παίρνω μαζί / έχω μαζί / έχω πάνω μου / παίρνω μαζί μου ausschalten A / auf stumm schalten A

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "παίρνω μαζί / έχω μαζί / έχω πάνω μου / παίρνω μαζί μου ausschalten A / auf stumm schalten A"

Transcript

1 Test 1 SA1 Thema A ich halte es so, dass... / ich habe mir angewöhnt zu + Inf. συνηθίζω να,,, / μου έχει γίνει συνήθεια να bevorzugen A προτιμώ ich bin der Meinung / der Auffassung / ich bin überzeugt, dass... είμαι της γνώμης / της άποψης / είμαι πεπεισμένος ότι mitnehmen A / mit sich führen A / dabei haben A / einstecken A παίρνω μαζί / έχω μαζί / έχω πάνω μου / παίρνω μαζί μου ausschalten A / auf stumm schalten A απενεργοποιώ / βάζω στο αθόρυβο sich gestört / genervt fühlen, wenn... νιώθω ενοχλημένος / νευριασμένος, όταν ständig / immer erreichbar sein μπορούν να με βρίσκουν ανά πάσα στιγμή / πάντα unverzichtbar / notwendig / sinnvoll / nützlich απαραίτητος / αναγκαίος / σκόπιμος / χρήσιμος kommunizieren / telefonieren / SMS schreiben / empfangen επικοινωνώ / τηλεφωνώ / γράφω / λαμβάνω γραπτά μηνύματα e Technologie, -n / e Technik / technologisch / technisch τεχνολογία / τεχνική / τεχνολογικός / τεχνικός sich (weiter) entwickeln / neue Entwicklungen hervorbringen (συνεχίζω να) αναπτύσσομαι / δημιουργώ, παράγω νέες εξελίξεις e Innovation, -en / innovativ / r Fortschritt, -e / fortschrittlich καινοτομία / καινοτόμος / πρόοδος / προχωρημένος, εξελιγμένος e Erfindung, -en / erfinden A εφεύρεση / εφευρίσκω Dienste anbieten / miteinander verbinden / (viele) Funktionen haben προσφέρω υπηρεσίες / συνδέω μεταξύ τους / έχω (πολλές) λειτουργίες vereinfachen / benutzerfreundlich machen / kompliziert werden απλοποιώ / κάνω πιο εύχρηστο / γίνομαι σύνθετος e Daten (Pl.) / e Datenübertragung / -speicherung / -verarbeitung στοιχεία, δεδομένα / μετάδοση / αποθήκευση / επεξεργασία στοιχείων, δεδομένων s mobile Büro «κινητό γραφείο» e schnelle / rasante Entwicklung γρήγορη, ραγδαία ανάπτυξη sich (gut / kaum / gar nicht) vorstellen können / (heute noch) unvorstellbar sein (δεν) μπορώ να φανταστώ (καλά / σχεδόν καθόλου / καθόλου) / (σήμερα ακόμα ) είναι αδιανόητο s Statussymbol, -e / Kult sein / Kultstatus haben σύμβολο κοινωνικής θέσης etwas darstellen / angeben / zeigen, dass αποτελώ / δηλώνω / δείχνω ότι e Mobilität / e Flexibilität / mobil / flexibel κινητικότητα / ευελιξία / κινητός / ευέλικτος s Gerät, -e / r Apparat, -e συσκευή, όργανο / συσκευή, μηχάνημα r letzte Schrei sein / auf dem neuesten Stand sein / mit der Zeit gehen είμαι η τελευταία λέξη της μόδας / ανήκω στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας / συμβαδίζω με το πνεύμα της εποχής alltäglich sein / werden / zum Alltag gehören είμαι, γίνομαι συνηθισμένος, καθημερινός / ανήκω στην καθημερινότητα sich verändern / wandeln / eine Veränderung / Wandlung durchmachen αλλάζω, μεταβάλλομαι / υφίσταμαι αλλαγή, μεταβολή unverzichtbar sein / dazugehören / notwendig sein είμαι απαραίτητος / ανήκω, πηγαίνω μαζί s Risiko, -en / riskant κίνδυνος, ρίσκο / ριψοκίνδυνος e Gefahr, -en / gefährlich / s Gefahrenpotenzial κίνδυνος / επικίνδυνος / επικινδυνότητα Praxis Verlag Elasidon Athen

2 e Strahlung, -en / e Dosis, Dosen r Krebs / krebserregend nicht einschätzen können / unsicher sein / nicht genau wissen nicht nachgewiesen sein, dass / ob... e Sucht / süchtig / abhängig werden von D untersuchen A / e Untersuchung, -en / e Studie, -n / e Forschung raten / abraten von D / empfehlen D zu + Inf. e Situation / e Lage ähnlich / (nicht) vergleichbar / (ganz / völlig) anders / unterschiedlich Im Vergleich zu D / Verglichen mit der Situation in... Während man in... beobachten kann, dass..., ist in meiner Heimat zu bemerken, dass... ein Bestandteil des Lebens sein / nicht (mehr) wegzudenken sein r Mobilfunkanbieter, - / r Netzbetreiber, - e Werbung / s Angebot an D ακτινοβολία / δόση καρκίνος / καρκινογόνος δεν μπορώ να υπολογίσω / δεν είναι σίγουρος / δεν ξέρω ακριβώς δεν έχει αποδειχτεί ότι / εάν εξάρτηση / αποκτώ εξάρτηση από εξετάζω, ερευνώ / εξέταση, έρευνα / μελέτη, έρευνα συμβουλεύω / αποτρέπω από / συνιστώ να κατάσταση παρόμοιος / (μη) συγκρίσιμος / (εντελώς) αλλιώτικος / διαφορετικός Σε σύγκριση με / Συγκρινόμενο με την κατάσταση στο Ενώ στο μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι, στη χώρα μου παρατηρείται ότι είναι μέρος της ζωής μας / είναι (πια) αδιανόητο να το στερηθούμε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας / διαχειριστής δικτύου διαφήμιση / προσφορά σε Test 1 SA1 Thema B arbeitslos werden / die Arbeit / die Stelle / den Arbeitsplatz verlieren μένω άνεργος / χάνω τη δουλειά / τη θέση / τη θέση εργασίας große / ernsthafte / gravierende / verheerende Auswirkungen haben έχω μεγάλες / σοβαρές / δυσμενείς / ολέθριες συνέπειες s Selbstwertgefühl / s Selbstbewusstsein / s Ansehen / r Status / e soziale αίσθημα αυτοεκτίμησης / αυτοπεποίθηση / υπόληψη, κύρος / κοινωνική θέση Position sich verschlechtern χειροτερεύω e materielle / finanzielle Situation / Lage υλική / οικονομική κατάσταση, θέση s Auskommen τα προς το ζην, εισόδημα arm werden / verarmen / verelenden / in Armut geraten γίνομαι φτωχός / πτωχεύω / εξαθλιώνομαι / πέφτω σε ανέχεια e Unterstützung / e Sozialhilfe beantragen / bekommen / erhalten ζητώ / λαμβάνω (οικονομική) υποστήριξη Lebensgewohnheiten ändern (müssen) / sparen / sich einschränken (πρέπει, είμαι υποχρεωμένος) να αλλάξω τις συνήθειες της ζωής μου / κάνω οικονομία / περιορίζω τα έξοδά μου resignieren / e Resignation / mutlos werden / e Mutlosigkeit / aufgeben A / sich gehen lassen παραιτούμαι / παραίτηση / χάνω το θάρρος, το κουράγιο μου / έλλειψη θάρρους, κουράγιου / εγκαταλείπω (τον αγώνα) / αφήνω την κατάσταση να με παρασύρει r Alkoholmissbrauch / e Sucht κατάχρηση αλκοόλ / εξάρτηση, εθισμός gleich / ähnlich / vergleichbar / unterschiedlich / anders ίδιος / παρόμοιος / συγκρίσιμος / διαφορετικός / αλλιώτικος Praxis Verlag Elasidon Athen

3 Es (hier) ist zu beobachten / festzustellen, dass... anders umgehen mit D sich um Lösungen bemühen sich bemühen um A / streben nach D / anstreben A sich bewusst sein, dass... Während (es) in..., Anders als in..., gibt es in... A Verglichen mit D / Im Vergleich zu D / Im Gegensatz zu D höher / niedriger / gleich sein e Quote, -n / die Prozentzahl, -en / der prozentuale Anteil, -e an D Ost und West unterscheiden sich in D r Unterschied, -e / e Differenz, -en / e Ähnlichkeit, -en eindeutig / klar / signifikant r Zusammenhang, -e / e Beziehung, -en r Schulabschluss, -e e (Zusatz-)Qualifikation, -en / qualifiziert s Ausbildung / e Berufsausbildung / e Lehre s Abitur / e Hochschulreife / s Studium / e Ausbildung e Universität, -en / die Hochschule, -n / e Fachschule, -n / e Fachhochschule, -n r Hochschulabschluss, -e / s Diplom, -e / s Examen, - bessere / größere Chancen / Möglichkeiten haben verbessern A / erhöhen A chancenlos / ohne Chance sein / keine Chance haben auffällig / bemerkenswert / beachtenswert / evident ist, dass... Ich finde besonders interessant, dass... Mir / Es fällt auf, dass... r Anteil, -e an D / e Höhe G r hohe / niedrige / geringe Prozentsatz an D / prozentual im Verhältnis zu D (Εδώ) μπορεί κανείς να παρατηρήσει / να διαπιστώσει ότι μεταχειρίζομαι, αντιμετωπίζω διαφορετικά προσπαθώ να βρω λύσεις προσπαθώ (να πετύχω) / επιδιώκω έχω επίγνωση ότι Ενώ στο Σε αντίθεση προς το, στο υπάρχει Συγκρινόμενο με / Σε σύγκριση με / Σε αντίθεση προς είμαι υψηλότερος / χαμηλότερος / ίσος ποσοστό / ποσοστιαίο μερίδιο η Ανατολή και η Δύση διαφέρουν μεταξύ τους σε διαφορά / ομοιότητα σαφής / ξεκάθαρος / σημαντικός συσχετισμός / σχέση απολυτήριο (επιπλέον, πρόσθετο) προσόν / καταρτισμένος εκπαίδευση / επαγγελματική εκπαίδευση / μαθητεία γερμανικό απολυτήριο λυκείου / δικαίωμα πρόσβασης στα ΑΕΙ / σπουδές / μόρφωση, εκπαίδευση πανεπιστήμιο / ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα/ ανώτερη επαγγελματική σχολή / ανώτατη τεχνολογική σχολή πανεπιστημιακό πτυχίο / δίπλωμα / εξέταση έχω καλύτερες / μεγαλύτερες ευκαιρίες / δυνατότητες βελτιώνω / αυξάνω χωρίς ευκαιρίες / στερούμαι ευκαιριών / δεν έχω καμία ευκαιρία είναι εντυπωσιακό, αξιοσημείωτο / αξιοπρόσεκτο / προφανές ότι Βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι Παρατηρώ ότι, μου κάνει εντύπωση που μερίδιο, ποσοστό / ύψος, μέγεθος υψηλό / χαμηλό / μικρό ποσοστό / ποσοστιαίος σε αναλογία προς Praxis Verlag Elasidon Athen

4 Überrascht / Gewundert / Erstaunt / Verblüfft hat mich an der Statistik, dass... Unverständlich ist für mich, dass / wie... Meine Vermutungen wurden erfüllt / (teilweise) bestätigt / widerlegt Test 1 MA1 e Lebensbedingungen (Pl.) / e Lebensumstände (Pl.) e Verdienstmöglichkeit, -en / s Angebot an Arbeitsplätzen / Arbeitsstellen / Jobs schwierig / hart / kompliziert / aussichtslos e Provinz / provinziell / e (ländliche) Region, -en e Armut / r Hunger / e Unterdrückung r Reichtum / r Wohlstand / e Freiheit e Hoffnung auf A / erhoffen A e Chance, -n suchen / sich Chancen ausrechnen sein Glück suchen / machen intensiv / stark /ausgeprägt / häufig vorwiegend in den... Jahren betroffen sein von D sich wandeln / e Wandlung / sich verändern / e Veränderung, -en fliehen vor D / auf der Flucht sein verlassen A / aufgeben A entvölkern / veröden / sich leeren e Bevölkerungszahl, -en / die Einwohnerzahl, -en abnehmen / sich verringern / konstant bleiben / zunehmen / anwachsen / ansteigen kontinuierlich / stetig / fortwährend / immerzu / weiterhin e Ruhe / ruhig r Lärm / r Krach / laut e Hektik / hektisch / r Stress / stressig / gestresst beschaulich / gemütlich e Gelassenheit / gelassen Στη στατιστική με εξέπληξε / με έκανε να απορήσω / μου προξένησε έκπληξη το ότι Είναι ακατανόητο για μένα το ότι / το πως Οι υποθέσεις μου βγήκαν σωστές / επιβεβαιώθηκαν (εν μέρει) / διαψεύστηκαν συνθήκες της ζωής εισοδηματική δυνατότητα / προσφορά θέσεων εργασίας / επαγγελμάτων δύσκολος / σκληρός / σύνθετος / χωρίς προοπτικές επαρχία / επαρχιακός / (εξοχική, επαρχιακή, αγροτική) περιοχή φτώχεια / πείνα / καταπίεση πλούτος / ευημερία / ελευθερία ελπίδα για αναζητώ ευκαιρία / υπολογίζω ότι έχω ευκαιρίες αναζητώ / κάνω την τύχη μου έντονα / πολύ / εμφανώς / συχνά ιδιαίτερα τη δεκαετία του θίγομαι από αλλάζω, μεταβάλλομαι / αλλαγή, μεταβολή δραπετεύω από / είμαι σε φυγή αφήνω, εγκαταλείπω / εγκαταλείπω (τον αγώνα) εγκαταλείπομαι / ερημώνω / αδειάζω αριθμός του πληθυσμού / αριθμός των κατοίκων μειώνομαι / ελαττώνομαι / μένω σταθερός / αυξάνομαι / μεγαλώνω / ανεβαίνω συνεχώς / σταθερά / αδιάκοπα / διαρκώς / συνέχεια ησυχία / ήσυχος θόρυβος / φασαρία / θορυβώδης άγχος / αγχώδης / αγχωμένος γαλήνιος / ευχάριστος ηρεμία, αταραξία / ήρεμος, ατάραχος Praxis Verlag Elasidon Athen

5 e Störung, -en / ungestört e intakte / gesunde / unberührte / unversehrte Natur / Umwelt r Nachbar, -n / e gute / funktionierende Nachbarschaft / e sozialen Beziehungen (Pl.) e Einsamkeit / einsam e Langeweile / sich langweilen / nicht ausgelastet sein s fehlende / dürftige / geringe / mangelhafte kulturelle Leben s Freizeitangebot, -e e schwache / wenig ausgeprägte Infrastruktur / infrastrukturell r Mangel an D / es mangelt D an D ich persönlich ich bin der Meinung / Auffassung / Ansicht, dass... bevorzugen A / schätzen A / vorziehen A / favorisieren A / den Vorrang geben D vor D ablehnen A / widersprechen D befürworten A / zustimmen D einerseits andererseits / auf der einen Seite auf der anderen Seite r Vorteil, -e / r Nachteil, -e / von Vorteil / Nachteil sein ausgewogen / differenziert sehen / betrachten A / abwägen eine / keine klare / eindeutige Meinung haben zu D sich nie / schon oft darüber Gedanken machen / nachdenken über A einverstanden sein mit D / sich einverstanden erklären mit D / s Einverständnis Es handelt sich um ein komplexes / vielschichtiges Problem. sich eine / keine klare Meinung dazu gebildet haben. (k)ein Problem haben mit D (nicht) betroffen sein von D sich (nicht) angesprochen fühlen von D sich gut / kaum / gar nicht vorstellen können zu + Inf. nichts / wenig / viel davon halten zu + Inf. zum Glück / glücklicherweise leider / bedauerlicherweise ενόχληση / ανενόχλητος παρθένος / υγιής / ανέγγιχτη / ανέπαφη φύση / περιβάλλον γείτονας / καλή / αποδοτική γειτνίαση / κοινωνικές σχέσεις μοναξιά / μοναχικός βαρεμάρα / βαριέμαι / δε χρησιμοποιώ, δεν εκμεταλλεύομαι τις δυνάμεις μου μη υπάρχουσα / φτωχή / λιγοστή / ελλιπής πολιτιστική ζωή προσφορά για τον ελεύθερο χρόνο ανεπαρκείς / λίγο ανεπτυγμένες υποδομές / ο σχετικός με τις υποδομές έλλειψη / υπάρχει έλλειψη, λείπει εγώ προσωπικά είμαι της γνώμης, της άποψης ότι προτιμώ / εκτιμώ / προτιμώ / δίνω προτεραιότητα σε από αρνούμαι, απορρίπτω / δε συμφωνώ, αντίκειμαι σε υποστηρίζω, τάσσομαι υπέρ / συμφωνώ με αφενός αφετέρου / από τη μία πλευρά από την άλλη πλευρά πλεονέκτημα / μειονέκτημα / αποτελώ πλεονέκτημα / αποτελώ μειονέκτημα βλέπω / παρατηρώ / σταθμίζω εξαλείφοντας / τονίζοντας τις διαφορές (δεν) έχω σαφή, ξεκάθαρη γνώμη για (δεν) προβληματίζομαι, κάνω σκέψεις ποτέ / συχνά γι αυτό / συλλογίζομαι, σκέφτομαι είμαι / δηλώνω σύμφωνος με / συμφωνία, συναίνεση πρόκειται για ένα σύνθετο / πολυεπίπεδο πρόβλημα (δεν) έχω σχηματίσει / σαφή γνώμη γι αυτό (δεν) έχω πρόβλημα με (δε) με αφορά (δε) νιώθω ότι με αφορά (δεν) μπορώ να φανταστώ καλά / σχεδόν καθόλου / καθόλου (δεν) κρίνω καθόλου / λίγο / πολύ θετικά το να ευτυχώς δυστυχώς, ατυχώς Praxis Verlag Elasidon Athen

6 e Selbstständigkeit / selbstständig e Unabhängigkeit / unabhängig eigene Vorstellungen / Wünsche haben / realisieren / umsetzen / verwirklichen ungestört sein / sich fühlen in den eigenen vier Wänden leben (wollen) r Gleichaltrige, -n sich selbst verwirklichen / e Selbstverwirklichung s knappe / eingeschränkte Budget e finanziellen Mittel (Pl.) sehr / weniger beliebt / verbreitet / populär sein ablehnen A / e Ablehnung akzeptieren A / e Akzeptanz eine (lange) / keine Tradition haben auf Hindernisse stoßen gelten als N e Gemeinschaft / s Gemeinschaftserlebnis, -se einander helfen / unterstützen / Hilfe / Unterstützung erfahren sich verlassen können auf A Erfahrungen sammeln Spaß haben / etwas erleben Kosten verringern teilen / sparen A (nicht) miteinander auskommen sich einstellen müssen auf A s Konfliktpotenzial, -e / r Streit / e Auseinandersetzung, -en Konflikte haben / austragen / Konflikten aus dem Wege gehen (wollen) unterschiedliche Meinungen / Ansichten / Auffassungen haben (keine) Rücksicht nehmen / rücksichtslos sein ανεξαρτησία, αυτοτέλεια / ανεξάρτητος, αυτοτελής ανεξαρτησία / ανεξάρτητος έχω / πραγματοποιώ / υλοποιώ, εφαρμόζω / κάνω πράξη τις δικές μου επιθυμίες είμαι / νιώθω, αισθάνομαι ανενόχλητος, αδιατάρακτος (θέλω να) ζω στο δικό μου σπιτικό συνομήλικος ολοκληρώνομαι / ολοκλήρωση, αυτοεκπλήρωση χαμηλός, περιορισμένος προϋπολογισμός οικονομικά μέσα είμαι πολύ / λιγότερο αγαπητός/ διαδεδομένος / δημοφιλής αρνούμαι, απορρίπτω / άρνηση, απόρριψη αποδέχομαι / αποδοχή (δεν) έχω (μεγάλη) παράδοση συναντώ εμπόδια θεωρούμαι κοινότητα / κοινή εμπειρία αλληλοβοηθιέμαι / αλληλοϋποστηρίζομαι / βιώνω τη βοήθεια, την υποστήριξη μπορώ να βασιστώ σε μαζεύω εμπειρίες περνάω καλά / βιώνω κάτι μειώνω τα έξοδα μοιράζομαι / εξοικονομώ (δεν) τα βρίσκει, δε συνεννοείται ο ένας; με τον άλλον πρέπει να ετοιμαστώ ψυχολογικά για πιθανότητα συγκρούσεων / τσακωμός, καυγάς / αντιπαράθεση έχω / ανέχομαι συγκρούσεις / (θέλω να) αποφεύγω τις συγκρούσεις έχω διαφορετικές γνώμες / απόψεις / αντιλήψεις (δε) σέβομαι / είμαι ασυνείδητος Praxis Verlag Elasidon Athen

7 Test 1 MA2 Thema A Ich bin der Meinung / Ansicht / Auffassung, dass... Είμαι της γνώμης / της άποψης ότι Meiner Meinung / Ansicht / Auffassung nach... Κατά τη γνώμη / την άποψή μου überzeugt sein von D / e Überzeugung είμαι πεπεισμένος για / πεποίθηση sicher sein, dass... είμαι βέβαιος ότι gut finden A / sich gut vorstellen können, dass... βρίσκω καλό / μπορώ να φανταστώ χωρίς άλλο ότι zustimmen D / e Zustimmung συμφωνώ με / συγκατάθεση, συμφωνία befürworten A / e Befürwortung υποστηρίζω / υποστήριξη e gute / tolle / fantastische / wunderbare / wundervolle Idee, -n καλή / τέλεια / φανταστική / υπέροχη / θαυμάσια ιδέα vorschlagen A / r Vorschlag, -e προτείνω / πρόταση anregen zu + Inf. / e Anregung, -en προτρέπω, παρακινώ σε / προτροπή, παρότρυνση (nicht) einverstanden sein mit D (δε) συμφωνώ με ablehnen A / e Ablehnung αρνούμαι, απορρίπτω / άρνηση, απόρριψη widersprechen D / r Widerspruch διαφωνώ με / διαφωνία, αντίθεση einwenden / r Einwand, -e αντιτείνω, έχω αντίρρηση / αντίρρηση, ένσταση zu bedenken geben, dass... ζητώ να ληφθεί υπόψη ότι befürchten, dass... φοβάμαι ότι beachten A / Beachtung schenken D προσέχω / δίνω προσοχή σε sich klar sein / sich im Klaren sein, dass... γνωρίζω ακριβώς ότι sich einigen auf A / über A / e Einigung / zu einer Einigung kommen συμφωνώ, καταλήγω σε συμφωνία για / σχετικά με / συμφωνία / φθάνω σε συμφωνία entscheiden / e Entscheidung, -en / eine Entscheidung treffen αποφασίζω / απόφαση / παίρνω μια απόφαση r Kompromiss, -e / kompromissbereit sein συμβιβασμός / είμαι πρόθυμος για συμβιβασμό alte / verbrauchte / leere / unbrauchbare Batterien παλιές / μεταχειρισμένες / άδειες / άχρηστες μπαταρίες gefährliche Stoffe / Substanzen / Materialien επικίνδυνες ύλες / ουσίες / υλικά Rohstoffe zurückgewinnen / recyceln / s Recycling επανακτώ πρώτες ύλες / ανακυκλώνω / ανακύκλωση e Vorbildrolle (spielen) / ein Vorbild sein (παίζω) ρόλο προτύπου / αποτελώ πρότυπο aufladbare Batterien (Pl.) επαναφορτιζόμενες μπαταρίες r Sammelbehälter / r Spezialbehälter κάδος απορριμμάτων κάθε είδους / ειδικός κάδος απορριμμάτων e Gefahr, -en / Gefahren gehen aus von D κίνδυνος / προέρχονται, προκύπτουν κίνδυνοι από e (Nicht-)Beachtung (αδιαφορία, μη τήρηση) τήρηση (ent)leeren A / abholen αδειάζω / παίρνω, μαζεύω Praxis Verlag Elasidon Athen

8 r Platzmangel / es mangelt / fehlt an D säubern / reinigen / aufräumen A e Hilfsmittel (Pl.) / Materialien (Pl.) e Beteiligung / sich beteiligen an D aufmerksam machen / Aufmerksamkeit erregen r Spaziergänger, - / r Passant, -en / r Jogger, - / r Wanderer, - / r Radfahrer, - e Presse / e Lokalzeitung, -en / s lokale Radio berichten über A abholen A / e Abholung e Wetterbedingungen (Pl.) e geeignete Kleidung / e Gummistiefel (Pl.) e Verletzung, -en / sich verletzen an D / durch A / e Verletzungsgefahr stören A kennen lernen A / erleben e Tierart, -en / e Pflanzenart, -en einheimisch / selten r Lebensraum, -e / s Biotop, -e / e (natürliche) Umgebung beobachten A bekannt sein e aufwändige / langfristige / mühevolle Vorbereitung sich anmelden müssen einen Führer benötigen / brauchen / engagieren langweilig / sich langweilen / e Langeweile e Anfahrt / r Anfahrtsweg spannend / unterhaltsam / lehrreich / fesselnd Abläufe (Pl.) / Prozesse (Pl.) kennen lernen sich vertraut machen mit D e Kenntnisse (Pl.) / s Wissen über A r Wertstoff-/ Rohstoff-Kreislauf, -e unverständlich / langweilig / kompliziert / umständlich s Fremdwort, -er / r Fachbegriff, -e / r Fachausdruck, -e unaufmerksam / unkonzentriert sein έλλειψη χώρου / υπάρχει έλλειψη, λείπουν καθαρίζω / τακτοποιώ βοηθητικά μέσα / υλικά συμμετοχή / συμμετέχω σε εφιστώ την προσοχή / κινώ την προσοχή πεζός / περαστικός / αυτός που κάνει τζόκινγκ / πεζοπόρος / ποδηλάτης τύπος / τοπική εφημερίδα / τοπικό ραδιόφωνο εκθέτω, μιλώ, γράφω για παίρνω, μαζεύω / αποκομιδή καιρικές συνθήκες κατάλληλη ενδυμασία / γαλότσες τραύμα, τραυματισμός / τραυματίζομαι σε / λόγω / κίνδυνος τραυματισμού ενοχλώ γνωρίζω / βιώνω είδος ζώου / είδος φυτού ντόπιος, εγχώριος / σπάνιος ζωτικός χώρος / βιότοπος / (φυσικό) περιβάλλον παρατηρώ είμαι γνωστός δαπανηρή / μακροπρόθεσμη / κοπιαστική προετοιμασία πρέπει να δηλωθώ χρειάζομαι / αγκαζάρω, κλείνω έναν οδηγό βαρετός / βαριέμαι / βαρεμάρα μετάβαση, πηγαιμός / διαδρομή (με το αυτοκίνητο) προς τον προορισμό μου συναρπαστικός / διασκεδαστικός / διδακτικός / μαγευτικός, σαγηνευτικός μαθαίνω τις εξελίξεις, τις διαδικασίες εξοικειώνομαι με γνώσεις / γνώση για κύκλωμα ανακυκλώσιμων υλικών πρώτων υλών ακατάστατος / βαρετός / σύνθετος / κουραστικός, περίπλοκος ξένη λέξη / ειδικός όρος / (τεχνικός) όρος είμαι απρόσεκτος / μη συγκεντρωμένος Praxis Verlag Elasidon Athen

9 r Projektor, -en / s Abspielgerät, -e / r Beamer, - besorgen A / ausleihen A (vom Aussterben) bedroht sein e Gefahr, -en / e Gefährdung / gefährdet sein / sich Gefahren aussetzen e Rote Liste sensibilisieren A für A e Anschaulichkeit / anschaulich eine Beziehung aufbauen zu D anonym / e Anonymität keinen direkten Kontakt / Zugang haben zu D kein Interesse haben an D / nicht interessiert sein an D e Formalitäten (Pl.) sich nicht vorstellen können A zu wenig wissen über A experimentieren / s Experiment, -e selbstständig handeln / vorgehen / e Selbstständigkeit fächerübergreifend / fächerverbindend analysieren A / untersuchen A vor Ort e Genehmigung / e Erlaubnis benötigen / anfordern müssen kompliziert / komplex gefährlich / e Gefahr, -en e Chemikalie, -n / e Apparatur, -en nicht exakt (genug) Test 1 MA2 Thema B sich für Geschichte interessieren / geschichtsinteressiert e Völkerkunde / e Ethnologie s Abenteuer / abenteuerlich r Indianer, - / r Indio, -s sich bilden / r Bildungseffekt e fehlenden / mangelnden / ungenügenden Spanischkenntnisse (Pl.) μηχανή προβολής / συσκευή αναμετάδοσης ήχου εικόνας / προβολέας δεδομένων προμηθεύομαι, αγοράζω / δανείζομαι απειλούμαι (από εξαφάνιση) κίνδυνος / διακινδύνευση / κινδυνεύω, διατρέχω κίνδυνο / εκτίθεμαι σε κινδύνους λίστα των ζώων που τελούν υπό εξαφάνιση ευαισθητοποιώ για παραστατικότητα / παραστατικός, ζωντανός δημιουργώ σχέση με ανώνυμος / ανωνυμία δεν έχω άμεση επαφή / πρόσβαση σε, σχέση με δεν έχω ενδιαφέρον για / δεν ενδιαφέρομαι για διατυπώσεις, τυπικές διαδικασίες δεν μπορώ να φανταστώ γνωρίζω ελάχιστα για πειραματίζομαι / πείραμα πράττω, ενεργώ ανεξάρτητα, αυτόνομα / ανεξαρτησία, αυτοτέλεια διαθεματικός / συνδυάζοντας αρκετούς τομείς αναλύω / ερευνώ επί τόπου χρειάζομαι / πρέπει να ζητήσω άδεια σύνθετος / πολύπλοκος επικίνδυνος / κίνδυνος χημική ουσία / μηχάνημα όχι (αρκετά) ακριβής ενδιαφέρομαι για την ιστορία / με ενδιαφέρον για την ιστορία λαογραφία / εθνολογία περιπέτεια / περιπετειώδης ινδιάνος μορφώνομαι / μορφωτική επίδραση μη υπάρχουσες / ελλιπείς / ανεπαρκείς γνώσεις ισπανικής γλώσσας Praxis Verlag Elasidon Athen

10 s Gebirge / gebirgig οροσειρά / ορεινός r Zustand der Straßen / Verkehrswege κατάσταση των δρόμων / των δρόμων κυκλοφορίας e lange / anstrengende Flugreise μακρύ / κουραστικό αεροπορικό ταξίδι r Jetlag τζετ-λάγκ (κόπωση ύστερα από ένα υπερατλαντικό ταξίδι) e uralte / reiche / vielfältige Kultur πανάρχαιος / πλούσιος / πολυδιάστατος πολιτισμός e Zivilisation πολιτισμός e (zukünftige / kommende / aufstrebende) Weltmacht / Supermacht (μελλοντική / μέλλουσα / ανερχόμενη) παγκόσμια δύναμη / υπερδύναμη e Große Chinesische Mauer Μέγα τείχος, σινικό τείχος sich vertraut machen mit D εξοικειώνομαι με unübersichtlich / verwirrend μη συνοπτικός, αχανής / ασαφής, περίπλοκος sich (nicht) zurechtfinden / nicht klarkommen mit D (δεν) τα βγάζω πέρα, προσανατολίζομαι / δεν τα καταφέρνω, τα πάω καλά με s Essen nicht vertragen δεν αντέχω το φαγητό e Umweltverschmutzung / r Smog μόλυνση του περιβάλλοντος / αιθαλομίχλη, σμογκ / s Chaos / chaotisch χάος / χαώδης entspannen / e Entspannung χαλαρώνω / χαλάρωση sich erholen / e Erholung ξεκουράζομαι / ξεκούραση genießen / r Genuss απολαμβάνω / απόλαυση paradiesisch / traumhaft / wundervoll παραδεισένιος / ονειρεμένος / θαυμάσιος herumkommen ταξιδεύω, γυρνάω τον κόσμο baden / schwimmen / tauchen / segeln / surfen / angeln / fischen / Wasserski fahren κάνω μπάνιο / κολυμπώ / κάνω καταδύσεις / κάνω ιστιοπλοΐα / σερφάρω / ψαρεύω με καλάμι / ψαρεύω / κάνω θαλάσσιο σκι e Gesellschaft / e Begleitung / s Publikum παρέα / συνοδεία / κοινό seekrank werden παθαίνω ναυτία nicht / schlecht / kaum schwimmen können δεν ξέρω καλό / σχεδόν καθόλου κολύμπι wasserscheu sein φοβάμαι το νερό Angst haben vor D / sich fürchten vor D φοβάμαι hetzen / e Hetze / sich beeilen / e Eile βιάζομαι / μεγάλη βιασύνη / βιάζομαι / βιασύνη e Vielfalt / e Reichhaltigkeit ποικιλία / πλούτος, πλήθος και ποικιλία r Schmelztiegel / multikulturell χωνευτήρι, συνονθύλευμα λαών / πολυπολιτισμικός zusammenkommen / sich treffen / sich begegnen μαζεύομαι, συγκεντρώνομαι / συναντιέμαι s Kulturangebot, -e / kulturell πολιτιστική προσφορά / πολιτιστικός r Broadway / e Show, -s λεωφόρος Broadway Praxis Verlag Elasidon Athen

11 shoppen / bummeln s Zentrum, Zentren etwas erleben eng / beengt / e Enge e Kriminalität / kriminell kein Vertrauen haben zu D / vertrauen D e Drogen (Pl.) / r Drogenabhängige, -n / e Sucht / süchtig teuer / überteuert / hohe Preise (Pl.) e Landschaft, -en / landschaftlich e Savanne, -n / e (Halb-)Wüste, -n exotisch / e Exotik reizvoll / r Reiz, -e fotografieren / Aufnahmen machen / filmen e wilden Tiere (Pl.) s natürliche Umfeld / e natürliche Umgebung s Klima / klimatisch e Hitze / e Temperatur, -en / e Luftfeuchtigkeit / e Trockenheit drückend / sengend Durst haben / durstig e Krankheit / erkranken / e Seuche e Spezialausrüstung benötigen e Sprachkenntnisse erweitern / verbessern / perfektionieren Sprachpraxis bekommen authentisch e Aussprache / e Intonation verbessern den Wortschatz erweitern mit Muttersprachlern in Kontakt kommen r Wunsch / s Bedürfnis nach Erholung kühl / regnerisch / verregnet / neblig anstrengend / eintönig / belastend e Länge / e Dauer nicht überzeugt sein von D ψωνίζω / βολτάρω, χαζολογάω κέντρο βιώνω κάτι στενός / στριμωγμένος / στενότητα εγκληματικότητα / εγκληματικός δεν έχω εμπιστοσύνη σε / εμπιστεύομαι ναρκωτικά / ναρκομανής / εξάρτηση, εθισμός / εθισμένος ακριβός / υπερβολικά ακριβός / υψηλές τιμές (φυσικό) τοπίο / φυσικός σαβάνα / (ημι)έρημος εξωτικός / εξωτισμός μαγευτικός, γοητευτικός / θέλγητρο, ομορφιά φωτογραφίζω / παίρνω φωτογραφίες / τραβώ ταινία άγρια ζώα φυσικός περίγυρος / φυσικό περιβάλλον κλίμα / κλιματικός καύσωνας / θερμοκρασία / υγρασία του αέρα / ξηρασία πιεστικός, στενάχωρος / ζεματιστός, καυτός διψάω / διψασμένος ασθένεια / αρρωσταίνω / επιδημία χρειάζομαι ειδικό εξοπλισμό διευρύνω / βελτιώνω / τελειοποιώ τις γνώσεις μου στην ξένη γλώσσα κάνω εξάσκηση στην ξένη γλώσσα αυθεντικός βελτιώνω την προφορά / τον τονισμό διευρύνω το λεξιλόγιο έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους, που μιλούν τη γλώσσα ως μητρική τους γλώσσα επιθυμία / ανάγκη για ξεκούραση δροσερός / βροχερός / με πολλές βροχές / ομιχλώδης κουραστικός / μονότονος / φορτικός μήκος, μέγεθος / διάρκεια δεν έχω πεισθεί, δεν είμαι πεπεισμένος για Praxis Verlag Elasidon Athen

12 Test 2 SA1 Thema A bedeutend / von Bedeutung / (weit) verbreitet s Land, -er / r Staat, -en / e Region, -en r Kontinent, -e / e (nördliche / südliche) Hemisphäre / e Nord- / Süd-Halbkugel r Sprachraum / s Sprachgebiet, -e e Einflusssphäre, -n r Bevölkerungsanstieg / e demografische Entwicklung e Umgangssprache, -n / e Verkehrssprache, -n / e Lingua franca / e Sprachenvielfalt an Einfluss / Bedeutung gewinnen / verlieren / einflussreich sich ausbreiten / beeinflussen A / r Einfluss, -e Chinesisch / Hindi / Urdu / Indonesisch / Arabisch / Parsi / Portugiesisch sich verständigen / kommunizieren / e Verständigung / e Kommunikation fremde Kulturen / Völker kennen lernen / sich austauschen können global / globalisiert / e Globalisierung qualifiziert / e (Zusatz- / Schlüssel-)Qualifikation, -en e Chancen verbessern / erhöhen Fremdsprachen eröffnen / bieten Möglichkeiten zu + Inf. Fremdsprachenkenntnisse sind erforderlich / nützlich / notwendig / wichtig / unentbehrlich / unverzichtbar / Voraussetzung für A Karriere machen / vorankommen s Ausland / ausländische Partner / Mitarbeiter (Pl.) im Ausland leben / arbeiten / studieren / ins Ausland reisen korrespondieren / e Korrespondenz e Situation / e Lage ähnlich / (nicht) vergleichbar / (ganz / völlig) anders / unterschiedlich Im Vergleich zu... / Verglichen mit der Situation in... Während man in... beobachten kann, dass..., ist in meiner Heimat zu bemerken, dass einen hohen / niedrigen / geringen Stellenwert haben σπουδαίος, σημαντικός / (πολύ, ευρέως) διαδεδομένος χώρα / κράτος / περιοχή ήπειρος / (βόρειο / νότιο) ημισφαίριο χώρος / περιοχή, όπου ομιλείται μια γλώσσα σφαίρα επιρροής αύξηση του πληθυσμού / δημογραφική ανάπτυξη καθομιλουμένη / γλώσσα επικοινωνίας, συναλλαγών / κοινή διάλεκτος / γλωσσική ποικιλία κερδίζω / χάνω σε επιρροή / σε σημασία / με επιρροή, σημαντικός εξαπλώνομαι, διαδίδομαι / επηρεάζω / επιρροή Κινέζικα / Ινδικά / Πακιστανικά / Ινδονησιακά / Αραβικά / Περσικά / Πορτογαλικά συνεννοούμαι / επικοινωνώ / συνεννόηση / επικοινωνία γνωρίζω ξένους πολιτισμούς / λαούς / μπορώ να ανταλλάσσω απόψεις παγκόσμιος / παγκοσμιοποιημένος / παγκοσμιοποίηση καταρτισμένος / (επιπλέον, πρόσθετο / βασικό) προσόν βελτιώνω / αυξάνω τις ευκαιρίες οι ξένες γλώσσες δημιουργούν / παρέχουν τις δυνατότητες να οι γνώσεις ξένων γλωσσών απαιτούνται / είναι χρήσιμες / αναγκαίες / σημαντικές / απαραίτητες / προϋπόθεση για κάνω καριέρα / προχωρώ εξωτερικό / αλλοδαποί εταίροι / συνεργάτες ζω / εργάζομαι / σπουδάζω / ταξιδεύω στο εξωτερικό αλληλογραφώ / αλληλογραφία κατάσταση παρόμοιος / (μη) συγκρίσιμος / (εντελώς) αλλιώτικος / διαφορετικός Σε σύγκριση με / Συγκρινόμενος με την κατάσταση στο Ενώ στο μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι, στη χώρα μου παρατηρείται ότι έχω υψηλή / χαμηλή / μικρή σημασία, σπουδαιότητα Praxis Verlag Elasidon Athen

13 großen / geringen Wert legen auf A sich bemühen um A / viel Energie verwenden auf A / sich große Mühe geben bei D r Fremdsprachenunterricht / e Schulbildung / r Nachhilfeunterricht mehrsprachig / vielsprachig / polyglott sein interessiert sein an D / großes Interesse haben an D sich begeistern für A / begeistert sein Spaß haben an D begabt / talentiert für Sprachen sein r Vorteil / von Vorteil / vorteilhaft sein / unumgänglich sein gezwungen sein zu + Inf. e Notwendigkeit / von einer Notwendigkeit überzeugt sein fremdsprachige Bücher / Zeitschriften / Publikationen / Filme / Informationssendungen verstehen Test 2 SA1 Thema B r Durchschnitt / im Durchschnitt / durchschnittlich s Alter / alt werden / altern / ein Alter erreichen e Bevölkerung, -en / r Einwohner, - / e Einwohnerzahl, -en e Lebenserwartung statistisch gesehen / laut der Statistik e hohe / niedrige Geburtenrate, -n / e Sterberate ansteigen / zunehmen / abnehmen / zurückgehen r Anstieg / e Zunahme / e Abnahme / r Rückgang r Geburtenüberschuss r Grund, -e / e Ursache / verursachen A e Säuglings- / Kindersterblichkeit e Krankheit, -en / e Epidemie, -n / e Seuche, -n e Armut / s Elend / r Hunger / e Unterernährung / e Lebensmittelknappheit mangelnde medizinische Versorgung / e Hygiene e Lebensbedingungen (Pl.) / Lebensumstände (Pl.) katastrophal / furchtbar / schrecklich / dramatisch δίνω, αποδίδω μεγάλη / μικρή αξία σε προσπαθώ (να πετύχω κάτι) / αφιερώνω πολλή ενέργεια για / καταβάλλω μεγάλη προσπάθεια, κοπιάζω πολύ για μάθημα ξένων γλωσσών / σχολική μόρφωση / βοηθητικό, ιδιαίτερο μάθημα είμαι πολύγλωσσος, μιλώ πολλές γλώσσες ενδιαφέρομαι για / έχω μεγάλο ενδιαφέρον για ενθουσιάζομαι με είμαι ενθουσιασμένος μ αρέσει, διασκεδάζω είμαι προικισμένος / έχω ταλέντο στις ξένες γλώσσες πλεονέκτημα / αποτελώ πλεονέκτημα / είμαι συμφέρων / είμαι αναπόφευκτος είμαι αναγκασμένος, υποχρεωμένος να αναγκαιότητα / είμαι πεπεισμένος για μια αναγκαιότητα κατανοώ ξενόγλωσσα βιβλία / περιοδικά / δημοσιεύματα / ταινίες / ενημερωτικές εκπομπές μέσος όρος / κατά μέσο όρο / κατά μέσο όρο, μέσος ηλικία, γερατειά / γερνάω / φτάνω σε μια ηλικία πληθυσμός / κάτοικος / αριθμός των κατοίκων προσδοκώμενος χρόνος ζωής στατιστική / σύμφωνα με τη στατιστική υψηλό / χαμηλό ποσοστό γεννήσεων / θνησιμότητα αυξάνομαι, ανεβαίνω / μειώνομαι / υποχωρώ άνοδος / αύξηση / μείωση / πτώση, υποχώρηση υπογεννητικότητα λόγος / αιτία / προκαλώ βρεφική θνησιμότητα / παιδική θνησιμότητα ασθένεια / επιδημία φτώχεια / αθλιότητα, μιζέρια / πείνα / υποσιτισμός / έλλειψη, ανεπάρκεια τροφίμων ανεπαρκής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη / υγιεινή συνθήκες ζωής, διαβίωσης καταστροφικός / φρικτός / φοβερός / δραματικός Praxis Verlag Elasidon Athen

14 r Krieg / r bewaffnete Konflikt / e Unruhen (Pl.) e Gefahr / e Gefährdung / gefährlich / gefährdet dezimieren e Überalterung r Rentner, - / e Senioren (Pl.) e Veränderung der Gesellschafts- / Altersstruktur r demografische Wandel / r Geburtenrückgang e Rente / e Pension / s Sozialversicherungssystem / e Krankenversicherung e Pflege / e Versorgung mit D r Mangel an Arbeitskräften e Herausforderung, -en / e Belastung, -en reagieren auf A / sich auseinander setzen mit D / sich abfinden mit D nach Lösungen suchen / Lösungen finden Probleme verursachen / hervorrufen / lösen weiterhin / in Zukunft / zukünftig / in absehbarer Zeit / demnächst Es ist wahrscheinlich / möglich / vorhersehbar / anzunehmen, dass... erwarten / annehmen/ vermuten / befürchten e Prognose / prognostizieren A r Experte, -n / r Wissenschaftler sich entwickeln / e Entwicklung, -en e Geburtenkontrolle / e Ein-Kind-Ehe / -Familie Einfluss nehmen auf A / beeinflussen A staatliche Maßnahmen (Pl.) e Situation / e Lage ähnlich / (nicht) vergleichbar / (ganz / völlig) anders / unterschiedlich Im Vergleich zu D / Verglichen mit der Situation in... Während man in... beobachten kann, dass..., ist in meiner Heimat zu bemerken, dass... sich verändern / e Veränderung s Jahrzehnt, -e / s Jahrhundert, -e kinderreich / kinderlos πόλεμος / ένοπλη διένεξη / αναταραχές κίνδυνος / διακινδύνευση / επικίνδυνος / σε κίνδυνο, απειλούμενος αποδεκατίζω υπεργήρανση συνταξιούχος / ηλικιωμένοι αλλαγή, μεταβολή της κοινωνικής / ηλικιακής δομής δημογραφική αλλαγή, μεταβολή / υπογεννητικότητα σύνταξη / σύστημα κοινωνικής ασφάλισης / ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης φροντίδα / εφοδιασμός με έλλειψη εργατικού δυναμικού πρόκληση / επιβάρυνση αντιδρώ σε / ασχολούμαι διεξοδικά με / το παίρνω απόφαση, συμβιβάζομαι με αναζητώ / βρίσκω λύσεις δημιουργώ / προκαλώ / λύνω προβλήματα και στη συνέχεια / στο μέλλον / μελλοντικά / στο εγγύς μέλλον / προσεχώς Είναι πιθανό / δυνατό / προβλεπόμενο ότι / Θα πρέπει να υποθέσει κανείς ότι περιμένω / προσδοκώ / υποθέτω / φοβάμαι πρόγνωση / προβλέπω ειδικός / επιστήμονας εξελίσσομαι, αναπτύσσομαι / εξέλιξη, ανάπτυξη έλεγχος των γεννήσεων / γάμος / οικογένεια με ένα παιδί ασκώ επιρροή σε / επηρεάζω κρατικά μέτρα κατάσταση παρόμοιος / (μη) συγκρίσιμος / (εντελώς) αλλιώτικος / διαφορετικός Σε σύγκριση με / Συγκρινόμενος με την κατάσταση στο Ενώ στο μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι, στη χώρα μου παρατηρείται ότι αλλάζω, μεταβάλλομαι / αλλαγή, μεταβολή δεκαετία / αιώνας πολύτεκνος / άτεκνος Praxis Verlag Elasidon Athen

15 e Familienstruktur, -en δομή της οικογένειας Test 2 MA1 s Verbotsschild, -er / s Verkehrsschild, -er απαγορευτική πινακίδα s Hindernis, -se / einschränken A / sperren A für A εμπόδιο / περιορίζω / αποκλείω, μπλοκάρω για r Fußgänger, - / der Gehweg, -e / r Fußverkehr / zu Fuß / r Passant, -en πεζός / πεζοδρόμιο / κίνηση πεζών / με τα πόδια / περαστικός e Platte, -n / e Grünfläche, -n / r Rasen / e Rabatte, -n mit πλάκα / πρασιά, ζώνη πρασίνου / γρασίδι / παρτέρι με λουλούδια και φυτά Blumen und Pflanzen e Geschwindigkeitsbegrenzung / e Schrittgeschwindigkeit / Tempo 30 fahren περιορισμός της ταχύτητας / πολύ χαμηλή ταχύτητα / οδηγώ με 30 χιλιόμετρα την ώρα Vorrang haben / bevorzugt sein gegenüber D έχω προτεραιότητα / είμαι σε ευνοϊκότερη θέση από e Innenstadt, -e / s Zentrum κέντρο της πόλης / κέντρο s Kraftfahrzeug, -e / r Bus, -se / s Motorrad, -er / s Moped, -s / s Taxis, -s φορτηγό / λεωφορείο / μοτοσικλέτα / μηχανάκι / ταξί r Lieferverkehr / e (spezielle) Genehmigung κυκλοφορία οχημάτων τροφοδοσίας / (ειδική) άδεια e Stadtplanung / e Stadtentwicklung πολεοδομικός σχεδιασμός / ανάπτυξη της πόλης eine große / immense / riesige / überragende / herausragende έχω μεγάλη / τεράστια / εξέχουσα / ξεχωριστή σημασία Bedeutung haben unverzichtbar sein / verzichten auf A είμαι απαραίτητος / παραιτούμαι από, ζω χωρίς r Spitzenreiter sein / e Nummer 1 sein είμαι πρωτοπόρος, πρώτος, επικεφαλής / είμαι το νούμερο ένα s Transportmittel, - / s Verkehrsmittel, - μέσο μεταφοράς / συγκοινωνιακό μέσο r öffentliche Personennahverkehr / e öffentlichen Verkehrsmittel (Pl.) δημόσια τοπική συγκοινωνία / δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς Probleme haben mit D / problematisch sein έχω προβλήματα με / είμαι προβληματικός r Stau / verstopfte Straßen μποτιλιάρισμα / μποτιλιαρισμένοι, φρακαρισμένοι δρόμοι r eigene Wagen το δικό μου αυτοκίνητο nutzen A / unterwegs sein mit D χρησιμοποιώ / βρίσκομαι καθ οδόν, ταξιδεύω με bummeln / flanieren / schlendern können μπορώ να σουλατσάρω / να περιφέρομαι / να σεργιανίζω e Belästigung / (nicht) belästigt werden ενόχληση, επιβάρυνση / (δε) νιώθω ενοχλημένος sich entspannen / sich erholen χαλαρώνω / ξεκουράζομαι e Luftverschmutzung / e Abgase (Pl.) / r Lärm μόλυνση του περιβάλλοντος / καυσαέρια / θόρυβος verkehrsberuhigt / e Verkehrsberuhigung με μειωμένη κίνηση (λόγω μέτρων αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας / αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας s Geschäft, -e / e Boutique, -n / r Shop, -s / s Kaufhaus, -er κατάστημα / μπουτίκ / μαγαζί / πολυκατάστημα einkaufen / shoppen / r Konsum / e Konsummöglichkeiten (Pl.) ψωνίζω / κατανάλωση / δυνατότητες επιλογών Praxis Verlag Elasidon Athen

16 attraktiv / reizvoll / anziehend Verkehrsprobleme verschärfen fehlende / eingeschränkte / ausreichende Parkmöglichkeiten / r Parkplatz, - e nicht erreichen können A benachteiligen A / r Nachteil, -e r Anwohner, - frei sein für A r Taschendieb, -e / bestehlen A s Reiseziel, -e r Tourist, -en / r Urlauber, - / r Reisende, -n / r Besucher, - e Sehenswürdigkeit, -en e Küste, -n / r Badeort, -e r Wintersportort, -e / s Skigebiet, -e e Pauschalreise, -n / e Gruppenreise, -n s Reisebüro, -s / e Agentur, -en / r Reiseveranstalter, - populär / beliebt sein / in Mode sein / kommen / in sein / gefragt sein e Hotelkette, -n / e Bettenburg, -en Mallorca / e Kanarischen Inseln (Pl.) / e französische Riviera / e Costa Brava / e Ägäis-Inseln / Kreta attraktiv / reizvoll / traumhaft sich etablieren als N / gelten als N bekannt sein für A / geschätzt werden wegen G darstellen / verkörpern A sich entwickeln / populär werden r Boom / einen Aufschwung erleben / eine Blütezeit haben e (Hoch-, Urlaubs-)Saison r Verdienst / e Verdienstmöglichkeiten (Pl.) / s Einkommen / e Einnahmen (Pl.) Geld verdienen / einnehmen ελκυστικός / γοητευτικός, όμορφος / ελκυστικός οξύνω τα κυκλοφοριακά προβλήματα μη υπάρχουσες / περιορισμένες / επαρκείς δυνατότητες για παρκάρισμα / θέση για παρκάρισμα δεν μπορώ να πετύχω, να καταφέρω αδικώ, φέρνω σε μειονεκτική θέση / μειονέκτημα γείτονας, περίοικος είμαι ελεύθερος, έχω την άνεση για κλέφτης, πορτοφολάς / κλέβω ταξιδιωτικός προορισμός τουρίστας / παραθεριστής / ταξιδιώτης / επισκέπτης αξιοθέατο ακτή, παραλία / λουτρόπολη χιονοδρομικό κέντρο πακέτο διακοπών / ταξίδι με γκρουπ, ομαδικό ταξίδι ταξιδιωτικό γραφείο / πρακτορείο / γραφείο ταξιδίων είμαι δημοφιλής / αγαπητός / είμαι / γίνομαι της μόδας / είμαι «in» / έχω μεγάλη ζήτηση αλυσίδα ξενοδοχείων / μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα Μαγιόρκα / Κανάριοι Νήσοι / Γαλλική Ριβιέρα / Κόστα Μπράβα / νησιά του Αιγαίου / Κρήτη ελκυστικός / γοητευτικός, όμορφος / ονειρεμένος καθιερώνομαι ως / θεωρούμαι είμαι γνωστός για / με εκτιμούν, αρέσω λόγω αποτελώ / ενσαρκώνω, εκφράζω αναπτύσσομαι, εξελίσσομαι / γίνομαι δημοφιλής εκρηκτική ανάπτυξη / ανακάμπτω / ζω περίοδο ακμής, άνθισης σεζόν, περίοδος (τουριστικής αιχμής, τουριστική) αμοιβή, εισόδημα / δυνατότητες για αμοιβή / εισόδημα / εισπράξεις κερδίζω χρήματα / εισπράττω Praxis Verlag Elasidon Athen

17 r Arbeitsplatz, -e e Wirtschaft / wirtschaftlich / e Infrastruktur sich entwickeln / prosperieren r Einheimische, -n (viele) Vorteile haben durch den Tourismus bekannt sein / werden negative Auswirkungen haben zerstören A / beeinträchtigen A / in Mitleidenschaft ziehen A verdrängen A / sich anpassen an A (nicht) respektieren A e eigene Identität / Kultur verlieren e Kriminalität / s Verbrechen, - ansteigen / zunehmen e Verschmutzung / verschmutzen / r Müll / r Abfall e Schattenseite, -n Test 2 MA2 Thema A e Portion, -en / große / gewaltige / riesige Portionen s Steak, -s / s T-Bone-Steak, -s / r Burger, - rustikal / sättigend e Bedienung / r Kellner, - / e Kellnerin, -nen / r Service freundlich / aufmerksam / zuvorkommend e gute / fantastische / lebendige Atmosphäre untypisch / nicht typisch /(nicht) repräsentativ für Deutschland fett / cholesterinreich / ungesund laut / e Lautstärke r Lärm / r Krach / r Lärm- /Geräuschpegel sich nicht gut unterhalten können / keine ungestörte Unterhaltung führen können Aufgeschlossenheit gegenüber der chinesischen Kultur demonstrieren / zeigen r Respekt / e Hochachtung / s Interesse für die Kultur des Gastes θέση εργασίας οικονομία / οικονομικός / υποδομή εξελίσσομαι, αναπτύσσομαι / ευδοκιμώ ντόπιος έχω (πολλά) πλεονεκτήματα από τον τουρισμό είμαι / γίνομαι γνωστός έχω αρνητικές επιπτώσεις καταστρέφω / επηρεάζω αρνητικά / συμπαρασύρω εκτοπίζω / προσαρμόζομαι σε (δε) σέβομαι χάνω την ταυτότητα / την κουλτούρα μου εγκληματικότητα / έγκλημα ανεβαίνω, αυξάνομαι / αυξάνομαι ρύπανση / ρυπαίνω / σκουπίδια, απορρίμματα σκοτεινή πλευρά μερίδα / μεγάλες / γιγάντιες / τεράστιες μερίδες στέικ, μπριζόλα / μπριζόλα Τ-bone /χάμπουργκερ απλός, χωριάτικος / χορταστικός σερβιτόρος / εξυπηρέτηση / σερβιτόρος / σερβιτόρα / εξυπηρέτηση, σέρβις φιλικός / προσεκτικός / ευγενικός, εξυπηρετικός καλή / φανταστική / ζωντανή ατμόσφαιρα μη χαρακτηριστικός / (μη) αντιπροσωπευτικός για τη Γερμανία λιπαρός / πλούσιος σε χοληστερίνη / ανθυγιεινός θορυβώδης / ένταση ήχου θόρυβος / φασαρία / ηχητική στάθμη / στάθμη θορύβου δεν μπορώ να συζητήσω άνετα / δεν μπορώ να κάνω μια ανενόχλητη, ήσυχη συζήτηση επιδεικνύω / δείχνω ανοιχτό πνεύμα, έλλειψη προκαταλήψεων προς την κινέζικη κουλτούρα σεβασμός / μεγάλη εκτίμηση / ενδιαφέρον για την κουλτούρα του προσκεκλημένου, Praxis Verlag Elasidon Athen

18 vertraut / heimisch für den Gast originalgetreue Zutaten (Pl.) / e Zubereitung Bedienung in der Muttersprache des Gastes höfliche / zurückhaltende Kellner keine Erfahrung mit dem Restaurant / keine Kenntnis des Restaurants einfallslos / wenig originell / keine originelle Idee kein Neuigkeitswert / keine neue Erfahrung nicht einschätzen können A sich blamieren beim Essen mit Stäbchen e Unkenntnis der chinesischen Speiserituale nobel / vornehm / exklusiv / exquisit r Michelin-Guide / s Zwei- / Drei-Sterne-Restaurant r Gourmet, -s / r Feinschmecker, - e Haute-Cuisine / die exzellente Küche r Küchenchef, -s / r Chefkoch, -e e Speisekarte, -n gelten als / den Ruf haben... zu sein nicht gewohnt sein an A die kleinen / winzigen / fast unsichtbaren Portionen nicht (richtig) satt werden e seltsame Gestaltung der Speisen eingeschüchtert / gehemmt / unsicher sein zu teuer / e hohe / gigantische / übertriebene Rechnung sehr gut kennen A / sich auskennen / vertraut sein mit D / Stammgast sein e regionalen Spezialitäten (Pl.) typisch / charakteristisch / repräsentativ sein für Ihre Heimat e Speisen gut erklären / beschreiben können Anekdoten / Geschichten / Hintergründe erzählen können e Live-Musik / e Gruppe / e Band spielen / auftreten / singen / vortragen / eine Show präsentieren φιλοξενούμενου οικείος στον προσκεκλημένο αυθεντικά υλικά / προετοιμασία (του φαγητού) εξυπηρέτηση στη μητρική γλώσσα του προσκεκλημένου ευγενικοί / συγκρατημένοι σερβιτόροι δεν έχω ιδίαν πείραν απ αυτό το εστιατόριο / δε γνωρίζω καθόλου αυτό το εστιατόριο χωρίς έμπνευση, φαντασία / ελάχιστα πρωτότυπος / καμιά πρωτότυπη ιδέα χωρίς την αξία του καινούργιου, του διαφορετικού / δεν είναι νέα εμπειρία δεν μπορώ να εκτιμήσω γίνομαι ρεζίλι τρώγοντας με ξυλάκια άγνοια του τελετουργικού του κινέζικου φαγητού κυριλέ, πολυτελής / αριστοκρατικός / μοναδικός / εκλεκτός οδηγός εστιατορίων του Michelin / εστιατόριο δύο / τριών αστέρων γκουρμές / καλοφαγάς υψηλή κουζίνα / εξαιρετική κουζίνα σεφ / αρχιμάγειρας κατάλογος φαγητών θεωρούμαι / έχω τη φήμη ότι είμαι δεν είμαι συνηθισμένος σε οι μικρές. μικροσκοπικές / σχεδόν αόρατες μερίδες δε χορταίνω (καλά) παράξενη, περίεργη σύνθεση των πιάτων είμαι φοβισμένος / συγκρατημένος / νιώθω ανασφάλεια πάρα πολύ ακριβός / υψηλός / τεράστιος / υπερβολικά υψηλός λογαριασμός γνωρίζω πολύ καλά / γνωρίζω (τα κατατόπια) / είμαι εξοικειωμένος με / είμαι συχνός πελάτης, τακτικός θαμώνας τοπικές σπεσιαλιτέ είναι χαρακτηριστικό / αντιπροσωπευτικό για τη χώρα σας μπορώ να εξηγήσω / να περιγράψω καλά τα πιάτα, τα φαγητά μπορώ να διηγηθώ ανέκδοτα / ιστορίες / τα παρασκήνια ζωντανή μουσική / συγκρότημα / μπάντα παίζω / εμφανίζομαι / τραγουδώ / παρουσιάζω / κάνω ένα σόου Praxis Verlag Elasidon Athen

19 nicht sehr fein / etwas derb viele Bekannte / sich nicht in Ruhe unterhalten können sehr laut / e Musik macht Gespräche unmöglich / verhindert Gespräche s Essen ist Geschmackssache abschrecken A / verunsichern A große Auswahl / viele Speisemöglichkeiten / verschiedene Alternativen haben geläufig / bekannt / vertraut sein keinen Anfahrtsweg haben / nicht fahren müssen e Bequemlichkeit / bequem e Diskretion / diskret / ungestört sein auf internationale Gäste eingerichtet sein langweilig / wenig originell keine Spezialisierung / standardisiertes Essen keine Abwechslung bieten nichts von der Stadt sehen ungemütlich / steif e riesige / gewaltige Pizza, -s / e Pasta e frischen / sorgfältig ausgesuchten Zutaten (Pl.) e gute / exzellente Weinkarte / s reichhaltige Weinangebot gute Erfahrungen damit gemacht haben die witzige / schnelle / flinke Bedienung ein Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens der Stadt sein sehr / brechend / gestopft voll sein einen Tisch bestellen müssen e kitschige Einrichtung sehr weit entfernt sein / e Entfernung e Vorlieben des Gastes nicht kennen Test 2 MA2 Thema B wohlschmeckend / lecker / frisch genießen / r Genuss όχι πολύ φίνος, εκλεκτός / κάπως χοντροκομμένος πολλοί γνωστοί / δεν μπορώ να συζητήσω ήσυχα πολύ θορυβώδης / η μουσική δεν επιτρέπει τις συζητήσεις / εμποδίζει τις συνομιλίες το φαί είναι θέμα γούστου φοβίζω / δημιουργώ ανασφάλειες έχω μεγάλη ποικιλία / πολλές δυνατότητες επιλογής ανάμεσα σε διάφορα πιάτα / διάφορες εναλλακτικές είμαι κοινός, διαδεδομένος / γνωστός / οικείος δεν έχω διαδρομή για να φτάσω εκεί / δε χρειάζεται να οδηγήσω άνεση / άνετος διακριτικότητα / διακριτικός / είμαι ανενόχλητος περιμένω, είμαι προετοιμασμένος για διεθνή πελατεία βαρετός / ελάχιστα πρωτότυπος χωρίς εξειδίκευση / στάνταρ, συγκεκριμένο φαγητό δεν προσφέρω εναλλαγή, ποικιλία δε βλέπω τίποτα από την πόλη άβολος / τυπικός, άκαμπτος τεράστια πίτσα / πίτσα γίγας / ζυμαρικά φρέσκα / προσεκτικά επιλεγμένα υλικά καλός / εξαιρετικός κατάλογος κρασιών / πλούσια προσφορά κρασιών είχα καλές εμπειρίες μ αυτό χαριτωμένος, αστείος / γρήγορος / σβέλτος σερβιτόρος είμαι κεντρικό σημείο αναφοράς της κοινωνικής ζωής της πόλης είμαι πολύ / ασφυκτικά γεμάτος / δεν πέφτει καρφίτσα πρέπει να κλείσω τραπέζι κιτς, κακόγουστη διαρρύθμιση βρίσκομαι πολύ μακριά / απόσταση δε γνωρίζω τις προτιμήσεις του πελάτη εύγευστος / νόστιμος / φρέσκος απολαμβάνω / απόλαυση Praxis Verlag Elasidon Athen

20 beliebt sein / sich großer Beliebtheit erfreuen mögen A / gern trinken A / schätzen A für gute Stimmung sorgen ausreichend sein e Menge zapfen / r Zapfhahn große Gläser / Biergläser benötigen häufig auf Toilette / austreten müssen nicht gut vertragen A Kopfschmerzen bekommen den Durst gut löschen frisch / erfrischend sein keine Kalorien enthalten / kalorienarm e Kohlensäure / r Sprudel gut vertragen / bekömmlich sein billig / preiswert warm werden s Gewicht schwer Wasser wird sich finden lassen / eine Quelle ist vorhanden langweilig sehr populär sein frischer Geschmack immer mitnehmen A / dabei haben A / einpacken A gut tragen / transportieren können A in die Rucksäcke / Taschen stecken können zuckerhaltig / zu süß / klebrig mehr Durst machen / verursachen zu große Flaschen schnell alle werden / schnell zur Neige gehen Plastikbecher brauchen Müll verursachen είμαι αγαπητός, δημοφιλής / χαίρω μεγάλης εκτίμησης μ αρέσει / μ αρέσει να πίνω / εκτιμώ δημιουργώ καλή διάθεση, φέρνω κέφι επαρκώ ποσότητα βγάζω μπύρα από το βαρέλι / κάνουλα χρειάζομαι μεγάλα / ποτήρια μπύρας πρέπει να πηγαίνω συχνά στην τουαλέτα δεν αντέχω, δε σηκώνω με πιάνει πονοκέφαλος ξεδιψά καλά είμαι φρέσκος, δροσερός / δροσιστικός δεν περιέχω θερμίδες / φτωχός σε θερμίδες ανθρακικό το αντέχω, το σηκώνω / είμαι εύπεπτος φτηνός / οικονομικός ζεσταίνομαι βάρος βαρύς νερό θα μπορέσεις να βρεις / υπάρχει μια πηγή βαρετός είμαι πολύ δημοφιλής φρέσκια, δροσερή γεύση παίρνω πάντα μαζί / έχω μαζί μου / πακετάρω, βάζω στη βαλίτσα μπορώ να κουβαλήσω / να μεταφέρω εύκολα μπορώ να βάλω στο σακίδιο / στις τσάντες ζαχαρώδης / πάρα πολύ γλυκός / κολλώδης φέρνω / προκαλώ μεγαλύτερη δίψα πάρα πολύ μεγάλα μπουκάλια σώνονται / τελειώνουν γρήγορα χρειάζομαι πλαστικά κύπελλα / κάνω σκουπίδια Praxis Verlag Elasidon Athen

21 ablehnen A belebend / anregend gut passen zu D immer zu einer bestimmten Tageszeit trinken ein Bestandteil sein (z.b. des Frühstücks) nicht verzichten können auf A / nicht vermissen wollen A gemütlich / e Gemütlichkeit s Koffein / koffeinhaltig Tassen / Löffel brauchen zu warm / heiß für warme Getränke schnell / rasch kalt werden / nicht warm halten können passt nur zu Kuchen / Torte / Brötchen / Croissants e Vitamine (Pl.) / vitaminhaltig gesund / gut für die Gesundheit / Fitness sein fit bleiben / aktiv bleiben durch A gute Erfahrungen gemacht haben mit D stabiler / robuster / gut zu transportierender Behälter gut mixen können mit Wodka nicht kühlen können r Kühlschrank, -e / e Kühlbox, -en / e Kühltasche, -n / e Thermotasche, -n bei Erwärmung eklig schmecken die Vitamine verlieren / einbüßen schnell leer werden e gute Marke, -n Tradition sein bei einem Picknick dazugehören zu D locker / fröhlich / ausgelassen / gesellig werden durch A anstoßen können mit D einen Trinkspruch, -e / einen Toast sagen / ausbringen können auf A ein Weinland sein bei Zimmertemperatur trinken können (Rotwein) Weingläser / einen Korkenzieher benötigen απορρίπτω, αρνούμαι αναζωογονητικός / τονωτικός πάω, ταιριάζω καλά με πίνω πάντα σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας αποτελώ μέρος (π.χ. του πρωινού) δεν μπορώ χωρίς / δε θέλω να μου λείψει ευχάριστος, άνετος / ευχαρίστηση, άνεση καφεΐνη / περιέχει καφεΐνη χρειάζομαι φλιτζάνια / κουτάλια πάρα πολύ ζεστός / καυτός καιρός για ζεστά ροφήματα κρυώνω γρήγορα, εύκολα / δεν μπορώ να διατηρήσω ζεστό πάει, ταιριάζει μόνο με γλυκό / τούρτα / ψωμάκι / κρουασάν βιταμίνες / βιταμινούχος είμαι υγιεινός / καλός για την υγεία / την ευεξία διατηρούμαι σε φόρμα / δραστήριος με είχα καλές εμπειρίες με δοχείο στέρεο, ανθεκτικό / γερό / εύκολο στη μεταφορά συνδυάζεται ωραία με βότκα δεν μπορώ να το δροσίσω ψυγείο / φορητό ψυγειάκι / ισοθερμική τσάντα / τσάντα-θερμός όταν ζεσταθεί έχει αηδιαστική γεύση χάνω τις βιταμίνες μου αδειάζω, τελειώνω γρήγορα καλή μάρκα αποτελώ παράδοση σε πικνίκ ανήκω σ αυτό, πηγαίνω μαζί χαλαρώνω / ευθυμώ / κάνω κέφι /γίνομαι κοινωνικός με μπορώ να τσουγκρίσω το ποτήρι μου με μπορώ να κάνω πρόποση (εις υγείαν ή προς τιμήν) είναι χώρα που παράγει καλό κρασί μπορώ να πιώ σε θερμοκρασία δωματίου / κόκκινο κρασί χρειάζομαι ποτήρια κρασιού / τιρμπουσόν Praxis Verlag Elasidon Athen

Praxis Verlag 2011 1 Elasidon 30 11854 Athen 210 36 26 876 info@praxis.gr

Praxis Verlag 2011 1 Elasidon 30 11854 Athen 210 36 26 876 info@praxis.gr Test 1 SA meist(ens) / oft / in der Regel benutzen A manchmal mit D fahren, manchmal (aber auch) mit D Wenn ich viel / wenig / gar keine Zeit habe, fahre ich mit D e S-Bahn / e U-Bahn / s Moped, -s / s

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch als Fremdsprache

Deutsch als Fremdsprache Deutsch als Fremdsprache A1 των Stefanie Dengler Paul Rusch Helen Schmitz Tanja Sieber Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο Μετάφραση: Σπύρος Κουκίδης A1: Materialien Deutsch als Fremdsprache Teilbände Kurs- und

Διαβάστε περισσότερα

Deutsch als Fremdsprache

Deutsch als Fremdsprache Deutsch als Fremdsprache A1 των Stefanie Dengler Paul Rusch Helen Schmitz Tanja Sieber Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο A1: Materialien Deutsch als Fremdsprache Teilbände Kurs- und Arbeitsbuch A1.1 mit DVD und

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων

Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Σχέδιο ιαφηµίσεως & Προβολής των Μεθάνων Marketingplan für die Halbinsel Methana in Griechenland ιαφηµιστικά υλικά, Σχέδια, Παραδείγµατα, Ιδέες και ιαγράµµατα Werbematerialien & Konzeption, Beispiele,

Διαβάστε περισσότερα

Magnet B1. Deutsch für junge Lerner Griechisches Glossar in chronologischer Reihenfolge. Klett Hellas Athen

Magnet B1. Deutsch für junge Lerner Griechisches Glossar in chronologischer Reihenfolge. Klett Hellas Athen Magnet B1 Deutsch für junge Lerner Griechisches Glossar in chronologischer Reihenfolge Klett Hellas Athen 1 Inhalt Lektion 21 Lektion 22 Lektion 23 Lektion 24 Lektion 25 Lektion 26 Lektion 27 Lektion 28

Διαβάστε περισσότερα

Glossar Deutsch Griechisch

Glossar Deutsch Griechisch Deutsch im Alltag Susan Kaufmann, Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Paul Rusch, Theo Scherling, Ralf Sonntag Glossar Deutsch Griechisch Kapitel 25 36 Übersetzt von Spiros Koukidis Seite 1 Kapitel 25 Alt

Διαβάστε περισσότερα

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Komm, Teil 2 lies mir vor! Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Griechisch Ελληνικά Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kindern ab drei Jahren Ενας οδηγός ανάγνωσης για γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας από 3 ετών Prominente

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Μάθημα Γερμανικά GLOSSAR

Ειδικό Μάθημα Γερμανικά GLOSSAR Ειδικό Μάθημα Γερμανικά GLOSSAR Seite 8 Test 1 Die perfekte Partnerschaft das Patentrezept, -e = η σίγουρη συνταγή vermeiden A (vermied, hat vermieden) = αποφεύγω Gleich und Gleich gesellt sich gern. =

Διαβάστε περισσότερα

Glossar Deutsch Griechisch

Glossar Deutsch Griechisch Berliner Platz 1 Deutsch im Alltag Glossar Deutsch Griechisch Kapitel 1 12 Kapitel 1 vorstellen (sich), er stellt (sich) vor, hat (sich) παρουσιάζομαι, συστήνομαι vorgestellt begrüßen, er begrüßt, begrüßt

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Glossar zu den Lektionen 11 bis 20

Griechisches Glossar zu den Lektionen 11 bis 20 Griechisches Glossar zu den Lektionen 11 bis 20 LEKTION 11 Gute Musik hier! Nomen das Instrument, -e das Saxofon, -e die Gitarre, -n die Trompete, -n das Schlagzeug, -e die Geige, -n das Cello, Cellos

Διαβάστε περισσότερα

Aussichten A2 Griechisches Glossar zu den Lektionen 11 bis 20

Aussichten A2 Griechisches Glossar zu den Lektionen 11 bis 20 Aussichten A2 Griechisches Glossar zu den Lektionen 11 bis 20 LEKTION 11 Gute Musik hier! Nomen das Instrument, -e das Saxofon, -e die Gitarre, -n die Trompete, -n das Schlagzeug, -e die Geige, -n das

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2003/2004. Πολύτιµοι Καθοδηγητές: Οι γονείς. Θεµέλιο της επιτυχίας: Το σχολικό απολυτήριο

ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2003/2004. Πολύτιµοι Καθοδηγητές: Οι γονείς. Θεµέλιο της επιτυχίας: Το σχολικό απολυτήριο ΜΕΛΛΟN ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ Zukunft durch Ausbildung Tipps zur Berufswahl für griechische Eltern 2003/2004 Πολύτιµοι Καθοδηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία KAUSA Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία Zugewanderte Eltern unterstützen ihre Kinder beim Einstieg ins Berufsleben Γονείς που μετανάστευσαν στηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Theo Scherling. Anne Köker

Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Theo Scherling. Anne Köker Γερµανικά για Ενήλικες Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Theo Scherling σε συνεργασία µε την Anne Köker Γλωσσάριο Γερµανικά-Ελληνικά Μετάφραση: Dr. Anthi Wiedenmayer Συντοµογραφίες Abk. Συντοµογραφία Μεταφωνία

Διαβάστε περισσότερα

των Michael Koenig Ute Koithan Theo Scherling σε συνεργασία με τον Hermann Funk Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο A1 του Σπύρος Κουκίδης

των Michael Koenig Ute Koithan Theo Scherling σε συνεργασία με τον Hermann Funk Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο A1 του Σπύρος Κουκίδης των Michael Koenig Ute Koithan Theo Scherling σε συνεργασία με τον Hermann Funk Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο A1 του Σπύρος Κουκίδης Deutsch für Jugendliche A1: Materialien Kursbuch A1 mit 2 Audio-CDs 47100

Διαβάστε περισσότερα

Aussichten A1. Glossar Lektionen 1 bis 10. LEKTION 1 Alles neu! Nomen. το αυτοκίνητο. ο καθηγητής γυμναστικής. το ξενοδοχείο.

Aussichten A1. Glossar Lektionen 1 bis 10. LEKTION 1 Alles neu! Nomen. το αυτοκίνητο. ο καθηγητής γυμναστικής. το ξενοδοχείο. Glossar Lektionen 1 bis 10 LEKTION 1 Alles neu! Nomen das Haus die Wohnung der Balkon die Tür das Fenster die Klingel das Auto das Handy die Lampe der Mann die Frau das Kind die Nachbarin der Sohn der

Διαβάστε περισσότερα

DaF kompakt B1 Lektion 19

DaF kompakt B1 Lektion 19 DaF kompakt B1 Lektion 19 Lektion 19 Kb.S. 156 der Trainee, -s ο ασκούμενος auf nach Liechtenstein πάμε στο Liechtenstein die Ansicht, -en η άποψη sprechen über +A (er spricht sprach hat μιλάω για gesprochen)

Διαβάστε περισσότερα

Wortliste Kursbuch A1

Wortliste Kursbuch A1 Stichwort Seite Kapitel 1: Hallo, ich heiße...! Antwort, die, -en 8 απάντηση du 8 εσύ einmal 8 μια φορά Noch einmal! ακόμη μια φορά! gut 8 καλός Guten Tag! 8 Καλημέρα! hallo 8 γεια heißen 8 ονομάζομαι

Διαβάστε περισσότερα

2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ιαθεµατικά σχέδια εργασίας

2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ιαθεµατικά σχέδια εργασίας ΑΠΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το µάθηµα της Γερµανικής Γλώσσας υπηρετεί το σκοπό της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών, όπως αυτός διατυπώνεται στο ΕΠΠΣ Ξένων Γλωσσών, µε τη διεύρυνση του φάσµατος της πολυπολιτισµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Es geht auch ohne Strom. Γίνεται και χωρίς ρεύμα. Ημέρα της Δημιουργίας. Η Α Λυκείου και η Τράπεζα Θεμάτων. Wurzeln - Teil 2 Seite 12

Es geht auch ohne Strom. Γίνεται και χωρίς ρεύμα. Ημέρα της Δημιουργίας. Η Α Λυκείου και η Τράπεζα Θεμάτων. Wurzeln - Teil 2 Seite 12 4. Jahr - Ausgabe 31 SEPTEMBER 2014 Ημερήσιες διατροφικές ανάγκες του οργανισμού. Σελίδα 06 Γιορτή Κρασιού στο Καστράκι Καλαμπάκας Σελίδα 03 Zwölf Maßnahmen zur Absicherung gegen Angriffe aus dem Internet

Διαβάστε περισσότερα

των Birgitta Fröhlich Michael Koenig Ute Koithan Petra Pfeifhofer Theo Scherling σε συνεργασία με τον Maruska Mariotta

των Birgitta Fröhlich Michael Koenig Ute Koithan Petra Pfeifhofer Theo Scherling σε συνεργασία με τον Maruska Mariotta των Birgitta Fröhlich Michael Koenig Ute Koithan Petra Pfeifhofer Theo Scherling σε συνεργασία με τον Maruska Mariotta Γερμανοελληνικό Γλωσσάριο A2 του Σπύρος Κουκίδης Deutsch für Jugendliche A2: Materialien

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ. Außerhalb der Kirche Heil? Seite 12. Die Handgranate ist entriegelt Das Demographische und die Arbeitslosigkeit bedrohen die Renten Seite 11

ΔΩΡΕΑΝ. Außerhalb der Kirche Heil? Seite 12. Die Handgranate ist entriegelt Das Demographische und die Arbeitslosigkeit bedrohen die Renten Seite 11 4. Jahr - Ausgabe 29 MAI - JUNI 2014 Außerhalb der Kirche Heil? Seite 12 Εκτός της Εκκλησίας δεν έχει σωτηρία; Σελίδα 12 Die Handgranate ist entriegelt Das Demographische und die Arbeitslosigkeit bedrohen

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Glossar zu den Lektionen 21 bis 30

Griechisches Glossar zu den Lektionen 21 bis 30 Griechisches Glossar zu den Lektionen 21 bis 30 21 Plötzlich alles anders Nomen der Wendepunkt, -e die Veränderung, -en die Heirat, -en die Scheidung, -en der Gewinn, -e der Verlust, -e der Tod, -e der

Διαβάστε περισσότερα

Glossar Deutsch Griechisch

Glossar Deutsch Griechisch Deutsch im Alltag Glossar Deutsch Griechisch Kapitel 13 24 Kapitel 13 Das steht dir gut! der Anzug, -e die Bluse, -n der Gürtel, - das Hemd, -en die Hose, -n die Jeans, - die Jogginghose, -n das Kleid,

Διαβάστε περισσότερα

Aussichten B1 Griechisches Glossar zu den Lektionen 21 bis 30

Aussichten B1 Griechisches Glossar zu den Lektionen 21 bis 30 Aussichten B1 Griechisches Glossar zu den Lektionen 21 bis 30 21 Plötzlich alles anders Nomen der Wendepunkt, -e die Veränderung, -en die Heirat, -en die Scheidung, -en der Gewinn, -e der Verlust, -e der

Διαβάστε περισσότερα

DaF kompakt A2 - Griechisches Glossar der Lektionen 9-18

DaF kompakt A2 - Griechisches Glossar der Lektionen 9-18 DaF kompakt A2 - Griechisches Glossar der Lektionen 9-18 DaF kompakt A2 - Lektion 9 Lektion 9 Kb.S. 76 das Fest, -e η γιορτή fallen (er fällt fiel ist gefallen) Fröhliche Weihnachten! fröhlich Wir wünschen

Διαβάστε περισσότερα

2 Μ α ρ ί α Α θ α ν α ζ ί ο υ. Η Μαρία Αθανασίου

2 Μ α ρ ί α Α θ α ν α ζ ί ο υ. Η Μαρία Αθανασίου 2 Μ α ρ ί α Α θ α ν α ζ ί ο υ Η Μαρία Αθανασίου Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λαμία. Eίναι απόφοιτος του τμήματος Υιλολογίας του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στην κλασική φιλολογία. Σα τελευταία οκτώ χρόνια δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1. Ευχαριστίες... 9. Εισαγωγή... 10. Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13

Περιεχόμενα... 1. Ευχαριστίες... 9. Εισαγωγή... 10. Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Πίνακας Εικόνων... 4 Πίνακας Γραφημάτων & Πινάκων Αποτελεσμάτων... 6 Ευχαριστίες... 9 Εισαγωγή... 10 Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:ΒΑΚΑΡΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΚΑΒΑΛΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά θετική χρονιά για τον τουρισμό

Εξαιρετικά θετική χρονιά για τον τουρισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ELLINIKI GNOMI η εφημερίδα που διαβάζεται! Wir wollen beim Aufbau von Sparkassen in Griechenland helfen - aber natürlich nur, wenn Griechenland das auch will! ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΤΟΣ 15ο ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα