1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ..."

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο νόμος 3693/2008 προς εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 2006/43 EK περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, απαιτεί από τις ελεγκτικές εταιρείες και τους ελεγκτές την υιοθέτηση ενιαίων κανονισμών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εφεξής τη σύνταξη και δημοσίευση ετήσιων εκθέσεων διαφάνειας. Η «ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.» παρουσιάζει την 4 η Ετήσια Έκθεση Διαφάνειας, για την περίοδο 1/1/ /12/2011 η οποία παρέχει μεταξύ άλλων πληροφορίες για την δραστηριότητά της, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας, καθώς επίσης και πληροφορίες αναφορικά με τα συστήματα ποιότητας ελέγχου, τις διαδικασίες διασφάλισης ανεξαρτησίας, το ανθρώπινο δυναμικό, θέματα εκπαίδευσης και χρηματοοικονομικές πληροφορίες 2

4 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2.1. Η Εταιρεία Η «ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «ΗΒΡ ΕΠΕ» (στην συνέχεια για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «η Εταιρεία» ή Η. Β. Ρ.) είναι Ελληνική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με αντικείμενο την παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 20 Ιουλίου 2006 από δύο νόμιμους ελεγκτές (Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές) τον Χαράλαμπο Μπιλλίνη και την Βασιλική Πασχαλίδου και σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης της η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 χρόνια. Η Η. Β. Ρ. είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) και εγγεγραμμένη στο ειδικό μητρώο που τηρείται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) με Αριθμό Μητρώου 152. Από το Νοέμβριο του 2009, η ΗΒΡ είναι μέλος διεθνούς δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών της Morison International Σκοπός Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι : i. H διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου όλων των εταιρειών, ιδρυμάτων και οργανισμών. ii. Η παροχή φορολογικών, οικονομοτεχνικών και λογιστικών συμβουλών, η αποτίμηση της αξίας επιχειρήσεων ή επιμέρους περιουσιακών στοιχείων αυτών. iii. Η λογιστική οργάνωση επιχειρήσεων. iv. Η διενέργεια σεμιναρίων οικονομικού, λογιστικού και φορολογικού περιεχομένου. v. Η σύνταξη μελετών βιωσιμότητας επενδύσεων καθώς και μελέτες σκοπιμότητας για ένταξη σε αναπτυξιακούς νόμους. vi. Η παροχή υπηρεσιών εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. vii. Η παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου Αντικείμενα δραστηριότητας: - Eλεγκτικές εργασίες α) Τακτικοί έλεγχοι και επισκοπήσεις οικονομικών καταστάσεων β) Ειδικοί έλεγχοι - Συμβουλευτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες 3

5 α) Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μετατροπή και σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες για συγχωνεύσεις, αποσχίσεις, μετατροπές, απορροφήσεις εταιρειών. - Εκτίμηση αξίας επιχείρησης - Business plan - Άσκηση έργου εκκαθαριστή 2.4. Εταίροι Στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχουν από την αρχή της εταιρείας, οι κάτωθι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές: Εταίροι Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Χαράλαμπος Μπιλλίνης Βασιλική Πασχαλίδου Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL 3.1 Γενικά στοιχεία Η Morison International είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός (non-for-profit association) ανεξάρτητων και αποκλειστικών αντιπροσώπων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η Morison International η έδρα της οποίας είναι το Λονδίνο, αριθμεί μέχρι σήμερα πάνω από 92 μέλη σε 61 χώρες του κόσμου. Οι υπηρεσίες παρέχονται από τις εταιρείες μέλη της Morison International και όχι από την Morison International αυτή καθ αυτή. Οι εταιρείες μέλη παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες: Ελεγκτικές, Λογιστικές, Φορολογικές, Συμβουλευτικές και Νομικές τόσο σε εταιρείες του Ιδιωτικού όσο και σε εταιρείες του Δημόσιου Τομέα. Η Μorison International λειτουργεί ως μία πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ανά τον κόσμο και προάγει την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων μεταξύ ομοϊδεατών επαγγελματιών από όλον τον 4

6 κόσμο στο πλαίσιο επιμορφωτικών σεμιναρίων, πολιτισμικών συνεδρίων (quality speakers, relevant technical sessions and news on current issues within the industry), ενημερωτικών φυλλαδίων. Επιπλέον, το κεντρικό site (intranet) της Morison International στο οποίο έχουν αποκλειστική πρόσβαση οι εταιρείες μέλη του οργανισμού αποτελεί μία ανεκτίμητη πηγή πληροφοριών ("doing business in guides", common interest group forums, industry whitepapers and research reports, on-line communities and blogs). Όργανο διοίκησης της Morison International είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (International Board of Directors). Εκτός από το προαναφερόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, υπάρχουν τοπικά Διοικητικά Συμβούλια (Regional Boards) σε: α) Aφρική β) Ευρώπη και Βόρεια Αμερική γ) Λατινική Αμερική δ) Ασία Ευρώπη Tα ώς άνω όργανα δεν έχουν καμία ανάμιξη στα όργανα διοικήσεως τω ανεξάρτητων μελών εταιρειών. 3.2 Αντιπροσώπευση στην Ελλάδα Για την αποδοχή και είσοδο κάθε νέου μέλους στον Οργανισμό (Association) η Morison International έχει θεσπίσει υποχρεωτικό ποιοτικό έλεγχο. Η «ΗΒΡ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.» έγινε επίσημα το ανεξάρτητο μέλος της Μorison International στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2009 και χαίρει / πληροί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την σχέση αυτή. Η «ΗΒΡ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.» - όπως και όλες οι υπόλοιπες εταιρείες που ανήκουν στην Morison International - δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, λειτουργώντας με πλήρη αυτονομία, ενώ διέπεται από τους νόμους και τους κανόνες της χώρας στην οποία εδρεύει. Επιπλέον, η Εταιρεία, στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας, φέρει αποκλειστική ευθύνη τόσο για τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει όσο και για το προσωπικό που απασχολεί. Η Η. Β. Ρ. ως μέλος της Μorison International, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: Συμμέτοχη σε σεμινάρια επιμορφωτικού χαρακτήρα Συμμετοχή σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά συνέδρια Ανταλλαγή προσωπικού μεταξύ των εταιρειών μελών Ανταλλαγή επαγγελματικού υλικού μεταξύ των εταιρειών μελών Ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων μεταξύ των εταιρειών μελών 5

7 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η H. B. P. διοικείται από το ανώτερο Όργανο διοίκησης που είναι η Γενική Συνέλευση των Εταίρων, η οποία αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εταιρεία. Η εταιρική διακυβέρνηση ασκείται από τους δυο (2) Διαχειριστές εταίρους Ορκωτούς ελεγκτές Λογιστές και ιδρυτές της εταιρείας Χαράλαμπο Μπιλλίνη και Βασιλική Πασχαλίδου. Η εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες εσωτερικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο (ISQC 1) «INTERNATIONAL STANDARD ON QUALITY CONTROL 1». Οι διαχειριστές της εταιρείας έχουν ευθύνη για : Την εξασφάλιση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου, Την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας, ακεραιότητας, αντικειμενικότητας και εχεμύθεια του Ορκωτού ελεγκτή Λογιστή, Την διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανόνες που διέπουν το επάγγελμα του Ορκωτού ελεγκτή Λογιστή. Προς το σκοπό αυτό έχουν συσταθεί οι εξής Επιτροπές: ι) Η «Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου» η οποία απαρτίζεται από τα μέλη: Πασχαλίδου Βασιλική, Γεωργίου Αλεξάνδρα, Στράντζαλη Αγάπη. Ευθύνη της επιτροπής είναι να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του προσωπικού που εμπλέκονται σε ελεγκτικές εργασίες με τις διαδικασίες ποιότητας ελέγχου που έχει ορίσει η «ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.». ιι) Η «Επιτροπή εξασφάλισης Ανεξαρτησίας» της «HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ» η οποία απαρτίζεται από την Βασιλική Πασχαλίδου και την Διονυσία Σιγαλού και είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση των θεμάτων εξασφάλισης της ανεξαρτησίας κατά την διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων. ιιι) Η «Επιτροπή Δεοντολογικών Απαιτήσεων» η οποία απαρτίζεται από τους: Aλεξάνδρα Γεωργίου και Διονυσία Σιγαλού, η οποία είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της εξασφάλισης των δεοντολογικών απαιτήσεων κατά την διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων. ιv) Η «Επιτροπή Παρακολούθησης Επαγγελματικής Ανάπτυξης» η οποία απαρτίζεται από την Βασιλική Πασχαλίδου και την Διονυσία Σιγαλού είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση των επαγγελματικών σεμιναρίων και με την συγκέντρωση κα φύλαξη του υλικού που παρέχεται στα σεμινάρια. 6

8 5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η Εταιρεία στην προσπάθεια της να διασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών της έχει υιοθετήσει σύστημα ποιοτικού ελέγχου με απώτερο σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, την συμμόρφωση της εταιρείας και του προσωπικού της με τα επαγγελματικά πρότυπα και τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην προσπάθεια της αυτή, λαμβάνοντας υπόψη και υιοθετώντας τις αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων της IFAC και συγκεκριμένα τις βασικές διαδικασίες που προβλέπουν, το Διεθνές ελεγκτικό Πρότυπο 220, το Ελληνικό ελεγκτικό Πρότυπο 2220 καθώς επίσης και το Διεθνές Πρότυπο Ποιοτικού Ελέγχου (ISQC 1), έχει συντάξει τα κάτωθι εγχειρίδια: 1. Το «Εγχειρίδιο Εσωτερικού Κανονισμού» εταιρείας το οποίο περιγράφει τις πολιτικές και διαδικασίες ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας, προσδιορίζει το σύστημα ποιότητας ελέγχου σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 220, και το Διεθνές Πρότυπο Ποιοτικού Ελέγχου (ISQC1). 2. Το «Εγχειρίδιο Ελέγχου» το οποίο εκθέτει αφενός μεν λεπτομερώς τις ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν όταν διεξάγεται μία ελεγκτική ανάθεση, και αφετέρου περιλαμβάνει το πρόγραμμα ελέγχου. 3. Το «Εγχειρίδιο του Κώδικα Δεοντολογικών Απαιτήσεων και Ανεξαρτησίας» το οποίο ενσωματώνει τη συμμόρφωση της εταιρείας με τον Κώδικα Δεοντολογίας σύμφωνα με τον «Code of Ethics for professional accountants» το οποίο ετοιμάσθηκε από το «International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)» και σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας, όπως αυτός περιλαμβάνεται και εκθέτεται στο Διεθνές Πρότυπο Ποιοτικού Ελέγχου (ISQC1). 4. To «Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών» για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Anti-Money Laundering Policies and Procedures). Τα σημαντικότερα στοιχεία των διαδικασιών που ακολουθούνται και εφαρμόζονται από την εταιρεία για την επίτευξη διασφάλισης του εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου της συνοψίζονται παρακάτω : Ευθύνη Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών (Εταίρων) για την διασφάλιση της ποιότητας Εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας Επαγγελματική επάρκεια και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού Αποδοχή και διατήρηση πελατών και ελεγκτικών εργασιών 7

9 Εκτέλεση ελεγκτικού έργου Επιθεώρηση της εφαρμογής των ελεγκτικών διαδικασιών από τη Διοίκηση της Εταιρείας 5.1 Ευθύνη Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Εταίρων για την διασφάλιση της ποιότητας Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Εταίροι) της H. Β. P. είναι αφοσιωμένοι στην υιοθέτηση διαδικασιών με απώτερο σκοπό την διασφάλιση και εξασφάλιση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου, σε όλους τους διενεργούμενους ελέγχους, όπως αυτές προσδιορίζονται από τα Διεθνή Πρότυπα Ποιοτικού Ελέγχου (ISQC1). Οι γενικές αρχές και διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη του προσωπικού της εταιρείας, με απώτερο στόχο καταρχάς την κατάρτιση τους και κατά δεύτερο την εφαρμογή τους. Για το σκοπό αυτό, παρέχονται στο προσωπικό τόσο στο νεοπροσλαμβανόμενο όσο και στο ήδη υπάρχον, αντίγραφα των προαναφερομένων εγχειριδίων. 5.2 Εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας Αρχή της εταιρείας είναι το ανθρώπινο δυναμικό να συμμορφώνεται με τους κανόνες δεοντολογίας (ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, επαγγελματική ικανότητα, οφειλόμενη επιμέλεια, επαγγελματική συμπεριφορά, εχεμύθεια), όπως αυτοί προβλέπονται από τους κανόνες δεοντολογίας της IFAC, αποφεύγοντας κάθε πράξη που δυσφημεί το επάγγελμα. Για το σκοπό αυτό έχουν θεσπιστεί τα εξής: α) Η Γνωστοποίηση των Δεοντολογικών Απαιτήσεων και Ανεξαρτησίας στο προσωπικό και σε όσα πρόσωπα υπόκεινται σε αυτές. Κατά την πρόσληψη κάθε ατόμου παραδίδεται σε αυτόν, το «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ», αντίγραφο του «ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» (IFAC). Α. Η διαδικασία που ακολουθεί η εταιρεία μας περιγράφεται κατωτέρω: Ένα «Έντυπο Εμπιστευτικότητας» συμπληρώνεται κάθε χρόνο από το προσωπικό, επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωση τους με τις πολιτικές της εταιρείας και ελεγκτικούς κανόνες όσον αφορά την εμπιστευτικότητα. Το θέμα της εμπιστευτικότητας, είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο στην ελεγκτική εργασία αλλά επίσης με ότι έχει να κάνει με υποθέσεις του πελάτη. Ο Κώδικας Δεοντολογίας απαιτεί ότι οποιαδήποτε πληροφορία αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μας εργασίας, δεν θα 8

10 πρέπει να αποκαλυφθεί. Οποιοσδήποτε αποκτά πληροφορία στα πλαίσια της επαγγελματικής εργασίας, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί την πληροφορία προς όφελος του ή και προς όφελος τρίτων ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ι. Καμία πληροφορία σχετικά με την επιχείρηση του πελάτη, δεν θα πρέπει να αποκαλυφθεί στο προσωπικό της ελεγχόμενης εταιρείας ή σε τρίτους χωρίς κατάλληλη έγκριση. ΙΙ. Οποιαδήποτε πληροφορία αποκομίσει κάποιος κατά τη διάρκεια του ελέγχου, θα πρέπει να χειριστεί αυστηρώς εμπιστευτικά απ όλες τις βαθμίδες του προσωπικού. Καμία πληροφορία όσο αφορά τις συναλλαγές του πελάτη, το προσωπικό, την πολιτική εργοδοσίας, τα έσοδα, τα έξοδα, τα κέρδη, ζημιές ή θέματα καθαρής θέσης θα πρέπει να αποκαλύπτονται στο προσωπικό της ελεγχόμενης εταιρείας ή σε τρίτους χωρίς προηγούμενη έγκριση του προϊσταμένου του ελεγκτικού έργου και του πελάτη. ΙΙΙ. Πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τις ελεγκτικές διαδικασίες της εταιρείας δεν θα πρέπει να αποκαλύπτονται στον πελάτη ή στο προσωπικό της ελεγχόμενης εταιρείας αν αυτό αποβεί εις βάρος της αποτελεσματικότητας τους ελέγχου. Τέτοια πληροφορία δεν θα πρέπει να αποκαλυφθεί σε τρίτους χωρίς την έγκριση του προϊσταμένου της ελεγκτικής ομάδας. ΙV. To προσωπικό της ελεγκτικής ομάδας, δεν θα πρέπει να συζητά την εργασία του μπροστά στο προσωπικό της ελεγχόμενης εταιρείας, εκτός αν γνωρίζουν ότι τα άτομα της ελεγχόμενης εταιρείας είναι εξουσιοδοτημένα να γνωρίζουν τα θέματα της εταιρείας. V. Όταν είναι απαραίτητο να συζητηθούν θέματα της εταιρείας, με άτομα από το προσωπικό της εταιρείας, ή με δικηγόρους ή με άλλα εξουσιοδοτημένα άτομα, θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή έτσι ώστε αποδέκτης των πληροφοριών αυτών να είναι άτομο, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να έχει αυτές τις πληροφορίες. VI. Σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση, πρέπει να απαγορεύονται οι συζητήσεις όσων έχουν σχέση με θέματα πελάτη. VII. Τα «ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» δεν θα πρέπει να τα αφήνουμε στα γραφεία του πελάτη χωρίς να είναι κλειδωμένα, έτσι ώστε οποιοσδήποτε από το προσωπικό της ελεγχόμενης εταιρείας να έχει πρόσβαση σε αυτά. 9

11 VIII. Το προσωπικό της εταιρείας ή τρίτοι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αντίγραφα των «φύλλων εργασίας» ή τα ίδια «φύλλα εργασίας», όταν αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα του ελέγχου. VIIII. Τα «ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, θα πρέπει να προστατεύονται με κωδικό ασφαλείας. Η «Επιτροπή Δεοντολογικών Απαιτήσεων» είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της εξασφάλισης των δεοντολογικών απαιτήσεων κατά την διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων. Η «Επιτροπή Δεοντολογικών Απαιτήσεων» και «Επιτροπή Εξασφάλιση Ανεξαρτησίας» υποχρεούνται να προσδιορίζουν και να αξιολογούν την ανεξαρτησία και την συμμόρφωση με τις δεοντολογικές απαιτήσεις σε όλα τα στάδια του ελέγχου. - Όταν η εταιρεία αποδέχεται ένα νέο πελάτη ή μία καινούργια ανάθεση έργου. - Όταν επανεκλέγεται ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής. - Όταν υπογράφεται μία έκθεση ελέγχου. Η εταιρεία εκπαιδεύει το προσωπικό της σε θέματα Κώδικα Δεοντολογικών Απαιτήσεων Β. ΛΗΨΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε ανεπάρκειας των διαδικασιών Δεοντολογικών Απαιτήσεων και Ανεξαρτησίας γίνονται οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες μετά από σχετική απόφαση της Διοίκησης της εταιρείας «HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ». Σε περίπτωση διαπίστωσης παρέκκλισης από την εφαρμογή των κανόνων των Δεοντολογικών Απαιτήσεων και της Ανεξαρτησίας η Διοίκηση της εταιρείας κατά περίπτωση, προβαίνει σε ανάλογες κυρώσεις. Τυχόν παράπονα και καταγγελίες πελατών, τρίτων ή και από το προσωπικό της «HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ- ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ», περί μη τηρήσεων των Δεοντολογικών Απαιτήσεων και Ανεξαρτησίας αξιολογούνται από τη Διοίκηση της εταιρείας και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. Εάν διαπιστωθεί ότι οι ενδεχόμενες απειλές κατά των κανόνων δεοντολογικών απαιτήσεων και ανεξαρτησίας δεν δύναται να περιοριστούν σ ένα αποδεκτό επίπεδο, η εταιρεία οφείλει να μην αποδεχτεί ή να μην συνεχίσει την παροχή υπηρεσιών προς το συγκεκριμένο πελάτη. 5.3 Επαγγελματική επάρκεια και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού Το απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό κάθε εταιρείας καθορίζει την ποιότητα επαγγελματικών υπηρεσιών, που δύναται να παρασχεθούν. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία μας δίνει προτεραιότητα στην διαρκή κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού έτσι ώστε ο πελάτης να λαμβάνει επαγγελματικές 10

12 υπηρεσίες βάσει των τρεχουσών εξελίξεων της αγοράς και της ισχύουσας νομοθεσίας. Η επαγγελματική κατάρτιση επιτυγχάνεται μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων τόσο ενδοεταιρικά όσο και από εξωτερικούς φορείς (ΙΕΣΟΕΛ, ACCA). Η Η. Β. Ρ. προκειμένου να εξασφαλίσει την επάρκεια του προσωπικού της με τις απαραίτητες επαγγελματικές ικανότητες, ακολουθεί την κάτωθι διαδικασία: Διαδικασία προσλήψεων Κατά το μήνα Σεπτέμβριο λαμβάνοντας υπόψη τις ανατεθείσες ελεγκτικές εργασίες και τις ανάγκες της εταιρείας σε προσωπικό, γίνεται προγραμματισμός για την εξασφάλιση του κατάλληλου προσωπικού. Η επιλογή γίνεται με βάση τα κάτωθι κριτήρια: - Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής με προτίμηση επιπρόσθετου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών - Άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής) - Ακεραιότητα χαρακτήρα και δυνατότητα εξέλιξης - Ικανότητες ιδιαίτερες - Προϋπηρεσία σε άλλες ομοειδής και παρεμφερείς εταιρείες Συνεχής επαγγελματική κατάρτιση Η εταιρεία δεσμεύεται και υποχρεούται ως προς την συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση του προσωπικού της. Γι αυτό το λόγο όλο το προσωπικό, αποκλείοντας για αρχή τους νεοπροσληφθέντες αρχάριους ζητείται /απαιτείται να αποδείξει τις επαγγελματικές του ικανότητες. Η επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού επιτυγχάνεται όπως αναλύεται παρακάτω μέσω εξωτερικής εκπαίδευσης, παρακολούθησης σεμιναρίων, εσωτερικής ενημέρωσης, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και πληροφοριών. Η παρακολούθηση του προσωπικού της «ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ» για την επαγγελματική του ανάπτυξη γίνεται από την «Επιτροπή Παρακολούθησης Επαγγελματικής Ανάπτυξης». Διαδικασία αξιολόγησης απόδοσης προσωπικού Η «ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ» έχει θεσπίσει προδιαγραφές που θεωρούνται αναγκαίες για τις διάφορες βαθμίδες υπευθυνότητας μέσα στην εταιρεία. Στο έντυπο «Υπόδειγμα καθορισμένων στόχων πλαίσιο ικανοτήτων προσωπικού» υπάρχουν βασικές οδηγίες που περιγράφουν τις υπευθυνότητες σε κάθε βαθμίδα, την αναμενόμενη απόδοση και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την προαγωγή σε κάθε βαθμίδα. Σε γενικές γραμμές οι αναγκαίες προυποθέσεις έχουν να κάνουν με το επίπεδο τεχνικής κατάρτισης, το βαθμό επίτευξης των ετήσιων στόχων, το βαθμό τήρησης των υιοθετημένων εσωτερικών 11

13 διαδικασιών, την αναλυτική και κριτική ικανότητα, την ικανότητα επικοινωνίας, την προσωπική στάση και επαγγελματικό ύφος του αξιολογούμενου ατόμου. Κατά την διάρκεια τους έτους αλλά και μετά το πέρας των εργασιών, το προσωπικό αξιολογείται για την απόδοσή του από τους εταίρους της Η. Β. Ρ. Η Συλλογή και Αξιολόγηση των πληροφοριών για την απόδοση του προσωπικού γίνεται από τους υπεύθυνους των ελεγκτικών εργασιών και τηρούνται σχετικά στοιχεία στους φακέλους προσωπικού. Η υπευθυνότητα για λήψη αποφάσεων προαγωγής ανήκει στους εταίρους της «ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ». 5.4 Αποδοχή και διατήρηση πελατών και ελεγκτικών εργασιών Οι πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας για την αποδοχή καινούργιου πελάτη ή καινούργια ανάθεση από ήδη υπάρχων πελάτη, εκθέτονται στο έντυπο αποδοχής και διατήρησης ελεγκτικού έργου και συναφών υπηρεσιών. Κατά την διαδικασία αποδοχής αξιολόγησης των υποψήφιων πελατών συμπληρώνεται σχετικό ερωτηματολόγιο, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη διάφορα στοιχεία και πληροφορίες για την νέα εταιρεία καθώς επίσης και σχετικό ερωτηματολόγιο επαναξιολόγησης πελατών για να διαπιστωθεί αν έχουν επέλθει αλλαγές που θα επηρέαζαν την αποδοχή και διεκπεραίωση του ελεγκτικού μας έργου. Σημαντικά θέματα του προαναφερόμενου εντύπου περιλαμβάνουν εκτίμηση και αξιολόγηση των κατωτέρω: 1. Εάν υπάρχει θέμα ανεξαρτησίας με ενδεχόμενο πελάτη 2. Συμμόρφωση με τους κανονισμούς του «Ξέπλυμα παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» 3. Οποιοσδήποτε περιορισμός μπαίνει κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας από τον ενδεχόμενο πελάτη 4. Εάν υπάρχει επαρκή και κατάλληλα εκπαιδευόμενο προσωπικό, με την κατάλληλη εμπειρία, για την ανάθεση του ελεγκτικού έργου 5. Εάν έχουμε λάβει υπ όψη μας την ακεραιότητα του πελάτη και την ύπαρξη ένδειξης σχετικά με την εντιμότητα της Διοίκησης ή των ιδιοκτητών της οικονομικής μονάδος ή και σχετικές καταγγελίες και δημοσιεύσεις από τον τύπο. 6. Εάν η προτεινόμενη ελεγκτική αμοιβή είναι αποδεκτή για το επίπεδο της ελεγκτικής εργασίας 7. Ένδειξη ότι ο ενδεχόμενος πελάτης αλλάζει σε μόνιμη βάση τον ελεγκτή της εταιρείας του 8. Εξέταση της Έκθεσης Ελέγχου του προηγούμενου ΟΕΛ. 9. Αποστολή επιστολής προς τον προηγούμενο ελεγκτή, για να εξακριβώσουμε αν υπάρχει κάποιος λόγος που δεν θα πρέπει να δεχθούμε τον έλεγχο. 12

14 Ένα υπογεγραμμένο «Engagement Letter» καλύπτει όλες τις περιοχές που έχουν να κάνουν με την ανάθεση του ελεγκτικού έργου, πριν την έναρξη της ελεγκτικής μας εργασίας. Σε περίπτωση που η «HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ» θεωρεί ότι πρέπει να αποχωρήσει από μία συγκεκριμένη ανάθεση έργου ή από την επαγγελματική σχέση που έχει με ένα συγκεκριμένο πελάτη, προηγείται συζήτηση με την «Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου» και τη Διοίκηση της εταιρείας, εξηγώντας τους λόγους της αποχώρησης. Η «Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου» μελετά εάν υπάρχει και επαγγελματική, κανονιστική, ή νομική απαίτηση, για να αποδεχθεί ή όχι την ανάθεση του έργου. 5.5 Εκτέλεση Ελεγκτικού Έργου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Όλες οι αναθέσεις ελέγχου ανατίθενται στους εταίρους της «ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ». Οι εταίροι επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Ελέγχου. Οι εταίροι της «ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ» οφείλουν να αξιολογήσουν αν η ομάδα ελέγχου, περιλαμβανόμενου και του Υπευθύνου Ελέγχου έχει επαρκή γνώση, εμπειρία και χρόνο έτσι ώστε: - Να παραχθούν υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών - Να ολοκληρώσουν την ανατεθείσα εργασία στο συμφωνημένο χρόνο ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η εκτέλεση του Ελεγκτικού έργου της εταιρείας μας γίνεται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και νομοθετικό καθεστώς, και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (International Auditing Standards) που εκδίδονται από το Διεθνές Συμβούλιο Ελεγκτικών Προτύπων της IFAC (International Federation of Accountants) και ανατίθεται σε προσωπικό που έχει το βαθμό της τεχνικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης που απαιτούν οι περιστάσεις. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Η εταιρεία «HBP» υιοθετεί τις ακόλουθες προσεγγίσεις έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι η ανάθεση ελεγκτικού έργου έχει διεξαχθεί και διεκπεραιωθεί με το σωστό τρόπο. - Το εύρος της ελεγκτικής μας εργασίας οριοθετείται στο engagement letter. - Ένας τυποποιημένος σχεδιασμός ελέγχου (planning memorandum) προετοιμάζεται. - Η ομάδα ανάθεσης ελέγχου ενημερώνεται από τον Υπεύθυνο Ελέγχου πριν αυτή αναλάβει την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου. 13

15 - Ο Σχεδιασμός και η Ολοκλήρωση παρέχει την Τυπική Ελεγκτική προσέγγιση για όλους του ελέγχους, και επιβλέπεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να προσδιορίσει κάποιες βελτιώσεις. - Παρέχεται στο προσωπικό εκπαίδευση όσο αναφορά το Ηλεκτρονικό Ελεγκτικό Πρόγραμμα, και την εφαρμογή διαδικασιών ανάθεσης ελεγκτικού έργου. Πιο συγκεκριμένα η «HBP» για την εκτέλεση των ελεγκτικών διαδικασιών χρησιμοποιεί τα ακόλουθα εγχειρίδια και εργαλεία ελέγχου: ΒΑΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (Το Πρόγραμμα αυτό προσαρμόζεται κάθε φορά στια ανάγκες του συγκεκριμένου ελεγκτικού έργου). Το ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CCH AUDIT AUTOMATION του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.(Περιορισμένη εφαρμογή, για τον έλεγχο των εταιρειών της διαχειριστικής χρήσης 2010) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΙDEA) - Για κάθε έλεγχο υπάρχει μια ξεκάθαρη ιεραρχία επίβλεψης, τα φύλλα εργασίας υπογράφονται από τον Audit Manager και τον Υπεύθυνο ελέγχου - Ο Υπεύθυνος της ελεγκτικής ομάδας αναλαμβάνει την ευθύνη για την ποιότητα κάθε ανατιθεμένου σε αυτόν ελεγκτικού έργου και ενημερώνει συνεχώς τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας για την σπουδαιότητα της ποιότητας κάθε διενεργηθέντος ελέγχου. - Ο Υπεύθυνος ελέγχου αναφέρεται στην «Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου» και είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής ελεγκτικών μεθόδων, σύμφωνα με ελεγκτικά και λογιστικά πρότυπα και με σχετικές δεοντολογικές απαιτήσεις. 5.6 Επιθεώρηση της εφαρμογής των ελεγκτικών διαδικασιών από την Διοίκηση της Εταιρείας Η διαδικασία επιθεώρησης της εφαρμογής των ελεγκτικών διαδικασιών περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων την επισκόπηση των φακέλων ελέγχου, έτσι ώστε, να πιστοποιείται η συμμόρφωση του προσωπικού με τις διαδικασίες και πολιτικές που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία. Η επισκόπηση αυτή δίνει σημαντικές πληροφορίες και βοηθά στην βελτίωση ελεγκτικών μεθόδων για μελλοντικούς ελέγχους και στην εξασφάλιση ότι η ελεγκτική εργασία η οποία οδηγεί στην έκφραση γνώμης είναι επαρκής και σωστά τεκμηριωμένη. Επίσης στα πλαίσια του ποιοτικού ελέγχου διενεργείται από άλλο ανεξάρτητο Ορκωτό ελεγκτή μέλος της Η. Β. Ρ. επισκόπηση της εργασίας που έγινε στο ελεγκτικό έργο. Γενικότερα στην επιθεώρηση της εφαρμογής των Ελεγκτικών Διαδικασιών από την Εταιρεία περιλαμβάνεται αξιολόγηση του σχεδιασμού, της εκτέλεσης του ελεγκτικού έργου, του ελεγκτικού κινδύνου και τέλος η συνεχής αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικού ελέγχου. 14

16 Εκτός των εσωτερικών ποιοτικών ελέγχων που διενεργεί η Εταιρεία ετησίως, η εποπτεία του συστήματος ποιοτικού ελέγχου έχει ανατεθεί στην ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου 3693/2008. Ο πρώτος έλεγχος από την εποπτική αρχή διενεργήθηκε στις Ιανoυαρίου 2010 και αφορούσε κυρίως το βαθμό εφαρμογής του 1 ου Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου Ποιότητος (ISQC1). Ο δεύτερος έλεγχος διενεργήθηκε στις 8 10 Δεκεμβρίου ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Οι διαχειριστές εταίροι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της «Η.Β.Ρ. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ» διαβεβαιώνουν ότι το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιοτικού ελέγχου όπως περιγράφεται παραπάνω κρίνεται αποτελεσματικό και επαρκή και παρέχει εύλογη διασφάλιση ότι η Εταιρεία και το προσωπικό ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων και των επαγγελματικών προτύπων. 6. ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Ν. 3693/2008 «Οντότητες Δημοσίου Ενδιαφέροντος» : είναι οι οντότητες που διέπονται από το δίκαιο ενός κράτους μέλους των οποίων οι μεταβιβάσιμοι τίτλοι είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά οποιουδήποτε κράτους μέλους κατά την έννοια του Άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 14 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, οι οντότητες που προβλέπονται από το Άρθρο 1 σημείο 1 της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000, οι οντότητες που προβλέπονται στο Άρθρο 2 παράγραφος 1 της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ. Με Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ μπορούν να ορισθούν και άλλες οντότητες ως οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, με γνώμονα τη φύση των δραστηριοτήτων τους, το μέγεθος τους, τον αριθμό των απασχολούμενων σε αυτές και άλλα παρεμφερή κριτήρια. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται οι πελάτες στους οποίους χορηγήθηκε έκθεση ελέγχου/επισκόπησης, από την Η. Β. Ρ. για τη χρήση 2011, εντός του ημερολογιακού έτους 2011, και θεωρούνται οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος. Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. 2. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15

17 7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ Η έννοια της ανεξαρτησίας, όπως αυτή οριοθετείται από τον Νόμο 3693/2008 (Άρθρα 20,22,38) και το Π.Δ.226/1992 αποτελεί βασική αρχή της εταιρείας μας, καθώς διασφαλίζει την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία κατά τη διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων από το Νόμιμο ελεγκτή. Η διαδικασία που ακολουθεί η εταιρεία μας περιγράφεται κατωτέρω: Κατά την πρόσληψη κάθε ατόμου παραδίδεται σε αυτόν, το «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ», αντίγραφο του «ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» (IFAC). Tο προσωπικό της εταιρείας συμπληρώνει το «Έντυπο Δήλωσης Ανεξαρτησίας» για όλους τους πελάτες, ανεξάρτητα αν ανήκει ή όχι στην ομάδα ελέγχου ελεγχόμενης εταιρείας. Το «Έντυπο Ανεξαρτησίας» συμπληρώνεται μία φορά τον χρόνο και οποτεδήποτε συμβεί κάποια αλλαγή σχετικά με την ανεξαρτησία και εξετάζονται θέματα όπως αν υπάρχει κίνδυνος υπονόμευσης της ανεξαρτησίας σε σχέση με οικονομικό ενδιαφέρον σε ελεγχόμενη εταιρεία, οικογενειακή και προσωπική εταιρεία, στενή επιχειρηματική σχέση, δώρα, ύψος αμοιβής, παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών. Η «Επιτροπή εξασφάλισης Ανεξαρτησίας» της «HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ» είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση των θεμάτων εξασφάλισης της ανεξαρτησίας κατά την διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων. Η «Επιτροπή Δεοντολογικών Απαιτήσεων» και «Επιτροπή Εξασφάλιση Ανεξαρτησίας» υποχρεούνται να προσδιορίζουν και να αξιολογούν την ανεξαρτησία και την συμμόρφωση με τις δεοντολογικές απαιτήσεις σε όλα τα στάδια του ελέγχου. - Όταν η εταιρεία αποδέχεται ένα νέο πελάτη ή μία καινούργια ανάθεση έργου. - Όταν επανεκλέγεται ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής. - Όταν υπογράφεται μία έκθεση ελέγχου. ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ Οι διαχειριστές εταίροι της «Η.Β.Ρ. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ» δηλώνουν ότι η Εταιρεία κατά την δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011, εφάρμοσε επαρκώς τις διαδικασίες σχετικά με την παρακολούθηση των θεμάτων εξασφάλισης ανεξαρτησίας των μελών της κατά την διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων τους οποίους αναλαμβάνει. 16

18 8. ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στα πλαίσια της εξασφάλισης και διατήρησης της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες η Η. Β. Ρ. δίνει προτεραιότητα στην συνεχή εκπαίδευση ως μέσο ανάπτυξης και διατήρησης υψηλότερων προτύπων τεχνικής επάρκειας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Η. Β. Ρ. έχει υιοθετήσει τις κάτωθι διαδικασίες : Συμμετοχή όλων των νέο-προσληφθέντων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΙΕΣΟΕΛ ή του ACCA προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματικό τίτλο σπουδών. Συμμετοχή του ελεγκτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα επικαιροποίησης όλων των εξελίξεων στους τομείς της λογιστικής και ελεγκτικής, ανάλογα με τις ανάγκες επαγγελματικής ανάπτυξης του καθενός. Συμμετοχή σε ενδοεταιρικά σεμινάρια. Συμμετοχή και ενημέρωση από διαδίκτυο και πρόσβαση σε βάση δεδομένων και πληροφοριών. Η παρακολούθηση του προσωπικού της «ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ» για την επαγγελματική του ανάπτυξη γίνεται από την «Επιτροπή Παρακολούθησης Επαγγελματικής Ανάπτυξης». 9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Η διαχειριστική χρήση της Η. Β. Ρ. καλύπτει την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι σημαντικότερες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την 5 η εταιρική χρήση της εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ποσά σε Ευρώ 2011 Ποσά σε Ευρώ 2010 Σύνολο Ενεργητικού , ,51 Συνολικός Κύκλος Εργασιών , ,00 Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων , ,81 Ανάλυση εσόδων Τα σημαντικότερα έσοδα κατά την ανωτέρω χρήση αναλύονται ως εξής : 17

19 Ποσά σε Ευρώ 2011 Ποσά σε Ευρώ 2010 Έσοδα από υποχρεωτικούς ελέγχους , ,00 Έσοδα από αποτιμήσεις 0, ,00 Έσοδα από λοιπές ελεγκτικές διαδικασίες , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Ο καθορισμός των Αμοιβών των νόμιμων ελεγκτών και των εταίρων πραγματοποιείται με βάση μια σειρά παραγόντων, τα οποία περιλαμβάνουν την προσφορά εξαιρετικής ποιότητας ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς πελάτες, την αποτελεσματική διαχείρηση ποιότητας και κινδύνων, την ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού, τη συνεισφορά στην οικονομική επιτυχία της εταιρείας, την επιχειρηματικότητα, εμπειρία και το χρόνο απασχόλησης. Οι αμοιβές και η διανομή κερδών προς τους εταίρους διαχειριστές αναθεωρούνται σε ετήσια βάση και προσαρμόζονται ανάλογα. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ PARTNER 11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ιφιγενείας 81, Τ.Κ Ν. Ιωνία Τηλ. : Fax : Διεύθυνση : 18

20

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.

HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε. HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Αθήνα, Μάρτιος 2012 Κωνσταντίνος Σιγάλας και Σια Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...2 2 Νομική μορφή και στοιχεία μετόχων... 3 3 Δίκτυο στο οποίο ανήκει η

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας KRESTON PRIME AUDIT IKE

Έκθεση Διαφάνειας KRESTON PRIME AUDIT IKE Έκθεση Διαφάνειας 2014 KRESTON PRIME AUDIT IKE Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Α. Δομή και Ιδιοκτησία-Εταίροι 5 Β. Συνεργασία με το ανεξάρτητο μέλος της KRESTON INTERNATIONAL LTD Γ. Εταιρική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Global expertise with local faces Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της ECOVIS HELLAS AE... 4 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 )

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 1 Περιεχόμενα Πρόλογος 3 Δομή και Ιδιοκτησία 5 Ποιότητα 7 Ανταμοιβή εταίρων 9 Χρηματοοικονομική πληροφόρηση 10 Εταιρείες Δημοσίου Ενδιαφέροντος 11 2 Πρόλογος H KRESTON PRIME AUDIT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. CosmoCo Services Ltd 2. Έκθεση Διαφάνειας 2013

Πρόλογος. CosmoCo Services Ltd 2. Έκθεση Διαφάνειας 2013 Πρόλογος Παρουσιάζουμε την ετήσια Έκθεση Διαφάνειας της Cosmoco Services Ltd. Η έκθεση αυτή παραθέτει σημαντικές πληροφορίες και αναφορές σχετικά με την νομική μορφή και την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 3 2. Νομική μορφή και μέτοχοι 4 3. Πληροφορίες για το δίκτυο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α. Ε. Α.Μ. ΕΛΤΕ: 039 Α.Μ. ΣΟΕΛ: 167 Α.Φ.Μ.: 800437710 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΜΗ: 122542001000 Κηφισίας 293 & Δηλιγιάννη Κηφισιά, Αθήνα 145 61 Τel: 210 8088483, Fax: 210 8088403 Site: www.kmcsa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Μάρτιος 2015 Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 123514501000, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 40, Α.Φ.Μ. 800455950,.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8-10, 104 34 Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αρ. 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή 3 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία των μετόχων 4 1.1.Η Εταιρεία μας

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36)

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) KRP AUDITORS A.E. ΑΜ ΣΟΕΛ 165 SOEL Reg. Number: 165 (Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) Αναστάσεως 9, 16343, Αθήνα, Τηλέφωνο: +30 213 02 39 661,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2009 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 3693/2008, ο οποίος διέπει το Ελεγκτικό επάγγελµα στην Ελλάδα, σας παρουσιάζουµε την ετήσια Έκθεση διαφάνειας της «PKF

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Α. Επιτροπές 1. Δημόσιου Τομέα Αποτελεί ένα σχήμα για όλους τους επαγγελματίες λογιστές μέλη του ΣΕΛΚ που εργάζονται στο δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 2 Φορολογικό Πιστοποιητικό Η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος του φορολογικού πιστοποιητικού καθορίστηκαν µε την υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1159/22.7.2011. Με τον ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014

EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014 EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος... 3 2. Εισαγωγή Στοιχεία Εταιρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Για το έτος που έληξε. την 31 η Δεκεμβρίου 2013 TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΜ.Σ.Ο.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Για το έτος που έληξε. την 31 η Δεκεμβρίου 2013 TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΜ.Σ.Ο.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 Για το έτος που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2013 TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΜ.Σ.Ο.Ε.Λ: 166 Λουκιανού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Για το έτος που έληξε. την 31η Δεκεμβρίου 2012 TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΜ.Σ.Ο.Ε.Λ: 166.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Για το έτος που έληξε. την 31η Δεκεμβρίου 2012 TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΜ.Σ.Ο.Ε.Λ: 166. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΜ.Σ.Ο.Ε.Λ: 166 Λουκιανού 6, 10675 Αθήνα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ. σελ. 3 2. ΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 3693/2008, ο οποίος διέπει το Ελεγκτικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σας παρουσιάζουμε την ετήσια Έκθεση διαφάνειας της «PKF

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ανεξάρτητο μέλος της UHY International The innovating partner you need 2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ... 3 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ... 5 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... 8 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ... 12 6.

Διαβάστε περισσότερα

It's good to be trusted. Έκθεση Διαφάνειας 2013

It's good to be trusted. Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 It's good to be trusted Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 1. Νομική μορφή μέτοχοι... 4 1.1. Νομική μορφή... 4 1.2. Έδρα και υποκαταστήματα... 4 1.3. Μέτοχοι... 4 1.4 Νόμιμοι ελεγκτές που

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 1. Δεοντολογία και Επαγγελματισμός Σύνολο δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2012

ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2012 www.enel.com.gr Μεσογείων 388 Αγία Παρασκευή 388 Mesogion str. Agia Paraskevi Τ. Κ. 153 41 Τηλ. 210 6004793 P.C. 153 41 Tel. +302106004793 Φαξ 210 6004723--www.enel.com.gr Fax. +302106004723-- ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE 1 Αριθμός Πρωτ.: 35/1.9.2011 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, με αφορμή το Σχέδιο Διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη Διοικητή Τ.Ε για τα ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με ορισμένα καθήκοντα του Λειτουργού Συμμόρφωσης ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές ειδικότητες αιχμής στην αγορά εργασίας. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Dr. Ελένη Τουρνά-Γερμανού

Λογιστικές ειδικότητες αιχμής στην αγορά εργασίας. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Dr. Ελένη Τουρνά-Γερμανού Λογιστικές ειδικότητες αιχμής στην αγορά εργασίας Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Dr. Ελένη Τουρνά-Γερμανού Κύριοι Κλάδοι Απασχόλησης στο Λογιστικό Επάγγελμα 1. Λογιστής Φοροτεχνικός 2. Κοστολόγος Διοικητικός

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Baker Tilly, Cyprus Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Επιστολή Ανώτερου Εκτελεστικού Συμβούλου 3 1 Νομική μορφή και ιδιοκτησιακό καθεστώς 4 1(1) Νομική μορφή 4 1(2) Εγγεγραμμένη διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas SA. Transparency Report 2014. Inspired Around the World. Certified & Registered Auditors

Hellas SA. Transparency Report 2014. Inspired Around the World. Certified & Registered Auditors Hellas SA Certified & Registered Auditors Transparency Report 2014 Inspired Around the World Certified & Registered Auditors! Περιεχόµενα Εισαγωγή 1 Νοµική µορφή, στοιχεία µετόχων και νοµίµων ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή

το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή Προς: Υπόψη: Κοινοποίηση: το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ. Βογιατζόγλου Νικόλαου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Τσέπερη

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2008 )

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012) Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αρ. 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2013 e-mail: info@pdaudit.gr, www.pdaudit.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2 ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2 ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2 ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ι. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 2 ΙΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 31.12.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ. Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2577/9.3.2006

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2577/9.3.2006 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2577/9.3.2006 ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 Θέμα: Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ CITIFUND ΜΕΓΑΛΗΣ METOXIKO ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα