ΕΕΝΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 2. Προσωπικά Στοιχεία Διευθύνσεις 3. Σπουδές 4. Ακαδημαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τρέχουσα ιδιότητα Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης - Κάτοχος της Α ευρωπαϊκής έδρας Jean Monnet στο Τµήµα ιεθνών &

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Nίκος Ζάικος. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη nzaikos@uom.edu.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Nίκος Ζάικος. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη nzaikos@uom.edu. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Nίκος Ζάικος Υπηρεσιακή Κατάσταση E-mail Επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη nzaikos@uom.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους.

Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες Η ολοκλήρωση του κειµένου αυτού δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ουσιαστική συµβολή πολλών ειδικών από διάφορους συναφείς µε το αντικείµενο χώρους. Θερµές ευχαριστίες οφείλονται ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα...3 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης...5 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου...6 Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΑNAΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γεννήσεως: 14.12.1964 Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση ίδρυσης συνταγματικού δικαστηρίου υπό το πρίσμα της εξέλιξης των σχέσεων μεταξύ εθνικού και ενωσιακού δικαίου 1

Η πρόταση ίδρυσης συνταγματικού δικαστηρίου υπό το πρίσμα της εξέλιξης των σχέσεων μεταξύ εθνικού και ενωσιακού δικαίου 1 1 Η πρόταση ίδρυσης συνταγματικού δικαστηρίου υπό το πρίσμα της εξέλιξης των σχέσεων μεταξύ εθνικού και ενωσιακού δικαίου 1 Κωνσταντίνου Θ. Γιαννακόπουλου Επίκουρου Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασάτος Τάσος Βέττας Νικόλαος Βλάχος Γιώργος Βλάχου Παρασκευή Γιαννακούρου Γεωργία

Αναστασάτος Τάσος Βέττας Νικόλαος Βλάχος Γιώργος Βλάχου Παρασκευή Γιαννακούρου Γεωργία Αναστασάτος Τάσος: Eίναι Senior Economist της Eurobank. Είναι κάτοχος διδακτορικού από το University of Warwick (UK) στα Χρηματοοικονομικά και τα Διεθνή Νομισματικά Οικονομικά, μεταπτυχιακού (M.Sc., Warwick)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 7 1. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ... 8 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΝΕ Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΝΕ Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΝΕ Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στα είκοσι χρόνια (1990-2010) λειτουργίας του έχει να επιδείξει ένα πλούσιο έργο, στους τομείς της επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα