TA ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TA ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ"

Transcript

1 TA ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Χρυσούλα Καραντζή Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών Abstract The traditional study of dialectology was once focused on regional dialects but has evolved to include social and geographical placement. The necessity for dialectologists to improve sampling procedures is the result of shifting study from rural areas to urban areas. In the past, rural populations have tended to be homogeneous and stable but today s urban groups tend to be heterogeneous and mobile. The aim of this paper is to show where traditional work in dialectology has proven inadequate. It also outlines the specific areas where sociolinguistics can make a substantial contribution. 1. Τι είναι Γλωσσογεωγραφία; Η γλωσσογεωγραφία ξεκίνησε στο τέλος του 19 ου αι. με τους γλωσσικούς άτλαντες της Γαλλίας από τον Jules Gilliéron (Atlas Linguistique de la France ) και της Γερμανίας από τον Georg Wenker (Sprachatlas des Deutschen Reichs ). Οι τεχνικές τελειοποιήθηκαν στην Αμερική με τον γλωσσικό άτλαντα των Η.Π.Α. και τα έργα που ακολούθησαν (Kurath et al , Kurath 1949, Kretzschmar et al. 1994, Carver 1989). Πρόσφατα το ενδιαφέρον των γλωσσολόγων έχει στραφεί στις κοινωνιολέκτους, τους αστικούς πληθυσμούς, συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων ή επαγγελμάτων και τρόπου ζωής. Tο πέρασμα από τη γλωσσογεωγραφία στην κοινωνιογλωσσολογία διατυπώθηκε ως εξής: from the dialectology of isolation to the dialectology of interaction (=από τη διαλεκτολογία της απομόνωσης στη διαλεκτολογία της αλληλεπίδρασης). Ειδικά στις Η.Π.Α. πολλές έρευνες έχουν γίνει στο χώρο των Black English (τη διάλεκτο των Αφροαμερικανών) και την Μ. Βρετανία για την κοινωνική διαστρωμάτωση της διαλεκτικής ποικιλίας από τους W. Labov (1966, 1997), L. Milroy (1987, 1993), P. Trudgill (1984, 1991, 1999), W. Wolfram (1974, 2006) και άλλους ερευνητές. Γλωσσογεωγραφία είναι η συστηματική έρευνα της γλώσσας μιας χώρας, που με τη βοήθεια ειδικών ερωτηματολογίων, με κατάλληλα επιλεγμένες φράσεις και λέξεις, εξακριβώνει την ιδιωματική χρήση σε όσο γίνεται περισσότερα αντιπροσωπευτικά μέρη της (Coseriu 1982). Τα ισόγλωσσα (ισόγλωσσοι, ισόγλωσσες γραμμές) συγκεντρώνουν και σημαδεύουν σε ένα γεωγραφικό χάρτη, τη γεωγραφική περιοχή και την έκταση του 874

2 γλωσσικού φαινομένου. Η σύγκριση των ισογλώσσων για τα διάφορα γλωσσικά φαινόμενα, που συγκεντρώνονται στο ίδιο γλωσσογεωγραφικό χάρτη δίνει μια εικόνα της κατανομής των διαλεκτικών φαινομένων μέσα στον ίδιο τόπο. Από τη γλωσσογεωγραφία μαθαίνουμε ότι κάθε γλωσσική περιοχή τέμνεται από τις ισόγλωσσες προς διαφορετικές κατευθύνσεις που δεν συμπίπτουν. Συχνά όμως πολλές συμπυκνώνονται σε ισογλωσσικές δέσμες και οι γεωγραφικές ζώνες που περικλείουν δείχνουν τα σύνορα ενός ιδιώματος. Οι λόγοι που ορίζουν τοπογραφικά τη διαμόρφωση των ιδιωμάτων είναι πολλαπλοί (Τριανταφυλλίδης 1938): γεωγραφικοί, σχετικοί με τη διαμόρφωση του εδάφους, που διευκολύνει ή όχι την επικοινωνία (βουνά, θάλασσα, κλπ.), διοικητικοί ή πολιτικοί που αναγκάζουν τους κατοίκους να έρχονται σε επαφή με τα ίδια κέντρα, ή εποικιστικοί (προσφυγικές εγκαταστάσεις, μετακινήσεις, διασπορά, επαφές με ντόπιο πληθυσμό και αλληλοεπίδραση ιδιωμάτων). Η γεωγραφική μέθοδος αποτελεί μια από τις μεγάλες κατακτήσεις της γλωσσικής επιστήμης του 20 ου αιώνα. Αρχικά συλλαμβάνεται ως μια προκαταρκτική δραστηριότητα για τη συλλογή και καταγραφή του υλικού, τελειοποιώντας τις μεθόδους άμεσης έρευνας (στην αρχή καταγραφή με μολύβι, αργότερα μαγνητοφώνηση, από το 1960 και μετά και κατά το δυνατό πληρέστερη μεταγραφή) της πολύμορφης πραγματικότητας της ομιλίας και προσφέροντας τους γλωσσικούς άτλαντες, ισχυρά όργανα και συγχρόνως πηγές για τους γλωσσολόγους. Στις επόμενες φάσεις της πέτυχε, μέσω της ερμηνείας των χαρτών αυτών, να καταρρίψει δόγματα, να επαληθεύσει υποθέσεις και να φέρει στο φως νέα δεδομένα, διευκρινίζοντας και τροποποιώντας μια σειρά από προβλήματα, τα οποία κατανοούνται σήμερα πολύ καλύτερα χάρη στη γλωσσογεωγραφία. Πιο συγκεκριμένα, η γλωσσογεωγραφία συνέβαλε στο να δείξει πως η γλωσσική μεταβολή ξεκινά από το άτομο που μιλά και η εξάπλωσή της εξαρτάται από κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες. Ακόμα ότι σε μία γλώσσα δεν υπάρχουν ταυτόχρονες μεταβολές, που οφείλονται σε άγνωστες φυσιολογικές ή βιολογικές αιτίες. Οι φωνητικές μεταβολές διαδίδονται μαζί με τις λέξεις και κάθε φαινόμενο έχει τη δική του περιοχή διάδοσης, ανάλογα με την αρχαιότητά του και ανάλογα με την αποδοχή που είχε στο συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον. Τα γλωσσικά φαινόμενα (φωνητικά, γραμματικά, λεξιλογικά) περνούν από τη μία γλώσσα στην άλλη. Οι λέξεις είναι πολιτιστικά προϊόντα που συνοδεύουν κατά την εξάπλωσή τους τις έννοιες και τα αντικείμενα του πολιτισμού. Κάθε λέξη, κάθε γλωσσικός τύπος έχει τη δική του ιστορία και με αυτόν τον τρόπο έχει συμβάλει στην τροποποίηση της ίδιας της σύλληψης της γλώσσας, που δεν είναι παρά η ιστορία ενός πλούσιου και συνεχούς παιχνιδιού, ανάμεσα στο νεωτερισμό και τον συντηρητισμό, ανάμεσα στη συγκεκριμένη ομιλία ενός ατόμου που πραγματώνει μια 875

3 ιστορική παράδοση και τη γλώσσα μιας ιστορικής κοινότητας, που τροφοδοτείται συνέχεια από ατομικές γλωσσικές πράξεις. Η ίδια η ατομικότητα μιας γλώσσας μέσα σε ένα σύνολο συγγενών ιδιωμάτων καθορίζεται ανάλογα με τις διάφορες ροπές της έντασης μεταξύ νεωτερισμού και αρχαϊσμού. Στον ίδιο αυτό χώρο, με την ώθηση της διαλεκτολογίας, έχει μεταβληθεί η τεχνική ανασύνθεσης ατεκμηρίωτων γλωσσικών φάσεων, καθώς έχουν ενισχυθεί και αποσαφηνιστεί οι αρχές της χρονολογικής σχέσης ανάμεσα σε «ισοδύναμες φάσεις», οι αρχές των παρεμβολών και των συμπτώσεων ανάμεσα στα φαινόμενα της ίδιας γλώσσας ή διαφορετικών γλωσσών, οι αρχές της μη γραμμικής αλλά στρωματικής εξέλιξης καθώς και η έννοια της «γλωσσικής συγγένειας». Τέλος, η ίδια η έννοια της γλώσσας έχει αλλάξει περιεχόμενο χάρη στο «ισόγλωσσο», έννοια που εισήχθη στη γλωσσική επιστήμη από το πεδίο της γλωσσογεωγραφίας. Η γλώσσα δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί ως ένας αυτόνομος οργανισμός μακριά από τους ανθρώπους που τη μιλούν παρά μόνο ιδεατά, ως «σύστημα ισογλώσσων», που συγκροτείται με βάση συγκεκριμένη ομιλία και ιστορικά ως ενότητα και συνέχεια μιας γλωσσικής παράδοσης μιας ορισμένης κοινότητας. Η συλλογή υλικού και οι άτλαντες, ως όργανο και πηγή έρευνας, προσέφεραν μεθόδους περιγραφής αλλά και ερμηνείας των γλωσσικών φαινομένων, π.χ. των μεταβολών και της διάδοσής τους, του νεωτερισμού και του συντηρητισμού, της ατομικότητας και της συλλογικότητας στη γλώσσα. Οι ερμηνείες αφορούν βέβαια κυρίως τις οριζόντιες (τοπικές/γεωγραφικές) και όχι τις κάθετες (κοινωνικές) ποικιλίες μιας γλώσσας. Επιβάλλουν δε την εκπόνηση ειδικών διαλεκτολογικών μελετών για τα διάφορα τοπικά ιδιώματα αφού δεν αποτελούν εξαντλητικές γλωσσικές περιγραφές. 2. Οι αδυναμίες της γεωγραφικής μεθόδου Η γεωγραφική μέθοδος δεν ερμηνεύει ασφαλώς τα πάντα και δεν θα πρέπει να θεωρείται πανάκεια για όλα τα γλωσσικά ζητήματα. Οι χάρτες δεν αποδίδουν μια γλώσσα στο σύνολό της. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στην τεχνητή επαφή ομιλητή-ερευνητή και του προκαθορισμένου ερωτηματολογίου αλλά κυρίως στο ότι αφορά μία μόνο ιστορική στιγμή της ομιλίας. Η «οριζόντια ποικιλία» δεν είναι βέβαια ολόκληρη η γλωσσική ποικιλία. Υπάρχει και η «κάθετη» ποικιλία, ανάμεσα σε κοινωνικά και πολιτιστικά στρώματα και στην ομιλία ενός και του ίδιου ατόμου, ανάλογα με τις διάφορες καταστάσεις και τις διάφορες στιγμές της έκφρασης. Στις περιγραφές με βάση τις ισογλώσσους γίνεται διάκριση μεταξύ περιοχών όπου εστιάζεται ένα γλωσσικό χαρακτηριστικό (focal area), από την οποία εξαπλώνεται σε γειτονικές περιοχές και άλλων που διατηρούν αναλλοίωτα χαρακτηριστικά (relic area), 876

4 μένοντας ανέπαφες από γειτονικές μεταβολές. Τέλος, υπάρχουν περιοχές που μαρτυρούν μια μετάβαση (transition) από ένα χαρακτηριστικό σε ένα άλλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις ωστόσο, οι ισόγλωσσοι που χαράσσονται με βάση μεμονωμένα χαρακτηριστικά τέμνονται μεταξύ τους με τρόπο ώστε να μην ορίζουν με σαφήνεια μια διαλεκτική περιοχή. Οπως παρατηρεί ο Hudson (1996: 39) οι διάλεκτοι δεν καθορίζονται με βάση τη χρήση ή όχι ενός μεμονωμένου στοιχείου, γεγονός που καθιστά τη χρησιμότητα των ισογλώσσων αμφίβολη. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι πηγές στις οποίες βασίζεται μια γλωσσογεωγραφική μελέτη είναι παλαιότερες, η ύπαρξη των ισογλώσσων δεν επαληθεύεται με ασφάλεια από την πραγματική γλωσσική επικοινωνία. Ο,τι καταγράφεται στους χάρτες αποδίδει μόνο κατά προσέγγιση την ομιλία. Επιπλέον υπάρχει ο κίνδυνος να συναντά κανείς αυτό που αναζητά: αρχαϊκότητα/συντηρητισμό αν διαλέγει ηλικιωμένα άτομα που αντιστέκονται στον νεωτερισμό ή νεωτερικότητα/καινοτομία, προσαρμογή και εξάπλωση της κοινής από νέους ομιλητές. Σημειώνει σχετικά ο Κοντοσόπουλος (1988): «[Οι έννοιες] τις οποίες περιέλαβα στο Ερωτηματολόγιο του Ατλαντος φρόντισα να είναι γνωστές και να χρησιμοποιούνται στον αβίαστο λόγο του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού του νησιού και όχι μόνο στο λόγο των υπερηλίκων. Με τον τρόπο αυτό περιόρισα κάπως τον παρελθοντολογικό χαρακτήρα του αναπόφευκτα παρουσιάζουν οι διαλεκτολογικές εργασίες». Οι γλωσσικοί άτλαντες δεν μπορούν να προσφέρουν μια εξαντλητική περιγραφή της ομιλίας και γι αυτό δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις ειδικές διαλεκτολογικές μελέτες. Οι ενδείξεις χώρου που παρέχουν οι χάρτες δεν αντικαθιστούν την ιστορική τεκμηρίωση και η μηχανική γνώση κατανομής των τύπων σε μια περιοχή δεν προσφέρει και γνώση των όρων της ζωής, κοινωνικών και πολιτιστικών, οι οποίοι περιβάλλουν και εν μέρει προσδιορίζουν την ομιλία. Ο Κοντοσόπουλος υπογραμμίζει για τον Γλωσσικό Άτλαντα της Κρήτης (1988): «Τα σημεία ερεύνης επιλέχθηκαν με κριτήρια γεωγραφικά, δημογραφικά και γλωσσικά. Αν το δίκτυο σημείων ερεύνης ήταν πυκνότερο πολλοί χάρτες θα παρουσίαζαν μεγαλύτερη ποικιλία τύπων». Στην ιστορία της γλωσσολογίας, η γεωγραφική μέθοδος έχει συμβάλει στην ενίσχυση και δικαιολόγηση της αντίθεσης προς ορισμένες ρητές ή υπονοούμενες αρχές των Νεογραμματικών, όπως η αρχή της ανεξάρτητης ύπαρξης της γλώσσας πέρα από την ομιλία, η αρχή των διαλεκτικών ορίων και η αρχή της γενικότητας και της απόλυτης ισχύος των φωνητικών νόμων. Η αντίθεση ωστόσο αυτή δεν θα μπορούσε να είναι απόλυτη. Η γλωσσογεωγραφία δεν μπορεί να παρακάμψει την ανάγκη ενός αντικειμενικού κανόνα. Απορρίπτοντας την καθολική ισχύ των φωνητικών νόμων των Νεογραμματικών, εισήγαγε των κανόνα της συνέχειας των περιοχών. Η ασυνέχεια είναι κάτι που απαιτεί ερμηνεία σε κάθε περίπτωση, όπως και οι εξαιρέσεις στην εφαρμογή των νόμων των Νεογραμματικών. 877

5 Οι τύποι δεν ταξιδεύουν μόνοι τους (Coseriu 1982). Ερχονται σε επαφή με έναν ομιλητή μέσω της ομιλίας ενός άλλου ομιλητή με επαφές που δεν προϋποθέτουν συνέχεια των περιοχών, αφού τα άτομα πηγαίνουν από μια περιοχή στην άλλη με όλες τις γλωσσικές τους συνήθειες αλλά και με γλωσσικές επαφές. Μια κοινή γλώσσα δεν εξαπλώνεται με μηχανική ακτινοβολία από ένα μόνο κέντρο, π.χ. την πρωτεύουσα ή μητρόπολη, αλλά μπορεί να διαδίδεται συγχρόνως από όλα εκείνα τα κέντρα στα οποία χρησιμοποιείται. Μία άλλη βασική αδυναμία της γλωσσογεωγραφικής μεθόδου είναι το ότι βασίστηκαν σε πληροφορίες που συλλέχθηκαν αποκλειστικά από αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές που θεωρούνται γλωσσικά συντηρητικές, ομοιογενείς και στατικές και πληροφορητές που ήταν στην πλειονότητά τους άντρες χαμηλής μόρφωσης με παραδοσιακές ασχολίες που δεν είχαν μετακινηθεί από τον τόπο της καταγωγής τους (Orton , Survey of the English Dialects). Αντίθετα, πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές που θεωρούνται γλωσσικά καινοτόμες, ανομοιογενείς και ευμετάβλητες (mobile), δεν ελήφθησαν υπόψη. Από στατιστική άποψη, μια τέτοια έρευνα στις σύγχρονες γλωσσικές κοινωνίες φαίνεται έτσι να αγνοεί το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. H ηλικία, το φύλο, το επάγγελμα, η μόρφωση είναι μερικά από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των πληροφορητών που δεν μπορούν να μείνουν έξω από τέτοιες μελέτες. Οι διαλεκτολόγοι έχουν πλέον αναγνωρίσει ότι ένας αριθμός κοινωνικών μεταβλητών μπορεί να επηρεάσει τη γεωγραφική κατανομή των διαλέκτων και των ιδιωμάτων, τη διαμόρφωση της ιδιολέκτου κάθε ομιλητή, καθώς και την εγγενή ποικιλία της γλωσσικής πραγμάτωσης (Davis 1982). Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις στις οποίες οι απαντήσεις των πληροφορητών στα ερωτηματολόγια περιλαμβάνουν παρατηρήσεις σχετικά με το πόσο παλιός είναι ένας τύπος, τη συχνότητα χρήσης του ή την καταλληλότητά του (Schneider 1988). Τα σχόλια αυτά αποδεικνύουν ότι ακόμα και σε αμιγώς διαλεκτόφωνη κοινότητα οι ομιλητές συνειδητοποιούν πλήρως τις γλωσσικές μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου και είναι σε θέση να διακρίνουν επίπεδα χρήσης ακόμα και μέσα στο ίδιο το διαλεκτικό γλωσσικό φάσμα. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα ο ρόλος της εσωτερικής μετανάστευσης και των προσφυγικών ρευμάτων (Πόντιοι και Μικρασιάτες) υπήρξε καθοριστικός για τη διαμόρφωση του διαλεκτικού χάρτη, όπως σημειώνουν ο Τζιτζιλής (2000) και ο Κοντοσόπουλος (1984). Πολλές περιοχές της ελληνικής υπαίθρου αλλά και μεγάλα αστικά κέντρα δέχτηκαν διαδοχικά εσωτερικούς μετανάστες και πρόσφυγες, των οποίων το ιδίωμα ή η διάλεκτος επηρέασε και επηρεάστηκε από την κοινή, διαμορφώνοντας διαλεκτικούς πυρήνες ή νέες αστικές ποικιλίες ή υποχωρώντας απέναντι στην κοινή. Είναι ίδια η αστική γλώσσα των πόλεων της Πελοποννήσου, της Μακεδονίας, των Επτανήσων; Γλωσσικοί άτλαντες των αστικών αυτών περιοχών θα αποκάλυπταν μια πλούσια γλωσσική ποικιλία, που οφείλεται εν μέρει στη διαστρωμάτωση και την προέλευση του πληθυσμού (settlement history). 878

6 Ο προβληματισμός βέβαια για την ποιότητα του δείγματος δεν σταματά εδώ. Οι γεωγραφικές ποικιλίες δεν μπορούν να περιγραφούν επαρκώς με βάση στοιχεία του προφορικού λόγου ολιγάριθμων ομιλητών. Μεγάλες βάσεις δεδομένων με στοιχεία που προέρχονται όχι μόνο από ερωτηματολόγια και μονολεκτικές απαντήσεις αλλά και συνεχή αυθόρμητο αυθεντικό λόγο, αποτελούν ασφαλέστερο υλικό για εξαγωγή συμπερασμάτων για γλωσσικές μεταβλητές όλων των επιπέδων και ιδιαίτερα της διαλεκτικής σύνταξης για την οποία αυξάνεται διεθνώς το ενδιαφέρον (Kirk 1985). Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι σε μεγάλες σύγχρονες διαλεκτολογικές έρευνες λαμβάνεται υπόψη υλικό που προέρχεται από έρευνες προφορικής ιστορίας: δηλαδή συνεντεύξεις που δεν συλλέχθηκαν για γλωσσικούς σκοπούς. Γλωσσικά φαινόμενα, όπως αυτό της ποικιλίας ύφους και της διακύμανσης της χρήσης μεταξύ διαφορετικών γλωσσικών τύπων από έναν ή περισσότερους ομιλητές της ίδιου ιδιώματος μπορούν να μελετηθούν και να ερμηνευθούν ικανοποιητικότερα μέσα στο νέο αυτό πλαίσιο έρευνας (Guy 1980, Cheshire 1982). Η επιλογή των πληροφορητών (Linn 1983) είναι συχνά στην κρίση του ερευνητή: πόσο αντιπροσωπευτικός ενός ιδιώματος ή μιας διαλέκτου μπορεί να είναι ένας ομιλητής; Πού σταματάει η ιδιόλεκτος και πού αρχίζει η διάλεκτος; Ως προς την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, η γλωσσογεωγραφία δανείστηκε στοιχεία από τις μεθόδους της κοινωνιολογικής έρευνας. Στη συγκρότηση του Γλωσσικού Ατλαντα των Ηνωμένων Πολιτειών (Linguistic Atlas of the United States and Canada) επιλέχθηκαν ομιλητές από τρεις ομάδες: 1) άτομα περιορισμένης μόρφωσης και με μικρό κοινωνικό δίκτυο (folk) 2) άτομα μέσης μόρφωσης και περισσότερων επαφών (common) 3) άτομα ανώτερης μόρφωσης και με ευρύ κοινωνικό κύκλο (cultivated). Καθεμία από αυτές τις ομάδες περιελάμβανε δύο υποκατηγορίες: α) ηλικιωμένος, παρωχημένος (archaic) β) μεσήλικας, νεότερος, νεωτεριστικός (modern). Η κατηγορία 1α θεωρείται, και πάλι, ότι περιλαμβάνει τους αντιπροσωπευτικούς ομιλητές της τοπικής διαλέκτου. Ωστόσο, και σε αυτές τις κατηγοριοποιήσεις, η απόφαση, για το ποιος ομιλητής ανήκει πού, έγκειται και πάλι στον ερευνητή. Προφανής είναι άλλωστε και η σχετική κυκλικότητα: ο συντάκτης του άτλαντα που προσπαθεί να αναδείξει και την κοινωνική διάσταση της γεωγραφικής ποικιλίας, έχει ήδη προαποφασίσει τις κοινωνικές ομάδες όπου ανήκουν τα υποκείμενα της έρευνας. Ενας άλλος κίνδυνος είναι ο ερευνητής να εστιάζει στην πολλαπλότητα και την ετερογένεια και να παραβλέπει την ενότητα και την ομοιογένεια της ομιλίας. Ακόμα, να βλέπουμε αυτό που αλλάζει, παραβλέποντας αυτό που παραμένει κατά κάποιο τρόπο αμετάβλητο. Πρόκειται για τον κίνδυνο της υπερβολικής εξατομίκευσης. Από την άποψη 879

7 αυτή θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αρχαϊσμοί και οι νεωτερισμοί ανταποκρίνονται στον χαρακτηρισμό τους αναφορικά προς κάτι: προς ένα σύνολο, μια παράδοση, έναν κανόνα. Στη γλώσσα ο πόλος της ποικιλίας, που αντιστοιχεί στην ατομική έκφραση, είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Ωστόσο, ο πόλος της ενότητας, που αντιστοιχεί στην επικοινωνία και την αμοιβαία κατανόηση, είναι εξίσου σημαντικός. Η γλώσσα είναι δημιουργικότητα αλλά και κοινωνία/περιβάλλον, αποδοχή ενός κανόνα ιστορικού και διαχρονικού αλλά και συγχρονικού. Η ομιλία υπάρχει μέσω των ομιλητών που σκέφτονται, αισθάνονται και ζουν σε πραγματικές συνθήκες, οι οποίες διαμορφώνουν τα λεγόμενά τους. Οι γλώσσες, ως ιστορικές οντότητες, ως συστήματα και ιδεατοί κανόνες, ως επικοινωνία και λειτουργικός σκοπός, έκφραση για κάποιον άλλο, ιστορικά αντικειμενικό πολιτιστικό στοιχείο, το οποίο υπερβαίνει το άτομο. Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας τα όρια της γεωγραφικής μεθόδου. Η γλωσσογεωγραφία δεν είναι όλη η γλωσσολογία, με τον τρόπο που η παλιά γλωσσολογία αντικαταστάθηκε από τη νέα (Σετάτος 2000). Η γλωσσογεωγραφία είναι μόνο μία μέθοδος. Ξεπερνά την προηγούμενη γλωσσολογία, τροποποιώντας τα δεδομένα εντασσόμενη σε αυτή. 3. Οι σύγχρονες μέθοδοι Η διαλεκτολογική έρευνα, η οποία γινόταν μέχρι πρόσφατα παραδοσιακά με ποιοτικά κριτήρια κυρίως σε σχέση με ισογλώσσους, πραγματοποιείται πλέον με νέες μεθόδους. Το βασικότερο μειονέκτημα της παραδοσιακής γλωσσογεωγραφικής μεθόδου είναι ότι λάμβανε υπόψη της μόνο ένα μικρό αριθμό λέξεων ή χαρακτηριστικών. Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και η συγκρότηση βάσεων δεδομένων σε μεγάλα σώματα κειμένων επιτρέπουν την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων και ποσοτικών και ποιοτικών αναλύσεων. Οι μεταβλητές βάσει των οποίων κατηγοριοποιούνται οι γεωγραφικές ποικιλίες και τα τοπικά ιδιώματα μιας γλώσσας, εμφανίζονται όλες ως εξίσου σημαντικές, τα κοινά χαρακτηριστικά είναι επιφανειακά και συμπτωματικά, ενώ οι δομικές ομοιότητες (structural similarities) δεν αναδεικνύονται. Η επιλογή των πληροφορητών και της γεωγραφικής περιοχής προς έρευνα, ο σχεδιασμός της συνέντευξης και των ερωτηματολογίων, η μεταγραφή του προφορικού λόγου των συνεντεύξεων σε γραπτό κείμενο, η ηλεκτρονική επεξεργασία και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων (Linn & Regal 1985) είναι ορισμένες από τις παραμέτρους που επανεξετάστηκαν προς ανανέωση της έρευνας. Το σώμα προφορικού λόγου συγκεντρώνεται με βάση ερωτηματολόγια (με περίπου 600 φωνητικά και μορφολογικά στοιχεία προς έρευνα) και μαγνητοφωνημένο συνεχή λόγο (περίπου 10 λεπτά αυθόρμητης ομιλίας). Δείγματα λόγου λαμβάνονται από

8 γεωγραφικά σημεία και 2-3 πληροφορητές από κάθε πόλη (Clua & Lloret 2006). Οι πληροφορητές και των γεωγραφικών σημείων της έρευνας γίνεται με σκοπό την αποτύπωση του κοινού τρόπου ομιλίας των αστικών και μη περιοχών, όπου βρίσκεται συγκεντρωμένος ο πληθυσμός, κι όχι μόνο τον εντοπισμό διακριτών διαλεκτικών χαρακτηριστικών. Αντίθετα στις παραδοσιακές γλωσσογεωγραφικές έρευνες, οι πληροφορητές είναι κυρίως μεγάλης ηλικίας γηγενείς κάτοικοι (Chambers & Trudgill 1980: 33), που δεν έχουν μετακινηθεί σε άλλες περιοχές εντός ή εκτός της χώρας, δεν έχουν λάβει μόρφωση και ασχολούνται με παραδοσιακά επαγγέλματα (βοσκοί, τεχνίτες, κλπ), ώστε να έχουν μείνει ανεπηρέαστοι από τις παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η επίσημη κοινή γλώσσα, τα Μ.Μ.Ε. κλπ. Το υλικό μπορεί να μελετηθεί σε δύο μορφές α) ηχητικό αρχείο β) μεταγραμμένο σε κείμενο. Οι πληροφορίες που αντλούνται μπορούν να οδηγήσουν στη συγκρότηση ηλεκτρονικών χαρτών (Kretzschmar 1988). Τα δεδομένα που προέρχονται από τα ερωτηματολόγια προσφέρουν φωνολογικά και μορφολογικά στοιχεία για τις διαλέκτους και τα δεδομένα των συνεντεύξεων περισσότερες συντακτικές πληροφορίες. Η σύγκριση με στοιχεία παλαιότερων ερωτηματολογίων και χαρτών επιτρέπει τη μελέτη των γλωσσικών μεταβολών. Παραδοσιακά η ποιοτική και η ποσοτική ανάλυση των δεδομένων βασίζεται σε ένα μεμονωμένο στοιχείο (item centered) και είναι επιφανειακά προσανατολισμένη (superficially oriented), δηλαδή στηρίζεται στα φωνητικά αποτελέσματα της έρευνας. Σήμερα η ηλεκτρονική επεξεργασία μεγάλου αριθμού δεδομένων επιτρέπει την εξαγωγή ποιοτικών συμπερασμάτων με τη βοήθεια ενός μηχανισμού που καθορίζει τις δομικές διαφορές, ενός μέσου δηλαδή που μετρά το βάρος των πραγματικών υποκείμενων διαφορών (real underlying differences) και την ακριβή γλωσσική απόσταση μεταξύ των διαλέκτων και των γεωγραφικών ποικιλιών (linguistic distance) μέσω της διαλεκτομετρίας (dialectometry) (Viereck 1988). Αλλωστε η εκπόνηση στατιστικών μελετών ανέδειξε τη σημασία της συγκέντρωσης πλούσιου διαλεκτολογικού υλικού από ποικίλες γεωγραφικές περιοχές, το οποίο παρέμενε αναξιοποίητο σε διαφορετικού είδους έρευνες. Η ηλεκτρονική επεξεργασία διαλεκτικού προφορικού λόγου σε βάσεις δεδομένων προϋποθέτει ασφαλώς την εύρεση αποτελεσματικών λύσεων σε προβλήματα, όπως η ακριβής φωνητική αποτύπωση του γλωσσικού υλικού, η χρήση νέων μεθόδων εισαγωγής των δεδομένων και άλλα ειδικότερα τεχνικά θέματα που σχετίζονται με τον συνεχή εμπλουτισμό, τη δομή και τη συμβατότητα των διαφόρων βάσεων δεδομένων μεταξύ τους (Schneider & Viereck 1984). Η κωδικοποίηση και η διευκόλυνση της επεξεργασίας των πληροφοριών που εισάγονται στη βάση σχετικά με την ταυτότητα του πληροφορητή (φύλο, ηλικία, κοινωνική τάξη, επάγγελμα, κλπ) και τις συνθήκες της συνέντευξης (χρόνος, τόπος, ερευνητής), καθώς και η καταχώρηση ποικίλων στοιχείων σε διαφορετικά αρχεία πληροφοριών (προφορά, 881

9 λεξιλόγιο, γραμματική/σύνταξη) είναι μερικά ακόμα ζητήματα που έχουν απασχολήσει τους ειδικούς. Μια άλλη σύγχρονη διαλεκτολογική μέθοδος (Preston 1989, 1999) μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι ομιλητές μιας διαλέκτου ορίζουν την διάλεκτό τους και τα γεωγραφικά της όρια με βάση την προσωπική τους αντίληψη γι αυτήν (perceptual dialectology). Σε ορισμένες από τις έρευνες αυτού του είδους οι πληροφορητές καλούνται να χαράξουν πάνω σε έναν χάρτη τα όρια της διαλεκτικής τους κοινότητας, πέρα από τα οποία «οι άνθρωποι μιλούν διαφορετικά». Οταν η πλειονότητα των πληροφορητών φαίνεται να συμφωνεί για ένα γεωγραφικό σημείο πέραν του οποίου δεν χρησιμοποιείται η διάλεκτός τους και τα γεωγραφικά όρια μιας διαλέκτου να συμπίπτουν, κατά την αντίληψη πολλών διαφορετικών ομιλητών της, μεταφερόμενες σε ένα χάρτη, λειτουργούν όπως και οι δέσμες ισογλώσσων στην παραδοσιακή διαλεκτολογία. 4. Συμπεράσματα Η ανανέωση των μεθόδων της σύγχρονης διαλεκτολογίας είναι επιβεβλημένη λόγω της αλματώδους τεχνολογικής εξέλιξης και των μέσων που αυτή προσφέρει (βάσεις δεδομένων, χρήση ηλεκτρονικών χαρτών, κλπ.) και των κοινωνικών μεταβολών (αστικοποίηση) και μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά: α) στην ανάδειξη της κοινωνικής διαστρωμάτωσης της γεωγραφικής ποικιλίας β) στη μελέτη γλωσσικών μεταβλητών πέραν της φωνολογίας και μορφολογίας (διαλεκτική σύνταξη, διαλεκτικός επιτονισμός) γ) στην εξαγωγή ποσοτικών συμπερασμάτων βάσει στατιστικών από μεγάλα σώματα υλικού (συχνότητες χρήσης) δ) στην καλύτερη ερμηνεία και διαχείριση του παράγοντα «χρόνος» στις γλωσσικές περιγραφές (μεταβάλλονται οι γεωγραφικές κατανομές με το πέρασμα του χρόνου; ανάγκη για καλύτερες συγχρονικές περιγραφές που θα επιτρέψουν και ολοκληρωμένες διαχρονικές θεωρήσεις) ε) στην πληρέστερη καταγραφή και ερμηνεία της ατομικής ποικιλίας (interindividual variation) (δυναμικότητα ή υποχώρηση της διαλέκτου, σύνθετο προφίλ ομιλητή, κοινωνιογλωσσικές παράμετροι) στ) στη συγκριτική μελέτη διαλεκτικής και επίσημης γραμματικής (ποια τείνει να είναι κανονικότερη; γλωσσική θεωρία) ζ) στη διαχρονική θεώρηση των διαλέκτων μέσω της μελέτης γλωσσικών ατλάντων διαφορετικών περιόδων (π.χ. έχουν υπάρξει μεταβολές στη γεωγραφική κατανομή των μεταβλητών π.χ. στην Κρήτη μετά τη μελέτη του Κοντοσόπουλου;) ζ) στη δημιουργία αρχείων προφορικού λόγου που θα αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση της γλώσσας (και των διαλέκτων της), όπως αυτή μιλιέται από το σύνολο του 882

10 πληθυσμού, σε αγροτικές, ημιαστικές και αστικές περιοχές, από μορφωμένους και μη, γυναίκες και άντρες, όλων των ηλικιών και επαγγελμάτων. Βιβλιογραφία Carver, C. M., (1989). American Regional Dialects: A Word Geography. Ann Arbor: University of Michigan Press. Chambers, J. K & P. Trudgill, (1980). Dialectology. Cambridge: Cambridge University Press. Cheshire, J., (1982). Variation in an English dialect: A sociolinguistic study. Cambridge: Cambridge University Press. Clua, E. & M. R. Lloret, (2006). New tendencies in geographical dialectology: The Catalan Corpus Oral Dialectal (COD). In Montreuil, J.-P. Y. (ed), New Pespectives on Romance Linguistics, vol. II: Phonetics, Phonology and Dialectology, Coseriu, E., (1982). Η Γλωσσογεωγραφία. Μτφ. K. Μηνά. Θεσσαλονίκη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Davis, L., (1982). American social dialectology: a statistical appraisal. American Speech 57, Francis, W. N., (1983). Dialectology. An Introduction. London & New York: Longman. Guy, G., (1980). Variation in the group and the individual: The case of the final stop deletion. In W. Labov (ed), Locating Language in Time and Space. New York: Academic Press, Hudson, R. A., ( ). Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press. Kirk, J.M., (1985). Linguistic Atlases and Grammar: The Investigation and Description of Regional Variation in English Syntax. In Kirk, J., Sanderson, S. & J.D.A. Widdowson (eds), Studies in Linguistic Geography. The Dialects of English in Britain and Ireland. London: Croom Helm, Κοντοσόπουλος, Ν., (1972). Προβλήματα του ελληνικού γλωσσικού άτλαντα. Λεξικογραφικόν Δελτίον 12, (1984). Νέοι προσανατολισμοί στη διαλεκτολογική έρευνα στην Ελλάδα, Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, (1988). Γλωσσικός Άτλας της Κρήτης. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Kretzschmar, W.A., (1988). Computers and the American Linguistic Atlas. In Alan R. Thomas (ed), Methods in Dialectology. Proceedings of the Sixth International Conference. Clevendon: Multilingual Matters, (1994a). Handbook of the Linguistic Atlas of the Middle and South Atlantic States. Chicago: University of Chicago Press. (1994b). The Future of Dialectology, in Upton, C. & J.D.A Widdowson (eds), Survey of the English Dialects: The Dictionary and Grammar. London/New York: Routledge, Kurath, H., (1939). Handbook of the Linguistic Geography of New England. Providence, RI: Brown University Press. Kurath, H. et al. (eds.), ( ). The Linguistic Atlas of New England. 3vols. Providence, R.I.: Brown University Press. (1949). A Word Geography of the Eastern United States. Ann Arbor: University of Michigan Press. Labov, W., (1966) The Social Stratification of English in New York City. Washington, DC: Center for Applied Linguistics. Labov, W, S. Ash & C. Boberg, (1997). A National Map of the Regional Dialects of American English. Philadephia: Universityof Pensylvania. Linn, M., (1983). Informant selection in dialectology. American Speech 58, Linn, M. D. & R. R. Regal, (1985). Numerical Taxonomy as a Tool in Dialect Research. In H. J. Warkentyne (ed), Papers from the Fifth International Conference on Methods in Dialectology. Victoria, British Columbia: University of Victoria, Milroy, G. & L. Milroy, (1993). Real English: The grammar of English dialects in the British Isles. London: Longman. Milroy, L., (1987). Language and social networks. Oxford: Blackwell. Orton, H. et al. (eds), ( ). Survey of the English Dialects. Vol. I-IV. Leeds: E. J. Arnold. Orton, H., S. Sanderson & J. Widdowson, (eds.) (1978). The Linguistic Atlas of England. London: Croom Helm. Preston, D. R., (1989). Perceptual Dialectology. Dordrecht: Foris. 883

11 (ed.) (1999). Handbook of Perceptual Dialectology. Amsterdam /Philadelphia: Benjamins. Schneider, E. & W. Viereck, (1984). The use of the computer in American, Canadian and British English dialectology and sociolinguistics. In H. Goebl (ed), Dialectology, Bochum: Brockmeyer, Schneider, E., (1988). Informants Response Ratings in the Survey of English Dialects. In Alan R. Thomas (ed), Methods in Dialectology. Proceedings of the Sixth International Conference. Clevendon: Multilingual Matters, Σετάτος, Μ., (1976). Προβλήματα και μέθοδοι διαλεκτολογίας. Α Συμπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού Χώρου (28-30 Απριλίου 1976). Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, Τζιτζιλής, Χ., (2000). Νεοελληνικές διάλεκτοι και νεοελληνική διαλεκτολογία. Στο Χρηστίδης, Α. Φ. (εκδ.) Η ελληνική γλώσσα και οι διάλεκτοί της (δίγλωσση ελληνογαλλική έκδοση). Αθήνα: ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Τριανταφυλλίδης, Μ., (1938). Νεοελληνική γραμματική: Ιστορική Εισαγωγή. Απαντα. Tόμος 3 ος. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Trudgill, P., (1984). On Dialect: Social and Geographical Perspectives. New York: New York University Press. Trudgill, P. & J.K. Chambers, (eds.) (1991). Dialects of English. Studies in grammatical variation. London/New York: Longman. Trudgill, P., (1999). The Dialects of English. Oxford: Blackwell. Upton, C. & J.D.A. Widdowson, (eds.) (1994). Survey of the English Dialects: The Dictionary and Grammar. London/New York: Routledge. (1996). An Atlas of English Dialects. Oxford: Oxford University Press. (1999). Dialectal Variation in English. Proceedings of the Harold Orton Centenary Conference (Leeds Studies in English, New Series 30). University of Leeds. Viereck, W., (1988). The Computerisation and Quantification of Linguistic Data: Dialectometrical Methods. In Alan R. Thomas (ed), Methods in Dialectology. Proceedings of the Sixth International Conference. Clevendon: Multilingual Matters, Wardhaugh, R., (2002). An introduction to sociolinguistics. Blackwell. Wolfram, W & R. Fasold, (1974). The Study of Social Dialects in American English. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall. Wolfram, W. & N. Schilling-Estes, (2006). American English: Dialects and Variation. Oxford: Blackwell. 884

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική έρευνα. Γιώτα Παπαγεωργίου

Ποσοτική έρευνα. Γιώτα Παπαγεωργίου Ποσοτική έρευνα Γιώτα Παπαγεωργίου (Babbie, κεφ. 1,2 Bryman, kef. 1,2 Κυριαζή, κεφ. 2,3 Κατσίλλης, κεφ. 1 Martin, κεφ. 1 Mertens, κεφ. 11 Robson, κεφ. 4 de Vaus, kef. I). Σκοπός: Η κατανόηση και εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013 Αθήνα 08-08-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2013 2014 δεκαπέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD)

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) 1 APPENDIX I Εισαγωγικό Επίπεδο ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον

Διαβάστε περισσότερα

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα.

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο τη μελέτη ορισμένων δεικτών (γλωσσολογικών χαρακτηριστικών με κανονική κοινωνική κατανομή) της σημερινής κυπριακής διαλέκτου, όπως χρησιμοποιούνται από μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι πόρων προς συγκέντρωση Σενάρια χρήσης

Τύποι πόρων προς συγκέντρωση Σενάρια χρήσης Τύποι πόρων προς συγκέντρωση Σενάρια χρήσης Μαρία Γαβριηλίδου Πένυ Λαμπροπούλου Γιούλη Μπακαγιάννη ΙΕΛ /ΕΚ «Αθηνά» 14 Μαΐου 2015 Τι τύπους πόρων συγκεντρώνουμε; Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 15.5.2015 Τύποι πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Eνότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (3/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟ Greek ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟ The Greek translation of The right of the deaf child to grow up bilingual by François Grosjean University of Neuchâtel, Switzerland Translated

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ Μάθημα : Στατιστική Ι Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/ Email : epdiamantopoulos@yahoo.gr 1 Στόχοι της υποενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 / 9 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2011 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 Περιεχόμενα Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Στόχος και στάδια διεξαγωγής της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας... 27 1.1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης. Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολική Επίδοση Δίγλωσσων Μαθητών Αποτίμηση της Κατάστασης και Προτάσεις Βελτίωσης Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εισαγωγή Το θέμα της σχολικής επίδοσης σχετίζεται άμεσα με την ικανότητα των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1998 PhD in Linguistics, Πανεπιστήμιο Έσσεξ (Βρετανία). Τίτλος διατριβής: «Language Variation and the Social Construction of Identity: The Sociolinguistic Role of Intonation

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ. Υπεύθυνες Εκπόνησης Εργασίας ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΟΣΗ Α.

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ. Υπεύθυνες Εκπόνησης Εργασίας ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΙΟΣΗ Α. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (Β06Σ03) ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Επιλογή κειμένων των καθηγητών: Μ. GRAWITZ Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγή στο P.A.S.W. Υποχρεωτικό μάθημα 4 ου εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Ονοματεπώνυμο: Δέσποινα Κυριαζή Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 1. Σχετική Θεωρία 2. Η μετάβαση στο Mobile Learning 3. Εφαρμογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό 4. Έλεγχος Ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Παστιάδης Γεώργιος Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Διδάκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ

Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar. Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών με τη χρήση του Nesstar Δρ. Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής ΕΚΚΕ Μέρος Α Τεκμηρίωση βάσει του προτύπου Data Documentation Initiative (DDI) 2.X Οι φάσεις διεξαγωγής μίας ποσοτικής

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011 Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας CSR 2011 Μεθοδολογία: Πανελλαδική Τηλεφωνική έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Συλλογή Στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Διημερίδα Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 10-11 Οκτωβρίου 2014, Αθήνα Δημήτρης Τολιάς, Ph.D. Διευθυντής Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών Ελληνοαμερικανική

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις Νέων Χρηστών Για Τις Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης

Αντιλήψεις Νέων Χρηστών Για Τις Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Αντιλήψεις Νέων Χρηστών Για Τις Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης Αναστασία Καππάτου Δασκάλα, Υπ. Διδάκτωρ ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

«Οι καθημερινές δραστηριότητες στην πόλη» Β. Καρβουντζή, Μ. Παπαβασιλείου

«Οι καθημερινές δραστηριότητες στην πόλη» Β. Καρβουντζή, Μ. Παπαβασιλείου Η ανάμειξη των δραστηριοτήτων στην πόλη επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζει τις δραστηριότητες. Β. Καρβουντζή, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Τα μικρά παιδιά είναι χρήστες της φυσικής τους γλώσσας.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Πηγή: http://www.rc.auth.gr/analekta/articles/4.4.doc Ο παράγοντας φύλο επιδρά στο επάγγελµα που ονειρεύονται αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό L 298/29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές Γλωσσικές ιαταραχές. Ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών παρουσιάζουν προβλήµατα

Αναπτυξιακές Γλωσσικές ιαταραχές. Ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών παρουσιάζουν προβλήµατα Εισαγωγή Ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών παρουσιάζουν προβλήµατα κατά τη γλωσσική ανάπτυξη, καθώς η γλωσσική τους συµπεριφορά δεν είναι η αναµενόµενη για τη χρονολογική τους ηλικία (βλέπε, Schwartz, 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΜΙΝ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ανάθεση: ΕLΜΙΝ Hellenic Mining Enterprises S.A. Τύπος έρευνας: Ποσοτική έρευνα με Computer Assisted τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Στόχοι της γλωσσικής παρέμβασης Νηπιακή ηλικία : Η ανάπτυξη να παραλληλιστεί με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Αστική εξάπλωση, χωροκοινωνική διάρθρωση του αστικού χώρου

Αστική εξάπλωση, χωροκοινωνική διάρθρωση του αστικού χώρου Χωρικές και δομικές επιπτώσεις των σεισμών στην πόλη. Η περίπτωση της Αθήνας Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Καλυψώ Τίγκα, Ι. Π. Σαγιάς ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL)

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) Short Product Description Οι Εξετάσεις City & Guilds IESOL και ISESOL

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 2000 και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Social Media World 26/6/2014. Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies)

Social Media World 26/6/2014. Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies) Social Media World 26/6/2014 Προσεγγίσεις της τεχνολογίας από τη σκοπιά των σπουδών Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS Studies) 1.Τι είναι τα STS; Σπουδές Επιστήμης, Τεχνολογίας, Κοινωνίας (STS) προσεγγίζουν

Διαβάστε περισσότερα