παίρνω μαζί / έχω μαζί / έχω πάνω μου / παίρνω μαζί μου ausschalten A / auf stumm schalten A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "παίρνω μαζί / έχω μαζί / έχω πάνω μου / παίρνω μαζί μου ausschalten A / auf stumm schalten A"

Transcript

1 Test 1 SA1 Thema A ich halte es so, dass... / ich habe mir angewöhnt zu + Inf. συνηθίζω να,,, / μου έχει γίνει συνήθεια να bevorzugen A προτιμώ ich bin der Meinung / der Auffassung / ich bin überzeugt, dass... είμαι της γνώμης / της άποψης / είμαι πεπεισμένος ότι mitnehmen A / mit sich führen A / dabei haben A / einstecken A παίρνω μαζί / έχω μαζί / έχω πάνω μου / παίρνω μαζί μου ausschalten A / auf stumm schalten A απενεργοποιώ / βάζω στο αθόρυβο sich gestört / genervt fühlen, wenn... νιώθω ενοχλημένος / νευριασμένος, όταν ständig / immer erreichbar sein μπορούν να με βρίσκουν ανά πάσα στιγμή / πάντα unverzichtbar / notwendig / sinnvoll / nützlich απαραίτητος / αναγκαίος / σκόπιμος / χρήσιμος kommunizieren / telefonieren / SMS schreiben / empfangen επικοινωνώ / τηλεφωνώ / γράφω / λαμβάνω γραπτά μηνύματα e Technologie, -n / e Technik / technologisch / technisch τεχνολογία / τεχνική / τεχνολογικός / τεχνικός sich (weiter) entwickeln / neue Entwicklungen hervorbringen (συνεχίζω να) αναπτύσσομαι / δημιουργώ, παράγω νέες εξελίξεις e Innovation, -en / innovativ / r Fortschritt, -e / fortschrittlich καινοτομία / καινοτόμος / πρόοδος / προχωρημένος, εξελιγμένος e Erfindung, -en / erfinden A εφεύρεση / εφευρίσκω Dienste anbieten / miteinander verbinden / (viele) Funktionen haben προσφέρω υπηρεσίες / συνδέω μεταξύ τους / έχω (πολλές) λειτουργίες vereinfachen / benutzerfreundlich machen / kompliziert werden απλοποιώ / κάνω πιο εύχρηστο / γίνομαι σύνθετος e Daten (Pl.) / e Datenübertragung / -speicherung / -verarbeitung στοιχεία, δεδομένα / μετάδοση / αποθήκευση / επεξεργασία στοιχείων, δεδομένων s mobile Büro «κινητό γραφείο» e schnelle / rasante Entwicklung γρήγορη, ραγδαία ανάπτυξη sich (gut / kaum / gar nicht) vorstellen können / (heute noch) unvorstellbar sein (δεν) μπορώ να φανταστώ (καλά / σχεδόν καθόλου / καθόλου) / (σήμερα ακόμα ) είναι αδιανόητο s Statussymbol, -e / Kult sein / Kultstatus haben σύμβολο κοινωνικής θέσης etwas darstellen / angeben / zeigen, dass αποτελώ / δηλώνω / δείχνω ότι e Mobilität / e Flexibilität / mobil / flexibel κινητικότητα / ευελιξία / κινητός / ευέλικτος s Gerät, -e / r Apparat, -e συσκευή, όργανο / συσκευή, μηχάνημα r letzte Schrei sein / auf dem neuesten Stand sein / mit der Zeit gehen είμαι η τελευταία λέξη της μόδας / ανήκω στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας / συμβαδίζω με το πνεύμα της εποχής alltäglich sein / werden / zum Alltag gehören είμαι, γίνομαι συνηθισμένος, καθημερινός / ανήκω στην καθημερινότητα sich verändern / wandeln / eine Veränderung / Wandlung durchmachen αλλάζω, μεταβάλλομαι / υφίσταμαι αλλαγή, μεταβολή unverzichtbar sein / dazugehören / notwendig sein είμαι απαραίτητος / ανήκω, πηγαίνω μαζί s Risiko, -en / riskant κίνδυνος, ρίσκο / ριψοκίνδυνος e Gefahr, -en / gefährlich / s Gefahrenpotenzial κίνδυνος / επικίνδυνος / επικινδυνότητα Praxis Verlag Elasidon Athen

2 e Strahlung, -en / e Dosis, Dosen r Krebs / krebserregend nicht einschätzen können / unsicher sein / nicht genau wissen nicht nachgewiesen sein, dass / ob... e Sucht / süchtig / abhängig werden von D untersuchen A / e Untersuchung, -en / e Studie, -n / e Forschung raten / abraten von D / empfehlen D zu + Inf. e Situation / e Lage ähnlich / (nicht) vergleichbar / (ganz / völlig) anders / unterschiedlich Im Vergleich zu D / Verglichen mit der Situation in... Während man in... beobachten kann, dass..., ist in meiner Heimat zu bemerken, dass... ein Bestandteil des Lebens sein / nicht (mehr) wegzudenken sein r Mobilfunkanbieter, - / r Netzbetreiber, - e Werbung / s Angebot an D ακτινοβολία / δόση καρκίνος / καρκινογόνος δεν μπορώ να υπολογίσω / δεν είναι σίγουρος / δεν ξέρω ακριβώς δεν έχει αποδειχτεί ότι / εάν εξάρτηση / αποκτώ εξάρτηση από εξετάζω, ερευνώ / εξέταση, έρευνα / μελέτη, έρευνα συμβουλεύω / αποτρέπω από / συνιστώ να κατάσταση παρόμοιος / (μη) συγκρίσιμος / (εντελώς) αλλιώτικος / διαφορετικός Σε σύγκριση με / Συγκρινόμενο με την κατάσταση στο Ενώ στο μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι, στη χώρα μου παρατηρείται ότι είναι μέρος της ζωής μας / είναι (πια) αδιανόητο να το στερηθούμε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας / διαχειριστής δικτύου διαφήμιση / προσφορά σε Test 1 SA1 Thema B arbeitslos werden / die Arbeit / die Stelle / den Arbeitsplatz verlieren μένω άνεργος / χάνω τη δουλειά / τη θέση / τη θέση εργασίας große / ernsthafte / gravierende / verheerende Auswirkungen haben έχω μεγάλες / σοβαρές / δυσμενείς / ολέθριες συνέπειες s Selbstwertgefühl / s Selbstbewusstsein / s Ansehen / r Status / e soziale αίσθημα αυτοεκτίμησης / αυτοπεποίθηση / υπόληψη, κύρος / κοινωνική θέση Position sich verschlechtern χειροτερεύω e materielle / finanzielle Situation / Lage υλική / οικονομική κατάσταση, θέση s Auskommen τα προς το ζην, εισόδημα arm werden / verarmen / verelenden / in Armut geraten γίνομαι φτωχός / πτωχεύω / εξαθλιώνομαι / πέφτω σε ανέχεια e Unterstützung / e Sozialhilfe beantragen / bekommen / erhalten ζητώ / λαμβάνω (οικονομική) υποστήριξη Lebensgewohnheiten ändern (müssen) / sparen / sich einschränken (πρέπει, είμαι υποχρεωμένος) να αλλάξω τις συνήθειες της ζωής μου / κάνω οικονομία / περιορίζω τα έξοδά μου resignieren / e Resignation / mutlos werden / e Mutlosigkeit / aufgeben A / sich gehen lassen παραιτούμαι / παραίτηση / χάνω το θάρρος, το κουράγιο μου / έλλειψη θάρρους, κουράγιου / εγκαταλείπω (τον αγώνα) / αφήνω την κατάσταση να με παρασύρει r Alkoholmissbrauch / e Sucht κατάχρηση αλκοόλ / εξάρτηση, εθισμός gleich / ähnlich / vergleichbar / unterschiedlich / anders ίδιος / παρόμοιος / συγκρίσιμος / διαφορετικός / αλλιώτικος Praxis Verlag Elasidon Athen

3 Es (hier) ist zu beobachten / festzustellen, dass... anders umgehen mit D sich um Lösungen bemühen sich bemühen um A / streben nach D / anstreben A sich bewusst sein, dass... Während (es) in..., Anders als in..., gibt es in... A Verglichen mit D / Im Vergleich zu D / Im Gegensatz zu D höher / niedriger / gleich sein e Quote, -n / die Prozentzahl, -en / der prozentuale Anteil, -e an D Ost und West unterscheiden sich in D r Unterschied, -e / e Differenz, -en / e Ähnlichkeit, -en eindeutig / klar / signifikant r Zusammenhang, -e / e Beziehung, -en r Schulabschluss, -e e (Zusatz-)Qualifikation, -en / qualifiziert s Ausbildung / e Berufsausbildung / e Lehre s Abitur / e Hochschulreife / s Studium / e Ausbildung e Universität, -en / die Hochschule, -n / e Fachschule, -n / e Fachhochschule, -n r Hochschulabschluss, -e / s Diplom, -e / s Examen, - bessere / größere Chancen / Möglichkeiten haben verbessern A / erhöhen A chancenlos / ohne Chance sein / keine Chance haben auffällig / bemerkenswert / beachtenswert / evident ist, dass... Ich finde besonders interessant, dass... Mir / Es fällt auf, dass... r Anteil, -e an D / e Höhe G r hohe / niedrige / geringe Prozentsatz an D / prozentual im Verhältnis zu D (Εδώ) μπορεί κανείς να παρατηρήσει / να διαπιστώσει ότι μεταχειρίζομαι, αντιμετωπίζω διαφορετικά προσπαθώ να βρω λύσεις προσπαθώ (να πετύχω) / επιδιώκω έχω επίγνωση ότι Ενώ στο Σε αντίθεση προς το, στο υπάρχει Συγκρινόμενο με / Σε σύγκριση με / Σε αντίθεση προς είμαι υψηλότερος / χαμηλότερος / ίσος ποσοστό / ποσοστιαίο μερίδιο η Ανατολή και η Δύση διαφέρουν μεταξύ τους σε διαφορά / ομοιότητα σαφής / ξεκάθαρος / σημαντικός συσχετισμός / σχέση απολυτήριο (επιπλέον, πρόσθετο) προσόν / καταρτισμένος εκπαίδευση / επαγγελματική εκπαίδευση / μαθητεία γερμανικό απολυτήριο λυκείου / δικαίωμα πρόσβασης στα ΑΕΙ / σπουδές / μόρφωση, εκπαίδευση πανεπιστήμιο / ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα/ ανώτερη επαγγελματική σχολή / ανώτατη τεχνολογική σχολή πανεπιστημιακό πτυχίο / δίπλωμα / εξέταση έχω καλύτερες / μεγαλύτερες ευκαιρίες / δυνατότητες βελτιώνω / αυξάνω χωρίς ευκαιρίες / στερούμαι ευκαιριών / δεν έχω καμία ευκαιρία είναι εντυπωσιακό, αξιοσημείωτο / αξιοπρόσεκτο / προφανές ότι Βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι Παρατηρώ ότι, μου κάνει εντύπωση που μερίδιο, ποσοστό / ύψος, μέγεθος υψηλό / χαμηλό / μικρό ποσοστό / ποσοστιαίος σε αναλογία προς Praxis Verlag Elasidon Athen

4 Überrascht / Gewundert / Erstaunt / Verblüfft hat mich an der Statistik, dass... Unverständlich ist für mich, dass / wie... Meine Vermutungen wurden erfüllt / (teilweise) bestätigt / widerlegt Test 1 MA1 e Lebensbedingungen (Pl.) / e Lebensumstände (Pl.) e Verdienstmöglichkeit, -en / s Angebot an Arbeitsplätzen / Arbeitsstellen / Jobs schwierig / hart / kompliziert / aussichtslos e Provinz / provinziell / e (ländliche) Region, -en e Armut / r Hunger / e Unterdrückung r Reichtum / r Wohlstand / e Freiheit e Hoffnung auf A / erhoffen A e Chance, -n suchen / sich Chancen ausrechnen sein Glück suchen / machen intensiv / stark /ausgeprägt / häufig vorwiegend in den... Jahren betroffen sein von D sich wandeln / e Wandlung / sich verändern / e Veränderung, -en fliehen vor D / auf der Flucht sein verlassen A / aufgeben A entvölkern / veröden / sich leeren e Bevölkerungszahl, -en / die Einwohnerzahl, -en abnehmen / sich verringern / konstant bleiben / zunehmen / anwachsen / ansteigen kontinuierlich / stetig / fortwährend / immerzu / weiterhin e Ruhe / ruhig r Lärm / r Krach / laut e Hektik / hektisch / r Stress / stressig / gestresst beschaulich / gemütlich e Gelassenheit / gelassen Στη στατιστική με εξέπληξε / με έκανε να απορήσω / μου προξένησε έκπληξη το ότι Είναι ακατανόητο για μένα το ότι / το πως Οι υποθέσεις μου βγήκαν σωστές / επιβεβαιώθηκαν (εν μέρει) / διαψεύστηκαν συνθήκες της ζωής εισοδηματική δυνατότητα / προσφορά θέσεων εργασίας / επαγγελμάτων δύσκολος / σκληρός / σύνθετος / χωρίς προοπτικές επαρχία / επαρχιακός / (εξοχική, επαρχιακή, αγροτική) περιοχή φτώχεια / πείνα / καταπίεση πλούτος / ευημερία / ελευθερία ελπίδα για αναζητώ ευκαιρία / υπολογίζω ότι έχω ευκαιρίες αναζητώ / κάνω την τύχη μου έντονα / πολύ / εμφανώς / συχνά ιδιαίτερα τη δεκαετία του θίγομαι από αλλάζω, μεταβάλλομαι / αλλαγή, μεταβολή δραπετεύω από / είμαι σε φυγή αφήνω, εγκαταλείπω / εγκαταλείπω (τον αγώνα) εγκαταλείπομαι / ερημώνω / αδειάζω αριθμός του πληθυσμού / αριθμός των κατοίκων μειώνομαι / ελαττώνομαι / μένω σταθερός / αυξάνομαι / μεγαλώνω / ανεβαίνω συνεχώς / σταθερά / αδιάκοπα / διαρκώς / συνέχεια ησυχία / ήσυχος θόρυβος / φασαρία / θορυβώδης άγχος / αγχώδης / αγχωμένος γαλήνιος / ευχάριστος ηρεμία, αταραξία / ήρεμος, ατάραχος Praxis Verlag Elasidon Athen

5 e Störung, -en / ungestört e intakte / gesunde / unberührte / unversehrte Natur / Umwelt r Nachbar, -n / e gute / funktionierende Nachbarschaft / e sozialen Beziehungen (Pl.) e Einsamkeit / einsam e Langeweile / sich langweilen / nicht ausgelastet sein s fehlende / dürftige / geringe / mangelhafte kulturelle Leben s Freizeitangebot, -e e schwache / wenig ausgeprägte Infrastruktur / infrastrukturell r Mangel an D / es mangelt D an D ich persönlich ich bin der Meinung / Auffassung / Ansicht, dass... bevorzugen A / schätzen A / vorziehen A / favorisieren A / den Vorrang geben D vor D ablehnen A / widersprechen D befürworten A / zustimmen D einerseits andererseits / auf der einen Seite auf der anderen Seite r Vorteil, -e / r Nachteil, -e / von Vorteil / Nachteil sein ausgewogen / differenziert sehen / betrachten A / abwägen eine / keine klare / eindeutige Meinung haben zu D sich nie / schon oft darüber Gedanken machen / nachdenken über A einverstanden sein mit D / sich einverstanden erklären mit D / s Einverständnis Es handelt sich um ein komplexes / vielschichtiges Problem. sich eine / keine klare Meinung dazu gebildet haben. (k)ein Problem haben mit D (nicht) betroffen sein von D sich (nicht) angesprochen fühlen von D sich gut / kaum / gar nicht vorstellen können zu + Inf. nichts / wenig / viel davon halten zu + Inf. zum Glück / glücklicherweise leider / bedauerlicherweise ενόχληση / ανενόχλητος παρθένος / υγιής / ανέγγιχτη / ανέπαφη φύση / περιβάλλον γείτονας / καλή / αποδοτική γειτνίαση / κοινωνικές σχέσεις μοναξιά / μοναχικός βαρεμάρα / βαριέμαι / δε χρησιμοποιώ, δεν εκμεταλλεύομαι τις δυνάμεις μου μη υπάρχουσα / φτωχή / λιγοστή / ελλιπής πολιτιστική ζωή προσφορά για τον ελεύθερο χρόνο ανεπαρκείς / λίγο ανεπτυγμένες υποδομές / ο σχετικός με τις υποδομές έλλειψη / υπάρχει έλλειψη, λείπει εγώ προσωπικά είμαι της γνώμης, της άποψης ότι προτιμώ / εκτιμώ / προτιμώ / δίνω προτεραιότητα σε από αρνούμαι, απορρίπτω / δε συμφωνώ, αντίκειμαι σε υποστηρίζω, τάσσομαι υπέρ / συμφωνώ με αφενός αφετέρου / από τη μία πλευρά από την άλλη πλευρά πλεονέκτημα / μειονέκτημα / αποτελώ πλεονέκτημα / αποτελώ μειονέκτημα βλέπω / παρατηρώ / σταθμίζω εξαλείφοντας / τονίζοντας τις διαφορές (δεν) έχω σαφή, ξεκάθαρη γνώμη για (δεν) προβληματίζομαι, κάνω σκέψεις ποτέ / συχνά γι αυτό / συλλογίζομαι, σκέφτομαι είμαι / δηλώνω σύμφωνος με / συμφωνία, συναίνεση πρόκειται για ένα σύνθετο / πολυεπίπεδο πρόβλημα (δεν) έχω σχηματίσει / σαφή γνώμη γι αυτό (δεν) έχω πρόβλημα με (δε) με αφορά (δε) νιώθω ότι με αφορά (δεν) μπορώ να φανταστώ καλά / σχεδόν καθόλου / καθόλου (δεν) κρίνω καθόλου / λίγο / πολύ θετικά το να ευτυχώς δυστυχώς, ατυχώς Praxis Verlag Elasidon Athen

6 e Selbstständigkeit / selbstständig e Unabhängigkeit / unabhängig eigene Vorstellungen / Wünsche haben / realisieren / umsetzen / verwirklichen ungestört sein / sich fühlen in den eigenen vier Wänden leben (wollen) r Gleichaltrige, -n sich selbst verwirklichen / e Selbstverwirklichung s knappe / eingeschränkte Budget e finanziellen Mittel (Pl.) sehr / weniger beliebt / verbreitet / populär sein ablehnen A / e Ablehnung akzeptieren A / e Akzeptanz eine (lange) / keine Tradition haben auf Hindernisse stoßen gelten als N e Gemeinschaft / s Gemeinschaftserlebnis, -se einander helfen / unterstützen / Hilfe / Unterstützung erfahren sich verlassen können auf A Erfahrungen sammeln Spaß haben / etwas erleben Kosten verringern teilen / sparen A (nicht) miteinander auskommen sich einstellen müssen auf A s Konfliktpotenzial, -e / r Streit / e Auseinandersetzung, -en Konflikte haben / austragen / Konflikten aus dem Wege gehen (wollen) unterschiedliche Meinungen / Ansichten / Auffassungen haben (keine) Rücksicht nehmen / rücksichtslos sein ανεξαρτησία, αυτοτέλεια / ανεξάρτητος, αυτοτελής ανεξαρτησία / ανεξάρτητος έχω / πραγματοποιώ / υλοποιώ, εφαρμόζω / κάνω πράξη τις δικές μου επιθυμίες είμαι / νιώθω, αισθάνομαι ανενόχλητος, αδιατάρακτος (θέλω να) ζω στο δικό μου σπιτικό συνομήλικος ολοκληρώνομαι / ολοκλήρωση, αυτοεκπλήρωση χαμηλός, περιορισμένος προϋπολογισμός οικονομικά μέσα είμαι πολύ / λιγότερο αγαπητός/ διαδεδομένος / δημοφιλής αρνούμαι, απορρίπτω / άρνηση, απόρριψη αποδέχομαι / αποδοχή (δεν) έχω (μεγάλη) παράδοση συναντώ εμπόδια θεωρούμαι κοινότητα / κοινή εμπειρία αλληλοβοηθιέμαι / αλληλοϋποστηρίζομαι / βιώνω τη βοήθεια, την υποστήριξη μπορώ να βασιστώ σε μαζεύω εμπειρίες περνάω καλά / βιώνω κάτι μειώνω τα έξοδα μοιράζομαι / εξοικονομώ (δεν) τα βρίσκει, δε συνεννοείται ο ένας; με τον άλλον πρέπει να ετοιμαστώ ψυχολογικά για πιθανότητα συγκρούσεων / τσακωμός, καυγάς / αντιπαράθεση έχω / ανέχομαι συγκρούσεις / (θέλω να) αποφεύγω τις συγκρούσεις έχω διαφορετικές γνώμες / απόψεις / αντιλήψεις (δε) σέβομαι / είμαι ασυνείδητος Praxis Verlag Elasidon Athen

7 Test 1 MA2 Thema A Ich bin der Meinung / Ansicht / Auffassung, dass... Είμαι της γνώμης / της άποψης ότι Meiner Meinung / Ansicht / Auffassung nach... Κατά τη γνώμη / την άποψή μου überzeugt sein von D / e Überzeugung είμαι πεπεισμένος για / πεποίθηση sicher sein, dass... είμαι βέβαιος ότι gut finden A / sich gut vorstellen können, dass... βρίσκω καλό / μπορώ να φανταστώ χωρίς άλλο ότι zustimmen D / e Zustimmung συμφωνώ με / συγκατάθεση, συμφωνία befürworten A / e Befürwortung υποστηρίζω / υποστήριξη e gute / tolle / fantastische / wunderbare / wundervolle Idee, -n καλή / τέλεια / φανταστική / υπέροχη / θαυμάσια ιδέα vorschlagen A / r Vorschlag, -e προτείνω / πρόταση anregen zu + Inf. / e Anregung, -en προτρέπω, παρακινώ σε / προτροπή, παρότρυνση (nicht) einverstanden sein mit D (δε) συμφωνώ με ablehnen A / e Ablehnung αρνούμαι, απορρίπτω / άρνηση, απόρριψη widersprechen D / r Widerspruch διαφωνώ με / διαφωνία, αντίθεση einwenden / r Einwand, -e αντιτείνω, έχω αντίρρηση / αντίρρηση, ένσταση zu bedenken geben, dass... ζητώ να ληφθεί υπόψη ότι befürchten, dass... φοβάμαι ότι beachten A / Beachtung schenken D προσέχω / δίνω προσοχή σε sich klar sein / sich im Klaren sein, dass... γνωρίζω ακριβώς ότι sich einigen auf A / über A / e Einigung / zu einer Einigung kommen συμφωνώ, καταλήγω σε συμφωνία για / σχετικά με / συμφωνία / φθάνω σε συμφωνία entscheiden / e Entscheidung, -en / eine Entscheidung treffen αποφασίζω / απόφαση / παίρνω μια απόφαση r Kompromiss, -e / kompromissbereit sein συμβιβασμός / είμαι πρόθυμος για συμβιβασμό alte / verbrauchte / leere / unbrauchbare Batterien παλιές / μεταχειρισμένες / άδειες / άχρηστες μπαταρίες gefährliche Stoffe / Substanzen / Materialien επικίνδυνες ύλες / ουσίες / υλικά Rohstoffe zurückgewinnen / recyceln / s Recycling επανακτώ πρώτες ύλες / ανακυκλώνω / ανακύκλωση e Vorbildrolle (spielen) / ein Vorbild sein (παίζω) ρόλο προτύπου / αποτελώ πρότυπο aufladbare Batterien (Pl.) επαναφορτιζόμενες μπαταρίες r Sammelbehälter / r Spezialbehälter κάδος απορριμμάτων κάθε είδους / ειδικός κάδος απορριμμάτων e Gefahr, -en / Gefahren gehen aus von D κίνδυνος / προέρχονται, προκύπτουν κίνδυνοι από e (Nicht-)Beachtung (αδιαφορία, μη τήρηση) τήρηση (ent)leeren A / abholen αδειάζω / παίρνω, μαζεύω Praxis Verlag Elasidon Athen

8 r Platzmangel / es mangelt / fehlt an D säubern / reinigen / aufräumen A e Hilfsmittel (Pl.) / Materialien (Pl.) e Beteiligung / sich beteiligen an D aufmerksam machen / Aufmerksamkeit erregen r Spaziergänger, - / r Passant, -en / r Jogger, - / r Wanderer, - / r Radfahrer, - e Presse / e Lokalzeitung, -en / s lokale Radio berichten über A abholen A / e Abholung e Wetterbedingungen (Pl.) e geeignete Kleidung / e Gummistiefel (Pl.) e Verletzung, -en / sich verletzen an D / durch A / e Verletzungsgefahr stören A kennen lernen A / erleben e Tierart, -en / e Pflanzenart, -en einheimisch / selten r Lebensraum, -e / s Biotop, -e / e (natürliche) Umgebung beobachten A bekannt sein e aufwändige / langfristige / mühevolle Vorbereitung sich anmelden müssen einen Führer benötigen / brauchen / engagieren langweilig / sich langweilen / e Langeweile e Anfahrt / r Anfahrtsweg spannend / unterhaltsam / lehrreich / fesselnd Abläufe (Pl.) / Prozesse (Pl.) kennen lernen sich vertraut machen mit D e Kenntnisse (Pl.) / s Wissen über A r Wertstoff-/ Rohstoff-Kreislauf, -e unverständlich / langweilig / kompliziert / umständlich s Fremdwort, -er / r Fachbegriff, -e / r Fachausdruck, -e unaufmerksam / unkonzentriert sein έλλειψη χώρου / υπάρχει έλλειψη, λείπουν καθαρίζω / τακτοποιώ βοηθητικά μέσα / υλικά συμμετοχή / συμμετέχω σε εφιστώ την προσοχή / κινώ την προσοχή πεζός / περαστικός / αυτός που κάνει τζόκινγκ / πεζοπόρος / ποδηλάτης τύπος / τοπική εφημερίδα / τοπικό ραδιόφωνο εκθέτω, μιλώ, γράφω για παίρνω, μαζεύω / αποκομιδή καιρικές συνθήκες κατάλληλη ενδυμασία / γαλότσες τραύμα, τραυματισμός / τραυματίζομαι σε / λόγω / κίνδυνος τραυματισμού ενοχλώ γνωρίζω / βιώνω είδος ζώου / είδος φυτού ντόπιος, εγχώριος / σπάνιος ζωτικός χώρος / βιότοπος / (φυσικό) περιβάλλον παρατηρώ είμαι γνωστός δαπανηρή / μακροπρόθεσμη / κοπιαστική προετοιμασία πρέπει να δηλωθώ χρειάζομαι / αγκαζάρω, κλείνω έναν οδηγό βαρετός / βαριέμαι / βαρεμάρα μετάβαση, πηγαιμός / διαδρομή (με το αυτοκίνητο) προς τον προορισμό μου συναρπαστικός / διασκεδαστικός / διδακτικός / μαγευτικός, σαγηνευτικός μαθαίνω τις εξελίξεις, τις διαδικασίες εξοικειώνομαι με γνώσεις / γνώση για κύκλωμα ανακυκλώσιμων υλικών πρώτων υλών ακατάστατος / βαρετός / σύνθετος / κουραστικός, περίπλοκος ξένη λέξη / ειδικός όρος / (τεχνικός) όρος είμαι απρόσεκτος / μη συγκεντρωμένος Praxis Verlag Elasidon Athen

9 r Projektor, -en / s Abspielgerät, -e / r Beamer, - besorgen A / ausleihen A (vom Aussterben) bedroht sein e Gefahr, -en / e Gefährdung / gefährdet sein / sich Gefahren aussetzen e Rote Liste sensibilisieren A für A e Anschaulichkeit / anschaulich eine Beziehung aufbauen zu D anonym / e Anonymität keinen direkten Kontakt / Zugang haben zu D kein Interesse haben an D / nicht interessiert sein an D e Formalitäten (Pl.) sich nicht vorstellen können A zu wenig wissen über A experimentieren / s Experiment, -e selbstständig handeln / vorgehen / e Selbstständigkeit fächerübergreifend / fächerverbindend analysieren A / untersuchen A vor Ort e Genehmigung / e Erlaubnis benötigen / anfordern müssen kompliziert / komplex gefährlich / e Gefahr, -en e Chemikalie, -n / e Apparatur, -en nicht exakt (genug) Test 1 MA2 Thema B sich für Geschichte interessieren / geschichtsinteressiert e Völkerkunde / e Ethnologie s Abenteuer / abenteuerlich r Indianer, - / r Indio, -s sich bilden / r Bildungseffekt e fehlenden / mangelnden / ungenügenden Spanischkenntnisse (Pl.) μηχανή προβολής / συσκευή αναμετάδοσης ήχου εικόνας / προβολέας δεδομένων προμηθεύομαι, αγοράζω / δανείζομαι απειλούμαι (από εξαφάνιση) κίνδυνος / διακινδύνευση / κινδυνεύω, διατρέχω κίνδυνο / εκτίθεμαι σε κινδύνους λίστα των ζώων που τελούν υπό εξαφάνιση ευαισθητοποιώ για παραστατικότητα / παραστατικός, ζωντανός δημιουργώ σχέση με ανώνυμος / ανωνυμία δεν έχω άμεση επαφή / πρόσβαση σε, σχέση με δεν έχω ενδιαφέρον για / δεν ενδιαφέρομαι για διατυπώσεις, τυπικές διαδικασίες δεν μπορώ να φανταστώ γνωρίζω ελάχιστα για πειραματίζομαι / πείραμα πράττω, ενεργώ ανεξάρτητα, αυτόνομα / ανεξαρτησία, αυτοτέλεια διαθεματικός / συνδυάζοντας αρκετούς τομείς αναλύω / ερευνώ επί τόπου χρειάζομαι / πρέπει να ζητήσω άδεια σύνθετος / πολύπλοκος επικίνδυνος / κίνδυνος χημική ουσία / μηχάνημα όχι (αρκετά) ακριβής ενδιαφέρομαι για την ιστορία / με ενδιαφέρον για την ιστορία λαογραφία / εθνολογία περιπέτεια / περιπετειώδης ινδιάνος μορφώνομαι / μορφωτική επίδραση μη υπάρχουσες / ελλιπείς / ανεπαρκείς γνώσεις ισπανικής γλώσσας Praxis Verlag Elasidon Athen

10 s Gebirge / gebirgig οροσειρά / ορεινός r Zustand der Straßen / Verkehrswege κατάσταση των δρόμων / των δρόμων κυκλοφορίας e lange / anstrengende Flugreise μακρύ / κουραστικό αεροπορικό ταξίδι r Jetlag τζετ-λάγκ (κόπωση ύστερα από ένα υπερατλαντικό ταξίδι) e uralte / reiche / vielfältige Kultur πανάρχαιος / πλούσιος / πολυδιάστατος πολιτισμός e Zivilisation πολιτισμός e (zukünftige / kommende / aufstrebende) Weltmacht / Supermacht (μελλοντική / μέλλουσα / ανερχόμενη) παγκόσμια δύναμη / υπερδύναμη e Große Chinesische Mauer Μέγα τείχος, σινικό τείχος sich vertraut machen mit D εξοικειώνομαι με unübersichtlich / verwirrend μη συνοπτικός, αχανής / ασαφής, περίπλοκος sich (nicht) zurechtfinden / nicht klarkommen mit D (δεν) τα βγάζω πέρα, προσανατολίζομαι / δεν τα καταφέρνω, τα πάω καλά με s Essen nicht vertragen δεν αντέχω το φαγητό e Umweltverschmutzung / r Smog μόλυνση του περιβάλλοντος / αιθαλομίχλη, σμογκ / s Chaos / chaotisch χάος / χαώδης entspannen / e Entspannung χαλαρώνω / χαλάρωση sich erholen / e Erholung ξεκουράζομαι / ξεκούραση genießen / r Genuss απολαμβάνω / απόλαυση paradiesisch / traumhaft / wundervoll παραδεισένιος / ονειρεμένος / θαυμάσιος herumkommen ταξιδεύω, γυρνάω τον κόσμο baden / schwimmen / tauchen / segeln / surfen / angeln / fischen / Wasserski fahren κάνω μπάνιο / κολυμπώ / κάνω καταδύσεις / κάνω ιστιοπλοΐα / σερφάρω / ψαρεύω με καλάμι / ψαρεύω / κάνω θαλάσσιο σκι e Gesellschaft / e Begleitung / s Publikum παρέα / συνοδεία / κοινό seekrank werden παθαίνω ναυτία nicht / schlecht / kaum schwimmen können δεν ξέρω καλό / σχεδόν καθόλου κολύμπι wasserscheu sein φοβάμαι το νερό Angst haben vor D / sich fürchten vor D φοβάμαι hetzen / e Hetze / sich beeilen / e Eile βιάζομαι / μεγάλη βιασύνη / βιάζομαι / βιασύνη e Vielfalt / e Reichhaltigkeit ποικιλία / πλούτος, πλήθος και ποικιλία r Schmelztiegel / multikulturell χωνευτήρι, συνονθύλευμα λαών / πολυπολιτισμικός zusammenkommen / sich treffen / sich begegnen μαζεύομαι, συγκεντρώνομαι / συναντιέμαι s Kulturangebot, -e / kulturell πολιτιστική προσφορά / πολιτιστικός r Broadway / e Show, -s λεωφόρος Broadway Praxis Verlag Elasidon Athen

11 shoppen / bummeln s Zentrum, Zentren etwas erleben eng / beengt / e Enge e Kriminalität / kriminell kein Vertrauen haben zu D / vertrauen D e Drogen (Pl.) / r Drogenabhängige, -n / e Sucht / süchtig teuer / überteuert / hohe Preise (Pl.) e Landschaft, -en / landschaftlich e Savanne, -n / e (Halb-)Wüste, -n exotisch / e Exotik reizvoll / r Reiz, -e fotografieren / Aufnahmen machen / filmen e wilden Tiere (Pl.) s natürliche Umfeld / e natürliche Umgebung s Klima / klimatisch e Hitze / e Temperatur, -en / e Luftfeuchtigkeit / e Trockenheit drückend / sengend Durst haben / durstig e Krankheit / erkranken / e Seuche e Spezialausrüstung benötigen e Sprachkenntnisse erweitern / verbessern / perfektionieren Sprachpraxis bekommen authentisch e Aussprache / e Intonation verbessern den Wortschatz erweitern mit Muttersprachlern in Kontakt kommen r Wunsch / s Bedürfnis nach Erholung kühl / regnerisch / verregnet / neblig anstrengend / eintönig / belastend e Länge / e Dauer nicht überzeugt sein von D ψωνίζω / βολτάρω, χαζολογάω κέντρο βιώνω κάτι στενός / στριμωγμένος / στενότητα εγκληματικότητα / εγκληματικός δεν έχω εμπιστοσύνη σε / εμπιστεύομαι ναρκωτικά / ναρκομανής / εξάρτηση, εθισμός / εθισμένος ακριβός / υπερβολικά ακριβός / υψηλές τιμές (φυσικό) τοπίο / φυσικός σαβάνα / (ημι)έρημος εξωτικός / εξωτισμός μαγευτικός, γοητευτικός / θέλγητρο, ομορφιά φωτογραφίζω / παίρνω φωτογραφίες / τραβώ ταινία άγρια ζώα φυσικός περίγυρος / φυσικό περιβάλλον κλίμα / κλιματικός καύσωνας / θερμοκρασία / υγρασία του αέρα / ξηρασία πιεστικός, στενάχωρος / ζεματιστός, καυτός διψάω / διψασμένος ασθένεια / αρρωσταίνω / επιδημία χρειάζομαι ειδικό εξοπλισμό διευρύνω / βελτιώνω / τελειοποιώ τις γνώσεις μου στην ξένη γλώσσα κάνω εξάσκηση στην ξένη γλώσσα αυθεντικός βελτιώνω την προφορά / τον τονισμό διευρύνω το λεξιλόγιο έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους, που μιλούν τη γλώσσα ως μητρική τους γλώσσα επιθυμία / ανάγκη για ξεκούραση δροσερός / βροχερός / με πολλές βροχές / ομιχλώδης κουραστικός / μονότονος / φορτικός μήκος, μέγεθος / διάρκεια δεν έχω πεισθεί, δεν είμαι πεπεισμένος για Praxis Verlag Elasidon Athen

12 Test 2 SA1 Thema A bedeutend / von Bedeutung / (weit) verbreitet s Land, -er / r Staat, -en / e Region, -en r Kontinent, -e / e (nördliche / südliche) Hemisphäre / e Nord- / Süd-Halbkugel r Sprachraum / s Sprachgebiet, -e e Einflusssphäre, -n r Bevölkerungsanstieg / e demografische Entwicklung e Umgangssprache, -n / e Verkehrssprache, -n / e Lingua franca / e Sprachenvielfalt an Einfluss / Bedeutung gewinnen / verlieren / einflussreich sich ausbreiten / beeinflussen A / r Einfluss, -e Chinesisch / Hindi / Urdu / Indonesisch / Arabisch / Parsi / Portugiesisch sich verständigen / kommunizieren / e Verständigung / e Kommunikation fremde Kulturen / Völker kennen lernen / sich austauschen können global / globalisiert / e Globalisierung qualifiziert / e (Zusatz- / Schlüssel-)Qualifikation, -en e Chancen verbessern / erhöhen Fremdsprachen eröffnen / bieten Möglichkeiten zu + Inf. Fremdsprachenkenntnisse sind erforderlich / nützlich / notwendig / wichtig / unentbehrlich / unverzichtbar / Voraussetzung für A Karriere machen / vorankommen s Ausland / ausländische Partner / Mitarbeiter (Pl.) im Ausland leben / arbeiten / studieren / ins Ausland reisen korrespondieren / e Korrespondenz e Situation / e Lage ähnlich / (nicht) vergleichbar / (ganz / völlig) anders / unterschiedlich Im Vergleich zu... / Verglichen mit der Situation in... Während man in... beobachten kann, dass..., ist in meiner Heimat zu bemerken, dass einen hohen / niedrigen / geringen Stellenwert haben σπουδαίος, σημαντικός / (πολύ, ευρέως) διαδεδομένος χώρα / κράτος / περιοχή ήπειρος / (βόρειο / νότιο) ημισφαίριο χώρος / περιοχή, όπου ομιλείται μια γλώσσα σφαίρα επιρροής αύξηση του πληθυσμού / δημογραφική ανάπτυξη καθομιλουμένη / γλώσσα επικοινωνίας, συναλλαγών / κοινή διάλεκτος / γλωσσική ποικιλία κερδίζω / χάνω σε επιρροή / σε σημασία / με επιρροή, σημαντικός εξαπλώνομαι, διαδίδομαι / επηρεάζω / επιρροή Κινέζικα / Ινδικά / Πακιστανικά / Ινδονησιακά / Αραβικά / Περσικά / Πορτογαλικά συνεννοούμαι / επικοινωνώ / συνεννόηση / επικοινωνία γνωρίζω ξένους πολιτισμούς / λαούς / μπορώ να ανταλλάσσω απόψεις παγκόσμιος / παγκοσμιοποιημένος / παγκοσμιοποίηση καταρτισμένος / (επιπλέον, πρόσθετο / βασικό) προσόν βελτιώνω / αυξάνω τις ευκαιρίες οι ξένες γλώσσες δημιουργούν / παρέχουν τις δυνατότητες να οι γνώσεις ξένων γλωσσών απαιτούνται / είναι χρήσιμες / αναγκαίες / σημαντικές / απαραίτητες / προϋπόθεση για κάνω καριέρα / προχωρώ εξωτερικό / αλλοδαποί εταίροι / συνεργάτες ζω / εργάζομαι / σπουδάζω / ταξιδεύω στο εξωτερικό αλληλογραφώ / αλληλογραφία κατάσταση παρόμοιος / (μη) συγκρίσιμος / (εντελώς) αλλιώτικος / διαφορετικός Σε σύγκριση με / Συγκρινόμενος με την κατάσταση στο Ενώ στο μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι, στη χώρα μου παρατηρείται ότι έχω υψηλή / χαμηλή / μικρή σημασία, σπουδαιότητα Praxis Verlag Elasidon Athen

13 großen / geringen Wert legen auf A sich bemühen um A / viel Energie verwenden auf A / sich große Mühe geben bei D r Fremdsprachenunterricht / e Schulbildung / r Nachhilfeunterricht mehrsprachig / vielsprachig / polyglott sein interessiert sein an D / großes Interesse haben an D sich begeistern für A / begeistert sein Spaß haben an D begabt / talentiert für Sprachen sein r Vorteil / von Vorteil / vorteilhaft sein / unumgänglich sein gezwungen sein zu + Inf. e Notwendigkeit / von einer Notwendigkeit überzeugt sein fremdsprachige Bücher / Zeitschriften / Publikationen / Filme / Informationssendungen verstehen Test 2 SA1 Thema B r Durchschnitt / im Durchschnitt / durchschnittlich s Alter / alt werden / altern / ein Alter erreichen e Bevölkerung, -en / r Einwohner, - / e Einwohnerzahl, -en e Lebenserwartung statistisch gesehen / laut der Statistik e hohe / niedrige Geburtenrate, -n / e Sterberate ansteigen / zunehmen / abnehmen / zurückgehen r Anstieg / e Zunahme / e Abnahme / r Rückgang r Geburtenüberschuss r Grund, -e / e Ursache / verursachen A e Säuglings- / Kindersterblichkeit e Krankheit, -en / e Epidemie, -n / e Seuche, -n e Armut / s Elend / r Hunger / e Unterernährung / e Lebensmittelknappheit mangelnde medizinische Versorgung / e Hygiene e Lebensbedingungen (Pl.) / Lebensumstände (Pl.) katastrophal / furchtbar / schrecklich / dramatisch δίνω, αποδίδω μεγάλη / μικρή αξία σε προσπαθώ (να πετύχω κάτι) / αφιερώνω πολλή ενέργεια για / καταβάλλω μεγάλη προσπάθεια, κοπιάζω πολύ για μάθημα ξένων γλωσσών / σχολική μόρφωση / βοηθητικό, ιδιαίτερο μάθημα είμαι πολύγλωσσος, μιλώ πολλές γλώσσες ενδιαφέρομαι για / έχω μεγάλο ενδιαφέρον για ενθουσιάζομαι με είμαι ενθουσιασμένος μ αρέσει, διασκεδάζω είμαι προικισμένος / έχω ταλέντο στις ξένες γλώσσες πλεονέκτημα / αποτελώ πλεονέκτημα / είμαι συμφέρων / είμαι αναπόφευκτος είμαι αναγκασμένος, υποχρεωμένος να αναγκαιότητα / είμαι πεπεισμένος για μια αναγκαιότητα κατανοώ ξενόγλωσσα βιβλία / περιοδικά / δημοσιεύματα / ταινίες / ενημερωτικές εκπομπές μέσος όρος / κατά μέσο όρο / κατά μέσο όρο, μέσος ηλικία, γερατειά / γερνάω / φτάνω σε μια ηλικία πληθυσμός / κάτοικος / αριθμός των κατοίκων προσδοκώμενος χρόνος ζωής στατιστική / σύμφωνα με τη στατιστική υψηλό / χαμηλό ποσοστό γεννήσεων / θνησιμότητα αυξάνομαι, ανεβαίνω / μειώνομαι / υποχωρώ άνοδος / αύξηση / μείωση / πτώση, υποχώρηση υπογεννητικότητα λόγος / αιτία / προκαλώ βρεφική θνησιμότητα / παιδική θνησιμότητα ασθένεια / επιδημία φτώχεια / αθλιότητα, μιζέρια / πείνα / υποσιτισμός / έλλειψη, ανεπάρκεια τροφίμων ανεπαρκής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη / υγιεινή συνθήκες ζωής, διαβίωσης καταστροφικός / φρικτός / φοβερός / δραματικός Praxis Verlag Elasidon Athen

14 r Krieg / r bewaffnete Konflikt / e Unruhen (Pl.) e Gefahr / e Gefährdung / gefährlich / gefährdet dezimieren e Überalterung r Rentner, - / e Senioren (Pl.) e Veränderung der Gesellschafts- / Altersstruktur r demografische Wandel / r Geburtenrückgang e Rente / e Pension / s Sozialversicherungssystem / e Krankenversicherung e Pflege / e Versorgung mit D r Mangel an Arbeitskräften e Herausforderung, -en / e Belastung, -en reagieren auf A / sich auseinander setzen mit D / sich abfinden mit D nach Lösungen suchen / Lösungen finden Probleme verursachen / hervorrufen / lösen weiterhin / in Zukunft / zukünftig / in absehbarer Zeit / demnächst Es ist wahrscheinlich / möglich / vorhersehbar / anzunehmen, dass... erwarten / annehmen/ vermuten / befürchten e Prognose / prognostizieren A r Experte, -n / r Wissenschaftler sich entwickeln / e Entwicklung, -en e Geburtenkontrolle / e Ein-Kind-Ehe / -Familie Einfluss nehmen auf A / beeinflussen A staatliche Maßnahmen (Pl.) e Situation / e Lage ähnlich / (nicht) vergleichbar / (ganz / völlig) anders / unterschiedlich Im Vergleich zu D / Verglichen mit der Situation in... Während man in... beobachten kann, dass..., ist in meiner Heimat zu bemerken, dass... sich verändern / e Veränderung s Jahrzehnt, -e / s Jahrhundert, -e kinderreich / kinderlos πόλεμος / ένοπλη διένεξη / αναταραχές κίνδυνος / διακινδύνευση / επικίνδυνος / σε κίνδυνο, απειλούμενος αποδεκατίζω υπεργήρανση συνταξιούχος / ηλικιωμένοι αλλαγή, μεταβολή της κοινωνικής / ηλικιακής δομής δημογραφική αλλαγή, μεταβολή / υπογεννητικότητα σύνταξη / σύστημα κοινωνικής ασφάλισης / ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης φροντίδα / εφοδιασμός με έλλειψη εργατικού δυναμικού πρόκληση / επιβάρυνση αντιδρώ σε / ασχολούμαι διεξοδικά με / το παίρνω απόφαση, συμβιβάζομαι με αναζητώ / βρίσκω λύσεις δημιουργώ / προκαλώ / λύνω προβλήματα και στη συνέχεια / στο μέλλον / μελλοντικά / στο εγγύς μέλλον / προσεχώς Είναι πιθανό / δυνατό / προβλεπόμενο ότι / Θα πρέπει να υποθέσει κανείς ότι περιμένω / προσδοκώ / υποθέτω / φοβάμαι πρόγνωση / προβλέπω ειδικός / επιστήμονας εξελίσσομαι, αναπτύσσομαι / εξέλιξη, ανάπτυξη έλεγχος των γεννήσεων / γάμος / οικογένεια με ένα παιδί ασκώ επιρροή σε / επηρεάζω κρατικά μέτρα κατάσταση παρόμοιος / (μη) συγκρίσιμος / (εντελώς) αλλιώτικος / διαφορετικός Σε σύγκριση με / Συγκρινόμενος με την κατάσταση στο Ενώ στο μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι, στη χώρα μου παρατηρείται ότι αλλάζω, μεταβάλλομαι / αλλαγή, μεταβολή δεκαετία / αιώνας πολύτεκνος / άτεκνος Praxis Verlag Elasidon Athen

15 e Familienstruktur, -en δομή της οικογένειας Test 2 MA1 s Verbotsschild, -er / s Verkehrsschild, -er απαγορευτική πινακίδα s Hindernis, -se / einschränken A / sperren A für A εμπόδιο / περιορίζω / αποκλείω, μπλοκάρω για r Fußgänger, - / der Gehweg, -e / r Fußverkehr / zu Fuß / r Passant, -en πεζός / πεζοδρόμιο / κίνηση πεζών / με τα πόδια / περαστικός e Platte, -n / e Grünfläche, -n / r Rasen / e Rabatte, -n mit πλάκα / πρασιά, ζώνη πρασίνου / γρασίδι / παρτέρι με λουλούδια και φυτά Blumen und Pflanzen e Geschwindigkeitsbegrenzung / e Schrittgeschwindigkeit / Tempo 30 fahren περιορισμός της ταχύτητας / πολύ χαμηλή ταχύτητα / οδηγώ με 30 χιλιόμετρα την ώρα Vorrang haben / bevorzugt sein gegenüber D έχω προτεραιότητα / είμαι σε ευνοϊκότερη θέση από e Innenstadt, -e / s Zentrum κέντρο της πόλης / κέντρο s Kraftfahrzeug, -e / r Bus, -se / s Motorrad, -er / s Moped, -s / s Taxis, -s φορτηγό / λεωφορείο / μοτοσικλέτα / μηχανάκι / ταξί r Lieferverkehr / e (spezielle) Genehmigung κυκλοφορία οχημάτων τροφοδοσίας / (ειδική) άδεια e Stadtplanung / e Stadtentwicklung πολεοδομικός σχεδιασμός / ανάπτυξη της πόλης eine große / immense / riesige / überragende / herausragende έχω μεγάλη / τεράστια / εξέχουσα / ξεχωριστή σημασία Bedeutung haben unverzichtbar sein / verzichten auf A είμαι απαραίτητος / παραιτούμαι από, ζω χωρίς r Spitzenreiter sein / e Nummer 1 sein είμαι πρωτοπόρος, πρώτος, επικεφαλής / είμαι το νούμερο ένα s Transportmittel, - / s Verkehrsmittel, - μέσο μεταφοράς / συγκοινωνιακό μέσο r öffentliche Personennahverkehr / e öffentlichen Verkehrsmittel (Pl.) δημόσια τοπική συγκοινωνία / δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς Probleme haben mit D / problematisch sein έχω προβλήματα με / είμαι προβληματικός r Stau / verstopfte Straßen μποτιλιάρισμα / μποτιλιαρισμένοι, φρακαρισμένοι δρόμοι r eigene Wagen το δικό μου αυτοκίνητο nutzen A / unterwegs sein mit D χρησιμοποιώ / βρίσκομαι καθ οδόν, ταξιδεύω με bummeln / flanieren / schlendern können μπορώ να σουλατσάρω / να περιφέρομαι / να σεργιανίζω e Belästigung / (nicht) belästigt werden ενόχληση, επιβάρυνση / (δε) νιώθω ενοχλημένος sich entspannen / sich erholen χαλαρώνω / ξεκουράζομαι e Luftverschmutzung / e Abgase (Pl.) / r Lärm μόλυνση του περιβάλλοντος / καυσαέρια / θόρυβος verkehrsberuhigt / e Verkehrsberuhigung με μειωμένη κίνηση (λόγω μέτρων αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας / αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας s Geschäft, -e / e Boutique, -n / r Shop, -s / s Kaufhaus, -er κατάστημα / μπουτίκ / μαγαζί / πολυκατάστημα einkaufen / shoppen / r Konsum / e Konsummöglichkeiten (Pl.) ψωνίζω / κατανάλωση / δυνατότητες επιλογών Praxis Verlag Elasidon Athen

16 attraktiv / reizvoll / anziehend Verkehrsprobleme verschärfen fehlende / eingeschränkte / ausreichende Parkmöglichkeiten / r Parkplatz, - e nicht erreichen können A benachteiligen A / r Nachteil, -e r Anwohner, - frei sein für A r Taschendieb, -e / bestehlen A s Reiseziel, -e r Tourist, -en / r Urlauber, - / r Reisende, -n / r Besucher, - e Sehenswürdigkeit, -en e Küste, -n / r Badeort, -e r Wintersportort, -e / s Skigebiet, -e e Pauschalreise, -n / e Gruppenreise, -n s Reisebüro, -s / e Agentur, -en / r Reiseveranstalter, - populär / beliebt sein / in Mode sein / kommen / in sein / gefragt sein e Hotelkette, -n / e Bettenburg, -en Mallorca / e Kanarischen Inseln (Pl.) / e französische Riviera / e Costa Brava / e Ägäis-Inseln / Kreta attraktiv / reizvoll / traumhaft sich etablieren als N / gelten als N bekannt sein für A / geschätzt werden wegen G darstellen / verkörpern A sich entwickeln / populär werden r Boom / einen Aufschwung erleben / eine Blütezeit haben e (Hoch-, Urlaubs-)Saison r Verdienst / e Verdienstmöglichkeiten (Pl.) / s Einkommen / e Einnahmen (Pl.) Geld verdienen / einnehmen ελκυστικός / γοητευτικός, όμορφος / ελκυστικός οξύνω τα κυκλοφοριακά προβλήματα μη υπάρχουσες / περιορισμένες / επαρκείς δυνατότητες για παρκάρισμα / θέση για παρκάρισμα δεν μπορώ να πετύχω, να καταφέρω αδικώ, φέρνω σε μειονεκτική θέση / μειονέκτημα γείτονας, περίοικος είμαι ελεύθερος, έχω την άνεση για κλέφτης, πορτοφολάς / κλέβω ταξιδιωτικός προορισμός τουρίστας / παραθεριστής / ταξιδιώτης / επισκέπτης αξιοθέατο ακτή, παραλία / λουτρόπολη χιονοδρομικό κέντρο πακέτο διακοπών / ταξίδι με γκρουπ, ομαδικό ταξίδι ταξιδιωτικό γραφείο / πρακτορείο / γραφείο ταξιδίων είμαι δημοφιλής / αγαπητός / είμαι / γίνομαι της μόδας / είμαι «in» / έχω μεγάλη ζήτηση αλυσίδα ξενοδοχείων / μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα Μαγιόρκα / Κανάριοι Νήσοι / Γαλλική Ριβιέρα / Κόστα Μπράβα / νησιά του Αιγαίου / Κρήτη ελκυστικός / γοητευτικός, όμορφος / ονειρεμένος καθιερώνομαι ως / θεωρούμαι είμαι γνωστός για / με εκτιμούν, αρέσω λόγω αποτελώ / ενσαρκώνω, εκφράζω αναπτύσσομαι, εξελίσσομαι / γίνομαι δημοφιλής εκρηκτική ανάπτυξη / ανακάμπτω / ζω περίοδο ακμής, άνθισης σεζόν, περίοδος (τουριστικής αιχμής, τουριστική) αμοιβή, εισόδημα / δυνατότητες για αμοιβή / εισόδημα / εισπράξεις κερδίζω χρήματα / εισπράττω Praxis Verlag Elasidon Athen

17 r Arbeitsplatz, -e e Wirtschaft / wirtschaftlich / e Infrastruktur sich entwickeln / prosperieren r Einheimische, -n (viele) Vorteile haben durch den Tourismus bekannt sein / werden negative Auswirkungen haben zerstören A / beeinträchtigen A / in Mitleidenschaft ziehen A verdrängen A / sich anpassen an A (nicht) respektieren A e eigene Identität / Kultur verlieren e Kriminalität / s Verbrechen, - ansteigen / zunehmen e Verschmutzung / verschmutzen / r Müll / r Abfall e Schattenseite, -n Test 2 MA2 Thema A e Portion, -en / große / gewaltige / riesige Portionen s Steak, -s / s T-Bone-Steak, -s / r Burger, - rustikal / sättigend e Bedienung / r Kellner, - / e Kellnerin, -nen / r Service freundlich / aufmerksam / zuvorkommend e gute / fantastische / lebendige Atmosphäre untypisch / nicht typisch /(nicht) repräsentativ für Deutschland fett / cholesterinreich / ungesund laut / e Lautstärke r Lärm / r Krach / r Lärm- /Geräuschpegel sich nicht gut unterhalten können / keine ungestörte Unterhaltung führen können Aufgeschlossenheit gegenüber der chinesischen Kultur demonstrieren / zeigen r Respekt / e Hochachtung / s Interesse für die Kultur des Gastes θέση εργασίας οικονομία / οικονομικός / υποδομή εξελίσσομαι, αναπτύσσομαι / ευδοκιμώ ντόπιος έχω (πολλά) πλεονεκτήματα από τον τουρισμό είμαι / γίνομαι γνωστός έχω αρνητικές επιπτώσεις καταστρέφω / επηρεάζω αρνητικά / συμπαρασύρω εκτοπίζω / προσαρμόζομαι σε (δε) σέβομαι χάνω την ταυτότητα / την κουλτούρα μου εγκληματικότητα / έγκλημα ανεβαίνω, αυξάνομαι / αυξάνομαι ρύπανση / ρυπαίνω / σκουπίδια, απορρίμματα σκοτεινή πλευρά μερίδα / μεγάλες / γιγάντιες / τεράστιες μερίδες στέικ, μπριζόλα / μπριζόλα Τ-bone /χάμπουργκερ απλός, χωριάτικος / χορταστικός σερβιτόρος / εξυπηρέτηση / σερβιτόρος / σερβιτόρα / εξυπηρέτηση, σέρβις φιλικός / προσεκτικός / ευγενικός, εξυπηρετικός καλή / φανταστική / ζωντανή ατμόσφαιρα μη χαρακτηριστικός / (μη) αντιπροσωπευτικός για τη Γερμανία λιπαρός / πλούσιος σε χοληστερίνη / ανθυγιεινός θορυβώδης / ένταση ήχου θόρυβος / φασαρία / ηχητική στάθμη / στάθμη θορύβου δεν μπορώ να συζητήσω άνετα / δεν μπορώ να κάνω μια ανενόχλητη, ήσυχη συζήτηση επιδεικνύω / δείχνω ανοιχτό πνεύμα, έλλειψη προκαταλήψεων προς την κινέζικη κουλτούρα σεβασμός / μεγάλη εκτίμηση / ενδιαφέρον για την κουλτούρα του προσκεκλημένου, Praxis Verlag Elasidon Athen

18 vertraut / heimisch für den Gast originalgetreue Zutaten (Pl.) / e Zubereitung Bedienung in der Muttersprache des Gastes höfliche / zurückhaltende Kellner keine Erfahrung mit dem Restaurant / keine Kenntnis des Restaurants einfallslos / wenig originell / keine originelle Idee kein Neuigkeitswert / keine neue Erfahrung nicht einschätzen können A sich blamieren beim Essen mit Stäbchen e Unkenntnis der chinesischen Speiserituale nobel / vornehm / exklusiv / exquisit r Michelin-Guide / s Zwei- / Drei-Sterne-Restaurant r Gourmet, -s / r Feinschmecker, - e Haute-Cuisine / die exzellente Küche r Küchenchef, -s / r Chefkoch, -e e Speisekarte, -n gelten als / den Ruf haben... zu sein nicht gewohnt sein an A die kleinen / winzigen / fast unsichtbaren Portionen nicht (richtig) satt werden e seltsame Gestaltung der Speisen eingeschüchtert / gehemmt / unsicher sein zu teuer / e hohe / gigantische / übertriebene Rechnung sehr gut kennen A / sich auskennen / vertraut sein mit D / Stammgast sein e regionalen Spezialitäten (Pl.) typisch / charakteristisch / repräsentativ sein für Ihre Heimat e Speisen gut erklären / beschreiben können Anekdoten / Geschichten / Hintergründe erzählen können e Live-Musik / e Gruppe / e Band spielen / auftreten / singen / vortragen / eine Show präsentieren φιλοξενούμενου οικείος στον προσκεκλημένο αυθεντικά υλικά / προετοιμασία (του φαγητού) εξυπηρέτηση στη μητρική γλώσσα του προσκεκλημένου ευγενικοί / συγκρατημένοι σερβιτόροι δεν έχω ιδίαν πείραν απ αυτό το εστιατόριο / δε γνωρίζω καθόλου αυτό το εστιατόριο χωρίς έμπνευση, φαντασία / ελάχιστα πρωτότυπος / καμιά πρωτότυπη ιδέα χωρίς την αξία του καινούργιου, του διαφορετικού / δεν είναι νέα εμπειρία δεν μπορώ να εκτιμήσω γίνομαι ρεζίλι τρώγοντας με ξυλάκια άγνοια του τελετουργικού του κινέζικου φαγητού κυριλέ, πολυτελής / αριστοκρατικός / μοναδικός / εκλεκτός οδηγός εστιατορίων του Michelin / εστιατόριο δύο / τριών αστέρων γκουρμές / καλοφαγάς υψηλή κουζίνα / εξαιρετική κουζίνα σεφ / αρχιμάγειρας κατάλογος φαγητών θεωρούμαι / έχω τη φήμη ότι είμαι δεν είμαι συνηθισμένος σε οι μικρές. μικροσκοπικές / σχεδόν αόρατες μερίδες δε χορταίνω (καλά) παράξενη, περίεργη σύνθεση των πιάτων είμαι φοβισμένος / συγκρατημένος / νιώθω ανασφάλεια πάρα πολύ ακριβός / υψηλός / τεράστιος / υπερβολικά υψηλός λογαριασμός γνωρίζω πολύ καλά / γνωρίζω (τα κατατόπια) / είμαι εξοικειωμένος με / είμαι συχνός πελάτης, τακτικός θαμώνας τοπικές σπεσιαλιτέ είναι χαρακτηριστικό / αντιπροσωπευτικό για τη χώρα σας μπορώ να εξηγήσω / να περιγράψω καλά τα πιάτα, τα φαγητά μπορώ να διηγηθώ ανέκδοτα / ιστορίες / τα παρασκήνια ζωντανή μουσική / συγκρότημα / μπάντα παίζω / εμφανίζομαι / τραγουδώ / παρουσιάζω / κάνω ένα σόου Praxis Verlag Elasidon Athen

19 nicht sehr fein / etwas derb viele Bekannte / sich nicht in Ruhe unterhalten können sehr laut / e Musik macht Gespräche unmöglich / verhindert Gespräche s Essen ist Geschmackssache abschrecken A / verunsichern A große Auswahl / viele Speisemöglichkeiten / verschiedene Alternativen haben geläufig / bekannt / vertraut sein keinen Anfahrtsweg haben / nicht fahren müssen e Bequemlichkeit / bequem e Diskretion / diskret / ungestört sein auf internationale Gäste eingerichtet sein langweilig / wenig originell keine Spezialisierung / standardisiertes Essen keine Abwechslung bieten nichts von der Stadt sehen ungemütlich / steif e riesige / gewaltige Pizza, -s / e Pasta e frischen / sorgfältig ausgesuchten Zutaten (Pl.) e gute / exzellente Weinkarte / s reichhaltige Weinangebot gute Erfahrungen damit gemacht haben die witzige / schnelle / flinke Bedienung ein Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens der Stadt sein sehr / brechend / gestopft voll sein einen Tisch bestellen müssen e kitschige Einrichtung sehr weit entfernt sein / e Entfernung e Vorlieben des Gastes nicht kennen Test 2 MA2 Thema B wohlschmeckend / lecker / frisch genießen / r Genuss όχι πολύ φίνος, εκλεκτός / κάπως χοντροκομμένος πολλοί γνωστοί / δεν μπορώ να συζητήσω ήσυχα πολύ θορυβώδης / η μουσική δεν επιτρέπει τις συζητήσεις / εμποδίζει τις συνομιλίες το φαί είναι θέμα γούστου φοβίζω / δημιουργώ ανασφάλειες έχω μεγάλη ποικιλία / πολλές δυνατότητες επιλογής ανάμεσα σε διάφορα πιάτα / διάφορες εναλλακτικές είμαι κοινός, διαδεδομένος / γνωστός / οικείος δεν έχω διαδρομή για να φτάσω εκεί / δε χρειάζεται να οδηγήσω άνεση / άνετος διακριτικότητα / διακριτικός / είμαι ανενόχλητος περιμένω, είμαι προετοιμασμένος για διεθνή πελατεία βαρετός / ελάχιστα πρωτότυπος χωρίς εξειδίκευση / στάνταρ, συγκεκριμένο φαγητό δεν προσφέρω εναλλαγή, ποικιλία δε βλέπω τίποτα από την πόλη άβολος / τυπικός, άκαμπτος τεράστια πίτσα / πίτσα γίγας / ζυμαρικά φρέσκα / προσεκτικά επιλεγμένα υλικά καλός / εξαιρετικός κατάλογος κρασιών / πλούσια προσφορά κρασιών είχα καλές εμπειρίες μ αυτό χαριτωμένος, αστείος / γρήγορος / σβέλτος σερβιτόρος είμαι κεντρικό σημείο αναφοράς της κοινωνικής ζωής της πόλης είμαι πολύ / ασφυκτικά γεμάτος / δεν πέφτει καρφίτσα πρέπει να κλείσω τραπέζι κιτς, κακόγουστη διαρρύθμιση βρίσκομαι πολύ μακριά / απόσταση δε γνωρίζω τις προτιμήσεις του πελάτη εύγευστος / νόστιμος / φρέσκος απολαμβάνω / απόλαυση Praxis Verlag Elasidon Athen

20 beliebt sein / sich großer Beliebtheit erfreuen mögen A / gern trinken A / schätzen A für gute Stimmung sorgen ausreichend sein e Menge zapfen / r Zapfhahn große Gläser / Biergläser benötigen häufig auf Toilette / austreten müssen nicht gut vertragen A Kopfschmerzen bekommen den Durst gut löschen frisch / erfrischend sein keine Kalorien enthalten / kalorienarm e Kohlensäure / r Sprudel gut vertragen / bekömmlich sein billig / preiswert warm werden s Gewicht schwer Wasser wird sich finden lassen / eine Quelle ist vorhanden langweilig sehr populär sein frischer Geschmack immer mitnehmen A / dabei haben A / einpacken A gut tragen / transportieren können A in die Rucksäcke / Taschen stecken können zuckerhaltig / zu süß / klebrig mehr Durst machen / verursachen zu große Flaschen schnell alle werden / schnell zur Neige gehen Plastikbecher brauchen Müll verursachen είμαι αγαπητός, δημοφιλής / χαίρω μεγάλης εκτίμησης μ αρέσει / μ αρέσει να πίνω / εκτιμώ δημιουργώ καλή διάθεση, φέρνω κέφι επαρκώ ποσότητα βγάζω μπύρα από το βαρέλι / κάνουλα χρειάζομαι μεγάλα / ποτήρια μπύρας πρέπει να πηγαίνω συχνά στην τουαλέτα δεν αντέχω, δε σηκώνω με πιάνει πονοκέφαλος ξεδιψά καλά είμαι φρέσκος, δροσερός / δροσιστικός δεν περιέχω θερμίδες / φτωχός σε θερμίδες ανθρακικό το αντέχω, το σηκώνω / είμαι εύπεπτος φτηνός / οικονομικός ζεσταίνομαι βάρος βαρύς νερό θα μπορέσεις να βρεις / υπάρχει μια πηγή βαρετός είμαι πολύ δημοφιλής φρέσκια, δροσερή γεύση παίρνω πάντα μαζί / έχω μαζί μου / πακετάρω, βάζω στη βαλίτσα μπορώ να κουβαλήσω / να μεταφέρω εύκολα μπορώ να βάλω στο σακίδιο / στις τσάντες ζαχαρώδης / πάρα πολύ γλυκός / κολλώδης φέρνω / προκαλώ μεγαλύτερη δίψα πάρα πολύ μεγάλα μπουκάλια σώνονται / τελειώνουν γρήγορα χρειάζομαι πλαστικά κύπελλα / κάνω σκουπίδια Praxis Verlag Elasidon Athen

21 ablehnen A belebend / anregend gut passen zu D immer zu einer bestimmten Tageszeit trinken ein Bestandteil sein (z.b. des Frühstücks) nicht verzichten können auf A / nicht vermissen wollen A gemütlich / e Gemütlichkeit s Koffein / koffeinhaltig Tassen / Löffel brauchen zu warm / heiß für warme Getränke schnell / rasch kalt werden / nicht warm halten können passt nur zu Kuchen / Torte / Brötchen / Croissants e Vitamine (Pl.) / vitaminhaltig gesund / gut für die Gesundheit / Fitness sein fit bleiben / aktiv bleiben durch A gute Erfahrungen gemacht haben mit D stabiler / robuster / gut zu transportierender Behälter gut mixen können mit Wodka nicht kühlen können r Kühlschrank, -e / e Kühlbox, -en / e Kühltasche, -n / e Thermotasche, -n bei Erwärmung eklig schmecken die Vitamine verlieren / einbüßen schnell leer werden e gute Marke, -n Tradition sein bei einem Picknick dazugehören zu D locker / fröhlich / ausgelassen / gesellig werden durch A anstoßen können mit D einen Trinkspruch, -e / einen Toast sagen / ausbringen können auf A ein Weinland sein bei Zimmertemperatur trinken können (Rotwein) Weingläser / einen Korkenzieher benötigen απορρίπτω, αρνούμαι αναζωογονητικός / τονωτικός πάω, ταιριάζω καλά με πίνω πάντα σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας αποτελώ μέρος (π.χ. του πρωινού) δεν μπορώ χωρίς / δε θέλω να μου λείψει ευχάριστος, άνετος / ευχαρίστηση, άνεση καφεΐνη / περιέχει καφεΐνη χρειάζομαι φλιτζάνια / κουτάλια πάρα πολύ ζεστός / καυτός καιρός για ζεστά ροφήματα κρυώνω γρήγορα, εύκολα / δεν μπορώ να διατηρήσω ζεστό πάει, ταιριάζει μόνο με γλυκό / τούρτα / ψωμάκι / κρουασάν βιταμίνες / βιταμινούχος είμαι υγιεινός / καλός για την υγεία / την ευεξία διατηρούμαι σε φόρμα / δραστήριος με είχα καλές εμπειρίες με δοχείο στέρεο, ανθεκτικό / γερό / εύκολο στη μεταφορά συνδυάζεται ωραία με βότκα δεν μπορώ να το δροσίσω ψυγείο / φορητό ψυγειάκι / ισοθερμική τσάντα / τσάντα-θερμός όταν ζεσταθεί έχει αηδιαστική γεύση χάνω τις βιταμίνες μου αδειάζω, τελειώνω γρήγορα καλή μάρκα αποτελώ παράδοση σε πικνίκ ανήκω σ αυτό, πηγαίνω μαζί χαλαρώνω / ευθυμώ / κάνω κέφι /γίνομαι κοινωνικός με μπορώ να τσουγκρίσω το ποτήρι μου με μπορώ να κάνω πρόποση (εις υγείαν ή προς τιμήν) είναι χώρα που παράγει καλό κρασί μπορώ να πιώ σε θερμοκρασία δωματίου / κόκκινο κρασί χρειάζομαι ποτήρια κρασιού / τιρμπουσόν Praxis Verlag Elasidon Athen

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν.

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. Station Luft Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στ σειρά. Σχματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. der Sturm die Windkraftanlage θύελλα οι ανεμογε

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

Das Partizip Η μετοχή

Das Partizip Η μετοχή Das Partizip Präsens (Μετοχή ενεστώτα) Das Partizip Η μετοχή Η μετοχή ενεστώτα σχηματίζεται προσθέτοντας ένα -d- στο απαρέμφατο. spielen spielend kommen kommend fahren fahrend Η μετοχή ενεστώτα έχει ενεργητική

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde - Allgemeines Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Fragen wo man ein Formular findet Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wo ein Dokument

Διαβάστε περισσότερα

1 @ copyright @ www.learngerman.gr

1 @ copyright @ www.learngerman.gr 1 @ copyright @ www.learngerman.gr SPRACHE ΠΡΑΧΕ ΓΛΩΑ Sprichst du Griechisch? Σπριχςτ ντου γκρίχιςσ? Μιλάσ ελλθνικά; Sprichst du Deutsch? Σπριχςτ ντου ντόθτςσ? Μιλάσ γερμανικά; Welche Sprache sprichst

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά 23 Θα τα πούµε µετά Μια µοτοσικλέτα που πάει στη Bernauer Straße παίρνει την Άννα. Την οδηγεί ο Emre Ogur που της εύχεται καλή τύχη στο Βερολίνο. Αλλά φτάνει αυτό για να ξεφύγει από τη γυναίκα µε τα κόκκινα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 29.05.2015 Ερωτήματα που μας απασχολούν Τι κάνουμε όταν αμφιβάλλουμε για το αν θα τα καταφέρουμε να κρατήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium)

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2008 Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Πατρών Καλησπέρα, Είµαστε η Μαρία και ο Θοδωρής από το Πειραµατικό Σχολείο Πατρών. Έχουµε συγκεντρώσει τις απόψεις Ελλήνων και Γερµανών για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Sprachenlernen24-Schnellhilfe: Die wichtigsten Verben des Neugriechischen!

Sprachenlernen24-Schnellhilfe: Die wichtigsten Verben des Neugriechischen! Auf einen Blick: Über 100 wichtige Verben des Neugriechischen! In dieser Tabelle finden Sie über 100 häufig gebrauchte Verben des Neugriechischen. Sortiert ist die Tabelle alphabetisch nach der deutschen

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 21 Ένα καινούργιο σχέδιο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 21 Ένα καινούργιο σχέδιο 21 Ένα καινούργιο σχέδιο Η Άννα επιστρέφει στο 2006. Η γυναίκα µε τα κόκκινα έχει απαγάγει τον πάστορα Kavalier. Επειδή δεν µπορεί να τον βρει, η Άννα ταξιδεύει στην 9 η Νοεµβρίου 1989, τη νύχτα που έπεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA ΕLLINIKI GNOMI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 16ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 168 www.elliniki-gnomi.eu ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ April 2014 η εφημερίδα που διαβάζεται! ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διοίκηση Καριέρας (Career Management) είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Mr. J. Rhodes Rhodes

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα Η Αργυρώ και ο Βασίλης μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς αποφάσισαν να επισκεφτούν το θείο Αριστείδη, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Τήνο, το όμορφο νησί των Κυκλάδων. Βασίλης: «Πρέπει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S.

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S. FLOTT 3 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την οµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (34 οµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά 10-12

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί 16 Παλιοί γνωστοί Και το 1961 η Άννα καταδιώκεται από τους ένοπλους µοτοσικλετιστές. Σε αυτή την επικίνδυνη φάση τη βοηθά µια άγνωστη γυναίκα. Αλλά γιατί σπεύδει προς βοήθεια; Μπορεί η Άννα να την εµπιστευθεί;

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛYΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛHΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝOΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΛYΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛHΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝOΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛYΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛHΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝOΤΗΤΑΣ Κούτρα Κλειώ 4 ο μάθημα Περιεχόμενα Οι κοινότητες έχουν προβλήματα, όπως και οι άνθρωποι. Τι είναι ένα κοινοτικό πρόβλημα; Γιατί, πότε, πώς θα πρέπει να αναλύσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων 3

Παγκύπριο Κίνημα Εδονόπουλων 3 Εισαγωγή Η δράση του Παγκύπριου Κινήματος Εδονόπουλων επικεντρώνεται σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα των παιδιών, καθώς επίσης με την προώθηση της συμμετοχής των παιδιών στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους. 2. Ξανάγραψε τις προτάσεις σε χρόνο Παρακείμενο

1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους. 2. Ξανάγραψε τις προτάσεις σε χρόνο Παρακείμενο Name: Datum: Klasse: Note: 1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους essen, geben, waschen, helfen, fahren, lesen, nehmen, fallen, schlafen, lassen,

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir.

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir. 06 Η γυναίκα µε τα κόκκινα Η Άννα συναντά µια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι ήταν φίλες το 1961. Κι εκτός αυτού η Άννα τα χάνει µε την πληροφορία ότι την κυνηγά µια γυναίκα ντυµένη στα κόκκινα. Σε κάθε γωνιά

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά

Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά Μια φορά κι έναν καιρό μια παρέα από μαθητές και μαθήτριες που αγαπούσαν την περιπέτεια και ήθελαν να γνωρίσουν τον κόσμο αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι μακρινό.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 9 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΖΩΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 9 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΖΩΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ 9 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Κριός Αυτή την εβδομάδα θα μπεις σε σκέψεις αγαπητέ Κριέ και θα αλλάξεις το σκεπτικό σου για το πως βλέπεις κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα 13.12.2016 Liebe Eltern des Kindergartens und der Vorschule, Die Weihnachtszeit ist eingeläutet.

Διαβάστε περισσότερα

- SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool

- SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool UNIVERSITY OF PATRAS Laboratory on Sociology and Education - SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool Σας παρακαλούμε να σημειώσετε, σε ποιο βαθμό σας ταιριάζει προσωπικά η καθεμιά από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 02 Η φυγή 02 Η φυγή Καθώς η Άννα απαντά στις ερωτήσεις του αστυνόµου, τους διακόπτει ένας θόρυβος από µηχανάκια και πυροβολισµοί. Η Άννα το βάζει στα πόδια και ανακαλύπτει µια διεύθυνση πάνω στο µουσικό κουτί. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γυθείου 1 Α, 152 31 Χαλάνδρι Τηλ.: 210-6741 933, 210-6740 118, Fax: 210-6724 536 e-mail: info@pedtrauma.gr www.pedtrauma.gr Γιατί Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων;

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 1 - LEKTION 1. 1 η. S.13, Übungen 1, 2. 2 η ώρα S. 18, Das bin ich! Hausaufgaben: ΑΒ Übungen 3, 4 S. 13 Übungen S S. 19, Ηörverstehen 1

FLOTT 1 - LEKTION 1. 1 η. S.13, Übungen 1, 2. 2 η ώρα S. 18, Das bin ich! Hausaufgaben: ΑΒ Übungen 3, 4 S. 13 Übungen S S. 19, Ηörverstehen 1 FLOTT 1 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την εβδοµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (32 εβδοµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειµένου. Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειµένου. Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειµένου Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

Συζητήστε με τον εξεταστή / την εξετάστρια για το παρακάτω θέμα: Πηγαίνουν τις μέρες μας οι νέοι στην όπερα;

Συζητήστε με τον εξεταστή / την εξετάστρια για το παρακάτω θέμα: Πηγαίνουν τις μέρες μας οι νέοι στην όπερα; ΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ / ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ Οι προφορικές εξετάσεις αποτελούνται από τρία αξιολογούμενα μέρη. Στα θέματα Β και Γ ο εξεταζόμενος / η εξεταζόμενη έχει 30 δευτερόλεπτα να σκέφτεται τα

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: Αύγουστος 02, 2012 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12 Fakultät Informatik Institut für Angewandte Informatik, Professur Technische Informationssysteme MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Αγαπητοί γονείς, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα της εργασίας μας στο σχολείο. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Musterbogen Deutsche Auslandsschulen Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα της εργασίας μας στο σχολείο. Για να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

HOGANDEVELOP INSIGHT. Έκθεση αποτελεσμάτων για: John Doe ID: UH Ημερομηνία: 11 Απριλίου, HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Έκθεση αποτελεσμάτων για: John Doe ID: UH Ημερομηνία: 11 Απριλίου, HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Έκθεση αποτελεσμάτων για: John Doe ID: UH565702 Ημερομηνία: 11 Απριλίου, 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ερωτηματολόγιο Κινήτρων, Αξιών και Προτιμήσεων (MVPI) περιγράφει τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 Name, Vorname:... Teil 1: Hörverstehen * Hören Sie den Text und beantworten Sie kurz (mit 1-2 Wörtern) die Fragen in der folgenden

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις-σενάρια. Β) Τους παρακινείτε και τους στηρίζετε να παράγουν ποιοτικότερο προϊόν εφαρμόζοντας τη μέθοδο της βιολογικής καλλιέργειας;

Ερωτήσεις-σενάρια. Β) Τους παρακινείτε και τους στηρίζετε να παράγουν ποιοτικότερο προϊόν εφαρμόζοντας τη μέθοδο της βιολογικής καλλιέργειας; 86 1 Την πρώτη μέρα στην εργασία σας πληροφορήστε ότι τα φασόλια Πρεσπών περνάνε μεγάλη κρίση η τιμή τους πέφτει στην αγορά κι οι παραγωγοί, που είναι πολύ δυσαρεστημένοι, ζητούν τη βοήθειά σας. Τι επιλέγετε;

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Η Λορελάϊ, είναι η Γοργόνα του Μεγαλέξανδρου στη γερμανική της έκδοση Ή μια Σειρήνα απ την Οδύσσεια που απομακρύνθηκε απ τις συντρόφισσές της και βρέθηκε στον Ρήνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ Negative feelings management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 1 ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ; Γράφει ο Ηλίας Δερμετζής «Τη ζωή μου χωρίς αριθμούς δεν μπορώ να τη φανταστώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ & ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ. ιάγραµµα 1

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ & ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ. ιάγραµµα 1 ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ & ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ιάγραµµα 1 Α.. Κοινωνικά χαρακτηριστικά οδήγησης αυτοκινήτου ΙΧ ιάγραµµα 2 Ο ΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Οδηγείτε ΙΧ αυτοκίνητο; Όχι 41% Ναι 59% ιάγραµµα 3 Ο ΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές. Είναι επίσης ολοένα και πιο δημοφιλές για τα ζευγάρια.

Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές. Είναι επίσης ολοένα και πιο δημοφιλές για τα ζευγάρια. Το ξενοδοχείο Kambos Village είναι ένα σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Αγία Μαρίνα Κρήτης, στρατηγικά τοποθετημένο μεταξύ της πόλης των Χανίων και του θέρετρου του Πλατανιά. Χτισμένο σε προνομιακή

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠ ΑΥΤΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠ ΑΥΤΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠ ΑΥΤΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Δρ Γεώργιος Ι Κούρτογλου Παθολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει πλέον ο σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 09 Στοιχεία που λείπουν

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 09 Στοιχεία που λείπουν 09 Στοιχεία που λείπουν Η Άννα φεύγει από το θέατρο, αλλά η γυναίκα µε τα κόκκινα την κυνηγά µέχρι το µαγαζί του Paul. Η Άννα τη γλιτώνει πάλι µε τη βοήθεια της Heidrun. Τώρα έχει ένα κοµµάτι του παζλ,

Διαβάστε περισσότερα

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN 16.4.2014 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 117/125 STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN Staatliche Beihilfen SA.37220 (2014/C) (ex 2013/NN) Umstrukturierungsbeihilfe für Cyprus Airways (Public) Ltd und SA.38225

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Royal Apollonia, Λεμεσός, Κύπρος

Ξενοδοχείο Royal Apollonia, Λεμεσός, Κύπρος Ξενοδοχείο Royal Apollonia, Λεμεσός, Κύπρος Το Royal Apollonia βρίσκεται στο κέντρο της Λεμεσού. Αν δεν έχεις μείνει εκεί -και έχεις πάει Λεμεσό- σίγουρα θα έχεις περάσει από μπροστά. Τότε σίγουρα σε μάγεψε

Διαβάστε περισσότερα

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε»

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» της Άννας Κουππάνου Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχουν δραστηριότητες σχετικά με το βιβλίο: «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» Οι δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανάφερέ μου σε παρακαλώ συγκεκριμένα 4 πράγματα που κάνεις για να είσαι ευτυχισμένη.

3. Ανάφερέ μου σε παρακαλώ συγκεκριμένα 4 πράγματα που κάνεις για να είσαι ευτυχισμένη. Αποκλειστική συνέντευξη με την συγγραφέα της ευτυχίας Κατερίνα Τσεμπερλίδου - Η ''Ψυχική Μπουγάδα'' το νέο της βιβλίο απόψε στο Golden Hall! 1. Τι σημαίνει καθαρίζω τις σκέψεις μου τις αναμνήσεις τα τοξικά

Διαβάστε περισσότερα

Lektion 3 LESEN. Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

Lektion 3 LESEN. Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1 LESEN Teil 5 Zertifikat B1 Το κείμενο του 5 ου μέρους της ενότητας Lesen είναι ένας κανονισμός ή κάποιες οδηγίες και συνοδεύεται από 4 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε άσκηση θα πρέπει να αποφασίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

The Keele STarT Back Screening Tool

The Keele STarT Back Screening Tool The Keele STarT Back Screening Tool Σκεπτόμενος (-η) τις 2 τελευταίες εβδομάδες σημειώστε την απάντησή σας στα ακόλουθα ερωτήματα: Διαφωνώ Συμφωνώ 0 1 1 Ο πόνος στην μέση μου απλώθηκε κάτω στο (-α) πόδι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 2 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Hallo, da sind wir wieder: S. 11, Grammatik - Wiederholung 2 η ώρα S. 9 Hörverstehen 1

FLOTT 2 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Hallo, da sind wir wieder: S. 11, Grammatik - Wiederholung 2 η ώρα S. 9 Hörverstehen 1 FLOTT 2 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την εβδοµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (32 εβδοµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά Προϊόντα Τα υλικά στοιχεία που προσφέρονται και ικανοποιούν ανάγκες

Υλικά Προϊόντα Τα υλικά στοιχεία που προσφέρονται και ικανοποιούν ανάγκες Μάρκετινγκ Οινοτουρισμού και Εμπειρίες Επισκεπτών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Οινικός Τουρισμός Αποτελεί μορφή του πολιτιστικού τουρισμού Σχετίζεται γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι εντυπώσεις μας από την επίσκεψη της SAPT Hellas

Οι εντυπώσεις μας από την επίσκεψη της SAPT Hellas Την Πέμπτη 26/3/15 η SAPT Hellas επισκέφτηκε το σχολείο μας. Η Sapt είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία μαζεύει αδέσποτα σκυλιά και τα φροντίζει. H φιλοζωική ομάδα του σχολείου μας, που οργάνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Beeinflussung von Sprachen durch englische Ausdrücke Die Anglisierung heutzutage Unterschiede des Englischen zu anderen Sprachen (zu Deutsch)

Beeinflussung von Sprachen durch englische Ausdrücke Die Anglisierung heutzutage Unterschiede des Englischen zu anderen Sprachen (zu Deutsch) Text 9, Nur noch Englisch? Thema des Textes: Beeinflussung von Sprachen durch englische Ausdrücke Die Anglisierung heutzutage Unterschiede des Englischen zu anderen Sprachen (zu Deutsch) Zusammenfassung

Διαβάστε περισσότερα

4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον

4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον 4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον Το βιβλίο αυτό ανήκει στ μαθητ της τάξης Όνομα: Επίθετο:. Όνομα πατέρα:. Όνομα μητέρας: Διεύθυνση σπιτιού:. Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές: Λιάπη Αγγελική Μωυσής Δαυίδ Φρανσές Έστερ

Εισηγητές: Λιάπη Αγγελική Μωυσής Δαυίδ Φρανσές Έστερ Εισηγητές: Λιάπη Αγγελική Μωυσής Δαυίδ Φρανσές Έστερ ΟΡΙΣΜΟΣ «Ένας μαθητής εκφοβίζεται ή θυματοποιείται όταν υποβάλλεται κατ επανάληψη και κατ εξακολούθηση σε αρνητικές ενέργειες από έναν ή περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ Η εποχή µας µπορεί να χαρακτηριστεί ως εποχή της επικοινωνίας. Η τεχνολογική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16

μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16 περιεχόμενα μάθημα πρώτο: αστρολογία & σχέσεις 6 μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16 ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: με ποιον τρόπο αγαπάμε 42 ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΉ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΉ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΉ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 1 Γνωστική Συμπεριφορική Γιατί γνωστική συμπεριφορική Το πρόβλημα : η Διάρκεια Εξετάζονται 2 παράγοντες 1. Γνωστικές διαδικασίες 2. Διάκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα