ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΦΑΣΗ Β CASE STUDIES ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β.1 Διερεύνηση μέσω CFD της επίδρασης του ύψους τοποθέτησης εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας (indoor unit) στην κατανομή θερμοκρασιών χώρου Συντάκτης: Δημήτρης Τζιουρτζιούμης ΒΟΛΟΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΠΘ/ΤΜΜ/ΕΘΘΜ Σελίδα 1 από 19

2 1 Εισαγωγή Τοπικός αντιπρόσωπος κλιματιστικών συσκευών, έθεσε το εξής ερώτημα στο Πανεπιστήμιο: Οι οδηγίες του κατασκευαστή των κλιματιστικών συσκευών διαιρούμενου τύπου (split units), προδιαγράφουν την τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας (indoor unit) σε ύψος 2.20 m από το δάπεδο. Κάποιοι πελάτες όμως θέτουν επίμονα το ερώτημα, πόσο δυσμενέστερη είναι η περίπτωση τοποθέτησης της εσωτερικής μονάδας σε μεγαλύτερο ύψος (για αισθητικούς λόγους), πχ μέχρι και ακριβώς κάτω από την οροφή του δωματίου. Το συγκεκριμένο ερώτημα επελέγη να μελετηθεί μέσω εμπορικού κώδικα υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD), από προπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος, ως μελέτη περίπτωσης στα πλαίσια της Αναμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μας. ΠΘ/ΤΜΜ/ΕΘΘΜ Σελίδα 2 από 19

3 Εικόνα 1 Εσωτερική μονάδα (indoor unit) κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου 2 Διατύπωση του προβλήματος Για την μοντελοποίηση του προβλήματός μας έγιναν οι ακόλουθες απλοποιητικές παραδοχές: Θεωρήσαμε το k-epsilon(κ-ε) μοντέλο τύρβης. Μοντέλο το οποίο εξασφαλίζει καλές προβλέψεις για τις περισσότερες ροές μηχανολογικού ενδιαφέροντος. Η ροή του αέρα είναι σταθερή ως προς το χρόνο(steady state) Ο αέρας θεωρήθηκε ιδανικό αέριο Αρχικά δεν είχε τεθεί η τιμή για την παράμετρο της βαρύτητας (gravity, g), όπως και η παραγωγή τύρβης (turbulence production), και διαπιστώθηκε ότι το πρόγραμμα έπαιρνε by default μηδενικές τιμές, πράγμα που είχε σαν αποτέλεσμα να παράγονται μη ρεαλιστικά αποτελέσματα (πχ οι γραμμές ροής είχαν μια πορεία η οποία απήχε αρκέτα από την πραγματική) 3 Διαμόρφωση των αρχείων εισόδου του λογισμικού (ICEM) 3.1 Γεωμετρία Η κλιματιστική μονάδα του προβλήματος (Εικόνα 1) έχει ισχύ Btu/h και θα τοποθετηθεί σε δυο διαφορετικές θέσεις, πάνω από το παράθυρο και στην οροφή του δωματίου. Σκοπός της άσκησης είναι ο προσδιορισμός της σωστής θέσης της μονάδας. Αυτή θα προκύψει μέσω της μελέτης της ροής και του τρόπου θέρμανσης του δωματίου(κατανομές θερμοκρασιών σε διάφορες θέσεις). Με τη βοήθεια του υποπρογράμματος ICEM CFD 4.CFX 1 σχεδιάσαμε το προς μελέτη δωμάτιο, το παράθυρο και την κλιματιστική μονάδα εσωτερικού χώρου(τις ΠΘ/ΤΜΜ/ΕΘΘΜ Σελίδα 3 από 19

4 επιφάνειες εισόδου του θερμού αέρα και εξόδου του ψυχρού αέρα). Οι διαστάσεις αυτών είναι: Δωμάτιο Μήκος:5 m Πλάτος:4 m Ύψος:3 m Όγκος δωματίου= Επιφάνεια εισόδου (5 mx ) (4 mx ) (3 m) = 60m A = (0.8 mx ) (0.15 m) = 0.12m in Επιφάνεια εξόδου A = (1.2 mx ) (0.1 m) = 0.12m out Επιφάνεια παραθύρου A = (1.2 mx ) (1.3 m) = 1.56m window Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε κάποια χαρακτηριστικά του κλιματιστικού: Ταχύτητα εισόδου αέρα: P =ΔΤ Cp ρ A u air air inlet P u= = ΔΤ Cp ρ A air air inlet 3.5KW ( 40 o )( )( C 10 o C 1.1 kj / kgk 1.2 kg / m 3)( 0.8 m 0.15 m) = 0.74 ms / ΠΘ/ΤΜΜ/ΕΘΘΜ Σελίδα 4 από 19

5 Παροχή μάζας αέρα: P = m& Cp ΔΤ air air P m& = = air Cpair ΔΤ 3.6KW = kg /sec o o 1.1 kj / kgk (40 C 10 C) ( ) Ογκομετρική παροχή αέρα: m Q = & air kg /sec = = 3 air m / s ρ 1.2 kg / m air Χρόνος αναπλήρωσης του αέρα του δωματίου: Qair 324 m / hr 60min 3 V room 60m t = = 60min = = 11min 3.2 Εναλλακτικές θέσεις τοποθέτησης της εσωτερικής μονάδας Για να εκτιμήσουμε την επίδραση της θέσης (ύψους τοποθέτησης) της εσωτερικής μονάδας, επιλέγουμε δύο εναλλακτικές γεωμετρίες, οι οποίες διαφέρουν μόνο στο ύψος τοποθέτησης: Θέση αναφοράς (ύψος τοποθέτησης κεντρική γραμμή στα 2.275m) Εναλλακτική θέση που εξετάζεται (ύψος τοποθέτησης κεντρική γραμμή στα 2.925m). Οι θέσεις αυτές φαίνονται στις Εικόνες 2 και 3 που ακολουθούν. ΠΘ/ΤΜΜ/ΕΘΘΜ Σελίδα 5 από 19

6 Εικόνα 2 Το κλιματιστικό βρίσκεται στη θέση αναφοράς Εικόνα 3 Το κλιματιστικό βρίσκεται στην εναλλακτική θέση ΠΘ/ΤΜΜ/ΕΘΘΜ Σελίδα 6 από 19

7 3.3 Υπολογιστικό πλέγμα Στη συνέχεια δημιουργήσαμε το υπολογιστικό πλέγμα σύμφωνα με το οποίο έγινε η επίλυση του προβλήματος. Το πλέγμα το οποίο δημιουργήθηκε ικανοποιεί όλες τις υπολογιστικές προϋποθέσεις ώστε τα αποτελέσματα να είναι ακριβή και ορθά. Αρχικά υπήρξαν προβλήματα με την αυτόματη παραγωγή του πλέγματος. Η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε αρχικά ήταν απλή παραγωγή του πλέγματος χωρίς καμία ρύθμιση των παραμέτρων αυτού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση των επιφανειών εισόδου και εξόδου. Συνέπεια, των παραπάνω ήταν η εξαγωγή μη σωστών αποτελεσμάτων. Το επιθυμητό πλέγμα επιτεύχθηκε ρυθμίζοντας τις απαραίτητες παραμέτρους ως εξής: Global MeshSize Global Element Seed Size Mesh TetraEdral Max Element: 0.2 Natural Size Tetra Mesher Options Size: 0.1 Cells in Gap: 1 Refinement: 20 Use Smoother Quality: 0.7 Smooth Transition Transition Factor: 1.2 Activate: Save All Triangles Tα υπολογιστικά πλέγματα φαίνονται στις εικόνες που ακολουθούν (Εικόνα 4 και Εικόνα 5) Στην Εικόνα 4 φαίνεται το υπολογιστικό πλέγμα του προβλήματος στο οποίο το κλιματιστικό βρίσκεται στη θέσης αναφοράς. Στην Εικόνα 5 φαίνεται το υπολογιστικό πλέγμα του προβλήματος στο οποίο το κλιματιστικό βρίσκεται στην εναλλακτική θέση. ΠΘ/ΤΜΜ/ΕΘΘΜ Σελίδα 7 από 19

8 Εικόνα 4 Υπολογιστικό πλέγμα θέσεως αναφοράς Εικόνα 5 Υπολογιστικό πλέγμα εναλλακτικής θέσεως τοποθέτησης 4 Διαδικασία προσδιορισμού οριακών συνθηκών (CFX-Pre) Επόμενο στάδιο της επίλυσης του προβλήματος μας ήταν ο προσδιορισμός των οριακών συνθηκών. Αυτό έγινε μέσω του υποπρογράμματος CFX Pre Η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε περιγράφεται παρακάτω: Η γεωμετρία και το υπολογιστικό πλέγμα εισήχθησαν στο υποπρόγραμμα. Στη συνέχεια στα parts, τα οποία είχαμε δημιουργήσει, ορίσαμε τις συνθήκες οι οποίες είναι οι ακόλουθες; ΠΘ/ΤΜΜ/ΕΘΘΜ Σελίδα 8 από 19

9 Είσοδος Type: inlet Static Temperature = 313 Κ Normal Speed = 0.74 m/s Έξοδος Type: outlet Relative Pressure: P=0 Pa Τοίχος στον οποίο βρίσκεται το παράθυρο Type: wall Heat Transfer Coefficient = 4 W/ (m 2 K) Outside Temperature: 273 K Παράθυρο Type: wall Heat Transfer Coefficient = 4 W/ (m 2 K) Outside Temperature: 273 K Οι υπόλοιποι τοίχοι, δάπεδο και οροφή Type: wall Heat Transfer Coefficient = 4 W/ (m 2 K) Outside Temperature: 288 K Τέλος, στο εσωτερικό του δωματίου επικρατούσαν οι εξής συνθήκες: Θεωρήσαμε τον αέρα ιδανικό αέριο με πίεση αναφοράς (Ref. Pressure) 1 atm. 5 Διαδικασία επίλυσης (CFX-Solver) Έπειτα, αφού ορίσαμε τις συνοριακές συνθήκες ασχοληθήκαμε με τον προσδιορισμό των σωστών παραμέτρων επίλυσης(solver control). Ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων (max iterations) ο οποίος επιλέχθηκε ήταν 50 ενώ το κριτήριο σύγκλισης (convergence criteria) ήταν: residual type: RMS και residual target: Επόμενο βήμα ήταν η επίλυση με τη βοήθεια του solver του προγράμματος, CFX- Solver 5.7. To solver επιστρέφει δυο φύλλα στο ένα φαίνεται διαγραμματικά η σύγκλιση ή όχι της λύσης και στο άλλο φαίνονται αναλυτικά σε κάθε επανάληψη οι τιμές των προς μελέτη μεγεθών. Αξίζει να αναφέρουμε ότι έχουμε σύγκλιση όταν φθάσουμε το κριτήριο σύγκλισης ή όταν οι τιμές των μεγεθών από μια επανάληψη και έπειτα δεν αλλάζουν σημαντικά. Το τελευταίο συνέβη στο δικό μας πρόβλημα. διότι θέσαμε αυστηρό κριτήριο σύγκλισης για να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξει σύγκλιση και για να δούμε από ποιο σημείο και μετά επιτυγχάνεται αυτή. Παρατηρώντας τις δυο λύσεις βλέπουμε ότι: στην περίπτωση που το κλιματιστικό βρίσκεται πάνω από το παράθυρο η λύση εμφανίζει σύγκλιση και ευστάθεια ενώ στην περίπτωση που το κλιματιστικό βρίσκεται στην οροφή του δωματίου η λύση εμφανίζει αστάθεια. Τελευταίο τμήμα της επίλυσης του προβλήματος είναι η απεικόνιση των αποτελεσμάτων χρωματικά και με διάφορους στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή μας. Το υποπρόγραμμα με τη βοήθεια του οποίου συμβαίνει αυτό είναι το CFX-Post 5.7. Το CFX-Solver 5.7 μετά το πέρας της επίλυσης επιστρέφει ένα αρχείο.res το οποίο με τη σειρά του αυτόματα εισάγεται στο τελευταίο τμήμα του προγράμματος. Σε αυτό το σημείο τα αποτελέσματα, τα οποία περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη ροή του αέρα στο δωμάτιο, μπορούν να παρουσιαστούν με ποικίλους τρόπους σε οποιοδήποτε περιοχή,επιφάνεια, του όγκου ΠΘ/ΤΜΜ/ΕΘΘΜ Σελίδα 9 από 19

10 ελέγχου μας(δωμάτιο). Οι ποικίλοι τρόποι οι οποίοι αναφέρθηκαν είναι: γραμμές ροής(streamlines), επίπεδα κάθετα στους τρεις άξονες(τομές δηλαδή του δωματίου)(planes), όγκοι οι οποίοι τοποθετούνται στο εσωτερικό του δωματίου και απεικονίζονται πάνω σε αυτούς οι κατανομές των ζητούμενων μεγεθών. Στο επόμενο τμήμα της έκθεσης γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Πρόκειται για εικόνες(αρχεία output)τα οποία έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το πρόγραμμα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι πέρα από εικόνες το πρόγραμμα σου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις και animation αν θέλεις να παρουσιάσεις την μεταβολή της κατανομής ενός μεγέθους σε μια διεύθυνση. 6 Διαδικασία απεικόνισης αποτελεσμάτων (CFX-Post) Αρχικά, παρατίθενται εικόνες στις οποίες η κλιματιστική μονάδα βρίσκεται πάνω από το παράθυρο και στη συνέχεια εικόνες στις οποίες η κλιματιστική μονάδα βρίσκεται στην οροφή του δωματίου. 6.1 Κλιματιστική μονάδα τοποθετημένη πάνω από το παράθυρο Στην Εικόνα φαίνονται οι κύριες γραμμές ροής της δέσμης μέσα στο δωμάτιο. Στις Εικόνες 7 και 8 παρουσιάζονται το θερμοκρασιακό πεδίο του αέρα στην οροφή και στο πάτωμα του δωματίου σντίστοιχα. Στις Εικόνες 9 και 10 μπορούμε να δούμε τη μεταβολή των θερμοκρασιών στην Ζ και στη Χ κατεύθυνση αντίστοιχα. Στην Εικόνα 11 φαίνεται το το προφίλ ταχυτήτων στο επίπεδο Υ=0 m. Εικόνα 6 Ροή του αέρα στο δωμάτιο ΠΘ/ΤΜΜ/ΕΘΘΜ Σελίδα 10 από 19

11 Εικόνα 7 Κατανομή θερμοκρασίας στην οροφή του δωματίου(τοπικά) Εικόνα 8 Κατανομή θερμοκρασίας στο δάπεδο του δωματίου(τοπικά) ΠΘ/ΤΜΜ/ΕΘΘΜ Σελίδα 11 από 19

12 Εικόνα 9 Κατανομή θερμοκρασίας στο δωμάτιο στη κατεύθυνση Ζ Εικόνα 10 Κατανομή θερμοκρασίας στο δωμάτιο στη κατεύθυνση Χ ΠΘ/ΤΜΜ/ΕΘΘΜ Σελίδα 12 από 19

13 Εικόνα 11 Προφίλ ταχυτήτων 6.2 Η κλιματιστική μονάδα είναι τοποθετημένη στην οροφή του δωματίου Στην Εικόνα φαίνονται οι κύριες γραμμές ροής της δέσμης μέσα στο δωμάτιο. Στις Εικόνες 12 και 13 παρουσιάζονται το θερμοκρασιακό πεδίο του αέρα στην οροφή και στο πάτωμα του δωματίου σντίστοιχα. Στις Εικόνες 14 και 15 μπορούμε να δούμε τη μεταβολή των θερμοκρασιών στην Ζ και στη Χ κατεύθυνση αντίστοιχα. ΠΘ/ΤΜΜ/ΕΘΘΜ Σελίδα 13 από 19

14 Στην Εικόνα 16 φαίνεται το το προφίλ ταχυτήτων στο επίπεδο Υ=0 m. Εικόνα 12 Ροή του αέρα στο δωμάτιο Εικόνα 13 Κατανομή θερμοκρασίας στην οροφή του δωματίου(τοπικά) ΠΘ/ΤΜΜ/ΕΘΘΜ Σελίδα 14 από 19

15 Εικόνα 14 Κατανομή θερμοκρασίας στο δάπεδο του δωματίου(τοπικά) Εικόνα 15 Κατανομή θερμοκρασίας στο δωμάτιο στη κατεύθυνση Ζ ΠΘ/ΤΜΜ/ΕΘΘΜ Σελίδα 15 από 19

16 Εικόνα 16 Κατανομή θερμοκρασίας στο δωμάτιο στη κατεύθυνση Χ ΠΘ/ΤΜΜ/ΕΘΘΜ Σελίδα 16 από 19

17 Εικόνα 17 Προφίλ ταχυτήτων 7 Συζήτηση αποτελεσμάτων διασταύρωση με προβλέψεις εμπειρικών σχέσεων Στην ενότητα αυτή γίνεται διασταύρωση με τα αποτελέσματα εμπειρικών υπολογισμών με βάση τις γνώσεις του Κλιματισμού 3.Ακολουθούν κάποιες εικόνες στις οποίες φαίνεται το σωστό προφίλ ταχυτήτων του αέρα κατά τη θέρμανση ενός δωματίου.στην Εικόνα 19 απεικονίζεται μια σχέση, με την οποία μπορούμε να υπολογίσουμε την ανύψωση της δέσμης αέρα σε οποιαδήποτε απόσταση Χ από την είσοδο. ΠΘ/ΤΜΜ/ΕΘΘΜ Σελίδα 17 από 19

18 Εικόνα 18 Προφίλ ταχυτήτων αέρα Εικόνα 19 Σχέση προσδιορισμού της ανύψωσης Από τις Εικόνες 6 και 12 προκύπτουν τα ακόλουθα: Σητν 1 η περίπτωση επιτυγχάνεται η κυκλοφορία του αέρα στο δωμάτιο ενώ στη 2 η περίπτωση όχι.. Παρατηρώντας αυτές τις εικόνες βλέπουμε ότι οι γραμμές ροής οι οποίες κυκλοφορύν στο δωμάτιο και καταλήγουν στην έξοδο είναι περισσότερες όταν το κλιματιστικό βρίσκεται πάνω από το παράθυρο και όχι όταν αυτό είναι τοποθετημένο στην οροφή του δωματίου. Ακόμη, σύμφωνα με τις Εικόνες 7 και 13 ο αέρας κοντά στην οροφή του δωματίου θερμαίνεται περισσότερο όταν το κλιματιστικό βρίσκεται τοποθετημένο στην ενναλακτική θέση ενώ σύμφωνα με τις Εικόνες 8 και 14 ο αέρας κοντά στο πάτωμα θερμαίνεται περισσότερο όταν το κλιματιστικό βρίσκεται πάνω από το παράθυρο.τα αποτελέσματα αυτά τα περιμέναμε διότι τοποθετώντας την κλιματιστική μονάδα στην οροφή του δωματίου εμποδίζεται η ροή της δέσμης εισόδου και αναγκάζεται να κινηθεί παράλληλα με την οροφή μέχρι να συναντήσει τον απέναντι τοίχο και να επιχειρήσει τότε να κυκλοφορήσει στο δωματίο. Κυκλοφόρια αέρα δεν υπάρχει με συνέπεια ο αέρας να θερμαίνεται τοπικά σε μία περιοχή κοντά στην οροφή και όχι ομοιόμορφα σε όλο το δωματίο.από την άλλη τοποθετώντας τη μονάδα πάνω από το παράθυρο,επιτρέπουμε στον αέρα να ακολουθήσει την επιθυμητή πορεία η οποία φαίνεται στην Εικόνα 18. Ο αέρας εισέρχεται στο δωμάτιο και ανυψώνεται σύμφωνα με τη σχέση στην Εικόνα19. Στο μέσο του δωματίου έρχεται σε επαφή με την οροφή αυτού(προκύπτει από την σχέση στην Εικόνα 19) και στη συνέχεια κατευθύνεται προς τον απέναντι τοίχο, το πάτωμα και τελικά την έξοδο. Υπάρχει κυκλοφορία αέρα μέσα στο δωμάτιο. Με το τρόπο αυτό ο αέρας του δωματίου θερμαίνεται ομοιόμορφα. ΠΘ/ΤΜΜ/ΕΘΘΜ Σελίδα 18 από 19

19 8 Συμπεράσματα Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το κλιματιστικό πρέπει να τοποθετείται πάνω από το παράθυρο και όχι στην οροφή του δωματίου διότι τότε μόνο ο αέρας κυκλοφορεί μέσα στο δωμάτιο και θερμαίνεται ομοιόμορφα. 9 Προτάσεις σχετικά με την εισαγωγή εμπορικού λογισμικού στα Προπτυχιακά Η συγκεκριμένη εργασία έγινε στα πλαίσια της Αναμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, και ξεκίνησε στις αρχές Δεκεμβρίου Οι γνώσεις μου περιελάμβαναν τα βασικά μαθήματα του Τμήματος και του Τομέα Ενέργειας μέχρι το 7 ο εξάμηνο, που ήταν το τρέχον. Στο τρέχον εξάμηνο είχε σχεδόν ολοκληρωθεί η διδασκαλία του μαθήματος Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Ενεργειακή Περιοχή (ΜΜ710), όπου είχα εισαχθεί στις βασικές αρχές. Οι βασικές δυσκολίες που συνάντησα κατανέμονται σε δυο κατηγορίες: Δημιουργία γεωμετρίας και υπολογιστικού πλέγματος: Το πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν στον ορισμό της επιφάνειας walls1(αυτός είναι ο τοίχος στον οποίο βρίσκονται το παράθυρο και οι διατομές εισόδου και εξόδου). Η λύση τελικά ήταν ο ορισμός της επιφάνειας χωρίς να συμπεριλάβεις σε αυτή τις προαναφερθείσες διατομές. Επόμενο πρόβλημα ήταν η δημιουργία του σωστού υπολογιστικού πλέγματος. Αρκέτα πράγματα για αυτό το θέμα αναφέρθηκαν στην ενότητα 3.3,εν συντομία αναφέρω ότι το πρόβλημα λύθηκε δημιουργώντας πυκνό πλέγμά δίνοντας δηλαδή μικρές διαστάσεις στα elements που το απαρτίζουν. Ορισμός Οριακών Συνθηκών: Το τελευταίο πρόβλημα το οποίο είχα να αντιμετωπίσω ήταν ο ορισμός των οριακών συνθηκών στις επιφάνειες του δωματίου. Ο χρόνος ενασχόλησης που χρειάστηκε για να φτάσω στο σημείο να φέρω εις πέρας τη συγκεκριμένη μελέτη κατανέμεται ως εξής: Δημιουργία γεωμετρίας:18 ώρες Δημιουργία υπολογιστικού πλέγματος:72 ώρες Ορισμός οριακών συνθηκών:72 ώρες Και ήταν ελεύθερος χρόνος που μου απέμενε απογεύματα και βράδια.. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρω ότι για να φθάσω στο σημείο να ασχοληθώ με αυτό το πρόβλημα,προηγουμένως είχα επιλύσει κάποια tutorials του προγράμματος τα οποία συνέβαλαν στην εξοικείωση μου με το περιβάλλον αυτού. 10 Βιβλιογραφία 1 Tutorial Manual ICEM CFD 4 2 Tutorials CFX Recknagel, Sprenger: Heizung + KlimaTechnik Oldenbourg Verlag ΠΘ/ΤΜΜ/ΕΘΘΜ Σελίδα 19 από 19

1 Εισαγωγή. Εικόνα 1 Σχεδιαστικές παραλλαγές αερολεβήτων Ευρωπαϊκού και Αμερικάνικου τύπου.

1 Εισαγωγή. Εικόνα 1 Σχεδιαστικές παραλλαγές αερολεβήτων Ευρωπαϊκού και Αμερικάνικου τύπου. Μοντελοποίηση ροής και μετάδοσης θερμότητας σε αερολέβητα ισχύος 35,000 kcal/h με τη βοήθεια υπέρυθρης θερμογραφίας (ΤhermaCAM S45) και Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (ANSYS CFX) 1 Εισαγωγή Δ. Τζιουρτζιούμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΦΑΣΗ Β CASE STUDIES ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: : Δημήτριος. Επιβλέπων. Βόλος. Ιούνιος

Συντάκτης: : Δημήτριος. Επιβλέπων. Βόλος. Ιούνιος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μοντελοποίησηη ροής και μετάδοσης θερμότητας σε αερολέβητα με υπέρυθρη θερμογραφία και CFD Συντάκτης: : Δημήτριος Τζιουρτζιούμης Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Σταματέλλος Βόλος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ Μαρία Μαρασίνου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στις μέρες μας η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί πρωταρχικό στόχο των κοινωνιών και έχει καταστεί πλέον αναγκαία η εκμετάλλευση των φυσικών πηγών

Στις μέρες μας η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί πρωταρχικό στόχο των κοινωνιών και έχει καταστεί πλέον αναγκαία η εκμετάλλευση των φυσικών πηγών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος

Διαβάστε περισσότερα

add planning Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης

add planning Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης Ενεργειακή Επιθεώρηση Διαμερίσματος Διερεύνηση συστήματος θέρμανσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπόνηση μελέτης ενεργειακής απόδοσης είναι υποχρεωτική, βάσει του νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Ξηρογιάννης Κων/νος,3941. Επιβλέπων: Κτενιαδάκης Μιχαήλ

Εισηγητής: Ξηρογιάννης Κων/νος,3941. Επιβλέπων: Κτενιαδάκης Μιχαήλ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ξηρογιάννης Κων/νος,3941 Επιβλέπων: Κτενιαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ροϊκών φαινομένων για μεγιστοποίηση θερμανταλλαγής σε ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα συλλέκτη-αποθήκης

Μελέτη ροϊκών φαινομένων για μεγιστοποίηση θερμανταλλαγής σε ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα συλλέκτη-αποθήκης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. ΓΚΕΡΤΖΟΥ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Μελέτη ροϊκών φαινομένων για μεγιστοποίηση θερμανταλλαγής σε ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα συλλέκτη-αποθήκης ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Γ. Καλλίρης, Μ. Ματσιώλα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Γ. Καλλίρης, Μ. Ματσιώλα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Γ. Καλλίρης, Μ. Ματσιώλα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Θεσσαλονίκη 2004 Κεφάλαιο 1 ο... 3 1.Τηλεοπτικές λήψεις...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Πρόγραμμα θερμομόνωσης

Εγχειρίδιο Χρήσης. Πρόγραμμα θερμομόνωσης Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ι Κ Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Πρόγραμμα θερμομόνωσης Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικό Ενεργειακής Μελέτης σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. (πιστοποιημένο με την έγκριση 217/09-11-2011 του ΕΥΕΠΕΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 23/07 ΔΩΡΟΚΙΔΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ 46/07 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Νικόλαος Χ. Χιωτέλλης

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Νικόλαος Χ. Χιωτέλλης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Νικόλαος Χ. Χιωτέλλης Προσομοίωση της ροής στον κινητήρα Diesel 5L 16/24 MAN του Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Πειραματική διερεύνηση κατακόρυφων φλεβών αρνητικής άνωσης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πάσσαλης Δημήτριoς-Γαβριήλ και Πεπονής Αναστάσιος

Πάσσαλης Δημήτριoς-Γαβριήλ και Πεπονής Αναστάσιος Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βαθμονόμηση και λειτουργία πειραματικής διάταξης μέτρησης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: Αρχιμήδης ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι (ΕΕΟΤ)

Πρόγραμμα: Αρχιμήδης ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι (ΕΕΟΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάλυση Ορατότητας σε Ισόπεδο Κόμβο: με Ρυθμιστική πινακίδα Υποχρεωτικής Διακοπής Πορείας ΤΕΥΧΟΣ Α

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάλυση Ορατότητας σε Ισόπεδο Κόμβο: με Ρυθμιστική πινακίδα Υποχρεωτικής Διακοπής Πορείας ΤΕΥΧΟΣ Α Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων Και Τοπογράφων Μηχανικών Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση Ορατότητας σε Ισόπεδο Κόμβο: με Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακατσάνης Θεόκλητος Μελέτη Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένο Ασυρματικό Σύστημα Ελέγχου Θέρμανσης

Κατανεμημένο Ασυρματικό Σύστημα Ελέγχου Θέρμανσης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κατανεμημένο Ασυρματικό Σύστημα Ελέγχου Θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Eγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 1.0.4 2 Fepla LH Λογισμική Στουρνάρη 23 Αθήνα ΤΚ 106 82 Τηλέφωνα: (210) 3816151,

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση θερμοσίφωνα σε MATLAB, Κατασκευή θερμομετρικής διάταξης με θερμίστορ και πειραματική αξιολόγηση του μοντέλου ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ.

Μοντελοποίηση θερμοσίφωνα σε MATLAB, Κατασκευή θερμομετρικής διάταξης με θερμίστορ και πειραματική αξιολόγηση του μοντέλου ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μοντελοποίηση θερμοσίφωνα σε MATLAB, Κατασκευή θερμομετρικής

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης

Επαγωγικής Θέρμανσης. Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης. Φεβρουάριος 2012. Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία. Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Φεβρουάριος 2012 Πτυχιακή Εργασία: Σπανού Μαρία Μελέτη και Σχεδίαση Διάταξης Επαγωγικής Θέρμανσης Εισηγητής: Κ. Γ. Σιδεράκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Ψυκτικός. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Ψυκτικός. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Ψυκτικός Σελίδα 1 Τεχνίτης Ψυκτικός Τεχνίτης Ψυκτικός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα